Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
SRPEN
Najdete nás na
www.vase6.cz
Vychází 25. 8. 2014 / Zdarma
Téma čtenářů:
Obchodní
obslužnost
Prahy 6
Causa:
Dvojjazyčné
vzdělávání ve školách
Rozhovor:
Miroslav
Krobot
Dejvice jsou
inspirující
Kultura:
Zažijte Břevnov
jinak
DOP
WWW.NOVYZLICIN.CZ
ROD
EJ
NÍZKOENERGETICKÉ
BYTOVÉ DOMY
Den otevřených dveří ve čtvrtek 18.9.2014
editorial
Vážení čtenáři,
PRODÁVATE ČI PRONAJÍMÁTE DŮM, BYT, POZEMEK, HALU,
OBCHOD, KANCELÁŘE ČI CHATU?
Obraťte se na odborníky! Jsme břevnovská realitní kancelář s dlouholetou praxí a zkušenými makléři!
Vyhledáme vhodného kupce či nájemce. Prokonzultujeme požadavky obou stran. Zařídíme veškeré právní
úkony, administraci, přepisy na katastru a veškerá jednání v nejkratším možném termínu.
JE VÁŠ PRODEJ ZATÍŽEN EXEKUCEMI, DĚDICKÝMI PRÁVY
ČI JINÝMI ZÁVAZKY?
Exekuce vyplatíme, dědická práva vyřešíme a pro ostatní komplikace nalezneme řešení!
PŘIJĎTE KE KONZULTACI ZDARMA S NAŠIMI ODBORNÍKY
otevírací doba
ot
Po 10:00 – 18:00
Út
10:00 – 18:00
St
10:00 – 18:00
Čt
10:00 – 18:00
Pá
10:00 – 15:00
… do naší kanceláře na Bělohorské 19, Praha 6-Břevnov (Pasáž UNIQA)
• Jste komunikativní?
• Zajímají Vás reality?
• Chcete podnikat?
Pro rozšíření naší firmy hledáme dva nové
kandidáty na pozici makléř / makléřka.
KONTAKTUJTE NÁS
tel.: 744 322 696
[email protected]
www.LEXIREAL.cz
do konce prázdnin zbývá
opravdu už jen pár dnů. Dovolené jsou minulostí, děti se
vrátí do škol a školek. Jaká
je nabídka v Praze 6, můžete zjistit v našem přehledu,
stejně tak se dozvíte, jak hodnotí politici, a to ti opoziční
i ti, kteří město vedou, péči
o městské školství. A i když
už začne běžný školní rok
a teplých dnů bude pomalu
ale jistě ubývat, je ještě řada možností, jak strávit volné
chvíle venku. A třeba tím i podpořit dobrou věc. Na dálku
pomoci obětem domácího násilí můžete třeba pochodem
v Divoké Šárce nebo na řadě míst v Praze 6 poznat své
sousedy a třeba najít nové přátelé prostřednictvím akce
Zažít město jinak. Následující týdny ale budou obyvatelé Prahy 6 poznávat zejména ty, kteří se rozhodli kandidovat do zastupitelstva šesté městské části a pražského
magistrátu. Do podzimních komunálních voleb zbývá jen
několik týdnů a předvolební kampaň je na spadnutí. Než
každou lavičku a sloup „ozdobí“ tváře známých politiků
ale i nováčků, kteří chtějí do zastupitelstev proniknout,
užijte si poslední zbytky léta, než přijde sychravo a zima.
A dívejte se kolem sebe, co se v Praze 6 odehrává. Nás to
zajímá.
Vaše Zuzana
INZERCE V6-0802
Z obsahu:
str. 16
Přehled školek a škol
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník III, vychází měsíčně.
Náklad 56 000 ks
Datum vydání srpnového čísla 25. 8. 2014
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
str. 20
Pochod proti
domácímu násilí
Adresa redakce:
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
str. 24
Téma čtenářů:
Doprava na Evropské vers.
výstavba centra Bořislavka
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
[email protected]
str. 10
Causa: Školství v Praze 6
str. 12
Rozhovor s Miroslavem
Krobotem
str. 26
Křížovka o ceny
str. 27
Zažij Břevnov jinak
str. 30
Simulátory na Dejvické
V příštím čísle:
Doprava, automobily,
finance, developerské
projekty, energetika
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 19. 9. 2014
Časopis vychází 29. 9. 2014
Redaktor:
Aleš Zavoral
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
Příjem inzerce:
Miloš Rothbauer
[email protected]
tel.: 774 582 244
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
aktuality
politika
Dejvické
hudební léto
ve staré čistírně
e dnům Evropského dědictví 2014
se v Praze 6 připojí Stará čistírna
odpadních vod. V noci z 5. na 6. září tady
budou probíhat noční prohlídky, čistírna
bude speciálně nasvícena a atmosféru
doladí zvuky parních strojů. Na sobotu je
naplánována Čistírenská noc, na neděli
potom Komínový den. Veškeré informace a rezervaci vstupenek je možné získat
prostřednictvím stránek www.staracistirna.cz. Akci pořádá Muzeum Stará
Čistírna, o. p. s. Stará čistírna odpadních
vod je národní kulturní památka, otevřeno tady mají celoročně a prohlídky jsou
možné jak pro jednotlivce, tak i školy, pro
které je připraven i výukový program.
Průmyslový areál s rozsáhlými podzemními prostory, který byl postaven roku
1906 k jedinému účelu – čištění odpadních vod, je dnes unikátním dokumentem především historie moderního čištění odpadních vod, pražské kanalizace,
techniky a architektury průmyslového
období.
Q
N
a devatenáctý ročník Dejvického
hudebního léta zve veřejnost Sdružení dejvických hudebníků KOTLABA
a městská část Praha 6. Festival se letos uskuteční 14. září, a to od 12.00
do 22.00 hodin. Vše se bude odehrávat přímo na Vítězném náměstí. Na
Kulaťák bude vstup volný, kdo však
přispěje, pomůže potřebným dětem.
Celý výtěžek z Dejvického hudebního
léta je totiž určen pro dětský stacioQ
nář DAR ve Vokovicích.
INZERCE V6-0803
VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
www.vykupnemovitostivpraze.cz
603 278 555
INZERCE
1913-2014
V6-0825
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
K
vodního díla Štvanice
^ƚĄƚŶşƉŽĚŶŝŬWŽǀŽĚşsůƚĂǀLJsĄƐƵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƟ
ϭϬϭ͘ǀljƌŽēşǀŽĚŶşŚŽĚşůĂaƚǀĂŶŝĐĞnjǀĞŶĂ
EKds\E|,s\1͘
ĞŬĄsĄƐƉƌŽŚůşĚŬĂŵĂůĠǀŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶLJ͕ŬƚĞƌĄďLJůĂǀƌŽĐĞϮϬϬϮ
ƉƌŽŚůĄƓĞŶĂŬƵůƚƵƌŶşƉĂŵĄƚŬŽƵ͕ƉƌŽŚůşĚŬĂƉůĂǀĞďŶşĐŚŬŽŵŽƌĂǀljƐƚĂǀĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĐŬljĐŚĨŽƚŽŐƌĂĮş͘
WƌŽŚůşĚŬLJũƐŽƵŵŽǎŶĠƉŽƐŬƵƉŝŶĄĐŚĂďƵĚŽƵƉƌŽďşŚĂƚǀŬĂǎĚŽƵĐĞůŽƵ
ŚŽĚŝŶƵ͘
^ŽƵƚĢǎĞƉƌŽĚĢƟĂĚŽƐƉĢůĠ͘
dĞƌŵşŶ͗
DşƐƚŽ͗
ĂƐ͗
ϮϬ͘ĂϮϭ͘njĄƎşϮϬϭϰ
DĂůĄǀŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶĂaƚǀĂŶŝĐĞ͕
ƓƉŝēŬĂaƚǀĂŶŝĐŬĠŚŽŽƐƚƌŽǀĂ͕WƌĂŚĂ
ϭϬ͗ϬϬറʹϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
EĞũƐŶĂnjƓşƉƎşƐƚƵƉnjĞƐƚĂŶŝĐĞD,&ůŽƌĞŶĐ͕ŶĞďŽsůƚĂǀƐŬĄ͘
WZdE\/<͗
Je dobře, že ODS na Praze 6 omládla,
říká starostka Prahy 6 Marie Kousalíková
● Paní starostko, odcházíte po dvaceti
letech v komunální politice jako nejoblíbenější pražská starostka, bez skandálu a mediálních škraloupů. Jak se
vám to povedlo?
Žádný kouzelný recept nemám. Jednoduše platí, že politika se dá dělat slušně
a s určitou pokorou. O to jsem se vždycky
snažila. Neznamená to ovšem, že bych za
poslední roky nebyla terčem útoků politických konkurentů. Pokud ale starosta dělá
svou práci poctivě a umí svá rozhodnutí
lidem vysvětlit, nemá důvod k obavám.
● Mnoho starostů si stěžuje, že jsou
svazováni narůstající byrokracií. Pocítila jste to na vlastní kůži?
Na Praze 6 se s tím dobře vyrovnáváme,
ale od svých kolegů starostů z ODS vím, že
někdy skutečně musí se státní mašinérií
těžce zápasit. Proto vedle slušnosti považuji za další důležitou vlastnost dobrého
starosty odvahu. Bohužel v současnosti
se na vrcholná místa často dostávají lidé,
kteří se jen snaží zalíbit, v praxi ale kromě
líbivých slov žádný pozitivní program nemají, natož aby byli ochotni za něj bojovat.
● Co považujete za svůj největší
úspěch?
To je těžká otázka. Když jsem se v roce
2011 stala starostkou, Praha 6 už byla
jednou z nejúspěšnějších městských částí
v Praze. Vždy se dá ale něco zlepšit, a tak
jsme se posunuli ještě dál. Jsme nejzelenější městskou částí s udržovanými parky
a čistými ulicemi, máme špičkové školy
a naše děti dosahují nejlepších výsledků
v republice, kulturní život tu patří k nejpestřejším v Praze, velmi odvážně jsme se
postavili k problému hazardu a jako jedna
z mála městských částí jsem jej vymýtili.
Doufám, že už brzy se budeme moci pochlubit i dobrou dopravní obslužností. Do
úspěchu Prahy 6 se pochopitelně promítá
i aktivita místních obyvatel, kterým záleží
na tom, v jakém prostředí žijí. Spolupráce
s občany je velmi důležitá a podnětná.
● Vy už letos na kandidátce ODS do komunálních voleb nefigurujete. V jejím
čele je – pro někoho možná překvapivě
– dost mladých lidí, včetně lídra Ondřeje Balatky.
Ano a považuji to za správné rozhodnutí. Jestli něco ODS dlouhodobě poškozovalo, byl to obraz zkostnatělé strany, která si
neumí vychovat mladé nástupce. Přitom
jsme mladé a velmi schopné lidi ve svých
řadách měli. Jsem ráda, že právě oni budou tváří ODS na Praze 6.
Dosavadní starostka Prahy 6 Marie Kousalíková s novým volebním lídrem
ODS Ondřejem Balatkou
● Někdo možná namítne, že mládí není
zárukou schopnosti řídit město.
To máte pravdu, nakonec s tím jsme se
už v komunální politice setkali. Ale lidé,
které jsme vybrali na naši kandidátku na
Praze 6, mají na rozdíl od našich politických konkurentů s komunální sférou zkušenosti. Mládí je pro ně výhodou v tom, že
přicházejí s novými nápady, které by nás
– politické matadory – nenapadly.
● Máte nějaký příklad?
Vzpomínám si třeba, jak naši zastupitelé spolu s Ondřejem Balatkou přišli
s nápadem zavést tzv. komunitní rozpočtování. Tedy systém, který po vzoru
jiných metropolí umožní zapojit obyvatele
jednotlivých čtvrtí do rozhodování o tom,
na co konkrétně se v okolí jejich bydliště
vynaloží finance z rozpočtu města. Přiznám se, že jsem k tomuto nápadu byla
zpočátku skeptická. Na druhou stranu,
argumenty mluví pro, a tak už máme komunitní rozhodování o místních projektech ve volebním programu.
● Na čelních místech kandidátky jsou
hned dva lidé spojení se školstvím. Jak
si v této oblasti Praha 6 stojí?
Úrovní mateřských a základních škol
Praha 6 utekla mílovými kroky jiným ob-
cím v ČR. Nejde přitom jen o jejich vzhled
a vybavení, do kterého jsme investovali
hodně peněz, ale o celkovou kvalitu výuky, která se promítá do vynikajících
výsledků našich studentů. Svůj podíl na
tom má právě dosavadní radní pro školství Ondřej Balatka, který dokázal řadu
nápadů uvést do praxe. Dva příklady za
všechny. Projekt tabletů do škol, kterému
v počátku mnoho lidí nevěřilo, se dnes
stal příkladem i ministerstvu školství
a ostatním školám. Nebo jazykové programy a dvojjazyčné vzdělávání, které
nemají jinde obdoby.
