TRVALE VYSOKÝ VÝKON
Vstřikovací stroje řady CX
PARTNER PRŮMYSLU
KraussMaffei je prémiový partner
zpracovatelského průmyslu plastů
a pryže s celosvětovou působností.
Automobilový průmysl
Bílé zboží
Pro všechny Vaše požadavky v oblasti
zpracování plastů a pryže je KraussMaffei Váš
partner. Jako jediná firma působíme ve všech
třech hlavních oblastech zpracování plastů
(vstřikování, extruze, vypěňování) a spojujeme naše rozsáhlé know-how z těchto
technologií do vývoje nových aplikací
a zařízení.
Připraveni na všechny úkoly
V oblasti vstřikování plastů dodáváme
standardní stroje a zařízení od 350 kN do
40 000 kN uzavírací síly a řešení pro všechny
speciální aplikace, dodáváme velké stroje
i kompletní automatizaci. Máme silnou
zákaznickou bázi ve všech příslušných
průmyslových odvětví po celém světě. Naše
stroje jsou používány v automobilovém
a obalovém průmyslu, v aplikacích pro
elektrotechniku, elektroniku, medicínu a pro
průmysl spotřebního zboží.
V oblasti reaktivních technologií zahrnuje
naše výrobkové portfolio stroje, zařízení
a systémy pro zpracování polyuretanů
a dalších reaktivních materiálů. Divize nástrojů
doplňuje náš kompletní výrobní program
o formy pro reakční technologie včetně
střižných a ořezových nástrojů. Mezi hlavní
zákazníky patří oblast automobilového
průmyslu, stavebnictví a bílého zboží.
Naše divize extruzní technologie zahrnuje
stroje a systémy pro výrobu potrubí, profilů
Page 2
a
deskových materiálů, fyzikální pěnění
Stavebnictví
Medicína/Farmacie
a výrobu technických pryží a polotovarů pro
výrobu pneumatik. Náš výrobní program tvoří
široké spektrum zařízení – od jednotlivých
extruderů až po kompletní extruzní linky, které
se používají v chemickém, farmaceutickém,
automobilovém, stavebním, nábytkovém
a obalovém průmyslu.
People for Plastics
Jako „People for Plastics“ jsme Vaším
partnerem od prvních diskuzí o novém
projektu přes vývoj až po převzetí zařízení
a následný servis a provoz Vašeho zařízení.
V každé fázi projektu Vám garantujeme naše
kompetence v oblasti plánování, engineeringu,
spolehlivé dodávky náhradních dílů a rychlou
servisní podporu.
Přidaná hodnota pro naše zákazníky
Naším cílem je úspěšný zákazník. Z našeho
m o d u l á r n í h o p r o g ra m u s t a n d a r d n í c h
komponent a speciálních řešení dodáváme
řešení šité na míru Vašemu projektu, které
optimálně spojuje technické a ekonomické
požadavky.
Jsme nablízku našim zákazníkům po celém světě
Jako mezinárodní firma jsme zastoupeni na
všech důležitých trzích průmyslu zpracování
plastů a kaučuku. Zaměstnáváme více než
3000 pracovníků po celém světě. Naše
prodejní a servisní síť je vždy nablízku našim
zákazníkům.
Elektrotechnika/Elektronika
Stroje série CX pro trvale vysoký
výkon postavené na spolehlivé
dvoudeskové technologii
Obaly
K ra u s s M a f f e i s é r i e C X j e ř a d a p l n ě
hydraulických vstřikovacích strojů s uzavírací
silou od 35 do 650t. Stroje řady CX jsou
konstruovány s ohledem na trvale vysoký výkon
a vysokou kvalitu výrobků v mnoha segmentech
a aplikacích. Řada CX je postavena na modulární
platformě pro vysokou produktivitu a efektivní
výrobu. Dvoudesková technologie umožňuje
kompaktní konstrukci stroje, čtyřsloupkový
uzavírací systém zajišťuje vysokou přesnost
a účinnost.
KraussMaffei nabízí rozsáhlý výběr plastifikačních jednotek a dalšího volitelného příslušenství, což umožňuje optimální konfiguraci strojů
řady CX pro různé aplikace a výkony při zpracování termoplastů, termosetů a polyesterů.
