tí až
esu li tace
c
o
r
p
re
Od
ení a p sléváš
e
ř
o
p
u pr o
l
odlitk ký průmys
s
n
re
Od slévače pro slévače
Gravitační a nízkotlaké licí stroje, ostřihovací lisy a
kompletní pracoviště od společnosti KURTZ
VIZE A POSLÁNÍ
Vize
Poslání
Náš technologický náskok optimalizuje
kvalitu, náklady a servis ve výrobním
procesu našich zákazníků
Výrobky KURTZ slouží k optimalizaci výrobního procesu ve slévárenském průmyslu
Měřítkem naší činnosti jsou potřeby našich zákazníků
Díky naší celosvětové síti jsme našim zákazníkům dlouhodobě
nablízku
Jsme součástí silné, diverzifikované podnikatelské skupiny, z čehož
čerpáme synergický potenciál
Pro oblast podnikání našeho rodinného podniku je důležité přiměřené rozšiřování a zúročení vlastního kapitálu, stejně jako další trvalý
vývoj a zajištění pracovních míst
TZ
R
n
U
ě
K
n
odmí polečností
p
e
j
h
sů s
e
c
Úspěc
o
r
p
roces
p
m
,
í
e
j
n
á
vývo
ologie
lánov
2
logie
chn
o
ví, p
e
t
t
n
s
h
r
a
c
ý
n
te
je
í stro
oje a
+ inže
c
r
i
t
l
s
é
í
ic
otlak
pné l
o
l
k
s
+ nízk
ologie
n
ční a
a
h
ování
t
c
c
i
e
a
v
t
r
a
r
p
a
o
y
+g
ací lis
lace a
v
u
o
p
i
h
i
n
+ ostř
e, ma
c
klíč.
a
z
i
a
t
n
a
y
m
o
dávk
+ aut
ní do
et
pl
= kom
SPEKTRUM DODÁVEK
Slévárenské stroje a technologie
STROJE
FORMY
MATERIÁLY
POUŽITÍ
SLUŽBY
Nízkotlaké licí stroje
Kokily
Hliník
Rapid prototyping
Technologické poradenství
Sklopné licí stroje
Pískové formy
Hořčík
Zákazkové slévárny
Procesní vývoj
Gravitační licí stroje
Keramické formy
Hliníková bronz
Sériová výroba
Optimalizace procesů
Ostřihovací lisy
Sádrové formy
Generální dodavatel
Stroje pro obrábění
Komponenty pro automatizaci
3
5
TECHNOLOGIE NÍZKOTLAKÉHO LITÍ
TECHNOLOGIE NÍZKOTLAKÉHO LITÍ
Porovnání způsobu lití: gravitační a nízkotlaké lití, snížení
množství vratného materiálu:
Kontrolované plnění formy
dříve hmotnost odlitku 21,3 kg při využití tekutého kovu 54%,
následně hmotnost odlitku 12,2 kg při využití kovu 92%.
Řízení tlaku, srdce technologie KURTZ
Nízkotlaké lití je předurčeno pro zajištění obzvláště
vysokých nároků na kvalitu. Zvýšením tlaku v prostoru
pece je tavenina dopravena přes stoupací trubici do
kokily. Díky kontrolovanému a především rovnoměrnému nárůstu tlaku je dutina formy pomalu plněna
kovem, přičemž je zabráněno tvorbě oxidických kůží,
studených spojů a nebezpečí uzavřeného zduchu.
V průběhu tuhnutí odlitku zůstává tlak v peci konstantní
a zajišťuje tak těsnost odlitku. Pomocí technologických
opatření a cílenému používání chlazení kokily je docíleno usměrněného tuhnutí.
Nízkotlaké lití do otevřené formy
Kurtz nabízí se svým inovativním licím boxem neporovnatelnou flexibilitu vtokování a nálitkování odlitků v
nízkotlakém lití – nezávisle na geometrii výsledného
odlitku a bez dodatečného přivádění tepla. Protože je
s touto technologií počet vtoků a nálitků neomezený,
mohou být používány mnohem menší, ale účinné vtoky. Osvědčeno je i použití vícenásobných stoupacích
trubic.
Další výhoda nízkotlakého lití spočívá ve snížení
množství vratného materiálu. To můžeme efektivně
demonstrovat na příkladu kompresorové skříně. Při
nízkotlakém lití můžeme počitat s výrazně nižšími
náklady na čištění, dokončovací operace a opětovné
přetavení vratného materiálu.
