Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
KVĚTEN
Vychází 26. 5. 2014 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase6.cz
CCausa::
Nevypořádané
plochy na Babě
Rozhovor:
Charita:
Poběžte pro
opuštěné děti
Festival:
Chystá se Okoř
se šťávou
Roman
Vaněk
Vařit
se musí
s vášní!
editorial
editorial
Vážení čtenáři,
rozhodli jste se letos pře-
stěhovat do nového a pořídit si dům nebo byt? Je
jedno, jestli budete kupovat nebo pronajímat,
v obou případech buďte
opatrní. Bydlení je velká
investice a někomu naletět může mít dalekosáhlé
následky.
Specialisté
vám proto v květnovém
vydání časopisu poradí,
jak si vybrat realitní kancelář, co si zkontrolovat
a na co se zaměřit. Bydlení trápí už mnoho let obyvatele sídliště rodinných domků Baba. Od osmdesátých let tady totiž nedošlo k pozemkovému vypořádání. Nikdo proto nechce uklízet a opravovat
silnice a chodníky a místní se hrozí každé havárie
na inženýrských sítích, náprava je však zatím v nedohlednu. A bydlení do třetice. Problém s ním mají
také děti z dětských domovů. Když je musí opustit,
nemají často kam jít. Proto pro ně na Ladronce
poběží bosí běžci. Snad pro děti vyberou co nejvíc
peněz, které jim na startu dospělosti pomohou.
Pokud máte dojem, že můžeme pomoci s něčím my
vám, napište nám o tom.
Vaše Zuzana
Z obsahu:
str. 7
Causa – problémy
na Babě
str. 10
Rozhovor s Romanem
Vaňkem
str. 13
Historie: Příběh nejstarší
železnice v Praze
str. 14
Téma: Co si pohlídat při
výběru realitní kanceláře
str. 16
Téma čtenářů: Tramvaj
na Dědinu
str. 24
Křížovka
str. 25
Koncert v metru
str. 30
Volnočasové centrum
ve Stromovce
V příštím čísle:
Sport, výlety, developerské
projekty, auto-moto,
energie, finance
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 13. 6. 2014
Časopis vychází 23. 6. 2014
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník III, vychází měsíčně.
Náklad 56 000 ks
Datum vydání květnového čísla 26. 5. 2014
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
Adresa redakce:
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
[email protected]
Redaktor:
Aleš Zavoral
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
Příjem inzerce:
Miloš Rothbauer
[email protected]
tel.: 774 582 244
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
INZERCE V6-0532
Máte zájem o práci ?
Vyznáváte podobné principy, jako jsou níže uvedené ?
Co chci pro sebe, chci pro všechny. Obchoduji systémem vítěz – vítěz.
Vždy udělám vše, co udělat mohu a každou činnost vykonám účinně.
Vždy vám dám větší užitkovou hodnotu, než je hodnota mé finanční odměny.
Jsem aktivní součástí skvělého týmu o problematice víme vše.
Pokud jste bezúhonný, pracovitý a čestný… přidejte se k nám !
Vše ostatní si řekneme osobně.
Vojtěch Moravec
Jednatel společnosti
[email protected]
tel.: 774 322 696
www.LEXIREAL.cz
KOMPLETNÍ SERVISNÍ NABÍDKA
1.
Práce, materiál
a Vaše spokojenost
jsou vždy v ceně.
Výměna brzdových
destiček
Profesionální práce
a know-how
2.
Ceny, které Vás příjemně překvapí.
Spolehlivost a bezpečnost vašeho automobilu závisí na
tom, jak kvalitní péči dostává. Důvěřujte těm, jejichž práce
je symbolem skutečné kvality a profesionality za rozumnou
cenu. Přesvědčte se sami.
Více informací získáte na tel.: 257 107 111
nebo na www.porsche-smíchov.cz.
3.
Výměna brzdových
destiček Fabia II, 1,2
(44 kW) včetně práce
a DPH za 1 307 Kč
Výměna brzdových
destiček Octavia II, 1,6
(77 kW) včetně práce
a DPH za 1 543 Kč
Výměna brzdových
destiček a kotoučů
Fabia II, 1,2 (44 kW)
včetně práce a DPH
za 4 064 Kč
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV, Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
www.porsche-smíchov.cz
www.vase6.cz
3
aktuality
Bezbariérová
Ulice V Šáreckém údolí
hromadná doprava?
uzavřena
D
o jedenácti let by v hlavním měla být všechna hromadná doprava bezbariérová. Magistrátu k tomu má posloužit koncepce, kterou schválili pražští radní. „Koncepce odráží ideální stav,
který znamená, že v roce 2025 bude bezbariérově přístupná celá
povrchová doprava, všechny tramvajové a autobusové zastávky
a všechny stanice pražského metra. S tím počítá i seznam úkolů,
který je společně s předkládanými termíny realizací součástí materiálu,“ popsal radní pro dopravu Jiří Pařízek. Letos v červenci
bude například opět otevřena bezbariérově přístupná stanice
metra Národní třída a to společně s nově rekonstruovanou stanicí tramvaje Lazarská. Zahájena má být letos také stavba výtahů
ve stanicích I. P. Pavlova, Anděl a Můstek a v rámci rekonstrukce
tramvajové trati Bělohorská budou bezbariérově přestavěny stanice Marjánka a U Kaštanu. Příští rok je v plánu úprava dalších tří
Q
tramvajových stanic a výtah ve stanici metra Roztyly.
Divadlo dětem v Semaforu
P
ředstavení Hudebního divadla dětem je naplánováno na
8. červen v divadle Semafor. Divadlo je zaměřeno převážně
na autorskou hudebně divadelní tvorbu pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Divadelní představení pro nejmenší
diváky je naplánováno i na 31. května v Kulturním centru Kaštan. Divadlo Toy Machine představí dětem hodné i zlé skřítky,
Q
trpaslíky, plivníky i dupynožky. Vstupné je 50 Kč.
U
zavřena je od 19. května do 31. října ulice V Šáreckém údolí v úseku Ke Kulišce – Kalinův mlýn. Důvodem uzavírky je
stavba kanalizačního sběrače. Autobusová linka 116 bude po
dobu stavby zkrácena do trasy Dejvická – Na Mlýnku – po ulici
Pokojná, a školní spoj 555 pojede pouze v úseku Na Mlýnku –
Q
Žákovská.
Praha kandiduje na
město sportu
H
lavní město Praha usiluje o to, stát se Evropským hlavním
městem sportu 2016. Zástupci metropole podepsali v rámci
podání kandidatury Memorandum, které potvrzuje podporu
sportu na všech úrovních. Město muselo odpovědět na třicet
otázek hodnoticí komise, která navíc do rozhodnutí promítne
i vlastní poznatky z návštěvy Prahy. „Hodnoticí komisi zajímá
sportovní infrastruktura města, sportovní projekty, počet klubů, asociací nebo například podíl sportujících oproti celkové
populaci,“ řekl radní pro oblast legislativy, transparentní veřejné správy a sportu Lukáš Manhart. Titul Evropské hlavní město
sportu uděluje European Capitals of Sport Association od roku
2001, vybírá z členských států Evropské unie. Letošní ocenění
Q
patří britskému Cardiffu.
INZERCE V6-0502
Praha má lavičku
Václava Havla
O
sobnost prezidenta a čestného občana Prahy 6 Václava Havla připomíná na pražském
Maltézském náměstí památník v podobě lavičky.
Autorem je Havlův dvorní architekt Bořek Šípek. Nejde však o lavičku v pravém slova
smyslu, místo tvoří lípa, která prorůstá kulatým stolem a dvě křesla. „Václav Havel
byl zaníceným příznivcem dialogu. A shromažďoval kolem sebe lidi, pro které je dialog doslova životní potřebou. Líbilo se mi, jak nesnášel, když někdo nebyl schopen
naslouchat svému partnerovi či protivníkovi. Myslím, že jakýsi imperativ k dialogu je
jednou z nejcennějších částí Havlova odkazu rozhádanému a různoběžnému dnešku.
Proto jsem se snažil vytvořit jeho památník jako užitečné místo nabádající lidi ke
sdílení myšlenek a k naslouchání. Stav, kdy spolu mluvíme, je stavem štěstí,“ uvedl
Bořek Šípek. Spolu s Šípkem vznik laviček inicioval i český velvyslanec v USA Petr GanQ
dalovič a Havlovy lavičky už mají ve Washingtonu, Dublinu či Barceloně.
S
Festival
world-music
na Ladronce
edmnáctý ročník přehlídky world-music
Respect festival je naplánován na 14.
a 15. června v pražském parku Ladronka. Návštěvníci uvidí vystoupení souborů
z různých koutů světa, na oživení prostoru se budou podílet studenti DAMU a chybět nebude program pro děti. Vystoupí
například londýnská skupina Yiddish
Twist Orchestra, MamarKassey z Nigeru
či zpěvák Tcheka z Kapverdských ostrovů. Zazní také indická klasika s houslisty
Ganeshem a Kumareshema, představí se
Q
Etiopský cirkus DebreBerhan.
INZERCE V6-0505
V hostinci připomněli
druhou světovou válku
VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
V
ýstavu věcí z období druhé světové války připravil pro
své hosty na květen dejvický hostinec U Viléma. Výstava se skládala nejen ze soukromé sbírky majitele, ale
i z darů od návštěvníků hostince. Zájemci navíc mohli dostat výklad o historii vystavených předmětů přímo od maQ
jitele hostince Romana Vorma.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
aktuality
www.vykupnemovitostivpraze.cz
603 278 555
INZERCE V6-0549
> PHILADELPHIA BURGER <
grilovaný burger z mléčné telecí kýty,
karamelizovaná cibule, žampiony na másle,
ementál, tmavá rozpečená houska
se sezamem
> DALLAS BURGER <
grilovaný burger z vyzrálého hovězího
masa, pikantní tomatová omáčka
s koriandrem a chilli, cheddar, grilovaná
slanina, světlá rozpečená houska
> TENNESSEE BURGER <
grilovaný burger z vyzrálého hovězího
masa, červená cibule marinovaná
s feferonkou a petrželovou natí, domácí
BBQ Tennessee omáčka,
www.vase6.cz
medovo-bramborová
máslová houska
5
aktuality
causa
P
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
Květa Plachetková,
vodička Máničky
v Divadle Spejbla
a Hurvínka
Proč mám ráda Prahu 6
Přestože v Praze 6 nebydlím, tak trochu zde stejně vlastně žiji.
S šestou městskou částí mě spojuje moje práce v Divadle Spejbla
a Hurvínka, v divadle jsem čtyřicet let a je to moje druhá rodina.
Vždyť se s tou dřevěnou rodinou znám déle než s tou svojí
opravdovou! A blízký vztah mám i ke všem lidem v divadle. Vždy
pro mě Praha 6 byla velmi reprezentativní a ideální k výletům
a procházkám. Líbí se mi tady celá řada míst, kam bych vzala
každého, kdo tady ještě nikdy nebyl. Úžasná Šárka, krásně
upravená Ladronka, Břevnovský klášter a jeho hřbitůvek, kde
může každý položit květinu nebo zapálit svíčku Karlu Krylovi,
obora Hvězda, památník bitvy na Bílé hoře. To je místo tak
nenápadné a přitom se tam tolik přihodilo. Tam by se, myslím,
člověk měl zastavit a zamyslet. Praha 6 vyniká i tím, že na jednom
místě, nedaleko od sebe, sídlí tři výborná divadla – Dejvické,
Spejbla a Hurvínka a Semafor. Co mi tady ale trochu vadí? Mám
„nachozenou“ zejména Dejvickou ulici a zaskakuje mě, jak často
se obchody v ulici mění. A než se uvolněný prostor zaplní novým
obchodem, do ulice vykukují prázdné výlohy.
říběhy pamětníků z Prahy 6, do jejichž života zasáhla komunistická i nacistická totalita, zmapovali žáci osmých
a devátých tříd v rámci projektu organizace Post Bellum
Příběhy našich sousedů. Projekt vyvrcholí 3. června, kdy
v 15.00 hodin začne před Národní technickou knihovnou
vernisáž výstavy „Nepromlčeno! – Příběhy našich sousedů“, jejímiž pořadateli jsou Úřad Městské části Praha 6
a společnost Post Bellum. Výstava bude představovat fotografie a příběhy pamětníků od 3. do 30. června.
Q
Fotokurz pro seniory
F
otokurzu zaměřeného na digitální fotografii se mohou
zúčastnit senioři z Prahy 6. Začíná 1. července od 15.00
hodin do 16.40 hodin v Centru FotoŠkoda ve Vodičkově ulici. Jde o kurz deseti lekcí, během kterých účastníci absolvují technickou i tvůrčí část. Technická je zaměřena na ovládání digitálního fotoaparátu, během tvůrčí se senioři dozvědí
vše o nejčastějších fotografických tématech, jako je krajina,
portrét či noční a podvečerní fotografie. V dalších hodinách
potom bude vlastní snímky účastníků komentovat lektor
Pavel Scheufler, pedagog FAMU a uznávaný historik fotografie. Cena kurzu je 4500 Kč.
Q
INZERCE V6-0536
á
Detský
víkend
Kdo opraví rozbité silnice?
Rozbité silnice trápí
obyvatele rodinných domků
a bytů na sídlišti Baba II,
bydlící v ulicích Nad Lesíkem
a Krohova. Problém trvá už
od počátku osmdesátých let
minulého století. Některé
komunikace nejsou nejen
uklízeny, ale ani opravovány.
Řešení je v nedohlednu.
Č
ásti silnic a chodníků v dotčených
oblastech sídliště jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale dosud
nebyly svěřeny žádnému správci. Nejsou
tak zařazeny do pravidelné údržby Technické správy komunikací (TSK). Městská
část Praha 6 si s problémem neví rady.
„Pro městskou část je v této věci partnerem v jednání pražský magistrát, který
jako vlastník musí delegovat příslušné
správce, jako je i Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Bohužel
dlouhodobá jednání k zajištění správy
území mají vždy pouze jednorázový účinek, tudíž městská část řeší každou závadu v území samostatnou výzvou k zajištění opravy,“ vysvětluje Jan Záruba
(ODS), místostarosta Prahy 6 zodpovědný za oblast dopravy.
