NAŠE PRAHA 7
• www.nasepraha7.cz
titul je součástí sítě
2/2015
Ho l e šov ice l B u bny l Bube ne č l Trój a
Koruny v této kavárně
neberou.
Více na straně 3
Výstaviště
i Průmyslový palác
spějí k obnově
Miss Renata
Langmannová:
Doma už
se cítím
na Žižkově
Rozhovor na stranách 8 a 9
V Paralelní polis se
bitcoinů bát nemusíte
Praha už uvolnila peníze na
revitalizaci…
Více na straně 4
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Češi na horách
Tuzemské areály Čechy už
příliš nelákají.
Více na straně 10
Valentýna můžete
oslavit běháním
V sobotu 14. února se ve Stromovce koná druhý ročník
Valentýnského běhu.
Více na straně 13
Masopustní
průvod prošel
Letnou
Značka Jawa
nejsou jen
motocykly!
STRANA 5
STRANA 13
inzerce
[email protected]
5.2.2015
8:12
Stránka 1
SC-350120/02
TVpohoda_PRAHA_SS_92x130
DIVADLO HYBERNIA
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
Vychází již
18. února!
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
RADEK BALAŠ
68
MONIKA ABSOLONOVÁ,
IVA MAREŠOVÁ,
SC-350183/01
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
SC-340246/61
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další

Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
ntoinetta_92x63_9_2014_3.indd 1
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
Cena za inzerát:
25.09.14 8:24
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
10. dubna
24. dubna
7. května
22. května
5. června
19. června
10. července
7. srpna
4. září
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: Strategic
Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 084 nebo 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud
obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu
A, nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
2
kupon.indd 1
9.2.2015 12:09:53
SC-341500/76
26. února
13. března
27. března
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
U NÁS NA SEDMIČCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Dopravní rébus
Společnost Ropid v lednu
zveřejnila, jak po otevření
nových stanic metra trasy A
do Motola hodlá od dubna
změnit hromadnou dopravu
v Praze. Reakce Pražanů,
kteří mají živě v paměti zmatky, které nastaly
po změnách v roce 2012, nebyla většinou pozitivní a většina radnic byla zaplavena
připomínkami a stížnostmi.
Sladit všechny požadavky
nebude jistě jednoduché,
protože často jsou úplně
protichůdné – co vyhovuje
v jedné části Prahy, nemusí
vyhovovat v druhé. Do dubna však ještě času na úpravy
zbývá dost a Naše Praha 7
bude připravované změny
sledovat.
praha 7
V Paralelní polis se bitcoinů bát nemusíte
„„V holešovické ulici Dělnická můžete navštívit podnik, který
patří ke světovým unikátům. Najdete tu první a zatím pravděpodobně stále jedinou kavárnu, ve které se platí pouze
a jedině digitální měnou – bitcoiny.
souvisí pravidelný program,
který prostor v Dělnické nabízí.
Dům, ve kterém Paralelní polis V patře objektu pak Paralelní
sídlí, určitě nepřehlédnete – jde polis nabízí sdílenou kanceo bývalou továrničku nedaleko lář – paper hub, což je i jeden
křižovatky Dělnické a Koz prostředků, kterým si projekt
munardů a od okolí jí odlišuje
vydělává na svůj provoz.
netradiční černá fasáda. V HoNa kafe i další občerstlešovicích sídlí od října, kdy
vení sem ovšem může přijít
zde odstartovala svou činnost
každý, i když žádné bitcoiny
příznačně hackerským konnemá. Hned u vchodu je totiž
gresem. Za celým projektem
k dispozici automat, které
stojí skupina Ztohoven známá
vám papírové peníze na bitz dalších provokativních procoiny převede. Výsledkem
jektů, z nichž nejznámější je asi je papírová peněženka s QR
akce s názvem Mediální realita, kódem, která se pak použije
při které se napojili do televiz- při placení. Ještě jednodušší
ního vysílání se simulovaným
je pochopitelně manipulace
atomovým výbuchem.
prostřednictvím chytrého
„V Paralelní polis se zabývátelefonu. „Kromě toho, že si
me celou řadou témat od angazde vyzkoušíte možnost, jak
žovaného umění přes možnosti takováto alternativní měna
decentralizované měny, IT
funguje, je zde vždy i někdo,
bezpečnosti, kryptoanarchie až kdo vám o bitcoinech a jejich
po podporu bitcoinu coby námožnostech, například pro
stroje pro směnu,“ řekl pro Naší podnikání, dá i další inforPrahu 7 Petr Žílka, jeden z členů mace,“ upozorňuje Petr Žílka,
týmu Paralelní polis. S tím
podle kterého může podpora
Martin Solar
TAKTO VYPADÁ automat na směnu
papírových peněz za bitcoiny. A pak již
jen stačí při placení použít čtečku
QR kódů. Foto: Martin Solar
bitcoinu přinést Praze i nálepku významného města v tomto sektoru a zajistit jí zajímavé
možnosti propagace a investic.
A pokud zde všechny bitcoiny neutratíte, nezoufejte,
např. v Bio Oko za ně můžete jít
na pěkný film!
V Domovině se komunisté sešli i po roce 1989
Holešovice – V minulém čísle jsme vás informovali o snaze obyvatelů domu v ulici Na Maninách, kteří by rádi odstranili ze svého domu
oslavnou desku K. Gottwaldovi. Přinášíme vám v této souvislosti
ještě jednu zkušenost s KD Domovina, kterou nám popsal bývalý
novinář ČTK Jan Čížek. „V únoru 1996 jsem se jako jediný novinář
dostal do Domoviny na sjezd Strany československých komunistů. To byl ultralevicový politický projekt Miroslava Štěpána, který
chtěl sjednotit roztříštěné komunisty v zemi. Ti se v té době tvářili
jako demokraté. O tom, co jsou zač, jsem si ale udělal obrázek hned
po vstupu do sálu. Všude srpy a kladiva, symbolika tvrdého komunismu všudypřítomná. To nejhorší ale přišlo při projevech. Hesla
jako ,je potřeba obnovit diktaturu proletariátu, musíme zrevidovat
odporné výsledky sametové revoluce, komunisté musí převzít moc
ve státě za použití všech prostředků‘ mne šokovala. Některé věci
jsem citoval, bylo z toho potom mediální pozdvižení, dokonce jsem
chodil na výslechy na policii, ale žádná obvinění nepadla.“
INZERCE
Hyundai ix20
SC-340149/43
Víc než jen kombi.
S bohatou výbavou
již od 269 990 Kč.
3
praha 7
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
O ULICÍCH PRAHY 7
Strossmayerovo
náměstí
Výstaviště i Průmyslový palác spějí k obnově
„„Praha uvolnila z nedávno projednaného rozpočtu pro letošní rok 111 milionů korun na revitalizaci Výstaviště Holešovice. V tom jsou zahrnuty i prostředky na dostavbu vyhořelého
levého křídla Průmyslového paláce.
Ivan Kuptík
Náměstí před kostelem
sv. Antonína je pomyslným
centrem Prahy 7, byť k dokonalosti mu schází budova radnice.