● Není pro Ondřeje Balatku jako kandidáta na starostu nevýhodou, že je spojován především se školstvím?
Myslím, že právě naopak. Ondřej má
navíc s komunální sférou mnohaleté zkušenosti, v minulosti se věnoval i zdravotnictví či sociální sféře. A především splňuje vše, co má dobrý starosta mít. Když se
vrátím k úvodu našeho rozhovoru, tak je
to především slušnost a zmíněná odvaha.
Například nedávno mě až překvapil, s jakou razancí se postavil ministerstvu školství, aby obhájil dvojjazyčné vzdělávání
na „šestkových“ základních školách. Což
se mu také povedlo.
Q
V6-0827
www.vase6.cz
5
P.R. ODS
Dny evropského dědictví
aktuality
aktuality
Kurzy pro děti i dospělé
PROFIL
N
Narodil jsem se a 25 let žil kousek od Staroměstského náměstí.
Prahu 6 jsem trochu poznal, když jsem jezdil za svým tátou,
který pracoval v Ústavu molekulární genetiky na Flemingově
náměstí. Ale poznávat jsem ji začal hlavně, když jsem se
seznámil se svou ženou. Vyrostla na Hanspaulce a záhy jsem
pochopil, že stěhování nepřipadá v úvahu. Bydlíme na šestce
už 15 let a brzy jsem vycítil, že šestka má svůj nezaměnitelný
genius loci a postupně jsem tomu kouzlu propadl. Dnes už bych
neměnil. Svůj pobyt zde jsem zpečetil, když jsem v roce 2012
přešel do Ústřední vojenské nemocnice a tím se vlastně stala
šestka definitivně „mým územím“. Praha 6 je zvláštní čtvrť.
Ořechovka, Hanspaulka, Střešovice… Trochu něco z vesnice,
trochu něco z prvorepublikové noblesy, trochu ze starých časů,
historie lidí jako generál Eliáš, krásné vily perzekvovaných
lidí za obou totalit, funkcionalismus experimentu Baba,
Kostel svatého Matěje, studenti řady vysokých škol včetně
katolického semináře, vojáci z Generálního štábu… Je to směs,
která tvoří na první pohled obtížně zachytitelnou atmosféru.
Právě pro to, co mám na šestce rád, jsem smutný z řady
developerských projektů. Mizí zelené plochy, které jsou nedílnou
architektonickou kostrou plánů architekta Dejvic – profesora
Engela. Dalším problémem je doprava. Protože nejsme schopni
propojit letiště s metrem a vybudovat záchytná parkoviště,
stal se střed Dejvic záchytným parkovištěm pro střední
Čechy. Nechci někomu dělat reklamu a jiného opomenout,
ale návštěvě bych doporučil projít se po Hanspaulce, kolem
krásně rekonstruovaného statku Kotlářka, nahoru k tenisovým
kurtům a do Šáreckého údolí. Nebo přes Ořechovku se svými
architektonickými skvosty do Střešovic přes vozovnu s muzeem
tramvají. Nebo přes Dejvickou třídu a Kulaťák dolů na Podbabu
a podél řeky přívozem do Troje.
O
prava tramvajové trati Bělohorská potrvá déle, než se původně
předpokládalo. Rekonstrukce měla
být původně dokončena do konce srpna, zprovozněna ale bude v termínu
jen část úseku. Tramvaje začnou jezdit
30. srpna do zastávky Říčanova, v oblasti křižovatky Bělohorská/Tomanova dojde k instalaci kolejového přejezdu, který umožní tramvajím přejet na druhou
stranu a vrátit se zpět směrem do centra. V úseku Říčanova – Bílá Hora však
INZERCE V6-0823
zůstane zavedena náhradní autobusová
doprava a kompletní zprovoznění celé
trati je naplánováno až na 13. září. Důvodem zdržení v části úseku jsou časově
náročnější práce na neplánovaném přeložení kabelů napájení 22 kV.
Q
INZERCE V6-0849
Noc vědců:
přednášky i pokusy
N
oc vědců s podtitulem Barevná chemie kolem nás se uskuteční 26. září od 17.00 do 22.00 hodin v budově B Vysoké školy chemickotechnologické v Technické ulici. Hosté si
mohou poslechnout například odborné přednášky na témata
Co je a co není ekologicky šetrný výrobek nebo Chemická robotika a chemické reakce na dálkové ovládání. Pro dospělé, ale
i děti budou navíc předváděny nejrůznější zábavné pokusy,
třeba fotokatalýza nebo konzervování potravin.
Q
TELEFON
MOBIL
INZERCE
E-MAIL
ADRESA
V6-0816
Proč mám rád Prahu 6
V6-0868
doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.,
vedoucí lékař Kardiologického
oddělení Interní kliniky Ústřední
vojenské nemocnice
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
Na Bílou horu stále autobusem
avštívit volnočasové studio Aristo mohou nově od září
děti i rodiče v Praze 6. Kromě školičky pro nejmenší jsou
v nabídce kurzy a kroužky. Děti mohou navštěvovat třeba
sportovní Pohybovky nebo odhalovat taje přírody v kroužku
Experimentu. Dospělým je určen kurz angličtiny, powerjoga
či kurzy kreslení. Některé kurzy budou probíhat i o víkendech. Nové členy budou ve studiu Aristo přijímat po celý rok,
informace najdou zájemci na stránkách www.studioaristo.
cz či profilu https://www.facebook.com/StudioAristo. Q
INZERCE V6-0864
INZERCE V6-0830
Dům s pečovatelskou službou, Liboc, PŘED
Dům s pečovatelskou službou, Liboc, PO
Podpora bydlení
pro seniory
Modernizace domu s pečovatelskou službou v Liboci si vyžádala
investici ve výši 29 milionu korun. Vnitřek budovy byl rozdělen do více
menších bytových jednotek, které ubytovaným seniorům poskytnou
komfort a soukromí.
Přijďte nás podpořit k volbám
10.–11. října 2014.
politika
Názory politických stran na kvalitu školských zařízení v Praze 6
Pečuje Praha 6 o své školy a školky dostatečně?
Milena Hanušová,
zastupitelka za
TOP09
V
posledních letech investovala
radnice do svých školských zařízení stovky milionů korun. Místo
v mateřské škole tak v uplynulém školním
roce našlo 950 dětí z Prahy 6, 7327 žáků
navštěvuje základní školy zřizované MČ
Praha 6. Péčí o školy a předškolní zařízení
ovšem nelze rozumět pouze rekonstrukce
budov, kuchyní či hřišť. Důležitá je především kombinace jejich personálního obsazení a dostatečného využívání a zapojení
odborných nepedagogických pracovníků do
vzdělávacího procesu s vhodně používanými učebními pomůckami a moderními výukovými metodami, které vedou k tomu, že
ze škol odchází vzdělaní a do života prakticky připravení mladí lidé.
Zvýšená porodnost několika posledních
let vzbudila v lidech obavy, zda bude pro
jejich děti dostatek míst jak v mateřských,
tak i v základních školách. Jedním z nejdůležitějších úkolů obce v příštím volebním
období bude pružně reagovat na demografický vývoj, tak aby nebyla zaskočena novou vlnou prvňáčků, pro které nebude mít
ve svých základních školách místo. Kromě
nabízející se, ovšem finančně nákladné
výstavby nových budov, bude muset obec
hledat způsoby, jak využít nemovitostí
a prostor, které má ve svém vlastnictví
a podporovat další zákonné alternativní
možnosti rozvoje školských a předškolních
zařízení.
TOP09 je připravena ve spolupráci s vedením škol a školek aktivně prosazovat
potřebná řešení. Jasnou zárukou budiž odborníci kandidující za TOP09 do zastupitelstva v nadcházejících volbách.
Q
Školství na Praze 6
Ing. Jaroslava Trnková,
CSc., zastupitelka
ČSSD
V
e volebním období 2002–2006 (na
radnici byla v koalici ČSSD a ODS)
došlo k dohodě a sjednocení názoru na rekonstrukci školních budov. Bylo
rozhodnuto, že se postupně zrekonstruují
všechny budovy základních a mateřských
škol a to vždy komplexně, tedy ne v jedné
škole elektřina, v jiné střecha, v další šatny, jinde okna a tak dále. Ve všech školách
byl proveden průzkum stavu stavebních
konstrukcí a příslušenství a byl sestaven
plán na jejich postupnou renovaci. Každý
rok se takto opravilo několik škol, a to nejprve základních a dále se pokračovalo se
školami mateřskými. Tento program nebyl
jen pro jedno volební období, postupuje se
podle něj dodnes – v posledním volebním
období 2010–2014 se pokračovalo zejména na kompletaci školních hřišť a souhrnné
investice za 12 let představují více než 1,5
miliardy Kč.
Samozřejmě že kromě celkových rekonstrukcí je nutné zařazovat i likvidaci havárií a provádět pravidelnou údržbu.
Rekonstrukce mateřských škol dále
pokračuje a jako reakce na zvýšenou poptávku po místech v mateřských školách
prověřila městská část všechny objekty
základních i mateřských škol a vytipovala další možnosti rozšíření kapacity
ve prospěch mateřských škol, což bylo
umožněno právě tím, že školní budovy
jsou vesměs po stavební stránce v pořádku a je možné pouze upravit dispozici
a doplnit zařízení. Všechny úpravy se dělají i s ohledem na to, aby bylo možno nové
třídy mateřských škol v případě poklesu
potřeby využívat dále pro pokrytí potřeb
v základním školství, což lze očekávat.
Lze konstatovat, že do konce letošního roku bude moci městská část pokrýt
kapacitou mateřských škol nároky občanů a bude tedy připravena i na chystaný
záměr vlády, že poslední třída mateřské
školy bude pro všechny děti povinná. Q
Jak pečuje Praha 6 o své školy a školky?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
PhDr. Helena
Briardová,
zastupitelka KSČM
N
edá se říct, že by se Praha 6 chovala ke svým 15 základním školám
a 31 školkám macešsky. Zmodernizovala budovy všech základek, vystavěla novou školku ve Velvarské, přestavěla
tu starou, zrekonstruovala Zahradu hudby
v MŠ Čínská a školku rozšířila, nově postavila MŠ Meziškolská… Přesto se dnes i školství v Praze 6 potýká s problémy.
8
www.vase6.cz
Počet přihlášených dětí, přes všechna
dosavadní rozšíření kapacit škol a školek,
převyšuje počet míst k dispozici. Přitom
by nebylo obtížné důsledně sledovat růst
porodnosti v městské části a podle něj naplánovat zcela přesně kolik míst ve školkách bude potřeba za tři roky a kolik míst
pro prvňáky v základních školách za šest
let. Podle toho se pak mohly včas přistavovat nové třídy, ukončit smlouvy na prostory,
které dřív sloužily státnímu školství a v době menší porodnosti je radnice pronajala jiným provozovatelům, anebo postavit nové
školy. Vzhledem k tomu, že tzv. baby boom
trval zhruba od roku 2005 do roku 2012,
každý rok bude, zejména v základních školách, trvat potřeba dalších míst ještě minimálně čtyři roky. Vyhovujícím řešením není
přeměna kabinetů či podobných prostor
v učebny, natož zvyšování počtu žáků ve
třídách.
Problém bude řešit příští zastupitelstvo.
Bude to mít o to těžší, že v minulých letech
vládnoucí koalice vyprodaly většinu obecních nemovitostí a ztratily pár set milionů
korun špatným umístěním u zkrachovalých institucí. Rezervy přesto ještě zbývají
a za jejich využití k investicím do školství
by radnice od občanů rozhodně nesklidila
kritiku.
Q
politika
Děti z našich škol jsou připravené na budoucnost
PhDr. Ondřej
Balatka, Ph.D.,
radní pro školství,
sport a volný čas
V
oblasti školství Praha 6 dosahuje dlouhodobě skvělých výsledků. Naše děti se ve srovnávacích
testech umisťují na předních místech
a dobře se uplatňují v dalším studiu
i pracovním životě. Nejde ale zdaleka jen
o zásluhu radnice. Naopak. Do výborné
práce našich škol se promítá aktivní pří-
stup rodičů a nasazení všech ředitelek
a ředitelů i jednotlivých učitelů.
Jsou to navíc lidé otevření novým postupům. Na Základní škole na Hanspaulce
jsem například poznal paní matikářku,
která se až v důchodovém věku naučila
pracovat s tabletem, sama si vytvořila
vlastní aplikace vhodné pro výuku a moderní technologie s radostí využívá.
