NAŠE PRAHA 7
• www.nasepraha7.cz
titul je součástí sítě
5/2014
Ho l e šov ice l B u bny l Bube ne č l Trój a
Holešovice obsadily
motoristické novinky
Taťána Kuchařová: Běhám
v Gröbovce a poslouchám přírodu
Na Výstavišti se představil
McLaren. Řidiči se zase mohli
vyřádit na terénním polygonu.
více na straně 3
Trojská zoo slavila
83. narozeniny
ve stylu retro
Za záchranu koní Převalského
získala zoo vyznamenání.
A odhalila interaktivní sochu
světově proslulého medvíděte
Sněhulky. více na straně 6
V nadcházejícím týdnu začíná
komplexní čištění ulic. Sledujte proto dopravní značení.
více na straně 14
Ne
v c jčt
5 4 e l en
vý 0 0 é P ějš
tý tis 00 ra í
dn ků
ze
ě
Pozor! Budete muset
přeparkovat
Rozhovor na stranách 8 a 9
Muzeum
Karla Zemana
slaví druhé
výročí
Tip na výlet:
Jablečná
slavnost
ve Stránčicích
STRANA 10
STRANA 13
inzerce
[email protected]
opera
FIBICH
PÁD
ARKUNA
PLÁNUJETE V PRAZE 7
REKLAMNÍ KAMPAŇ?
INZERUJTE
V TÝDENÍKU
NAŠE PRAHA 7!
- náklad 19 000 výtisků
- distribuce zdarma
do poštovních schránek
- příští číslo vyjde 10. října
I
M
Á
N
S
E
T
Í
V
O
OSL OU
cEL U 7!
PRAH
pro informace o inzerci kontaktujte: Zdeňka Bláhu, tel.: 605 277 077, [email protected]
nebo Víta Vrbického, tel.: 603 786 170, [email protected]
2
SC-340389/46
PREMIÉRY: 9. A 10. ŘÍJNA 2014
DIRIGENT: JOHN FIORE
REŽIE: JIŘÍ HEŘMAN
Celkový náklad týdeníku
Naše Praha - 537 000 výtisků
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
U NÁS NA SEDMIČCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Auta, sport
i narozeniny
Na Sedmičce se stále něco děje.
Minulý víkend přinesl radost
všem, kteří se zajímají o auta,
protože ti se mohli na Výstavišti
podívat na přehlídku toho nejnovějšího, co je v tomto směru
u nás na trhu. Nadcházející
víkend se zase můžete zúčastnit či si jen zafandit na zábavně
sportovní akci s názvem Seniorská míle. A v neposlední řadě
je tu významné výročí pražské
zoologické zahrady. Dobré
zprávy publikujeme rádi. Pokud
i vy nějakou máte, podělte se
o ní s námi v tomto časopise či
na webu!
praha 7
Výstava Autoshow 2014 lákala
na přehlídku motoristických lahůdek
„„Holešovické Výstaviště se o víkendu stalo místem letošní největší přehlídky novinek automobilového průmyslu v naší republice.
Hlavním tahákem této výstavy byl vůz McLaren P 1
špičkový model této britské
značky. Na výstavě byl doplněn ještě vozem 650S Spider.
Nechyběla ovšem přehlídka celé řady dalších značek
a specialit, jako byly vozy
Alfa Romeo 4C, Lamborghini
Aventador LP 700-4 či Maserati Ghibli. Zastoupena byla
i většina aut z první desítky
nejprodávanějších aut u nás.
Své stroje na výstavě měla více
než čtyřicítka automobilových
značek. Do většiny z nich si
mohli návštěvníci i sednout
a vyzkoušet, jak jim padnou.
Pouze v případě McLarenu to
bohužel možné nebylo.
Kromě výstavních prostor
v Průmyslovém paláci probí-
NEJVĚTŠÍM lákadlem Autoshow 2014 byl McLaren P1. Foto: Martin Solar
hala celá řada přehlídek a akcí
i pod širým nebem. Velký
zájem vzbuzovala i možnost
projet se po krátkém polygonu
s offroadem značky Land Rover či otestovat si krátkou jíz-
du v jednom ze třiceti nových
vozů. Pro další odvážlivce tu
byl otočný simulátor nehody.
To vše jistě ocenila většina
fanoušků automobilů, kteří
na výstavu dorazili. (mas)
SVÁTKY
3. 10. Bohumil, 4. 10. František,
5. 10. Eliška, 6. 10. Hanuš,
7. 10. Justýna, 8. 10. Věra,
9. 10. Štefan a Sára
MEZI vystavovanými vozy nechyběl ani Citroen C4 Cactus.
LEHCE adrenalinovou záležitostí byla projížďka offroadem.
Holešovické Výstaviště se postupně
dočká rekonstrukce. Během pěti let
Holešovice – Areál Výstaviště
včetně dostavby vyhořelé části
Průmyslového paláce by se
v nejbližších pěti letech měl
dočkat postupné rekonstrukce, která vyjde na zhruba
1,5 miliardy korun.
Každý, kdo v současné době
prochází areálem, zažívá pocit
jistého zmaru. Místo levého
křídla Průmyslového paláce
stan, některé objekty nevyužívané, jiné neudržované
stejně jako cesty a chodníky.
A o spodní části Výstaviště ani
nemluvě – většina zde původně stojících objektů skončila
v propadlišti dějin.
Situace na Výstavišti je
problematická již řadu let.
Pražský magistrát se před
dvěma lety vyvázal z dlouho-
V NÁSLEDUJÍCÍCH pěti letech opravy Výstaviště přijdou zhruba na 1,5 miliardy korun.
dobé smlouvy se společností
INCHEBA, neboť byla podle
jejích kritiků nevýhodná.
Před rokem magistrát nekývl
na plán, podle kterého by jen
oprava Průmyslového paláce
přišla na tři miliardy. „Sešlo
i z plánu spojit se na opravu
Výstaviště se soukromým
investorem,“ uvedl náměstek
primátora Václav Novotný.
Aktuálně se tedy počítá s tím,
že oprava Průmyslového paláce
vyjde na 600 milionů a necelá miliarda půjde do oprav
historických budov a celkové
revitalizace areálu. Náklady
budou hrazeny z rozpočtu Prahy. Jako první na řadu přijdou
na jaře příštího roku inženýrské sítě. Dalších viditelných
úprav se však Výstaviště dočká
až za čtyři roky. Mezitím musí
proběhnout analýza, která určí,
jaké stavby budou opraveny
a které zdemolovány. (mas)
Trojský most
se otevře pro
tramvaje i auta
Praha 7 – Trojský most,
jenž je součástí tunelového
komplexu Blanka, by se
6. října měl otevřít hromadné i veřejné dopravě.
Na svou trať se tak vrátí
tramvajová linka číslo 17,
která v době provozu denní
linky bude opět jezdit na trase Výstaviště Holešovice –
Vozovna Kobylisy. Na tomto
úseku bude jezdit pouze polovina spojů. Přes nový most
bude vedena i linka autobusu
112 ze směru od Nádraží Holešovice. V opačném směru
bude zachována trasa přes
zastávku Pelc-Tyrolka.
Trojský most je jedinou
součástí komplexu Blanka,
který bude nyní uveden
do provozu. Vlastní tunelový komplex vedoucí
z Malovanky v Břevnově
pod Letnou až do Tróje má
být zprovozněn 2. prosince
tohoto roku. (mas)
3
praha 7
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
Z radnice Prahy 7
Děti z Prahy 7 se budou učit na čerstvém vzduchu
„V ZŠ
„
Františky Plamínkové právě v těchto dnech vzniká nová venkovní třída. Na její výstavbě se podílejí
samotní žáci této základní školy. Se stavbou dřevěného pavilonu jim v pondělí 29. září přišel pomoci také
zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.
Projekt venkovních tříd na základních školách je letošní novinkou sedmé městské části.
Jako první se do něj zapojila ZŠ
Františky Plamínkové, která
se dlouhodobě potýká s nedostatkem vzdělávacích prostor,
kde by do výuky mohly být
začleněny pohybové aktivity.
