SEALING SYSTEMS
HEALTH AND SAFETY
CENÍK
platný od 01. 04. 2013
DOYMA záruky
•nahrazení vadné součástky systému DOYMA v případě její poškození
•uhrazení nákladů na demontáž poškozené součástky a uhrazení nákladů na montáž nové součástky až do výše 10.000 €
•uhrazení nákladů na veškeré škody na majetku vzniklé v důsledku vadného výrobku DOYMA až do maximální výše 100.000 € v každém jednotlivém případě
lzeárutka
A produkty
DOYM
pro všechny
Obsah
Obsah ceníku
DOYMA kódové označení...........................................................................................................................................................4
Tabulky parametrů pro kódové označení...................................................................................................................................5
Curaflex® těsnící systémy............................................................................................................................................................6
Přehled základních sestav prostupů...........................................................................................................................................6-7
Curaflex® pažnice 3000, 3000/T, 3001........................................................................................................................................8-9
Curaflex Nova® univerzální těsnící vložka pro pažnice a jádrové vrtání......................................................................................8-9
Curaflex® těsnící vložky pro pažnice a jádrové vrtání
-C, 2 x A, D, F, A, B, proti tlakové vodě/proti netlakové vodě....................................................................................................8-9
-Quick In C a Quick In A, záslepky C/0 a A/0.............................................................................................................................10-11
-C/2/SD/6, F/2/SD/6, C/2/SD/5 a F/2/SD/5..............................................................................................................................10-11
-C 40 a A 40, C/S a A/S, MS/C a MS/A ......................................................................................................................................12
-C/M a A/M, C/M/T a A/M/T....................................................................................................................................................13
Curaflex® pažnice 4000 pro stavební konstrukce s asfaltovými pásy, PVC foliemi, nebo se silnými asfaltovými nátěry
-4006, 4005, proti tlakové vodě, nebo proti netlakové vodě....................................................................................................14
Těsnění / příslušenství................................................................................................................................................................15
Curaflex® pažnice 7000: těsnící konstrukce na povrchu stěn pro konstrukce s asfaltovými pásy (nebo PVC folie)
-7006, 7005, proti tlakové vodě, nebo proti netlakové vodě....................................................................................................16-17
Curaflex® sleeves 8000: těsnící konstrukce na povrchu stěn pro konstrukce bez asfaltových pásů
-8000, proti tlakové vodě, nebo proti netlakové vodě..............................................................................................................16-17
Curaflex® příslušenství................................................................................................................................................................18
Tabulky vzájemných vztahů........................................................................................................................................................19
Curaline® kabelové průchody do objektu...................................................................................................................................20
Curaline® BKD 150 (s bajonetovým zámkem).............................................................................................................................20
Curaline® KD 110 (upevnění pomocí šroubů).............................................................................................................................21
Curaline® BKD 90 (s bajonetovým zámkem)...............................................................................................................................22
Curaline® BKD 150 v kombinaci s pevnou a volnou přírubou.....................................................................................................23
Curaline® Vario těsnící vložka s výměnnými pryžovými vložkami...............................................................................................24
Curaline® KSS (systém pro těsnění kabelů).................................................................................................................................25
Doyma DL článkové těsnění prostupů potrubí...........................................................................................................................26
Tabulka standardních provedení článkových těsnících modulů..................................................................................................26
Doyma DL článkové těsnící moduly B a S...................................................................................................................................27
Doyma DL článkové těsnící moduly B a S, řetěz složený z 10 článků..........................................................................................28
Obchodní podmínky...................................................................................................................................................................29
Standardní těsnící vložky Curaflex® se skládají z asymetricky profilovaných ocelových kroužků*.
Ocelové kroužky jsou standardně pozinkovány, žlutá ochranná vrstva (ggv).
EPDM pryžové těsnící elementy jsou vyráběny pod obchodním názvem "DOYMA-Grip". Tento materiál je odolný a má speciální protiskluzové vlastnosti
(*DPS: Double Profile System do DN 350)
Standardní ocelové pažnice Curaflex ® jsou pozinkovány, žlutá ochranná vrstva.
Pokud není popsáno jinak, ceny jsou platné pro standardní řešení.
Ceny bez DPH. Ceny jsou platné do vydání dalšího ceníku. Ceny jsou uvedeny v CZK.
Změna cen vyhrazena.
Technické změny vyhrazeny.
strana 3
Kódové označení
Doyma kódové označení: pro přehlednost
Téměř všechny standardní výrobky lze objednat pomocí přiřazeného kódového označení. Toto číslo obsahuje kompletní parametry výrobku a
snadno díky němu můžete objednat ten správný produkt.
Kódové označení je složeno z 12 číslic.
Následující část vysvětluje, jak je kódové označení složeno. Pro příklad použijeme těsnící vložku Curaflex ®.
Čísla dílů jsou k dispozici pro těsnící vložky Curaflex ® těsnění ≤ DN 500 a pro pažnice Curaflex ® ≤ DN 700 ve všech uvedených standardních
délkách: 200/240/250, 300, 365/400, 500.
Oddíl 1:
produktová skupina
(číslice 1)
Oddíl 2:
produktová skupina
(2. a 3. číslice)
- 1 Curaflex®
0 1
Curaflex® A
0 2
Curaflex® B
0 3
Curaflex® C
0 4
Curaflex® D
0 6
Curaflex® F
- 0 pozinkováno1)
- 2 dělená verze (např. Quick In C nebo A)
- 3 těsnící vložky MS/C nebo MS/A
Oddíl 2:
důležité informace
(4. číslice)
vložky s šířkou gumy 40 mm
- 4 těsnící
(C 40 nebo A 40)
voda
- 5 netlaková
(např. C2/SD/5 nebo F2/SD/5)
voda
- 6 tlaková
(např. C2/SD/6 nebo F2/SD/6)
Oddíl 4: průměr potrubí
(od 5. do 7. číslice)
viz str. 5, sloupec 3
Oddíl 5:
jmenovitá světlost
viz str. 5, sloupec 4
~
~
Oddíl 6:
materiál kovových částí ~
(11. číslice)
číslice číslice číslice číslice číslice číslice číslice číslice číslice číslice číslice číslice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Oddíl 7:
typ pryžových částí
(12. číslice)
0 pozinkováno1)
2 nerez 304 (V2A)
4 nerez 316 (V4A)
~
1) - pískované plochy
5 pozinkováno
(např. C2/SD/x nebo F2/SD/x)
~
0 EPDM/ nespecifikováno
Příklady
1
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Curaflex® A
Ø d 110
DN 200 standard EPDM
1
0
3
0
0
2
0
0
8
0
2
0
Curaflex® C
Ø d 15 DN 80
1
0
3
2
1
6
0
2
5
0
4
0
Curaflex® Quick In C Ø d 160
1
0
3
6
1
1
0
2
0
0
0
0
Curaflex® C2/SD/
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
strana 4
304 EPDM
DN 250 316 EPDM
6 Ø d 114,3 DN 200 standard EPDM
Kódové označení
Tabulky parametrů pro kódové označení
Curaflex® těsnící vložky A - F a Curaflex® pažnice
Curaflex těsnící vložky .../S
(strana 10)
Ød
vnější
průměr
potrubí
[mm]
1-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
1-6
7 - 13
14 - 21
22 - 28
29 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 52
53 - 57
58 - 67
68 - 77
78 - 85
86 - 94
95 - 104
105 - 115
116 - 124
125 - 135
136 - 145
146 - 156
157 - 165
166 - 172
173 - 179
180 - 186
187 - 190
191 - 197
198 - 207
208 - 215
216 - 224
225 - 233
234 - 240
241 - 249
250 - 259
260 - 269
270 - 278
279 - 288
DN
50
80
100
125
150
200
250
300
350
pro
pro těsnící
těsnící
vložku
vložku
číslice 8-10
číslice
pro pažnice
5-7
číslice 5-7
006
012
015
020
006
012
020
025
032
040
042
050
056
063
075
078
090
098
110
118
125
140
148
160
170
175
180
190
196
200
210
222
225
240
242
250
265
273
280
050
080
100
125
150
200
250
Ød
vnější
průměr
potrubí
[mm]
DN
289 - 294
295 - 300
301 - 306
307 - 311
312 - 317 400*
318 - 322
323 - 327
328 - 333
334 - 339
340 - 344
345 - 350
351 - 356
357 - 362
450*
363 - 368
369 - 370
371 - 375
376 - 380
381 - 386
387 - 392
393 - 397
398 - 403
404 - 409 500*
410 - 415
416 - 420
421 - 425
426 - 430
pro
pro těsnící
těsnící
vložku
vložku
číslice 8-10
číslice
pro pažnice
5-7
číslice 5-7
290
296
306
310
315
320
323
328
336
340
350
355
362
368
370
375
380
386
392
397
400
406
410
420
425
429
400*
450*
500*
* Specifikace neplatí pro C 40 a A 40
Ød
vnější
průměr
potrubí
[mm]
9 - 14
15 - 21
22 - 28
29 - 35
36 - 40
58 - 65
40 - 48
49 - 57
58 - 67
68 - 77
58 - 62
63 - 70
71 - 77
78 - 85
86 - 94
95 - 104
78 - 86
87 - 95
96 - 104
105 - 114
115 - 121
122 - 129
130 - 136
137 - 145
158 - 168
169 - 179
180 - 190
DN
100
125
130
150
160
200
250
300
pro
těsnící
vložku
číslice
5-7
012
020
025
032
040
063
040
050
063
075
060
063
075
078
090
098
078
090
098
110
118
125
135
140
160
170
180
pro
těsnící
vložku
číslice
8-10
100
125
130
150
160
200
250
300
300
350
Pozor!
Pro potrubí > DN 500 kódové označení neexistuje. Prosíme zašlete podrobnou specifikaci.
strana 5
Přehled základních sestav prostupů
Rozdělení prostupů stavebními konstrukcemi
Sestavy pro utěsnění potrubí a kabelů se obvykle skládají z pažnice ze speciálního vláknocementu (nebo z nerezové konstrukce) Curaflex® a
těsnícího elementu - těsnící vložky Curaflex®. Na této dvoustraně jsou graficky znázorněny některé příklady možných kombinací pažnic a těsnících
vložek. Diagramy jsou rozděleny podle odolnosti proti tlakové vodě. Naše projekční oddělení Vám navrhne nejvhodnější řešení.
