VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH
Vstřikovací stroje řady AX
PARTNER PRŮMYSLU
KraussMaffei je prémiový partner
zpracovatelského průmyslu plastů
a pryže s celosvětovou působností.
Automobilový průmysl
Bílé zboží
Pro všechny Vaše požadavky v oblasti
zpracování plastů a pryže je KraussMaffei Váš
partner. Jako jediná firma působíme ve všech
třech hlavních oblastech zpracování plastů
(vstřikování, extruze, vypěňování) a spojujeme naše rozsáhlé know-how z těchto
technologií do vývoje nových aplikací
a zařízení.
Připraveni na všechny úkoly
V oblasti vstřikování plastů dodáváme
standardní stroje a zařízení od 350 kN do
40 000 kN uzavírací síly a řešení pro všechny
speciální aplikace, dodáváme velké stroje
i kompletní automatizaci. Máme silnou
zákaznickou bázi ve všech příslušných
průmyslových odvětví po celém světě. Naše
stroje jsou používány v automobilovém
a obalovém průmyslu, v aplikacích pro
elektrotechniku, elektroniku, medicínu a pro
průmysl spotřebního zboží.
V oblasti reaktivních technologií zahrnuje
naše výrobkové portfolio stroje, zařízení
a systémy pro zpracování polyuretanů
a dalších reaktivních materiálů. Divize nástrojů
doplňuje náš kompletní výrobní program
o formy pro reakční technologie včetně
střižných a ořezových nástrojů. Mezi hlavní
zákazníky patří oblast automobilového
průmyslu, stavebnictví a bílého zboží.
Naše divize extruzní technologie zahrnuje
stroje a systémy pro výrobu potrubí, profilů
Page 2
a
deskových materiálů, fyzikální pěnění
Stavebnictví
Medicína/Farmacie
a výrobu technických pryží a polotovarů pro
výrobu pneumatik. Náš výrobní program tvoří
široké spektrum zařízení – od jednotlivých
extruderů až po kompletní extruzní linky, které
se používají v chemickém, farmaceutickém,
automobilovém, stavebním, nábytkovém
a obalovém průmyslu.
People for Plastics
Jako „People for Plastics“ jsme Vaším
partnerem od prvních diskuzí o novém
projektu přes vývoj až po převzetí zařízení
a následný servis a provoz Vašeho zařízení.
V každé fázi projektu Vám garantujeme naše
kompetence v oblasti plánování, engineeringu,
spolehlivé dodávky náhradních dílů a rychlou
servisní podporu.
Přidaná hodnota pro naše zákazníky
Naším cílem je úspěšný zákazník. Z našeho
m o d u l á r n í h o p r o g ra m u s t a n d a r d n í c h
komponent a speciálních řešení dodáváme
řešení šité na míru Vašemu projektu, které
optimálně spojuje technické a ekonomické
požadavky.
Jsme nablízku našim zákazníkům po celém světě
Jako mezinárodní firma jsme zastoupeni na
všech důležitých trzích průmyslu zpracování
plastů a kaučuku. Zaměstnáváme více než
3000 pracovníků po celém světě. Naše
prodejní a servisní síť je vždy nablízku našim
zákazníkům.
Elektrotechnika/Elektronika
Vstupte do světa plně elektrických
strojů a produktů KraussMaffei vstřikovací stroje řady AX
Obaly
Řada AX je nejnovější řada plně elektrických
vstřikovacích strojů. Konstrukce uzavírací
jednotky je založena na principu kloubového
mechanismu. Solidní a energeticky úsporný
systém otevírá výrobcům plastových výlisků
dveře do světa plně elektrických vstřikovacích
lisů.
Vaše výroba bude těžit ze spolehlivého a energeticky úsporného systému, konstantní
reprodukovatelnosti a nízké spotřeby. Souhra
kvalitních komponent osvědčených plastifikačních jednotek a spolehlivých pohonů
zaručuje stálou kvalitu dílů a jednotné výrobní
podmínky, aniž byste se museli vzdát flexibility
a snadné údržby.
