PĚTKA
Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 9/2014
ZDARMA
pro vás
www.ipetka.cz
Zateplování budov vrcholí,
děti se dočkají opravených škol!
čtěte na straně 6
Aktuálně:
Pokračuje
diskuze o regulaci
parkování
Aktuálně:
Kde se o seniory
příkladně
starají?
Aktuálně:
Představujeme
Komisi
obchodních aktivit
strana 4
strana 11
strana 13
NOVINKY V NOVÉM SMÍCHOVĚ
Objednejte si
PROFI Stylistky
na infostánku nebo na novysmichov.eu/nove-sluzby
ŠIRŠÍ NABÍDKA E-SHOPU
PARKUJTE U NÁS
Máme dobrou zprávu pro všechny, kdo nejraději věci zařizují
z pohodlí domova. Na našem e-shopu si mohou objednat nově
dárkové karty, případně dárkové šeky nebo zajistit dlouhodobé
parkovací stání v podzemních garážích.
Navštivte virtuální prodejnu na novysmichov.eu/eshop.
Udělejte svým blízkým radost
dárkovou kartou Nový Smíchov.
Jednoduše ji nabijete na vámi
zvolenou částku a obdarovaný si pak
sám vybere dárky, odměny a radosti,
které ho nejvíce potěší. Více na infostánku
nebo e-shopu (novysmichov.eu/eshop).
TA
KARHOV
Á
V
ÍC
O
ÁRK Ý SM
D
V
NO
NTH
MO
D
VALI
THRU
AR
/ YE
X X /X
X
7
526
SE
IC U
ON
CTR
ELE
LY
ON
21/1
NA LEDOVÝ JOGURT DO FROGURTU
Ochutnejte hit letošní sezony.
Svěží, lahodný a zdravý jogurt
podávaný ve formě mraženého
frozen yogurtu s nepřeberným
množstvím chutí, posypů
a polev. Nově otevřená prodejna
Frogurt nabízí ideální alternativu
k dezertům či fastfoodům.
25 LET MF DNES VE FOTOGRAFII
Přijďte si oživit vzpomínky na klíčové okamžiky
posledního čtvrtstoletí. Výstava padesáti
fotografií Mladé fronty DNES nabídne fotografie
vážné i veselé, okamžiky euforie, ale i chvíle
zoufalství či utrpení. Připomeňte si obrázky
ze života české společnosti na cestě od pádu
komunismu do současnosti.
ČESK
Á OŠ
TĚPA
ŘKA
BARB
ORA
ŠPOT
ÁKOV
Á SE
ST
PŘEK ALA OL
ONAL YMPIJ
A DO SKOU
SUD
VÍT
SUVE ĚZKO
RÉNN U. V DR
Í RU
AMAT
SKU
ABAK ICKÉM
UMOV VYVR
Mich
OVOU CHOL
al Rů
ENÍ
Čína,
.
žička
ZÁVO
Pekin
DU
g, 21
SVÝM
8
P
DĚTSKÝ KOUTEK
Vstupte s dětmi do světa plného
pohody a dobré zábavy. Dětský
koutek Time Out je pro vaše
ratolesti otevřený každý den
od 9 do 21 hodin a nabízí každý
den nový program. Aktuální
aktivity najdete přehledně na:
novysmichov.eu/detsky-koutek.
novysmichov.eu
SC-331641/09
DÁRKOVÁ KARTA
Využijte zrekonstruovaných garáží v -3. podlaží pro dlouhodobý
pronájem parkovacího místa. Všechny aktuální informace najdete
na e-shopu a na: www.novysmichov.eu/parking. Také vám rádi
poradíme na e-mailové adrese [email protected] a telefonním
čísle 251 10 10 61.
editorial
Očima zastupitelů
Vážení čtenáři,
v září nás všechny čeká vrchol politických kampaní
k říjnovým volbám.
Marketingoví a PR
specialisté jednotlivých stran budou hledat nová
témata, jak voliče nalákat a naopak je ubrat ostatním kandidujícím. Mrzí mě, že nejčastěji využívají technik populismu
a negace.
Zkuste se proto sami rozhlédnout po Praze 5 a najít, co
se vám líbí a co nikoliv. Najdete projekty téměř tragické, ale i některé velmi zdařilé.
Věřím, že děti i rodiče například již 1. září ocení opravené školy, příkladem je ZŠ Chaplinovo náměstí na Barrandově. Díky získání eurodotace
má škola novou fasádu, okna,
dveře a o třetinu nižší náklady
na provoz. Zkuste proto hledat
v září pozitivní zprávy a přeji
nám všem, abychom se nespoléhali jen na plané sliby.
Přeji vám příjemný konec léta.
Patrik Havlíček (RESTART 2014),
zastupitel MČ Praha 5
Sledujte nás na
Facebook.com/UMCPraha5
Chvíli prší, chvíli svítí sluníčko. Blíží se podzim. Říká se, že podzim je melancholický, nevlídný. Zatím
to tak naštěstí nevypadá.
Měli bychom tu eventuální nevlídnost počasí překonat vlídností k sobě. Máme krásné vzpomínky na
dovolenou, děti na prázdniny. Děti milují prázdniny, ale přesto se těší do
školy. Na kamarády, na
učitelky, i na to nové, co se
dozví. Chtěl bych, aby práce úředníků městské části a jeho vztah k občanům
byl důvodem, proč i vás,
dospělé, návrat domů těší a nebude vám přidělávat
další starosti.
Život radnice zdánlivě
tvoří cykly, rámované komunálními volbami. Mění se zastupitelé, radní a
funkcionáři. Co se nesmí
měnit, je přístup k lidem a
chod výkonu státní správy.
Volby nesmí narušit rytmus práce, kterým se snažíme starat o své město, o
svou městskou část. Jsme
tu doma, tak se chovejme
se stejnou péčí, jako vůči
svému bytu nebo domu.
Za výsledky voleb odpovídají občané. Za zajištění
náš úřad. V době dovolených probíhala rozhodující
fáze přípravy komunálních
voleb: registrace politických stran a hnutí, registrace kandidátek, příprava
práce volebních komisí a
mnoho dalších úkolů. Tato
často mravenčí a nelehká
Čtenářská anketa
Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné rubrice
se můžete vyjadřovat k aktuálnímu dění v Praze 5.
Výsledky ankety budou publikovány
na www.praha5.cz a v časopise Pětka pro vás.
Uvítali byste rozmístění kontejnerů
na třídění bioodpadu v nových
lokalitách v Praze 5?
1)
2)
3)
4)
Ano, především kontejnery
na velkoobjemový bioodpad (větve, listí).
Ano, především kontejnery
na bioodpad produkovaný domácnostmi.
Ne, třídění bioodpadu mne nezajímá.
Nevím, o co se jedná.
Hlasujte na www.praha5.cz do 25. září 2014. V případě, že nemůžete hlasovat na internetu, zanechte svou odpověď na výstřižku
v informačním centru v přízemí budovy radnice ve Štefánikově
ulici 13-15.
práce není navenek příliš
vidět. To je přirozené. Vidět by byla až chyba.
Pro místní orgány přišel
tedy čas bilancování – co
se povedlo, co se nepovedlo. Uvítal bych, kdyby k tomu stejně přistoupili voliči.
Aby nás posuzovali podle
výsledků práce. Podle toho, jestli jsme byli pro ži-
vot městské části přínosem
nebo brzdou.
Vždycky jsem se snažil
uplatňovat vlídnost. Doufám proto, že bez ohledu na
vaše politické názory nebo přesvědčení si z volební místnosti odnesete pocit
vlídného přijetí.
Petr Lachnit (ANO),
1. zástupce starosty
V srpnové Pětce pro vás byla zveřejněna anketní otázka:
Jaká oblast by podle vás měla tvořit největší
náplň práce městské policie?
bezpečnost na komunikacích
(např. hlídání přechodů u škol)
28,05 %
řešení tzv. drobné kriminality
20,73 %
25,61 %
28,05 %
25,61 %
20,73 %
řešení pořádku na veřejných
místech (konzumace drog
či alkoholu, nepřizpůsobivé
chování)
25,61 %
řešení problematiky parkování (blokové pokuty, botičky,
odtahy)
25,61 %
Na www.praha5.cz od 14. srpna hlasovalo 346 občanů.
3
aktuálně
Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově postoupila do závěrečné fáze
Od dubna tohoto roku, kdy započala výměna povrchů chodníků
navazujících na Tilleho náměstí, postoupila rekonstrukce páteřní
pěší zóny kolem polikliniky až na Trnkovo náměstí.
Návrh inovované podoby Trnkova náměstí respektuje původní tvarové řešení s uspořádáním do křivek a kružnic.
Nové uspořádání umožní procházet i napříč centrální částí náměstí. Na nové stupně
vyrovnávající výškový rozdíl náměstí budou osazeny lavičky, čímž vznikne podoba
„amfiteátru“, ze kterého bude
možné sledovat vodní prvky
a relaxovat. Pozadí amfiteátru
tvoří zvýšené trávníky, které
budou sloužit i k odpočinku.
Stávající zábradlí, které v současnosti předěluje střední část
náměstí, bude částečně odstraněno a kruhové schodiště
prodlouženo. Přes vodní prvek budou osazeny mostky,
které umožní diagonální přechod náměstí bez zásadního
odbočení z trasy. „Po obvodu náměstí je navržen okruh
s asfaltovým povrchem, který
bude sloužit k pohybu mládeže, jež v současnosti využívá
plochu náměstí k trávení volného času. Povrch byl proto
navržen z asfaltu, který bude
hluk tlumit lépe než stávající
dlažba a uleví od těchto zvuků
místním obyvatelům,“ uvedla
zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová (RESTART
2014).
Atrakcí bude vodní prvek
Nedílnou součástí výměny
povrchů je i vybudování dětských hřišť. Hřiště pro nejmenší děti bude obehnáno
bariérou větší velikosti doplněnou o živý plot. Hřiště pro
větší a samostatné děti bude
mít plot nižší, který bude sloužit především jako bariéra pro
psy. Dále proběhne revitalizace přiléhající zeleně a dosadba zeleně nové, která pomůže
vytvořit příjemnější bydlení
všem obyvatelům sídliště.
Závěrečným krokem celého
projektu bude instalace vodního prvku s názvem Vodní
obrazovka, který obrazovku
připomíná nejen svým tvarem, ale bude pomocí vodních paprsků a světel produkovat barevné obrazce.
„Hlavní funkcí vodního prv-
TRNKOVO náměstí získá novou atraktivní podobu. Vizualizace: archiv
ku je zatraktivnění celého
prostoru v centrální části náměstí pro návštěvníky a obyvatele, přičemž tekoucí voda
eliminuje znečištění,“ sdělila
zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová (RESTART
2014). Dokončení stavební
části projektu je plánováno
na přelom září a října. (red)
Pokračuje jednání s magistrátem o zavedení regulace parkování
Praha 5 v červenci zamítla zavedení nesystémového pilotního provozu zón placeného stání, který připravil pražský magistrát. Důvodem bylo nevyhovující řešení a nedostatek spolupráce hlavního města s městskými částmi. Praha 5 ale i nadále s omezením parkování
kvůli přeplněným ulicím počítá. Zástupci rady městské části proto opět jednali na magistrátu o návrhu systému.
Vedení radnice Prahy 5 se ve
čtvrtek 14. srpna zúčastnilo
prezentace v budově Magistrátu hl. m. Prahy o budoucím
celopražském systému regulace parkování, který hlavní
město připravuje. Výsledkem
jednání jsou úpravy testovacího provozu a posun termínu spuštění. Praha 5 i nadále
zůstává mezi těmi městskými
částmi, které počítají s regulací parkování.
„Potvrdilo se, co jsme deklarovali celou dobu, tedy že
není možné pilotní test spustit již v září bez spolupráce
s městskými částmi a naslepo, jak vedení města plánovalo. Potěšilo nás ale, že Praha 5 i sousední Praha 6 zůstávají mezi těmi městskými
částmi, kde je s regulací počítáno i nadále. Jen je zapotřebí přepracovat testovací provoz, respektive rovnou
spustit regulaci v nejkritičtější oblasti, tedy na Smíchově a přilehlých dopravních
tepnách,“ informuje radní
4
Prahy 5 Jiří Vejmelka (SNOP),
podle kterého bude městská
část i nadále projekt připomínkovat.
Přestupky a karty
v kompetenci Prahy 5
Původně představený pilotní
test totiž počítal jen s ověřováním regulace provozu v několika ulicích v centru Smíchova, což by vedlo k přesunu parkujících vozidel do
nejbližších ulic bez regulace,
které se ale rovněž potýkají s překročením parkovacích
kapacit. V centru páté městské části by tak vznikly ještě
větší problémy, proto Rada MČ
Praha 5 přijala usnesení o nepřistoupení k pilotnímu provozu (http://www.praha5.cz/
cs/dokument/urad/210460-p r a h a- 5 -j a ko -p r v n i-z-mestsk ych-ca sti-od m itla-nesystemove-testovani-zon-placeneho-stani).
Podle aktuálních informací
by měly městské části zajišťovat vydávání parkovacích ka-
PŘEDEVŠÍM smíchovské ulice se potýkají s nedostatkem míst k parkování. Ilustrační foto: Martin Dudek
ret a agendu spojenou s přestupky, vše ostatní včetně
potřebné infrastruktury má
zajišťovat hlavní město Praha
a Technická správa komunikací hl. m. Prahy. (red)
aktuálně
V Pohádkovém lese čekají na děti princezny a princové Senioři si zazpívají
Chtěli byste potkat opravdu
hodně princů a princezen na
jednom místě? Tak to určitě
vyrazte se svými dětmi do
pohádkového lesa s názvem
Princové a princezny.
V sobotu 27. září v zahradě
Kinských v parku u Musaionu
na vás budou čekat Růženka s
dorty, Bajaja s drakem, Zubejda s velbloudy, král Miroslav,
princezna Mulan, Třetí princ
s hady i Popelka.
Již pátý pohádkový les připravila městská část Praha 5
pod záštitou Petra Lachnita (ANO), 1. zástupce starosty
MČ Praha 5, a společnost Vel-
POHÁDKOVÝ LES se bude hemžit
postavami z dětských knížek. Foto: Veldo
ká dobrodružství ve spolupráci s Národopisným muzeem.
Kilometrovou trasu mohou
děti projít kdykoliv od 10 do 17
hodin. Na startu obdrží průvodní dopis s popisem trasy a s
namalovanými pohádkovými
postavami, které na ně budou
čekat. U každé pak dostanou
zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopisu razítko.
Pokud splní všechny úkoly,
čeká je v cíli u Sněhurky a trpaslíků královský poklad.
Trasa výletu začíná tak jako loni přímo u Musaionu.
Pokud chcete být přednostně
posláni na cestu v čase, který
vám vyhovuje, zaregistrujte
se týden před akcí na www.
velkadobrodruzstvi.cz
do
formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít můžete ovšem
i bez registrace. Vstupné je
zdarma. (red)
v Paspově sále
V Paspově sále Pivovaru Staropramen se 3. září od 14 do
17 hodin uskuteční tradiční Podzimní den seniorů, a to
pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
Naše starší spoluobčany přijde
potěšit pěvecká dvojice Eva a
Vašek a jako hosté vystoupí
Yvetta Simonová a Josef Zíma.
Bezplatné vstupenky pro seniory s bydlištěm v MČ Praha 5
jsou k dispozici od 27. 8. na
Odboru sociální problematiky
a prevence kriminality, nám.
14. října č. 4, v přízemí v kanceláři č. 025 u Jitky Straňákové. Počet vstupenek je omezen kapacitou sálu. (red)
Akce konané nebo zaštítěné Prahou 5 – září
Po 1. září 18.00 hod.
Dozvuky z dalekých cest
Vernisáž fotografické výstavy Ljuby
Krbové v Galerii Portheimka. Pod
záštitou zástupkyně starosty Marie
Ulrichové-Hakenové.
Út 2. září 10.00–18.00 hod.
Den neziskových organizací
Pěší zóna Anděl. Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO),
zástupkyně starosty Marie UlrichovéHakenové a zastupitelek Diany
Bubníkové (PRO) a Vlasty Váchové
(ČSSD). Info na str. 7.
St 3. září 9.00–11.30 hod.
Snídaně pro NNO
Setkání neziskových organizací
z Prahy 5. NROS, Na Václavce 1135/9.
Pod záštitou zastupitelky Diany
Bubníkové (PRO).
St 3. září 14.00–17.00 hod.
Podzimní den seniorů
Tradiční hudební akce v Paspově sále
pivovaru Staropramen. Pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
Info viz výše.
Čt 4., 11., 18. a 25. září
8.00–18.00 hod.
Farmářské trhy
Tilleho náměstí na Barrandově.
Pá 5., 12., 19. a 26. září
7.00–19.00 hod.
Farmářské trhy
Pěší zóna Anděl.
So 6. září
Den s Pandičkami
Zábavný program pro celou rodinu a psí
miláčky. Kynologické cvičiště v Motole.
Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra
Lachnita (ANO).
Ne 7. září 14.00–18.00 hod.
Kde bydlí Kuře
NROS, Na Václavce 1135/9. Pod záštitou
1. zástupce starosty Petra Lachnita
(ANO) a zastupitelky Diany Bubníkové
(PRO). Info na str. 22.
Út 9. září 17.00–19.00 hod.
Běh za Vidouli
Sportovní happening. Tenis Šmukýřka,
Na Výši 2a, Košíře.
St 10. – pá 12. září
Fotbalový turnaj Memoriál
ppor. Michala Braniše
XVII. ročníku mezinárodního fotbalového
turnaje. Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
So 13. září 9.00 hod.
Pražské cyklozvonění
Pod záštitou zástupkyně starosty
Naděždy Kratochvílové (RESTART 2014).
Info na str. 27.
So 13. září 10.30 hod.
Buchty a loutky dětem
Kinského zahrada. Info na str. 20.
So 13. září 10.30 hod.
Helppes superden
Zábavná a sportovní akce pro lidi i psy.
Helppes, Plzeňská ul. Pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
So 13. – Ne 14. září
Dny evropského dědictví
Kulturní akce pod záštitou zástupkyně
starosty Marie Ulrichové-Hakenové.
Info na str. 29.
Ne 14. – út 16. září 21.00 hod.
Kytice
Taneční vystoupení na Malostranském
hřbitově. Info na str. 29.
St 17. září 17.30 hod.
Po stopách Dientzenhoferů
Naučná vycházka. Info na str. 11.
So 20. září 9.00–18.00 hod.
Nordic Walking Tour
Sportovní akce pro celou rodinu.
Prokopské a Dalejské údolí. Pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
So 20. září 9.00 hod.
Hoof Bowl 2014
Turnaj v americkém fotbale. SK Motorlet,
Butovická 35. Info na str. 27.
So 20. září
Mezinárodní den neslyšících
Akce zábavnou formu upozorní na
problémy neslyšících občanů. Pěší zóna
Anděl. Pod záštitou 1. zástupce starosty
Petra Lachnita (ANO).
So 20. září
Bikers Prague
Kulturně -zábavná akce plná atrakcí a
parasportovní den doprovázený hudbou
a tombolou pro Dětské centrum Paprsek.
Prostor Caravan Campu, Plzeňské ul.
215a/279, Motol. Pod zástitou 1. zástupce
starosty Petra Lachnita (ANO).
So 20. září 8.00–22.00 hod.
Zažít město jinak
Vybrané lokality Prahy 5: ulice Plaská,
Švédská, Za Ženskými domovy, park
Kavalírka, U Zámečnice – Buďánka,
Malvazinky – park v ulici Na Pláni. Pod
záštitou 1. zástupce starosty Petra
Lachnita (ANO) a radního Jiřího Vejmelky
(SNOP). Info na str. 20.
Ne 21. září
Slavnosti Rumunů
Společenská akce v Musaionu v zahradě
Kinských. Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
Út 23. září 15.00–18.30 hod.
Podzimní dětský den s městskou policií
Park Sacré Coeur. Pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
Čt 25. září 19.30 hod.
Svatováclavské slavnosti
Benefiční koncert pro hluchoslepé
v kostele sv. Václava. Pod záštitou
zástupkyně starosty Marie UlrichovéHakenové. Info na str. 20.
Pá 26. září 12.00 hod.
O pohár MČ Praha 5
Osmý ročník sportovního dne v aquaparku na Barrandově. Pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
Pá 26. – so 27. září
Baráčnické dny v Praze 5
Pietní akty i staročeská veselice, průvod
s prapory atd. Smíchov a Radlice. Pod
záštitou 1. zástupce starosty Petra
Lachnita (ANO).
So 27. září 9.00 hod.
Šachový turnaj SENIOR-KA
Zasedací sál Zastupitelstva MČ Praha 5,
Štefánikova 13. Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO). Info na str. 27.
So 27. září 10.00–17.00 hod.
Pohádkový les
Zahrada Kinských. Pod záštitou Petra
Lachnita (ANO), 1. zástupce starosty MČ
Praha 5. Info viz výše.
So 27. září 20.00 hod.
Tajemné noční čtení
na Malostranském hřbitově
Info na str. 37.
5
aktuálně
Rekonstrukce ZŠ Chaplinovo náměstí dokončena!
Po necelých deseti měsících se podařilo Praze 5 dokončit jeden z velkých projektů současného volebního období, kterým je rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení FZŠ Barrandov II na Chaplinově náměstí. Stavební práce se stihly v termínu a škola tak již 1. září přivítá
děti nejen novým vzhledem budov, ale i výrazně nižšími náklady na provoz.
ZATEPLENÍM AREÁLU školy se sníží spotřeba energie zhruba o třetinu, provozní náklady školy ročně klesnou o 1,2 milionu Kč.
Foto: MČ Praha 5
Fakultní základní škola Chaplinovo náměstí je druhou největší školou v Praze 5, navštěvuje ji zhruba 600 žáků. Zároveň je spádovou školou pro
polovinu dětí žijících na Barrandově. Historie projektu na rekonstrukci a zateplení fasády, výměny oken, dveří
a obnovy dalších prvků včetně schodišť, sahá do roku 2011,
nicméně až začátkem roku 2013
se podařilo získat reálný příslib
dotace z Operačního fondu životního prostředí, který stavbu
umožnil uskutečnit.
Díky úspěšné žádosti podané k Operačnímu programu
Životní prostředí pokryly peníze z evropských zdrojů téměř 50 % celkových nákladů.
Ty dosáhly výše 40 milionů
Kč. „Od loňského listopadu
se podařilo na škole vyměnit
přes 6 500 m2 výplní ve formě
oken a dveří a zateplit 17 500
m2 obvodových zdí a střechy.
Jako zateplovací materiály
byly použity pouze ty, které splnily nejvyšší hygienické
nároky. Kromě zateplení byly
opraveny a zpevněny například i poškozené štítové stěny některých pavilonů. Městská část se rozhodla pro kompletní rekonstrukci, nová jsou
tedy také některá schodiště,
která byla v nevyhovujícím
stavu. Ta jsou využívána i veřejností chodící se do místní jídelny stravovat,“ shrnula
zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová (RESTART
2014), do jejíž gesce projekty
dotované z EU spadají.
Nový vzhled školy zlepší
orientaci dětí v areálu
Příjemným bonusem projektu zateplení školy jsou barevně odlišené omítky, které pomohou dětem se lépe oriento-
vat v areálu ZŠ. „Dominantou
je silueta Charlieho Chaplina,
symbolu nejen školy, ale celého Barrandova, umístěná
na omítce nad hlavním vchodem. Tento symbolický prvek
zapadá do celkového konceptu nového Barrandova založeného na připomínce vzniku sídliště a jeho spojení s fi lmovým průmyslem,“ dodala
zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová (RESTART
2014), která se zúčastní zahájení nového školního roku
přímo v budově.
Rekonstrukce a zateplování
probíhají i v dalších
objektech
Obnova vnějšího pláště FZŠ
Chaplinovo náměstí je v celkovém souladu s probíhající proměnou Barrandova
v moderní městskou čtvrť.