Náměstí vzniklo počátkem
20. století po výstavbě kostela,
a říkalo se mu proto lidově Před
Kostelem. První oficiální název
dostal tento prostor v roce 1908
a byl pojmenován jednoduše
Bubenské náměstí. V roce 1925
došlo k přejmenování na počest
Josipa Juraje Strossmayera
(1815–1905), což byl záhřebský
arcibiskup, politik, vlastenec
a velký stoupenec slovanské
vzájemnosti. Právě letos
v únoru si připomínáme 200 let
od jeho narození. Náměstí se
však na čas znovu přejmenovalo v letech 1961–1968, kdy bylo
pojmenováno po Václavu Kopeckém (1897–1961), nechvalně
proslulém komunistickém
ideologovi, který se aktivně
podílel na přípravě politických
procesů v 50. letech. (mas)
„Při schvalování rozpočtu
jsme se snažili z kapitálových
výdajů co nejvíce získat na Výstaviště potažmo i na dostavbu
Průmyslového paláce. Letos
počítáme, že za Průmyslový
palác vydáme 30 až 50 milionů
na projektovou dokumentaci, která obvykle stojí kolem
deseti procent z celkových
nákladů stavby,“ uvedl pro
Naší Prahu radní pro kulturu
Jan Wolf. Praha hodlá do obnovy investovat kolem 500
až 600 milionů korun. „Je to
o 900 milionů korun méně než
předchozí návrh a o dvě miliardy méně než návrh vzniklý
krátce po požáru v roce 2008,“
upozornil Wolf. Pokud Praha
letošních 111 milionů na Průmyslový palác nevyčerpá,
převede prostředky na příští
rok. Se stavbou by se mělo začít
v roce 2017. „Levé křídlo bude
LÉTA ZANEDBÁVANÝ areál Výstaviště by už nutné investice opravdu potřeboval. Foto: Martin Solar
podsklepeno, vznikne tak
vjezd pro zásobování. Na ně
navážou dva výtahy do přízemí, je to minimalistické
řešení,“ dodal Wolf.
Město chce také revitalizovat
celé Výstaviště, což by mělo
stát kolem 1,5 miliardy korun,
v nichž už je zahrnuta půlmi-
liarda za Průmyslový palác.
Finance půjdou jak z rozpočtu města, tak také z aktivit
správcovské firmy Rozvojové
projekty Praha , a. s., jejímž majitelem je město. Celá koncepce
víceleté obnovy Výstaviště
Holešovice by měla být hotova
do jara.
O pronájmu se bude rozhodovat veřejně
Praha 7 – Podle nových pravidel schválených
radou Prahy 7 budou při pronajímání nebytových prostor v majetku Prahy 7 podané nabídky
hodnoceny veřejně.
Veřejná hodnocení nabídek budou na úřední
desce a webových stránkách Prahy 7 oznámena vždy minimálně 14 dní předem. Zájemci se
budou moci do soutěže přihlásit až do 12 hodin téhož dne, kdy komise zasedá. Nejbližší otevírání obálek s nabídkami na pronájem
nebytových prostor proběhne v pondělí 16. února
od 17 hodin.
Veškeré nebytové prostory určené k pronájmu
byly na webu zveřejněny už před časem.
„Věříme, že změna těchto pravidel poskytne
větší komfort místním podnikatelům, živnostníkům či různým organizacím a zároveň přinese
městské části více zájemců o nebytové prostory,“
řekl nám zástupce starosty MČ Praha 7 Kamil
Vavřinec Mareš. (mas)
INZERCE
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!
ZDARMA*
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA EVVA ICS
Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc)
| 777 335 878
* akce platí do 28. 2. 2015 při objednání s dveřmi
4
|
www.next.cz
SC-350156/01
4. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA, ODOLNÁ BUMPINGU
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 7
INZERCE
Studentky slavily – nejmladší
z nich bylo devadesát!
NÁBYTEK PRO VŠECHNY
12. - 15. 2.
MASARYKOVA AULA V ZŠ na Ortenově náměstí byla svědkem oslav nejstarších studentek Centra celoživotního vzdělávání. Oslavenců, respektive oslavenkyň bylo tentokrát sedm a všechny byly v úctyhodném věkovém rozmezí
90–95 let! Konkrétně šlo o Janu Mikolášovou (1920), Helenu Pechlátovou
(1922), Věru Schestauberovou (1923), Jaroslavu Bartošovou (1923), Miladu
Kasalickou (1923), Vlastu Heroldovou (1925) a Soňu Rybičkovou (1925). Pogratulovat jim k jejich významnému výročí přišli patroni CCV Jitka Molavcová
a Jiří Suchý, kteří oslavenkyním i všem přítomným zazpívali několik písní ze
svého repertoáru. (mas) Foto: Martin Solar
Hrabáč Kvída slaví kulatiny
SLEVA
*
40
%
SAMIČKA HRABÁČE KAPSKÉHO Kvída oslavila své desáté narozeniny.
Protože je to velká labužnice, jako dárek posloužilo enrichmentové krmítko
s moučnými červy v podobě proutěného kuželu inspirovaného tvarem termitišť. Kvída se narodila 1. února 2005 v holandské zoo Arnhem a do Prahy přišla
na konci května 2006. (mas) Foto: Zoo Praha
z každých
nákupu
Masopustní průvod prošel Letnou
na nábytek
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SC-350039/03
Letná se o víkendu stala jedním z míst, kde začaly první letošní masopustní
slavnosti. Lidé s maskami i bez masek se v sobotu před polednem scházeli
v galerii Scarabeus a přilehlé cukrárně, kde probíhala předmasopustní příprava. Malovaly se obličeje, nechyběl kouzelník i žonglér a samozřejmě i nějaké
ty dobroty. A pak se již vyrazilo nejprve k Národnímu zemědělskému muzeu
a dále přes Letenskou pláň do masopustního průvodu na Staroměstském
náměstí. A kdo masopustní průvod nestihl, může to napravit třeba v neděli 15.
února v zoologické zahradě. Foto: Martin Solar
Nabídka platí od 12. 2. do 15. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách v ČR vyjma e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního
zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si zákazník zboží
může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen.
*40 % sleva z každých 10 000 Kč se odečítá při nákupu veškerého nábytku.
Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně,
elektrospotřebiče a bytové doplňky.
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Otravuje vás soused zplodinami?
„AIDS, ptačí chřipka nebo ebola? Kdepak, jedním z nejmasovějších zabijáků
současnosti jsou nemoci vznikající vinou zplodin z lokálních topenišť! Každý rok tak
celosvětově zbytečně umírají miliony. Jak je na tom Praha? Které čtvrtě trpí nejvíc?
Týká se to i vás? A především – jak se bránit, když vás soused chce takto udusit?
ve zkrácené době života nebo
v poškozených chromozomech
Je soused, který topí lokálními
– ty pak předáváme potomkamny tak, že do nich hází
kům. Podle statistik EU na
odpadky a smetí z domácnosti,
následky znečištěného ovzduší
„jen“ nepříjemný, nebo to ohro- ročně umírají miliony lidí po
žuje i zdraví? Podle zdravotcelém světě a celá unie průměrnických odborníků dotázaných ně přichází o 11 měsíců života.
časopisem Naše Praha stačí jen
V ČR, která oproti jiným zemím
nanogramové množství takto
nezakázala využívat lokální
vzniklých plynů v ovzduší, a již topeniště na pevná paliva, jde
mají destruktivní vliv na náš
dle informací časopisu Naše
organismus. Ne však okamžitě: Praha o ještě vyšší číslo, o dva
život v zamořeném prostřeaž tři roky!
dí se podepisuje na genetice,
Komínem proletí bačkory
a následky se pak projevují
Martin Dudek, Jan Bělohubý
i smetí z kuchyně
SPalOvat umělohmotné lahve, navíc
naplněné odpadem, je zákonem zakázáno!
Ačkoliv je město plynofikované a bytové domy napojeny na
centrální vytápění, odhadem
až 10 % domácností Prahy si
každoročně objednává uhlíře
s putnami. Kde je to nejproblematičtější? Reportéři
časopisu Naše Praha upozorňují především na místa ve
starší vilové zástavbě, jako
například Spořilov v Praze 4,
Strašnice či Malešice v Praze
10, Jarov v Praze 3, či rozsáhlé
vilové části v Prahách 5, 6, 8
nebo 9. A samozřejmě všude
na okrajích města, kde často
stoupá z komínů podivně barevný a čpavý dým. „Lokální
topeniště nejsou odprašněná ani odsířená a pyrolýza
probíhá na primitivní úrovni.
