NAŠE PRAHA 7
• www.nasepraha7.cz
titul je součástí sítě
3/2015
Ho l e šov ice l B u bny l Bube ne č l Trój a
Rozpočet
na Šlechtovu
restauraci splaskl
Herečka Iva Pazderková:
Buďte blond a sebevědomí!
I s méně penězi se snad ruina
opět vrátí do původní krásy.
Více na straně 3
Bio Oko se dočká
citlivé rekonstrukce
Zachována bude původní
atmosféra sálu.
Více na straně 4
Národní zemědělské muzeum pořádá tradiční Letenské
prase.
Více na straně 12
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
V muzeu bude
zabijačka
INZERCE
Dacia Logan MCV
Maxi prostor Mini cena
Široká nabídka vozů Dacia za bezkonkurenční ceny.
* AKCE uložení pneumatik zdarma.
/dacia.cze
Cena platí od 1.2 do 31. 3. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Logan MCV: spotřeba 3,5–9,8 (l/100 km), emise CO2 99–136 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Platí při koupi nového vozu Dacia.
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., PŘÍPOTOČNÍ 10A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 501, www.dacia.dojacek.cz
SC-350242/01
· Velký zavazadlový prostor: 573 l se snadným přístupem.
· Nízké provozní náklady.
inzerce
[email protected]
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
ALEXANDROVCI
NDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
5
1
0
HA
2
A
.
R
P
9
12. LETŇANY
www.landa2015.cz
2
Generální partner
hlavní partner
SC-341912/47
Ě
T
Š
I
LE T
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
U NÁS NA SEDMIČCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
praha 7
Rozpočet na Šlechtovu restauraci splaskl
„„Šlechtova restaurace ve Stromovce se konečně dočká obnovy. Městskou
kasu už nebude stát ani 550 milionů, ani 250 milionů. „Dostali jsme se na 120 milionů bez DPH a tuto minimalistickou variantu budeme hájit, tak aby byla
hotova v tomto volebním období,“ řekl pražský radní pro kulturu Jan Wolf.
Milí čtenáři,
Oskar Kuptík
v minulém vydání jsem
na těchto řádcích psal o razantních změnách v dopravě, které
byly naplánovány v souvislosti
s otevřením nových stanic
na Áčku. Ukázalo se, že pokud
je něco opravdu špatně, vyplatí
se protestovat a žádat po zvolených zastupitelích nápravu.
Vzhledem k množství připomínek byly změny nakonec
zastaveny, kromě těch nejnutnějších v přímém kontaktu
s otevřenými stanicemi metra.
A k dalším změnám v MHD se
přikročí až po důkladné analýze
provozu a zapracování všech
připomínek z městských
částí. Koneckonců veřejná
doprava by přece měla sloužit
především nám obyvatelům či
návštěvníkům Prahy.
Bubeneč - Jde o to vrátit
budovu do původního stavu.
Ta už byla po propadech při
budování Blanky zajištěna
staticky.„Nejdražší částí je
obnova fresek, další náklady jsou jen ty nejnutnější.
Patří do nich i dostavba
zázemí, které je nezbytné, aby Královská dvorana
splnila základní hygienické
a provozní podmínky,“ řekl
J. Wolf. Kolonáda budovy už
nebude zasklená, podle Wolfa by jen samotné zasklení
stálo 20 mi­l ionů korun.
Altán a prostor, kde se kdysi
pořádaly tancovačky, přijde
na řadu až v další etapě.
„Myslím, že návštěvníky
Stromovky ani tak nezajímá
zasklení, ale potěší je, že
Královská dvorana funguje,“
řekl Wolf.
SVÁTKY
Letenské sady čeká postupná obnova
27. 2. Alexandr, 28. 2. Lumír, 1. 3.
Bedřich, 2. 3. Anežka, 3. 3. Kamil,
4. 3. Stela, 5. 3. Kazimír, 6. 3.
Miroslav, 7. 3. Tomáš, 8. 2. Gabriela, 9. 3. Františka, 10. 3. Viktorie, 11. 3. Anděla, 12. 3. Řehoř.
TAKTO BY MOHLA VYPADAT jednou Šlechtovka. Snad se dočkáme.
Vizualizace: Hulec a Špička Architekti (repro tík)
Provoz má podle plánů
zajišťovat jediný nájemce.
Předposlední projekt počítal
se čtyřmi až pěti různými
prostory a také tolik mělo být
nájemců. „V soutěži musí zvítězit ten, kdo má zkušenosti,
ne nějaké ,eseróčko‘ staré dva
měsíce,“ dodal Wolf.
Letná –V parku na Letenské pláni bude postupně docházet ke kácení stromů, keřových
skupin i jednotlivých keřů. Jedná se o první
krok obnovy, které plánuje provést hl. m.
Praha.
Cílem revitalizace, která je rozplánována
do několika etap je, jak zlepšení bezpečnosti
při pohybu po parku, tak i zkulturnění zdejší
Zájem zřejmě bude, jak
ukazuje v letních měsících
permanentně obsazená nedaleká Vozovna. Praha má navíc
v plánu v dohledné době otevřít Výstaviště a propojit ho se
Stromovkou, což ještě zvýší
poptávku po tomto relaxačním místě Prahy.
druhové skladby, která nebyla v minulých
desetiletích koncepčně řešena. Základní
kritéria pro kácení dřevin jsou tedy zdravotní, kdy stromy kvůli svému stavu nesplňují
provozní bezpečnost frekventovaného parku,
a pak také kritéria esteticko-kompoziční.
Pokácené dřeviny nahradí odolné a většinou
domácí druhy. (mas)
INZERCE
SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!
od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •
Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:
SC-350045/08
www.happydovolena.cz
tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
3
praha 7
O ULICÍCH PRAHY 7
Ortenovo náměstí
Největší náměstí Prahy 7 se
v době svého vzniku v roce 1903
jmenovalo U Uranie. Pojmenováno bylo podle nedalekého
dřevěného divadla, které bylo
do bývalé zahrady holešovického pivovaru přeneseno z Výstaviště v roce 1902. Vyhořelo
v roce 1946. Nicméně k prvnímu
přejmenování došlo již v roce
1925, kdy neslo název Holešovické. Ve válečných letech
se jmenovalo po sochaři
Josefu Václavu Myslbekovi
(1848–1922), nakrátko, po tři
poválečné roky, se mu vrátil
název podle čtvrti, kde se nachází. Komunistický převrat si
vyžádal i zde příslušnou změnu
a náměstí neslo jméno po Georgi
Dimitrovovi (1882–1949),
vůdci bulharských komunistů. Zajímavým faktem je, že
jeho druhá žena byla dcerou
židovského řezníka z Boskovic
a jeho švagr bojoval v 1. československém armádním sboru.
Náměstí se další změny názvu
dočkalo v roce 1991, kdy bylo
pojmenováno po Jiřím Ortenovi
(1919–1941), českém básníkovi
židovského původu. (mas)
Cesta domů dostala
automobil
Holešovice – Městská část
Praha 7 schválila bezúplatný
převod automobilu pro ústav
Cesta domů.
Jednalo se o již účetně
odepsaný automobil Fiat
Ducato, který původně
využívalo Pečovatelské
centrum Praha 7. To má již
od roku 2013 nový vůz a fiat
byl jen minimálně využíván. Cesta domů poskytuje
odbornou péči umírajícím
lidem a jejich blízkým, kteří
o ně pečují. Zároveň se snaží
přispívat ke společenským
a legislativním změnám,
které umožní zlepšení péče
o umírající lidi v naší zemi.
V Praze 7 provozuje dobročinný obchod v Bubenské
ulici. (mas)
4
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
Přívoz do Karlína se začíná rýsovat
Holešovice - Zřízení přívozu z Holešovic
do Karlína přes ostrov Štvanici je jedním z cílů nového vedení radnice Prahy 7.
V současné době je zprovoznění přívozu
však stále ještě ve fázi jednání.
„Aktuálně se projekt koordinuje s Povodím Vltavy a Státní plavební správou.
Dochází mj. k přeměřování dna, aby
se vybrala trasa, po níž se přívoz může
pohybovat. Z toho budou vyplývat i konkrétní místa pro možné „zastávky“. Začínat
bychom chtěli přímo proti vchodu do holešovické tržnice, kde jsou schody k nábřeží.