Nízkotlaké lití do kovových forem
pohyblivá
upínací deska
Manuální funkce Teach pro nastavení licí křivky
Řízení nízkotlakého lití s
proporcionálním ventilem
Proces lití s použitím před-tlaku šetří tlak a zabraňuje turbulencím
Nastavení licí křivky ve 20 bodech
Dálkové ovládání s funkcí Teach ke stanovení před-tlaku a
stupni naplnění pece
kokila
licí stůl
mezikus
tlakové médium
Dalším přínosem je z pravidla zvýšení produktivity,
protože je proces lépe reprodukovatelný a méně závislý na vnějších vlivech. Nezáleží na tom, zda se jedná o
klasický, nebo rotačně symetrický odlitek, popřípadě o
součástky, které vyžadují složitý vtokový systém: Kurtz
vždy nabízí vhodné řešení k nízkotlakému lití.
Nízkotlaké lití do pískové formy
přidržovač
(pokud je potřeba)
otevřené nebo uzavřené
pískové formy
vtokový systém
přizpůsoben odlitku
deska stroje s
připojením stoupací
trubice
stoupací trubice
stoupací trubice
Informace o skutečném a nastaveném tlaku v prostoru pece
Uložení receptury odlitku a parametrů stroje
Vizualizace a řízení křivky nárůstu
tlaku v prostoru pece
4
Přesnost řízení ±1mbar
elektricky
vyhřívaná
udržovací pec
elektricky vyhřívaná
udržovací pec
5
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
KURTZ AL 14-10 SR
Cenově výhodný základní model s
vysokými kvalitativními standardy
Ideální pro zakázkové slévárny
Vysoce flexibilní, univerzální nízkotlaké licí stroje pro kokilové lití
hliníkových a hořčíkových slitin
Nejlepší kvalita za
nejlepší cenu
Nízkotlaký licí stroj pro velké série
Jako nový vrchol vyvinul KURTZ nový nízkotlaký licí stroj v segmetu „nejlepší cena“ k odlévání standardních výrobků ve velkých sériích, jako například litá kola. Nejlepší cena neznamená
laciný produkt, nýbrž atraktivní poměr výkon – cena. Zákazník
tak dostane obvyklý vysoký kvalitativní standard KURTZ.
Použité řízení tlaku v prostoru pece společnosti KURTZ ve
své přesnosti stále nenalézá na trhu konkurenci. Řízení tlaku
v prostoru pece je klíčové pro stoprocentní proces nízkotlakého lití.
Dalšími výhodami produktově zaměřeného stroje KURTZ
AL 14-10 SR je snadná manipulace a příjemné prostředí pro
obsluhu. To je umožněno použitím standardizovaných komponentů, což je patrné i na krátkých dodacích lhůtách, a umožňuje rychlou instalaci a uvedení do provozu celého zařízení.
Hliníkové kolo – stále ještě klasický odlitek v nízkotlakém lití
KURTZ má rovněž výbornou pověst dodavatele univerzálních kokilových nízkotlakých licích strojů pro zakázkové
slévárny. Modely strojů TC a SC jsou vyníkající pro jejich
specifické požadavky. Stroje TC a SC jsou vybaveny
kelímkovými pecemi a jsou maximálně vhodné pro časté
výměny slitin.
Další výhodou je kompaktní konstrukce stroje, takže je
instalace možná i v menších slévárnách s omezenou
výškou stropu. Stroje si přesto zachovávají svou obvyklou
flexibilitu, pro kterou jsou v celém světě známé.
Mohou být zabudovány centrální vtokové systémy, vícenásobné stoupací trubice, nebo i oblíbené licí boxy. Chlazení
kokily řízené skutečnou teplotou, plynule výškově a příčně
nastavitelné tahače jader, a především snadné vyvolávání
a ukládání receptur jednotlivých odlitků se strojními a procesními daty, jsou skutečnými vrcholy, které se vyplatí.
Nízkotlaký licí stroj
KURTZ AL 13-13 TC
Vysoce flexibilní, a proto také pro
všechny zakázkové slévárny zajímavý
Odlitek pro kolejová vozidla – slitina AlSi10Mg (23kg)
100% rentgenová kontrola
6
7
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
Nízký tlak – vysoká kvalita
KURTZ – technologie pro koncept výměnných pecí
Příruba
Skříň motoru s žebry
Řešení od odborníků KURTZ si v oblasti nízkotlakého
lití užívají výbornou pověst. Protože naše nízkotlaké licí
stroje jsou předurčeny k zajištění nejvyšších kvalitativních požadavků.
slitina AlSi7Mg – 4,7kg
Licí stroje KURTZ vždy vynikají inovativním řešením
detailů. 4-sloupové provedení společně s paralelním
vedením garantuje přesné uzavírání obou polovin formy.
