> úvod
povlakování
Tento katalog nabízí základní přehled tvrdých a kluzných
vrstev deponovaných PVD technologiemi našeho povlakovacího
centra na nástroje a strojní součástí včetně možností předúprav.
V případě potřeby doplnění či upřesnění informací
se na nás s důvěrou obraťte.
č l e n š v ýc a r s k é s k u p i n y B CI
> pick-up servis
před povlakováním
pick-up
příjem - předúpravy - čištění
> pick-up servis
po povlakování
pick-up
povlakování - kontrola - expedice
> předúpravy
Úprava nástrojů před povlakováním
Před povlakováním se doporučuje nástroje upravit pro zvýšení životnosti. Úprava zabezpečí zvýšení stability
na řezné hraně, sníží drsnost na řezné hraně a tím zmenší tření mezi nástrojem a obrobkem.
Úpravu mikrogeometrie provádíme na:
- OTEC (omílání)
- Graf (mokré pískování)
Pro úpravu lisovacích nástrojů, hlavně ohýbacích a tažných, nabízíme operaci doleštění funkčních ploch. Provádí
se za účelem snížení drsnosti což má za následek zvýšení
životnosti a snížení nalepování materiálu na nástroj. Provádíme ji ručně pomocí zařízení Espert 500.
Řezná hrana před úpravou
Řezná hrana po úpravě
> čištění
Kvalitní proces čištění nástrojů je nezbytným předpokladem
pro dobrou adhezi deponovaných vrstev.
Proces číštění provádíme těmito způsoby:
- čištění na vodní bázi (kombinovaný proces ultrazvukového a elektrochemického čištění)
- bezvodní „water-free“ čištění (vysoce efektivní čištění senzitivních materiálů v bezvodném
prostředí)
Účinnost a kvalita čištění je pravidelně monitorována a vyhodnocována. Samozřejmostí je důraz na používání čistících medií
přátelských k životnímu prostředí a jejich bezproblémovou ekologickou likvidaci.
> odpovlakování
V některých případech je nutné odstranit původní
povlak.
Odpovlakování je náročný proces, který kromě odstranění všech povlaků musí zároveň zabránit možnosti poškození základního materiálu.
Zejména u spékaných karbidů nesmí dojít k vyplavení
kobaltu a tím snížení soudržnosti karbidových zrn.
Kvalita procesu odpovlakování je v LISS kontrolována
RTG - spektrální analýzou. Tím garantujeme jeho vysokou spolehlivost a reproduktivitu.
slinutý karbid
po odpovlakování
> povlakování
PVD povlakování je technologie nanášení velmi tenkých vrstev materiálu ve vakuu. Tyto materiály jsou velmi tvrdé,
otěruvzdorné, snášejí extrémně vysoké teploty, mají nízký koeficient tření. Tloušťka takto naneseného materiálu
na plochu se standardně pohybuje kolem 0,0025 mm.
Povlakování je možné využít u
> Nástrojů pro třískové obrábění
> Nástrojů pro tváření
> Forem pro vstřikování
> Strojních součástí
> Tribologických aplikací
Výhody povlakování v praxi:
> Zvýšení životnosti a produktivity
> Zlepšení kvality obráběné plochy
> Umožňuje obrábět materiály, které bez povlakování obrábět nelze
> stroje platit
NOVINKA
2012
Pl1000
počet: 2
typ zařízení: ARC (katodové obloukové napařování)
max. rozměr nástroje: D600 mm x 700 mm
max. hmotnost: 400 kg
typy vrstev: TiN,TiCN, TICN MP, TiAlN, AlTiN, CrN, CrTiN,
AlCrN, ZrN, AlTiCrN, AlTiCrN3
p311
počet: 3
typ zařízení: ARC, PACVD (katodové obloukové napařování, Plasma assited CVD)
max. rozměr nástroje: D485 mm x 440 mm
max. hmotnost: 150 kg
typy vrstev: TiN,TiCN, TICN MP, TiAlN, AlTiN, CrN, CrTiN, AlCrN, AlTiCrN, DLC,
nACo®, nACRo®,nACo3®, nACRo3®, AlXN3®
> stroje platit
Pl200
počet: 1
typ zařízení: sputtering (magnetronové
naprašování)
max. rozměr nástroje: D380 mm x 500 mm
max. hmotnost: 50 kg
typy vrstev: Movic®
p80
počet: 1
typ zařízení: ARC (katodové obloukové napařování)
max. rozměr nástroje: D300 mm x 400 mm
max. hmotnost: 30 kg
typy vrstev: TiN,TiCN, TICN MP, TiAlN, AlTiN, CrN,
CrTiN, AlCrN, nACo®, nACRo®
μp80
počet: 1
typ zařízení: sputtering (magnetronové
naprašování)
max. rozměr nástroje: D300 mm x 400 mm
max. hmotnost: 30 kg
typy vrstev: Blak Top®
> standardní povlaky
> standardní povlaky
TiN
Univerzální a nejrozšířenější vrstva pro nenáročné
aplikace.
