ŠUMAVA
manuál pro průvodce
2011
MAPA REGIONU ŠUMAVA
I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU
Šumava - Zelená střecha Evropy se rozprostírá v příhraniční oblasti jihozápadních Čech
v průsečíku tří zemí střední Evropy – Čech, Bavorska a Horního Rakouska. Součástí tohoto území je
Národní park Šumava. Tento významný turistický region leží na území okresů Český Krumlov,
Prachatice a Klatovy a je vyhledávaným pro svou rozmanitost a krásu. Tato rozsáhlá oblast, od
památky UNESCO Českého Krumlova a českého „moře“ Lipna na jihu, až po Železnorudsko
s unikátními ledovcovými jezery na západě, včetně Čertova, největšího v ČR, je chráněna pro svoji
zachovalou drsnou panenskou přírodu. Neopakovatelnou přírodu nabízející nepřeberné množství
aktivit k odpočinku, pohybu, zábavě a poučení. Nekonečné šumavské lesy ukrývají kamenné moře
Čertovy stěny, nejznámější Prales Boubín, legendární šumavské slatě a rašeliniště, dravé prameny
Vydry a Křemelné a další přírodní unikáty.
Území Šumavy lze projít pěšky, projet na kole či běžkách nebo na koňském hřbetu po nových
upravených trasách. Proplout ve člunu po Vltavě a Otavě. Vidět z historických vlaků jedoucích po
nejvýše položených horských tratích kolem Kvildy a Stožce. Kroky návštěvníka mohou spojit historická
strážní a obchodní města od Volar a Prachatic, přes Vimperk a Hartmanice, až po Sušici a Klatovy. Ze
stále zlatonosného otavského údolí památného Prácheňska vítají na Šumavě a Pošumaví města
Písek, Strakonice, Horažďovice a Sušice. Majestátnost šumavských hor střeží slovutné hrady
Rožmberk s Bílou paní, Vítkův Hrádek nejvýše položený v ČR, Rabí s největší plochou v ČR, vodní
Švihov, Werichovy Velhartice, galerijní Klenová, hrdý Kašperk. Vrcholy hor na hranicích s Německem
Knížecí stolec, Plechý, Třístoličník, Luzný, Jezerní hora jsou přirozenými místy pro rozhledy do kraje.
Rozhledna Kleť je nejstarší v ČR, rozhledna Poledník je nejvýše v ČR a rozhledny Boubín, Javorník,
Pancíř jsou vrcholy, kde se nabízí nezapomenutelné a neopakovatelné pohledy po jedinečné Šumavě,
ale též na velehory Alp .
Technický unikát plavební Schwarzenberský kanál, čarovné pošumavské hospody, v knihách popsaná
Klostermannova zastavení, výskyt jelena, tetřeva a rysa lze vidět jen na Šumavě, skvostu české a
evropské přírody. Národní park Šumava je největší chráněné přírodní území v ČR.
Šumava je přírodní unikát, který je doplněn a dotvořen stovkami unikátů lidského umu. Šumavu
můžete navštívit na týden. Ale poznat ducha šumavských samot a šumavských lidí můžete až při
opakovaných toulkách po nejrozsáhlejším pohoří České republiky. Šumava je živá historie i
současnost zemí českých.
II. TURISTICKÉ ATRAKTIVITY REGIONU
II. 1 CO MUSÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VIDĚT A ZNÁT V REGIONU ŠUMAVA
Barokní lékárna U bílého jednorožce
nám. Míru 149, 339 01 Klatovy I..
Kontakt: tel.: 376 313 109, 603 267 600
fax: 376 316 011
e-mail: [email protected]
Cisterciánský klášter Vyšší Brod
Vyšší Brod 382 73
Kontakt: tel: +420 380 746 674
e-mail: [email protected]
www.klaster.vyssibrod.cz
Hradní a zámecký komplex Klenová
Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Kontakt: tel.: + 420 602 489 097, + 420 376 392 208
e-mail: [email protected]
www.gkk.cz/klenova
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Hrad Velhartice
341 42 Kolinec – Velhartice
Kontakt: tel.: + 420 376 583 315, fax: + 420 376 583 315,
e-mail: [email protected]
www.hradvelhartice.cz
Hrad Kašperk
Od roku 2008 je pro veřejnost otevřena východní věž hradu Kašperk,
jejíž střechu zničil v lednu 2007 orkán Kyrill. Správa hradu Kašperk se
rozhodla zařadit prohlídku této věže do nového prohlídkového okruhu,
který zavede turisty mj. do prostor jižního parkánu a východní věže, do
jejíhož přízemí se bude vstupovat bývalým pracovním otvorem, který
sloužil v době stavby věže ve 14. století.
Při průchodu jednotlivými patry věže si budou moci návštěvníci
prohlédnout obrazovou dokumentaci ilustrující proměny zastřešení
východní věže v různých historických obdobích. K vidění bude hmotová
rekonstrukce původní zastřešení ze 14. století, rozpad střechy v pozdějších staletích, unikátní
projektová dokumentace a snímky z osazování střechy z konce třicátých let 20. století, ze zkázy
způsobené orkánem Kyrill a z obnovy střechy v loňském roce. Výstup do pátého patra bude
korunován výjimečnými výhledy na Šumavu a okolí i možností prohlédnout si nový krov a krytinu
„zevnitř“. Z východní věže bude prohlídka pokračovat do hradního paláce a dále pak do
podsklepeného prostoru purkrabství, kde bude k vidění historická dokumentace a další zajímavosti
vážící se k hradu Kašperk. Nový prohlídkový okruh Východní věž tedy nabízí jedinečné výhledy z
opravené střechy východní věže, prohlídku v místech, kde se dosud neprovádělo.
V tomto roce budou ještě zaktraktivněny prohlídky pro děti "Staň se rytířem nebo dvorní
dámou" pro školy a v sezóně pro rodiče s dětmi a také speciální prohlídky pro žáky 2. stupně ZŠ
nazvané "Staň se stavitelem hradu. Dojde také k úpravě jednoho stávajícího prohlídkového okruhu
a nabídku prohlídkových tras by měl rozšířit zcela nový okruh. Také se uvažuje o nočních prohlídkách.
Navíc se rozšíří prodej občerstvení a suvenýrů a zlepší se přístup na nedaleký Pustý hrádek.
Kontakt:
Mgr. Zdeněk Svoboda, kastelán
Hrad Kašperk
Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory
Kontakt: tel. +420 376 582 324
e-mail: [email protected]
www.kasperk.cz
Hrad Rabí
Rabí
341 61 Rabí
Kontakt: tel: 376 596 171, fax: 376 596 235
e-mail: [email protected]
www.rabi.cz
Hrad Rožmberk nad Vltavou
382 18 Rožmberk nad Vltavou
Kontakt: tel: +420 380 749 838, fax: +420 380 749 802 813
e-mail: [email protected]
www.hrad-rozmberk.eu
Zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
340 14 Chudenice
Kontakt: tel: + 420 376 398 100, + 420 724 007 576
e-mail: [email protected]
www.chudenice.klatovsko.cz
1
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Zámek Chanovice a skanzen lidové architektury
Chanovice 36
341 01 Horažďovice
Kontakt: tel: +420 376 514 353
fax: +420 376 514 000
e-mail: [email protected]
www.chanovice.cz
Vodní hrad Švihov u Klatov
Švihov
Kontakt: tel/fax: + 420 376 393 378
e-mail: [email protected], [email protected] (správce)
www.hradsvihov.cz
Zámek a Městské muzeum Horažďovice
V Městském muzeu Horažďovice byla minulém roce otevřena interaktivní dílna „Návrat k tradicím“.
Návštěvníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži některé z běžných
součástí života na vsi z doby před sto i více lety.
Co všechno si můžete vyzkoušet?
* Navrhnout vlastní vzor a utkat kousek látky na autentickém
tkalcovském stavu
* Vyčesat kousek ostříhané ovčí vlny a upříst nit na kolovrátku
* Vyřezat lžičku z polotovaru z lipového dřeva
* Paličkovat krajky podle různě složitých vzorů
* Poslechnout si odborný výklad a zhlédnout filmy se záznamy práce
lidových mistrů
Dílna má jednotlivé části, které můžeme rozdělit podle starých řemesel:
 Tkaní
 Výroba ze dřeva
 Předení
 Paličkování
Interaktivní dílna je otevřena celoročně, doporučujeme objednání.
Zámek č. 11
341 01 Horažďovice
Kontakt: tel. 376 512 271
e-mail: [email protected]
www.muzeumhd.cz
Zámek Kratochvíle
Na zámku Kratochvíle je od června 2008 otevřena nová prohlídková
trasa. Největším zážitkem prohlídkové trasy je určitě velký přijímací
sál nazývaný Zlatý sál. Jde o skutečný vrchol renesančního
štukatérského umění. Sál v minulých letech prošel velmi náročným
restaurováním - štukové scény byly konzervovány, doplněny podle
původních předloh a podle nálezů znovu vyzlaceny. V restaurovaném
první patře lidé nově uvidí i předpokoj, pracovnu a ložnici Petra Voka.
Kontakt:
Správa Státního zámku Kratochvíle
384 11 Netolice
Kontakt: tel: +420 388 324 380
e-mail:[email protected]
www.zamek-kratochvile.eu
2
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Klášter Zlatá Koruna
381 01 Zlatá Koruna
Kontakt: tel/fax: +420 380 743 126
e-mail: [email protected]
www.klaster-zlatakoruna.eu
Katakomby v Klatovech
Nám. Míru, Divadelní ul., 339 01 Klatovy
www.klatovy.cz
Schwarzenberský plavební kanál
Schwarzenberský plavební kanál byl vybudován na přelomu 17.18. století za účelem dopravy dřeva z české strany Šumavy do
Dunaje a dále do Vídně. Délka kanálu je 52 km. V oblasti potoka
Ježová/Iglbach na Jeleních Vrších a nedaleko bavorských hranic
se každoročně konají akce s ukázkami plavení dřeva.
Jelení Vrchy - Nová Pec
Kontakt: tel: +420 602 272 442 - p. Hladík
fax: +420 388 317 609
e-mail: [email protected]
www.schw-kan.com
Vchynicko-tetovský plavební kanál
Byl vystavěn schwarzenberským projektantem Josefem
Rosenauerem v letech 1799-1800. Zpřístupnil pro těžbu rozsáhlé
lesní porosty v okolí Modravy, kam nevedly v té době žádné pozemní
komunikace. Kanál začíná nad Antýglem, kde stával na Vydře tzv.
hradlový most, z něhož bylo možné regulovat plavbu polenového
dřeva. Mírným spádem obchází v délce 14 km balvanitý kaňon Vydry
mezi Antýglem a Čeňkovou pilou a ústí do Křemelné. Ve 20. stol.
byla vybudována z kanálu odbočka do nádrže nad Srním, z níž je
napájena hydroelektrárna na Čeňkově pile. Umělé koryto s výškovým
rozdílem 190 m je místy až 5 m široké, částečně vyzděné s několika kamennými mostky. Dílo je
chráněno jako technická památka.
Horská synagoga v Hartmanicích
Hartmanice, 342 01 Sušice
Kontakt: tel. +420 731 343 357, +420 723 953 426,
e-mail: [email protected]
www.hartmanice.cz
Pohádková Šumava
Děti jistě nadchne návštěva pohádkové chalupy v Mlázovech u
Kolince, kde byla vybudována výstava pohádkových skřítků,
strašidel a bytostí ze Šumavy. Spatřit lze skřítčí pilu, pohádkové
muzikanty, vodnickou rodinu, postavičku víly Šumavy, Šumavouse,
Skotoplacha, Šumavského Permoníčka a plno dalších šumavských
bytostí. V pergole U Šišouna se návštěvníci mohou občerstvit, v
atelieru si děti mohou malovat, kreslit či modelovat, nebo si zahrát
3
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
maňáskové divadlo, skřítčí golfík, projít si Rarášovu cestu, podívat se na skřítčí rezervaci a užít si plno
her a zábavy.
Pohádková Šumava – stezka skřítka Šumavouse
Na Šumavě vznikla další atrakce určená nejen dětem. V Mlázovech nedaleko „pohádkové chalupy“ se
právě buduje pohádková stezka skřítka Šumavouse.Na stezce budou návštěvníci zábavnou formou
seznamováni s historií a současností Šumavy a s jejími kouzelnými místy. Součástí stezky bude
miniaturní pohádková říše - sídelní hrad „Pohádkový hrad Troškov“, „Letohrádek víly Šumavy“,
„Jeskyně poustevníka Šumavouse“, „Poustevna“, zahrádka víly Šumavy, obydlí pro pohádkové
postavičky a vodopád. Na zahrádce víly Šumavy budou pěstovány léčivé rostliny rostoucí na Šumavě
a návštěvníci zábavnou formou seznamováni s typickou flórou Šumavy a jejím využitím. K realizaci
stezky a stavbě exponátů budou převážně použity přírodní materiály - dřevo, sklo, kámen a rostliny.
Stavby pohádkových obydlí budou velikosti 160 – 240 cm, vysoké do 200 cm. Na stezce bude
umístěna velká orientační tabule s mapou stezky s jednotlivými zastávkami a dále pak 10 x zastavení
- stojka s tabulí obsahující popis výskytu pohádkových postaviček a lavičkou. Okolí stezky bude
osázeno dřevinami.
Pohádková Šumava
Mlázovy 18
341 42 Kolinec
Milan Poláček - tel.: +420 608 96 16 11,
e-mail: [email protected]
www.pohadkovasumava.cz
Penzion Šumavous otevřel mini zoo zahrádku
Penzion nabízí prožití aktivní rodinné dovolené s dětmi v osmi útulných apartmánech s nabídkou
speciálního vybavení pro děti, dětských a sportovních hřišť a speciálního programu připraveného
právě pro nejmenší. V Šumavousově mini ZOO koutku mohou děti i dospělí pozorovat a pod
dohledem majitelů i krmit morčátka, andulky, ovce, kozy, divoké prase a slepice. Okolo penzionu je
velká zahrada s lesem, kde je spousta dětských atrakcí. Vše je oploceno, takže se rodiče nemusí
obávat, že jim děti někde zaběhnou.
Kontakt:
Penzion Šumavous
U Sloupů 11, 38501 Vimperk
tel: +420 724527 852
e-mail: [email protected]
www.sumavous.cz
Návštěvnické centrum Lažiště
Interaktivní expozice s patnácti zastaveními, která vznikla ve spolupráci s vědeckými pracovníky
z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci. Návštěvník si zde muže aktivně vyzkoušet práci
návrháře textilních vzoru či výrobu nanovlákna. Část zastavení je zvolena jako zážitková turistika pro
spotřebitele, kde se návštěvník seznámí s triky, které na nás někteří výrobci používají. Návštěvníci se
dozvědí, jak se jim bránit, aby zakoupený oděvní výrobek splnil jejich požadavky či aby uměli odlišit
kvalitu od laciného zmetku.
Kontakt:
Anna Pecková – starostka Lažiště
tel.+ 420 606 611 912
e-mail: [email protected]
www.mikreregionvb.cz/laziste/nc
Archeopark Netolice
Na magickém místě akropole bývalého přemyslovského
hradiště na vrchu sv. Ján, přímo v městské památkové zóně
4
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
v Netolicích, vzniká postupně od roku 2004 archeologický park, zaměřený na málo známé období
vzniku českého státu v raném středověku v 10. -13. století. Jde o první jihočeskou archeologickou
památku prezentovanou formou přímé rekonstrukce.
Informační středisko Netolice
Mírové náměstí 248
38411 Netolice
tel.:+420 388 324 251, mobil 602 932 229
e-mail: [email protected]
www.archeopark-netolice.cz
Hauswaldská kaple – Srní
Hauswaldská kaple se stala pro šumavské horaly konce 19.
století "šumavskými Lurdy".
Tradice kaple, vystavěné nad Vchynicko-Tetovským kanálem
poblíž Smí (Rehberg), vznikla na základě mnoha legend
vztahujících se k lesnímu zákoutí pod Kostelním vrchem.
Na vyznačené cestě jsou zvýrazněny půdorysy původních
staveb - kaplí. K nim je do volného prostoru přivedena voda z
pramene, ona zázračná voda, která zde hraje hlavní roli a to v
ručně tesaných vantrokách, uložených na 59 bludných
kamenech, představujících korálky na růženci.
Místo Hauswaldské kaple je přístupné i pro postižené občany,
kteří sem přišli nebo přijeli s vírou v uzdravení, tak jako sem chodili lidé již v minulosti. K Hauswaldské
kapli vede ze Srní zážitková stezka, je dlouhá 2,5 km, se sedmi zastaveními s citáty z děl Karla
Klostermanna, které příjemně navodí atmosféru místa. Návštěvníci absolvují jakousi meditační
procházku.
Kontakt:
Václav Sklenář
341 94 Srní 117
tel.: +420 602 106 982
e-mail: [email protected]
Boletice – přístupné pro veřejnost
Vojenský prostor Boletice je od 1.7.2006 zpřístupněn v okrajových částech veřejnosti, turistům a
cyklistům o víkendech a svátcích
Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě
Interaktivní expozice zaměřená na dřevo nabízí komplex
neobvyklých zážitků, s nimiž se jinde nesetkáte. Zde se
dozvíte, co všechno dřevo pod vlivem různých nástrojů,
energií a podmínek dokáže.
Kontakt:
Návštěvnické centrum dřevařství,
Modrava 61, 341 92 Kašperské Hory
tel.: 722 634 107
e- mail : [email protected]
www.ncd.sumavanet.cz
Průvodci krajinou a přírodou Šumavy
Na Šumavě proběhl v minulých letech cyklus speciálních školení
zájemců pro průvodcovské služby po biosférické rezervaci Šumava.
Nyní je možné využívat jejich služeb. Jedná se o klasickou komerční
nabídku, ceny jsou dohodou. Vše závisí na individuální domluvě –
program, čas, náročnost, cena, atd. Pro přehled - průměrná hodinová
taxa je 150 Kč, celodenní doprovod stojí 1000 až 1500 Kč, průvodce v
cizím jazyce stojí asi o polovinu více. Cena vždy zahrnuje přípravu
materiálů a pomůcek, včetně pochůzky před vlastním konáním akce.
Kontakty na průvodce včetně jejich nabídky budou k dispozici na
5
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
internetu (www.npsumava.cz), regionálních informačních střediscích a v propagačních materiálech.
Kontakt:
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Štemberk
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
tel: +420 388 450 271, +420 731 530 287
email: [email protected]
www.npsumava.cz
Nové hraniční přechody - Modrý Sloup, Poledník a Sedmiskalí
V úseku Debrník/Ferdinadstahl – Bučina/Buchwald byli zřízeny tři přechodové body, ke kterým
povedou nově značené turistické cesty:
- Hirschbachschwelle – Poledník/Javoří Pila – hraniční kámen 16/14 – odbočka z červené trasy
- Blaue Säule/Modrý Sloup – Březník – hraniční kámen 28/8 – odbočka z modré trasy z Březníku
- Siebensteinkopf – Pramen Vltavy – hraniční kámen 7/7 – odbočka z červené trasy od Pramenů
Vltavy
První nově zřizované přeshraniční trasy pro pěší budou moci být využívány v období od 15.7. do
15.11. běžného roku. Vyloučen je vstup osob se psy a jízdními koly, jízda na koni a vjezd jakýchkoliv
vozidel.