Magistrát hlavního města Prahy se hájí tím, že část komunikace Nad Lesíkem
od ulice K Matěji a celá komunikace Kro-
hova nebyly předány do správy TSK, protože nebyly zkolaudovány objekty technické vybavenosti, kam patří například
vodovodní síť či kanalizace. A dokud nebude stavba zkolaudována, vždy zůstává
ve vlastnictví investora, tedy pražského
magistrátu. Na otázku, proč stavba není
stále zkolaudována, však magistrát odpovědět nedokáže.
Na špatný stav vozovek na sídlišti
místní doplácejí. Silnice dosud nebyly
uklizeny po zimě, místní páteřní silnice
v ulici Krohova, kterou projíždí denně
desítky aut, je zvlněná a v jiné části jsou
zase výtluky až šedesát centimetrů velké. Opravy silnic se ale obyvatelé sídliště
Baba II nakonec nejspíš dočkají, i když
ne od vlastníka. Zaplatí je ze svého radnice. „Jelikož se v letošním roce zatím
nedaří přesvědčit zástupce magistrátu
k zajištění oprav na komunikacích, zvažuje městská část provedení nejnutnějších
havarijních vysprávek ze svého rozpočtu.
Nicméně nechceme, aby se toto stalo pravidlem, budeme proto dále požadovat
zajištění správy území po magistrátu,“
poznamenává místostarosta Prahy 6 Jan
Záruba.
Na náklady městské části se v místě
uklízí třeba i chodníky. „V minulém roce
proběhlo za vlastníka i jednorázové čištění vozovek komunikací,“ doplňuje Jan
Záruba. Nejde však jen o rozbitou silnici.
Místním mohou způsobit velké problémy
případné poruchy nezkolaudovaných vodovodních a kanalizačních sítí, k jejichž
opravě by se nikdo nemusel přihlásit.
Zatímco v Praze se problém nevypořádaných ploch týká více míst, sídliště
Baba II je v šesté městské části téměř
unikátem. „Na jiných místech Prahy 6
se problémy s nevypořádanými plochami
takového rozsahu prakticky nevyskytují,“
říká místostarosta Jan Záruba.
Q
INZERCE V6-0526
31.5. - 1.6.
12:00 - 17:00
www.facebook.com/ocsestka
Přijď se pobavit, zasoutěž si a získej svoji odměnu!
www.ocsestka.cz
www.vase6.cz
7
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
Výstava představí
pamětníky
PROFIL
Názory politických stran na nevypořádané pozemky na Babě
politika
Město + TSK = problém
Ing. arch.
Alexander Holub,
zastupitel za TOP09
U
lice i náměstí vznikají spoluprací
stavebníků, projektantů a samozřejmě i města (resp. městské
části), které se k tomu vyjadřuje. Vzniká
tak společný názor na charakter těchto
prostranství. A právě ten charakter je
pro příjemný život ve městě důležitý.
K údržbě těchto ploch si město vytvořilo
servisní organizaci – „Technickou sprá-
vu komunikací“ (TSK). Jejím úkolem je
tyto plochy udržovat a spravovat, ne je
vymýšlet.
Jako architekt ale vím, že praxe je trochu jiná. TSK si vytvořila svá pravidla,
která vychází z toho, co je pro ni výhodné. Projektant se tedy již při projednávání projektu dozví, že stromy v ulicích TSK
nepřebere, jaké parametry komunikace
musí mít, z jakého musí být materiálu
atd. Město se těmto praktikám bohužel
přizpůsobilo i ve svém schvalovacím
procesu. Takže místo aby své servisní organizaci předepsalo, co má dělat, se této
organizace nejdřív zeptá, jestli jí návrh
vyhovuje a tomu podřídí své stanovisko.
V tichosti se tak změnily role – místo toho, aby TSK respektovala názor na charakter komunikace a připravila se na její
údržbu, předepisuje městu, jak mají jeho
ulice a cesty vypadat.
Důsledkem je řada případů, kde TSK
odmítá komunikace přebírat a udržovat,
protože se jí to nehodí. Případ na Babě je
exemplární pro svůj rozsah. Podobných
případů je ale víc nebo se projevují jinak
– TSK „dotlačí“ stavebníky i projektanty
k „univerzálnímu“ řešení. Ulice pak ztrácí individuálnost, což je na škodu obyvatelům. A co je tedy vlastně cílem – aby
měla TSK jednoduchý život, nebo aby bylo město příjemné?
Podle mého názoru je chyba někde
v počátku, ve formulování kompetencí
a poslání TSK. Ale to jsou věci, které mají
orgány hlavního města hlídat, a pokud je
potřeba, prosadit příslušné úpravy. Dělají
to?
Q
Mgr. Jan Záruba
místostarosta
MČ Praha 6
N
a tomto tématu bude zřejmě vůbec poprvé v historii této politické
debaty panovat politická shoda
všech zúčastněných! To, čeho jsme svědky
na sídlišti Baba II, je totiž jedním z příkladů, kdy se hlavní město a Technická správa
komunikací snaží občany a radnice buď ignorovat nebo s řešením nespěchat.
Je pro mě jen těžko pochopitelné, jak je
v dnešní době možné, že hlavní město jako
vlastník pozemků v oblasti nedokáže (nebo
záměrně nechce?) vyřešit věc, která by ulevila stovkám domácností v oblasti. Trpělivost občanů totiž není nekonečná. Přesto-
Situace svědčí o špatné práci
Ing. Jaroslava Trnková,
CSc., zastupitelka
P
o dostavbě sídliště Baba nedošlo
nikdy k předání inženýrských sítí
investorem správcům sítí a stejně
i nedošlo k předání komunikační sítě do
správy Technické správě komunikací.
Celou situaci komplikuje ještě skutečnost, že při stavbě inženýrských sítí a posléze i komunikační sítě došlo v celé řadě
případů ke změnám tras a posunům hranic pozemků jednotlivých vlastníků, takže ne všude jsou dodrženy zásady, že sítě
jsou vedeny po veřejných pozemcích.
Tato situace se jako problém projeví při
poruchách sítí. Pražská vodohospodářská
společnost sice poruchy sítí odstraňuje,
ale síť nespravuje. Tento stav nemůže trvat donekonečna. Proto se Městská část
Praha 6 již před více než 13 lety pokou-
šela zjednat nápravu. Po několika jednáních s Odborem městského investora
(OMI) Magistrátu hlavního města Praha
byla připravována zakázka na zaměření
všech inženýrských sítí v této lokalitě jako podkladu pro jejich následné uvedení
do náležitého stavu (dle platných norem
a zvyklostí) a posléze předání příslušným
správcům. Situace s inženýrskými sítěmi
na sídlišti Baba svědčí nejen o špatné práci
Odboru městského investora ale i o nedostatečné spolupráci mezi jednotlivými odbory Magistrátu hl. města.
Q
politika
Občané nesmějí doplácet
na nezájem hlavního města!
že městská část Praha 6 není majitelem
ploch, v minulosti již několikrát zajistila
nezbytně nutné opravy a úklid.
Pro městskou část je v této věci partnerem v jednání pražský magistrát, který jako vlastník musí delegovat příslušné
správce, jakým je i Technická správa komunikací. Bohužel dlouhodobá jednání
k zajištění správy území mají vždy pouze
jednorázový účinek a městská část řeší každou závadu v území samostatnou výzvou,
kdy hlavní město vyzývá k zajištění opravy.
Co se týká úklidů komunikací, chodníkové plochy včetně 0,3 m od obruby jsou
pokryty v rámci pravidelných úklidů
prováděných městskou částí, v minulém
roce proběhlo za vlastníka i jednorázové
čištění vozovek komunikací. Jelikož se
v letošním roce zatím nedaří přesvědčit
zástupce magistrátu k zajištění oprav
na komunikacích, zvažuje městská část
provedení nejnutnějších havarijních
vysprávek ze svého rozpočtu, nicméně
nechceme, aby se toto stalo pravidlem, budeme proto dále požadovat zajištění správy
území po magistrátu.
Takto to ale donekonečna není možné
řešit, každý má totiž povinnost starat se
o svůj majetek a organizace hlavního města
s magistrátem by si měly uvědomit, že ani
Praha 6, ani občané nemůžou na to jen doplácet.
Q
Problém nevypořádaných
ploch na sídlišti Baba
MUDr. Antonín
Nechvátal
zastupitel Prahy 6
N
a sídlišti Baba nedošlo od osmdesátých let k pozemkovému vypořádání. Nebyly proto předány
komunikace ani vodovodní a kanalizační
řady. Technická správa komunikací hlav-
ního města Prahy proto nechce komunikace uklízet ani opravovat. Nelze řádně
spravovat další infrastrukturu. Je potřebné řešit dopravní problematiku.
Dřívější vedení města se pokoušelo
v územním řízení k realizaci opravy řadů vytvořit nové stavební parcely. Proti
parcelaci se zvedl odpor občanů a jejich
sdružení. Účastnil jsem se projednávání,
ve kterém se podařilo zabránit vytvoření
parcel a dosáhnout řešení situace umožňující opravy.
Město Praha by mělo společně s naší městskou částí o situaci kompletně
informovat, projednávat varianty s občanskou veřejností a společně nalézat
vhodná řešení. Jedině takovéto postupy
mohou přinést kvalitní a akceptované
výsledky. Zaslouží si je nejen Baba, ale
celá Praha 6.
Q
INZERCE V6-0552
Jak dlouho ještě?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
JUDr. Ivan Hrůza,
zastupitel
MČ Praha 6
K
de hledat příčiny stavu, že v prostoru sídliště Baba II odmítá Technická správa komunikací (TSK) od
osmdesátých let minulého století až do
dnešní doby provádět u některých komunikací a části veřejných ploch pravidelnou
údržbu a opravy? Především je nutno zdůraznit, že nejde o lokální problém pouze
8
tohoto jinak velmi příjemného sídliště.
V Praze je bohužel plno míst, kde TSK pozemky a stavby na nich, či pod nimi nepřevzala a nemá je proto ani v evidenci. Někdy
mohou být v pozadí komplikované vlastnické vztahy k pozemkům, jindy překážky
stavebního rázu, ale vyloučit nelze ani záměrnou snahu odložit převzetí na pozdější
dobu a eliminovat tak růst nákladů na budoucí opravy a běžnou údržbu.
TSK je městskou organizací Prahy, přičemž její hlavní úkol spočívá ve správě
majetku. Mimo jiné má zajistit provádění soustavné údržby a čištění komunikací včetně příslušenství, k němuž patří
dopravní značení, světelná signalizace,
chodníky, mosty, tunely, podchody a také
ošetřování zelených ploch. V této souvislosti vzniká řada naléhavých otázek.
Disponuje TSK potřebným množstvím
finančních prostředků, vynakládá je efektivně? Nebylo by úspornějším řešením,
kdyby řadu činností prováděla TSK sama a nikoli prostřednictvím dodavatelů?
Mnohé poškozené komunikace a příslušenství se nedaří včas opravovat a náklady na následnou údržbu proto rostou.
Někdy se používají levné technologie či
materiály bez potřebné kvality a dlouhodobého efektu. Šetří se na úkor budoucnosti. Plnou odpovědnost za tento způsob hospodaření a následky s tím spojené
má politické vedení města Prahy, dnes
Q
spočívající na bedrech TOP 09.
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy.
Přijďte si prohlédnout naše prostory, nahlédněte do tříd,
využijte možnosti setkat se s našimi učiteli a dětmi.
Den otevřených dveří
v úterý 10. června 2014, od 9.30 do 12.00 hodin
v Park Lane International School, Norbertov 3, 162 00 Praha 6-Střešovice
Více informací Vám podá Alice Ryanová, +420 733 697 349, +420 220 512 653, [email protected], www.parklane-is.com
www.vase6.cz
osobnost Prahy 6
osobnost Prahy 6
Šestka je prostě
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ROMANA VAŇKA, FTV PRIMA, STREAM.CZ
nádherná!
Několik náhod zapříčinilo, že Pražský
zdí
kulinářský institut, kam se tisíce Čechů jezdí
el
učit vařit, sídlí v Suchdole. Jeho zakladatel
m
a kuchařský guru Roman Vaněk hledal dům
se zahradou, hlavně ho to ale do Prahy 6
táhlo. „Já si nemůžu pomoct, ale šestka jee
m
prostě nádherná. Víc než jedenáct let jsem
bydlel s rodinou mimo Prahu, před časem
jsme se do metropole vrátili a teď míříme
zase na Prahu 6,“ popisuje Roman Vaněk
svůj vztah k šesté městské části.
● Jak se dostal Pražský kulinářský institut do Suchdola?
Šestka je moje srdeční záležitost. Ač jsem se narodil
na Štvanici a bydleli jsme na
Letné, tak já jsem se přesunul
do Prahy 6 a patnáct let žil na
Petřinách. A nemůžu si pomoct, šestka je prostě nádherná. Když jsme začali shánět
místo pro Pražský kulinářský
institut (Prakul), strašně jsem
potřeboval, aby dům měl zahradu. Jednak se tam dá lidem
skvěle vysvětlit, jak snadné
je pěstování bylinek, že s tím
není taková práce a jak skvěle
fungují v kuchyni, jednak máRoman Vaněk je
přesvědčen, že
vaření je dnes módní
a pochvaluje si to.
Rovnice podle něho
zní jednoduše –
dobré jídlo rovná
se dobrá nálada
a zdraví
10
www.vase6.cz
me strašně moc grilovacích
cích
kurzů. A k těm je zahrádka
dka
jak dělaná. Víc než jedenáct
náct
let jsem bydlel s rodinou mimo
imo
Prahu, před časem jsme see do
metropole vrátili a teď míříme
íme
zase na Prahu 6.
● Kdo u vás doma vaří, vy nebo manželka?
