Nezávislý měsíčník pro Prahu 4
Causa
LEDEN
Vychází 26. 1. 2015 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase4.cz
Přibylo placených
politických funkcí
Školství
Co čeká
děti a rodiče
Volný čas
Památné stromy
v Praze 4
Rozhovor:
František
Kreuzmann
Kultura
Premiéra v Divadle
Na Jezerce
Herec musí být
sám sebou
editorial
Vážení čtenáři,
je tady nový rok 2015. Podle
východních kalendářů jde
o rok Dřevěné Kozy, který by
měl být po loňském roku Koně
klidnější a mírumilovnější.
Třeba i v tom, že by se letos neměly konat žádné volby, ani
komunální, ani ty do Poslanecké sněmovny. Všichni jsou
přece zvoleni. I když… Stačí se
podívat několik let zpět a je
jasné, že řádné termíny voleb
nejsou stoprocentní. Voliči by
tak měli letos mít dostatek
času na to, aby své zvolené zástupce kontrolovali, třeba
v tom, jak nakládají s veřejnými prostředky. Co jiného si
ale v následujících měsících přát? Možná to, aby se počasí
rozhodlo, jestli bude zimní nebo předčasně jarní. První variantu by určitě přivítali lyžaři a běžkaři nebo děti, kterým
doma smutně postávají opřené saně či boby a letos zatím
neměly moc příležitostí si sníh užít. Druhá, jarní varianta,
je ale možná přece jen o něco lákavější. Schovat rukavice
a šály a z ledna se přehoupnout rovnou do teplého dubna
přece vůbec nezní špatně. Jenže počasí si dělá, co chce,
jeden den prší, druhý trochu sněží, třetí svítí slunce. Pokud
nevíte, co podniknout, vyrazte třeba na procházku kolem
památných stromů, v Praze 4 jich jsou desítky. Nebo využijte novinku knihovny a vyberte si nějaké atraktivní
čtení. A dejte nám vědět, co vás v Praze 4 trápí a zajímá.
Vaše Zuzana
Z obsahu:
str. 7
Causa: Více placených
funkcí na radnici
str. 10
Rozhovor s Františkem
Kreuzmannem
str. 13
Doprava: Změny v jízdních
řádech
str. 14
Školství: Co nabízí školy
v Praze 4
str. 16
Volný čas: Poznejte památné
stromy
str. 24
Luštění
Vaše 4
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 4
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 21850
Ročník II, vychází měsíčně
Náklad 74 000 ks
Datum vydání lednového čísla 26. 1. 2015
Distribuci ZDARMA do schránek provádí
Česká pošta, s. p.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase4.cz
Adresa redakce:
Dejvická 9, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase4.cz
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
[email protected]
Marketing:
Ondřej Matěj Hrubeš
[email protected]
Příjem inzerce:
Věra Lazáková
[email protected]
tel: 775 677 099
Pavel Horský
[email protected]
775 940 614
str. 27
Kultura: Premiéra v divadle
Grafika:
Bohumil Havránek
[email protected]
str. 28
Sport: Cvičení po Vánocích
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 4 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněnych inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření
pouze se souhlasem vydavatele.
V příštím čísle:
Přehled škol a školek
v Praze 4, auta, reality,
kde si zacvičit
Uzávěrka podkladů
a inzerce 5. 2. 2015
Časopis vychází 16. 2. 2015
INZERCE V4-0115
www.vase4.cz
3
aktuality
Prosincová ledovka
vyšla Prahu 4 na statisíce korun
voudenní ledovka, která začátkem
prosince potrápila Pražany tím, že
mimo jiné úplně ochromila tramvajovou dopravu, vyjde hlavní město na
zhruba 11 milionů korun. Radnice čtvrté
městské části vyčíslila škody asi na 650
tisíc korun. Z oblastí, které spadají pod
správu Prahy 4, bylo nejvíce zasaženo sídliště Krč a území Michle. „V uvedené
částce, z níž dvě třetiny budeme požadovat
v rámci pojistného plnění, je zahrnut mi-
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, HELENA VACKOVÁ, FOTO ARCHIV, NÁRODNÍ DIVADLO
D
mořádný posyp komunikací, hodnota částečně i zcela zničených stromů, jejich likvidace a odstraňování dalších odlomených
větví,“ uvedl radní pro životní prostředí
Petr Kučera (TOP 09) s tím, že radnice
Prahy 4 musela v souvislosti s nezvykle silnou námrazou řešit pětapadesát případů
spadaných a polámaných větví a osmnáct
výjezdů k úplně zničeným stromům jak
v parcích a veřejné zeleni, tak i v areálech
základních a mateřských škol.
Hry a rébusy pro nejmenší
ádanky a rébusy, ale i novinky ze
smart her a společenských her
jsou připraveny pro děti, které
přijdou na akci Hrátky se Šikulou. Akce
se bude konat v sobotu 14. února od
14.00 do 16.00 hodin v Oddělení pro děti
a mládež Ústřední knihovny v Praze. Zá-
H
bavu si pro děti připravila autorka Jitka
Fořtíková a její pomocník Šikula. Ústřední knihovna v Praze akci pro děti pořádá společně s nakladatelstvím Portál.
Vstupné je zdarma a vhodné je zábavné
odpoledne pro děti od pěti do dvanácti
let.
Na Vítání občánků
se už musí rodiče sami přihlásit
ítání občánků a gratulace jubilantům má nová pravidla. Zatímco
v předchozích letech dostali novopečení rodiče od městské části na akci pozvánku, od tohoto roku se budou muset
k této tradici sami přihlásit. Novela zákona
o evidenci obyvatel totiž umožňuje získávat data pouze v rozsahu nezbytně nutném
a za podmínek stanovených zákonem.
Akce, jako je Vítání občánků či gratulace
lidem, kteří završili významné životní jubileum, však důvodem pro přístup k osobním
údajům nejsou. Proto už úředníci pozvánky sami rozesílat nemohou. Podle referentky odboru starosty MČ Praha 4 Veroniky Sekyrové se Vítání občánků na radnici
Prahy 4 každý rok účastnilo zhruba 430
novorozeňat. „Blahopřání jsem posílala
ročně asi 6600, osobně jsem gratulovala
cca 20 jubilantům,“ uvedla pro magazín
Vaše 4 Veronika Sekyrová. Vedení městské
části Praha 4 by rádo v této dlouholeté tradici pokračovalo. Teď však podnět musí
vzejít od samotných rodičů či gratulantů
V
4
www.vase4.cz
Vánoční strom
dostala zvířata
ánoční strom, který zdobil Staroměstské náměstí, putoval do
pražské zoologické zahrady. Vánoční trhy na náměstí skončily 6. ledna, poté byl strom odvezen zvířatům.
„Vánoční trhy opět navštívily statisíce
návštěvníků od nás i ze zahraničí, od
kterých jsme zaznamenali především
pozitivní ohlasy. Jsme rádi, že na trzích
stále častěji zněla právě čeština, což dokazuje, že Češi na svoje největší trhy
nezanevřeli, ale naopak se na ně vracejí
a užívají si atmosféru v hlavním
městě,“ řekl Milan Heidler, výkonný ředitel společnosti Taiko, která trhy pořádá. K zvířatům doputovaly větve,
kmen potom putoval do podolského
volnočasového areálu Žluté lázně.
V
Sběrný dvůr
je mimo provoz
očasně mimo provoz je od 1.
ledna sběrný dvůr hlavního
města Prahy v ulici Zakrytá
v Praze 4. O znovuotevření bude radnice informovat.
D
Granty
budou víceleté
ávrh na vyhlášení grantového řízení schválili radní Prahy 4.
Nově byly vyhlašovány i víceleté
granty na období 2015 až 2018. Granty
jsou určeny pro fyzické osoby a nestátní
neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části
nebo svou činností podporují rozvíjení
volnočasových aktivit. Podpořeny budou v letošním roce například sportovní, volnočasové, kulturní či zdravotní
a sociální projekty. Městská část přispěje také na opravy drobných řemeslných prvků, které jsou součástí historických objektů nebo třeba na úpravu
pietních míst spojených zejména s významným výročím konce 2. světové
války. Rozhodovat o přidělení grantů
bude zastupitelstvo Prahy 5 na dubnovém zasedání. Informace o grantech
najdou zájemci na webu www.praha4.cz/Granty-2015.
N
nebo jejich příbuzných. Co proto musí udělat? Vyplnit příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské
části, případně v informačních centrech
Prahy 4. Tiskopis pak mohou buď osobně
doručit na Úřad městské části Praha 4,
nebo poslat poštou. Rodiče, kteří si půjdou
vyzvednout na úřad rodný list dítěte narozeného na Praze 4, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků městské části Praha 4. „Od Nového roku se takto přihlásilo
30 rodičů,“ sdělila Veronika Sekyrová.
aktuality
Děti
pomohly dětem
iž počtvrté se v Praze 4 uskutečnila v adventním čase charitativní
akce s názvem Děti dětem. Děti
z mateřských škol a žáci ze základních
škol vyráběli vánoční dárky, které potom byly nabízeny k prodeji na školních vánočních trzích. Za vybrané prostředky byly nakoupeny hygienické
potřeby a hračky pro děti z Dětského
centra při Thomayerově nemocnici.
J
Nadační fond
nabízí příspěvek
ýzvu k podání žádostí o příspěvek vyhlašuje Nadační fond Cesta ke vzdělání. Na realizaci svých
projektů mohou získat příspěvek školy,
ale i jejich žáci, studenti či učitelé. Termín uzávěrky podání žádostí je 31.
března, podrobnosti jsou na webu cestakevzdelani.praha.eu.
V
Energetická náročnost
školy se sníží
nížení energetické náročnosti a tím
pádem i provozních nákladů se letos
dočká Základní škola Plamínkové.
Objekt by měl být zateplen. Součástí pro-
S
jektu je zateplení obvodových stěn, střech
a podhledů a dotace představuje zhruba 70
procent z celkových více než devítimilionových nákladů.
Bezpečně
do školy 2015
bčanské sdružení Pražské matky,
které se zabývá zlepšením stavu životního prostředí či třeba zajištěním
bezpečnosti dopravního provozu, vyhlásilo
program Bezpečné cesty do školy pro rok
2015. V minulých letech byl úspěšně realizován na více než třech desítkách pražských škol, u většiny z nich se podařilo
zlepšit dopravní prostředí i komunikaci
s úřady a samosprávou. Cílem programu
Bezpečné cesty do školy je zvýšit dopravní
bezpečnost v okolí škol, ale i zvýšení pově-
O
domí žáků a rodičů o chování v dopravě
a jeho souvislostech a zejména potom zapojení žáků, rodičů i zaměstnanců školy do
vytipování nebezpečných lokalit v okolí
škol. Žádosti budou přijímány do 6. února,
vybrané projekty potom budou zveřejněny
do 11. února. Do projektu jsou aktivně zapojeni i přímo školáci. Do mapek okolí školy
mohou vyznačit místa, na nichž se necítí
bezpečně. Přihlášku do programu a veškeré podrobnosti lze najít na webu
www.prazskematky.cz.
INZERCE V4-0109
Jak dlouho ještě chcete čekat na své peníze?
☛ Nezaplacená faktura za služby?
☛ Nezaplacená faktura za zboží?
☛ Nezaplacená půjčka?
☛ Nezaplacený nájem?
☛ Nezaplacené výživné?
☛ Nezaplacená mzda?
☛ Neproplacená směnka?
www.finhall.cz
ČAS BĚŽÍ – POMŮŽEME VÁM
www.vase4.cz
5
aktuality
Jarní prázdniny Zápisy do kurzů
budou koncem února
a týdenní jarní prázdniny se mohou těšit žáci
a studenti škol v Praze 4. V letošním roce připadají
na termín 23. února až 1.
března. Děti, které nepojedou
s rodiči na hory, si mohou vybrat z nabídky příměstských
táborů. Program mají zajištěn
přes den, večer se však vracejí
domů. Například Dům dětí
a mládeže Hobby centrum
v Praze 4 nabízí akci Jarní
prázdniny s Amforou. Program
N
na Novodvorské
je určen pro děti od sedmi do
patnácti let, příměstský tábor
se bude konat od 23. do 26.
února. Sraz je v klubu Amfora,
přihlásit se je třeba v informační kanceláři Hobby centra
4. Každé dítě musí mít přezutí,
vhodné oblečení a láhev na pití.
Budou se hrát nejrůznější hry,
v plánu jsou ale i soutěže, tvoření či sportování. Součástí
programu je dopolední a odpolední svačina, oběd a pitný
režim.
Chcete inzerovat ve Vaše 4?
Volejte Věru
775 677 099
Více na www.vase4.cz
ápisy do volnočasových
kurzů pořádá Kulturní
centrum Novodvorská.
V nabídce je celá řada aktivit,
například sportovní, hudební či
výtvarné kurzy. Přihlášky bu-
Z
dou přijímány od 4. do 30.
ledna na pokladně KC Novodvorská, platby jsou možné
pouze v hotovosti. Hlásit se do
kurzů je možné i v jejich průběhu.
Divadlo
pro mladé
a mladší
abídku představení Národního divadla pro nejmladší diváky najdou zájemci přehledně seřazenou na
webu divadla. Výhodou je, že
u každého představení je uveden doporučený minimální věk
dětí. Nabídka se týká opery, či-
N
nohry, baletu i Nové scény Národního divadla. Využít navíc
lze i zvýhodněné ceny vstupného, divadlo nabízí 20procentní
slevu pro děti do 15 let na dopolední a odpolední představení.
INZERCE V4-0103
10 !
!!
!
a "
!
"! causa
Přibylo placených
politických funkcí
ozdíl mezi uvolněným
a neuvolněným politikem spočívá v tom, že
neuvolněný funkci vykonává
zároveň se svým občanským
povoláním, zatímco uvolněný
se věnuje pouze funkci radního.
A mezi odměnou pro neuvolněného a uvolněného jsou velké finanční rozdíly.