PŘEHLED TECHNIKY
Seznámení se vstřikovacím strojem řady CX
Kompaktní dvoudesková konstrukce
výrazně zkracuje konstrukční délku
uzavírací jednotky
Samonosná uzavírací jednotka
s dostatečným prostorem pro transport
hotových dílů a automatizaci v každé
aplikaci
Uzavírací jednotka bez trvalého
mazání – ideální pro aplikace v čistém
prostředí
Uživatelsky příjemné řízení MC-5
zajišťuje vysokou využitelnost stroje
Vysoce výkonná plastifikační jednotka
pro vynikající kvalitu výrobků
Snadný přístup k agregátům stroje
usnadňuje údržbu a servis
Modulární koncept stroje pro
jednoduché vytvoření optimálního
řešení specifických úkolů
Energeticky úsporná elektrovýbava
a hydraulika snižuje provozní náklady
ZÁKLADY KONSTRUKCE
Navržena speciálně pro
rozsah 35-650t
Modulární řada CX nabízí efektivní řešení
přizpůsobené specifickým požadavkům
různých aplikací pro zpracování termoplastů,
termosetů a polyesterů. Výkonná plastifikační
jednotka zajišťuje vynikající kvalitu výrobků
a nejvyšší efektivitu výroby.
Optimální přizpůsobení Vašim produktům
a procesům
Modulová platforma CX je ideální základ
flexibilní produktové řady pro hospodárnou
výrobu s nejvyššími nároky. Snadné
přizpůsobení požadavkům výrobku a procesu je nejvýraznějším znakem řady CX.
KraussMaffei nabízí široký rozsah modulů
a variant zaměřených na specifické požadavky rozdílných segmentů a aplikací,
především pro automobilový, medicínský,
obalový a elektrotechnický/elektronický
průmysl. Naše know-how v těchto
oblastech je základem pro Váš úspěch.
Strana 6
Krátký dvoudeskový uzávěr šetří místo
Osvědčená dvoudesková konstrukce
zkracuje délku uzavírací jednotky o 30% ve
srovnání s jinými koncepty. Krátká uzavírací
jednotka dovoluje jednoduché odebírání
hotových dílů a poskytuje potřebný prostor
pro bezproblémovou realizaci Vašich
specifických výrobních požadavků včetně
automatizace.
Plastifikační jednotky pro rozdílné materiály
Pro Vaše požadavky Vám můžeme nabídnout univerzální nebo speciální plastifikační
systémy pro různé materiály, vždy s vysokým výkonem a vynikající kvalitou vyráběných dílů. Řízení procesu a optimální
ochrana proti opotřebení trvale zajišťují
produktivitu a kvalitu výrobků.
Vstřikovací stroje řady CX
Energeticky
úsporný
koncept
pohonu pro vysoký výkon a nízké
náklady
Modulární koncept pohonu byl vyvinut pro
vysoké výkony a nízkou spotřebu. V každém
pracovním místě je k dispozici potřebné
množství oleje o správném tlaku.
Výsledkem je vysoká produktivita při
nízkých nákladech.
Řízení MC 5 pro snadné a bezchybné
ovládání a pružnou výrobu
Základní provedení řady CX: kompaktní,
modulární a plně hydraulické
Základy konstrukce
Široké možnosti řízení pohybů stroje spolu
se spolehlivým monitorováním a vyhodnocovacími programy zajišťují vysokou
flexibilitu při výrobě. Díky zlepšenému
rozhraní pro operátora je ovládání stroje
jednodušší a uživatelsky přívětivější než
kdykoliv dříve.
Strana 7
DETAILNÍ INFORMACE
Dvoudesková uzavírací jednotka –
inovativní řešení s přesvědčivými výhodami
Dvoudesková technologie uzavírací jednotky
přináší celou řadu důležitých výhod pro Vaši
výrobu – od úspory plochy a nákladů až po
nižší počet zmetků a snížené požadavky na
údržbu.
