INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Číslo 05 / 2015 • Vyšlo 16. 03. 2015
Obsah
Trvalé změny PID k 7. 4. 2015 ..................................................................................................... 1
Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2015 ................................................................. 5
Speciální web k integraci Mělnicka a Neratovicka ....................................................................... 6
Jak nově cestovat s Tarifem PID z Mělnicka a Neratovicka ......................................................... 6
Cyklohráček opět vyjíždí do Slaného za novými atrakcemi ......................................................... 8
Sezóna přívozů začíná! ................................................................................................................ 9
Cyklobus do Brd opět vyjíždí ...................................................................................................... 10
Trvalé změny PID k 7. 4. 2015
K termínu otevření čtyř nových stanic metra A v západní části Prahy od 7. 4. 2015 bude
realizována celá řada trvalých změn jízdních řádů Pražské integrované dopravy. Nejvíce se změní
linky povrchové dopravy v oblasti nových stanic metra A v západní části Prahy, a to včetně
návazných příměstských linek. K výraznému zlepšení dopravní obslužnosti dochází v oblasti
sídliště Na Dědině, kde se zavádí nová metrobusová linka 142 od stanice metra Nádraží
Veleslavín, která dále ve směru Řepy a Jihozápadní Město nahrazuje dosavadní svazek linek 214
a 225. Také bude nově přímo napojena oblast Ořechu, Řeporyjí i Rudné s novou stanicí metra
Nemocnice Motol. K metru A (Petřiny) se nově přímo dostanou také obyvatelé Bílé Hory (linkou
264) a staré Ruzyně (linkou 108).
Kromě toho dojde také k výraznému rozšíření integrace severně od Prahy do oblasti
Neratovicka a Mělnicka. Nově integrované linky mezi Prahou a severní částí Středočeského kraje
jsou pilotním projektem nového společného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Ke
stejnému termínu bude také rozšířena místní dopravní obslužnost v oblasti Satalice, Vinoře
a Přezletic.
Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015
1) Metro
A
Prodloužení o stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.
V pracovní dny od cca 6:00 do cca 20:00 v novém úseku pásmový provoz: od cca 6:00 do
cca 9:30 v úseku Petřiny – Nemocnice Motol a od cca 9:30 do cca 20:00 v úseku Dejvická –
Nemocnice Motol pojede pouze každý druhý spoj.
Orientační intervaly [min:s]
úsek
Nemocnice Motol – Petřiny
Petřiny – Dejvická
Dejvická – Skalka
Skalka – Depo Hostivař
pracovní den (základní intervaly)
ráno
dopoledne
odpoledne
4:40
10:00
6:00
2:20
10:00
6:00
2:20
5:00
3:00
4:40
10:00
6:00
víkend
večer
7:30
7:30
7:30
7:30
10:00
10:00
10:00
10:00
2) Tramvaje
2
Linka je zrušena (Petřiny – Divoká Šárka).
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00
Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: [email protected], 234 704 511
2/10
3) Autobusy
Městské linky:
107 Bez změny trasy (Dejvická – Suchdol). Zkrácení intervalů o víkendech na 15–20 minut. Nově
metrobus.
108 Linka je vedena v nové trase: Bílá Hora – Jiviny – Staré náměstí – Sídliště Na Dědině –
Divoká Šárka – U Prioru – Staré náměstí – Ruzyňská škola – Libocká – Petřiny – Poliklinika
Petřiny. V úseku Divoká Šárka – Nové Vokovice je nahrazena linkou 142. Zkrácení intervalů
v pracovní dny.
119 Linka je zkrácena ke stanici metra Nádraží Veleslavín. Ve zrušeném úseku je nahrazena
metrem a tramvajovými linkami.
123 Beze změny trasy (Kavalírka – Šmukýřka). Posílení provozu v pracovní dny odpoledne.
Zavedení návazností s linkou 167.
131 Linka je ze zastávky Hanspaulka odkloněna k nové stanici metra Bořislavka. Ve směru
Bořislavka zřízena zastávka Sušická.
137 Ve směru od Smíchova je ze zastávky Bucharova odkloněna po trase současné linky 164 do
zastávky Bavorská. V úseku Bucharova – Sídliště Stodůlky je nahrazena linkami 174, 179,
301 a 352. V úseku Nové Butovice – Bavorská zavedeny vložené spoje ve špičkách
pracovního dne, zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a o víkendu v úseku
U Waltrovky – Bavorská.
142 Nové číslo pro sloučené dosavadní linky 214 a 225 vedené v upravené trase: Nové Butovice
– Nad Malou Ohradou – Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Slánská – Reinerova – Staré
náměstí – Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice.
Obsluha Bílé Hory a Staré Ruzyně je nahrazena linkou 108. Nově metrobus. V úseku
Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v provozu pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních
dnů.
161 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem
a tramvajovými linkami.
164 Linka je zrušena (Nové Butovice – Zličín) a nahrazena linkami 137 a 380.
167 Beze změny trasy (Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce). Mírné prodloužení intervalu
v pracovní dny.
168 Linka je sloučena s linkou 216 do upravené trasy: Nové Butovice – Kodymova – Nemocnice
Motol – Nemocnice Na Homolce – Vypich – Petřiny – Poliklinika Petřiny – Norbertov –
Vozovna Střešovice – Bořislavka. Nově v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku Nové
Butovice – Poliklinika Petřiny v provozu pouze v pracovní dny do cca 21:00, v úseku
Kodymova – Vypich v pracovní dny v provozu vložené spoje se zvýšenou kapacitou pro
přepravu osob na invalidních vozících.
174 Linka je zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich/Kukulova. Prodloužení intervalů
celotýdenně. V úseku Vypich – Hradčanská nahrazena linkou 184. Nově provoz standardních
vozidel.
176 Beze změny trasy (Karlovo náměstí – Stadion Strahov). Mírné prodloužení intervalu
celotýdenně večer.
179 Nová trasa: Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Bucharova – Mládí – Luka – Raichlova –
Řeporyjské náměstí – Třebonice. V původní trase (Nové Butovice – Letiště) nahrazena
linkami 168, 184 a 191. V úseku Řeporyjské náměstí – Třebonice jede pouze část spojů.
180 Posílení provozu v úseku Sídliště Řepy – Zličín ve špičkách pracovních dnů.
184 Nová metrobusová linka v trase Velká Ohrada – Nové Butovice – Nemocnice Motol –
Vypich – Břevnovská – Vozovna Střešovice – Hradčanská.
191 Linka je prodloužena po trase současné linky 179 o úsek Sídliště Petřiny – Divoká Šárka –
Ciolkovského – OC Šestka – Letiště. Navíc je zřízena zastávka OC Šestka. Zkrácení
intervalů celotýdenně, nově nasazeny standardní vozy. V úseku Ciolkovského/OC Šestka –
Letiště jede pouze část spojů.
3/10
192 Nové číslo pro část rozdělené současné linky 294 v trase Malostranské náměstí –
Nemocnice pod Petřínem. Celotýdenní posílení provozu oproti lince 294.
194 Nové číslo pro část rozdělené současné linky 294 v trase Staroměstská – Florenc. Obnovuje
se obsluha zastávky Truhlářská ve směru Florenc a ruší se zastávka Náměstí Republiky ve
směru Florenc.
214 Linka je sloučena s linkou 225 a přečíslována na 142.
216 Linka je zrušena sloučením s linkou 168.
218 Linka je zrušena (Dejvická – OC Šestka) a nahrazena metrem a linkami 142 a 191. Výrazně
je tím posílen provoz mezi metrem A a sídlištěm Na Dědině oproti současné lince 218.
225 Linka je sloučena s linkou 214 a přečíslována na 142.
230 Ve směru od Barrandova je ze zastávky Řeporyjské náměstí nově vedena přes zastávku
Hlávkova. V původním úseku přes Raichlovu je nahrazena linkami 179, 301 a 352.
235 Linka je zrušena (Nové Butovice – Velká Ohrada) a nahrazena linkami 142 a 184.
249 Linka je zrušena (Sídliště Stodůlky – Třebonice) a nahrazena linkou 179.
255 Linka je sloučena s linkou 256 do upravené trasy: Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín –
Zadní Kopanina – Řeporyjské náměstí – Hlávkova – Amforová – Luka – Sídliště Stodůlky.
V úseku Nádraží Radotín – Sídliště Stodůlky jede pouze část spojů.
256 Linka je zrušena sloučením s linkou 255. V původním úseku přes Raichlovu je nahrazena
linkami 179, 301 a 352.
259 Linka je zrušena a nahrazena linkou 375.
264 Linka je prodloužena o úsek Bílá Hora – Vypich – Petřiny. V úsecích Zličín – Sídliště Řepy
a Bílá Hora – Petřiny v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 18:00.
269 Zrušena zastávka Satalická obora, zavedení vložených jednosměrných spojů v pracovní dny
ráno v úseku Satalice – Letňany, zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne, rozšíření
provozu celotýdenně ráno a večer.
294 Linka je zrušena a rozdělena na linku 192 (Malostranské náměstí – Nemocnice pod
Petřínem) a 194 (Staroměstská – Florenc).
554 Školní linka je zrušena (Vinoř – Nádraží Satalice – Vinoř) a nahrazena linkou 386.
555 Školní linka je vedena v nové trase Jenerálka – Břetislavka – Nádraží Podbaba – Na
Santince – Dejvická.
H2 Linka je zrušena (Florenc – Sídliště Stodůlky) a nahrazena linkou 168, pro cesty dále
metrem či linkami 180 a 184.
4) Příměstské linky – oblast západ Prahy:
301 Linka je prodloužena za zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol do zastávky
Vypich/Kukulova.
312 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Zrušena zastávka Tuchoměřice, kulturní dům.
316 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.
347 Ve směru Motol zřízena zastávka Kukulova.
352 Linka je prodloužena za zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol do zastávky
Vypich/Kukulova.
356 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.
380 Linka je prodloužena ze zastávky Zličín přes Lidečskou, Bílý Beránek a Nemocnici Motol do
zastávky Vypich/Kukulova.
5) Příměstské linky – oblast Mělník, Neratovice a východ Prahy
345 Linka je zrušena a její spoje v úseku Líbeznice – Zlonín jsou převedeny na linku 416, v úseku
Líbeznice – Brandýs nad Labem na linku 417, v úseku Líbeznice – Ládví je linka nahrazena
linkami 348 a 369.
4/10
348 Linka je prodloužena z Neratovic přes Libiš, Obříství a Zálezlice do Kozárovic, je výrazně
posílena a v Praze jsou vybrané spoje celotýdenně prodlouženy o úsek Ládví – Bulovka
(v provozu celodenně, celotýdenně; v úseku Neratovice, Dům kultury – Zálezlice, Kozárovice
jede jen část spojů).
349 Nová rychlíková linka v trase Praha, Ládví – Mělník, Mlazice, žel. zast. (v provozu pouze ve
špičkách pracovních dnů).
351 Linka je zkrácena o úsek Neratovice, žel. st. – Libiš, Spolana 4; posílení provozu v pracovní
dny v úseku Čakovičky – Neratovice, posílení provozu také v nepracovní dny v celé trase.
365 Zrušení linky sloučením s linkou 377.
368 Linka jede v Ďáblicích nově přímo přes zastávku K Letňanům, v pracovní dny dopoledne,
večer a o víkendu je zkrácena do trasy Líbezníce, II – Předboj (garantované návaznosti na
linky směr Praha).
369 Nová linka v trase Praha, Ládví – Líbezníce, II – Obříství, Štěpánský most – Mělník,
Mlazice, žel. zast. – Liběchov – Štětí, aut. nádr. (v provozu celodenně, celotýdenně,
v úseku Mělník, Mlazice, žel. zast. – Štětí, aut. nádr. jede jen část spojů).
376 Nový ranní školní spoj v trase Jenštejn, Hradní – Vinoř – Satalice.
377 Linka sloučena s linkou 365, celotýdenní posílení provozu, rozšíření počtu zastávek.
386 Nová midibusová linka v trase Nádraží Satalice – Vinoř – Přezletice, Kocanda. V provozu
v pracovní dny do cca 20:30.
416 Posílení provozu (náhrada za zrušenou linku 345).
417 Posílení provozu v úseku Líbezníce – Brandýs nad Labem spoji ze zrušené linky 345; spoje
jedoucí do/z Odoleny Vody jsou nově vedeny přes Panenské Břežany a Dolínek jako
náhrada za odkloněnou linku 418.