Zároveň jednáme s hl. m. Prahou a ROPIDem
o možnosti začlenění přívozu do Pražské
integrované dopravy,“ uvedl pro Naši Prahu 7
Martin Vokuš, tiskový mluvčí Prahy 7.
Jednání na toto téma již také proběhla
s Prahou 8, jejich pokračování lze očekávat
v okamžiku, kdy bude znám přesný návrh TADY BY SE JEDNOU mohlo nasedat na přívoz do Karlína.
Foto: Martin Solar
trati a forma provozování přívozu. (mas)
Nová místa ve školkách budou příští rok Děti se naučí
Praha 7 - Nedostatek míst
v mateřských školkách je
jedním z nej­palčivějších
problémů, kte­ré musí řešit
radnice Prahy 7, a nejen ona.
Jde o problém celopražský.
Radnice nechává aktuálně
zpracovat studii na rekonstrukce interiéru Mateřské
školy U Uranie a objektu bývalé
městské knihovny na Ortenově
náměstí vedle ZŠ T. G. Masaryka. Podle jejích představ by
zde měly vzniknout nové třídy
až pro 80 dětí. Současně jsou
plánovány dvě modulové třídy
u Mateřské školy Na Výšinách
s kapacitou 56 dětí.
Kromě rozšíření školek plánuje Praha 7 také nové přípravné třídy v budovách základních
škol. Ty jsou určeny pro pětileté
a šestileté děti, které se zde
mohou optimálně připravovat
na přechod ze školky do školy.
Nová přípravná třída vzniká
v ZŠ Strossmayerovo náměstí
a v Bratrské škole. Postupně by
měly přibývat další.
„Naším cíle je, aby se rodiče
nemuseli každoročně stresovat,
zda se jim podaří dítě do mateřské školy umístit,“ uvedl v této
souvislosti starosta Prahy 7 Jan
Čižinský. (mas)
první pomoc
Praha 7 – Český červený
kříž pořádá od 11. března
kurz první pomoci, který
je určen dětem prvního
i druhého stupně základních
škol. Probíhat bude v prostorách Oblastního spolku
ČČK Praha 7 na adrese Jankovcova 29. Děti se na kurzu
naučí, jak poskytovat první
pomoc, a to i v situacích
ohrožení života. Důraz je
kladen především na praktická cvičení a vše je podáváno nenásilnou a zábavnou formou. Výcvik vedou
zkušení zdravotníci s praxí.
Kroužek je zdarma a probíhá každou středu od 15:00
do 17:00 hodin. (mas)
Bio Oko se dočká citlivé rekonstrukce
Holešovice - Jediné klasické kino v Praze 7 by
se mělo v nejbližších měsících dočkat rekonstrukce.
Dojít by k ní mělo nejspíš mezi červnem
a zářím tohoto roku. Plánované práce by neměly
omezit chod kina na dobu delší než několik týdnů a budou ukončeny pravděpodobně do konce
tohoto roku. Provoz baru zůstane zachován
po celou dobu rekonstrukce.
Hlavní myšlenkou projektu architekta Petra
Hájka je zachování původní atmosféry sálu,
do kterého jsou vepsány mnohé vrstvy z různých období minulého století. „Ceníme si patiny,
kterou sál má, a nechceme ho nijak estetizovat.
Chceme zachovat jizvy, které historie sálu zasadila,“ uvedl Petr Hájek. Oprava kinosálu OKO je
proto navržena s respektem k historické budově.
Architektura sálu, detaily a materiály budou
v maximální míře zachovány. Diváci se mohou
těšit na zlepšení parametru promítací technologie, čerstvý vzduch z klimatizace a především
na původní unikátní atmosféru kina BIO OKO,
která nebude opravami dotčena. „Hlavním
důvodem opravy Oka je potřeba změny neekonomického vytápění a vzduchotechniky, která
také spolkne většinu sedmimilionového rozpočtu na rekonstrukci. Vše je ovšem nyní ve fázi
projektu, takže uvidíme, jestli vše proběhne tak,
jak je to nyní naplánováno,“ sdělil nám David
Beránek, ředitel Oka. (mas)
TAKTO BY PODLE PŘEDSTAV architektů mělo vypadat
rekonstruované kino. Foto: Petr Hájek, Architekti
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
V parku Stromovka
probíhá zimní kácení stromů
KÁCENÍ DŘEVIN V PARKU STROMOVKA je v plném proudu a pokračovat
bude až do začátku jara. Káceny jsou dle informací Lesů hl. m. Prahy stromy
poškozené a provozně nebezpečné, tedy takové, které podle dendrologického
průzkumu vykazují známky narušené stability, mají strukturální defekty, jsou
infikované či odumírající. Kácení realizuje hlavní město Praha a nerozhoduje
o něm městská část Praha 7. Kácení probíhá na dně bývalého rybníka, ve starém parku včetně psí louky, ve stromořadí podél hlavních cest a na severním
svahu Stromovky, odkud je i naše fotka. Na jaře by měla ve Stromovce probíhat výsadba nových stromů, jejichž množství by mělo převýšit počet těch
pokácených. (mas) Foto: Martin Solar
praha 7
Jak hrochovi vyčistit stoličku…
Troja – Viděli jste, jak se hrochům čistí zuby? Místo kartáčku a pasty přijde ke slovu
pořádná hadice a silný proud
vody, který opláchne zbytky
jídla a vyčistí vnitřek tlamy.
Pravidelný rituál si hroši
z pražské zoo Maruška a Slávek náramně užívají, protože
je voda zároveň příjemně
podrbe i na jazyku. V přírodě
hrochům s očistou pomáhají
různé druhy ptáků a ryb.
V zoologických zahradách
pomáhá pravidelné sprchování a drbání, které hroši milují.
Hroch obojživelný má 36 až
40 zubů, nejvýraznější jsou
spodní a horní špičáky, které
nepřetržitě dorůstají. (mas)
Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.
Muzeum Karla Zemana představilo nový foto trik
Holešovice – Veletrh Holiday
World, který o víkendu proběhl
na holešovickém Výstavišti, je nejvýznamnější akcí
tohoto typu v regionu střední
Evropy a zajímavým místem
pro všechny, kdo hledají ten
správný tip, jak strávit letní
dovolenou. Prezentují se tu jak
české regiony, tak i cestovní
kanceláře a zahraniční vystavovatelé, kteří lákají do svých
destinací. Svoji prezentaci mělo
na výstavě i pražské Muzeum
Karla Zemana, které zde před-
stavilo svou novou programovou nabídku „Praha filmová“,
jenž umožní návštěvníkům
i stálým obyvatelům metropole poznat a zažít její krásu
ve filmovém duchu. Druhou
novinkou, kterou si mohli
návštěvníci holešovického
veletrhu hned na vlastní kůži
vyzkoušet, je zbrusu nový foto
trik, který umožňuje přímo
„vstoupit“ do filmů Karla Zemana a jenž po ukončení veletrhu obohatí stávající expozici
muzea na Malé Straně. (mas)
Foto: Martin Solar
INZERCE
VýstaViště Praha - holešoVice
MEziNárOdNÍ VELETrh PrACOVNÍCh PŘÍLEžiTOSTÍ
VÝSTAVA MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
5. - 8. 3. 2015
www.motocykl-praha.cz
česk á
výstavní
premiéra
326 koní
vstuP
Zdarma
MEziNárOdNÍ jAzYKOVÝ A VzděLáVACÍ VELETrh
12. - 13. 3. 2015
www.jobsexpo.cz
www.linguashow.cz
Práci
o lePší
te si Pr
aci
ik
if
• Přijď
l
e si kva
• Zvyšt
yky
Z
ja
e
s
te
• Nauč
SC-350098/05
Veletrh Motocykl
www.incheba.cz
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Veřejná WC v Praze nikoho nezajímají. Je to ostuda?
„ Pražská veřejná WC jsou poloviční sirotci. Nikdo
se totiž nestará o jejich rozvoj. Neexistuje ucelený
koncept rozvoje těchto zařízení, a to ani v Praze
jako celku, ani v jednotlivých čtvrtích. Smutné.
Oskar Kuptik
Díky iniciativě Pražské informační služby vznikla interaktivní mapa, kterou najdete
na www.geoportalpraha.cz.
