PROJEKT FILADELFIE
ČERVEN – ČERVENEC | 2011
UNICREDIT NEWS
INTERNÍ ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE
UNICREDIT BANK
2
PROJEKT
FILADELFIE
Í
N
L
Á
U
T
K
A
É
R
E
V EŠ K
TU
E
N
A
R
T
N
I
A
N
E
INFORMAC
VÍTE, ŽE…
…přípravy na stěhování jsou v plném proudu, chystají se nejen stavební povolení, architektonické návrhy, technická řešení, ale také nová vizualizace pro naši nově vznikající vlajkovou loď UniCredit Bank v centru Prahy, jejíž modernizace
začíná 15. srpna 2011.
…předpokládané otevření Bankovního domu je na přelomu
tohoto roku.
…se uskutečnila setkání s pobočkovými zaměstnanci z pobočky Revoluční, náměstí Republiky a na Příkopě.
…se připravují prostory UniCredit Bank v ulici Revoluční, kam
se přestěhují zaměstnanci pobočky z náměstí Republiky,
a budou tak společně se svými kolegy z pobočky Revoluční obsluhovat své klienty provizorně z této pobočky.
…všichni klienti pobočky náměstí Republiky obdrželi informaci o uzavření této pobočky, tato informace bude také zveřejněna na internetu a přímo u vchodu do pobočky na náměstí Republiky společně s navigací do ulice Revoluční 7
na pobočku UniCredit Bank, kde budou klienti obslouženi.
...současně vrcholí přípravy na přestěhování zaměstnanců firemní divize z náměstí Republiky do nové budovy Filadelfie.
Jedná se o více než 200 zaměstnanců, kteří se přemisťují již
2. září 2011 jako první z centrály. Není to žádná akce „kulový blesk“, jak ji známe všichni z filmů, ale jedná se o velmi
propracované projektové řízení celého procesu stěhování.
…od začátku listopadu se budou stěhovat ostatní zaměstnanci centrály, připravuje se harmonogram pro jednotlivé
útvary.
…projektový relokační tým z banky využívá zkušeností poradenské firmy Deloitte.
…firma Leven řídí a kontroluje již samotnou organizaci přestěhování. To znamená, jaký bude harmonogram stěhování, který útvar se bude stěhovat, kdy budou krabice pro stěhované zaměstnance na místě, kolik krabic obdrží každý
zaměstnanec, jak vše zabalit a označit štítky, jak vyplnit předávací protokol, jak nejlépe naplánovat časový harmonogram převozu věcí do budovy Filadelfie, kdy se bude odpojovat a zapojovat IT technika atd.
…se také ladí spolupráce s našimi kolegy z UGIS, kteří nejen
musí zmapovat, „všechny dráty“ a zprovoznit nové zázemí pro
servery, ale hlavně za podpory firmy Xanadu rychle odpojit
a připojit počítače v nové budově tak, aby každý zaměstnanec po příchodu do Filadelfie mohl ihned začít pracovat.
…pro každý stěhovaný útvar budou k dispozici určení „styční důstojníci“ přímo z vlastních řad. To znamená, že každý
útvar bude podporovat koordinátor, který bude pomáhat zaměstnancům při stěhování. S určenými koordinátory
jsou již v srpnu naplánována pracovní setkání se zástupci organizačního týmu, na kterých bude vysvětlena jejich hlavní
úloha a povinnosti v procesu přestěhování.
…pro zaměstnance připravujeme ve spolupráci s firmou
Leven a oddělením infrastruktury Manuál pro stěhování,
který bude nezbytným a užitečným pomocníkem.
…pro aktuální informace z Projektu Filadelfie vznikla
na intranetu speciální sekce, kam umísťujeme aktuální
informace a kde naleznete také Manuál pro stěhování.
…zaměstnanci mají možnost se zeptat na vše ohledně stěhování na vytvořené e-mailové adrese [email protected], která je umístěna na
hlavní stránce intranetu. Odpovědi na otázky budeme také
uveřejňovat na intranetu. V současné době se nejvíce zaměstnanci ptají na stravovací zázemí a na parkování nejen
pro automobily, ale také pro cyklisty.
…v budově Filadelfie probíhají stavební práce a dokončují se
dvě patra pro kolegy z firemní divize, na kterých se již montuje nábytek.
…dodavatelem nábytku pro celou budovu byla ve výběrovém řízení vybrána firma Techo.
…vizualici open space společně s nábytkem si můžete prohlédnout na intranetu.
…a na závěr: připravujeme pro vás také aktuální fotoreportáž z budovy Filadelfie a další aktuality.
Marie Wojciková
Komunikace
3
OBSAH
DEN PLNÝ POHODY,
ANEB „ŠKATULATA HEJBEJTE SE“
10. 9. 2011
Dovolujeme si vás a vaše rodiny pozvat 10. 9. 2011
na již tradiční „Den plný pohody“ do Průhonic.
Kromě klasických soutěžních disciplín
jsme pro vás připravili mnoho dalších překvapení…
Program bude zveřejněn na hlavní stránce intranetu po 10. srpnu.
PROJEKT FILADELFIE – VÍTE, ŽE…
2
UNICREDIT BANK NEJLEPŠÍ BANKA ROKU 2011
4
ÚSPĚCH NAŠÍ BANKY V SOUTĚŽI O „NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKU“
4
HYPOTÉKY OD UNICREDIT ZÍSKALY DALŠÍ OCENĚNÍ
4
PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ NA CESTĚ ZA KLIENTY
5
FRANŠÍZY VOLÍ AKTIVNÍ PŘÍSTUP K MARKETINGOVÝM AKCÍM!
6
RENTIER INVEST OCENĚN V SOUTĚŽI ZLATÁ KORUNA 2011
7
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V UCBP
8
EVROPSKÁ PODNIKOVÁ RADA UNICREDIT
8
JAK BÝT SPOKOJENÝ PŘI PRÁCI V KANCELÁŘI TYPU OPEN-SPACE
9
VZPOMÍNKY NA OBCHODNÍ KONFERENCI FIREMNÍ DIVIZE 2011…
10
ZAMĚSTNANCI POBOČKY KLADNO PODPOŘILI HANDICAPOVANÉ
11
ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V NOVÉM KABÁTĚ
12
NAŠI ZAMĚSTNANCI PŮSOBÍCÍ VE SKUPINĚ
12
TRAINEE PROGRAM JE PRIMA
13
SPORTOVNÍ HRY UNICREDIT BANK 2011
14
PÁRTY „ROCK IS ROLLING“
15
4
Nejlepší bankou 2011 se v České republice stala UniCredit Bank.
V soutěži, kterou pravidelně od roku 2009 vyhlašují Hospodářské
noviny, získala první místo podruhé v historii. Oceněním v této soutěži UniCredit Bank potvrdila silnou pozici, a to zejména díky inovativním produktům, jako je například Převratná hypotéka, úrovni
svých služeb, dynamicky expandující pobočkové síti a příznivým
hospodářským výsledkům. Srovnáním jednotlivých kritérií a ukazatelů se stala jednoznačně Nejlepší bankou 2011. Vyhlášení třetího ročníku výročních cen Nejlepší banka 2011, Nejlepší pojišťovna
2011 proběhlo 23. června 2011 v Hotelu Ambasador Zlatá Husa.