Curaflex® 3300, 3300/T
těsnící element
umístěný ve stěně
bez návaznosti na hydroizolaci
(bílá vana)
utěsnění proti tlakové vodě
do 5 bar
Curaflex® 3400, 3600
Curaflex® 3110
těsnící element
umístěný před stěnou
Curaflex® 8300, 8300/T
Curaflex® 4300, 4110
těsnící element
umístěný ve stěně
s návazností na hydroizolaci
(černá vana)
Curaflex® 6300
těsnící element
umístěný před stěnou
strana 6
Curaflex® 7300, 7300/T
Přehled základních sestav prostupů
Curaflex® 3100
těsnící element
umístěný ve stěně
Curaflex® 3200
bez návaznosti na hydroizolaci
(bílá vana)
těsnící element
umístěný před stěnou
utěsnění proti netlakové vodě
do 0,5 bar
Curaflex® 8100, 8100/T
Curaflex® 4100
těsnící element
umístěný ve stěně
s návazností na hydroizolaci
(černá vana)
Curaflex® 3101
Curaflex® 5.5102, 5100
těsnící element
umístěný před stěnou
Curaflex® 7100, 7100/T
strana 7
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® pažnice 3000/3001
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice [mm] D D D
délka v mm
Curaflex®
3000
Pažnice ze
speciálního
Curaflex® 3000 vláknitého
cementu
1-40
080
41-57
100
58-77
125
78-104
150
105-145
200
1.094,-
1.641,-
1.992,-
2.132,-
2.510,-
1.262,-
1.795,-
2.104,-
2.314,-
2.707,-
1.585,-
2.090,-
2.468,-
2.735,-
3.086,-
1.823,-
2.398,-
2.959,-
3.268,-
3.801,-
281,-
281,-
309,-
309,-
435,-
kódové označení
L L L = 200/240/250 1 3 0 0 D D D L L L 0
300 1 3 0 0 D D D 3 0 0 0
L L L = 350/365/400 1 3 0 0 D D D L L L 0
500 1 3 0 0 D D D 5 0 0 0
0
0
0
0
Příplatek za řezání na přesnou délku
Curaflex® 3000/T
(Cena na dotaz)
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice [mm] D D D
Curaflex ® 3001
Pažnice a příruba ze speciálního
vláknitého cementu pro silné
Curaflex® 3001 živičné povlaky, délka 415 mm
1 3 0 0 D D D 4 1 5 0
1-40
80
1-57
100
58-77 58-104 78-160 105-190 161-233
125
150
200
250
300
9 3.647,- 4.011,- 4.432,- 4.684,- 4.895,- 6.452,-
8.331,-
Curaflex Nova® těsnící vložka s DPS, ITL a DDE pro pažnice a jádrové vrtání
Curaflex
pro potrubí - vnější průměr [mm] 20 - 63 108-160
DN pažnice / Ø jádrového vrtání [mm]
100
200
Curaflex Nova® DN 100 1 8 8 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3.422,Curaflex Nova® DN 200 1 8 8 0 0 0 0 2 0 0 4 0
6.423,4 stabilizační desky se šrouby 1 8 8 0 6 0 0 0 0 4 2 9 194,194,-
Curaflex® těsnící vložky s DPS * pro pažnice a jádrové vrtání
pro potrubí - vnější průměr [mm] 1-24
050
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
Curaflex® C, proti tlakové vodě
Curaflex® C
78-104 105-145
150
200
kódové označení
2.482,-
3.100,- 3.745,- 4.376,-
5.862,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
1 0 3 0 X X X D D D 2 0 3.212,-
3.436,-
3.745,- 4.558,- 6.017,-
7.826,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
1 0 3 0 X X X D D D 4 0 3.534,-
3.787,-
4.193,- 5.414,- 6.718,-
8.710,-
D nebo
Curaflex®
F, proti tlakové vodě
Materiál: pozinkováno1)
1 0 z
Materiál: nerez 304 (1.4301)
1 0 z
0 X X X D D D 0 0 2.679,0 X X X D D D 2 0 3.703,-
2.861,3.815,-
3.534,- 4.376,- 5.273,- 6.956,5.161,- 5.820,- 7.742,- 10.308,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
1 0 z
0 X X X D D D 4 0 4.797,-
5.007,-
6.718,- 8.120,- 10.393,- 13.057,-
pro potrubí - vnější průměr [mm] 1-24
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
Curaflex® A, proti
050
1-40
41-57
58-77
080
100
125
78-104 105-145
150
200
netlakové vodě
Materiál: pozinkováno1)
1 0 1 0 X X X D D D 0 0 1.529,-
1.613,-
1.781,- 2.244,- 2.637,-
3.352,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
1 0 1 0 X X X D D D 2 0 2.062,-
2.174,-
2.553,- 3.212,- 3.899,-
5.007,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
1 0 1 0 X X X D D D 4 0 2.272,-
2.553,-
2.917,- 3.506,- 4.306,-
5.876,-
Curaflex® B, proti netlakové vodě
kódové označení
Materiál: pozinkováno1)
1 0 2 0 X X X D D D 0 0 1.781,-
1.921,-
2.132,- 2.777,- 3.352,-
4.264,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
1 0 2 0 X X X D D D 2 0 2.679,-
2.833,-
3.576,- 4.488,- 5.442,-
7.251,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
1 0 2 0 X X X D D D 4 0 3.184,-
3.268,-
4.488,- 5.764,- 7.251,-
9.116,-
*) DPS až do DN 350
X X X
Údaje pro potrubí do vnějšího průměru 430 mm pouze (viz str. 5)
Všechny těsnění vložky jsou k dispozici také v jiných dimenzích, provedeních nebo materiálech.
Pružné kroužky pro pitnou vodu na vyžádání.
strana
8 ®B
Curaflex
58-77
125
1 0 3 0 X X X D D D 0 0 2.314,-
Curaflex® D: z = 4
Curaflex® A
41-57
100
Materiál: pozinkováno1)
Curaflex®
Curaflex® F: z = 6
1-40
080
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
pro potrubí - vnější průměr [mm] 146-190
191-233
234-288
289-339
340-380
381-430
431-530
531-620
250
300
350
400
450
500
600
700
200/240/250
3.001,-
3.801,-
4.151,-
5.035,-
5.961,-
6.409,-
8.653,-
10.463,-
300
3.226,-
4.067,-
4.572,-
5.484,-
6.339,-
7.083,-
9.579,-
12.076,-
350/365/400
3.647,-
5.105,-
5.287,-
6.816,-
8.331,-
9.257,-
11.486,-
15.161,-
500
4.516,-
6.073,-
6.339,-
8.120,-
10.042,-
11.108,-
13.548,-
18.415,-
533,-
589,-
659,-
799,-
827,-
1.122,-
1.641,-
2.006,-
DN pažnice [mm]
délka v mm
Curaflex® 3000
Příplatek za řezání na přesnou délku
Kódové označení pro těsněnící vložky pouze do DN 500 (viz str. 5)
pro potrubí - vnější průměr [mm] 146-190
191-233
234-288
289-339
340-380
381-430
431-530
531-620
250
300
350
400
450
500
600
700
Materiál: pozinkováno1)
7.616,-
9.874,-
12.033,-
15.385,-
19.004,-
21.262,-
29.761,-
44.333,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
10.505,-
14.558,-
19.102,-
24.460,-
33.912,-
40.420,-
59.606,-
85.006,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
11.921,-
16.045,-
20.603,-
29.943,-
40.897,-
46.745,-
67.460,-
97.488,54.431,-
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
Curaflex® C, proti tlakové vodě
Curaflex®
D nebo
Curaflex®
F, proti tlakové vodě
Materiál: pozinkováno1)
8.808,-
11.585,-
14.656,-
18.850,-
23.057,-
24.979,-
39.466,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
14.810,-
21.248,-
27.910,-
32.412,-
44.024,-
50.476,-
69.634,-
96.380,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
18.934,-
28.625,-
33.015,-
40.981,-
51.907,-
56.549,-
79.662,-
109.395,-
146-190
250
191-233
300
234-288
350
289-339
400
340-380
450
381-430
500
431-530
600
531-620
700
Materiál: pozinkováno1)
4.151,-
6.227,-
7.405,-
9.818,-
11.585,-
13.324,-
19.845,-
27.012,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
6.395,-
8.611,-
13.436,-
19.242,-
23.562,-
29.537,-
37.250,-
56.086,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
7.924,-
10.603,-
16.087,-
21.669,-
28.583,-
33.842,-
48.344,-
65.188,-
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
Pro objednání potřebujeme
tyto informace:
- vnější průměr potrubí,
nebo kabelu (d)
- průměr jádrového vrtání
D1, nebo DN pažnice
Curaflex® A, proti netlakové vodě
Curaflex® B, proti
netlakové vodě
Materiál: pozinkováno1)
5.414,-
7.770,-
9.775,-
12.987,-
15.217,-
16.606,-
28.990,-
35.960,-
Materiál: nerez 304 (1.4301)
10.224,-
14.530,-
19.901,-
25.007,-
32.833,-
39.494,-
46.998,-
67.138,-
Materiál: nerez 316 (1.4571/1.4404)
13.169,-
21.767,-
24.291,-
32.482,-
39.424,-
43.702,-
60.546,-
76.815,-
Všechny těsnění vložky jsou k dispozici také v jiných dimenzích, provedeních nebo materiálech.
Těsnicí pryže jsou k dispozici také v provedení NBR (Perbunan) s odolností proti olejům, tukům a komerčně dostupných paliv,
nebo v provedení Silicon s dobrou tepelnou odolností nebo v provedení FPM (Viton ®) se speciální chemickou odolností na
rozpouštědla
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
Pro utěsnění povrchu
po jádrovém vrtání
potřebujete AQUAGARD
(viz strana 18).
strana 9
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® těsnící vložky Quick In C a Quick In A s DPS*
odklápěcí (dělené), pro rekonstrukce rozvodů, materiál: pozinkováno1)
pro potrubí - vnější průměr [mm] DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
1-24
1-40
41-57
58-77
050
080
100
125
78-104 105-145
150
200
kódové označení
Curaflex® Quick In C
Curaflex® Quick In C
1 0 3
X X X D D D 0 0 2.777,-
2.917,-
3.352,-
4.053,-
4.979,-
6.311,-
Curaflex® Quick In A
1 0 1
X X X D D D 0 0 2.062,-
2.244,-
2.482,-
3.212,-
3.899,-
5.161,-
Údaje pro potrubí do vnějšího průměru 430 mm pouze viz str. 5
X X X
Curaflex® těsnící vložky Quick In C pro DN ≥ 600mm přicházejí s novým designem: dělené ocelové kroužky,
bez rychlozavírání, ale navíc s děleným kroužkem pro stabilizaci.