S chytrým mobilem užitečná
informace. Bezbariérová WC
najdete na www.vozejkmap.
cz, k dispozici jsou i aplikace
pro Android a IPhone
a také na stránkách Pražské
organizace vozíčkářů:
www.presbariery.cz/objekty/
sluzby/wc.html
Základem pražských veřejných WC jsou ta, která provozuje Dopravní podnik Praha
a firma JC Decaux. Dopravní
podnik jich má v metru 58
(zčásti bezbariérové) a JC
Decaux jich v rámci městského mobiliáře provozuje 20 (tři
bezbariérové).
Bude jich více?
Dobře to nevypadá. „Rozvoj
a výstavbu veřejných toalet
určuje smlouva s městem.
Vše, co si město v tomto
směru přálo, jsme realizovali. V současné době žádný
požadavek ze strany města
neregistrujeme,“ uvedla pro
Naši Prahu Šárka Sokolová
z firmy JC Decaux. Aktivitu
vyvinula Praha 2, která má
v plánu postavit záchodky
na Tylově náměstí. Ty tam už
kdysi byly, ale vznikla z nich
pizzerie. Některé radnice
instalují v době sezony přenosná WC. Například Praha 4
provozuje WC v parku Družba a v sezoně osazuje mobilní
toalety na 20 dětských hřišť
a sportovišť.
Kvalita už za „bůra“
Pokud jste v centru, není
situace s veřejnými WC nijak
zoufalá. Metro, obchodní centra, KFC, McDonalds a některé vstřícné restaurace umožní
člověku v úzkých vyřešit
problém. Bezpochyby vysokou kvalitu zajišťují sloupy či
stánky provozované JC Decaux. Pětikoruna za návštěvu WC v zelených sloupcích
je skutečně jen symbolická
vzhledem k naprosté kvalitě
poskytnutých služeb. V metru
po vás chtějí 10 korun a občas
se najdou bezostyšní majitelé
restaurací za 15 a za 20. Lze
pochopit jejich tvrzení, že
tato částka spolehlivě odradí
vandaly a narkomany.
Na WC se najdou i mrtvoly
Lidé občas žehrají na to, že
i fastfoody chtějí peníze za
návštěvu WC. Bohužel po
zkušenostech s mrtvolami
narkomanů, které se tu a tam
hlavně v centru města nacházely ve volně přístupných
WC, se fastfoody rozhodly
návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít
jako bonus při nákupu. Navíc
si ve většině veřejných WC
určitě všimnete divného
osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor
WC, ty by měly zabránit
viditelnosti žil pod kůží,“
vysvětluje toto opatření Šárka
Sokolová z firmy JC Decaux.
Ultrafialové světlo najdete
i v nových provozech v metru
a obchodních centrech.
Milion za opravy
slOuP s WC. Vysoký standard zajišťují
WC ve sloupech městského mobiliáře.
Foto: JCDecaux
6
„Každý den jsou minimálně
dvě WC ucpaná hadry nebo
kopcem novin, nacházíme
rozbitá zrcadla a poničené
bezbariérové doplňky. Dochází i opakovaným pokusům
o založení ohně. Ročně platí-
MAriáNsKé NáMěstí. Dvacet metrů od těchto cedulí jsou hned dvě veřejná WC,
jedno v Městské knihovně druhé přímo na radnici. třetí je nedaleko v metru. stačilo
by málo. třeba přidat samolepku na ceduli směr metro. Foto: Ivan Kuptík
me milion korun na obnovu,“
říká Šárka Sokolová. „WC na
Žofíně jakýsi vandal vypálil
a tak jsme někdy v roce 2012
přistoupili k tomu, že se za
naše WC platí poplatek. Bývá
to 10 Kč, cenu si ale může
určit provozovatel WC,“ uvedl
pro Naší Prahu Daniel Hodek,
místostarosta Prahy 1. Případů je daleko víc.
Kroky ke kvalitě
Takových veřejných WC, kde
by byla radost spočinout,
příliš v Praze není. Ale přeci
jen se něco děje. Na hlavním nádraží je už delší dobu
v provozu renovované WC
a radost dělá Pražanům i Dopravní podnik Praha, který
loni otevřel dvě nově zrekonstruované veřejné toalety ve
vestibulu stanice Můstek. Jde
o součást projektu modernizace a bezbariérového
zpřístupnění 20 až 25 toalet ve
vybraných stanicích pražského metra. „Letos budeme
rekonstruovat ve vestibulech nejvytíženějších stanic
metra v širším centru, tedy ve
stanicích Jiřího z Poděbrad,
Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Chystáme
i rekonstrukci starších toalet
ve stanicích mimo centrum,
které tolik vytížené nejsou,“
řekl Jaroslav Ďuriš, generální
ředitel DPP.
A bariéry? Škoda mluvit
„S bezbariérovými WC v Praze jsou potíže, není jich moc
a navíc, ne vždy slouží svému
účelu,“ upozornil Naši Prahu
Erik Čipera ze Sdružení Asis-
tence. „Škoda, že se nepodařilo integrovat bezbariérové
WC do nově budovaných bezbariérových vstupů do metra,
doufám, že v těch dalších již
budou,“ řekl Erik Čipera.
Značení snad bude lepší
Loni schválila Rada hl.
m. Prahy usnesení, podle
něhož se má vytvořit nový
systém značení, které by na
WC upozorňoval v dostatečném předstihu. „S dostatečným předstihem“? Kdy
to je? Zástupci Prahy si ale
uvědomují, že značení WC
je málo výrazné. Usnesení
vzniklo před volbami a nová
rada má asi jiné starosti než
zřetelné značení veřejných
toalet.
Očuraná zákoutí jsou drahá
Nejvíce člověka štvou místa,
kde vzniká WC spontánně,
v temných zákoutích. Loni
město vytipovalo taková
místa a zahájilo pravidelný
každodenní úklid. Ta „bezvýznamná“ záležitost stojí tři
miliony korun. Ač strážníci
močení na veřejnosti pokutují, nemohou každého opilce,
doprovázet až domů. Je to boj
s větrnými mlýny.
napište nám
Své zkušenosti s pražskými veřejnými WC. Myslíte si, že by hlavní
město Praha mělo vytvořit koncept
rozvoje veřejných WC? Je jejich
počet dostatečný? Kde vám chybějí? Můžete někoho pochválit za
provoz veřejného WC?
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
roční kupon levnější, Změny MHD už jsou, ale jiné
děti a psi zdarma
leVNěJi. roční kupon bude levnější, ale
bude vypadat takto. Foto: Ivan Kuptík
Od července zlevní roční
kupon MHD. Bude stát
3650 korun místo nynější 4750 Kč. Další výhodou
je nulové jízdné pro osobu
doprovázející dítě do tří let.
Zdarma se sveze i pes. Ostatní
ujednání a ceny tarifu PID zůstávají v platnosti. Ustanovení
pro děti a psy se nevztahuje
na vlaky PID. Opatření inspirované Vídní má posílit zájem
o MHD v Praze.
provázející osobu) je průkazka dítěte, kterou dostanou rodiče po zaplacení
20 Kč, dodání věrné fotografie a předložení dokladu
o věku dítěte, (rodný list,
občanský průkaz). Průkaz se
vydává na nejvýš jeden rok,
končí den předcházející dni
třetích narozenin.
Pes s košíkem a krátké
vodítko
Bezplatná přeprava psa
platí na všechny jízdní
doklady PID mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Pes musí mít při vstupu
a přepravě v nasazený košík
a musí být držen na krátkém vodítku.
Co to bude stát?
Změny, které čekají MHD
při zprovoznění metra
7. dubna přeci jen přijdou,
ale v jiné podobě. Budou se
týkat jen oblastí dotčených
prodloužením metra. Tedy
Prahy 6.
Kromě zrušené tramvaje linky 2 se ostatní linky
tramvají nezmění, autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek
jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra.
V Patočkově ulici zůstane
rozsah autobusové dopravy zachován. Od prvního
dne nového provozu bude
sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím
období podrobeny širší
diskuzi a doplněny o dosud
nezapracované připomínky městských částí,“ dodal
radní pro dopravu Petr
Dolínek.
Odhady finanční náročnosti
změn a slevy se odhadují na
400 milionů. Petr Dolínek je
Doprovod dítěte do tří let
Praha 13 je spokojena
ale optimista a domnívá se,
jen s průkazem
Původní změny v některých
že zlevnění nakonec povede
Podmínku pro jízdu zdarma
případech vycházely vstříc
k většímu nákupu ročních
EEEjednoho
inzerat 188x130.QX_EEE
188x130 (tik)
17.02.15 17:18 Stránka 1 lidem a ty se zřejmě budou
pro
rodiče (či do- inzeratkuponů.
zavádět později. „Jsem rád,
že se nám podařilo prosadit
všechny hlavní požadavky na
zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy 13.
