PĚTKA
Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 8/2014
ZDARMA
pro vás
www.ipetka.cz
V domě sociálních služeb
nacházejí klienti péči i zábavu
čtěte na straně 22
Aktuálně:
Radnice
investuje do
škol a školek
Aktuálně:
Nesouhlas
s magistrátním
systémem parkování
Téma:
Přehled
informačních
kanálů Prahy 5
strana 4
strana 8
strany 12 a 13
NOVINKY V NOVÉM SMÍCHOVĚ
Rezervujte si
TOP & PROFI Stylistky
na infostánku nebo na
novysmichov.eu/nove-sluzby
ŠIRŠÍ NABÍDKA E-SHOPU
PARKUJTE U NÁS
Máme dobrou zprávu pro všechny, kdo nejraději věci zařizují
z pohodlí domova. Na našem e-shopu si mohou jednoduše objednat
nově dárkové karty, případně dárkové šeky nebo zajistit dlouhodobé
parkovací stání v podzemních garážích.
Navštivte virtuální prodejnu na novysmichov.eu/eshop.
Využijte zrekonstruovaných garáží v -3. podlaží pro dlouhodobý
pronájem parkovacího místa. Všechny aktuální informace najdete
na e-shopu a na: www.novysmichov.eu/parking. Také vám rádi
poradíme na e-mailové adrese [email protected] a telefonním
čísle 251 10 10 61.
Udělejte svým blízkým
radost dárkovou kartou
Nový Smíchov. Jednoduše
ji nabijete na vámi zvolenou
částku a obdarovaný si pak sám
vybere dárky, odměny a radosti,
které ho nejvíce potěší. Více
na infostánku nebo e-shopu
(novysmichov.eu/eshop).
DĚTSKÝ KOUTEK >
TA
KARHOV
Á
ÍC
OV
VYSMÁTÝ SMÍCHOV – SOUTĚŽ A VYHRAJ
K
SM
DÁR NOVÝ
NTH
MO
D
VALI U
THR
7
526
AR
/ YE
XX/
XX
SE
IC U
ON
CTR
ELE
LY
ON
21/1
Zapojte se do velké letní fotosoutěže na
facebooku Obchodního centra Nový Smíchov.
Stačí poslat vaši vysmátou fotografii z Nového
Smíchova a sledovat, kolik hlasů během srpna
nasbírá. Nejúspěšnější fotografie odměníme
luxusním Maserati zapůjčeným na celý víkend
s plnou nádrží! Další výherci mohou získat
kosmetiku Christian Dior nebo svlékací lak
na nehty Striplac od značky Alessanadro.
Dětský koutek Time Out je pro vás otevřen každý den od 9 do 21 hodin.
novysmichov.eu
>
novysmichov.eu/detsky-koutek
SC-331641/08
DÁRKOVÁ KARTA
editorial
Víte, že městská
část Praha 5
komunikuje také
na Facebooku?
Stačí se připojit:
www.facebook.com/
UMCPraha5
•
•
•
•
Nejrychlejší informace
Pozvánky na výstavy
Aktuální reportáže TVP5
A mnohé další…
„Jsme tu pro vás
a váš názor nás
zajímá!“
Vedení radnice Prahy 5
Sledujte nás na
Facebook.com/UMCPraha5
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
Po dovolené? Odpočatí? To
je moc dobře. Před námi je
spousta práce.
Odcházející léto s sebou
vždycky nese trochu smutku. Také ale hezké vzpomínky. Většina našich přátel a známých byla přes léto
rozběhaná bůhví kde. Těšíme se na setkání s nimi. Budeme mít zase o čem vyprávět, vyměňovat si zážitky.
Odcházející léto má ale také své výhody. Naše městská část měla letos to štěstí, že větší opravy a rekonstrukce tramvajových linek
a generální opravy vozovek
se jí vesměs vyhnuly. To ovšem neznamená, že výluky
a uzávěry v jiných částech
města se našich obyvatel
nedotýkaly. Při každé cestě
mimo městskou část se s nimi setkávali. Ano, ty opravy
byly jistě nezbytné. Přesto
jsme rádi, že s odcházejícím
létem pomalu končí a město
se vrací k normálnímu spojení bez výluk a bez výjimek.
Prázdninové období také
patří opravám škol a školských zařízení. Zdá se
nám, že všechno nezbytné
se stihne včas, tedy do nástupu žáků do školních lavic. Není to jenom zbožné
přání – na radnici pečlivě
sledujeme postup a výsledky každé větší opravy. Odpovědnost za výsledky to-
Čtenářská anketa
Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné rubrice
se můžete vyjadřovat k aktuálnímu dění v Praze 5.
Výsledky ankety budou publikovány
na www.praha5.cz a v časopise Pětka pro vás.
Jaká oblast by podle vás měla tvořit
největší náplň práce městské policie?
1)
2)
3)
4)
bezpečnost na komunikacích
(např. hlídání přechodů u škol)
řešení tzv. drobné kriminality
řešení pořádku na veřejných místech (konzumace
drog či alkoholu, nepřizpůsobivé chování)
řešení problematiky parkování (blokové pokuty,
botičky, odtahy špatně parkujících aut)
tiž zpravidla neseme my.
Po zásluze, samozřejmě.
Vždyť proto nás tu máte.
Kromě běžné agendy věcí v pracovním pořádku nás
na radnici čeká na podzim
ještě jeden důležitý úkol: bezchybné zvládnutí přípravy
komunálních voleb. Sestavení a proškolení volebních
komisí, technické zajištění
volebních místností, servis,
informační systém a mnoho dalších dílčích kroků. Pro
aparát radnice nejsou komunální volby politickou soutěží. Bez ohledu na politic-
Petr Lachnit (ANO),
1. zástupce starosty MČ Praha 5
V červencové Pětce pro vás byla zveřejněna anketní otázka:
Myslíte, že vyhlášení nulové tolerance vůči hazardu zastupitelstvem Prahy 5 přispěje ke snížení výskytu hazardu?
Ano, určitě.
30,4 %
Ano, nicméně až po delší době.
16,6 %
Spíše ne, protože vyhlášení
nulové tolerance není dostatečný nástroj na regulaci hazardu.
20,2 %
15,8 %
30,4 %
17,0 %
Určitě ne, nulové tolerance přesune hazard do ilegality.
17,0 %
Tato problematika mě nezajímá.
15,8 %
Hlasujte na www.praha5.cz do 23. srpna 2014. V případě, že
nemůžete hlasovat na internetu, zanechte vaši odpověď na
výstřižku v informačním centru v přízemí budovy radnice ve
Štefánikově ulici 13-15.
ké názory a postoje pracovníků máme všichni stejný cíl
– chceme, aby zabezpečení
komunálních voleb bylo přesvědčivou vizitkou naší společné práce.
Přes všechny úkoly zase chceme najít prostor pro
naše tradiční akce. Pro děti a mládež Pohádkový les,
pro seniory kulturní a poznávací programy.
Jak jsem říkal, před námi všemi je opravdu hodně práce.
20,2 %
16,6 %
Na www.praha5.cz od 3. července hlasovalo 707 občanů.
3
aktuálně
Rekonstrukce škol a školek probíhají naplno i o prázdninách!
Městská část Praha 5 je zřizovatelem 12 základních a mateřských škol a 13 samostatných mateřinek. Investice do školství tvoří letos největší část schváleného rozpočtu, navíc jsou často kryty
dotacemi z evropských zdrojů. I proto je obnova prostor sloužících ke vzdělávání dětí jednou z dlouhodobých a náročných agend, které samospráva městské části zajišťuje.
Opravy škol a školek zasahují
do života občanů a jejich dětí,
radnice proto pravidelně dopředu informuje o plánovaných aktivitách v oblasti investic do školství.
„Většinu oprav se snažíme
směrovat do období prázdnin,
a to nejen letních. V minulosti se podařilo získat dotace
například na zateplení budov
mateřských a základních škol
z Operačního programu Životní prostředí. Snížení energetických nákladů se tak dočkala
významná část budov, například MŠ Peroutkova a Pod Že-
lezničním mostem či základní školy Chaplinovo náměstí,
V Remízku a mnohé další. Naší
výhodou jsou kvalitně připravené žádosti a z toho vyplývající vysoké procento úspěšného hodnocení poskytovatelem
dotace. Vzhledem k náročnosti nejen administrativy u dotovaných projektů ale není možné vše stihnout pouze během
volna,“ přiblížila již realizované projekty zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová.
V současnosti probíhají investiční akce v 16 vzdělávacích institucích! Jejich pře-
hled naleznete v rámečku.
Ačkoliv některé z nich zasáhnou do začátku nového
školního roku, podle odboru školství, kultury a sportu
se není třeba obávat omezení výuky. „Ve většině případů
nebudou mít investiční akce a opravy vliv na probíhající vzdělávání dětí, neboť se je
podaří dokončit před samotným příchodem žáků do škol.
U ostatních případů se nám
ve spolupráci s řediteli škol
podařilo nalézt náhradní řešení. Ta nejčastěji spočívají ve
využití například nedalekých
sportovišť v případě oprav tělocvičen či volné prostory a
zázemí jiných škol a objektů
v blízkosti opravovaných budov,“ upřesňuje vedoucí odboru Lenka Němcová.
Radnice Prahy 5 prostřednictvím Pětky pro vás žádá
rodiče a jejich děti o pochopení a toleranci během probíhajících stavebních prací. (red)
Radnice Prahy 5 má opravdu napilno.
Probíhají také obnovy hřišť a zahrad.
Dočkají se jich děti z těchto škol:
ZŠ Weberova
ZŠ a MŠ Barrandov – Chaplinovo
nám.
ZŠ a MŠ U Tyršovy školy
ZŠ a MŠ U Santošky
Přehled probíhajících a plánovaných investičních akcí do budov škol a školek včetně plánovaných termínů dokončení
ZŠ a MŠ Kořenského
Mateřská škola na nám. 14 října se dočká opravy terasy nad hospodářským pavilonem. Dále budovu mateřské školy čeká výměna oken a
úprava obvodového pláště. Obě opravy by měly být dokončeny v září
letošního roku a nebudou mít dopady na výuku.
ZŠ a MŠ Radlická
Praha 5 investovala do výměny rozvodů vody a odstranění vlhkosti
v suterénu. Realizace proběhne ještě před příchodem dětí do školy,
tedy v srpnu.
ZŠ a MŠ U Santošky
Část budovy se dočká výměny oken, projekt je již ve fázi realizace a měl
by být dokončen do 15. září. Škola si výuku uspořádá tak, aby ji práce neovlivnily. V průběhu prázdnin také proběhne úprava venkovního hřiště.
ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.
Škola se do konce prázdnin dočká nového zateplení a výrazného snížení nákladů na vytápění. Projekt tedy neovlivní
výuku v nadcházejícím školním roce. V současnosti také
probíhá výběr zhotovitele rekonstrukce sportovního areálu. Otevření sportoviště
je plánováno vzhledem k rozsahu rekonstrukce na jaře 2015.
ZŠ Podbělohorská
Budova základní školy dostane nové zateplení půdy a výukový pavilon nové izolace
pod střechou. Oprava by měla být hotova do 15. září bez dopadů na výuku.
MŠ Podbělohorská
Budova mateřské školy se dočká odvlhčení celého objektu a provedení nového
venkovního zateplení. Realizace proběhne do konce září, výuku stavební práce
neovlivní.
ZŠ a MŠ Grafická
Na budově v Grafické ulici vyměňuje radnice část oken a provádí
zateplení dvorní fasády. Stavební práce mají být dokončeny k 15. září.
lem přesunout hlučné práce na dobu, kdy nebude výuka probíhat,“ uvedla Lenka
Němcová, podle které by vše mělo být hotovo nejpozději 30. listopadu. Do tohoto
data v budově Pod Lipkami proběhne také rekonstrukce a budova Nad Palatou se
dočká rozšíření školní kuchyně a opravy oplocení.
ZŠ a MŠ Barrandov V Remízku
Tělocvična v budově základní školy se dočká opravy střechy a podlah,
termín dokončení je plánován na 15. 9. Připravováno je také výběrové řízení na rekonstrukci beachvolejbalového hřiště. Budova v ulici
V Remízku je také součástí projektu snížení energetické náročnosti
budov, probíhá zde zateplení budovy. Projekt by měl být dokončen do prosince
letošního roku a nepřináší žádná omezení výuky.
ZŠ Nepomucká
Jednou z nejdůležitějších investičních akcí letošního roku je již probíhající rekonstrukce učebnového pavilonu v objektu v ulici Beníškové, která by měla být
dokončena v průběhu podzimu letošního roku. V hospodářském pavilonu na ni
naváže rekonstrukce kuchyně a vybudování nástavby nad pavilonem pro zvýšení
kapacity školy. Výuka se z objektu Beníškové na přechodnou dobu přesouvá do
objektu Nepomucká a do přidružené budovy Nepomucká č. p. 3. Do konce prázdnin
také proběhne úprava vnitřních prostor v objektu Nepomucká.
ZŠ Waldorfská
Radnice nechala opravit učebny, sociální zázemí a vstupní prostory. Stavební práce
byly již dokončeny a vše předáno k užívání.
MŠ Kurandové
Radnice schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu Snižování energetické náročnosti budov, na který uspěla s žádostí o dotaci z EU. Předpokládáme, že
stavební práce v podobě zateplení fasády a výměny oken proběhnou na podzim.
MŠ Peškova
Obdobná situace jako u MŠ Kurandové.
MŠ Duha
Aktuálně v budově v Trojdílné ulici probíhá dokončení rekonstrukce
kuchyně tak, aby od nového školního roku byla plně k dispozici.
MŠ Kroupova
V budově probíhá oprava kotelny a sociálního zařízení, která bude
dokončena do konce srpna.
ZŠ a MŠ U Tyršovy školy
Aktuálně zřizovatel čeká na dokončení výběrového řízení na výměnu části plotu a
podezdívky a rekonstrukci tělocvičny, předpoklad dokončení prací u obou projektů
je 30. 9. Během opravy tělocvičny bude škola spolupracovat s partnerskými sdruženími, děti tak o tělocvik nepřijdou.
V průběhu září se škola připojí k projektu snižování energetické náročnosti budov a
dojde k zateplení fasády a výměně oken. Dopady na výuku žáků ale budou minimální.
MŠ Nad Palatou
Vzhledem k těsnému sousedství výukového pavilonu bude bohužel plánované
zateplení střechy a výměna zbylých oken na hospodářském pavilonu spojena s mírným nepohodlím během bouracích prací a demontáže. „Pokusíme se s dodavate-
4
SPOKOJENÉ DĚTI v našich školských zařízeních patří k prioritám vedení radnice.
Ilustrační foto: archiv
aktuálně
Dostihové loučení s prázdninami
Conseq Park Velká Chuchle je jediným dostihovým závodištěm na území hlavního města Prahy a
právě v neděli 31. srpna zahájí druhou polovinu letošní sezony. Aby konec prázdnin nebyl zejména pro
školáky smutný, připravili pořadatelé ve spolupráci s městskou částí Praha 5 a pod záštitou zástupkyní
starosty Naděždy Kratochvílové a Marie Ulrichové-Hakenové kromě osmi napínavých dostihů také
bohatý doprovodný program. Začátek bude tradičně ve 14 hodin.
Nejmladším
návštěvníkům
budou k dispozici krytý dětský koutek (uvnitř tribuny)
Hříbátka i zbrusu nové venkovní dětské hřiště s houpačkami, skákadly, prolézačkou a
dalšími atrakcemi. Chybět samozřejmě nebudou ani tři populární chuchelští poníci Jupík, Vilík a Bajaja, kteří děti svezou zdarma (ale lze jim
přinést i něco dobrého na zub,
například jablko nebo mrkev).
Značnou oblibu si získal i malý
zoo koutek umístěný nedaleko
jízdního prostoru poníků. „Na
trenažéru dostihového koně si
pak bude možno zkusit, že žokejové a žokejky to v dostihu
vůbec nemají lehké,“ uvedla
zástupkyně starosty Naděžda
Kratochvílová.
Infostánek (přízemí tribuny) nabízí celou škálu suvenýrů, omalovánky, knížky či nové pexeso s dostihovou tematikou a zájemci si mohou nechat
otisknout i pamětní razítko.
Občerstvení je po celý den zajištěno jak stánkovou formou,
tak i v restauraci se standardní
nabídkou jídel.
„Doprovodný program odpoledne představí řadu vystoupení především tanečních souborů sídlících právě v Praze 5 a
k vidění budou ukázky orientálních tanců, pole dance, samby či stepařského umění,“ informovala zástupkyně starosty
Marie Ulrichová-Hakenová. Na
své si přijdou i milovníci historie a motoristické elegance, jelikož na závodišti budou vystavena krásná auta členů 1st Veteran US Car Club Praha.
K dostihové atmosféře ne-
SÁZKAŘI si mohou tipnout pořadí
v osmi dostizích. Foto: archiv TMM
odmyslitelně patří i vzrušení ze sázek a tipovat tentokrát
bude možné v osmi dostizích,
mezi nimiž tím hlavním bude
supervytrvalecký, tzv. klasický test pro tříleté koně: 69.
St. Leger s Prahou 5. (red)
Termíny dalších dostihových dnů sezony
ne 7. září - 8. Zlatý pohár EŽ Praha, a. s. (překážky)
ne 14. září - Dostihový den společnosti CONSEQ Investment Management
ne 21. září - Dostihový festival (36. VC Prahy CK Martin Tour, 36. VC českého turfu)
ne 28. září - 93. Svatováclavská cena, 78. Gerschův memoriál
ne 5. října - 12. Memoriál Harryho Petrlíka (od 13 hod.)
ne 19. října - 76. Cena zimního favorita (od 13 hod.)
ne 26. října - 94. Cena prezidenta republiky (od 12 hod.)
Podrobné informace najdete na www.velka-chuchle.cz.
Akce konané nebo zaštítěné Prahou 5 – srpen a září
So 2., 9., 16., 23. a 30. srpna
18.00 – 21.30 hod.
Taneční večer se salsou
Park Portheimka. Pod záštitou
zástupkyně starosty Marie UlrichovéHakenové. Info na str. 9.
Po 4. srpna 18.00 hod.
České moře
Vernisáž výstavy v Galerii Portheimka
pod záštitou zástupkyně starosty Marie
Ulrichové-Hakenové. Info na str. 24.
Út 5., St 6., 13. a 20. srpna
17.00 hod.
Přednášky (nejen) pro podnikatele
IC Praha 5, Štefánikova 30. Info na str. 7.
Čt 7., 14., 21. a 28. srpna
8.00–18.00 hod.
Farmářské trhy
Tilleho náměstí na Barrandově.
Pá 8., 15., 22. a 29. srpna
7.00–19.00 hod.
Farmářské trhy
Pěší zóna Anděl.
Ne 31. srpna 14.00 hod.
Dostihový den s Prahou 5
Velká Chuchle. Info viz výše.
Po 1. září 18.00 hod.
Dozvuky z dalekých cest
Vernisáž fotografické výstavy Ljuby
Krbové v Galerii Portheimka.
Akce pro celou rodinu. Kynologické
cvičiště v Motole.
Ne 7. září 14.00–18.00 hod.
Kde bydlí kuře?
Společenská akce pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita
(ANO) a zastupitelky Diany Bubníkové
(PRO). NROS, Na Václavce 1135/9.
Út 2. září 10.00–18.00 hod.
St 10.–pá 12. září
Den neziskových organizací
Pěší zóna Anděl. Pod záštitou 1. zástupce
starosty Petr Lachnit (ANO), zástupkyně
starosty Marie Ulrichové-Hakenové a
zastupitelek Diany Bubníkové (PRO) a
Vlasty Váchové (ČSSD). Info na str. 8.
Fotbalový turnaj Memoriál ppor.
