NAŠE PRAHA 5
• www.nasepraha5.cz
titul je součástí sítě
3/2015
Prah a 5, 13 , 16  L ip ence  Lochkov  Ře po ryj e  S l i ve ne c  Ve l ká C huchl e  Z braslav  Z lič ín
Škola na Žvahově
bude zase učit
Herečka Iva Pazderková:
Buďte blond a sebevědomí!
První třídu se podařilo
naplnit.
více na straně 3
Na Andělu, nebo
U Anděla?
Zeptali jsme se odborníků,
která verze je správně!
více na straně 4
Historicky první pouliční
masopust.
více na straně 5
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
První masopust
v Řeporyjích
INZERCE
Dacia Logan MCV
Maxi prostor Mini cena
· Velký zavazadlový prostor: 573 l se snadným přístupem.
· Nízké provozní náklady.
Široká nabídka vozů Dacia za bezkonkurenční ceny.
* AKCE uložení pneumatik zdarma.
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., PŘÍPOTOČNÍ 10A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 501, www.dacia.dojacek.cz
SC-350242/01
/dacia.cze
Cena platí od 1.2 do 31. 3. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Logan MCV: spotřeba 3,5–9,8 (l/100 km), emise CO2 99–136 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Platí při koupi nového vozu Dacia.
[email protected]
Turné
k příležitosti 70. výročí
inzerce
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
5
1
0
#Ć
2
Ć
.
W
9
ĉZ
SC-341912/49
12. '!,ãĆ)0
'
ĉ
ß
,
Æ
! ,$
2
www.landa2015.cz
hlavní partner
Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz
U NÁS NA PĚTCE
redaktorka:
Michaela Kadlecová
tel.: 775 027 693
[email protected]
Milí čtenáři!
Setkáváme se u dalšího čísla
našeho časopisu, na který
jste si, soudě podle vašich
příspěvků, za ty měsíce zvykli,
a stal se vaším tradičním společníkem. To nás pochopitelně
těší, a proto bychom vás chtěli
poprosit, zda byste s námi při
jeho přípravě nespolupracovali. Budeme opravdu rádi, pokud
nám svěříte, co vás ve vašem
okolí zaujalo, ať už potěšilo,
nebo naopak. Pokud to bude
v našich silách, rádi se na problém blíže podíváme a budeme
o něm referovat. Pochopitelně
budeme také velmi vděčni za
vaše fotografie, třeba z místní
události, které jste se účastnili.
Ať tak či tak, přejeme vám mírný závěr zimy a hodně zdraví!
SVÁTKY
27. 2. Alexandr, 28. 2. Lumír,
1. 3. Bedřich, 2. 3. Anežka,
3. 3. Kamil, 4. 3. Stela,
5. 3. Kazimír, 6. 3. Miroslav,
7. 3. Tomáš, 8. 3. Gabriela,
9. 3. Františka, 10. 3. Viktorie,
11. 3. Anděla, 12. 3. Řehoř
praha 5
Škola Pod Žvahovem hlásí: Otvíráme!
 Jak jsme již na stránkách
našeho časopisu informovali,
základní škola Pod Žvahovem
učinila pokus o naplnění první
třídy a obnovení provozu.
A právě to se povedlo, takže
od příštího školního roku zde
bude fungovat první třída.
Michaela Kadlecová
Hlubočepy – Obnovení školy
napomohla značně Libuše
Daňhelková, ředitelka základní školy Kořenského, která si
zřízení prvního ročníku vzala
pod patronát, a která předpokládá, že zde vznikne funkční
tým: „Pevně věřím, že pokud
proběhne zápis úspěšně, najdu
v řadách osvědčených učitelů
toho, kdo rád povede pracoviště v tomto příjemném místě,
děti se s ním budou cítit spokojené a bude si rozumět také
s kolegy z Kořenského.
RADNICE PRAHY 5 přislíbila, že do budovy školy investuje.
Stejné nároky budu mít i na
paní vychovatelku školní družiny, která bude jistě potřeba.
Já sama vidím jako důležitou
osobu také školníka, bude mít
na starosti rozsáhlý areál; měl
by to být v jedné osobě hospodář, provozář a tak trochu
zahradník, který má rád děti
a umí být přiměřeně přísný,“
sdělila zpravodaji Naší Prahy 5
Domácnosti mohou navštívit tazatelé
Praha 5 – V období od 21. února do 15. května vás mohou
v domácnostech navštívit tazatelé Českého statistického
úřadu, kteří se budou dotazovat na životní podmínky v domácnostech. Toto šetření má získat údaje o sociální situaci
ve 32 evropských
městech.
Tazatelé, kteří
rodinu navštíví, se
m
musí prokázat průkazem a také příslušným
pověřen
pověřením k šetření, které
je platné p
pouze s občanským
průkazem Veškeré údaje z toprůkazem.
j
hoto šetření jsou
anonymní. (mik)
paní Daňhelková. Škola fungovala až do roku 2004, poté
byla kvůli údajné nenaplněnosti sloučena se ZŠ Barrandov na Chaplinově náměstí.
Později zde sídlilo gymnázium
a taneční centrum. Radnice Prahy 5 hodlá do obnovy
areálu v nejbližších letech investovat. Příběh školy pro vás
budeme sledovat i nadále.
Pozor na falešné
kontrolory vody!
Praha 5 – Po falešných popelářích
zde máme nepravé kontrolory
vody! Pražské vodovody a kanalizace varují obyvatele, že se po
Praze pohybují lidé, prokazují se
falešnými průkazy s logem Veolia
a nabízejí měření tlaku vody uvnitř
bytu. „Žádná akce tohoto druhu
pro zákazníky neprobíhá. Tuto
službu dokonce vůbec klientům
nenabízíme,“ zdůraznil tiskový
mluvčí PVK Tomáš Mrázek. (kam)
INZERCE
CITROËN
CITROËN C4 CACTUS
C4 Cactus FEEL 1.2 PureTech 82
Operativní leasing pro každého
5399 Kč/měsíc
Využijte výhod operativního leasingu pro soukromé osoby
• Vy jezdíte, my se staráme.
• Výběr vozu je jen na vás.
• Jezdíte stále v novém.
• Nulová akontace, platíte pouze měsíční splátky.
• Pojištění je zahrnuto v ceně.
Po–Pá: 8.00–18.00
So: 9.00–15.00
TEL.: 234 096 630
WWW.CITROEN-PRAHA.CZ
SC-350279/01
AUTA MOTOL s.r.o.
Za Opravnou 1, Praha 5 – Motol
3
praha 5
Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz
Na Andělu, nebo u Anděla?
Zeptali jsme se odborníků!
 Křižovatka Anděl je velmi
důležitým místem v Praze 5. Najdeme zde mnoho
institucí, stanici metra,
obchody, jedná se patrně
o nejfrekventovanější místo
v této části Prahy. Víte ale,
jak správně používat toto
místní jméno ve spojitosti
s předložkou?
KŘIŽOVATKA U ANDĚLA je tím nejfrekventovanějším místem na Praze 5.
kařství, nad jehož vchodem
byla krásná freska anděla,
po kterém dostala název
proč Anděl?
freskou anděla, která byla umístěna
ve fasádě. Autorem fresky snad byl
malíř Václav Brožík. Anděl zde setrval
dlouhé roky, až do doby, kdy byla
budova stržena a postavena stanice
metra. Ta pochopitelně nemohla nést
místní závadný název, ale byla najust
pojmenována Moskevská. Tento místní název se příliš neujal a lidé se stále
o tomto místě bavili jako o „Andělu“.
Ponechejme tedy mladší generaci
používání výrazu Na Andělu, ale poučme ji o tom, proč se vlastně tato křižovatka takto jmenuje. Křižovatka byla
významná už před staletími, křížily se
zde totiž dvě důležité cesty, zlíchovská a plzeňská. Svůj název získala
křižovatka v 19. století díky nárožnímu
domu U Zlatého Anděla s krásnou
Freska anděla se však prý neztratila,
ale odpočívá v depozitáři muzea.
