ZÁKLAD ÚSPORNÉ VÝROBNÍ BUŇKY
Lineární robot řady LRX/LRX-S
PARTNER PRŮMYSLU
KraussMaffei je prémiový partner
zpracovatelského průmyslu plastů
a pryže s celosvětovou působností.
Automobilový průmysl
Bílé zboží
Pro všechny Vaše požadavky v oblasti
zpracování plastů a pryže je KraussMaffei Váš
partner. Jako jediná firma působíme ve všech
třech hlavních oblastech zpracování plastů
(vstřikování, extruze, vypěňování) a spojujeme naše rozsáhlé know-how z těchto
technologií do vývoje nových aplikací
a zařízení.
Připraveni na všechny úkoly
V oblasti vstřikování plastů dodáváme
standardní stroje a zařízení od 350 kN do
40 000 kN uzavírací síly a řešení pro všechny
speciální aplikace, dodáváme velké stroje
i kompletní automatizaci. Máme silnou
zákaznickou bázi ve všech příslušných
průmyslových odvětví po celém světě. Naše
stroje jsou používány v automobilovém
a obalovém průmyslu, v aplikacích pro
elektrotechniku, elektroniku, medicínu a pro
průmysl spotřebního zboží.
V oblasti reaktivních technologií zahrnuje
naše výrobkové portfolio stroje, zařízení
a systémy pro zpracování polyuretanů
a dalších reaktivních materiálů. Divize nástrojů
doplňuje náš kompletní výrobní program
o formy pro reakční technologie včetně
střižných a ořezových nástrojů. Mezi hlavní
zákazníky patří oblast automobilového
průmyslu, stavebnictví a bílého zboží.
Naše divize extruzní technologie zahrnuje
stroje a systémy pro výrobu potrubí, profilů
Page 2
a
deskových materiálů, fyzikální pěnění
Stavebnictví
Medicína/Farmacie
a výrobu technických pryží a polotovarů pro
výrobu pneumatik. Náš výrobní program tvoří
široké spektrum zařízení – od jednotlivých
extruderů až po kompletní extruzní linky, které
se používají v chemickém, farmaceutickém,
automobilovém, stavebním, nábytkovém
a obalovém průmyslu.
People for Plastics
Jako „People for Plastics“ jsme Vaším
partnerem od prvních diskuzí o novém
projektu přes vývoj až po převzetí zařízení
a následný servis a provoz Vašeho zařízení.
V každé fázi projektu Vám garantujeme naše
kompetence v oblasti plánování, engineeringu,
spolehlivé dodávky náhradních dílů a rychlou
servisní podporu.
Přidaná hodnota pro naše zákazníky
Naším cílem je úspěšný zákazník. Z našeho
m o d u l á r n í h o p r o g ra m u s t a n d a r d n í c h
komponent a speciálních řešení dodáváme
řešení šité na míru Vašemu projektu, které
optimálně spojuje technické a ekonomické
požadavky.
Jsme nablízku našim zákazníkům po celém světě
Jako mezinárodní firma jsme zastoupeni na
všech důležitých trzích průmyslu zpracování
plastů a kaučuku. Zaměstnáváme více než
3000 pracovníků po celém světě. Naše
prodejní a servisní síť je vždy nablízku našim
zákazníkům.
Elektrotechnika/Elektronika
S lineárními roboty řady LRX/LRX-S
dosáhnete při vstřikování plastů
nejvyšší efektivity a zhodnocení
Obaly
Předpoklady pro úspěch výrobní buňky jsou
zřejmé: vysoká produktivita a nejvyšší kvalita
spojená s hladce fungující automatizací. To platí
jak pro jednoduché automatizace, tak pro
individuální řešení a komplexní požadavky,
které automatizují všechny výrobní kroky.
Pokud potřebujete lineární robot, sofistikované
řešení uchopovače nebo celou výrobní buňku jsme pro Vás partnerem v každém kroku, od
plánování projektu přes uvedení do provozu až
po následný servis a dodávky náhradních dílů.
V oblasti robotů pro vstřikování plastů působíme
více než 25 let. Instalovali jsme s našimi
zákazníky již více než 2500 komplexních
systémů.
