Prahanews
PRŮVODCE VÝHODAMI SPHERE CARD V PRAZE A BLÍZKÉM OKOLÍ
10 000 obchodních míst
v ČR a SR
Výhody a slevy 5 až 30 %
www.sphere.cz
g Právě držíte v rukou průvodce
po zajímavých obchodních mís­
tech věrnostního programu
Sphere card naším hlavním
městem. Věříme, že vám tímto
usnadníme orientaci a následný
výběr těch obchodníků, kteří vás
svou nabídkou zboží či služeb
osloví.
g Pokud i vy vlastníte kartu s lo­
gem Sphere card, můžete na
všech těchto a dalších více než
10 000 obchodních místech vyu­
žívat výhody a slevy cca 5 až
30 %, a to 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, 365 dní v roce. Stačí se
před placením prokázat platnou
kartou s logem Sphere card.
Všech 10.000 obchodů najdete
vždy snadno a rychle
Na webu
– na www.sphere.cz najdete přehledný
vyhledávač. Ten nabízí vyhledávání podle
lokality, zájmu, druhu zboží nebo služeb
a mnohem víc. Můžete si vybírat třeba
jen z kamenných nebo on-line obchodů.
Databáze je vždy aktuální a obsahuje uplný
seznam výhod a slev programu Sphere card.
Nezapomeňte se stát našimi fanoušky také na
Facebooku.
www.sphere.cz
V mobilní aplikaci
– mějte výhody Sphere
card vždy u sebe. S naší mobilní
aplikací pro Android i iOS budete vždy
vědět, kteří obchodníci ve vašem okolí
poskytují výhody na Sphere card. Vše si
můžete zobrazit na mapě nebo seřadit
dle vzdálenosti od místa, kde právě
stojíte.
Spherecard
Yogoterie
g Výhody a slevy můžete čerpat
v širokém spektru nejrůznějších
oborů – od restaurací, módních
butiků, masážních salonů přes
autoservisy, prodejny elektroniky,
až po služby, nábytek nebo zá­
jezdy, ubytování a mnohem více.
Sphere card je platná nejen
v České, ale i ve Slovenské
­republice.
g Program se neustále rozšiřuje
a zkvalitňuje, o tom svědčí mno­
haletý pravidelný nárůst partner­
ských provozoven, které se do
Sphere card zapojují. Nejde však
pouze o kvantitu, ale především
o kvalitu. Proto u nás naleznete
také značky velmi zvučných jmen.
g Kartu můžete používat i z po­
hodlí domova. K dispozici je
vám více než 750 partnerských
e-shopů.
g Pro více informací navštivte na­
še stránky www.sphere.cz, kde
kromě jiných důležitých informací
naleznete vždy úplnou a aktuální
databázi poskytovatelů výhod
a slev. Můžete se zde také zare­
gistrovat k odběru e-NEWS s no­
vinkami a zajímavostmi.
Café – Restaurant & Music club
v centru Prahy inspirovaný dobou 80. let
Plísňáče, mrkváče, céčka, polaroid,
walkmann, audio kazety, digitálky,
žvýkačky Pedro, tuzex, bony, merkur,
igráček, Burda, MTV, BRAVO... to
vše se vám vybaví při vzpomínce na
zlatá 80. léta... U nás se vrátíte v ča­
se a v rytmu největších hitů 80. let.
V přízemí Cafe 80‘s se nachází
cafe – restaurant a v suterénu Music
Club – 80‘s se světelnou podlahou,
barem, VIP loungem. Ty největší pec­
ky 80. let vám pouští ty nej DJ´s.
PRAHA 1, V Kolkovně 6
www.cafe80.cz
10 %
Městská divadla pražská
Městská
Foto: Pan Kaplan má třídu rád
PRAHA 1, Vodičkova 28
www.mestskadivadlaprazska.cz
10 %
divadla pražská najdete
v centru Prahy. Se svými třemi sály
v divadlech ABC a Rokoko jsou tady
pro všechny pražské diváky – od dě­
tí po seniory.
Diváci mohou vybírat z bohatého
repertoáru činoherního divadla (Pan
Kaplan má třídu rád, Shirley Valenti­
ne, Drž mě pevně, miluj mě zlehka,
Bedřich Smetana: The Greatest Hits,
Král Lear, Kancl, Hráči, Oddací list,
Sebevrah ad.) i z řady dalších mož­
ností, jak trávit volný čas, oblíbené
jsou např. Představení pro nezada­
né, Dámské jízdy v Rokoku, Herec­
ké kurzy pro neherce nebo Vánoční
festival.
Frozen yogurt je čerstvý, chlazený
jogurt, který se připravuje v pákových
strojích, a který vám umožní připravit
si sám svou porci dle vlastního výbě­
ru. Kouzlo konceptu spočívá právě
v samoobslužném provozu. Zákazník
si nejprve vybere příchuť jogurtu, sám
si jogurt natočí do kelímku, následně
si přidá podle své chuti čerstvé ovo­
ce a tuto kombinaci nakonec doplní
jedním či více druhy posypů a polev.
Cena porce se pak odvíjí od je­
jí váhy. Zákazník má tak možnost ne­
jen si zvolit příchuť a kombinaci ingrediencí dle svých preferencí, ale
také množství, jenž sám považuje za
optimální. Pokud by si snad nevěděl
rady, příjemná a proškolená obsluha
mu ráda poradí a doporučí nejvhod­
nější kombinaci.
