editorial
Vážení čtenáři,
prázdniny a doba dovolených jsou pryč, teď už jen
budeme všichni čekat, až se
zkazí počasí a po dlouhých
několik měsíců bude zima,
sychravo, déšť a možná
i sníh. Počasí neporučíme,
doufáme však, že vám zimu co nejvíce zpříjemníme
naším novým časopisem.
Jmenuje se Vaše 5 a každý
měsíc najdete aktuální číslo
ve své poštovní schránce. Hned v prvním čísle jsme vám
chtěli přinést reakce jednotlivých politických stran,
které rozhodují o osudu vaší městské části v zastupitelstvu, na téma parkovacích zón. Politici si ale buď užívali dovolenou daleko od svých mailových schránek, nebo
už jednoduše chtějí volební období „doklepat“ a nic už
nekomentovat. Odpovědělo jich proto jen několik. Vaše
5 chce stát na vaší straně, budeme vám přinášet informace z vašeho okolí, politiky, sportu i kultury a také
vám představovat osobnosti, které žijí kolem vás. A to
jak ty, které znáte z televize či divadla, ale i ty, jež žijí
vedle vás, a vy vlastně vůbec netušíte, jak jsou zajímavé. Chceme připravovat časopis o Praze 5 pro obyvatele
Prahy 5 a k tomu potřebujeme vás, naše čtenáře, a vaše
tipy a poznatky o tom, co se v páté městské části děje.
Těšíme se na vaše připomínky a nápady.
Vaše Zuzana
Z obsahu:
Vaše 5
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 5
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 21732
Ročník I, vychází měsíčně.
Náklad 66 000 ks
Datum vydání řijnového čísla 1. 10. 2014
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase5.cz
str. 7
Causa: Parkování
v Praze 5
str. 10
Rozhovor s Patrikem
Děrgelem
str. 13
Školství: Přehled škol
a školek
str. 16
Causa: MHD v Praze 13
str. 22
Volný čas: Stanice
přírodovědců slaví
Adresa redakce:
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase5.cz
Příjem inzerce:
Marcela Ferrandová
[email protected]
tel.: 773 085 645
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
str. 24
Křížovka
str. 28
Kultura: Švandovo
divadlo v New Yorku
str. 30
Sport: Basketbalová
škola pro děti
Grafika:
Jana Součková
janasouckova.vase5
@gmail.com
Miloš Rothbauer
[email protected]
tel.: 774 582 244
V příštím čísle:
Kvalita života, finance,
automobily, reality, služby,
energie.
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 19. 9 2014
Časopis vychází 1.10. 2014
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
[email protected]
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 5 není periodikem žádného politického subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
INZERCE V6-0532
hadice pro každé použití...
Prùmyslové hadice
Hydraulické hadice
Vzduchotechnické hadice
Pøíslušenství k hadicím
Technické pryže, podlahoviny
Zahradní hadice, bazénové hadice
Maloobchod, velkoobchod
20 let zkušeností v oboru
20 000 položek skladem
Kamenný obchod, e-shop
Odborný pracovní tým
V pøípadì poruch a havárií hydraulických hadic NON-STOP servis, tel.: +420 731 449 747 nebo +420 739 013 655
GMS velkoobchod, s. r. o.
Jeremiášova 870/24
155 00 PRAHA 5 - Stodùlky
Tel.: +420 739 013 655; +420 731 449 747
+420 733 125 762; +420 731 449 746
e-mail: [email protected]
Provozní doba: Po-Pá: 7.00 - 16.30 h
www.gms.cz
www.vase5.cz
3
aktuality
Vaše 5
nový časopis pro obyvatele Prahy 5
N
témata, tipy na trávení volného času, zajímavosti z kultury či sportu nebo rozhovory s osobnostmi, které mají k Praze 5
vztah. Časopis navazuje na vydávání
obdobného titulu Vaše 6, který již třetím
rokem vychází v šesté městské části. Vaše 5 má i svoji webovou verzi, aktuální
zprávy si čtenáři mohou přečíst na stránkách www.vase5.cz
Přijímací zkoušky budou jednotné
ednotné přijímací zkoušky na
všechny střední školy budou zavedeny v roce 2016. U dětí budou ověřovány znalosti z českého jazyka a ma-
J
tematiky a týkat se budou všech škol,
tedy i soukromých. Testovat se novinka
začne už v roce 2015 s tím, že účast škol
bude v pilotním projektu dobrovolná. Svezte se historickým metrem
ožnost projet se historickou
soupravou metra připravil pro
cestující Dopravní podnik hlavního města Prahy. Soupravy vyrážejí na
trasu jednou měsíčně, 21. září vyjede
souprava z depa Kačerov. Sraz účastníků
je v prostorech před hlavní branou depa
M
Kačerov. Cestující poveze třívozová, respektive pětivozová souprava, jedné prohlídky se může zúčastnit 90 cestujících.
Prohlídka se koná dvakrát denně, a to
vždy od 10 a 14 hodin. Dospělí zaplatí
za vstupenku 150 Kč, děti do 10 let mají
v přítomnosti rodiče vstup zdarma.
Navštivte česko-německý
Oktoberfest
átý ročník tradičního česko-německého Octoberfestu se koná v sobotu
6. září od 13.00 do 20.00 hodin.
Akci pořádá Německá škola v Praze v Jinonicích. Návštěvníky čeká odpoledne
plné her, hudby a dobrého jídla. Vystoupí
školní kapely i pravá bavorská kapela Die
dreiMuhagln. Dětští návštěvníci se mohou těšit na atrakce, soutěže, malování
na obličej a nejrůznější dílničky. Vstup je
zdarma.
P
K
se otevírá veřejnosti
a čtvrtek 18. září si Švandovo
divadlo na pražském Smíchově
opět přichystalo Den otevřených dveří, tentokrát s názvem „Proměna“, inspirovaným svou nejnovější
inscenací. Po celý den budou připraveny prohlídky, a to i v místech, kam se
jinak divák vůbec ani nedostane.
N
Zapište děti
do nových kroužků
ům dětí a mládeže Praha 5 vyhlašuje zápis do dětských zájmových kroužků. Zápisy se
budou konat od 10.00 do 18.00 každý
den mimo víkendů. Kapacity kroužků
jsou početně omezené, lepší je proto
přihlásit se co nejdříve.
D
Seminář pro rodiče
ateřská škola Slunéčko zve všechny zájemce 18. září na přednášku Denisy Červinkové. Setkání
na téma Předškolní příprava v rukou rodiny a školy se uskuteční od 17.00 hodin
v zelené třídě v budově OP Naskové.
M
Vezměte psa na kurz psí poslušnosti
aždý majitel malého psa, doporučený věk pro začátek výcviku je
5 měsíců, se od úterý 2. září nebo
soboty 6. září může se svým psem přihlásit do začátečnického kurzu pro psovody
i jejich mazlíčky. Na první lekci je nutné
s sebou vzít pouze nejzákladnější vyba-
Švandovo
divadlo
vení: očkovací průkaz s platným povinným očkováním, vodítko s obojkem,
náhubek, oblíbenou hračku a dostatek
pamlsků. Kurz trvá dva měsíce a pes se
během něj naučí všem základním povelům. Pořádá Základní kynologická organizace Jinonice.
Nechte si změřit
tlak a tuk
ěření tlaku a tělesného tuku
připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Přijít si nechat
otestovat svůj zdravotní stav mohou
lidé 9. září mezi 9.00 až 15.00 hodinou v pobočce VZP v ulici Na Bělidle. M
www.vase5.cz
5
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE, ŠVANDOVO DIVADLO
ezávislý časopis Vaše 5 bude od září čtenářům zdarma každý měsíc
distribuován do všech poštovních
schránek Prahy 5 a Prahy 13 – tedy do lokalit Smíchov, Radlice, Košíře, Jinonice,
Stodůlky a do Řeporyjí a Zličína. Vaše 5
se dostane minimálně k 161 728 čtenářům. Každý měsíc najdete na stránkách
aktuální a praktické informace, politická
aktuality
PROFIL
Daniel Schenk
produkční divadla
Buchty a loutky
V Praze 5 žiji od narození a vlastně jsem se nikdy úplně neodstěhoval. Trošku legrační je, že jsem se dvakrát přestěhoval,
ale vždy v rámci malého území Prahy 5. Dalo by se tedy říct,
že jsem nejen „echt“ Pražák, ale hlavně věrný „pětkař“. Teď
bydlíme se ženou a dvěma dětmi v Košířích, nedaleko usedlosti Šmukýřka. Myslím, že jsme našli krásné místo pro život. K srdci mi přirostla i kolonie prvorepublikových vil nad
parkem Klamovka, kde jsem se narodil a kde jsem si se svými
prvními kamarády hrál ve starých zahradách jejich domů.
Ty často zanedbané zahrady měly obrovské kouzlo, škoda
jen, že stále více mizí a místo nich vidím často plochy, které
jsou sice perfektně upravené, ale život v nich nebují. Nemohu
ani zapomenout na Hřebenku, uchvátila mne svou noblesou
a elegancí.
Ještě bych moc rád zmínil kolonii Buďánka. V těch nehezkých
terasových domech nad ní jsem nalezl své celoživotní kamarády! A jestli jednou v Praze 5 všechno zastaví několikapodlažními bytovými domy s podzemními garážemi a veškerá zeleň
ustoupí ambiciózním developerským projektům, nezbude nic
jiného, než se nakonec odstěhovat. Pak mi budou nejvíc chybět místa spojená s dětstvím. To pouto je právě to, co pro mne
dodává všem těm místům smysl a po tom by se mi stýskalo
nejvíce. Chmurné myšlenky se naštěstí nejlépe zahánějí kulturou. Ještě že máme Švandovo divadlo, v tom divadle Studio
a v tom Studiu… Buchty a loutky!
Mezigenerační dialog
na Malostranském hřbitově
alostranský hřbitov se
stane dějištěm letošního originálního tanečního vystoupení dle hudby
Bohuslava Martinů, doplněné
M
Erbenovými a Sušilovými texty. Vystoupení pod taktovkou
Evy Blažíčkové se koná každý
den od 14. do 16. září od devíti
hodin večer.
Zbraslavský zámek
ožije výročním kolokviem
roniky jako historický pramen“ – tak
zní název kolokvia
k sedmistému výročí úmrtí
Oty Durynského, prvního
autora známé Zbraslavské
kroniky. Termín konání kolokvia je stanoven na 17. září
a mimo jiné na něm budou
k slyšení přednášky s te-
„
K
matickými okruhy Historik
a kronika, Kronikáři, jejich
svět, zdroje a informátoři,
nebo Kronikář a jeho publikum. Akce se koná v královském sále Zbraslavského
zámku od 9.00 hodin. Pro
zájemce bude taktéž pořádána prohlídka kostela sv.
Jakuba Staršího.
Divadlo v zajetí
neposlušných kůzlátek
lobí vaše děti? Určitě ne
víc než tahle kůzlátka…
Jinak by je určitě také sežral vlk! Podaří se je mamince
koze vysvobodit? To se dozví
každý, kdo přijde 28. září od tří
nebo od pěti hodin do smíchovského Švandova divadla. Délka
Z
inscenace loutkového souboru
Buchty a loutky je 50 minut
bez přestávky, s doporučeným
věkem diváků alespoň 3 roky.
Vstupenky v jednotné ceně 90
korun je na stránkách www.
svandovodivadlo.cz možné
zakoupit i on-line.
INZERCE V6-0921
Parkovací zóny?
Připojí se Praha 5?
Jak se bude v následujících měsících parkovat v Praze 5,
není ani pár týdnů před plánovaným spuštěním placeného
parkování jasné. Pátá městská část nejdříve koncem
července testování zón odmítla jako nesystémové. Po
dalším jednání s vedením města to ale vypadá, že se
nakonec místní regulace parkování dočkají.
egulace parkování měla zajistit
obyvatelům Prahy 5 místa k pohodlnému zaparkování a zabránit tomu, aby Praha 5 byla odkladiště aut
pro dojíždějící za prací. Tak tomu ale nyní
bohužel není. Místo toho nám byl nařízen
pilotní provoz v takové absurdní podobě,
že obyvatelé levé poloviny Lidické ulice
budou moci kartu zakoupit a obyvatelé
pravé nikoliv. Ani jedni ale u svých domů
nezaparkují, protože karty a regulace se
budou týkat ulic vzdálených několik bloků a do okolí jejich domů se pouze přesunou auta z ulic, které se obarví modrými
čárami,“ komentoval v červenci magistrátní návrh pilotního provozu radní Prahy 5 Jiří Vejmelka (SNOP).
Páté městské části tak vadilo to, že testování v několika ulicích v centru Smíchova by vedlo k přesunu parkujících vozidel
do ulic bez regulace a problémy by tak
v centru městské části byly ještě větší.