UNICREDIT BANK
NEJLEPŠÍ BANKA ROKU 2011
„Velmi nás potěšil již první úspěch UniCredit Bank v této soutěži již v roce 2009. Velmi dobře si uvědomujeme, že získat
jakékoliv ocenění znamená příjemnou tečku za celoroční
tvrdou prácí, avšak obhajoba titulu je daleko náročnější. Již
druhé ohodnocení UniCredit Bank jako Nejlepší banky 2011
je důkazem naší výborné pozice ve firemním bankovnictví
i úspěšné strategie expanze banky do retailového segmentu. K prvenství nám pomohlo také další zkvalitňování služeb
a dobré hospodářské výsledky,“ uvedl Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank.
Pořadatel soutěže sledoval a hodnotil 18 bank
působících na českém trhu, a to ve všech kritériích,
v nichž mohou být hodnoceny (tzn. za ty produkty/
služby, které aktuálně nabízejí). Tím dostal objektivní po-
rovnání v jednotlivých oblastech bez ohledu na to, zda se
banka omezuje pouze na jeden typ produktu (jednu oblast
kritérií) či nabízí komplexní škálu zahrnující současně všechny hodnocené položky. První část tvořila kritéria hodnotící
klientský pohled. Druhou část potom kritéria hodnotící hospodaření a stabilitu banky.
Jménem všech členů představenstva UniCredit
Bank chci za dosažení tohoto úspěchu a obhájení titulu Nejlepší banka velmi poděkovat především Vám,
zaměstnancům naší banky, protože za tímto opakovaným prestižním oceněním stojí především Vaše
usilovná a odborná práce.
Jiří Kunert, CEO
U odborné poroty projektu klientského ratingu OVB Vstřícná
banka se vítězem za druhé čtvrtletí roku 2011 stala naše banka,
která v hodnocení odborné poroty předběhla druhou GE Money
Bank o 1,27 procenta. Třetí v pořadí se umístila Česká spořitelna.
ÚSPĚCH NAŠÍ BANKY V SOUTĚŽI
O „NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANKU“
UNICREDIT BANK JE PRVNÍ
UniCredit Bank si od odborníků vysloužila za druhé čtvrtletí roku 2011 průměrné hodnocení 71,44 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí si polepšila o vysokých 3,34 procenta. UniCredit Bank u odborníků zabodovala především
stále kvalitnějšími službami pro své klienty, unikátními službami šitými na míru pro vybrané profese a podnikatele
a stále širší sítí svých poboček. Jako velmi dobře hodnocený produkt, který banka v průběhu druhého čtvrtletí
představila, můžeme zmínit Splatkomat.cz, za zmínku stojí i úroková sazba u Převratné hypotéky, která činí 2,5 procenta.
Porotce Jan Brázda ze společnosti Czech CFA Society ohodnotil banku takto: „Banka je v posledních čtvrtletích
relativně aktivní a to nejenom v oblasti korporátní klientely ale
i běžného retailu. UniCredit Bank se dlouhodobě daří zejména s Převratnou hypotékou, která byla dokonce oceněna Zlatou korunou za nejlepší hypoteční úvěr v ČR.“
Výše uvedené pozitivní hodnocení potvrzuje i Dalibor
Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz. „UniCredit Bank
příjemně překvapila novou službou Splátkomat, která umožňuje refinancovat půjčky u jiných finančních institucí. Je jednoduchá a má dobré parametry. Mimoto pokračuje v agresivní kampani na hypotéční úvěrování, kde má velmi nízkou
úrokovou sazbu u plovoucí fixace. Není co vytknout, palec
nahoru.“
HYPOTÉKY OD UNICREDIT ZÍSKALY
DALŠÍ OCENĚNÍ
Dne 2. června 2011 naše hypotéky opět triumfovaly, když v soutěži Zlatá koruna obsadily dvě vítězná místa ze tří. Hypotéka Flexi byla bronzová
a Převratná vyhrála! Převratná hypotéka přitom
obsadila zlatou příčku i v loňském ročníku.
Jiří Kunert přebírá ocenění od Martin Jašmínského
(zástupce šéfredaktora Hospodářských novin)
Zástupci oceněných bank
Tomáš Drábek a Petra Skrbková
5
PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ
TENISOVÝ TURNAJ
PRIVÁTNÍHO BANKOVNICTVÍ
Dvacet čtyři hráčů z řad klientů Privátního bankovnictví
UniCredit Bank se sešlo s dalšími pozvanými hosty a bankéři dne 6. května 2011 v tenisovém klubu Čechie Bubeneč, aby se zúčastnili tenisového turnaje čtyřher. Ten v době
před konáním turnajového finále osvěžila i krátká exhibice
tenistů Bohdana Ulihracha a Karla Nováčka. Publikum pobavili, mj., i hrou s dřevěnými raketami.
Turnaj nesl název „In white only“. Organizátoři měli
na mysli dnes již trochu opomíjené bílé tenisové oblečení,
které je spojeno s nejslavnější érou velkých turnajů jako je ten
ve Wimbledonu. Velmi nás potěšilo, že všichni, kdo do Bubenče dorazili tento požadavek dodrželi a přispěli tak k celkové „retro“ atmosféře turnaje. Tu podtrhlo i prvorepublikové kouzlo tenisového klubu, který již více než sto let slouží
tenistům a je ztracen v zeleni mezi vilami pražské Bubenče.
Marina Votrubová
Privátní bankovnictví
Účastníci tenisového turnaje
PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ NA CESTĚ ZA KLIENTY
Jedním z pilířů růstové strategie Privátního
bankovnictví UniCredit Bank je získávání
nových privátních klientů. A tato cesta
za novými klienty začíná, což vás patrně
nepřekvapí, u stávajících klientů banky.
Doporučení našich služeb naším spokojeným klientem je dle našich i odvětvových
zkušeností jednoznačně nejefektivnější
cestou akvizice.
Tato skutečnost vysvětluje, proč je privátní klient centrem naší
každodenní pozornosti. Snažíme se poskytovat perfektní
služby, zdokonalovat investiční proces a v rámci naší péče
o klienty vždy předčít očekávání, kladené na nás klientem.
Součástí této péče je i setkávání se s klienty (a jejich prostřednictvím i s potencionálními klienty) na řadě kulturních,
společenských a sportovních akcí. V právě se uzavírajícím
prvním pololetí letošního roku jsme v úseku Privátního bankovnictví realizovali téměř 20 klientských akcí, jejichž paleta
byla velmi pestrá. Dvě z těchto akcí si vám dovolujeme dnes
představit.
Jan Troníček, Karel Nováček a Bohdan Ulihrach s vítězi turnaje
PAVEL KOSATÍK: PŘEDNÁŠKA O DR. JAROSLAVU PREISSOVI
Velkým úspěchem skončila přednáška historika a spisovatele Pavla Kosatíka o dr. Jaroslavu Preissovi s názvem „Bankéř nejen první republiky“, která se konala dne 5. května 2011 v historických prostorách
Privátního bankovnictví UniCredit Bank. Název přednášky parafrázuje název Kosatíkovy knihy „Bankéř první republiky“, která tuto významnou osobnost první po-
loviny 20. století přibližuje. Osvěžujícím dojmem zapůsobil i osobní příspěvek do diskuze předsedy představenstva a generálního ředitele banky pana Jiřího Kunerta, který se večera zúčastnil jako host.
Pan Jiří Kunert na přednášce historika Pavla Kosatíka o dr. Jaroslavu Preissovi
Marina Votrubová
Privátní bankovnictví
6
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ
Jaký je nejlepší způsob, jak zviditelnit
nové obchodní místo UniCredit Bank Expres a přiblížit se potenciálním klientům
ve městě?