Ano, právě díky projektu Tablety do
škol se Praha 6 stala příkladem pro ostatní
školy v České republice. Samotné moderní
technologie ale dětem dobrou přípravu pro
život nezajistí. Proto jsme také investovali
velké úsilí do zkvalitnění výuky cizích jazyků a rozjeli dvojjazyčné vzdělávání. Díky
projektu „Jazyky bez bariér“ navíc usnadňujeme výuku třeba i dětem s dyslexií.
Snažíme se podporovat i vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí. Máme celkem 9
zelených učeben, 3 oficiální ekoškoly a nově otevřeme lesní třídu v mateřské školce
Sbíhavá. Ke sportu zase vedeme děti programem „Děti, pojďte ven“, díky kterému
mohou děti sportovat na školních hřištích
i po skončení vyučování, a to za účasti lektorů FTVS.
Ve všech programech chceme pokračovat a dál je rozvíjet. V novém školním roce
chceme například zrychlit internetové připojení ve školách nebo rozšířit síť škol zapojených do sportovních odpolední.
Q
Je radostné žít v místě, kde se lidé mají rádi…
Pavla Chotková
Ducháčková,
členka komise Rady
městské části pro
výchovu a vzdělávání
za Stranu zelených
Č
tvrti postavené před sto lety splňují požadavky dnešních měšťanů nejlépe,“ uvedl pro časopis
Respekt nedávno architekt Pavel Hnilička.
Mezi tyto čtvrti patří i Bubeneč a Dejvice,
ale i další části naší šestky. Více než současná radniční garnitura zde kvalitu života
„
ovlivňuje dílo našich dědů a pradědů. A že
se zde místním dobře daří dokazuje i nově
vzniklá demografická studie. Porodnost na
Praze 6 je oproti pražskému průměru o pětinu vyšší a tato demografická „tsunami“
má pokračovat dalších patnáct let. Zelení
si přejí, aby Praha 6 byla Prahou občanům
přátelskou, a to i pro občany a občánky bez
volebního hlasu. Dá se předpokládat, že naplněnost ZŠ na šestce v září tohoto roku dosáhne 85 %. Je jisté, že v příštím volebním
období bude muset místní radnice vynaložit nemalé finanční prostředky na navýšení
kapacit nejen mateřinek, ale v konkrétních
lokalitách navýšit i kapacity základek, případně vystavět školu novou. Zelení jsou si
INZERCE V6-0837
vědomi, že rozhodnutí radních často ovlivňuje životy tisíců rodin. Nedostatek kapacit
ve státních mateřských školách je pouhou
špičkou ledovce. Zelení jsou připraveni
po téměř 3000 dní v opozici převzít zodpovědnost za školskou agendu na šestce.
A o co nám jde? Jednoduše o dostupné
a kvalitní školství s přátelskou atmosférou, kde je sociální rozvoj stejně důležitý
jako vědomostní.
Q
inzerce
causa
Dvojjazyčné vzdělávání pokračuje. Prozatím.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
D
vojjazyčné vzdělávání
bylo zachráněno. Jak
ale radní pro školství
Ondřej Balatka (ODS) zdůrazňuje, nejde o vítězství definitivní. „Je důležité, aby i po
volbách seděli na radnici lidé,
kteří se nebudou bát za dvojjazyčné vzdělávání postavit.
Příklad Prahy 6 totiž stojí na
začátku dlouhodobější diskuse, kam má základní školství
v Česku jít. Rodiče stále častěji
chtějí dětem umožnit intenzivnější výuku angličtiny, a pokud
ji ze státních peněz základní
školy neumějí poskytnout, hledají se alternativy, třeba v podobě dvojjazyčných programů
podporovaných obcí,“ říká Ba-
latka. Kritika ze strany ministerstva ho zaskočila o to více,
že samo ministerstvo programy povolilo. Podle inspekce je
nepřípustné to, že rodiči placená dvojjazyčná výuka, kdy ve
třídách s menším počtem žáků
vyučují dva učitelé, z toho jeden anglicky, porušuje zásady
rovného přístupu ke vzdělání.
Balatka je však přesvědčen, že
lidé ze samosprávy spolu s řediteli škol a lidmi z praxe by
měli tlačit na změnu školského
zákona, která by podobným
pochybnostem zabránila. „Jednoznačně podporuji celkové
zvýšení standardů v základním
školství. Současně ale nesmíme
zavřít dveře nadstavbám, které
už nyní přirozeně vznikají. Děti a rodiče by měli mít svobodu zvolit si svou vlastní cestu
vzdělávacím systémem,“ říká
a dodává, že i dvojjazyčné programy na šestce vznikly především z iniciativy rodičů. Ministra pozval na návštěvu škol,
ten však zatím nereagoval.
Na problematičnost některých nadstavbových školských
programů však již dlouhodobě
poukazují opoziční zelení. Na
ZŠ Antonína Čermáka a ZŠ
Petřiny jih vedle sebe podle
nich fungují klasické třídy
a třídy, kde rodiče ročně připlácejí 65 tisíc korun. „V těchto
‚VIP‘ třídách je méně dětí a děti
zde mají asistenta. I kvůli kri-
tické naplněnosti základních
škol v Praze 6 by bylo vhodné
takovýto druh vzdělávacích
programů zajišťovaný společností Proedukace do budoucna
přesunout do soukromého objektu, kam patří,“ míní Pavla
Ducháčková Chotková, členka komise Rady městské části
pro výchovu a vzdělávání za
Stranu zelených. Programy
dvojjazyčné výuky na šestkových školách mají různou podobu a jsou různě financovány.
„Zelení připouštějí, že radnice
výrazně přispěla k tomu, že
z našich škol odcházejí žáci
většinou nadstandardně dobře jazykově vybaveni na školy
střední a není možné šmahem
rušit něco, co našim dětem může výrazně pomoci v budoucím
životě i studiu. Je však třeba
tyto programy financovat tak,
aby nebyl porušován zákon
a všechny děti měly stejný přístup ke stejně kvalitnímu vzdělání,“ doplnila Pavla Ducháčková Chotková.
Q
datové služby v kostce
300 KČ
Internet 30/30 MB/S
Rychlost na optické lince až 300/300 Mb/s
Dvě IPTV kabelové televize
Férové jednání bez smluvních závazků
internet televize telefon
www.pe3ny.net [email protected]
telefon.: +420 222 741 222
facebook.com/pe3ny
V6-0866
Nad dvojjazyčným vzděláváním, které probíhá na osmi školách
Prahy 6, se před prázdninami začala stahovat mračna, a to kvůli
kritice České školní inspekce a ministerstva školství, podle kterých
mohou porušovat právo na rovný přístup ke vzdělání. Prozatím
program pokračuje.
INZERCE V6-0858
INZERCE V6-0850
INZERCE V6-0831
Chodník v ul. Mozambická PŘED
Chodník v ul. Mozambická PO
Opravené
chodníky
Od roku 2008 jsme provedli 61 oprav na komunikacích, včetně
celkových oprav zahrnujících vozovku, chodníky i okolní zeleň.
Celkem se jednalo o 98 000 m2 vozovek a chodníků a na opravy
šlo přes 611 milionu korun.
Přijďte nás podpořit k volbám
10.–11. října 2014.
www.vase6.cz
11
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DEJVICKÉ DIVADLO HYNEK GLOS, A-COMPANY, TV NOVA, TITULNÍ FOTO HYNEK GLOS
osobnost Prahy 6
osobnost Prahy 6
Miroslav
Krobot:
„luxusu“ a undergroundu,
a to je inspirující. Jeden čas
jsme uvažovali o inscenaci na
toto téma…
● Tuhle část Prahy musíte
mít docela „nachozenou“,
je něco, co vás cestou do divadla spolehlivě vytočí a naopak potěší?
Chodím denně pěšky od
metra k divadlu a večer zase
z divadla na metro. Je to tak
zažraný zvyk, že mi bude chybět. A těší mě třeba atmosféra
nočního „kulaťáku“, všechny
bytosti, co se vynoří bůhví odkud a vypadají, že do Dejvic
vůbec nepatří.
● Teprve před pár týdny měl
premiéru váš film Díra u Hanušovic. Jak se po premiéře
cítíte? Bylo to jiné než při
premiéře v divadle?
V pohodě. Díra u Hanušovic byla na rozdíl od premiér
v Dejvickém divadle trochu
nastavovaná kaše. Nejdřív
byla uvedena na filmovém
festivalu v Karlových Varech,
potom bylo osm předpremiér
v krajských městech, potom
předpremiéra ve Starém Měs-
V Dejvicích jsem
strávil nejhezčí léta
Rok plný změn prožívá Miroslav Krobot. Po
osmnácti letech opustil místo uměleckého
šéfa Dejvického divadla, režíroval svůj první
filmový debut Díra u Hanušovic a v zimě se
chystá odjet režírovat do Finska.
● Od roku 1996 jste byl
uměleckým šéfem Dejvického divadla, letošní sezona
pro vás v této roli byla poslední. Jaké bylo loučení?
Vlastně jsem se loučil průběžně, takže žádná jednorázová akce se k mé radosti nekonala. Psychicky se spíš připravuji
na změnu rytmu mého docházení do divadla… Ranní docházení do kanceláře vystřídají
cesty na večerní představení…
● Neuvažoval jste, že byste ještě ty dva roky vydržel
a oslavil tak dvacítku?
Svůj odchod z pozice uměleckého šéfa jsem ohlásil
dlouho dopředu a souviselo to
daleko spíš s praktickou otázkou dalšího čtyřletého grantu
než s počtem let strávených
ve funkci. Mezi osmnáctkou
a dvacítkou není zas tak podstatný rozdíl…
● Jaký je váš nástupce?
Michal Vajdička je svým viděním divadla dost blízko současné poetice divadla. Současně je ale dostatečně jiný na to,
aby jeho šéfování vzbuzovalo
zvědavost. Na tuhle funkci už
toho má dost za sebou a jeho
potenciál není zdaleka vyčerpaný. Opravdu se na jeho počínání těším a věřím mu.
S Lubomírem Smékalem
při natáčení filmu Díra u Hanušovic
tě pod Kralickým Sněžníkem,
kde jsme film natáčeli a pak
premiéra v Praze a nakonec
uvedení na Letní filmové škole
v Uherském Hradišti. Padl na
to skoro celý červenec a měl
jsem po dovolené.
● Kde jste čerpal zkušenosti s tím, jak to vlastně teď na
české vesnici vypadá?
Narodil jsem se v podobné
vesnici, jako je Díra u Hanušovic. A můj kamarád a spo-
luscenárista Luboš Smékal taky. Tahle společná zkušenost
byla vlastně základ scénáře.
● Do filmu jste obsadil velkou část souboru Dejvického divadla. Uvažoval jste
vůbec o tom, že by to tak
nebylo?
Ano, v jistou chvíli jsem
uvažoval o hercích, kteří z Jesenicka pocházejí nebo hrají
třeba v Olomouci nebo Šumperku. Nebo dokonce o neher-
cích. Ale Díra u Hanušovic je
můj filmový debut, a tak jsem
nakonec vsadil na jistotu herců z Dejvického divadla.
● Byla pro vás výhoda to, že
ty herce znáte, víte jak na
ně, „umíte“ to s nimi? Byla
proto práce snadnější, než
kdybyste režíroval někoho,
koho vůbec neznáte?
Přesně tak. Navíc se mi
zdálo, že pro herce ze souboru Dejvického divadla můžou
být role vesničanů z Jeseníků, navíc hrané v nářečí, zajímavou výzvou.
● Nebál jste se ponorkové
nemoci? Celou sezonu spolu
v divadle a teď ještě při natáčení…
Natáčeli jsme v zajímavém prostředí a denně se potkávali s místními, což bylo
natolik zajímavé a nové, že
na „ponorku“ si nikdo nevzpomněl.
● A režírovat jste ve filmu,
stejně jako v divadle, musel
i vlastní dceru. Jaké to je?
Tuhle otázku dostávám s železnou pravidelností a s železnou pravidelností odpovídám,
INZERCE V6-0811
● Nadále v divadle zůstáváte, a to jako režisér i herec.
Dovedete si představit, že
byste Dejvice opustil úplně?
Proč ne? Chodil bych se dívat na premiéry a občas zašel
do kavárny na vínko…
● Máte k Dejvicím jako
ke čtvrti Prahy 6 pozitivní
vztah?
Samozřejmě, strávil jsem
tady svá nejhezčí divadelní
léta… Tahle čtvrť má v sobě
setrvale kontrast pražského
INZERCE V6-0822
12
www.vase6.cz
www.vase6.cz
13
osobnost Prahy 6
že úplně stejné jako s kterýmkoliv jiným hercem.
● Jaké bylo natáčení na Jesenicku? Jak to vzali místní?