„Venkovní třída je koncipována jako otevřený a zastřešený učební pavilon, který bude
umožňovat harmonický rozvoj
žáků s důrazem na tělesnou
aktivitu a pobyt na čerstvém
vzduchu. Žáci se zde budou
věnovat klasické výuce jako
v běžné třídě, ale pavilon budou moci zároveň využít i pro
pohybové nebo volnočasové
aktivity,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.
Záměrem městské části
je, aby žáci k netradičnímu
prostředí od počátku získali co
nejpozitivnější vztah. Proto se
v rámci hodinových workshopů do stavby venkovní třídy
zapojují jednotlivé třídy. Učebnu by měli mít žáci k dispozici
již v první polovině října.
Při přípravě tohoto projektu se sedmá městská část
nechala inspirovat pozitivními
zkušenostmi z minulosti. Již
ve 20. letech minulého století
založil pedagog, spisovatel
a archeolog Eduard Štorch
na Libeňském ostrově tzv.
„dětské farmy“, kde se žáci
věnovali výuce v přírodě.
Pozorováním bylo zjištěno, že
jsou děti venku pozornější než
v uzavřených třídách.
„V případě ověření pozitivního přínosu venkovních tříd
bychom rádi těmito netradičními vzdělávacími prostory
vybavili i ostatní školy,“ doplnil místostarosta MUDr. Tomáš
Kaštovský.
Přístavba mateřské školky
v Kostelní už slouží dětem
Sedmička už zná deset
svých největších problémů
Praha 7 – V rámci projektu
Zdravé město proběhlo
22. září na ZŠ Tusarova
veřejné fórum, kde mohli
občané spolu se zástupci
radnice diskutovat o životě
na Praze 7 a jeho stěžejních
problémech.
Výstupem diskuze je
konkrétní seznam toho, co
občany tíží nejvíce.
Vybrané problémy ještě prověří anketa, ze které
vzejdou konečné konkrétní
podněty, jimiž se bude městská část následně zabývat.
Do ankety se budou moci
občané zapojit v průběhu listopadu, a to prostřednictvím
webových stránek, na informačních centrech městské
části či na podatelně Úřadu
MČ Praha 7.
Na tomto setkání také
proběhlo první výběrové
kolo projektu, který bude
realizován v rámci takzvané
participativní části rozpočtu.
Z návrhů, které občané mohli
posílat do poloviny září,
bylo vybráno sedm možností. Na participativní část
rozpočtu byl uvolněn milion
korun. (mas)
vybrané problémy
malý důraz na názor mladých tunelový komplex Blanka – jeho
urychlené otevření
l málo míst pro volnočasové aktivity l c hybí léčebna pro dlouhodobě
nemocné
l řešit psí exkrementy
l prašnost a nadměrná hlučnost v ulicích Jankovcova a Varhulíkové
l nepouštět do území MČ P7 výškovou
zástavbu nad hladinou stávajících
budov
l
l
NOVÉ PAVILONY mateřské školky v Kostelní ulici již pár dní slouží svému
účelu, oficiálního předání se dětští uživatelé i jejich paní učitelky dočkaly až
24. září.
„Děti jsou z nové školky doslova nadšené,“ řekla nám při této příležitosti
ředitelka školky Hana Hamšíková. Obě třídy umístěné v novém pavilonu
si pro tuto příležitost připravily pěkné písničky, které oficiálním hostům
s chutí zazpívaly. (mas)
4
nedostatek sportovišť pro děti
ve věku 7-15 let
l rozšířit možnosti sociálního bydlení
l lidé bez domova (především Ortenovo
a Letenské náměstí)
l více laviček
l podpora zdravého stravování
l dočasné parkování
l nedostatek strážníků městské policie
l neexistence nájemných smluv nebytových prostor na dobu neurčitou
l
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 7
Z radnice Prahy 7
Problém zvaný „školková turistika“
„„Problém umístěnek předškolních dětí do mateřských škol trápí celou Prahu. Míst je málo. A nejméně jich je v těch obvodech, kde se o děti nejlépe starají - což je i případ Prahy 7.
Soustavná a úspěšná práce
zdejšího školského odboru
přitahuje pozornost rodičů.
Výsledkem je, že pár měsíců
před zápisem do školek je
zde vždy cíleně přihlášeno
k trvalému pobytu mnoho
nových dětí. Letos to bylo
okolo 200 rodin, které takto
využívají fakt, že „školky
jsou pro každého“.
ZÁSTUPCE starosty MČ Praha 7
Mgr. Daniel Štěpán
Městská část ale hospodaří
s omezeným rozpočtem a je
samozřejmé, že v prvé řadě
má zájem uspokojit starousedlíky. S obdobným jevem
se Sedmička setkala i při zavádění parkovacích zón, kdy
se do ní v krátkém období
„nastěhovalo“ přes 2000
obyvatel. Formální registrací
trvalého bydliště se dokonce
živí několik firem.
Dítě s trvalým pobytem
na Praze 7 má přednostní
právo k přijetí do školky na
jejím území. Jenže čím více
dětí, tím méně míst i pro děti
starousedlíků.
Stát ani magistrát to přitom nezajímá. Ombudsman
si myslí, že právo na školku
je univerzální. Jenže přednostní práva starousedlíků
patří k nejstarším právům
civilizace.
Proto přišel letos místostarosta pro školství Mgr. Daniel Štěpán s iniciativou, aby
bylo možné přijímat děti nejenom podle jejich trvalého
pobytu, ale i pobytu jednoho
zákonného zástupce. „Tím
bychom dokázali když ne
zamezit, tedy alespoň výrazně ztížit účelové přihlašování dětí jen kvůli pořadníkům v mateřských školách
Vodárny nabízejí posílání sms o haváriích vody
Pokud chcete mít informace o všem podstatném,
co se týká pražské vodovodní a kanalizační sítě,
můžete využít nabídky Pražských vodovodů
a kanalizací a zajistit si jejich službu SMS-INFO.
K získání informací vede jednoduchá cesta
prostřednictvím registrace přes webové stránky
www.pvk.cz, zákaznickou linku 800 111 112 či zá-
kaznické centrum PVK (Dykova 3, Praha 10). Mezi
informace, které po registraci můžete dostávat
na mobil, patří významné plánované odstávky
vody, velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve vašem okolí či výjimečné provozní
události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel. (mas)
Prahy 7,“ říká místostarosta
Štěpán. „Za práva našich
usedlíků jsem ochoten bojovat jak s ombudsmanem,
tak s magistrátem, protože
letošní nárůst 200 účelově
přihlášených dětí je zcela
neakceptovatelný a je třeba
ho zastavit.“
VÝZNAMNÉ DATUM
4. října 1957 byla z Bajkonuru
v tehdejším SSSR vypuštěna
družice Sputnik 1. Obsahovala pouze vysílač, jehož
pípavý signál se ve své době
stal symbolem začínající éry
kosmického věku.
INZERCE
tip na výlet - pod prahou vás proveze důlní lokomotiva
kdy jsou kolektory přístupné a kolik zaplatíte?
Středa: 13:30–15:30 (skupiny)
16–18 (jednotlivci)
společnosti Ticketstream.
Více informací naleznete
na webu www.kolektory.
cz. (pet)
Pátek: 8:30–10:30 (skupiny)
11–13 (skupiny)
Sobota (vždy pouze poslední sobota v
měsíci) 9:30 – 11:30 (jednotlivci)
12–14 (skupiny)
Vstupné – trasa D*
Skupina (max. 16 osob) – 4 500 korun
Jednotlivci – 300 korun
Vstupné – trasa C*
Skupina (max. 16 osob) – 6 000 Kč
SC-332344/17
Máte zájem nahlédnout do
pražského podzemí? Přijďte
se podívat, jak jsou uložené
inženýrské sítě desítky metrů pod pražskou dlažbou.
Budete si moci prohlédnout
důlní nádraží a svézt se důlní lokomotivou. Nahlédnete
až 40 metrů pod zemský
povrch. Projdete se pod
historickými památkami,
jako je Obecní dům, Prašná
brána, dům U Černé Matky
Boží a řada dalších. Uvidíte
svojí délkou a technickým
vybavením unikátní systém
kolektorů, který jezdí obdivovat návštěvníci z celého
světa.