Vaříme oba, vždy ten, který
terý
je zrovna doma. Já se k tomu
dostanu většinou jen o víkendech, ve všední dny mám
schůzky i po večerech nebo
jsem na kurzech a chodím
domů později než manželka.
A protože máme dvě dcery, je
to v týdnu většinou na ženě.
Já do kuchyně vlítnu o víkendu
a navařím pár jídel do lednice.
Ale manželka taky dělá v Prakulu a občas u nás platí rčení
kozel zahradníkem. Stává se
totiž, že nemá čas ani jeden
z nás a děti potom ječí, že zase
mají k večeři zapečený toust se
sýrem. Tím chci říct, že jsme
úplně normální domácnost.
● K plotně se v rodinách stále častěji staví muži – možná
vaří s větší fantazií než ženy,
nebojí se experimentovat,
kupovat neznámé suroviny.
Ale ženy si stěžují, že po nich
v kuchyni zůstává strašný binec. Jak je to tedy u vás?
My chlapi jsme bonviváni,
dobrodruzi a říkáme si: Světe,
zblázni se, my vstupujeme do
kuchyně! Ale to je pochopitelně špatně. Čím víc v kuchyni
jste, tím větší pořádek máte.
Profík nemá nikdy v kuchyni
nepořádek, platí, že jedna ruka vaří a druhá pořád uklízí.
Jedině když nemáte v kuchyni
čurbes při vaření, máte přehled a neuděláte chybu. Vím,
nám mužům se nepořádnost
přisuzuje a většinou je to
pravda. Navíc naděláme bince
víc než děti a když skončíme,
musí všichni ostatní uklízet,
protože my jsme přece uvařili!
Je to hloupost a je to špatně. Já
mám proto při vaření pořádek,
opravdu.
● Čím to ale vůbec je, že čím
dál víc mužů doma vaří?
Zaplať Bůh, že se relativně
nedávno podařilo strhnout
celorepublikově poptávku po
gastronomii. Dneska je vaření
módní a je to strašně dobře.
Protože rovnice je neúprosná
– dobré jídlo rovná se dobrá nálada a zdraví. Čím víc jídlo ošidíme a ušetříme na nekvalitních surovinách, tím víc peněz
později necháme v nemocnicích. Je prima, že i chlapi vaří.
Ta naše dobrodružná povaha
lovců je i v kuchyni vidět. V 99
případech ze 100 udělá muž
lepší guláš než žena. Protože
o co jde v guláších? Musíte
nechat perfektně vyrestovat
cibuli, aby zhnědla úplně dotmava. A chlapům je jedno, že
se to jednou nepovede a skončí
to v záchodě, prostě začnou
znova. Kdežto žena má pořád
v hlavě, že musí nakrmit rodinu a nesmí to zkazit. Takže
u té cibule se jednoduše bojí,
že ji spálí a nikdy ji neudělá tak
pečlivě.
● Ať už vaří žena nebo muž,
má každý možnost naučit
se vařit, nebo i v kuchařině
existuje něco jako naprosté
nemehlo?
Možnost naučit se průměrně vařit má úplně každý. Ale
jídlo vás vždycky prozradí,
protože na něm vždy poznáte, jestli je odfláknuté nebo
dělané od srdce. Můžete mít
úžasně zvládnutou techniku
a precizně dodržet recept,
ale jakmile tam nedáte vášeň
a srdce, jídlo nikdy tak dobré
nebude. A není to patos, je to
pravda. A je jedno jestli vaří
žena nebo muž.
● Jak se vám v Praze 6 nakupuje, jde tady sehnat dobré
suroviny?
Já bych nebyl militantní
a nezatracoval klasické supermarkety. Nebudu-li dávat do
vozíku úmyslně to nejlevnější
zboží, tak tam lze sehnat normální standardní suroviny.
Takže je třeba se zaměřit na
to, co nakupuji, spíš než na to,
kde nakupuji. A třeba na Kulaťáku si lidi zvykli chodit na
farmářské trhy, to je fajn. Jít
na trh totiž neznamená jen jít
nakoupit. Tam si popovídáte
s trhovci, ochutnáte, co nabízejí, kupuje se tam nejen jídlo,
ale i část duše farmáře. Je to
příjemné a jídlo je příjemná
věc, má nám změnit náladu
k lepšímu.
● Zmiňoval jste, že ideální
je, aby člověk koupil lokální
produkt, opracoval ho co
nejméně a snědl. Funguje
to?
My máme smůlu v tom, že
nám pořád někdo kazil jídlo.
Za komunismu bylo unifikované, opomíjené, nedalo se sehnat nic kvalitního. Brambory
byly spíš hlína, zelenina hnusná, maso jakbysmet. A my
jsme si s tím museli poradit.
A protože byl hnusný vstupní
produkt, musel se přikrášlit,
aby to mělo nějakou chuť. Proto jsme tam začali sypat koření, tisíce různých ingrediencí
a tím jsme se snažili jídlo vyšperkovat. A pořád to máme
v sobě, bojíme se důvěřovat tomu, co kupujeme. Nevěříme,
že už se dá sehnat dobré maso a zelenina, že už jde doma
nování jídel rádoby vtipnými
názvy nebo třeba to, že kuchař
za svoji specialitu dne prohlásí
palačinku. To víc neumí?
● Vy dokonce jídelní lístky
sbíráte.
A nejen ty, také šílenosti
z nich. Taková ta absolutní
zvěrstva, která restaurace nabízejí – občas nevěřím vlastním očím. Teď mi do sbírky
přibyla třeba pizza s rajčetem,
podravkou a česnekem, nebo
dětská pizza s párkem.
Absolutní a elementární pramolekula
veškerého vaření je vývar. Ten
odlišuje průměrného kuchaře od
nadprůměrného.
udělat dobrý vývar jen z toho,
co v něm být má. Je-li produkt
dobrý, umí hrát svoji písničku,
a pokud člověk dá pár dobrých
produktů dohromady a umí je
dobře zpracovat, tak najednou vyplyne jídlo, které díky
těm jednotlivým písničkám
zahraje koncert v puse. Není
potřeba tisíce věcí! Stačí sůl,
pepř, tymián, trochu vývaru,
bílé víno a najednou zjistíte,
že to jídlo je geniální. A my se
té jednoduchosti pořád bojíme, pořád se snažíme všechno přikrášlovat.
● Když jdu do restaurace,
kterou vůbec neznám, co mě
má spolehlivě už u vchodu
otočit a zabránit mi se tam
najíst?
Prvních patnáct vteřin rozhoduje o všem. Jak vás vnímá
personál, jestli se na vás usměje, jestli tam není cítit kuchyně. Ale podle jídelního lístku
lze poznat, jak se v restauraci
vaří, aniž bych do ní vstoupil.
V gastronomii ďábel tkví v detailu. Jestli jsou tam napsané
ptákoviny, jestli tam mají hrubky nebo špatně napsané názvy
jídel. Na lístku je vidět, jak si
s ním v restauraci dali záležet
a tudíž, jak mysleli na hosta,
zda je úhledný či takové to,
s odpuštěním, milý hoste, najez se a vypadni! Hosta by měly
odradit i zkratky, pokud mi nedokážou napsat bramborový
knedlík a napíšou jen BK, dali
si práci s tím, co pro mě připravují? A odrazující je i přejme-
● Lidé ale stejně často dávají
přednost kvantitě před kvalitou.
To neplatí jen u restaurací.
Podívejte se lidem do nákupních vozíků, potřebujeme
párky a koupíme radši dvě
kila za čtyřicet korun, ale bez
masa, než abychom jich koupili méně za osmdesát korun,
ale s masem. Je ale pravda,
že se pořád víc lidí zajímá
o to, co jí. Na druhou stranu
jsou ale Češi stále brouci Pytlíci. Ne a ne se zbavit různých
mýtů. Uvěří, že smetana light
je lepší, dají jí litr do kulajdy
a pak se strašně diví, že se jim
srazí, protože v sobě nemá
dostatečné množství tuku.
Přitom kdyby použili klasickou smetanu, stačilo by jí jen
trochu. Podle mě neexistuje
nezdravé jídlo, ale jen nezdravé porce.
● Které kurzy u vás v Prakulu nejvíc letí?
To je strašně zajímavé.
Absolutní a elementární pramolekula veškerého vaření je
vývar. Ten odlišuje průměrného kuchaře od nadprůměrného. Neuměli jsme tenhle
kurz ještě třeba před pěti lety
naplnit. A dneska je narvaný!
Před čtyřmi lety jsme nedovedli naplnit kurz vejce. Vajíčko je přitom zázrak, něco tak
neuvěřitelného, že pokud ho
pochopíte a umíte zpracovat,
vylézají z toho zázraky. Jenže
lidi si říkali, co na kurz vejce!
Půjdu na thajskou kuchyni,
protože to je to vaření! Omyl!
Jestliže chci umět vařit, musím pochopit ty nejzákladnější suroviny, jako je kořenová
zelenina, že existuje x druhů
olejů, octů nebo solí, že všechno chutná jinak. A tohle se začalo měnit, sice pomaleji, než
bych čekal, ale přesto chodí
lidi na kurzy, které dřív nebylo
možné vypsat. Teď třeba nemůžu vypsat samostatný kurz
chřestu, musím k němu přidat
maso. Časem snad dojdeme
k samotnému chřestu.
● Kolik lidí prošlo kuchyní
Prakulu?
Ročně je to kolem čtyři a půl
tisíce lidí.
● Když kurz absolvuji, dokážu si jídlo bez profíka za zády udělat znovu doma?
Musíte, jinak je to pro mě
špatně. Ale máme zpětnou
vazbu, lidi nám píšou, volají,
Nově mohou diváci
vidět Romana Vaňka
v pořadu televize
stream.cz Jídlo s.r.o.
Dozví se v něm, jak
se které jídlo vyrábí
www.vase6.cz
11
osobnost Prahy 6
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ROMANA VAŇKA, FTV PRIMA, STREAM.CZ
V kuchařské show FTV Prima
Na nože! zasedl Roman Vaněk
v porotě s šéfkuchařem Zdeňkem
Pohlreichem a gastropublicistkou
Evou Filipovou.
řeší to na sociálních sítích, takže víme, jak se jim daří. A hlavně se do Suchdola vracejí. Počítač nám říká, že asi 60 procent
jich přijde opakovaně.
● Vaření neučíte jen na kurzech, ale také o něm píšete
kuchařky. Co byste vzkázal
těm, kteří kuchařku neotevřou, protože přece mají
vlastní fantazii?
Vzkazuji jim, že největším
hrobem českých kuchařů je
právě jejich vlastní fantazie.
Fantazírovat můžu, ale nejdřív
přece musím jednotlivé suroviny pochopit. Gastronomie je
konstantní věda, která má svoje zásady a nejde jít proti nim.
Prostě to nejde.
● Jak vybrat správnou kuchařku?
Dobrá kuchařka má být návod, ale nesmí se na lidi vytahovat. Musím počítat s tím, že
z ní může čerpat profesionál,
ale i holka, která ještě včera
spálila i čaj. Musí být napsaná
tak, aby se o ni mohl amatér
opřít a věděl, že mu to jídlo
vyjde. Nedělám třicet let nic
jiného, než že prohlížím, čtu
a nakupuji kuchařky. Viděl
jsem jich snad milion blbých
a jen opravdu málo dobrých.
A to byl důvod, proč jsem začal dělat vlastní kuchařky.
Ale nedělám si ambice, že jen
můj recept v mojí kuchařce je
jediný dobrý a správný. Kolik
je kuchařů, tolik bude bramboráků, svíčkových a koprovek. Já se pouze snažím co
nejschůdněji ukázat, jak je to
správně. Když jsme měli jen
ty blbé suroviny a nahrazovali
je, tak nám tady vznikla řada
jídel „á la“. Fajn, jde to tak
dělat, ale nikdy to nebude to
jídlo, které přežilo desítky nebo stovky let, protože chutná,
vždy to bude jen jako.
● Učíte lidi vařit, píšete
o jídle, ale vystudoval jste
výtvarnou školu, pracoval
jste jako laborant a fotograf. Co vás tedy přivedlo ke
kulinařině?
Jsem ale i kuchař, mám
výuční list. Jinak to byl osud.
Šel jsem světem a to jídlo šlo
pořád vedle mě, akorát mě
nekopalo do kotníků. Dělal
jsem řadu let zahraniční obchod a jednou jsem se vzbudil
a zjistil, že po mně vůbec nic
nezůstává, jen nakoupím, prodám a pořád dokola. Obrovská
klika byla, že jsem se přátelil
s jedním z nejlepších kuchařů planety Brazilcem Alexem
Atalou, ten mě seznámil zase
s dalšími lidmi. A díky Jirkovi
Štiftovi, který tenkrát šéfoval
v Alcronu, jsem se dostal mezi úžasné české kuchaře. Byl
jsem první člověk, který do
Evropy přivezl brazilská vína,
pak si vymyslel školu vaření.
A tak jsme 10. ledna 2008 otevřeli první kurz vaření. Zaplať
Bůh se to povedlo.
Q
INZERCE V6-0535
NOVÁ PETYNKA
14/6/2014 START: 12:00
UP !
T
VS RMA
A
ZD
12
www.vase6.cz
KOUPALIŠTE PETYNKA
WWW.KOUPALISTEPETYNKA.CZ
WWW.PRAHA6.CZ
Příběh nejstarší
železnice v Praze
První železnicí na dnešním území Prahy a druhou nejstarší
veřejnou železnicí v kontinentální Evropě byla Lánská
koněspřežka, která začínala v Dejvicích. Několikrát to ale
dráha měla pořádně nahnuté.
šlo na velkou rekonstrukci. Velké plány
s dráhou měl i další provozovatel, kníže
Karel Egon II. z Fürstenberka. Po kolejích se vozilo dříví, stavební kámen, časem i obilí. Jen s převozem lidí se pořád
nepočítalo. Roku 1846 obdržel Fürstenberk padesátileté císařské privilegium
pro stavbu odbočné trati k buštěhradským dolům a požádal o povolení přestavět stávající dráhu na parní pohon a na
normální rozchod a napojit ji v Praze na
Podmokelskou státní dráhu.
