Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
LEDEN
Vychází 27. 1. 2014 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase6.cz
Causa Unijazz:
Kdo a jak bude provozovat
Kulturní centrum Kaštan
Olympijský
park na Letné
Téma čtenářů:
Zastávka
u Kaštanu
Rozhovor:
Iva Hüttnerová
Reportáž:
Food festival
Vokovickou patriotkou
jsem téměř 40 let
editorial
HLEDÁME NOVÁ DISTRIBUČNÍ MÍSTA
Vážení čtenáři,
Vánoce jsou dávno pryč, a poslední připomínkou svátků
jsou tak akorát stromky válející se u popelnic. Jenže na co se
teď těšit? Velikonoce jsou ještě
hodně daleko a tahle zima je
docela zvláštní. Kdo ale nechce
sedět až do jara doma a vyhlížet slunce, musí se prostě zabavit jinak. Třeba si pohlídat program, který Unijazz připravil
na únor do Kulturního centra
Kaštan. Radnice sice vypsala
výběrové řízení na nového provozovatele, Unijazz ale svoji pozici uhájil a za trochu pozměněných podmínek bude
v Kaštanu dál působit. Pokud vás ale kultura moc nebere
a dáváte přednost sportu, máte se v únoru rozhodně na co
těšit. Buď můžete strávit hodiny a hodiny doma u televize
a sledovat snahu českých olympioniků vyhrát co nejvíc
medailí v Soči nebo se k nim virtuálně, ale vlastně i aktivně připojit. Hned za hranicemi Prahy 6, na Letné, se totiž
chystá něco, co zatím v Česku nemá obdoby. Olympijský
park, kde si budou návštěvníci moci vyzkoušet, jaké to je
dávat góly jako Jaromír Jágr nebo rychlobruslit jako Martina Sáblíková. Ať už jste na kulturu nebo na sport, žijete
v Praze 6 a nás vaše starosti zajímají. Podělte se s Vaší 6
o to dobré i špatné, co v šesté městské části zažíváte.
Budeme rádi,
Vaše Zuzana
Z obsahu:
str. 7
Causa Kulturní centrum
Kaštan
str. 10
Rozhovor s Ivou
Hüttnerovou
str. 14
Téma: Co čeká obyvatele
Prahy 6
str. 18
Děti se učí recyklovat
odpad
str. 22
Studenti debatují na
světových soutěžích
str. 24
Křížovka
str. 26
Reprezentační ples
Prahy 6
str. 28
Aikidó pro každého
V příštím čísle:
Zdraví, zimní sporty,
finance, reality,
energetika, auto-moto
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 14. 2. 2014
Časopis vychází 24. 2. 2014
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník II, vychází měsíčně.
Náklad 52 000 ks
Datum vydání lednového čísla 27. 1. 2014
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
Adresa redakce:
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
[email protected]
Redaktor:
Aleš Zavoral
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
Příjem inzerce:
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné
poštou nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
INZERCE V6-0137
Á
UBBA
R
H AV NA
ST NČE
KO
DO
Máte
krámek, hospůdku, kadeřnictví
nebo třeba řeznictví?
Chcete mít ve své provozovně každý měsíc náš časopis?
Chcete, aby se o vás čtenáři dozvěděli?
LETŇANY
BYTOVÝ DŮM
Frýdecká ul.
www.letnany-bydleni.cz
VYU
PRÁV ŽIJTE
Ě
ZAVÁ NYNÍ
D
CENYĚCÍ
Pro podrobné podmínky prosím volejte: 777 940 614
nebo pište: [email protected]
Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
Zákaznická linka:
725 928 629
S neplatným
řidičákem
hrozí pokuta
Galerie končí v Pelléově vile
K
30. březnu končí v Pelléově vile provoz Galerie Anderle. Návštěvníci zde mohou do té doby zhlédnout výstavu akademického malíře Jiřího Anderleho
s názvem Výběr z díla 1954–2013 a výstavu akademického malíře Michala Burfeta
s názvem Cesta k Červenému jezeru. Až do konce provozu si mohou zájemci galerii Anderle prohlédnout zdarma.
V Praze 6 budou parkovací zóny N
V
první pilotní fázi nové koncepce
parkovacích zón bude Praha 6, měly by začít platit od druhé poloviny roku 2014. Koncepci zavádění parkovacích
zón představilo hlavní město Praha. „Po
jednání s náměstkem primátora Jiřím
Nouzou byly připomínky Prahy 6 zohledněny, a rozhodnutí města proto vítáme.
Jsme připraveni okamžitě začít aktualizovat náš projekt zón podle požadavků
města a uděláme vše pro to, aby zóny
byly na přelomu srpna a září 2014 zavedeny,“ řekl Jan Záruba, místostarosta
Prahy 6 pro oblast dopravy. Projekt zón
placeného stání schválilo zastupitelstvo
Prahy 6 už v prosinci 2008, ale od té doby Praha 6 na jejich zavedení stále čekala. Praha
6 je oproti
203x132.ai
1 16.1.2014
15:50:10 některým ostatním
městským částem ve velké nevýhodě.
Svá auta tady totiž ve všední dny parkují
tisíce Středočechů, kteří do metropole
dojíždějí do zaměstnání a jako parkoviště využívají šestou městskou část i někteří motoristé z Prahy 7 a Prahy 1, kde už
je parkování placené. „Z průzkumu společnosti PPF Factum pořádaného v roce
2013 vyplývá, že přesně 57 % obyvatel
Prahy 6 – tedy nadpoloviční většina – si
přeje zavedení parkovacích zón v šesté
městské části. Až 73 % obyvatel uvádí,
že nejvíce potřeba jsou ,modré‘ a ,smíšené‘ zóny, nejméně potřebné jsou zelené
zóny krátkodobého stání,“ podotýká
mluvčí radnice Adam Halmoši s tím, že
v žádné části Prahy 6 není současný systém parkování bez zón vnímán pozitivně a problémy s parkováním hlásí 83 %
obyvatel.
a pozoru by měli být řidiči, kteří si do
konce loňského roku nestihli vyměnit
řidičský průkaz. Nutná byla výměna průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004. Od Nového roku jsou tak
nevyměněné řidičáky neplatné a řidičům,
kteří se i tak vydají za volantem na cestu,
hrozí pokuta.
INZERCE V6-1108
VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
www.vykupnemovitostivpraze.cz
603 278 555
INZERCE V6-0124
Sběr vánočních stromků
A
ž do 28. února bude průběžně zajišťován
svoz vánočních stromků z Prahy 6. Stromky
je třeba odkládat vedle sběrných nádob na komunální odpad, nikoliv do nich, aby nedocházelo ke snižování kapacity pro ostatní odpad.
Vánoční stromky by naopak neměly být odkládány ke kontejnerům na tříděný odpad ani ke
kontejnerům na komunální odpad, které jsou
umístěny v domech či vnitroblocích, kde se od
pad vynáší přes prostory objektu.
ČVUT
ocenila Prahu 6
Zápisy do škol a školek
V
R
odiče, kteří chtějí své děti umístit do
mateřských nebo základních škol
v Praze 6, by si měli do kalendáře zapsat
termíny, na které únorové dny jsou nachystány zápisy. Zápisy do 1. tříd základních škol budou ve dnech 4. a 5. února,
časy rodiče najdou buď na webových
stránkách jednotlivých škol, nebo na webu www.jakdoskoly.cz. „Výsledky zápisů budou zveřejněny 21. února v 10.00
hodin,“ sdělil mluvčí radnice Adam
Halmoši. Jiný postup potom musí dodržet rodiče dětí, které se musí zapsat do
mateřských školek. Přihlášky budou vy-
dávány od 11. února, i v tomto případě
přesný čas upřesní buď samotné školky,
nebo bude k dispozici na webu www.
jakdoskolky.cz. Odevzdání vyplněných
originálů a přihlášek a evidenčních listů
je potom stanoveno na 18. a 19. února. ědecká rada ČVUT se na návrh děkana Fakulty strojní při příležitosti
oslav 150. výročí jejího vzniku rozhodla udělit pamětní medaili za významnou spolupráci s fakultou starostce
Marii Kousalíkové. „ČVUT je nejstarší
nevojenskou technickou univerzitou
v Evropě. Strojní fakulta je nejstarší
v České republice. Ve světě je fakulta
unikátní svými výzkumy a technologiemi. Je pro mě proto velkou ctí, že
sídlí na Praze 6 a s univerzitou nás pojí
vzájemná spolupráce,“ řekla Marie
Kousalíková.
INZERCE V6-1103
V6-0000
VĚDAPRO
ZVĚDAVÉ
FESTIVAL VĚDY
Od 24. 1.
do 16. 2.
4
www.vase6.cz
•
•
•
•
Workshopy
Výstavy
Pokusy
Přednášky
Ve spolupráci s:
www.vase6.cz
5
PŘIPRAVIL ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV A MČ PRAHA 6
aktuality
Váš šestý smysl
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
aktuality
aktuality
causa
V Kaštanu nakonec
PROFIL
Miloš Kasal
designér loutek
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHÍV
Proč mám rád Prahu 6
Jsem sice rodilý Pražan, ale v Praze 6 žiji až od svatby, tedy
38 let. Nikdy jsem neuvažoval o odstěhování, jsem totiž, jak
říká bývalý starosta Tomáš Chalupa, také městský člověk
a protože podle svého vlastního přesvědčení žiji v nejhezčí
čtvrti možná nejkrásnějšího města světa, žádné odstěhování
by mne neudělalo šťastnějším. Ovšem nejvíc by mi chyběli
moji zdejší přátelé. Na Praze 6 se mi líbí, že je zde hodně
zeleně a je o ni také pečováno. A také vilové čtvrti z období
první republiky, památky jako Břevnovský klášter, obora
a letohrádek Hvězda, klášter a kostel Panny Marie vítězné.
Nelíbí se mi, bohužel, neustále a podle mne zbytečně, vytvářené problémy kolem tunelu Blanka a tím prodlužovaná
doba problémů s průjezdností páteřních komunikací v Praze
6. Což se také týká severní části dopravního obchvatu Prahy.
A na co se letos těším? V nejbližší době to je určitě v hotelu
Pyramida každoročně konaný masopustní maškarní bál
pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků, jehož jsem již
víc než 20 let také členem. A pokud jste na tomto bále nikdy
nebyli, mohu vám tu dobrou zábavu tam opravdu doporučit.
Břevnovský klášter
zve na prohlídky
N
a prohlídku barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty
z 11. století a barokní prelatury s Tereziánským sálem Břevnovského kláštera je možné přijít i v zimě. Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut a prohlídku vede průvodce. Začínají vždy
v sobotu a v neděli v 10.00 a 14.00 hodin. Vstupné činí 80 Kč
za dospělého, studenti a důchodci zaplatí 50 Kč. Ve všední dny
mohou na prohlídku přijít jen předem objednané skupiny.
Poslední možnost vidět betlém
P
rohlídkou unikátního perníkového betlému si můžete
připomenout uplynulé Vánoce. Vystaveny budou jesličky
v kostele sv. Matěje ještě o víkendu 1. a 2. února vždy od
14.00 do 17.00 hodin. Perníkový betlém se skládá z více než
300 ručně zdobených figurek a postavy jsou ztvárněné v krojích z jednotlivých krajů Čech, Moravy a Slezska.
Ochutnejte vína na
Prague Wine Week
Přijďte si naplánovat svatbu
P
P
rague Wine Week 2014 odstartuje 27. ledna v hotelu
Crowne Plaza Prague. Ve vybraných restauracích, vinných
barech a vinotékách v Praze potom bude akce pokračovat až
do 2. února. Připraveno bude pro milovníky vína buď tříchodové menu se třemi víny za 450 Kč, degustace tří až pěti vín s občerstvením ve vinném baru za 250 Kč a degustace tří až pěti vín
ve vinotéce za 150 Kč. Na zahájení bude k ochutnávce nachystáno dokonce 450 druhů vína, cena je 1000 Kč.
lánujete letos svatbu, ale zatím nemáte inspiraci, jak slavnost pojmout, kde sehnat šaty, jaké vybrat svatební menu
nebo třeba prstýnky? Přijďte se inspirovat na 14. ročník Svatebního veletrhu. Koná se v hotelu Diplomat od 7. února do
9. února. Návštěvníci se seznámí s novými svatebními trendy,
uvidí mimo jiné módní přehlídky a kadeřnickou či kuchařskou
show. K vidění budou také tipy na to, jak si svatební den vyzdobit dekoracemi nebo jak si zajistit nezapomenutelné fotografie svatebního dne.
Pouhé dva týdny měli zájemci o provozování Kulturního
centra Kaštan na to, aby se přihlásili do výběrového řízení,
které vypsala městská část Praha 6. Právě krátký termín
je trnem v oku opozici. Radnice se ale brání, vše podle
ní bylo v pořádku. V Kaštanu se nakonec nic nezmění,
kulturu pro obyvatele Břevnova tam dál bude zajišťovat
Občanské sdružení Unijazz.
U
nijazz bude Kaštan provozovat
následujících pět let. Hlavním
kritériem bylo zachování objektu
jako polyfunkčního kulturního centra
s důrazem na podporu lokálních aktivit
v oblasti kultury a volného času, poskytování služeb v oblasti kultury, vzdělávání
a volného času. A komisi přesvědčil znovu Unijazz. „Doporučila ho jako jediného
vhodného uchazeče na pronájem kulturního centra Kaštan,“ říká Adam Halmoši,
mluvčí radnice Prahy 6.
Opozici se ale celé výběrové řízení
nelíbí. „Na předání takové instituce je
třeba víc času, alespoň půl roku. Už
jen proto, aby ten, kdo končí i ten, kdo
začíná, měli dostatek času se připravit.
Současný provozovatel by musel složitě
rušit nasmlouvané akce a ten nový by
nestihl nic připravit. Bylo to celé absurdní a naštěstí to dopadlo dobře a Unijazz
bude pokračovat ve své práci,“ poznamenává opoziční zastupitelka Petra Kolínská (SZ).
Adam Halmoši ale nesouhlasí. Podle
něho proběhlo vše tak, jak mělo. „Výběrové řízení bylo vypsáno naprosto
standardně a transparentně v zákonné
lhůtě.A vypsáno být muselo, protože
sdružení Unijazz končí stávající nájemní
smlouva k 31. lednu 2014. Unijazz dobře věděl, kdy mu končí stávající nájemní
smlouva a kvalitní projekt dokázal předložit i ve lhůtě výběrového řízení. Vypsání výběrového řízení doporučily radě
městské části dvě komise – dislokační
a kulturní, obě jsou složeny ze zástupců
všech politických stran zastupitelstva,“
poznamenává Halmoši.