Michala Braniše
XVII. ročník mezinárodního fotbalového
turnaje. Info na str. 23.
St 3. září 14.00–17.00 hod.
Pražské cyklozvonění
Pod záštitou zástupkyně starosty
Naděždy Kratochvílové. Info na str. 20.
Podzimní den seniorů
V Paspově sále pivovaru Staropramen
vystoupí Eva a Vašek, Yvetta Simonová
a Josef Zíma. Pod záštitou 1. zástupce
starosty Petra Lachnita (ANO). Info na
str. 11.
Čt 4., 11., 18. a 25. září
8.00–18.00 hod.
Farmářské trhy
Tilleho náměstí na Barrandově.
Pá 5., 12., 19. a 26. září
7.00–19.00 hod.
Farmářské trhy
Pěší zóna Anděl.
So 6. září
Den s Pandičkami
So 13. září 9.00 hod.
So 13. září 10.30 hod.
Buchty a loutky dětem
Kinského zahrada. Info na str. 20.
So 13.–Ne 14. září
Dny evropského dědictví
Kulturní akce pod záštitou zástupkyně
starosty Marie Ulrichové-Hakenové.
Info na str. 24.
Ne 14.–út 16. září
Kytice
Taneční vystoupení na Malostranském
hřbitově. Info na str. 25.
So 20. září
Mezinárodní den neslyšících
Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra
Lachnita (ANO). Pěší zóna Anděl.
So 20. září
Nordic Walking Tour
Prokopské a Dalejské údolí. Pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita
(ANO).
Út 23. září 15.00–18.30 hod.
Podzimní dětský den s městskou policií
Park Sacré Coeur. Pod záštitou 1.
zástupce starosty Petra Lachnita
(ANO). Info na str. 20.
Čt 25. září
Svatováclavské slavnosti
Benefiční koncert ve prospěch
Společnosti pro hluchoslepé LORM
v kostele sv. Václava. Pod záštitou
zástupkyně starosty Marie UlrichovéHakenové.
So 27. září 9.00 hod.
Šachový turnaj SENIOR-KA
Zasedací sál Zastupitelstva MČ Praha 5,
Štefánikova 13. Pod záštitou 1. zástupce
starosty Petra Lachnita (ANO). Info na
str. 23.
So 27. září 10.00–17.00 hod.
Pohádkový les
Zahrada Kinských. Pod záštitou Petra
Lachnita (ANO), 1. zástupce starosty
MČ Praha 5. Info na str. 7.
Více informací na
www.praha5.cz a www.ipetka.cz.
5
aktuálně
Radnice Prahy 5 se postavila proti zástavbě Klamovky
Rada městské části Praha 5 odsouhlasila předání podnětu
na změnu územního plánu části Klamovky z funkce čistě obytné
na veřejné vybavení a plochy sloužící sportu. Radnice tímto krokem
chce v návaznosti na červnové usnesení zastupitelstva Prahy 5
zabránit zastavění území developerem.
Výstavbu umožnilo dubnové
rozhodnutí zastupitelů hlavního města, kteří změnou
územního plánu posvětili projekt soukromé firmy, a schválili tak zastavět v parku téměř
18 000 metrů čtverečních!
„Cílem této změny bylo povolení výstavby bytových objektů v lokalitě. Námi podaný
podnět má toto zvrátit a výstavbě zabránit,“ řekl radní
Prahy 5 Jiří Vejmelka (SNOP).
Proti zástavbě dlouhodobě
bojují místní obyvatelé. „Developer počítá s výstavbou
obytného komplexu se 150
byty a 214 parkovacími místy,
a to v lokalitě, která byla určena jako rezerva pro školství
a sport a měla status veřejné-
ho vybavení! I když se za pomoci soudních sporů podařilo schválení změny oddálit,
dubnový verdikt celopražského zastupitelstva zasadil obyvatelům Prahy 5 tvrdý direkt,“ dodal zástupce
obyvatel žijících na Klamovce
a v okolí Ilja Mráček.
Výstavba zlikviduje
zeleň i chráněné živočichy
Případná výstavba na pozemku, který bohužel není
ve vlastnictví městské části Praha 5, totiž podle starousedlíků například zlikviduje
vzrostlou zeleň, zvýší intenzitu automobilové dopravy
i ohrozí výskyt několika druhů chráněných živočichů.
PARK KLAMOVKA je využíván k relaxaci obyvatel, ale již dnes je jeho kapacita
nedostatečná. Navrhovaná změna bude podle místních obyvatel pouze znamenat
další významné zatížení parku. Ilustrační foto: Martin Dudek
Usnesení rady Prahy 5 proto vychází z usnesení červnového zastupitelstva, které odhlasovalo nesouhlasné stanovisko k dubnovému
rozhodnutí magistrátu a zároveň pověřilo Radu MČ Praha 5, aby zaslala na odbor
stavebního a územního plá-
nu MHMP návrh na změnu
územního plánu dotčené lokality na Klamovce z funkčního využití OC (čistě obytné)
zpět na VV (veřejné vybavení). Více informací naleznete
také v červnové Pětce pro vás
na str. 8. Kauzu budeme i nadále sledovat. (red)
Úřad hledá členy okrskových volebních komisí pro podzimní volby
Ke zdárnému průběhu podzimních voleb (10.–11. října) do zastupitelstev hl. m. Prahy a Prahy 5
a do Senátu (případné 2. kolo bude 17.–18. října) je třeba personálně obsadit 81 okrskových volebních
komisí na území městské části Praha 5.
Pokud máte zájem pracovat
v okrskových volebních komisích (OVK), přihlaste se u odboru občanskosprávního Úřadu
městské části Praha 5 (1. patro),
Štefánikova 13-15, u Jany Manychové, tel. číslo 257 000 539,
kancelář č. 112 (e-mail: [email protected]) nebo u Evy
Pekařové, tel. č. 257 000 884,
kancelář č. 113 (e-mail: [email protected] ).
Registrace zájemců začíná
v pondělí 4. srpna od 9.00 hodin. Úřední hodiny pro registraci jsou v pondělí a ve středu
od 9.00 do 17.45 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 15.45
hodin a v pátek od 9.00 do 14.45
hodin. Sumarizace volebních
výsledků bude tentokrát časo-
vě velmi náročná a možná u některých volebních okrsků skončí až v časných ranních hodinách v neděli 12. října. Proto při
rozhodování, zda se do komisí
přihlásit, zvažte svoji odolnost
proti stresu a zdravotní stav.
Členem komise od 18 let
Členem okrskové volební
komise může být státní občan
České republiky:
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka
výkonu volebního práva ze
zákona* a
c) který není kandidátem pro
volby Zastupitelstva MČ Praha 5, Zastupitelstva hl. města
Prahy nebo do Parlamentu ČR
(v našem případě do Senátu).
(* překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon vojenské základní nebo
náhradní služby, vyžaduje-li to
plnění povinností z této služby
vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí)
Delegovat členy a náhradníky do OVK mohou rovněž politické strany, politická hnutí
a jejich koalice, nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých
kandidátů, jejichž kandidátní
listiny pro volbu byly zaregistrovány. Tyto subjekty mohou
ohlásit delegaci jednoho člena
a jednoho náhradníka do každé OVK, a to nejpozději 30 dnů
přede dnem voleb. Tímto termínem je pak středa 10. září
do 16.00 hodin. Delegací členů
a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi.
V případě městské části Praha 5, která nemá v čele starostu,
je nezbytné tyto seznamy doručit pověřenému řediteli Magistrátu hlavního města Prahy Radovanu Košťálovi, Ph.D., do jeho kanceláře prostřednictvím
odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, kancelář č. 139. Odbor
občanskosprávní ÚMČ Praha 5
velmi uvítá, kdyby mohl obdržet kopie delegací, neboť to povede k urychlení celého procesu při tvorbě OVK. (red)
Navázána spolupráce se srbským Bělehradem
Městská část Savski Venac je součástí srbského Bělehradu a v souladu s koncepcí
zahraniční spolupráce MČ Praha 5 se stala
„municipalitou“ naší městské části. „Tato iniciativa vychází z koncepce Rady MČ
Praha 5 o záměru rozšíření sítě partnerských měst s cílem vytvořit v programovém období EU 2014-2020 platformu spolupracujících měst dotovanou ve společných projektech z programu EU Evropa
6
pro občany,“ vysvětluje zastupitel Jiří Vitha a pokračuje: „Jednou z podmínek přidělení grantu EU je také účast měst přistupujících a nových členských států EU.
Tato spolupráce nevyžaduje naplnění formalit partnerského města, municipalita
je zástupcem přistupující země EU.“
Kontakt s municipalitou byl navázán
prostřednictvím Svazu měst a obcí a za pomoci velvyslanectví republiky Srbsko. Vy-
braní zastupitelé Prahy 5 navštívili Bělehrad v červnu, v červenci Praha 5 pohostila srbskou delegaci. „Předmětem těchto
pracovních návštěv bylo vzájemné podrobnější informování o obou municipalitách, o konkrétních formách a tématech
spolupráce a nastartování procesu vytvoření společného projektu k podání žádosti
o grant EU z programu Evropa pro občany,“
uzavírá zastupitel Jiří Vitha. (red)
aktuálně
Talent Prahy 5 láká mladé hudebníky
na vystoupení s předním orchestrem
IC Praha 5 nabízí
bezplatné přednášky
o podnikání
Hudební soutěž Talent Prahy 5, která každoročně dává mladým
hudebníkům amatérům příležitost prezentovat své umění v doprovodu prestižního domácího orchestru PKF – Prague Philharmonia,
vyhlašuje svůj osmý ročník.
„Soutěž je určena všem zájemcům o hodnotnou klasickou hudbu – instrumentalistům, pěvcům či interpretům
muzikálových písní a po loňských ohlasech letos podruhé
rovněž sborům,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová.
Přihlásit se mohou jak žáci základních uměleckých škol nebo
učitelů hudby s bydlištěm či
působností v městských částech Praha 5, 13 a 16, tak ne-
profesionální pěvecké sbory.
Odměnou nejtalentovanějším
účastníkům se stane vystoupení ve společnosti profesionálních hudebníků z PKF na
slavnostním večeru 17. března
v Národním domě na Smíchově. Přihlášky je možné posílat
do 17. listopadu 2014 do 12.00
hod. na adresu PKF – Prague
Philharmonia, o.p.s., Husova 7, 110 00 Praha 1. Bližší informace o podmínkách soutěže jsou k dispozici na www.
HUDEBNÍ SOUTĚŽ Talent Prahy 5 vstupuje do
8. ročníku a nabízí mladým hudebníkům šanci se
veřejně prezentovat. Ilustrační foto: Michal Fairaizl
pkf.cz a na www.praha5.cz.
Soutěž pořádá PKF – Prague
Philharmonia pod záštitou
městské části Praha 5. (red)
Kdo zachrání princezny a prince?
Máte rádi pohádky? Chtěli
byste potkat opravdu hodně
princů a princezen na jednom
místě? Tak to určitě vyrazte
se svými dětmi do Pohádkového lesa s názvem Princové
a princezny.
V sobotu 27. září v zahradě
Kinských v parku u Musaionu
na vás budou čekat Růženka
s dorty, Bajaja s drakem, Zubejda s velbloudy, král Miroslav, princezna Mulan, Třetí
princ s hady i Popelka.
Již pátý Pohádkový les připravily městská část Praha 5
pod záštitou Petra Lachnita (ANO), 1. zástupce starosty MČ Praha 5, a společnost
Velká dobrodružství ve spolupráci s Národopisným muzeem.
Kilometrovou trasu mohou
děti projít kdykoliv od 10 do 17
hodin. Na startu obdrží průvodní dopis s popisem trasy
a s namalovanými pohádkovými postavami, které na ně
budou čekat. U každé pak dostanou zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopisu
razítko. „Pokud splní všechny úkoly, čeká je v cíli u Sněhurky a trpaslíků královský
poklad,“ informuje 1. zástupce
starosty Petr Lachnit (ANO).
Trasa výletu začíná tak jako
loni přímo u Musaionu. Pokud
chcete být přednostně posláni
na cestu v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se týden
před akcí na www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře
v rubrice Pohádkový les. Při-
V CÍLI Pohádkového lesa budou čekat
Sněhurka, trpaslíci a královský poklad.
Foto: Veldo
jít můžete ovšem i bez registrace. Vstupné je zdarma. (red)
Podnikatelé, jejich zaměstnanci i potenciální podnikatelé mohou navštívit v srpnu několik zajímavých přednášek
v IC Praha 5, Štefánikova 30.
V úterý 5. srpna od 17 hod.
a od 18 hod. to budou semináře,
na kterých ekonom Bohuslav
Čížek zodpoví vybrané otázky z daňové oblasti. Představí
pohled na daně jako na jeden
z hlavních faktorů podnikatelského prostředí a poskytne aktuální informace o vývoji v daňových zákonech, změnách
navrhovaných od příštího roku a záměrech vlády.
Ve středu 6. srpna jsou
na programu dvě přednášky Markéty Rakové, nezávislé konzultantky a koučky.
Ta přítomné seznámí s tématy Jak mít více energie a zvládat lépe své podnikání (od 17
hod.) a Jak přestat v podnikání sabotovat sami sebe (od 18
hod.). Stejná přednášející má
na 13. srpna připravena témata Získávání nových zákazníků (17 hod.) a Budování
vztahů v pracovním životě (18
hod.) a 20. srpna uzavře cyklus přednáškami Jak prodat
to, co nabízím (17 hod.) a Moje obchodní značka (18 hod.).
Vstup na přednášky je zdarma, rezervace míst na tel.
257 215 695, e-mail: [email protected], případně osobně
v IC Praha 5. (red)
Nové byty pro seniory by mohly vzniknout v Hlubočepech
Tuzemská populace rychlým tempem stárne a řady seniorů se každým rokem zvyšují. Ne všichni si
však mohou z ekonomických důvodů dovolit bydlet ve vlastním bytě a především osamělí a zdravotně
handicapovaní senioři někdy doslova přežívají ze dne na den.
Městská část Praha 5 se
v rámci své sociální politiky
chce o své starší spoluobčany
postarat, a proto zadala vypracování studie proveditelnosti Bydlení pro seniory Praha 5 – Hlubočepy, která řeší seniorské bydlení formou
bezbariérových bytů zvláštního určení. Studie pozitivně
ověřila možnosti využití objektů Raudnitzova domu č. p.
2/33 a sousedícího objektu č.
p. 281/31a v k.ú. Hlubočepy.
„Vypracovaná studie prokázala vhodné řešení problema-
REKONSTRUKCÍ Raudnitzova domu a výstavbou nové budovy (na vizualizaci A1 a
B3) by mohlo vzniknout 48 bytů zvláštního určení. Vizualizace: ADNS architekti
tiky rekonstrukcí stávajícího objektu Raudnitzova domu
v historické části Hlubočep,
podobně jako novostavbou
bytového domu na místě nevyhovujícího objektu v blízkosti,“ uvedl 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO).
Rada městské části Praha 5 proto schválila záměry rozpracování rekonstrukce Raudnitzova domu č. p.
2/33 se zachováním ordinace praktického lékaře a novostavby bytového domu na
místě stávajícího objektu č. p.
281/31a. Pokud se projekt bude realizovat, v obou budovách vznikne celkem 48 bytů
zvláštního určení. (red)
7
aktuálně
Projekt
podporující rodiny
Kulturní a mateřské centrum
Barrandov připravilo řadu
odborných přednášek a besed
zaměřených na vývoj a výchovu dětí a vzdělávání rodičů, vždy s odborníky na dané téma. Dále bezplatné poradny speciálního psychologa
o školní zralosti, výživového
poradce a psychologa. Projekt
Vše pro rodinu je podpořen z
dotačního programu rodina a
ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a z programu rodinné politiky Hlavního města Prahy.
Více informací o projektu na
www.kmcbarrandov.cz. (red)
Neziskové organizace
se sejdou na pěší
zóně Anděl
Ilustrační foto: Michal Fairaizl
Osmý ročník Dne neziskových
organizací na území MČ Praha 5 se uskuteční 2. září od 10
do 18 hodin na pěší zóně Anděl.
„Cílem akce, kterou pořádá
MČ Praha 5, je zvýšit osvětu o
fungování neziskových organizací v Praze 5 a informovat
o nabídce sociálních služeb,“
uvedl 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO), který nad
dnem převzal záštitu. Záštitu
dále převzaly zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová nad tematickou částí Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a
životní prostředí, zastupitelka Diana Bubníková (PRO) nad
tematickou částí Dobrovolnictví, Sociální oblast a zdraví a zastupitelka Vlasta Váchová (ČSSD) nad tematickou
částí Sociální oblast a zdraví,
výchova a vzdělávání.
Dny neziskových organizací mají dlouhodobý přínos pro
Prahu 5 a její obyvatele, kdy
poskytují ucelený přehled organizací fungujících pro občany městské části Praha 5.
Široké veřejnosti se představí
neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv
nebo v oblasti životního prostředí. Celá akce je pro návštěvníky zdarma. (red)
8
Praha 5 jako první z městských částí odmítla
nesystémové testování zón placeného stání
Rada Prahy 5 vyjádřila nesouhlas se spuštěním testování zón placeného stání na svém území. Praha 5
je tak první městskou částí, která veřejně odmítla návrh nesystémového testování celopražského
parkovacího systému, který v současnosti vzniká na půdě Magistrátu hl. města.
NOVÝ SYSTÉM regulace parkování vzniká na magistrátu bez konzultací s Prahou 5. Ilustrační foto: archiv
Důvodem nesouhlasu je především rozdělení občanů
městské části na ty, kteří parkovací kartu mohou získat,
a velkou skupinu těch, kteří ji získat nemohou. Přitom
ve všech původních návrzích
systému měli mít možnost
parkovat v Praze 5 všichni
obyvatelé městské části. Nový celopražský systém regulace parkování ale vzniká na
magistrátu bez konzultací s
městskou částí.
„Regulace parkování měla zajistit obyvatelům Prahy 5 místa k pohodlnému zaparkování a zabránit tomu,
aby Praha 5 byla odkladiště aut pro dojíždějící za prací. Tak tomu ale nyní bohužel
není. Místo toho nám byl nařízen pilotní provoz v takové
absurdní podobě, že obyvatelé levé poloviny Lidické ulice budou moci kartu zakoupit a obyvatelé pravé nikoliv.
Ani jedni ale u svých domů
nezaparkují, protože karty a
regulace se budou týkat ulic
vzdálených několik bloků a
do okolí jejich domů se pouze přesunou auta z ulic, které
se obarví modrými čárami,“
komentoval magistrátní návrh pilotního provozu radní
Prahy 5 Jiří Vejmelka (SNOP).
Regulace přesune
automobily
do přeplněných ulic
Aktuální nařízení magistrátu totiž představilo regulaci pouze v tzv. oblastech 5-1,
5-2, 5-3, tedy severně od Vítězné ulice po ulici V Botanice na jihu. Ze západu by území ohraničila Drtinova ulice.
Parkovací kartu na toto území
si sice mají moci koupit i obyvatelé přilehlých oblastí 5-4
až 5-6, ostatní občané by na
ni ale neměli nárok. Regulace by tak přesunula parkování do již přeplněných ulic, například Na Bělidle či nám. 14.
října, kde dnes stojí auta v několika řadách.
Druhým důvodem k zamítnutí participace na testování provozu je právě nespolupráce vedení města s vede-
ním jednotlivých městských
částí. „Nikdo nám neoznámil termín spuštění pilotního
provozu, nikdo z magistrátu s námi nic nekonzultoval.