418 Linka je vedena v upravené trase: Neratovice, žel. st. – Kojetice, žel. st. – Předboj –
Veliká Ves – Odolena Voda, Dolní náměstí – Odolena Voda, závod (nejede přes
Panenské Břežany a Dolínek, což je nahrazeno změněnou linkou 417).
470 Posílení víkendového provozu, zkrácení víkendových spojů o úsek Obříství, Štěpánský most
– Mělník (nahrazeno linkou 369).
471 Všechny spoje jedou nově kolem Spolany, posílení provozu v úseku Mělník – Neratovice,
změna trasy spojů na území Neratovic. Vybrané ranní spoje do Mělníka zajíždí také do
zastávky Mělník, Fibichova. Zkrácení víkendových spojů o úsek Obříství, Štěpánský most –
Mělník (nahrazeno linkou 369). Zrušení spojů do/ze zastávky Kostelec nad Labem, Jiřice,
U kapličky, resp. jejich prodloužení do Mělníka.
472 Změny časových poloh spojů pro zajištění návazností.
473 Část spojů v úseku Neratovice – Zálezlice, Kozárovice je převedena na linku 348.
474 Nová linka v trase Mělník, Chloumek, MŠ – Mělník, aut. st. – Mělník, Fibichova – Velký
Borek, Skuhrov (– Velký Borek) (nahrazuje současnou linku č. 2 MHD Mělník do Chloumku
a linku č. 1 do Velkého Borku); v provozu celotýdenně do cca 20:00. V úseku Velký Borek,
Skuhrov – Velký Borek jedou pouze vybrané spoje v pracovní dny.
475 Nová linka v trase Mělník, aut. st. – Mělník, Fibichova – Mělník, Mlazice, žel. zast. –
(Mělník, Mlazice, LIAZ) – Liběchov (částečně nahrazuje současnou linku č. 1 MHD Mělník);
v provozu v pracovní dny do cca 18:30 a vybrané spoje o víkendu. Do zastávky Mělník,
Mlazice, LIAZ jedou pouze vybrané spoje v pracovní dny.
476 Nová linka v trase Neratovice, žel. st. – Kostelec n. L., nám. – (Tišice) – Ovčáry –
(Křenek) – Nedomice – Všetaty, žel. st.; v provozu vybrané spoje v pracovní dny do
cca 16:00.
477 Změny časových poloh spojů.
479 Nová linka v trase Neratovice, Korycany – Neratovice, žel. st. / (Neratovice, Lobkovice,
OA Sova) (částečně nahrazuje současnou linku č. 2 MHD Neratovice); v provozu v pracovní
dny do cca 18:00.
5/10
6) Zastávky
Přejmenování zastávek:
původní název
nový název
linky
Bořislavka
Na Pískách
20, 26, 51
Horoměřická
Bořislavka
A, 20, 26, 51, 131, 161, 312, 316, 356, 515
Kovářova
Kovářova-KD Mlejn
174, 179, 301, 352, 502
Na Lukách
Na Pramenech
202
Obchodní dům Petřiny
Petřiny
A, 1, 18, 56, 108, 168, 191, 264, 510, 560
Odborů
Novoměstská radnice 3, 6, 18, 22, 24, 51 – 57, 59
Petřiny
Sídliště Petřiny
1, 18, 56, 108, 168, 191, 510, 560
Radonice
Radonice, Spojovací
378
Radonice, Ligasova
Radonice
367, 376
Satalice (jen v ul. Vinořská) Za Kapličkou
376, 386, 513, 603
Nové zastávky (na území hl. m. Prahy):
název
charakter
linky
Hlávkova
na znamení 230, 255
Kukulova (jen směr Motol)
na znamení 168, 174, 179, 180, 184, 301, 347, 352,
Na Tykačce
na znamení 386
Netřebická
na znamení 386
Sušická (jen směr Bořislavka)
na znamení 131, 515
Vinořská
na znamení 386
Nové zastávky na znamení (na území hl. m. Prahy):
TRAM: Čechova čtvrť, Líbeznická, Modřanská škola, Nademlejnská, U Elektry, U Libušského
potoka
BUS: Ďáblický hřbitov, Dědina, Hlušičkova, Jiráskovo náměstí, K Letišti, Modřanská škola, Nad
Džbánem, Nová Šárka, Štěpničná, U Hangáru, U Palaty
Příloha: schéma vedení linek PID v západní části Prahy + na Mělnicku
Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2015
O letošních velikonočních prázdninách bude ve čtvrtek 2. 4. 2015 a v pátek 3. 4. 2015
organizován provoz linek PID podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den. Provoz linek
metra, tramvají a části autobusových linek bude omezen zejména v přepravních špičkách. U všech
denních tramvajových linek dojde k prodloužení intervalu maximálně o 2 minuty. K prodloužení
intervalu dojde také u většiny denních městských autobusových linek, zejména v období
přepravních špiček. V provozu nebudou všechny školní linky (číselná řada 551 až 576) a školní
spoje. Příměstské linky (číselné řady 300 a 400) mají prázdninová omezení již zapracována do
vyvěšených jízdních řádů.
Upozorňujeme cestující, že z důvodu příliš krátkého trvání prázdninového provozu nebudou
v těchto dnech na zastávkách vyvěšovány prázdninové jízdní řády tramvajových a autobusových
linek. Veškeré jízdní řády budou zveřejněny na internetu na adrese http://portalpid.idos.cz
a aktuální data bude obsahovat i vyhledávač spojení na adrese http://pid.idos.cz.
V sobotu 4. 4. 2015 bude provoz organizován podle sobotních jízdních řádů, v neděli
5. 4. 2015 se pojede podle nedělních jízdních řádů a na Velikonoční pondělí 6. 4. 2015 bude
Pražská integrovaná doprava organizována také podle nedělních jízdních řádů. Zároveň v tento
den proběhne v cca 15:00 otevření nových stanic metra na lince A (povrchová doprava se však
změní až od zahájení denního provozu v úterý 7. 4. 2015).
6/10
Speciální web k integraci Mělnicka a Neratovicka
Na adrese http://integrace.ropid.cz fungují
speciální webové stránky o integraci Mělnicka
a Neratovicka od 7. 4. 2015. Na stránkách najdete
kompletní informace o pilotním projektu společného
dopravního systému Prahy a Středočeského kraje,
zejména:
• základní informace o integraci a změnách
jednotlivých linek
• nové jízdní řády (návrh trvalého stavu)
• mapy a schémata nově integrovaných oblastí
včetně detailního vedení linek na území Mělníka a Neratovic
• kompletní informace o Tarifu PID včetně speciální kalkulačky pro zjištění ceny jednotlivých
i předplatních jízdenek z bodu A do bodu B
Jak nově cestovat s Tarifem PID z Mělnicka a Neratovicka
Tarifní pásma, platnost jízdenek
Tarif PID umožňuje cestovat na jednu jízdenku všemi druhy dopravy. Platnost jízdenek se řídí
podle času i podle počtu projetých tarifních pásem. Již při třech cestách tam a zpět týdně se vyplatí
zakoupit si předplatní kupony (měsíční nebo čtvrtletní), které umožňují cestovat na daném území
svobodně, bez starostí a neomezeně často.
Pražská integrovaná doprava je rozdělena pro potřeby Tarifu PID na jednotlivá tarifní pásma.
V Praze se nacházejí tarifní pásma P (dvojpásmo), 0 a B, ve Středočeském kraji jsou tarifní
pásma číslována od 1 výše a tvoří soustředné pomyslné „mezikruží“ kolem Prahy. Příslušnost
stanice nebo zastávky k tarifnímu pásmu je vždy dána jízdním řádem konkrétní linky.
Pásmování Prahy je důležité v případě využití příměstských autobusových linek 301 až 399
nebo vlakových linek jedoucích z nebo do Prahy. Příměstské autobusové linky jsou zařazeny do
tzv. dojezdových pásem (pásma 0 a B), zatímco všechny linky MHD (metro, tramvaje, městské
autobusy, lanovka na Petřín a přívozy) patří do dvojpásma P. Pásmo P se s pásmy 0 a B územně
překrývá na zastávkách obsluhovaných městskými i příměstskými linkami (např. stanice metra
Ládví je v pásmu P, pro příměstské linky je ale stejná zastávka v pásmu 0). U vlaků jsou stanice
v Praze zařazeny v pásmech P (centrum) nebo 0 (širší centrum) nebo B (okraj).
Zjednodušené schéma tarifních pásem v oblasti
7/10
Každý jízdní doklad platí pro počet pásem na něm uvedených, jednotlivá pásma na sebe musí
vždy navazovat! Tarifní pásma PID na sebe navazují v tomto pořadí: P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
nebo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P. Například třípásmová jízdenka platí pro pásma 2, 3, 4; v žádném
případě neplatí zároveň pro pásma 1, 3 a 5!
Hlavní přínosy integrovaného tarifu PID
• Dnes musí každý platit jízdenku i na území Prahy.
• Nově se bude doplácet k „pražské tramvajence“ jen jízdné mimo území Prahy.
• Díky předplatním jízdenkám není nutno platit při každé jízdě, zrychlí se tak nástup do
autobusu a nebudete již potřebovat finanční hotovost při každé cestě.
• Měsíční úspora pro pravidelné cestující, kteří již dnes vlastní „pražskou tramvajenku“:
• z Líbeznic: cca 600 Kč
• z Neratovic: cca 900 Kč
• z Mělníka: cca 1100 Kč
Předplatní jízdenky – cesta k úsporám
V současnosti je možné zvolit si buď papírovou, nebo elektronickou verzi předplatních jízdenek.
K vystavení průkazky PID je po žadateli požadována řádně vyplněná a podepsaná žádanka,
občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší než rok).
Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel
20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka se vydává na počkání ve vybraných prodejních místech.
Ceny předplatních jízdenek BUS+VLAK pro dojezd do Prahy (bez pražské tramvajenky)
trasa
projížděná pásma
měsíční
čtvrtletní
Mělník – Praha, Ládví (Bulovka)
4+3+2+1+0
1 130 Kč
3 000 Kč
Obříství – Praha, Ládví (Bulovka)
3+2+1+0
920 Kč
2 400 Kč
Neratovice – Praha, Ládví (Bulovka)
2+1+0
700 Kč
1 800 Kč
Líbeznice – Praha, Ládví (Bulovka)
1+0
460 Kč
1 200 Kč
Ceny předplatních jízdenek BUS+VLAK pro kombinaci s MHD Praha (s pražskou
tramvajenkou)
trasa
projížděná
vnější
vnější
kupon pro Prahu
pásma
kupon –
kupon –
(MHD)
vnějších
měsíční
čtvrtletní
kuponů
Mělník – Praha MHD (centrum)
4+3+2+1
920 Kč
2 400 Kč
měsíční: 550 Kč,
čtvrtletní:
1 480 Kč,
Obříství – Praha MHD (centrum)
3+2+1
700 Kč
1 800 Kč
5měsíční: 2 450 Kč,
Neratovice – Praha MHD (centrum)
2+1
460 Kč
1 200 Kč
roční: 4 750 Kč
Líbeznice – Praha MHD (centrum)
1
300 Kč
760 Kč
Poznámka: Výsledná cena jízdného je součtem ceny kuponu pro vnější pásma a kuponu pro
Prahu!
Slevy na jízdném a bezplatná přeprava
Pražská integrovaná doprava nabízí celou řadu slev. Jejich výše a podmínky pro čerpání slevy
se však liší na území Prahy a Středočeského kraje. Bezplatná přeprava je umožněna zpravidla
dětem do 6 let a seniorům nad 70 let věku (nikoli však ve vlacích). Slevy jsou poskytovány
především žákům, studentům a seniorům. Výše poskytnutých slev se na území Prahy
a Středočeského kraje liší. Více informací o slevách najdete na http://ropid.cz/tarif-slevy/.
Další informace o Tarifu PID
• více informací o Tarifu PID (www.ropid.cz/tarif)
• tarifní web ROPID – jízdné snadno a rychle (www.tarif.ropid.cz)
Kde získat jízdenku
Jízdenky pro jednotlivou jízdu PID lze zakoupit buď přímo u řidičů příměstských autobusů, nebo
v jízdenkových automatech či v omezeném sortimentu u dalších smluvních prodejců včetně
8/10
vybraných pokladen ČD nebo v informační kanceláři ČSAD Střední Čechy na autobusovém
stanovišti v Mělníce. SMS jízdenky na příměstských linkách ani ve vlacích neplatí!