Jeden čas to dokonce vypadalo, že by
se měla vrátit na své původní místo,
leč nestalo se tak. O historii pražského Anděla se dozvíte více v dalším
čísle, pokud o fresce víte něco bližšího vy sami, určitě se našemu časopisu ozvěte!
i tamní křižovatka a nejbližší
okolí. Vždy se správně říkalo
U Anděla, až v posledních
letech se vžil nesprávný název Na Andělu. Nejsem sama
komu používání „na“ vadí,“
napsala nám například paní
Jarmila Zelenková.
A tak jsme se rozhodli, že
se zeptáme těch nejpovolanějších strážců češtiny,
tedy odborníků v Ústavu
pro jazyk český. „Mluvnicky
správně jsou obě dvě varianty, tedy jak U Anděla, kterou
používají spíše pamětníci,
tak na Andělu, kterou můžeme vesměs slýchat u mladé generace. Tato generace
netuší, odkud tento místní
název vznikl, a proto ji nic
nenutí používat předložku u.
A tak je to i v jiných případech, jazyk je živý organismus a vyvíjí se,“ dozvěděli
jsme se.
Cibulka ožila! Podaří se ji zachránit?
Košíře – Usedlost Cibulka
a přilehlý park je místem, kam
chodí návštěvníci a občané
Prahy 5 rádi na procházku.
Bohužel usedlost již dlouhé
roky chátrá. Proto nás potěšilo, když jsme zjistili, že objekt
alespoň na chvíli ožil.
Na Cibulce můžete v současné době navštívit výstavu, která se věnuje historii
squattingu, ke kterému má
právě Cibulka velmi blízko. „Unikátní ale strašlivě
zchátralý empírový zámeček
Cibulka je ideálním místem
pro presentaci naší veřejné
akce, která je zaměřená na
barbarské nakládání s někte-
4
Ne mrakodrapu
Lužiny – Praha 13 rezolutně
odmítá výstavbu několika
polyfunkčních domů, které
by přiléhaly k obchodnímu
centru Lužiny. Podle návrhu investora by zde měl
totiž vyrůst objekt, který
by měl 26 podlaží. Rozhodnutí o výstavbě domů leží
na magistrátu.
PSSZ se odstěhovala
Michaela Kadlecová
Na toto téma jsme obdrželi
několik dopisů a telefonátů od vás, našich čtenářů.
„Jsem smíchovský rodák,
a to již hodně dlouho, tudíž
si ještě pamatuji rohové pe-
STRUČNĚ Z PRAHY 5
PODAŘÍ SE zachránit zchátralou Cibulku?
rými pražskými nemovitostmi
jejich soukromými vlastníky.
Zároveň chceme podpořit
Squattery, kteří jsou stávající
uživatelé zámečku a vybudovali zde centrum alternativní
kultury a sociálního bydlení
a jenom svou prostou přítom-
ností, údržbou a užíváním
budovy výrazně zpomalují
její rozpad a chrání to, co
ještě zbylo,“ sdělil zpravodaji
Naší Prahy 5 Pavel Karous ze
sdružení Nová Věčnost, které
výstavu pořádá.
„Cílem výstavy není ovšem
potřeba měnit názor většinové
veřejnosti. My jsme si položili
tyto otázky: Může si každý dělal se svým majetkem co chce?
Je naše společnost objektivně
v takovém stavu, že si může
dovolit tak velké množství lidí
žijících bez domova a tak velké
množství chátrajících i kulturně hodnotných nemovitostí?“ ptá se Pavel Karous. (kam)
Stodůlky – Pražská správa
sociálního zabezpečení
(územní pracoviště pro
Prahu 5) se odstěhovala
z ulice Janovské na Velké Ohradě. Klienti musí
navštívit sídlo organizace
na adrese Trojská 1997/13a,
Praha 8.
Automaty zmizí
Radotín – Telefonní automaty se využívají ve věku
mobilních telefonů stále
méně, proto budou v Radotíně dva automaty demontovány. V průběhu března
zmizí automaty z ulic
Na Betonce 1361/3 a na náměstí Osvoboditelů 27/9.
CHCETE JI?
Vyberte si psa
z městského útulku
FENKA KÁJA
Chcete si pořídit citlivou kamarádku, která vás nikdy nenechá
ve štychu? Pětiletá fenka
Kája, která dorostla do střední
velikosti, vás okouzlí svým vždy
chápavým pohledem. Kája se
moc ráda mazlí, vychází skvěle
s ostatními psy, vytváří pohodu
a tu zcela jistě přenese i do vašeho domova, stačí jí dát šanci,
aby vás mohla zahrnout láskou!
Pro pohodovou Káju si můžete
dojet do třeboradického útulku
Lary. Zájemci o tuto prima psí
dámu volejte pana Dvořáka na
telefon 605 189 844.
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 5
Historicky první masopust v Řeporyjích
Řeporyje – Vyřádit se v maskách se mohli prvně také obyvatelé Řeporyj. Ti zde již delší
dobu pořádají oblíbené maškarní v místní sokolovně, letos se
prvně uskutečnil také pouliční
masopust.
„Hlavním iniciátorem bylo
studio Bubec, jehož členové
přišli s touto akcí. Že našla ohlas
mezi obyvateli Řeporyj je vidět
z fotografií. Masek bylo hojně.
Občerstvení v podobě zabíjačky
též nechybělo. Celá akce končila
pohádkami pro děti v improvizovaném divadélku na náměstí
a závěrečnou hudební produkcí
pro dospělé. Z celé akce byl cítit
zájem místních o podobné akce,
a všichni věří, že nová tradice –
slavení masopustu v Řeporyjích
– je na světě,“ sdělil zpravodaji
Naší Prahy 5 pan Vladimír Jindřich, autor fotografií. (kam)
Ve školce ve Slivenci učila namol opilá žena, ředitelka situaci zvládla
Slivenec – V mateřské škole
ve Slivenci se minulý týden
ve čtvrtek museli vypořádat
s velmi nemilou skutečností.
Ředitelka školky tam přišla na
to, že jedna z učitelek, která
učila pětileté děti, je zcela opilá.
Ředitelka školky Ivana
Rosová zareagovala okamžitě: „Pojali jsme podezření,
že jedna z učitelek se během
krátké doby dostala do pod-
napilého stavu. Děti okamžitě
převzala jiná paní učitelka
a já jsem podezření oznámila
Policii ČR, která je potvrdila.
Na základě tohoto zjištění
jsem okamžitě s touto paní
skončila pracovní poměr. Vše
se událo ve velmi krátké době
a děti neutrpěly žádnou újmu,
program MŠ nebyl touto nepříjemnou epizodou narušen,“ ujistila rodiče dětí.
Policisté, kteří na místo
přijeli, provedli u učitelky
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Jaké bylo jejich
překvapení, když displej přístroje ukázal více jak 3 promile... Učitelce bylo sděleno
obvinění z trestného činu
ohrození pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení
jí hrozí tři roky za mřížemi
a zákaz činnosti. (kam)
Jak vypadal Smíchov
kdysi dávno?
Praha 5 – Na radnici Prahy
se můžete právě nyní vrátit
v čase zpátky. Probíhá zde
totiž výstava, na které se můžete podívat, jak to vypadalo
na Smíchově třeba za časů
první republiky. Můžete tak
třeba zjistit, jak to vypadalo
dříve v kolonii Buďánka, která
se dnes hrozivě rozpadá. (mik)
INZERCE
DIVADLO HYBERNIA
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
SC-350120/11
MONIKA ABSOLONOVÁ, IVA MAREŠOVÁ
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
SC-340246/56
SC-350120/10
RADEK BALAŠ
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Veřejná WC v Praze nikoho nezajímají. Je to ostuda?
„ Pražská veřejná WC jsou poloviční sirotci. Nikdo
se totiž nestará o jejich rozvoj. Neexistuje ucelený
koncept rozvoje těchto zařízení, a to ani v Praze
jako celku, ani v jednotlivých čtvrtích. Smutné.
Oskar Kuptik
Díky iniciativě Pražské informační služby vznikla interaktivní mapa, kterou najdete
na www.geoportalpraha.cz.