A tak zatímco v minulém volebním období činily náklady na
uvolněné funkce zhruba 660 tisíc korun měsíčně, nyní to bude
asi 830 tisíc korun. K tomu je
však třeba připočítat ještě další
náklady. Třeba na fungování
kanceláří, vybavení či plat asistentek.
Radu kvůli navýšeným mzdovým nákladům minulý týden dokonce interpeloval exstarosta
Pavel Caldr (Pro Prahu). Ptal se,
zda jsou mzdové náklady účelně
vynakládány a proč vznikla tři
nová místa asistentek. Jedna
z nich navíc má být dokonce za-
R
řazena ve vyšší platové třídě,
a to v desáté, do níž jinak spadají
vedoucí oddělení či odborů.
Podle opozice má současná
rada čtvrté městské části navíc
jednoho zástupce starosty a navýšen byl počet uvolněných členů zastupitelstva. To by se prý
dalo pochopit v případě, že by
se třeba jeden z uvolněných
členů věnoval územnímu plánu. Podle některých opozičních
zastupitelů jsou však některé
kompetence obsazeny zdvojeně.
Novopečený starosta Prahy 4
Petr Štěpánek (Trojkoalice)
však svůj tým brání, podle něho
je počet placených funkcí v podstatě stále stejný, protože jiné
posty placené z peněz „čtyřky“
naopak ubyly. „V minulém volebním období totiž byli někteří
placení zastupitelé ve funkcích
ředitelů organizací a v zaměstnaneckém poměru na úřadu,“
tvrdí Petr Štěpánek.
Petr Štěpánek, (Trojkoalice)
starosta
Počet placených politických míst je stejný. V minulém volebním období totiž byli někteří placení zastupitelé odměňováni
jiným způsobem – byli ve funkcích ředitelů organizací (ZZ MČ
Praha 4 a ÚSS) a v zaměstnaneckém poměru na úřadu. Systém, který jsme nastavili, je podle mého názoru průhlednější
a čestnější k voličům.
Předseda klubu zastupitelů
ODS Zdeněk Kovařík upozorňuje, že na plný úvazek radnice
živí každé dva z pěti zastupitelů koalice, čili úctyhodných
40 procent. „Chápu těžkosti sestavování koalice tří uskupení,
z nichž jedno je samo trojkoalicí. Přesto musím říci, že pro
řízení radnice skutečně stačí
devítičlenná rada s uvolněným
starostou a dalšími čtyřmi uvolněnými členy rady, jak už se
opakovaně Praze 4 osvědčilo,“
poznamenal Kovařík.
Starosta Petr Štěpánek navíc
tvrdí, že nové vedení Prahy 4
šetří a žádné vyšší náklady se
tak vlastně neprojeví. Spoří se
podle něho třeba na automobi-
lech. „Starosta nepoužívá služební automobil a nemá služebního řidiče, což znamená úsporu v nákladech. Zároveň byl
loni na konci roku snížen počet
služebních automobilů z dvanácti na šest, což přináší další
ušetřené prostředky do rozpočtu městské části,“ řekl starosta čtvrté městské části Petr
Štěpánek.
I v tom však opozice vidí zádrhel. Podle ní byla totiž prodána především vozidla, které
zajišťovala chod úřadu. Využívali je úředníci pro práci se seniory, správci oblasti nebo zaměstnanci stavebního úřadu
a takové šetření je prý pouhý
populistický ,zelený‘ krok.
Zdeněk Kovařík, (ODS)
zastupitel
Na plný úvazek radnice živí každé dva z pěti zastupitelů koalice. Chápu těžkosti sestavování koalice tří uskupení, z nichž
jedno je samo trojkoalicí. Přesto musím říci, že pro řízení radnice skutečně stačí devítičlenná rada s uvolněným starostou
a dalšími čtyřmi uvolněnými členy rady, jak už se opakovaně
Praze 4 osvědčilo.
www.vase4.cz
7
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
Více profesionálních politiků má
s příchodem nového vedení radnice čtvrtá
městská část. Přibylo totiž takzvaných
uvolněných funkcí a náklady na jejich mzdy
a kanceláře se vyšplhají za následující
volební období na miliony korun. Zatímco
radniční tým své nákladné rozhodnutí hájí,
opozice mluví o rozmařilosti.
veřejný prostor
Nové vedení Prahy 4
má více placených politických funkcí
ožnost však využili jen někteří. Například klub TOP 09
příspěvek sice přislíbil, ve stanoveném termínu ho však
nikdo ze zástupců nedodal. Z klubu zastupitelů Hnutí
ANO 2011 na nabídku pro změnu nikdo nezareagoval a předseda
klubu ČSSD a radní Petr Horálek potom čtenářům vzkázal pouze
jedinou větu.
M
Zdeněk Pokorný,
člen Klubu zastupitelů MČ Praha 4
zvolených za politické hnutí ANO 2011
Čas ukáže, jestli se jedná o správnou investici
Počet zastupitelů na placených pozicích uvolněných členů rady
a předsedů výborů mě zprvu překvapil a vedl k hlubšímu zamyšlení. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to plýtvání penězi bez
jakéhokoli přínosu samosprávě, respektive městské části jako takové. Když jsem si následně uvědomil, jaké penzum práce musí
tito lidé denně odvádět, tak se můj pohled docela změnil. Člověk,
který si odpracuje osm hodin u svého zaměstnavatele a měl by se
jít primárně věnovat své rodině či odpočívat, má na programu
zcela jiné aktivity. Čeká ho dalších několik hodin práce na úřadu.
Jsem přesvědčený, že tím trpí jeho výkon jak na úřadu, tak v zaměstnání. Jestliže má odvádět profesionální práci musí k tomu
mít podmínky. Takže bude-li se plně věnovat své práci v radě nebo
ve výboru, musí ji mít zaplacenou. Čas teprve ukáže, jestli se ze
strany Prahy 4 jedná o správnou investici a uvolnění zastupitelé
ji svou kvalitní prací vrátí.
Petr Štěpánek
Trojkoalice
starosta městské části Praha 4
Neutrácíme, šetříme
Pokud si někdo přečte pouze téma Politické diskuse časopisu
Vaše 4 „Nové vedení Prahy 4 má více placených funkcí uvolně-
ných radních a předsedů výborů“, může si říct, že jsme se od samého začátku pustili do zbytečného utrácení. K tomu určitě nedošlo!
Říká se, že dobré účty dělají dobré přátele. Pojďme si tedy říct,
jak to skutečně je. Nové vedení Prahy 4 od počátku vyhlásilo, že
chce šetřit tam, kde se ušetřit dá a kde jsou vysoké výdaje neopodstatněné. Už v prosinci 2014 na druhém zasedání Rady
městské části Praha 4 jsme snížili počet služebních automobilů
z dvanácti na šest, a já jsem se vzdal služebního vozu i služebního řidiče. Každý soudný člověk jistě pochopí, že tyto úspory
nejsou malé. Naopak do rozpočtu městské části přinesou prostředky, které můžeme využít lépe a ku prospěchu našich obyvatel.
Počet placených politických míst je stejný. V minulém volebním
období totiž byli někteří placení zastupitelé odměňováni jiným
způsobem – byli ve funkcích ředitelů organizací (ZZ MČ Praha 4
a ÚSS) a v zaměstnaneckém poměru na úřadu. Systém, který
jsme nastavili, je podle mého názoru průhlednější a čestnější k voličům.
Ing. Petr Horálek
uvolněný člen rady,
předseda Klubu ČSSD
Rozhoduje zastupitelstvo
O počtu funkcí uvolněných zastupitelů, resp. radních a předsedů výborů rozhoduje zastupitelstvo.
Zdeněk Kovařík
člen zastupitelstva
předseda klubu ODS
Rostoucí náklady na personální vedení radnice Prahy 4
Vážené dámy, vážení pánové, vrátil jsem se do zastupitelstva po
čtyřech letech, kde jsem působil předtím nepřetržitě čtyři období,
mohu proto srovnávat.
Volby přinesly dosud nejvyšší počet stran v zastupitelstvu a povolební ustavení vládnoucí koalice také dosud výrazně nejvyšší
počet uvolněných zastupitelů.
Na plný úvazek radnice živí každé dva z pěti zastupitelů koalice,
čili úctyhodných 40 procent.
Chápu těžkosti sestavování koalice tří uskupení, z nichž jedno
je samo trojkoalicí. Přesto musím říci, že pro řízení radnice skutečně stačí devítičlenná rada s uvolněným starostou a dalšími
Inzerujte
u nás
8
www.vase4.cz
INZERCE V4-0130
Všechny zastupitelské kluby Prahy 4
dostaly od časopisu Vaše 4 nabídku vyjádřit
se k aktuálnímu tématu a sdělit tak voličům
prostřednictvím našich stránek svá
stanoviska.
veřejný prostor
práci se seniory, správci oblasti nebo stavebního úřadu, stejně jako
reagování na podněty občanů. Využívala se konkrétně třeba i na
obsluhování našich nemohoucích seniorů, byly jim takto například rozváženy občanské průkazy. Správci oblasti mají kvůli tomu
těžší kontrolu problematických oblastí, jde například o řešení podnětů občanů.
Bohužel se jednalo o populisticky „zelený“ krok, učiněný bez jakékoli analýzy potřebnosti. Na druhou stranu však vedení Prahy
4 navýšilo počet uvolněných členů zastupitelstva. To by se dalo
pochopit, pokud by se třeba jeden z uvolněných členů věnoval
územnímu plánu, který bude jednou z nejdůležitějších věcí v příštích letech, protože se musí projednat a schválit do roku 2019.
Mohl by projednávat podněty občanů, připravovat dílčí rozvojové
oblasti. Místo toho jsou však jiné kompetence, které dříve zcela
bez problémů zvládal jeden radní či zastupitel, obsazeny zdvojeně, přičemž není vůbec jasné, jaký je k tomu důvod a co budou
tito lidé dělat. Za bývalého vedení jsme práci zvládli i v menším
počtu. Neříkám, že jsme nedělali chyby, ale u bývalé rady byly
dveře vždy otevřené.
čtyřmi uvolněnými členy rady, jak už se opakovaně Praze 4 osvědčilo.
Doufám, že navýšení počtu uvolněných členů nepřinese nárůst
počtu zaměstnanců přímo pečujících o uvolněné – asistentek a poradců. Věřím, že nenarostou náklady na provoz rady a výborů.
Nepovažuji osobně stávající vysoký počet uvolněných zastupitelů za správný, ale také ho nepovažuji za kauzu. Bude prostě těžší
sestavit vyrovnaný rozpočet, který považuji já osobně a také
i všichni členové ODS za zásadní. Nechceme žádné dluhy!
Pavel Caldr
Pro Prahu,
člen zastupitelstva MČ Praha 4
Kompetence jsou obsazeny zdvojeně
Současná rada čtvrté městské části má navíc jednoho zástupce
starosty. Je smutné, že současná rada první, co udělala, bylo, že
prodala starší auta, která sloužila pro fungování úřadu, tedy pro
KULEČNÍKOVÝ KLUB
BALABUŠKA
Najdete nás
S TÍMTO KUPÓNEM HRAJETE
S 20% SLEVOU
INZERCE V4-0101
INZERCE V4-0127
www.vase4.cz
INZERCE V6-0129
i na internetu
Michelská 19/16, Praha 4
(vedle restaurace u Jaurisů)
Rezervace po 14h, tel.: +420 241 482 331
Pro firemní akce: [email protected]
Platnost akce do 30. 6. 2015
Více o dalších akcích na www.balabuska.cz
nově také na facebooku
V roce 2015 pro Vás připravujeme sérii
odborných PROFI SEMINÁŘŮ se zajímavými hosty
Těšit se můžete na následující témata:
On-line diagnostika (19. 2. 2015)
Moderní metody v náboru (19. 3. 2015)
Budování značky (personální marketing) (17. 4. 2015)
Proč nám chybí lídři (28. 5. 2015)
Diverzita (11. 6. 2015)
Jak vybírat software pro HR (18. 6. 2015)
INZERCE V4-0129
Přihlášky na semináře: www.profihr.cz
1 / 2015
www.vase4.cz
9
osobnost Prahy 4
Není mnoho těch, kteří o sobě mohou
prohlásit, že mají divadlo „v krvi“,
respektive v genech. František Kreuzmann
mezi takové nepochybně patří, a to nejen
co do nadání, ale i co do původu. Rodinu,
ze které pochází, můžeme totiž spíše než
divadelní rodinou nazvat divadelní
dynastií.
Divadlo
PŘIPRAVIL VÁCLAV ČÍŽKOVSKÝ, FOTO FILIP VEDRAL
je o setkávání…
● Františku, tak jak je to?
Je to tak, že já jsem vlastně
čtvrtá divadelní generace. Už
pradědeček Adolf (Adolf Kreuzmann 1855–1939, pozn. red.),
byl herec u Vendelína Budila
a dokonce údajně i jeho žák.
Děda František (František
Kreuzmann 1895–1960, během třicátých let jeden z neobsazovanějších českých herců,
který hrál ve více než 100 filmech – pozn. red.) hrál v Plzni,
Brně, v Divadle na Vinohradech
a od roku 1940 až do své smrti
v pražském Národním divadle,
jeho sestra, moje prateta Anička, byla loutkářka, u Skupy
jako první mluvila Máničku,
a svého času asi i nejstarší evropská herečka. Zemřela v 95
letech v červenci 1994 a ještě
v červnu nám namlouvala playback. Jinak dědova žena Valerie
byla tanečnice a další moje teta
také, jako členka Souboru Oldřicha Nového. No, a hlavně nesmím zapomenout na maminku (Alena Kreuzmannová
1929–1993, pozn. redakce), ta
vystudovala konzervatoř, a pak
se v Praze ve slavném D 34 u E.
F. Buriana proslavila hlavně
ztvárněním Věry Lukášové ve
stejnojmenné inscenaci, za které získala i hereckou cenu a pak
vlastně až do svého důchodu
patřila k předním členkám čino-
10
www.vase4.cz
hry Městských divadel pražských.
