Prefabrikované komponenty
www.dmeeu.com
TSTL - TSBL
FW1800 - FW1850
19/01/2011
ULB - ULC - ULG
VF - AW275 - AW280
Obsah
11/05/2007
Plate Control
Západkové zámky.......................................................................................................................................................................1
Dvoustupňové vyhazovače................................................................................................................................................ 23
Osy s hrubou roztečí............................................................................................................................................................... 37
Šroubovicový převod............................................................................................................................................................. 44
Ovládání vyhazování............................................................................................................................................................... 48
Posuvné přidržovače.............................................................................................................................................................. 54
Quick strip...................................................................................................................................................................................... 60
www.dmeeu.com
Collapsible Cores
11/05/2007
Podkosy pro vstřikování
Vectorform.................................................................................................................................................................................... 67
UniLifter.......................................................................................................................................................................................... 74
Ohebná jádra............................................................................................................................................................................... 77
Skládací jádra............................................................................................................................................................................... 89
Rozšiřitelné dutiny.................................................................................................................................................................... 96
Multiform....................................................................................................................................................................................... 98
Rozšiřitelná jádra.................................................................................................................................................................... 102
Zařízení pro vyšroubování................................................................................................................................................ 106
www.dmeeu.com
Accessories
11/05/2007
Ovládání desky
www.dmeeu.com
Další technická řešení
Spojky rychlovyhazovačů................................................................................................................................................. 118
Vzduchové ventily................................................................................................................................................................. 120
Hubice filtru stroje................................................................................................................................................................. 122
Koncový spínač Thinswitch............................................................................................................................................. 124
CounterView............................................................................................................................................................................. 128
Hydraulické válce................................................................................................................................................................... 130
Rychloupínací systém Bakra............................................................................................................................................ 143
www.dmeeu.com
19/01/2011
www.dmeeu.com
19/01/2011
Ovládání desky
www.dmeeu.com
19/01/2011
Západkové zámky
Západkové zámky slouží k ovládání a podepření desek během otvírání a zavírání formy. DME nabízí tři různé typy a tedy i řešení nejrůznějších instalací pro všechny aplikace:
1. LL: originální západkový zámek DME, úspěšně
používaný téměř 20 let.
Jednoduchý, kompaktní design, který lze v řadě
konfigurací upevnit na vnější stranu formy.
K dispozici malé, střední a velké provedení v jedné
standardní délce, kterou výrobce nástroje snadno
zkrátí.
2. KL: velmi odolná konstrukce, dostupná v 6 různých
rozměrech, zvládne libovolný rozměr formy.
Díky jednoduchému obrábění a nastavení se snadno
upevní na vnější stranu formy.
19/01/2011
3. DKL: moderní alternativa uvedená v roce 2004, velmi populární u návrhářů a výrobců forem a provozovatelů vstřikovacích lisů.
DKL kompletně zabudovaný do formy nijak nepřekáží vnějším chladicím potrubím a formu lze také položit na bok.
Značně zjednodušuje výrobu forem, desky není nutno obrábět po stranách, stačí svislé obrábění. Volitelné řízené vyhazování šetří
místo ve formě.
www.dmeeu.com - 1-1
Prefabrikované komponenty
Informace: LL-KL-DKL
Západkové zámky
Informace LL
DĚLÍCÍ
LINIE
OTEVŘENÍ
FORMY
STÍRACÍ
STÍRACÍ DESKY
SKŘÍŇ
VYHAZOVAČE
T.C.P.
„A“
DESKA
„X-1“
DESKA
Západkový zámek Jiffy
T.C.P.
„AX“
DESKA
„X“
STÍRACÍ
DESKA
„BX“
DESKA
OPĚRNÁ
DESKA
1. OTEVŘENÍ
FORMY
2. OTEVŘENÍ
FORMY
„B“
DESKA
OPĚRNÁ
DESKA
1. Ovládání stírací desky.
Čekání na aktivaci vylamovacích tyčí lisu často
způsobuje ztráty v rámci provozního cyklu. Při použití
západkového zámku DME Jiffy Latch-Lok dle obrázku
nalevo se stírací deska aktivuje jako druhá při otvírání
formy, takže už se nemusí čekat na posun vylamovací
tyče.
Západkový zámek Jiffy Latch-Lok umožňuje zkrácení
zdvihu vyhazování, zkrácení doby cyklu a zvýšení počtu
vyrobených součástí za směnu.
2. Zvednutí desky X od desky A při současném
zamčení desek X a B.
Při tomto použití zámku Jiffy Latch-Lok je deska „X-1“
zvednuta z desky „A“ – první otevření formy. Při předem
daném otevření (určíte vzdálenost) je deska „X-1“
uvolněna od desky „B“ – druhé otevření formy. Toto
použití zámku Jiffy Latch-Lok je zvlášť efektivní u forem
s deskami „AX“ nebo třídeskových s horním vtokem.
SKŘÍŇ
VYHAZOVAČE
T.C.P.
1. OTEVŘENÍ
FORMY
„A“
DESKA
2. OTEVŘENÍ
FORMY
„B“
DESKA
3. Zvednutí desky A od horní upínací desky při
současném zamčení desek A a B.
Při tomto použití zámku DME Latch-Lok dle obrázku
je deska „A“ odsunuta od horní upínací desky – první
otevření formy. Během této části cyklu jsou zamčeny
desky „A“ a „B“. Desky „A“ a „B“ se oddělí při přejetí
uvolňovací tyče po vahadle – druhé otevření formy.
OPĚRNÁ
DESKA
SKŘÍŇ
VYHAZOVAČE
T.C.P.
„B“
DESKA
OPĚRNÁ
DESKA
19/01/2011
SKŘÍŇ
VYHAZOVAČE
„A“
DESKA
4. Spouštění sestavy vyhazovače bez pomoci
vylamovací tyče.
DME Jiffy Latch-Lok se velmi dobře uplatní
u aplikací forem, kde je požadován kratší zdvih lisu.
Jiffy Latch-Lok lze aktivovat kdykoli, jakmile se forma
začne otvírat, a vytáhnout sestavu vyhazovače dopředu.
Toto jednoduché ovládání zkracuje dobu cyklu a
zvyšuje počet vyrobených součástí.
1-2 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
REF
W = ŠÍŘKA FORMY
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
W <= 200
200 < W < 400
200 < W < 400
W > 400
LL
Tělo
A
B
C
Vahadlo
Upínací
Pro REF
80,0
127,0
127,0
152,5
35,0
47,0
49,2
74,6
25,0
37,0
36,5
61,9
LL 052 E: 22
LL 102 E: 32
LL 102: 31,2
LL 202: 50,2
LL 059 E
LL 109 E
LL 109
LL 209
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
Body
Rocker Ø
LL
Tyč zámku
REF
E
F
G2
Pro REF
LL 053 E
LL 103 E
LL 153
LL 203
180
254
254
406
7,9
11,9
12,1
24,8
16,0
24,0
24,8
37,5
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
LL
Uvolňovací tyč
REF
M
P
Ot.
Pro REF
LL 054 E
LL 104 E
LL 104
LL 204
180
254
254
406
7,9
9,9
9,0
12,1
16,0
24,0
24,8
37,5
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
LL
Distanční kus
REF
U
V
W
Pro REF
55,0
75,0
76,2
114,3
8,0
12,0
12,4
25,3
12,0
20,0
22,2
38,1
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
19/01/2011
LL 056 E
LL 106 E
LL 106
LL 206
www.dmeeu.com - 1-3
Prefabrikované komponenty
LL
Západkový zámek Jiffy
Západkové zámky
Jiffy
Starting position of rocker
is controlled by a spring ram.
Pokyny k instalaci LL-051 / LL-101 / LL-201
Release bar is ready to disengage
rocker from latch bar at end of
required ejector stroke if press
overtravels
With the Latch bar
X- and B-plates are locked
Cut release bar
to required length
and dowel it with
spacer.
Spacer
Release bar
1st parting
line
1st parting
line
2nd parting
line
Latch bar
2nd parting line
(stripper distance)
Na jedné formě musí být nejméně 2 západkové zámky, umístěné uprostřed na bocích.
Tělo formy musí být paralelně přišroubováno a přičepováno k základové desce. Zamykací a uvolňovací tyče musí být našroubovány
v úhlu 90° k dělicí linii (konečné nastavení polohy se usnadní oválným tvarem otvorů). Tyče musí správně klouzat v těle formy.
19/01/2011
Seřízení:
Oba západkové zámky je nutno správně seřídit. Nepřesnost může vést k šikmému pohybu stíracích desek a ke zlomení tyčí.
Zamykací a uvolňovací tyče musí být přednastaveny při zavření formy. Sekvence otevření formy a kontroly pohybu tyčí a stírací
desky. Je nutné přesné nastavení. Opakujte postup, dokud nebudou obě zamykací tyče přesně spolupracovat.
Poté lze zamykací a uvolňovací tyče zakolíkovat. Před použitím a během použití musí být všechny pohyblivé součásti natřeny tukem
Latch-lok C 168.
1-4 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
Release bar is ready to disengage
rocker from latch bar at the end
of the stroke
Latch bar
Parting line
Distance X stops
stroke of ejector
plate
Starting position
of rocker is
controlled by
spring ram
Amount of
mold opening
before
ejector plate.
Release
bar
Cut-out slot
Release bar
Cut release bar to required length
Spacer *
release bar and spacer can also be
screwed and doweled together
19/01/2011
Při použití Latch-lok LL-151, zejména pokud se posouvá vyhazovací deska, musí mít vyhazovací deska (N 50) dostatečný přesah, aby
bylo možno upevnit tělo formy, případně i s distančním kusem*. Tělo a distanční kus se musí našroubovat a načepovat k N 50
Strojně vyříznutý otvor pro tyče v distančním kusu* a přesahujících vyhazovacích deskách.
Všechny další pokyny k instalaci uvádí LL-051, LL-101 a LL-201.
www.dmeeu.com - 1-5
Prefabrikované komponenty
Jiffy
Pokyny k instalaci LL-151
Západkové zámky
KL
Západkové zámky
Static
Fmax. 40000 newton
Dynamic
Fmax. 16000 newton
REF
KL1-1-70
Musí se objednat
samostatně
Zahrnuje
KF
KK
KV
KU
KL1/1/1
KL/1/2
KL/1/3
1-6 - www.dmeeu.com
KU1/1
KU/1/2
KL2/2
KU/2/2
19/01/2011
Počet kombinací
Západkové zámky
KL
Prefabrikované komponenty
Západkové zámky
Static
Fmax. 40000 newton
Dynamic
Fmax. 16000 newton
L
La
Lb
l1
Zahrnuje
Musí se objednat
samostatně
KL 1-2-90
KL 1-2-170
KL 1-2-220
KL 1-2-270
90
170
220
270
117
197
247
297
137
217
267
317
172
252
302
352
KF/KK/KV
KF/KK/KV
KF/KK/KV
KF/KK/KV
KU
KU
KU
KU
19/01/2011
REF
www.dmeeu.com - 1-7
Západkové zámky
KL
Západkové zámky
Static
Fmax. 65000 newton
Dynamic
Fmax. 30000 newton
l1
l3
Zahrnuje
Musí se objednat samostatně
KL 1-3-120
KL 1-3-170
KL 1-3-220
120
170
220
182
232
282
WZ8031 B 10-025
KU
KU
KU
19/01/2011
REF
1-8 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
KU
Prefabrikované komponenty
Regulační tyč
L
l1
l5 min.
l5 max.
l6 min.
l6 max.
KU 1-1-140
KU 1-1-204
KU 1-1-254
140
204
254
120
184
234
23
23
23
105
169
219
23
23
23
99
163
213
19/01/2011
REF
www.dmeeu.com - 1-9
Západkové zámky
KU
Regulační tyč
Bore hole as per customer’s requirements
L
l1
KU 1-2-200
KU 1-2-250
KU 1-2-300
200
250
300
170
220
270
19/01/2011
REF
1-10 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
KL
15
Prefabrikované komponenty
Západkové zámky
Static
Fmax. 100000 newton
Dynamic
Fmax. 40000 newton
REF
KF
KK
KV
KU
19/01/2011
KL 2-2-256
Musí se objednat
samostatně
Zahrnuje
www.dmeeu.com - 1-11
Západkové zámky
KU
Regulační tyč
Bore hole as per customer’s requirements
REF pro KL 2-2-256
19/01/2011
KU2-2-400
1-12 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
REF
PART A
PART B
B
L1
L
FOR LATCH LOCK
KF 12-70
2x
1x
20
90
110
KL 1-2-70
KF 12-90
2x
1x
20
90
110
KL 1-2-90
KF 12-170
2x
1x
20
90
110
KL 1-2-170
KF 12-220-270
2x
1x
20
127
157
KL 1-2-220 - 270
KF 22-256
2x
1x
25
127
157
KL 2-2-256
KK
Hlavy
REF
A
A1
A2
M
D
B
C
KK 11-12
37,5
23,6
21
157
6
27
20
KK 22
55
40
18,75
157
12
30
27
KK 11-12 pro západkový zámek KL1-1-70 / KL1-2-170 / KL1-2-220 / KL1-2270
KK 22
pro západkový zámek KL2-2-256
KV
Kluzné tyče
REF
KV 11-12
FOR ALL KL
WZ 8031
Pružiny
REF
FOR ALL KL 1-3-*
19/01/2011
WZ 8031 B 10-25
www.dmeeu.com - 1-13
Prefabrikované komponenty
KF
Pružiny
Západkové zámky
KL-KU
Příklad
Stroke
KU
19/01/2011
KL
1-14 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
KL-KU
Prefabrikované komponenty
Příklad
19/01/2011
Stroke
www.dmeeu.com - 1-15
Západkové zámky
DKL
Vnitřní západkový zámek
Jedinečný uvnitř montovaný mechanismus západkového zámku DME se
přizpůsobí nejrůznějším rozměrům základu formy a tloušťkám desek. Je k
dispozici ve třech rozměrech vhodných pro nejběžnější standardní základy
forem DME se stírací deskou. K dispozici jsou u každého ze tří rozměrů zámků
dva rozsahy zdvihu a dvě délky středového tlačného vyhazovače. Po instalaci
řídí vnitřní zámky DME sekvenci otevření dělící linie poté, co dělící linie urazí
předem danou vzdálenost. Po instalaci už nehrozí nechtěná změna žádného
z nastavení. Vnitřní zámky jsou nejběžněji používány na základech forem
DME se stíracími deskami.
Základní
∅ zámku
28
malý
34
střední
45
velký
REF
DKL 2811
DKL 2812
DKL 2821
DKL 2822
DKL 3411
DKL 3412
DKL 3421
DKL 3422
DKL 4511
DKL 4512
DKL 4521
DKL 4522
Rozsah zdvihu (1) tlačnýStřed.
vyhazovač
Min./Max.
Možnosti délky
5 -> 30
30 -> 55
6 -> 41
41 -> 76
12 -> 58
58 -> 104
140
250
140
250
160
280
160
280
200
310
200
310
Doporučeno max.
DME norma
Šířka základu formy
Max. doporučeno
hodnoty zatížení
Statická - dynamická
L8
Tělo
296
10 kN - 100 kg
40
23 ±0,1
22 -> 35
10
+0,04
0
396
20 kN - 200 kg
51
32 ±0,1
27 -> 47,6
12
+0,04
0
596
30 kN - 380 kg
68
43 ±0,1
35 -> 60
16
+0,04
0
W(2)
Y(3)
tlačný vyhazovač Montážní deska
Z(4)
Zahloubená
hloubka
(1) Dodáván k zajištění maximálního zdvihu bez odříznutí. Zdvih mezi maximem a minimem snížíte odříznutím omezovacího
pouzdra na konci se závitem v souladu s instalačními údaji. Nesmí se odříznout na menší než minimální zdvih, musí se dodržet
přesné tolerance.
(2) Tento nastavovací rozměr je kritický a musí být dodržen, aby byl kolík ve správně poloze vůči tělu vačky. Rozměr W je od horní
strany stírací desky X-1 po horní konec středového tlačného vyhazovače. Další informace viz instalační údaje.
(3) Rozměr montážní desky „Y“ bude „A“ deska pro základy forem se stírací deskou.
19/01/2011
(4) Tato hloubka zahloubení je kritická a musí být dodržena, aby byl kolík a dělený kroužek ve správně poloze vůči tělu vačky.
1-16 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
Prefabrikované komponenty
DKL
Vnitřní západkový zámek
Základní pokyny pro výběr a návrh aplikace
1. Vyberte vhodný průměr vnitřního západkového zámku – průměr 28
mm (malý), 34 mm (střední) nebo 45 mm (velký) – podle šířky základu
formy. U větších forem, silnějších desek nebo při vysokém zatížení může
být nutno vybrat „o stupeň větší“ sestavu.
2. Vyberte vhodný rozsah zdvihu ze dvou možností u každého rozměru.
Vybírá se podle požadavků konkrétní aplikace podle zdvihu, který musí
nastat na dělící linii ještě před otevřením západky. Celkový požadovaný
zdvih vychází z dráhy potřebné pro aplikaci, viz výše, s přidanými 3 mm
navíc. Tyto 3 mm přidané navíc zajistí, aby proběhl celý požadovaný
zdvih ještě před začátkem otvírání zámku.
3. Vyberte vhodnou délku středového tlačného vyhazovače ze dvou
možností u každého rozměru. Délku vyhazovače určuje konkrétní
použití, podle parametrů jako jsou tloušťka základové desky formy, v níž
bude vyhazovač upevněn, atd. Pokud možno vyhazovač vždy upevňujte
do opěrné desky. V některých aplikacích je ale nutno upevnit středový
tlačný vyhazovač do dolní upínací desky. Závisí to na zdvihu nebo délce
děleného kroužku, který zdvih ovládá, a také na tloušťce základové desky
formy.
4 mm
Min.
4. Doporučujeme minimálně čtyři sestavy na jednu formu. Přitom ale,
v případě větších forem, silnějších desek nebo aplikací blízkých maximu
zatížení, doporučujeme použít další sestavy nebo nejbližší větší sestavy.
Aplikace nikdy nesmí překročit maximální doporučené hodnoty zatížení.
Zatížení musí být vyvážené, aby nedocházelo k zadrhávání a váznutí,
které by mohlo vést k vážnému přetížení. Na jednom základu formy
používejte jen jeden rozměr sestav západkového zámku.
Použití vnitřních západkových zámků se
středovými tlačnými vyhazovači na nosné desce.
Obvykle se využívá v aplikacích s kratším zdvihem
nebo se silnějšími deskami forem.
5. Středový tlačný vyhazovač musí být zahlouben do montážní desky
minimálně na 4 mm, viz výkresy napravo. Toto zahloubení zajistí správnou
polohu vyhazovače vůči ostatním součástem sestavy.
6. Je důležité zajistit, aby byly vodicí kolíky ve všech aplikacích dostatečně
dlouhé, aby plně zapadly do stírací desky v průběhu celého zdvihu.
Mechanismus západkového zámku spojí dvě desky, ale nezajišťuje
navedení na místo. Spoléhá na vodicí kolíky formy, které musí zajistit
správnou polohu a podepření ovládaných stíracích desek.
7. V plně zajištěné poloze umožní mechanismus vnitřního západkového
zámku pohyb přibližně 0,4 mm u průměru 28 a 34 mm a přibližně 0,5
mm u průměru 45 mm.
8. Rychlost otevření formy pro tlakové vstřikování může být nutno snížit,
aby nedocházelo k nadměrnému rázovému zatížení.
9. Vnitřní západkový zámek není doporučen pro velmi těžké zatížení.
10. Vnitřní západkový zámek nesmí být ani krátkodobě vystaven teplotě
nad 150 °C.
19/01/2011
11. K západkovému zámku lze přidat volitelný kroužek, který zajistí další
dvě funkce. Tento volitelný kroužek ale není pro funkci západkového
zámku nutný. Volitelný kroužek zajišťuje návrat vedeného vyhazovače
nebo normálního vyhazovače uvnitř formy.
4 mm
Min.
Použití vnitřních západkových zámků se
středovým tlačným vyhazovačem na dolní upínací
desce. Obvykle se využívá v aplikacích s delším
zdvihem nebo s tenčími deskami forem. (Některé
aplikace mohou vyžadovat silnější než standardní
dolní upínací desku.)
www.dmeeu.com - 1-17
Západkové zámky
DKL
Vnitřní západkový zámek
DKL -81/82
DKL -71/72
DKL -31/32
DKL -62 DKL -51
DKL -41
DKL -21
DKL -11
Základní Deska
Sestava
Západkový
Pojistný
Rozměr
Ø
REF
Pojistný
šroub sestavy
Upínací
kroužek
DKL 11
DKL 21
Tělo pro nálitky Tělo pro nálitky
Nálitek vačky
vaček bez
vaček se 4
Náhradní
nálitků pro
nálitky pro
sada**
vačky
vačky*
DKL 31
DKL 32
DKL 62
Pružina pro
Pojistný kolík
Pojistný kolík
pro vačky
DKL 41
DKL 51
Kroužek pro omezení
zdvihu se zářezy
DKL 71/72
DKL 2811 DKL -2011 DKL -2021 DKL -2031 DKL -2032 DKL -2062 DKL -2041 DKL -2051
DKL -2071
DKL 2812
DKL 2821
DKL -2072
DKL 2822
34
DKL 3411 DKL -3011 DKL -3021 DKL -3031 DKL -3032 DKL -3062 DKL -3041 DKL -3051
DKL -3071
střední DKL 3412
DKL 3421
DKL -3072
DKL 3422
45
DKL 4511 DKL -4011 DKL -4021 DKL -4031 DKL -4032 DKL -4062 DKL -4041 DKL -4051
DKL -4071
velký DKL 4512
DKL 4521
DKL -4072
DKL 4522
Rozsah
DKL
zdvihu
81/82
5 - 30
DKL -2081
DKL -2082
30 - 55 DKL -2081
DKL -2082
6 - 41
DKL -3081
DKL -3082
41 - 76 DKL -3081
DKL -3082
12 - 58 DKL -4081
DKL -4082
58 - 104 DKL -4081
DKL -4082
Délka
140
250
140
250
160
280
160
280
200
310
200
3100
19/01/2011
28
malý
Středový tlačný vyhazovač
1-18 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
REF
Rozměr
D1
D2
D3
L1
L2
L3
F1
DKL -2011
DKL -3011
DKL -4011
malý
střední
velký
28
33
42
M22x1,25
M26x1,5
M34x1,5
13,5
16
18,4
34
46
59
5
6
10
26
35
42
10
12
14
DKL 41
Pružiny pro pojistný kolík
Rozměr
D15
L18
malý
střední
velký
6,5
8
9,7
56
70
90
Ø D15
REF
DKL -2041
DKL -3041
DKL -4041
DKL 51
Pojistný kolík pro vačky
REF
DKL -2051
DKL -3051
DKL -4051
Rozměr
D16
D17
L19
L20
malý
střední
velký
12,3
14,4
19,4
12,9
15,4
20,4
15
23
32
3
5
7
DKL 21
Upínací kroužek
REF
Rozměr D4
malý
střední
velký
12,6
15,0
17,2
D5
D6
D7
L4
L5
L6
L7
F2
M16x1
M19x1
M24x1
6,8
8,3
10,0
2,6
3,0
3,5
18
21
25
7
8
10
7
8
9
15
17
21
11
13
15
19/01/2011
DKL -2021
DKL -3021
DKL -4021
www.dmeeu.com - 1-19
Prefabrikované komponenty
DKL 11
Pojistný šroub sestavy
Západkové zámky
DKL 62
Náhradní sada nálitků pro vačky
REF
Rozměr
L16
L17
malý
střední
velký
5,8
7,2
9
4,2
4,8
6,0
DKL -2062
DKL -3062
DKL -4062
DKL 32
Tělo pro nálitky vaček – s nálitky pro vačky
R1
D13
REF
DKL -2032
Rozměr D8
malý
54
D9
D10
L8
L9
20,6 M16x1
40
13
L12 L14 L15
7
40
12,6
DKL 32
R1
O vrtání
O otvoru C
2,5
6,8
10,4
Hloubka otvoru C Metrické S.H.C.S.
6,8
M6x1
Tělo pro nálitky vaček – s nálitky pro vačky
R1
D13
REF
D8
D9
D10
L8
L9
střední
velký
60
78
24,4 M19x1
32,4 M24x1
51
68
15
20
L12 L14 L15
8
10
46
60
12,6
17
R1
O vrtání
O otvoru C
Hloubka otvoru
C
Metrické
S.H.C.S.
2,5
4
6,8
8,4
10,4
13,7
6,8
8,5
M6x1
M8x1,25
19/01/2011
DKL -3032
DKL -4032
Rozměr
1-20 - www.dmeeu.com
Západkové zámky
REF
DKL -2071
DKL -2072
DKL -3071
DKL -3072
DKL -4071
DKL -4072
Rozměr
Min./max.
rozsah zdvihu
L22
D19
D20
D24
L23
L24
L25
L28
malý
malý
střední
střední
velký
velký
5->30
30->55
6->41
41->76
12->58
58->104
86
111
111
146
152
198
28
28
34
34
45
45
M22x1,25
M22x1,25
M26x1,5
M26x1,5
M34x1,5
M34x1,5
16
16
19
19
26
26
37
37
49
49
65
65
31,5
31,5
41
41
56
56
6
6
7
7
10
10
10,8
10,8
12,8
12,8
17,3
17,3
DKL 81/82
Středový tlačný vyhazovač
Tap after cut-off
REF
L29
malý
malý
střední
střední
velký
velký
140
250
160
280
200
310
D28
D25
D26
D27
L30
L31
L32
F3
16
12,4
9,8
21
4
6,7
13
M8x1,25
19
14,5
11,7
24
4,6
7,6
15
M10x1,5
26
19,5
15,9
31
5,5
9,5
22
M12x1,75
Metrická soustava
19/01/2011
DKL -2081
DKL -2082
DKL -3081
DKL -3082
DKL -4081
DKL -4082
Rozměr
www.dmeeu.com - 1-21
Prefabrikované komponenty
DKL 71/72
Kroužek pro omezení zdvihu se zářezy
Západkové zámky
DKL
Kroužek vedeného vyhazování
Tento volitelný kroužek rozšíří západkový zámek o funkce vedeného
vyhazování a návratu vyhazovače.
Volitelné kroužky vedeného vyhazování a návratu vyhazovače nejsou nutné
pro funkci vnitřního západkového zámku, ale mohou na základ formy přidat
funkce, které jsou u většiny forem potřeba. Tyto volitelné kroužky mohou
základ formy rozšířit o návrat vedeného vyhazovače nebo normálního
vyhazovače. Výhodou je, že se tyto přídavné funkce vejdou do mechanismu
západkového zámku. Tyto volitelné kroužky ale nevytvoří systém návratu
vyhazovače v rané fázi otevírání, které jsou někdy nutné.
