průvodce
Manuál pro průvodce v cestovním ruchu
Turistická destinace Šumava
únor 2012
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422, [email protected], www.rras.cz
tel. 380 120 263, 380 120 270
www.isumava.cz
MAPA REGIONU
I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU
Šumava - Zelená střecha Evropy se rozprostírá v příhraniční oblasti jihozápadních Čech
v průsečíku tří zemí střední Evropy – Čech, Bavorska a Horního Rakouska. Součástí tohoto území je
Národní park Šumava. Tento významný turistický region leží na území okresů Český Krumlov,
Prachatice a Klatovy a je vyhledávaným pro svou rozmanitost a krásu. Tato rozsáhlá oblast, od
památky UNESCO Českého Krumlova a českého „moře“ Lipna na jihu, až po Železnorudsko
s unikátními ledovcovými jezery na západě, včetně Čertova, největšího v ČR, je chráněna pro svoji
zachovalou drsnou panenskou přírodu. Neopakovatelnou přírodu nabízející nepřeberné množství
aktivit k odpočinku, pohybu, zábavě a poučení. Nekonečné šumavské lesy ukrývají kamenné moře
Čertovy stěny, nejznámější Prales Boubín, legendární šumavské slatě a rašeliniště, dravé prameny
Vydry a Křemelné a další přírodní unikáty.
Území Šumavy lze projít pěšky, projet na kole či běžkách nebo na koňském hřbetu po nových
upravených trasách. Proplout ve člunu po Vltavě a Otavě. Vidět z historických vlaků jedoucích po
nejvýše položených horských tratích kolem Kvildy a Stožce. Kroky návštěvníka mohou spojit historická
strážní a obchodní města od Volar a Prachatic, přes Vimperk a Hartmanice, až po Sušici a Klatovy. Ze
stále zlatonosného otavského údolí památného Prácheňska vítají na Šumavě a Pošumaví města
Písek, Strakonice, Horažďovice a Sušice. Majestátnost šumavských hor střeží slovutné hrady
Rožmberk s Bílou paní, Vítkův Hrádek nejvýše položený v ČR, Rabí s největší plochou v ČR, vodní
Švihov, Werichovy Velhartice, galerijní Klenová, hrdý Kašperk. Vrcholy hor na hranicích s Německem
Knížecí stolec, Plechý, Třístoličník, Luzný, Jezerní hora jsou přirozenými místy pro rozhledy do kraje.
Rozhledna Kleť je nejstarší v ČR, rozhledna Poledník je nejvýše v ČR a rozhledny Boubín, Javorník,
Pancíř jsou vrcholy, kde se nabízí nezapomenutelné a neopakovatelné pohledy po jedinečné Šumavě,
ale též na velehory Alp .
Technický unikát plavební Schwarzenberský kanál, čarovné pošumavské hospody, v knihách popsaná
Klostermannova zastavení, výskyt jelena, tetřeva a rysa lze vidět jen na Šumavě, skvostu české a
evropské přírody. Národní park Šumava je největší chráněné přírodní území v ČR.
Šumava je přírodní unikát, který je doplněn a dotvořen stovkami unikátů lidského umu. Šumavu
můžete navštívit na týden. Ale poznat ducha šumavských samot a šumavských lidí můžete až při
opakovaných toulkách po nejrozsáhlejším pohoří České republiky. Šumava je živá historie i
současnost zemí českých.
Manuál pro průvodce 2012
II. TURISTICKÉ ATRAKTIVITY REGIONU
II. 1 CO MUSÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VIDĚT A ZNÁT V REGIONU ŠUMAVA
A. Kulturní zajímavosti a památky
Barokní lékárna U bílého jednorožce
nám. Míru 149, 339 01 Klatovy I.
tel.: +420 376 313 109, +420 603 267 600
fax: +420 376 316 011
e-mail: [email protected]
www.muzeum.klatovynet.cz
Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z mála
památek tohoto druhu v Evropě. Podává věrný obraz práce apatykáře i prostředí lékárny 18. století.
Při návštěvě této unikátní památky uvidíte ukázky zbytků původních léčiv, starých lékárenských
nástrojů a přístrojů i starých léčebných metod. Na přelomu roku 2009 a 2010 byl mobiliář z přední
místnosti lékárny nově zrestaurován - už proto stojí za to památku navštívit, třeba i podruhé.
Velkou atrakcí je ukázka živých exponátů používaných v minulosti i v současnosti při léčení různých
nemocí. Dodnes jsou zde v lihu uchováváni nejrůznější cizopasníci.
Hradní a zámecký komplex Klenová
Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
tel.: +420 602 489 097, +420 376 392 208
e-mail: [email protected]
www.gkk.cz/klenova
Přibližně 13 km západně od Klatov stojí rozsáhlá zřícenina
významného středověkého hradu. V 19. století k ní byl přistavěn
novogotický zámek, v druhé polovině téhož století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický
komplex obytných a hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Na Klenové je dnes
umístěna historická expozice věnovaná dějinám hradu a zámku a několik výstav vrcholného českého i
zahraničního umění. Na jednom místě tak uvidíte historické objekty (hrad a zámek) a zároveň se
seznámíte s moderním výtvarným uměním (stálá expozice v přízemí zámku, výstavy současného
výtvarného umění v 1. patře zámku a ve třech podlažích barokní sýpky). Z hradu se díky jeho
vyvýšené poloze otevírají jedinečné výhledy na centrální Šumavu.
Horská synagoga v Hartmanicích
342 01 Hartmanice
tel.: +420 732 631 176, +420 723 953 426
[email protected]
www.hartmanice.cz
Od roku 1883 byla horská synagoga v Hartmanicích domem
modlitby pro více než 200 zdejších obyvatel židovské víry. Po II.
světové válce byla využívána pouze jako truhlárna a sklad
pneumatik. Po téměř 70 letech navrátilo této nejvýše položené synagoze v České republice její
důstojnost občanské sdružení Památník Hartmanice. Na vás, návštěvníky, dnes čeká kulturní
památka oceněná titulem Stavba roku 2006. Uvnitř je instalována expozice obohacená o moderní
audiovizuální prvky. Prostřednictvím historických fotografií a listin je dokumentováno spolužití Čechů,
Němců a Židů na Šumavě. V přízemí synagogy je umístěna výstava fotografií šumavských vesnic,
které zanikly po roce 1948. Zajímavé jsou i snímky staré Šumavy. Poučná je historie židovské obce v
Hartmanicích, osud synagogy i průběh její záchrany. Po předchozí telefonické domluvě nabízí
synagoga školám odborně-vzdělávací výklad k základům judaismu, o životě Židů na Šumavě, o
židovských svátcích atd.
Manuál pro průvodce 2012
Hrad Kašperk
Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory
tel. +420 376 582 324
e-mail: [email protected]
www.kasperk.cz
Chcete poznat hrad, na kterém se natáčela pohádka Anděl Páně?
Nebo hradní palác, který se každoročně mění v divadelní scénu
pro velkolepá Shakespearovská představení? Chcete se pobavit na nádvoří zaplněném řinčením
zbraní a zpěvem loupežníků? Přijeďte se podívat na Kašperk!
Nejvýše položený královský hrad v Čechách, postavený na příkaz samotného císaře Karla IV., je
dodnes působivou dominantou šumavského podhůří v okolí Kašperských Hor. Je oblíbeným výletním
cílem, kolem něhož a k němuž vede řada turistických tras a cyklostezek. Z obou hradních věží je
nádherný výhled na pásmo hraničních vrcholů centrální Šumavy. Hradem vedou 2 prohlídkové okruhy
nazvané Východní věž a Západní věž. Dětem jsou určeny interaktivní prohlídky: pro žáky 1. stupně
ZŠ prohlídka „Staň se rytířem nebo princeznou“, pro 2. stupeň ZŠ a SŠ interaktivní prohlídka „Staň se
stavitelem hradu“. Na nádvoří Kašperku, kde se často konají šermířská vystoupení, se nachází
střelnice, obchůdek se suvenýry a občerstvení. Hrad otvírá své brány návštěvníkům také při nočních a
zimních prohlídkách.
Hrad Rabí
Rabí, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 596 171
e-mail: [email protected]
www.rabi.cz
Hrad, při jehož obléhání přišel vojevůdce Žižka o druhé oko, je
dnes nejrozsáhlejší hradní zříceninou v Čechách. Uprostřed velkého nádvoří stojí bývalá konírna,
která slouží jako výstavní prostor a příležitostně jako koncertní i svatební síň. Nejstarší částí hradu je
vysoká obytně-obranná věž, která je nyní upravena jako vyhlídková. Pro návštěvníky jsou připraveny
dva prohlídkové okruhy - palác a věž. Prohlídka vás zavede i do vězeňských kobek v hlubokém
sklepení, uvidíte hladomornu a nahlédnete do hradní studny. V letní sezoně se na hradě koná řada
zajímavých akcí – především koncerty, divadlo o životě včel v hradním příkopu (červenec – srpen),
střelba z kuše, z praku, vrhání nožů v hradní střílně a mnohé další. V okolí hradu vede několik
turistických tras a cyklostezek.
Hrad Rožmberk nad Vltavou
382 18 Rožmberk nad Vltavou
tel: +420 380 749 838, fax: +420 380 749 802 813
e-mail: [email protected]
www.hrad-rozmberk.eu
Hrad původem z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců,
předchůdců mocných Rožmberků. Ti se v průběhu dalších staletí stali jedním
z nejvýznamnějších šlechtických rodů v Čechách. Hrad byl několikrát
přestavován, přičemž nejvýrazněji ovlivnila jeho podobu přestavba v období
renesance a později přestavba ve stylu anglické novogotiky. Interiér dnes
ukrývá cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V rožmberské
síni uvidíte portrét Bílé paní, Perchty z Rožmberka, jež se zde podle pověsti čas od času zjevuje.
Vybrat si můžete ze dvou prohlídkových tras: 1.V buquoyovských sbírkách spatříte mnoho pokojů
včetně zbrojnice a rovněž výše zmíněnou rožmberskou síň s obrazem Bílé paní. 2. okruh: Soukromé
pokoje – zde navštívíte jídelnu, pracovnu, salon a hernu. Za příznivého počasí je zpřístupněna
zámecká věž s dalekým výhledem.
Manuál pro průvodce 2012
Hrad Velhartice
Velhartice 1, 341 42 Velhartice
tel.: +420 376 583 315, +420 724 663 691
e-mail: [email protected]
www.hradvelhartice.cz
Malebný hrad a zámek v krásné šumavské krajině vysoko nad říčkou
Ostružnou vznikl na přelomu 13. a 14. století. Jeho raritou je mohutný
kamenný most se čtyřmi oblouky spojující věž Putnu s protější zříceninou gotického paláce Rajského
domu. Při návštěvě a prohlídce hradu se po tomto unikátním stavebním prvku z doby Karla IV.
projdete. V rámci druhého prohlídkového okruhu zavítáte do renesančního zámku a od průvodce si
vyslechnete zasvěcené líčení života šlechty a její zábavy v době renesance. Dozvíte se také, proč
byly na hradě v 15. století po dobu pěti let uschovány české korunovační klenoty. V předhradí se
nachází skanzen lidové architektury z Pošumaví. Z Velhartic vede podél říčky Ostružné naučná stezka
(cca 50 min) k bývalé chatě herce a spisovatele Jana Wericha. V bývalém hradním pivovaru je
umístěna zajímavá interaktivní výstava pro děti i dospělé.
Katakomby v Klatovech
Divadelní 148/I, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 320 160, +420 724 961 755
e-mail: [email protected]
www.katakomby.cz
Klatovské katakomby jsou unikátní historickou památkou. V podzemí
jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
jsou ve skleněných rakvích uložena mumifikovaná těla mnichů pohřbená v letech 1676-1783. Dodnes
je tu takto uloženo na 30 těl. Nově zřízená expozice podává informace také o mimořádném významu
působení jezuitů pro rozvoj školského systému v období baroka ve městě a okolí. Život jezuitů je zde
prezentován prostřednictvím nejmodernějších technologií.
Klášter Vyšší Brod
Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 380 746 674
www.klastervyssibrod.cz
[email protected]
Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě bylo založeno v roce 1259 Vokem z Rožmberka. Památku rodu
Rožmberků střeží dodnes cisterciáčtí řeholníci, kteří klášter zároveň postupně rekonstruují. Tato
národní kulturní památka je bez nadsázky perlou české gotické architektury. Návštěvníci si mohou
prohlédnout klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož varhany prý oplývají jedním z
nejkrásnějších zvuků u nás, dále filozofický a teologický sál, uvidí třetí největší knihovnu v ČR a také
obrazovou galerii se sbírkami českého barokního malířství. Pod podlahou kostela je ukryta
rožmberská hrobka, opředená mnoha tajuplnými pověstmi.
Klášter Zlatá Koruna
381 01 Zlatá Koruna
tel.: +420 380 743 126, +420 724 566 819, +420 724 663 767
e-mail: [email protected]
www.klaster-zlatakoruna.eu
Bývalý cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně je dnes pokládán za
jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Prohlédnout si zde můžete
malý a velký konvent, kapitulní síň, klášterní jídelnu, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a
nejstarší dochovanou část kláštera - kapli Andělů Strážných.
Manuál pro průvodce 2012
Stožecká kaple
GPS: 48°52'28.199"N, 13°49'24.225"E
Na svahu hory Stožec stojí v lesním porostu kaple se zajímavým osudem.
Původní dřevěná stavba vznikla v roce 1791 nad pramenem léčivé vody.
Velmi však trpěla nepříznivými klimatickými podmínkami, a tak v roce 1804
nechalo město Volary vybudovat kapli novou. V roce 1867 navštívil místo
pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu a nechal kapli rozšířit o
dřevěnou přístavbu alpského stylu. V roce 1914 byla kaple vyzdobena
dřevořezbami. Po druhé světové válce začala chátrat a téměř zanikla. Na
druhé straně hranice, v bavorském Phillipsreuthu, byla v 80. letech 20.
století postavena její přesná kopie. Své obnovy se nakonec dočkal i sám
originál – v roce 1988 byla Stožecká kaple zrekonstruována do původní
podoby Janem Kocourkem z Prachatic. V listopadu 1988 byla slavnostně otevřena a v srpnu 1990
znovu vysvěcena. Hlavní pouť se zde koná vždy první neděli po 14. srpnu.
Dostupnost a vzdálenosti: Stožec – Stožecká luka – Pod Stožeckou skálou – Stožecká kaple –
Lesní silnice – Lávka přes Studenou Vltavu – Stožec. Celkový okruh měří cca 9 km.
Vodní hrad Švihov
Žižkova 1, 340 12 Švihov
tel.: +420 376 393 378, +420 606 666 419
e-mail: [email protected]
www.hradsvihov.cz
Švihov je největším a nejzachovalejším vodním hradem v Čechách.
Toto pozdně gotické opevněné sídlo Půty Švihovského z Rýzmberka je
tvořeno dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní
kaplí postavenou na baště. Hrad s opevňovacím vodním systémem patřil k nejlepším pevnostem své
doby. Návštěvníkům se představuje prostřednictvím dvou prohlídkových tras. První okruh přibližuje
život na hradě v 16. století, druhá trasa vede zázemím hradu a ukazuje sklepy, hejtmanskou kancelář,
strážnici, fraucimor a černou kuchyni.
Zámek Chanovice a expozice lidové architektury
Chanovice 133, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 316 011, +420 376 323 525, +420 737 061 235,
+420 721 721 908
e-mail: [email protected]
www.muzeum.klatovynet.cz
Expozice lidové architektury v Chanovicích je jednou ze tří stálých
expozic klatovského Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Tvoří ji typické objekty lidového stavitelství
jihozápadních Čech. Jsou zde prezentovány dobové formy bydlení, zemědělských činností,
podomácké výroby a řemesel na vesnici. To vše z období druhé poloviny 18. století až první poloviny
20. století. Každoročně vždy první sobotu v červenci se zde koná Den řemesel, jenž je pěknou
přehlídkou dovedností novodobých řemeslníků Plzeňského kraje.
Manuál pro průvodce 2012
Zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
340 14 Chudenice
tel: + 420 376 398 100, + 420 724 007 576
e-mail: [email protected]
www.chudenice.klatovsko.cz
Původní gotickou tvrz založil ve 13. století Drslav z Chudenic. Na jejích základech byl později
postaven Starý zámek. V roce 1592 dostaly Chudenice titul městečka a erb. Rod Černínů vlastnil
zámek po celou dobu jeho existence (700 let). Josef Dobrovský zde působil 11 let jako učitel a přítel
rodiny Černínů. Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích je umístěno ve starém Černínském
zámku v městečku Chudenicích ležícím v romantickém Pošumaví. Josef Dobrovský žil 11 let u hrabat
Černínů. Od tohoto pobytu je odvozen i název muzea. Osobnosti V expozicích muzea jsou
vzpomenuti všichni, kdož vytvářeli základ pro novodobou českou národní vzdělanost od Dobnera k
Dobrovskému, stejně tak jako Palackého, J. E. Vocela, Julia Skarlandta, Janovského a dalších. Další
osobnosti, které je v muzeu vzpomenuto, je nejvýznamnější chudenický rodák Jaroslav Kvapil, básník,
spisovatel a dramatik a později šéf činohry ND v Praze. V jeho rodných místnostech se můžeme
seznámit s jeho životem a dílem.
Zámek Kratochvíle
Správa Státního zámku Kratochvíle
384 11 Netolice
tel: +420 388 324 380
e-mail: [email protected]
www.zamek-kratochvile.eu
Prohlídková trasa zámku je zaměřena na prezentaci cenných renesančních
interiérů z konce 16. století, kdy byla dokončena výstavba celého
zámeckého areálu. Velká pozornost je věnována renesanční architektuře,
manýristické malířské a figurální štukové výzdobě areálu. Hlavním tématem
trasy je zařízení interiérů odpovídající konci 16. a začátku 17. století, tedy době působení posledních
Rožmberků - Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Návštěvníci jsou samozřejmě zváni do hlavní budovy
areálu – do vily, mohou nahlédnout také do kostela Narození Panny Marie a projít se v zámecké
zahradě. Zámek nabízí didaktický program pro žáky základních škol „Objevování renesanční zahrady
zámku Kratochvíle“. V letních měsících je v dalších prostorech zámku, např. ve vstupní věži a v
zahradním domku Markéta instalována volně přístupná výstava fotografií nebo obrazů.
Zámek a Městské muzeum Horažďovice
Zámek č. 11
341 01 Horažďovice
Kontakt: tel. 376 512 271
e-mail: [email protected]
www.muzeumhd.cz
V Městském muzeu Horažďovice byla minulém roce otevřena
interaktivní dílna „Návrat k tradicím“. Návštěvníkům umožní
vyzkoušet si na vlastní kůži některé z běžných součástí života
na vsi z doby před sto i více lety.
Co všechno si můžete vyzkoušet?