V současnosti Praha 5 zajiš-
ťuje obdobný projekt zateplení Fakultní základní školy
V Remízku, který bude dokončen na konci letošního roku (zateplena bude i mateřská škola v ulici Peškova, která administrativně spadá pod
ZŠ V Remízku). Není náhodou, že obě školy spojuje další
z velkých projektů realizovaných městskou částí Praha 5,
revitalizace pěších zón na Barrandově, v rámci které bude
obnoveno Trnkovo náměstí
a ulice směrem k Tilleho náměstí. „V současnosti usilujeme o získání dotace na revitalizaci Chaplinova náměstí, což by pomohlo dokončit
celkové omlazení Barrandova,“ upřesnila Alžběta Trůblová z Oddělení řízení projektů úřadu Prahy 5.
Bez evropských peněz
by stavět nešlo
„Čerpání evropských fi nancí je pro rozvoj Prahy 5 klíčové, neboť na rozdíl od minulosti nelze spoléhat na peníze získané z privatizace bytů
a obecního majetku, ale je zapotřebí aktivně vyhledávat
dotační výzvy a programy. Je
skvělé, že Oddělení projektů
Úřadu městské části Praha 5
dokázalo podat velké množství žádostí a konkrétně v případě dotací na zateplení uspělo. Díky patří také stavebním fi rmám a dodavatelům,
kteří splnili naše podmínky a zvládli stavbu dokončit
před začátkem školního roku,“ doplnila zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová
(RESTART 2014). (red)
I ŠKOLNÍ chodby voní novotou. Foto:
VCHOD DO ŠKOLY ozdobila silueta Charlieho Chaplina, připomínka historie Barrandova spojené s fi lmovými ateliéry. Foto: MČ
MČ Praha 5
Praha 5
6
aktuálně
Nový zastupitel
za ČSSD
Zastupitelstvo MČ Praha 5
doplnil Jaroslav Richter za ČSSD.
Nahradil tak Janu Mrázkovou,
která na funkci rezignovala. (red)
Zaměstnanci úřadu
reprezentovali
v Budapešti
REPREZENTANTI Prahy 5 se na fotbalovém turnaji neztratili. Foto: MČ Praha 5
Fotbalové družstvo složené ze zaměstnanců úřadu Prahy 5 se zúčastnilo na pozvání partnerského města Budapešť-Újbuda tamního Svatoštěpánského turnaje.
Úředníci a zastupitelé dokázali postoupit ze základní skupiny
a získali v mezinárodním turnaji
krásné 6. místo. „I přes vytrvalý
déšť tým odehrál pět zápasů po 24
minutách v plném nasazení a téměř bez střídání. Praha 5 tak získala obdiv soupeřů,“ dodal vedoucí výpravy předseda Komise
zahraniční spolupráce a fondů EU
Jiří Vitha (RESTART 2014). (red)
Speciální pivo připomene
letošní výročí Staropramenu
Držitelé psích
miláčků, pozor!
Každý skutečný milovník piva by si měl ve svém kalendáři
označit sobotu 27. září. V předvečer svátku svatého Václava se
uskuteční druhý ročník Dne českého piva.
Pro tento svátek našeho národního nápoje, který loni poprvé zorganizoval Český svaz
pivovarů a sladoven, uvařili ve Staropramenu skutečnou
pivní lahůdku – speciální várku nepasterizovaného a nefiltrovaného Výročního Granátu 14,5. Polotmavý speciál
se stupňovitostí připomínající letošních 145 let od založení
smíchovského pivovaru.
„Limitovanou edici Výročního Granátu 14,5 bude možné ochutnat pouze v sobotu
27. září během Dne českého
piva, a to ve vybraných hospodách Staropramenu, které
se k oslavám s námi připojí,“
říká Michal Šlechta, manažer
značky Staropramen. Přehled těchto hospod lze najít
na stránkách www.pivo.cz.
„Granát jsme vybrali proto, že
tvoří důležitou součást historie nejen našeho pivovaru, ale
celého českého pivovarnictví,“ dodává Šlechta.
V rámci podpory připravil Staropramen pro ty, kteří mají rádi něco navíc, soutěž s Výročním Granátem
14,5. Výherce obdrží poukaz
na konzumaci 30 piv zdarma
a titul Čestného sládka s privilegiem narazit a natočit Výroční Granát 14,5. Podrobné
informace o soutěži jsou také na webových stránkách
www.pivo.cz. (red)
Senioři, přijďte si zacvičit jógu
Dům jógy Anděl připravil za podpory Prahy 5 bezplatné ukázkové lekce určené seniorům. Cvičení
si můžete vyzkoušet ve čtvrtek 11. září od 14.00 do
16.00 hod. v Domě jógy Anděl, ve středu 17. září
od 15.00 do 17.00 hod. v KC Prádelna a ve čtvrtek
18. září od 15.00 do 17.00 hod. v ZŠ Barrandov Chaplinovo náměstí. Kontakty pro rezervace:
KC Prádelna – tel. 604 507 974, Dům jógy Anděl a ZŠ Barrandov
tel. 608 636 877, e-mail: [email protected] (red)
Ilustrační foto: archiv
Úřad MČ Praha 5 upozorňuje držitele psů, že 31. srpen byl
posledním dnem druhé splatnosti místního poplatku ze psů.
V případě, že jste poplatek do
této doby neuhradili, učiňte tak
co nejdříve. V opačném případě se vystavujete vyměření poplatku platebním výměrem,
kdy je již zvýšen o 100 %. Při
platbách je nutné dodržet variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce, aby mohla být
platba řádně zaúčtována. Pokud jste si vědomi opomenutí ukončení poplatkové povinnosti, např. z důvodu změny
trvalého pobytu poplatníka,
úhynu psa, předání psa novému držiteli atd., dostavte se na
odbor občanskosprávní, oddělení místních poplatků a pokut,
Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova
13,15, č. dv. 104, úřední hodiny:
pondělí a středa, 8.00–18.00
hod. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na referentku Martu Zapalačovou, tel.
257000535, e-mail: [email protected] (red)
Do soutěže Talent Prahy 5
se lze hlásit až do listopadu
Pěší zóna Anděl hostí
neziskové organizace
Hudební soutěž Talent
Prahy 5, která každoročně dává mladým hudebníkům amatérům
příležitost prezentovat
své umění v doprovodu
prestižního domácího
orchestru PKF – Prague
Philharmonia, vyhlásiVYVRCHOLENÍ soutěže probíhá na slavnostním
la svůj osmý ročník.
„Soutěž je určena koncertě v Národním domě na Smíchově. Ilustrační
všem zájemcům o hod- foto: Michal Fairaizl
notnou klasickou hudbu
– instrumentalistům, pěvcům společnosti
profesionálních
či interpretům muzikálových hráčů z PKF na slavnostním
písní a po loňských ohlasech večeru 17. března v Národním
letos podruhé rovněž sborům,“ domě na Smíchově. Přihlášky
řekla zástupkyně starosty Ma- je možné posílat do 17. listoparie Ulrichová-Hakenová. Při- du 2014 do 12.00 hod. na adrehlásit se mohou žáci základních su PKF – Prague Philharmonia,
uměleckých škol nebo učitelů o. p. s., Husova 7, 110 00 Praha 1.
hudby s bydlištěm či působnos- Bližší informace o podmíntí v městských částech Praha 5, kách soutěže jsou k dispozici na
13 a 16, stejně jako neprofesio- www.pkf.cz a na www.praha5.
nální pěvecké sbory. Odmě- cz. Soutěž pořádá PKF – Pranou nejtalentovanějším účast- gue Philharmonia pod záštitou
níkům se stane vystoupení ve městské části Praha 5. (red)
Osmý ročník Dne neziskových organizací na území MČ
Praha 5 se uskuteční 2. září
od 10 do 18 hodin na pěší zóně Anděl.
„Cílem akce, kterou pořádá
MČ Praha 5, je zvýšit osvětu o
fungování neziskových organizací v Praze 5 a informovat
o nabídce sociálních služeb,“
uvedl 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO), který nad
dnem převzal záštitu. Záštitu
dále převzali zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová nad tematickou částí
Humanitární pomoc, lidská
práva, národnostní menšiny
a životní prostředí, zastupitelka Diana Bubníková (PRO)
nad tematickou částí Dobrovolnictví, Sociální oblast
a zdraví a zastupitelka Vlasta Váchová (ČSSD) nad tematickou částí Sociální oblast a
zdraví, výchova a vzdělávání.
Dny neziskových organizací mají dlouhodobý přínos pro
Prahu 5 a její obyvatele, kdy
poskytují ucelený přehled organizací fungujících pro občany městské části Praha 5.
Široké veřejnosti se představí
neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv
nebo v oblasti životního prostředí. Celá akce je pro návštěvníky zdarma. (red)
PRAVIDELNÝMI účastníky setkání
jsou i vodicí psi z organizace Helppes.
Foto: Michal Fairaizl
7
téma
Seznamte se se strážníky a strážnicemi působícími v MČ Praha 5
Území městské části Prahy 5 a městských částí Zbraslav, Velká Chuchle, Slivenec, Lochkov, Radotín
a Lipence je rozděleno na okrsky městské policie. V nich vykonávají službu strážníci okrskáři, kteří
mají za svěřené teritorium územní odpovědnost.
přítomnosti dohlíží na veřejný
pořádek hlídková služba Obvodního ředitelství MP Praha 5.
Úřad městské části Praha 5 poskytl většině strážníků okrskářů v centrální části obvodního
ředitelství MP Praha 5, jejichž
přehled přinášíme, mobilní telefony sloužící ke zkvalitnění
výkonu jejich služby. (red)
Aby byl v okrscích zaručen
kvalitní výkon služby, obsazuje se funkce okrskáře jen
těmi strážníky, kteří naplňují požadované kvality a mají
o tuto vysoce specializovanou
práci zájem. V současné době
probíhá nábor nových adeptů,
informace se dozvíte na str. 19.
Služba okrskářů ve svěřeném
teritoriu není nepřetržitá, ale
probíhá dle předem stanovené-
ho rozvrhu tak, aby bylo pokryto období, kdy je podle dlouhodobého sledovaného vývoje bezpečnostní situace potřeba
přítomnost uniformovaného
strážníka MP. V době jeho ne-
Petr Štěpánek
Tel. 720 513 462
Ludmila
Zedníková
Tel. 721 562 452
Mapa okrsků a služeben OŘ MP 5
Okrsek č. 1: Vítězná, most Legií, hranice MČ
Praha 5 - řeka
Vltava, Dětský ostrov, část
Jiráskova mostu, levá strana
ulice Vltavské, Nádražní, Plzeňská, Kmochova, západní
okraj Kinského zahrady.
Tomáš Dostál
Tel. 721 894 204
Okrsek č. 2: Radlická, Křížová,
Nový
Zlíchov,
směr kóta Děvín, spojovací cesta do Butovic, po křižovatku – severně k podjezdu železniční trati,
Radlická.
Ondřej Tymrák
Tel. 721 894 339
Okrsek č. 3: Plzeňská, Kováků,
Radlická, podél
žel. trati do Klikaté ul., Jinonická, Plzeňská.
Svatopluk Houšť
Tel. 721 894 249
Okrsek č. 4: Plzeňská, Jinonická, Klikatá, Mezná, Na pomezí,
Naskové, východně k přír. pam.
Vidoule, křiž. vpravo k žel. trati, pod žel. tratí, Zeus, Nad Hliníkem, Plzeňská.
Blanka Řenčová
Tel. 721 894 473
Okrsek č. 5: Atletická, Pod stadiony, po západní okraj Kinského zahrady, směr (vč.)
kostel sv. Gabriela, Holečkova, Kmochova, Plzeňská,
Pod Kotlářkou, Weberova,
Roentgenova,
Šafránecká,
Nad motolskou nem., Podbělohorská, k Ladronce, ke Spiritce mimo Spiritku, Atletická.
8
Okrsek č. 6:
Šafránecká,
Roentgenova,
Weberova, Pod Kotlářkou, Plzeňská, Nad Hliníkem, Zeus,
pod tratí, lesem ke křižovatce
U Vidoule, východně k ul. Bucharova, podél železniční trati
k Motolskému hřbitovu, hranice hřbitova (včetně), přes
ul. Plzeňská, včetně lesopark
Motol, nahoru spojovací komunikací k Malému Břevnovu, mimo cyklokrosové dráhy doprava do ulice Kukulova.
Ing. René Baiger
Tel. 721 894 198
Okrsek č. 7:
Radlická,
Výmolova,
jižně
k železničnímu
přejezdu, spojovací komunikace Na Rovinách po křiž.
spoj. kom. vlevo směr Butovice, dále vlevo spoj. kom. přes
přír. park Prokopské a Dalejské údolí, směrem k přír.
rezervaci Prokopské údolí,
K Nové Vsi, Radlická.
Marta Zajíčková
Tel. 721 534 845
Okrsek č. 8:
Radlická,
Řeporyjská, hranice MČ Praha 5
po Bucharovu, směrem k ul.
Pekařská, lesopark (vč. Vidoule, vč. přír. památka Vidoule), k ul. Naskové, Na Pomezí, Mezná, Klikatá k železničnímu nadjezdu, podél žel.
trati do ul. Radlická.
Michaela
Pelcmanová
Tel. 721 894 468
Okrsek č. 9: Levý břeh Vltavy,
B a r r a n d ov s k ý
most, K Barrandovu, křižovatka ul. Pražského x Slivenecká, Třebotovská, k železniční trati, žel. trať směr Pro-
Legenda
Obvodní editelství MP Praha
okrsky
!
a
c
$
+
Služebny MP
editelství výkonných útvar
editelství MP Praha
téma
kop. údolí, křížení železnice
se spoj. komunikací, východní okraj zalesněného terénu po křiž. spoj. komunikací,
kóta Děvín, k železniční trati,
ul. Nový Zlíchov, Strakonická
k veslařské loděnici SK Smíchov.
Bc. Jaroslav Kule
Tel. 721 894 337
Společný okrsek
č. 11
Tereza
Adamusová
Tel. 721 894 197
Společný okrsek
č. 11: K Barrandovu, mimo Holyně, spoj. kom.
do ul. Werichova, Werichova,
Tréglova, Lamačova, K Barrandovu.
Ing. Jaroslav
Šebesta
Tel. 721 894 342
Okrsek č. 12:
K Barrandovu,
Lamačova, Tréglova, Werichova, komuni-
kace do Holyně, Za Knotkem,
severně přír. památka Opatřilka - Červený lom, K Opatřilce, K Nové Vsi, východně
vč. přír. rezervace Prokopské
údolí, spoj. komunikace mimo Butovice po křiž. spoj. komunikací Na Rovinách, jižně
podél zalesněného terénu (východní okraj), k ul. K Dalejím,
východně podél žel. trati, mimo nádraží Hlubočepy, jižně
k ul. Chotečská, Třebotovská,
V bokách II., K Barrandovu.
Ladislav Novotný
Tel. 721 894 336
Společný okrsek
č. 13
Jan Čermák
Tel. 721 894 202
Společný okrsek
č. 13
Goliáš Bernard
Tel. 721 894 247
Společný okrsek
č. 13:
Jaroslav Soukup
Tel. 721 984 199
Společný okrsek č. 13: Kováků, část ulice Ostrovského,
Za Ženskými domovy, Nádražní, Plzeňská.
Tomáš Rangl
Tel. 721 894 344
Společný okrsek
č. 14
Zdeněk Prajzler
Tel. 723 694 276
Společný okrsek
č. 14
ní most k ul. Nádražní, Strakonická k veslařské loděnici, hranice MČ Praha 5 (řeka
Vltava), Hořejší nábřeží (vč.)
dětského hřiště.
Pavel Božek
Tel. 721 894 254
Okrsek č. 15:
Na Parkáně, trafostanice, Dalejské údolí, Dalejský
potok,
Za Knotkem, U Náhonu, Návětrná, Smaragdová, Ke Smíchovu, K Barrandovu, pole
nad Velkou Chuchlí a Lochkovem, Ke Slivenci, pole mezi
Lochkovem a částí U Jezírka.
*Okrsek č. 10 v současnosti nemá pevně přiděleného strážníka, službu zde vykonávají strážníci z okolních
okrsků.
Karel Kulík
Tel. 721 894 474
Společný okrsek č. 14: Vltavská,
Nádražní, Za Ženskými
domovy, Radlická, Křížová,
Na Konvářce, Nový Zlíchov,
východně přes železnič-
SC-340982/01
INZERCE
9
aktuálně
Jak bezproblémově hlasovat v nadcházejících volbách?
Volby do zastupitelstev obcí, v našem případě do Zastupitelstva městské části Praha 5 a Zastupitelstva hlavního města Prahy, a do Senátu ČR se konají ve dvou dnech: v pátek 10. října od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 11. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování
probíhá
pouze ve volebních místnostech
na území České republiky.
Hlasování voličů zapsaných
ve zvláštních seznamech voličů
vedených zastupitelským nebo
konzulárním úřadem ČR není při volbách do zastupitelstev
obcí možné. K tomu, aby byl
volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném
obecním úřadem (v našem případě ÚMČ Praha 5), musí požádat příslušný zastupitelský
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů a o tomto předložit potvrzení buď úřadu nebo
okrskové volební komisi.
Způsob hlasování
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou, neprůhlednou
úřední obálku, která je opatřena úředním razítkem Úřadu městské části Praha 5, případně hlasovací lístky. Poté
vstoupí volič do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích
lístků (tzv. zástěna). Pokud se
volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků si
volič upraví hlasovací lístek
dle těchto variant:
Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tímto rozhodnutím volič dává hlas
kandidátům jím takto zvolené
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva.
Označí v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.
Pokud by byl zaškrtáním tento stanovený počet překročen,
byl by takový hlas neplat-
ný. Do Zastupitelstva městské
části Praha 5 se volí 45 zastupitelů, do ZHMP pak 65.
Také lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z jiných volební stran. V tomto případě je
hlas dán jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva. Je třeba mít na zřeteli,
že hlasovací lístek je neplatný,
pokud by volič označil křížkem
více jak jednu volební stranu,
případně opět označil více kandidátů, než je volený počet členů zastupitelstva.
Podrobnosti o volbách
přinese zvláštní zpravodaj
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetrže-
Ilustrační foto: archiv
né a nejsou vloženy do úřední
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik stejných hlasovacích lístků. Neplatný je ovšem
i hlas, kdy volič na hlasovacím lístku neoznačí ani jednu volební stranu a ani jednoho kandidáta nebo nepoužil
k vyjádření svého hlasu křížku, ale jiný znak. Dále jsou neplatné hlasy, když volič označí
křížkem na hlasovacím lístku
více než jednu volební stranu, označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů,
než kolik se volí do daného zastupitelstva, případně volebního obvodu, jestliže jsou tyto vytvořeny (volební obvod
do ZMČ a ZHMP je v našem
případě jen jeden). Více se o letošních volbách dozvíte z volebního speciálu, který bude
distribuován koncem září. (red)
INZERCE
CREATED BY
A C o m pa ny o f
t 35 unikátních bytů
t 995 m2
komerčních prostor
t Radlická 142, Praha 5
731 125 509 -10
www.142.cz
www.rt-reality.cz
10
Stavba
zahájena!
Dokončení
LÉTO
2015
SC-340251/05
Město
na dlani,
příroda
na dosah
aktuálně
V domě s pečovatelskou službou se seniorům dobře bydlí
Městské části Praha 5 se povedlo ve spolupráci s příspěvkovou organizací CSOP Praha 5 letos
získat celý dům č. 10 v ulici Zubatého. Ucelený bytový komplex nabízí 33 bytů s pečovatelskou službou
a služby, o které je ze strany seniorů velký zájem.
V Domě s pečovatelskou službou (DPS) mohou bydlet senioři, kteří jsou sice schopni
samostatného života, ale využívají pečovatelských služeb z důvodu zhoršujícího se
zdravotního stavu. „Tato forma bydlení se stává velmi žádanou a oblíbenou a je potřeba ji podporovat a rozvíjet,“
říká 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO). Senioři zde
mají pocit bezpečí, sounáležitosti, nejsou opuštění a nezůstávají na nic sami. Mají zachované soukromí, na které jsou zvyklí a které je nutné
respektovat. Vedle DPS zřídila
Praha 5 ještě devět bytů s pečovatelskou službou. Ty jsou v
ulici Štefánikova 259/51 (8x)
a Štefánikova 248/28 (1x).
V přízemí DPS, kde byl dříve denní stacionář, proběhne
rekonstrukce stávajících prostor ve spolupráci s MČ Praha 5
za účelem vytvoření další bytové jednotky.
Dohled 24 hodin denně
V DPS Zubatého 10 je celkem
33 bytů, z toho 20 garsoniér a 13 bytů 1+1. Všechny jsou
1. kategorie, vybavené kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní. Výhodou bydlení
v DPS je, že senioři si mohou
byty zařídit vlastním nábytkem a každý nájemník má nájemní smlouvu. Pokud zájemci vlastní psa nebo kočku, mohou si je vzít s sebou, což je pro
ně velmi důležité. Senioři mají
v DPS zajištěnou 24hodinovou
službu pečovatelek z Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. V přízemí domu
je k dispozici pracoviště pečovatelek a v rámci zachování
vysokého standardu bezpečnosti je za osobního souhlasu
klienta zajištěna 24hodinová
služba monitorující vstup do
domu (tzv. videovrátný). Do
bytů je zaveden také bezdrátový systém SPIDER ALERT.
Každý klient je vybaven bezdrátovým vysílačem v podobě
klíčenky, na kterém v případě ohrožení jednoduše stiskne tlačítko, a tím vyšle žádost
o pomoc na pracoviště pečovatelek. Nouzové volání se
okamžitě zpracuje v přízemní centrální sledovací platformě, pečovatelka ihned navštíví volajícího a pomůže mu řešit jeho problém.
Žádosti o přidělení bytů
ho 10 zajišťuje vedoucí koordinátorka pečovatelské služby Pavla Vavrisová, telefon:
257 318 995, e-mail: [email protected] Provoz je v út:
8.30–17.00, st: 8.30–17.00 a
pá: 8.30–13.00 hod.
Dále lze využít masáží,
které nepodléhají uzavření
smlouvy, ale podmínkou je
trvalé bydliště v Praze 5. Cena pro seniory je 120 Kč/45
minut. Cena masáže pro veřejnost je za celé tělo 400 Kč.
Klient se může s masérkou
dohodnout i na masážích jednotlivých částí těla. Masáže
provádí Jana Vítová, Středisko osobní hygieny Zubatého
10, mobil 725 171 917.
DPS nabízí i pedikúru pro
seniory z Prahy 5, cena je 120
Kč/hodinu. Pedikérka podle
předchozího objednání dochází do domácnosti klientů
nebo klienti mohou docházet po předchozím objednání do střediska osobní hygieny každou středu. Objednávky na telefonu 257 319 198 a
257 318 995 nebo přímo u pečovatelek – pedikérek u Dany
Kolínové a Blanky Novákové. Úkony pedikúry nepodléhají uzavření smlouvy, ale
podmínkou je trvalé bydliště
v Praze 5.
Nové posezení
láká k relaxaci
PŘÍJEMNÉ posezení bylo vytvořeno i ve venkovním atriu.
v DPS přijímá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října
11. Přidělování upravují Zásady nájmu bytů zvláštního
určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou. Žadatel/ka musí mít trvalý pobyt
na území MČ Praha 5 a nesmí
být v evidenci žadatelů o byt
s pečovatelskou službou v jiné části Prahy. Dále nesmí být
vlastníkem nemovitosti k trvalému bydlení, družstevního bytu nebo bytu v osobním
vlastnictví. Žadatel/ka musí
mít zavedenou pečovatelskou
službu a úkony pečovatelské
služby využívat. Manželé podávají každý svou vlastní žádost.
Nechte si namasírovat tělo
nebo provést pedikúru
DPS dále nabízí v suterénních prostorách další služby. Středisko osobní hygi-
Foto: DPS Praha 5
eny slouží seniorům, kteří
sami nezvládají osobní hygienu, a proto jim nabízí pomoc
při koupání. Na úkon pomoci při osobní hygieně klient uzavírá Smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby (dále jen smlouva).