FRANŠÍZY VOLÍ AKTIVNÍ PŘÍSTUP K MARKETINGOVÝM AKCÍM!
BOSKOVICE
Jednou z největších událostí byla dne 1. 5. 2011 velká sportovně společenská akce Běh za sedmizubým
hřebenem v Boskovicích, kde naše franšíza (franšízový
partner Luděk Řehoř) vystupovala v roli generálního partnera. Sportovní klání doprovázel celý den bohatý kulturní
program. Na pódiu se hned vedle cílové brány a stanu UniCredit Bank Expres střídali účinkující z regionu i z Prahy.
Den završil koncert Petra Bendeho.
Ve chvíli, kdy zpěvák Ben Cristovao po svém vystoupení
uspořádal autogramiádu právě v našem stanu a mimo jiné
rozdával i naše letáky, jsme se ocitli přímo ve víru obrovského davu. Kromě zviditelnění našeho obchodního místa a patriotskému propojení s děním ve městě, se z akce
podařilo vytěžit i téměř 300 kontaktů na potenciální
klienty.
DOBŘICHOVICE
V pátek 17. 6. 2011 zorganizovali pracovníci UCB
Expres v Dobřichovicích marketinkovou akci před
místními nákupními centry zaměřenou na exklusivní
sazby Převratné hypotéky a Presto. Cílem akce byla
akvizice nových klientů. Získali jsme tak nové kontakty na
potenciální klienty a rovnou na místě se nám podařilo domluvit 5 schůzek.
Všech tisíc účastníků běhu mělo na prsou naše loga
a při doběhu protrhl vítěz cílovou pásku označenou logem
UniCredit Bank Expres. Celý den zněla informace o generálním partnerovi UCB Expres Boskovice i z ampliónů
ve městě. Také již měsíc před akcí běžely tytéž reklamní
spoty v rádiu a dění zaznamenávala i Boskovická televize.
Náš stan přitahoval pozornost všech návštěvníků.
Stál hned vedle hlavního pódia a cílové brány (vše označeno našimi logy). Byl vyzdobený plakáty, propagačními
předměty, letáky a námi ve firemních trikách a čepicích.
LOUNY
DVŮR KRÁLOVÉ
Předprázdninový Dětský den pořádala v sobotu
25. 6. 2011 významná lounská firma pro svých 500 zaměstnanců, respektive pro jejich ratolesti. Díky kontaktům
a aktivitě našich franšízových partnerů, manželů Černíkových, jsme se jako jediná firma směli zúčastnit a prezentovat na této akci. Rodina Černíkových si pro děti připravila
jednoduché, ale velmi populární soutěže. Za splnění úkolů
se rozdávaly balonky s logem UCB Expres, o které byl obrovský zájem, a další propagační materiály. Na příjemné dopoledne, kdy jsme hlavně získávali náklonnost a zájem zaměstnanců firmy, navážeme přímým oslovením. Jsme
přesvědčeni, že díky nenásilnému a netradičnímu „entré“,
budou mít na franšíze v Lounech spoustu nových klientů
v portfoliu a zajistí si tak i kontakty v době prázdnin!
Začátkem léta uspořádala franšíza ve Dvoře Králové
„Den v červeném“. Již od středy chodily po městě hostesky, které shromažďovaly kontakty na potencionální klienty a poskytovaly informace o „nejžhavějších“ produktech
naší banky. V pátek akce vyvrcholila módní přehlídkou a vystoupením skupiny Petr Nagy revival. Franšízový partner
Petr Mrázek nezapomněl ani na výborné občerstvení – vychlazené pivo, a na plazmovou obrazovku, kde měli návštěvníci možnost shlédnout finálové utkání v hokeji.
Jinou kapitolou akvizic jsou tzv. „OPEN DAY“, které se již
tradičně pořádají na nově otevíraných franšízách. Na slavnostní otevření si franšízoví partneři zvou zástupce vedení banky, města, VIP klienty a další zástupce významných
firem v regionu včetně místního tisku. Účelem těchto
akcí je opět zviditelnění UniCredit Bank Expres a získání,
posílení důležitých kontaktů v lokalitě. Každý franšízový
partner si program volí individuálně (např. krátký soukromý koncert operní divy nebo na Moravě koncert Věry
Bílé). Standardem je ale vždy společenský raut a drobné
dárky pro přítomné.
Kateřina Jungmannová
Commercial & Marketing
7
PIONEER INVESTMENTS
Dne 2. června 2011 byly v TOP HOTELu Praha slavnostně vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže Zlatá koruna a předány
certifikáty nejlepším produktům celkem v 15 kategoriích. Jedním
z oceněných se letos stal také produkt životního cyklu Rentier
Invest skupiny Pioneer Investments v ČR, který získal 3. místo v kategorii Produktů určených retailovým zákazníkům – Podílové fondy.
RENTIER INVEST OCENĚN
V SOUTĚŽI ZLATÁ KORUNA 2011
Soutěž Zlatá koruna si za dobu své existence vybudovala
na finančním trhu prestižní postavení a uznání investičních
společností. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 206
produktů od 77 finančních společností, které byly hodnoceny 385 členy Finanční akademie.
NOVÝ FOND „PIONEER – ZAJIŠTĚNÝ
2018 – ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY“
ÚSPĚŠNĚ UPSÁN
„PIONEER FUNDS – STRATEGIC
INCOME“ BUDE K DISPOZICI
I V KORUNOVÉ TŘÍDĚ
Upisovací období pro nový zajištěný korunový fond v rámci České rodiny fondů Pioneer skončilo k 31. květnu 2011.
Především díky distribuční síti UniCredit Bank se podařilo
fond Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy dne
1. června 2011 úspěšně uvést na trh. Všem děkujeme.
Prostřednictvím nového zajištěného fondu Pioneer mají
klienti zainvestováno do vybraných perspektivních zemí regionu rozvíjejících se trhů, a to v českých korunách bez měnového rizika.
Dluhopisový podfond Pioneer Funds – Strategic Income
dlouhodobě patří mezi klíčové podfondy skupiny Pioneer Investments. Dosud byl investorům v České republice k dispozici pouze ve třídě v eurech a dolarech. V průběhu léta
je však naplánováno uvedení také měnově zajištěné třídy
v korunách.
„PIONEER FUNDS – EMERGING
MARKETS CORPORATE BOND 2016“:
EXKLUZIVNÍ FOND PRO UNICREDIT
BANK SPUŠTĚN
Zleva: Stanislava Tomková – Marketing specialist
a Dana Řezníková – ředitelka Marketingu a PR Pioneer
Investments ČR a SR
Dne 7. června 2011 byl na trh v ČR úspěšně uveden dluhopisový podfond z lucemburské rodiny Pioneer Funds:
Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016.
Podfond denominovaný v euru byl připraven exkluzivně
pro klienty UniCredit Bank a je zaměřen na dluhopisy rozvíjejících se zemí s průměrným ratingem BB– až BB+.
Novinkou je rovněž vyplácení kupónů z dluhopisů v portfoliu podfondu prostřednictvím dividendy, a to na roční bázi.
Podfond představuje atraktivní portfolio dluhopisů
s velmi zajímavým výnosovým potenciálem a úspěšnou
dlouhodobou historií. Podfond může investovat do všech
sektorů, včetně rozvíjejících se trhů a dluhopisů s vysokým
výnosem. Tým portfolio manažera pečlivě sleduje vládní
i firemní dluhopisy a aktivně reaguje na aktuální situaci
na trhu, což zvyšuje výnosový potenciál a omezuje rizika.