• Kroužky mohou na základ formy přidat spolu s mechanismem zámku i
řízené vyhazování
• Kroužky mohou u většiny aplikací využívajících mechanismus zámku
formy nahradit funkci vratných kolíků na základu formy
• Kroužky se nasazují na středový tlačný vyhazovač mechanismu
západkového zámku a jsou upevněny do sestavy vyhazovače, takže
nezabírají další místo, které je běžně nutné k zajištění vedeného
vyhazování a návratu vyhazovače
Cut off only on this end;
refer to note 1 below.
L35
L39
L40
+1.6
+1
D30 Dia.
+0.02
+0
D29 D28 D30
Dia. Dia. Dia.
-0.01
-0.03
+0.02
+0
D28
Dia.
D28
Dia.
L36
L38
+0.9
+0.6
D30
Dia.
L41
Min.
L37
Základní
Západkový
Rozměr
REF sestavy
západky
28
(malý)
DKL -2811
DKL -2812
DKL -2821
DKL -2822
DKL -3411
DKL -3412
DKL -3421
DKL -3422
DKL -4511
DKL -4512
DKL -4521
DKL -4522
34
(střední)
45.
(velký)
REF
Kroužek
DKL -2101
DKL -2101
DKL -2102
DKL -2102
DKL -3101
DKL -3101
DKL -3102
DKL -3102
DKL -4101
DKL -4101
DKL -4102
DKL -4102
Volitelně – vedené vyhazování a návrat vyhazovače
D29
D30
L36
L37
L38
Ø
Ø
Délka
Tloušťka
Délka
30
16
12
5
14
L35
Délka
90
D28
Ø
24
L39
Délka
40
L40
Délka
30
L41
Min.
12
140
24
30
16
12
5
14
40
30
12
110
28
35
19
14
6
16
50
35
15
160
28
35
19
14
6
16
50
35
15
140
38
46
26
18
8
20
70
40
20
200
38
46
26
18
8
20
70
40
20
Poznámky:
2. Středové tlačné vyhazovače musí nést a vést kroužky i sestavu
vyhazovače. Vyhazovače musí mít dostatečnou nosnou plochu
danou minimálním požadavkem na „L41“.
3. Zajištění dostatečné styčné plochy pro středový tlačný
vyhazovač může u některých aplikací vyžadovat silnější dolní
upínací desku nebo přeplátování další deskou ze spodní strany.
1-22 - www.dmeeu.com
4. Doporučujeme minimálně čtyři sestavy na jednu formu. V
případě větších forem, silnějších desek nebo aplikací blízkých
maximu zatížení, doporučujeme použít další sestavy nebo
nejbližší větší sestavy. Aplikace nikdy nesmí překročit maximální
doporučené hodnoty zatížení. Zatížení musí být vyvážené,
aby nedocházelo k zadrhávání a váznutí, které by mohlo vést
k vážnému přetížení. Na jednom základu formy používejte jen
jeden rozměr sestav západkového zámku.
19/01/2011
1. Vyberte kroužek správné délky, aby jej bylo možno odříznout
na délku, která zajistí úplný návrat sestavy vyhazovače. Viz
instalační data.
Dvoustupňové
vyhazovače
Dvoufázové vyhazovače, používají se v situaci, kdy je nutno provést dvě sekvence vyhození, například u forem s podkosem a skloněnými
jádry, nebo k zabránění nárazu čelistí do vyhazovačů. DME nabízí řadu dvoufázových vyhazovacích systémů, se dvěma funkcemi.
1. Ejector Plates Back
2. First Ejector Stroke
3. Second Ejector Stroke
„Dolní naposled“ pomocí FW 1850 a TSBL: 1. pohyb: obě sady vyhazovacích desek, 2. pohyb: dolní sada vyhazovacích desek.
1. Ejector Plates Back
2. First Ejector Stroke
3. Second Ejector Stroke
„Horní naposled“ pomocí FW 1800 a TSTL: 1. pohyb: obě sady vyhazovacích desek, 2. pohyb: horní sada vyhazovacích desek.
19/01/2011
&
Navíc jsou k dispozici dvě možnosti instalace:
Centrální pomocí FW 1800 a FW 1850: Jde o nejjednodušší
instalaci pro menší a jednodušší formy. Jedna jednotka (FW
1800 nebo FW 1850) se připojí přímo na vyhazovací tyč stroje.
Upevnění mimo střed TSTL a TSBL: zcela uvnitř formy, nehrozí
&
náraz a nechtěná změna nastavení. Hodí se, pokud není místo
uprostřed. Použijí se dvě nebo čtyři jednotky, vhodné pro větší
formy.
www.dmeeu.com - 1-23
Prefabrikované komponenty
FW 1800
Dvoustupňové
vyhazovače
FW 1800
FW 1800 M32x1,5
FW 1800 M42x1,5
FW 1800 M52x1,5
FW 1800 M62x1,5
D8
D1
D5
D7
D9
D3
M32x1,5
M42x1,5
M52x1,5
M62x1,5
16
22
28
37
M12x1,0
M16x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M22x1,0
M30x1,5
M38x1,5
M48x1,5
60
80
90
120
46
62
72
80
REF
L7
L6
L4
L2
L1
L3
L5
H1
H2
K1
K6
K2
FW 1800 M32x1,5
FW 1800 M42x1,5
FW 1800 M52x1,5
FW 1800 M62x1,5
200
266
285
300
30
40
45
50
101
132
134
140
11
16
16
16
56
75
75
80
20
30
35
40
16
22
22
22
5-30
10-40
10-40
10-40
50
70
80
80
16
20
22
22
5
6
6
6
9,0
9,0
10,5
10,5
*Recommended thread
1-24 - www.dmeeu.com
1
D4
D2
D6
M5
M6
M8
M8
32
42
53
63
20,6
28,0
36,0
44,0
K5
K3
K4
5
6
8
8
8
10
12
12
24
30
30
30
SW1 SW2
13
17
22
30
20
27
35
44
A mm²
56
100
152
215
2
19/01/2011
REF
Dvoustupňový jednočinný vyhazovač
Dvoustupňové
vyhazovače
Prefabrikované komponenty
Sestava FW 1800
Dvoustupňový jednočinný vyhazovač
1
*Recommended thread
1. Vyhazovací tyč
2. Kluzný kroužek
3. Nastavovací pouzdro
4. Montážní příruba
5. Segmenty
designation
6.Part
Dorazový
kroužek
Nr.
1
Ejector
7. Distanční
kus pin
2
2 Sliding sleeve
3 Adjusting bush
4 Assembly flange
5 Segment
Montáž:
1. Namontujte
vyhazovací tyč č. 1 spolu s vyhazovací deskou. Kvůli bezpečnosti použijte LOCTITE C 242.
6 Stop ring
2. Pokračujte
se
součástmi č. 2, 3 a 4 a dotáhněte součást č. 3 (SW2 viz schéma).
7 Spacer ring
3. Dotáhněte nastavovací pouzdro č. 3 s montážní přírubou č. 4.
4. Upevněte montážní přírubu.
Doporučená maziva: C 135, C 138/139, C 170 atd.
19/01/2011
Pokyny k instalaci:
Toto zařízení pokud možno sešroubujte s vyhazovačem hydraulického lisu.
Na součásti č. 1 je nutno vyříznout požadovaný vnější nebo vnitřní závit. Vyhazovací tyč č. 1 nesmí být zkrácena o více než je délka
k1, pokud není třeba zachovat celkový zdvih h3 (h3= h1 + h2), včetně případného hlubšího usazení součásti č. 1 do součásti č. 2.
Otočením pouzdra č. 3 se plynule nastavuje první zdvih h1. Zdvih h1 platí pro současný pohyb obou vyhazovacích desek. Při
následném zdvihu h2 se pohybuje jen druhá vyhazovací deska. Tloušťku distančního kroužku č. 7 vyberte tak, aby byla vůle mezi
vyhazovacími deskami nejméně 0,05 mm (viz obr. 1).
www.dmeeu.com - 1-25
Dvoustupňové
vyhazovače
FW 1850
Dvoustupňový jednočinný vyhazovač
Dvoustupňový vyhazovač s jedním zdvihem lze
integrovat do forem pro tlakové odlévání.
Tento vyhazovač automaticky dělí pohyb na dva
po sobě jdoucí zdvihy.
S tím související funkční sekvence umožňuje
vytvoření nových mechanismů vyhazování z
forem.
Through hard
Left-handed thread
Through hard
REF d x H1 max
H1 max
H2
d1
d2
d3
d4
d6
d7
d8
d9
d10
FW 1850 50x32
FW 1850 58x40
FW 1850 58x56
FW 1850 70x71
5-32
5-40
5-56
10-71
12-32
15-40
25-65
20-71
18
22
22
26
M12
M16
M16
M20
56
64
64
79
75
90
90
100
M40x1,5
M45x1,5
M45x1,5
M55x1,5
31,5
36,0
36,0
44,0
M12x1,25
M14x1,50
M14x1,50
M16x1,50
M6x16
M8x20
M8x20
M8x25
62
72
72
84
REF
l2
l3
l4
l5
l6
FW 1850 50x32
FW 1850 58x40
FW 1850 58x56
FW 1850 70x71
12
15
15
18
58
68
84
107
14
16
16
22
25
25
25
30
17
17
17
22
l7 max. l8 max.
50
66
66
80
SW2
SW3
SW3
Nm
SW4
SW5
SW6
14
18
18
22
14
18
18
24
36
41
41
50
120
160
120
200
46
55
55
65
6
8
8
10
27
32
32
38
15/12/2010
36
45
45
56
SW1
1-26 - www.dmeeu.com
Dvoustupňové
vyhazovače
Ejector plate assembly II
Ejector plate assembly I
Clamping plate
19/01/2011
Vlastnosti:
- Zajištěná poloha na vyhazovacích deskách díky zabudovaným
zámkům s nízkých opotřebením.
- Plynule proměnné zdvihy
- Vysoká provozní spolehlivost součástí vyhazovače díky
vynuceným pohybům vaček
- Zjednodušený provoz úhlových a otočných součástí
vyhazování z forem.
- Šetří místo v oblasti instalace šroubu vyhazovače.
- Výška nástroje se nemění.
Support plate
Faktory, které je nutno zohlednit při konstrukci:
Je nutné demontovatelné pevné propojení mezi šroubem
vyhazovače (FW 1850) a vyhazovačem stroje, pokud možno
pneumatickou rychlospojkou PN 1680. Vyhazovací desky
nesmí být tlačeny kolíky návratu vyhazovače při zavírání
formy! Čtyři vodítka ve vyhazovacích deskách je vedou tak,
aby se nenakláněny. K zajištění oddělení vyhazovacích desek
v koncové poloze pokud možno využijte omezení zdvihu. Je
nutná kompenzace nestředové polohy mezi vyhazovačem stroje
a nástroje pokud možno pneumatickou rychlospojkou PN 1680.
Adaptér pro nástroj na MAP se vyrobí dle potřeby pokud možno
ze středicí příruby R 19.
www.dmeeu.com - 1-27
Prefabrikované komponenty
Sestava FW 1850
Dvoustupňový jednočinný vyhazovač
Dvoustupňové
vyhazovače
TSTL
Dvoustupňový vyhazovač „horní naposledy“
Pozitivní, přesné ovládání desky:
Dvoustupňové vyhazovače DME (TS) se přizpůsobí nejrůznějším rozměrům základu
formy a tloušťkám desek. K dispozici jsou dvě sekvence vyhazování: Horní jako
poslední (TS) a Dolní jako poslední (BS). Každá z nich je k dispozici ve třech rozměrech
vhodných pro nejběžnější standardní základy forem DME. Rozsah zdvihů jednotlivých
kroků vyhazování určuje zákazník odříznutím středové tyče na požadovanou délku (u
typu TSTL i TSBL) a současně odříznutím kroužku dráhy na požadovanou délku (pouze
u typu TSBL). Po instalaci zajistí dvoustupňový vyhazovač DME pozitivní a přesné
ovládání sekvence a vzdálenosti jednotlivých zdvihů dvou vyhazovacích desek. Po
instalaci už nehrozí nechtěná změna žádného z nastavení.
Výhody:
Samostatné nastavení zdvihu prvního a druhého stupně. Snadná příprava a instalace.
Pevně nastavené zdvihy nelze neoprávněně nebo náhodně změnit. Instalace uvnitř
formy znamená, že nehrozí náraz do vodních přípojek a zevně umístěných součástí.
Využívá západkový mechanismus podobný vnitřnímu západkovému zámku DME pro
hladký chod a vedení. K dispozici jsou tři rozměry u obou typů, které se přizpůsobí většině standardních základů forem DME. Kalené ocelové
součásti pro dlouhou životnost. Dvoustupňové vyhazovače DME jsou mnohem menší a mohou být umístěny ve středu, ale preferovaným
způsobem použití jsou páry dvoustupňových vyhazovačů DME posunuté mimo střed formy. Více podrobností a pokyny k montáži viz
www.dme.net.
Pokyny pro výběr a návrh:
Vyberte dvoustupňový vyhazovač o Ø 20 mm (malý), Ø 26 mm (střední) nebo Ø 23 mm (velký) podle šířky základu formy (velké formy,
silné desky nebo velké zatížení mohou vyžadovat použití „o stupeň větší“ sestavy). Určete zdvihy jednotlivých kroků vyhození (prvního
a druhého) a dejte velký pozor, abyste nepřekročili maximální zdvih povolený pro daný dvoustupňový vyhazovač (provedení a velikost).
Vybírá se podle potřeb konkrétní aplikace. Obecně platí, že jsou potřeba minimálně dva dvoustupňové vyhazovače. V případě větších
forem, silnějších desek nebo aplikací blízkých maximu zatížení, doporučujeme použít další sestavy nebo nejbližší větší sestavy. Aplikace
nikdy nesmí překročit maximální doporučené hodnoty zatížení. Zatížení musí být vyvážené, aby nedocházelo k zadrhávání a váznutí, které
by mohlo vést k vážnému přetížení. Na jednom základu formy používejte jen jeden rozměr sestav dvoustupňového vyhazovače.
H1 – zdvih 1
H2 – zdvih 2
Základní průměr
středové tyče
Min.
Max.
Min.
Max.
TSTL 20 A
20mm
4
79
4
79
TSTL 26 A
26mm
6
84
6
84
TSTL 32 A
32mm
8
92
8
92
REF
Max. šířka
základu formy
Max. hodnoty
Max. hodnoty
statického zatížení dynamického zatížení
Až 196mm, 1 TSTL 20
Až 446mm, 2 TSTL 20
Až 446mm, 1 TSTL 26
Až 596mm, 2 TSTL 26
Až 596mm, 1 TSTL 32
Až 796 mm, 2 TSTL 32
600 kg, 5.8 kN
60 kg, 0.58 kN
6,100 kg, 10.8 kN
110 kg, 1.08 kN
2,000 kg, 19.6 kN
200 kg, 1.96 kN
REF
TSTL 20 A
TSTL 26 A
TSTL 32 A
Délka středové tyče
262,96
285,32
316,68
1-28 - www.dmeeu.com
Zdvih 1
Zdvih 2
Min.
Max.
Min.
Max.
4
6
8
79
84
92
4
6
8
79
84
92
1
2
3
4
S1
S2
S3
S4
S5
26
26
26
12
12
16
26
26
26
12
12
16
8
10
15
8
10
12
8
10
12
3
4
4
4,26
10,62
9,80
19/01/2011
Pokyny pro montáž a instalaci
Výrobce formy odpovídá za odříznutí a broušení středové
tyče na požadovanou délku před instalací dvoustupňového
vyhazovače do základu formy. Neodřezávejte více než na
minimální zdvih (H2). Doporučená tolerance délky středové
tyče po odříznutí je +0/-0.02 mm nebo méně. Zdvih 1 (H1) se
sníží odříznutím nebo broušením konce obou středových tyčí
na straně pohyblivé desky. Zdvih 2 (H2) se sníží odříznutím
nebo broušením konce středové tyče na straně nepohyblivé
desky. Minimální uvedené H2 nezahrnuje další zastavovací
kolíky na stranu distanční desky nepohyblivé strany. K dalšímu
snížení H2 pod údaje v tabulce je nutno použít dorazové
kolíky. Všechny dvoustupňové vyhazovače ve formě musí být
odříznuty na stejný zdvih. Doporučujeme využít řízeného
vyhazování. Rychlost vyhazovače musí být řízena, nesmí
docházet k nadměrnému rázovému zatížení. Dvoustupňové
vyhazovače se nehodí pro velmi vysoké zatížení. Dvoustupňové
vyhazovače nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotě nad
150 °C. Všechny styky kov-kov před začátkem práce namažte
a občas domazávejte. Musí se používat kvalitní mazací tuk
vhodný pro formy, který při provozní teplotě netaje.
Dvoustupňové
vyhazovače
Prefabrikované komponenty
TSTL
Horní (nepohyblivá strana) sestava
vyhazovací desky pokračuje v pohybu
„druhým“ nebo zbývajícím zdvihem až dokud
sestava horní vyhazovací desky nedojede na
dotek se skříní vyhazovačů.
19/01/2011
Po předem daném zdvihu se západkový
mechanismus zajistí na středové tyči a tím
zafixuje polohu dolní (pohyblivá strana)
vyhazovací desky.
www.dmeeu.com - 1-29
Dvoustupňové
vyhazovače
TSTL-CR
Středová tyč
REF
D1
D2
D17
L1*
L2
L3
L22**
C1
R1
TSTL 20 CR
TSTL 26 CR
TSTL 32 CR
33
42
53
20 0 -0,01
26 0 -0,01
32 0 -0,01
5
6
6
265
290
320
10
12
15
18,74
22,93
28,25
72 +0,5 0
76 +0,5 0
82 +0,5 0
1,5
2
2,5
0,4
0,8
0,8
* Odříznout na obou koncích středového vyhazovače v souladu s instalačními údaji.
** Konečná délka musí být po odříznutí středového vyhazovače na požadovanou délku výrobcem formy s tolerancí 0/-0,2 mm.
TSTL-TS
REF
D8
D9
D20
L10
L25
L26
C4
43
54
68
34
43
54
50,8
63,0
78,0
79,96
85,32
93,68
12,70
12,70
15,88
6,00
8,00
10,00
0,5
0,5
0,5
19/01/2011
TSTL 20 TS
TSTL 26 TS
TSTL 32 TS
Kluzný kroužek
1-30 - www.dmeeu.com
Dvoustupňové
vyhazovače
D19
Prefabrikované komponenty
TSTL-BD
Tělo pro nálitky vaček
REF
D4
D6
D7
D17
D18
D19
L5
TSTL 20 BD
TSTL 26 BD
TSTL 32 BD
66
84
105
34
43
54
20
26
32
10,6
13,8
16,8
6,4
8,7
10,8
53
67
85
104
116
131
94,0
103,0
113,4
L23
L24
C3
6,1
8,2
10,2
30
37
47
0,5
0,5
0,6
TSTL-KT
Náhradní sada nálitků pro vačky (se 6 nálitky a 8 pojistnými kolíky)
6 cam fingers
L7
8 locking pins
Blind slot for
locking pin
REF
19/01/2011
TSTL 20 KT
TSTL 26 KT
TSTL 32 KT
www.dmeeu.com - 1-31
Dvoustupňové
vyhazovače
TSBL
Dvoustupňový vyhazovač „dolní naposledy“
Na konci druhého zdvihu musí těleso pro nálitky vaček pevně
dosedat na hlavu středové tyče nebo distanční desku dle
obrázku.
• Zde uvedené tolerance platí pro instalaci.
• Tolerance konkrétních součástí viz podrobné výkresy součástí
• Jmenovité rozměry viz příslušné tabulky
Zdvih 2
Min.
Max.
Min.
Max.
TSBL 20 A
20mm
8
82
12
82
TSBL 26 A
26mm
10
92
18
92
TSBL 32 A
32mm
12
102
24
102
Stroke 2 (H2)
Stroke 1 (H1)
Support plate
Center rod length (to be cut by moldmaker)
Stationary platen side
Clamping plate
Moving platen side
REF
TSBL 20 A
TSBL 26 A
TSBL 32 A
Délka
středové
tyče
Min.
Max.
Min.
Max.
262,96
285,32
316,68
8
10
12
82
92
102
12
18
24
82
92
102
H1 – zdvih 1
1-32 - www.dmeeu.com
H2 – zdvih 2
Max. šířka
základu formy
Max. hodnoty
statického zatížení
Max. hodnoty
dynamického zatížení
Až 196mm, 1 TSTL 20
Až 446mm, 2 TSTL 20
Až 446mm, 1 TSTL 26
Až 596mm, 2 TSTL 26
Až 596mm, 1 TSTL 32
Až 796 mm, 2 TSTL 32
600 kg
5.8 kN
60 kg
0.58 kN
1,100 kg
10.8 kN
110 kg
08 kN
2,000 kg
19.6 kN
200 kg
1.96 kN
Pokyny pro montáž a instalaci:
• Všechny dvoustupňové vyhazovače ve formě musí být odříznuty
na stejný zdvih.
• Doporučujeme využít řízeného vyhazování.
• Rychlost vyhazovače musí být řízena, nesmí docházet k
nadměrnému rázovému zatížení.
• Dvoustupňové vyhazovače se nehodí pro velmi vysoké zatížení.
• Dvoustupňové vyhazovače nesmí být ani krátkodobě vystaveny
teplotě nad 150 °C.
• Všechny styky kov-kov před začátkem práce namažte a občas
domazávejte. Musí se používat kvalitní mazací tuk vhodný pro
formy, který při provozní teplotě netaje.
• Na jednu formu je třeba použít minimálně 4 tlačné vyhazovače.
Větší formy mohou vyžadovat více vyhazovačů.
• Výrobce formy musí vyhazovače odříznout nebo obrousit na
požadovanou délku.
• Vyhazovače nejsou součástí sestav vyhazovačů „dolní naposled“
a musí se objednat samostatně. Na konci druhého zdvihu musí
těleso pro nálitky vaček pevně dosedat na hlavu středové tyče
nebo distanční desku.
• Výrobce formy odpovídá za odříznutí a broušení středové tyče na
požadovanou délku před instalací dvoustupňového vyhazovače
do základu formy. Neodřezávejte více než na minimální zdvih
(H2). Doporučená tolerance délky středové tyče po odříznutí je
+0/-0,02 mm nebo méně.
• Výrobce formy odpovídá za odříznutí a broušení kroužku dráhy na
požadovanou délku před instalací dvoustupňového vyhazovače
do základu formy. Neodřezávejte více než na minimální zdvih (H2).
• Zdvih 1 (H1) se sníží přidáním zastavovacích tlačítek na boční
distanční desku nepohyblivé strany, čímž se omezí pohyb desky
horního vyhazovače (nepohyblivá strana). Výrobce formy musí
vyrobit vhodnou sadu zastavovacích tlačítek o potřebné výšce
umožňující požadovaný zdvih (H1).
• Zdvih 2 (H2) se sníží odříznutím nebo broušením konce obou
středových tyčí i kroužků zdvihu na straně pohyblivé desky.
1
2
3
4
S1
S2
S3
S4
26
26
26
12
12
16
26
26
26
12
12
16
11
14
17
8
10
12
10
12
14
4
9
10
19/01/2011
Zdvih 1
Základní průměr
středové tyče
REF
Dvoustupňové
vyhazovače
Prefabrikované komponenty
TSBL
1 Ejector Plates Back
3 Second Ejector Stroke
Po předem daném zdvihu se západkový
mechanismus zajistí na středové tyči a tím
zafixuje polohu dolní (pohyblivá strana)
vyhazovací desky.
Horní (nepohyblivá strana) sestava vyhazovací
desky pokračuje v pohybu „druhým“ nebo
zbývajícím zdvihem až dokud sestava horní
vyhazovací desky nedojede na dotek se skříní
vyhazovačů.
19/01/2011
2 First Ejector Stroke
www.dmeeu.com - 1-33
Dvoustupňové
vyhazovače
TSBL-CR
REF
TSBL 20 CR
TSBL 26 CR
TSBL 32 CR
Středová tyč
D1
34
44
58
D2
0
-0,01
0
-0,01
0
-0,01
20
26
32
D17
0
-0,01
0
-0,01
0
-0,01
7,2
8,5
10,5
L1*
280
314
354
L2
+0,5
0
+0,5
0
+0,5
0
10
12
14
+0,02
0
+0,02
0
+0,02
0
L3
C1
93,66
105,67
118,18
1,0
1,0
1,5
* Odříznout na obou koncích středového vyhazovače v souladu s instalačními údaji.
** Konečná délka musí být po odříznutí středového vyhazovače na požadovanou délku výrobcem formy s tolerancí 0/-0,2 mm.
TSBL-TS
REF
D8
43
54
68
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,03
D9
L10
34
43
54
86
94
105
+0,2
0
+0,2
0
+0,2
0
T1
M43,5x1,25
M54,5x1,25
M68,6x1,5
19/01/2011
TSBL 20 TS
TSBL 26 TS
TSBL 32 TS
Kluzný kroužek
1-34 - www.dmeeu.com
Dvoustupňové
vyhazovače
TSBL-LR
Ø D13 (Bold diameter)
Prefabrikované komponenty
Pojistný kroužek
REF
TSBL 20 LR
TSBL 26 LR
TSBL 32 LR
D12
D13
D14
D15
L16
L17
T3
72,0
90,0
112,0
57,4
72,0
90,0
10,6
13,7
16,8
6,4
8,6
10,8
10,0
13,0
16,0
6,0
8,1
10,1
M43,2 x 1,25
M54,2 x 1,25
M68,25 x 1,5
TSBL-BD
Tělo pro nálitky vaček
D4
D5
D6
D7
L5
L6
L7
C2
R1
TSBL 20 BD
TSBL 26 BD
58,2
70,0
50,8
62,8
34,0
43,0
20,0
26,0
106,46
121,22
22,7
22,7
6,0
6,0
0,3
0,4
0,4
0,4
TSBL 32 BD
87,0
78,0
54,0
32,0
139,7
28,88
7,0
0,5
0,4
19/01/2011
REF
www.dmeeu.com - 1-35
Dvoustupňové
vyhazovače
TSBL-KT
Náhradní sada nálitků pro vačky (se 6 nálitky a 8 pojistnými kolíky)
6 cam fingers
8 locking pins
Blind slot for
locking pin
REF
TSBL 20 KT
TSBL 26 KT
TSBL 32 KT
TSBL-PP
REF
D10
D11
L12
L13
L14
L15
SW
29
34
43
18
21
26
136
153
171
125
139
154
107
120
138
30
40
50
26
30
36
T3
M10
M12
M16
19/01/2011
TSBL 20 PP
TSBL 26 PP
TSBL 32 PP
tlačný vyhazovač
1-36 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Prefabrikované komponenty
Osy s hrubou roztečí
www.dmeeu.com - 1-37
Osy s hrubou roztečí
WZ 1000
REF
d
h
l1
WZ 1000
WZ 1000
WZ 1000
WZ 1000
WZ 1000
28
28
38
38
48
80
160
120
200
400
400
450
450
Osy s hrubou roztečí
Mat.: ~1.0727 ~980 N/mm²
d1h8*
l
k
z
40
40
48
48
Již brzy!