V půlce srpna se ale na magistrátu
jednalo znovu a vypadá to, že testovat
R
„
se parkování v páté městské části na
podzim nakonec bude. A to prý díky
úpravám testovacího provozu a posunu
termínu spuštění, které se na magistrátu
vyjednaly. „Potvrdilo se, co jsme deklarovali celou dobu, tedy
že není možné pilotní
test spustit již v září bez
spolupráce s městskými
částmi a naslepo, jak
vedení města plánovalo. Potěšilo nás ale, že
Praha 5 i sousední Praha 6 zůstávají mezi těmi
městskými částmi, kde
je s regulací počítáno
i nadále. Jen je zapotřebí přepracovat testovací provoz, respektive
rovnou spustit regulaci
v nejkritičtější oblasti, tedy na Smíchově
a přilehlých dopravních
tepnách,“ řekl radní Jiří
Vejmelka s tím, že i nadále bude „pětka“
parkovací zóny připomínkovat.
A posun potvrzuje i mluvčí Technické
správy komunikací Barbora Lišková. „Po
jednání na magistrátu, které vedl náměstek primátora Jiří Nouza, se zástupci
městských částí Prahy 5 a 6, bylo jasně
řečeno, že takzvaný Pilotní projekt neodmítají. Úvodní etapa je vzdálena od první
etapy jen měsíc, v průběhu tohoto času
se má testovat technologie a tak dále,“
říká Barbora Lišková.
Kdy přesně se testování placeného
pakování rozjede, není jasné. „Termín
zahájení se bude odvíjet od konce výběrových řízení. Jak jsme již v minulosti
uváděli, bude to nejdříve na podzim. Vše
závisí na podpisu smlouvy s dodavateli
a klimatických podmínkách,“ doplnila
Lišková s tím, že dodatečné změny bude
možné v návrhu na placené parkování
ve spolupráci s městskými částmi provádět.
INZERCE V6-0908
Nové centrum
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
pro lidi bez domova
ové nízkoprahové centrum pro lidi bez domova vznikne v Praze.
Hlavní město ho vybuduje za
6,5 milionu korun. Další peníze rozdělí vedení metropole
mezi jednotlivé městské části
na řešení problematiky bezdomovectví. „Jde o další krok
k posílení sociálních služeb
N
6
www.vase5.cz
a k rovnoměrnému rozložení
menších center po celém území hlavního města, tak aby nedocházelo ke koncentraci problémů na jedno místo,“ uvedl
radní Martin Dlouhý. Nové
nízkoprahové centrum bude
složeno celkem z 16 obytných
kontejnerů a nabídne místo
pro až sto klientů.
www.vase5.cz
7
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
causa
politika
politika
Reakce politických stran na téma
placeného parkování
Má se městská část zapojit do
systému placeného parkování?
Měla by existovat jednotná
parkovací politika
Má či nemá se Praha 5 připojit do testovacího projektu pražského magistrátu na zavedení
parkovacích zón? Časopis Vaše 5 oslovil všechny politické kluby, které v zastupitelstvu páté
městské části působí. Někteří na výzvu nezareagovali, někteří odpovědět odmítli.
trana TOP 09 na Praze 5
fandí zavedení parkovacích
zón a to zejména v oblasti
centra Smíchova a jeho okolí.
Denně se sjíždějí do Prahy a zejména do centra za prací tisíce
lidí ze středních Čech, to způso-
S
INZERCE V5-0934
Ing.
Ondřej
Velek,
předseda
klubu
Strany
Zelených
rahu 5 dusí roky individuální doprava a nedostatek parkovacích míst
na Smíchově a v Košířích. Developeři nemusejí prodat k bytu také garáž a bohatí rezidenti
parkují zdarma na ulici. Za
privátní auto ve veřejném prostoru ulic je spravedlivé platit.
P
MHP navrhlo smíšený systém
pro rezidenty i návštěvníky,
který by byl provozně drahý
další „opencard“ pro privátní
firmy s parkovacími automaty
na chodnících a modrými čarami na vozovce. Zelení opakovaně žádají také flexibilní
parkování, ale placené přes
levné karty/lístky/SMS a lepší
kontrolu ilegálního parkování.
Centrum Prahy potřebuje P+R
na okrajích Prahy, MHD včetně S-vlaků, elektro carsharing
a bikesharing, a časem cenově
diferencované mýto a emisní
známky vjezdu do centra.
Jednoduché řešení neexistuje
CHRAŇTE SVŮJ VŮZ PROTI KRÁDEŽI
NYNÍ ZA 5 500 KČ
Cena je včetně montáže a DPH.
Akce platí pro objednání se na montáž do 31. 10. 2014
na telefonním čísle 251 616 890.
Montáže proběhnou na adrese:
CONSTRUCT CZECH a.s., Za Mototechnou 2587/1, 155 00 Praha 5
www.construct.cz
8
www.vase5.cz
RNDr. Milan Macek, CSc.,
předseda klubu KSČM
egulovat
parkování
v Praze je nutné, stávající i navrhovaná řešení
jsou ale špatná. Proč by regulace měla současně způsobit
i průvan v naší peněžence? Není žádný rozumný důvod, aby
dostupné parkování pro jedno
auto poblíž bydliště nebo provozovny neměla každá rodina
a každý podnikatel zdarma!
V návaznosti je nutné vytvořit systém parkovacích zón
a parkovišť bez poplatku nebo
R
s odstupňovanou výší poplatku v závislosti na zatížení konkrétní oblasti. Kapacita ulic
a parkovišť je pro tento návrh
dostatečná. Rodiny a podnikatelé s jedním autem nebo i bez
auta by měli zajištěnu nezbytnou obslužnost zdarma. Zavádět systémy parkování jednotlivě v městských částech
nelze, problémy se tím jen přesunují do jiné městské části. Je
nutné zavést systém jednotný
v celé Praze!
sobně si myslím, že
pokusů na občanech
Prahy v oblasti parkování bylo již dost. V Praze sice
lokálně fungují parkovací zóny, ale systém je roztříštěný
a nekoordinovaný přes hranice městských částí, schází tisíce stání v P+R parkovištích,
ulice mezi obytnými domy
jsou přecpány odstavenými
auty (např. na Barrandově),
která zabírají veřejný prostor
patřící lidem. V celé Praze by
O
Přijmeme
BEZPEČNOSTNÍ
PRACOVNÍKY
NÍZKOENERGETICKÉ BYTOVÉ DOMY
ZÍSKEJ STABILNÍ PŘÍJEM,
NÁSTUPNÍ BONUS A DALŠÍ BENEFITY.
Bc. Lukáš Herold,
ODS,
předseda kontrolního
výboru Zastupitelstva
MČ Praha 5
no. Každý Pražan ví,
že poptávka po parkovacích stáních v Praze
převyšuje jejich poptávku.
Jednoduché řešení této situace neexistuje, může však alespoň zmírnit dopady, které
nedostatek parkovacích míst
má na rezidenty, na podnikatele a živnostníky, na lékaře
a jejich pacienty a mnoho
dalších, kteří dlouhé chvíle
krouží okolo svého cíle cesty
s nemožností zaparkovat.
Rychlokvaška, kterou Ma-
gistrát hlavního města Prahy
nabídl, respektive politická
reprezentace v čele s TOP
09, jen měla zakrýt několikaleté přešlapování města
v této otázce. Pilotní projekt,
který měl být v září spuštěn
na Praze 5 se odkládá na dobu povolební a tak zůstalo
jen u planých slibů a vypsání
výběrových řízení za téměř
miliardu korun. To však obyvatelům Prahy 5 k snadnějšímu parkování v nejbližší době
nepomůže.
měla existovat jednotná parkovací politika, se smíšenými
parkovacími zónami a s odstupňovanou mírou regulace, vstřícná k domácím, ale
umožňující krátkodobé využití řemeslníkům, zásobování
i návštěvám. Městské části
sice specifikují své představy
na základě znalosti území, ale
město musí tyto požadavky
respektovat a současně sladit
do jednoho funkčního systému.
INZERCE
Den otevřených dveří ve čtvrtek 18.9.2014
A
Využijte této jedinečné nabídky pro obyvatele Prahy 5 a ušetřete až 40 %
z původní ceny. Pro uplatnění slevy je nutné se prokázat tímto inzerátem.
JUDr. Tomáš Homola,
Nezařazení, bez politické
příslušnosti
NABÍZÍME:
X náborový příspěvek 2 000 Kč
X stabilní příjem
X na míru připravený adaptační program
DO
X vzdělávání
PR
X rozmanitou možnost růstu
WWW.NOVYZLICIN.CZ
POŽADUJEME:
OD
EJ
trestní bezúhonnost
Volej zdarma:
800 111 112
V5-0935
Roman
Sedlák,
předseda
klubu
TOP 09
buje značné logistické problémy
a zahlcuje Prahu 5 auty. Bohužel
na naší radnici se často střídají
vedení, a tak je velmi těžké, aby
byla jakákoli koherentní domluva mezi vedením MČ Praha 5
a mezi magistrátem hlavního
města Prahy. Je ovšem v zájmu
Pražanů dlouhodobě dopravu
řešit zejména díky mohutné bytové zástavbě. Pokud chceme žít
v Praze spokojeně, tak nám k tomu určitě nepomůže vyříkávání
si problémů přes média, ale dlouhodobá rozumná spolupráce naskrz stranami.
Prahu 5 dusí roky individuální
doprava a nedostatek
parkovacích míst
V5-0928
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHÍV
Fandíme zavedení
parkovacích zón
E-mail: [email protected] | www.m2c.eu
www.vase5.cz
9
osobnost Prahy 5
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO RADEK CIHLA,TV NOVA, ŠVANDOVO DIVADLO, TITULNÍ FOTO RADEK CIHLA
Ještě na základní škole neměl
v hlavě nic jiného než hokej,
dokonce chodil do sportovní
školy. Pak si ale překvapivě podal přihlášku na konzervatoř.
Kluk z Bohumína tak putoval
nejdřív do Ostravy, potom
do Prahy na DAMU. Načíná
čtvrtou sezonu ve Švandově
divadle, hraje ve filmech, muzikálech i seriálu. „Pomalu, ale
jistě, se cítím být doma v Praze. Když přijedu do Bohumína
nebo do Ostravy, připadám si
tam jako na návštěvě. Ale rodina mi chybí čím dál víc,“ říká
jeden z nejmladších Hamletů
Patrik Děrgel.
Bydlíte na Újezdě, pomezí Prahy
1 a Prahy 5. Hledal jste úmyslně bydlení blízko Švandova divadla?
V divadle jsem z domova pěšky přesně
za šest minut. Hledal jsem byt poblíž divadla, kolem Malé Strany a na Smíchově.
Smíchov mi v něčem trošku připomíná
Ostravu, je takový divočejší, ale líbí se mi.
Prahu 5 mám obecně rád, hlavně skrz
Švandovo divadlo jsem si k ní vybudoval
vztah. Připadá mi to jako město ve městě,
mám tam oblíbenou večerku, orientuji se,
vím, co kde je a nemusím opustit hranice
Smíchova.
Znáte i další pražské čtvrti?
Trochu ještě Holešovice, kde jsem bydlel, ale hlavně centrum, tam jsem žil za
osobnost Prahy 5
Švandovo divadlo
je moje srdeční záležitost
Národním divadlem. Na Újezdě bych ale
rád už zůstal. To je místo, které má hodně
do sebe.
Ve Švandově divadle jste začal hostovat ještě při studiu DAMU, kolikátou
sezonu po prázdninách začnete?
Od roku 2011 jsem tam v angažmá,
letos načnu čtvrtou sezonu plus dva roky jsem při škole hostoval. Takže celkem
šest let. Švanďák je moje srdeční záležiDiváci znají Patrika
i ze seriálu Ulice
10
www.vase5.cz
tost, je to pro mě druhá rodina. Nevím,
možná to tak má každý herec s každým
prvním angažmá, ale mně to prostě přijde výjimečné. Ta atmosféra, lidi…
Jak vás soubor přijal, byl jste velmi
mladý…
Úplně v pohodě, od starších bardů
jsem dostal trošku kartáč, ale v dobrém
a všichni byli hrozně fajn. Dokonce jsem
se tam potkal s dvěma pedagogy, kteří
mě učili, to bylo trošku zvláštní. Třeba
Tomáš Pavelka mě učil a najednou mi
během představení nabídnul tykání, na
to nezapomenu. Stáli jsme na scéně stranou a povídali jsme si a do toho on říká:
Hele, když už si tady tak povídáme, tak já
jsem Tomáš.
Jaké bylo opustit rodinu v Bohumíně?
Já si vůbec neuvědomoval, že jdu do
Prahy, že tam budu sám. Byl jsem nadšený, mladý a připadalo mi super, že
budu daleko a svobodný, že to bude pecka. A teď už to mám přesně naopak, je
mi líto, že s rodinou nejsem. Chybějí mi
všichni, někdy je to těžké. Mám mladšího
bráchu, po něm se mi stýská strašně. Každý měsíc vyroste snad o deset centimetrů, a když ho vidím, je to pokaždé úplně
jiný člověk. Bojím se, abychom navázali
ten opravdový bratrský vztah. Když jsem
sem šel, obával jsem se spíš toho, jestli
najdu přátelé, jak si tady zvyknu.
Jak to dopadlo?
