Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
ČERVEN
Vychází 23. 6. 2014 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase6.cz
Causa:
Mají se lidé z Prahy 6
bát změn v dopravě?
Historie:
Muzeum MHD
ve Střešovicích
Prázdniny:
Příměstské
tábory pro děti
Rozhovor:
Sport:
Beachclub
Strahov slaví
výročí 10 let
Jan Burian
Z Břevnova
na Kopaninu
editorial
Vážení čtenáři,
je tady léto a s ním i školní prázdniny. Děti odpočívají u vody, a i když
byste tam také nejraději
proleželi celé dny, musíte do práce. Čekáte na
zastávce, ale ten správný spoj ne a ne přijet.
S létem totiž přicházejí i pravidelné změny
v hromadné dopravě
– prodloužené intervaly
a méně spojů. Letos by však prázdninový provoz
neměl být tak patrný, omezení se nedotknou provozu metra ani ranní špičky autobusů a tramvají.
Po prázdninách se vše vrátí do starých kolejí, otázka však je, na jak dlouho. V dubnu příštího roku
bude otevřen nový úsek metra do Motola a obyvatelé i vedení Prahy 6 se už teď bojí, co nastane. Mají
tady pořád ještě v hlavě rok 2012, kdy ROPID, který dopravu v metropoli organizuje, překopal jízdní
řády a zrušil i některé spoje. Teď ROPID cestující
uklidňuje, nic drastického se prý dít nebude. Nezbývá než věřit a doufat. Ať už začátek léta strávíte
v práci nebo odpočinkem, dejte nám, prosím, vědět, co zajímavého se kolem vás děje.
Vaše Zuzana
Z obsahu:
str. 7
Causa: Změny v MHD
str. 10
Rozhovor s Janem
Burianem
str. 13
Historie:
Vozovna Střešovice
str. 16
Téma čtenářů:
Rekonstrukce tramvajové
trati Bělohorská
str. 17
Senioři z Prahy 6 slaví
úspěchy v pétanque
str. 24
Křížovka
str. 26
Collegium 1704 v Břevnově
str. 28
Cyklozávod pro děti
odstartuje na Ladronce
V příštím čísle:
Možnosti letních sportů
na Praze 6 – sporty +
adrenalin + koupání
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 18. 7. 2014
Časopis vychází 28. 7. 2014
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník III, vychází měsíčně.
Náklad 56 000 ks
Datum vydání červnového čísla 23. 6. 2014
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
Adresa redakce:
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
[email protected]
Redaktor:
Aleš Zavoral
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
Příjem inzerce:
Miloš Rothbauer
[email protected]
tel.: 774 582 244
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
INZERCE V6-0628
www.vase6.cz
3
aktuality
aktuality
Puškinova busta byla odhalena
M
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 6
etrovou bronzovou bustu má v Praze 6 Alexandr Sergejevič Puškin.
Odhalili ji zástupci městské části Praha 6,
Nadačního fondu Rusko-České smíšené
obchodní komory a autor díla Vladimir
Alexandrovič Surovcev v den 215. výročí narození velikána světové literatury.
Praze 6 dílo v hodnotě 830 tisíc korun
daroval Nadační fond Rusko-České smíšené obchodní komory a šestá městská
část tak neměla s pomníkem žádné výdaje. Podle dostupných údajů z Galerie
hlavního města Prahy a otevřených databází památkářů jde vůbec o první veřej-
rezidentní, návštěvnickou a smíšenou oblastí počítá návrh na zavedení
zón placeného stání, který projednali
zastupitelé Prahy 6. Pilotní projekt se
rozjede už letos na podzim. „Hlavní město nám letos představilo pilotní projekt,
který počítal se zaváděním zón jen v určitých oblastech. Praze 6 se ale podařilo
dohodnout zvětšení tohoto projektu, kdy
Zdeňka Mahlera
ně umístěnou bustu Puškina v Praze
i v republice. „Jde o první projekt vzájemné spolupráce s Prahou 6. Celkové náklady
na vytvoření a umístění busty se pohybují
kolem 1,2 milionu korun. Těšíme se, že
vzájemná spolupráce bude dále pokračovat,“ řekl Hugo Kysilka, předseda Nadačního fondu Rusko-České smíšené obchodní
komory. Bronzová busta váží 250 kilogramů, je jeden metr vysoká. „Nad bustou poeta jsem pracoval téměř jeden
a půl roku, přičemž v závěru díla mně
významně pomáhal můj syn, také sochař,“
řekl Vladimir Alexandrovič Surovcev.
Q
Jak se bude parkovat v Praze 6
S
Přednáška
jsme požadovali rozšíření zón na oblast
Tychonovy ulice, Badeniho ulice, okolí
Písecké brány a ulice Mariánské hrady.
V tuto chvíli také platí, že zóny by měly
být zavedeny u obou stanic metra A – Dejvická, Hradčanská a dále v oblasti Dejvic,
Bubenče a Hradčanské,“ řekl Jan Záruba, místostarosta Prahy 6. Další rozšíření zón je plánováno na rok 2015.
Q
S
pisovatel, scenárista a publicista
Zdeněk Mahler bude vyprávět na
besedě o svých knihách, cestách, životních peripetiích a přáních. Akce Neohlížej se, jde za námi kůň, se koná v rámci
projektu Literáti z naší čtvrti a je naplánována na 24. června od 17.00 hodin, a to v Galerii Chodník na náměstí
Svobody 1. Na stejném místě o dva dny
později, tedy 26. června od 18.00 hodin
budou vyhlášeni a oceněni vítězové interaktivní vědomostní soutěže.
Q
Přijďte se rozloučit
se školou
R
ozlučku se školou před letními
prázdninami připravil pro všechny děti Dům dětí a mládeže v Praze 6.
Slavit se bude v úterý 24. června od
15.30 do 18.30 hodin. Připraveno je
odpoledne plné her a soutěží, skákací
hrad, trampolína a další zábavný program. Vstup je zdarma.
Q
INZERCE V6-0603
VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
www.vykupnemovitostivpraze.cz
603 278 555
INZERCE V6-0602
Kampaň proti zneužívání dětí
K
e kampani Jedno z pěti se na základě výzvy Kongresu místních
a regionálních orgánů Rady Evropy
připojí hlavní město Praha. Kampaň je
zaměřena na problematiku sexuálního násilí vůči dětem a Rada Evropy ji
zahájila před čtyřmi lety. Jejím cílem je
dosáhnout toho, aby více měst a regionů
podepsalo, ratifikovalo a v praxi uplatňovalo Úmluvu Rady Evropy o ochraně
dětí před sexuálním vykořisťováním
a zneužíváním, takzvanou Lanzarotskou úmluvu. „V této souvislosti se Praha zaměří na zvyšování informovanosti
veřejnosti o tomto problému. Naším
cílem je zprostředkovat veřejnosti informace o problému sexuálního zneužívání,
o možnostech ochrany dětí před touto
trestnou činností a o možnostech pomoci,“ řekl radní Martin Dlouhý.
Q
Registry prodloužily
úřední dobu
M
agistrát hlavního města Prahy rozšířil
v odboru dopravněsprávních činností
úřední dobu registru řidičů a některých
pracovišť registru vozidel. Pracoviště registru řidičů ve Škodově paláci je pro veřejnost
otevřeno i v pátek, a to od 7.00 do 11.00 hodin, stejně má otevřeno i pracoviště registru
silničních vozidel ve Škodově paláci a odloučeném pracovišti Nad Vršovskou horou 88. Od
pondělí 2. června je navíc prodloužena také
úřední doba pracoviště registru řidičů ve Škodově paláci o hodinu ve dnech pondělí až čtvrtek, tedy až do 19.00 hodin.
Q
Výstava snímků
fotoklubu Líheň
V
ýběr fotografií z ateliérových
cvičení představí s koncem
školního roku tradiční výstava
ve Stanici techniků Domu dětí
a mládeže hlavního města Prahy v ulici Pod Juliskou. Autory
fotografií jsou děti a mládež ve
věku od 10 do 17 let. Výstava
bude k vidění ve všední dny do
konce školního roku od 15.00 do
19.00 hodin. Vstup je volný. Q
INZERCE V6-0629
'RNRSFHXzPLWR
XUÀLWÄQHXMHGH
4
www.vase6.cz
Autorizovaný prodejce 9RONVZDJHQ$XWRVDORQ.ORNRÀND&HQWUXPDV
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
5
aktuality
Knihovny budou mít
letní provoz
L
Jaroslav Duffek,
odborník na kosmetiku
z Mrtvého moře
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
Proč mám rád Prahu 6
V Praze 6 jsem se narodil, a to doslova. V Bubenči v Rooseveltově
ulici byla porodnice. Moji rodiče bydleli na Dejvické ulici a tak to tam
maminka měla nejblíž. Až do roku 1968 jsem s nimi na Dejvické bydlel.
Pak jsem Prahu 6 opustil a vrátil se sem v roce 1981. Líbí se mi tady,
že je vše „za rohem“. Příroda, kultura, sportovní vyžití, památky, ale
i gastronomie. Nyní bydlím na rozhraní Střešovic a Břevnova, do
centra je to dvacet minut. Poslední dobou jsem však nespokojen se
situací s parkováním, například v naší ulici. Přes den tu parkuje
minimálně 30 procent aut s mimopražskou značkou, a když zaparkujete
jedním kolem na obrubníku, hned vás městská policie pokutuje. A vadí
mi také úbytek stromů a nevysazování nových kolem křižovatky
Malovanka. Návštěvu bych určitě vzal na procházku do Břevnovského
kláštera, a pokud by byl v bazilice sv. Markéty koncert, tak i tam.
Je to úžasná věc a doporučuji to každému, s manželkou chodíme
pravidelně. Tak jako každý rok, se i letos těším na břevnovské posvícení,
které pořádají ve svém volném čase členové Spolku břevnovských
živnostníků. Jsem také členem a vím, že je s přípravou a s organizací
velká práce. Ale ohlasy, které chodí po akci, jsou největší odměnou.
etní provoz zavádí od pondělí 7. července do neděle 31.
srpna pobočky Městské knihovny. Jak má která knihovna v létě otevřeno se zájemci dozví na webových stránkách
www.mlp.cz/cz/novinky/882-prazdniny-2014-s-knihovnou. Čtenáři navíc musí počítat s tím, že od 28. července do 10. srpna budou všechny pobočky knihovny
uzavřené. Vypůjčené knihy však bude možné po celou
dobu vracet v Ústřední knihovně nebo do biblioboxu
pobočky Opatov. Přes léto také bude fungovat prodloužená výpůjční lhůta.Stačí si něco půjčit v době od 16. června
do 25. července a datum vrácení vždy vyjde na datum až po
prázdninách.
Q
Formule a letadla
v OC Šestka
M
ilovníci letadel mohou od 26. června do 20. července
vyrazit do Obchodního centra Šestka. Na své si letos
poprvé během čtvrtého ročníku akce Na letadla zblízka
přijdou i obdivovatelé závodních formulí, výstava nese podtitul Pilot vs. Pilot. K pozorování letadel doporučují organizátoři přijít od 26. do 28. června, kdy se bude opravovat
hlavní ranvej na Letišti Václava Havla Praha a letadla budou
přistávat na tu vedlejší, tedy právě u centra Šestka. Předem
bude možné si časy příletů a odletů najít na www.prg.aero.
Celá akce je zdarma.
Q
INZERCE V6-0631
Mají se lidé bát
změn v dopravě?
Nekonečné čekání na zastávce na spoj, který ne a ne přijet.
Tak může vypadat realita na zastávkách tramvaje, metra či
autobusů v Praze 6. Letní prázdniny totiž rok co prodlouží
intervaly v městské hromadné dopravě. Zatímco tahle
nepříjemnost po prázdninách zmizí a vše zase bude při
starém, na obyvatele Prahy 6 se možná valí mnohem větší
a zásadnější dopravní změny. Přijít by měly s dokončením
nového úseku metra do Motola, které je naplánováno na
duben příštího roku.
K
dyž se v březnu objevily v médiích
a na sociálních sítích materiály, které ukazovaly seznamy, jak se změní doprava v Praze, co bude zrušeno a co
pojede jinam, ROPID, který hromadnou
dopravu v metropoli organizuje, je odmítl s tím, že nejde o žádné oficiální návrhy,
a že informace jsou nepřesné a zavádějící.
A slíbil, že s šestou městskou částí bude
o možných změnách, které by se cestujících dotkly, jednat. V materiálech, ke kterým se ROPID nehlásí, jsou obsaženy poměrně zásadní změny, kromě jiných tras
i rušení některých linek.
„Nikdo zatím přesně neví, jaké změny
v MHD organizátor dopravy, společnost
ROPID plánuje. Praha 6 společnost ROPID již vloni o předložení návrhu změn
požádala. Zatím ale nemáme nic. Jen ujištění, že žádný konkrétní a definitivní plán
ještě není na stole a slib, že žádné změny
ROPID nepustí, bez toho aniž je s Prahou 6 předem projedná,“ poznamenává
místostarosta Prahy 6 odpovědný za oblast dopravy Jan Záruba (ODS).
Podle Filipa Drápala, tiskového mluvčího ROPIDU, se momentálně pracuje na
nejrůznějších analýzách, zopakoval však,
že konkrétní návrhy na papíru společnost
nemá, vše se má projednávat až v závěru
roku. Linka metra A do Motola má být
podle posledních plánů spuštěna v dubnu
2015. V Praze 6 budou hned tři nové zastávky Bořislavka, Veleslavín a Petřiny.
Filip Drápal připouští, že ke změnám
dojde, cestující však uklidňuje, novinky
nebudou podle něho nijak drastické. „Každé prodloužení metra samozřejmě logicky znamená nějaké úpravy na povrchové
dopravě, vždy to tak bylo. Konkrétní změny ale v tuto chvíli jasné nejsou a první,
kdo se je dozví, budou městské části. Ty je
budou moci připomínkovat a teprve poté
se vytvoří finální návrh, půjde o kompromis mezi městskými částmi,“ tvrdí mluvčí
ROPIDU Filip Drápal.
Jenže v Praze 6 mají pořád ještě v paměti to, co se stalo před dvěma lety,
kdy došlo k velmi rozsáhlým změnám
v městské hromadné dopravě v hlavním
městě. „To, co změny v MHD předvedly
občanům v září 2012 v některých oblastech a u některých spojů, masakr skutečně byl. Příkladem za všechny může být
tehdejší zrušení přímé linky přes Strahov. Cestující tehdy museli přebíhat z jedné zastávky na druhou a nastupovali do
stejného autobusu, který si jen na displeji
změnil číslo. Praha 6 si to rozhodně líbit
nenechá a o všech plánovaných změnách
budeme chtít dopředu vědět a s občany
o nich jednat,“ doplňuje místostarosta
Jan Záruba.