Pro ovládání bočních segmentů formy KURTZ nabízí
celou paletu tahačů jader. Pro automatizovaný licí proces
mají licí stroje k dispozici mechanické nebo hydraulické
vyhazovače a integrovaný vyjímací talíř.
Pec je ke kokile rovnoměrně přitlačena prostřednictvím zdvihového vřetene. Kontrukce dokovacího sytému umožňuje
flexibilní použití nejrůznějších stoupacích trubic a licích boxů.
pro chlazení, s hrubou
hmotností odlitku 60kg,
AlSi7Mg, T6
V podstatě se nám k dispozici nabízejí dvě různá provedení: Stroje s pevně stojící zavírací jednotkou a výsuvnou udržovací pecí, takzvaná S-verze, která umožňuje
lepší přístup při práci údržby a dovoluje použití konceptu
výměnných pecí prostřednictvím jeřábu nebo pecního vozíku. S-verze může být vybavena vanovou nebo kelímkovou pecí ve velikosti podle přání zákazníka.
Bezpečnostní pouzdro,
AlSi7Mg – 0,29kg
Druhá varianta, zařízení se sklopnou
zavírací jednotkou a pevně vestavěnou
kelímkovou pecí, tak zvaná TC-verze je obzvláště vhodná pro menší slévárny s častou
výměnou slitiny.
Skříň spojky
AlSi7Mg – 20,2kg
Nízkotlaké licí stroje pro
hliníkové slitiny
Vysoce flexibilní zařízení s
Optimalizované chlazení kokily k licímu procesu zaručuje
nejen kontrolované tuhnutí, ale také zvýšenou produktivitu
díky snížení doby cyklu. Reprodukovatelné nastavení
podmínek chlazení je zabezpečeno výběrem kvalitních
komponent.
Obsluhující personál je na monitoru informován o všech
aktuálních procesních parametrech. Zároveň jsou s každým výrobním cyklem sbírána všechna data, čímž jsou k
dispozici pro následné kvalitativní vyhodnocování.
Všechny licí stroje KURTZ mají společnou jednoduchou
obsluhu, snadnou manipulaci a řízení, stejně jako mají
společnou možnost ukládání a aktivování receptur s licími
parametry. Stavebnicové konstruování licích pracovišť nabízí
společně s nespočetným příslušenstvím a mnohými periferiemi vysoký stupeň automatizace, vysokou reprodukovatelnost a integrovaný managment kvality. Koncept optimálního
licího pracoviště je závislý na zákazníkem specifikovaných
požadavcích. K tomu patří naše moto „Nízký tlak – vysoká
kvalita“.
výměnnou kelímkovou pecí.
Použití: Zakázková slévárna
Skříň vakuového odsávání
AlSI7Mg(0,3) T6 – 4,5kg
Stojan s médii – chlazení
- voda / vzduch
- chlazení vzduchem
- směs / mlha
- řízeno časem
- řízeno teplotou kokily
Skříň Ecordy M30
AlSi7Mg – 19kg
8
9
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
Olejová vana z hořčíkové slitiny
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
Blok motoru V8 se spodním dílem
Skříň z hořčíkové slitiny
Nízkotlaké licí stroj KURTZ
pro přesné lití do
keramických forem
Lití do písku pro náročné
Od Rapid prototyping až po sériovou výrobu
Licí stroje KURTZ v podstatě nabízí pro pískové formy
široké použití. Počínaje odlévání jednotlivých, chemicky
vázaných pískových forem, přes instalace společně s
formovací linkou pro bentonitové směsi, až po sádrové
formy pro speciální odlitky s vysokými požadavky na
přesnost tvaru. V přesném lití do keramických forem je
dokonce možná tloušťka stěny do 1mm.
Čím různorodější jsou tvary, tím rozdílnější může být
odlitek. Máme celou paletu odlitků od nejmenších dílů
o hmotnosti několika málo kg, až po kompletní skříně o
hmotnosti 260 kg a více. Od jednotlivých high-tech prototypů až po použití v sériové výrobě.
Pro použití licích zařízení KURTZ pro lití do pískových
forem máme značné množství argumentů. Stroje KURTZ
jsou proto instalovány ve světově známých slévárnách,
stejně jako v nejvyšších kategoriích světově známých
závodních týmů automobilového průmyslu. Právě zde se
nejrůznější zákazníci spoléhají na výhody kontrolovaného
plnění formy a vyrábějí tak své prototypy a motory pro
závodní vozy se stroji KURTZ.
Automobilový průmysl není jedinou oblastí, kde má technologie nízkotlakého lití KURTZ svou váhu díky vlastnímu
přesnému řízení tlaku v prostoru licí pece. Další využití je
v letectví, kosmonautice, nebo krátce řečeno všude, kde
je potřeba ušetřit každý gram. Stále častěji jsou brány do
úvahy taktéž alternativní slitiny.