S chytrým mobilem užitečná
informace. Bezbariérová WC
najdete na www.vozejkmap.
cz, k dispozici jsou i aplikace
pro Android a IPhone
a také na stránkách Pražské
organizace vozíčkářů:
www.presbariery.cz/objekty/
sluzby/wc.html
Základem pražských veřejných WC jsou ta, která provozuje Dopravní podnik Praha
a firma JC Decaux. Dopravní
podnik jich má v metru 58
(zčásti bezbariérové) a JC
Decaux jich v rámci městského mobiliáře provozuje 20 (tři
bezbariérové).
Bude jich více?
Dobře to nevypadá. „Rozvoj
a výstavbu veřejných toalet
určuje smlouva s městem.
Vše, co si město v tomto
směru přálo, jsme realizovali. V současné době žádný
požadavek ze strany města
neregistrujeme,“ uvedla pro
Naši Prahu Šárka Sokolová
z firmy JC Decaux. Aktivitu
vyvinula Praha 2, která má
v plánu postavit záchodky
na Tylově náměstí. Ty tam už
kdysi byly, ale vznikla z nich
pizzerie. Některé radnice
instalují v době sezony přenosná WC. Například Praha 4
provozuje WC v parku Družba a v sezoně osazuje mobilní
toalety na 20 dětských hřišť
a sportovišť.
Kvalita už za „bůra“
Pokud jste v centru, není
situace s veřejnými WC nijak
zoufalá. Metro, obchodní centra, KFC, McDonalds a některé vstřícné restaurace umožní
člověku v úzkých vyřešit
problém. Bezpochyby vysokou kvalitu zajišťují sloupy či
stánky provozované JC Decaux. Pětikoruna za návštěvu WC v zelených sloupcích
je skutečně jen symbolická
vzhledem k naprosté kvalitě
poskytnutých služeb. V metru
po vás chtějí 10 korun a občas
se najdou bezostyšní majitelé
restaurací za 15 a za 20. Lze
pochopit jejich tvrzení, že
tato částka spolehlivě odradí
vandaly a narkomany.
Na WC se najdou i mrtvoly
Lidé občas žehrají na to, že
i fastfoody chtějí peníze za
návštěvu WC. Bohužel po
zkušenostech s mrtvolami
narkomanů, které se tu a tam
hlavně v centru města nacházely ve volně přístupných
WC, se fastfoody rozhodly
návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít
jako bonus při nákupu. Navíc
si ve většině veřejných WC
určitě všimnete divného
osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor
WC, ty by měly zabránit
viditelnosti žil pod kůží,“
vysvětluje toto opatření Šárka
Sokolová z firmy JC Decaux.
Ultrafialové světlo najdete
i v nových provozech v metru
a obchodních centrech.
Milion za opravy
SLOUP S WC. Vysoký standard zajišťují
WC ve sloupech městského mobiliáře.
Foto: JCDecaux
6
„Každý den jsou minimálně
dvě WC ucpaná hadry nebo
kopcem novin, nacházíme
rozbitá zrcadla a poničené
bezbariérové doplňky. Dochází i opakovaným pokusům
o založení ohně. Ročně platí-
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Dvacet metrů od těchto cedulí jsou hned dvě veřejná WC,
jedno v Městské knihovně druhé přímo na radnici. Třetí je nedaleko v metru. Stačilo
by málo. Třeba přidat samolepku na ceduli směr metro. Foto: Ivan Kuptík
me milion korun na obnovu,“
říká Šárka Sokolová. „WC na
Žofíně jakýsi vandal vypálil
a tak jsme někdy v roce 2012
přistoupili k tomu, že se za
naše WC platí poplatek. Bývá
to 10 Kč, cenu si ale může
určit provozovatel WC,“ uvedl
pro Naší Prahu Daniel Hodek,
místostarosta Prahy 1. Případů je daleko víc.
Kroky ke kvalitě
Takových veřejných WC, kde
by byla radost spočinout,
příliš v Praze není. Ale přeci
jen se něco děje. Na hlavním nádraží je už delší dobu
v provozu renovované WC
a radost dělá Pražanům i Dopravní podnik Praha, který
loni otevřel dvě nově zrekonstruované veřejné toalety ve
vestibulu stanice Můstek. Jde
o součást projektu modernizace a bezbariérového
zpřístupnění 20 až 25 toalet ve
vybraných stanicích pražského metra. „Letos budeme
rekonstruovat ve vestibulech nejvytíženějších stanic
metra v širším centru, tedy ve
stanicích Jiřího z Poděbrad,
Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Chystáme
i rekonstrukci starších toalet
ve stanicích mimo centrum,
které tolik vytížené nejsou,“
řekl Jaroslav Ďuriš, generální
ředitel DPP.
A bariéry? Škoda mluvit
„S bezbariérovými WC v Praze jsou potíže, není jich moc
a navíc, ne vždy slouží svému
účelu,“ upozornil Naši Prahu
Erik Čipera ze Sdružení Asis-
tence. „Škoda, že se nepodařilo integrovat bezbariérové
WC do nově budovaných bezbariérových vstupů do metra,
doufám, že v těch dalších již
budou,“ řekl Erik Čipera.
Značení snad bude lepší
Loni schválila Rada hl.
m. Prahy usnesení, podle
něhož se má vytvořit nový
systém značení, které by na
WC upozorňoval v dostatečném předstihu. „S dostatečným předstihem“? Kdy
to je? Zástupci Prahy si ale
uvědomují, že značení WC
je málo výrazné. Usnesení
vzniklo před volbami a nová
rada má asi jiné starosti než
zřetelné značení veřejných
toalet.
Očuraná zákoutí jsou drahá
Nejvíce člověka štvou místa,
kde vzniká WC spontánně,
v temných zákoutích. Loni
město vytipovalo taková
místa a zahájilo pravidelný
každodenní úklid. Ta „bezvýznamná“ záležitost stojí tři
miliony korun. Ač strážníci
močení na veřejnosti pokutují, nemohou každého opilce,
doprovázet až domů. Je to boj
s větrnými mlýny.
napište nám
Své zkušenosti s pražskými veřejnými WC. Myslíte si, že by hlavní
město Praha mělo vytvořit koncept
rozvoje veřejných WC? Je jejich
počet dostatečný? Kde vám chybějí? Můžete někoho pochválit za
provoz veřejného WC?
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Roční kupon levnější, Změny MHD už jsou, ale jiné
děti a psi zdarma
LEVNĚJI. Roční kupon bude levnější, ale
bude vypadat takto. Foto: Ivan Kuptík
Od července zlevní roční
kupon MHD. Bude stát
3650 korun místo nynější 4750 Kč. Další výhodou
je nulové jízdné pro osobu
doprovázející dítě do tří let.
Zdarma se sveze i pes. Ostatní
ujednání a ceny tarifu PID zůstávají v platnosti. Ustanovení
pro děti a psy se nevztahuje
na vlaky PID. Opatření inspirované Vídní má posílit zájem
o MHD v Praze.
Doprovod dítěte do tří let
jen s průkazem
Podmínku pro jízdu zdarma
pro jednoho rodiče (či do-
provázející osobu) je průkazka dítěte, kterou dostanou rodiče po zaplacení
20 Kč, dodání věrné fotografie a předložení dokladu
o věku dítěte, (rodný list,
občanský průkaz). Průkaz se
vydává na nejvýš jeden rok,
končí den předcházející dni
třetích narozenin.
Pes s košíkem a krátké
vodítko
Bezplatná přeprava psa
platí na všechny jízdní
doklady PID mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Pes musí mít při vstupu
a přepravě v nasazený košík
a musí být držen na krátkém vodítku.
Co to bude stát?
Odhady finanční náročnosti
změn a slevy se odhadují na
400 milionů. Petr Dolínek je
ale optimista a domnívá se,
že zlevnění nakonec povede
k většímu nákupu ročních
kuponů. (tik)
Změny, které čekají MHD
při zprovoznění metra
7. dubna přeci jen přijdou,
ale v jiné podobě. Budou se
týkat jen oblastí dotčených
prodloužením metra. Tedy
Prahy 6.
Kromě zrušené tramvaje linky 2 se ostatní linky
tramvají nezmění, autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek
jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra.