Q
INZERCE V6-0606
6
www.vase6.cz
www.vase6.cz
7
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
PROFIL
causa
politika
Názory politických stran na změny v dopravě po zprovoznění nové trasy metra
Doprava na Praze 6 se nesmí zhoršit
Mgr. Ondřej Kolář,
předseda TOP 09
Praha 6
J
ak se nám bude cestovat poté, co se
otevřou nové části metra? Plány na
budoucí změny v městské hromadné
dopravě vyvolávají diskuse a obavy. Spo-
lečnost ROPID, která organizuje pražskou
dopravu a změny připravuje, zatím nic oficiálně nepotvrdila. TOP 09 na Praze 6 ale
celé jednání o novinkách v pražské MHD
sleduje a nedopustí, aby se kvalita dopravy zhoršila.
Odpovědní pracovníci magistrátu i zástupci společnosti ROPID nás ujistili, že
konkrétní změny v dopravě se zveřejní
na podzim letošního roku. A navíc v tak
dostatečném předstihu, aby se k nim
městské části, kterých se dotknou, mohly vyjádřit. Rozhodně odmítáme všechny
změny, které by zhoršily pohodlí občanů
Prahy 6. Kvalita a četnost dopravních spojení naší městské části musí zůstat zachována. Jsme například proti zkrácení trasy
autobusové linky 174 nebo výraznému
prodloužení intervalů tramvajových linek
na Petřiny.
O budoucích změnách chceme debatovat s těmi, kterých se nejvíc dotýkají.
Jakmile budeme znát oficiální návrh změn
v hromadné dopravě, uspořádáme setkání s občany. Připomínky zapracujeme do
stanoviska městské části a budeme prosazovat a akceptovat pouze ty změny, které
nezhorší kvalitu dopravy na Praze 6.
Q
Doprava v Praze 6 se musí zlepšit!
Ing. René Pekárek, CSc,
místostarosta
MČ Praha 6
P
o letech diskusí, příprav a samotné
výstavby se přiblížil konečně okamžik, kdy konečně v dubnu 2015
budou do provozu uvedeny nové stanice
metra „Bořislavka“, „Nádraží Veleslavín“,
„Petřiny“ a „Nemocnice Motol“. To zcela
zákonitě přinese poměrně rozsáhlé změny
v síti povrchové hromadné dopravy.
Nikdo ale dosud zatím, bohužel, přesně
neví co hlavní město, respektive ROPID,
který je zodpovědný za projektování hromadné dopravy v celé Praze, připravuje.
Většina z nás si velmi dobře pamatuje,
co ROPID s požehnáním hl. města provedl v září 2012 a to bez jakéhokoliv
projednání s městskou částí, přes naše
protesty a proti vůli převážné většiny
Pražanů. V poslední době je, skoro pravidlem, že ROPID připravuje změny linkového vedení v neveřejném režimu. Už před
více než rokem a dále opakovaně jsme
požadovali nejen po ROPIDu, ale i po hl.
městě, projednání uvažovaných změn
MHD po uvedení metra do provozu. Jediná reakce ROPIDu je opakované ujištění,
že dosud není dohotoven žádný konkrétní
plán a slib, že vše bude projednáno včas,
ale až nastane „ta správná chvíle“. Podle
získaných informací máme pocit, že nás
ROPID záměrně o svých záměrech informuje zkresleně (mluví o pracovních
verzích, vyhodnocování průzkumů atd.).
To pak vede k tomu, že po oficiálním vyhlášení změn není již dostatek prostoru a vůle
k diskusi o nich. Zásadně nesouhlasíme
s tím, co proniklo do médií, se zkrácením
autobusové linky 174 z Motola pouze
Na Vypich. Linka tvoří páteřní obsluhu
od Hradčanské přes Břevnov. Břevnovská
kotlina by tak byla závislá pouze na jedné
lince (dnes 180), se všemi nevýhodami,
z toho plynoucími. Proto jsme zahájili
i jednání s dalšími MČ, které by byly
podobnými změnami také postiženy.Určitě si nenecháme líbit postup, který by
neumožnil projednat uvažované změny,
a určitě chceme, aby o nich bylo jednáno s občany.
Q
Co nám v MHD připravila pravice
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
JUDr. Ivan Hrůza,
zastupitel
MČ Praha 6
P
řestože již dva roky vznášíme požadavek, aby bylo ve spolupráci
s MČ P6 včas zpracováno napojení
povrchové MHD na nové stanice metra A,
odpovědná organizace města ROPID dosud mlčí. Podle médií má po zprovoznění
další části metra A, na jaře v roce 2015,
přijít Břevnov a jeho obyvatelé o autobusovou linku 174, která má být ze strany
8
www.vase6.cz
Motola zakončena na Vypichu. Proslýchá
se rovněž, že má dojít i ke snížení kapacity tramvajového provozu v oblasti Petřin
a možná i jinde. Pokud ale dojde po zprovoznění metra k radikální redukci povrchové dopravy, pak se situace veřejnosti
na řadě míst významně zhorší a komfort
cestování se sníží. Z radnice velké Prahy se nechali slyšet, že se musí šetřit,
protože náklady na provoz prodloužené
trasy metra budou činit ročně 480 milionů Kč. Lze se ale důvodně domnívat, že
nežádoucí zásahy do povrchové dopravy
mají souvislost především s problematickým hospodařením dopravního podniku
a chybnou politikou pravicových garnitur
vládnoucích v Praze s asistencí ČSSD, či
dříve zelených nebo dalších stran. Aféry
jsou notoricky známé, a proto nepovažuji za potřebné je znovu připomínat. Je
smutnou skutečností, že až na výjimky
nejsou viníci zjišťováni a postihováni,
škoda není vymáhána. Pravice nás již nyní připravuje na jedinou terapii, kterou
zná, tedy další privatizaci majetku Dopravního podniku hl. města Prahy v kombinaci se smrtícím zvyšováním jízdného
MHD. Mnozí z nás máme již první zkušenosti se zhoršením obslužnosti území,
v němž se má podle všeho pokračovat.
Pokud se v podzimních volbách nepodaří
dosáhnout zásadní obměnu politických
struktur a jejich koncepcí ve vedení města, hrozí nám, občanům využívajícím
MHD, že budeme mít situaci horší než
dnes.
Q
politika
Žádný „masakr“ v Praze 6 nedovolíme!
Mgr. Jan Záruba
místostarosta
MČ Praha 6
P
rázdninový provoz pražské hromadné dopravy je už v plném proudu.
Prodloužené intervaly, méně spojů
a různá další omezení MHD pro všechny
cestující. Přes léto, kdy v Praze 6 nejsou například vysokoškoláci a ostatní lidé jsou na
dovolené a s vědomím toho, že jde o dočasné omezení, se s tím ještě dokážeme smířit.
Jenže na obzoru je už další časovaná
bomba! Začátkem dubna příštího roku by
se totiž měla otevřít prodloužená linka me-
tra A do Motola. A nikdo zatím přesně neví,
jaké změny v MHD organizátor dopravy,
společnost ROPID plánuje.
Praha 6 společnost ROPID již vloni
o předložení návrhu změn požádala.
Zatím ale nemáme nic. Jen ujištění, že
žádný konkrétní a definitivní plán ještě
není na stole a slib, že žádné změny ROPID nepustí bez toho, aniž je s Prahou 6
předem projedná.
Poprvé tak o nich letos v březnu informovala až média a vyvolala mezi občany
zděšení. Pro Prahu 6 jsou některé v zásadě nepřijatelné. Odmítáme například
možné zakončení autobusové linky č. 174
směrem z Motola už na Vypichu. Tím by
mnoho lidí v této oblasti, dále na Břevnově
a v Dejvicích zůstalo bez jednoho autobusového spoje v těchto oblastech.
Hlavní město říká, že se v Praze 6 po
otevření metra plánují změny, ale ne-
půjde prý o žádný „masakr“. To co ale
změny v MHD předvedly občanům v září
2012, v některých oblastech a u některých spojů, masakr skutečně byl. Příkladem za všechny může být tehdejší zrušení
přímé linky přes Strahov. Cestující tehdy
museli přebíhat z jedné zastávky na druhou a nastupovali do stejného autobusu,
který si jen na displeji změnil číslo. Sjednocení zastávky linek 143 a 191 stále není
vyřešeno a teď znovu slibuje, že toto vyřeší
nejdříve po dokončení oprav stropní desky
metra Dejvická. Ta má být opravená do konce července.
„Vždyť to jede jinam!“, hlásala tehdy rádoby vtipná kampaň, ale občany dokázaly
předem neprojednané změny a zmatek pořádně naštvat. Praha 6 si to rozhodně líbit
nenechá a o všech plánovaných změnách
budeme chtít dopředu vědět a s občany
o nich jednat.
Q
Tramvají na Evropské ubude
Petra Kolínská,
zastupitelka Strany
zelených
P
rahu 6 čeká zásadní změna. Zprovoznění nových stanic metra ovlivní život téměř každého obyvatele
naší městské části. Pro mnohé však
bude překvapením, že to nebude změna k lepšímu. Metro paradoxně zhorší
kvalitu cestování pro ty, kdo bydlí v okolí
Evropské. Výrazně omezen totiž bude
počet tramvajových spojů. Hlavní město
si zkrátka nemůže dovolit udržovat dva
paralelní systémy veřejné dopravy v plné
parádě. Nesouhlas vedení místní radnice
(ODS a ČSSD) na tom těžko něco změní.
Je spíše s podivem, že dopady zprovoznění metra na celkovou organizaci dopravy řeší hlavní město i radnice Prahy
6 až nyní. U projektu za 25 miliard bych
předpokládala včasnější a pečlivější promýšlení jeho kladů a záporů. Proč ke
zhoršení dopravní dostupnosti dojde?
Rozestupy mezi stanicemi metra jsou
logicky větší než mezi tramvajovými.
Využití nových stanic komplikuje i fakt,
že jsou hodně hluboko. Navíc na trase
Vítězné náměstí – Motol bude jezdit
s největší pravděpodobností pouze každá druhá souprava, tzn. intervaly budou
8 minut a delší.
Hlavní město Prahy nemá žádnou ucelenou dopravní koncepci, kterou by v rozumných intervalech vyhodnocovala a aktualizovala. Dopravní projekty se realizují
nahodile a na výsledku je to znát.
Q
AUTOINZERCE
Hledáte aktuální informace z vašeho bydliště?
www.vase6.cz
… prostor pro vaše
názory, blogy a témata
Chcete inzerovat v časopisu Vaše 6 nebo na www.vase6.cz?
kontaktujte manažery inzerce Pavla 775 940 614 nebo Miloše 774 582 244
osobnost Prahy 6
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV JANA BURIANA A DIVADLO ARCHA - KRYŠTOF HAVLICE
Žil na Hradčanech a Malé
Straně, velký vztah má
k Břevnovu a před několika
lety s rodinou „zakotvil“
v Přední Kopanině. Písničkář
Jan Burian stíhá spoustu
profesí najednou, v létě
se vydá na Island, kam
už řadu let jezdí dělat
průvodce turistů, dopisuje
knihu a chystá novou
desku. A rád se vrací do
břevnovského Kaštanu.
„Mám Kaštan moc rád, je
to jedna z nejdůležitějších
pražských alternativních
scén a Břevnovu hrozně moc
sluší,“ říká známý muzikant.
● Žijete s rodinou v Přední Kopanině,
jak jste si místo k bydlení vybral?
Když jsme hledali bydlení, chtěli
jsme zůstat v Praze 6, předtím jsme
bydleli v Břevnově. A v Kopanině jsme
našli byt. Je tam hezky, před domem
máme louku. Já jsem bydlel skoro celý život na Hradčanech, chvíli na Malé
Straně, pak zase zpět na Hradčanech.
Ale do školky jsem chodil do Břevnova,
skoro jako všechny moje děti, ty chodily
do Břevnova i do základních škol, a studoval jsem gymnázium Jana Keplera,
moje žena žila na koleji na Kajetánce.
osobnost Prahy 6
Islandský
„fanatik“
z Přední Kopaniny
Jsme všichni nějak s Břevnovem srostlí. Je to pěkná čtvrť, lidská a určená
opravdu k bydlení, na rozdíl od některých jiných pražských čtvrtí. Všechno
Letos Janu Burianovi vyšel
dvoudeskový komplet Jan Burian:
Dvacet let v Arše. Na scéně
divadla se objevuje každý rok,
oslavil tam koncertem
i své narozeniny
10
www.vase6.cz
je blízko, obchody, služby. Bydlelo se
nám tam pěkně, ale nebyl to náš byt
a chtěli jsme mít vlastní. Ale ani v Kopanině mi nic neschází, z okna pozoruji
srnky, zajíce, bažanty, letadla...
● Někoho by možná odradilo bydlet
v bezprostřední blízkosti letiště... Jak
jste si zvykali?
Mně to připadá dokonce docela zábavné pozorovat, jak letadla startují
a přistávají asi pět stovek metrů od našeho domu. Věděli jsme, do čeho jdeme,
když jsme se tam stěhovali, mysleli si
naopak, že to bude horší. Co mi však
vadí velmi, je špatná, stále se zhoršující
veřejná doprava a přístup letiště. O víkendu k nám například dlouhé hodiny
vůbec nejede autobus. A tak když dcera
nebo žena jedou domů autobusem, musí jet na letiště. Tam ovšem, když pojedu na parkoviště podruhé za den, chtějí
po mně stovku. Když zastavím a naberu někoho jen tak a chytnou mě, zaplatím pokutu. To považujeme za vrchol
arogance a neochoty vyjít vstříc obyva-
telům, kteří v okolí snášejí hluk letadel
a často i přítomnost nevychovaných
pasažérů a jejich příbuzných, kteří na
ně čekají na zakázaných místech, aby
ušetřili a chodí si ulevovat před našimi
okny, protože netuší, že existují veřejné záchodky. Myslím, že by nikomu nic
neudělalo, kdyby nám dovolil vyzvednout členy své rodiny a neplatit při tom
za parkování, když neparkuji.
● Vám se ale může blízkost letiště
i dost hodit, když vyrážíte na cesty do
světa a děláte průvodce. Portugalsko,
Chile, baltské ostrovy a zejména Island. To jsou „vaše“ země.
Výhoda to sice je, ale problém mám zase s tím, že se nemám jak dostat z letiště
domů. Taxikáři mě totiž nechtějí vozit,
nejsem pro ně zajímavý zákazník a nebo mě svezou a hned mi dojde, že jsem
v České republice mezi hulváty.
● Jak jste se ale vy, muzikant, dostal
k průvodcování po světě?
Úplně původně jsem objevil Island.