Obhájili jsme zachování
trasy autobusu 174 z Velké
Ohrady přes Luka, zachování linky 168 a dostatečného
počtu spojů na sídliště Velká
Ohrada,“ řekl David Vodrážka, starosta městské části
Praha 13.
Pětka čeká na splnění slibu
„Vítáme zachování linky
167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme zkrácení intervalů
na lince 191 v celé její trase.
Budeme dále pokračovat v jednání o vyřešení
dopravní obsluhy oblasti
Cibulek. Uvítali bychom
zřízení zastávky Klamovka
na lince 123 už od 7. dubna,“ řekl Petr Hnyk, radní
pro dopravu Prahy 5.
Kompletní návrh změn
Pražské integrované dopravy
souvisejících s prodloužením metra A najdete zde:
www.ropid.cz/duben2015.
INZERCE
INzerCe
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
)
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/07
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha7.cz
na www.naseprahacentrum.cz
Buďte blond a sebevědomí!
 Letos pětatřicetiletá herečka Iva Pazderková
působí v Praze řadu let, vystupuje v divadlech na
Fidlovačce, v Komedii i v Hudebním v Karlíně, kde
jsme také dělali rozhovor. Vydala své první autorské
CD. Nejznámější je autorskou postavou Blbé blondýny. Při rozhovoru pro Naši Prahu připustila, že
v hlavním městě je podle ní větší nabídka divadel,
než odpovídá poptávce. Za záchranu Fidlovačky,
která je před zavřením, ale chce bojovat.
Jan Bělohubý, titulní foto: Jan Třeštík
S absolventkou brněnské JAMU
se veřejnost poprvé seznámila
v roce 2004 v pořadu Na stojáka
tehdy v produkci HBO. Od té
doby postava Blbé blondýny
s Ivou Pazderkovou doslova
„srostla“. Zaťukání na mikrofon,
na začátek vždy stejná věta, jež
má zvýšit sebevědomí, „90 –
60 – 90“ i táž na konec „Buďte
blond!“ a mezi tím obvykle
jen rámcově
připravený,
většinou na
improvizaci stojící
komediální výstup. Jistě jste na
otázky o postavě Blbé blondýny
odpovídala už více než tisíckrát,
ale…
Blbá blondýna už není
v televizi, ale stále s ní živě
v rámci pořadu Na stojáka
a Komici s.r.o. vystupuji
v klubech po celé ČR. Nápad
na Blbou blondýnu přišel
před lety úplnou náhodou při
konkurzu na televizní pořad
Na stojáka. Nevěděla jsem
tehdy, co mám na pódiu říkat.
Rozhodla jsem se, že divákům
předivadlováno. Vzpomínám
si dokonce na nějakou statistiku, že v rámci kontinentu je
v Praze dokonce nejvíc divadel na počet obyvatel.
akutní „potřebě“ nové
kabelky aneb „viuttonek není nikdy dost“.
Nebo při vytloukání
klínu klínem dalšími
a dalšími půjčkami. „A ještě mi
desina zbyla!“
Výroky Blbé blondýny se zkrátka stávají
stále známější.
Byla Blbá
blondýna
i důvodem,
že jste
se ocitla
v Praze?
Ne, bylo to
celkem prosté:
bývalý umělecký
šéf Fidlovačky si
mě na JAMU vyhlédl a po absolvování
jsem dostala nabídku
tam jít hrát. Ještě hostuji v Divadle Komedie a zde
v Hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Addams
Family.
del, musí lidé přijet odjinud. Tím
logicky tak plně
nevyužívají nebo
poetičněji řečeno
„nezalévají divadelní zahrádku ve
svém okresním
městě“.
Myslím, že pražský divák je přesycený.
Přijde do divadla s postojem „tak mne
bavte, když jsem přišel“.
povím, jak jsem měla těžký
den. A protože jsem blonďatá,
tak mě napadlo, že to řeknu jako blondýna. Ať to má
nějakou formu. Blbá blondýna vystupuje v klubech a na
fi remních akcích už víc než
deset let. Taky se účastnila
osvětové kampaně, která má
za úkol zabránit lidem brát si
nesmyslné půjčky a pomoci
jim, pokud se již do „půjčkového kolotoče“ dostali.
A vysvětluje to po svém: třeba
půjčovat si od lichvářů při
8
Asi logická otázka od
Naší Prahy: Jak byste popsala pestrost
a nabídku pražských
divadel?
Myslím, že je přepestrá.
Hodně se vyprofi lovalo menších souborů
a divadel, které se třeba
věnují specifickým divadelním žánrům. Je dobré,
že je z čeho vybírat.
Je toho až moc?
Myslím, že v Praze je
Jak to myslíte – že to je přes
míru umělecky a kvalitativně, nebo ekonomicky?
Spíš ekonomicky.
V umělecké kvalitě
myslím je poměr pořád
stejný. Buď někdo dělá
něco jen pro výdělek a jen tak levou
zadní, nebo tvoří
s hlubším přesvědčením a potřebou někam
směřovat.
Jestliže
je tady
v Praze
nadbytek
nabídky
diva-
90 – 60 – 90, aneb Blbá blondýna. foto Marek Musil
Vím o lidech,
kteří jezdí hodinu i víc do Prahy
do divadla. Mají
pražská divadla
příliš velkou
spádovost?
Ta spádovost
nás myslím
tady zachraňuje
– tedy alespoň
ta velká divadla.
Ale přitom je zajímavé, že možná
do Prahy lidé jezdí
za něčím jiným, než
s jakým programem
my jezdíme k nim.
DenníDalší
zpravodajství
rozhovoryna www.nasepraha7.cz
máme i na Facebooku
V dnešní době se už dojíždění
tak dramaticky nebere. Když
žijete na menším městě, kde
kulturní vyžití moc není, tak
dojet do velkého spádového
města – i za kulturou, je přirozená věc.
Jestliže je v Praze „předivadlováno“, musí být tedy „konzument“ přesycený.
Podle mého názoru je pražský
divák opravdu přesycený.
Často mám pocit, že když
přijde do divadla, tak je
v něm televizní energie. Je
pasivní. Jako by vyjadřoval
spíše „tak mne bavte, když
jsem si vás zaplatil. Dneska
jsem si vybral vás!“ Nikomu
to nezazlívám - protože halt
se toho nabízí zde moc.
Na Fidlovačce hrajete řadu
let. Toto divadlo podporované magistrátem v lednu ústy
své ředitelky Elišky Balzerové
ohlásilo v souvislosti
s tím, že
jej kulturní
komise rady
magistrátu nadále
nepodpořila grantem, na příští
rok pravděpodobný konec.
Má to co dělat s šíří kulturní
nabídky divadel v Praze?
Jestli se ptáte, zda měla Fid-
lovačka problémy s poptávkou a návštěvností, tak ne.
Naopak, poslední dva roky
se Fidlovačka začala opravdu profilovat jako instituce,
která hraje nejen české klasiky, a to moderní formou.
Ale vždy tak, že se nesnaží
být lepší než tito klasici.
Myslím, že dramaturgie na
Fidlovačce je nyní celkem
jedinečná.
připravit ještě dvě premiéry.
Je samozřejmě velmi zvláštní
pocit připravovat premiéru
tam, kde víte, že koncem
kalendářního roku pravděpodobně divadlo zavře. Chystáme Dohazovačku Thorntona
Wildera (The Matchmaker),
která byla předlohou slavné
Hello Dolly. A samozřejmě
bych si přála dostat geniální
nápad, aby byla Fidlovačka
zachráněna.
Je těžké rozhodovat o finanční
podpoře pro kulturní instituce?
Samozřejmě se jako herečka
z Fidlovačky cítím ublíženě, že jsme grant nedostali,
osobně nepovažuji za správný
tah, že nedostane grant ani
divadlo, jako je Viola, nebo
Divadlo Komedie, které dělá
často české premiéry polských současných dramatiků,
což je ojedinělá dramaturgie.