PŘEHLED TECHNIKY
Seznámení s lineárním robotem LRX/LRX-S
Přesné převody
pro optimální přenos síly
Absolutní měřicí systém
Robot zná vždy svoji pozici
Servopohon
Velké zrychlení
a krátké časy cyklu
Integrované řízení u LRX robotů
Jednoduchá obsluha
Komunikace přes VARAN-BUS rozhraní
Vysoká přesnost řízení s nízkými tolerancemi
Samostatné řízení - verze LRX-S
Vysoká flexibilita a široké pole aplikací
Dynamické bezpečnostní zóny
Vysoká bezpečnost komplexních zařízení
Řídící skříň na ose Z
Kompaktní zástavba
Současné pohyby všech os
Krátké časy vyjmutí a vysoká
flexibilita při odebírání
Vysoká modularita
Individuální přizpůsobení
potřebě zákazníka
ZÁKLADNÍ PŘEHLED
Mnoho variant robotů - pro stroje s uzavírací
silou od 350 kN do 54000 kN
Lineární roboty mají
vybaveny až třemi
širokou škálu úkolů
zakládání, vyjímání
procesu a další.
Vysoká funkčnost systému
tři lineární osy a jsou
rotacemi. Vykonávají
v procesu vstřikování:
dílů, úpravy v post-
Řídicí systém řady LRX/LRX-S je založen na
osvědčeném systému řízení vstřikovacích lisů
KraussMaffei. Je lehce ovladatelný a kontrolovatelný, robot se snadno učí. K vysoké
funkčnosti systému přispívají standardizované periferie jako dopravníky, skluzavky
pro vtoky a bezpečností oplocení přizpůsobené výrobní řadě. Pracují dynamicky, přesně
a precizně. Při časech vyjmutí pod jednu
vteřinu dosahují opakovatelnosti +/- 0,1 mm.
Universální
Řada lineárních robotů KraussMaffei
LRX/LRX-S je k dispozici v množství variací
pro spárování se vstřikovacím strojem
s uzavírací silou od 35 do 5400t. Mohou být
využity na jakémkoli vstřikovacím stroji
kterékoli značky od libovolného výrobce.
Typy vstřikovacích strojů KraussMaffei
Nosnost LRX/LRX-S robotu
LRX 50
LRX 100
LRX 150
LRX 250
LRX 350
LRX 500
LRX 1000
Uzavírací síla [kN]
Možnosti párování lineárních robotů LRX/LRX-S se vstřikovacími stroji KraussMaffei
Strana 6
Základní přehled
LRX řada obsahuje širokou paletu
variant,
od
LRX50
do
LRX1000
a s nosností od 5 do 100 kg, které
mohou být využity se vstřikovacím
lisem v tonáži od 35 do 5400t.
DETAILNÍ INFORMACE
Vhodné řešení pro každý výrobní
úkol - efektivní, kompaktní
a individuálně přizpůsobené
Nezáleží na tom, jak vypadá Vaše výroba:
Perfektní souhra lineárního robotu LRX/LRX-S
a vstřikovacího lisu je výtečným řešením pro
Vaši výrobu.
Extrémní flexibilita:
Řada LRX/LRX-S nabízí vhodné řešení pro
každou výrobu: ke každému stroji o dané
uzavírací síle odpovídá lineární robot
s odpovídajícími délkami os a rotacemi. Na
výběr je rozsáhlé množství provedení os
a kombinací rotací v různých velikostech můžete vybírat z více jak 500 různých
kombinací.
CE-prohlášení o shodě pro vynášení do tří
různých stran
CE prohlášení o shodě je k dispozici pro
vynášení na stranu operátora, na stranu proti
obsluze a v ose stroje. Vynášení v ose stroje
přináší další výhodu: může ušetřit a až 3m
plochy a získat více místa pro Vaši výrobu. Pro
výrobní haly s nízkým stropem nabízí
KraussMaffei automatizaci s nízkou stavbou
a standardní teleskopickou vertikální osou.
Pro použití k lisům jiných výrobců nabízíme
verzi LRX-S.
Nová definice - cenově výhodný standard
Roboty řady LRX vývojově navazují na řadu
LR. Již ve standardu obsahují všechny zásadní
funkce pro efektivní vyjmutí dílu. Osy jsou
navrženy s ohledem na dlouhou životnost
a přesný stálý provoz. Snímač pozice ulehčuje
bezpečné nastavení pro různé aplikace.