Curaflex® Quick In A
Curaflex® zaslepující těsnící vložky s DPS*
pro nevyužité prostupy potrubí nebo vyvrtané otvory, materiál: pozinkováno1)
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
050
080
100
125
150
200
kódové označení
Curaflex® C/0
Curaflex® A/0
Curaflex® C/0
1 0 3
0 0 0
D D D 0 0 2.735,-
2.917,-
3.506,-
5.189,-
6.017,-
7.574,-
Curaflex® D/0
1 0 4
0 0 0
D D D 0 0 2.917,-
3.043,-
3.703,-
5.498,-
6.367,-
8.008,-
Curaflex® F/0
1 0 6
0 0 0
D D D 0 0 2.917,-
3.043,-
3.703,-
5.498,-
6.367,-
8.008,-
Curaflex®
A/0
1 0 1
0 0 0
D D D 0 0 1.641,-
1.809,-
2.006,-
2.959,-
3.506,-
4.306,-
Curaflex® B/0
1 0 2
0 0 0
D D D 0 0 1.879,-
1.978,-
2.174,-
3.212,-
3.857,-
4.726,-
*) DPS až do DN 350
Curaflex® těsnící vložky C/2/SD/6, C/2/SD/5 a F/2/SD/6, F/2/SD/5 s DPS*
pro konstrukce s asfaltovými pásy, PVC foliemi, nebo s asfaltovými nátěry (viz str. 15), materiál: pozinkováno1)
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
1-40
41-57
58-77
080
100
125
78-104 105-145
150
200
kódové označení
C/2/SD/6** proti tlakové vodě
1
0 3
6
X X X
D D D
0
0 12.482,- 14.053,- 15.750,- 17.082,- 21.528,-
C/2/SD/6** proti tlakové vodě,
zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1
0 3
6
X X X
D D D
5
0 14.965,- 16.620,- 18.415,- 20.042,- 24.965,-
F/2/SD/6** proti tlakové vodě
1
0 6
6
X X X
D D D
0
0 12.482,- 14.053,- 15.750,- 17.082,- 21.528,-
F/2/SD/6** proti tlakové vodě,
zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1
0 6
6
X X X
D D D
5
0 14.965,- 16.620,- 18.415,- 20.042,- 24.965,-
1775 těsnění (2 ks) viz str. 15
1.964,- 2.090,- 2.244,- 2.623,- 3.043,-
n / a
Curaflex® C/2/SD/6
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
1-40
41-57
58-77
080
100
125
78-104 105-145
150
200
kódové označení
Curaflex® F/2/SD/5
C/2/SD/5** proti netlakové vodě
1
0 3
5
X X X
D D D
0
0 6.956,- 8.008,- 9.088,- 10.589,- 13.071,-
C/2/SD/5** proti netlakové vodě,
zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1
0 3
5
X X X
D D D
5
0 8.920,- 10.056,- 11.248,- 12.847,- 15.750,-
F/2/SD/5** proti netlakové vodě
1
0 6
5
X X X
D D D
0
0 6.956,- 8.008,- 9.088,- 10.589,- 13.071,-
F/2/SD/5** proti netlakové vodě,
zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1
0 6
5
X X X
D D D
5
0 8.920,- 10.056,- 11.248,- 12.847,- 15.750,-
1775 těsnění (2 ks) viz str. 15
x x x
strana 10
1.318,- 1.374,- 1.374,- 1.529,- 1.627,-
n / a
Údaje pro potrubí do vnějšího průměru 430 mm pouze viz str. 5
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
*) DPS až do DN 350
**)příslušenství pro montáž v ceně
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
pro potrubí - vnější průměr [mm]
146-190
191-233
234-288
289-339
340-380
381-430
431-530
531-620
250
300
350
400
450
500
600
700
Curaflex® Quick In C
8.233,-
10.911,-
12.931,-
16.353,-
20.266,-
23.127,-
45.273,-
67.671,-
Curaflex® Quick In A
6.395,-
9.046,-
10.308,-
13.632,-
16.045,-
18.485,-
-
-
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
Důležité: prosíme zadat přesný vnější průměr ≥ 431 mm
Curaflex® Quick In C (pro DN ≥ 600 mm)
250
300
350
400
450
500
Curaflex® C/0
10.968,-
14.291,-
18.906,-
25.722,-
29.999,-
33.632,-
-
-
Curaflex® D/0
11.529,-
15.161,-
20.701,-
28.288,-
32.959,-
36.255,-
59.873,-
72.439,-
Curaflex® F/0
11.529,-
15.161,-
20.701,-
28.288,-
32.959,-
36.255,-
59.873,-
72.439,-
Curaflex® A/0
6.143,6.718,-
8.527,9.383,-
10.771,12.552,-
14.867,17.307,-
18.485,21.290,-
21.164,23.576,-
43.786,-
54.571,-
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] Curaflex® B/0
600
700
kódové označení až do DN 500
pro potrubí - vnější průměr [mm]
146-190
191-233
234-288
289-339
340-380
381-430
431-530
531-620
250
300
350
400
450
500
600
700
C/2/SD/6** proti tlakové vodě
24.950,-
29.761,-
36.156,-
45.469,-
67.951,-
73.225,-
87.362,-
99.283,-
C/2/SD/6** proti tlakové vodě, zdrsněná
plocha pro izolační nátěry
29.018,-
34.431,-
41.640,-
51.626,-
74.950,-
80.910,-
96.548,-
109.718,-
F/2/SD/6** proti tlakové vodě
24.950,-
29.761,-
36.156,-
45.469,-
67.951,-
73.225,-
87.362,-
99.283,-
F/2/SD/6** proti tlakové vodě, zdrsněná
plocha pro izolační nátěry 29.018,-
34.431,-
41.640,-
51.626,-
74.950,-
80.910,-
96.548,-
109.718,-
1775 těsnění (2 ks) (viz str. 15)
3.534,-
4.011,-
4.474,-
4.895,-
5.386,-
5.834,-
7.377,-
8.387,-
146-190
191-233
234-288
289-339
340-380
381-430
431-530
531-620
250
300
350
400
450
500
600
700
C/2/SD/5** proti netlakové vodě
15.385,-
19.439,-
22.917,-
28.723,-
37.783,-
43.001,-
59.873,-
72.692,-
C/2/SD/5** proti netlakové vodě, zdrsněná
plocha pro izolační nátěry
18.709,-
23.394,-
27.531,-
33.955,-
43.618,-
49.550,-
68.863,-
83.603,-
F/2/SD/5** proti netlakové vodě
15.385,-
19.439,-
22.917,-
28.723,-
37.783,-
43.001,-
59.873,-
72.692,-
F/2/SD/5** proti netlakové vodě, zdrsněná
plocha pro izolační nátěry
18.709,-
23.394,-
27.531,-
33.955,-
43.618,-
49.550,-
68.863,-
83.603,-
1775 těsnění (2 ks) viz str. 15
1.781,-
1.964,-
2.244,-
2.482,-
2.665,-
3.043,-
4.320,-
4.923,-
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
Další rozměry na vyžádání!
strana 11
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® těsnící vložky C 40 a A 40 s DPS*
pro "zvlněné", nebo korugované potrubí s těsnícími kroužky o tloušťce 40mm z EPDM, materiál: pozinkováno1)
pro potrubí - vnější průměr [mm]
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
58-77
D D D
78-104 105-145 146-190 191-233 234-288 289-339
125
150
200
250
300
350
400
kódové označení
Curaflex® C 40
1
0 3
4
x x x
D D D
0
0 3.969,- 4.811,- 6.395,-
8.233,-
10.659,- 12.721,- 16.157,-
Curaflex® A 40
1
0 1
4
x x x
D D D
0
0 2.482,- 3.001,- 3.857,-
4.853,-
6.858,-
Údaje pro potrubí do vnějšího průměru 288 mm pouze viz str. 5
x x x
Curaflex® C 40
7.826,- 10.308,-
Curaflex® těsnící vložky C 40 a A 40 jsou dodávány s dvěna resp. jedním 40 mm silným pryžovým těsněním z
EPDM (DOYMA-Grip). Tyto extra široké a měkké těsnicí kroužky poskytují dokonalé utěsnění středně hladkých
povrchů potrubí. Ideální pro utěsnění předizolovaných trubek (obor vytápění).
Curaflex® C 40 je vhodný proti tlakové vodě, Curaflex® A 40 proti netlakové vodě.
Curaflex® A 40
Curaflex® těsnící vložky C/S a A/S s DPS*
pro pažnice, nebo jádrové vrtání, materiál: pozinkováno1)
pro potrubí - vnější průměr [mm] 9-40
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
D D D
100
58-65 40-57
100
125
58-77 58-77 78-104 78-104 105-145 158-190
130
150
160
200
250
300
kódové označení
Curaflex® C/S
1
0 3
0
y y y
D D D
0
0 3.422,- 3.422,- 4.123,- 4.488,- 4.811,- 5.259,- 6.423,- 8.401,- 10.869,-
Curaflex® A/S
1
0 1
0
y y y
D D D
0
0 1.978,- 1.978,- 2.468,- 2.679,- 2.889,- 3.170,- 3.717,- 4.558,-
Curaflex® C/S
6.844,-
Údaje pro potrubí do vnějšího průměru 190 mm pouze viz str. 5
y y y
Curaflex® A/S
Curaflex® těsnící vložky MS/C a MS/A s DPS*
pro ohebné kabely nebo kabely středního napětí
pro potrubí - vnější průměr [mm] 20-39 40-50 40-50 51 - 95 96-147 96-150 151-204 205-290
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
x x x
Curaflex® MS/C proti tlakové vodě
Curaflex® MS/C
Curaflex® MS/A
strana 12
100
032
050
125
150
200
250
300
400
050
090
110
110
200
250
kódové označení
Materiál: pozinkováno1)
1 0 3
3 x x x D D D 0 0
3.534,-
4.222,- 5.161,- 6.970,- 9.719,- 13.829,- 20.266,-
Materiál: nerezová ocel 304 (1.4301)
Material: nerezová ocel 316
(1.4571/1.4404)
Curaflex® MS/A proti netlakové vodě
1 0 3
3 x x x D D D 2 0
5.372,-
6.367,- 8.050,- 10.056,- 13.169,- 19.873,- 29.326,-
1 0 3
3 x x x D D D 4 0
6.550,-
7.994,- 9.537,- 11.599,- 14.965,- 22.089,- 34.530,-
Materiál: pozinkováno1)
1 0 1
3 x x x D D D 0 0
2.272,-
2.847,- 3.450,- 4.530,- 6.101,- 10.126,- 15.119,-
Material: nerezová ocel 304 (1.4301)
1 0 1
3 x x x D D D 2 0
3.703,-
4.488,- 5.414,- 6.900,- 9.060,- 13.941,- 24.347,-
Curaflex® těsnící vložky MS / C proti tlakové vodě a MS / A proti netlakové vodě jsou určeny k šetrnému utěsnění
ohebných kabelů nebo kabelů středního napětí. Kabelovod vede skrz pažnici, nebo otvor po jádrovém vrtání a
je utěsněn těsnícími vložkami MS / C nebo MS / A. Samotný kabel prochází kabelovodem, který prochází stěnou