Vysoký objem majetku pod správou umožňuje fondu
investovat do velkého množství titulů. Proto i největší pozice v portfoliu tvoří jen 1 % z majetku fondu, což není mezi
fondy obvyklé. Do jeho řízení je zapojen pohotový a zkušený investiční tým. Jeho členové pod vedením Kennetha
J. Taubese mají v průměru více než 20 let zkušeností v oboru.
Pioneer Investments
8
UNICREDIT BUSINESS PARTNER
V dubnu tohoto roku uspořádala UCBP pro zaměstnance banky
„Dny otevřených dveří“ v UCBP pod názvem „Day in Back Office“.
Tento projekt vznikl na základě výsledků „Průzkumu interního zákazníka“, ze kterých vyplynula, že zaměstnancům banky není často
jasné, koho v UCBP mají kontaktovat pro vyřešení určité situace
a jaké aktivity a jaký způsobem je UCBP pro banku zajišťuje.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V UCBP
jejich možnosti, objemy zpracovávaných transakcí i omezení, kterým podléhají, a samozřejmě nechyběl prostor ani
pro otázky a odpovědi. Poté následovala prohlídka samotných útvarů, kde se zaměstnanci banky mohli setkat se zaměstnanci UCBP, vidět je při práci a prodiskutovat s nimi
podněty a připomínky ke stávajícím postupům a jak by je
bylo možné vylepšit. Kromě příležitosti seznámit se obecně s činností UCBP, využili mnozí zájemci toto setkání také
k osobnímu seznámení s kolegy, které znají pouze po hlase nebo podle jména z e-mailové komunikace.
Hlavním cílem „Dne otevřených dveří“ bylo tedy zlepšení
vzájemných vztahů a komunikace mezi bankou a UCBP
a lepší pochopení a poskytnutí přímé zkušenosti s činnostmi, které UCBP zajišťuje.
První setkání v rámci projektu „Dne otevřených dveří“
bylo určeno pro top management, segmentové a produktové manažery a také manažery úseků Organizace, Lidských zdrojů a oddělení Komunikace. V sedmi dnech se
uskutečnilo celkem 11 setkání, jichž se zúčastnilo 49 bankovních zaměstnanců ze 16 oddělení, z nichž mnozí
navštívili různá oddělení v UCBP.
V úvodu jednotlivých setkání přivítali bankovní kolegy
jednatelé UCBP (pan Barbaro nebo pan Majer) a poté se vytvořily skupinky podle útvarů, které si kolegové z banky přáli
osobně navštívit. Ještě před návštěvou jednotlivých útvarů
(v UCBP nazývaných Country Operation Lines – COL) byla
zaměstnancům banky vysvětlena činnost těchto útvarů,
Díky pozitivnímu hodnocení této akce ze strany zúčastněných zaměstnanců banky se UCBP rozhodlo v tomto projektu dále pokračovat a zahrnout do něj i manažery
pobočkové sítě, případně další zaměstnance. Další „Dny
otevřených dveří“ by se měly uskutečnit v druhé polovině letošního roku.
Bohdan Farník, Lucie Popelková
UniCredit Business Partner
ZE SKUPINY
Pravidelné každoroční setkání Evropské podnikové rady zaměstnanců skupiny UniCredit (UEWC) s vedením skupiny UniCredit
se uskutečnilo v centrále společnosti v Miláně ve dnech 24. až
26. května 2011. Setkání odstartovalo samostatné jednání členů
UEWC věnované aktuálnímu dění ve skupině.
EVROPSKÁ PODNIKOVÁ
RADA UNICREDIT
Následující den jednání otevřel pan Paollo Cornetta (ředitel
HR UniCredit), který prezentoval priority HR strategie skupiny na následující období a ubezpečil, že je připraven
pokračovat v sociálním dialogu a nadále jej vylepšovat.
Podle předsedy UEWC se Evropská podniková rada UniCredit stala svými myšlenkami a aktivitami v sociálním
dialogu vzorem pro evropské podnikové rady dalších nadnárodních firem.
Poté se slova ujal generální ředitel skupiny Federico
Ghizzoni, který zdůraznil důležitost pokračování sociálního
dialogu mezi vedením skupiny UniCredit a zástupci
zaměstnanců a také závazek vedení v něm dále pokračovat a rozvíjet další spolupráci.
Federico Ghizzoni rovněž okomentoval vývoj a plány
skupiny UniCredit. Na jeho vystoupení volně navázal
Roberto Nicastro, který kromě jiného představil některé
priority vedení skupiny pro rok 2011. Následoval příspěvek
obchodního ředitele skupiny UniCredit Paola Fiorentina,
jenž se věnoval realizovaným a chystaným projektům skupiny. Každý z příspěvků byl následován diskuzí s řadou relevantních otázek.
V druhé části následovala prezentace Aurelia Maccariona (Strategic Planning) a Eadberta Peressoniho (Group
Planning and Control), kteří přítomné seznámili s posledním
vývojem ve všech segmentech banky, pokud se týká výsledků, výkonu a investic.
Poslední částí druhého dne jednání byla už tradiční
analýza aktuálního stavu sociálního dialogu v bankách sku-
piny UniCredit, kterou tentokrát připravili a prezentovali
společně zástupci zaměstnanců a vedení HR z Chorvatska.
Poslední den jednání byl věnován vyhodnocení celého
setkání a schválení dokumentu shrnujícího činnost UEWC.
Za zaměstnance naší banky se zúčastnil Petr Mairych a Eva
Mikulková.
Další informace a prezentace naleznete pod níže uvedeným odkazem. Společné prohlášení zástupců zaměstnanců a vedení skupiny bude publikováno během několika
týdnů. Více informací o jednání naleznete ZDE.
Petr Mairych
Administrace úvěrů pro firemní klientelu
9
„NERUŠIT"…
Domluvte si v rámci týmu určité znamení, kterým bude
všem jasné, že se zrovna musíte soustředit či máte před sebou důležitý termín a nechcete být rušeni.
UKLIZENÝ STŮL…
Naučte se uklízet si svůj pracovní stůl. Pracovní prostředí
bude celkově mnohem příjemnější než pokud to bude vypadat, že se přes Váš stůl „přehnal hurikán“. Také se Vám
bude vše lépe hledat.
JAK BÝT SPOKOJENÝ PŘI PRÁCI
V KANCELÁŘI TYPU OPEN-SPACE
Na administrativních pracovištích je v současné době velmi časté prostorové uspořádání typu open-space, doplněné jen několika uzavřenými kancelářemi pro vyšší manažerské pozice. Kanceláře typu open-space představují
místo, kde v jednom prostoru pracují najednou desítky, ale
i stovky pracovníků. Četné studie prokazují, že tím dochází ke zvyšování krátkodobé produktivity práce.
Dodržováním několika jednoduchých pravidel lze docílit
takového pracovního prostředí, kde je každý zaměstnanec
respektován, jeho potřeby zohledňovány a jeho schopnosti stimulovány.
Velkým přínosem open-space je podpora spolupráce a vytváření týmového ducha na pracovišti.
NE NAHLAS…
Uvědomte si, že pokud slyšíte konverzaci ostatních, mohou
i oni slyšet tu Vaši. Zvláště pokud máte výrazný hlas, tak se
snažte mluvit tiše. To platí samozřejmě i pro konverzaci telefonickou, pokuste se proto svůj hlas tlumit i při telefonování.
Nevýhodou je většinou ztráta soukromí, nutnost pracovat
ve velké blízkosti s ostatními, nedostatečné tlumení zvuků
přicházejících z okolí, časté vyrušování při práci či již jen to,
že pracovník sedí zády k přicházejícím osobám.
