PrahaNEWS
PRŮVODCE VÝHODAMI SPHERE CARD V PRAZE A BLÍZKÉM OKOLÍ
9000 obchodních míst
v ČR a SR
Výhody a slevy 5–30 %
www.sphere.cz
g Právě držíte v rukou průvod­
ce zajímavými obchodními
­místy věrnostního programu
Sphere card naším hlavním
městem. Věříme, že Vám tímto
usnadníme orientaci a následný
výběr těch obchodníků, kteří
Vás svojí nabídkou zboží či slu­
žeb osloví.
g Pokud i Vy vlastníte kartu s lo­
gem Sphere card, můžete na
všech těchto a dalších více než
9000 obchodních místech vy­
užívat výhody a slevy 5 – 30 %,
a to 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, 365 dní v roce. Stačí se
před placením prokázat platnou
kartou s logem Sphere card.
P
rvní osídlení dnešní Prahy,
hlavního města České republiky, se datují do doby
před sedmi tisíci lety. V 6. století přišli do pražské kotliny Slované
a v 10. století byly položeny základy
Pražského hradu, jehož existence
přivedla do jeho podhradí řemeslníky i obchodníky a začalo se tak rodit středověké město. Tehdejší Praha se rozkládala na území dnešního
Starého města. V roce 1257 vznikla
Malá strana a roku 1348 Nové Město Pražské. Sjednotit pražská města
natrvalo do jednoho správního celku se podařilo až roku 1784 za vlády císaře Josefa II. Královské hlavní město Praha pak tvořilo Nové
a Staré Město pražské, Malá Strana a Hradčany. Postupně byl připojen Josefov, Vyšehrad a Holešovice.
V současné době žije v české
metropoli více než 1,25 milionu obyvatel. Praha je složena ze 112 katastrálních území různé velikosti, charakteru i významu.
Muzeum
Výhody a slevy můžete čer­
pat v širokém spektru nejrůzněj­
ších oborů – od restaurací,
módních butiků, masážních sa­
lonů přes autoservisy, prodejny
elektroniky, až po služby, náby­
tek nebo zájezdy, ubytování
a mnohem více. Sphere card je
platná nejen v České, ale i ve
Slovenské republice.
Kartu můžete používat i z po­
hodlí Vašeho domova. K dispo­
zici je Vám více než 500 partner­
ských e-shopů.
Pro více informací navštivte
naše stránky www.sphere.cz,
kde také naleznete vždy úplnou
a aktuální databázi poskytovatelů
výhod a slev. Můžete se zde ta­
ké zaregistrovat k odběru
e-NEWS s novinkami a zajíma­
vostmi.
K historicky nejvýraznějším osobnostem spjatými s Prahou patří
Mistr Jan Hus, Cyril a Metoděj, Jan
Amos Komenský, Svatá Anežka
Česká, Karel IV., Božena Němcová,
Franz Kafka, Jan Neruda, Ema Destinová, J.K.Tyl, Leoš Janáček, Alois
Jirásek a stovky dalších.
Praha je v porovnání se zbytkem
ČR výrazně bohatším regionem
a svojí ekonomickou silou převyšuje evropský průměr.
Muzeum alchymistů a mágů
g g Mezi nejvýznamnější památky
patří určitě Pražský hrad, Katedrála
svatého Víta, Vyšehrad, Karlův most,
Národní divadlo, Staroměstská radnice s Orlojem, Betlémská kaple,
Strahovský klášter a desítky dalších
pamětihodností. Praha je rovněž významným kulturním centrem s mimořádnou koncentrací velkých i malých divadelních a hudebních scén.
Působí zde desítky muzeí, galerií, kin
a nejrůznějších kulturních institucí.
PRAHA 1, Jánský vršek 8
www.muzeumalchymistu.cz
15 %, 20 % VIP
alchymistů a mágů sta­
ré Prahy připomíná období vlády Ru­
dolfa II. a tajemný svět pražských
­alchymistů. Přijměte pozvání do slav­
né Kelleyho věže, místa, kde žil a bá­
dal ten nejslavnější z nich – Ma­
gistr
Edward Kelley. Zažijte autentickou
­
atmosféru tajné alchymistické labo­
­
ratoře v místech, kde údajně skuteč­
ně byla, poznejte kouzlo rudolfínských
časů a mnohem více v Domě U osla
v kolébce. Dozvíte se vše ne­jen o al­
chy­­­mii a alchymistech, ale i o dal­ších
osobnostech, jejichž jména se ne­
smazatelně vryla do paměti mnoha
generac������������������������������
. Projděte si novou interaktiv­
ní expozici v samém srdci Prahy a za­
žijte i vy kousek historie.
g Hudební divadlo Karlín
Hudební
divadlo Karlín je jedním
z nejstarších, nejkrásnějších a záro­
veň i druhým největším pražským di­
vadlem, s kapacitou 921 míst.
Jediné muzikálové divadlo v Pra­
ze, které uvádí muzikálová představení výhradně s živým orchestrem (aktuálně Aida, Vražda za opo­
nou, Jesus Christ Superstar, Noc na
Karlštejně). Kromě těchto se můžete
z repertoáru divadla potěšit, samo­
Nude Fresh&Juicy
Připravujeme
pro vás čerstvé
100% ovocné a zeleninové džusy, ovocné jogurtové koktejly Smoothies a čerstvé ovocné saláty.
100% džusy vám doplní vitamí­
ny a energii, ovocné koktejly Smoo­
thies jsou zdravou alternativou rych­
lého občerstvení, ovocné saláty jsou
vhodným doplňkem k našim nápo­
jům.
Zpracováváme pro Vás jen ovoce první jakosti a používáme nejmodernější technologie pro výrobu
čerstvých ovocných a zeleninových
šťáv. Pro zaručení 100% kvality po­
merančového džusu využíváme tech­
nologii lisování od firmy ZUMEX.
zřejmě živě, jak operetami (Polská
krev, Mam’zelle Nitouche), tak nově
i činoherními představeními (Vče­
ra tě zabiju!).
PRAHA 8, Křížíkova 10
www.hdk.cz
10 % vstupné
ATRIUM FLORA,
PALLADIUM PRAHA,
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
www.drinkfresh.cz
10 %, 15 % VIP
1 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
I – CONE Beauty & Health Studio Morellato
jediné v ČR nabízí unikátní
kyslíkovou terapii v amerických hy­
perbarických komorách Oxyhealth
a nechirurgické ošetření obličeje i tě­
la, tzv. „facelift bez skalpelu“ pomo­
cí přístroje CACI Ultimate.