„Vypsání výběrového řízení bylo správné, ale načasování špatné,“ kritizuje
přesto Kolínská.Té se totiž nezdá to, že
v krátkém termínu se stihli přihlásit jen
dva zájemci. Třetí nabídka byla totiž podána pozdě. „Unijazz fungoval výborně
a jsem osobně velmi ráda, že svoji pozici
obhájil. Ale po výběrovém řízení zůstává
taková pachuť, že jsme se kvůli krátkému
AUTOINZERCE
Chcete inzerovat v časopisu Vaše6?
Milovníci čokolády vítáni Koncert v klubovně Povaleč
O
chutnat vzorky nejkvalitnější čokolády z celého světa a dozvědět se něco o historii či výrobě oblíbené pochoutky mohou účastníci Degustace čokolády. „Čokoholici“
se sejdou v budově Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy v Thákurově ulici, volné termíny jsou na webu www.
cokolada.cz. Pochutnat si můžete za 390 Kč.
Beseda o hudbě
Ř
ada akcí je připravena v Písecké bráně v rámci Fresh senior
klubu. Například 4. února sem přijde besedovat se seniory
Zuzana Růžičková, známá klavíristka, cembalistka a hudební
pedagožka. Setkání začíná v 16.00 hodin.
6
www.vase6.cz
Naše ceny inzerce nejsou vysoké
K
ulturní centrum Klubovna Povaleč pořádá v sobotu 1. února
od 18.00 hodin DADAfest. Na programu je vystoupení kapely HarmonyBay, Kamarádi a Michael Jackson Pollock.
Program na prázdniny
P
okud nemáte vymyšlený program pro své děti na pololetní
prázdniny, pošlete je malovat do Domu dětí a mládeže. Na
31. leden jsou připraveny výtvarné dílny vždy od 10.00 a od
14.00 hodin. V jedné dílně se budou děti věnovat malování na
sklo, ve druhé potom glazování kachliček. Na oba kurzy je ale
nutné přihlásit se předem. Poplatek za každou dílnu je 50 Kč.
termínu neměli šanci dozvědět, jestli by
to někdo nedělal ještě lépe,“ oponuje Petra Kolínská.
I když Unijazz v Kulturním centru
Kaštan zůstává, ke změnám přece jen
dojde. Budou totiž platit nové podmínky
a pro Prahu 6 jsou jednoznačně výhodnější. Dosud Unijazz platil symbolické
nájemné jednu korunu ročně. A to se teď
změní.
„Jako správce veřejného majetku a veřejných prostředků nastavila městská
část Praha 6 transparentním a veřejným
výběrovým řízením jasná pravidla provozování kulturního centra Kaštan a novou
výši nájemného,“ upozorňuje Adam Halmoši.
V letech 2014 až 2016 bude nájemné
pro Unijazz činit rovných 100 tisíc korun
ročně, další dva roky potom ještě o 50 tisíc korun víc. Celkem tedy za pět let získá
městská část z nájmu 600 tisíc korun.
Ročně by se v Kaštanu mělo uskutečnit 260 kulturních akcí, 12 výstav
pro širokou veřejnost s odhadovanou
návštěvností 11 tisíc lidí. Měsíčně je na
programu zhruba 24 až 30 akcí. Většinu
by měly tvořit koncerty, dále potom divadelní představení, filmové večery, dětská
představení jako víkendové divadlo nebo
promítání a nakonec přednášky, poslechové pořady či třeba hudební dílny.
Ceník menších inzerátů na inzertní strany:
1/6
1/8
1/8
1/12
Banner
šířka
výška
šířka
výška
86 x 54 mm
41 x 112 mm
86 x 35 mm
4.000,-
4.000,-
2.000,-
176 x 35 mm
7.000,-
1/12
1/16
1/24
41 x 74 mm
41 x 54 mm
41 x 35 mm
2.000,-
1.600,-
850,-
Kontaktujte manažery inzerce Pavla 775 940 614 nebo Aleše 777 940 614
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO KAREL ČECH
zůstane Unijazz
politika
Názory politických stran na využití Kulturního centra Kaštan
Vítězství nad zdravým rozumem
Václav Veselý,
Odborník Strany
zelených
K
ulturní centrum Kaštan bude
nadále provozovat občanské
sdružení Unijazz. V narychlo
svolaném výběrovém řízení mu v podstatě neměl kdo konkurovat – připravit během 14 dnů důvěryhodný projekt činnosti snad ještě lze, ale zajistit
za další měsíc jeho plnou realizaci je
nepředstavitelné.
Jak k záměru vyvolat výběrové
řízení vlastně došlo? Místostarosta
Stupčuk (ČSSD) nesouhlasil s tím,
že Unijazz, který dostává od MČ Praha 6 grant ve výši 400 tis. Kč ročně,
dále pronajímá prostory Kaštanu
třetím subjektům a inkasuje si za to
peníze pro svou činnost. Přitom by
soudnému člověku nejspíš došlo, že
nezisková kulturní organizace hospodařící s ročním rozpočtem vyšším
než 3 mil. Kč jen těžko pokryje svou
činnost pouze z grantů, ale musí si
pomoci i jinak, např. komerčním pronájmem restaurace.
Dobrá zpráva
Rada MČ Prahy 6 nakonec až v listopadu 2013 rozhodla o výběrovém
řízení. To se protáhlo až do ledna t.r.,
Unijazz musel tedy omezit lednový
a únorový program v nejistotě, zda se
nebude muset stěhovat. A co náš pan
místostarosta? Výběrového řízení,
které tak vehementně prosadil, se nakonec nezúčastňoval (i přesto, že byl
členem výběrové komise).
Dalo by se říci – konec dobrý, všechno dobré. Ano – to, že Unijazz v Kaštanu pokračuje, je dobrá zpráva. Ale
tou špatnou je, že ambice jednoho
úředníka (nebo jeho politické strany)
mnohdy vítězí nad zdravým rozumem
nás ostatních.
Michal Tryml,
předseda klubu
zastupitelů
K
onečně dobrá zpráva. Rada
městské části včera ukončila výběrové řízení a schválila
uzavření smlouvy s Unijazzem. Tím
umožnila pokračování činnosti kulturního zařízení Kaštan. Skoro se
tomu nechce věřit, ale Kaštan fun-
Lucie Válová,
členka Kulturní
komise, odborník
ČSSD
K
ulturní centrum Kaštan v Břevnově bylo po deset let pronajímáno
Unijazzu, o.s. na základě výběrového řízení z roku 2004. Unijazz v KC
působil na základě smlouvy o nájmu nemovitosti od října 2003 a smlouva byla
jednou prodloužena v roce 2009 opět
na dobu 5 let bez výběrového řízení.
vého řízení bylo nutné zjistit, zda se
v obvodě nenachází sdružení, které
by umělo prostory využít stejně dobře.
ČSSD navíc nepovažovala za transparentní uzavírat další nájemní smlouvu
a umožnit tak pokus protahovat využívání KC Kaštan za stávajících podmínek o další dekádu.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno
a komise, která zasedala 6. 1. 2014,
vybrala ze dvou návrhů projektů jako
nového provozovatele opět Unijazz.
Ačkoliv jde o staronového nájemce,
realizace výběrového řízení byl krok
správným směrem.
Spolková činnost potřebuje podporu
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
JUDr. Ivan Hrůza,
zastupitel
MČ Praha 6
N
edlouho po jednání zastupitelstva MČ, dne 8. 11. 2013, na
kterém jsem se zajímal o další budoucnost KC Kaštan, přijala
dne 18. 11. 2013 Rada MČ usnesení o zveřejnění záměru pronajmout
tuto nemovitost na Bělohorské ul.
formou výběrového řízení. Rada zároveň ustanovila výběrovou komisi, v níž převažují zastupitelé ODS
8
www.vase6.cz
a ČSSD, když na komunisty již místo
nezbylo. Kolem tohoto výběrového řízení vládne napětí a nervozita. Není
divu, neboť v důsledku nekoncepčního a dlouholetého výprodeje obecního majetku se v naší MČ nedostává
vhodných prostor pro spolkovou
činnost za přijatelných a finančně
dostupných podmínek. Rozmanitost
zájmů, věku členů a zaměření aktivit
se odráží i v různě vysokých nákladech spolků. Většina z nich existenci
zajišťuje pouze vlastními členskými
příspěvky a jen některé, např. v oblasti kultury, doplňují příjmy vedlejší
výdělečnou činností. Když v dubnu
2007 proti vůli komunistů prosadila
ODS se svými spojenci v zastupitelstvu prodej Delty na Dědině, utlumila
mnohé aktivity. Nový majitel Delty
se sice zavázal zachovat stávající
služby, ale např. na rockovém klubu
žádal neúnosnou výši nájemného.
Prodejem tak na Deltě skončila činnost kulturního centra využívajícího
sál s kvalitní akustikou. O scénu přišel i festival Alternativa, pořádaný
Unijazz, o.s., který nyní usiluje udržet si nájem Kaštanu. Vůbec se nedivím, proč všichni spěchají do náruče
MČ, která dosud poskytuje granty
a pro spolkovou činnost nepožaduje likvidační nájmy, či uplatňuje jen
symbolické nájemné. Zatím podpora
omezeného počtu spolkových aktivit
a činností ještě existuje, avšak pouze
do doby, než pravice majetek MČ vyprodá a peníze utratí.
guje v Břevnově už deset let. Možná
je to proto, že funguje tak nějak normálně, bez velkého halasu, skandálů
a problémů. Šéf scény Zdeněk Krejčí
ji záměrně vybudoval jako zařízení
sloužící nejširšímu spektru diváků, od
dětí až po seniory. Nabízí přednášky,
výstavy, filmové projekce a především
živou hudbu. Kaštan bude tedy pokračovat. Určitě se podaří překlenout
nejisté období počátku roku 2014 zaviněné skutečností, že radě trvalo víc
než rok, než se rozhoupala k vypsání
výběrového řízení (a pak se vše stíhalo na poslední chvíli). Nasmlouvání
účinkujících za situace, kdy nebylo
zřejmé jak vše skončí, nebylo vůbec
snadné. Doufejme, že městská část se
konečně začne k budově Kaštanu chovat jako ke svému majetku a podaří se
dát do pořádku jeho nepříliš uspokojivý stav. Přejme Kaštanu do dalších let
hodně dobrých pořadů a spokojených
diváků.
Žádný horký kaštan z ohně tahat nemusíme!
V KC Kaštan transparentněji
Unijazz na základě platné smlouvy
hradil 1 Kč ročně za pronájem budovy. K tomu dostával finanční příspěvek 2 miliony Kč, vyplácený postupně.
Stejné podmínky nemá žádný z provozovatelů kulturních objektů na území
Prahy 6. Navíc Unijazz neplnil všechny
podmínky výběrového řízení, např. provozovat v objektu celoročně restauraci.
Minulý rok bylo nutné rozhodnout,
zda vypsat výběrové řízení anebo prodloužit stávající smlouvu. ČSSD se
jednoznačně stavěla za první stanovisko. Vedle nestandardních podmínek
nájmu a neplnění podmínek výběro-
politika
Marie Kousalíková,
starostka MČ Praha 6
V
některých médiích ruku v ruce
s občanským sdružením a kritickými hlasy na přelomu listopadu
a prosince lomili rukama, div si je všichni nezpřelámali, a dokola opakovali:
Radnice vypisuje veřejné výběrové
řízení na nového nájemce kulturního centra Kaštan v Bělohorské
ulici! Proč ho vůbec vypisuje, navíc
s dvoutýdenní lhůtou podávání nabí-
dek? Komu ušila pronájem na míru?
Samozřejmě to nezapomněli okořenit
tím, že tvrdili, že výběrové řízení bylo
vypsáno v tichosti.
Vypsání výběrového řízení doporučily radě městské části dvě komise
– dislokační a kulturní, obě jsou složeny ze zástupců všech politických
stran zastupitelstva. Osobně totiž neznám lepší a transparentnější způsob,
jak zajistit co nejlepší podmínky pronájmu a bohatý program, než je právě veřejné výběrové řízení. Zápisy z komisí,
celé výběrové řízení a další informace
jsou komukoliv veřejně dostupné na
internetu na oficiálních stránkách www.
praha6.cz, tak v jaké tichosti?
Občanské sdružení Unijazz, které
mělo kulturní centrum Kaštan v nájmu
od roku 2004, platilo městské části Praha 6 symbolické nájemné jednu korunu
ročně. Za to ale nabízí jedinečné akce
a je strážcem nejen místního kulturního
a společenského života. Dobře také vědělo, že mu stávající nájemní smlouva
končí 31. ledna 2014. Proto se muselo nové výběrové řízení vypsat.
A co je jeho výsledkem? Díky výběrovému řízení nastavila městská část
Praha 6 jako správce veřejného majetku
a veřejných prostředků jasná pravidla
provozování kulturního centra Kaštan
a novou výši nájemného, Praha 6 na nájemném vybere v letech 2014 až 2018
celkem 600 tisíc korun. Program, který Unijazz nabízí, počítá každoročně až
s 260 akcemi a 10 tisíci návštěvníky. Co
víc si můžeme přát?
AUTOINZERCE
Hledáte aktuální informace z vašeho bydliště?
www.vase6.cz
… prostor pro vaše
názory, blogy a témata
Chcete inzerovat v časopisu Vaše 6 nebo na www.vase6.cz?
kontaktujte manažery inzerce Pavla 775 940 614 nebo Aleše 777 940 614
osobnost Prahy 6
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV IVY HÜTTNEROVÉ A ARCHIV TV NOVA
Vše, co potřebuje k životu,
našla herečka a malířka Iva
Hüttnerová ve Vokovicích.
Co si na bydlení v Praze 6
pochvaluje a co jí naopak
vadí? A proč by se nikdy
nepřestěhovala ani do
oblíbeného New Yorku, kde
loni uspořádala úspěšnou
výstavu?
● Jak dlouho už jsou Vokovice „vaše“?
Ve Vokovicích bydlím téměř čtyřicet let
a jsem velkým patriotem. Nedám na ně
dopustit a nedovedu si představit, že bych
žila někde jinde.
● Žila jste v Karlových Varech a prázdniny trávila u prarodičů u Českých Budějovic. Kdyby to šlo, co byste z těchto
míst přemístila do Vokovic?
Karlovy Vary jsou – nebo alespoň bývaly – líbezné lázeňské město uprostřed
lesů. Dnes je tam ale příliš mnoho nápisů
v azbuce a jiná atmosféra. Do jižních Čech
si ráda zajedu každé léto. Ale ve Vokovicích mám všechno, co potřebuji k životu.