Turistická trasa Siebensteinkopf/Pramen Vltavy bude otevřena celoročně. Je určena pouze pro pěší
turisty. V zimním období nebudou v tomto prostoru zřizovány a udržovány lyžařské běžecké stopy, a
to z důvodu nezbytné ochrany populace tetřeva.
Kontakt:
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
tel: +420 388 450 271, +420 731 530 287
email: [email protected]
www.npsumava.cz
ŠUMAVA – originální produkt®
V regionu Šumava se od roku 2006 označují místní výrobky speciálním logem
Šumava – originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly
přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný
původ ze Šumavy. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení
značky.
Značené výrobky přispívají k dobrému jménu regionu, proto musí být také:
- dostatečně kvalitní
- šetrné vůči životnímu prostředí
- jedinečné ve vztahu k Šumavě - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z
místních surovin - výjimečné svou vysokou kvalitou
6
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Cílem značení je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadňuje orientaci
zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr ze Šumavy, tak místním
obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce.
Značení bylo zahájeno v červenci 2006, kdy byla značka udělena prvním 3 výrobkům (nebo skupinám
výrobků) a do současnosti se skupina rozrostla na 74 výrobců s více než 250 druhy produktů.
Sortiment je široký, od řemeslných uměleckých děl, přes suvenýry nebo užitkové předměty až po
potravinářské produkty jako jsou mléčné a masné výrobky, ryby, pivo, chléb, koláče, zelňáky, drobné
pečivo, dorty, med či bylinky.
Kde si můžete koupit šumavské certifikované výrobky? Hlavně na Šumavě - v běžné obchodní
síti, v certifikovaných obchodech (prodávají výrobky minimálně od 3 certifikovaných výrobců), ve
vybraných turistických infocentrech a často přímo u výrobců, podrobný seznam naleznete v katalogu
výrobků, v novinách Doma na Šumavě nebo na webu. Také můžete navštívit řemeslné dílničky
s výrobou skla, keramiky či skleněných korálků, v některých si můžete sami zhotovit vlastní výrobek.
Kontakt:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
tel: +420 380 120 263
e-mail: [email protected]
www.domaci-vyrobky.cz
www.regionalni-znacky.cz
Regionální certifikace služeb v cestovním ruchu
Orientaci při výběru ubytovacích a stravovacích služeb zájemcům usnadní značka
ŠUMAVA originální produkt®. Značka, kterou uděluje nezávislá certifikační
komise, hostům zaručí ty nejlepší služby - jedinečné ve vztahu k Šumavě a šetrné
k přírodě, příjemné a čisté prostředí či ochotný personál. Touto značkou, která
vznikla původně pro pravé šumavské výrobky, se nyní certifikují také služby, a to
prozatím dva produkty cestovního ruchu – ubytování a stravování. Regionální
ekoznačka zákazníkovi garantuje, že navštívil zařízení, které prošlo přísným
procesem certifikace. Certifikované zařízení má přispívat k dobrému jménu
regionu, proto musí být také:
•
•
•
kvalitní z hlediska plnění zákonných předpisů, ale i spokojenosti zákazníků,
šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí
jedinečné ve vztahu k Šumavě
7
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
V srpnu 2008 byla udělena značka prvním 3 ubytovacím zařízením a dnes se jí pyšní již 24 zařízení.
Kontakt:
Kateřina Vlášková, regionální koordinátorka
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy
tel.: 380 120 263
e- mail: [email protected]
www.regionalni-znacky.cz
II.3. CO MUSÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK V REGIONU ŠUMAVA ZAŹÍT?
ZIMNÍ SPORTY
Lyžařský areál Zadov
Běžecký areál je jedním z nejznámějších center běžeckého
lyžování v ČR. Můžete zde potkat Kateřinu Neumannovou,
buď přímo v bílé stopě nebo při nedostatku sněhu na
kolečkových lyžích na silnici.
Sjezdové lyžování, snowboard - 7 sjezdovek, lehké až
střední obtížnosti - délka 4,5 km, 4-sedačková lanová dráha
dlouhá 735 metrů. Umělé zasněžování, večerní lyžování, ski
škola a půjčovna, INFOLINKA - aktuální sněhová situace
(+420) 388 428 014
Kontakt:
Lyžařský areál Zadov
Zadov 126, 384 73 Stachy
tel: +420 388 428 119, +420 388 428 014
e-mail: [email protected]
8
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
www.lazadov.cz
Skiareál Lipno
Skiareál Lipno je největším modernizačním střediskem v české
lyžařské historii.
3x 4-sedačková lanovka
celková přepravní kapacita 11 400 os./hod
8,2 km kompletně zasněžívaných sjezdovek
snowpark se zábavnou snow-crossovou dráhou
Foxpark kapitána Lipánka – nejmodernější výukové
hřiště v ČR
3 kouzelné koberce, dětský kolotoč, skákací hrad
11 km dlouhá upravovaná bruslařská dráha na zamrzlém
Lipně
bezplatné parkoviště přímo u lanovky (550 aut + 20 busů)
Kontakt:
Skiareál Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou 307
tel.: +420 380 736 053
mob:+420 731 410 800
e-mail: [email protected]
www.lipnoservis.cz
Sportovní areál Špičák
Areál nabízí pět sjezdovek o celkové délce 8,4 km.
Přepravu lyžařů zajišťuje jedna čtyřsedačková lanovka a
osm vleků. Umělé zasněžení, večerní lyžování, snowpark,
lyžařská ško la, dvě cvičné louky, dětské lyžařské hřišt ě
PENGUINLAND, nabídka programů pro veřejnost.
Zimní info: +420 376 397 567
Kontakt:
Sport service spol. s r.o.
Špičák 77/17
340 00 Železná Ruda
tel: +420 376 397 167
e-mail: [email protected]
www.spicak.cz
Běžecké lyžování v Šumavském národním parku
Bílá stopa
Na níže uvedené webové stránce naleznou příznivci bílé stopy
celou síť lyžařských tras na Šumavě.
Šumava je charakteristická rozsáhlými pláněmi, tj. územím se
stálou nadmořskou výškou nad 1000 m. Tím jsou dány mírné
výškové rozdíly, které společně s ojedinělou kvalitou
udržovaných běžeckých stop každoročně na Šumavu přitahují
mnoho vyznavačů bílé stopy.
Na níže uvedené webové stránce naleznou příznivci bílé stopy
celou síť lyžařských tras na Šumavě.
www.bilastopa.cz
9
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
HIPOTURISTIKA
Jezdecký klub a jízdárna Jiřičná
Tato jízdárna se nachází v obci Jiřičná nedaleko
Petrovic a mezi městy Sušice a Hartmanice. (cca
20km od Klatov a 80km od Plzně).
Jízdárna nabízí vyjížďky po celý rok, pro děti vyjížďky
na ponících, pro začátečníky vycházka s doprovodem.
Pro všechny zájemce možnost členství v Jezdeckém
klubu.
Přehled tradičních akcí :
Leden - tříkrálová charitativní sbírka na koních (ponících)
Únor - masopustní průvod na koních (i bez)
Březen - country bál
Květen - májové klubové závody v jiřičné a nejen na koních
Červen/srpen - letní sezóna = vyjížďky, vycházky, tréninky, závody, sušení sena i koupání a jen v
Jiřičné slavný Cirkus Artuš
Říjen - závěr sezóny - Hubertova jízda
Kontakt :
tel: 376 588 360
www.jkjiricna.tym.cz
Jízdárna Divišov
Turistická jízdárna zaměřená na začátečníky a děti, kurzy jezdectví. Celodenní putování po Šumavě
na koni, možnost spaní v teepee. Letní tábory pro děti s koňmi. Momentálně máme 18 koní, včetně
vlastních hříbat.
Dlouhoveská 239
342 01 Sušice III
tel: +420 604 504 353
e-mail: [email protected]
Jízdárna Vrabcov
Nabízí krátkodobé projížďky v přírodě, celodenní výlety, víkendové nebo i delší pobyty a týdenní vandr
na koních po Šumavě. Pro začátečníky nabízí možnost výuky jízdy na koni. Vše na základě
objednávek a individuální dohody.
Sušice-Vrabcov 13
342 01 Sušice
tel: +420 376 523 347
e-mail: [email protected]
Jízda na koních Srnín
Srnín 37
381 01 Srnín
Tel: +420 380 743 212
Vyjížďky na koních Pihlov
Vyjížďky na koních, plemeno alpský Haflink, ve volné přírodě po celý rok, plavení koní v Lipenském
jezeře.
10
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Pihlov 97
382 26 Horní Planá
tel: +420 380 738 647
e-mail: [email protected]
Klub Nowa
Na Vyhlídce 348, 382 73 Vyší Brod
tel: +420 602 840 979
e-mail: [email protected], [email protected]
www.nowa.cz, www.reiten.cz
Slupenec
Slupenec 1, 381 01 Č. Krumlov
tel: +420 380 711 052, +420 723 832 459
e-mail: [email protected]
www.jk-slupenec.cz
Jízdárna Lužice
Netolice, Ing. Václav Filištein,
tel. + 420 388 324 685, + 420 602 270 809
Jízdárna Nika Netolice
Grejnarov
tel.: + 420 388 324 671, + 420 737 136 119
Dvůr Schwarzenberg
Ing. Irena Kotilová
Netolice
tel.: + 420 388 324 803, + 420 602 389 076,
Stáj B. M. A. Spůle
Stanislav Chval, Čkyně
tel.: + 420 388 423 133, + 420 605 780 730
Lovecký zámeček Zaluží
Pohorská 63, 342 01 Sušice,
tel: +420 376 587 234, +420 608 511 845,
e-mail: [email protected]
Westernový ranč Podolí
Koňský vandr - několikadenní vandrování s koňmi po šumavských lesích. Jede se volným tempem na
našich koních, nocování ve stanech , popř. po domluvě lze dojednat přenocování na jiných rančích
popř. v penzionech. Příznivci koní mohou využívat řadu doprovodných programů, vyjížďky na koních
plemene Hafling pro začátečníky i pokročilé atd. Ranč se nachází 2 km od Běšin, 15 km od Klatov.
Podolí, 341 42 Kolinec,
tel: +420 606 171 999
e-mail: [email protected]
www.rancpodoli.wz.cz
Calverova farma
Chcete vyzkoušet vícedenní vyjížďku na koni? Vaše děti mohou po dobu vandru zůstat na farmě,
hlídání pro ně bude zajištěno. Pro začátečníky jsou určeny kratší vyjížďky do přírody nebo výuka pod
11
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
vedením odborného cvičitele v jízdárně. Specialitou farmy je odborná hipoterapie pro handicapované
děti.
Kontakt:
Calverova farma
Ivan Bárta, Habartice 55, 339 01 Klatovy
tel: +420 376 394 411, +420 732 864 167
e-mail: [email protected]
www.calverova.jizdarna.cz
Elsyn Dvůr
V nově vybudované moderně zařízené zemědělské usedlosti tříhvězdičkového hotelového typu
nabízejí od června 2006 rekreační vyjížďky na koni a výcvik, k dispozici jsou veškeré ochranné
pomůcky pro jízdu na koni.
Cena 200,- Kč/ hodinu, pro hotelové hosty sleva.
V přípravě je zařazení objektu do projektu Turistika na koni (www.turistikanakoni.cz) jako stanice pro
koně s nabídkou mnoha služeb pro milovníky jízdy na koních.
Nově od srpna 2006 bude také pro hotelové hosty k dispozici bazén o rozměru 11x4,5 metru.
Kontakt:
Elsyn Dvůr
František Vlk – ředitel
Zdíkov - Nový Dvůr 135, 384 73 Stachy
e-mail :info elsyndvur.cz
tel.: +420 388 302 041
mobil: +420 602 127 790
www.elsyndvur.cz
Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna "Zámek Skalice" nabízí celoročně pro
jednotlivce, skupiny, ale i rodiny s dětmi výuku jízdy na
koni pro začátečníky i pokročilé pod odborným
dohledem. Možnost objednání hodinové nebo
celodenní vyjížďky krásnou šumavskou přírodou. K
dispozici je krytá jízdárna, ubytování v komfortních
apartmánech, rybaření na našem rybníku, široká
nabídka výletů a jiných aktivit (lyže, cykloturistika,
vodáctví, houbaření apod.). Areál je napojen na
koňskou stezku i cyklostezku.
Kontakt:
Holoubek & pravnuci s.r.o
Monika Míčková
Bohumilice 1, 384 81 Bohumilice
tel: +420 777157600
fax: +420 388 423 084
www.zamekskalice.cz
e-mail: [email protected]
Vyjížďky na koních a se psím spřežením
Přijďte si prohlédnout Šumavu z koňského hřbetu, či při jízdě se psím spřežením.
Kontakt:
Villa Karolina
Iva Andrlová
Prášily 106, 341 19 Prášily
tel: +420 73782268, +420 607770773
Ranč Fantasie, Kolinec
Jízda se psím spřežením (v zimě i v létě), raftování na šumavských řekách, rajtování na koních nebo
jen poklidný odpočinek s ochutnáváním domácích produktů: mléka, tvarohů, sýrů či vajec z ekologické
12
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
farmy. To všechno můžete zažít na ranči Fantasie. Stylový ranč najdete ve volné předšumavské
přírodě nedaleko od Klatov.
Kontakt:
Ranč Fantasie
Mlázovy E-6, 341 42 Kolinec
tel: +420 376 594 528, +420 602 190 613, +420 728 356 158
e-mail: [email protected]
www.ranchfantasie.sumava.net/start.asp
ADRENALINOVÉ SPORTY
OFFPARK Sušice
Na Šumavě bylo otevřeno v červnu 2008 největší outdoorové
centrum plzeňského kraje. Offpark naleznete v Sušici Na
Fufernách v lesoparku Luh. Na břehu řeky Otavy je vybudován
přírodní lanový park, který nabízí nevšední zážitek plný
překonávání vlastních limitů a odvážné zábavy. Vyzkoušejte si
prolézt 34 překážek a jednu lanovku ve výšce 6 až 9 metrů nad
zemí, vybaveni profesionální horolezeckou výbavou a pod
dohledem kvalifikovaného instruktora. Kromě lanového parku
nabízí Offpark i další aktivity jako jízdy na speciálních terénních koloběžkách,offball, rafting po Otavě,
potápění, skákací boty, kiting, lety kluzákem, tandemové seskoky padákem nebo vyhlídkové lety nad
Šumavou v motorovém letadle, ve vrtulníku nebo horkovzdušném balónu.
Kontakt:
Zbyněk Pokorný, hlavní instruktor
FIT Hotel, Na Fufernách 10, 342 01 Sušice
tel: +420 604 733 804
e-mail: [email protected]
www.offpark.cz
Lanové centrum na Libíně
V lanovém parku můžete absolvovat více než 60 překážek na 4 trasách, které je možné různě
kombinovat dle zdatnosti lezce. Je možné absolvovat pouze jednu trasu nebo všechny. Centrum je
vybudováno ve velmi atraktivní přírodní scenérii bývalého dioritového dolu. Díky tomu se zde utvořily
propasti a přírodní jezírko a právě přejezd nad ním v necelých dvaceti metrech je jednou
z nejzajímavějších atrakcí. Na jednom z okruhů v nadmořské výšce téměř 1100 m.n.m., se
návštěvníkům centra naskytne ojedinělý výhled do krajiny z korun stromů. Při počtu minimálně 10
osob je možné objednat si návštěvu centra v kterýkoliv den i čas. Lanové centrum nabízí speciální
službu – kameru na helmu, záznam ze svého adrenalinového zážitku si může pořídit každý návštěvník
a pak třeba v klidu domova znovu vychutnat své pocity.
Kontakt:
Filip Pekárek
Lanový park Libín, Libín, 383 01 Prachatice
tel: +420 776 114 566
e-mail: [email protected]
www.adrenalin–libin.cz
Lanové centrum na Zadově
Lanové centrum PROUD se nachází u Sporthotelu Olympia na Zadově. Jedná se o venkovní areál,
který nabízí programy pro skupiny a jednotlivce. Vyznavači adrenalinových sportů mohou využít
nabídku 4 různě náročných tras, které jsou vhodné jak pro zkušené lezce, tak pro úplné začátečníky.
Své si zde užijí dospělí stejně jako děti (od 6 let věku). Zkušení instruktoři Vám zde sestaví zajímavý
program pro jednotlivce, malé skupinky, školní kolektivy, nebo i speciální program pro firemní akce.
Různé překážky jsou konstruovány převážně z lan v kombinaci se dřevem. V naprosté většině se
13
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
jedná o lana zavěšená na kůly či stromy tak, aby vytvořila neobvyklou překážku. Lanové centrum lze
po dohodě otevřít i mimo běžnou provozní dobu, jeden z okruhů je osvětlen.
Kontakt:
LC Zadov u Sporthotel Olympia
Luděk Hrnčíř
mobil: +420 605 215 396
e-mail: [email protected]
www.lanovecentrum.cz/zadov
Lanové centrum Lipno nad Vltavou
Najdete zde dětský okruh, lezeckou stěnu, plošiny, pyramidy, 150m dlouhá sjezd nad vodou a celkem
500 m dobrodružství na laně.
Kontakt:
LIPNO SERVIS s.r.o.
CZ – 382 78 Lipno nad Vltavou 307
IČO: 26 01 68 85
DIČ: 082-26 01 68 85
www.lipnoservis.cz
Horské koloběžky
Na výlet se můžete vydat netradičně - na koloběžce. V Kubově Huti si vyzkoušejte jízdu na horských
koloběžkách na sjezdovce Pod Obrovcem, nebo si udělejte výlet a zažijte až 14 kilometrů dlouhé
sjezdy z Kubovy Huti krásnou přírodou. Vychutnejte si vyjížďky volnou krajinou po zpevněných lesních
cestách po úbočí Boubína k Boubínskému pralesu, údolím Pravětínského potoka do Vimperka, okolo
Světlohorské nádrže na Lipku nebopodél Račího potoka k Vltavě.
Kontakt:
Skiareál Kubova Huť
[email protected]
www.ski-kubovka.com
Pošumavský aeroklub Klatovy
Nabídka výcviku:
- základní výcvik na padáku typu křídlo
- pokračovací kurzy
- sportovní kurzy
- AFF výcvik
- výcvik AFF instruktorů
- výcvik tandemových pilotů
- možnost získání české, německé, rakouské či americké (USPA) licence
Speciální kurzy:
- freeflying
- skysurfing
- RW (i větších formací)
- tandemové seskoky
- výškové seskoky (6000 m s kyslíkem)
- možnost seskoků na přesnost z menších výšek (matrace, elektronická nula)
- foto, kamera
Kontakt:
Pošumavský aeroklub Klatovy, 339 90 Klatovy
tel: +420 376 310 355, +420 602 944 492
fax: +420 376 310 762
e-mail: [email protected]
www.lkkt.cz
14
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Bobová dráha na Lipně - Slide Land Lipno
Slide Land je snadno dostupný - přímo v centru obce Lipno nad Vltavou u
bezplatného centrálního parkoviště a dolní stanice lanové dráhy Lipno
Expres.