Předplatní jízdenky PID lze získat z pohodlí domova přes e-shop Dopravního podniku hl. m.
Prahy (DPP), nebo osobně v předprodejních místech DPP. Nejbližší předprodejní místo DPP
v oblasti je stanice metra Ládví. Vybrané papírové předplatní kupony je též možné zakoupit
v informační kanceláři ČSAD Střední Čechy na autobusovém stanovišti v Mělníce nebo
v železničních stanicích (např. Mělník nebo Neratovice). Seznam prodejních míst předplatních
jízdenek: http://ropid.cz/tarif-prodej/prodejni-mista-predplatnich-jizdenek-pid__s262x367.html.
Cyklohráček opět vyjíždí do Slaného za novými atrakcemi
Velké pojízdné hřiště – Cyklohráček –
odvezlo v loňské sezóně na trase Praha –
Slaný
už
10 000
cestujících.
Nejspokojenějšími zákazníky byly malé děti,
které vzaly doslova útokem zejména Vůz
plný hraček – v dětském koutku bylo plno i za
špatného počasí. Na své si přišli i větší
výletníci, ať už bez kola nebo s kolem –
v ostatních vozech si mohli vybrat jednu
z deskových her, zahrát si piškvorky nebo si
třeba kreslit křídou na tabuli.
V sobotu 28. března 2015 vyjede na svou
pravidelnou trasu znovu a malé i velké
návštěvníky potěší novými atrakcemi! Pestřejší vybavení čeká na cestující ve Voze plném hraček
i ve Voze plném kol. Kromě oblíbených cyklovýletů do Noutonic na Okoř nebo do Zákolan na
Budeč jsme v letošní sezoně připravili ve spolupráci s městem Slaný plno atrakcí a zajímavých
slev, které zpestří pobyt v tomto krásném historickém městě.
Cesta za zlatým pokladem ve Slaném
Vydejte se po příjezdu do Slaného na dobrodružnou cestu městem. Ve vlaku dostanete od
hrajvedoucích herní plán a jak vystoupíte, můžete vyrazit na cestu za pokladem. Pokud seberete
všechny indicie správně, dovedou vás ke zlatému pokladu ukrytému ve městě. Něco si z něj
budete moct odnést a získáte také unikátní turistickou vizitku Cyklohráčku.
Na cestě vás doprovodí Bořek – malý kluk, který se narodil už hodně dávno a je tak tím
nejpovolanějším parťákem na cestu. Město Slaný ho dostalo do svého znaku už v době, kdy
Českému království vládl král Václav II.
Slevové kupony na zábavu ve Slaném
Na poslední stránce letáku „Cyklohráček“ najdete řadu slevových kuponů. Pokud je chcete
použít, chyťte ve vlaku hrajvedoucího a nechte si dát na kupon speciální razítko z Cyklohráčku.
Bez tohoto razítka jsou kupony neplatné. Pak už stačí kupon předložit na příslušném místě a sleva
je vaše!
Turistická vizitka Cyklohráčku
Sbíráte turistické vizitky? Vizitka Cyklohráčku na vás čeká v informačním centru ve Slaném. Ale
není to zas tak jednoduché. Turistickou vizitku získáte jenom jako účastníci hry Cesta za zlatým
pokladem s kompletně vyluštěným herním plánem nebo po předložení jízdenky ČD nebo PID
z Cyklohráčku. Na jízdence musí být razítko od hrajvedoucího z vlaku.
Procházka s průvodcem pro dospěláky
Projděte si slavnou Wilsonovu třídu ve Slaném s průvodcem. Dozvíte se o velmi zajímavé
historii řady měšťanských domů ve městě. Turistická vycházka je připravena o sobotách 6. 6.,
9/10
25. 7., 22. 8. a 26. 9. ihned po příjezdu
ranního Cyklohráčku z Prahy. Průvodce
na vás bude čekat na nádraží a v 11:00
vyrazíte.
Nový jízdní řád 2015
Cyklohráček pojede stejně jako loni
každou sobotu, neděli i svátek mezi
28. 3. 2015 a 1. 11. 2015, dvakrát denně
z Prahy do Slaného a dvakrát denně
zpět v mírně posunutých časech.
Odjezdy
z Pražského
Masarykova
nádraží budou nově v 9:18 a 13:18
a zpět ze Slaného bude odjíždět v 11:13
a 17:13.
Sezóna přívozů začíná!
Letošní plná sezona přívozů Pražské integrované
dopravy začíná v sobotu 28. března 2015 a potrvá až do
neděle 1. listopadu 2015. Koncem března tedy po zimní
přestávce opět vyplují přívozy P3, P5 a P6 a druhá
(posilová) sezonní loď na přívozu P2.
Zásadní novinkou letošní sezony bude změna trasy
přívozu P5, který bude nadále obsluhovat Císařskou louku,
ale nově propojí výtoňskou a smíchovskou náplavku.
V trase Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov
bude v provozu v základním intervalu 30 minut, v sobotu
dopoledne v době konání farmářských trhů pak pojede
každých 15 minut.
Všechny pražské přívozy v roce 2014 převezly
370 000 cestujících (z toho více než polovinu přívoz P2)
a 31 000 jízdních kol.
Přeprava na přívozech se řídí Smluvními přepravními
podmínkami PID, lze tedy přepravovat kočárky, jízdní kola,
koloběžky, psy, hudební nástroje, nákupy z trhu apod. Na
přívozech PID platí veškeré jízdní doklady PID pro Prahu
včetně SMS jízdenek.
Vše o přívozech PID na: www.ropid.cz/privozy.
Seznam přívozů PID (stav k 28. 3. 2015):
linka
P1
P2
P3
P5
P6
trasa
Sedlec – Zámky
rozsah provozu
pracovní dny 5:25 – 20:00,
víkendy 6:45 – 20:00
V Podbabě – Podhoří
pracovní dny 5:25 – 22:00,
víkendy 6:30 – 22:00
Lihovar – Veslařský ostrov
pracovní dny 6:00 – 22:00,
víkendy 7:00 – 22:00
Císařská louka – Výtoň – celotýdenně 8:00 – 20:00
Náplavka Smíchov
Lahovičky – Nádraží Modřany celotýdenně 8:00 – 20:00
interval
na požádání dle potřeby
7,5 – 15 minut
20 minut
30 minut
(v sobotu dopoledne 15 minut)
na požádání dle potřeby
10/10
Cyklobus do Brd opět vyjíždí
Už třináctou sezónu vyjíždí na svoji trasu
cyklobus – tradiční pomocník cyklistů, kteří
rádi vyrážejí do brdských lesů a okolí. Zvláštní
linka se speciálně upraveným autobusem jezdí
v trase Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod
Brdy, nám. – Kytín, náves a pomáhá vyvézt
cyklisty od vlaku v údolí Berounky do brdských
vrchů. Rozsah provozu je stejný jako
v předchozích letech, tedy pět spojů každý
nepracovní den z Dobřichovic a čtyři spoje
v opačném
směru.
V Dobřichovicích
je
zastávka cyklobusu umístěna na parkovišti
vedle nádražní budovy.
Linka je v provozu od 4. dubna 2015
do 4. října 2015. V loňské sezóně přepravil cyklobus celkem 2 600 cestujících a 1 150 jízdních kol.
Cyklobus opět navazuje na vlaky linky S7 z obou směrů, čímž nabízí své služby cyklistům od
Prahy i od Berouna.
Z Mníšku pod Brdy nebo Kytína mohou vyznavači bicyklů vyrazit po značených cyklistických
trasách, sledovat lze i pěší turistické trasy či krajem projíždět po mnoha lesních cestách.
Na lince cyklobusu platí Tarif PID a cena přepravy jízdního kola je 16 Kč bez ohledu na
vzdálenost a také bez ohledu na předchozí použití nebo nepoužití vlaku. Ve vlacích linky S7 je se
cena za přepravu jízdního kola pohybuje dle Tarifu ČD od 25 Kč výše dle ujeté vzdálenosti.
Stručný jízdní řád cyklobusu PID:
Odjezdy z Dobřichovic
8:25
10:25
12:25
Příjezdy do Kytína
9:00
11:00
13:00
Odjezdy z Kytína
9:30
11:30
13:30
Příjezdy do Dobřichovic
10:00
12:00
14:00
Vše o přepravě cyklistů v PID na: www.ropid.cz/cykliste.
14:25
15:00
15:30
16:00
16:25
jede jen do Mníšku
H
[4]
[3]
4
4219
0
419
a
er
S2
0
23
2
Jiz
?
Ú
H
411
443
41
4431
411
430
443
0
231
S2,S2
[3]
[2]
39
4118
411
[2]
[3]
411
[
[3
H
]
M
H
426
426
304
405
484
Smiřická
[3]
[2]
269
376:
4
,S3
0
,R3
[2]
6
07
[1]
110
365
377
S2
0
23
2
0
42
;346
376
405
478
3
3 46
4776 ;
8
41
47 7
7
41
47 7
4787
47
4721
41
47 7
7
302
S3
,R3
070
405
471
472
36
4775
345
365
37
103
202
345
368
405
11
0
185
202
302
2
2 02
37 69
6
S3
343 :
344
6
42
4
48 26
4
m
Těšnov
Bílá labuť
Nemocnice Na Františku
m
H
U
1
2066
1
112
236
m
151
166
23
6
102
144
152
177
200
177
200
202
102
144
3
3540
0
va
1
1 36
1 66
18 77
3
L
091,M
fko
201
202
371
374
Vltava @
16
31 1
31 2
3566
Ve
les
lav
ín
Ná
dra
ží
m
ne
Ka
116
161
312
bá
Dž
Na
d
V
Vo ozo
ko vn
vic a
e
185
302
3
3 70
41 72
7
3
37 71
4
091,ML
S4,S41,R4
4
41,R
S4,S
107
147
160
355
1
13
16
31 1
2
9
8
41
8
3
3 70
41 74
3
3
37 71
4
9
35
Ro
zto
ky
,r
oz
c.
Ro
zto Žalo
ky
v
,U
ry
Ro
bn
zto
íčk
ky
,T u
yr
šo
Ro
vo
zto
ná
m
ky
.