Prohlídku je možné objednat pouze prostřednictvím
*Popis tras naleznete na internetových stránkách www.kolektory.cz
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Záchrana ohrožených zvířat: Návrat koně
Převalského do divoké přírody řídí Zoo Praha
„ Donedávna erbovní zvíře pražské zoo – kůň
Převalského – je příkladem úspěšného úsilí o záchranu kriticky ohrožených zvířat.
již velmi vzácné nepříbuzné
geny. To zvyšuje zdravý vývoj
Tento poslední druh divokého celého ohroženého druhu.
koně vůbec je světu znám od
Zoo Praha je dnes jedním
roku 1881. „Na přelomu 60.
z hlavních organizátorů
a 70. let minulého století byl ve mezinárodních převozů koní
volné přírodě zcela vyhuben,“ do jejich původní vlasti.
řekl nám ředitel pražské zoo
První transport do Číny
Miroslav Bobek. A právě Zoo
proběhl v roce 1988. O čtyři
Praha, která od roku 1959 vede roky později směřovaly dva
celosvětovou plemennou kni- transporty do Mongolska,
hu tohoto druhu, má mimostejně jako v dalších letech.
řádnou zásluhu na zachování
Reintrodukce probíhaly zekoně Převalského i na jeho
jména v režii nizozemských,
návratu do volné přírody.
německých a švýcarských
Pražské stádo má už pět let
organizací. Zoo Praha se tehve svém středu mimořádně
dy do návratu divokých koní
cenného člena – hřebce Lena,
zapojila v letech 1998 a 2000
jehož babička ještě pocházela
předáním čtyř „převaláků“,
z divoké přírody. Na rozdíl od
kteří byli v rámci zahraničvětšiny ostatních koní, jejichž ních transportů dopraveni do
předci žili v lidské péči již po
oblastí Takhin Tal a Hustain
generace, Len v sobě nese dnes Nuru.
Vladimír slabý
V Troji se slaVily
83. narozeniny
HŘeBeC len v pražském stádu koní Převalského předává své přírodní geny úspěšně dál.
Přestože mezinárodní
transporty v poslední době
prakticky ustaly, daří se Zoo
Praha i díky významné pomoci
českého armádního letectva
uskutečňovat samostatné
převozy. „Prostřednictvím
projektu Návrat divokých koní
bylo za poslední čtyři roky
dopraveno do rezervací Kho-
Pražská „zoologická“ má první
interaktivní sochu
A jako dárek dostala v rámci
Výroční slavnosti nejvyšší
mongolské státní vyznamenání, které jí udělil mongolský
prezident Cachjágína Elbeg-dordže za úsilí, které zoo vyvíjí
při záchraně koní Převalského.
Hlavním motivem oslav byla
vzpomínka na „válečného“ ředitele Jana Vlasáka a jeho odchov
ledního medvíděte jménem Ilun.
Právě Vlasákovi vzdal hold svou
sochou Kurt Gebauer, jehož
dílo je první interaktivní sochou
v parku. A připomínáme: Až
do konce roku mají děti vždy
sedmého v měsíci vstup do zoo
zdarma! (vrs)
ŘedItel zoo Miroslav Bobek s vyznamenáním a s mongolským velvyslancem.
6
miin Tal a Takhin Tal 15 koní,
kterým se zde narodilo již
devět hříbat, a to je fascinující,“
složil svou poklonu velvyslanec
Mongolska v ČR Dorjdamba
Zumberellkham, který minulý
týden za tuto činnost předal Miroslavu Bobkovi jako
zástupci pražské zoo nejvyšší
mongolské vyznamenání. (vrs)
Herečka
Ivana Chýlková
krmila žirafy
„Není příliš časté, abych
na někoho musela hledět
vzhůru,“ řekla nám v Africkém pavilonu pražské zoo
Ivana Chýlková, která svým
vzrůstem rozhodně nepatří k nejmenším. Populární
herečka zde minulou neděli
pokřtila novou knížku Žirafa na pondělí, kterou napsal
ředitel zoo Miroslav Bobek.
Ten také umožnil „kmotře“ své knihy v zákulisí
pavilonu pohlédnout žirafě
přímo do očí. A nejen to,
jedna žirafí dáma jí přímo z ruky „zobala“ sladká
jablíčka! (vrs)
„Sněhulka“ Kurta Gebauera připomíná první umělý
odchov ledního medvíděte
na světě, který se pražské zoo
podařil v roce 1942. Socha,
která byla před týdnem v zoo
slavnostně odhalena, stojí
u Gočárových domů. Je zároveň vzpomínkou na neprávem opomíjeného válečného
ředitele zoo plukovníka Jana
Vlasáka, který se o odchov
zasloužil. „Zvířata jsou naši
praštění bratříčkové, kteří
se ale často chovají líp než
lidé,“ objasnil nám svůj tvůrčí
přístup ke Sněhulce sochař
(na snímku se svým dílem).
Galvanoplastika (je vytvořena
technologií, kterou se obvykle
dělají šperky) je interaktivní,
je u ní možné zaposlouchat
se do audio ukázek ze stejnojmenné knihy Sněhulka. (vrs)
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
Metro: tři velké výluky do konce roku
Hned třikrát „zavřeno“ bude
mít do konce roku pražské
metro - 24. října, 8. a 15. listopadu. Dvakrát to bude kvůli
výměně výhybky v tunelech
linky A a C, jednou kvůli
napojení nového úseku linky
A na stávající trasu. Práce
potrvají vždy dva až tři dny.
Po tu dobu bude provoz metra
omezen.
„Výměna výhybky ve
stanici Pražského povstání začne 24. října přibližně
ve 20:00 a skončí 27. října
ve 3:50. Provoz metra bude
zachován v úsecích Letňany - Muzeum a Budějovická
- Háje,“ popsala omezení
mluvčí Dopravního podniku
Aneta Řehková.
Druhou výhybku pak bude
podnik měnit v polovině
listopadu v „zelené“ stanici Želivského. Od 15. do 18.
listopadu tak bude linka A pro
cestující fungovat pouze
mezi stanicemi Náměstí Míru
a Dejvická.
Také třetí velká výluka se
dotkne trasy A. „Mezi 8. až
10. listopadem bude probíhat
napojování prodloužené trasy
linky A ve stanici Dejvická,“
vysvětlila Řehková. Vlaky
nebudou jezdit mezi stanicemi
Dejvická a Muzeum.
Na stejném úseku bude ještě
malé omezení v sobotu 1. listopadu. Místo po půlnoci mezi
zmíněnými stanicemi posled-
ní vlak projede už v 22:00, a to
kvůli přípravným pracím,
které budou napojování nové
trasy předcházet.
Po napojení nové trasy metra začnou zkušební
jízdy. (vrs)
velká Praha
doPraVa
Místo provozu
alespoň prohlídka
Dvě nově budované zastávky
metra A se otevřou zájemcům zatím alespoň v rámci
Dne otevřených dveří.
V sobotu 4. 10. si budou moci
prohlédnout stanice Nádraží Veleslavín a Nemocnice
Motol.
Otevřeno bude od 9 do 15 hodin, dopravu mezi stanicemi
obstará autobusová kyvadlová linka. Vlakem se – máme-li věřit posledním slibům
– první cestující svezou
v první polovině dubna 2015.
Stavba šestikilometrovéhu
úseku začala před pěti lety
a bude stát více než dvacet
miliard korun.
Nové stanice metra:
Bořislavka - nástupiště se
nachází 27 metrů pod zemí.
Nádraží Veleslavín - více než
19 metrů hluboko.
Petřiny - 35 metrů pod zemí.
Nemocnice Motol - nástupiště leží jen pět metrů pod
zemí. Jedná se o jedinou stanici metra, kde bude vestibul
pod nástupištěm. (vrs)
INZERCE
InzErCE
Muzikálová událost sezóny!
Staňte Se redaktorem
webu našepraha7.cz
Hity skuPiny luCie - muzikál
Hudba/libreto
koller kodym dVorˇák P. b. CH. / belko
Veˇtsˇí
nezˇ malé
mnozˇstVí lásky
i.andrloVá, e.buresoVá, r.HerrmannoVá, J.PidrmanoVá,
b.PolákoVá, k.sedlákoVá, e.smetana, V.noid bárta, V.benes,
P.dergel, J.korn, d.kraus, r.kubík, P.liska, m.Písarík,
k.roden, l.VaCulík, V.Vydra a dalsí
Hlavní mediální partner
Cesky domov_92x63.indd 1
SC-341246/02
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: [email protected],
v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok a Sazka Ticket. www.hdk.cz
15.10. PRAHA
zaJÍmÁte Se o ŽIVot
V praze 7?
poŘÁdÁte nĚJakou akcI?
