Pokud to má být trvalé,
tak to zabetonujte!
12/2011
20 11
06 72
Approval
Technical
European auerbefestigungen
für D
DB-Anker
288
ETA-11/0
JORDAHL & PFEIFER
Stavební technika, s.r.o.
Kotva PFEIFER DB
k trvalému upevnění
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
TELEFON +420 272 700 701
FAX
+420 272 703 737
E-MAIL
[email protected]
INTERNET www.jpcz.cz
Úspěšné stavby se
systémy PFEIFER
Koncern PFEIFER s heslem „převádíme techniku do praxe“ patří
v oblasti lanové, zvedací a stavební techniky a lanových konstrukcí
k předním evropským podnikům. Koncern zahrnuje celou řadu
podniků doma i v zahraničí. Hlavní správa sídlí v Memmingenu.
Divize PFEIFER-Bautechnik je již déle než 40 let ceněným partnerem výrobců betonových prefabrikovaných dílců a předním podnikem
na trhu v oblasti systému transportních kotev ke zvedání a manipulaci s betonovými prefabrikovanými dílci.
Název PFEIFER byl v začátcích výroby prefabrikovaných dílců
synonymem pro závitové kotvy. Dnes je společnost PFEIFER rovněž
synonymem praktické upevňovací techniky a kromě toho také pro
široký sortiment spolehlivé spojovací techniky k ukládání a spojování
betonových prefabrikovaných dílců a vyztužovací techniky.
Průmyslová velkosériová výroba v hlavním sídle v Memmingenu a
rozsáhlé technické know-how vycházející z dlouholetých zkušeností
jsou základem spolehlivosti dodávek a péče o naše zákazníky v celé
Evropě.
Evropské technické schválení udělené kotvám DB dovoluje výrobci
používat u výrobkuu pro stavebnictví označení CE, a tím i volnýý
přístup na celý evropský
opský trh, případně na trh smluvních
ních stát
států.
spoleečnosti
Pobočkyy společnosti
R
PFEIFER
2
© 2011 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znění návodu k použití / technické změny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011
20 11
0672
Approval
Technical
European auerbefestigungen
für D
DB-Anker
288
ETA-11/0
Kotva PFEIFER DB:
Spolehlivě, hospodárně
a trvale v celé Evropě!
Vlnová kotva
DB 682
Evropské technické schválení ETA -11/0288
Patková kotva
DB 682
• Bezpečnost a kvalita
• Přístup na evropský trh
• Umožňuje používat označení
CE
• Jednotná metoda výpočtu pro
celou Evropu
• Výrobek odpovídá směrnici
o výrobcích pro stavebnictví
Trvalé zabetonování
• Maximální bezpečnost při přenosu zatížení
• Žádný hluk a prach – stačí zabetonovat
• Možnost osazení přídavné výztuže pro šikmý a příčný tah
• Nejvyšší bezpečnost a spolehlivost montáže
3
© 2011 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znění návodu k použití / technické změny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011
Kotva PFEIFER DB:
Spolehlivě, hospodárně
a trvale v celé Evropě!
Efektivita
• Vysoké únosnosti
• Malé vzdálenosti od okrajů
• Široké spektrum použití
Spolehlivost
• Evropské technické schválení ETA
• Žádný hluk a prach – stačí zabetonovat
Inovace
• Patková kotva pro tenké dílce
• Orientační klip s popisem
Hospodárnost
e
ar
• V místě kotvy není nutné žádné časově náročné vrtání,
tím nedochází ani k následnému poškození výztuže a
ztrátám času při čištění vyvrtaných otvorů.
• Kotvy lze ihned osadit a zabetonovat v přesné pozici
Softw
• Minimální rozmanitost produktů ke snadnému
udržování zásob
• Bezplatný výpočetní software
Upevnění schodiště pomocí kotev DB
Kvalita
• Made in Germany
• Označení CE
• Externí kontrola
Příklady použití
• Upevnění balkónového a
mostního zábradlí
• Upevnění rozvodů proudu
a jiných vedení
• Jednotlivé ukotvení sedadel
na stadionu
4
© 2011 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znění návodu k použití / technické změny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011
Kotva DB PFEIFER
k trvalému upevnění
Č. výrobku 05.260
Upevňovací technika
Trvalé upevnění
Kotva PFEIFER DB 682 s evropským
technickým schválením ETA-11/0288
k upevnění do běžného betonu s trhlinkami i bez trhlinek od třídy C20/25 pro
převážně statické zatížení.