V Patočkově ulici zůstane
rozsah autobusové dopravy zachován. Od prvního
dne nového provozu bude
sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím
období podrobeny širší
diskuzi a doplněny o dosud
nezapracované připomínky městských částí,“ dodal
radní pro dopravu Petr
Dolínek.
Praha 13 je spokojena
Původní změny v některých
případech vycházely vstříc
lidem a ty se zřejmě budou
zavádět později. „Jsem rád,
že se nám podařilo prosadit
všechny hlavní požadavky na
zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy 13.
Obhájili jsme zachování
trasy autobusu 174 z Velké
Ohrady přes Luka, zachování linky 168 a dostatečného
počtu spojů na sídliště Velká
Ohrada,“ řekl David Vodrážka, starosta městské části
Praha 13.
Pětka čeká na splnění slibu
„Vítáme zachování linky
167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme zkrácení intervalů
na lince 191 v celé její trase.
Budeme dále pokračovat v jednání o vyřešení
dopravní obsluhy oblasti
Cibulek. Uvítali bychom
zřízení zastávky Klamovka
na lince 123 už od 7. dubna,“ řekl Petr Hnyk, radní
pro dopravu Prahy 5.
Kompletní návrh změn
Pražské integrované dopravy
souvisejících s prodloužením metra A najdete zde:
www.ropid.cz/duben2015.
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/07
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha5.cz
Buďte blond a sebevědomí!
„ Letos pětatřicetiletá herečka Iva Pazderková
působí v Praze řadu let, vystupuje v divadlech na
Fidlovačce, v Komedii i v Hudebním v Karlíně, kde
jsme také dělali rozhovor. Vydala své první autorské
CD. Nejznámější je autorskou postavou Blbé blondýny. Při rozhovoru pro Naši Prahu připustila, že
v hlavním městě je podle ní větší nabídka divadel,
než odpovídá poptávce. Za záchranu Fidlovačky,
která je před zavřením, ale chce bojovat.
Jan Bělohubý, titulní foto: Jan Třeštík
S absolventkou brněnské JAMU
se veřejnost poprvé seznámila
v roce 2004 v pořadu Na stojáka
tehdy v produkci HBO. Od té
doby postava Blbé blondýny
s Ivou Pazderkovou doslova
„srostla“. Zaťukání na mikrofon,
na začátek vždy stejná věta, jež
má zvýšit sebevědomí, „90 –
60 – 90“ i táž na konec „Buďte
blond!“ a mezi tím obvykle
jen rámcově
připravený,
většinou na
improvizaci stojící
komediální výstup. Jistě jste na
otázky o postavě Blbé blondýny
odpovídala už více než tisíckrát,
ale…
Blbá blondýna už není
v televizi, ale stále s ní živě
v rámci pořadu Na stojáka
a Komici s.r.o. vystupuji
v klubech po celé ČR. Nápad
na Blbou blondýnu přišel
před lety úplnou náhodou při
konkurzu na televizní pořad
Na stojáka. Nevěděla jsem
tehdy, co mám na pódiu říkat.
Rozhodla jsem se, že divákům
předivadlováno. Vzpomínám
si dokonce na nějakou statistiku, že v rámci kontinentu je
v Praze dokonce nejvíc divadel na počet obyvatel.
akutní „potřebě“ nové
kabelky aneb „viuttonek není nikdy dost“.
Nebo při vytloukání
klínu klínem dalšími
a dalšími půjčkami. „A ještě mi
desina zbyla!“
Výroky Blbé blondýny se zkrátka stávají
stále známější.
Byla Blbá
blondýna
i důvodem,
že jste
se ocitla
v Praze?
Ne, bylo to
celkem prosté:
bývalý umělecký
šéf Fidlovačky si
mě na JAMU vyhlédl a po absolvování
jsem dostala nabídku
tam jít hrát. Ještě hostuji v Divadle Komedie a zde
v Hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Addams
Family.
del, musí lidé přijet odjinud. Tím
logicky tak plně
nevyužívají nebo
poetičněji řečeno
„nezalévají divadelní zahrádku ve
svém okresním
městě“.
Myslím, že pražský divák je přesycený.
Přijde do divadla s postojem „tak mne
bavte, když jsem přišel“.
povím, jak jsem měla těžký
den. A protože jsem blonďatá,
tak mě napadlo, že to řeknu jako blondýna. Ať to má
nějakou formu. Blbá blondýna vystupuje v klubech a na
fi remních akcích už víc než
deset let. Taky se účastnila
osvětové kampaně, která má
za úkol zabránit lidem brát si
nesmyslné půjčky a pomoci
jim, pokud se již do „půjčkového kolotoče“ dostali.
A vysvětluje to po svém: třeba
půjčovat si od lichvářů při
8
Asi logická otázka od
Naší Prahy: Jak byste popsala pestrost
a nabídku pražských
divadel?
Myslím, že je přepestrá.
Hodně se vyprofi lovalo menších souborů
a divadel, které se třeba
věnují specifickým divadelním žánrům. Je dobré,
že je z čeho vybírat.
Je toho až moc?
Myslím, že v Praze je
Jak to myslíte – že to je přes
míru umělecky a kvalitativně, nebo ekonomicky?
Spíš ekonomicky.
V umělecké kvalitě
myslím je poměr pořád
stejný. Buď někdo dělá
něco jen pro výdělek a jen tak levou
zadní, nebo tvoří
s hlubším přesvědčením a potřebou někam
směřovat.
Jestliže
je tady
v Praze
nadbytek
nabídky
diva-
90 – 60 – 90, aneb Blbá blondýna. foto Marek Musil
Vím o lidech,
kteří jezdí hodinu i víc do Prahy
do divadla. Mají
pražská divadla
příliš velkou
spádovost?
Ta spádovost
nás myslím
tady zachraňuje
– tedy alespoň
ta velká divadla.
Ale přitom je zajímavé, že možná
do Prahy lidé jezdí
za něčím jiným, než
s jakým programem
my jezdíme k nim.
DenníDalší
zpravodajství
www.nasepraha5.cz
rozhovorynamáme
i na Facebooku
V dnešní době se už dojíždění
tak dramaticky nebere. Když
žijete na menším městě, kde
kulturní vyžití moc není, tak
dojet do velkého spádového
města – i za kulturou, je přirozená věc.
Jestliže je v Praze „předivadlováno“, musí být tedy „konzument“ přesycený.
Podle mého názoru je pražský
divák opravdu přesycený.
Často mám pocit, že když
přijde do divadla, tak je
v něm televizní energie. Je
pasivní. Jako by vyjadřoval
spíše „tak mne bavte, když
jsem si vás zaplatil. Dneska
jsem si vybral vás!“ Nikomu
to nezazlívám - protože halt
se toho nabízí zde moc.
Na Fidlovačce hrajete řadu
let. Toto divadlo podporované magistrátem v lednu ústy
své ředitelky Elišky Balzerové
ohlásilo v souvislosti
s tím, že
jej kulturní
komise rady
magistrátu nadále
nepodpořila grantem, na příští
rok pravděpodobný konec.
Má to co dělat s šíří kulturní
nabídky divadel v Praze?
Jestli se ptáte, zda měla Fid-
lovačka problémy s poptávkou a návštěvností, tak ne.
Naopak, poslední dva roky
se Fidlovačka začala opravdu profilovat jako instituce,
která hraje nejen české klasiky, a to moderní formou.
Ale vždy tak, že se nesnaží
být lepší než tito klasici.
Myslím, že dramaturgie na
Fidlovačce je nyní celkem
jedinečná.
připravit ještě dvě premiéry.
Je samozřejmě velmi zvláštní
pocit připravovat premiéru
tam, kde víte, že koncem
kalendářního roku pravděpodobně divadlo zavře. Chystáme Dohazovačku Thorntona
Wildera (The Matchmaker),
která byla předlohou slavné
Hello Dolly. A samozřejmě
bych si přála dostat geniální
nápad, aby byla Fidlovačka
zachráněna.
Je těžké rozhodovat o finanční
podpoře pro kulturní instituce?
Samozřejmě se jako herečka
z Fidlovačky cítím ublíženě, že jsme grant nedostali,
osobně nepovažuji za správný
tah, že nedostane grant ani
divadlo, jako je Viola, nebo
Divadlo Komedie, které dělá
často české premiéry polských současných dramatiků,
což je ojedinělá dramaturgie.