Za pár minut jsem u tramvaje na Evropské třídě a v ruchu velkoměsta. A za stejných několik minut jsem v přírodě. Ale
opravdové přírodě! Přestože do Šárky
chodím každý den na procházku se psem,
pořád ještě objevuji pěšinky, kterými jsem
nikdy nešla, kouzelné výhledy a romantická zákoutí na skalách či u potoka.
● Co máte ve Vokovicích nejradši, co
by vám scházelo?
Vokovice si zachovaly trochu starosvětský ráz. Máme své náměstíčko s hospodou, svou „hlavní třídu“, obchůdek
i svého ševce. Před několika lety jsme
se sešli se sousedy u zdobení vánočního
stromku v parčíku. Teď se tu scházíme
i na Štědrý den v noci okolo jedenácté,
zazpíváme si koledy, popřejeme si hezké
svátky. Každým rokem je tam víc lidí, dětí
i psů, stala se z toho tradice, je to součást
Vánoc. I tohle mám na Vokovicích ráda.
● Když k vám přijede návštěva zdaleka, co prostě musí vidět?
Návštěvu určitě vezmu do Šárky, na
skálu, odkud je neobvyklý výhled na
Prahu. Nebo do staré výletní restaurace
u koupaliště v Divoké Šárce. Ale ráda jim
ukážu i kostelík se hřbitovem u Matěje
a pohled na Hradčany z Baby.
● Praha 6 bývá označována jako jedno
z nejlepších míst k životu v metropoli.
Také se tady ale hodně staví a novo-
10
www.vase6.cz
osobnost Prahy 6
Iva Hüttnerová je
trojnásobnou babičkou. Na
vnoučata by ale ráda měla
víc času. Na snímku s vnuky
Matějem a Jankem
Na Vokovice
nedám dopustit
stavby jsou vmačkávány mezi starou
zástavbu. Vadí vám to?
Vokovice nejsou Malá Strana. Pokud
jsou nové domy začleněny do staré zástavby citlivě, nevadí mi to. Jen by se měly zachovat duch a atmosféra místa.
Iva Huttnerová: Herectví
je o kontaktu s lidmi,
malování o klidu
a samotě. Obojí potřebuji
ke štěstí, žádné své profesi
nedávám přednost.
● Co se vám v Praze 6 líbí a co vás spíš
štve?
Samozřejmě sleduji informace, že máme na „šestce“ nejlepší ovzduší ve městě, nejvíc zeleně... Jsem šťastná, že po
nekonečné době bude dokončena oprava
Evropské a zmizí otravná zúžení. Pro ci-
zince, kteří k nám přijíždějí z letiště, je
tahle třída prvním dojmem, který si o našem městě udělají, a tak by měla být co
nejlepší. A štve mě, že se v Praze 6 nikde
nedá zaparkovat, ať v Dejvicích, Bubenči
či Břevnově. Toužím po zónách pro místní. Představa, že se bude cosi stavět přímo u Džbánu je pro mě jak rudý hadr pro
býka. Vždyť kolik je v Praze tak pěkných
a klidných míst, kde se dá nejen procházet, ale i bruslit, běžkovat a odpočívat?
● Jste herečka, malujete. Čím se cítíte být nejvíce a čeho byste se vzdávala
nejméně ráda?
Herectví je o kontaktu s lidmi, malování o klidu a samotě. Obojí potřebuji ke
štěstí, žádné své profesi nedávám přednost. Nejlepší je, když se pěkně prolínají.
Ani jedné se nechci vzdát, i když je to někdy hodně náročné.
● Loni jste vystavovala své obrázky
i v New Yorku. Jak se vám povedlo
uspořádat výstavu tak daleko?
Výstavu v New Yorku v Českém centru mi zorganizovala i zahájila báječná
dáma, bývalá mistryně světa v krasobruslení Ája Vrzáňová, která tam dlouhá
léta žije. Byl to pro mě krásný zážitek
a splněný sen.
● Jak na vás New York zapůsobil?
Byla jsem tam už několikrát, tohle
město jsem si zamilovala a ráda se
tam vracím. Je to celý svět na jednom
místě. Pořád se tam něco děje, je na
co se dívat, co objevovat i obdivovat, čemu se divit… Nevím, jestli
bych mohla v New Yorku žít, ale
někdy bych tam chtěla pobýt déle
než týden a užít si to. Ale za moje
Vokovice bych určitě neměnila.
● Stane se vám někdy, že si
svůj obrázek necháte proto, že
je vám líto se s ním rozloučit?
Čím dál víc se s obrázky nerada loučím. Mám je doma nejen po
zdech, ale i v krabicích a některé
mám už přes čtyřicet let od doby,
kdy jsem s malováním začala. Nejvíc
mě těší, když visí na zdi mých přátel
a známých a vím, že mi je půjčí, když je
budu potřebovat třeba na výstavu.
● Stále sbíráte staré věci a babičkovské rady hospodyňkám? Jaké jsou vaše poslední úlovky?
Staré rady už nesbírám, vydala jsem
o nich dvě knížky a další zatím nechystám. Staré věci sbírám pořád, ale už jen
opravdu pěkné či zajímavé. Musela jsem
Iva ráda maluje i místa z Prahy 6.
Třeba známou hospodu Na Slamníku
ve staré Bubenči
se sbíráním ubrat z prostého důvodu. Už
to není kam dávat. Teď právě svou sbírku vystavuji v Muzeu města Ústí nad
Labem. A můj poslední parádní úlovek
je krajková šála z pozůstalosti Emy Destinnové. Věnovala mi ji jedna stará
dáma i s cedulkou z aukční síně. To
mi udělalo velkou radost.
● V poslední době jste se zapsala
do povědomí televizních diváků
jako paní Lepařová ze seriálu
Ordinace v růžové zahradě.
Jaké to je, objevovat se
dvakrát týdně na obrazovce?
Lepařová je moje první seriálová role. Popularitu spojenou
se seriálem jsem neznala a přiznám se, že mě trochu zaskočila
– v dobrém i špatném. Ale rozhodně se mi z ní nezatočila hlava
– na to už jsem moc stará. Nedávno mě v obchodě rozesmála paní,
která mě ukazovala svým dětem se
slovy: Podívejte, to je ta paní Lepařová, co maluje ty hezké obrázky.
● Vaše postava Lepařové vplula do seriálu jako bezdomovkyně. Bylo těžké
se do postavy vcítit?
Mám Lepařku ráda, je to dobře napsaná
role, která má vývoj, z bezdomovkyně
se vypracovala na hospodyni, umí být
laskavá i pěkná potvora, a má smysl pro
humor. Před Vánoci jsme natáčeli celý
den pod viaduktem, kde žijí skuteční bezdomovci a ti nám dělali kompars. Když
jsem se po náročném dni promrzlá vrátila večer domů do svého teplého a pohodlného bytu, oni zůstali pod tím mostem.
Honorář proměnili za krabicové víno,
ohřáli se u barelu s ohněm a pak šli spát
do svých papírových krabic…
● V Ordinaci pomáháte jedné z hlavních postav s dětmi. Musela jste někdy
využít služeb babičky nebo chůvy?
Když byly děti malé, hodně jsem hrála
v divadle, jezdila na zájezdy a bez babičky by to nešlo. Mám báječnou tchyni, která mi hodně pomáhala a mohla jsem se
na ni spolehnout. Dodnes jsem jí vděčná.
● A jste vy hlídací babička?
Tak to tedy nejsem, ale to je asi problém mnoha žen mé generace. Ještě
pořád pracuji naplno, hraji, jezdím na
představení, na besedy a nevím, co dřív.
Mám tři skvělé vnuky, které mám moc
ráda, ale času pro ně mám málo. Někdy
se bojím, že až ten čas budu mít, budou
vnoučata dospělá. Ale co se dá dělat,
mám svou práci ráda a vážím si toho, že
V loňském roce Iva Hüttnerová
vystavovala své obrazy v New Yorku.
Výstavu jí zorganizovala bývalá
mistryně světa v krasobruslení
Ája Vrzáňová
www.vase6.cz
11
ji mám. Snažím se jim to vynahradit alespoň o prázdninách.
● Jaké životní období považujete za
své nejšťastnější?
Každý úsek mého života byl v něčem
úžasný a v jiném špatný. Člověk si jen
málokdy uvědomuje, že je šťastný, když
to právě prožívá. To mu většinou dojde
až s odstupem let. Vzpomínám, jak to
bylo pěkné, když jsme byli mladí, když
byly děti malé… Ale tenkrát nás štvalo,
že máme malý byt, málo peněz, nemůžeme cestovat po světě. I dnes mám hezké
životní období. Mám zázemí, práci, která
mě baví, všichni jsme zdraví. Už mě jen
tak něco nerozhází, ale pořád se dokážu
nadchnout. Tak co si víc přát?
● Co čeká Ivu Hüttnerovou v roce
2014?
Na sklonku minulého roku mi vyšla
knížka, monografie mých obrázků za
posledních dvacet let. Před sebou mám
řadu výstav po celých Čechách, hraji
v pěkném představení Manželské štěstí
v divadle U Valšů a v Semaforu a s Lepařkou se pořád počítá. Tak snad mi zbude
čas i na vnuky, na procházky se psem
a na mou milovanou zahradu.
● Do nového roku se tradičně přeje
štěstí, zdraví, láska. Co byste dodala?
K tomu není co dodat. Jen aby z téhle
soupravičky nic nechybělo.
historie
Strhující příběh
Dvakrát týdně se Iva
Hüttnerová objevuje
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.
Svoji postavu si
oblíbila
střešovické vily
Zatracení, krádež a nakonec zasloužené
uznání. Vila podnikatele Františka Müllera,
kterou vytvořil v ulici Nad Hradním
vodojemem ve Střešovicích světoznámý
architekt Adolf Loos, nabízí strhující příběh,
jímž se může pochlubit jen málo staveb.
K
dyž brněnský rodák Loos potkal v roce 1923
majitele stavební firmy Kapsa-Müller Františka
Müllera, oba muži si okamžitě
porozuměli. Müller se chtěl
s rodinou přestěhovat z Plzně
do Prahy, a jelikož mu to jeho
finanční situace umožňovala,
oslovil s žádostí o projekt právě klasika světové architektury Loose. Tehdy ještě netušil,
že tak vykročil ke vzniku jedné ze šesti nejvýznamnějších
rodinných vil světa, ale rovněž
neměl potuchy, že to bude pořádně trnitá cesta.
Pražská radnice měla od
začátku stavby v roce 1928
s vilou celou řadu problémů.
V době, kdy každou stavbu
zdobily ornamenty, na radní
i řadu obyvatel působila příliš
stroze. Loos v projektu uplatnil
INZERCE V6-0129
ZPRÁVY INFORMACE AKCE
V·E O PRAZE 6!
P¤IHLASTE SE JE·Tù DNES!
nejen čistý funkcionalismus,
ale i filozofii „raumplanu“, kdy
prostor není členěn na patra,
ale na takzvané kubusy, kdy se
jednotlivé místnosti prolínají
v různých úrovních. Ve vile je
tak těžké najít dvě místnosti
se stejně vysokým stropem.
„Nedělám vilu pro kolemjdoucí, ale pro lidi, kteří v ní bydlí,“
odrážel Loos námitky proti netradičnímu pojetí.
Müllerovi se do vily nakonec nastěhovali v roce 1930.
Vila se okamžitě stala místem
pro setkání pražské smetánky
a její obyvatele nadchla natolik, že Müller chtěl o Loosovi
vydat knihu. Ten zase považoval střešovickou vilu za svoje
nejlepší dílo.
Komunistický puč v roce
1948 však těžce zasáhl do
osudu Müllerovy rodiny i sa-
Müllerova vila má za sebou pohnutý
příběh se šťastným koncem. Lidé si jí nyní
mohou prohlédnout za poloviční vstupné
motné vily. Komunisté dům
zabavili a skutečné majitele
nechali bydlet jen v několika
málo místnostech. František Müller tento vývoj těžce
nesl a v roce 1951 zemřel,
v roce 1968 zemřela i jeho
manželka. Ještě větší ponížení vila zažila v roce 1976,
kdy se stala archivem Ústavu marxismu-leninismu ÚV
KSČ. Architektonický klenot
tak zaplnil odpudivý nábytek
a komunisté se dopustili i několika stavebních změn, zejména pod střechou. Mobiliář
vily se naštěstí podařilo z velké části zachovat. Müllerova
choť prozřetelně jeho část
prodala přátelům a o záchranu zbytku se postarala ně-
která česká muzea. Svou roli
sehráli i významní architekti,
kteří na stav domu dlouhodobě upozorňovali.
Po roce 1989 bylo víceméně jasné, že příběh vily bude
mít šťastný konec. Vilu získala zpět dcera Müllerových
Eva a nabídla ji státu k odkupu. Dům nakonec v roce 1995
koupila Praha, která nechala
vilu zrekonstruovat podle
dobových fotografií či článků. V úterý, čtvrtek, sobotu
a v neděli od 10.00 do 17.00
se můžete přijít osobně podívat, jak se to podařilo. V současnosti navíc za poloviční
vstupné, které je třeba zarezervovat na stránkách www.
muzeumprahy.cz.
INZERCE V6-0138
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
Staãí odeslat textovou zprávu ve formátu
REG PRAHA 6 ULICE CISLO
(pfiíklad: REG PRAHA 6 DEJVICKA 1 - podle místa va‰eho bydli‰tû)
z Va‰eho mobilního telefonu na ãíslo
220 189 111
a registrace je hotová!
WWW.PRAHA6.CZ
WWW.FACEBOOK.COM
/PRAHA6
19. VELETRH GOLFOVÉHO VYBAVENÍ A TURISTIKY
20. - 23. 2. 2014
20. - 23. 2. 2014
20. - 23. 2. 2014
www.golfshow.cz
www.top-gastro.cz
PŘIJĎTE
Pozn.: Ceny za registraãní SMS jsou dle tarifu Va‰eho operátora.
A VYHRAJTE
L F OV Ý
JEDINÝ G O
H
R
T
E
L
E
V
Po ukonãení registrace budete pravidelnû
dostávat SMS o dÛleÏitém dûní na Praze 6!
Praktické informace
(dopravní uzavírky, havárie vody apod.)
Aktuality
Plánované akce
TOP GASTRO & HOTEL
23. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
8. VELETRH PRO GASTRONOMII, HOTELY A RESTAURACE
O GRAM
ODNÝ PR
OW
D O P R OV A R M A N S K Á S H
B
A
Á
K
S
Ř
A
H
KUC
www.incheba.cz
www.vase6.cz
13
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
FOTO ARCHIV IVY HÜTTNEROVÉ A ARCHIV TV NOVA
osobnost Prahy 6
téma
politika
téma
Co čeká obyvatele Prahy 6
KULTURA
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV, SPOLEK BŘEVNOVSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ,
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE A AGENTRUA PINK-PANTHER
v roce 2014?