Někdy v roce 1980 tam vyjela náhodou
moje matka (spisovatelka Zuzana Kočová, pozn. red.) na devizový příslib a s ruskou mapou. Ale ona potom zemřela a já
jsem, když se otevřely hranice, toužil po
tom podívat se, kde to vlastně byla. Tím
to začalo. Napsal jsem o Islandu knihu
a začalo se mi po něm stýskat. Nejdřív
jsme na Islandu natočili dokument pro
televizi a pak mi kamarádi nabídli, jestli
nechci začít provádět. Musel jsem se ale
to řemeslo naučit, chvíli to trvá a není to
jen tak. A už to dělám patnáct let.
● Kam se chystáte letos?
Na dva týdny právě na Island, tam
lítám tak pětkrát do roka. A napřesrok
v červnu chystáme dva velké zájezdy do
Portugalska.
● Jaký je Island?
Základní věcí je, že tam je úplně jiný vztah člověka k přírodě, lidé se tam
naučili žít s ní dohromady, i když mají
daleko těžší podmínky než u nás. Tudíž
i mezilidské vztahy jsou úplně rozdílné.
Je to ostrovní země, lidé mají k sobě blíž,
chovají se k sobě jinak. Island je také velmi kulturní země, jsou tam dlouhé zimy
a jak říkají někteří místní, buď se během
nich upijete, nebo založíte rockovou kapelu.
● A napadne vás alespoň malá podobnost mezi Islandem a Českem?
Nic mě nenapadá. My jsme odlišní.
Když je na Islandu někde cedulka zákaz
vstupu kvůli riziku uhoření, což se na Islandu může stát, protože jsou tam sirné
prameny a krátery, tak Islanďana by ani
nenapadlo tam chodit. Čech by se tam
i přes zákaz vydal, přece aby zjistil, proč
že to vlastně může uhořet. Jsou to velké
rozdíly v mentalitě. Ale společné máme
asi to, že obě země jsou docela kulturní.
● Chtěl byste na Islandu někdy trvale
žít?
Ne, to ne, já patřím sem, jsem závislý
na češtině. Ale baví mě tam jezdit. A stejný vztah mám poslední dobou k Portugalsku, tam už jezdím deset let. A to je zase
úplně jiná země. Protipól jak k Česku,
tak k Islandu. V Portugalsku se učíte víc
si vychutnávat život, víc se otevřít, nebýt
ve spěchu, uvědomit si každý okamžik života. To umějí Portugalci výborně.
● Chystáte se objevit nějakou další zemi?
Mě baví spíš jezdit pořád do stejných
zemí a objevovat je pořád víc a víc do
hloubky. To je pro mě pozoruhodnější než
nějaký povrchní turismus. Třeba před
několika lety na Islandu jsme stáli frontu
v kavárně a přistála tam zaoceánská loď
asi s patnácti stovkami Japonců. Jeden
ten Japonec se na mě ve frontě na kávu
otočil a zeptal se: Nevíte, prosím, v jaké
jsme zemi? Tohohle turismu se já prostě bojím. Není v lidských silách poznat
celý svět, nebo alespoň v mých silách to
není. To se radějši budu dozvídat víc a víc
o místech, která už trochu znám.
● Je v plánu nějaký další cestopis?
Příští rok vyjde moje kniha o Islandu,
ale bude to už starší cestopis, doplněný
o řadu mých fejetonů, které jsem od té
doby napsal.
● Co je Klub islandských fanatiků?
To je taková organizace, kterou jsem
kdysi založil. Chodili za mnou lidé třeba na koncertech a chtěli, ať jim řeknu
něco o Islandu. Tak mě napadlo, že je
seznámím a mohou si to říkat mezi sebou. A povedlo se, klub funguje, schází
se, brzy bude mít každoroční sraz a mě
tam nepotřebují. Ale organizace je to
otevřená, přidat se může každý. Organizují pravidelně zajímavé kulturní akce,
přednášky. Jsou na internetu.
● Máte čtyři děti, jdou ve vašich stopách?
Tři starší jsou umělci a nejmladší dcera
je středoškolačka. Synové jsou muzikanti a starší dcera skončila režii na DAMU
a režíruje v Plzeňském divadle. Těší mě,
že dělají to, co je baví a zajímá. Na druhou
stranu mě to ale děsí. Protože živit se v této zemi jako umělec, není nic lehkého.
● Spolupracujte profesně se syny?
Když mají na mě náladu a čas, tak ano.
Jsou mladí a energičtí, mají nápady a spolupracuje se nám dobře. Takže jsem rád,
když si ten čas na mě udělají.
Muzikant, moderátor,
spisovatel, ale i průvodce.
To je Jan Burian. Už patnáct
let jezdí na Island jako
průvodce turistů
www.vase6.cz
11
● I když v Břevnově už nebydlíte, vracíte se sem docela často, pravidelně
vystupujete v Kaštanu. Jaký k němu
máte vztah?
Mám Kaštan moc rád, od té doby, co
to tady provozuje Unijazz, je to opravdu velký kulturní stánek, kde se toho
tolik děje. Je to jedna z nejdůležitějších
pražských alternativních scén a Břevnovu hrozně moc sluší. My tady vystupujeme s Osamělými písničkáři, je nás
asi třicet, a pravidelně konfrontujeme,
co je v písničkářské profesi nového. Je
to moc pěkný spolek, hrajeme v Kaštanu každý měsíc a bereme ho jako mateřské sídlo.
● Proč ale Spolek osamělých písničkářů? Cítíte se snad být osamělý?
Ale ne, ta osamělost nespočívá v tom,
že bych se cítil být sám. Každý umělec
je ale osamělý ve své tvorbě, podstata
písničkářství totiž není udělat hit, ale
udělat to, co chcete vy a potom naučit publikum, aby to vnímalo. Takže písničkář
je osamělý v tom, o co se snaží, ne že by
kolem něj nebyli blízcí lidé.
● Letos vám vyšel dvoudeskový komplet Jan Burian: Dvacet let v Arše. Co
na něm lidé najdou?
Deska vyšla v březnu a je to vlastně
taková vzpomínka na dvacet let jednoho
historie
projektu. Každý rok se totiž objevuji na
scéně divadla Archa. Navíc je toho součástí i DVD ze špičkového koncertu, asi
mého životního, který jsem měl k padesátinám a hraji tam aranžované písně se
starším synem. Asi je to poprvé a naposledy, co jsem vydal DVD.
● A chystá se také album Jiná doba.
Album se připravuje, texty jsou hotové a předpokládám, že během podzimu
album s mladším synem natočíme.
● Jste sice známý hlavně jako muzikant, ale profesí stíháte strašně moc.
Kromě průvodcování a moderování také píšete, točíte dokumenty. Není toho
nějak moc?
Ty všechny žánry, do kterých zkouším
proniknout jsou takové pokusy ohmatat
si prostor, kde jsem ještě nebyl. Nedá se
říct, že by mě něco bavilo víc a něco méně. Píšu teď knihu, dělám rozhlasový
pořad o portugalské kultuře, pracuji na
desce, těším se na zájezd... Nejdůležitější
je, aby člověk měl pocit, že to, co dělá má
smysl. Já o tom sice celoživotně pochybuji, ale snažím se.
● Nikdy jste od těch profesí nechtěl
utéct a dát se na něco úplně odlišného?
Nemám kam utéct, narodil jsem se
proto, abych dělal to, co dělám. Pořád mě
to těší, jinak bych to nedělal.
● Máte ještě další plány na léto, kromě
průvodcování na Islandu?
Čeká mě operace kyčlí, takže můj hlavní plán je uzdravit se. To je, myslím, docela dobrý plán.
Q
V
Oblíbeným místem známého
písničkáře je také Portugalsko.
Líbí se mu, jak si tady lidé
umějí vychutnávat život
INZERCE V6-0630
3DUWQHŐL
Úctyhodných 105 let už
stojí vozovna Střešovice.
Stavba trvala jeden jediný
rok, a tvořily ji původně tři
haly. Postupně se rozšiřovala
a jako vozovna fungovala
přes osmdesát let. Až poté se
změnila na Muzeum MHD.
Exponáty, které vypovídají
o tom, jak se v metropoli
cestovalo, si mohou lidé
prohlédnout dodnes.
6RXWėæ
S PRAHY 6
PE
PES PRAHY 6
SUiYė ]DĉtQi
ozovna byla uvedena do provozu
24. října 1909, hned ten den z ní
bylo vypraveno prvních dvanáct
vlaků na linku číslo 11. Celkem bylo do
tří hal možné na patnáct kolejí umístit
až 75 vozů. Charakteristická byla pro
střešovickou vozovnu dřevěná střešní
konstrukce podepřená dřevěnými sloupy. Po několika letech, v roce 1923, přibyla ve střešovické vozovně další hala
pro 35 vozů a i ta měla zajímavou střešní
konstrukci, byla dřevěná, sedlová a tvořila ji prkénka a slabé trámky. Ten samý
rok přibyla ještě hasičská zbrojnice.
Vozovna Střešovice byla místem, kde
se garážovaly trolejbusy nejstarší pražské trolejbusové linky, která jezdila ke
kostelu svatého Matěje. Zkušební trolejbusový provoz začal v červnu 1936,
pravidelný potom o pár týdnů později.
V červenci 1959 byla však linka zrušena.
Zajímavostí vozovny bylo i to, že měla
zvláštní bezpečnostní kolej, která končila v písku a byla na ni trvale přestavěna
Dopravní skvosty
parkují ve Střešovicích
výhybka. Díky tomu bylo možné zastavit
vůz, který by samovolně vyjel z vozovny.
Mělo to reálný základ, jednou se tady
špatně zabrzděný vlečný vůz skutečně
rozjel a jen s velkým štěstím nedošlo
k žádné tragédii.
Na rozdíl od jiných, byla vozovna zachována téměř v původním stavu, v roce
1991 byla budova vyhlášena technickou
památkou. Vidět to mohou návštěvníci
muzea Městské hromadné dopravy, na
které byla vozovna přeměněna v roce
1993. Vybrat, který z padesáti vystavených exponátů je nejcennější, je téměř
nemožné. „Cenné jsou všechny, nejstarší
je vůz koňky z roku 1886, zajímavé jsou
tramvaje z přelomu století, ale každý exponát má svoji historickou hodnotu,“ vysvětluje Milan Pokorný, vedoucí jednotky muzea Historická vozidla.
Novinkou letošní sezony, která kvůli
opravám začne až v červenci, bude vystavená dvounápravová tramvajová souprava, která byla upravena tak, jak vypadaly
tramvaje v Praze v době protektorátu.
„Tramvaj je zatemněna proti leteckým
útokům,“ říká Milan Pokorný.
Další skvosty na svoji chvíli ještě čekají v depozitáři, obnova historických
vozidel tady probíhá prakticky nepřetržitě, bojují zde však s nedostatkem místa, vyřešit by to měla výstavba nového
depozitáře. Ukryt zraku veřejnosti je
zatím třeba autobus Škoda 506s z roku
1929, trolejbus Praga z roku 1936 nebo
autobus Ikarus či dva vozy metra.
Sezona muzea končí 17. 11. a otevřeno je
o víkendech a svátcích. Komu statická prohlídka vozů nestačí, může se svézt nostalgickou historickou soupravou linky č. 91. Q
INZERCE V6-0640
=DUHJLVWUXMWHVYpKRPD]OtĉNDQD
www.pesprahy6.cz
DY\KUDMWH]DMtPDYpFHQ\
PRGHUQtFKGRPĪ Praha 6-Lysolaje, ul. Dolina
5HJLVWUDFHRG
12
‡Moderní rodinné bydlení 10 minut jízdy od stanice metra Dejvická.
‡'RNRQþHQtGRPĤQDNOtþQHERGRNRQþHQtNXSXMtFtPYHYODVWQtUHåLL
‡'RP\RYHOLNRVWLNNVSR]HPNHPRGP2.
1DYåWLYWHGRNRQĀHQìY]RURYìGĪP
www.vase6.cz
6RXWėæQtKODVRYiQtSUREtKiRGGR
www.praha6.cz
www.pesprahy6.cz
Tel.: +420 602 104 100
13
www.muj-dum-muj-hrad.cz
www.vase6.cz
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV JANA BURIANA A DIVADLO ARCHA - KRYŠTOF HAVLICE
osobnost Prahy 6
téma
auto – moto
Kde si v létě pochutnat?
Co třeba na zahrádce?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO CALVERA
Přesunout se z ulic Prahy 6 do Mexika a nemuset kvůli tomu trávit
hodiny v letadle? Pokud rádi cestujete za místními specialitami,
nemusíte se vydávat až do Střední Ameriky, stačí vyrazit na
Ořechovku. Místní restaurace Calvera nabízí mexické speciality,
v létě navíc na venkovní zahrádce.
M
ezi největší hity mexické
restaurace,
která sídlí přímo
v budově Kina Ořechovka,
patří v létě saláty, chilli con
carne a letošní novinka –
vegetariánská
quesadilla.
„Oblíbená je i ta masová, teď
jsme však nově zařadili sýrovou a je vidět, že jsme se
hostům trefili do chutě,“ říká
provozovatel restaurace David Žák s tím, že k pití si mohou návštěvníci restaurace
objednat kromě tradičních
O provozování letní venkovní předzahrádky musí restauratéři vždy požádat majitele pozemku, na který chtějí
během teplých měsíců stolky
a židle umístit. Může to být
buď městská část, nebo Technická správa komunikací.
V obou případech je třeba
podat si žádost o pronájem
prostor. Pro předzahrádku na
pozemku ve správě Technické
správy komunikací si ji zájemci mohou stáhnout přímo na
webových stránkách www.
tsk-praha.cz, pokud jde o po-
nápojů i oblíbené míchané
koktejly nebo domácí ledový
čaj. „Nabídku jídel a nápojů na léto nemusíme nijak
zvlášť upravovat, protože
i v ostatních měsících máme
na jídelním lístku zeleninové
a těstovinové saláty, kterým
lidé dávají v teple přednost.
Proto je jen častěji zařazujeme do poledního menu,“ vysvětluje David Žák.
Poobědvat na Ořechovce mohou hosté buď uvnitř
stylově zařízené restaurace,
Kratší dovolená
vlastním autem
Čas letní dovolené je bezpochyby tady.
Trendem posledních let, který plyne
z celkové ekonomické nálady, jsou kratší
dovolené vlastním autem. Ústřední
automotoklub (ÚAMK) pro letošní sezonu
očekává další meziroční nárůst takových
cest. Jen do tří Čechy nejnavštěvovanějších
zemí (Chorvatsko, Slovansko, Itálie) dle
ÚAMK vyjede přes dva miliony Čechů.
Aby se dovolená
nestala utrpením
INZERCE V6-0651
nebo na venkovní zahrádce.