Měli s námi svatou trpělivost. To na jedné straně. Na
druhé straně jsme byli pro
okolí něco jako pouťová atrakce. Na silnici občas stálo i několik aut a posádky z dálky
sledovaly natáčení.
● Na svůj filmový režijní
debut jste si počkal docela
dlouho, dřív vás nelákalo režírovat?
Řekl bych, že po mnoha letech režírování v divadle a několika letech hraní ve filmech
to byl docela přirozený krok
a já jsem vděčný za to, že se
opravdu uskutečnil.
● Vlastně i s herectvím jste
začal poměrně pozdě, je ještě něco, co vás láká a do čeho se třeba pustíte?
Už několik let uvažuji o vybudování malého rybníčku na
chalupě…
● Jaké je pro režiséra, který
je zvyklý řídit, najednou poslouchat jiného režiséra?
S Luďkem Sobotou
ve filmu Okresní
přebor
Je to příjemné, protože jako
herec mám zodpovědnost jen
za sebe a svoji roli. Snažím se
režisérovi vyjít maximálně
vstříc, protože vím, jak to bývá
obtížné.
● Co vás vlastně přivedlo ke
studiu režie?
Představa zajímavého a pestrého zaměstnání po dokončení studia. A taky zvědavost, co
divadelní režie vlastně obnáší.
● Chystáte se inscenovat
ve Finsku a na Slovensku,
co přesně tam máte v plánu
a proč zrovna Finsko?
Dostal jsem nabídku adaptovat jakýkoliv filmový scénář
Aki Kaurismakiho do divadelní podoby. To bylo samo o sobě
zajímavé. Zvlášť po Muži bez
minulosti v Dejvickém divadle a nato ještě v Kaurismakiho vlasti. Bude to adaptace
scénáře filmu Najal jsem si
vraha a budu tam režírovat
v zimě, kdy je tam dost kosa.
Těším se.
Q
M
iroslav Krobot se narodil
v roce 1951 v Šumperku.
Na brněnské JAMU vystudoval režii a začal působit v Západočeském divadle Cheb,
působil v divadle v Hradci
Králové, v pražském Realistickém divadle a v Národním
divadle. Od roku 1996 byl
uměleckým šéfem Dejvického
divadla, po několika letech
se z této scény stalo jedno
z nejnavštěvovanějších pražských divadel. Letošní sezona
pro něj byla poslední, funkci
předal Michalu Vajdičkovi.
V Dejvicích však nadále bude
působit jako herec a režisér.
Mezi jeho významné režijní
počiny v divadle patří mimo
jiné Oblomov, Tři sestry nebo
Muž bez minulosti. Na filmovém plátně, coby herec, se
divákům představil až v roce
2005 ve filmu Petra Zelenky
Příběhy obyčejného šílenství,
za svoji roli získal Českého
lva. Velkou diváckou oblibu
si získal coby fotbalový trenér
klubu SJ Slavoj Houslice ve filmu Okresní přebor – Poslední
zápas Pepika Hnátka.
INZERCE V6-0833
PRAHA 6
RODINNÁ
Praha 6 - rodinná je naším programem pro nadcházející volební období.
5RGLQDVYêPþOHQĤPQDEt]tEH]SHþt]i]HPtWUDGLþQtKRGQRW\~FWXN
RVWDWQtPRGSRYČGQp]DFKi]HQtVSHQČ]L=iMP\URGLQ\MVRXVWHMQpMDNR
]iMP\REFH±NYDOLWQtY]GČOiQtEH]SHþQiDU\FKOiGRSUDYDSĜtMHPQp
SURVWĜHGtNåLYRWXGRVWDWHNYROQRþDVRYêFKDNWLYLW3URWRSURYiVFKFHPH
3UDKXWDNRYRXDE\VWHVHYQtFtWLOLMDNRYNUXKXVYpURGLQ\
2QGĜHM.ROiĜ
NDQGLGiWQDVWDURVWX0ý3UDKD
ZZZIDFHERRNFRPWRSSUDKD
INZERCE V6-0834
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
NA PETYNCE a DEN BEZPEýNOSTI
1. ZÁěÍ
BOHATÝ PROGRAM PRO DċTI
A RODIýE OD 11 DO 17 HODIN
ELÝ DEN
VSTUP C
A
M
R
A
D
Z
POJĎTE S NÁMI OSLAVIT NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA KOUPALIŠTĚ PETYNKA V PRAZE 6!
Hasiči, záchranáři, strážníci a policisté se Vám představí v tento jedinečný den
exkluzivně na Petynce, ukázka techniky, vozidel, ukázky první pomoci,
představení psovodů, koně a další překvapení.
SKUPINA HOLKI
SKÁKACÍ HRAD
14
SHOW KLAUNA FERDY
SOUTĚŽE PRO DĚTI
www.vase6.cz TĚŠÍME SE NA VÁS!
WWW.PRAHA6.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA 6
www.vase6.cz
15
školství
školství
Hledáte volné místo ve škole či školce? Jaké
soukromé a státní školy a mateřské školky
nabízí své služby dětem z Prahy 6?
STÁTNÍ ŠKOLKY:
MŠ Bělohorská, Bělohorská 174,
www.zstgmruzyne.cz/msbelohorska/
MŠ Bubeníčkova,
Bubeníčkova 6/1880
www.ms-bubenickova.wz.cz
MŠ Jílkova, Jílkova 3/1700
www.ms-jilkova.cz
MŠ Meziškolská, Sartoriova 1/34
http://ms.meziskolska.sweb.cz
MŠ Mládeže, Mládeže 19/1788
www.jakomenskeho.cz/materska-skola/
MŠ Petřiny – jih, Šantrochova 2
www.petrinyjih.cz/index.php
MŠ Volavkova, Volavkova 7/1877
www.materska-skola.wz.cz
MŠ Za Oborou, Za Oborou 3
www.zstgmruzyne.cz/mszaoborou/
Waldorfská MŠ, Dusíkova 3/1946
www.wmsdusikova.cz
MŠ Charlese de Gaulla,
Charlese de Gaulla 832/18
www.degaulla.cz
MŠ Juarézova, Juarézova 24/1037
www.msjuarezova.cz
MŠ Terronská, Terronská 20/200
www.hillnet.cz/skolka
MŠ Antonína Čermáka,
Antonína Čermáka 6
www.zscermaka.cz
MŠ Bílá, Bílá 1/1784
www.msbila.cz
MŠ Červený vrch, Alžírská 674
www.zscvrch.cz
MŠ Čínská, Čínská 33/1950
www.mscinska.cz/
MŠ Janákova, Janákova 9/2358
www.zscermaka.cz
MŠ Kohoutek, Fertovská 2b/2579
www.zshanspaulka.cz/kohoutek/
MŠ Velvarská, Velvarská 31a/2600
www.sweb.cz/velvarska
MŠ Parléřova, Parléřova 2a/47
www.msparlerova.cz
MŠ Tychonova, Tychonova 8
www.zs-ns2.cz
INZERCE V6-0840
MŠ Libocká, Libocká 66/148
web.quick.cz/ms.libocka
MŠ Sbíhavá, Sbíhavá II 2/360
www.sbihava.cz
MŠ Stochovská,
nám. Českého povstání 6/511
www.zstgmruzyne.cz/msstochovska
MŠ Šmolíkova,
Šmolíkova 3/865
www.mssmolikova.cz
MŠ Na Okraji, Na Okraji 301
www.msnaokraji.petriny.cz
MŠ Pod Novým lesem,
Pod Novým lesem 8/98
www.zscvrch.cz
Fakultní MŠ se speciální péčí,
Arabská 20/681
www.skolka.org
MŠ Motýlek, Arabská 10/684
www.msmotylek.wz.cz
MŠ Na Dlouhém lánu,
Nechanského 3/589
www.naseskolka.cz
MŠ Vokovická, Vokovická e. č. 28
www.msvokovicka.cz
SOUKROMÉ ŠKOLKY:
Duhovka,
Mezinárodní Montessori školka
Kozlovská 9
www.duhovkaskolka.cz
Maxíkova jazyková školka
(a jesle),
Strahov – Vaníčkova 1230
www.maxikovaskolka.cz
INZERCE V6-0826
!"#
$
%&
'(&)%(*+',*
%*"'-
*%(&.,/%*0+1'23,1'4.2/$3/)(25,3
6/4+4
INZERCE V6-0818
%7
6&*+',
6'(,
'2)
689:';
<+'
$=58>9';
%*02
%?6(/8 (9 6;
(+3
$4@'4
8>9';
25,)',289';
A2$/2
%?6&*&+D
FF
3,
F-(3 -3?
B3/,
%25',3/,8(72'/*$2*+';
C=58(72'/*$2*+';
C?6
4D
%?68)',2&3,?,23125,)',2;
, 1/E9'.,261FFF-(393,
-3?
16
www.vase6.cz
Základní škola
Montessori Fialka
•
•
•
•
Přijímáme žáky do 1. – 5. třídy, obsazujeme
několik posledních volných míst!
Výuka dle principů Marie Montessori
Lesní školka pro děti předškolního věku
Kroužky pro děti každého věku, pobyty v přírodě,
výuka angličtiny
Přečtěte si o nás více na www.montessorifialka.cz
Tradiční soukromá školička PTÁČATA, Olšová 13
www.ptacata.info
Školička BALÍČEK, Kamýcká 716
www.balic.cz/balicek
Univerzitní mateřská škola
Lvíčata, Thákurova 550/1
www.lvicata.cvut.cz/
Anglicko-česká školka Orangery
Park, Gotthardská ulice č. 8
www.orangerypark.cz
SMARTFOX Preschool & Nursery,
Loutkářská 2324/2
www.foxikovaskolka.cz
Azalka-školka, Janákova 4
www.azalka-skolka.cz
Green Tree Preschool,
Mezinárodní MŠ Americké
Ambasády – Pelléova 11
www.greentreepreschool.cz
Lesní školka Dětský klub
Márynka, V Podbabě 29B
www.sarynka.cz
Miniškolička Káti a Bertíka,
Jaselská 29
www.hlidanikatibertik.webnode.cz
KinderGarten,
Anglická školka – Irská 796/1
www.kindergarten.cz
Školička MH,
Na Míčánce 1532/32
www.skolicka-mh.cz
Miniškolka Liborka, Liborova 9
Mateřská školka Prima,
Glinkova 8/1656
http://materska-skola-prima.webnode.cz/
Pobočka školky Edík EDUCAnet,
Vokovická 3
www.skolka.educanet.cz
Školka a jesle U Hrošíka,
Na Okraji 41
www.mc-cisarka.cz
Baby club Imperiál,
Mlýnská 22/4
www.babyclub-imperial.cz
Montessori školička Zahrada,
Na Zástřelu 9
www.skolickazahrada.cz
DreamValley – jazyková školka
a jesle, Na Džbánu 560
www.dreamvalley.cz
HAPPY TIME dětské studio,
Terronská 21
www.happytimestudio.cz
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19
www.kodymka.cz
Dětský klub Strom Radosti
Bubenečská 321/33
www.stromradosti.cz
STÁTNÍ ŠKOLY:
ZŠ a MŠ Bílá, Bílá 1
www.zsbila.cz
ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 26
www.zscvrch.cz
ZŠ Dědina, Žukovského 6
www.zsdedina.cz
ZŠ Emy Destinnové, Nám. Svobody 3
www.zsemydestinnove.cz
ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,
Sušická 29
www.zshanspaulka.cz
ZŠ a MŠ J. A. Komenského,
U Dělnického cvičiště 1
www.jakomenskeho.cz
ZŠ Marjánka, Bělohorská 52
www.zsmarjankapraha6.cz
ZŠ Na Dlouhém lánu,
Na Dlouhém lánu 43
www.zsdlouhylan.cz
ZŠ a MŠ Antonína Čermáka,
Antonína Čermáka 6
www.zscermaka.cz
ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,
náměstí Svobody 2
www.zs-ns2.cz
ZŠ Norbertov, Norbertov 1
www.norbertov.cz
ZŠ a MŠ Petřiny – jih,
Šantrochova 2
www.petrinyjih.cz
ZŠ Petřiny – sever, Na Okraji 43
www.zspetriny.cz
ZŠ Pod Marjánkou,
Pod Marjánkou 2
www.zspodmarjankou.cz
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,
Českého povstání 6
a Bělohorská 174
www.zstgmruzyne.cz
ZŠ M. Alše, Suchdolská 360
www.zssuchdol.cz
ZŠ Vokovice, Vokovická 32/3
www.zsvokovice.cz
ZŠ speciální a Praktická škola,
Rooseveltova 8
www.skolaroos.cz
ZŠ Nebušice, Nebušická 369
www.zsnebusice.ic.cz
SOUKROMÉ ŠKOLY:
Soukromá základní Škola hrou,
s. r. o., Nad Kajetánkou 134/9
www.skola-hrou.cz
Soukromá základní škola Cesta
k úspěchu v Praze, s. r. o.,
Bělohorská 103
www.cestakuspechu.cz
ZŠ Montessori Fialka,
rodinné centrum,
Na Fialce I 1511/23
www.montessorifialka.cz
RiversideSchool Prague,
Roztocká 43/9
www.riversideschool.cz
Park Lane International School,
a.s., Norbertov 130/3
www.parklane-is.cz
The Prague BritishSchool,
Vlastina 500/19
www.pbschool.cz
Zooškolka na Kodymce
Dnes již není pochyb o tom, že naprosto
nezbytným předpokladem zdravého vývoje
dítěte je pravidelný kontakt s přírodou.