K dispozici je koupání ve vaně (samostatně), koupání ve
vaně s pomocí druhé osoby
a sprchování. Provoz středisek osobní hygieny Zubaté-
CSOP Praha 5 dále pro své
klienty, kteří bydlí v DPS,
připravilo na začátku tohoto parného léta relaxační kout
s knihovnou a s posezením
přímo uvnitř domu. Senioři si tak mohou popovídat nejen za horkého, ale i deštivého
počasí při kávě či čaji se svými sousedy, příbuznými, návštěvami, nebo i pečovatelkami. Příjemně posedět lze
rovněž ve venkovním atriu,
do kterého si mohou klienti dát i vlastní květiny z bytů
a celoročně o ně pečovat nebo
zde pěstovat bylinky.
Další informace na telefonním čísle 257 318 995 či na
www.csop5.cz a facebook. (red)
Historie domu
Dům či spíše palác v ulici Zubatého 10 je opředen bohatou historií. Na přelomu
16. a 17. století se na tomto místě nalézal panský dvůr s usedlostmi Prstenka a
Maxmiliánka, s krčmou, kovárnou, plaveckou hospodou s kolnou a farním kostelem sv. Filipa a Jakuba s hřbitovem. Nechyběly tu celnice s mlýnem a vodárnou,
chalupy a domky, ovocné sady a vinice, v nichž si pražští měšťané od 2. poloviny
16. stolení stavěli letohrádky a při usedlostech i obytné domy. Na místě, kde se
nachází Dům s pečovatelskou službou (DPS) bylo pravděpodobně hliniště cihelny.
Do poloviny 19. století vlivem industrializace začaly na předměstí Smíchova při
břehu Vltavy vyrůstat i cihelny. V roce 1891 se lokalita ulic Zubatého a Arbesova
náměstí stala nejhezčím náměstím Smíchova.
11
aktuálně
Císařská louka – znáte historii i souč
Při toulkách naší městskou
částí můžete dojít až na území
ostrova Císařská louka. Tento
pás zeleně nabízí turistům i občanům Prahy 5 mnoho možností,
jak příjemně strávit volný čas.
Při představení ostrova se nejprve vydejme proti toku historie. Na Císařské louce, dříve
Královské, byl přibližně v letech 1899-1903 velký přístav
pro vory a parníky. A právě
vory hrály při vzniku ostrova zásadní roli. V roce 1890 při
velké povodni došlo k ucpání
koryta Vltavy ztroskotanými
vory převážejícími stavební
materiál a k následnému poškození Karlova mostu. Aby se
situace neopakovala, zrodil se
nápad - oddělit Císařskou louku od pevniny a zbudovat přístav. V letech 1902/03 k tomu
skutečně došlo a oddělený ostrov, jehož obvodové zdi z masivních kvádrů kamene chránily proti ledovým krám a povodním, byl spojen silničním
a železničním mostem.
Premiéra fotbalového derby
Císařská louka však byla již
tehdy mezi lidmi populární.
Jak na průmyslovém Smíchově
přibývalo obyvatel, celé rodiny stále častěji vyhledávaly tuto lokalitu k procházkám a odpočinku. Císařskou louku si
ROZHODCOVSKÁ VĚŽ pro veslařské
závody. Foto: wikipedia.org
slavnějšího pražského derby
Slavie – Sparta, které skončilo
bez branek. Do nedávné minulosti tu fotbalovou tradici držel
klub TJ Radlice, hrála se tu populární fotbalová Hanspaulka,
beachvolejbal a pořádaly turnaje v paintballu.
Golfisté hlásí návrat
K NÁVŠTĚVĚ Císařské louky lze využít přívoz P5. Foto: Ropid
za své sídlo zvolila Tělocvičná
jednota Sokol, veslařský i velocipedistický
(cyklistický)
klub. V 19. stol. se tu pořádaly koňské dostihy, a protože byl
o tuto sportovní událost opravdu velký zájem, byla na ostrově postavena i divácká tri-
GOLFISTÉ se vrátili na Císařskou louku po více než 115 letech. Foto: Cinda
12
buna. Císařská louka se také
nesmrtelně zapsala do fotbalových análů, 25. března 1896
se tu odehrál historicky první zápas Slavie Praha proti AC
Praha s výsledkem 6:0 a o čtyři dny později bylo stejné místo svědkem premiérového nej-
Jak je tomu se sporty dnes?
Císařská louka slouží hlavně vodákům. Uprostřed ostrova stojí stadion s vysokou
cílovou věží, který se během
víkendových závodů kanoistů a veslařů zaplní diváky
z celé republiky. A velký návrat ohlásili golfi sté! V květnu letošního roku zde po ne-
CÍSAŘSKÁ LOUKA se stala nejednou svědkem sportovních akcí, které pořádala
městská část Praha 5. Foto: Michal Fairaizl
aktuálně
časnost ostrovního klenotu Prahy 5?
uvěřitelných 116 letech opět
zasvištěly více či méně povedené odpaly. Právě na tomto místě se totiž začaly v roce
1898 psát dějiny golfu v českých zemích. A dnes na ně
dalšími kapitolami navazuje nově vytvořený golfový
a sportovní areál Cinda, který dominuje golfem, ale nabízí i mnoho dalšího sportovního i gurmánského vyžití.
Na populární „Cindu“ si až
do 28. října můžete zajet přívozem, který každoročně
podporuje MČ Praha 5, z Výtoně či ze smíchovské zastávky Kotevní a cesta vám zabere doslova jen pár minut. Nebo
pohodlně dojít/dojet po mostě,
ústícím na Strakonickou ulici nedaleko zastávky městské
hromadné dopravy Lihovar.
Cestou minete už nedílnou
součást ostrova, autokemp,
který využívají především zahraniční klienti. (md)
V LOŇSKÉM ROCE i letos Císařská louka hostila špičkové hráče a hráčky beachvolejbalu. Foto: archiv
Představujeme transparentní radnici: Komise obchodních aktivit
Komise obchodních aktivit je poradním orgánem Rady městské části Praha 5. Mezi její oblasti působnosti patří především pronájmy
a podnájmy nebytových prostor a související agenda, například evidence pohledávek z pronájmů obecního majetku.
Naopak se Komise obchodních aktivit
nezabývá prodejem nebytových prostor
(to spadá Výboru majetku a privatizace)
nebo pronájmy bytů ve správě městské
části (Komise bytová). „Praha 5 v současnosti spravuje zhruba čtyři sta nebytových prostor, z velké části se ale jedná o garáže, které zůstaly v naší správě
například po privatizaci bytového fondu
v minulosti. Hlavní náplní komise je posuzování došlých nabídek k pronájmům,
ale i agenda související s pohledávkami
za dlužné nájemné a další,“ vysvětluje
předseda Komise obchodních aktivit Richard Kopáček (RESTART 2014).
Nejvyšší nájemné nemusí být
rozhodující
Postup pronájmu nebytového prostoru obsahuje několik fází. O zveřejnění
záměru pronájmu nebytového prostoru
rozhoduje Rada MČ Praha 5 na základě
návrhu právě Komise obchodních aktivit. V této fázi komise shromažďuje především všechny potřebné podklady. Po
jeho odsouhlasení je záměr zveřejněn na
úřední desce, kde visí nejméně 15 dní. Po
uplynutí stanovené lhůty jsou posuzovány došlé nabídky.
„Existuje více variant, někdy zadáme
minimální požadovanou výši nájemného,
někdy rozhoduje nejvyšší nabídnutá cena.
Podání nejvyšší nabídky ale nemusí znamenat jistý pronájem, komise zohledňuje
celkovou občanskou vybavenost v daném
místě. Ilustrační příklad: Pokud je nabídka
na další restauraci v ulici plné restaurací jen
o málo vyšší než nabídka zájemce o vybudování jediného papírnictví v dané lokalitě, může komise upřednostnit papírnictví,“ přibližuje práci komise Richard Kopáček (RESTART 2014), podle kterého spočívá
hlavní činnost členů právě v obhlídkách
jednotlivých prostor a jejich posuzování
vzhledem k celému charakteru oblasti.
Komise zajišťuje shodu napříč
politickými kluby
Pluralita členů Komise obchodních aktivit navíc zajišťuje shodu na usneseních
rady i z politického hlediska. „Například
v případě odpisů pohledávek nad 100 tisíc Kč spadají tato rozhodnutí do gesce zastupitelstva. Je tedy dobré, že již na úrovni projednání v komisi je možné hledat
politickou shodu napříč spektrem zastupitelských klubů, nerozhodují o tom například pouze čtyři členové rady,“ dodává zastupitel a člen Karel Novotný (OKS).
Komise posuzuje také žádosti o snížení nájemného v nebytových prostorách
již pronajatých, či podporu podnikatelům
například ve formě nezvýšení nájmů o inflaci. „Každý případ je posuzován zvlášť.
Faktorů k vyhovění či zamítnutí žádosti
je příliš mnoho. Záleží opět, jak velký má
daná provozovna přínos pro místní občany a jak je na tom okolní konkurence. Důležité je nenarušit tržní podmínky, proto
vždy zkoumáme, jaké jsou nájmy v okolí,“ přibližuje kritéria předseda Kopáček
(RESTART 2014), který vidí přínos komise
především v podpoře místních podnikatelů a rozvoje služeb pro občany. (red)
JEDNÍM ze zajímavých projektů sídlících v nebytových prostorách Prahy 5 je kavárna Mezi Řádky poblíž
Arbesova náměstí. Foto: Praha 5
Členové:
Marie Kolovratová (TOP09)
Předseda:
Miloslav Mrštík (PRO)
Richard Kopáček
Lukáš Herold (ODS)
(RESTART 2014)
Jaroslav Nedvěd (PRO)
Karel Novotný (OKS)
Místopředseda:
Jiří Vitha (RESTART 2014) Petr Bárta
Seznam členů
13
stalo se
Lyrická geometrie představila tvorbu
z rumunského Aradu
Výstava obrazů s názvem Lyrická geometrie představila v Galerii MČ Praha 5 obrazy výtvarníka Giotto Doichita (37), rodáka z rumunského
Aradu, partnerského města
Prahy 5. Premiérová expozice
v rámci spolupráce s Aradem
se uskutečnila pod záštitou
zástupkyně starosty Naděždy
Kratochvílové (RESTART 2014)
a vernisáž navštívila i rumunská delegace. „Výstava na mne
působí přesným vystižením
současné doby. Klidně by se
mohla jmenovat Současnost,“
RUMUNSKÝ VÝTVARNÍK Giotto
Doichita zapózoval u svých obrazů. Foto:
Michal Fairaizl
uvedl Jiří Vitha (RESTART
2014), zastupitel a předseda
Komise zahraniční a fondů EU
MČ Praha 5. (md)
Příměstské tábory přinesly sportovní
i kulturní vyžití
Během léta, kdy rodiče chodili do práce a prázdniny byly v plném proudu, mohly děti
navštěvovat různé příměstské
tábory. Pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se na začátku července
konal za podpory MČ Praha 5
dvoudenní bezplatný tábor
klubu Královská louka. Děti navštívily park Stromovka
a užívaly si různé atrakce na
sportovištích, druhý den se
věnovaly kultuře, prohlédly si
díla v Národní galerii.
Dalším táborem, který se
uskutečnil opět za podpory MČ
Praha 5, byl sportovní příměstský tábor zaměřený na golf.
Proběhl začátkem srpna v areálu Cinda na Císařské louce a
kromě golfu si děti vyzkoušely
také vodní sporty nebo cyklis-
Výtvarníci zpodobnili verše o českém moři
Letní kolektivní výstava výtvarných umělců
spjatých s Galerií
Portheimka tentokrát zabrousila
do oblasti poezie.
„Literární téma
výstavy vždy připravoval můj zesnulý muž (Alex
Koenigsmark –
pozn. red.) a já VÝSTAVU zahájily zástupkyně starosty Marie Ulrichovájsem s touto ak- -Hakenová (vpravo) a kurátorka Viktorie Hradská. Foto:
tivitou, která je Michal Fairaizl
krásná a sbližuje
lidi, nechtěla přestat. Proto jsem požádala o téma básníka a jeho nejbližšího kamaráda Jiřího Žáčka. Poprvé jsme tak neměli
pouhé heslo, ale celou báseň České moře. O to zajímavější pak
pro mne byly výtvarná reakce,“ uvedla kurátorka výstavy Viktorie Hradská. Zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová, pod jejíž záštitou akce proběhla, podotkla: „Jasně se na vystavených dílech ukázalo, že výtvarníci různého věku mohou
najít inspiraci právě v literárním světě.“ (red)
Festival vzpomenul
politika Milana Rastislava Štefánika
K TÁBOROVÝM radovánkám patří tradiční závody v pytlích. Foto: Michal Fairaizl
tiku. „Praha 5 přispěla na tábor
prostřednictvím svého nadačního fondu Pragae Quinta Region finanční částkou, protože jsme vycházeli z dlouhodobé
dobré zkušenosti s pořadatelem akce,“ uvedla zastupitelka
Diana Bubníková (PRO). Tábora
se zúčastnily děti od 7 do 12 let
a kromě sportování na ně čekal výlet parníkem do zoo nebo projížďka na motorové lodi
s kapitánem. (red)
Devátý ročník festivalu Za
vodou měl ve vínku téma
Česká a slovenská kulturní
spojitost. Jedním z důvodů je
letošní výročí 95 let od úmrtí
slovenského politika a vědce
Milana Rastislava Štefánika,
jemuž byla věnována letošní scénická premiéra festivalu. Scénického čtení Štefánik? Štefánik! se zhostil slovenský herec Richard Trsťan.
„Štefánikovské výročí bude rovněž připomínat podzimní monografická výstava
v Galerii Portheimka,“ připomněla zástupkyně staros-
HEREC Richard Trsťan vystoupil ve
scénickém čtení o politikovi M.R.
Štefánkovi. Foto: Michal Fairaizl
ty Marie Ulrichová–Hakenová. (md)
INZERCE
TIP: PŘI PROHLÍDCE PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ BUDETE AŽ 40 METRŮ HLUBOKO
„ Pod Prahou je přes 90 kilometrů podzemních chodeb a tunelů. Vedou jimi elektrické, sdělovací, plynové a vodovodní
rozvody. Z celkové délky je pro návštěvníky zpřístupněno 1,5 kilometru chodeb. Co zde uvidí a jak vůbec celý systém
funguje, vysvětlila Dana Janečková z firmy Kolektory Praha.
K čemu kolektory slouží?
Prakticky do každé pražské domácnosti vede řada kabelů a potrubí, které
do nich přivádějí elektřinu, datové
informace, teplo nebo vodu. V minulosti byly kabely i potrubí skryté
jen několik desítek centimetrů pod
povrchem pražských ulic. Město proto
v 70. letech začalo budovat hluboko
v podzemí takzvaný kolektorový systém, tedy tunely, ve kterých je ke všem
rozvodům snadný přístup.
Kolektorový systém se stará nejen o pohodlí Pražanů, ale i o jejich zábavu…
Ano, kolektory jsou totiž od roku 2007
14
přístupné veřejnosti. Návštěvníci si
mohou prohlédnout podzemní nádraží
a svézt se důlní lokomotivou. Nahlédnou
až 40 metrů pod zemský povrch. Projdou se pod historickými památkami,
jako je Obecní dům, Prašná brána, dům
U Černé Matky Boží a řada dalších. Uvidí
svojí délkou a technickým vybavením
unikátní tunelový systém, který jezdí
obdivovat návštěvníci z celého světa.
Kdy je možné se do podzemí podívat?
Každou prohlídku je třeba objednat prostřednictvím společnosti Ticketstream.
Více informací zájemci naleznou na internetových stránkách www.kolektory.
cz. Navštívit je možné dvě trasy, které
obě začínají na Senovážném náměstí.
Kratší trasa D měří jeden kilometr a je
určena především jednotlivcům. Končí
výstupem po schodech v pasáži Slovanského domu. Trasa C je dlouhá téměř
1,4 kilometru a zavede návštěvníky až
do Celetné ulice, kde končí výstupem
ve sklepení domu U Tří mečů.
PROJÍŽĎKA PODZEMÍM. Důlní nádraží je pod
Senovážným náměstím, kde návštěvníci nastoupí
do lokomotivy a svezou se asi 300 metrů.
kdy jsou kolektory přístupné a kolik zaplatíte?
Středa: 13:30–15:30 (skupiny)
16–18 (jednotlivci)
Pátek: 8:30–10:30 (skupiny)
11–13 (skupiny)
Sobota (vždy pouze poslední sobota v
měsíci) 9:30 – 11:30 (jednotlivci)
12–14 (skupiny)
Vstupné – trasa D*
Skupina (max. 16 osob) – 4 500 korun
Jednotlivci – 300 korun
Vstupné – trasa C*
Skupina (max. 16 osob) – 6 000 Kč
*Popis tras naleznete na internetových stránkách www.kolektory.cz
SC-332344/07
Petra Ďurčíková
stalo se
Sobotní večery u Portheimky patřily salse
Tanečním vystoupením školy Salsa cubana con Leon si občané Prahy 5 i její návštěvníci mohli
zpestřit každý sobotní srpnový večer. Na
pódiu v parku Portheimka probíhaly
taneční ukázky a taneční animace za doprovodu reprodukované hudby a ti nejodvážnější z diváků
si salsu osobně vyzkoušeli. „Afroku- KDO se nebál a měl odvahu, mohl si první krůčky
bánské tance určitě salsy vyzkoušet před publikem. Foto: Michal Fairaizl
oživily prázdninovou
atmosféru v Praze 5 a přispěly i k pochopení jiných kultur a příslušníků cizích etnik,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová, která nad akcí převzala záštitu. (red)
MDA RIDE přinesla rekordní výtěžek
Šestý ročník charitativní akce MDA RIDE na podporu
Asociace muskulárních dystrofi ků a Sdružení rodičů
s dětmi nemocnými muskulární dystrofi í Parent Project
přinesl fi nanční rekord. Celkem se vybralo 558 000 korun! Zlatý hřeb akce na smíchovské náplavce - dražba
košile s podpisem vnuka zakladatele značky Harley Davidson Willie G. Davidsona –
vynesla úžasných 30 000 korun. „Vítěz ji obratem věnoval
do síně tradic MDA RIDE.
Holt, frajeři ještě žijí, a co je
nejdůležitější, jsou okolo MDA
RIDE,“ uvedl pořadatel akce
Josef „Káďa“ Kadeřábek. (md)
PATNÁCT osobností české kultury
představil na samostatné výstavě
fotograf Petr Jahn. Foto: Martin Dudek
jím portrétem vyvedeným olejem na plátně. Poslední roky ležela v nemocnici, přesto když ji
navštívili novináři, nemluvila
s nimi, dokud se pořádně nenalíčila. Měla svou filozofii, že
život se nesmí brát moc vážně.
Ráda se smála, a asi právě proto se dožila úctyhodného věku
99 let.“ (md)
OBČANKA Prahy 5,
paní Božena Viskupová ze
Smíchova, se začátkem
srpna dožila 101 let!
K tradičním gratulantům
se přidal za městskou část
i 1. zástupce starosty Petr
Lachnit (ANO).
VYDRAŽENÁ košile putovala do síně
tradic MDA RIDE. Foto: MDA RIDE
U ANDĚLA si zájemci vyzkoušeli, že
petanque vyžaduje přesnou ruku a cit
pro vzdálenost. Foto: Michal Fairaizl
V kostele zazněly mozartovské tóny
Praha 5 finančně podpořila
festival mladých mozartovských pěvců Ad honorem Mozart. Letos byl retrospektivně
Galerie Komunitního centra Prádelna v Holečkově ulici hostila během srpna samostatnou výstavu fotografa Petra
Jahna s názvem Upovídané obrázky. Na popiscích 15 velkoformátových snímků známých
osobností české kultury autor
přibližoval okolnosti vzniku
jednotlivých portrétů. Takto
například Petr Jahn vzpomíná
na setkání se Zitou Kabátovou:
„Zita Kabátová byla noblesní
dáma evokující atmosféru první republiky. Byla neuvěřitelně
živelná až do vysokého věku.
Vypravil jsem se ji nafotit do jejího domku v Motole. Sama mi
dávala návrhy, kde a s čím ji
mohu vyfotit. Zvěčnil jsem ji v
obývacím pokoji, kde mi zapózovala se svojí bustou, a potom
se svižně vyhoupla na stoličku, abych ji mohl zachytit s je-
Oslavenkyně načala druhou stovku let
Petanque u Anděla podpořil charitu
Pod lehce provokativním názvem Češi mají koule se část
pěší zóny Anděl změnila na
šest dní na petanqueové hřiště. Francouzskou hru zde organizátoři nejen vyučovali, ale zájemci si po objasnění
pravidel mohli proti sobě rovnou zahrát o zajímavé ceny.
Zaplacené startovné pak bylo poskytnuto na charitativní
účely. Atmosféru doplňoval
francouzský trh s víny, palačinkami, uzeninami, kosmetikou a dalšími výrobky. Akce se uskutečnila pod záštitou 1. zástupce starosty Petra
Lachnita (ANO). (md)
Upovídané obrázky
poodkryly fotografické zákulisí
zaměřen a jeden ze dvou koncertů laureátů uplynulých festivalů se odehrál v kostele sv.
Václava na nám. 14. října. (md)
Foto: Michal Fairaizl
Senioři si vyzkoušeli golf
V polovině srpna se senioři z Prahy 5 v rámci projektu
60+ Speciál sešli na Císařské
louce. Během příjemného odpoledne se dozvěděli základní informace o podstatě golfu
a golfové kultuře. „Pod vedením kvalifi kovaného lektora pak absolvovali trénink
na putting a chipping greenu a posledním tréninkovým
úkolem byly odpaly, takzvaná dlouhá hra,“ informovala zastupitelka Diana Bubníková (PRO) a dodává: „Podle
pozitivních ohlasů naši starší
DO ZÁKLADŮ golfového umění senioři
pronikali pod vedením kvalifi kovaného
trenéra. Foto: archiv
spoluobčané skutečně zjistili,
že golf je sportem pro všechny
věkové kategorie.“ (red)
INZERCE
Prodáváme a pronajímáme
nejvíce nemovitostí na Praze 5
VOLEJTE ZDARMA
800 888 905
15
inzerce
BYDLENÍ & REALITY
Jak pebírat byt v novostavb?
Současní kupující jsou podle Kalaše v prohlídkách bytů preciznější a víc si všímají
viditelných detailů. Zpravidla
kontrolují drobná poškození,
jako jsou poškrábané omítky a podlahy, pak mechanická poškození, zda doléhají dveře nebo se dovírají okna, a funkčnost jednotlivých
instalací, například baterií,
toalet nebo ventilace. Každý desátý kupující pak přijde
na přebírání nového bytu doprovázen zkušeným odborníkem, který je schopen odhalit
i vady laikovi skryté.
„U nových bytů bývá největší problém s rovinatostí povrchů a kvalitou provedených prací, převážně u obkladů a výmaleb. Nedodržení
technologických postupů se
často projevuje také v osazení nových okenních výplní.
Ač samy o sobě splňují vysoké
technické parametry, jejich
slabým místem je napojovací
spára okna na konstrukci, u
té se opomíjí instalace parotěsné pásky na vnitřním líci
okna a paropropustné pásky
vně okna,“ popsala expertka
na technický stav nemovitostí Lada Kotláříková nejčastější nedostatky. Cena kvalifi kované prohlídky s odborníkem se u bytů pohybuje
kolem 7000 korun.
Všechny závady musí být
zaznamenány v předávacím
protokolu. Poté je developer
povinen uvést vše do pořádku
ve smluveném termínu. „Viditelné chyby jako škrábance a různé odchylky odstraňujeme ještě před předáním
bytu, většinu závad lze vyřešit do 14 dnů, poškrábaná okna nebo dveře vyžadují lhůtu
delší. Na případné skryté vady, problémy s rozvody, odpady, provedením omítky a
podobně, které odhalí až plné
využívání bytu, platí dvouletá záruční doba. Na společ-
né části projektů, například
na střechu, zateplení, fasádu
a komunikace, pak garantujeme záruční dobu i delší než
pět let,“ řekl Jan Kalaš ze společnosti Star Group.