Jakých změn a novinek se letos dočkají
obyvatelé Prahy 6? Vyroste nová léčebna
dlouhodobě nemocných, chystají se velké
kulturní akce, třeba koncert kapely Kabát
na Vypichu. Některé důležité novinky,
zejména v dopravě, jsou ale s otazníkem.
CHODNÍKOVÝ PROGRAM
O
pravovat v rámci Chodníkového programu se letos bude
celkem za 59 milionů korun. „Praha 6 opravuje na své
náklady chodníky, o které by se ale mělo starat hlavní město, ale protože to město nedělá a my chceme mít chodníky
v dobrém stavu, tak nezbývá nic jiného než chodníkový program,“ poznamenal místostarosta Jan Záruba. Letos se na
nové chodníky mohou těšit například lidé bydlící v ulicích V.
P. Čkalova, U Zvoničky a Nad hradním vodojemem. „Unikátní
chodníkový program v Praze 6 běží už dvanáctým rokem. Za
tu dobu bylo opraveno více než 100 chodníků,“ poznamenává
místostarosta Záruba.
INZERCE V6-0106
UBYTUJTE
STUDENTY
A NEJEN JE
Pronajmeme
Váš byt či pokoj
spolehlivě
a bez poplatků.
ČESKÉ /
IČNÍ
ZAHRAN
V
Robotický systém da Vinci Si
Praze 6 se i v roce 2014 uskuteční řada velkých i menších
lokálních kulturních akcí. Asi největší bude vystoupení kapely Kabát na Vypichu, které je naplánováno na 13. září. Kapela tak naváže na rok 2009, kdy na Vypichu odehrála koncert
poprvé. Letos vystoupením plánuje oslavit 25 let, kdy hraje ve
stejné sestavě. V roce 2009 si na Vypich přijelo Kabáty poslechnout přes 60 tisíc lidí. Aby obyvatele okolních domů koncert co
nejméně zasáhl, bude prostor do obydlené části uzavřen tribunami. I tak se musí místní připravit na příval tisíců fanoušků
a pravděpodobné dopravní potíže.
Kabáti ale nejsou jediní, kteří letos v Praze 6 chystají kulturní akci. Originální hudební divadlo Praha opět uvede operu
ZDRAVOTNICTVÍ
v Šárce, Spolek břevnovských živnostníků zase připraví další ročník Břevnovského posvícení. Obyvatelé Prahy 6 a okolí
nepřijdou letos ani o oblíbený Ladronkafest nebo Čarodějnice
na Ladronce. V rámci Dne Prahy 6 budou také v září v Tereziánském sále Břevnovského kláštera předána čestná občanství
dalším osobnostem.
O
byvatelé Prahy 6 by se letos měli dočkat výstavby nové léčebny dlouhodobě nemocných. Bude stát zhruba 40 milionů korun a vyrůst má v Ruzyni. Změny se ale chystají i ve střešovické
Vojenské nemocnici. Některé novinky tady mají už od ledna. Třeba na operačních sálech je instalovaný nový robotický systém da
Vinci Si, v současnosti nejmodernější a zároveň v Česku jediný
instalovaný typ robotického systému. Na únor je potom v nemocnici naplánováno dokončení výstavby ANGIO oddělení, v březnu
by ve Střešovicích měla vzniknout nová infekční klinika. Plánují
tady ale i preventivní akce, třeba v dubnu to bude Zdravá nemocnice, aneb prevencí předcházíme nemocem a zdravotním komplikacím, v listopadu zase poradenská akce Stop dekubitům, která zahrnuje poradenství, jak pečovat o blízké s proleženinami.
DOPRAVA
Kapela Kabát vystoupí v září na
Vypichu. Hrála tady už v roce 2009
VOLBY
L
Břevnovské posvícení
etošní rok je v Česku volební. Obyvatelé Prahy 6 sice nebudou vybírat nového senátora, budou si ale volit své zastupitele. Z voleb tak vzejde i nový starosta a rada. Konat se
budou také volby do Evropského parlamentu. Ty jsou naplánovány na jaro, komunální volby potom na podzim.
INZERCE V6-0135
V
elký otazník visí nad největšími dopravními stavbami
v Praze. Tunel Blanka měl původně sloužit řidičům už
v roce 2011, poté byl termín odložen na jaro 2014. Ani to ale
není jisté. Hlavní město Praha se totiž momentálně pře se zhotovitelem stavby. Metrostav stavbu zastavil kvůli neproplaceným fakturám, Praha je ale nechce zaplatit, protože smlouvy
jsou prý neplatné. Spor teď řeší Rozhodčí soud. Otázkou je, zda
bude letos otevřen nový úsek metra A mezi stanicemi Dejvická
a Nemocnice Motol, přičemž jedna z nových zastávek má být ve
Veleslavíně. I tato stavba nabrala zpoždění a letošní termín je
nejistý. Opravovat se letos bude tramvajová trať v úseku z Vypichu až po ulici Pod Královkou. Opraveny budou i zastávky,
vzniknou nové přechody pro chodce a část mezi hotelem Pyramida a Patočkovou ulicí dostane nový travnatý koberec. Obyvatelé Dejvic by se letos snad konečně měli dočkat konce omezení
na Evropské, které zapříčinily opravy stropních desek v metru.
Místo na podzim 2013, se termín posunul na září 2014.
Nejistý je osud tunelu Blanka. Hlavní město Praha se
pře s Metrostavem o neproplacené faktury a stavba je
zastavena
V oblasti pronájmů jsme specialisté.
Kontakt: +420 606 162 162 / +420 607 162 162
Web:
www.s-bydleni.cz / www.erasmusinprague.com
www.vase6.cz
15
téma čtenářů
Co bude se zastávkou U Kaštanu
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO KAREL ČECH
V rubrice Téma čtenářů
dostávají prostor obyvatelé
Prahy 6. Mohou se zeptat
odpovědných lidí na to, co
je zajímá.
C
o bude se zastávkou U Kaštanu
v Břevnově? Zruší se a jiná zastávka se přesune jinam na trase linek
22 a 25, nebo zůstane zachována na původním místě? To teď velmi zajímá obyvatele Břevnova. Nejčastější dotazy čtenářů zodpověděl místostarosta Prahy 6
Jan Záruba.
Otázky vás občanů
Je už definitivní, že se zastávka u Kaštanu zruší a vznikne nová stanice?
Není. O přemístění zastávky žádala
městská část v 90. letech, když chtěla vyhovět občanům, kteří opakovaně žádali
o zřízení zastávky v blízkosti polikliniky.
Zároveň by se sjednotila vzdálenost mezi
jednotlivými zastávkami po celé Bělohorské. Dopravní podnik tehdy kvůli nedostatku peněz záměr výstavby nové zastávky odsunul až na období rekonstrukce
celé tramvajové trati. K té má dojít v létě.
V rámci přípravy rekonstrukce dopravní
podnik i Ropid zvolily variantu přesunu
zastávky, která byla dalšími dotčenými
orgány akceptována. Po vydání stavebního povolení se proti přesunu zastávky
začali bouřit někteří břevnovští obyvatelé.
Radnice uskutečnila mimořádné speciální
setkání s občany na téma rekonstrukce
tramvajové trati Bělohorská 10. prosince
2013, kam byli pozváni i zástupci společnosti Metroprojekt, Dopravního podniku, Ropidu a magistrátu. Zastupitelé
městské části bleskově přijali 13. prosince
usnesení, že Praha 6 bude požadovat po
Dopravním podniku a po společnosti Metroprojekt zachování původní zastávky
U Kaštanu. Na výběr tak byly tři možnosti: a) zastávka zůstane na stejném místě
a v nezměněné podobě, b) bude alespoň
zrekonstruovaná, c) přestěhuje se případně coby Poliklinika Břevnov blíž do cen-
Z
rušení zastávky U Kaštanu vyvolalo
v Břevnově spory. Někteří lidé vzniku
nové zastávky Poliklinika Břevnov fandí, podle nich by byl dostupnější přístup
k lékařům. Odpůrci rušení zastávky naopak podepisovali odmítavé petice.
16
www.vase6.cz
Místostarosta
Jan Záruba
tra. Již nyní je jasné, že pokud skutečně
uspějí zastánci zastávky v původním místě, zastávka u polikliniky se podle původního projektu realizovat nebude. Otázkou
pouze zůstává, zda zastávka U Kaštanu
zůstane nejen v původním místě, ale
i v původní podobě. Pokud by měla být
modernizována jako ostatní zastávky,
může dojít k ohrožení termínu realizace
akce, protože změnu je třeba projednat
se stavebním úřadem jako „změnu stavby před jejím dokončením“. S tím se bude
muset vypořádat dopravní podnik, který
je investorem plánované akce.
Víte o petici, kterou v Břevnově lidé
podepisovali a dávali tak najevo svůj
nesouhlas se změnou? Znamená pro
vás vůbec něco tenhle hlas lidu?
Ano, o petici víme. Zastupitelé Prahy 6
se postavili za část občanů, kteří nesouhlasí se změnou polohy zastávky U Kaštanu, a radnice proto uskutečnila 10. prosince 2013 mimořádné speciální setkání
s občany na téma rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská, kam byli pozváni
i zástupci společnosti Metroprojekt, Dopravního podniku, Ropidu a magistrátu.
Na základě požadavků vyjádřených v petici místních občanů městská část Praha
6 iniciovala u investora stavby zachování
tramvajové zastávky U Kaštanu v původním umístění.
Po Břevnově se šíří názor, že v pozadí
jsou noví majitelé polikliniky, potažmo
obchodní řetězec Billa.
To je čistá spekulace! Na úřad městské
části se v minulosti obracela řada zejména
starších spoluobčanů městské části Praha
6, kteří poukazovali na značnou docházkovou vzdálenost ke zdravotnickému zařízení v ulici Pod Marjánkou a opakovaně
O
přemístění zastávky žádala městská část v 90. letech, když chtěla
vyhovět občanům, kteří opakovaně
žádali o zřízení zastávky v blízkosti polikliniky. Zároveň by se sjednotila vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami
po celé Bělohorské. Dopravní podnik
tehdy kvůli nedostatku peněz záměr
výstavby nové zastávky odsunul až na
období rekonstrukce celé tramvajové
trati. K té má dojít v létě.
se dožadovali zřízení zastávky v blízkosti
polikliniky. A je také třeba objektivně říci
to, co například zveřejnila Mladá fronta
DNES ve svém článku 27. prosince 2013:
„Zatímco jedni bojují o to, aby i na zrekonstruované trati stavěly tramvaje na dohled
Kulturního centra Kaštan, druhá skupina přesun zastávky schvaluje. „Zastávku
Poliklinika Břevnov bych vzal na milost,
protože Kaštan je daleko, odkud na polikliniku chodí hodně starších lidí, a zastávka
Drinopol ještě dál,“ rekapituluje rozmístění zastávek na Bělohorské jeden z diskutujících na stránkách Pražskétramvaje.cz.
Podobně uvažují i ti, kteří na polikliniku
jezdí s nemocnými dětmi za pediatry nebo
vůbec s nějakým neduhem za lékaři.“
Není argument, že jde o vstřícný krok
vůči starším lidem, kteří to tak budou
mít blíž k poliklinice, poněkud úsměvný vzhledem k tomu, že z polikliniky po
změně majitele značná část lékařů odešla do jiných ordinací?
Můžete tedy prosím přesně uvést, kolik lékařů z polikliniky skutečně odešlo
a kolik naopak ještě zůstalo? Jistě by bylo
vhodné doplnit také, kolik nových lékařů
přibude.
Vzdálenost mezi stanicemi U Břevnovského kláštera a nejbližší tramvajovou zastávku směrem do centra by
se z nynějších asi tří set metrů prodloužila na bezmála šest set, zatímco mezi
uvažovanou stanicí a Drinopolem nebude ani poloviční. Vzali navrhovatelé
změny tuto disproporci v úvahu?
Vámi uváděné vzdálenosti neodpovídají úplně přesně, jedná se totiž o cca
170 metrů. Právě o takovou vzdálenost
se má totiž při rekonstrukci tramvajové
trati posunout blíže k poliklinice zastávka
U Kaštanu – a přeměnit se na zastávku Poliklinika Břevnov. Na stránkách www.praha6.cz naleznou čtenáři, co rekonstrukce
tramvajové trati Bělohorská přinese.
Chcete znát odpovědi na svoje otázky ohledně Prahy 6? Neváhejte a pošlete nám do redakce, co vás zajímá a rozhodněte, o čem se bude psát příště. Poznejte neznámá místa
na letišti
Nevíte už co si v nevlídném počasí počít s malým dítětem,
nebo hledáte zajímavou akci, kterou byste si mohli
zpestřit den? Vydejte se na pražské Letiště Václava Havla.
Můžete se tady objednat na exkurzi a užít si netradiční
prohlídku.
kladních škol za celkovou cenu 2050 Kč,“
poznamenává Marika Janoušková.
V letošním roce se navíc Letiště Václava Havla otevře veřejnosti ještě o něco víc. Připraveny jsou totiž vedle už
zavedených prohlídek i nové tematické
exkurze, které by vždy jednou měsíčně
měly návštěvníkům představit některé
z letištních pracovišť. První s podtitulem
Zimní technika a údržba letiště v zimě je
naplánována na 26. února od 12.30 hodin a vítáni budou jednak dospělí, jednak
děti od osmi let.
Abyste na exkurzi ruzyňského letiště
mohli přijít a seznámit se s jeho fungováním z druhé strany, je třeba se vždy
předem objednat na stránkách www.prg.
aero. Tam dále zájemci najdou vypsané
L
etiště Václava Havla Praha pro návštěvníky připravilo celkem šest
tras, během kterých zavítají do
neveřejných prostor letiště a dostanou
se tak do míst, která jako cestující běžně neuvidí. „Mají možnost seznámit se
s provozem na odbavovacích plochách,
pozorovat startující a přistávající letadla
zblízka přímo u ranveje, prohlédnout si
letištní terminály, VIP salonky a zázemí
pro cestující. Dále se mohou podívat pod
pokličku mnoha zajímavým profesím,
zavítat do nejmodernější hasičské stanice nebo do hangáru pro údržbu letadel.
Všechny trasy jsou vždy přizpůsobené
zájmům a věku účastníků. V nabídce nechybí ani speciální exkurze pro amatérské
fotografy, kteří mohou fotografovat nejen
z autobusu, ale i venku poblíž dráhy,“ láká malé i velké návštěvníky na letiště PR
specialistka Marika Janoušková.
