NAŠE PRAHA 6
• www.nasepraha6.cz
titul je součástí sítě
5/2015
P rah a 6  P rah a 17  Lysolaje  Neb u š i ce  Předn í Ko pa n i n a  Su c h do l
Herečka Tereza Kostková:
Volnost a pestrost mi vyhovují
... kde se Váš sen stane realitou
NÁKUP A PRODEJ
NEMOVITOSTÍ.
tel: 774 322 696
[email protected]
www.lexireal.cz
SC-350393/02
INZERCE
Bělohorská 19
Praha 6 - Břevnov
200 metrů od hotelu Pyramida
Kolem Bořislavky
je opět rušno
Developer a odpůrci stavby se
přou o to, kdo neříká pravdu.
více na straně 3
Co o trzích říká farmář,
veterinář a organizátor?
více na stranách 6 a 7
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Farmářské trhy.
Kde v Praze jsou?
SC-350242/03
INZERCE
inzerce
[email protected]
Kvalita • Tradice • Cena
Lahůdky – Palma, spol. sr.o., Reinerova 4, 163 00 Praha 6
Podniková prodejna: Sokolovská 51/46, Praha 8 – Karlín
SALÁTY
•
POMAZÁNKY
Nejlevnější chlebíčky
v Praze – pouze 13 Kč
•
CHLEBÍČKY
•
OBLOŽENÉ
MÍSY
•
UZENINY
•
SMAŽENÉ
VÝROBKY
•
ZÁKUSKY
Při objednávce nad 500 Kč rozvoz po Praze zdarma
2
www.lahudky-palma.cz
objednávky: +420 235 321 102; +420 296 134 770
SC-350433/01
SC-341912/49
e-shop:
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA ŠESTCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Milí čtenáři, v rukou držíte
první jarní číslo Naší Prahy 6.
Zimní oblečení stejně jako lyže
či brusle pomalu a jistě mizí ve
skříních či sklepech a ke slovu
přijdou třeba kola nebo trekové
hole. Různé tipy na výlety, které
můžete podniknout v blízkém
i vzdáleném okolí Prahy, najdete
i na stránkách našeho čtrnáctideníku. V Praze souvisí s prvními
jarními týdny i tradiční úklid ulic
a chodníků. Nezapomeňte proto
sledovat dopravní značení, aby
příchod jaro nechtěně nepocítila
i vaše peněženka.
SVÁTKY
27. 3. Dita, 28. 3. Soňa,
29. 3. Taťána, 30. 3. Arnošt,
31. 3. Kvido, 1. 4. Hugo, 2. 4. Erika,
3. 4. Richard, 4. 4. Ivana,
5. 4. Miroslava, 6. 4. Vendula,
7. 4. Heřman / Hermína,
8. 4. Ema, 9. 4. Dušan
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
30. března 1968 byl sedmým prezidentem Československa zvolen
generál Ludvík Svoboda.
5. dubna 1355 byl v Římě korunován
římským císařem Karel IV.
Park Maxe van der
Stoela se zvětšil
Střešovice – Nedávno dokončené plochy parku mezi
ulicemi Patočkova, Myslbekova a barokním opevněním
Prahy byly pojmenovány po
Maxovi van der Stoelovi, tedy
stejně jako ta část parku, která byla dokončena v loňském
roce. Park vznikl v místech,
kde se v době výstavby tunelu
Blanka nacházelo jedno z jeho
stavenišť. Park nese jméno
po nizozemském ministru
zahraničních věcí Maxu van
der Stoelovi, který byl prvním
západoevropským politikem,
jenž kontaktoval v Praze
Chartu 77 prostřednictvím
jejího tehdejšího mluvčího
profesora Jana Patočky. (mas)
praha 6
Kolem projektu na Bořislavce je rušno
 Situace kolem Centra Bořislavka se dostává do stádia,
kdy se developer i odpůrci
plánované stavby v mediální
kampani navzájem obviňují
z polopravd a dezinformací.
Martin Solar
Dejvice – O projektu developerské společnosti KKCG,
která plánuje na Bořislavce
postavit kancelářský komplex, jsme již na stránkách
Naší Prahy 6 informovali,
stejně tak jako o petiční akci,
která se vůči projektu rozběhla. Důvodem petice je dle
jejích autorů především předimenzovanost návrhu, s čímž
dle vyjádření jedné z organizátorek akce Dity Dvořáčkové
vyjádřilo svým podpisem
souhlas 1500 občanů.
Developerská společnost
v nedávné době vydala informační brožurku, kterou do
svých schránek dostali občané v širokém okolí plánované
stavby. Podle informací z ní
stojí za peticí několik jedinců,
kteří argumentují polopravdami a šíří dezinformace. Tvrdí, že změny projektu obyvatelům Bořislavky a jejího okolí
přinesou mnoho pozitivní-
ZATÍM JE NA Bořislavce jen plechová ohrada a pozemek lákající k zastavění. Foto: Martin Solar
ho – dojde k rozvoji Kladenské
coby obchodní třídy, sníží se
dopravní zátěže, vzniknou
zde nové služby, centrum pro
rodiče a děti a podobně. Developer také argumentuje tím,
že v projektu došlo ke změně
velikosti celého objektu a jeho
rozčlenění na několik samostatných budov.
Podle organizátorů petice je
to ovšem developer, který ve
své kampani používá líbivé
informace, o jejichž pravdivosti však lze pochybovat.
„Od koho například pochází
přání mít z Kladenské ulice
obchodní třídu? Určitě ne od
těch, kteří zde žijí,“ uvedla
Dita Dvořáčková a dodává:
„Podle dostupných údajů není
nový projekt ohleduplnější
oproti původnímu projektu,
ale ve skutečnosti výrazně narostl. Pochybovat lze
i o snížení dopravní zátěže. Asi
59 procent příjezdů a odjezdů do a z Centra Bořislavka
povede přes čistě rezidentní
lokality. Stejně tak tomu je
s respektováním okolní zástavby, když například vily na
Evropské novostavba převyšuje o 14,5 metru.“ Petenti přitom nemají nic proti moderní
zástavbě, ta by však měla
zachovat klidné bydlení a rezidenční charakter lokality.
Socha fotbalisty je bez míče. Někdo ho ukradl
Dejvice – Neznámý vandal odlomil
a ukradl míč ze sochy legendárního
fotbalisty Josefa Masopusta, která je
umístěna před stadionem Dukly na
Julisce.
Socha zde byla umístěna v květnu
2012 u příležitosti 50. výročí zisku
stříbrných medailí na fotbalovém
mistrovství světa v Chile v roce 1962.
Kolem sochy se rozprostírá jedenáct
pamětních dlaždic se jmény slavných
fotbalistů, kteří významnou část
kariéry spojili s armádním klubem
Dukla Praha. Vedle Masopusta to jsou
Ivo Viktor, Ján Geleta, Jiří Čadek, Jan
Fiala, Ladislav Novák, Miroslav Gajdůšek, Rudolf Kučera, Josef Jelínek,
Zdeněk Nehoda a Ladislav Vízek.
Autorem sochy je sochař Josef Nálepa.
Podle vyjádření Klubu přátel
Josefa Masopusta Jiřího Hory a Petra
Procházky se jeho členové postarají
o to, aby se ulomený míč opět vrátil
na své místo. (mas)
O ULICÍCH PRAHY 6
slova zakladatel českého Junáka
A. B. Svojsík v roce 1914 na návrh
Junáckou ulici najdete v Břevnově Františka Bílého. Název ulici vydrmezi ulicemi Bělohorská a Patoč- žel pouze do roku 1952, dva roky
kova. Ulice byla sice zastavěna již poté, co byla v komunistickém
před rokem 1939, své první jméno Československu činnost Junáka
získala až v roce 1947. Tehdy byla zakázána. Ulice pak nesla jméno
poprvé pojmenována po Junáku, Olega Koševého (1926–1943) ,
tedy českému výrazu pro slovo
člena ilegální komsomolské orgaskaut, respektive skautskou
nizace Mladá garda, která v době
organizaci. Poprvé použil tohoto druhé světové války působila
Junácká
na Ukrajině. Většina jejích členů,
včetně Koševého, byla nacisty
popravena. V roce 1990 se ulici
vrátil původní název. (mas)
3
praha 6
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Radnice Prahy 6 nesouhlasí s podobou nové vily na Ořechovce
Střešovice – Plány společnosti
Matragi Design, s. r. o., patřící módní návrhářce Blance
Matragi, na stavbu nové vily
na Ořechovce zatím narazily
na zamítnutí radnice Prahy 6,
která s předloženou podobou
novostavby nesouhlasí.
Tato kauza má svůj počátek
v roce 2013, kdy byla původní
vila v rozporu s vydaným stavebním povolením na rekonstrukci domu a jeho dostavbu
srovnána se zemí.
Pozemek je součástí památkové zóny Vilová kolonie
Ořechovka a s tím souvisí
i pravidla, podle kterých by
se zde mělo stavět. „Vzhledem
k tomu, že původní stavba byla
zcela zbourána, je při posuzování předkládané žádosti
o stavbu nutné ji posuzovat
jako novostavbu, která by měla
splňovat veškeré předpisy a vyhlášky bez výjimek,“ uvedla
k tomu zástupkyně starosty Eva
Smutná. Důvodem nesouhlasu s podobou stavby je podle
radnice například její převýšení
vůči okolním vilám či nedodr-
žení vyhláškou daného rozsahu
zastavěnosti pozemku.
