NAŠE PRAHA 7
• www.nasepraha7.cz
titul je součástí sítě
1/2014
Holešovice z B u bny z Bubeneč z Trója
Praha 7 oslavuje.
Pobaví se všichni
Bez tabulky čokolády si
den ani neumím představit
Oslava 130. výročí připojení
Holešovic a Buben k Praze
je spojena s bohatým
programem, ze kterého si
může vybrat každý. Dozvíte
se něco z historie i se
příjemně pobavíte.
více na straně 3
Běžci omezí dopravu
Závod Birell Grand Prix
omezí 6. září dopravu
v centru.
více na straně 6
Pestrá nabídka sportovních
klubů pro všechny, kteří
nechtějí, aby jejich děti jen
seděly před počítačem či
televizí. Využijte měsíce
náborů do sportovních klubů.
více na straně 5
Ne
v jč
54 cel ten
vý 0 0 é P ějš
tý tis 00 ra í
dn ků
ze
ě
Děti si mohou zkoušet
sporty. Zdarma
Rozhovor s Lucií Borhyovou na stranách 8 a 9
Tipy
pro
váš volný
čas
S b b
Sebeobranu
se naučíte
na Ortenově
náměstí
STRANY 10–13
STRANA 10
inzerce
[email protected]
Zbrusu
NOVÁ
SHOW!
Zahájili jsme
novou sezonu
2014/15
3. 11. 2014 PRAHA
PARTNEŘI:
TICKETS:
www.pragokoncert.com
PLÁNUJETE V PRAZE 7
REKLAMNÍ KAMPAŇ?
INZERUJTE
V TÝDENÍKU
NAŠE PRAHA 7!
- náklad 19 000 výtisků
- distribuce zdarma
do poštovních schránek
- další číslo vychází 12. září
I
M
Á
N
S
E
T
Í
V
O
OSL OU
CEL U 7!
PRAH
pro informace o inzerci kontaktujte Zdeňka Bláhu, tel.: 605 277 077, [email protected]
2
Celkový náklad týdeníku
NAŠE PRAHA - 537 000 výtisků
SC-330430/61
SC-330430/61
SC-340389/26
Kongresové centrum 20:00
www.narodni-divadlo.cz
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
U NÁS NA SEDMIČCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Z měsíčníku týdeník
Je tu září a s ním i časopis
Naše Praha 7, tentokrát
ve verzi týdeníku. Budeme
se snažit přinášet vám
to nejzajímavější, co se
v naší části Prahy děje,
co vás zajímá, čím žijete. Kromě tištěné verze,
kterou naleznete každý
týden ve svých poštovních
schránkách, najdete aktuální informace i na našich
webových a facebookových stránkách. Těšíme se
na vaše podněty, připomínky či fotografie. Vždyť Naše
Praha 7 je tu především pro
vás, její obyvatele.
praha 7
Praha 7 slaví výročí. Oslavy pobaví každého
Praha 7 – Letošní podzim bude
v naší městské části ve znamení oslav 130. výročí připojení
Holešovic-Buben k Praze jako
sedmé městské části. Přinášíme vám stručný přehled akcí,
které vás v září čekají.
Během září a října bude
možné navštívit venkovní
výstavu fotografií připomínající historii a vývoj Prahy 7.
Výstavní moduly budou umístěny na Strossmayerově nám.
před kostelem sv. Antonína,
u Letenského zámečku, na Ortenově nám. a ve Stromovce
u bývalé Šlechtovy restaurace.
Ve středu 10. září bude
v parku na Ortenově nám.
slavnostně odhalena socha
Garden Butterfly od brazilského umělce R. Brittoa. Zde bude
také počátkem září umístěna
časová schránka. „Na jejím
naplnění se měli možnost
podílet i obyvatelé Prahy 7,“
uvedl Martin Vokouš, tiskový
mluvčí radnice.
V sobotu 13. září se ve Stromovce uskuteční akce „Jak
se hlídá Praha 7“, na které
příslušníci záchranných a bezpečnostních složek Prahy při-
Praha 7 pomáhá s nájemným
HISTORII Prahy 7 ve fotografi ích si do konce října můžete prohlížet na velkoformátových panelech v ulicích.
blíží svou každodenní činnost
i speciální zásahy.
V galerii na radnici na nábřeží Kpt. Jaroše proběhne
17. září vernisáž výstavy fotografií Jiřího Sedláčka „Vzpomínky na staré Holešovice“.
Nejdůležitějším dnem oslav
bude sobota 20. září. V Letenských sadech je připraven
kulturně-zábavní program pro
celou rodinu. „Nebudou chybět
ukázky historické i současné
techniky, výstroje a výzbroje
policie, hasičů či záchranné
služby, koncerty, cirkusová či
taneční vystoupení a mnoho
dalších zajímavostí,“ upozornil
Martin Vokouš.
24. září budou na Strossmayerově nám. oceněni příslušníci
záchranných a bezpečnostních
složek působící na území sedmé
městské části.
A 25. září se uskuteční vernisáž výstavy Letenská Montmartre v Galerii Scarabeus v ulici
Jana Zajíce 7, která připomene
historii a umělecký život horní
části Letné. (mas)
Jaká Letná by se vám líbila?
Praha 7 – Ještě stále máte možnost ovlivnit novou podobu
Letenské pláně a Letenských
sadů v soutěži, kterou v červnu
vyhlásili radní Prahy 7.
Veřejná soutěž na úpravy
po otevření tunelového komplexu Blanka má uzávěrku
22. září ve 12 hodin. Tři nejlépe
hodnocené návrhy budou
finančně odměněny: 1. místo –
30 000 Kč, 2. místo – 20 000 Kč
a 3. místo – 10 000 Kč.
Nejlepších pět návrhů bude
zařazeno do diskuse s širokou
veřejností. (mas)
SVÁTEK SLAVÍ
Do srpna bylo kladně vyřízeno 26 žádostí. Během
2. pololetí roku 2014 úřad
vyplatí úspěšným žadatelům
částku v celkové výši
88 200 Kč.
„Uvědomujeme si, že pro
řadu lidí, především seniory,
je hrazení běžných měsíčních
nákladů stále náročnější.
Zatímco výdaje každý rok
stoupají, příjmy u těchto skupin obyvatel spíše stagnují,“
uvedla radní Prahy 7 Marcela
Justová.
Od roku 2009, tedy za dobu
trvání programu fi nanční
podpory vybraných skupin
nájemníků, bylo sedmou
městskou částí podpořeno
266 nájemníků částkou v celkové výši 883 600 Kč. (mas)
INZERCE
REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader,
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis
včetně projektu, stavební povolení.
Bytová jádra
‹
Modernizace bytů
12 let na trhu ‹ více než 1850 rekonstrukcí ‹ studio na ploše 250 m2
PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4
[email protected], www.panelreko.cz
SC-340134/18
Praha 7 – Lidé, kteří nemají
dostatek peněz na placení nájemného, mají možnost žádat
o příspěvek na bydlení. Svou
žádost musí směřovat na odbor
sociální a zdravotnictví při
městském úřadě.
Uvedená pomoc je cíleně zaměřena na seniory,
invalidní občany a osamělé
rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené dítě. Pro
získání peněžní pomoci
je potřeba splnit několik
podmínek. Musí např. již
pobírat příspěvek na bydlení,
pravidelně platit nájemné či
nesmí být vlastníkem bytu či
jiné obytné nemovitosti.
O finanční výpomoc za
1. pololetí tohoto roku bylo
možné žádat do 31. července.
5. 9. Boris, 6. 9. Boleslav, 7. 9. Regina, 8. 9. Mariana, 9. 9. Daniela,
10. 9. Irma, 11. 9. Denisa/Denis
zelená linka:
800 112 278
3
panelreko_inzerce2014_1.indd 2
14/03/04 10:19
praha 7
TIP NA SLUŽBU
Bezplatná
finanční poradna
Praha 7 bude opět poskytovat služby bezplatné finanční
poradny pro veřejnost. Přijďte
11. září od 10:30 pro odpovědi
na vaše otázky na městský
úřad do prvního patra do kanceláře číslo 188. Cílem poradny
je pomoci občanům v nouzi, zanalyzovat jejich finanční situaci
a doporučit kroky, které by měly
vést k jejímu zlepšení. (mas)
Mateřinka U Uranie
opravila modrou třídu
Holešovice – Detašované
pracoviště mateřské školy
U Uranie v ulici U Pergamenky má zrekonstruovanou takzvanou modrou
třídu, kterou loni poškodila
havárie vody. Nyní se již děti
mohou opět těšit do opravených prostor vymalovaných
příjemným odstínem modré
barvy. (mas)
Na nádraží v Bubenči
už nevystoupíte
Bubeneč – Ten, kdo využíval
při cestování do Prahy železniční zastávku Bubeneč, má
od 28. srpna smůlu. Stanicí
s historií dlouhou 164 let
budou nyní vlaky jen projíždět. Pro cestující byla nově
otevřena zastávka Podbaba.