Malá doporučení pro ty z Vás, kteří ještě nikdy neseděli
v open-space:
CHOĎTE…
Nekřičte přes celou kancelář, abyste něco vyřídili, ale dojděte až k příslušnému stolu, anebo použijte telefon či
email. Ne všichni ve Vašem okolí potřebují být vyrušováni.
UVĚDOMTE SI, KDE STOJÍTE…
Pokud s někým mluvíte, řešíte problém apod., uvědomte si,
zda nestojíte u pracovního místa někoho dalšího, koho
byste tím mohli rušit. Pokud je to možné, i pro krátká jednání dvou a více osob si zamluvte zasedací místnost a po
ukončení schůzky ji zanechte ve stavu, v jakém může být
znovu okamžitě použita. Pokud tato krátká jednání musíte
vést v rámci open-space, mějte na paměti, že se Vaše hla-
sy budou více rozléhat, když budete stát. Pokuste se tedy
vést tato jednání v sedě.
HUDBU PROSÍM…?
Pokud rádi posloucháte při práci hudbu, pořiďte si např.
MP3 přehrávač. Buďte ohleduplní ke svým kolegům, které hudba při práci ruší. Nahlas puštěné rádio v open-space je možné pouze tehdy, když všichni ve Vašem okolí souhlasí a shodnou se na hudebním stylu a hlasitosti, která
vyhovuje všem. Sluchátka Vám také pomohou zvýšit míru
Vaší soustředěnosti, pokud dostanete nějaký důležitý úkol.
Pokud se chcete odblokovat od okolního světa a zvýšit
míru své koncentrace, pusťte si do sluchátek meditační
hudbu. Budete-li poslouchat normální hudbu, budou její
slova vázat část Vaší pozornosti.
TELEFONOVÁNÍ…
I časté zvonění telefonu či mobilu s Vaší oblíbenou melodií
může být pro ostatní velmi rušivé či obtěžující. Obzvláště
mobil vyhrávající na celou kancelář ve chvíli, kdy jste na toaletě nebo jste si odskočili do kuchyňky, po čase přivede
ostatní k „šílenství“. Nastavte si proto zvonění na tichý režim, snažte se zvednout telefon nejdéle do třetího zazvonění. Při odchodu od pracovního stolu přepínejte pevnou
telefonní linku na mobilní telefon, který si vezměte s sebou,
a to i pokud jdete na jednání. Nebudete sice moci mobilní
telefon v průběhu jednání zvednout, ale vyřídíte zmeškaný
rozhovor ihned po skončení jednání zavoláním zpět. Dlouhé soukromé telefonní hovory raději vyřizujte jinde než
u svého pracovního stolu, např. v relaxačních zónách, které jsou na každém patře.
VZKAZY…
Pokud je to vhodné, zvedejte telefon svým sousedícím kolegům. Pokud potřebujete vyřídit vzkaz, pošlete ho okamžitě emailem, aby nedošlo ke ztrátě papírku se vzkazem.
TISK…
Open-space není stvořen pro skladování stohů papírů a šanonů. Naučte se pracovat s elektronickou formou dokumentů a zbytečně netiskněte. Stohy papírů po zemi nevypadají esteticky a navíc uděláte dobrý skutek pro naší
přírodu.
VŮNĚ…
Vůně libé i nelibé Vás budou provázet soužitím ve společné kanceláři. Potrápit dokáže jak přemíra parfémů, tak i jejich nedostatek. Buďte k sobě kritičtí a zamýšlejte se nad
všemi pachy, kterými můžete obtěžovat své okolí a eliminujte je. Nejezte v kanceláři u svého stolu teplá jídla, jejich
vůně prostoupí bleskurychle celým open-space. Stejně tak
aromatické potraviny k svačině mohou dokonale znepříjemnit den všem kolem Vás.
ZDRAVÍ…
V otevřeném prostoru s větším množstvím lidí dochází
k snazšímu přenosu kapénkových nákaz. Buďte zodpovědní vůči svým kolegům i vůči svému vlastnímu zdraví
a pokud Vás sužuje nachlazení či počínající chřipkové onemocnění, zůstaňte doma a domluvte se telefonicky se
svým manažerem o čerpání tzv. Sick-day.
ÚSMĚV…
Dodejte Vašemu pracovnímu stolu něco osobního. Zabydlete ho rostlinami nebo obrázky, fotografií rodiny či místa,
o kterém sníte, drobností, která Vás inspiruje či přináší
dobrou náladu. Snažte se výzdobu nepřehnat, přece jen je
Váš stůl součástí veřejné kanceláře, a kdokoliv půjde okolo, tak ji uvidí.
Článek vznikl ve spolupráci s MUDr. Vladimírou Lipovou
ze Santé a s Kateřinou Vaníčkovou z UniCredit Bank, HR.
10
KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ
VZPOMÍNKY
NA OBCHODNÍ KONFERENCI
FIREMNÍ DIVIZE 2011…
Byl jsem požádán, abych napsal nějaký článek o naší Obchodní konferenci firemní divize, která se konala v Harrachově. Je to logické, že se kolegové z komunikace obrátili na mne. Jsem už léta společně s ostatními kolegy
hlavním organizátorem, moderátorem, prezentujícím….ale
přiznám se, nějak se mi do toho nechtělo. Ne, že by to byla
lenost, ale přece jenom – jsem si jistý, že umím vystihnout
náladu 250 lidí, když se je tvorbou programu, prezentací
a moderováním snažím ovlivňovat?
A tak jsem požádal několik kolegyň a kolegů o jejich reakce.
Do skupinky přispěvatelů jsem se snažil nominovat kombinaci „starých mazáků“ a služebně mladších kolegů, kovaných
korporátů, ale i do našeho businessu právě nově nakouknuvších nováčků, sportovců i diváků, mužů i žen, manažerů
i ne-manažerů, obchodu i supportu, Prahy i regionu, segmentů malých i velkých. A zadání bylo jednoduché:
Co se mi na obchodní konferenci líbilo a co nelíbilo,
co mi to dalo a co vzalo, na co budu vzpomínat…
Zde jsou jejich příspěvky.
P.S. od redakce: Děkujeme všem za příspěvky, ale protože náš časopis se musí držet určitého rozsahu stránek, dovolili jsme si vybrat pouze ty nejzajímavější názory.
Dušan Hladný,
ředitel úseku Firemní a mezinárodní klientela
1. Názor od Jitky Horké, Produktového
specialisty II z oddělení Podpory
prodeje firemního bankovnictví
Kdyby mi někdo před rokem, před mým nástupem do
UniCredit Bank řekl, že budu někdy kopat penalty, nevěřila bych mu; že to bude navíc proti ostříleným brankářům
z řad managementu Davidu Grundovi a Paolu Iannone, by
mě nenapadlo ani ve snu; a že se mně dokonce u obou
brankářů podaří jednu penaltu proměnit, to už vůbec ne.
Jako „nováčkovi“ pomyslné ligy UniCredit („kopu“ za tým
CCS, Sales Support) mi bylo umožněno zúčastnit se letošního ročníku Sales Corporate Conference, a osobně
tak poznat kolegy, se kterými hrajeme za stejnou ligu.