Kontakt:
Lipno Slide a.s.
Slunečná 301, 382 78 Lipno nad Vltavou
e-mail: [email protected]
tel.: +420 380 736 363
1.jarní rafting na Otavě - Národní park Šumava (pro sportovní rodiny)
Máte rádi rafting a ještě jste nezkusili šumavskou řeku Otavu?
Nebo jste na raftu ještě nikdy neseděli, ale chtěli byste to zkusit?
Máme pro Vás jedinečnou nabídku na jarní rafting.
Řeka Otava je na jaře překvapivě divoká a určitě se máme na co
těšit. Horní úsek Otavy je pro rafting splavný jen několik dnů v
roce. Koncem dubna můžete prožít na jinak poklidné Šumavě
skvělé dobrodružství, na které budete dlouho vzpomínat...
Splouvá se peřejnatý úsek od soutoku řek Vydry a Křemelné, který
vede překrásnou přírodou národního parku. Splutí trvá cca 2
hodiny (včetně přípravy) a končí v Radešově u mostu. Součástí
našich služeb je také doprava z hotelu tam i zpět, fotodokumentace a teplé nápoje na dojezdu.
Kontakt:
Best Western Aparthotel Šumava2000
Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel: +420 376 546 910
fax: +420 376 546 920
e-mail: [email protected]
www.aparthotel.sumava2000.cz
Slalomové káry
Chcete si užít pocit sjíždění lyžařské sjezdovky i v létě ? Pak přijďte k nám a vyzkoušejte si sjezd
slalomovou károu bezpečně až do cíle červené nebo modré trati. Zdarma si můžete nechat změřit čas
pro porovnání s traťovým rekordem a zazávodit si s přáteli nebo celou rodinou. Po rychlé jízdě se
můžete osvěžit a nasytit v bufetu s příjemným posezením a výhledem na Velký Javor.
Kontakt:
ARC-H Hradec Králové s.r.o.
Ladislav Zísler
Bieblova 887, 500 03 Hradec Králové
tel: +420 603219536
e-mail: [email protected]
www.skinadrazi.cz
KONA Bikepark Špičák
Sport areál Špičák nabízí také v létě turistům i bikerům kvalitní zázemí. Na vrchol Špičáku (1202m) se
dostanete moderní čtyřsedačkovou lanovkou a poté můžete vyzkoušet tratě por začínající i zkušené
bikery.
Kontakt:
SPORT AREÁL ŠPIČÁK
15
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Sport service spol. s r.o.
Špičák 77/17, 340 00 Železná Ruda
tel: +420 376 397 167
e-mail: [email protected]
www.spicak.cz
Bikepark Lipno nad Vltavou
Nová dimenze bikingu v ČR - sjezdová trať Fun Ride Trail vhodná pro rodiny s dětmi a začínající
bikery.
•Přes 1500 m dobrodužné jízdy v lese a na Jezerní sjezdovce s nádherným výhledem na Lipno
•Pohodlná a rychlá přeprava na čtyřsedačkové lanovce vhodná také pro pěší turisty, houbaře a
milovníky panoramat
•Kompletní zázemí přímo u lanovky - parkování zdarma, půjčovna sjezdových kol a příslušenství,
restaurace se sportbarem
Kontakt:
Bikepark Lipno
LIPNO SERVIS s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 307
[email protected]
www.lipnoservis.cz
Tandemové seskoky ve Strunkovicích nad Blanicí
Tandemový seskok je ideální možnost, jak se s minimálním rizikem seznámit se světem parašutismu,
jak zažít něco výjimečného, mimořádného, úžasného, prostě něco, co se nedá popsat a zapomenout!
Vlastní příprava k seskoku trvá asi 15 minut. Při této přípravě si nacvičíte vše, co se bude ve vzduchu
dít. Poté následuje nasednutí do výsadkového letounu a 25 minut stoupání do výšky 4000 m s
možností výhledů na celé "jihočesko". V případě ideálního počasí uvidíte i kouzelné panorama Alp.
Během letu si Vás zkušený tandemový pilot k sobě připoutá speciálním postrojem a jde se na to! Po
výskoku z letounu si budete 35-50 sec. užívat volného pádu. Ve výšce cca 1500 m tandemový pilot
otevře padák a rázem je tu další krásný prožitek. Aerodynamický hluk v průběhu volného pádu je
vystřídán šuměním vzduchu ve šňůrách padáku s kouzelným rozhledem po krásné šumavské krajině.
Pro ty, kteří potřebují dokázat vše vlastními silami a jsou ochotni výletu do světa parašutismu věnovat
prodloužený víkend, můžeme nabídnout základní parašutistický výcvik se třemi seskoky s padákem
typu křídlo s automatickým otevřením padáku z výšky 1500 m.
Pro koho je tato dávka 100% čistého adrenalinu příliš silná, může si místo tandemového seskoku
dopřát romantický, letecký výlet nad šumavskou krajinou motorovým letadlem nebo větroněm.
Tento zážitek můžete zprostředkovat i svým blízkým formou dárkového poukazu.
Kontakt:
PARASERVICE
Ing. Michael Vachuta
K rokli 496, 38501 VIMPERK II
tel: +420 603 508 190
e-mail: [email protected]
www.skydiveclub.cz
Tandemový seskok padákem - skvělý zážitek na Šumavě
Máte rádi dobrodružství? Chcete zažít něco neobvyklého a báječného? Chcete si splnit sen a
padákem skočit z letadla, ale sami si netroufáte? Tandemový seskok je pro Vás to pravé!
Během 15-ti minutové instruktáže se dozvíte vše potřebné o samotném seskoku. Při nástupu do
letadla si Vás k sobě připoutá speciálním postrojem zkušený tandempilot a postará se o Vaše
maximální možné pohodlí. Čeká Vás 25 min letu do výšky 3000 - 4000 m. Po výskoku si užijete cca
40 vteřin volného pádu, ve výšce 1500 m nad zemí tandempilot otevře padák a Vy si můžete sami
vyzkoušet jeho řízení. Nakonec s Vámi tandempilot měkce a bezpečně přistane zpět na zemi. A to vše
bez dlouhých příprav a náročného tréninku! V případě zájmu si můžete objednat i videozáznam na
DVD a digitální fotografie z celého Vašeho tandemového seskoku.
16
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Skáčeme na letištích po celé ČR, nejčastěji ve Strunkovicích nad Blanicí a Příbrami.
Kontakt:
Jan Brácha, s.r.o.
Vyšné 62, 374 01 Trhové Sviny
tel: +420 739 749 987, +420 605 264 122
e-mail: [email protected]
www.skysurf.cz
Aeroklub Prachatice
Plachtařský provoz:
Letiště Strunkovice je v posledních letech zejména letiště plachtařské, čemuž odpovídá i složení
členské základny Aeroklubu Prachatice.
Paraprovoz:
Aeroklub Prachatice má i vlastní paraodbor který organizuje vlastní výcvik a paraprovozy.
Provádí se zde i základní výcvik a tandemové seskoky.
Ultralehká letadla:
Na letišti je hangárováno a provozováno mnoho ULL soukromých majitelů.
Kontakt:
Aeroklub Prachatice
P.O.BOX 82, 383 01 Prachatice
tel: +420 338 327 124
fax: +420 338 327 202
e-mail: [email protected]
www.flyingman.petruv.net
VODNÍ SPORTY, RELAXACE A WELLNES
Krytý plavecký bazén Horažďovice
Sportovní 1052
34101 Horažďovice
Tel: +420 376 511 481
Fax: +420 376 511 481
e-mail: [email protected]
www.bazen.horazdovice.cz
Aquapark Frymburk
V komplexu Wellness Hotelu Frymburk se nachází překrásný aquapark pro děti i dospělé rozkládající
2
se na ploše cca 1500m2. Jeho součástí jsou různé atrakce vnitřní bazén 468 m ,
2 dráhy na plavání - 25 m, divoká řeka, vodní vřídlo, perličková lůžka, hydromasážní trysky, vodní
chrliče, tobogán, dětské brouzdaliště, whirlpool, privátní pára, privátní sauna,odpočinková zóna
s lehátky a bazénový bar.V nabídce nechybí ani možnost vodního aerobiku a dalších cvičení v
bazénu.
Kontakt:
Wellness Hotel Frymburk a.s.
Frymburk 140, 382 79 Frymburk
tel.: 380 300 351, 380 300 331
e-mail:[email protected]
www.hotelfrymburk.cz
Krytý plavecký bazén Klatovy
Dr.Sedláka 829, Klatovy III
Tel.: 376 313 200, fax: 376 312 071
E-mail: [email protected]
17
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
www.klatovynet.cz/ts/bazen
Krytý plavecký bazén nabízí využití plaveckého bazénu o rozměrech 25 x 12,5 m a dětského bazénu
9 x 6 m pro:
•
•
•
•
rekreační a kondiční plavání
organizované plavání škol a plaveckých kurzů
součástí služeb je výuka plavání pro ZŠ a MŠ organizovaná plaveckou školou TSMK
solárium, masáže na objednávku.
Aquaworld Lipno
Lipno nad Vltavou 104
382 78 Lipno nad Vltavou
tel: +420 380 736 053
fax: +420 380 736 054
e-mail: [email protected]
www.lipno.info
Aquaworld Lipno - plavecký bazén, dětské brouzdaliště,
divoká řeka, perličková lavice, whirpool, sauna, masáže.
Koupaliště Větřní
Větřní 300
382 11 Větřní
Tel: +420 602 126 563
Koupaliště, dětské hřiště, brouzdaliště, hřiště na petangue, kurt na nohelbal a plážový volejbal,
zahradní občerstvení , bazén, sauna, solárium a masáže. Fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové
kurty, tělocvična a posilovna v blízkém okolí.
Plavecký bazén Větřní
Větřní 16
382 11 Větřní
Tel: +420 380 732 231
Lipenská přehradní nádrž
Nádrž Lipno má plochu přibližně 4800ha a leží v širokém údolí mezi
šumavskými hřebeny v nadmořské výšce 726m. Nádrž je dlouhá
44km a v některých místech široká až 10km. Je vyhledávaným
místem rekreace a největší rekreační oblastí jižních Čech.
Plavecký bazén Prachatice
U stadionu 261
383 01 Prachatice
Tel: +420 388 316 785
e-mail: [email protected]
Plavecký bazén Volary
Mlýnská 334
384 51 Volary
Tel: +420 388 333 009
Mořská laguna v Prachaticích (pro sportovní rodiny)
Můžete relaxovat v Mořské laguně s bazénem a vířivkou, utužit zdraví příjemnou saunou, masáží,
nebo si zahrát turnaj ve squashi.
Restaurant Pacifik Express se zimní zahradou a letní terasou nabízí speciality řecké, italské a
mexické kuchyně, Plzeňský Prazdroj a kvalitní vína. Hotel pořádá taneční večery s živou hudbou.
Pro děti je v hotelu Albatros indiánské teepee se spoustou hraček a dětské hřiště se ztroskotanou
plachetnicí, houpačkami, tunelem do neznáma a klouzačkami.
Hotel Albatros je ideálním místem pro relaxaci, turistiku či sportování. Přijďte si užít všichni, kteří
18
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
hledáte únik z nudy!
Kontakt:
Albatros Prachatice spol.s r.o.
Monika Wögererová
Vodňanská 1277, 383 30 Prachatice
tel: +420 777 790 787, +420 388 311 400
fax: +420 388 311 400
e-mail: [email protected]
www.hotelalbatros.cz
Formování postavy ve vodě - vodní aerobik, sauna (pro mladé a aktivní).
Každé pondělí formování postavy ve vodě v příjemném prostředí bazénu a relaxace v sauně.
Kontakt:
Správa sportovních zařízení Volary
Eva Dočekalová, Mlýnská 334, 384 45 Volary
tel: +420 739781090
fax: +420 388 333 009
e-mail: [email protected]
Lesní komplex Hůrka - Městské Lázně Klatovy
Hůrka je vyhledávaným klidným místem pro procházky v kterémkoliv ročním období. Zalesněný
kopec ležící 498 m.n.m. je s kostelem svatého Martina zdaleka viditelným symbolem Klatov. Výhled
do okolní krajiny se přímo vybízí k její návštěvě. Po červené značce dále dojdeme do Městských lázní,
kde se v sezóně nabízí koupání v bazénech, sportovní vyžití a osvěžení v místní restauraci. Kousek
odtud se napojíme na zelenou značku, která nás dovede zpět k autobusovému nádraží. Délka trasy
cca 4 km, z náměstí po červené značce na Hůrku a k Městským Lázním, odtud po zelené značce zpět
k autobusovému nádraží.
Totální relaxace
Ráno posnídáte formou švédského stolu, přes den si zacvičíte ve fitness, skočíte si do venkovního
solárně vyhřívaného bazénu (1.5.-30.9.), k tomu můžete využít relaxační centrum (sauna, vířivka,
odpočívárna), zajdete si na relaxační masáž a barvu naberete v turbosoláriu. Večer si šťouchnete
billiard nebo využijete hotelovou knihovnu či stolní hry.
Na výlety do okolí zapůjčíme kvalitní horské kolo s výbavou.
V zimě zajistíme lyžařský servis, půjčíme lyže, poradíme.
Kontakt:
Best Western Aparthotel Šumava2000
Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
tel: +420 376 546 910
fax: +420 376 546 920
e-mail: [email protected]
www.aparthotel.sumava2000.cz
CYKLOTURISTIKA – cyklotrasy, cyklostezky
Architektura J. Bursy (Prachatice, okres Prachatice)
Délka trasy cca 35 km, Prachatice - Nebahovy - Mičovice Třebanice - Hoříkovice - Vrbice - Vítějovice - Lom Kobylí hora Žernovice – Prachatice
Běšinsko, trasa bílá, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2038, 2048, délka trasy 18,8 km, Běšiny Eurocamp - Běšiny
okolo trati - Kozí - Javoříčko - Lukavice - Strážov náměstí - Brtí
19
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
náves - křižovatka "Pod Brtím" - odbočka "Rajbunk" - Hořákov náves - Běšiny Eurocamp
Běšinsko, trasa červená, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2031, délka trasy 26,6 km, Běšiny Eurocamp - Úloh - Rajské - Rajský Mlýn - Dobřemilice Zahrádka - Dobřemilice - Chotěšov - Kouklovna - Velhartice náměstí - Velhartice pod Borkem - Horní
Staňkov - Drouhaveč - Velhartice pod hradem, náměstí - Nemilkov náves - dvůr Chrástov - Nemilkov
nádraží - Úloh - Běšiny Eurocamp
Běšinsko, trasa modrá, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2033, 2094, délka trasy 34 km, Běšiny Eurocamp - Úloh - Rajské - Rajský Mlýn - Hamerský Mlýn
- Na Skále - Nemilkov náves - Chotěšov - Jarkovice - Chotěšov - Radvanice - Jarkovice - Čeletice Zahálka - Kouklovna - Velhartice náměstí, pod hradem, náměstí - Javoří - železniční most - Podolí Podolí pod zámkem - Sv. Bartoloměj - Hubenov - Běšiny náves - Běšiny Eurocamp
Běšinsko, trasa zelená, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 2036, 2097, délka trasy 25,8 km, Běšiny Eurocamp Podolský Mlýn - Podolí zámeček - Střítež - Jindřichovice Mlázovy zámeček - Mlázovy ranč - Boříkovy - Bernatice Sluhov - Střítež - Tržek - Sv. Bartoloměj - Hubenov - Běšiny
náves - Běšiny Eurocamp
Čachrovsko, trasa modrá, Čachrov (Okres Klatovy)
Číslo 2034, 2093, délka trasy 23,5 km, Javorná parkoviště Poschingrův Dvůr - Šukačka - Suché studánky křižovatka Suché studánky - Rozcestí "U obrázku" - Starý Brunst Zhůří - Stará Huť - Keply - Zadní Chalupy - Gerlův Dvůr Javorná parkoviště
Čachrovsko, trasa zelená, Čachrov (Okres Klatovy)
Číslo 2037, délka trasy 23,5, Javorná parkoviště - Buchar - Zejbišský Dvůr - Onen Svět - Svinná Chřepice - Bradné - Čachrov - Rajský Mlýn - Dobřemilice - Kunovice - Karlovice - Buchar - Javorná
parkoviště
Horní Vltavice - Lenora a zpět, Horní Vltavice (Okres Prachatice)
25 km, středně náročná trasa, Horní Vltavice - Chata Boubín - Lenora - Zelená cesta (rozcestí) Hliniště - Strážný - Polka - Horní Vltavice.
K Husově lípě, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 30 km, Prachatice - přehrada Husinec - Lažiště - Kratušín - Chlístov (Husova lípa) Buk - Šumavské Hoštice - Husinec – Prachatice
K Schwarzenberskému kanálu, Nová Pec (Okres Prachatice)
46km, lehká trasa, Nová Pec - Černý Kříž - Stožec - Nové Údolí - Rosenauerův pomník - Jelení Schwarzenberský kanál - Nová Pec.
Ke Křišťanovickému rybníku, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 30 km, Prachatice - Libínské Sedlo - Křišťanovice - Lesní rybník (kemp) – Prachatice
Kolem Kvildských slatí, Kvilda (Okres Prachatice)
40km, středně těžká trasa, Kvilda - Pramen Vltavy - Černohorská nádrž - Modrava - Rybárna Tříjezerní slať - Vchynicko-tetovský kanál - Antýgl - Modrava - Filipova Huť - Horská Kvilda - Kvilda.
Krajem světáků, Nicov (Okres Prachatice)
38 km, středně těžká trasa, Churáňov - Pláně - Nové Hutě - Šindlov rozcestí - Jezírko u Kyzu - Nový
Dvůr - Masákova Lhota - Zdíkovec - Čábuze - Benešova Hora - Úbislav - Nicov - Studenec Churáňov.
Kvildské slatě, Kvilda (Okres Prachatice)
23km, středně těžká trasa, Kvilda - U Daniela - rozcestí - Zhůří - Horská Kvilda - Tetřevská slať Kvilda.