Hliník již dlouhou dobu není jediný kov, který je odléván
na nízkotlakých licích strojích KURTZ. Technologie nízkotlakého lití nabízí také mimořádný potenciál od hliníkových bronzí pro lodní průmysl až po hořčíkové slitiny pro
všeobecné použití.
Skříň převodovky
Skříň převodovky
Nízkotlaké licí stroj KURTZ
pro přesné lití do
keramických forem
10
11
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
NÍZKOTLAKÉ LICÍ STROJE
Blok motoru řadového
naftového 6 válce, slitina AlSi7 od BMW
Odlévány jsou jak bezjádrové formy (tzv. otevřené formy),
tak i provedení s uzavřenou formou, při kterých se projevují další požadavky na proces zakládání jader do kokil
s vodním chlazením. Stroje jsou vybaveny tahači jader,
odpovídajícími samotnému odlitku, přičemž důležitým
detailem je přesné vedení tahače. Obzvláště v automobilovém průmyslu se pracoviště s licími stroji KURTZ používají stále více. A tak jsou téměř všechny bloky motorů
prémiových značek odlévány na strojích KURTZ.
Nejvyšší kvalita kovu je dosahována taktéž s konceptem
výměnných pecí. Tendece dalšího vývoje směřuje dále k
nízkotlakému lití do pískových forem a forem složených
z jader. Zde je využíváno především vysoké kvality kovu
a plynulé plnění formy bez turbulencí kovu. Metoda je
vhodná od malých počtů odlitků před sériovou výrobou až
po použití v automatizované hromadné výrobě. Na tomto
místě můžeme uvést jako naše partnery například slévárny Metallgießerei Steinrücken, Becker CCC a Grunewald.
Výrok, že „každá rána musí sedět!“ platí především v
oblasti rapid prototyping dílů v automoilovém průmyslu.
Spolehlivost v termínech a kvalitě jsou klíčem k úspěchu.
Licí zařízení pro pískové formy nebudí z daleka takový
rozruch, jako jiná velká licí zařízení, ale v pravém slova
smyslu mají přísloví „každá rána musí sedět“ v sobě.
Všeobecně jsou cílovými skupinami nízkotlakého lití
odlitky s důrazem na bezpečnost, kterým stojí v popředí vysoké nároky na kvalitu. To mohou být například
díly pro podvozky nebo motory. Přitom je nízkotlaké lití
předurčeno pro odlitky s vysokými nároky na těsnost
s nejvyššími zátěžovými požadavky ve vakuové nebo
hydraulické technice.
Důležitým kritériem je zde přesný soulad stoupající hladiny kovu taveniny s naprogramovanou křivkou nárůstu
tlaku. Řízení tlaku KURTZ, je co do přesnosti a bezpečnosti procesu, určujícím měřítkem.
Řešení na míru – řešení
dle potřeb zákazníka
Nízkotlak nejen pro silné závodní vozy
KURTZ nabízí nespočetná individuální inženýrská řešení
pro nízkotlaké lití, vždy věrný heslu: Vše z jednoho
odlitku!
Pracoviště nízkotlakého licího stroje pro výrobu bloku
motoru vidlicového šestiválce až dvanáctiválce (vlevo),
řadového čtyřválce až po řadový šestiválec (dole)
pokaždé u KS ATAG
„Samotný standard nestačí, a levný standard už vůbec
ne.“ Požadováno je řešení dle skutečné potřeby konkrétního odlitku daného zákazníka. Díky širokému zázemí
teamu KURTZ a díky spolupráci s vlastní hliníkovou
slévárnou získává KURTZ výbornou pověst právě při
hledání nových řešeních speciálních přání zákazníka
To je podloženo například výbornými referencemi nasich
zákazníků, například KS ATAG, BMW, Honsel nebo Mahle. Spektrum použití nízkotlakých licích strojů KURTZ
při tom zasahuje od rapid prototypingu, přes sériové
lití, až ke speciálním řešení, například k odlévání bloku
motoru.
12
13
ZAŘÍZENÍ PRO NÍZKOTLAKÉ LITÍ
ZAŘÍZENÍ PRO NÍZKOTLAKÉ LITÍ
Kompletní řešení od slévače pro slévače
Jedinečná spolupráce a vše zahrnující řešení
Pracoviště nízkotlakého lití pro hliníkové slitiny s ovládacím
robotem, periferiemi a manipulační technikou
Kromě stavby slévárenských strojů je společnost KURTZ
již 150 let tradičním dodavatelem odlitků. V obchodním
oddělení „Kurtz METALS“ provozuje společnost KURTZ
slévárnu železných kovů a hliníku. To vede k jedinečnému účinku ze spolupráce, protože se stále ocitáme v
oblasti intenzivní výměny know-how. Nejnovější poznatky
ve slévárenském oboru se tak ihned odrážejí v konstrukci
licích strojů KURTZ.