FotÍte?
29.01.14 13:43
Vaše pŘÍSpĚVkY zVeŘeJnÍme
na našIch StrÁnkÁch
stačí se zaregistrovat nebo přihlásit
přes váš facebookový profil
TIPSPORT ARENA, 19:00
ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
www.luciebila2014.cz
SC-341376/01
www.facebook.com/nasepraha7
www.nasepraha7.cz
7
LucieBila 92x63 Praha.indd 1
26. 8. 2014 16:36:39
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha7.cz
taťána Kuchařová: Běhám v G
„ Krátce před jejím
objevením dozněly
polední zvony, které
mohly symbolicky zarámovat příchod královny. „Dneska jen o pět
minut,“ omlouvala se
spokojeným úsměvem
svou přiznávanou nedochvilnost Miss World
2006 Taťána Kuchařová,
když jsme se nedaleko
náměstí Míru setkali.
Vladimír slabý
Bojíte se stárnutí?
Proč? Cítím, že nemám důvod.
Vlastně obecně se snažím nebát ničeho. Tvrdím, že nejdůležitější je svoboda a svoboda
volby. A to platí i o stárnutí.
jsoU naŠe MinUlosT, paměť i geny, říká o starších lidech Taťána kuchařová.
Vyrůstala jsem ve vícegeneračním prostředí s rodiči, praroTo přece není o volbě, to je nediči a praprarodiči. Nedovedu
vyhnutelnost. Stejně jako jsme
si představit, že by naše velká
každý byli dítětem, tak i všichni rodina neexistovala. Starší
zestárneme.
člověk je pro mě mentor, opora,
Jenže to, jak budeme stárnout, studnice zkušeností a moudzáleží přece jen na každém
rosti. Je pro mě nepochopitelz nás. Pokud se necháme vlá- né, že se někdo může „zbavit“
čet problémy, které si stejně
starší generace prostě tím, že
většinou sami přivoláváme,
ji šoupne třeba do ústavu nebo
tak to asi, pravda, žádná rana ni nebere ohled a nezajímá
dost nebude. Přitom neřešise o jejich život. Vždyť jsme tu
telné starosti neexistují.
i díky nim. Je to naše minulost,
paměť, krev, geny!
To, jak budeme stárnout,
záleží na každém z nás.
Opravdu?
Když máte starosti, zkuste si
je podrobně rozepsat na papír.
Zjistíte, že to není nic strašného. Polovina jsou banality,
s dalšími si poradíte… A hlavně - není důležitý jen cíl,
ale cesta, která vás formuje,
posouvá kupředu. Jednotlivá vítězství či odstraněné
problémy jsou jen více či
méně významné patníky na
té cestě.
Iniciovala jste před více jak
šesti lety založení nadace Krása pomoci nesoucí vaše jméno
a pomáháte starým lidem. Proč
zrovna jim?
8
Proč si myslíte, že to tak je?
Doba je zaměřená na mladé, výkony a úspěch, i na to
doplácejí ti nejbezbrannější,
a kromě dětí jsou to právě
senioři. Společnost je necitlivě vytěsňuje na okraj, nebere
na ně tolik ohled. Navíc kult
rodiny se vytrácí.
Jakým způsobem pomáháte?
Podporujeme dlouhodobě
18 kvalitních a prověřených projektů po celé České
republice, které pomáhají
statisícům seniorů. Snažíme
se, aby starý člověk nebyl
sám, aby neměl pocit, že
ho už nikdo nepotřebuje.
Proto podporujeme projekty moderních sociálních
služeb pro seniory jako
osobní asistence, aby staří
byli co nejdéle doma a nekončili předčasně v ústavní
péči. Zaměřujeme se také na
podporu pečovatelské služby a terénní pečovatelské
služby, dobrovolnictví pro
seniory.
Co mají dobrovolníci na starost?
Pravidelně navštěvují seniory a pomáhají jim v běžném
denním režimu, doprovodí
je k lékaři, na nákup, úřad,
pomáhají jim v domácnosti,
anebo aby měli společníka,
se kterým si mohou popovídat, a neuzavírali se jen do
sebe. Letos jsme také otevřeli
Kontaktní místa. Nabízíme poradenství pro seniory
a jejich rodiny zdarma, a to
díky našim dvěma novým
Kontaktním místům pro seniory. Víte, kolik důchodců je
například kvůli pověstným
„Šmejdům“ v exekuci?
To je fakt… Důchodci jsou pro
ně snadným terčem.
Proto jsme se také rozhodli do
druhého dílu Fenomén Šmejdi
vstoupit jako koproducenti.
Klademe velký důraz na naši
novou osvětovou kampaň Zruš doživotí samoty, kde
poukazujeme na jeden z největších problémů starých lidí
a to samota, izolace, odtržení
od okolního světa.
Jste žena mnoha zájmů a talentů. Kromě práce v nadaci,
mezinárodním modelingu,
tančení a natáčení jste se vrhla
také na běhání. Spolupracujete s jednou známou značkou
a stala jste se ambasadorkou
projektu „Mých 5 km“. Kdy jste
byla naposledy běhat?
Předevčírem. Proč se ptáte?
Byl jsem zvědav, jestli to
nadšení z běhání nevyprchalo
s absolvováním závodu na pět
kilometrů počátkem září, ke
kterému jste se zavázala…
Vůbec ne! Mě to opravdu natolik chytlo, že běhám nejen
BaBské reCePTy
Proti nachlazení
1-2 lžičky sušeného zázvoru, 2 kardamony, 2 hřebíčky, kousek skořice,
stroužek česneku. Vařit 10 min. ve
vodě. Vypít teplé večer před spaním
a ráno před snídaní nalačno.
1 sáček tymiánu, 20 dkg cukru,
250 ml vody vařit 20 minut pomalu.
nechat louhovat do vychladnutí,
scedíme a 5x denně lžičku.
Také slivovice s medem a silná
česnečka. nebo čerstvý zázvor
s medem a citrónem.
zaručený úspěch!
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz
rozhovor
röbovce a poslouchám přírodu
v Gröbovce, nedaleko které
bydlím, ale i třeba v Central
Parku v New Yorku. A když
jdu do fitka, tak si na začátku
dám tři kiláčky na běhátku
pro zahřátí.
Běháte se sluchátky, jako
spousta dalších běžců?
Jak kdy, záleží na momentální
náladě. Pokud si je vezmu,
pustím si Michaela Jacksona,
Ray Charlese nebo house music, prostě něco rytmického
a dynamického. Ale protože
často a ráda běhám ráno, tak
si mnohdy raději poslechnu
přírodu.
Takže v „tréninku“ pokračujete –
poběžíte večerní Prahou i za rok?
Ráda bych. Ta letošní „pětka“
byla pro mě jak maratón…
Ale měla jsem ohromnou
radost, že jsem si o půldruhé
minuty zlepšila osobák na
třicet minut a třicet vteřin.
Dva dny před startem jsem si
totiž zkusila „pětku“ naplno
na běhátku a zvládla jsem ji
za dvaatřicet.
Vy jste opravdu běžela naplno
a na běhátku 5 kilometrů dva dny
před závodem? Proboha proč?
Chtěla jsem vědět, jak na tom
jsem… Předtím jsem těch pět
kilometrů zvládla několikrát
za třicet sedm minut. Tak
jsem to napálila… No, nikdo
mi neřekl, že to je hloupost.
Běhám sama podle sebe.
Napadlo vás, že v Praze budete žít?
Mě Praha od té doby strašně lákala. A když jsem tu začala žít,
pochopila jsem, že nemůžu být
ani bez toho venkova. Vždycky
se budu ráda vracet na venkov.
Miluji klid, přírodu, zeleň…
Běháte, tancujete, cvičíte ve
fitness, plavete… Byla jste už
jako dítě takhle aktivní?