„Cestujícím, kteří míří například do Dejvic, se tím zkrátí
doba cesty o 10 až 15 minut,“
uvedl Ondřej Kubala, mluvčí
společnosti Ropid. (mas)
4
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
Praze 7 nestačí školky.
Kvůli obcházení pravidel
Den dyslexie
„Na Sedmičce je pro předškolní děti 1100 míst ve
13 školkách. Přesto to stále nestačí.
Způsobů, jak tuto situaci řešit,
Praha 7 příliš nemá. Podle DaLetos se otevřely nové třídy
niela Štěpána se nabízí možnost
v Kostelní, čímž přibylo 56 míst. rozšiřovat kapacity startovacích
I přesto se nedaří všechny děti
tříd pro předškoláky či hledat
umístit. Podle Daniela Štěpána, možnosti přestavby vhodného
místostarosty pro školství, je
objektu.
důvodem „předškolní turistika“. Jde o jev, kdy je pár
měsíců před zápisem do školek
přihlášeno k trvalému pobytu
na Praze 7 velké množství dětí
ve věku tří až šesti let. „Předloni
k nám takto přišlo na 100 dětí,
loni 143 dětí a letos to bude více
než 200,“ řekl Daniel Štěpán.
Vnitřní části Prahy jsou pod
tlakem přívalu dětí z okrajových částí, jejichž rodiče dojíždí
do centra. V místě bydliště je
kapacita školek nedostačující,
což řeší přihlašováním k trvalému pobytu v centru.
Martin Solar
Žáci základní školy mají
laboratoř jako skuteční vědci
Holešovice – V základní škole Tusarova vznikla rekonstrukcí
staré učebny fyziky moderní laboratoř pro výuku chemie,
biologie a fyziky.
Nová učebna je vybavena nejmodernějším zařízením a měřicími systémy Pasco, jejichž využití kopíruje postupy v reálném výzkumu a umožní dětem atraktivním způsobem se
seznamovat s fyzikálními zákony či provádět zajímavé pokusy
z oblasti chemie a biologie.
„Pevně věříme, že nová laboratoř může aspirovat na jednu
z nejmodernějších učeben přírodních věd v Praze a bude děti
motivovat k aktivní účasti na hodinách a většímu zájmu o přírodní vědy obecně,“ uvedl zástupce starosty Tomáš Kaštovský, který 29. srpna předal učebnu učitelům školy.
Rekonstrukce učebny proběhla během letních prázdnin
a městskou pokladnu přišla na 1,3 milionu korun. (mas)
Holešovice – Ve dnech
7.–9. září proběhne ve Veletržním paláci 5. ročník Dne
dyslexie.
Program pro malé i velké
začne v 10:00 a potrvá do
21. hodiny. Součástí akce jsou
různé workshopy, divadelní
představení a přednášky odborníků. Vstup je zdarma.
Dyslexie je vývojová porucha čtení, která může být
vrozená, případně způsobená poškozením mozku. Jde
o nejčastější formu speciální
vývojové poruchy učení, která
se projevuje nesnázemi při
učení se číst. V české populaci
je podle různých studií odhadován počet osob s vážnými
poruchami při čtení na dvě
procenta populace. (mas)
výběr z programu:
Mýty nejen o dyslexii –
PaedDr. Drahomíra Jucovičová
a Mgr. Jaroslava Budíková
Každý z nás může být hercem aneb jak
odbourat strach z mluvení?
Václav Legner
3D hry v běžném životě a motorické
dovednosti –
Ing. Rudolf Kutina, MBA
Prevence dyslexie a dysgrafie již
v předškolním roce –
Dr. Alena Kupčíková
Kaviár na chodníku –
Divadlo DYS!
Na Ortenově náměstí se
z knihovny stane nová školka
Holešovice – Praha 7 využije budovu bývalé pobočky
městské knihovny na Ortenově
náměstí pro zřízení mateřské
školky. Chce tak uspokojit
současnou poptávku. V objektu,
kde knihovna skončila letos
v červnu, by mohly být zřízeny
dvě nové třídy pro zhruba 56
dětí. Organizačně by se jednalo
o detašované pracoviště mateřské školky U Uránie.
Náklady na rekonstrukci
včetně zateplení celého objektu
by měly činit 29 milionů korun.
Radnice kvůli tomu podá žádost
o dotaci na ministerstvo školství. Ta by měla pokrýt většinu
nákladů. Předepsanou spoluúčast by pak pokryla dotace
magistrátu.
„Vzhledem k přetrvávajícímu
nedostatku volných míst v mateřských školách se snažíme
podnikat kroky, které by nám
umožnily do školek umístit co
největší počet dětí. V současné
době dokončujeme otevření
dvou tříd v nové přístavbě MŠ
Kostelní a zvažujeme další
možnosti rozšíření kapacity
pro předškolní vzdělávání,“
uvedl zástupce starosty Tomáš
Kaštovský.
Podle jeho slov by nová školka na Ortenově náměstí mohla
být otevřena ve školním roce
2015/2016. (mas)
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
V září mohou děti sportovat zdarma
Během září budou mít děti
všech věkových kategorií možnost navštívit řadu sportovních
klubů, aby si v rámci měsíce náborů vyzkoušely příslušnou aktivitu. Cílem akce je dostat děti
od počítače a otevřít jim dveře
do sportovního světa plného
pohybu a zábavy. „Přestože
máme za sebou jen dva ročníky
projektu, získal si již mezi kluby
velký respekt a pozitivní ohlasy
jsme měli i od samotných dětí
a rodičů,“ říká radní hlavního
města Lukáš Manhart.
Pouze na dětech pak je, zda-li
se jim příslušný sport zalíbí
a budou v něm pokračovat dále.
Pomocníkem v rozhodování
jim může být i dětský sportovní festival Sporťáček, který je
na programu 6. září v areálu
Hamr Braník. Zde se všechny
možné sporty představí , tak
aby si je děti mohly vyzkoušet
a rodiče poznali trenéry, kterým děti svěří.
Z Prahy 7 se do kampaně
zapojilo osm sportovních
oddílů. Další informace
najdete na našich webových
stránkách nebo na
www.prahasportovni.cz. (mas)
NA SEDMIČCE můžete vyzkoušet nejen atletiku, ale i vodní slalom či aikido.
praha 7
Plavecký bazén
na Výstavišti
od září nefunguje
Holešovice – Od 1. září
není v provozu plavecký bazén na Výstavišti.
O odstávce informovala
společnost Incheba Expo
Praha. Z tohoto důvodu
nebude v zimním semestru, do zprovoznění plaveckého bazénu, probíhat
ani plavání pro seniory
z Prahy 7. Znovuzahájení provozu nebylo zatím
oznámeno. (mas)
INZERCE
29. 11. PRAHA
1913-2014
TIPSPORT ARENA, 20:00
&#0+'.
vodního díla Štvanice
PÍLE
^ƚĄƚŶşƉŽĚŶŝŬWŽǀŽĚşsůƚĂǀLJsĄƐƵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƟ
ϭϬϭ͘ǀljƌŽēşǀŽĚŶşŚŽĚşůĂaƚǀĂŶŝĐĞnjǀĞŶĂ
TOUR 2014
TOUHA
8Ġ.'
HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL
SC-340976/43
į+61
NAŠE PRAHA
týdeník všech Pražanů
www.nasepraha.cz
Hlavní mediální partner
EKds\E|,s\1͘
ĞŬĄsĄƐƉƌŽŚůşĚŬĂŵĂůĠǀŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶLJ͕ŬƚĞƌĄďLJůĂǀƌŽĐĞϮϬϬϮ
ƉƌŽŚůĄƓĞŶĂŬƵůƚƵƌŶşƉĂŵĄƚŬŽƵ͕ƉƌŽŚůşĚŬĂƉůĂǀĞďŶşĐŚŬŽŵŽƌĂǀljƐƚĂǀĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĐŬljĐŚĨŽƚŽŐƌĂĮş͘
WƌŽŚůşĚŬLJũƐŽƵŵŽǎŶĠƉŽƐŬƵƉŝŶĄĐŚĂďƵĚŽƵƉƌŽďşŚĂƚǀŬĂǎĚŽƵĐĞůŽƵ
ŚŽĚŝŶƵ͘
KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
Op
od 2. ět
říjn
2014 a
^ŽƵƚĢǎĞƉƌŽĚĢƟĂĚŽƐƉĢůĠ͘
dĞƌŵşŶ͗
DşƐƚŽ͗
ĂƐ͗
Hlavní mediální partner
EĞũƐŶĂnjƓşƉƎşƐƚƵƉnjĞƐƚĂŶŝĐĞD,&ůŽƌĞŶĐ͕ŶĞďŽsůƚĂǀƐŬĄ͘
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
888, 999, e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
WZdE\/<͗
SC-341246/01
Generální partner
ϮϬ͘ĂϮϭ͘njĄƎşϮϬϭϰ
DĂůĄǀŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶĂaƚǀĂŶŝĐĞ͕
ƓƉŝēŬĂaƚǀĂŶŝĐŬĠŚŽŽƐƚƌŽǀĂ͕WƌĂŚĂ
ϭϬ͗ϬϬറʹϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
SC-341186/01
HUDBA/LIBRETO
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
CO NOVÉHO V ZOO
Tramvaje? Autobusy? Metro? S-Bahn!