„Není možné, aby někdo
Ořechovku bez povolení boural
a pak očekával, že radnice
schválí projekt nového domu
bez mrknutí oka, to nejde a nehodláme v tom ustupovat ani
veřejně známým osobám,“ dodala Eva Smutná. Po jednání na
radnici Prahy 6 bylo investorem
slíbeno, že předloží upravený
projekt, který bude odpovídat
charakteru lokality. (mas)
Oprava Horoměřické komplikuje dopravu
KC Kaštan se chce více otevřít veřejnosti
Dejvice – Až do 31. května potrvají opravy na Horoměřické ulici,
kde v úseku mezi ulicemi U Vizerky a K Vršíčku probíhá výstavba
kanalizace – tzv. Nebušického sběrače. Doprava je proto vedena
obousměrně v jednom pruhu a řízena je světelnou signalizací. (mas)
Břevnov – Břevnovské kulturní centrum Kaštan již po
řadu let spravuje sdružení
Unijazz. To pro letošní rok
chystá tradičně celou řadu
akcí a zároveň chce celý objekt
ještě více otevřít veřejnosti.
„Naším cílem je nabídnout
prostory pro setkání místních
spolků a posloužit k upevňování sousedských vztahů.
Zároveň bychom sem ovšem
chtěli přilákat více návštěvníků z jiných částí města,“
řekl nám Čestmír Huňát,
předseda spolku Unijazz.
O tom, že se Unijazz snaží
potenciál domu U Kaštanu
stále rozvíjet, svědčí i nedávné otevření kavárny Únik,
která kromě nabídky občerstvení nabízí prostor i pro
komornější akce jako čtení,
besedy a podobně. V loňském
roce se zde uskutečnilo asi
270 akcí a letos by jich mělo
být ještě více. Kromě sálu,
kde se konají koncerty a další
akce, sídlí v historické budo-
Jak vybrat realitku
Prodat byt či dům, to je vždy
problém. Postupovat sám,
a nebo se spolehnout na realitní kancelář?
Když se do takového podniku pustíte sami, znamená
to, že máte fůru volného času
a možná i dost peněz. Když
půjdete přes realitní kancelář,
tak máte zaručeno, že spoustu času ušetříte a nespláčete
nad výdělkem, když narazíte
na podvodníka. Jak se slušná
realitka pozná?
„Říká se, že dobrá rada je
nad zlato – slušná realitka si za
dobré rady platit nedá. Jestliže
se spojíte s realitním makléřem
a ten má na všechno dost času,
je to podezřelé. Z takového ob-
KRÁTCE Z ŠESTKY
chodu vycouvejte,“ říká Vojtěch
Moravec ze společnosti Lexicon
reality. „Podívejte se i na komplexnost služeb,“ doporučuje.
Jestli vám makléř řekne – no
tohle si musíte zařídit sám, je to
opět podivný přístup. Peníze
jsou samozřejmě až na prvním
místě, a tak se ptejte, jaké zajišťuje realitní kancelář finanční
služby, je-li schopna vyřídit
dluhy spojené s prodávanou
nemovitostí, jak se třeba umí
„poprat“ s exekutory… „A co
když není o vaši prodávanou
nemovitost zájem? Je realitka
schopná třeba dům nebo byt
vykoupit a zbavit vás starostí?
To je také důležité,” upozorňuje
Vojtěch Moravec. (red)
ZA VÝZNAMNÝMI STROMY
Odhalte tajemství
poslední pralinky
Lípa na náměstí Padlých v Nebušicích
Bubeneč – Tajemství poslední pralinky je název
divadelního představení
pro děti (vhodné od 3 let),
které ve Vile Pellé (Pelléova 10, Praha 6) zahraje
Divadlo Dívadlo 12. dubna
od 11 hodin. V pohádce, jak
to tak bývá, se může stát
něco kouzelného. A když
tomu všemu dodá sladkou
příchuť čokoláda, může
se takové dobrodružství
stát nezapomenutelným,
protože: „Naše kouzelné
pralinky jsou opravdu
kouzelné!“ Vstupné je
60 Kč. (mas)
V Nebušicích na točně autobusů
na náměstí Padlých je dominantou krásná lípa. Košatá a hustá
koruna vypovídá o síle a energii
tohoto stromu. Lípa má kolem
sebe dost prostoru, a proto se
mohla nerušeně rozrůst.
Nebylo tomu tak vždy. Dřevina
je totiž pozůstatkem původně
čtyř lip, které byly vysazeny
10. května 1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa
s její královskou výsostí belgickou princeznou Stefanií. Princ
Rudolf (1858–1889) byl syn
4
vě Kaštanu také Pop museum
a Ateliér Kaštan, který pořádá
různé výtvarné kurzy a dílny.
„V současné době nás trápí
jen technické provozní problémy související se stavem
budovy, především střechou
a balkonem. Rádi bychom nějak oživili venkovní prostory,
kde by mohlo vzniknout dětské hřiště a podobně,“ dodal
Čestmír Huňát.
Pro nejbližší dny a týdny se
v Kaštanu chystají hned dvě
velké akce. Od 26. do 28. března
zde bude probíhat festival Jazznění a ve dnech 17.–18. dubna se
zde bude konat Festival osamělých písničkářů. (mas)
TÉMĚŘ 140 LET stará lípa byla v roce
2013 zařazena do celopražské databáze významných stromů umístěné
na webu www.prazskestromy.cz.
Aleš Rudl, [email protected]
císaře Františka Josefa I. a jeho
manželky císařovny Alžběty
Bavorské. Stal se následníkem
trůnu rakousko-uherského
mocnářství. V Praze po něm
byla pojmenována například
budova Rudolfina patřící České
filharmonii. Štěpánka Belgická
(1864–1945) se narodila jako
druhá dcera belgického krále
Leopolda II. a jeho ženy královny Marie Henriety.
Vysazení lípy se stalo zásluhou někdejšího starosty
Nebušic Václava Güttera, který
vedl obec od roku 1880 do
roku 1892. (ar)
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Už se zase někdo vrtá v Karlově mostě
Bezostyšně se do útrob
Karlova mostu zavrtali průzkumníci a nadělali do barokních polopilířů (soklů pro sochy)
díry asi pět metrů hluboké.
Jde o 7. a 10. polopilíř, ten druhý
ještě nikdo nikdy nezkoumal.
Předci byli poctiví
„Průzkum povolený magistrátem má zjistit, v jakém
stavu jsou oba podpůrné pilíře.
První jádra z vrtů naznačují,
že byl užit kvalitní materiál,
ale výsledky budeme znát až
po podrobné analýze,“ uvedla
ing. arch. Eliška Mikynová
z MHMP. „Až vznikne metodika pro opravy, můžeme začít
s plánováním. Máme hodně
poznatků o jádru mostu, o mostovce i pilířích, kde se dělaly
Uvidíme kamenickou
huť pod mostem?
VRTNÁ SOUPRAVA na mostě vzbuzovala pozornost veřejnosti a zájem
odborníků. Foto Ivan Kuptík
i kopané sondy, ale o polopilířích jsme dosud nic nevěděli,“
uvedl stavební historik Michal
Panáček. Kdy se tedy bude
restaurovat či měnit plášť?
Počkáme si deset let?
Metodika opravy, na které
se podílí mezinárodní tým
(jde o památku UNESCO), by
mohla vzniknout do půl roku.
Hledají se i vhodné lomy, které
by dodaly kámen pro výměnu poškozených kusů. Půjde
spíše o restaurování pláště než
Ve Francii, Německu a jinde
slouží u podobných památek
kamenické hutě, které permanentně dodávají kusy na
výměnu zchátralých částí
staveb, například katedrál. Češi
mají výhodu. České pískovce
jsou kvalitnější, takže to není
vždy nutné. Ale možnost tu
je, magistrát vyjádřil předběžný souhlas. „V tuto chvíli,
kdy je velká poptávka, by huť
mohla vzniknout a pomohla
by nejen mostu, ale i dalším
památkám,“ upozornil Michal
Panáček. Faktem ovšem je, že
by to asi nebylo u mostu, protože podobné pokusy v minulosti
narazily především na odpor
místních obyvatel. Ono poslouchat celý den ťukání kameníků
asi není žádná oáza pro nervy.
Herkules jde do opravy Tramvaje 14T se vrací
Smíchov – Jezírko s vodopádem a sochou Herkula
v zahradě Kinských se bude
opravovat. Jde i o okolí a stěnu
vodopádu. Dosud probíhá
výběrové řízení, takže není
známa výše částky, kterou
město zaplatí. Oprava má být
hotova ještě před zimou. (tik)
Nejlepší fotografie
o opravu. Odborníci odhadují, že by to mohlo trvat až
deset let. Vše bude probíhat
systémem „kámen po kameni“, musí se zachovat i vzhled,
a pokud to jde, i kvalita kamene. Pískovec, z něhož vznikl
plášť mostu, už není dostupný,
proto se hledají jiné zdroje.