525
525
575
575
93
93
93
93
9
11
10
12
* Speciální rozměry na požádání
WZ 1015
Matice s hrubou roztečí
Mat.: 2.0550 Bronz
d
h
d1
l
z
WZ 1015
WZ 1015
WZ 1015
WZ 1015
WZ 1015
28
28
38
38
48
80
160
120
200
?
74
74
74
74
96
100
100
120
120
120
9
11
10
12
?
19/01/2011
REF
1-38 - www.dmeeu.com
Osy s hrubou roztečí
WZ 1100
Mat.: ~1.0727 ~980 N/mm²
Prefabrikované komponenty
Osy s hrubou roztečí
<2000
* Coarse pitch axles are available to customer specifications
REF
d
h
z
REF
d
h
z
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
28
28
28
28
28
28
80 LR
80 RL
120 LR
120 RL
160 LR
160 RL
9
9
10
10
11
11
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
38
38
38
38
38
38
120 LR
120 RL
160 LR
160 RL
200 LR
200 RL
10
10
11
11
12
12
Pastorkové hřídele
REF
d m
d0
dk
d1
l
l1
l2
a
z
REF
17,50
18,75
20,00
21,00
21,25
22,50
24,00
25,00
27,00
30,00
34,00
20,00
21,25
22,50
24,00
23,75
25,00
27,00
27,50
30,00
33,00
38,00
4,0
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,3
125
125
125
160
125
125
160
125
160
160
200
50
50
50
63
50
50
63
50
63
63
63
12
12
14
15
14
14
15
16
16
20
18
5
5
5
6
5
5
6
5
6
6
7
14
15
16
14
17
18
16
20
18
20
17
WZ 1030 32-1.5
WZ 1030 32-2
WZ 1030 38-2.5
WZ 1030 43-2.5
WZ 1030 44-2
WZ 1030 48-2.5
WZ 1030 50-2
WZ 1030 54-2
WZ 1030 56-2.5
WZ 1030 68-2.5
d m
d0
dk
d1
l
l1
l2
a
z
37,50
38,00
45,00
50,00
50,00
55,00
56,00
60,00
62,50
75,00
40,5
42,00
50,00
55,00
54,00
60,00
60,00
64,00
67,50
80,00
5,0
6,3
8,0
8,0
6,3
8,0
6,3
6,3
8,0
8,0
160
200
225
225
200
225
200
200
225
225
63
63
80
80
63
80
63
63
80
80
20
18
20
20
20
24
20
22
24
26
6
7
9
9
7
9
7
7
9
9
25
19
18
20
25
22
28
30
25
30
19/01/2011
WZ 1030 14-1.25
WZ 1030 15-1.25
WZ 1030 16-1.25
WZ 1030 17-1.25
WZ 1030 18-1.25
WZ 1030 19-1.25
WZ 1030 20-1.5
WZ 1030 22-1.25
WZ 1030 22-1.5
WZ 1030 25-1.5
WZ 1030 29-2
WZ 1030
Mat.: ~1.2767 ~830 N/mm²
www.dmeeu.com - 1-39
Osy s hrubou roztečí
WZ 1040
REF
WZ 1040 25-1.25-45
WZ 1040 25-1.25-50
WZ 1040 25-1.25-60
WZ 1040 30-1.25-45
WZ 1040 30-1.25-50
WZ 1040 30-1.25-60
WZ 1040 30-1.25-70
WZ 1040 30-1.5-45
WZ 1040 30-1.5-50
WZ 1040 30-1.5-60
WZ 1040 30-1.5-70
WZ 1040 35-1.5-45
WZ 1040 35-1.5-50
WZ 1040 35-1.5-55
WZ 1040 35-1.5-60
WZ 1040 35-1.5-70
Ozubená kola
d0
dk
b JS9
b1
b2
d1
REF
56,25
62,50
75,00
56,25
62,50
75,00
87,50
67,50
75,00
90,00
105,00
67,50
75,00
82,50
90,00
105,00
58,75
65,00
77,50
58,75
65,00
77,50
90,00
70,50
78,00
93,00
108,00
70,50
78,00
85,50
93,00
108,00
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
WZ 1040 35-2-40
WZ 1040 35-2-45
WZ 1040 35-2-50
WZ 1040 35-2-55
WZ 1040 35-2-60
WZ 1040 35-2-70
WZ 1040 47-2-40
WZ 1040 47-2-45
WZ 1040 47-2-50
WZ 1040 47-2-60
WZ 1040 47-2-70
WZ 1040 47-2.5-40
WZ 1040 47-2.5-45
WZ 1040 47-2.5-50
WZ 1040 47-2.5-60
WZ 1040 47-2.5-70
WZ 1050
Mat.: ~1.0503 (C45) ~690 N/mm²
d0
dk
b JS9
b1
b2
d1
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
140,00
80,00
90,00
100,00
120,00
140,00
100,00
112,50
125,00
150,00
175,00
84,00
94,00
104,00
114,00
124,00
144,00
84,00
94,00
104,00
124,00
144,00
105,00
117,50
130,00
155,00
180,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Vložená převodová kola
Mat.: ~1.0503 (C45) ~690 N/mm²
d0
dk
b1
b2
d1
REF
d0
dk
b1
b2
d1
20,00
21,25
22,50
25,00
31,25
24,00
27,00
30,00
37,50
32,00
22,50
23,75
25,00
27,50
33,75
27,00
30,00
33,00
40,50
36,00
34
34
34
34
34
36
36
36
36
38
29
29
29
29
29
31
31
31
31
33
16
16
16
16
16
19
19
19
19
26
WZ 1050 10-2-18
WZ 1050 10-2-20
WZ 1050 10-2-25
WZ 1050 10-2-30
WZ 1050 12-2.5-16
WZ 1050 12-2.5-18
WZ 1050 12-2.5-20
WZ 1050 12-2.5-25
WZ 1050 12-2.5-30
36,00
40,00
50,00
60,00
40,00
45,00
50,00
62,50
75,00
40,00
44,00
54,00
64,00
45,00
50,00
55,00
67,50
80,00
38
38
38
38
40
40
40
40
40
33
33
33
33
35
35
35
35
35
26
26
26
26
34
34
34
34
34
19/01/2011
REF
WZ 1050 10-1.25-16
WZ 1050 10-1.25-17
WZ 1050 10-1.25-18
WZ 1050 10-1.25-20
WZ 1050 10-1.25-25
WZ 1050 10-1.5-16
WZ 1050 10-1.5-18
WZ 1050 10-1.5-20
WZ 1050 10-1.5-25
WZ 1050 10-2-16
1-40 - www.dmeeu.com
Osy s hrubou roztečí
Woodruffova pera
WZ 1060
Mat.: ~1.0503 (C45) ~DIN 6885
REF
b
h
l
t1
t2
REF
b
h
l
t1
t2
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
5
8
8
8
10
5
5
5
5
6
14
18
34
40
40
3,0
2,6
2,6
2,6
3,6
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
10
10
10
10
6
6
6
6
45
50
60
65
3,6
3,6
3,6
3,6
2,4
2,4
2,4
2,4
Konická válečková ložiska
REF
D d
B
C
T
WZ 1070 47-20
WZ 1070 47-25
WZ 1070 52-28
WZ 1070 55-30
WZ 1070 58-32
WZ 1070 62-35
WZ 1070 68-40
14
15
16
17
17
18
19
12,0
11,5
12,0
13,0
13,0
14,0
14,5
15,25
15,00
16,00
17,00
17,00
18,00
19,00
r1 r2
a D1 D2 D3min D3max D4 a1 a2
REF
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
11
12
13
14
14
15
15
WZ 1070 75-45
WZ 1070 80-50
WZ 1070 90-55
WZ 1070 95-60
WZ 1070 100-65
WZ 1070 110-70
27
30
33
35
38
40
46
26
30
34
36
38
41
46
40
40
45
48
50
54
60
Kuličková ložiska
REF
D
WZ 1070
Mat.: Ocel-DIN 720
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
41
42
46
49
52
56
62
43
44
49
52
55
59
65
2
3
3
3
3
4
4
3,0
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
Prefabrikované komponenty
Woodruff key installation
D d
B
C
T
20
20
23
23
23
25
15,5
15,5
17,5
17,5
17,5
19,0
20,00
20,00
23,00
23,00
23,00
25,00
r1 r2
a D1 D2 D3min D3max D4 a1 a2
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
17
18
20
21
23
24
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
51
56
63
67
72
78
51
56
62
67
72
77
67
72
81
85
90
98
69
74
83
88
93
103
72
77
86
91
97
105
4
4
4
4
4
5
WZ 1080
Mat.: Ocel-DIN 625
d
B
r
D1
D2
REF
d
B
r
D1
D2
WZ 1080 26-10
8
0,5
12,0
24,0
WZ 1080 62-35
D
14
1,5
39,6
57,4
WZ 1080 28-12
8
0,5
14,0
26,0
WZ 1080 68-40
15
1,5
44,6
63,4
WZ 1080 32-15
9
0,5
17,0
30,0
WZ 1080 75-45
16
1,5
49,6
70,4
WZ 1080 35-17
10
0,5
19,0
33,0
WZ 1080 80-50
16
1,5
54,6
75,4
84,0
12
1,0
23,2
38,8
WZ 1080 90-55
18
2,0
61,0
12
1,0
28,2
43,8
WZ 1080 95-60
18
2,0
66,0
89,0
WZ 1080 55-30
13
1,5
34,6
50,4
WZ 1080 100-65
18
2,0
71,0
94,0
19/01/2011
WZ 1080 42-20
WZ 1080 47-25
www.dmeeu.com - 1-41
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
6,0
Osy s hrubou roztečí
19/01/2011
Informace
1-42 - www.dmeeu.com
Osy s hrubou roztečí
19/01/2011
Prefabrikované komponenty
Informace
www.dmeeu.com - 1-43
Šroubovicový převod
HG
Systémy stohování forem se šroubovicovými převody
Součásti šroubovicových převodů
Hřídel šroubovicového převodu
Polotovar krytu matice
Nylonová matice
Konická válečková ložiska
Kryt válečkového ložiska
Víčko konce krytu matice
Polohovací tyč
19/01/2011
Přepravní pásek
1-44 - www.dmeeu.com
Šroubovicový převod
HG
Prefabrikované komponenty
Systémy stohování forem se šroubovicovými převody
Decades of design and engineering expertise at your service
DME má dlouholeté zkušenosti s návrhem a výrobou a může
vám pomoci s návrhem a vývojem stohovaných forem.
Naše šroubovicové převody jsou standardem v oboru,
s dlouholetým ověřením v nejrůznějších aplikacích a s
nejrůznějšími plasty. Naše skříně a sestavy šroubovicových
převodů značně zjednodušují návrh a vývoj stohovaných forem,
takže máte víc času, abyste se soustředili na detaily dutiny a
jádra. Součásti jsou dostupné skladem, kdykoli je potřebujete.
DME klade důraz na kvalitu, spolehlivost a záměnnost všech
součástí.
Technici a konstruktéři DME vám mohou pomoci, pokud
máte dotazy při svém prvním návrhu stohované formy nebo
náročných víceúrovňových stohovaných forem se složitými
pohyby.
DME dokonce nabízí i služby kompletního návrhu (až do úrovně
jader a dutin) pro ty, kdo jsou maximálně vytížení a chtějí tyto
práce zadat jinam.
DME nabízí možnost objednání jednotlivých součástí,
kompletních sestav připravených k instalaci i kompletních
systémů včetně návrhu a výroby.
DME Helical Gear housings and assemblies greatly simplify the design and development
of stack molds - leaving you more time to concentrate on core and cavity details.
Mold closed
Mold open
19/01/2011
Helical Gear Stack Mold Centering Devices ensure that
both parting lines open the same distance simultaneously.
www.dmeeu.com - 1-45
Šroubovicový převod
HG
Bewegende Seite
A17 (MAX)
B2 (Öffnung pro Seite)
TD2
TD1
S5
S2
Heißkanalsystem
Formplatte
A5
S5
TD2 S5
S5
TD2 S5
TD1
S2
A9
S2
S5
Abstreiferplatte
B3
(Plattenstärke)
A13
A9
A9
A15
TD1
TD2
Halteplatte
A16 (MIN)
A8 (MIN)
A9
A15
A19 (MIN)
A18 (MIN)
Aufspannplatte oder
Auswerfereinheit
Mitte der Form
Trennlinie
#2
Systémy stohování forem se šroubovicovými převody
TD1
S2
A7
A12
A11
A10
A14
1.00
Siehe schraffierte
Fläche
A6
Relief
B4 (TOP OF SUPPORT PLATE TO CENTER OF MOLD)
A2 (MIN), A3 (MAX)
C2 (LENGTH OF NUT HOUSING)
A4
A1 (MAX) C1 (Länge des HELICAL GEAR SHAFT)
B1 (Total Schleißhöhe)
Desetiletí zkušeností s návrhem a výrobou – k vašim službám
HG38
S2 Imbusový šroub
S5 Imbusový šroub
TD1 Trubkový kolík
M10 x 75mm
M10 x 75mm
Ø14mm x 10mm
M12 x 110mm
M12 x 110mm
Ø18mm x 12mm
TD2 Trubkový kolík
Ø14mm x 10mm
Ø18mm x 12mm
19/01/2011
HG28
1-46 - www.dmeeu.com
Šroubovicový převod
KONICKÉ
VÁLEČKOVÉ
LOŽISKO
Kryt válečkového
ložiska
Neměnné rozměry
Trenn Linie
#1
Mitte der Form
Mitte der Form
HŘÍDEL ŠROUBOVICOVÉHO PŘEVODU (neoříznutá a speciální)
Heißkanalsystem
Formplatte
HG28-1000 HG38-1200 HG38-1500
feste Seite
Abstreiferplatte
Halteplatte
Aufspannplatte oder
Auswerfereinheit
TD1
S2
S5 TD2
S5
TD1
S2
S5 TD2
S5
a1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
1000
245
436
12
5
47
37
60
22
70
55
15
35
45
95
124
376
5
5
1200
296
520
15
5
60
48
75
29
90
70
20
45
57
120
155
445
5
5
1500
296
670
15
5
60
48
75
29
90
70
20
45
57
120
155
595
5
5
Vypočtené rozměry
HG28
HG38
C1
C2
C1 = 2 x (A16 + B2)
POKUD: C1 > (B1 – 10)
PAK: Příliš dlouhá hřídel převodu.
Zvyšte B1 (celková délka vypnutí).
RELIEF
Vstupní data
HG28
19/01/2011
B1
B2
B3
B4
HG38
Omezení
POKUD: B4 1/2 x B1
PAK:
Nemožná konfigurace.
Snižte B4 nebo zvyšte B1.
POKUD: B3 < A6
PAK:
Nemožná konfigurace. Zvyšte B3.
POKUD: B2 1/2 x B1
PAK:
Nemožná konfigurace. Snižte B2
C2 = (B4 + A10) – (A4 + A5 + A6)
POKUD: C2 < A2
PAK: Příliš krátký kryt matice.
Zvyšte B1 (celková délka vypnutí).
POKUD: C2 > A3
PAK: Potřebujete speciální kryt matice,
delší než A3.
POKUD: C2 > 1/2 x B1 – (A4 + A5 + A6 +
A19)
PAK: Příliš dlouhý kryt matice.
Zvyšte B1 (celková délka vypnutí).
Konfigurační výpočtový list nabízený
oddělením aplikačních služeb DME vám
pomůže určit délky hřídele šroubovicového
převodu a krytu matice podle rozměrů formy
a požadovaného rozevření na jednotlivých
stranách.
www.dmeeu.com - 1-47
Prefabrikované komponenty
HG
Systémy stohování forem se šroubovicovými převody
Ovládání vyhazování
AEP
Akcelerované vyhazovače kolíkového typu – MINI
Náhradní díly
REF
Ot. Ozubená
kola HH Pružiny pro
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
AEP 10
AEP 20
REF
53,97
73,03
R
26,97
36,50
S
28,57
41,28
T
15,87
28,57
U
14,28
20,64
V
40,64
47,63
W
27,94
31,75
X
1/2”
5/8”
Y
3,17
4,75
Z
12,95
15,87
AA
28,02
41,28
BB
12,70
19,05
CC
12,70
19,05
DD
26,16
25,81
EE
45,29
52,39
FF
14
16
GG
AEP 10
AEP 20
51,44
60,33
13,97
17,27
10,80 5/8”-18 3,18
12,70 1 1/8”-12 6,35
12,47
15,87
14,0
20,64
6,35
6,35
41,28
60,03
15/16”
1 3/8”
6,35
4,76
6,35
6,35
19,05
18,29
9,52
12,7
5/16”-18
3/8”-16
3/8”
9/16”
AEP -10
AEP -20
REF
AE 18
AE 28
Part ready to drop
at end of accelerated
stroke
Molded part
ready to be ejected
Actuating stud
Racks
1-48 - www.dmeeu.com
Bumper stud
19/01/2011
Accelerated
ejector assembly
Ovládání vyhazování
AEB
Prefabrikované komponenty
Akcelerované vyhazovače nárazníkového typu – MINI
Náhradní díly
REF
Ot. Ozubená
kola HH Pružiny pro
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
AEB 10
AEB 20
REF
53,97
73,03
R
26,97
36,5
S
28,57
41,28
T
15,87
28,57
U
14,28
20,64
V
40,64
47,63
W
27,94
31,75
X
1/2”
5/8”
Y
3,17
4,75
Z
12,95
15,87
AA
28,02
41,28
BB
12,7
19,05
CC
12,7
19,05
DD
26,16
25,81
EE
45,29
52,39
FF
14
16
GG
AEB 10
AEB 20
-
-
-
-
-
-
14,0
20,64
6,35
6,35
41,28
60,03
15/16”
1 3/8”
6,35
4,76
6,35
6,35
19,05
18,29
9,52
12,7
5/16”-18
3/8”-16
3/8”
9/16”
AEB -10
AEB -20
REF
AE 18
AE 28
Parts ready to drop at the end of accelerated stroke
Molded parts
ready to be ejected
Total travel
including
accelerated
stroke
Pinion
Actuating
stud
19/01/2011
Ejector
travel
Accelerated
ejector assembly
Racks
Bumper stud
www.dmeeu.com - 1-49
Ovládání vyhazování
ER
Vratná sestava raného vyhazovače
Použití:
• Formy pro vstřikování a tlakové odlévání
• brání poškození dutin forem a vyhazovačů
• desky ventilů
• formy s vícestupňovým uvolňováním
• Vratné sestavy raného vyhazovače šetří čas a peníze.
• Jedinečná konstrukce snižuje náklady.
• Dlouhá životnost díky přesným součástem a kaleným povrchům.
• Chrání drahé součásti forem před mechanickým poškozením.
Pin
(Ø 10/16 x 400 mm)
Cam Fingers
Adjustment for final position
of ejector plates
Adjustment for simultaneous return
of ejector plates
A
B
C
D
E
F
G
H
ER 100 E
ER 101 E
32
42
35
46
24,2
32,2
24
32
27
36
10
16
5
7
17
24
19/01/2011
REF
1-50 - www.dmeeu.com
Ovládání vyhazování
ER
Prefabrikované komponenty
Rozměry pro instalaci do standardních forem DME
Např. N30
66
86
106
126
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
X4
Y4
36
56
76
96
2,5
2,5
2,5
2,5
40
60
80
100
6,5
6,5
6,5
6,5
46
66
86
106
2,5
2,5
2,5
2,5
50
70
90
110
6,5
6,5
6,5
6,5
1. Pokud možno použijte nejméně čtyři sestavy na jednu formu. Minimální požadavek jsou dvě sestavy na ose formy.
2. Použijte řízené vyhazování v sestavě vyhazovače.
3. Používejte jen ve vodorovném lisu.
4. Při použití v nevyvážené formě dojde k nerovnoměrnému zatížení.
5. Občas namažte tukem na lithiové bázi.
6. Časování je zásadně důležité: nutno dodržet vzájemnou polohu s tolerancí ±0,013 mm.
7. Jednotka bez předpětí.
Náhradní díly
Sloupek
Kolík
Set: podložka nálitku
vačky, horní a dolní
pojistný kroužek
ERB 100 E
ERB 101 E
ERS 100 E
ERS 101 E
EPA 05
EPA 05
ER 100 RK E
ER 101 RK E
19/01/2011
Pouzdro
www.dmeeu.com - 1-51
Ovládání vyhazování
ER
View A: Mold closed,
molding position.
Post and cam fingers
must be coordinated,
so that the pin can slip
into post when ejector
plates are in final position.
Vratná sestava raného vyhazovače
View B: Mold open,
mold release position.
During ejection the cam
fingers have slipped into
bushing and inner diameter
is reduced.
View C: Mold closing.
Pin is pressing the cam
fingers and pushes ejector
plates back.
View D: Mold continues closing.
Ejector plate has been pushed all
the way back.
Cam fingers have slipped outward
into counterbore in bushing allowing
actuator pin to slip by.
Mold continues closing until completely
closed as in view A.
19/01/2011
Installation for Ejector pin travel beyond stripper plate.
Stripper plate moves forward until cam fingers slip outward
into counterbore in bushing and ejector plate continues to travel.
1-52 - www.dmeeu.com
Ovládání vyhazování
AKO
Prefabrikované komponenty
Akcelerované vyhazovací tyče
Ø9.52 Dowel
10mm
Stroke
Section A-A
View P
Drilled and counterbored
4x SHCS 1/4” or M6
Akcelerované vyhazovací tyče jsou jednoduše konstruované, využívají otáčení kolem čepu ke zrychlení vyhození. Mechanický
převod je 2:1. Hodí se pro vyhazovače do průměru 9,5 mm. (Vyhazovače o průměru nad 15,8 mm lze obrousit, aby se vešly).
Jednoduchá konstrukce umožňuje vložení akcelerovaných vyhazovacích tyčí do desky vyhazovače (jako na následujícím obrázku)
nebo shora, v závislosti na dostupném místu pro pohyb ovládající vyhazování.
Section A-A
Section B-B
Application 1
Section B-B
Application 2
Note:
Key ejector pin and limit possible
over travel of pin as required
19/01/2011
Section C-C
www.dmeeu.com - 1-53
Posuvné přidržovače
Informace PSR-PSM-MRT-SRTM
Posuvné přidržovače DME nabízejí malé a úsporné řešení držení tyčí, s odbouráním nešikovných vnějších pružin nebo hydraulických
řešení. Již nehrozí náraz do táhel lisu ani bezpečnostních bran.
K dispozici ve třech rozměrech s postupně rostoucí
schopností udržet zátěž, tyto posuvné přidržovače
lze použít samostatně nebo ve skupinách k nesení
násobku zátěže.
3 dostupné typy:
1. MRT: vodicí kolík instalovaný v přidržovači
pozitivně zapadne do kotvy, dokud není vysunut
zavřením formy. Má velký náběh v otvoru, do
kterého zapadá, proto zapadne na místo i pokud
je kotva oproti kolíku mírně posunuta.
2. PSM: podobá se MRT, ale pružina je zcela zakryta
a chráněna před znečištěním.
19/01/2011
3. PSR: funguje bez kolíku, přidržovač lze
demontovat bez demontáže kotvy. Malý a přitom
silný.
1-54 - www.dmeeu.com
Posuvné přidržovače
PSR
Prefabrikované komponenty
Posuvné přidržovače Mini Might™
Liniové zapadnutí
Tři přídržné síly: 44, 88 a 176 newtonů
Maximální teplota 120 °C
Malý a přitom silný
Navržený pro snadnou instalaci
Přidržovač lze demontovat bez demontáže kotvy.
Zakrytá konstrukce
Pokyny k instalaci
Wear plate
REF
A
B
C
D
E
F
H
J
Max. hmotnost
vodicích lišt
Kg
27,43
33,53
32,00
1,83
3,07
3,78
20,20
26,30
24,76
15,75
18,8
22,1
16
19
22
9,52
10,67
11,86
22
25
28
17,5
21,5
31,5
4,4
8,8
17,6
Rozměry kapsy
DG
mm
K
L
M
N
2,3
3,9
4,9
15,87
19,05
22,23
22
25
28
24
27
30
17,0
18,2
19,4
19/01/2011
PSR 1000
PSR 2000
PSR 4000
Posuvný přidržovač Mini Might™
www.dmeeu.com - 1-55
Posuvné přidržovače
MRT
Posuvné přidržovače
X= Slide travel
REF
MRT-10M
MRT-20M
MRT-40M
A
B
Posuvný přidržovač
C
D
E
F*
S
G
H
I
Kapsy přidržovače ve formě
J
K
L
M
N
P
R
Max. hmotnost
vodicích lišt
(kg)
38
54
86
19
32
45
16
20
30
22
33
53
16
21
53
9,1
12,7
20,3
5
6
10
19
24
36
26
36
56
25
36
56
17
21
31
8
10
12
8
10
13
M5
M6
M8
6
8
10
6
8,5
10
15,5
20,5
25,0
10
20
40
* Vzdálenost středu kolíku ke středu šroubu stírací desky je kriticky důležitá.
Cam slide
Dowel pin
Stripper bolt
Spring
Vodící kolík vyhazovače
REF
Dotahovací moment šroubu stírací desky
Nm max.
DP 6-30
DP 8-40
DP 10-60
PM 5x16
PM 6x20
PM 8x30
10
15
20
1-56 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Náhradní díly
Posuvné přidržovače
PSM
Prefabrikované komponenty
Posuvné přidržovače
Posuvný přidržovač
REF
PSM 0001
PSM 0002
PSM 0003
A
B
C
D
E
F*
G
H
I
J
K
Kapsy přidržovače ve formě
L
M
N
O
P
Ot.