Navíc lidé šetří a kotle na noc
,přiškrcují’, čímž dochází
k nedokonalému spalování
uhlí. Zároveň klidně do kotle
nebo kamen vyklopí košík na
smetí, přihodí plasty, staré
boty a další odpadky,“ popisuje stav odborník Jiří Bendl
z Přírodovědecké fakulty UK
a Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Nejen že
si tímto zákonem zakázaným
pálením odpadu ničí komín,
jejich činnost má mnohem
závažnější důsledky!
Pozor! Jako bojové plyny
v první světové!
Jaké nebezpečí hrozí všem
okolo? „Do vzduchu totiž
stoupají prudce jedovaté
látky, jejichž složení koresponduje s bojovými plyny
používanými v první světové
válce!“ varuje čtenáře Naší
Prahy Jiří Bendl. A zcela bezpečno není podle něj ani při
spalování uhlí. „V kamnech
a v kotlech se u nás většinou
topí v tuzemsku vytěženým
hnědým uhlím. To vzniklo
v severočeském hnědouhelném revíru, v oblasti bývalých sopek, a často obsahuje
negativní prvky, jako jsou
arzen, vysoké koncentrace
síry, antimon a další těžké kovy. Jejich spalováním
vznikají zdravotně rizikové
látky, které jsou mutagenní
a karcinogenní. Není před
nimi úniku, vážou se totiž na
aerosol a chovají se jako plyn.
Tyto emise pak prostupují
všemi možnými škvírami
a v místech s vysokou koncentrací topenišť jsou jejich
Soused zase čoudí! Jak se bránit? Co udělat?
nesmějí vstupovat do domácností
1. Pokuste se souseda nejprve po doba prohlížet kotle, ale již se diskutuje
rém přesvědčit, aby přešel na zemní
o novele, která by toto umožnila.
plyn. Zdůrazněte zdravotní aspekt
pro obě domácnosti i celé okolí.
4. Dalším řešením je oznámení na úřad
městské části. Úředníci mohou
2. Pokud neuspějete, požádejte ho,
zkontrolovat přípustnou tmavost souaby v kotli spaloval jen to, co se
sedova kouře podle Ringelmannovy
smí. Tedy uhlí a dřevo, a nikoliv
stupnice (šest čtvercových polí na
rozřezanou pneumatiku, PET lahve
bílém podkladě měří tmavost kouře).
a další nepovolené druhy paliva.
Pokud výsledky nejsou v souladu
3. Znovu jste neuspěl/a? Nutno přis požadavky zákona o ochraně ovzdutvrdit. Jakmile se z komína začne
ší, může úřad přistoupit k domluvě a při
linout smradlavý odér, volejte
opakovaném prohřešku k pokutě až
městskou policii (156) či Policii ČR
50 tisíc korun. Tématu se věnujeme na
(158), pálení odpadu je v domácnoswww.nasepraha.cz.
tech zakázáno. Muži zákona nyní
INZERCE
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
24. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
19. - 22. 2. 2015
TOP GASTRO & HOTEL
NON-HANDICAP
18. ROČNÍK VÝSTAVY PRO ZDRAVOTNĚ
9. VELETRHPOSTIŽENÉ
PRO GASTRONOMII, HOTELY A RESTAURACE
PRAGOMEDICA
19. - 22. 2. 2015
36. ROČNÍK ZDRAVOTNICKÉHO VELETRHU
22. - 24. www.top-gastro.cz
10. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice
www.incheba.cz
Monika Žídková
patronka veletrhu
V ST U P Z
www.incheba.cz
6
STIVAL
URMET FE
• NOVĚ G O
HIBICE
EX
É
SK
AN
• BARM
IALITY
ESY A SPEC
• DELIKAT
A
ĚT
SV
Z CELÉHO
DARMA
SC-350098/04
YHRAJTE
PŘIJĎTE A V
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Zkracuje vám život až o tři roky!
stačil londýnským politikům
k ráznému rozhodnutí a legislativně zakázali domácnostem topit uhlím. „Když to šlo
v Londýně, Glasgow a v nedávno v irském Dublinu, proč by to
nemohlo jít také v Praze, která
má oproti nim méně lokálních
topenišť?“ ptá se odborník
Bendl a pokračuje: „V současné
době disponujeme několika
nástroji, jak majitelům kotlů
na tuhá paliva pomoci s přechodem na zemní plyn. Mohou
například využít finanční
dotace na nákup vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů a rovněž zateplovat
domy, čímž spotřebu sníží na
minimum.“
Změřte si své topeniště s Naší Prahou sami!
ZJiStěte Si: orientační pomůcka časopisu Naše Praha
hladiny enormní. A pozor:
nejen ve vytápěných domech
a bytech, ale také například
v přilehlých tělocvičnách
a školkách.“
uhlím a jen pasivně dýchají
vzniklé zplodiny. Že nepožadují od svých politiků
a zastupitelů ukončení znečišťování ovzduší,“ podivuje se
Jiří Bendl. Pražský magistrát
Magistrátu pomohou k akci
by si podle postřehů redakce
až stovky mrtvých?
Naše Praha mohl vzít příklad
Na přelomu ledna a února 2015 z Londýna, který v roce 1953
a ještě víc při inverzním počasí zahalila několikadenní mlha
je to problém aktuální. Jenže
jako z detektivky o Sherlocku
kudy cesta k nápravě? V první
Holmesovi. Byly to však emise
řadě v tlaku na úřady a magist- z topenišť na uhlí, plyn a prach.
rát. „Je s podivem, že to toleruje Za pár dní tu vzrostla úmrtnost
EEE
188x130_EEE
inzerat 188x130
06.02.15
Stránka
1
90
% inzerat
lidí v Praze,
kteří netopí
o stovky
procent12:16
(!). Tento
fakt
Pro orientační zjištění si pomůžete
naší pomůckou - pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice. Tmavost se zjišťuje
okem, v pravém úhlu na směr pozorování, za dne, ne proti slunci, terénu
nebo zástavbě, ze vzdálenosti asi
150 až 400 m. Dívejte se opakovaně
asi 30x v půlminutových intervalech.
0
1
2
Přípustná tmavost je považována za
dodrženou, pokud průměrná tmavost
není tmavší než stupeň 2 (tedy 40 %).
Naše pomůcka slouží pro orientační
laické zjištění – nemusí být ale na
škodu si kouř zdokumentovat fotoaparátem. Další a přesnější fakta
vám poskytnou kompetentní úřady
a orgány.
✁
3
4
5
INZERCE
INZERcE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
0
)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
0
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/06
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha7.cz
Miss Renata Langmannová: Doma už se
„ Jedna z našich nejvyhledávanějších modelek a Česká Miss
2006 Renata Langmannová pochází z Hané, ale v Praze žije
devět let. Osmadvacetiletá modelka v rozhovoru pro celopražský časopis Naše Praha uvedla, že po letech přechodného bydlení zakotvila spolu s partnerem ve svém
– na Žižkově se cítí už doma.
snů, tak by to bylo asi nejvyšší
patro proskleného mrakodraJak se „holka z malého měspu v nějaké světové metrota“ ocitla téměř den ze dne ve
poli, nejspíše v New Yorku. Já
„velké“ Praze?
jsem od malička chtěla bydlet
Máte pravdu, narodila jsem se
ve velkém městě a byl to můj
nedaleko Vyškova v Ivanovicích sen. Už jako malá jsem doma
na Hané na jižní Moravě a žila
rodičům říkala, že chci bydlet
jsem tam s rodiči celé dětství.
buď v Praze, kam jsme kdysi
Po střední škole na obchodní
jako do velkého města jezdili
akademii ve Vyškově jsem asi
s rodiči za strejdou, nebo
rok přebývala na koleji v Olov New Yorku. No tak se mi
mouci, ale v té době (rok 2006 – splnila ta Praha…!
pozn. redakce) se konala Česká
Miss, kam jsem se přihlásila.