Inovativní řešení s dlouhodobou hodnotou
Čtyři uzavírací válce působí absolutně
symetricky a zajišťují tak rovnoměrné
rozložení uzavírací síly. Tak je odstraněno
riziko jednostranného otevření formy i při
maximálním vstřikovacím tlaku. Plně hydraulický uzavírací systém s integrovanými
pojezdovými válci zajišťuje rychlé uzavírací
a otevírací pohyby. Pohyblivá deska je uložena
a přesně vedena na přesném lineárním vedení
upevněném na rámu stroje. Výsledkem je
vynikající rovnoběžnost upínacích desek bez
naklápění nebo přesazení.
Transparentní stroj s optimální přístupností
Promyšlené zakrytování stroje je tvořeno
rozměrnými průhlednými panely pro dobrý
výhled do oblasti formy a vyhazovačů. Přední
a zadní bezpečnostní dveře mohou být
otevřeny nezávisle na sobě a maximální
přístupnost je zajištěna díky upevnění vedení
dveří přímo na rám stroje. Samostatné
bezpečnostní dveře umožňují snadný přístup
ke vstřikovacímu agregátu a do prostoru
vyhazovačů. Při výměně nástroje je nutno
formu zvednout pouze nad horní sloupy, což
oceníte především v nízkých výrobních
halách.
Prostor formy stroje řady
CX poskytuje dostatek
Strana 8
prostoru pro rozsáhlou
doplňkovou výbavu
Ä
Dvoudesková
uzavírací
jednotka
dovoluje
Snadno přístupný prostor vyhazovačů za pohyblivou
transport výlisku ve všech směrech
deskou u řady CX
Citlivá ochrana formy pro dlouhou
životnost forem
Dostatečný prostor za pohyblivou deskou
Rozsáhlý volný prostor za pohyblivou deskou
usnadňuje a urychluje nastavení a seřízení.
Tento prostor může být využit pro umístění
speciálních zařízení, jako je např. vytáčecí
systém. Vynikající přístup usnadňuje
a urychluje seřízení zařízení a snižuje riziko
chyb. Tím je doba odstávek stroje snížena na
minimum.
Ochrana nástroje umožňuje snadné a přitom
přesné nastavení až v 16-ti krocích a chrání
spolehlivě nástroj před poškozením. Ochranou
formy proti poškození se prodlouží jejich
životnost a sníží se náklady na jejich údržbu.
Oba tyto faktory mají pozitivní vliv na výrobní
náklady.
Rozsáhlý volný prostor a čistý prostor
nástroje
Samonosná uzavírací jednotka vytváří
rozsáhlý prostor pro transportní systém nebo
pro integraci periferních zařízení. Samomazný
systém eliminuje riziko kontaminace výrobků
olejem a mazivem.
Příprava pro integraci automatizace
Díky konstrukci opláštění stroje bez horního
rámu, je v horní části stroje dostatek prostoru
pro snadnou integraci manipulátoru pro
vyjímání dílů a dalších manipulačních
systémů.
Ideální pro čisté prostředí
Kompaktní samonosná uzavírací jednotka až
do 160t uzavírací síly je také ideální pro
aplikace v čistém prostředí. Řešení pro tyto
aplikace mohou být realizována tehdy, pokud
je do čistého prostoru umístěna pouze
samonosná uzavírací jednotka. Ostatní části
stroje a všechny zdroje kontaminace jsou
mimo kritickou oblast čistého prostředí. Tento
princip platí při jak při instalaci krytu pro
laminární proudění nad strojem, tak i pro
pevně vybudované čisté prostory. Tím je
minimalizována velikost čistého prostoru
a s následným velkými úsporami investičních
a provozních nákladů.
Detailní informace
Flexibilní řešení pro speciální požadavky
Rychlý vývoj ve zpracování plastů a požadavky na výrobu inovativních produktů se
odráží v rostoucím počtu speciálních aplikací.
Například výroba optických dílů disků
vyžaduje speciální kompresní vstřikovací
proces s ražením a plně hydraulický uzavírací
systém poskytuje optimální předpoklady pro
precizní ražení kompresní profil. Řada CX
poskytuje řešení šitá na míru pro Vaše
produkty a výrobní procesy.