Ale rozhodování o penězích
na kulturu je složité a nikdy
podle mne nebude takzvaně „spravedlivé“. Takový je
život a nelze nikoho vinit za
odlišný názor na uměleckou
hodnotu.
Jaké projekty chystáte vy osobně? Před půl rokem jste vydala
debutové CD Ukulala, kde jste
autorkou hudby a všech textů
kromě jednoho, a dokonce
muzikanty sama doprovázíte
na ukulele. Na něj hrajete asi
dva roky, byť sama říkáte, že
ne moc dobře.
Sice už chystám písničky na
své druhé autorské album,
které chci letos vydat, ale
k tomu prvnímu albu ještě
dokončuji některé klipy
– jeden sama animuji. No
a ukulelí mám asi pět. Různých velikostí, a tedy i barev zvuků. Mám tenorové
ukulele, barytonové banjo
Co bude čekat Fidlovačku nyní? ukulele, sopránové a konAbychom nemuseli vracet
certní a potom resofonické,
grant z minulých let, tak
které hraje nesmírně krásně
do konce roku 2015 musíme
a nahlas – jsem prostě ta-
rozhovor
profil
Iva Pazderková (*1980)
Narodila se v Uherském Hradišti,
ale od narození žila v Brně. Během
studia na gymnáziu odjela na rok
do USA, po dokončení vystudovala
JAMU. Filmové role jí byly svěřeny
ve snímcích Restart, Maharal,
Pouta a ve snímku Tady hlídám já.
Účinkovala také v seriálech Dokonalý svět, Cukrárna, 4 teens, Neviditelní, Nevinné lži, Život a doba
soudce A. K. a Vraždy v kruhu.
Iva se věnuje i charitativním projektům na podporu seniorů, HIV
pozitivních a postižených následky
rakoviny prsu.
ková sběratelka. U mne je
ukulele prostě trošku postižení! Jsou opravdu krásná.
Jen velká škoda, že na ně
neumím hrát…
INZERCE
ZBAVTE SE HEMOROIDŮ
A TRHLIN BEZ OPERACE!
Sleva 25 % ze vstupního vyšetření
Platí do 16. 3. 2015.
VS
V ProctoClinic vás ošetříme šetrnými ambulantními metodami,
které vás neomezí v běžném ani pracovním životě.
Svěřte se se svým trápením do rukou specialistů.
Již více jak 17 let pomáháme od hemoroidů
a fissur (trhlin). Pečujte o své zdraví!
NE 1. 3. 2015 OD 18.20
HC SPARTA PRAHA – HC OCELÁŘI TŘINEC
VČAS ZNAMENÁ
BEZ OPERACE!
BEZPLATNÁ LINKA:
800 103 300 nebo 224 422 486
Právě
v prodeji!
[email protected]
www.proktoklinik.cz
Rodinní příslušníci, důchodci
a ženy na mateřské dovolené
mají slevu.
68
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350233/01
SC-350183/02
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
a zajímavostí
o navašich
oblíbených
Více
informací naleznete
www.hcsparta.cz.
SC-350183/02
SC-341206/35
68
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
plných
a stran
Zákaznickém
centruluštění
Tipsport areny.
Právě
v prodeji!
KRÁTKÉ DOBY OBJEDNÁNÍ
9
developeři
Více témat najdete na www.nasepraha5.cz
V zeleni, elegantní, nebo na metru.
„ Mladé páry, studenti, lidé dojíždějící za
prací do hlavního města, rozrůstající se
rodiny, rozpadající se rodiny... Situace zahrnují
ty, kteří si chtějí pořídit bydlení. Kde? Za
kolik? Vlastní? Do pronájmu? Na to pomůže
odpovědět speciál časopisu Naše Praha.
Jan Bělohubý
O jaké bydlení je v hlavním
městě největší zájem? Přece
o to, které splňuje co nejvíce
kritérií. Dopravní dostupnost
nejlépe metrem nebo páteřními tramvajemi případně autobusy. Ale stejně tak autem,
bezpečně a bez dopravních
zácp, přičemž stejné nároky
obvykle klademe na parkování, v případě nových bytů
nejlépe podzemní a hlídané.
Mezi důležité podmínky patří
zeleň a vůbec okolní relaxační
prostory. Přičemž se vůbec
nemusí nutně dávat rovnítko
mezi slovo „zeleň“ za „za městem“. Též je důležitá blízkost
sportu, nejen jedné cyklostezky či pro lokalitu charakteristické příležitosti pro pohyb,
ale třeba obecně bazénu,
sportovních hal, oddílů pro
školní děti. Mezi další kritéria
počítáme obslužnost (dle věku
více třeba školky a školky,
či vzdálenost k lékaři) bezpečnost, plánovaná výstavba
v okolí, ale i třeba poschodí.
A pak ještě taková drobnost,
jako vlastní byt a jeho cena.
Víte, o jaké byty je při koupi
bytů v hlavním městě největší
zájem? Zcela dle očekávání vítězí „dvoupokoják“.
Zjevně díky nejoptimálnější
kombinaci velikosti („bydlet se v něm může i nevelká
rodina“) a ceny. Podle zdrojů
se v Praze se za loňský rok
2014 prodalo nejvíce nových
bytů právě o dispozici 2+kk.
Zájemci si jich koupili celkem
2249, o 10,6 procenta více
než v roce 2013 Jak si vedou
„dvoupokoje“ ve srovnání
s konkurencí? Na celkových
prodejních číslech se byty
2+kk podílely 37,8 procenty.
Další hojně poptávanou dispozicí byly byty 3+kk (27,6 %)
a 1+kk (21,7 %).
Nejvíce nových bytů v Praze 9,
následuje 10, 5 a 4
Zdá se, že se nejvíce nových
bytů se loni prodalo na území
Prahy 9, za níž následovaly
10
Praha 10, Praha 5 a Praha 4.
Vyplývá to ze společných dat
společností Ekospol, Trigema
a Skanska Reality. Podle některých odborníků bodují tyto
lokality třeba cenou. Poptávka
kupujících se pak stahuje do
lokalit, v nichž nabízejí developeři velké projekty se stovkami poměrně levných bytů.
Ceny těchto bytů jsou výrazně
nižší, než činí celopražský
průměr. Podle aktuálně
dostupných údajů trh s novými byty v Praze v loňském
roce překonal předkrizovou
úroveň. Developeři prodali
celkem 5950 nových bytů,
což bylo o 18,6 procenta více
než v roce 2013. V samotném
čtvrtém čtvrtletí developeři
prodali 1700 nových bytů,
oproti stejnému období roku
2013 tak prodeje vzrostly
o 9,6 procenta. Dalších 6750
bytů mají developeři v současné
době připravených k prodeji.
Je bydlení po roku 1989
dostupnější?
Společnost Finep ve spolupráci s agenturou Stem Mark
provedla průzkum, jak po
dvaceti pěti letech od Sametové revoluce Češi vnímají situaci s bydlením. „Bezesporu
dobrou zprávou je, že celých
52 % respondentů uvedlo,
že jsou spokojenější se svým
bydlením v současné době.
Na období před rokem 1989
v tomto ohledu nevzpomínají
rádi,“ říká Tomáš Pardubický,
generální ředitel společnosti
Finep. Jen 16 procent dotázaných je přesvědčeno, že byli
s bydlením spokojenější před
1989, ale i v přístupu k bydlení, a to od pořízení, přes
standardy, až po vybavení.
Se současnou situací jsou
spokojenější muži (57 %), než
ženy (47,5 %). „Je to dáno také
pohledem na bydlení – zatímco pro muže bývají často podstatnější kvalita a standard
stavby, případně velikost
bytu, pro ženy hrají důležitou
roli také například vnitřní
vybavení bytu,“ vysvětluje
NOVÉ CHABRY. Budoucím majitelům novostaveb už nezáleží jen na vzhledu samotného bytu.
rozdíly Pardubický. Jiným
hlediskem je dostupnost.
Téměř 31 procent obyvatel
ČR je přesvědčeno o tom, že
bydlení bylo dostupnější před
rokem 1989.