Dobře, mám tady kamarády, povedlo
se mi vytvořit svůj svět.
A doma jste kde?
Pomalu, ale jistě, se cítím být doma
v Praze. Když přijedu do Bohumína nebo
do Ostravy, tam si připadám jako na návštěvě.
Jak často se domů dostanete?
Právě, že málokdy. To mě mrzí. Jezdím
dvakrát ročně, na Vánoce a potom třeba
na Velikonoce.
Doma jste chodil do základní hokejové školy. Chtěl jste být profesionální
hokejista?
Nechtěl jsem dělat nic jiného než hokej, vůbec nad ničím jiným jsem nepřemýšlel. Ale potom mě přijali na konzervatoř a nešlo to skloubit. Musel jsem hokeje
nechat.
Ale proč zrovna konzervatoř? Máte
v rodině nějaké umělecké kořeny?
Vůbec ne, vždyť já ani nechodil do žádného dramatického kroužku, do divadla
jsem šel poprvé právě až na konzervatoři. Prostě jsem jednou dostal seznam
středních škol a vybral si konzervatoř,
dodnes vlastně nevím proč, neumím to
vysvětlit.
Rodiče to muselo asi docela překvapit, ne?
To je právě na našich absolutně výjimečné. Táta pracuje v továrně, máma
je logopedka. Vůbec nemohli pochopit,
proč jsem si vybral konzervatoř, ale
respektovali to a respektují dodnes.
V tom jsem měl od nich obrovskou podporu a myslím, tedy doufám, že jsou na
mě pyšní.
Hamlet ve Švandově divadle je prý
vaše nejoblíbenější představení.
Je to tak, rozhodně. Je to prostě Hamlet! A ten příběh, zpracování, všechno
je jiné a všechno mě na tom baví. Každé
představení je pro mě skoro jako premiéra, nikdy se necítím pevný v kramflecích,
nikdy nevstupuji na jeviště v klidu, je to
skok do propasti a já čekám, jak to dopadne. Někdy je repríza nádherná, někdy
mám ze sebe pocit, že jsem tu roli úplně
nenaplnil a nedal jí všechno.
Jezdí „na vás“ rodina z Bohumína?
Jezdí. Teď viděli premiéru Proměny.
Původně přijeli do Karlína na muzikál
Lucie, větší než malé množství lásky.
A tak jim říkám: pojďte i na Proměnu
do Švanďáku. A babička s dědou přijeli
do Prahy, aby se podívali, co to tam ten
Patrik vlastně dělá. V Proměně hraju
homosexuála, dovádím tam v posteli
s Tomášem Pavelkou. No a po premiéře
jsem přišel za rodinou ke stolu a ptám se:
Tak, jak se vám to líbilo? Chvíli bylo ticho.
Potom maminka pronesla větu: Dědovi
se v tom Karlíně moc líbilo. To bylo všeříkající. Ale děda mě potom strašně potěšil,
říkal, že se mu to líbilo moc, že ho bavilo,
jak nad tím musí uvažovat.
Nejste ale už jen divadelní herec,
máte už za sebou i filmové role. Jaká
byla ta první?
Byl to stres, první filmová role byla ve
filmu DonT Stop, měl jsem hned hlavní roli a 34 natáčecích dní. Takže člověk zvyklý na práci v divadle, kde to jde
všechno popořadě, najednou začíná natáčení koncem filmu a hned tolik dnů. Já
z toho byl úplně vedle, ty scény šly různě
po sobě, já vůbec netušil, jak na to. Doma
jsem si rozložil scénář a skládal si scény
za sebe. A potom práce před kamerou,
to bylo také něco a učím se to pořád. Bez
režiséra Richarda Řeřichy bych to nedal,
hrozně mi pomáhal, dělal pro nás takové
kurzy, kdy jsme půl roku zkoušeli scény
z filmu a on to natáčel na ruční kameru.
A potom přišel Hořící keř s polskou režisérkou Agnieszkou Holland…
A to bylo zase úplně jiné. Zatímco Richard mě vedl za ruku, Agnieszka si vybrala herce a spoléhala na to, že si s rolí
sám poradí, byť vše zodpověděla, ale
hodně nechávala na nás. Byla to volnost,
ale zároveň zodpovědnost. Já tam skoro
nemluvil, ale přitom jsem byl pořád na
place. Vymýšlel jsem si různé situace,
gagy, a Agnieszka mě nechala. To bylo také velká škola.
Zasáhl vás příběh Jana Palacha?
Zasáhl mě velmi, dozvěděl jsem se
totiž mnohem víc, než jsem o tom do
té doby věděl ze školy. Viděli jsme třeba
opravdové fotky z nemocnice, natáčelo
se přímo v jeho domě, mrazilo mě z toho.
Skoro dva roky se objevujete i na
televizní obrazovce v seriálu Ulice. To
byla také úplně jiná práce?
Já jsem si myslel, že po Agnieszce
Holland mě nic nemůže zaskočit, ale mýlil jsem se. Seriál je samostatná disciplína, speciální druh herectví. Jiný režim,
jiné požadavky. Ulice má tempo všedního dne, je to jako v reálném životě, lpí
se tam na bezprostřednosti. Viděl jsem
svoje kolegy, kteří to ovládají precizně,
třeba Jakub Štáfek je v tom brilantní
a geniální. Mně ale přijde, že mi to úplně
nejde. Navíc je to neuvěřitelná rozcvička
pro paměť, učit se všechny texty.
Pětkrát týdně jste na obrazovce, jak
na vás reagují lidé v běžném životě?
Je to v pohodě, nepříjemné to bylo ve
chvílích, když si někdo usmyslel, že mě
má pětkrát do týdne v obýváku přes obrazovku a tudíž se známe a musíme se přátelit. Ale to se stalo výjimečně, nemám
žádné negativní zkušenosti.
Vaše postava v Ulici vychovává malého kluka, dovedete si představit, že
byste si už pořídil dítě?
Ve Švandově divadle
působí Patrik už šest let
www.vase5.cz
11
osobnost Prahy 5
Dokážu, naprosto a už se na to těším,
ale zároveň nedokážu, protože připravit se na to se asi úplně nedá. Ale rodinu
bych měl moc rád, a chtěl bych dětem dopřát to, co jsem měl jako kluk. Ne žít ve
městě, ale někde mimo, v přírodě, v lese.
To je takový můj sen.
Jak se vám hrálo s dítětem?
V Ulici to nebylo poprvé, i ve filmu už
jsem měl dětského parťáka a občas jsem
tak propadl dětskému světu, že jsem se
zapomínal soustředit. A v Ulici bylo několik hodně vtipných scén. Třeba jsme
hráli, že snídáme a řešili tam s Anetou
(herečka Aneta Krejčíková pozn. red.)
nějaký rozchodový dialog. A ten malý Kuba se najednou divně zatvářil a vyndal si
z pusy zub. On mu fakt vypadl během ostrého natáčení. Podíval jsem se na Anetu,
ta si držela pusu a dělala, že nic. Tak jsme
mu jen řekli, že má dál snídat a snažili se
dohrát scénu a nesmát se.
Abyste toho neměl málo, kromě
divadla, filmu a seriálu účinkujete
i v muzikálu Lucie, větší než malé
množství lásky. Hodí se vám při tom
sportovní průprava?
Fyzicky nejnáročnější je podle mě
Hamlet, to jsem po představení vždy úplně vyčerpaný. A někde tam vzadu asi ještě zbytky toho sportování, i přes všechny
školství
ty večírky, mám. A v Lucii to tak náročné
fyzicky není. Ale je to opět ohromně odlišná zkušenost. Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu hrát v muzikálu a stalo
se to a já stál v ohromném Karlínském
divadle a zpíval! Okolo mě super zpěváci,
což já nejsem, stres, abych se neztrapnil.
I proto chodím pravidelně na hodiny zpěvu a snažím se na sobě pracovat a zlepšovat se.
Tak to se vám hodí i ve vaší kapele
Ema.
Kapela je moje miminko, moje srdcovka. Můj kolega Míša skládá hudbu a já
vždy přijdu s nějakým textem a on s tím
pracuje. A když to ta sedmičlenná kapela
hraje, je to něco. Protože jsou ale ostatní
kluci z Ostravy, je složité dát nás do kupy na zkoušky. Takže se stává, že Míša to
rozepíše pro nástroje a pošle klukům noty a oni se to naučí a až před koncertem
si dáme zkoušku. Teď se ale chceme víc
sehrát, plánujeme dokonce nějaké soustředění.
Nemáte ale těch aktivit nějak moc?
Kapela, divadlo, natáčení…
Je toho dost, ale já si říkám, že dokud
jsem sám a mám na to energii, tak co, budu to tak dělat, budu dělat, co mě baví. Za
deset let už asi budu chtít víc klidu, ale
teď ho nepotřebuji.
INZERCE V5-0914
Máte nějaký herecký vzor?
Mám člověka, kterého fakt hodně
uznávám za jeho práci, je to výborný herec a i člověk, a to je Ivan Trojan. To je,
myslím, osobnost mojí profese.
A nějaká vysněná role?
No, já tu vysněnou roli už hraju, je to
Hamlet. Je to pořád něco, co mě dostává.
Když jsem si nedávno psal do diáře, co
mě kdy čeká a zapsal si Hamleta, úplně
mě to dostalo, a to máme tři čtvrtě roku
po premiéře.
Myšlenky, zkusit si režii, nemáte?
Napadlo mě to, ale zase hodně rychle
opustilo. To bych nedal. Z jeviště si člověk třeba myslí, že o tom něco ví, a když
si sedne do hlediště jako režisér, je to jinak. Bál bych se to zkusit. Ale mám rád,
když můžu zasahovat do role, podílet se
na tom, jakým směrem půjde.
Divadelní prázdniny máte za sebou,
co vás čeká v další sezoně?
Začal jsem v Karlíně zkoušet další muzikál, a to The Addams Family. A od října
začínám zkoušet v Národním divadle,
v prosinci bude premiéra Othella, kde
mám pěknou roli. To je další velká výzva,
moc se na to těším, rodiče určitě přijedou. No a v mém Švanďáku se připravuje
také muzikál, jmenuje se Popeláři, to bude pecka. Všechno jsou to pěkné role. Přehled škol a školek na Praze 5 a 13
Hledáte volné místo ve škole či školce? Jaké soukromé a státní
školy a mateřské školky nabízí své služby dětem z Prahy 5 a 13?