PRAHA 3, ATRIUM FLORA
www.yogoterie.cz
15 %
1 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
V PRAZE MŮŽETE MIMO JINÉ VYUŽÍT TAKÉ NABÍDKY TĚCHTO PARTNERŮ:
KNIHKUPECTVÍ
Více najdete na www.sphere.cz
Vydavatel (EFIN, spol. s r.o.) si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy se obecně netýkají akčních cen, pokud není stanoveno jinak.
Texty inzerátů jsou základní, úplní znění naleznete na www.sphere.cz. Vydavatel neručí za obsahovou stránku dodaných příspěvků jednotlivých subjektů. Neprodejné.
2 Více možností kde uplatnit slevu naleznete na www.sphere.cz
Co žena, to výjimečnost, co žena, to jedinečnost.
V tomto duchu přistupujeme v na­
šem kadeřnickém ateliéru individu­
álně ke každé klientce, k jejím po­
třebám a představám o účesu, jeho
barvě a střihu.
Jméno Martin Neruda se začalo
v kadeřnickém oboru objevovat od ro­
ku 2004. O dva roky později otevřel
kadeřnický ateliér v Jihlavě. Pravidel­
ně se začal zúčastňovat kadeřnických
soutěží a odborných seminářů. V ro­
ce 2008 začíná externě spolupraco­
vat s kolegy v Praze na přehlídkách,
následně přijímá nabídku usadit se
v Praze natrvalo. Jeho doménou se
stala účesová tvorba na přehlídkách
a při focení se známými modelkami.
PRAHA 2, Vyšehradská 27
www.martinneruda.cz
10 %, 20 % VIP, *15 % young
Divadlo v Dlouhé pro Vás hraje již 19. sezonu
V našem širokém repertoáru najdete
dramatické příběhy (Vlčí jáma, Slečna
Jairová, Eyolfek, Polední úděl), komedie (Mnoho povyku pro nic, Tři muš­
ketýři, Naši furianti, Souborné dílo W.
Shakespeara ve 120 minutách, Oně­
gin byl Rusák, Lhář) i rodinná představení (Jak jsem se ztratil).
Na jevišti můžete vidět M. Tá­
borského, V. Zavřela, M. Hanuše,
J. Vondráčka, M. Němce, H. Dvořá­
kovou, M. Zimovou, I. Svobodovou,
K. Sedláčkovou-Oltovou a další herce.
PRAHA 1, Dlouhá 39
www.divadlovdlouhe.cz
30 Kč, 60 Kč VIP
EF Education First
Sněz a vypij,
co můžeš!
EL
MERCADO ARGETINO je je­
di-nečný franšízový koncept inspi­
rovaný naší úspěšnou restaurací La
Casa Argentina. Ochutnejte naši
­„Parrilladu”: Flank steak, Round steak,
Rib Eye steak, Rump steak, Top Bla­
de steak, Hovězí svíčkovou ,Vepřová
žebírka, Vepřovou marinovanou krko­
vici, Kuřecí steak, Špíz (hovězí, kuřecí,
vepřový), Grilovanou kachnu, Hamb­
urger, Filet ze pstruha, Grilovaný sýr
a mnoho dalších lahůdek!
Cena zahrnuje neomezenou konzumaci jídel a nápojů z nabídky
­„PARRILLADA“. Maximální doba sta­
novená pro neomezenou konzumaci
je 2 hodiny v době obědů a 3 hodiny
ve večerních hodinách.
S EF zažijete více, uvidíte více a bu­
dete mluvit lépe díky tomu, že se ja­
zyk budete učit v zemi, kde se jím
běžně hovoří.
Už 50 let Vám pomáháme učit se
jazyk rychleji a efektivněji, a to dí­
ky nejvyšší kvalitě našich jazykových
kurzů v zahraničí. Provozujeme vlast­
ní školy po celém světě, konkrétně ve
41 destinacích a vyučujeme 7 světo­
vých jazyků. Tím vytváříme pro naše
studenty optimální učební podmínky.
My žijeme jazykem, pojďte to zkusit take!
PRAHA 1, Melantrichova 5
www.elmercado-allyoucaneat.cz
10 %
PRAHA 1, Vodičkova 696/26
www.ef-czech.cz
5%
Sabai – thai massage centers
Široké spektrum nabízených masáží
PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM
www.sabai.cz
10 %, 15 % VIP
uspokojí všechny generace. Neboj­
te se zeptat a nechat si poradit, kte­
rá masáž je vhodná pro vás, která pro
rodiče a která třeba pro vašeho part­
nera nebo kamarádku. SABAI, kromě
tradičních thajských masáží doplně­
ných originálními thajskými bylinnými
balíčky a nejkvalitnějšími panenskými
oleji, nabízí i trendové masáže a spo­
juje thajské masáže s anti-age pro­
dukty, které zajisté potěší nejen že­
ny. „Darujte poukaz na masáž, daruj­
te zdraví a duševní pohodu!“
Kapitán Praha
Malíři pokojů, lakýrníci, ale i zed-
níci, štukatéři, tapetáři a truhláři –
ti všichni jsou připraveni poradit si
i s Vašimi nejnáročnějšími nápady.