To je krásné, když se sny plní
Když jsem ji vyhrála, tak jsem
– třeba bydlet v New Yorku
v podstatě den ze dne přesídlila v nejvyšším patře mrakodrado Prahy. Takže jsem přerušila
pu! Úplně vidím ten bazén nastudium na Pedagogické fakultě hoře… výšek se jistě nebojíte.
v Olomouci a přestěhovala jsem Ale teď bydlíte již zhruba rok
se do Prahy.
na Žižkově. Jste tu spokojeni?
S partnerem bydlíme spolu již
V počátku jste si asi vlastní
řadu let, ale nyní téměř rok na
bydlení nepořizovala…
Žižkově konečně ve vlastním
V počátku ne, k výhře totiž pat- bytě. Hodně jsme vybírali –
řil i roční pronájem bytu v Ládví jak lokalitu, tak i typ bydlení.
a s tím spojená i řada povinností Tedy zda volit byt blízko cenvyplývající z korunky České
tra nebo třeba dům za měsMiss. Jenže ten „počátek“ se
tem. Jelikož jsme oba takoví,
trochu protáhl – skoro na devět že město hodně využíváme,
let. Bydlela jsem v těch letech
třeba pro nabídku kultury, kin,
v Praze na několika místech,
divadel, restaurací a společvčetně Vinohrad, u Podvinného nosti, tak nakonec, s ohledem
mlýna či na Pankráci v Praze 4. na dobrou dostupnost, padla
Asi po roce kolotoče kolem Miss volba na Žižkov v nové výstavjsem začala studovat na Policej- bě nedaleko Parukářky.
Jan Bělohubý
Po Praze jezdím často tramvají.
Hlavně když jedu tam, kde se
špatně parkuje. Je to fajn.
ní akademii. Nikdy se v těchto
případech ale nejednalo – už
vzhledem k mé profesi vyžadující časté cestování – o vlastní
bydlení. Pochopitelně – dělat
práci modelky znamená přebývat každou chvíli na jiném
místě. Své bydlení tak příliš
neřešíte a přistupujete k němu
jako k něčemu provizornímu.
Jste hodně městský typ? Jak by
podle vás vypadalo bydlení snů?
Jsem hodně městský typ!
Kdybych si mohla vybrat bez
ohledu na cokoli své bydlení
8
Čím podle vás právě takové
lokality blízko centra bodují?
Právě především dobrou
dostupností. Navíc nejezdím
výlučně autem. Po Praze
jezdím často tramvají. Hlavně
když jedu tam, kde se špatně
parkuje. Je to fajn. Navíc nám
zastavuje přímo před domem.
Jaká další hlediska pro bydlení
blízko pražského centra jste
zvažovali?
Vzhledem k tomu, že plánujeme brzo rodinu, tak se nám
oběma líbí, že tu je všude
V PRaze je DeVět Let - od vítězství v České Miss 2006
hodně zeleně, u našeho domu
máme park, který je navíc
přístupný pouze rezidentům,
takže tam je i bezpečno. Navíc
kousek od domu máme školku a základní škola je nedaleko. Jsou tu služby a celý servis
– prostě nám to tu vyhovuje.
Je to tu fajn. Myslím, že celá
Praha 3 půjde ještě nahoru.
Co nákupy?
To je snad jediná věc, která tu
na Žižkově není zcela ideální.
Když jsme bydleli na devítce,
tak jsem byla zvyklá chodit na
nákupy na Harfu, anebo jezdit
do Edenu. Chybí mi tu v dosahu
pěkný velký supermarket. Na
Floru také občas zajdu, protože to je nejblíže, ale úplně mi
nevyhovuje. Takže kdyby se
postavil blízko nás na Žižkově
někde v dosahu pěkný supermarket, tak by mi to nevadilo.
Používáte slovo domov po těch
letech a přebývání v přechodném bydlení?
Určitě! Domov je samozřejmě
tam, kde prožijete dětství,
s rodiči. Ale doma už se cítím
v Praze na Žižkově, v našem bytě, kde s partnerem
a rodinou chci trávit další
roky. Není to tu pro mne
přechodné bydliště. Udělali
jsme si byt podle našich představ a s ohledem na rodinu.
V následujících deseti letech
přesídlení neplánujeme. Víc
než místo je pro mne „doma“
spíš prostor, kde je i nastávající manžel a naše budoucí
rodina.
Mimochodem, kde plánujete
svatbu?
S největší pravděpodobností
na Moravě. Rádi bychom,
aby na ní byli všichni naši
příbuzní, a i když jsme
uvažovali o místě v nějakém
exotickém ráji, tak přítomnost našich nejbližších je pro
nás nejdůležitější. Dokonce uvažujeme o vícedenní
svatbě…
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
cítím na Žižkově
Myslím, že málo žen na světě
mělo na sobě před svatbou tolik
krásných svatebních šatů jako
vy. Co vy a tradice?
To máte pravdu – měla jsem
na sobě desítky a desítky
svatebních šatu a jako symbol
to pro mne není nic zcela
výjimečného. Takže já si na
těch svých šatech zas tak moc
nezakládám. Ale budou určitě
krásné, bude mi je šít kamarád a dvorní návrhář Lukáš
Lindner. Své svatební šaty
nechám na něm.
Opravdu do toho nebudete
zasahovat?
Opravdu ne – on mne zná
řadu let a šije na mne celou
dobu. Jen jsem mu řekla, že
chci něco jednoduchého.
Povídali jsme si dnes především
o bydlení a životě v Praze – vy
ale velkou část času s ohledem
na své povolání cestujete po
světě. Když srovnáte zahraničí
a Česko, jaké vidíte největší
rozdíly?
Byla bych raději, kdyby Češi
byli daleko víc otevření vůči
světu. Ale asi to bude spíš
až časem. Je to na dalších
generacích, aby byly „světovější“. Já se teď po měsíci
vrátila z Havaje a to vidíte
úplně zřetelně. Chápu, že
rozhovor
INZERCE
profil
Renata Langmanová (*1986)
Narodila se v Ivanovicích na Hané
na Vyškovsku. Asi třítisícové
jihomoravské město má na svém
kontě kromě několika slavných
rodáků dřívějška i třeba moderátora Jana Rosáka. V současnosti
modelka působí převážně na
mezinárodním poli. Zastává funkci
marketingové a PR ředitelky cestovní agentury Thailand Exclusive
Travel. Mnohaletým partnerem
Renaty Langmannové je majitel
cestovní agentury Ondřej Novotný.
Z charity mj. v poslední době podpořila projekt Girls&Business 2015,
který představuje cílevědomé
ženy v různých oborech a záměrem
je získání prostředků na ženy bez
domova a jejich děti.
tam mají prakticky 365 dnů
v roce sluníčko, ale myslím,
že toho „sluníčka“ mají více
i v sobě. I oni mají problémy jako každý z nás, ale
usmívají se, baví se životem
a je to na nich vidět. Nehledají negativní věci a neutápí
se ve svých problémech.
Základem společnosti jsou
ale lidé a nelze to schovávat
za počasí. U nás totiž cítím
hodně pesimismu a to se
jako národ rozhodně nemáme špatně.
NÁBYTEK PRO VŠECHNY
12. - 15. 2.