Vždycky! Jsem hyperaktivní
člověk. Byl mi rok a já jsem si
nechtěně poranila tvář, dodnes
na ní mám jizvu, i když skoro
není vidět. Jako holka z venkova jsem pořád lítala s partou po
venku, lesích, polích, kolikrát
jsem měla rozedřená kolena…
Pamatujete si, kdy jste poprvé
zavítala do Prahy?
Bylo mi asi šest, stála jsem
pod svatým Václavem, a pamatuji se, jak jsem byla celá
rozrušená a ohromená. Tolik
lidí, takový provoz! A ještě mi
utkvěl v paměti Karlův most.
Proto chodíte do Gröbovky?
Ano. Mám ráda celé Vinohrady, ale i Žižkov, Karlín…
Václavák mi zrovna k srdci
nepřirostl. Fascinují mě spíš
taková tichá, zašitá místa. Nedávno jsem pro sebe
objevila Nový svět nedaleko
Pražského hradu. Fantazie!
Tak to máte v Praze spoustu
míst k objevování.
Mám hrozně ráda staré domy,
starou architekturu, místa,
kde na mě dýchne atmosféra
minulosti. Nicméně Praha je
opravdu unikát. Když nespěchám, miluju procházky nebo
projížďky na skútru. K Petřínu, na Vyšehrad, někam do
přírody, pak si udělat piknik
na trávě…
profil
Taťána kuchařová (* 1987)
Miss World 2006, topmodelka,
herečka, předsedkyně správní rady
nadace Krása pomoci, která pomáhá seniorům.
Opět příroda.
Vždyť říkám, že bez ní nemůžu být. V dětství jsme na
venkově chodili s babičkou na
šípky, sbírali jablka...
Několikrát jste vzpomněla
babičku. Ta na vás měla asi
velký vliv?
Pořád má! Je jí třiaosmdesát.
V kuchyni je naprosto fenomenální! Přivedla mě i k zájmu
o alternativní medicínu, o babské recepty. Co je staré, přece
vůbec nemusí být špatné!
celý rozhovor najdete na
www.nasepraha7.cz
INZERCE
InzErCE
JAN ČIŽINSKÝ
učitel / kandidát na starostu /
hlavní organizátor Referenda
za nepředraženou radnici
VS
NE 5. 10. 2014 OD 17.00
HC SPARTA PRAHA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
VS
NE 12. 10. 2014 OD 17.00
HC SPARTA PRAHA – HC VÍTKOVICE STEEL
VS
ÚT 14. 10. 2014 OD 18.30
HC SPARTA PRAHA – HC VERVA LITVÍNOV
VS
ST 8. 10. 2014 OD 17.00
HC SPARTA PRAHA – ADLER MANNHEIM
HANA TŘEŠTÍKOVÁ
filmová producentka / produkovala
např. film Šmejdi, organizuje
kulturní a sousedské akce.
ZMĚNA S JANEM ČIŽINSKÝM
A HANOU TŘEŠTÍKOVOU
EK
HLASOVACÍstvLÍa ST
října 2014
ve dnech 10. a 11.
tupitel
Pro volby do zas
Praha 7
MĚSTSKÁ ČÁST
volí 29 členů
městské části se
Do zastupitelstva
SC-341359/02
www.PRAHA7SOBE.cz
el,
nský, 36 let, učit
a7
1. Mgr. Jan Čiži
a o radnici, Prah
organizátor referend
ucentka,
32 let, filmová prod
vá,
tíko
a7
Třeš
a
tí v Praze 7, Prah
2. MgA. Han
sedských slavnos
organizátorka sou
ní,
umě
rik
histo
let,
Biegel, Ph.D., 38
atel Letná sobě!
3. PhDr. Richard
agog, spoluzaklad
vysokoškolský ped
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
SC-341206/14
PRAHA 7 SOBĚ
9
volný čas
DEJTE DĚTI NA ...
sportovní lezení
Lezecké centrum Holešovice přijímá do svého oddílu
sportovního lezení šikovné
holky a kluky, kteří neodolají
jakékoliv horizontální překážce.
Na lezecké stěně si to mohou
vyzkoušet s řádným zajištěním
a zkušenými instruktory, kteří
děti naučí, jak se jistit i jak se
chovat na stěně. Oddíl lezení je
určen pro děti od 7 do 19 let.
Sportovní lezení je sportem
s dlouholetou tradicí. Vychází
zejména z horolezectví a skalního lezení, ale i z tělovýchovných směrů, které zařazovaly
do svého programu šplhání
a lezení po nejrůznějším nářadí.
Cena kurzu je 3300 Kč za jedno
pololetí a leze se jedenkrát
(1x) týdně (v ceně je veškeré
vybavení). Více na http://www.
stenaholesovice.cz. (mas)
Koncert pro seniory
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se bude
8. října v kostele sv. Antonína na Strossmayerově
náměstí konat slavnostní
koncert. Hlavní hvězdou
večera bude Pavlína Senič,
operní pěvkyně, která již
několik let účinkuje ve Státní opeře Praha. Doprovod
jí poskytne Musica Festiva. Koncert začíná v 19:30
a vstup je volný. (mas)
Pozvánky a tipy na www.nasepraha7.cz
Muzeum Karla Zemana slaví a vy
můžete nakouknout do vzducholodi
Muzeum Karla Zemana slaví
ve dnech 10. až 12. října druhé
narozeniny. Oslavy, které
u této příležitosti proběhnou,
se ponesou v duchu filmu
Ukradená vzducholoď.
Jubilejní víkend odstartuje
v pátek od 19 hodin koncert
skupiny Clarinet Factory, který bude spojený se světelnou
show a projekcemi na skutečnou vzducholoď vznášející se
nad nádvořím muzea. Sobota
se pak již zcela ponese v duchu výše uvedeného filmu.
„Na programu je diskuse
a autogramiáda s představiteli
hlavních rolí tohoto snímku,
projekce filmu, profesionální
fotografování na vzducholodi
i jedinečná prohlídka modelu řídicí jednotky skutečné
vzducholodi,“ láká k návštěvě
Lenka Lukáčková, manažerka
muzea.
Pro děti bude po celý víkend připraven rozmanitý
program – výtvarné dílny,
workshopy animace, komentované prohlídky, odlívání
a barvení trilobitů, hry v expozici i na dvoře. (mas)
kde, kdy a za kolik
Kde: M
uzeum Karla Zemana, Saská 3 Praha 1
Kdy: 10.–12. října , pá–so: 10:00-21:00, ne: 10:00-18:00
Cena: dospělí 200 Kč, děti do 15 let (do výšky 1 metru zdarma), senioři, studenti 140 Kč, rodinná vstupenka 490 Kč (doprovodný program je pro
návštěvníky expozice muzea zdarma)
Trojská zoo má novou lví rodinku
Z německého Magdeburgu přicestovala do pražské zoologické
zahrady nová trojice lvů indických. Pražská zoo se totiž chce
na chov těchto velkých šelem
zaměřit víc než dosud.
„Lev Parys není v Praze
poprvé. Krátce zde byl již v roce
2004 a pak v letech 2010 až
2012,“ řekl nám Pavel Brandl,
kurátor savců Zoo Praha. „Mezitím se seznámil se svou životní partnerkou Kalindi, která
mu v Magdeburgu odchovala
osm koťat. A s posledním z nich,
sedm­náctiměsíční Sajani, se
nyní oba přestěhovali k nám.“
Na Paryse se budou moci
návštěvníci podívat v Pavilonu
kočkovitých šelem. Samice
Kalindi a její dcera Sajani nyní
obývají zázemí a ke spatření budou někdy začátkem října.
Zároveň v této souvislosti
opustí Prahu třináctiletá samice
Aisha, která v rámci Evropského záchovného programu EEP
odjela do Izraele. (mas)
ŘADU exponátů v muzeu si mohou
návštěvníci osahat a vyzkoušet.
Foto: Libor Sváček
Chinaski zvou
vysokoškoláky
do školy
Hudební festival, který se
pořádá na oslavu nového
akademického roku, má svou
pražskou zastávku naplánovanou na 7. října. T-music Back
To School se koná od 15 hodin
na pražském Výstavišti.
Na čtvrtém ročníku festivalu se představí skupiny
Dolls In the Factory, ATMO
Music, Prague Conspiracy,
Sto zvířat a hlavními hvězdami večera budou Chinaski.