Radnice mohou žádat i nové
školky a cyklotrasy
Výsledek podobné spolupráce je zatím v rámci
hlavního města ojedinělý.
Satelity stavěné na „zelené
louce“ netáhnou. Zmíněné výhody naopak přináší
výstavba v „brownfields“
uvnitř městské zástavby
a úzká spolupráce developera
s radnicí. „V rámci projektu
Nové Chabry v Praze 8 jsme
postavili zcela novou cyklostezku, kterou následně
městská část převezme do
své péče. Stejně tak jsme
dohodnuti na převzetí nové
mateřské školy, zbudované
v malém komerčním centru uvnitř projektu. Školku
rozhodně neplánujeme jako
soukromou, tři třídy pro cel-
Novinky u pražských developerů:
- Nové Butovice - Koncem ledna byl
spuštěn prodej Trigema Smart byty
- dvou bytových domů u metra
Nové Butovice. Nabízí chytré ovládání mobilem. Je jednoduchý na
ovládání a nabízí možnosti rozšíření
jako regulace teploty a osvětlení,
nebo ovládání spotřebičů.
- Kobylisy - CTR group zahájila v listopadu prodej bytů v Atrium Kobylisy u metra C – Kobylisy. Lokalita
se nachází v klidné části Kobylis,
na rozhraní starší vilové zástavby
a činžovních domů. Několik minut je
Ďáblický háj, místo pro volný čas.
- Hostivař – Bytový projekt Hostivař Nad Přehradou společnosti
Finep je na rozhraní Horních
Měcholup a Hostivaře. Projekt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
milovníky sportu i ty, kdo vyhledávají klid a pohodu. Atraktivitu
podporuje občanská vybavenost
a množnosti relaxace.
- Karlín - Na jaře bude zahájen
prodej bytů v Karlíně od společnosti Daramis. Tři bytové domy, 7
minut od centra, jedna minuta na
metro. K většině bytů náleží balkon
s výměrou okolo 7 m2. Parkování
zajistí podzemním parkoviště
v objektu s kamerovým systémem.
- Letňany - V rámci bytového domu
Letňany bylo kolaudováno 79
bytových jednotek. Užitná plocha je
v rozmezí 26–102 m2, většina bytů
má balkon nebo terasu, byty ve 2.
podlaží do vnitrobloku pak předzahrádky. K bytovým jednotkám je
možno dokoupit garážové stání.
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
developeři
Jaké je optimální bydlení v Praze?
Víc se zajímají i o okolí
kem 80 dětí budou dostupné
všem obyvatelům,“ uvedl
Tal Grozner, ředitel společnosti Star Group, která stojí
za touto rostoucí čtvrtí. Před
výstavbou místo sloužilo jako
skladový areál plný hal. Nyní
se stane ideálním prostředím
pro volnočasové aktivity více
než dvou tisíc nových obyvatel. Projekt čítající 800 bytů
zahrne kromě cyklostezky
také dětská hřiště, takzvaná
cvičební hnízda pro všechny
generace, restauraci, obchody i relaxační zónu s vodními
prvky ve vnitrobloku menšího komerčního centra. Od
počátku plánování se zastupiteli obce byla prioritou výstavba mateřské školy. Zbudovanou cyklostezku o délce
přes půl kilometru včetně
chodníku pro pěší lemuje
večerní osvětlení a sportoviště pro dospělé i teenagery.
V plánu je liniový park, který
propojí projekt s historickým
centrem obce. Cílem je celou
rozvojovou lokalitu pojmout
koncepčně, aby i po vstupu
ostatních developerů v budoucnosti dávala urbanisticky smysl. Spolupráce developera se zastupiteli obce na
potřebných realizacích je pro
úspěch podobných projektů
zásadní. Právě místní radnice
budou koordinátorem dalších
staveb v lokalitě.
Město chce více zapojit
veřejnost
V polovině února rozhodne
městská rada o vytvoření
Manuálu participace. Jeho
vytvořením pověřila Institut
plánování a rozvoje Praha
a připraven by měl být v listopadu 2015. Důvodem je názor
vedení města, že jak Praha, tak
i jednotlivé radnice městských
částí projevují stále větší snahu
umožnit občanům spolurozhodovat o budoucím rozvoji
metropole. V tom by jim měl
nově připravovaný Manuál
participace pomoci. Zaměstnanci pražského magistrátu,
úřady městských částí a příspěvkové organizace tak získají
návod, jak zahrnout obyvatele
metropole do současných procesů územního a strategického
plánování, tvorby veřejného
prostoru a infrastruktury města. Manuál participace provede
své uživatele participačním
procesem krok za krokem.
S jeho pomocí bude možné posoudit přínos začlenění veřejnosti do jednotlivých projektů,
definovat účel participace
a vyhodnotit kontext projektu
tak, aby vždy došlo ke zvolení
vhodné participační metody.
Rovněž napoví, jak jednotlivé
participační nástroje připravit
a jak výstupy z participačních procesů zpracovat a dále
používat.
Užitečné odkazy
Cenová mapa stavebních pozemků
v Praze
mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa
Portál územního plánování
www.uppraha.cz
Bytová problematika (magistrát)
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/bydleni/index.html
INZERCE
NQDVWÝKRY£Q¯
MLŀYO«WÝ
%\WRY«GRP\Y\QLNDM¯VY¿PPRGHUQ¯PGHVLJQHPSURP\ģOHQ¿PL
GLVSR]LFHPLDbQDSURVW¿PXŀLYDWHOVN¿PNRPIRUWHP
800 226 223
SC-350030/01
www.trioresidence.cz
11
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha5.cz
Ochotníci mají sraz
U Koruny
V pátek 13. vyrazte do divadla!
Amatérské divadlo u nás žije
a důkazem toho je třeba přehlídka amatérských divadel,
která proběhne na přelomu
února a března v radotínském
kulturním středisku U Koruny. Festival se nazývá POPAD, tedy Pražská oblastní
přehlídka amatérského divadla. Přehlídka začíná v pátek
27. února, kdy od 18 hodin
vystoupí divadlo Komorní
svět s hrou I motýli jsou volní.
Hned od osmi hodin pak
následuje další představení.
Druhý den se začíná dokonce
už od 10 hodin dopoledne,
přehlídka končí v neděli odpoledne. Vstupné na přehlídku je dobrovolné. (mik)
Již druhý pátek 13. nastává
právě nyní. Nedejte na pověry
a vydejte se do divadla Orfeus
na hru Je svět opravdu báječné místo k narození?
Původně čtvrthodinová
hříčka Lawrence Ferlinghettiho byla rozšířena na celovečerní představení, které
pravdivě vykresluje realitu
tohoto světa. Ve hře vystupuje spousta dalších postav,
jako třeba fanatický recitátor,
Ginsberg, kterého bolí zuby,
záhadná postava, podobající se Václavu Havlovi, nebo
roznašečka vody na umývání
od krve.
Představení začíná v 19 hodin.
(kam)
Premiéra Charleyovy tety ve Mlejně
Hra Charleyova teta je jednou z neoblíbenějších konverzačních komedií, které se vůbec
hrají. Jak si s ní poradilo divadlo D13 v kulturním domě Mlejn se můžete přijít podívat na
premiéru hry v sobotu 7. března od 19 hodin.
Hra, při které si důkladně procvičíte bránice,
Futurum přivítá Preatures
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Nikon Photo Gallery
Nikon Photo Gallery najdete
na Újezdě v blízkosti dolní
stanice lanovky na Petřín.
Galerie pravidelně pořádá
ani tak nepojednává o tetičce z Brazílie, která
má dvěma mladým oxfordským studentům
dát dobrozdání ke sňatku se dvěma přeslušnými dívkami, jako o tom, čeho jsou pro své
lásky dva oxfordští studenti schopni… Vstupenky pořídíte za 100 korun.
(mik)
Australská kapela Preatures
s krásnou zpěvačkou Isabellou
Manfredi původně hrála písničky od Rolling Stones. Minulý
rok ale vydali desku a v současné době hrají pouze své
písně. Koncert se koná v klubu
Futurum 4. března od 19:30
hodin. Vstupenky seženete
v předprodejích za 280 korun
plus poplatky, v den koncertu
na místě za 350 korun.