* Navrhnout vlastní vzor a utkat kousek látky na autentickém tkalcovském stavu
* Vyčesat kousek ostříhané ovčí vlny a upříst nit na kolovrátku
* Vyřezat lžičku z polotovaru z lipového dřeva
* Paličkovat krajky podle různě složitých vzorů
* Poslechnout si odborný výklad a zhlédnout filmy se záznamy práce lidových mistrů
Manuál pro průvodce 2012
B. Přírodní zajímavosti
Boubínský prales a jezírko
GPS: 48°58'24.418"N, 13°49'33.299"E
Celosvětově známý prales na úpatí hory Boubín (1362 m n. m.).
Již v roce 1858 byla jeho část vyjmuta z běžného lesního
hospodaření, v roce 1992 byl vyhlášen Národní přírodní
rezervací. Jádro pralesa, tvořené zejména bukem, smrkem a
jedlí, je nejzachovalejším zbytkem původních šumavských
smíšených horských lesů, tzv. pomezního hvozdu. Nejstarší
smrky a jedle zde dosahují stáří 300 - 400 let. Největší boubínský
strom „Král smrků“ padl 4. prosince 1970, starý asi 440 let.
Pralesem protéká Kaplický potok, který se vlévá do malého jezírka – nádrže – uměle vytvořené k
plavení dřeva do sklárny v Lenoře. Toto technické dílo sloužilo svému účelu ještě po 2. světové válce.
Kolem nejcennějšího jádra rezervace, veřejnosti nepřístupného, je vyznačena okružní naučná stezka
„Boubínský prales“. Výchozím i konečným místem je Boubínské jezírko. Délka trasy je 3,6 km,
zahrnuje 8 zastávek a zaměřuje se na vývoj pralesa.
Dostupnost a vzdálenosti: Přístup je možný z obce Zátoň (cca 4,5 km k Boubínskému jezírku + 3,6
km naučnou stezkou „Boubínský prales“). Celkový okruh měří cca 13 km. Další možnost je cesta z
Kubovy Huti (cca 4,5 km k rozhledně Boubín, cca 4 km k Boubínskému jezírku + 3,6 km naučnou
stezkou Boubínský prales). Celý tento okruh měří cca 20 km. Stezka je určena pouze pro pěší.
Březník
GPS: 48°58'16.751"N, 13°28'59.741"E
Jedna z nejatraktivnějších šumavských lokalit, v literatuře
někdy uváděna jako „Srdce staré Šumavy“. Leží 6 km od
Modravy a otvírá se odsud krásný pohled do Luzenského
údolí a na horu Luzný v Bavorském lese. Původně zde
stávala osada Pürstling, poprvé zmiňovaná v roce 1787.
Místo výrazně ožilo po vybudování Vchynicko-tetovského
kanálu. V roce 1804 byla postavena dřevěná lesovna, v roce
1856 byla pro revírníka dokončena nová kamenná stavba. V hájovně se odehrával děj románu
spisovatele Karla Klostermanna Ze Světa lesních samot. V roce 1951 museli hájovnu její obyvatelé
opustit a do bývalé schwarzenberské základny se nastěhovali pohraničníci. Ti ji obývali do konce
šedesátých let, pak už stavba jen chátrala. Na konci devadesátých let začala její rekonstrukce a v
roce 2002 byla hájovna znovu otevřena jako sezonní informační centrum s občerstvením.
Dostupnost a vzdálenosti: Z Modravy vede modrá turistická značka kolem Modravského potoka.
Celkový okruh měří cca 14,5 km. Další možný přístup je z osady Filipova Huť, vede zde žlutá turistická
značka, v místě Na ztraceném se napojíte na modrou turistickou značku, která vede až na Březník.
Tento celý okruh měří cca 17,5 km. Obě trasy jsou vhodné pro pěší i cyklisty.
Manuál pro průvodce 2012
Bučina
GPS: 48°57'58.405"N, 13°35'31.932"E
Bývalá nejvýše položená šumavská osada byla založena v
druhé polovině 18. století. V roce 1911 zde žilo v 37 domech
celkem 347 obyvatel, z nichž osm používalo jako svůj hlavní
jazyk češtinu. Výraznou stavbou Bučiny bývala velká celnice,
která měla v případě napadení sloužit jako pevnost. Po druhé
světové válce obec zanikla, v roce 1956 byla až na jedinou
výjimku celá zbořena - pouze tzv. Pešlova chata byla
ponechána pro potřeby pohraniční stráže. Její trosky byly odstraněny v roce 2003, kdy bylo současně
rozhodnuto o stavbě nové chaty. Bučina je jedním z nejdeštivějších míst Šumavy – ročně tu spadne
okolo 1 600 mm srážek. Z obce pocházel Johann Peter, významný krajový básník a spisovatel. Podle
starých turistických průvodců je z Bučiny nejkrásnější šumavský výhled na Alpy.
Začíná zde i končí naučná stezka „Národní park“ s 8 informačními panely, dlouhá 6,5 km. Ta
dokumentuje, jak člověk utvářel krajinu, která dnes náleží k Národnímu parku.
Dostupnost a vzdálenosti: Na Bučinu vedou turistické trasy z Kvildy (celkový okruh měří cca 18 km)
a z Borových Lad (celkový okruh měří také cca 18 km). Výlet na Bučinu je možné spojit s návštěvnou
pramenů Vltavy nebo zaniklé obce Knížecí Pláně.
Chalupská slať
GPS: 48°59'55"N, 13°39'32.999"E
Vrchovištní rašeliniště s rozlohou 240 ha a s vodní plochou
o rozloze 1,3 ha, jež je největším rašelinným jezírkem u
nás. K němu vede 260 metrů dlouhý povalový chodník.
Hloubka rašeliny dosahuje místy až sedmi metrů. Při
okrajích jezírka a na plovoucích ostrůvcích roste vzácná
masožravá rosnatka okrouhlolistá. Další vzácné rostliny a
dřeviny v blízkosti chodníčku jsou označeny jmenovkami.
Informační středisko ve Svinné Ladě nedaleko obce Borová Lada je výchozím místem 600 metrů
dlouhé naučné stezky, která seznamuje návštěvníky s rašeliništěm a jeho faunou a flórou. Výlet na
Chalupskou slať můžete spojit s procházkou po naučné stezce Les, která vede okolím obce Borová
Lada a zaměřuje se na význam a funkci lesa v krajině.
Dostupnost a vzdálenosti:
Rašeliniště Chalupská slať se nachází nedaleko obce Borová Lada. Celkový okruh naučné stezky
Chalupská slať měří cca 1,2 km. Turistické trasy k Chalupské slati vedou také z Kubovy Huti (celkový
okruh je 22 km) nebo z Horní Vltavice (celkový okruh je 22 km).
Jezero Laka
GPS: 49°6'38.999"N, 13°19'40.999"E
Nejvýše položené a zároveň nejmenší z šumavských jezer. Má
rozlohu pouhých 2,53 ha. Dříve se mu říkalo Pleso nebo
Mlaka. Po jeho hladině se velmi zvolna pohybují plovoucí
ostrůvky. Na velkém ostrově na jižní straně jezera stával kdysi
velký kříž – památka na jakousi dávnou nešťastnou událost.
V současnosti jezero zarůstá vegetací a postupně se mění v
rašelinový močál. Je odvodňováno Jezerním potokem do řeky
Křemelné. Vody z jezera se používalo k pohonu brusů ve sklárnách v Nové a ve Staré Hůrce. Kvůli
tomu nechal majitel panství Georg Christoph Abele ve třicátých letech 19. století uměle zvýšit hráz. V
roce 1947 se zde natáčel film Divá Bára.
Dostupnost a vzdálenosti: Jezero je přístupné po turistické trase z Nové Hůrky (celkový okruh je cca
10 km), ze Železné Rudy (celkový okruh je 24 km), nebo z Prášil (celkový okruh je 16 km – pouze
v období od 1.7. do 15. 3.).
Manuál pro průvodce 2012
Knížecí Pláně
GPS: 48°57'26.723"N, 13°37'34.263"E
Dnes již zaniklá osada byla založena blízko zemské hranice
v roce 1792 knížetem Schwarzenbergem. V roce 1840 žilo v
Knížecích Pláních 521 obyvatel a bylo zde 59 domů – mimo
jiné myslivna, hájovna, mlýn, pila, hostinec i základna
hraniční stráže. Již v roce 1828 tu byl vystavěn dřevěný
kostel sv. Jana Křtitele, vedle něhož stála přízemní fara. V
roce 1946 byli všichni obyvatelé obce vystěhováni a do roku
1956 byla zástavba srovnána se zemí, odstřelen byl i kostel.
V letech 1990 až 1991 byl opraven hřbitov, na němž je
dosud patrná terénní vyvýšenina, místo, kde stával kostel.
Dnes jej zde připomíná třináctimetrový kříž. Nedaleko stojí
pomník padlým v 1. světové válce. Ten zároveň označuje střed bývalé obce. Od hřbitova je krásný
výhled na Luzný, Třístoličník a Boubín. Knížecí pláně jsou součástí přírodně poznávacího okruhu
„Národní park“.
Dostupnost a vzdálenosti: Knížecí Pláně jsou přístupné po turistických stezkách z Kvildy (přes
Bučinu, celkový okruh měří cca 22 km), z Borových Lad (celkový okruh je cca 12 km) nebo ze
Strážného (Jelení stezkou přes Žďárské jezírko, celkový okruh je cca 22 km). Všechny trasy jsou
vhodné pro pěší i pro cyklisty.
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
GPS: 49°10'55.15"N, 13°11'10.949"E – Černé jezero
49°9'54"N, 13°11'51.999"E – Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero leží v dosud
nedotčené části Šumavy a patří k turisticky nejnavštěvovanějším
cílům celého pohoří. Žáci a studenti si návštěvou rezervace
rozšíří nejen své znalosti o přírodě Šumavy, ale také poznají
nejkrásnější části národního parku a chráněné krajinné oblasti.
Prospěšný pro ně bude i pohyb pěšky ve zdravém přírodním
prostředí.
Černé jezero je se svou rozlohou 18,43 ha největším jezerem Šumavy a Bavorského lesa. Nejhlubší
místo (40,5 m) leží přímo pod 335 metrů vysokou karovou Jezerní stěnou. Žije zde vzácná fauna i
flóra - na jediném místě v ČR se tu vyskytuje šídlatka jezerní, kriticky ohrožený rostlinný druh.
Čertovo jezero je druhým největším na Šumavě a v Bavorském lese. Mezi ním a Černým jezerem
probíhá hranice hlavního evropského rozvodí, díky čemuž je Čertovo jezero odvodňováno do Černého
moře (Černé jezero do naopak do Severního moře). V žádném z těchto dvou jezer nežijí žádné ryby.
Dostupnost a vzdálenosti: Ze Špičáckého sedla cca 3,5 km po značené nenáročné turistické trase k
Černému jezeru a dále pak po náročnější turistické trase cca 2,5 km k Čertovu jezeru (celkový okruh
cca 8,5 km)
Plešné jezero
GPS: 48°46'34.999"N, 13°51'54.999"E
Elipsovité ledovcové jezero, dříve zvané Plesné, leží na úpatí
hory Plechý, nejvyššího vrcholu české části Šumavy (1378 m
n. m.). Je dlouhé 260 metrů, široké 90 metrů a maximální
hloubka dosahuje 18,3 metru. Jezero odvodňuje Jezerní
potok, který se později vlévá do Vltavy. Skalní stěna nad
hladinou je vysoká 220 m. Jezero je jediným místem v ČR,
kde se vyskytuje šídlatka ostnovýtrusná, kriticky ohrožený
rostlinný druh. Na skále nad jezerem ve výšce 131 metrů stojí
památník básníka a spisovatele Adalberta Stiftera, který se narodil v nedaleké Horní Plané. Obelisk z
Manuál pro průvodce 2012
tesaných žulových kvádrů byl podle návrhu vídeňského architekta Jindřicha Ferstela postaven
nákladem Spolku Němců z jižních Čech v letech 1876 - 77. Od památníku je dobrý rozhled na jezero i
na šumavské podhůří a do českého vnitrozemí. Dříve sloužilo jezero také jako zásobárna vody pro
plavení dřeva Schwarzenberským kanálem.
Dostupnost a vzdálenosti:
Plešné jezero leží 17 km jižně od Volar. Vede k němu turistická trasa z Nové Pece (celkový okruh
měří 18 km) a z osady Jelení (celkový okruh je 14 km). Na samotný vrchol Plechý vede žlutá turistická
trasa (cca 2 km, náročný terén).
Poledník
GPS: 49°3'50.9"N, 13°23'42.499"E
Vrchol vzdálený 7 km vzdušnou čarou od Prášil je nazýván
také jako Polední hora. Její nadmořská výška je 1315 m. Na
vrcholu stojí z mnoha míst dobře viditelná vyhlídková věž, jež
poskytuje za dobrého počasí zřejmě nejlepší výhled na celou
Šumavu a Bavorský les. 37 metrů vysoká rozhledna vznikla v
roce 1998 přestavbou bývalé stanice protivzdušné obrany,
která sloužila armádě od 60. let minulého století. Na vrchol
věže s třemi půlkruhovými vyhlídkovými patry vede 227 schodů. U vrcholu Poledníku stávala
v minulosti lovecká chata Na Tokáni. Na severním úpatí hory leží Prášilské jezero.
Dostupnost a vzdálenosti:
Vrchol je dostupný pěším i cykloturistům. Lze se sem vydat z Prášil přes Prášilské jezero (celkový
okruh je cca 17 km dle zvolené trasy) nebo z Modravy (celkový okruh je cca 24 km dle zvolené trasy).
Povydří
GPS: 49°3'45.835"N, 13°30'32.634"E
Jedna z nejznámějších i nejoblíbenějších naučných stezek
centrální Šumavy byla otevřena v roce 1976. Začíná na Čeňkově
Pile a končí v 7 km vzdáleném Antýglu, kde kdysi stávala
sklárna. Stezka má 12 zastavení. Během vycházky poznáte
úchvatnou scenérií řeky Vydry, která v této části toku vytváří
mohutné peřeje a dlouhé kaskády. Koryto je plné obrovských
balvanů s vymletými prohlubněmi, nazývanými obří hrnce. Nad
řečištěm se tyčí mohutné skalní masivy s viklany, na srázech
údolí jsou četná kamenná moře. Občerstvit se můžete na Turnerově chatě, jediné veřejně přístupné
chatě v I. zóně národního parku.
Dostupnost a vzdálenosti: Celkový okruh stezky měří 14 km. Přístup na stezku mají pouze pěší
turisté, je vhodná i pro vozíčkáře.
Prameny Vltavy
GPS: 48°58'29.28"N, 13°33'39.977"E
Na úbočí Černé hory, sedm kilometrů od Kvildy, vyvěrá
pramen naší nejdelší řeky. V prvních kilometrech toku se říčka
nazývá nejprve Černý potok a později Teplá Vltava. Původně
pramenila zpod kořene mohutného smrku, který roku 1870
padl za oběť kůrovci. Už na začátku minulého století zde byl
pro četné příchozí turisty vybudován přístřešek s lavicemi. Na
jeho místě byla v letech 1922 až 1923 postavena dvoupatrová
dřevěná chata Klubu českých turistů s devíti ubytovacími
pokoji. Během druhé světové války sloužila jako zajatecký tábor pro sovětské a francouzské vojáky.
Po skončení války už nebyla zdevastovaná chata opravena a v roce 1953 byla zbořena. Dodnes se
zachovaly jen zbytky kamenného zdiva.
Dostupnost a vzdálenosti: K pramenům Vltavy je možné se vydat po nejkratší turistické trase
z Kvildy (cca 6 km). Od pramene je možné pokračovat (cca 3 km) k rezervaci a zaniklé obci Bučina.
Manuál pro průvodce 2012
Trasa je vhodná pro pěší turisty i cykloturisty. Celkový okruh měří cca 12 km, okruh spojený
s návštěvou Bučiny je cca 18 km.
Prášilské jezero
GPS: 49°4'31.999"N, 13°23'59.999"E
Jezero leží na úbočí hory Poledník (1315), nad jeho hladinou
s rozlohou 3,91 ha se tyčí 150 metrů vysoká karová stěna.
Nejvyšší naměřená hloubka jezera je 15 metrů. Prášilské
jezero je odvodňováno Jezerním potokem do Křemelné.
Smutnou událost z roku 1927, kdy zde utonul student
medicíny O. Kareis, připomíná pomník na břehu jezera.
Není odsud daleko ke Staré jímce, bažinaté kotlině, jež bývala
kdysi také ledovcovým jezerem. Společně s okolními
smrkovými porosty a horou Poledník tvoří jezero přírodní rezervaci o celkové rozloze 157 ha.
Dostupnost a vzdálenosti: K jezeru vede nenáročná turistická trasa z Prášil. Celkový okruh je cca 8
km.
Schwarzenberský plavební kanál
GPS: 48°48'59.36"N, 13°52'39.239"E
Výjimečná technická památka je dílem ing. Josefa Rosenauera,
lesního inženýra na schwarzenberském panství. Stavba I. etapy tzv.
Starého kanálu probíhala v letech 1789 – 1793, stavba II. etapy
Nového kanálu pak v letech 1821 až 1823. Kanál sloužil hlavně k
zásobování Vídně palivovým a stavebním dřívím. Dílo začíná u
osady Nové Údolí na svahu Třístoličníku. U osady Jelení je trasa
vedena podzemním tunelem, dlouhým 389 metrů. Vstup do něj
uzavírají kamenné portály. Nedaleko obce Zvonková opouští kanál
české území a pokračuje do Rakouska. Pod zříceninou hradu Vítkův
kámen se vrací na naše území, ale po chvíli míří opět a definitivně
do Rakouska, vlévá se do řeky Grosse Mühl a pak do Dunaje.
Celková délka velkolepého díla je 51,9 km.
Podél kanálu vede naučná stezka, která začíná v Jeleních Vrších a
končí po 8 km v Nové Peci-Raškově. Je obousměrná a jsou na ní 4 informační panely. Přibližuje
historii plavení dřeva na Šumavě, historii plavebního kanálu a představuje osobnost stavitele kanálu
Josefa Rosenauera.
Dostupnost a vzdálenosti: Celkový okruh naučné stezky je cca 16 km. Jedná se o nenáročnou
trasu, která vede podél kanálu a využít ji mohou i vozíčkáři. Cykloturisté mohou jet téměř po celé
délce 44 km dlouhé trasy na Růžový vrch.
Tříjezerní slať
GPS: 49°2'27.841"N, 13°28'3.634"E
Vzácná přírodní lokalita s rozlohou 19 ha nedaleko Srní.
Rašeliniště je přístupné po poválkovém chodníku, jenž je zároveň
200 metrů dlouhou naučnou stezkou s jedenácti informačními
tabulkami. Ty přibližují návštěvníkům vegetaci šumavských
smrčin, informují o povrchových útvarech rašelinišť, o vzniku
rašeliny a o jejím složení. Uprostřed rašeliniště jsou tři jezírka,
která dala slati jméno. Roste zde keřovitá forma borovice blatky,
bříza trpasličí, blatnice bahenní, pýreček horský a další zástupci rašeliništní flóry.
Dostupnost a vzdálenosti: Ke slati je možný nenáročný přístup pěšky nebo na kole po zpevněných
lesních cestách z Modravy (celkový okruh měří 7 km), nebo podél naučné stezky Vchynicko-tetovský
plavební kanál od Srní.