Používáme všechny dostupné
malířské a jiné techniky a materiály ja­
ko jsou variopaint, benátské štuky.
V prostorách
důvěryhodnějších českých bank.
Ušetřete s námi na kurzových rozdí­
lech a za poplatky!
největšího zábavního parku pro děti Žirafa v Čestli­
cích u Prahy najdete restauraci laFamiglia.
Je to typická rodinná restaurace
v italském stylu. Vaří se zde dle jed­
noduchých receptů zdravá jídla, vždy
z čerstvých surovin, pizza, pasta, sa­
láty. Vlastní cukrárna nabízí výborné
dorty i zakázkovou výrobu. V klimati­
zovaných saloncích připraví rodinné
oslavy i dětskou párty na klíč. Velko­
kapacitní parkoviště je vždy k dispozi­
ci. Zábavu dětem před i po jídle zajis­
tí FUNPARK Žirafa.
PRAHA 1, Kaprova 14/13
www.exchange.cz
ČESTLICE, FUNPARK ŽIRAFA
www.funparkzirafa.cz
VIP kurz
10 %, 20 % VIP
PRAHA 9, Poděbradská 195/7
www.kapitan.eu
5 až 15 % Zahraniční platby posílejte rychle a levně!
Se
společností EXCHANGE s.r.o.
nyní můžete posílat platby do zahraničí a ušetřit až 100% nákladů za
bankovní poplatky!
Poslat platbu do zahraničí nebo
ze zahraničí můžete bez poplatků ve
všech nejběžnějších měnách, za nej­
výhodnější kurzy, vyřídit expresně do
pár minut, bez nutnosti vedení devi­
zových účtů.
Vaše prostředky jsou po celou do­
bu transakce na účtech jedné z nej­
la Famiglia
3 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
Hotel Monínec – 100 způsobů
jak zabít nudu.
La Republica
V restauraci La Republica jsme pro
Kino Lucerna
Kino Lucerna bylo slavnostně ote­ Areál Monínec, který najdete 70 km
vřeno 3. 12. 1907, v letošním roce
tedy oslaví 105 let své existence. Je
jedním z nejstarších dosud funkčních
kinosálů napříč Evropou i světem.
V současné době kino disponu­
je dvěma sály, je vybaveno špičko­
vou digitální technologií a zvukovou
aparaturou a je nejnavštěvovanějším klasickým biografem v České
republice.
jižně od Prahy v srdci České Sibiře
a Českého Meránu, je ideálním za­
stávkou pro výlety s přáteli či rodinou.
Tříhvězdičkový Hotel Monínec nabí­
zí široké spektrum odpočinkových
služeb i balíčků pro smyslové požit­
ky. Malí i velcí sportovci mohou kro­
mě cyklostezek, bike parku a turis­
tických tras, zkusit také další atrak­
ce v areálu.
Připravujeme pro Vás také kulturní a sportovní akce, jako například
oslava 20 let Monínce.
vás nově otevřeli Myslivnu se zvěřinovými specialitami. Každý týden
nové menu, stylový interiér, kapacita
50 míst s možností pořádání soukro­
mých i firemních akcí.
Kromě toho na vás čeká nabídka
více než 50 druhů piv, speciality čes­
ké kuchyně inspirované prvorepubli­
kovou tradicí a od středy do soboty
živá hudba.
SEDLEC, Monínec 7
www.moninec.cz
10 až 50 %
Miss Trendy
PRAHA 1, Na Poříčí 12
www.larepublica.cz
10 %
Multibrandový
PRAHA 1, Vodičkova 36
www.lucerna.cz
20 %
fashionový obchod, dů. Důraz na originalitu je ve stejné
jako jediný v Praze, má ve svém kon­ míře kladen i na kvalitu a především
ceptu skladbu oblíbených trendových na pohodlnost při nošení.
značek – MET, DENNY ROSE, SEXY
WOMEN, RARE, NOLITA a nabízí to
nejlepší z nejlepšího v dámské módě!
Všechny
značky
prodávané
v MISS TRENDY spojuje společné
– maximální zdůraznění ženskosti za
pomoci nejnovějších módních tren­
Le Chaton
PRAHA 10, NC EDEN
www.misstrendy.cz
17 %, 20 % VIP
Léto je v plném proudu a na chalu­
Nude Fresh & Juicy
Divadlo Kalich
PRAHA 1, PALLADIUM PRAHA
PRAHA 3, ATRIUM FLORA
PRAHA 6, Letiště Václava Havla
www.drinkfresh.cz
Za názvem diváckého hitu Divadla
Kalich Zločin v Posázavském Pacifiku se skrývá „hudební retrokome­
die živě provázena originálními písně­
mi toužení a dálek z první republiky“
osvědčené autorské dvojice Ondřej
Havelka – Martin Vačkář, která se
tentokrát zaměřila na fenomén tram­
pingu v Čechách.
Činí tak samozřejmě opět s okouz­
lující nadsázkou, jaká pravověrné tram­
py neurazí a diváky netknuté přírodou
jistě k této tématice připoutá. Hlavně
pak všechny královsky pobaví. Těšte
se na výborné herecké výkony.