(mik)
zajímavé výstavy fotografií,
na které je vstup zdarma. Do
12. dubna můžete například
navštívit výstavu velkoformátových fotografií krajiny
Jana Šmída. (pet)
INZERCE
RECEPT: SHEPHERDS PIE
SC-350188/02
400 g mletého hovězího
masa, 50 g + 30 g másla,
50 g sýru parmezánového
typu / parmezán, 150 g cibule,
150 g mrkve, 100 g drcených
rajčat, 100 ml červeného
vína, 100 ml hovězího nebo
zeleninového vývaru, 100 ml
plnotučného mléka, 5 g česneku, 3 g tymiánu, 3 lístky
bobkového listu, 5 kuliček
nového koření, sůl a pepř
Rozpalte pánev, ve které rozehřejte máslo. Na něj dejte cibuli.
12
Tu nechte zesklovatět a vhoďte
maso. Vložte tymián, česnek,
bobkový list, nové koření,
osolte a opepřete a chvilku
poduste. Přidejte nastrouhanou mrkev, drcená rajčata
a červené víno. Směs poduste
cca 15 minut. Mezitím dejte
vařit v osolené vodě brambory.
Do uvařených brambor přidejte
máslo. Rozmixujte a postupně přilévejte teplé mléko do
hustoty kaše. Na závěr do kaše
přidejte sýr parmesánového
typu. Předehřejte si troubu
na 180° C. Do zapékací mísy
(cca poloviny výšky) vložte
masovou směs. Tu přikryjte
bramborovou směsí a ještě
lehce zasypte sýrem. Takto
seskládanou směs vložte do
trouby a pečte cca 30 minut.
Autorem receptu je Tomáš Vobořil,
majitel restaurace Podolka
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Peneři strýčka Homeboye v Magnumu
V sobotu 7. 3. zavítá do klubu
Magnum ve Štefánikově ulici
legendární rapové seskupení
PSH! Dj Mike Trafic, Vladimír
518 a Orion patří se svou kapelou PSH ke špičcce české rapové scény již dlouhou řadu let.
Tentokrát přijedou zahrát do
smíchovského Klubu Magnum,
kde odehrají svůj live koncert.
Vedle nich se objeví Dj´s Godzi,
Dj Lucky Boy a Dj Funspeed.
Připravena bude také druhá
stage, kde se můžete těšit na
drum and bass. Tam se za
mixák postaví Djské seskupeBrány klubu se otevírají
ní Furious freaks, Dj No Cure, v 21:00 h. Hudební produkce
Dj JTQ a Dj Funny Man.
odstartuje ve 22:00 h a sa-
motný koncert PSH vypukne
přesně o půlnoci. Vstupné na
akci je 300 Kč.
(kam)
Ples pro děti i dospělé DEJTE DĚTI NA…VÝTVARNÉ DÍLNY
V neděli 8. března můžete vyrazit na tancovačku, na které
se pobaví malí i velcí. Již od
15 hodin se totiž v kulturním
domě Mlejn uskuteční Dětský
folklórní ples, na kterém začne program předtančení polonézou, dále bude následovat
vystoupení kroužku Lučinka,
budou se učit tance a nebude
chybět tombola. Vstupné činí
60 korun. (mik)
Další ze seriálu výtvarných dílen s českými svatými proběhne
29. března od 15 hodin na Vyšehradě. Tentokrát se děti seznámí se
svatým Františkem z Assisi. Ten byl oblíbeným světcem pro svou
lásku nejen k lidem, ale ke všemu živému. Byl mnichem, zakladatelem františkánského řádu, který prosazoval život v chudobě.
Dílna je vhodná pro děti od čtyř let. Kapacita dílny je omezená,
proto je nutná rezervace vstupenek na [email protected] Vstupné je 40 korun. (pet)
volný čas
TIP NA VÍKEND
Už osmý ročník populární
Puzzlemánie proběhne 21. března v Obchodním centru Letňany.
Klání o nejrychleji složené puzzle
je určeno pro děti i dospělé.
Soutěžit se bude v pěti kategoriích jednotlivců a ve tříčlenných
týmech. Puzzlemánie nabídne
zábavu na celé odpoledne. Vedle
soutěžení se mohou návštěvníci
bavit skládáním puzzle různých
tvarů a provedení, vyzkouší si
čtení hmatových knih, ve výtvarné dílně se bude tvořit a na
malé účastníky čeká oblíbené
malování na obličej. Tvorbu
obrázků do dětských knížek
nebo časopisů přijde ukázat
ilustrátorka Vendula Hegerová.
Vstupné je zdarma. (pet)
KŘÍŽOVKA – ... JE NEJDELŠÍ BAROKNÍ PALÁCOVOU STAVBOU V PRAZE
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha5.cz
Chcete popelnici na bioodpad?
Víte, jak si objednat
kontrolu vodoměru?
Pečlivým tříděním odpadu
pomáháte nejenom životnímu
prostředí, ale také své kapse.
Takto totiž zaplatíte méně za svoz
směsného odpadu.
Třídit můžete také bioodpad,
mezi který patří třeba odpad ze zahrady (listí, spadané ovoce, plevel),,
nebo třeba zbytky z kuchyně, tedy
slupky od ovoce a zeleniny, jedlé
oleje, sáčky od čaje, či exkrementy
zvířat. Nejlevnější variantou je vye
budování kompostu. Pokud nemáte
d
na kompost místo, můžete bioodpad
odkládat do speciálních hnědých
V minulém čísle našeho
časopisu vás zaujal příspěvek o možnosti nechat si
zkontrolovat vodoměr na
místě, ve vaší nemovitosti.
Vodoměr se tedy nemusí nijak rozmontovávat
a odvážet na jiné místo.
Tuto službu nabízí Český
metrologický institut v pilotní fázi.
Pokud si chcete kontrolu vodoměru na místě
objednat, obraťte se na
pana Zdeňka Luku, telefon 545 555 108, e-mail:
[email protected] Žadateli bude po přezkoušení
vodoměru na místě vydán
tzv. Odborný metrologický
posudek ČMI s výrokem
vyhověl, či nevyhověl
s přílohou, obsahující popis
příslušných technických
zjištění. Žadatel pak v případě záporného výsledku
zkoušky může uplatnit tento posudek u subjektu, který údaje vodoměrů používá
pro rozpočet nákladů na
vodné a stočné, či dokonce
až u soudu, nebude-li zjednána náprava. (kam)
popelnic, které lze objednat
u Pražských služeb a.s. Tento
odpad je svážen celoročně, nebo
pouze sezónně, od toho se odvíjí
cena služby. Službu lze objednávat
n telefonu 284 091 888.
na
Další možností je odvézt bioodp do stabilního sběrného místa
pad
v Malešicích v Dřevčické ulici. Prov je od pondělí do pátku od 7 do
voz
17 hodin v zimním čase, do 18 hodin
v čase letním, v sobotu je otevřeno
od 8:30 do 15 hodin. Uložení je zdarm
ma, navíc zde mohou občané získat
ko
kompost. (kam)
Jste majiteli psa? A víte, kdy za něj máte zaplatit?
Pejskařů je v Praze více než
dost. Pro všechny ty, kdo zde
mají trvalé bydliště, vzniká
také povinnost tohoto psa
přihlásit a zaplatit z něj pravidelný roční poplatek.
Za jednoho psa zaplatíte 1500 korun, za druhého
a každého dalšího 2250 korun
ročně. Důchodce, a to i poživatel důchodu sirotčího,
vdovského, vdoveckého či
invalidního, platí 200 ko-
run. Držitel psa v rodinném
domě platí 600 korun ročně.
Poplatek se platí do 31. března
dotyčného roku v celé výši,
pokud je menší než 600 korun, anebo ve dvou splátkách,
a to do 31. března a 31. srpna.
Poplatek se platí za psa,
který je starší 3 měsíců. Psa
staršího půl roku je třeba
nechat označit mikročipem,
který odpovídá ISO evropskému standardu. Evidence
chovatelů psů je vedena Magistrátem hl. m. Prahy, odbor
živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1.