Page 3
STRUČNÝ PŘEHLED
Seznámení se vstřikovacím strojem řady AX
Kompaktní výrobní buňka
s plně integrovaným lineárním
robotem
5-ti bodový kloubový mechanismus
osvědčený a snadno udržovatelný
Pohyblivá upínací deska
s precizním lineárním vedením a podepřená
robustním rámem stroje
Page 4
Dostatečná rozteč vodicích sloupů
a prostor pro upnutí formy
AX series injection moulding machines
Uživatelsky příjemné řízení MC 5
v provedení s dotykovou obrazovkou
s VARAN-Bus technologií
Osvědčené šneky a zpětné klapky
z rozsáhlé standardní nabídky znamenají stále
vysokou kvalitu taveniny různých materiálů
Plně elektrické pohony
Starají se o opakovatelně přesnou
a energeticky efektivní výrobu
Vodou chlazený frekvenční měnič
redukuje vyzařování tepla do
výrobního prostředí
Regulovaný napájecí okruh
rekuperuje brzdnou energii
elektromotorů
Page 5
DETAILNÍ INFORMACE
Uzavírací jednotka řady AX: vysoká
opakovatelnost a energeticky
optimalizovaný dvojitý kloub
Řada AX pokrývá široké spektrum uzavíracích
sil od 500 do 3500 kN. Základem stroje je 5-ti
bodový dvojitý kloubový mechanismus. Tento
osvědčený koncept standardních plně
elektrických vstřikovacích lisů se díky
optimalizovanému přenosu síly a dráhy
vyznačuje vysokou dynamikou a nízkou
spotřebou energie.
Inovovaný koncept uzávěru s vyšší přesností
Řada AX používá osvědčený koncept
pětibodového kloubu. Tento osvědčený design
elektrických vstřikovacích strojů, který
zaručuje vysokou opakovatelnost a precizní
uzavírání, byl u AX dále zdokonalen. Optimálně
dimenzované klouby a silná hřídel se starají
o variabilní přenos síly s vysokou rychlostí při
otevírání a uzavírání. Hřídel je poháněna
ozubeným řemenem.
Automatické centrální mazání zajišťuje
úžasnou lehkost pohybů kloubu. Tímto
způsobem lze již malý výkon motoru převést
na vysokou rychlost a velké síly. Uživatel těží
z nízké spotřeby elektrické energie, vysoké
preciznosti a dlouhé životnosti robustní
konstrukce.
Optimalizované upínací desky pro ideální
rozložení síly
Žebrovitá konstrukce upínací desky zvyšuje
tuhost uzávěru. Prohýbání desek je zamezeno
a síla je ideálně vedena do formy. Dvojitá
stavba složená z nosné a upínací desky
dovoluje dodatečné a jednoduché přizpůsobení
se různým typům velikostí vrtání a závitů.
Upínací desky: Variabilní přenos síly díky přesným kloubům a pohonu kuličkovou maticí, možnost snadné
výměny upínacích desek (upínací desky jsou přišroubované)
Strana 6
Vstřikovací stroje řady AX
Široká a přesná lineární vedení pohyblivé upínací desky redukují tření a garantují vysokou paralelitu desek
Snížený třecí odpor pro nejpřesnější pohyby
Pohyblivá deska je lineárně vedena po čtyřech
přesných vedeních. To zajišťuje vysokou
paralelitu desek a zamezuje naklápění. Centrální
mazaní vedení znamená lehký chod a snadnou
údržbu. Technologie valivých ložisek redukuje
třecí odpor oproti běžnému kluznému vedení
o 80%. Díky tomu je pohyb formy velmi přesný
a nedochází téměř k jejímu opotřebení, což
umožňuje vysokou opakovatelnost cyklu.
Detailní informace
Přesné vyhazování s paralelní funkcí
zkracuje čas cyklu
Vrtání pro různé pozice vyhazovače v pohyblivé desce je již připraveno. To činí systém
flexibilní. Elektricky poháněný vyhazovač
disponuje paralelní funkcí, tím může být čas
cyklu redukován až o 15%. Vysoká přesnost
systému zaručuje opakova-telné odformování
dílů. Dobrá přístupnost šetří čas při výměně
forem, což opět zvyšuje produktivitu výroby.