STÁTNÍ ŠKOLY:
ZŠ a MŠ Barrandov
Chaplinovo náměstí 1/615
www.zsbarr.cz
Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov II
V Remízku 919/7
www.fzsbarr.cz
Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Drtinova 1861/1
www.zsdrtinova.cz
ZŠ a MŠ Grafická
Grafická 13/1060
www.zsgraficka.cz
ZŠ a MŠ Kořenského
Kořenského 760
www.zskorenskeho.cz
ZŠ Nepomucká
Nepomucká 139/1
www.nepomucka.cz
ZŠ Podbělohorská
Podbělohorská 720/26
www.podbelohorska.cz
ZŠ a MŠ Radlická
Radlická 140/115
www.zsradlicka.cz
ZŠ a MŠ Santoška
U Santošky 1/1007
www.santoska.cz
Tyršova ZŠ a MŠ
U Tyršovy školy 1/430
www.tyrsova.cz/materska-skola
ZŠ Waldorfská
Butovická 228/9
www.waldorfjinonice.cz
ZŠ a MŠ Weberova
Weberova 1090/1
www.zsweberova.cz
ZŠ a MŠ Zličín
Nedašovská 328
www.zsamszlicin.cz
12
www.vase6.cz
ZŠ Mládí
Mládí 135
www.zsmladi.cz
Mateřská škola Tréglova
Tréglova 780
www.ms-treglova.cz
ZŠ Mohylová
Mohylová 1963
www.zsmohylova.cz
MŠ Hlubočepy
Hlubočepská 90
www.ms-hlubocepy.cz
ZŠ a MŠ speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické
Vlachova 1502
www.skola-stodulky.diakonie.cz
MŠ Podbělohorská
Podbělohorská 2185
www.msklamovka.cz
SOUKROMÉ ŠKOLY:
Andílek - Montessori MŠ a ZŠ
Pod radnicí 152/3
www.rcandilek.cz
ZŠ Parentes Praha
Radlická 2483/138
www.parentes.cz
ZŠ, MŠ a Gymnázium Německá
škola v Praze
Schwarzenberská 1/700
www.dsp-praha.org/cz
MŠ se speciálními třídami
Duha
Trojdílná 1117
www.skolkaduha.cz
MŠ Nad Palatou
Nad Palatou 613
www.msnadpalatou.wz.cz
MŠ U Krtečka
Kudrnova 235
www.msukrtecka.benjamin.cz
MŠ U Železničního mostu
U Železničního mostu 2629
www.mszelmost.cz
MŠ Kroupova
Kroupova 2775
www.ms-kroupova.cz
MŠ Kurandové
Kurandové 669
www.mskurandove.cz
MŠ U Rumcajse
Zázvorkova 1994
www.ms-rumcajs.cz
MŠ Slunéčko
Beníškové 988
www.skolkaslunecko.cz
MŠ Šikulka
Hostinského 1534
www.skolka-sikulka.cz
MŠ Peroutkova
Peroutkova 1004
www.msperoutkova.cz
MŠ U Bobříka
Podpěrova 1880
www.mspodperova.cz
MŠ Řeporyje
K Závětinám 815
www.materska-skola.cz/reporyje
MŠ Paletka
Trávníčkova 1747
www.mspaletka.eu
INZERCE V5-0917
STÁTNÍ ŠKOLKY:
MŠ Renoirova
Renoirova 29/648
www.zsbarr.cz
Tyršova MŠ
U Tyršovy školy 3
www.tyrsova.cz/materska-skola
MŠ Holečkova
Holečkova 38
www.zsgraficka.cz/materska-skola
MŠ Santoška
U Santošky 178
www.santoska.cz/zakladni-informace
MŠ Radlická
Nad Laurovou 1983
www.zsradlicka.cz/materska-skola
ZŠ Řeporyje
Od Školy 596
www.zs-reporyje.cz
MŠ Weberova
Weberova 1090/1
www.zsweberova.cz/materska-skola/o-skole
ZŠ a MŠ při FN Motol
V Úvalu 84
www.skolamotol.cz/kontakt/
MŠ Kořenského
Náměstí 14. října 2994/9a
www.zskorenskeho.cz/ms
Fakultní ZŠ při Pedagogické
fakultě UK
Trávníčkova 1744
www.zstravnickova.cz
První Námořnická mateřská
škola
Lohniského 851
www.skolka-pohoda.cz
ZŠ Kuncova
Kuncova 1580
www.zskuncova.org
MŠ Lohniského
Lohniského 830
www.skolka-barrandov.estranky.cz
www.vase6.cz
13
školství
školství
MŠ Píšťalka
Chlupova 1798
www.mspistalka.webnode.cz
Dětské centrum - Pramínek
Nedašovská 4
www.praminek.com/
Kamarád Chameleon
Zahradníčkova 1118/2
www.kamaradchameleon.cz/
AbacusAdventures
Romana Blahníka 804
www.abacusadventures.cz/
MŠ Rozmarýnek
Chlupova 1799
www.msrozmarynek.cz
Školka Ježeček
K Rozvodně 945/5
www.skolka-jezecek.cz/
Nessie
Nad Bertramkou 10
www.nessie.cz/
MagicRainbow
Jinonická 30
www.magicrainbow.cz/cze/default.asp
Malíčkov
MŠ Sluníčko pod střechou
(Fakultní MŠ)
Mohylová 1964
www.slunickofms.cz
Julinka – mateřská škola
logopedická
Elišky Přemyslovny 445
www.vjednomdome.cz/
Montessori pohybová
Pravoúhlá 1658/55
www.monteskolicka.cz/
Sv. Prokopa
Novoveská ulice č. 20
skolka-nahoupacimkoni.webnode.cz/
profesionální péče o nejmenší
MŠ Srdíčko
Podpěrova 1879
www.cms-srdicko.cz
Rotunda
Václava Rady 1453/7
www.skolkarotunda.cz/
MŠ Večerníček
Vlachova 1501
www.ms-vecernicek.estranky.cz
VŠEM Školka
Nárožní 2600/9a
www.skolkavsem.cz/
MŠ Vlasákova
Vlasákova 955
www.msvlasakova.cz
Petrklíč
Náměstí Osvoboditelů 1368/27
www.petrklic.net/
MŠ Pastelka
Horákova 2064
www.ms-pastelka.eu/
IQ Školka
Granátová 553/17
www.iqskolka.cz/
U Spiritky
Zdíkovská 134/2998
www.uspiritky.cz/
Happy Hippos
Plzeňská 103/215C
www.happyhippos.cz/
Korálek
Klausova 2448/6
www.koralek-skolka.cz/
MŠ Lesanka
Kosořská 1
www.skolkalesanka.cz
Veselá školka
Na Dolnici 526/42
www.veselaskolka.cz/
HakunaMatata
Na Radosti 486/55
www.hakuna-matata.cz/vitejte
Moje Školka POLÁRKA
Preslova 72/25
www.ms-polarka.cz
Opus
Žabovřeská 1227
www.skolkaopus.cz/
V Úvalu
Weberova 299/33
www.skolkavuvalu.cz/
SOUKROMÉ ŠKOLKY:
U Lvíčka
Na Farkáně 1/233
www.skolickaulvicka.unas.cz/
Andílkova školka
Pod radnicí 152/3
www.rcandilek.cz/
MagicRainbow
Na Hřebenkách 3a
www.magicrainbow.cz/cze/default.asp
Anita
Tréglova 780
www.anitaskolka.cz/
Ze škatulky
Žilovská 886
www.skolkazeskatulky.cz/
Hvězdička
Kovářova 42/25a
www.skolicka-hvezdicka.cz/
Bead School, U Jezera 2031
www.beadschool.cz
Mateřské centrum Mašinka
Šostakovičovo nám. 1515
www.mcmasinka.cz
DOMEČEK
Diabasová 15
www.msdomecek.cz
Dráček
Ohradské náměstí 1621/5
www.skolkadracek.cz
Malíčkov, Hlušičkova 1/1064
www.malickov.cz
INZERCE V5-0936
Park Lane International School v Praze poskytuje
mezinárodní vzdělání v anglickém jazyce dětem
všech národností ve věku 2 – 18 let.
Prostředí bez alergenů, používání nejnovějších pomůcek
či řada zájmových kroužků. To není rodičovský sen, ale
realita, kterou nabízí školka a jesle Malíčkov. Pobočku má
ve Stodůlkách a Nových Butovicích.
pražských jeslích se kvalifikovaný
tým zdravotních sestřiček a pedagogů stará o děti od šesti měsíců
až do čtyř let, děti jsou rozděleny podle
věku a individuálních potřeb do oddělení – tříd. Rodiče si mohou sami zvolit
dobu, po kterou svého potomka do péče
malíčkovských tet svěří, možný je i hodinový pobyt. S dětmi tety celý den pracují
a nejrůznějšími způsoby u nich podporují psychomotorický, poznávací a sociální
rozvoj. Součástí areálu jesliček je navíc
rozsáhlá zahrada, v níž děti tráví hodně času. Provozní doba je od do 7.00 do
18.00 hodin.
V
Mateřská školka v Praze přijímá děti
od tří let, v každé třídě jich je maximálně
osm až dvanáct. Kvalifikovaní pedagogové děti připravují na přechod do státních
mateřinek nebo základních škol. Svěřenci malíčkovské školy tráví den rozmanitými aktivitami, celoročně je provázejí
nejrůznější tematické akce, pravidelně
vyrážejí do zoo, na dopravní hřiště, řadu exkurzí či do divadel. Ve školce jsou
využívány montessori principy výuky
i montessori pomůcky, děti se rozvíjejí
dále i díky používání interaktivní tabule
a dalších didaktických materiálů. Rodiče
může potěšit příznivá cena, celodenní
péče stojí 6 tisíc korun měsíčně, a to bez
dalších poplatků. V ceně je strava, pitný
režim i celoroční akce.
Malíčkovské děti mohou docházet
hned na několik zájmových kroužků.
Někdo třeba propadne keramice, kromě
rozvoje výtvarných dovedností je její výhodou i rozvoj motoriky, vnímání tvaru,
barvy a vlastností materiálu. Hudebně
pohybový kroužek zahrnuje učení dětských písní s doprovodným pohybem,
děti přirozeně získávají pozitivní vztah
k hudbě. Už od 1,5 roku mohou potom
děti, které docházejí do jeslí a školky
Malíčkov, navštěvovat kurzy angličtiny.
Učí se hravou formou a využívána je při
výuce metodika Oxfordské univerzity.
Nezanedbatelný význam má i dětská jóga, která děti učí správnému držení těla
a zlepšuje i rovnováhu či soustředěnost.
Nespornou výhodou jeslí a školky Malíčkov je, že nabízí prostředí bez alergenů. Součástí prostor je totiž moderní čistička vzduchu. Díky tomu, že je Malíčkov
součástí projektu Aktivní školka, pracuje
se s dětmi prostřednictvím nejmodernějších pomůcek, jako je třeba interaktivní
tabule.
Školka a jesle Malíčkov
Malíčkov nabízí také individuální
hlídání dětí doma, včetně nočních
a víkendových hlídání, dále i hlídání
v době nemoci či doprovod na kroužky nebo do školky. V portfoliu Malíčkova je i hlídání dětí na firemních akcích nebo oslavách. Samozřejmostí
je jazyková vybavenost pedagogů.
Pobočka Plzeňská, Hlušičkova
1/1064, Stodůlky - Praha 5
Pobočka Nové Butovice, Ovčí Hájek
2357/48 Praha 13 - Stodůlky
Pro další informace prosím kontaktujte:
Nessie English Preschool
Alexandra Lažanová
+420 251 560 531, +420 603 883 355
[email protected]
www.nessie.cz www.vase5.cz
14
Park Lane – Prague 6 Campus
Alice Ryanová
420 220 512 653, +420 773 697 369
[email protected]
www.parklane-is.com
Park Lane – Prague 1 Campus
Karolína Schreiberová
+ 420 257 316 182, +420 603 489 369
[email protected]
www.parklane-is.com
www.malickov.cz
www.vase5.cz
15
causa Praha 13
volný čas
Jak budou jezdit autobusy
Rocková škola.cz
po otevření metra?
slaví 10. narozeniny
Na otevření nových stanic metra netrpělivě čeká třináctá
městská část. Přestože se nový úsek metra týká sousední
„pětky“ a „šestky“, Praha 13 se obává rušení některých
autobusových spojů městské hromadné dopravy, které by
ovlivnilo dopravní dostupnost třinácté městské části.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
S
16
www.vase5.cz
né změny nepřipravují a že mě o všech
případných krocích a návrzích ROPIDU
bude okamžitě informovat. Věřím, že slib
dodrží,“ popisuje starosta Prahy 13 David Vodrážka.
A ve stejném duchu mluví i mluvčí ROPIDu Ondřej Kubala. „Všechny změny,
které budou souviset se zprovozněním pátého úseku metra A z Dejvické do Motola,
budou nejdříve diskutovány s městskými
částmi,“ zdůrazňuje Kubala s tím, že metro se bude otevírat na jaře příštího roku
a žádný finální plán změn povrchových
linek zatím proto neexistuje.
„Pan radní Pařízek i ROPID během
letošního jara už oficiálním dopisem informovali městské části, že v posledním
čtvrtletí letošního roku bude otevřena dis-
ěk nehraje v Rockové
škole.cz roli, chodí sem
děti od 9 let a dospělí
nejrůznějšího věku. Mnoho
čtyřicátníků si vzpomene na
svou touhu z mládí, hrát v kapele a přijde si svůj sen realizovat. Výjimkou nejsou ani
žáci nad šedesát, vítáni jsou
všichni! Důležitá je jen láska
k muzice, touha a odhodlání
hrát na nástroj nebo zpívat!
Výuku hry na elektrickou
kytaru, akustickou kytaru,
basovou kytaru, bicí a zpěv
zajišťují profesionální muzikanti, zkušení lektoři s dlouholetou pedagogickou praxí.
Kromě stálých lektorů se na
speciálních seminářích o své
cenné znalosti přišly podělit
V
kuse s městskými částmi, jak by se měly
povrchové linky po zprovoznění metra
upravit. Vše je tedy ještě před námi a finální plán bude vznikat v diskusi s městskými částmi,“ doplňuje Ondřej Kubala
z ROPIDu.
V Praze 13 se nejvíce obávají rušení
autobusových linek nebo snižování počtu
spojů, zejména v době dopravní špičky,
taková změna by byla pro místní obyvatele nejcitelnější. „Budeme se u ROPIDu
pravidelně informovat, všechny navrhované změny pečlivě zkoumat, a když se
nám nebudou líbit, tak se důrazně ozveme,“ slibuje starosta David Vodrážka.
Městské části jsou z případných změn
nervózní i proto, aby se neopakovala situace z roku 2012. Tehdy došlo k velmi
rozsáhlým změnám v městské hromadné dopravě v hlavním městě a změny se
dělaly až dodatečně.
Třeba v Praze 6 změna zapříčinila, že
byla zrušena přímá linka přes Strahov
a cestující tehdy museli přebíhat z jedné zastávky na druhou a nastupovali do
stejného autobusu, který si jen na displeji změnil číslo. Termín zprovoznění metra do Motola byl už několikrát změněn.
Původně měly být nové stanice v provozu
v září 2013, poté se termín posunul na
začátek roku 2014 a dále na konec roku.
Další slibovaný termín byl březen 2015
a zatím poslední slib zní: Metro otevřeme
v dubnu příštího roku.
proslulé hvězdy muzikantského nebe, jako Dan Bárta,
Petr Kolář, Sisa Sklovská,
Helena Zeťová, Honza „Kirk“
Běhunek, Roman Lomtadze,
Christian Rover, David Dorůžka a další.