● Tak ti děkuji, jak shrnu takový rodokmen do jedné odpovědi, to opravdu nevím…
Jestli chceš, můžeme to rozvést…
● Ne, díky, to by nám redakce
musela vyčlenit zvláštní vydání…! Ale pojďme k tvé osobě. Ty jsi snad jinou možnost,
než hrát divadlo ani neměl?
Sice jsem jako malý objímal
maminku a sliboval, že se naučím „indiánsky“ a odjedu do
Ameriky, což mi pak trochu
komplikovala ještě touha být
hasič a do toho jsem se někdy
v šesté třídě zamiloval díky
úžasné profesorce dějepisu do
historie; také jsem hodně sportoval, dělal atletiku a počítal, že
zvítězím na olympiádě, dokonce jsem měl spočítáno, že ji vyhraji šestkrát, ale když jsem
pak nastoupil do gymnázia
v Hellichově ulici, řekl mi pan
profesor Novotný, že když celá
moje rodina hraje divadlo, já
budu také. Pak už asi nebylo co
řešit.
● Myslíš profesora Novotného, který vedl na zmíněném gymnáziu dramatický
kroužek Jana Nerudy? To
byla po léta téměř líheň budoucích herců, pokud si dobře vzpomínám.
Ano. Jenom namátkou: Aleš
Procházka, Marek Vašut, Sváťa
Schuller, Pepa Vrána nebo Bára
Hrzánová a před námi třeba
Naďa Konvalinková, Jiří Štěpnička, Jan Tříska nebo Jaromír
Hanzlík a spousta dalších herců začínala tam.
● Na DAMU tě ale, předpokládám, připravovala maminka…
Maminka mě na DAMU nepřipravovala, na DAMU mě připravoval nejdříve Ilja Racek,
který v tu dobu hrál Villona a já
z něho byl naprosto unešený,
ale z časových důvodů jsme to
museli ukončit. Poté jsem pokračoval u pana Oty Sklenčky,
a to byla taky radost, to bylo
skvělé.
● Na DAMU jsi byl přijat napoprvé?
Napoprvé a do ročníku s již
zmíněným Sváťou Schullerem,
dále Marcelem Rošetzkým,
Karlem Greifem, Tomášem
Vackem, Alešem Procházkou
nebo z holek s Kateřinou Březinovou či Evou Jeníčkovou. Byl
to ročník, z něhož téměř
všichni dodnes divadlo hrají,
což teď už tak nebývá pravidlem. Po škole jsme opět téměř
s celým ročníkem nastoupili do
mosteckého divadla do angažmá. To se rovněž nestává
často.
● Ano, to si vzpomínám,
v Mostě jsem tě také viděl já
poprvé a naposled jako Romea…
… tuším, proč se usmíváš…
(František se ale usmívá také! –
pozn. redakce). Myslím, že
moje obsazení do role Romea
byl tehdy trochu omyl, ona i ta
inscenace byla malinko komplikovaná. Proč ses nepřijel podívat, když jsem hrál Vaška Karase v Cirkusu Humberto, to
byla role, kterou jsem si fakt
užil?
● Protože jsi mě nepozval…!
Ale vážně, já jsem nenarážel
na to, že tvůj Romeo by byl
omyl a ani si to nemyslím. Já
narážel na to, že jsi pro mě
vždycky byl spíš typ herce na
velké jeviště, také jsi hostoval
i v Národním divadle, a o to
víc mě překvapilo, když jsem
teď zjistil, že se svou divadelní společností hraješ v nuselském Divadle bez hranic,
které je typicky komorní scénou. Nestýská se ti po takzvaně „velkém plátně“?
Nemůžu říct, že stýská, ani
že bych se odříkal zahrát si roli
ve velkém divadle. Je fakt, že
jsem si za deset let hostování
v Lyře Pragensis zamiloval
zvláštní atmosféru, která vyplývá z blízké přítomnosti diváka a herce. Každé předsta-
osobnost Prahy 4
vení je vlastně jakési blízké setkání s diváky
a mě vždycky na divadle fascinoval proces
setkávání. Setkávání se jak s divadelníky,
tak diváky. To setkávání je pokaždé jiné,
a proto pokaždé překvapující, ojedinělé,
a já to chci zažívat zas a znovu a co nejdéle
to bude možné. Vlastně se dá říct, že pro
mě je divadlo o setkávání a na komorní
scéně ho vnímám nejintenzivněji.
● Právě jsi vyslovil jedno z nejkrásnějších vyznání divadlu, jaké jsem kdy slyšel. Teď když se vrátím k tvému hostování v Národním divadle, setkal se fakt,
že hraješ na scéně, kde exceloval tvůj
slavný dědeček, s nějakou reakcí od kolegů?
To ano (rozesměje se). Hostoval jsem
ve hře „Obsluhoval jsem anglického krále“
a v jednom výstupu jsem přicházel na jeviště společně s Jiřím Kodetem, který šel
zády, tedy čelem ke mně a šeptem, aby diváci neslyšeli, mi pravidelně opakoval: „Ale
dědeček byl lepší herec, dědeček byl lepší
herec…“ Ale to byl prostě jeho humor. Měl
jsem ho rád a myslím, že on mě také.
● Když o tom tak přemýšlím, už na škole
jsi patřil mezi výrazné talenty, po škole
jsi v mosteckém divadle hrál krásné
i velké role, hostování v Národním, dost
jsi natáčel a nejen prince v pohádkách,
nedávno opakovali seriál Chlapci a chlapi, kde jsi hrál jednu z hlavních rolí a tak
můžu pokračovat. Teď máš svoji Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna, v které sice hraješ a režíruješ, ale zároveň ji
i vedeš a zaštiťuješ, což je velká zodpovědnost, ale i větší pracovní zatížení,
než kdybys byl v angažmá, případně i na
„volné noze“, jak se říká. Nekomplikuješ
si zbytečně život, nebo proč vlastní soukromé divadlo?
Jestli komplikuji, nevím. Ono se to tak
prostě vyvinulo. Já jsem po Mostě šel ještě
do angažmá v Realistickém divadle (dnešní
Švandovo divadlo – pozn. redakce), ani
dnes nehraji jen „u sebe“, stále třeba trvá
spolupráce s Jakubem Špalkem v Divadle
Kašpar, kde jsem také fungoval, ale už za
spolupráce s Lyrou Pragensis jsem začal
režírovat i psát, k tomu se připojila potřeba
dělat si věci po svém a hlavně moci je vyzkoušet právě ve chvíli, kdy chci já. Takhle
jsem si na čas odskočil i k pohybovému divadlu, které mě také vždycky přitahovalo…
… z té doby si vzpomínám na klaunérii
„Židle“, kterou jsi dělal s Ivanem Remtou. To bylo úspěšné představení…
… myslím, že z těch pohybových věcí
i nejlepší. Ale k tvé otázce: ničemu se nebráním a jako herec samozřejmě neodmítnu zajímavou roli, ale vlastní divadlo
přece jen poskytuje větší svobodu, byť vykoupenou větším pracovním, logicky i časovým zápřahem a asi i tou odpovědností.
Ale mně to vyhovuje a chápu to i jako určitou výzvu. Možná ve mně přežívá kus toho
sportovce.
● Možná ano, konečně v repertoáru máš
představení, kdy jsi na jevišti od začátku
do konce sám. To je v podstatě takový herecký maraton a tvůj Martin Eden i Václav II., kteréžto tituly oba v Divadle bez
hranic uvádí tvoje společnost a v nichž
hraješ titulní a jediné role, rozhodně takovými hereckými maratony jsou a jde
www.vase4.cz
11
osobnost Prahy 4
i o celkem „nebezpečnou hereckou disciplínu“, když uvážím, že s jediným hercem stojí a padá celé představení.
Já to mám nějak zvrhle rád…
(smích), zase je to výzva. Ale
také musím přiznat, že mě tato
představení, jak se říká „jednoho herce“, naučila hospodařit se silami, lépe řečeno s energií na jevišti. Já byl dlouho
takový ten herec, co musí každý okamžik hrát „ze všech sil“,
s totálním nasazením všeho,
prostě dát do toho všechno,
aby…
● … aby divákovi neuniklo jediné slovo a v každé větě bylo
nejlépe vyjádřeno vše…
(smějeme se oba) … přesně!
● To je normální fáze, kterou
si prošel asi každý, ne?
Asi ano, ale u mě trvala déle,
což bylo chvílemi vysilující.
● A maminka neradila?
Maminka radila, ale já myslel, že musím na všechno přijít
sám. I když jednou jsem poslechl hned.
● A to?
Herců, které jsem obdivoval,
bylo hodně, ale ze všech nejvíc
to byl pan Preiss a maminka
mně po jednom raném výkonu,
na který jsem byl „patřičně
hrdý“, uzemnila jedinou větou:
„Františku, prosím tě, ty nejsi
Viktor Preiss!“. A měla pravdu,
herec musí být především sám
sebou!
Můj diktafon má kapacitu
823 hodin, a kdyby nás
s Františkem nelimitoval čas,
vymezený na rozhovor s ním,
hovořili bychom a hovořili
a já jen měnil paměťové karty, protože František Kreuzmann je osobnost, která má
stále a nevyčerpatelně, co
říct. A naštěstí nejen v životě,
ale i na jevišti. A že toto tvrzení není jen mé laciné nebo
velkohubé „plácnutí na závěr“ si čtenáři mohou ověřit
na představeních Jana Eyrová, Martin Eden, Václav II.
a dalších, která úspěšně se
svými kolegy v nuselském Divadle bez hranic hraje.
INZERCE V4-0106
INZERCE V4-0108
Květinová kuchařka
Jedlé kvítí a býlí na vaření i zdobení
Jana Vlková
MIMOŘÁDNÁ AKCE
12
www.vase4.cz
Květinová kuchařka vás seznámí s rostlinami,
které se v kuchyni používaly odpradávna
a nyní je zvolna objevují věhlasní kuchaři a gurmeti.
Autorka poradí, kdy, kde a jak
plané i kulturní rostliny sbírat.
K tomu představí vynikající, inspirativní,
a přesto velmi jednoduché recepty.
K dostání na www.smartpress.cz.
Možnost osobního vyzvednutí knihy v redakci:
Smart Press, Velflíkova 1417/12, Praha 6,
po tel. domluvě: 233 320 075.
doprava
Pozor na změny
Na základě vyhodnocení provozu,
požadavků cestujících i městských částí
došlo od 5. ledna letošního roku k trvalým
úpravám v provozu pražské hromadné
dopravy. O jaké změny u autobusových
linek se jedná?
● U linky č. 113 se přesunula nástupní zastávka Kačerov blíže východu z metra, do zastávky linky č. 114.
● U linky č. 125 je z důvodu zvýšení odstavných stání zrušena nástupní zastávka Skalka (v obratišti). Nástupní zastávka je u tohoto spoje v ulici Na Padesátém.
● Druhá zastávka Skalka v ulici Na Padesátém je zachována.
● Na linku č.135 jsou o víkendech nasazeny kloubové autobusy.
● Posilové nedělní večerní spoje jsou zavedeny u linky č.193
v úseku Chodov – Volha (zkrácení souhrnného intervalu s linkou
č. 177 z 15–20 na 7,5–10 minut).
● Linka č. 205 je od nynějška provozována obousměrně v trase
Poliklinika Budějovická – Zelený pruh. Nově je zřízena nástupní
zastávka Poliklinika Budějovická, v ulici Antala Staška, před křižovatkou s ulicí Budějovická, ve stávajícím manipulačním prostoru.
● Pro linku č. 165 je pro směr Jižní Město do zastávky linky
číslo 177 přemístěna zastávka Opatov.
● U linky č. 294 je z důvodu zlepšení průjezdnosti zrušena zastávka Truhlářská ve směru Florenc a zřízena zastávka Náměstí
Republiky.
● Kvůli nulové vytíženosti je zrušena školní linka č. 330 (Květnice, Na Ladech – Sídliště Skalka).
● U linky č. 552 je zrušen odpolední školní spoj ze zastávky Vratislavova. Ranní spoj zůstává prozatím zachován.
Co změní otevření
metra do Motola
Otevření nových stanic metra A do Motola
změní dopravu v Praze. Společnost ROPID,
která hromadnou dopravu v metropoli
organizuje, připravila desítky změn, které
by měly začít platit současně se spuštěním
metra začátkem dubna. Změnit se mají
jízdní řády desítek linek v Praze.
OPID však zároveň zdůrazňuje, že definitivní
budou změny až poté, co
je projedná s jednotlivými
městskými částmi. „Materiál,
který konzultujeme s městskými částmi, je stále pracovní,
počítáme, že se po těchto jednáních může ještě měnit. Měnit se
ještě může jak vedení linek, tak
jejich číslování. Zatím se domlouváme s městskými částmi
R
na systému změny a budou nás
zajímat jejich názory a podněty,“ řekl Pavel Procházka
z ROPIDu.
Mluvčí společnosti Filip Drápal doplnil, že změny by měly
začít platit zároveň s otevřením
metra, to je prozatím naplánováno na 6. dubna. „Jednání
s městskými částmi potrvají
zhruba do poloviny února, poté
připravíme infokampaň pro
cestující. Ti dostanou maximum informací o novinkách
v pražské dopravě,“ sdělil mluvčí Filip Drápal s tím, že už při
přípravě materiálu byly zohledňovány připomínky městských
částí, potažmo tedy i jejich obyvatel. Více na www.vase4.cz.
O jaké novinky se například jedná:
6
Ve směru od Spořilova je ze zastávky Újezd odkloněna přes
Malostranskou, Hradčanskou a Vítězné náměstí do zastávky
Nádraží Podbaba, nově je v provozu celodenně, celotýdenně a je
navýšena kapacita (dvouvozové nebo kloubové tramvaje). Zlepšení koordinace v úseku Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí.
V úseku Újezd – Sídliště Barrandov je nahrazena linkami 8
a 15.
10
Ve směru od Sídliště Ďáblice je ze zastávky Flora odkloněna po trase současné linky 11 přes Muzeum, I. P. Pavlova
a Náměstí Bratří Synků do zastávky Spořilov. O víkendech je
zkrácen interval na polovinu a nasazeny sólo vozy. V úsekuFlora – Sídliště Řepy je nahrazena posílenou linkou 16 s polovičními intervaly.