Využití:
Obrábění uhlíkových ocelí.
Formy na plasty, gumu, dekorativní povlakování.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: zlatá
600°C
24 GPa (2400 HV)
0,55
1-4
≈ 220°C/480°C
> standardní povlaky
TiCN
Vrstva s vysokou odolností vůči abrazi při běžných
teplotách s nízkým koeficientem tření.
Využití:
Stříhání, tváření ocelí se střední pevností.
Závitování, obrábění neželezných kovů.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: šedá
400°C
35 GPa (3500 HV)
0,2
1-4
480°C
> standardní povlaky
TiCN MP
Vrstva s vhodnou kombinací tvrdosti a houževnatosti s nízkým koeficientem tření.
Využití:
Tváření, lemování, kalibrování, obrábění ocelí
s nižší pevností a různou povrchovou úpravou.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: bronzověhnědá
400°C
32 GPa (3200 HV)
0,2
1-4
480°C
> standardní povlaky
ZrN
Vrstva s vysokou korozní odolností a s vysokou
odolností vůči adhezi neželezných kovů.
Využití:
Obrábění Al slitin s nižším obsahem Si, tváření
Al slitin. Obrábění plastů a mědi. Zdravotnictví.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: zlatobílá
550°C
20 GPa (2000 HV)
0,4
1-4
480°C
> standardní povlaky
CrN
Vrstva s výbornou otěruvzdorností. Snižuje tvorbu
studených svárů.
Využití:
Obrábění měkkých materiálů, vstřikování lepivých
plastů.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: kovověstříbrná
700°C
18 GPa (1800 HV)
0,3
1-7
≈ 220°C/480°C
> standardní povlaky
CrTiN
Vrstva s vynikající chemickou odolností a velmi dobrou
odolností proti korozi.
Využití:
Formy na vstřikování chemicky agresivních plastů,
obrábění měkkých materiálů, držáky nástrojů,
potravinářství.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: kovověstříbrná
600°C
30 GPa (3000 HV)
0,4
1-7
≈ 220°C/480°C
> standardní povlaky
Universální vrstva pro produktivnější obrábění.
TiAlN
Využití:
Frézování, vrtání, zahlubování středně pevných
materiálů vyššími řeznými rychlostmi.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: fialověčerná
700°C
28 GPa (2800 HV)
0,6
1-4
480°C
> standardní povlaky
AlTiN
Vysoce výkonná vrstva pro obrábění materiálů s vyšší
pevností a tvrdostí. Obrábění při nedostatečném chlazení.
Využití:
Vrtání, frézování, výroba ozubení.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: černá
850°C
33 GPa (3300 HV)
0,7
1-4
480°C
> standardní povlaky
AlTiN G
Vysoce výkonná gradientní vrstva pro výkonné
obrábění materiálů s vyšší pevností a tvrdostí.
Obrábění při nedostatečném chlazení.
Využití:
Vrtaní, formy na vstřikování plastů s vysokým podílem
skla nebo minerálů.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: černá
900°C
38 GPa (3800 HV)
0,7
1-4
480°C
> standardní povlaky
nACo®
Nanokompozitní povlak (nc-AlTiN)/(a-Si3N4)
s vysokou tvrdostí a extrémně vysokou tepelnou
odolností.
Využití:
Frézování ocelí s vysokou pevností, frézování litin,
obrábění kalených ocelí, obrábění za sucha, stříhání ocelí
s vysokou pevností.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: fialověmodrá
1200°C
45 GPa (4500 HV)
0,45
1-4
480°C
> standardní povlaky
nACRo®
Nanokompozitní povlak (nc-AlCrN)/(a-Si3N4)
s vysokou odolností vůči abrazivnímu poškození
a vysokou tepelnou odolností.
Využití:
Obrábění houževnatých a těžko obrobitelných materiálů.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: fialověmodrá
1100°C
40 GPa (4000 HV)
0,35
1-4
480°C
> standardní povlaky
nACo3®
Nanokompozitní trojitá vrstva TiN + AlTiN + nACo®
s výbornou adhezí. Vrchní vrstva s velmi vysokou tvrdostí
a teplotní odolností.
Využití:
Obrábění tvrdých, kalených a abrazivních materiálů,
obrábění za sucha, vysocerychlostní obrábění, vhodná
pro stříhaní.