Návrhové zatížení může být stanoveno
samostatně pro daný způsob použití
podle CEN/TS 1992-4:2009.
20 11
0672
Approval
Technical
European auerbefestigungen
für D
DB-Anker
288
ETA-11/0
Materiály:
Pouzdro: přesná ocelová trubka zvláštní
jakosti, galvanické zinkování nebo
nerez (1.4571), nalisovaná na vlnovou
nebo kovanou výztuž BSt 500 S, černá
Klip: Plast
i
n st
PFE
m a x. T
IFE R
6
D B 682 Rd 1
= 30 N m
PFE
m a x. T
IF E R
6
D B 682 Rd 1
i
m
Objednací
č. pozink
Objednací
č. nerez
Rd
mm
Barva
klipu
Lth
mm
ds
mm
D
mm
h
mm
i
mm
L*
mm
Hmotnost
kg/100 ks
8
12
16
16
20
15,0
21,0
27,2
31,0
39,5
10,0
12,0
15,5
16,5
16,5
6,5
8,5
11,0
13,0
13,0
80
120
150
180
220
5,00
20,00
39,00
47,50
101,00
8
12
16
16
20
15,0
21,0
27,2
31,0
39,5
10,0
12,0
15,5
16,5
16,5
6,5
8,5
11,0
13,0
13,0
110
174
194
252
302
6,50
20,90
49,00
60,00
100,00
Patková kotva DB 682
05.260.123.080
05.260.163.120
05.260.203.150
05.260.243.180
05.260.303.220
05.260.124.080
05.260.164.120
05.260.204.150
05.260.244.180
05.260.304.220
12 x 1,75
16 x 2,00
20 x 2,50
24 x 3,00
30 x 3,50
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
22
27
35
43
56
Vlnová kotva DB 682
05.260.123.110
05.260.163.174
05.260.203.194
05.260.243.252
05.260.303.302
05.260.124.110
05.260.164.174
05.260.204.194
05.260.244.252
05.260.304.302
12 x 1,75
16 x 2,00
20 x 2,50
24 x 3,00
30 x 3,50
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
Příklad objednávky 500 vlnových kotev DB 682, pozink, Rd 12 s klipem:
500 vlnových kotev PFEIFER DB 682 obj. č. 05.260.123.110
22
27
35
43
56
* včetně klipu
5
© 2011 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znění návodu k použití / technické změny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011
Montážní návod a použití
Kotva PFEIFER-DB k trvalému upevnění
Systém
Obsah dodávky kotevního systému PFEIFER DB
682 Rd
2
DB
max. T ins
60 Nm
t=
0
FE
PFEI R
Výstraha: Veškeré změny a svařování systému kotev PFEIFER DB
nejsou dovolené. Následkem může být snížení bezpečnosti až selhání
kotvy. Používejte kotvy a příslušné klipy pouze v originálním stavu, dodaném
ze sériové výroby!
– Vlnová ohýbaná (vlnová kotva DB 682) nebo s vykovanou hlavou (patková kotva DB 682), betonářská ocel s nalisovaným pouzdrem z galvanicky pozinkované oceli
nebo
– Vlnová ohýbaná (vlnová kotva DB 682) nebo s vykovanou hlavou (patková kotva DB 682), betonářská ocel s nalisovaným pouzdrem z nerezové oceli
(označení: „nerez“)
a
– Klip PFEIFER:
Vlnová kotva DB 682:
šedá
Patková kotva 682:
bílá
Upevňovací prvky (upevňovací šrouby, podložky apod.) nejsou součástí dodávky
kotevního systému PFEIFER DB. Tyto součásti je nezbytné zajistit v souladu se
zadáním a výpočtem odpovědného projektanta.
Použití
Patková kotva PFEIFER DB 682 a vlnová kotva DB 682 s evropským technickým schválením ETA-11/0288 k upevnění do běžného betonu s trhlinkami i bez trhlinek
od třídy C20/25 pro převážně statické zatížení. Kotva je dodávána kompletně s klipem.
Návrh a výběr kotvy
Návrh kotev PFEIFER DB je proveden v souladu s CEN/TS 1992-4:2009 „Návrhování kotvení do betonu“ odpovědným projektantem se zkušenostmi v oblasti
kotvení a betonových konstrukcí. Všechny parametry potřebné k provedení návrhu jsou uvedeny v evropském technickém schválení ETA-11/0288.
Společnost PFEIFER nabízí návrhový software, s jehož pomocí je možné provést rychlý a správný návrh jednotlivých kotev nebo skupin kotev. Software je
poskytován bezplatně.