Ale rozhodování o penězích
na kulturu je složité a nikdy
podle mne nebude takzvaně „spravedlivé“. Takový je
život a nelze nikoho vinit za
odlišný názor na uměleckou
hodnotu.
Jaké projekty chystáte vy osobně? Před půl rokem jste vydala
debutové CD Ukulala, kde jste
autorkou hudby a všech textů
kromě jednoho, a dokonce
muzikanty sama doprovázíte
na ukulele. Na něj hrajete asi
dva roky, byť sama říkáte, že
ne moc dobře.
Sice už chystám písničky na
své druhé autorské album,
které chci letos vydat, ale
k tomu prvnímu albu ještě
dokončuji některé klipy
– jeden sama animuji. No
a ukulelí mám asi pět. Různých velikostí, a tedy i barev zvuků. Mám tenorové
ukulele, barytonové banjo
Co bude čekat Fidlovačku nyní? ukulele, sopránové a konAbychom nemuseli vracet
certní a potom resofonické,
grant z minulých let, tak
které hraje nesmírně krásně
do konce roku 2015 musíme
aTVpohoda_PRAHA_SS1_92x130
nahlas – jsem prostě ta-
rozhovor
profil
Iva Pazderková (*1980)
Narodila se v Uherském Hradišti,
ale od narození žila v Brně. Během
studia na gymnáziu odjela na rok
do USA, po dokončení vystudovala
JAMU. Filmové role jí byly svěřeny
ve snímcích Restart, Maharal,
Pouta a ve snímku Tady hlídám já.
Účinkovala také v seriálech Dokonalý svět, Cukrárna, 4 teens, Neviditelní, Nevinné lži, Život a doba
soudce A. K. a Vraždy v kruhu.
Iva se věnuje i charitativním projektům na podporu seniorů, HIV
pozitivních a postižených následky
rakoviny prsu.
ková sběratelka. U mne je
ukulele prostě trošku postižení! Jsou opravdu krásná.
Jen velká škoda, že na ně
19.2.2015 12:11 Stránka 1
neumím
hrát…
INZERCE
HC SPARTA
PRAHA 2015
VS
NE 1. 3. 2015 OD 18.20
HC SPARTA PRAHA – HC OCELÁŘI TŘINEC
ZBAVTE SE HEMOROIDŮ
A TRHLIN BEZ OPERACE!
Sleva 25 % ze vstupního vyšetření
Platí do 16. 3. 2015.
V ProctoClinic vás ošetříme šetrnými ambulantními metodami,
které vás neomezí v běžném ani pracovním životě.
Svěřte se se svým trápením do rukou specialistů.
Již více jak 17 let pomáháme od hemoroidů
a fissur (trhlin). Pečujte o své zdraví!
VČAS ZNAMENÁ
BEZ OPERACE!
BEZPLATNÁ LINKA:
800 103 300 nebo 224 422 486
Právě
v prodeji!
[email protected]
www.proktoklinik.cz
Rodinní příslušníci, důchodci
a ženy na mateřské dovolené
mají slevu.
68
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
KRÁTKÉ DOBY OBJEDNÁNÍ
SC-350233/01
SC-350183/02
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
68
SC-350183/02
SC-341206/60
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
plných
a stran
Zákaznickém
centruluštění
Tipsport areny.
Právě
v prodeji!
9
developeři
Více témat najdete na www.nasepraha7.cz
V zeleni, elegantní, nebo na metru.
„ Mladé páry, studenti, lidé dojíždějící za
prací do hlavního města, rozrůstající se
rodiny, rozpadající se rodiny... Situace zahrnují
ty, kteří si chtějí pořídit bydlení. Kde? Za
kolik? Vlastní? Do pronájmu? Na to pomůže
odpovědět speciál časopisu Naše Praha.
či pro lokalitu charakteristické
příležitosti pro pohyb, ale třeba
O jaké bydlení je v hlavním
obecně bazénu, sportovních
městě největší zájem? Přece
hal, oddílů pro školní děti. Mezi
o to, které splňuje co nejvíce
další kritéria počítáme obslužkritérií. Dopravní dostupnost
nost (dle věku více třeba školky
nejlépe metrem nebo páteřními a školky, či vzdálenost k lékaři)
tramvajemi případně autobusy. bezpečnost, plánovaná výstavAle stejně tak autem, bezpečně
ba v okolí, ale i třeba poschodí.
a bez dopravních zácp, přičemž A pak ještě taková drobnost,
stejné nároky obvykle klademe jako vlastní byt a jeho cena.
na parkování, v případě nových
Víte, o jaké byty je při koupi
bytů nejlépe podzemní a hlída- bytů v hlavním městě největší
né. Mezi důležité podmínky pa- zájem? Zcela dle očekávání
tří zeleň a vůbec okolní relaxač- vítězí „dvoupokoják“. Zjevně
ní prostory. Přičemž se vůbec
díky nejoptimálnější kombinemusí nutně dávat rovnítko
naci velikosti („bydlet se v něm
mezi slovo „zeleň“ za „za měsmůže i nevelká rodina“) a ceny.
tem“. Též je důležitá blízkost
Podle zdrojů se v Praze se za
sportu, nejen jedné cyklostezky loňský rok 2014 prodalo nejvíce
Jan Bělohubý
NOVÉ CHABRY. Budoucím majitelům novostaveb už nezáleží jen na vzhledu samotného bytu.
nových bytů právě o dispozici
2+kk. Zájemci si jich koupili
celkem 2249, o 10,6 procenta
více než v roce 2013 Jak si vedou
„dvoupokoje“ ve srovnání
s konkurencí? Na celkových
prodejních číslech se byty 2+kk
podílely 37,8 procenty. Další
hojně poptávanou dispozicí
byly byty 3+kk (27,6 %) a 1+kk
(21,7 %).
Nejvíce nových bytů v Praze 9,
následuje 10, 5 a 4
Zdá se, že se nejvíce nových
bytů se loni prodalo na území
Prahy 9, za níž následovaly
Praha 10, Praha 5 a Praha 4.
Vyplývá to ze společných dat
společností Ekospol, Trigema
a Skanska Reality. Podle některých odborníků bodují tyto
Novinky u pražských developerů:
ROčNě se postaví asi šest tisíc nových bytů.
10
- Nové Butovice - Koncem ledna byl
spuštěn prodej Trigema Smart byty
- dvou bytových domů u metra
Nové Butovice. Nabízí chytré ovládání mobilem. Je jednoduchý na
ovládání a nabízí možnosti rozšíření
jako regulace teploty a osvětlení,
nebo ovládání spotřebičů.
- Kobylisy - CTR group zahájila v listopadu prodej bytů v Atrium Kobylisy u metra C – Kobylisy. Lokalita
se nachází v klidné části Kobylis,
na rozhraní starší vilové zástavby
a činžovních domů. Několik minut je
Ďáblický háj, místo pro volný čas.
- Hostivař – Bytový projekt Hostivař Nad Přehradou společnosti
Finep je na rozhraní Horních
Měcholup a Hostivaře. Projekt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
milovníky sportu i ty, kdo vyhledávají klid a pohodu. Atraktivitu
podporuje občanská vybavenost
a množnosti relaxace.
- Karlín - Na jaře bude zahájen
prodej bytů v Karlíně od společnosti Daramis. Tři bytové domy, 7
minut od centra, jedna minuta na
metro. K většině bytů náleží balkon
s výměrou okolo 7 m2. Parkování
zajistí podzemním parkoviště
v objektu s kamerovým systémem.
- Letňany - V rámci bytového domu
Letňany bylo kolaudováno 79
bytových jednotek. Užitná plocha je
v rozmezí 26–102 m2, většina bytů
má balkon nebo terasu, byty ve 2.
podlaží do vnitrobloku pak předzahrádky. K bytovým jednotkám je
možno dokoupit garážové stání.
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
developeři
Jaké je optimální bydlení v Praze?
1989 v tomto ohledu nevzpomínají rádi,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti
Finep. Jen 16 procent dotázaných je přesvědčeno, že byli
s bydlením spokojenější před
1989, ale i v přístupu k bydlení,
a to od pořízení, přes standardy,
až po vybavení. Se současnou
situací jsou spokojenější muži
(57 %), než ženy (47,5 %). „Je to
dáno také pohledem na bydlení
– zatímco pro muže bývají často
podstatnější kvalita a standard
stavby, případně velikost bytu,
pro ženy hrají důležitou roli
také například vnitřní vybavení bytu,“ vysvětluje rozdíly
Pardubický. Jiným hlediskem
je dostupnost. Téměř 31 procent
obyvatel ČR je přesvědčeno
o tom, že bydlení bylo dostupnější před rokem 1989.