Některé jsem totiž dosud znala pouze po telefonu nebo
z e-mailů, mnozí se pak skrývali pod ligovými tabulkami
soutěže týmů firemní a korporátní klientely UniCredit
Champions League, ať už to byl tým úřadujících šampiónů
Vinných mušek z Brna nebo třeba královéhradečtí Lasice
Hranostajové. Fakt, že jsem díky účasti na konferenci měla
navíc možnost získat komplexní pohled na korporátní
divizi, kterou mám přímo z titulu své práce efektivně „podporovat“, vnímám bezesporu jako výjimečnou příležitost.
Dějiště letošní Sales Conference se přesunulo do Harrachova, trefně označeného jako město „na půli cesty“ mezi
Prahou a Brnem. Pomyslný míč vykopl ostřílený sudí Dušan Hladný. Celá konference se poté odehrála pod společnou píšťalkou Dušana Hladného a Romana Šilhy.
2. Názor od Jana Šitavance z Trainee Prima
V roli prezentujících se představili zkušení činovníci banky,
kteří měli přítomnému publiku co nabídnout.
Pro mnohé bylo jistě příjemnou změnou na chvíli opustit
město a vydat se do Krkonoš. Okolí bylo krásné a věřím,
že kompenzovalo i dlouhou cestu, kterou museli podniknout někteří kolegové ze vzdálenějších částí naší republiky.
Dušan Hladný měl v píšťalce nejen celou Sales Conferenci, ale také strategii sebevědomého manažerského mančaftu v podvečerním fotbalovém utkání. „Tahákem“ konference se stal Vladimír Šmicer, který si na harrachovském
hřišti ihned získal sympatie všech.
Workshop na téma, jak splnit budget za rok 2011 a jaké
kroky podniknout, aby se naše banka stala bankou číslo 1,
zapojil do hry třicítku týmů, které přítomným prezentovaly
své nejlepší myšlenky a podněty.
Finalmente mi e‘ piaciuto tanto poter parlare in italiano con
gli italiani presenti (překl. Nakonec mě potěšilo, že jsem si
mohla pohovořit italsky s přítomnými Italy.)
Letošní Sales Conference byla první, které jsem se účastnil, a pokud bych měl celou akci shrnout jednou větou, řekl
bych, že přesně splnila moje očekávání.
Program celé akce byl vyvážený a překvapivě jsme nenabrali příliš velkých zpoždění. První den byl zaměřený převážně na výsledky a zde mě velice mile překvapily prezentační dovednosti všech prezentujících. Zejména pak pan
Grund dokázal skvěle uvolnit atmosféru a udržet tak maximální pozornost publika. Příjemným zakončením prvního
dne bylo vyhlašování ocenění, kdy Standa Šotnar (a.k.a.
bejček z Brna) bavil publikum. Zlatým hřebem pak bylo předání repliky poháru UEFA Champions League vítěznému
týmu našim zvláštním hostem Vláďou Šmicrem.
Druhý den byl zaměřený převážně na obchodní strategii
banky, jehož vyvrcholením bylo představení nové SME strategie Markem Plasem. Vzhledem k tomu, že jsem stál u
zrodu prvních myšlenek formujících novou SME strategii a
aktivně se účastnil tohoto půlročního maratónu, měl jsem
trému i za Marka Plase. Nicméně obecenstvo bylo v tu
dobu již celkem unavené a pozornost opravdu udržovali
maximálně ti, kterých se toto téma bezprostředně týkalo.
Pro mě osobně to však byl „milestone“ za dlouhodobým
projektem, který se již dostal do fáze spouštění. Stále je
však před námi mnoho zajímavé práce a já se upřímně těším, až bude ukončena implementace. To je ale smysl celé
konference. Zhodnocení úspěchů a nezdarů loňského roku,
kritické zhodnocení toho, kde se momentálně nacházíme
a vytýčení nových cílů.
Pokračování na další stránce…
11
KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ
3. Názor od Vladimíra Štefánika, manažer
centra firemní klientely I z Centra
firemní klientely Zlín
Pro svůj obsah i formu mne zaujaly prezentace pánů Barabase, Sobíška a Stárka. Líbilo se mi také vystoupení
Marka Plase představující novou strategii SME, které by
vzhledem k její důležitosti prospělo vhodnější načasování
(ne až na konec konference, kdy jsou posluchači již přirozeně unaveni) a větší prostor pro navazující diskusi.
Oceňuji zejména možnost osobně se setkat a popovídat
s řadou kolegů z jiných regionů, které za dobu svého působení v bance znám a mám je rád. Vzpomínat budu zejména na chvíli, kdy jsem mohl společně se svým kolegou
Alešem Malcherem, poděkovat klasickým moravským způsobem kolegům ze STEF Jirkovi Fléglovi a mému jmenovci Jirkovi Štefánikovi za obrovský kus práce odvedený na
jednom velkém exportním obchodu. Loňská úroda švestek
byla dobrá a kluci přece musí zůstat zdraví.
4. Názor od Stanislava Šotnara, poradce
firemní klientely pro MIDCAP III
z Centra firemní klientely Brno II
Dvě příjemná zjištění – za prvé, že jsou stále mezi námi jedinci, se kterými má smysl tu „káru“ táhnout dál, a dále že
někteří naši top manageři jsou úplně normální lidé, se kterými bych i na pivo zašel a že jsem v tomto směru dost vybíravý.
5. Názor Milana Branda, poradce firemní
klientely pro MIDCAP – VT z Centra
firemní klientely Hradec Králové
V porovnání s první Sales konferencí po fúzi v roce 2007
s povděkem sleduji každoroční posun myšlení všech zúčastněných od já ex-HVB versus on/ona ex-ŽB směrem k
my UniCredit Bank. Líbil se mi výběr místa, sled i náplň prezentací a večerní program.
Trochu mě zamrzelo, že prezentace Marka Plase na téma
rozdělení MID/SME, která se obsahově dotýkala nemalého
počtů diváků, přišla až jako poslední. Spousta dotazů publika tak byla utlumena vidinou oběda, popř. některé praktické otázky vyvstaly až po krátkém zamyšlení. Závěrem děkuji kolegům za příjemnou atmosféru a přeji nám všem
hodně obchodních úspěchů.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
V sobotu 4. června 2011 na letošním UniCredit
Czech Open v Prostějově předala naše banka po
finálovém utkání 100 tisíc Kč dětskému oddělení nemocnice Prostějov.
ZAMĚSTNANCI POBOČKY KLADNO
PODPOŘILI HANDICAPOVANÉ
Dne 4. 6. 2011 proběhl v Kladně v areálu zařízení ZAHRADA 5. ročník fotbalového turnaje handicapovaných sportovců. Zaměstnanci nové pobočky UCB Kladno se této akce velmi rádi
zúčastnili a přispěli malými dárky pro vítěze
i ostatní handicapované účastníky turnaje.
Tomáš Berdych, zástupkyně nemocnice Prostějov
a Jiří Kunert
Pavel Tvrdík,
ředitel pobočky Kladno
12
LIDSKÉ ZDROJE
Na podzim minulého roku jsme ve spolupráci s manažery a vzdělávací agenturou Krauthammer předělali od základů první modul
Manažerské akademie pro nové manažery.
ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ
DOVEDNOSTI V NOVÉM KABÁTĚ
Pár otázek jsme položili přímo lektorovi
Zbyňku Rozbořilovi:
Jak bys stručně přiblížil cíl tohoto tréninku?