11
Linka je zkrácena o úsek Náměstí Bratří Synků – Spořilov
a nově jede pouze v pracovní dny cca do 20 hod. (rozsah provozu i trasa nahrazeny linkou 10), na linku jsou nasazeny sólo
vozy.
13
Linka je zrušena (Náměstí Bratří Synků – Černokostelecká) a nahrazena linkami 5, 10 a 11.
www.vase4.cz
13
PŘIPRAVILY ZUZANA PŮROVÁ, HELENA VACKOVÁ
u některých autobusových linek!
školství
Kdy se hlásit
Přijímací zkoušky na střední školy, ale i zápisy do základních
a mateřských škol nebo jesliček se budou konat v následujících
měsících v Praze 4. Které termíny by si měli rodiče dětí
poznamenat do kalendáře?
formace o všech školách, které
jsou zapsané ve školském rejstříku – od mateřinek přes konzervatoře a vyšší odborné školy,
a to včetně škol soukromých
nebo třeba církevních.
Aby se rodiče či přímo děti,
kteří portál školní inspekce
využijí, dočkali skutečně výsledku, který očekávají, musí
pečlivě vyplnit připravený formulář na webových stránkách
https://portal.csicr.cz/. Do ně-
rodiče nabízí Česká školní inspekce. Využít lze informační
systém InspIS PORTÁL. Ten na
základě zadaných údajů vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům.
InspIS PORTÁL se však nevěnuje primárně jen shromažďování informací o středních školách, využít novinku mohou
i rodiče dětí mladších i starších.
Systém totiž shromažďuje in-
EDUSO
Škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha,
SOŠ, s.r.o.
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s. r. o.
Škola nabízí vzdělání v těchto vzdělávacích programech,
zakončených maturitní zkouškou:
◗ Animace a multimédia
◗ Fotografie a média
◗ Design a programování her
◗ Počítačová grafika a výtvarnictví
◗ Produkce
Škola nabízí denní i dálkové studium
oboru Veřejnosprávní činnost v programech:
Diplomatické služby, Mediální komunikace a PR,
Právo a právní administrativa, Veřejná správa
Studium je zaměřeno na jazyky, komunikaci, orientaci ve
společenskovědních předmětech, společenském a diplomatickém protokolu, informačních technologiích. Vyučujeme
jazyky ve skupinách dle úrovně. Součástí studia je odborná
praxe.
Vybavení školy: PC v každé učebně (elektronická žákovská
knížka), wifi, dataprojektory, multimediální jazyková
učebna, 3 PC učebny
Výhody: rodinné prostředí menší školy, dobrá dopravní dostupnost
Akce: zájezdy, mezinárodní projekty, adaptační kurzy, přednášky významných osobností
Škola se zúčastnila hodnocení Národní ceny kvality, programu Excelence
a zvítězila v kategorii veřejný sektor za rok 2014. Současně obdržela mezinárodní ocenění kvality EFQM. Za dvacetiletou historii udělování Národních cen kvality ČR se stalo poprvé, že se vítězem programu Excelence,
kategorie organizace ve veřejném sektoru, stala škola.
Absolventi nalézají uplatnění v grafických a reklamních studiích, při realizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích, filmových a televizních společnostech. Řada absolventů navazuje ve studiu na
vysokých školách, nejen uměleckých.
Vzhledem ke své odbornosti škola disponuje špičkovým vybavením,
k dispozici jsou nejnovější typy počítačů, které jsou vybaveny profesionálními grafickými a audiovizuálními programy.
Den otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto – Každý zájemce
o studium si může vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Ověří si tak, zda
jeho volba vzdělávacího programu je správná a zda je velká pravděpodobnost, že bude u zkoušky úspěšný. Zkoušky nanečisto a den otevřených dveří
se konají 4. února a 19. února od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijímací zkoušky se nekonají
Den otevřených dveří: 12. 2. 2015 16–18 hod.
Navazující vysokoškolské studium.
Adresa: Michelská 12, Praha 4 – Michle
Kontakt: [email protected], www.mladidiplomate.cz
Tel.: 241 482 427-8
14
www.vase4.cz
Základní školy
Zápisy do základních škol ve
čtvrté městské části už běží od
poloviny ledna, některé školy je
však mají naplánovány až na
začátek února. Povinná školní
docházka začíná pro všechny
děti počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku. Některé zapsané děti však v září
do školy přece jen nenastoupí,
Kontakt:
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s. r. o.
Stříbrského 2139, 149 00 Praha 4 – Chodov
www.eduso.cze, e-mail: [email protected]
telefon: +420 267 915 120, mobil: +420 739 448 621
INZERCE V4-0123
Střední školy
Přihlášky na vybranou střední školu je třeba odevzdat do
15. března, první kolo příjímacích zkoušek se bude konat od
22. do 30. dubna. V prvním kole
přijímacího řízení je možné
podat maximálně dvě přihlášky. Některé střední školy však
přijímací zkoušky nepořádají
a uchazeče přijímají na základě
vlastních kritérií. Novinku pro
budoucí středoškoláky a jejich
INZERCE V4-0119
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
do škol a školek
ho je třeba zaznamenat druh
školy a také určit, o kterou oblast Česka mají zájem, tedy vyplnit kraj, město či obec.
A vyhledávat mohou uživatelé i podle podrobnějších parametrů, specifikovat lze například to, aby škola měla
bezbariérový přístup, portál poradí, jak je dopravně dostupná,
jak je velká, či výuku jakých cizích jazyků nabízí. A praktická
je nabídka i z toho důvodu, že
rodičům se zobrazí kompletní
informace, jako je web školy či
adresa.
školství
Střední škola managementu a služeb s. r. o.
Schulhoffova 844, Praha 4, tel.: 272 099 611
www.sousos.cz , [email protected]
❋ studijní obory:
MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
MANAGEMENT OBCHODU
MANAGEMENT SPORTU
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
KOSMETIKA – VIZÁŽISTIKA
GRAFICKÝ DESIGN – PROPAGAČNÍ
VÝTVARNICTVÍ
PODNIKÁNÍ (pro absolventy SOU)
Jesle
Dvoje jesle pro nejmenší děti
jsou v provozu v Praze 4, jde
o Jesle Kotorská a Jesle Rabasova. Termín pro podávání přihlášek na školní rok 2015/16 je
v obou případech do 31.
března. Všechny přihlášky, které dorazí po stanoveném datu,
budou automaticky zařazeny
mezi náhradníky. Přihlášku do
jesliček si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách
w w w. z z p r a h a 4 . c z / n a s e sluzby/ke-stazeni.
❋ tříleté učební obory:
ARANŽÉR – VIZUÁLNÍ PROPAGACE
KADEŘNÍK – VLASOVÝ DESIGN
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
EKONOMA
Střední zahradnická škola
a Střední odborné učiliště, s. r. o.
soukromá obchodní akademie s.r.o.
✸ Střední škola nabízí získání úplného středního ekonomického vzdělání s maturitou.
✸ Škola se může pochlubit dlouholetou tradicí. Založena byla
v roce 1994 a jejím heslem je Kvalita nad kvantitou. Na každou
třídu připadá méně žáků, než je obvyklé, studentům se tak dostává
individuálního přístupu pedagogů.
✸ Základem školy je stabilní pedagogický sbor složený z odborníků.
✸ Studenti jsou připravováni na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka či státní zkoušku z písemné a elektronické komunikace.
✸ Den otevřených dveří se koná kdykoliv po domluvě. Zájemci
o studium mohou navíc navštívit výuku jimi vybraných předmětů.
Získají tak představu o metodice, nárocích i vztahu učitel – žák.
Přijďte se podívat např. na hodinu marketingu nebo bankovnictví!
nabízí vzdělávání:
v učebních oborech:
v maturitním oboru:
ZAHRADNÍK
ZAHRADNICTVÍ
PRODAVAČ/KA KVĚTIN
se zaměřením
žáci neplatí školné
Floristika
Greenkeepering
Projektování zahrad
školné ve výši
Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek
na základě pohovoru.
12 až 20 tisíc
za školní rok
INZERCE V4-0120
Kontakt:
EKONOMA – soukromá obchodní akademie s.r.o.
www.ekonoma.cz
Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4 – Modřany
tel./fax: 244 402 024, mail: [email protected]
INZERCE V4-0121
Mateřské školy
O termínu zápisu do mateřských školek v Praze 4 zatím
není rozhodnuto, předběžně
půjde o březen až duben. Přehled mateřinek, které zřizuje
čtvrtá městská část, je na stránkách www.praha4.cz/Prehled-
materskych-skol-zrizovanychMC-Praha-4.html.
adresa školy: Svatoslavova 333, Praha 4
více na www. zahradnickaskola.cz telefon 267 910 144
www.vase4.cz
15
INZERCE V4-0122
dostanou totiž odklad povinné
školní docházky. O ten je nutné
na základě potřebných dokladů
požádat do 31. května. Termíny
a kontakty na jednotlivé školy
jsou k vidění na webových
stránkách www.praha4.cz/Zapisy-deti-do-1-rocniku-zakladnich-skol-se-blizi-4.html.
Den otevřených dveří
28. 1. 2015 15.00–19.00
volný čas
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ALEŠ RUDL
Počasí je chvíli zimní, chvíli
spíš jarní a po sněhu
každopádně až na pár
výjimek ani památky.
Nebaví vás už chladné dny
trávit v lepším případě
v muzeích, galeriích nebo
kinech, v horším potom
nicneděláním doma?
Vyrazte na procházku po
Praze a poznejte památné
stromy, které se chlubí
velkou historií.
Vydejte se na procházku
po památných stromech
hlavním městě jich jsou desítky, jen
čtvrtá městská část jich má pětatřicet, řada z nich je přitom velmi významná. A bohatý je na památné stromy
třeba Kunratický les. Pátrání po historii
stromů je přitom srovnatelné s náročnou
detektivní prací, protože zjistit, jak se kde
která dřevina objevila a jak dlouho na místě
vlastně už roste, není nic snadného. „U některých stromů se dá dopátrat mnoho
informací, musíme se pídit po historii, vyslýchat pamětníky a kronikáře, bádat v archivech. Myslíme si, že je to prostě jen
strom, ale on má velikou a velmi pozoruhodnou historii,“ popisuje provozovatel
webu www.prazskestromy.cz Aleš Rudl.
Ze čtyřkové pětatřicítky vypichuje třeba
hraniční dub na okraji Kunratického lesa.
Hraniční proto, že roste v místě, kde se stýkají hranice několika katastrů. Zajímavá je
však dřevina i proto, že se k ní váže pověst.
Podle ní byla vysazena v době výstavby nového hrádku za vlády Václava IV., stavba
začala přitom v roce 1410 a fungovala jako
lovecké sídlo panovníka. Podle pověsti by
tak dub byl starý přes 600 let.
„To je však nadsazené, objektivně strom
totiž takové stáří nemá. Pravděpodobnější
tak tedy je, že jako hraniční byl vysazen za
vlády Marie Terezie. V té době byly totiž
V
16
www.vase4.cz
přeměřovány katastry a hranice a tento
dub je hraničním stromem od nepaměti,“
říká Aleš Rudl.
„Tím je opravdu velmi zajímavý a významný a navíc je celkem zázrak, že se
dožil dnešních dnů. Roste totiž na poměrně dost exponovaném místě na kraji lesa,
a když se stavělo v okolí sídliště, prostor
kolem něj byl částečně překryt asfaltovým
chodníkem,“ doplňuje s tím, že strom tak
někdy trpí suchem a vhodnější by pro jeho
další růst samozřejmě byla propustnější
dlažba.
Aleš Rudl dále připomíná, že hraniční
stromy byly natolik významné, že kdo by je
poškodil, tomu hrozil přísný trest. „Teď je
tento dub už od roku 1998 vyhlášen památným stromem a je proto chráněn zákonem,“ doplňuje Aleš Rudl. Významný je
dub i svým obvodem, ten činí úctyhodných
430 centimetrů.
A Kunratický les skrývá i další významnou dřevinu, a to jilm, který se nachází nedaleko Kunratického potoka, v blízkosti
rybníka Labuť. „Je to dokonce jediný památný jilm na území Prahy, tím je velmi významný. Jeho obvod je přibližně 360 centimetrů a nápadný je tento jilm také svojí
výškou, ta činí asi 32 metrů,“ vypočítává
přednosti kunratického jilmu Aleš Rudl.
Tento strom navíc označuje jako „hrdinu“. „Úspěšně totiž odolává houbové
chorobě grafióza, kvůli které spousta jilmů
v Česku zahynula. Choroba způsobuje ucpávání cévních svazků, stromy kvůli tomu
chřadnou a usychají. Tento jilm však odolává. Bezpochyby mu svědčí blízkost Kunratického potoka, jelikož je to lužní dřevina,“ vysvětluje Aleš Rudl. Nezapomíná
ani na další zajímavost jilmu rostoucího
v Kunratickém lese. Jsou jí listy tohoto památného stromu, které jsou uťaté a nesouměrné, což je pro jilmy typické. Tento kunratický má navíc fascinující vějířovitou
korunu. Je dobře přístupný, vede kolem něj
dokonce žlutá turistická značka.
Další hraniční stromy, tentokrát duby
letní, i ty rostou poblíž Kunratického lesa
Na Jelenách. „Jde o další hraniční stromy,
které ohraničovaly Kunratický les. Tyto
duby jsou však o něco mladší, nicméně jejich obvody jsou mimořádné. Jde o tři hraniční stromy, jež jsou od sebe vzdálené na
dohled a historicky tvoří hranici toho lesního komplexu. Vyhlášeny za památné
byly mimo jiné i pro svůj nadprůměrný
vzrůst,“ popisuje Aleš Rudl.