Záruční doba by měla být
důležitou součástí každé kupní
smlouvy. Pokud strany žádnou
reklamační lhůtu nedohodnou, je prodejce odpovědný
pouze za vady, které existovaly při předání bytu. Jak upozorňuje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, ani
nový občanský zákoník neposkytuje kupující straně při
koupi bytu povinnou „záruku“. „Nicméně lze si záruku za
jakost výslovně ujednat s prodávajícím v kupní smlouvě,“
uvedl Jiří Hartmann.
Nový občanský zákoník ale
také upravuje odpovědnost
prodávajícího, tedy i developerů, za vady na pět let od
předání bytu.
SC-332178/17
Podpis předávacího protokolu
bývá závěrečným a definitivním krokem při koupi nového
bytu. Znamená poslední možnost sečíst všechny viditelné nedostatky a dohodnout se
na okamžité nápravě. Seriózní developer by měl klientovi umožnit libovolně dlouhou
prohlídku bytu a společných
prostor, garantovat odstranění menších závad do 14 dnů a
poskytnout minimálně dvouletou záruční dobu uvedenou
v kupní smlouvě.
„Předání nového bytu může trvat několik minut, ale také pár hodin, což je v případě
celoživotní investice klienta
naprosto oprávněné. Pokud
developer na předání spěchá
a vymezuje krátký čas, je třeba mít se na pozoru,“ varuje Jan Kalaš, obchodní ředitel
společnosti Star Group, která
stojí mimo jiné za úspěšným
pražským projektem Nové
Chabry.
16
SC-340808/01
bydlení a reality
Štefánikova 29, Praha 5
volejte zdarma
800 888 905
Cena: 5 400 000 Kč
Cena: 2 890 000 Kč
Cena: 2 500 000 Kč
Cena: 3 840 000 Kč
PZ-Zbuzany, Lomená. Prodej novostavby ŘRD
4+1 s garáží, terasou a pěknou zahradou.
P5-Zličín, Sazovická. Prodej cihlového bytu
2+k.k./B/GS/S.
PZ-Řevnice. Prodej zatepleného domku 3+1,
podsklepeno, k trvalému bydlení (527 m 2).
Středočeský kraj-Hlásná Třebáň, Ulička.
Prodej RD 6+1 (170m2)/G/zahrada/ (556 m2).
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- RD ZBUZANY -
Cena: 2 250 000 Kč
Středočeský kraj-Dobřichovice, Lety. Prodej
RD v osobním vlastnictví, 110 m2 (705 m2).
Cena: 6 690 000 Kč
rezervujte si prohlídku na tel: 731 474 546
P5-Jinonice, U Kříže. Prodej luxusního bytu
3kk/balk.(100 m2).
Cena: 29 000,-/měs + popl.
Cena: 19 000,-/měs + popl.
Cena: 18 500,-/měs + popl.
Cena: 22 000,-/měs + popl.
P5-Smíchov, Arbes. nám. Pronájem kanc.
(160 m2)/ 6+K/tram 200 m/=M= Anděl 500 m.
PZ-Hostivice, Vodňanského. Pronájem RD 5+KK/
Z/ G/ 10 min. autem na -M- Zličín. Dlouhodobě
P5-Stodůlky, Harmonická. Pronájem bytu
4+KK /102 m2/T-14 m2/šatna/sklep/gar. stání.
P5-Motol, Brdlíkova. Pronájem nebytového
prostoru 4+k.k. s výlohou (108 m2).
SC-332178/07
TOUŽÍTE PO VLASTNÍM DOMĚ SE ZAHRADOU
ZA CENU BYTU?
ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU KVALITNÍ NOVOSTAVBY
KOMPLETNĚ DOKONČENÉHO RODINNÉHO DOMU
SE ZAHRADOU (834 M2) VE ZBUZANECH U PRAHY.
KDY? V SOBOTU 27. 9. OD 14.00 HOD.
CENA: 5 750 000 KČ
17
SC-340172/03
bydlení a reality
SC-340172/05
www.ceskydomov.cz
20.8.2014 18:16:36
SC-340981/01
SATPO-RSC2_PrazskaPetka_2014-09_188x86.indd 1
18
bezpečnost
Osvětový program proti elektronickému násilí a kriminalitě
Již druhým rokem bude městská část Praha 5 realizovat ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu vzdělávací a osvětový projekt Praha 5 bezpečně online: komunitní prevence kybernetické kriminality, zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména u dětských a mladistvých uživatelů internetu a mobilních online zařízení.
Projekt zvýší gramotnost
odborníků z MČ Praha 5 v oblasti ochrany před kyberkriminalitou a dalšími elektronickými útoky a právní povědomí profesionálů v oblasti
trestně právní úpravy rizikových a trestných činů spojených s užíváním internetu,
v oblasti ochrany autorských
práv, osobních údajů a osobnosti v prostředí internetu.
Letos projekt přináší dva
odborné vzdělávací programy
pro odborníky pracující s dětmi a mládeží. Tyto programy
jsou určeny řídicím a pedagogickým pracovníkům základních škol zřizovaných
MČ Praha 5, sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesionálům z MČ
Praha 5.
Semináře proběhnou
v KC Prádelna
Programy budou probíhat
v prostorách Komunitního
centra Prádelna, Holečkova
38a, Praha 5. Seminář na téma
Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kriminalitou proběhne 22. října od 8.30 do 16.00
hod. „Tento program je akreditován MPSV a je započitatelný v rámci systému dalšího
vzdělávání pracovníků v sociálních službách,“ sdělil 1.
zástupce starosty Petr Lachnit
(ANO). Seminář na téma (Ne)
bezpečný mobil se uskuteční
4. listopadu od 8.30 do 13.30
hod.
Směřuje
především
k ochraně dětských uživatelů
mobilních telefonů a dalších
zařízení, témata se však týkají
i dospělých.
Účast na vzdělávacím programu je díky podpoře hl. m.
Prahy z městského programu
prevence kriminality na rok
2014 pro účastníky zdarma.
Registrace zájemců je možná
na http://www.saferinternet.
cz/mestske-casti-prahy/praha-5-bezpecne-online/index.php. (red)
Od dopravní nehody se neujíždí
Účastník dopravní nehody je
povinen ihned zastavit vozidlo a zdržet se následného požití alkoholických nápojů a návykových látek. Dále musí učinit vhodná opatření
k zabránění vzniku další škody a spolupracovat při objasňování nehody. Pokud je nutné ji ohlásit policii (usmrcení,
zranění, škoda na některém
ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100 000 Kč), výčet povinností se zvyšuje. Mimo jiné
i o povinnost setrvat na místě až do příchodu policisty.
Ve správním řízení lze za porušení i těchto základních povinností vyplývajících ze zákona o silničním provozu uložit pokutu 2500–5000 Kč. (red)
Ze zápisníku městské policie
Namalované srdce strážníky nepotěšilo
Večer při běžné hlídkové činnosti v ulici Nádražní u stanice
metra neunikl pozornosti strážníků z hlídkového útvaru muž,
který pokreslil propisovací tužkou reklamní plochu. Nakreslil
zde srdce a do něj vepsal vzkaz. Hlídka k muži přistoupila a upozornila ho, že se dopouští protiprávního jednání. Ten jim na svou
obhajobu sdělil, že napsal vzkaz svému kamarádovi. Protože
vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla celá
věc na místě předána Policii ČR k dalšímu opatření.
Hulákal, kopal a ničil
V neděli v půl jedenácté večer byla vyslána autohlídka strážníků
z Prahy 5 do Grafické ulice, kde měl neznámý muž rušit noční klid
a kopat do zaparkovaného automobilu. Operátor kamerového systému dále zaznamenal, že muž ještě hodil neznámou tyčí do okna
přízemního bytu. Strážníci muže dostihli poblíž Plzeňské ulice.
Hlídka muže omezila na osobní svobodě, a protože se muž choval agresivně, museli proti němu použít donucovací prostředky a
služební pouta. Celou věc dále šetří Policie ČR. (red)
Obsah kurzu Sociální práce s mládeží ohroženou
elektronickým násilím a kriminalitou
Úvod do světa ICT, děti a mladiství jako uživatelé
Sociální sítě a služby v oblasti ICT
Rizika a hrozby pro děti a mládež v prostředí sítě Internet
Problematika mravnostní trestné činnosti páchané dětmi v rámci ICT
Interaktivní práce s problematikou online rizik a hrozeb
Formy a možnosti sociální práce s dětmi a mládeží v rámci problematiky ICT
Prevence, formy pomoci, kazuistika případů
Obsah kurzu (Ne)bezpečný mobil
Zabezpečení mobilních telefonů a děti
Jaké informace shromažďuje a vysílá chytrý mobilní telefon
Mobilní telefon a geolokace
Mobilní telefon a ochrana osobních dat a informací
Mobilní telefon a elektronické bankovnictví
Sdílení kontaktů
Mobilní telefon jako záznamové zařízení (foto, video)
Mobilní telefon a sociální sítě
Mobilní telefon a instant messengers
Mobilní telefon a bluetooth
Mobilní telefon a závislosti
Mobilní telefon a online nakupování
Mobilní telefon a veřejné wifi
Jak může pomoci mobilní operátor
NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY
PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
DÁLE NABÍZÍME:
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně-lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů
- příspěvek na penzijní a životní pojištění
WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
PRAH
PR
PRACUJ
PRO METROPOLI
%(=3(ÿ1Ě-äÌ
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
19
rodina
Papírová pimprlata
sehrají pohádky
V pobočce Městské knihovny
Barrandov se 24. a 25. září (vždy
od 17 hod.) uskuteční představení pro děti. Papírová pimprlata nejprve sehrají pohádku
Popelka, druhý den malé diváky potěší Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Vstup volný. (red)
Centrum rozvoje
otevírá dveře dětem
V sobotu 27. září od 10 do 17 hod.
jsou všechny zvídavé děti a jejich
rodiče zváni na Den otevřených
dveří Centra rozvoje FasTracKids, V Hůrkach 2145, Praha 5. Info na e-mailu: Praha5@
FasTracKids.cz, tel. 604 815 472;
www.fastrackids.cz. (red)
TIB slaví 10 let
existence
Občanské sdružení TIB aneb
Tvořivá informatika s Baltíkem
pořádá počítačové kroužky programování pro děti a mládež již
od roku 2004. Za 10 let své existence dosáhlo řady úspěchů.
Mezi poslední patří 1. místo Tomáše Veselého v mezinárodní
soutěži Baltie 2014, která se konala v Řešově v Polsku, i jeho vítězství v celostátní soutěži Mladý programátor 2014, kterou TIB
zorganizovalo ve Strakonicích.
V úterý 16. 9. od 14 do 18 hodin TIB pořádá akci Megabajty, už víme, jak na ně! Ve FZŠ
Trávníčkova, Praha 13, na vás
čekají počítačové workshopy, nejúspěšnější programy
dětí, 3D tiskárna a další. Více
na www.tib.cz. (red)
Motolské koupaliště zažije
dortovou bitvu
Den Bejkáren s M Radiem, to
je zábavná akce pro dospělé a
děti v sobotu 13. září v areálu koupaliště Motol. Od 13.01
do 19.01 hod. (poté následuje afterparty s živou kapelou
a DJ Swederem) je připraveno
odpoledne plné soutěží o ceny pro děti a dospělé, bohatá tombola, tuningová auta,
zdarma líčení pro ženy, ukázky masáží a dětské stříhání,
soutěž o nejlepší masku, výtvarná dílna, show siláka Jir-
ky Tkadlčíka, bodyzorbing a
spoustu dalšího. Zlatým hřebem bude dortová bitva. Vstup
volný, pro prvních sto příchozích dárková taška zdarma.
Info na www.mradio.cz. (red)
Benefiční koncert pro hluchoslepé
Ve čtvrtek 25. září od 19.30 hod. se po roce opět uskuteční v
kostele sv. Václava na Smíchově (nám. 14. října) benefiční koncert pro Společnost pro hluchoslepé LORM, sídlící ve Zborovské
ulici. „Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík pod vedením sbormistryně Lenky Pištěcké uvede posluchače v programu Ev’ry
time I feel the spirit na pomyslnou hudební cestu od renesančního chorálu až ke spirituálům a gospelům,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová, která nad akcí převzala záštitu. Jako host vystoupí flétnista, jazzmann a improvizátor
Jiří Stivín. Koncert se koná v rámci 23. ročníku festivalu Svatováclavské slavnosti 2014. Vstup volný, zakoupením drobného
upomínkového předmětu přispějete na základní pomůcky pro
hluchoslepé. Více informací na www.svatovaclavske.cz. (red)
Kinského zahradu obsadí Buchty a loutky
Alternativní loutkové divadlo
Buchty a loutky připravilo na
PŘIPRAVENÝ program slibuje plno
zábavných vystoupení. Ilustrační foto:
Buchty a loutky
sobotu 13. září (10.30–18.00 h.)
bohatý program pro rodiny
s dětmi s názvem Pohádková
Kinského zahrada. Po celý den
budou k dispozici dílny pro děti - výroba loutek, hraček a letadýlek, čtenářský a loutkový
koutek, nově Koutek deskových her, Přines – odnes: tradiční výměnný bazar hraček,
her a knížek, knihy a deskové
hry, kostky, kolobrndy a velká
tatrovka na hraní. (red)
Zažijte město jinak!
I letos utichne na padesáti
místech v Praze provoz, město se naladí na tempo chodců a cyklistů a ožije pod vlivem aktivit jeho obyvatel. To
vše díky devátému ročníku
sousedských slavností Zažít
město jinak, které se uskuteční 20. září.
Na oživení ulic se v Praze
podílí desítky místních organizací, spolků, sdružení a podniků. „Pátá městská
část bude ostrůvky dění doslova pokrytá,“ říká 1. zástupce starosty Petr Lachnit
(ANO), který nad akcí převzal záštitu společně s radním Jiřím Vejmelkou (SNOP).
„V Plaské ulici se chystá kavárenské posezení na ulici místních barů a podniků s
kávou a na Radlické se pořadatelství sousedských slavností ujalo Komunitní centrum Prádelna, Člověk v tísni
a ‚kulturní sportovna‘ Radlická,“ zve radní Jiří Vejmelka (SNOP). Komorní program
bude opět v bývalé dělnické
kolonii Buďánka, v parku Kavalírka a v Hlubočepích. Lokalitu Na Pláni chce oživit občanské sdružení Přátelé Malvazinek a rozpoutat debatu o
budoucí podobě tohoto místa.
Více o programu se dozvíte na
www.zazitmestojinak.cz. (red)
I LETOS se sejdou obyvatelé Malvazinek na sousedské slavnosti. Ilustrační
foto: Tereza Stárková
Program Komunitního centra Prádelna
3. 9. Naši cizinci (jsme tu s vámi, buďte
s námi) - vernisáž výstavy
8. 9. BRAZILSKÝ VEČER (od 18 h.)
11. 9. STŘEP – Rodičovská skupina pro
romské ženy a matky (10–12 h.)
11. 9. ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI – hudební
odpoledne pro seniory, šlágry 50. let zpestřené lidovkami o víně (od 15.30 do 17.00 h.)
16. 9. STŘEP - Rodičovská skupina pro
romské ženy a matky (15.30–17.30 h.)
17. 9. JÓGA - ukázková hodina - (15–17 h.)
18. 9. SPOLUŽÁCI 2014 – vernisáž
výstavy výtvarných prací Rakouského
gymnázia v Praze (od 18 h.)
23. 9. ALTERNATIVA ZDOLA – předvolební politická debata (od 18 h.)
24. 9. VÍČKA - POMOC PRO KRISTÝNKU
– předání sebraných víček
20
Pravidelné aktivity
pro seniory
od 22. 9. (vstup zdarma):
Po 22. 9.; 29. 9. Španělština pro seniory
(začátečníci) (9.30–10.30 h.)
Po 22. 9.; 29. 9. SENzační SENioři Stolní tenis pro seniory (12–15 h.)
Po 22. 9.; 29. 9. SENzační SENioři Kurz PC a digitální technika. 1. skupina
– začátečníci (13–14 h.); 2. skupina –
„věční“ začátečníci a mírně pokročilí (14
–15 h.); 3. skupina – pokročilá práce s
PC a internetem (15–16 h.)
Út 23. 9.; 30. 9. Marietta – taneční soubor seniorů (9–12 h.)
Út 23. 9.; 30. 9. Angličtina pro seniory
(začátečníci) (10.30–11.30 h.)
Út 23. 9.; 30. 9. Klub seniorů Pegas –
bridž (14.30–18 h.)
Út 23. 9.; 30. 9. Beseda – taneční soubor seniorů (19 – 21.30 h.)
St 24. 9. Zdravotní gymnastika pro
seniory (10–11 h. / 11–12 h.)
St 24. 9. Petanque pro seniory (12–16 h.)
St 24. 9. SENzační SENioři - Kurz PC
a digitální technika. 1. skupina – úplní
začátečníci (12–13 h.); 2. skupina –
začátečníci a mírně pokročilí (13–14 h.)
St 24. 9. SENzační SENioři - iKavárna
pro seniory (14–16 h.)
St 24. 9. SENzační SENioři - Stolní tenis
pro seniory (12–15 h.)
St 24. 9. Angličtina pro seniory (pokro-
čilí) (10–12 h.)
Čt 25. 9. Marietta - taneční soubor
seniorů (9–13 h.)
Čt 25. 9. Angličtina pro seniory (pokročilí) (10–12 h.)
Bližší informace a přihlášky na e-mailu:
[email protected] nebo tel.: 775
788 098
Galerie Prádelna
Naši cizinci (jsme tu s vámi, buďte
s námi). (1.–17. 9. 2014)
Spolužáci 2014 – výtvarné práce žáků
Rakouského gymnázia v Praze (18. 9.–
8. 10. 2014)
Komunitní centrum Prádelna
Holečkova 38a, Smíchov; www.kcpradelna.cz; [email protected],
tel.: 603 289 675, 775 788 098, 257 213 908
inzerce
DĚTI
Nové Centrum rozvoje pedškolák
je zameno na komunikaci a kreativitu
V záí otevírá svoji druhou poboku v esku Centrum rozvoje dtí mezinárodní sít FasTracKids. Jeho
program se snaží maximáln využít toho, že mozková
aktivita dtí je oproti dosplým dvojnásobná.
Koncept pedškolního vzdlávání FasTracKids je unikátní svým
zamením na dti již od pl roku
vku. „Ve vku, kdy dtem zaíná
tradiní výuka, je již nejdležitjší období pro vývoj mozku dítte
nenávratn pry. Vdecké studie
potvrzují, že dtský mozek nejvýkonnji pracuje v pedškolním vku,“ vysvtlila Eva Holá, majitelka FasTracKids v Praze 5.
aktivního dobrodružství. „Výuka
kombinuje výpoetní techniku,
projekci, interaktivní tabuli a dotykové ovládání. Uebny jsou plné
barev, aby se dti cítily píjemn.
K dispozici je i zázemí pro rodie, kteí mohou ekat nad šálkem
kávy nebo využít pln vybavenou
pracovnu s wi- a tiskárnou. Herna pro dti je samozejmostí,“ popsala Eva Holá.
Měkké dovednosti
Dvě hodiny týdně stačí
Dti od šesti msíc do osmi let
se uí rozvíjet kreativní myšlení,
ídit tým, ešit problémy a uplatovat znalosti a dovednosti v každodenním život. Získají komunikaní a enické schopnosti
a osvojí si i další nezbytné dovednosti souasného svta.
„Cílem je rozvíjet u dtí pedevším mkké dovednosti, tedy komunikaní dovednosti, kreativní
ešení problém, ochotu pracovat v týmu a podobn,“ upesnil
Martin Chalupský, zakladatel
FasTracKids v esku. To vše se
dti uí formou zábavného inter-
Ve FasTracKids je kladen velký draz na individuální poteby
a možnosti každého dítte, protože každé dít má talent, který je poteba objevit a rozvíjet.
V pípad základního programu
FasTracKids, který je urený pro
dti od tí do osmi let, dti navštvují školu jednou týdn na dvouhodinový program. Ve tíd je
maximáln osm dtí a kompletní
výukový cyklus trvá dva roky.
Jednotlivé tematicky zamené
programy jsou dvoumsíní. Zaít je možné prakticky kdykoliv.
I když se na první pohled mohou
dv hodiny týdn zdát málo, National Institute on Out-of-School
Time ukázal, že dti navštvující
hlavní výukový program FasTracKids, za 1/2 roku zlepšily svou
slovní zásobu a sociální dovednosti o 100 až 150 procent rychleji, než jejich vrstevníci. (pet)
FasTracKids
V Hůrkách 2145/1
Praha 5
e-mail: [email protected]
telefon: 604 815 472
www.FasTracKids.cz
Eva Holá: S dtmi pracujeme individuáln
Petra Ďurčíková
ím se vaše zaízení liší od ostatních pedškolních zaízení?
Naší snahou je pedevším podpora dtí v aplikaci vdomostí a znalostí do praxe, využití maximálního potenciálu dítte, s každým
díttem pracujeme individuáln,
neuíme dti pouze co a jak, ale
zajímá nás také pro. Probouzíme
v dtech kreativitu, podporujeme
vdí schopnosti a osobní rozvoj,
povzbuzujeme celoživotní lásku
k uení. Dít, které absolvuje náš
program, si vybuduje pevný základ, na kterém mže stavt celé
své další vzdlávání.
Jak
vypadá
bžná
hodina
ve FasTrackids?
FasTracKids lekce využívají unikátní metodiku, nazývanou Educational Zigzagging. innosti se asto
mní, aby bylo možné udržet zájem
dtí a pomoci jim rozvíjet koncentraci. Chceme dát rodinám možnost
vyzkoušet si na vlastní kži naše
uební programy, proto jsme pipravili speciální akci. Na našich webových stránkách je možné se pihlásit na ukázkovou hodinu zdarma.
Pro jak staré dti je zaízení urené?
FasTrackids se zamuje pedevším na pedškolní vzdlávání. Naše programy jsou urené pro dti
ve vku už od pl roku do osmi let.
Jaká je kapacita?
Je pro nás velmi dležité, abychom
se každému dítti mohli vnovat individuáln, proto je v jedné tíd maximáln osm dtí. U program, které jsou ureny pro nejmenší dti, je
ve tíd maximáln šest dtí najednou.
Kolik stojí školné?
Výše školného je od 1450 korun
za msíc, cena se odvíjí podle typu programu.
Chystáte bhem záí Den otevených dveí nebo jiné akce pro veejnost?
Ano. V sobotu 27. záí od 10
do 17 hod. velmi rádi pivítáme
všechny zvídavé dti a jejich rodie na Dni otevených dveí.
Centrum rozvoje FasTracKids bude v záí také souástí programu
Festivalu volného asu poádaného Prahou 13.
SC-341020/03
editelka nového centra FasTracKids, které sídlí v Nových Butovicích, vysvtluje, jak pracují s dtmi a v em
je tento styl vzdlávání pedškolák unikátní.
21
rodina
Novinářka zve
na brazilský večer
V pondělí 8. září od 18 hodin
proběhne v KC Prádelna Brazilský večer v režii novinářky
Andrey Cerqueirové, jejíž rodinné kořeny částečně sahají
právě do Brazílie. Bude to příležitost k seznámení se s kulturou, historií a v neposlední řadě kuchyní Brazílie, respektive Latinské Ameriky.
Vstup zdarma. (red)
Zahájen zápis
do kroužků DDM
Praha 5
Zápis do zájmových útvarů
DDM Praha 5, Štefánikova 11,
pro nový školní rok proběhne 1.–12. 9. od 10 do 18 hod.
v budově DDM. Na místě zápisu se zájemci dozví bližší
informace k činnosti vybraných útvarů, počet volných
míst a výši zápisného. Informace lze také čerpat z www.
ddmpraha5.cz či Facebooku.