Studio pracuje s prestižní fran­couz­­­
skou kosmetikou Ericson Laboratoire, která nabízí péči pro obličej i tělo
pro ženy i muže. Produkt Feminity od
této značky dostal Nobelovu cenu za
medicínu. Ať už odpočíváte a hubne­
te ve Vibrosauně, dopřáváte svým ru­
kám a nohám luxusní péči s přípravky
OPI nebo si necháváte prodloužit řa­
sy metodou Diamond Lashes, zde se
budete cítit jedineční.
za posled­
ních několik desetiletí stala synony­
mem kvality, inovace, neotřelého sty­
lu a smyslu pro detail, a to zejména
v oblasti výroby šperků a elegantních hodinek. Šperky celosvětově
známé italské značky Morellato vyni­
kají neotřelým designem, precizním
zpracováním a jsou vyrobeny z chi­
rurgické oceli. S příchodem letošní
podzimní a zimní kolekce je jako tvář
značky zastupuje krásná Irina Shayk.
Šperky byly vytvořeny předními ital­
skými návrháři značky Morellato v je­
dinečných designech a kombinacích
oceli, diamantů, krystalů a perel.
Jako
La Casa
del Habano
Specializovaná
prodejna kubán­
ských doutníků a luxusního příslušen­
ství. Z portfolia doutníků Habanos na­
bízí 25 značek ve 186 typech.
Všechny dovážené doutníky pat­
ří do prémiového segmentu, jsou te­
dy pouze ručně balené a vyrábí se
z těch nejlepších tabákových listů. Najdete zde velkou nabídku hu­
midorů, mezi nimiž také největší mo­
del v České republice i další kubán­
ské speciality a kuřácké doplňky.
PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasadelhabano.cz
5%
Divadlo Kalich
PRAHA 1, Jungmannova 9
www.divadlokalich.cz
10 %, 20 % VIP *mimo koncertů
PRAHA 6, Wuchterlova 12
www.i-cone.cz
10 %, 15 % VIP
Divadlo Kalich, jedna z nejvýrazněj­
ších současných pražských divadel­
ních scén, se nachází v samotném
centru města.
Díky širokému repertoáru si na
své přijdou nejen milovníci muziká­
lů, ale také diváci, kteří preferují čino­
herní představení s komediálním za­
měřením, ve kterých mohou vidět ta­
kové hvězdy jako Jana Krause, Evu
Holubovou, Jiřího Bartošku, Ivu Jan­
žurovou, Ninu Divíškovou, Zuzanu
Bydžovskou, Oldřicha Kaisera, Jiří­
ho Lábuse, Boleslava Polívku, Mila­
na Lasicu, Ivanu Chýlkovou, Boba
Klepla, Ladislava Potměšila, Mirosla­
va Vladyku a řadu dalších.
Yves Rocher
Optik Spektrum
Naším cílem je především naprostá
spokojenost našich zákazníků. Nabízíme komplexní služby v oborech oční optika a optometrie.
Všichni naši zaměstnanci jsou vy­
studovaní oční optici nebo bakalá­
ři optometrie, registrovaní minister­
stvem zdravotnictví ČR. Tím je za­
jištěna maximální profesionalita
a vysoká úroveň poskytovaných
služeb. Veškeré informace o nabíze­
Značka Morellato se
ných službách a značkách brýlových
obrou­­ček naleznete na našich strán­
kách www.optik-spektrum.cz. Těší­
me se na Vaši návštěvu.
ATRIUM FLORA
www.morellato.cz
20 %, 25 % VIP
Řetězec 18 kosmetických salonů
Yves Rocher nabízí různé typy pé­
če o obličej (např. čistící, hydratační
či proti stárnutí pleti), depilaci i profe­
sionální líčení. Výrobky používané při
péči o obličej jsou propojeny s výrob­
ky běžně dostupnými v obchodech
Yves Rocher, čímž je zajištěna kom­
plexní péče o pleť. Dopřejte si chvíli pro sebe a svou krásu a nechte
se hýčkat!
PRAHA 7x
www.yves-rocher.cz
20 % kosmetická péče dle výběru
PRAHA 2, Vinohradská 1292/65
www.optik-spektrum.cz
10 %, 15 % VIP
La Bodeguita Del Medio
...je prostě všude
Víte, že výhody a slevy věrnostního programu Sphere card najdete
v každém okresním městě? Cestovní kanceláře, servisy, módní butiky,
sportovní potřeby, kulturu, restaurace, hotely a penziony, prodejny
elektra, knihkupectví atd. Nevěříte?
Navštivte www.sphere.cz a přesvědčte se sami.
Zajímavosti, novinky i speciální akce – to vše najdete v pravidelném
e-NEWS Sphere card, který vychází 2x měsíčně
a k jehož odběru se registrujte na našem webu nebo
se přidejte na oficiální FUNPAGE na sociální síti
Facebook – facebook.com/spherecard
2 Zažijte
nezapomenutelnou naro­
zeninovou party ve vyhlášeném ku­
bánském restaurantu a koktejl baru
La Bodeguita Del Medio! Ochutnejte
originální speciality i skvělé míchané drinky, kubánské rumy a samo­
zřejmě nesmí chybět ani doutníky. Jako dárek pro vás a va­
še přátele dostanete XXL Maxi
mojito zcela zdarma.
PRAHA 1, Kaprova 5
www.labodeguitadelmedio.cz
10 %, 15 % VIP
Stačí si udělat on line rezervaci na
www.bodeguita.cz a v den konání
oslavy doložit doklad totožnosti s da­
tem narození v rozmezí sedmi dnů od
data oslavy. A nezapomeňte, že slavit
u nás můžete cokoliv!
Více možností kde uplatnit slevu naleznete na www.sphere.cz
La Casa Argentina
Krbystyle
Nechte
Společnost
se pohltit zdejší atmosfé­
rou, vnímejte všemi smysly omamnou
vůni lahodných argentinských steaků
i hříšný rytmus tanga v restaurantu La
Casa Argentina, která Vám nyní nově
nabízí ojedinělou službu „valet parking“ v podobě parkingu zdarma.
Stačí pouze přijet, odevzdat klíčky
od vašeho vozu profesionální obslu­
ze, která váš vůz bezpečně zaparkuje
do podzemního parkingu OD Kotva
a před odchodem zase přistaví před
restaurant. Užijte si tuto skvělou na­
bídku, která pro vás bude spolu s ne­
opakovatelnou atmosférou, neotře­
lým designem, špičkovou kuchyní
a skvělými koktejly nezapomenutel­
ným zážitkem!
Divadlo Komedie
Divadlo Komedie je divadlo orien-
tované na slovanskou a východní
dramatiku s důrazem na polské hry
a divadelní produkce.
PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasaargentina.cz
10 %, 15 % VIP
Další charakteristické rysy jsou –
uvádění nových či dosud nehraných
titulů v české nebo světové premi­
éře, důvěra v příběh, vztahy, situa­
ce a hereckou akci, hledání rovno­
váhy mezi potřebami prostředkovat
zážitek a provokovat k myš­
lení. To vše napříč žánry –
situační komedie, tragédie,
dramatizace historického ro­
mánu či komorní hry ze sou­
časnosti.
Krbystyle se zabývá
komplexním řešením realizace krbů.
Ať už si vyberete krb klasický, moderní, atypický nebo krbová kamna, vždy klademe důraz na osobi­
tý a jedinečný design, profesionalitu
a garanci kvality vyhotovení.
Spolupracujeme s významnými
a roky prověřenými dodavateli a našim
zákazníkům poskytujeme široké spek­
trum možných řešení a individuální pří­
stup. Nechte se inspirovat v poslední
době populárními biokrby, které jsou
výborným doplňkem do vašeho bytu,
domu či kanceláře. Vytváří příjemnou
a romantickou atmosféru, mají stylový
design a snadnou montáž.
PRAHA 5, Klicperova 10
www.krby-style.cz
5 %, 10 % VIP
Hoďte
za hlavu shon moderního
ž­ ivota a vplujte do uklidňující atmosfé­
ry­ Spa-salon Elysium. Nechte si roz­
mazlovat svou duši a tělo. Naše služby
péče o pokožku Vám pomohou vrátit
se do každodenního života s novým
pohledem na svět, s klidem a sebejis­
totou. Jsme připraveni nabídnout Vám
celou řadu Spa-programů s nejrůz­
nějším zaměřením, ze kterých si kaž­
dý může vybrat to, co mu vyhovuje.
Spa-salon Elysium je světem krá­
sy a blaženosti, kde vládnou zvu­
ky uklidňující hudby, vůně exotických
éterických olejů a mihotání svíček.
Cílem veškerého našeho snažení je,
abyste se k nám chtěli znovu a zno­
vu vracet...
JESENICE U PRAHY,
Nákupní 1127, budova D11
www.elysiumspa.cz
10 %, 15 % VIP
PRAHA 1, Jungmannova 1
www.divadlokomedie.eu
Sleva: 20 % (mimo hostující
představení a koncerty)
Premiere Cinemas
Elysium spa
Superstore
PREMIERE CINEMAS je díky nejno­
vějšímu projekčnímu a zvukovému vy­
bavení nejmodernějším multikinem
v Praze. Od června 2012 je osmi­
sálové multikino v obchodním centru
Park Hostivař vybaveno zbrusu novými sedadly, obřími plátny, nejdoko­
nalejší projekční technologií SONY 4K
ve všech sálech, dále čtyřmi 3D projekčními systémy a zvukovým systémem 7.1. dle nejnovějších tren­
dů. Kinosály jsou plně klimatizované
a přístupné i pro imobilní návštěvníky.
K dispozici je zdarma venkovní i kryté
parkoviště s kapacitou 1000 míst.
OC PARK HOSTIVAŘ
www.premierecinemas.cz
Sleva: 20 Kč ze všech typů
vstupného dle ceníku
Sabai – thai massage centers
Široké spektrum nabízených masá­
ží uspokojí všechny generace. Neboj­
te se zeptat a nechat si poradit, kte­
rá masáž je vhodná pro vás, která pro
rodiče a která třeba pro vašeho part­
nera nebo kamarádku. SABAI, kro­
mě tradičních thajských masá-
SLOVANSKÝ DŮM
www.sabai.cz
10 %, 15 % VIP
ží doplněných originálními thajskými
bylinnými balíčky a nejkvalitnějšími pa­
nenskými oleji, nabízí i trendové masáže a spojuje thajské masáže s anti­
-age produkty, které zajisté potěší ne­
jen ženy. „Darujte poukaz na masáž,
darujte zdraví a duševní pohodu!“
Představujeme
Vám svého druhu
unikátní a ojedinělý projekt v České
republice. Vyplňuje dvě celá posled­
ní patra obchodního centra DBK Bu­
dějovická. Na ploše 2000m2 nabí­
zí to nejzajímavější z oboru bytových
doplňků, designových dárků a potřeb
pro domácnost od nejlepších doda­
vatelů a známých tradičních výrobců
z Evropy i České republiky. Praktic­
ké a zároveň krásné nápady od ná­
vrhářů z celého světa pro muže, že­
ny i děti, kterými můžete povznést
sebe, nebo překvapit své blízké. Od
drobností za pár drobných, po kvalitní
a hodnotné prvky do každého bytu.
V nabídce nechybí produkty zná­
mých značek, jako jsou Asa Selections, Blomus, Cilio, Eva Solo,
Fat Boy, Italesse, Konstantin Slawinski, Lsa International, Maxwell
& Williams, Orskov, Sia Home Fashion, Sitting Bull, Thun, Villeroy
& Boch nebo Zak Designs. Kromě
toho se zde představují i nové znač­
ky, které na český trh teprve vstupují.
SUPERSTORE je nejen centrem
nákupů bytových doplňků a dárků
všeho druhu, ale také místem, kam
chodí zákazníci pro inspiraci.
OC DBK Budějovická
www.superstoredbk.cz
10 %, 15 % VIP
3 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
Společnost
K+K byla založena
1993 a v současné době patří mezi
největší hráče na trhu mezi velkome­
trážními prodejnami zabývajícími se
převážně prodejem koberců, PVC
a dalších bytových doplňků. Ode­
bírá zboží přímo od největších výrob­
ců podlahových krytin, takže může
svým zákazníkům nabídnout opravdu
ty nejlepší ceny.
Krédem společnosti však ne­
jsou pouze nízké ceny, ale dbá také
na informovanost, odbornost, péči
a servis všech vyškolených poradců.
4kids
Nákupní
galerie 4kids.cz nabízí
hračky a hry pro děti všech věkových
skupin, dětské zboží a kojenecké po­
třeby pro miminka i batolata, knihy,
DVD, PC hry a multimédia, vše pře­
hledně roztříděné do stovek oddělení.
Tisíce druhů zboží více než 300 značek je pro Vás skladem, ihned k od­
běru nebo okamžitému odeslání do
celé ČR i na Slovensko. Nabídku pro
Vás neustále aktualizujeme a rozšiřu­
jeme. Objednávky přijímáme on-line
i telefonicky. 4kids je tu pro Vás již os­
mým rokem.