„V tréninku základních manažerských dovedností seznamujeme účastníky tréninku se všemi potřebnými dovednostmi, které později uplatní při vedení týmu. Zaměřujeme
se na to, jak permanentně zvyšovat výkon týmu a přitom
udržet vysokou míru motivace. Manažeři se naučí zvládat
složité manažerské rozhovory, učí se pragmaticky přemýšlet a prakticky aplikovat v reálném životě.“
Jaroslav Losenický,
manažer pobočky Holešovice
„Musím říci, že toto školení je pro začínající manažery, jako jsem já, skutečně
vítaná pomoc. Tento kurz rozhodně nepatří mezi ta nudná školení, kdy přednášející „jede“ svůj monolog a nikdo mu nevěnuje pozornost. Naopak tento kurz je velice energický a akční, což je
zásluha Zbyňka, se kterým tento kurz absolvuji. Jeho herecké výkony při scénkách jsou tak věrohodné, že kdyby mu
to v Krathammeru nevyšlo, určitě se uživí jako profesionální herec. Pokud někdo v bance nastupuje na manažerskou
pozici, vřele mu tento kurz doporučuji. Nemusí to být nutně pouze nováček, jsem přesvědčen, že i ten, kdo má
s vedením lidí určité zkušenosti, nalezne v tomto kurzu
spoustu impulzů či námětů na zlepšení.“
Irena Francírková
Specialista Learning & Development
NAŠI ZAMĚSTNANCI
PŮSOBÍCÍ VE SKUPINĚ
Čím Vás osobně trénink oslovil?
„Velmi si užívám vysokou kvalitu diskusí, která je dána kompetentní a kultivovanou skupinou manažerů společnosti
UniCredit. Vždy jsme zatím dokázali vytvořit přátelskou a přitom náročnou učící se atmosféru. Díky tomu odchází účastníci s představou, jak si poradit v konkrétních situacích.
Na první pohled je viditelná změna v délce a struktuře kurzu. Čtyři dny jsou rozděleny do tří bloků. Úvodní dvoudenní blok se věnuje nastavování cílů, manažerské komunikaci a koučovacímu způsobu vedení a přináší odpovědi
na otázky, jak motivovat zaměstnance, rozvíjet je a podpořit
jejich iniciativu. Po měsíčním zkoušení v praxi následuje další den tréninku o direktivním vedení – ne vždy je život manažera procházka růžovým sadem, tak je dobré být připraven na situace, kdy je třeba tzv. utnout neplodnou
diskusi a rázně rozhodnout. Opět následuje měsíc v terénu a poslední den graduje tématem řešení konfliktů.
Celý program je zarámován úvodní a závěrečnou
schůzkou účastníka a nadřízeného. Během úvodního setkání společně nastavují rozvojové aktivity, situace, které se
potřebuje naučit zvládat. Závěrečné vyhodnocení je zaměřeno na zhodnocení nastavených cílů.
Názory účastníků:
Co byste vzkázali manažerům, kteří zvažují účast
na tomto tréninku?
Jméno a příjmení:
Z útvaru:
Působí v:
Kvalifikace (vzdělání):
Roman Mašek,
manažer Co-Brands
a strategická partnerství
Praxe v UniCredit Bank:
Jazyky:
Zájmy:
Vzkaz pro mé kolegy:
„Celé školení je koncipováno tak, že i úplnému začátečníkovi
ukáže cestu správným směrem a připraví ho i na ty méně
příjemné situace. Na školení velice oceňuji možnost si vše
vyzkoušet „naživo“. To, co zažijete na vlastní kůži, je lepší než
to, co se píše v nejrůznějších manažerských příručkách!
Proto je pro mě velice přínosná možnost si vyzkoušet teorii
na ostříleném protivníkovi, který se jen tak nedá.“
MILAN DYNTAR
Úvěrové nástroje a procesy
Rusku v Moskvě, Ředitel úseku
řízení retailových úvěrových rizik
Vysoká škola ekonomická, Praha,
Česká republika
9 let a 3 měsíce
Angličtina, částečně němčina a ruština
Snowboarding, vysokohorská turistika,
tibetský lámaizmus
Život je příliš krátký. Užívejte si jej!
13
LIDSKÉ ZDROJE
Stejně jako minulý rok jsme i letos odstartovali další, v pořadí již
šestý běh Trainee Programu PRIMA 2011/2012 (TP), programu pro
talentované absolventy vysokých škol.
TRAINEE PROGRAM JE PRIMA
Rozvoj mladých a talentovaných zaměstnanců je jednou
z priorit nejenom naší lokální personální politiky, ale velký
důraz na něj klade i skupina UniCredit. Abychom obstáli
ve stále konkurenčnějším prostředí, je nutné cíleně pracovat s potenciálem zaměstnanců, tzn. vyhledávat a rozvíjet je.
zúčastní různých modelových situací zaměřených na týmovou spolupráci, schopnost prosadit se a obhájit svůj
názor, nebo také na obchodní dovednosti a analytické
schopnosti.
Ilustrace v číslech
Kde se s Trainee programem mohu setkat?
Jedná se zpravidla o 12 měsíční program určený vybraným
absolventům vysokých škol, kteří v tomto období získávají
znalosti a zkušenosti v určených oblastech.
Stejně jako vloni i letos jsme zaznamenali velký zájem o náš
Trainee program PRIMA:
&
Letos nastupují Trainees do těchto oblastí:
I Firemní a mezinárodní klientela
I Strategické řízení firemního bankovnictví
I GTB
I Řízení segmentů retailového bankovnictví
I Retail Sales
I Nízkonákladová distribuce
I Spotřebitelské financování
I Řízení rizik
I Finance
I Organizace
I Lidské zdroje
Trainee PRIMA je absolventem jedné nebo i několika vysokých škol se zaměřením zejména na ekonomii nebo matematiku. Je komunikativní, schopný myslet v souvislostech,
ochotný se učit, zvládat změny, časově i geograficky flexibilní, týmový hráč, schopný odolávat stresu. Samozřejmostí je výborná znalost angličtiny a příp. i dalšího jazyka. Pro zařazení absolventa do Trainee programu, musí absolvent dále
projít několikastupňovým výběrovým řízením, včetně Asessment Centra (AC) a behaviorálním (tj. na kompetence zaměřeném) rozhovorem s manažerem daného útvaru.
Např. v rámci AC musí absolvovat testy: od matematických, jazykových, přes inteligenční, všeobecně přehledové, až po testy zátěžové. Nejúspěšnější kandidáti se
%
TRAINEE PROGRAM
SEKUNDA V ROZBĚHU
Trainee a jeho status
Na rozdíl od stážistů nebo brigádníků je Trainee zaměstnán
na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Stejně jako
pro ostatní zaměstnance také pro něj vyplývají určitá práva a povinnosti. Náleží mu tedy měsíční mzda a benefity,
musí však plnit povinnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení, tj. absolvovat všechna určená prezenční i e-learningová školení a stáže. Získané poznatky a dovednosti
aplikuje v každodenní práci, kterou mu zadává jeho patron.
Samozřejmě očekáváme rychlé a aktivní zapojení
do činnosti útvaru, ve kterém bude Trainee působit.
Role Kouče a Patrona
Činnost Trainees je detailně sledována. Trainee dostává pravidelně zpětné vazby od svého Kouče i od svého Patrona.
Koučem je kolega Trainee, který je s ním v každodenním
kontaktu, radí a pomáhá mu. Patronem je manažer daného útvaru, který se stará o profesní růst a rozvoj Trainee, zadává mu úkoly a kontroluje jejich plnění. Péče o rozvoj juniorních zaměstnanců je samozřejmou povinností každého
vedoucího pracovníka UniCredit Bank. Součástí péče je
i hodnocení pracovního výkonu juniorního zaměstnance,
které má vliv na jeho další kariérní vývoj. Vedení a rozvoj
Trainee je proto jedním z KPI’s (cíle stanovené v rámci ročního hodnocení) jak Kouče, tak i Patrona.