„Zahrádku máme vždy co
nejdéle to jde, podle počasí,
a zájem o posezení venku je
velký. Pokud je na zahrádce
místo, hosté se raději posadí tam než uvnitř. Jakmile
po zimě začne být teplo, zahrádka se zaplní,“ popisuje
David Žák a doplňuje, že občas hosté mohou atmosféru
Mexika nasát ještě o něco víc,
protože se zde nepravidelně
konají mexické večery s živou
hudbou.
zemek patřící městské části,
jsou informace k nalezení na
webových stránkách www.
praha6.cz.
Žadatel musí doložit, například kolik metrů čtverečních
si chce pronajmout, na jak
dlouho a dodat musí i plánek.
Je třeba totiž mimo jiné zachovat třeba šířku chodníku, aby
byl normálně průchozí, i když
na něm přes letní měsíce bude
umístěna restaurační předzahrádka.Ta může být zpravidla
v provozu do 22.00 hodin. Q
INZERCE V6-0641
Pro většinu z nás se jedná o stěžejní dovolenou celého roku. Těšíme se na čas
strávený s rodinou, přáteli
a především zasloužený odpočinek (ať již aktivní či pasivní). A proto, pokud jste se
i vy rozhodli jet na dovolenou
po vlastní ose, je na místě
věnovat vašemu vozu před
cestou adekvátní pozornost
a péči. Nikdo jistě netouží
místo odpočinku řešit „někde“
v neznámém servisu svítící kontrolku, popř. problém
elektronického řízení nebo
dokonce ohrozit sebe a své
spolujezdce na zdraví. Navíc
pokud se tomu dá v mnoha
případech předejít rozumnou
prevencí.
Efektivní a cenově
přijatelný
Před každou delší cestou,
nebo v případě zásadní změny
v jízdním režimu vašeho vozu
se doporučuje provést kontrolu celkového stavu vozu. Typické jsou otázky typu: Kam
s ním? Má to smysl? Nejsou to
vyhozené peníze? Prohlídne to
někdo pořádně?
Dnes je na trhu předimenzovaná síť autorizovaných
servisů, která je vázána poviností plnit náročné standardy
výrobců. Takový servis mnohdy nemá prostor pro cenově
14
www.vase6.cz
přijatelné služby a jakákoliv
maličkost je citelným zásahem
do vašeho rozpočtu.
Oproti tomu má relativně
silné zastoupení síť nezávislých autoservisů a opravců
nabízejících kvalitní a efektivní opravy za dostupné ceny. Relativní novinkou je, že
v takových servisech lze bez
obav servisovat také vaše nová
vozidla. Díky blokové výjimce
se nemusíte obávat ztráty záruky.
si nechte provést dezinfekci
klimatizačního systému. Dále
pak kontrolu množství chladicího média v klimatizačním
systému, jehož přirozený pokles způsobuje nižší, nebo žádný výkon chladicího účinku.
Legislativa nuda je...
Nezapomeňte na kontrolu
povinné výbavy vozu a kontrolu platnosti a přítomnosti
všech potřebných dokladů,
zejména ŘP, STK, emise. Nakonec nepodceňte plánování
cesty a zjištění si případných
odlišností v pravidlech silničního provozu v destinacích,
které jsou součástí vaší trasy.
Přejeme pohodovou cestu
i celou vaši dovolenou!
Q
Na co nezapomenout
při přípravě
automobilu před
delší cestou:
1. celková kontrola vozu
2. přibalit 1 litr vhodného
motorového oleje
3. kontrola popř.
dezinfekce klimatizace
4. kontrola povinné výbavy
dané země a dokladů
5. plán trasy a případných
alternativ
6. přehled dálničních
poplatků
7. emisní známku
INZERCE V6-0608
Telefon: +420 606 755 863
E-mail: [email protected]
Kdo maže, ten jede
Jedno z nejdůležitějších
pravidel přípravy vozu na delší cestu je (hned po celkové
kontrole automobilu) přibalit
s sebou 1 litr vhodného motorového oleje. Zdánlivě snadný
úkol se ovšem rázem mění
v jeden z nejspornějších okamžiků a to nejen v cenách motorových olejů (napříč trhem),
ale i v daných specifikacích.
Mnohdy by se motorové oleje
daly přirovnat k vínu – cena
neudává použitelnost a kvalitu. Přitom dnes u moderních
motorů (zejména u dieselových) je kvalita oleje a především použití správné třídy
a specifikace zcela zásadní.
Teplo má být
u moře, ne v autě!
Na cestě za letní dovolenou
jistě oceníte funkci klimatizace. I ta si zaslouží pozornost před cestou. Optimálně
www.facebook.com/secondservis
Celková
kontrola
vozu jen
25 Kč
Nová generace autoservisních služeb.
Záruční i pozáruční servis všech vozů.
SERVISNÍ BALÍČKY
ZA VÝHODNÉ CENY!
Dezinfekce klimatizace
pomocí ozónového generátoru
Výměna motorového
oleje s filtrem
499 Kč s DPH
od 1.500 Kč s DPH
Další nabídka a ostatní informace na www.secondservis.cz
SecondServis, Žalanského 22 (proti Penny Marketu), 163 00 Praha 6 - Řepy
téma čtenářů
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
V rubrice Téma čtenářů
dostávají prostor obyvatelé
Prahy 6. Mohou se zeptat
odpovědných lidí na to, co
je zajímá.
V
elká oprava tramvajové trati čeká
v létě obyvatele Břevnova. Zrekonstruován bude úsek od Vypichu po
ulici Pod Královkou. Jaké čekají místní
změny a na co se mají připravit? Dotazy
čtenářů zodpověděl místostarosta Prahy
6 Jan Záruba, zodpovědný za oblast dopravy.
Mgr. Jan Záruba
místostarosta
Prahy 6
Počítá se také s některými úpravami přechodů pro chodce. Například zastávka Vypich má být v obou směrech sdružená pro
tramvaje i autobusy a při přestupu se tak
cestující vyhnou mnohdy nebezpečnému
přecházení vozovky. Konstrukce tramvajové trati má stát na betonových pražcích
ve štěrkovém loži. Část Ankarská – Toma-
Otázky vás občanů
V
elká oprava tramvajové trati čeká
v létě obyvatele Břevnova. Zrekonstruován bude úsek od Vypichu po
ulici Pod Královkou. Jaké čekají místní
změny a na co se mají připravit? Dotazy
čtenářů zodpověděl místostarosta Prahy
6 Jan Záruba, zodpovědný za oblast dopravy.
● Kdy rekonstrukce začne, jak dlouho
potrvá a kdy skončí?
Investorem opravy tramvajové trati je
Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Ten již oznámil, že rekonstrukce trati má
začít 28. června a potrvá do 29. srpna letošního roku. Už začala oprava tramvajového obratiště Vypich.
● Jak bude vypadat oprava trati v praxi?
Rekonstruovat se bude trať v délce
2654 metrů a rekonstrukce bude probíhat od křižovatky s ulicí Ankarskou po
ulici Pod Královkou a to včetně kolejí ve
smyčce Vypich. Součástí je také úprava
šesti tramvajových zastávek – Vypich,
Říčanova, Břevnovský klášter, U Kaštanu, Drinopol a Marjánka. Zastávky budou
bezbariérové a některé s přístřeškem.
O
praven bude úsek od Vypichu
po ulici Pod Královkou, výluka
začne 28. června a potrvá do 29. srpna. Tramvaje budou po dobu oprav
ukončeny ve směru z centra v zastávce Malovanka. Využít budou muset
cestující v úseku Malovanka – Bílá
Hora náhradní autobusovou dopravu.
Umístění zastávek se bude měnit podle toho, jak budou pokračovat stavební práce.
16
www.vase6.cz
nova má být zakryta živičným povrchem
pro možné pojíždění autobusy. Úseky
mezi ulicí Patočkova a smyčkou Královka
a také mezi ulicí Falcká a zastávkou Obora
Hvězda budou zatravněny.
● Jak bude pro místní vyřešena náhradní doprava a parkování?
Po dobu rekonstrukce končí každý druhý spoj tramvaje č. 22 z centra v zastávce
Malovanka a v ranních hodinách s delším
intervalem jsou všechny spoje vedeny právě až na Bílou Horu. Tramvaj č. 25 nyní
jezdí až na Bílou Horu. Mezi Malovankou
a Bílou Horou bude zároveň zavedena náhradní autobusová doprava.
● Co nakonec bude se zastávkou U Kaštanu, bude zrušena, nebo zachována?
Plánovaná rekonstrukce tramvajové
trati Bělohorská měla vyřešit také stávající zastávku U Kaštanu. Společně s občany
prosazovala zachování této zastávky také
Rada městské části Praha 6 a zároveň rada schválila, že investorovi rekonstrukce
pražskému dopravnímu podniku poskytne 1,5 milionu korun. Vše ale záviselo na
hlasování zastupitelů. Po jednání zastupitelstva, kdy 2 zastupitelé hlasovali proti a
8 se hlasování zdrželo, je ale téměř jisté,
že zastávku U Kaštanu nahradí naplánovaná zastávka s pracovním názvem Poliklinika Břevnov.
T
ramvajovou trať na Bělohorské ulici opraví pražský dopravní podnik.
Cestují se dočkají opravených zastávek,
budou bezbariérové a upravené pro
nevidomé a slabozraké. Na všech zastávkách bude nově zábradlí, zastávky
ve směru do centra budou vybaveny
přístřeškem pro cestující. Zastávka Vypich bude v obou směrech sdružená pro
tramvaje i autobusy, lidé tak nebudou
muset přecházet. Trať bude v Bělohorské ulici mezi kolejemi zatravněna.
Rada, občané, živnostníci a občanské
iniciativy – my všichni jsme si přáli zachování zastávky U Kaštanu a rada městské
části jim vyšla vstříc. Dopravnímu podniku rada jasně řekla, že si nepřejeme její
rušení a na rekonstrukci zastávky jsme
schválili poskytnutí mimořádného finančního příspěvku. Jenže tím, že někteří
z koaličních i opozičních zastupitelů záměr rady nepodpořili, teď budou občané
velmi nemile překvapeni a jednotliví zastupitelé, kteří se postavili proti radě nebo
se hlasování zdrželi, teď mají občanům co
vysvětlovat.
Přehled hlasování naleznou občané na
webu www.praha6.cz .
● Je nějak počítáno s tím, že v ulici je
hodně obchodů a když tam přijede auto
se zásobováním, zablokuje celou Bělohorskou? Dosud auta překážku objela
po tramvajovém pásu, když tam ale
bude travnatý koberec, asi to nebude
možné.
Ano, vždy v určitých intervalech budou
vyznačeny úseky, kde bude zakázáno stání, s výjimkou časově omezené možnosti
zastavit zde vozidlo za účelem zásobování.
● Neuvažuje se o trvalém prodloužení
linky 25 až na Bílou Horu? Prodloužení
o těch pár stanic by snad Dopravní podnik finančně nezruinovalo.
ROPID vloni uvažoval o tom, že by
tramvaj č. 22 zkrátil jen do zastávky Vypich. Praha 6 tehdy vyjednala, že tramvaj
zůstane zachována v původní trase až na
Bílou Horu. To, že si občané přejí prodloužení tramvaje č. 25 na Bílou Horu, víme
a o této možnosti jsme ROPID informovali
a je to věcí dalších jednání.
Q
Ch
cete znát odpovědi na svoje
otázky ohledně Prahy 6? Neváhejte a pošlete nám do redakce, co vás
zajímá, a rozhodněte, o čem se bude
psát příště.
Senioři z Prahy 6
slaví úspěchy
v pétanque
Když před třemi lety senioři z Prahy 6 začali
docházet na bezplatné tréninky pétanque,
nikoho by nenapadlo, že se z nich stanou
v podstatě profesionálové. Účastní se
oficiálních soutěží, mají za sebou několik
vítězství a přijmou mezi sebe další spoluhráče.
S
eniorů přibývá a všichni se pořád zlepšují.
Třeba letos v zimě se
poprvé tým Prahy 6 zúčastnil největší zimní dlouhodobé akce pétanque, a to zimní
Ubuligy. Za ty tři roky se toho
strašně moc naučili tak dobře,
že už mohou soutěžit,“ popi-
„
suje Petr Fuksa z Občanského
sdružení Pétanque pro vás.
Celý projekt začal v Praze
1 před pěti lety. Protože tam
zaznamenaly bezplatné tréninky obrovský ohlas, rozšířil se do šesté městské části.
„Praha 6 hraje prim v tom, že
tu tréninky probíhají celoroč-
ně, šestá městská část je tak
bez nadsázky největším partnerem pétanque pro seniory,“
doplňuje Petr Fuksa s tím,
že venkovní tréninky budou
podle počasí probíhat zhruba
do října a poté se přesunou
na krytá hřiště v Únětickém
pivovaru.
V létě se senioři scházejí na
třech místech, která se pravidelně střídají. Jde o hřiště
proti vchodu do kasáren v ulici
Generála Píky, hřiště v parku
s altánkem v Papírenské ulici
a park Ladronka a trénuje se
každé úterý od 15.30 do 17.00
hodin za každého počasí.
Chcete retro fotky?
Jeďte si pro ně do Kutné Hory
N
echtěli jsme vytvořit obyčejný ateliér, kterých je na trhu přebytek, ale
prostor, který bude spojovat více věcí –
kromě ateliéru zaměřeného především
na historickou fotografii, také místo, kde
si lidé budou moci prohlédnout a osahat dobovou techniku, zdarma si u kávy
prohlédnout fotografické publikace, a to
všechno v příjemném dobovém interiéru,“ popisuje majitel a fotograf ateliéru
Lukáš Táborský, který přijíždí vytvářet
retro snímky do Kutné Hory z Prahy 6,
kde žije s rodinou.
„Vlastně až posléze jsme zjistili, jak
velký zájem je o další naši službu – zvětšování fotografií klasickým postupem ze
starých negativů či reprodukce starých
fotografií včetně jejich kolorování. Možná
to souvisí s relativně módní vlnou vytváření rodinných rodokmenů,“ domnívá se
Lukáš Táborský.
V rodinném ateliéru Agmons Foto,
který sídlí v kutnohorské Šultysově uli-
„
ci, ale najdou
zákazníci i originální dárky.
„Jako fotografa mne mrzelo,
že když hledám
dárky pro fotografa, nalézám
jenom technické věci nebo jsou hezké
dárky rozstrkané po celém webu. Oslovili jsme asi dvacítku českých výtvarníků
nebo organizací – od výrobců šperků, keramiky, loutek až po brašnáře a textilní
výtvarníky, aby pro nás vytvořili design
vycházející z oblasti fotografie,“ říká Lukáš Táborský s tím, že velké úspěchy
slaví s výrobky chráněné dílny Nazaret,
jejíž klienti vyrábějí dárky i pro dejvický
Eliášův obchod. Sehnat lze fotografické
dárky buď přímo v Kutné Hoře, nebo v e-shopu www.agmonsfoto.cz, informace
najdou zájemci i na profilu www.facebook.com/AgmonsFoto.