Ve čtvrté městské části podle něho určitě
stojí za zmínku i Lípa republiky v Krči. Ta
však, jako mnoho dalších pražských pa-
volný čas
mátných stromů, roste na soukromé zahradě, a proto není
tak jednoduše přístupná, jako
dřeviny rostoucí ve volném porostu. Vidět je však alespoň částečně z chodníku. Vysazena
byla na podzim roku 1918 jako
připomínka vzniku republiky.
Jak se ale vlastně strom stane památným? Navrhnout konkrétní strom může kdokoli
a lidé v Praze podle Aleše Rudla
jsou aktivní a návrhů podávají
hodně. Posoudit, zda strom výsadu dostane, ale musí magistrát. „Když uzná, že strom je
hodnotný z hlediska vzrůstu,
věku nebo důležité události, vyhlásí ho za památný strom,“ vysvětluje Aleš Rudl, který web
Pražské stromy provozuje.
Pro strom titul památný znamená mnoho. Získá totiž
zvláštní zákonnou ochranu, je
označen státním znakem a je
pečlivě ošetřován. Dostane se
mu jednak odborné péče, jednak je ochráněn před rušivou
a škodlivou činností, v ochranném pásmu se třeba nesmí provádět výkopy, chemizace nebo
další zásahy, které by mohly poškodit strom nebo jeho kořenový systém.
Procházka k některému památnému stromu přitom neznamená jen to, že si strom
prohlédnete a zase půjdete domů. Takto staré stromy bývají
často útočištěm vzácných živočišných druhů, hmyzu, ptáků
nebo i savců. A na webu
www.prazskestromy.cz si můžete vybrat i cyklotrasu kolem
památných stromů.
V metropoli jich je nyní jako
památné vyhlášeno přes dvě
stovky, nejvíce jsou zastoupeny
duby, které jsou podle Aleše
Rudla nejodolnější vůči znečištěnému prostředí a následují
lípy.
www.vase4.cz
17
veřejný prostor
Násilí ve vztahu?
Volejte SOS
Vyřešit svoji rodinnou situaci a pod dohledem odborníků
dát svůj rodinný život do pořádku. Denně se pracovníci
programu Stop násilí ve vztazích, který probíhá v rámci
SOS centra krizové pomoci Diakonie ČCE – SKP, setkávají
s případy násilí v rodině.
rojekt Stop násilí ve vztazích začal
v roce 2009, kdy se podařilo získat finanční prostředky od Ministerstva
vnitra ČR. Cílem bylo vytvořit skupinu pro
násilné osoby a pomoci jim problém překonat. Možnost už využily desítky zájemců.
Potřeba práce s násilnou osobou se objevila v souvislosti se vznikem zákona na
ochranu před domácím násilím. „Hodně se
v roce 2006 začalo pracovat s oběťmi,
dokázali jsme jim poradit, jak ze vztahu
odejít, nabídnout pomoc, ale po čase se
ukázalo, že to zcela neřeší situaci. S násilníkem se nepracovalo, mohl si najít novou
partnerku a v násilí pokračovat. Nebylo co
nabídnout těm, kteří na sobě chtěli pracovat a svoji situaci změnit. Ne všichni, kteří
jsou zlí na své nejbližší, jsou zlí lidé. Častěji
jsou velmi nešťastní, závislí na svých blízkých, nezažívali dobré dětství. Když porozumí sami sobě, tomu, jak jejich reakce působí na ostatní, dokážou jednat lépe. Když
chtějí,“ dodává vedoucí SOS centra Helena
Šašková s tím, že na problematiku bylo
nutné se zaměřit také proto, že situace
v rodinách má velmi negativní dopad na
děti. „Žijí v rodinách, v nichž dochází k násilí a vyrůstají z nich potenciálně ohrožené
osoby či násilné osoby, protože to, co se
doma děje, vnímají jako normální,“ vysvětluje Helena Šašková.
Do programu Stop násilí ve vztazích se
mohou zapojit jak páry, mezi nimiž dochází
k partnerskému nebo i domácímu násilí.
Rozdíl je v tom, že zatímco v případě domácího je jasně rozdělená role osoby ohrožené
a osoby násilné, v případě partnerského násilí se role střídají a agrese přichází z obou
stran.
Klienti mohou využít několik forem terapie, a to individuální, párovou a skupinovou. Individuální terapie probíhá jednou
týdně, až jednou za dva týdny a klient se na
sezení učí vidět příčiny svého násilného
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
P
18
www.vase4.cz
chování, psychoterapie vede klienty k novému, konstruktivnímu způsobu, jak se
svým vztekem naložit.
K individuální terapii se přistupuje například v případech, kdy jde v páru o domácí násilí a každý z páru tak musí projít
vlastní terapií, ale i tehdy, kdy násilný člověk nemá partnera nebo pár z nejrůznějších příčin není schopen pracovat v týmu.
Párová terapie probíhá jednou týdně až
měsíčně, trvá zpravidla půl roku až jeden
rok. Podmínkou však je, že se každého sezení zúčastňují oba partneři. Vhodná je
v situacích, kdy se pár potýká se vzájemnými útoky či například častými hádkami.
Terapeut páru pomáhá uvědomit si a pojmenovat, co se mezi ním děje, ale také se
naučit, jak konfliktům předcházet.
Skupinový terapeutický program probíhá pravidelně jednou týdně, a to pod vedením dvou terapeutů – muže a ženy,
a trvá zpravidla rok. Skupina pracuje
především na zvládání emocí, rozvíjení empatie, porozumění sobě samému i lidem
okolo sebe. Mezi klienty patří například
lidé, kteří ve vyhrocené hádce uhodili partnerku nebo partnera, ve vzteku křičí nebo
třeba ničí věci či v hádce využívají témata,
která druhého raní. Často přicházejí ale
i rodiče, kteří kvůli vlastnímu vzteku a bezmoci nepřiměřeně trestají své děti.
Každý, kdo chce řešit svoji situaci, může
kontaktovat helplinku programu Stop násilí. Část klientů dává při prvním kontaktu
přednost anonymní mailové komunikaci,
stále více jich však v poslední době volí
telefonickou formu kontaktu. Po prvním
kontaktu odborníci SOS centra, což jsou
sociální pracovníci a psychologové s psychoterapeutickým výcvikem, zjišťují, co
pár či jednotlivec očekává od zařazení do
programu, jaký je vlastně charakter jeho
agresivního projevu a volí se forma terapie.
Možnost poradit se a najít řešení ale mají
i ti, kteří zatím nesebrali odvahu o svém
problému mluvit. Proto byla zřízena i chatová poradna. „Chat je pružnější než mail,
a i když nikdy nenahradí osobní kontakt,
může být dobrým začátkem spolupráce,“
poznamenává Helena Šašková s tím, že poradna je k dispozici každý čtvrtek od 16.00
do 20.00 hodin.
SOS centrum sice přímo nepracuje s dětmi, může ale doporučit službu Sanace rodiny Střediska křesťanské pomoci v Praze.
Tam probíhá například program pozitivního rodičovství.
Terapie jsou poskytovány klientům z celého Česka, a to zcela bezplatně, díky finanční podpoře Otto per Mille a grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.
Stop násilí ve vztazích
● Help linka 608 004 444 (v provozu pondělí–pátek 9.00 až 20.00 hodin)
● možnost prvního kontaktu přes e-mail: [email protected]
● telefonické konzultace – každý pracovní den od 9.00 do 20.00 hodin, tel. 777
734 173, 222 514 040
● osobně lze přijít v pracovní dny do SOS centra od 9.00 do 20.00 hodin i bez objednání a bez doporučení
Program Stop násilí ve vztazích probíhá v prostorách SOS centra
Varšavská 37, Praha 2, 120 00
historie
Poněkud výraznější dřevostavba stojící na
břehu Vltavy téměř bez jakýchkoli oprav
již přes sto let – to je v kostce slavný
vyšehradský Yacht Club. Najdou-li se tací,
kteří si dovolí zapochybovat, zda není
kvalita domů ze dřeva nízká na úkor
rychlosti stavby, budova je může rychle
umlčet. V extrémně vlhkém prostředí na
břehu řeky totiž překonala i v nedobrém
slova smyslu povodně roku 2002.
amotný jachtový klub byl
založen už v roce 1893,
přičemž se ale jeho členové po dlouhá léta scházeli
v provizorní klubovně plující na
řece.
Po téměř dvou dekádách vedení
rozhodlo o výstavbě budovy
stojící pevně na říčním břehu,
ale bývalo by stačilo málo a nebyla by kvůli nebezpečí požáru
a jiným vlivům vůbec povolena.
Stavba nakonec prošla jen díky
širokému pásu vody v okolí.
V září 1912 tak po půl roce od
svého povolení už loděnice, třebaže označována jako „provizorní“ a kdykoliv teoreticky určitelná k stržení, hrdě plnila
svůj účel.
Zrušení svého postavení jakožto „provizorní“ stavby a určení za stavbu „trvalou“ se dům
dočkal až o mnoho dekád poz-
Čištění
koberců
a
nábytku
Rychlým krokem k vašemu cíli
S
Yacht Club
ději, v devadesátých letech minulého století. Ač bylo po srpnu
2002 nutno udělat určité opravy (likvidace plísně a jiného
organického nepořádku, výmě-
na elektroinstalací) převážně
spodního patra, klub je přestál
na jedničku a od roku 2008 se
honosí titulem „Kulturní památka ČR“.
HUBNI S NÁMI
PROSTOR K RŮSTU
Mediální agentura hledá
jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely
Pro více informací prosím pište na [email protected]
INZERCE V4-0110
Vhodné
reklamní plochy,
Stojíte před výběrem nábytku pro vaši ratolest? Důležitý faktor,
který byste měli zohlednit, je jeho využitelnost nejen v současnosti, ale
i v dalších letech. Dětský pokoj by měl být přizpůsoben věku dítěte, jeho
zálibám, aktuálním snům i představám. Zdá se vám nemožné něco takého
najít? Komu by také ne. Nezoufejte! V prodejnách ASKO naleznete variabilní dětský program MOBI, který může být pro vás ideálním řešením.
Vašemu dítěti můžete vytvořit místo pro hraní, oddech, studium, zkrátka
prostor pro rozvoj jeho osobnosti. Stačí se pouze zamyslet nad tím, jak co
uspořádáte. Sestava nabízí postel, skříně, psací stůl, různé druhy polic,
komod a stolečků, nebo zásuvkových kontejnerů pevně ukotvených,
ale i na kolečkách. Na své si přijdou jak kluci, tak i holky! Korpus sestavy MOBI je v bílém provedení v kombinaci s tyrkysovou nebo žlutou.
Navštivte jednu z našich prodejen ASKO a zkombinujte pro ně pokoj,
který s nimi poroste!
Více na www.asko.cz
www.vase4.cz
19
INZERCE V4-0128
Yaya Fit & Slim
Antala Staška 2027/77, Praha 4
tel.: +420 725 188 599
mail: [email protected]
mail: [email protected]
INZERCE V4-0113
pilates ■ mama fit
power yoga ■ fat killer
spalovač
INZERCE V4-0113
Tel:
724 006 275
Vyšehradský
servis
Kam s odpadem v Praze 4
Sběrné
dvory
1. Sběrný dvůr MČ Praha 4
ulice Durychova
3. Sběrný dvůr hl. m. Prahy
ulice Perucká
4. Sběrný dvůr hl. m. Prahy
ulice Dobronická
Kontejnery
na použitý textil
1. 2x Jankovská
2. Durychova
(areál sběrného dvora)
3. 2x Chodovská
(u Kauflandu)
4. 2x Antala Staška
(poblíž prodejny Norma)
5. Jílovská x Novodvorská
(u ZŠ)
6. Branická u č. 161–171
7. 1x V Štíhlách x Štúrova
8. Roztylské náměstí
(parkoviště u Tesca)
9. 2x Kotorská x Hvězdova
10. Branická x Mezivrší
11. Podolská x Pravá
12. Na Líše – u školy
13. Pod Lysinami x Na Lysinách
14. Michelská x U Plynárny
15. Hlavní x Choratická
16. Na Veselí x Soudní
17. Na Zámecké x nám. Bratří
Synků
18. Durychova – u pošty
u
l
i
Kontejnery
Dobronická
na objemný
c
28. 1. 2015 16.00–20.00 hodin
e
odpad
Odkládat lze do kontejnerů například starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže, snowboardy, kola,
velká zrcadla, umyvadla a WC
mísy.
Mezi objemný komunální odpad
naopak nepatří například lednice,
televizory a počítačové monitory,
zářivky a výbojky, autobaterie, stavební suť, větve a jiné bioodpady.
1. Sládkovičova
2. Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
3. Na Chodovci
(parkoviště proti škole)
29. 1. 2015 16.00–20.00 hodin
1.
2.
3.
4.
Fillova x Rabasova
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV. x Severní IV.
30. 1. 2015 16.00–20.00 hodin
1. Viktorinova
2. Ohradní x Na Křivině
3. Podolská x Pravá
Pražští radní rozhodli:
o necelé dvě koruny zdražíme vodu
PŘIPRAVILA HELENA VACKOVÁ
Zatímco loni stál jeden metr krychlový
pitné vody 75,84 Kč, od tohoto roku už za
stejné množství zaplatíme o 2,38 procenta
více – 77,66 Kč.
čkoli neustálé zdražování Pražany jistě netěší,
radní hlavního města
Prahy se snaží uklidňovat slovy: I při tomto zvýšení zůstane
cena vody v Praze pod průměrem velkých českých měst. „To
znamená, že litr vody z kohoutku bude stát pouze necelých
8 haléřů. Při průměrné denní
A
spotřebě na osobu zaplatí každý Pražan za vodu z vodovodu
zhruba 8 korun za den,“ uvedla
radní Jana Plamínková (TROJKOALICE – STAN).
Od 1. ledna tedy nově platíme
na vodném 44,72 koruny za
metr krychlový a na stočném
32,94 koruny za metr krychlový, přičemž cena je stejná jak
Několik užitečných informací a rad, jak za vodu ušetřit
❐ 70 % vody se spotřebuje v koupelně a na toaletě.
❐ 24 litrů vody za den unikne v případě, že vám slabě kape kohoutek.
❐ Přes 150 litrů denně způsobí protékající toaleta.