Kromě hudby se můžete těšit
i na létání s kvadrokoptérami
prostřednictvím mobilního
telefonu či speciální T-Mobile
bar. Vstupné je zdarma.(mas)
V botanické zahradě poznáte pestrý svět dýní
V trojské botanické zahradě
se můžete od 25. 9. na vlastní oči přesvědčit o tom, jak
pestrý a různorodý může být
svět dýní. Tečku za výstavou
dýní udělá svátek Halloween
31. října.
Ornamentální zahrada
bude po celou dobu výstavy
zdobit celá řada různých druhů dýní, které překvapí svou
barvou i tvarem.
Dýně se však nepoužívají
jen k dekoraci, ale jsou také
zajímavou součástí jídelníč-
10
ku, takže návštěvníci budou
moci ochutnat například
i dýňovou polévku.
Jak však uvedla ředitelka zahrady Věra Bidlová,
akce je zaměřena především
na děti, pro které je na víkend 25. a 26. října připravena celá řada zábavných
akcí. Společně se svými
rodiči si děti můžou vyrobit
různé postavičky a zvířátka
z podzimních plodů, které
jim budou v zahradě zdarma
k dispozici. Dýně k vyřezá-
vání budou za malý poplatek. Návštěvníci si pochopitelně můžou přinést i vlastní
materiál nejlépe i včetně
nástrojů na řezání a dlabání.
„Vyvrcholením této akce
pak bude 31. říjen, kdy se
kromě dlabání dýní chystá
také podvečerní rej nejrůznějších strašidel a čarodějnic, opékání špekáčků
a na závěr průvod setmělou
zahradou s rozsvícenými dýněmi,“ doporučila nám Věra
Bidlová. (mas)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
Doživotí. Výstava představuje svět parkinsoniků
„Aeroškola“ má nové ateliéry i kurzy
Vzdělávací projekt Aeroškola,
který pořádá kino Aero, bude
mít od října nový multimediální ateliér. Nové prostory
v Ambrožově ulici 9 na Praze 3
nabídnou příjemné a komfortní prostředí s veškerým
zázemím, animační ateliér
přizpůsobený klasické animaci včetně specializovaného
vybavení a větší multifunkční
učebnu na výuku filmu a fotografie.
V nabídce jsou kurzy tvůrčí
fotografie, klasického animovaného filmu či filmový kurz.
„Novinkou je speciálně
navržený kurz videotvorby
pro seniory, který je ve své
kategorii jedinečný,“ uvedla
Radka Urbancová, tisková
mluvčí společnosti Aerofilms.
Rozšiřuje se i nabídka pro
děti, kde je nově připraven
kroužek filmový nebo netypické kroužky kombinující
vědu, přírodu, dokument,
animaci i film. Pro nejmenší
školáky je připraven fotografický kurs. Dětské kurzy přijdou na 1500 korun, seniorské
stojí 1250 Kč. Další informace
na www.aeroskola.cz. (mas)
CHCETE HO?
Vyberte si psa
z místního útulku
KŘÍŽENEC
Čtyři měsíce
staré štěně
– fenka.
Má hrubou
černou srst
s pálením
a bílými
znaky.
Kontakt: V Zámcích 56, Praha 8
telefon: 222 025 917, 222 025 916
kterým se potýká v současnosti
více než milion Evropanů a prognózy odhadují jejich zvýšení
do roku 2030 na dvojnásobek.
„Výstava by měla mimo jiné
upozornit na to, že onemocnění se netýká jen starší populace, ale také lidí mladších
čtyřiceti let, kteří představují
okolo 10 procent pacientů,“
sdělila nám za občanské
sdružení Parkinson-Help
jeho ředitelka Romana
Skála-Rosenbaum. (mas)
PARKINSONOVA choroba se může týkat i lidí mladších čtyřiceti let.
Foto: Parkinson-Help
INZERCE
Kvapem se blíží komunální volby. Příležitost pro
všechny voliče projevit svou vůli. Chcete něco změnit?
Nepropaste proto poslední příležitost a přijďte volit!
Jen tak lze změny k lepšímu zrealizovat.
Volte ANO a bude líp!
Zvýšíme životní úroveň na Praze 7, jsme vytrvalí
a prostě toho dosáhneme!
Účelné vynakládání
prostředků?
Jan Svoboda
Prostě na to
Andrej
Babiš
dohlídneme!
Alena Špitálská
Michal Hašek
VOLTE
volební číslo
Michal Kotas
Libor Šafránek
8
SC-341178/03
Výstava s názvem „Doživotí“ se návštěvníkům snaží
přiblížit svět parkinsoniků
a umožňuje široké veřejnosti
pochopit, s jakým onemocnění tito pacienti svádí denno­
denní boj. Výstava je od 26.
9. až do 12. 10. 2014 k vidění
v pražském OC Letňa­ny.
Výstava je putovní a postupně
navštíví celkem sedm měst
České republiky.
Parkinsonova choroba je
závažným onemocněním, se
11
kulturní tipy
Kulturní přehled je na www.nasepraha7.cz
MŮJ TIP
Kulturní redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
KONCERT
DIVADLO PRO DĚTI
Klapzubova jedenáctka
Divadlo Minor uvádí příběh jedenácti bratří
Klapzubů, kteří vytvořili pod píšťalkou táty
Klapzuby geniální fotbalový tým.
Děj je zasazen do doby první republiky,
kdy se na sportovní zápasy ještě chodívalo
ve svátečním klobouku jako na společenskou událost. O tom, že život není
jenom kopaná, přesvědčí v tomto příběhu
Klapzubáky několik půvabných atletických
borkyň. Předtím je však čeká nejedno
bizarní dobrodružství…
TALKSHOW
Harry Howard and The NDE
+ Dim Locator + Support
Harry Howard je australský hudebník, který dříve
hrával v kapelách Crime & the City Solution a These
Immortal Souls, které byly v 90. letech významnými
aktéry berlínské rockové scény.
Ze stejného podhoubí vychází i kapela Dim Locator, kde
zpívá a hraje na kytaru Angličan Phil Shoenfelt, který
žije již řadu let v Praze.
Kde: klub Podnik
Bubenská 1
Praha 1
Kdy: 9. října, 19:00
Cena: 213 Kč
DIVADLO
TGM: Talkshow
Geni a Míši
Michal Suchánek a Richard Genzer
jsou moderátoři zábavného pořadu,
který můžete zhlédnout v divadle
La Fabrika.
S klasickým modelem zábavného
pořadu má jejich show společné, že
na pódiu jsou s nimi dva či tři hosti. Ti
jsou však představeni v jiném světle,
než je tomu obvykle. Do pořadu také
často zasahuje režisér, kterým je
Ondřej Sokol. Hosty na pódiu budou
7. října Ivan Langer a Iva Pazderková.
Kde: L a Fabrika
Komunardů 28
Praha 7
Kdy: 7. října, 19:00
Cena: 250 Kč
DOKUMENT
Kde: d ivadlo Minor
Vodičkova 6
Praha 1
Kdy: 9. října, 18:00
Cena: 250 Kč
VÝSTAVA
Lucie Jindrák Skřivánková: MATA®
Pod názvem MATA® se skrývá umělecký projekt Lucie
Jindrák Skřivánkové, který vznikl v souvislosti s jejím
nedávným pobytem ve městě Brasilia.
Architektonickým otcem tohoto města je žák LeCorbusierovy mezinárodní modernistické školy Oscar
Niemeyer. Až zde si však uvědomila, jak si Niemeyerova
architektura podmaňuje přírodní krajinu, aniž by se do ní
začlenila, a jak se centrum města ukázalo jako nepříliš
praktické a obyvatelné pro místní usedlíky. Na základě
této zkušenosti vznikl cyklus maleb s názvem MATA®,
kde tropická vegetace zaplavuje impozantní brazilskou
architekturu. Kde: Th
e Chemistry Gallery
Bubenská 1
Praha 7
Kdy: Út–pá: 11:00–19:00 do 9. října
Cena: zdarma
KINO
Století
Miroslava Zikmunda
Tři mušketýři
Představení divadelního souboru Načerno představuje svoji verzi klasického autora Alexandra Dumase.