R
Max. hmotnost
vodicích lišt
(kg)
38
54
86
19
32
45
16
20
30
7
11
19
31,5
43,0
67,0
24,89
34,93
53,98
24,0
36,5
49,5
15,5
22,5
40,0
25,5
38,0
51,0
17,5
21,5
31,5
8
10
12
10,0
14,5
22,5
34,5
46,0
70,0
8
10
12
8,5
10,5
17,0
6
8
10
20
25
35
M5
M6
M8
10
20
40
* Vzdálenost středu kolíku ke středu šroubu stírací desky je kriticky důležitá.
Cam slide
Dowel pin
Stripper bolt
19/01/2011
Náhradní díly
Vodící kolík vyhazovače
REF
Dotahovací moment šroubu stírací desky
Nm max.
DP 6-30
DP 8-40
DP 10-60
PM 5x16
PM 6x20
PM 8x30
10
15
20
www.dmeeu.com - 1-57
Posuvné přidržovače
SRTM
Posuvné přidržovače
Mat.: 4140 - 28-32 HRC, brynýr
Nové posuvné přidržovače DME série SRTM spolehlivě udrží
boční vačky od 4 do 36 kg.
Nová konstrukce přidržovače využívá technologii Friction Free™
pro hladký chod, zejména v čistých provozech nebo při použití
bez mazacího tuku.
Malá konstrukce umožňuje instalaci do základny formy nebo na
kluzných deskách.
REF Kotva
D
SRTM-04 D
SRTM-13 D
SRTM-36 D
L
S
T
+0,1
-0,0
±0,25
±0,5
Šrouby (2)
15,9
19,1
22,3
4,06
12,70
19,05
3,95
3,80
3,80
M3
M4
M4
E
Max.
hloubka
závitu
Max. hmotnost
vodicích lišt (kg)
1,9
4,8
6,2
4,5
13,5
36,0
REF Klín
G
SRTMC-04
SRTMC-13
SRTMC-36
C
±0,25
±0,5
6,35
6,35
6,35
4,85
6,35
7,60
H
J
M3
M3
M3
6,35
6,35
6,35
Šrouby (2) Min. hloubka
závitu
Cleat bottom view
Note: The cleat screws are
in a dif ferent location than
the slide retainer screws .
C
Instalace zachycená napravo je typická pro všechny kotvy
a klíny. Pokud se ale nepoužije volitelný klín, lze obrobit V
drážku nebo kulovou plochu podle obrázku napravo. V obou
případech ta hrana přidržovače, která jako první přijde do styku
s přidržovačem, musí být zkosená (na obrázku)
nebo zaoblená.
Cleat bottom view
Note: The cleat screws are
in a dif ferent location than
the slide retainer screws
D
Na šířce otvoru musí být vůle frézy větší než
rozměr „D“.
H
Retainer
& Cleat
J
.015" Max
Chamfer
R
M
G
L
R
REF Kotva
SRTM-04 D
SRTM-13 D
SRTM-36 D
K
mm
C
R
mm
Cleat bottom view2
1 Note:
The cleat screws are
2 in a dif ferent location than
3
the slide retainer screws .
2
3
S
E
Kulová plocha
0,23
0,75
0,75
R
Cleat bottom view
M
D
Note: The cleat screws are
D•
J
•
•
•
E
Maximální
H provozní teplota 218 °C.
Váleček je z prokalené
nerezové oceli a osa je z nitridované
.015" Max
Chamfer
nerezové oceli.
R
Mne vrubem.
Přidržovač P-20 se doporučuje jistit klínem,
L
PřidržovačeGa klíny se prodávají samostatně a včetně všech
šroubů.
L
K dispozici jsou náhradní
díly. Katalogová čísla a ceny
D
najdete v ceníku,
dostupnost
prověřte dotazem
v oddělení
1/4" or 6mm
R
nominal wear
M
služeb zákazníkům.
L
plate
T
S
Slide Retainer
screw locations
Do not chamfer
hole*
D
L
6mm
nominal wear
plate
Do not chamfer
hole*
the slide retainer screws
Retainer
•
& Cleat
90°
K
90°
D
K
L
L
6mm
nominal wear
plate
Do not chamfer
hole*
* obrobená zkosení znemožní správné dosednutí
stíracího šroubu.
1-58 - www.dmeeu.com
1/4" or
nomin
plate
Do not
hole*
L
Slide Retainer
screw locations
M
mm
a dif ferent location than
Technická ininformace:
M
19/01/2011
V drážka
T
D
Posuvné přidržovače
FP
Třecí tahy
DME třecí tahy pro optimální ovládání dělící linie.
Ovládají pohyb desek pomocí tření s nastaveným uvolněním
desky při dosažení konce zdvihu.
Třecí tahy jsou k dispozici ve čtyřech rozměrech (10 mm, 13
mm, 16 mm a 20 mm), lze je využít k stále stejnému tahu za
zvedané desky a vložky.
Výhody a přínosy
•
Referenční šipky umožňující snadné nastavení
•
Samostředné i při posunu desek vlivem tepelné
roztažnosti nebo odchylek při obrábění
•
Vnitřní ventilace odbourává potřebu dalšího obrábění
•
Montážní materiál včetně destičky
Nylok® pro spolehlivé upevnění
Patenty přihlášeny
L
H
D
Doporučený přesah spojení třecích tahů je 0,1 až 0,15 mm nad průměr
otvoru. Nastavení se provede otáčením šroubu po směru hodin a
změřením rozšíření zajišťujícího správné usazení. Při potřebě dalšího
nastavení otáčejte šroubem vždy o ¼ otáčky, abyste referenční šipky na
montážním prvku nastavili proti značce na plastu.
T
Thru Hole Installation
Blind Hole Installation
D
Receiving
Hole
Diameter
Hole finish
= m Ra .4-.16
D
D
+.10mm
+.15mm
Interference
Adjusted
on Friction
Parting Puller
Line
3mm
Floating
Plate or Insert
HD
2mm R
Parting
Line
10mm
min
D
D
D
Mold Closed
REF
19/01/2011
FP10D
FP13D
FP16D
FP20D
Mold Open
D
L
T
H
Hex
Hloubka otvoru
Max. síla (na ks)
kg
10
13
16
20
17
20
25
28
M5-0.80
M6-1.00
M8-1,25
M10-1.50
3
4
5
6
20
23
30
32
32,5
62,5
150,0
212,5
Technická data:
•
Materiál – plast Nylon 6 s montážním prvkem 8620
•
Maximální provozní teplota 120 °C.
•
Před sejmutím formy z lisu za účelem údržby otočte šroub třecího tahu o ¾ proti směru hodin, aby bylo možno desky snadno
oddělit od sebe
www.dmeeu.com - 1-59
Quick Strip
Quick Strip
Výhody
19/01/2011
• žádné vyhazovací desky ani rozpěrky
• snížení výšky formy
• odbourání prodlev na zdvih vyhazovače
• možnost optimalizace chlazení
• kratší doba cyklu
• na výrobku nejsou stopy po vyhazovači
• nižší tření, tím pádem nižší potřeba údržby
• zjednodušení konstrukce formy: rychlejší/levnější
• lze použít na pevné nebo pohyblivé polovině
• bez omezení na pevné nebo pohyblivé polovině
• žádná omezení bodu vstřikování
• jednou jednotkou lze obsloužit více dutin
• další optimalizace realizací stohovaných forem
• další optimalizace realizací tandemových forem
• standardizace pro okamžité dodání
• možnost použití v každém vstřikovacím procesu, plast, tlakové
odlévání kovů, pryž…
1-60 - www.dmeeu.com
Quick Strip
QS 24 22 015
Prefabrikované komponenty
Quick Strip 24 x 22 mm - zdvih 15 mm - 8°
19/01/2011
Funkční plocha zvedací desky se přizpůsobí
při výrobě formy podle tvaru výlisku.
Zvedací deska se dodává standardně z oceli 1.2312,
jiné kvality oceli dle poptávky.
REF
QS 24 22 015
www.dmeeu.com - 1-61
Quick Strip
QS 24 30 015
Quick Strip 24 x 30 mm - zdvih 15 mm - 15°
REF
QS 24 30 015
1-62 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Funkční plocha zvedací desky se přizpůsobí
při výrobě formy podle tvaru výlisku.
Zvedací deska se dodává standardně z oceli 1.2312,
jiné kvality oceli dle poptávky.
Quick Strip
QS 31 28 100
Prefabrikované komponenty
Quick Strip 31 x 28 mm - zdvih 40-100 mm - 8°
80
48
Funkční plocha zvedací desky se přizpůsobí
při výrobě formy podle tvaru výlisku.
Zvedací deska se dodává standardně z oceli 1.2312,
jiné kvality oceli dle poptávky.
19/01/2011
REF
QS 28 31 040
QS 28 31 060
QS 28 31 080
QS 28 31 100
Zdvih
40
60
80
100
www.dmeeu.com - 1-63
Podkosy pro vstřikování
Informace VF-ULB/ULC/ULG-AW275/282
DME nabízí řadu řešení pro aplikace podkosů:
3 možnosti přímého „nacvaknutí“ nebo „zaháknutí“:
Vectorform VF: bezprecedentní flexibilita návrhu umožňuje použití
podkosů dvakrát hlubších než bylo dříve možné. Alternativně mohou
návrháři forem snížit zdvih vyhazovače na polovinu při udržení
stávajících geometrií podkosů
Unilifter ULB-ULC-ULG: znovu vyráběn díky velké poptávce, tento
kluzný systém zvládne uvolnit podkosy až 10°
19/01/2011
Ohebné vyhazovače AW275/AW280: levná součást používaná pro
malé, jednoduché podkosy.
1-64 - www.dmeeu.com
Podkosy pro vstřikování
Prefabrikované komponenty
Informace: CC - Multiform
2 možnosti pro vnitřní podkosy (skládací jádra):
Skládací jádra CC: CC představuje globální standard pro skládají jádra,
úspěšně se využívá déle než 30 let k odlévání jednoduchých součástí
jako jsou víčka, i složitějších technických armatur. Po instalaci CC bez
potíží zvládá miliony cyklů.
19/01/2011
Multiform: pokud nic jiného nefunguje, Multiform nabízí
bezkonkurenční zvládání podkosů a propracované 3D geometrie
součástí. Přesně obroben pro extrémně malé tolerance a výrobu
plastových součástí nejvyšší kvality.
www.dmeeu.com - 1-65
Podkosy pro vstřikování
Informace - EXP - CC
Vnější podkosy využívající rozšiřitelnou dutinu/jádro
Využití stejně kvalitní technologie jako v případě skládacích jader DME
CC. Vyvinuté na zakázku pro konkrétní aplikaci, dle prostorových potřeb a
potřeb zabudování.
Vyšroubovávací zařízení ZG pro součásti se závity. Tento jednoduchý
a přitom jedinečný systém je používán na celém světě déle než 30 let,
využívá hydraulický válec ovládající převod.
19/01/2011
· Tloušťka hydraulického válce se vybírá podle standardní tloušťky
desky
· Čtvercový průřez a 4 přesně broušené povrchy umožňují snadné
zabudování válce do formy, například ve formě rozpěrky
· Lze využít převod nebo vačku na všech 4 stranách válce
· Koncové záslepky lze otočit a olej přivést z libovolné strany
· Rampa vačky ZL umožňuje ovládání stírací desky po vyšroubování,
bez druhého zdvihu vyhazovače
· Těsnění tyče obsahuje „stírátko“ bránící průniku nečistot do válce
· Volitelný koncový spínač s velmi přesnými mikrospínači je snadno
dostupný za účelem nastavení
1-66 - www.dmeeu.com
Podkosy pro vstřikování
VF-SS - VF-JS - VF-US
Prefabrikované komponenty
Vectorform - zvedací systém
Zvedací sady VectorForm obsahují:
Pouzdro držáku - VF-HB
Vodicí tyč - VF-GR
Vodicí deska - VF-GP
Posuvná základna:
standardní - VF-SB
nebo kloubová VF-JB
nebo univerzální VF-UB
REF
Zahrnuje
Zahrnuje
Zahrnuje
Zahrnuje
Set
VF 06-SS
VF 08-SS
VF 10-SS
VF 13-SS
VF 16-SS
VF 20-SS
VF 06-JS
VF 08-JS
VF 10-JS
VF 06-HB
VF 08-HB
VF 10-HB
VF 13-HB
VF 16-HB
VF 20-HB
VF 06-HB
VF 08-HB
VF 10-HB
VF 06-GR VF 06-GP
VF 08-GR VF 08-GP
VF 10-GR VF 10-GP
VF 13-GR VF 13-GP
VF 16-GR VF 16-GP
VF 20-GR VF 20-GP
VF 06-GR VF 06-GP
VF 08-GR VF 08-GP
VF 10-GR VF 10-GP
VF 06-SB
VF 08-SB
VF 10-SB
VF 13-SB
VF 16-SB
VF 20-SB
VF 06-SB
VF 08-SB
VF 10-SB
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Kloub
Kloub
Kloub
REF
Zahrnuje
Zahrnuje
Zahrnuje
Zahrnuje
Set
VF 13-JS
VF 16-JS
VF 20-JS
VF 06-US
VF 08-US
VF 10-US
VF 13-US
VF 16-US
VF 20-US
VF 13-HB
VF 16-HB
VF 20-HB
VF 06-HB
VF 08-HB
VF 10-HB
VF 13-HB
VF 16-HB
VF 20-HB
VF 13-GR
VF 16-GR
VF 20-GR
VF 06-GR
VF 08-GR
VF 10-GR
VF 13-GR
VF 16-GR
VF 20-GR
VF 13-GP
VF 16-GP
VF 20-GP
VF 06-GP
VF 08-GP
VF 10-GP
VF 13-GP
VF 16-GP
VF 20-GP
VF 13-SB
VF 16-SB
VF 20-SB
VF 06-SB
VF 08-SB
VF 10-SB
VF 13-SB
VF 16-SB
VF 20-SB
Kloub
Kloub
Kloub
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Funkce a přínosy
19/01/2011
1. Hladký pohyb do úhlu až 30°. Pro úhly větší než
30° kontaktujte oddělení technických služeb DME
se žádostí o pomoc při návrhu.
2. Obrábění desek se výrazně zjednoduší, neboť
není nutno při instalaci zvedacího systému
VectorForm obrábět úhlopříčné otvory.
3. Zvedací systém VectorForm značně rozšiřuje
maximální úhel zvedání. Zvedací jádra lze
instalovat v libovolném úhlu až do 30°.
4. Robustní návrh a konstrukce zvedacího systému
VectorForm zajišťuje daný zdvih vyhazovače
nezávisle na použitém úhlu.
5. Malé rozměry zvedacího systému VectorForm
minimalizují riziko nárazu do jiných součástí
uvnitř formy.
6. Součásti zvedacího systému VectorForm
jsou navrženy pro běžná prostředí tlakového
vstřikování. Nejsou nutné speciální povlaky.
7. Sestavu zvedacího jádra lze upevnit k posuvné
základně více způsoby, což maximalizuje
flexibilitu návrhu.
8. Maximalizuje dostupný prostor podkosu.
8
1
Guide plate VF-GP
4
7
3
Guide rod VF-GR
Standard Slide VF-SB
or joint slide base VF-JB
or universal slide base VF-UB
Holder bushing VF-HB
www.dmeeu.com - 1-67
Vectorform
VF-SB
standardní posuvná základna SB
Standardní posuvná základna je nejflexibilnější a
nejekonomičtější posuvná základna. Standardní posuvná
základna může být vyrobena na zakázku výrobcem formy tak, aby
pokryla požadavky specializované aplikace. Standardní posuvná
základna je současně nejrobustnější, pokud jde o snášené síly a
zatížení.
VF-JB
Kloubová posuvná základna JB
Systém kloubové posuvné základny umožňuje upevnění sestavy
zvedacího jádra jedním kolíkem.
VF-UB
Univerzální posuvná základna UB
19/01/2011
Univerzální posuvná základna se podobá kloubové, i když je
zde kolík nahrazen kardanovým kloubem, což zvyšuje flexibilitu
oproti kloubové posuvné základně, i když i zde je nutný jeden
šroub držící sestavu zvedacího jádra.
1-68 - www.dmeeu.com
Vectorform
The lifter core (supplied) by moldmaker) may be a
single-piece component or an assembly of several
components including a modified guide rod
VF-SS - VF-JS - VF-US
Locking Angles
Lifter core travel = Stroke x TAN of angle “A°”
Stroke
Front angle
Back angle
C - Ejector box height
I - Ejector retainer plate height
J - Bottom clamp height
Pokyny k instalaci
1. Obecná instalace
Doporučujeme instalovat zvedací systém VectorForm podle
obrázku. U každého konkrétního setu VectorForm MUSÍ být
všechny součásti stejného rozměru. Na jedné formě ale lze
instalovat samostatné sety různých rozměrů. Ovládání zvedacích
systémů VectorForm lze akcelerovat nebo decelerovat šikmou
kluznou plochou na vyhazovací desce a kotevní vyhazovací desce.
2. Úhly
Zvedací systém VectorForm lze používat s úhly od 5° (min) do 30°
(max). Hluboké podkosy na výrobku lze získat díky většímu úhlu
zvedacího jáhla a vyššímu zdvihu vyhazovací desky.
3. Vodítko zvedacího jádra
Zvedací jádro musí být v nástroji dostatečně vedeno. Pokud je v
nástroji instalován tandem více zvedacích jader, doporučujeme
další vedení vložek jader. Pokud ovládání klade velký odpor, lze
umístit další vodicí desku přímo pod vložku jádra.
4. Řízené vyhazování
Řízené vyhazování se doporučuje u všech konstrukcí.
5. Přesah a povrch
(povlak TiN, lesklý chrom atd.). Součásti lze instalovat dle potřeby.
Pouzdra držáku a vodicí desky instalujte volně. Zvedací jádra a
vodicí desky instalujte suvně. Pouzdro držáku se automaticky
uvede do správně polohy, dříve než je našroubováno na upínací
desku. Mazání obecně není potřebné ani se nedoporučuje. Pokud
se používá mazivo, musí být řídké.
6. Pojistné úhelníky/podepření součástí
Pojistné úhelníky mohou být navrženy tak, aby byla aretační
plocha stlačena tlakem při vstřikování. Bloková konstrukce
využívající čtvercové zvedací jádro rovněž umožňuje, aby byl tlak
plastu zastaven vložkou jádra. Pokud axiální zátěž působící na
zvedací jádro překročí limit stanovený pro kolík posuvné základny
(používá se u VF-JB a VF-UB), použijte standardní posuvnou
základnu (VF-SB) a podepřete zvedací jádro kluzné desky
obrobením lišty kolmé na osu zvedacího jádra. Zvedací jádro musí
poté pevně dosednout na úhlový povrch posuvné základny.
7. Nestandardní tvary/materiály
Bloky zvedacích jader mohou být obrobeny na libovolný tvar a
velikost, s tím, že vybraný počet a velikost standardních součástí
zvedacího systému VectorForm musí zajistit podepření bloků
zvedacích jader. Bloky zvedacích jader musí dodat výrobce formy.
19/01/2011
Standardní rozměry součástí a tvrdosti Rockwella uvádí sekce
specifikací součástí. Pokud je nutno standardní součásti upravit,
lze výkonnost zlepšit povlakováním po dokončení obrábění
www.dmeeu.com - 1-69
Prefabrikované komponenty
Zvedací systémy VectorForm
Vectorform
VF-SB
Standardní posuvná základna
Mat.: DIN 1.7225/30-33 HRC
Additional Machining:
Retaining bolt installation on lifter
core rod or assembly.
Heat Treatment:
Gas nitriding is permissible after
additional machining has been
performed.
REF
A
VF 06 SB
VF 08 SB
VF 10 SB
VF 13 SB
VF 16 SB
VF 20 SB
6
8
10
13
16
20
L
40
50
60
80
100
130
F
0
-0,10
0
-0,10
0
-0,20
0
-0,20
0
-0,30
0
-0,30
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
13
15
20
25
30
40
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
D
H
W
S
N
R
10,5
13,5
17,0
22,0
27,0
33,0
6,5
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
15
20
25
30
40
50
2
3
4
5
6
7
1
1
2
2
3
3
VF-JB
0,010
0,010
0,015
0,015
0,020
0,020
Kloubová posuvná základna
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
Mat.: DIN 1.7225/DIN 1.1213/60-66HRC
Attachment: Joint Pin
Heat Treatment: Gas nitriding is
permissible; during nitriding, use a pin
finer (-0.01) than the attached joint
pin.
Joint Pin material:
DIN1.1213
Hardness: HRC 60-66
Tempering temperature: 600°C
A
6
8
10
13
16
20
L
40
50
60
800
100
130
F
0
-0,10
0
-0,10
0
-0,20
0
-0,20
0
-0,30
0
-0,30
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
13
15
20
25
30
40
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
D
H
W
S
V
N
M
R
10,5
13,5
17
22
27
33
6,5
7,5
10
12,5
15
20
7,5
10
12,5
15
20
25
15
20
25
30
40
50
25
30
35
50
60
80
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
8
10
1
1
2
2
3
3
0,01
0,01
0,015
0,015
0,02
0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
19/01/2011
REF
VF 06 JB
VF 08 JB
VF 10 JB
VF 13 JB
VF 16 JB
VF 20 JB
1-70 - www.dmeeu.com
Vectorform
VF-UB
Mat.: DIN 1.7225/30-33 HRC
Prefabrikované komponenty
Univerzální posuvná základna
Attachment: None
Heat Treatment:
Nitriding is permissible.
REF
A
VF 06 UB
VF 08 UB
VF 10 UB
VF 13 UB
VF 16 UB
VF 20 UB
6
8
10
13
16
20
L
40
50
60
80
100
130
F
0
-0,10
0
-0,10
0
-0,20
0
-0,20
0
-0,30
0
-0,30
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
13
15
20
25
30
40
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
D
H
W
S
V
N
M
0D
R
10,5
13,5
17,0
22,0
27,0
33,0
6,5
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
15
20
25
30
40
50
25
30
35
50
60
80
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
8
10
M3x10
M4x12
M5x15
M6x20
M8x25
M10x35
1
1
2
2
3
3
0,010
0,010
0,015
0,015
0,020
0,020
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
VF-SB VF-JB VF-UB
Další obrábění - Klasifikace instalace
*These are retention grooves
used to retain the slide base in the
ejector plates. They need to be
machined by the customer.
E
e
G
g
I
J
C
16
20
26
33
42
50
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
9
11
14
17
22
28
4
4
6
8
8
12
13
15
20
25
30
35
20
25
30
35
40
50
50-120
50-150
70-200
100-250
120-300
120-400
19/01/2011
REF
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
www.dmeeu.com - 1-71
Vectorform
VF-GR
vodicí tyč
Mat.: DIN 1.3505 - 58-60HRC
K’ same as the shift angle of
the lifter core (30°)
REF
VF 06 GR
VF 08 GR
VF 10 GR
VF 13 GR
VF 16 GR
VF 20 GR
A
L
L’ = L-ZR
6
8
10
13
16
20
150
190
250
310
370
500
148
187
246
305
364
493
VF-GP
REF
L
60
70
90
120
150
180
+0,02
0
+0,02
0
+0,03
0
+0,03
0
+0,05
0
+0,05
0
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
vodicí deska
F
0
-0,04
0
-0,04
0
-0,06
0
-0,06
0
-0,1
0
-0,1
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
8
10
12
15
20
25
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
Mat.: 1.1213 - 22-25HRC
S
N
L’
L1’
l1
0D
10
13
16
20
25
30
2
3
4
5
6
7
50
60
75
105
130
155
5
5
7,5
7,5
10
12,5
25
25
25
25
25
25
M3x10
M4x12
M5x15
M6x12
M8x25
M10x30
a
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
4,0
5,0
6,0
7,5
10,0
12,2
19/01/2011
VF 06 GP
VF 08 GP
VF 10 GP
VF 13 GP
VF 16 GP
VF 20 GP
R
-0,05
-0,1
-0,05
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,4
-0,2
-0,4
1-72 - www.dmeeu.com
Vectorform
Pouzdro držáku
VF-HB
Prefabrikované komponenty
Mat.: 1.1213 - 15-20HRC
REF
P
13
16
20
25
30
40
L
0
-0,05
0
-0,05
0
-0,07
0
-0,07
0
-0,1
0
-0,1
20
25
30
35
40
50
O
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,3
-0,1
-0,3
-0,1
-0,5
-0,1
-0,5
27
34
42
51
65
80
T
0
-0,2
0
-0,2
0
-0,3
0
-0,3
0
-0,5
0
-0,5
8
10
12
15
20
25
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,3
-0,1
-0,3
-0,1
-0,5
-0,1
-0,5
G
0D
H
M
N
19
24
30
37
47
58
M3x10
M4x12
M5x15
M6x12
M8x25
M10x30
8,0
10,0
12,0
12,5
12,0
15,5
M3x6
M4x8
M5x10
M6x12
M8x15
M10x20
2
3
4
5
6
7
0,05
0,05
0,07
0,07
0,10
0,10
0,04
0,04
0,06
0,06
0,10
0,10
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
19/01/2011
VF 06 HB
VF 08 HB
VF 10 HB
VF 13 HB
VF 16 HB
VF 20 HB
www.dmeeu.com - 1-73
UniLifter
ULB-ULC-ULG
Unilifter
Unilifter - Systém uvolnění podkosů
• Standardní součásti zjednodušují návrh a výrobu formy pro uvolnění
vstřikovaných podkosů.
• Konstrukce se zkosenou rybinou automaticky zastaví jádrovou čepel
v požadovaném úhlu.
• Hladký zdvih U-spojky s žebrem tvaru T odstraňuje riziko uváznutí
paty, často vznikající u jiných konstrukcí s pevným úhlem.
• Široká nabídka rozměrů pokrývá více aplikací než podobné
standardizované systémy.
• DME ocel 5 (1.2344) Jádrové čepele pro snadné konvenční obrábění.
• Každá sestava Unilifter obsahuje jádrovou čepel, U-spojku a žebro
tvaru T.
Jádrové čepele jsou dostupné
v široké škále standardních
rozměrů,
jsou dostupné i speciální
rozměry.
U-spojka umožní
dosednutí jádrové čepele
v libovolném úhlu.
Kluzné lišty tvaru T jsou dostupné v několika
rozměrech
vyhovujících různým požadavkům na zdvih.
19/01/2011
Systém uvolnění podkosů UniLifter obsahuje třídílný set: jádrovou čepel, U-spojku a žebro tvaru T.