KUP
3
2
bytové
doplňky,
koberce
a světla
ZAPLAŤ
JEN
Nabídka platí na všechny bytové doplňky, světla a koberce zakoupené od 12. 2. do 15. 2. 2015
ve všech prodejnách Asko nábytek, včetně e-shopu www.asko.cz. Neplatí na produkty
letákové nabídky 50201 a 502M1. Sleva se vždy vztahuje na nejlevnější produkt z nákupu.
NC EUROPARK,
NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/04
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
Se SnoubenceM ondřejem jsou již několik let. Foto Jan Penkala a Marek Musil
9
cestování
Více témat najdete na www.nasepraha7.cz
Češi na horách: na víkend zůstávají v Česku,
delší pobyty vybírají raději v zahraničí
„ Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě
každoročně vyráží přes půl miliónu Čechů.
Tuzemské areály Čechy už příliš nelákají.
„Oproti zahraničí je kvalita českých sjezdovek
tristní,“ shoduje se většina lyžařů.
Petra Ďurčíková
Českých lyžařským střediskům dávají lyžaři přednost
jen na krátkodobé pobyty.
Když chtějí na horách strávit
více času, raději odcestují.
Víkendová „lyžovačka“
Už pár kilometrů od Prahy si
můžete užít zimní radovánky.
V provozu by během února
měly být areály Monínec na
Příbramsku, Chotouň u Prahy
a Šibeniční vrch u Mnichovic.
Provozovatelé slibují alespoň
půlmetrovou nadílku technického sněhu. „Na Monínec jezdíme pravidelně, vždycky ráno
sedneme v Praze na autobus
a večer jedeme zpět. Hlavně
pro děti je to tady ideální,“
řekla nám lyžařka, kterou jsme
zastihli přímo na svahu. Provoz zatím nezahájila sjezdovka
v Kvasejovicích u Sedlce-Prči-
ce, která je závislá na přírodním sněhu. Zavřený zůstává
i příbramský areál Padák.
Alpy jsou sázka na jistotu
Zimní dovolená v téměř
jarních měsících je velmi oblíbená. Kde ale najít ke konci
sezóny ty nejlepší podmínky
pro radovánky na sněhu?
V Rakousku! Ledovec Hintertux dokonce slibuje skvělé
sněhové podmínky po celý
rok. Jedná se o jediné celoroční středisko Rakouska. To
nabízí díky nadmořské výšce
až 3 250 metrů velmi dobré
podmínky. Rakouská vesnice
Walser je s 10 metry nového sněhu ročně považována
za jednu sněhem nejjistější
vesnici na světě. Jistotu sněhu
najdete i v lyžařském středisku Espace Killy, které patří
se 300 kilometrů sjezdovek
k největším ve Francii. „Le-
Volíte České nebo zahraniční lyžování a proč?
DomA je DomA. Ale ledovec je ledovec.
dovcové středisko Allalin ve
Švýcarsku nad náhorní plošinou Saas-Fee nabízí v průběhu
celého roku nejlepší podmínky s prašanem. Vleky v lyžařském středisku vás vyvezou
do výšky 3 600 metrů, kde si
vychutnáte požitek z jízdy až
do léta,“ popsal Ondrej Kubec
ze snowtrex.cz.
Ukradené lyže nahlaste do
15 dnů
Ať už vyrazíte na lyže do Čech
nebo do zahraničí, buďte opa-
trní na své věci. Pokud vám ale
například z hotelu ukradnou
lyže, za škodu odpovídá jeho
provozovatel. „Této odpovědnosti se provozovatel nezprostí
ani jednostranným prohlášením například ,za odložené lyže
neručíme‘. Právo na náhradu
škody je pak nutné uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději
15 dní po dni, kdy se poškozený
o škodě dozvěděl,“ popsal Pavel
Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři.
Přemýšlejte už o letní dovolené
Některé cestovní kanceláře už
od Vánoc nabízejí letní dovolené
na takzvaný „first minute“, tedy
dovolené, která se rezervuje
s velkým předstihem. Při výběru
dovolené se ale nenechte zlákat jen
dobře vypadající cenou, zjišťujte,
co vše je v ceně obsaženo a jaké
benefity cestovní kanceláře nabízí.
First minute se vyplatí zejména
rodinám s dětmi, pro které cestovní
kanceláře nabízejí řadu slev. Klíčem
ke klidné dovolené je výběr kvalitní
cestovní kanceláře ale také důkladné pročtení smlouvy. Cestovní
smlouva o zájezdu, jehož součástí
je ubytování, musí obsahovat jeho
polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a další údaje. „Doporučuji
klientům, aby při uzavírání cestovní
smlouvy trvali na doplnění bodů
zájezdu, které považují pro sebe
za důležité a za které si i případně
připlatili. Mezi ně například patří
pokoj s výhledem na moře, úroveň
sociálního zařízení, popis stravování nebo to, že součástí ceny zájezdu
je vstup do sauny, bazénu a podobně. Pouze při takovéto specifikaci
se vyhnou budoucím dohadům,
co bylo v ceně zájezdu zahrnuto,
a co nikoli,“ vysvětlil Pavel Fráňa
z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři. (pet)
Už máte jazykový test s certifikátem?
Jazykový test z angličtiny
a francouzštiny s certifikátem otevírá dveře k zajímavé
a lépe placené práci i studiu
v zahraničí i doma. Získat ho
lze v Bohemia Institutu s.r.o.
Bohemia Institut je akreditovaným testovacím centrem
největší světové testovací
společnosti ETS a nabízí
v rámci časově omezeného pi-
10
lotního programu test s elektronickým vyhodnocením
pouze za 600 korun. Světově
nejrozšířenější mezinárodní
jazykové zkoušky z angličtiny
či francouzštiny společnosti
ETS Global jsou: TOEIC, TOEFL ITP nebo TOEFL Junior,
případně TFI (francouzština).
Jde o uznávané zkoušky mající i verzi pro mladší stu-
denty a žáky či angličtináře
začátečníky (TOEIC Bridge).
Výhodou je rychlé vyhodnocení testu (do 14 dnů), jistota,
že multiúrovňový test vždy
úspěšně složíte (test deklaruje
vaši znalost ve škále A1-C1;
testem tedy nikdy „nepropadnete“), detailní rozbor
znalostí i akreditace zkoušek
Ministerstvem školství ČR.
K testu lze doobjednat
tištěný certifikát a detailní rozbor znalostí (Score
Report) pouze za cca 1000
až 1800 korun (dle kurzu).
Více e-mailem: [email protected],
telefonicky: 274 776 256,
724 173 829, osobně: Bohemia Institut, Tuklatská 3,
Praha 10. Heslo PILOTNÍ
PROJEKT. (pr)
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
volný čas
takovou školu najdete
jen v Praze
Nevzdávejte se naděje
jeDNoU z PoDmíNek je, že se studenti nebojí dřiny!
FotogrAFie místo slov se jmenuje výstava fotografií, kterou najdete v metru ve
stanici Florenc. Jde o snímky pořízené Romanem Benickým v Adeli Centru v Piešťanech, kde se léčí také české děti trpící mozkovou obrnou. Právě těm, jako jediným
nepřispívá na léčbu pojišťovna. Adeli Centrum nabízí unikátní metodou, která dovede
pohnout i s beznadějnými případy. Více na adeli-method.com (tík)
INzeRCe
cestovní kancelář
SLEVY AŽ DO
30 %
ZA VČASNÝ NÁKUP
ZDARMA
Seniorský
program
55+
Lazarská 13/8, Praha tel.: 800 202222


Odjezdy / Odlety
PRAHA
on-line rezervace:
www.ckglobtour.cz
SC-350154/01
DĚTI DO 16 LET
Co škola studentům nabízí ?
