9
„NERUŠIT"…
Domluvte si v rámci týmu určité znamení, kterým bude
všem jasné, že se zrovna musíte soustředit či máte před sebou důležitý termín a nechcete být rušeni.
UKLIZENÝ STŮL…
Naučte se uklízet si svůj pracovní stůl. Pracovní prostředí
bude celkově mnohem příjemnější než pokud to bude vypadat, že se přes Váš stůl „přehnal hurikán“. Také se Vám
bude vše lépe hledat.
JAK BÝT SPOKOJENÝ PŘI PRÁCI
V KANCELÁŘI TYPU OPEN-SPACE
Na administrativních pracovištích je v současné době velmi časté prostorové uspořádání typu open-space, doplněné jen několika uzavřenými kancelářemi pro vyšší manažerské pozice. Kanceláře typu open-space představují
místo, kde v jednom prostoru pracují najednou desítky, ale
i stovky pracovníků. Četné studie prokazují, že tím dochází ke zvyšování krátkodobé produktivity práce.
Dodržováním několika jednoduchých pravidel lze docílit
takového pracovního prostředí, kde je každý zaměstnanec
respektován, jeho potřeby zohledňovány a jeho schopnosti stimulovány.
Velkým přínosem open-space je podpora spolupráce a vytváření týmového ducha na pracovišti.
NE NAHLAS…
Uvědomte si, že pokud slyšíte konverzaci ostatních, mohou
i oni slyšet tu Vaši. Zvláště pokud máte výrazný hlas, tak se
snažte mluvit tiše. To platí samozřejmě i pro konverzaci telefonickou, pokuste se proto svůj hlas tlumit i při telefonování.
Nevýhodou je většinou ztráta soukromí, nutnost pracovat
ve velké blízkosti s ostatními, nedostatečné tlumení zvuků
přicházejících z okolí, časté vyrušování při práci či již jen to,
že pracovník sedí zády k přicházejícím osobám.
Malá doporučení pro ty z Vás, kteří ještě nikdy neseděli
v open-space:
CHOĎTE…
Nekřičte přes celou kancelář, abyste něco vyřídili, ale dojděte až k příslušnému stolu, anebo použijte telefon či
email. Ne všichni ve Vašem okolí potřebují být vyrušováni.
UVĚDOMTE SI, KDE STOJÍTE…
Pokud s někým mluvíte, řešíte problém apod., uvědomte si,
zda nestojíte u pracovního místa někoho dalšího, koho
byste tím mohli rušit. Pokud je to možné, i pro krátká jednání dvou a více osob si zamluvte zasedací místnost a po
ukončení schůzky ji zanechte ve stavu, v jakém může být
znovu okamžitě použita. Pokud tato krátká jednání musíte
vést v rámci open-space, mějte na paměti, že se Vaše hla-
sy budou více rozléhat, když budete stát. Pokuste se tedy
vést tato jednání v sedě.
HUDBU PROSÍM…?
Pokud rádi posloucháte při práci hudbu, pořiďte si např.
MP3 přehrávač. Buďte ohleduplní ke svým kolegům, které hudba při práci ruší. Nahlas puštěné rádio v open-space je možné pouze tehdy, když všichni ve Vašem okolí souhlasí a shodnou se na hudebním stylu a hlasitosti, která
vyhovuje všem. Sluchátka Vám také pomohou zvýšit míru
Vaší soustředěnosti, pokud dostanete nějaký důležitý úkol.
Pokud se chcete odblokovat od okolního světa a zvýšit
míru své koncentrace, pusťte si do sluchátek meditační
hudbu. Budete-li poslouchat normální hudbu, budou její
slova vázat část Vaší pozornosti.
TELEFONOVÁNÍ…
I časté zvonění telefonu či mobilu s Vaší oblíbenou melodií
může být pro ostatní velmi rušivé či obtěžující. Obzvláště
mobil vyhrávající na celou kancelář ve chvíli, kdy jste na toaletě nebo jste si odskočili do kuchyňky, po čase přivede
ostatní k „šílenství“. Nastavte si proto zvonění na tichý režim, snažte se zvednout telefon nejdéle do třetího zazvonění. Při odchodu od pracovního stolu přepínejte pevnou
telefonní linku na mobilní telefon, který si vezměte s sebou,
a to i pokud jdete na jednání. Nebudete sice moci mobilní
telefon v průběhu jednání zvednout, ale vyřídíte zmeškaný
rozhovor ihned po skončení jednání zavoláním zpět. Dlouhé soukromé telefonní hovory raději vyřizujte jinde než
u svého pracovního stolu, např. v relaxačních zónách, které jsou na každém patře.
VZKAZY…
Pokud je to vhodné, zvedejte telefon svým sousedícím kolegům. Pokud potřebujete vyřídit vzkaz, pošlete ho okamžitě emailem, aby nedošlo ke ztrátě papírku se vzkazem.
TISK…
Open-space není stvořen pro skladování stohů papírů a šanonů. Naučte se pracovat s elektronickou formou dokumentů a zbytečně netiskněte. Stohy papírů po zemi nevypadají esteticky a navíc uděláte dobrý skutek pro naší
přírodu.
VŮNĚ…
Vůně libé i nelibé Vás budou provázet soužitím ve společné kanceláři. Potrápit dokáže jak přemíra parfémů, tak i jejich nedostatek. Buďte k sobě kritičtí a zamýšlejte se nad
všemi pachy, kterými můžete obtěžovat své okolí a eliminujte je. Nejezte v kanceláři u svého stolu teplá jídla, jejich
vůně prostoupí bleskurychle celým open-space. Stejně tak
aromatické potraviny k svačině mohou dokonale znepříjemnit den všem kolem Vás.
ZDRAVÍ…
V otevřeném prostoru s větším množstvím lidí dochází
k snazšímu přenosu kapénkových nákaz. Buďte zodpovědní vůči svým kolegům i vůči svému vlastnímu zdraví
a pokud Vás sužuje nachlazení či počínající chřipkové onemocnění, zůstaňte doma a domluvte se telefonicky se
svým manažerem o čerpání tzv. Sick-day.
ÚSMĚV…
Dodejte Vašemu pracovnímu stolu něco osobního. Zabydlete ho rostlinami nebo obrázky, fotografií rodiny či místa,
o kterém sníte, drobností, která Vás inspiruje či přináší
dobrou náladu. Snažte se výzdobu nepřehnat, přece jen je
Váš stůl součástí veřejné kanceláře, a kdokoliv půjde okolo, tak ji uvidí.
Článek vznikl ve spolupráci s MUDr. Vladimírou Lipovou
ze Santé a s Kateřinou Vaníčkovou z UniCredit Bank, HR.
Download

open space.pdf