NOVINKA
2011
NEW
Technické parametry:
barva: max. teplota použití: nanotvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku: teplota depozice: šedá, fialověmodrá
1200 °C/900 °C
45 GPa (4500 HV)/34 GPa (3400 HV)
0,45
1-4 μm
480 °C
> standardní povlaky
Duplex TiCN
Speciální povlak - kombinace plazmové nitridace
a povlaku TiCN.
Využití:
Vysoce namáhané tvářecí nástroje, vysoce namáhané
střižné nástroje. Zvýšení životnosti a snížení zadírání
nástrojů i při náročných aplikacích.
Technické parametry:
barva: max. teplota použití: nanotvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku: teplota depozice: šedá
400 °C
37 GPa (3700 HV)
0,2
1-4 μm
480 °C
> standardní povlaky
AlTiCrN
Vrstva pro použití v náročných aplikacích.
Výhodou je vyšší teplotní odolnost.
Výkonné obrábění za sucha, obrábění houževnatých
materiálů, obrábění nerezu a titanu.
Využití:
Vrtání, soustružení, frézování ocelí, litin.
Technické parametry:
barva: max. teplota použití: nanotvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku: teplota depozice: šedomodrá
900 °C
34 GPa (3400 HV)
0,55
2-4 μm
480 °C
> standardní povlaky
AlXN 3 (AlCrN )
3
Houževnatý povlak s vysokou odolností vůči abrazi
při vysokých teplotách.
Využití:
Výroba ozubení, stříhání pevných materiálů.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: černošedá
900°C
32 GPa (3200 HV)
0,4
1-4
480°C
Kluzné povlaky je možno nanášet samostatně, přímo na podklad
nebo na libovolnou tvrdou vrstvu PLATIT.
> kluzné povlaky
> kluzné povlaky
MOVIC®
Samomazný povlak na bázi MoS2 s nejnižším koeficientem tření na trhu. Dá se kombinovat i s tvrdými
vrstvami.
Využití:
Suché mazání, závitování, tváření za studena.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: černá
400°C
0,1
0,5-2
150°C
> kluzné povlaky
DLC
Kluzná vrstva na bázi uhlíku ke snížení tření.
Využití:
Pohyblivé části forem a strojů, lze použít samostatně
nebo v kombinaci s tvrdou vrstvou.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: koeficient tření: tloušťka povlaku µm: teplota depozice: černá
400°C
25 GPa (2500 HV)
0,15
1-4
250 °C
> kluzné povlaky
Blaktop®
Specálně vyvinutá uhlíková vrstva na zvýšení
otěruvzdornosti hodinkových pouzder. Díky nízké teplotě depozice se dají povlakovat všechny typy materiálů.
Využití:
Povlakování pohyblivých částí strojů z cementačních
ocelí, formy pro lisování velmi lepivých plastů.
Technické parametry:
barva: max.teplota použití: tvrdost: Koeficient tření: Tloušťka povlaku µm: Teplota depozice: černá
400°C
10 GPa (1000 HV)
0,15
0,5-4
100°C
> doporučení použití vrstev
> doporučení použití vrstev
Primární povlak
Alternativní
povlak
Oceli
< 800 MPa
Oceli
> 800 MPa
Litina
Hliník
(> 12% Si)
Hliník
(< 12% Si)
Super-slitiny
Měď
Bronz, Mosaz
Plasty
Třískové obrábění
Vrtání
TiAIN
AITiN
nACo
AITiN
nACo
AITiN
ZrN
TiCN
Soustružení
AITiN
nACo
nACo
nACo
AITiN
ZrN
TiCN
Frézování
TiAIN
nACo
nACo
AITiN
nACo
AITiN
ZrN
TiCN-MP
ZrN
ZrN
ZrN
nACRo
Gradvic
nACRo
Gradvic
nACRo
Gradvic
řezání závitů
TiN + Movic
TiCN-MP
AlTiN + Movic
AlTiN + Movic
Tváření
Řezání
TiN
TiAIN
nACo
AITiN
TiCN-MP
TiAIN
TiCN-MP
Gradvic
ZrN
+ Movic
nACRo
Gradvic
CrN
ZrN
nACRo
TiAIN