Do Ruzyně se mohou vydat rodiny
s dětmi, senioři nebo i celé třídy mateřských a základních škol. „V pracovní dny
jsou většinou k dispozici skupinové prohlídky, ty individuální jsou pak směřovány spíše na víkendy. Nicméně i v pracovních dnech často připravujeme termíny
pro seniory, maminky s malými dětmi
nebo malé skupiny,“ popisuje Marika Janoušková.
Nejbližší vypsané termíny jsou 31.
ledna od 10.00 a od 12.30 hodin a o jarních prázdninách v týdnech od 11. února do 16. března. „V lednu a únoru navíc
nabízíme výhodné hodinové exkurze pro
mateřské školy a děti z prvního stupně zá-
termíny a jejich obsazenost v sekci Služby a volný čas. Dospělí za prohlídku letiště zaplatí 170 Kč, děti od čtyř do patnácti
let a senioři 90 Kč. Rodiny mohou využít
zvýhodněnou cenu vstupenky 2 + 2 za
380 Kč. Cena skupinových exkurzí se
potom liší podle zvolené trasy, termínu
a složení skupiny.
INZERCE V6-0139
Účastníci exkurzí se na letišti
dostanou i na místa, které jsou
jinak bez letenky zapovězena
Osvojte si u nás
umění
harmonizace prostředí
Studujte u nás staré čínské učení pod vedením jednoho
z nejpřednějších českých mistrů Feng Shui Otakara Chocholy
Nově tři úrovně studia
Účast celosvětově
uznávaného Feng Shui
specialisty R. Greena
Velký prostor věnovaný praxi
Doplňkové semináře
Studium v Praze i Brně
www.fengshui-ceskaskola.cz
www.vase6.cz
17
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
volný čas
veřejný prostor
Třídit odpad?
odškodníme vás.cz
Jde to i zábavně
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO RECYKLOHRANÍ
Možná máte pocit, že když vyhodíte papír, sklo nebo
plasty do toho správného barevného kontejneru, který
stojí někde poblíž vašeho domova, děláte maximum pro
ekologii. Pochvalu si zasloužíte, víte ale, že jde docela
snadno udělat ještě mnohem víc?
P
rotože čím je člověk mladší, tím lépe se učí, vznikla obecně prospěšná společnost Recyklohraní. Na
Hanspaulce potom dostal před pěti lety
reálné obrysy školní recyklační program,
který se z Prahy 6 rozjel do celého Česka
a ve školách a školkách teď učí zacházet
s odpadem desetitisíce dětí.
V projektu je přihlášeno přes tři tisíce
škol z celého Česka, zhruba 75 procent
z nich je aktivních. Převažují základní,
poté mateřské a zatím nejméně je přihlášeno středních škol. Počet aktivních škol
se ale každý rok mění, vždy koncem letních prázdnin a začátkem školního roku
se přihlásí plus minus dvacet nováčků.
Pro školy je účast v Recyklohraní výhodná hned z několika důvodů. Žáci
i pedagogové získají ucelené, praktické
a zábavnou a lákavou formou podané
informace o tom, proč je třeba třídit a recyklovat, a co by nastalo, kdyby se netřídilo a nerecyklovalo. Informace jsou sdělovány formou úkolů, které společnost
vyhlašuje několikrát do roka. „První úkol
letošního roku se jmenoval Inventura
a spočíval v tom, že děti doma zjišťovaly,
kolik mají v rodině spotřebičů na baterie,
kolik baterií aktivně používají a poté proDěti, které jsou v projektu
Recyklohraní zapojeny, dostávají
informace o třídění odpadu
zábavnou a lákavou formou
18
www.vase6.cz
hledaly zásuvky a místa, kam rodiče staré
vybité baterky schovávají. Počet nalezených vybitých baterií byl zajímavý, děti
se dopátraly čísel, která překvapila i je samotné,“ popisuje manažerka projektu Ilona Johnová Koukalová.
S kolegy se od dětí dozvěděla to, co tušila, tedy že lidé často nevědí, co si počít
se starými bateriemi, a ty proto v horším
případě končí v popelnici, v tom lepším doma v zásuvce, kde se jich nakonec nahromadí úctyhodné množství. „Dělali jsme
výzkum v rodinách s malými dětmi a ukázalo se, že více než 80 procent jich odpad
třídí. Ale jen ten klasický – papír, plasty,
sklo, nápojové kartony – a vyhazují je do
správných kontejnerů. O likvidaci malých
elektrospotřebičů nebo baterií mají ale povědomí mnohem menší,“ doplňuje Ilona
Johnová Koukalová.
I druhý úkol – Cesta kolem světa – děti nadchnul. Do jeho plnění se pustily ve
dvou kategoriích. Ty menší si četly moderní pohádku, na jejímž základě se zamýšlely nad principy recyklace, ale i nad
potřebou pořizovat si stále nové a nové
spotřebiče, ačkoli ty staré ještě mohou
dobře posloužit. Starší žáci se pustili
do detektivního pátrání na internetu.
„Sháněli informace o tom, kde na světě
se těží nerostné suroviny, často vzácné
kovy, potřebné pro výrobu počítačů, třeba přesně takového, který jim leží doma
na stole. Následně si spočítali, kolik vody, ropy nebo elektřiny ušetříme, pokud
místo vytěžených surovin pro výrobu
využijeme vzácné kovy získané recyklací
starých počítačů. Správným výpočtem
získali překvapivá čísla,“ vysvětluje Ilona
Johnová Koukalová.
Další dva úkoly Recyklohraní ještě
chystá, zábavy se ale dočkají i učitelé ze
škol, které se do projektu zapojily a na
děti dohlížejí. Vyhlášen totiž bude titul
Ekoučitel 2013–2014.
Letos navíc Recyklohraní pro školy připravilo i jednu novinku – výjezdní vzdělávací program Recyklace hrou určený pro
1. a 2. stupeň základních škol. V rámci
jedné vyučovací hodiny se děti hravým
a interaktivním způsobem dozví, proč je
potřeba odpad třídit, co se s ním děje poté,
co ho hodí do kontejneru nebo odevzdají
na sběrný dvůr, a proč je potřebné k recyklaci odevzdávat i staré baterie, elektrozařízení a zářivky.
Recyklohraní vedle předávání informaci umožňuje školám i praktickou výuku – do zúčastněných škol dodává sběrné nádoby na baterie a drobné vysloužilé
elektrospotřebiče a zajistí i jejich odvoz.
Děti tak jen doma posbírají staré baterie,
fén, toustovač nebo třeba porouchanou
tiskárnu či počítač a donesou je do školy.
Další lákavou nabídkou Recyklohraní je,
že školám zajistí recyklaci nepotřebných
elektrospotřebičů. Třeba staré počítače
nebo vybavení školní kuchyně zdarma
odvezou a ekologicky zlikvidují. A protože dětem je blízké soutěžení, za všechny
činnosti školy získají body. Podle nich pracovníci Recyklohraní v závěru školního
roku určují ty nejaktivnější, ale také za ně
umožní nakupovat ve svém e-shopu dárky
pro děti. Třeba výtvarné, sportovní nebo
hudební potřeby, didaktické materiály na
výuku přírodních věd či elektroniku.
Pomůžeme Vám získat
Vaše plnění z pojišťovny
Poslala Vám pojišťovna směšnou částku z pojištění, které si
platíte nebo Vám sdělila, že na něj dokonce nemáte nárok?
Nabourali Vás nebo jste havarovali a peníze zaslané
pojišťovnou nestačí na opravu vozidla?
Nenechte se již okrádat...
Váš případ zdarma posoudíme a
řekneme Vám, zda jste získali
od pojišťovny opravdu vše.
+420
775 676 766
Law Insurance Company s.r.o.
[email protected]
www.odskodnimevas.cz
služby
inzerce
Svoz velkoobjemových kontejnerů
28. 1. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Velflíkova x Flemingovo nám.
2. Studentská x Zikova
29. 1. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Šárecká x Mydlářka
2. Velvarská x Kanadská – u separace
30. 1. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD
1. Kladenská x Nad Tratí
2. Kladenská x K Lánu
3. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Africká x Alžírská
2. Africká x Etiopská
4. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Africká x Kamerunská
2. Arabská x U gymnázia
5. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Tobrucká – parkoviště
2. Arabská x Egyptská
6. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Nad Šárkou x Na Beránce
2. Horoměřická x Vostrovská
10. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Nad Šárkou x Na Kuthence
2. Vostrovská x Na Pernikářce
11. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
25. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Horoměřická x K Vršíčku
2. Soborská x Nad Šárkou (tenis. kurty)
1. Sibeliova x Farní
2. nám. Před bateriemi x U V. Baterie
12. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
26. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. V Šáreckém údolí před č. 84/1444
2. V Šáreckém údolí – Žežulka
13. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. V Šáreckém údolí x V Podbabě
2. V Sedlci proti č. 9/23
1. U Vojenské nemocnice x U III. Baterie
2. Na bateriích u č. 27
27. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Radimova u nákupního střediska
2. Na Petynce (proti autobazaru)
17. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
RODINNÉ CENTRUM
INSPIRACE A TVOŘIVOSTI
, (budova MŠ)
dopolední školička pro děti od 3 – 6 let (úterý a pátek)
interaktivní herní programy a cvičení pro rodiče s batolaty
vzdělávání a přednášky pro rodiče
logopedické poradenství a poradna pro rodiče
výtvarné a keramické kroužky pro školáky a předškoláky
angličtina hrou a tanečky pro předškoláky
www.obcanskainspirace.cz
[email protected], tel: 721 770 462
1. Kladenská x Nám. Bořislavka
2. U Dejvického rybníčku x Na Rozdílu
V6-0113
1. Dělostřelecká x Slunná
2. Dělostřelecká x Spojená
19. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Cukrovarnická x U Laboratoře
2. Macharovo nám.
20. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Cukrovarnická x V Průhledu
2. Pod Vyhlídkou mezi č. or. 4–6
24. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
1. Sibeliova x Na Hubálce (před zeď č. 23)
2. Pod Novým lesem x Nový lesík
MALOVÁNÍ
NOVOTNÝ
Mediální agentura hledá
18. 2. 2014 OD 16.00 DO 20.00 HOD.
Chcete zvýšit obrat své
společnosti a sdělit informace
svým zákazníkům na Praze 6?
Jsme tu pro vás:
Aleš Zavoral [email protected], tel.: 777 940 614
Pavel Horský [email protected], tel.: 775 940 614
V6-0114
vhodné reklamní
plochy,
• Malířské práce
• Lakýrnické práce
– dveře, zárubně
• Nátěr fasád
• Barvení konstrukcí
• Byty, haly, školy
za nevyšší možnou cenu
Rychle, seriózně.
Záloha až 500 tis. Kč
Tel.: 606 556 547
jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely.
www.malovani-novotny.cz
v novostavbě bytového domu 70 m od stanice metra A Veleslavín.
Dispozice 3 + kk a 4 + kk , orientace S-J.
Použité nadstandardní materiály – dub, žula, mramor,
porcelán atd.
Přijďte nás navštívit, přesvědčíte se !!!!
Prohlídku si domluvíte na : telefonu 602 138 822,
e-mail: [email protected]
Bližší informace
na www.vilaluxus.cz
Krásný slunečný svažitý pozemek s výhledem na
dálnici a Řepy – vhodné i pro reklamní poutač.
1 504 m2 vedle HORNBACHU v Praze 6 Řepích.
Povolena je nerušící komerční výroba
s možností bytu pro správce.
Tel.: 603 278 555
V6-0118
OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25
V6-0110
PRODEJ POSLEDNÍCH BYTŮ
www.vykupnemovitostivpraze.cz
V6-0121
Pro více informací prosím pište na [email protected]
INZERCE V6-0130
Výkup nemovitostí
v Praze
Hubneme s rozumem
tvořivě
Iva Málková, Jaroslava Štochlová
Variabilní jídelníček pro hubnutí a udržení váhy.
100 báječných receptů na opravdové jídlo
Objednávky na www.smartpress.cz.
Hledáte aktuální informace
z vašeho bydliště?
www.vase6.cz
Tel.: 602 266 384,
235 316 609
E-mail:
[email protected]
Příjem zakázek nepřetržitě!
V6-0120
... prostor pro vaše
názory, blogy
a témata
INTERNET NA PRAZE 6
Chutné a nutričně
vhodné recepty
nejen pro ty, kdo
chtějí zhubnout,
ale i pro ty, kdo si
své váhové úbytky
chtějí udržet,
v interaktivní
kuchařce, díky
níž si listováním
a otáčením
vytvoříte vlastní
jídelníček na celý
den – kombinace
snídaně, oběda
a večeře se
nemusí ani jednou
opakovat během
příštích 240 let!
* od 300 Kč / 8 Mb (bezdrát) či 16 Mb (optika)
* pevný telefon bez měsíčního paušálu
* IPTV nové generace na naší optické síti
+ zabezpečovací sys, hosting a další IT služby
Kontakt: 608 233 232
www.spoje.net
V6-0112
V6-0111
V6-0108
V6-0109
www.vase6.cz
21
školství
školství
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ
Desáté narozeniny slavili loni v září v Gymnáziu Nad Alejí.
Jubileum neměl žádný žák, tak mladí tady přece ani
nestudují. Přesně deset let bylo školnímu debatnímu klubu.
Ten učí studenty dobře se vyjádřit, jít k podstatě věci
a dobře argumentovat.
R
ozvinout schopnost kriticky přemýšlet a logicky uvažovat, dozvědět se mnoho zajímavých faktů
a informací a své debatní umění ukázat na
světových kláních. To vše je podstatou debatního klubu. „To, co se naučíme, se hodí
všude, ve škole, později na univerzitě i při
hledání zaměstnání. Debatování je také
úzce spojeno se schopností mluvit anglicky, protože ty mezinárodní v češtině být
nemohou,“ popisuje Markéta Tichá, studentka septimy, která kroužek vede.
Ten, kdo projde debatním klubem, by
si měl do budoucna odnést také respekt
k názoru druhých, schopnost jim naslouchat a ne jen hluše opakovat to své, a vědomí, že každý problém má dvě strany a je
potřeba se snažit pochopit obě. Členství
v debatním klubu může studentům velmi
pomoci s vyjadřováním třeba i při školním
zkoušení či maturitní zkoušce. Snadněji
se vyjádří a vysvětlí svoji myšlenku a vládnou schopností přesvědčit zkoušejícího
o tom, že tématu rozumí.
Debatní klub vznikl v Gymnáziu Nad
Alejí před deseti lety jako jedna z mimoškolních aktivit. Každý rok má jiný počet
členů, momentálně osm stálých. „Ale rádi
vítáme nové nebo jen nahlížející studenty.