Víc se zajímají i o okolí
lokality třeba cenou. Poptávka
kupujících se pak stahuje do
lokalit, v nichž nabízejí developeři velké projekty se stovkami
poměrně levných bytů. Ceny
těchto bytů jsou výrazně nižší,
než činí celopražský průměr.
Podle aktuálně dostupných
údajů trh s novými byty v Praze
v loňském roce překonal předkrizovou úroveň. Developeři
prodali celkem 5950 nových
bytů, což bylo o 18,6 procenta
více než v roce 2013. V samotném čtvrtém čtvrtletí developeři prodali 1700 nových bytů,
oproti stejnému období roku
2013 tak prodeje vzrostly o 9,6
procenta. Dalších 6750 bytů
mají developeři v současné době
připravených k prodeji.
Češi chtějí stále víc bydlet ve vlastním, přesto si stále čtvrtina z nich
najímá byt nebo dům. V pronájmu
lidé bydlí hlavně ve větších městech.
Podnájem hledají převážně studenti.
Koleje jsou pro ně drahé. Během
srpna a září se pravidelně zvyšuje až
o pětinu zájem o podnájem. Takový
typ bydlení hledají převážně studenti.
„Pronájem a podnájem bytu jsou v
praxi často zaměňovány. Rozdíl je ale
podstatný. Nový občanský zákoník
poskytuje nájemcům řadu jistot a
výhod, které však v podnájemním
vztahu neplatí. V podnájemní smlouvě je například možné zakázat podnikání v bytě nebo přítomnost zvířat,
což v nájemní smlouvě možné není,“
upozornil Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a
partneři. Právě nemožnost zakázat
vlastnictví domácích zvířat se po
lednu 2014 stala trnem v oku mnoha
pronajímatelů.
lečnosti Star Group, která stojí
za touto rostoucí čtvrtí. Před
výstavbou místo sloužilo jako
skladový areál plný hal. Nyní
se stane ideálním prostředím
pro volnočasové aktivity více
než dvou tisíc nových obyvatel.
Projekt čítající 800 bytů zahrne
cyklostezky také dětská
Radnice mohou žádat i nové kromě
hřiště, takzvaná cvičební
školky a cyklotrasy
hnízda pro všechny generace,
Výsledek podobné spolupráce je restauraci, obchody i relaxační
zatím v rámci hlavního města
zónu s vodními prvky ve vnitojedinělý. Satelity stavěné
robloku menšího komerčního
na „zelené louce“ netáhnou.
centra. Od počátku plánování
Zmíněné výhody naopak přise zastupiteli obce byla priorináší výstavba v „brownfields“
tou výstavba mateřské školy.
uvnitř městské zástavby a úzká Zbudovanou cyklostezku
spolupráce developera s rado délce přes půl kilometru včetnicí. „V rámci projektu Nové
ně chodníku pro pěší lemuje
Chabry v Praze 8 jsme postavili večerní osvětlení a sportoviště
zcela novou cyklostezku, kterou pro dospělé i teenagery. V plánu
následně městská část převezje liniový park, který propojí
me do své péče. Stejně tak jsme projekt s historickým centrem
dohodnuti na převzetí nové ma- obce. Cílem je celou rozvojovou
teřské školy, zbudované v malokalitu pojmout koncepčně,
lém komerčním centru uvnitř
aby i po vstupu ostatních deprojektu. Školku rozhodně neveloperů v budoucnosti dávala
plánujeme jako soukromou, tři
urbanisticky smysl. Spolupráce
třídy pro celkem 80 dětí budou
developera se zastupiteli obce
dostupné všem obyvatelům,“
na potřebných realizacích je
uvedl Tal Grozner, ředitel spopro úspěch podobných projektů
zásadní. Právě místní radnice
budou koordinátorem dalších
staveb v lokalitě.
Je bydlení po roku 1989
dostupnější?
Společnost Finep ve spolupráci
s agenturou Stem Mark provedla průzkum, jak po dvaceti pěti
letech od Sametové revoluce
Češi vnímají situaci s bydlením.
„Bezesporu dobrou zprávou
je, že celých 52 % respondentů
uvedlo, že jsou spokojenější
se svým bydlením v současné
době. Na období před rokem
Studenti – nájem nebo podnájem?
Město chce více zapojit
veřejnost
V polovině února rozhodne
městská rada o vytvoření
Manuálu participace. Jeho
vytvořením pověřila Institut
plánování a rozvoje Praha
a připraven by měl být v listopadu 2015. Důvodem je názor
vedení města, že jak Praha, tak
i jednotlivé radnice městských
částí projevují stále větší snahu
umožnit občanům spolurozhodovat o budoucím rozvoji
metropole. V tom by jim měl
nově připravovaný Manuál
participace pomoci. Zaměstnanci pražského magistrátu,
úřady městských částí a příspěvkové organizace tak získají
návod, jak zahrnout obyvatele
metropole do současných procesů územního a strategického
plánování, tvorby veřejného
prostoru a infrastruktury města. Manuál participace provede
své uživatele participačním
procesem krok za krokem.
S jeho pomocí bude možné posoudit přínos začlenění veřejnosti do jednotlivých projektů,
definovat účel participace
a vyhodnotit kontext projektu
tak, aby vždy došlo ke zvolení
vhodné participační metody.
Rovněž napoví, jak jednotlivé
participační nástroje připravit
a jak výstupy z participačních procesů zpracovat a dále
používat.
Užitečné odkazy
NeJde jen o „byt“ ale i o vybavenost.
Cenová mapa stavebních pozemků
v Praze
mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa
Portál územního plánování
www.uppraha.cz
Bytová problematika (magistrát)
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/bydleni/index.html
11
kultura/volný čas Pozvánky a tipy na www.nasepraha7.cz
TIP NA VÍKEND
Puzzlemánie
Už osmý ročník populární
Puzzlemánie proběhne
21. března v Obchodním centru
Letňany. Klání o nejrychleji složené puzzle je určeno pro
děti i dospělé. Soutěžit se bude
v pěti kategoriích jednotlivců a ve tříčlenných týmech.
Puzzlemánie nabídne zábavu
na celé odpoledne. Vedle soutěžení se mohou návštěvníci bavit
skládáním puzzle různých tvarů
a provedení, vyzkouší si čtení
hmatových knih, ve výtvarné
dílně se bude tvořit a na malé
účastníky čeká oblíbené malování na obličej. Tvorbu obrázků
do dětských knížek nebo časopisů přijde ukázat ilustrátorka
Vendula Hegerová. Vstupné se
neplatí. (pet)
Kultura na úřadě
Již jen do 6. března máte
na úřadě Prahy 7 možnost vidět výstavu Jindřicha Kuneše,
který ve svých obrazech zvěčnil dnes již zmizelé Zátory.
Od 11. března bude následovat
výstava Stanislava Krajíčka
s názvem „Pano“. (mas)
Genius loci - každý to vidí jinak
Až do 31. března můžete
v nově rekonstruované galerii Idea navštívit výstavu,
na níž se prezentují výsledky
fotosoutěže, kterou uspořádal
Dům zahraniční spolupráce.
Zadání soutěže znělo Genius
loci – duch místa.
Cílem soutěže pro amatérské fotografy bylo ukázat
rozmanitost vnímání tohoto
tématu. Organizátoři obdrželi 167 snímků, ze kterých
porota vybrala 13 nejzajímavějších. Mimo vítězné fotografie však můžete zhlédnout
i další zdařilé snímky, které
porota kladně ohodnotila
za ztvárnění tématu soutěže.
Dům zahraniční spolupráce
je příspěvková organizace zřízená MŠMT a jejím posláním je
zajišťovat studijní a výzkumné
pobyty oficiálně nominovaných stipendistů na základě
mezinárodních smluv a činnosti s tím spojené. (mas)
kontakt
Kde: G
alerie Idea,
Františka Křížka 10, Praha 7.
V muzeu bude zabijačka
Letenské prase aneb zabijačka
v muzeu je název akce, kterou
na 7. března připravilo Národní zemědělské muzeum.