Přišla ale revoluce a až roku 1855
získala koncesi pro provoz Pražsko-lánské koněspřežky Buštěhradská želez-
K
dyž v roce 1825 žádali hrabě
Kašpar Šternberk a hrabě Eugen Vrbna o koncesi k postavení
dráhy, nemohli tušit, co vše železnice
zažije. Právo získali 30. července 1827
a železnici provozovalo sdružení pražských měšťanů a šlechticů s názvem
Pražská železniční společnost. Původně
byla v Dejvicích výchozí stanice Lánské
koněspřežky. Trať vyměřoval Joachim
Barrande a objevil bohaté naleziště zkamenělin. Naneštěstí hned ve zkušebním
provozu se ukázalo, že snadné to nebude. Kolejnice se lámaly, pražce drolily
a na jedničku nebyly ani vozy. Nicméně
vše dospělo ke zdárnému konci.
Lánská koněspřežka byla od roku
1830 v provozu od Brusky do stanice
Kladno-Vejhybka, postupně se prodloužila přes Stochov do Lán a poté do Píně jihozápadně od Lán a sloužila zejména pro
Dejvické nádraží
dopravu dřeva z křivoklátských lesů. Pak
ale přišel pád, ekonomicky se nedařilo
a provoz byl roku 1834 zastaven. Dráha
začala chátrat.
Na lepší časy se zablýsklo už o dva roky později. Dráhu si pronajal podnikatel
Schimann a protože bylo provozuschopných pouhých dvanáct kilometrů, doINZERCE V6-0517
niční společnost. V letech 1863–1869
byl úsek mezi nádražími Praha-Dejvice
a Lány rekonstruován na normálně rozchodný parostrojní provoz a stal se základem české severozápadní železniční
sítě. Za první republiky nádraží využíval prezident T. G. Masaryk pro cesty do
lánského zámku.
Q
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO TEREZA ČECHOVÁ
historie
téma
Farmářský obchod
realitní kanceláře?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
Poprvé v životě kupujete či prodáváte byt a celý proces je pro vás
španělská vesnice? Nejdůležitější ze všeho je správně vybrat realitní
kancelář. Co by vás mělo při jejím hledání zajímat a jak nenaletět?
Z
ajímejte se o detaily,
třeba jak dlouho realitní kancelář na trhu
působí, kolik má za sebou
zprostředkovaných obchodů,
chtějte vidět i všemožné statistiky. „Zajímat by se klienti
měli i o osobu makléře, jaké
má zkušenosti nebo jak dlouho mu průměrně trvá prodej
nemovitosti,“ radí Martin
Kůs z realitní Kanceláře RE/
MAX, podle něhož by klienti
měli zástupcům realitní kanceláře položit všechny dotazy
k tématům, která je zajímají.
INZERCE V6-0514
Jak hodnotíte úroveň
zprostředkovatelů a makléřů
v oblasti realit?
P
rofesní znalosti a schopnosti
mnoha makléřů, s kterými
jsem se za svou mnohaletou praxi setkal, byly velmi
různé. Domnívám se, že
odborné znalosti, ač jsou
velmi důležité, nejsou tím
klíčovým hodnotícím parametrem, daleko závažnější
jsou etické a morální vlastnosti těchto osob. Je jasné,
že prodávat „střechu nad
hlavou“ je pro mnoho lidí
záležitost, s kterou se setkají třeba jen jednou za celý
život a velmi snadno Vás
nečestný člověk může svoji
výmluvností a nepoctivou
argumentací vmanévrovat
do velmi svízelné situace.
Proto makléře, které si sám
vybírám do své kanceláře,
v první řadě posuzuji podle úrovně jejich etických
a morálních vlastností. Vše
ostatní je totiž možno snadno dostudovat eventuelně
v rámci celého týmu v kanceláři doplňovat a korigovat. Všem doporučuji, aby
takto přistupovali k výběru
svých obchodních partnerů.
Vojtěch Moravec
Jednatel LexiReal
Naopak pátrání na internetu
příliš nedoporučuje. „Informace mohou být zkreslené,“
upozorňuje Martin Kůs.
Makléře si klient vybírá společně s realitní kanceláří, ten je
pak jeho nejdůležitějším článkem při prodeji nemovitosti.
„Volba je vždy na klientovi, kdo
mu přijde nejserióznější a nejvhodnější pro prodej jeho bytu
nebo domu a kdo mu zajistí to,
že na konci bude vše v pořádku,
proběhnou všechny právní náležitosti správně a na konci obchodu bude spokojený prodávající i kupující,“ říká Zdeněk
Samek, vedoucí pobočky realitní kanceláře M&M reality
v Praze 6.
Důležité je dále ověřit si, co
všechno je zahrnuto v provizi,
kterou realitní kanceláři zaplatíte. Jde třeba o poplatky
za právní servis nebo vyřízení
koupě či prodeje na katastru
nemovitostí. „To by měla být
naprostá samozřejmost, že vše
je zahrnuto v provizi a klient by
neměl už platit nic navíc,“ doplňuje Martin Kůs.
Martin Polidar z realitní
společnosti Chirš doporučuje
nákup a prodej neuspěchat.
„Jde o miliony korun, byť se třeba jedná jen o garsonku. Je třeba věnovat tomu dostatek času
a v realitní kanceláři si najít
partnera,“ radí Martin Polidar.
Velkou chybou podle něho je,
INZERCE V6-0534
W
W
W .
K
A
N
C
E
L
A
R
E
N
A
M
E
T
R
U
.
C
Z
Více informací: [email protected] | +420 724 526 433
VLTAVSKÁ
FLORENC
14
www.vase6.cz
Ochutnejte opravdové jídlo!
T
o nejlepší od farmářů, pěstitelů a specialistů na opravdové potraviny z celého Česka míří pravidelně do dejvického obchodu Sklizeno.
Dveře všem zákazníkům toužícím po
skvělém mase, mléčných výrobcích, šťavnatém ovoci, zelenině, ale i nejrůznějších
pochutinách, trvanlivých potravinách, čaji,
kávě, koření... jsou ve Sklizenu otevřeny
každý den kromě neděle. Pohodlí při nákupu maminkám zajistí i malý dětský koutek.
Sklizeno v Dejvicích uspokojuje chutě všem zákazníkům už přes rok. Na velké nákupy na celý víkend i malé svačinky
sem chodí zejména obyvatelé Prahy 6, ale
oblibu si Sklizeno získalo i u spousty Pražanů z jiných čtvrtí. „Chystáme se zprovoz-
nit e-shop, díky kterému by si lidé objednali nákup, my bychom jim ho připravili
a oni by si ho jen vyzvedli. Časem bychom
potraviny rádi dováželi zákazníkům až domů,“ popisuje spolumajitelka Zuzana Míková.
Výhodou Sklizena v Dejvicích je, že tady
mají i dia, bezlepkové a bezlaktózové zboží.
„Máme úžasnou paní, které peče bezlepkové koláče a pečivo chutná i lidem, kteří
dietu nedrží,“ říká Zuzana Míková. „Dalším
kladem je i nadšený a zkušený personál,
který zná naše produkty a rád poradí.“
Kromě nejrůznějších druhů masa včetně
vyzrálého hovězího a farmářských kuřat si
mohou zákazníci zakoupit třeba i čerstvou
rybu či kachnu s rodokmenem.
Prodejna: Sklizeno Dejvická
Dejvická 26, 160 00 Praha 6
tel.: +420 234 697 548
[email protected]
www.sklizeno.cz, www.sklizenodejvicka.cz
po–pá
8.00–19.30 hod.
so
8.30–13.00 hod.
V6-0557
Co si pohlídat při výběru
pokud klient spolupracuje najednou s více realitními kancelářemi. „Lidé mají pocit, že tím
udělali to nejlepší, co mohli, ale
opak je pravdou. Když mají jednoho zodpovědného partnera,
dostanou plný servis od prezentace nemovitosti až po právní
doprovod v případě, že se najde
zájemce. Pokud spolupracují
s více realitkami, potenciálního
kupce to může odradit. Neví, na
kterou z realitek se obrátit a pokud je navíc na každém serveru
byt nabízen za jinou cenu,
zákazníka to ještě víc zmate,“
zdůrazňuje Martin Polidar.
Než si jednu realitku zájemce vybere a podepíše s ní exkluzivní smlouvu, je třeba seřadit
si plusy a minusy. „Jako když si
vybírám auto nebo dovolenou,
postačí přehledný graf s pozitivy a negativy. Můj výběr by
měl být ovlivněn tím, co která
kancelář nabízí a jaké mi dává
záruky,“ poznamenává Martin
Polidar z kanceláře Chirš.
Realitní kancelář by dále
měla být schopna klientovi poskytnout svůj etický kodex či
reklamační řád. A zajímat by
prodávající i kupující mělo třeba i to, zda je konkrétní realitka členem Asociace realitních
kanceláří. „Asociace je sdružení, které má svá pravidla a ze
zkušenosti vím, že 96 procent
stížností na realitní kanceláře bylo na nečleny asociace,“
popisuje Martin Kůs s tím,
že v RE/MAXU mají vždy
24hodinovou lhůtu na posouzení každé stížnosti a klienti
mohou navíc využít služeb
nezávislého
ombudsmana.
„Kancelář by dále měla být pojištěná proti odpovědnosti za
škodu, přece jen je nemovitost
nejdražším zbožím na trhu,
které se veřejně obchoduje,“
doplňuje Martin Kůs z realitní
kanceláře RE/MAX.
Q
INZERCE V6-0555
téma čtenářů
auto – moto
(cca 150–200 míst) by měl být podmiňující investicí výstavby prodloužení
tramvaje. Současně Praha 6 doporučuje
hlavnímu městu Praha prověřit možnost vzniku záchytného parkoviště typu
P+R v blízkosti navrhované tramvajové smyčky, a to v segmentu mezi Drnovskou ulicí a okruhem.
Otázky vás občanů
● Proč není brána v úvahu varianta,
kdy by tramvajová trať na Dědinu vedla po severní straně vedle Evropské
třídy?
Připravované prodloužení trati projektuje a plánuje Dopravní podnik hlavního města Prahy a společnost Metroprojekt, nikoliv městská část Praha 6.
Společnost Metroprojekt tvrdí, že „vedení tramvajové trati podél ulice Evropská lokalitu Dědina vzhledem k značné
vzdálenosti od převážné části zástavby
dostatečně neobslouží a je proto dopravně nevyhovující“. Důležitý je také fakt,
že trať podél Evropské zasahuje do přírodního parku Divoká Šárka a nepočítá
se s ní v územním plánu.
● Varianta podél Evropské by byla
určitě rychleji vybudovaná, je to povrchová záležitost, nejsou tam třeba
překlady sítí, rozkopávání komunikací a podobně.
Městská část Praha 6 po důkladném
prostudování upraveného záměru dospěla k závěru, že s výstavbou tramvajové trati lze souhlasit pouze při splnění podmínky vybudování kapacitního
parkoviště pro rezidenty řešené oblasti,
vznik dostatečných parkovacích kapacit
M
ěstská část Praha 6 kvůli prodloužení tramvajové trati připravila anketu. Z ní vyplynulo, že podle obyvatel
Dědiny mluví pro možnost dopravy do
centra bez přestupu fakt, že tramvajový
provoz je šetrnější k životnímu prostředí a že se uleví přetíženým autobusům.
Proti hovoří obavy z narušení prostředí
Dědiny a okolí, možné zrušení parkovacích míst a obava z ničení zeleně.
16
www.vase6.cz
T
o, co nyní Dopravní podnik předložil je návrh konkrétního řešení
trati, neznamená to, že se trať bude
ve výsledku v této podobě realizovat.
O prodloužení tramvajové trati se
mluví už od 90. let a zvažovalo se několik variant jejího vedení. Plánuje ho
však Dopravní podnik hlavního města
Praha a společnost Metroprojekt, nikoliv městská část Praha 6. Ta se k návrhu vyjadřuje v rámci Vyhodnocování
vlivů na životní prostředí (tzv. proces
EIA) a uplatňuje u hlavního města požadavky jak na organizaci dopravy,
tak s ohledem na občany žijící v místě
například na parkování a zachování
zeleně. Stav by měl být lepší, než je
nyní.
● Kolik by stála varianta podél Evropské,
a kolik ta přes Dědinu?
Obě varianty byly prověřeny v rámci „Vyhledávací studie obsluhy Letiště
Ruzyně tramvajovou dopravou“. Podle
odhadů společnosti Metroprojekt je levnější varianta podél Evropské, protože
je délka trasy kratší. Přesné částky musí
sdělit investor projektu.
Q
● Vedení tratě středem sídliště Dědina způsobí hluk a dopravní zátěž 24
hodin denně. Počítáte s takovými potížemi, které budou lidem otravovat
život?
Pro Prahu 6 je prioritou, aby bylo zajištěno kapacitní parkování pro rezidenty, snížení imisí, emisí a hluku a právě
s ohledem na zavedení metra a složitost
autobusových spojů se snažíme zajistit
dobrou a kvalitní obslužnost, jakou si
Dědina zaslouží, s minimálními dopady
na změny v kvalitě života občanů. Tyto
kroky by neměly znamenat zhoršení,
ale naopak zlepšení. Trváme na tom,
aby Dopravní podnik nerealizoval velkou křižovatku ulic Evropská x U silnice a prosadili jsme, že individuální automobilová doprava ve směru z centra
bude vedena ulicí Vlastinou (v úseku
Evropská – U silnice). Doprava ve směru do centra bude vedena odbočením
z Vlastiny ulice na ulici U silnice přímo
na Evropskou. Dopravními opatřeními
lze zajistit, že oblastí budou projíždět
pouze rezidenti, pro tranzitní dopravu
nebude efektivní.
CNG auta
Jezdíte do práce autem a výdaje za
pohonné hmoty zatěžují vaši peněženku?
Začněte uvažovat o vozu na stlačený zemní
plyn označovaný zkratkou CNG.