Ella a Hannibal už
chodí na procházky
„ S koncem období prázdnin a dovolených nastalo opět malé zemětřesení
v městské hromadné dopravě. Změnily se intervaly spojů, na své trasy se
vrací některé linky, otevřely se nové vlakové zastávky.
Vladimír Slabý
Mravenečníci velcí Ella
a Hannibal, kteří obývají
novou expozici v blízkosti
Rezervace Bororo, si bez
problémů zvykají na svůj
venkovní výběh, a ztrácí tak
ostych před zvědavými zraky
návštěvníků.
„Samici Elle trvalo jen chvíli,
než se osmělila, už po několika
minutách se odhodlala opustit
svou expozici a zvědavě
prozkoumala všechna zákoutí
venkovního výběhu. Samec
Hannibal byl o něco zdrženlivější,“ přiblížil první venkovní
kroky mravenečníků Vít
Lukáš, kurátor Zoo Praha.
Oba mravenečníci byli slavnostně přivítáni do velké zvířecí rodiny Zoo Praha v rámci
Dne hmyzožravců, který
proběhl v sobotu 23. srpna.
Hlavní město se díky novým
železničním stanicím o chlup
přiblížilo městskému železničnímu systému „S-Bahn“,
známému z Berlína nebo
Vídně. Ten zajišťuje mnohem
rychlejší přepravu cestujících, protože vlak spojuje
okrajové čtvrti a nezastavuje
tak často jako jiné dopravní
prostředky.
Praha byla v tomto ohledu
dlouho jako spící Růženka. Za
posledních 15 let byla v hlavním městě otevřena jen jediná
NOVÁČEK mezi pražskými vlakovými zastávkami - Podbaba. Foto: Vladimír Slabý
vlaková zastávka v Komořanech. Teď se plánují stanice
i v Edenu, Zahradním Městě
změny v MHD
nebo na Výstavišti, zvažuje
se zastávka u metra Rajská
Intervaly
a 6) a Střelničná (10) na znamení. Jakzahrada.
mile skončí oprava tramvajové tratě
Metro: ve špičce bude interval okolo
Nově otevřené i plánované
dvou až tří minut (v létě byl o minutu víc). mezi Malovankou a Bílou Horou (plán
13. září), bude na znamení zastávka
zastávky v příměstských obTramvaje: Čtyři minuty (místo pěti)
Říčanova (22 a 25).
lastech budou těsně napojené
bude ve špičce interval tzv. páteřních
na tramvaje, metro i autoNové vlakové zastávky
linek č. 3, 9, 11, 17 a 22.
busy. „Lidé, kteří cestují do
Praha-Podbaba, Rudná u Prahy,
Autobusy: Zkrácení čekání o 1,5 až
Prahy, budou moci vystoupit
Chýně, Jinočany, Hostivice-Sadová
2,5 minuty ve špičce.
tam, kde opravdu potřebují,“
a Hostivice-U Hřbitova. Do konce
říká Pavel Procházka, ředitel
Zastávky na znamení
roku ještě přibude Praha-Kačerov.
společnosti Ropid, která má
Od
konce
srpna
jsou
zastávky
Plyna starost organizaci pražské
Informace o změnách: www.ropid.cz
nárna Michle (tramvajové linky č. 11
hromadné dopravy.
Běžci ovládnou centrum
Světová vytrvalecká esa
a spolu s nimi i sedm a půl
tisíce běžeckých nadšenců
ovládnou v sobotu 6. 9. večer
centrum Prahy. Konat se bude
již 19. ročník závodu Birell
Grand Prix Praha. Muži (a některé odvážné ženy) vyrazí
na desetikilometrovou trať
ve 20:30, ženy čeká od
19 hodin poloviční vzdálenost.
Závod, který je součástí
seriálu vytrvaleckých klání
Prague International Marathon
(PIM), má start i cíl v ulici
Na Příkopě a letos poprvé se
poběží se zlatou známkou
kvality od Mezinárodní asociace atletické federace (IAAF).
Večerní závod omezí pochopitelně i dopravu v centru
města. S ohledem na změny
v povrchové dopravě doporučujeme v centru města
využívat zejména linek metra.
Podrobosti o změnách MHD
najdete na www.dpp.cz, www.
runczech.com a na infolince
Dopravního podniku hl. m.
Prahy - tel. 296 191 817. (vrs)
úplná uzavírka ulic v době konání Birell Grand Prix
17:30–22:00 Na Příkopě
17:30–21:00 náměstí Republiky,
Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše
(v úseku Čechův most – Štefánikův
most), Letenský tunel, Štefánikův
a Čechův most
18:30–21:00 nábřeží Edvarda Beneše
(v úseku Klárov - Čechův most),
U Železné lávky, Kosárkovo nábřeží,
U Plovárny
6
Současně platí dopravní omezení
i v těchto ulicích mimo území Prahy 1:
17:30–21:00 nábřeží kpt. Jaroše,
Letenský tunel
18:00–21:00 Za Viaduktem, Argentinská, U Průhonu, Osadní, Dělnická
Po celou dobu závodu (tzn. cca 17:30–
21:00) bude obousměrně uzavřen levý
břeh Vltavy - nábř. E. Beneše, Štefánikův
most, Letenský tunel a nábř. kpt. Jaroše.
Reklamy budou o polovinu menší
ZMENŠENÍ rozměrů billboardů platí pro ty, instalované od října.
Jsou všude kolem nás. Informují. Otravují. Je jich tolik, že
jejich sdělení už nevnímáme.
Točí se v nich obrovské peníze. A od zanedlouho budou
menší. Reklamy.
Maximální velikost reklamní
plochy bude od října 6 metrů
čtverečních, tak zní rozhodnutí magistrátu. Opatření by mělo
přispět ke „kultivaci města
a k jeho lepšímu vzhledu,“
vysvětlil radní Lukáš Manhart.
Jenže zmenšení o polovinu
(dosud to bylo 12 m2) považuje
Asociace venkovní reklamy
(AVR) za likvidační: „Jsme
zásadně proti, zejména pro
menší provozovatele reklamních nosičů to může mít fatální
důsledky,“ prohlásil prezident
AVR Stanislav Lazar .
Jestli se splní očekávání radních nebo se naplní
chmurné vize Asociace, ukáže až čas.
Nové stavební předpisy stanovují pravidla pro reklamu
v zastavěném území, dále
také umístění staveb, jejich
výšku a objem. Zabývají se
také ochranou okolní přírody,
stanovují pravidla pro výsadbu stromů. (vrs)
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Co mají společného Vltava,
Světluška, Housle a Zlodějka?
„ Že je Praha stověžatá, vědí nejspíš všichni. Ale přemýšleli jste někdy nad tím,
kolik má Praha celkem vodních toků? Bez jediného stovku – přesně 99! A vodních děl je rovněž bezmála stovka. Čili Praha je take „stovodná“.
Vladimír Slabý
Ne každému hned dojde,
že Prahou protéká nejen řeka
Vltava, ale i Berounka a že na
pražské území zasahuje i povodí Labe. Celková délka všech
potoků, evidovaných v naší
metropoli, je úctyhodných
pražské potoky a rybníky
Územím hl. m. Prahy protéká 99 potoků, což činí celkem téměř 340 km.
NEJdelší potok v Praze je Rokytka,
má délku 26,2 km.
NEJčistším pražským potokem je
Lhotecký potok.
NEJvíc znečištěn fosforečnany
a dusičnany je Komořanský potok.
NEJvětším a nejobjemnějším pražským rybníkem je Velký Počernický
rybník, jeho výměra je 41,76 ha.
337,8 kilometrů. Nejdelšími
jsou Rokytka, Botič, Šárecký
potok, Dalejský potok, Kunratický potok a Motolský potok.
V hlavním městě se nachází
i téměř stovka vodních děl –
např. vodní nádrže Džbán,
Hostivařská přehrada a Jiviny,
dále 37 rybníků, 34 retenčních
nádrží a suchých poldrů.
Je jasné, že o všechny potoky, potůčky i vodní díla někdo
musí pečovat - většinu z potoků spravuje pražský magistrát,
další Povodí Vltavy, Povodí
Labe nebo Lesy ČR. Provoz
a údržbu pro magistrát zabezpečují hlavně Lesy hlavního
města Prahy.