Hlavní program je v tomto případě jasný – budou
zde k vidění profesionální
ukázky čištění, porcování a zpracování vepřového
masa, ochutnávky a prodej
zabijačkových specialit, masa
a uzenin. Nebudou chybět ani
další gastronomické speciality - potraviny, pivo, víno,
destiláty, medovina atd.
Součástí akce je i bohatý
doprovodný program – divadlo pro děti, ukázky řemesel,
tvůrčí dílny či laserová myslivecká střelnice. (mas)
KDE VÁS VSTUPNÉ
NEZRUINUJE
Vydat se s celou rodinou
do muzea, galerie nebo zoologické zahrady je poměrně
nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se
vstupné neplatí.
Nikon Photo Gallery
Nikon Photo Gallery najdete
na Újezdě v blízkosti dolní stanice lanovky na Petřín. Galerie
pravidelně pořádá zajímavé
výstavy fotografií, na které
je vstup zdarma. Do 12. dubna
můžete například navštívit
výstavu 50 nejlepších fotografií ze soutěže Nikon kalendář 2015. (pet)
Unikátní dokument
v DOX
Foto: NZM
kontakt
Kde: N
árodní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7.
Kdy: 7. března od 10:00 do 18:00 hod.
Vstupné: 30/50 Kč.
V centru DOX bude 10. března
promítán unikátní dokument
o nacistických koncentračních
táborech. Snímek je součástí
kolekce britského Imperial
War Museum. Podmínkou
promítání dokumentu je jeho
prezentace pouze s odborným
lektorem z IWM, který citlivý
archivní materiál uvádí. (mas)
INZERCE
HLEDÁTE ZUBAŘE?
Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.
Nabízíme Vám citlivý a profesionální přístup,
bezbolestné ošetření a také krátké objednací časy.
SC-350104/04
Fr. Křížka 22, praha 7; 2. patro
tel.: 777 233 189 www.dentamin.cz
12
f/nasepraha7
SC-350264/01
RegistRujeme
nové pacienty
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný čas
RECEPT
Shepherds pie
400 g mletého hovězího masa, 50 g + 30 g másla, 50 g sýru parmezánového typu / parmezán, 150 g cibule, 150 g mrkve, 100 g drcených
rajčat, 100 ml červeného vína, 100 ml hovězího nebo zeleninového
vývaru, 100 ml plnotučného mléka, 5 g česneku, 3 g tymiánu,
3 lístky bobkového listu, 5 kuliček nového koření, sůl a pepř
Rozpalte pánev
a rozehřejte v ní
máslo. Na něj
dejte cibuli. Tu
nechte zesklovatět a vhoďte
maso. Vložte
tymián, česnek,
bobkový list,
nové koření,
osolte a opepřete a chvilku poduste. Přidejte nastrouhanou mrkev, drcená
rajčata a červené víno. Směs poduste cca 15 min. Mezitím dejte
vařit v osolené vodě brambory. Do uvařených brambor přidejte
máslo. Rozmixujte a postupně přilévejte teplé mléko do hustoty
kaše. Na závěr do kaše přidejte sýr parmezánového typu. Předehřejte si troubu na 180 °C. Do zapékací mísy (cca poloviny výšky)
vložte masovou směs. Tu přikryjte bramborovou směsí a ještě
lehce zasypte sýrem. Takto seskládanou směs vložte do trouby
a pečte cca 30 min.
Autorem receptu je Tomáš Vobořil, majitel restaurace Podolka
Devin Townsend zahraje v Roxy
Kanadský multiinstrumentalista Devin Townsend se po čase
opět objeví v Praze, aby zde 14.
března odehrál koncert v klubu
Roxy. Devin Townsend je
známý coby frontman industriálně progresivní skupiny
Strapping Young Lad i svého
sólového projektu. V minulosti
však spolupracoval například
i se Stevem Vaiem či Front
Line Assembly. Jeho hudební
rozpětí je opravdu velkolepé
od death metalu přes industriál, progresivní rock, ambient,
country až po rockovou operu
v podobě příběhu o Ziltoidovi,
mimozemšťanovi, který cestuje po Zemi a hledá „poslední
šálek kávy“. V Roxy jej podpoří
i další dvě vynikající kapely
– djentoví Periphery a norští
avantgardisté Shining. (mas)
kontakt
Kde: K
lub Roxy Dlouhá
Kdy: 14. března od 18:30
Cena: 620 Kč
Matějská pouť je opět tady
Letošní Matějská pouť začne
v areálu holešovického Výstaviště 28. února a oslaví tak i pěkné
kulaté výročí, protože jde o její
420. ročník. V Holešovicích jde
o její 52. reprízu.
Pro dětské i dospělé návštěvníky je letos připraveno
120 různých atrakcí z Čech,
Holandska i dalších států Evropy. Těm nejmenším je určeno
okolo 30 různých atrakcí, jako
jsou například autíčka, řetízkové, hydraulické i podlahové
kolotoče, buggy auta, nafukovací skákadla či vláčky.
Starší a odvážnější návštěvníci se určitě rádi pobaví, vyzkoušejí svou odvahu a přijdou
načerpat dávku adrenalinu
na velkých moderních technických zařízeních, která budou
opět instalována v holandském
lunaparku. Zabaví se i na české
atrakci katapult.
Matějská pouť letos skončí
19. dubna. Cena: 25 Kč, snížená
cena 10 Kč. (mas)
KŘÍŽOVKA – ... JE NEJDELŠÍ BAROKNÍ PALÁCOVOU STAVBOU V PRAZE.
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha7.cz
Odjezdy vlaků najdete v mobilu
PRÁVNÍ PORADNA
Mezi Dělnickou
a Partyzánskou
nepojedou tramvaje
Má pacient právo
prohlédnout si
záznamy ve své
zdravotnické
dokumentaci?
Samozřejmě že
má. Toto
základní
právo
vychází
z Úmluvy
o lidských právech a biomedicíně. Nahlédnout do své
zdravotnické dokumentace
může každý za přítomnosti
pověřeného zaměstnance
zdarma. Můžete dokonce
požádat i o kopie, výpisy či
opisy. Za ty může zdravotnické zařízení požadovat
podle zákona o zdravotních
službách úhradu, která nesmí
přesáhnout náklady spojené
s pořízením výpisu či opisu
nebo náklady vynaložené
na pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Cena
by měla odpovídat přibližně
té, která je běžně účtována
za stejné úkony mimo zdravotnické zařízení.
MUDr. Martin Jan Stránský
z www.ombudsmanprozdravi.cz
Rekonstrukce tramvajové
tratě v úseku Komunardů
a Plynárenská si v době
od 21. února do 15. dubna
vyžádá výluku tramvajového provozu mezi ulicemi
Dělnická a Partyzánská. Náhradní provoz budou zajišťovat autobusy X-14 a X–24.
Mimo to zde bude také
pokračovat rekonstrukce
vozovek a chodníků v ulici
Komunardů a na Ortenově
náměstí. Celá rekonstrukce,
včetně vybudování dvou
nových vídeňských zastávek, bude ukončena 15. srpna
2015. (mas)
APLIKACE nabízí možnost zjistit si kdykoliv a snadno vlaková spojení.
Zdroj: České dráhy
Pro chytré mobily a tablety s operačními systémy
Android a iOS (Apple) je nyní
dostupná užitečná aplikace
„Můj vlak“, která by měla
cestujícím usnadnit orientaci při cestování na dráze.
Aplikace umožňuje pohodlné vyhledávání spojení
vlakem Českých drah po ČR
i do zahraničí. Do programu
si navíc můžete doinstalovat
off-line jízdní řády pro různé
země a spojení je pak možné
hledat i bez připojení k internetu, například v případě nedostupnosti datového signálu
nebo v zahraničí. V aplikaci
můžete rovněž nakupovat
jízdenky, informovat se
o přestupech ve stanicích
nebo o výlukách a mimořádnostech na tratích. Aplikaci
Můj vlak je možné zdarma
stáhnout v Google Play a App
Store. (mas)
městská policie P7
přistavení kontejnerů
2. 3. Tusarova před č. 52
3. 3. Šimáčkova,
proti domu č. p. 8
9. 3. U Městských domů,
Poupětova
10. 3. Čechova, Nad Královskou
oborou
10. 3. Osadní, Dělnická
INZERCE
Služebna Holešovice
Bubenská 1, tel.: 220 912 058
Detašované pracoviště Letná
Havanská 136, tel.: 233 313 701
Přestupky můžete hlásit i na:
222 025 982, 222 025 983
INZERCE
výkup knih
a knihoven
řádková inzerce
•• Prod.nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč. Tel.: 774 204 549
•• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše
za rozumnou cenu! Volejte: 773 484 056
•• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo
kk v Praze blízko MHD. Přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788
•• Koupím Jawa-ČZ, jakýkoli stav i ND.