L
idé jej mylně zaměňují za
LPG, což je ovšem směs
plynů propanu a butanu.
CNG vůz má hned několik výhod. Vyrábí jej přímo automobilka a jeho užitná hodnota je
tak stejná jako v případě benzinového či dieselového motoru.
Nádrž na plyn navíc nezabírá
v autě žádné místo, na rozdíl
od LPG pohonu.
Vozy s CNG se vyplatí především lidem, kteří najedou
více než 30 tisíc kilometrů
u Divoké Šárky za restaurací
McDonald’s.
Ve světě jezdí na zemní plyn
zhruba 15 milionů vozidel,
nejen osobních, ale i autobusů
nebo třeba dodávek. Na automobilovém trhu je momentálně přes 25 typů sériově vyráběných vozidel, která jezdí na
zemní plyn. Mezi nejpopulárnější patří Mercedes Benz třídy B a E, Volkswagen Passat,
Touran a Caddy, Opel Zafira
a Combo, Fiat Doblo, Fiorino,
Qubo, Punto Evo, Panda.
ročně. Pořizovací cena je totiž
ve srovnání s vozy s benzinovým pohonem ještě poměrně
vysoká, ale není příliš vzdálena autům s naftovým motorem. Jeden kilometr jízdy
však kvůli nižší ceně plynu
(zhruba 26 korun za metr
krychlový) vyjde i na jednu
korunu. U klasických pohonů
je to zhruba dvojnásobek.
Výhodou je i rostoucí síť
čerpacích stanic. Jedna z nich
se již nachází i v Praze 6
INZERCE
Chcete zvýšit obrat své
společnosti a sdělit informace
svým zákazníkům na Praze 6?
Telefon: +420 606 755 863
E-mail: [email protected]
www.facebook.com/secondservis
Celková
kontrola
vozu jen
25 Kč
Ch
cete znát odpovědi na svoje
otázky ohledně Prahy 6? Neváhejte a pošlete nám do redakce, co vás
zajímá, a rozhodněte, o čem se bude
psát příště.
Vozidla na zemní plyn jsou
bezpečná, dokazuje to třeba
crashtest a následný pokus
o zapálení, který vykonal německý autoklub ADAC, a to
na automobilu Opel Zafira 1.6
CNG. Nebyla při něm prokázána žádná slabá místa plynového pohonného systému.
Vyzkoušet CNG vozidlo si
navíc může každý, i ten, kdo
ho nevlastní. Pražská plynárenská totiž provozuje půjčovnu vozidel jezdících na zemní
plyn.
Q
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO TEREZA ČECHOVÁ
P
rodloužení tramvajové tratě na
sídliště Dědina ze zastávky Divoká
Šárka vadí některým obyvatelům
Prahy 6. Obávají se třeba hluku nebo
dopravní zátěže. Dotazy čtenářů zodpověděl místostarosta Prahy 6 Jan Záruba,
zodpovědný za oblast dopravy.
Mgr. Jan Záruba
místostarosta
Prahy 6
Jsme tu pro vás:
Miloš Rothbauer
[email protected], tel.: 774 582 244
Pavel Horský
[email protected], tel.: 775 940 614
Nová generace autoservisních služeb.
Záruční i pozáruční servis všech vozů.
SERVISNÍ BALÍČKY
ZA VÝHODNÉ CENY!
V6-0531
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
V rubrice Téma čtenářů
dostávají prostor obyvatelé
Prahy 6. Mohou se zeptat
odpovědných lidí na to, co
je zajímá.
Úspory za pohonné
hmoty?
PŘIPRAVIL WWW.PARKMISTOHOTELU.CZ
Tramvajová trať na Dědinu
Dezinfekce klimatizace
pomocí ozónového generátoru
Výměna motorového
oleje s filtrem
499 Kč s DPH
od 1.500 Kč s DPH
17
www.vase6.cz
Další nabídka a ostatní informace
na www.secondservis.cz
SecondServis, Žalanského 22 (proti Penny Marketu), 163 00 Praha 6 - Řepy
veřejný prostor
Běh naboso
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO FORDREAMS
pomůže dětem
z domovů
Ne zrovna snadný start do samostatného života mívají děti z dětských
domovů. Dospějí a domovy musí opustit jen s malou částkou, kterou
do začátku dostanou. Aby jim dospělost začala přece jen trochu
snadněji, podpoří je bosí běžci v rámci běhu Prague Barefoot Run. Na
okruh Ladronky vyběhnou 7. června a přidat se může kdokoli.
N
a doporučení sdružení Dejme dětem šanci
bylo vybráno deset
dětí, které jsou těsně před odchodem z dětských domovů.
Jsou skoro dospělé a jako každé
dítě potřebují na startu pomoc.
Když člověk ze dne na den odejde z domova a začne žít sám,
potřebuje si najít práci, byt,
pořídit si základní vybavení
„
nebo třeba tramvajenku. Pro
děti, které nemají rodinu je to
o hodně těžší,“ upozorňuje Patrik Bém ze sdružení ForDreams, které celou akci pořádá
s tím, že se na Ladronce poběží
7. června. Sdružení Dejme dětem šanci spolupracuje s dětskými domovy a má dokonce
speciální programy na jejich
podporu.
Jedno z deseti dětí podpoří každý, kdo se zaregistruje
a zaplatí startovné. „Děti jsou
z domovů z celého Česka a přispět lze každému konkrétně.
Minimální startovné je stovka,
směrem nahoru částka omezena není. A navíc sto procent
vybraných peněz dostanou děti,
nic nejde na nějaké vedlejší výdaje,“ zdůrazňuje Patrik Bém.
Pro děti se naboso běželo
i loni, kdy se vybíraly peníze
na smysluplná přání dvou
stovek dětí. Z vybraných peněz se jim zaplatily kroužky,
kurzy nebo třeba rovnátka či
brýle. „V rodinách je uhrazení takových výdajů běžné, ale
dětské domovy na to často nemají peníze,“ doplňuje Patrik
Bém. Loni se zaregistrovalo
339 běžců, vyběhlo jich asi
300 a celkem bylo na dětská
přání vybráno přes 100 tisíc
korun.
Letošní běh odstartuje oštěpařka a olympijská vítězka
Barbora Špotáková.
Běh odstartuje v pravé poledne a po doběhnutí bosých
běžců začne na Ladronce
doprovodný program. Občerstvit se účastníci charitativního běhu budou moci jídlem
ze syrové zeleniny, občanské
sdružení Pohoda potom připraví ochutnávku cukroví
a na Ladronku přiveze i medaile – perníkové bosé nohy.
Dát si kávu bude možné v pojízdné kavárně. Připravena
jsou i hudební vystoupení. Q
Místo s mnoha
možnostmi...
CHEF TIME FEST / 26. 5. – 8. 6. 2014
ŠKOLA VAŘENÍ
SNÍDANĚ
INZERCE V6-0533
NEZAPOMENUTELNÉ KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY
www.cheftimefest.cz
FUSION MENU
spousta atrakcí pro děti i dospělé,
tak neváhejte a přijďte poznat
celý svět...
více informací na
www.klokocka.cz/detskyden2014
zaregistrujte se předem a získejte dárek
www.vase6.cz
RESTURACE
7. 6.
sobota
10 – 16 hod.
autosalon klokočka - karlovarská 660 - praha 6
18
FIREMNÍ AKCE
AVANTGARDE RESTAURANT & Café, Evropská 2690/17 (budova PPF Gate), Praha 6 – Dejvice,
Tel.: +420 224 174 224, [email protected], www.avantgarderestaurant.cz
služby
inzerce
Velký jarní úklid probíhá už od začátku dubna na silnicích v Praze 6.
Pokračovat bude až do začátku června. Aby majitelům automobilů nebyl
vůz odtažen, je třeba pečlivě sledovat dopravní značení, která se budou
na vozovkách objevovat. Vůz je třeba přeparkovat nejen ze silnic, ale
i chodníků, na kterých je stání povoleno.
PONDĚLÍ 26. KVĚTNA
Braškovská, Do Vozovny, Dolanská,
Jenečská (José Martího – Libocká),
José Martího. NN 2850 (Braškovská –
Za Vokovickou vozovnou), NN 2851
(Jenečská – José Martího),Osamocená,
Přední, U Kolejí (Za Vokovickou
vozovnou – ke trati ČD), Za
Vokovickou vozovnou, Hanzelkova,
NaFišerce (Na Šťáhlavce – Na Míčánce),
Na Klimentce (Šárecká – Na Míčánce),
Na Kodymce, Na Míčance, Na Špitálce,
Na Zavadilce, Neherovská, Zengrova
(spojka Neherovská – Na Míčánce).
ÚTERÝ 27. KVĚTNA
Hostouňská, Jenečská (Libocká –
Hostouňská), Ke Džbánu, Litovická,
Nová Šárka, Radčina, Svatavina,
Špotzova, U Silnice, Vlastina (Evropská
– U Silnice). Dědinská, Družicová,
Letecká (Pilotů – Radistů), Navigátorů,
Parašutistů, Pilotů (Dědinská –
Letecká), Radistů, Rubličova, Šmolíkova
(bez úseku Žukovského NN 92).
STŘEDA 28.KVĚTNA
Ciolkovského plus parkoviště,
Častavina, Hodčina, Mladčina, Pod
Cihelnou (U Silnice – Žukovského),
U Valu plus parkoviště, Vlastina
(U Silnice – Drnovská), Žukovského
(Pod Cihelnou – slepý úsek),
Anhaltova, Bubnova, Falcká,
Haberfeldova, Libovická,
Malobřevnovská, Podlešínská,
Rozdělovská, Thurnova, Zličínská
(Moravanů – Chýňská).
ČTVRTEK 29. KVĚTNA
K Červenému vrchu + parkoviště, Ke
Dvoru, Na Luzích, Na Volánové, Nad
Lávkou, U Vokovické školy, V Nových
Vokovicích, V Středu, Bolívarova,
Moravanů, Na Břevnovské pláni,
Pozdeňská, Slezanů, Za Oborou.
PÁTEK 30. KVĚTNA
K Brusce, Mickiewiczova, Na Baště sv.
Jiří, Na Baště sv. Ludmily, Na Valech,
NN 121, Pod Baštami, Pod Valy,
Tychonova, U Letohrádku královny
Anny, U Písecké brány (včetně
středového pásu pro parkování),
U Prašného mostu, Brodecká,
Kněževeská, Ledecká, Lounská,
Mladotická, Pavlovská, Přílepská,
Rakovnická (Sobínská – Přílepská),
Sobínská, Statenická, Stochovská,
Třebonická, Únětická.
PONDĚLÍ 2. ČERVNA
Lužná, Na Krutci (Vokovická – Na
Křídle), Na Křídle, Na Loukoti, Na
Lužci (Půlkruhová – V Středu), Na
Pastvinách, Nad Jenerálkou, NN 3810
(Nad Jenerálkou – slepý úsek), NN 61
(točna BUS Vokovická), Oválová,
Půlkruhová, V Kruhu, Vokovická
(Evropská – Lužná), Fabiánská, Ke
Kostelu, Krajní, Naardenská, NN 3779
(souběžná se Sestupnou), Pelikánova,
Pod Domky, Pod Hvězdou, Rybničná,
Sbíhavá I, Sbíhavá II, Sestupná,
Šebestiánská, U Kolejí (U Stanice –
Krajní), U Stanice (bez úseku U Kolejí
– U Stanice), Úzká, V Domcích.
ÚTERÝ 3. ČERVNA
České družiny, Glinkova, Jírova,
Kanadská, kpt. Nálepky, Proboštská,
U Dejvického rybníčku (Starodejvická
– slepý úsek), U Dráhy, Velvarská,
Zavadilova (Starodejvická – Kanadská),
Dobrovízská, Chomutovská,
Jinočanská, Kralupská (Jinočanská
– Nad Manovkou), Krušovická, Pod
Hřbitovem (Výtvarná – Drnovská),
Staré Náměstí, Za Humny (Pod
Hřbitovem – Drnovská).
STŘEDA 4. ČERVNA
Kladenská (nám. Bořislavka – NN 5133
(otočka BUS ), Na Dlouhém lánu
(plus 2 parkoviště), Na Rozdílu, Nad
Bořislavkou (plus spojka s Na Rozdílu),
Nad Tratí (V Předním Veleslavíně –
Na Dlouhém lánu), nám. Bořislavka
(Zavadilova – Kladenská), nám.
Bořislavka (Zavadilova – Na Dlouhém
lánu), V Předním Veleslavíně, Za
Lány, Zavadilova (Starodejvická
– Na Dlouhém lánu), Zavadilova
(Starodejvická – U Dejvického
rybníčku), Huberova (mimo Zahradní
– slepý úsek), Nad Manovkou, Nad
Višňovkou (Ruzyňské schody –
K Mohyle), Ovocná, Pod Mohylou,
Sadová, Ve Skalkách, Ve Višňovce,
Zahradní.
HYPO, HYPOÚVĚRY,
ZHODNOCOVÁNÍ
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
A TO VŠE S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM,
SPOKOJENOSTÍ A DOPORUČENÍM!
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25
PÁTEK 6. ČERVNA
Arabská, Egyptská, Jemenská, NN 2973
(komunikace u Arabské), NN 4507
(komunikace u Arabské), Syrská +
parkoviště, Tobrucká, Africká (Etiopská
– konec Africké), Alžírská, Etiopská,
Kladenská (Veleslavínská – Nad Tratí).
Dana Vítková
Tel.: 725 028 731
[email protected]
úklid
Potřebujete uklidit?
Nemáte čas?
Úklid
bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.
volejte
736 666 352
Nabízíme široký sortiment pečiva:
-sladké, slané, běžné, jemné, listové
-svatební koláčky na objednávku
-káva bagety obložené chlebíčky
tn
as
Vl
!
ba
o
ýr
ív
www.vase6.cz
za nejvyšší možnou cenu
Rychle, seriózně.