Výhody řady CX:
źÚspora prostoru
źNízká zmetkovitost
źMinimální požadavky na údržbu
Strana 9
DALŠÍ INFORMACE
Hydraulický systém série CX –
precizní, flexibilní a modulární
Hydraulický systém série CX byl navržen
s důrazem na spolehlivost, nízké výrobní
a servisní náklady. Všechny komponenty – od
čerpadel po řídící ventily, od řídícího systému
po zvukovou izolaci - byly navrženy s tímto
záměrem.
Úsporný pohon čerpadel
V každém okamžiku dodávají čerpadla přesně
odpovídající objem oleje pro požadovaný tlak.
Okamžitý tlak je snímán v čerpadle a okamžitě korigován. Tím je snížena spotřeba
energie na nutné minimum.
Rychlé reakční časy
Tlakově a průtokem řízená čerpadla dosahují
velmi rychlých reakčních časů. Čerpadla
s proměnným průtokem reagují na prudké
změny rychlosti stejně efektivně jako na
požadavek velmi malé změny tlaku – např. při
dotlaku.
Blue Power moduly pro minimální
spotřebu energie
Kraussmaffei pod označením „BluePower“
nabízí široký balíček opatření přispívajících ke
snížení spotřeby CX strojů na minimum.
Příkladem je BluePower servodrive. Stroje CX
s uzavírací silou 350-6500 kN mohou být
vybaveny servomotory pro pohon čerpadla.
Servopohon je spojen s konstantní pumpou.
Změnou otáček servomotoru může být
flexibilně nastavováno množství i tlak oleje.
Servopohon se vyznačuje vysokým stupněm
účinnosti a nízkými ztrátami škrcení. Zejména
v pomalých cyklech s dlouhým během na
prázdno, jako je např. čas chlazení - může tato
možnost zredukovat spotřebu stroje až
o 50%.
Spolehlivé řídící ventily pro přesné
dodržení procesních parametrů
U strojů řady CX jsou všechny hodnoty tlaku
a průtoků digitálně předávány do systému
řízení. Elektricky řízené proporcionální
ventily, vybavené přídavným interním řídícím
okruhem, zajišťují vysokou opakovatelnost
a trvalé udržení zadaných procesních parametrů. Výsledkem jsou konstantní výrobní
cykly a vysoká kvalita výrobků. Pro extrémně
vysoké požadavky dodržení procesních
parametrů mohou být stroje řady CX
vybaveny dodatečnými řídícími ventily pro
vstřik a plastifikaci. Tlak a rychlost jsou řízeny
v uzavřeném okruhu se zpětnou vazbou a díky
tomu je zajištěno absolutní dodržení nastavení procesních parametrů.
Strana 10
Moderní
systém
hydrauliky
je
kombinován s filtrací na vstupu
Motor
a výstupu. Optimalizované provedení
100 µm
Tank
olejového
tanku
zajišťuje
zklidnění oleje a oddělení vzduchu.
Díky
tomu
získávají
všechny
hydraulické části dlouhou životnost
Vstřikovací stroje řady CX
Stejně flexibilní jako vaše požadavky: produkt CX Hybrid s celoelektrickou vstřikovací jednotkou pro
přesnou a čistou produkci
Volitelné moduly pro zvýšení výkonu
V základním provedení dodávají hydraulická
čerpadla strojů řady CX tlak a průtok pro
všechny pohyby stroje. Pro zajištění vyšších
výkonů včetně paralelních pohybů nabízí
KraussMaffei volitelně také tlakové akumulátory a další přídavná čerpadla. V naší
nabídce je také hybridní koncept s pohonem
šneku elektromotorem, s elektropohonem
vstřikovací jednotky a s elektropohonem
vyhazovačů. Tyto volitelné výbavy rozšiřují
možnosti konfigurace strojů dle specifických
požadavků zákazníků.
Účinné snížení hlučnosti, snadná údržba
a obsluha
Prostor čerpadel je kompletně zakrytován pro
účinné tlumení hluku. V případě servisního
zásahu lze jednotlivé panely a kryty snadno
a rychle demontovat. Stejně snadno jsou
přístupné všechny ostatní prvky hydraulického systému stroje, takže kontrola,
údržba i opravy jsou snadné a rychlé
a přispívají tak k vysoké celkové provozní
využitelnosti stroje.