❐ Při sprchování spotřebujete 50–60 litrů, koupání ve vaně se prodraží – spotřebujete při něm
150–200 litrů vody.
❐ Pokud myjete nádobí pod tekoucí vodou, vypotřebujete asi 70 litrů vody, myčka je o 50 litrů
úspornější.
❐ Pokud budete místo klasického kohoutku používat pákové baterie, pak ušetříte až 30 % vody.
❐ Jestliže na delší dobu odjíždíte, uzavřete hlavní uzávěr vody.
❐ Ušetřit vodu se dá i s úsporným splachovacím systémem na WC. Zatímco bez spořiče jedním
spláchnutím spotřebujete 10 litrů vody, se spořičem to je při velkém spláchnutí o litr méně, při
malém spláchnutí pak protočíte pouhé 2–3 litry vody.
20
www.vase4.cz
pro domácnosti, tak i ostatní
odběratele. Podle vyjádření magistrátu odpovídá 2,38 procentní zdražování pouze inflačnímu
nárůstu provozních nákladů
a předpokládanému téměř 2%
snížení spotřeby vody.
V Praze se naposledy výrazně voda zdražovala před dvěma
lety. Tehdy bývalé vedení hlavního města navýšilo cenu o 11
procent. O pouhou inflaci se
pak zdražovalo ještě na konci
roku 2013.
volný čas
Kalendář představí
Dvanáct známých žen ozdobí kalendář vlasového stylisty Petra
Novotného. Většina z nich však zůstane do poslední chvíle
utajena, odtajněny budou modelky až během dubnové výstavy
velkoformátových fotografií v Národní technické knihovně.
Teprve poté spatří světlo světa i samotný kalendář. A výstava se
vydá na svoji roční pouť po českých městech.
● Představte svůj kalendář.
Je to první kalendář, který
připravujeme. Každý měsíc ozdobí jedna známá česká žena.
Na stránkách kalendáře se objeví třeba herečka Magdalena
Reifová, operní pěvkyně Andrea Kalivodová, Michaela Jílková. Další ale neprozradím.
● Chystáte ale v souvislosti
s odhalením kalendáře také
výstavu. Kde bude a kdy začne?
Výstava bude putovní, začne
v Národní technické knihovně,
prostoru, který miluji. A potom
se rozjede po českých městech.
Po dvanácti měsících skončí
svoji cestu v Moravském Krumlově, kde zůstane další celý rok.
Na výstavě budou představeny
všechny fotografie, které poté
lidé uvidí v kalendáři. Kalendář
osobností bude možné zakoupit
na webu www.kalendarosobnosti.cz, ve firmě Baloušek
a v řadě knihkupectví.
● Kalendář bude mít ale
i charitativní podtext.
Ano, část výdělků poputuje
na dobrou věc. Neprozradím
přesně kam, ale naznačím, že
půjde o pomoc dětem.
● Jak složité bylo kalendář
zprodukovat?
Příprava trvala zhruba rok,
práce bylo spousta. Nemuseli
jsme nikoho nijak moc přesvědčovat, řada nafocených osobností jsou mé klientky, i když
samozřejmě nějaká odmítnutí
přišla.
● Kdo patří do vašeho týmu?
Je to několik fotografů, dlouhodobě je to Dalibor Konopáč,
ale také Filip Petrák, Simona
Smrčková. Každý má na focení
jiný náhled a tím je práce různorodá a spojuje se více pohledů na věc. A nic by se nepovedlo
ani bez ostatních členů týmu.
Celý tým spolu musí spolupracovat, každý musí být s výsledkem své práce spokojen.
● A kdo jsou vaše modelky?
Oblíbenou mám třeba Dominiku Hužvárovou. Je velmi
vstřícná, svoji práci umí výborně a jako modelka je nenahraditelná. Je ochotná se přizpůsobit. Ale dobře se mi
pracuje třeba s Miriam Bittovou, která je velmi exotická.
● A vybíráte si modelky i mezi
ženami třeba jen tak na ulici?
Mám rád výzvy, někdo mi poradí svoji krásnou kamarádku,
koukám kolem sebe na ženy na
ulici a mnohdy i některou oslovím. A vím, že některé z nich
potom v modelingu zůstaly.
● Být vlasovým stylistou byl
odmalička váš sen?
Nevěděl jsem, čemu se budu
věnovat, protože odmalička
jsem se chtěl věnovat umění –
lákala mě malba, keramika. Ale
bylo mi to vytýkáno, že se s tím
neuživím a není to dobrý nápad. Tak padla volba na kadeřničinu a našel jsem se v tom.
● Ale umění i kadeřničinu se
vám nakonec podařilo propojit.
Se svým týmem pracujeme
na nejrůznějších kampaních,
kombinujeme malbu na těla,
vlasový styling a potom vnikají
fotografie nebo fotoplátna.
● Vy se ale věnujete nejen
umění, navíc pomáháte i ženám, které neměly v životě
tolik štěstí a postihla je vážná
choroba…
Chodí ke mně i ženy, které
jsou třeba po chemoterapii ne-
bo mají jiné zdravotní problémy. Není to tedy jen o té povrchní kráse, ale i o pomoci,
zvednutí sebevědomí. A velká
radost je to i pro mě. Když po
čase vidím, jak má tato žena
krásné vlasy pod ramena, znamená to pro mě hodně. Pracuji
se ženami komplexně, říkáme
si pravidla, jak se o sebe starat,
co omezit.
● Jaký účes se vám osobně
u žen nejvíc líbí?
Já mám nejraději mikáda, je
to velmi těžký úkol pro kadeřníka, přímo kumšt. Trvá to
dlouho, musí se postupovat
pečlivě. Ale hlavní vždy je, ať
jde o ženu nebo muže, aby jim
to, co mají na hlavě, sedělo, aby
jim to vyhovovalo a cítili se
sami dobře.
INZERCE V4-0126
Novoroní SLEVY!
Na vybrané byty, nabídka je asov omezena!
Praha 4 - Modany | ve výstavb
2+kk od 2,1 mil. K
3+kk od 3,1 mil. K
4+kk od 3,9 mil. K
777 432 432
157
nových
byt
[email protected]
www.vase4.cz
21
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
dvanáctku osobností
školství
Vydat se na zkušenou do
ciziny a vystudovat
zahraniční střední školu?
Nic nemožného. Například
Ministerstvo školství ČR
nabízí možnost studia na
lyceích v Dijonu a v Nîmes.
Zájemci musí však projít
výběrovým řízením.
Studium v cizině?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
Co třeba ve Francii?
edná se o studium, které by začalo ve
školním roce 2015–2016, přihlásit se
však zájemci musí do 16. února. Ke
studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, naopak na lyceu v Nîmes mohou studovat jen dívky.
Přijímací řízení bude dvoukolové. První
kolo se uskuteční v polovině měsíce března, a to prostřednictvím písemných zkoušek z francouzštiny. Druhé kolo se bude
konat v dubnu nebo v květnu a uskuteční
se formou pohovoru. Do druhého kola
J
22
www.vase4.cz
však budou zváni jen ti uchazeči, kteří
uspěli v písemné části. Znalost francouzštiny ale nebude jediným kritériem, které
bude mít vliv na přijetí, komisi budou zajímat dále také předchozí studijní výsledky
uchazečů.
Přihlásit se může každý zájemce, který
splní zadané podmínky. Musí být studentem školy, která je zařazena do sítě škol Ministerstva školství ČR, musí být mít české
občanství či trvalý pobyt v České republice
a je žákem devátého ročníku základní školy
nebo prvního ročníku čtyřletého gymnázia.
Hlásit se mohou dívky a chlapci, kteří se
narodili po 1. lednu 1999. Žáci by měli ovládat kromě francouzštiny i další cizí jazyk
a mít průměrný prospěch v posledním klasifikačním období do 1,8.
Uchazeči musí vyplnit on-line registrační formulář a písemnou přihlášku zaslat do
16. února na adresu Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1.
Studium na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a odpovídá studiu na
střední škole gymnaziálního typu. Zakončeno je studium francouzskou státní maturitní zkouškou, která je však ministerstvem uznána. Součástí maturitní zkoušky
je navíc i zkouška z češtiny, jejíž výuku zajišťuje ve Francii lektor, jenž má zároveň
na starost pedagogický dozor nad českými
studenty.
Ministerstvo školství uhradí na své náklady cestu autobusem z Prahy na místo
studia vždy na začátku a na konci každého
školního roku. Ostatní dopravu hradí rodiče žáků, ti také musí počítat s příspěvkem tisíc eur na školní rok. Rodiče dětí, pro
které je příspěvek nedosažitelný, mohou
v případě přijetí požádat o podporu Lycejní
stipendijní fond.
Dijon je město na východě Francie, které
bylo osídleno už v době halštatské. Jde
o hlavní město departmentu Côte-d'Or. Od
roku 1722 zde funguje i univerzita. Město
Nîmes potom leží na jihu Francie v regionu Languedoc-Roussillon.
školství
Školní pěvecké sbory
se utkají v Brně
Gymnaziální pěvecké sbory z celého Česka
se v polovině dubna utkají na hodnocené
přehlídce v Brně. Připravuje se další ročník
klání Gymnasia Cantant.
B
zde vystřídalo více než 80 různých sborů a s nimi téměř 3500
zpěváků.
Celostátní přehlídku pořádá
tradičně občanské sdružení
Gymnasia Cantant ve spolu-
práci s gymnáziem, soutěž však
podporuje například i Ministerstvo školství ČR či Senát.
Celostátní kolo přehlídky, do
které budou pozvány nejlepší
sbory z regionálních přehlídek,
se uskuteční 9. až 11. dubna.
Do celostátního kola však
musí sbory postoupit z kol regionálních, která se budou konat
v únoru a březnu. A dvě budou
i kategorie, v první se sbory
zúčastní s povinnou skladbou
a obsazením, v druhé potom
mohou využít volný repertoár.
Soutěžící navíc dostanou
možnost nastudovat v ateliérech a na závěrečném koncertu
předvést některou ze skladeb
Leoše Janáčka. I letošní ročník
Gymnasia Cantant nabídne další společenské a kulturní akce.
INZERCE V4-0111
Požadujeme samostatnost, komunikativnost,
znalost Prahy 4, Prahy 5, případně Prahy 6.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci
s jasně definovanou a uchopitelnou
klientelou. Férové ohodnocení!
www.vase4.cz
23
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO GYMNASIA CANTANT
ěhem uplynulých dvaceti
ročníků už soutěž dávno
překročila hranice Brna,
setkávají se tady nejlepší gymnaziální sbory z celé republiky.
Během historie přehlídky se
luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu [email protected] a dva vylosovaní
obdrží knihu nakladatelství Smart Press:
Jana Albeson Tržilová
VZPOMÍNKY
OBYČEJNÉ ŽENY
ANEB HLEDÁNÍ
TOHO PRAVÉHO
V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.
INZERCE V4-0105
Užívala jste hormonální antikoncepci a chcete nyní otěhotnět?
Ničí vás premenstruační syndrom?
Obáváte se období menopauzy?
Trpíte poruchami hormonální rovnováhy?
GRAV-IN je jediný doplněk stravy na českém trhu, který obsahuje účinné látky Indol-3-karbinol Zinek, který přispívá k
normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci
hormonální aktivity.
GRAV-IN je vhodný pro všechny ženy, které se obávají nebo je trápí:
! ! !
! ! 24
www.vase4.cz
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ. INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA
WWW.GRAV-IN.CZ
volný čas
Web poradí,
jaké knihy si přečíst
eb tisicknih.cz je naprosto jednoduchý. Do formuláře stačí zadat
jakoukoli svoji oblíbenou knihu,
odkliknout a počkat, až se načte seznam tisícovky podobných. Zatímco na webu pracovali vývojáři, data o knihách pocházejí
z Městské knihovny v Praze. Na webu se
neustále pracuje, i tak ho ale od spuštění
v listopadu navštívilo a vyzkoušelo přes
sedmdesát tisíc unikátních uživatelů.
„Novinka Městské knihovny v Praze
vznikla tak, že jsme dali prostor kolegům
vývojářům, kteří se jako taková zájmová
platforma lidí vyskytují kolem IT technologií a zkoušejí různé nové věci. My jsme jim
poskytli prostor, kde se každé dva týdny
scházejí, vymýšlejí a zkoušejí různé zajímavosti. A dohodli jsme se, že pro nás
a hlavně pro čtenáře vymyslí něco, co pomůže čtenářům v další lepší orientaci
v naší nabídce knih. A vznikl tak web Tisíc
knih,“ popisuje tisková mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.
Upozorňuje, že stránky jsou plně k dispozici čtenářům, ale nefungují jako profesionální rešeršní pomůcka, ale skutečně
jen vylepšení služeb pro čtenáře, kteří mají
chuť si přečíst něco podobného, co už je
v minulosti bavilo či zaujalo.
„Uživatel zadá svoji vybranou knihu
a dostane nabídku další tisícovky knih,
které se něčím k té první vážou. Funguje to
podobně jako v e-shopech, kde si zákazník
vybere zboží a automaticky dostane nabídku toho, co si koupili jiní lidé, kteří
objednávali stejné zboží. Web Tisíc knih
prostě doporučí, co si přečíst,“ doplňuje
mluvčí Lenka Hanzlíková. V nabídce mohou být kupříkladu i tituly ze stejné edice.
Pro čtenáře je web tisicknih.cz atraktivní tím, že nemusí složitě pátrat na internetu nebo přímo mezi knihami v knihovně,
W
ale dostanou nabídku díky jedinému kliknutí přímo na monitor svého počítače.
V nabízené tisícovce navíc může čtenář
najít knihu, kterou by jinak neobjevil, třeba
od jemu neznámého autora nebo i titul,
jenž už v minulosti četl a s chutí se k němu
po čase vrátí.
V plánu mají v knihovně doporučování tisícovky knih dokonce zapojit přímo do online katalogu, čímž by vymyšlená technologie našla ještě širší uplatnění.