Q
www.vase6.cz
17
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO AGMONS FOTO
Oprava tramvajové trati Bělohorská
Na každý trénink přichází
kolem 25 hráčů. „Přijít může
kdokoliv, ženy i muži a v zásadě ani nemusí být z Prahy
6 a rozhodně si nemusí nosit vybavení, my vše máme,“
zdůrazňuje Petr Fuksa s tím,
že není třeba se předem nijak
objednávat nebo se přihlašovat. Dobré je ale pohlídat si, na
kterém ze tří míst se zrovna
trénuje, rozpis je k dispozici
na webových stránkách www.
petanque-pro-vas.com. Každý
trénink začíná rozcvičením
a protažením, potom se hráči
věnují pilování techniky jednotlivých hodů a vylepšuje se
také taktika.
Předvést to, co se senioři
z Prahy 6 naučili, mohou už
v srpnu a září, na kdy se chystá 1. ročník Ligy pétanque
pro seniory. Podrobnosti a instrukce k přihlašování jsou
k dispozici na www.lpps.cz.
Finále proběhne v sobotu 27.
září na Střeleckém ostrově,
kde se bude konat i 5. ročník
rodinného turnaje pro veřejnost Sbohem léto.
Q
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PÉTANQUE PRO VÁS
volný čas
veřejný prostor
bydlení
Hledáte byt?
učí postižené pracovat
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO VIA ROSETA
Najít si zaměstnání a co nejvíce se osamostatnit, osvojit si
pracovní dovednosti a návyky a také si zvýšit sebevědomí.
To je posláním obecně prospěšné společnosti Via Roseta,
která na dvou místech v Praze 6 pomáhá lidem, ke kterým
osud nebyl přívětivý a nadělil jim mentální, kombinované
nebo duševní onemocnění.
S
polečnost Via Roseta o.p.s vznikla
v roce 2011, o rok později se k ní
připojil i Eliášův obchod v Dejvicích.
Tam najdou lidé originální a ručně dělané
dárky a doplňky. Obchod funguje jako sociální rehabilitace a tréninkové pracoviště pro lidi s tělesným, duševním či mentálním handicapem. V obchodě se „učí“
pracovat celkem třináct lidí pod vedením
dvou sociálních pracovníků. „Osvojují si
u nás nové činnosti, snaží se být samostatní, učí se pracovní návyky. Potom se
jim lépe daří najít práci buď na některém
chráněném pracovišti, nebo dokonce na
volném trhu práce,“ popisuje ředitelka
Via Roseta o.p.s. a sociální terapeutka
Ateliéru Via Roseta Veronika Fulínová.
Zdravotně postižení v Dejvicích začínají
jednoduššími činnostmi, úklidem, rovnáním nebo oceňováním zboží a postupně
přecházejí ke složitějším pracím. Třeba
zapisování zboží do počítače, komunikaci
s dodavateli nebo práci s pokladnou.
Podobně to potom funguje v Ateliéru
Via Roseta na Evropské třídě, kde se na
začátku roku 2013 rozjel projekt financovaný z Operačního programu Praha
– Adaptabilita. V rámci tohoto projektu
25 lidí se zdravotním postižením získalo
zaměstnání při výrobě předmětů z papíru, textilu nebo keramiky. Ateliér se
zaměřuje na výrobu dárkových a užitkových předmětů, třeba polštářů, domácího textilu nebo originálních šperků.
Via Roseta už se může pochlubit prvními úspěchy. „Máme několik lidí, kterým se
uplatnit podařilo. Jeden z nich si našel zaměstnání dokonce na volném trhu práce,“
říká paní Veronika s tím, že „chytnout“
se v normálním zaměstnání je pro lidi se
zdravotním postižením opravdu velmi
složité. Už jen proto, že při práci potřebují
mnozí z nich asistenci, podporu a kontrolu, což ne každý zaměstnavatel je ochoten
nabídnout. „Práce přispívá k jejich celkové
spokojenosti, ke zvýšení sebevědomí, získají zkušenost a pocit, že toho zvládnou
víc,“ doplňuje Veronika Fulínová.
Q
Prázdniny na kouzelné zahradě
aneb návrat feriální osady
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO KODYMKA
Kdo, kde a kdy realizoval první dětský tábor v Čechách? Pokud na tuto
otázku odpovíte „no přece skauti“, máte skoro pravdu. Ano, A.B. Svojsík
uspořádal první skautský tábor v Lipnici v létě 1912. Jenže již v roce 1881 lékař,
popularizátor přírodních věd a buditel Filip Stanislav Kodym (1811–1884) na své
pokusné zahradě u usedlosti Fišerka (později Kodymka) na Horní Šárce zřídil
tzv. feriální osadu. V letních měsících se sem sjížděly děti z pražských rodin,
aby zde daleko od ruchu velkoměsta trávily prázdniny, poučily se o tajemstvích
přírody a prožily zde nezapomenutelné dny v kouzelném prostředí.
U
sedlost Kodymka už neleží daleko za městem,
na bývalých vinicích
kolem ní vyrostly vilové čtvrti
Hanspaulka a Baba. Zahrada
si však nějakým zázrakem zachovala svoje kouzlo. Když se
na ní ocitnete, zaposloucháte se do zpěvu ptáků a ponoříte se do zeleně, přivítají
vás i zvířata – border kólie
Flyp, zakrslé kozy Skara a Bíra, morčata, možná i želva
18
www.vase6.cz
či ještěrka. Ani si neuvědomíte, že jste pořád v Praze.
Harmonie s přírodou a bezprostřední kontakt se zvířaty mají blahodárný vliv na
emocionální rozvoj, psychiku
i imunitu dětí. Byl by hřích, zahradu pro ně neotevřít. Proto
zde od r. 2009 působí Dětský
klub Kodymka, který provozuje zahradní školku pro děti
od 2 do 5 let a zájmové kroužky. Zahrada se stane i jeviš-
těm pro prázdninové týdenní
příměstské tábory různého
zaměření, které připravili pro
školní děti odborní lektoři zapálení pro svůj obor. Pro starší děti se letos chystají archeologické, hudební, chovatelské
a cestovatelské týdny jakož
i výtvarný tábor „Příroda očima malého umělce“, pro ty
mladší zase anglický tábor
a logopedickou prevenci. Na
rozdíl od feriální osady budou
Žijte v domě
u jezera
Bydlet uprostřed zeleně s výhledem na
jezero, ale přitom vůbec neopustit Prahu
a po ruce mít obchody, hromadnou
dopravu, školy či nemocnici. Tohle všechno
nabízí luxusní rezidenční projekt Kajetánka,
který vstupuje do poslední fáze.
P
rojekt se uzavře na konci letošního roku, kdy
budou novým majitelům předány byty v posledním domě. Dům u jezera, jak
zní pracovní název celého
projektu na Kajetánce, nabízí
jak větší byty, od 110 m2 výše,
tak i několik menších bytů do
90 m2. Všechny mají balkon
a parkovací místo v podzemní
garáži. V nabídce je momentálně zhruba polovina z celkem 25 bytů.
Dominantou domu u jezera je penthouse, jeho majitel
získá obytnou plochu 276 m2
s pěti ložnicemi, třemi koupelnami, kuchyní, obývacím
pokojem a úložnými prostory.
Pomyslnou třešničkou na dortu jsou potom terasy.
Majitelé bytů získají spolu s novým bydlením hlavně
atraktivní výhledy. Z východní strany je do rozhlehlého
a udržovaného parku Kajetánka, z jižní strany do dalšího parku. Z vyšších pater je
potom vidět nezaměnitelné
panorama Pražského hradu.
Projekt zpracoval ateliér
Loxia a.s., česká společnost
architekta Milana Veselého.
Ateliér realizoval desítky projektů v Česku, například řadu
bytových komplexů, hotely,
školy či nákupní centra. Developerem, který spolu s Prahou 6 zrevitalizoval park do
současné podoby, je potom
Bozner s.r.o v čele s Doronem
Friedmanem.
Obyvatelé bytů v rezidenčním projektu Kajetánka mohou volně využívat přilehlý
stejnojmenný park s jezírkem,
v místě je dále i restaurace
s venkovní zahrádkou a volně přístupný altánek. V okolí
atraktivního bydlení je navíc
k dispozici veškerá občanská
vybavenost. Státní i soukromé
mateřské školy a školky, Poliklinika pod Marjánkou a střešovická nemocnice, obchody
jsou potom v blízké Radimově
a Bělohorské ulici, poblíž je také obchodní centrum na Andělu. Pohodlně dostupné je také
Letiště Václava Havla.
Dostupná je i městská hromadná doprava, poblíž je z jedné strany zastávka Kajetánka,
odkud jezdí autobusy na Hradčanskou a Dejvickou, z druhé
strany je potom možné využít
autobus ze zastávky Náměstí
Před Bateriemi, který jezdí až
na Bořislavku, kde se za několik měsíců otevře nová zastávka metra.
Q
www.kajetanka.eu
Mobil: 775 272 657
E-mail: [email protected]
Skype: kajetanka.eu
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO WWW.KAJETANKA.EU
Ateliér a obchod
děti spát doma, ale celý den
si užijí na zahradě nebo na
výletě.
Na Fišerce 19/19, 160 00 Praha 6
(bus 131, stanice "U Matěje")
mail: [email protected]
tel.: 739 657 535
www.vase6.cz
19
služby
inzerce
Svoz velkoobjemových Odstávky teplé vody
Pravidelné letní odstávky teplé vody čekají
kontejnerů
některé obyvatele Prahy 6.
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
B
umývadla, vany a WC mísy, staré sportovní
STŘEDA 25. ČERVNA
1. V Středu x Na Volánové (trafo)
2. U Stanice x U Kolejí
3. U Silnice x Nová Šárka – pod
separaci
1. José Martího
2. Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí
3. Evropská x Přední
PONDĚLÍ 30. ČERVNA
1. Osamocená
2. V Nových Vokovicích x U Vokovické
školy
3. K Červenému vrchu x Na Luzích
V6-0605
Návrhy a kalkulace:
777 816 667, 235 315 562
Zaměření a montáže: 774 460 202
INZERCE V6-0621
V6-0645
V6-0611
Mediální agentura hledá
vhodné reklamní
plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely.
Pro více informací prosím pište na [email protected]
INZERCE V6-0609
V6-0652
V6-0654
Dejvická č.p. 665
Výkup nemovitostí
v Praze
vchod Na hutích 665/8
(u Metra Dejvická)
Chcete zvýšit obrat své
společnosti a sdělit informace
svým zákazníkům na Praze 6?
k pronájmu od 1. 8. 2014
za nejvyšší možnou cenu
Rychle, seriózně.
Záloha až 500 tis. Kč
Kontakt na majitele:
www.vykupnemovitostivpraze.cz
[email protected], tel.: 775 940 614
[email protected]
Tel.: 603 278 555
[email protected], tel.: 774 582 244
116 m2 v přízemí
(nyní Kooperativa)
Jsme tu pro vás:
Pavel Horský
Miloš Rothbauer
V6-0604
V6-0624
V6-0625
Domov seniorů FENIX
Domov se zvláštním režimem (syndrom demence)
Poskytovatel sociálních služeb se sídlem:
K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice, Praha – Západ
II. etapa
Domov seniorů Fénix nabízí
další volné ubytovací kapacity
pro seniory z Prahy a okolí.
Více na www.domovfenix.cz a tel.: +420 776 546 407
V6-0646
V6-0612
Instalatér-topenář
PROVÁDÍME INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
ZVEME VÁS K LASKAVÉ NÁVŠTĚVĚ!
NEJDELŠÍ TRADICE
NEJVĚTŠÍ JISTOTA!
››opravy a montáž rozvodů
vody, topení, odpadů,
kanalizace, spotřebičů,
připojení kuch. linek
›› strojní čištění odpadu
››havarijní servis
BEZ PAUŠÁLU ZA DOPRAVU
Tel.: 602 29 35 66
V6-0633
1. Vlastina x U Silnice
2. Ciolkovského x U Valu
3. Vlastina x Častavina
ČTVRTEK 26. ČERVNA
Příjem zakázek nepřetržitě!
V6-0613
V6-0638
ÚTERÝ 24. ČERVNA
SEYDLEROVA 2151/3 NOVÉ BUTOVICE
158 00 – PRAHA 5
V6-0607
živnostenský a nebezpečný odpad, jako jsou třeba autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla či motorové oleje a obaly od nich,
dále bioodpad a stavební odpad. Odkládat se do velkoobjemového kontejneru nesmí ani pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
ššš­–Ž•Œ‘ˆŽ„—•Œ‘­†
Tel.: 602 266 384,
235 316 609
E-mail:
[email protected]
V6-0610
Kontejner není určen pro:
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ / LOŽNICE / OBÝVACÍ
POKOJE / KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25
ěhem nich dojde k nejrůznějším opravám a revizím teplárenských zařízení, které je nutné provádět v letních měsících, aby k případné havárii nedošlo v topné sezoně a lidé tak
vedle teplé vody nebyli i bez dodávek tepla.
Kdy a kde v Praze 6 bude odstávka, si mohou zájemci zjistit
prostřednictvím webových stránek Pražské teplárenské www.
ptas.cz v sekci Seznam plánovaných odstávek. Tam stačí zadat
adresu a zobrazí se termín, v kterém je letní odstávka naplánována.
náčiní, autosklo nebo třeba kovové
předměty mohou lidé v Praze 6 odkládat do
velkoobjemových kontejnerů. Přistaven bude
na určená místa vždy na čtyři hodiny.
z r u ê r h{ y p u
OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
www.vase6.cz
21
školství
školství
Děti spočítaly
ekostopu
své školy
P
o téměř desetileté pauze se letos
koná příměstský tábor Archeologickém parku v Liboci. V letech 1998
až 2005 se zde tábory konaly každoročně,
vždy alespoň v jednom turnusu. „Program je určen zvídavým dětem, které mají
chuť prožít jeden týden nejen jako archeologové, ale i jako lidé v minulosti. Náš ,Týden v minulosti‘, je zaměřen na zážitkovou
prezentaci archeologie, v níž se děti stávají
aktivními účastníky vědeckého bádání
i zábavných experimentů, jako jsou archeologické výkopy a jejich dokumentace,
rekonstrukce historické keramiky, oděvu
i obydlí, zkoušení středověké zbroje, mletí
obilí, pečení chleba a řada dalších zajímavých témat,“ popisuje ředitel Obecně prospěšné společnosti Archaia, která park
spravuje, Petr Juřina s tím, že přihlásit
se mohou školáci od 7 do 12 let. Za archeologický tábor rodiče zaplatí 2200 Kč,
přičemž v ceně jsou i tři jídla denně. Kolik
zbývá volných míst lze zjistit na webové
adrese www.archaia.cz.