KURTZ jako dodavatel na zakázku nabízí kompletní
proces, od vývoje a konstrukce odlitku společně s poradenstvím při výběru materiálu, přes samotné lití, až ke
konečnému obrobení odlitku. Také u licích strojů KURTZ
se rozumí systémový dodavatel: zákazník může očekávat kompletní řešení z jedné ruky! To zahrnuje vývoj
odlitku a celého výrobního procesu, přes přípravu formy,
instalaci stroje u zákazníka, vzorkování formy a školení,
až po vzorkování nebo dokonce kompletní zodpovědnost
generálnho dodavatele.
Pro sériovou výrobu různorodých a náročných dílů nabízí KURTZ
kompletní licí pracoviště, která mohou být vybavena například
konceptem s pojízdnými, výměnnými pecemi. Tento koncept při
Nezávisle na tom, o jakou záležitost a souvislost řešení
slévárenské technologie máte zájem, u KURTZ jste vždy
na správném místě! Oslovte nás, uskutečníme Vaše
přání podle našich představ.
extrémně rychlých výměnách pecí zajišťuje přísun kvalitní taveniny a redukuje startovací kusy po odstávce, které jsou jindy při
dolévání pecí nezbytné.
KURTZ - kompletní řešení
Generální dodavatel
Výroba forem
Vzorkování forem
Optimalizace procesu
Automatická licí pracoviště
Nízkotlaké licí zařízení
14
Výřez ze 3D modelu kompletního licího
KURTZ AL 13-13 FSC -
pracoviště KURTZ s manipulačním systé-
nízkotlaké licí pracoviště s optimálním řízením pro-
Kompletní licí pracoviště KURTZ
mem a pojízdnými, výměnnými pecemi.
cesu a pojízdným systémem výměnných pecí.
s vanovou pecí
Robotem řízená pracoviště pro ostřih a apretaci
železných a hliníkových odlitků
Odjádrovací zařízení
15
GRAVITAČNÍ LITÍ
GRAVITAČNÍ LITÍ
Hydraulický vyhazovač
Automatické dávkování a
lití s robotem
Gravitační licí stroje a zařízení,
manipulace a další
KURTZ jako generální dodavatel
Když se řekne KURTZ, rozumí se dodavatel systému. Zákazník může
KURTZ dodává pracoviště se sklopnými a gravitačními
stroji, stejně jako samostatné stroje, nebo kompletní
dodávky na klíč. Flexibilní koncept licího stroje může
být přizpůsoben jakémukoliv požadavku. Low-Cost
nebo High-Tech, maximální flexibilita pro častou výměnu výroby nebo podle potřeby pro konkrétní úkoly
zákazníka.
Těžištem automatizace odlévání je manipulace s jádry
a odlitky. Dodatečné úkony a periferie jsou připraveny
podle požadavků zákazníka. Při sklopném lití s dávkovacím robotem jsou pouřívány servo-hydraulické, tzn.
řízené licí stroje. Další varinatou jsou stroje poháněné
elektricky.
Roboty a licí stroje sou jednoduše volně programovatelné. Synchronizace robota s licím strojem jsou základním
předpokladem pro vysoce kvalitní odlitek.
Co platí v nízkotlakém lití, můžeme očekávat také ve
sklopném a gravitačním lití KURTZ: kompletní řešení z
jedné ruky, přizpůsobené Vašim požadavkům.
16
Gravitační licí stroje v
plné výbavě – rozdíl je v
očekávat kompletní dodávku z jednoho zdroje. Od volby výrobního procesu, přes dodávku stroje, instalaci, uvedení do výroby a školení, prostě
generální dodavatel KURTZ
tahači jader
Spektrum dodávek
Licí stroje
Roboty pro dávkování a lití kovu do stroje
Periferie pro stroje
Volně programovatelná řízení celého pracoviště
Technologie chlazení
Udržovací pec
Ovládací a manipulační systémy pro odlitky
a písková jádra
Chapadlo pro jádra, systémy pro chapadla
Licí lžíce
Dopravníkové systémy pro odlitky
Ohřev pro licí lžíce a kokily
Sklopný licí stroj, sklopený o 90°, servo-hydraulické sklápění, úhel
sklápění do 110°
17
OSTŘIHOVACÍ TECHNIKA
OSTŘIHOVACÍ TECHNIKA
Hospodárné systémy ostřihu
Ve všech tvarech
Technologicky rozhodující pro všechny požadavky
Pro každé použití optimální ostřihu
I ten nejlepší odlitek může mít otřepy, které musí být pro
další opracování odstraněny. Zatímco vedle klasické,
ruční apretace existuje výrazně ekonomičtější automatizované řešení ostřihu.