Poplatek se platí u místního
úřadu, odboru občanskosprávním na oddělení místních poplatků a pokut. Je třeba
vyplnit Přiznání k místnímu
poplatku ze psů, s sebou musíte mít občanský průkaz pro
ověření trvalého bydliště. (mik)
INZERCE
řádková inzerce
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
•
•
•
•
•
výsadkáři a generalita
Tel.: 777 601 120
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
tel.: 773 161 747
SC-341943/26
SC-350273/01
14
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Zavolejte nám a my to zařídíme!
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 5?
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
+420 728 999 992
SC-350212/01
KOUPÍM
Í
SC-350062/03
•
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
příští číslo vychází 13. 3. 2015
SC-341500/47
•
celodenní hlídání. Odměna dohodou.
M. Hájková, Tel.: 606 650 118.
Prod. nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč Tel.: 774 204 549
Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou
cenu! Volejte: 773 484 056.
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788
Koupím Jawa, Čz jakýkoli stav i ND.
Škoda 1000-Rapid zachov. stav i
nepouž. ND. T: 604 565 190
Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
Elektroinstalace – opravy i v panelových bytech. Revize. Stavební dokončení. Tel: 608 278 778
Sídlo pro s.r.o./OSVČ, Praha 5, 10,
9, od 149Kč/měs. T: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
SC-350169/02
• Žaluzie. Akční ceny, zaměření a konzultace zdarma, www.interierservisgroup.cz. T: 603 715 285.
• Psychotesty řidičů, psychoterapie, koučování. Tel.: 722 773 377,
www.psychotesty-ridicu.cz.
• Spojení půjček bez registru. Úvěr
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz.
• ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ – Praha
Radotín, Lochkov. Hledám spolehlivou
paní, která by odpoledne vyzvedla děti
(ve věku 9, 8 a 4 roky) ve škole a školce (kolem 15 hod) a pohlídala je, než
se vrátím z práce (kolem 18–19 hod).
Nejdříve 1x až 2x týdně, časem
i častěji. V případě nemoci dětí využiji
Praktický servis na www.nasepraha5.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
3. 3.
Dva kovbojové Ennis a Jack se
poznají v létě roku 1963 při hlídání ovcí ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne – k překvapení obou – se
vášnivě pomilují. Po návratu z hor
se rozejdou do svých domovů.
Když se znovu setkají, mají už rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný
vztah se nezměnil... V hlavních rolích amerického filmu Heath Ledger a Jake Gyllenhaal.
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Smrt v sedle
Policie Modrava
Plán útěku
Kráska v nesnázích
Nový cyklus detektivních příběhů
se odehrává v malebném prostředí Šumavy a jeho hlavní hrdinkou
je kapitánka Jana Vinická v podání půvabné slovenské
herečky Soni Norisové.
75%
Ray Breslin je spolumajitelem
bezpečnostní agentury, která
pracuje pro Federální úřad pro
vězeňství. Jeho úkolem je dostat
se do vězení, zjistit, jaké má
zařízení slabiny, a dostat se ven.
Jednou se však nechá chytit do
pasti ve vězení, kde sám navrhoval
bezpečnostní zařízení. V hlavních
rolích Arnold Schwarzenegger
a Silvester Stallone.
Anna Geislerová, Josef Abrhám
a Roman Luknár v hlavních
rolích milostného trojúhelníku.
I když se ženě a jejím dětem
nabízí lákavá budoucnost plná
blahobytu v italském sídle
milionáře, její sexuální závislost
na jiném muži jí znemožní
změnit svůj život.
80%
NE 1. 3. / Nova / 20:20
Pro pár dolarů navíc
NE 1. 3. / ČT2 / 22:00
Lovec lidí Mortimer (Clint Eastwood) se vydává po stopách obávaného zločince El India, který
uprchl z vězení. Jelikož největší
banka na Západě je v městečku
El Paso, je více než jasné, že jeho
kroky budou směřovat právě
tam... Jeden ze slavných spaghetti
westernů, které točil italský
režisér Sergio Leone.
teční zločinci k provedení loupežného přepadení, v němž
jde i Tomášovi o život. Tomáše
si zahrál Rudolf Jelínek.
80%
ČT 5. 3. / Nova / 22:15
DRAMA
potřebují získat prestiž pro
nacistický stát, jsou nuceni
nastoupit znovu v Praze.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pěsti ve tmě
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mefisto
mohl kolem sebe vytvořit klidný ostrov umění. V hlavní roli
exceluje rakouský herec Klaus
Maria Brandauer.
Bývalý agent CIA Hunter
(Steven Seagal), který vyrostl
v Japonsku, se při objasňování
vraždy tokijského guvernéra
dostane do křížku s příslušníky
yakuzy.
85%
Boxer Vilda Jakub (Marek
Vašut) v roce 1936 kvůli
zásahu trenéra prohraje
v Berlíně s německým boxerem
Kurtem Schallerem. Světový
tisk zpochybní výsledek
souboje a Němci, kteří
PONDĚLÍ
11. 3.
Henrik Hofgen je talentovaný
herec s bezmeznou ctižádostí,
které obětuje vše – své morální
zásady, politické přesvědčení,
umělecké ambice i osobní život.
Marně se klame iluzí, že ve
zvráceném totalitním světě by
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Proč?
90%
kontrole a dosádlo míry vandalství a brutality. Pod filmem
Karla Smyczka je podepsán
jako scenárista Radek John.
ST 11. 3. / ČT2 / 22:25
STŘEDA
ČTVRTEK
6. 3.
Životopisné drama o jednom
z velikánů francouzské
literatury. Spisovatele, který se
dožil pouhých třiačtyřiceti let
(1850–93) a přitom zanechal
velkolepé dílo, ztvárnil Claude
Brasseur.
13. 3.
Země krvavého
slunce
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70%
V roce 1985 se skupina fandů
a vlajkonošů pražské Sparty
vydala vlakem na ligový zápas
do Banské Bystrice. Jejich chování ovlivněné zřejmě nedávným řáděním fanoušků na
stadionu v Bruselu, se vymklo
KOMEDIE
KRIMIKOMEDIE
Perfect Days
Kamarád do deště
Erika je pohledná žena, je jí
čtyřiačtyřicet let a má všechno
– je hvězdou televizního pořadu
a majitelkou úspěšného kadeřnictví. Přesto jí něco podstatného chybí – a to je dítě. V hlavní
roli Ivana Chylková.
Číšník Michal a taxikář Tomáš
jako nerozluční kamarádi čelí
podrazům ze všech stran…
Zmíněné role vynesly Lukáši
Vaculíkovi a Sagvanu Tofi
obrovkou popularitu u nejmladší
generace diváků.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
ÚTERÝ
5. 3.
Guy de Maupassant
PÁ 6. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
75%
AKČNÍ
ČT 5. 3. / ČT art / 20:20
NE 8. 3. / Nova / 22:40
PO 9. 3. / ČT2 / 21:50
ŽIVOTOPISNÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sedm
Americký krimithriller, ve kterém
policisté v podání Morgana
Freemana a Brada Pitta pátrají po
masovém vrahovi, který své oběti
zabíjí podle sedmi biblických smrtelných hříchů. V roli bestiálního
vraha se objevil oscarový Kevin
Spacey.
ÚT 3. 3. / ČT2 / 22:15
Hlavní postavou dobrodružného příběhu je romantický mladík Tomáš Bouček, jezdčík
v hřebčíně, který je vášnivým
čtenářem kovbojek. Jeho slabost pro tuto četbu dosahuje
takové míry, že ji využijí sku-
NE 8. 3. / ČT1 / 22:05
SO 7. 3. / ČT1 / 20:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / ČT2 / 21:45
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědná redaktorka Michaela Kadlecová, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Pavel Bendík tel.: 603 780 189,
e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 605 292 899; e-mail: [email protected]
• náklad 85 900 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 27. 2. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 28. 2. / ČT2 / 21:35
7.– 8. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
9. 3.
Zkrocená hora
28. 2.– 1. 3.
tv tipy
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
Hlavní mediální partner
HUDBA/LIBRETO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
SC-350285/10
KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
me
Download

NP5 - Naše Praha 5