Strana 7
DETAILNÍ INFORMACE
Plastifikační jednotka řady AX:
osvědčená kvalita made by KraussMaffei
Plastifikační systém řady AX je založen na
osvědčené špičkové technologii KraussMafffei.
Výtečná kvalita agregátů činí plně elektrické
stroje spolehlivými pilíři Vaší výroby.
To zkracuje prostoje a zvyšuje využitelnost
stroje. Plastifikační jednotky se vyznačují
dobrou kvalitou taveniny a svou mnohostrannou upotřebytelností pro různé druhy
materiálů.
Osvědčené plastifikační jednotky
zajišťují konstantně vysokou kvalitu dílů
Snadný a komfortní přístup
Plastifikační jednotky řady AX nabízejí stejně
vynikající kvalitu jako u řady CX a EX. Odolnost
proti opotřebení, vysoká přesnost výroby
komponentů plastifikačních jednotek, zpětná
klapka, šnek, válec atd. jsou identické jako
u ostatních řad strojů KraussMaffei. To zaručuje stejný vynikající výkon. Životnost opotřebitelných dílů je díky tomu dlouhá. Plastifikace AX jsou zaměnitelné s plastifikacemi
řady CX a EX. Uživatel se může opřít o stávající
vybavení i Know-how a získá na flexibilitě,
neboť použité součástky jsou od jednoho
výrobce.
Plastifikační jednotka je výklopná a umožňuje
tak lepší přístup. Pouhými několika pohyby lze
provádět servis a úpravy plastifikační
jednotky, což přináší citelné snížení výrobních
odstávek. Přístupnost násypky, obvyklá
u ostatních strojů, zůstává zachována. Ochranný kryt trysky je vyklopitelný a opatřený
sklem, což umožňuje obsluze snadný přehled
nad chodem stroje a v případě potíží i rychlou
reakci.
Vstřikovací jednotky řady
AX pracují s osvědčenými
plastifikačními jednotkami,
kterými jsou vybaveny
i stroje řad CX a EX
Strana 8
Vstřikovací stroje řady AX
Výklopná plastifikace a odklápěcí kryt trysky s průhledem přispívají ke snadné údržbě strojů AX
Vysoký výkon a široké spektrum využití
Opční zvýšení vstřikovacího tlaku pro
komlexní díly
Vstřikovací jednotky přesvědčí výkonem,
rychlosti jsou dimenzované pro široké
spektrum využití. Příruba s regulovaným
chlazením vodou se stará o konstantní
plastifikační podmínky a stálou kvalitu
taveniny. U AX je možný paralelní provoz
plastifikace během pohybu formy a vyhazovače. Při vyšších objemech materiálu toto
zkracuje cyklus.
Při opčním zvýšením vstřikovacího tlaku lze
vyrábět i náročné technické výlisky. Tím se AX
stává mnohostranně využitelným strojem
a uživatel není limitován žádným omezením
výroby z hlediska rozmanitosti výrobků.
Detailní informace
Strana 9
DETAILNÍ INFORMACE
Řízení a pohon řady AX:
efektivní a úsporná technologie
Spojením promyšleného softwaru a důmyslné
konstrukce motorů dosáhl KraussMaffei
ideálního produktu pro své zákazníky - ekonomický elektrický pohon řady AX. Výsledkem
je velmi úsporné, spolehlivé a lehce ovladatelné řešení tohoto pohonu.
Inteligentní koncept pohonu: efektivní,
kompatibilní, s rychlou reakcí
Stroje AX sázejí na elektrický pohon
optimalizovanými servomotory, které brzdnou
energii přeměňují na elektrický proud. Princip
rekuperačních servomotorů přináší v celkovém
měřítku úsporu energie až 10%. Použitý měnič
umožňuje napájení kompatibilní s téměř
veškerými elektrickými sítěmi na světě. Hladce
běžící precizní převodovka s řemenovým
pohonem minimalizuje pohyblivé prvky
a snižuje navíc spotřebu energie. Servomotory
s rychlou reakcí ve spojení s řízením MC5 mají
bleskovou odezvu a tím zabezpečují vysokou
přesnost regulace. Výsledkem je přesně
reprodukovatelný průběh pohybů s redukovanou spotřebou energie.