Oskar Kuptík
Staré Město / Malá Strana –
Karlův most totiž čeká restaurování pláště. Vášnivé spory
zatím nepropukly, ale zřejmě
vypuknou,tak jako v 60. letech
minulého století a před pár lety,
kdy se upravovala mostovka.
velká Praha
Praha – Poruchy, které vyřadily z provozu tramvaje 14T, se
podařilo najít a odstranit. Do ulice se vracejí první tramvaje
z celkových 59 vozů. Tři už jsou
v provozu. Jednu z nich opravili v Plzni, další dvě v Praze. DPP
je upravil ve svých dílnách v Hostivaři. Dalších 56 tramvají
se bude opravovat postupně, měsíčně kolem dvou vozů. Tím
zřejmě padl i původní záměr tramvaje 14T prodat. (tík)
NA SNÍMKU Davida Porta (LINO
Czech Photo Agency) zlatý
Dominik Hašek po návratu domů,
Praha 15. 2. 1998.
NA SNÍMKU Michala Čížka (AFP)
2005 je CzechTek 2005.
Praha – Do 11. dubna
najdete v křízové chodbě
a rytířském sále Staroměstské radnice retrospektivní výstavu The Best
of Czech Press Photo – obrazy dvou desetiletí připomínající existenci dvaceti
let prestižní fotografické
soutěže. Uvidíte i fotografie, které pořídil spolupracovník Naší Prahy Michael
Hanke na tanečních zábavách seniorů. (tik)
SC-341660/11
INZERCE
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Farmářské trhy? Záleží na vás!
„Pražské farmářské trhy
se postupně otevírají. Redakce Naší Prahy oslovila
farmáře, který na trzích
prodával, veterináře i organizátora trhů, ať řeknou
své. Ale každý ze čtenářů
má své zkušenosti a budeme rádi, když se s námi
také o ně podělíte.
lhůta sklizně. Čerstvé švestky
v červnu nejsou z Moravy.
Název občas vidíte i tam, kde
Co drůbež, třeba oblíbené
se o farmářském zboží mluvit
kachny? Která je farmářská?
nedá. V holešovické tržnici
„Orientovat se lze podle ceny,
vidíte, že příslušná hala není
když vidím levnou farmářskou
farmářská. Menší část stánků
kachnu a vím, za kolik se pronabízí poctivé produkty z farmy. dává z průmyslového chovu,
Většina prodávajících jsou
tak je mi jasné, že nejde o farobchodníci, kteří ani nenakupují mářskou kachnu. Správného
u farmářů. „Autentický farmář- farmáře musíte hledat a musí
ský trh je především trhem s po- vám to i chutnat.
travinami českého původu. To
Prodává farmář, nebo ne?
by mělo tvořit minimálně 90 %
Kdyby farmář prodával na trhu,
trhu. Pokud je z 50 stánků více
tak kdo by pracoval na farmě?
než 10 s potravinami ze zahraAby totiž obchod na trzích
ničí nebo je to trh, kde převláfarmáře uživil, musí prodávat
dají balené trvanlivé potraviny,
suvenýry, nápoje a občerstvení, tak šest dnů v týdnu. Prodávají
můžeme mluvit o běžném trhu,“ rodinní příslušníci, zaměstnanci
říká organizátor farmářský trhů a smluvní prodejci. „Jeden trh
Náplavka a Jiřák Jiří Sedláček ze vás neuživí, záleží na místě, na
pověsti trhu, na tom, jak umí
společnosti Archetyp.
organizátor trhů přitáhnout lidi.
Pozná se skutečný
Jsou trhy a ‚trhy‘. Do té vyhlášefarmářský výrobek?
né skupiny patří pro obchodníka
U zeleniny a ovoce je orientřeba Náplavka, Anděl, Kulatačním bodem agrotechnická
ťák a pár dalších. Když máte
Oskar Kuptík a kolektiv Naší Prahy
KUBÁŇ. Nabízí se tu i farmářský med. Foto: Jan Bělohubý.
třeba pojízdnou prodejnu tak na
malých trzích, nic nevyděláte,
to mám bezpečně vyzkoušené,“
upozornil farmář Jan Kořínek.
Povolí organizátor
překupníky?
Asociace farmářských tržišť
má poměrně přísný náhled
na to, kdo prodává na trhu.
„Prodej má být přímý, bez
prostředníka. Prodávat mohou
pěstitelé, chovatelé nebo
výrobci osobně nebo jejich
pověření pracovníci (zaměstnanci, brigádníci). Existuje
jedna výjimka a tou je prodej
mořských ryb z Jadranu,“
uvedl Jiří Sedláček. To, co
občas organizátoři tolerují (ale
ne vždy) je možnost, že farmář
od svého kolegy, opět prověřeného farmáře, koupí jeho
produkty.
Prodá farmář všechno?
Mezi prodejci k nejoblíbenějším patří, kromě několika
pražských tržišť, velký trh
v Plzni. „Nabídl jsem škálu
výrobků, ale oni si vybrali
jen ty, které jim v sortimentu
chyběli. Choval jsem hlavně
králíky a nutrie a Plzeňští,
i když měli velký zájem,
chtěli nejdříve vidět farmu.
Pražáci to dělají také. Záleží
na pořadatelích a hlavně na
vás, jak se k chovu a kvalitě
stavíte. A když vám organizátor zavolá, že by chtěl
třeba víc nějakého výrobku,
protože mu najednou někdo
vypadl, tak musíte umět
rychle reagovat,“ popisuje
svou zkušenost Jan Kořínek.
co říká o trzích veterinář
Městská veterinární správa, dozoruje
na farmářských trzích v Praze prodej
potravin živočišného původu se
setkává s nejrůznějšjími prohřešky.
„ Nejčastějšími nedostatky byla loni
nevyhovující teplota potravin živočiš-
6
ného původu, nedostatečné značení
potravin, chyběly doklady o původu
zboží“ říká veterinární inspektorka
MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D. „Dále
jsme zjišťovali u některých prodejců
i nedostatečnou ochrana potravin
před působením vnějších vlivů a zdrojů znečištění, nedostatečné provádění
čištění prodejního zařízení a pomůcek,
nedostatečný přísun pitné vody.
V loňském roce proběhlo 61 kontrol
a bylo uděleno 26 pokut.“ (tík)
kde je najdete...
Nejde o úplný výčet, některá tržiště otevírají později v době větší
nabídky sezónního zboží. Jiné jsme
nezařadili, protože nám nepřipadají
tak významné.
Praha 1
Náměstí republiky. Začnou
30. března a potrvají do 20. listopadu. Od letoška se tu prodává od
pondělí do pátku. Spoluorganizátorem trhů je radnice Prahy 1. V Praze 1
šest prodejen specializovaných na
farmářské produkty.
Praha 2
Náplavka. Otevřeno v sobotu od
8 do 14 hodin. V poslední době zřejmě nejnavštěvovanější.
Tylák. Tylovo náměstí. Kromě
farmářských výrobků tu najdete
i rukodělné výrobky z chráněných
dílen nebo od prodejců, kteří je sami
šijí, paličkují nebo pletou. Prodejní
doba: úterý, středa čtvrtek a pátek
od 9 do 16 hodin, od března do listopadu mimo státní svátky.
Palackého náměstí. Malý trh, který
probíhá každé pondělí a čtvrtek
od 8:00 do 18:00 hodin po celý
rok. Najdete ho u výstupu z metra
Karlovo náměstí za každého počasí.
Trhy začaly již čtvrtou sezónu.
Praha 3
Jiřák. Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Nyní je možné nakupovat v tyto
dny: středa, čtvrtek, pátek 8:0018:00, sobota 8:00-14:00. Dobrá
dostupnost metrem a tramvajemi
11, 10 a 16.
Praha 4
Před OC Arkády Pankrác. Otevřeno
každou středu od 8 do 18 hod. Široký sortiment produktů a výrobků
od přibližně 50 farmářů.
Roztylské náměstí. Každou sobotu
od 8 do 14 hod.
Praha 5
Barrandov, Tilleho náměstí. Otevřeno každý čtvrtek od 8 do
18 hodin.
Pěší zóna Anděl. Od 10. dubna
každý pátek od 7 do 19 hod. Mimo
potraviny je zajímavá například
nabídka svačinových kapes
a ubrousků.
Praha 6
Kulaťák. Farmářské trhy v Dejvicích
mají otevřeno každou sobotu 8
až 14 hodin. První farmářský trh
v Praze vůbec. Je znám širokým
sortimentem a výbornou dostupností metrem. S parkováním je to
horší.
Praha 7
Holešovická tržnice. Komerční
prostor, kde se setkávají skuteční
farmáři s překupníky na jednom
místě. Zde si můžete vytříbit svůj
pozorovací talent a odhad, kdo má
a nemá farmářské zboží. Trochu
napovíme – podívejte se na šíři
sortimentu jednotlivých prodejců
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
Ze supermarketu
na farmářský trh?
Ceny v supermarketu a na
farmářském tržišti se liší,
protože se liší způsob výroby
produktů. To nejjednodušší
je nakoupit v supermarketu
a prodat o 60 i 100 procent
dráže. Ano, lze to. Záleží
na organizátorovi, jak si to
hlídá. „Zákazníci, když na ně
hrajete levou, to brzy poznají,
takový ‚šikula‘ se oddělá sám,
když chcete uspět, musíte se
k podnikání stavět poctivě,“
komentuje různé podvodníčky Jan Kořínek.
Olihně z rybníka Svět?