Veřejnost nedostávala žádné informace, nevíme ani to,
co bude od městských částí
potřeba zajistit. Kdybychom
s pilotem souhlasili, vlastně
ani nevíme, k čemu bychom
se zavázali, respektive k čemu bychom zavázali zastupitele, kteří na radnici přijdou
po podzimních volbách. Tak
se odpovědní radní nemohou
chovat,“ zdůvodnil odmítavé
stanovisko radní Jiří Vejmelka (SNOP) s tím, že dopis s
konkrétními připomínkami
a nesouhlasem nyní poputuje
na magistrát.
Praha 5 přitom byla mezi
prvními městskými částmi,
které v roce 2011 a 2012 dodaly veškeré podklady potřebné
pro zavedení regulace parkování na svých územích. Projekt zón placeného stání měl
v Praze 5 fungovat již v březnu 2012. (red)
Na přechod v ulici Svornosti zasvítí světla na podzim
Instalace nového osvětlení přechodu v ulici Svornosti
na Smíchově se posunula do
podzimních měsíců. V průběhu stavebního řízení společnost Eltodo, která spravuje
systém veřejného osvětlení na
území hlavního města, podmínila svůj souhlas vypracováním nové projektové dokumentace a vybudováním nové samostatné přípojky. Tyto
požadavky neúměrně prodloužily stavební řízení a zároveň prodlužují vlastní re-
alizaci stavby osvětlení přechodu pro chodce.
Nové osvětlení vzniká díky
Skupině ČEZ, která ve spolupráci s Policejním prezidiem
ČR a BESIP vybrala 70 rizikových přechodů z celé republiky, které je potřeba správ-
ně osvětlit, aby se předešlo
zbytečným zraněním chodců.
Prostřednictvím webových
stránek Skupiny ČEZ mohli lidé hlasovat, které přechody pomoc potřebují nejvíce. V
každém regionu bylo nakonec vybráno pět rizikových
přechodů s nejvyšším počtem
hlasů, jedním z nich byl právě
přechod v ulici Svornosti. Nadace ČEZ pak schválila žádost
o nadační příspěvek MČ Praha 5 na vybudování osvětlení. (red)
aktuálně
Pečovatelkou roku 2014 se v Praze 5
stala Libuše Prokešová
Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlásila druhý ročník celostátní soutěže Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/
ka roku. V Praze 5 proběhl nominační výběr a naší reprezentantkou
bude v listopadovém národním finále Libuše Prokešová.
Odborná porota pod vedením 1.
zástupce starosty Petra Lachnita (ANO) vybírala celkem z osmi pečovatelek, které pracují
v jednotlivých střediscích Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Vítězkou se nakonec stala Libuše Prokešová,
která pracuje jako pečovatelka
terénní pečovatelské služby.
Získala jste ocenění pro nejlepší pečovatelku roku 2014 v Praze
5. Co pro vás osobně znamená?
Ocenění si velice vážím, znamená to, že si lidé cení mojí odvedené práce. Ale měli by
ho dostat všichni, kteří v tomto oboru pracují. Kolikrát je tato profese náročná na psychiku každého z nás. Každý den
se stýkáme s nemocnými lidmi, kteří již nemají sílu starat se sami o sebe a jsou odkázáni na nás. Není to lehké, ale
právě pocit, že jsem mohla pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje, nebo popovídat
si s někým, kdo nikoho nemá,
mi dává sílu a motivaci pro tuto práci. Ocenění je proto pro
mne zavazující, budu se nadále věnovat našim klientům
s láskou a citem jako doposud.
A pokud budu navržena na národní cenu, chtěla bych všechny požádat, aby mi drželi palce. (Na www.pecovatelkaroku.
cz navíc proběhne od 15. do 30.
10. 2014 internetové hlasování, ve kterém každý může udělit
svůj hlas jedné z 20 nominovaných pracovnic. Ta s největším
počtem hlasů obdrží Cenu veřejnosti – pozn. red.)
Jak dlouho pracujete jako pečovatelka a co bylo důvodem, že
jste si zvolila právě tuto profesi?
K pečovatelské službě jsem
LIBUŠE PROKEŠOVÁ se v naší městské části stala Pečovatelkou roku 2014.
Foto: CSOP Praha 5
nastoupila v roce 2001. A co
bylo důvodem? Pomáhala jsem
s péčí o nemocnou babičku,
střídala jsem se u ní s mámou.
Viděla jsem, jak je babička ráda, že se o ni staráme doma,
v jejím přirozeném prostředí.
Po této zkušenosti jsem se rozhodla, že bych chtěla pomáhat
i jiným seniorům zpříjemnit a
pozitivně zpestřit jejich život.
Co je pro vaše klienty nejdůležitější?
Myslím, že je to právě osobní a
přátelský přístup ke každému
z nich. Chuť jim naslouchat,
být trpělivá a diskrétní. (red)
Sobotní večery
v Portheimce
patří salse
Tanečním vystoupením školy
Salsa cubana con
Leon si můžete zpestřit každý sobotní večer
v srpnu. Akce se
uskuteční za příznivého počasí na pódiu v parku Portheimka vždy od 18.00 do 21.30 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na taneční ukázky a taneční animace za doprovodu reprodukované hudby. K osvěžení poslouží stánek s míchanými
drinky. Tanečním programem
provázejí tanečníci a lektoři školy Salsa cubana con Leon
Alexandra Sedláková a Leon
Bembo, kteří jsou známými
propagátory afrokubánské kultury a tance v České republice.
„Tyto letní večery se salsou
jsou kulturním oživením dění
v naší městské části a jistě přispějí i k pochopení jiných kultur a příslušníků jiných etnik.
Naším cílem je oživit také park
Portheimka,“ řekla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová, která nad akcí převzala záštitu. (red)
INZERCE
15.10.
PRAHA
KONEČNĚ ČESK Á VERZE!
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´
TIPSPORT ARENA
ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
MUZIKÁL S HITY SKUPINY
OD PROSINCE 2014
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ
340976/15
www.luciebila2014.cz
9
aktuálně
Přehled politických klubů zastupitelů při ZMČ Praha 5
Na pátek 10. října a sobotu 11. října vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. V tyto dny
budou tedy hned troje volby, do Zastupitelstva MČ Praha 5, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu za volební obvod č. 21. Z hlediska
života Prahy 5 je nejdůležitější volba do místního zastupitelstva. Již v červnu zastupitelé rozhodli, že Zastupitelstvo MČ (ZMČ) Praha 5
bude mít opět 45 členů. Protože však v uplynulých čtyřech letech došlo ke změnám v politické příslušnosti mnoha současných zastupitelů, přinášíme vám aktuální přehled politických klubů zastupitelů při ZMČ Praha 5. (red)
Klub ODS
Bartoš Jaroslav
(ODS)
Klub SZ
Bednář Michal MUDr.
(ODS)
Frélich Martin Ing.
(ODS)
Budín Lukáš Mgr.
(SZ)
Martinec Jan RNDr. CSc.
(SZ)
VELEK Ondřej Ing.
(SZ)
Klub ČSSD
Herold Lukáš Bc.
(ODS)
Najmon Viktor Mgr.
(ODS)
VÁVROVÁ Lucie Mgr.Ph.D.
(ODS)
Škaloud Miroslav RNDr.
(ODS)
Zapletal Vojtěch
(ODS)
Klub TOP 09
Atlasová Martina Mgr.
(TOP 09)
Dvořák Bohumil Ing.
(ČSSD)
Holub Adam Mgr.
(ČSSD)
VÁCHOVÁ Vlasta Ing.
(ČSSD)
Klub KSČM
Klíma Radek MUDr.
(TOP 09)
Šorm Vít Ing. Ph.D.
(TOP 09)
MACEK Milan RNDr. CSc.
(KSČM)
Peterková Růžena
(KSČM)
Klub nezařazených
Knap Jaroslav
(TOP 09)
Kroha Pavel Bc.
(TOP 09)
Kolovratová Marie
(TOP 09)
10
SEDLÁK Roman Bc.
(TOP 09)
Kazda Miroslav
(BEZPP)
Mrázková Jana
(BEZPP)
ŠESTÁK Michal
(BEZPP)
aktuálně
Klub Nezávislí Praha 5
KOPÁČEK Richard Ing.
(BEZPP)
Havlíček Patrik Mgr.
(BEZPP)
Klub VV
Havlinová Radka Mgr.
(OKS)
JOHN Radek Mgr.
(VV)
Ulrichová-Hakenová
Marie PhDr.
(BEZPP)
Nezařazení
Novotný Karel
(OKS)
Vitha Jiří Ing.
(BEZPP)
Kratochvílová
Naděžda JUDr.
(BEZPP)
Bejšovec Jan Ing.
(BEZPP)
Klub Pro Prahu 5
Homola Tomáš JUDr.
(BEZPP)
Lachnit Petr JUDr.
(ANO)
Bubníková Diana Mgr.
(PRO)
Mrštík Miloslav Bc.
(PRO)
Hlaváček Jan Mgr.
(PRO)
NEDVĚD Jaroslav
(PRO)
Kukrle Marek
(PRO)
Zelený Miroslav Ing.
(PRO)
Pavel Michal Ing.
(BEZPP)
Vejmelka Jiří Ing.
(SNOP)
ZVÝRAZNĚNÁ příjmení patří
předsedům a předsedkyním jednotlivých klubů.
V závorce jsou uvedené politické příslušnosti
jednotlivých zastupitelů.
Stav k datu 28. 7. 2014.
Projekt pomůže předcházet kyberkriminalitě
Praha 5 bezpečně online 2014: komunitní prevence kybernetické kriminality je druhý ročník projektu, jehož cílem je snižování kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného dětmi a mládeží na dětech a mládeži, na seniorech a dospělých uživatelích internetu.
V letošním roce projekt přináší dva odborné vzdělávací
programy pro odborníky pracujícími s dětmi a mládeží. Ty
jsou určeny řídícím a pedagogickým pracovníkům základních škol zřizovaných MČ
Praha 5, sociálním pracovníkům a pomáhajícím profesionálům, pracovníkům odboru školství a dalším zájemcům
z Prahy 5.
Semináře budou probíhat v prostorách Komunitního centra Prádelna, Holečkova
38a, Praha 5. Seminář na téma
Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím
a kriminalitou proběhne 22. října od 8.30 do 16.00 hod. Tento
program je akreditován MPSV
a je započitatelný v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
Seminář na téma (Ne)bezpečný mobil proběhne 4. listopadu
od 8.30 do 13.30 hod. Projekt
realizuje MČ Praha 5 ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. (red)
Ilustrační foto: archiv
Seniorům zazpívají
známí umělci
V Paspově sále Pivovaru Staropramen se 3. září od 14 do
17 hodin uskuteční tradiční Podzimní den seniorů, a to
pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO).
Naše starší spoluobčany přijde potěšit pěvecká dvojice Eva
a Vašek a jako hosté vystoupí
Yvetta Simonová a Josef Zíma.
Bezplatné vstupenky pro seniory s bydlištěm v městské části Praha 5 budou k dispozici od
27. srpna na odboru sociální
problematiky a prevence kriminality, nám. 14. října č. 4,
v přízemí v kanceláři č. 025 u
Jitky Straňákové. (red)
11
téma
Přehled informačních kanálů radnice
Ptáte se, co se děje v Praze 5 nového? Zajímají vás aktuální informace nejen z úřadu, ale z celé městské části? Hledáte program na víkend či si chcete číst rozhovory s osobnostmi spjatými s pátou městskou částí? Zmapovali jsme pro vás informační kanály radnice, které
vám nabízí informace v mnoha různých formátech a podobách, včetně vlastních videí.
Praha 5 s více než 80 tisíci obyvateli patří do desítky největších „obcí“ v České republice, denně jí navíc
projdou tisíce návštěvníků.
I proto je o informace zprostředkovávané radnicí velký zájem. „Občané nejčastěji hledají kromě například
povinně zveřejňovaných informací v podobě záznamů
na úřední desce také aktuální zprávy z radnice v podobě rozhodnutí a usnesení výkonných orgánů nebo informace o poskytované sociální
péči. V posledních letech ale
výrazně narostl zájem o neformální informace, například o aktuality z kultury,
sportu a jiných volnočasových aktivit. Radnice se tomu
musela přizpůsobit,“ vysvětlil 1. zástupce starosty Petr
Lachnit (ANO).
Důsledkem rostoucí poptávky po aktualitách bylo
vytvoření mnoha informačních kanálů, z nichž zůstaly zachovány ty, o které uživatelé měli největší zájem.
„V minulosti radnice provozovala například službu SMS
rozhlas, zájem o ni byl však
minimální. Tento formát je
vhodnější spíše pro malé obce, jejichž radnicím umožňuje
oslovit obyvatele všech věkových kategorií přímou cestou
prostřednictvím mobilních
12
telefonů. Náklady na provoz
služby u větších měst a městských částí jsou vysoké, navíc
s rostoucí oblibou tzv. chytrých telefonů s přístupem
na internet se stává formát
textové zprávy zastaralým
a nedostatečným. V současnosti ji nahrazují například
mobilní aplikace či speciální webové stránky, které
jsou uzpůsobené prohlížení na mobilních zařízeních
včetně tabletů,“ dodal mluvčí
Prahy 5 Luděk Sefzig.
Aktuálně radnice Prahy 5
provozuje několik webových
projektů, pojďme se tedy seznámit s jejich obsahem.
zón na Barrandově, shrnutí
k magistrátem připravovanému Metropolitnímu územnímu plánu či revitalizaci osady
Buďánka,“ upozorňuje 1. zástupce starosty Petr Lachnit
(ANO). Webové stránky nabízejí také aktuální přehled
zastupitelů a jejich politické
příslušnosti, přehled usnesení Rady a Zastupitelstva MČ
Praha 5, informace z výborů
a komisí, podrobnosti k rozpočtu Prahy 5 nebo elektronický archiv interpelací a petic. Pro vyhledávání informací z agend jednotlivých
odborů je důležité navštívit
příslušné sekce dle konkrétní agendy, uživatel je nalezne opět v levém menu v sekci „Odbory a oddělení“. „Pokud například hledají rodiče
informace k prázdninovému provozu mateřských škol,
přehled naleznou v sekci Dokumenty odboru školství
v sekci odbory a oddělení.
Informace je ale také zveřejněna prostřednictvím ostatních informačních kanálů,
například v časopise Pětka
pro vás,“ uvedla příklad vedoucí odboru školství, kultury a sportu Lenka Němcová.
Web radnice slouží zároveň
také jako rozcestník na další internetové projekty, než
však překliknete dále, hlasujte v každý měsíc aktualizované anketě. Běžně se
do ní zapojí zhruba tisíc občanů!
s komunálními politiky nabízí čtenářům známé osobnosti
z kulturního prostředí, sportu či vědy. Kladnou odezvu
měl například seriál představení agend jednotlivých odborů úřadu, který občanům
zjednodušil volbu, na koho
se mají obrátit se svými konkrétními dotazy, požadavky a problémy. Na tento seriál
navázalo i představování jednotlivých komisí rady a čtenáři se dočkají i seznámení se
s agendou výborů zastupitelstva,“ shrnul šéfredaktor Pětky pro vás Luděk Sefzig.
Měsíčník je distribuován
do všech domácností zdarma
prostřednictvím České pošty.
„V případě, že je vaše schránka dostupná a pošťák vám
Pětku pro vás nedonese, obraťte se na linku 257 000 834.
Problém bude předán vedení České pošty a zařídíme nápravu,“ dodal Luděk Sefzig,
podle kterého je část výtisků
k dispozici také v informačních centrech úřadu, v nemocnicích a partnerských organizacích.
Webový portál Ipetka.cz
Časopis Pětka pro vás
Web radnice Praha5.cz
Základním nástrojem pro
vyhledávání informací z radnice, resp. Úřadu MČ Praha 5,
je webová stránka www.praha5.cz. Na této adrese uživatelé naleznou aktuality
z dění na radnici v podobě
tiskových zpráv, elektronickou úřední desku, informace k nadcházejícím událostem, jakými jsou například
podzimní volby, či kontaktní
informace na jednotlivá oddělení a zaměstnance úřadu.
„V levém menu byste neměli přehlédnout sekci Projekty, kde jsou pohromadě informace například k probíhající rekonstrukci pěších
Právě časopis Pětka pro
vás, který roku 2011 nahradil Pražskou pětku, je nejznámější médium radnice. Na jeho 40 plnobarevných stranách čtenáři každý
měsíc naleznou souhrn toho
nejdůležitějšího, co se z pohledu úřadu a radnice událo,
pozvánky na akce spolupořádané Prahou 5 či partnerskými organizacemi a důležité
servisní informace například
o svozech velkoobjemových
odpadních kontejnerů. „Časopis je zpravodajsky orientován, zprávy tvoří 90 % redakčního obsahu. Na rozdíl
od minulosti místo rozhovorů
Časopis má navíc vlastní internetové stránky www.
ipetka.cz. Na nich je k dispozici elektronický a PDF archiv
všech vydání, není tedy problém najít jakýkoliv článek.
Ty nejzajímavější jsou navíc
převedeny do webové podoby
a umístěny v jednotlivých tematických sekcích, v nichž je
možné fulltextově vyhledávat. Články čte on-line i několik tisíc čtenářů. Portál ale
netvoří pouze zprávy z Pětky pro vás. „Kromě jednotlivých rubrik a článků je oblíbený například elektronický
kalendář akcí. Pro zajímavost
– avizováno jich bylo již ví-
téma
aneb Kam se mohu obrátit?
ce než 400! Na portále naleznete například také fotogalerii z akcí,“ dodala zástupkyně starosty Marie Ulrichová
-Hakenová.
KPSS5.info
a web Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci
Úřad na Facebooku
a Twitteru
Mezi nejmladší infokanály
radnice patří vlastní stránky
na sociálních sítích. Na adrese www.facebook.com/UMCPraha5 se zájemci dozvídají
zprávy opravdu v nejkratším
možném čase. Stačí jen kliknout na tlačítko „Like“ a vždy
se dozvíte nejdůležitější sdělení z úřadu. Ať už se jedná
o pozvánky na vernisáže výstav, aktuální dopravní omezení nebo například o akutní zprávy v průběhu loňských
červnových povodní. „Během nich virální dosah příspěvků Prahy 5 překonal hranici 18 tisíc uživatelů. Více než
čtvrtina odběratelů příspěvků Prahy 5 je ve věku 25-34
let, celkově dominují uživatelé do 44 let věku. Zajímavostí je, že téměř 60 % uživatelů tvoří ženy, v případě celého Facebooku je tento poměr
téměř opačný,“ zmínil Luděk
Sefzig. Kromě Facebooku publikuje Praha 5 i na sociální
síti Twitter.
Galerie-Portheimka.cz
Jedním z kulturních center
Prahy 5 je Galerie Portheimka ve Štefánikově ulici. Každý měsíc nabízí různé výstavy. Kromě časopisu a kalendářů se o nich můžete dočíst
také na vlastních webových
stránkách, které obsahují
i nahlédnutí do historie letohrádku Portheimka.
Prahy 5. Je tedy určitým nahlédnutím do páté městské
části, její historie a kulturního dědictví,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová.
InfoPraha5.cz
– Informační centra Prahy 5
netvoří jen úřad
Sociální služby a jejich komunitní plánování tvoří důležitou součást fungování samosprávy radnice. Weby Kpss5.
info a Csop5.cz nabízí proto informace především pro seniory a klienty sociálních služeb.
Portál komunitního plánování
přináší kromě aktuálních pozvánek na zajímavé akce především Katalog sociálních služeb pro seniory, osoby v krizi, zdravotně postižené, děti
a jejich rodiny či národnostní
menšiny. Slouží zároveň jako
rozcestník pro lidi v tíživé situaci, na webu naleznou odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.
„Web CSOP poskytuje informace k mnoha konkrétním službám a provozovaným zařízením. Příkladem je
dům s pečovatelskou službou,
jesle nebo veřejností oblíbené
Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici. Návštěvou našich stránek si zajistíte
přístup k nejaktuálnějším informacím ze sociální oblasti,“ uvedla příklady ředitelka
CSOP Helena Volechová.