1-74 - www.dmeeu.com
UniLifter
Jádrové čepele
Stará REF
ULBMM10x10L250
ULB-1001
W min
R
H
t
T min
w
l
d
10
10
10
250
-
15
15
250
-
ULBMM15x15L250
ULB-1002
15
ULBMM10x20L250
-
10
20
10
250
-
20
10
20
250
-
ULBMM20x10L250
-
ULBMM15x30L400
-
10
10
5
15
30
15
400
-
30
400
-
ULBMM30x15L400
-
30
15
ULBMM20x20L400
ULB-1003
20
20
20
400
-
-
250
15
-
250
10
ULBMM15DL250
ULB-1101
10
-
ULBMM10DL250
-
10
-
U-spojky
REF
Prefabrikované komponenty
REF
ULCMM22
ULB
Mat.: 1.2344, 38-42 HRC
ULC
Mat.: 1.2344, povrchová 60-70 HRC, jádrová 38-42 HRC
Stará REF
ULC-1001
W
L
H
RC
R
22
18
25
6
10
RC: Radius center for radius R
Žebra tvaru T
REF
Stará REF
ULGMM10
ULGMM30
ULG-1001
ULG-1002
Mat.: 1.2344, povrchová 60-70 HRC, jádrová 38-42 HRC
W D* H
R
M
S
L
Povolený zdvih
22
22
6
5
M5x20
M5x20
10
15
33
52
15
30
18
6
25
13
ULG
19/01/2011
*Přesah 0,25 mm
www.dmeeu.com - 1-75
UniLifter
ULB-ULC-ULG
T= Unilifter travel
S= Ejector plate travel
Typická aplikace
Mold closed
Mold open
S max. Maximum stroke of ajector bar
angle
Clearance pocket for u-coupling
X to radius center
Fig. 1
1. Obecná instalace
t= as supplied
Locking surface
Back angle
Doporučuje se instalace zvedacích jader dle obr. 1, žebro tvaru
T namontované na horní straně vyhazovací desky. Vhodné
rozměry X a Y jsou: X = 12 mm, Y = min. 11 mm (min. rozměr Y
brání zasahování montážních šroubů do dráhy U-spojky).
2. Úhly
Nejlepších výsledků se obvykle dosáhne při konstrukci s úhly
5 až 10°. Úhly do 15° jsou povoleny, pokud se použijí vodítka
zvedacího jádra v dolní části nosné desky. (Vodítka zvedacího
jádra musí zajistit výrobce formy).
angle
angle
3. Vodítka zvedacího jádra
Front angle
angle
Vodítka zvedacího jádra se doporučují u konstrukcí s úhly
15° (viz 2 výše) a vždy, když je vložka jádra nesena méně než
polovinou jádrové čepele.
4. Řízené vyhazování
Figure 2
Doporučujeme využít řízeného vyhazování u všech konstrukcí.
5. Přesah
Example
Doporučuje se ponechat jádrovou čepel s vůlí 0,025/0,040 mm,
pokud je to možné.
6. Pojistné úhelníky
7. Další rozměry na vyžádání.
1-76 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Pojistné úhelníky (viz obr. 2) mohou být v případě potřeby
navrženy tak, aby byla aretační plocha stlačena tlakem při
vstřikování.
Ohebná jádra
19/01/2011
Výroba z pružinové oceli umožňuje uvolnění
malých podkosů. Aktivace deskami vyhazovače
stejně jako standardní vyhazovač. Dodávka
včetně montážního systému s referenční
rovinou a konusovým upnutím, ohebné jádro
při upevnění není nutno řezat.
www.dmeeu.com
Ohebná jádra
Informace AW 275
Ohebný vyhazovač (s montážním závitem)
L = délka
G = délka ramena + tloušťka hlavy
Norma: DIN16756/ISO8405
Mat.: 1.8159 - 45 ±3 HRC
Drsnost povrchu: Ra
REF
A - B
AW275 06 - 6,2
AW275 06 - 8,2
AW275 08 - 8,2
AW275 08 - 10,2
AW275 08 - 12,2
AW275 10 - 14,2
AW275 10 - 16,2
AW275 10 - 18,2
C
D
E
G
H
K
L
R
22
9
3,5
40
25
3,5
125
M4
22
9
3,5
40
25
3,5
125
M4
25
11,5
4,5
50
30
4,5
140
M5
25
11,5
4,5
50
30
4,5
140
M5
25
11,5
4,5
50
30
4,5
140
M5
30
15
5,5
60
38
5,5
175
M6
30
15
5,5
60
38
5,5
175
M6
30
15
5,5
60
38
5,5
175
M6
Často kladené otázky (FAQ)
1 Kolik cyklů snesou ohebná jádra?
Stejně jako u každého jiného mobilního prvku závisí životnost na seřízení a tolerancích (které mohou být H7/g6).
Nesprávně instalovaná ohebná jádra mohou mít krátkou životnost, ale při správně instalaci mohou vydržet až 2 miliony
cyklů. Čtěte naše pokyny k montáži.
2 Jak správně instalovat ohebné jádro?
Čtěte pozorně naše pokyny k montáži. Navíc musíme zdůraznit, že je velmi důležité správně vypočítat délku ohebného
jádra. Pokud je kratší než jeho držák, po upevnění ohebného jádra k vyhazovacím deskám dochází k protažení
středové části, což ji oslabí.
19/01/2011
3 Co se stane, pokud je vyhazovací zdvih delší než rozměr C?
Když se hlava ohebného jádra uvolní z držáku, v důsledku upevnění kulatým dříkem a šroubem má sklon se zkroutit.
Tento zkrut působí na nejtenčí průřez, který se po několika cyklech zlomí. Řešením je použití námi nabízených
ohebných jader s klíčem, která se díky zploštění dříku neprotáčejí. Můžete také na zadní části ohebného jádra sami
obrobit plošku a zajistit závlačkou.
1-78 - www.dmeeu.com
Ohebná jádra
Prefabrikované komponenty
Jednoduché vyhazování
1 Tato nosná část musí mít stejnou délku jako rozměr H ohebného jádra.
2 Oblast nastavení musí tvořit nejméně 1/3 rozměru C.
3 Zdvih ohebného jádra musí být stejný nebo menší než rozměr C.
4 Deska, v niž je dřík jádra, musí mít v každém případě minimálně 15 mm.
5 Úhel hřbetu musí být minimálně 5°.
6 Délka jádra musí o 0,02–0,05 přesahovat otvor.
7 Po nastavení jádra odeberte 0,1, aby bylo vyhazování hladké.
Obecná tolerance nastavení H7/g6
19/01/2011
Vyhazování s dvojitou deskou
www.dmeeu.com - 1-79
Ohebná jádra
Informace AW 280
Ohebný vyhazovač (s pojistným perem)
L = Length
délka
Norma:
DIN16756/ISO8405
G = Shoulder
length + head
Mat.:
1.8159 - 45 ±3 HRC
thickness
Drsnost
povrchu:
Ra
Standard:
DIN16756/ISO8405
Mat.: 1.8159 - 45 ±3 HRC
REF
d - b*
AW280 06 - 6,2
AW280 06 - 8,2
AW280 08 - 8,2
AW280 08 - 12,2
AW280 10 - 15,2
AW280 10 - 18,2
d1
h1
h2
včetně
včetně
M4
M4
M5
M5
M6
M6
10,0
10,0
11,2
11,2
13,6
13,6
3,5
3,5
1,5
1,5
5,5
5,5
AW 282 06
AW 282 06
AW 282 08
AW 282 08
AW 282 10
AW 282 10
AW 281 06
AW 281 06
AW 281 11
AW 281 08
AW 281 10
AW 281 10
AW 281
AW 282
Mat.: 1.8159 - 45 ±3 HRC
Mat.: Brons
d
b1
l3
AW 281 06
AW 281 08
AW 281 10
6
8
10
13,5
14,5
15,5
REF
d
AW 282 06
AW 282 08
AW 282 10
Mat.: 1.7225 - 50 ±3 HRC
d2
12
12
16
REF
d
AW 283 06
AW 283 08
AW 283 10
d1
M4
M5
M6
sw
3
4
5
d3
08
10
12
l4
13,5
14,5
15,5
19/01/2011
REF
AW 283
1-80 - www.dmeeu.com
Ohebná jádra
min. H1 + 2 mm
C
≥15
Fw1800
B
D
X
Ø12,5
H1
≥15
Fw1800
A
Fw1800
≤30
Aw 281 Aw 283 Aw 282 Aw 280
DIN 974 T.1
d3H7
Χ
D
≥0,0
M6
Ø12,5
≥15
x
19/01/2011
.
Χ= 4 x +1
4,5
12 H7
l4 +0,1
b1H7
B
C
DIN 974 T.1
Ø12,5
A
M6
l3 +0,1
12 H7
X
U velkých délek, které se prohýbají,
použijte vodítka AW 282
*
38**
* = V závislosti na drsnosti povrchu
** = Podle kontury
www.dmeeu.com - 1-81
Prefabrikované komponenty
Pokyny k instalaci
Ohebná jádra
l ±2
h*
a±0,1
b1±0,1
α
To match length
b1±0,1
Prefix položky
a
b
Krok 2: Uveďte požadované tolerance
všech rozměrů.
b1
h
h1
h2
H
b±0,1*
* contour
* =To match
58 ± 2 HRC
Krok 1: Okopírujte tento formulář.
h1±0,1
h2±0,1
A
H±0,2
Speciální
aplikace
vyžadují
určité
odchylky
od
zde
uvedených
standardních
součástí
AW 275 a AW 280. Vyplňte požadované rozměry do
následujícího schématu. V zájmu zachování kvality (životnosti
atd.) je nutno dodržovat předepsané vzájemně vztahy
některých parametrů. Základem pro správnou funkčnost
součástí je dohoda zákazníka s dodavatelem ohledně rozměrů
nebo požadavků (například zdvihu pružiny ve vztahu k její
délce).
Mat.: 1.8159 - 45 ±3 HRC
Krok 3: Kontaktujte DME
I
α
Množství
Dodání
AW 285
Speciální vyhazovače
Poznámky:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kontakt:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fax:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Množství:...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mat.:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tvrdost:............................................................................................ HRC
Datum dodání: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nitridace:
Ano.
Číslo objednávky:.......................................................................................................................................................................................................................................................................
1-82 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Podpis:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ohebná jádra
Použití vylepšených materiálů
k prodloužení životnosti
ohebného jádra při výrobě.
Plošky brání zkroucení a zajistí
udržení správné polohy.
Bronzové vodítko slouží k nastavení polohy a
k vedení během vyhození. K dispozici jsou dvě
provedení:
dolní (na obrázku) a kulaté, pro snadné obrábění
otvoru.
Součástí dodávky je patní deska
držící ohebné jádro.
Sestava ohebného jádra obsahuje: Ohebné jádro, bronzové vodítko (dolní nebo kulaté), patní desku a šroub s plochou hlavou.
Forma uzavřena
Forma otevřena
Pokyny k použití:
1.
1/2 T
Max
2.
3.
4.
19/01/2011
.375" (9.5mm)
Min.
.003 (.07mm)
to
.005 (.12mm)
Průměr ohebného jádra (D) musí být před vyhozením
uvnitř vodítka, viz výše.
Povoleny jsou jen povlaky nanášené při nízké teplotě,
například negalvanický nikl nebo chrom.
Maximální provozní teplota 125 °C.
S dotazy, nebo pokud se vaše aplikace liší od výše
uvedených příkladů, kontaktujte naše technické oddělení.
www.dmeeu.com - 1-83
Prefabrikované komponenty
Informace
Systém uvolnění podkosů Flexicore®
Ohebná jádra
FLXA
Sestava dolního vodítka Flexicore®
FlexiCore: AISI 4340 s tenkým a soudržným
pochromováním
Vodítko CA954 Masivní bronz
Patní deska: AISI 1018
Sestavy obsahují: Ohebné jádro, dolní vodítko, patní
desku a šroub s plochou hlavou.
Součásti sestav prodáváme i samostatně.
OA L
L
G
C
E
Flats (2)
T
25mm
4mm
D
J
16mm
12mm
6˚
16mm
Bottom Guide
19mm
Nitrided
0.25mm
Deep
35 ±3 HRC
S
170 B
Heel
Plate
W
16mm
E
REF
T
±0,25
-0,00
W
+0,25
-0,00
L
OAL
REF
+0,00
-0,25
D
±0,35
C
E
9
9
11,5
11,5
12,5
12,5
6,2
8,2
10,2
12,2
14,2
16,2
162,5
162,5
200,0
200,0
200,0
200,0
166,5
166,5
204,0
204,0
204,0
204,0
5,94
6,35
7,92
7,92
7,92
7,92
22
22
26
26
30
30
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
G
J
S
88,6
88,4
111,2
111,2
107,2
107,2
24,3
24,3
26,0
26,0
28,5
28,5
M4-0,7x20
M4-0,7x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
+0,25
-0,00
19/01/2011
FLXA9x6L160
FLXA9x8L160
FLXA11x10L200
FLXA11x12L200
FLXA12x14L200
FLXA12x16L200
+0,05
-0,00
“E”= maximum travel at the top
of the FlexiCore. Expected travel
is reduced by the tangent of 6˚
along the “C” dimension.
1-84 - www.dmeeu.com
Ohebná jádra
FLXDA
Prefabrikované komponenty
Flexicore® s dvojím ovládáním
FlexiCore: AISI 4340 s tenkým a soudržným
pochromováním
Vodítko CA954 Masivní bronz
Patní deska: AISI 1018
Dolní vodítko s dvojím ovládáním umožňuje použití
systému FlexiCore k uvolnění výčnělků s podkosy.
Sestava FlexiCore s dvojím ovládáním obsahuje: dvě
jádra FlexiCore, jedno dolní vodítko, jednu patní
desku a dva šrouby s plochou hlavou.
OAL
L
G
C
FLATS (2)
E
6˚
T
Bottom Guide
J
19mm
35 ±3 HRC
S
170 B
Heel Plate
Nitrided
0,25mm
Deep
W
E
REF
T
±0,25
-0,00
W
+0,25
-0,00
L
OAL
REF
+0,00
-0,25
D
±0,35
C
E
9
11,5
12,5
12,5
6,2
12,2
14,2
16,2
162,5
200,0
200,0
200,0
166,5
204,0
204,0
204,0
5,94
7,92
7,92
7,92
22
26
30
30
3,5
4,5
4,5
4,5
G
J
S
88,6
111,2
107,2
107,2
24,3
26,0
28,5
28,5
M4-0,7x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
+0,25
-0,00
19/01/2011
FLXDA9x6L160
FLXDA11x12L200
FLXDA12x14L200
FLXDA12x16L200
+0,05
-0,00
“E”= maximum travel at the top
of the FlexiCore. Expected travel
is reduced by the tangent of 6˚
along the “C” dimension.
www.dmeeu.com - 1-85
Ohebná jádra
FLXWBM
Kluzné bloky
REF
D
FLXWBM-6
FLXWBM-8
FLXWBM-10
FLXWBM-12
FLXWBM-14
FLXWBM-16
W
30 ±2 HRC
C
6˚
Mat.: P-20 Předkalená, nitridovaná
W
D
+0,05
-0,00
±0,25
6,2
8,2
10,2
12,2
14,2
16,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2W
7,2
+0,25
-0,00
B
+0,25
-0,00
C
H
K
15,9
15,9
14,4
14,4
15,2
15,2
13,55
13,55
12,05
D
12,05
12,11
12,11
25,4
25,4
25,4
25,4
33,2
33,2
2,9
2,9
2,9
2,9
3,5
3,5
C
12 mm
H
6˚
The Wear Block installs from
parting line, utilizing the same
screw hole location as the
bottom guide.
T
B
FLXXM
L
68 ±2 HRC
12 mm
H
K
The Wear Block installs from
parting line, utilizing the same
screw hole location as the
bottom guide.
Mat.: 4140 Předkalená
T
B
Vsuvky
1/2
M5-0.8
M6-1.0
M6-1.0
M6-1.0
M6-1.0
M6-1.0
30 ±2 HRC
68 ±2 HRC
K
T
Závit
REF
L (mm)
+0,25
-0,00
+0,00
-0,12
D
B
A
FLXXM4L50
FLXXM4L100
FLXXM5L50
FLXXM5L100
50
100
50
100
6
6
8
8
M4-0,7
M4-0,7
M5-0.8
M5-0.8
4,8
4,8
6,3
6,3
L
30 2 HRC
D
L
9mm
Wrench Flats
B
19mm
Deep
1/2
L
30 2 HRC
D
FLXBG - FLXRG
A
5mm
Pocket Radius
G
G
Mat.: CA954 Masivní bronz
REF
A
B
H
F
G
T
FLXBG-6
FLXBG-8
FLXBG-10
25
25
25
16
16
16
16
16
16
4,8
5,0
7,3
6
6
6
M5-SBLT
M6-1
M6-1
REF
B
C
H
F
X
G
FLXRG-6
FLXRG-8
FLXRG-10
12
12
16
16
16
20
25
25
25
4,8
5,0
7,3
5
5
5
6
6
8
T
H
B
19mm
Deep
Náhradní vodítka
FLXBG
F
9mm
Wrench Flats
B
A
FLXRG
F
3mm
H
G
C
1-86 - www.dmeeu.com
X
19/01/2011
B
Ohebná jádra
FLXHP
Mat.: AISI 1018 brynýrovaný
REF
FLXHP-4
FLXHP-5
K
P
S
16
16
4
4
M4-0,7
M5-0.8
K
S
P
Screw included.
Náhradní vodítka: s dvojím ovládáním
FLXDBG
Mat.: CA954 Masivní bronz
REF
A
B
H
F
G
R
S
T
FLXDBG-6
FLXDBG-12
45
48
16
16
20
20
1,8
7,3
3,5
4,5
5
5
16,2
17,2
M6-1
M6-1
F
R
G
G
A
S
B
Náhradní patní desky: s dvojím ovládáním
REF
FLXDHP-4
FLXDHP-5
K
P
S
7
9
20
22
6
6
M4-0,7
M5-0.8
H
FLXDHP
Mat.: AISI 1018 brynýrovaný
C
T
K
C
P
S
19/01/2011
Screws included.
www.dmeeu.com - 1-87
Prefabrikované komponenty
Náhradní patní desky
19/01/2011
1-88 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Skládací jádra
www.dmeeu.com
Skládací jádra
Informace CCM-CC
Obecný popis skládacích jader.
Firma DME uvedla skládací jádra před více než 30 lety a i dnes
má důležité postavení při tlakovém odlévání plastových součástí, které vyžadují výrobu vnitřních závitů, podkosů, vybrání atd. Za tuto dobu jsme nahromadili množství technických
znalostí a zkušeností a zvládli řadu aplikací, i velmi komplikovaných. Toto know-how neustále předáváme uživatelům,
formou vývoje nových nástrojů, zlepšování aplikací nebo
návrhů na nové aplikace. Jednou z těchto novinek je nová
řada menších průměrů přidaných do naší nabídky skládacích jader. Skládací jádra nyní dodáváme ve vnějších průměrech 18 mm až 107 mm, čemuž odpovídají vnitřní průměry
16 mm až 85 mm. Špička jádra se dokáže zmenšit o 1,1 mm
až 4,2 mm na každé straně, a to podle průměru jádra.
d)Zjistit, zda hloubka závitu nebo podkosu v místě„L“ není vyšší
než vypočtený rozměr „C“ (viz tabulka a obr. 1). Dostupné
složení se od přední strany jádra zmenšuje o 0,02 mm/mm.
Pokud je složení „C“ mini nebo standardního skládacího
jádra nedostatečné, jsou v nabídce skládací jádra stejného
rozměru, ale s větším složením.
Typ
CCM-0001
CCM-0002
CCM-0003
CC 125 PC
CC 150 PC
CC 175 PC
CC 250 PC
CK Max.
1,45 mm/strana
1.60 mm/strana
1.80 mm/strana
0.80 mm/strana
1.07 mm/strana
1.20 mm/strana
1.20 mm/strana
Typ
CC 252 PC
CC 352 PC
CC 402 PC
CC 502 PC
CC 602 PC
CC 652 PC
CC 702 PC
CK Max.
1.60 mm/strana
2.10 mm/strana
2.65 mm/strana
3.20 mm/strana
3.75 mm/strana
4.06 mm/strana
4.32 mm/strana
CK = Složení jedné strany na horním
konci jádra.
Použití
Postup konstrukce:
K určení, zda lze součást vyrobit pomocí mini nebo standardního skládacího jádra, je nutno:
a)vypočítat předpokládané skutečné smrštění „S“ = Ø součásti x smrštění (%) „S1“ = délka součásti x smrštění (%)
b) Zjistit, zda malý průměr součásti „A“ není menší než „A
min“ (viz tabulka a obr. 1)
c) Zjistit, zda velký průměr součásti „B“ není větší než „B max“
(viz tabulka a obr. 1)
1-90 - www.dmeeu.com
e)Zjistit,
zda
hloubka
„D“
(obr.
1)
není
vyšší
než
hodnota
„D“
v
tabulce.
Rozměr „K min“ v tabulce musí být nejméně roven „K min“.
Materiál a tvrdost
a)Středový kolík je z kvalitní legované oceli 1.2436, kalené
na 60–65 HRC. Středové kolíky pro mini i standardní
skládací jádra jsou namontovány na konkrétní jádro a
nelze je zaměňovat. Je to z důvodu společného broušení a
sestavení středového kolíku s jádrem.
b)Vnější jádra jsou z oceli 1.2363 (AISI 01) a kalená na 55–60
HRC. Všechny středové kolíky a vnější jádra jsou značeny
výrobním číslem. Před broušením nebo konečnou montáží
vždy zkontrolujte výrobní číslo.
c)Pozitivně skládací jádro je z nástrojové oceli a kaleno na
55 ±5 HRC. Zajišťuje složení jádra, pokud se samo nesloží
při vytažení středového kolíku. To poskytuje vyšší úroveň
provozní bezpečnosti
Jaké materiály lze tlakově odlévat?
Všechny běžné termoplasty. Již mnoho let jsou úspěšně
odlévány plasty s výplní i bez ní. Při zpracování PVC je
nutno zohlednit speciální požadavky. Při použití mini nebo
standardního skládací jádra pro zpracování tohoto materiálu
doporučujeme kontaktovat DME.
19/01/2011
Po ochlazení se forma otevře a sestava vyhazovací desky se
posune vpřed až na doraz. Tím se vnější jádro odsune od středového kolíku a dostane se do kontaktu s pozitivním skládacím kroužkem, který zajistí složení všech segmentů. Výrobek
ale zůstává na místě, dokud jej nevyhodí posun stírací desky
dopředu. Tento pohyb obvykle zajišťují dvojčinné pneumatické válce upevněné k vyhazovacím deskám a na vnější
straně formy spojené se stírací deskou. Stírací deska se poté
zasune pomocí dvou pneumatických válců ještě před zavřením formy. Při zavírání formy je nutno zajistit, aby se vyhazovací desky vrátily zpět na místo ještě před úplným zavřením.
Toho lze dosáhnout pomocí vratné sestavy raného vyhazovače. Vnější jádro je vráceno do polohy pro vstřikování, což
brání jeho poškození. Při úplném zavření formy může začít
další cyklus. Při použití skládacích jader může návrhář formy
využít řadu možností nejrůznějších provedení výstupků s
přesahy. Výsledkem je spolehlivá a úsporná forma s jednou
nebo více dutinami. Lze tak v malém nebo masovém měřítku vyrábět součásti s vnitřními výstupky, důlky, přerušovanými závity a výřezy. Je nutno uvést, že z důvodu konstrukce mini skládacího jádra lze vyrábět jen přerušované závity
a podkosy. Tato přerušení mají podobu tří malých výřezů o
šířce „J“ (viz tabulka), ale to většinou nepředstavuje technický problém.
Skládací jádra
Návrh součásti - speciální požadavky
19/01/2011
Úspěšná výroba vyžaduje, aby návrh součásti splňoval
následující požadavky:
a) Na rozdíl od standardního skládacího jádra nelze pomocí
mini skládacího jádra odlévat součásti s úplnými závity.
Tři „stopy“ na povrchu součásti zanechávají tři přerušení
o šířce „J“ na neskládacích čepelích středového kolíku.
Zajistěte, aby horní konec středového kolíku přesahoval
nad horní část vnějšího jádra.
b) Středový kolík musí přesahoval nad horní část vnějšího
jádra nejméně o „F“. Přesahy od „F min“ jsou v pořádku, ale
doporučuje se „F max“. Hodnoty „F min“ a „F max“ uvádí
tabulka v letáku Rozměry skládacích jader. Nejdůležitější
je poloměr „R“. Hodnoty „R min“ a „R max“ uvádí tabulka v
letáku Rozměry skládacích jader.
c) Na čele segmentů jádra nesmí být podkosy. Skládací jádro
by pak nefungovalo.
d) Podkosy na čele kolíku nesmí omezovat plný radiální pohyb
jádra. Musí být umístěny před čelem jádra nebo na průměru
menším než „G“ (viz tabulka, obr. 3; max 4 mm - viz výkres
rozměrů skládacího jádra). Podkosy nesmí být v žádném
případě tak hluboké, že by se blížily chladicím kanálům ve
středovém kolíku. Se speciálními požadavky kontaktujte
DME.
e) Čelo jádra musí mít zúžení nejméně 3° začínající ne dále
než 0,8 mm od horního konce kolíku. Doporučuje se větší
zúžení, pokud se „B“ blíží k „B max“ (např. 4-5°).
f ) Všechny podkosy se musí zužovat. Nutné je minimální
zúžení 5° (viz tabulka, obr. 3), doporučuje se více.
Přerušovaná zkosení také vyžadují boční zúžení nejméně
5°.
g) Je nutno zajistit vynesení vyrobené součásti ze skládacího
jádra na konci vyhazovacího zdvihu. Obvykle se toho
dosáhne kroužkem (0,25 x 0,25 mm) vystupujícím nad
čelo stíracího zdvihu. Součást nesmí zadrhávat o jádro (viz
detail Y na letáku Rozměry skládacích jader).
h) Jak je běžným zvykem, vyhněte se ostrým vnitřním
rohům, aby nedocházelo ke koncentraci pnutí v oceli.
Nenechávejte vybroušený závit probíhat čelem jádra.