PRAHA 1, Jungmannova 9
www.divadlokalich.cz
10 %, 20 % VIP
4 10 %, 15 % VIP
pě se sportovními plavkami už jsme
byly. Teď se těšíme na úžasný pobyt
v luxusním hotelu s velkými plážemi
a průzračným mořem. Proto se po­
třebujeme cítit co nejkrásněji a chce­
me být oblečeny v luxusních plav­
kách, které nás mohou doprovázet
na pozdní večeři. Malou inspiraci už
vidíte. Nádherné plavky Lise Charmel
jsou jak v celkovém tak i ve dvoudíl­
ném provedení. Široký výběr plavek
a doplňků.
Připravujeme pro vás čerstvé 100% ovocné a zeleninové džusy, ovocné jo­
gurtové koktejly Smoothies, čerstvé ovocné a zeleninové saláty.
Vážíme si vaší věrnosti a důvěry k naší kvalitě a zpracováváme pro vás jen
ovoce první jakosti. Používáme nejmodernější technologie pro výrobu čers­
tvých ovocných a zeleninových šťáv. Pro zaručení 100% kvality pomerančové­
ho džusu využíváme technologii lisování od firmy ZUMEX.
Musical production – Divadlo Hybernia
Původní český muzikál „Antoinetta
královna Francie“ – příběh poslední
královny Francie ožívá v romantickém
muzikálovém dramatu scenáristy
Jiřího Hubače, textaře Pavla Vrby
a skladatele Jiřího Škorpíka.��������
V revo­
lučním roce 1789 se dalo do pohybu
kolo dějin, které převrátilo životy oby­
čejných lidí i osudy králů a královen…
PRAHA 1, Nám. Republiky 4
www.musical-production.cz
10 %
4x PRAHA, DOLNÍ BŘEŽANY
www.lechaton.cz
5%
Více možností kde uplatnit slevu naleznete na www.sphere.cz
POUŽÍVEJTE SPHERE CARD KAŽDÝ DEN, TŘEBA U TĚCHTO PARTNERŮ:
I Auto-moto
AUTO – POLY
PRAHA 9, Pod Harfou 904/1
PŘÍBRAM, Novohospodská 148
www.auto-poly.cz
5 až 10 %
AUTOŠKOLA WYRWOLOVÁ
6x PRAHA
www.wyrwolova.cz
5 až 10 %
CZECHOCAR, A.S
PRAHA 4, 5. května 65
PRAHA 6, Letiště Ruzyně
www.czechocar.cz
10 %, 15 % VIP
FOR RACE
PRAHA 2, Gorazdova 5
PRAHA 9, Maršovská 470/14
www.for-race.cz
15 %, 50 % young
KMP CARWASH
PRAHA 3, ATRIUM FLORA
PRAHA 4, OC CHODOV
www.kmpm.cz
10 %
I Krása a zdraví
I Bydlení
SUPERSTORE
PRAHA 4, OC – DBK BUDĚJOVICKÁ
www.home4.cz
10 %, 15 % VIP
LA CASA ARGENTINA
PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasaargentina.cz
NAOKO
PRAHA 1, Revoluční 24
www.naoko.cz
PIZZERIA DETAILLO
3x PRAHA
www.detaillo.cz
10 % AULIX LIGHTING
DOLNÍ BŘEŽANY, U Náměstí 708
www.aulix.cz
10 %, 15 % VIP
CARPETA
PRAHA 9, Chlumecká 1531/4
www.koberce-carpeta.cz
10 %, 15 % VIP KUCHYŇSKÉ A INTERIÉROVÉ STUDIO HANÁK
KLADNO, Dr. Steinera 39
www.hanak-kuchyne-nabytek.cz
7 až 15 %
SOFTUB – SPA
PRAHA 10, Ústřední 145/30
www.softub-spa.cz
7 až 15 % I Sport
CRABTREE & EVELYN
PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM
www.crabtree-evelyn.cz
10 % CUT & DRY MARINO S.R.O.
PRAHA 1, Karolíny Světlé 9
www.cutdrymarino.cz
15 %
HORUS OPTIK
5x PRAHA
www.horusoptik.cz
10 %, 15 % VIP
KADEŘNICTVÍ PICASSO
PRAHA 2, Žitná 2
PRAHA 5, Bozděchova 2
www.kadernictvipicasso.cz
I Gastronomie
SNOWBOARDEL
3x PRAHA
www.shop.snowboardel.cz
5 až 15 % ALPSPORT S.R.O.