Důležitou součástí technologie ostřihu je ostřihovací
nástroj. Ostřihovací lisy KURTZ dnes najdete u tlakových
licích strojů, stejně jako u gravitačních, sklopných a
nízkotlakých strojů.
V závislosti na účelu a použití nabízí KURTZ lisy v
konstrukci C-lis, sloupové provedení nebo rámové
konstrukci. Ty mohou být přizpůsobeny pomocí bohatého
příslušenství, jako například tahače, přidržovače, nebo
odebírací, vyfoukávací a postřikovací příslušenství. K
tomu také patří nejrůznější možnosti stolice v provedení
sklopném, výsuvném, nebo výsuvně - sklopném
provedení.
Odebírání odlitku se uskutečňuje přes pevný skluz s
integrovaným vyfoukáním. Skluz je sklopný a výškově
plynule nastavitelný.
Řízení lisu se uskutečňuje přes SPS řízení Siemens
S7-300 s příjemnou vizualizací.
KPC 520:
Ostřihovací lis C-konstrukce s uzavírací
silou 52 tun, vhodný pro
manuální zakládání i pro
obsluhu robotem.
- C-konstrukce
• Volný přístup ze všech stran
• Snadná manipulace s robotem
KPS 1000:
Ostřihovací lis sloupové konstrukce se zavírací silou 100 tun
• Plné využití celkové plochy stolice a upínací
desky beranu
• Žádné omezení velikosti ostřihovacího
nástroje díky přístupnosti stolice i beranu
• Optimální odstranění otřepů díky velkému, volnému otvoru stolice
• Přesné vedení beranu přes předpjatá
kuličková ložiska
• Rychlejší a snažší výměna ostřihovacího
nástroje s pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku a přes valivé kuličky v
desce stolu a závěsné rameno ježábu
- sloupové provedení
• Ideální pro vysoké a objemné díly
Ostřihovací lisy od společnosti KURTZ vynikají inovativními technickými řešeními.
Beran i přidržovač jsou vybaveny integrovaným,
bezdotykovým měřícím systémem, proto měřící
systém nepodléhá opotřebení. Tak je beran i vyhazovač plynule nastavitelný přes řízení lisu s vizualizací.
Hydraulika ostřihovacího lisu je vybavena proporcionálním ventilem. Díky tomu můžeme volně programovat tlak vyhazovače programováním v řízení stroje.
Díky optimálnímu přizpůsobení charakteristiky
čerpadla a časovému spínání nehlučného řídícího
čerpadla je v klidovém stavu dodatečně šetřena
energie.
• Možnost zakládání a odebírání ze čtyř stran
• Stabilní, silně předimenzované vodící sloupy
• Všechny možnosti odvodu otřepů díky nastavitelnému prostoru pod deskou stolice
• Optimální odstranění díky velkému, volnému průchodu ve stolici
• Rychlejší a snadnější výměna ustřihovacího nástroje jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem přes valivé kuličky v desce stolu a závěsné rameno jeřábu
• Koncept stroje nabízí možnosti umístění, které
zabírá minimum místa
• Další možnost: vyjímatelný čtvrtý sloup pro optimální přístup při výměně nástroje
- rámová konstrukce
• Extrémně stabilní konstrukce
• Vedení beranu přes 4 vodící prvky
• Vhodný koncept pro velké zavírací síly v kombinaci
s přesným vedením a vysokou precizností
• Optimální odvod otřepů díky velkému, volnému
průchodu v desce stolu
• Rychlejší a snadnější výměna nástroje jeřábem
nebo vysokozdvižným vozíkem přes valivé kluzné
kuličky v desce stolu a závěsné rameno jeřábu
18
19
VÝBĚR Z REFERENCÍ
OSTŘIHOVACÍ TECHNIKA
Dokončovací operace
Automatizace, inženýrství a servis
KURTZ svým zákazníkům na přání nabízí kompletní
výrobní program. Počínaje licím strojem se zakládáním
jader a vyjímáním odlitku, přes kompletní licí pracoviště
nebo celé licí linky s automatizovaným procesem, až po
napojení na další operace, jako jsou ostřihovací lisy i s
ostřihovacím nástrojem nebo obrábění na hrubo.