STRUHAŘOV, Areál Mydlářka
www.4kids.cz
5 %
Koberce K+K
PRAHA 7, Bubenské nábřeží 306
www.koberce-kk.cz
11 %, 14 % VIP
Institut de Beaute & Spa
Nechte se inspirovat krásou, užijte
si atmosféru lehce provoněnou koře­
ním a klidnou relaxační hudbou. Kosmetický salon Institut de Beaute &
Spa nabízí celou škálu služeb i peču­
jících rituálů, výhradně luxusní fran­
couzkou kosmetikou Sothys. Nabí­
zíme kosmetická ošetření, relaxační masáže včetně peelingu celého
těla a hydratačních koupelí, OPI
SPA pedikúru a přírodní manikúru,
pro dokonale vypadající ruce. Přijďte
a nechte se hýčkat. Vaše pleť i tělo si
zaslouží jen tu nejlepší péči!
PRAHA 5, Zborovská 47
www.institutdebeaute.cz
5 %, 10 % VIP produkty;
10 %, 15 % VIP služby
Sněz a vypij, co můžeš
La Casa Argentina Fast Grill je no­
vý a jedinečný franšízový koncept in­
spirovaný naší úspěšnou restaurací
La Casa Argentina, jejíž steaky jsou
vyhlášené nejen v Praze.
Hlavní myšlenkou bylo umožnit
kvalitní pokrmy typu „La Casa Argen­
tina“ šiřší veřejnosti. Ochutnejte ne­
jen kvalitní argentinské hovězí, ale
i výběr z kuřecího, vepřového masa
a ryb. Vše připravované na speciálním grilu parrilla s použitím argen­
tinského dřevěného uhlí, jež dodává
pokrmům jedinečnou chuť. Můžete
si vybrat z několika druhů předkrmů,
salátů z čerstvé či marinované zeleni­
ny, dezertů a nápojů dle vlastní chuti
a hlavně v neomezeném množství!
PARK HOLIDAY
Congress & Wellness Hotel****
PRAHA 1, Melantrichova 5
www.lacasaargentinafastgrill.cz
10 %
Salóny Tawan
V Italské ulici číslo 212/5 Praze 2,
jsme pro vás otevřeli nový luxusní
salon thajských masáží T
­AWAN.
Na takřka 500 m2 najdete služby,
o kterých se vám doposud mohlo
jenom zdát. Prostorné šatny, uvítací
hala, relaxační místnost po vaší ma­
sáži, spa zóna se saunou, saunari­
em, vířivkou a vanou pro různé dru­
hy koupelí a celkem 6 masážních
oddělených místností je spolu s pří­
jemným personálem připraveno pou­
ze pro vás.
To vše navíc ve stejných cenách ja­
ko v ostatních salonech TAWAN a sa­
mozřejmě se slevou na Sphere card.
PRAHA 4x
www.tawan.cz
15 %
4 Hledáte výjimečné místo pro doko­
nalou relaxaci, aktivní víkend či „jen“
prožití svého volného času? Na­
vštivte náš jedinečný rekreační kom­
plex Park Holiday, který představu­
je absolutní špičku v oblasti volnoča­
sových aktivit, služeb pro volný čas
a zdravý životní styl.
Nabízíme komfortní ubytování ve 39 pokojích a 8 apartmá, kte­
ré zahrnuje časově neomezené vy­
užití wellness zóny ClubWell s ba­
zénem, whirlpool, několika druhy
saun a mnoho dalšího. Pro aktivněj­
ší jedince je připravena zóna EnerGym – bohatě vybavené fitness cen­
trum se sály pro skupinové lekce jako
např. S
­ pinning® či Zumba. Nalez­
nete u nás také kurty na badminton
a squash či in/outdoor tenisové kurty.
Rádi Vás uvítáme i v beauty salonu VitalBody s kompletní nabídkou
služeb, zaměřenou na péči o zevněj­
šek, a širokým spektrem klasických
a thajských masáží.
Atraktivní prostředí a výtečnou do­
mácí kuchyni naleznete ve vzducho­
plaveckém restaurantu Tetu Brissy
(www.tetubrissy.cz). Pouhé 2 km od
hotelu se nachází aquapark Čestlice.
Park Holiday uspokojí nejnáročněj­
ší klienty, kteří vyhledávají komplex­
ní nabídku služeb „pod jednou stře­
chou“. Přijďte se přesvědčit a vy­
zkoušet. Uvidíte, že to stojí za to!
PRAHA 10 – BENICE,
Květnového povstání 194
www.parkholiday.cz
10 až 15 %
Více možností kde uplatnit slevu naleznete na www.sphere.cz
Manufaktura
ky a doplňků Vanilka, pro zpříjemnění
chladného podzimně-zimního období.
Přírodní vanilkový výtažek obsažený
v kosmetice zjemňuje, vyživuje, hydra­
tuje a ochraňuje pokožku. Hřejivé aro­
ma vanilky zklidňuje smysly, mírní stres,
nervozitu a napětí, působí antidepre­
sivně a napomáhá dobrému spánku.
Vyhraďte si pro sebe alespoň pár
chvil a dopřejte si malé domácí vanil­
kové lázně.
MANUFAKTURA
Keramika domeček
Hýčkejte
svůj domov a obklopuj­
te se krásou. V našem „domečku“
nebo na e-shopu naleznete vše, co
udělá z vašeho domu či bytu báječné
místo k životu. Bytový textil, kosmeti­
ka, květinové aranžmá i bytové deko­
race, dřevěný nábytek ve stylu francouzského venkova.
To vše teď může být vaše. Udělat
radost sobě i svým nejbližším neby­
lo nikdy snadnější. Stačí si jen vybrat.
OC DBK Budějovická
www.keramikadomecek.cz
5 % na nábytek
10 % na ostatní zboží
Woodface
je originální čes­
ká kosmetika inspirovaná zajímavými
přírodními ingrediencemi, která promění vaši koupelnu v malé domácí lázně.
Vyzkoušejte novinku od MANU­
FAKTURY – limitovanou edici kosmeti­
PRAHA 16x
www.manufaktura.cz
10 %
Merten Dental
Distributor pomůcek ústní hygieny.
Velkoobchod, maloobchod.
Naší nabídku tvoří značky: Curaprox, TePe, Kemphor, Elmex, President, Philips, Firefly, b.brite, Miradent, Binaca.
PRAHA 4, Michelská 111
www.merten-dental.cz
13 %
WOODFACE se od svého založe­
ní v roce 1991 věnuje truhlářské výro­
bě a specializuje se na úložné prostory
– vestavěné skříně a šatny na míru.