Manuál pro průvodce 2012
Vchynicko-tetovský plavební kanál
GPS: 49°2'25.424"N, 13°30'15.334"E
Další z velkých děl inženýra Josefa Rosenauera. Bylo
budováno v letech 1799-1801 jako spojnice Vydry a
Křemelné, obcházející nesplavný úsek Vydry pod Antýglem.
Kanál umožnil těžbu dřeva v částech Šumavy do té doby
nepřístupných. Kanál se odpojuje z Vydry pod bývalou
osadou Vchynice–Tetov nedaleko Antýglu u hradlového
mostu, zvaného rechle. Kanál původně tvořily tři části spojené
kamennými skluzy, po nichž následoval závěrečný skluz do
Křemelné. V roce 1942 byla uvedena do provozu
hydroelektrárna na Čeňkově Pile, která jako zdroj energie využívá vodu právě z Vchynicko-tetovského
kanálu.
Při silnici z Modravy do Srní začíná naučná stezka nazvaná Vchynicko-tetovský plavební kanál.
Věnuje se dřevařství - těžbě, přibližování a plavení dřeva, pilařství a vorařství. Značená cesta vás
zavede na Rokytu, kde se nachází geologická expozice a informační středisko. Naučnou stezku
mohou absolvovat pěší i cykloturisté. Její celkový okruh měří 18 km.
C. Ostatní
Pohádková chalupa Mlázovy
Mlázovy 18
341 42 Kolinec
Milan Poláček - tel.: +420 608 96 16 11,
e-mail: [email protected]
www.pohadkovasumava.cz
„Za sedmero horami a sedmero řekami se nalézá pohádkové
místo, kde vládne víla Šumava a její pomocník a věrný průvodce
Šumavous. Společně chrání celou Šumavu, aby byla stále
krásná a stále zelená“. Tak lze charakterizovat místo, kde potkáte – a zvláště vaše děti - plno
nejrůznějších pohádkových postaviček. Zabydleli se zde víly, vodníci, rusalky, ale také čerti,
čarodějnice a plno další pohádkové havěti. Na děti čeká galerie skřítků, čertovna, vodnická kuchyň,
šumavská pila, pohádkový zlatodůl, vodnický svět, skřítčí obydlí, stará čarodějnice i pohádková
chaloupka.
Novinkou z poslední doby je výstava pohádkových řemesel a šumavských výrobků, Šumavousova
komnata, šatlava, věštírna, maňáskové divadlo, malý ateliér pro děti, Rarášova stezka, Perníková
chaloupka, pohádkový golfek, a mnohé další. Můžete si projít stezku skřítka Šumavouse, navštívit
hrad Troškov, prohlédnout si skřítčí obydlí nebo vystoupit na královskou vyhlídku.
Archeopark Netolice
Informační středisko Netolice
Mírové náměstí 248
38411 Netolice
tel.:+420 388 324 251, mobil 602 932 229
e-mail: [email protected]
www.archeopark-netolice.cz
Na magickém místě akropole bývalého přemyslovského hradiště na vrchu sv. Ján, přímo v městské
památkové zóně v Netolicích, vzniká postupně od roku 2004 archeologický park, zaměřený na málo
Manuál pro průvodce 2012
známé období vzniku českého státu v raném středověku v 10. -13. století. Jde o první jihočeskou
archeologickou památku prezentovanou formou přímé rekonstrukce.
Hauswaldská kaple – Srní
tel.: +420 602 106 982
e-mail: [email protected]
Hauswaldská kaple se stala pro šumavské horaly konce 19.
století "šumavskými Lurdy".
Tradice kaple, vystavěné nad Vchynicko-Tetovským kanálem
poblíž Smí (Rehberg), vznikla na základě mnoha legend
vztahujících se k lesnímu zákoutí pod Kostelním vrchem.
Na vyznačené cestě jsou zvýrazněny půdorysy původních
staveb - kaplí. K nim je do volného prostoru přivedena voda z
pramene, ona zázračná voda, která zde hraje hlavní roli a to v
ručně tesaných vantrokách, uložených na 59 bludných kamenech, představujících korálky na růženci.
Místo Hauswaldské kaple je přístupné i pro postižené občany, kteří sem přišli nebo přijeli s vírou v
uzdravení, tak jako sem chodili lidé již v minulosti. K Hauswaldské kapli vede ze Srní zážitková stezka,
je dlouhá 2,5 km, se sedmi zastaveními s citáty z děl Karla Klostermanna, které příjemně navodí
atmosféru místa. Návštěvníci absolvují jakousi meditační procházku.
Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě
Modrava 61, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 722 634 107
e- mail : [email protected], [email protected]
www.sumava.net/icmodrava/
Interaktivní expozice zaměřená na dřevo nabízí komplex
neobvyklých zážitků, s nimiž se jinde nesetkáte. Zde se
dozvíte, co všechno dřevo pod vlivem různých nástrojů,
energií a podmínek dokáže.
Průvodci krajinou a přírodou Šumavy
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
tel: +420 388 450 271, +420 731 530 287
e-mail: [email protected]
www.npsumava.cz
Na Šumavě proběhl v minulých letech cyklus speciálních školení
zájemců pro průvodcovské služby po biosférické rezervaci Šumava.
Nyní je možné využívat jejich služeb. Jedná se o klasickou komerční
nabídku, ceny jsou dohodou. Vše závisí na individuální domluvě – program, čas, náročnost, cena, atd.
Pro přehled - průměrná hodinová taxa je 150 Kč, celodenní doprovod stojí 1000 až 1500 Kč,
průvodce v cizím jazyce stojí asi o polovinu více. Cena vždy zahrnuje přípravu materiálů a pomůcek,
včetně pochůzky před vlastním konáním akce.
Kontakty na průvodce včetně jejich nabídky budou k dispozici na internetu (www.npsumava.cz),
regionálních informačních střediscích a v propagačních materiálech.
Manuál pro průvodce 2012
Co možná nevíte?
Na Šumavě máme biosférickou rezervaci. Kde se tu vlastně vzala a kdo a proč ji založil?
Původ musíme hledat v organizaci UNESCO – organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a
kulturu, jež byla založena v r. 1945 jako bezprostřední reakce na hrůzy právě skončené světové války.
Sídlí v Paříži a aktuálně sdružuje 195 zemí. Jejím hlavním cílem je udržení mezinárodního míru
rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazování úcty k lidským právům a
právnímu řádu. Angažuje se v oblasti vzdělání, přírodních věd, sociálních a humanitních vědách,
kultuře a komunikaci a informacích.
V r. 1970 byl na generální konferenci vyhlášen program obecně známý pod zkratkou MaB (Man and
the Biosphere/Člověk a biosféra), v rámci něhož jsou po celém světě vyhlašovány biosférické
rezervace. V současnosti je ve 114 zemích světa vyhlášeno 580 biosférických rezervací. Šumava,
vyhlášená v roce 1990, je jednou ze šesti českých.
Biosférické rezervace usilují o naplnění tří hlavních funkcí - ochranu přírodní a kulturní rozmanitosti,
sociálně, kulturně a přírodně udržitelný ekonomický rozvoj a logistickou podporu výzkumu,
monitoringu, environmentální výchově a vzdělávání.
Zvláště důležité je zapojení místních komunit a účast všech zainteresovaných v procesu plánování a
péče o celé území.
Každá biosférická rezervace je rozdělena do tří hlavních zón. Jádrové zóny, jež je určena pro ochranu
přírody, monitoring a nedestruktivní výzkum; ochranné zóny obklopující nebo přiléhající k jádrové
zóně, jež je určena pro aktivity slučitelně se šetrnými ekologickými postupy a přechodové zóny, pro
aktivity, kde lidé společně usilují o udržitelné užití přírodních zdrojů.
Potenciál biosférické rezervace na Šumavě nebyl dosud příliš využit. Ve snaze o její oživení se nově
na koordinaci aktivit biosférické rezervace podílejí na základě dohody společně RRA Šumava a
Správa NP a CHKO Šumava.
Manuál pro průvodce 2012
Regionální značka ŠUMAVA – originální produkt®
®
Na Šumavě se můžete setkat se značkou ŠUMAVA regionální produkt ,
kterým se od roku 2006 v regionu Šumava označují místní výrobky. Tato
značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který
zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ ze Šumavy. Místní původ však
není jedinou podmínkou pro udělení značky.
Značené výrobky přispívají k dobrému jménu regionu, proto musí být také:
- dostatečně kvalitní
- šetrné vůči životnímu prostředí
- jedinečné ve vztahu k Šumavě - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z
místních surovin - výjimečné svou vysokou kvalitou
Cílem značení je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadňuje orientaci
zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr ze Šumavy, tak místním
obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce.
Značení bylo zahájeno v červenci 2006, kdy byla značka udělena prvním 3 výrobkům (nebo skupinám
výrobků) a do současnosti se skupina rozrostla na 75 výrobců s více než 400 druhy produktů.
Sortiment je široký, od řemeslných uměleckých děl, přes suvenýry nebo užitkové předměty až po
potravinářské produkty jako jsou mléčné a masné výrobky, ryby, pivo, chléb, koláče, zelňáky, drobné
pečivo, dorty, med či bylinky.
Kde si můžete koupit šumavské certifikované výrobky? Hlavně na Šumavě - v běžné obchodní
síti, v certifikovaných obchodech (prodávají výrobky minimálně od 5 certifikovaných výrobců), ve
vybraných turistických infocentrech a často přímo u výrobců, podrobný seznam naleznete v katalogu
výrobků, v novinách Doma na Šumavě nebo na webu www.regionalni-znacky.cz. Také můžete
navštívit řemeslné dílničky s výrobou skla, keramiky či skleněných korálků, v některých si můžete sami
zhotovit vlastní výrobek.
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
tel: +420 380 120 263
e-mail: [email protected], www.regionalni-znacky.cz
Manuál pro průvodce 2012
Regionální značka pro služby v cestovním ruchu
Orientaci při výběru ubytovacích a stravovacích služeb zájemcům usnadní značka
ŠUMAVA originální produkt®. Značka, kterou uděluje nezávislá certifikační
komise, hostům zaručí ty nejlepší služby - jedinečné ve vztahu k Šumavě a šetrné
k přírodě, příjemné a čisté prostředí či ochotný personál. Touto značkou, která
vznikla původně pro pravé šumavské výrobky, se nyní certifikují také služby, a to
prozatím– ubytování a stravování. Regionální ekoznačka zákazníkovi garantuje,
že navštívil zařízení, které prošlo přísným procesem certifikace. Certifikované
zařízení má přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:
•
•
•
kvalitní z hlediska plnění zákonných předpisů, ale i spokojenosti zákazníků
šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí
jedinečné ve vztahu k Šumavě
V srpnu 2008 byla udělena značka prvním 3 ubytovacím
pyšní již 31 zařízení.
Kontakt:
Kateřina Vlášková, regionální koordinátorka
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy
tel.: +420 380 120 263
e- mail: [email protected]
www.regionalni-znacky.cz
zařízením a dnes se jí
Manuál pro průvodce 2012
Manuál pro průvodce 2012
II.3. CO MUSÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK V REGIONU ŠUMAVA ZAŹÍT?
ZIMNÍ SPORTY
Lyžařský areál Zadov
Zadov – Churáňov
Zadov
tel.: +420 388 428 119
www.lazadov.cz
[email protected]
Možnost zalyžovat si nabízí šumavský Zadov. V areálu Kobyla, který leží v nadmořské výšce okolo
1000 metrů, vás ke dvěma sjezdovkám lehké až střední obtížnosti dopraví čtyřsedačková lanovka s
nástupním kobercem. Lanovka měří 730 metrů a za hodinu dokáže přepravit až 2000 lyžařů. Obě
sjezdovky měří cca 900 m a můžete si zde zalyžovat i večer. Povrch pro večerní lyžování se
pravidelně upravuje. Na Kobyle nechybí snowpark, ve kterém přibyly další překážky, lyžařská škola s
vlastním výukovým hřištěm, půjčovna se servisem a občerstvení. Na Kobyle jsou ještě dva menší
lyžařské vleky pro začátečníky. V areálu Churáňov vás k sjezdovce doveze téměř kilometr dlouhá
jednosedačková lanová dráha s kapacitou 363 osob za hodinu. Sjet můžete sjezdovky dlouhé 1100 a
1300 metrů. V areálu Zadov – Churáňov je síť parkovišť a dobré možnosti stravování a ubytování.
Lyžařská škola Zadov
tel.: +420 388 428 384, +420 602 325 023
[email protected]
Půjčovna lyží ZADOV-KOBYLA
tel.: +420 388 424 238
www.lazadov.cz/la/pujcovna.asp
[email protected]
Skiareál Lipno
Lipno nad Vltavou
tel.: +420 380 736 053
www.lipnoservis.cz
[email protected]
Největší jihočeské zimní středisko, které prošlo rozsáhlou
modernizací, nabízí pro příznivce zimních sportů všestranné vyžití.
Skiareál se rozkládá na okraji obce Lipno nad Vltavou přímo u
silnice. Čeká vás pohodová jízda na sedmi přehledných a
bezpečných sjezdovkách o celkové délce 8,2 kilometru. K nim vás bez front rychle a pohodlně
přepraví 3 čtyřsedačkové lanovky. Sjezdové tratě mají příjemný pozvolný profil. Jsou tak ideální pro
děti a začátečníky. Snowboardisté si zařádí ve snowparku. Na děti čeká nejmodernější dětské
lyžařské hřiště v České republice – Foxpark kapitána Lipánka se třemi pohyblivými koberci. V
moderním areálu bez bariér si zajezdí i hendikepovaní lyžaři. Všechny tratě zasněžuje moderní
technika. Pro večerní lyžování je otevřena 1300 metrů dlouhá Jezerní sjezdovka. Velkokapacitní
bezplatné parkoviště pro 650 aut a 20 autobusů leží přímo u nástupní stanice lanové dráhy. V areálu
lze využít služeb lyžařské školy, půjčovny lyží a snowboardů. Nechybí občerstvení a ubytování v
blízkosti sjezdovek.
Skischool Lipno, tel.: +420 731 410 812, [email protected]
Lipnorent a Skiservice, tel.: +420 731 410 813, tel.:+420 731 410 799 http://rentlipno.lipnoservis.cz/rent-lipno/, [email protected]
Manuál pro průvodce 2012
Ski areál Špičák
Špičák
tel.: +420 376 397 167
lyzovani.spicak.cz
[email protected]
Největší sjezdařský areál na Šumavě blízko Železné Rudy.
Svým rozsahem a službami je ideálním centrem pro všechny
lyžaře. Na méně příkrých sjezdovkách se budou dobře cítit
méně zdatní lyžaři i děti. Na své si přijdou i vyznavači
prudších svahů a také snowboardisté.
Sportovní areál nabízí pět sjezdovek a dvě cvičné louky v
celkové délce více než 8 kilometrů. Přepravu zajišťuje
necelých 1300 metrů dlouhá čtyřsedačková lanovka a 10 vleků. Za hodinu jsou schopny přepravit až
5500 lyžařů. Sjezdovku můžete zvolit podle svých schopností. Nejdelší dojezd má Turistická
sjezdovka, na které si vychutnáte délku 1805 metrů. Vaši připravenost prověří sjezdovka Šance. Tu
ocení především zdatní lyžaři. Na začátečníky čeká cvičný svah a cvičná louka, na děti lyžařské hřiště
Penguinland s baby vlekem, kobercem a figurkami zvířátek. Začínající a pokročilí snowboardisté si
zajezdí ve snowparku, kde nechybějí raily i skoky pro začínající i pokročilé jezdce.
Samozřejmostí je večerní lyžování a doprava návštěvníků do areálu skibusy. Do rolbami pravidelně
upravených běžeckých stop se mohou vydat lyžaři na běžkách. Na výběr mají různé trasy, některé
vedou z části i sousedním Bavorskem.
Lyžařská a snowboardová škola Ski school Špičák
tel.: +420 723 438 359
[email protected]
Půjčovna lyží a snowboardů Špičák
tel.: +420 376 397 167
lyzovani.spicak.cz
[email protected]
Ski servis Profi
Špičák 77
tel.: +420 731 104 288
www.skiservisprofi.cz
[email protected]
Běžecké lyžování v Šumavském národním parku
Bílá stopa
Na níže uvedené webové stránce naleznou příznivci bílé stopy
celou síť lyžařských tras na Šumavě.
Šumava je charakteristická rozsáhlými pláněmi, tj. územím se
stálou nadmořskou výškou nad 1000 m. Tím jsou dány mírné
výškové rozdíly, které společně s ojedinělou kvalitou
udržovaných běžeckých stop každoročně na Šumavu přitahují
mnoho vyznavačů bílé stopy.
Na níže uvedené webové stránce naleznou příznivci bílé stopy
celou síť lyžařských tras na Šumavě.
www.bilastopa.cz
Manuál pro průvodce 2012
ADRENALINOVÉ SPORTY
OFFPARK Sušice
FIT Hotel, Na Fufernách 10, 342 01 Sušice
tel: +420 604 733 804
e-mail: [email protected]
www.offpark.cz
Na Šumavě bylo otevřeno v červnu 2008 největší outdoorové
centrum plzeňského kraje. Offpark naleznete v Sušici Na
Fufernách v lesoparku Luh. Na břehu řeky Otavy je vybudován přírodní lanový park, který nabízí
nevšední zážitek plný překonávání vlastních limitů a odvážné zábavy. Vyzkoušejte si prolézt 34
překážek a jednu lanovku ve výšce 6 až 9 metrů nad zemí, vybaveni profesionální horolezeckou
výbavou a pod dohledem kvalifikovaného instruktora. Kromě lanového parku nabízí Offpark i další
aktivity jako jízdy na speciálních terénních koloběžkách,offball, rafting po Otavě, potápění, skákací
boty, kiting, lety kluzákem, tandemové seskoky padákem nebo vyhlídkové lety nad Šumavou v
motorovém letadle, ve vrtulníku nebo horkovzdušném balónu.
Lanové centrum na Libíně
Lanový park Libín, Libín, 383 01 Prachatice
tel: +420 776 114 566
e-mail: [email protected]
www.adrenalin–libin.cz
V lanovém parku můžete absolvovat více než 60 překážek na 4 trasách,
které je možné různě kombinovat dle zdatnosti lezce. Je možné
absolvovat pouze jednu trasu nebo všechny. Centrum je vybudováno ve
velmi atraktivní přírodní scenérii bývalého dioritového dolu. Díky tomu se
zde utvořily propasti a přírodní jezírko a právě přejezd nad ním v
necelých dvaceti metrech je jednou z nejzajímavějších atrakcí. Na
jednom z okruhů v nadmořské výšce téměř 1100 m.n.m., se
návštěvníkům centra naskytne ojedinělý výhled do krajiny z korun stromů.
Při počtu minimálně 10 osob je možné objednat si návštěvu centra
v kterýkoliv den i čas. Lanové centrum nabízí speciální službu – kameru na helmu, záznam ze svého
adrenalinového zážitku si může pořídit každý návštěvník a pak třeba v klidu domova znovu vychutnat
své pocity.