Zájemci mají na výběr tři
obory. Jezdec a chovatel
koní – tříletý obor s výučním listem. Dále je Chovatelství – čtyřletý denní obor
s maturitou a pro absolventy
s výučním listem nabízíme
tříleté dálkové nástavbové Trenérství dostihových
a sportovních koní s možností si doplnit maturitu.
Povodně v červnu 2013 zatopily přízemí, které je stále
neobyvatelné. V Chuchli
tak probíhá jen praktické
vyučování u koní. Náhradu
jsme našli v zapůjčených
budovách ve Strašnicích.
Jaké jsou podmínky pro přijetí
na školu?
Žákem se může stát kdokoliv, kdo má opravdový zájem
o koně, nebojí se dřiny, má
fyzickou kondici a odpovídající zdravotní stav. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.dostihovaskola.cz
Pořádáte nějaké akce pro
veřejnost?
Každoročně to jsou dny otevřených dveří, (letos
30. 1. a 27. 2. vždy v 9 hodin,
ne později) kde se zájemci
dozví vše o škole a vzdělání a hlavně se podívají
na závodiště a do stájí, kde
najdete 30 koní různých
plemen určených pro výuku. V sezoně lze přijít i na
pravidelné dostihy. Program
se připravuje, více najdete
na www.velka-chuchle.cz,
www.dostihyjc.cz, www.
ceklus.cz a www.dostihovaskola.cz.
SC-350177/01
Střední škola dostihového
sportu a jezdectví u závodiště
Velká Chuchle je republikovým unikátem, jako jediná
v ČR už přes 60 let poskytuje
komplexní vzdělání dostihových jezdců a vedoucích
pracovníků v oblasti chovu i tréninku dostihových
a sportovních koní. Proto
jsme požádali ředitelku školy
Soňu Froňkovou o odpověď na
několik otázek.
11
kultura/volný čas Pozvánky a tipy na www.nasepraha7.cz
Poznejte svět pražských bezdomovců
Premiéra
ve Vile Štvanice
Únorová premiéra souboru
Tygr v tísni má název „1913“
a jde o divadelní adaptaci
stejnojmenného knižního
bestselleru Floriana Illiese
o roce, v němž skutečně začalo 20. století. Ve hře se divákovi na pódiu představují
významné osobnosti a jejich
díla, která v tomto roce vznikala. Premiéru má hra
22. února od 20 hodin. (mas)
V sokolovně bude
pingpongový turnaj
V sobotu 14. února se koná
v budově Sokola Praha VII
(U Studánky 2) 1. stolně
pingpongový turnaj amatérských nadšenců a dětí.
Zúčastnit se může každý,
kdo udrží pálku v ruce
a zaplatí 50 Kč startovného.
Poplatek se týká starších
18 let. Podmínkou jsou
čisté boty vhodné pro stolní
tenis. Začíná se ve 12, 15
hodin. (mas)
Netradiční prohlídku města
z po­h ledu, jaký asi neznáte,
na­bízejí průvodci z projektu
Pragulic. Uvidíte při ní hlavní mě­sto tak, jak jej vnímají
bez­domovci, kteří denně řeší
otázky, kde se najíst, napít,
zahřát, přespat či něco získat
zadarmo.
Průvodci po místech
spjatých s bezdomovectvím
Začátek konce
najdete v DOXu
jsou lidé, kteří s ním mají
bezprostřední zkušenost,
a tak jsou všechny informace naprosto autentické,
stejně jako místa, na která se
dostanete.
Dospělí zaplatí za komentovanou prohlídku 250 Kč,
studenti 180 Kč. Informace
o termínech prohlídek najdete na www.pragulic.cz.
Výstavní prostor Archivu
výtvarného umění v galerii DOX nabízí v rámci
výstavy s názvem Začátek
konce album obrázků z cest
uskutečněných na začátku
20. století. Album pochází z pozůstalosti rodiny
literárního vědce Jiřího
Pistoria a kunsthistorika
Miloše Pistoria. Jeho tvůrce není známý, ale při své
cestě do Nového světa sbíral
pohlednice z navštívených
míst, kde nechybí Washington, Niagárské vodopády
a především Chicago, které
jej fascinovalo výstavbou
mrakodrapů. Na výstavě tak
můžete vidět jejich fotografie
ještě v době, kdy se teprve
stávaly stavebním fenoménem 20. století. (mas)
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické
zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto
budeme představovat místa, kde se vstupné neplatí.
Trčkovská galerie
Trčkovská galerie byla vybudována v dlouho nepřístupných
sklepních prostorách Valdštejnského paláce. K vidění je stálá
výstava protokolárních darů,
tedy předmětů, které dostávají
senátoři na zahraničních cestách
nebo které si naopak zahraniční
návštěvy od nás odvážejí. Galerie je volně přístupná veřejnosti každý
den od 10 do 16 hodin z prvního nádvoří Valdštejnského paláce. (pet)
INZERCE
KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
4
SC-350189/01
STRUČNĚ Z PRAHY 7
INZERCE
výkup knih
a knihoven
NE 15. 2. 2015 OD 15.00
HC SPARTA PRAHA – PSG ZLÍN
SC-350062/02
ÚNOR 2015
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
4
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO CELOU RODINU ZAČÍNÁ JIŽ PŘED ZÁPASEM
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
NE 22. 2. 2015 OD 17.00
HC SPARTA PRAHA – HC ČSOB POJ. PARDUBICE
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-350169/01
VS
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
SC-341711/04
VS
KOUPÍM starý nábytek
kompletní
REKONSTRUKCE
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
[email protected]
www.panelreko.cz
VOLEJTE ZDARMA
800 112 278
SC-340134/50
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
SC-341206/58
● založeno roku 2001
● 150 rekonstrukcí za rok
● zázemí na ploše 250 m2
● náhradní byt ZDARMA
12
panelreko_inzerce_20140910_92x63.indd 2
2014/09/10 9:37
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný čas
RECEPT
Zamilovaný koláč přímo z Francie
Těsto (forma o průměru 27 cm) – 225 g hladké mouky, 150 g másla,
75 g cukru moučka, 1 vejce, 3 g vanilkového cukru
Náplň - 300 g vlašských ořechů, 250 g hořké čokolády,
200 g rozinek, 100 g másla, 50 g cukru krupice, 250 ml smetany
Nechte povolit máslo, přidejte
vanilkový i moučkový cukr,
do směsi rozklepněte vejce, promíchejte a postupně přisypávejte mouku. Těsto dejte na 1-2 ho­diny odpočinout do lednice. Potom natlačte těsto
do vymazané formy a pečte asi
25 minut na 190–200 stupňů. Mezitím připravte náplň: v rendlíku rozpusťte máslo, přisypte cukr a nechte dobře rozpustit. Poté přidejte hořkou čokoládu (nejlépe 60%) a opět pomalu rozpusťte, nalijte smetanu
a nakonec vsypte rozinky a vlašské ořechy. Dobře promíchanou směs
vlijte do vychladlého korpusu a celý koláč dejte ztuhnout do chladničky.
Recept je z pekárny a cukrárny La Petite France
Značka Jawa nejsou jen motocykly
Národní technické muzeum
ve spolupráci s Auto Jawa klubem
připravilo krátkodobou výstavu,
na které veřejnosti představí
dnes již poněkud zapomenutou
slávu automobilů Jawa.
„Automobily Jawa 700 budou
na výstavě zastoupeny otevřeným čtyřsedadlovým polokabrioletem z roku 1935 a uzavřeným čtyřsedadlovým tudorem
z roku 1936. Vůz Jawa Minor se
návštěvníkům výstavy představí hned ve třech karosářských verzích. Tyto sériové automobily pak doplní sportovní
kupé Jawa 750, postavené v roce
1935 ve třech kusech pro závod
1000 mil československých,“
uvedl Petr Kožíšek, vedoucí oddělení silniční a lodní dopravy
NTM.