V Praze narazíte i na prověřených farmářských trzích
na zboží zcela nečeské. Jak
je to možné? „Po dlouhém
přemýšlení jsme dali šanci i několika produktům,
které stojí za výjimku a také
za hřích: jadranské čerstvé
mořské ryby, maďarské a slovinské domácí klobásy a sýry,
ořechy, domácí olivový olej
z česko-španělského rodin-
velká Praha
kde je najdete...
ného sadu. Tím jsme skončili,
ostatní nečeské produkty
jsme shledali jako postradatelné nebo nahraditelné.
Pokud je trh atraktivní a má
kvalitní nabídku, profituje
z toho právě těch 95 % českých farmářů, kteří ho tvoří,
a o to jde,“ říká Jiří Sedláček.
Tak jsem si naběhl..
Stane se. Zákazník něco koupí NÁPLAVKA. Dobrou chuť. Foto: Archetyp
a doma je zklamán. Možnost
reklamací není na farmářje samozřejmostí, že zeleských trzích nijak velká. Ale
ninu a ovoce si vybírá sám.
Za zboží odpovídá prodejce,
takže musíte k němu. Dobrý organizátor trhu sleduje
stížnosti na svém webu a dělá
přes své lidi kontrolní nákupy. A končí spolupráci. Blíží
se doba jahod, navrchu jsou
krásné vespod shnilé? Změňte
zdroj. Když to udělají všichni,
nepoctivec si nevrzne.
Veterinární správa vydala desatero k prodeji na farmářských
trzích, najdete je na stránkách
ZELENINA vždy čerstvá. Foto: Archetyp
www.nasepraha.cz. (tik)
Praha 8
Karlínské náměstí. Trhy budou
provozovány v menší míře a nebo
vůbec ne. V tuto chvíli jedná radnice
Prahy 8 o revitalizaci Karlínského
náměstí s dodavatelem.
Ládví. Probíhají každé úterý a pátek
od 8:00 do 18:00 hodin po celý rok.
Najdete je v Burešově ulici u výstupu z metra Ládví. Trhy začali již
čtvrtou sezónu.
Praha 9 - Dolní Počernice
U Úřadu MČ a Infocentra. Sezónu
zahajuje v pátek 3. 4. tradičně od 13
do 18 hodin. Tentokrát bude farmářský trh součástí trhu velikonočního.
V dalších týdnech už nikoliv.
Praha 10
Kubánské náměstí. Otevřeno úterý
a čtvrtek od 9 do 19 hodin. V sobotu
od 9 do 15 hodin. Jde o tradiční
a zaběhaný trh s velmi pestrou
nabídkou.
Praha 13
U metra Luka. Každý čtvrtek od 9
do 18 hod. Farmáři například nabízejí moravské sudové víno, domácí
knedlík, sortiment dřevěných
hraček a pleteného zboží. Jako zajímavost lze koupit arménský chléb
Lavaš, domácí palačinky či balkánský burek s masem a se sýrem.
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/09
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Tereza Kostková: Volnost a p
„ Domluvit si s Terezou Kostkovou termín
rozhovoru trvalo přes
čtyři měsíce. Patří totiž
k neobsazovanějším
herečkám, natáčí seriály, moderuje a vystupuje
v několika pražských divadlech. Nakonec urvala
chvilku pro Naši Prahu
v kavárně proti Divadlu
v Rytířské.
Libor Kálmán a Oskar Kuptík
Nemáte pevnou scénu, kde vás
tedy kromě tv můžeme vidět?
Už jsem mnoho let na volné
noze a ta volnost a pestrost mi vyhovují. Takže
v Divadle v Rytířské hrajeme třetím rokem s Alešem Hámou ve hře „Frankie a Johny“ a s ní objíždíme
i republiku. V loni jsme
nastudovali zase v jiném
obsazení francouzskou
komedii Úhlavní přátelé.
V divadle Palace vystupuji v muzikálu „Miluji tě,
ale…“, což je neuvěritelně
pestrá hudební i herecká
revue. V Divadle Broadway hraji v nejnovejším muzikálu „Mýdlový princ“
a kouzelné divadélko Viola
na Národní třídě je už 11 let
také mým dalším divadelním skoro domovem.
Vedli vás rodiče
k herecké profesi?
Rodiče nechtěli, abych se
stala herečkou. Rozmlouvali mi to, čemuž dneska rozumím a stavím se k tomu úplně
stejně. Nakonec jsme zvolili
střední pedagogickou školu,
obor učitelství v mateřské
škole. Bavilo mě to, ale můj
dětský sen o herečce to prostě
jenom na chvíli odsunulo.
Zamířila jsem po maturitě na Vyšší odbornou školu
hereckou v Michli. Sešli jsme
se tam s Klárou Doležalovou
nebo Alešem Cibulkou. Učila
nás mj. i Eliška Balzerová.
A vaše první role?
To bylo daleko dřív. V Národním divadle potřebovali do představení Fidlovačka
8
S NELOU Boudovou ve hře Úhlavní přátelé Foto: Lenka Hatašová
dětskou průvodkyni slepého
houslisty Mareše, který zpívá „Kde domov můj“. Bylo
mi deset let a v celé hře
jsem měla asi čtyři věty,
ale byla jsem šťastná. Hra
se pak udržela na repertoáru další čtyři roky. Jednou
jedinkrát, a to v den svých
80. narozenin, hrál roli
slepého houslisty František Filipovský. Na okamžik,
kdy jsme stáli na jevišti a drželi jsme se za ruce, se nedá
zapomenout.
Kde leží Praha vašeho dětství?
S kamarády jsme si hráli
v místě, kde je dnes park Lannova, tedy u Husákova ticha,
jak se tehdy říkalo Těšnovskému tunelu. To místo bylo
tehdy zarostlé zelení, my lezli
po stromech, měli jsme tam
i betonový bunkr. Dozor nad
námi dělala socha Klementa
Gottwalda, před kterou kluci
hrávali fotbal a my holky házenou nebo vybíjenou a chodili jsme tam skákat gumu.
Jeho nohy nám sloužily jako
Dozor nám dělal
Klement Gottwald
– byla to výborná prolézačka
Vyrůstala jste s rodiči
v centru města, jak na to
vzpomínáte?
Dětství a dospívání jsem
prožila mezi Národní třídou
a Petrským náměstím. Navíc
jsem křtěná Vltavou, narodila jsem se v dnes už neexistující porodnici na Štvanici. Vnímám tuto oblast
jako malé město, které jsem
dokonale znala. Támhle byla
pekárna, tady samoobsluha,
sem jsme chodili do kadeřnictví. Rodiče tam žijí dodnes
a pravidelně je navštěvujeme
a já do svých 32 let bydlela kousek od Národní třídy. Až teď s rodinou bydlíme na Harfě.
prolézačka. Na delší výlety
jsme vyráželi na Letnou přes
tehdejší most Jana Švermy.
Jak tu vaši dětskou Prahu
vidíte teď?
Dneska je to luxus. Park chrání plot, přibyly veřejné
toalety. Žádná temná křoviska nebo betonový bunkr. Místo Gottwalda nejmodernější
hřiště s prolézačkami pro
všechny věkové kategorie. Se
synem Toníkem tam často
zajdeme, když jdeme za babičkou a za dědou. V domě, kde
bydlí, potkávám sousedy, které si pamatuji z dětství, stejně
jako jejich už dospělé děti.
Obyvatelé se tam tolik ne-
změnili jako například v okolí
Staroměstského náměstí.
Potkáváte se s rodiči nejen při
návštěvách, ale i na jevišti?
S maminkou teď hraju v Divadle Viola v představení „Hodně smíchu a pár slz“. S tátou
jsme se potkali v Divadle pod
Palmovkou ve hře „Svatá
Jana“, kde jsem hrála titulní
postavu Johanky z Arku a on
představoval inkvizitora, který rozhodne o mém upálení.
Máte nějakou vysněnou roli,
kterou byste si ráda zahrála?
Vyloženě vysněnou roli nemám. Navíc vysnít si roli je
nesmysl. Člověk je pak zbytečně zklamaný. Ráda dělám
s dobrými herci, dobrými režiséry a dobrými texty. Teď je
pro mě důležitá role Frankie,
se kterou jsem se vyloženě
věkově a obsahově potkala.
Minula už mě role Shakespearovy Julie, ale paradoxně
mě díky ní přijali před 16 lety
do Divadla pod Palmovkou.
Při konkursu jsem předváděla
scénu s monologem, kdy Julie
vypije lahvičku s jedem.
Na podzim se chystá další
ročník StarDance, budete ho
opět moderovat nebo budete
i tancovat?
Pokud budeme s Markem Ebenem přizváni jako moderátoři,
tak pevně doufám, že budeme i tančit. Pro mě by to bylo
ideální spojení, být průvodci
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
pestrost mi prostě vyhovují
a zároveň si spolu zatančit. Dva
ročníky nám to bylo umožněno, za což jsem byla strašně
šťastná, protože tanec miluji.
profil
Tereza Kostková (* 1976)
Váš manžel Petr Kracík je také
z branže, potkáváte se jako
herečka a on jako režisér,
a nebo je to s ním hodně těžké?
Pracujeme spolu velmi rádi.