Zájemci jsou pak řádně přihlášeni, pokud mají vyplněnou přihlášku a uhrazené
zápisné. Pravidelná zájmová
činnost začíná od 15. 9. Bližší
informace k volným místům
po 15. září obdržíte v recepci
v DDM Praha 5 nebo na telefonu 257 32 39 18. (red)
Přijďte si vyzkoušet
pohybové aktivity
V sobotu 6. září od 9 hodin
proběhne Den otevřených
dveří v Move Studiu 123, Naskové 3 (areál TTC), Košíře.
Příchozí dospělí i děti si mohou po celý den vyzkoušet
zdarma různé pohybové aktivity (jóga, pilates, zumba,
bodyform, fly joga, aikido,
zumbatomic, tanec, Bricks 4
Kidz, hip-hop, cvičení maminky s dětmi, jóga pro děti...). Během cvičení pro dospělé bude zajištěno hlídání
dětí, připraveny jsou dílničky
pro děti, líčení a kosmetika
pro dospělé. Podrobnosti na
www.movestudio123.cz. (red)
Kde se v Praze 5 ukrývá žluté Kuře? Studio Bubec otevírá
Na zahradě Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS),
Na Václavce 1135/9,
proběhne 7. září pod
názvem Kde bydlí Kuře už třetí ročník zábavného odpoledne pro rodiny
s dětmi. Již tradičně budou návštěvníci
pod taktovkou žlutého Kuřete – maskota sbírky Pomozte dětem - putovat zahradou a hravou formou si vyzkouší, jaký je život s hendikepem.
Výtěžek akce, pořádané pod záštitou 1. zástupce starosty Petra
Lachnita (ANO), půjde na konto sbírkového projektu Pomozte dětem.
Během odpoledne (14–18
hod.) děti projdou několika zastaveními inspirovaný-
Tradiční rukodělnou práci se dřevem a dláty si můžete vyzkoušet v kurzech řezbářství, které začnou od září ve studiu Magmé v budově
ZŠ Kořenského 10 u Arbesova náměstí. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé.
Dílna je kompletně vybavena
kvalitními dláty, ponky a lipovým dřevem, elektrickými nástroji a předlohami, literaturou, vzorníky atd. Každý si postupně osvojí základy
řemesla a vytvoří například
různé figurky (nejen betlémové), reliéfy, ornamentální řezby, abstraktní objekty, šperky, loutky, dřevěné mozaiky,
jednoduché hudební nástroje,
krabičky, hračky a libovolné užitkové předměty. Kurzy vede zkušená lektorka ak.
sochařka Magdalena Mézlová.
Veškeré informace o termí-
Studio Bubec
otevírá od 15.
září výtvarné
kurzy pro děti ve věkových
skupinách
6—10 let, 11—15
let, 16 let a výše. Kurzy budou
probíhat v nově zrekonstruovaných prostorech na Řeporyjském náměstí v odpoledních
hodinách od pondělí do čtvrtka.
Dvě vyučovací hodiny, 19 lekcí/pololetí, maximálně 15 dětí
v jednom kurzu, cena 2000 Kč/
pololetí včetně všech potřeb!
Od 8. do 11. 9. (14—17 hod.) se
uskuteční bezplatné ukázkové
workshopy. Info o kurzech na
www.bubec.cz. (red)
KRÁSNÁ dřevěná figurka může vzniknout pod vašima rukama. Foto: KŘ
nech a fotogalerii již zhotovených výrobků z předchozích
ročníků naleznete na www.
rezbarstvi-kurzy.cz, info na
tel: 777 28 91 90, e-mail: [email protected] (red)
Akce v Klubu Královská louka
Výstava: Příběhy oblaků - leckterý mrak je sám uměleckým dílem.
Příběhy, které nám sdělují kapky
zmrazené rosy, zachytil nad Prahou
fotograf Michal Fairaizl. V měsíci září
se uskuteční výstava fotografií, na jejíž
vernisáž jste srdečně zváni 4. září od
17.00 hodin.
18. 9. 13.00–15.00 h. Zelený čtvrtek –
Zelená kosmetika – kosmetický salón
„U paní Přírody“
22
nově výtvarné
kurzy pro děti
Kurzy řezbářství přijímají nové zájemce
11. 9. 13.00–15.00 h. Zelený čtvrtek Čajovna Dobrá mysl
Ilustrační foto: Move Studio
mi životem jejich
vrstevníků,
kterým Kuře pomáhá.
A protože tento rok
má podtitul Piknik
s Kuřetem, s každým
splněným úkolem si
malí návštěvníci naplní svůj piknikový „košíček“, který
si zaslouženě odnesou a mohou na místě také zkonzumovat. „Těšit se
mohou také na megabubliny,
vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše, dlouholetého spojence sbírky Pomozte dětem,
a nebo malého ‚animoterapeuta‘ - prasátko Chrochtu,“
uvedl 1. zástupce starosty Petr
Lachnit (ANO). Na závěr pikniku vystoupí se svým představením občanské sdružení
Loutky v nemocnici. (red)
25. 9. 13.00–15.00 h. Zelený čtvrtek –
„Odpoledne provoněné levandulí“ – šití
voňavých usínáčků a jejich naplnění
levandulovou pohodou.
29. 9. 15.00–17.00 h. Cestománie na
Louce - Jeruzalém, jedno z nejstarších
měst na světě. Podívejme se společně
na Zeď nářků, do Chrámu Božího hrobu,
na Olivovou horu, Skalní dóm a další
památky „Svatého města“. Turista
z Prahy nám bude vyprávět veselé i
napínavé historky, které by se mohly
přihodit každému z nás.
Pravidelné aktivity:
Po 22. 9.; 29. 9. Angličtina pro začátečníky 10.00–11.00 h.
Út 23. 9., 30. 9. SENzační SENioři: Kurz
na práce na PC pro seniory
Skupina od 10.00 do 11.00 h.
Skupina od 14.00 do 15.00 h.
iČajovna pro seniory 11.00–14.00 h.
St 3. 9.; 9. 9.; 17. 9.; 24. 9. NZDM – klub
pro děti a mládež. Téma měsíce – Škola
v pohodě (13.00–17.00 h.)
Čt 11. 9.; 25. 9. 15.30 h. Klub seniorů
Královská louka
Klub Královská louka,
U Královské louky 5, Smíchov
www.kcpradelna.cz, kralovskalouka@
gmail.com, tel.: 775 788 930.
zajímavost
Zraněný kůň zaměstnal smíchovské hasiče
Hasiči ze stanice Smíchov byli ve středu 13. srpna krátce
po poledni vysláni k záchraně koně, který se ve stáji v ulici K Holému vrchu těžce zranil,
upadl a nedokázal se sám zvednout. Majitelka koně zavolala
současně i veterinářku, která se
zhruba za půl hodiny dostavila na místo. Do té doby se hasiči
snažili koně zvednout pomocí
popruhů a vlastních sil ve stáji. Na radu veterinářky pak byl
kůň vytažen ze stáje na louku,
kde se jeho postavení na nohy
podařilo. Hasiči ho ještě chví-
OŠKLIVÁ RÁNA na noze nedovolovala zvířeti se zvednout. Foto: HZS Praha
POSTAVIT ho na vlastní nohy nebylo jednoduché. Foto: HZS Praha
li podpírali, aby se udržel na
nohou, potom zvíře odvedli do
stáje a předali do péče majitelce a veterinářce. V případě, že
by se nepodařilo koně postavit na nohy lidskými silami, byl
připraven v záloze jeřáb. Nebylo ho však zapotřebí. „Členům
hasičského sboru patří velké
uznání za práci, kterou denně
vykonávají. Městská část proto
i letos na podzim několik z nich
ocení medailemi za zásluhy,
stejně jako v minulých letech,“
informoval 1. zástupce starosty
Petr Lachnit (ANO). (red)
NA RADU veterinářky hasiči koně vytáhli ze stáje. Foto: HZS Praha
POKUD BY němá tvář mluvila, asi by jen utrousila: „Kluci, díky!“ Foto: HZS Praha
INZERCE
VINOBRANÍ V PLACHTĚ
Jindřicha Plachty 27, 150 00 Praha 5
tel.: 257 216 556, mobil: 721 457 392
[email protected], www.plachta.cz
áků
· rozšířená nabídka vín a burčáků
m cibulovým
lovým chlebem
· variace tataráčků s opečeným
ovým čatní,
· výběr sýrů s jablečno-zázvorovým
m celerem
vlašskými ořechy a řapíkatým
· rozpečený fík s jogurtem,
medem a pistáciemi
Inzerát 188 x 63 vinobraní.indd 1
22.8.2014 11:14:39
23
rozhovor
Herečka a fotografka Ljuba Krbová tvrdí: „Při focení ne
Po celé září patří prostor výstavní síně Galerie Portheimka snímkům herečky Ljuby Krbové. Její historicky první samostatná výstava, přinášející výběr nejlepších fotografií z dalekých cest, se nerodila
úplně lehce, protože vybrat jen několik desítek obrázků z tisíců archivovaných by přineslo tvůrčí muka
i profesionálním fotografům…
Martin Dudek
Propadla jste fotografickému
zaznamenávání
prchavých
okamžiků již v mládí, nebo je to
výsledek volného času ve zralejším věku?
Kdysi na konzervatoři jsem
fotila a vyvolávala snímky,
ale to je činnost, která již navždy patří historii. Pak jsem
focení na dlouhou dobu opustila a vrátila jsem se k němu se
svým manželem (spisovatel a
novinář Ondřej Neff – pozn.
red.). Neustále na našich společných výletech pracovně
testoval nové digitální fotoaparáty a já měla jen dvě možnosti – buď se aktivně zúčastnit, nebo se nudit a zlobit.
Vybrala jsem si to první a nelituji, stal se nám z toho společný koníček.
Ondřej Neff vede web zabývající se fototechnikou a teorií fotografování, provozuje i fotografickou školu. Lepšího učitele jste si asi nemohla přát…
To je pravda, nejlepšího fotoguru mám vedle sebe, ale má
to i nevýhody. Jsem svéhlavička a na spoustu věcí si chci
přijít sama. Je to sice někdy
delší cesta, ale je moje.
Galerie Portheimka hostí vaši
první samostatnou fotografickou výstavu. Vybíraly se vám
snímky lehce?
Kdepak, hodně jsem se
s konceptem expozice trápila a přemýšlela, z jaké strany
to vzít. Chtěla jsem připravit
průřezovou výstavu, ale zjistila jsem, že to tak úplně nejde.
Co bylo příčinou?
Nazvala bych to jakýmsi vývojem duše fotografa. Člověk
na cestách napřed fotí vše hezké. Pak zjistí, že se musí naučit
techniku, aby to hezké vypadalo krásně i na fotkách. Pak
přijde dlouhé období, kdy fotíte
hezké obrázky, a čím jsou hezčí, tím více lidí je chválí a tím
více jste spokojenější. A pak se
dostanete do fáze, že o fotografování začnete přemýšlet trochu jinak. Chcete přes snímky
něco sdělit. Fotky začnou být
zákonitě jiné, na začátku velmi nedokonalé. A ve vaší duši propukne boj mezi fotografem, který chce být chválený
za hezké fotky, a fotografickým
druhým Já, které chce ve sdě-
Některé snímky
si uchovávám
pouze v hlavě
lovací cestě pokračovat. Rozhodla jsem se to vyřešit tak, že
si na výstavě přijdou na své obě
skupiny návštěvníků. Tedy ti,
co vyhledávají krásné snímky,
i ti, co ve fotografiích hledají
přes výtvarnou stránku skryté poselství.
Tibet, Nepál, Čína, Jižní i Severní Amerika. To je jen stručný a neúplný výčet destinací, které jste navštívila. Určitě
máte nafoceno spoustu krásných snímků. Mohla byste čtenářům přiblížit vznik jednoho
z vašich nejoblíbenějších?
To se nedá asi říci, ke každé
fotce mě poutá určitá vzpo-
VEČERNÍ PŘÍSTAV v islandském Stykkisholmuru. Foto: Ljuba Krbová
24
mínka, některé jsou na výstavě slovně zdokumentovány.
Ale spíše bych zmínila „fotografie“, které mám uložené jen
v hlavě, jak já říkám, na hard
disku. Byly to situace, ve kterých je potřeba se ovládnout a
nefotit, aby se nezničilo kouzlo okamžiku. Poslední takovou jsme s manželem zažili ve
francouzské Provence. Brzy
ráno jsme navštívili mnišský
klášter, kde právě skončila bohoslužba. Interiér měl fantastickou světelnou atmosféru.
Bylo přítmí, přes okno prudký
sluneční svit osvětloval mladého mnicha, který si u oltáře
ještě listoval v knize, a přesně v kompozičním ideálu naproti němu, ve druhém kuže-
lu světla, zametal starý mnich.
V duchu jsem si říkala, že když
zmáčknu spoušť, tak to ve
ztichlém klášteře bude znít jako výstřel z děla. Ovládla jsem
se. Několik kroků za mnou šel
manžel a já jsem se po něm jen
ohlédla. Hned mu bylo jasné,
o co jde. Sedli jsme si do lavice
a vychutnali si ten krásný výtvarný emoční dojem.
Věřím tomu, že jiný fotograf by
určitě cvakal o sto šest…
Asi ano, reportážní fotografové
mají vnímání nastaveno jinak.
Bylo by to na dlouhou diskuzi,
zda v takových momentech fotit. Já jsem názoru, že nikoliv.
Fotografujete raději lidi, nebo
přírodu?
Lidi, i když je to čím dál těžší.
Jsou země, kde se to již téměř nedá, a není to pouze Afrika. Tam
se ještě lze domluvit. Například
přijedete do masajské vesnice,
dáte jim nějaký obnos na léky a
oni vám dovolí se po vesnici pohybovat a fotografovat. Je to trochu nesportovní, ale přivezete si
hezké fotografie. Já mám určitou
výhodu, jsem modrooká drobná
žena, a některé národy jsou z toho úplně paf. Když jsem poprvé
přijela do Číny, místní ženy mě
hladily po vlasech a říkaly: „You
are beautiful.“ Až jsem si mys-
I VÁŠNIVÁ FOTOGRAFKA Ljuba Krbová se ráda s
lela, že jsme omylem zabloudili do městečka ženské lásky. Ale
pro ně jsem byla velká atrakce,
chtěly mít se mnou fotky, a tudíž mi na oplátku dovolily fotit
i sebe.
Jako žena také snadněji naváži kontakt s dětmi, nikdo
mě nepodezírá z nekalých
postranních úsmyslů. Dám
mamince najevo, jak je dítě
krásné, dovolím se, zda mohu
fotit, a většinou získám souhlas. To by asi u mužského fotografa nebylo tak snadné.
A nevadí vám, že vaše snímky
většinou nejsou reportážního
charakteru?
Ne. Mám čím dál větší radost
z fotek, které vznikají po nějakém kontaktu nebo komunikaci. Také to není snadné. Je to o trpělivosti, musíte na jedno místo
přijít třeba třikrát za sebou, aby
vás místní lidé již nevnímali. A
splynout s davem jde někdy velice těžko, zvláště když jste jediný běloch široko daleko…
Galerii Portheimka spravuje
Praha 5. Jaký máte vztah k naší městské části?
rozhovor
ejde jen o hezké snímky, měly by také něco sdělovat“
Ljuba Krbová
narozena 5. 7. 1958 v Hradci Králové
po střední škole vystudovala Státní
konzervatoř v Praze
účinkovala či účinkuje v seriálech
Zkoušky z dospělosti, Bazén, Ulice,
Hříchy pro pátera Knoxe, Život na
zámku, Třetí patro a další
hrála ve filmech Anděl s ďáblem
v těle, Experti, Lotrando a Zubejda,
Holčičky na život a na smrt
ve volném čase ráda jezdí na kole a
fotografuje
věnuje se také čínským bojovým
uměním, v roce 2001 skončila na
mistrovství světa na 12.–13. místě
její třetí manžel je spisovatel a novinář Ondřej Neff, s prvním mužem –
ortopedem – má dceru Annu Marii
generálů. Ti tenkrát nemohli chodit ozbrojení k císaři,
a protože vzájemné intriky
ohrožovaly jejich životy, vylepšili vějíř. Žebra slouží jako
ostří a na každém byla šipka,
posléze i vystřelovací.
stává středem zájmu fotoobjektivu svého manžela Ondřeje Neffa. Foto: archiv LK
Po osobní i pracovní linii veskrze pozitivní. Ve Švandově
divadle jsem poslední tři roky hostovala ve hře Román
pro ženy, která byla hojně navštěvována a příznivě obecenstvem přijata. V divadle
mám hodně kamarádů a určitě nějaký společný projekt zase uděláme. A v Praze 5 jsem
potkala nynějšího manžela a
nějakou dobu jsme zde bydleli. Tuto lokalitu mám ráda pro
její množství zeleně, byla jsem
v podstatě u toho, když se probouzel k životu park Mrázovka
a vznikal Nový Smíchov. Jen
lituji, že jsem to tenkrát nefotila, mohla jsem mít přerod Prahy 5 zdokumentovaný.
Prahu 5 jste ale s manželem opustili a bydlíte za hranicí metropole. Musela jste ho
dlouho přesvědčovat, aby šel
bydlet do maloměsta?
Neffí, jak já mu říkám, byl hrdý patriot Prahy 5. Narodil se
v Praze a prožil tu podstatnou
část života. Měl radost, že se
Anděl mění ze špinavé, ekologicky zatížené jámy v moderní centrum, které načas zastí-
nilo i Václavské náměstí. Jenže jsme řešili bytovou situaci a
měli pejsky. Vlastním domek
za Prahou, zkusili jsme tam
žít. Myslela jsem, že s tím bude mít problém, ale nemá. Asi
je to tím, že Ondřej část dětství prožil na Slapech, které
zformovalo jeho náklonnost
k přírodě. Měl tak na co navázat. Pracuje většinou z domova a jsem to já, kdo se do Prahy
vrací za prací.
li v dnes již kultovním filmu Kill
Bill?
Přesně tak, oslovil mě režisér,
protože věděl, že mám k této tematice blízko. A při dabingu Umy Thurman jsem se
skutečně vyřádila (úsměv).
Máte doma podobné meče, které hrály ve filmu důležitou roli?
Mám, jsou zavěšené na zdech.
Meče, šavle a vějíř. Ten sice ve
fi lmu nehrál, ale je to velice
nebezpečná zbraň čínských
Kde se s vámi diváci v nadcházející divadelní sezoně potkají?
Spíše než na divadelních prknech na televizní obrazovce,
začínám desátou sezonu v televizním seriálu Ulice. Nicméně na divadlo jsem zcela nezanevřela, plácla jsem si s ‚mlaďochama‘, kteří na Žižkově
provozují sklepní divadlo. Je
to tak trochu punk, protože se
do něj vchází přes běžný dvůr
s popelnicemi, ale na spolupráci se moc těším. Připravujeme premiéru hry mladého
běloruského autora, popisující dnešní komunikaci rodičů
s dětmi prostřednictvím (nejen) Facebooku. Hraji matku a
už jen z názvu hry Za všechno
může ona je jasné, že to nebude moc kladná figura (úsměv).
Ještě se ve volných chvílích
věnujete čínskému bojovému
umění?
Cvičení wu shu je doživotní
cesta. Doufám, že mne udrží dlouho čerstvou. Když si
vzpomenu na cvičící stařenky
a staříčky z parku v Pekingu,
mám každopádně o motivaci postaráno. Ale vážně, cesta
bojovníka vás hlavně formuje
jako člověka a přináší pokoru.
To mě zajímá nejvíc, boj sama se sebou. Přináší vítězství
i prohry, ale učí vás vycházet
sám se sebou, to není málo.
Díky vaší exotické zábavě jste
získala hlavní dabingovou ro-
MNICH v tibetském klášteře Žikadze. Foto: Ljuba Krbová
25
inzerce
ŠATNY
NÁBYTEK NA MÍRU
A
SLEV
• RODINNÁ FIRMA S 15LETOU TRADICÍ
33 %
• KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY DÍKY VLASTNÍ
VÝROBĚ
VĚNÝ
U
ESTA
NA V K NA MÍR
TE
NÁBY
• GRAFICKÝ NÁVRH + KALKULACE ZDARMA
• JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ
NA STRÁNKÁCH
STAKO NÁBYTEK NA MÍRU s.r.o.
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA:
ŠÁFRÁNKOVA 1243/3
155 00 PRAHA 5
PRAHA 5 – KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 255/163, TEL.: 257 212 414
PRAHA 7 – HOLEŠOVICE, ARGENTINSKÁ 6, TEL.: 220 876 807
[email protected], www.stako.cz
www.stako.cz
[email protected]
1/16/14 2:16 PM
SC-340978/02
Stako_188x63_unor_2014.indd 1
725 113 790
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov
vjezd také z ulice Strakonická
PĚTKA
Gymnastika
pro školáky
Prázdninové
programy
Narozeninové
oslavy
- VÝKUP PAPÍRU
PO - NE: 9 - 18 hod.
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
www.vykupkovu.eu
SC-340013/05
Střelte svůj odpad
pro vás
Váš
inzertní
poradce
Cvičení pro
předškoláky
SC-340906/02
Cvičení
rodičů
s dětmi
železo - hliník - měď - mosaz - nerezelektromotory - autobaterie atd.
SC-341003/02
WHO
PDOLULE\WX#VH]QDPF]
ZZZPDOLULE\WXF]
The Little Gym Praha • Drtinova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 227 018 555 • www.thelittlegym.cz • [email protected]
tel: 774 055 525
‡ 0$/Ëě6.e
$/$.é51,&.e35È&(
‡ 7$3(729È1Ë
‡ â78.29È1Ë
6È'529e67ċ5.<
‡%528â(1Ë$/$.29È1Ë
3$5.(7
‡ 9<./Ë=(1Ë$Ò./,'
Vinobraní
v Edenu
5. září 2014
14 – 20 hod.
LIKVIDACE
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIDICKÁ 27, PRAHA 5
Tel.: 257 328 033
LANGMEIER & CO. s.r.o.
advokátní kancelář
DȴUP\
REÏDQ\
6OHYDSUR YHY¿ģL
]3UDK\
326.<78-(0(.203/(;1Θ35ƒ91Θ6/8Ŀ%<
[email protected]
DEGUSTACE
WWW.LANGMEIER.CZ
NA NÁMĚSTÍ PŘED NC EDEN
Otevřeno každý den
9:00 – 21:00
www.nceden.cz
92x130_zr.indd 1
SC-332515/15
telefon:
777 956 858
VINNÝ TRH
A VÝSTAVA VÍN
SC-340965/02
Bendík
NEJLEPŠÍ VINAŘI
MORAVY A ČECH
KALHOTY · ŠORTKY
KOŠILE · TRIČKA
SC-340639/04
Pavel
26
ZKUŠEBNÍ
HODINA
ZDARMA
VÝKUP KOVŮ
0$/Ëě,
%<7ģ&=
+420 731 160 036
SC-332531/08
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
19.8.14 9:54
sport
Cyklisté se sjedou do Centrálního parku Prahy 13
Z řady míst po celé Praze i blízkém okolí vyrazí v sobotu 13. září cyklistické pelotony, které budou
směřovat k vodní nádrži na pomezí Prokopského údolí, do Centrálního parku Prahy 13.
Na cykloprojížďku naváže
odpolední program pro děti a dospělé na hrázi horního
rybníka pod ulicí K Zahrádkám. Pro účastníky bude připravena velká akce zahrnující workshopy v bike trialu
i opravách kol a řada dalších
her a soutěží pro celou rodinu. Vodní nádrž v centrálním parku obsadí lodě či vodní míče atrakce zvané aquazorbing, díky kterým každý
může vyzkoušet doslova chodit po vodě. Hlavním organizátorem Cyklozvonění v letošním roce je Praha 13, příští
rok akci bude zřejmě pořádat
naše městská část.