Rocková škola.cz vznikla
s cílem nabídnout výuku rockové muziky co možná nejširšímu spektru zájemců. Stylově se věnuje širokému záběru
rockové hudby. Kromě rocku
samotného se tu setkáte s dalšími styly hudby, jako je blues,
pop, rock‘n‘roll, heavy metal,
funky, jazz, rhythm‘n‘blues
a dalšími příbuznými a odvozenými styly.
Výuka probíhá formou odpoledních a večerních kurzů.
Při výuce je používána vlastní metodika Rockové školy.
cz, která vychází ze současných výukových konceptů
používaných zejména v amerických hudebních školách.
Každý školní rok je rozdělen
na 3 trimestry, trimestr má
12 týdnů.
Rocková škola.cz nabízí výuku formou skupinových i individuálních kurzů.
Celé prostředí školy je
příjemné a stylové, učebny
jsou profesionálně vybaveny
potřebným aparátem, nástroji a multimediální technikou. Nechybí profesionální
nahrávací studio, kde mají
žáci možnost vytvořit spolu
s lektory své první demo nahrávky.
Pro začátečníky je příjemné, že si ve škole mohou zapůjčit kytaru nebo baskytaru
a začínající bubeníci uvítají
možnost cvičit zdarma ve
zkušebně školy. Pokročilí
žáci hrají a účinkují ve školních kapelách a zkouší pod
dohledem lektora. Kapely
žáků mohou zdarma využívat
profesionálně vybavenou zkušebnu. Škola pořádá koncerty
školních kapel a zajímavé tematické workshopy.
Unikátním projektem Rockové školy jsou ONLINE KURZY výuky hry na hudební nástroje, určené zejména lidem,
kteří se z jakéhokoli důvodu
nemohou účastnit běžných
kurzů v kamenné škole. Online kurzy umožňují během
tří měsíců studovat přes internet. Z pohodlí domova se učíte
hrát na elektrickou, akustickou, basovou kytaru nebo
bicí. Po zvládnutí stávajícího
trimestru se můžete přihlásit
k online studiu další úrovně,
na další tři měsíce.
Jestliže vás studium v Rockové škole.cz zaujalo, není
nic jednoduššího, než se přihlásit během zápisů, které
budou probíhat v prostorách
školy ve dnech 15. září až 18.
září 2014 a vybrat si jeden
z nabízených kurzů.
Jako dárek ke svým narozeninám připravila Rocková
škola.cz pro své žáky, kteří si
naráz uhradí celý školní rok
dárkový voucher v hodnotě
1500 Kč na nákup hudebního nástroje, podle vlastního
výběru.
Bližší informace naleznete
na www.rockovaskola.cz
Rocková škola.cz od svého
založení doposud sídlí v prostorách v Ondříčkově ulici
č. 8 v Praze 3, v bezprostřední blízkosti stanice metra
Jiřího z Poděbrad, a je tak
dobře dostupná ze všech částí
Prahy.
www.vase5.cz
17
P.R. ROCKOVÁ ŠKOLA.CZ
tejně jako jiné městské části totiž
i v Praze 13 zaznamenali dokument, který se na jaře začal šířit po
internetu a popisoval, jak se doprava po
otevření nového metra změní, co bude
zrušeno a co pojede jinam. ROPID, který
hromadnou dopravu v metropoli organizuje, jej ale odmítl s tím, že nejde o žádné
oficiální návrhy, a že informace jsou nepřesné a zavádějící.
„My jsme měli neoficiální informace o připravovaných změnách již dříve,
a proto jsme se o věc začali intenzivně zajímat. Já jsem dokonce inicioval petici
proti omezování autobusové dopravy,
kterou podepsaly stovky občanů Prahy 13. Poté došlo ke schůzce s ředitelem
ROPIDU, který mě ujistil, že zatím žád-
Za deset let trvání prošly Rockovou školou.cz tisíce žáků. Jedná
se o lidi nejrůznějších profesí od studentů středních a vysokých
škol po zdravotní sestry, bankovní úřednice a vysoké manažery
nadnárodních korporací.
bydlení
Stojí vysoko, vidí daleko
A všude má blízko…
Nový komorní rezidenční projekt, který na první pohled
upoutá svojí architekturou, začal koncem roku 2013
vyrůstat na svažitém pozemku mezi Malvazinkami
a Radlickou ulicí v Praze 5-Radlicích. Nese neobvyklý, ale
zároveň velmi jednoduchý název, jednoznačně evokující
místo, kde bude stát ●142 RADLICKÁ.
situované do spodní části budovy, čímž
vytvoří přirozenou akustickou a vizuální
clonu pro bytové jednotky umístěné ve
vyšších nadzemních podlažích.
Různorodá nabídka
nového bydlení
ový bytový dům byl totiž pojmenován podle orientačního čísla ●142
původně zde stojícího objektu.
Autory projektu, představujícího nové
designové bydlení v oblíbené rezidenční lokalitě, jsou architekti Jan Šesták
a Marek Deyl ze studia pha. Svažitý pozemek, díky němuž budou mít lidé zde
žijící opravdu působivý výhled na město
i okolí, však před architekty i developera
postavil nelehký úkol. Dům totiž vyrůstá
na skále a celá stavba je tak technicky velmi náročná. „Projekt stojí v Radlicích na
velmi atraktivním místě, jehož předností
architektonický návrh maximálně využil.
Realizace projektu je tak pro nás opravdovou výzvou a my věříme, že se námi vynaložené úsilí odrazí ve spokojenosti klientů
– jeho budoucích obyvatel,“ říká JUDr.
Gabriela Hasková, jednatelka developerské společnosti Real-Treuhand Reality.
Projekt ●142 RADLICKÁ nabízí nejenom nové byty mnoha velikostních
kategorií, ale i prvotřídní administrativní plochy o celkové rozloze 995 metrů
čtverečních. Ty jsou vhodné zejména pro
menší či středně velké společnosti, které
dokážou ocenit netradiční design, vysoký standard vybavení a perfektní dopravní dostupnost i občanskou vybavenost
v okolí. Administrativní prostory jsou
PR. •142 RADLICKÁ
N
18
www.vase5.cz
Rezidenční část projektu zahrnuje 35
nových bytových jednotek určených
na prodej - od menších bytů 1+kk až po
dvoupodlažní high-class mezonet o dvou
patrech. Jejich výměry se pohybují od
36 do 159 metrů čtverečních a většina
z nich bude mít buď prostornou lodžii,
nebo terasu. Byty s výhledy na východní
a západní stranu budou velkými francouzskými okny působivě propojeny se
zelení ve svahu. Některé bytové jednotky
budou mít i vlastní předzahrádky, jejichž
kaskádový rytmus budoucím majitelům
poskytne nejenom tolik potřebné soukromí, ale i neopakovatelnou vyhlídku do
údolí. Na dominantní jižní straně budo-
vy vzniknou terasy, které za letních dní
poslouží i jako sluneční clony. V horních
ustupujících podlažích budou umístěny
prostorově nadstandardní byty s velkorysými střešními terasami.
Komfortní bydlení pro
aktivní lidi
Projekt 142 RADLICKÁ svým provedením, koncepcí i polohou naplňuje všechny představy, které mají o svém novém
bydlení především aktivní a úspěšní lidé.
Ať už chcete podniknout cokoliv - zahrát
si golf nebo tenis, zaplavat si v bazénu
nebo si jen zaběhnout pro čerstvé pečivo
a noviny, všechno máte doslova na dosah
ruky. Navíc za pět minut pohodlně dojdete na metro, v docházkové vzdálenosti se
nachází i základní a mateřská škola. Do
parku na Malvazinkách se během chvilky dostanete novou pěší lávkou, která
bude vybudovaná v zadní části bytového
domu.
Dokončení výstavby projektu, pod
nímž je podepsána developerská společnost Real-Treuhand Reality, dceřiná
společnost Raiffeisenlandesbank OÖ, je
naplánováno již na léto roku 2015. Ceny
bytů včetně DPH se pohybují od 3,5 milionu do 17,1 milionu korun a v současné
době je z celkového počtu prodána zhruba třetina bytů. Vzhledem k tomu, že
zájem lidí o koupi bytu tu jde napříč kategoriemi, nabídka bytů v projektu ●142
RADLICKÁ je stále velmi široká.
Ideální čas
na nákup vlastního bydlení
Příznivé ceny bytů a výhodné úrokové sazby v bankách,
to je momentální výhoda na trhu s realitami. Sháníteli bydlení, je nyní situace pro pořízení vlastního bytu či
domu ideální.
tím, jak se česká ekonomika pomalu odráží ode dna, lze čekat
pozvolný nárůst cen bytů. Ty se
v současnosti nachází blízko historickému minimu. V kombinaci s rekordně
nízkými úrokovými sazbami hypoték tak
vzniká ideální moment pro koupi.
Stavebnictví má za sebou patrně
největší krizi v historii, což se odrazilo
i v zastavení bytové výstavby na mnoha
místech v Praze. V současnosti ovšem
stavební sektor oživuje a ve výstavbě
je momentálně největší počet bytů od
počátku hospodářské a finanční krize
v roce 2008. Taková příležitost se nemusí v následujících letech opakovat.
S
„Pro nákup nemovitostí je nyní velice
vhodná doba. Ceny jsou na příznivé úrovni a jejich pokles již není pravděpodobný.
Banky nabízí výhodné úrokové sazby.
Uložení volných finančních prostředků
do nemovitosti je dlouhodobě jedna z nejlepších investic,“ poznamenává Dagmar
Petrová, marketing a office manager společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o.
Poznamenává, že společnost Real-Treuhand Reality je dceřinou společností
největší rakouské regionální banky Raiffeisenlandesbank OÖ. „Nabízíme také
zázemí silné společnosti, nadstandardní
služby i veškerý právní servis,“ doplňuje
Dagmar Petrová.
Real-Treuhand Reality v Praze 5 momentálně buduje projekt rezidence
●142 Radlická. Stavba bude dokončena
v létě příštího roku, nabídne 35 bytových jednotek různých velikostí a 995
metrů čtverečních komerčních prostor.
Ty budou umístěny ve spodní části budovy a vytvoří tak přirozenou akustickou a vizuální clonu pro výše položené
byty.
„Poloha projektu splňuje veškeré nároky aktivního člověka. V pěším dosahu
se nachází základní i mateřská škola,
metro je vzdálené pět minut chůze. Do
Malvazinek se pohodlně dostanete pěší
lávkou v zadní části domu, z ulice Radlické vznikne hlavní vstup do domu a vjezd
do podzemních garáží,“ popisuje výhody
Dagmar Petrová.
Každý, kdo si nové bydlení vybírá,
by měl myslet mimo jiné i na to, aby
v bezprostřední blízkosti bydlení byla
dostupná hromadná doprava, obchod,
škola, ale třeba i možnost sportovního
vyžití. „Například naše projekty Zátiší
Hodkovičky v Praze 4 i rodinné domy
v Dolních Počernicích jsou v blízkosti
přírody a golfových hřišť. Skvělé pro aktivní trávení volného času,“ říká Dagmar
Petrová, marketing a office manager společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o.
INZERCE V5-0931
CREATED BY
A Company of
Město
na dlani,
příroda
na dosah
Stavba
zahájena!
Dokončení
LÉTO
2015
t 35 unikátních bytů
t 995 m2 komerčních
prostor
t Radlická 142, Praha 5
731 125 509 -10
www.142.cz
www.rt-reality.cz
www.vase5.cz
19
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
bydlení
služby
inzerce
Svoz velkoobjemových kontejnerů
pro sběr bioodpadu
Velkoobjemové kontejnery mohou využívat obyvatelé
Prahy 5. Na BIO odpad jsou určeny pouze na bioodpady,
listí, trávu, větve, zeminu, případně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu, nejde však o živočišné zbytky.
SOBOTA 25. 10. 2014 13.00–16.00 h
Nad Klikovkou – proti č. 11
SOBOTA 1. 11. 2014 9.00–12.00 h
Nad Buďánkami I x Nad Buďánkami II
SOBOTA 8. 11. 2014 13.00–16.00 h
Kroupova x Kutvirtova
Velkoobjemové kontejnery
5. 9.– 6. 9. 2014
a stanovišti, kam bude kontejner
umístěn, bude po celou dobu přistavení odborná obsluha, která
zamezí odložení nesprávného druhu
odpadu. Velkoobjemové kontejnery jsou
potom určeny na odkládání například
starého nábytku, koberců a linolea, zrca-
N
Kontejnery na BIO ODPAD
del, umývadel, van a WC mís, dále třeba
autoskel či kovových předmětů. Tyto kontejnery budou přistavovány vždy v pátek
v dopoledních hodinách a podle potřeby
měněny. Poslední odvoz bude probíhat
vždy v sobotu v odpoledních hodinách,
nejpozději v 15.00 hodin.