Vodní díla jsou prozměnu
v péči jednotlivých městských
částí. Od roku 2002 Praha
jednotlivé rybníky a retenční
nádrže postupně opravuje a re-
vitalizuje, zajišťuje a financuje
jejich údržbu.
Hlavní sběrnou osou pražských vod je samozřejmě Vltava. Do ní se vlévá nejen řeka
Berounka (u Lahovic), ale také
drtivá většina potoků. A nejde
jen o známý Botič, co vám říká
třeba Větvený potok, Mariánský potůček. Klukovický potok, Zátišský potok, Kyjovský
potok, Luční potok, Malá Říčka, anebo Světluška, Cibulka,
či Zlodějka? (Jejich plný výčet
lze najít na internetu, např. na
Wikipedii.) Některé potůčky
dokonce ani nemají jméno…
Mnohé potoky ani nezaregistrujete, protože velká část jejich
koryta je dnes svedena pod zem
a překryta vozovkami a další
městskou zástavbou. Kupříkladu Brusnice, pramenící v areálu
benediktinského Břevnovského
POTOK BOTIČ vytváří malebná zákoutí
lákající k procházkám.
kláštěra, a omývající v Jelením
příkopu úpatí Pražského hradu,
je pro mnohé Pražany pouze
název tramvajové zastávky, a po
otevření tunelu Blanka pro ně
bude i názvem jedné jeho části…
Přitom právě nad studánkou
Vojtěškou, ze které Brusnice
vytéká, se podle legendy setkali
roku 993 sv. Vojtěch s Boleslavem II. a založili Břevnovský
klášter, a Alois Jirásek nechal
ve Starých pověstech českých
kněžnu Libuši umístit budoucí
město Prahu právě na soutok
Vltavy a Brusnice.
INZERCE
1+1 zdarma
Soirée Tomáše
Novotného
Exkluzivními hosty večera
jsou Eva Pilarová
a Jaromír Nosek.
SC-330148/23
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
SC-330148/22
S touto poukázkou získáte na pokladně druhou
vstupenku zdarma.
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
15.10. PRAHA
TIPSPORT ARENA, 19:00
Prodám výhodně váš byt
S právní jistotou
Za maximální možnou tržní cenu
www.luciebila2014.cz
Specialista na prodej bytů ve vaší lokalitě
Volejte 605 227 038, [email protected]
SC-341221/01
ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
SC-341079/01
Eva Musilová
www.maxima.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha7.cz
Lucie Borhyová: Bez tabulky čokol
„ Populární moderátorka Lucie Borhyová
před dvěma měsíci porodila dceru Lindu, nyní
si užívá mateřství a už
se těší, až se v září vrátí
na televizní obrazovku.
Libor Kálmán
Jste dva měsíce po porodu
a přitom máte skvělou postavu,
jak se o ni staráte? Musíte dřít
ve fitku, hlídat si životosprávu,
nebo máte „štíhlé geny“?
Naštěstí jsem zdědila štíhlost
po mamince. Nejsem zastánkyně drastických diet, ale
snažím se udržovat postavu
přirozenou formou, jím zdravě
a sportuji. Musím se přiznat, že
do fitness moc nechodím. Spíš
sportuji venku. Během těhotenství s Lucasem jsem přibrala 30 kg, ale v průběhu dalšího
roku jsem je zase shodila.
Jaký je tedy váš vztah k jídlu?
Vařím i jím ráda, považuji
se za jedlíka a labužníka zároveň. Michal může potvrdit,
že kolikrát sním více než on
(partner Michal Hrdlička přitakává). Například bez tabulky čokolády si neumím den
ani představit. Upřednostňuji
českou kuchyni, vařím ale
také italskou, španělskou,
mexickou, indickou, prostě
na co máme doma chuť. Moje
nejoblíbenější jídlo je pečené
kuře s bramborovou kaší.
Připravuji saláty, vývary,
omáčky, jen s knedlíky to
nepřeháníme. Pro Michala se
vaří dobře, chutná mu vše, co
připravím, snad kromě brokolice a květáku. Jídlo si vždy
vychutnává, nešetří ani chválou, je to vděčný strávník.
Máte zajímavé příjmení, v celé
České republice jste podle našich informací pouze dvě toho
jména...
Příjmení Borhy je maďarského
původu. Tatínek pochází z východního Slovenska, do Čech
přijel na vojnu a už tady zůstal. Později se seznámil s mojí
maminkou. V Košicích máme
babičku, která jezdí za námi
do Prahy nebo ji navštěvujeme my. Zrovna loni jsme
tam byli na dovolené, kterou
jsme si zpestřili návštěvou
8
TŘI GENERACE pohromadě - hrdá babička Alena, spokojený vnuk Lucas a šťastná maminka Lucie.
nedaleké maďarské vesničky,
jež je vyhlášená pěstováním
vína a podzemními sklípky
táhnoucími se do vzdálenosti
až 80 kilometrů.
Kde jste se narodila?
V porodnici na Štvanici v Praze 7, která pak byla zrušena.
Obě své děti jsem přivedla
na svět v porodnici Nemocnice
Na Bulovce. Spousta lidí se mi
lékárna a zdravotní středisko,
kam dosud dojíždím ke své
praktické lékařce. Pokaždé, když tou ulicí projíždím,
mám nostalgické vzpomínky
na dětství. Jako děti jsme
běhali venku, jezdili na kole
a užívali si dětských radovánek. Místo našich hrátek byl
hlavně Ďáblický háj a svah
pod hvězdárnou, kde jsme
lyžovali, sáňkovali, bobovali.
kou. Mám nádherné vzpomínky na houbaření, chytání
ryb v Ohři. Vracím se tam
ráda i dnes, především na mé
oblíbené golfové hřiště Olšová
Vrata. Na filmový festival
většinou nejezdím, nevyhledávám tak velkou společnost,
mám ráda svůj klid.
Bydlela jste i jinde než v Praze 8?
V 19 letech jsem se odstěhovala od rodičů na Prahu 6,
kde jsme bydleli několik let,
nejdříve na Břevnově a pak
v Suchdole. Každé z míst mělo
své výhody, na Břevnově
byla spousta zeleně, takže
jsme chodili často venčit
V tom byly staré Ďáblice
divila, proč jsem si nevybrala
pejska a měli jsme to i koujednu z vyhlášených pražúžasné. Tehdy ještě nejezdisek na Pohořelec a Hradčany.
ských porodnic, jako je U Apo- lo tolik aut, takže se rodiče
Předností Suchdola bylo, že
lináře nebo Podolí. Já ale argu- nebáli nás nechat volně běhat. jsem se během deseti minut
mentovala tím, proč bych měla Staré Ďáblice jsem měla hroz- dostala na ruzyňské letiště,
rodit někde jinde než tam, kde ně ráda, protože jsme si připa- a to bylo v době, kdy jsem
to mám nejblíže. Jednak je to
dali jako na venkově. Přitom
hodně cestovala. Tehdy jsem
praktické v momentu, kdy se
jsme bydleli v Praze a do cen- si také pořídila své první auto,
dostaví porodní bolesti, a navíc tra se dostali za chvíli. Nosmodrý Renault Twingo. To
jsem byla Na Bulovce nesmírně talgie byla také jeden z důvo- už jsem moderovala na Nově
spokojená.
dů, proč jsme se na „osmičku“ a nechtělo se mi pozdě večer
vrátili bydlet. Táhlo mě to
cestovat z barrandovského
Kde jste prožívala dětství?
sem zpátky, protože máte-li
studia přes celou Prahu městS rodiči jsme bydleli v domku pěkné vzpomínky na dětství, skou hromadnou dopravou.
ve starých Ďáblicích, v ulici
tak se rádi vracíte na místa,
Později jsem bydlela na
Ke Kinu. Přímo v ulici stával
kde máte své kořeny.
Proseku, kde to mám ráda
biograf, což bylo fantastické.
i kvůli vyhlášeným SvatovácPamatuji si, že když rodiče
To jste trávila v Praze celý
lavským poutím. Měli jsme
byli v kině, já doma hlídala
rok, nebo jste někam jezdila
to kousek od domova, těšili
o deset let mladšího brána prázdniny?
jsme se se synem na atrakce,
chu a dívala se z okna, kdy
S dětstvím mám také hodně
na sladkosti.
se budou vracet. Často jsem
spojené Karlovarsko, konkrétpak do toho kina se spolužáně vesnici Dubina, kam jsem
Kam jste chodila do školy?
ky chodila. Teď je v té ulici
jezdila za dědečkem a babičNa základní jsem chodila v uli-
Jako holka jsem místo diskoték
seděla doma a psala povídky.
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
rozhovor
ády si den ani neumím představit
ci U Parkánu. Bylo to zajímavé,
protože tam stávala dřevěná
i kamenná budova. Do tzv.
dřevěnky se chodilo na 1.
stupeň, do tzv. kamenky pak
na 2. stupeň. Na gymnázium
jsem chodila v Neratovicích.
ně autem do tehdejší Jugoslávie
nebo letecky do Bulharska.