nebo stropem. Mimo zdi jsou kabelovody a kabely utěsněny vůči sobě pomocí teplem stahovaného rukávu. *) DPS až do DN 350
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® těsnící vložky C/M a A/M s DPS, pro několik potrubí / kabelů
až pro 20 kabelů
Curaflex® C/M
(proti tlakové vodě)
Curaflex® A/M
(proti netlakové vodě)
Curaflex® C/M po instalaci
bez číselného kódu
počet
DN pažnice, nebo
Ø d potrubí, potrubí,
Ø D1 jádrového
nebo kabelů
nebo kabelů
vrtání
[mm]
[mm]
1 - 14
1-2
50
1 - 26
1-2
1 - 23
1-3
1 - 24
1-4
80
1 - 16
1-7
1 x 4 - 32
1-2
1 x 1 - 14
4 x 4 - 28
1-5
1 x 1 - 12
1 - 21
1-7
4 - 37
1-2
100
4 - 33
1-3
1 x 4 - 46
1-2
1 x 1 - 16
4 - 36
1-4
2 x 4 - 34
1-4
2x 4 - 42
125
,4 - 28
1-7
4 - 41
1-3
2 x 23 - 51
1-4
2 x 8 - 36
2 x 30 - 58
1-4
2 x 13 - 41
150
4 x 22 - 50
1-5
1 x 4 - 16
1 - 20
1 - 13
6 x 8 - 36
1-8
2 x 4 - 16
43 - 71
1-3
5 x 23 - 51
1-6
1 x 4 - 31
2 x 28 - 56
1-4
2 x 54 - 82
200
40 - 69
1-4
4 - 36
1 - 10
4 - 26
1 - 15
8 x 13 - 41
1 - 12
4 x 4 - 30
4 - 26
1 - 20
12 - 40
1-8
250
10 x 16 - 44
1 - 15
5 x 4 - 36
Curaflex® C/M
Curaflex® A/M
nerezová
nerezová
nerezová ocel
ocel 316
ocel
316
pozinkováno1)
(1.4571/1.4404)
304 (1.4301) (1.4571/1.4404)
pozinkováno1)
nerezová ocel
304 (1.4301)
2.987,3.086,3.927,4.306,5.442,-
4.376,4.530,5.820,6.508,7.770,-
4.656,4.839,6.101,6.802,8.092,-
2.076,2.146,2.679,3.086,4.404,-
3.043,3.212,3.857,4.530,6.508,-
3.212,3.464,4.137,4.797,6.718,-
3.086,-
4.530,-
4.839,-
2.146,-
3.212,-
3.464,-
4.979,-
7.307,-
7.826,-
3.520,-
5.245,-
5.582,-
5.652,3.801,4.081,-
8.191,5.582,6.059,-
8.611,5.876,6.508,-
4.236,2.679,3.086,-
6.101,3.857,4.222,-
6.395,4.137,4.530,-
3.885,-
5.694,-
6.003,-
2.777,-
3.969,-
4.236,-
5.175,-
7.770,-
8.191,-
3.927,-
5.764,-
6.185,-
5.175,-
7.770,-
8.191,-
3.927,-
5.764,-
6.185,-
6.466,4.740,-
9.565,7.153,-
9.930,7.700,-
5.175,3.576,-
7.461,5.175,-
7.826,5.680,-
6.956,-
10.393,-
11.024,-
4.278,-
6.367,-
6.788,-
6.956,-
10.393,-
11.024,-
4.278,-
6.367,-
6.788,-
7.251,-
10.911,-
11.543,-
4.572,-
6.900,-
7.307,-
9.383,-
15.357,-
16.087,-
6.466,-
10.308,-
11.823,-
7.924,-
13.141,-
13.829,-
5.778,-
8.569,-
9.565,-
9.116,-
13.674,-
14.530,-
5.147,-
7.545,-
8.092,-
9.902,-
14.684,-
15.568,-
6.045,-
9.032,-
9.565,-
8.920,-
13.366,-
14.165,-
5.498,-
8.120,-
8.611,-
8.920,10.673,12.314,-
13.366,15.946,18.401,-
14.165,16.872,19.537,-
5.498,6.956,9.032,-
8.120,10.393,13.520,-
8.611,11.024,14.320,-
11.444,-
17.054,-
18.008,-
7.742,-
11.472,-
12.146,-
16.774,13.520,-
22.033,18.864,-
23.506,19.817,-
12.314,9.733,-
16.199,14.123,-
17.237,14.852,-
15.217,-
20.645,-
22.117,-
10.841,-
14.782,-
15.834,-
V případě objednávky prosím uveďte počet potrubí, nebo kabelů a přesné vnější průměry. *) DPS až do NB 250
Dělené Curaflex® těsnící vložky C/M/T a A/M/T pro několik potrubí / kabelů
Curaflex® C/M/T
(proti tlakové vodě)
Ø potrubí,
nebo kabelů
d
[mm]
1 - 21
4 - 37
4 - 26
1 x 18 - 36
2 x 8 - 16
1 x 8 - 22
4 x 8 - 16
4 - 32
25 - 41
2 x 2 - 46
2 x 2 - 36
počet potrubí,
nebo kabelů
1-3
1-2
1-4
1-3
DN pažnice, nebo Ø D1
jádrového vrtání
[mm]
80
100
1-5
Curaflex® C/M/T
pozinkováno1)
4.558,4.726,6.045,-
Curaflex®
bez číselného kódu
A/M/T
pozinkováno1) Další velikosti a kombinace
3.212,na dotaz
3.534,1) pozinkováno: elektrogalva4.222,-
5.372,-
3.885,-
6.690,-
4.558,-
1-4
1-3
125
6.718,6.087,-
4.726,4.320,-
1-4
150
7.335,-
5.161,-
nizace oceli, žlutá ochranná
vrstva
strana 13
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® pažnice 4000
pro stavební konstrukce s asfaltovými pásy, PVC foliemi, nebo se silnými izolačními nátěry
pro potrubí - vnější průměr d [mm]
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
Curaflex® 4006
1-40
41-57
080
100
58-77 78-104 105-145 146-190 191-233
125
150
200
250
300
délka v mm
kódové označení
L L L = 200/240/250 1 4 0 6 D D D L L L 0 0 8.836,- 11.066,- 12.580,- 13.422,- 15.694,- 17.419,- 20.925,300 1 4 0 6 D D D 3 0 0 0 0 9.018,- 11.262,- 12.763,- 13.660,- 16.367,- 18.106,- 21.641,-
Curaflex® 4006
utěsnění proti
tlakové vodě, s
pevnou a volnou
přírubou z litiny
L L L = 350/365/400 1 4 0 6 D D D L L L
0 0 9.285,- 11.543,- 13.043,- 13.955,- 17.125,- 18.836,- 22.145,-
500 1 4 0 6 D D D 5 0 0 0 0 9.579,- 11.865,- 13.254,- 14.306,- 17.924,- 19.649,- 22.805,1775 pryžová těsnění (2ks) 1 9 9 6 7 7 5 D D D 4 0 2.623,- 2.665,- 2.889,- 3.043,1776 zdrsněná plocha pro
izolační nátěry
1 9 9 6 7 7 6 D D D 4 0 449,-
449,-
631,-
631,-
3.590,-
4.011,-
4.474,-
631,-
701,-
856,-
Length in mm
L L L = 200/240/250 1 4 0 5 D D D L L L
Curaflex® 4005
Curaflex® 4005
utěsnění proti
netlakové vodě,
s pevnou a
volnou přírubou
z litiny
0 0 6.620,- 7.307,- 9.186,- 9.733,- 10.701,- 11.781,- 17.924,-
300 1 4 0 5 D D D 3 0 0 0 0 6.816,- 7.461,- 9.369,- 9.986,- 11.402,- 12.482,- 18.415,L L L = 350/365/400 1 4 0 5 D D D L L L
0 0 7.125,- 7.714,- 9.579,- 10.322,- 12.104,- 13.169,- 19.060,-
500 1 4 0 5 D D D 5 0 0 0 0 7.349,- 8.022,- 9.761,- 10.673,- 12.763,- 13.899,- 19.593,1775 pryžová těsnění (2ks) 1 9 9 5 7 7 5 D D D 4 0 1.262,- 1.318,- 1.529,- 1.557,- 1.781,- 2.048,- 2.244,1776 zdrsněná plocha pro
izolační nátěry
1 9 9 5 7 7 6 D D D 4 0 281,-
281,-
281,-
281,-
323,-
323,-
379,-
281,-
281,-
309,-
309,-
435,-
533,-
589,-
Příplatek za řezání
Příslušenství pro asfaltové pásy a nátěry (pro Curaflex® 4000 a 7000)
pro netlakovou vodu: 1777/5, vhodné pro 2 instalace
pro netlakovou vodu: 1778/5, vhodné pro více instalací
pro tlakovou vodu: 1777/6, vhodné pro 2 instalace
pro tlakovou vodu: 1778/6, vhodné pro více instalací
1 9 9 5 7 7 7 0 0 0 0 0 856,1 9 9 5 7 7 8 0 0 0 0 0 1.557,1 9 9 6 7 7 7 0 0 0 0 0 954,1 9 9 6 7 7 8 0 0 0 0 0 3.647,-
Všechny těsnící vložky jsou k dispozici také v jiných dimenzích, kombinacích nebo materiálech. Pryžové kroužky pro pitnou vodu na vyžádání.
Těsnicí pryže jsou k dispozici také v NBR (Perbunan) kvalitě s odolností proti olejům, tukům a všech komerčně dostupných
paliv, nebo v Silicon kvalitě s dobrou tepelnou odolností nebo FPM (Viton ®) kvalitě se speciální chemickou odolností (např.
rozpouštědla).
strana 14
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Těsnění pro pažnice složené z pevných a volných přírub
Podle německých předpisů musí být foliové izolace sevřeny mezi
dvěma přírubami, které jsou podloženy poddajným výstelkovým
materiálem. Tato výstelka je buď z materiálu jako je samotná
hydroizolace, nebo z poddajné pryže.
V případě prostupu s pevnou a volnou přírubou je dokanalé
utěsnění vytvořeno pouze dostatečnou tloušťkou a pružností
výstelkového materiálu a tím se dosáhne rovnovnoměrného
sevření. Pokud je spojení tvořeno tenkou a tvrdou výstelkou,
tak je spoj nedostatečný a nedojde k dostečnému přítlaku
na celé těsněné ploše. Jako výstelkový materiál doporučujeme
použít : ECB, PIB, PVC-P, EPDM, EVA (PE), PE-HD a PVC. Doyma
výstelkové materiály jsou vyrobeny z EPDM, nebo z CR (chloropren
= neopren). Výstelky jsou dodávány s již vyraženými otvory pro
těla šroubů, sloužící pro spojení pevné a volné příruby. Jedna
výstelka je umístěna na pevnou přírubu, druhá výstelka je pod
volnou přírubou a mezi těmito přírubami je samotná hydroizolace.
Příruby se spojí pomocí šroubů. Výstelkové těsnění se dodává jako
příslušenství (Curaflex ® 1775).
Příslušenství pro asfaltové pásy a nátěry
Podle německé normy DIN 18 195, která se zabývá řešením
prostupů stavebními konstrukcemi s návazností na hydroizolaci
(asfaltové nátěry) ve spojení s těsnícím systémem tvořeným
z pevných a volných přírub je nutné, aby tato návaznost byla
řešena textilní membránou. Toto řešení je nutné k zajištění
maximálního sevření přírub s asfaltovým pásem, zejména
pokud je řešen průnik tlakové vody. Příslušenství pro správné
zajištění prostupu tvoří textilní matrice se skleněnými vlákny,
distančními podložkami, pryžovými O-kroužky a zdrsněnou
povrchovou na pevných a volných přírubách. Pro netlakovou vodu
objednejte sadu s kódovým označením 1776/5 a pro tlakovou
vodu objednávejte sadu s kódovým označením 1776/6. Dále
nezapomeňte objednat Curaflex ® 1776 a Curaflex ® 1777, nebo
1778 (ceny viz strana 14).