Snadné rozšíření stroje v budoucnosti
Výměna jednotlivých komponentů i dovybavení stroje a zvýšení jeho funkčnosti je snadné
díky použití modulů typu „plug&play”. Tento
systém Vám umožňuje rychle a ekonomicky
reagovat na změnu požadavků výroby
v budoucnu.
Výhody řady CX:
źNízké výrobní náklady
źSpolehlivost stroje
źModulární prvky pro budoucí rozšíření
Další informace
Strana 11
DALŠÍ INFORMACE
Stroje řady CX - kompaktní a
flexibilní výrobní systém
Stroje KraussMaffei řady CX – zahrnují stroje
malé a střední uzavírací síly (od 35 do 650 t).
Nabízíme velmi široký výběr kombinací
vstřikovacích a uzavíracích jednotek. Profitujete ze strojů, které představují nejlepší
možnou konfiguraci pro Vaše specifické
požadavky.
Stroje konfigurované pro Vaše specielní
požadavky
Individuálně konfigurované stroje řady CX
pracující v ideálních procesních parametrech
Vám zajišťují optimální produktivitu
a kvalitu. Ať už potřebujete univerzální stroj
pro široké spektrum aplikací nebo jednoúčelový stroj s vynikajícím výkonem pro
danou aplikaci, KraussMaffei má pro Vás
vždy nejlepší řešení Vašich požadavků.
Tabulka (možné kombinace uzavírací síly a vstřikovacích agregátů)
Typ
SP 55
SP 100
SP 180
CX 35
15/18/20/22
20/22/25/28
25/28/30/35
CX 50
15/18/20/22
SP 380
SP 750
20/22/25/28
25/28/30/35
30/35/40/45
CX 65
20/22/25/28
25/28/30/35
30/35/40/45
CX 80
20/22/25/28
25/28/30/35
30/35/40/45
40/45/50/55
25/28/30/35
30/35/40/45
40/45/50/55
CX 110
SP 1000
SP 1400
CX 130
25/28/30/35
30/35/40/45
40/45/50/55
50/55/60
CX 160
25/28/30/35
30/35/40/45
40/45/50/55
50/55/60
40/45/50/55
50/55/60
55/60/70
SP 4300
SP 6100
SP 8100
85/95/105
95/105/115
CX 200
Typ
SP 1000
SP 1400
SP 2000
CX 250/300
50/55/60
55/60/70
60/70/75
SP 3000
CX 350
60/70/75
70/80/90
CX 420
60/70/75
70/80/90
80/90/100
CX 500
70/80/90
80/90/100
CX 575/650
70/80/90
80/90/100
CX 575/650
Nakonfigurujte si Váš optimální vstřikovací lis: vybírejte z více než 150-ti variant
Strana 12
Vstřikovací stroje řady CX
Produkty a aplikace
Automotive
Medicínské aplikace
Jak rozmanité jsou dnešní požadavky automobilového průmyslu, tak široké jsou
výrobně-technické možnosti, které Vám nabízí
řada CX pro výrobu přesných dílů. Jeden
příklad z mnoha: interiérový díl.
Medicína rychle ocenila výhody a potenciál
vstřikovaných dílů, které vyrábí úspěšně se
stroji řady CX – například nerozbitný
kontejner pro vakcíny.
Elektrotechnika / elektronika
Obalová technika
Moderní elektrotechnický a elektronický
průmysl si již nelze představit bez
vstřikovaných dílů. S řadou CX je můžete
ekonomicky vyrábět ve velkých sériích.
Příklad: tepelně odolný kryt žehličky.
Pro bezpečné uložení mnoha různých dílů
jsou vstřikované obaly optimálním řešením.
Stroje řady CX jsou optimálním výrobním
zařízením také pro skladové a přepravní
zásobníky, které jsou vícenásobně použitelné a bezproblémově recyklovatelné.
Krauss-Maffei Vám nabízí výhody maximální
modularity
Mimo jiné je k dispozici celá řada dalších
volitelných opcí a příslušenství:
KraussMaffei Vám nabízí výhody maximální
modularity. Nakonfigurujte si Váš optimální
vstřikovací stroj z více než 150-ti základních
variant a z více než 500 volitelných
příslušenství – perfektně odpovídajících Vašim
požadavkům. Například: Pro uzavírací sílu 160t
si můžete vybrat z 18-ti různých průměrů
šneku.