A myslím, ze těžké to má on
se mnou. Jsem logik po tátovi,
náročná a aktivní (potutelně
se usmívá), takže se ptám
a vyžaduji odpovědi. Ale
máme velmi blízké divadelní
PŘI ZKOUŠCE HRY Frankie a Johnny. Vedle Terezy Kostkové režisér Petr Kracík
cítění. A především se domní- Foto: Divadlo v Rytířské
vám, že patří k naší režisérské
špičce.
ní nikdy. Vždycky mám pocit, v Paříži přišlo na tuto hru už
že to hraju poprvé v živote.
přes milion?
V Divadle v Rytířské už tři
A pořád objevuji nové možBavíme se všichni ohromně,
roky hrajete s Alešem Hánosti. Navíc Aleš vyvádí
máme z toho radost, stejně
mou hru Frankie a Johnz míry, kdykoli k tomu má
jako autorka Carole Greep,
ny. Oběma vám role sedly,
příležitost. Jenže já se nedám
která nás loni navštívila.
jak dlouho se taková role
a občas hrozí, že stvoříme
dá hrát, aniž by vám nezeúplně novou inscenaci :-))).
Chystáte v Divadle v Rytířské
všedněla. Vyvedl vás někdy
něco dalšího?
Aleš Háma z míry či naopak?
Jak vám sedla role ve franMyslím, ze všichni máme chuť
Dobře napsaná hra a dobrá
couzské komedii Úhlavní
k další spolupráci, tak ono se
inscenace s tak skvělým kole- přátelé? Bavíte se i vy herci
to nějak časem poskládá a věgou, jakým Aleš je, nezevšed- stejně jako diváci, kterých
řím, ze opět správně :-).
Herečka a moderátorka, dcera
herců Petra Kostky a Carmen
Mayerové. S manželem, divadelním režisérem Petrem Kracíkem vychovávají sedmiletého
syna Toníka. Kromě herectví
a náchylnosti k cyklistice, běhu
a k vodáctví (seriál Proč bychom
se netopili) ráda fotografuje
(analog i digi) a zajímá ji výtvarné umění. O náchylnosti k vínu
se přes pozoruhodnou účast
v seriálu Vinaři nezmiňuje.
Mluví a čte velmi dobře
francouzsky, za což mohou
její babička Španělka a dědeček
Němec, kteří našli společnou
řeč ve francouzštině. Nebojí
se studené vody, ale otužileckým akcím se vyhýbá. Například
účast na novoroční plavbě by
přijala, jen když by to „opravdu
hodně“! pomohlo charitě.
Kromě toho všeho už od dětství praktikovala: klavír, balet,
rytmiku, flétnu a step. Pozor:
je vybavena úsměvem, který
odzbrojuje.
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
10. dubna
24. dubna
7. května
22. května
5. června
19. června
10. července
7. srpna
4. září
18. září
2. října
16. října
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: Strategic
Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 084 nebo 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud
obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu
A, nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
9
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
Cirkus, který vrací tygry do přírody, vystupuje v Praze
„ První český Národní cirkus Jo-Joo se stal
u mnoha lidí pojmem, protože se vrací ke kořenům
cirkusového umění. A může se chlubit i tím, že
pomáhá vracet tygry sibiřské do volné přírody.
cím staré cirkusové rodiny
Joo, která baví lidi už od
Praha - Ostatně kočkovité
konce 18. století. Letos první
šelmy v cirkusu snad jako
český Národní cirkus Jo-Joo
v jediném v ČR vystupují bez
představí zcela nový program
klece. A není výjimkou, že
inspirovaný filmem Madapotkáte principála cirkusu
gaskar v cirkusu. „Pobaví se
Jaromíra Joo s tygrem na
všichni, od malých dětí přes
procházce. Je to jeho oblíbená rodiče až po prarodiče, to je
Tajga, s níž chodí na vodítku. naše zásada,“ řekl Jaromír Joo
„Za poslední čtyři roky se
k novému programu.
nám narodilo na 32 tygřích
Rodinná show nabízí
koťat. Protože naši tygři jsou
komické situace,a divadlo
geneticky velmi kvalitní,
v kombinaci s klasickými cirdáváme je do stanic, které mají kusovými disciplínami, jakýv programu návrat sibiřských mi jsou artistika akrobacie či
tygrů do volné přírody, je
výcvik zvířat. Cirkus Jo-Joo
to Oaza tygra sibiřského –
se do Prahy vrací poprvé od
Kostolná při Dunaji, Tire park roku 2006. „Cestujeme po celé
Francie, Renz Německo.“ uve- Evropě, často ve Skandinávii,
dl Jaromír Joo. Velké množství ocenili nás v Číně i v USA.
mláďat ukazuje na to, že se
Tam jsem se naučil být
tygři cítí v Národním cirkuse
vstřícný třeba k hendikepoJo-Joo opravdu báječně.
vaným lidem, lidem sociálně
Program cirkusu od jeho
vyloučeným apod., a proto
vzniku obnovy po roce 1989
také děláme i charitativní
se vždycky obracel k tradipředstavení. Na podzim se
Oskar Kuptík
JAROMÍR JOO A JEHO SYN PATRIK, který převzal ředitelské žezlo s nedávno
narozenými tygřími krasavci. Foto: Oskar Kuptík
v Brně v cirkusu objeví i velká
obrazovka, která poslouží
lidem hluchoněmým. „Chtěli
jsme to realizovat už teď na
jaře v Praze, ale překlad do
znakové řeči a hlavně provázání s celým představením je
neuvěřitelně náročná a přesná
práce, takže to teprve pilujeme,“ řekl Jaromír Joo.
Policie chytila dva násilníky
Petřiny/Holešovice – Pražští kriminalisté
odhalili dva pokusy znásilnění. Jeden v Praze 6
a druhý v Praze 7. Obviněným hrozí až deset
let za mřížemi.
V půl šesté ráno 7. března v Ulrychově ulici
v Praze 6 sledoval mladý muž 28letou ženu,
a když chtěla vejít do domu, zaútočil. Ještě
před útokem si násilník povolil pásek a rozepnul kalhoty. Při potyčce ale sám útočník
nechtěně zavadil o domovní zvonky, lekl se
a utekl. Kriminalisté šestého oddělení (mravnostní) prvního policejního obvodu prozkoumali všechny stopy a záběry bezpečnostních
kamer. To je dovedlo po necelém týdnu
v pátek třináctého k 21letému mladíkovi. Nyní
zkoumají, zda nemá podobných útoků na svědomí více. Druhý podobný případ řešili poli-
ČÍSLO VYDÁNÍ
2=3
Letní čas 2015 začíná už v neděli
29. března. Znamená to, že ve
2:00 hodin posunete hodinky
tak, aby ukazovaly 3:00.
10
cisté z místního oddělení
Holešovice v noci z 11. na
12. března. V půl jedenácté večer přijela 21letá
žena tramvají do zastávky
Pražská tržnice a chtěla si přes ní zkrátit cestu
domů. V areálu na ni vyrukoval násilník nejdříve oplzlými slovy, pak hrubým fyzickým
útokem nutil ženu k sexu, použil i pěsti. Při
útěku stačila dívka vytočit tísňovou linku 158
a na místo vyrazila hlídka z místního oddělení Holešovice a lumpa chytili. I jeho prošetřují kriminalisté z mravnostního. „Oběma
obviněným hrozí v případě odsouzení trest
odnětí svobody až na deset let, byť jde o pokus
trestného činu,“ uvedl mluvčí pražské policie
poručík Tomáš Hulan. (tík)
cirkus hostuje
do 5. 4. 2015 u stanice metra Střížkov,
představení začínají ve všední dny od
17:30 hod., o víkendech pak od 10:00
a 15:00 hod. Před odjezdem z Prahy
najdete ještě cirkus U Modré školy
v Praze 11, u stanice metra Háje, a to
od 8. do 26. 4. Začátky představení
jsou stejné jako u předchozí štace.
Začíná blokové
čištění
Praha – Blokové čištění
startuje 7. dubna v městských částech Praha 2, 4,
5, 6, 7, 9, 11, 13 a 15. Každý
den se bude čistit od 8:00
do 15:00 hod. Místa čištění
označí přenosné značky
zákazu zastavení s podtabulkou s datem a čase,
a to vždy sedm dní před
zahájením čištění.
Podrobné informace najdete
na www.tsk-praha.cz v odkazu Plán letního čištění
komunikací. (tík)
Tankodrom na nábřeží snižuje rychlost
Staré město - Komunikace na
nábřeží Na Františku se opět
mění v tankodrom. Situace
došla tak daleko, že ve směru
ke Štefánikovu mostu byla
rychlost omezena na 30 km
za hodinu. Havarijní opravu
zajistilo TSK o uplynulém
víkendu. Ale co dál?
Příčinou zvlněné vozovky
jsou povodně z roku 2002.
Tehdy voda vymlela z násypů
regulace část drobného materiálu. I když už byla silnice
vytvořená z dlažebních kostek už několikrát opravována,
propadání neustalo. „Technická správa komunikací má
naplánovanou opravu tohoto
úseku na srpen letošního
roku,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí TSK. (tík)
ŘIDIČE VAROVALA dopravní značka se
sníženou rychlostí. Foto: Ivan Kuptík
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
Půlmaraton omezí dopravu Ještě je trochu času na daně
Praha - V sobotu 28. března
se v Praze běží půlmaraton.