Vzniklo by ostří, které se časem ulomí.
www.dmeeu.com - 1-91
Prefabrikované komponenty
Informace CCM-CC
Skládací jádra
CCM
Skládací minijádra
Shut-off
Molded cap
Collapsing
segments (3)
Non-collapsing
center pin blades (3)
Stripper plate
Positive collapse
sleeve (included)
Core sleeve with
(3) collapsing
segments
Center pin with (3)
non-collapsing
blades
Ejector plate
assembly
Cooling hole in
center pin
Alignment flats on core
sleeve and center pin
REF
CCM 0001
10.80-S
16.38-S
1,30(0,02L+0,5S)
21.60-S1-K
21,60
0,4 (0.8 max)
2,30
7,60
4,00
4
0,20
CCM 0002
14.22-S
20.45-S
1,45(0,02L+0,5S)
21.60-S1-K
21,60
0,4 (0.8 max)
4,60
10,70
4,83
4
0,20
CCM 0003
18.03-S
24.51-S
1,50(0,02L+0,5S)
25.40-S1-K
25,40
0,4 (0.8 max)
7,90
14,20
5,08
4
0,20
1-92 - www.dmeeu.com
S= Faktor
smrštění (%)
x průměr
součásti (mm)
S1= Faktor
smrštění (%)
x délka součásti
(mm)
19/01/2011
C.
D.
E. Délka
F.
G. Vnitřní H. Průměr
K.
R.
Velký Ø Maximální Maximální
J. Šířka Poloměr
Výstupek průměr
kolíku
Ukončení neskládací
S. Smrštění
součásti podkos hloubka osazeného
kolíku, sklád.jádra na čele
stíracího
špičky materiálu
(max.)
součásti součásti povrchu
části
na jádru
min.
jmen. (jmenovitý) pouzdra
kolíku
na L
A. Malý Ø
součásti
(min.)
Skládací jádra
CC
19/01/2011
Prefabrikované komponenty
Skládací jádra
REF
A. Malý Ø
součásti
(min.)
Velký Ø
součásti
(max.)
CC 125 PC
15,75-S
18.29-S
CC 150 PC
17.78-S
21.59-S
CC 175 PC
19.30-S
24.64-S
CC 250 PC
23.10-S
32.25-S
CC 252 PC
25.65-S
35.30-S
CC 352 PC
32.26-S
44.19-S
CC 402 PC
40.46-S
55.42-S
CC 502 PC
52.32-S
71.12-S
CC 602 PC
66.29-S
89.78-S
CC 652 PC
73.41-S
96.52-S
CC 702 PC
85.09-S
107.31-S
C.
Maximální
podkos
součásti
na L
0,69
- (0,02L+0,5S)
0,94
- (0,02L+0,5S)
1,09
- (0,02L+0,5S)
1,09
- (0,02L+0,5S)
1,40
- (0,02L+0,5S)
1,73
- (0,02L+0,5S)
2,29
- (0,02+0,5S)
2,92
- (0,02L+0,5S)
3,55
- (0,02L+0,5S)
3,81
- (0,02L+0,5S)
4,19
- (0,02L+0,5S)
D. Max.
hloubka
hloubka
Vnitřní H. Průměr K. Ukončení R. Poloměr
E. Max. F. Výstupek G.
průměr
kolíku
Smrštění
odlévaná kolíku,
stíracího
špičky S.materiálu
min. sklád.jádra na čele
délka
pouzdra
kolíku
jmen. (jmenovitý)
E-K
20,30
0,4
5,3
12,45
4
0,20-0,25
E-K
25,40
0,4
5,8
14,73
4
0,20-0,25
E-K
25,40
0,4
7,4
16,26
4
0,20-0,25
E-K
29,21
0,4 (1.9 max)
10,2
19,9
4
0,20-0,25
E-K
29,21
0,4 (1.9 max)
11,9
22,5
4
0,25-0,30
E-K
35,56
0.5 (1.9 max)
15,0
28,1
4
0,25-0,35
E-K
43,18
0.8 (1.9 max)
18,4
35,25
5
0,30-0,35
E-K
48,26
0.9 (2 max)
24,0
44,45
6 (min.4)
0,35-0,40
E-K
60,96
1.1 (2.0 max)
30,5
55,25
6,5
0,50-0,60
E-K
60,96
1,5
34,3
62,23
7
0,60-0,70
E-K
60,96
1,5
41,9
73,02
7
0,60-0,70
S= Faktor
smrštění (%)
x průměr
součásti (mm)
S1= Faktor
smrštění (%)
x délka součásti
(mm)
www.dmeeu.com - 1-93
1-94 - www.dmeeu.com
19/01/2011
CC
Max. molded length
incl. mold shut-off
21,59 mm
Max. molded length
incl. mold shut-off
20,32 mm
Skládací jádra
Skládací jádra
Max. molded length
incl. mold shut-off
21,59 mm
19/01/2011
incl. mold shut-off
20,32 mm
Prefabrikované komponenty
Skládací jádra
Skládací jádra
CC
www.dmeeu.com - 1-95
Rozšiřitelné dutiny
EXCAV
Ex-Cav™ systém
±.025
250
Length250
can be modified to suit application.
125
Length can be modified to suit application.
±.025
C
C
D
±.015
125
D
E E
Expansion
Expansion
per side
REF
per side
C
C
B
A
D
Ex-Cav
průměr
A
Max.
průměr
součásti
-10°/
strana
B
Max.
odlévaná
délka
C
Min.
vnitřní
prům.
součásti
E
Expanze
jedné
strany
F
Min.
tloušťka
stěny
S
Průměr
těla
20
14
13
2,5
1,6
3
26
18
20
3,5
2,5
4
38
30
27
4,0
3,0
50
40
39
5,5
3,5
EXCAV20
EXCAV26
EXCAV38
EXCAV50
B
A
Sg6Patent Pending Patent Pending
Sg6
10° (conical)
10° (conical)
T
T
±.015
T
Závit
X
Min.
14
M8
15
16
M10
15
4
27
M18
20
5
34
M24
20
Všechny rozměry a tolerance v milimetrech. Montážní sady prodáváme zvlášť (viz níže). Rozměry
rozšiřitelných dutin v této tabulce jsou dostupné na zvláštní objednávku.
EXC ... BH/BP
Montážní sady
D
Modified to suit
D
Modified to suit
F
D
Modified
.05 Min
to suit
Clearance
D2
D2
B
D2
Key
Key
+.025
+.050
Spacer
T
Key
T
+.025
+.050
T
Spacer
D
Modified
to suit
D2
Key
+.025
+.050
Spacer
+.025
+.050
Spacer
T
Montážní sada dutého šroubu obsahuje:
Montážní sada šroubu s kolíkem obsahuje:
•
Klíč (7 Thk. × 8 × 40)
•
Klíč (7 Thk. × 8 × 40)
•
Dutý šroub
•
•
Standardní DIN H-13 (~1.2344) vyhazovač (délka 400 mm)
Šroub/kolík se závitem (H-13 (~1.2344), 40–44 HRC, délka
280 mm)
•
Distanční kus
•
Distanční kus
REF
T
Rozměr
šroubu
S
Rozměr dist.
kusu
(ID × OD ×
Thk)
D2
3,5
4,0
M8-1,25 × 40
8 × 22 × 4
14
EXC20BH
M10-1,5 × 40
10 × 23 × 4
16
EXC26BH
10,0
M18-2,5 × 50
19 × 33 × 6
27
EXC38BH
14,0
M24-3 × 55
25 × 42 × 6
34
EXC50BH
Číslo sady
dutého
šroubu
REF
EXCAV20
EXCAV26
EXCAV38
EXCAV50
D
Jmenovitý
průměr
kolíku
T
Rozměr
šroubu
S
Rozměr
dist. kusu
(ID × OD ×
Thk)
D2
Číslo sady
dutého
šroubu
6,0
7,7
M8-1,25
8 × 22 × 4
14
EXC20BP
M10-1.5
10 × 23 × 4
16
EXC26BP
14,5
M18-2,5
19 × 33 × 6
27
EXC38BP
19,8
M24-3
25 × 42 × 6
34
EXC50BP
19/01/2011
EXCAV20
EXCAV26
EXCAV38
EXCAV50
D
Jmenovitý
průměr
kolíku
1-96 - www.dmeeu.com
Rozšiřitelné dutiny
Informace
Prefabrikované komponenty
Rozšiřitelné dutiny zjednodušují návrh
nástrojů a umožňují efektivní vstřikování
podkosů, jako jsou závity, důlky a výstupky,
například na víčka pojistných kroužků,
instalatérské armatury, průmyslové příruby
a ventily, elektrické sokly atd.
Patentovaná konstrukce rozšiřitelné
dutiny odbourává potřebu návrhu,
údržby a obrábění kluzných ovladačů, což
přináší menší formy nebo dutiny s větším
rozšířením.
Minimum
Ejector Stroke
Forma uzavřena
Forma otevřena
19/01/2011
Technická informace:
•
K dispozici ve čtyřech standardních rozměrech pokrývajících
nejrůznější aplikace.
•
Rozšiřitelná dutina se rozšiřuje ve tvaru kužele, 10° na 1 stranu.
•
Vyrobeno z nástrojové oceli A-2 (~1.2363) (54-57 HRC) pro
opakovatelnou roztažitelnost. V zájmu optimálního výkonu
musí rozšiřitelná dutina dosedat na kalenou vložku.
•
Rozšiřitelné dutiny lze používat bez mazání. Další povlak pro
snížení opotřebení nebo odolnost proti korozi je rozhodně
vhodný.
•
Rozšiřitelné dutiny lze objednat s detailem formy jako součást „připravenou do formy“.
Úspory nákladů, maximalizace hodnoty:
•
Zjednodušená konstrukce formy
•
Odbourává tradiční vodítka; lze vstřikovat detaily, které
dříve „nebyly možné“
•
Využívá stávající vyhazovací systém, buď při otevření formy
nebo v rámci vyhazování, kdy se rozšiřitelná dutina posune
vpřed a uvolní vyrobený podkos.
•
Snížené náklady na údržbu
•
Maximalizace počtu dutin ve formě
•
Malé rozměry; často se do formy vejde více dutin nebo lze
použít menší základ formy
•
Zlepšené vyvážení formy a flexibilita při návrhu
•
Snadná práce s rodinami forem
•
Zkrácení doby cyklu od posunu desek stupňů po otevření
formy
•
Lze objednat s požadovaným detailem formy, takže nehrozí
poškrábání nebo chyba při obrábění, což šetří čas i peníze
•
Detail je obroben jako jeden kus, takže nehrozí chyba nebo
špatné osazení, jinak běžné u dosedajících kluzáků
•
Vyrobeno z legované oceli (A-2) (~1.2363) s certifikátem a
zpracováno našimi chráněnými technikami, pro dlouhou
životnost a spolehlivost
Často kladené otázky
Ot. Z jakých typů materiálů lze vyrábět rozšiřitelné dutiny, jaká
tvrdost a odolnost proti opotřebení se očekává?
Odp.Výchozím materiálem je nástrojová ocel A-2 (~1.2363). Má
tvrdost 54–57 HRC. Velmi dobře také odolává opotřebení.
Ot. Jaké povrchové úpravy jsou doporučeny?
Odp.Záleží na aplikaci. Technici DME v případě potřeby posoudí
možnosti.
Ot. Jaká omezení teploty platí?
Odp.Maximální teplota je 260 °C.
Ot. Jaká je očekávaná životnost rozšiřitelné dutiny a jaká
údržba je potřeba?
Odp.Zákazníci dosáhli milionů cyklů. Nejdůležitějším faktorem
je únavový lom při ohybu a také udržení čistoty nástroje po
celou dobu životnosti formy.
www.dmeeu.com - 1-97
Multiform
Multiform
Multiform
• Pro Ø 10 mm až 200 mm
• Lze použít pro kulaté, čtvercové a oválné součásti
• Řada možností povlaku
• Lze použít pro všechny termoplasty používané k tlakovému vstřikování
• Vhodné i pro tlakové lití a termosety
• Samostatné segmenty se přesně seřídí tak, aby společně vytvářely
podkosy až 12 %
• Vysoká kvalita ovládání teploty při průměru 14 mm
Multiform – již žádné problémy s podkosy. Lze odlévat jeden závit i více
závitů, včetně kombinací pravý-levý. Tloušťku stěny součásti lze snížit
na minimum. Pokud jde o plochost a rovinnost, lze dosáhnout přesnosti
±0,015 mm.
Struktura
Skládací jádro Multiform je obvykle tvořeno vnitřním jádrem a 6 segmenty, které jsou vzájemně přesně obrobeny. Během vyhazování
segmenty kloužou po vnitřním jádru a to umožní vyhození součásti. Podkos je tvořen průměry d a D. Pro matematický výpočet jádra je
důležitá i vnitřní délka L. Větší poměr L k D, menší možný poměr podkosu.
Možné poměry podkosu:
Rozměr maximálního poměru podkosu závisí na vnitřní délce (L). Pro každou konturu se vypočtou nejlepší možné podmínky návrhu tak,
aby bylo v každé aplikaci dosaženo nejlepšího poměru průměru k vnitřní délce. Pro účely předvýběru lze vypočítat malý průměr (d) z
velkého průměru (D) a dané vnitřní délky (L) následujícím způsobem:
1. Pro malé vnitřní délky
vnitřní délka L
<2
velký průměr D
d = D x (0,866 + L x 0,0328)
D
d = malý průměr D = velký průměr L = vnitřní délka
2. Pro velké vnitřní délky
vnitřní délka L
≥2
velký průměr D
d = D x (0,9316 + ( L - 2) x 0,017)
D
Informace pro objednání
Skládací jádra Multiform se dodávají podle specifikace zákazníka. Pokud chcete zadat objednávku,
kontaktujte DME. K výpočtu geometrie jádra je nutno předložit výkres vyráběné položky.
Poměr L = 76,8 mm = 0,6 -> malá vnitřní délka (vzorec 1)
D 128 mm
d = D x (0,866 + L x 0,0328) = 128 mm x (0,866 + 0,6 x 0,0328)
D
d = 113,64 mm
Malý průměr d smí být minimálně 113,64 mm.
1-98 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Příklad:
Vnitřní délka L = 76,8 mm
Velký průměr D = 128,0 mm
Multiform
Multiform
Pokyny k instalaci Multiform
velký průměr malý průměr
průměr stírání
vnitřní délka
P1
P2
P3
D4
=
=
=
=
stírací deska
kotevní deska segmentu
upínací deska
max. vnější průměr
Prefabrikované komponenty
D =
d =
D2 =
L =
1. Zdvih = otevření formy
2. Zdvih = axiální pohyb segmentu (zvednutí segmentu)
3. Zdvih = setření
Zdvih 2 + zdvih 3 = vyhazovací zdvih
2. Zdvih 3. Zdvih 1. Zdvih
19/01/2011
Tento příklad uvádí, jak lze skládací jádro DME Multiform instalovat do nástroje ve směru dělící čáry nebo šikmo k ní. Ovládá se
hydraulickým válcem.
www.dmeeu.com - 1-99
Multiform
Multiform
Sekvence pohybu (s vnějším statickým jádrem)
Po uplynutí doby chlazení – forma je zcela otevřena
Vyhazovací pohyb až do dokončení axiálního pohybu segmentu
-> uvolnění podkosu
19/01/2011
Vyhazovací pohyb dokončen -> vyhození součásti
1-100 - www.dmeeu.com
Multiform
Příklady Multiform
Multiform
Příklady Multiform
Multiform
Příklady Multiform
Multiform
Příklady Multiform
Multiform
Příklady Multiform
Multiform
19/01/2011
Příklady Multiform
www.dmeeu.com - 1-101
Prefabrikované komponenty
Multiform
Rozšiřitelná jádra
Informace - EXP
Rozšiřitelná jádra
Řada výhod
Jednoduchá konstrukce
Revoluční konstrukce a výrobní postup rozšiřitelného jádra
šetří počet výrobních operací a řeší problémy, které dlouhá léta
komplikovaly vstřikování plastů. Kromě zjednodušení návrhu
nových nástrojů lze takto dovybavit stávající formy.
Vyšší spolehlivost
Rozšiřitelná jádra jsou naprosto spolehlivá, nejen díky
jednoduché konstrukci, ale i díky použití dokonalých materiálů,
doplněných naším chráněným zpracováním. Prakticky ověřená
životnost několik milionů cyklů.
Zrychlení vstřikování
Koncepce rozšiřitelného jádra zcela odbourává boční posuvné
mechanismy včetně obráběcích operací nutných k jejich výrobě.
Rychlý vývoj
Koncepce rozšiřitelného jádra zjednodušuje vývoj a výrobu
nového jádra.
Nižší náklady na vývoj a výrobu
Rozšiřitelná jádra šetří peníze počínaje výrobou nástroje přes
výrobu součástí až po údržbu. Týká se to složitých detailů formy,
čelistí i dalších potřebných mechanických součástí.
Menší rozměry
S rozšiřitelnými jádry DME můžete mít více dutin v jedné formě.
Bottle tops Snap fit covers/lenses
REF
EXP ****
1-102 - www.dmeeu.com
Typická aplikace
O-ring grooves
Barb connections
Luer connections
19/01/2011
EXP
Rozšiřitelná jádra
Go from this mold layout
with conventional slide mold
Nest mold layout with expandable cavity
19/01/2011
Radial mold layout with expandable cavity
to this reduced mold size
with expandable cavity
www.dmeeu.com - 1-103
Prefabrikované komponenty
EXP
Typická uspořádání forem
Rozšiřitelná jádra
EXP
Rozšiřitelné jádro
Rozšiřitelné jádro je obvykle vyrobeno z
nástrojové oceli 1.2363 kalené na 54–58
HRC. Typický nástroj tvoří 4 segmenty.
Dorazová vložka
Dorazová vložka je z různých typů
nástrojových ocelí. Podle aplikace je
kalena na 32–45 HRC. Dorazová vložka
má nižší tvrdost než rozšiřitelné jádro,
aby se opotřebila dříve než rozšiřitelné
jádro.
V závislosti na konfiguraci
součásti lze dorazovou vložku použít
na straně „A“ nebo straně „B“ formy
(podrobnosti viz obr. 1 a 2). Dorazová
vložka musí těsně sedět na rozšiřitelném
jádru, aby se při zavřené formě obě části
vzájemně dokonale utěsnily. Je nutno
dodržet toleranci tohoto styku ±0,013
mm. Tím se zabrání obtékání částí
formy. Při zavření formy musí být vnější
povrch rozšiřitelného jádra podepřen
dorazovou vložkou na nejméně 7/8
délky vstřikované části formy a navíc
na délce uzavření, aby nedocházelo
k obtékání. Ponechte 5 mm délky
uzavření pod délkou vstřikované části
formy, více je zbytečné.
Výměnný středový kolík
Nejběžnějším středovým kolíkem je
masivní trn. Může mít podle rozměru
vnitřní chladicí kanál. Středový kolík
vnitřně uzavírá rozšiřitelné jádro.
Informace - EXP
Typical application with”A” side striker insert
Mold open
Mold closed
“A” side striker
Cooling channel
Molded part, luer cap
Expandable core
Center pin
Ejector sleeve
Typical application with “B” side striker insert
Mold closed
Mold open
Molded part, barb
“B” side striker
Center pin
With “A” striker insert and expansion limiter sleeve
“A” side striker
Expansion limiter sleeve
stripper plate
19/01/2011
Ejector sleeve
1-104 - www.dmeeu.com
Rozšiřitelná jádra
Kolem rozšiřitelného jádra lze vstřikovat v celém rozsahu 360°. Nejběžnější konfigurace obsahuje 4 segmenty po 90°. Rozšiřitelné
jádro lze také navrhnout jako asymetrické, například dva segmenty po 90° a tři segmenty po 60°. Velikost rozšíření závisí na
požadavcích na konkrétní součást a na požadovaných vůlích.
Kritické rozšíření potřebné k uvolnění podkosu není rovno radiálnímu rozdílu velkého průměru (D) a malého průměru (d),
Většina rozšiřitelných jader je broušena nebo elektrojiskrově obráběna. Při broušení kalených nástrojových ocelí je nutno nástroj
zaplavit chladicí kapalinou. (Často srovnávejte brusný kotouč). Brusné kolo musí být měkké. Při broušení musí být zajištěna
přesnost opsané kružnice roztažitelného jádra použitím dodávaného brusného kroužku. Po dokončení broušení, leštění a
elektrojiskrového obrábění musíte rozšiřitelné jádro odmagnetovat, aby se na ně nenalepovaly kovové částice, které by se během
vstřikování mohly dostat do formy.
Pozn.: Společnost DME neposkytuje podrobný návrh konfigurace ani obrábění součásti.
grinding ring
CE (critical expansion)
5 mm
shut-off
molding length
7/8 (M.L. + shut-off )
striker insert
major diameter D
minor diameter D
19/01/2011
molding length
loss of expansion
www.dmeeu.com - 1-105
Prefabrikované komponenty
EXP
Konstrukce rozšiřitelného jádra a dorazové vložky
Zařízení pro
odšroubování
Informace
Hydraulické zařízení pro vyšroubování
ZD/ZDR
ZHU
ZG
REF
ZG 25 300
ZG 25,400
ZG 25,500
ZG 40,300
ZG 40,400
ZG 40,500
ZG 63,400
ZG 63,500
1-106 - www.dmeeu.com
ZF
ZS
ZHI
ZZ
ZL
Zahrnuje
Základní konstrukce
Koncové záslepky – vnější
Koncové záslepky – vnitřní
ZG 25 300
ZG 25,400
ZG 25,500
ZG 40,300
ZG 40,400
ZG 40,500
ZG 63,400
ZG 63,500
ZHU 25
ZHU 25
ZHU 25
ZHU 40
ZHU 40
ZHU 40
ZHU 63
ZHU 63
ZHI 25
ZHI 25
ZHI 25
ZHI 40
ZHI 40
ZHI 40
ZHI 63
ZHI 63
19/01/2011
ZB
ZE
Zařízení pro
odšroubování
Základní konstrukce
ZG
Prefabrikované komponenty
Max T = 100°C - Max p = 150 bar
REF
ZG 25 300
ZG 25,400
ZG 25,500
ZG 40,300
ZG 40,400
ZG 40,500
ZG 63,400
ZG 63,500
A
B
ø 25
ø 16
ø 40
ø 22
ø 63
ø 36
C
D
E
E1
E2
300
400
500
300
400
500
400
500
424
524
624
432
532
632
556
656
3x80
3x80
5x80
3x80
3x80
5x80
3x80
5x80
56
106
76
56
106
76
114
84
66
116
86
66
116
86
124
94
Mříže
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Ot.
R
I
II
46
20
3,5
34
18
21,5
43
29
11
R 1/4”
9
6
M8x20
SM5x10
56
30
3,5
44
22
34
53
27
13
R 1/2”
9
8
M10x30
SM5x10
96
50
8
70
38
25
52
35
16
R 3/4”
22
12
M16x40
SM8x16
ZZ
Mat.: 1.6580 nitridovaný 60 HRc
Modul
Modulus
19/01/2011
REF
ZZ 25-600/1.0
ZZ 25-800/1.0
ZZ 25-600/1.25
ZZ 25-800/1.25
ZZ 40-600/1.5
ZZ 40-800/1.5
ZZ 63-800/2.0
ZZ 63-900/1.0
A
F/2
G
H
Ot.
Absolutní hodnota
S
T
V
X
I
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 40
Ø 40
Ø 63
Ø 63
23
23
23
23
28
28
48
48
20
20
20
20
30
30
50
50
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
7,9
7,9
600
800
600
800
600
800
800
900
1,00
1,00
1,25
1,25
1,5
1,5
2,00
2,00
13
13
13
13
23
23
40
40
5
5
5
5
5
5
7
7
36,2
36,2
36,2
36,2
43,0
43,0
68,0
68,0
27
27
27
27
34
34
55
55
M8x20
M8x20
M8x20
M8x20
M10x30
M10x30
M12x40
M12x40
www.dmeeu.com - 1-107
Zařízení pro
odšroubování
ZL
REF
ZL 25-800
ZL 40-800
ZL 63-900
Lišty
Mat.: 1.7225 ~30 HRc
A
F/2
G
H
Ot.
S
T
V
X
I
Ø 25
Ø 40
Ø 63
23
28
48
20
30
50
3,35
3,50
8,00
800
800
900
13
23
40
5
5
7
49,5
64,5
100,0
27
34
55
M8x20
M10x30
M12x40
ZB
Příruby
1
2
3
* I is the thread
dimension
REF
A
X
Y
F
Z
L
I: pro
Ø 25
27
12,5
46
20
10,5
2xM8x20
3xM8x20
4xM8x20
Ø 40
34
20,0
56
30
11,0
2xM10x30
3xM10x30
4xM10x30
Ø 63
55
30,0
96
40
15,0
1xM12x40+1 M16x40
2xM12x40+1 M16x40
3xM12x40+1 M16x40
19/01/2011
ZB 25-1
ZB 25-2
ZB 25-3
ZB 40-1
ZB 40-2
ZB 40-3
ZB 63-1
ZB 63-2
ZB 63-3
1-108 - www.dmeeu.com
Zařízení pro
odšroubování
Vodicí drážky
ZF
Prefabrikované komponenty
Objednání ke 2 kusům
REF
ZF 25-300
ZF 25-400
ZF 25-500
ZF 40-300
ZF 40-400
ZF 40-500
ZF 63-400
ZF 63-500
A
C
E
E3
F
J
S
T
II
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 40
Ø 40
Ø 40
Ø 63
Ø 63
300
400
500
300
400
500
400
500
3x80
3x80
5x80
3x80
3x80
5x80
3x80
5x80
46
96
66
46
96
66
104
74
46
46
46
56
56
56
96
96
34
34
34
44
44
44
70
70
14
14
14
24
24
24
42
42
4
4
4
4
4
4
6
6
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 8x16
SM 8x16
ZS
Polohovací desky
19/01/2011
REF
ZS 25
ZS 40
ZS 63
A
G
a
b
Ø 25
Ø 40
Ø 63
20
30
50
40
50
80
6
6
15
www.dmeeu.com - 1-109
Zařízení pro
odšroubování
ZE
Koncové spínače
cable not included
±
Installation details for Limit Switch ZE-25/40
Stroke
For gear information please contact D-M-E
REF
Zahrnuje
ZE 25/40
(2x) SM4x20
ZHI
(1x) DP3x16
(1x) GS4x20
(1x) M4 DIN 934
Náhradní díl: koncová záslepka – vnitřní
Seals included
O
R
P
T
11
13
16
6
8
12
R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
35
35
47
19/01/2011
REF
ZHI 25
ZHI 40
ZHI 63
1-110 - www.dmeeu.com
Zařízení pro
odšroubování
ZHU
Prefabrikované komponenty
Náhradní díl: koncová záslepka – vnější
Seals included
REF
ZHU 25
ZHU 40
ZHU 63
L
Ot.