Strana 8
Výrobní buňka
Vynášení na stranu
s vynášením v
proti obsluze
Lineární robot řady LRX/LRX-S
Identické zobrazení a funkce v ovládacím panelu
Ovládací panel s dotykovou obrazovkou pro
robota a ovládacím panelu stroje
programování robota
Základní vyjímací úkoly mohou být ihned
realizovány díky předprogramovanému
softwaru. Pro citlivé díly umožňuje funkce
Servofloat stupňovitě snižovat točivý moment
k dosažení přesně definované pozice a zajistí
tak jemné vyjmutí dílu. Jedním stiskem
tlačítka je možno robota vrátit do základní
pozice. Tato funkce umožňuje bezpečný
návrat robota z nástroje nebo periferního
zařízení. Pro navazující procesy není třeba
dalších řídících modulů: řízení externích
periferií a programy paletování jsou obsaženy
ve standardu.
Řízení: inteligentní a integrované
Řízení MC5 koordinuje vstřikovací proces
s robotem pomocí komunikace přes rozhraní
VARAN bus. Data procesu jsou k dispozici
v reálném čase, programování je lehce
zvládnutelné a nevyžaduje hlubší znalosti
programování, obsluha je snadná. Všechny
LRX/LRX-S roboty mají ergonomicky řešený
ovládací panel s dotykovou obrazovkou
usnadňující programování. Programovací
kroky při ovládání jsou identické s kroky na
ovládacím panelu MC5. Integrované řešení
umožňuje kontrolovat proces na displeji
ovládacího panelu řízení MC5. Data robotu
a stroje jsou ukládána do stejného souboru,
což přináší nejvyšší bezpečnost a optimální
komfort obsluhy. Dvacet bezpečnostních zón,
z toho 5 dynamických, zvyšuje efektivitu
řídících programů.
Vynášení na stranu
Pro vstřikovací stroje AX může být LRX robot integrován
operátora
do rozšířeného bezpečnostního oplechování stroje
Detailní informace
Strana 9
INFORMACE O PRODUKTU A TYPICKÉ APLIKACE
Uchopení výrobku - jakýkoliv úkol v
jakékoli oblasti
S více jak 25 lety zkušeností výroby robotů
a uchopovačů disponuje Kraussmaffei knowhow přesahujícím standardní automatizační
úkoly. Klíčové kompetence jsou zaměřeny na
navrhování zakládací a vyjímací techniky
různých stupňů obtížnosti. Od jednoduchých
po komplexní úkoly, Kraussmaffei nabízí
modulární řešení pro efektivní a hladce běžící
výrobu v jakémkoliv oboru.
Příklad využití v elektronice:
Modulární, flexibilní, cenově výhodný
Úkol:
Automatizace výroby tlačítek klávesnice.
Přestavba existující výrobní buňky na výrobu
klávesnicových tlačítek z PA se skelným
vláknem.
Řešení:
Vybavení stávajícího robotu LRX novým
uchopovačem, kompletně postaveným ze
standardní stavebnice, pro výrobu tlačítek
klávesnice s popisy v různých jazycích
a automatickým tříděním. S 32 nebo 23
násobným výměnným uchopovačem a bubnovým třídícím systémem je zajištěna
automatická separace a balení tlačítek
v závislosti na kavitě. Rychlovýměnný systém
uchopovače zajišťuje minimální prostoje při
změně výroby.
Výsledek:
Univerzální řešení založené na standardních
modulech. Cenově výhodné, flexibilní řešení
pro hladce běžící výrobu dílů různých tvarů
a velikostí díky plně modulárnímu automatizačnímu konceptu.
Inteligentní koncept uchopovače umožňuje plně automatizovat výrobu různorodých
výlisků
Strana 10
Lineární robot řady LRX/LRX-S
Příklad využití v automobilovém průmyslu:
Komplexní, flexibilní a přesto standardní
Úkol:
Výroba částí rámu vnitřního obložení dveří
s třemi různými dekory pro čtyři varianty dílu,
dohromady 12 rozdílných kombinací. Výzva
pro aplikační inženýry spočívá v zakládání více
dekorů a přesném umístění dekorů do jednokavitové formy a dosažení co nejkratšího času
cyklu.