Lanové centrum na Zadově
LC Zadov u Sporthotel Olympia
mobil: +420 605 215 396
e-mail: [email protected]
www.lanovecentrum.cz/zadov
Lanové centrum PROUD se nachází u Sporthotelu Olympia na Zadově. Jedná se o venkovní areál,
který nabízí programy pro skupiny a jednotlivce. Vyznavači adrenalinových sportů mohou využít
nabídku 4 různě náročných tras, které jsou vhodné jak pro zkušené lezce, tak pro úplné začátečníky.
Své si zde užijí dospělí stejně jako děti (od 6 let věku). Zkušení instruktoři Vám zde sestaví zajímavý
program pro jednotlivce, malé skupinky, školní kolektivy, nebo i speciální program pro firemní akce.
Různé překážky jsou konstruovány převážně z lan v kombinaci se dřevem. V naprosté většině se
jedná o lana zavěšená na kůly či stromy tak, aby vytvořila neobvyklou překážku. Lanové centrum lze
po dohodě otevřít i mimo běžnou provozní dobu, jeden z okruhů je osvětlen.
Manuál pro průvodce 2012
Lanové centrum Lipno nad Vltavou
LIPNO SERVIS s.r.o.
382 78 Lipno nad Vltavou 307
www.lipnoservis.cz
Najdete zde dětský okruh, lezeckou stěnu, plošiny, pyramidy, 150m dlouhá sjezd nad vodou a celkem
500 m dobrodružství na laně.
Horské koloběžky
Skiareál Kubova Huť
[email protected]
www.ski-kubovka.com
Na výlet se můžete vydat netradičně - na koloběžce. V Kubově Huti si vyzkoušejte jízdu na horských
koloběžkách na sjezdovce Pod Obrovcem, nebo si udělejte výlet a zažijte až 14 kilometrů dlouhé
sjezdy z Kubovy Huti krásnou přírodou. Vychutnejte si vyjížďky volnou krajinou po zpevněných lesních
cestách po úbočí Boubína k Boubínskému pralesu, údolím Pravětínského potoka do Vimperka, okolo
Světlohorské nádrže na Lipku nebopodél Račího potoka k Vltavě.
Pošumavský aeroklub Klatovy
Pošumavský aeroklub Klatovy, 339 00 Klatovy
tel: +420 376 310 355, +420 602 944 492
fax: +420 376 310 762
e-mail: [email protected]
www.lkkt.cz
Nabídka výcviku:
- základní výcvik na padáku typu křídlo
- pokračovací kurzy
- sportovní kurzy
- AFF výcvik
- výcvik AFF instruktorů
- výcvik tandemových pilotů
- možnost získání české, německé, rakouské či americké (USPA) licence
Speciální kurzy:
- freeflying
- skysurfing
- RW (i větších formací)
- tandemové seskoky
- výškové seskoky (6000 m s kyslíkem)
- možnost seskoků na přesnost z menších výšek (matrace, elektronická nula)
- foto, kamera
Bobová dráha na Lipně - Slide Land Lipno
Lipno Slide a.s.
Slunečná 301, 382 78 Lipno nad Vltavou
tel.: +420 380 736 363
e-mail: [email protected]
www.slideland.cz
Manuál pro průvodce 2012
Slide Land je snadno dostupný - přímo v centru obce Lipno nad Vltavou u bezplatného centrálního
parkoviště a dolní stanice lanové dráhy Lipno Expres.
Slalomové káry
340 04 Železná Ruda 279
tel.: + 420 376 387 288
mobil: + 420 603 418 357¨
e-mail: [email protected]
www.skinadrazi.cz
Chcete si užít pocit sjíždění lyžařské sjezdovky i v létě ? Pak přijďte k nám a vyzkoušejte si sjezd
slalomovou károu bezpečně až do cíle červené nebo modré trati. Zdarma si můžete nechat změřit čas
pro porovnání s traťovým rekordem a zazávodit si s přáteli nebo celou rodinou. Po rychlé jízdě se
můžete osvěžit a nasytit v bufetu s příjemným posezením a výhledem na Velký Javor.
KONA Bikepark Špičák
Sport areál Špičák nabízí také v létě turistům i bikerům kvalitní zázemí. Na vrchol Špičáku (1202m) se
dostanete moderní čtyřsedačkovou lanovkou a poté můžete vyzkoušet tratě pro začínající i zkušené
bikery.
SPORT AREÁL ŠPIČÁK
Sport service spol. s r.o.
Špičák 77/17, 340 00 Železná Ruda
tel: +420 376 397 167
e-mail: [email protected]
www.spicak.cz
Bikepark Lipno nad Vltavou
Nová dimenze bikingu v ČR - sjezdová trať Fun Ride Trail vhodná pro rodiny s dětmi a začínající
bikery.
• Přes 1500 m dobrodužné jízdy v lese a na Jezerní sjezdovce s nádherným výhledem na Lipno
• Pohodlná a rychlá přeprava na čtyřsedačkové lanovce vhodná také pro pěší turisty, houbaře a
milovníky panoramat
• Kompletní zázemí přímo u lanovky - parkování zdarma, půjčovna sjezdových kol a příslušenství,
restaurace se sportbarem
Bikepark Lipno
LIPNO SERVIS s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 307
[email protected]
www.lipnoservis.cz
Aeroklub Prachatice
P.O.BOX 82, 383 01 Prachatice
tel: +420 338 327 124
e-mail: [email protected]
www.flyingman.petruv.net
Plachtařský provoz:
Letiště Strunkovice je v posledních letech zejména letiště plachtařské, čemuž odpovídá i složení
členské základny Aeroklubu Prachatice.
Paraprovoz:
Aeroklub Prachatice má i vlastní paraodbor který organizuje vlastní výcvik a paraprovozy.
Manuál pro průvodce 2012
Provádí se zde i základní výcvik a tandemové seskoky.
Ultralehká letadla:
Na letišti je hangárováno a provozováno mnoho ULL soukromých majitelů.
VODNÍ SPORTY, RELAXACE A WELLNES
Krytý plavecký bazén Horažďovice
Sportovní 1052
341 01 Horažďovice
tel: +420 376 511 481
e-mail: [email protected]
www.bazen.horazdovice.cz
Aquapark Horažďovice – to je spousta vodních radovánek. S jednou vstupenkou vyzkoušíte řadu
vodních atrakcí. Čeká vás 62 metrů dlouhá jízda na toboganu, masážní vana s vodními a
vzduchovými tryskami, kruhový bazén s umělým vlnobitím a vodotryskem, protiproud a vzduchový
rošt. Dětský bazének je vybaven dvěma skluzavkami, masážními tryskami a vodním kolotočem.
Aquapark Frymburk
Wellness Hotel Frymburk a.s.
Frymburk 140, 382 79 Frymburk
tel.: 380 300 351, 380 300 331
e-mail:[email protected]
www.hotelfrymburk.cz
V komplexu Wellness Hotelu Frymburk se nachází překrásný aquapark pro děti i dospělé rozkládající
2
se na ploše cca 1500m2. Jeho součástí jsou různé atrakce vnitřní bazén 468 m ,
2 dráhy na plavání - 25 m, divoká řeka, vodní vřídlo, perličková lůžka, hydromasážní trysky, vodní
chrliče, tobogán, dětské brouzdaliště, whirlpool, privátní pára, privátní sauna,odpočinková zóna
s lehátky a bazénový bar.V nabídce nechybí ani možnost vodního aerobiku a dalších cvičení v
bazénu.
Krytý plavecký bazén Klatovy
Dr.Sedláka 829, Klatovy III
tel.: 376 313 200, fax: 376 312 071
e-mail: [email protected]
www.klatovynet.cz/ts/bazen
Krytý plavecký bazén nabízí využití plaveckého bazénu o rozměrech 25 x 12,5 m a dětského bazénu
9 x 6 m pro:
•
•
•
•
rekreační a kondiční plavání
organizované plavání škol a plaveckých kurzů
součástí služeb je výuka plavání pro ZŠ a MŠ organizovaná plaveckou školou TSMK
solárium, masáže na objednávku.
Aquaworld Lipno
Lipno nad Vltavou 104
382 78 Lipno nad Vltavou
tel: +420 380 736 053
fax: +420 380 736 054
e-mail: [email protected]
www.lipno.info
Manuál pro průvodce 2012
Vodní ráj pro celou rodinu. Relaxujte ve whirpoolu nebo jen tak vleže na perličkové desce s
masážními tryskami. Nechte se zlákat do bazénu s protiproudem a okuste pohodu pravé finské sauny.
Děti si zadovádí v brouzdališti s vodním hříbkem a také na vodní skluzavce.
Koupaliště Větřní
382 11 Větřní 300
tel: +420 602 126 563
Koupaliště, dětské hřiště, brouzdaliště, hřiště na petangue, kurt na nohelbal a plážový volejbal,
zahradní občerstvení , bazén, sauna, solárium a masáže. Fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové
kurty, tělocvična a posilovna v blízkém okolí.
Plavecký bazén Větřní
382 11 Větřní 16
tel: +420 380 732 231
Lipenská přehradní nádrž
Nádrž Lipno má plochu přibližně 4800ha a leží v širokém údolí mezi šumavskými hřebeny v
nadmořské výšce 726m. Nádrž je dlouhá 44km a v některých místech široká až 10km. Je
vyhledávaným místem rekreace a největší rekreační oblastí jižních Čech.
Plavecký bazén Prachatice
U stadionu 261
383 01 Prachatice
tel.: +420 388 316 785
e-mail: [email protected]
K dispozici je velký bazén (25x12,5 metru) a dětský bazén (9x6 m), parní lázeň, půjčovna plaveckých
pomůcek, posilovna. Pro osoby se zdravotním postižením mají provozovatelé k dispozici sprchový
sedák, schodišťovou plošinu a bazénový zvedák.
Plavecký bazén Volary
Mlýnská 334
384 51 Volary
tel.: +420 388 333 009
Zaplavat si můžete v krytém plaveckém bazénu, který má délku 25 m. K dispozici je také sauna nebo
pára a finská sauna s venkovním ochlazovacím bazénem. Malé děti se mohou vydovádět
v brouzdališti s hloubkou 0,6 m. V bazénu se koná kondiční plavání a vodní aerobik.
Mořská laguna v Prachaticích (pro sportovní rodiny)
Albatros Prachatice spol.s r.o.
Vodňanská 1277, 383 30 Prachatice
tel: +420 777 790 787, +420 388 311 400
e-mail: [email protected]
www.hotelalbatros.cz
Můžete relaxovat v Mořské laguně s bazénem a vířivkou, utužit zdraví příjemnou saunou a masáží.
Manuál pro průvodce 2012
CYKLOTURISTIKA – cyklotrasy, cyklostezky
Architektura J. Bursy (Prachatice, okres Prachatice)
Délka trasy cca 35 km, Prachatice - Nebahovy - Mičovice Třebanice - Hoříkovice - Vrbice - Vítějovice - Lom Kobylí hora Žernovice – Prachatice
Běšinsko, trasa bílá, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2038, 2048, délka trasy 18,8 km, Běšiny Eurocamp - Běšiny
okolo trati - Kozí - Javoříčko - Lukavice - Strážov náměstí - Brtí
náves - křižovatka "Pod Brtím" - odbočka "Rajbunk" - Hořákov
náves - Běšiny Eurocamp
Běšinsko, trasa červená, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2031, délka trasy 26,6 km, Běšiny Eurocamp - Úloh - Rajské - Rajský Mlýn - Dobřemilice Zahrádka - Dobřemilice - Chotěšov - Kouklovna - Velhartice náměstí - Velhartice pod Borkem - Horní
Staňkov - Drouhaveč - Velhartice pod hradem, náměstí - Nemilkov náves - dvůr Chrástov - Nemilkov
nádraží - Úloh - Běšiny Eurocamp
Běšinsko, trasa modrá, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2033, 2094, délka trasy 34 km, Běšiny Eurocamp - Úloh - Rajské - Rajský Mlýn - Hamerský Mlýn
- Na Skále - Nemilkov náves - Chotěšov - Jarkovice - Chotěšov - Radvanice - Jarkovice - Čeletice Zahálka - Kouklovna - Velhartice náměstí, pod hradem, náměstí - Javoří - železniční most - Podolí Podolí pod zámkem - Sv. Bartoloměj - Hubenov - Běšiny náves - Běšiny Eurocamp
Běšinsko, trasa zelená, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2036, 2097, délka trasy 25,8 km, Běšiny Eurocamp Podolský Mlýn - Podolí zámeček - Střítež - Jindřichovice Mlázovy zámeček - Mlázovy ranč - Boříkovy - Bernatice Sluhov - Střítež - Tržek - Sv. Bartoloměj - Hubenov - Běšiny
náves - Běšiny Eurocamp
Čachrovsko, trasa modrá, Čachrov (Okres Klatovy)
Číslo 2034, 2093, délka trasy 23,5 km, Javorná parkoviště Poschingrův Dvůr - Šukačka - Suché studánky křižovatka Suché studánky - Rozcestí "U obrázku" - Starý Brunst Zhůří - Stará Huť - Keply - Zadní Chalupy - Gerlův Dvůr Javorná parkoviště
Čachrovsko, trasa zelená, Čachrov (Okres Klatovy)
Číslo 2037, délka trasy 23,5, Javorná parkoviště - Buchar - Zejbišský Dvůr - Onen Svět - Svinná Chřepice - Bradné - Čachrov - Rajský Mlýn - Dobřemilice - Kunovice - Karlovice - Buchar - Javorná
parkoviště
Horní Vltavice - Lenora a zpět, Horní Vltavice (Okres Prachatice)
25 km, středně náročná trasa, Horní Vltavice - Chata Boubín - Lenora - Zelená cesta (rozcestí) Hliniště - Strážný - Polka - Horní Vltavice.
K Husově lípě, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 30 km, Prachatice - přehrada Husinec - Lažiště - Kratušín - Chlístov (Husova lípa) Buk - Šumavské Hoštice - Husinec – Prachatice
K Schwarzenberskému kanálu, Nová Pec (Okres Prachatice)
46km, lehká trasa, Nová Pec - Černý Kříž - Stožec - Nové Údolí - Rosenauerův pomník - Jelení Schwarzenberský kanál - Nová Pec.
Manuál pro průvodce 2012
Ke Křišťanovickému rybníku, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 30 km, Prachatice - Libínské Sedlo - Křišťanovice - Lesní rybník (kemp) – Prachatice
Kolem Kvildských slatí, Kvilda (Okres Prachatice)
40km, středně těžká trasa, Kvilda - Pramen Vltavy - Černohorská nádrž - Modrava - Rybárna Tříjezerní slať - Vchynicko-tetovský kanál - Antýgl - Modrava - Filipova Huť - Horská Kvilda - Kvilda.
Krajem světáků, Nicov (Okres Prachatice)
38 km, středně těžká trasa, Churáňov - Pláně - Nové Hutě - Šindlov rozcestí - Jezírko u Kyzu - Nový
Dvůr - Masákova Lhota - Zdíkovec - Čábuze - Benešova Hora - Úbislav - Nicov - Studenec Churáňov.
Kvildské slatě, Kvilda (Okres Prachatice)
23km, středně těžká trasa, Kvilda - U Daniela - rozcestí - Zhůří - Horská Kvilda - Tetřevská slať Kvilda.
Na Labínskou rozhlednu, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 30 km, Prachatice - Libínské Sedlo - Libín - Sedélko - Chroboly – Prachatice
Na zámek Kratochvíle, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 45 km, Prachatice - Vítějovice (Památník setkání armád) - Hracholusky - Zámek
Kratochvíle (Expozice animovaného filmu) - Bavorov - Žichovec - Těšovice – Prachatice
Na zbytky kláštera v Kuklově, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 40 km, Prachatice - Chroboly - Smědeč - Brloh - Kuklov (zbytky kláštera) - zpět do
Prachatic
Okolím Vimperka, Vimperk (Okres Prachatice)
47 km, středně těžká trasa, Vimperk - Šumavské Hoštice - Machův Mlýn - Trpín - Kratušín - Záblatí Milešice - Na Křížkách - Na Pile - Trytlův Mlýn - Buk - Pravětín - Solná Lhota - Vimperk.
Páteřová cyklotrasa, trasa žlutá, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 332, délka trasy 28 km, Hubenov zámeček - Běšiny náves - Úloh - Nemilkov nádraží, náves Velhartice náměstí, pod hradem - Kouklovna - Čeletice - Keply - Stará Huť - Zhůří - Brunst - rozcestí U
obrázku
Po jihočeských vesnicích na poutní místo Lomec, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 60 km, Prachatice - Žernovice - Vítějovice - Žitná (chov koní) - zámek Kratochvíle Netolice - Podeřiště - Krtely - Lomec (poutní kostel Jména Panny Marie) - Truskovice - Strunkovice
nad Blanicí (letiště) - Vítějovice – Prachatice
Putování okolím Kašperských Hor, Kašperské Hory (Okres Klatovy)
59km, středně těžká trasa, Kašperské Hory - Nicov - Šeberstov - Javorník - Strašín - Nezdice na
Šumavě - Albrechtice - Záluží - Dlouhá Ves - Bohdašice - Tuškov - Kašperské Hory - Červená Karlina Pila - Rejštejn - Kašperské Hory.
Strážný - České Žleby - Strážný, Strážný (Okres Prachatice)
33 km, středně náročná trasa, Strážný - Hliniště - České
Žleby - Dobrá - Lesní silnice (rozcestí) - Stožecká luka
(rozcestí) - U Mlýnů (rozcestí) - České Žleby - Mlaka –
Strážný.
Strážovsko, trasa červená, Strážov (Okres Klatovy)
Číslo 2032, 2093, délka trasy 22,6 km, Strážov koupaliště Na Cihelně - Krotějov - Divišovice - křižovatka "U bývalého
hostince" - Onen Svět - Svinná - Chřepice - U Bradenského
křížku - Březí - Víteň - Plázky - Na Cihelně - Strážov koupaliště
Strážovsko, trasa modrá, Strážov (Okres Klatovy)
Manuál pro průvodce 2012
Číslo 2035, 2048, 2096, délka trasy 19,7 km, Strážov koupaliště - Záhorčice - Opálka - České Hamry Blata - Želivský vrch - Děpoltice - Datelov - Městiště - Divišovice - Krotějov Strážov koupaliště
Vimperk - Kubova Huť - Vimperk, Vimperk (Okres Prachatice)
28 km, náročná trasa, Vimperk - Klášterec - Lipka - Kubova Huť - Včelná - Pravětín - Vimperk.
Nově otevřena téměř sedmikilometrová cyklostezka v úseku od odbočení u Vysokých Lávek nedaleko
Prášil do Velkého Boru. Stezka má celoroční využití - v létě pro cyklisty, v zimě se na ní budou
strojově upravovat stopy pro běžkaře
Vrhaveč – Radinovy
cyklostezka z Vrhavče do Radinov, stezka se napojila na původní cyklostezku z Klatovy – Vrhaveč.