Následně byla nabídka rozšířena na
návrh, výrobu a dodávku kompletního
bytového nábytku, především kuchyní, ložnic a dětských pokojů. Ve vy­
braných předváděcích centrech jsou
poskytovány nadstandardní interiéro­
vé služby – návrh designu bytového
interiéru a nábytku i kompletní řeše­
Optiscont
Optiscont
je síť samoobslužných
nízkonákladových kiosků pro prodej
dioptrických brýlí. Najdete je v ordina­
cích nebo čekárnách u očních lékařů,
kde vám změří oči a přímo na místě
si můžete brýle objednat. Zhotovené
brýle vám přijdou poštou až domů za
zhruba poloviční cenu, než byste za­
platili v běžné oční optice.
V případě nespokojenosti je může­
te bez udání důvodu vrátit do 30 dnů.
Na brýle poskytujeme dokonce do­
životní záruku i na poškození vlastní
vinou.
PRAHA 2, U Nemocnice 2/8
PRAHA 10, Charkovská 129/29
www.optiscont.cz
10 %, 15 % STUDENT
ní vnitřního uspořádání bytu či domu.
Přijďte k nám a nechte si nezávazně
zdarma zpracovat návrhy i kalkulace.
OC LETŇANY, NC EDEN,
OD KOTVA, OC ŠESTKA
EUROPARK ŠTERBOHOLY
www.woodface.cz
30 % skříně na míru,
10 až 23 % ostatní
M. Král & spol
Společnost
M. Král & spol nabí­
zí kvalitní, prověřená vína od reno­
movaných výrobců. Znalci jistě oce­
ní širokou paletu chutí špičkových vín
z nejlepších vinic celého světa, kte­
rá nabízíme jak jejich milovníkům,
tak i specializovaným vinotékám
a gastronomii.
V naší nabídce najdete výběr
z několika set vynikajících vín
z hlavních vinařských oblastí celého světa. Při výběru Vám poradí na­
ši zkušení sommelieři. Navštivte náš
e-shop na www.mkral.cz
PRAHA 1, Opletalova 1284/37
www.mkral.cz
10 %
5 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
Gardeners pro krásné ruce
od Crabtree & Evelyn
Červená tabulka
Představujeme tu nejvýživnější pé­
Blue Orange
Blue
Orange je unikátní centrum
s přátelským prostředím, poskytující
vysoce kvalitní služby v oblasti fitness,
wellness, beauty, relaxace a zábavy.
Srdcem centra Blue Orange je
špičkový health club, kde kromě po­
silovny a cardio zóny můžete navští­
vit pohybové sály s širokou nabídkou
lekcí. Především maminky ocení dět­
ský koutek, do kterého mohou umís­
tit své děti již po šestinedělí. Posta­
rá se o ně kvalifikovaný personál, tak­
že maminky si mohou v klidu zacvičit
a přitom mít své děti na dosah ruky.
V Blue Orange dále najdete vyhlášenou restauraci, beauty salon, konferenční prostory a hotel ****
či o ruce Gardeners. Tento set „do­
mácí manikůry“ obsahuje ­
peeling
a výživný krém na ruce. Kolekce je
určena pro velmi namáhané ruce
speciálně v zimě, kdy trpí nejvíce.
Jemná vůně hřebíčku, tymiánu
a okurek zklidní začervenalá mís­
ta a bambucké máslo spolu s man­
dlovým olejem ruce krásně vyhladí
a vyživí.
Set 100ml krému na ru­
ce a peelingu stojí 810 Kč
a nyní pro držitele věrnostní karty Sphere card
s 20% slevou.
Restaurant
SLOVANSKÝ DŮM
www.crabtree-evelyn.cz
10 %
Červená tabulka si za
12 let svoji existence našel pevné
místo mezi vyhledávanými pražský­
mi restauracemi. Naši hosté oceňu­
jí kvalitní zážitkovou gastronomii,
spojenou s nabídkou pečlivě vybíraných kvalitních vín – jak morav­
ských, tak francouzských, ale i ital­
ských, rakouských a dalších prove­
niencí.
Věříme, že vám u nás bude chut­
nat a prožijete příjemné chvíle v histo­
rickém centru města, a přece v oá­
ze klidu.
+
sleva 0,40 Kč/litr
V síti čerpacích stanic Agip nyní nově využijte slevu se Sphere card
a to 0,40 Kč/litr na pohonné hmoty. Při nákupu nadále sbíráte body
na svou věnostní kartu Club Premio / you&eni.
PRAHA 9, Tupolevova 676
www.blueorange.cz
50 % aktivační členský poplatek,
jednorázový vstup do health clubu
10 % beauty salon, restaurace
Platí pouze pro karty s EAN kódem na zadní straně
Slevu je možné čerpat i na Slovensku (www.sphere.sk)
www.agip.cz
PRAHA 1, Lodecká 1181/4
www.cervenatabulka.cz
10 %, 15 % VIP
Vybíráme pro Vás zajímavé partnery, další možnosti naleznete na www.sphere.cz
I AUTO-MOTO
AUTO – POLY
PRAHA 9, Pod Harfou 1
www.auto-poly.cz
5 až 10 %
AUTO PAPOUŠEK s.r.o.