20
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Na Labínskou rozhlednu, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 30 km, Prachatice - Libínské Sedlo - Libín - Sedélko - Chroboly – Prachatice
Na zámek Kratochvíle, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 45 km, Prachatice - Vítějovice (Památník setkání armád) - Hracholusky - Zámek
Kratochvíle (Expozice animovaného filmu) - Bavorov - Žichovec - Těšovice – Prachatice
Na zbytky kláštera v Kuklově, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 40 km, Prachatice - Chroboly - Smědeč - Brloh - Kuklov (zbytky kláštera) - zpět do
Prachatic
Okolím Vimperka, Vimperk (Okres Prachatice)
47 km, středně těžká trasa, Vimperk - Šumavské Hoštice - Machův Mlýn - Trpín - Kratušín - Záblatí Milešice - Na Křížkách - Na Pile - Trytlův Mlýn - Buk - Pravětín - Solná Lhota - Vimperk.
Páteřová cyklotrasa, trasa žlutá, Běšiny (Okres Klatovy)
Číslo 332, délka trasy 28 km, Hubenov zámeček - Běšiny náves - Úloh - Nemilkov nádraží, náves Velhartice náměstí, pod hradem - Kouklovna - Čeletice - Keply - Stará Huť - Zhůří - Brunst - rozcestí U
obrázku
Po jihočeských vesnicích na poutní místo Lomec, Prachatice (Okres Prachatice)
Délka trasy cca 60 km, Prachatice - Žernovice - Vítějovice - Žitná (chov koní) - zámek Kratochvíle Netolice - Podeřiště - Krtely - Lomec (poutní kostel Jména Panny Marie) - Truskovice - Strunkovice
nad Blanicí (letiště) - Vítějovice – Prachatice
Putování okolím Kašperských Hor, Kašperské Hory (Okres Klatovy)
59km, středně těžká trasa, Kašperské Hory - Nicov - Šeberstov - Javorník - Strašín - Nezdice na
Šumavě - Albrechtice - Záluží - Dlouhá Ves - Bohdašice - Tuškov - Kašperské Hory - Červená Karlina Pila - Rejštejn - Kašperské Hory.
Strážný - České Žleby - Strážný, Strážný (Okres Prachatice)
33 km, středně náročná trasa, Strážný - Hliniště - České Žleby Dobrá - Lesní silnice (rozcestí) - Stožecká luka (rozcestí) - U
Mlýnů (rozcestí) - České Žleby - Mlaka – Strážný.
Strážovsko, trasa červená, Strážov (Okres Klatovy)
Číslo 2032, 2093, délka trasy 22,6 km, Strážov koupaliště - Na
Cihelně - Krotějov - Divišovice - křižovatka "U bývalého hostince" Onen Svět - Svinná - Chřepice - U Bradenského křížku - Březí Víteň - Plázky - Na Cihelně - Strážov koupaliště
Strážovsko, trasa modrá, Strážov (Okres Klatovy)
Číslo 2035, 2048, 2096, délka trasy 19,7 km, Strážov koupaliště - Záhorčice - Opálka - České Hamry Blata - Želivský vrch - Děpoltice - Datelov - Městiště - Divišovice - Krotějov Strážov koupaliště
Vimperk - Kubova Huť - Vimperk, Vimperk (Okres Prachatice)
28 km, náročná trasa, Vimperk - Klášterec - Lipka - Kubova Huť - Včelná - Pravětín - Vimperk.
Nově otevřena téměř sedmikilometrová cyklostezka v úseku od odbočení u Vysokých Lávek nedaleko
Prášil do Velkého Boru. Stezka má celoroční využití - v létě pro cyklisty, v zimě se na ní budou
strojově upravovat stopy pro běžkaře
Vrhaveč – Radinovy
cyklostezka z Vrhavče do Radinov, stezka se napojila na původní cyklostezku z Klatovy – Vrhaveč.
Trasa začíná u železničního přejezdu za koupalištěm ve Vrhavči. Dále se klikatí loukou, protože
kopíruje původní polní cestu. Stezka končí u komunikace, která vede do Radinov. Po této silnici
mohou cyklisté pokračovat například přes Radinovy, Hubenov a Běšiny dále na Šumavu. Stezka je již
v současné době hojně využívaná nejen cyklisty, ale i pro in-line.
21
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Díky oddělenému provozu cyklistů od aut stezku využívají hodně rodiny s menšími dětmi na kole,
které si ještě s malými cyklisty netroufnou na silnici.
Cyklistické trasy v mikroregionu Radbuza
Kladruby – Čečovice – rozcestí
č. 2223
Dnešice – Hoříkovice
č. 2266
Dobřany – Holýšov
č. 2268
Hoříkovice – rozcestí – Nový
č. 2269
Čečovice – rozcestí – Dnešice
č. 2270
Nová Ves – Jivjany
č. 2271
Hradec – Nedražice
č. 2272
Cykloturistická trasa č. 2268 vede z Dobřan do Holýšova. Její trasa je vedena v souladu s územním
plánem tak, aby v budoucnu mohla být přeznačena na cyklostezku s č. 3 Praha – Plzeň –
Regensburg, která je v současné době vedena oklikou. Délka trasy je 21,4 km. Je vedena po
stávajících polních a lesních cestách, část vede po méně frekventovaných silnicích II. a III. třídy.
Kontakt:
Kontaktní osoba: Jaroslav Sýkora, předseda výkonné rady
Mikroregion RADBUZA
Nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
tel: 377 970 420, 602 405 576
e-mail: [email protected]
Šumavská páteřní cyklostezka
I. úsek: Gerlova Huť – Nová Hůrka (4,5 km)
III. úsek: Vysoké Lávky - Velký Bor (7 km)
IV. úsek: Velký Bor – Srní-Mechov (4,2 km)
Páteřní cyklostezka Šumavy je první cyklostezko v Národním parku Šumava. Začíná úsekem z
parkoviště na Gerlově huti do Nové Hůrky. V roce 2010 byl otevřen třetí úsek šumavské páteřní
cyklostezky. Cyklostezku mohou turisté využívat celoročně, v létě pro cykloturistiku a v zimě pro běh
na lyžích.
Kontakt:
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
tel: +420 388 450 271, +420 731 530 287
e-mail: [email protected]
www.npsumava.cz
Vyrobte si na Šumavě vlastní výrobek
Sklářská huť Tasta
Lipenská sklářská huť rodinného typu byla založena v roce
1999 v obci Milná u Frymburka a navazuje na tradiční výrobu
českých sklářů. Přijďte se podívat na práci mistra skláře a
vyfoukněte si vlastní výrobek, který si můžete odnést.
V prodejně je možné si zakoupit ručně vyrobené výrob ky ze
skla – vázy, mísy, zavlažovače, zvířátka, různé dekorace atd.
Kontakt:
Milná 8, Frymburk
tel.: +420 380 735 395, +420 739 051 687
e-mail: [email protected]
www.tasta.cz
Ateliér skleněného korálku
22
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Výroba páteříků (korálky do růženců) má na Šumavě dlouhou
tradici. Skleněné korálky vznikají tradiční technikou natáčení
žhavé skleněné hmoty na kovové tyčinky a jsou zdobené za
tepla skleněnou nití i různými jinými technikami. Proto se jim
říká vinuté perly neboli vinutky. Všechny kusy takto vyrobené
jsou originály. Pokud zatoužíte vyzkoušet si jejich výrobu a
vytvořit si vlastní skleněný šperk, zavítejte do Nezdic na
Šumavě. Nutno předem telefonicky dohodnout.
Kontakt:
Ing. Jana Wudy
Nezdice na Šumavě 197, 342 01 Sušice
mobil: (+420) 606 889 532
e-mail: [email protected]
www.wudy.cz
Ateliér „Pod lampou“ - dekorace z barevného skla vyrobené Tiffany technikou
Zastavte se ve světě barevných sklíček, uvidíte andílky, víly, motýlky, ptáčky a jiné drobnosti, zrcadla
a lampičky. Budete moci nahlédnout do dílny, kde se tvoří vitráže tiffany technikou a na místě si
vyzkoušet výrobu drobného šperku nebo dárečku ze střípků. Také se zde můžete zúčastnit kurzů.
Otvírací doba je Po,Út,Čt,Pá 9,00-11,00 13,00-16,30hod .
Výroba drobného šperku trvá s předvedením práce cca 1hodinu a stojí 200 Kč.
Pokud je více zájemců, je nutné se telefonicky domluvit.
Po telefonické domluvě je také možné otevření ateliéru i mimo otvírací dobu.
Kontakt:
Vendula Crhová
U Nádraží 477, 38451 Volary
mobil:/+420/607 744 189
[email protected]
www.vseproradost.unas.cz
Výroba chodské keramiky
Chodská keramika má v západních Čechách dlouholetou tradici.
V chlistovské dílně si můžete prohlédnout, jak se keramika vyrábí,
seznámit se s postupy výroby, její historií a technikou malování.
V areálu můžete také navštívit prodejnu a zakoupit výrobky z této dílny,
které získaly certifikát Šumava – originální produkt.
Kontakt:
Adresa: Chlistov 1 a 72, 339 01 Klatovy
Otevírací doba (zatím): sobota 14:00 - 18:00, neděle 13:00 - 18:00
Pokud máte zájem navštívit provozovnu mimo otevírací dobu, je možné
si domluvit prohlídku na telefonním čísle: 607 985 206
www.kettykeramika.com
Řezbářství Karel Tittl
Pan Tittl své výrobky vyřezává ručně z lipového dřeva, které pochází z oblasti Šumavy. Do jeho
sortimentu patří kříže, křížky, betlémy, plastiky, sošky, pohádkové postavičky. Řezby pana Tittla
najdete ve světě – kříže v kaplích církve luteránské v Kanadě a USA, i u nás – v Horské Kvilně,
Velharticích čí v Muzeu Šumavy v Sušici (jeden
z největších mechanických betlémů v ČR). V dílně je
možné si prohlédnout známý Velhartický betlém každý
den od 9 do 18 hodin.
Kontakt:
Karel Tittl
Velhartice 86, 341 42 Kolinec
Tel.: +420 388 435 828
Mobil: +420 606 730 013
www.rezbarstvitittl.unas.cz
[email protected]
23
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Návštěvnické centrum dřevařství
V unikátní interaktivní expozici se dozvíte vše o dřevě, o jeho vlastnostech, použití i o historii. Své
poznatky si na jednoduchých pokusech ověříte, například se naučíte číst z letokruhů. A ve vybavené
dílně, pokud jste zruční, si můžete vyrobit a namalovat dřevěného
ptáčka, kterého si pak odnesete domů jako suvenýr.
Kontakt:
Manželé Břachovi
Modrava 12, 341 92 Kašperské Hory
tel: +420 722 634 107
email: [email protected]
www.ahscb.net/soubory/soubory/index.html
Sklárna Annín
Sklárna, která má své kořeny už v roce 1796, zušlechťuje
čtyřiadvacetiprocentní křišťál. Můžete si prohlédnout jednotlivá
pracoviště brusírny olovnatého křišťálu. Dozvíte se o historii sk lárny,
průvodce přiblíží i současné postupy výroby broušeného skla. Výrobky
najdete ve fi remní vzorkovně a prodejně přímo v areálu sklárny.
Prohlídky brusírny jsou možné od pondělí do pátku od 8:00 do 13:00
hod.
Kontakt:
Annín 66
tel.: +420 376 593 384, +420 728 938 644, +420 376 593 381
e-mail: [email protected]
Broušení skla
Při výběru broušeného skla v prodejně vybíráte nejen podle vzhledu, ale zároveň se můžete podívat i
pod ruce kuličů, jak výbrus vzniká. Vybroušené motivy pocházející z dílny navazují na více než
stoletou tradici výroby skla v Lenoře. Nabízené výrobky můžete porovnat s exponáty v sousedícím
Sklářském muzeu.
Kontakt:
Antonín Chrapan, 384 42 Lenora 117
Tel.: +420 388 43 86 94
Mobil: +420 602 948 578
e-mail: [email protected]
www.prodejnaskla.cz
Interaktivní dílna Návrat k tradicím
V dílně zažijete návrat ke starým řemeslům. Vyzkoušíte si, jak si předci sami vyráběli oblečení a různé
předměty. Pustit se můžete do tkaní na stavu, paličkování podle vzorů, do dlabání lžíce z lipového
dřeva. Vyčešete si i kousek ostříhané ovčí vlny. Na kolovrátku pak z ní upředete niť.
Kontakt:
Zámek 11, Horažďovice
tel.: +420 376 512 271
www.muzeumhd.cz/navrat/
[email protected]
24
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Ochutnejte místní speciality
Pivovar Belveder a ochutnávka železnorudského
piva
Návštěvníci si mohou prohlédnout výrobu piva v nově
otevřeném minipivovaru v Železné Rudě a také zde pivo
ochutnat. Na kvalitu piva dohlíží pohádkový skřítek Belgrád
společně se skřítkem pivničkou. Pokud budete mít štěstí,
můžete se zúčastnit besedy o výrobě piva a o historii pivovaru.
Otevřeno je po celý rok, skupinám doporučujeme předem se
telefonicky objednat.
Kontakt:
pan Strnad, Hotel Belveder, Železná Ruda
tel.: +420 602 406136
e-mail: [email protected]
www.hotelbelveder.cz
Muzeum pivovarnictví a pohádkových postav
Hotel Grádl nabízí jedinečnou příležitost navštívit muzeum pivovarnictví a ochutnávku
železnorudského piva. Speciální, desetistupňové pivo se zde vaří podle stejné receptury, jak se
původně vařilo v polovině minulého století v dnes už zaniklém pivovaru v Železné Rudě. Pivovarské
muzeum v hotelu Gradl je otevřeno v červenci, srpnu a září - pondělí až pátek 14:00 - 19:00. Mimo
uvedenou dobu je možné objednání návštěvy na tel. 602 406 136.
Kontakt:
pan Strnad,
Hotel Grádl, 340 04 Železná Ruda 299
tel.: +420 602 406136, 376 387 270
www.hotelgradl.cz
Mléčné výrobky a maso z biofarmy Slunečná
Při svých toulkách Šumavou můžete ochutnat mléčné výrobky
přímo na farmě. Veškeré produkty jsou v certifikované kvalitě
BIO. Ve faremní prodejně si můžete vybrat z širokého
sortimentu - kozí, kravské a ovčí produkty: mléko čerstvé, sýry
čerstvé, žervé, tvaroh, jogurt, máslo, sýrové speciality. Maso:
vakuově balené hovězí, skopové-jehněčí, kozí-kozlečí maso.
Kontakt:
Ing. Pavel Štěpánek - biofarma Slunečná
Slunečná 3, 384 51 Želnava-Slunečná
tel.: +420 604 331 278
fax: +420 388 336 108
e-mail: [email protected]
www.biofarma-slunecna.cz
Minimlékárna JOMA
V Dolní Lhotě u Klatov na soukromé farmě Holštýn vyrábí mléčné
produkty bez konzervačních přísad od roku 2001. V loňském roce farma
získala certifikát Šumava – originální produkt. Velmi kvalitní a chutné
výrobky si můžete zakoupit přímo na farmě.
Kontakt:
Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou
fax: (+420) 376 312 807
mobil: (+420) 604 413 696
e-mail:[email protected]
Rendlovy tyčinky nebo pouťové a ovocné koláče
25
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Při návštěvě Sušice se zastavte v pekařství Rendl a ochutnejte některé z certifikovaných výrobků.
Rendlovy tyčinky jsou tak vyhlášené, že si pro ně jezdí zákazníci doslova až z „druhého konce
republiky“. Pouťové koláče jsou bohatě zdobené červeným a bílým mákem, tvarohem, povidly,
mandlemi a rozinkami. Výborné jsou také ovocné koláčky.
Prodejní místa:
T.G.Masaryka 516/II., 342 01 Sušice, tel. (+420) 376 524 230
Americké armády 74/I. 342 01 Sušice, tel. (+420) 376 520 266
Ševčíkova 31, 341 01 Horažďovice, tel. (+420) 376 512 517
Kontakt:
Pekařství Rendl
T.G.Masaryka 516/II.
342 01 Sušice
tel.:(+420) 376 524 230
fax:(+420) 376 522 957
[email protected]
Minipivovar Vyšší Brod
Vyšebrodský pivovárek je nejmenší v jižních Čechách. Zato vaří pivečko poctivé a výborné chuti, které
nejlépe vychutnáte ve stylovém pivovarském Pajzlu u Jakuba
Pivovárek úspěšně navázal na tradici pivovarnictví v tomto kraji. Pivo vaří typicky českou metodou,
nechává kvasit v otevřených kádích při teplotě 9°C a nijak neurychluje jeho zrání. Používá
bezvýhradně jen tradiční suroviny jako slad, vodu, chmel a ušlechtilé pivovarské kvasnice. Pivo
je nefiltrované a nepasterované, čímž si uchová všechny zdraví prospěšné látky a vitamíny. Vyšší
hořkost působí nejen chuťově příjemně, ale má i blahodárný vliv na trávení.
Kontakt:
Vyšebrodský minipivovar
Kaplická 28, 382 73 Vyšší Brod
mobil: +420 777 280 610
e-mail: [email protected]
www.vysebrodskypivovar.cz
Caffé Čokoláda
Naše zákusky jsou vyrobeny z kvalitních surovin. Korpusy na
dorty děláme podle osvědčených receptur našich babiček.
Náplně jsou jemné smetanové a ochucené např. čokoládou,
vaječným likérem, karamelem. Snažíme se myslet úplně na
všechny. „Mandlový rohlíček“ může sníst i ten kdo je alergický
na mouku, vejce i mléko. „Čoko mls“ – byl původně připraven
jako bezlepkový zákusek, ale lahodné chuti čokolády
v kombinaci s jemnou smetanou odolá málokdo. Všechny
zákusky, které prodáváme v cukrárně Caffé Čokoláda, si
můžete objednat i jako mini dezerty na slavnostní tabuli. Každý
den si u nás můžete vybrat z 15-20 chutí čerstvých zákusků. Nebo máte chuť na čokládové pralinky?
Kontakt:
Cukrárna –Kavárna – Caffé Čokoláda
Plzeňská 1070
341 01 Horažďovice
mobil: +420 605 217 240, +420 739 058 550
e-mail: [email protected]
www.caffecokolada.cz
Krchlebské koláče
Lahodní koláče jsou mazané tvarohem, malované mákem a povidly, sypané
mandlemi a rozinkami. Originální jsou tím, že jsou polité smetanou s rumem
a zdobené šlehačkou. Firma se snaží stále dodržovat vysokou kvalitu
koláčů, jak je pekly naše babičky.
Kontakt:
26
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Krchleby 68
Tel.: +420 379 492 720
[email protected]
www.kolace.websnadno.cz
Šumavský pivovar, s.r.o.
Šumavský pivovar vyrábí nefiltrovaná a nepasterizovaná piva bez jakýchkoli
umělých přísad a konzervačních látek. Receptury vycházejí z tradičních
postupů vaření českého spodně kvašeného ležáku, nabízí světlý a
polotmavý ležák a tmavý speciál. K výbornému pivu si můžete vybrat i z mnoha
šumavských pokrmů.