Navíc každoročně pořádáme Debatiádu,
což je debatní soutěž pro mladší ročníky
a té se pak účastní třeba i 30 lidí,“ říká
Markéta Tichá s tím, že poměr dívky versus chlapci je vyrovnaný. „Obecně v debatní komunitě je však více chlapců, což je
vidět i na národním týmu, ve kterém jsou
momentálně čtyři kluci a jedna dívka,“ doplňuje studentka.
Každá hodina má pevný řád. Začíná se
debatou o aktuálních událostech, ať už jde
o politiku nebo třeba přírodní katastrofu.
Členové klubu se dále dozvědí, na jakou
akci Asociace debatních klubů je možné zrovna vyrazit a reprezentovat tam
školu. „Poté záleží na počtu a složení přítomných studentů. Pokud přijdou mladší
a nezkušení, jsou namístě lehká cvičení
či vysvětlení debatních pravidel. V případě, že se blíží turnaj, často rozebíráme
témata, která se tam budou debatovat. No
a v neposlední řadě také prostě debatujeme,“ popisuje Markéta Tichá.
Základem k tomu, aby skupina mohla
debatovat a učit se tak dobře argumentovat, je nalezení dobrého tématu. Na akce
Asociace debatních klubů je vybírá Ředitelství soutěží, na běžných klubových debatách je tato povinnost potom na kouči.
Studenty Gymnázia Nad Alejí letos
čeká mistrovství světa v Thajsku či
turnaje v Bratislavě, Turecku a Slovinsku
22
www.vase6.cz
Děti poznávají
svět loutek
Debatování pomůže studentům
i s vyjadřováním při zkouškách
Přihlíží se ale i k tomu, o čem mají chuť
debatovat členové klubu.
Členství v debatním klubu gymnázia
ale není zdaleka omezeno jen na to, že se
skupina pravidelně setká a debatuje. Díky
účasti na různých mezinárodních debatních kláních projeli studenti různé kouty
světa. Byli třeba v Kataru, Jihoafrické republice či Jižní Americe. A mají za sebou
i řadu úspěchů. Několikrát vyhráli českou
i anglickou debatní ligu či titul pro nejlepšího mluvčího. „Zajímavější jsou ale asi
úspěchy některých členů – například vítězství International Public Policy Forum
2012, prestižní soutěže americké právní
agentury, vítězství Online mistrovství světa v debatování 2010 či letošní úspěch na
neoficiálním mistrovství Evropy ve Stuttgartu, kde tým vyhrál soutěž pro nerodilé
mluvčí a stal se tak nejlepším evropským
týmem na celkovém 3. místě,“ vyzdvihuje Markéta Tichá úspěchy gymnaziálního
týmu.
„Já si asi nejvíc užila Jihoafrickou republiku, protože je velmi odlišná a člověk
si uvědomí, jak moc dobře se má – no a samozřejmě také debatování ve slumu ve
společnosti dětí, které se málem rozplakaly štěstím, když jsme jim dali sušenku,
je nezapomenutelné,“ vzpomíná Markéta
Tichá.
Připouští, že ona i její kolegové z týmu,
trpí jistou formou „profesionální deformace“. Při debatách s „nedebatérem“ jim
vadí, že člověk nejde k podstatě věci a nereaguje na protiargumenty. „A například
při sledování politických debat v televizi
jsou nejvíc do očí bijící logické chyby, ať
už vyvozování naprosto neplatných závěrů, špatné používání empirických dat, či
populistické a nesplnitelné výroky. Časté
jsou také stylové chyby, ale ty alespoň mně
tolik nevadí,“ říká Markéta Tichá.
Letos členy debatního klubu Gymnázia Nad Alejí čekají další výzvy. Koná se
mistrovství světa v debatování v Thajsku
a jako každý rok jsou naplánovány turnaje
v Bratislavě, Turecku či Slovinsku.
Nahlédnout za oponu divadla a poznat
zblízka svět loutek mohou děti, které
se přihlásí do kurzu Divadla Spejbla
a Hurvínka. Vědomosti nedostanou jen
teoretické, samy musí se vším všudy
nachystat premiéru pohádky.
S
eznámit se s loutkovým
divadlem mohou děti od
šesti do dvanácti let. Loni jich v divadle „pracovalo“
osm, letos dokonce jedenáct.
„Lákalo nás přiblížit dětem
magický svět loutek. Chtěli
jsme, aby si vyzkoušely vlastní tvůrčí schopnosti, svou fantazii,“ popisuje dramaturgyně
divadla Denisa Kirschnerová,
která spolu s náměstkyní ředitelky Stanislavou Karlovskou
stojí za nápadem otevřít kurz
pro děti. Kurz vede lektorka
Rozárka Valenová, která má
mnohaletou zkušenost s vedením dětských kurzů z Umělecké scény Říše loutek.
Během roku účastníci kurzu poznají, jak to v divadle
chodí. Stanou se totiž tvůrci
vlastního představení. Projdou cvičením na různá témata, čeká je třeba improvizace,
rytmus a hlavně vodění loutek, marionety či maňáska.
„Průběžně probíhají čtené
zkoušky a pak už se přikročí
k samotnému nazkoušení in-
scenace na jevišti. V průběhu
celého roku a během připrav
na premiéru se děti setkávají
s členy uměleckého souboru
Divadla Spejbla a Hurvínka,“
říká Denisa Kirschnerová.
Ještě předtím si ale děti
musí zvolit literární předlohu a připravit návrhy
loutek, kulis a rekvizit. Na
nich pracuje řezbář a děti je
dotvářejí, třeba malováním.
„Jednodušší loutky a rekvizity pak děti navrhují i vytvářejí samy,“ zdůrazňuje
Denisa Kirschnerová s tím,
že vzhledem k tradici divadla
je kladen důraz na loutku na
nitích – marionetu.
„Děti se loutky následně
učí vodit. Pracují na dramatickém textu, postihují hlavní
myšlenku hry, uvědomují si
charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit
vhodným pohybem, mluvou,
poznávají zákonitosti pohybu
loutek, estetiku mluveného
slova,“ doplňuje dramaturgyně Denisa Kirschnerová.
Není vyloučeno, že si
v divadle pořádáním kurzu
vychovávají nového kolegu
či kolegyni. Dva z účastníků minulého kurzu totiž
stihli připravit pohádku pro
letošní rok. Tom Skopal je
autorem textu Hurvínkova
Zrzovláska a Jan Černohor-
ský složil a nahrál k tomuto
představení hudbu. „To, myslím, mluví samo za sebe.
Uvidíme, kdo se nakonec
k divadlu nechá zlákat,“ přemítá Denisa Kirschnerová.
Premiéra pohádky Hurvínkova Zrzovláska je naplánována na 19. června.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV DIVADLA
Studenti jezdí debatovat
do Thajska či Kataru
V kurzu Divadla Spejbla a Hurvínka
se děti naučí pracovat s loutkami
a připraví i premiéru pohádky
Víčka pomohou nemocným dětem
Pytle s neočekávaným obsahem mají ve sklepě Základní
a mateřské školy Bílá. Jsou v nich uchovávána víčka od PET lahví,
která žáci i učitelé sbírají pro nemocné děti.
S
bírat víčka začali ve
škole loni, když je oslovil příběh malé Klárky,
která bojuje s mozkovou obrnou. Letos ve škole mysleli
na nemocnou Aničku, která
trpí neurologickým onemoc-
něním Rettův syndrom. „Daří
se sbírat poměrně rychlým
tempem, vždy jednou za čas
ze školy odjede několik plných
pytlů. Navíc sbírají celé rodiny, děti navedly i široké příbuzenstvo,“ popisuje sběr školní
knihovnice Lucie Machartová
s tím, že s nápadem takto pomáhat nemocným dětem přišla její kolegyně.
Žáky podle ní příběhy nemocných dětí vždy velmi osloví, zajímají se, co jim je, i jak
jim nasbíraná víčka pomohou.
Jednou za čas si víčka odvezou
rodiče a převezou do sběren,
za utržené peníze poté mohou
dětem dopřát třeba potřebné
pomůcky, přispět na léčbu
nehrazenou pojišťovnou nebo
na pobyt v lázních. Kdyby někdo mimo školu měl chuť se ke
sbírání víček přidat, neměl by
to podle ředitele školy Martina
Molčíka být problém.
www.vase6.cz
23
luštění
reportáž
Naučte se vařit s profesionály
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a všichni, kteří správně odpoví znění
tajenky, obdrží voucher s 50% slevou na
dámské i pánské stříhání nebo kosmetiku.
a odneste si zážitek
V tajence naleznete citát Lucie Bílé
Lukáš Želechovský
V
ypadá to vlastně velice
jednoduše. Na řasu se
namačká trochu vařené rýže, šoupne se tam kus lososa nebo třeba avokádo, zamotá se, nakrájí a je to! Jenže
realita je o dost jiná. Rýže se
lepí na ruce, tak si každý pomůže vodou, potom je ale zase rýže moc mokrá, avokádo je
moc tlusté a rolka nejde zabalit. A co ty neznámé suroviny
v misce? Nakonec se to povedlo. Jenže jen na jedné straně,
INZERCE V6-0136
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
ZDARMA
Akce platí do 31. 1. 2014 při objednání spolu s dveřmi
Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc) | 777 335 878 | www.next.cz
24
www.vase6.cz
Šéfkuchař Lukáš
Želechovský názorně
předvádí, jak má správné
sushi vypadat
Několik druhů sushi
připraveného pod
dohledem profesionála
Málo rýže, moc vody, netlačte tolik, řasu máte
obráceně… Lukáš Želechovský, šéfkuchař
z pražského Buddha Baru, má co dělat. V kuchyni
se mu sešla skupinka amatérských kuchařek
a nedávají moc pozor. Co ale v profesionální
kuchyni amatérky vůbec dělají? Učí se pod
dohledem Želechovského dělat sushi. Přišly sem,
do dejvické restaurace AvantGarde, na školu vaření
v rámci prvního ročníku festivalu Chef time fest.
z druhé pomalu ale jistě vylézá jak rýže, tak avokádo. Aha,
zrovna sem navíc avokádo vůbec nepatří!
Mezitím Lukáš Želechovský stíhá nejen chystat vlastní sushi, aniž by musel nakukovat k vedlejšímu prkýnku
a „opisovat“ od ostatních, ale
i v pravidelných kolečkách obíhat kuchařky a pohledem kontrolovat, poradit, co je špatně a leckdy i pomoct. Po skoro
čtyřech hodinách je hotovo.
Rýže je všude kolem, chudák
ten, kdo bude po kurzu uklízet
kuchyni. Nikdo to ale nevzdal
a některé talíře vypadají velmi
profesionálně.
Lukáš Želechovský pozoruje, že sushi si Češi oblibují pořád víc a víc a vůbec nevadí,
když si ho udělají doma a úplně
se jim nepovede. „Domácí sushi
nemusí být dokonalé, hlavní je,
aby to lidi bavilo, aby si přípravu užili,“ míní kuchař. A v čem
lidé nejčastěji chybují? Základem jsou kvalitní suroviny, pokud možno rýžovar a grif, který
se časem většina naučí. „A také
zbavení se nešvarů, třeba používání české sójové omáčky,“
říká Lukáš Želechovský.
A sushi není ani zdaleka jediná škola vaření, která je na
leden a začátek února připravená. Pod dohledem kulinární elity se účastníci kurzů naučí mnohem víc. Umíte třeba
připravit daňka? Nebo luxusní
dezerty, provence menu či krevety? To vše špičkoví kuchaři
laiky v AvantGarde učí.
Prvního kurzu vaření
v rámci Chef time festu se
zúčastnily samé ženy
Kromě pražských gastronomických hvězd navíc přijede
francouzská šéfkuchařka Reine Sammut. Je nositelkou řádu čestné legie a dvakrát byla
vyhlášena nejlepší kuchařkou
Francie. Pro hosty AvantGarde
připraví jednak šestichodové
menu, jednak i ona bude učit
vařit.
Ale zážitkem nemusí být jen
to, že si sami stoupnete do kuchyně a pokusíte se pod dohledem profesionála uvařit dokonalé menu. Součástí Chef time
festu jsou i Naostřené duely,
při kterých se proti sobě postaví dvě kuchařské špičky, uvaří
tříchodové menu ze stejných
základních surovin a hosté budou tentokrát pasováni do role
porotců.
Dalším lákadlem festivalu jsou Večeře s šéfkuchaři. Ti
lidem nejenže připraví večeři o pěti chodech, ale také se
s nimi posadí k jednomu stolu. „A to je myslím na Chef time
festu to nejvíc zajímavé. Ideou
bylo, aby se lidé nejen dobře najedli a napili, ale také se pobavili a odnesli si zážitek. A to, že
se přímo s top kuchaři setkají,
budou si s nimi povídat, třeba je
poprosí o radu nebo recept, myslím zážitek pro fanoušky jídla
bude,“ míní Karel Šimůnek, ředitel restaurace AvantGarde. www.vase6.cz
25
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO AVANTGARDE RESTAURANT
Voucher poskytuje společnost:
Studio v zahradě
Bubenečská 388/27
Praha 6, tel.: 222 966 602
Platnost Voucherů je do
30. 4. 2014
kultura
kultura
Dejvice oslaví
známého fyzika
pomůže nemocným
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHÍV ORGANIZÁTORA
Dámy a pánové, zadejte se! Milovníci
a milovnice plesání se už brzy dočkají
a tuhle výzvu uslyší. Přichystán je 23. ročník
Reprezentačního plesu Prahy 6. Nebude se
ale jen tančit. V plánu je také vzpomínání
a pomoc potřebným.
T
ak trochu do country
a folku bude letos laděn
ples, který je naplánován
na 15. února tradičně do hotelu Pyramida v Břevnově. I když
bude ples veselý, bude se vzpomínat na smutnou událost. Na
ples totiž rád chodil i zpěvák
Pavel Bobek, obyvatel Prahy 6, který ale loni na podzim
zemřel. „Vzpomínat budeme
v dobrém, ale bez sentimentu
a vesele, i když nám je líto, že
už nám zazpívat nepřijde,“
popisuje organizátorka plesu
Prahy 6 Alena Svobodová.
K tanci návštěvníkům letos
zahraje Traditional Jazz Studio, Brand New Band, Robert
Křesťan a kapela Druhá tráva. „Na Roberta Křesťana se
osobně velmi těším. A dále i na
návštěvníky, kteří přicházejí
pěkně oblečeni a odcházejí,
doufám, velmi spokojeni,“ říká
Alena Svobodová.