PRAHA 1, Na Florenci 35
PRAHA 2, Vinohradská 38
www.alpsport.cz
9 %, 12 % VIP
NEMO DIVING
PRAHA 10, Pražská 16
www.nemodiving.cz
8 až 10 %
10 %
10 %, 15 % VIP
HOTEL SUITE HOME PRAGUE ****
PRAHA 1, Příčná 658/2
www.hotelsuitehomeprague.com
10 %
PIZZERIE DI CARLO
PRAHA 4, K Hrnčířům 96
PRAHA 4, Pikrtova 13
www.dicarlo.cz
10 %
RISTORANTE IL PRIMO PIATTO
PRAHA 4, Hornokrčská 646/39
www.ilprimopiatto.cz
10 %, 15 % VIP
PERIFERIE PIZZA RESTAURANT
DOLNÍ BŘEŽANY, Pražská 636
www.periferierestaurant.cz
10 %
LA FAMIGLIA
ČESTLICE, FUNPARK ŽIRAFA
www.funparkzirafa.cz
10 až 20 %
I I Kultura a vzdělání
MUZEUM KARLOVA MOSTU
PRAHA 1, Křižovnické nám. 3
www.muzeumkarlovamostu.cz
30 %
CLUB HANY BANY
PRAHA 4, Třída 5. Května 1640/65
www.clubhanybany.cz
50 až 100 %
MUZEUM LEGA
PRAHA 1, Národní 31
www.muzeumlega.cz
13 %
AXAGYM
PRAHA 1, Na Poříčí 40/1051
www.axagym.cz
10 až 20 %
SMILLE
PRAHA 5, OC NOVÝ SMÍCHOV
www.smille.cz
10 %, 15 % VIP
KAJAKY – HOBIE USA
VESTEC U PRAHY, Na Průhoně 159
www.adventurecentrum.cz
5 %, 8 % VIP
DIVADLO ARCHA
PRAHA 1, Na Poříčí 26
www.archatheatre.cz
I Vše pro děti
I Móda a doplňky
REPORTER
PRAHA 6, OC ŠESTKA
www.reportershop.cz
4KIDS.CZ
AREÁL ACHS Mydlářka, STRUHAŘOV
www.hracky-4kids.cz
5 % TRENÝRKÁRNA.CZ
PRAHA 6, Evropská 648/102
www.trenyrkarna.cz
10 až 13 % ANNA & VIKTORIE
PRAHA 10, U Továren 1
www.shop.annaviktorie.cz
5 %, 8 % VIP DŮM ZNAČKOVÉ MÓDY
PRAHA 4, ARKÁDY PANKRÁC
www.dzm.cz
5 %, 7 % VIP
BABYWELT.CZ – SHOWROOM
PRAHA 4, Dvorecká 359/4
www.babywelt.cz
10 % NEJKUFRY.CZ
PRAHA 8, Zdibská 2/229
www.nejkufry.cz
RÁJ DĚTÍ U KOHOUTA
4x PRAHA
www.rajdetiukohouta.cz
DELIBERTI ITALIA
PRAHA 1, Na Příkopě 27
PRAHA 1, PASÁŽ MYSLBEK
www.deliberti.cz
7 %, 10 % VIP
5 až 10 %
10 % HOTEL ŠUMAVA INN ****
KVILDA 26
www.sumavainn.cz
10 %, 15 % VIP
PENSION HATTRICK
PRAHA 10, Záběhlická 53
www.pensionhattrick.cz
10 %, 15 % VIP
10 až 30 %
5 %, 8 % VIP
KOVOSLUŽBA PRAHA
PRAHA 7, Dělnická 53
www.kovosluzba-praha.cz
5%
MC TREE
PRAHA 1, Na Poříčí 27
www.mctree.cz
5%
PRODEJNA ELMET
4x PRAHA,
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
www.elmetgroup.cz
10 % MUSICLAND
PRAHA 1, PALLADIUM PRAHA
www.musicland.eu
20 %, 40 % VIP
10 %
COUNTRYON
PRAHA 3, U Vodárny 4
www.countryon.cz
10 %
5 %, 10 % VIP
I E-shop
KAŠPÁREK – CHICCO
3x PRAHA
www.kasparek-baby.cz
5 %, 7 % VIP CARTOONLAND
PRAHA 9, GALERIE HARFA
www.cartoonland.cz
15%, 20 % VIP
CK DAEN
PRAHA 10, Daliborova 26
www.daen.cz
FK TECHNICS
PRAHA 3, Koněvova 62
www.fkt.cz
10 %
10 %
CLUB HOTEL DALIBORKA
PRAHA 4, K Novému dvoru 124/54
www.daliborka.cz
10 %, 15 % VIP
I Elektro
TOWER PARK PRAHA
– OBSERVATOŘ
PRAHA 3, Mahlerovy sady 2699/1
www.towerpark.cz
JAZZ TIME
PRAHA 1, Krakovská 19
www.jazztime.cz
SKY PARKING
TUCHOMĚŘICE, U Špejcharu 504
www.skyparking.cz
10 %
SQUASHPOINT
PRAHA 4, Květnového vítězství 79/938
www.squashpoint.cz
10 %, 15 % VIP
MERTEN DENTAL
PRAHA 4, Michelská 111
www.merten-dental.cz
I I Cestování a ubytování
10 % LEARNINGTOYS.CZ
www.learningtoys.cz
20 %, 25 % VIP FAMIGLIA
www.famiglia.cz
20 % KAMNA-GRILY.CZ
www.kamna-grily.cz
5 % ONE ENERGY ČESKÁ REPUBLIKA
www.oneenergy.cz
1000 Kč, 1200 Kč VIP PARTNERY
SPHERE CARD
MŮŽETE VYHLEDÁVAT
I VE SVÉM MOBILU.