Mikroprocesorové řízení MC5:
Precizní s vysokorychlostním transferem
dat
Řízení MC5 zkoumá pohyby 500x za vteřinu
s rozlišením 0,001 mm. Takto je možné
jednotlivé dílčí kroky přesně opakovat a to
přispívá ke konstantnímu vstřikovacímu
procesu v malých tolerancích. Koncept řízení je
završen rozhraním VARAN-Bus - v současnosti
nejrychlejší rozhraní v plastikářském průmyslu. Umožňuje vedle vysoké přenosové
rychlosti výměnu dat v reálném čase.
Intuitivní rízení na velké 19 palcové
dotykové obrazovce
Obsluha řízení MC5 Touch
je intuitivní standardní 19 palcová dotyková obrazovka
přispívá ke komfortu obsluhy. Dobře
srozumitelné, celobarevné zobrazení procesu
v plné grafice usnadňuje odladění vstřikovacího procesu. Ovládací panel zobrazuje vždy
jen potřebná tlačítka a tím je pro seřizovače
velmi přehledný. Volně programovatelná
tlačítka vedou obsluhu rychle k nejdůležitějším
parametrům. Tak mohou uživatelé, zvyklí
pracovat s řízením MC5, přejít snadno na řízení
MC5 Touch.
Jasná vizualizace: 19 palcová dotyková obrazovka
Strana 10
Vstřikovací stroje řady AX
DETAILNÍ INFORMACE
Opce řady AX: produktivní výrobní
buňka na malé ploše
Výhody pro zákazníka byly hlavním bodem
snahy konstruktérů při tvorbě koncepce řady
AX. KraussMaffei přináší zákazníkovi mnohem
více výhod než jen ty, které přímo souvisí
s výrobou výlisku. Neboť rychlé a spolehlivé
vyjímání dílů, stejně jako prostorově úsporný
a hospodárný tok materiálu, patří k rozhodujícím kritériím pro efektivní výrobu. Opční
výrobní buňka s plně integrovaným LRX
robotem splňuje tyto požadavky na minimální
zastavěné ploše.
AX stroj+LRX Robot = větší produktivita
na metr čtvereční
Ochranné oplechování je rozšířeno o prostor
pro dopravník a celá tato část je po kolejnicích
odsunutelná pro snadný přístup k dopravníku
a formě. Slouží současně jako ochranný
prostor pro robota. Tím se ušetří náklady na
zabezpečení prostoru automatizace další
ochrannou klecí s dveřmi. Toto integrované
kompaktní řešení ušetří oproti srovnatelným
systémům asi 25% výrobní plochy. Řídicí skříň
LRX je umístěna na ose Z robota, ne na zemi,
a nechává tedy prostor pro dopravník. Transport dílů probíhá na protiobslužnou stranu
stroje a to je velké plus pro flexibilitu a umístění stroje.
Integrované společné řízení stroje a
robota
LRX robot je plně integrovaný do řízení MC5.
Rychlé rozhraní VARAN Ethernet Bus zajišťuje
výměnu signálů v reálném čase. Data
programu automatizace jsou ukládána
společně s daty vstřikování. Pomocí funkčních
tlačítek může být program LRX spuštěn
a ukončen. Bezpečnostní oplocení odpovídá
nejnovějším normám a směrnicím výroby
strojů (MLR). Výrobní buňka složená ze stroje
AX a robota LRX je dodávaná včetně
prohlášení o shodě a zaručuje vysokou
bezpečnost.
Výrobní buňka AX/LRX nabízí kompaktní rozměry a ideální tok materiálu
Detailní informace
Strana 11
VÝHODY NA PRVNÍ POHLED
Třikrát úsporné: méně energie, méně
místa, minimální nutnost školení
AX řada spojuje výhody plně elektrických lisů
s typickými vlastnostmi KraussMaffei. Stroje
jsou energeticky úsporné a přátelské
k životnímu prostředí, potřebují méně prostoru
a garantují hospodárnou výrobu. Navíc se
uživatel může spolehnout na osvědčenou
techniku, ceněné Know-how a spolehlivé
komponenty. Ovládání je jednoduché,
pohodlné a bezpečné.