N
ikoliv sterilní prostředí, ale čerstvý vzduch,
květiny a stromy,
možnost běhat po trávníku
nebo si stavět hrady z písku
– to vše pomáhá přirozenému rozvoji imunitního systému, zvyšuje odolnost proti infekcím a snižuje riziko
alergií. Imunita je propojena
s psychikou, a tak i harmonické a příjemné prostředí
spolurozhoduje o tom, jestli
bude dítě zdravé. „V Dětském
klubu Kodymka si děti, pokud
to počasí dovolí, hrají na veliké zahradě naší usedlosti“,
říká Veronika Kodymová,
ředitelka této netradiční
hanspaulské školky. A co
nejvíc děti přitahuje? „Samozřejmě zvířata. Děti mají
nejraději ta, která mohou hladit – morčata, psa, zakrslé kozy, králíky, křečíky. Ale máme
i suchozemské a vodní želvy,
ještěrky, užovky... jsme vlastně taková zooškolka“, směje
se Veronika. „Děti jsou úžasní
pozorovatelé a sledování zvířat je pro ně velice inspirativní. Pozorují např. líhnutí želv,
jak přibývají na váze samice
morčat před porodem, sledují
však i chování zvířat a často ho
připodobňují ke vztahům mezi sourozenci. Děti, které mají
možnost žít v kontaktu s přírodou, mají i mnohem vyšší
sociální inteligenci, než jejich
vrstevníci. Některé jsou na
zvířatech přímo závislé. Jsou
to obzvláště děti, které mají
např. problém s komunikací
mezi vrstevníky popř. s navazováním vztahů s cizími lidmi
či děti, které mají za sebou nějaký nehezký zážitek (ať je to
rozvod rodičů, úmrtí v rodině
či pobyt v kolektivu, kam úplně
nezapadly). Tyto děti se často
skrze komunikaci se zvířaty
učí komunikovat s vrstevníky
či pedagogy. To je úžasné pro
psychický vývoj dětí, jelikož komunikace se psem či morčetem
je pro řadu dětí jednodušší než
komunikace s lidmi. A tak naše
zvířata pomáhají léčit bolavé
dušičky, ale i navazovat nová
přátelství.“
Na otázku, zdali považuje
Kodymku za školku ekologickou, Veronika odpovídá:
„V rozumné míře ano. Vysvětlujeme dětem, jak to v přírodě
chodí a čím jí my lidé škodíme.
Třídíme odpad, používáme
ekologické čistící prostředky,
upřednostňujeme hromadnou
dopravu před auty... Ale ne-
chceme být jednostranní. Nic
se nemá přehánět a tak se nevěnujeme jen chovu zvířátek.
Aby se děti mohly všestranně
rozvíjet, mohou si na Kodymce vyzkoušet třeba keramické
a výtvarné techniky, hru na
flétnu, tanečky či angličtinu
s rodilým mluvčím. Děti se
zde proto mohou těšit každý
den na celodenní program
plný zajímavých zážitků i dovedností. K tomu všemu nám
slouží naše tajuplná zahrada
plná rostlin, stromů, zvířátek,
ale i příjemné prostory jedné z nejstarších usedlostí na
Hanspaulce.“
Q
www.vase6.cz
17
PRAMEN WWW.JAKDOSKOLY.CZ, WWW.JAKDOSKOLKY.CZ
Přehled škol a školek na Praze 6
Soukromá školička Jasmínek
Na Rybářce 152/25
www.soukroma-skolicka-jasminek.
katalog-skol.cz/
Školka Hvězda, Jinočanská 22
www.skolkahvezda.cz/
MŠ a jesle TETTY, Šantrochova 3
www.tetty.cz
Dětské studio Jája, Kladenská 562/19
www.dsjaja.ic.cz
Centrum Tuleň,
Nad Tejnkou 391/10
www.tulenov.cz
Anglická školka NESSIE,
Norbertov 3
www.nessie.cz
Miniškolka KATKA, Bělohorská 155
www.miniskolkakatka.cz
Bumble Bee škola tvořivých dětí,
Bubenečská 22
www.bumblebee.cz
GlobalConcepts International
School, V Šáreckém údolí 41/5
www.globalconcepts.cz
Jingle Bells – english language
preschool, Mickiewiczova 240/15
www.jinglebells.cz
Soukromá mateřská školička
ÁMOSEK, Šmolíkova 1012
www.amosek.info
Dětské studio MODŘÍNEK,
Ovocná 1072/26
www.skolka-modrinek.cz
Bilingvální anglicko-česká
školka B FRESH, U Ladronky 40
www.bfresh.cz
Mateřská škola V KOLONCE
Slezanů 17/2297
www.vkolonce.cz
Tulipánová školička,
Stavitelská 1099/6
www.studiotulipan.cz
Školka Pelíšek, Řepská 348/10
www.skolka-pelisek.cz
Mateřská škola Bambíno s.r.o.,
České družiny 1671/9
www.jesle-bambino.cz
Rodinné centrum Montessori –
Montessori Kvítek,
Pod bateriemi 1097/1a
www.srsk.cz
školství
školství
Oslavy 20. výročí založení
Riverside School
Škola Riverside v současnosti vzdělává více než 500 dětí 50 různých národností a má přes 100 zaměstnanců.
Většina žáků a studentů pochází z Velké
Británie, Spojených států a České republiky. Riverside navštěvuje přibližně 150
českých dětí.
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků se škola v roce 2001 rozšířila o další
budovu na protější straně ulice. Tato budova byla původně továrnou na hořčici.
Jako mnoho jiných budov v Praze byla
i škola Riverside v roce 2002 silně poškozena povodněmi. Voda zaplavila suterén
v Praze 6
Po záplavách se škola dále rozrůstala
a v roce 2009 přemístila svoji školku do
vily v Bubenči. Ta dříve sloužila k lékařským výzkumům a nachází se v krásném
prostředí.
V červnu 2014 oslavila
Riverside School 20. výročí
svého založení.
v Sedlci, který přiléhá k budově bývalé
továrny na hořčici, nafukovací sportovní
halu. Získat všechna povolení potřebná
k této stavbě trvalo osm let.
Ve stejné době začala škola využívat
řeku Vltavu k vodním sportům, jako je
kanoistika, kajakářství a jachting.
V
znikla v roce 1994 v Sedlci a začínala s přibližně 20 dětmi. Škola
Riverside si od městské části Praha 6 pronajala starou školní budovu, kterou v letech 1993–1994 kompletně zrenovovala. Jednalo se o rozsáhlý projekt,
P.R. RIVERSIDE SCHOOL
Povodně v roce 2013 naštěstí postihly pouze suterén původní budovy. I tak
to však pro celé okolí byly opět náročné
časy. Během úklidových prací nabízeli
zaměstnanci Riverside grilované burgery
a párky v rohlíku záchranářům a rodinám z okolí, které zůstaly bez elektřiny.
který zahrnoval výměnu střechy, opravu
fasády a místností, jakož i přestavbu půdy na třídy.
V průběhu let se škola neustále rozrůstala. Rostl počet českých rodin společně s nárůstem ostatních národností.
a vystoupala až ke stropu přízemí. Školní
vybavení a nábytek byly sice preventivně
přemístěny ze suterénu do přízemí, ale
vše z obou poschodí bylo zničeno. Vysoušení a rekonstrukce budovy trvaly 18 měsíců. Během této doby byla základní škola
přemístěna do baptistického semináře na
Jenerálce.
Výsledkem dalšího růstu školy byl přesun střední školy v roce 2010 ke stanici
metra Hradčanská, kde si škola pronajímá budovu od pražské židovské obce.
Tato budova v minulosti sloužila jako
dívčí sirotčinec, jehož obyvatelky byly
později transportovány do Terezína.
Z budovy se stalo administrativní centrum, poté vojenská nemocnice a později
hospic. Pro studenty střední školy je to
skvělá lokalita.
V roce 2012 se Riverside podařilo
vybudovat ve svém sportovním areálu
Žáci Riverside School dosahují velmi
dobrých studijních výsledků a studenti
pokračují ve studiu na špičkových univerzitách v Praze i po celém světě.
Začínali jsme skromně, ale dosáhli
jsme významného rozvoje. Jsme vděčni
obyvatelům Sedlce za jejich porozumění, které pro nás za těch 20 let měli. Ve
stále větší míře se snažíme místní komunitě tuto laskavost oplácet: pomáháme
potřebným v Praze, místním sportovním klubům umožňujeme využívat naše
sportoviště, nabízíme kurzy angličtiny
pro dospělé.
Jsme hrdí na to, že po celou dobu své
existence jsme místo novostaveb využívali budovy v Praze 6 s jejich dlouhou
a zajímavou historií.
Místní sportovní kluby nás mohou
kontaktovat na adrese administration@
riversideschool.cz a dohodnout se
na využívání našich prostor. Máte-li
zájem o vzdělávání svých dětí ve škole Riverside, napište na admissions@
riversideschool.cz.
Q
Během čtyřdenních oslav 20. výročí
založení školy se v rezidenci amerického
velvyslance v Bubenči konalo slavnostní
ukončení studia letošních maturantů.
Následující den zakladatelé Riverside
zasadili na dvoře původní budovy školy
v Sedlci dva stromy, které nahradily staré ořešáky. Školních letních slavností se
onu sobotu zúčastnilo přes 700 hostů
– rodin dětí z Riverside a přátel z Prahy
i z celého světa. V neděli byla sloužena
mše Díkůvzdání.
Se všemi zaplavenými a poškozenými
budovami v okolí řeky to byly pro Sedlec
těžké časy. Celá oblast byla zdevastovaná. Škola Riverside požádala o pomoc své
kontakty v zámoří a společně s rodinami
dětí z Riverside poskytla sousedům oblečení, přikrývky, nábytek, kuchyňské
spotřebiče a hračky. Rodiny, které o vše
přišly, byly za pomoc velmi vděčné.
18
www.vase6.cz
www.vase6.cz
19
12
veřejný prostor
S
tart a cíl je v kempu
Džbán a následovat bude i odpolední program
pro rodiny. Vystoupí dětské divadlo Rolnička a cirkus TeTy,
členové divadla Kalich uspořádají hudební workshop,“ popisuje organizátorka pochodu
Pavla Byrne s tím, že cílem po-
„
chodu je upozornit na problematiku domácího násilí, která
je často opomíjena a upozornit
oběti, že najít pomoc není nemožné. „Vystoupit ze začarovaného kruhu domácího násilí
vyžaduje vždy velkou dávku
odvahy a síly. Je proto důležité,
aby se oběť nebála obrátit na
INZERCE V6-0865
policii a další instituce, které jí
poskytnou odbornou pomoc.
Oběti často dlouho setrvávají
v násilném vztahu v přesvědčení, že si za svou situaci mohou
samy,“ říká Iveta Wollerová,
zástupkyně ředitelky ACORUSu a upozorňuje, že přestože
valná většina klientek ACORUSu jsou ženy, domácí násilí
se nevyhýbá ani mužům či seniorům.
Na start se všichni, kteří
chtějí jít domácímu násilí navzdory, mohou postavit kdykoliv mezi 11.00 a 13.00 hodinou, charitativní startovné
je 150 Kč, děti do patnácti let
neplatí. Celý výtěžek použije
ACORUS na provoz ambulantní poradny pro osoby ohrožené
domácím násilím. Na startu
každý účastník obdrží silikonový náramek a děti kartičku
na razítka, která budou po
cestě sbírat. Cílem ACORUSu
je, aby se z pochodu stala každoroční tradice.
Občanské sdružení ACORUS funguje už sedmnáct
let. ACORUS poskytuje spektrum služeb, které ohrožené
osoby mohou využít. Jedná
se o ubytování v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi.
Dále lze využít služeb v ambulantní poradně – jedná se
rovněž o sociálněprávní poradenství, poskytování právních
informací a psychoterapii.
Služby ACORUSu jsou v rámci
ambulantní poradny bezplatné a anonymní. Obrátit se lze
i na nonstop telefonní linku
283 892 772.