To mě překvapuje, v obecném
povědomí jsou dívčí sny spojeny s jinými tématy.
Určitě nejsou o lásce a věcech,
které řeší dospívající slečny.
Proč až v Neratovicích?
Já byla spíš dlouho taková
Ke konci základní školy jsme
dětská. Jiné holky už chodily
s rodiči řešili, kam půjdu stuna diskotéky a měly rande,
dovat, a mezi vybranými ško- já ráda zůstávala doma, psala
lami jsme měli i gymnázium
si povídky, pomáhala v doFrantiška Palackého v Nerato- mácnosti našim a věnovala se
vicích, známé svou specializací mladšímu bráchovi.
na studium jazyků a biologie.
Nakonec jsem se po přijímačPo gymnáziu jste se opakovaně
kách dostala právě tam. Jezdilo hlásila na Filozofickou fakultu
nás tam z Prahy několik. Byli
na obor sociální práce, ale tam
jsme taková skupina, která se
jste se nedostala, proč?
i teď čas od času vídá.
Já měla hroznou smůlu. Byly
jsme silné ročníky, sociální práNa gymnáziu jste psala povíd- ce byl nový a populární obor,
ky, o čem byly?
takže uchazečů byly spousty.
Napsala jsem jich více, jeden
soubor se jmenoval Povídky
Proč jste se rozhodla zrovna
do kufru. Je to spíš čtení pro
pro studium sociální práce?
děti, jsou hlavně o cestování.
Vždycky jsem chtěla pomáJak jejich název napovídá, měly hat znevýhodněným lidem,
zpříjemnit cestování na dovopřivedla mě k tomu i vlastní
lenou. Jezdili jsme s rodiči hod- zkušenost z rodiny. Babička,
které v té době bylo už přes
90 let, trávila poslední roky života v penzionu s pečovatelskou
službou v České Lípě. Já jsem
za ní jezdila, líbilo se mi tam.
Vnímala jsem, že péče o seniory je velký problém, a v té
době takových zařízení, kde by
seniorům zajistili plnohodnotné
stáří, nebylo mnoho. Dnes se
situace už v mnohém zlepšila.
K sociální oblasti máte zřejmě
docela blízko stále, v roce 2007
jste tančila v soutěži Bailando
s Petrem Pikem na podporu
jeho postiženého synovce Dana.
Jsem čas od času v kontaktu
s Petrovou rodinou, která se
o Danečka stará. Jeho postižení je těžké, získané finanční
prostředky pomohly alespoň
k tomu, že si mohli dovolit pečovatelku, která k nim dochází
a pomáhá při 24 hodinové
péči. Tančení nebyl můj jediný
charitativní projekt, pomáhám
na akcích pořádaných Nadací
Nova. Dále mám blízko k nadačnímu fondu Dobrý anděl,
kde pomáhám, ale spíš nená-
profil
Lucie Borhyová (*1978)
15 let moderuje Televizní noviny
na Nově.
Má dvě děti, pětiletého Lucase
a dvouměsíční Lindu.
Žije s Michalem Hrdličkou,
sportovním redaktorem TV NOVA
padně. Nejsem ten typ, který
by zval na charitativní akce
novináře, nechal se fotit a mediálně se prezentoval. V současné době podporuji Klub
ohrožených žen, který založila
a vede moje maminka Alena.
Pořádají úžasné akce pro ženy,
které potřebují psychickou
pomoc v jakékoli nouzi, např.
zůstaly samy a neví jak dále
nebo chtějí získat nazpět sebevědomí. Nalézají psychickou
podporu, posilují si sebedůvěru
a navazují i nová přátelství.
celý rozhovor najdete na
www.nasepraha7.cz
INZERCE
Letní super slevy 30 000 až 60 000 Kč
Hyundai i30 120x
A
EV Kč
SL 000
A
EV Kč
SL 000
A
EV Kč
SL 000
35
50
Ford Focus C-MAX 50x
30
DIESEL
DIESEL
409 999 Kč
rok 2013
ŠKODA OCTAVIA,
OCTAVIA 2.0 TDi, 110 kW, nové v ČR, 1. majitel,
servisní knížka, automatická klimatizace, parkovací
asistent, tempomat, vyhřívané sedačky a více.
Proč koupit vůz
právě u nás?
154 999 Kč
rok 2010
HYUNDAI i30, 1.6 CVVT, 93 kW, nové v ČR, servisní knížka,
HYUNDAIi30
automatická klimatizace, parkovací asistent, vyhřívané
sedačky, senzor deště, ABS, ASR, ESP a více.
74 999 Kč
rok 2005
FORD FOCUS C-MAX,
C MAX 2.0 TDCI, 100 kW, 1. majitel, nové
v ČR, servisní knížka, automatická klimatizace, ABS,
tempomat, senzor deště, zamykání řadicí páky a více.
Většina aut po 1. a 2. majiteli. Garance kontroly nestočených kilometrů
nehavarovaná nová v ČR s nízkým počtem km se servisní knížkou
800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00
PRAHA, Dopraváků 723
PO–NE 8:00–22:00
www.aaaauto.cz
SC-340999/01
Škoda Octavia 800x
*Platí při koupi vozu na úvěr u vybraných partnerů nebo v hotovosti u vybraných vozů. Slevy nelze kombinovat. Informace
nformace
entované
o zlevněných vozidlech a podmínkách poskytnutí slevy podá personál příslušné pobočky. Veškerá fota jsou ilustrační. Prezentované
dmínkách
ceny a slevy platí při koupi vozu na úvěr u vybraných partnerů; ceny jsou uváděny po slevě. Více informací o podmínkách
a dostupnosti vozů na www.aaaauto.cz. AAA AUTO a.s. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro více věřitelů. AAAA AUTO si
vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
Vyberte si vůz a získejte slevu při platbě
na splátky i v hotovosti*
9
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha7.cz
Na nábřeží
se můžete pobavit
i fandit běžcům
Reálnou sebeobranu
se naučíte na Ortenově náměstí
Holešovice – V podvečer
v sobotu 6. září se bude v Praze
konat již 19. ročník běžeckého
závodu Birell Grand Prix Praha.
Pokud se budete chtít na závod
podívat a fandit jeho účastníkům, máte k tomu příležitost
například na takzvaném Music
Pointu, který bude od 18 do
22 hodin umístněn na rohu ulic
nábřeží Kpt. Jaroše a Dukelských hrdinů. Součástí běhu je
totiž i celá řada doprovodných
akcí, jako je např. Maraton
Music Festival. (mas)
Více na straně 6
„ Tradiční i moderní bojová umění, boj zblízka i reálnou sebeobranu se
můžete naučit v Arnis Balaraw Fighting Clubu. Během září jsou zkušební
hodiny zdarma.
Zájemci o kurzy, které probíhají na Ortenově náměstí,
mohou přijít na úterní nebo
čtvrteční trénink vždy od
18 do 19:30 a otestovat sami
na sobě, jak lekce probíhají. Hlavním instruktorem je
Martin Hradecký, který se
bojovým uměním věnuje již
25 let.
Filipínská bojová umění
vyučovaná v klubu ABFC
vychází ze tří systémů, které
spojuje jejich původ i obsah.
Výuka jako taková se skládá
z tzv. tradiční a moderní části.
Obě učí zacházet s nožem, jednou či dvěma tyčemi a podobně, přesto mezi nimi existují
rozdíly, které se však v této
kombinaci skvěle doplňují.
Reálná sebeobrana a boj
zblízka jsou rovněž kombinací několika metodik, jejichž
pojítkem je realistický přístup
k výuce, samotnému nácviku
a simulaci možných situací.
„Tato moderní, reálná součást
výuky má jediný cíl – naučit
co nejúčinněji bránit sebe
a své blízké,“ vysvětlil Mario
Tachecí, instruktor klubu
ABFC. (mas)
Více na www.serrada.cz
Sparťané vyjeli do švédského Växjö
INZERCE
NOVÁ SEZÓNA STARTUJE!
Champions Hockey League
HC SPARTA PRAHA – KALPA KUOPIO
sobota 6. 9. od 20.00
Autoggram
miádda celéého týmuu v OC Letňany
ponděělí 8. 9.. odd 188.000
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
10
SC-341206/10
Tipsport extraliga
HC SPARTA PRAHA – HC ŠKODA PLZEŇ
pá 12. 9. 2014 od 18.30
S novou hokejovou ligou
mistrů přicházejí i nové příležitosti k výletům. Jedním
z takových bylo utkání
24. 8. ve švédském Växjö, kam
se náš FanClub vydal v počtu
51 fanoušků jedoucích společným autobusem. I přes dlouhou cestu (18 h) to byl velmi
vydařený výlet. Poznali jsme
krásy švédského městečka
včetně tamního jezera, které
někteří z nás využili ke koupání, dále přátelské chování
místních a hlavně nevšední
hokejový zážitek v podání
našich hrdinů na ledě, kteří
porazili Växjö Lakers v po-
měru 5:2. Byl to jeden z nejpříjemnějších a nejklidnějších
výjezdů, který jsme si maximálně užili a to i díky faktu,
že Švédové nefandí nepřetržitě
celý zápas (i když svůj podíl
na tom nese i vývoj zápasu),
a proto většina zápasu patřila
našim pokřikům, chorálům a dalším chvalozpěvům
včetně oblíbeného „Holešovice jsou ráj…“. Do tohoto ráje
jsme se v pořádku vrátili a již
se těšíme na další možnost
vycestovat za nevšedními
zážitky a zveme další Sparťany nejen z Prahy 7. Igor Němec,
předseda FanClubu
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
DEJTE DĚTI NA ...