strana 15
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® pažnice 700x / 700x/T
Těsnící konstrukce na povrchu stěn pro konstrukce s asfaltovými pásy, nebo PVC foliemi (viz str 14)
ocelové části: pozinkováno1)
pro potrubí - vnější průměr d [mm]
DN pažnice [mm] D D D
1-40
41-57
58-77
080
100
125
78-104 105-145
150
200
kódové označení
Curaflex® 7006
Curaflex®
Curaflex® 7005
Curaflex®
Curaflex® 7006** proti tlakové vodě
1 7 0 6 D D D 0 0 0 0 0 14.432,- 15.708,- 17.377,- 18.499,- 21.865,-
Curaflex® 7006** zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1 7 0 6 D D D 0 0 0 5 0 17.012,- 18.303,- 20.280,- 21.472,- 25.385,-
1775 pryžová těsnění (2ks) viz str. 14
1 9 9 6 7 7 5 D D D 7 0 3.408,- 3.647,- 3.941,-
Curaflex® 7006/T** dělené řešení, proti tlakové vodě
Curaflex® 7006/T** dělené řešení, zdrsněná plocha pro izolační
nátěry
1775 pryžová těsnění (2ks) viz str. 14
1 7 0 6 D D D 0 0 0 0 8 18.092,- 19.649,- 21.346,- 22.749,- 26.143,1 9 9 6 7 7 5 D D D 7 2 4.797,- 5.063,- 5.442,-
5.834,-
6.760,-
Těsnící tmely pro 7006/T
1 9 9 0 7 5 2 0 0 0 0 0 2.553,- 2.553,- 2.553,-
2.553,-
2.553,-
Curaflex® 7005** proti netlakové vodě
1 7 0 5 D D D 0 0 0 0 0 7.069,- 8.177,- 8.597,-
9.144,- 10.308,-
Curaflex® 7005** zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1 7 0 5 D D D 0 0 0 5 0 9.214,- 10.463,- 10.827,- 11.388,- 13.141,-
1775 pryžová těsnění (2ks) viz str. 14
1 9 9 5 7 7 5 D D D 7 0 1.557,- 1.655,- 1.781,-
Curaflex® 7005/T** dělené řešení, proti netlakové vodě
Curaflex® 7005/T** dělené řešení, zdrsněná plocha pro izolační
nátěry
1775 pryžová těsnění (2ks), dělené řešení (str. 14)
1 7 0 5 D D D 0 0 0 0 8 8.527,- 9.930,- 10.743,- 11.388,- 12.721,1 9 9 5 7 7 5 D D D 7 2 1.557,- 1.655,- 1.781,-
2.048,-
2.244,-
Těsnící tmely pro 7005/T
1 9 9 0 7 5 2 0 0 0 0 0 2.553,- 2.553,- 2.553,-
2.553,-
2.553,-
4.502,-
4.993,-
1 7 0 6 D D D 0 0 0 5 8 20.659,- 22.272,- 24.235,- 25.694,- 29.677,-
2.048,-
2.244,-
1 7 0 5 D D D 0 0 0 5 8 10.799,- 12.188,- 12.917,- 13.590,- 15.568,-
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva + těsnící tmel
**)Příslušenství pro montáž v ceně
Curaflex® sleeves 8000 / 8000/T
Těsnící konstrukce na povrchu stěn pro konstrukce bez asfaltových pásů (viz str 14); ocelové části: pozinkováno1)
pro potrubí - vnější průměr d [mm]
DN pažnice [mm] D D D
1-40
41-57
58-77
080
100
125
78-104 105-145
150
200
kódové označení
Curaflex® 8000
Curaflex® 8000**
1 8 0 0 D D D 0 0 0 0 0 5.021,-
5.259,-
5.540,- 5.778,-
6.732
Curaflex® 8000** zdrsněná plocha pro izolační nátěry
1 8 0 0 D D D 0 0 0 5 0 7.195,-
7.405,-
7.742,- 8.064,-
9.607
Těsnící tmely pro 8000
1 9 9 0 7 5 2 0 0 0 0 0 2.553,-
2.553,-
2.553,- 2.553,-
2.553
Curaflex® 8000/T** dělené řešení
1 8 0 0 D D D 0 0 0 0 8 8.667,- 9.242,- 9.537,- 10.014,- 11.024,Curaflex® 8000/T dělené řešení, zdrsněná plocha pro izolační 1 8 0 0 D D D 0 0 0 5 8 10.687,- 11.374,- 11.739,- 12.356,- 13.759,nátěry
Těsnící tmely pro 8000/T
1 9 9 0 7 5 2 0 0 0 0 0 2.553,- 2.553,- 2.553,- 2.553,- 2.553,-
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva + těsnící tmel
Curaflex® 8000/T
strana 16
**)Příslušenství pro montáž v ceně
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
pro potrubí - vnější průměr d [mm] 146-190 191-233 234-288 289-339 340-380 381-430
DN pažnice [mm]
250
300
350
400
450
500
Curaflex® 7006** proti tlakové vodě
24.488,- 28.316,- 33.926,- 37.741,- 42.608,- 47.517,-
Curaflex® 7006** zdrsněná plocha pro izolační nátěry
28.639,- 33.365,- 40.294,- 44.726,- 50.574,- 56.184,-
1775 pryžová těsnění (2ks) viz str. 14
5.778,-
Curaflex® 7006/T** dělené řešení, proti tlakové vodě
Curaflex® 7006/T** dělené řešení, zdrsněná plocha pro izolační
nátěry
1775 pryžová těsnění (2ks) viz str. 14
29.326,- 33.660,- 39.677,- 42.959,- 48.134,- 54.122,-
7.630,-
8.387,-
9.214,-
10.210,- 11.094,- 11.907,-
Těsnící tmely pro 7006/T
2.553,-
2.553,-
2.553,-
3.366,-
Curaflex® 7005** proti netlakové vodě
11.472,- 12.763,- 14.109,- 16.073,- 18.822,- 20.491,-
Curaflex® 7005** zdrsněná plocha pro izolační nátěry
15.049,- 16.956,- 19.130,- 21.823,- 25.147,- 27.489,-
1775 pryžová těsnění (2ks) viz str. 14
2.623,-
Curaflex® 7005/T** dělené řešení, proti netlakové vodě
Curaflex® 7005/T** dělené řešení, zdrsněná plocha pro izolační
nátěry
1775 pryžová těsnění (2ks), dělené řešení (str. 14)
13.436,- 15.231,- 16.676,- 18.499,- 20.771,- 23.253,2.623,-
2.959,-
3.534,-
3.941,-
4.474,-
4.993,-
Těsnící tmely pro 7005/T
2.553,-
2.553,-
2.553,-
3.366,-
3.366,-
3.366,-
6.648,-
7.377,-
7.896,-
8.766,-
9.607,-
Těsnící konstrukce na povrchu
stěn mohou pomoci například,
pokud průraz zdi, pažnice,
nebo otvor po jádrovém
vrtání je příliš malý pro těsnící
vložku, nebo instalaci nelze
řešit jinak (jako se často stává
u rekonstrukcí).
33.562,- 38.709,- 46.100,- 49.901,- 56.184,- 62.720,-
2.959,-
3.534,-
3.941,-
3.366,-
4.474,-
3.366,-
4.993,-
17.012,- 19.425,- 21.669,- 24.249,- 27.082,- 30.266,-
Curaflex pažnice 7006
pro potrubí - vnější průměr d [mm] 146-190 191-233 234-288 289-339 340-380 381-430
250
300
350
Curaflex® 8000**
7.223,-
8.289,-
9.439,-
Curaflex® 8000** zdrsněná plocha pro izolační nátěry
10.827,- 12.524,- 14.432,- 16.900,- 19.326,- 22.244,-
Těsnící tmely pro 8000
2.553,-
Curaflex® 8000/T**
12.090,- 13.660,- 15.161,- 16.353,- 18.443,- 21.823,-
DN pažnice [mm]
2.553,-
2.553,-
400
450
500
11.164,- 12.931,- 15.161,3.366,-
3.366,-
3.366,-
Curaflex® 8000/T dělené řešení, zdrsněná plocha pro izolační nátěry 15.498,- 17.643,- 19.986,- 21.823,- 24.572,- 28.709,Těsnící tmely pro 8000/T
2.553,-
2.553,-
2.553,-
3.366,-
3.366,-
3.366,-
Curaflex pažnice 8000
strana 17
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Curaflex® příslušenství
kódové označení
Sikadur 31 penetrace pro beton (Curaflex® 1740), 1.2 kg, pokrytí 0.6 m²
1 9 9 0 7 4 0 0 0 0 0 0
2.482,-
AQUAGARD těsnící sada (velká)
obsahuje:
- AQUAGARD základní nátěr (Curaflex® 1710), 1 l, pokrytí 4.0 m² - AQUAGARD speciální barva (Curaflex® 1715), 1 l, pokrytí 3.5 m²
1 9 9 0 7 1 0 7 1 5 0 0
2.286,-
1 9 9 0 7 1 0 0 0 0 0 0
926,-
1 9 9 0 7 1 5 0 0 0 0 0
1.360,-
kódové označení
AQUAGARD těsnící sada (malá)
1 9 9 0 7 1 1 7 1 6 0 0
1.122,-
obsahuje:
- AQUAGARD základní nátěr (Curaflex® 1711), 1/3 l, pokrytí 1.5 m²
1 9 9 0 7 1 1 0 0 0 0 0
491,-
- AQUAGARD speciální barva (Curaflex® 1716), 1/3 l, pokrytí 1.0 m²
1 9 9 0 7 1 6 0 0 0 0 0
631,-
DISBOXID 444 (Curaflex® 1745), 2 složkový epoxidový nátěr s velkou chemickou odolností pro ochranný nátěr pažnic a ploch po
jádrovém vrtání, těsnění proti zemnímu plynu, svítiplynu, kapalných plynů, benzínu, naftě atd.
1 9 9 0 7 4 5 0 0 0 0 0
DISBOXID 444 (Curaflex® 1745), 2.0 kg, pokrytí 2.0 m²
4.488,-
SIKAFLEX (1752): Flexibilní tmel s vynikajícími hodnotami pevnosti. Pružnost cca 10%. Rychlá aplikace, trvale pružný. Vynikající
odolnost proti povětrnostním vlivům a proti stárnutí. Odolný mimo jiné proti vodním čisticím prostředkům, mořské vodě,
vápenné vodě, slabým kyselinám a zásadám, a odpadním vodám.
SIKAFLEX - těsnící set (1752)
1 9 9 0 7 5 2 0 0 0 0 0
2.553,-
složeno z:
- SIKAFLEX 11 FC+ (1751), 1 kazeta, 300 ml pro 0,24 m²
1 9 9 0 7 5 1 0 0 0 0 0
813,-
- SIKA čistič (1749), 1/3 I pro 0,75 m²
1 9 9 0 7 4 9 0 0 0 0 0
813,-
- SIKA základ - 3 N (1750), základní nátěr, 1/3 l pro 0,75 m²
1 9 9 0 7 5 0 0 0 0 0 0
926,-
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
Přípravek pro montáž
na bednění (1701)
80
100
125
150
200
250
300
350
400
1 9 9 0 7 0 1 D D D 0 0 112,- 126,-
168,-
224,- 266,-
309,-
491,- 561,-
813,-
100
125
150
200
250
300
350
400
1 9 9 0 7 0 2 D D D 0 0 112,- 126,-
154,-
168,- 168,-
266,-
309,- 505,-
631,-
kódové označení
Curaflex® 1701
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm] D D D
80
kódové označení
Ochranný kryt (1702)
pro potrubí - vnější průměr d [mm] 19-28 29-40 23-38 39-64 54-77 75-115 98-160
Curaflex® 1702
80
DN pažnice / Ø D1 jádrového vrtání [mm]
80
100
100
125
150
200
281,-
281,- 323,-
505,-
729,-
150
200
kódové označení
Estetické těsnění
(1708)
1 9 9 0 7 0 8 D D D 0 0 281,- 281,-
080
D D D
Curaflex® 1708
Curaflex® 1760
strana 18
081
100
101
125
Momentový klíč (1760), čtyřhran 3/8 "
prodloužená část 240 mm
rozsah kroutícího momentu 2 - 25 Nm
1
9 9 0 7 6 0 2 2 5 0 0
cena na dotaz
Patice (1761) (M5, M6, M8, M10, M12)
1
9 9 0 7 6 1 y y y 0 0
cena na dotaz
kódové označení
M5: 005, M6: 006, M8: 008, M10: 010, M12: 012
y y y
Curaflex
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A KABELŮ
Tabulky vzájemných vztahů
Přijatelné tolerance pro vnitřní průměr DN pažnice a Ø D1 jádrového vrtání
průměr jádrového vrtání / pažnice
Ø D1 (DN) [mm]
tolerance [mm]
max.
min.