SOBOTA 27. 9.2014 13.00 – 16.00 h
Na Stárce – volná plocha proti č. 35
SOBOTA 6. 9. 2014 13.00 h
SOBOTA 4. 10. 2014 9.00–12.00 h
U Dětského hřiště x Karlštejnská
Slivenecká x Kosořská
SOBOTA 13. 9. 2014 13.00 h
Ke Smíchovu x Lipová alej
SOBOTA 20. 9. 2014 13.00–16.00 h
Nad Zlíchovem x Prosluněná
SOBOTA 11. 10. 2014 13.00–16.00 h
Na Homolce – proti č. 16
SOBOTA 18. 10. 2014 13.00–16.00 h
U Mrázovky x Nad Bertramkou
1. Na Hutmance x U Waltrovky
2. Na Farkáně x Od Vysoké – proti č. 11
9iåQRYìYĪ]
hledejte na
ZZZVUEDF]
Alfa Romeo Ɣ Fiat Ɣ Fiat Professional
Jeep Ɣ Opel Ɣ Subaru Ɣ Volvo
V5-0903
12. 9.– 13. 9. 2014
1. Mrázovka x Nad Bertramkou
2. Nad Koulkou – mezi č. 1 a 5
19. 9. – 20. 9. 2014
1. Butovická – proti č. 74 – 76
2. Pod Kavalírkou x Pod Klamovkou
26. 9– 27. 9. 2014
1. Prachnerova – nad č. 3
2. Grafická x Kobrova – u zátarasů
3. 10.–4. 10. 2014
1. Holyňská x Na Srpečku
2. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej
a V Zálesí
V5-0910
INZERCE V5-0913
V5-0919
Jesle a školka Penguin
*ROI.ORNRÀND(',&(
KRGQÄQÅ
&HQRYÁ]YÕ
.À
Péče, vzdělávací aktivity
a předškolní příprava pro
děti od 8 měsíců do 6 let
1913-2014
Kontakt:
Мetrо Lužiny, K zahrádkám 22
tel.: 775 525 111
web: Jesle-penguin.cz
e-mail: [email protected]
vodního díla Štvanice
V5-0923
V5-0529
^ƚĄƚŶşƉŽĚŶŝŬWŽǀŽĚşsůƚĂǀLJsĄƐƵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƟ
ϭϬϭ͘ǀljƌŽēşǀŽĚŶşŚŽĚşůĂaƚǀĂŶŝĐĞnjǀĞŶĂ
EKds\E|,s\1͘
ĞŬĄsĄƐƉƌŽŚůşĚŬĂŵĂůĠǀŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶLJ͕ŬƚĞƌĄďLJůĂǀƌŽĐĞϮϬϬϮ
ƉƌŽŚůĄƓĞŶĂŬƵůƚƵƌŶşƉĂŵĄƚŬŽƵ͕ƉƌŽŚůşĚŬĂƉůĂǀĞďŶşĐŚŬŽŵŽƌĂǀljƐƚĂǀĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĐŬljĐŚĨŽƚŽŐƌĂĮş͘
$XWRVDORQ.ORNRÍNDVLSUR9£VSăLSUDYLOVSHFL£OQ¯QDE¯GNXYR]đ9RONVZDJHQ*ROI]DPÙăHQRXQDNRPIRUW
YHVSHFL£OQ¯YHU]L*ROI.ORNRÍND(',&(
=¯VNHMWHFHQRY«]Y¿KRGQÙQ¯.ÍVHVSROHÍQRVW¯ĈNR),1DQDY¯FSURGORXĜHQRX]£UXNXQDURN\]GDUPD
7Ùĉ¯PHVHQD9DĉLQ£YĉWÙYXYQDĉHP]PRGHUQL]RYDQ«PVKRZURRPX9RONVZDJHQ
1DE¯GNDSODW¯GRY\SURG£Q¯]£VRE
WƌŽŚůşĚŬLJũƐŽƵŵŽǎŶĠƉŽƐŬƵƉŝŶĄĐŚĂďƵĚŽƵƉƌŽďşŚĂƚǀŬĂǎĚŽƵĐĞůŽƵ
ŚŽĚŝŶƵ͘
^ŽƵƚĢǎĞƉƌŽĚĢƟĂĚŽƐƉĢůĠ͘
dĞƌŵşŶ͗
DşƐƚŽ͗
ĂƐ͗
V5-0933
ϮϬ͘ĂϮϭ͘njĄƎşϮϬϭϰ
DĂůĄǀŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶĂaƚǀĂŶŝĐĞ͕
ƓƉŝēŬĂaƚǀĂŶŝĐŬĠŚŽŽƐƚƌŽǀĂ͕WƌĂŚĂ
ϭϬ͗ϬϬറʹϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
EĞũƐŶĂnjƓşƉƎşƐƚƵƉnjĞƐƚĂŶŝĐĞD,&ůŽƌĞŶĐ͕ŶĞďŽsůƚĂǀƐŬĄ͘
WZdE\/<͗
.RPELQRYDQ¹VSRWÐHEDDHPLVH&2sONPsJNP
9\REUD]HQÕYÑ]PÑzHREVDKRYDWSUYN\SÐÅSODWNRYÁYÕEDY\
V5-0925
20
Autorizovaný prodejce Volkswagen $XWRVDORQ.ORNRÀND&HQWUXPDV
www.vase6.cz
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, www.klokocka.cz; e-mail: [email protected]
V5-0911
www.vase5.cz
21
školství
školství
věda a zábava
Stanice přírodovědců
PŘIPRAVILA: ZUZANA PŮROVÁ, FOTO: STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ
slaví šedesátku
Kulaté výročí slaví celý letošní rok ve Stanici přírodovědců Domu
dětí a mládeže na pražském Smíchově. Děti se sem přicházejí
seznamovat s říší zvířat už šedesát let.
ejvětší oslava tady proběhla koncem školního
roku, připomínat si výročí ale budou ve Stanici přírodovědců i po letních prázdninách. Třeba výstavou, jejímž
ústředním motivem bude, jak
jinak, šedesátka, ostatně ani
název není jiný, expozice nese
titul Šedesát.
N
INZERCE V5-0903
A tak se návštěvníci stanice seznámí se zvířaty, ať už
těmi, která mají na Smíchově
domov trvale nebo některými
zapůjčenými a šedesátkou budou propojena – některé zvíře
běhá 60 km v hodině, jiné se
líhne 60 dní.
Spočítat, kolik vlastně dětí
smíchovskou Stanicí přírodovědců za uplynulých šedesát
let prošlo, by bylo náročné.
Každopádně šlo ale o stovky, respektive tisíce dětí. Jen
v uplynulém školním roce
sem jen do kroužků docházelo
přes sedm stovek dětí. A mnozí z těch, kteří ve stanici „vyrostli“, vědomosti o zvířatech
zúročili a rozšiřovali je dál.
Někdo vystudoval přírodovědeckou fakultu, někteří pracují na Akademii věd, jiní přírodovědu vyučují ve školách.
Stanice přírodovědců je otevřena všem a na děti tady čekají desítky druhů živočichů.
Z exotických plazů třeba krokodýl nilský, kajman trpasličí,
leguán nosorohý či bazilišek
zelený. Žijí tady ale i obojživelníci a ryby a ve venkovní zahradě najdou děti zase poníky,
lamy, zakrslá prasátka, klokany a Emu. Do zahrady může
přijít kdokoliv, otevřen je ve
vymezených časech i skleník
s terarijními zvířaty.
Přihlásit se ale mohou děti
do smíchovské Stanice přírodovědců i na některý z řady
zájmových kroužků. Přijímají
tady navíc v doprovodu rodičů
děti už od dvou let.
Většina kroužků je logicky s přírodovědným zaměřením, jde třeba o chovatelské, v nichž se děti učí starat
o zvířata, v nabídce jsou dále
i odborné kroužky v chemické
laboratoři nebo přírodověda
v praxi, kde se děti učí pracovat s mikroskopy. Ale nechybí ani kroužky s výtvarným
a sportovním zaměřením.
Zápis do nabízených kroužků bude možný během září,
pokud jsou však volná místa,
je možné zapsat se v průběhu
celého školního roku. S novou sezonou se navíc nabídka
kroužků rozšíří třeba o matematické hrátky, přírodovědné
projekty, rodiče budou moci
s dětmi docházet do kroužku
zahradníček a ze sportovních
přibude do nabídky třeba lakros.
Techmania Science Center
Celý den plný experimentování
Chtěli byste se podívat do hlubin vesmíru
a alespoň na chvíli se stát skutečným tulákem
po hvězdách? Nebo by vás spíše zajímalo,
jak mohou alchymisté a kouzelníci mizet
v oblaku bílé páry? Anebo byste si rádi potrápili mozek hlavolamy, zjistili, zda dokážete předběhnout slepici či přišli na kloub
zákonům optiky? Není nic snazšího, než si to
všechno dopřát najednou! Stačí se vypravit
do Plzně, do Techmania Science Center.
Od včerejška k zítřku
Toto špičkové zařízení pro děti i dospělé,
které vyrostlo v nejstarší části areálu Škodovky, nabízí unikátní propojení historie
a žhavé současnosti. Najdete tu hravé expozice věnované přírodním vědám a technice
nebo první 3D Planetárium v České republice. Kdo se chce dozvědět ještě něco víc, pro
toho je tu nabídka laboratoří a dílen nebo
řada rozmanitých zábavných show. V činnosti
tu můžete vidět unikátní parní stroj MARX
z roku 1909. Dotknete-li se van de Graaffova
generátoru, zjistíte, že vlasy nemusejí vstávat
zdaleka jen hrůzou.
Obdivovatelé techniky si v Techmanii mohou
prohlédnout také nejstarší dochovanou lokomotivu vyrobenou ve Škodovce, ŠKODA
2 ELo z roku 1928, první sklolaminátovou
lokomotivu na světě, ŠKODA 32 E, nebo
poslední zachovaný trolejbus ŠKODA 3Tr3
z roku 1948. Milovníci kontroverzního umění
se tu zase mohou zblízka zadívat na symbol
českého předsednictví v Radě Evropské unie,
na Entropu.
Kdo si hraje, nezlobí
Největší nadšení ale vzbuzují hravé expozice.
Dokážete usadit plastový míček na tryskající
pramen vody? Podaří se vám přimět kouli,
aby se kutálela do kopce? I takové hříčky
nabízejí zbrusu nové expozice Vodní svět,
MáToHáček či Malá věda.
Od konce září
představí Techmania Science Center expozici Matathlon, která hravě spojuje dva zdánlivě odlišné obory, a to matematiku a sport.
Skutečnou lahůdkou Techmanie je pak první
3D Planetárium v České republice. Expozice
Vesmír nechává nahlédnout nejen do historie dobývání kosmu, ale i názorně a hravě
vysvětlí různé jevy ve vesmíru. Na druhou
stranu filmy ve 2D a 3D promítané ve velké
kupoli, zvou přímo mezi hvězdy. Hitem letošního podzimu bude 3D film Jsme vetřelci!,
který vypráví o hledání mimozemských civilizací a o tom, jaké jsou šance je vůbec najít.
Malí diváci si užívají snímek Astronaut 3D
nebo film Země, Měsíc a Slunce. Odvážnější jedinci si v expozici mohou dokonce na
vlastní kůži a žaludek zkusit pocity kosmonauta: stačí usednout do gyroskopu. Další
část expozice pak láká třeba na atraktivní
promítání na vnější plochu interaktivního
glóbu nebo na projekci na mlhu.
Techmania Science Center v Plzni zkrátka
nabízí zábavu a poznávání v báječné podobě,
nad níž by i Jan Amos Komenský zaplesal:
tohle je skutečně škola hrou!
Techmania Science Center, Plzeň
Vstup z ulice U Planetária
MHD Zastávka Techmania
(15, 17, 18, 22)
Otevřeno každý den
pondělí - pátek 8:30 - 17:00
sobota
10:00 - 19:00
neděle
10:00 - 18:00
www.techmania.cz
www.vase6.cz
23
luštění
reportáž
Křížovka o ceny
stavebnice Merkur
Ljuba Skořepová
TAJNOSTI
HERECKÉ
Takhle to běžně na radnici třinácté městské
části nevypadá. V atriu stojí Ocelové město,
ve druhém patře „jezdí“ vlak a obřadní
síň se změnila na hernu! Třináctá městská
část hostí výstavu legendární stavebnice
Merkur, v budově na Slunečním náměstí.
A HISTORKY
ROZVERNÉ
www.smartpress.cz
V tajence naleznete citát
spisovatele Jiřího Žáčka
erkur bezesporu patří
mezi legendy, vždyť si
s ní děti (a nejen ony)
hrají bezmála sto let! Její historie se začala psát v polovině
dvacátých let 20. století, kdy
legendární stavebnici začal
pod názvem Inventor vyrábět
Jaroslav Vancl v Polici nad
Metují. Neexistuje snad konstrukce nebo stroj, který by
z ryze české stavebnice nešlo
postavit.
Unikátní výstava zůstane
na radnici třinácté městské
části přesně osm týdnů, k vidění tady budou stavby a stroje až do 28. září. Nevznikla
by však bez spolupráce s největším sběratelem Merkuru
Jiřím Mládkem.