Pány Athose, Porthose, Aramise a D´Artagnana není třeba blíže představovat. Znají je všichni ze slavného literárního díla. Ale co když se původní
autor ve svém vyprávění spletl a všechno bylo trochu jinak. Přijďte se
na celý příběh podívat ještě jednou a bez růžových brýlí! Hudební komedie
s konverzací a romantikou.
Kde: divadlo Radar
Pplk. Sochora 9
Praha 7
Kdy: 6. října, 19:30
Cena: 90 Kč
12
Režisér Petr Horký ve svém dokumentu Století Miroslava Zikmunda
vypráví příběh člověka, který prožil
bouřlivé dějiny20. století a procestoval celý svět.
Miroslav Zikmund se narodil pět
měsíců po vzniku první republiky.
Přežil 2. světovou válku, zažil nástup
komunismu i jeho pád. Nechte si
vyprávět příběh minulého století
prostřednictvím muže, který jej zažil... Kde: B io Oko
Františka Křížka 15
Praha 7
Kdy: 8. října, 16:00
Cena: 110 Kč
Výchozí bod
Hlavní postavou filmu natočeného v režii jedné z nejzajímavějších postav současného amerického nezávislého
filmu Mikea Cahilla je mladý molekulární biolog Ian Gray.
Ten je zcela pohlcen studiem vývoje evoluce lidského
oka. Gray však spolu s kolegyní Karen učiní nečekaný
objev, který zpochybní doposud neotřesitelnou víru
ve vědu a jeho skepticismus vůči mystickým silám.
Kde: k ino Aero
Biskupcova 31
Praha 3
Kdy: 7. října, 20:45
Cena: 110 Kč
Denní zpravodajství na www.nasepraha7.cz kultura/volný čas
KONCERT
VÝSTAVA
TIP NA VÝLET
Jablečná slavnost
ve Stránčicích
Animal As Leaders,
Tesseract
Přehlídka metalové moderny, progrese a originálních hudebních fúzí proběhne 12. října v klubu Rock Café.
Animal As Leaders je americké instrumentální djentové trio
hrající precizní hudbu, která svou strukturou sahá až k jazzu.
Teseract jsou původem z Velké Británie. I v jejich případě si
poslechnete technicky vypracovaný příděl tvrdě progresivní
hudby, kde však nechybí i vokální prvek.
Kde: Rock Café
Národní 10
Praha 1
Kdy: 12. října, 20:00
Cena: 450 Kč
Fluxus, evropské festivaly 1962–1977
Ve Veletržním paláci můžete vidět výstavní projekt, který je
první obsáhlou dokumentací festivalů hnutí Fluxus v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století.
V té době umělci a hudebníci vyvolali rozruch svými radikálními
představeními, jako třeba destrukcí hudebních nástrojů či
zapojením všedních a triviálních úkonů do svých akcí.
Výstava je koncipována jako interaktivní instalace 32 významných Fluxových festivalů. Projekt shromažďuje fotografie,
partitury akcí, filmové záznamy a dobová svědectví.
Kde: Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7
Kdy: 1. října – 4. ledna 2015
Cena: 2 00/100 Kč, vstupné platí do všech expozic
Veletržního paláce
Na bohatý program se můžete
v sobotu 4. října těšit ve Stránčicích. Koná se zde řemeslný
festival a jablečné slavnosti.
A komu to je málo, může přijít
pouštět draky.
Festival se koná od 11 do
17 ho­din v areálu minigolfu vedle
vlakového nádraží Stránčice.
Drakiáda začíná v 9 hodin.
Uvidíte košíkáře, přadlenu,
keramičku, perníkářku, šperkaře, dráteníka i kováře a další
řemeslníky. Na pódiu budou
probíhat přehlídky místních
aktivních sdružení a spolků či
loutková představení pro děti.
Návštěvníci si mohou vybrat
a ohodnotit nejlepší jablečnou
odrůdu místních sadařů. (mas)
KŘÍŽOVKA – ... SLOUŽÍ JAKO MUZEUM SKLADATELE ANTONÍNA DVOŘÁKA.
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha7.cz
Autobusy ke kolejím jezdí častěji
Kde se v Praze 7 nesmí pít alkohol
Po celé Praze je v současné době
více než 800 míst, kde se nesmí
pít na veřejnosti alkohol. Na Praze 7 je takových míst 28. Jejich
seznam najdete v rámečku.
Přestože to asi málokdo ví,
platí od října loňského roku
vyhláška o zákazu pití alko-
holu na pražských veřejných
prostranstvích. Obecně se
dá říci, že alkohol se v Praze
nesmí pít na zastávkách MHD,
na vlakových a autobusových
nádražích, v blízkosti dětských hřišť, u obchodních
center, v některých parcích či
ve vnitroblocích domů. Pokud
byste tedy měli někdy chuť
posedět třeba v parku s lahví
vína, tak si předem ověřte,
jestli se právě na toto místo
nevztahuje uvedená vyhláška.
Za její nedodržení totiž hrozí
tisícikorunová pokuta. (mas)
místa bez alkoholu
Na začátku září byla v souvislosti s dokončováním
výstavby tunelového komplexu Blanka na autobusové
lince 112 zrušena zastávka
Pelc-Tyrolka ve směru
do centra. Vzhledem k zahájení zimního semestru
na vysokých školách byly
proto od 22. září posíleny
spoje autobusu číslo 201
na úseku Rokoska - Nádra­
ží Holešovice. Ty budou
v době končící ranní špičky
jezdit v intervalu 2-6 minut. S dalšími změnami je
třeba počítat po 6. říjnu,
kdy bude zprovozněn nový
Trojský most. (mas)
přistavení kontejnerů
4. 10. ZŠ Trojská 110/211
4. 10. V Podhoří proti čp. 280
(bývalá Octárna)
5. 10. Pod Salabkou, Trojská
6. 10. Tusarova proti čp. 5
6. 10. U Průhonu, Na Maninách
7. 10. Letohradská, Ovenecká
7. 10. Šimáčkova, proti domu čp. 8
8. 10. V Podhoří (točna autobusů)
– nebezpečný odpad
8. 10. křižovatka ulic Trojská
– Pod Havránkou –
nebezpečný odpad
13. 10. Čechova,
Nad Královskou oborou
13. 10. Osadní, Dělnická
Náměstí a ulice
Parčík u kostela Sv. Antonína l Zeleň
u stanice metra Nádraží Holešovice l Zeleň
a přilehlé prostranství mezi stanicí metra
Vltavská a nádražím Praha-Bubny l Zeleň
v ulici Za Viaduktem l Zeleň v trianglu ulic
Veletržní a Strojnická a Dukelských hrdinů
l Zeleň v zástavbě v ulici U Sparty l Zeleň
v ulici Strojnická – mezi ulicemi Bubenská
a Dukelských hrdinů
l
Jateční – mezi ulicemi Osadní a Jankovcova
l Letenské náměstí l Na Maninách - mezi
ulicemi Dělnická a Jateční l Ortenovo
náměstí – včetně parku l Řezáčovo
náměstí l Strossmayerovo náměstí l Tusarova - mezi ulicemi Osadní a Jankovcova l
U Výstaviště – prostranství vně areálu Výstaviště l V Háji – mezi ulicemi Dělnická a Jateční
Parky a ostatní veřejná zeleň
Bubenské nábřeží – náplavka l Parčík u Sv. Klimenta l
Park Plynární - roh Plynární a Rajská l Park Tusarova
l Park u Lighthousu – ohraničený ulicemi Jateční, Jankovcova, Dělnická a Libeňský most l Zeleň mezi ulicemi
Jablonského, Plynární, Železničářů l Zeleň mezi ulicemi
Tovární a Dělnická l Zeleň před Veletržním palácem l
Zeleň u Hlávkova mostu včetně přilehlého prostranství
Obchodní centra
Argentinská – parkoviště před nákupním centrem l Prostranství u supermarketu Albert na rohu ulic Schnirchova
a Veletržní
Vnitrobloky
U Pergamenky – U Vody – Varhulíkové (včetně parkové
plochy v ulici U Vody)
Začíná podzimní kolo čištění ulic
V průběhu měsíce října bude
v ulicích Prahy 7 prováděno
postupně tradiční podzimní
čištění komunikací.