Kontakt:
Steinbrenerova 48/1, Vimperk
tel.: +420 388 310 511
www.sumavskypivovar.cz
[email protected]
Řeznictví uzenářství Šnebergr
Výrobky z rodinné firmy pana Šnebergra jsou vyráběny tradičním
způsobem. Řeznictví a uzenářství nabízí tradiční speciálně zauzené
Šumavské maso, zauzenou Černou šumavskou klobásu v přírodním střevě
či Tmavou šumavskou tlačenku plněnou do vepřových žaludků.
Kontakt:
Adolfa Kašpara 9, Železná Ruda
tel.: +420 376 397 432
[email protected]
II.4 NOVINKY 2010
III. úsek páteřní šumavské cyklostezky
Šumavská cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily – Srní se může pochlubit dalším otevřeným
úsekem – jím je v pořadí již čtvrtý úsek, který vede z Velkého Boru do Srní. Cyklostezka zajistí
cyklistům i lyžařům bezpečnou a kvalitní jízdu. Čtvrtý úsek VelkýBor - Srní, Mechov byl otevřen na
sklonku roku 2010 a přímo navazuje na III. úsek. Přibylo tak dalších 4,2 km a oba úseky vytvořily mezi
obcemi Prášily a Srní nové kvalitní spojení pro cyklisty a lyžaře.
www.npsumava.cz
Rožmberský rok 2011
Letos rok uplyne 400 let od úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka, který zemřel 6. listopadu 1611
na zámku v Třeboni. S tímto výročím je spojena řada akcí v různých městech České republiky.
Obyvatelé i návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídky na rožmberských sídlech, na městské
slavnosti, pohřební průvod Petra Voka, připravují se rožmberské expozice v jihočeských muzeích.
Celkový přehled akcí na: www.rozmberskyrok.cz, www.jiznicechy.cz
Nové nouzové nocoviště pod Plešným jezerem
V létě 2010 otevřela Správa NP a CHKO Šumava nové, již sedmé, nouzové nocoviště v Národním
parku Šumava. Nové nocoviště se nachází v jižní části NP Šumava 1,7 km od Plešného jezera - v
těsné blízkosti zeleně značené turistické stezky. Nouzové nocoviště je určeno turistům pro přespání
na jednu noc.
www.npsumava.cz
27
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
In-line stezka Lipno-Frymburk-Vřesná
Na Šumavě u nádrže Lipno byla v prosinci minulého roku
zprovozněna 12 kilometrů dlouhá in-line stezka s perfektním
povrchem a zajímavým profilem. Trasa kopíruje levý břeh
Lipna, nabízí nádherné výhledy na jezero, ale hlavně pestré
houpačky, zatáčky, krátká stoupání a bezpečné malé sjezdy.
Stezka vede po celé délce mimo silniční provoz a je určena
pouze pro in-line bruslaře, cyklisty a pěší. Část trasy mezi
Lipnem a Frymburkem je dokonce uměle osvětlená, takže se
dá jezdit i večer. Nástup na stezku je možný na několika
místech - u parkoviště ve Frymburku, v Lipně nad Vltavou
(parkoviště Skiareálu Lipno) i na trase v místě zvaném
Kobylnice.
Nová vizuální identita a logo Šumavy
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. vytvořila novou vizuální
identitu turistického regionu Šumava. Základem nového vizuálního stylu je
grafický manuál, který obsahuje nové logo Šumavy s claimy, grafický vz
hled tiskovin, webu, bannerů a dalších prvků. Nové logo je ve tvaru srdce,
které symbolizuje kromě vřelého vztahu obyvatel k Šumavě i její podobu.
Tu tvoří siluety Boubína a Bobíka a pod nimi linie lesů, potoků a řek.
Kontakt:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
Telefon: +420 380 120 261
[email protected]
www.rras.cz, www.isumava.cz
Nové tiskoviny
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. vydala v roce 2010
několik sad nových tiskovin, které jsou zpracované již v novém
vizuálním stylu. Turistům, kteří přijedou na Šumavu v létě jistě poslouží
sada 5 cyklomapek „Cyklotrasy Šumava & Bavorský les“ nebo
tiskovina „Když nepřeje počasí na Šumavě a v Bavorském lese“.
V zimě si přijdou na své milovníci běžeckého lyžování, kteří mohou
využít sadu běžeckých map „Bílá stopa na Šumavě“. Zajímavé
informace o Šumavě se turisté I místní obyvatelé mohou dočíst
v letním i zimním vydání novin „Doma na Šumavě.
Kontakt:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
Kateřina Vlášková
Tel.: +420 380 120 263
[email protected]
www.rras.cz, www.isumava.cz
Projekt Školní výlety na Šumavu
Regionální sdružení Šumava v současnosti zpracovává projekt „Školní výlety na Šumavu a do
Bavorského lesa“. Projekt si klade za cíl vytvořit turistickou a kulturní nabídku regionu Šumava a
28
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
příhraničního regionu Bavorský les, připravenou speciálně pro školní děti a mládež. Záměrem je
přiblížit Šumavu žákům a studentům, zvýšit jejich zájem o cestování a vytipovat vhodné cíle a
atraktivity pro školní výlety. Během roku 2011 bude nabídka školních výletů zpracována v tištěné
podobě ve formě průvodce, elektronicky na webu www.isumava.cz a na multimediálním DVD.
Kontakt:
Regionální sdružení Šumava
384 73 Stachy 422
Tel.: +420 380 120 261
[email protected]
www.isumava.cz
III. PRAKTICKÉ INFORMACE
III.1. INFORMAČNÍ CENTRA
název IC
Informační centrum
Eurocamp Běšiny
Infocentrum Český
Krumlov
adresa
Běšiny 220, 339 01
Klatovy
Nám. Svornosti 2, 381
01 Český Krumlov
telefon
+420 376 375 011
Informační centrum
Bavorský les Šumava
Informační centrum
Frymburk
Městské informační
středisko
Hartmanice
Regionální
informační centrum
Prácheňska
Kulturní informační
centrum Horní
Planá
Informační centrum
Horská Kvilda
Informační středisko
Chanovice
Karla IV. 416/14, 370
21 České Budějovice
+420 387 202 598
[email protected]
www.bavorskelesy.cz
Náměstí 5, 382 79
Frymburk
Hartmanice 40, 342
01 Sušice
+420 724 966 060
[email protected]
www.ifrymburk.info
[email protected]
www.sumavanet.cz/ichartmanice/
Strakonická 152, 341
01 Horažďovice
+420 376 511 999
Náměstí 8, 382 26
Horní Planá
+420 380 738 008
Horská Kvilda 40, 384
93 Kvilda
zámecký areál
Chanovice 36, 341 01
Chanovice
Osada Kaplice u
Zátoně (provoz
květen –říjen)
Linecká 434, 382 41
Kaplice
+420 388 435 555
Informační středisko
Idina Pila
Kulturní a
informační centrum
Kaplice
Městské kulturní a
informační středisko
Kašperské Hory
Informační středisko
a SEV Kašperské
Hory
Informační centrum
města Klatovy
Informační středisko
Kvilda
+420 380 704 622
+420 376 593 059
+420 376 514 164
e-mail
[email protected]
www.sumavanet.cz/icbesiny/
[email protected]
www.ckrumlov.cz/info
[email protected]
[email protected]
www.sumavanet.cz/ihorazdovice/
[email protected]
www.horniplana.cz
[email protected]
www.horskakvilda.eu
[email protected]
www.chanovice.cz
+420 388 436 216
www.npsumava.cz
+420 380 311 388
[email protected]
www.mestokaplice.cz
Náměstí 1, 341 92
Kašperské Hory
+420 376 503 411
[email protected]
www.sumava.net/ickhory
Sušická 339, 341 92
Kašperské Hory
+420 376 582 734
[email protected]
www.npsumava.cz
Náměstí Míru 63, 339
01 Klatovy
Kvilda 14, 384 93
Kvilda
+420 376 347 240,
250
+420 388 435 544
[email protected]
www.klatovy.cz/icklatovy
[email protected]
29
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Informační centrum
Lenora
Infocentrum Lipno
Informační centrum
Modrava
Infocentrum
Netolice
Kulturní a
informační centrum
města Nýrsko
Informační centrum
Prachatice
Informační středisko
obce Prášily
Informační centrum
Bavorský les Šumava
Informační středisko
Rokyta
Turistické
informační centrum
Stachy
Informační středisko
Strážov
Městské informační
centrum Sušice
Informační centrum
Srní
Informační středisko
a SEV Stožec
Informační středisko
Svinná Lada
Informační centrum
Švihov
Turistické
informační středisko
Vimperk
Infocentrum Vyšší
Brod
Informační turistické
centrum Železná
Ruda
Infocentrum Zadov
Informační středisko
Hraniční nádraží
Železná Ruda
(provoz květen –říjen)
384 72 Lenora 36
382 78 Lipno nad
Vltavou 87
Modrava 63, 341 92
Kašperské Hory
Muzeum JUDr.
Otakara Kudrny,
Mírové nám. 248, 384
11 Netolice
Komenského 877,
340 22 Nýrsko
+420 388 438 897
+420 376 571 616
[email protected]
www.sumava.net/icnyrsko
Velké nám. 1, 383 01
Prachatice
Prášily 110, 342 01
Sušice
Martinská 303/3 301
00 Plzeň
+420 388 607 574
+420 388 312 563
+420 376 589 014
[email protected]
www. prachatice.cz
Isprasily@email.cz
www.sumavanet.cz/icprasily
info.plzen@bavorskelesy.cz
bavorskelesy.cz
0,5 km od autokempu
Antýgl
+420 376 599 009,
+420 731 530 437
www.npsumava.cz
isrokyta@npsumava.cz
RRA Šumava, 384 73
Stachy 422
+420 380 120 270
icentrum@isumava.cz
www.sumava.net/icstachy
340 21 Strážov (areál
MŠ)
Nám. Svobody 138,
342 01 Sušice
341 92 Srní 113
+420 376 382 338
strazovknihovna@iol.cz
www.sumavanet.cz/icstrazov
icsusice@mususice.cz
www.sumava.net/icsusice
srni.infocentrum@tiscali.cz
www.sumava.net/icsrni
isstozec@npsumava.cz
www.npsumava.cz
isslada@npsumava.cz
www.npsumava.cz
infosvihov@klatovsko.cz
www.svihov.cz
384 44 Stožec 68
Svinná Lada 21, 384
93 Kvilda
náměstí Dr. E.
Beneše 38, 340 12
Švihov
nám. Svobody 42,
385 01 Vimperk
+420 380 736 053
+420 731 410 800
+420 376 599 051
+420 602 393 447
+420 388 324 251
+420 377 3227145
+420 376 540 214
+420 774 606 030
+420 376 599 209
+420 388 335 014
+420 388 434 180
+420 376 393 244
infocentrum@lenora.cz
www.sumava.net/iclenora
info@lipnoservis.cz
www.lipnoservis.cz
ic.modrava@sumavanet.cz
www.sumavanet.cz/icmodrava
info@netolice.cz
www.sumava.net/icnetolice
+420 388 411 894
+420 724 176 545
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz
Náměstí 104, 382 73
Vyšší Brod
Javorská 154, 340 04
Železná Ruda
+420 380 746 627
+420 724 336 980
+420 376 397 033
infocentrum@vyssibrod.cz
www.vyssibrod.cz
itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
Zadov 427 384 73
Stachy
340 04 Železná RudaAlžbětín
+420 602 450 804
info@zadov.cz
www.relaxzadov.cz
isalzbetin@npsumava.cz, naturparkbayer-wald-grenzbahn@t-online.de
www.npsumava.cz
+420 376 387 060
III.2. DOPORUČENÉ UBYTOVACÍ KAPACITY
30
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
název ubytovací
kapacity
adresa
Hotel
Jenišov
Jenišov 253, 382 26
Horní Planá
kapa
cita
70
lůžek
BestWestern
Aparthotel 2000
Náměstí 8, 341 92
Kašperské Hory
Penzion
Horská
Kvilda
Hotel penzion
Slunečná louka
Hotel Zlatý anděl
telefon
e-mail
www
+420 380 738 184
hotel.jenisov@wo.cz
www.hoteljenisov.cz
40
lůžek
+420 376 546 910
info@sumava2000.cz
www.sumava2000.cz
Horská Kvilda 4
385 01 Vimperk
25
lůžek
+420 724 296 177
info@horska.cz
www.horska.cz
382 78 Lipno nad
Vltavou 300
Nám. Svornosti 11,
381 01 Český Krumlov
Náměstí 47, 382 73
Vyšší Brod
42
lůžek
87
lůžek
50
lůžek
+420 602 491 305
Hotel Šumava Inn
384 93 Kvilda 26
Hotel Stachov
384 73 Stachy 84
Hotel Churáňov
Zadov 13, 384 73
Stachy
Rabí 9, 342 01 Sušice
Vimperk, Kaplířova
168, Okres Prachatice
Špičák 95, 340 04
Železná Ruda
80
lůžek
50
lůžek
80
lůžek
16
lůžek
42
lůžek
120
lůžek
66
osob
100
lůžek
50
lůžek
56
lůžek
75
lůžek
90
lůžek
78
lůžek
+420 388 311 400
Hotel a restaurace
Terasa
Hotel Arnika
Vodňanská 1321, 383
01 Prachatice
Pasovská 34/30, 385
01 Vimperk
385 01 Kubova Huť 8
manager@slunecnalouka.cz
www.slunecnalouka.cz
zlatandel@iol.cz
www.hotelzlatyandel.cz
info@hotel-sumava.cz
www.hotelsumava.cz/index1.htm
Albatros-pt@albatros-pt.cz
www.hotelalbatros.cz
Terasa.vimperk@tiscali.cz
www.hotelterasa.cz
Hotel.arnika@iol.cz
www.hotel-arnika.cz
info@sumavainn.cz
www.sumavainn.cz/
info@hotelstachov.cz
www.hotelstachov.cz
reception@hotelc huranov.cz
Hotel Horizont
Špičák 126, Železná
Ruda 34 004
202
lůžek
+420 376 365 111
www.horizont.sumava.net/hori
zont
recepce@horizont.oreahotels.
cz
Hotel Kašperk
Náměstí č. 3, 341 92
Kašperské Hory
24
pokoj
ů
+420 376 324 113
e-mail: info@hotelkasperk.cz
www.hotelkasperk.cz
Hotel Šumava
Hotel Albatros
Hotel Atawa
Hotel Central
Hotel Gabreta
Hotel Zlatý jelen
Hotel Vltava
Frymburk
Hotel Anna Vimperk
Hotel Špičák
Masarykova 300, 339
01 Klatovy
Americké armády 73,
342 01 Sušice
Mírové nám. 18, 341
01 Horažďovice
Frymburk 45, 382 79
31
+420 380 712 310
+420 380 746 574
+420 388 411 212
+420 388 436 326
+420 388 402 511
+420 388 428 514
+420 388 428 107
+420 376 596 228,
+420 731 446 055
+420 376 314 571
+420 376 523 308
atawa@oat.cz
www.hotelatawa.cz/cz/
hotel@centralkt.cz
www.centralkt.cz
www.hotelgabretasusice.cz/
+420 376 511 152,
+420 603 845 995
+420 380 735 605
zlatyjelen@sumavanet.cz
http://zlatyjelen.sumava.net
www.hotel-vltava.cz
+420 777 757 798
+ 420 376 372 111
www.horizont.sumava.net/hori
zont
recepce@spicak.oreahotels.cz
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Welness Hotel
Frymburk
Wellness Hotel
Frymburk a.s.
Frymburk 140, 382 79
Frymburk
+420 380 300 309
email:info@hotelfrymburk.cz
www.hotelfrymburk.cz
Aparthotel Šumava
2000
Náměstí 8, 341 92
Kašperské Hory
43
lůžek
+420 376 546 910
info@sumava2000.cz
www.aparthotel-sumava.cz
Rodinný penzion
Brücknerův Dům
Prášily 117, 342 01
Sušice
16
lůžek
+420 605 016 508
+420 376 395 689
rezervace@bruckneruvdum.cz
www.bruckneruvdum.cz/
Penzion „Pod
Hůreckým vrchem“
Nová Hůrka 242,
Prášily, 342 01 Sušice
20
lůžek
+420 376 387 099
+420 723 753 809
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz
Penzion Mechovský
dvorec
Srní-Mechov 181, 341
92 Kašperské Hory
18
lůžek
+420 721 305 352
+420 777 584 019
info@sumava-penzion-srni.cz
www.sumava-mechov.cz
Penzion Pod
Churáňovským
vrchem
Churáňov 17, 384 73
Stachy
22
lůžek
+420 388 428 190
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz
Pension – Biofarma
Slunečná
Slunečná 3, 384 51
Želnava
20
lůžek
+420 388 336 108
info@biofarma-slunecna.cz
www.biofarma-slunecna.cz
Penzion U Černého
kohoutka
Nový Dvůr 88, 384 73
Stachy
32
lůžek
+420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz
Penzion „U
Horejšů“
Zadov 19, 384 73
Stachy
18
lůžek
+420 777 606 877
info@uhorejsu.cz
www.sumava-zadov.cz
Apartmán 124
Nezdice na Šumavě
124, 342 01 Sušice
6
lůžek
+420 739 544 831
info@apartman124.cz
www.apartman124.cz
Šumavské apartmány
Zdíkov 329, 384 73
Stachy
11
lůžek
+420 602 450 804
apartmany@kocicov.cz
www.kocicov.cz
32
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Dvorec Nová Hůrka
Nová Hůrka 241,
Prášily, 342 01 Sušice
10
lůžek
+420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz
www.dvorecnovahurka.wz.cz
U Hojdarů
Nový Svět 9, Borová
Lada, 385 01 Vimperk
5
lůžek
+420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz
www.uhojdaru.cz
Ubytování u Chladů
Horská Kvilda Korýtko 27, 341 92
Kašperské Hory
12
lůžek
+420 775 037 904
uchladu@seznam.cz
www.nasehory.cz/ubytovani-uchladu
Apartmány
Eva
Srní 5, 341 92
Kašperské Hory
6
lůžek
+420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyev
a
Chalupa Katky
Neumannové
Zadov 415, 384 73
Stachy
21
lůžek
+420 777 016 645
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz
Chata
Klubu
českých
turistů
Prášily 100, 342 01
Sušice
68
lůžek
+420 376 589 031,
+420 724 215 142
irenaros@seznam.cz
http://www.chatakctprasily.cz/
Chata Kvilda
Kvilda 77, 384 93
20
lůžek
+420 731 723 592,
+420 606 620 179
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org
Chalupa
Pazderna
Nezdice na
Šumavě.57, 342 01
Sušice
9
lůžek
+420 603 415 013
hlavac@akmartinska.cz
www.nezdickachalupa.cz
Turnerova
chata
Povydří, Rejštejn, 341
92 Kašperské Hory
11
lůžek
+420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz
Petra Lutovská –
ubytování v soukromí
Zdíkov-Albrechtec
330, 384 73 Stachy
12
lůžek
+420 775 347 104
ubytovani@lutovsky.cz
www.lutovsky.cz
Zámek Hrádek
Hrádek 1, 342 01
Sušice
35
lůžek
+420 376 508 514
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz
Penzion Na Habeši
Žlíbek 1, 341 92
Kašperské Hory
12
lůžek
+420 723 117 746
janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz/
33
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
III.3. DOPORUČENÉ STRAVOVACÍ KAPACITY
název ubytovací
kapacity
Hotel Jenišov
adresa
kapacit
a
telefon
e-mail
www
Jenišov 253, 382 26 Horní
Planá
382 78 Lipno nad Vltavou
300
80 míst
+420 380 738 184
60 míst
+420 602 491 305
Nám. Svornosti 11, 381 01
Český Krumlov
Náměstí 47, 382 73 Vyšší
Brod
170 míst
+420 380 712 310
63 míst
+420 380 746 574
Hotel Albatros
Vodňanská 1321, 383 01
Prachatice
150 míst
+420 388 311 400
Hotel a restaurace
Terasa
Pasovská 34/30, 385 01
Vimperk
100 míst
+420 388 411 212
Hotel Arnika
385 01 Kubova Huť 8
+420 388 436 326
Hotel.arnika@iol.cz
www.hotel-arnika.cz
Hotel Šumava Inn
384 93 Kvilda 26
170 míst +
terasa 70
míst
80 míst
+420 388 402 511
Hotel Stachov
384 73 Stachy 84
70 míst
+420 388 428 514
Hotel Churáňov
Zadov 13, 384 73 Stachy
150 míst
+420 388 428 107
Hotel Atawa
Rabí 9, 342 01 Sušice
70 míst
Hotel Central
Masarykova 300, 339 01
Klatovy
Americké armády 73, 342 01
Sušice
Mírové nám. 18, 341 01
Horažďovice
145 míst
+420 376 596 228,
+420 731 446 055
+420 376 314 571
85 míst
+420 376 523 308
90 míst
+420 376 511 152,
+420 603 845 995
Frymburk 45, 382 79
90 míst
+420 380 735 605
info@sumavainn.cz
www.sumavainn.cz/
info@hotelstachov.cz
www.hotelstachov.cz
reception@hotelc
huranov.cz
atawa@oat.cz
www.hotelatawa.cz/cz/
hotel@centralkt.cz
www.centralkt.cz
http://www.hotelgabreta
susice.cz/
zlatyjelen@sumavanet.