Váš vstup do světa plně elektrických
vstřikovacích strojů
Se strojem AX dovršuje KraussMaffei své
portfolio v oblasti elektrických vstřikovacích
strojů pro standardní aplikace. Ať už vyrábíte
v jakékoliv branži, je AX ideálním elektrickým
vstřikovacím lisem.
Náklady na Vaši výrobů se sníží
Úspornost stojí na první místě: Ať jde
o náklady na elektřinu, údržbu, plochu, školení
nebo výměnu forem - stroje AX redukují
spotřebu na minimum. Ať již rekuperací brzdné
energie při pohybu uzavírací jednotky,
precizním lineárním vedením s minimem tření
nebo prostorově úsporným vynášením
hotových dílů.
Strana 12
Výroba Vašich dílů bude hospodárnější
Minimum zdrojů ve výrobě stojí oproti maximu
spolehlivosti a flexibility. O to se starají
osvědčené komponenty jako optimalizovaný
dvojitý kloub, precizní lineární vedení
pohyblivé upínací desky spolu s výkonnou
plastifikační jednotkou KraussMaffei. To vše
doplněno sadou silných elektromotorů a MC5
řízením s intuitivní logikou obsluhy. Stroje řady
AX jsou příslibem efektivní práce v budoucnosti.
Koncept stroje a automatizace garantují
zisk
Ideální je doplnit základní model o opční
položku - kompaktní automatizaci. Spolu
s integrovaným LRX robotem se stává AX stroj
opravdu systémovým řešením. Rozsáhlá
nabídka různých plastifikačních jednotek
a katalog s více než 500 volně volitelnými
opcemi dělají systém otevřeným pro flexibilní
nasazení v budoucnosti. Tak přinášejí investice
dlouhodobý zisk, protože profitujete z promyšlené techniky, která Vám umožní reagovat
flexibilně na požadavky trhu.
Vstřikovací stroje řady AX
PŘÍKLADY VYUŽITÍ
AX je doma ve spoustě oblastí - od
automobilové přes domácnost po
elektroniku a elektrotechniku
Stroje řady AX lze využít pro výrobu v různých odvětvích. AX je předurčeno pro
efektivní a reprodukovatelnou výrobu jednoduchých standardních produktů, které
mají uplatnění v nejrůznějších oblastech. Velkorysý prostor pro formu a snadná
přístupnost znamenají, že výměna forem je rychlá a jednoduchá.
Automotive
Elektronika/Elektron
Od kolečka pro seřizování sedadla po
upevňovací klipy - právě v oblasti automotive
mohou AX stroje vyrábět hromadně, ve
spolehlivé kvalitě a za velmi nízkých nákladů.
Konektory a kryty pro mobilní telefony jsou
příkladem aplikací v segmentu elektroniky,
které jsou ideální pro výrobu na přesných
a rychlých strojích AX.
Livestyle
Domácnost/Zahrada
Výroba velkého množství výlisků v cyklu
s požadavkem na vysokou kvalitu povrchu
a optické vlastnosti - například krabička na
krém či pouzdro na rtěnku - to je úkol, který
s minimálními náklady ideálně zvládají stroje
AX.
Konstantní hmotnost výstřiku a minimální
rozměrové tolerance jsou důležité parametry
ve výrobě součástí např. pro zahradní nářadí
nebo elektrické ruční strojky. AX stroje jsou
ideální pro tento typ aplikace.
Aplikace ve všech odvětvích průmyslu
Strana 13
INFORMACE O SERVISU
Servisní podpora a náhradní díly – vždy
ve správný čas a na správném místě
Všestranný servis
Nabízíme Vám nejenom prvotřídní stroje
a zařízení, ale také vynikající servis. Spolehněte se na naši rychlou a kompetentní reakci
na všechny Vaše požadavky kdekoli na světě.
Poskytujeme daleko více než hotline a dodávku
náhradních dílů.
Spolu s Vámi hledáme technicky a ekonomicky optimální řešení pro Vaše potřeby,
testujeme pro Vás nové aplikace a vyvíjíme
servisní služby dle individuálních přání našich
zákazníků.