Trasa začíná u železničního přejezdu za koupalištěm ve Vrhavči. Dále se klikatí loukou, protože
kopíruje původní polní cestu. Stezka končí u komunikace, která vede do Radinov. Po této silnici
mohou cyklisté pokračovat například přes Radinovy, Hubenov a Běšiny dále na Šumavu. Stezka je již
v současné době hojně využívaná nejen cyklisty, ale i pro in-line.
Díky oddělenému provozu cyklistů od aut stezku využívají hodně rodiny s menšími dětmi na kole,
které si ještě s malými cyklisty netroufnou na silnici.
Cyklistické trasy v mikroregionu Radbuza
Kladruby – Čečovice – rozcestí
č. 2223
Dnešice – Hoříkovice
č. 2266
Dobřany – Holýšov
č. 2268
Hoříkovice – rozcestí – Nový
č. 2269
Čečovice – rozcestí – Dnešice
č. 2270
Nová Ves – Jivjany
č. 2271
Hradec – Nedražice
č. 2272
Cykloturistická trasa č. 2268 vede z Dobřan do Holýšova. Její trasa je vedena v souladu s územním
plánem tak, aby v budoucnu mohla být přeznačena na cyklostezku s č. 3 Praha – Plzeň –
Regensburg, která je v současné době vedena oklikou. Délka trasy je 21,4 km. Je vedena po
stávajících polních a lesních cestách, část vede po méně frekventovaných silnicích II. a III. třídy.
Kontakt:
Kontaktní osoba: Jaroslav Sýkora, předseda výkonné rady
Mikroregion RADBUZA
Nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
tel: 377 970 420, 602 405 576
e-mail: [email protected]
Šumavská páteřní cyklostezka
I. úsek: Gerlova Huť – Nová Hůrka (4,5 km)
III. úsek: Vysoké Lávky - Velký Bor (7 km)
IV. úsek: Velký Bor – Srní-Mechov (4,2 km)
Páteřní cyklostezka Šumavy je první cyklostezko v Národním parku Šumava. Začíná úsekem z
parkoviště na Gerlově huti do Nové Hůrky. V roce 2010 byl otevřen třetí úsek šumavské páteřní
cyklostezky. Cyklostezku mohou turisté využívat celoročně, v létě pro cykloturistiku a v zimě pro běh
na lyžích.
Kontakt:
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
tel: +420 388 450 271, +420 731 530 287
e-mail: [email protected]
www.npsumava.cz
Manuál pro průvodce 2012
Vyrobte si na Šumavě vlastní výrobek
Ateliér skleněného korálku
Výroba páteříků (korálky do růženců) má na Šumavě dlouhou tradici. Skleněné korálky vznikají
tradiční technikou natáčení žhavé skleněné hmoty na kovové tyčinky a jsou zdobené za tepla
skleněnou nití i různými jinými technikami. Proto se jim říká vinuté perly neboli vinutky. Všechny kusy
takto vyrobené jsou originály. Pokud zatoužíte vyzkoušet si jejich výrobu a vytvořit si vlastní skleněný
šperk, zavítejte do Nezdic na Šumavě. Nutno předem telefonicky dohodnout.
Kontakt:
Ing. Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 197, 342 01 Sušice
mobil: (+420) 606 889 532
e-mail: [email protected]
www.wudy.cz
Výroba chodské keramiky
Chlistov 1 a 72, 339 01 Klatovy
www.kettykeramika.com
tel.:+420 607 985 206
Chodská keramika má v západních Čechách dlouholetou tradici.
V chlistovské dílně si můžete prohlédnout, jak se keramika vyrábí,
seznámit se s postupy výroby, její historií a technikou malování. V areálu
můžete také navštívit prodejnu a zakoupit výrobky z této dílny, které
získaly certifikát Šumava – originální produkt.
Řezbářství Karel Tittl
Velhartice 86, 341 42 Kolinec
Tel.: +420 388 435 828
Mobil: +420 606 730 013
www.rezbarstvitittl.unas.cz
[email protected]
Pan Tittl své výrobky vyřezává ručně z lipového dřeva, které
pochází z oblasti Šumavy. Do jeho sortimentu patří kříže,
křížky, betlémy, plastiky, sošky, pohádkové postavičky.
Řezby pana Tittla najdete ve světě – kříže v kaplích církve
luteránské v Kanadě a USA, i u nás – v Horské Kvilně,
Velharticích čí v Muzeu Šumavy v Sušici (jeden z největších
mechanických betlémů v ČR). V dílně je možné si prohlédnout známý Velhartický betlém.
Návštěvnické centrum dřevařství
Modrava 12, 341 92 Kašperské Hory
tel: +420 722 634 107
email: [email protected]
Manuál pro průvodce 2012
V unikátní interaktivní expozici se dozvíte vše o dřevě, o jeho vlastnostech, použití i o historii. Své
poznatky si na jednoduchých pokusech ověříte, například se naučíte číst z letokruhů. A ve vybavené
dílně, pokud jste zruční, si můžete vyrobit a namalovat dřevěného ptáčka, kterého si pak odnesete
domů jako suvenýr.
Kontakt:
Sklárna Annín
Annín 66
tel.: +420 376 593 384, +420 728 938 644, +420 376 593 381
e-mail: [email protected]
Sklárna, která má své kořeny už v roce 1796, zušlechťuje
čtyřiadvacetiprocentní křišťál. Můžete si prohlédnout jednotlivá
pracoviště brusírny olovnatého křišťálu. Dozvíte se o historii sk lárny,
průvodce přiblíží i současné postupy výroby broušeného skla.
Výrobky najdete ve fi remní vzorkovně a prodejně přímo v areálu
sklárny.
Broušení skla
Antonín Chrapan, 384 42 Lenora 117
tel.: +420 388 43 86 94
mobil: +420 602 948 578
e-mail: [email protected]
www.prodejnaskla.cz
Při výběru broušeného skla v prodejně vybíráte nejen podle vzhledu, ale zároveň se můžete podívat i
pod ruce kuličů, jak výbrus vzniká. Vybroušené motivy pocházející z dílny navazují na více než
stoletou tradici výroby skla v Lenoře. Nabízené výrobky můžete porovnat s exponáty v sousedícím
Sklářském muzeu.
Interaktivní dílna Návrat k tradicím
Zámek 11, Horažďovice
tel.: +420 376 512 271
www.muzeumhd.cz/navrat/
[email protected]
V dílně zažijete návrat ke starým řemeslům. Vyzkoušíte si, jak si předci sami vyráběli oblečení a různé
předměty. Pustit se můžete do tkaní na stavu, paličkování podle vzorů, do dlabání lžíce z lipového
dřeva. Vyčešete si i kousek ostříhané ovčí vlny. Na kolovrátku pak z ní upředete niť.
Manuál pro průvodce 2012
Ochutnejte místní speciality
Pivovar Belveder a ochutnávka železnorudského piva
Hotel Belveder, Železná Ruda
tel.: +420 602 406136
e-mail: [email protected]
www.hotelbelveder.cz
Návštěvníci si mohou prohlédnout výrobu piva v nově otevřeném
minipivovaru v Železné Rudě a také zde pivo ochutnat. Na kvalitu
piva dohlíží pohádkový skřítek Belgrád společně se skřítkem
pivničkou. Pokud budete mít štěstí, můžete se zúčastnit besedy o
výrobě piva a o historii pivovaru. Otevřeno je po celý rok,
skupinám doporučujeme předem se telefonicky objednat.
Muzeum pivovarnictví a pohádkových postav
Hotel Grádl, 340 04 Železná Ruda 299
tel.: +420 602 406136, 376 387 270
www.hotelgradl.cz
Hotel Grádl nabízí jedinečnou příležitost navštívit muzeum pivovarnictví a ochutnávku
železnorudského piva. Speciální, desetistupňové pivo se zde vaří podle stejné receptury, jak se
původně vařilo v polovině minulého století v dnes už zaniklém pivovaru v Železné Rudě.
Mléčné výrobky a maso z biofarmy Slunečná
Biofarma Slunečná
Slunečná 3, 384 51 Želnava-Slunečná
tel.: +420 604 331 278
e-mail: [email protected]
www.biofarma-slunecna.cz
Při svých toulkách Šumavou můžete ochutnat mléčné výrobky přímo na farmě. Veškeré produkty jsou
v certifikované kvalitě BIO. Ve faremní prodejně si můžete vybrat z širokého sortimentu - kozí, kravské
a ovčí produkty: mléko čerstvé, sýry čerstvé, žervé, tvaroh, jogurt, máslo, sýrové speciality. Maso:
vakuově balené hovězí, skopové-jehněčí, kozí-kozlečí maso.
Minimlékárna JOMA
Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou
fax: +420 376 312 807
mobil: +420 604 413 696
e-mail: [email protected]
Dolní Lhotě u Klatov na soukromé farmě Holštýn vyrábí mléčné
produkty bez konzervačních přísad od roku 2001. V loňském roce
farma získala certifikát Šumava – originální produkt. Velmi kvalitní a
chutné výrobky si můžete zakoupit přímo na farmě.
Manuál pro průvodce 2012
Rendlovy tyčinky nebo pouťové a ovocné koláče
Pekařství BANDUR
T.G.Masaryka 516/II.
342 01 Sušice
tel.: +420 376 524 230
[email protected]
Prodejní místa:
T.G.Masaryka 516/II., 342 01 Sušice, tel. +420 376 524 230
Americké armády 74/I. 342 01 Sušice, tel. +420 376 520 266
Ševčíkova 31, 341 01 Horažďovice, tel. +420 376 512 517
Při návštěvě Sušice se zastavte v pekařství BANDUR a ochutnejte některé z certifikovaných výrobků.
Rendlovy tyčinky jsou tak vyhlášené, že si pro ně jezdí zákazníci doslova až z „druhého konce
republiky“. Pouťové koláče jsou bohatě zdobené červeným a bílým mákem, tvarohem, povidly,
mandlemi a rozinkami. Výborné jsou také ovocné koláčky.
Minipivovar Vyšší Brod
Vyšebrodský minipivovar
Kaplická 28, 382 73 Vyšší Brod
mobil: +420 777 280 610
e-mail: [email protected]
www.vysebrodskypivovar.cz
Vyšebrodský pivovárek je nejmenší v jižních Čechách. Zato vaří pivečko poctivé a výborné chuti, které
nejlépe vychutnáte ve stylovém pivovarském Pajzlu u Jakuba
Pivovárek úspěšně navázal na tradici pivovarnictví v tomto kraji. Pivo vaří typicky českou metodou,
nechává kvasit v otevřených kádích při teplotě 9°C a nijak neurychluje jeho zrání. Používá
bezvýhradně jen tradiční suroviny jako slad, vodu, chmel a ušlechtilé pivovarské kvasnice. Pivo
je nefiltrované a nepasterované, čímž si uchová všechny zdraví prospěšné látky a vitamíny. Vyšší
hořkost působí nejen chuťově příjemně, ale má i blahodárný vliv na trávení.
Zelňáky
Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.
Pivovarská 197, 383 01 Prachatice
tel.: + 420 388 313 659, +420 725 783 347
[email protected], www.pekarstviprachatice.cz
Prodejna: Pekařství U kostela, Velké nám. 35, 383 01 Prachatice
Zelňáky se tradičně pekly na vesnicích v zimním období, kdy byl
dostatek naloženého kysaného zelí a škvarků ze zabíjaček. Jsou
chutné, vláčné, nakyslé, dochucené drobně nasekanými
škvarkami, kmínem, pepřem, jsou mírně pálivé, chuťově výborné a
osvěžující. Všechny hlavní suroviny pocházejí ze Šumavy, stejně jako stará receptura
Caffé Čokoláda
Cukrárna – Kavárna – Caffé Čokoláda
Plzeňská 1070, 341 01 Horažďovice
mobil: +420 605 217 240, +420 739 058 550
e-mail: [email protected]
www.caffecokolada.cz
Naše zákusky jsou vyrobeny z kvalitních surovin. Korpusy na dorty
děláme podle osvědčených receptur našich babiček. Náplně jsou jemné
Manuál pro průvodce 2012
smetanové a ochucené např. čokoládou, vaječným likérem, karamelem. Snažíme se myslet úplně na
všechny. „Mandlový rohlíček“ může sníst i ten kdo je alergický na mouku, vejce i mléko. „Čoko mls“ –
byl původně připraven jako bezlepkový zákusek, ale lahodné chuti čokolády v kombinaci s jemnou
smetanou odolá málokdo. Všechny zákusky, které prodáváme v cukrárně Caffé Čokoláda, si můžete
objednat i jako mini dezerty na slavnostní tabuli. Každý den si u nás můžete vybrat z 15-20 chutí
čerstvých zákusků. Nebo máte chuť na čokládové pralinky?
Krchlebské koláče
Krchleby 68
tel.: +420 379 492 720
[email protected]
www.kolace.websnadno.cz
Lahodní koláče jsou mazané tvarohem, malované mákem a povidly, sypané mandlemi a rozinkami.
Originální jsou tím, že jsou polité smetanou s rumem a zdobené šlehačkou. Firma se snaží stále
dodržovat vysokou kvalitu koláčů, jak je pekly naše babičky.
Šumavský pivovar, s.r.o.
Steinbrenerova 48/1, Vimperk
tel.: +420 388 310 511
www.sumavskypivovar.cz
[email protected]
Šumavský pivovar vyrábí nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez jakýchkoli
umělých přísad a konzervačních látek. Receptury vycházejí z tradičních postupů
vaření českého spodně kvašeného ležáku, nabízí světlý a polotmavý ležák a
tmavý speciál. K výbornému pivu si můžete vybrat i z mnoha šumavských pokrmů.
Řeznictví uzenářství Šnebergr
Adolfa Kašpara 9, Železná Ruda
tel.: +420 376 397 432
[email protected]
Výrobky z rodinné firmy pana Šnebergra jsou vyráběny tradičním způsobem.
Řeznictví a uzenářství nabízí tradiční speciálně zauzené Šumavské maso,
zauzenou Černou šumavskou klobásu v přírodním střevě či Tmavou
šumavskou tlačenku plněnou do vepřových žaludků.
Dorty cukrárny Café Charlotte
Vznik Café Charlotte se datuje k 20. 10. 1997, kdy se
poprvé otevřela veřejnosti. V průběhu následujících let si Café
Charlotte, díky vysoké kvalitě výroby a přístupu k zákazníkům,
vydobyla přední místo v žebříčku cukráren v ČR. V letech 2004,
2005 a 2009 Café Charlotte obdržela prestižní certifikát od
Asociace cukrářů ČR a ministerstva pro místní rozvoj ČR: „Nejlepší
cukrárna roku v ČR”, v roce 2008 byla v anketě redaktorů
hodnocena a zařazena mezi TOP 10 cukráren v ČR, rok 2010 patří
certifikaci některých našich výrobků „ŠUMAVA originální produkt®”
a v tomtéž roce jsme byli zařazeni do evropského katalogu prestižních cukráren International
gastronomic guide.
Manuál pro průvodce 2012
Stehýnka z divokých kachen
Turnerova chata – Povydří
Poštovní kontakt: 341 93 Rejštejn
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
[email protected] , www.turnerovachata.cz
Stehýnka z divokých kachen jsou v současném jídelníčku velmi
neobvyklá, možná i exotická, zvěřina jako taková a pivo jako přísada
při vaření mají ovšem pradávnou tradici. Kachní stehýnka na Turnerově chatě vaříme podle
zděděného rodinného receptu získaného od paní Kopačkové z Petrovic. Stehýnka dusíme ve tmavém
pivě se slaninou a cibulí a nakonec hotové jídlo doslazujeme medem, čímž docílíme velmi příjemné
sladce nahořklé chuti. Všechny suroviny pocházejí ze Šumavy, některé jsou oceněny i značkou
ŠUMAVA originální produkt®. Při přípravě jídla samozřejmě nepoužíváme žádné náhražky ani
koncentráty. Vzhledem k nebezpečí, že host kousne do broku, který zasáhl kachnu při lovu právě do
stehna, máme na jídelním lístku upozornění: „POZOR – jídlo může obsahovat zbytky střeliva!“ Ti
hosté, kteří opravdu brok najdou, to považují za privilegium a hrdě si jej odnášejí v ubrousku na
památku.
Manuál pro průvodce 2012
III. PRAKTICKÉ INFORMACE
III.1. INFORMAČNÍ CENTRA
Manuál pro průvodce 2012
III.2. DOPORUČENÉ UBYTOVACÍ KAPACITY
název ubytovací
kapacity
e-mail
adresa
kapa
cita
www
telefon
Hotel Jenišov
Jenišov 253, 382 26
Horní Planá
70
lůžek
+420 380 738 184
[email protected]
www.hoteljenisov.cz
Penzion
Horská
Kvilda
Horská Kvilda 4
385 01 Vimperk
25
lůžek
+420 724 296 177
[email protected]
www.horska.cz
Hotel penzion Slunečná
louka
Hotel Zlatý anděl
382 78 Lipno nad
Vltavou 300
Nám. Svornosti 11, 381
01 Český Krumlov
Náměstí 47, 382 73
Vyšší Brod
42
lůžek
87
lůžek
50
lůžek
+420 602 491 305
Hotel Šumava Inn
384 93 Kvilda 26
Hotel Stachov
384 73 Stachy 84
Hotel Churáňov
Zadov 13, 384 73 Stachy
Hotel Atawa
Rabí 9, 342 01 Sušice
Hotel Central
Masarykova 300, 339 01
Klatovy
Americké armády 73,
342 01 Sušice
Mírové nám. 18, 341 01
Horažďovice
Frymburk 45, 382 79
Vimperk, Kaplířova 168,
Okres Prachatice
Špičák 95, 340 04
Železná Ruda
80
lůžek
50
lůžek
80
lůžek
16
lůžek
42
lůžek
120
lůžek
66
osob
100
lůžek
50
lůžek
56
lůžek
75
lůžek
90
lůžek
78
lůžek
+420 388 311 400
Hotel a restaurace
Terasa
Hotel Arnika
Vodňanská 1321, 383 01
Prachatice
Pasovská 34/30, 385 01
Vimperk
385 01 Kubova Huť 8
[email protected]
www.slunecnalouka.cz
[email protected]
www.hotelzlatyandel.cz
[email protected]
www.hotelsumava.cz/index1.htm
[email protected]
www.hotelalbatros.cz
[email protected]
www.hotelterasa.cz
[email protected]
www.hotel-arnika.cz
[email protected]
www.sumavainn.cz/
[email protected]
www.hotelstachov.cz
[email protected] huranov.cz
Hotel Horizont
Špičák 126, Železná
Ruda 34 004
202
lůžek
+420 376 365 111
Hotel Kašperk
Náměstí č. 3, 341 92
Kašperské Hory
24
pokojů
+420 376 324 113
Hotel Šumava
Hotel Albatros
Hotel Gabreta
Hotel Zlatý jelen
Hotel Vltava Frymburk
Hotel Anna Vimperk
Hotel Špičák
+420 380 712 310
+420 380 746 574
+420 388 411 212
+420 388 436 326
+420 388 402 511
+420 388 428 514
+420 388 428 107
+420 376 596 228,
+420 731 446 055
+420 376 314 571
+420 376 523 308
[email protected]
www.hotelatawa.cz/cz/
[email protected]
www.centralkt.cz
www.hotelgabretasusice.cz/
+420 376 511 152,
+420 603 845 995
+420 380 735 605
[email protected]
http://zlatyjelen.sumava.net
www.hotel-vltava.cz
+420 777 757 798
+ 420 376 372 111
www.horizont.sumava.net/hori
zont
[email protected]
www.horizont.sumava.net/hori
zont
[email protected]
cz
e-mail: [email protected]
www.hotelkasperk.cz
Manuál pro průvodce 2012
Welness Hotel
Frymburk
Wellness Hotel Frymburk
a.s.