Kromě tančení a vzpomínání bude i letos Reprezentační
ples Prahy 6, respektive jeho
návštěvníci, pomáhat těm,
kteří to velmi potřebují. Je totiž připravena tradiční aukce
uměleckých děl. Výtěžek letos
poputuje do Řep, konkrétně
Domovu sv. Karla Boromejského. „Rádi bychom, aby domov
26
www.vase6.cz
dostal 50 tisíc korun. Vybrali
jsme si ho proto, že tam dostávají pomoc lidé staří a nemocní. Je o ně skvěle pečováno
a domov si zaslouží pomoc.
Práce, kterou tamní personál
odvádí, je nenahraditelná, sestry jsou laskavé a nemělo by se
na ně zapomínat,“ upozorňuje
Alena Svobodová, která doufá,
že zástupkyně domova dorazí
i přímo na ples.
Letos se koná už 23. ročník
plesu, a to je podle Aleny Svobodové něco ne zcela běžného.
„Ples má své jméno a každý
rok mi chodí dotazy, kdy bude.
Ani jednou za 23 let jsme ještě
nevynechali a to je, myslím,
něco výjimečného. Jsme na to
pyšní,“ podotýká Alena Svobodová.
Ples má podle ní velkou základnu každoročních návštěvníků, někteří dokonce nevynechali ani jednou. „Každoročně
se vracejí stejní lidé, takových
30 procent jsou hosté, kteří
přicházejí pravidelně, někteří
byli pokaždé. Navíc nám za ta
léta vyrostla nová generace návštěvníků, a tak teď přicházejí
společně celé rodiny,“ pochvaluje si tradici Alena Svobodová, která také vyvede na ples
celou rodinu.
P
omník bude umístěn
v zeleném pásu ulice Nikoly Tesly ve stejnojmenném
parku. Už byl vybudován betonový základ pro pomník,
mlatové cestičky a slavnostní
venkovní osvětlení třemi zemními reflektory. Vlastní bronzová plastika by měla být do
parku dopravena a osazena
v srpnu a slavnostně odhalena v září,“ řekla starostka
Prahy 6 Marie Kousalíková.
„
Bronzový odlitek s nápisem
Nikola Tesla 1856–1943, je
zevnitř prosvícený, slouží zároveň jako večerní podsvícení
plastiky. Rozměry jsou 270 x
495 x 225 centimetrů a autory
jsou akademický sochař Stefan Milko a ing. architekt Jiří
Trojan. Základní kámen pomníku byl položen a slavnostně odhalen už v listopadu
2006 u příležitosti 150. výročí
narození Nikoly Tesly.
Děti točí filmy
o svých snech
Vyzkoušet si práci filmaře mohou všechny
děti z devátých tříd základních škol, které
se přihlásí do soutěže Co mám kolem
sebe rád aneb Co bych opravdu chtěl.
Klání připravila Střední odborná škola
multimediální a propagační tvorby v Praze.
P
rincip soutěže je snadný.
Přihlásit se může každý
žák deváté třídy, který na
svůj mobilní telefon, kameru,
tablet nebo třeba foťák natočí
minimálně pětiminutové video na zadané téma. „Zajímá
nás, jaké mají děti sny, názory, plány. Naši studenti potom
materiál zpracují a vzniknout by měla taková sonda do
INZERCE V6-0127
Nadační fond Vincentinum
si Vás dovoluje pozvat na
23.
reprezentační
ples Prahy 6,
který se koná v sobotu
15. února 2014 v 19:30 hodin
v hotelu Pyramida,
Bělohorská 24, Praha 6.
Traditional Jazz Studio
Pavla Smetáčka
Brand New Band
Robert Křesťan
a Druhá tráva
Vzpomínka na Pavla Bobka
Aukce uměleckých děl
Výtěžek je určen na podporu činnosti
Domova sv. Karla Boromejského v Praze 6 – Řepích.
Informace o prodeji vstupenek na www.ples6.cz
a na telefonu 233350130, 602151995, 777119017.
e-mail: [email protected]
Inzert_86 x 112.indd 1
študákovy duše, aby se ukázalo, co mají děti rády, čeho by
chtěly v životě dosáhnout, jaké
mají hodnoty,“ popisuje Ivana
Mikulčíková, která ve škole
vyučuje produkci a soutěž zastřešuje s tím, že pokud svůj
příspěvek pošle osmák, vyřazen automaticky nebude.
Děti mohou své příspěvky natáčet do konce března
a posílat je na adresu eduso.cz/mojevideo. Odtud se
dostanou do ruky týmům
složeným z vyučujících a žáků odborné školy. Ty budou
mít hodně napilno, už nyní
přišlo přes třicet příspěvků.
Vybráno přitom bude pět
až sedm nejlepších. „Týmy
čeká opravdu hodně práce,“
připouští Ivana Mikulčíková.
Na akci škola spolupracuje
s tvůrčí skupinou scénáristy
Rudolfa Merknera, který stojí
za úspěšným seriálem Vyprávěj a podílel se třeba na filmu
Bobule.
Tím, že bude příspěvek
vybrán, ale soutěž zdaleka
nekončí. Plány mají totiž
ve škole velké. Rádi by, aby
začal vznikat časosběrný
materiál, který by končil maturitou autorů videí. „Naši
studenti by s nimi spolupracovali, dělali by postprodukci, střih, hudbu, materiálu
by dodávali atmosféru a profesionální pohled,“ plánuje
Mikulčíková.
INZERCE
23. REPREZENTAČNÍ
PLES PRAHY 6
Výtěžek plesu
Bronzovým pomníkem uctí Praha 6
světoznámého fyzika Nikolu Teslu.
Momentálně vzniká v brněnském
ateliéru a do Dejvic bude převezen
pravděpodobně v druhé polovině roku.
Motivem pomníku bude
stylizovaný výboj, tedy elektrický výboj jako hybná síla
a základní kámen Teslových
vynálezů.
Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér
elektrických strojů, zařízení
a přístrojů. Sestrojil a patentoval řadu elektrických
strojů a přístrojů, například
v roce 1887 elektrický motor
na střídavý proud. V letech
1936 až 1937 pobýval v Československu a prezident
Edvard Beneš mu udělil Řád
bílého lva 1. třídy. Získal také čestný doktorát věd na
Českém vysokém učení technickém v Praze.
Praha 6 se odhalením
plastiky známého fyzika
a vynálezce připojí k mnoha jiným městům ve světě,
kde už si Teslu stejným způsobem připomínají. V roce
1960 po něm byla pojmenována jednotka magnetické
indukce – tesla.
[email protected]Ê=?.:2;6AÊC<1..Î1<1<:B
/2G;BA;<@A6:;<Î@A2C;Í5<<1/‰?B
´8<968@=<A¾2/B72A2A<9681<C2G2:2
0R[Nc\Qf]_\Cs`'
%"8wgNON_RY Y 8wgNON_RY%&Y
VRGERUQØPSRUDGHQVWYÈP
‘=_\[sWRZNba\ZNaÖ[NPUYNgR[~N\UÁRcc\Qf
`Q\QscX\bc\QfNÏXCsZ
‘=_\[sWRZNba\ZNaÖcwRa[Š`R_cV`b\Q
_R]N`\cN[zQ\&&[\cz8wZŠ`~w[Š
‘C\QN]\PUsg~g]Á~`[Š`YRQ\cN[zU\]_NZR[R
NWR]\QQ\g\_RZUfTVR[VXÖ
@8.9;Í=?.:2;`_\
ARY$$$!%
9HGHQÈGDĥRYÄHYLGHQFH
'DĥRYÄSRUDGHQVWYÈ
6HVWDYRY¼QÈSĵL]Q¼QÈ
9HGHQÈP]GRYÄDJHQG\
DANĚ Austar s. r. o.
U 5. baterie 46, Praha 6
604 560 262
PRŗQRVWSRG¼QÈSĵL]Q¼QÈNGDQL]SĵÈMPXGR
602 666 655
[email protected]
YS-YSPg
9ŗG\VHVQDŗÈPHwHWĵLWSHQÈ]HQDwLFKNOLHQWʼn
V6-0122
V6-0134
V6-0105
Inzerujte ve Vaší 6
Kontaktujte nás na:
[email protected], tel.: 777 940 614
nebo
[email protected], tel.: 775 940 614
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce
774 42O 532
V6-0123
16.01.14 8:46
Účetnictví
9('(1¨µç(71,&79¨
V6-0104
V6-0126
www.vase6.cz
27
sport
sport
Poznejte svět ze
souladu a harmonie
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ODDÍL AIKIDÓ PRO KAŽDÉHO
Možná si při zaslechnutí slova aikidó představíte nějaké
nebezpečné bojové umění, které vás vůbec neláká. Jenže
skutečnost je jiná. Posláním aikida není jít do tvrdého
souboje s nepřítelem, ale harmonizovat energii.
V
ychází to i přímo z názvu bojového umění. AI představuje soulad
a harmonii, KI potom energii ve
fyzické i metafyzické podobě. Ať už je vám
dvacet nebo sedmdesát, můžete si přijít
aikidó vyzkoušet. Občanské sdružení Aikidó pro každého totiž pořádá v objektu
HC Hvězda kurzy, které mohou vyzkoušet
nejen úplní začátečníci, ale i lidé bez velké
fyzické kondice.
Každý zájemce o bojové umění, jež vychází ze starých tradičních způsobů boje,
ve kterých se ve středověku cvičili japonští samurajové, se může přijít nezávazně
podívat přímo na hodinu. Buď bude ostatní jen pozorovat, nebo se hned přidá.
„V tom případě je lepší mít s sebou
pro jistotu pohodlné sportovní oblečení
Aikidó je bojové umění vycházející
ze starých způsobů boje, ve kterých
se cvičili japonští samurajové
a přezutí. Často se totiž stává, že se někdo přijde jen podívat a tak ho to chytne,
že už u nás zůstane,“ upozorňuje jeden
z učitelů aikida Richard Wasserbauer,
který je nositelem výkonnostní třídy 3.
dan udělené Aikikai Honbu Dojo Tokio.
Za ukázkovou hodinu neplatíte, přijít
se podívat můžete i několikrát za sebou
a teprve poté se do kurzu zapsat. Za tříměsíční kurz zaplatíte 1200 Kč, studenti
o dvě stě korun méně.
Na první ukázkové hodině uvidí zájemce o aikidó ukázku standardního tréninku
a dozví se základy o tomto bojovém umění. Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti, pondělní kurz je určen výhradně pro
začátečníky a zapsat se lze kdykoliv v průběhu roku a cvičit lze i o prázdninách.
Učení se umění aikidó není výkonnostní sport, cvičení nevyžaduje fyzickou sílu,
vadit by proto neměla ani menší zdravotní
indispozice, spojená třeba s vyšším věkem. Překážkou by mohly být potíže se
zrakem a na závadu jsou i některé charakterové vady. „Není to nic pro agresivního
člověka. Buď zkrotne, nebo sám pozná, že
ho nečeká žádné bušení do boxovacího pytle, že se na hodině nevybije,“ upozorňuje
Richard Wasserbauer.
I aikidó se však dá využít i k sebeobraně, nečekejte ale, že budete po pár hodinách schopni ubránit se třeba přepadení.
„Stalo se, že lidé se dokázali ubránit díky
znalosti aikida. Ale to je dlouhá cesta, jsou
toho schopni až velmi pokročilí,“ upozorňuje Richard Wasserbauer.
Kde si zabruslit či zaplavat?
Zatím není jisté, jak to letošní rok se zimou dopadne. Ale
i když se letos zima zatím moc neprojevuje, můžete vyrazit
na zimní stadion nebo do bazénu.
K
aždou neděli od pěti se v Praze 6
bruslí na zimním stadionu Hvězda. Nemusíte si nosit vlastní brusle, mají tady k zapůjčení jak v dospělých,
tak i dětských velikostech. Další ledové
plochy najdete za hranicí Prahy 6.
Pod širým nebem na venkovním
kluzišti a zdarma se bruslí v centru
metropole na Ovocném trhu. „Zatím
je v plánu, aby kluziště bylo v provozu
do 31. ledna. Už za námi ale chodí lidé
a přimlouvají se, abychom dobu prodloužili. Jednáme o tom a rádi bychom,
aby se to podařilo, ale nemůžeme zatím
nic slíbit,“ poznamenal provozovatel
kluziště Karel Greif.
Vydat se bruslaři mohou i na ledovou
plochu Galerie Harfa, bruslí se tady na
zajímavém místě, kluziště je umístěno
na střeše.
Kluziště je ale přes den rezervováno
pro školy, pro děti do deseti let a pro sou-
kromé pronájmy. Veřejné bruslení je od
tří hodin do půl sedmé. „Plochu na střeše
budeme mít tak dlouho, dokud to dovolí
počasí,“ říká Lucie Hošková z Galerie
Harfa. Na venkovním kluzišti se dá bruslit i na Františku.
Možností, kde si v Praze 6 zaplavat, je
hned několik. Zaplavat si můžete třeba
na poliklinice Cordeus. Bazén je přístupný jen večer a v sobotu i odpoledne.
Je třeba se předem objednat, kapacita bazénu je totiž jen deset osob. Plavat
se dá i v hotelu Pyramida. I tady ale probíhají kurzy. Ve všední dny je mezi třetí
a šestou hodinou provoz bazénu buď zcela nebo částečně omezen.
skákacích bot
Je úplně jedno, zda je vám
deset nebo sto. Pokud máte
chuť, energii a odvahu,
zkuste na svět pohlédnout
ze skákacích bot. Připravte
se ale na to, že zpočátku vás
budou pořádně bolet nohy.
N
ikoliv věkem, ale váhou je omezen
kroužek skákací boty, který pořádá Dům dětí a mládeže v Praze 6.
Začít se skákáním může klidně celá rodina, nikdo z nich ale nesmí mít pod 45
a nad 120 kilogramů. „Volná místa máme, tělocvična je velká, kdo chce, ať u nás
začne se skákáním,“ láká potenciální
sportovce Karolína Turková z Domu dětí a mládeže s tím, že kurz vede zkušený
lektor Daniel Fajmon.
Výběr nového třeba i rodinného sportu neznamená, že do něj hned musíte
investovat velké částky. Dětské skákací
boty totiž přijdou na zhruba pět tisíc, ty
Kdo chce sportovat na
skákacích botách, nesmí
mít pod 45 a nad 120
kilogramů. Věkem sport
omezen není
dospělé stojí ještě asi o čtyři tisíce víc.
V Domě dětí a mládeže si je ale můžete
zapůjčit a na vás tak bude jen pořízení
ochranných prvků. „Ideální je helma, stačí ta na kolo či brusle a klasické chrániče
kolen, loktů a zápěstí. V případě nutnosti
také zapůjčíme, ale lepší je donést si vlastní,“ radí Karolína Turková.