cz
http://zlatyjelen.sumava
.net
www.hotel-vltava.cz
Vimperk, Kaplířova 168,
Okres Prachatice
Špičák 95, 340 04 Železná
Ruda
100 míst
140 míst
777 757 798 a 567
214 854
+420 376 372 111
Špičák 126, Železná Ruda
34 004
270 míst
+420 376 365 111
Hotel pezion
Slunečná louka
Hotel Zlatý anděl
Hotel Šumava
Hotel Gabreta
Hotel Zlatý jelen
Hotel Vltava
Frymburk
Hotel Anna Vimperk
Hotel Špičák
Hotel Horizont
III.4. TECHNICKÉ INFORMACE
34
hotel.jenisov@wo.cz
www.hoteljenisov.cz
manager@slunecnalou
ka.cz
www.slunecnalouka.cz
zlatandel@iol.cz
www.hotelzlatyandel.cz
info@hotel-sumava.cz
www.hotelsumava.cz/index1.htm
Albatros-pt@albatrospt.cz
www.hotelalbatros.cz
Terasa.vimperk@tiscali
.cz
www.hotelterasa.cz
www.horizont.sumava.
net/horizont/
recepce@spicak.oreah
otels.cz
www.horizont.sumava.
net/horizont/
recepce@horizont.orea
hotels.cz
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
název
Sportovní areál Špičák
Pavel Chmátal
Petr Koutný
Cestovní agentura Vltava
Roman Lisičan - Surf Sport
Ladislav Marek Marek - Sport
Sport 2000 - WAVESPORT
Petr Putzer - půjčovna lodí
České dráhy, a.s. (pobočka
Černá v Pošumaví)
LIPNO SERVIS (pobočka Lipno
nad Vltavou)
INGETOUR
Jana Bláhová - Votus (pobočka
Lenora)
Zdeněk Švelch
adresa/lokace
Železná Ruda-Špičák 77/17,
340 04
Telefon: +420 376 397 567
Pavel Chmátal
Nádražní, 342 01 Sušice II
Telefon: +420 603 289 907
Petr Koutný
U Kapličky 355, 342 01 Sušice II
+420 376 522 008
Petr Janota
Cestovní agentura Vltava
Kájovská 62
381 01 Český Krumlov, Tel.: +
420 – 380 711 988
Roman Lisičan - Surf Sport
Kájovská 63, 381 01 Český
Krumlov-Vnitřní Město
Tel.:+420 607 503 740
Žižkova 164
385 01 Vimperk II, Telefon: +420
388 411 032
Lipno nad Vltavou 78, 382 78
Telefon: +420 380 736 057
Mobil: +420 608 731 510
E-mail: info@wavesport.cz
http://www.wavesport.cz
Vyšší Brod , 382 73
(Kemp pod Hrází)
Mobil: +420 602 129 817
E-mail: petr@putzer.cz
http://www.putzer.cz
Černá v Pošumaví , 382 23
Telefon: +420 972 543 883
E-mail: info@jihoceskedrahy.cz
http://www.cd.cz/pujcovnykol
Lipno nad Vltavou 310, 382 78
(Areál Marina Lipno - budova R)
Mobil: +420 731 410 813
Fax: +420 380 731 448
E-mail: rent@lipno.info
http://www.lipnoservis.cz
Míru 379, 382 73 Vyšší Brod
Telefon: +420 380 746 139
Fax: +420 380 746 139
E-mail: info@ingetour.cz
http://www.ingetour.cz
Lenora 32, 384 42
Mobil: +420 606 733 770
http://www.votus.cz
náměstí Svobody 28, 342 01
Sušice I
Telefon: +420 376 528 839
Mobil: +420 605 171 743
E-mail: svelch.susice@fixnet.cz
35
poznámky *
Půjčovna lyží
Půjčovna lodí
Půjčovna lodí, kajaků a raftů
Půjčovna raftů, kánoí a kajaků
Půjčovna SurfSport
Servis, půjčovna kol, lyží, in line, snowboardů, lodí a raftů.
Vše na přání dovezeme kam si
přejete, do 50 km zdarma.
Půjčovna zimního vybavení
přímo v lyžařském areálu
Kramolín na Lipně - lyže, běžky,
snowboardy, boty a testovací
centrum.
Půjčovna lodí, raftů, kanoí, pádel.
Provozovna od května - Vltava.
Provoz půjčovny kol s možností
přepravy a úschovy. Kola je
možné vrátit i v jiné stanici.
Půjčovna plachetnic,
elektročlunů, inline bruslí,
horských a trekových kol pro
dospělé i děti včetně helem,
sedaček a dalšího příslušenství.
Půjčovna kánoí, raftů a kajaků na
Vltavě. Vodácký autobus,
parkoviště, přeprava bagáže,
školení instruktorů. Loděnice:
Lenora, V. Brod, Rožmberk,
Branná, Č.Krumlov, Z.Koruna,
Boršov.
Půjčovna plastových a
laminátových kanoí a vodáckého
vybavení.
Půjčovna lodí, raftů a horských
kol.
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Jan Jagrik - Auto - služby T.P.B.
Jiří Kozák
Pavel Lisický - taxislužba
Michal Jaroš
Jasi, s.r.o.
Impuls Kaplice, s.r.o.
Chequepoint, a.s.
Chequepoint, a.s.
N. 59, a.s.
N. 59, a.s.
Miroslav Votřel - Hotel Na Louži
I - Kontakt, s.r.o.
Petr Frišman
http://www.otavatour.cz
Žižkova 754, 341 01
Horažďovice Telefon: +420 376
513 548
Latrán 55, 381 01 Český
Krumlov-Latrán, Telefon: +420
380 711 711
náměstí Svobody 27/39
385 01 Vimperk I, Telefon: +420
388 415 730
Tovární 287/74, 385 01 Vimperk
II, Mobil: +420 606 683 999
Strážný-Hliniště 16, 384 43
Mobil: +420 603 898 850
silviemarkesova@seznam.cz
Kostelní 128, 382 41 Kaplice
Telefon: +420 380 313 862
Fax: +420 380 311 745
impulskaplice@quick.cz
Latrán 5, 381 01 Český
Krumlov-Latrán
Telefon: +420 380 712 363
chequepoint@chequepoint.cz
Na Ostrově 88, 381 01 Český
Krumlov-Vnitřní Město
Telefon: +420 380 717 834
chequepoint@chequepoint.cz
Latrán 2, 381 01 Český
Krumlov-Latrán
Telefon: +420 380 712 871
E-mail: n59@n59.cz
Latrán 38, 381 01 Český
Krumlov-Latrán
Telefon: +420 380 711 893
E-mail: n59@n59.cz
Kájovská 66, 381 01 Český
Krumlov-Vnitřní Město
Telefon: +420 380 711 280
Fax: +420 380 712 880
E-mail: hotel@nalouzi.cz
Dolní Dvořiště 161, 382 72
Telefon: +420 380 324 245
Fax: +420 380 324 303
E-mail: ikontaktclodd@iol.cz
Linecká 348, 382 41 Kaplice
Telefon: +420 380 314 096
Fax: +420 380 314 096
E-mail: p.frisman@quick.cz
BANKOMATY
Bankomaty České spořitelny
Urbinská 183, 381 01 Český Krumlov-Domoradice
Náměstí 205, 382 41 Kaplice
Náměstí 7, 382 03 Křemže
36
taxislužba
taxislužba
taxislužba
taxislužba
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
směnárna
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Loučovice (v objektu JIP Vltavský mlýn), 382 76 Loučovice
Bavorovská 51, 384 11 Netolice
Zvolenská 339, 383 01 Prachatice II
Vodňanská 7, 383 01 Prachatice II
náměstí J. V. Kamarýta 442, 382 32 Velešín
Větřní 2 (areál firmy Jihočeské papírny, a.s.), 382 11 Větřní
1. máje 138/5, 385 01 Vimperk II
Náměstí 35, 384 51 Volary
Míru 250 (budova Městského úřadu), 382 73 Vyšší Brod
Strakonická 170, 341 01 Horažďovice
Náměstí 143, 341 92 Kašperské Hory
nám. Míru 152, 339 01 Klatovy I
Nádražní 613, 339 01 Klatovy III
Plzeňská 90, 339 01 Klatovy III
prap. Veitla 59, 340 22 Nýrsko
Klatovská 7, 340 34 Plánice
Hrádecká 31, 342 01 Sušice II
Poštovní 8, 342 01 Sušice I
1. máje (budova OD ZKD), 340 04 Železná Ruda
Bankomaty ČSOB
Panská 22, (Oberbank AG), 381 01 Český Krumlov-Vnitřní Město
Nádražní 67, (POBOČKA ČSOB , Prachatice
Pivovarská 284, (ČESKÁ POŠTA), Prachatice
1. Máje 269, (ČESKÁ POŠTA), Vimperk
Pivovarská 66, (POBOČKA ČSOB), Vimperk
Sídliště 297, (ČESKÁ POŠTA) , Janovice nad Úhlavou
5. května, (KAUFLAND - VOLKSBANK), Klatovy
Náměstí Míru 154, (POBOČKA ČSOB), Klatovy
náměstí Míru 64, (POŠTOVNÍ SPOŘITELNA), Klatovy
Šumavská 782, (KAUFLAND), Klatovy
37
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Náměstí 767, (zdravotní středisko) , Nýrsko
Srní 3 (PENZION PANENKA), Srní
Náměstí Svobody 2, (POBOČKA ČSOB), Sušice
Třída 1. máje 21, (POBOČKA ČSOB), Železná Ruda
Vacov 167, (JEDNOTA), Vacov
Linecká 434, (POBOČKA ČSOB), Kaplice
Na Vyhlídce 734, (PENNY MARKET), Kaplice
Náměstí 206, (VOLKSBANK), Kaplice
Bankomaty GE Money Bank
Rybníčky 812/II, 339 01 KlatovyI
Náměstí 38, 382 26 Horní Planá
Budějovická 162 (Penny Market), 381 01 Český Krumlov-Domoradice
1. máje 200, 385 01 Vimperk
Malé náměstí 24, 383 01 Prachatice
Kostelní 93, 34401 Domažlice
Nádražní 104, 34506 Kdyně
náměstí Svobody 10, 342 01 Sušice
Šumavská 782 (OD Kaufland), 339 01 Klatovy
Budějovická 148, 38232 Velešín
Náměstí 65, 38273 Vyšší Brod
Náměstí 325, 25741 Volary
Bankomaty Komerční banky
Černá v Pošumaví 46, 38223 Černá v Pošumaví
Frymburk 5, 382 79 Frymburk
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov-Horní Brána
Široká 72, 381 01 Český Krumlov-Vnitřní Město
Kvilda 17 – OÚ, 384 93 Kvilda
Mírové náměstí 2, 384 11 Netolice
Vodňanská 375, 383 26 Prachatice
38
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
1.máje 491, 385 01 Vimperk
Náměstí 34, 384 51 Volary
Havlíčkova 52, 341 01 Horažďovice
Náměstí 80, 382 73 Vyšší Brod
Náměstí 215, Kaplice
nám. Míru 166/I, 339 01 Klatovy
ul. 5. května 329 (Hypernova), 339 01 Klatovy
Praporčíka Veitla 64, 340 22 Nýrsko
1.máje 127 (Hotel Ostrý), 340 04 Železná Ruda
Náměstí Svobody 32, 342 01 Sušice
IV. KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH AKCÍ 2011
datum
26.-27.2.2011
březen 2011
7. - 9.4.2011
10. 5. – 12. 6.
2010
název akce
místo konání
poznámky
Šumavský
skimaraton
Kvilda,
Modrava
Tradiční akce v běhu na lyžích
Horní Planá
Sportovní a společenské setkání lyžníků
s dobovou výstrojí i výzbrojí.
Historické
lyžování
Mogul Šumava
Rallye
Klatovy,
Vimperk
Tradiční automobilový závod
Otava Cup
2010
Sušice
17. ročník, mezinárodní mládežnický fotbalový
turnaj
9. Klatovský
karafiát 2010
Klatovy
Tradiční pochod zaměřený na historické,
kulturní a přírodní pamáky okolí Klatov
květen 2011
Sušické
slavnosti 2010
město Sušice
13. ročník městské kulturní akce,
zahájení turistické sezóny
Květen 2011
Horažďovická
padesátka
Horažďovice
46. ročník klasického dálkového pochodu
souběžně pořádaného i pro cykloturisty na
trasách 15,25,50 a 100 km.
Klatovy
Největší (počtem účastníků) cyklistická akce v
České republice
Kostel sv.
Jakuba,
Prachatice
Série chrámových koncertů k poctě sv. Jana
Neumanna, prachatického rodáka
21. 5. 2011
28.05.2011
2. 6. – 16.6.
2011
17.- 19. 06.
2011
18. ročník
Author Král
Šumavy
(horská kola)
XV.ročník
festivalu
duchovní
hudby
Slavnosti
pětilisté růže
Český
Krumlov
Renesanční slavnosti, kdy se město po tři dny
vrací do doby rytířů, vznešených dam, kejklířů i
žebráků.
39
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
24.-25.6.2011
25.6.2011
XXI.ročník
Slavností Zlaté
solné stezky
Velké
náměstí
Prachatice
Tradiční městské slavnosti v Prachaticích
nabízí bohaté kulturní programy.
Kolem kolem
Kaplicka
cyklotrasy
Kaplicka
sportovně-kulturní akce, výlet pro celou rodinu,
cíl na Svatém Kameni
25.6 -26.6.
2011
Slavnosti kaše
Horažďovice
Slavnost doprovází bohatý kulturní program,
řemeslné trhy, historické skupiny, kašová bitva,
vyhlášení nejlepší kaše a krále kaše (největšího
jedlíka).
červenec-srpen
2011
Divadelní léto
na Kratochvíli
Státní zámek
Kratochvíle Netolice
originální divadelní představení inspirované
jedinečnou architekturou vodního příkopu a
renesančního zámku
červenec 2011
Den řemesel
Chanovice
červenec 2011
Dobývání
hradu Švihov
Vodní hrad
Švihov
15. - 18.7. 2011
Markétská pouť
Horní Planá
tradiční rukodělná řemesla, cca padesát
různých oborů, doplněno vystoupeními
hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká
kuchyně, stavba roubenky ve skanzenu, apod
Tradiční šermířské divadelní vystoupení s
ukázkami dobývací techniky.
Celý den je k dispozici tržnice se stánky a
řemesly.
Tradiční Markétská venkovská pouť se
světskými atrakcemi, lidovým jarmarkem,
ukázkami vyhynulých řemesel, historickými
hrami, pouličním divadlem a hudebními
vystupeními. Markétskou pouť rovněž doplňují
duchovní akce v obou kostelech v Horní Plané.
Součástí poutě je závod historických motorek
"Šumavský lokáč".
Klatovy,
Město
Klatovy
Součástí tradiční klatovské pouti je průvod a
vystoupení zahraničnich souborů a a souborů
České republiky a výstava Klatovský karafiát
15.7.2011 20.8.2011
Pouť,
mezinárodní
folklorní
festival,
výstava
Klatovský
karafiát
Mezinárodní
hudební festival
Český
Krumlov
Nejdelší českokrumlovský festival, jehož
koncerty patří k vrcholům kulturního léta v
Českém Krumlově. Festival zahrnuje hudbu
nejrůznějších hudebních žánrů - symfonické
orchestry, komorní sbory, instrumentalisty..
22. a 23. 7.
2010
České hrady
Švihov
Letní hudební festival
Hořice na
Šumavě
Jedinečné divadelní představení, jež nám
připomíná život a utrpení Ježíše Krista, se hraje
v přírodním divadle v Hořicích na Šumavě a
jeho historie sahá až do 13. století. Před
samotným představením je možné navštívit
hořické Muzeum Pašijových her s výstavou o
historii tohoto unikátního divadelního
představení anebo si můžete projít krátkou
naučnou stezku obnovené křížové cesty, kterou
herci také dříve chodívali.
8.-10.7.2011
srpen 2011
Hořické
pašijové hry
40
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
20.-23.8.2011
Volarské
slavnosti dřeva
Volary,
náměstí
Volarské slavnosti dřeva připomínají všem
návštěvníkům, kteří se sjíždějí z celé republiky,
z Německa i z Rakouska, dávnou historii města
spojenou s prací se dřevem. Každoročně zde
předvádí několik desítek řemeslníků stará,
některá již téměř zapomenutá, řemesla.
Součástí slavností je bohatý kulturní program,
soutěže a další akce.
26.8.- 28.8.