Přihlásit se mohou děti i na vědecký
příměstský tábor, pořádá ho obecně prospěšná společnost Věda nás baví a koná
se v různých školách v Praze. Hlásit se
děti mohou přes internet na webových
stránkách www.vedanasbavi.cz najdou, v které nejbližší škole ještě mají
volná místa.
Náplní tábora budou exkurze a pokusy,
děti si třeba vyzkouší, co všechno umí přírodní živly nebo si vyrobí modely jednotlivých orgánů lidského těla či odpálí do kosmu raketu. Určen je vědecký příměstský
tábor pro děti od 7 do 12. I v ceně tohoto
tábora, který přijde na 2420 Kč, jsou svačiny a oběd a hlásit se za 660 Kč lze jen na
jednotlivé dny.
Už pětileté potom přijmou na příměstský tábor, který v Suchdole pořádá CK Robinson. Děti budou jezdit na výlety, sportovat a malovat. Jeden den stojí 490 Kč,
celý týden potom 2290 Kč.
Mateřský klub Rybička v Sedleci připravuje pětidenní příměstský tábor pro
děti od 6 do 13 let Shrek aneb Jak zachránit pana Perníčka. Během týdne budou
děti soutěžit, hrát si venku a malovat. Tábor je dotovaný městskou částí Suchdol
a přijde na 1000 Kč. I v ceně těchto dvou
táborů je strava.
Q
Ekologickou stopu, tedy plochu ekologicky
produktivní země, kterou člověk ročně
potřebuje k zajištění všech zdrojů
a k likvidaci odpadů, zjišťovaly děti ze
základní školy na Dlouhém Lánu. Připojily se
tak k projektu občanského sdružení Týmová
iniciativa pro místní udržitelný rozvoj.
Archeologický tábor
v Archeologickém parku v Liboci
E
kologickou stopu své
školy si žáci mohou
v rámci výuky změřit
pomocí on-line kalkulátoru,
který je zpracován interaktivní formou a umí spočítat, jak
náročný je provoz školy na
spotřebu zdrojů a produkci odpadů. On-line kalkulátor ekologické stopy školy je dostupný
na http://kalkulator.ekostopa.
cz/,“ poznamenává vedoucí
projektu Ekostopa školy Simona Kosíková.
„O projektu jsme se dozvěděli a zapojili ho do našeho
volitelného předmětu příroda
a její ochrana. Z výpočtů vyplynulo, že jsme na tom jako
„
, (budova MŠ)
Máte chuť se vzdělávat?
Nabízíme vám dvouměsíční čtvrteční cyklus seminářů, které Vám
pomohou v návratu na trh práce.
Témata seminářů: psychologie, informační technologie,
osobnostní rozvoj, právo, koučing...
Vzdělávací cyklus s hlídáním dětí je zdarma.
Více informací: www.obcanskainspirace.cz
Přihlášky do 10. 9. 2014 na: [email protected]
interaktivní programy pro rodiče s batolaty a předškoláky
dopolední školička Píďalky pro děti od 3 let, Píďalky ve Stromovce
kreativní a vzdělávací aktivity pro děti (výtvarka, keramika,
hudební dílna, taneční a pohybové činnosti, angličtina hrou)
Papoušci - logopedická podpora pro děti s chybnou výslovností,
poradna pro rodiče
22
www.vase6.cz
Tel.: 602 835 102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Internet 30/30 MB/S
Rychlost na optické lince až 300/300 Mb/s
Dvě IPTV kabelové televize
Férové jednání bez smluvních závazků
V6-0617
proběhne od 1. 9. do 5. 9. 2014 - denně od 9.00 – 15.00
www.obcanskainspirace.cz
[email protected], tel: 721 770 462
300 KČ
-VWHQH]DPÔVWQDQÀQĘURGLËVGâWÔWHPGROHW"
3āLSUDYLOLMVPHSUR9ÀVSURMHNWINSPIRACE A IMPULSY.
RODINNÉHO CENTRA INSPIRACE A TVOŘIVOSTI
INZERCE V6-0614
ÚKLIDOVÉ, ZAHRADNICKÉ,
MALÍŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
ÚKLID BYTŮ, DOMŮ,
KANCELÁŘÍ, GARÁŽÍ
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A SEDAČEK
ÚDRŽBA ZAHRAD, SEKÁNÍ
TRÁVY
STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ,
PROŘEZ A KÁCENÍ STROMŮ
MALÍŘSKÉ PRÁCE
VČ. DROBNÝCH STAVEBNÍCH
ÚPRAV
datové služby v kostce
Jste na mateřské nebo rodičovské dovolené?
ZÁPIS NA PROGRAMY
škola docela dobře,“ popisuje
učitelka Ludmila Helmová,
která se školáky na projektu
pracovala.
Děti podle ní zjišťování toho, jakou ekologickou stopu
jejich škola zanechává, chytlo.
Musely totiž po všech údajích
pátrat a vyhledávat zajímavosti, které by jim jinak zůstaly
utajeny.
A tak nebylo výjimkou, že
školáci proměřovali trávníky
a záhony, bádali nad cestami
a plochami ve škole a museli
také udělat řadu anket. Třeba
je zajímalo, jak se do školy dopravují všichni, kteří tam pracují nebo se vzdělávají.
jinak nezajímaly,“ poznamenává Ludmila Helmová s tím,
že na celém projektu ve škole
pracovali asi tři měsíce.
A protože školu počítání
ekostopy nadchlo a děti zaujalo, chtějí se tady k bádání vrátit zase na podzim po letních
prázdninách. „Rádi bychom
díky tomu porovnali, zda se
něco změnilo a třeba se škola
v něčem i zlepšila,“ uzavírá
Ludmila Helmová.
Q
INZERCE V6-0650
INZERCE
V6-0616
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHAIA
Pečlivě plánujte léto s potomkem, ale
přece jen vám zbývá několik týdnů,
ve kterých nevíte, co si s ním počít?
Najděte pro něj příměstský tábor, přes
den bude dítě mít program, večer se
vrátí domů. V Praze 6 se jich v létě
koná celá řada.
Školáci z Dlouhého Lánu
zjistili, jakou má jejich škola
ekostopu
internet televize telefon
www.pe3ny.net [email protected]
telefon.: +420 222 741 222
facebook.com/pe3ny
www.vase6.cz
23
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHÍV ŠKOLY
Příměstské
tábory
„Děti dělaly průzkum mezi
žáky i zaměstnanci školy. Zjišťovaly od nich, odkud do školy
dojíždějí a jak se tam dopravují. Tedy kdo chodí pěšky, kdo na
jezdí na kole nebo autem a kdo
naopak využívá k dopravě
nějaký typ hromadné dopravy,“
popisuje pátrání po ekostopě
školy Ludmila Helmová.
Podle ní děti zjistily zajímavé věci. „Bylo to pro ně přínosné i v tom, že zjistily, že někdo
se do školy dostává opravdu
z velké dálky a někdo naopak
bydlí za rohem a stejně se nechává dovézt rodiči autem až
před budovu. Takže mezi sebou
diskutovaly, zda je to správné
a podobně,“ doplňuje Ludmila
Helmová.
Děti ale musely zjišťovat informace i na dalších místech
ve škole. A tak se vypravily
třeba do školní jídelny, kde se
vyptávaly, zda má škola nějaké
vlastní zdroje, dále čeho se kolik spotřebuje a kolik je vyprodukováno odpadů.
Důležitým ukazatelem pro
vypočítání ekostopy školy na
Dlouhém Lánu byly dále informace o provozu školy – tedy kolik tady spotřebují vody,
elektrické energie, jak a čím se
škola vytápí nebo zda je budova
zateplená.
„Každý týden měli žáci několik úkolů, a ty postupně plnili.
Byla to pro ně velmi zajímavá
práce, dostali se na místa, kam
se běžně nepodívají a dozvídali se informace, které by je asi
luštění
reportáž
Hurvínek hrál
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a všichni, kteří správně odpoví znění
tajenky, obdrží voucher s 50% slevou na
dámské i pánské stříhání.
Voucher poskytuje společnost:
Publikum v sále je úplně potichu.
Desítky dětí se vrtí, poskakují, ale vůbec
nevykřikují. V divadle Spejbla a Hurvínka
mají dnes velmi speciální představení. Hru
Jak s Máničkou šili všichni čerti totiž hrají
pro neslyšící děti z celé Prahy.
Studio v zahradě
Bubenečská 388/27
Praha 6, tel.: 222 966 602
Platnost Voucherů je do
31. 7. 2014
V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové
H
INZERCE V6-0648
urvínek s Máničkou
a psem Žerykem přicházejí na scénu. Nad
hlavou se jim objeví titulky
a vedle postává tlumočnice.
Děti vyskakují, i když nemohou svoji radost vyjádřit mluvenými slovy, jejich nadšení
je patrné. A dospělí jsou zase
pořádně naměkko.
„Pro neslyšící děti je složitější dostat se do divadla
a dnes na nich bylo vidět, jak
strašně si to užívaly a jak velmi výjimečná chvíle to pro ně
byla. Dojalo mě to, téměř jsem
brečela,“ připustila po představení Gabriela Sedláčková
z komunikace s veřejností Nadačního fondu pomoci Karla
Janečka, který se na pořádání
představení podílí.
„S nápadem přišel kolega,
který podobně koncipované
představení viděl a zaujalo ho.
Protože jsme v té době již spolupracovali s Nadačním fondem
pomoci Karla Janečka, oslovili
jsme je a i jim se tento nápad
zalíbil. Realizace se účastnila
také Česká komora tlumočníků
znakového jazyka, která uhra-
dila přípravu paní tlumočnice,” popisuje dramaturgyně divadla Denisa Kirschnerová.
A právě tlumočnice měla
při představení plné ruce práce. „Od divadla vždy dostanu
v dostatečném předstihu kompletní materiály na přípravu,
tedy videonahrávku, zvukovou
nahrávku a scénář, a tak mám
dost času vše v klidu přeložit,
případně prokonzultovat s neslyšícími kolegy,“ popisuje přípravu na představení tlumočnice českého znakového jazyka
Naďa Hynkova Dingova.
I ji atmosféra v sále „dostala“. „Nadšení dětí jsem viděla
a musím přiznat, že to bylo velmi dojemné. Navíc sál by plný
velmi pozitivní energie, která
dodávala sílu nejen mně, ale
určitě i celému souboru. Největším oceněním je, že se děti
ptají: Kdy bude další představení? Pravdou však je, že poslední
představení bylo hodně dlouhé,
„upovídané“ a plné písniček. To
je pro tlumočníka, asi každého
nejen tlumočníka znakového
jazyka, velkou výzvou,“ podotýká Naďa Hynkova Dingova
s tím, že občas něco přeložit
nebylo zrovna snadné.
„Český znakový jazyk je velmi krásný, bohatý a mocný.
Dokáže předat vše, co zvládne
mluvený jazyk. Jen k tomu
používá jiné, pro většinu lidí
nezvyklé prostředky: pohyby
rukou, horní části těla a obličeje. Samozřejmě jsou věci,
které jsou velmi úzce kulturně
navázané, a ty jdou převést
do jiného jazyka navázaného
na jinou kulturu složitěji, než
věci obecně známé. Například
v našem představení Zavři
oči brouku, mnoho zdrobnělin a libozvučných a peprných
nadávek,“ popisuje svoji práci
Naďa Hynkova Dingova, která
kulturní akce tlumočí už přes
deset let. „Je to velmi důležité
koření mojí tlumočnické práce
v oblasti neslyšících.“
V Divadle Spejbla a Hurvínka pořádají představení pro
neslyšící děti už dva roky a za
tu dobu je zhlédlo 600 dětí.
„Některé děti navštívily divadlo vůbec poprvé. V představeních pro neslyšící bychom
chtěli pokračovat i do budoucna, rádi bychom však připravili i představení pro nevidomé,“nastiňuje plány Denisa
Kirschnerová.
Q
INZERCE V6-0619
Představení bylo jednak tlumočeno
do znakového jazyka, jednak bylo
opatřeno titulky
24
www.vase6.cz
www.vase6.cz
25
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
neslyšícím
kultura
Čert a Káča
v Šárce
Hudební most
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ A LUDĚK SOJKA FOTO COLLEGIUM 1704
Břevnov – Drážďany
Prahu a Drážďany propojuje už téměř
šest let Hudební most. V Břevnovském
klášteře či jiných místech Prahy
a v drážďanském Annenkirche si za tu dobu
posluchači užili téměř stovku koncertů.
Všechny v podání pražského barokního
orchestru Collegium 1704.
I
dea propojit Prahu a německé Drážďany vznikla
s ohledem na navázání na
jejich bohatou kulturní tradici a jejich vzájemné kulturní
vazby. „A to nejen na úrovni
dramaturgické,
například
v osobě skladatele Jana Dismase Zelenky, ale i praktické.
Všechny koncerty cyklu jsou
uváděny jak Praze, tak následně v Drážďanech,“ popisuje historii Hudebního mos-
tu umělecký vedoucí Collegia
1704 Václav Luks s tím, že na
realizaci koncertů se spolupodílejí i další drážďanské instituce i umělecké soubory jako
například známý Dresdner
Kammerchor.
„Do roku 2013 jsme v rámci
tohoto cyklu uspořádali už přes
devadesát koncertů, polovinu
z toho v Drážďanech. V letošní sezoně nás čeká dalších 14
koncertů, jubilejní stý koncert
INZERCE V6-0643
Odstávky teplé vody
3ĵHGEöŗQÄWHUPÈQ\RGVW¼YHNYGRG¼YN¼FK
WHSHOQÄHQHUJLHYURFH
/RNDOLW\
7HUPÈQ\RGsGR
çHUYHQØ9UFK
s
'öGLQD
-XOLVND
s
3HWĵLQ\
s
3UDŗVN¼ WHSO¼UHQVN¼ PXVÈ SRVWXSQö SĵHUXwRYDW GRG¼YNX
WHSOÄYRG\%öKHPWöFKWRRGVW¼YHNSUREÈK¼ĵDGDGʼnOHŗLWØFK
UHYL]ÈD{RSUDYWHSO¼UHQVNØFK]DĵÈ]HQÈNWHUÄQHO]HSURY¼GöW
]D SOQÄKR SURYR]X D{ NWHUÄ MVRX QH]E\WQÄ SUR FHORURèQÈ
EH]SUREOÄPRYÄIXQJRY¼QÈGRG¼YHNWHSODDWHSOÄYRG\
9öĵÈPHŗHWDWRQH]E\WQ¼RSDWĵHQÈSĵLMPHWHVSRFKRSHQÈP
D{RPORXY¼PHVH9¼P]DGRèDVQÄVQÈŗHQÈNRPIRUWX
SUDYLGHOQöDNWXDOL]RYDQÄWHUPÈQ\]ÈVN¼WHQDZZZSWDVF]
QDOLQFHèLQDHPDLOXSWDV#SWDVF]
35$Ŗ6.œ7(3/œ5(16.œa.s.