Právě část jeho Ocelového
města našla dočasný domov
v radničním atriu, kromě toho mohou návštěvníci všech
věkových kategorií obdivovat
i další stavby Jiřího Mládka,
třeba i bezmála třímetrový jeřáb, ruské kolo a řadu dalších
modelů. Vystaveno je ale také
něco, co potěší milovníky vlaků, a to jeden o celkem 27 vagonech. Koho zajímá historie
Merkuru, i ten si přijde na své,
kromě staveb jsou na výstavě
k vidění a prostudování také
panely o minulosti a vzniku
známé a oblíbené stavebnice.
A
expozice
pokračuje
i v radniční obřadní síni, kde
najdou uplatnění všichni potenciální stavebníci. K dispozici je zde herna a u pěti hracích
stolů vybavených dostatkem
materiálu může každý vyzkou-
M
INZERCE V5-0901
Nový semestr začíná !!
Již více než čtyři roky nabízí The Little Gym Praha
48 lekcí každý týden pro různé věkové kategorie
dětí. Máme otevřeno každý den včetně víkendů!
Kontaktujte nás a rezervujte si zkušební hodinu
ZDARMA! Více na www.thelittlegym.cz
ZKUŠEBNÍ
HODINA
ZDARMA
Je tomu více než 35 let, co The Little Gym® nabízí v mnoha zemích
světa unikátní cvičební programy pro děti od 10 měsíců do 12 let. The
Little Gym® je místo, kde děti v nesoutěživé, zároveň však motivující
atmosféře rozvíjejí nejen své fyzické dovednosti, ale i celkovou
osobnost, adekvátně svému věku, založení a schopnostem. Budují si tak
širokou pohybovou základnu, pozitivní vztah k pohybu a sportu a také
sebedůvěru. To vše pod laskavým vedením školených instruktorů, kteří
děti povzbuzují a pomáhají jim naplnit a správně využít jejich přirozenou
touhu po pohybu a poznání.
Podzimní kurzy začínají 1. září 2014 !!
The Little Gym Praha • Drtinova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 227 018 555 • www.thelittlegym.cz • [email protected]
Cvičení rodičů s dětmi
24
www.vase5.cz
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV JIŘÍHO MLÁDKA
Radnici změnila
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a tři vylosovaní obdrží knihu
z nakladatelství Smart Press:
Cvičení pro předškoláky
Gymnastika pro školáky
Prázdninové programy
Narozeninové oslavy
šet, jak se mu s Merkurem
pracuje a nechat zapracovat
svoji fantazii. Kdo bude nejšikovnější, nepřijde zkrátka,
nejzajímavější výtvory budou
pravidelně odměňovány.
Sběratel Jiří Mládek, který
je autorem řady vystavených
exponátů, dětské kovové stavebnici propadl v roce 1975
a byl dokonce i jedním z iniciátorů založení muzea Merkuru v Polici nad Metují. „Tyto
děrované plíšky jsou pro mne
neuvěřitelnou fascinací, pocházející z dětských let. Rodiče mi bohužel Merkura koupit
nemohli, tak jsem si s ním hrál
u kamaráda v domě. Z té doby
mi zůstalo vnitřní dětské rozhodnutí – až budu jednou velký, tak si nakoupím ty největší
Merkury, abych mohl postavit
něco velikého – no, a teď si to
plním. Stavím svůj dětský sen,
i když mi víc šroubky od rukou
padají na zem, prsty už tak neposlouchají a nejsou ohebné,
ale musí to jít,“ vyznává se Jiří
Mládek.
Na radnici na Slunečním
náměstí lze výstavu Merkuru
navštívit každý den, včetně víkendů. Otevírací doba je v pondělí a ve středu od 8.00 do
18.00 hodin, v úterý a čtvrtek
od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.
O víkendu je otevřeno od 9.00
až do 17.00 hodin. O sobotách
a nedělích nebude přístupná
expozice ve 2. patře radnice.
V některých dnech navíc kvůli
konání svateb nebude otevřena herna v obřadní síni.
INZERCE
David BURIAN
Strojové čištění
koberců a podlah.
Úklid bytových
domů a kanceláří.
Tel.: 773 540 170
Praha 5
Stodůlky
individuální přístup
moderní technologie
[email protected], www.dbuklid.cz
9êXNDQČPþLQ\IUDQFRX]ãWLQ\
QHERþHãWLQ\SURFL]LQFH
Nabízím:
Ɣ privátní i firemní výuku
Ɣ konverzační nebo gramatické kurzy
Ɣpravidelné či víkendové
Ɣ individuální i skupinovou výuku
Více na:
www.xenolingvistka.cz
tel.: 608 220 552
e-mail: [email protected]
adresa: Plzeňská 119/650, Praha 5
V5-0904
V5-0909
KOMUNIKAČNÍ AGENTURA
hledá
na poloviční úvazek
asistentku obchodního oddělení
Své životopisy prosím posílejte na
[email protected]
V5-0905
Chcete inzerovat ve Vaše 5?
Volejte Marcelu 773 085 645
nebo Miloše 774 582 244
nebo Pavla 775 940 614
www.vase5.cz
25
volný čas
Festival nabídne možnosti
Na děti v lese počkají
trávení volna
princové a princezny
Růženka s dorty, Bajaja s drakem, Zubejda
s velbloudy, král Miroslav, princezna Mulan,
třetí princ s hady i Popelka. Všechny tyto
pohádkové postavy budou čekat na děti
v Pohádkovém lese v Praze 5 už poslední
zářijovou sobotu.
Celý měsíc potrvá v Praze 13
Festival volného času.
Pořádají ho tady už podruhé
a smyslem je nabídnout
průřez volnočasových
aktivit ze všech oblastí.
a mnoha místech v Praze 13 budou mít lidé možnost seznámit
se s tím, co lze dělat ve volném
čase a jaké aktivity je možné si vybrat.
Představeny budou na festivalu aktivity
sportovní, turistické, chovatelské, ale i ty
tvůrčí či hudební. „Představí se široká
škála organizací, které se volným časem
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 13
N
26
www.vase5.cz
elá řada princů a princezen oblečených v pohádkových kostýmech
na jednom místě, spousta zábavných úkolů a nakonec pohádkový poklad. To vše bude
v sobotu 27. září připraveno
pro děti v Zahradě Kinských
v parku u Musaionu v Holečkově ulici.
Aby všechny pohádkové
bytosti děti potkaly, mohly si
je zblízka prohlédnout a alespoň na okamžik si připadat
C
zabývají a nabídnou vám své aktivity,“ říká k uspořádání volnočasového festivalu
Petr Zeman, zástupce starosty.
Volnočasový festival začne v pátek
5. září a potrvá až do 5. října. Aby si
lidé, kteří by si rádi nějakou volnočasovou aktivitu chtěli vyzkoušet a případně vybrat, mohli naplánovat, který
den a kam se vydají, je na stránkách
třinácté městské části www.praha13.
cz/14716_Festival-volne- ho-casu-Prahy-13 k dispozici seznam všech nabízených aktivit.
Seznámit se lidé budou moci s desítkami aktivit. Z těch sportovních se
představí například Akademie aerobiku Radky Hanákové, která předvede
ukázky své činnosti, Dům dětí a mládeže Stodůlky seznámí děti s tím, co
všechno nabízí. Každý potom dostane
možnost zúčastnit se třeba otevřeného
turnaje v kopané na hřišti v Kuncově
ulici nebo se zapojit do čtyřher badmintonu rodičů a dětí v tenisové hale v Zázvorkově ulici. Pro všechny děti a mládež bude určeno i atletické odpoledne
ve Fingerově ulici TJ Stodůlky.
Z dalších desítek aktivit bude možné
seznámit se třeba s místním kmenem
Strážců údolí. Ten uspořádá dokonce
dvoudenní táboření v týpí na haldě v Centrálním parku.
Hodně fanoušků si jistě získá i Voříškiáda 2014, druhý ročník soutěžního programu pro majitele všech voříšků. Klání
se odehraje na Slunečním náměstí. Na
stejném místě vystoupí v rámci volnočasového festivalu třinácté městské části
i smíšený sbor Carmina Vocum.
A Sluneční náměstí se stane dějištěm
také Jarmareční kreace pro rodinu aneb
Svatováclavský jarmark. Připravují ho
neziskové organizace ze sociální oblasti. Připraven bude program pro rodiny,
soutěže či workshopy. Svá stanoviště zde
budou mít i Muzeum hl. m. Prahy a Lesy
hl.m. Prahy.
jako v pohádce, musí zdolat
kilometrovou trasu. Čas na to
budou mít skoro celý den, projít mohou pohádkovým lesem
od 10.00 do 17.00 hodin.
Hned na startu dostane
každý účastník pochodu speciální průvodní dopis. V něm
bude jednak popsána trasa
pohádkového pochodu, jednak v něm budou namalovány
všechny pohádkové postavy,
s kterými se bude možné v lese potkat.
Každá z nich navíc bude
mít pro děti připraven nějaký
zapeklitý úkol. Kdo ho splní,
dostane do průvodního dopisu
razítko a pokud splní všechny
úlohy a nasbírá všechna razítka, na konci ho čeká poklad.
A to rovnou královský u Sněhurky a jejích trpaslíků. Po
cestě i v cíli budou připraveny
i originální hry.
Trasa pohádkového putovního dobrodružství začíná
stejně jako v loňském roce pří-
mo u Musaionu. Kdo by se rád
vydal mezi prince a princezny
bez čekání, může se předem
zaregistrovat a bude na cestu
vyslán přednostně, a to v čase, který bude rodině nejvíc
vyhovovat. Registrovat se bude možné týden před akcí, a to
prostřednictvím formuláře na
webových stránkách www.
velkadobrodruzstvi.cz v rubrice Pohádkový les. Registrace
ovšem není povinná, vstupné
je pro každého zdarma.
INZERCE V5-0926
www.vase6.cz
27
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO AGENTURA VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
volný čas
sport
Ze Smíchova na Broadway
Senioři mohou celé září
Hra The Good and theTrue napsaná podle
skutečného příběhu české prvorepublikové
herečky Hany Pravdové a nastudovaná ve
Švandově divadle, se ze Smíchova přesunula
do New Yorku. Hrát se osmkrát týdně bude
v divadle DR 2, renomované scény na
off-Broadwayi, až do poloviny září.
Poslední možnost zacvičit si před koncem letošní sezony
mají senioři v Praze 5. Zapojit se mohou do programu
Buď Fit Seniore, který pořádá bezplatné cvičení pod
vedením profesionálů. Cvičit se bude do konce září na
několika místech v Praze 5.
řestože hra je v angličtině a oba herci jsou
rodilí mluvčí, jde o ryze
český příběh, který americkému publiku přibližuje historii
naší země a zároveň je napínavou kronikou 20. století,“
říká režisér a iniciátor celého
projektu Daniel Hrbek, který
je zároveň jedním ze čtyř spoluautorů divadelního scénáře. Dodává také, že možnost
pravidelně vystupovat před
newyorským publikem na
takto prestižním místě je pro
Švandovo divadlo mimořádným úspěchem, protože pozvání na účinkování v zahraničí dostávají kvůli jazykové
bariéře většinou jen divadla
taneční nebo loutková. Ve hře
The Good and theTrue se osud
Hany Pravdové prolíná s příběhem olomouckého sportovce Miloše Dobrého, který
po transportu do Terezína
P
28
www.vase5.cz
a Osvětimi také unikl téměř
jisté záhubě.
Hana Pravdová se narodila
v roce 1916 v rodině ruského
legionáře. V šestnácti letech
jí zemřela maminka, otec ji
chtěl potěšit a rozveselit, proto jí zaplatil soukromé hodiny
herectví u Olgy Scheinpflugové. Hana dostala malou roli
ve Švandově divadle, potom
už šla z role do role, objevila
se třeba ve filmech Vladislava
Vančury Na sluneční straně
nebo dramatu Marijka nevěrnice. Vše ale ukončila válka.
Československo už bylo
obsazené, když se Hana vdávala za studentského vůdce
Alexandra Munka, spolu také
mladý židovský pár putoval
do Terezína a potom už začala
jejich pouť po koncentračních
táborech. Manžel nepřežil, Haně se zázrakem podařilo utéct
z pochodu smrti. Vrátila se do
společně cvičit
řijít na lekce nordicwalkingu mohou zájemci z řad seniorů vždy
v pondělí dopoledne od 9.30 do
10.30 na roh ulic Lohniského a Lamačova u dětského hřiště, cvičení se potom
koná v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 9.50
v parku Sacré Coeur.
„V parku Sacré Coeur se koná cvičení,
které obsahuje prvky fitness, jógy nebo
pilates a cvičí se také na podložkách,“ popisuje pořadatel David Huf ze sdružení
Buď Fit Seniore.
Projektem v Praze 5 prošlo už přes pět
stovek seniorů, pravidelně si ve vyhrazené dny přichází společně s vrstevníky
P
zacvičit patnáct až dvacet lidí. Společně
cvičit se bude prozatím do konce září, poté bude sdružení s městskou částí Praha
5 vyjednávat podmínky pro pokračování
projektu pro místní seniory. „Uděláme maximum pro to, aby cvičení pokračovalo.“
Podle něho se na každé hodině scházejí jednak lidé, kteří mají vztah ke sportu,
jednak ale i úplní sportovní začátečníci.