,n
ád
ra
ží
59
7,3
14
14
16 7
35 0
9
2
31
[4]
304
;343
344
405
261
Nádraží Klánovice-sever
Praha-Klánovice
Nad Běchovicemi
[4]
Klánovice
Přímské
náměstí
261
262
303
343
261,303:
H
N
304
343
353
405
Smržovská
262 343
1
41
Hostavice
[3]
m
Výzkumné ústavy
Běchovice
[4]
190
261
269
261
269
240
250
261
Bazar
Ke Xaverovu
m
[3]
110
262
343
344
N
H
H
30
3433
Xaverov
Xaverovský háj
190
[4]
Kyjský hřbitov
110
190
269
H1
4
30 3
34 4
34 3
35 5
40
Šestajovice, Balkán
[B][1]
262
m
Ve Žlíbku
261
[4]
109
S1
,S7
011
[3]
m
Praha
N
261
m
[3]
Kyje
190
273
Šestajovice, U školy
[B][1]
2
borem
á
Pod T
N
ála
a
ner ka
na
Ge nouš žalov apitá ého
K nsk
Ja Dole
á
Str
190
190
223
á
269
273
kraj
411
427
41
1 9 11
Vajgarská
11
22 0,18
3
1
190
223
ick
M
427
443
1,9,11
Kolonie
0
207
1,2 6
10,1
ojo
Sp
190
202 220
O
240 250
303 304 H1
353 354
398 B
Jeř
H
Střed
očeský
U
m
m
Třebešovská
427
Č
4
48
34
1
21,23
v
Kněžská
luka
186 273
181
273
0
19 0
24 0
25
DH
354
3034
30 4
34 3
35
Na Kovárně
m
Ko
Ratibořická
C
3:
34 44 4
3 8
4
S20,S
31
Chmelnice
ací
8
Žárská 110 H m
181 190
H1
221 223
261 273
Breitcetlova 190 344 346
3
22
273 367 379
190
H1
3548
39 5
40
3,8
011,2
Strážní
7
011
Sídliště
Lehovec
Poliklinika
Černý Most
Sychrov
Bártlova
ská
4
398
411
429
412
427
Čertousy
2213
35
v
áro
398
U
405
H1
Karlínské
náměstí
Balkán
Podkovářská
011,ML S1,S7,S41
S41
0
1173
2
H
0
19 23 1
2 6
2
N
190 H
20
9,S
231
221
D
H
190
41
1
398
430
412
427
354
398
Urxova
Odlehlá
K Žižkovu
Ronešova
H1
186
19,25
Starý
Hloubětín
Nademlejnská S1,S
R
D Č
411
430
343
3043
34 4
34 3
35
3,8
Skloněná á
sk
čan
yso
vov
No
6
13
19
25
Chvaly
M
220
m
m
427
353
3548
39
H1 AE
18
091,120
S4,S5,R5
9
20,S
3,S 3,R4
S2,S34,R
S
186
H
Č
220
269
N
3
Pražská tržnice
?19S1,S7
B
H
U Elektry
8,25
S9
S2,S3,
34,R3
S20,S
1
070,23
Hutě
220
269
H
346
367
379
343 354 405
N
S2,S
3
35
353
m
220: 220
269
U
S20
S2,S9,
231
220
ice
Počern
-Horní S9
Praha
220
18
20 6
2
H1
Zeleneč, Bezručova
Zeleneč, u hřiště
Satalická obora
C
Nádraží Satalice
N
35
Právnická
fakulta
207
a@
tav
Vl
S1 S2 S4 S5
R5 S20 S34
Nádraží
Libeň
8,25
S1,S7,S41 011
,ML
aj
303
304
344
354
398
8
5,12,17
24,26
D
1,18,25
B
N
M
353
Zeleneč
kr
220
Čakovická
151 158 375
20
9,S
1
23
398
3
Královský
Pražský
letohrádek
hrad
M
Malostrans
ké nám.12,20
22
Brusnice
m
m
Nábřeží kpt. Jaroše
Důstojnické domy
110
Č
4
42 12
7
35
,12
8,12
17
Č
m
m
H1
9
H1
Satalice
398 412
427 430
M
S2,S
3
3746
9
186
Dřevařská
N m
151
ka
BalabenOcelářská
Multiaréna Praha
10
12
19
m
31
ý
ha
S9 S23
Č
[1]
7
Chotkovy
sady
AE
1,2,12,25
Maniny
Tusarova
21,2
sk
ra
Č
430
U
41
2
[2]
6
37
če
P
376
443
Č
429
m
411
36
1,18
m
184
,26 5,12
0,25
0
,18,2
18,2
1,5,8
22
5,26
1,8,12,2
m
ká
ělnic
070,2
H
O
156
H1
Zápy
7
168
184
H
2
12 Ř
17
m
24
156
1,25
U Průhonu
109 140
185 302
do
Mladějovská
190
223
273
131
Veletržní
palác
Kamenická
Divadlo pod Palmovkou
tře
181
223
1,18
Macharovo
náměstí
Pod Vyhlídkou
Sibeliova
Baterie
Ořechovka
N
N m m
H
143
180
17 18 24
3
10
6
náměstí
074
353
Radonice,
Penny Market
376
Letecké muzeum
1
5
Vojenská
nemocnice
D
Starodejvická
A
120
S5,R5
15
2,12,18 Ortenovo
U
376
S
U Vodojemu
S4
120
5
E
112
156
201
S4
85
0,1 9
11 9,2675
25 2,3 78
30 6,3
37
109
183
Brodecká
U Prioru
120
A
Thákurova
S41,R4
091,ML
Stejskalova
C
376
411
427
405 443
S23
3
Jenštejn,
Dehtáry
412
Č
Č
N
Čelákovice, Rumunská
Čelákovice,
V Prokopě
405
35
367
Kelerka
109
177
183
195
Sídliště Na Dědině
119 142
131
161
168
312 316 356
20,26
AE Hadovka
Sibiřské náměstí
Lotyšská
H
vcova
158 185 259
302 351 365
376 377 378
110
Klíčov
Klíčovská
Nad Jetelkou Krocínka
S2,S3,S9
Ke Klíčovu 151
S20,S34,R3
Pod Krocínkou
Polikli Nádraž
16
S2,S
íV
nik
070,231
Nový
S9,S 3,S20 a Vysoč ysočan
Špitálská
y
34,R
any
Kolbenova
Divad
3
19
Hloubětín
9
lo Go Č
16,1
Poštovská
ng
H1
m
151
U Kříže
Janko
17
Prosecká
110,140
110,140
195,201
195,201
269,375
166
353
405
427
m
H
nice
Rado
ova
Ligas
nice,
d
a
R o
6
37
Huntířovská
Letňanská
Nový Prosek
Prosek
376
Vinořský hřbitov
185
201
Boletická
ML
20,26
S5,R
S5,R
A 107 116 143 147 160
180 340 350 355
Pí
sk
ác
h
N
H
Výstaviště Holešovice
Nemocnice
Bubeneč
131
5,8
112
ov
Střížk ndratky
Nový
U Ku
Vosmíkových
166
Starý Prosek
151
Rousínovská
Kbelský hřbitov
Sovenická
158
1
1 40,
3085,1158
2,3 95 ,16
75 ,20 6
1
136
177
183
195
191
Dlouhá
míle
119
AE
Na
Goetheho
Zelená
131
Na Santince
S41,R4
091
Florenc
m
AE
D
119
N
142
119
D
20
26
Sídli
ště Č
erve
ný V
Červ
rch
ený
Vrch
20,26
4
41,R
S4,S
L
091,M
166
112
H
Madlina
Č
Bulovka
C
378
427
427
Č
36
Nové
Na Pastvinách
Vokovice
? Vltava
Okrouhlická
Rokoska
151
Sídliště Prosek
166
R
Lohenická
U
Čelákovice,
nám.
Čelákovice, TOS
Zápy,
Ostrov,
lázně
Svémyslice
367
376
3467
36 9
37
142
Č
Čínská
Dyrinka
Korek
Kuchyňka
Povltavská
201
Pelc-Tyrolka
Vychovatelna
N
ká
lips
sko
Če
1
15
185
378
367
;376
378
Vinoř
181
202
N
m
O
Kuliška
116
H
142
AE
100 119
191 319
m
Juliska
Špitálka
Jenerálka
112
236
C
Teplická
N
6
16
Střížkov
Ctěnice
m
D
Lázně Toušeň
405
376
376
221
269
273
303
304
344
353
354
398
0
10 9
11 1
19
šice celách
háj
ebu
Par
ou
ský
la N
Na
ovk
hon
Ško
abr
Prů
dH
Na
Zoologická
zahrada
3,10
Hercovka
17
17
112
Střelničná
C 103 345 348 368
Moravanská
O
Rychnovská
110,140,195,201
110,
140,195,201
269,351,365,377
Poliklinika 151
Prosek
Třebenická
140
140
5
18 9
25 9
26 2
30 5
37 6
37 8
37
AE
UH
ě
Botanická zahrada Troja
10
Ke Stírce
Nad Trojou
Nádraží Podbaba
U Matěje
ovn
osk
KN
Kalinův mlýn
102 144 152 162 169 200
370 371 372 373 374
Č m
3
Písečná Sídliště Kobylisy
Služská
Čimický háj
Na Pazderce
Líbeznická
136,162,169,370
371,372,373,374
10
3
10 3
18 5
34 8
34 8
36
166
Mirovická
Podhajská pole
Dunajecká
17
140
185
302
k
5 8
Na Mlýnku
Pučálka
183
[3]
[2]
Č
376
Jenštejn
D m
m
m
Sídliště Ďáblice
5
37
259
S3,R
3,S
34
070
375
Podolanka
185
302
Staré
Letňany
Ďáblický hřbitov
m
Přezletice, Horní náves
365;
Miškovice
Čakovice
Avia Letňany
166
Nebušice
Krakov
144 177 202
Za Čimickým hájem
Krausova
110,140,166,195,201
110,
140,166,195,201
269,351,365,377
1
15 01
2
U Václava
107
116
147
160
340
350
355
Hydrologický
ústav
Dolní Šárka
112
236
P2
Žežulka
116
102,177
102,177
202,236
Roztocká
Poliklinika Mazurská
Břetislavka
152
177
200
Ď
158
m
166
201
161
116 161
m
Sídliště Bohnice
V Sedlci
m
Staré Bohnice Katovická
Zhořelecká Odra
236
102 200 236
136
Přívorská
Řepínská
UD
D m
110,140,158,166,195
110,
140,158,166,195
202,269,351,365,377
Kokořínská
348
166
Počeradská
136
166
177
161
3166
35
Na Mlýnici
j
P
H
Šatovka
ům Přední
ěřic Kopanina
hom
Tuc
ra
ýk
a
rah
355
a
ah
Pr
236
102
Sedlecký přívoz
í
oř
dh
Po
AE
319
es
do
ře
St
7
Zámky
Kamýcká
160
k
ký
s
če
ha
;
1612
31
K
oč
Zemědělská
univerzita
P1
147
160
Okořská
Bohnické údolí
V Podbabě
9
121
10
Libeňská
236
Květnová
183
j
ra
2
31
řed
m
Budovec
Prunéřovská Skládka Chabry
1629
16 0
37 1
37 2
37 3
37 4
37
166
183
raj
Pra
31
Internacionální
160
Stře
319
Kněževes,
skladový areál
St
160
Výhledské
náměstí
Tuchoměřice, U dvora
ký k
19
m
107 359
Spořická
152
136
202
Čimice
183
160
1
7,
10 59
3
158
R
9
25 5
37 8
37
Výhledy
m
H
es
doč
Kněževes,
Stará hospoda
147 160
;359
H
m
355
m
Kněževes, U nádraží
60
Suchdol
7
10 47
1 60
1 59
3
H
Sídliště Čimice
9
316
355
356
m
m
35
202
202
103 Ďáblice
Lázně Toušeň,
zast.
37
9
6
34 76
3
B-S, Baumit
405
Čelákovice, Kovohutě
3985
40
355
356
m
136 152 169
Na Štamberku
U Spojů
Osecká
Ča
Ča
Krystalová
z ko
ko
vic áme vick
e
k ý
16140 Náměstí
6, ,1
305
? 58 Jiřího
30 Berana 158
5
166
Č
Ke Stadionu
S34
m
158
201
202
H
m
Tuch
m
oměři
ce, O
becn
í úřad
Tuchoměřice, Kněžívka
1
12
312
UH
312
160
Měděnecká
169
202
e
S23
074
[2]
Č
5
40
m
m
202
340
350
D
? Lab
405
,S2
,S9
1
23
312
312
355
356
110 269
Na Lukách
103
Tuháňská
0
1166
1 05;
3
[1]
[2]
S2
m
m
m
103
202
345
368
312
m
m
312
162
406
427
m
m
Zápy, PREFA
m
6
34 79
3
m
m
Dolní Chabry
Praha
202 Č
Dřevčice, rozc. Jenštejn
302
411
[3]
Káraný, Pošta
B-S, Kralovice
?346
478
O
231
M
Nový Vestec
Káraný,
Vodárna
B-S, Pekárny
B-S, VDO
S2
m
Káraný, Most
B-S, Na Radosti
6
34 79
3
U
Bílenecké
náměstí Do Rybníčků
365
377
9
25 75
3 76
:3 378
[2]
[1]
312
312
Stře
316
356
m
405
S20 S32
411
S2,S20
231
? Labe
Nový Vestec,
U Mostu
406
N
N
[2]
B-S,
Fakulta
m
Dřevčice, cihelna
:376
378
162
aj
ý kr
dočesk
O
ar
B-S, hájenka
379
B-S,… = Brandýs n.L.-St.Bol.,…
110,166
305,351
195
305:,351
B-S, Vosí hnízdo
S23
074
3
3 46
3 67 :
4775
8
Dřevčice
Králova
195
305:
ov
B-S, Vrábí
B-S,
U Soudu
B-S,
Nám.
B-S, Pražská
M
[1]
Veleň,Mírovice
158
365
377
5
3559
3
Č
6
35
350
kr
Skládka Ďáblice
370
371
372
373
374
110,166
305,351
Č
Cu
Únětice, Na parcelách
5
3477
4
Brandýs n.L.-St.Bol., Popovice
B-S, Sídl. u nádr.
m
B-S, Zdrav. stř.
34
6@
S32
072
379
[3]
367
359
Č
Veleň
B-S,
Nem.