'È
2
Vykročit na pochod a postavit se tím domácímu
násilí je cílem charitativní akce, která je
naplánována na sobotu 20. září v Šárce. K pochodu
Šlapeme násilí na paty, se může připojit každý, kdo
má rád procházky a chce pomoci. Chodci zdolají
okružní trasu dlouhou šest kilometrů. Pochod
je pořádán ve prospěch občanského sdružení
ACORUS, které pomáhá obětem domácího násilí.
.283Ë0E\WNNY%XEHQþL
%XEHQHþXO'U=LNPXQGD:LQWUD
XO-XJRVORVOiYVNêFKSDUW\]iQĤ
O-XJRVORVOiYVNêFKSDUW\]iQ
3+OXERþHS\
6XFKGROXO.+RURPČĜLFĤP
cca 70 m2, podmínkou balkon, do
POQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
3URGHME\WXP2]DVNOHQi
ORGåLHE\WLGĤPSRUHNRQVWUXNFL
3RERþND'HMYLFH 7HO
35
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO PETRA ROSICKÁ
Šlápněte násilí na paty v Šárce
3URGHME\WXP
URGHME\WXP2, balkon
balkon,
sklep.
klep.
3RERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7HO
7 O 3URGHMě5'QDY\MtPHþQpPPtVWČ
VYROQêPYêKOHGHPGR]HOHQČ
3RERþND%XWRYLFH 7HO
3URGHM5'NNP2ED]pQ
]DKUDGDP2&HQDPOQ.þ
3RE%ČORKRUVNi 7HO
%XEHQHþXOýHVNRPDOtQVNi
3RERþND'HMYLFH
YHGOHÄ.XODĢiNX³
.283Ë0E\W'HMYLFH
'HMYLFHXO=HPČGČOVNi
%ĜHYQRYXOOLVWRSDGX
1HSĜt]HPt¿QDQFRYiQt]DMLãWČQR
GRPOQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
3URGHME\WXNNP2&HQD
POQ.þ,KQHGNGLVSR]LFL
3RERþND'HMYLFH 7HO
3URGHMě5'VDPRVWDWQpE\W
MHGQRWN\YVXWHUpQXNDQFHOiĜ
3RERþND'HMYLFH 7HO
+OHGiPHNROHJ\QDSRERþNX
Y'HMYLFtFK
=QDORVW3MHSRGPtQNRX
+DQVSDXONDXO1DâSLWiOFH
3%DUUDQGRY
.283Ë0E\WNN'HMYLFH
3URGHME\WXP2ORGåLHSUiYR
XåtYiQt]DKUDG\&HQDPOQ.þ.
3RERþND'HMYLFH 7HO
3URGHMVOXQQpKRE\WXSRUHNRQVWUXNFLMHQ]DPOQ.þ
3RERþND%XWRYLFH7HO
%DONRQORGåLHJDUVWiQtYêKRGRX
'RPOQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
3URGHME\WXVKDORXDEDONRQ\.RXVHNRG6WURPRYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
.283Ë0E\WNN
Y'HMYLFtFKQHERQD3HWĜLQiFK
'RWLPOQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
On-line registrace k pochodu a více informací na www.
acorus.cz nebo www.slapemenasilinapaty.cz.
Q
INZERCE V6-0808
Nový semestr začíná !!
Již více než čtyři roky nabízí The Little Gym Praha
48 lekcí každý týden pro různé věkové kategorie
dětí. Máme otevřeno každý den včetně víkendů!
Kontaktujte nás a rezervujte si zkušební hodinu
ZDARMA! Více na www.thelittlegym.cz
3XO-XJRVOiYVNêFKSDUW\]iQĤ
+DQVSDXONDXO1D0tþiQFH
.283Ë0ě5'+DQVSDXOND
NNVEDONRQHPP2SDWUR
&HQD.þ
3REýHUYHQê9UFK7HO
3URGHME\WXNNP2PRåQi
~SUDYDGLVSR]LFHFHQD.þ
3RE%ČORKRUVNi 7HO
3URGHMYLO\VED]pQHPSR]HPHNP2.
3RERþND'HMYLFH 7HO
0ODGiURGLQDKOHGiQRYpE\GOHQt)LQDQFRYiQt]DMLãWČQR,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
%ĜHYQRYXO8NDãWDQX
+DQVSDXONDXO1D3tVNiFK
.283Ë0E\WYDUHiOX+YČ]GD
%ĜHYQRYXO$QDVWi]RYD
ĜHYQRYXO$QDVWi]RYD
.283Ë0E\WNNNN'HMYLFH
3URGHMSĜt]HPQtKRE\WXSRUHNR
P2&HQD.þ
3RE%ČORKRUVNi 7HO
3URGHMě5'P2WĜLSRGODåt&HQD.þ
3RE%ČORKRUVNi 7HO
FFDP2EDONRQJDUiå)LQDQFRYiQt]DMLãWČQR,'
3RERþND'HMYLFH 7HO
3URGHME\WXP
URGHME\WXP2PRåQRVW
PRåQRVW
~SUDY\QDNN
SUDY\QDNN
3RERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7HO
7 O 0LQP2RGSDWUDSRX]HFLKOD
GRWLPOQ.þ,'SRSWiYN\.
3RERþND'HMYLFH 7HO
2
'È
12
Je tomu více než 35 let, co The Little Gym® nabízí v mnoha zemích
světa unikátní cvičební programy pro děti od 10 měsíců do 12 let. The
Little Gym® je místo, kde děti v nesoutěživé, zároveň však motivující
atmosféře rozvíjejí nejen své fyzické dovednosti, ale i celkovou
osobnost, adekvátně svému věku, založení a schopnostem. Budují si tak
širokou pohybovou základnu, pozitivní vztah k pohybu a sportu a také
sebedůvěru. To vše pod laskavým vedením školených instruktorů, kteří
děti povzbuzují a pomáhají jim naplnit a správně využít jejich přirozenou
touhu po pohybu a poznání.
Podzimní kurzy začínají 1. září 2014 !!
The Little Gym Praha • Drtinova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 227 018 555 • www.thelittlegym.cz • [email protected]
Cvičení rodičů s dětmi
9RNRYLFHXO.H'YRUX
3URGHME\WXNNP2%\WL
GĤPSRUHNR&HQDPOQ.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
Cvičení pro předškoláky
Gymnastika pro školáky
Prázdninové programy
Narozeninové oslavy
2%-('1(-7(6,2'1È667ċ+29È1Ëstehovani#&+,56cz
35
ZKUŠEBNÍ
HODINA
ZDARMA
3XO%XEHQHþVNi
dejvice#&+,56cz
inzerce
osobnost Prahy 6
Cesta šéfkuchaře
Výkup nemovitostí
v Praze
za nejvyšší možnou cenu
Rychle, seriózně.
Záloha až 500 tis. Kč
z Dubaje do Dejvic
www.vykupnemovitostivpraze.cz
V6-0804
V6-0867
V6-0806
V6-0843
V6-0835
V6-0812
Servis notebooků a PC
Dodávky výpočetní techniky, příslušenství a služeb IT
Nové notebooky a počítače se službami od nás:
• Poloviční náklady – dvojnásobná životnost
• Opravy notebooků, PC, servis software, optimalizace funkce
• Náprava závad elektronických i mechanických, obnova funkce
• Pomůžeme s přechodem z Windows XP na novější OS
• Servis u klientů – v domácnostech i firmách
• Individuální přístup, konzultace, spolehlivost
OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25
Tel.: 602 266 384,
235 316 609
E-mail:
[email protected]
Blíž k vám být nemůžeme – dojíždíme: Praha a okolí
Notebook Centrum s.r.o., Na okraji 44b, Praha 6,
e-mail: [email protected]; tel.: 720 235 285, 603 824 677
Příjem zakázek nepřetržitě!
WWW.NTK.CZ
V6-0859
Srdečně Vás zveme
V6-0805
V6-0815
Přijímáme objednávky a do druhého dne
pro Vás vyrobíme zákusky, narozeninové
dorty nebo chlebíčky dle vašich představ.
Svatební dorty vyrobíme do týdne.
do naší cukrárny ESCADDO PATISSERIE, kde
můžete ochutnat vynikající zákusky a dorty podle originální receptury, dát si dobrou italskou
kávu, různé nápoje včetně značkových vín,
palačinky nebo se příjemně osvěžit točenou
i kopečkovou zmrzlinou (bez konzervantů).
ESCADDO PATISERIE, Jug. partizánů 1911/11, Praha 6
Tel.: 603 399 106, 603 104 792
Facebook: Escaddo Patisserie
V6-0848
KURZY
VE VILLA PELLÉ:
V6-0836
ʀ Angličtina
Francouzština
ʀ Čeština pro cizince
PRÁVĚ PROBÍHAJÍ ZÁPISY
DO NOVÝCH KURZŮ
ANGLIČTINY a NĚMČINY
Výtvarný kurz
NABÍZÍME již 8.rokem:
• skupinové kurzy pro předškoláky,
školáky, studenty a dospělé
• individuální kurzy
• sobotní konverzace pro děti
• dvouvíkendové kurzy pro věčné
začátečníky
• skupinové doučování
• letní jazykové tábory / letní týdenní
jazykové kurzy v Praze
22
www.vase6.cz
V6-0821
Tel. č.: 724 737 352
Pelléova 10, Praha 6
[email protected]
V6-0869
Začínáme v říjnu 2014
V6-0809
více informací na: www.jazykylaurus.cz
kontakt: [email protected]
nebo tel. 731 411 946
- příprava pro studium
na VŠ pod vedením
Akad. mal. Milady Gabrielové
● Jak se vám podařilo pracovat v Dubaji?
Krátce po vyučení jsem se dostal do
Kuchařského juniorského národního týmu a Pražského národního týmu a s tím
souviselo cestování po světových soutěžích. Dělal jsem týmům i kapitána a vybrali mě jaké šéfkuchaře Českých dnů
v Dubaji. Tam jsem se náhodou dal do
řeči s tehdejším šéfkuchařem hotelu,
v kterém se to celé odehrávalo, byl to v té
době největší hotel v Dubaji. A on mě začal do Dubaje lákat. Ale já po práci v cizině nikdy netoužil, takže jsme se tomu jen
zasmáli a vyšumělo to. Vrátil jsem se domů, ale s kolegou jsme zůstali v kontaktu
a občas si napsali.
● Co bylo dál?
Po třech letech práce v jednom pražském hotelu už jsem chtěl změnit působiště, ale nebylo zrovna kam jít. Jen
tak mezi řečí jsem to tomu dubajskému
šéfkuchaři napsal a on zase zopakoval
nabídku, ať jdu k němu do Dubaje a já
zase odmítl. Po dvou dnech mi ale poslal
odkaz na webové stránky hotelu, který
se měl v Dubaji otevírat, já si stránky otevřel a dostalo mě to. Řekl jsem, že jedu.
● Bylo to v Dubaji hodně jiné než v Praze?
Já jsem hodně cestoval, ale to, co mě
čekalo v Dubaji, jsem nikdy v životě neviděl a nezažil. Restaurace, do které jsem
nastoupil, vydávala denně dva tisíce snídaní, tisíc obědů a dva až tři tisíce večeří.
V Praze jsem byl zvyklý objednávat třeba
kilo až dvě jablek, tam se objednávalo po
stovkách kil ovoce, zeleniny, masa. S objednávkami jsem bojoval strašně, musel
jsem si půjčovat suroviny z vedlejší restaurace. Minimálně dva týdny mi trvalo,
než jsem byl schopný udělat objednávku.
Do toho nové suroviny, které jsem ještě
neznal a pod sebou jsem měl nějakých
120 lidí, v Praze jich bylo deset! Byla to
pro mě obrovská škola a zpětně to beru
jako velkou zkušenost. Kdybych do toho
měl jít dneska znovu, hodně bych si to
rozmýšlel.
● Proč jste Dubaj opustil?
Zradilo mě zdraví, nedokázal jsem se
vyléčit tam, musel jsem do Česka, a když
jsem se vrátil nazpět do Dubaje, nemoc
byla zpátky.
● Domů do Česka jste ale z Dubaje nezamířil.
Přímo z Dubaje jsem letěl do Londýna.
Tam jsem už pracoval v mnohem menším hotelu, byla to klidnější práce.
● V AvantGarde vaříte dva roky, restaurace je zaměřená na fusion kuchyni. Pomáhá vám v tom zkušenost
z Dubaje?
Určitě ano. Navíc mi tahle kuchyně vyhovuje, baví mě propojení zemí, kuchyně
je to rychlá, jednoduchá, chutná, z čerstvých surovin. Asi bych nikdy nedokázal
vařit českou nebo třeba francouzskou
kuchyni, tam hodiny vaříte jen omáčky,
to by mě nebavilo.