Další informace
źVstřikovací tlak až do 3000 barů (jmenovitě)
źVysokoteplotní plastifikace až 450°C
źZvýšený počet otáček šneku (hydraulicky)
źPohon šneku elektromotorem
źSamostatné
čerpadlo pro okruh jader
a vyhazovačů
ź Tlakový zásobník pro zvýšení vstřikovacího
výkonu
źa mnoho dalších možností
Strana 13
DALŠÍ INFORMACE
High-Tech na
minimální ploše:
CX X-Form
Série CX s dvoudeskovou technologií a dobrou
přístupností má optimální předpoklady pro
integraci komplexních periferií na malé ploše.
Nejlepším důkazem je realizace aplikace XForm v kombinaci se strojem CX. U této
vícekomponentní aplikace byly uplatněny
všechny tři hlavní kompetence firmy
KraussMaffei.
Optimální prostor pro rozšíření
Vstřikovací kompounder na bázi řady CX složí
pro výrobu TPU-X. Stroje řady CX poskytují
snadnou přístupnost jak ke vstřikovací tak
i k zavírací jednotce a díky tomu je zde dostatek
místa pro další doplňující agregáty. Druhou
vstřikovací jednotku, nutnou pro aplikaci TPUX, je možno umístit prostorově úsporným
způsobem „bolt-on“ nad pevnou deskou.
Snadná integrace jednotlivých částí celého
systému včetně automatizace
Velký prostor mezi sloupy a volný prostor za
pohyblivou deskou dovolují snadnou integraci
otočného nebo posuvného stolu formy. Tři
kotvící body mohou být využity pro integraci
odbíracího manipulátoru, který tak může
účelně využít volný prostor nad strojem.
Dvoudesková koncepce uzávěru u strojů řady
CX umožňuje dokonce i využití volného
prostoru za pohyblivou deskou pro odkládání
hotových výrobků uvnitř bezpečnostní zábrany
– při uzavřené formě. Kompletní systém
potvrzuje možnosti integrace všech částí
výrobní buňky na velmi malém prostoru.
Strana 14
Co to je X- Form?
Jaké jsou ekonomické výhody použití procesu X- Form?
X-Form proces umožňuje výrobu dílů, které v sobě
spojují elasticitu s vysokou odolností přírodní pryže
a dalších elastomerů. Inovativní proces integrovaný do
jediné kompaktní výrobní buňky kombinuje
vytlačování, vstřikování a reaktivní proces. Speciálně
vyvinutý termoplastický polyuretan (TPU Elastollan od
firmy Elastogran) zesíťuje v průběhu chlazení během
reaktivní fáze a vytváří TPU-X. Tento komplexní
výrobní proces je realizován v jediné výrobní buňce
díky pečlivému sladění materiálové receptury, formy
pro vícekomponentní vstřikování, automatizace
a vstřikovacího lisu včetně kompounderu.
KM 300-1400CX IMC X-Form. Na celkové ploše 22 m2 jsou v jediné výrobní buňce integrovány všechny
kroky pro výrobu dílů nahrazujících původní kombinaci kov/pryž.
Díky tomuto procesu lze realizovat nový typ
spojení tvrdého a měkkého materiálu ve
vysoké kvalitě s velmi příznivou ekonomikou
výroby. Spoje na bázi termoplast / X-Form se
nabízejí jako vhodná alternativa ke klasické
kombinaci kov/pryž.
Vícekomponentnímu vstřikování se spojením
se vstřikovacím kompounderem otevírají
nové trhy a možnosti. Výrobky vyrobené
technologií X-Form znamenají úsporu
hmotnosti ve srovnání s ocelí cca 40% při
Vertiefende Produktinformationen
zajištění vyšší kvality. Současně je možno
dosáhnout výrazně nižších výrobních
nákladů díky kratšímu času cyklu ve
srovnání s původní kombinací pryž
(plast)/kov (faktor 4-5). Potenciální aplikace
pro technologii X-Form jsou mimo jiné hlava
motoru a další kryty s integrovaným
těsněním, uložení motoru, tlumiče chvění
a vibrací a nebo další náhrady současných
aplikací využívajících spojení kov/pryž.