Záloha až 500 tis. Kč
Kontakt: 608 233 232
www.spoje.net
www.vykupnemovitostivpraze.cz
Tel.: 603 278 555
V6-0546
V6-0505
Veganská restaurace
V
VEGETKA
V
nejlepší veganská
restaurace roku 2007
tel: 774 055 525
-
železo - hliník - měď - mosaz - nerezelektromotory - autobaterie atd.
- VÝKUP PAPÍRU
PO - NE: 9 - 18 hod.
laskavá příprava pokrmů
ekologie
zdraví
v budoucnu budou všichni vegani
Naše nová adresa:
Otevírací doba:
Po-Pá 11:00 - 21:00 So 11:00 - 20:00
Denní menu 11:00 - 15:00
Střelte svůj odpad
Verdunská 819/37, Praha 6.
776 139 568
Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
Otevřeno pondělí–pátek: 900–1700
[email protected]
[email protected]
Kafkova 16, Praha 6
www.vykupkovu.eu
Tel.: +420 252 543 460 | Mobil: +420 739 248 045
E-mail: [email protected]
www.vegan-vegetka.com
V6-0543
V6-0541
[email protected]
facebook.com/expreskaprahadejvice
www.expreska.cz
Instalatér-topenář
PROVÁDÍME INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
›› opravy a montáž rozvodů
vody, topení, odpadů,
kanalizace, spotřebičů,
připojení kuch. linek
›› strojní čištění odpadu
›› havarijní servis
Otevřeno: po-pá 6.30-18.30
so-ne zavřeno
V6-0509
20
* od 300 Kč / 8 Mb (bezdrát) či 16 Mb (optika)
* pevný telefon bez měsíčního paušálu
* IPTV nové generace na naší optické síti
+ zabezpečovací sys, hosting a další IT služby
VÝKUP KOVŮ
www.pekarna-erika.cz
V6-0528
V6-0503
V6-0539
Křenova438/1 Praha 6 Veleslavín
V6-0554
Výkup nemovitostí
v Praze
www.uklidsaba.cz
V6-0508
PEKAŘSTVÍ CAFÉ ERIKA
V6-0529
INTERNET NA PRAZE 6
[email protected]
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
EXPRESKA Praha Dejvice
Evropská 695/73, Praha 6
tel.: 774 413 334
V6-0506
sába
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov
vjezd také z ulice Strakonická
30 minut cvičení s trenérkou,
v příjemném prostředí pouze pro ženy!
www.malovani-novotny.cz
V6-0544
V6-0520
JAK SPÁLIT TUKY A ZPEVNIT TĚLO?
Tel.: 606 556 547
Příjem zakázek nepřetržitě!
INZERCE V6-0556
INZERCE
• Malířské práce
• Lakýrnické práce
– dveře, zárubně
• Nátěr fasád
• Barvení konstrukcí
• Byty, haly, školy
Tel.: 602 266 384,
235 316 609
E-mail:
[email protected]
ČTVRTEK 5. ČERVNA
Africká (Liberijská – Etiopská),
Kamerunská, Kladenská (Nad Tratí
– náměstí Bořislavka), Krátký lán,
Liberijská, Nad Tratí (Na Dlouhém
lánu – Africká), nám. Bořislavka
(Kladenská – Na Dlouhém lánu),
Pod Kladenskou silnicí, Súdánská,
Alej Českých exulantů, Bělocká,
Duchcovská, Holubická, Chrášťanská,
Chýňská, K Mohyle, Kralupská (Nad
Manovkou – U Světličky), Na Višňovce,
Nad Višňovkou (K Mohyle – Řepská),
Řepská (Na Višňovce – Chrášťanská),
U Světličky.
MALOVÁNÍ
NOVOTNÝ
OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
BEZ PAUŠÁLU ZA DOPRAVU
Tel.: 602 29 35 66
www.slavia-pojistovna.cz
Moderní přístup
k tradičním hodnotám
V6-0510
Velký jarní úklid na silnicích v Praze 6
SLEVA až 20 %
na autopojištění s odpovědností a další vybrané produkty!
V6-0515
www.vase6.cz
21
školství
Studenti oslavili
rok české hudby
máhali rodiče i sourozenci,“ pochvaluje
si spolupráci Marie Lišková. Ta zdůrazňuje, že zkomponované písně ani na
chvíli nezůstávaly jen na notovém papíře. Studenti je s vyučující pilovali v hodinách hudební výchovy a podle Marie
Liškové tak poznávali všechna úskalí
skladby a přiblížili se dobám, kdy byl
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ŠKOLY
O padesátku písní je
bohatší česká hudba.
Složili je studenti Vyšší
odborné školy pedagogické
a sociální a Střední odborné
školy pedagogické na
Evropské třídě. Připojili se
tak k oslavám Roku české
hudby 2014.
Hledejte soukromou
Soukromou školku musí hledat rodiče
některých dětí, které nepřijali v žádné
„státní“ nebo ti, kteří se vrací předčasně do
zaměstnání. Co privátní zařízení nabízejí,
co děti čeká a kolik rodiče za pobyt zaplatí?
září by se měla nabídka rozšířit
o hudební kroužky. Cena za pobyt ve školce se liší podle toho,
jak často dítě dochází. Celoměsíční dopolední docházka přijde na Petřinách na 9850 Kč,
celodenní potom na 11 700 Kč.
V ceně jsou kromě stravy a hy-
Š
S
voji vlastní oslavu české hudby
pojmenovali ve škole Kroky k roku
české hudby. Z hlav do reality plán
pomohla přenést učitelka hudební výchovy Marie Lišková. „Cílem projektu
bylo zaktivizovat studenty, podnítit je
k vlastní tvůrčí práci. Proto vedle malých
koncertů v respiriu školy, kde se mohou
studenti hudebně, ale i moderátorsky
prezentovat, byla vyhlášena i soutěž
v kompozici autorských písní,“ popisuje
Marie Lišková.
Zapojit se mohli všichni studenti
a jejich úkol zněl jasně a jednoduše: Zkomponujte dílo v kategoriích
dětská píseň, píseň pro teenagery
či pro dospělé. Zvláštní kategorií
se staly autorské texty. Celkem se
sešlo na 50 písní. „I když převažují
písně pro dětského zpěváka, najdeme
i témata závažnějšího charakteru,
jako je přátelství, láska, rozchody.
Státní školka nevyšla?
Objevilo se dokonce i téma povodní,
což mě inspirovalo k oslovení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
jimž bude tato píseň věnována,“ popisuje Marie Lišková s tím, že autorky dětských písní měly jedinečnou
možnost ověřit si, jak na posluchače
jejich písně působí. „Vzhledem k zaměření školy měly studentky okamžitou zpětnou vazbu od svých svěřenců
na praxích v mateřských školách,“
poznamenává Marie Lišková.
Osobně obdivuje, že kompozičního
klání se účastnili nejen studenti denního studia, ale i ti, kteří si vzdělání
doplňují dálkově. „Vzhledem k prvním
krůčkům mladých autorů se dokonce
podařilo zaktivizovat i celé rodiny. Po-
skladatel zároveň dirigentem a výkonným hudebníkem. „Ohlas spolužáků,
ať pozitivní či chladnější, měl motivační
úlohu. Naučil hodnocení a ocenění za
snahu i méně zdařilých pokusů. Další
rozměr měly některé písně složitější, ty
byly nahrány na současná digitální média,“ popisuje Marie Lišková. Pro studenty byl navíc uskutečněn i interaktivní seminář hudební výchovy, na kterém
se dozvěděli informace o kompozičních
technikách.
A protože se celá školní akce setkala
s úspěchem, už se ve škole rodí myšlenka vše si ještě jednou zopakovat. V úvahu tak připadá další kolo kompozičního
klání, možná ho tady odstartují hned po
prázdninách.
Q
INZERCE
kolka a jesle U hrošíka
na Petřinách nemá fixně
dané zápisy, při nichž děti přijímají. Ideálně stačí, když
rodiče zavolají kdykoli v průběhu školního roku a na volné
místo se informují. Fungují
tady navíc i přes letní prázdniny, byť v mírně upraveném
režimu.
„Přijímáme děti od jednoho roku do pěti let, jsou spolu
pohromadě a rozdělují se jen
na některé aktivity. Pro děti je
to ideální, ty malé od starších
mnoho odkoukají a ty velké se
zase naučí respektovat malé
a brzy přijdou na to, jak se chovat, aby jim třeba omylem neublížily,“ popisuje výhody majitelka školky a jeslí U hrošíka
Soňa Foltová s tím, že ve školce se starají asi o deset dětí.
Program je ve školce upraven podle věku jednotlivých
dětí, všechny ale čeká malování, zpívání a říkánky a také
procházka. Třikrát týdně se
navíc děti učí anglicky. „Zajištěnu máme i stravu, tedy
svačinu, oběd i pitný režim,“
poznamenává Soňa Foltová.
Po obědě jdou děti spát nebo
odpočívat, některé docházejí
jen na dopoledne a ty proto čeká odchod domů.
Docházet mohou svěřenci
školky a jeslí U hrošíka také
na zájmové kroužky v rámci
Mateřského centra, v nabídce
je dětská jóga či tanečky a od
gienických potřeb i vstupy na
různé kulturní akce.
Střešovické Jesle naruby
také přijímají děti průběžně
celý rok, umístit sem ale lze už
půlroční kojence, horní hranice
pro přijetí jsou potom čtyři roky. Dětí zde mají 25, rozděleny
jsou podle věku do tří oddělení.
Na rozdíl od některých školek střešovické jesle nemají
pevně stanoveno, do kdy je
třeba dítě přivést, čeká je ale
dopolední program. Cvičí, zpí-
vají a opakují si říkanky. Ve
školce nemají kuchyni, stravu
ale děti zajištěnou mají, je jim
sem přivážena. Kromě svačin
a obědů pro starší děti je v ceně školky i mléko pro nejmenší kojence nebo třeba plenky.
„Dětem nabízíme cvičení na
balonech a výtvarné hrátky pro
rodiče s dětmi a také hrátky pro
děti pod vedení Inky Faustové,
autorky dvou knížek o výtvarné výchově předškolních dětí.
Přijít navíc mohou i sourozenci
našich dětí, kteří k nám do školky nechodí,“ nabízí Kateřina
Krejzarová z Jeslí naruby.
I zde se cena liší podle četnosti
docházky, od tří let stojí školička měsíčně 5400 Kč na celý
den plus 75 Kč denně za stravu
za prochozené dny. Pro děti od
tří do sedmi let tady letos v létě
připravují příměstské tábory.
Žádné volné místo naopak
nemají v Univerzitní mateřské škole Lvíčata v Thákurově
ulici. Přesto ale její služby mohou rodiče využít. Nabízí tady
totiž letní školku přes prázdniny. Stále mají volná místa
a přijímají dokonce i školáčky,
kteří v červnu ukončí první
třídu. „Fungujeme tak každý
rok v létě. Máme připravený
vzdělávací program založený
na pohádkách a každé úterý
a čtvrtek jezdíme po Praze
na výlet. Někdy za kulturou,
někdy do přírody,“ popisuje ředitelka školky Lvíčata
Martina Hovorková. Za letní
školku zaplatí rodiče 2500 Kč
za týden.
Q
INZERCE V6-0547
$%&#
)*+,-.,((('.'!
V6-0518
22
www.vase6.cz
V6-0519
!
"
#!!
((
(' '!
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO JESLE NARUBY
školství
luštění
reportáž
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a tři vylosovaní obdrží dvě vstupenky
na festival Okoř se šťávou.
desítky metrů pod zemí
Lodičky, večerní šaty a do ruky kabelku. Anebo oblek
a společenské boty. Takhle nějak by správně měli být
oblečeni návštěvníci koncertů vážné hudby. Jenže na
tenhle koncert Orchestru Berg by se to návštěvníkům
nevyplatilo. Než vstoupili do improvizované „koncertní
síně“ čekalo je sto dřevěných schodů. Muzikanti totiž
koncertovali v rozestavěné stanici metra Petřiny.
V tajence naleznete Molièrův citát
T
INZERCE V6-0540
éměř rok ještě potrvá, než se novými stanicemi metra do Motola
projedou první cestující. Přesto
v něčem, co jednou bude vstupním prostorem metra, stojí fronta lidí. Nepotřebují tramvajenku ani jízdenku na metro,
spíš teplé oblečení. Dole je zima. Pro členy Orchestru Berg ale koncertování v netradičních prostorech není vůbec nic výjimečného. Hráli třeba už v bývalé čistírně
odpadních vod. A původně si pomýšleli
na jinou dopravní stavbu, která se tolik
dotýká Prahy 6 – na tunel Blanka.
„V Metrostavu nám to ale nakonec
vymluvili, tunel byl zrovna komplikovaně přístupný. Nabídli nám ale možnost,
koncertovat právě v metru na Petřinách.
Vyjednávali jsme o tom přes rok a půl,“
popisuje cestu ředitelka orchestru Eva
Kesslová s tím, že plánování koncertu
se muselo promýšlet velmi důkladně už
jen s ohledem na bezpečnost. Dostat se
dolů do metra je totiž poměrně složité,
a to nejen pro návštěvníky, kteří musí zdolat stovku schodů dolů i nahoru.
„Třicet metrů širokou a dlouhou jámou
se tam za pomoci jeřábníků muselo dostat téměř vše. Třeba patery klávesy,
do prostor areálu ČVUT. „Část koncertu
se odehraje v úplné tmě,“ prozrazuje Eva
Kesslová a přidává další plánované vystoupení. „V říjnu nás čeká akce, kterou
pořádáme společně s Židovským muzeem
v Praze, kdy ze Španělské synagogy uděláme kino a promítneme film Město bez
Židů s hudbou mladého českého skladatele Petra Wajsara a kapely Hi-Fi,“ prozrazuje Eva Kesslová.
Orchestr Berg je špičkové české těleso, které propaguje současnou hudbu
a hudbu 20. století. Uvádí české premiéry
světových autorů a pravidelně u mladých
českých skladatelů objednává nová díla.
Hudební vystoupení navíc často kombinuje s divadlem, baletem nebo třeba
pantomimou. Členové orchestru také pravidelně doprovázejí němé filmy hudbou.