Sportiáda je tady pro seniory
volný čas
Radnice vítá mimina
atletiku
Nábor nových dětí do atletického oddílu bude probíhat formou závodu pro děti od 6 let.
Po absolvování závodu budou
děti na zkušební dobu zařazeny
do družstva přípravky. Termíny
náborových závodů jsou
11. a 15. září vždy od 16:00 hodin.
Nábor i trénink probíhá na stadionu PSK Olymp Praha, který
je umístěn v areál Centra sportu Ministerstva vnitra v ulici
Za Císařským mlýnem. (mas)
Seniorská míle se blíží
Již od začátku září je možné
se přihlašovat do tradičního
závodu Seniorská míle –
běhu pro radost a zdraví
seniorů. Ten se bude konat
v sobotu 4. října ve Stromovce. Hlavní závod pro
běžce starší 60 a 70 let
měří 1500 metrů. S vnoučaty mohou senioři závodit
v tzv. Minimíli. Kdo se necítí
na běh, může se vydat jen
na procházku. Přihlásit se
dá na webových stránkách
www.zivot90.cz, na recepci
Života 90 (Karoliny Světlé
18, Praha 1) nebo v den závodu přímo na místě. (mas)
V SOBOTU 6. září proběhnou v areálu gymnázia Nad Štolou sportovní hry
pro seniory s názvem Sportiáda.
Akce určená všem ve věku od 50 let nabízí možnost si zasoutěžit v řadě disciplín pro jednotlivce i družstva. Například to
bude stolní tenis, pétanque či seniorský pětiboj. Registrace
probíhá od 9:00–9:45. Pokud jste se nestihli zaregistrovat
přijďte fandit. (mas)
Dvakrát v měsíci se v obřadní síni MČ Praha 7 koná
slavnostní vítání dětí, které
se právě narodily. Obřad má
svoji hudební část, následuje zápis do pamětní knihy,
blahopřání zástupce radnice
a předání drobných dárků. Vše
je bezplatné. Obřadní síň je
umístněna v ulici Nad Královskou oborou a nejaktuálnější
termíny jsou 18. a 25. září.
Další informace na www.
praha7.cz/12930_Usekobcanskych-zalezitosti. (mas)
KAM NA VÝLET
V Lobečském pivovaru bude happening
Pokud vás zajímá industriální architektura, vydejte se 6. září
do vesničky Lobkovice, kterou najdete kousek od Mšena,
na východním okraji CHKO Kokořínsko. Zde stojí pečlivě
opravovaný parostrojní pivovar, kde se v rámci programu
Dnů evropského dědictví a akce Industriální stopy 2014 koná
pivovarský happening.
Kromě samotné prohlídky pivovaru, kde byla výroba piva
ukončena v roce 1943, je v již čtvrtém ročníku happeningu pro
jeho návštěvníky připravena tradiční přehlídka industriální architektury, hudby, fotografie a výtvarných dílen. Své fotografie
zde bude vystavovat Tomki Němec, poslechnout si můžete
například jazzové Swing Cheek či harmonikáře Dědu Havroše.
Výtvarnou dílnu povede osobně ředitel ZUŠ ve Mšeně Čeněk
Hlavatý. A pokud budete unaveni architekturou, můžete vyrazit třeba na unikátní skalní útvar Kokořínské pokličky. (mas)
INZERCE
TIP: PŘI PROHLÍDCE PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ BUDETE AŽ 40 METRŮ HLUBOKO
„ Pod Prahou je přes 90 kilometrů podzemních chodeb a tunelů. Vedou jimi elektrické, sdělovací, plynové a vodovodní
rozvody. Z celkové délky je pro návštěvníky zpřístupněno 1,5 kilometru chodeb. Co zde uvidí a jak vůbec celý systém
funguje, vysvětlila Dana Janečková z firmy Kolektory Praha.
K čemu kolektory slouží?
Prakticky do každé pražské domácnosti vede řada kabelů a potrubí, které
do nich přivádějí elektřinu, datové
informace, teplo nebo vodu. V minulosti byly kabely i potrubí skryté
jen několik desítek centimetrů pod
povrchem pražských ulic. Město proto
v 70. letech začalo budovat hluboko
v podzemí takzvaný kolektorový systém, tedy tunely, ve kterých je ke všem
rozvodům snadný přístup.
Kolektorový systém se stará nejen o pohodlí Pražanů, ale i o jejich zábavu…
Ano, kolektory jsou totiž od roku 2007
přístupné veřejnosti. Návštěvníci si
mohou prohlédnout podzemní nádraží
a svézt se důlní lokomotivou. Nahlédnou
až 40 metrů pod zemský povrch. Projdou se pod historickými památkami,
jako je Obecní dům, Prašná brána, dům
U Černé Matky Boží a řada dalších. Uvidí
svojí délkou a technickým vybavením
unikátní tunelový systém, který jezdí
obdivovat návštěvníci z celého světa.
Kdy je možné se do podzemí podívat?
Každou prohlídku je třeba objednat prostřednictvím společnosti Ticketstream.
Více informací zájemci naleznou na internetových stránkách www.kolektory.
cz. Navštívit je možné dvě trasy, které
obě začínají na Senovážném náměstí.
Kratší trasa D měří jeden kilometr a je
určena především jednotlivcům. Končí
výstupem po schodech v pasáži Slovanského domu. Trasa C je dlouhá téměř
1,4 kilometru a zavede návštěvníky až
do Celetné ulice, kde končí výstupem
ve sklepení domu U Tří mečů.
PROJÍŽĎKA PODZEMÍM. Důlní nádraží je pod
Senovážným náměstím, kde návštěvníci nastoupí
do lokomotivy a svezou se asi 300 metrů.
kdy jsou kolektory přístupné a kolik zaplatíte?
Středa: 13:30–15:30 (skupiny)
16–18 (jednotlivci)
Pátek: 8:30–10:30 (skupiny)
11–13 (skupiny)
Sobota (vždy pouze poslední sobota v
měsíci) 9:30 – 11:30 (jednotlivci)
12–14 (skupiny)
Vstupné – trasa D*
Skupina (max. 16 osob) – 4 500 korun
Jednotlivci – 300 korun
Vstupné – trasa C*
Skupina (max. 16 osob) – 6 000 Kč
*Popis tras naleznete na internetových stránkách www.kolektory.cz
SC-332344/06
Petra Ďurčíková
11
kulturní tipy
TIP TÝDNE
Kulturní přehled je na www.nasepraha7.cz
Risk
KINO
Představení souboru Cirk La
Putyka, poprvé s mezinárodním obsazením, novými
disciplínami a živou hudbou.
kulturní redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
DIVADLO
Uvádí La Fabrika 9. září.
Vstupné: 490 Kč
VÝSTAVA
VÝSTAVA
Chlapectví
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
V Bio OKO můžete v sobotu 6. září
nebo v pondělí 8. září vždy od 20:30
zhlédnout film Nejhledanější muž.
Snímek A. Corbijna nabízí netradiční
pohled na zpravodajské služby
a globální hon na teroristy.
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
V NUDNÉM OTCI
V kavárně Nudný Otec (Dobrovského 22) můžete v neděli 7. září
prožít skvělou pro rodiče a děti
a oslava aktivit kavárny v novém
školním roce. Akce začíná ve
14 hodin. O den dříve je u Nudného
Otce od 10 hodin bleší trh.
Vše o pivu
V budově Národního zemědělského muzea na Letné
můžete až do konce letošního roku zhlédnout výstavu
s názvem „O pivu – z chmelnice na náš stůl“. Expozice
umístěná ve 3. patře muzea
ukazuje bohatou historii,
tradici i současnost českého pivovarnictví. Výstava
seznamuje návštěvníky jak
s jeho historií, sahající do
10. století, tak i s rozvojem
várečného práva ve středověku či nástup průmyslových
pivovarů na konci 19. století.
Všímá si nejen lidí přímo
spjatých s výrobou piva, ale
i dalších profesí, jako byli
bednáři či ledaři, bez nichž
by byl tento obor v minulosti
nemyslitelný. Zajímavostí
expozice je i rekonstrukce
tyčové a drátěné chmelnice
s panoramatickou projekcí
na pozadí a v neposlední řadě
i malá útulná hospůdka. (mas)
12
Jedinečným filmem je dílo režiséra Richarda
Linklatera Chlapectví. Vidět ho můžete v neděli
7. září v Bio OKO.
