ĞŶşŬƉƌĂǀŝĚĞůŶĠƉƎĞĚĞƉƐĂŶĠƷĚƌǎďLJ
Autorizovaný servis:
TOYOTA TSUSHO PRAHA
Lexus NX 300h (FWD,AWD)
Model:
Motor:
Výroba:
NX 300h (AYZ10, AYZ15)
2,5L (114kW) 2AR-FXE
07/2014 -
Platnost od:
26.9.2014
15 000 km / 1 rok *
Kategorie
Práce
Díly
Provozní kapaliny
Jiné
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
Filtr olejový
Filtr klimatizace
Olej motorový
^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲŵĂůĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲŵĂůĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
Množství
1h
1 Ks
1 Ks
4,4 l
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϵϯϲ<ē
ϯϯϬ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϮϰϰϮ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϵ<ē
ϳϬϱϳ<ē
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
Filtr olejový
Filtr klimatizace
Olej motorový
Brzdová kapalina
^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
Množství
2,2 h
1 Ks
1 Ks
4,4 l
1l
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϰϮϱϵ<ē
ϯϯϬ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϮϰϰϮ<ē
ϯϬϯ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϵ<ē
ϵϲϴϯ<ē
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
Filtr olejový
Filtr klimatizace
Olej motorový
^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲŵĂůĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲŵĂůĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
Množství
1,9 h
1 Ks
1 Ks
4,4 l
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϯϲϳϴ<ē
ϯϯϬ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϮϰϰϮ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϵ<ē
ϴϴϬϬ<ē
Celkem
30 000 km / 2 roky *
Kategorie
Práce
Díly
Provozní kapaliny
Jiné
Celkem
45 000 km / 3 roky *
Kategorie
Práce
Díly
Provozní kapaliny
Jiné
Celkem
ΎWŽĚůĞƚŽŚŽĐŽŶĂƐƚĂŶĞĚƎşǀĞ͘
ĞŶşŬnjĂŚƌŶƵũĞĚşůLJĂŽƉĞƌĂĐĞ͕ũĞũŝĐŚǎǀljŵĢŶƵĂƉƌŽǀĞĚĞŶşƉƎĞĚĞƉŝƐƵũĞǀljƌŽďĐĞǀĞƐƚĂŶŽǀĞŶljĐŚŝŶƚĞƌǀĂůĞĐŚ͘sŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚĂǀnjĄǀŝƐůŽƐƚŝŶĂ
njƉƽƐŽďƵũşnjĚLJŵƵǎĞďljƚĚŽƉŽƌƵēĞŶĂǀljŵĢŶĂĚĂůƓşĐŚĚşůƵŶĞďŽĚŽƉůŶĢŶşƉƌŽǀŽnjŶşĐŚŬĂƉĂůŝŶ͘dLJƚŽĚşůLJĂŽƉĞƌĂĐĞŶĞũƐŽƵnjĂŚƌŶƵƚLJǀĐĞŶşŬƵ͘
sljŵĢŶĂĐŚůĂ̺кŬĂƉĂůŝŶLJŵŽƚŽƌƵƉŽ150 000km, inverteru po 240 000ŬŵŶĄƐůĞĚŶĢƉŽŬĂǎĚljĐŚ90 000Ŭŵ͘sljŵĢŶĂŵŽƚŽƌ͘ŽůĞũĞͲƉƎŝƌŽnjƐǀşĐĞŶş
ƐŝŐŶĂůŝnjĂĐĞǀljŵĢŶLJŽůĞũĞŶĞďŽŶĞũƉŽnjĚĢũŝƉŽƵũĞƚş15 000km/1roku. Model FWD - u prohlídek 15000m až 75000ŬŵŬƌĂƚƓşēĂƐŽ0,1h
ƵƚŽƌŝnjŽǀĂŶljƐĞƌǀŝƐƐŝǀLJŚƌĂnjƵũĞƉƌĄǀŽŶĂnjŵĢŶƵĐĞŶ͘
1/2