PRAHA 1, Opletalova 45
www.autoservis-papousek.cz
10 %
AUTOLOCATOR
PRAHA 4, Na Zámecké 11
www.autolocator.cz
10 až 30 %
AUTOSERVIS JÍŠA
PRAHA 9, Kolčavka 1
www.jisa.cz
5 až 10 %
AUTO-STAIGER
PRAHA 10, Ústřední 14/21
volvocars.auto-staiger.cz
8 až 10 %
AUTOŠKOLA KING
PRAHA 4, Podjavorinské 1600/3
www.autoskolaking.cz
7 %, 15 % VIP, 20 % STUDENT
AVIS
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
PRAHA 1, Klimentská 46
www.avis.cz
15 až 20 %
6 CAR MOTORS MB
PRAHA 3,
Koněvova 411/143
www.carmotorsmb.cz
10 až 20 %
ART – ONE
OC CHODOV
OC NOVÝ SMÍCHOV
reprodukce-art1.cz
5 % grafiky, 10 % ostatní
JANPET
PRAHA 4,
Libušská 74/230
www.janpet.cz
5 až 30 %
CENTRUM ZDRAVÉHO SPÁNKU
PRAHA 2, Na Smetánce 16
PRAHA 9, Prosecká 99
OC SPEKTRUM, Průhonice
www.centrumzdravehospanku.cz
5 %, 7 % VIP
KMP CARWASH
ATRIUM FLORA
OC CHODOV
www.kmpm.cz
10 %
SIMIX MOTORS
PRAHA 1, Revoluční 25
PRAHA 2, Sekaninova 18
www.simix.cz
2 až 10 %
ZAPARKUJTE U LETIŠTĚ
PRAHA 6, Karlovarská 660/117
www.zaparkujteuletiste.cz
10 %, 20 % VIP
I BYDLENÍ
A LA MAISON
PALLADIUM PRAHA
www.alamaison.cz
5 %, 10 % VIP
NATUZZI
PRAHA 1, V Jámě 3
PRAHA 8,
Sokolovská 79
www.natuzzi.cz
5%
HANÁK ATELIERY CZ
ATELIER VINOHRADY
ATELIER HRADČANY
ATELIER HARFA
www.hanakateliery.cz
5 až 10 %
INTER – DECOR
ATRIUM FLORA
OC CHODOV
www.inter-decor.cz
10 %
VILLEROY & BOCH
OD KOTVA
www.luxurytable.cz
5 %, 10 % VIP
I ELEKTRO
BAUMATIC SHOWROOM
PRAHA 1, Rybná 682/14
www.baumatic.cz
15 %, 25 % VIP
KOVOSLUŽBA PRAHA
PRAHA 7,
Dělnická 53
www.kovosluzba-praha.cz
5%
MC TREE
PRAHA 1, Na Poříčí 27
www.mctree.cz
5%
MUSICLAND
PALLADIUM PRAHA
20 %
PRODEJNA ELMET
PRAHA 2,
Budečská 11
PRAHA 3,
Želivského 29
PRAHA 6,
Jugoslávských partyzánů 25
PRAHA 6, Kamýcká 15
10 %
VERTU STORE
PRAHA 1,
Pařížská 8
www.vertu.com
7%
Více možností kde uplatnit slevu naleznete na www.sphere.cz
I I CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
CANARIA TRAVEL
PRAHA 1, Jungmannova 7
www.canariatravel.cz
10 %, 12 %
CK INEX
PRAHA 2, Italská 8
PRAHA 5, Nádražní 104/55
www.ckinex.cz
7 %, 10 % VIP
ESO TRAVEL
PRAHA 1, Revoluční 13,
PRAHA 1, Václavské nám. 56
PRAHA 7, Korunovační 22
www.esotravel.cz/
7 %, 10 % VIP
I GASTRONOMIE
BLUE WILLIS
SLOVANSKÝ DŮM
ATRIUM FLORA
www.bluewillis.cz
10 %
CIHELNA LA FAMILIA
PRAHA 8,
Křižíkova 26
www.cihelna-lafamilia.cz
10 %, 15 % VIP
CAMBAG
PRAHA 1, Na Perštýně 350/17
www.cambag.cz
15 %
COMO RESTAURANT & CAFÉ
PRAHA 1,
Václavské nám. 45/818
www.comorestaurant.cz
10 %, 15 % VIP
SIAM TRAVEL
PRAHA 2, Myslíkova 12
www.siamtravel.cz
7 %, 10 % VIP
GUSTO RISTORANTE
PRAHA 2, Vinohradská 83
www.gusto.cz
15 %
HOTEL JULIAN ****
PRAHA 5, Elišky Peškové 11
www.hoteljulian.com/
10 %, 15 % VIP
LA REPUBLICA
PRAHA 1, Na Poříčí 12
www.larepublica.cz
10 %
HOTEL METAMORPHIS EXCELLENT
PRAHA 1, Týn 10/644
www.metamorphis-excellent.cz
20 %, 25 % VIP
LÉTA PÁNĚ
PRAHA 9,
Národních hrdinů 3
www.letapane.cz
10 %, 15 % VIP
VOLCANO SPA HOTEL ****
PRAHA 5, K Sopce 30
www.volcanocomplex.cz
10 %
I I HOBBY A VŠE PRO DĚTI
AU PAYS DES MIMIS
OC NOVÝ SMÍCHOV
PRAHA 1, Břehová 8
www.mimis.cz
7 %, 10 % VIP
CARTOONLAND
FASHION ARÉNA OUTLET
GALERIE HARFA
www.cartoonland.cz
10 %, 15 % VIP
KAŠPÁREK – CHICCO
OC NOVÝ SMÍCHOV
PRAHA 9, Chlumecká 1532
www.chiccocernymost.cz
5 %, 7 % VIP
LITTLE FOOT
SLOVANSKÝ DŮM
OD KOTVA
OC LETŇANY
www.littlefoot.cz
10 %, 15 % VIP
RÁJ DĚTÍ U KOHOUTA
PRAHA 1, Štěpánská 37
PRAHA 2, Vinohradská 18
PRAHA 7, Dukelských hrdinů 23
PRAHA 10, Mrštíkova 33
www.rajdetiukohouta.cz
5 až 10 %
STERNTALER®
OD KOTVA, NC EDEN
www.sterntaler.cz
10 %, 15 % VIP, 3 % na akční zboží
HAPPYZOO
PRAHA 4, Arkalycká 757/6
PRAHA 4, Krhanická 381/38
www.happyzoo.cz
7 %, 10 % VIP, 10 % STUDENT
WIKY
PRAHA 2, Karlovo nám. 10
PRAHA 9, Vysočanská 20
PRAHA 10, Milánská 412
www.wikyhracky.cz
5 %, 10 % VIP
HRAČKY & MODELY
METROPOLE ZLIČÍN
OC LETŇANY
www.hrackymodely.cz
20 %
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY GAMMARUS
PRAHA 2, Šafaříkova 24
www.gammarus.cz
5 %, 10 % VIP
I MÓDA A DOPLŇKY
CAFE CLASSICO
PRAHA 4,
Olbrachtova 2006/9
www.cafeclassico.cz