Frymburk 140, 382 79
Frymburk
+420 380 300 309
email:[email protected]
www.hotelfrymburk.cz
Aparthotel Šumava
2000
Náměstí 8, 341 92
Kašperské Hory
43
lůžek
+420 376 546 910
[email protected]
www.aparthotel-sumava.cz
Rodinný penzion
Brücknerův Dům
Prášily 117, 342 01
Sušice
16
lůžek
+420 605 016 508
+420 376 395 689
[email protected]
www.bruckneruvdum.cz/
Penzion „Pod Hůreckým
vrchem“
Nová Hůrka 242, Prášily,
342 01 Sušice
20
lůžek
+420 376 387 099
+420 723 753 809
[email protected]
www.bikepenzion.cz
Penzion Mechovský
dvorec
Srní-Mechov 181, 341
92 Kašperské Hory
18
lůžek
+420 721 305 352
+420 777 584 019
[email protected]
www.sumava-mechov.cz
Penzion Pod
Churáňovským vrchem
Churáňov 17, 384 73
Stachy
22
lůžek
+420 388 428 190
[email protected]
www.churanov17.cz
Pension – Biofarma
Slunečná
Slunečná 3, 384 51
Želnava
20
lůžek
+420 388 336 108
[email protected]
www.biofarma-slunecna.cz
Penzion U Černého
kohoutka
Nový Dvůr 88, 384 73
Stachy
32
lůžek
+420 602 379 093
[email protected]
www.cernykohoutek.cz
Penzion „U
Horejšů“
Zadov 19, 384 73 Stachy
18
lůžek
+420 777 606 877
[email protected]
www.sumava-zadov.cz
Apartmán 124
Nezdice na Šumavě 124,
342 01 Sušice
6
lůžek
+420 739 544 831
[email protected]
www.apartman124.cz
Šumavské apartmány
Zdíkov 329, 384 73
Stachy
11
lůžek
+420 602 450 804
[email protected]
www.kocicov.cz
Dvorec Nová Hůrka
Nová Hůrka 241, Prášily,
342 01 Sušice
10
lůžek
+420 724 286 951
[email protected]
www.dvorecnovahurka.wz.cz
Manuál pro průvodce 2012
U Hojdarů
Nový Svět 9, Borová
Lada, 385 01 Vimperk
5
lůžek
+420 774 740 410
[email protected]
www.uhojdaru.cz
Ubytování u Chladů
Horská Kvilda - Korýtko
27, 341 92 Kašperské
Hory
12
lůžek
+420 775 037 904
[email protected]
www.nasehory.cz/ubytovani-uchladu
Apartmány
Eva
Srní 5, 341 92
Kašperské Hory
6
lůžek
+420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyev
a
Chalupa Katky
Neumannové
Zadov 415, 384 73
Stachy
21
lůžek
+420 777 016 645
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz
Chata Klubu
českých
turistů
Prášily 100, 342 01
Sušice
68
lůžek
+420 376 589 031,
+420 724 215 142
irenaros@seznam.cz
http://www.chatakctprasily.cz/
Chata Kvilda
Kvilda 77, 384 93
20
lůžek
+420 731 723 592,
+420 606 620 179
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org
Chalupa
Pazderna
Nezdice na Šumavě.57,
342 01 Sušice
9
lůžek
+420 603 415 013
hlavac@akmartinska.cz
www.nezdickachalupa.cz
Turnerova
chata
Povydří, Rejštejn, 341 92
Kašperské Hory
11
lůžek
+420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Petra Lutovská –
ubytování v soukromí
Zdíkov-Albrechtec 330,
384 73 Stachy
12
lůžek
+420 775 347 104
ubytovani@lutovsky.cz
www.lutovsky.cz
Zámek Hrádek
Hrádek 1, 342 01 Sušice
+420 376 508 514
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz
Penzion Na Habeši
Žlíbek 1, 341 92
Kašperské Hory
43
lůžek
A 10
přistýl
ek
12
lůžek
+420 723 117 746
janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz/
Hotel Annín
Annín 1, Dlouhá Ves ,
342 01 Sušice
22
pokojů
a4
apart
mány
+420 602 585 244
patrik.jedlicka@brothers.cz
www.hotelannin.cz
Manuál pro průvodce 2012
Penzion - Restaurace
Vyhlídka
Hojsova Stráž 7, 340 22
Nýrsko
32
lůžek
a6
přistýl
ek
+420 376 390 114
hrstkova@tiscali.cz
www.penzion-vyhlidka.cz
Apartmány
Braníčkov
Braníčkov 9, 342 41
Kolinec
48
lůžek
+420 733 121 111
branickov@email.cz
www.branickov.cz
Wellnes
Hotel Marlin
Nové Chalupy 1, 384 62
Nová Pec
37
lůžek
+420 602 379 598 /
+420 388 328 193
info@wellnesshotelmarlin.cz
www.wellnesshotelmarlin.cz
Penzion U Andresů
Kůsov 34, 384 73 Stachy
12
lůžek
+420 777 097 060
princova.j@seznam.cz
www.uandresu.cz
III.3. DOPORUČENÉ STRAVOVACÍ KAPACITY
název ubytovací
kapacity
adresa
kapacita
telefon
e-mail
www
Hotel
Jenišov
Jenišov 253, 382 26 Horní
Planá
80 míst
+420 380 738 184
hotel.jenisov@wo.cz
www.hoteljenisov.cz
Hotel pezion
Slunečná louka
382 78 Lipno nad Vltavou
300
60 míst
+420 602 491 305
Hotel Zlatý anděl
Nám. Svornosti 11, 381 01
Český Krumlov
Náměstí 47, 382 73 Vyšší
Brod
170 míst
+420 380 712 310
63 míst
+420 380 746 574
Hotel Albatros
Vodňanská 1321, 383 01
Prachatice
150 míst
+420 388 311 400
Hotel a restaurace
Terasa
Pasovská 34/30, 385 01
Vimperk
100 míst
+420 388 411 212
manager@slunecnalou
ka.cz
www.slunecnalouka.cz
zlatandel@iol.cz
www.hotelzlatyandel.cz
info@hotel-sumava.cz
www.hotelsumava.cz/index1.htm
Albatros-pt@albatrospt.cz
www.hotelalbatros.cz
Terasa.vimperk@tiscali
.cz
www.hotelterasa.cz
Hotel Arnika
385 01 Kubova Huť 8
+420 388 436 326
Hotel.arnika@iol.cz
www.hotel-arnika.cz
Hotel Šumava Inn
384 93 Kvilda 26
170 míst +
terasa 70
míst
80 míst
+420 388 402 511
Hotel Churáňov
Zadov 13, 384 73 Stachy
150 míst
+420 388 428 107
Hotel Central
Masarykova 300, 339 01
Klatovy
Americké armády 73, 342 01
Sušice
Mírové nám. 18, 341 01
Horažďovice
145 míst
+420 376 314 571
85 míst
+420 376 523 308
90 míst
+420 376 511 152,
+420 603 845 995
Frymburk 45, 382 79
90 míst
+420 380 735 605
info@sumavainn.cz
www.sumavainn.cz/
reception@hotelc
huranov.cz
hotel@centralkt.cz
www.centralkt.cz
http://www.hotelgabreta
susice.cz/
zlatyjelen@sumavanet.
cz
http://zlatyjelen.sumava
.net
www.hotel-vltava.cz
Vimperk, Kaplířova 168,
100 míst
777 757 798 a 567
Hotel Šumava
Hotel Gabreta
Hotel Zlatý jelen
Hotel Vltava
Frymburk
Hotel Anna Vimperk
Manuál pro průvodce 2012
Okres Prachatice
Špičák 95, 340 04 Železná
Ruda
Hotel Špičák
Hotel Horizont
Špičák 126, Železná Ruda
34 004
140 míst
214 854
+420 376 372 111
270 míst
+420 376 365 111
www.horizont.sumava.
net/horizont/
recepce@spicak.oreah
otels.cz
www.horizont.sumava.
net/horizont/
recepce@horizont.orea
hotels.cz
III.4. TECHNICKÉ INFORMACE
název
Sportovní areál Špičák
Pavel Chmátal
Petr Koutný
Cestovní agentura Vltava
Roman Lisičan - Surf Sport
Ladislav Marek Marek - Sport
Sport 2000 - WAVESPORT
Petr Putzer - půjčovna lodí
České dráhy, a.s. (pobočka Černá v
Pošumaví)
LIPNO SERVIS (pobočka Lipno nad
Vltavou)
INGETOUR
Jana Bláhová - Votus (pobočka
Lenora)
adresa/lokace
Železná Ruda-Špičák 77/17, 340 04
Telefon: +420 376 397 567
Pavel Chmátal
Nádražní, 342 01 Sušice II
Telefon: +420 603 289 907
Petr Koutný
U Kapličky 355, 342 01 Sušice II
+420 376 522 008
Petr Janota
Cestovní agentura Vltava
Kájovská 62
381 01 Český Krumlov,
+ 420 380 711 988
Roman Lisičan - Surf Sport
Kájovská 63, 381 01 Český
Krumlov-Vnitřní Město
Tel.:+420 607 503 740
Žižkova 164
385 01 Vimperk II, Telefon: +420
388 411 032
Lipno nad Vltavou 78, 382 78
Telefon: +420 380 736 057
Mobil: +420 608 731 510
E-mail: info@wavesport.cz
http://www.wavesport.cz
Vyšší Brod , 382 73
(Kemp pod Hrází)
Mobil: +420 602 129 817
E-mail: petr@putzer.cz
http://www.putzer.cz
Černá v Pošumaví , 382 23
Telefon: +420 972 543 883
E-mail: info@jihoceskedrahy.cz
http://www.cd.cz/pujcovnykol
Lipno nad Vltavou 310, 382 78
(Areál Marina Lipno - budova R)
Mobil: +420 731 410 813
Fax: +420 380 731 448
E-mail: rent@lipno.info
http://www.lipnoservis.cz
Míru 379, 382 73 Vyšší Brod
Telefon: +420 380 746 139
Fax: +420 380 746 139
E-mail: info@ingetour.cz
http://www.ingetour.cz
Lenora 32, 384 42
Mobil: +420 606 733 770
poznámky *
Půjčovna lyží
Půjčovna lodí
Půjčovna lodí, kajaků a raftů
Půjčovna raftů, kánoí a kajaků
Půjčovna SurfSport
Servis, půjčovna kol, lyží, in - line,
snowboardů, lodí a raftů. Vše na
přání dovezeme kam si přejete, do
50 km zdarma.
Půjčovna zimního vybavení přímo v
lyžařském areálu Kramolín na Lipně
- lyže, běžky, snowboardy, boty a
testovací centrum.
Půjčovna lodí, raftů, kanoí, pádel.
Provozovna od května - Vltava.
Provoz půjčovny kol s možností
přepravy a úschovy. Kola je možné
vrátit i v jiné stanici.
Půjčovna plachetnic, elektročlunů,
inline bruslí, horských a trekových
kol pro dospělé i děti včetně helem,
sedaček a dalšího příslušenství.
Půjčovna kánoí, raftů a kajaků na
Vltavě. Vodácký autobus, parkoviště,
přeprava bagáže, školení instruktorů.
Loděnice: Lenora, V. Brod,
Rožmberk, Branná, Č.Krumlov,
Z.Koruna, Boršov.
Půjčovna plastových a laminátových
kanoí a vodáckého vybavení.
Manuál pro průvodce 2012
Zdeněk Švelch
Jan Jagrik - Auto - služby T.P.B.
Jiří Kozák
Pavel Lisický - taxislužba
Michal Jaroš
Jasi, s.r.o.
Impuls Kaplice, s.r.o.
Chequepoint, a.s.
Chequepoint, a.s.
N. 59, a.s.
N. 59, a.s.
Miroslav Votřel - Hotel Na Louži
I - Kontakt, s.r.o.
Petr Frišman
http://www.votus.cz
náměstí Svobody 28, 342 01 Sušice
Telefon: +420 376 528 839
Mobil: +420 605 171 743
E-mail: svelch.susice@fixnet.cz
http://www.otavatour.cz
Žižkova 754, 341 01 Horažďovice
Telefon: +420 376 513 548
Latrán 55, 381 01 Český KrumlovLatrán, Telefon: +420 380 711 711
náměstí Svobody 27/39
385 01 Vimperk I, Telefon: +420
388 415 730
Tovární 287/74, 385 01 Vimperk II,
Mobil: +420 606 683 999
Strážný-Hliniště 16, 384 43
Mobil: +420 603 898 850
silviemarkesova@seznam.cz
Kostelní 128, 382 41 Kaplice
Telefon: +420 380 313 862
Fax: +420 380 311 745
impulskaplice@quick.cz
Latrán 5, 381 01 Český KrumlovLatrán
Telefon: +420 380 712 363
chequepoint@chequepoint.cz
Na Ostrově 88, 381 01 Český
Krumlov-Vnitřní Město
Telefon: +420 380 717 834
chequepoint@chequepoint.cz
Latrán 2, 381 01 Český KrumlovLatrán
Telefon: +420 380 712 871
E-mail: n59@n59.cz
Latrán 38, 381 01 Český KrumlovLatrán
Telefon: +420 380 711 893
E-mail: n59@n59.cz
Kájovská 66, 381 01 Český
Krumlov-Vnitřní Město
Telefon: +420 380 711 280
Fax: +420 380 712 880
E-mail: hotel@nalouzi.cz
Dolní Dvořiště 161, 382 72
Telefon: +420 380 324 245
Fax: +420 380 324 303
E-mail: ikontaktclodd@iol.cz
Linecká 348, 382 41 Kaplice
Telefon: +420 380 314 096
Fax: +420 380 314 096
E-mail: p.frisman@quick.cz
Půjčovna lodí, raftů a horských kol.
taxislužba
taxislužba
taxislužba
taxislužba
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
Manuál pro průvodce 2012
BANKOMATY
Bankomaty České spořitelny
Urbinská 183, 381 01 Český Krumlov-Domoradice
Náměstí 205, 382 41 Kaplice
Náměstí 7, 382 03 Křemže
Loučovice (v objektu JIP Vltavský mlýn), 382 76 Loučovice
Bavorovská 51, 384 11 Netolice
Zvolenská 339, 383 01 Prachatice II
Vodňanská 7, 383 01 Prachatice II
náměstí J. V. Kamarýta 442, 382 32 Velešín
Větřní 2 (areál firmy Jihočeské papírny, a.s.), 382 11 Větřní
1. máje 138/5, 385 01 Vimperk II
Náměstí 35, 384 51 Volary
Míru 250 (budova Městského úřadu), 382 73 Vyšší Brod
Strakonická 170, 341 01 Horažďovice
Náměstí 143, 341 92 Kašperské Hory
nám. Míru 152, 339 01 Klatovy I
Nádražní 613, 339 01 Klatovy III
Plzeňská 90, 339 01 Klatovy III
prap. Veitla 59, 340 22 Nýrsko
Klatovská 7, 340 34 Plánice
Hrádecká 31, 342 01 Sušice II
Poštovní 8, 342 01 Sušice I
1. máje (budova OD ZKD), 340 04 Železná Ruda
Bankomaty ČSOB
Panská 22, (Oberbank AG), 381 01 Český Krumlov-Vnitřní Město
Nádražní 67, (POBOČKA ČSOB , Prachatice
Pivovarská 284, (ČESKÁ POŠTA), Prachatice
1. Máje 269, (ČESKÁ POŠTA), Vimperk
Pivovarská 66, (POBOČKA ČSOB), Vimperk
Sídliště 297, (ČESKÁ POŠTA) , Janovice nad Úhlavou
5. května, (KAUFLAND - VOLKSBANK), Klatovy
Náměstí Míru 154, (POBOČKA ČSOB), Klatovy
Manuál pro průvodce 2012
náměstí Míru 64, (POŠTOVNÍ SPOŘITELNA), Klatovy
Šumavská 782, (KAUFLAND), Klatovy
Náměstí 767, (zdravotní středisko) , Nýrsko
Srní 3 (PENZION PANENKA), Srní
Náměstí Svobody 2, (POBOČKA ČSOB), Sušice
Třída 1. máje 21, (POBOČKA ČSOB), Železná Ruda
Vacov 167, (JEDNOTA), Vacov
Linecká 434, (POBOČKA ČSOB), Kaplice
Na Vyhlídce 734, (PENNY MARKET), Kaplice
Náměstí 206, (VOLKSBANK), Kaplice
Bankomaty GE Money Bank
Rybníčky 812/II, 339 01 KlatovyI
Náměstí 38, 382 26 Horní Planá
Budějovická 162 (Penny Market), 381 01 Český Krumlov-Domoradice
1. máje 200, 385 01 Vimperk
Malé náměstí 24, 383 01 Prachatice
Kostelní 93, 34401 Domažlice
Nádražní 104, 34506 Kdyně
náměstí Svobody 10, 342 01 Sušice
Šumavská 782 (OD Kaufland), 339 01 Klatovy
Budějovická 148, 38232 Velešín
Náměstí 65, 38273 Vyšší Brod
Náměstí 325, 25741 Volary
Bankomaty Komerční banky
Černá v Pošumaví 46, 38223 Černá v Pošumaví
Frymburk 5, 382 79 Frymburk
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov-Horní Brána
Široká 72, 381 01 Český Krumlov-Vnitřní Město
Kvilda 17 – OÚ, 384 93 Kvilda
Mírové náměstí 2, 384 11 Netolice
Vodňanská 375, 383 26 Prachatice
1.máje 491, 385 01 Vimperk
Náměstí 34, 384 51 Volary
Manuál pro průvodce 2012
Havlíčkova 52, 341 01 Horažďovice
Náměstí 80, 382 73 Vyšší Brod
Náměstí 215, Kaplice
nám. Míru 166/I, 339 01 Klatovy
ul. 5. května 329 (Hypernova), 339 01 Klatovy
Praporčíka Veitla 64, 340 22 Nýrsko
1.máje 127 (Hotel Ostrý), 340 04 Železná Ruda
Náměstí Svobody 32, 342 01 Sušice
IV. KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH AKCÍ 2012
datum
25.- 26. 2. 2012
březen 2012
19. - 21. 4. 2012
název akce
místo konání
poznámky
Šumavský
skimaraton
Kvilda,
Modrava
Tradiční akce v běhu na lyžích
Horní Planá
Sportovní a společenské setkání lyžníků s dobovou
výstrojí i výzbrojí.