S ohledem na ukotvovaná zatížení je nezbytné provést kontrolované výpočty a
konstrukční výkresy. Ty musejí obsahovat, s ohledem na kotvy DB, následující
minimální údaje:
■ Přesné označení používané kotvy
■ Poloha kotvy (vzdálenost od okraje, vzdálenost os atd.)
■ Orientace klipu
■ Případná další výztuž a její orientace pro namáhání
šikmým a příčným tahem
■ Minimální vyztužení
■ Třída pevnosti betonu, která byla uvažována při
návrhu kotvy
Zabudování
Kotvy PFEIFER-DB s klipem a případná přídavná výztuž musejí být osazeny v souladu se zadáním zodpovědného projektanta. Kotvy musejí být k bednění upevněny
tak, aby nedošlo k jejich posunu při osazování výztuže, při betonování a hutnění
betonu. Kotvy mohou být instalovány zarovnané s povrchem betonu nebo
zapuštěné.
K jednoduchému a bezpečnému upevnění kotvy k bednění doporučujeme použít
upevňovací příslušenství PFEIFER pro závitový systém.
Upozornění: Po odbednění musíte utěsnit vnitřek závitového pouzdra
proti vodě a oleji až do okamžiku finálního použití.
3
4
1
Pouzdrový
šroub s hlavou +
vymezovací talíř
(zapuštěné
provedení)
5
6
© 2011 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znění návodu k použití / technické změny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011
2
Fixační šroub
s křídlovou maticí
Pouzdrový šroub
bez hlavy (povrchové
provedení)
6
Kotva DB
Zapuštěné
provedení
Výstraha: Orientace klipu musí být v souladu se zadáním
odpovědného projektanta a podle osazené přídavné výztuže!
Upozornění: Osazujte přídavné vyztužení v souladu se zadáním
odpovědného projektanta! Pozor na přímý kontakt mezi závitovým
pouzdrem a přídavnou výztuží!
Upozornění: K dosažení přesného spojení mezi upevňovanou kon-
Fixační šroub PFEIFER
Objednací
č.
Velikost
závitu M
Vhodná
velikost
05.206.083
05.206.083
05.206.103
M 6
M 8
M 10
Rd 12
Rd 16/20
Rd 24/30
Hmotnosti a rozměry viz technický list
Závitový systém strana 56
strukcí a betonem zajistěte, aby byla kotva čistá a zbavena cizích
těles, oleje apod.
Upozornění: Betonujte opatrně a pečlivě! Zabraňte přímému kontaktu
mezi plochou vibrátoru a kotvou vč. příslušného přídavného
vyztužení!
Upozornění: Řádně zhutněte beton v oblasti pouzdra, žebrované
betonářské oceli i vlny nebo kované hlavy!
Výstraha: Zabraňte násilnému posouvání kotev nebo jejich
poškození! Následkem je narušení funkce, snížení únosnosti a může
nastat předčasné selhání kotvy.
Pouzdrový šroub PFEIFER
Objednací
č.
05.211.123
05.211.163
05.211.203
05.211.243
05.211.303
Velikost
závitu M
M
M
M
M
M
12
16
20
24
30
Vhodná
velikost
Rd 12
Rd 16
Rd 20
Rd 24
Rd 30
Hmotnosti a rozměry viz technický list
Závitový systém strana 57
Použití
Před upevněním instalované součásti nebo konstrukce zkontrolujte stav kotvy
PFEIFER DB. Vnitřní část závitového pouzdra musí být suchá a nesmí obsahovat
zbytky nečistot jakéhokoliv druhu. Především u kotev z nerezové oceli nesmí dojít
k poškození zakonzervované části spojení pouzdra a výztuže (uvnitř pouzdra),
musí být zabráněno vniknutí vlhkosti nebo oleje.
K upevnění používejte šrouby předepsané v konstrukčních výkresech
odpovědného projektanta. Minimální nebo maximální hloubky zašroubování
upevňovacích šroubů do závitových pouzder kotev zkontrolujte podle následující
tabulky a uvedené údaje dodržujte.
Dodržujte maximální utahovací krouticí moment max. Tinst podle následující tabulky.
Tabulka 1: Montážní charakteristiky vlnové kotvy DB 682, patkové kotvy DB 682
Označení šroubu
Maximální utahovací krouticí moment
Minimální hloubka zašroubování
Maximální možná hloubka zašroubování
max. Tinst
Lsd,min
Lth
[mm]
[Nm]
[mm]
[mm]
Rd 12
M 12
≤ 10
15
24
Rd 16
M 16
≤ 30
20
29
Upozornění: Kotva může
B
Upozornění: Zabraňte
znečistění vnitřní části
pouzdra, případně pouzdro očistěte!