2011
Formanské
kaplické
slavnosti
Kaplice
Dvoudenní slavnosti města s hudbou, divadlem,
tancem a dalším bohatým programem
Srpen 2011
Šumavské trhy
a šumavský
korbel
Vimperk
Tradiční setkání řemeslníků, divadelníků, fakírů,
hudebníků na vimperském zámku a
mezinárodní festival harmonikářů – heligonkářů
ve Vimperku
Vimperská 24 a
Vimperk 24
FEST
Vimperk
24hodinový cyklistický závod týmů na horských
kolech. V rámci programu dvoudenní hudební
festival.
Dny
evropského
kulturního
dědictví
Český
Krumlov,
Prachatice,
Vimperk
Zpřístupnění nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
září 2011
Chanovická
pouť
Chanovice
23.9.2011 28.9.2011
Svatováclavské
slavnosti v
Českém
Krumlově
Český
Krumlov
Podzimní jarmark v Českém Krumlově, oslava
dobrého jídla a pití, divadelní kousky a koncerty
k svátku sv. Václava - patrona české země.
20.-23. 9. 2011
NaturVision
MěKS
Vimperk
Mezinárodní filmový festival o přírodě a
zvířatech
12. 12. 2011
Příjezd paní
Zimy
Prachatice
Tradiční městská akce pro děti – soutěže,
pohádky, koncerty v Prachaticích.
srpen 2011
10.8 – 18. 8.
2011
Tradiční církevní a společenská akce, den
otevřených dveří v zámku, společenské akce,
taneční zábava, sportovní utkání, výstavy,
apod.
IV. ADRESÁŘ MĚST A OBCÍ
Název města, obce
Klatovy
Horažďovice
Sušice
Hartmanice
Měčín
Nýrsko
Janovice nad Úhlavou
Kašperské Hory
Plánice
Švihov
Železná Ruda
Web adresa
http://www.klatovy.cz/mukt
http://sumava.net/horazdovice
http://www.susicenet.cz/susice
http://www.muhartmanice.cz/
http://www.mecin.cz
http://www.sumavanet.cz/nyrsko
http://www.mesto.janovice.cz
http://www.sumavanet.cz/khory
http://www.planice.cz
http://www.svihov.cz
http://www.sumavanet.cz/zeleznaruda/
41
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Rabí
Petrovice
Strážov
Velhartice
Český Krumlov
Horní Planá
Kaplice
Velešín
Vyšší Brod
Bujanov
Chvalšiny
Dolní Dvořiště
Lipno nad Vltavou
Prachatice
Vimperk
Netolice
Volary
Stachy
Strážný
Vacov
Koloveč
http://sweb.cz/obecrabi
http://www.petroviceususice.cz
http://www.strazov.cz/obec
http://www.velhartice.cz
http://www.ckrumlov.cz
http://www.horniplana.cz
http://www.mestokaplice.cz
http://www.velesin.cz
http://www.vyssibrod.cz
http://www.bujanov.cz
http://www.chvalsiny.cz
http://www.dolnidvoriste.cz
http://www.lipensko.cz/lipno
http://www.prachatice.cz
http://www.vimperk.cz
http://www.netolice.cz
http://www.mestovolary.cz
http://www.sumavanet.cz/stachy
http://www.strazny.cz
http://www.vacov.cz
http://www.obeckolovec.cz
V. DATABÁZE MÍST VHODNÝCH PRO INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKU
MUZEA A GALERIE
Galerie „A“
Adresa: MěKS, Domažlická 767, 339 01 Klatovy, Tel.: + 420 376 370 911
Galerie Dolní Brána
prodejní a výstavní galerie obrazů, keramiky a fotografií
Dolní Brána, 383 01 Prachatice, tel.: + 420 388 318 612, E-mail:
kismesta@iol.cz, http://www.prachatice.cz
OTEVŘENO: celoročně
Galerie Klenová
Adresa: zámek Klenová l, Janovice nad Úhlavou, Tel.: +
420 376 392 208, http://www.gkk.cz
Galerie Sklo Sušice
Adresa: Dům U Šífu, Sušice, Tel.: + 420 376 526 474
Galerie „U Bílého jednorožce“
Adresa: nám. Míru 149, 339 01 Klatovy, Tel.: + 420 376 312 049, http://www.gkk.cz
Otevírací doba: út-ne 10-17
Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka
obsahuje celoživotní průřez dílem autora do současnosti
Velké náměstí 184, 383 01 Prachatice, tel.: 388 310 280, E-mail: kismesta@iol.cz,
http://www.prachatice.cz
OTEVŘENO: od června do září, mimo tuto dobu lze prohlídku objednat přes Infocentrum Prachatice
Městské muzeum v Horažďovicích
42
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Zámek 11, 341 01 Horažďovice, Tel.: + 420 376 512 271, e-mail: muzeumhd@seznam.cz,
http://www.sumavanet.cz
Muzeum historických motocyklů a Expozice hraček v Kašperských Horách
nám. Kašperské Hory, Tel.: + 420 606 737 041, + 420 376 582 255,
www.sumavanet/khory/motomuzeum
Muzeum historických motocyklů a expozice loutek v Železné Rudě
Belvederská 1, 340 04 Železná Ruda, Tel.: 606 737 041
Muzeum hornictví v Horách Matky Boží
Hory Matky Boží 64, 341 42 Velhartice
Tel.: + 420 376 594 435
Muzeum Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě
Dobrá Voda 5, 342 01 Hartmanice, Tel.: + 420 376 593 412, e-mail:
info@zcm.cz, http://www.retour.cz
PM – ano, WC – ano, O - ano
Muzeum Fr. Křižíka v Plánici
Plánice 86, 340 34 Plánice, Tel.: + 420 376 694 103, E-mail:
muplanice@planice.cz, http://www.iklatovy.cz
Muzeum lze navštívit na požádání v domě č.61 v Plánici naproti muzeu.
Muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích
Chudenice1, 340 14 Chudenice, Tel: +420 376 398 100,+420 376 398 245, +420 724 007 576
E-mail: ou@chudenice.jz.cz , http://www.retour.cz/mesta/chudenice/muzeum.html
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
expozice informující o historii města a okolí, zajímavé exponáty (perníkářské formy, lidové výšivky,
sbírka cínu, pohlednic atd.), příležitostné výstavy
Mírové nám. 248, 384 11 Netolice, tel. a fax: 388 324 251, e-mail: muzeum@netolice.cz,
www.netolice.cz
OTEVŘENO: od května do září, předem objednané skupiny možno uvítat i mimo otevírací dobu
Muzeum Koněspřežky Bujanov
Kaplice 1, OÚ Bujanov, 328 41 Kaplice 1, Tel: +420 380 327 054, otevírací doba květen – říjen:
SO+NE 9-16hod, vstupné 15,-dospělí a 5,- děti,studenti, důchodci, http://www.ckrumlov.cz,
bezbariérový přístup není
Muzeum mlynářství – Rosenauerův mlýn v Horažďovicích a výstavní galerie
Mlýn leží na turistické trase (zelené značené) k Práchni.
Rosenauerův mlýn, Horažďovice,Tel.: + 420 376 347 240
Muzeum paličkované krajky a Ateliér Hana
Muzeum paličkované krajky a prodejní galerie současné paličkované
tvorby
Poštovní 178, 383 01 Prachatice, tel.: +420 388 311 313, GSM: 603
951 813
OTEVŘENO: od dubna do října, dále v prosinci, mimo tuto dobu
objednávky telefonicky
Muzeum Šumavy Kašperské Hory, Expozice skla
43
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Náměstí 140, 341 92, K. Hory, Tel.: 376 582 226, 376 582 505, E-mail: horpeniak@sumavanet.cz,
http://www.sweb.cz/muzeum.sumavy/
Otevírací doba: květen - říjen
Po
zavřeno
Út - So 9 - 12 hod, 12:45 - 17 hod
Ne
9 - 12 hod
Vstupné: dospělí
30,- Kč, děti
10,- Kč
Muzeum Šumavy Sušice
Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice, Tel.:+420 376 528 850, Email: muzeum.susice@worldonline.cz
http://www.muzeum.sumava.net
Otevírací doba: květen - říjen
Po
zavřeno
Út - So 9 - 12 hod, 12:45 - 17 hod
Ne
9 - 12 hod
Vstupné: dospělí
20,- Kč, děti
10,- Kč
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Železná Ruda 154, 340 04 Ž. Ruda, Tel.: +420 376 397 319, http://www.sweb.cz/muzeum.sumavy/
Otevírací doba: květen - říjen
Po
zavřeno
Út - So 9 - 12 hod, 12:45 - 17 hod
Ne
9 - 12 hod
Vstupné:dospělí
10,-Kč, děti, studenti, důchodci 5,- Kč, děti do 6-ti let zdarma
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Chvalšiny
Chvalšiny 124, Tel: +420 380 739 183, E-mail:
muzeum.chvalsiny@tiscali.cz, otevírací doba ÚT-PÁ: 9-16hod,
SO+NE: 13-16hod, vstupné 30,- dospělí a 15,- děti, studenti a
důchodci, http://www.ckrumlov.cz, jazyk.vybavenost částečně NJ,
bezbariérový přístup ano
Muzeum techniky a řemesel Koloveč
Domažlická 1, 345 43 Koloveč, tel: +420 379 494 235
e-mail: muzeum.kolovec@volny.cz, http://www.muzeum-kolovec.wz.cz
Otevírací doba:
celoročně po-ne 8-18h
Jazyky: popisky Aj, Nj + psaný výklad, Bezbarierový přístup: JE
PM – ano, WC – ano, O – ano
Muzeum Volary
stálá expozice historie Zlaté stezky, staré Volary ve fotografii, pochod smrti, sezónní výstavy
Adresa: Česká 71, 384 51 Volary, tel.: 388 333 259, e-mail: mestovolary@wo.cz,
www.mestovolary.cz
OTEVŘENO: od května do září, mimo tuto dobu lze objednat prohlídku na tel.: 388 302 210
Muzeum železničních dresin a zařízení
Čachrov 44, 339 01 Klatovy, Tel.: + 420 376 399 390, + 420 605 324 578.Návštěvu je třeba domluvit
předem telefonicky.
44
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Památník Mistra Jana Husa v Husinci
slouží jako muzeum s rodnou světničkou Mistra. V sezóně je zde řada výstav výtvarných či
fotografických.
Husova 37, 384 21 Husinec, tel.: 388 331 284
OTEVŘENO: od května do října, mimo tuto dobu lze objednat prohlídku telefonicky
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod, Tel: +420 380 746 679, fax: +420 380 746 243, otevírací doba ÚTPÁ 1.4-31.10: 9-12,13-17 hod, vstupné 25,- a 10,-, www.post.cz, http:// www.ckrumlov.cz
PM – ano, WC – ano, O – ano
Pivovarské muzeum v hotelu Grádl v Železné Rudě
Tel.: + 420 376 387 270, e-mail: info@hotelgradl.cz, http://www.hotelgradl.cz
Skašovské hračkářství v Měčíně
MU Měčín, Farní 43, 340 37, Tel.: +420 376 395 133
E-mail: mesto.mecin@iol.cz, http://www.iklatovy.cz
Sklářské muzeum v Lenoře
historie sklářství na Šumavě
384 42 Lenora č. 36, tel. a fax: 388 438 804, Tel.:+420 388 438 804 OÚ Lenora ,E-mail:
obeclenora@centrum.cz, http://www.lenora.cz
OTEVŘENO: od května do září
Prachatické muzeum
stálé expozice - Zlatá stezka, Archeologie regionu, Renesance – zlatý věk města,
Sakrální památky regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann, Měšťanská kultura 19.
století a sbírka střeleckých terčů, Prachaticko ve středověku, výstavy, přednášky
atd.
Neumannova 13, 383 01 Prachatice, tel.: 388 311 419, fax: 388 316 652, email:muzeum@prachatice.cz, http://www.prachatice.cz/muzeum/cz
OTEVŘENO: od března do prosince
Rodný domek Adalberta Stiftera
Palackého 21, 382 26 Horní Planá, Tel: +420 380 738 107 OÚ H. Planá,
+420 380 738 473, E-mail: stifter@lipensko.cz, otevírací doba 1.4-30.6, 1.30.9, 1.7-31.8, 1.-31.3, 1.11-12.12, bližší informace na www.ckrumlov.cz
Sklárna v Anníně u Sušice
Annín 257, Dlouhá Ves, Tel.: + 420 376 593 381, + 420 376 593 384
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
384 93 Kvilda 17, Tel.:+420 388 435 532 OÚ Kvilda, +420 388 435 020, +420 603 227 749
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Hostašova 1, 339 01 Klatovy, Tel.: + 420 376 326 362, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba: květen-září denně kromě pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00
říjen - duben úterý-pátek 9.00-12.00 13.00-17.00
Vlastivědné muzeum Vimperk
stálá výstava sklářství a knihtisku, další tématické výstavy
Adresa: Zámek, 385 01 Vimperk, tel.: 388 411 506,www.vimperk.cz
45
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
OTEVŘENO: od května do října
Chanovický betlém
Ve vstupní usedlosti skanzenu v Chanovicích je umístěn nový betlém sochaný v životní
velikosti.V prosinci 2009 proběhlo jeho slavnostní představení.
Prohlídky jsou možné celoročně po předchozí domluvě.
Kontakt:
Petr Klásek, starosta
Obec Chanovice
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
tel: +420 376 514 353
e-mail:klasek.cernicky@tiscali.cz
www.chanovice.cz
NAUČNÉ STEZKY
V našem regionu je více než 70 naučných stezek a vycházkových okruhů, za všechny
uvádíme:
NS Povydří – výchozí bod: Antýgl, délka 7 km, 12 zastavení, vhodná pro
vozíčkáře, zaměření: přírodovědné
NS Cestou zlatokopů - výchozí bod: Kašperské Hory, náměstí, délka 5
km, 5 zastavení, cyklostezka, zaměření: rýžování zlata, vlastivědné
Na stezkách strážců hranice - Výchozí bod: Kašperské Hory, délka 19,5
km, 16 zastavení, zaměření: způsoby střežení zemské hranice
Vintířova stezka (šumavská část) - Výchozí bod: hraniční přechod Gsenget, délka 12 km, 6
zastavení, cyklostezka, zaměření: vlastivědné
NS okolo Hamižné hory - Výchozí bod: jižní okraj Hartmanic, délka 1,5 km, 13 zastavení, zaměření:
přírodovědné, dolování zlata
Farmářská stezka - Výchozí bod: Petrovice u Sušice, délka 20,5 km, zaměření: vlastivědné,
přírodovědné
Vchynicko – tetovský kanál - Výchozí bod: Rechle u Modravy, délka 16 km, 10 zastavení, vhodná
pro vozíčkáře, cyklostezka, zaměření: vlastivědné
NS Tříjezerní slať - Výchozí bod: Modrava, délka 3,5 km, 3 zastavení, vhodná pro vozíčkáře,
zaměření: přírodovědné
NS Hory Matky Boží - Výchozí bod: Hory Matky Boží, délka 2 km, 12 zastavení, zaměření:
vlastivědné
NS Nýrsko – Výchozí bod: u silnice z Nýrska směr Stará Lhota, délka 4 km, 20 zastavení, zaměření:
přírodovědné, vlastivědné
NS Hamry – Úhlavský Luh - Výchozí bod: Hamry, délka 4 km, 5 zastavení, zaměření: přírodovědné
Zážitková trasa Proměna horské smrčiny – Přístup: obec Modrava 7 km, Výchozí bod: Březník,
délka 2/4,5 km, 1 zastavení, zaměření: přírodovědné
NS Prachatické hradby - Výchozí bod: Dolní brána, Prachatice, délka 1 km, 5 zastavení, vhodná pro
vozíčkáře, zaměření: obranný systém města
46
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Zlatá solná stezka – Prachatická větev - Výchozí bod: Prachatice, délka 33 km, 12 zastavení,
zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie
Zlatá solná stezka – Vimperská větev - Výchozí bod:Vimperk, délka 30 km, 12 zastavení, velmi
náročná, zaměření: přírodovědné, vlastivědné
Historická krajina Netolicka, malý okruh - Výchozí bod: Netolice, délka 3 km, 16 zastavení,
zaměření: vlastivědné
NS Údolím vimperských památek - Výchozí bod: Vimperk, délka 4/6 km, 12 zastavení, zaměření:
vlastivědné, historie, architektura
NS Sudslavický okruh - Výchozí bod: Sudslavice, délka 4 km, 26 zastavení, zaměření: přírodovědné
NS Javorník - Výchozí bod: rozhledna, délka 7,5/11,5 km, 16/21 zastavení, zaměření: ekologie,
historie
Lesnická stezka - Výchozí bod: Pravětín, délka 13 km, 30 zastavení, zaměření: přírodovědné
Medvědí stezka - Výchozí bod: Ovesná, délka 14 km, 6 zastavení, velmi
náročná, zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie
NS Schwarzenberský plavební kanál - Výchozí bod: Jelení vrchy, délka 9
km, 4 zastavení, vhodná pro vozíčkáře, zaměření: historie kanálu
NS Stožecká skála - Výchozí bod: Stožec, délka 1 km, 1 zastavení, zaměření: přírodovědné, historie
NS Jezerní slať - Výchozí bod: parkoviště mezi Kvildou a Horskou Kvildou, délka 0,6 km, 3 zastavení,
zaměření: přírodovědné
NS Chalupská slať - Výchozí bod: IS Svinná Lada nedaleko Borové Lady,
délka 0,6 km, 3 zastavení, zaměření: přírodovědné
Poznávací okruh Národní park - Výchozí bod: Bučina, délka 6,5 km, 8
zastavení, zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie
Lesnická stezka - Výchozí bod: Pravětín, délka 13 km, 30 zastavení, zaměření: přírodovědné
Poznávací okruh Nelesní krajina - Výchozí bod: Kvilda, délka 5 km, 6 zastavení, zaměření:
přírodovědné
NS Boubínský prales - Výchozí bod: Boubínské jezírko, délka 3,6 km, 8
zastavení, velmi náročná, zaměření: přírodovědné
Lesnická stezka - Výchozí bod: Pravětín, délka 13 km, 30 zastavení,
zaměření: přírodovědné
NS Brložsko - Výchozí bod: Brloh, délka 7,5 km, 16 zastavení, cyklostezka, zaměření: přírodovědné,
historie
NS Třísov – Dívčí kámen – Holubov - Výchozí bod: Třísov, délka 3 km, 14 zastavení, zaměření:
přírodovědné, vlastivědné, historie
NS Vyšenskými kopci - Výchozí bod: Český Krumlov, délka 2,5 km, 14 zastavení, zaměření: příroda
a její ochrana
47
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
NS Vyšebrodská-Opatská stezka - Výchozí bod: Vyšší Brod, délka 4 km, 9 zastavení, cyklostezka,
zaměření: přírodovědné, vlastivědné, historie
NS Větrník - Výchozí bod: Větřní, délka 3,5 km, 10 zastavení, cyklostezka, zaměření: přírodovědné,
vlastivědné, historie
NS Hořických pašijových her - Výchozí bod: Hořice, muzeum, délka 1 km, 1 zastavení, zaměření:
historie, pašije
Stifterova stezka - Výchozí bod: Horní Planá, Stifterův rodný dům, délka 4 km, 9 zastavení,
zaměření: život a dílo A. Stiftera
NS Brána Novohradských hor - Výchozí bod: Benešov nad Černou, náměstí, délka 6 km, 8
zastavení, cyklostezka, zaměření: přírodovědné, sklářství
NS Svatý Tomáš - Výchozí bod: Uhliště, pravý břeh Lipenské přehrady, délka 6,5 km, 9 zastavení,
cyklostezka, zaměření: vlastivědné, přírodovědné
NS Údolím Černé - Výchozí bod: u hráze Soběnovské přehrady, délka 4 km, 12 zastavení, zaměření:
vlastivědné, voroplavba
NS Lipno - Výchozí bod: Lipno nad Vltavou, parkoviště pod skiareálem, délka 5,5 km, 7 zastavení,
cyklostezka, zaměření: les a ochrana lesa
NS Řemeslo na řece - Výchozí bod: Kaplice, délka 24 km, 6 zastavení, cyklostezka, zaměření:
vlastivědné, práce a život mlynářů a hamerníků
Nová naučná stezka Karla Klostermanna
dlouhá 4 km a vede po nové trase z Rokyty, přes Hrádky na Srní. Celkem šest informačních panelů
představuje řadu zajímavostí ze života i díla Karla Klostermanna, včetně nádherných citátů.