Řešení:
Plná automatizace vstřikovacího stroje
KraussMaffei KM 1100 MX. Plně integrovaný
v ose stroje umístěný robot s nosností 100 kg
s uchopovačem pro založení a vyjmutí dílu
(jeden uchopovač pro každou variantu).
Zásoba dekoru je zajišťována šuplíkovým
systémem s pneumatickým zdvihem a speciálními držáky pro jednotlivé tvary. Uchopovače jsou vybaveny zakládacím válcem:
poté co je dekor 1 založen je automaticky
jemně doladěno umístění dekoru 2 do přesné
pozice. Šuplíkový systém a řada uchopovačů
jsou kódovány - obdobně nástroje a vstřiko-
vací stroj. Tento systém kódování zaručuje, že
dveřní moduly jsou vždy ve správné
kombinaci. Navíc je robot vybaven rozhraním
pro rychlou výměnu uchopovače a standardizovaným konektorem pro paměťová media.
Výsledek:
Kódovací systém a výměnné uchopovače se
starají o rychlou a bezchybnou výrobu různých
variant. Přestože se jedná o vysoce komplexní
úkol, nevyvstala potřeba speciálního řešení.
Jednotlivé součásti výrobní buňky - lineární
robot, etážový odkládací dopravník a šuplíkový zásobník - jsou standardní komponenty.
Díky tomu bylo možné vyřešit tento úkol s
malými investičními náklady. V automobilovém průmyslu je charakteristický nárůst
množství variant dílů, jako jsou například
výplně dveří. Automatizovaná výrobní buňka
navržená pro výrobu více variant zvyšuje
flexibilitu výroby a redukuje náklady.
Komplexní výrobní postupy, např. v automobilovém průmyslu, lze realizovat se
standardními zařízeními od KraussMaffei
Informace o produktu a typické aplikace
Strana 11
VÝHODY ZÁKAZNÍKŮ
Maximální využití ve výrobním procesu přesné, flexibilní a rychlé
KraussMaffei vyvinul řadu LRX/LRX-S
se
zaměřením na maximální využití ve výrobním
procesu - ať se jedná o integrovaný nebo
samostatný robot.
Více dobrých dílů v kratším čase
Ve výrobním procesu je řada faktorů
zvyšujících produktivitu, na které se
KraussMaffei s roboty LRX/LRX-S zaměřil:
současný pohyb všech os poháněných
servomotory v základu, díku tomu jsou možné
časy vyjímání pod 1 sekundu. Rozjezd robota
už při otevírání formy zkracuje čas, po který je
forma otevřena. Vysoce precizní převody
a robustní mechanické komponenty zaručují
opakova-telnost polohy s přesností +/- 0,1
mm i při vysokých pojezdových rychlostech.
Funkce Servofloat umožňuje šetrné vyjmutí
jemných dílů. To zvyšuje výtěžnost u dílů
s náročnou geometrií.
Dlouhodobá investice
S absolutním měřicím systémem zná robot
vždy svoji pozici. To zvyšuje využitelnost
buňky, neboť při výpadku proudu nebo
zastavení zařízení je možné okamžitě
pokračovat ve výrobě nebo provést referenční
pohyb robotu. Rozsáhlý katalog vybavení
zajišťuje, že Vaše automatizace se bude
rozvíjet s Vašimi požadavky a bude ji možno
snadno dovybavit pro komplexnější úkoly.
Vaše výhody:
Vysoká produktivita díky krátkým cyklům a časům vyjmutí
Vysoká výtěžnost díky precizní mechanice a modernímu řízení
ź Bezpečné a spolehlivé fungování díky absolutnímu měřicímu systému a dynamickým
ochranným zónám
ź Flexibilita spočívající ve volbě řízení a širokém výběru rozšiřujících možností
ź
ź
KraussMaffei dodává systémy pro výrobu
plastových dílů na klíč, např. tento systém
na výrobu kolen potrubí.
Strana 12
Výhody zákazníků
INFORMACE O SERVISU
Servisní podpora a náhradní díly – vždy
ve správný čas a na správném místě
Všestranný servis
Nabízíme Vám nejenom prvotřídní stroje
a zařízení, ale také vynikající servis. Spolehněte se na naši rychlou a kompetentní reakci
na všechny Vaše požadavky kdekoli na světě.