Zákaznické zkoušky a výroba prototypů
v naší testovací laboratoři
Naše nabídka služeb je opravdu široká.
Můžeme konfigurovat, instalovat a revidovat
Váš řídicí systém, proškolit Vaše zaměstnance,
vytvořit plán opatření, která mají minimalizovat rizika a prostoje a zároveň maximalizovat produktivitu, provádět údržbu, opravy
a upgrady. Náhradní díly ke všem komponentům
podléhajícím opotřebení jsou
k dispozici v krátké době. Průběžným
rozšiřováním naší servisní sítě neustále
zrychlujeme servisní zásahy a dodávky
náhradních dílů. Domluvte si s námi optimální
servisní podmínky reflektující konkrétní
specifika Vašeho podnikání.
Prakticky zaměřená školení
V oblasti vstřikování plastů provozujeme již
mnoho let vlastní testovací laboratoř
vybavenou našimi nejnovějšími stroji
a zařízeními. Zde můžete naše stroje a zařízení
testovat, nastavovat a optimalizovat parametry výrobních
procesů včetně výroby
prototypových dílů.
Dálková diagnostika, propojení přímo
s řidicím systémem Vašeho stroje, může být
praktickým řešením. Ve vzájemné spolupráci
můžeme společně zkoušet a vyhodnocovat
aplikace stroje a zařízení, které je nejvhodnější
pro Váš projekt. Naši vysoce kvalifikovaní
aplikační inženýři jsou Vám k dispozici.
Tréninkové kursy a školení realizujeme
v našem školicím a zkušebním centru nebo
u zákazníků. V naší nabídce jsou základní
i pokročilé kurzy ovládání, řízení procesu
(technologie) a údržby vstřikovacích strojů
KraussMaffei. Na přání můžeme realizovat
speciální kurzy dle požadavků zákazníků.
Všechny typy školení obsahují rozsáhlou
praktickou část na originálních strojích
KraussMaffei. Díky našemu širokému tréninkovému programu získáte vysoce kvalifikované techniky a operátory.
AX series injection moulding machines
KDE NÁS NAJDETE
KUBOUŠEK s.r.o. — výhradní zastoupení firmy
KraussMaffei pro Českou a Slovenskou republiku
Obchodní zastoupení
Servis
Kladno
Libáň
Servis
Svitavy
Pobočka
Brno
Servis
Obchodní zastoupení
Nitra
Centrála
Veľké Uherce
Servis
Komjatice
České Budějovice
Kontakty na servis
Servis, náhradní díly, školicí středisko
můžete kontaktovat e-mailem,
telefonem nebo na poštovní adrese.
e-mail: [email protected]
Hotline:
+420 389 043 100
Náhradní díly: +420 389 043 131
Detailed product information
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice, CZ
Page 15
KraussMaffei je prémiový partner pro průmysl zpracování plastů a kaučuku s celosvětovou
působností. Stroje a zařízení KraussMaffei se používají všude, kde se z plastů a pryží vyrábějí
nové produkty. Základem našeho Know-how jsou zkušenosti mnoha desítek let spojené
s rozsáhlým výzkumem a vývojem.
Řada AX otevírá zpracovatelům plastů cestu do světa
plně elektrických vstřikovacích strojů - hospodárných,
rychlých a energeticky úsporných. Kompaktní stroje
umožňují
reprodukovatelnou
a
spolehlivou
výrobu
výlisků.
Již základní model je výborně vybaven, například
optimalizovaným pětibodovým kloubovým mechanismem, výkonnou plastifikační jednotkou od KraussMaffei,
intuitivním MC5 řízením s 19" dotykovým displejem.
Řada AX je cenově dostupným standardním řešením,
které využívá vyspělou a ověřenou technologii. Více než
500
opčních
položek
poskytuje
stroji
možnosti
přizpůsobit se mnoha odvětvím a různým požadavkům
výroby.
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS
tel. +420 389 043 111
fax +420 386 351 819
e.mail: [email protected]
www.kubousek.cz
Download

Vstřikovací stroje řady AX