Výstava potrvá do 19. dubna.
(mas)
AUTOMOBILY Jawa mají nadčasový design. Foto: Ivan Kuptík
Valentýna můžete oslavit během Stromovkou
V sobotu 14. února se ve Stromovce koná druhý ročník Valentýnského běhu. Registrace probíhají v běžeckém centru Running Mall (Františka Křížka 11, Praha 7) od 9 hodin, vlastní závod
začíná v 11 hodin a startuje se od Průmyslového paláce. Délka trati je 5 kilometrů. Registrace je
zdarma, zájemci však mohou přispět na dobrou věc prostřednictvím dobrovolného startovného. Celý výtěžek z něho poputuje na konto Klubu nemocných cystickou fibrózou Slané děti. (mas)
bruslení na Výstavišti
Kdy: 14. 2., 15. 2., 21. 2. a 28. 2.
vždy od 16:45 do 18:45
Cena: d ospělí 50 Kč,
zlevněná 30 Kč
KŘÍŽOVKA – JE UMÍSTĚNO NA VÍTKOVĚ V BUDOVÁCH PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ.
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha7.cz
PRÁVNÍ PORADNA
Vyklizení bytu
po skončení nájmu
I pronajímatel je dnes
chráněn.
Po skončení
nájmu bytu
již není
povinen
zajišťovat pro nájemce bytové
náhrady, tedy náhradní byt,
ubytování čí přístřeší. Povinnost pronajímatele je zúžena
pouze na zajištění úschovy
věci nájemce, který si své věci
např. z bytu neodnese, a to
na dobu šesti měsíců.
Byt stačí předat bez sepsání
protokolu o jeho předání,
nájemci stačí pouze odevzdat
klíče od bytu pronajímatele.
Podrobnosti k této ožehavé
problematice můžete najít
v našem podrobnějším článku
na webech.
Mgr. Zoltán Duna
www.nasepraha7.cz
Kam se nemusíte bát
jít k zubaři - TopDentClinic
Pokud hledáte kvalitního
dentistu, bude pro vás možná
zajímavá informace o moderní
zubní klinice TopDentClinic,
kterou najdete v bývalém
parním mlýně, dnes administrativním centru Classic 7
v Jankovcově ulici.
„Naše klinika se může
pochlubit komplexním zubařským vybavením, takže
všechny potřebné úkony je
možné provádět zde na místě.
Máme špičkovou stomatologickou soupravu, panoramatický
digitální rentgen i dentální operační mikroskop. Děláme zde
přistavení kontejnerů
3. 2. Jana Zajíce, U Sparty
10. 2. Letohradská, Ovenecká
16. 2. U Vody, Jankovcova
kromě standardních prohlídek
i zubní implantáty, estetickou
stomatologii, zubní chirurgii či
bělení zubů. Spolupracujeme
také s ortodentistou a dentální
hygienistkou,“ uvedl vedoucí
lékař kliniky David Kolář.
Ani častý problém rodičů,
kteří marně hledají zubaře pro
své malé děti, zde není problém.
„Děti návštěvu u nás nevnímají jako nějaké zlo. Máme pro
ně připravený přímo v ordinaci
monitor, kde mohou během
pro­hlídky sledovat pohádku,
a zu­baře tak skoro ani nevnímají,“ řekl nám David Kolář. (red)
Vyzkoušeli jste?
Cukrárna s muzeem
V ulici Jana Zajíce funguje již
od roku 1998 cukrárna a kavárna Alchymista. V útulné
cukrárně můžete zahnat chuť
na sladké i žízeň a pochutnat si na dobré kávě či čaji.
Alchymista je zajímavý i svým
spojením s muzeem kávy
a galerií Scarabeus. Celý prostor proto dostal zastřešující
název Letenský Montmartre.
V létě je hostům k dispozici
krásná zahrada ve vnitrobloku, která se mimochodem loni
stala vítězem soutěže o nejlepší
úpravu dvorku na Praze 7. (mas)
kontakt
Kde: Jana Zajíce 7, Praha 7
Kdy: denně 10:30–21:30,
ve všední dny snídaně od 7:30.
SC-350119/02
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 7?
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
92x63_A+L+D.indd 1
ALEXANDROVCI
ALEXA
NDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
SC-341925/02
INZERCE
08.01.15 14:44
Zavolejte nám a my to zařídíme!
příští číslo vychází 27. 2. 2015
14
Alexandrovci2015 92x63.indd 4
23. 1. 2015 13:27:26
SC-341500/46
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
SC-341951/01
tel.: 773 161 747
Praktický servis na www.nasepraha7.cz
14. 2.– 15. 2.
Ukradli torzo Jupitera Snowboarďáci
NE 15. 2. / ČT1 / 21:45
Rendymu a Jáchymovi je šestnáct
a konečně mohou vyrazit na svou
první „pánskou jízdu“ bez rodičů.
Skandální odhalení
HOROR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stigmata
Slavný americký film oceněný pěti
Oscary se tématicky vrací do období vietnamské války. Hrají: R. De
Niro, J. Savage, M. Streepová aj.
NE 22. 2. / Prima / 21:30
Když se Mitchel po třech letech
vrací z vězení, má ty nejlepší
úmysly... V hlavních rolích 75%
C. Farrell a K. Knightleyová.
D. Mooreová se pokusí ve firmě,
kde oba pracují, svést M. Douglase, s nímž měla kdysi poměr.
Když neuspěje, obviní ho
ze sexuálního obtěžování. 85%
Mel Gibson a Julia Robertsová
v psychothrilleru o podivínském
newyorském taxikáři, který vidí
všude kolem sebe nějaké spiknutí.
kde kamenná socha ronila krvavé slzy. Hlavní roli ztvárnila
Patricia Arquetteová.
NE 22. 2. / Nova / 22:45
ROMANTICKÝ
Štěstí
Navždy spolu
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová ve filmu,
který vypráví o neobyčejných
zázracích docela obyčejných
každodenních lásek.
Život Paige a Lea poznamenala
tragická autonehoda, která ženě přivodila amnézii. Paige nikoho nepoznává, ani manžela,
ale ten se rozhodl bojovat.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PO 20. 2. / Prima / 20:15
ÚTERÝ
85%
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Londýnský gangster
Spiknutí
26. 2.
Dvacetiletá kadeřnice Frankie
vede bezstarostný život. Vše se
změní, když jí matka z cesty
po Mexiku pošle „obyčejný“
suvenýr – růženec z kostela,
21. 2.– 22. 2.
NE 15. 2. / Nova / 22:55
PO 16. 2. / Prima / 22:45
PO 20. 2. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
SO 21. 2. / ČT2 / 21:40
ČTVRTEK
20. 2.
PONDĚLÍ
16. 2.
Nestává se, že volné pokračování
filmu předčí úspěch prvního.
Komediím Něžné kuře a Ukradli
torzo Jupitera se to podařilo.
Lovec jelenů
24. 2.
SO 14. 2. / ČT1 / 22:10
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Partie krásného
dragouna
podivné praktiky fešného Rudiho Macháčka. Jaroslav Marvan v nezapomenutelné roli.
ÚT 24. 2. / ČT1 / 20:55
Mordparta rady Vacátka řeší
loupežnou vraždu staré ženy
z Libně a přitom se přijde na
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Replikant
90%
ho lze jen s pomocí jeho klonovaného dvojníka. V titulní
roli Jean-Claude Van Damme.