Seite ’
VÝHODY PRO KLIENTY
Ekonomické a technické
přednosti spojeny v řadě CX
Spolehlivá technika, rozsáhlé know-how
a kompetentní podpora našich odborníků tvoří
z firmy KraussMaffei ideálního partnera, se
kterým můžete realizovat Vaše budoucí
projekty rychle a úspěšně. Shrňme si výhody,
které Vám poskytuje řada CX:
Čistý stroj – nízká zmetkovitost
Vzhledem k tomu, že uzavírací jednotka
pracuje bez trvalého mazání, je prostor formy
vždy čistý a tím je eliminována možnost
znečištění vyráběných dílů mazivem. Nízká
zmetkovitost přispívá k dosažení vysoké
ekonomičnosti výroby.
Průhledné panely = snadná kontrola stroje
během jeho chodu
Transparentní ochranné panely usnadňují
sledování provozu formy, vyhazovačů a trysky
a díky tomu lze snadno a rychle rozpoznat
problémy a poruchy. Dobrá přístupnost všech
důležitých částí stroje zkracuje dobu
potřebnou pro nastavení a seřízení. Tím lze
dosáhnout vysoké provozní využitelnosti
stroje.
Vyšší výkonnost díky modulární konstrukci
Přesná konfigurace dle požadavků výrobního
programu díky širokému spektru standardních
modulů garantují vysoký výkon a použitelnost
stroje.
Strana 16
Prostorově úsporné: stroje CX
s ultra-krátkou uzavírací
jednotkou
Snadný přístup pro snadnou údržbu stroje
Jednotlivé díly opláštění stroje lze snadno
a rychle demontovat a tím je zajištěn snadný
přístup ke všem částem stroje. Údržba a opravy jsou jednoduché a rychlé.
Vysoká využitelnost stroje díky minimálnímu
opotřebení nástrojů
Kompaktní a tuhá konstrukce uzavírací
jednotky s precizním lineárním vedením
zajišťuje 100% rovnoběžnost a optimální
podporu pohyblivé desky. Díky těmto
vlastnostem stroje a díky ochraně formy jsou
nástroje chráněny před opotřebením
a poruchami. To v souhrnu vede k vysoké
provozní využitelnosti stroje, zvýšené
produktivitě a ke sníženým nákladům na
údržbu a opravy nástrojů.
Vstřikovací stroje řady CX
Minimální výrobní náklady díky stabilnímu
řízení procesu
Jednoduché ovládání pro vyšší využitelnost
stroje
Precizní a spolehlivý hydraulický systém
garantuje trvale stabilní výrobní proces
a zvyšuje provozní využitelnost stroje. Díky
tomu je dosaženo vyšší celkové produktivity
a nižších výrobních nákladů.
Uživatelsky příjemný řídící systém MC5 je
vyvinut pro snadné a bezchybné ovládání
stroje. To ve svém důsledku také zvyšuje
celkovou produktivitu a snižuje výrobní
náklady.
Špičková kvalita naplastifikovaného
materiálu zaručuje vysokou kvalitu produktu
Plastifikační jednotka s nejvyšší povrchovou
úpravou s extra dlouhou životností zajišťuje
vysokou kvalitu plastifikovaného materiálu
a dlouhodobou opakovatelnost. Výkon
a kvalita jsou konstantně vysoké. Spolehlivé
dodržení výrobního nastavení zaručuje
nízké výrobní náklady.
Výhody pro klienty
Strana 17
INFORMACE O SERVISU
Servisní podpora a náhradní díly – vždy
ve správný čas a na správném místě
Všestranný servis
Nabízíme Vám nejenom prvotřídní stroje
a zařízení, ale také vynikající servis. Spolehněte se na naši rychlou a kompetentní reakci
na všechny Vaše požadavky kdekoli na světě.
Poskytujeme daleko více než hotline a dodávku
náhradních dílů.
Spolu s Vámi hledáme technicky a ekonomicky optimální řešení pro Vaše potřeby,
testujeme pro Vás nové aplikace a vyvíjíme
servisní služby dle individuálních přání našich
zákazníků.