Startuje a končí na Palachově
náměstí a omezí výrazně dopravu především v samotném
centru Prahy. Pro podrobné
informace je k dispozici bezplatná dopravně-informační
linka 800 165 102. Linka bude
v provozu do pátku 27. 3. od
9:00 do 18:00 hod. V sobotu
28. 3. slouží bezplatně linka
800 165 102 a 800 100 991 od
10:00 do 16:00. Organizátoři
doporučují v centru využívat
metro.
Úplná uzavírka čeká tyto ulice: 17. listopadu a náměstí Jana
Palacha, Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Jiráskovo náměstí,
Kosárkovo nábřeží, Křížovnické
náměstí a Křížovnická, Mánesův
Praha – Jen pár dnů zbývá
k podání přiznání k dani
z příjmu fyzických i právnických osob za loňský rok.
V Praze jde celkem o 1,94
milionu těchto podání. Přiznání je nutné podat nejpozději do 1. dubna, v případě
využití služeb daňového
poradce do 1. července. Po-
Praha pro filmové fajnšmekry
Praha - Film v Praze je hlavním tématem tohoto roku pro
české turisty. Prague City
Tourism PCT (Pražská informační služba) zve nejen do
kin, ale i na festivaly, výstavy
nebo do barrandovských ateliérů. Slouží k tomu specializovaný web www.filmvpraze.cz
plný tipů na pražské filmové zážitky. „Rozmanitost
pražské filmové scény zaujme
jakoukoli věkovou kategorii,
příležitostného filmového
fanouška i vystudovaného
filmovědce, Praha je navíc
sídlem jedinečných filmových
institucí – Barrandov Studia,
most, Masarykovo nábřeží, most
Legií, nábřeží Edvarda Beneše,
Smetanovo nábřeží a Těšnovský
tunel. S uzavírkami počítejte už
od časného rána (7:00), konec
má nastat v 16 hodin. (tík)
Vypátrali utajený nevěstinec
Staré Město - Po razii v utajeném soukromém erotickém klubu v Křížovnické
ulici zadrželi kriminalisté
pět majitelů od 21 do 40 let
a podezírají je z kuplířství.
dá-li občan daňové přiznání
se zpožděním delším než pět
pracovních dnů, finanční
úřady automaticky už vypočítávají pokutu. Jen v případě,
že nedosáhne výše 200 Kč,
se neplatí. Výhodou je, že
daňové přiznání je možné
podat i elektronicky či zaslat
poštou. (tík)
Klub se skrýval v činžáku
v Křížovnické ulici a nevěděli o něm ani obyvatelé
domu. Hambinec pracoval
nepřetržitě s denním obratem 40 až 80 tisíc korun. (tík)
Národního filmového archivu
nebo Muzea Karla Zemana,“
jmenuje důvody pro výběr
filmového tématu ředitelka
Prague City Tourism Nora
Dolanská. Na začátku letní
sezóny Prague City Tourism
plánuje vydat tištěného souhrnného průvodce s tipy na
téma Film v Praze. Ve spolupráci s Czech Film Commission a Národním filmovým
archivem už v lednu vznikla
anglická mapa filmových
lokací v Praze s názvem
„Lights! Camera! Prague!, jež
je k dostání v informačních
centrech PCT. (tík)
INZERCE
Rodinný plavecký
klub Bublinka
G
R
Á
L
N
Í
P A
R T
N
E
R
50 ×
HUDBA
BEE GEES
SC-350064/01
UŽ JEN
R
R
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 6?
VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ
10. - 11. 4. 2015
Výstaviště Praha - Holešovice
Zavolejte nám a my to zařídíme!
www.veletrhkosmetiky.cz
SC-341500/49
tel.: 773 161 747
SC-350098/10
*** DÁREK PRO VŠECHNY 10ti denní lak na nehty ZDARMA ***
E
NEJLEPŠÍ TANEČNÍ MUZIKÁL
SC-350391/01
1DMGHWHQiVQDDGUHVH(YURSVNi3UDKDWHOþtVOR
HPDLOLQIR#NOXEEXEOLQNDF]'DOãtLQIRUPDFHQDZZZNOXEEXEOLQNDF]
N
LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL
MLåRVPêPURNHPQDEt]tSODYiQtNRMHQFĤEDWRODWDGČWt
SĜHGãNROQtKRYČNXYVRXNURPpPED]pQXY5'QD3UD]H.
1DEt]tPHYDQLĀNRYiQtSURGďWLRG
WìGQĪDSODYiQtYED]pQXVHVODQRX
YRGRXRGPďVtFĪYďNX/HNFHMVRX
PRçQpLYDQJOLFNpPMD]\FH
1RYďQDEt]tPHLNXU]VHEH]iFKUDQ\SUR
NRMHQFHDSURQDåHNOLHQW\RGOHW
LNXU]\DNYDEHO
E
příští číslo vychází 10. 4. 2015
11
volný čas/kultura
TIP NA VÍKEND
Záhadná energie
gotického chrámu
Panenský
Týnec –
tajemné
místo,
o kterém
se říká, že
vyzařuje obrovskou energii.
Léčitelé tam posílají své klienty.
Kde se energie v nedostavěném
gotickém chrámu bere? Je to
snad proto, že jsou tu ukryty
dosud neobjevené ostatky
sv. Anežky České? Nedostavěný
chrám totiž přiléhá k bývalému
klášteru klarisek, které o ostatky
pečovaly, a když přišly husitské
bouře, ukryly je neznámo kde.
Průzkum v kostele sv. Haštala
v Praze nic neodhalil a průzkum
bývalého kláštera a nedostavěného chrámu ještě neproběhl.
Za obcí těsně u silnice je běžně
nedostupný kostel sv. Blažeje
a léčivá studánka. Čestným
občanem obce je generál František Fajtl, hrdina bitvy o Británii.
V chrámu se točila řada filmů, připomeňme Kytici či Post Coitum.
Autem je to z Prahy 56 kilometrů
po rychlostní komunikaci R7
směr Kladno a Slaný. Autobus
jezdí ze Zličína i z Florence. (tík)
Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
Dětský vlak Cyklohráček
se vrací na svou trasu
„ V loňském roce si cestu Cyklohráčkem zvolilo přes deset
tisíc cestujících. Do svých vagonů láká zejména děti a cyklisty. Letos vyrazí poprvé z Masarykova nádraží 28. března.
Petra Ďurčíková
Praha 1 – Výletní vlak upravený
jako velké pojízdné hřiště se
speciálním vagónem na přepravu jízdních kol si pro cestující
připravil řadu novinek. Pestřejší vybavení je čeká ve voze
plném hraček i ve voze plném
kol. O zábavu dětí se tradičně
postarají takzvaní hrajvedoucí.
Vlak jezdí o víkendu i ve svátek
až do listopadu. Vyjíždí dvakrát
denně z Prahy do Slaného a zase
zpět. Odjezdy z pražského Masarykova nádraží budou nově
v 9:18 a 13:18 a zpět ze Slaného
bude odjíždět v 11:13 a 17:13.
Jak fungovala MHD za protektorátu?
VÁLKA A DOPRAVA.
Výstava unikátních
fotografií a dokumentů
v Muzeu MHD ve Střešovicích (Patočkova 4)
popisuje městskou
dopravu a život v Praze
během druhé světové
války. Představuje
všední život v protektorátu, podmínky přepravy zdejších obyvatel,
začátek jízdy vpravo
nebo odboj pražských
tramvajáků. Výstavu
můžete navštívit do
15. května. Vstupné je
35 korun. (pet)
Foto: Petr Hejna
velikonoční akce
Kde v Praze načerpat pravou velikonoční náladu? Přinášíme vám
výběr těch nejzajímavějších akcí.
TRHY NA „MÍRÁKU“
Praha 2 – Na náměstí Míru se až do
11. dubna konají tradiční velikonoční
trhy. Ve stáncích si můžete koupit
například ruč ně malované kraslice, velikonoční zajíčky a kuřátka,
pomlázky nebo velikonoční pečivo.
Nechybí hudební vystoupení a zábavný program pro děti. Trhy můžete do
12. dubna navštívit i na Staroměstském a Václavském náměstí.
VELIKONOČNÍ FARMÁŘI
Praha 3 – Všichni fanoušci farmářských trhů by si neměli nechat ujít
oslavu Velikonoc na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Kromě farmářského
trhu na vás 3. a 4. dubna čekají
i divadlo a rukodělné dílny pro děti.
ANGLICKÉ VELIKONOCE
Praha 5 – MAM prostor (U Teplárny 3)
pořádá 1. dubna Velikonoční herní
skupinu pro děti inspirovanou
anglickými zvyky. Vyrobíte si papírovou masku zajíčka a pak vyrazíte
na „Easter egg hunt“ neboli „Hon
na vajíčka“. Vstupné je 150 korun
za dítě, doprovod zdarma. Místo si
můžete rezervovat na 727 877 199.
BOBOVÁNÍ NA PROSEKU
Praha 9 – Nevíte, kam vyrazit s dětmi
o velikonočním víkendu? V neděli
5. dubna čekají na Bobové dráze
Prosek (Prosecká 36) malé návštěvníky hry a soutěže, velikonoční
překážková dráha, omalovánky, hry
na postřeh, kreativní hry i spousta
legrace. Vstupné je zdarma. (pet)
Foto: Ivan Kuptík
Do zoo jen za korunu
můžete jít i letos
Praha 7 – Až do konce roku
nabízí Zoo Praha vstup za
symbolickou korunu vybraným skupinám návštěvníků.