Vystružování, protahování
TiN
TiCN-MP
TiAIN
AITiN
AITiN
nACRo
ZrN
TiCN-MP
ZrN
TiCN-MP
nACo
Gradvic
Injekční vstřikování
nACo
AlTiN
nACo
Ražení, stříhání Tváření, ohýbání
TiCN
TiCN-MP
nACo
TiCN
nACo
TiCN + Movic
3
AlXN
Duplex TiCN
nACRo
TiCN-MP
ZrN
nACo
Gradvic
ZrN + Movic
Gradvic
ZrN + Movic
Gradvic
nACo
Gradvic
CrN
CrN
CrN
CrN
CrN
CrN
CrN
CrN
CrN
TiCN
TiCN-MP
TiCN-MP
ZrN
TiCN
TiCN-MP
TiCN-MP
ZrN
TiCN
TiCN-MP
TiCN-MP
ZrN
TiCN
TiCN-MP
TiCN-MP
ZrN
TiCN
TiCN-MP
TiCN-MP
ZrN
TiCN
TiCN-MP
TiN
nACo
TiN
CrN
TiCN
TiCN-MP
TiN
TiCN-MP
TiCN
TiCN-MP
TiN
TiCN-MP
> vlastnosti vrstev
> vlastnosti vrstev
Barva
TiN
zlatá
TiAIN Multivrstva fialověčerná
Nanotvrdost
[GPa]
Tloušťka
[µm]
Koef. tření Max. teplota
(proti oceli) použití [°C]
24
1-7
0,55
600
28
1-4
0,6
700
Barva
Nanotvrdost
[GPa]
Tloušťka
[µm]
Koef. tření Max. teplota
(proti oceli) použití [°C]
AlTiCrN
šedomodrá
34
1-4
0,55
900
CrTiN
kovověstříbrná
30
1-7
0,4
600
AITiN
černá
33
1-4
0,7
850
nACo®
fialověčerná
45
1-4
0,45
1200
AITiN G
černá
34
1-4
0,7
900
nACRo®
šedomodrá
40
1-4
0,35
1100
TiCN-MP
bronzověhnědá
32
1-4
0,2
400
nACo3®
fialověčerná
45/34
1-4
0,45
1200/900
TiCN
šedá
35
1-4
0,2
400
AlXN3®
černošedá
32
2-4
0,4
900
MOVIC® (MoS2)
černá
20
0,5-5
0,1
400
GRADVIc®
(TiAlN+CBC)
černá
28
1,5-5
0,15
400
STARVIc®
DLC
černá
25
0,5-4
0,15
400
(TiCN-MP+MOVIC)
černá
32
1,5-5,5
0,15
400
Blaktop®
černá
10
0,5-3
0,15
400
ZrN
bílozlatá
20
1-4
0,4
550
CrN
kovověstříbrná
18
1-7
0,3
700
Duplex TiCN
šedá
37
1-4
0,2
400
> kontrola kvality
Každý proces depozice je u nás pečlivě sledovaný s důrazem na konečnou kvalitu. V každém povlakovacím cyklu
je umístněný minimálně 1 testovací váleček na kterém se vyhodnocují ihned po skončení procesu základní fyzikální
vlastnosti PVD vrstvy: adheze a tloušťka vrstvy. Výsledky
jsou archivovány v naši databázi. Na základě požadavku
je možné kdykoliv vystavit podrobný protokol o vlastnostech vrstvy.
Testovací váleček je u nás po vyhodnocení archivován 3 roky a je možné
na něm doplnit další měření: instrumentovanou mikrotvrdost, drsnost, chemické složení.
> kontrola mikrogeometrie nástrojů
K zásadním parametrů
ovlivňujících trvanlivost
nástrojů je stav řezné
hrany. V rámci našich
procesů předúprav nástrojů před depozicí
je samozřejmostí následní kontrola provedené
mikrogeometrie na nástroji. Testovací metoda je nedestruktivní,
bezkontaktní s vysokou reproduktivitou meření. Výsledky jsou archivovány v databázi měření.
LISS a.s.
Dopravni 2603
CZ-756 61 Roznov p. R.
Czech rep.
Measuring protocol
Cutting tool measurement
Nazev nastroje
Cislo nastroje
Zakaznik
Operator
te
te
te
te
Machine name:
Meas. program:
MikroCAD
Radius_test.mpr
Inspection date:22.02.2012
Radius:
Value type
-- Radius measurement-Radius
-- Chipping measurement-Chipping
Inspection time:09:18:23
17.9 um
Unit
Mean
Min
Max
Std dev
um
17.9
16.3
19.2
8.02
um
1.2
0.0
3.3
GFMesstechnik GmbH, Warthestrasse 21, D-14513 Teltow/Berlin
Page: 1 / 1
K dalším vybavením kontrolního pracoviska patři röntgenový spektrometer na nedestruktivní kontrolu tloušťky vrstev, chemického složení a stupeň vyplavení kobaltu se spékaných karbidů.
Download

Katalog povlaků Platit