Řidiči by proto měli
ve vlastním zájmu sledovat
dopravní značení v místech,
kde parkují, a včas reagovat
na nutnost svůj vůz v daný
den přeparkovat jinam. Zaparkovat na chodníku ovšem není
to správné řešení – součástí
úklidu je totiž i jejich čištění.
Jistě i vy chcete, aby městská část Praha 7 a okolí vašeho
bydliště bylo čisté a uklizené.
Včasným vyklizením ulice
tomu napomůžete. (mas)
nejbližší termíny čištění
9. 10.
Čechova, Havanská, chodník přilehlý
ke Stromovce v ul. Nad Královskou
oborou (ručně), Jana Zajíce, Keramická, Milady Horákové – záliv proti
Letenské pláni (ručně), Na Výšinách,
Nad Královskou oborou, NN 2736
– spojka Korunovační – Milady Horákové, Sládkova, Šmeralova, U Sparty
10. 10.
Dobrovského, Jirečkova, Kamenická
(Milady Horákové – Kostelní), Kostelní
(Kamenická – Letenská pláň), Letohradská (Kamenická – Nad Štolou),
Milady Horákové (Letenské náměstí
– Kamenická) - pravá strana, Muzejní,
Nad Štolou (oba směry – 2 vozovky),
Ovenecká (Milady Horákové – Letohradská), U Letenského sadu 13. 10.
chodník přilehlý k chodníku u AVU ul.
U Akademie, Gerstnerova, Kamenická
(Veletržní–Gerstnerova), Malířská,
Milady Horákové (Kamenická – Letenské náměstí) – pravá strana, Ovenecká
(Milady Horákové – Nad Královskou
oborou), Sochařská, Strojnická (Umělecká – Dukelských hrdinů), U Akademie, U Studánky, Umělecká
INZERCE
kompletní
REKONSTRUKCE
PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
[email protected]
www.panelreko.cz
VOLEJTE ZDARMA
800 112 278
SC-340134/17
● založeno roku 2001
● 150 rekonstrukcí za rok
● zázemí na ploše 250 m2
● náhradní byt ZDARMA
14
panelreko_inzerce_20140910_92x63.indd 2
2014/09/10 9:37
SC-341420/02
f/nasepraha7
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
www.nasepraha7.cz
SERIÁL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
85%
Život a doba
soudce A.K.
na jeho pozemku a kradl. Na
první pohled jasný případ, ale
i takový se může značně zkom-
ZÁBAVA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pečený sněhulák
9. 10.
STŘEDA
8. 10.
ÚTERÝ
7. 10.
PONDĚLÍ
PO 6. 10. / ČT1 / 20:00
V dalším dílu seriálu řeší soudce
Adam Klos (David Švehlík) případ, v němž žalovaný muž zasáhl
legálně drženou pistolí žalujícího
a způsobil mu zranění. Žalující byl
DRAMA
ÚT 7. 10. / ČT2 / 21:50
Zábavné skečové pásmo z tvůrčí dílny ostravského studia České
televize navazuje na dnes už kultovní pořad Česká soda. Pro některé diváky možná až za hranou, pro jiné pořad, jaký tu chyběl!
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
90%
Podle scénáře Vladimíra
Körnera natočil Milan Cieslar
velkolepý epos lásky, nenávisti
a prokletí. Děj se odehrává během 2. světové války a vypráví
dramatický příběh matky a po-
SERIÁL
DOCU-SOAP
Doktoři z Počátků
Titanic – krev
a ocel
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ST 8. 10. / Nova / 20:20
Spin-off seriálu Ordinace v růžové zahradě: dr. Kovář (Martin Stránký) se rozhodl pro životní změnu a vypravil se do
vesnice Počátky, kde hledali
doktora. A brzy si tam zvykl.
AKČNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Maximální riziko
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ČTVRTEK
10. 10.
PÁTEK
Panství Downton
PÁ 10. 10. / ČT2 / 21:00
Šestá řada oceňovaného britského
kostýmního seriálu (2013).
Pletichy, romance a touhy členů
aristokratické družiny i jejich četného služebnictva sledují diváci
v mnoha zemích světa. Děj nás za-
Katapult
SO 4. 10. / ČT1 / 20:00
Film podle stejnojmenného románu Vladimíra Párala vypráví
o muži, který je unaven stereotypním manželstvím a v touze
svůj život od základů změnit, si
podá inzerát… Hlavní roli ztvárnil Jiří Bartoška.
Muži v naději
NE 5. 10. / Nova / 13:05
80%
SO 4. 10. / Nova / 20:20
ST 8. 10. / ČTart / 22:25
Dvanáctidílný britsko-italský
seriál se vrací ke zkáze známé
„nepotopitelné“ lodi. Tragédie
se odehrála v roce 1912 a zahynuly při ní stovky lidí.
Vinaři
NE 5. 10. / Prima / 20:15
jednoho ze synů vzdát. Alain
se vydá po jeho stopě, ale pátrání se dlouho nedaří. V hlavní roli J.-C. Van Damme.
Tchán Rudolf (Bolek Polívka) tvrdí, že nevěra je kořením manželského života a snaží se o tom přesvědčit svého zetě Ondřeje (Jiří
Macháček). Ten právě prožívá krizi středního věku, v práci se mu
nedaří, žena ho peskuje, sexu se
dočká málokdy. Rudolf proto
Ondřejovi nabídne několik prověřených rad a jak se ukáže, ty zaberou i u nudného Ondřeje.
Policista Alain Moreau zjistí,
že při přestřelce u jeho domu
byl zastřelen muž, který je mu
velice podobný. Jeho matka se
mu pak přizná, že se jí narodila dvojčata, ale ona se musela
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0III
90%
Galashow s latinou
2014
Přímý přenos finále mistrovství
světa v Show Dance Latin 2014
bude plné hvězdných hostů. Moderátoři večera Jolana Voldánová
a Roman Vojtek přivítají O. Brzobohatého, T. Kuchařovou, J. Ondera, P. Janů, D. Šinkorovou
a další známé tváře.
ČT 9. 10. / Nova / 22:15
SERIÁL
pěšně pátrá po tajemném autorovi anonymních výhrůžek, s matkou vede po procesu s miliardářem skrytou válku. Snad jedinou
světlou výjimku tvoří jeho návštěvy u krásné psycholožky.
PO 6. 10. / ČT1 / 21:00
sléze její dcery. V hlavních
rolích se představily Vilma
Cibulková a Ester Geislerová.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Krev zmizelého
plikovat… Adam kromě své nelehké práce soudce řeší ještě své
vlastní problémy – zatím neús-
tv tipy
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bestiář
PÁ 10. 10. / Nova / 22:30
Podle stejnojmenné úspěšné
knihy Barbary Nesvadbové navádí do Anglie v letech před první světovou válkou a rozkrývá
vztahy uvnitř společenství na
točila komedii o lásce a nevěře
režisérka Irena Pavlásková.
Když studentka Karolína zjistí,
že její milý jí do života přináší
jen samé zklamání, rozhodne
se být stejná potvora jako jsou
– podle jejího mínění – všichni
muži.
Komediální seriál z moravské
vesnice si získal přízeň diváků
hned od začátku. Velký podíl na
tom má obsazení v čele s Václavem Postráneckým.
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelnách zdrojů
6. 10.
Praktický servis na www.nasepraha7.cz
85%
a jejich služebnících. Ale pokrok
se nedá zastavit a – světě div se
– na Downtonu kupují ledničku!
Downtonském panství. Velká válka samozřejmě zanechá své tragické stopy i na jeho majitelích
www. tv-pohoda.cz
Do každého domova patří
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Vít Vrbický tel.: 603 786 170,
e-mail: [email protected] • Zdeněk Bláha tel.: 605 277 077, e-mail: [email protected] • Zdeňka Bradáčová tel.: 602 322 171, e-mail: [email protected] • Adresa
vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Náklad 19 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Vychází každý týden.
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Fotografie v tv tipech jsou převzaty z fotoservisu ČT, Primy a dalších televizí nebo z volně šiřitelných zdrojů.
15
DIVADLO HYBERNIA
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
MONIKA ABSOLONOVÁ, IVA MAREŠOVÁ
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
SC-340976/81
SC-340246/33
RADEK BALAŠ
Download

Naše Praha 7