Film začal natáčet v roce 2002 a postupně v něm sleduje růst skutečné postavy –
chlapce jménem Mason – od dětství přes
dospívání až po vstup na vysokou školu.
S ním stárne i jeho okolí a proměňuje se i celý
svět. Dílo překvapilo a strhlo svou neobyčejnou autenticitou diváky letošního Berlinale.
DIVADLO
Monolog s kufrem
Autorem i jediným hercem představení, které
můžete 13. 9. navštívit
v divadle Alfréd ve dvoře, je rumunský mim
Gerasim Dichliev.
První linie
Výstava První linie, která je
až do 29. září instalována
v galerii DOX je připomínkou 100. výročí od začátku
1. světové války.
Vstupné: 180/90 Kč
MUZIKÁL
Rakousko-německá
malba
Šternberský palác představuje figurální malbu
druhé poloviny 19. století.
Vstupné na výstavu:
100/ 50 Kč, rodinné 150 Kč
Fantom opery
V sobotu 13. 9. bude v divadle GoJa Music Hall
premiéra nejslavnějšího
světového muzikálu Fantom Opery. V České republice poprvé.
Trojské vinobraní je
za týden. A nejen pro dospělé
Na nádvoří a zahradách zámku
Trója si 15. září vychutnejte
různorodost chutí vína a burčáku. A nejen to – program Trojského vinobraní bude pestrý.
Jeho 15. ročník zaplní okolí
Trojského zámku stánky s různorodou nabídkou vín a burčáků od významných vinařů
z Čech i Moravy. V hudebním
programu nebude chybět pražský Slovácký krúžek a cimbálovka, vážná hudba Pražského
dechového kvintetu a další.
Vyzkoušet si bude možné
i střelbu z luku nebo se podívat
na vystoupení akrobatek. Děti
potěší možnost malování nebo
promítání pohádek.
Ale vinobraní je především
o vínu, takže zajímavá je i možnost zúčastnit se řízené degustace vín ve sklepení zámku.
Slavnost začíná v 11 hodin
a potrvá do 20:00. Vstupné je
100 Kč, zlevněné 50 Kč. (mas)
Výstava o vynálezci fotografií na skle
Slovinec Janez Puhar v roce
1842 vynalezl přenos fotografie na skleněnou desku. Jeho
osobnost však později upadla
v zapomnění. Připomenout ji
má výstava v Národním technickém muzeu (NTM).
Letos 26. srpna uběhlo právě
200 let, kdy se tento nedoceněný vynálezce narodil.
Janez Puhar byl všestranně
nadaný kněz, který ovládal
řadu jazyků, skládal básně,
maloval, hrál na hudební
nástroje a věnoval se přírod-
ním vědám. Za svůj vynález
přenosu fotografie na sklo
dosáhl ve své době značného
uznání, stal se členem Francouzské akademie věd a získal
několik medailí na světových
výstavách. Větší popularizace
však jeho vynález nedosáhl
a dnes je známý pouze ve své
rodné zemi.
Výstava začne v pátek
5. září a potrvá do 17. listopadu. „V den otevření proběhne i přednáška s názvem
Janez Puhar – Slovinec,
který vynalezl fotografii
na skleněné desky. Jejím
účastníkům se bude věnovat paní Petra Puhar. Vstup
na přednášku je zdarma,“
uvedl Adam Dušek, tiskový
mluvčí NTM.
V průběhu výstavy budou
v NTM probíhat workshopy
historických fotografických technik (platinotypie,
bromolejotisk a talbotypie).
Přesné termíny naleznete
na webových stránkách muzea www.ntm.cz. (mas)
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz kultura/volný čas
Ve kterých restauracích mají dětský koutek?
Posedět si u kávy, popovídat
si a při tom se starat o malé
děti. Zdá se to nemožné?
Řada majitelů restauračních
zařízení zjistila, že klientela
z řad rodičů s dětmi by mohla
být velmi zajímavými zákazníky. Co však s dětmi, které
z pochopitelných důvodů
nevydrží příliš dlouho spořádaně sedět u stolu a poté,
co spořádají něco sladkého,
začnou se nudit. Naštěstí jsou
zde restaurační zařízení,
která na tuto situaci myslí
a dětem nabízejí prostor pro
jejich hry a rodičům chvíli
klidu. (mas)
dětské koutky v restauracích Prahy 7
Belcredi caffe la torta – Milady Horákové 29,
letní zahrádka s prostorem pro děti.
Cross Café Strossmayerák – Milady Horákové 1,
po–čt, pá: 7:00–22:00, so: 8:00–22:00, ne: 8:00–21:00,
dětský koutek.
Erhartova cukrárna – Milady Horákové 56,
denně 10.00–19.00, dětský koutek.
Fraktal – Šmeralova 1,
denně 11:00–24:00 hodin, venkovní dětský koutek.
Pizzeria Fattoria – Veletržní 1502/20,
denně 11:00–23:00, dětský koutek.
Restaurace Peperoncino – Letohradská 34,
denně 11:00–23:00 hodin, venkovní dětský koutek.
Vozovna Stromovka – Královská obora 2,
denně 10:00–19:00 hodin, vnitřní i venkovní dětský koutek.
Cross Club – Plynární 23,
denně od 14 hodin, dětský koutek, jednou měsíčně loutkové
představení.
Tuto sobotu můžete navštívit jinak nepřístupné památky
Návrat ke kořenům je
národní téma letošního
ročníku Dnů evropského
dědictví (European Heritage
Days, EHD), které proběhnou ve dnech 6. až 14. září.
V jejich rámci může nejširší
veřejnost navštívit řadu
míst, která jsou běžně pro
veřejnost uzamčená.
V rámci Prahy 7 bude
otevřená trojská kaple
sv. Kláry či kaple sv. Václava v nedalekém Pohoří.
Ovšem v Tróji jsou i další
zřídka otevřené objekty - například již značně
zdevastovaný Panský dvůr
v ulici Pod Havránkou či
naopak zrekonstruova-
ný Trojský mlýn nedaleko
dolního vstupu do zologické
zahrady. Nahlédnout bude
možné i drobnou řemeslnicko-zemědělskou usedlost
č. p. 13 a viniční usedlost
Hrachovku. Ale pozor –
všechny uvedené objekty
jsou otevřené pouze v sobotu 6. září!
Dny evropského dědictví
se již staly tradiční a očekávanou akcí na konci
léta. Slavnostní zahájení
Dnů se uskuteční v Opavě.
Do programu EHD je letos
přihlášených 1040 objektů.
Zdarma je možné navštívit
770 z nich, běžně nepřístupných pak 440. (mas)
KŘÍŽOVKA – VÝZNAMNÁ PAMÁTKA MODERNÍ ARCHITEKTURY
13
servis
přistavení kontejnerů
8. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
15. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
22. 9.
22. 9.
29. 9.
29. 9.
Letohradská, Ovenecká
Šimáčkova, proti domu č. p. 8
Tusarova před č.52
Pplk. Sochora,
proti domu č. p. 14
Čechova,
Nad Královskou oborou
Osadní, Dělnická
U Městských domů,
Poupětova
U Vody, Jankovcova
Tusarova proti č. 5
Za Papírnou
Jana Zajíce, U Sparty
Ortenovo náměstí,
U Pergamenky
Užitečné informace na www.nasepraha7.cz
Začíná soutěž pro fotografy
„Nejhezčí na Sedmičce“. Je i pro děti
Semena v Botanické
Neobvyklou výstavu přichystala botanická zahrada. Pomocí elektronového
mikroskopu a velkoformátové
fotografie Viktora Sýkory
představí návštěvníkům
neobvyklý svět semen a plodů
rostlin. Výstava potrvá od
6. září do 12. října 2014. (mas)
VÍTĚZEM jarní části soutěže se stala Michaela Hlubučková s noční fotografií kostela sv. Antonína.
Pražské výlety mají verzi pro Android
Mobilní aplikace dopravního
podniku Pražské výlety má
nyní kromě platformy pro iOS
i svou variantu pro Android.
Aplikace nabízí návštěvníkům, ale i stálým obyvatelům
Prahy obsáhlou databázi
40 zajímavých výletů, jejichž
součástí je vždy podrobný
Až do 30. září můžete posílat
své fotografie na téma VODA
do soutěže, kterou vyhlásila
sedmá městská část. Soutěže
o nejhezčí fotografii Prahy 7
probíhá v souvislosti s oslavami 130. výročí připojení
Holešovic-Buben k Praze.
Pro přihlášení se stačí
zaregistrovat na stránkách
www.nejhezcinasedmicce.cz. Zde můžete zároveň
hlasovat o nejhezčím snímku. Pro vítěze budou opět
připraveny atraktivní ceny.