HEWLETT-PACKARD
www.hpmarket.cz
5 až 25 % 5 až 15 % AUTOKOSMETIKA-SONAX.CZ
www.motorsport.cz
10 % FITTNESSSHOP
www.fitnessshop.cz
10 %, 15 % VIP
ONLY
PRAHA 9, OC LETŇANY
www.only.com
10 %
FRUTIKO
www.frutiko.cz
10 %, 15 % VIP
5 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
Aby na to, co je opravdu důležité,
zbylo více času…
g poctivá
gkvalitní
cování
česká ruční práce
materiály a precizní zpra­
g tradice
od roku 1992
než 100 000 uživatelů diářů
ADK v ČR a SR
g plánovací diáře ADK
g kožená galanterie
gdoplňky
g firemní i osobní dárky
gvíce
PRAHA 1, Těšnov 1
PRAHA 7, U Průhonu 22
www.adk.cz
10 %, 20 % VIP
ODLO – vášeň ke sportu
ODLO
je vynálezcem funkčního
sportovního prádla. Společnost za­
ložil v roce 1946 v Norsku pan Odd
Lofteröd. Časem se značka vypraco­
vala na předního lídra v technologii
funkčního prádla, ale i v dalších ob­
lastech sportovního oblečení.
ODLO velice je úspěšné zejmé­
na v kolekcích outdoor, běh, kolo,
běh na lyžích, tec-shirt (jedno tričko
pro všechny sportovní aktivity) a také
v oblečení pro děti.
ODLO je určeno pro všechny,
kteří milují sport – za každého počasí a v jakékoliv intenzitě. ODLO
vám zajistí nejen dokonalý zevnějšek,
ale zaručí, že se vaše tělo bude cí­
tit komfortně po celou dobu sportov­
ní aktivity.
Optik spektrum…
vše, co vám na očích vidíme
PRAHA 2, Vinohradská 1292/65
www.optik-spektrum.cz
10 %, 15 % VIP
Přijďte si vybrat z naší nové kolek­
ce dioptrických a slunečních brý­
lí Red Bull Racing Eywear! Tato kolek­
ce je součástí světoznámé, nezávis­
lé značky Red Bull Racing, používající
inovativní materiály s neotřelým de­
signem. Značka je zastáncem spor­
tovního vzhledu, aktivního životního
stylu a exkluzivity.
Kuchyně a interiery Praha Hanák forum
Největší interiérové studio HANAK
pro realizaci bytových a komerčních
interiérů.
HANAK FORUM znamená:
g kuchyně moderní i rustikální, mo­
derní dveře,
g obývací pokoje, ložnice, šatny,
koupelny, okna, schody, židle, se­
dačky, stoly,
g podlahy a bytové doplňky, to vše
od jednoho českého výrobce.
Kvalitní kuchyně a ostatní nábytek je
naší předností. Realizujeme interiéry
na míru dle vašich představ.
10 %
Restaurant Teodoro
10 %
6 Rockopera Praha
První
divadlo pro rockery vás sr­
dečně zve na svá představe­
ní! V Rock­
Opeře Praha jako jediní
v Česku spojujeme tvrdou rockovou
hudbu hranou živě a nahlas s divadelním zpracováním nadčasových
dramatických příběhů v podání špič­
kových zpěváků, muzikantů, herců
a akrobatů.
Zažijte to s námi a nechte se unést
skvělou hudbou, virtuózními výkony,
originálním výtvarným zpracováním,
geniální režií, neopakovatelnou atmo­
sférou a unikátním prostředím naší
půlkruhové arény.
10 %
PRAHA 1, Národní 20
www.redutajazzclub.cz
20 %, 25 % VIP
Reduta
Jazz Club je legendární hudební klub, který již od roku
1958 nabízí celoroční kulturní pro­
gram pečlivě poskládaný z osob­
ností české a mezinárodní hudeb­
ní i divadelní scény. Umělecká kon­
cepce se vědomě hlásí k tradici
a zároveň se inspiruje moderními
hudebními trendy.
Klub je vybaven skvělým technickým zázemím umocňujícím divákům
intenzitu zážitku a stylovým barem
s širokou nabídkou nápojů.
Přijďte se přesvědčit na vlastní
kůži a nasajte magickou atmosféru
­
­v jazzo­vém klubu Reduta.
Fashion for Life
Steilmann nabízí plnou šíři značko­
Pizzerie Teodoro je nová elegantní
PRAHA 4, Kunratická spojka 1169/5
www.teodoro.cz
7 %, 15 % VIP Reduta Jazz Club
PRAHA 4, Kunratická spojka 1169/5
www.teodoro.cz
PRAHA 4, Kunratická spojka 1169/5
www.teodoro.cz
PRAHA 5, Moulíkova 3286/1b
www.odlo.cz
restaurace, která se nachází v areá­
lu služeb BDX v Kunraticích. Nabízí
příjemné posezení v plně klimatizova­
ných prostorách, včetně nekuřácké­
ho salonku s dětským koutkem vhod­
ným i pro ty nejmenší. V současnosti
jsme pro vás nově vystavěli i venkov­
ní zahrádku a dětské hřiště.
Specializujeme se především na
italskou kuchyni, vždy z čerstvých
a pečlivě vybraných surovin. Samo­
zřejmostí je u nás originální pizza, kte­
rou připravujeme v peci na dřevo zná­
mého výrobce Velorián. Svou důsled­
ností a pečlivostí dokážeme vyhovět
všem Vašim speciálním přáním.
vé dámské i pánské módy. Vedle ak­
tuálních trendů znamená pro modely
elegantních dámských značek Steilmann, Apanage a Kapalua a pres­
tižní pánské značky Stones hlavní
prioritu také vysoká kvalita použitých
materiálů a jejich zpracování. Stylově
se jedná o ležérní eleganci s atraktiv­
ními detaily ve špičkové kvalitě.