Poskytujeme daleko více než hotline a dodávku
náhradních dílů.
Spolu s Vámi hledáme technicky a ekonomicky optimální řešení pro Vaše potřeby,
testujeme pro Vás nové aplikace a vyvíjíme
servisní služby dle individuálních přání našich
zákazníků.
Zákaznické zkoušky a výroba prototypů
v naší testovací laboratoři
Naše nabídka služeb je opravdu široká.
Můžeme konfigurovat, instalovat a revidovat
Váš řídicí systém, proškolit Vaše zaměstnance,
vytvořit plán opatření, která mají minimalizovat rizika a prostoje a zároveň maximalizovat produktivitu, provádět údržbu, opravy
a upgrady. Náhradní díly ke všem komponentům
podléhajícím opotřebení jsou
k dispozici v krátké době. Průběžným
rozšiřováním naší servisní sítě neustále
zrychlujeme servisní zásahy a dodávky
náhradních dílů. Domluvte si s námi optimální
servisní podmínky reflektující konkrétní
specifika Vašeho podnikání.
Prakticky zaměřená školení
V oblasti vstřikování plastů provozujeme již
mnoho let vlastní testovací laboratoř
vybavenou našimi nejnovějšími stroji
a zařízeními. Zde můžete naše stroje a zařízení
testovat, nastavovat a optimalizovat parametry výrobních
procesů včetně výroby
prototypových dílů.
Dálková diagnostika, propojení přímo
s řidicím systémem Vašeho stroje, může být
praktickým řešením. Ve vzájemné spolupráci
můžeme společně zkoušet a vyhodnocovat
aplikace stroje a zařízení, které je nejvhodnější
pro Váš projekt. Naši vysoce kvalifikovaní
aplikační inženýři jsou Vám k dispozici.
Tréninkové kursy a školení realizujeme
v našem školicím a zkušebním centru nebo
u zákazníků. V naší nabídce jsou základní
i pokročilé kurzy ovládání, řízení procesu
(technologie) a údržby vstřikovacích strojů
KraussMaffei. Na přání můžeme realizovat
speciální kurzy dle požadavků zákazníků.
Všechny typy školení obsahují rozsáhlou
praktickou část na originálních strojích
KraussMaffei. Díky našemu širokému tréninkovému programu získáte vysoce kvalifikované techniky a operátory.
AX series injection moulding machines
KDE NÁS NAJDETE
KUBOUŠEK s.r.o. — výhradní zastoupení firmy
KraussMaffei pro Českou a Slovenskou republiku
Obchodní zastoupení
Servis
Kladno
Libáň
Servis
Svitavy
Pobočka
Brno
Servis
Obchodní zastoupení
Nitra
Centrála
Veľké Uherce
Servis
Komjatice
České Budějovice
Kontakty na servis
Servis, náhradní díly, školící středisko
můžete kontaktovat e-mailem,
telefonem nebo na poštovní adrese.
e-mail: [email protected]
telefon:
Hotline:
+420 389 043 100
Náhradní díly: +420 389 043 131
Detailed product information
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice, CZ
Page 15
KraussMaffei je prémiový partner pro průmysl zpracování plastů a kaučuku s celosvětovou
působností. Stroje a zařízení KraussMaffei se používají všude, kde se z plastů a pryží vyrábějí
nové produkty. Základem našeho know-how jsou zkušenosti mnoha desítek let spojené
s rozsáhlým výzkumem a vývojem.
KraussMaffei roboty LRX/LRX-S lze bez problémů
spojit s jakýmkoliv vstřikovacím strojem kteréhokoliv
výrobce. Tyto cenově výhodné základní roboty se
vyznačují
robustní
konstrukcí
zaručující
dlouhou
životnost, rychlým jednouchým nastavením a obsluhou.
Vaše výroba bude těžit z jejich rychlosti, přesnosti,
vysoké
opakovatelnosti,
jednoduchého
intuitivního
programování a okamžitého obnovení výroby po restartu
či
výpadku.
LRX/LRX-S
roboty
jsou
mimořádně
spolehlivým, univerzálním řešením automatizace Vaší
výroby.
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS
tel. +420 389 043 111
fax +420 386 351 819
e.mail: [email protected]
www.kubousek.cz
Download

Prospekt lineárních robotů zde