Kromě tradičních infocenter v budovách úřadu provozuje městská část také obecně
prospěšnou společnost Informační centrum Prahy 5, které
sídlí ve Štefánikově ulici č. 30.
Kamenná pobočka slouží návštěvníkům, turistům, podnikatelům a občanům Prahy 5. Turisté zde mohou získat
mapy a cyklomapy, seznamy ubytovacích zařízení, restaurací a služeb, informace
o městské hromadné dopravě a památkách či zakoupit
vstupenky na různé kulturní
akce. Seniory nejčastěji zajímají vzdělávací aktivity v podobě seminářů, které infocentrum rovněž pořádá. Společnost zřizovaná městskou
částí provozuje také několik
webových projektů, které se
slibně rozjíždějí.
Web Infopraha5.cz nabízí například Katalog podnikatelů a živnostníků v oblasti cestovního ruchu či vlastní
elektronický zpravodaj Podnikavá pětka.
Památky Prahy 5
– přehled pamětihodností
na jednom místě
Jedním z portálů provozovaných Informačním centrem
Prahy 5 je www.pamatkypraha5.cz. Na tomto webu zájemci naleznou vyčerpávající podrobnosti k jednotlivým pamětihodnostem na území městské
části. „Sochy, fontány, usedlosti, kostely, vše doplněné o fotografie a historii staveb. Právě
takové informace tento portál
nabízí občanům i návštěvníkům. Každé místo se zároveň
objeví na mapě, není tedy problém jej osobně navštívit,“ komentoval možnosti podpory
turismu ředitel infocentra a zastupitel Miloslav Mrštík (PRO).
Kultura-praha5.cz
a projekt Praha 5
v proměnách
Kulturní portál je novinkou mezi informačními weby
spadajícími pod Infocentrum Prahy 5, přesto významně doplňuje původní přehled
aktualit na ostatních informačních kanálech. Uživatelé
zde naleznou přehledy divadel, muzeí, galerií kin, klubů
a komunitních center. „Nejzajímavější novinkou na portále
je projekt Praha 5 v proměnách, který nabízí atraktivní vizuální pohled na klíčová
místa Prahy 5 a jejich historický vývoj. Na portále spolupracuje kronikář městské
části, fotografie jsou tedy doplněné také o historické podrobnosti vázající se k daným
lokalitám,“ upřesňuje zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová. Více o tomto
projektu jste se mohli dočíst
také na stranách 12-13 v červnové Pětce pro vás. (red)
Internetová televize
TVP5.cz
K moderním informačním
prostředkům patří také radniční televizní kanál TVP5.
Na webu Tvp5.cz přibývají reportáže z nejvýznamnějších akcí pořádaných či spolupořádaných Prahou 5. „Oblibu získal měsíční zpravodaj,
který přibližuje nadcházející
akce a vždy se vztahuje k nějakému zajímavému místu
13
stalo se
Projekt Edison 2014 otevřel žákům ZŠ Kořenského okna do světa
V minulém roce poprvé do ZŠ
a MŠ Kořenského zavítali zahraniční studenti v rámci projektu Edison, který organizuje mezinárodní nezisková studentská organizace
AIESEC. Přijeli s cílem přiblížit život, zvyklosti a kulturu
a naučit hry, které hrají děti ze vzdálených a exotických
míst, jako například Brazílie, Singapuru nebo Gruzie.
„Pro naše žáky se tím najednou pomyslně otevřela okna do světa, do zemí, o kterých se učí jenom v hodinách
zeměpisu. Proto jsme s netrpělivostí čekali, jací studenti k nám přijedou letos, a moc
jsme se na ně těšili. V druhém
červnovém týdnu dorazili zástupci osmi zemí světa - vysokoškoláci z Indie, Filipín,
Thajska, Tchaj-wanu, Pákistánu, Číny, Kanady a USA,“
říká Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského.
Žáci měli výbornou příležitost vyzkoušet si své jazykové dovednosti, navazovat kontakt i mluvit s hosty při mnoha
neformálních příležitostech.
Potřebovali se dorozumět na
úvodní seznamovací slavnosti,
v hodinách, kam přišli studenti představit své země, na akci
zvané Global Village, kde měly jednotlivé země své stánky se zajímavým programem,
na společném výletě do údolí Divoké Šárky i na závěrečné
oslavě. Někdy jim to šlo lépe,
někdy hůř, viděli však potřebu skutečně se jazyk učit. Když
bylo zapotřebí, starší žáci překládali pro ty mladší.
„Abychom hostům přiblížili dění v naší škole, pozvali jsme je na slavnostní besídku. Vystoupení pěveckého
sboru Fontána, školní divadelní představení Lví král
i různá taneční vystoupení
velmi ocenili,“ uvedla Libu-
POZITIVEM PROJEKTU Edison bylo, že veškerá komunikace se odehrávala v angličtině. Foto: ZŠ Kořenského
še Daňhelková a pokračuje:
„Studenti se podívali i do naší
mateřské školy, hráli si s dětmi, jazyková bariéra nebyla
ani tam problémem. Naši žáci
i učitelé si tuto akci opět užívali a podle ohlasů studentů
se jim Česká republika, Praha i lidé, které tady potkávali, velmi líbili. Pro naši školu
byl týden s Edisonem rozhodně přínosem a obohacením
závěrečného měsíce školního
roku.“ (red)
ZAHRANIČNÍ STUDENTI přijeli s cílem přiblížit život a kulturu rodných zemí. Foto:
EXOTICKÉ UKÁZKY se českým žákům líbily. Foto: ZŠ Kořenského
ZŠ Kořenského
INZERCE
2014
SC-340940/01
NOMINOVANÝ
PROJEKT
14
SATPO-RSC2_PrazskaPetka_2014-07_188x86.indd 1
22.7.2014 11:54:09
stalo se
Mistrovství horských kol ovládl Jaroslav Kulhavý
Železní muži závodili
v Praze 5
PETR LACHNIT, 1. zástupce starosty Prahy 5, pogratuloval všem medailistům. Foto: archiv
O víkendu 18. až 20. července
se poprvé v Praze uskutečnilo
mistrovství republiky a závod
Českého poháru v cross country
horských kol, který spolupořádala také městská část Praha 5.
Domácí titul získal olympijský
vítěz Jaroslav Kulhavý, mezi
ženami byla nejrychlejší Pavla Havlíková. „Praha 5 gratuluje všem zúčastněným a děkuje divákům za hojnou účast navzdory horkému počasí,“ uvedl
1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO). (red)
Výsledky
EXPOZICE nabídla pohled do minulosti.
U příležitosti 45. výročí založení České genealogické a
heraldické společnosti v Praze uspořádala MČ Praha 5 ve
své galerii výstavu s názvem
Putování za předky. Expozice
Ženy
1. Havlíková (KC Kooperativa SG
Jablonec)
2. Veselá (GT bicycles opportunity)
3. Štěpánová (Kona Cycling Point)
přiblížila historický i současný pohled na genealogii a heraldiku. Zájemci si prohlédli
ukázky rodopisného pátrání,
rodokmenů, archivních materiálů i zajímavostí, výstavu doplnily heraldické kresby se vztahem ke Smíchovu
i rodokmen někdejšího smíchovského starosty Aloise
Elhenického. „Výstava je pro
nás určitým vodítkem, abychom zjistili, z koho pocházíme, kdo byli naši předci a co
vlastně v 21. století dále prezentujeme,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová, pod jejíž záštitou výstava proběhla. (red)
Festival Za vodou připoměl bývalou federaci
Devátý ročník Festivalu za
vodou proběhl v červenci v Galerii Portheimka ve
Štefánikově ulici. Pro letošní rok zvolili organizátoři téma Česká a slovenská kulturní spojitost. „Letos uplyne
přesně 25 let od konce totality a znovunastolení demokracie v tehdejší česko-slovenské federaci. A druhým
důvodem je výročí 95 let od
úmrtí slovenského politika a
vědce Milana Rastislava Štefánika, jemuž byla věnována letošní scénická premiéra festivalu. Toto výročí bude
rovněž připomínat podzimní
Fairaizl
1. Kulhavý (Specialized Racing)
2. Škarnitzl (Sram Rubena Trek)
3. Boudný (Česká spořitelna
Specialized)
Výstava přiblížila historické kořeny
Foto: Michal Fairaizl
VYTRVALOSTNÍ závod probíhal
především na území Prahy 5. Foto: Michal
Muži
ZLATOU MEDAILI získal olympijský
vítěz Jaroslav Kulhavý. Foto: archiv
Politická karikatura
oživila Galerii
Portheimka
Již poosmé se začátkem července sešlo v Praze 5 na 360
závodníků z jedenadvaceti zemí na sportovní akci
Czech Bigman Festival Praha 2014. Triatlonové závody se opět konaly za podpory
Prahy 5 a pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO). V rámci festivalu bylo připraveno osm závodů na různých triatlonových
tratích včetně štafetového
závodu. Ti nejlepší sportovci
změřili síly v hlavním závodě, v mistrovství světa Bigman, což představuje absolvovat ve dvou po sobě jdoucích dnech a v časovém limitu
21 hodin kombinaci terénního triatlonu (500 metrů
plavání, 25 km MTB a 5 km
běh) a dlouhého triatlonu
(3,8 km plavání, 180 km kolo
a 42,2 km běh). Titul nakonec
obhájil Petr Vabroušek. Více
informací na www.czechbigman.cz. (red)
VÝSTAVU zahájila zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová. Foto:
Michal Fairaizl
Letní výstava politických karikatur v Galerii Portheimka navázala na předchozí zde realizované výstavy monografické,
věnované kreslířům Marešovi,
Kemelovi či Marčákovi. Tentokrát se představila řada českých autorů vybíraných podle
specifického klíče – vystavované originály karikatur pocházely ze soukromé sbírky vydavatele Michala Voráčka. (red)
OCENĚNÍ nejlepším závodníkům předal
1. zástupce starosty MČ Praha 5 Petr
Lachnit. Foto: Michal Fairaizl
INZERCE
SLOVENSKÉ BLUES zaznělo v podání
slovenského básníka a písničkáře Gaca
Novomesského. Foto: Michal Fairaizl
monografická výstava v Galerii Portheimka,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová–Hakenová. (red)
Prodáváme a pronajímáme
nejvíce nemovitostí na Praze 5
VOLEJTE ZDARMA
800 888 905
15
inzerce
BYDLENÍ & REALITY
Praha 5 je takovým malým centrem
Rozhovor s Radkou Králikovou, jednatelkou realitní kanceláře RE/MAX Ability.
Vaše realitní kancelář se specializuje na Prahu 5. Proč je
právě tato městská část natolik oblíbená?
Poptávka po kvalitním bydlení roste a právě Praha 5
se stala pro obyvatele Prahy velice atraktivní lokalitou. Nabízí totiž ideální zázemí jak pro rodiny s dětmi, tak
pro vytížené páry nebo studenty. Její předností je kvalitní občanská vybavenost
a dobrá dopravní obslužnost.
Osobně vnímám jako největší benefit spoustu zeleně
a krásné parky, například Sacré Coeur, který byl vybudován po roce 1872. Pro milovníky kol je tu cyklostezka A1,
která vede podél levého břehu
řeky Vltavy, a po které můžete jet buď na sever města, nebo na opačnou stranu, a to až
do Radotína. Zkrátka každý si
O realitní kanceláři
RE/MAX Ability je součástí světové
sítě realitních kanceláří REMAX.
Zabývá se zprostředkováním prodeje a pronájmu nemovitostí v Praze
a středních Čechách. Poskytuje však
také celou škálu služeb spojených
s bydlením – od zajištění hypotéky,
přes právní služby, stěhování a pojištění až po malování.
www.remax-ability.cz
tu najde své. Praha 5 je takovým malým centrem.
V květnu jste otevřeli nové klientské centrum ve Štefánikově ulici, přímo naproti budově
KB. Jaké služby zde klientům
nabízíte?
Nový prostor nám umožnil
vytvořit kvalitnější zázemí.
I nadále se soustředíme na to,
v čem jsme nejlepší – na rychlý prodej či pronájem nemovitostí, který je naprosto bezpečný. Samozřejmostí jsou
bezplatné a zcela nezávazné
konzultace s našimi zkušenými makléři, kteří jsou no-
siteli nejvyššího stupně profesní certifi kace. V Praze 5
působíme již osmým rokem
a většina našich makléřů zde
i bydlí. Místní prostředí tedy
známe velmi dobře a klientům dokážeme pomoci na individuální úrovni. Lidé se
k nám často vracejí, což je pro
nás známkou, že jsou s našimi službami spokojeni. A jen
pro zajímavost: průměrná doba prodeje bytu je u RE/MAX
Ability 43 dní.
Štefánikova 29, Praha 5
PRODÁVÁME
A PRONAJÍMÁME
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ
NA PRAZE 5
SC-332178/21
PO-PÁ 09:00-17:30
16
bydlení a reality
www.smart-byty.cz / ul. Na Zlatě, Nové butovice / 65 % prodáno
= několik kroků od stanice metra Nové Butovice
= 3 parky v docházkové vzdálenosti
= energeticky úsporné byty (energ. náročnost budovy sk. B)
= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací
www.smart-byty.cz
= modulové bydlení (spojení bytů podle potřeb majitele)
= příprava rozvodů pro inteligentní systémy ovládání bytu
= stavba zahájena
= pro více informací volejte zdarma 800 340 350
Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma +420 800 340 350, email: [email protected] / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz / www.trigema.cz
SC-340777/03
Štefánikova 29, Praha 5
volejte zdarma
800 888 905
Cena: 5 950 000 Kč
Cena: 5 700 000 Kč
Cena: 5 959 000 Kč
Cena: 3 993 500 Kč
PZ-Zbuzany, U Kovárny. Prodej novostavby RD
(145 m2) se zahradou (771 m2)/ 4+kk/B/T/G.
PZ-Zbuzany, Lomená. Prodej novostavby
ŘRD 4+1 s garáží, terasou a pěknou zahradou.
P5-Radotín, Staňkovka. Prodej RD s krásným
výhledem a prostorným členitým pozemkem.
P5-Radotín. Prodej poz./obec. přístup. komunikace / cenově nejzajímavější v dané lokalitě.
Cena: 2 950 000 Kč
Cena: 11 000,- měs/+popl.
Cena: 29 000,-měs./+popl.
Cena: 14 500,- měs./+popl.
Střed. kraj-Svatá u Berouna, Křivoklátsko. Prodej
malebné chalupy 6+1 (170 m2)/poz. (593 m2).
P5-Stodůlky, Wiedermannova. Pronájem
bytu 2+1 (54 m2) s terasou.
P5-Smíchov, Arbes. nám. Pronájem kanc. (160
m2)/ 6+K/tram 200 m/=M= Anděl 500 m.
P5-Motol, Hamsíkova. Pronájem zařízeného bytu 3+1/L (103 m2).
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠEHO TÝMU
Cena: 14 000,- měs./+popl.
Cena: 11 000,- měs./+ popl.
P5-Smíchov, Štefánikova. Pronájem kanc. (50
m2) /2+K/tram. před domem/=M= Anděl 300 m.
P5-Smíchov, K Závěrce. Pronájem bytu
3+1/ 2xB/v přízemí RD.
P5-Stodůlky, Heranova. Pronájem byt 3+1/L /80
m2/kompletně vybavení/=M= Stodůlky 5 min..
VOLEJTE TEL.
731 618 324
SC-332178/24
Cena: 10 000,-měs./+popl.
17
rozhovor
Mistr světa v aerobiku a fitness tren
„Pravidelné cvičení povzbuzuje sen
Senioři z Prahy 5 mohou opakovaně bezplatně navštěvovat kondiční cvičení, které i díky grantům
MČ Praha 5 zajišťuje občanské sdružení BudFitSeniore.cz. To založil a vede DAVID HUF, dlouholetý
instruktor skupinového cvičení a fitness trenér, mimo jiné též bývalý mistr světa a trojnásobný mistr
Evropy ve sportovním aerobiku v kategorii párů.
Martin Dudek
Co vás přivedlo k myšlence věnovat se cvičení, které je svou
náplní přizpůsobené fyzickým
možnostem starších osob?
Díky mojí aktivní sportovní
kariéře jsem procestoval kus
světa a především v severských evropských státech jsem
viděl podobné cvičební programy. Měl jsem také možnost
pobývat čtrnáct dní v australské vesnici, do které se sjíždějí
senioři z celé země. Mají uzpůsobené bydlení, služby i volnočasové programy, ve kterých rovněž nechybějí pohybové aktivity. A mám i osobní
zkušenost, moje 68letá teta bydlí ve Švýcarsku a účastní se
rovněž podobných projektů.
Proto když jsem v roce 2008
dostal nabídku cvičit se seniory, dlouho jsem se nerozmýšlel se do toho pustit. Něco už
jsem věděl, znal a zažil a další
potřebné poznatky jsem si dohledal na internetu. A hlavně informace, jaká jsou zdravotní omezení a možná rizika,
čerpám od lékařů z ÚVN Střešovice. Začínali jsme v Praze 6
a v současné době cvičíme již
na 25 pražských místech včetně Prahy 5.
Jak se vám spolupracuje s radnicí Prahy 5?
Jedním slovem skvěle. Jedeme vlastně již druhý cyklus, vždy se na radnici najde
dobrá duše, která náš projekt podporuje. Je to asi proto,
že tato sportovně-společenská platforma je zajímavá napříč společenským a komunálním spektrem. Seniorům
z Prahy 5 umožňujeme zdarma cvičit na pravidelných
lekcích, v létě venku v parku
Sacré Coeur nad obchodním
centrem Smíchov a pro Nordic Walking využíváme Dalejský park, v zimním období
jsme našli zázemí v Komunitním centru Prádelna.
Dejme tomu, že jsem senior,
který o této sportovní aktivitě
18
čte poprvé. Jak se mohu na lekce přihlásit?
Pokud senior ovládá počítač,
potřebné informace najde na
www.BudFitSeniore.cz. Nebo
se může zeptat v Informačním centru Prahy 5. A ti, kteří s námi již cvičili, jsou v naší
databázi a pravidelně je obesíláme příslušnými informacemi a přihláškami.
Musí zájemci o sportování splnit nějaké předpoklady, například věkové?
Jak již z názvu vyplývá, cvičení je určeno seniorům. Podle lékařské terminologie je
za seniora považován člověk
od 65 let, ale my jsme hranici výrazně posunuli dolů,
s námi mohou cvičit zájemci od 55 let. Zavedli jsme to
tak již na začátku a nechceme
to zatím měnit. Podle našich
statistik k nám stejně nejvíce
chodí lidé ve věku od 65 do 75
let. Ovšem většina z nich se
lo. Ani kvůli jiným zdravotním nehodám jsme zatím nemuseli volat sanitku a já věřím, že to takhle ještě dlouho
vydrží. Možná je to i tím, že
cvičení vyhledávají aktivní senioři, kteří se na to cítí.
Ti s námi pravidelně cestují
po Praze a mají z toho už každotýdenní rituál.
A to u vás lze, cestovat v Praze
z místa na místo a zacvičit si?
Myslel jsem, že každý termín
je rezervován jen pro obyvatele
příslušné městské části…
My samozřejmě upřednostňujeme obyvatele dané městské části, ve které právě cvičíme. To se týká především
zimních kurzů v tělocvičnách, kde je omezená kapacita a všichni by se dovnitř
nevešli. Občas proto musíme
zkontrolovat občanské průkazy a některé pozdě příchozí zájemce pozvat na jiný den.
V létě, což je od května do zá-
Děda zaparkuje za rohem
mercedes a jde si s námi
protáhnout tělo
mentálně cítí o deset až patnáct let mladší. A kromě splnění věkového limitu je potřeba mít dostatek energie
a chuť něco pro sebe udělat.