346:,417,471,472,477,478
[2]
110 166
110
103
345
348
368
m
Třeboradice
Teplárna Třeboradice
U
417,477,478
m
B-S, V Olšinkách
?346
376 405 406 407
417 419 420 471
472 477 478 S23
[3]
mD
B-S, Sokolovská
Most
[4]
O
Sídliště
406
B-S, Rychta
7
36 5
37
350
312
359;
Únětice, Obecní úřad
103
Březiněves
U
abe
6
?L
355
31
N
m
m
110
3051
35
Za Tratí
:
;4417
78
3
3 45
3 67
4 75
B-S,
4006
7
4
Dům peč. služby 4 19
B-S,
4720
417;,471
472,478: 4787
[3]
407
B-S, Školní
B-S, Škola
B-S, U Brány
346@,417,471
472,477@,478@
Brázdim, Starý Brázdim
365
417
477
359
5
36 7
37
R
Únětice
340
350
K Teplárně
345 367 375 379 406 407 419 420
j
350
316
Na Boleslavce
Praha
kra
359
D
ha
359
350
370
372
R m
30
35 5
1
Středočeský kraj
U
B-S, Aut. st.
B-S, Sídl. BSS
Brázdim, Nový Brázdim
365
ký
350
350
[1]
m
H
Pra
[2]
R
H
Hovorčovice
U
[2]
UH
U
345
365
417
477;
365
377
417
477
4
[3]
3
3 67
3 75
4 79
42 07
B-S,
4 0
47 77
8
M
[4]
407
072
B-S, Kasárna
N
m
9
Brázdim, rozc. Veliký Brázdim
Sluhy
305 351 417
07
36
41 5
4777
;
čes
0
35
N H
S41
Bořanovice, rozc.
373
Polerady, rozc.
m
M
407
O
41
M
O
S32
B-S, Žel. st.
M
432
m
[3]
367 375 477 478
m
edo
Ú
R
M
U
3
0
S3
2
07
2
432
S20
M
m
407
Stř
N
371
371
350
359
Úholičky, V kopci
350
O
340
1
37
N
,R
417
Úholičky
340
350
359
340
350
359
350
U
416
370
372
373
5
34 48
3 68
3
4
S4,R
091
340
07
[1]
345
365
377
417
477
417
432
M
U
B-S,… = Brandýs n.L.-St.Bol.,…
Sluhy, rozc. Brázdim
S3
M
M
[4]
M
[2]
Mratín
Měšice
Líbeznice, škola
419
345
477
Ř
R
345,368
416,417
348
368
351
371
Mratín, Cukrovar
345,351
416,417
Líbeznice, II
374
H
350
Nová Ves
M
417
m
Roztoky, Levý Hradec
368
417
368
374
H
316
[2]
368
417
,I
ice
zn
be
Lí
Ú
[-]
[4]
407
365
377
Měšice, Na Rejdišti
417
D
371
m
m
M
4
H
U
[3]
9
Kostelec n.L., žel. st.
[1]
Měšice, Agropodnik
[1]
373
37
H
Ř
H
[4]
41
3
H
[4]
S2
1
371
[1]
Ř
[-]
420
[3]
1
348
S23
074
345
417
12
[2]
09
345
345
416
417
S4
3
37
4
,R4
[3]
[1]
D
74
H
D
D
Kostelec n.L., Na růžku
[2]
351
416
[2]
[2]
H
374
Ř
[4]
365 377 471 472
471
m
[2]
[1]
[3]
2
Kostelec n.L., nám.
[2]
365
377
477
1
H
Tursko
1
12
374
[3]
471
416
345 416
[1]
8
36
H
H
[4]
[2]
a
316
2
[1]
[2]
6
Holubice, Kozinec
[2]
368
418
418
tav
45
Holubice
D
418
070
12
316
456
351
1
3516
4
4
?
07
O
416
351
37
[
Kojetice
S3,R3
S4
09 5
3
1
2]
Vl
S45
3
09
370
372
373
374
M
S3
472
Čakovičky
1
1 36
1877
3
12
091
121
D
374 413
417 418
U
[5]
U
O
O
,R4
]
0;
37 72;
3 73
370 3
372
D
S4
[3
D
3
41 73
8
D
348
418
m
m
@
6
45
U
U
374
4
D
O
O
370
D
O
O
O
U
37
370 372 373
370
D
U
Jizera
[2]
370
[2]
H
419
1
35
4181
373
373
U
N
3
S2
4
07
[3]
O
Neratovice, Kojetická
41
419
420
D
47
373
H
Neratovice, Nám. Republiky
m
N
8
3
41 70
3
[3]
N
N
15
16 1;
2016
S4,R
4
091
M
41
3
4170
3
m
3
41 70
3
S4
09 5
3
C
473
348
H
419
420
472
C
abe
[3]
092
1
35 71
4 73
4
348 418
471 473
373
373
3
41 70
3
S43
370 372
S4 S40 S43 413 456
S44 S45 470 473
37
4130
Kralupy n. Vlt.,
žel. st.
37
4130
456
070
Neratovice, žel. st.
U
419
?L
[4]
C
37
4130
M
m
2
S40
,S44
110
,111
N
Ú
37
m
413
373
419
47
2
[2]
3
41
Kralupy n. Vlt., Lobeček
S40
110
1
2
[4]
472
alu
Kr
4
47
[3]
S3,R3
351,418,471,473
07
2
[3]
n.
py
N
S23 S43
N
S3,R3
070
11
1
O
M
m
3
ad
í úř
ecn
Ob
S43
092
3
Če
s
Za kob
Ho rod
ro sk
u á
370
372
470
473
37
373
091
4
S4,R
S4
S3
351,418
471,473
41
092
23
4S
07
110
418
471
473
S43
41
4209
H
2
47
Libiš, Spolana 3
[5]
S40
351
092
[-]
N m
S3
34
41 8
47 8
3
[2]
m
S43
N
Ú
092
V
C
103
345
368
]
[4
]
[3
m
N
[4]
471
473
0
[3]
2
37 13
4
S43
37
Ú
[3]
Ú
370
372
470
473
m
N
O
m
372
413
Ú
Č
[2]
3
4 7
47 70 2
3
N
Č
U
Ú
3
4 04
4805
4
163
250
261
269
163
250
251
391
135
136
213
1
1 14
3 93
3 32
3 35
33 37
36 9
2
4
42 09
2
2
42
491
[1]
[3]
[3]
492
4
4 89
49 90
5
3
3 35
33 37
9
210
S8,S80
46
9
[2]
éh
sk
en
om
Če
rn
oš
ice
,K
9
o
46
327
428
442
326
327
428
442
171
Vltava
S7
@
221
S9
[3]
[4]
3
3 35
33 37
9
un
ro
Be
461
463
3
36 32
2
@
ka
4
4 15
45 48
1
311
451
221
S9
363
461
341
7
31 18
3 20
3 21
3
[3]
[2]
,S
49
0
S8
3
3 35
33 37
9
L
0
21
80
17
2
38
[3]
[4]
0
49
1
31
4511
8
44
3
3
49 82
0
]
33
S9
[1
221
]
[2
L
;3
44 38
4
5
335
444
33
3
3337
9
0
S8
0
21
40
1
465
331
441
444
331
444
31
3
3 14
3 38
3 61
4490
4
7
31 0
32 1
32
[3]
1
44
7
31 1
32
44
1
[3]
[2]
m
H
338
H
33
7
9
33
m
1
C
[4]
Řehenice, Dařbože
Pyšely, Nová Ves
[4]
337
401
1
210
zava
0
[3]
40
S8
S8
210
? Sá
Řehenice, Babice
[3]
21
D
44
S80
210
L
? Vltav
MB,… = Mníšek pod Brdy,…
Čisovice, Bojov
S8
D
D
441
1
40
D
449
[4]
4
[5]
21
[3]
332
44
D
Čisovice, Bojov, žel. st.
[3]
m
[4]
8
0
3248
4
B,
M
MB,… = Mníšek pod Brdy,…
[2]
C
Pyšely, nám.
Pyšely, sokolovna
]
[3
]
[4
Kaliště,
Poddubí
21
S8
2
8
403
H
[4]
[-]
[5]
[-]
402
Ol
eš
ka
,B
rn
ík
38
4021
381
:402
49
2
[1]
[2]
9
46
397
428
328
397
428
3
3 28
42 63
8
Ko
ste
Sv lec
at n.
bí Č
n .l
.,
381
387
410
381
382
387
489
4
49 69
4
428
Ř, h
řbito
v
381
382
385
387
381
382
383
385
387
5
325
328
381
382
385:
387
30
38 3
38 1
3832
38
38 5
42 7
4948
:325
328
363
385
3
4 85
4 28
4969
4
328
397
13
1659
309
313
3
36 28
4
5
25
1295
16 1
24 8
31
4
41
[3]
[4]
3
4420
8
m
[4]
3
3 64,
3 82, 38
4987,43831
4 28
165
252
ky
vič
La
ho
38
5
1
3473
1
38
12
25 0
5
381
387
303 :
469 :
494
309
313
2
4022
4
u
ížk
Kř
U
l .,
Č.
n.
lec
dy
ste
ivo
Ko 410
at
Tr
l.,
Č.
e
n.
alc
lec
Sk
ste
Na
Ko
l.,
Č.
n.