50
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
53
49
83
78,5
104
98,5
128
123,5
153
148,5
204
199
253
247
304
297
354
347
404
397
454
447
503
497
603
597
703
697
Ø d potrubí a kabelů ve vztahu k Ø D1 pažnic a jádrového vrtání
DN (Ø D1)
50
80
100
125
150
200
250
potrubí, nebo kabely
(vnější průměr) d [mm]
1-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
1-6
7 - 13
14 - 21
22 - 28
29 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 52
53 - 57
58 - 67
68 - 77
78 - 85
86 - 94
95 - 104
105 - 115
116 - 124
125 - 135
136 - 145
146 - 156
157 - 165
166 - 172
173 - 179
180 - 186
187 - 190
DN (Ø D1)
300
350
400
450
potrubí, nebo kabely
(vnější průměr) d [mm]
191 - 197
198 - 207
208 - 215
216 - 224
225 - 233
234 - 240
241 - 249
250 - 259
260 - 269
270 -278
279 -288
289-294
295-300
301-306
307-311
312-317
318-322
323-327
328-333
334-339
340-344
345-350
351-356
357-362
363-368
369-370
371-375
376-380
DN (Ø D1)
500
potrubí, nebo kabely
(vnější průměr) d [mm]
381-386
387-392
393-397
398-403
404-409
410-415
416-420
421-425
426-430
strana 19
Curaline
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ KABELŮ
Curaline® BKD 150 (systémový uzávěr s bajonetovým zámkem)
tloušťka stěny L [mm] L L L
150
200
250
300
350
400
450
500 příplatek za
kódové označení
jednopřírubová
pažnice
BKD 150-K/L
dvoupřírubová
pažnice
BKD 150-K2/L
BKD 150-K/L 4 0 1 1 1 5 0 L L L 0 0 1.192,- 1.192,- 1.192,- 1.192,- 1.192,- 1.192,- 1.192,- 1.192,BKD 150-K2/L 4 0 2 1 1 5 0 L L L 0 0 1.935,- 1.935,- 1.935,- 1.935,- 1.935,- 1.935,- 1.935,- 1.935,-
dodáváno s vodotěsnou záslepkou
kódové označení
BKD 150-D1/110
34 - 108 mm BKD 150-D1/110-KS (smršťovací rukáv)
BKD 150-D3/60
BKD 150-D3/60-KS (smršťovací rukáv)
Systémový uzávěr Systémový uzávěr Systémový uzávěr s
s jedním hrdlem
s třemi hrdly
osmi hrdly
BKD 150-D1/110 BKD 150-D3/60 BKD 150-D8/35/25
BKD 150-D8/35/25
BKD 150-D8/35/25-KS (smršťovací plášť)
21 - 56 mm 4 1 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 1.332,2.595,4 1 0 1 0 6 0 1 5 0 0 0 1.949,-
3.436,4 x 7 - 23 mm 4 1 0 1 0 3 5 1 5 0 0 0 2.174,4 x 12-33 mm 3.927,-
Systémový uzávěr s límcem
2.454,-
BKD 150-DMM 80
4 1 4 1 0 8 0 1 5 0 0 0
BKD 150-DMM 110
4 1 4 1 1 1 0 1 5 0 0 0 2.833,-
BKD 150-DMM 125
Systémový uzávěr s límcem BKD 150-DMM 140
BKD 150-DMM X
BKD 150-DMM 160
4 1 4 1 1 2 5 1 5 0 0 0 2.931,4 1 4 1 1 4 0 1 5 0 0 0 3.001,4 1 4 1 1 6 0 1 5 0 0 0
3.001,-
Systémový uzávěr pro připojení hladkého potrubí (např. KG - systém)
Systémový uzávěr
pro hladké potrubí
(např KG-systém)
BKD 150-DSM X
BKD 150-DSM 110 (pro Ø 110 mm)
4 1 2 1 1 1 0 1 5 0 0 0
3.015,-
BKD 150-DSM 125 (pro Ø 125 mm)
4 1 2 1 1 2 5 1 5 0 0 0
3.520,-
BKD 150-DSM 160 (pro Ø 160 mm)
4 1 2 1 1 6 0 1 5 0 0 0
4.208,-
Systémový uzávěr pro korugované kabely
BKD 150-DM 125 (pro Ø 125 mm)
BKD 150-DM 140 (pro Ø 140 mm)
4 1 3 1 1 2 5 1 5 0 0 0 4.039,4 1 3 1 1 4 0 1 5 0 0 0 4.488,-
Systémový uzávěr
pro korugované kabely
BKD 150-DM X
kódové označení
Hliníková příruba AF
BKD 150-AF 235
Smršťovací rukáv AK
BKD 150-AF 235
(příruba a ochranné víčko v ceně)
4 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 3.787,-
BKD 150-D (ochranné pouzdro pro AF)
4 1 9 1 0 0 0 1 5 0 0 0
AK 75-4F-29/8 D3/60
8 - 29 mm
4 9 9 0 9 1 0 7 5 4 0 0
AK 75-3F-29/8 D3/60
8 - 29 mm
4 9 9 0 9 1 0 7 5 3 0 0
785,-
AK 50-4F-20/5 D8/35/25
5 - 20 mm
4 9 9 0 9 1 0 5 0 4 0 0
813,-
AK 50-3F-22/5 D8/35/25
5 - 22 mm
4 9 9 0 9 1 0 5 0 3 0 0
757,-
AK 35-4F-13/2 D8/35/25
2 - 13 mm
4 9 9 0 9 1 0 3 5 4 0 0
813,-
AK 35-3F-12/2 D8/35/25
2 - 12 mm
4 9 9 0 9 1 0 3 5 3 0 0
757,-
379,-
kódové označení
842,-
kódové označení
Záslepka VS
VS 25 pro BKD 150-D8/35/25
4 9 9 0 9 0 0 0 2 5 0 0
168,-
VS 35 pro BKD 150-D8/35/25
4 9 9 0 9 0 0 0 3 5 0 0
182,-
VS 60 pro BKD 150-D3/60
4 9 9 0 9 0 0 0 6 0 0 0
238,-
GSS: Systémový klíč
4 9 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1.557,-
kódové označení
Systémový klíč GSS
strana 20
každých
100 mm
BKD 150 varianty k dispozici:
- úhlové řešení
- zásuvné moduly
- lepené spoje
- přírubové spoje
ceny na dotaz
112,112,-
Curaline
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ KABELŮ
Curaline® KD 110 (šroubovaný systémový uzávěr)
tloušťka stěny L [mm] L L L
080 140 150
200
250
kódové označení
KD 110-K/L 4
jednopřírubová
pažnice
D 110-K/L
dvoupřírubová
pažnice
KD 110-K2/L
0 1 2 1 1 0 L L L 0 0
KD 110-K2/L 4 0 2 2 1 1 0 L L L 0 0
1.150,- 1.150,- 1.150,- 1.150,- 1.150,1.851,- 1.851,- 1.851,- 1.851,- 1.851,-
300 350 400 450 500 příplatek za
každých
100 mm
1.150,- 1.150,- 1.150,- 1.150,- 1.150,84,1.851,- 1.851,- 1.851,- 1.851,- 1.851,84,-
kódové označení
KD 110-D
KD 110-D1/80
záslepka 4 1 9 2 0 0 0 1 1 0 0 0 463,26 - 78 mm 4 1 0 2 0 8 0 1 1 0 0 0 1.290,-
KD 110-D1/100
26 - 98 mm 4 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2.763,-
KD 110-D3/46
Systémový uzávěr s
jedním hrdlem
KD 110-D1/X
Systémový uzávěr
s třemi hrdly
KD 110-D3/46
Systémový uzávěr
se sedmi hrdly
KD 110-D7/32/25
KD 110-D7/32/25
16 - 44 mm 4 1 0 2 0 4 6 1 1 0 0 0 1.837,4 x 7 - 23 mm
3 x 12 - 30 mm 4 1 0 2 0 3 2 1 1 0 0 0 2.623,-
Systémový uzávěr s přechodovým spojem s upínacími límci
Systémový uzávěr s paticí
KD 110-DMM X
KD 110-DMM 75
4 1 4 2 0 7 5 1 1 0 0 0
4.516,-
KD 110-DMM 80
KD 110-DMM 110
4 1 4 2 0 8 0 1 1 0 0 0
4.712,-
4 1 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0
4.951,-
KD 110-DMM 125
4 1 4 2 1 2 5 1 1 0 0 0
5.582,-
Systémový uzávěr pro připojení hladkého potrubí (např. KG - systém)
KD 110-DSM 110
4 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0
KD 110-WA/1 x 110
4 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0
4.250,-
Systémový uzávěr pro hladké
potrubí (např KG-systém)
KD 110-DSM X
kódové označení
1.501,-
KD 110-WA/Z x D, z = 1 - 5 bores
1.809,-
KD 110-WA/Z x D, z = 6 and more bores
2.048,-
Kuželové vložky
KD 110-WA/Z x D
kódové označení
Smršťovací rukáv AK
AK 35-4F-13/2 D7/32/25
2 - 13 mm
4 9 9 0 9 1 0 3 5 4 0 0
813,-
AK 35-3F-12/2 D7/32/25
2 - 12 mm
4 9 9 0 9 1 0 3 5 3 0 0
757,-
AK 50-4F-20/5 D3/46
5 - 20 mm
4 9 9 0 9 1 0 5 0 4 0 0
813,-
AK 50-3F-22/5 D3/46
5 - 22 mm
4 9 9 0 9 1 0 5 0 3 0 0
757,-
kódové označení
VS 25 for KD 110-D7/32/25
VS 32 for KD 110-D7/32/25
4 9 9 0 9 0 0 0 2 5 0 0
168,-
4 9 9 0 9 0 0 0 3 2 0 0
182,-
VS 46 for KD 110-D3/46
4 9 9 0 9 0 0 0 4 6 0 0
238,-
GSS: Systémový klíč