R
2
B
nst=30 Nm
REFIEFP
musíte kotvy DB zkontrolovat! Pokud máte pochybnosti o řádné
použitelnosti, musíte informovat stavební dozor nebo odpovědného projektanta!
d
i T .xam
REFIEFP
Upozornění: Před použitím
61
2
nst=30 Nm
i T .xam
R
61
d
být plně zatížena až po
dosažení předepsané pevnosti
betonu!
Rd 20
M 20
≤ 60
25
37
Rd 24
M 24
≤ 80
30
45
Rd 30
M 30
≤ 200
35
58
Výstraha: Dodržujte maximální utahovací krouticí moment podle tabulky 1!
Následkem nedodržení může být
poškozen závit kotvy, a tím i selhání
systému.
Ohrožení života!
Upozornění: Používejte
šrouby v souladu se
zadáním odpovědného projektanta!
Zkontrolujte a dodržujte minimální a
maximální hloubky zašroubování
podle tabulky 1! Následkem
nedodržení může být poškození kotvy!
© 2011 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / originální znění návodu k použití / technické změny a omyly vyhrazeny. Stav 12/2011
7
6\VWpP\WUDQVSRUWQtFKNRWHY
Systém BS
Systémy tUDQsSRUtQtFK NRtHY
Systém WK/DR
Am Güterbahnhof 20
D-79771 KLETTGAU
Tel. 0 7742 -9215-20
Fax 07742-9215 -90
E-Mail [email protected]
Internet www.h-bau.de
8SHYĖRYDFt tHFKQLND
KRtYD DB SUR tUYDOé ]DttåHQt
Fundlandstraße 29
D-45326 ESSEN
Tel. 02 01-28966 -0
Fax 0201-289 66 -20
E-Mail [email protected]
8SHYĖRYDFt tHFKQLND
+mRåGLQNy
3ROyKmRåGLQNy
<
8SHYĖRYDFt tHFKQLND
0RQtiåQt NRtHYQt systém +K
SSRMRYDFt tHFKQLND
=HmQLFt systém B(B
ý
2
%
2
SSRMRYDFt tHFKQLND
SHQGYLþRYê NRtHYQt systém
KRtHYQt systém DHOtD
3
SSRMRYDFt tHFKQLND
2FHORYé SRGSRUy
3RGSRUy sFKRGLãĢ
SSRMRYDFt tHFKQLND
Systém SDtHN sORXSĤ
Systém SDtHN stČQ
â
9y]tXåRYDFt tHFKQLND
Systém 9S ®
/DQRYé NRQstUXNFH
Systém tiKHO
9i]DFt SURstĜHGNy
ODQD ĜHtČ]y tH[tLO
2FHORYé NOHãtLQy GR EHtRQX
9yURYQiYDFt tUDYHU]y
7
2
-
8YD]RYDFt systémy
3ĜL YyGiQt QRYé YHU]H QD stUiQFH ZZZSIHLIHUGH SR]EêYi
tHQtR GRNXmHQt sYé SODtQRstL
$
1
9y]tXåRYDFt tHFKQLND
Systém sSRMHN Yê]tXåt 3+
6
2
8
ě
$
'
(
<
1
$
â
,
&
.
+
9
é
5
2
%
.
ģ
Nobelstraße 51-55
D-12057 BERLIN
Tel. 030-682 83 -02
Fax 030-6 8283-497
E-Mail [email protected]
Internet www.jordahl.de
Hamburger Ring 1
D-01665 KLIPPHAUSEN/Dresden
Tel. 03 5204 -215 -11
Fax 0352 04 -215 -18
E-Mail [email protected]
Markircher Straße 14
D-68229 MANNHEIM
Tel. 06 21-4 84 03 40
Fax 0621-4840344
E-Mail [email protected]
Lechstraße 21
D-90451 NÜRNBERG
Tel. 09 11-6427808
Fax 0911-6 42 84 72
E-Mail [email protected]
QD8NUDMLQč
JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA
ul. Pawáyka 17a
76-018 IVANO-FRANKIVSK
Tel. +38067 442-85-78 (region východ)
Tel. +38067 442-85-79 (region západ)
E-Mail [email protected]
Y0DĈDUVNX
PFEIFER GARANT KFT.