Podívejte se, jaké to jsou. (pet)
kdo má vstup za korunu
DUBEN – Všichni, kdo dorazí do zoo na
kole nebo bruslích.
KVĚTEN – Rodičům s dětmi na krku
- v kočárcích, v šátcích, krosnách
a podobně.
ČERVEN – Každý, kdo se do zoo
dopraví přívozem nebo parníkem.
ČERVENEC – Děti z dětských domovů.
SRPEN – Všichni, kdo si v roce 2015
koupili zájezd s CK Čedok.
ZÁŘÍ – Účastníci fotosoutěže Zoo Praha.
ŘÍJEN – Všichni adoptivní rodiče zvířat
v Zoo Praha.
LISTOPAD – Každý, kdo přijede do zoo
MHD.
PROSINEC – Všichni, bez psů (platí do
21. prosince).
12
Děti poběží pro kuře
Praha 3 – Aprílový běh s kuřetem proběhne 9. dubna na tratích Židovských pecí. Běh je určen pro děti ve věku prvního
stupně základní školy. „Je spojen s humanitární sbírkou
Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize – Sbírkou pro kuře, v minulých ročnících jsme pro kuře vybrali
127 000 korun,“ popsal Milan Gála z SK ZŠ Jeseniova, který
běh pořádá. Družstva se mohou přihlásit telefonicky nebo faxem na číslo 222 720 497 nebo na e-mail [email protected]
do 7. dubna. (pet) Foto: ehm.cz
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto představujeme místa, kde se vstupné neplatí.
Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové
V galerii VŠUP (Jana Palacha 80) probíhá až do 18. dubna výstava Umkola . Od sametové revoluce začala
v České republice vznikat řada menších či větších firem specializovaných na výrobu moderních jízdních kol. Zájem o nejrůznější druhy cyklistiky se probudil i v tehdejší mladé generaci, které se najednou
otevřela možnost výběru kol od renomovaných zahraničních firem. Výstava představuje malý výsek ze
současné české výroby, která svým technickým i estetickým zpracováním patří k unikátům v současné
lokální produkci. Expozici si můžete prohlédnout od pondělí do soboty mezi 10. a 18. hodinou. (pet)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný
volný čas
Milovníci cyklistiky míří na František
„Další ročník festivalu Město na kole vypukne 11. dubna na náplavce Na Františku. Akce představí novinky a zajímavosti týkající
se horských i silničních kol, koloběžek i dalších odrážedel.
nebudou testovací dráhy,
dětské závody, představení
Praha 1 - Přímo na břehu
nových pražských cyklosteVltavy odstartuje už v 9 hodin zek či prezentace populáradrenalinová show. Chybět
ních cyklistických regionů
Petra Ďurčíková
a destinací. Vyzkoušet si
budete moci i netradiční kola
na vodu, kola na sníh či kola
na terénní kolovou. Z vrcholů
akce bude exhibice profesionálů na slopestyle dráze.
Na své si přijdou i vyznavači
dobrého jídla. Čeká vás řada
stánků s jídlem i pitím. Vstup
na festival je zdarma.
RECEPT: ČOKOLÁDOVÝ PUDING S PAŘÍŽSKOU ŠLEHAČKOU
Ingredience: 0,5 l mléka, 150 g hořké čokolády, 10 g kukuřičného škrobu, 30 g bramborového škrobu, 200 g šlehačky, 100 g hořké čokolády, jahody, banány, maliny
Postup: puding - do hrnce vlijte 3/4 mléka, a vložte čokoládu. Rozpusťte. V 1/4 mléka si rozmíchejte oba dva druhy škrobů. V momentě, kdy budete mít rozpuštěnou čokoládu v mléce
a rozmělněné škroby v druhé části mléka, škrobové mléko vlijte do čokoládového. Postupně
přiveďte k varu. Pomalu vařte cca 10 min., aby se škroby rozložily. Na jazyku je neucítíte. Do
průhledných a vychlazených sklenic vlijte puding. Nechte alespoň půl hodiny vychladnout. Následně naskládejte vybrané ovoce. Do cukrářského sáčku si dejte
pařížskou šlehačku a nebo například šlehačku s čerstvými vanilkovými semínky.
Šlehačka - připravte si vodní lázeň s menší miskou. Do ní
dejte šlehačku a čokoládu. Zahřejte, ať se rozpustí. Nevařte. Nechte v lednici odstát minimálně 24 hod. Autorem
receptu je Tomáš Vobořil, majitel restaurace Podolka
PROJDĚTE SE...
za sopkou
a velehorami
Kde v Praze před stovkami milionů let soptila podmořská sopka
a kde uvidíte pozůstatky dávných středočeských velehor?
Po kom se jmenuje Barrandov?
Průvodcem geologické vycházky bude František Vacek, geolog
Národního muzea. Akce potrvá
přibližně 3 hodiny a proběhne za
každého počasí.
Místo a čas setkání: 19. 4.
v 9:00 na tramvajové zastávce Hlubočepy
Trasa: cca 5 km, nenáročná po
asfaltových cestách (Vyskočilka – Barrandova skála –
Hlubočepy)
Rezervace míst není nutná,
účast je zdarma. (tik)
KŘÍŽOVKA – ... VYŠEL V ROCE 1883
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Máte doma jídlo navíc?
Darujte ho bance
PORADNA
„ Podle dostupných zdrojů
se ročně zbytečně vyhazuje
až třetina potravin, nejčastěji zelenina a ovoce. Jednou
z cest, jak takovéto plýtvání
omezit, je možnost darovat
potraviny na dobročinné účely.
Často mě z práce na PC bolí
oči, mohu jim nějak ulevit?
Unaveným očím pomohou
jednoduché cviky. Je dobré
dělat si častější přestávky
a očím ulevovat nejlépe
pohledem z okna do dálky
anebo jejich zavřením na 10 až
20 sekund. Dále je vhodné po
chvílích oči procvičovat a ulevit jim od neustálého zaostřování nablízko. Pomoci může
několikasekundový pohled do
dálky a zpět do blízka. Očím
také pomohou opakované
pohledy nahoru a dolů.
Pokud jsou potíže s očima
urputnější, lze vyzkoušet některé z mnoha druhů takzvaných umělých slz, které slouží
ke zvlhčení povrchu oka.
Pomoc psům z útulku:
virtuální adopce
z veřejných jídelen a restaurací, supermarketů či škol.
Donesené jídlo se v bance náhodně testuje. Zjišťuje se, zda
není zkažené nebo otrávené.
Potraviny potom dobrovolníci
přerozdělují lidem v nouzi.
Pražská pobočka zásobuje jídlem kolem 65 institucí. Mezi
nimi jsou například Naděje,
Charita, Armáda spásy, Diakonie, Klokánek, nízkoprahová centra či azylové domy.
Potravinovou banku najdete
v Praze 10 v ulici Ke Kablu.
Více informací najdete na
stránkách potravinovabanka.cz nebo telefonním čísle
777 070 920.
Petra Ďurčíková
Už šest let v metropoli
funguje Potravinová banka.
Ta shromažďuje od dárců
potravinové i zemědělské
přebytky, přebytky produkce
potravinářského průmyslu,
Máte rádi psy, ale na to,
mít ho doma, nemáte čas?
Řešením je virtuální adopce, kterou nabízí psí útulek
v Libni. Stačí si jen vybrat psa,
kterého adoptujete buď přímo
v útulku, nebo na internetových stránkách www.utulek-liben.com, zvolit si částku,
kterou chcete přispívat a kontaktovat pracovníky útulku
na telefonu 605 256 960 nebo
724 526 537. (pet)
Ztracené věci z MHD končí na Starém Městě
Pražský dopravní podnik ročně v městské hromadné dopravě eviduje kolem dvou a půl
tisíce ztracených věcí. Šanci
na jejich vrácení má podle statistik přibližně třetina cestujících. Všechny nevyzvednuté
věci se jednou týdně - vždy ve
čtvrtek - sváží do kanceláře
ztrát a nálezů v ulici Karolíny
Světlé 5. Telefonní číslo kanceláře je 224 235 085. Otevírací
doba je v pondělí a středu od
8 do 17:30, v úterý a ve čtvrtek
od 8 do 16 a v pátek od 8 do 14.
Polední přestávka je od 12 do
12:30 hodin. (pet)
MUDr. Pavel Stodůlka,
přednosta sítě očních klinik Gemini
DŮLEŽITÉ ČÍSLO
Linka seniorů
800 200 007
co dělat v případě ztráty věci v MHD?
Nahlášení ztráty tentýž den - V případě ztráty v tramvaji či autobusu
můžete volat na informační linku
296 191 817, dispečink informuje
řidiče konkrétní linky. Pokud je věc
dohledána, pracovník linky vám sdělí,
kdy a kde si můžete ztracenou věc
vyzvednout.
Co dělat v případě nálezu?
Pokud naleznete něco ve voze MHD,
je nejlepší odevzdat předmět přímo
řidiči, v metru dozorčímu stanice.
Předmět můžete také odevzdat
v kanceláři ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 5.