Součástí našich automatizovaných pracovišť jsou
zakomomponovamé chladící vany popřípadě vzduchem
chlazené regály, kontolní a měřící pracoviště, kontrola
odlitku, robot, vyjímací zařízení, stejně jako odpovídající
dopravníkové jednotky s ochrannými zařízeními.
Na konci licí linky má zákazník k dispozici precizní,
hotový odlitek připravený na montáž. Naši výbornou
kvalitu a výkonnost dokládají mnohé proslulé německé i
zahraníční reference.
KPS 01: Obráběcí centrum pro komplexní třískové opracování odlitků. Plně
integrované v obráběcích linkách
V oblasti služeb nabízí KURTZ svým zákazníkům, stejně
jako provozovatelům konkurenčních zařízení, optimální
zásobování spotřebními a náhradními díly „just-in-time“,
nebo provádí všechny zkoušky, nutné k dalšímu spolehlivému provozu strojů.
Servisní a zákaznické služby jsou u nás pevně zakotveny
jako strategický faktor naší filozofie. Přičemž je naším
cílem trvalé zajištění výrobních vlastností strojů KURTZ
po celou dobu jejich životnosti.
Vedle montáže, uvedení do provozu, servisu a údržby
Vám nabízíme pro Vaše zaměstnance na míru připravené
školící programy, stejně jako individuální, technicky
zaměřené poradenství k údržbě, nebo hodnocení Vašich
výrobních zařízení a doporučení jejich úprav.
KPC 370:
Ostřihovací lis
C-kontrukce s
uzavírací silou 37
tun a se zdviženým
ochranným košem
20
Spektrum dodávek
• Plánování, Inženýrství
• Procesní technologie
• Technologie forem
• Technologie tavení a pecních
zařízení
• Periferie
• Automatizace
Technologie
• Lisování
• Ostřih
• Ostřihovací nástroje
• Integrované řezání
• Vrtání
• Frézování
• Manipulace s robotem
21
HISTORIE
z
ůrné proces
y
vár
í ko
ení
lož
žen
186
2Z
a
Komplexní systém řízení usměrňuje všechny procesy a
zajišťuje vysokou kvalitu, kterou požadují naší zákazníci.
Velkou zodpovědnost vidíme také v ochraně přírody. Vždy
vycházíme vstříc všem možnostem, jak být přínosem pro
životní prostředí.
Vzn
ik výrobku
Maticová struktura společnosti s oblastmi PLASTICS,
METALS, ELECTRONICS a SLUŽBY zaručuje naším
zákazníkům maximální pružnost a podporu.
ník
Plánování
činností
9Z
alo
Společnost KURTZ je tvořena z několika podniků v
různých oborech. V KURTZ Holding GmbH & Co Beteiligungs KG. je vlastní strategické vedení, se širokou
zodpovědností v jednotlivých oblastech.
íky
azn
ák
Péč
e
o
Podp
185
Více jak 850 zaměstnanců na
celém světě
177
Společnost Kurtz
ny
ve
0 Z
slé
mě
ahá
vár
stě
n
jen
189
y
Ha
žel
í vý
6 Z
slo
e
r
alo
za
ch
o
b
žen
ve
ys
192
tro
mě
í sl
1 P
j
stě
ů
évá
ate
Ha
rny
nt
196
slo
n
ž
a
e
2N
ch
e
l
e
lek
ová
z
a
tric
vM
196
hal
k
ou
ann
as
8 D
páj
lév
hei
odá
ku
árn
mu
197
vky
y
1 D
žel
zař
odá
eza
íze
ní
198
vky
pro
2 P
str
páj
řev
ojů
ení
zet
p
198
r
o
í
slé
pol
3D
vár
odá
yst
ny
yre
vky
198
hlin
nov
4Z
licí
íku
éo
alo
ch
dlit
ž
s
198
ení
tro
ky
jů
5 N
KU
ová
RT
ZS
198
hal
eve
8 Z
ap
rní
alo
ro
v
ž
Am
ýro
199
ení
eri
b
0P
KU
u
ka
licí
řev
RT
ch
zet
Zd
199
s
í
áln
tro
for
0Z
jů
ýv
mo
alo
ých
ván
žen
199
o
í
í
d
3 P
blo
KU
/Ho
řev
ků
RT
ngk
Alt
ZF
zet
199
ong
a
íE
r
u
a
6 Z
see
nci
RS
alo
e
A
aK
žen
–t
200
ech
UR
íM
1Z
TZ
BW
nol
alo
Itá
o
ž
- te
gie
200
ení
lie
c
p
3Z
z
h
á
a
n
j
stř
ave
e
o
n
l
ogi
ešu
í
den
200
et
jící
éS
enk
3 C
s
A
p
ert
ých
ole
PR
ifik
200
čno
ple
/3
ace
6 Z
chů
s
t
iK
ISO
alo
urt
žen
200
9
z
0
íK
Ho
01
6N
UR
ldin
ff
ová
TZ
g
200
hal
Z
h
ap
uha
6Z
alo
ro
iM
výr
žen
anu
200
obu
íK
fac
6 In
U
ten
tur
RT
ova
ing
kýc
Zv
200
ční
hp
ých
7 D
pro
l
e
o
odá
chů
d,
gra
Mo
200
mH
vka
MB
skv
9 D
I
š
W
P
abl
a
odá
o
n
vky
ový
ch
ost
tisk
řih
ova
áre
cíc
n
h li
sů
SPOLEČNOST KURTZ A SYSTÉM ŘÍZENÍ
Zákazník –
Kde vše začalo:
Historická kovárna ve městě Hasloch je do dnešního dne v
provozu jako průmyslový památník
zák
az
Schéma přístupu
společnosti Kurtz
Zde je vše řízeno
Hlavní sídlo společnosti KURTZ je ve městě Wiebelbach,
nedaleko Haslochu.