10 %, 20 % VIP
McDONALD´S
PRAHA 7, Holešovická tržnice
PRAHA 7, Plynární ulice
20 % z menu
MR. SUSHI
PRAHA 1, Malá Štupartská 3
www.sushigo.cz
10 %, 20 % VIP
PIZZERIA DETAILLO
ATRIUM FLORA
OC CHODOV
www.detaillo.cz
10 %
PIZZERIA DONNA
PRAHA 1, Veleslavínova 10
PRAHA 2, Karlovo nám. 28
www.pizzadonna.cz
10 %, 15 % VIP
PIZZERIE DI CARLO
PRAHA 2, Karlovo nám. 30
PRAHA 4, Pikrtova 13
PRAHA 4, K Hrnčířům 96
www.dicarlo.cz
10 %
POTREFENÁ HUSA – BEERPOINT
OC CHODOV
www.staropramen.cz
10 %, 15 % VIP
RESTAURANT & CAFÉ HYBERNIA
PRAHA 1,
Hybernská 1033/7
www.hybernia.cz
15 %
RESTAURANT MOZAIKA
PRAHA 3, Nitranská 13
www.restaurantmozaika.cz
10 %
ŠMAK ČESKÉ KUCHYNĚ
OC DBK Budějovická
ARKÁDY PANKRÁC
OC CHODOV
www.bilbo-smak.cz
10 %
VINOTÉKA – BEST WINES
PRAHA 5, Vrchlického 773/39
www.bestwines.cz
10 %
VINOTÉKA BACCHUS
VINS&CHAMPAGNES
PRAHA 6,
Dejvická 32/396
www.bacchus.cz
5 %, 10 % VIP
VINOTÉKA CAVUM CAROLINUM
OC EUROPARK ŠTĚRBOHOLY
OC PARK HOSTIVAŘ
www.dobra-vinoteka.cz
5 %, 10 % VIP
CAMEL ACTIVE
ARKÁDY PANKRÁC
OC ŠESTKA
OC LETŇANY
www.realitywear.cz
10 %, 15 %
NAPAPIJRI
PALLADIUM PRAHA
OC CHODOV
www.napapijri-prague.com
10 %
PERY SHOES AND BAGS
PALLADIUM PRAHA
OD KOTVA; OC LETŇANY
FASHION ARÉNA OUTLET
PRAHA 4, Sezimova 14
www.ipery.cz
5 až 7 %, 7 % VIP
POLICE
OD KOTVA; ATRIUM FLORA
OC NOVÝ SMÍCHOV
www.policetime.cz
5 %, 10 % VIP
CERRUTI
SLOVANSKÝ DŮM
PRAHA 1, Havířská 8
www.cerruti.com
15 %
REPORTER
OC NOVODVORSKÁ PLAZA
OC ŠESTKA
www.reportershop.cz
10 %
DELIBERTI italia
PASÁŽ MYSLBEK
PRAHA 1, Na Příkopě 27
www.deliberti.cz
7 %, 10 % VIP
STORM
OC CHODOV; OC NOVÝ SMÍCHOV
PRAHA 1, Na Příkopě 15
www.stormwatches.cz
10 % prodej
G-STAR RAW
PASÁŽ ČERNÁ RŮŽE
www.gstar.cz
7 %, 10 % VIP
GAS JEANS
PALLADIUM PRAHA
OC NOVÝ SMÍCHOV
ATRIUM FLORA
www.gasjeans.cz
5%
GRANÁT
PRAHA 1, Dlouhá 28
PRAHA 1, Panská 1/892
PRAHA 1, Na Příkopě 23
www.granat.cz
10 %, 15 % VIP
HILFIGER DENIM
OC CHODOV
www.tobitex.cz
10 %, 15 %
KIPLING STORE
OC CHODOV
www.ikipling.cz
10 %
KOSCOM
PRAHA 1, Na Poříčí 30
www.hodinky-koscom.cz
10 %
LASCAR & SUBAG
OD BÍLÁ LABUŤ
OD LÁDVÍ
PRAHA 2, Žitná 2
PRAHA 4, Sofijské nám. 6
PRAHA 10, Starostrašnická 41
www.lascar-subag.cz
5%
LE CHATON
PRAHA 1, Opletalova 927/18
PRAHA 1, Vodičkova 20
PRAHA 1, Politických vězňů 21
www.lechaton.cz
5%
LERROS
NC EDEN; OC LETŇANY
OC NOVÝ SMÍCHOV
lerros.cz
10 %
LEVI´S STORE
PALLADIUM PRAHA
ARKÁDY PANKRÁC
PRAHA 1, Václavské náměstí 30
eu.levi.com
10 %
MAPLE JEANS
OC DBK Budějovická
OC NOVODVORSKÁ PLAZA
www.maple-jeans.cz
10 %
PALMERS
OC CHODOV
www.palmers.at
5 %, 10 % VIP
I KRÁSA A ZDRAVÍ
MIRACLE ESTHETIC CLINIC AND SPA
PRAHA 5, Janáčkovo nábřeží 7/86
www.miracleclinic.cz
10 % služby, 15 % VIP služby, 5 % prodej
ERPET MEDICAL CENTRUM
PRAHA 1, Pštrossova 10
www.erpet.cz/medical
10 % služby
MEDICOM VIP
PRAHA 1, Spálená 16
www.medicomvip.cz
10 %
OČKOVACÍ CENTRUM AVENIER
PRAHA 1, Revoluční 765/19
PRAHA 2, Studničkova 7
PRAHA 4, Antala Staška 80
PRAHA 6, Stamicova 1968/21
www.ockovacicentrum.cz
5 % z ceny vakcíny
FLEUR DE SANTÉ
PRAHA 2, Karlovo nám. 10
cz.fleurdesante.com
10 %
HORUS OPTIK
PRAHA 2, Bělehradská 128
PRAHA 4, Hviezdoslavova 520/12
PRAHA 7, Komunardů 10
PRAHA 10, Ohmova 271
PRAHA 10, Starostrašnická 40
www.optikahorus.cz
10 %, 15 % VIP
ORCHIDEA – THAI MASAGE
PRAHA 1, Jindřišská 5
www.thai-orchidea.cz
10 %, 20 % VIP
SMILLE
OC NOVÝ SMÍCHOV
www.smille.cz
10 %, 15 % VIP
THE NAIL SHOP
SLOVANSKÝ DŮM
OC NOVÝ SMÍCHOV
www.opi.cz
10 %
KADEŘNICTVÍ PICASSO
PRAHA 1, Štěpánská 24
PRAHA 2, Žitná 2
PRAHA 5, Stroupežnického 21
www.kadernictvipicasso.cz
10 %
SALON FRAMESI HAIR DESIGN
PRAHA 1, Veleslavínova 6
www.salonframesi.cz
20 %, 30 % VIP
TONI&GUY HAIRDRESSING
PRAHA 1, Michalská 17
www.toniandguy.cz/#/cz/salony
10 %, 15 % VIP, 20 % STUDENT
7 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
I KULTURA
ACADEMIC BOOKSHOP
PRAHA 2, Kateřinská 15
www.megabooks.cz
10 %
OXFORD BOOKSHOP
PRAHA 1, Opletalova 5/7
www.megabooks.cz
10 %
CHANNEL CROSSINGS
PRAHA 5, Vrážská 238
PRAHA 2, Lazarská 8/13E
www.chc.cz
5 až 10 %
DIVADLO ABC
PRAHA 1, Vodičkova 28