● Dostanou se ale v Česku kvalitní
a čerstvé suroviny?
To je pořád trochu problém. Potíž bude
v Česku s rybami, s tím se ale moc dělat
nedá, prostě nemáme moře. I když jsou
co nejčerstvější, pořád je to alespoň dva
dny vytáhnutá ryba. Jsou firmy, které dokážou v pondělí dodat v neděli vytaženého tuňáka, ale odpovídají tomu také ceny.
Naopak další asijské suroviny a navíc za
velmi příznivé ceny se dají sehnat třeba
v asijské tržnici Sapa.
● Je naopak něco, co vám nesmí přes
práh kuchyně?
Mikrovlnka. To je první věc, kterou
z kuchyně vyhazuji. Už v učení na brigá-
dě mi strašně vadilo, když kuchaři používali všechno zmrzlé a zavakuované, jen
to vytáhli z mrazáku a šoupli do mikrovlnky. Navíc se v ní spousta věcí pokazí,
mikrovlnné vlny ohřívají jen vodu, ne tu
samotnou surovinu, takže ta tvrdne a vysychá. A jsou i kuchaři, kteří mikrovlnku
používají kvůli tomu, aby si ulehčili práci.
Hrozně mi také vadí nepořádek v kuchyni. Naopak třeba při domácím vaření neodsuzuji vývar v kostkách. V AvantGarde
samozřejmě používáme čerstvý uvařený
vývar, ale že doma někdo vaří z kostky
dokážu pochopit. Lidi mají hodně práce
a prostě nestíhají založit si vývar a pět
hodin ho dělat.
● Co vám nejvíc chutná?
Miluji českou kuchyni, když jsem jel do
Dubaje, nedokázal jsem si představit, že
budu bez knedlíku. S tím jsem se musel
naučit žít. Můj táta je kuchař a celý život
dělá hotovky, od nikoho mi nechutná guláš víc než od něj.
● Jak si vybíráte kolegy do kuchyně?
Mám dvě metody, buď si vezmu někoho, koho znám, s kým jsem dělal
a koho mám už vyzkoušeného. Nebo
beru úplně mladé vyučené lidi, ti nejsou od nikoho profesně zkažení, mají
jen nějaké špatné návyky z učení. Největší chybou kuchařů, kteří vyjdou ze
školy, je to, že prostě neumějí krájet.
Já první půlrok ve škole neviděl kuchyni! Byli jsme zavření v přípravně zeleniny a tam jsme jen loupali a krájeli
všechno možné. Tehdy jsme nadávali,
teď to oceňuji.
● Na co byste nalákal hosty do AvantGarde v Dejvicích?
Na čerstvé suroviny, atraktivní menu fusion kuchyně, na napohled krásně
upravené jídlo, ale i na příjemné prostředí a atmosféru naší restaurace.
Q
www.vase6.cz
23
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MIKULÁŠ GOTTWALD
Rok a půl strávil šéfkuchař Patrik Havlíček v daleké Dubaji.
Vařil tam v luxusním hotelu pro tisíce hostů, jídla na
speciální objednávku připravoval třeba i pro americkou
celebritu Paris Hilton. Už dva roky je ale šéfkuchařem
dejvické restaurace AvantGarde, kde připravuje menu
světové fusion kuchyně. „Tahle kuchyně mi vyhovuje,
baví mě propojení zemí, kuchyně je to rychlá, jednoduchá,
chutná, z čerstvých surovin,“ říká Patrik Havlíček.
Tel.: 603 278 555
téma čtenářů
téma čtenářů
Doprava na Evropské třídě
vers. výstavba centra Bořislavka
ních občanů na plánovanou
výstavbu nového obchodního centra Bořislavka na
již tak přetížené Evropské
třídě?
Ano, Evropská třída je
vnímána jako frekventovaná ulice, nicméně tento stav
je způsoben také dopravním
omezením vzniklým z důvodu výstavby prodloužení
metra A. Evropská třída je
jedním z propojení mezi Prahou 6 a městským okruhem
a zvýšená míra provozu je zde
přirozená. Co se týče multifunkčního centra Bořislavka,
musím především říci, že na
výstavbu tohoto centra bylo
INZERCE V6-0861
24
www.vase6.cz
Ing. René Pekárek, CSc.,
zástupce starostky
již v roce 2006 vydáno kladné
pravomocné územní rozhodnutí a následně v roce 2007
bylo vydané platné stavební
povolení, které dává investorovi právo realizovat stavbu
podle platných povolení. Tudíž veškerá posouzení vytížení ul. Evropská ve vztahu
k plánované výstavbě centra
Bořislavka byla hodnocena
kladně všemi dotčenými orgány v roce 2007.
● Dobře, ale v současné době posuzujete změnu těchto
povolení a projektu...
Ano, projekt Bořislavky
prošel vývojem a kvůli krizi
v roce 2008 byl pozastaven
a po čase nabídnut k prodeji.
Pokud vím, tak dlouho čekal
na nového investora, který se,
tuším, že před dvěma roky našel, a ten se logicky snaží přizpůsobit Bořislavku své vizi.
● Projekt Bořislavky koupila investiční skupina KKCG.
Tedy je vize skupiny KKCG
ve shodě s Prahou 6?
Poté co projekt převzal nový
investor, začala s ním intenzivní jednání. KKCG zajímalo,
do jaké míry mohou projekt
změnit a to tak, aby na jedné
straně byl přínosem občanům
Prahy 6 a na druhé straně jej
kvalitativně posunuli dále.
Co posuzuji pozitivně je, že
investora zajímalo zlepšení
společenské prospěšnosti projektu. Mohu vás ubezpečit, že
jednání byla velmi důrazná
a tvrdá na straně jedné a konstruktivní na straně druhé.
Dala vznik podkladu, který
sloužil jako část podmínek
covní době a hluk nepřesáhl
normové hodnoty. Po celou
dobu výstavby musí investor
zajistit čištění a úklid komunikací dotčených stavbou
včetně jejich kropení. Samozřejmě budeme rovněž kontrolovat plnění všech našich
požadavků na opatření proti
hluku a prachu. Také požadujeme, aby investor zajistil snížení hlukové zátěže výměnou
povrchu v Liberijské ulici.
● Podporujete tedy nové řešení Bořislavky?
Je zde jednoznačně zřejmý
posun k lepšímu a takovou
iniciativu, která je prospěšná
obyvatelům Prahy 6, podporuji. Nehledě na to, že původní
návrh, který je zatím v plat-
nosti a podle kterého může
tedy investor začít stavět, je
v porovnání s nově projednávaným méně kvalitním řešením zástavby této stavební
parcely. Také bych rád zdůraznil, že zde vznikne mnoho nových pracovních příležitostí,
a to jak při vlastní stavbě, tak
i v následném provozu multifunkčního centra Bořislavka.
● Přeji občanům Prahy 6
pěkný zbytek léta.
Q
Ch
cete znát odpovědi
na svoje otázky ohledně Prahy 6? Neváhejte a pošlete nám do redakce, co vás
zajímá, a rozhodněte, o čem
se bude psát příště.
INZERCE V6-0842
INZERCE
V6-0813
K
onkrétní podobu složení
obchodů městská část nemůže ovlivnit. Obslužnost by
se ale podle záměru investora měla zlepšit díky tomu, že
v Bořislavce bude 50 obchodních jednotek se zaměřením
na služby, módu, sport, gastronomii a bankovní služby,
dále i lékárna a supermarket.
V6-0852
C
o udělá plánovaná výstavba nového obchodního centra Bořislavka
s dopravou na Evropské třídě,
jak se promítne do místní architektury a co přinese obyvatelům Prahy 6? Na základě
došlých čtenářských dotazů
jsme oslovili zástupce starostky Reného Pekárka.
● Pane místostarosto, vy
máte na starosti činnost
městské části Prahy 6 při
dostavbě městského okruhu, bezpečnost při stavbě
prodloužení metra linky
A a snížení dopravní zátěže
Vítězného náměstí. Jak se
tedy díváte z pohledu míst-
mezinárodní architektonické
soutěže, workshopu, kterého
se účastnily známé ateliéry jako například Bogle architects,
Bothe Richter Teherani, CMC
architects... atd. Osobně jsem
rád, že v této mezinárodní soutěži zvítězil český ateliér, a to
Aulík-Fišer architekti, který
obstál s projektem, jenž velmi
dobře vyřešil složitý urbanismus tohoto území, zjemnil
hmotové řešení, zatraktivnil
Kladenskou ulici, 2x zvýšil veřejná prostranství a bezbariérově jej propojil s vestibulem
stanice metra Bořislavka. Podařilo se nám vyjednat snížení
obchodní plochy, tudíž zde nevznikne žádné „super“ nákupní centrum, jaká známe z periferie Prahy, ale místní centrum
služeb, zaměřené na rezidenty
Prahy 6. Je také pravda, že se
zvýšila velikost kancelářské
plochy, ale většina zaměstnanců i klientů a nových uživatelů
budovy bude moci do práce dojíždět nově vybudovaným metrem, což je změna proti stavu
z roku 2007.
● Na zveřejněném webu
www.borislavka.cz je patrná výrazná změna architektury. Jak ji vnímáte vy?
Myslím, že architekt udělal
dobře, že rozprostřel hmotu
do několika krystalů, které respektují okolní zástavbu a na
rozdíl od původního projektu
umožnují průhledy. Současný
návrh je nižší a zároveň lépe
respektuje specifika Prahy 6
a jejích obyvatel. Obsahuje
nové parkové úpravy a řešení
ne parkoviště, aby místní
neměli problém s parkováním?
Víme, že developer chce
začít stavět někdy v polovině
příštího roku a stavba potrvá
asi dva roky. Součástí stavby
sice není veřejné parkoviště,
pouze parkoviště pro vlastní provoz, ale parkování pro
místní občany se nijak nezhorší. Projekt svým rozsahem nezabírá žádné veřejné
plochy a svým klientům nabízí parkoviště vlastní.
● Jak moc stavba lidi omezí,
nevznikne tam hned po otevření metra další ohromné
staveniště?
Ano, staveniště zde vznikne a je pravda, že po určitou
dobu, než se stavební práce
přesunou dovnitř budovy,
budou lidé v okolí nuceni strpět zvýšený ruch a omezení,
které stavba přináší. Nicméně náš stavební úřad bude na
stavbu dohlížet tak, aby ze
strany developera a stavebních firem vše probíhalo podle
předpisů a na stavbě se pracovalo jen v povolené denní pra-
V6-0814
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
V rubrice Téma čtenářů dostávají prostor
obyvatelé Prahy 6. Mohou se zeptat
odpovědných lidí na to, co je zajímá.
autobusové točny v Kladenské
ulici. Rovněž její vzhled se velmi kvalitativně zlepší, neboť
veřejný prostor společně s centrem služeb navazuje právě na
ni. Celkově jsem přesvědčen,
že realizace Bořislavky také
povede ke zvýšení hodnoty nemovitostí v okolí Bořislavky.
● Od té doby, co v centru
Dejvic zrušili Billu, se nákupní možnosti pro občany
Prahy 6 značně zhoršily.
Nakupovat můžeme jen
v Bille na Červeném vrchu,
malých místních krámcích
a Albertu, kde ale nemohou
mít všechno, anebo v Kauflandu, který ale není úplně
nejblíž. Nemůžete vyjednat,
aby se nějaký větší obchod
v Dejvicích objevil?
V Bořislavce je počítáno se
supermarketem. O vybrané
značce zatím nevím, předpokládáme, že developer je
v jednání s hlavními řetězci
a je docela možné, že se vrátí
i Billa. Nicméně to je pouze
má spekulace.
● Co víte o plánované stavbě, jak dlouho potrvá, vznik-
www.vase6.cz
25
luštění
Křížovka o ceny
Zažijte Prahu 6
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a tři vylosovaní obdrží dvě
vstupenky na plochou dráhu
– Memoriál Luboše Tomíčka
jinak
Na čtyřech místech v Praze 6
propuknou 20. září Sousedské
slavnosti v rámci akce Zažít
město jinak. Poznat své
sousedy a aktivně se do
akce zapojit budou moci lidé
v Břevnově, na Větrníku, ve
Střešovicích a v Dejvicích.
Tajenka skrývá citát
George Bernarda Shawa
Z
ažít město jinak vychází z myšlenky
Dne bez aut, který se slaví po celém
světě vždy 21. září a v jehož rámci se
otevírají ulice a bulváry chodcům a cyklistům. Slavnost se letos v září koná už podeváté a každým rokem nabírá na velikosti,“
popisuje Adéla Brabcová ze Sdružení Auto*Mat. V prvních ročnících probíhaly slavnosti vždy jen na jednom místě, před třemi
lety je Sdružení Auto*Mat rozšířilo do celé
Prahy a přizvalo i aktivní jednotlivce a or-
„
ganizace z různých městských částí. „Akce tím získala neopakovatelný sousedský
ráz a do jejího pořádání se každým rokem
zapojuje více lidí,“ poznamenává Adéla
Brabcová.