Budoucnost potřebuje svůj původ
Segmenty činností a výrobky
od roku 1779
Odlévání
Šablonové tiskárny
Formovací automaty
Převod Know-how
Třískové obrábění
Zařízení pro výrobu plošných
obvodů
Zařízení pro zpěňování
polystyrenu
Použité stroje a náhradní díly
Slévárenské stroje
Nástroje pro výrobu
plošných obvodů
Polystyrenové bloky
Servis a údržba
Technologie tenkých plechů
Inspekční systémy
Zpracování desek
Podpora inovací
Systémy pro opravy
plošných spojů
Inženýrství
Od roku 1779, kdy byla ve městě Hasloch založena
kovárna, se společnost KURTZ rozvinula v mezinárodně působící mnohostranný koncern. V mnoha oblastech
dnes máme v technologii světové prvenství.
Podnikatelská skupina je v současnosti rodinný podnik,
vlastněný šestou generací rodiny Kurtz.
Vedení podniku se může vracet pro podporu a rady s
výbornými osobnostmi současného průmyslu.
22
23
Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
Kreuzwertheim, Německo
[email protected]
www.kurtz.info
MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH
Wertheim, Německo
[email protected]
ERSA GmbH
Wertheim, Německo
[email protected]
KURTZ North America Inc.
Plymouth, USA
[email protected]
KURTZ Far East Ltd. / ERSA Asia Pacific
Hong Kong
[email protected]
KURTZ Shanghai Ltd. / ERSA Shanghai
Shanghai, Čína
[email protected]
Svět je Kurtz –
přítomni ve 135 zemích
Production plants/subsidiaries
Local agents
Other presence
KURTZ Zhuhai Manufacturing Ltd
Zhuhai, Čína
k•mc
Seoul, Jižní Korea
[email protected]
KURTZ slévárenské stroje
KURTZ odlitky
KURTZ GmbH
Frankenstr. 2
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 8 07-3 15
Fax +49 (0) 93 42 / 8 07-3 19
[email protected]
www.kurtz-metals.de
Slévárna hliníku, Wiebelbach
Kokilové lití hliníkových slitin do 100kg
Lití hliníkových slitin do pískových forem do 1t
Slévárna železa, Hasloch
Šedá a tvárná litina do 5 tun
Tel. +49 (0) 93 42 / 8 05-0
[email protected] • www.kurtz-metals.de
KURTZ France S.A.R.L. / ERSA France
Talant, Francie
[email protected]
KURTZ Italia S.R.L.
Travedona Monate, Itálie
[email protected]
KURTZ Ost
Moskva, Rusko
[email protected]
KURTZ Systems Africa (Pty) Ltd.
KwaZulu-Natal, Jižní Afrika
[email protected]
KURTZ – technologie tenkých plechů
MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH,
Wertheim & Baiersdorf
Tel. +49 (0) 93 42 / 96 36-0
[email protected]
www.feinblechtechnologie.de
KURTZ třískové obrábění
KURTZ GmbH, Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 8 07-0
[email protected] • www.kurtz-metals.de
KURTZ GmbH
www.kurtz-metals.de
Werk Wiebelbach
Frankenstraße 2
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 8 07-0
Fax +49 (0) 93 42 / 8 07-3 19
[email protected]
www.kurtz-metals.de
06/2011 | Změny vyhrazeny | © 2011 by Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
TECHNOLOGIES & SERVICES FOR
METALS • ELECTRONICS • PLASTICS
Download

zde