lec
ste
Ko
1
410
[2]
[3]
385
428
494
3283
36 5
38
7
32
7
31 20 1
3 2
3
5
31 14
4 15
4
ta
oš
,p
ice
ov ][2]
ich [1
bř
Do
8
44 51
4
8
44
6
S7
2
17
6
Mníšek pod Brdy, ÚVR
31
3217
314 444
314
D
R
[4]
[3]
26
26 5
7
3
3 64
3 81
3 82
3883
7
3
3928
7
4
265
25 8
:3 32
1657
19
150
253
S7
435
[1]
2
3 66
3664
6
36
1653
19 2
25
1
2 93
3 52
3 32
3 35
3337
36 9
2
428
189
215
1897
19
1390
15 7
15
173
341
4
24 55
2
3134
;41
415
423
39
1
391
303
329
111
240
329
2
32 65
5
177
181
252
10
19 6
1976
S8,S
80
210
177
181
1
12
6
1021
1
ltava
?V
4
24
17
[2]
lno
Do
12
24 5,2
38 0,2 32
38 1,3867
3,3 2
87
125
136
213
11
12 5
13 5
2136
12
13 5
21 6
3
kr
čs
ká
1
1 70
1996
7
1
17
rr
3
3 64
3 81
3 82
3883
7
1
1 35
1 36
21 70
3
11
13 8
17 8
0
oly
Šk
U
125
175
183
1
1 24
1 39
1950
6
S6,S7
S65
a
tin
en
rp
Se
do
vs
ká
26
3666
101
177
267
381
382
383
387
5
S6
0
105
230 :
1
1 35
2136
3
m
13
1437
3
14
101
175
181
á
ck
ale
Bo
101
139
188
hd
m
13
18 7
4
137
174
179
301
352
S7 an
j
ra
2
Ba
a
ýk
ah
sk
Pr
če
do
ře
23
136
213
363
7
19
120
230
[2]
St
5
2625
3
5
11
6
10 1
12 9
13 0
15 7
15 6
19
1200
23
120
230
9
3013
3
313:
425
S7
D
D
[3]
6
2
23 5
26 5
32
17
26
125
240
267
381
382
383
387
6
13 13
2
196
197
6
,1
,1370
1255,1
,1 0
16 ,19 2
1833,2367
21 0,2 82
24 1,3 87
38 3,3
38
125
165
5
11 97
1
105
[2]
183
190
115
170
197
5
1197
1
125
135
121
193
205:
ku
124
205
eč
179
301
352
12
17 0
2300
[3]
7
17 81
1
0
1797
1
0
17
8:
1138
1 70:
1
1180
17
118
124
170
118
124
170
;205
8
142
174
118
135
8
11 0
17
9
32 23
4
3
18
174
179
301
352
[2]
ot
šr
iva
nt
Ze
Ko
vo
S7
19
3
180
257
264
306
173
1
26 80
4
1
1 42
26 80
4
180
380
101
138
3
121
188
193
m
hov
Zlíc
12
17 1
23 4,1 42
30 0,2579
1,3 5
52
183
190
240
9
13 88
1
139
150
188
19
120
100
336
5
43
303
111
329
34
3587
111
329
ML
m
@
p
m
Sr
Na
e
ličc
VU
ká
M čeps
bo
S6
411
435
163
263
111
125
329
240
24
0
13
5
:19
:1
90
0
263
109
263
109
110
190
263
109
163
a
nk
13
18 9
8
5
17
Č
31
0,2
4
12 96
1
12
Hlu
142
184
173
4265
43
m
175
188
22
,4 :
2: 91
41 ,4
0, 5:
41 3
9, :,4
40426
391
423
484
1
39
163
190
263
167
168
8
16 9
7, ,17 84
16 74 0,1 47 0
1 8 1,3 8
1 0 2,3
3 5
3
142
380
S6
173
8
3010
3
NÁVRH VEDENÍ LINEK PID
OD DUBNA 2015
OBLAST ZÁPAD
412
426
435
m
109
163
250
3
1690
1
3
16 88
1 63
2
M
m
va
Ohrada
va
Černíno
3
26
143
191
1,2
70,09
,0
R4 011
S9,R3,
S3,S7,
;155
:163
:188
:263
alo
S1,S2,
3
M
8
94
1 8
1 4
2
2647
34
108
347
3,8,1
133
163
188
263
;
da 94
tří,8 1 207
há 5,2
6
u
o 24
Dl
R
ádraží
kovo n
N m Masary Jindřišská
H
M
194
101
163
263
266
364
366
17
1
1736
5
22
m
194
3
14
180
184
Kajetánka
133
136
207
168
m
m
0
18 4
18
1
14 08
2
U
108
168
m
Větrník
133
175
207
1 18
10
1918
19
1
A
Litovický potok
Ruzyňská
108
168
108
108
168
191
108
142
191
?190
S1,S
Sídliště
109
261
7
Spolská
303
110
1775
Jahodnice
Nádraží Klánovice
1
261
124 150 155 163
Habrová
a 304 391
011
Podnikatelská
19
190
Č
m
263
Bezděkovská
1883
155
155
269
251
260
391
anik
1
Basilejské
188
196
213
263
Rektorská
3
1
H
90
Libocká
109
133 135
Pohořelec 192
22
263
405 423
ech
263
va
Vackov
25
303;
o
1
192
2
c
náměstí
2
U
6
Břevnovská
26
5
R
p
3
k
1
64
R
M
5
rom
207
194
ku ,9,106
t
ČB,… = Český Brod,…
1
175
194
Perlit
is
3
neče
8
5
Koleje
Větrník
k
260
484
S7
26
N
m
0
13
5
B
Malešická
264
S5,R5
A
9
Tachovské
m
1
1
9
Teplárna
N
R
Rokycanova
2
M
Dolní
Břevnovský
le
M
2 1,1
1
192
U Památníku
133
22
155
Č
N
4
R
22,25
S65
Karlovy lázně
1
2 51
,E
Poče
168
m
S1
155
48
náměstí
Malešice
155
120
194
klášter
240
Nad Markétou
41
N
aly
rnice
2 60
D
S1,S7
223
Plaň
Červený
23
Hellichova
S1
Ho
17
2
Husinecká 5,9,14,
Malešické náměstí
Úv
Nákladové nádraží Žižkov
250
143
ion
ovců
R
,4
bešín 55;
Marjánka
3061
a
100
Ruzyňská
škola
LD
Malešice
412
s
n
1
08
ře
U
Kaštanu
Sídliště
26
011
Drinopol
1
s
22
Říčanova
T
t
Nebozízek
dvůr
Hostivice,
LD
Sport vice, Stad
ká
ýns
m
336
011
39 3
m
39
426
N
011
133,1
Č
133
109
426
em
1
ká
Hostivice
Nám. W
H1
155
st.
Nouzov
Tiskařská
Hosti
bešín
174 179 301 352 380 25 Vypich
435
9,14
izní věž
ře
l.
Telev
T
0
Č
260
263:
Ladronky
U
Lipanská
108
.
e
6,9,22
á
d
u
C
AE
N
hurchilla
Štefkova 191
Koleje Strahov Petřín
S1
Po
491
N
H
,ž
306,336,347
Olšanská 24,1,16
ovy
Újezd
142
Na Palouk
zsk
6,9
336
Nádraží
H
Spalovna Malešice
Mezi Hřbit
Polygrafická
N H
Ú
U
155
D
valy
S7
S8
S9
S80
AE
R4
imu 7
M
Hostivice,
O
H
1,1
Rozýnova
á
,22
e, Litovice
1
Ú
L
Olšanské
20
347
k
Č
Ú
223
Běchovice
Václavské náměstí
m
e
Malešická
181
H
ars
Rtyňská
155
Palouky
143 176
Zadní Jiviny
108
Č
m
R
R
Na Smetance
R
Nové
náměstí 5
m
ašnic
Hybšmanka
168,174,179,180,
168,
174,179,180,184
Č
Spiritka
183
409 410 411 412
Laz
é Litovice
továrna
5
26
5,10
m Str
ce
M
Č
UR
Strašnice
M
m
N
Vodičkova
Stadion Strahov
301,347,352,380
264
1
22
Vinohradská
R
143
atoriu ovna Strašni
Na Homoli
a
426
11,16
17
347
M
39 3
Zamenhofova
191
Radhošťská
422 426 435 491
H
Italská
Krem
Ú
176
á
435
Jiviny
Voz Vinice Solidarita 5,7
2
brov
Hostivice,
Šafránecká
10,11
k
Nemocnice
tržnice
H
o
4
D
H
Švandovo
divadlo
s
K
14
n
R
S65
Vino
v6
ty
Novoštěrboholská
á
oro
O
163
Podbělohorská
10,11
Zb
22
2,5,14
Na Pískách
la
Na
Homolce
p
h
177
Druhanická
a
lo
u
142
Č
Ú
A
16
26
1
a
divad
9
Římská
264
190 263
155 hřbitradské
163
UP
Ště
122
ovko
Orionka
Šumavská
143
Strašnické bročovická 188
49
ka
N m
čkov 6
12
167 168
R
ovy
Jiráskovo náměstí
Drobná
136 Vlašimská
Na Šafránce
Nemocnice Motol
Klam
m
163
5
Do
ben
195
askou
O
191
250
Hole
175
17
20
176
Nad
Řepský hřbitov
4,16,20,22
175
Hře
Nad Prim
Ú
N
Škola Štěrboholy
10
16
Vinohradská Perunova
Č
Ústřední
4
188
A 101 223 263
412
101
Arbesovo náměstí
176
Pod Šafránkou Sídliště Homolka
139
251
m
9
2,7,1
33 0
101
Murmanská
Pod
Lipkami
306
0
Tolstého
4
vodárna
j
dílny
DP
6
kra
Mo
101
101
Ke Kaménce
2
Donatellova
266 364 366
291
Weberova
181
N m
idem
135
Středočeský
ha
aj ?391
Kudrnova
C
4102
Ústřední
ráň
A
30 69
111
Krymská
2]
Pod Rap
kr
ká
Zborovská
ra
291 Bruselská
Na Míčánkách
183 Radiová
2
[
,16 Bertramka
4
,10
ic
M
M
Kodaňská
P
á
ý
3
4,9
n
á
1
269
v
U
Zvonu
ž
67
S3
k
124
Jana
bě
4
Za Slánskou 142
Palackého
sk
ice,
Plošná
?101,,12
291
123
Praha
Škola
m
H1
329
R
Ú
cho vic
4,7,10
7,22 Prů Hroudě
6
26
96
če
264
N
S8 ,S8, Masaryka 4,20
,19
Barvy a laky
5,1
ČB,… = Český Brod,…
1
135
191
4 16
Slovinská
silnicí
[3]
ká
e
167,,19
Ště došo 1
m
22
W
0,R S9
Na
do
Řepy
3,7 náměstí
Kavalírka 167
6,7,12 14,16
Ženské
138
Kavkazs
Pod
167
167
rašnice
ře
S9
1
6,18,24
101
3
17 38, A
2,24
Klamovka
17
Ra
20
Mokřanská
Vršovic
14,20
St
Rembrandtova
Nádraží St
Poštovka
ovické
4,7,2
m
m
ké náměstí
Kutnohorská
264
domovy
49
7, 17
347
7
Karlovem 10
Myšlínská
Bazovského
Kolodějská
21
í
,16
c
Pod
Oborou
11
2
,10
e
Kablo
1
4
24
4,9
9
Výtoň
níž
11
Schodová
Slavia
95 5
K
Motol
2,22
Nádraží
Ji
Kvasinská
9,10,16
a
190,266
no
obora
Sobín
Kotlářka
N
125
329
111
H1
3
ni
1
1
Škola Dubeč
cká
120 137 167 191 231
N
Nuselské schody
111
10 16 180 Blatiny
Korytná 14 22
2
364,366
6,7
32 03
101
Vršovice 193 Bohemians
Královická
171 S7 Albertov
3300
143
Na Sklonku
101
Dubeč
12
7,24
329
oh-i-noor
9
135
Valtická
6
Č
18,24 Svatoplukova
K
Sídliště
Skalka
Hotel
Golf
7
m
Cibulka
Vozovna
m
N
D
é
347
123
9,1
m
Šmukýřka
193
138
136
át
257
U Lesíka
S3
Krematorium Motol
111
Strojírenská
Ukrajinská
Za Pavilonem
S4
0,1
Malvazinky Václavka Santoška
Motol
Ostrčilovo
P5
138
S65
Koloděje
150
Sídliště Řepy
D
m
des
M
m
N
139
m
329
6
1
m
329
123
11
ká ren
9,10,16
S9
410
2
tivař
180
111
Pa
V Chotejně
213
R3
náměstí
269
171
188
S65
Křížo
á
137
Blatnická
C
Hos
nků
em
6,1 ,20 C
lářs
Vršovický 1
264
Hlušičkova
U Měchurky
264
Na
111
168,,1
vá
Želivecká
221,ML 111,329
380
C
Sk U Tov ovárny Za Nadjezd
tří Sy
N G
Karenova
221
14
Naskové
ra
174
0
U
B
hřbitov
D
M
.
S65
17
Halenkovská
122
1
Zahradní
Město
T
1
7
Horky
5
9,,1
ám
7
R
m
Urbanova
S65
21
184
S9,S41
303
Plzeňka
257
N
12
Průchova
Lázeňka
k
1
3
áne
U
U
Ber
0
0
0
3
V
Nových
domcích
2
1
Bílý
Starý
Nuselská
42
,352
,22
S8
Sídliště
S6
306
O
[3]
138
Bohdalec 1135
329
2
Palouček 18 radnice
Květnice
122
329
0
Lidečská
6,10
,S
7
H
435
8
6
Zličín
m
Fr. Kocourka
195
38
Nádraží Hostivař
80
Podolská vodárna
7
Farkáň
Kloboučnická
6
18
1350
D
C
m Zahradní
H
M
Sibřina
Dubeček
Na Radosti
H1
100
13
168
231
m
142
Město
S41
M
1
D
[4]
Vozovna
m
M
3
W
U
329
195
m
Plynárna
336
125
Pod Jezerkou
R
1
UM
184
21
Květnice,
Pod Kesnerkou
m
Sídliště Zličín
101 O
366 303
Klikovka
Hájek
Pankrác
Jezerka
195
Záběhlice
183
,309
M
2490
101
329
4
435
Michle
Hutmanka
Kesnerka
rozc.
,308 47
Sibřina, Stupice
0
Pod Vinicí
137
12 88
Hostivařská
m
m
Dívčí hrady
K Hájům
3070,311,3,384
K Fialce Šafránkova
175
H
M
121
2
22
1 96 Michelská
Nušlova
B
Mototechna
6,12
Doliny
Ch
380 B 100 180 257 264
1 ,380
0
5
Bavorská
v
137
121
6
3
Chodovská 6,1
G
H
S
491
0
142
18
1
7
Chrášťany,
1
Hostivařské
14,20
6
U
ní
lí
6,1
ícho
Pr ráš
358
í
409
Vidoule
Teplárna
13 8
Bucharova
303
12
306 307 308 309 310
137
se
Sm
že
122
Konvářka
Kublov
ot ťa Scania-Label
náměstí
Depo
143
N
až
101
Ř
Nárožní 16
C
Děkanka
N
10
S65
M
Ř
Ve dru
Michle
AD
he n
dr
Průmstav
Pod Konvářkou
311 336 347 358 384
Zličín
ČS
O Hadovitá
177
m
168
Na
137
S
rm y,
H
M
177
Na Hřebenech
ná
M
1
Karlštejnská
143
R
3
Pekárenská
412
Pod
Děvínem
8
181
m
H
168
u
P3
Lýskova
a
266
H1
N
422
168
138
105 118 125 129 196 197 241 244 253
á,
3
143
120
332
kin
142 Kovářova-Kulturní dům Mlejn
269
[3]
Jemnická
180
Přeštická
3029
3
dn
Sídliště
180
S9
168
3
Chrášťany
314 317 318 320 321 334 338 361 390
118 138 135
121 188
366
42
Nová
Mládí
3
Butovická
H
Bolevecká
,U
335
337
17
m
H
Ru
N
O
6
á
2
Pankrác
12
21
Sídliště Jinonice
26 6
n
Nad
Košíkem
412
181
kolonie
Chrášťany,
H
]
Kavčí
hory
Na
Křečku
5
M
2
d
[
7
339 362
1
137
m
1
V Zápolí
366
36
C
H
H
Mezcestí
193
121,188
Ru
Zlatá
Fruta
423
Škvorec, nám.