Gyömröi út 128
HU-1103 BUDAPEST
Tel. +36 -1 -2 601014
Fax +36-1-2620927
E-Mail [email protected]
Y6LQJDSXUX
J&P BUILDING SYSTEMS PTE LTD.
No. 48 Toh Guan Road East
#08-104 Enterprise Hub
SG-SINGAPORE 608586
Tel. +65 -65 69 -61 31
Fax +65-6569-5286
E-Mail [email protected]
v Brazílii
PFEIFER CABOS DE AÇO E
SISTEMAS DE IÇAMENTO LTDA.
Rua da Regeneração, 465
21040-170 RIO DE JANEIRO
Tel. +55-21-2560-0673
E-Mail [email protected]
YH6SRMHQëFK$UDEVNëFK(PLUiWHFK
Y'iQVNX
EMIRATES GERMAN BUILDING
MATERIALS TRADING (LLC)
Al Quasais Ind. Area 4
Beirut St.
UAE-DUBAI
Tel. +971-4 -267 66 44
Fax +971-4 -2 67 66 46
E-Mail [email protected]
YH)UDQFLL
ISOFER AG
Industriequartier
CH-8934 KNONAU
Tel. +41-44 -7685555
Fax +41- 4 4- 76855 30
E-Mail [email protected]
Y5DNRXVNX
J&P BUILDING SYSTEMS LTD.
Unit 5 Thame Forty
Jane Morbey Road
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Tel. +44 -1844-21 5200
Fax +44-1844-263257
E-Mail [email protected]
JORDAHL & PFEIFER
BYGGETEKNIK A/S
Risgårdevej 66, Risgårde
DK-9640 FARSØ
Tel. +45 -98 63 -19 00
Fax +45-9863-1939
E-Mail [email protected]
H-BAU TECHNIK S. À R. L.
7, Rue des Vallières Sud
F-25220 CHALEZEULE
Tel. +33 (0) 3.81.25.04.65
Fax +33 (0) 3.81.25.07.96
E-Mail [email protected]
GHL BAUTECHNIK PRODUKTIONSUND HANDELS GMBH
Caracallastraße 16
A-4470 ENNS
Tel. +43 -7223-8 1919 -0
Fax +43-7223-81919 -33
E-Mail [email protected]
YHãSDQčOVNX
J&P TÉCNICAS DE ANCLAJE S.L.
Avda. de los Pirineos, 25 – Nave 20
San Sebastián de los Reyes
ES-28703 MADRID
Tel. +34 -916 593 185
Fax +34-916593139
E-Mail [email protected]
ES-08820 BARCELONA
Tel. +34-93-3741030
Fax +34-93-3741459
Y5XVNX
OOO PFEIFER
KANATI & PODJÖMNIE TEHNOLOGII
RU-119017 MOSKAU
Pyzhevskiy pereulok,
h. 5, bld. 1, office 108
Tel. +7-495-363 -01-27
Fax +7- 495- 363 - 01- 28
E-Mail [email protected]
YHãYëFDUVNX
YH9HONp%ULWiQLL
YþHVNpUHSXEOLFH
JORDAHL & PFEIFER
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
Tel. +420 - 272 700 701
Fax +420- 272703737
E-Mail [email protected]
Y5XPXQVNX
S.C. JORDAHL & PFEIFER
TEHNICÃ DE ANCORARE S.R.L
Str. Malului Nr. 7, et.1
RO-550197 SIBIU JUD. SIBIU
Tel. +40 269 246 098
Fax +40 269 246 099
E-Mail [email protected]
Foto jantar: Steinmannův institut pro paleontologii, univerzita Bonn
Foto výšková budova: Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH
Foto tunel: Herb Allgeier
J&P Bautechnik Vertrieb
Y1čPHFNX
6\VWpP\WUDQVSRUWQtFKNRWHY
=iYLWRYêV\VWpP
3URGHMQDäLFKYëURENĥY
1čPHFNX]DMLäģXMHVSROHÿQRVW
Y3ROVNX
JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ul. Wrocáawska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wrocáawia
Tel. +48-71-396 82 64
Fax +48 -71-3 96 81 05
E-Mail [email protected]
3URYãHFKQ\RVWDWQt]HPČSURVtPNRQWDNWXMWHQDãtPDWHĜVNRXILUPXY1ČPHFNX
12.11.05 AB/MMC 249975
6tGOR
PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon +49(0)83 31-937-290
Telefax +49(0)83 31- 937-342
E-Mail [email protected]
Internet www.pfeifer.de
Download

Kotva PFEIFER DB k trvalému upevnění Pokud to má