Zákaznické zkoušky a výroba prototypů
v naší testovací laboratoři
Naše nabídka služeb je opravdu široká.
Můžeme konfigurovat, instalovat a revidovat
Váš řídicí systém, proškolit Vaše zaměstnance,
vytvořit plán opatření, která mají minimalizovat rizika a prostoje a zároveň maximalizovat produktivitu, provádět údržbu, opravy
a upgrady. Náhradní díly ke všem komponentům
podléhajícím opotřebení jsou
k dispozici v krátké době. Průběžným
rozšiřováním naší servisní sítě neustále
zrychlujeme servisní zásahy a dodávky
náhradních dílů. Domluvte si s námi optimální
servisní podmínky reflektující konkrétní
specifika Vašeho podnikání.
Prakticky zaměřená školení
V oblasti vstřikování plastů provozujeme již
mnoho let vlastní testovací laboratoř
vybavenou našimi nejnovějšími stroji
a zařízeními. Zde můžete naše stroje a zařízení
testovat, nastavovat a optimalizovat parametry výrobních
procesů včetně výroby
prototypových dílů.
Dálková diagnostika, propojení přímo
s řidicím systémem Vašeho stroje, může být
praktickým řešením. Ve vzájemné spolupráci
můžeme společně zkoušet a vyhodnocovat
aplikace stroje a zařízení, které je nejvhodnější
pro Váš projekt. Naši vysoce kvalifikovaní
aplikační inženýři jsou Vám k dispozici.
Tréninkové kursy a školení realizujeme
v našem školicím a zkušebním centru nebo
u zákazníků. V naší nabídce jsou základní
i pokročilé kurzy ovládání, řízení procesu
(technologie) a údržby vstřikovacích strojů
KraussMaffei. Na přání můžeme realizovat
speciální kurzy dle požadavků zákazníků.
Všechny typy školení obsahují rozsáhlou
praktickou část na originálních strojích
KraussMaffei. Díky našemu širokému tréninkovému programu získáte vysoce kvalifikované techniky a operátory.
AX series injection moulding machines
KDE NÁS NAJDETE
KUBOUŠEK s.r.o. — výhradní zastoupení firmy
KraussMaffei pro Českou a Slovenskou republiku
Obchodní zastoupení
Servis
Kladno
Libáň
Servis
Svitavy
Pobočka
Brno
Servis
Obchodní zastoupení
Nitra
Centrála
Veľké Uherce
Servis
Komjatice
České Budějovice
Kontakty na servis
Servis, náhradní díly, školící středisko
můžete kontaktovat e-mailem,
telefonem nebo na poštovní adrese.
e-mail: [email protected]
telefon:
Hotline:
+420 389 043 100
Náhradní díly: +420 389 043 131
Detailed product information
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice, CZ
Page 15
KraussMaffei je prémiový partner pro průmysl zpracování plastů a kaučuku s celosvětovou
působností. Stroje a zařízení KraussMaffei se používají všude, kde se z plastů a pryží vyrábějí
nové produkty. Základem našeho know-how jsou zkušenosti mnoha desítek let spojené
s rozsáhlým výzkumem a vývojem.
Série CX firmy KraussMaffei je řada plně hydraulických
vstřikovacích
lisů
malé
a
střední
uzavírací
síly.
Dominantní charakteristikou je dvoudesková konstrukce
uzávěru, jejímž výsledkem je kompaktní stroj s velmi
malou potřebnou plochou a vynikající přístupností. Tato
konstrukce, doplněná účinným hydraulickým systémem
firmy KraussMaffei, zajišťuje řadě CX nejvyšší přesnost,
produktivitu
a
spolehlivost.
Se
150-ti
základními
variantami a s více než 500 volitelnými opcemi
představuje série CX vynikající stroje pro nasazení
v mnoha aplikacích, od jednoduchých až po velmi složité.
Díky své spolehlivosti a variabilitě představují stroje řady
CX optimální řešení pro všechna odvětví průmyslu
zpracování plastu a pryže.
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS
tel. +420 389 043 111
fax +420 386 351 819
e.mail: [email protected]
www.kubousek.cz
Download

Vstřikovací stroje řady CX