Orchestr Berg
s oblibou vystupuje
na netradičních
místech. Kromě
stanice metra
třeba ve staré
čistírně vod
počítače, projekční a zvuková technika nebo dva vibrafony. Po provizorním
schodišti to ale stěhovat nešlo,“ vysvětluje Eva Kesslová.
V hlavě má tým orchestru řadu netradičních míst, na kterých by si muzikanti rádi zahráli. Jsou ale zatím tajná.
V nejbližší době si mohou fanoušci přijít
poslechnout ne zrovna obvyklý koncert
Na některých koncertech se sejde deset
hudebníků, jindy se jich publiku představí
i pětatřicet.
Členy orchestru Berg jsou mladí hudebníci, kteří působí jako sólisté nebo komorní hráči a orchestr je pro ně srdcovou
záležitostí. Uměleckým šéfem je Peter
Vrábel, slovenský dirigent, který roce
1995 Orchestr Berg založil.
Q
INZERCE
Půjčka
bez rizika
PÛjãk
PÛjãka
jã
ãka
bez
be
ez riz
zika
-HGQRGXFKÒY\āâ]HQâĜÀGRVWL
7UDQVSDUHQWQâSRGPâQN\
3HQâ]HDĜN9ÀPGRPĔQHERQDĎËHW
844 198 198
Zavolejte nám a dozvíte se více
V6-0512
24
www.vase6.cz
V6-0542
www.vase6.cz
25
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ORCHESTR BERG – MICHAEL ROMANOVSKÝ
Koncert v metru
Křížovka o ceny
kultura
kultura
z vaší čtvrti
Připomenout, kteří významní, ale i méně známí literáti žili či tvořili
v Praze 6, chce projekt Literáti z naší čtvrti. Průvodce sestavený
z životních příběhů autorů je pilotní, po Praze 6 by mělo dojít
na seznámení s významnými osobnostmi i v dalších městských
částech Prahy.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
P
rojekt iniciovalo občanské sdružení Porte spolu
s Památníkem národního písemnictví, Prahou 6
a Městskou knihovnou, záštitu udělila starostka Marie
Kousalíková a český PEN Klub.
„Zjistili jsme, že v šesté městské
části žije nebo žilo obrovské
množství spisovatelů. Praha 6
je obrovská kulturní studnice
a byla by škoda se tomu nevěnovat. Řada děl vznikla v přímé
souvislosti s místem, kde autoři žili,“ poznamenává Klára
Voskovcová ze sdružení Porte
s tím, že vybrána byla dvacítka
žijících i nežijících významných literátů.
Projekt má několik fází,
které by měly podat ucelený
obraz literárního bohatství
šesté městské části. Autoři,
jejich dílo a život budou představeni jednak prostřednictvím výstavy v Galerii Chodník ve Skleněném paláci,
další expozici potom návštěvníci uvidí v Památníku národního písemnictví v Pelléově
INZERCE V6-0527
ulici. Připraveny budou dokonce i komentované prohlídky s autorkami výstavy
a k vidění budou podklady
z literárního archivu, materiály a doklady související se
životem literátů.
Součástí projektu jsou také procházky k místům, kde
významní literáti ze šestky
žili a tvořili. V květnu zájemci
vyslechli komentovanou procházku kolem bydlišť Václava
Havla, Ladislava Fukse, Jaroslava Durycha či Františka
Halase. V červnu budou lidé
„nakukovat“ v místech, kde
vznikala díla Hany Bořkovcové, Jana Vladislava, Egona Erwina Kische, Josefa
Svatopluka Machara či opět
Václava Havla a poslední literární procházka potom povede
místy bydliště Karla Tomana,
Anastáze Opaska, Josefa
INZERCE
BOHEMIACHLAD, spol. s.r.o.
instalatérské a zednické práce v místě Vašeho bydliště
• opravy, výměny a nové instalace spotřebičů
• opravy vodního potrubí, opravy odpadního potrubí, výměny
ventilů, kohoutů, baterií, sifonů a zařizovacích předmětů
(vany, umyvadla, WC, ...)
• zednické a obkladačské práce, izolace potrubí
tel: 274 773 546
[email protected]
V6-0516
Okoř se šťávou
oslaví slunovrat
Poslechnout si vystoupení Lucie Bílé,
Českého srdce, Wohnoutů nebo třeba
Adama Mišíka – to vše se zříceninou hradu
Okoř před sebou. Šestnáctý ročník
hudebního open air festivalu Okoř se šťávou
je letos navíc naplánován na den slunovratu.
L
etos poprvé vystoupí
Lucie Bílá, poprvé bude festivalem provázet
Lukáš Pavlásek, který doplní
našeho tradičního moderátora Pavla Anděla,“ popisuje
za pořadatele Michal Šenbauer. Festival začne v sobotu
21. června od 13.00 hodin.
Vystoupení se budou nepřetržitě po dobu dvanácti hodin střídat na dvou hudebních
scénách, v pauzách diváky
zabaví právě Lukáš Pavlásek.
„
„Věřím, že nudit nikoho nebude. Navíc nám festival vyšel na
slunovrat a v kombinaci s tak
romantickým až mytickým
místem je to ideální,“ říká Michal Šenbauer.
Kromě Lucie Bílé přijede
na Okoř zahrát i kapela Sto
zvířat, Vladimír Mišík & ETC,
kteří na Okoři oslaví 40 let
existence nebo RYBIČKY 48.
Letos se na festivalu také více
zaměří na mladé publikum, to
by měli před zříceninu nalákat
třeba Adam Mišík či Johny Machette.
Michal Šenbauer se osobně
také těší na vystoupení se svojí
kapelou České srdce a nejen na
to. „S Českým srdcem pokřtíme
naši novou desku, tu poslední
jsme vydali před osmi lety, proto mě těší, že na Okoři otevřeme
novou kapitolu,“ podotýká Michal Šenbauer.
V areálu najdou i letos návštěvníci stanové městečko,
platí však, že lepší místo získá
INZERCE V6-0551
Sleva na masáž & dárek pro rodinu
CORDEUS – CENTRUM TRVALÉHO ZDRAVÍ
Dopřejte si indické umění doteku a vůni čokolády…
10% SLEVA NA INDICKOU MASÁŽ HLAVY
A ČOKOLÁDOVOU MASÁŽ
Indická masáž hlavy – hluboké uvolnění, odstraní stres, uvolní ztuhlé
svaly krku, ramen a paží. V Indii je tato masáž, pro svou schopnost
člověka energeticky naladit, oblíbena i na začátku pracovního dne.
Prožijte 45 minut hluboké relaxace.
Masáž 100% čokoládou – čokoládová masáž byla známá již před
2000 lety. Tehdy se vědělo, že dodává tělu pocit slasti a výrazně
omlazuje pokožku. Dnes již víme proč…
PEDIKOM KE DNI DĚTÍ
Speciální vyšetření a diagnostika chodidel 1 + rodina ZDARMA
Máte podezření, že s chodidly Vašeho dítěte není něco v pořádku?
Trápí Vás bolesti kloubů, krční páteře či ramen? Přijďte s celou rodinou
a nechte si zkontrolovat nožky. Celá řada problémů přichází totiž přímo
odtud. Vyšetříme vás, vytvoříme termo snímek chodidel, naučíme Vás
automasáž, cvičení a práci s chodidly. A platí pouze jeden člen rodiny!
Cena 450 Kč.
Navštivte Restaurant Café Cordeus – sluneční
terasa, polední menu, ovocné koktejly
Cordeus – centrum trvalého zdraví, Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
Recepce: 251 097 311, 411, [email protected]
www.cordeus.cz
V6-0511
Hudební fanoušci
se na festivalu Okoř
se šťávou sejdou už
pošestnácté
ten, kdo přijde dřív. Novinkou
letošního ročníku je potom hlídaný prostor pro kola. „Mohou
přijet lidé z okolí i zdaleka na
kole a budou mít jistotu, že bude hlídané,“ potvrzuje Michal
Šenbauer.
Dostat se na Okoř bude pro
obyvatele Prahy 6 snadné, na
festival bude jezdit z Dejvic
kyvadlově autobusová linka
X Okoř. Jezdit začne v 11.00
hodin a v provozu bude, dokud
budou mít cestující zájem. Q
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO OKOŘ SE ŠŤÁVOU
Poznejte literáty
Škvoreckého, Jaroslava Seiferta a Jaroslava Durycha.
„Lidé se dozvědí zajímavosti
o tom, kdy literát na konkrétním místě žil a jak dlouho, co
tam případně napsal a dále něco o historii místa samotného,“
láká na literární procházky
Klára Voskovcová.
Součástí projektu je také soutěž. Nad otázkou Jak
bude vypadat místo, kde
bydlím / Praha 6 za sto let
se mohou písemně zamyslet
zájemci ve třech kategoriích:
12–15 let, 16–20 let a 21 let
a výše. Nejmladší kategorie
se musí přihlásit s črtou, dvě
starší kategorie potom s fejetonem. Rozsah je maximálně
dvě normostrany. Zájemci se
musí přihlásit nejpozději do
konce května, a to zasláním
jména a kontaktu na adresu
[email protected]
nebo vyplněním přihlášky na
webových stránkách www.literatiznasictvrti.cz. Příspěvky je potom nutné odevzdat
do 30. června buď odesláním
na zmíněnou mailovou adresu, nebo v tištěné formě na
adresu Porte o. s., Jaselská 3,
160 00 Praha 6. Z každé kategorie budou vybráni tři vítězové a ti budou odměněni,
vyhlášení je naplánováno na
18. září v Pelléově vile. Kromě
toho je na těchto webových
stránkách i vědomostní text,
v němž si každý může ověřit
své literární znalosti.
Q
volný čas
Žonglpárty
zábava pro všechny
P
řijít si vše vyzkoušet mohou zájemci v sobotu 21.
června na Vypich k oboře
Hvězda. Žonglovat se začíná
v 11.00 hodin a vstup na pátý
ročník Žonglpárty je zdarma.
Na cinknuté žongléry „Cink
Cink Cirk“ a známou skupinu
„Firelovers“ se mohou těšit
všichni, kteří na žonglovací
party vyrazí. A to, co se naučily,
předvedou divákům i děti z Domu dětí a mládeže – představí
se ty, co docházejí do kroužku
žonglování, yoyo a skákacích
bot.
Nikdo se nemusí bát, že by
si snad kvůli jediné žonglovací sobotě musel pořizovat
pomůcky. Vše si totiž bude
možné vypůjčit ve speciálně otevřené půjčovně přímo
uprostřed dění – v nabídce
bude třeba diabolo, kruhy, kuželky, míčky či talíře a mnoho
dalšího. Po ruce budou navíc
lektoři, kteří každému vysvětlí, jak se s čím zachází.
I když letošní mírná zima byla k cyklistům přívětivá a až na pár
výjimek mohli jezdit, ta pravá cyklistická sezona začíná až teď.
Pokud nechcete jezdit parkem pořád dokola nebo si netroufáte
na dlouhý výšlap mimo Prahu, vyberte si některou z cyklostezek
nebo cyklotrasu. Prahou 6 jich vede hned několik.
Prahou 6
vede hned
několik cyklotras
a cyklostezek
P
odle toho, zda vyrážíte
sami nebo s potomky, si
můžete vybrat délku jízdy, kterou pohodlně zvládne
celá rodina. Třeba trasa Obora Hvězda – Břevnov – Strahov – Střešovice – Hradčany
– Letná je dlouhá ani ne sedm
kilometrů a vede z velké části
po vyhrazených komunikacích
a klidnými částmi Prahy. Začíná na Vypichu u hlavní brány
do obory Hvězda přes Ladronku na Strahov a dolů na ulici
Bělohorská, kde se cyklisté
musí proplést provozem. Myslbekovou, Parléřovou a Mor-
INZERCE
Týden otevřených dveří
v nakladatelství
Smart Press
kdy:
Pondě
lí a
9.–13. ž pátek
od 9:3 6. 2014
0 do 1
7:30
hod.
kde:
stadtovou ulicí dojedou cyklisté do parku a dál vede trasa
podél Pražského hradu. Přes
lávku se projede až na kraj letenské pláně.
O něco delší a náročnější je
trasa z Liboce na Podbabu, má
přes jedenáct kilometrů. Její
výhodou je, že vede zejména
po stezkách a silnicích s malým provozem, směrem z Liboce však musí cyklisté počítat
s klesáním, v opačném směru
se stoupáním. Trasa vede přes
přírodní park Šárka.
Další možností je trasa
z Liboce přes Zličín do Sobína
a přes Stodůlky do Jinonic,
dlouhá je 28 kilometrů a zajímavá je tím, že na trase je
osmnáct pražských památných stromů. Vede od tramvajové zastávky Vozovna Vokovice přes oboru Hvězda až do
Sobína a ke konečné metra B
Zličín a do Stodůlek a Jinonic.
Nejdelší cyklostezkou, která vede Prahou 6, je takzvaný Velký cyklistický okruh.
Měří 50 km a sleduje trasu
cyklistického závodu Pražské
padesátky. Začíná u Studentského domu v Dejvicích a přes
Tuchoměřice vede na Okoř,
kde se otáčí a vrací zpět do Dejvic. Okruh v terénu dělí dvě
krátké spojky, čímž se z jednoho velkého okruhu stávají
v podstatě tři – velký, střední
a malý. Tím pádem mohou na
okruh vyrazit všichni cyklisté,
ti méně i více zdatní.
Než se na kolo vydáte, rozmyslete si, zda chcete jet po
cyklostezce nebo cyklotrase.
Rozdíl mezi je velký. Cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty nebo třeba
bruslaře, vyhrazená jen jim,
případně se smíšeným provozem i pro chodce. Oproti tomu
cyklotrasa je pouze vyznačená cesta v terénu pomocí cyklistických značek, která může
vést stejně tak lesem, jako po
silnici nebo právě po cyklostezce.