Chrániče se budou alespoň z počátku
hodit. I když se do kurzu skákacích bot
můžete zapsat i jako úplný začátečník,
počítejte s tím, že vás čekají pády a bo-
lest. Nejčastěji se padá proto, že skokan
zakopne nebo jde po špičkách a převáží
se, zkušenější potom mohou upadnout
při některém z triků. „Nesportovce mohou bolet nohy. Bota je těžká a navíc je
třeba sešlápnout pružinu a odrazit se,“
nastiňuje techniku Karolína Turková.
Skákací boty nejsou jen sport do tělocvičny, pokud jim propadnete a pořídíte
si vlastní, můžete vyrazit i ven. Opatrně
ale vybírejte povrch, ideální je beton, třeba na trávě to velmi klouže.
INZERCE V6-0116
Jezte chytře
a zhubněte!
Program metabolic balance®
PŘEJETE SI ...
• Vyřešit trvale problémy s hmotností?
• Posílit energii a vitalitu?
• Zůstat zdraví a fit až do vysokého věku?
• Podpořit celkově zdraví?
Metabolic balance® neznamená žádné hladovění! Vyzkoušejte
chutné a zdravé recepty a kila půjdou dolů jen tak mimochodem!
Příroda nám nabízí pravé „tukožrouty a zeštíhlovače“. Využijte tyto
léčivé síly! Naučte se, jak uvést látkovou výměnu opět do rovnováhy
pomocí unikátního stravovacího programu metabolic balance®.
INZERCE V6-0103
Jak během 30 minut spálit až 2000 kJ?
TRÉNINK ZDARMA!
EXPRESKA Praha Dejvice
Evropská 695/73, Praha 6
tel.: 774 413 334
28
www.vase6.cz
[email protected]
facebook.com/expreskaprahadejvice
www.expreska.cz
Objednejte se na informační
schůzku zdarma.
WWW.VITALNIENERGIE.CZ
WWW.CORDEUS.CZ / METABOLIC-BALANCE
Cordeus a. s. – Centrum trvalého zdraví
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
Recepce: 251 097 311, [email protected]
www.vase6.cz
29
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 6
Aikidó – umění
sport
Olympiáda v Soči
bude i v Praze na Letné
Součástí olympijského
parku bude i ledový
ráj. Lidé si budou
moci zabruslit
na zaledovaných
chodnících.
Mnoho českých sportovních nadšenců se už těší na zimní
olympiádu a sní o tom, jaké by to asi bylo, užívat si ji
v samotném centru dění. Přímo do Soči se asi jen tak každý
nedostane, letos mají ale čeští fanoušci sportu jedinečnou
možnost prožít sportovní úspěchy i zklamání společně.
Na pražské Letné se totiž v předvečer zahájení Zimních
olympijských her otevře Olympijský park Soči – Letná 2014.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, VIZUALIZACE ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
Olympijský
park na pražské
Letné se otevře
v předvečer
olympiády, tedy
6. února.
O
lympijský park začne fungovat
6. února a sportovat nebo společně
prožívat klání reprezentantů sem
budou moci lidé chodit až do konce her,
tedy do 23. února. „Pokud by ale třeba naši
hokejisté navázali na úspěch z Nagana, nechali bychom park otevřený o den déle, aby
tam fanoušci mohli tým přivítat. Ostatně
rádi bychom na Letnou přivezli všechny
naše olympioniky, kteří uspějí,“ popisuje
představy Zuzana Kalátová z tiskového
oddělení Českého olympijského výboru.
Asi největším lákadlem olympijského
parku bude „ledový ráj“. Tedy ledová plocha o rozloze téměř 6500 metrů čtverečních. Ta obsáhne dvě hokejová hřiště, ledové chodníky, curlingovou dráhu a snow
park. Atraktivní by mělo být zejména
večerní bruslení, kdy led prozáří světelná
show. Kdo si do olympijského parku vyrazí zasportovat, nemusí s sebou nosit žádné vybavení. Vše bude možné vypůjčit si
v tamních půjčovnách.
Připravena ale bude i zábava. Kromě
telemostů s reprezentanty se bude konat
i řada hudebních vystoupení. A program
je připraven i pro děti, jejichž školy uspějí
v soutěži Moje olympiáda. Na Letné se vystřídají stovky školáků, budou sportovat,
ale také plnit různé disciplíny nebo třeba
30
www.vase6.cz
natáčet videoklip s pozdravem českým
olympionikům. „Pět nejlepších týmů z každého kraje vyhraje zájezd do olympijského
parku, svezeme je na Letnou autobusy z celého Česka,“ podotýká Zuzana Kalátová.
Pro fanoušky sportu bude navíc na
Letné připraven i plný servis. Stánky
s občerstvením, zázemí pro rodiny s dětmi, dokonce i dětský koutek, aby si mohli
zasportovat i rodiče, k dispozici budou
pochopitelně i mobilní toalety. V areálu
bude navíc rozmístěna zhruba stovka
LED obrazovek, aby návštěvníkům neunikl žádný důležitý sportovní okamžik.
K dispozici budou také
dvě hokejová hřiště.
Výstroj si návštěvníci
nosit nemusí, bude
k zapůjčení.
O pohodlí návštěvníků olympijského parku se postarají tři stovky dobrovolníků.
Jednak poradí, kde co je, jednak budou
k ruce třeba dětem, které se školou na
Letnou přijedou.
Za vstup do letenského olympijského
areálu zaplatí dospělí 50 korun na den,
děti do 15 let budou mít vstupné zdarma. Původní idea přitom byla nechat
volné vstupné pro všechny, nakonec ale
z bezpečnostních důvodů bylo rozhodnuto o padesátikoruně. Majitelé chytrých
telefonů a tabletů si ale mohou pomocí
jednoduché aplikace stáhnout virtuální
vstupenku, za kterou nezaplatí, ale budou
díky ní mít vstup zdarma.
„Olympijským parkem navazujeme na
Český dům, který úspěšně fungoval při
letní olympiádě v Londýně v roce 2012.
Nic takového, jako bude letos na Letné,
v Česku olympiádu ještě nikdy neprovázelo,“ poznamenává Zuzana Kalátová,
která připouští, že byť do letní olympiády
v dalekém Riu de Janeiru zbývají dva roky,
už teď se některým členům olympijského
výboru i realizačního týmu tajně honí
v hlavě, jak další sportovní svátek opět
přiblížit lidem v Česku.
352'(-E\WXP
33RGEDED
352'(-E\WXNNP
36WĜHãRYLFH
352'(-ě5'[*P
32ERUD+YČ]GD
352'(-E\WXNNP
3-LQRQLFH
- na investici
- do 60 m2
- SODWEDYKRWRYRVWLGRPOQ.þ
SRERþND'HMYLFH 7HO
6YČWOêE\WVEDONRQHPPYHONRXJDUiåtDVNOHSHPPNRXSHOQ\YHVWDYČQpVNĜtQČNRPRUD-H
PRåQiYêPČQD]DMLQêE\WQD3QHER3
SRERþND'HMYLFH 7HO
'YČ WHUDV\ P D P 9 E\WČ SRXåLW\
NYDOLWQtPDWHULiO\*DUiåRYpVWiQtDVNOHS3R
QiURþQpUHNRQVWUXNFL5R]XPQiFHQD
SRERþND'HMYLFH 7HO
0RGHUQtWĜtSRGODåQtFLKORYêURGLQQêĜDGRYêGĤP
YNOLGQpORNDOLWČVPQRåVWYtP]HOHQČGYČJDUiåH]DKUDGDWHUDVDNU\WêED]pQ/XNUDWLYQtSRORKD
7HO
&LKORYê GĤP ] URNX 3URVWRUQê E\W
P V EDONRQHP D SĜHG]DKUiGNRX P2.
*DUiåRYpVWiQtDVNOHS+\SRWpNX]DĜtGtPH
SRERþND'HMYLFH 7HO
1DMGHWHQiVQD%ČORKRUVNp
DQDýHUYHQpP9UFKXY2'%LOOD
352'(-E\WXNNP
52'(-E\WXNNP
3±'HMYLFH
±'HMYLFH
35
352'(-E\WXP
3'HMYLFH
352'(-E\WXNNP
39RNRYLFH
%\WDGĤPSRUHNRQVWUXNFLSDWURVYêWD\WDGĤPSRUHNRQVWUXNFLSDWURV YêW
KHP%DONRQYODVWQtSO\QRYêNRWHO0RåP%DONRQYODVWQtSO\QRYêNRWHO0R
QRVWYêPČQ\]DPDOêE\WY'HMYLFtFK
RVWYêPČQ\]DPDOêE\WY'HMYLFtFK
SRERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7
7HO
O +OHGiPH
DNWLYQtDNRPXQLNDWLYQtåHQ\PXåH
QDSRERþNXY'HMYLFtFK
=QDORVW3UDK\MHSRGPtQNRX
GHMYLFH#FKLUVF]
3RGNURYQt E\W Y 13 FLKORYpKR GRPX 9\VRNp
VWURS\RULHQWDFHQD-D6&HQDPOQ.þ'DOãt
E\WQDSDWĜHP]DPOQ.þ/]HSURSRMLW
SRERþND'HMYLFH 7HO
3.NP, balkon. Novostavba z roku 2008 s 24h. osWUDKRX5H]LGHQFH9RNRYLFH*DUVWiQtDVNOHS
+H]NêQRYêE\W/]HYêPČQRX]DPHQãt
SRERþND'HMYLFH 7HO
352'(-QHWUDGLþQtKRE\WX
P33HWĜLQ\
352'(-5'VH]DKUDGRX
P39HOHVODYtQ
352'(-DW\SLFNpKRE\WX
P33HWĜLQ\
352'(-E\WXNNP
3=+RURPČĜLFH
.283Ë0E\WDå
3'ČGLQD/LERF9ODVWLQD
0RGHUQt DUHiO +YČ]GD QDEt]t SRKRGOQp E\GOHQt YH
VNYČOpORNDOLWČ.E\WXQiOHåt[EDONRQVNOHSLJDUiåRYpVWiQt6NYČOiORNDOLWDXEXGRXFtVWDQLFHPHWUD
7HO
=DVWDYČQiSORFKDPGĤPPiSRGODåtDE\WRYpMHGQRWN\GLVSR]LF,GHiOQtNUHNRQVWUXNFLQD
SR]HPNXMHXGUåRYDQi]DKUDGDäiGiQiSUDåVNiþWYUĢ
7HO
6OXQQêDSURVWRUQêE\WYSDWĜHFLKORYpKRGRPXEH]
YêWDKX6LWXRYiQQDVYČWRYpVWUDQ\8EXGRXFtVWDQLFHPHWUD.OLGQiORNDOLWDEH]SURVWĜHGQČXOHVD
7HO
6YČWOêE\WYFLKORYpPGRPČ]URNX29
SDUNRYDFt VWiQt RULHQWDFH QD -= 0HWUR $³
Dejvická cca 15 minut. +\SRWpNX]DĜtGtPH
SRERþND'HMYLFH 7HO
- pro rodinu
P2
GR.þ
SRERþND'HMYLFH7HO
3URGHME\WXVORGåLtP
3UDKD±9HOHVODYtQ
352'(-E\WXNNP
3%XEHQHþ
.283Ë0E\WNNDåNN
3'HMYLFH3HWĜLQ\
352'(-E\WXNNP
3±%XEHQHþ
K prodeji byt 3+1 po rozsáhlé celkové rekonstrukci.
äiGDQiORNDOLWD9HOHVODYtQVYHãNHURXREþDQVNRXY\EDYHQRVWtDGRVWXSQRVWt8EXGRXFtVWDQLFHPHWUD
7HO
9 URFH SUREČKOD UHNRQVWUXNFH E\WX
9ODVWQtSO\QRYêNRWHO/]HSURQDMPRXWJDUiå
9HOPLYêKRGQp¿QDQFRYiQtK\SRWpNRX
SRERþND'HMYLFH 7HO
29
- cca 90 m2
- SODWEDYKRWRYRVWLGR.þ
SRERþND'HMYLFH7HO
1DMGHWHQiV
XÄ.XODĢiNX³
352'(-E\WXP
3'ČGLQD
352'(-E\WXNNP
3%ĜHYQRY
352'(-E\WXNNP
3%XEHQHþ
352'(-E\WXP
52'(-E\WXP
3+DQVSDXOND
+DQVSDXOND
352'(-E\WXP
3'HMYLFH
&LKORYê GĤP L E\W SR UHNRQVWUXNFL 6DPRVWDWQi
JDUiå[VNOHS9EOt]NRVWL'LYRNpâiUN\&HQD
POQ.þ/]HYêPČQRX]DMLQêE\WQD'ČGLQČ
SRERþND'HMYLFH 7HO
%\WSRUHNRQVWUXNFLYFLKORYpPGRPČ.E\GOHQtQHERNRPHUþQt~þHO\NDQFHOiĜVDORQDSRG
,KQHGNGLVSR]LFL&HQD.þ
SRERþND'HMYLFH 7HO
1iNODGQiUHNRQVWUXNFHVSRXåLWtPNYDOLWQtFKPDWHULiOĤSRGYHGHQtPLQWHULpURYpGHVLJQpUN\=DFKRYiQ\SĤYRGQtSUYN\E\WX9êKOHGGR]DKUDG\YLO\
SRERþND'HMYLFH 7HO
13
13 FLKORYpKR GRPX '9 29 GR URND
URN
.OLGQpDWLFKpSURVWĜHGQtSOQp]HOHQČ+OHOLGQpDWLFKpSURVWĜHGQtSOQp]HOHQČ +
GiPHGDOãtE\W\NSURGHMLQD+DQVSDXOFH
iPHGDOãtE\W\NSURGHMLQD+DQVSDXOF
SRERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7
7HO
O SDWURFLKORYpKRGRPXVYêWDKHP%DONRQ
ORGåLHVNOHSFFDP2]HOHQêGYĤU0RåQRVW
úpravy na 4+kk. /]HSURWL~þWHP]DE\W
SRERþND'HMYLFH 7HO
GHMYLFH#FKLUVF]
7HO
13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP%\WMHSĜHG
UHNRQVWUXNFt±YKRGQêQDLQYHVWLFL0RåQi
YêPČQD]DMLQêE\WNNQD3UD]H
SRERþND'HMYLFH 7HO
129ċ67ċ+29$&Ë$*(1785$&+,5â
35
2
'È
12
EHORKRUVND#FKLUVF]
7HO
2
'È
12
.283Ë0E\WDå
3'HMYLFH%ĜHYQRY
:::&+,56&=
Download

Přečtěte si aktuální vydání: leden2014