Trasy v délce 15 až 30 km
povedou většinou po bezpečných cestách, vhodných i pro
rodiny s dětmi. Největší vzdálenost překonají účastníci akce z Černého mostu a Kbel,
kteří na své cestě projedou
celou Prahu a pojedou po silnicích společně s motorovou
dopravou. Většina ostatních
tras je volena s ohledem na
účast dětí po cyklostezkách,
při překonání frekventovaných křižovatek bude asistovat městská policie. Pro děti do 18 let je povinná přilba,
užitečný bude také kvalitní
zámek na kolo. Odměnou pro
účastníky akce může být ne-
jen dobrý pocit, ale také žluté tričko a cyklistický zvonek, které tradičně dostávají všichni cyklisté v pelotonu
před startem. Účastníci cyklojízdy je mohou získat od organizátorů na místech srazů. „Cyklisté z Prahy 5 mají sraz v 9 hodin na Arbesově
náměstí,“ uvedla zástupkyně
starosty Naděžda Kratochvílová (RESTART 2014), která
nad akcí převzala záštitu.
Program v Centrálním parku Prahy 13 startuje v 11 hodin, zájemci sem mohou dorazit nejen na kolech, ale také
metrem ze stanice metra Lužiny. Vstup je zdarma. (red)
Fotbalový podzim na Motorletu bude zajímavý
Fotbalový klub Motorlet Praha, hrající mistrovské zápasy na hřišti v Jinonicích, přivítá v podzimní části soutěží zajímavé soupeře. Zatímco
první tým, startující v divizi, se často střetne
s mimopražskými družstvy, záložní celek se
v pražském přeboru utká výhradně s dalšími
mužstvy z hlavního města. Přinášíme přehled
domácích zápasů, při nichž hráči budou potřebovat podporu všech fanoušků z Prahy 5.
Více informací o klubu FK Motorlet Praha naleznete na www.fotbal-motorlet.cz nebo na
facebooku www.facebook.com/motorlet. (red)
6. 9.
14. 9.
20. 9.
4. 10.
5. 10.
18. 10.
19. 10.
1. 11.
2. 11.
15. 11.
17. 11.
od 17.30 hod. Motorlet – Neratovice-Byškovice
od 17.00 hod. Motorlet B – Př. Kopanina
od 16.30 hod. Motorlet – Žatec
od 16.00 hod. Motorlet – Nový Bor
od 16.00 hod. Motorlet B – Meteor B
od 15.30 hod. Motorlet – H. Měcholupy
od 15.30 hod. Motorlet B – Uhelné sklady
od 14.00 hod. Motorlet – Kladno
od 14.00 hod. Motorlet B – Tempo
od 13.30 hod. Motorlet – Litoměřice
od 13.30 hod. Motorlet B – ČAFC
HB Basket dominuje dívčím minižákovským kategoriím
Tradiční ocenění nejlepších
basketbalových pražských týmů přineslo úspěch HB Basketu. Jeho hráčky si právě tak jako
v loňské sezoně přišly pro čtyři
medaile a staly se Přebornicemi Prahy ve všech kategoriích
minižactva. Zároveň jsou nej-
úspěšnějšími pražskými týmy
v celorepublikovém měřítku.
Kromě zlatých medailí z Prahy si přivezly „bramborovou“
medaili z mistrovství republiky
v kategorii U13, U12 jsou vicemistry ČR a bronz získaly v kategorii U11. Tři hráčky HB Basket
Kam si jít
zasportovat?
Šachový turnaj SENIOR-KA hostí Smíchov
Úterý 2. 9. Bouldering session
VI: závody v boulderingu, Lokal Blok, Smíchov, od 18 do 22
hod.
Neděle 21. 9. Pražský žebříček: závod v orientačním běhu, Central Park (P13).
Neděle 28. 9. Zličínské okruhy: závody XC MTB, 3km
okruh s umělými prvky, Zličín, zahájení závodu v 10.00 h.
Neděle 28. 9. Napříč Prahou
přes 3 jezy: jediná možnost sjet
si na lodi pražské jezy, start na
Císařské louce v 9.50 h.
Více informací na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
byly oceněny ve svých ročnících
pražským titulem Talent roku.
V září se otevírají basketbalové školní přípravky v ZŠ Barrandov II. a ve FZŠ Trávníčkova. Nové zájemkyně jsou vítány, info a přihláška na www.
hbbasket.cz. (red)
V sobotu 27. září se sjedou na Smíchov dříve narození přátelé hry
královské, aby u příležitosti Mezinárodního dne seniorů odehráli již
pošestnácté šachový turnaj SENIOR-KA.
Mezinárodní klání pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO) proběhne
v zasedací síni Úřadu městské části Prahy 5, Štefánkova
13. Hrát se bude od 9.00 hodin švýcarským systémem,
7 kol, 2 x 20 minut. Zúčastnit
se mohou ženy starší padesáti
let a muži nad šedesát let, bez
ohledu na šachové tituly a registrace. Nejlepší hráči na prvních třech místech ve čtyřech kategoriích budou oceněni. Hlavní cenou je Putovní
pohár Centra sociální a ošet-
řovatelské pomoci. Kapacita turnaje je 120 hráčů/hráček
a předem přihlášení budou mít
účast zajištěnou. (red)
Protáhněte si svaly
v tělocvičně
i v bazénu
Občanské sdružení Seniorfitnes zve občany ve věku 50+ na
pravidelná cvičení do tělocvičen a bazénu. Od středy 10. září (14–15 h.) se cvičí v ZŠ Kořenského, cvičitelka Eva Ondríková, tel. 732367056, od čtvrtka
11. září (10 h.) v FZŠ Barrandov,
V Remízku 7/919, cvičitel Jan
Šiml, tel. 732381138. Bazén Radlice lze navštívit každý pátek od
11.45 do 13.00 h., cvičitelka Z.
Rybáková, tel. 603 526 695. Cena cvičení v tělocvičně a bazénu je shodně 40 Kč. Informace
o dalších aktivitách na www.
seniorfitnes.cz, na tel. č. 731
496 672 nebo e-mailu: seniorfi[email protected] (red)
Pojďte hrát
florbal za Spartu
Florbalová Sparta hledá začátečníky i pokročilé hráče ročníků 2000–2008. Klub nabízí
kvalitní tréninky, skvělé zázemí, turnaje u nás i v zahraničí a
především přátelskou atmosféru. Přijďte si zdarma vyzkoušet
tréninky! Hraje se v X3M Aréna
Barrandov (Chaplinovo nám.)
nebo Aréna Sparta Podvinný mlýn. Bližší informace na:
www.sparta-florbal.cz/nabor,
tel. 739 323 308. (red)
Američtí fotbalisté
se srazí v Jinonicích
Tým amerického fotbalu Prague Mustangs pořádá v sobotu 20. září od 9 hodin otevřený
turnaj v sedmičkovém americkém fotbalu Hoof Bowl 2014,
který spolu s ústeckým Nord
Bowlem tvoří sérii podzimních
turnajů. Osm českých mužstev
se utká na dvou hřištích ve fotbalovém areálu SK Motorlet,
Butovická 35, Jinonice. Vstup
je zdarma a součástí bude i doprovodný program včetně soutěží pro diváky o hodnotné ceny. Na akci se podílí MČ Praha 5, která turnaj finančně
podpořila formou grantu. (red)
Přihlášky přijímá
hlavní organizátor turnaje:
Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5, p. o.
Eva Krčmářová
nám. 14. října 11
150 00 Praha 5
tel/fax: 257 318 995, 775 788 001
e- mail:[email protected]
AMERICKÝ FOTBAL je plný osobních
soubojů. Foto: Prague Mustangs
27
kultura
Zářijové tipy ze Švandova divadla
ZPOVĚĎ MASOCHISTY
Roman Sikora DERNIÉRA
KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ
Bård Breien
Politicky nekorektní hra o muži, co chtěl
trpět. Hrají: Z. Onufráková, T. Kobr, R. Fiala,
T. Jeřábek. Režie: M. Schlegelová.
Když vám do domu vnikne parta pozitivně
myslících vozíčkářů, nezbývá než rozjet
mejdan, na kterém nechybí sex, drogy a
rock´n´roll.
V hlavní roli: M. Dlouhý. Režie: D. Hrbek.
so 13.9. |Studio | 100 min.
út 16.9. | Velký sál| 100 min.
ŘEMESLNÍCI Line Knutzon
ZPOVĚĎ MASOCHISTY. Zuzana
Dánská komedie, v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem a
spoustou výmluv.
V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich,
R. Jašków, M. Pospíchal. Režie: D. Hrbek.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na začátek nové sezóny jsme pro vás opět
připravili Den otevřených dveří! Tentokrát
bude inspirován naší nejnovější inscenací
Proměna.
Máme pro vás po celý den připraveny prohlídky divadla, při nichž můžete nahlédnout do míst, kam se při běžné návštěvě
divadla nedostanete. V infostánku si
můžete zakoupit mnohé suvenýry i získat
leccos zdarma. Dále jsme pro vás připravili
výhodné slevy na vstupenky zakoupené
právě v tento den. A navíc ještě mnohá
překvapení!
čt 18.9.
PRO DĚTI
BUCHTY A LOUTKY
ZLATÁ HUSA
Onufráková. Foto: Iva Tačíková
pá 19.9. | Velký sál | 135 min.
NAKRM HADA NA SVÉ
HRUDI
Eduard Kudláč DERNIÉRA
KRAKATIT
Karel Čapek
Pohádka s dřevěnými řezbovanými
loutkami Roberta Smolíka. Podle krásné
německé pohádky bratří Grimmů. Cena
festivalu Mateřinka Liberec.
Exploze, milostné touhy a ambice v horečnatém snu podle Karla Čapka.
V hlavních rolích: T. Pavelka, Z. Onufráková,
S. Šárský, P. Vaněk, R. Jašków. Režie: D.
Hrbek.
ne 21. 9. |Studio | 15:00 | 17:00
Ať už jste dospívající mladík nebo protřelá
manažerka, chcete v tomto světě přežít.
Podaří se vám to, pokud se naučíte správně pičungovat!
Hrají: F. Čapka, K. Cibulková. Režie: E.
Kudláč.
pá 26. 9. |Studio | 50 min.
NAKRM hada na své hrudi. Klára Cibulková a Filip Čapka. Foto: Patrik Borecký
Gymnázium Nad
Kavalírkou spolupracuje
s francouzskou školou
Gymnázium Nad Kavalírkou se
zapojilo do projektu RYMY podpořeného Evropskou komisí
v rámci programu COMENIUS.
V něm spolupracuje se studenty a pedagogy z Lycée Pays de
Retz ve francouzském Pornic.
Vzájemná spolupráce má zjistit, jaké životní hodnoty dnešní mladá generace uznává. Od
pondělí 15. do čtvrtka 25. září se
uskuteční mezinárodní setkání,
jež se stane dalším významným
krokem k úspěšnému řešení
projektu. Na slavnostní zahájení přijal pozvání zástupce Francouzského institutu v Praze a
také představitelé Prahy 5. Očekává se, že studenti i učitelé navážou úspěšnou spolupráci, jež
povede nejen k řešení výzkumných otázek, ale také k propojení a porozumění generací z obou
evropských zemí. (red)
28
po 22. 9. | Velký sál|175 min.
IDIOTI
Lars von Trier
Poslední budou první!
Někteří věřili, že je to jenom hra. Někteří,
že idioti jsou lidi budoucnosti.
Černá komedie dánského skandalisty.
V hlavních rolích: K. Cibulková, L. Veselý,
P. Hřebíčková, Z. Onufráková, M. Krátká,
F. Čapka, P. Děrgel, M. Pospíchal. Režie: A.
Petrželková.
út 23.9. | Velký sál|160 min
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Ach ta neposlušná kůzlátka! Pohádka o
zlobení pro děti od tří let.
studentem medicíny, narozeniny své
ženy Aleny. Za bezstarostnou oslavou a
rodinnou pohodou se skrývá neustálý tlak
Státní bezpečnosti. Manželé vědí, že jsou
odposloucháváni a stále sledováni. Otec
Aleny je spisovatel-disident.
Odkazem na Orwelovu knihu „1984“ se
nás autor Viliam Klimáček ptá: Poslušností
totalitnímu režimu lidská bytost zrazuje
nebo chrání ty, které miluje?
Ve francouzštině s českými titulky.
po 15. 9. | Velký sál |
WHITE SIDE STORY
Komik Trust
Bylo nebylo, za časů, kdy z nebe místo
deště padaly mýdlové bubliny, jedno
Bílé království, v něm Bílá královna, její
dcera - a trůn... Tři bílí klaunové – zbrojnoši
vás provedou příběhem o intrikách, jedu,
statečných hrdinech, našeptávačích,
moci… a osamělosti. Pokud si troufáte,
vezměte do ruky meč, na klávesnici
stiskněte ENTER a vstupte do WHITE
SIDE STORY! Nonverbální, mezinárodně
oceňované představení s interaktivním
koncem v podání petěrburského divadelního souboru Komik Trust.
Pro diváky od 7 let.
st 10. 9. | Velký sál | 125 min.
ne 28. 9. |Studio|50 min. | 15:00 | 17:00
HOSTÉ
OPERATION ROMEO
Viliam Klimáček
Československo 1984. Michel, bývalý
ředitel Československého filmu, byl
suspendován a pracuje v archivu. Čím dál
častěji cítí potřebu samoty a uchyluje se
na střechu domu, na své „Letiště“.
Jednoho dne slaví se svým synem,
www.svandovodivadlo.cz
Cyklus přednášek představí osobnosti českých dějin
V knihovních pobočkách
Smíchov a Ostrovského se od
září rozeběhne cyklus přednášek Jakuba Rychtara, který představí osobnosti českých dějin. Vybírány přitom nebudou pouze postavy
chvályhodné, příklady výborného charakteru a rekovných činů, ale i ty, jež jsou
– bez ohledu na své kvality
– jednoduše zapsány v análech a bez nichž by české dějiny nebyly českými dějinami. V přednáškách bude popřáno spravedlivě sluchu jak
mužům, tak ženám. Přednášející se nejprve zaměří na
osobnosti 10.–14. století. Délka přednášek je asi 75 minut
a samozřejmostí bude opět
nabídka kvalitní literatury
k tématu – půjde jak o beletrii, tak o publikace z oboru
naučné literatury. Vstup volný. (red)
Program přednášek
SMÍCHOV
15. 9. 17.00 hod. Ludmila a Václav
(První hvězdy na českém nebi)
13. 10. Vintíř (Urozený poustevník)
10. 11. Břetislav I. a Vratislav II. (Český Achilles a první
český král – majáky na březích rozbouřených vod)
8. 12. Královna Svatava a její synové (Mnoho
povolaných, málo vyvolených)
BŘETISLAV I., český Achilles.
OSTROVSKÉHO
24. 9. 17.00 hod. Blahoslavená
Mlada a Boleslav II. (Vznik a
upevňování českého státu)
22. 10. Božena a Jitka
(Zachránkyně rodu)
19. 11. Kosmas (Velký vypravěč)
17. 12. Ostoj (Pan Obyčejný
aneb Jak se žilo na Levém
Hradci ve 12. století?)
KOSMAS, velký vypravěč.
kultura
Dny evropského dědictví nabídnou bohatý program
Zářijové Dny evropského dědictví každoročně přibližují nejširší veřejnosti nejzajímavější tuzemské
památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Letošní ročník se nese ve znamení názvu Návraty ke kořenům. Jeho součástí bude v sobotu 13. září a v neděli 14. září
akce Industriální stopy 2014 /
Den památek techniky a průmyslového dědictví. Návštěvníkům se otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a
další doklady technické práce generací našich předchůdců. O den později proběhne Den lázeňské architektury. Projekt se skládá z putovní
výstavy Slavné lázně Čech,
Moravy a Slezska a z bohatého
doprovodného programu. „V
Praze 5 bude součástí progra-
mu například varhanní koncert Jakuba Janšty se společným i sólovým vystoupením
hobojistky Veroniky Hádkové
v sobotu 13. září od 19 hodin
v kostele sv. Václava na Smíchově,“ informuje zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová. (red)
Kostel sv. Vavřince v Jinonicích, otevřen 10.00–12.00 h.
PROGRAM
Zahrada Kinských (náměstí Kinských) – „Pohádková
Kinského zahrada“ Buchty a loutky dětem – program pro
rodiny s dětmi, 10.30–19.00 h.
Sobota 13. září
„Smíchovské usedlosti – od
Malvazinek mezi Cihlářkou a
Santoškou“ s průvodcem 9.00–
11.00 h. (sraz - zastávka autobusu č.
137 „Malvazinky“ (směr od Knížecí)
Neděle 14. září
Kostel sv. Václava na Smíchově (otevřen 9.00–15.00 h.)
Varhanní koncert s hobojem v kostele sv. Václava v podání
Jakuba Janšty (varhany) a Veroniky Hádkové (hoboj) – G. F.
Händel, J. S. Bach, F. X. Th uri, V. Hálek, O. Ravanello,
G. P. Telemann, 19.00 – 20.00 h.
Kostel sv. Gabriela, Holečkova ul., otevřen 9.00–16.30 h., 2 x
prohlídka s průvodcem – beuronské umění v 9.30 a 14.30 h.
Kostel Sacré Coeur, Holečkova ul., prohlídka s průvodcem jen
v rámci prohlídky kostela sv. Gabriela (upozornění: otevřen
bude 13. 9., pouze dovolí-li to provozní možnosti – soukromé
vlastnictví!), otevřen bude v neděli 14. 9. při vystoupení dětských folklórních souborů JARO
Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově - samostatné prohlídky
13.00–17.30 h.
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Filipa a Jakuba na
Zlíchově – MUSICA DOLCE VITA - trio harfa, flétna, zpěv
(J. Mysliveček, F. Benda, B. Smetana, F. A. Rössler-Rosetti,
A. Dvořák, Z. Folprecht, B. Martinů, P. Eben, L. Janáček),
16.00–17.00 h.
Malostranský hřbitov, Plzeňská ul., otevřen 9.00–16.30 h.,
2 x prohlídka s průvodcem 9.00 a 11.00 h. – vstup u kostela
(Plzeňská ul.)
Kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově - otevřen 9.00–10.30 a 12.30–16.30 h., 2 x prohlídka s průvodcem
v rámci prohlídek Malostranského hřbitova
„Cestou Arbesových Štrajchpudlíků“ – vycházka s průvodcem 13.30–15.30 h. (sraz – zastávka autobusu č. 143, 176, 191
„Stadion Strahov“)
Bertramka, bývalá usedlost, Mozartova 169, komorní koncert
z díla W. A. Mozarta, J. A. Hasseho a A. Vivaldiho,19.00–20.00 h.
Kostel Sacré Coeur, Holečkova ulice, vystoupení dětských
folklórních souborů JARO, 16.00–16.50 h.
Společenský sál ZŠ a MŠ Kořenského ul., Praha 5 – vystoupení pražského smíšeného pěveckého sboru LUCKY VOICE
BAND, 17.30–18.30 h.
Všechny akce v rámci EHD 2014 jsou zdarma! Informace
k celorepublikovým EHD 2014 na www.historickasidla.cz.
(red)
Festival představí umělce ze čtyř zemí
ArtWay Fest je multižánrový
festival, který proběhne ve dnech
12.–14. září v multifunkčním
prostoru Radlická, Za Ženskými
domovy 125/5, a představí umělce a umělecké skupiny ze zemí
visegradské čtyřky.
Tři dny babího léta budou vyplněny mixem uměleckých
druhů a žánrů. Každý den
na vás budou čekat divadelní představení, taneční performance i fi lmové projekce. Večer atmosféra vyvrcholí
strhujícími koncerty s následnou DJs afterparty. Ani
v přestávkách nepřijdou milovníci umění zkrátka, protože celý prostor Radlické bude naplněn díly mladých výtvarníků a designérů.
Těšit se můžete například
na Kill The Dandies!, Angela Gaber Trio, Sylwestera Sta-
Altán Klamovka
nabízí výstavu
o cestování
V září Galerie Altán Klamovka
vstupuje do své jedenácté výstavní sezóny expozicí Magdy
Stanové Travel Guide. Doktorandka v Ateliéru konceptuálního zkoumání Tomáše Vaňka
na AVU v Praze se dlouhodobě zajímá o grafy, mapy či algoritmy z vědeckého odvětví s přesahem do výtvarného
umění, které je svobodnou půdou pro překračování a objevování nových kontextů těchto standardizovaných postupů, které nevědomě či vědomě
ovlivňují naše stereotypy chování. Důležitou roli v její tvorbě hraje médium kresby, které využívá i v kontextu mimo
výtvarnou oblast.
Pro Altán Klamovka připravila výstavní projekt s tematikou cestování, zaznamenávání a poznávání nových míst.
Jedná se o soubor Travel Guide,
který byl již vystavený v Bratislavě a v Benátkách, ale v Praze bude jako celek k vidění poprvé. Výstava potrvá do 14. září, galerie je otevřena v sobotu
a v neděli od 14 do 18 hodin
v parku Klamovka. Komentovaná prohlídka s autorkou
a kurátorkou výstavy proběhne 7. září od 14 hodin. (red)
Tanečníci předvedou
Kytici na hřbitově
NA FESTIVALU vystoupí například NEKROteatro. Foto: AWF
bryłu, Zuzanu Mariánkovou,
NEKROteatro, Krisztiana Palócze, Kalle, The Ills, Lenu
Galovičovou, Divadlo TUŠ,
Anniversary In June a mnoho
dalších.
Všechny, které zmůže nabitý program, určitě znovu na nohy postaví chill out
zóna, kde najdete exotické
drinky i nealkoholické nápoje včetně netradičních čajů,
něco malého na zub i velkého
na zahnání hladu.
ArtWay Fest je pilotním projektem mladých nadšenců z ArtWay o. s., kteří chtějí pražským
festivalem položit základy pro
budování a rozvíjení kontaktů mezi umělci ve středoevropském regionu a zároveň odstartovat sérii festivalů, která bude pokračovat dalšími ročníky
na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Projekt tak velkorysých
rozměrů bylo možné zrealizovat
mimo jiné i díky podpoře Visegradského fondu. (red)
V historické lokalitě Malostranského hřbitova se uskuteční
ve dnech 14.-16. září od 21 hodin taneční představení Kytice
na hudbu Bohuslava Martinů.
Vystoupí profesionální umělci čtyř generací, od tanečníků,
kteří právě vstupují po ukončení konzervatoře do profesního života, až po „taneční seniory“. Celkem se na scéně setká
24 umělců nad tématy lidského
toužení a smrti.
Představení pořádá Společnost pro taneční a múzickou
výchovu v koprodukci s Institutem umění – Divadelním
ústavem, spolupořadatelem
je Nadace Bohuslava Martinů.
Předprodej vstupenek v síti TicketPro nebo hodinu před
představením. (red)
29
inzerce
J i s t o ta s p r áv n é v o l b y
OZ Praha 5 - Stodůlky
Nádražní 72,
tel. 725 130 004
Vlachova 4,
tel. 725 130 021
SC-341053/01
OZ Praha 5- Smíchov
™ÌHWQ¬ƩUPDVGORXKROHWRXSUD[¬QDE¬]¬NYDOLWQ¬]SUDFRY Q¬
9$ğ(+2™Ë(71,&79Œ
352'(-«%<7ŀ«
9«.2ãËĴË&+
ŞUDCDM¨µÈDSMHBSU¨[email protected]¤NRNAX
[email protected]¤NRNAX
[email protected]¨#/'
ŞJNLOKDSM¨[email protected]¨LDYCUÈDSMÖUĜDBGOĔDGKDCĪ
2/9/$+#/QNÈM¨YµÈSNUœM¨
[email protected]¨[email protected]¸BGOĔDGKDCĪ
OĔHYMœM¨J#/%.#//.#/'
Ş(MCHUHCTœKM¨URSĔ¨BM¸OĔ¨[email protected]¤LTJKHDMSNUH
[email protected] -&+("*„,) 98"$
se sluzbami pro seniory
Váš inzertní
REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader,
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis
včetně projektu, stavební povolení.