Soutěží se ve dvou kategoriích: dospělí, děti.
„Podělte se s námi o svá
oblíbená místa a inspirujte ostatní, kam se v Praze
7 stojí za to podívat. Nafoťte zákoutí Prahy 7, kde
najdete nějaké zajímavé
pojítko s vodním živlem,“
doplnil Tomáš Kaštovský,
zástupce starosty
MČ Praha 7. (mas)
Z HISTORIE SEDMIČKY
popis trasy s jednotlivými
památkami a náročností.
Samozřejmostí je vyhledání
nejrychlejšího spojení městskou hromadnou dopravou.
Pražské výlety mají českou
a anglickou variantu. Aplikace je placená a plná verze stojí
120 Kč. (mas)
Sv. Kliment je nejstarší stavbou Prahy 7
NENÁPADNÝ kostel sv. Klimenta má románský původ.
Ve Stromovce byly nalezeny podezřelé, pravděpodobně otrávené návnady.
Majitelé psů by proto měli
dbát zvýšené opatrnosti
při venčení svých čtyřnohých kamarádů. Nález je
v šetření Policie ČR. (mas)
14
INZERCE
SC-341212/01
Pozor na návnady!
Letošní výročí 130 let od připojení Holešovic a Buben k Praze je dobrou
příležitostí podívat se, jaká vlastně byla historie Prahy 7.
Ta pochopitelně nezačala až v roce 1884, ale člověk kráčel touto krajinou už před více než 6000 lety. V dnešním povídání ovšem nepůjdeme tak daleko, ale podíváme se na nejstarší stavbu, která se na území
sedmé části dochovala do dnešní doby.
Jde o sakrální stavbu, kterou je původně románský kostel sv. Klimenta
v Kostelní ulici. První písemná zmínka o něm je z roku 1234 a ve
13. století se dočkal i své první – gotické – přestavby. Na počátku
17. století vyhořel a byl znovu vybudován v raně barokním stylu,
přičemž si ovšem ponechal některé původní prvky. Při své poslední
úpravě v roce 1898 byl rozšířen a získal i svou čtvercovou věžičku.
Kostel sv. Klimenta byl v minulosti farním kostelem pro zdejší
osadu Bubny a později i pro obyvatele Holešovic. V dobách nacistické okupace Prahy sloužil bohoslužbám pro početnou německou
komunitu. Ke kostelu přiléhá i romantický hřbitov, o němž si něco
více povíme příště. (mas)
Praktický servis na www.nasepraha7.cz
8. 9.
Dokument USA ze série
Supermateriály (2006).
Pagani Huayra. Na konci
mnohaletého vývoje stojí
automobil, kvůli kterému
jsou nejbohatší lidé na svě-
tv tipy
tě ochotni rozloučit se
s milionem eur.
DRAMA
PONDĚLÍ
Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně blízko
Vznik nejdražšího
auta světa
PO 8. 9. / ČT2 / 20:55
ÚTERÝ
9. 9.
WESTERN
Old Surehand
Ano, šéfe!
ÚT 9. 9. / ČT1 / 10:25
ÚT 9. 9. / Prima / 22:20
Otec Brown (1/10):
Kladivo boží
Klasický western N/Jug
(1965). Zálesácký ostrostřelec je v patách záhadnému
zlosynovi, jenž by mohl být
tím vrahem, který před lety
zabil jeho bratra. Film na
motivy románů Karla Maye.
Zábavný pořad. Zdeněk
Pohlreich je tu proto, abyste v hospodách
nejedli blafy! Poslední díl
páté série přivádí nekompromisního šéfa na zámek
Choltice.
10. 9.
Pán času V:
Jedenáctá hodina
STŘEDA
Sci-fi seriál VB (2010). Tajemný Doktor, který cestuje hlubinami vesmíru
i času, zregeneroval a jeho
Tardis se jako ohnivá kou-
11. 9.
ZÁBAVA
ČTVRTEK
Devítiletý Oskar je neuvěřitelně chytrý chlapec. Otec,
který si byl Oskarova nadání vědom, pro něj často připravoval mise, při nichž měl odhalit nějaké tajemství.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
ST 10. 9. / ČT2 / 17:05
Kdo je kdo?
ČT 11. 9. / Prima / 21:30
SO 6. 9. / ČT1 / 11:05
le řítí k Zemi. Po přistání
v zapadlé anglické vesničce Leadworth se stále
zmatený Doktor setkává
se sedmiletou Amélií
Pondovou. Ta mu ve svém
pokoji ukazuje podivnou
prasklinu ve zdi, z níž se
ozývá cizí hlas. Doktor je
nucen vrátit se do Tardis
a skočit v čase. Slíbí ale,
že se vrátí za pět minut...
80%
Pravdivé lži
PÁ 12. 9. / Prima / 20:15
Akční komedie USA (1994).
Tajný agent Harry Tasker je
postrachem všech teroristů.
Jenom vlastní rodina ho nebere vážně. Režie: J. Cameron. Hrají: A. Schwarzenegger, J. L. Curtisová. Harry
Spláchnutej
75%
NE 7. 9. / Nova Cinema /
11:40
Trochu snobský myšák
z lepší společnosti Roddy se nešťastnou náhodou
ocitne v odpadním potrubí,
které vede do drsného světa.
V něm nepřežije každý. Režie: Sam Fell, David Bowers.
Klíč ke zločinu hledá v lidské duši. Premiérová řada
odlehčeného britského detektivního seriálu, inspirovaného literárním dílem
G. K. Chestertona.
Herkules 1,2
Titanic
SO 6. 9. / Prima Cool /
20:00 a 21:50
NE 7. 9. / Prima Love / 20:15
ho pořadu Hádej, kdo
jsem! – Dana Morávková,
Alice Bendová, Bob Klepl
a Martin Zounar. Do moderátorského křesla opět
usedne Petr Vondráček.
Jágr, Jagger, Madonna
nebo primadona? Nová
zábavná show, ve které není nic nemožné.
Na obrazovce se opět sejde
„stará parta“, kterou si
pamatujete z úspěšné-
KOMEDIE
12. 9.
65%
ZÁBAVA
85%
KULTOVNÍ SERIÁL
PÁTEK
PO 8. 9. / Nova Cinema / 20:00
Chudý Jack Dawson se
zamiluje do dívky z vyšší
společnosti. Loď Titanic
se však nezadržitelně blíží
k osudnému ledovci. Režie:
J. Cameron.
Nechtěný syn Herkules
překonává nástrahy zrádné
matky a při hrdinských činech dokazuje, že je skutečně syn nejvyššího Boha.
POHÁDKA
Výpravná pohádka ČR
(1994). Pohledný mláde-
nec Jindřich se vydá do
světa vysvobodit zakletou
princeznu. Cestou narazí
na mlýn, kde žije se svým
otcem krásná Eliška.
Režie: Z. Troška. Hrají: A.
Černá, R. Valenta, Y. Blanarovičová, J. Zindulka.
Tasker pracuje pro vládní
agenturu zabývající se bojem
s mezinárodním nukleárním
terorismem. Jeho život stále
visí na vlásku, Harry jde
z přestřelky do přestřelky
Princezna ze mlejna
PÁ 12. 9. / Nova / 20:20
a odvážně uniká po střechách domů i v rychlých
autech. Manželka Helen však
žije v přesvědčení, že má
doma nudného obchodníka.
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Vít Vrbický tel.: 603 786 170,
e-mail: [email protected] • Zdeněk Bláha tel.: 605 277 077, e-mail: [email protected] • Zdeňka Bradáčová tel.: 602 322 171, e-mail: [email protected] • Adresa
vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • náklad 19 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Vychází každý týden.
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Fotografie v tv tipech jsou převzaty z fotoservisu ČT, Primy a dalších televizí nebo z volně šiřitelných zdrojů.
15
NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU
á EJ ,
JEN POCK
ZAJI´CI!
20.9. PRAHA • 27.9. olomouc
4.10. pardubice • 11.10. liberec
18.10. ceské
budejovice
á
á
8.11. brno • 15.11. ostrava
RODINNÉ VSTUPNÉ UŠETŘETE AŽ 400
ÚČINKUJÍ:
M. NESVADBA A T. VERNER
SCÉNÁŘ: A. KOTĚNOČKIN
*PLAT Í POUZ E NA VEČER NÍ PŘEDS TAVEN Í
OD 18:00 A POUZ E V SÍTI TICKE T ART - WWW
.TICKE T-ART.CZ
WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ
ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´
OD 12. PROSINCE 2014
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ
R. VOJTEK · j. langmajer · p. vítek · i. chýlková · j. ASTEROVÁ
j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová · m. nosková · s. křováková
R. FIŠAROVÁ · T. matonoha · b. slezáček · M. foret · A DALŠÍ...
WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ
Generální
partner
KONEČNĚ
ČESERKZEÁ
V
KČ
Download

Naše Praha 7