Klatovy,
Vimperk
Tradiční automobilový závod
Historické
lyžování
Mogul Šumava
Rallye
28. 4. 2012
Pečení chleba
Lenora
Tradiční pečení v historické obecní peci. Mlsálci se
mohou těšit na tradični lenorské placky, housky a
výtečný chléb.
25. 5. – 27. 5.
2012
Otava Cup 2012
Sušice
18. ročník, mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj
Klatovský
karafiát 2012
Klatovy
Tradiční pochod zaměřený na historické, kulturní a
přírodní pamáky okolí Klatov
květen 2012
Sušické slavnosti
2012
město Sušice
Městská kulturní akce,
zahájení turistické sezóny
26. 5. 2012
Horažďovická
padesátka
Horažďovice
Klasický dálkový pochod souběžně pořádaný i pro
cykloturisty na trasách 15,25,50 a 100 km.
26. 5. 2012
Author Král
Šumavy (horská
kola)
Klatovy
Největší (počtem účastníků) cyklistická akce v České
republice
26. 5. 2012
Pečení chleba
Lenora
Tradiční pečení v historické obecní peci. Mlsálci se
mohou těšit na tradični lenorské placky, housky a
výtečný chléb.
Festival duchovní
hudby
Kostel sv.
Jakuba,
Prachatice
Série chrámových koncertů k poctě sv. Jana
Neumanna, prachatického rodáka
Český Krumlov
Renesanční slavnosti, kdy se město po tři dny vrací
do doby rytířů, vznešených dam, kejklířů i žebráků.
19. 5. 2012
3. 6. – 17. 6.
2012
15. - 17. 6. 2012
23.- 24. 6. 2012
Slavnosti pětilisté
růže
Slavností Zlaté
solné stezky
Velké náměstí
Prachatice
Tradiční městské slavnosti v Prachaticích nabízí
bohaté kulturní programy.
Manuál pro průvodce 2012
červen 2012
Kolem kolem
Kaplicka
cyklotrasy
Kaplicka
Sportovně-kulturní akce, výlet pro celou rodinu, cíl na
Svatém Kameni
23. -24. 6. 2012
Slavnosti kaše
Horažďovice
Slavnost doprovází bohatý kulturní program,
řemeslné trhy, historické skupiny, kašová bitva,
vyhlášení nejlepší kaše a krále kaše (největšího
jedlíka).
30. 6. 2012
Pečení chleba
Lenora
Tradiční pečení v historické obecní peci. Mlsálci se
mohou těšit na tradični lenorské placky, housky a
výtečný chléb.
1. 7. 2012
Den řemesel
Chanovice
Tradiční rukodělná řemesla a trh, na sedmdesát
oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů,
loutkoherců, tradiční česká kuchyně.
červenec-srpen
2012
Divadelní léto na
Kratochvíli
Státní zámek
Kratochvíle Netolice
Originální divadelní představení inspirované
jedinečnou architekturou vodního příkopu a
renesančního zámku
Dobývání hradu
Švihov
Vodní hrad
Švihov
Tradiční šermířské divadelní vystoupení s ukázkami
dobývací techniky.
Celý den je k dispozici tržnice se stánky a řemesly.
červenec 2012
14. - 15. 7. 2012
Markétská pouť
Horní Planá
Tradiční Markétská pouť se světskými atrakcemi,
lidovým jarmarkem, ukázkami vyhynulých řemesel,
historickými hrami, pouličním divadlem a hudebními
vystupeními. Markétskou pouť rovněž doplňují
duchovní akce v obou kostelech v Horní Plané.
Součástí poutě je závod historických motorek
"Šumavský lokáč".
6. - 8. 7. 2012
Pouť,
mezinárodní
folklorní festival,
výstava
Klatovský
karafiát
Klatovy, Město
Klatovy
Součástí tradiční klatovské pouti je průvod a
vystoupení zahraničnich souborů a a souborů České
republiky a výstava Klatovský karafiát
Český Krumlov
Nejdelší českokrumlovský festival, jehož koncerty
patří k vrcholům kulturního léta v Českém Krumlově.
Festival zahrnuje hudbu nejrůznějších hudebních
žánrů - symfonické orchestry, komorní sbory,
instrumentalisty..
České hrady
Švihov
Letní hudební festival
Pečení chleba
Lenora
Tradiční pečení v historické obecní peci. Mlsálci se
mohou těšit na tradični lenorské placky, housky a
výtečný chléb.
20. 7. 2012 - 18.
8. 2012
20. - 21. 7. 2012
28. 7. 2012
4. 8. 2012
srpen 2012
Mezinárodní
hudební festival
Xterra
Hořické pašijové
hry
Prachatice
Hořice na
Šumavě
Světový pohár v terénním triatlonu. Na 300
sportovců z celého světa se utká o kvalifikační místa
na říjnové mistrovství světa.
Jedinečné divadelní představení, jež nám připomíná
život a utrpení Ježíše Krista, se hraje v přírodním
divadle. Jeho historie sahá až do 13. století. Před
samotným představením je možné navštívit hořické
Muzeum Pašijových her s výstavou o historii tohoto
unikátního divadelního představení anebo si můžete
projít krátkou naučnou stezku obnovené křížové
cesty, kterou herci také dříve chodívali.
Manuál pro průvodce 2012
3. – 4. 8. 2012
České hrady
Rožmberk nad
Vltavou
Letní hudební festival
25. -26. 8. 2012
Volarské
slavnosti dřeva
Volary, náměstí
Volarské slavnosti dřeva připomínají všem
návštěvníkům, kteří se sjíždějí z celé republiky, z
Německa i z Rakouska, dávnou historii města
spojenou s prací se dřevem. Každoročně zde
předvádí několik desítek řemeslníků stará, některá již
téměř zapomenutá, řemesla. Součástí slavností je
bohatý kulturní program, soutěže a další akce.
srpen 2012
Formanské
kaplické slavnosti
Kaplice
Dvoudenní slavnosti města s hudbou, divadlem,
tancem a dalším bohatým programem
srpen 2012
Šumavské trhy a
šumavský korbel
Vimperk
Tradiční setkání řemeslníků, divadelníků, fakírů,
hudebníků na vimperském zámku a mezinárodní
festival harmonikářů – heligonkářů ve Vimperku
srpen 2012
Vimperská 24 a
Vimperk 24
FEST
Vimperk
24hodinový cyklistický závod týmů na horských
kolech. V rámci programu dvoudenní hudební
festival.
25. 8. 2012
Pečení chleba
Lenora
Tradiční pečení v historické obecní peci. Mlsálci se
mohou těšit na tradični lenorské placky, housky a
výtečný chléb.
září 2012
Dny evropského
kulturního
dědictví
Český
Krumlov,
Prachatice,
Vimperk
Zpřístupnění nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné.
Tradiční církevní a společenská akce, den
otevřených dveří v zámku, společenské akce,
taneční zábava, sportovní utkání, výstavy, apod.
září 2012
Chanovická pouť
Chanovice
25. – 30. 9. 2012
Svatováclavské
slavnosti
Český Krumlov
Podzimní jarmark v Českém Krumlově, oslava
dobrého jídla a pití, divadelní kousky a koncerty k
svátku sv. Václava - patrona české země.
18. - 21. 9. 2012
NaturVision
MěKS Vimperk
Mezinárodní filmový festival o přírodě a zvířatech
29. 9. 2012
Pečení chleba
Lenora
Tradiční pečení v historické obecní peci. Mlsálci se
mohou těšit na tradični lenorské placky, housky a
výtečný chléb.
Prosinec 2012
Příjezd paní Zimy
Prachatice
Tradiční městská akce pro děti – soutěže, pohádky,
koncerty v Prachaticích.
Manuál pro průvodce 2012
IV. ADRESÁŘ MĚST A OBCÍ
Název města, obce
Klatovy
Horažďovice
Sušice
Hartmanice
Měčín
Nýrsko
Janovice nad Úhlavou
Kašperské Hory
Plánice
Švihov
Železná Ruda
Rabí
Petrovice
Strážov
Velhartice
Horní Planá
Vyšší Brod
Chvalšiny
Lipno nad Vltavou
Prachatice
Vimperk
Netolice
Volary
Stachy
Strážný
Vacov
Koloveč
Web adresa
http://www.klatovy.cz/mukt
http://sumava.net/horazdovice
http://www.susicenet.cz/susice
http://www.muhartmanice.cz/
http://www.mecin.cz
http://www.sumavanet.cz/nyrsko
http://www.mesto.janovice.cz
http://www.sumavanet.cz/khory
http://www.planice.cz
http://www.svihov.cz
http://www.sumavanet.cz/zeleznaruda/
http://sweb.cz/obecrabi
http://www.petroviceususice.cz
http://www.strazov.cz/obec
http://www.velhartice.cz
http://www.horniplana.cz
http://www.vyssibrod.cz
http://www.chvalsiny.cz
http://www.lipensko.cz/lipno
http://www.prachatice.cz
http://www.vimperk.cz
http://www.netolice.cz
http://www.mestovolary.cz
http://www.sumavanet.cz/stachy
http://www.strazny.cz
http://www.vacov.cz
http://www.obeckolovec.cz
Manuál pro průvodce 2012
V. PŘEHLED DALŠÍCH TURISTICKÝCH CÍLŮ
Kompletní výčet cílů s podrobnostmi naleznete na našem webu www.isumava.cz
MUZEA A GALERIE
Galerie „A“
MěKS, Domažlická 767, 339 01 Klatovy, tel.:+420 376 370 911
Galerie Dolní Brána
prodejní a výstavní galerie obrazů, keramiky a fotografií
Dolní Brána, 383 01 Prachatice, tel.:+420 388 318 612, e-mail: kismesta@iol.cz, www.prachatice.cz
Galerie Klenová
zámek Klenová l, Janovice nad Úhlavou, tel.:+420 376 392 208, www.gkk.cz
Galerie Sklo Sušice
Dům U Šífu, Sušice, tel.:+420 376 526 474
Galerie „U Bílého jednorožce“
nám. Míru 149, 339 01 Klatovy, tel.:+420 376 312 049, www.gkk.cz
Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka
obsahuje celoživotní průřez dílem autora do současnosti
Velké náměstí 184, 383 01 Prachatice, tel.:+420 388 310 280,
e-mail: kismesta@iol.cz,,www.prachatice.cz
Městské muzeum v Horažďovicích
Zámek 11, 341 01 Horažďovice, tel.:+420 376 512 271, e-mail: muzeumhd@seznam.cz,
www.sumavanet.cz
Muzeum historických motocyklů a Expozice hraček v Kašperských Horách
nám. Kašperské Hory, tel.:+420 606 737 041, +420 376 582 255,
www.sumavanet/khory/motomuzeum
Muzeum historických motocyklů a expozice loutek v Železné Rudě
Belvederská 1, 340 04 Železná Ruda, Tel.: +420 606 737 041
Muzeum hornictví v Horách Matky Boží
Hory Matky Boží 64, 341 42 Velhartice, tel.:+420 376 594 435
Muzeum Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě
Dobrá Voda 5, 342 01 Hartmanice, tel.:+420 376 593 412, e-mail: info@zcm.cz, www.retour.cz
Muzeum Fr. Křižíka v Plánici
Plánice 86, 340 34 Plánice, tel.:+420 376 694 103, e-mail: muplanice@planice.cz, www.iklatovy.cz
Muzeum lze navštívit na požádání v domě č.61 v Plánici naproti muzeu.
Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích
Chudenice1, 340 14 Chudenice, tel:+420 376 398 100,+420 376 398 245,+420 724 007 576
e-mail: ou@chudenice.jz.cz , www.retour.cz/mesta/chudenice/muzeum.html
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Expozice informující o historii města a okolí, zajímavé exponáty (perníkářské formy, lidové výšivky,
sbírka cínu, pohlednic atd.), příležitostné výstavy
Manuál pro průvodce 2012
Mírové nám. 248, 384 11 Netolice, tel./fax:+420 388 324 251, e-mail: muzeum@netolice.cz,
www.netolice.cz
Muzeum mlynářství – Rosenauerův mlýn v Horažďovicích a výstavní galerie
Mlýn leží na turistické trase (zelené značené) k Práchni.
Rosenauerův mlýn, Horažďovice,tel.:+420 376 347 240
Muzeum paličkované krajky a Ateliér Hana
Muzeum paličkované krajky a prodejní galerie současné paličkované tvorby
Poštovní 178, 383 01 Prachatice, tel.:+420 388 311 313,+420 603 951 813
Muzeum Šumavy Kašperské Hory, Expozice skla
Náměstí 140, 341 92, K. Hory, tel.:+420 376 582 226, +420 376 582 505, email: horpeniak@sumavanet.cz, www.sweb.cz/muzeum.sumavy/
Muzeum Šumavy Sušice
Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice, tel.:+420 376 528 850, e-mail: muzeum.susice@worldonline.cz,
www.muzeum.sumava.net
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Železná Ruda 154, 340 04 Ž. Ruda, tel.:+420 376 397 319, www.sweb.cz/muzeum.sumavy/
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Chvalšiny
Chvalšiny 124, tel: +420 380 739 183, e-mail: muzeum.chvalsiny@tiscali.cz, www.ckrumlov.cz,
Muzeum techniky a řemesel Koloveč
Domažlická 1, 345 43 Koloveč, tel:+420 379 494 235
e-mail: muzeum.kolovec@volny.cz, www.muzeum-kolovec.wz.cz
Muzeum Volary
stálá expozice historie Zlaté stezky, staré Volary ve fotografii, pochod smrti, sezónní výstavy
Česká 71, 384 51 Volary, tel.:+420 388 333 259, e-mail: mestovolary@wo.cz, www.mestovolary.cz
Muzeum železničních dresin a zařízení
Čachrov 44, 339 01 Klatovy, tel.:+420 376 399 390, +420 605 324 578. Návštěvu je třeba domluvit
předem telefonicky.
Památník Mistra Jana Husa v Husinci
Slouží jako muzeum s rodnou světničkou Mistra. V sezóně je zde řada výstav výtvarných či
fotografických. Husova 37, 384 21 Husinec, tel.:+420 388 331 284
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod, tel: +420 380 746 679, www.post.cz, www.ckrumlov.cz
Pivovarské muzeum v hotelu Grádl v Železné Rudě
tel.: +420 376 387 270, e-mail: info@hotelgradl.cz, www.hotelgradl.cz
Skašovské hračkářství v Měčíně
MU Měčín, Farní 43, 340 37, tel.:+420 376 395 133, e-mail: mesto.mecin@iol.cz,
http://www.iklatovy.cz
Sklářské muzeum v Lenoře
historie sklářství na Šumavě
384 42 Lenora č. 36, tel. a fax:+420 388 438 804, +420 388 438 804 OÚ Lenora, e-mail:
obeclenora@centrum.cz, www.lenora.cz
Manuál pro průvodce 2012
Prachatické muzeum
stálé expozice - Zlatá stezka, Archeologie regionu, Renesance – zlatý věk města, Sakrální památky
regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann, Měšťanská kultura 19. století a sbírka střeleckých terčů,
Prachaticko ve středověku, výstavy, přednášky atd.
Neumannova 13, 383 01 Prachatice, tel.:+420 388 311 419, e-mail:muzeum@prachatice.cz,
www.prachatice.cz/muzeum/cz
Rodný domek Adalberta Stiftera
Palackého 21, 382 26 Horní Planá, tel: +420 380 738 107, +420 380 738 473, e-mail:
stifter@lipensko.cz
Sklárna v Anníně u Sušice
Annín 257, Dlouhá Ves, tel.: +420 376 593 381, +420 376 593 384
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
384 93 Kvilda 17, tel.:+420 388 435 532 OÚ Kvilda, +420 388 435 020, +420 603 227 749
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Hostašova 1, 339 01 Klatovy, tel.:+420 376 326 362, www.muzeum.klatovynet.cz
Vlastivědné muzeum Vimperk
Stálá výstava sklářství a knihtisku, další tématické výstavy
Zámek, 385 01 Vimperk, tel.:+420 388 411 506, www.vimperk.cz
Chanovický betlém
Ve vstupní usedlosti skanzenu v Chanovicích je umístěn nový betlém sochaný v životní velikosti.