9œk'2'$9$7(/7(3/$
www.ptas.cz
26
www.vase6.cz
proběhne 13. června v Praze,“
podotýká Václav Luks.
Hudební most Praha – Drážďany je ojedinělý v tom, že jde
o první a jediný koncertní cyklus českého souboru v zahraničí. „Vedle našich zahraničních
koncertů je to další významná
reprezentace české kultury
v zahraničí. Za roky existence
cyklu už jsme si v Drážďanech
vybudovali opravdu věrné publikum, takovou spřízněnou
komunitu obdivovatelů staré
hudby,“ zmiňuje Václav Luks.
Nejčastěji se pražské koncerty konají v Tereziánském
sále Břevnovského kláštera.
„Velmi jsme si oblíbili komorní
atmosféru Tereziánského sálu
Břevnovského kláštera i specifický genius loci celého místa.
Koncertní zážitek tu začíná
už u samého vstupu do areálu
uzavřeného venkovnímu shonu. Také spolupráce se zástupci
Břevnovského kláštera je velmi
milá a vstřícná,“ pochvaluje si
prostory Břevnovského kláštera umělecký vedoucí Collegia
1704 Václav Luks. „Do Břevnovského kláštera se vracíme
opět v říjnu s kantátami J. S.
Bacha. Odehraje se zde také velmi oblíbený adventní koncert
se skladbami Händela a Zelenky. O koncerty v Břevnovském
klášteře je veliký zájem, k naší
radosti bývají koncerty pravidelně vyprodány,“ poznamenává Václav Luks.
Hudební most má v Česku
i Německu své věrné fanoušky.
Zhruba polovinu osazenstva
břevnovských koncertů tvoří
přímo abonenti. Někteří z nich
se dokonce stali mecenáši či
dobrovolníky souboru a někteří z nich zase za koncerty cestují. „Ve Francii se nám stalo, že
jsme během turné na různých
místech země potkávali stále
stejnou skupinu lidí, kteří nás
doslova následovali na každém
z koncertů,“ doplňuje umělecký vedoucí.
Repertoár všech koncertů
souboru Collegium 1704 je
vybírán s ohledem na hudební
tradici Prahy a Drážďan, protože v 18. století byla obě města významnými hudebními
centry a v jejich dějinách lze
nalézt řadu spojitostí. „Osobností, která přímo symbolizuje hudební propojení obou
měst, je Jan Dismas Zelenka,
nejvýznamnější český barokní skladatel. Ten po svých
uměleckých začátcích v Praze
strávil většinu svého tvůrčího
života právě v Drážďanech.
Kromě Zelenkovy hudby však
hrajeme samozřejmě i německou barokní hudbu, zejména
pak hudbu J. S. Bacha a jeho
současníků. Nevyčerpatelnou
studnicí stále ještě málo probádaného repertoáru je archiv Saské zemské knihovny
v Drážďanech,“ uzavírá Václav Luks.
Q
INZERCE V6-0639
První kulaté narozeniny oslaví letos
Opera v Šárce. Konat se v místech
původního přírodního divadla
v produkci Originálního hudebního
divadla Praha bude už podesáté.
Letos fanoušky opery čeká Čert
a Káča Antonína Dvořáka.
T
radičně se představením v přírodním divadle zároveň oslaví Den
Prahy 6, který připadá na 6.
září, operu finančně zajišťuje
Městská část Praha 6 a začátek je ve 14.00 hodin. Vystoupí sólisté, orchestr a sbor
Národního divadla v Praze
a Pražský komorní balet.
„Slavíme kulaté výročí a spočítali jsme si, že za předchozí lé-
ta dorazilo na operu do Šárky
odhadem přes 100 tisíc diváků, což je pro srovnání asi sto
naplněných Národních divadel
Praha, loni to bylo asi 17 tisíc
na Prodané nevěstě,“ popsala
Jana Divišová, která se spolu
s Renée Nachtigallovou tradičně ujala režie a produkce.
V Šárce se tradičně hraje
pouze česká opera, podle Jany Divišové je tak stále z čeho
vybírat. „Každý ročník Opery
v Šárce se chystá zhruba tři
čtvrtě roku. Vždy tak deset
dnů po konci jednoho ročníku už začíná produkce dalšího. Umělci mají i jinou práci,
musíme se podřídit režimu
Národního divadla a vše produkčně zkoordinovat a trefit
se,“ popisuje Jana Divišová
přípravy oper v Šárce, na
které je tradičně vstup
zdarma.
To je podle Jany Divišové nesporná výhoda, třeba pro milovníky opery
z řad starší generace.
„Chodí posluchači všech
generací, od maličkých
dětí až po seniory velmi vysokého věku. Je to pro ně šance
dostat se na operu, kterou by
si možná jinak dopřát nemohli. Jednak pro ně není snadné
vypravit se večer do města do
divadla, jednak si třeba nemohou vstupenku dovolit,“ říká
Jana Divišová a upozorňuje,
že právě pro seniory a tělesně
postižené bude opět nachystána kyvadlová doprava, která je na operu do přírodního
INZERCE V6-0627
Letní večery v Cordeusu – bazén,
koktejl na terase, seminář
Ne každému se podaří sbalit kufry a odfrčet na celé prázdniny mimo
město. A co potom? Většina kurzů, které běží během roku, skončila, lidé
kolem různě odjíždějí a přijíždějí, a tak se může stát, že najednou nevíte,
co s načatým večerem. Co ho tedy věnovat sebevzdělávání?
A aby to vzdělávání nebylo jen takové „suché“ a „bez šťávy“, připravili
jsme pro vás sérii speciálních letních večerů, kde si svůj osobní rozvoj
můžete zpestřit osvěžením v bazénu a popíjením ovocného koktejlu na
naší sluneční terase. Součástí seminářů jsou i prožitkové meditace, které
mohou odhalit ledacos z podvědomí.
7. 7.
21. 7.
4. 8.
18. 8.
Bylinky
Poznej své Já
Já, žena
Mysl a zdraví
LETNÍ PROGRAM
Pilates, rebounding, zumba, salsa, body styling, těhotenské cvičení,
bazén, aqua gym, masáže, detox, program metabolic balance, apod.
Cordeus – centrum trvalého zdraví, Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
Recepce: 251 097 311,411, [email protected]
www.cordeus.cz
divadla bude svážet od Tenisových kurtů Aritma Vokovice od 12.00 hodin. Diváci,
kteří přijedou tramvají, by
měli počítat s tím, že jim cesta
k přírodnímu divadlu zabere
25 až 30 minut. Trasy, kudy
k divadlu, budou vyznačené.
Připravit každý ročník opery pod širým nebem je podle
Jany Divišové velká, avšak příjemná práce. Napjatě však rok
co rok celý realizační tým čeká,
jaké bude počasí. „V podstatě
se 365 dní v roce modlíme, aby
bylo pěkně, a děkujeme nahoru,
že to zatím vždy vyšlo. Jednou
začal obrovský déšť přesně 28
vteřin po konci, to bylo štěstí.
Všichni jsme šťastní, když to
dobře dopadne, když lidé tleskají a jsou spokojení,“ říká Jana Divišová s tím, že lidé by si
neměli zapomenout pro jistotu
vzít pláštěnky a deky, na kterých mohou při představení sedět. I když je vstupné na operu
zdarma, peníze by si měli vzít
zájemci o výpravnou knihu,
která byla vydána k 100. výročí
divadla v Šárce. Snížená cena
je 250 Kč.
Q
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
kultura
sport
sport
odstartuje na Ladronce
Už nejmladší předškoláci se mohou
postavit na start cyklozávodu Tour de
Kids, který se uskuteční 28. června v parku
Ladronka. Cílem projektu je naučit děti
správným návykům bezpečné jízdy na kole
a také podpořit sportování dětí.
Lego stolky, herní stan, šlapací autíčka Kettler či řada
soutěží anebo tombola. V ní
budou slosována všechna
startovní čísla.
Projekt Tour de Kids si
mimo jiné klade za cíl naučit
děti správným návykům bez-
V každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové,
zvlášť dívky a chlapci. Oceněni budou vedle diplomu
i věcnými cenami. Nachystán bude také doprovodný
program. Děti pobaví klaun
Čiko, připraveny budou
INZERCE
Servis notebooků a PC
úklid
Dodávky výpočetní techniky, příslušenství a služeb IT
www.vase6.cz
WWW.NTK.CZ
[email protected]
www.uklidsaba.cz
V6-0653
volejte
736 666 352
Blíž k vám být nemůžeme – dojíždíme: Praha a okolí
Notebook Centrum s.r.o., Na okraji 44b, Praha 6,
e-mail: [email protected]; tel.: 720 235 285, 603 824 677
sába
Potřebujete uklidit?
Nemáte čas?
Úklid
bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.
Nové notebooky a počítače se službami od nás:
• Poloviční náklady – dvojnásobná životnost
• Opravy notebooků, PC, servis software, optimalizace funkce
• Náprava závad elektronických i mechanických, obnova funkce
• Pomůžeme s přechodem z Windows XP na novější OS
• Servis u klientů – v domácnostech i firmách
• Individuální přístup, konzultace, spolehlivost
28
oslavuje deset let
Desetileté výročí slaví na Strahově beach
volejbalové centrum Beachclub Strahov.
Zahrát si sem děti i dospělí mohou přijít
na tři vnitřní a čtyři venkovní kurty po
celý rok. Děti, které plážový volejbal
zaujal, si navíc na Strahov mohou přijít
vyzkoušet bezplatné tréninky.
P
V6-0649
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO TOUR DE KIDS
S
cházet se závodníci na
Ladronce mohou od
13.00 hodin, děti se před
samotným závodem rozdělí
podle věku do pěti kategorií.
V té nejmladší budou děti narozené v roce 2011 a mladší,
v nejstarší kategorii se potom
utkají školáci deseti- a devítiletí. Kromě věku se cyklisté
rozdělí i podle pohlaví, děvčata a kluci pojedou samostatné závody. Akreditovat se
mohou závodníci dvěma způsoby – buď prostřednictvím
webových stránek www.tourdekids.cz, přičemž uzavírka
je do 18.00 hodin dne před závodem, nebo se mohou registrovat přímo na místě závodu,
a to nejpozději do 13.15. Výjimkou je nejmladší kategorie,
ta se může registrovat na Ladronce až do 15.00 hodin.
Za on-line registraci zaplatí
rodiče na startovném 80 Kč,
na místě o dvacet korun více. Děti, které jsou pojištěné
u České průmyslové zdravotní pojišťovny, mají však
startovné zdarma. V rámci
startovného každé dítě obdrží tričko, dětskou knížku
a cereální snack. Podmínkou
účasti v závodu je mít vlastní
ochrannou přilbu.
První rozjížďka bude odstartována ve 14.00 hodin,
potom budou zahájeny finálové jízdy.
Beachclub
Strahov
kole po silnici, zda není lepší
pohybovat se raději po cyklostezkách.
Například pěti- až šestileté děti by rodiče měli naučit volit správnou jízdní
stopu, udržovat přímý směr
jízdy nebo třeba bezpečně
brzdit a zastavovat. Cyklisté od sedmi do deseti let by
dále měli dostat od rodičů
informace o tom, jak je důležité kontrolovat správnou
výbavu jízdního kola, je také už načase začít je učit
pravidla silničního provozu.
Jejich potřebnou znalost by
potom měly mít děti od deseti let výše. Všechny děti,
které vyrážejí na kolo, ať už
samy, nebo v sedačce na kole
rodičů, měly by být vybaveny
ochrannou přilbou a být viditelné pomocí nejrůznějších
reflexních pomůcek.
Q
Na Strahově mají tři vnitřní a čtyři venkovní kurty.
Dětem je určena Škola plážového volejbalu
ůvodně přitom namísto
beach volejbalových kurtů byly v budově kurty na
squash.„V roce 1993 jsme jako
skupina sportovců přemýšleli,
jaký sport bychom mohli provozovat. V Evropě měl squash desítky let dlouhou historii, u nás
ho ale prakticky nikdo neznal,“
popisuje tajemník Beachclubu
Strahov Vít Mařík. Skupina
hledala prostory, nakonec našla ty na Strahově. „V budově,
kde sídlíme, byla částečně posilovna Univerzitního sportovního klubu Praha a ve dvou třetinách potom byla naskládána
spartakiádní lehátka ze spartakiády z roku 1985,“ vzpomíná
Vít Mařík. Přesto tady vznik-
lo první squashové centrum
v Praze.
Postupně se na Strahově
vybudovaly další squashové
kurty a po čase tak vznikla
myšlenka, že by v původních
prostorech mohl začít být
nabízen jiný sport. „Kolega,
který s námi stavěl kurty na
squash, žil v Německu a úplně z legrace mi poslal fotku
z Berlína, kde postavili první
zděnou halu na beachvolejbal
s komentářem: To je ale nesmysl. My však tenhle nesmysl
pojali zcela vážně, jeli jsme do
Berlína a zjistili, jak to všechno je.V roce 2004 jsme zprovoznili beachclub a dodnes je
to jediná zděná hala v Česku
s vytápěným pískem,“ poznamenává Vít Mařík.
Primárně je Beachclub Strahov určen dětem. Třikrát týdně dopoledne si sem přicházejí
zahrát studenti vysokých škol,
dva dny v týdnu jsou celá dopoledne rezervována pro základní školy a odpoledne až do šesti
hodin jsou už věnována dětem
a jejich Škole plážového volejbalu. Celkem jich je v oddílu
240 od osmi do osmnácti let.
Do školy však průběžně přijímají nováčky, kteří si mohou
přijít trénink vyzkoušet bezplatně.
Večer se kurty otevírají veřejnosti. Zájemci o hraní se
buď mohou stát členy clubu
a využívat nabízených výhod,
nebo si standardně pronajmout kurt. V červnu navíc
mohou i nečlenové využít speciální akci a přijít na veřejné
tréninky. Ty páteční se konají
od 18.00 hodin do 20.00 hodin
a v ceně 220 Kč je i grilování,
v sobotu trvají tréninky dokonce čtyři hodiny a za 380 Kč si
zájemci nejen zahrají, ale také se naobědvají. Vždy je však
třeba registrovat se předem
na webových stránkách www.
beachpraha.cz.