STEILMANN i STONES jsou part­
nery Daviscupového a Fedcupového
týmu. STONES již také více než 10 let
oblékaj�������������������������������
í fotbalisty AC Sparta a záro­
veň jsou partnerem týmu fotbalové
reprezentace.
Obchody Steilmann můžete na­
vštívit ve 20 pobočkách po celé Čes­
ké republice.
6x PRAHA, MLADÁ BOLESLAV
www.steilmann.cz
8%
Více možností kde uplatnit slevu naleznete na www.sphere.cz
Příjďte ochutnat nová jídla,
právě jsme rozšířili menu o spoustu
zajímavých novinek.
4x PRAHA, MODŘICE
www.sbarro.eu
15 %, 20 % VIP, *20 % young
TEREZIA COMPANY – Doplňky stravy
ze zdraví prospěšných hub a rostlin.
TEREZIA COMPANY je ryze česká
společnost, která se zabývá vývojem,
výrobou a distribucí vlastních do-
Vinařský penzion
André
Vinařský nekuřácký penzion André
se nachází ve Velkých Pavlovicích,
městečku na jihu Moravy, známém
především díky vínu a meruňkám, ale
také díky bohatému kulturnímu životu
a zachovávání folklorních tradic.
V penzionu je k dispozici 11 dvou­
lůžkových pokojů, 1 bezbariérový po­
koj, 2 studia, 1 dvoulůžkový apartmán,
1 čtyřlůžkový apartmán a 1 mezone­
tový VIP apartmán. Celková kapacita
je tedy 35 lůžek s možností přistýlek.
Stylová restaurace s prosklenou
částí a unikátním výhledem do sklepa
se sudy má kapacitu 50 míst, v let­
ních měsících je otevřená i letní te­
rasa a udírna. V jídelníčku naleznete
pokrmy z toskánské kuchyně, ale ta­
ké tradiční moravské speciality.
Vinný sklep s kapacitou 40 míst,
jehož dominantu tvoří rotunda, je
vhodný na pořádání různých akcí ty­
pu svateb, oslav narozenin atd. Sou­
částí sklepu jsou také boxy na víno,
které jsou k pronajmutí. Nabízíme
i prohlídky sklepa spojené s řízenou
degustací od našeho sommeliéra.
VELKÉ PAVLOVICE, Pod Břehy 565
www.penzion-andre.cz
10 %, 15 % VIP
plňků stravy ze zdraví prospěšných
hub a rostlin a to ke spokojenosti zá­
kazníků již více než 20 let.
Naší základní filozofií je, aby se
naše produkty dostaly k zákazníkovi
v co nejčistší a nejpřirozenější podo­
bě, proto nepoužíváme extrakci. Su­
roviny na výrobu pocházejí z tuzem­
ska a produkty se vyrábějí na území
ČR s českými pracovními silami. Naším nejlepším dodavatelem je příroda.
Lázně Mšené
Lázně Mšené se nacházejí nedale­
www.terezia.eu/cz
10 %, 15 % VIP Hotel Panorama
Rodinný
Wellness Hotel Panorama se nachází na klidném místě
na okraji města Rychnov nad Kněž­
nou, v podhůří Orlických hor. Nabí­
zí komfortní ubytování, restauraci se
zdravou kuchyní, wellness centrum
s krytým bazénem a vířivkou, sau­
nu s vyvíječem sněhu, masáže pro­
váděné nevidomým masérem, oplo­
cené dětské hřiště, letní zahrádku, 3
salonky. Parkování a Wi-Fi je zdarma.
Hotel je vhodný pro business klien-
ty, pro romantické i relaxační pobyty. Pěší a cyklistické trasy začínají pří­
mo u hotelu.
ko Roudnice nad Labem, pouhých
45 km od Prahy. Již od roku 1796
jsou místní rodinné lázně zaměřeny
na léčbu pohybového aparátu. Dnes
jsou však klienty využívány pro svou
širokou nabídku wellness a relaxačních týdenních a víkendových pobytů.
V nabídce lázní naleznete nepře­
berné množství masáží, zábalů, kou­
pelí či peelingů. A pokud potřebu­
jete přijít na jiné myšlenky? Doplňte
nabídku klasických lázeňských pro­
cedur také službami pro vaši po­
hodu, odpočinek, krásu a příjem­
né prožitky! Navštivte naše wellness
a nechte se hýčkat v kadeřnictví, na
kosmetice či při pedikúře a manikúře.
Lázně Mšené – ideální způsob jak
odbourat stres a nervozitu z každodenního shonu…
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU,
Masarykova 941
www.hotelpanorama.eu
MŠENÉ, Lázeňská 62
www.msene.cz
10 až 50 %
10 %
7 Průvodce výhodami Sphere card v Praze a blízkém okolí
Big and
Beautiful
BACCHUS Vins & Champagnes
Pro zákazníky dovážíme vynikající
vína a ušlechtilé destiláty z nejproslu­
lejších světových oblastí, od skvělých
vinařů, kteří rozumí své práci. Na­
še dodavatele i naše produkty zná­
me osobně, můžeme tak garantovat
kvalitu všech vín a destilátů, které na
českém trhu zastupujeme.