www.mestskadivadlaprazska.cz
10 %
DIVADLO POD PALMOVKOU
PRAHA 8, Zenklova 34
www.divadlopodpalmovkou.cz
20 %, 30 % VIP
DIVADLO TA FANTASTIKA
PRAHA 1, Karlova 8
www.tafantastika.cz
50 % na představení černého divadla
DIVADLO V DLOUHÉ
PRAHA 1, Dlouhá 39
www.divadlovdlouhe.cz
30 Kč, 60 Kč VIP
ÓČKO MUSIC CLUB
PRAHA 4, Třída 5. Května 1640/65
www.ockopraha.cz
50 %, 100 % STUDENT a VIP na vstup
ROCK-CAFÉ
PRAHA 1, Národní 20
www.rockcafe.cz
10 % vstupné
I SLUŽBY
MULTIKINO LÁDVÍ
PRAHA 8, Burešova 4
www.kinoladvi.cz
10 %, 15 % VIP
PÍSAŘ
ATRIUM FLORA
www.pisar.cz
5%
MUZEUM KARLOVA MOSTU
PRAHA 1, Křižovnické nám. 3
www.muzeumkarlovamostu.cz
30 %
PRÁVNÍ POMOC NONSTOP
PRAHA 8,
V Holešovičkách 24/1579
www.pravnik-nonstop.cz
10 až 50 %
AGHARTA JAZZ CENTRUM
PRAHA 1, Železná 491/16
www.agharta.cz
10 % na konzumaci,
20 % na vstupné
JAZZ TIME
PRAHA 1, Krakovská 19
www.jazztime.cz
30 % vstupné,
10 % konzumace
EL NIŇO
PRAHA 2, Palackého náměstí 2
www.elninoshop.cz
10 %, 15 % STUDENT, 20 % VIP,
3 % zlevněné zboží
CHANNEL CROSSINGS – PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
PRAHA 2, Lazarská 8/13E
www.chc.cz
7 %, 10 %
KINO LUCERNA
PRAHA 1, Vodičkova 36
www.lucerna.cz
20 %
MUZEUM LEGA
PRAHA 1, Národní 31
www.muzeumlega.cz
20 % vstupné,
40 % VIP vstupné
DRAPS
GALERIE BUTOVICE
www.draps.cz
5 % včetně akčních nabídek
FOTO 24
PRAHA 8, Střelničná
prodejna.foto-24.cz
10 % služby
KVĚTINOVÝ KLUB
CHARLES SQUARE CENTER
PRAHA 7, Komunardů 47 B
PRAHA 8, U Nádražní lávky 2
www.kvetinovyklub.cz
10 %
AAA – ZÁCHRANNÁ TECHNICKÁ
SLUŽBA
PRAHA 8, Stejskalova 12/15
www.zts.cz
10 % služby
KURÝR – TAXI
www.kuryr-taxi.cz
17 Kč/km
PROFITAXI
www.profitaxi.cz
17,90 Kč/km
SPEED CARS
www.speedcars.cz
17 Kč/km
ALPSPORT s.r.o.
PRAHA 1, Na Florenci 35
PRAHA 2, Vinohradská 38
www.alpsport.cz
9 %, 12 % VIP
BENCH
METROPOLE ZLIČÍN
www.snowbitch.cz
5%
ADK
PRAHA 1, Těšnov 1
PRAHA 7, U Průhonu 22
www.adk.cz
5 %, 10 % VIP
JŠ MIRAMARE
PRAHA 3, Slezská 96
www.jsmiramare.cz
10 %, 15 % VIP
I SPORT A VOLNÝ ČAS
HARFA SPORT
PRAHA 9, Českomoravská 41
www.harfasport.cz
5 až 15 %
HELIA SPORT
PRAHA 8, Klapkova 34/731
www.heliasport.cz
5 až 15 %
JB SPORT
PRAHA 1, Dlážděná 3
PRAHA 6, Na rozdílu 1
PRAHA 9, Tupolevova 669
www.jbsport.cz
7 %, 10 % VIP zboží
MANIA
OC CHODOV
OC NOVÝ SMÍCHOV
OC LETŇANY
METROPOLE ZLIČÍN
www.maniashop.cz
10 %, 15 % VIP
SPORT RESORTS
PRAHA 4, Vyskočilova 1481/4
www.sport-resort.cz
15 %, 20 % VIP
TRIEXPERT
PRAHA 3, Přemyslovská 43
PRAHA 5, Radlická 3201/14
www.triexpert.cz
WORLD CLASS
PRAHA 4, V parku 2308/8
PRAHA 1, Václavské náměstí 782/22
PRAHA 1, V Celnici 10
www.worldclass.cz
10 % na roční členství
FITNESS CENTRUM CONTOURS
PRAHA 1, Biskupský dvůr 1147/6
PRAHA 5, Na Zatlance 4
PRAHA 6, Bělohorská 126/197
www.contours.cz
10 % na půlroční a roční členství
I´M FIT WELLNESS FITNESS
GALERIE FÉNIX
www.imfit.cz
30 %, 50 % VIP
STUDIO DANCE PERFECT
PRAHA 1, Národní 25
www.danceperfect.cz
10 %
VOLCANO HEALTH CLUB
PRAHA 5, K Sopce 30
www.volcanocomplex.cz
10 %
AQUACENTRUM LETŇANY
LAGOON
PRAHA 9, Tupolevova 665
www.letnanylagoon.cz
5 až 10 %
LEZECKÉ CENTRUM MAMMUT
PRAHA 7, Bubenská 43
www.stenaholesovice.cz
10 %, 15 % VIP
SEGWAY – POINT
PRAHA 1, Staroměstské nám.
www.segway-point.cz
20 %
SQUASH CENTRUM
PRAHA 1, Václavské nám. 15
www.oliver-sport.cz
10 %
SQUASHPOINT
PRAHA 4,
Květnového vítězství 79/938
www.squashpoint.cz
10 %, 15 % VIP
Chcete víc? Zkuste
BALANCE CLUB BRUMLOVKA
PRAHA 4,
Vyskočilova 1100/2
www.balanceclub.cz
10 až 15 %
kompletní katalog partnerů
CALIFORNIA FITNESS
PRAHA 3,
Pod Krejcárkem 975
www.cwclub.cz
10 %, 15 % VIP
500 e-shopů na
nebo třeba více než
www.sphere.cz
V Praze můžete mimo jiné využít také nabídky těchto partnerů
KNIHKUPECTVÍ
Vydavatel (EFIN, spol. s r.o.) si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy se obecně netýkají akčních cen, pokud není stanoveno jinak.
Texty inzerátů jsou základní, úplní znění naleznete na www.sphere.cz. Vydavatel neručí za obsahovou stránku dodaných příspěvků jednotlivých subjektů. Neprodejné.
8 
Download

Praha 2012 - Sphere card