Bytová jádra
‹
poradce pro časopis
Modernizace bytů
PĚTKA
SC-000000/01
anelreko_inzerce2014_1.indd 2
SC-340134/12
zelená linka:
800 112 278
pro vás
Pavel
12 let na trhu ‹ více než 1850 rekonstrukcí ‹ studio na ploše 250 m2
PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4
[email protected], www.panelreko.cz
724 323 418, 257 314 216
SC-340763/02
ZZZXFWRNLVVF]
www.srklamovka.cz
SC-340799/01
.DQFHO Ę3UDKD$QGÚOWHO
Bendík
tel.: 777 956 858
KOŽNÍ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
14/03/04 10:19
Krátká objednací doba a péče hrazená ze zdravotního pojištění
l Vyšetření a léčba kožních onemocnění
pomocí digitální dermatoskopie
l Vyšetření znamének, pih a bradavic
l Léčba onemocnění nehtů a vlasů
l Léčba oparů a akné
l Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
l Kosmetické poradenství,
korektivní dermatologie
PO LETNÍ SEZÓNĚ NASTÁVÁ IDEÁLNÍ ČAS NA ESTETICKÉ ZÁKROKY A KOSMETICKÉ ÚPRAVY PLETI!
Kontakt: Údolní 93, Praha 4-Braník (Vila Milena) • Tel.: 244 466 821, 731 112 006 • E-mail: [email protected]
(Každou druhou středu ordinujeme také v Nemocnici sv. Alžběty, Na Slupi 6, Praha 2)
30
www.dermalink.cz
SC-332525/07
Nabízíme omlazení pleti pomocí mikrojehliček, ošetření CO2 laserem
(odstranění znamének, jizev, kožních výrůstků, pigmentových skvrn, vrásek,
stahování pórů), výplně, botox, chemický a mechanický peeling pleti a mnohé další.
inzerce
-D]\NRY ĠNROD%ĘH]LQND
%ė(=,1.$ [email protected]ÈM¨[email protected]@R¨CK¨B¨M@[email protected]
[email protected]@MHS¸BGSXODBGJTQYĪ
9œ8.$-$=<.ĭ%Ùļ1œ&+ @MFKHÈ[email protected]ÖLÈ[email protected]@MBNTYĜSHM@
[email protected]Ö[email protected]@[email protected]@KĜSHM@@QTĜSHM@
ZKUŠEBNÍ
HODINA
ZDARMA
i (;27,&.œ&+ [email protected]@GHKĜSHM@@[email protected]@
Ȩ[email protected]È[email protected]@[email protected]@ƥMĜSHM@
[email protected]¤[email protected]@[email protected]@STQDÈSHM@
SC-340962/02
6SHFLDOL]RYDQ¨DG\QDPLFN¨NXU]\SUR
GÚWLPO GHĽVHQLRU\.XU]\YĠHFK¹URYQ¬
Y¼XN\VURGLO¼PPOXY̬PNRQYHU]DFH
SʬSUDYDQD]NRXĠN\
SC-340633/03
ZZZHMD]\N\F]
WHOHIRQ
Nový semestr začíná !!
&YLþHQtãHWUQpNHNORXEĤP
D]iGĤPDMHYKRGQp
LSUR]DþiWHþQtN\
%D]pQ\=â:HEHURYD36WUDKRY3
ZZZVZHEF]$48$),7
'DOãtLQIRUPDFHQDWHO
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
SC-341193/01
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
SC-340747/01
KOUPÍM starý nábytek
SC-332472/03
Již více než čtyři roky nabízí The Little
Gym Praha 48 lekcí každý týden pro různé
věkové kategorie dětí. Máme otevřeno
každý den včetně víkendů! Kontaktujte nás
a rezervujte si zkušební hodinu ZDARMA!
Více na www.thelittlegym.cz
Je tomu více než 35 let, co The Little Gym® nabízí v mnoha
zemích světa unikátní cvičební programy pro děti od
10 měsíců do 12 let. The Little Gym® je místo, kde děti
v nesoutěživé, zároveň však motivující atmosféře rozvíjejí
nejen své fyzické dovednosti, ale i celkovou osobnost,
adekvátně svému věku, založení a schopnostem. Budují si
tak širokou pohybovou základnu, pozitivní vztah k pohybu
a sportu a také sebedůvěru. To vše pod laskavým vedením
školených instruktorů, kteří děti povzbuzují a pomáhají jim
naplnit a správně využít jejich přirozenou touhu po pohybu
a poznání.
ze n Podzimní kurzy začínají
1. září 2014 !!
JÓGA - TANEC
'Ď76.e/(.&(
The Little Gym Praha • Drtinova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 227 018 555 • www.thelittlegym.cz • [email protected]
SC-332472/13
+ROHĀNRYD3UDKD
SC-341125/01
Cvičení
rodičů
s dětmi
Cvičení pro
předškoláky
Gymnastika
pro školáky
Prázdninové
programy
Narozeninové
oslavy
31
SC-340906/01
SC-341057/01
životní prostor
Seriál významné kulturní památky v Praze 5:
Historické objekty v soukromých rukou
V Praze 5 najdeme několik budov, jejichž historie se píše již několik stovek let. Řízením osudu však nejsou veřejně přístupné, protože
byly prodány soukromníkům. Pojďme si připomenout jejich minulost.
na místě barokních stodol a hospodářských stavení byly postaveny viladomy.
Bulovka (Jinonická 59)
JINONICKÝ ZÁMEČEK ztratil kus své historie nedávnou přestavbou. Foto: wikipedia.org
Jinonický zámeček (Řeporyjská 1)
Základ panského dvora – jinonické tvrze - vznikl v roce 1620 za rytíře Albrechta Pfefferkorna. Jeho součástí byla velká
obytná budova, sklepy v přízemí, v patře se nacházel mázhaus, hostinský pokoj v podkroví, dvůr s kolnou, tři sýpky, velká stodola o dvou mlatech, malá
stodola, koňská stáj s jedenácti stáními
a velký kravín s teletníkem. Po rytířově smrti se majitelem stává „vítěz bitvy
na Bílé hoře“ – Pavel Michna z Vacínova.
Po tomto rodu přicházejí Sinzendorfové
a Schwarzenbergové. Ani jeden z majitelů tvrze zde ovšem nesídlil, a tak dvorec postupně chátral. Teprve roku 1684,
kdy Jan Adolf ze Schwarzenbergu přebírá panství po svém strýci Ferdinandovi,
dochází k rozvoji hospodářství. V témže roce přijíždí stavitel Giacomo Antonio Maggi, aby vyhlédl vhodné místo
pro stavbu pivovaru. Nachází jej v jižním
křídle u průjezdu a již v roce 1697 se hovoří o prosperujícím pivovaru. Na konci 18. století dochází k pozdně barokní a klasicistní úpravě dvorce dle návrhu pražského stavitele Matěje Hummela.
V dalších letech dochází k drobným klasicistním úpravám. V roce 1807 je přista-
věn do zahrady okrasný pavilonek. V roce 1850 zaniká pivovar a na jeho místě jsou vybudovány prostory k bydlení.
Do roku 1945 zámek vlastnili Schwarzenberkové, poté byl areál majetkem
Státního statku hl. m. Prahy. V současné době je dvorec v soukromých rukách,
Usedlost nese pojmenování po svém majiteli z konce 18. století Ferdinandovi
Bullym. Ve 14. století zde stávala vinice.
K vinnému lisu jsou postupně přistavovány další hospodářské objekty, usedlost
má čtvercový půdorys: obytná budova leží na severní straně, a má mansardovou
střechu a stlačené valené klenby. Stodola,
stáj a seník mají sedlovou střechu a malá
okénka. Svou barokní podobu získal objekt pravděpodobně až na počátku 19. století. Rozsáhlé skleníky se bohužel nedochovaly, ale stále lze najít zbytky parku.
Ke konci 19. století zde byla provaznická
a soustružnická dílna, na počátku 20. století i cihelna. Usedlost ale sloužila hlavně zemědělské činnosti. Od roku 1977 byl
majitelem Československý svaz tělesné
výchovy, správcem jezdecký oddíl Českého filmu. Od roku 1964 je památkově
chráněná, v současnosti je rozdělena mezi
dva majitele, obytná část slouží k bydlení,
v hospodářské je jezdecký klub.
(Pramen: Klub přátel starého Smíchova, wikipedia.org)
USEDLOST BULOVKA je citlivě opravena a doplněna o zajímavé sluneční hodiny. Foto: wikipedia.org
Praha podpoří pražské vědce i vznik zelených zákoutí
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila vyhlášení 14. výzvy Operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost, která je zaměřena na dvě
oblasti, konkrétně na revitalizaci a ochranu území a na podporu
vědy a výzkumu.
V rámci revitalizace a ochrany území mohou žadatelé podat projekty zaměřené na revitalizaci ploch s ekologickou
zátěží, revitalizaci ploch vý32
znamných pro rozvoj města, na obnovu nevyužívaných
historicky cenných objektů
a areálů, výstavbu protihlukových pásů zeleně a další ak-
tivity, které jsou přesně specifi kovány v textu výzvy, která
je dostupná na www.oppk.cz .
Zájemci o evropské dotace mohou také připravit projektové žádosti zaměřené
na výzkum a vývoj. V tomto případě musí být tyto žádosti orientovány například
na modernizaci přístrojového a laboratorního vybavení
či na rozvoj výzkumných kapacit malých a středních podniků.
Pro každou z oblastí je vyčleněna částka 85 milionů
korun. Projekty zaměřené
na revitalizace a ochranu území je možné podávat nejpozději do 28. ledna 2015, projekty z oblasti vědy a výzkumu
do 10. prosince 2014. (red)
životní prostor
Kavárna POTMĚ se zastaví v Radlicích
ORIENTACE v zatemněném autobusu je možná jen po hmatu. Foto: Jakub Skokan
vštěvy kavárny je možné zakoupit některý ze sbírkových
předmětů nadačního fondu Světlušky. Ty lze získat již
3. a 4. září na pěší zóně Anděl v rámci letošních sbírkových dnů V září světlušky září. Světlušku přijdou podpořit známé osobnosti a spolu
s nevidomými budou prodávat sbírkové předměty Robert
Záruba, Martin Koukal, Jiří
Mádl, Richard Nedvěd, Pavel
Nový, Lucie Výborná a další.
Psí život pomáhá lidským společníkům
Letos vznikl v Praze 5 spolek s
názvem Psí život, jehož posláním je záchrana nechtěných,
týraných, nemocných či bezprizorních psů a koček. Řeší konkrétní kauzy týrání zvířat lidmi,
nevhodné zacházení se zvířaty
a jejich držení v nevyhovujících
podmínkách. Psí život neprovozuje klasický útulek, ale zvířatům poskytuje dočasný domácí azyl, pro který vytváří síť
spolupracujících
dobrovolníků. Ti se o psa či kočku starají u
sebe doma v rodinném prostředí a věnují jim svůj volný čas do
doby, než se pro zvíře najde nový vhodný domov. Náklady
na veškerou péči v dočasném
domácím azylu hradí samozřejmě Psí život, který právě nyní
hledá nové dobrovolníky a ve
svých řadách uvítá také aktivní
seniory a seniorky.
Spolek společně s Veterináři bez hranic zahajuje v průběhu září projekt s názvem Zdravá zvířata - zdraví lidé. Díky
finanční podpoře nadačního
Ilustrační foto: PŽ
fondu městské části Prahy 5 Pragae quinta regione a osobní záštitě zastupitelky MČ Praha 5 Diany
Bubníkové (PRO) se projekt výrazněji zaměří na zlepšení situace právě v naší městské části. „Ve
spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, například Armádou spásy, zde budou zvířata
očkována proti vzteklině a dalším nemocem a zbavena vnitřních a vnějších parazitů. Po celkovém zhodnocení jejich zdravotního stavu bude doporučena
a zajištěna následná veterinární
a další péče,“ uvedla zastupitelka
Diana Bubníková (PRO).
Info na www.psizivot.com
nebo na tel. čísle 702 617 395. (red)
Dárci mohou Světlušku
podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské
SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS =
30 Kč, Světluška obdrží 28,50
Kč), nebo ve tvaru DMS ROK
SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve
výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Sbírkové konto Světlušky „deset devítek“
99999 99999/0100 je rovněž
otevřené po celý rok. (red)
Mobilní sběr nebezpečných
odpadů na území Prahy je určen pro osoby s trvalým pobytem na území hl. města. Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla
předložení občanského průkazu, ze kterého si opíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala.
Služba je určena občanům
všech městských částí bez
ohledu na to, v jaké části právě probíhá. Obsluha je tedy
povinna od oprávněného občana převzít odpad i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné městské části, než na
které se momentálně svozové vozidlo nachází. Případné
dotazy zodpoví Ing. Jana Kardošová z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, tel. 236 00 42 21.
Co lze odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů,
zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a rtuťové teploměry, kyseliny a
hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) a zářivky a
výbojky. (red)
Trasa A
Stanoviště biokontejnerů
křižovatka ul. Vítězná - Zborovská
15.00–15.20
křižovatka ul. nám. Kinských - Rošických
15.30–15.50
nám. 14. října (u kostela)
16.00–16.20
křižovatka ul. Ostrovského - Kováků
16.30–16.50
křižovatka ul. Plzeňská - Holečkova (Mlynářka)
17.00–17.20
křižovatka ul. Nad Zámečnicí - Plzeňská
17.30–17.50
křižovatka ul. Pod Klamovkou - Vrchlického
18.00–18.20
křižovatka ul. Starokošířská - Vrchlického
18.30–18.50
Trasa B
Den
Datum
Hodina
Novoveská x Pod Vavřincem
neděle
7. 9.
9.00–12.00
křižovatka ul. Na Hřebenkách - Pěší
15.00–15.20
Butovická x Mezi Lány
neděle
7. 9.
9.00–12.00
křižovatka ul. Pod Hájem - U Pernikářky
15.30–15.50
Zapova č. 12
neděle
14. 9.
9.00–12.00
ul. Nad Klikovkou (u č. 11)
16.00–16.20
Baldové x Vejražkova
neděle
14. 9.
9.00–12.00
ul. Musílkova (u č. 62)
16.40–17.00
U Palaty x Na Hřebenkách
neděle
21. 9.
9.00–12.00
křižovatka ul. Na Sklonku - V Cibulkách
17.10–17.30
U Nesypky x U Plátenice
neděle
21. 9.
9.00–12.00
křižovatka ul. Na Stárce - Nad Turbovou
17.40–18.00
Lumiérů x Skalní
neděle
28. 9.
9.00–12.00
křižovatka ul. Zahradníčkova - Vstupní
18.10–18.30
Urbanova – parkoviště pod č. 20
neděle
28. 9.
9.00–12.00
křižovatka ul. U Hrušky - Kudrnova
1840–19.00
25. 9. – čt
Stanoviště
V pondělí 11. srpna se okolo 18.
hodiny u Jinonického rybníčku 4/7 ztratila čivava slyšící na
jméno Top. Pokud by psa někdo našel nebo viděl, ozvěte se
majitelům na tel. 603 261 284.
Za nalezení psíka je vypsaná
odměna 5 000 korun. (md)
Svoz nebezpečného odpadu
24. 9. – st
Originální projekt Kavárny
POTMĚ pomáhá přiblížit svět
nevidomých a představuje je
v roli těch, na kterých jsme
my vidící odkázáni. Sehraný tým nevidomých kavárníků vás při návštěvě speciálně upraveného a zatemněného autobusu usadí do jednoho
z šesti kupé a dříve, než vám
donesou černou kávu, můžete objevovat organické, ladné
tvary prostoru, ve kterém se
nacházíte. Každé kupé je očalouněno materiálem s jinou
strukturou, aby podněcovalo
fantazii.
Autobus najdete ve dnech
17. a 18. září před centrálou ČSOB v Radlicích, info o otevíracích hodinách na
www.svetluska.net, případně na Facebooku. Kromě ná-
V Jinonicích
hledají čivavu
33
historie
PKF - Prague Philharmonia se dožívá dvaceti let
U zrodu Pražské komorní filharmonie, po nedávném přejmenování PKF – Prague Philharmonia, stál
špičkový dirigent Jiří Bělohlávek, který v dubnu roku 1994 podepsal smlouvu s ministrem obrany o vytvoření a zřizování komorního orchestru v rámci tehdejšího Armádního uměleckého souboru (AUS),
a to minimálně po dobu pěti let.
Ve dnech 24.–30. června 1994
se konal v galerii čerstvě rekonstruované budovy AMU
konkurz na obsazení míst
v orchestru. Přihlášeno je
na 184 hudebníků, nakonec
se jich dostaví 114. Ohromný
nával je zejména v dechových
nástrojích: 29 přihlášených
klarinetistů, 24 flétnistů, 20
hobojistů. Vzniká komorní
těleso složené z mladých absolventů hudebních škol hrajících se skutečným zaujetím
a nasazením. Orchestr, jemuž
dává Jiří Bělohlávek do vínku název Pražská komorní
fi lharmonie.
Na počátku září je v plném proudu příprava prvního
koncertu a souběžně natáčení
prvního CD pro Supraphon.
Do pracovního vypětí přichází nabídka krátkého vystoupení u příležitosti slavnostního otevření Žofína. Bělohlávek zprvu váhá, ale pak
pod dojmem hladce probíhajících příprav svoluje. Tak se
24. září 1994 Pražská komorní fi lharmonie poprvé představuje na veřejnosti. Smetana, Fibich, Dvořák, národní písně. A česká hymna.
Natáčení pro Supraphon jde
podle plánu. Proti plánu však
přichází v říjnu další nabídka, která se neodmítá: Česká
fi lharmonie je na zahraničním zájezdu, a tak pro slavnostní koncert u příležitosti státního svátku 28. října
ve Vladislavském sále Pražského hradu navrhuje kancléř
Ivan Medek Pražskou komorní fi lharmonii.
Premiéra
na listopadové výročí
Zkoušková činnost v listopadu 1994 vrcholí, stejně jako natáčení dalšího CD, tentokrát s Mozartovými áriemi v podání Evy Urbanové.
Konečně nastává den, který
oslavuje celá země: 5. výročí slavného pochodu studentů
a začátku sametové revoluce
se současně stává nejslavnějším dnem pro „Bělohlávkův
orchestr“ - tak Pražské komorní fi lharmonii začínají
přes protesty samotného šéfdirigenta lidé říkat. Svědkem
té chvíle se stává opět Pražský hrad, tentokrát Španělský sál. 17. listopad 1994 je určen za den prvního oficiál34
DIRIGENT JIŘÍ BĚLOHLÁVEK , zakladatel Pražské komorní fi lharmonie. Foto:
OFICIÁLNÍ PRVNÍ FOTO Pražské komorní fi lharmonie z roku 1994. Foto: archiv PKF
ního koncertu pro veřejnost.
Potlesk je bouřlivý a upřímný.
Celá první sezona 1994/95 se
odehrává ve znamení nacházení stylu práce. Orchestr zahajuje své koncerty v Rudolfi nu, mj. se tam představuje
při křtu CD s Evou Urbanovou, ale také jezdí po republice, vidí a zejména slyší jej
Litoměřice, Kroměříž, Stříbro, Vyškov, Písek, Pardubice, Plzeň, Ostrava, Kutná Hora, Brno a další místa, natáčí
se nová CD. Orchestr začíná
přesvědčovat pochybovače
o smyslu své existence.
Pražská komorní fi lharmonie přebírá v přímém televizním přenosu z Litoměřic 6. května 1995 prestižní
ocenění Classic ’94 jako objev roku v hudebním světě,
další dvě ceny si odnášejí členové orchestru, klarinetistka
Ludmila Peterková a hornista Radek Baborák. Ke dni 30.
září 1995 je však AUS, nyní
přejmenovaný na Umělecký
soubor Ministerstva obrany,
zrušen a orchestr, který má
nasmlouvanou řadu koncertů, se ocitá na dlažbě.
Povedený restart
Zdá se neuvěřitelné, že ani
na okamžik nikdo ze členů
nezapochyboval o tom, že se
bude pokračovat dál, i když
v té chvíli nikdo nevěděl jak.
Horečné úsilí, vyjednávání
a hledání zaplnilo léto a podzim roku 1995. O osudu nadějného tělesa se dozvídá předseda parlamentu Milan Uh-
de; jednání vyúsťuje v závěr,
že nedodržení slibu pětileté existence je třeba napravit. Mezitím se objevuje další
pomocná ruka: Nadace Smíchovské kulturní centrum
působí v tzv. Ženských domovech na Smíchově, kde je rekonstruované divadélko s názvem společnosti, která je provozuje – Akcent; v září 1995 se
tam orchestr stěhuje. Bez jakýchkoli prostředků probíhá koncertní činnost do konce
roku 1995. Jak silná musí být
víra hudebníků, kteří v situaci naprosté nejistoty zahajují
30. září 1995 koncertní cyklus
v pražském Rudolfinu?
Když poslanci schvalují zákon o novém typu neziskových organizací, který nazývají obecně prospěšná společnost, je rozhodnuto.
Jiří Bělohlávek podává návrh
na založení obecně prospěšné
společnosti Pražská komorní
fi lharmonie a ta je 13. března
1996 jako jedna z prvních zaregistrována. Život orchestru je zachován. V polovině
června 2013 se mění jeho název na PKF – Prague Philhar-
Václav Jirásek
monia. Vedení orchestru přistoupilo ke změně názvu společnosti s ohledem na složitou
situaci užívání české a anglické verze původního jména v Česku a v zahraničí
a na rozdílnost v jejich doslovném významu.
PKF – Prague Philharmonia spolupracuje od roku 2008
s MČ Praha 5. Kromě každoroční řady hudebních vystoupení na území naší městské
části oba subjekty společně
připravují soutěž Talent Prahy 5, která dává mladým hudebníkům příležitost veřejně vystoupit ve společnosti
profesionálních hráčů. „Před
několika lety mne napadlo,
že bychom mohli uskutečnit stejný koncept koncertů,
který jsme dělali s hudebním
gymnáziem Jana Nerudy. Nejlepší studenti školy po přísných přehrávkách dostali
možnost hrát s PKF. To se tehdejšímu vedení Prahy 5 zalíbilo a projekt se začal připravovat. PKF jej zaštiťovala, jak
umělecky, tak organizačně,“
zavzpomínal současný ředitel
PKF Radim Otépka. (red)
Projekt 20 let stylově nabídne stěžejní koncerty
PKF – Prague Philharmonia oslaví narozeniny ve společnosti všech svých šéfdirigentů speciálním projektem 20 let stylově. Ten proběhne mezi 28. zářím a 5.
říjnem a v jednom týdnu nabídne tři stěžejní koncerty sezony pod taktovkami
šéfdirigentů, kteří utvářeli historii a podíleli se na umělecké profilaci souboru –
Jiřího Bělohlávka, Kaspara Zehndera a Jakuba Hrůši. Oslavného ducha dále umocní pestrá škála doprovodných programových i mediálních aktivit.
Vstupenky na jednotlivé koncerty budou v prodeji od 17. září. Více informací na www.pkf.cz, další novinky budou průběžně zveřejňovány na webu
a na Facebooku.
inzerce
27. 9. 2014
Oslavte s námi Den c
ßeského piva
Nefiltrovaný nepasterizovaný
Nefiltrovaný
výroc
Granát
výroc
ßníßní
Granát
14,5
Více se dozvíte na
Více
www.pivo.cz
www.pivo.cz
Určeno starším 18 let.
Určeno starším 18 let.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.
35
politikum
Považujete současný počet vzdělávacích za
Roman Sedlák
Školství a jeho
úroveň je komplexní
problém, který naše
strana nepodceňuje.
Jedním ze základních
předpokladů pro
kvalitní vzdělávání
je dostačující počet
institucí, které toto
vzdělávání poskytují.