Dorazil jsem na první cvičební
hodinu. Co mě čeká?
Náš vyškolený lektor seznámí nováčka s tím, jak aktivita probíhá, a zeptá se na jeho případná fyzická omezení.
Cvičíme dvakrát týdně a vždy
je to na vlastní zodpovědnost
účastníků. My garantujeme
odbornost lektorů, kteří jsou
speciálně vyškoleni pro práci se seniory. I když cvičíme vlastně nonstop, ať je zima nebo vedro, a našimi kurzy prošlo již na 2000 seniorů,
je úžasné, že vyjma několika vymknutých kotníků se
nikomu nic vážného nesta-
ří, je to volnější. V propozicích máme uvedenou maximální kapacitu letního cvičení 35 osob a v průměru
cvičí 15 až 25 seniorů. Takže
nikoho neomezujeme, má-li
chuť si právě protáhnout tělo
na Smíchově a není-li například z Prahy 5.
Jaký je vlastně váš vztah k Praze 5?
Dlouhou dobu jsem bydlel
v Jinonicích, kde jsem s mojí bývalou partnerkou začínal
cvičit aerobik v dnes již neexistujícím fitness centru. Měli jsme tam sportovní základnu a chodili například běhat
do Prokopského údolí, které
mám proběhané křížem krážem. A deset let jsem cvičil
a trénoval ve fitness centru
na Strakonické ulici. Potom
SENIOŘI Z PRAHY 5 pravidelně cvičí na vrcholu p
jsem bydlel na Ohradě ve Stodůlkách, posléze na Zbraslavi a posledních pět let žiji
v Modřanech, což je jen přes
vodu.
V Praze 5 se mi líbí, že například nabízí dostatek prostoru rekreačním sportovcům, to je jedině dobře. Hodně lidí napříč generacemi
chce aktivně odpočívat venku a hýbat se. Například Pražané začínají objevovat jako rekreační sport veslování a kanoistiku, které mají
v Praze 5 dlouholetou historii.
A existuje něco, co se vám
v naší městské části nelíbí?
Hodně se mi nelíbily „rakve“
– květináče na Strakonické. Ty jsou šílené a já si hned
v duchu počítal, kolik by se
za ty peníze místo této hrůzy
postavilo nebo zrekultivovalo
nových sportovišť. Asi hodně…
Vraťme se zpátky k seniorům.
Před očima vám pravidelně defilují desítky starších osob. Jací
jsou z vašeho pohledu?
Dnešní moderní senioři kolem 60 let mají zájem o spoustu věcí. Jsou energičtí, chytří,
rozhovor
nér David Huf:
niorům tělo i mysl“
parku Sacré Coeur. Foto: Budfi tseniore.cz
zkušení, kolikrát mají za sebou hezký produktivní život a již značná část z nich také disponuje fi nancemi. To je
podobné jako v západní Evropě, i když tam je kupní síla
globálně a u generace 60+ také větší. U nás to ještě chvíli potrvá, stále tu máme silnou generaci ve válce narozených seniorů. Ti nejsou zvyklí
utrácet, spíše šetří, mají určité životní standardy a způsoby a třeba moderní doba
je na ně příliš rychlá a složitá. Někdy je problém tyto dvě
skupiny spojit v jeden homogenní celek. Mladší ročníky si
mne pamatují dík sportovním
úspěchům a dlouholeté práci
v médiích, a tedy třeba proto přicházejí za mým jménem,
které pro ně snad znamená
garanci kvality a důvěryhodnosti. A setkávají se na cvičení s ostatními, kteří o mně
v životě neslyšeli. Ale to není podstatné. Podstatné je to,
co jim jako tým BudFitSeniore.cz nabízíme. Je to průnik
dvou různých světů, názorů
i výchovy. Ale pokaždé se to
časem srovná, cvičenci si nepřekážejí a navzájem si vycházejí vstříc. Vznikají nová
přátelství, přetrvávající i mimo cvičební hodiny, lidé společně jezdí například na výlety. Vytvořila se zdravá jádra,
žijící svým vlastním životem.
A to je druhá dimenze našeho
projektu – povzbuzujeme nejen tělo, ale navazováním nových kontaktů a přátelství také mysl.
Zmínil jste, že již mnozí senioři
kolem 60 let nemívají problém
s penězi. Proč si tedy nezaplatí
cvičební hodiny ve fitness centrech? Nezabírají na kurzech
zbytečně místo jiným zájemcům?
Nezabírají. Pokud je volno,
může s námi skutečně cvičit
kdokoliv v seniorském věku.
Ale už se mi několikrát stalo, že se dobře situovaní senioři zeptali, zda s námi mohou cvičit a nezabírají-li někomu místo. Oni totiž chtějí
cvičit ve skupině věkově sobě
rovných a ne se dívat na mladé „nabušence“ ve fitku. Tak
přijdou k nám a svého mercedesa si třeba zaparkují raději
o dvě ulice dál, aby kvůli tomu nevznikl nějaký problém.
Ale hlavní jádro cvičebních
hodin tvoří senioři pobírající
běžný důchod. Ti už si zvykli na „svého“ trenéra – nedej bože, aby byl vyměněn!
– a chodí cvičit s kamarády.
Pravidelně s našimi cvičenci hovoříme a při dotazu, kolik by byli ochotni za cvičení
zaplatit, to bylo maximálně
50 korun, víc si dovolit nemohou. Proto jsme velice rádi za granty od městské části
Praha 5, protože mohou přijít
i ti, kteří by si to třeba jinak
vůbec nemohli dovolit.
Povídáme si stále o cvičení seniorů, ale co vy? Sportujete?
Docela jsem „zlenivěl“, z denního čtyřhodinového cvičení se stala půlhodinka. Z tělocvičny jsem se „odstěhoval“
do přírody, sám rád běhám
a jezdím na kole, v zimě lyžuji, maximálně s rodinou
a přáteli. A přitom si v hlavě
připravuji nové projekty, například právě seniorského fitnessu. Generace lidí, která se
mnou cvičila, stárne a je to
docela velká masa, chtěl bych
pro ně připravit nové kurzy a místa. Proto jsem také
uspořádal speciální kurz pro
instruktory cvičení seniorů. Také se snažím sebevzdělávat v oblasti práce s lidmi,
navštěvuji kurzy a školení
prezentačních a komunikačních dovedností, řízení lidí a podobně. Pracuji v týmu,
a mají-li mít moje myšlenky a nápady ten správný dopad a posun vpřed, uvědomuji si důležitost kvalitní mezilidské spolupráce mezi kolegy
a umění jejich správného vedení a motivování.
Takže aerobiku jako takovému jste dal navždy vale? Žádné starty například na seniorských šampionátech?
Z tohoto sportu a dění kolem
něj jsem přibližně v roce 2004
úplně odešel a navíc žádná mistrovství starších a zasloužilých nejsou. S bývalou
sportovní partnerkou jsme
získali všechny možné tituly
a vychovali i svoje následovníky, sbírající rovněž nejcennější medaile. Ale mne už to
z různých důvodů nepřinášelo radost, raději jsem odešel do komerční sféry. Dlouhou dobu jsem pracoval v roli
osobního trenéra a instruktora skupinových forem cvičení. Ve volných chvílích jsem
propadl běhu, absolvoval několik půlmaratonů a myslel
si, že bych na tomto poli mohl
ještě něčeho dosáhnout. Jenže
moje achillovka mi dala rázně
najevo – hele, neblbni, už máš
svoje odsoutěženo. Což bohužel potvrdili i lékaři a já mu-
sel přemluvit svého soutěžního ducha, abych zbytečně neriskoval.
Není to trochu smutný konec
aktivního vrcholového sportovce?
Pozor, nejsem mrzák! Jak
jsem zmínil, věnuji se rekreačnímu sportu a jsem rád obklopen lidmi z jiných sportovních odvětví, než je aerobik. Kamarádi si dělají ze mne
legraci a třeba říkají – baleťáku, pojď, naučíme tě pořádně
jezdit na kole! Teď mi navrhli, abych s nimi jel na expedici na K2. Že prý potřebují někoho silného a zdatného, kdo
jim vynese náklad do základního tábora… Stále se objevují nové výzvy. A navíc mám
7letého syna, kterého vedeme
ke sportu, a děláme spoustu
věcí společně. Kdepak, já ruce do klína jen tak nesložím,
protože jakýkoliv pravidelný
pohyb je všelék. Každému jej
doporučuji a já osobně si bez
něj život nedokážu představit!
Kdy a kde se cvičí?
Cvičební jednotky probíhají každý
týden až do 30. září.
Po 9.30–10.30
Nordic Walking
Sraz na rohu ulic Lohniského a
Lamačova u dětského hřiště. Hůlky
s sebou.
Út a Čt 9.00–9.50
Park Sacré Coeur.
David Huf
narozen 10. srpna 1972 v Opavě
mistr světa a trojnásobný mistr
Evropy ve sportovním aerobiku
v kategorii párů
populární fitness trenér a odborník
na zdravý životní styl
např. tři roky cvičil ve Snídani
s Novou a podílel se na pořadu televize Prima Jste to, co jíte
zakladatel o. s. BuďFitSeniore
podruhé ženatý, manželka Daniela,
syn David
19
rodina
Podzimní dětský den
s městskou policií
Praha 5 připravila na úterý 23.
září od 15.00 do 18.30 hod. pro
rodiče s dětmi akci Podzimní
dětský den s městskou policií.
V parku Sacré Coeur bude rodinám předvedena ukázka výcviku služebních koní městské
policie, děti si vyzkouší laserovou střelnici, nafukovací hrad,
paintball a další stanoviště se
zajímavými hrami. Za splněné úkoly dostanou otisk razítka, které vymění za dáreček.
Záštitu nad akcí převzal 1. zástupce starosty Petr Lachnit
(ANO). (red)
Buchty a loutky
pobaví děti
v Kinského zahradě
Alternativní loutkové divadlo
Buchty a loutky připravilo na
sobotu 13. září od 10.30 hod.
bohatý program pro rodiny
s dětmi s názvem Pohádková
Kinského zahrada.
Po celý den budou k dispozici
dílny pro děti - výroba loutek,
hraček a letadýlek, čtenářský a
loutkový koutek, nově koutek
deskových her, Přines – odnes:
tradiční výměnný bazar hraček, her a knížek, knihy a deskové hry, kostky, kolobrndy a
velká tatrovka na hraní. (red)
Malování mandal
pomůže od starostí
Ateliér Spolu k radosti Kateřiny Velcové pořádá 9. srpna (10
–16 hod.) kurz Malování mandal. Sraz u Letohrádku Hvězda (nebo za špatného počasí U
Nikolajky 14), cena 800 Kč.
Výtvarné schopnosti ani
vzdělání nejsou potřeba, malování mandal je vhodné pro
každého od 6 do 99 let. „Vítáni jsou především ti, kteří mají
rádi tajemství, touží vyjádřit to,
co je slovy nesdělitelné, chtějí se věnovat svému růstu, rádi
by pochopili zdroj svých problémů nebo chtějí jen tak relaxovat,“ sdělila Kateřina Velcová. Pomůcky k malování budou
mít účastníci k dispozici. Více
na www.spolukradosti.cz. (md)
Ilustrační foto: archiv
20
Další ročník akce Pražské cyklozvonění hostí Praha 13
Z řady míst po celé Praze i z blízkého okolí vyrazí v sobotu 13. září cyklistické pelotony, které budou
směřovat k vodní nádrži na pomezí Prokopského údolí, do Centrálního parku Prahy 13.
Na cykloprojížďku naváže odpolední program pro děti a dospělé na hrázi horního rybníka pod ulicí K Zahrádkám. Pro
účastníky bude připravena velká akce zahrnující workshopy v bike trialu i opravách kol
a řada dalších her a soutěží
pro celou rodinu. Vodní nádrž
v centrálním parku obsadí lodě či vodní míče atrakce zvané akvazorbing, díky kterým
každý může vyzkoušet doslova chodit po vodě. Hlavním organizátorem v letošním roce
je Praha 13, příští rok akci bude zřejmě pořádat naše městská část.
Trasy v délce 15 až 30 km povedou většinou po bezpečných
cestách, vhodných i pro rodiny s dětmi. Největší vzdálenost překonají účastníci akce
z Černého Mostu a Kbel, kteří na své cestě projedou celou
Prahu a kteří pojedou po silnicích společně s motorovou dopravou. Většina ostatních tras je volena s ohledem
na účast dětí po cyklostezkách, při překonávání frek-
KAŽDÝ z účastníků získá od organizátorů žluté tričko a zvonek. Foto: PC
ventovaných křižovatek bude
asistovat městská policie. Pro
děti do 18 let je povinná přilba, užitečný bude také kvalitní
zámek na kolo. Odměnou pro
účastníky akce může být nejen
dobrý pocit, ale také žluté tričko a cyklistický zvonek, které tradičně dostávají všichni
cyklisté v pelotonu před startem. Účastníci cyklojízdy je
mohou získat od organizáto-
rů na místech srazů. „Cyklisté z Prahy 5 mají sraz v 9 hodin
na Arbesově náměstí,“ uvedla
zástupkyně starosty Naděžda
Kratochvílová, která nad akcí
převzala záštitu.
Odpolední program v Centrálním parku Prahy 13 startuje
v 11 hodin, zájemci sem mohou
dorazit nejen na kolech, ale také metrem ze stanice Lužiny.
Vstup je zdarma. (red)
Street food náplavka nabídne cizokrajnou kuchyni
Na smíchovské straně náplavky (Hořejší nábřeží) se v sobotu 30. srpna (10.00–21.00 hod.)
uskuteční první ročník přehlídky tzv. street food. Street
food je rychle připravené občerstvení z kvalitních surovin
přímo na místě před zákazníky. Bude se připravovat a prodávat jídlo ve speciálně upravených automobilech („food
truck“) a originálních stáncích.
Trend rychlého, ale kvalitního
jídla získává v poslední době na
popularitě. Zejména pak ve velkých světových metropolích je
jídlo na ulici (street food) velice
oblíbené a patří k běžnému životu mnoha lidí. Jde o to konzumovat jídlo kvalitně, i když vám
to zrovna nedovoluje čas. Na co
se můžeme na náplavce těšit?
Kromě nyní již poměrně rozšířených a oblíbených burgrů zde
můžete ochutnat grilovaná argentinská masa, mexické burritos, čerstvou pastu, smažené
ryby, grilovaná americká žebra,
vietnamské pho, francouzské
palačinky, netradiční polévky,
veganskou zmrzlinu, švýcarský
raclette, brazilské pao, indické kari, thajské nudle, marocký
tajine a mnohé další. Většina ze
zúčastněných stánkařů přímo
pochází nebo má určitý vztah
k zemi, jejíž kuchyni prezentuje, můžete se tedy těšit na skvělé
pokrmy třeba i s odborným výkladem.
Vstup je zdarma. Info na Facebooku – streetfoodnaplavka. (red)
Léto s KC Prádelna a Klubem Královská louka
Út 5. 8. PETR JAHN - „UPOVÍDANÉ
OBRÁZKY“ Vernisáž výstavy fotografií
v KC Prádelna. Expozice s názvem
Upovídané obrázky představuje autorovu tvorbu z let 1998 až 2010, portréty
15 osobností tuzemského showbyznysu, a je doplněna o jeho pocity a zážitky
při práci s českými celebritami (od
19.00 hodin).
a další informace (10.00–16.00 h.). Klub
Královská louka, U Královské louky 5,
tel. 775 788 930.
PÉTANQUE PRO SENIORY:
út 5. 8.; 12. 8.; 19. 8.; 26. 8. (vždy od
14.00 do 16.00 hodin)
Program v KC Prádelna
KINOKAVÁRNA V KC PRÁDELNA:
čt 14. 8.; 28. 8. (vždy od 17.00 hodin,
vstup zdarma)
Čt 7. a 21. 8. Bloky diskuzí ZELENÁ
KOSMETIKA, ZELENÁ LÉKÁRNA,
ZELENÁ KUCHYNĚ
Přijďte se podělit o svoje nápady na
výrobu domácí kosmetiky, kuchařské
recepty s bylinkami a rady na další využití bylinek. Doplněno o ukázky výroby
STOLNÍ TENIS PRO SENIORY:
út 5. 8.; 12. 8.; 19. 8.; 26. 8. (vždy od
14.00 do 16.00 hodin)
iKAVÁRNA PRO SENIORY:
út 5. 8.; 12. 8.; 19. 8.; 26. 8. (vždy od 11.00
do 14.00 hodin)
GALERIE PRÁDELNA
Ivan Ježek - Geologické zajímavosti ČR
Petr Jahn - Upovídané obrázky (od
5. 8.)
Komunitní centrum Prádelna
Holečkova 38a, Smíchov; www.kcpradelna.cz; [email protected],
tel.: 603 289 675, 775 788 098, 257 213 908
rodina
Herec Michal Dlouhý: „Již v mládí jsem propadl tenisu“
Při nedávné návštěvě nově zrekonstruovaného tenisového areálu VISTA resort & club v Košířích
se redakce Pětky pro vás setkala s uznávaným pražským hercem s charizmatickým hlasem Michalem
Dlouhým, který se narodil v Praze 5, vyrůstal v ulici Na Farkáně a dodnes v naší městské části bydlí.
Není náhodou, že jsme se potkali na tenisových kurtech,
protože on sám i jeho rodina
má ke sportu a zejména k tenisu velmi kladný vztah. Na kurtech se Michal Dlouhý objevuje tak často, jak to jen jde, ale
kvůli jeho pracovnímu vytížení to nestíhá tak, jak by si přál.
Kromě filmových a televizních
projektů vystupuje v různých
pražských divadlech, například v hlavní roli ve hře Kdo
je tady ředitel ve Švandově divadle, která již běží pět sezón,
nebo nově ve hře Listopad Davida Mameta, jejíž premiéra
proběhla v divadle ABC koncem června, kdy jsme se sešli
k následujícímu rozhovoru.
V nové hře Listopad hrajete
amerického prezidenta. Máte podobně naplněný pracovní
program jako prezidenti?
To asi není srovnatelné, ale
práce je opravdu hodně a jsem
za to rád. Hra Listopad je konverzační černá komedie z politického prostředí, hraje se
ve vysokém tempu a dialogy
jsou vystavěny autorem tak,
že je třeba je znát přesně. Pro
improvizaci není místo. Musel jsem se hodně učit a především v noci, protože jsem typická sova. Navíc si text říkám
nahlas na terase, tedy chudáci
sousedi. Výsledek je ale dobrý,
zdá se, že o hru bude zájem,
a po prázdninách bude obnovená premiéra. Včera jsem si
znovu zkoušel text, jestli „naskočí“, a jsem rád, že to tam je.
Přeji si, aby hra LIstopad byla u publika stejně oblíbená jako hra Kdo je tady ředitel. S
tou se blížíme ke třísté repríze
a jsme vděčni za to, že je stále
vyprodáno.
Jste tedy ve velkém pracovním
zápřahu. Energii dobíjíte tady
U Anděla si
vyzkoušíte pétanque
V termínu 9. až 14. srpna je na
pěší zóně Anděl připravena akce Pétanque Anděl Open 2014,
která místu vdechne pohodovou francouzskou atmosféru.
Zájemci si vyzkouší klasickou
hru s koulemi, která vyžaduje
pevné nervy a jistou ruku. Na
místě budou také stánky s občerstvením nabízející sýry, palačinky, raclette a farmářské
produkty. (md)
Jaroslav Kejha odešel
HEREC MICHAL DLOUHÝ propadl celoživotní sportovní vášni jménem tenis. Foto: VRC
na tenisových kurtech?
Ano, jsem odmala duší i tělem tenistou a vlastně jsem se
přes tento sport dostal i ke své
krásné ženě. Je z tenisové
rodiny, hrála tenis od dětství a i teď hraje velmi slušně. Možná lépe než já. Takže
na kurtech rád relaxuji.