Na Ztraceném
Zážitková stezka vede z rozcestí Na Ztraceném (asi 5 km za obcí Modrava) a pokračuje přímo skrze
porosty po úbočí Malé Mokrůvky a po cca 1 km se vrací zpátky na Novobřeznickou cestu v místě
vzdáleném asi 1 km od Březníku. Trasa je značena pomocí kůlů s modrým pruhem. Je náročná a
běžný turista bude potřebovat cca 1 – 1,5 hodiny k jejímu překonání.
Obnovená křížová cesta na Křemenáči u Volar
200 let stará křížová cesta na vrchu Kamenáč u Volar. Současně bylo vysvěceno všech 14 zastavení.
Raritou této křížové cestě je, že vede cik-cak. Po nově obnovené stezce poutník vystoupá až na
vrchol hory Křemenáč, ze které jsou nádherné výhledy do okolní volarské krajiny.
Keltská naučná stezka
27 kilometrů dlouhá „Keltská naučná stezka“ má šest zastavení a vede z Kubovy Hutě přes Boubín a
Mářský vrch do Lčovic na Čkyňsku.
Nouzová nocoviště v Národním parku Šumava"Přenocuj a jdi dál"
Jednou z aktivit Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je vytvoření sítě
nouzových nocovišť podél tzv. páteřní, červeně značené turistické trasy napříč Šumavou. Délka této
trasy mezi Železnou Rudou a Zadní Zvonkovou je 103 km. Nocovišť je k provozu od 1.8.2008
připraveno celkem šest: Hůrka u Prášil, Poledník, Modrava, Bučina, Strážný a Nové Údolí. Nouzová
nocoviště nabízejí pomoc pěším turistům s batohy, kteří procházejí napříč Šumavou po páteřní trase,
vedené v blízkosti státní hranice. Vymezený ohraničený prostor je určen pro legální nouzové přespání
na území Národního parku Šumava. Podmínky pro přespání jsou stanoveny provozním řádem. Ten
stanoví, že místa k přespání je možno využít vždy jen pro jednu noc, kapacita nocoviště je omezena,
nesmí se zde rozdělávat oheň, odpadky si turista musí odnést sebou a je třeba tu dodržovat klid.
Provoz nouzových nocovišť je celoroční, vždy od 18,00 - 9,00.
Kontaktní osoba: Radovan Holub
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
48
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
tel. 731 530 291
e-mail:radovan.holub@npsumava.cz
www.npsumava.cz
„Průvodci za šumavskou divočinou“
Návštěvnická veřejnost se bude moci podívat pod odborným dohledem do tzv. klidových území parku,
což jsou zvlášť citlivé lokality, kde je omezen vstup. Trasy doprovodů do divočiny povedou do celkem
pěti lokalit: do kaňonu řeky Křemelná, do oblasti Vltavského luhu, do oblasti Trojmezné, Smrčiny a do
Modravských slatí. Počet účastníků jedné vycházky bude omezen na 8-15 účastníků a každý z
doprovodů bude spojen s poplatkem. Zvlášť důležité je, že doprovody mají fixní dny i fixní trasu,
kterou není možné krátit, např. do oblasti Modravských slatí jsou vytyčeny dvě trasy 25 a 27 km –
první vede z Kvildy na Luzný a zpět na Modravu, druhá z Modravy přes horská vrchoviště až do
unikátní bavorské pastviny Hochschachten a zpět na Modravu. Některé trasy budou méně náročné,
nejkratší je do Vltavského luhu, kde se půjde jen 6 km. Většina ostatních tras má kolem 15 km.
Přihlásit se je možné buď osobně nebo telefonicky podle zvolené lokality. Pro Křemelnou na
Informačním středisku Rokyta (tel. 376 599 009), pro Vltavský luh, Trojmeznou a Smrčinu na IS
Stožec (tel. 388 335 014) a pro Modravské slatě na IS Kvilda (tel. 388 435 544). Všechny informace k
doprovodům budou k dispozici na informačních střediscích Správy NP a CHKO Šumava nebo na
www.npsumava.cz v oddíle „Pro návštěvníky a obyvatele“ a poddodíle „Turistika na Šumavě“.
Všechny doprovody mají vyšší nebo dokonce vysokou náročnost, konají se za každého počasí a
půjde se s vyškolenými průvodci, kteří absolvovali kurs pořádaný Správou NP a CHKO Šumava a AV
ČR v Českých Budějovicích. Ti poskytnou odborný výklad o navštívených lokalitách. Účast na každém
doprovodu je na vlastní nebezpečí.
V případě jakýchkoli dotazů je třeba kontaktovat informační střediska správy parku, případně v
kolizních situacích koordinátora projektu Josefa Štemberka.
Kontakt:
Kontaktní osoba: Josef Štemberk, koordinátor projektu
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel.731 530 287
e-mail:josef.stemberk@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Zoologický program na Šumavě
Pro návštěvníky NP a CHKO Šumava se právě rozjíždí nový turistický produkt.
Vznikají návštěvnická centra se zvířaty původních a dříve vyhynulých druhů na Šumavě.
V současné době jsou vytipovány jednotlivé lokality a na tuto první etapu bude navazovat usazení
jednotlivých staveb do terénu s přihlédnutím k jeho reliéfu.Další plánovanou aktivitou je stanice pro
handicapovaná zvířata. Třetí aktivitou jsou pozorovací místa ve volné přírodě. Dosud nebyla podobná
zařízení na území NP vybudována. Pozorování je zatím organizováno jako vycházky, při kterých není
možné pro většinu návštěvníků, spatřit plachá zvířata. Vlastní pozorování zvířat vyžaduje zázemí,
které eliminuje volné vstupy do klidových lokalit a současně tak poskytuje běžným návštěvníkům větší
jistotu setkání se zvířaty. Pro pozorovací místa ve volné přírodě byly navrženy tři lokality: Velký Bor,
Beranky a Jelení Vrchy, v současné době je vybudováno zázemí na těchto pozorovacích místech.
Pozorovací místa Jelení Vrchy a Beranky jsou uvnitř přezimovacích obůrek a jsou určena pro
pozorování jelení zvěře během jejich přirozeného pastevního cyklu. Počátek období pro zimní
pozorování souvisí s dostatečnou sněhovou pokrývkou, která omezuje přirozený příjem volně
dostupné potravy. Pozorovací místo Velký Bor je upraveno pro letní a podzimní pozorování. Zde je
možné spatřit větší spektrum divokých zvířat, ale pozorovací vzdálenost bude větší, než uvnitř
přezimovacích obůrek. Vhodným doplňkem návštěvníka může být dalekohled.
Součástí zoologického programu jsou rovněž soví voliéry. Stavba bude umístěna do prostoru
bývalého lomu na Borové Ladě. Lokalita svým reliéfem nabízí vhodné prostředí pro prezentaci
místních druhů sov a některých pěvců. Smyslem projektu je vybudování nových zájmových cílů pro
veřejnost, které se zabývají odbornou environmentální výchovou zaměřenou na divoká zvířata, ryby a
jejich existenci v člověkem ovlivněné krajině. Současně bude projekt prezentovat i problematiku
možných energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů spojených s technickým řešením a
vybaveností objektů.
Kontakt:
Kontaktní osoba: Miloš Juha, koordinátor projektu
49
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel. 731 530 339
www.npsumava.cz
ROZHLEDNY A VÝHLEDY
Rozhledna Sedlo
Na vrchu Sedlo nedaleko obce Albrechtice u Sušice, který býval keltským hradištěm, byla v prosinci
2009 otevřena nová rozhledna, která je svým půdorysným tvarem inspirována právě keltskými vzory.
Z rozhledny je krásný výhled na panorama Šumavy, hrad Kašperk, vrch Svatobor a českou kotlinu.
Rozhledna je se svými 138 schody přístupná všem zájemcům. Dobrovolné vstupné na údržbu věže
mohou lidé házet do kasiček, které jsou umístěny na různých místech v regionu (penzion Pod Sedlem,
informační centra v Sušici a Kašperských Horách a na dalších místech).
www.rozhledna-nasedle.cz
Rozhledna na Javorníku ( Klostermannova rozhledna)
Klostermannova rozhledna v podobě symbolické obranné věže postavená již v roce
1938, na na niž byla v roce 2003 vybudována nástavba stojí na zalesněném vrcholu
Javorníku, 4 km severozápadně od Stach.
Nabízí výhled na vrcholy Třístoličníku, Černé hory, Roklanu, Poledníku, Pancíře,
Velkého Javoru či Ostrého.
www.javornik.cz
Boubínská rozhledna
Volně přístupná celoročně.
BŘEZNÍK ( 1133 m.n. m.) místo s výhledem do Luzenského údolí a na Luzný (
1373 m ). V nově zrekonstruované bývalé myslivně otevřena výstava
věnována životě a dílu spisovatele Karla Klostermanna.
Černá věž v Klatovech
Tel. 376 370 911, 376 370 919, Kontakt: www.klatovy.cz
Otevřeno: květen – září: Út-Ne 9-12 13-17, duben, říjen: Po-Ne 9-12 13-16
Věž přiléhající k radnici byla vybudována roku 1547 na obranu města a ochranu před požáry. Z věže
je kruhový výhled na město a okolí a na panorama Šumavy.
Výška 81, 6 metrů, na ochoz v pátém patře vede 226 schodů.
HOCHSTEIN (poblíž Třístoličníku) (1332 m n. m.) skalní útvar s vrcholovým křížem a vyhlídkou na
českou část Šumavy. Cestou kaple sv. Jana Neumanna, rodáka z Prachatic (1811-1860)
Hrádek (585 m.n.m), se sochou Jana Sladkého-Koziny a restaurací Chodská chalupa
KLEŤ ( 1083 m ) s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách z roku 1825. 6 km SZ od Č. Krumlova
u obce Krásetín u Holubova, zde najdeme i nejbližší parkoviště a vede odtud lanovka.
Lanová dráha, Tel: +420 380 715 308
Hvězdárna, Tel: +420 380 711 242, E-mail: hvezdarna@hvezcb.cz, www.hvezcb.cz
Rozhledna, Tel: +420 380 711 242, +420 607 820 156
Tel: +420 380 715 302, E-mail: klet@klet.cz, www.klet.cz
PM – pod lanovkou placené, WC – ano, O - ano
LUZNÝ (1373 m n. m.) s kruhovým výhledem od Třístoličníku, Boubína, přes Roklan po Javor, dále
až do Německa a údolí Dunaje
OSTRÝ (1293 m n. m.) šumavské vrcholy, Velký nazýván též Prsa Matky boží, leží na českobavorské hranici, je považován za nejkrásnější horu pohoří
50
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Pancíř – Železnorudsko
Otevřeno: v sezóně 9-20, Výška 18 metrů.
parkoviště Kaskády – PO-NE: 8-18h
Přístup: po značených cestách ze Špičáku a Železné Rudy nebo do 16 hodin lanovkou.
Rozhledna s chatou na šumavském Pancíři z roku 1923 je 40 km jižně od Klatov. Výhled omezen
stromy. Uvidíte kar Čertova jezera s Jezerní horou a hřebeny západní Šumavy s dominantním
vrcholem Velkého Javoru, za příznivého počasí i Alpy.
Poledník - Prášilsko
Kontakt: 388 450 111
Otevřeno: květen, červen, září: denně 10-16 hodin, červenec, srpen: denně 10-18
hodin, říjen: dle počasí.
Možnost občerstvení. Výška: 37 m
Přístup: po značených cestách z Prášil (7 km), ze Srní, z Modravy nebo z Rokyty,
parkoviště v obcích nebo u srubu na Slunečné.
ROKLAN ( 1453 m n. m) skalnatá plošina s 10 m vysokým vrcholovým křížem a výhledy na Velký
Javor, Osrý, Luzný a jiné. Dole Roklanské jezero s dřevěnou kaplí.
Rozhledna Svatobor u Sušice
Chata Svatobor u Sušice
MIC Sušice, Tel.: + 0420 376 523 381
e-mail: icsusice@sumavanet.com
www.svatobor.cz
3 km západně od Sušice
Chanovice – Rozhledna na vrchu Chlumu
„Prácheňsko jako na dlani". Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro
jeho vhodnou polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné
pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až
k Prachaticku a Lipensku, a vidět bude i východním a severním směrem do
vnitrozemí. Vhodná je i snadná dostupnost pro pěší turisty od Chanovického
zámku a skanzenu.
Předpokládaný termín dostavby a zpřístupnění rozhledný pro veřejnost –
květen 2010.
Kontakt:
Petr Klásek, starosta
Obec Chanovice
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
tel: +420 376 514 353
e-mail:klasek.cernicky@tiscali.cz
www.chanovice.cz
TŘÍSTOLIČNÍK (1311 m n. m.) v 19. stol. upraven jako rozhledna s výhledem do Bavorska i do Čech
VELKÝ JAVOR (1456 m n. m.) s výhledem na Šumavu, Javorská jezera, Ostrý a Alpy
LANOVKY
Sedačková lanovka Špičák – Hofmanky – Pancíř (Železnorudsko)
Tel.: + 420 376 387 134
Čtyřsedačková lanová dráha Špičák
Adresa: Sport service spol.s.r.o.,Špičák 77/17, 340 04 Železná Ruda
Tel.: + 420 376 397 167 + 420 397 567
e-mail: info@spicak.cy
www.spicak.cz
ŽELEZNIČNÍ TUNEL
51
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Železniční trať ze Železné Rudy do Hojsovy Stráže
Železniční trať ze Železné Rudy do Hojsovy Stráže prochází pod Špičáckým sedlem 1.748 m dlouhým
tunelem, který byl postaven v letech 1874 - 1877 jako první železniční tunel v tehdejším RakouskuUhersku. Dodnes je nejdelším svého druhu v České republice. Je stavebně dvoukolejný s jednou
provozovanou kolejí.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY
Americká zahrada je téměř dvouhektarové arboretum nedaleko Švihova a patří k nejvýznamnějším
v ČR. Vzniklo jako školka, kde se pěstovaly dřeviny pro sídlo Černínů. Asi polovina dřevin byla
dovezena z Ameriky – např.douglaska tisolistá.
Bílá strž - romantické údolí s jediným vodopádem na Šumavě nedaleko Hojsovy Stráže
Blanice – řeka s dochovanými rýžovišti - sejpy, cenná vodní, rašelinná
Boubínský prales - o rozloze 666,41 ha byl vyhlášen národní
přírodní rezervací již v roce 1858. Světově známý prales leží na
jihovýchodním úpatí hory Boubín. Boubínské jezírk o (925 m)
bylo vybudováno v r. 1836 jako umělá vodní nádrž pro umožnění
plavby dřeva z boubínských lesů do sklárny v Lenoře. Rozloha
jezírka je 0,37 ha, jeho největší hloubka u výpusti dosahuje 4 m.
http://www.boubin.cz
Čertova stěna – kamenné moře, Čertovy proudy – řečiště Vltavy s mohutnými kameny, tzv. obřími
hrnci, pořádají se zde vodácké závody
CHKO Blanský les, www.blanskyles.ochranaprirody.cz
CHKO Český les, www.ceskyles.ochranaprirody.cz
NP a CHKO Šumava, www.npsumava.cz
¨
Jezerní stěna – cca 300 m vysoká skalní stěna u Plešného
jezera
Kamenné moře – tvořené balvany cestou k Plešnému jezeru od
Nové Pece. Zajímavé
i v oblasti Vydry od Čeňkovy pily
Medvědí stezka - Založená v roce 1967. Je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě s množstvím
skalních útvarů (viklan). Začíná u Ovesné a prochází okolím Schwarzenberského plavebního kanálu.
Délka: 14 km
Modravské slatě – jsou komplexem rašelinišť a malých jezírek, po okraji vede turistická cesta
z Modravy na Javoří pilu
Obrovo hradiště v Žižkovech – archeologická památka, pozůstatky osídlení z doby slovanské
Pramen Vltavy – pramen nejdelší české řeky Vltavy – u Kvildy
Řeka Vydra s obrovskými kameny, zvanými Obří hrnce
Skalka – vypreparovaný křemenný val v Prachaticích
52
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
Stifterův obelisk – vystavěn na skalním výběžku u Plešného jezera, 14,5 m vysoký
Stožecká skála – v minulosti strážní věž k ochraně a bezpečnosti Zlaté stezky, chránila
karavany soumarů přivážejících do Prachatic sůl z Bavorska
Strašínská jeskyně poblíž obce Strašín na Klatovsku – zimoviště netopýrů
Sudslavická lípa – více než 600 let stará, chráněná státem
Šumavská ledovcová jezera: Plešné jezero, Černé jezero, Čertovo jezero, jezero Laka, Prášilské
jezero
Šumavské slatě – Chalupská slať – rašelinné jezírko, největší
v ČR, Blatenská slať (71 ha, hloubka rašeliny přes 5 m); Rokytská
slať; Tříjezerní slať; Jezerní slať
Trojmezí – místo hranic tří států (ČR, Rakousko a Německo)
Trojmezná hora – dvouvrcholová hora, vyšší vrchol leží v ČR a
nižší na území Německa
Tupadelské skály u Klatov
Vápencový důl Loreta u Klatov – zimoviště netopýrů
Vltavský luh – unikátní celek přirozených mokřadů, součástí chráněného území je Mrtvý luh, viditelný
při cestě lodí po meandrující spojnici Teplé a Studené Vltavy
53
Manuál pro průvodce 2011
Šumava
www.isumava.cz
oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava
Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.,Stachy 422, 384 73 Stachy,
tel.: 380 120 270, info@rras.cz
54
Download

oficiální web