P
S
21,5
34
25
9
9
22
R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
52
62
74
ZTP
Náhradní díl: tyč a píst
Seals included
15/12/2010
REF
ZTP 2530 ZG 25300
ZTP 2540 ZG 25400
ZTP 2550 ZG 25500
ZTP 4030 ZG 40300
ZTP 4040 ZG 40400
ZTP 4050 ZG 40500
ZTP 6340 ZG 63400
ZTP 6350 ZG 63500
Ød
M
L
16
16
16
22
22
22
36
36
8
8
8
10
10
10
16
16
426
526
626
442
542
642
575
675
www.dmeeu.com - 1-111
Zařízení pro
odšroubování
ZD
Náhradní díl: těsnění (sada)
REF
ZD 25
ZD 40
ZD 63
ZDR
Náhradní díl: těsnění (sada) + montážní nástroje
REF
ZDR 0025
ZDR 0040
ZDR 0063
Informace
Příklad výpočtu
Y = max
product distance
b1 > ∏ D x Rev.
Pitch circle
19/01/2011
A. Zdvih
a. Požadované otáčky (jádro závitu) = výška závitu/náběh závitu + rezerva (min. 0,5 t) = 12 mm/3 mm + 0,5 ot. = 4,5 ot.
b. 1. Požadovaný zdvih (mm) = roztečná kružnice x π x ot. = 30 mm x 3,14 x 4,5 ot. = 424 mm Pokud je požadovaný zdvih příliš
dlouhý, musí se použít převod s ozubeným kolem 2. Délka převodu b2 = X + Y + b1
c. Zdvih stírače (mm) = zdvih válce - požadovaný zdvih převodu = 500 mm - 424 mm = 76 mm
1-112 - www.dmeeu.com
Zařízení pro
odšroubování
Open
Closed
B. Výpočet ovládací vačky
d. Pohyblivá vačka (α) tan α = náběh/roztečná kružnice stoupání x π = 3 mm/30 mm x 3,14 = 0,031847; α = 1° 49’ 26”
α = 1°49’26”
e. Vačka stírače (ß) tan ß = Výška stírače/Zdvih stírače = 4 mm/76 mm = 0,0526315; ß = 3°00’46”
Workingstroke
Return back
bar
bar
19/01/2011
C. Síla vyšroubování
Zde uvedené hodnoty jsou jen informativní, protože výpočet bude ovlivněn mnoha dalšími faktory. (Materiál, rozdíly rozměrů,
smrštění materiálu, plocha povrchu jádra, teplota, mazivo atd.)
f. Zbytkový tlak (bar) 1/100 max. vstřikovacího tlaku = 1000 bar/100 ≈ 10 bar ≈ 1 N/mm²
g.Efektivní plocha povrchu jádra (mm²) = prům. závitu x π x výška závitu x 2* = 20 mm x 3,14 x 12 mm x 2 = 1507 mm²
* - 2 x výška vytvářeného povrchu (^^^^) - povrch čela se zanedbá
h.Moment při vyšroubování (Nmm) = přídržný tlak x povrch x poloměr závitu = 1 N/mm² x 1507 mm² x 10 mm = 15070 Nmm
i. Síla převodu pro vyšroubování (kN) = moment při vyšroubování/poloměr roztečné kružnice x počet jader = 15070 Nmm/15 mm x
4 = 4019 N = 4,02 kN
k.Hydraulická síla (kN) = síla pro vyšroubování x 1,5 = 4,02 kN x 1,5 = 6,03 kN (50 % rezerva, proto x 1,5)
www.dmeeu.com - 1-113
Prefabrikované komponenty
Informace
Příklad výpočtu
Zařízení pro
odšroubování
19/01/2011
Section B-B
Section C-C
Section D-D
Section A-A
Pokyny k instalaci
1-114 - www.dmeeu.com
Zařízení pro
odšroubování
Aplikace A
Aplikace B
Bez vodicího
závitu s vačkou
S vodicím závitem
Prefabrikované komponenty
Použití
19/01/2011
Bezpečnostní skříň
dodaná
výrobcem formy
úplně zakrývá
celý zdvih zařízení
pro vyšroubování.
www.dmeeu.com - 1-115
Zařízení pro
odšroubování
Použití
Aplikace C
Aplikace D
S vodicím závitem
Dlouhá vodicí jádra
Bezpečnostní skříň
dodaná
výrobcem formy
úplně zakrývá
celý zdvih zařízení
pro vyšroubování.
19/01/2011
Bezpečnostní pokyny:
Výrobce formy musí dodat skříně nad převody, která zabrání poranění osob. Výrobce formy musí také zajistit blokování bránící
pohybu zařízení pro vyšroubování při sejmutí skříní. Převody musí být navíc zakryty plechy tak, aby se mezi převody a lišty nedostaly
nečistoty.
1-116 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Další technická řešení
www.dmeeu.com
Spojky vyhazovačů
AR
Spojky návratu rychločinných vyhazovačů pro lisy s hydraulickým vyhazováním
Quick return coupling
(incl. connecting plug)
REF
AR 01
AR 02
AR 01 P
AR 02 P
Connecting plug
Popis
A
B
b1
b2
d1
C
D
E
M
N
O
spojka + zástrčka
spojka + zástrčka
zástrčka
zástrčka
38
43
38
43
43
73
24
42
38
67
15
30
18
24
43,5
75,5
M16
M20
23
42
23
42
18
32
18
32
7
8
7
8
Instalace
REF
Pmin.
Qmin.
a1
d
d2
d3
G
F
SW
48
80
C+1
C+1
11
14
11
14
14,7
29,5
14,7
29,5
17,4
29,4
17,4
29,4
22,5
40,0
22,5
40,0
M12
M16
M12
M16
40 kN
140 kN
19
32
19/01/2011
AR 01
AR 02
AR 01 P
AR 02 P
1-118 - www.dmeeu.com
Spojky vyhazovačů
Informace AR
Prefabrikované komponenty
Spojky návratu rychločinných vyhazovačů pro lisy s hydraulickým vyhazováním
Úsporné
zkracuje dobu výměny formy, stačí jen jedna jednotka na jeden vstřikovací lis
Univerzální
lze vložit do stávajících forem, šetří čas a peníze, umožní hydraulický návrat díky pulsnímu vyhazování s pevnou spojkou
19/01/2011
Instalace
1. Posuňte vyhazovací desku do polohy při vstřikování (forma zavřena).
2. Posuňte také tyč vyhazovacího válce do zcela zasunuté polohy. Je důležité rukou zkontrolovat, zda je tyč ve zcela zasunuté
poloze, než budete měřit.
3. Změřte vzdálenost mezi spojkou a tyčí vyhazovacího válce.
4. Vysuňte tyč vyhazovacího válce přídavnou vylamovací tyčí změřené délky + 30 mm u AR-01 a 50 mm u AR-02
5. Posuňte vyhazovací desky do přední polohy (forma otevřena).
6. Zajistěte přídavnou vylamovací tyč a druhý konec pomocí rychlospojky.
7. Posuňte vyhazovací desky zpět do polohy zavřené formy a propojte vyhazovací desku s tyči vyhazovacího válce. Zkontrolujte, zda
je vyhazovací deska i tyč vyhazovacího válce při propojování v poloze zavřené formy, pokud ne, nastavte správnou polohu.
Nepoužívejte se systémy rychlovýměnných forem.
www.dmeeu.com - 1-119
Vzduchové ventily
Informace ke vzduchovému ventilu
Vylepšené vzduchové ventily pro rychlé aplikace
Tým expertů DME přepracoval „dlouhé“ vzduchové ventily, zvýšil
jejich pevnost a spolehlivost. Zlepšená vnitřní konstrukce zaručuje sílu a dlouhodobou funkci zcela vylučující obtoky. Stejnou
technologii a know-how využívají i naše nové „krátké“ vzduchové
ventily, s vysokou kvalitou při nízké ceně.
„Dlouhé“ vzduchové ventily jsou populární již mnoho let, řeší
problém s podtlakem, který často nastává při vstřikování hlubokých nebo tenkostěnných součástí (květináče, vědra...). Při vyha-
zování otevře ráz stlačeného vzduchu ventil, tím zruší podtlak a
umožní vyhození součásti (viz schéma).
Dnes má DME celou řadu ventilů vhodných pro všechny aplikace. Pokud je málo místa, lze využít kompaktní řešení – krátké ventily. Náročnější aplikace vyžadují vysoce výkonné dlouhé ventily. Oba typy jsou velmi kvalitní a ověřené v extrémních podmínkách, pokud jde o tlak, teplotu a dobu cyklu.
Ventily pro vakuum nebo stlačený vzduch dlouhého typu
Mat.: 1.4034 – 150 °C – 3–10 bar
Injectionpoint
VA-i
Testovány na vstřikovací tlak 2300 bar
c +0,2
-0
REF
A
VA-01 i
VA-02 i
VA-03 i
8
11
6
24,0
6,75
12
18
8
34,0
9,00
18
22
12
45,5
14,00
C
L
19/01/2011
B
1-120 - www.dmeeu.com
Vzduchové ventily
Ventily pro vakuum nebo stlačený vzduch krátkého typuMat.: 1.4034 - 150 °C - 3–10
Injectionpoint
k6
Testovány na vstřikovací tlak 2300 bar
REF
A
C
VA-08
VA-10
VA-12
VA-16
VA-20
8
12
4
10
12
4
12
12
4
16
20
4
20
20
4
Vzduchové kolíky pro ventily pro vakuum nebo stlačený vzduch
~1.2344
E min
LS
Mat.: WAS
Tyto kolíky předcházejí problémům s vyhazováním
vlivem podtlaku u dlouhých, uzavřených výrobků.
Výlisky lze vyhazovat rázem stlačeného vzduchu.
Lze oříznout na požadovanou délku a vyříznout
závit k upevnění na vyhazovací desky.
REF
L
A
B
C
Závit
LS-10
LS-15
300
400
10
15
7
10
8
11
M5
M6
19/01/2011
ØC
Ø A H7
Pokyny k instalaci
0
-0.03
www.dmeeu.com - 1-121
Prefabrikované komponenty
VA
bar
Hubice filtru stroje
OKW-UR
Filtr stroje
1. Tělo trysky
2. Torpédo
3. Ohřívací pás
4. Termočlánek
5. Otvor trysky
6. Indikátor nastavení filtru
S = Otvor filtru
* = Zákazník musí uvést tyto
informace
REF
A1
A2
C1
C2
C3
d
R
L
T
D
W°
G
S
A
H
Z
H1
Z1
I = 300 g
II = 1200 g
III = 2500 g
89
120
150
102
138
170
30
30
40
60
80
100
70
90
110
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
19/01/2011
OKW-UR1
OKW-UR2
OKW-UR3
Typ
1-122 - www.dmeeu.com
Hubice filtru stroje
Prefabrikované komponenty
OKW-UR
Filtr stroje
Nová tryska filtru stroje OKW-UR představuje úspornou cestu ke
zlepšení efektivity vstřikování a kvality součástí.
Nová tryska filtru stroje OKW-UR umožňuje snadné zpracování
recyklovaného materiálu a brání ucpání brány nečistotami. K dispozici
jsou filtry od jemnosti 0,2 mm. Různé jemnosti se volí výměnou vložky.
Hladké a rychlé čištění pouhým vyšroubováním trysky o 4–8 mm,
profouknutím, vrácením trysky zpět a dotažením.
Nová tryska filtru stroje OKW-UR je vhodná pro všechny plasty bez
výplně (např. PE, PP, PS, ABA a PA). Tok materiálu byl přesně propočítán
pro minimální tlakovou ztrátu a minimální zvýšení teploty. Žádné ostré
rohy, materiál proto není degradován teplem vznikajícím třením ani
střihovým namáháním.
Hmotnost součásti závisí na typu materiálu, objemovém průtoku, době
vstřikování a jemnosti filtru. Tryska filtru OKW-UR je dostupná ve třech
rozměrech: 300 gramů, 1200 gramů a 2500 gramů. Hladký průtočný
kanál umožňuje rychlé změny barvy nebo materiálu. Ohřívací pás na
těle filtru brání snížení teploty materiálu během filtrace. Tryska filtru
stroje OKW-UR má návratnost investice průměrně šest měsíců.
Návod k použití
Pozice filtrace
Pozice čištění
1. Pro vypuštění tlaku ze šroubu použijte šroubový zpětný tah. Pokud není možné vypuštění tlaku, nechte šroub v přední poloze.
2. Vyšroubujte trysku ke konci závitu (v závislosti na trysce – typicky 4–8 mm).
3. Při dodržení bezpečnostních pravidel jednou nebo dvakrát vyfoukněte snížený vstřikovací tlak.
4. Dotáhněte trysku.
5. Pokračujte v běžné činnosti.
19/01/2011
Součásti dodávky
Ohřívací pás
Termočlánek
Klíč (pro čištění)
Pokyny k použití
www.dmeeu.com - 1-123
Koncový spínač
Thinswitch
TSW 2220 EU
Thinswitch™ Koncový spínač
Spring
REF
TSW 2220 EU
48 Vstř
1 A odporová
1 A induktivní
40 Vss (na hladině moře)
1 A odporová
1 A induktivní
Provozní teplota
79 °C
Spínání
SPDT
Materiál těla
Nylon se skelnými vlákny
Materiál pružiny
Nerez ocel
Zadní krytí
Polyesterová fólie
0,5 mm lanko, 3 vodiče, stíněný kabel, délka 1,80 m, konce
Přívody
odizolované a pocínované
Krytí
IP 31
Koncový spínač Thinswitch™ je určen k použití ve slaboproudých obvodech ochrany formy. Není určen ke spínání
velkých zátěží ve výkonových obvodech.
Schematic Diagram
Normally closed
(red)
Common
(white)
Normally open
(black)
19/01/2011
Navržen speciálně pro ověřování návratu vyhazovací
desky před povolením zavření formy ve vstřikovacích
strojích.
Dostatečně tenký, vejde se dovnitř vyhazovací desky,
lze použít i na čelistech, všude, kde není dost místa.
Koncový spínač Thinswitch byl testován na více než 10
milionů cyklů bez selhání.
Možnost použití dvou spínačů v sérii na větších
formách, k ověření návratu vyhazovací desky, pomáhá
zabránit poškození formy s drahou opravou.
Zabrání poškození formy s drahou opravou díky ověření
úplného návratu vyhazovací sestavy.
Nastavitelný bod přepnutí v rozmezí 4,75 až 6,35 mm
od základny.
Instaluje se za vyhazovací desku do prostoru u
zastavovacího tlačítka.
Dodané montážní prvky umožňují snadnou instalaci
koncového spínače Thinswitch.
Kabel 1,80 m, na konci odizolované a pocínované
vodiče, pro snadnou instalaci bez dalších úprav.
Standardní teplotní klasifikace 79 °C vyhovuje většině
aplikací forem.
Kvalita testována více než 10 miliony cyklů, dlouhodobě
spolehlivý provoz.
1-124 - www.dmeeu.com
Koncový spínač
Thinswitch
TSW 2220 EU
Stop buttons
Prefabrikované komponenty
Thinswitch™ Koncový spínač
Drill & tap (4x) or M4x10 DP
Schematic Diagram
Normally closed
(red)
Normally open
(black)
19/01/2011
Common
(white)
www.dmeeu.com - 1-125
Koncový spínač
Thinswitch
TSW 2222
Global Thinswitch®
(2x) screw M3x6
or
use clip
3.2 - 4 mm
Actuation Height
0,8 mm Spacer
Adjusting screw
Cable (~2m)
REF
TSW 2222
Max T
SPST
Nylon se skelnými vlákny
Polyuretan
Polyesterová fólie
Jmenovitý proud (odporová zátěž) při 24 Vss:
mA
100
90
80
70
Není určen pro induktivní zátěž
°C
30
50
68
80
Schéma
Společný
(bílý)
1-126 - www.dmeeu.com
80 °C
Spínání
Mat. těla
Mat. kupole
Zadní krytí
Spínací
(černý)
19/01/2011
Koncový spínač navržený speciálně pro vstřikovací
formy se zastavovacími tlačítky 3 mm a 4 mm, k ověření
úplného návratu sestavy vyhazovací desky před
umožněním zavření formy po vyhození součásti.
Upevnění spínače za otvory nebo do speciálního držáku
(součást dodávky) umožňujícího nasunutí spínače na
místo od okraje základu formy bez demontáže formy.
Polyuretanová kupole a těsnění vodičů chrání
mechanismus spínače před průnikem vody nebo oleje,
což zvyšuje životnost spínače.
Spolehlivost více než 14 milionů cyklů bez selhání.
Brání poškození forem s drahou opravou, maximalizuje
provozní dobu.
Vhodný do prostředí s max. 80 °C
SPST spínání, pozlacené vnitřní kontakty pro
spolehlivou funkci.
Včetně přívodů (lanko 0,33 mm²) a dvouvodičového
stíněného kabelu, délka 2 m.
Koncový spínač
Thinswitch
TSW 2222
Prefabrikované komponenty
Global Thinswitch®
Clip
Installation instructions for bracket
19/01/2011
Drill and tap
M3x0.5 8 mm deep
(2 places)
www.dmeeu.com - 1-127
CounterView®
CV
CounterView® počítadlo forem, série 100-200
Přesné sledování používání formy, ověření dat sledování
procesu, pomoc při údržbě forem.
Toto přesné zařízení s maximální provozní teplotou 121 °C
obsahuje mechanické nenulovatelné 7místné počítadlo
cyklů zavření formy. Snadno se montuje na formy s různými
hloubkami, mechanismus počítadla využívá senzor, který
detekuje okamžik zavření formy.
Výhody
•
Pozitivní sledování využití formy
•
Potvrzení dat sledování procesu
•
Maximalizace efektivity údržby
•
Zpřístupnění informací o formě online na
www.moldmonitor.com
•
Velmi odolný kryt z nylonu plněného skleněným vláknem
28mm
Ø 10mm
26mm
Parting Line
48mm
Modify
actuator to
extend above
parting line
4mm
12mm
24mm
26mm
M4-.7 × 25mm SHCS
included
38mm
R 8mm
Parting line mount makes
unit easily visible.
Parting Line Mount
CVPL100D
CVPL200D
6mm
Parting Line
Inch Standard
Metric Standard
19mm
Internal Extension Mount
CVIN100D
CVIN200D
M4-.7 × 25mm SHCS
included
Machinable 8” (203mm) extension
enables support plate or rail installation.
Inch Standard
Metric Standard
28mm
24mm
Každý kus CounterView má jedinečné sériové číslo, které
uživatelům umožní sledování informací o formách online na
moldmonitor.com.
External Mount
CVEX100D
CVEX200D
1-128 - www.dmeeu.com
Pocket machining not necessary. Designed
specifically for retrofit applications.
Inch Standard
Metric Standard
CounterView je registrovaná ochranná známka společnosti Progressive Components.
U.S.# 5,571,539
Další známky přihlášeny nebo poskytnuty
19/01/2011
M4-.7 × 25mm SHCS
included
CounterView®
CV
CounterView® počítadlo forem, série R
A Plate
Parting Line
Prefabrikované komponenty
MOLDMONITOR.COM
CounterView umožňuje přesné sledování používání formy,
ověření dat sledování procesu, pomoc při údržbě forem. Toto
přesné zařízení s maximální provozní teplotou 121 °C obsahuje
mechanické nenulovatelné 7místné počítadlo počtu zavření
formy v krytu z odolného nylonu vyplněného skleněnými
vlákny.
A Plate
MOLDMONITOR.COM
Parting Line
Right hand (actuated
with parting line on
the right) CounterView
mounted in B Plate
(CVR18D shown)
B Plate
Cavity Plate
47mm
Backup
Plate
or
Insert
B Plate
46.75mm
4mm ±0.25
Actuation required
(If actuator rod is to be
modified, this dimension
should be maintained.)
Left hand (actuated
with parting line on
the left) CounterView
mounted in A Plate
(CVRL23D shown)
Installation
+.12
−.00
max R 0.75mm
41.25mm +.25
−.00
MOLDMONITOR.COM
19.05*
The R-Series CounterView can be installed in the A or B plates with a minimum
thickness of 47mm. Larger plates utilize a threaded rod (included with
each) that is pre-machined to the appropriate length for standard plate
thicknesses to provide consistent actuation.
+.12
Ø22.25m −.00
Standard
Plate Thickness
+.00
−.02
Ø7mm
Ø12mm
*Light press fit
Dělící linie vlevo
Dělící linie vpravo
REF
Jmenovitá tloušťka desky
REF
Jmenovitá tloušťka desky
CVRL56D
56
CVR56D
56
CVRL66D
66
CVR66D
66
CVRL76D
76
CVR76D
76
CVRL96D
96
CVR96D
96
Palcové rozměry na vyžádání.
Palcové rozměry na vyžádání.
Každé počítadlo CounterView série R je dodáváno s ovladačem. Všechny typy vyžadují upevnění tyč ovladače na
jednotku se závitem.
19/01/2011
Náhradní tyče ovladače
REF
Délka okrouhlé tyče CV
RCV56
8.38mm
RCV66
18.39mm
RCV76
28.37mm
RCV96
48.38mm
Palcové rozměry na vyžádání.
www.dmeeu.com - 1-129
Hydraulické válce
HZ 160 R
Hydraulický válec
Pmax = 160 bar (rozměr 50 pouze 120 bar)
Tmax = 80 °C (max. provozní teplota)
Přední + zadní polštář a vypuštění vzduchu
Max. rychlost pístu: Vmax = 0,7–0,8 m/s
Záměnnost dle ISO 6020/2-1981
Symbolizace dle ISO 6099
Standardizované příslušenství dle ISO 8133
Instalace vždy montážními prvky třídy 10.9
Všechny válce DME HZ jsou vybaveny magnety na pístu,
takže lze používat magnetické spínače. Magnetické spínače
zjednodušují instalaci v porovnání s mechanickými, což
zjednodušuje nastavení a snižuje náklady na údržbu.
l2 + xx (Stroke)
Head
Detail
screw with locknut for cushion adjustment
l1 + xx (Stroke)
REF
d1
d2
HZ 160 R-25-xx
HZ 160 R-32-xx
HZ 160 R-40-xx
HZ 160 R-50-xx
12
14
18
22
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,50
M16x1,50
FD=tlak v kg
FZ = tlačná síla v kg
d3 d4
d5 d7* d8
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
11
13
17
21
R1/4”
R1/4”
R3/8”
R1/2”
114
128
153
159
51
55
68
72
14
16
18
22
7
9
8
9
25
35
35
41
51
61
63
67
10
10
10
16
38
38
43
43
24
25
37
37
24
26
30
34
44
50
57
70
5,5
6,5
11,0
13,5
P bar
80
90
100
120
125
25
32
40
50
392
643
1004
1570
302
520
800
1265
442
724
1131
1767
340
585
902
1425
490
804
1256
1963
377
650
1001
1582
589
965
1508
2356
453 613 471 785 603
780 1005 812 1286 1040
1203 1570 1251 2009 1601
1900
8
10
12
16
5
8
6
8
a
a1
40
46
60
75
27,0 64
33,2 70
41,0 109
52,0 128
b
b1 SW
S
51
58
87
105
16
17
20
20
10
11
15
18
xx (zdvih)
160
FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ
d
l10 l11
20
50
S
S
S
S
S
S
S
S
80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
19/01/2011
S = Standardní
UR = Na vyžádání
1-130 - www.dmeeu.com
Hydraulické válce
Všechny válce DME HZ jsou vybaveny magnety na pístu,
takže lze používat magnetické spínače. Magnetické spínače
zjednodušují instalaci v porovnání s mechanickými, což
zjednodušuje nastavení a snižuje náklady na údržbu.
Prefabrikované komponenty
HZ 160 S
Hydraulický válec
Pmax = 160 bar (rozměr 50 pouze 120 bar)
Tmax = 80 °C (max. provozní teplota)
Přední + zadní polštář a vypuštění vzduchu
Max. rychlost pístu: Vmax = 0,7–0,8 m/s
l2 + xx (Stroke)
Detail
l1 + xx (Stroke)
REF
d1
d2
d3
d4
d5
d8
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l8
l9
HZ 160 S-25-xx
HZ 160 S-32-xx
HZ 160 S-40-xx
HZ 160 S-50-xx
12
14
18
22
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,50
M16x1,50
11
13
17
21
24
26
30
34
R1/4”
R1/4”
R3/8”
R1/2”
M5x0,80
M6x1,00
M8x1,00
M12x1,25
114
128
153
159
51
55
68
72
14
16
18
22
7
9
8
9
15
25
25
25
51,0
60,5
63,0
67,0
48
48
53
59
24
25
37
37
80
90
FD=tlak v kg
FZ = tlačná síla v kg
P bar
100
120
125
25
32
40
50
392
643
1004
1570
302
520
800
1265
442
724
1131
1767
340
585
902
1425
490
804
1256
1963
377
650
1001
1582
589
965
1508
2356
453 613 471 785 603
780 1005 812 1286 1040
1203 1570 1251 2009 1601
1900
8
10
12
16
5
8
6
8
12
15
20
25
a
a1 SW
S
40
46
60
75
28,3
33,2
41,7
52,3
16
17
20
20
10
11
15
18
xx (zdvih)
160
FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ
d
l10 l11 l12
20
50
S
S
S
S
S
S
S
S
80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
19/01/2011
S = Standardní
UR = Na vyžádání
www.dmeeu.com - 1-131
UR
Hydraulické válce
HZ 160 U
Magnetické spínače pro hydraulický válec HZ 160
DME představuje nový „univerzální“ senzor HZ161U jako
náhradu JAZÝČKOVÉHO spínače HZ161U. Univerzální senzor
kombinuje funkce magnetického JAZÝČKOVÉHO spínače
s funkcí induktivního magnetického snímače, což značně
omezuje rušení okolními železnými předměty (například
deskami forem). Tím se získá přesnější údaj oproti staršímu
JAZÝČKOVÉMU spínači.
Obvykle se používají 2 snímače na 1 válec; objednávejte
samostatně.
REF
Pro
HZ 160 25
HZ 160 32
HZ 160 40
HZ 160 50
a
KA
KB
40
46
60
75
9,2
9
8
7,7
23,2
23,5
21
18,5
Napájení
Ochrana
Výstup
Max. spínané napětí
Max. spínaný proud
Max. frekvence spínání
Max. spínaný výkon
Elektrická životnost při jmenovitém výkonu (operace)
Hystereze
24 V čas rozepnutí
Maximální pracovní teplota
Kabel (Extraflex pancéřovaný + průhl. PVC návlek)
Průřez vodičů
Sériové připojení signálu
Typ spínače
Opakovatelnost
Min. doba zapnutí
Max. rychlost průtoku
Stupeň krytí
Rozměry
1-132 - www.dmeeu.com
Technická specifikace
24 Vss ± 10 %
převrácení polarity
čistý kontakt 0 V
125 Vstř
800 mA
60 Hz
20 W
10,000,000
±0,02 mm typicky
15 ms
+80 °C
mm Ø 6 x 3000
4 x 0,25 mm²
možné, max. 6 spínačů
magnetorezistivní
> 0,05 mm.