Zdejší resort nabízí rekreační soutěž, tzv. tenisový žebříček, do které se může přihlásit
kdokoliv a vyzvat někoho z přihlášených. Celkovým vítězem
je ten, kdo se nejvíce dní udrží na 1. místě žebříčku, a odměna je zajímavá – předplatné
na zimní sezonu. Uvažujete, že
byste se ho zúčastnil?
To je pěkné, ale já mám v průběhu roku problém s časem, a proto tu hraji nejčastěji se švagrem. To je zase ta
moje tenisová rodina, tchán
je dokonce tenisový trenér.
S manželkou bohužel moc nehraji; někdo musí hlídat naše
holčičky, takže se střídáme.
Trávíte prázdniny v zahraničí,
nebo v Česku?
K moři určitě alespoň jednou
vyjedeme, abychom děti, jak
říkám, vydezinfikovali v moři, méně pak stůňou. Ale Čechy máme moc rádi a léto si
užíváme naplno na chalupě.
Objíždíme památky a sportujeme.
Vaše dcery už mají za sebou
první tenisové zkušenosti?
Našim holčičkám je 4 a 7 let
a vedeme je hodně ke sportu.
Tenis už také zkouší, ale zatím to vypadá spíše jako balet.
Jsem na ně pyšný, že si vše umí
sportovně vyřídit. To je zásluha především mojí ženy. Vždy
má nachystaný zajímavý program, televize nebo počítač
není pro dcery to hlavní, a ony
jsou šťastné. O prázdninách,
kdy se konečně mohu naplno
věnovat rodině, nám žena rozplánuje čas na vteřiny a v Praze se vyskytujeme minimálně.
Jen se vypere, přebalíme kufry
a zase vyrážíme.
Jaké jsou vaše požadavky
na dobrý tenisový areál?
Vím, že celý život bylo vždy
velmi těžké dostat se na kurt
v den, kdy mi vyšel čas. Pokud člověk nemá pravidelně
rezervovanou konkrétní hodinu v určitý den, bývá těžké
se někam vklínit. Zdejší velkou výhodou je dostatek kurtů
a krásné moderní zázemí – šatny a restaurace. Obrovskou devizou je samozřejmě prostředí,
příroda, je to v lese v centru
Prahy, prostě nádhera. (red)
MAM Prostor nabízí pomoc rodinám s dětmi
Společenské centrum MAM Prostor, U Teplárny 3, nabízí podporu aktivním ženám s malými dětmi. Připravilo sérii letních aktivit pro
děti předškolního a školního věku, aby pomohlo pracujícím rodičům ulehčit v době, kdy
jsou školní zařízení zavřená.
V srpnu jsou připraveny čtyři týdenní turnusy pro děti ve věku 3-6 a 7-11 let. Stačí si vybrat téma dle věku dítěte a přihlásit se
na www.mamprostor.cz: 4.–8. 8. Anglický týden s rodilým mluvčím na téma objevování
kontinentů, pro děti 7-11 let; 11.-15. 8. Ať žije muzikál, pro děti 7-11 let; 18.-22. 8. Anglic-
ký týden s rodilým mluvčím, pro děti 3-6 let,
a 25.-29. 8. Recyklohraní, pro děti 7-11 let.
V závěru prázdnin (25.–29. 8.) si rodič může ověřit připravenost svého dítěte na vstup
do školy v sérii pěti workshopů. „Na praktických cvičeních si ukážeme silné a slabé stránky předškoláčka a řekneme si, na co se při
učení zaměřit,“ říká zakladatelka MAM prostoru Kateřina Brychtová a dodává: „Dítě si
s podporou rodiče hned vyzkouší, jak se mu
v dané oblasti daří, a rodič získá okamžitou
zpětnou vazbu, v jaké oblasti je dítě zralé a co
je naopak třeba ještě podpořit.“ (red)
Ve věku nedožitých 67 let zemřel
Jaroslav Kejha, dlouholetý fotbalista, trenér a funkcionář, který celý svůj život zasvětil fotbalovým klubům Tatra Smíchov,
Radotín a naposledy Čechii Smíchov. Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo v červenci
v obřadní síni krematoria Motol.
Čest jeho památce! (md)
Senioři si bezplatně
vyzkouší golf
Na úterý 12. srpna připravili pořadatelé oblíbené seznamovací akce seniorů 60+ speciální odpoledne s bezplatnou výukou golfu. Senioři se
mohou těšit na zajímavé dvě
hodiny (15–17 hod.) strávené
po boku golfových trenérů a
spoluhráčů v příjemném golfovém resortu Driving range
na Cindě, Císařská louka. (red)
V Greyhound
parku se rozloučíte
s prázdninami
Přijďte se 28. srpna rozloučit
s prázdninami a přivítat nový
školní rok do Greyhound parku v Motole, Plzeňská 215f. Akce je určená pro rodiny s dětmi,
teenagery a všechny lidi, kteří se rádi baví. Od 16 hodin vystoupí Ewa Farna, Peter Nagy
a Indigo, František Ringo Čech
s kapelou Shut Up a další. Celým
odpolednem provází Magdalena
Wronková. Rovněž jsou připraveny doprovodné aktivity. Dětem i dospělým budou zpřístupněny prostory racing paddocku
(zázemí závodních chrtů) nebo se mohou pomazlit a vyfotit
s chrty. Vstupenky již od 199 Kč
můžete zakoupit na recepci
v Greyhound Parku Motol, v síti prodejen Ticket Stream nebo v Bontonland Music Store
na Václavském náměstí 1. (red)
21
představujeme
V domě sociálních služeb nacházejí klienti péči i zábavu
Dům sociálních služeb Prahy 5, Na Neklance 15, je určen seniorům od 65 let, jejichž stav sice nevyžaduje trvalou lékařskou a nemocniční péči, ale kteří již mají sníženou schopnost zajistit si základní životní
potřeby vlastními silami z důvodu věku či zdravotního stavu. Jsou tak odkázáni na pomoc druhé osoby.
Péče se poskytuje i osobám částečně imobilním, inkontinentním a trpícím lehkou formou
demence. Účelem služby je zejména podpora nebo alespoň
zachování stávající soběstačnosti klienta, a snaha umožnit tak jeho návrat do vlastního
domácího prostředí.
Cílem odlehčovací služby je
především „odlehčit“ pečujícím osobám, které po určité
období nejsou schopny pečovat nebo zcela zajistit potřebnou péči o seniora (například
z důvodu vlastní nemoci, rekonstrukce bytu či si prostě jen
potřebují od náročné péče odpočinout a načerpat nové síly).
Kapacita domu proto byla
snížena na 27 lůžek z důvodu
zachování kvality služeb. Přestěhován sem byl i denní stacionář. Na základě požadavků a námětů klientů byly nově
a velmi vkusně barevně vymalovány pokoje včetně chodeb
a sociálních zařízení, lidé měli
možnost se vyjádřit i k podobě volnočasové místnosti, kde
tráví nejvíce času společně, ale
i se svými nejbližšími. „Naše úsilí směřuje k neustálému
zkvalitňování služeb i k modernizaci a zútulnění prostředí, ve kterém klienti tráví své
dny. Považujeme proto za velmi důležité prodiskutovat změny, ke kterým dochází v rámci modernizace provozu, přímo s nimi i s jejich příbuznými
a známými,“ sdělil 1. zástupce
starosty Petr Lachnit (ANO).
Odborný personál volí
individuální přístup
V domě bylo zrekonstruováno také venkovní atrium,
které slouží zejména k rela-
Pestré vyžití pro všechny
SOUČÁSTÍ BĚŽNÉHO programu je canisterapie, tedy léčebný kontakt zvířete
a člověka. Foto: DSS Praha 5
xaci klientů a k setkávání se
s blízkými. Probíhají tu rovněž různé programy a aktivity. Návštěvníci mohou po-
se speciální vanou s perličkovou masáží. Plánuje se zavedení rehabilitačních cvičení
a služeb a ošetřovatelské pé-
Pocit bezpečného,
klidného a rodinného zázemí
je pro seniory velmi cenný
sedět třeba u šálku mátového čaje z bylinkové zahrádky,
kterou zde mají všichni k dispozici. Milovníci zahrádek se
potěší pohledem na rozkvetlé květiny, které mohou sami pěstovat. V současné době
probíhá rovněž rekonstrukce a modernizace koupelny
I VE VYŠŠÍM VĚKU je potřeba kondičního cvičení. Foto: DSS Praha 5
22
a dalšího odborného personálu. Ten se 24 hodin denně věnuje naplno seniorům,
mnohdy i nad rámec pracovní náplně. Pracujeme i s rodinami a snažíme se o zachování a rozvíjení vztahů. Mnozí
nejbližší příbuzní klientů vyjádřili zaměstnancům domu
poděkování za poskytované
služby.“
če i v nočních hodinách, kterou bude vykonávat registrovaná zdravotní sestra. Dalším
krokem je modernizace zázemí pro odborný personál, zejména místnosti pro pracovnice v přímé péči, a pro klienty jsou doplňovány zdravotní
a kompenzační pomůcky.
„Dům prochází změnami
nejen interiérů a exteriéru,
ale i personálními obměnami.
V červnu byla přijata nová vedoucí Lucie Janáková. V domě
pracuje zkušený a odborně
zdatný personál, přistupující
ke každému klientovi velmi
individuálně a zároveň tak,
aby vytvořil pocit bezpečného, klidného a rodinného zázemí, které je pro naše seniory tak cenné,“ říká ředitelka
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Helena
Volechová a pokračuje: „Příbuzní a známí, kteří naše klienty navštěvují, vyzdvihují význam a smysl práce pečovatelek, zdravotních sester
Veškeré dění domu je soustředěno na klienty, kteří se
velmi rádi podílejí na aktivizačních činnostech. S nadšením se účastní kondičního
cvičení, které probíhá v domě téměř každý den pod vedením pedagoga volného času. Dále si senioři trénují paměť, společně se setkávají při
společenských hrách a soutěžích, výtvarných činnostech
a besedách. Velmi oblíbenou
se stala i páteční kavárnička,
kde klienti hovoří o svých zážitcích a vzpomínkách a diskutují na různá témata při
kávě se šlehačkou a dortíku. „Každý den také organizujeme vycházky do blízkého okolí a v současné době
plánujeme výlety například
do Musaionu v zahradě Kinských a do dalších půvabných
míst v Praze 5. V našem domě každý měsíc organizujeme
kulturní programy, zahrnující představení dětí ze základních škol, tanečnic či zpěvaček a zajímavých umělců.
Rozvíjíme také canisterapii,
protože řada seniorů má zvířata, zejména psy, velmi ráda a zná je i ze svého domácího prostředí. V nejbližší době
chceme rovněž navázat spolupráci s místním duchovním,
který by do domova docházel
za klienty projevujícími zájem o víru. V letních měsících využíváme ke zmíněným
programům rovněž venkovní atrium, kde je možné i tolik
populární grilování,“ uzavírá
Lucie Janáková. (red)
Kontakt:
Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
Na Neklance 15, Praha 5
telefon: 251 551 626
mobil: 775 070 102, 775 788 004
kontaktní pracovnice:
Lucie Janáková - vedoucí domu
sociálních služeb
e-mail: [email protected]
Martina Myškovská - sociální
pracovnice
e-mail: [email protected]
sport
Přihlaste se na 16. ročník šachového turnaje SENIOR-KA
V sobotu 27. září se sjedou na Smíchov dříve narození přátelé hry královské, aby u příležitosti Mezinárodního dne seniorů odehráli již pošestnácté šachový turnaj SENIOR-KA.
Běžci se sejdou
na Zlíchově
Na čtvrtek 21. srpna je připraven Ivův běh Žvahov – Dívčí Hrady: závod v běhu na 3,7
km. Start v 18 hodin na silnici pod fotbalovým hřištěm FK
Zlíchov u železniční stanice
Praha-Žvahov. Info na www.
outdoorvpraze.cz. (red)
Praha 5 podpořila
fotbalový memoriál
ŠACHOVÝ TURNAJ je otevřen všem seniorským zájemcům. Ilustrační foto: Michal Fairaizl
Mezinárodní klání pod záštitou 1. zástupce starosty Petra Lachnita (ANO) proběhne
v zasedací síni Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13. Hrát se bude od 9.00 hodin švýcarským systémem,
7 kol, 2x 20 minut. Zúčastnit
se mohou ženy starší padesáti
let a muži nad šedesát let, bez
ohledu na šachové tituly a registrace. Nejlepší hráči na prvních třech místech ve čtyřech kategoriích budou oceněni. Hlavní cenou je Putovní
pohár Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Kapacita turnaje je 120 hráčů/hráček
a předem přihlášení budou mít
účast zajištěnou. (red)
Přihlášky přijímá hlavní
organizátor turnaje:
Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5, p.o.
Eva Krčmářová
nám. 14. října 11
150 00 Praha 5
tel/fax: 257318995, 775788001
e- mail:[email protected]
MČ Praha 5 fi nančně podpořila pořádání XVII. ročníku
mezinárodního fotbalového
turnaje Memoriál ppor. Michala Braniše. Ten organizuje Sportovní klub policie FC
158 Praha ve dnech 10.–12.
září na počest policisty, který byl v roce 1997 zastřelen při
výkonu služby na území naší
městské části. Turnaje se zúčastní mužstva policistů z pohotovostních
pořádkových
odborů Plzně, Brna a Ostravy
a také policisté z motorizovaných jednotek z Prahy, Bratislavy a Košic. (red)
Jak si vedla Tatra Smíchov v uplynulé ragbyové sezoně?
Ragbyová sezona je již
za námi a Tatra Smíchov v ní
opět zaznamenala několik
úspěchů. Dařilo se zejména
v kategoriích dětí a mládeže.
Mladí ragbisté do 11 let skončili
na vynikajícím druhém místě,
když v závěrečném celostátním turnaji v pražském Edenu
v osmi utkáních zaznamenali šest vítězství, jednu remízu
a jednu porážku. Tu utrpěli až
ve finále, ve kterém po srdnatém boji podlehli Říčanům.
I kategorii starších žáků
do 15 let se pod vedením Karla
Šampalíka podařilo probojovat do zápasů o nejcennější kovy. V přeboru České republiky
v Říčanech se nejprve v semifinále utkali se soupeři z Vyškova, a i když se mladí Moravané opět ujali vedení, pohyblivější hráči Tatry opět převzali
otěže zápasu a zvítězili 30:15.
V boji o mistra České republiky již reprezentanti Tatry Smíchov nestačili a podlehli Říčanům 7:45, když zápas za stavu
7:17 definitivně rozhodla pětka
Říčanských v samém závěru
prvního poločasu.
Bronzové medaile získali
do sbírky cenných kovů smíchovští junioři. Semifi nálo-
RAGBISTKY Tatry Smíchov sice bojovaly srdnatě, ale první ligu udržet nedokázaly. Foto: RC Tatra Smíchov
vé utkání odehráli proti mladíkům vysočanské Pragovky
a podlehli 13:27. Praga předčila hráče Tatry zejména kompaktnějším rojem a dokázala
lépe využívat chyb soupeře.
Mladí reprezentanti Smíchova
však nezklamali a proti favorizovanému soupeři předvedli
velmi dobrý výkon, vynikali
zejména kompaktní obranou
a celoplošným pojetím hry.
Muži Tatry letos do bojů o medaile nezasáhli, a neobhájili tak loňský mistrovský titul. Účast v semifi nále
jim unikla o pouhý bod. Tým
tak skončil na pátém místě
a v příští sezoně se bude chtít
pod vedením trenéra Filipa
Vacka vrátit na výsluní. Mužstvu se stala osudným zejména jarní část sezony, ve které
čtyřikrát prohrálo.
Nepovedenou sezonu mají
za sebou ženy Tatry. I přes zlepšené výkony na jaře se nedokázaly zachránit v osmičlenné
nejvyšší soutěži ragby o sedmi
hráčkách a sestupují do 2. ligy.
V posledním turnaji ve Vyškově
ženy odehrály dobré a bojovné
zápasy, ale nestačilo to na více
než jedno vítězství ze čtyř utkání, když k záchraně potřebovaly ještě jeden vítězný zápas. (red)
23
kultura
Seznamte se s Brazílií
Festival světla SIGNAL v říjnu opět rozzáří Prahu
Světelné instalace v ulicích, na náměstích, v městských parcích i na vodní hladině Vltavy, videomappingy na významné pražské budovy a památky, nové technologie a nespoutanou kreativitu umělců z celého světa – nejen to slibuje druhý ročník největší kulturní akce v ČR, festival světla SIGNAL.
Ilustrační foto: archiv
V pondělí 8. září od 18 hodin
proběhne v KC Prádelna Brazilský večer v režii novinářky
a političky Andrey Cerqueirové, jejíž rodinné kořeny částečně sahají právě do Brazílie.
Bude to příležitost k seznámení se s kulturou, historií
a v neposlední řadě kuchyní
Brazílie, respektive Latinské
Ameriky. Vstup zdarma. (red)
Dny evropského
dědictví obohatí
varhanní koncert
Své instalace předvede řada
umělců ze zahraničí, ale také
významní čeští umělci jako
například David Černý nebo
Petr Nikl. Festival světla SIGNAL od 16. do 19. října promění veřejný prostor hlavního
města v zářící galerii a i letos
je pro všechny zdarma.
Druhý
ročník
festivalu světla SIGNAL, který vloni vidělo téměř 250 000 návštěvníků, představí více
než 20 světelných instalací.
Oproti loňsku se návštěvníci
mohou těšit na řadu interaktivních projektů, do kterých
se budou moci sami zapojit.
Chybět nebudou ani dech beroucí videomappingy na fasádách významných pražských
budov jako kostel sv. Ludmily, Michnův palác či nově Městská knihovna a palác
Kinských na Staroměstském
náměstí. Pro druhý SIGNAL
festival připravuje svá světelná umělecká díla mnoho
zahraničních autorů doslo-
HRAVÝ PROJEKT The Pool americké umělkyně Jen Lewin se bude na podzim
zřejmě těšit největšímu zájmu.
va z celého světa, od Austrálie přes Jižní Koreu a Turecko
až po Francii, Španělsko nebo Finsko. Například americká umělkyně Jen Lewin přiveze do Prahy hravý projekt
The Pool. Instalace svítících
stupínků, které mění barvy podle toho, jak se po nich
návštěvníci pohybují, už zabodovala v Sydney nebo Sin-
gapuru. Její pražská premiéra tak dozajista bude svátkem
pro každého, kdo si rád hraje
se světlem.
Festival samozřejmě představí světelné instalace i od
českých umělců, mezi nimiž
nebudou chybět například
Petr Nikl, Richard Loskot,
Floex, Black Division, David
Černý a mnozí další. (red)
Výstava inspirovaná básní České moře Upovídané obrázky
Zářijové Dny evropského dědictví každoročně přibližují nejširší veřejnosti nejzajímavější tuzemské památky,
budovy, objekty a prostory,
včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
Letošní ročník se nese ve znamení názvu Návraty ke kořenům. Jeho součástí bude v sobotu 13. září akce
Industriální stopy 2014 / Den
památek techniky a průmyslového dědictví. Návštěvníkům se otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické
práce generací našich předchůdců. O den později proběhne Den lázeňské architektury. Projekt se skládá
z putovní výstavy Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska
a z bohatého doprovodného
programu.