Například na Břevnově se letos sousedé
sejdou v okolí Drinopolu. Pro všechny věkové kategorie je připravena řada aktivit,
třeba závody v běhu do schodů či ping-pong, možnost dát starému oblečení nový
vzhled díky šicí dílně, břevnovská Městská
knihovna zase uspořádá výměnu knih.
Pro děti bude připraven kurz první pomoci, výtvarné dílny Studia Paleta nebo herní koutek v režii Halabala café. A chybět
nebude ani občerstvení, které dají místní
podniky – třeba Farma na Kajetánce či
café Kuzebauch.
Na Břevnově se slavnosti loni
konaly poprvé, přišlo kolem pěti
stovek lidí a kromě vystoupení
místních pěveckých a tanečních skupin se například soutěžilo o nejlepší štrúdl, vyměňovaly se knihy nebo promítal
dokument Mezi dvorky.
Do Sousedských slavností
Zažít město jinak se mohou kromě samotných návštěvníků aktivně zapojit třeba i místní živnostníci, spolky nebo sdružení.
Je třeba se předem domluvit
s místním koordinátorem, kontakt na něj je k dispozici na webu http://
zazitmestojinak.cz/zapoj-se. „Obecně lze
přispět jakoukoliv aktivitou, od blešáku,
vaření jídla, aktivit pro děti, sportovních
aktivit,“ popisuje Adéla Brabcová.
Bohatý program je naplánován i na
ostatních místech v Praze 6, na Větrníku
se vše odehraje na parkovišti před kavárnou Do Větru v ulici Za Zahradou, v Dejvicích se uskuteční workshopy, bleší trh,
divadlo, hudba a připraveno bude domácí
občerstvení.
Sdružení Auto*Mat se už desátým rokem pokouší prosadit lepší prostředí pro
kvalitní život, podporuje třeba veřejnou,
pěší a cyklistickou dopravu, aktivizuje lidi
k proměně okolí a inspiruje se v evropských metropolích.
Q
INZERCE V6-0863
REGULAČNÍ PLÁN PRAHY 6: Dopředu jasná a veřejná
pravidla pro stavebníky a pozemky!
Konec diskusí v kancelářích: Kolik pater má 2patrový dům?
Jak moc rovná má být rovná střecha?
Tak to vidí
INZERCE V6-0846
INZERCE V6-0832
MŠ Za Oborou PŘED
MŠ Za Oborou PO
Nová místa
pro naše
nejmenší
Kapacitu mateřských škol jsme od roku 2008 navýšili o 628 míst
na dnešních 2 817 míst. Ve školním roce 2014/2015 jich přibude dalších
154 a s rozšiřováním kapacit počítáme I v příštích letech. Na opravy a rekonstrukce mateřských škol jsme od roku 2008 poslali 324 milionu korun.
Přijďte nás podpořit k volbám
10.–11. října 2014.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO AUTO*MAT
kultura
inzerce
NOVĚ CYKLOSERVIS!
Chcete inzerovat v časopisu Vaše 6?
5-10% sleva
při předložení
tohoto letáku
VIP ELEKTROCENTRUM APACHE
kontaktujte manažery inzerce Miloše 774 582 244,
Pavla 775 940 614, Marcelu 773 085 645 nebo Aleše 777 940 614
Prodej značek
PLOCHÁ
DRÁHA
Apache
Winora
Haibike
Staiger
KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
Mezinárodní závody na Stadionu Markéta
8.9.
46.
Memoriál
Luboše
To m í č k a
2014/19:00
EXXTASY SPORT
Bě
ělohorská 12/646, Praha 6, Bus a Tram. MALOVANKA, tel.: 220 516
6 243
3
www.kola-elektrokola
a.ccz
Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí od přímého majitele
ɍ
ʕɤ
INZERCE V6-0819
Den plný cvičení, tance, plavání a endorfinů
správa nemovitostí, rekonstrukce,
investice, energetika
Den otevřených dveří 6. září
Centrum trvalého zdraví Cordeus
elektronické aukce a dražby
nemovitostí, exekuce nemovitostí
ȩ
9:00 – 18:00 hodin
Přemýšlíte, jakou pohybovou aktivitu zvolit v nadcházejícím období?
Nechcete se rozhodovat naslepo? Přijďte si zdarma vyzkoušet různé cvičební
a taneční techniky, poznat naše profesionální lektory a příjemné prostředí
Centra Cordeus. Tak nejlépe zjistíte, která aktivita je pro vás ta pravá.
Mediální partneři:
www.solandia.cz
V6-0860
www.speedway-prague.cz
INZERCE V6-0847
800 888 050, [email protected], Dejvická 9, 160 00 Praha 6
ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY
V6-0862
CENTRUM
SPORTU
MINISTERSTVA
VNITRA
Zápisy do kurzů plavání miminek, batolat
i předškoláků v Praze 6
Plavání s dětmi od 6. měsíce do 5 let věku
Bloky po 25 minutách
Kalanetika, Fit jóga, Piloxing, Kickbox, Kruhový trénink, Body pump, Body
styling, Cvičení na velkých míčích, Trampolínky, Zumba fitness, Zumba Gold –
pro seniory, začátečníky, Pilates, SM systém.
Latinsko-americké tance a Salsa.
Ukázkové hodiny plavání kojenců a předškolních dětí
Naučte své děti přirozenou a hravou formou
postupně základním plaveckým dovednostem.
Umění plavat je tou nejlepší zábavou i ochranou!
Přednáška fyzioterapeutky – poruchy držení těla, bolavá záda, sedavé
zaměstnání, výběr vhodné pohybové aktivity, možnost diagnostiky
Vyzkoušet můžete jednotlivé lekce nebo si užijte skvělý maraton.
Rozpis cvičení na www.cordeus.cz
Plaveme ve vlastním útulném bazénu
profesionálního centra zdraví.
Po plavání si můžete s dětmi odpočinout ve
vířivé vaně, k dispozici je útulná přebalovací
místnost a restaurace s dětským koutkem.
Akce pro návštěvníky
Během Dne otevřených dveří
permanentka na cvičení se
slevou 30 %.
Cordeus – Centrum trvalého zdraví
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
Tel.: 251 097 311, 411
[email protected]
www.cordeus.cz
Doplňující zápis je možné
uskutečnit i během září!
Aktuální termíny zápisů najdete na
www.cordeus.cz
Cordeus – Centrum trvalého zdraví
Na Dlouhém lánu 11
160 00 Praha 6
✁
+ 420 251097311
[email protected]
www.cordeus.cz
30% sleva
na vstup do Denních lázní
PLATNOST KUPONU DO 19. 12. 2014
volný čas
Simulátory
na Dejvické
Nový prostor nazvaný TOYZ
FOR BIG BOYZ s neobvyklým
a ojedinělým zaměřením byl
nedávno otevřen na Dejvické
ulici č. 48, přímo naproti
divadlu Semafor.
P.R. TOYZ FOR BIG BOYZ
N
enechte se však zmást názvem, tento
podnik uspokojí návštěvníky všech
věkových kategorií. Není to prodejní
místo, ale spíše zábavní centrum. Můžete
si zalétat i zajezdit na simulátorech nebo
pohrát s autodráhou v příjemném prostředí
vyzdobeném různými modely aut a letadel.
Letecký simulátor je vybaven všemi přístroji
a mechanickými ovládacími prvky nutnými
k ovládání skutečného letadla a využívá program Flight Simulator X (Microsoft), který je schopen zobrazení ve 3D s aktivními
brýlemi. Na tomto simulátoru můžete létat
s různými typy letadel a v různých lokacích
prakticky po celém světě. Pro vážné zájemce jsou v programu lekce pro začátečníky
v délce 10–15 minut, při nichž se za asistence provozovatele pana Vašíčka můžete
seznámit se základní problematikou ovládání letadla. Automobilový závodní simulátor je také ve 3D zobrazení a je vybaven
pohyblivou sedačkou (americký výrobek
firmy Simxperience). Lze si na něm jen tak
zajezdit, ale i seriózně zazávodit na mnoha
okruzích a v různých vozech. Zde je použit
program rFacor2. K dalšímu vybavení patří
15metrová digitální autodráha Carrera a simulátor na RC modely s velkou obrazovkou,
který využívá modelářský program Real Flight. Opravdu dobrá pomůcka pro začínající
modeláře, kteří se chtějí seznámit s ovládáním RC modelů. Po havárii máte okamžitě
nový model zmáčknutím jediného tlačítka.
Ceny jsou příznivé, 15 minut jízdy nebo letu za 100 Kč na 3D simulátorech, 50 Kč za
autodráhu a RC simulátor. Lze si též koupit
vouchery, které mohou být využity kdykoliv
a jsou vhodným dárkem pro každého. Celý
prostor je rovněž možné pronajmout např.
na oslavu dětských narozenin. Rodiče posedí u sklenky něčeho dobrého, děti si vyhrají
na simulátorech a doma pak není potřeba
uklízet. Také dnes populární teambuilding
by v tomto prostředí mohl fungovat výborně. V těchto případech je cena stanovena
dohodou. Prostor je vybaven lednicí, kuchyňkou, gramofonem se spoustou vinylů
a místy k sezení. Pan Vašíček též nabízí dovoz z USA, a to dovoz dražších specializovaných, nikoliv sériových výrobků pro nadšence a sběratele v různých oborech: auta,
letadla, modelářství, hudební nástroje apod.
Přijďte se podívat a nebojte se vyslovit svá
přání, zde vám rádi vyjdou vstříc. Otevřeno
odpoledne a večer mimo neděle a pondělí.
Další informace, kontakty a novinky najdete
na Facebooku pod názvem podniku TOYZ
FOR BIG BOYZ.
Q
2GHOHJDQFHNHVSRUWXEÄKHPS¹UYWHÐLQ
Golf
Polo
INZERCE V6-0853
Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči!
Ä
([NOX]LYQ
KRY
DKD6PÅF
U
3
H
K
F
V
U
Y3R
Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život, zároveň také podstatně
prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací. Pro dlouhodobé udržení co nejlepšího stavu chrupu
a dásní je potřeba pravidelně docházet na opakované vyšetření. I zdánlivě čisté zuby a dásně potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit.
Bakteriální plak
Gingivitida
Parodontóza
neboli bakteriální biofilm se postupně hromadí na povrchu
zubu, pokud není řádně odstraněn. Pomalu proniká pod
dáseň a působí na kost, ve které jsou zuby ukotveny. Právě
tyto bakterie jsou odpovědné za vznik parodontálního
onemocnění, chronické infekce spojené se zánětem dásní
v postižené oblasti.
je mírnější forma parodontálního onemocnění. Projevuje se
jako červené, nateklé dásně, které čas od času samovolně
krvácí. Příznaky v této fázi onemocnění jsou jen nenápadné
a často neviditelné. Proto postižení zpravidla ani neví,
že mají problém. Gangivitida musí být ošetřena profesionálně
a jen s kvalitními pomůckami ústní hygieny k tomu určenými.
je pokročilejší forma parodontálního onemocnění, kterou lze
charakterizovat postupným vznikem parodontálních chobotů,
ústupem dásní, ztrátou vazivových vláken (ligamentů) a kostí
okolo zubu. Pokud se počínající parodontitidě nevěnuje
pozornost, přechází do chronické formy s nenávratnými
změnami a dlouhodobě vede ke ztrátě postižených zubů.
3RORMLzRG.À*
*ROIMLzRG.À*
Více o dentální hygieně a slovníček dentálních pojmů na www.arbesplus.cz.
Autorizovaný prodejce 9RONVZDJHQ3RUVFKH3UDKD6PÅFKRY
30
Arbes+ dentální hygiena | Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
www.vase6.cz
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903 | e-mail: [email protected]
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111, www.porsche-smichov.cz, [email protected]
www.arbesplus.cz
Září v Metropoli Zličín
WWW.METROPOLE.CZ | WWW.FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN
6. - 7. 9. 2014 | 13.00 – 18.00 hod.
PŘIJĎTE OCHUTNAT JEDINEČNÉ DOBROTY Z BRAMBOR A ŠVESTEK!
POZNÁTE NOVÉ I TRADIČNÍ RECEPTY A UVIDÍTE ŠÉFKUCHAŘE PŘÍMO PŘI PRÁCI.
VTIPNOU KAŠI NAVAŘÍ VÁCLAV UPÍR KREJČÍ.
Download

srpen 2014