Nahlášení ztráty v následujících
dnech - Pokud ztrátu nahlásíte
později, pracovník informační linky
vám sdělí telefonní číslo na garáž či
vozovnu, kde se nachází vůz, ve kterém jste věc ztratili.
INZERCE
řádková inzerce
• Nebytový prostor na archiv – sklep,
kočárkárnu apod. koupím. Pouze OV.
Tel.: 776 470 877.
• TRUHLÁŘSKÁ POHOTOVOST –
drobné i velké opravy nábytku. Volej
tel.: 775 254 002, www.tomainterier.cz.
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342.
• Malé rychlé půjčky do 24 hodin
5–50 tisíc, seriózní jednání. Monika
Nejedlá. Tel.: 734 330 497.
• Úklidové služby, mytí podzemních
garáží, čištění koberců. 603 547 837,
www.uklid1.cz.
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
14
JARNÍ
SLEVY
Praha: tel.: 604 283 746, tel/fax: 235 325 915
Beroun: tel.: 736 764 921, tel/fax: 311 671 111
Nižbor: tel.: 603 257 890, tel/fax: 311 693 963
[email protected], www.winko.cz
SC-350212/03
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
časopis všech Pražanů
SC-341943/50
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Okna, vchodové dveře, prosklené fasády, zimní zahrady
Poradenství, výroba, montáž
Špičkové profily Kommerling, Sapa, Aluprof
Okna pro pasivní, nízkoenergetické i běžné stavby
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
SC-350062/05
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
Plastová, hliníková a dřevěná okna… Již 22 let!
www.nasepraha.cz
SC-350357/02
• !!Odvoz starého nábytku na skládku!!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056.
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání byt. jader i s odvozem na
skládku za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí, sport. potřeb, strojů.
Autodoprava. Tel.: 777 207 227.
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788.
• Koupím rodinný dům v Praze.
Tel.: 774 204 549.
Praktický servis na www.nasepraha.cz
28.– 29. 3.
Na samotě u lesa
Klauni
NE 29. 3. / ČT1 / 20:00
SO 28. 3. / ČT1 / 21:40
Manželé Lavičkovi z Prahy
zatoužili po chalupě uprostřed
malebné přírody. Když se má
konečně jejich přání splnit
a prodej je na spadnutí, v cestě
jim stojí děda Komárek.
Hrají: Z. Svěrák, J. Kemr 85%
a D. Kolářová.
PONDĚLÍ
Bezstarostná jízda
Absolutní moc
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75%
ST 1. 4. / Nova / 22:30
Dva mladíci Wyatt a Billy
(jejich jména upomínají na
dva proslulé psance Divokého
západu Wyatta Earpa a Billyho
the Kida), si za peníze utržené
za drogy koupili motorky
a „objevují“ Ameriku…
Luther Whitney je milovník
umění a špičkový zloděj.
Jednou se nechtěně stane
svědkem brutální vraždy, v níž
figuruje sám prezident USA…
Clint Eastwood v hlavní roli
a zároveň jako režisér.
KOMEDIE
chvíli začne série zamotávání
se do vlastních lží, skrývání
a nečekaných překvapení.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Veselé Velikonoce
8. 4.
THRILLER
Zapomenuté světlo
Příběh vesnického faráře, který
bojuje se státními i církevními
úředníky za záchranu kostela,
se odehrává na sklonku 80. let
minulého století. Pro faráře
Holého představuje víra v Boha
neotřesitelnou hodnotu. Navíc
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Nuda v Brně
80%
Šakalí léta
NE 5. 4. / ČT1 / 20:00
Koncem 50. let minulého století
vtrhl do světa obyvatel poklidné
pražské čtvrti Dejvice rokenrol.
Jeho šiřitelem je výstředně
oblečený mladík s kytarou zvaný
Bejby. První film režiséra Jana
Hřebejka s Martinem Dejdarem
v hlavní roli.
Tři veteráni
Tři vysloužilci dostali od lesních
skřítků kouzelné dary – cylindr,
harfičku a měšec. Poté navštívili
království Monte Albo, kde žila
krásná princezna, která jim však
jejich dary ukradla. Naštěstí
skřítkové v tom vojáky nenechají…
V komediální pohádce hrají
R. Hrušínský, P. Čepek a J. Somr.
zápasí s pocitem bezmocnosti
při setkání s chorobou
milované Marjánky. V hlavních
rolích podali vynikající herecké
výkony B. Polívka a V. Žilková.
80%
můžeš tady i spát.“ Do tohoto
okamžiku vkládají oba velké
naděje. Jenomže ještě nikdy
s nikým nespali. Jak na to,
musí poradit sousedé…
80%
KOMEDIE
DRAMA
Doktor
od Jezera hrochů
Smradi
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Doktor Dobešek je laskavý,
ochotný, neprůbojný a chudý.
Jeho agresivní tchyně ho donutí
vzít práci v Africe, kde ho hned
první den kousne had.
80%
NE 5. 4. / Prima / 20:15
Standa a Olinka se seznámí při
sportu. Protože bydlí každý jinde (Olinka v Brně a Standa
v Hlubúčkách), píší si. Po roce
této známosti napíše Olinka:
„Stando, přijeď v sobotu na
večeři a pokud budeš chtít,
PÁ 10. 4. / Nova / 20:20
PÁTEK
PÁTEK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ST 8. 4. / ČT2 / 22:25
PÁ 3. 4. / ČT2 / 20:00
Stéphane Margel v podání
Jeana-Paula Belmonda je velký
milovník žen a záletník. Když
ho jednou manželka přistihne
doma ve společnosti mladičké
dívky, Stéphane ji bez váhání
představí jako svou dceru. V tu
DRAMA
PO 6. 4. / ČT2 / 20:50
75%
STŘEDA
PONDĚLÍ
1. 4.
pochopí, že není otcem,
přesto z něj okolnosti udělají
zodpovědného rodiče. V hlavní
roli exceluje Vladimír Javorský.
ROAD MOVIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rváč a profesionální karbaník
Randle Patrick McMurphy si
odpykává další trest. Místo aby
zůstal v pracovním táboře, hraje
pomateného a nechá se poslat do
zdánlivého klidu psychiatrické
léčebny. Film Miloše Formana
podle románu Kena Keseyho
udělal z Jacka Nicholsona
hvězdu první velikosti.
75%
6. 4.
Krajina s nábytkem
Devatenáctiletý student
konzervatoře Zdeněk se po
prázdninách, které strávil jako
brigádník na poště, znovu
setkává s Evou. Ta je jednou
z jeho náhodných známostí
a čeká dítě. Zdeněk sice
SO 4. 4. / ČT1 / 22:50
Na hrad Karlštejn nesmí vkročit
žena, a přesto jednoho dne, či
spíše noci, se tu objeví hned dvě.
A jednou z nich je samotná
císařovna Alžběta… Slavný
muzikál Z. Podskalského
s V. Brodským, J. Brejchovou
a spoustou krásných písní.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ST 1. 4. / ČT1 / 22:25
STŘEDA
NE 29. 3. / Prima / 20:15
TRAGIKOMEDIE
PO 30. 3. / ČT2 / 21:50
3. 4.
Noc na Karlštejně
Přelet nad
kukaččím hnízdem
10. 4.
30. 3.
Film vypráví o trojici klaunů,
jejichž výstupy představovaly
ostrůvky svobody uprostřed kdysi
nehybné bažiny rezignace
v komunistickém režimu bývalého
Československa. Pak se však mezi
třemi klauny odehrálo cosi velmi
vážného, národem milovaní
kumštýři se mezi sebou nemohou
vůbec vystát. Klauny hrají
J. Lábus, O. Kaiser a D. Flamand.
4.– 5. 4.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
80%
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 10. 4. / ČT2 / 21:45
Šírovi mají kromě vlastního dítěte dva adoptované romské syny.
Aby rodina žila v klidu vzdálena
nesnášenlivosti města, odstěhují
se na vesnici. Ale i tam se najde
soused rasista. V hlavních rolích
I. Trojan a P. Špalková.
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Pavel Bendík tel.: 603 780 189, e-mail: [email protected] • Adresa
vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad 67 700 výtisků • Fotografie bez
uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 27. 3. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
... kde se Váš sen stane realitou
Svěřte nám prodej vaší nemovitosti.
Nejprve se s vaší nemovitostí seznámíme,
pak vám navrhneme další postup,
vysvětlíme všechny detaily, nejasnosti
a pustíme se do práce.
Pracujeme RYCHLE
Jsme SPOLEHLIVÍ
Radíme ZDARMA
Zajistíme FINANCE
Odstraníme DLUHY
Vyplatíme EXEKUCE
Jiří 608 002 050
Josef 732 151 245
Volejte na tel: 774 322 696, nebo pište na [email protected],
nebo nás přímo navštivte v naší kanceláři na adrese:
Bělohorská 19 Praha 6 - Břevnov 200 metrů od hotelu Pyramida
Filip 777 027 696
Roman606 953 342 Vladimír 603 330 043
Naše služby jsou KOMPLEXNÍ! Poskytneme vám
ZÁLOHU, nebo nemovitost přímo VYKOUPÍME!
Zde žijeme - zde to velmi dobře známe!
SC-350393/01
Miroslav 777 222 244
Download

NP6 - Naše Praha 6