„V Praze 5 bude součástí
programu varhanní koncert
Jakuba Janšty se společným
i sólovým vystoupením hobojistky Veroniky Hádkové
v sobotu 13. září od 19 hodin
v kostele sv. Václava na Smíchově,“ informuje zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová. (red)
24
NA VÝSTAVĚ se objeví práce Antonína
Stibůrka. Ilustrační foto: archiv
Už poněkolikáté hostí Galerie Portheimka kolektivní výstavu špičkových současných českých výtvarníků, majících vždy společné
téma dané literárním odkazem či asociací. V předchozích ročnících to byly Kráska
a zvíře, Hádala se duše s tělem, A přece se točí, Přesýpací hodiny, které se kazí, aneb
Sirotci surrealismu, a napo-
sledy Sodoma a Gomora. Letos se umělci nechali inspirovat básní Jiřího Žáčka České
moře. „Literární téma je podnětem pro původní autorskou
tvorbu, inspirací pro vznik
nových děl a jejich srovnání
či konfrontaci, z níž lze často
velmi plasticky pochopit pohled této výtvarné generace
na svět, který nás aktuálně
obklopuje,“ uvedla zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová, která nad výstavou převzala záštitu. Autorem a původcem myšlenky
na tento cyklus kolektivních
výstav byl významný český
spisovatel, dramatik a scenárista Alex Koenigsmark,
který v lednu loňského roku zemřel, avšak tradice jím
započatá pokračuje v režii
Viktorie Hradské. Mezi těmi,
kteří na těchto kolektivních
výstavách pravidelně vystavují, jsou například Alena
Koenigsmarková, Jan Grimm,
Antonín Stibůrek, Vladislav
Kaska, Valdemar Sokol, Jaroslav Šerých, Bohunka Waageová a mnozí další. Výstava
se uskuteční v termínu od 5.
do 29. 8., vernisáž proběhne
4. srpna od 18 hodin. Galerie
je otevřena od úterý do neděle
13.00–18.00 hod. (red)
představí známé
osobnosti
Sovák, Brodský, Zázvorková či Suchý. Známá příjmení našeho kulturního života
zaplní výstavní síň KC Prádelna, kde od 6. srpna vystavuje fotograf Petr Jahn portréty 15 osobností tuzemského showbyznysu. Expozice
s názvem Upovídané obrázky
představuje autorovu tvorbu
z let 1998 až 2010 a je doplněna o jeho pocity a zážitky při
práci s českými celebritami.
„Například při fotografování pana Suchého v jeho šatně
jsem se cítil uvolněně. Bylo to
díky vstřícnosti a profesionalitě této autorské a divadelní
legendy,“ zavzpomínal fotograf Petr Jahn. Výstava je volně přístupná. (red)
JIŘÍ SUCHÝ ve svém druhém domově v divadelní šatně. Foto: Petr Jahn
kultura
Metamorfózy
předvádí
proměnu papíru
Tajemné noční čtení
na Malostranském hřbitově
Česko-švýcarský výtvarník
Michal Kýhos (77) odešel v roce 1964 do Švýcarska, kde pracoval v oboru užité grafiky a
reklamy jako návrhář. Volnou
tvorbu dosud vystavoval ve
Švýcarsku, Německu a Francii
a nově nyní i v Praze 5. V čajovně Bílý jeřáb ve Štefánikově ulici můžete navštívit unikátní prodejní expozici přibližující výtvarníkovu tvorbu
za několik desetiletí. Jmenuje
se Metamorfózy s podtitulem
Proměny skládáním papíru a
balancuje na pomezí kaligrafie
a origami. (md)
V sobotu 30. srpna se
od 21 hodin uskuteční již třetí tajemné noční
čtení na Malostranském
hřbitově. Večer je věnován vzpomínce na Václava Michala Pešinu rytíře z Čechorodu, který se významně zasloužil
o dostavbu katedrály sv.
Víta na Pražském hradě a je pohřben na Malostranském hřbitově. Čtena budou tajemná díla,
která se vážou k příběhu
této katedrály. Akci připravilo Sdružení pro záchranu Malostranského
hřbitova ve spolupráci se
Správou pražských hřbitovů. Hřbitov bude otevřen od 20.30 hod. Vstup
je zdarma. Více informací naleznete na www.malostranskyhrbitov.cz. (red)
AUTOREM PEŠINOVA NÁHROBKU na
Malostranském hřbitově je Emanuel Max.
Kanovník Pešina zde klečí na levé noze před sv.
Janem Nepomuckým, kterému podává knihu
s nápisem „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“
(narážka na to, že Pešina byl správcem této
instituce, která se zabývala vydáváním kvalitních a levných českých knih).
Foto: SPZMH
Vizionář se národní sbírky nedožil
MICHAL KÝHOS použil pro svou práci
jako základ papíry včetně stržených
pouličních plakátů a vytržených stránek z knih a vytvořil díla, provokující
svou emocionalitou a prostorovostí.
Foto: Martin Dudek
Václav Michal Pešina, rytíř z Čechorodu (1782–1859), po svém vysvěcení působil
jako kaplan a kněz. Ve svěřených obcích usiloval o vzdělání a národní uvědomění,
zapojil se do šíření českých knih. V roce 1828, v den výročí položení základního
kamene katedrály sv. Víta, měl vidění, v němž mu byla uložena povinnost ujmout
se jeho dostavby. Společně s Františkem hrabětem Thunem podal žádost o povolení vzniku Jednoty svatovítské. První setkání zájemců se konalo na Staroměstské
radnici 28. března 1859. Pešina tam pronesl plamenný projev. Svatovítskou katedrálu prohlásil za druhou nejvýznamnější gotickou stavbu a varoval přítomné, aby
později nelitovali své dnešní nečinnosti, protože jedinečná památka podléhá zkáze.
Navrhl vyhlásit národní sbírku, protože podle jeho výpočtu by stačilo 10 zlatých
od každé obce po dobu 15–20 let. Další shromáždění bylo ohlášeno na 22. května.
Toho se ale už nedožil, zemřel na mrtvici v noci ze 6. na 7. května 1859.
Tanečníci představí
Kytici mezi hroby
V historické lokalitě Malostranského hřbitova proběhne ve dnech 14.-16. září od
21 hodin taneční představení Kytice na hudbu Bohuslava
Martinů.
Na večerním představení
vystoupí profesionální umělci
čtyř generací, od tanečníků,
kteří právě vstupují po ukončení konzervatoře do profesního života, až po „taneční
seniory“. Celkem se na scéně
nad tématy lidského toužení a
smrti setká 24 umělců.
Choreografické ztvárnění
podtrhne kontrast mezi reálným a symbolickým, mezi zjevným a tajemným, mezi vnějším a vnitřním. Hudba Kytice Bohuslava Martinů
na Sušilovy a Erbenovy lidové balady tedy není pojata, jak je obvyklé, v duchu
folklorismu, ale s existenciálním rozměrem. Představení budou prologem k festivalu Dny Bohuslava Martinů 2014 a budou zařazena do
sběrného dokumentu natáčeného Českou televizí o Roku české hudby.
Představení pořádá Společnost pro taneční a múzickou
výchovu v koprodukci s Institutem umění – Divadelním
ústavem, spolupořadatelem je
Nadace Bohuslava Martinů.
Předprodej vstupenek v síti
TicketPro nebo hodinu před
představením. (red)
Vzpomínka na Smetanovo kvarteto a primária Jiřího Nováka
V roce 1945 se na tuzemské hudební scéně objevilo Smetanovo kvarteto. Jeho základ tvořili mladí
hudebníci se vztahem ke Smíchovu, kde od roku 1943 zkoušeli. První koncert ve složení Jaroslav Rybenský, Lubomír Kostecký, Václav Neumann a Antonín Kohout se uskutečnil ve velkém sále Ústřední
knihovny 6. 11. 1945, na programu byla smyčcová kvarteta Bedřicha Smetany a Vítězslava Nováka.
Smetanovský program se tak stal synonymem jejich názvu.
O rok později kvarteto po
odchodu Václava Neumanna hledalo primária a volba
padla na koncertního mistra
Českého komorního orchestru Jiřího Nováka. Tak začala
v lednu 1947 slavná éra Smetanovců, protože Jiří Novák,
dlouholetý obyvatel Cibulek a
Šmukýřky v Praze 5, byl výjimečný houslista a kvartetu přinesl virtuositu, obdivuhodný hudební instinkt a
punc jedinečnosti. Narodil se
v Horním Jelení 5. září 1924
v rodině amatérského muzikanta, který záhy poznal, že
Jiří již ve čtyřech letech má
talent na housle. Pod vedením
mnoha skvělých profesorů je-
ho dráha směřovala k sólové
kariéře, což bylo přáním především dirigenta Václava Talicha. Nakonec vstupem do
kvarteta se stal podle zahraničních kritik jedním z nejlepších primáriů na světě.
V roce 1949 se hudebníci poprvé zúčastnili festivalu
Pražské jaro, kde uvedli oba
Smetanovy kvartety a Schubertův Smrt a dívka. Od té
doby u nich můžeme datovat
hru zpaměti, která byla obdivuhodná a často diskutovaná
až do dnešní doby.
Počet tuzemských koncertů
rostl, kvarteto hrálo ze začátku u nás i v továrních halách,
nemocnicích či v armádních
domech. Později přibývala reprezentativní zahraniční turné – Polsko, Maďarsko, Německo, ale i Austrálie, Nový
Zéland, Indonésie, Indie, Čína, Japonsko, Kanada či USA.
Členové kvarteta se v roce
1969 stali pedagogy na Akademii múzických umění a jejich
přínos v pedagogické činnosti měl silný vliv na další vývoj kvartetní generace, která v nich má počáteční vzor
dodnes. Jejich poslední velké
turné po Japonsku se uskutečnilo na podzim 1988. Závěrečný koncert se konal v Brně 27.
června 1989 v Besedním domě
a tím Smetanovo kvarteto definitivně ukončilo činnost. (md)
KONCERTNÍ MISTR Jiří Novák zemřel
10. září 2010, letos v září by se dožil devadesátého výročí narození. Foto: archiv
25
inzerce
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
ŠATNY
NÁBYTEK NA MÍRU
• RODINNÁ FIRMA S 15LETOU TRADICÍ
• KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY DÍKY VLASTNÍ
VÝROBĚ
• GRAFICKÝ NÁVRH + KALKULACE ZDARMA
STAKO NÁBYTEK NA MÍRU s.r.o.
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA:
ŠÁFRÁNKOVA 1243/3
155 00 PRAHA 5
PRAHA 5 – KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 255/163, TEL.: 257 212 414
PRAHA 7 – HOLEŠOVICE, ARGENTINSKÁ 6, TEL.: 220 876 807
[email protected], www.stako.cz
www.stako.cz
[email protected]
23.6.14 12:50
1(-/(91§-i¨935$=(
KOBERCE
PVC
LIKVIDACE
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
26
[email protected]Ö[email protected]@[email protected]@KĜSHM@@QTĜSHM@
i (;27,&.œ&+ [email protected]@GHKĜSHM@@[email protected]@
Ȩ[email protected]È[email protected]@[email protected]@ƥMĜSHM@
[email protected]¤[email protected]@[email protected]@STQDÈSHM@
KALHOTY · ŠORTKY
KOŠILE · TRIČKA
SC-340871/02
LIDICKÁ 27, PRAHA 5
Tel.: 257 328 033
6SHFLDOL]RYDQ¨DG\QDPLFN¨NXU]\SUR
GÚWLPO GHĽVHQLRU\.XU]\YĠHFK¹URYQ¬
Y¼XN\VURGLO¼PPOXY̬PNRQYHU]DFH
SʬSUDYDQD]NRXĠN\
SC-340965/01
'6%&$53(7VUR
1¼GUD{QÈD3UDKD6PÈFKRY
VWDQLFHWUDPYDMH1DNQÈ{HFÈ
323œt
9œ8.$-$=<.ĭ%Ùļ1œ&+ @MFKHÈ[email protected]ÖLÈ[email protected]@MBNTYĜSHM@
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
6/(9<$m
ZZZNREHUFHQHMOHYQHMLF]
%ė(=,1.$ [email protected]ÈM¨[email protected]@R¨CK¨B¨M@[email protected]
[email protected]@MHS¸BGSXODBGJTQYĪ
ZZZHMD]\N\F]
WHOHIRQ
SC-340962/01
35œ='1,129¸9¸352'(-
SC-340734/02
-D]\NRY ĠNROD%ĘH]LQND
340917/17
725 113 790
SC-340978/01
Stako_188x63_cerven_2014.indd 1
SC-332531/07
• JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ
NA STRÁNKÁCH
zajímavost
V čajovně ochutnáte téměř celý svět
Potemnělý interiér, kouř z vodních dýmek, „zasvěcené“ řeči o ezoterice a špatný čaj. Nic z toho
určitě nenajdete v čajovně Bílý jeřáb nedaleko Švandova divadla. „Podobný koncept tuzemských
čajoven je zastaralý a bez možnosti dalšího vývoje, my jdeme jinou cestou,“ říká majitel a čajový
specialista Milan Dřímal.
Čajovna byla ve Štefánikově
ulici otevřena v dubnu 2004,
letos tedy oslavila 10. výročí existence. Nejprve sídlila
v suterénu protějšího domu,
což je podle slov Milana Dřímala česká klasika – čajovny jsou vesměs ukryté v podzemí. „Tento model se zavedl
v 90. letech, kdy první podnikatelé otevírali tuzemské čajovny, zřejmě většinou
po vzoru opiových doupat.
Na čaji se vydělává obtížně
a suterénní a sklepní prostory
jsou vždy levnější než lukrativní místa na povrchu. My
jsme po třech letech ‚vyfárali‘ ven a přes ulici, na místě zkrachovalé čistírny, jsme
po vítězství ve výběrovém řízení otevřeli nového Bílého
jeřába. Bylo to těžké, ale i díky vstřícnosti radnice Prahy 5 se nakonec vše podařilo,“ vzpomíná Milan Dřímal,
abstinent a vegetarián v jedné osobě.
Jeho čajovna oproti jiným
nabízí dostatek denního světla, je striktně nekuřácká a jako originální bonus tu vaří
vegetariánská jídla a vyrábí
čajové dezerty a cukrovinky. Ani zákazníci nejsou většinou typičtí „čajaři“ s dredy
a batůžky na zádech. Bílého
jeřába navštěvují například
gurmánští odborníci a vinaři či pracovníci nedaleké japonské ambasády. Pro ně
jsou v prvním patře připraveny dvě místnosti s typickými rohožemi, kde si vsedě
na zemi mohou při čaji popovídat a zavzpomínat na domov. „Místnosti jsou samo-
ČAJOVÝ SPECIALISTA Milan Dřímal zájemce zasvěceně provede voňavým světem aromatických nápojů. Foto: Martin Dudek
zřejmě volně přístupné i dalším hostům, ale ti jsou někdy
na štíru s kulturou japonského stolování. Je přece logické,
že tam, kam si pokládám jídlo a čaj, nemohu chodit v botách. A papír a dřevo interiéru
jsou při neurvalém zacházení
náchylné k snadnému poškození,“ posteskl si Milan Dřímal, roduvěrný Smíchovák.
„Narodil jsem se v Grafické
ulici a celý život bydlím nedaleko Anděla. A jestli bych
se měl odsud někdy stěhovat,
tak jedině rovnou do Asie,
za čajem,“ říká s úsměvem.
Čaj pro chuť i pro byznys
Hlavní nabídku čajovny samozřejmě tvoří čaje, ve speciálních malých hrnečcích lze
ochutnat až 100 druhů z celého světa. Některé z nich ni-
kde jinde neseženete, protože pocházejí z rodinných farem, produkujících třeba jen
6 kilogramů čajových lístků
ročně! „Rád cestuji po světě a vyhledávám podobné
originality. Cena za konvičku čaje se pak u nás pohybuje od 65 do několika stovek
korun, ale je to podobné jako
s vínem. Za archivní skvosty
či za dvojku z malé produkce si také zájemci rádi připlatí
a požitek je s běžnou produkcí
nesouměřitelný,“ tvrdí Milan
Dřímal, vlastnící i sbírku archivních čajů puerh, ve které se najdou i vzorky z 30. let
minulého století. Ty v běžném
menu nenajdete, ale kdo se
zeptá, dozví se. Právě tak jako
další informace o čajích. „Pořádáme ochutnávky z nových
sklizní nebo na objednávku
pro uzavřenou společnost povídání o čaji, kultuře a byznysu kolem něj. Lidé degustují a porovnají různé druhy,
a protože jsem hodně upovídaný, dozvědí se také spoustu
novinek a zajímavostí. Například i to, že čaj lze nakupovat
jako výhodnou investiční komoditu,“ dodává Milan Dřímal.
Čajovna
však
neslouží pouze jako výhradní prostor k utišení žízně či hladu, ale rovněž kultivuje ducha příchozích návštěvníků.
V současné době zde probíhá výstava česko-švýcarského výtvarníka Michala Kýhose a na sklonku podzimu se
uskuteční další ročník zimní japonské slavnosti Fuyu
matsuri. „Minule jsme představili svitky kaligrafie, japonské meče a čajovou keramiku. Některé kousky byly až
700 let staré, takové lze spatřit obvykle pouze v muzeu.
A letos chystáme další novinky,“ zve k podzimní návštěvě nejen příznivce asijského
světa a čajů Milan Dřímal. (md)
KDO CHCE, může si vyzkoušet popíjení
čaje na japonský způsob. Foto: Martin
Dudek
INZERCE
Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?
HLEDÁME TALENTOVANÉ MANAŽERY INZERCE!
CO DĚLÁME V NAŠEM OBCHODNÍM TÝMU?
t 7[EǔMÈWÈNFTFWPCMBTUJQSPEFKFQPEMFQPUDzFC[ÈLB[OÓLB
NBSLFUJOHVBNFEJÈMOÓDIOÈTUSPKǾ
t 7ZIMFEÈWÈNFCVEPVDÓ[ÈLB[OÓLZB[KJÝǸVKFNF
DPQPUDzFCVKÓ[BQPNPDJOBÝJDINÏEJÓTEǔMJUǏUFOÈDzǾN
JSTE TEN PRAVÝ NEBO TA PRAVÁ PRO PRÁCI U NÁS?
t 1PäBEVKFNFQSBYJWQSPEFKJJO[FSDF
t #F[ÞIPOOPTU
t .JOJNÈMOǔTUDzFEPÝLPMTLÏW[EǔMÈOÓ
t 1SBDPWJUPTUQPDUJWPTUJOJDJBUJWVBTBNPTUBUOPTU
t 6äJWBUFMTLPV[OBMPTUQSÈDFOB1$
CO VÁM NABÍZÍME?
t 7TUVQOÓÝLPMFOÓ
t 1SǾCǔäOÏEPQMǪPWÈOÓPCDIPEOÓDIJPECPSOâDI
[OBMPTUÓBEPWFEOPTUÓ
t .PäOPTULBSJÏSZLOPXIPX
t 1SÈDJOBÇCHCETE SE STÁT ČLENEM NAŠEHO TÝMU?
4WÏäJWPUPQJTZQPTÓ[email protected]
7ZCSBOÏ[ÈKFNDFQP[WFNFOBPTPCOÓQPIPWPS
27
bezpečnost
Sluneční paprsky promění stojící vůz ve smrtící past!
Při letních výletech může přijít bolest a únava za volantem velmi rychle. Interiér auta se totiž na letním sluníčku dokáže ohřát až na 70 stupňů
Celsia. Řidiči jsou pak rychle unavení, nepozorní a agresivní. Teplo vede nejen ke zdravotním problémům, ale i k zvýšenému nebezpečí vážné
nehody. ÚAMK ve spolupráci s BESIP proto radí, jak by motoristé měli v letních měsících správně postupovat, aby se cítili bezpečně a pohodlně.
7 rad pro cesty ve vedrech
1. V autě nenechávejte léky, ty totiž ztratí účinnost při vysokém zahřátí, a to i
v případě, že jsou uloženy ve schránce nebo v zavazadle. Nenechávejte v autě
nákup (voňavka může explodovat, v potravinách se může objevit salmonelóza
či jiné škodlivé látky). Samozřejmě nezanechávejte ve voze na slunci rostliny,
zvířata a hlavně děti!