4 9 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1.557,-
Záslepka VS
kódové označení
KD 110 varianty k dispozici:
- úhlové řešení
- zásuvné moduly
- lepené spoje
- přírubové spoje
ceny na dotaz
Systémový klíč GSS
strana 21
Curaline
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ KABELŮ
Curaline® BKD 90 (s bajonetovým zámkem)
tloušťka stěny L [mm] L L L
150
200
250
300
350
400
450
500
kódové označení
dvoupřírubová
pažnice
BKD 90-K2/L
jednopřírubová
pažnice
BKD 90-K/L
BKD 90-K/L 4 0 1 3 0 9 0
BKD 90-K2/L 4 0 2 3 0 9 0
L L L
L L L
příplatek za
každých
100 mm
0 0 856,- 856,- 856,- 856,- 856,- 856,- 856,- 856,0 0 1.431,- 1.431,- 1.431,- 1.431,- 1.431,- 1.431,- 1.431,- 1.431,-
84,84,-
dodáváno s vodotěsnou záslepkou
kódové označení
Systémový uzávěr
s jedním hrdlem
BKD 90-D1/75
Systémový uzávěr
s třemi hrdly
BKD 90-D3/30
BKD 90-D1/75
26 - 73 mm
4 1 0 3 0 7 5 0 9 0 0 0
1.108,-
BKD 90-D3/30
12 - 28 mm
4 1 0 3 0 3 0 0 9 0 0 0
1.431,-
BKD 90-D5/20
7 - 18 mm
4 1 0 3 0 2 0 0 9 0 0 0
1.781,-
Systémový uzávěr
s pěti hrdly
BKD 90-D5/20
Systémový uzávěr s límcem
BKD 90-DMM 75
4 1 4 3 0 7 5 0 9 0 0 0 2.440,-
BKD 90-DMM 85
4 1 4 3 0 8 5 0 9 0 0 0 2.525,-
BKD 90-DMM 110
4 1 4 3 1 1 0 0 9 0 0 0 2.749,-
Systémový uzávěr s límcem
BKD 90-DMM X
Systémový uzávěr pro připojení hladkého potrubí (např. KG - systém)
4 1 2 3 1 1 0 0 9 0 0 0 3.927,-
BKD 90-DSM 110
Systémový uzávěr
pro hladké potrubí
(např KG-systém)
BKD 90-DSM X
Systémový uzávěr pro korugované potrubí a kabely
4 1 3 3 0 8 5 0 9 0 0 0 2.847,4 1 3 3 1 1 0 0 9 0 0 0 4.208,-
BKD 90-DM 85
BKD 90-DM 110
Systémový uzávěr
pro korugované kabely
BKD 90-DM X
kódové označení
BKD 90-AF 150
(příruba a ochranné víčko v ceně)
4 0 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0 2.959,-
BKD 90-D (ochranné pouzdro pro AF)
4 1 9 3 0 0 0 0 9 0 0 0
Hliníková příruba AF
BKD 90-AF 150
379,-
kódové označení
AK 35-4F-13/2 D3/30
AK 35-3F-12/2 D3/30
Smršťovací rukáv AK
2 - 13 mm
2 - 12 mm
4 9 9 0 9 1 0 3 5 4 0 0
4 9 9 0 9 1 0 3 5 3 0 0
813,757,-
kódové označení
154,168,-
VS 20 for BKD 90-D5/20
VS 30 for BKD 90-D3/30
4 9 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0
4 9 9 0 9 0 0 0 3 0 0 0
GSS: Articulated spanner
4 9 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1.557,-
Záslepka VS
kódové označení
Systémový klíč GSS
strana 22
BKD 90 varianty k dispozici:
- úhlové řešení
- zásuvné moduly
- lepené spoje
- přírubové spoje
ceny na dotaz
Curaline
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ KABELŮ
Curaline® BKD 150 v kombinaci s pevnou a volnou přírubou
u staveb s asfaltovými pásy, nebo se silnými asfaltovými nátěry (viz str. 14)
Těsnění proti netlakové vodě
Systém s jednou přírubou
Těsnění proti tlakové vodě
Systém s jednou přírubou
13.716,-
BKD 150/4006/K/200 - 500
BKD 150/4005/K/200 - 500
Systém s dvěma přírubami
BKD 150/4006/K2/200 - 500
Systém s dvěma přírubami
14.474,-
BKD 150/4005/K2/200 - 500
Curaline® pažnice s pevnou
a volnou přírubou
BKD 150/4005/K/x
Curaline® pažnice s pevnou
a volnou přírubou
BKD 150/4006/K/x
Těsnění proti netlakové vodě
Systém s jednou přírubou
8.667,-
BKD 150/4001/K/200 - 500
10.336,-
11.108,-
bez číselného kódu
Ceny bez systémových uzávěrů!
K dispozici ve standardních délkách: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm
Jiné délky na vyžádání!
Systém s dvěma přírubami
BKD 150/4001/K2/200 - 500
9.719,-
Curaline® pažnice pro
asfaltové nátěry
BKD 150/4001/K/x
Curaline® BKD 150, kartuše, v kombinaci s pevnou a volnou přírubou
u staveb s asfaltovými pásy, nebo se silnými asfaltovými nátěry dle DIN 18195 T9 (viz str. 14)
Přírubové pažnice BKD 150 sestavené do kartuší pro konstrukce s asfaltovými pásy s pevnou a volnou přírubou, utěsnění proti tlakové vodě.
Další varianty pro netlakovou vodu k dispozici na vyžádání
K dispozici pozinkování1), nebo z nerezová ocel. Ceny na dotaz.
BKD 150/7006/2x3/K
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
strana 23
Curaline
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ KABELŮ
Curaline® Vario
těsnící vložka s výměnnými pryžovými vložkami
bez číselného kódu
Kč / ks
ocelové části pozinkováno1)
DN 100 např. pro 3 x 5 - 22 mm
5.119,5.119,5 x 5 - 17 mm
5.119, 9 x 5 - 12 mm
Pryžová vložka: typ jádra CLV 100 (EPDM)
DN 125 např. pro 3 x 5 - 30 mm
5 x 5 - 24 mm
9 x 5 - 16 mm
5.470,5.470,5.470,-
Pryžová vložka: typ jádra CLV 200 (EPDM)
6.059,6.059,6.059,-
6.325,6.325,6.325,-
6.928,6.928,6.928,-
8.443,8.443,8.443,-
90,50
9.004,9.004,9.004,-
9.635,9.635,9.635,2637,-
1) pozinkováno: elektrogalvanizace oceli, žlutá ochranná vrstva
strana 24
7.209,7.209,7.209,-
63,50
Pryžová vložka: typ jádra CLV 150 (EPDM)
DN 200 např. pro 3 x 5 - 50 mm
6 x 5 - 40 mm
8 x 5 - 30 mm a 1 x 5 - 40
Kč / ks
nerez 316
6.928,6.928,6.928,-
55,50
Pryžová vložka: typ jádra CLV 125 (EPDM)
DN 150 např. pro 3 x 5 - 42 mm
5 x 5 - 34 mm
9 x 5 - 24 mm
Kč / ks
nerez 304
5.736,5.736,5.736,-
11.767,11.767,11.767,-
Curaline
®
SYSTÉM PRO TĚSNĚNÍ KABELŮ
Curaline® KSS (KSS: systém pro těsnění kabelů)
bez číselného kódu
KSS-M 150-K-80
KSS-M 150-KM-110-110
KSS-M 150-K-110
KSS-M 150-KM-125-125
KSS-M 150-K-150
KSS-M 150-KM-150-150
cena na dotaz
KSS M 90-KM-80-110
Systémová uzávěr K
Systémová patice KM
KSS-M 150-D-110
KSS-M 150-SM-110-110
KSS-M 150-D-125
KSS-M 150-SM-125-125
KSS-M 150-D-150
KSS-M 150-SM-150-150
KSS M 90-SM-80-110
KSS M 90-D-80
Systémová uzávěr D
cena na dotaz
Systémová patice SM pro
připojení hladkého potrubí
(např. KG - systém)
cena na dotaz
KSS-M 150-D3-110
popis
KSS-M 150-D7-110
KSS-pouzdro, 80 mm Ø
757,-
KSS-pouzdro, 110 mm Ø
1.192,-
KSS-pouzdro, 125 mm Ø
1.192,-
KSS-pouzdro, 150 mm Ø
1.332,-
KSS-M 150-D3-150
KSS M 150-D8-150
KSS-M 90-D3-80
Systémová patice s
několika hrdly
cena na dotaz
KSS - pouzdra
KSS M 90-D5-80
cena / metr
cena na dotaz
ÜMM Ø 150 mm
3.703,-
ÜMM Ø 125 mm
3.100,-
ÜMM Ø 110 mm
2.945,-
ÜMM Ø 80 mm
2.412,-
Přechodový spoj s
upínacími límci
Příklad objednávky:
těsnící systém KSS-M 150-D-110
Uzávěr (patice) pro připojení hladkého potrubí (kabelů)
Ø potrubí / kabelu
druh připojovacího elementu
velikost systémového uzávěru patice
KSS - systém těsnění kabelů s upínacími límci
strana 25
DOYMA DL
Č L Á N KO V É T Ě S N Í C Í M O D U LY
Tabulka standardních provedení článkových těsnících modulů
Kolik těsnících modulů je zapotřebí pro určité průměry potrubí?