Tím ale v knihovně s využíváním nových
technologií rozhodně nekončí, jen pro příklad zde mají letos v plánu třeba novou aplikaci pro chytré telefony, která má za cíl
významně zjednodušit prodlužování zápůjček.
Hlavním tématem knihovny pro rok
2015 bude hlavní město Praha. Knihovna
v Praze funguje už od roku 1891 a instituce má dokonce dvě oddělení, která se
pražské tematice věnují, a to Pragensia
v Ústřední knihovně a Vzácné tisky na
Brusnici u Pražského hradu.
Využít mohou zájemci i web www.prahavknihovne.cz. Na interaktivní mapě tam
najdou zobrazené knihy, které se vždy
vztahují ke konkrétnímu místu. Některé je
možné si hned v digitální podobě prohlédnout, některé lze dokonce stáhnout jako eknihu.
Knihovny v Praze se navíc stanou místem, kde budou moci zájemci napsat Praze.
Znamená to, že prostřednictvím knihy přání a stížností budou moci své postřehy
a připomínky sdělit Institutu rozvoje a plánování města. V plánu jsou i besedy s odborníky.
www.vase4.cz
25
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
Každé dva týdny se v počítačové učebně Ústřední
knihovny Městské knihovny v Praze scházejí vývojáři
a vymýšlejí nejrůznější zlepšení a novinky. A jedna už je na
světě. Web Tisíc knih poradí čtenářům, co zajímavého si
přečíst na základě knihy, která se jim už v minulosti líbila.
Poradit si přes web nechaly už desítky tisíc lidí.
kultura
Novinku pro seniory ze čtvrté městské
části připravilo centrum volného času
Hobby centrum. Přijít na hodiny tance
mohou všichni senioři bez ohledu na to,
jaké mají zdravotní obtíže. Tancovat se
totiž bude koncem ledna vsedě.
Tanec vsedě
– zábava a společnost
adost z pohybu a hudby,
ale i další výhody má tancování nikoliv klasicky
v páru vestoje, ale vsedě. Pořadatelé připisují kurzu význam
proto, že zatímco pohyb povzbudí tělo, hudba prospěje duši.
Ukázková hodina se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna, a to
od 13.45 hodin v malém sále
Nuselské radnice. Zájemci se
mohou přihlásit na bezplatné
telefonní lince 800 100 128.
A vítáni jsou všichni potenciální
tanečníci, není přitom třeba,
aby, jako v jiných tanečních kurzech, přicházeli lidé v páru. Protože se tancuje vsedě na židlích,
je jedno, když přijdou zájemci
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, ILUSTRAČNÍ FOTO
R
jednotlivě. Vítáni jsou přitom
samozřejmě ženy i muži.
Zatímco v Praze 4 jde o novinku v akcích pořádaných pro
seniory, ve světě je tancování
vsedě zcela běžné. Skupinový
tanec vsedě pochází z Norska,
velmi oblíbený je potom třeba
u seniorů v sousedním Německu. I tam je totiž tato aktivita vnímána také jako forma
terapie.
Senioři, kteří se občas cítí
osamělí, totiž mohou na kurzech navázat nová přátelství
a seznámit se s vrstevníky, přičemž často podobných příležitostí třeba příliš nemají.
A i když tancuje na kurzu kaž-
Akce pro seniory v Praze 4
Historie Pražského hradu – 10. února od 10.00 hodin. Sraz
před hlavním západním vstupem do katedrály sv. Víta. Přihlášky se přijímají od 2. února na bezplatné telefonní lince
800 100 128.
Ples pro seniory v KC Novodvorská – 12. února od 14.00
hodin. Výdej vstupenek je zdarma a proběhne 3. února 2015
od 8.00 do 8.30 hodin u přepážky č. 34 (vlevo od podatelny)
v přízemí Úřadu městské části Praha 4.
Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle aneb s básníkem
při víně nejen o víně – 19. února od 14.00 hodin v malém
sále Nuselské radnice. Přihlašovat se lze od 9. února na bezplatné telefonní lince 800 100 128.
Jak zvládat špatnou náladu a splín – 26. února od 10.00
hodin v malém sále Nuselské radnice. Na akci je třeba se
přihlásit od 16. února na bezplatné seniorské lince 800
100 128.
Jarní poetická rozjímání s Musicou Dolce Vita – 5. března
od 14.00 hodin. Lístky budou k vyzvednutí 24. února od
8.00 do 8.30 hodin na Úřadu městské části Praha 4.
26
www.vase4.cz
dý sám za sebe, i tak je tanec
vsedě velmi kontaktní, účastníky spojuje zájem naučit se
předváděné pohyby, při tanci
sedí blízko sebe a mohou pocity
z taneční aktivity jednoduše
sdílet. Vhodný je tanec vsedě
v podstatě pro každého, nevadí
ani zdravotní omezení spojená
s nemocemi nohou, zapojit lze
při tanci více ruce a naopak.
Lekce bude probíhat tak, že
budou senioři sedět v kruhu na
židlích a předvádět taneční
„kroky“ jim bude lektorka.
Hudba bude odpovídat tomu,
že se na lekci sejdou zástupci
starší generace, zároveň ale
bude vybrána tak, aby šlo o melodie rytmické.
Radnice čtvrté městské části
pořádá pro seniory celou řadu
akcí. Například na konci ledna
odstartuje cyklus přednášek
pro seniory z oblasti psychologie stárnutí. První se bude zabývat tématem jak překonávat
pocity osamělosti ve stáří.
Účastníci dostanou mimo jiné
rady, jak si s podobnými pocity
poradit a co proti nim udělat.
Na 26. února je potom naplánována přednáška psycholožky Jitky Nesnídalové o tom,
jak zvládat špatnou náladu
a splín.
A popovídat si se seniory
z Prahy 4 přijde také básník
Petr Skarlant, obyvatel čtvrté
městské části. Vyprávět posluchačům přijde 19. února. Na
všechny seniorské akce je třeba
se předem přihlásit, a to na bezplatné telefonní lince 800 100
128.
Na seniory však nezapomínají například ani v KC Novodvorská. Městská část připravila na 12. února ples seniorů.
Připravena budou mimo jiné
i předtančení a taneční ukázky
žáků umělecké školy Music Art.
Vstupenky budou vydávány
zdarma, a to 3. února od 8.00
do 8.30 hodin u přepážky číslo
34 v přízemí radnice.
kultura
Tři v tom se po 30 letech vrací
do pražského divadla
říběh o třech slečnách,
které se snaží utajit, že
jejich láska nezůstala bez
následků a rostoucí bříška proto před otcem vydávají za těžkou nemoc, se u nás poprvé
představil divadelním divákům
v roce 1978. Činoherní klub nastudování této komedie psané
v duchu dell'arte tehdy svěřil
režisérskému esu – Jiřímu
Menzelovi, který se už v té době
pyšnil Oscarem za svůj film
Ostře sledované vlaky.
Principál Divadla Na Jezerce
Jan Hrušínský si ke spolupráci
na hře Tři v tom vybral třiadvacetiletého absolventa filmové
katedry Matěje Balcara, pro
něhož to bude divadelní režijní
debut. Svou volbu Hrušínský
okomentoval slovy: „V 60. letech některá divadla oslovovala
mladé režiséry, kteří dříve, než
se proslavili ve filmu, začínali
v divadle. A Jezerka tak po jejich vzoru otevírá dveře mladým nadějným talentům.“
P
Výzvy jsou tu, aby se zvedaly
„Loni jsem natáčel s Kristýnkou Hrušínskou absolventský
film Podoba lásky (za něj získal
nominaci na cenu Magnesia
Český lev za Nejlepší studentský film 2013 – pozn. aut.)
a k mému štěstí se na premiéře
objevil i její táta Honza. Asi za
dva měsíce mi zavolal a já od
něj dostal tuhle velkorysou nabídku,“ svěřil se magazínu Vaše
4 Matěj Balcar. „Je to pro mě veliká výzva. Nicméně ty jsou tu,
aby se zvedaly a já mám radost,
že jsem tu možnost dostal. Divadlo je totiž krásná věc,“ dodal.
Podle mladého režiséra půvab celé komedie Tři v tom tkví
v tom, že příběh Jaroslava Vostrého je i po čtvrtstoletí stále
vtipný a aktuální: tři mladé
dámy v hodně svízelné situaci,
nešťastní nápadníci a rozzuření
otcové. „Nějaké vzory lidského
chování se prostě nemění. Řeší
se už tisíce let pořád dokola, tak
proč si z toho nedělat legraci.
Pro mě je tedy kouzlo hry
především v kombinaci humoru
a poetiky s crazy komedií,“ podotkl Balcar.
Napodobovat geniální
se nevyplácí
A nebojí se, že jeho verze
bude porovnávána s tou někdejší Menzelovou? „Ke srovnání určitě dojde už jen proto,
že se Tři v tom od derniéry v Činoherním klubu v Praze nehrálo. Na druhou stranu se za
tu dobu leccos změnilo, tak
věřím, že naše pojetí nakonec
projde. Nějaký tlak tam ale
bude a právě ten z nás musí dostat maximum,“ zamyslel se
navíc Balcar.
Menzelovo zpracování prý viděl dvakrát a má ho moc rád.
Jak ale říká: „Napodobovat geniální se nevyplácí, tak jsem
hledal klíč, jak naše Tři v tom
udělat jinak a věřím, že se to
nakonec povedlo,“ uzavřel Matěj Balcar.
Co je commedia dell'arte?
Doslovný překlad zní: „komedie profesionálních herců“.
Commedia dell'arte vznikla v době renesanční Itálie, je založena na dobrém herectví, improvizaci, vyniká vtipem, zápletkami, fantazií a originalitou.
Zpočátku ji hrály kočovné herecké společnosti, později se však
dostala i ke dvoru a na prkna divadel. Jediným úkolem představení tohoto typu bylo pobavit obecenstvo.
Tři v tom v Činoherním klubu
v 70. letech min. století
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Josef Abrhám, Petr Čepek, Veronika Freimanová, Jiří
Hálek, Rudolf Hrušínský ml., Jiří Kodet, Jiřina Krejčíková, Libuše Šafránková, Miloslav Štibich, Oldřich Vízner, Jiří Zahajský
Tři v tom v Divadle Na Jezerce,
premiéra 10. 3. 2015
Režie: Matěj Balcar
Hrají: Kristýna Hrušínská, Tereza Němcová, Denisa Pfauserová, Tereza Kopsová, Petr Vacek, Jan Hrušínský, Felix Slováček jr., Michal Kern, Václav Chalupa a další.
www.vase4.cz
27
PŘIPRAVILA HELENA VACKOVÁ, FOTO IVAN KAHUN
Komedie Jaroslava Vostrého Tři v tom
patřila v sedmdesátých letech
minulého století k nejslavnějším
inscenacím Činoherního klubu.
Po její derniéře ji však třicet let žádné
pražské divadlo nenastudovalo.
Až nyní. Desátého března bude mít
premiéru v Divadle Na Jezerce.
sport
Chcete zhubnout?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO BALANCE CLUBU BRUMLOVKA
Vyzkoušejte Balance Club na Brumlovce
Chcete se po vánočních svátcích vrátit do formy nebo jste si třeba
dali novoroční předsevzetí, že letos se vám podaří zhubnout
a změníte svůj životní styl? Bez pohybu a zdravějšího jídelníčku to
nejspíš nepůjde. „Je určitě dobré si nechat poradit od odborníků,
ať jsou to trenéři a výživoví poradci a navštívit sportovní kluby.
Doporučuji přijít k nám do Balance Clubu na Brumlovce, kde jsme
pro každého individuálně schopni vytvořit program, který ho
dostane zpět do formy,“ říká Yvona Kimmelová, trenérka Balance
Clubu Brumlovka.
● Jak se dostat po Vánocích,
kdy si lidé dopřávají nejrůznější pochoutky víc než jindy
v roce, zpět do formy?
Na to je jednoduchá odpověď.
Začít se hýbat a jíst zdravě
a pestře. Lidé nejen o Vánocích,
ale i během roku si dopřávají
nejrůznější pochoutky v podobě
velkého množství cukru, který
zvyšuje produkci inzulinu, a to
vede pak k ukládání tuku a srdečním chorobám. Každý z nás
osobně ovlivňuje svůj osud
z hlediska zdraví a kondice. Mohu jen poradit pravidelně se
hýbat a srovnat si svou životosprávu. Je určitě dobré si nechat
poradit od odborníků, ať jsou to
trenéři a výživoví poradci a navštívit sportovní kluby. Doporučuji přijít k nám do Balance Clubu Brumlovka, kde jsme pro
každého individuálně schopni
vytvořit program, který ho dostane zpět do formy.
● Vadí, když člověk, který
cvičí pravidelně, během svátků vynechal? Vrací se zpět do
formy těžko?
Určitě nevadí. Je někdy zapotřebí, aby naše tělo poznalo
i jiný druh pohybu a relaxace.
Naše tělo tu změnu jen přivítá.
Tím chci říct, že samozřejmě
nedoporučuji během svátků sedět u televize a krmit se nejrůz-
28
www.vase4.cz
nějšími pochoutkami. Je dobré
dělat procházky, vyjet ven na
hory, zábavnou formou se hýbat, třeba si jen hrát s dětmi.
Když se pak po svátcích vracíte
ke svému pravidelnému cvičení
u nás ve fitku, zjistíte, že tělo si
je schopno hodně pamatovat
a forma najíždí zpět. Ono je
pravdou, že někdy svaly rostou,
když odpočívají.
● Říká se, že ženy po třicítce
hůř shazují nabraná kila, jak
je to u žen po čtyřicítce? A co
u mužů?
Ano, naše ženské hormony
nás někdy hodně ovlivňují a že
muži se svým testosteronem to
mají mnohdy jednodušší. Taky
se tvrdí, že žena, co nezhubne
před menopauzou, pak už nezhubne. Já mohu potvrdit, že to
není až taková pravda. Cvičila
jsem a radila jsem ve výživě
mnoha ženám po čtyřicítce
a padesátce a vždy se nám podařilo zredukovat váhu.
● Je těžší po čtyřicítce začít
se sportem jako úplný nováček?