230 255
M
Stará
Rudná, Dušníky
175
205
179
5
K
Obecním
hájovnám
m
43
8
Krčský hřbitov
13
14
329 423
183
Stodůlecká
m
Pod Dálnicí
R
Ovčí hájek
Depo
B
Netluky
Poliklinika á
Sluštice, škola
3293
2
115
118
Pod Pekařkou
M
Na Vrchách
Nové Petrovice
42
Kačerov
Na Strži
R
Třebonice
422
Budějovick
Janovská
125
329
N
m
O
W
UH
Píškova
Lísek
118
118
190
Krčská Antala
Dob
m
Vackova
Na
Blanici
5
H
128
Nové
Podolí
Pod
Hradem
193,33
W
17
11
240
124,170
124
,170 H1
309
205
2
118 eška
115
136 165
Nad Malou Ohradou
125
Amforová
335,33
?266
17 0 Donovalská
UH
193,205
193
,205; Ryšánka Staška
366
423
310
Picassova
Škvorec,
Třebohostice
M
7
6
23
7
142
Morseova
36
33
1
205
Newtonova
Betonárka
S6
170 213
8
124 Zelený
U
25 0
Roseč 9,362
142
R
232,265,266,267
329
19 1
5
142
Sliv
5
5
H1
ská
7
174
pruh
13
Královice
120
H
106 113 114 12
269,325,364,366
Jižní Město
Šperlova
H
M
366
Dre
1
ene
173
Na Staré
U
135
Slatinová
0
1
12 0
Ch
184 Č
Po
m
U Dobešky
Jakobiho
381,382,383,387
122
Na Planině
yer
3
N
m
cká
17 97
cestě Nad Rybníky 12
157 189 196
apli
likli
Sídliště Petrovice
266
17
Zemanka
C
30
Nádraží Uhříněves
M
ova
O
m
1
12
U
125
120
Na
Vrstevnici
m
5
nik
177
K Třebonicům
nov
Ve Výrech Náměstí U Lva
5
y
1
Horčičkova
N
m
1
kého
170
C
331 333
11
303
175
aB
267 232 265 269 325
as 22419
181
on
179
230
Branické Vlnitá
U Labutě 215
Hněvkovs
R
435
C
Geologická 6,12,14,20
Ter
arr
Uhříněves
Pod Ryšánkou
ám
138,139,150
138,139,150
121
H1
125
H
Chodovská tvrz
3 44
Modrá
366
135
náměstí 170
and
H1
Velká Ohrada 142
ěst
Klukovice
125
m
3 14
H
230
H
O Ú
Ř
D
í
ov
174 184
škola
12
3117 25
Řeporyjské náměstí
M
Horntaí
106,113,114,138,139,150
Mikulova
H
Nad Havlem 106,113,114,138,139,150
105@
105@
5
C
S8,S80
Křenice
210
6
3
s
8
3
G
Bachova
S
Litochlebské
náměstí
230,255
189,193,196,215,331
157,189,193,196,215,331
157,
ce
H
Nučice, Pod vinicí
20
170
42
P
17
S6
2
o
Uhříněveský
hřbitov
3
115
135
179
b
2
3
ře
Vrbova
301,352
332,333,335,337,339,362
3
Ln
18 7
2
žní c
266
5
K Závětinám
3 21
352
173
Ve Studeném
Högerova 30
ám
Št
10
esta
1
ář
Doubravčice
Nemocnice Krč
2
12
6 12
177 181
173
3334 3
232
Nučice, bytovky
ink
ěp
ř
309,310
s
230
352
25 30
M
e
8
30
3
1
t
k
Višňová
265
Slavínského
D
ař
á
115
138
181 O
N
14 20
H1
35 1
Ka
5
3961
C
170
Holyně
252
Dolnokřeslická
sk
364
Ke
0
2
M
Jarníkova
Ořešská
Filmové ateliéry
á
106 121
326 327
K Pitkovičkám
Pražská čtvrť
Metodějova
N
423 491
106
428
36
Záhorského
23
Zahrádky
Jílovská
R
253:
6
230
328 363
121
2
ce, Prokopská náves
Sídliště
Psohlavců
Smaragdová 170
H1
2
Křeslice
M
183 190 197 232 240
H1
67
Zatáčka 1
Doubek
253
S9
Zdiměřická
230
105
Praha
V Remízku
385 397
Sulická 113
Novodvorská
06
D
Č
Pod Mezí
106
H1
Ú
m
267 381 382 383 387
303
Hříbková
221
189
D
Na Jelenách
1
Malá Chuchle
115,125,165,170
115,125,165,170
36
Kateřinky
215
Středočeský kraj
Nový
181 197
366 469
Pánkova
49
121
3
Černý
U
331
352
366
M
Ř
Slivenec
O
0
Březí,
Podskalí
N
333
N
2
kůň
469
7
1
252
O
309
364
26
364
H
U Ro
230
Ke Smrčině
230
267
230
Kolovraty
U Dálnice
V Zátiší
310
zcestí
Hájová
428
m
469
N
O
Nové Pitkovice
410
265
129,241
Slivenec
Šeberov
[2]
Nedvězí
K Lipanům
252
265
Březí,
310
m
N
Opálová
230
314,317
Formanská
O
189
U
V Mokřinách
Říčany, Pacov
H1
[2]
3
K Říč
255
Koleje
,320
U
křížku
265,325
318
3
Ve
Vilkách
Ú
Zátišská
anům
K Holyni
244
C
17 U Belárie
1 1
422
1
N
Za Farou
321,334
Babice,
Babičky
a
Jižní
Tehovičky
3
[3]
m
d
114
303
m
Parká
Benice
Štíhlice, Doubravčická
3 33
ům
338,361
d
364
[3]
o
3
n
Hasova
Město
265
253
em
?193
h
V Ladech
Praha
390
Babice
O
O
469
Sc
N
?252
?252
Škola Kolovraty
K Sukovu
Ke
267
aj
364
410
Labe
kr
165
U Křížku
eský
428
H1
H1
Přírodní 19715
5
252
Středoč
1
Belárie
Nad Dvorem
409
172
Dostihová
32
Štíhlice
49
2
Pod Vsí
,150
139,150
139
197
363
Zmrzlík
244
Ř,… = Říčany,…
193
253
[2][3]
N C
157,173:,,253
252
U
428 494
309
1
oka
Říčany, Strašín
5
a
t
C
6
le
1
v
o
Radotínská
U
D
k
30
D
165
p
ro
Ř Č
ro
y
á
o
Pavlíkova
Frančíkova
n
D
á
h
h
D
w
172
326
a
y
172
M
ké
Le 173
Mukařov, Žernovka
nsk
Zadní Kopanina
Ř, prům. areál Černokostelecká
odř
M
ého
327
120
N
Observatoř
M
Tylova čtvrť odřan ibušs
244
Ř U
dřa
nce
ě M Levsk
D
16
385
215
Ř
Mo
a Havrá
325
Libuš
lišt
5
aM UL
Říčany, Strašín, restaurace
139,165 N
M
Č
O
165
Síd
Ř, K žel. st.
nik165
2
li
3
Ř
3
k
8
3
,
li
3 35
O
m
3,17
26
42 5
Po
Za Chalupami
11 7
303
410
Ř,
Spojovací,ZŠ
402
Lochkov
Po
7
M
387
3
5
3
4
3
d
9
03
3 17
2
363
Sídliště
385
1 1
N H
428
422
33 39
173
157
383 91 8
Ř
Ř, liho
428
3285;
Hrnčířský hřbitov
M
vá
irovotí
120
33 3
325
a čtvrť
3 62
402
Lipany
Ř, U nem.
Libuš
par var Ř,
C
R
Písko Násm
469
s
3
33
Závodiště Chuchle
341 Čechov
385
385
172
,494
k A em Nád
Ř, Wolkerova
ná ě
120
404
Pavelkova
r
Průhonice,
Komárov
U
.
Rychta
Ř,
aží
173
469
428
172
Průhonice, Rozkoš
265
et
Ř, Šveh
197
C
Tehovec,
P6
328 363 325
303 469
489
409
39
m
K Vystrkovu Baba II
[1]
385
385 428 469 494
244:
ark
U M ly
7
nova
494
489
U
Lomy
Petržílova
Vojkov
Tehovec,
Plató
Na Beránku
Průhonice
erm
301
410
Mukařov, škola
Kozojedy
ilán
Čestlice
245
Zahradnictví
Ř, Olivovna
303
255
491
K Cikánce
O
hyp
Ř, 5. května
Mototechna
a
Cukrovar
t
7
I
Baba
r
[2]
492
385
19
,428
363
Louňovice,
Mukařov
Hrnčíře
Maškův mlýn
Ř, Podhradí
lbe
bis
469,494
Modřany
a
Ř,
Hornocholupická 150
385
385
303,4
,A
Nupaky
113 197
U Lomů
II. hráz
As
Prah
e
Š
6
Ř
,
Přístav
Cikánka
Vyžlovka
Lahovický
9
2
c
Č
Oleška,
4
t
Ř,
U
lípy
e
3
Průhonice, Hole
@
efá
Ř
O
tli
c
Mukařov, odb. Tehovec
7
á
raj
li
s
k
2
t
9
Ř,
nám.
173
k
N
3
Louňovice,
e
ý
3
Radotín
n
[2][3]
u
most
s
U
m
5
k
s
85
s
iko
Č
Cholupický vrch
38
Kozojedy,
469
30
2
383
ha
tín
255
Če
Říčany, Kuříčko
Průhonice, Tovární
doče
Cementárna Radotín
va
I. hráz
253
Re
Kostelec n. Č. l., Dobrovského
39
Stře
33 35 7
489
řeš
ká
5
rozc.
N
22
469
,
vs
38
129,24
425
7
P
1
ho
4
e
3
Tehov, Lada
La
c
385
341
Průhonice, hájovna
Ř
381
113
33 39 2
428
492
255,314
Komořany
stli
Tehovec
V Sudech
385
3 6
387
M
Říčany, Kuří
m
4
331
m
317,318
Če
5
3
Vyžlovka, hotel Praha
49
Ř M
8
Kostelec n. Č. l., 402
333
139
D
320,321
2 O
24
42
C
a
404
[2][3]
Ř
40
334,338
Louňovice
9
sanatorium
Vrážská
165:
Prah
Kostelec
n.
Č.
l.,
Jevanská
328
Ř
m
S
245
409
361,390
Ř
M
m
21
Ř,… = Říčany,…
j
363
Safírová
ra
2
385
k
3
Jevany,
Smrčiny
3
Vestec,
82
383
97
Ú
eský
313
Lahovice
č
o
Svojetice
Cholupice
d
4
489
Oleška
8
Ametystová
Ú
U vodárny
28
Stře
Na Šabatce
Jevany, Spojovací
42
113
Vestec,
U Jankovky
U Kestřánků
Kostelec n. Č. l.,
494
Svojetice, Na skalce
0
334
S7
Světice
Dobřejovice,
12 5
404
Obecní 326
326
Vestec, Safina
Jevany, Lesní podnik
Ř
Svatbínská
D
R
334
Prvomájová 22455
165
Na návsi
R
úřad
Říčany, Voděrádky,
r
313
3
387
28
8
328
Dobřejovice,
Čestlická
Kosoř
3
4
4
334
492
309
9
Nádraží Radotín
04
425
H
404
Tehov
m
U Kapličky
489
334
48
309
313
Jevany, Bohumil
Svojetice, U hájenky
397 428
Vestec, u Klimešů
428
Berounka @
Hrazanská
120 245 255
313
492
8
328
Klokočná
173
Otínská
42
M
Prusice
m
M
J,…
=
Jesenice,…
Vestec,
Šátalka
Prusice, rozc.