Škoda 1000-Rapid, zachov. stav
i nepouž. ND. Tel.: 604 565 190
•• Vykupuji sklo, porcelán, knihy,
čb fotky a zároveň stěhování,
vyklízení. Tel.: 608 203 342
14
••
••
••
••
ELEKTROINSTALACE-OPRAVY
i v panelových bytech. Revize.
Stavební dokončení. Tel.:
608 278 778
Sídlo pro s. r. o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149 Kč/měs. T: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
Žaluzie. Akční ceny, zaměření
a konzultace zdarma,
www.interierservisgroup.cz.
Tel.: 603 715 285
Malé rychlé půjčky do 24 hodin
5–50 tisíc, seriózní jednání.
Monika Nejedlá. Tel.: 734 330 497
Spojení půjček bez registru.
Úvěr na exekuci. Oddlužení.
800 210 310, www.oddluzime-vas.cz
SC-350169/02
Tel.: 777 601 120
+420 728 999 992
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 7?
Zavolejte nám a my to zařídíme!
tel.: 773 161 747
příští číslo vychází 13. 3. 2015
SC-341500/47
koupím
SC-350273/01
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
ŠAVLE, MAPY, PŘILBY, BODÁKY,
ČEPICE, FOTKY, OPASKY, KNIHY
Zejména letectvo, pohraniční stráž,
výsadkáři a generalita
SC-350212/01
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-350062/03
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
Praktický servis na www.nasepraha7.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
3. 3.
Dva kovbojové Ennis a Jack se
poznají v létě roku 1963 při hlídání ovcí ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne – k překvapení obou – se
vášnivě pomilují. Po návratu z hor
se rozejdou do svých domovů.
Když se znovu setkají, mají už rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný
vztah se nezměnil... V hlavních rolích amerického filmu Heath Ledger a Jake Gyllenhaal.
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Smrt v sedle
Policie Modrava
Plán útěku
Kráska v nesnázích
Nový cyklus detektivních příběhů
se odehrává v malebném prostředí Šumavy a jeho hlavní hrdinkou
je kapitánka Jana Vinická v podání půvabné slovenské
herečky Soni Norisové.
75%
Ray Breslin je spolumajitelem
bezpečnostní agentury, která
pracuje pro Federální úřad pro
vězeňství. Jeho úkolem je dostat
se do vězení, zjistit, jaké má
zařízení slabiny, a dostat se ven.
Jednou se však nechá chytit do
pasti ve vězení, kde sám navrhoval
bezpečnostní zařízení. V hlavních
rolích Arnold Schwarzenegger
a Silvester Stallone.
Anna Geislerová, Josef Abrhám
a Roman Luknár v hlavních
rolích milostného trojúhelníku.
I když se ženě a jejím dětem
nabízí lákavá budoucnost plná
blahobytu v italském sídle
milionáře, její sexuální závislost
na jiném muži jí znemožní
změnit svůj život.
80%
NE 1. 3. / Nova / 20:20
Pro pár dolarů navíc
NE 1. 3. / ČT2 / 22:00
Lovec lidí Mortimer (Clint Eastwood) se vydává po stopách obávaného zločince El India, který
uprchl z vězení. Jelikož největší
banka na Západě je v městečku
El Paso, je více než jasné, že jeho
kroky budou směřovat právě
tam... Jeden ze slavných spaghetti
westernů, které točil italský
režisér Sergio Leone.
teční zločinci k provedení loupežného přepadení, v němž
jde i Tomášovi o život. Tomáše
si zahrál Rudolf Jelínek.
80%
ČT 5. 3. / Nova / 22:15
DRAMA
potřebují získat prestiž pro
nacistický stát, jsou nuceni
nastoupit znovu v Praze.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pěsti ve tmě
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mefisto
mohl kolem sebe vytvořit klidný ostrov umění. V hlavní roli
exceluje rakouský herec Klaus
Maria Brandauer.
Bývalý agent CIA Hunter
(Steven Seagal), který vyrostl
v Japonsku, se při objasňování
vraždy tokijského guvernéra
dostane do křížku s příslušníky
yakuzy.
85%
Boxer Vilda Jakub (Marek
Vašut) v roce 1936 kvůli
zásahu trenéra prohraje
v Berlíně s německým boxerem
Kurtem Schallerem. Světový
tisk zpochybní výsledek
souboje a Němci, kteří
PONDĚLÍ
11. 3.
Henrik Hofgen je talentovaný
herec s bezmeznou ctižádostí,
které obětuje vše – své morální
zásady, politické přesvědčení,
umělecké ambice i osobní život.
Marně se klame iluzí, že ve
zvráceném totalitním světě by
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Proč?
90%
kontrole a dosádlo míry vandalství a brutality. Pod filmem
Karla Smyczka je podepsán
jako scenárista Radek John.
ST 11. 3. / ČT2 / 22:25
STŘEDA
ČTVRTEK
6. 3.
Životopisné drama o jednom
z velikánů francouzské
literatury. Spisovatele, který se
dožil pouhých třiačtyřiceti let
(1850–93) a přitom zanechal
velkolepé dílo, ztvárnil Claude
Brasseur.
13. 3.
Země krvavého
slunce
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70%
V roce 1985 se skupina fandů
a vlajkonošů pražské Sparty
vydala vlakem na ligový zápas
do Banské Bystrice. Jejich chování ovlivněné zřejmě nedávným řáděním fanoušků na
stadionu v Bruselu, se vymklo
KOMEDIE
KRIMIKOMEDIE
Perfect Days
Kamarád do deště
Erika je pohledná žena, je jí
čtyřiačtyřicet let a má všechno
– je hvězdou televizního pořadu
a majitelkou úspěšného kadeřnictví. Přesto jí něco podstatného chybí – a to je dítě. V hlavní
roli Ivana Chylková.
Číšník Michal a taxikář Tomáš
jako nerozluční kamarádi čelí
podrazům ze všech stran…
Zmíněné role vynesly Lukáši
Vaculíkovi a Sagvanu Tofi
obrovkou popularitu u nejmladší
generace diváků.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
ÚTERÝ
5. 3.
Guy de Maupassant
PÁ 6. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
75%
AKČNÍ
ČT 5. 3. / ČT art / 20:20
NE 8. 3. / Nova / 22:40
PO 9. 3. / ČT2 / 21:50
ŽIVOTOPISNÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sedm
Americký krimithriller, ve kterém
policisté v podání Morgana
Freemana a Brada Pitta pátrají po
masovém vrahovi, který své oběti
zabíjí podle sedmi biblických smrtelných hříchů. V roli bestiálního
vraha se objevil oscarový Kevin
Spacey.
ÚT 3. 3. / ČT2 / 22:15
Hlavní postavou dobrodružného příběhu je romantický mladík Tomáš Bouček, jezdčík
v hřebčíně, který je vášnivým
čtenářem kovbojek. Jeho slabost pro tuto četbu dosahuje
takové míry, že ji využijí sku-
NE 8. 3. / ČT1 / 22:05
SO 7. 3. / ČT1 / 20:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / ČT2 / 21:45
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 28. 2. / ČT2 / 21:35
7.– 8. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
9. 3.
Zkrocená hora
28. 2.– 1. 3.
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • Šéfredaktor: Jan Bělohubý, odpovědný redaktor: Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Vít Vrbický
tel.: 603 786 170, e-mail: [email protected] • Jiří Cibulec tel.: 608 703 497, e-mail: jiri.cibulec @ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel.: 605 292 899; e-mail: [email protected] • Náklad 23 600 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního
archivu • Vychází 27. 2. 2015 • MK ČR E 21857
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
inzerce
[email protected]
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
Hlavní mediální partner
HUDBA/LIBRETO
VEˇTSˇÍ
NEZˇ MALÉ
MNOZˇSTVÍ LÁSKY
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
me
SC-350285/06
KOLLER KODYM DVORˇÁK P.B.CH. / BELKO
Download

Herečka Iva Pazderková: Buďte blond a sebevědomí!