Q
INZERCE V6-0545
INZERCE V6-0545
17/12,
ova 14
Velflík aha 6,
Pr
75
3 320 0
tel: 23
Německá kvalita - až 40% sleva
Matrace, postele, povlečení, přikrývky a peřiny
Uralská 769/4, 160 00 Praha 6
telefon: +420 220 514 767
[email protected]
www.tipnabytek.cz
p
y
Autogramiády a besedy s našimi autory, 40% sleva
na novinky 2014, 50% sleva na všechny ostatní
knihy (podrobný program na www.smartpress.cz).
28
V6-0548
co vás čeká:
V6-0522
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DDM PRAHA 6
Kruhy, kuželky a míčky, talíře nebo vlajky, ale
i obruče a stuhy vyletí nad hlavy návštěvníků
festivalu žonglování a volnočasových aktivit
Žonglpárty. Na večer je připravena fireshow
a na své si během soboty přijdou i děti.
Kam na kolo po Praze 6
„V letošním roce jsme se rozhodli ve večerních hodinách
vytvořit prostor pro všechny
příznivce fireshow, kteří se mu
aktivně věnují. Nabízíme dostatek paliva zdarma pro každého, diváci tak uvidí různé
druhy žonglování s ohněm,“
láká Karolína Turková z Domu dětí a mládeže. Nebude se
ale jen žonglovat, připraven je
i další program. Třeba Cool Dj
School, škola mixování hudby
na deskách pro každého. „Za
zmínku stojí i dopolední zábavný sportovní test zdatnosti
o ceny a tradiční YoYo soutěž,“
říká Karolína Turková.
Otevřeno bude také několik tvořivých dílen, v jedné se
bude malovat na obličej a vytvářet zvířata z balonku, v jiné
se budou malovat festivalová
trička. Podle Karolíny Turkové mohou s žonglováním začít
děti prakticky kdykoliv. V Domě dětí a mládeže přijímají do
kroužku žonglování děti od deseti let. „Ale není problém začít
žonglovat dříve,“ poznamenává Karolína Turková.
Q
j
e
d
o
r
Výp
vystavených modelů 2013
tip nabytek inzerat 176x73.indd 1
www.vase6.cz
20.05.14 10:03
www.vase6.cz
29
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
volný čas
volný čas
Ve Stromovce vzniká
volnočasové centrum
Po Nízkoprahovém centru na Letné rozjíždí
občanské sdružení Alternativa II další
projekt, který bude určen široké veřejnosti.
Ve Stromovce vzniká volnočasové komunitní
centrum.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO OSA II
O
plocený travnatý a částečně zalesněný pozemek o rozloze 38 tisíc
metrů čtverečních na okraji
Stromovky by se měl brzy změnit na místo, kde se
budou konat táborové hry,
pravidelné táboráky, turnaje
v nohejbalu, orientační běhy,
agility závody nebo hipoterapie, k dispozici by měly být
i komunitní zahrádky. „Chtěli
bychom poskytovat rozmanité spektrum aktivit. Rádi
bychom třeba pořádali i příměstské tábory. Doufáme, že
to stihneme do prázdnin, ale
záleží to pouze na tom, kolik
nových členů se k nám připojí
a věnuje nám svůj volný čas,“
popisuje člen představenstva
Alternativy II Marek Semerád.
Stejně jako na Letné, tak
i pro Stromovku hledá Alternativa II dobrovolníky, kteří
jsou ochotni pomoci nejen
s obnovou prostranství, ale
zejména mají zájem aktivně se
seberealizovat a pomoci s vedením jakéhokoliv projektu či
podprojektu v tomto prostoru.
Každou sobotu se na
Letné konají ohnivé show,
zprovozněny jsou dva
tenisové kurty, konají se
běžecké tréninky a brzy
začne fungovat modelářský
kroužek
Koupaliště Petynka
se představuje v novém
Plavcům i neplavcům se po zimní pauze opět otevřelo koupaliště
Petynka. Pro návštěvníky je připravena řada novinek, příjemně
překvapeny budou letos zejména děti.
V
sobotu 14. června
slavnostně otevřeme
zrekonstruovaný areál koupaliště Petynka. V tento
den je otevřeno už od 7:00 hodin ráno, vstupné je zdarma
a od 12.00 hodin začíná speciální program pro děti i dospělé,“ zve všechny Štěpán Stupčuk, místostarosta městské
části Praha 6.
Celodenní show pro malé
i velké zahájí v pravé poledne
rázná Anče z Krkonošských
pohádek – herečka a moderátorka Barbora Mottlová. Děti
se mohou těšit na na kouzelnou show Magistra Kellyho,
originální vystoupení Václava
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO TEREZA ČECHOVÁ
„
30
www.vase6.cz
Upíra Krejčího i na soutěže,
skákací hrad či malování na
obličej, k jídlu bude připraveno
pečené prasátko.
Nová sezona na koupališti
přináší změny zejména pro dětské návštěvníky. Starý dětský
bazének vystřídalo kaskádové
brouzdaliště a na hřišti přibyly nové hrací prvky. „Ve spodní
části koupaliště vyroste malá
indiánská vesnička s týpí, totemem a ohništěm, velkou atrakcí pro děti zůstává 103 metrů
dlouhý tobogan a trampolína,”
popisuje Stupčuk.
Nemění se naopak ceny za
návštěvu koupaliště. Celodenní návštěva dospělého stojí
150 korun, od 15.00 hodin
pak 120 korun, děti, zdravotně postižení a senioři, kteří
nežijí v Praze 6 zaplatí za celý
den 80 Kč, od 15.00 o deset
korun méně. Senioři starší
70 let z Prahy 6 mají vstup na
První akci by ve Stromovce
Alternativa II chtěla uspořádat už na konci května –
konkrétně 30. května. Šlo by
o společnou dobrovolnickou
a seznamovací akci, večer by
byl táborák, na pozemku by
bylo možno přespat pod širákem a ráno by se společně
začalo s obnovou prostor. Aktuální informace o dění v Nízkoprahovém centru na Letné,
ale i Volnočasovém komunitním centru ve Stromovce
najdou zájemci na facebookovém profilu sdružení Alternativa II (www.osa2.cz).
Stále více aktivit nabízí
i Nízkoprahové centrum na
Letné. Nově by zde například
ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha měl
jednou týdně působit sociální
pracovník. Členům, kteří řeší
nějakou složitou životní situaci, by měl být schopný účinně
poradit, jak se oddlužit, kde
vyřídit osobní doklady, kde
zdravotní vyšetření nebo jak
si sehnat za pomoci sdružení
bydlení či práci.
Q
Petynku ve všední den zcela
zdarma. Rodiny mohou potom
využít zvýhodněné vstupné,
kdy jeden rodič a jedno dítě
zaplatí dohromady 180 Kč,
po třetí hodině 150 Kč a každé další dítě přijde na třicet
korun. K dispozici bude stejně
jako loni možnost navštěvovat koupaliště za výhodnější
ceny díky předplatnému. „Výhodou koupaliště je, že bazén
je vyhřívaný, plavat se tedy dá
i v chladnějším počasí, specializované testy navíc prokázaly,
že voda v bazénu patří k nejčistším v Praze,“ říká Stupčuk.
Informace najdete na stránkách www.koupalistepetynka.cz.
12
'È
352'(-E\WXP
3'HMYLFH
352'(-E\WXNNP
52'(- E\WXNN P
3%ĜHYQRY
%ĜHYQRY
.283Ë0E\WNNDåNN
'HMYLFHQHER%XEHQHþ
352'(-E\WXP
39RNRYLFH
Mladý pár si koupí byt od 60 m2. Ne podNURYt QH SĜt]HPt 3ĜHG UHNR YêKRGRX
'RPOQ.þID poptávky 17959.
3RERþND'HMYLFH 7HO
SDWURFLKORYpKRGRPXSRUHNRQVWUXNFL V YêWDKHP *DUiå VNOHS
9ROQêLKQHG
3RERþND'HMYLFH 7HO
6YČWOê
YČWOê E\W SR NRPSOHWQt UHNR
UHNRQVWUXNFL+OHGiPHGDOãtYHONpE\W\
UXNFL+OHGiPHGDOãtYHONpE\
QD%ĜHYQRYČ1DEtGQČWH
D%ĜHYQRYČ1DEtGQČWH
3RERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7HO
7 O 5RGLQDKOHGiE\WRGPQHSĜt]HPt SRX]H FLKOD JDUiå YêKRGRX
'RPOQ.þID poptávky 18812.
3RERþND'HMYLFH 7HO
SDWUR ]UHNRQVWUXRYDQpKR GRPX
/RGåLH Y PH]LSDWĜH 8 EXGRXFt
VWDQLFHPHWUD+\SR]DMLVWtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
3RERþND'HMYLFH
YHGOHÄ.XODĢiNX³
.283Ë0E\WNN
QD3HWĜLQiFK
352'(-E\WXP
3DUHiO+YČ]GD
352'(-E\WXNNP
3%XEHQHþ
.RXStPE\WQD3HWĜLQiFK6WDYDQL
SDWURQHUR]KRGXMH0ĤåHEêWL'9
GRPOQ.þID poptávky 8821.
3RERþND'HMYLFH 7HO
$W\SLFNêPH]RQHWRYêE\WNRXpelny, terasy 43m2. .UiVQê Yê
KOHGQD3UDKX
3RERþND'HMYLFH 7HO
Slunný byt vedle metra „A“ HradþDQVNi%\WLGĤPSRUHNRQVWUXNFL
+\SRWpNX]DĜtGtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
352'(-E\WXP
3%XEHQHþ
.283Ë0E\WNNQHERNN
QD+YČ]GČ
.RXVHN RG 6WURPRYN\ YêKOHG GR
]HOHQČ'DOãtE\WNNYHVWHMQpP
GRPČ
3RERþND'HMYLFH 7HO
5RGLQDFL]LQFĤVLKOHGiE\WFFDP2 v areiOX +YČ]GD %DONRQ JDUiå SRGPtQNRX Fi
QDQFRYiQtMH]DMLãWČQRID poptávky 17921.
3RERþND'HMYLFH7HO
352'(-YLO\P
%HURXQ1LåERU
3UYRUHSXEOLNRYiYLODQDSR]HPNX
P 2GERUQČ ]DORåHQi ]DKUDGD
s vlastní studnou. +\SR]DĜtGtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
GHMYLFH#FKLUVF]
7HO
35
2
.283Ë0E\WNN
Y%XEHQþL
352'(-E\WXNNP
3%ĜHYQRY
13FLKORYpKRGRPXORGåLH3UiYRXåtYiQt]DKUDG\
&HQD.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
3RUHNRQVWUXNFLFLKORYêGĤP.HNRPHUþQtP~þHOĤPQHERQDE\GOHQt,KQHGNGLVSR]LFL&HQD.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
+OHGiPHNRPXQLNDWLYQtNROHJ\
QDSRERþNXY'HMYLFtFK
=QDORVW3MHSRGPtQNRX
GHMYLFH#FKLUVF]
7HO
352'(-E\WXNNP
3%XEHQHþ
.283Ë0E\WP
Y'HMYLFtFK
352'(-E\WXP
39RNRYLFH
352'(-ě5'FFDP
36WĜHãRYLFH
352'(-E\WXP
3'HMYLFH
3RXåLWp NYDOLWQt PDWHULiO\ SRG YHGHQtP
LQWHULpURYp GHVLJQpUN\ =DFKRYiQ\ SĤvodní prvky bytu. 9HGOH3XãNLQRYDQiP
3RERþND'HMYLFH 7HO
+OHGiPHE\WNNNNYFLKORYpPGRPČYGRVDKX
P+UDGþDQVNiQHER'HMYLFNi&HQDY]iYLVORVWL
na stavuDåPOQ.þID poptávky 13562.
3RERþND'HMYLFH 7HO
SDWUR ]UHNRQVWUXRYDQpKR GRPX
DV, VNYČODLQYHVWLFH
&HQDPOQ.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
5RKRYê ě5' 3R]HPHN P
6WDYHEQt SRYROHQt QD UR]ãtĜHQt
RD. &HQD.þ
3RERþND'HMYLFH 7HO
%\W L GĤP SR þiVWHþQp UHNRQVWUXNFL
2ULHQWDFHQD-D=/RGåLHYHONêVNOHS
/]HYêPČQRX]DPHQãtE\WQD3
3RERþND'HMYLFH 7HO
.283Ë0SDQHORYêE\WQD'ČGLQČ
6SČFKi
.283Ë0 5' PLQ QD%ĜHYQRYČ
352'(- E\WX P
3%XEHQHþ
.283Ë0ě5'
QD+DQVSDXOFH
352'(- E\WX P
36WĜHãRYLFH
1DOpKDYČ KOHGiPH SDQHORYê E\W QD
'ČGLQČ1DSDWUXDQLVWDYXQH]iOHåt
6SČFKiID poptávky 18508.
3RERþND'HMYLFH 7HO
+OHGiPH5'P]DKUDGDFFDP3ODWEDYKRWRYRVWL
ID poptávky 18634.
3RERþND'HMYLFH 7HO
13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP
29EDONRQ(WiåRYpY\WiSČQtFi
QDQFRYiQt]DMLVWtPH
3RERþND'HMYLFH 7HO
0ODGi URGLQD KOHGi ě5' QD
+DQVSDXOFH)LQDQFRYiQt]DMLãWČ
QRID poptávky 17447.
3RERþND'HMYLFH 7HO
13FLKORYpKRGRPX'96NOHSQtNyMH
13FLKORYpKRGRPX'96NOHSQtNy
DSUiYRXåtYiQt]DKUDG\+OHGiPHGDOãt
SUiYRXåtYiQt]DKUDG\+OHGiPHGD
E\W\YH6WĜHãRYLFtFK1DEtGQČWH
\W\YH6WĜHãRYLFtFK1DEtGQČWH
3RERþND'HMYLFH
E þN ' M L
7HO
7 O 2%-('1(-7(6,2'1È667ċ+29È1Ëstehovani#&+,56cz
35
2
'È
12
352'(-E\WXP
3+DQVSDXOND
dejvice#&+,56cz
Download

květen - Vaše 6