Odstartováno
1. 8. 2011 odstartoval nový běh Trainee programu
PRIMA.
Patronům a Koučům děkujeme za spolupráci a Trainees
přejeme úspěšný start programu!
V příštím čísle vám pak Trainees blíže představíme.
$
#
!"
"
Graf: Počet kandidátů na pozici Trainee
Z 685 přihlášených kandidátů prošlo dotazníkovou
a telefonickou selekcí do AC „jen“ 290 kandidátů a z nich
následně AC úspěšně absolvovalo pouze 58 kandidátů.
Tito kandidáti postoupili do závěrečného kola, kterým bylo
interview s manažerem. A 29 nejlepším manažeři nabídli pozici Trainee ve svém útvaru.
Výběrového řízení se zúčastnilo 35 manažerů a 40 dalších hodnotitelů z Lidských zdrojů, účastníků Talents CZ,
současných i bývalých Trainees a konzultantů a celkem
jsme opravili 1527 testů.
Druhým programem pro absolventy nebo
juniorní kandidáty je Trainee Program SEKUNDA, který letos otevíráme již potřetí.
Trainee Program SEKUNDA je určený pro absolventy
SŠ a VOŠ, začíná 1. 10. 2011 a trvá pouze 6 měsíců.
Je zaměřený výlučně na oblast retailového bankovnictví, kdy si adept projde uceleným systémem vzdělávání a kromě své „domovské“ pobočky absolvuje i několik stáží na dalších pobočkách a odděleních.
Po úspěšném ukončení programu získají Trainees pozici klientského poradce na některé z retailových poboček banky.
Trainees získávají pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pracují na plný úvazek a mají naprosto stejný status jako ostatní zaměstnanci banky. Jen v jejich pracovní smlouvě je jako název pozice uvedeno „Trainee“.
Trainee pozice nabízíme nejen v Praze, ale zejména v regionech v rámci celé ČR.
Požadavkem pro přihlášení se na pozici Trainee je:
I absolvování SŠ nebo VOŠ v letech 2006 až 2011,
I alespoň středně pokročilá znalost angličtiny,
I výrazný zájem o práci s klienty,
I nadšení pro obchod,
I chuť se dále učit a pracovat na sobě.
Kandidáti projdou výběrovým řízením, jehož součástí je i jednodenní interní asessment centrum v Praze
a pro moravské kandidáty v Brně. Přihlášky přijímáme výlučně přes www.unicreditbank.jobs.cz.
Na závěr
Všechna Assessment Centra na pozici Trainee organizujeme již třetím rokem interně. To s sebou samozřejmě nese
značné požadavky na kapacitu všech hodnotitelů – manažerů i členů HR týmu a dalších kolegů, kteří nám pomáhali. Zkrátka vyčerpáni nebyli jen kandidáti, ale i hodnotitelé.
Tímto chceme poděkovat Vám všem, kteří jste do výběrových řízení byli zapojeni, za výbornou spolupráci a těšíme se na další v příštím roce!
Marie Mourková
HR Business Partner
Tímto bychom vás chtěli požádat, pokud máte
ve svém okolí absolventa nebo někoho, pro něhož by
tento program mohl být zajímavou příležitostí, prosím
upozorněte ho na něj. Můžete ho odkázat i na kariérní
stránky, kde najde podrobné informace – www.unicreditbank.jobs.cz.
O dalším vývoji Trainee programu SEKUNDA Vás
budeme informovat v některém z říjnových čísel.
Velmi děkujeme za Vaše doporučení vhodným kandidátům.
Marie Mourková
HR Business Partner
14
AKCE PRO ZAMĚSTNANCE
Ve dnech 24. – 26. 6. 2011 se uskutečnil
18. ročník Sportovních her UniCredit Bank
jako každoročně v naší oblíbené a léty prověřené destinaci, Františkových Lázních.
SPORTOVNÍ HRY
UNICREDIT BANK 2011
Jiří Kunert na slavnostním
vyhlášení
V tomto roce soutěžilo 11 fotbalových a 16 volejbalových
družstev a celkový počet účastníků se pohyboval kolem
220. Sportovní hry UniCredit Bank poctil svou návštěvou
generální ředitel naší banky p. Jiří Kunert, který Sportovní
hry v sobotu slavnostně zahájil. Při slavnostním večerním
vyhlášení jednotlivých družstev na stupních vítězů přislíbil
konání Sportovních her i v roce 2012, čímž udělal obrovskou radost všem přítomným. Celý sobotní večer byl pod
názvem: „Svatojánská noc plná kouzel“.
Fotbal – 1. FC SLIVOVICE – 1. místo
Umístění na stupních vítězů:
FOTBAL
VOLEJBAL
1. místo 1. FC SLIVOVICE
1. místo DREAM TEAM
2. místo MARNÁ SNAHA
2. místo TREFA
3. místo BALÍCI
3. místo MAJORDOMUS
Moderátor Petr Keblúšek s panem
Jiřím Kunertem
Volejbal – DREAM TEAM – 1. místo
I přes menší nepřízeň počasí oproti minulému roku si
Sportovní hry všichni báječně užili.
Závěrem bychom rádi poděkovali nejen všem sportovcům, ale především vedení banky, úseku Lidských zdrojů,
úseku Identity & Communication, Odborové organizaci,
bez jejichž podpory bychom tyto hry nemohli zorganizovat.
Fotbal MARNÁ SNAHA – 2. místo
Volejbal – TREFA – 2. místo
Fotbal BALÍCI – 3. místo
Volejbal – MAJORDOMUS – 3. místo
Organizační tým
Vítězové tohoto ročníku Sportovních her obdrželi speciální dárek – kartu MasterCard od oddělení Karty. Speciální individuální cenu získal fotbalista Marek Drabina za nejrychleji vstřelený gól od začátku zápasu (cca za 2 vteřiny).
Cena za nejrychleji vstřelený
gól – MAREK DRABINA
15
AKCE PRO KLIENTY
Již několikátý rok po sobě se stala UniCredit Bank partnerem
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a při této
příležitosti uspořádala dne 3. července tradiční Cocktail párty
v prostorách Mlýnské kolonády. Název letošní party „Rock is
rolling“ byl víc než výmluvný a hosté se mohli těšit na originální
a zajímavý program.
PÁRTY „ROCK IS ROLLING“
Slunečné počasí v předchozích letech nám vždy vyšlo
vstříc, ale letos se rozhodlo si vzít dovolenou a poslalo nám
chladné a převážně deštivé počasí. Ale ani tato nepřízeň
nemohla zkazit rockem nabitou atmosféru, o kterou se
hned ze začátku postarala kapela Charlie Straight, která
svým vystoupením rozehřála všechny přítomné. Následovala vystoupení v rockovém duchu, nechyběla ani 3D projekce největších rockových legend. Závěrečná show patřila Martě Jandové a její kapele Die Happy a přesto že
vydatně pršelo, zpěvačka předvedla ohromující výkon.
I když nám letos počasí nepřálo, na párty dorazilo kolem 700 hostů, mezi nimiž nechyběly známé osobnosti
jako první dáma České republiky Livia Klausová, prezident
festivalu Jiří Bartoška s manželkou, synem Jankem a jeho
přítelkyní Hankou, Jana Švandová s manželem Pavlem
Satorie a Magdalénou Dietlovou nebo Klára Issová.
Oddělení
Komunikace
Download

privátní bankovnictví