„Usilujeme s Českým volejbalovým svazem o instalaci
přetlakové haly pro venkovní
kurty, abychom v roce 2015
rozšířili zimní kapacitu o další čtyři kurty. Venkovní kurty
jsou jinak v provozu jen od
května do září, s přetlakovou
halou by bylo možné na nich
hrát celoročně s tím, že na léto
by se hala jednoduše vyfoukla,“
poznamenává Vít Mařík.
Budova, v které Beachclub
Strahov sídlí, má za sebou zajímavou historii. Vybudována
byla v roce 1932 v souvislosti
s prvním Všesokolským sletem, který se na Strahově konal. Zajímavá byla budova tím,
že měla na svou dobu výjimečně klimatizaci a vytápění horkým vzduchem. Místní potom
znají objekt jako korkárnu, na
podlaze byl totiž položen korek.
Q
INZERCE V6-0623
www.vase6.cz
29
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO BEACHCLUB STRAHOV
Cyklozávod pro děti
pečné jízdy na kole. Organizátoři upozorňují, že podle
statistik nejvíce vážných
úrazů na kole postihuje věkovou skupinu 6 až 14 let. Bezpečnou jízdou dětí na kole se
zabývá i BESIP, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti
silničního provozu v Česku.
Ten rodičům radí, jak podle
věku dítěte zajistit jeho bezpečnost na kole.
Pro jízdu na kole platí stejně jako pro chůzi po chodníku – vždy je nutné být s doprovodem. Zvažte pečlivě,
jestli je nutné jet s dítětem na
sport
TAXI ALL INCLUSIVE
Se softballem jde
začít kdykoliv
T
ohle se po loňské sezoně
zapíše do historie českého softballu: Mistrovství Evropy žen v Praze, Češky získaly bronzovou medaili.
Vítězem nejprestižnější klubové ceny Poháru evropských
zemí žen se stává pražský
klub Eagles. Stříbro z Poháru
vítězů pohárů si odnáší pro
změnu pražský tým Joudrs.
Mistrovství Evropy v Dánsku,
junioři jsou zlatí. A nakonec
pražský tým Spectrum Praha
a jeho stříbro ze Supercupu
mužů. „Máme za sebou hodně
úspěchů, ale nikdy se všechny
nepodařily v jednom jediném
roce,“ pochvaluje si Vojtěch
Albrecht, výkonný ředitel
České softballové asociace.
Výhodou softballu podle
něho je, že s ním jde začít
prakticky v kterémkoliv věku.
Jako příklad dává Albrecht legendárního nadhazovače Lubomíra Vrbenského z Chomutova, který začal hrát až v 18
letech. Ideální je ale začít plus
K softballu mohou navíc
své děti vést všechny školy
v Praze 6, třeba v rámci hodin
tělocviku. Asociace totiž využívá jedinečný program určený přímo dětem, pojmenovaný Beeball. Hra je speciálně
upravená a zjednodušená
i pro nejmenší děti, třeba i ty
v mateřských školách. Upraveny jsou i pomůcky, míček
i pálka jsou totiž molitanové
a tudíž bezpečné. Asociace
pro zájemce ze strany škol
a školek přichystá ukázkovou
hodinu a poskytne i startovací
sady. Ze Strahova už jich do
škol v celém Česku putovalo
přes osmdesát.
Děti, které softball chytne,
se stanou součástí sportu,
v němž jsou české týmy mezi
nejlepšími v Evropě. Softball
je přitom neprofesionální
sport. Hraje se sice na vrcholové úrovni, sportovce ale neživí. Mají běžná zaměstnání
a k tomu ještě navíc jeden náročný koníček. „Má to tak 95
procent hráčů na celém světě.
V mužském softballu se hraje
poloprofesionálně jen v některých amerických státech,
minus v první třídě. „Jsme
malý sport a šance uspět, dostat se do reprezentačního týmu nebo olympijského výběru,
je výrazně větší než u jiných
sportů,“ vyjmenovává Vojtěch
Albrecht výhody softballu.
Navíc není třeba ke sportu mít žádné výrazné dispozice. Nevadí, když je dítě
malé, velké a proti nemluví
třeba ani lehčí nadváha, která třeba dítě od rozhodnutí
začít sportovat paradoxně
odrazuje. „Dokážeme do hry
dostat všechny typy dětí. Je
to hra bez rizika, prakticky
nekontaktní a pro zvýšení
bezpečnosti existuje řada
ochranných pomůcek,“ říká
Albrecht. Rodiče se navíc nemusí hrozit velkých počátečních investic do výbavy s rizikem, že dítě po čase softball
přestane bavit a drahé pálky
zůstanou ležet doma. Kluby
vybavení zapůjčují, dobré je
investovat jen pár stovek do
ochranné helmy.
v ženském jsou potom tři profesionální soutěže – japonská,
italská a americká,“ popisuje
Vojtěch Albrecht.
Softball dokonce není ani
olympijský sport, mezinárodní olympijský výbor ho
spolu s baseballem vypustil z programu před hrami
v Londýně 2012. „Naší šancí
ale je Tokio 2020, nový předseda mezinárodního olympijského výboru je totiž příznivcem toho otevřít olympiádu
vícero sportům. Šlo by ale
každopádně jen o ženský
softball,“ popisuje Vojtěch
Albrecht.
Juniorští hráči softballu
navíc mají nemalou šanci na
studium v zahraničí. Americké univerzity totiž na světové
soutěže vysílají své zástupce,
kteří si vybírají ty nejlepší.
Dostanou potom nabídku stipendia a v USA tak nejen vystudují, ale navíc i vrcholově
hrají softball. „Americké univerzity vycházejí sportovcům
velmi vstříc, je to tam takhle
nastavené. A pro naše juniory
je to velká zkušenost,“ uzavírá
Vojtěch Albrecht.
Q
ƚĂdžŝΛƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
ǁǁǁ͘ƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
&ůŽƟůĂƵĚŝϲ
hŶŝŬĄƚŶşƐĞƌǀŝƐŶĂƉĂůƵďĢ
Wi-Fi zásuvka 230 V ĚŽďşũĞŶşƉƎĞƐh^ balená voda
DW^ʹDƵůƟŵĞĚŝĂWĂƐƐĞŶŐĞƌ^LJƐƚĞŵ
ƐůĞĚŽǀĄŶşƚƌĂƐLJŶĂŵĂƉĢ ĮůŵLJ
hudba TV internet
zpravodajské portály
WůĂƚďĂǀŚŽƚŽǀŽƐƚŝ ͬ ŬĂƌƚŽƵ ͬ ŶĂĨĂŬƚƵƌƵ
INZERCE V6-0635
KRÁSNÍ A ŠTÍHLÍ DO PLAVEK
V SOLÁRNÍM A RELAXAČNÍM STUDIU BODYSUN
◆ SOLÁRIUM – krásné opálení dle norem EU
◆ NÁSTŘIK OPÁLENÍ – trvanlivost až 7 dní
◆ KOLAGENÁRIUM – omlazení pokožky
◆ LYMFODRENÁŽ – od 99 Kč
◆ GELOVÉ A PARAFINOVÉ ZÁBALY
INZERCE
KUPON NA 100 KČ 1 osoba smí využít max. jeden kupon
NEŽ OTOČÍTE NA DRU
DRUHOU STRANU…
…ZVOLTE PRÁVNÍ JISTOTU
…ZVOLT
PŘI PROD
PRODEJI ČI PRONÁJMU
SVÉ NEMOVITOSTI
Bělohorská 165,
tel.: 739 385 709
WWW.BODYSUN.CZ
Karel Štaubert
30
www.vase6.cz
www.maxima.cz
ww
V6-0647
specialista na vaši lokalitu
Volejte 605 22
227 006, [email protected]
V6-0634
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ČESKÁ SOTBALLOVÁ ASOCIACE
Rok plný triumfů má za sebou český
softball. Oslavil padesát let coby
organizovaný sport v Česku a má za sebou
navíc nejúspěšnější sezonu v historii.
„Mozek“ pálkovacího sportu, Česká
softballová asociace, přitom sídlí jen
kousek od strahovského stadionu.
platnost do 31. 7. 2014
✁
12
'È
352'(-YLO\P
3+DQVSDXOND
352'(-E\WXP
52'(- E\WXP
39RNRYLFH
9RNRYLFH
.283Ë0E\WNN
Y%XEHQþL
352'(-5'VH]DKUDGRXP
39HOHVODYtQ
5RGLQDKOHGiE\WRGPQHSĜt]HPt SRX]H FLKOD JDUiå YêKRGRX
'RPOQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
=DKUDGDPVED]pQHP.OLGQi
ORNDOLWD3URMHNWQDE\W\VHVWD
YHEQtPSRYROHQtP
3RERþND'HMYLFH 7HO
SDWUR
SDWUR ]UHNRQVWUXRYDQpKR GRPX
GRP
6NYČOi
NYČOi LQYHVWLFH
LQYHVWLFH +OHGiPH GDOãt
GDO
E\W\NNYH9RNRYLFtFK
\W\NNYH9RNRYLFtFK
3RERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7HO
7 O 0ODGêSiUVLNRXStE\WFFDP1HSRGNURYtQHSĜt]HPt3ĜHGUHNRYêKRGRXDo
POQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
=DVWDYČQiSORFKDPSRGODåtDE\WRYp
MHGQRWN\ GLVSR]LF ,GHiOQt N UHNRQVWUXNFL
XGUåRYDQi]DKUDGD&HQD.þ
3RERþNDýHUYHQê9UFK7HO
.283Ë0E\WNNQHERNN
QD+YČ]GČ
352'(-E\WXP
3+DQVSDXOND
352'(-E\WXNNP
3%XEHQHþ
5RGLQDFL]LQFĤVLKOHGiE\WFFDPYDUHiOX+YČ]GD%DONRQJDUiåSRGPtQNRXFinan
FRYiQtMH]DMLãWČQR,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
13FLKORYpKRGRPXORGåLH3UiYRXåtYiQt]DKUDG\
&HQD.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
6OXQQêE\WYHGOHPHWUDÄ$³+UDGþDQVNi%\WLGĤPSRUHNRQVWUXNFL
+\SRWpNX]DĜtGtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
352'(-E\WXP
3'HMYLFH
.283Ë0E\WNN
QD3HWĜLQiFK
%\WLGĤPSRþiVWHþQpUHNRQVWUXNFL2ULHQWDFHQD-D=/RGåLHYHONêVNOHS&HQD.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
.RXStPE\WQD3HWĜLQiFK6WDYDQLSDWURQHUR]KRGXMH 0ĤåH EêW L '9 GR POQ .þ
,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH7HO
352'(-E\WXNNP
3'HMYLFH
13 FLKORYpKR GRPX EDONRQ %\W
SR NRPSOHWQt UHNRQVWUXNFL ,KQHG N
QDVWČKRYiQt+\SRWpNX]DĜtGtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
3RERþND'HMYLFH
YHGOHÄ.XODĢiNX³
GHMYLFH#FKLUVF]
7HO
35
2
.283Ë0E\WNNDåNN
'HMYLFHQHER%XEHQHþ
352'(-E\WXP
3%XEHQHþ
$W\SLFNêPH]RQHWRYêE\WNRXSHOQ\ WHUDV\ P .UiVQê Yê
KOHGQD3UDKX
3RERþND'HMYLFH 7HO
13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP
29EDONRQ(WiåRYpY\WiSČQtFi
QDQFRYiQt]DMLVWtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
+OHGiPHNRPXQLNDWLYQtNROHJ\
QDSRERþNXY'HMYLFtFK
=QDORVW3MHSRGPtQNRX
GHMYLFH#FKLUVF]
7HO
352'(-E\WXP
3'HMYLFH
.283Ë0E\WDå
Y'HMYLFtFKQHER%XEHQþL
352'(-E\WXP
XO8NDãWDQX3%ĜHYQRY
352'(-E\WXNNP
3%XEHQHþ
352'(-E\WXP
3%XEHQHþ
SDWURFLKORYpKRGRPXSRUHNRQVWUXNFL V YêWDKHP *DUiå VNOHS
,KQHGNGLVSR]LFL
3RERþND'HMYLFH 7HO
+OHGiPHE\WNWHUêO]HY\XåtWMDNRNDQFHOiĜ1HSĜt]HPt)LQDQFRYiQt]DMLãWČQRYKRWRYRVWL'RPOQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
6OXQQêE\W29SRNRPSOUHNR2ULHQWDFHSRNRMĤGRSDUNX-=&HQD
.þSĜLU\FKOpPMHGQiQt]DMtPDYiVOHYD
3RERþND%ČORKRUVNi 7HO
3RXåLWp NYDOLWQt PDWHULiO\ SRG YHGHQtP LQWHULpURYp GHVLJQpUN\ =DFKRYiQ\ SĤYRGQt SUYN\
E\WX&HQDPOQ.þ9HGOH3XãNLQRYDQiP
3RERþND'HMYLFH 7HO
.RXVHN RG 6WURPRYN\ YêKOHG GR
]HOHQČ'DOãtE\WNNYHVWHMQpP
GRPČ
3RERþND'HMYLFH 7HO
.283Ë0E\WNNNN
QD%ĜHYQRYČ
352'(-E\WX/P
XOâSDQLHORYD3±ěHS\
352'(- E\WX P
3%ĜHYQRY
352'(-E\WXNNP
52'(- E\WXNNP
3%ĜHYQRY
%ĜHYQRY
.283Ë0ě5'
QD+DQVSDXOFH
.RXStP E\W QD LQYHVWLFL GR P QH
SĜt]HPtSRX]HFLKOD.OLGD]HOHĖYRNROt
GRPXGRPOQ.þ,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
3RþiVWUHNRQVWUXNFL13E\WPiSURVNOHQRX
ORGåLL REêYiN D NXFK\QČ RULHQWRYDQRX QD
]iSDG9HãNHUiREþDQVNiY\EDYHQRVWYPtVWČ
3RERþNDýHUYHQê9UFK7HO
/RGåLHVNOHS1HSUĤFKR]tSRNRMH
/]HXSUDYLWQDNN
9ROQêLKQHG
3RERþND'HMYLFH 7HO
6YČWOê
YČWOê E\W SR NRPSOHWQt UHNRQUHNR
VWUXNFL+OHGiPHGDOãtYHONpE\W\
UXNFL+OHGiPHGDOãtYHONpE\
QD%ĜHYQRYČ1DEtGQČWH
D%ĜHYQRYČ1DEtGQČWH
3RERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7HO
7 O 0ODGi URGLQD KOHGi ě5' QD
+DQVSDXOFH)LQDQFRYiQt]DMLãWČ
QR,'SRSWiYN\
3RERþND'HMYLFH 7HO
2%-('1(-7(6,2'1È667ċ+29È1Ëstehovani#&+,56cz
35
2
'È
12
352'(-E\WXNNP
3DUHiO+YČ]GD
dejvice#&+,56cz
Download

červen 2014