DN pažnice / Ø D1
pro potrubí - vnější Ø d
jádrového vrtání
[mm]
[mm]
15
17
18
50
20
22
25
20
22
25
28
80
32
33,7
35
42
25
28
32
33,7
35
100
42
48
50
58
60
63
54
58
60
63
125
75
76
78
89
90
63
75
76
76
78
89
150
90
98
102
108
110
114
strana 26
počet
modulů
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
7
7
7
8
8
5
6
5
6
6
9
9
9
9
10
10
10
typ modulu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
275
275
275
200
200
200
350
350
350
350
300
300
300
300
375
375
375
375
375
350
350
350
300
300
300
375
375
375
375
350
350
350
300
300
415
375
415
375
375
350
350
350
350
300
300
300
DN pažnice / Ø D1
pro potrubí - vnější Ø d
jádrového vrtání
[mm]
[mm]
114,3
118
125
140
144
154
250
159
160
168
170
180
200
200
210
300
219
222
225
219
222
225
242
350
250
273
274
280
315
315
323,9
400
326
355
355
450
400
400
406
500
429
450
450
500
600
508
532
532
560
700
610
630
630
635
800
710
711
800
900
813
900
1000
914
počet
modulů
6
6
6
8
8
8
9
9
7
7
12
17
10
12
12
12
12
9
9
9
12
12
14
14
18
26
12
12
12
30
16
17
18
21
15
19
16
22
19
19
19
20
22
22
22
22
35
35
39
29
44
44
typ modulu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
500
500
500
575
575
575
475
475
400
400
375
350
575
475
415
415
415
500
500
500
575
575
415
415
375
300
400
400
400
300
575
325
575
475
425
325
650
575
400
425
650
500
400
425
650
650
475
475
475
400
475
475
DOYMA DL
Č L Á N KO V É T Ě S N Í C Í M O D U LY
DL článkový těsnící modul B
bez číselného kódu
široké provedení - tlaková voda, pryž z EPDM
pozinkované šrouby
Těsnící modul B
nerezové šrouby
popis
cena / kus
popis
cena / kus
DL 200/B-EPDM-VZ
90,-
DL 200/B-EPDM-VA
104,-
DL 250/B-EPDM-VZ
123,-
DL 250/B-EPDM-VA
165,-
DL 275/B-EPDM-VZ
137,-
DL 275/B-EPDM-VA
174,-
DL 300/B-EPDM-VZ
154,-
DL 300/B-EPDM-VA
196,-
DL 325/B-EPDM-VZ
264,-
DL 325/B-EPDM-VA
421,-
DL 350/B-EPDM-VZ
236,-
DL 350/B-EPDM-VA
339,-
DL 375/B-EPDM-VZ
370,-
DL 375/B-EPDM-VA
407,-
DL 400/B-EPDM-VZ
429,-
DL 400/B-EPDM-VA
609,-
DL 415/B-EPDM-VZ
381,-
DL 415/B-EPDM-VA
485,-
DL 425/B-EPDM-VZ
407,-
DL 425/B-EPDM-VA
569,-
DL 475/B-EPDM-VZ
384,-
DL 475/B-EPDM-VA
558,-
DL 500/B-EPDM-VZ
741,-
DL 500/B-EPDM-VA
1.111,-
DL 525/B-EPDM-VZ
741,-
DL 525/B-EPDM-VA
1.077,-
DL 575/B-EPDM-VZ
656,-
DL 575/B-EPDM-VA
1.010,-
DL 600/B-EPDM-VZ
1.879,-
DL 600/B-EPDM-VA
2.230,-
DL 650/B-EPDM-VZ
1.302,-
DL 650/B-EPDM-VA
1.916,-
DL článkový těsnící modul S
bez číselného kódu
úzké provedení - netlaková voda, pryž z EPDM
pozinkované šrouby
popis
Těsnící modul S
nerezové šrouby
cena / kus
popis
cena / kus
DL 200/S-EPDM-VZ
76,-
DL 200/S-EPDM-VA
90,-
DL 250/S-EPDM-VZ
112,-
DL 250/S-EPDM-VA
140,-
DL 275/S-EPDM-VZ
112,-
DL 275/S-EPDM-VA
151,-
DL 300/S-EPDM-VZ
137,-
DL 300/S-EPDM-VA
165,-
DL 325/S-EPDM-VZ
213,-
DL 325/S-EPDM-VA
328,-
DL 350/S-EPDM-VZ
188,-
DL 350/S-EPDM-VA
250,-
DL 375/S-EPDM-VZ
210,-
DL 375/S-EPDM-VA
314,-
DL 400/S-EPDM-VZ
376,-
DL 400/S-EPDM-VA
454,-
DL 415/S-EPDM-VZ
286,-
DL 415/S-EPDM-VA
376,-
DL 425/S-EPDM-VZ
353,-
DL 425/S-EPDM-VA
522,-
DL 475/S-EPDM-VZ
328,-
DL 475/S-EPDM-VA
522,-
DL 500/S-EPDM-VZ
656,-
DL 500/S-EPDM-VA
973,-
DL 525/S-EPDM-VZ
626,-
DL 525/S-EPDM-VA
928,-
DL 575/S-EPDM-VZ
516,-
DL 575/S-EPDM-VA
799,-
DL 600/S-EPDM-VZ
1.133,-
DL 600/S-EPDM-VA
1.663,-
DL 650/S-EPDM-VZ
928,-
DL 650/S-EPDM-VA
1.293,-
Balení:
Kompletní řetěz dle specifikace zákazníka připravený k instalaci.
Příplatek za montáž = 56,- Kč/modul.
Ceny na straně 28. Těsnící pryže v kvalitě NBR a KTW na vyžádání.
strana 27
DOYMA DL
Č L Á N KO V É T Ě S N Í C Í M O D U LY
DL článkové těsnící moduly B, řetěz složený z 10 článkových modulů
široké provedení, pryž z EPDM
nerezové šrouby
pozinkované šrouby
kódové označení
popis
6016-2000-0000 10x DL 200/B-EPDM-VZ
cena
kódové označení
898,-
6016-2000-0004 10x DL 200/B-EPDM-VA 1.038,-
popis
cena
6016-2500-0000 10x DL 250/B-EPDM-VZ 1.234,-
6016-2500-0004 10x DL 250/B-EPDM-VA 1.655,-
6016-2750-0000 10x DL 275/B-EPDM-VZ 1.374,-
6016-2750-0004 10x DL 275/B-EPDM-VA 1.739,-
6016-3000-0000 10x DL 300/B-EPDM-VZ 1.543,-
6016-3000-0004 10x DL 300/B-EPDM-VA 1.964,-
6016-3250-0000 10x DL 325/B-EPDM-VZ 2.637,-
6016-3250-0004 10x DL 325/B-EPDM-VA 4.208,-
6016-3500-0000 10x DL 350/B-EPDM-VZ 2.356,-
6016-3500-0004 10x DL 350/B-EPDM-VA 3.394,-
6016-3750-0000 10x DL 375/B-EPDM-VZ 3.703,-
6016-3750-0004 10x DL 375/B-EPDM-VA 4.067,-
6016-4000-0000 10x DL 400/B-EPDM-VZ 4.292,-
6016-4000-0004 10x DL 400/B-EPDM-VA 6.087,-
6016-4150-0000 10x DL 415/B-EPDM-VZ 3.815,-
6016-4150-0004 10x DL 415/B-EPDM-VA 4.853,-
6016-4250-0000 10x DL 425/B-EPDM-VZ 4.067,-
6016-4250-0004 10x DL 425/B-EPDM-VA 5.694,-
6016-4750-0000 10x DL 475/B-EPDM-VZ 3.843,-
6016-4750-0004 10x DL 475/B-EPDM-VA 5.582,-
6016-5000-0000 10x DL 500/B-EPDM-VZ 7.405,-
6016-5000-0004 10x DL 500/B-EPDM-VA 11.108,-
6016-5250-0000 10x DL 525/B-EPDM-VZ 7.405,-
6016-5250-0004 10x DL 525/B-EPDM-VA 10.771,-
6016-5750-0000 10x DL 575/B-EPDM-VZ 6.564,-
6016-5750-0004 10x DL 575/B-EPDM-VA 10.098,-
DL článkové těsnící moduly S, řetěz složený z 10 článkových modulů
úzké provedení, pryž z EPDM
pozinkované šrouby
kódové označení
nerezové šrouby
popis
6015-2000-0000 10x DL 200/S-EPDM-VZ
cena
kódové označení
757,-
6015-2000-0004 10x DL 200/S-EPDM-VA
popis
cena
898,-
6015-2500-0000 10x DL 250/S-EPDM-VZ 1.122,-
6015-2500-0004 10x DL 250/S-EPDM-VA 1.403,-
6015-2750-0000 10x DL 275/S-EPDM-VZ 1.122,-
6015-2750-0004 10x DL 275/S-EPDM-VA 1.515,-
6015-3000-0000 10x DL 300/S-EPDM-VZ 1.374,-
6015-3000-0004 10x DL 300/S-EPDM-VA 1.655,-
6015-3250-0000 10x DL 325/S-EPDM-VZ 2.132,-
6015-3250-0004 10x DL 325/S-EPDM-VA 3.282,-
6015-3500-0000 10x DL 350/S-EPDM-VZ 1.879,-
6015-3500-0004 10x DL 350/S-EPDM-VA 2.496,-
6015-3750-0000 10x DL 375/S-EPDM-VZ 2.104,-
6015-3750-0004 10x DL 375/S-EPDM-VA 3.142,-
6015-4000-0000 10x DL 400/S-EPDM-VZ 3.759,-
6015-4000-0004 10x DL 400/S-EPDM-VA 4.544,-
6015-4150-0000 10x DL 415/S-EPDM-VZ 2.861,-
6015-4150-0004 10x DL 415/S-EPDM-VA 3.759,-
6015-4250-0000 10x DL 425/S-EPDM-VZ 3.534,-
6015-4250-0004 10x DL 425/S-EPDM-VA 5.217,-
6015-4750-0000 10x DL 475/S-EPDM-VZ 3.282,-
6015-4750-0004 10x DL 475/S-EPDM-VA 5.217,-
6015-5000-0000 10x DL 500/S-EPDM-VZ 6.564,-
6015-5000-0004 10x DL 500/S-EPDM-VA 9.733,-
6015-5250-0000 10x DL 525/S-EPDM-VZ 6.255,-
6015-5250-0004 10x DL 525/S-EPDM-VA 9.285,-
6015-5750-0000 10x DL 575/S-EPDM-VZ 5.161,-
6015-5750-0004 10x DL 575/S-EPDM-VA 7.994,-
6015-6000-0000 10x DL 600/S-EPDM-VZ 11.332,-
6015-6000-0004 10x DL 600/S-EPDM-VA 16.634,-
6015-6500-0000 10x DL 650/S-EPDM-VZ 9.285,-
6015-6500-0004 10x DL 650/S-EPDM-VA 12.931,-
strana 28
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
• všechny uvedené ceny jsou bez DPH
• dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen
• společnost GEROtop spol. s r. o. je plátcem DPH
• z uvedených cen jsou poskytnuty zákaznické slevy na základě uzavřené smlouvy
• při prvním odběru zboží platba v hotovosti, dobírkou nebo na základě zálohové faktury
• splatnost faktur je 14 dní od vystavení faktury za převzaté zboží, pokud není ve smlouvě
dohodnuto jinak
• doporučujeme pro kalkulace větších akcí poptání kompletního množství zboží
• ceníky jsou pravidelně aktualizovány také na www.prostupy.cz
• ceny platné od 1. dubna 2013
Dodací podmínky
• objednávky přijímáme osobně, faxem, poštou nebo e-mailem ([email protected])
• zboží je dopravováno odběrateli na náklady odběratele, pokud není dohodnuto jinak
• při dodávce kompletního systému hradí přepravu dodavatel, není-li jinak upraveno ve smlouvě
• neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky,
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne dodání. Doporučujeme překontrolovat dodané
zboží neprodleně po jeho obdržení. V případě poškození přepravního obalu sepište
reklamační protokol s dopravcem a informujte nás.
Odběr zboží
• osobní odběr
• přepravní služba
• naše doprava
Záruky
• nahrazení vadné součástky systému DOYMA v případě její poškození
• uhrazení nákladů na demontáž poškozené součástky a uhrazení nákladů na montáž nové
součástky až do výše 10.000 €
• uhrazení nákladů na veškeré škody na majetku vzniklé v důsledku vadného výrobku DOYMA až
do maximální výše 100.000 € v každém jednotlivém případě vzniklé v důsledku vadného výrobku
DOYMA až do maximální výše 100.000 € v každém jednotlivém případě
strana 29
SEALING SYSTEMS
GEROtop spol. s r. o. - Liberec
Kateřinská 589
463 03 Stráž nad Nisou - Liberec
M: +420 777 166 813, T: +420 485 120 565
www.prostupy.cz, [email protected]
GEROtop spol. s r. o. - pobočka Praha
Bystrá 12
193 00 Praha - Horní Počernice
M: +420 777 166 813, T: +420 485 120 565
www.prostupy.cz, [email protected]
GEROtop spol. s r. o. - pobočka Olomouc
Železniční 4
779 00 Olomouc
M: +420 777 166 813, T: +420 485 120 565
www.prostupy.cz, [email protected]
GEROtop spol. s. r. o. - Bratislava
Kovová 26
826 05 Bratislava
M: +420 777 166 813, T: +420 485 120 565
www.prestupy.sk, [email protected]
25 let záruka
na všechny produkty DOYMA
Download

CENÍK - Prostupy