Obec Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice, tel:: +420 376 514 353,
e-mail: klasek.cernicky@tiscali.cz, www.chanovice.cz
NAUČNÉ STEZKY
V našem regionu je více než 70 naučných stezek a vycházkových okruhů, za všechny
uvádíme:
NS Povydří – výchozí bod: Antýgl, délka 7 km, 12 zastavení, vhodná pro vozíčkáře, zaměření:
přírodovědné
NS Cestou zlatokopů - výchozí bod: Kašperské Hory, náměstí, délka 5 km, 5 zastavení, cyklostezka,
zaměření: rýžování zlata, vlastivědné
Na stezkách strážců hranice - Výchozí bod: Kašperské Hory, délka 19,5 km, 16 zastavení,
zaměření: způsoby střežení zemské hranice
Vintířova stezka (šumavská část) - Výchozí bod: hraniční přechod Gsenget, délka 12 km, 6
zastavení, cyklostezka, zaměření: vlastivědné
NS okolo Hamižné hory - Výchozí bod: jižní okraj Hartmanic, délka 1,5 km, 13 zastavení, zaměření:
přírodovědné, dolování zlata
Farmářská stezka - Výchozí bod: Petrovice u Sušice, délka 20,5 km, zaměření: vlastivědné,
přírodovědné
Vchynicko – tetovský kanál - Výchozí bod: Rechle u Modravy, délka 16 km, 10 zastavení, vhodná
pro vozíčkáře, cyklostezka, zaměření: vlastivědné
NS Tříjezerní slať - Výchozí bod: Modrava, délka 3,5 km, 3 zastavení, vhodná pro vozíčkáře,
zaměření: přírodovědné
Manuál pro průvodce 2012
NS Hory Matky Boží - Výchozí bod: Hory Matky Boží, délka 2 km, 12 zastavení, zaměření:
vlastivědné
NS Nýrsko – Výchozí bod: u silnice z Nýrska směr Stará Lhota, délka 4 km, 20 zastavení, zaměření:
přírodovědné, vlastivědné
NS Hamry – Úhlavský Luh - Výchozí bod: Hamry, délka 4 km, 5 zastavení, zaměření: přírodovědné
Zážitková trasa Proměna horské smrčiny – Přístup: obec Modrava 7 km, Výchozí bod: Březník,
délka 2/4,5 km, 1 zastavení, zaměření: přírodovědné
NS Prachatické hradby - Výchozí bod: Dolní brána, Prachatice, délka 1 km, 5 zastavení, vhodná pro
vozíčkáře, zaměření: obranný systém města
Zlatá solná stezka – Prachatická větev - Výchozí bod: Prachatice, délka 33 km, 12 zastavení,
zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie
Zlatá solná stezka – Vimperská větev - Výchozí bod:Vimperk, délka 30 km, 12 zastavení, velmi
náročná, zaměření: přírodovědné, vlastivědné
Historická krajina Netolicka, malý okruh - Výchozí bod: Netolice, délka 3 km, 16 zastavení,
zaměření: vlastivědné
NS Údolím vimperských památek - Výchozí bod: Vimperk, délka 4/6 km, 12 zastavení, zaměření:
vlastivědné, historie, architektura
NS Sudslavický okruh - Výchozí bod: Sudslavice, délka 4 km, 26 zastavení, zaměření: přírodovědné
NS Javorník - Výchozí bod: rozhledna, délka 7,5/11,5 km, 16/21 zastavení, zaměření: ekologie,
historie
Lesnická stezka - Výchozí bod: Pravětín, délka 13 km, 30 zastavení, zaměření: přírodovědné
Medvědí stezka - Výchozí bod: Ovesná, délka 14 km, 6 zastavení, velmi náročná, zaměření:
přírodovědné, vlastivědné, historie
NS Schwarzenberský plavební kanál - Výchozí bod: Jelení vrchy, délka 9 km, 4 zastavení, vhodná
pro vozíčkáře, zaměření: historie kanálu
NS Stožecká skála - Výchozí bod: Stožec, délka 1 km, 1 zastavení, zaměření: přírodovědné, historie
NS Jezerní slať - Výchozí bod: parkoviště mezi Kvildou a Horskou Kvildou, délka 0,6 km, 3 zastavení,
zaměření: přírodovědné
NS Chalupská slať - Výchozí bod: IS Svinná Lada nedaleko Borové Lady, délka 0,6 km, 3 zastavení,
zaměření: přírodovědné
Poznávací okruh Národní park - Výchozí bod: Bučina, délka 6,5 km, 8 zastavení, zaměření:
přírodovědné, vlastivědné, historie
Lesnická stezka - Výchozí bod: Pravětín, délka 13 km, 30 zastavení, zaměření: přírodovědné
Poznávací okruh Nelesní krajina - Výchozí bod: Kvilda, délka 5 km, 6 zastavení, zaměření:
přírodovědné
NS Boubínský prales - Výchozí bod: Boubínské jezírko, délka 3,6 km, 8 zastavení, velmi náročná,
zaměření: přírodovědné
Manuál pro průvodce 2012
Lesnická stezka - Výchozí bod: Pravětín, délka 13 km, 30 zastavení, zaměření: přírodovědné
NS Brložsko - Výchozí bod: Brloh, délka 7,5 km, 16 zastavení, cyklostezka, zaměření: přírodovědné,
historie
NS Třísov – Dívčí kámen – Holubov - Výchozí bod: Třísov, délka 3 km, 14 zastavení, zaměření:
přírodovědné, vlastivědné, historie
NS Vyšenskými kopci - Výchozí bod: Český Krumlov, délka 2,5 km, 14 zastavení, zaměření: příroda
a její ochrana
NS Vyšebrodská-Opatská stezka - Výchozí bod: Vyšší Brod, délka 4 km, 9 zastavení, cyklostezka,
zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie
NS Větrník - Výchozí bod: Větřní, délka 3,5 km, 10 zastavení, cyklostezka, zaměření: přírodovědné,
vlastivědné, historie
NS Hořických pašijových her - Výchozí bod: Hořice, muzeum, délka 1 km, 1 zastavení, zaměření:
historie, pašije
Stifterova stezka - Výchozí bod: Horní Planá, Stifterův rodný dům, délka 4 km, 9 zastavení,
zaměření: život a dílo A. Stiftera
NS Brána Novohradských hor - Výchozí bod: Benešov nad Černou, náměstí, délka 6 km, 8
zastavení, cyklostezka, zaměření: přírodovědné, sklářství
NS Svatý Tomáš - Výchozí bod: Uhliště, pravý břeh Lipenské přehrady, délka 6,5 km, 9 zastavení,
cyklostezka, zaměření: vlastivědné, přírodovědné
NS Údolím Černé - Výchozí bod: u hráze Soběnovské přehrady, délka 4 km, 12 zastavení, zaměření:
vlastivědné, voroplavba
NS Lipno - Výchozí bod: Lipno nad Vltavou, parkoviště pod skiareálem, délka 5,5 km, 7 zastavení,
cyklostezka, zaměření: les a ochrana lesa
NS Řemeslo na řece - Výchozí bod: Kaplice, délka 24 km, 6 zastavení, cyklostezka, zaměření:
vlastivědné, práce a život mlynářů a hamerníků
Nová naučná stezka Karla Klostermanna
dlouhá 4 km a vede po nové trase z Rokyty, přes Hrádky na Srní. Celkem šest informačních panelů
představuje řadu zajímavostí ze života i díla Karla Klostermanna, včetně nádherných citátů.
Na Ztraceném
Zážitková stezka vede z rozcestí Na Ztraceném (asi 5 km za obcí Modrava) a pokračuje přímo skrze
porosty po úbočí Malé Mokrůvky a po cca 1 km se vrací zpátky na Novobřeznickou cestu v místě
vzdáleném asi 1 km od Březníku. Trasa je značena pomocí kůlů s modrým pruhem. Je náročná a
běžný turista bude potřebovat cca 1 – 1,5 hodiny k jejímu překonání.
Obnovená křížová cesta na Křemenáči u Volar
200 let stará křížová cesta na vrchu Kamenáč u Volar. Současně bylo vysvěceno všech 14 zastavení.
Raritou této křížové cestě je, že vede cik-cak. Po nově obnovené stezce poutník vystoupá až na
vrchol hory Křemenáč, ze které jsou nádherné výhledy do okolní volarské krajiny.
Keltská naučná stezka
27 kilometrů dlouhá „Keltská naučná stezka“ má šest zastavení a vede z Kubovy Hutě přes Boubín a
Mářský vrch do Lčovic na Čkyňsku.
Manuál pro průvodce 2012
ROZHLEDNY A VÝHLEDY
Rozhledna Sedlo
Na vrchu Sedlo nedaleko obce Albrechtice u Sušice, který býval keltským hradištěm, byla v prosinci
2009 otevřena nová rozhledna, která je svým půdorysným tvarem inspirována právě keltskými vzory.
Z rozhledny je krásný výhled na panorama Šumavy, hrad Kašperk, vrch Svatobor a českou kotlinu.
Rozhledna je se svými 138 schody přístupná všem zájemcům. www.rozhledna-nasedle.cz.
Rozhledna na Javorníku ( Klostermannova rozhledna)
Nabízí výhled na vrcholy Třístoličníku, Černé hory, Roklanu, Poledníku, Pancíře, Velkého Javoru či
Ostrého. www.javornik.cz.
Boubínská rozhledna
Volně přístupná celoročně..
BŘEZNÍK ( 1133 m.n. m.) místo s výhledem do Luzenského údolí a na Luzný ( 1373 m ). V nově
zrekonstruované bývalé myslivně otevřena výstava věnována životě a dílu spisovatele Karla
Klostermanna.
Černá věž v Klatovech
tel. +420376 370 911, +420376 370 919, www.klatovy.cz.
Z věže je kruhový výhled na město a okolí a na panorama Šumavy. Výška 81, 6 metrů, na ochoz v
pátém patře vede 226 schodů.
HOCHSTEIN (poblíž Třístoličníku) (1332 m n. m.) skalní útvar s vrcholovým křížem a vyhlídkou na
českou část Šumavy. Cestou kaple sv. Jana Neumanna, rodáka z Prachatic (1811-1860).
KLEŤ ( 1083 m ) s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách z roku 1825. 6 km SZ od Č. Krumlova
u obce Krásetín u Holubova, zde najdeme i nejbližší parkoviště a vede odtud lanovka.
Lanová dráha, tel: +420 380 715 308
Hvězdárna, tel: +420 380 711 242, e-mail: hvezdarna@hvezcb.cz, www.hvezcb.cz
Rozhledna, tel: +420 380 711 242, +420 607 820 156, tel: +420 380 715 302, e-mail: klet@klet.cz,
www.klet.cz.
LUZNÝ (1373 m n. m.) s kruhovým výhledem od Třístoličníku, Boubína, přes Roklan po Javor, dále
až do Německa a údolí Dunaje.
OSTRÝ (1293 m n. m.) šumavské vrcholy, Velký nazýván též Prsa Matky boží, leží na českobavorské hranici, je považován za nejkrásnější horu pohoří.
Pancíř – Železnorudsko
Výška 18 metrů., parkoviště Kaskády
Přístup je po značených cestách ze Špičáku a Železné Rudy nebo do 16 hodin lanovkou.
Výhled omezen stromy. Uvidíte kar Čertova jezera s Jezerní horou a hřebeny západní Šumavy
s dominantním vrcholem Velkého Javoru, za příznivého počasí i Alpy.
ROKLAN ( 1453 m n. m) skalnatá plošina s 10 m vysokým vrcholovým křížem a výhledy na Velký
Javor, Osrý, Luzný a jiné. Dole Roklanské jezero s dřevěnou kaplí.
Rozhledna Svatobor u Sušice
Chata Svatobor u Sušice, www.svatobor.cz.
Chanovice – Rozhledna na vrchu Chlumu
„Prácheňsko jako na dlani". Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho vhodnou polohu
v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panorama
Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. www.chanovice.cz.
TŘÍSTOLIČNÍK (1311 m n. m.) v 19. stol. upraven jako rozhledna s výhledem do Bavorska i do Čech.
VELKÝ JAVOR (1456 m n. m.) s výhledem na Šumavu, Javorská jezera, Ostrý a Alpy.
Manuál pro průvodce 2012
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY
Americká zahrada je téměř dvouhektarové arboretum nedaleko Švihova a patří k nejvýznamnějším
v ČR. Vzniklo jako školka, kde se pěstovaly dřeviny pro sídlo Černínů. Asi polovina dřevin byla
dovezena z Ameriky – např.douglaska tisolistá.
Bílá strž - romantické údolí s jediným vodopádem na Šumavě nedaleko Hojsovy Stráže
Blanice – řeka s dochovanými rýžovišti - sejpy, cenná vodní, rašelinná
Čertova stěna – kamenné moře, Čertovy proudy – řečiště Vltavy s mohutnými kameny, tzv. obřími
hrnci, pořádají se zde vodácké závody
NP a CHKO Šumava, www.npsumava.cz
Jezerní stěna – cca 300 m vysoká skalní stěna u Plešného jezera
Kamenné moře – tvořené balvany cestou k Plešnému jezeru od Nové Pece. Zajímavé
i v oblasti Vydry od Čeňkovy pily
Medvědí stezka - Založená v roce 1967. Je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě s množstvím
skalních útvarů (viklan). Začíná u Ovesné a prochází okolím Schwarzenberského plavebního kanálu.
Délka: 14 km
Obrovo hradiště v Žižkovech – archeologická památka, pozůstatky osídlení z doby slovanské
Řeka Vydra s obrovskými kameny, zvanými Obří hrnce
Skalka – vypreparovaný křemenný val v Prachaticích
Stifterův obelisk – vystavěn na skalním výběžku u Plešného jezera, 14,5 m vysoký
Stožecká skála – v minulosti strážní věž k ochraně a bezpečnosti Zlaté stezky, chránila
karavany soumarů přivážejících do Prachatic sůl z Bavorska
Strašínská jeskyně poblíž obce Strašín na Klatovsku – zimoviště netopýrů
Sudslavická lípa – více než 600 let stará, chráněná státem
Šumavská ledovcová jezera: Plešné jezero, Černé jezero, Čertovo jezero, jezero Laka, Prášilské
jezero
Šumavské slatě – Chalupská slať – rašelinné jezírko, největší v ČR, Blatenská slať (71 ha, hloubka
rašeliny přes 5 m); Rokytská slať; Tříjezerní slať; Jezerní slať
Trojmezí – místo hranic tří států (ČR, Rakousko a Německo)
Trojmezná hora – dvouvrcholová hora, vyšší vrchol leží v ČR a nižší na území Německa
Tupadelské skály u Klatov
Vápencový důl Loreta u Klatov – zimoviště netopýrů
Vltavský luh – unikátní celek přirozených mokřadů, součástí chráněného území je Mrtvý luh, viditelný
při cestě lodí po meandrující spojnici Teplé a Studené Vltavy
Manuál pro průvodce 2012
Nouzová nocoviště v Národním parku Šumava"Přenocuj a jdi dál"
Jednou z aktivit Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je vytvoření sítě
nouzových nocovišť podél tzv. páteřní, červeně značené turistické trasy napříč Šumavou. Délka této
trasy mezi Železnou Rudou a Zadní Zvonkovou je 103 km. Nocovišť je k provozu od 1.8.2008
připraveno celkem osm: Hůrka u Prášil, Poledník, Modrava, Bučina, Strážný, Nové Údolí a Pod
Plešným jezerem. Nouzová nocoviště nabízejí pomoc pěším turistům s batohy, kteří procházejí napříč
Šumavou po páteřní trase, vedené v blízkosti státní hranice. Vymezený ohraničený prostor je určen
pro legální nouzové přespání na území Národního parku Šumava. Podmínky pro přespání jsou
stanoveny provozním řádem. Ten stanoví, že místa k přespání je možno využít vždy jen pro jednu
noc, kapacita nocoviště je omezena, nesmí se zde rozdělávat oheň, odpadky si turista musí odnést
sebou a je třeba tu dodržovat klid.
Provoz nouzových nocovišť je celoroční, vždy od 18,00 - 9,00.
Hůrka u Prášil
GPS: 49°7'36.905"N, 13°19'42.604"E
Poledník
GPS: 49°3'52.018"N, 13°23'43.198"E
Modrava
GPS: 49°1'26.776"N, 13°29'26.37"E
Bučina
GPS: 48°58'16.615"N, 13°35'50.579"E
Strážný
GPS: 48°54'2.518"N, 13°42'40.812"E
Nové údolí
GPS: 48°49'46.716"N, 13°48'2.613"E
Pod Plešným jezerem
GPS: 48°46'45.783"N, 13°53'4.301"E
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel. 731 530 291
e-mail:radovan.holub@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Manuál pro průvodce 2012
„Průvodci za šumavskou divočinou“
Návštěvnická veřejnost se bude moci podívat pod odborným dohledem do tzv. klidových území parku,
což jsou zvlášť citlivé lokality, kde je omezen vstup. Trasy doprovodů do divočiny povedou do celkem
pěti lokalit: do kaňonu řeky Křemelná, do oblasti Vltavského luhu, do oblasti Trojmezné, Smrčiny a do
Modravských slatí. Počet účastníků jedné vycházky bude omezen na 8-15 účastníků a každý z
doprovodů bude spojen s poplatkem. Zvlášť důležité je, že doprovody mají fixní dny i fixní trasu,
kterou není možné krátit, např. do oblasti Modravských slatí jsou vytyčeny dvě trasy 25 a 27 km –
první vede z Kvildy na Luzný a zpět na Modravu, druhá z Modravy přes horská vrchoviště až do
unikátní bavorské pastviny Hochschachten a zpět na Modravu. Některé trasy budou méně náročné,
nejkratší je do Vltavského luhu, kde se půjde jen 6 km. Většina ostatních tras má kolem 15 km.
Přihlásit se je možné buď osobně nebo telefonicky podle zvolené lokality. Pro Křemelnou na
Informačním středisku Rokyta (tel. 376 599 009), pro Vltavský luh, Trojmeznou a Smrčinu na IS
Stožec (tel. 388 335 014) a pro Modravské slatě na IS Kvilda (tel. 388 435 544). Všechny informace k
doprovodům budou k dispozici na informačních střediscích Správy NP a CHKO Šumava nebo na
www.npsumava.cz v oddíle „Pro návštěvníky a obyvatele“ a poddodíle „Turistika na Šumavě“.
Všechny doprovody mají vyšší nebo dokonce vysokou náročnost, konají se za každého počasí a
půjde se s vyškolenými průvodci, kteří absolvovali kurs pořádaný Správou NP a CHKO Šumava a AV
ČR v Českých Budějovicích. Ti poskytnou odborný výklad o navštívených lokalitách. Účast na každém
doprovodu je na vlastní nebezpečí.
V případě jakýchkoli dotazů je třeba kontaktovat informační střediska správy parku, případně v
kolizních situacích koordinátora projektu Josefa Štemberka.
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel.731 530 287
e-mail: josef.stemberk@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Zoologický program na Šumavě
Pro návštěvníky NP a CHKO Šumava se právě rozjíždí nový turistický produkt.
Vznikají návštěvnická centra se zvířaty původních a dříve vyhynulých druhů na Šumavě.
V současné době jsou vytipovány jednotlivé lokality a na tuto první etapu bude navazovat usazení
jednotlivých staveb do terénu s přihlédnutím k jeho reliéfu.Další plánovanou aktivitou je stanice pro
handicapovaná zvířata. Třetí aktivitou jsou pozorovací místa ve volné přírodě. Dosud nebyla podobná
zařízení na území NP vybudována. Pozorování je zatím organizováno jako vycházky, při kterých není
možné pro většinu návštěvníků, spatřit plachá zvířata. Vlastní pozorování zvířat vyžaduje zázemí,
které eliminuje volné vstupy do klidových lokalit a současně tak poskytuje běžným návštěvníkům větší
jistotu setkání se zvířaty. Pro pozorovací místa ve volné přírodě byly navrženy tři lokality: Velký Bor,
Beranky a Jelení Vrchy, v současné době je vybudováno zázemí na těchto pozorovacích místech.
Pozorovací místa Jelení Vrchy a Beranky jsou uvnitř přezimovacích obůrek a jsou určena pro
pozorování jelení zvěře během jejich přirozeného pastevního cyklu. Počátek období pro zimní
pozorování souvisí s dostatečnou sněhovou pokrývkou, která omezuje přirozený příjem volně
dostupné potravy. Pozorovací místo Velký Bor je upraveno pro letní a podzimní pozorování. Zde je
možné spatřit větší spektrum divokých zvířat, ale pozorovací vzdálenost bude větší, než uvnitř
přezimovacích obůrek. Vhodným doplňkem návštěvníka může být dalekohled.
Součástí zoologického programu jsou rovněž soví voliéry. Stavba bude umístěna do prostoru
bývalého lomu na Borové Ladě. Lokalita svým reliéfem nabízí vhodné prostředí pro prezentaci
místních druhů sov a některých pěvců. Smyslem projektu je vybudování nových zájmových cílů pro
veřejnost, které se zabývají odbornou environmentální výchovou zaměřenou na divoká zvířata, ryby a
jejich existenci v člověkem ovlivněné krajině. Současně bude projekt prezentovat i problematiku
možných energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů spojených s technickým řešením a
vybaveností objektů.
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel. 731 530 339
www.npsumava.cz
Manuál pro průvodce 2012
Další informace o Šumavě:
Noviny Doma na Šumavě – tiskovina, pololetník
Všechna čísla jsou ke stažení na adrese: http://www.isumava.cz/katalog.php?akce=vypis&kat=66
Vydává:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz
tel. 380 120 263, 380 120 271
Manuál pro průvodce 2012
Šumavský výletník – měsíčník, elektronický zpravodaj, pro odběr se přihlaste na
e-mail: kytlicova@rras.cz
Vydává:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz
tel. 380 120 263, 380 120 271
Manuál pro průvodce 2012
Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava
www.isumava.cz
Provozovatel webu www.isumava.cz:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz
tel. 380 120 263, 380 120 271
Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.,Stachy 422, 384 73 Stachy,tel.: +420 380 120 270,
info@rras.cz
Download

Manuál pro průvodce