„Ze dvou třetin jsou to lidé, kteří sportují
celý život. Za rok, co cvičení pořádáme,
jsme ale vysledovali, že se mnohým zásadně zlepšila fyzická zdatnost a naopak
třeba snížilo množství léků, které museli
trvale užívat. Výhodou je i to, že se utvo-
řila parta, ti lidé se vídají i ve volném čase, jezdí spolu na výlety a prostě se skamarádili. A i to byl jeden z cílů cvičení.“
„Je škoda, když senior řekne, že je starý a tudíž se nemůže hýbat. My se lidem
snažíme nabízet aktivní trávení času,
protože pohyb je základ života a čím více se organismus udržuje v pohybu, tím
lépe.“
Sdružení Buď Fit Seniore pořádá tradičně i Sportovní hry seniorů, letos se
konaly už potřetí a soutěžící se utkali
v pétanque, nordicwalkingu, seniorském biatlonu či slalomu a štafetách
4 x 100 metrů.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO BUĎ FIT SENIORE
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV HANY PRAVDOVÉ a ŠVANDOVO DIVADLO
kultura
INZERCE V5-0915
Švandova divadla, znovu začala hrát, a našla i novou lásku –
herce Jiřího Pravdu. Společně
se synem po komunistickém
převratu emigrovali do Francie, poté do Austrálie. Tam sice
založili divadelní společnost,
osudné ale bylo jejich setkání s britskou herečkou Sybil
Thorndike, která se přimluvila
u shakespearovského herce Sira Johna Gielguda, a Pravdovi
se stěhovali zpět do Evropy.
Jiří se objevoval na scénách
v londýnském West Endu, Hana začala režírovat a hrát v televizi i filmu. Zemřela v roce
2008 v Oxfordu.
I když Haně Pravdové se její sen, zahrát si na Broadwayi,
nesplnil, její příběh se tam dostal, na divadelních prknech ji
navíc ztělesňuje vlastní vnučka, herečka Isobel Pravda.
„O své válečné zkušenosti se
mnou nikdy moc nemluvila,
bylo to příliš bolestné, takže
teď, v inscenaci, znovu prožívám temnotu a hrůzu, kterou
prošla. Je to pro mě těžké,
ale zároveň mi to dodává sílu. Když s naší hrou jedeme
do New Yorku, mám pocit, že
Hana prostřednictvím svého
příběhu jede s námi,“ svěřuje
se Isobel Pravda.
Inscenaci The Good and
theTrue představilo Švandovo
divadlo už v Leedsu, Londýně, Bruselu. V New Yorku se
hrálo už letos v lednu na veletrhu scénického umění APAP
a právě tam si ji pro své divadlo vyhlédla ředitelka divadla
DR 2 Daryl Roth, držitelka
několika cen Tony a vážená
divadelní producentka. V Česku se The Good and theTrue
objeví už během podzimu,
uvedení je plánováno ve východočeském Potštejně, kam
se herečka během okupace
uchýlila se svým prvním manželem Sašou. Do New Yorku
se hra vrátí v polovině příštího
roku, zájem o uvedení projevil
největší světový festival židovského divadla.
Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči!
Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život, zároveň také podstatně
prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací. Pro dlouhodobé udržení co nejlepšího stavu chrupu
a dásní je potřeba pravidelně docházet na opakované vyšetření. I zdánlivě čisté zuby a dásně potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit.
Bakteriální plak
Gingivitida
Parodontóza
neboli bakteriální biofilm se postupně hromadí na povrchu
zubu, pokud není řádně odstraněn. Pomalu proniká pod
dáseň a působí na kost, ve které jsou zuby ukotveny. Právě
tyto bakterie jsou odpovědné za vznik parodontálního
onemocnění, chronické infekce spojené se zánětem dásní
v postižené oblasti.
je mírnější forma parodontálního onemocnění. Projevuje se
jako červené, nateklé dásně, které čas od času samovolně
krvácí. Příznaky v této fázi onemocnění jsou jen nenápadné
a často neviditelné. Proto postižení zpravidla ani neví,
že mají problém. Gangivitida musí být ošetřena profesionálně
a jen s kvalitními pomůckami ústní hygieny k tomu určenými.
je pokročilejší forma parodontálního onemocnění, kterou lze
charakterizovat postupným vznikem parodontálních chobotů,
ústupem dásní, ztrátou vazivových vláken (ligamentů) a kostí
okolo zubu. Pokud se počínající parodontitidě nevěnuje
pozornost, přechází do chronické formy s nenávratnými
změnami a dlouhodobě vede ke ztrátě postižených zubů.
Více o dentální hygieně a slovníček dentálních pojmů na www.arbesplus.cz.
Arbes+ dentální hygiena | Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903 | e-mail: [email protected]
www.arbesplus.cz
kola vznikla v roce 2012 a loni jsme
poprvé vstoupili do
soutěží s nejmladšími dětmi,
tedy v kategorii U11 a hned
první rok se nám neuvěřitelně
dařilo. Vyhráli jsme pražský
přebor a postoupili do národního finále, kde jsme byli
velkým překvapením. Přijeli
jsme tam jako úplný nováček
v soutěži, ale hned se nám
podařilo uhrát třetí místo.
Letos ve stejné kategorii vstupují do soutěží i dívky,“ poznamenává hlavní trenérka
„
Š
Petra Michálková s tím, že
v kategorii U11 hrají děti do
jedenácti let.
Ve školním roce děti trénují
v tělocvičnách ve Stodůlkách
a v Motole. Od září začnou
přijímat nové členy. „Máme
systém takový, že dítě může
přijít hned v září a měsíc si
na čtyřech trénincích hru vyzkoušet. Teprve poté dostane
závaznou přihlášku a rozhodne se, zda se stane členem
klubu,“ vysvětluje Petra Michálková s tím, že pokud jsou
děti ze třetích a čtvrtých tříd
'È
2
35$+$±6WRGĤON\
35$+$±+ĤUND
5$+$±+ĤUND
35$+$+ĤUND
35$+$6WRGĤON\
Kdekoliv na P5. Pouze novo. s balkoQHPJDUiåYêKRGRX,QYHVWLþQt]iPČU
,'SRSWiYN\7HO
PURGHMSR]HPNXVHYãHPL,6YGRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLQDPHWUR6WRGĤON\
3RERþND1%XWRYLFH7HO
35
Teprve dva roky funguje Basketbalová
škola, jejíž děti hrají pod názvem Tygři
Praha, ale už má za sebou několik úspěchů.
.283Ë0E\WNN
3URGHME\WXNNYSĤYRGQtP
URGHME\WXNNYSĤYRGQtP
DYXNRXVHNRGPHWUD
VWDYXNRXVHNRGPHWUD
3RERþND1%XWRYLFH
E þN 1 % W L 7HO
O 3URGHMSURVWRUQpKRVYČWOpKRE\WX
64 mVH]DVNOHQRXORGåLtXPHWUD+ĤUND
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHMPH]RQHWE\WXNNP s
EDONRQHPVYêKOHGHPQD3URNRS~GROt
3RERþND1%XWRYLFH7HO
35$+$6WRGĤON\
35$+$±6PtFKRY
.283Ë0E\WNN
35$+$±6WRGĤON\
35$+$+ĤUND
3URGHMVYČWOpKRE\WXNNPYSĜt]HPtQRYRVWDYE\VJDUiåRYêPVWiQtP
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHMNRPHUþQtKRREMHNWXP s
GREURXGRVWXSQRVWtYEOt]NRVWL$QGČOD
3RERþND1%XWRYLFH7HO
%\WRGPSĜHGHYãtPNRPSOH[+DUPRQLH%RWDQLNDVEDONRQHPDJDUiåVWiQtP
,'SRSWiYN\7HO
3URGHMYHONpKRWURMSRGODåQtKR
ě5'NNE\WNN
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHME\WXNNP s balkonem
DJDUiåRYtPVWiQtPYQRYRVWDYEČ
3RERþND1%XWRYLFH7HO
35$+$/XåLQ\
.283Ë0E\WNN
.283Ë0E\WNN
35$+$6WRGĤON\
.283Ë0E\WNN
3URGHME\WXNNP'ĤPV
NDPHUV\VWpPHPDYVWXSHPQDþLS
3RERþND1%XWRYLFH7HO
9ČWãtSDQHORYêE\WQHMOpSHSĜHG
UHNRQVWUXNFtQHSĜt]HPt
,'SRSWiYN\7HO
.GHNROLYYH6WRGĤONiFK1DVWDYXSDWĜHQH]iOHåt3ODWEDKRWGRPOQ.þ
,'SRSWiYN\7HO
3URGHME\WXNNPVHGYČPD
ORGåLHPLSR]GDĜLOpGLVSR]LþQt~SUDYČ
3RERþND%DUUDQGRY7HO
.NGHNROLYYH6WRGĤONiFKSDQHO3DWUR
QHUR]KRGXMH3ODWEDKRWGRPOQ.þ
,'SRSWiYN\7HO
35$+$6WRGĤON\
35$+$±/XåLQ\
5$+$±/XåLQ\
35$+$±9HONi2KUDGD
35$+$ěHSRU\MH
35$+$%DUUDQGRY
3URGHM]UHNRQVWUXRYDQpKRSURVWRUQpKRE\WXNNPVORGåLt
3RERþND%DUUDQGRY7HO
3URGHME\WXNNVORGåLtD]GČURGHME\WXNNVORGåLtD]GČêPMiGUHPYSDQHORYpPGRPČ
QêPMiGUHPYSDQHORYpPGRPČ
3RERþND1%XWRYLFH
E þN 1 % W L 7HO
O 3URGHME\WXNNSRNRPSOHWQtPRGHUQtUHNRQVWUXNFLVPRåQRVWtK\SR
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHMYHOPLGREĜHGLVSR]LþQČ
ĜHãHQpKRE\WXNNVH]DKUDGRX
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHMDW\SLFNpKRE\WXV
ORGåLtDSURVWRUQRXNRXSHOQRX
3RERþND%DUUDQGRY7HO
35$+$%DUUDQGRY
35$+$±+OXERþHS\
35$+$±%DUUDQGRY
35$+$±%DUUDQGRY
3URGHMSČNQpKRDSURVWRUQpKRE\WX
PVORGåLt]DGREURXFHQX
3RERþND%DUUDQGRY7HO
3URGHMě5'VJDUiåtYHYLORYp
þWYUWLVQiGKHUQêPYêKOHGHPQD3UDKX
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHMVYČWOpKRDSURVWRUQpKRE\WX
NNPVORGåLtRYêPČĜHP.
3RERþND1%XWRYLFH7HO
3URGHMKH]NpKRE\WXNNP, s
WHUDVRXYQRYRVWDYEČ.DVNiG\,,,
3RERþND+iMH 7HO
'È
12
INZERCE V5-0916
2
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO BASKETBALOVÁ ŠKOLA PRAHA
přijímají nováčky
Že dítě nenavštěvuje ani
jednu ze základních škol, kde
fungují basketbalové přípravky, neznamená, že se nemůže
stát členem Basketbalové školy Praha. Protože přípravky
fungují v rámci volnočasových
aktivit, připojit se může školák
z kterékoliv části Prahy. Veškeré informace najdou děti a rodiče na webových stránkách
www.basketbalova-skola.cz.
Kromě kontaktů jsou zde i rozpisy míst a časů, v nichž budou
přípravky v novém školním roce fungovat.
35
Tygři Praha
na basketbal šikovné, můžou
mít už do půl roku vystavenu
hráčskou licenci a mohou tak
nastoupit do soutěží.
Basketbalová škola se ale
zaměřuje i na výrazně mladší děti, ideálním věkem, kdy
s basketem začít, je totiž pět
až osm let. V základních školách v Praze 6 a Praze 5, a to
ZŠ Bílá, ZŠ Dědina, ZŠ Suchdol, ZŠ Weberova a ZŠ Mládí,
fungují přípravky pro děti od
první třídy, přidat se ale mohou i děti pětileté z nejvyšších
ročníků mateřských školek.
12
sport
30
www.vase6.cz
'(11ċ91&*$/(5,(%8729,&(1&/8ä,1<
67$ĕ7(6(ý/(1(07é08
2'%251Ë.ģ&+,5â
NDULHUD#FKLUVF]
www&+,56cz
inzerce
Září v Metropoli Zličín
WWW.METROPOLE.CZ | WWW.FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN
6. - 7. 9. 2014 | 13.00 – 18.00 hod.
PŘIJĎTE OCHUTNAT JEDINEČNÉ DOBROTY Z BRAMBOR A ŠVESTEK!
POZNÁTE NOVÉ I TRADIČNÍ RECEPTY A UVIDÍTE ŠÉFKUCHAŘE PŘÍMO PŘI PRÁCI.
VTIPNOU KAŠI NAVAŘÍ VÁCLAV UPÍR KREJČÍ.
32
www.vase6.cz
Download

Přečtěte si aktuální vydání: září 2014