ČT 26. 2. / Nova / 22:15
Kriminální thriller o psychopatickém zabijákovi, který si říká
Torch a který vyhledává ženy,
jež jsou podle jeho názoru
špatnými matkami. Dopadnout
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
Do každého domova patří
, nejaktuálnější televizní časopis
INZERCE
řádková inzerce
•• Spojení půjček bez registru. Úvěr
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz
•• WWW.TOPMARKET.CZ. E-shop
specializovaný na kamerové systémy
a bezdrátové alarmy.
•• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788
•• ŠICÍ stroje - opravy v bytě zákazníka.
Petr Meyer: 603 341 927
JSTE NA/PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ, NEBO RODIČ
SAMOŽIVITEL? PŘEMÝŠLÍTE O SVÉM PRACOVNÍM UPLATNĚNÍ?
Akreditované vzdělání v oboru „Poradce pro výživu“ vám dá příležitost uplatnit se na trhu práce
např. vedoucí školní jídelny, výživový poradce ve fitness centru, sanatoriích
Přihlaste se na rekvalifikační akreditovaný kurz
„PORADCE PRO VÝŽIVU“ ZDARMA v ceně 12.000 Kč
Edukační aktivity jsou rozděleny do těchto třech bloků/kurzů:
1. Akreditovaný kurz „Poradce pro výživu“
2. Manažerské vzdělání v základech podnikání a řízení
3. Mini praxe „Exkurze do provozu“
Absolventi získají osvědčení o úspěšném absolvování kurzu akreditovaném MŠMT
HLÍDÁNÍ DĚTÍ A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
Kontakt: Ekolandia s.r.o., SYNOT TIP ARÉNA, U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 – Vršovice, kurzy.
[email protected], www.ekolandia.cz , Šárka Havelková tel.: 734 854 700,
Eva Slaná tel.: 777 357 387 Místo konání kurzu: SYNOT TIP ARÉNA, Délka celého kurzu: 200 hodin
SC-350173/01
•• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou
cenu! Volejte: 773 484 056
•• Z každého nákupu peníze zpět! Baťa,
Albert, OMV… Aktivace zdarma:
www.mylyconet.com/marekmaly
•• Koupím poštovní známky, starší pohledy a dopisy. Přijedu. Tel.: 606 286 629
•• Sídlo pro s. r. o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149Kč/měs. T: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
•• Truhlářská pohotovost – opravy nábytku na zavolání. Volejte:
775 254 002, www.tomainterier.cz
•• Přijmeme pracovníky úklidu – dle
dohody, tel.: 737 991 105, email:
[email protected]
•• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání byt.jader i s o dvozem na
skládku za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí, sport. potřeb, strojů.
Autodoprava. Tel.:777 207 227
f/nasepraha7
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Vít Vrbický
tel.: 603 786 170, e-mail: [email protected] • Jiří Cibulec tel.: 608 703 497, e-mail: jiri.cibulec @ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel.: 605 292 899; e-mail: [email protected] • Náklad 23 600 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního
archivu • Vychází 13. 2. 2015 • MK ČR E 21857
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
•• Žaluzie. Akční ceny, zaměření a konzultace zdarma. www.interierservis-group.cz. T.: 603 715 285
15
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být Náhoda?
Je mi 80 let. Celý svůj život jsem byl činný ve sportu, ve společenském životě, žil jsem bez užívání léků až do svých
70 let. Pak přišly bolesti, nemoci, cukrovka, operace srdce, vysoký krevní tlak, obezita, k tomu navíc šedý zákal,
únava, malátnost, nespavost. Tak mi známý kolega poradil užívat Schindeleho minerály. On je užívá již 1 rok a právě
si objednával plechovku novou. Já jsem po jeho doporučení začal tyto minerály užívat také a jsem nadšen vaším
výrobkem, jelikož se mi zlepšil celkový zdravotní stav již po 1 dóze. Zašlete mi proto další 2 a děkuji.
lumír Palkovský, ostrava
V prosinci 2013 jsem se pro nesnesitelnou bolest kyčlí rozhodl objednat vaše minerály. Po 3 měsících jsem mohl
chodit bez bolesti. Pro mě to je zázrak a těžko hledám slova k vyjádření toho, co cítím. Objednávám si minerály již
potřetí, tentokrát i pro manželku, 4 balení najednou.
Milan Minárik, havířov-Šumbark, 73 let
Tento můj článek můžete otisknout! Minerály jsem si objednala již v roce 2013, po delší úvaze i dobrých ohlasech vašich
zákazníků, ale měla jsem pocit, že mi na mé problémy s artrózou nepomáhají, tak jsem je přestala užívat. Loni na jaře jsem
se k pravidelnému užívání vrátila a výsledek se dostavil. I tlak se mi srovnal natolik, že už nemusím užívat léky, zlepšila
se lupénka, také to prospělo mým vlasům. Minerály už mi došly, tak posílám novou objednávku, doporučuji a děkuji.
Marcela Mikundová, Kopřivnice
Dobrý den. Je mi 56 let a jsem typický produkt dnešní doby. Příšerně se stravuji, kouřím a tělocvičnám se vyhýbám
obloukem. Mám pocit, že všechny své hříchy doženu potravními doplňky. Samozřejmě bez úspěchu. Ale vaše
minerály mi vyrazily dech. Nejenže se mi po pár dnech upravilo zažívání, ale po měsíci užívání vašich minerálů
jsem najednou zjistila, že mě přešel chronický kašel a přestalo mě bolet koleno, kvůli kterému jsem musela i v noci
vstávat, abych ho tzv. rozchodila a vzala si tabletu na bolest, takže se nyní i vyspím. Jsem chodící reklama na vaše
minerály a objednávám další dávku.
S díky eva Klimentová, Praha-Modřany
K minerálům mě přivedl mladší syn, který prodělal infekci na játrech, dlouhodobě marodil a hledal něco pro zlepšení
zdraví. Narazil na vaše minerály, které od té doby pravidelně užíváme oba dva už skoro 2 roky. Já osobně jsem poznala
zlepšení u svého lékaře při preventivních prohlídkách. Najednou směřuje k lepšímu cholesterol, cukr i tlak. Na sobě
pak cítím zlepšenou kvalitu vlasů, přestala jsem mít chuť na sladké, mám pravidelnou stolici, zcela vymizely noční
křeče v lýtkách a ustupují bolesti v kotníku po zlomenině. I kdyby se zlepšilo jen jedno z výše uvedeného, stojí to za to.
ludmila ledvinová, hranice
PoŠlete NáM Svůj Pravdivý Příběh a zíSKejte PlechovKu MiNerálů zdarMa a Slevu Na PříŠtí NáKuP.
Nebo SNad Podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem
a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.
Placebo?
Oxid křemičitý
SiO 2
61,9 g
Zinek
Zn
0,0098 g
Oxid hlinitý
Al 2O 3
15,7 g
Kobalt
Co
0,00115 g
Oxid draselný
K 2O
3,49 g
Molybden
Mo
0,00018 g
Oxid železitý
Fe 2O 3
5,3 g
Bór
B
0,00003 g
Oxid vápenatý
CaO
1,6 g
Chrom
Cr
0,009 g
Oxid hořečnatý
MgO
1,58 g
Nikl
Ni
0,006 g
Oxid sodný
Na 2O
1,94 g
Vanad
V
0,0121 g
Mangan
Mn
0,032 g
Fosfor
P
0,0044 g
Měď
Cu
0,044 g
Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0
Složení na 100 g prášku
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat
ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru,
cholesterolu, krevního tlaku – v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén,
různých gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou
daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie
a chuti do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár
týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované
palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.
záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712
www.kamennezdravi.cz
SC-350141/01
Kamenné zdraví, s.r.o.
Download

NP7 - 2/2015 - Naše Praha 7