3 ms
15 mt/s
IP 67 (DIN 40050)
39x24x28 mm
19/01/2011
HZ 161 U
Hydraulické válce
1. Konec tyče
2. Kazeta tyče
3. Těsnění kazety tyče (sada)
4. Tyč
5. Trubka
6. Píst
7. Těsnění pístu (sada)
8. Magnet pístu (pro magnetický válec)
9. Magnetický spínač s držákem
10. Šroub s pojistnou maticí pro nastavení polštáře
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19/01/2011
10
REF (3)
TĚSNĚNÍ KAZETY TYČE
PRO
REF (7)
TĚSNĚNÍ PÍSTU
PRO
V160-25-12-KITC
V160-32-14-KITC
V160-40-18-KITC
V160-50-22-KITC
V160-63-28-KITC
V160-80-36-KITC
HZ 160 25
HZ 160 32
HZ 160 40
HZ 160 50
HZ 160 63
HZ 160 80
V160-25-12-KITP
V160-32-14-KITP
V160-40-18-KITP
V160-50-22-KITP
V160-63-28-KITP
V160-80-36-KITP
HZ 160 25
HZ 160 32
HZ 160 40
HZ 160 50
HZ 160 63
HZ 160 80
www.dmeeu.com - 1-133
Prefabrikované komponenty
Náhradní díly HZ 160
Náhradní díly
Hydraulické válce
HZ 260
Hydraulický válec
Všechny válce DME HZ jsou vybaveny magnety na pístu, takže lze používat magnetické spínače. Magnetické spínače zjednodušují
instalaci v porovnání s mechanickými, což zjednodušuje nastavení a snižuje náklady na údržbu.
When operating at pressures higher
than 160 bar, the cylinders must be
mounted with a rear baseplate
Zdvih
20
50
REF - d
d1
d2
d3
d5
d6
l1
l2
l2
l3
l4
l5
l6
l7
a
a1
b
b1
SW
t
SA
HZ 260 25
HZ 260 32
HZ 260 40
HZ 260 50
18
22
22
28
M10
M12
M14
M20
32
34
34
42
R1/4”
R1/4”
R1/4”
R1/4”
8,5
10,5
10,5
13
77
80
93
95
107
110
123
125
6,5
8
7
8
14
15
17
20
37
40
43
45
12
12
14
14,5
22
22
24
25
10
12
12
15
45
55
63
75
30
35
40
45
65
75
85
100
50
55
63
76
14
18
18
24
2
3
3
5
28
30
36
42
P bar
80
100
125
160
200
250
d
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
25
32
40
50
392
643
1005
1570
189
339
701
1078
491
804
1256
1963
236
424
876
1347
613
1005
1570
2453
295
530
1095
1684
785
1286
2010
3140
378
678
1402
2155
981
1608
2512
3925
473
848
1752
2694
1227
2010
3140
4906
591
1060
2190
3388
1-134 - www.dmeeu.com
19/01/2011
FD = tlak v kg
FZ = tažná síla v kg
Hydraulické válce
HZ 261
Prefabrikované komponenty
blue OV DC
white in/out contact
black in/out contact
white in/out contact
black in/out contact
brown +240V DC
Jazýčkové spínače pro hydraulický válec HZ 260
DME představuje nový „univerzální“ senzor jako náhradu JAZÝČKOVÉHO spínače HZ261. Univerzální senzor kombinuje funkce
magnetického JAZÝČKOVÉHO spínače s funkcí induktivního magnetického snímače, což značně omezuje rušení okolními železnými
předměty (například deskami forem). Tím se získá přesnější údaj oproti staršímu JAZÝČKOVÉMU spínači.
HZ261U se vyrábí ve 2 verzích s různou délkou kabelu mezi senzorem a připojovací skříňkou. Tabulka uvádí verze vhodné pro
jednotlivé válce.
Ø vrtání
25
32
40
50
63
80
100
Zdvih
20 mm
50 mm
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261U 2
Technické specifikace
125 Vstř.
800 mA
300 W
-20 – -> +80 °C
19/01/2011
Max. spínané napětí
Max. proud (odporová zátěž):
Max. spínaný výkon
Provozní teplota
www.dmeeu.com - 1-135
Hydraulické válce
HZ 261
Blokovací válec
1. Těsnění tyče (sada)
2. Kazeta tyče
3. Tyč
4. Píst
5. Těsnění pístu (sada)
6. Magnet pístu (pro magnetický válec)
7. Tělo
8. Magnetický spínač se šrouby (příslušenství)
1
2
3
4
5
6
7
REF (1)
Těsnění kazety tyče
PRO
REF (5)
Těsnění pístu
PRO
HZ 262 25 G
HZ 262 32 G
HZ 262 40 G
HZ 262 50 G
HZ 260 25
HZ 260 32
HZ 260 40
HZ 260 50
HZ 262 25 K
HZ 262 32 K
HZ 262 40 K
HZ 262 50 K
HZ 260 25
HZ 260 32
HZ 260 40
HZ 260 50
1-136 - www.dmeeu.com
19/01/2011
8
Hydraulické válce
VZ 1000
Prefabrikované komponenty
Blokovací válec
Blokovací válec
Zdvih h = 10, 50, 100 mm
Speciální délka na požádání
Zpětné potrubí nesmí být blokováno a musí vést přímo do volného prostoru nádrže.
REF píst
ø
Vz 1000 25
Vz 1000 32
Vz 1000 40
Vz 1000 50
Vz 1000 63
Vz 1000 80
Vz 1000 100
Vz 1000 125
ø PÍSTU
d
Přídržná síla {kN}
Typ
HT
Zvedací síla
{kN}/100 bar
Přídržná síla
{kN}/100 bar
25
32
40
50
63
80
100
125
20
60
88
140
224
360
564
880
4,9
6,8
12,6
19,6
31,2
50,3
78,5
1222,7
2,9
4,9
6,4
9,5
15,3
25,6
40,1
59,1
d1
d2
d3
d4
d5
l1
l2
l3
l4
SW
16
20
28
36
45
56
70
90
M55 x 2
M65 x 2
M85 x 2
M90 x 2
M110 x 2
M140 x 2
M160 x 3
M170 x 3
M8
M10
M16
M20
M27
M30
M42
M56
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
60
70
95
100
120
150
170
190
140
150
150
160
187
222
248
256
50
60
70
80
90
100
110
120
18
20
25
33
41
43
45
50
10
12
15
21
25
28
33
33
14
17
22
27
36
46
55
70
19/01/2011
Jak objednávat (válec bez senzoru):
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100)
REF píst zdvih
www.dmeeu.com - 1-137
Hydraulické válce
Informace VZ 1000
Blokovací válec
Released position
Mold Core
Counterpiece
for alignment
screw
Alignment
screw
Piston rod
Cylinder
housing
Lock nut
Pressure
sleeve
Slide Segments
Start of locking
Completely locked position
Locked position with applied injection pressure
Hydraulický tlak lze vypnout. Zasunutí pístnice se provede
přivedením tlaku k pístu na straně pístnice. Tento tlak opačným
1-138 - www.dmeeu.com
směrem vytlačí západku z pístnice, aretační segmenty vyjedou z
vybrání na obvodu pístnice, takže se může zasunout.
Čelist je zamykána tlakem pružin a uvolňována hydraulicky.
Pístnice vždy dojede do jedné z definovaných koncových poloh,
bez možnosti kompenzace tolerancí nebo elastické deformace.
Zamčení proběhne pozitivním zajištěním, bez předpětí.
19/01/2011
Funkční proces
VZ 1000 jsou dvojčinné válce, jejichž pístnice je vysouvána
hydraulickým tlakem.
Při dosažení koncové polohy pístnice se posune západka, která
zatlačí zamykací segmenty do vybrání na obvodu pístnice. Tyto
segmenty jsou zajištěny proti pohybu v radiálním a axiálním
směru, což znamená: pozitivní zajištění pístnice.
Hydraulické válce
Indukční koncové spínače umožňují elektronickou detekci stavu
zamčení, respektive polohy jádra. Každý válec lze vybavit až dvěma senzory.
K dispozici jsou dva typy indukčních senzorů:
Core in - Piston rod extended and locked
• 3vodičový ss PNP, pozitivní sepnutí
• 2vodičový ss NAMUR ve dvou provedeních: s kabelem nebo s úhlovým konektorem.
Core out - Piston rod retracted and unlocked
Core in - Piston rod extended and locked
Technická data
PNP senzor
Tři vodiče připojené přímo ke stroji. Je potřeba
stejnosměrné napětí 10–30 V
Přípustný rozsah okolních teplot:
až +70 °C
PNP spínací (všechny série kromě B6)
PNP rozpínací (pouze B6)
10 ... 30 Vss
IP 67
2 m PVC 3 x Ø 0,5 mm²
50mm
Funkce spínacího prvku:
Rozsah provozních napětí:
Krytí DIN 40050:
Připojovací kabel:
Nejmenší povolený poloměr ohybu kabelu:
Technická data
Senzor NAMUR
Core
outNAMUR
- Pistonjerod
retracted
and unlocked
Senzor
navržen
pro výbušná
prostředí
a je „přirozeně bezpečný“. Tyto senzory se připojí k
zesilovači (je součástí dodávky senzorů), který se
připojí k ovládacímu panelu vstřikovacího stroje.
Normální napájecí napětí senzorů je 230 Vstř,
volitelně nabízíme zesilovače s napájením 110 Vstř
a 24 Vss.
Maximální teplota: 70 °C
Přípustný rozsah okolních teplot:
Funkce spínacího prvku:
Rozsah provozních napětí:
Krytí DIN 40050:
Připojovací kabel:
Nejmenší povolený poloměr ohybu kabelu:
až +70 °C
změna signálu (s připojením k zesilovači)
10 ... 30 Vss
IP 67
2 m PVC 2 x Ø 0,5 mm²
50mm
19/01/2011
Jak objednávat (válec se senzorem):
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100) / B8
REF píst zdvih
kód senzoru
www.dmeeu.com - 1-139
Prefabrikované komponenty
Informace VZ 1000
Blokovací válec
Hydraulické válce
Informace VZ 1000
Funkce přepínání
Označení spínačů a jejich indikační funkce
PNP
NAMUR
Indikační funkce
kabel
úhlová zástrčka
kabel
úhlová zástrčka
B6
B7
B8
B9
B27
B28
B29
B1
B2
B3
B4
B22
B23
B24
uzamykací axiální
konec zdvihu axiální
uzamykací radiální
konec zdvihu radiální
na straně pístu radiální
B9/B29
B4/B24
nebo
nebo
na straně pístu axiální
B7/B27
B2/B22
nebo
nebo
na straně pístu axiální
B7/B27
B2/B22
rozpínací
spínací
spínací
spínací
Možné kombinace
PNP
NAMUR
na straně pístnice radiální
B8/B28
B3/B23
s
s
Možné kombinace
PNP
NAMUR
na straně pístnice axiální
B6
B1
s
s
na straně pístu radiální
B9/B29
B4/B24
Pokyny pro objednání:
•
před objednáním zjistěte, zda vaše aplikace vyžaduje senzory pro detekci stavu zamčení! (Dodatečná montáž je možná jen s
výměnou součásti krytu válce)
•
Rozhodněte, kterou pozici potřebujete (zamčeno, odemčeno nebo obě)
•
Vyberte typ senzoru (PNP nebo NAMUR)
Další informace vám sdělí DME
Jak objednávat (válec bez senzoru):
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100)
REF píst zdvih
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100) / B6
REF píst 1-140 - www.dmeeu.com
zdvih
kód senzoru
19/01/2011
Jak objednávat (válec se senzorem):
Hydraulické válce
(only HX) or
brown
black
blue
PNP Normally open (+) switching (all except B6)
brown
black
Input Core in
Input Core out
blue
PNP Normally shut (+) switching (only B6)
2vodičový NAMUR
Schéma zapojení
(only HX) or
1/brown
3/blue
NAMUR signal change (connected to amplifier)
Input Core in
Input Core out
Amplifier
Output
Core out
Supply
voltage
19/01/2011
Output
Core in
www.dmeeu.com - 1-141
Prefabrikované komponenty
3vodičový PNP
Schéma zapojení
Hydraulické válce
VZ 1010
VZ 1020
Nastavovací šrouby
REF
M
d5
d6
l5
l6
l7
l8
r
SW
R
VZ 1010 25
VZ 1010 32
VZ 1010 40
VZ 1010 50
VZ 1010 63
VZ 1010 80
VZ 1010 100
VZ 1010 125
M8
M10
M16
M20
M27
M30
M42
M56
8
10
16
18
24
30
40
55
16
20
25
32
40
52
65
80
32
32
40
56
75
89
115
135
14,5
14,5
20,0
28,0
39,0
35,0
40,0
45,0
6,5
6,5
7,0
10,0
13,0
19,0
25,0
30,0
5,5
5,5
6,0
10,0
12,0
19,0
25,0
30,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,0
14
17
22
27
36
46
55
70
320
320
400
500
630
800
1000
1200
Montážní příruby
REF
VZ 1020 25
VZ 1020 32
VZ 1020 40
VZ 1020 50
VZ 1020 63
VZ 1020 80
VZ 1020 100
VZ 1020 125
VZ 1030
M
d7
b
M55x2
M66x2
M85x2
M90x2
M110x2
M140x2
M160x3
M170x3
120
130
150
180
210
240
290
360
25
30
30
35
40
40
45
45
Drážkované matice
REF
M
d8
b1
b2
h
M55x2
M66x2
M85x2
M90x2
M110x2
M140x2
M160x3
M170x3
75
85
110
120
145
180
210
220
11
12
16
16
19
22
25
26
7
7
8
10
12
14
16
16
3,0
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
7,0
19/01/2011
VZ 1030 25
VZ 1030 32
VZ 1030 40
VZ 1030 50
VZ 1030 63
VZ 1030 80
VZ 1030 100
VZ 1030 125
1-142 - www.dmeeu.com
Bakra
upínací systém
Bakra
Rychloupínací systém
Bezúdržbový samojistný rychloupínací systém vhodný pro formy do
hmotnosti 1000 kg.
Víceúčelové, vhodné pro všechny vodorovné a svislé vstřikovací
stroje se 2 nebo 4 táhly, a také pro konstrukce bez táhel, do přibližně
1800 kN.
Rychlá výměna formy bez použití dalších nástrojů.
Systém vyžaduje jen výměnné středicí kroužky na formě.
Set obsahuje i kompaktní adaptérové desky, k upevnění na stroj s
tepelně izolačními deskami, a konektory chlazení, pokud je potřeba.
Je možné doinstalování na formy a stroje po krocích.
•
•
•
•
•
BS
FS
Prefabrikované komponenty
•
Seznam součástí
9
4
10
1
1
2
3
4
Upínací deska formy
Středicí kroužek
SHC šroub
SHC šroub
5
6
7
8
2
Adaptérová deska
Klíč
Pojistný kroužek
Tepelně izolační deska
3
5
6
7
8
9 Pojistný kolík
10 Stavěcí šroub s pružinou
Srovnání cenové výhodnosti výměn forem na vstřikovacím stroji 1000 kN.
Upnutí DIN 6316
a upínací šroub
Počet výměn forem/rok
Počet operátorů/výměna
Potřebný čas/výměna
Kupní cena/5leté odpisy
Mzdy/rok (41 €/h za osobu)
Prostoj stroje/rok (51 €/h)
Náklady/rok
Úspora/rok
150
2
2 x (0,5 h (= 30 min.))
400 € (80 €/rok)
€ 6150
€ 3825
€ 10055
Bakra
150
1
0,083 h (= 5 min.)
3800 € (760 €/rok)
€ 512,50
€ 637,50
€ 1910
81%
Kompletní set obsahuje
následující položky:
2 adaptérové desky (BS/FS)
2 pojistné kroužky (BS/FS)
1 klíč
2 středicí kroužky (BS/FS)
19/01/2011
Uveďte typ vstřikovacího stroje. Izolační desky
na vyžádání.
Včetně šroubů.
BS = pohyblivá polovina
FS = pevná polovina
H = zadní *
O = horní*
V = přední*
* Uveďte stranu zamykacího systému
www.dmeeu.com - 1-143
Bakra
upínací systém
AD
Adaptérové desky
Bezpečnostní zařízení formy je dostupné volitelně
Mat.: 1.2312
BS a FS jsou zrcadlově obrácené
REF
AD
AD
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
s
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
REF
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
SP
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x 596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
s
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
REF
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
s
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
REF
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x 596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
s
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Pojistné kroužky
Mat.: 1.2312 ~ 1030 N/mm2
BS a FS jsou zrcadlově obrácené
REF
d
sp
110
sp
110
sp
125
sp
125
*BS = pohyblivá polovina
*FS = pevná polovina
Typ
BS*
FS*
BS*
FS*
SPS
Klíč
19/01/2011
Mat.: St 50
Při objednávání uveďte: průměr
příruby, rozměr adaptérové desky,
otvor pro klíč, typ vstřikovacího
stroje.
1-144 - www.dmeeu.com
Bakra
upínací systém
ZV
Prefabrikované komponenty
Středicí zařízení
středicí zařízení
Mat.: 1.1730
MAP = Deska stroje
REF
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
d x d1
110 x 60
110 x 80
110 x 90
110 x 100
110 x 110
110 x 125
110 x 160
110 x 175
125 x 60
125 x 80
125 x 90
125 x 100
125 x 110
125 x 125
125 x 160
125 x 175
WP
Tepelně izolační desky
Tepelná vodivost λ:
T max:
Pevnost v tlaku (20 °C):
0,2 W/mK
200 °C
600 N/mm2
Otvory pro šrouby a vybrání pro táhla budou
obrobeny dle vašeho výkresu.
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x 596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x 596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
19/01/2011
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
www.dmeeu.com - 1-145
1-146 - www.dmeeu.com
19/01/2011
Ø11
6 x Ø 8 / 4 x Ø 11
ZF 110/BS/16
ZF 110/FS/11
8 x M10 x 20
6xØ8
4 x Ø 10
6 x Ø 10
6 x Ø 10
ZF 110/BS/10
ZF 110/FS/10
ZF 125/BS/7
ZF 125/FS/7
Ø86Ø86
Ø88 Ø86
Ø86
ZF 125/FS/5
Ø86
Ø88 Ø86
ZF 125/FS/4
Ø55
Ø55
Ø86Ø86
Ø86
Ø55
Ø86
Ø86Ø86 Ø25
Ø86
Ø25
Ø86
Ø86
ZF 125/FS/3
Ø88
Ø88
86
ZF 125/FS/2
Ø90 Ø90
Ø90Ø90
Ø90
Ø65Ø36
Ø36
86
4 x Ø 12
ZF 125/BS/2
Ø90 Ø90
Ø90
Ø90
84Ø90 Ø90
Ø90
Ø90 Ø90
Ø36
Ø36Ø36
Ø65
Ø65
Ø36
86
86
4 x Ø 12
ZF 110/FS/4
Ø90Ø90
Ø90
Ø125 84Ø90
Ø90
Ø65
106 Ø65
Ø90
Ø36 Ø65
86
Ø86
Ø26Ø36
Ø76Ø76
Ø26
Ø76Ø76 Ø36
Ø55
Ø25
Ø55
Ø25
Ø76 Ø25
Ø86 Ø86
Ø25
4 x Ø 10
ZF 110/BS/4
Ø90
84
Ø90
Ø125 84
Ø36
106
Ø36
86
86
Ø11 Ø36
Ø76
Ø26
Ø55
Ø88
Ø25
Ø76 Ø55
Ø86
Ø86 Ø76
Ø55
86
Ø90Ø90
Ø90
Ø90
Ø76
86
86Ø90
Ø90
Ø36
4 x Ø 10
Ø110
Ø90
Ø90Ø76
Ø90 Ø90
24.6
Ø9086Ø90
84
Ø90
86
Ø90 Ø90
86
Ø65 Ø36
86
4 x Ø 10
Ø19
Ø55
Ø25
Ø25
Ø25
Ø55
Ø52
Ø36Ø36Ø25
Ø76
Ø80
Ø36
Ø25
Ø76
Ø90 Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø76
Ø76
Ø90
Ø80
86
Ø52
Ø52
Ø36
Ø76
Ø86
Ø90
Ø90
Ø36
86
Ø36
Ø76
Ø90
Ø90
86
Ø52
Ø36
Ø76
Ø90
Ø90
Ø76
Ø76
Ø90
Ø76
Ø25
Ø25
Ø19
ZF 125/BS/1
Ø125
106
Ø125
106
Ø11
Ø88 Ø26
Ø76
Ø86Ø76 Ø25
Ø25
Ø88
Ø110
Ø90 Ø90 Ø90
Ø125
Ø9024.6
Ø9084Ø90
Ø90
106
Ø90
Ø76
86
84 Ø90
86
Ø36 Ø65
86
Ø52
60 Ø36
Ø25
Ø11
Ø36
Ø80
Ø26
Ø36
Ø55
Ø76
Ø76 Ø76 Ø25
ZF 125/BS/3
Ø88Ø76Ø11
Ø88Ø88
ZF 125/BS/5
24.6
ZF 125/BS/4
Ø90
Ø125Ø90
Ø90
Ø110
Ø90
106 Ø90
Ø76 24.6
Ø125 8484
84
106 Ø36
4 x Ø 12
ZF 110/FS/8
Ø11
6 x Ø 8 / 4 x Ø 10,5
86
Ø19
Ø90
Ø90
Ø90
Ø76
Ø90
Ø76
Ø76
Ø19
ZF 110/FS/3
Ø110
Ø125
Ø90
Ø125
106
Ø125
106
106
6xØ8
Ø52Ø25
Ø11
Ø36 60 Ø36
Ø36
Ø76 Ø26
Ø76
Ø36
Ø25
Ø76
Ø76 Ø55
Ø76 Ø80
Ø90
Ø110
Ø90 Ø90
Ø90
Ø80
Ø80
Ø90
Ø90
Ø90
Ø76
Ø90
Ø8086
Ø90
Ø76
86
Ø76 Ø76
Ø52Ø52
Ø52
Ø36Ø25
Ø36Ø76
Ø80
Ø19
ZF 110
Pohyblivá polovina (BS)
Pevná polovina (FS)
Ø90
ZF 110/FS/9
Ø36 Ø26
60
Ø25
Ø76 Ø76
Ø36
Ø88
Ø11
Ø36
Ø11Ø80
Ø25
Ø76
Ø76
Ø110
Ø90Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø90
Ø110
Ø110
Ø76
Ø76
Ø90
84 Ø76
86Ø80
Ø76
24.6
Ø52
Ø45Ø52
Ø52 Ø25 Ø19
Ø36
60 Ø36
Ø76
Ø11
Ø80
Ø90
Ø90Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø76
Ø80
Ø90Ø76
Ø76
Ø80
Ø52
ZF 110/FS/6
60
Ø11
Ø76
Ø36
Ø88
Ø26Ø11
Ø76 Ø76
Ø19
ZF...
Ø36Ø11
Ø76
Ø76
4 x Ø 10
ZF 110/BS/8
24.6
Ø52
Ø45
Ø52 Ø25
Ø36
60
Ø11
Ø80Ø36
Ø76
Ø110
Ø90
Ø90
Ø110
Ø90
Ø125
Ø80
Ø80
Ø110
Ø90
Ø76
Ø90
Ø90
Ø90
24.6
106 84
Ø76Ø80
Ø36
Ø76
6xØ8
Ø90
4 x Ø 10
Ø110
Ø110
Ø125Ø90
Ø80 24.6
Ø90
Ø90
106
Ø76
Ø110 Ø76
Ø52Ø11
Ø36 60Ø45
Ø76 Ø36
Ø80
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø110
Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø80
Ø80
Ø76
Ø80
Ø90
Ø76
Ø80Ø76
Ø76
Ø52 Ø52
ZF 110/BS/3
Ø90
Ø110
Ø110
Ø45
Ø11
Ø90
Ø90
Ø90Ø110
Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80Ø90
Ø76
Ø110
Ø76
Ø52
Ø52
Ø45
ZF 110/BS/7
Ø36
Ø76
Ø90
Ø110
Ø90
Ø90
Ø80
Ø80
Ø76
Ø80
Ø90
Ø110
Ø80
Ø52
Ø45
ZF 110/BS/5
Ø36
Ø76
Ø110
Ø90
Ø110Ø90
Ø80
Ø76
Ø45
Bakra
upínací systém
Středicí kroužky
Mat.: 1.2312 ~ 1030 N/mm2
ZF 125
Pohyblivá polovina (BS)
Pevná polovina (FS)
ZF 125/FS/1
4 x Ø 12
6 x M10 x 20
6xØ8
ZF 110/FS/16
Bakra
upínací systém
Informace
Prefabrikované komponenty
Pokyny k montáží
Na formu upevněte středicí kroužky ZF, které k ní patří.
Otevřete vstřikovací stroj, posuňte vstřikovací jednotku a vyhazovací systém dozadu.
Upevněte tepelně izolační desky WP (pokud jsou dostupné) na adaptérové desky AD malými šrouby SHC.
Stlačte zpět přídržné kolíky upevněné k adaptérovým deskám.
Vložte středicí zařízení ZV do středicího otvoru prům. 110 mm nebo 125 mm na adaptérových deskách.
Umístěte tyto podskupiny podle značek FS nebo BS na desky stroje a upevněte je šrouby SHC. Nešroubujte na
doraz, aby bylo možno nastavit polohu.
7. Nastavte vodorovnou polohu adaptérových desek podle výše uvedeného náčrtu a dotáhněte šrouby.
8. Demontujte ZV, dle potřeby vyřízněte v ZV závit.
9. V případě, že potřebujete formu nastavit ve vodorovném směru, musí být přídržné kolíky v adaptérových
deskách zatlačeny dozadu.
10. Při nastavování formy ve vstřikovacím stroji využijte běžný postup. Po zavření formy a stroje musí být forma
vystředěna na pevné a pohyblivé polovině pomocí klíče. Vyjměte klíč z adaptérové desky.
19/01/2011
1.
2.
3. 4.
5.
6.
www.dmeeu.com - 1-147
19/01/2011
1-148 - www.dmeeu.com
Download

Prefabrikované komponenty