Naši kompletní nabídku naleznete
na www.vina-vino.cz/
Pizza & pasta restaurant
Al Mulino
AL MULINO je přímo ideálním cílem
pro cykloturistiku. Je to možná k ne­
uvěření, ale skutečně se dostaneme
z centra Prahy na kole až do Dolních
Počernic, konkrétně na hráz Počer­
nického rybníka, a to po cyklotrase
číslo 1, která měří 16 kilometrů. No
a odtud už je to jen skok do AL Muli­
na, kde na nás čeká zasloužená od­
měna v podobě nabídky:
g čerstvých ryb, které si můžete sa­
mi vylovit přímo v restauraci
g čerstvých domácích těstovin a skvě­lých pizz z prvotřídních surovin
glahodných dezertů, kávy a široké
nabídky italských vín
gvenkovní zahrádky s kapacitou
100 míst a výhledem do parku
a na rybník.
CHhcete si pro sebe koupit ně­
co krásného, ale máte pár kilo na­
víc? Jste na správné adrese! Ať už se
jedná o spodní prádlo, plavky nebo
konfekci, to vše prezentuje butik Big
and Beautiful (42–58). Každé dva
týdny nové zboží!
Krása není konfekční velikost!
Přijďte se o tom přesvědčit do Černé
Růže do Big and Beautiful.
PRAHA 6, Dejvická 32/396
www.bacchus.cz
5 %, 10 % VIP Květinářství Belles Fleurs
PRAHA 1, PASÁŽ ČERNÁ RŮŽE
PRAHA 5, Jinonická 80
www.bigandbeautiful.cz
20 %, *5 % zlevněné zboží
Největší
Divadlo Komedie
Divadlo
Centra Očkování
a cestovní
medicíny Avenier
BACCHUS Vins &
Champagnes a.s. působí na trhu ČR
již od roku 1994 a patří mezi dovozce
s nejdelší tradicí.
®
PRAHA 9, Národních hrdinů 3
www.pddp.cz
10 %
Společnost
Komedie v českých premiérách uvádí hry současných auto­
rů s převahou autorů východní prove­
nience (Past, Testosteron, Naše třída), nevyhýbá se ale také občasnému
uvedení velkého klasického titulu (Maryša). Posledními novinkami v DK jsou:
divoká manželská detektivka Her
Master’s Voice a vitální komedie o ne­
zaměstnaných železničářích Ježíškova armáda.
V DK hrají například Kristýna Leichto­
vá, Eva Vrbková, Iva Pazderková, Lju­
ba Krbová, Jan Zadražil, Jaromír No­
sek, Jan Hofman a další…
výběr čerstvých řezaných
a hrnkových květin. Akční balíčky
7 květin za 99 Kč po celý rok. Kvě­
tiny doručujeme po celé Praze do 2
hodin od objednání, 7 dní v týdnu.
Dále nabízíme kompletní květinový
servis pro svatby, plesy, kanceláře,
recepce, společenské akce a další.
Otevřeno 365 dní v roce.
4x PRAHA
www.bellesfleurs.cz
10 %, 12 % VIP S KARE design
bude mít i váš nábytek styl!
řízení, dekorace a inspirující dárky.
Přes 1500 nových produktů je ročně
navrhováno nejlepšími bytovými za­
hraničními designery. Paleta unikát­
ních kolekcí od retro stylu, až k na­
prosté moderně – to je designová
značka KARE, která svou osobitos­
tí a stylem přináší do České repub­
liky tak trochu jiný pohled na bydlení.
Očkujeme proti nemocem v České
republice i v zahraničí. Cestovatelům
předepíšeme antimalarika, vystavíme
mezinárodní očkovací průkaz a vy­
bavíme cestovní lékárničku. Provádí­
me vyšetření protilátek v krvi. Vakcíny
jsou okamžitě dostupné v ordinacích.
Klientům hlídáme účinnosti očková­
ní a automaticky upozorňujeme na je­
jich ukončení. Vaše očkování můžete
sledovat online v Elektronickém očko­
vacím průkazu. Najdete nás 4x v Pra­
ze, Kladně a dalších 13 místech v ČR.
4x PRAHA, KLADNO
www.ockovacicentrum.cz
5 % z ceny vakcíny
8 PRAHA 1, Jungmannova 1
www.divadlokomedie.eu
20 %
KARE – SHOP s výstavní plochou
1700 čtverečních metrů je tou pra­
vou destinací pro všechny, kteří milují
unikátní a individuální interiérové za-
PRAHA 9, Skorkovská 2457
www.bertoluccidesign.cz
15 %
Dárkové prodejny Albi – Svatební sezóna v plném proudu!
Co
vybrat ženichovi a nevěstě?
Lehce erotickou hru pro páry, stylové
svatební fotoalbum, vtipné tričko ne­
bo novomanželské víno? Na neleh­
kou otázku najdete velmi snadnou od­
pověď v dárkových prodejnách ­ALBI.
Naše svatební kolekce je mixem ro­
mantických, vtipných, mírně lechti­
vých i vyloženě praktických dárků.
5x PRAHA
www.albi.cz
5%
Download

Všech 10.000 obchodů najdete vždy snadno a rychle