Lukáš Herold
Vzdělání je celoživotní
proces. Tak by měl
být pojímán i v naší
městské části. A je
lhostejno, že městská
část je zřizovatelem
pouze mateřských a
základních škol. Jen
ta společnost, která
dbá na vzdělání, může
Marie Ulrichová-Hakenová
Na tuto otázku není
snadné odpovědět. Pod pojmem
vzdělávací zařízení
si lze představit
různé typy institucí,
tedy jak organizace
školského typu, tak
také různé neziskové či komerční spo-
Ondřej Velek
Zelení dlouhodobě
kritizují, že radnice
Prahy 5 (vedena
4 roky koalicí
politiků TOP-UNPRESTART-DOMOV/
ČSSD-ANO/VV a
věrně podporovaná
hlasy ODS) nediskutovala od roku 2010
otevřeně o koncepci
Diana Bubníková
Klub
Pro Prahu 5
36
Problematika školství bývá lákavá pro
mnoho komunálních
politiků. Chtělo by se
říci, školství nemůže
být tak složité, vždyť
do školy (alespoň
té základní) přece
chodil každý. Lze zde
též nalézt prostor
pro různě motivo-
Musíme se však zamyslet, zdali to je
pouze vysoký počet škol, které umožní
dobrou výuku. Celý život je o lidech a
jejich přístupu k druhým, tudíž vysoký
počet škol může mít pozitivní efekt
na studenty a jejich studium pouze
za předpokladu, že tyto instituce jsou
obsazeny lidmi se zápalem a kvalifikací.
Tito vyučující poté mohou zásadně
ovlivnit, zda mladí lidé vstoupí do života
s vervou a nadšením namísto depresí.
Naše strana si myslí, že počet vzdělá-
vacích zařízení je dostačující s výjimkou
mateřských škol, které však vyžadují
nadměrnou organizační flexibilitu ze
strany radnice. Těžko se dá dlouhodobě
plánovat, kolik dětí v tomto věku na
městské části přibude či se jejich počet
zmenší. Prognózy také neurčí, zdali
rodiče umístí děti do mateřinek v jiných
částech Prahy. Pro tyto krátkodobé a
dlouhodobé trendy však radnice má mít
vyhrazené prostory a podle potřeby se
dětem přizpůsobit.
do budoucna očekávat pozitivní vývoj.
Buďme však konkrétnější. Začněme
našimi nejmenšími. Jsme přesvědčeni, že
u vybraných mateřských škol by měly být
zavedeny třídy pro děti do tří let. Přestože
se za poslední dva roky výrazně zvýšila
kapacita našich školek, je mnoho případů,
kdy maminka musí s prací čekat až přesně
do dovršení tří let dítěte. Zároveň je třeba
dále otevírat nové třídy MŠ, neboť stav,
kdy městská část zájem o mateřskou
školu řeší výjimkami a v jedné třídě je tak i
25 a více dětí, je opravdu neúnosný.
V minulých letech se investovalo do jednotlivých základních škol mnoho peněz,
jde o zateplování výměny kuchyní, nová
sociální zařízení atd. Nesmíme však
zapomínat na kvalitu a šíři vzdělávání.
Proto chceme zavést výuku angličtiny již
od první třídy. Zároveň je třeba podporovat výměnné pobyty dětí v zahraničí.
Okřídlená věta: kolik jazyků znáš, tolikrát
jsi člověkem, v našem globalizovaném
světě platí dvojnásob. Ve vzdělání má
však být i pestrost, proto je třeba i
nadále podporovat soukromé mateřské,
základní, střední a vysoké školy v Praze 5.
Vážíme si totiž toho, že tady působí a podpoříme vznik nových tak, aby Praha 5 byla
vyhledávaným centrem vzdělanosti.
lečnosti nabízející specializované
programy či kurzy.
Úkolem samosprávy je v prvé
řadě zabezpečit dostatek míst v
mateřských a základních školách, které
zřizuje. Domnívám se, že v tuto chvíli
je kapacita našich školek a škol dostačující. Ovšem, vzhledem k demografickému vývoji, je nutné v nejbližší době
počítat s potřebou navýšení počtu míst
v základních školách. Náklady spojené
se stavebními úpravami stávajících
budov či výstavbou zařízení nových
by pak rozhodně neměly nést obce
samotné. Zde by měly pomoci stát i
prostředky EU.
Druhou věcí pak je nabídka dalšího,
doplňujícího vzdělávání. Spousta rodičů
školáků v současné době například
platí nemalé částky za doučování. MČ
Praha 5 v rámci svého grantového
řízení podporuje zejména vzdělávací
akce pro děti a mládež. Velice vítám
aktivity mateřských center, nabízejících maminkám na rodičovské
dovolené počítačové či jazykové kurzy.
Stejně tak důležité jsou tyto aktivizační
programy pro seniory i občany v předdůchodovém věku.
Vždy je však důležitá především kvalita
vzdělávací organizace a její přístup ke
klientům.
rozvoje škol v Praze 5. Rada nevysvětlila a nezveřejnila zavírání málo naplněné (ale k dětem citlivé) ZŠ Plzeňská,
tlak na integrační ZŠ Grafickou (podivné odebrání „tandemu“ Komunitního
centra Prádelna a mateřské školky
od školy), nesmyslné konkurzy v roce
2012 na „(ne)oblíbené“ ředitele/ředitelky mateřských školek bez anket
spokojenosti rodičů. Ilustrací práce
Milana Jančíka, Michala Šestáka i Radka
Klímy a dvou vedoucích školského
odboru, kteří také „zmizeli v dějinách“
je nekonečný příběh ne-obnovení
základní školy v areálu Pod Žvahovem
(ať společně s privátní OGB či TCP, nebo
veřejnou WZŠ).
komunitní aktivity pro spolky, rodinný
sport i třeba kluby seniorů.
Mateřská školka Na Pláni čeká na otevření, až ji nebude blokovat firma Geosan
- nedostatek mateřských škol pro
rodiny s flexibilním nebo nižším úvazkem
je v Praze 5 roky známý. Také proto
Zelení navrhují, aby radnice Prahy 5 ve
své gesci zajistila v letech 2014-2018
konečně v budovách svých MŠ a ZŠ
nejen školy a družiny, ale i prostory pro
Diskuse klubu SZ s veřejností jsou
(po dohodě) každé pondělí od 19.00 h
v místnosti 330 ÚMČ,
nám. 14. října 4, Praha 5,
tel.: 604 334 424
e-mail: [email protected]
www.praha5.zeleni.cz
skype: ondrej55
vané počiny, od populistických gest po
demonstraci své momentální moci.
Témat pro takové hrátky je mnoho.
Máme málo míst ve školkách? Někdo by
doporučil všem, na které se nedostane,
využít volnou kapacitu ve velmi drahém
a někdy i kvalitativně sporném soukromém zařízení, jiný na základě rovnostářského principu dopřeje pobyt ve
„státním“ i těm, pro které by vyšší cena
za pobyt dítěte ve školce nebyla pro
rodinný rozpočet rozhodně likvidační.
Máme školu, kde je nižší počet žáků
ve třídách? Zrušíme ji. I přesto, že pro
některé děti je menší kolektiv více
než žádoucí. Nelíbí se nám ředitel/ka?
Vypíšeme výběrové řízení a uvidíme,
zda svůj koncept dokáže obhájit…
Všechna taková rozhodnutí jsou složitá,
neboť vždy více či méně zasáhnou do
života mnoha rodin. Proto si myslím,
že přímé zapojení rodičů do diskuse je
nezbytné. Samozřejmě předem, nikoliv
„až po činu“.
Zastupitelský klub
a regionální organizace
TOP 09 Praha 5
Štefánikova 28, 150 00 Praha 5
e-mail: [email protected]
www.top09praha5.cz
Oblastní sdružení ODS Praha 5
Janáčkovo nábřeží 11/1211
(vchod z ulice Lesnická),
150 00 Praha 5
tel./fax:257 312 295
e-mail: [email protected]
www.odspraha5.cz
Klub zastupitelů VV Praha 5
Štefánikova 23, 150 00 Praha 5
tel.: 236 075 086
e-mail: [email protected]
Zastupitelský klub SZ
politikum
ařízení v Praze 5 za dostatečný?
Milan Macek
Počet vzdělávacích
zařízení, která zřizuje
městská část, příliš
nevypovídá o tom,
kolika dětem a žákům
je možné nabídnout
vzdělávání, v jakých
podmínkách a kvalitě.
Spíše vyvolává celou
řadu otázek:
•
Předškolní
vzdělávání v mateř-
Patrik Havlíček
RESTART
2014
Vzdělávání je podle
nás jednoznačně
prioritní oblastí
samosprávy, což se
odrazilo například i v
letošním schváleném
rozpočtu Prahy 5.
Právě do školství
letos plynulo nejvíce
finančních prostřed-
ských školách by mělo být dostupné
všem dětem. Je ale možné úspěšně
vzdělávat až 24 dětí ve třídě? I když je
v posledních dvou letech zvyšována
kapacita, pro efektivní vzdělávání je
nedostatečná.
• Základní vzdělávání v základních
školách v souhrnu nabízí dostatek
míst i pro nastupující silné ročníky.
Proč ale v některých školách jsou
třídy naplňovány až na 30 žáků,
přitom v jiných školách jich je ve
třídě sotva 10 a tento stav léta nikdo
neřeší?
• Zájmové vzdělávání ve školních
družinách a klubech dává žákům příležitost účelně naplnit svůj volný čas
a vytvářet si návyky pro jeho účelné
využívání i v dospělosti. Nabídka ani
zdaleka nestačí pro všechny zájemce. Neušetřili bychom rozšířením
tohoto vzdělávání značné prostředky, které společnost vynakládá na
prevenci kriminality a následnou
represi?
Jiné vzdělávání městská část příliš neřeší. Nezasloužilo by si sídliště Barrandov
střední školu? Neměla by městská část
rozšířit podporu vzdělávání dospělých
včetně seniorů?
ků. Díky koordinované práci Oddělení
řízení projektů, Komise zahraniční spolupráce a fondů EU vedené Jiřím Vithou
a práci zástupkyně starosty JUDr.
Naděždy Kratochvílové, která má ve
své gesci čerpání z evropských fondů,
se podařilo uspět ve většině podaných
žádostí. Mnoho škol Prahy 5 se díky
tomu dočkalo či dočká nových fasád,
výměn oken, zateplení a především
snížení budoucích nákladů na jejich provoz. Tyto ušetřené peníze mohou školy
investovat právě do vzdělávání svých
žáků, kvalitnějších pomůcek a pořízení
nového vybavení. Jestli je počet škol
dostatečný? Těžko říci, odpověď není
jednoznačná. Jistě je zapotřebí mít
dostatek kapacit nejen pro děti, ale
například i pro vzdělávání ve vyšším
věku či seniorů. Je zapotřebí se více
věnovat vzdělávání v mimoškolní
oblasti, například v podobě kroužků pro
děti. Nesouhlasíme ale s budováním
škol bez předem připraveného plánu,
což vede k výkyvům v jejich úrovni. Pak
dochází k paradoxům, že v některých
třídách je 30 dětí a městská část musí
dotovat jinou školu, ve které se ve třídě
najde ani ne deset žáků. Jsme tedy
spíše pro optimalizaci provozu škol
a vzdělávání, než pro slepé budování
mateřských a základních škol v často
nevyhovujících objektech a bez potřebného zázemí.
Vycházky a tajemné čtení
připomenou stavitele Dientzenhofery
Občanské sdružení Prampouch připravilo na letošní podzim cyklus tří večerních vycházek zaměřených na
stavby obou Dientzenhoferů,
z nichž mnohé vtiskly Praze
její nezaměnitelnou podobu a
dnes patří k jejím nejvýznamnějším památkám. První vycházka se uskuteční ve středu 17. 9. od 17.30 h. Sraz je na
tram. zastávce „Hellichova“
(směr Malostranské náměstí).
Vstupné: 100 Kč/70 Kč.
Tajemné příběhy, které se
váží k pražským stavbám
Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, budou také tématem již čtvrtého tajemného
nočního čtení na Malostranském hřbitově. Čtení se uskuteční v sobotu 27. září od 20.00
h. Více informací na www.malostranskyhrbitov.cz. (red)
Sekretariát OV Praha 5
Zborovská 44,
150 00 Praha 5
tel.: 257 211 963
e-mail: [email protected]
www.praha5.kscm.cz
Dětské taneční studio zve na talentové testy
Taneční centrum Praha (TCP)
pořádá Dětské taneční studio.
V něm trénují talentovaní žáci ZŠ a připravují se pro kvalitní zájmovou činnost v oblasti tanečního divadla (body building,
základy klasického, současného a jazzového tance, akrobacie, taneční sporty) a na možnost studia konzervatoře TCP
a působení v dětském tanečním souboru BABY BALET PRAHA. Talentové testy probíhají každé pondělí a středu od 16.30
do 18.00 hod. v baletní zkušebně
Ilustrační
foto:
archiv
TCP, Pod Žvahovem
463.
Info
na
www.tanecnicentrum.cz, informace: [email protected],
tel.: 220 611 980. (red)
INZERCE
úklid
sába
SC-340966/02
Potřebujete uklidit? Nemáte čas?
Úklid bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.
volejte
736 666 352
www.uklidsaba.cz
[email protected]
Informace o životě v Praze 5 najdete na www.nasepraha5.cz
37
servis
KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR:
-KAWI-
ŠPANĚLSKÁ
VYCHOVATELKA
CITOSLOVCE
POZDRAVU
1. ČÁST
TAJENKY
MOŽNÁ
POVEL KE
STŘELBĚ
INICIÁLY
PANENKY
POMOC EKOLOGICKY
POSTIŽENÝM
OBLASTEM
ŘÍMSKÝCH
51
ANGLICKY
"ALONŽ"
NĚJAKÉ
INDIÁNI
VELIKÁN
BARMSKÉ
PLATIDLO
POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK
ASYRSKÉ
MOŘSKÉ
BOŽSTVO
VÁNOČNÍ
RYBA
CITOSLOVCE
POBÍDKY
5. ČÁST
TAJENKY
RÉTORICKÉ
UMĚNÍ
FRANCOUZ.
"ZLATO"
ŽIVOTNÍ
ÚDĚL
2. ČÁST
TAJENKY
EGYPTSKÝ
BŮH SLUNCE
VELKÝ KUS
SLANINY
VĚNOVAT
ALKOHOL.
NÁPOJ
DÁVAT RADU
ANGLICKÝ
ŠLECHTIC
SLOVANSKÝ
BŮH
ANGLICKY
"OPICE"
SOPEČNÝ
KOMÍN
KULEČNÍKOVÁ HŮL
CITOSLOVCE
SYČENÍ
EVROPAN
HUDEBNÍ
NÁSTROJ
OZN. DÁLK.
VOZIDEL
3. ČÁST
TAJENKY
4. ČÁST
TAJENKY
BÁSNICKÝ
ZÁPOR
SHAKESPEARŮV
KRÁL
SKOBY
NÁŠ HEREC
DRUH PEPŘE
STOVKA
ZNAČKA
MILIGRAMU
CHOROBOPLODNÝ
ČINITEL
ZKRATKA
STÁTNÍ
ARBITRÁŽE
UGANDSKÝ
BŮH DEŠTĚ
VÁNEK
(BÁSNICKY)
NORSKÝ
PROZAIK
ESKYMÁCKÝ
ČLUN
BOR
PŘEDLOŽKA
PRKENNÉ
STROPY
DRUH
PÁLENKY
MOŘIDLO
LATINSKÁ
SPOJKA
CITOSLOVCE
TROUBENÍ
KAPADOCKÁ
BOHYNĚ
VELKÁ ŘEKA
ŠPANĚLSKÉ
MĚSTO
JUDSKÝ
KRÁL
BIBLICKÁ
HORA
KONČETINY
Luštěte a vyhrajte
ProfiChondro OMEGA
Doplněk stravy. Foto: archiv
Vyluštěte tajenku křížovky a tři
z vás získají exkluzivní dárek - doplněk stravy ProfiChondro
OMEGA v hodnotě 790 Kč. Díky unikátní kombinaci obsažených látek pečuje ProfiChondro OMEGA o klouby a chrupavku.
Obsahuje glukosamin sulfát, omega-3, extrakt z boswellie
a kolagen. Více informací na: www.artrocentrum.cz.
Tajenku křížovky zasílejte do 23. 9. 2014 buď
e-mailem na: [email protected] s předmětem
zprávy Křížovka, nebo písemně na adresu: MČ
Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“).
Tajenka ze srpnového čísla:
Antonín Novotný, třípokojový byt
JMÉNO
FITZGERALDOVÉ
POLNÍ MÍRA
POMŮCKY:
ALLONGE, BOCH,
HOEL, CHRS, KYAT, MA,
OR, UMIAK
Sládkovu limonádu vyhrávají: Jiří Křepinský, Táňa
Drechslerová a Božena Hojková.
Gratulujeme!
UPOZORNĚNÍ: Výhry jsou připraveny k převzetí
(po prokázání totožnosti) v informačním
středisku a podatelně v budově úřadu
ve Štefánikově ulici 13/15.
INZERCE
Konzultujte své potí že s lékařem ZDARMA
V konzultačním centru s prodejnou nabízíme unikátní možnost konzultací s lékaři ortopedy, urology
a s nutriční terapeutkou. Navíc můžete zakoupit exkluzivní doplňky stravy ProfiChondro OMEGA
pro péči o klouby, ProfiUro Infekt pro péči o močové cesty a mnoho dalších českých přípravků
vyvinutých ve spolupráci s odborníky.
www.artrocentrum.cz
38
www.urogyn.cz
SC-340930/01
Navštivte nás na adrese: Štefánikova ulice 28, Praha 5. Na konzultace se objednávejte
u sl. Vermachové: M: 725 752 369, T: 257 312 677, E: [email protected]
servis
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
Puchmajerova
Praha 5-Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby, a. s.
odpad, papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné
složky komunálního odpadu,
pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky,
počítače, videa…)
PS, a. s.
Nelze odevzdávat:
nebezpečné složky staveb.
odpadu (např. asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest apod.)
8. 9. - po
9. 9. - út
10. 9. - st
11. 9. - čt
Omezení jednoráz. návozu:
možný vjezd vozidel max.
do 3,5 t
12. 9. - pá
Provozní doba:
Po–Pá 8.30–18.00 hod.
(v zimním období do 17.00
hod.), So 8.30–15.00 hod.
Odebíraný odpad:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, kovový
Důležité kontakty pro případ nouze
Policie
Hasiči
Městská policie
Záchranná služba
Evropské tísňové číslo
158
150
156
155
112
Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5
Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin
Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část
nemocnice pro dospělé pacienty)
tel. 224 438 590
Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice)
tel. 224 433 652 a 653
Zubní pohotovost
tel. 224 433 659, 652, 653
Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
tel. 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice Motol (budova ředitelství).
Městská policie Praha 5 a 16
Obvodní ředitelství:
Smíchov, Kobrova 1366
tel. 222 025 360/361
Velká Chuchle, Radotínská 69
tel. 257 220 209
Detašovaná pracoviště:
Barrandov, Krškova 807
tel. 251 550 905
Okrskové služebny:
Slivenec, K Lochkovu 6
Radotín, U Starého stadionu 1379/13
tel. 257 911 780
Lochkov, Cementářská 192
tel.: 257 912 851
Přestupky:
tel. 222 025 355/356
Zbraslav, Žabovřeská 1227
tel.: 257 213 233
V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na
obvodní ředitelství.
Místní oddělení Policie ČR
MOP Smíchov
Na Bělidle 5,
tel. 974 855 700
MOP Košíře
Běhounkova 19, tel. 974 855 710
MOP Stodůlky
Mukařovského 1985, tel. 974 855 740
MOP Barrandov
Werichova 981, tel. 974 855 720
MOP Radotín
Výpadová 1335, tel. 974 855 730
MOP Zličín
Strojírenská 386, tel. 974 855 770
1. 9. - po
2. 9. - út
3. 9. - st
4. 9. - čt
5. 9. - pá
15. 9. - po
16. 9. - út
17. 9. - st
18. 9. - čt
19. 9. - pá
22. 9. - po
23. 9. - út
24. 9. - st
25. 9. - čt
26. 9. - pá
29. 9. - po
30. 9. - út
1. 10. - st
2. 10. - čt
3. 10. - pá
Novoveská x Pod Vavřincem
Holečkova–souběh s ul. Plzeňská
Holubova x Pechlátova
Zdíkovská x Libínská
Cetyňská x K Zastávce
Nový Zlíchov–u separace
Borského–parkoviště u supermarketu
Butovická x Mezi Lány
Pod Šmukýřkou č. 4
Švédská č. 4 (popř. Holečkova x Kmochova)
Werichova proti č. 17
Plzeňská x U Zámečnice - parkoviště
Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod. most)
Zapova proti č. 12
Janáčkovo nábřeží proti č. 19
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
V Remízku x Voskovcova
Vrázova x Svornosti
nám. 14. října x Preslova
Slivenecká x Kosořská
U Dívčích hradů x Tetínská
Baldové x Vejražkova
Hlubočepská x Na Srpečku (býv. zdrav. střed.)
U Malvazinky u č. 24 vedle separace
Ke Kotlářce č. 14
Pražského u č. 608
Werichova u č. 17
V Břízkách proti č. 11
U Železničního mostu x Nádražní
Nad Zlíchovem x V Násypu
Štěpařská x Šejbalové - parkoviště
Lumiérů x Barrandovská
Werichova proti č. 17
U Nikolajky–za stadionem u separace
Geologická–mezi č. 13 - 15
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
16.00–20.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Regios, a. s.
5.–6. 9.
Na Hutmance x U Waltrovky
Na Farkáně x Od Vysoké - proti č. 11
12.–13. 9.
Mrázovka x Nad Bertramkou
Nad Koulkou - mezi č. 1 a 5
19.–20. 9.
Butovická - proti č. 74 – 76
Pod Kavalírkou x Pod Klamovkou
26.–27. 9.
Prachnerova - nad č. 3
Grafická x Kobrova - u zátarasů
3.–4. 10.
Holyňská x NaSrpečku
Ke Smíchovu - mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
Kontejnery společnosti Regios, a. s., hrazené z rozpočtu městské části Praha 5,
budou v roce 2014 přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hodin
a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu
odpoledne, nejpozději v 15.00 hodin.
Měsíčník MČ Praha 5 • periodický
tisk územního samosprávního celku •
pro vás
Registrační číslo: MK ČR E 20262
• MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ
150 22 Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany:
800 800 005 • Fax: 257 325 132 • E-mail: [email protected] 5.cz • www.praha5.cz
Členové komise mediální: Jana Mrázková, Richard Kopáček, Karel Novotný, Martina
Atlasová, Miloslav Mrštík, Diana Bubníková, Lukáš Herold, Bohumil Dvořák, Radka
Havlinová, Marie Ulrichová-Hakenová.
Redakční rada: Petr Lachnit, Naděžda Kratochvílová, Radek John, Jiří Vejmelka,
Lukáš Herold a Luděk Sefzig.
VYDAVATEL
Pro MČ Praha 5 zpracovává: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí
ČASOPISU
8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Redakce: Luděk Sefzig, Martin
JE DRŽITELEM
Dudek • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. • Pokud
není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.
Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 19. srpna 2014 • Titulní foto: Michal Fairaizl •
Datum vydání: 1. 9. 2014 • Elektronická verze na: www.ipetka.cz • Příští číslo vychází
6. 10. • Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1 •
Linka kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, aktuální
datum a urgované číslo).
PĚTKA
39
www.smart-byty.cz / volejte zdarma 800 340 350 / již 70 % prodáno
= rychlé cestování - jen několik metrů od stanice metra Nové Butovice
= blízko zeleni - tři parky v docházkové vzdálenosti
= energeticky úsporné byty - energ. náročnost budovy sk. B
= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací
= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu
= společensky zodpovědná, plně česká společnost
= stavba zahájena
www.smart-byty.cz / 70 % prodáno
stavba zahájena
Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma +420 800 340 350, email: [email protected] / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz / www.trigema.cz
SC-341189/01
Download

Zateplování budov vrcholí, děti se dočkají