309 313
Nad Závistí
428
341
Na Viničkách
Svojetice, Na vyhlídce
Jevany
Strančice, Otice,
489
2
442
Ú
4
442
Jevany, Černokostelecká
Sídliště Radotín
49
U viaduktu
33 7
Ú
M
m
Modletice, V hůrce
Říčany, Jažlovice
3
331
Zbraslavské náměstí 255
6, ,33 2
428
hřbitov
M
D
J, Zdiměřice
m
Strančice, Otice
428
36 28
382 492
244 315
32 35 ,36
333
7 3278
m
snice,
Pra
e
O
Modletice
2
ic
Závist
J,
4
489
494
Kosoř, rozc.
v
2
]
3 39
Zlatníky-Hodkovice,
ha
2
3 4 4 2
428 328
469
387
bra
Stře
442
3
M
[3
4
y
44
165
404
Točná
Dou
Všestary
Břežanská
363 363 Modletice, rozc.
doč
brad
esk
ozc.
327
Strančice,
S
Elišky Přemyslovny
Zdě
326
ý kr
Nádraží Zbraslav
3
Herink
[4]
402 Ole
Mořina, Trněný Újezd, rozc. I
ce, r
J, bytovky
341
489
48
Ko ídli
173
J, Kocanda 442
aj
31
zóna
dleti
Svojšovice
.
31
Všestary,
Menčice
o
382
9
š
4
m
M
s
ů
94
S9
3
341
tro tě Z
Struhařov, U hřiště
442
492
N
N
Zlatníky-Hodkovice, Slunečná
y, pr
Dolní Břežany,
Jesenice
un br
221
D
314
íčan
313 R
Dolní Břežany,
315
Ř
J,
Osnice
4
Na
kopečku
ek as
326 327 334
489 490 494 495
383 489
338
69
327
Struhařov
414
Na Spálence
lav
414
Jevany, Penčice
361
Peluněk
Zlatníky-Hodkovice, u prodejny
442
428 442
S9
442
J,… = Jesenice,…
390
341
Černošice
241;
Praha
Nučice
U Včely
311
H
Dolní Břežany, škola
Struhařov, Habr
[1]
241
425
2
m
165
333
3
9
Pod
Kyjovem
D
R
3
469
48
334
313
Středočes
Strančice,
Stran
Dolní Břežany, náměstí
4
442
3
Na
Plácku
341
442
3
311
ký
Všestary,
461
č
kraj
ice, ro
N M
m
414
62
žel.
st.
313
315
415
341
414
[2
3
462
z
]
Strančice,
c
Vonoklasy,
Vávrov
. prům
Zlatníky-Hodkovice, náves
1
M
Konojedy, rozc.
Žabovřesky
[1][2]
463
[1]
U Kapličky
Č
Jesenice, Horní Jirčany
. zóna Všechromy
24
332
46
chaty
Popovičky, rozc.
Dolní Břežany, Obecní úřad
9
387 Výžerky
Konojedy
461 462
3
Mořina
4890
Strančice, Předboř
129
Psáry,
UD
33
Škola Lipence
Strančice,
Mořina, U Pěchotů
[2]
D
3
9
38
Psáry, Dolní Jirčany, cihelna
4
463
469
318
469
Dolní Jirčany
Konojedy, pila
Kašovice
Zlatníky-Hodkovice, U hasičárny
4
495
M
1
Č
D
Kunice
4
M
[1]
332
311
Popovičky, Chomutovice
Černé Voděrady, Chaloupky
334
Na Drahách
N R
m
D
Mnichovice, Myšlín
Konojedy, Klíče
Černošice,
38
Jesenice, Horní Jirčany, vodárna
UH
241
362
38
425
7
36
[1]
451
Vonoklasy
2
Vráž, samoobsluha
[2]
3
Libeř, Libeň, Oáza
2
Psáry, Štědřík
49
Dolní Břežany, Lhota
Mnichovice, hotel Myšlín
m
M
1
451
1
Kamenolom
Zbraslav
495
3
311
462
[1
3
[1][2]
3125
31
317
]
5
[2]
41 5
4 51
49
320
m M
425
Radějovice, Olešky
Pod
Zatáčkou
0
414
Kunice,
Vidovice,
zámek
4
5
Psáry
Ondřejov,
[2
321
4989
Č
M
Černé Voděrady, ObÚ
]
Mořinka
[1][2] 332 334
Třemblat,
4
314
Černošice,
V
461
Černošice,
Mnichovice, požární dům
Radějovice
Vonoklasy,
Č
M
338
463
Popovičky, Nebřenice
Lipská
Vráž, U transformátoru
451
Dolní Břežany, Zálepy
II, škola
e
361
samoobsluha
O
489
ic
Černé Voděrady
363
@
d
V
390
415
315
o
elk
Zvánovice
Oplany
m
T
404
5
461
@
,
Ohrobec,
Károv
3
461
333
P
é
Ondřejov,
3
462
492 495
414
raha
m
Po
Stříbrná Skalice, Hradec
ice
448
M
Křížkový Újezdec, Čenětice
41
463
1
495
404
pov
Oplany, hájovna
Baně
463
Třemblat,
5
Stře
pov
34
Praha
Mnichovice, Závěrka
Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum
Č
doč
383
Ohrobec, U Čisteckých
ice
Petříkov, Radimovice
363 lké Po
eský
náves 4383
129
, piv
95
kraj
e
Strnady
Karlík
Stříbrná Skalice, Propast
Psáry, Domov Laguna
V
331
31
ký kraj
495
o
Středočes
Č
318:
M
U
var
45 1
333
[1][2]
Libeř,
Libeň,
U
Hrušků
[1][2]
5
3
O
m
Ohrobec
1
33
41
;314
Dobřichovice,
V Velk
Kunice, Vidovice, Bonavita
49
;338
m
U m
m
Č
K Chatám
[1]
Ondřejov, Třemblat,
0
461 elké P é Po
ÚKZUZ
Petříkov 36
;361 390
Sulice, Hlubočinka
Hrusice, Vlčí halíř
Kunice,
3
opo pov
rozc. Zvánovice
Libeř, Libeň
Jíloviště, přívoz
ic
u
rybníka
Ohrobec,
v
rozc.
Vidovice
]
Dobřichovice,
ice e
[2
[B][1]
,
Jíloviště, Cukrák
poš
Pod Vinicí
Petříkov, rozc.
3
8
[1]
3
210
ta
Křížkový Újezdec
Libeř, Libeň, odb. STS
1
[1]
46
3
463
Kunice,
S8,S80
335
3
Všenory, sportovní areál
45 11
415
Velké Popovice, Brtnice
[2]
33 31
Ondřejov, Třemblat,
451
[2]
Dolní
Lomnice,
1
Stříbrná Skalice,
3
Libeř, Na ovčíně
Dobřichovice, rozc. Karlík
rozc. Mnichovice
[2]
[2]
448
Jíloviště, hl. sil.
Chlum
[2]
N
S8
Kostelní Střimelice,
Zvole, škola
[1][2]
331
Stříbrná Skalice,
Sulice
335
Kunice, Dolní Lomnice
[3]
[1][2]
Velké Popovice, rozc. Krámský
Skalka
331
S80
Dobřichovice,
nádraží
Kostelní Střimelice
Kamenice,
Všedobrovice
311
318 449
[3]
R
H
Hrusice
[3]
Vrané n. Vlt., škola
Sulice, Želivec, Mandava
L
451
Jíloviště
Všenory, U Kácovských
Zvole
451
M
461
[1][2]
Libeř
341
Zvole, Jílovská
[1]
Trnová, rozcestí
331 333
UM
383
Ondřejov, U pily
490
Stříbrná Skalice, Hruškov
[1][2]
341
Všenory, U Křížků
403
Kamenice, Štiřín
463
3
N N
331
1
[2]
Ondřejov, Turkovická
32 17
3148
U
46
Mirošovice
32 0
N
31
33 1
[1]
1
318
44 8
[2]
36 0
Ondřejov,
335
Zvole, Nová Zvole
S7
4
9
461
39
332
náměstí
4903
Sulice,
Želivec
0
362
335
[2]
[2][3]
Trnová, škola
[3]
[2]
311
[2]
Hrusice,
Ondřejov,
490
451
Zvole, Černíky
S8
Ondřejov, hřbitov
Okrouhlo
Trnová
Na Šmejkalce
Turkovice
R
21
Stříbrná Skalice, Vozlín
[3
]
[3]
331
0
318
Stříbrná Skalice,
Kostelec u Křížků, škola
Ř
461
Kamenice, Nová Hospoda
Hradové Střimelice
404
7
m
Velké
Popovice,
Lojovice
3
3
311
490
339
Černolice, Nový Dvůr
Stříbrná Skalice, Blatiny
339
461
Klínec, u hřiště
Klínec, škola
Březová-Oleško, Březová
61
451
4
335
337
Kostelec u Křížků
M
2
Stříbrná Skalice, náměstí
448
3804
R
4
444 461
383
4
449
40
401
Černolice
Ř
8
4
Kamenice, Olešovice
m
Stříbrná Skalice, U Konvalinků
Ř
Kamenice, Kulturní dům
31
Okrouhlo, Zahořany
Seno
31 38
S7
[1
1
h
3
H
raby,
Kamenice, Skuheř
M
]
36 90
o
4
331
d
01
b.
Stříbrná Skalice, žel. st. 382 404
3
S7
[2
M
[2]
Klínec
M
3
e
]
3 32
S7
Senohraby,
171
449
@
skoč
331
444
e,
3641
m
, Py
m
nčic
U zvoničky
Březová-Oleško, U topolů
2
čice
171
[3]
Líšnice, hl. sil.
U
m
Vlka kočely
335
lkan
Kaliště,
Lensedly
V
s
y
444
Zaječice
Pyšely,
M
P
S76
Kamenice, Valnovka
444
m
U
osa
m
0
318
Chocerady, Růženín, sídliště
S8
ava,
[2]
Sáz
0
448
m
Kamenice, Ládví
21
?V
Chocerady,
Ř
ltav
[3]
444
[1]
Samechov 465
403
m
a
S88
382
C
444
212
Pětihosty
444
Ř
[2]
Kamenice, Kuklík
44
Ř
4
9
4
M
Oleško
Březová-Oleško,
4
m
444
[2]
333
331 332 341
Chocerady
Líšnice
Líšnice, Spálený mlýn
Chocerady, Vlkovec, žel. st.
Č
m
362 441 444
L
UR
383 465
[3]
Kaliště
337
S88
[4]
D
N
339
C
2
191
Ciolkovského
H
Štětí aut. st.
369
Liběchov
475
Liběchov 475
Mělník, LIAZ
Navrhované vedení linek v oblasti
Mělníka a Neratovic
Mělník,
Zálezlice,
Mlazice
Kozárovice
žel. zast.
349
470 471
474
474
Mělník, Chloumek, MŠ
Mělník, aut. st.
472
474
475
475
Velký Borek
474
349
369
470
471
472
Zálezlice,
Kralupy nad
Kozárovice
Vltavou
473
Zálezlice, Kozárovice
473
348
470
372
470
348
470
473
349
369
470
471
472
Všetaty, žel. st.
470
413
470
Kralupy nad
Vltavou
Zálezlice,
Kozárovice
372
476
349
369
413
476
418 476 479
479
Neratovice, žel st.
351
473
373
370
413
479
479
479
413
Neratovice, III. ZŠ
372
479
476
418
373
471
476
351
472
418
370
413
418
471
368
374
417
Odolena Voda, závod
370
372
348
349
369
416
471
472
Zlonín
368
417
476
351
Předboj
373
417
418
377
377
373
377
477
417
374
Brandýs n.L.-St. Boleslav, aut. st.
374
417
377
417
Líbeznice
416
373
417
Hovorčovice
371
348
349
368
369
371
351
377
369
349
348
377
368
Ládví
351
Bulovka
348
Letňany
417
477
Brandýs n.L.-St.
Boleslav, nádraží
417
471
417
377
374
370
371
372
373
374
377
417
477
417
377
417
477
472
477
477
Download

Informační zpravodaj PID 05/2015