Je to určitě hodně individuální. Je třeba být rozhodnut
změnit svůj životní styl. To znamená k lepšímu, začít se hýbat
a nezáleží na věku. Doporučuji
nováčkům, aby se nebáli přijít
k nám do Balance Clubu Brum-
lovka, kde jim poradíme, jaký
pohyb a jaká sportovní aktivita
pro ně budou nejlepší, hlavně
pro jejich začátek. Nikdy není
pozdě začít.
● Zejména ženy se občas
stydí přijít na sobě pracovat
a ukázat své nedokonalosti.
Co byste jim na to řekla?
Mohu říci, že u nás v Balance
Clubu Brumlovka se každý klient cítí po nějaké krátké chvilce
jako doma. My všichni se snažíme vytvářet pro klienta krásné a příjemné prostředí, aby se
k nám rád vracel. Asi bych jim
dále řekla: „Nikdo není dokonalý a u nás v Balance Clubu si
na nic nehrajeme a nedíváme
se špatně na nedokonalosti“.
Hlavně se snažíme tyto nedokonalosti odstranit a pomoci získat klientovi ztracenou sebejistotu. Není třeba se stydět.
● Co všechno v Balance Clubu
Brumlovka nabízíte?
Balance Club Brumlovka je
exkluzivní wellness a fitness
club, nabízející nadstandardní
služby v oblasti sportu a relaxace. Je zde prostorná a plně
klimatizovaná fitness zóna se
špičkovými posilovacími a karsko stroji „Star Trac“, unikátní
systém měřící fyzické aktivity
„MyZone“, strečink zóny a samozřejmě fitness bar. Dále si
naši klienti mohou zacvičit na
vibrační plošině Power Plate.
Pro klienty jsou k dispozici dva
klimatizované velké sály, kde
probíhá řada lekcí pod vedením
špičkových lektorů. Lekce jsou
zaměřené na prevenci civilizačních chorob, pomoc při redukci
váhy, antistresové lekce, tréninkové lekce na vyrovnávání svalových disbalancí a dalších nadstandardních služeb. Na své si
přijdou vyznavači prakticky
všeho pohybu. Dále zde najdete
spinningový sál, dvacetipětimetrový bazén, relaxační zónu se
saunovým světem a v neposlední řadě i sluneční terasu v japonském aranžmá. Nabízíme
osobní tréninky, plavání dospělých i vedenou výuku plavání
dětí a v neposlední řadě i hodiny
aqua fitness. Každý náš klient
má možnost projít vstupní diagnostikou. Tuto službu mají členové zdarma v rámci svého
členství. Vstupní diagnostikou
získá klient podrobné informace o svém zdravotním stavu
a kondici. Bude zde vyšetřen
jeho oběhový, kosterní a svalový
aparát. Vstupní diagnostika
slouží jako základ pro tvorbu
tréninkového plánu. Jsou to
vlastně vstupní informace o stavu organismu před započetím
tréninkového období. Můžeme
dále nabídnout specifickou diagnostiku „BackCheck“, která je
určena pro každého, kdo chce
získat podrobné informace
o funkčnosti svých svalů a svalových disbalancí těla, či informace o zakřivení páteře a její
pohyblivosti v jednotlivých segmentech. V Balance Clubu
Brumlovka máme řadu odborníků a specialistů, kteří vám sestaví individuální tréninkový
plán, ve kterém zohlední váš
zdravotní stav a vaši výkonnost. Určitě doporučuji navštívit naše webové stránky
(www.balanceclub.cz), kde se
o nás dozvíte více.
● Pokud někdo nesportuje
vůbec a rozhodne se začít, co
byste mu poradila?
Doporučila bych mu přijít
k nám, kde se o něj postaráme
a poradíme, jak nejlépe začít.
● Je lepší cvičit někde společně nebo začít doma třeba
podle DVD?
Vidím to takhle. Když se
někdo rozhodne se začít hýbat,
třeba jen doma před televizí
s DVD, určitě je to dobrý začátek. Ale otázkou je, jak dlouho
mu to vydrží a jestli je to správně zvolená pohybová aktivita.
Proto opět preferuji společné
cvičení, nechat si poradit a vést
se odborníky.
● Když se člověk rozhodne,
že opravdu chce cvičit, je lepší cvičit pod dohledem profesionála?
Určitě je vždy lepší začít cvičit pod dohledem zkušeného
profesionála. Každý klient
u nás v Balance Clubu Brumlovka, jak už jsem zmínila, projde vstupní diagnostikou, na základě které mu bude vytvořen
individuální tréninkový plán.
● Je nějaké lepší období, kdy
je dobré se cvičením začít?
Myslím třeba léto, kdy nehrozí nějaká jarní či podzimní
únava?
Myslím, že neexistuje nějaké
lepší období, kdy je dobré se cvičením začít. Nejlépe je začít
hned, když je člověk fyzicky
a psychicky připraven a právě
se pro to rozhodl. Jak se říká,
nikdy není pozdě začít, a co
můžeš udělat dnes, neodkládej
na zítřek. Je zapotřebí se hýbat,
abychom byli zdraví, dobře se
cítili a nebyli unavení.
● Jak často je třeba se sportu věnovat, aby úsilí přineslo
očekávané výsledky?
Je potřeba se zamyslet, jaké
výsledky očekáváme. Je to velmi individuální. Hýbat bychom
se měli pravidelně, aby to přineslo nějaké výsledky, a pořád,
abychom si udrželi dosažené
cíle. Když mluvíme o návštěvě
fitness klubu, doporučuji 3–4x
do týdne. Samozřejmě my
všichni bojujeme s časem, jsme
velmi zaneprázdněni, ale všichni bychom si na sport měli najít
čas.
● Cvičit a hýbat se ale asi nestačí, musí člověk, který na
sobě chce zapracovat, počítat
i se změnou životního stylu –
tedy změnou jídelníčku a životosprávy obecně?
Cvičit a hýbat se opravdu nestačí. Je zapotřebí se pozastavit
nad svým životním stylem.
Strava tvoří větší procento úspěchu než pohyb. Neznamená
to ale, že se nebudeme hýbat.
Je zapotřebí skloubit dohromady tyto dvě věci – pohyb a životosprávu. Bez toho to nepůjde! Lidé to převážně vědí,
všude to slyší, čtou… Většina
lidí však potřebuje daný životný
styl s někým zkonzultovat, konkrétně jak správně dodržovat
životosprávu a k tomu zvolit
vhodný trénink, přičemž právě
pro tyto jedince dokážeme vytvořit individuální trénink a jídelníček na míru.
● Proč sportovat – kromě
toho, že člověk zapracuje na
své postavě, co pozitivního
ještě pohyb přináší?
K tomu jediné – pohyb přináší hlavně zdraví, vitalitu a radost – a proto se vyplatí se
občas zvednout z gauče a přijít
k nám do Balance Clubu Brumlovka, nemyslíte?
Jak efektivně shodit kila?
Díky BIKRAM YOZE
Lekce Bikram Yogy je dynamický
90minutový program 26 poloh Hatha jógy
(fyzické jógy) a dvou dýchacích cvičení,
který se praktikuje v sále vyhřátém na 42
stupňů. Je to vědecky sestavená metoda
stlačování, protahování a posilování,
kterou se stimulují všechny systémy
lidského těla.
aždá z těchto poloh systematicky připravuje
tělo na polohu následující, pořadí se nikdy nemění. Po
odcvičené lekci se cítíte jako
znovuzrození. Bikram Yoga má
silné detoxikační účinky na
lidský organismus a působí pozitivně na psychiku. Aktivní
formou zbavuje lidské tělo
K
škodlivých látek, odbourává
stres a dodává energii. Bikram
Yogu může cvičit každý bez
ohledu na věk, zkušenosti či flexibilitu.
Proč se však na Bikram Yoze
tak rychle hubne? Vysoká teplota stimuluje spalování tuků.
Během hodiny spálíte 1400 až
4800 kJ. Při pravidelném prak-
tikování tak můžete vidět rozdíl
na váze velmi rychle. Obézní
tedy úspěšně hubnou. Štíhlí poměrně rychle vytvarují hezké
tělo, a to i na problematických
partiích. Bikram Yoga navíc velmi zlepšuje fyzickou kondici.
Její velký půvab tkví v tom, že
na konci každé lekce si můžete
říci, že jste si sáhli na dno. Šidit
jógu a tedy i hubnutí jde jen
velmi těžko.Permanentku nyní
lze pořídit již za 490 Kč! Více informací na www.bikramyoga.cz.
www.vase4.cz
29
INZERCE V4-0118
sport
sport
i
rác
nk
Pa
Na
va
do
ěz
Hv
5.
kv
ětn
a
Pankrác
Arkády
Pankrác
ck
vi
jo
dě
Na
s
Bu
tr ž
i
Bauhaus
Zapracujte na váze
s týmem Vitalu
á
ožná jste si během Vánoc dopřáli více lahůdek nebo si dali předsevzetí, že zhubnete. Ať tak či
tak, v lékárně Vital každému
poradí ideální kombinaci dietních opatření, pohybu a doplňků stravy. Právě ty jsou mezi
lidmi velice oblíbené a žádané.
Ze základních prostředků ke
snižování hmotnosti a především pocitu hladu lze doporučit
M
vlákninu. Vybrat si mohou zákazníci vlákninu sypkou či v tobolkách. Další látkou snižující
pocit hladu a především chuti
na sladké je chrom.
Pro podporu odbourávání tuků pacientům v lékárně Vital
doporučují také konjugovanou
kyselinu linolovou a stále oblíbenější jsou extrakty zelené
kávy. Látky v ní obsažené jsou
silné antioxidanty, zrychlují
metabolismus a výkonnost
a tím urychlují hubnoucí proces. Za bezkonkurenční cenu
nabízejí v lékárně Lipoxal
Xtreme, který kombinuje účinky zeleného čaje, guarany, zázvoru a synefrinu, čímž dochází k zesílení hubnoucího
účinku. Pro milovníky čajů zde
nabízejí také čajové směsi používané při redukčních dietách.
V lékárně Vital však nejde jen
o prodej vhodného preparátu,
zákazníkovi zde individuálně
poradí v oblasti terapie obezity,
třeba jak upravit jídelníček, využívat více menších porcí jídel
za den nebo třeba doporučí,
jaká jídla vynechat. Redukci váhy navíc lze probrat i v rámci
bezplatného poradenského servisu. Výhodou lékárny je, že
v rámci bezplatného servisu
zde nabízejí vypočítání BMI
a podle výsledků vysvětlení případných zdravotních rizik.
cvičenců. Slovo profesionální
vnímáme jako závazek vůči
svým cvičencům a členům. Stále se snažíme, abychom našim
členům poskytovali ten nejlepší
servis a výuku.
Cvičit mohou v Tiger teamu
děti už od čtyř let, a to pod vedením trenérů, kteří studují Fakultu tělesné výchovy a sportu
Karlovy univerzity. A co učení
Jiu-jitsu dětem přinese? Naučí
se disciplíně, sebekontrole, úctě a cílevědomosti, osvojí si základní pohybové návyky, techniky a kombinace a zlepší si
koordinaci.
Jiu-jitsu, Brazilian Jiu jitsu či
Kickbox jsou ale v tělocvičně na
Pankráci či v Karlíně určené
i dospělým. Zlepší si fyzickou
kondici, naučí se sebeobraně,
a navíc zapadnou do příjemného kolektivu. Například trenéři Brazilian Jiu jitsu získali
medaile na mistrovství světa
a Evropy, vyučuje se pod hlavičkou Gracie Academy. Trenér
Kickboxu Alois Škeřík je pro
změnu trenérem české reprezentace, další trenéři jsou čeští
reprezentanti, několikanásobní
mistři světa a Evropy.
Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.tigerteam.cz
INZERCE V4-0116
Tým profesionálů je po vánočních svátcích
připraven pomoci zákazníkům, kteří plánují
redukci své váhy. S novým rokem chystá
lékárna změnu názvu – přejmenuje se na
Lékárnu WPK.
Jiu-jitsu
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO TIGER TEAM
je už pro čtyřleté
Už čtyřleté děti se v pankráckém Tiger
teamu učí jednomu z nejstarších bojových
umění Jiu-jitsu. Pod vedením profesionálních
trenérů si tady osvojují techniku umění,
které je hojně využíváno brannými
složkami, počínaje policií, speciálními
jednotkami až po soukromé agentury.
Jiu-jitsu vznikly nebo
čerpají techniky Aikido,
Judo, Karate, Alkampfjitsu, Musado, Ji-jitsu. Profesionální klub bojových umění
Tiger team byl založen v roce
1999 a již od svého založení je
zaměřen na výuku bojového
Z
30
www.vase4.cz
umění Jiu-jitsu, Brazilian Jiujitsu a Kickbox.
Dnes je Tiger team lídrem
v oblasti výuky bojových umění
a osobního rozvoje a patří mezi
největší kluby vyučující Jiu
jitsu v ČR zachovávající si vysokou technickou i osobní úroveň
INZERCE V4-0104
inzerce
www.vase4.cz
31
SLEVA NA NÁB
YTEK *
NÁBYTEK PRO VŠECHNY
+
Rohová sedací souprava,
kombinace umělá kůže - krémová/látka Cappucino, rozkládací na lůžko,
rozměry: 190 / 243 × 80 × 90 cm, lůžko: 220 × 135 cm, 1006110-01
Pravá i levá varianta
Úložný prostor
23 990.Sleva
45%
12 999 .-
ROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA
Rozkládací na lůžko: 220 × 135 cm
20 15
SLEVA
%
Í
N
E
L
T
Ě
V
S
NA O
Sleva Vá
m bud
a na pok
e odeč ten
la
ové č á
dně z celk
SLEVA
*
s tky
*
%TIL
X
E
T
Ý
V
O
NA BYT
Sleva Vá
m bu de o
d
a pokla
eč tena n
y
ové čás tk
dně z celk
Nabídka platí do 8. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR včetně E-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si
zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. *Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami.
Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY, NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
www.asko.cz
Download

leden 2015