ĞŶşŬƉƌĂǀŝĚĞůŶĠƉƎĞĚĞƉƐĂŶĠƷĚƌǎďLJ
60 000 km / 4 roky *
Kategorie
Práce
Díly
Provozní kapaliny
Jiné
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
Filtr olejový
Filtr vzduchový
Filtr klimatizace
Olej motorový
Brzdová kapalina
^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
Množství
2,2 h
1 Ks
1 Ks
1 Ks
4,4 l
1l
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϰϮϱϵ<ē
ϯϯϬ<ē
ϵϬϱ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϮϰϰϮ<ē
ϯϬϯ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϱϴϴ<ē
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
Filtr olejový
Filtr klimatizace
Olej motorový
^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲŵĂůĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲŵĂůĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
Množství
1h
1 Ks
1 Ks
4,4 l
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϵϯϲ<ē
ϯϯϬ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϮϰϰϮ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϵ<ē
ϳϬϱϳ<ē
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
Filtr olejový
^ǀşēŬĂnjĂƉĂůŽǀĂĐş
Filtr klimatizace
Olej motorový
Brzdová kapalina
^ƉŽƚƎĞďŶşŵĂƚĞƌŝĄůͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
ŬŽůŽŐŝĐŬĄůŝŬǀŝĚĂĐĞĨŝůƚƌƽͲǀĞůŬĄƉƌŽŚůşĚŬĂ
Množství
3,2 h
1 Ks
4 Ks
1 Ks
4,4 l
1l
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϲϭϵϱ<ē
ϯϯϬ<ē
ϯϵϱϰ<ē
Ϯϭϯϭ<ē
ϮϰϰϮ<ē
ϯϬϯ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϬϵ<ē
ϭϱϱϳϰ<ē
Množství
0,5 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϵϲϴ<ē
Celkem
75 000 km / 5 let *
Kategorie
Práce
Díly
Provozní kapaliny
Jiné
Celkem
90 000 km / 6 let *
Kategorie
Práce
Díly
Provozní kapaliny
Jiné
Celkem
<ŽŶƚƌŽůĂŬĂƌŽƐĞƌŝĞǀƌĄŵĐŝnjĄƌƵŬLJŶĂƉƌŽƌĞnjĂǀĢŶş
Kategorie
Práce
Položka
Práce - údržba Lexus NX hybrid
ΎWŽĚůĞƚŽŚŽĐŽŶĂƐƚĂŶĞĚƎşǀĞ͘
ĞŶşŬnjĂŚƌŶƵũĞĚşůLJĂŽƉĞƌĂĐĞ͕ũĞũŝĐŚǎǀljŵĢŶƵĂƉƌŽǀĞĚĞŶşƉƎĞĚĞƉŝƐƵũĞǀljƌŽďĐĞǀĞƐƚĂŶŽǀĞŶljĐŚŝŶƚĞƌǀĂůĞĐŚ͘sŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚĂǀnjĄǀŝƐůŽƐƚŝŶĂ
njƉƽƐŽďƵũşnjĚLJŵƵǎĞďljƚĚŽƉŽƌƵēĞŶĂǀljŵĢŶĂĚĂůƓşĐŚĚşůƵŶĞďŽĚŽƉůŶĢŶşƉƌŽǀŽnjŶşĐŚŬĂƉĂůŝŶ͘dLJƚŽĚşůLJĂŽƉĞƌĂĐĞŶĞũƐŽƵnjĂŚƌŶƵƚLJǀĐĞŶşŬƵ͘
sljŵĢŶĂĐŚůĂ̺кŬĂƉĂůŝŶLJŵŽƚŽƌƵƉŽ150 000km, inverteru po 240 000ŬŵŶĄƐůĞĚŶĢƉŽŬĂǎĚljĐŚ90 000Ŭŵ͘sljŵĢŶĂŵŽƚŽƌ͘ŽůĞũĞͲƉƎŝƌŽnjƐǀşĐĞŶş
ƐŝŐŶĂůŝnjĂĐĞǀljŵĢŶLJŽůĞũĞŶĞďŽŶĞũƉŽnjĚĢũŝƉŽƵũĞƚş15 000km/1roku. Model FWD - u prohlídek 15000m až 75000ŬŵŬƌĂƚƓşēĂƐŽ0,1h
ƵƚŽƌŝnjŽǀĂŶljƐĞƌǀŝƐƐŝǀLJŚƌĂnjƵũĞƉƌĄǀŽŶĂnjŵĢŶƵĐĞŶ͘
2/2
Download

Lexus NX 300h (FWD,AWD)