2. Doplňování tekutin je v letních měsících velmi důležité. Za den vypijte až tři litry
vody, zředěné ovocné šťávy nebo čaje. Také zásoby tekutin uložte do zavazadlového prostoru, jelikož je často chladnější než přední část vozidla. Neužívejte
za horka kávu, ledové ani energetické nápoje. Může dojít k rychlejší únavě,
zvýšenému pocení a k případným žaludečním potížím.
3. Oblečení musí být vzdušné a lehké. Bavlněné je pro cestování v létě nejlepší.
Kdo má kožené sedačky, neměl by nosit kraťasy nebo sukni, protože kožená
sedadla se zahřívají podstatně více než látková. To pak vede k různým nepříjemnostem a bolestem. Kdo má citlivější pokožku, neměl by zapomenout se
před ostrým sluncem chránit opalovacím krémem, a to i ve vozidle.
4. Odložte jízdu mezi 12. až 15. hodinou. Za slunného počasí je vozidlo nejvíce rozehřáté a hrozí vysoké nebezpečí únavy posádky vozu i vážné dopravní nehody.
V červenci proběhl test
ÚAMK, který jasně prokázal,
že z automobilu stojícího delší
dobu na asfaltu pod žhnoucím
sluncem se stává smrtonosná
past. Po deseti minutách byla ve vozidle naměřena teplota 59,5 stupně Celsia, po čtvrt
hodině byli figuranti již dehydrovaní, točila se jim hlava a byli malátní. Ještě hůře dopadly potraviny, které si
mnozí motoristé vozí s sebou
jako svačinu. Za 20 minut se
zkazil bramborový salát v kelímku, šunka zezelenala a vy-
sušila se a na plátku sýra se
vytvořila plíseň…
Test měl zcela jednoznačné
a varující výsledky. Dospělý
člověk nedokáže v létě za teplot kolem 30 stupňů Celsia vydržet v zavřeném vozidle déle
než 15–20 minut. Pak by následoval zřejmě kolaps. Netrvanlivé potraviny se za tu dobu
zkazí a nejsou poživatelné. A
co by se stalo dítěti zavřenému
nerozumnými rodiči ve vozidle během hodinového nákupu nebo malému psíkovi? Raději ani nedomýšlet… (red)
5. Nadměrné ochlazování vzduchu pomocí klimatizace zvyšuje spotřebu paliva,
a to až na dva litry na 100 ujetých kilometrů. Dokonce ve střední Evropě řidiči
jen klimatizací spotřebují kolem pěti procent z celkové roční spotřeby automobilu. (Průměrný řidič by s tímto množstvím mohl rok jezdit zcela zdarma.)
Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl být vyšší než šest až deset
stupňů Celsia. Pro krátké vzdálenosti vynechejte klimatizaci úplně a místo ní
si stáhněte okna. Obecně platí, že by auto mělo být před každou jízdou řádně
vyvětráno, a teprve pak by se měla pouštět klimatizace. Pokud nemáte klimatizaci, otevřete zadní okna a proudící vzduch během jízdy vytlačí teplý vzduch
z interiéru vozidla.
6. Kdo parkuje vozidlo na slunci, měl by využívat sluneční clonu umístěnou za čelním sklem. Ta poskytuje alespoň nějakou úlevu. Ovšem pamatujte, že se slunce
během dne pohybuje a paprsky mohou za nějaký čas dopadnout i na původně
ve stínu zaparkované vozidlo. Naopak správně zastíněný vůz dokáže vytvořit
rozdíl v teplotě interiéru o 15 stupňů Celsia.
7. Každý 10. den zemře ve světě jedno dítě uvězněné v přehřátém autě.
Všimnete-li si dítěte v zaparkovaném autě stojícím na slunci, snažte se voláním
zajistit pomoc okolí a najít majitele vozu. Když se vám to nepovede, volejte
ihned číslo tísňového volání 112. Pokud dítě v autě již nereaguje, je v ohrožení
života. V takovém případě ihned volejte záchranou službu (155) a policii (158) a
za každou cenu se snažte dostat do vozidla. Okno, které je otevřeno pouze na
malou škvíru, nemůže plně zajistit proudění vzduchu v autě a interiér se stejně
zahřeje.
Zdroj: ÚAMK
Mladý řidič naboural do čerpací stanice Pyrotechnika vyhodila do vzduchu garáž
Neděle 13. července nebyla vůbec šťastným datem pro mladého řidiče, který okolo 22.30
hod. ujížděl po Strakonické ven
z Prahy. Podle policejní zprávy nepřizpůsobil rychlost vozu povaze a stavu vozovky, při
odbočení k benzinové stanici v Malé Chuchli dostal smyk
a naboural do výlohy prodejny.
Ve Škodě Octavii cestovalo pět
mladých lidí, přivolaní záchranáři nakonec ošetřili celkem
šest osob a některé převezli do nemocnice. U dvou z nich
se s největší pravděpodobností bude podle policejní mluvčí
Hany Jeřábkové jednat o těžkou újmu na zdraví.
Řidič je v současné chvíli
podezřelý ze spáchání trest28
ného činu těžké ublížení
na zdraví, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti. Způsobená
škoda se prozatím odhaduje
na 650 000 Kč. (red)
NEZKUŠENOST a lehkovážnost se
mladému řidiči krutě nevyplatila. Foto:
Policie ČR
Několik explozí ochromilo život v Chotečské ulici ve
vilové čtvrti pod Barrandovem. V garáži rodinného domku zde postupně vybuchovala uskladněná pyrotechnika. Přivolaní hasiči
navíc zjistili, že v garáži jsou
dále uskladněny dvě desítky tlakových lahví s kyslíkem, plynem a acetylenem.
Jelikož hrozil výbuch i těchto nádob, uzavřeli policisté široké okolí místa události
a hasiči dělali maximum pro
to, aby zabránili další možné
explozi.
O závažnosti celé události vypovídá i to, že eliminace požáru trvala déle než tři
hodiny. Při události došlo ke
zranění několika osob, které byly převezeny záchranáři do nemocnice. Tam skončili i dva hasiči s podezřením
na poškození sluchu, jelikož
ke zmiňovaným výbuchům
docházelo přibližně ještě hodinu po vzniku požáru, tedy ve chvíli, kdy již na místě
probíhal zásah záchranných
složek. Exploze samotné pak
vytvořily tlakovou vlnu,
která v blízkém okolí zničila velké množství skleněných výplní oken přilehlých
nemovitostí. Celkové škody jsou minimálně 1,2 milionu korun, poničená garáž
musela být stržena. Co bylo
příčinou výbuchů, se nadále
vyšetřuje. (red)
zdraví
Fenomén naší doby: ženy padající z koní
Páteřní chirurg MUDr. Jiří Chrobok, PhD., z neurochirurgického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce operuje páteře již třicet let. Ze svých začátků si nepamatuje, že by řešil jakýkoliv případ páteře
poraněné po pádu z koně. Zato v posledních deseti letech frekvence těchto úrazů prudce narůstá. A co
je zajímavé – téměř sto procent takto zraněných pacientů tvoří ženy.
„O tom, kdo si pořídil koně,
kdo na něm jezdí, nebo o tom,
kdo z něj spadl, slyším každou
chvíli. Moje dobrá kamarádka se zabila po pádu z koně,
neteř mého přítele také takto ztratila život – spadla z koně a ten ji pak ještě velký kus
za sebou táhl za nohu zachycenou ve třmenu,“ říká doktor Chrobok. „Během jednoho
víkendu jsem nedávno operoval hned dvě ženy, které si při
pádu z koně rozdrtily páteřní obratle. Stále mluvím o ženách, protože se mi ještě nestalo, že bych musel ošetřovat
z koně spadnuvšího muže.“
Co hrozí při pádu z koně?
Nejohroženější jsou při pádu
z koně krční nebo bederní část
páteře, málokdy si ženy poraní
páteř v hrudní části. Záleží totiž na mechanismu pádu.
Pokud žena přeletí přes koně při jeho prudkém zastavení
a dopadne na hlavu nebo pokud se při jízdě prudce udeří
do hlavy o větev, hrozí posun
nebo zlomení krčního obratle,
případně zhmoždění páteře.
Tato poranění jsou vysoce riziková, protože při současném
poškození míchy, probíhající
v těchto místech páteřním kanálem, hrozí úplné ochrnutí.
Jezdkyně naštěstí většinou
padají na hýždě nebo na bok a
zraněna pak bývá bederní páteř. Pokud by byla zasažena i
mícha, je nebezpečí ochrnutí
dolní poloviny těla.
Následky pádů jednoznačně zmírní ochranné pomůcky, tedy jezdecká přilba a speciální pás chránící páteř. Pád
může mít menší následky i
v případě, že jezdkyně spadne
do měkčího materiálu, který
zmírní náraz - nejbezpečnější
je asi písek na jezdeckých tréninkových okruzích.
Příznaky zlomených obratlů
Pokud je bolest po pádu slabá a nijak nebrání v pohybu,
obvykle se jedná jen o naražení. Poranění bederních páteřních obratlů se projevuje silnou, intenzivní, krutou
bolestí v zádech, která, pokud se postižený může hýbat,
činí přesto pohyb téměř nemožným. Podobně zlomeniny krčních obratlů vyvolávají obrovskou bolest za krkem,
na šíji i mezi lopatkami, která může vystřelovat do hlavy,
ramen, rukou, někdy se objevuje mravenčení v prstech
(tzv. parestezie). „Existují lidé, kteří mají zúžený páteřní
kanál, ať už geneticky nebo
sekundárně vlivem degenerativních procesů v páteři. Ti
jsou náchylní ke zhmoždění
neboli kontuzi míchy i při banálních úrazech páteře,“ doplňuje doktor Chrobok. Může
se u nich proto stát, že i po nezávažném pádu na krátký čas
– třeba jen po dobu pěti až deseti sekund – ochrnou, protože dojde ke krátkodobému
funkčnímu přerušení míchy.
Poté se hybnost obnoví a lidé okamžitě začnou pociťovat
mravenčení v prstech.
První pomoc po úrazu páteře
I když jezdkyně po pádu z koně na hýždě či bok může přes
silnou bolest hýbat nohama
a pravděpodobně by vstala a
mohla nastoupit do auta, lékařskou pomoc je jí třeba zajistit jiným způsobem. „Musí se počítat s tím, že může
být zlomený nebo i na mnoho
částí rozdrcený bederní obratel. Kostní úlomky z něj by se
při jakémkoliv pokusu o pohyb, sed či chůzi mohly posunout do páteřního kanálu
a utlačit či nevratně poškodit
míchu,“ varuje před horlivým
laickým odvozem do nemocnice doktor Chrobok. Poraněnou jezdkyni je třeba nechat co nejpohodlněji ležet na
zemi na místě pádu a přivolat
záchrannou zdravotní službu.
Platí, že pokud pacienta se
zraněnou páteří zachraňu-
ROZDRCENÝ OBRATEL naštěstí Denisu neodsoudil k životu na invalidním
vozíku. Foto: Nemocnice Na Homolce
jí laici, měli by jej na lehátko
přenášet čtyři, aby ho zvedli „jako jeden kus“ a zamezili pohybům páteře. Profesionální záchranáři jsou vybaveni speciální podložkou,
kterou pod pacienta podsunou a na ní ho již ve dvou přemístí na vzduchem naplněné lůžko. V případě podezření na zlomení krčního obratle
je rovněž nutné okamžitě fixovat krční páteř a volat záchrannou zdravotní službu.
(red)
Zkušenou jezdkyni zranil tříletý kůň
Denisa Palmová (24, na snímku) je zkušená jezdkyně, závodí ve westernové drezuře nebo v rodeu. Ve chvíli, kdy nasedala na mladého, tříletého koně, tedy neměla důvod si nevěřit, že to zvládne. „Když jsem si ho chtěla vyzkoušet, asi se mu to
moc nelíbilo, běhal a vyhazoval. Spadla jsem z něj do strany a dopadla na zadek
a na bok,“ vypráví Denisa čtvrtý den po operaci v Nemocnici Na Homolce, kam ji
přivezli s rozdrceným obratlem bederní páteře. Možná mohla dopadnout i hůř, ale
naštěstí se jí úraz stal v pískové jízdárně, takže náraz nebyl tak tvrdý. V jejím případě stačila jedna operace, při které jí lékaři páteř stabilizovali za pomoci implantátu a čtyř šroubů. Hned druhý den se mohla postavit a začít cvičit sed i chůzi. Do
dvou až tří měsíců si zase bude moci sednout na koně.
Omladit tvář lze i bez injekcí kolagenu
Každá žena si přeje být krásná, vypadat zdravě a mladě. A i když se snaží o zdravý životní styl, pleť
často vinou genetických predispozicí nevypadá mladistvě. K omlazení se ale nemusí vždy používat
botulotoxinové injekce ani vpichy hyaluronové kyseliny.
Například
na
univerzitě v italském Miláně objevili
způsob, jak se můžeme omladit pomocí speciálních homeopatik, která dokážou pracovat s metabolismem pokožky naší tváře. „Obsahují
aminokyseliny a antioxidanty, chránící naši pleť před
volnými radikály, látky stimulující prokrvení, drenáž
a tvorbu kolagenu,“ informuje psychoterapeutka, homeopatka a studentka všeobecného lékařství Ludmila
Sedláková a pokračuje: „Dále vyvinuli speciální kolagen
se směsí látek podporujících
jeho vstřebávání a novotvorbu. Pro jeho aplikaci se již nepoužívají jehly, ale děje se tak
pomocí speciálně vyvinutého
přístroje na principu magnetoforézy. Ošetření je naprosto
bezbolestné a bezpečné a díky hloubkové aplikaci dochází k redukci tvorby vrásek
i vrásek již vytvořených.“ Tuto metodu nabízí nově otevřená poradna v Hlubočepském
zámečku, kde funguje i speciální klub pro ženy. „V jeho rámci nabízíme například
komplexní detoxikaci podle
italského profesora Biancciho
z lékařské fakulty univerzity
v Miláně. Tedy žádné pseudodetoxikace, ale čištění buněk, lymfy a mezibuněčného
prostoru dle vědy. Kromě toho podávám ženám speciální homeopatika, která regulují metabolismus, chuť k jídlu a spalování tuků. V rámci
probíhající akce ošetření ko-
HOMEOPATKA Ludmila Sedláková
pomáhá ženám vracet pocit mládí. Foto:
archiv
lagenem obdrží na vyzkoušení všechny klientky z Prahy 5
směs homeopatik na nastartování správného spalování tuků a regulace chutí zdarma,“
dodává Ludmila Sedláková.
Informace na www.ariadni-women.webnode.cz. (red)
29
inzerce
2014
Degustace 600 nejlepších vín
soutěže Král vín České republiky
29/8/2014, 18:00–24:00
C L A R I O N
C O N G R E S S
H O T E L
P R A G U E
V ceně 1 500 Kč pro 1 osobu:
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
KRÁL VÍN České republiky 2014
Neomezená degustace 600 nejlepších vín
Bufetový raut
ÿESK É R EPUBLIKY
2014
Předprodej vstupenek:
340976/16
340976/14
www.kralvin.cz
www.ticketstream.cz
GENERÁLNÍ PARTNER
UVÁDÍ
LETN Í
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2014
Předplatné
na novou
sezonu
je v prodeji
www.predplatnend.cz
PRAHA
21. 7. – 26. 7. | 05. 8. – 10. 8.
BRNO
29. 7. – 30. 7.
BRATISLAVA 01. 8. – 03. 8.
30
www.shakespeare.cz | www.ticketportal.cz
321029/17
340389/23
RICHARD III.
inzerce
NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU
á EJ ,
JEN POCK
´ I!
ZAJIC
20.9. PRAHA
Tipsport arena, 14:00 a 18:00
M. NESVADBA A T. VERNER
SCÉNÁ Ř: A. KO TĚN OČK IN
ÚČINK UJÍ:
RODINNÉ VSTUPNÉ
UŠETŘETE AŽ 400 KČ
*PLATÍ POUZE V SÍTI TICKET ART A NA VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
340917/18
WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ
WWWZZLUTELAZNECCZ
SC-340350/03
Party vor k zapůjčení!
více na www.zlutelazne.cz
31
životní prostor
Smíchovskou náplavku oživí kluby nebo městský přístav
„Svlékl jsem se do půli těla, vzal do rukou dva balíčky navlhčených kapesníků a ty záchody jsem
alespoň otřel.“ Kdo nyní čeká líčení pikantních vzpomínek „úlevového“ pracovníka, šeredně se plete.
To se jen městský správce nábřeží, Čechoholanďan Daniël Hagen (44), jehož pravomoci sahají od vjezdu do Smíchovského/Podolského přístavu ke spodnímu cípu ostrova Štvanice, mezi řečí svěřil, co
všechno jeho práce kromě papírování a pracovních i organizačních schůzek obnáší.
Na co jste se jako první zaměřil?
Ve funkci jsem od června, proto
jsem zatím především hasil největší problémy. Ve spolupráci
s nájemci a technickým správcem náplavek TCP jsme řešili fungování WC, úklid a odvoz
odpadu, především z Rašínova nábřeží. To je z hlediska provozu lidmi nejvíce vyhledávané, a špína a smetí jsou zde tak
nejvíce na očích. A úklid řešíme
i na smíchovské straně.
A právě smíchovská strana se
oproti druhému břehu Vltavy
jeví jako zanedbaná. Jaké s ní
máte plány?
Máte pravdu, že smíchovský břeh není příliš kultivovaný, a to se musí změnit.
Na druhou stranu smíchovská náplavka nikdy nedosáhne kvalit protilehlé. Důvod?
Může za to příroda, náplavka je stinná. Nedokážu si proto představit, že se západem
slunce se sem budou sjíždět
lidé z celé Prahy na procházky. Ne, smíchovskou náplavku budou využívat především
32
(dočasný) městský správce nábřeží
narozen v nizozemském
Amsterdamu české matce a holandskému otci
většinu života trvale bydlí v Praze,
nyní ve středočeských Mnichovicích
Martin Dudek
Od května jste jen v málo nadneseném slova smyslu šéfem
pražských náplavek a břehů.
V magistrátem nově zřízené
funkci městského správce nábřeží máte za úkol především
zkultivovat pražské břehy a náplavky a zavést řád v jejich fungování. Museli vás politici dlouho přemlouvat, abyste kývl?
Váhal jsem, mám dost práce ve vlastní fi rmě, ale za sebou i 1,5 roku nehonorované
práce v komisi pro rozvoj nábřeží a spolupráci s architekty
z IPR, kteří připravovali magistrátem dnes již schválenou koncepci pražských břehů. Protože jsem v Praze dříve
šéfoval holandské a vlámské
centrále pro cestovní ruch,
a obě země by mohly být vzorem právě ve využití městských nábřeží, mám snad
dostatek zkušeností, abych
posoudil jednotlivé návrhy
z hlediska jejich životnosti.
Právě proto jsem také dostal
nabídku stát se na necelý rok
dočasným správcem nábřeží,
na kterou jsem nakonec kývl.
Kdo je Daniël Hagen?
zakladatel a ředitel firmy Dutch
Masters, specializující se na dovolenou v Holandsku, především na lodi,
a nabízející v tuzemsku cvičné
a výletní plavby na vlastním plavidle
„Z kobek v horní části smíchovské náplavky se mohou stát například klubovny
nebo malé kluby,“ říká městský správce nábřeží Daniël Hagen. Foto: Martin Dudek
Smíchováci, a hlavně pro ně
musíme břeh oživit.
To se hezky poslouchá, ale co
konkrétně máte na mysli?
Na smíchovské straně je v horní části Hořejšího nábřeží 11
velkých kobek. Ty jsou zčásti
nevyužívané a zčásti fungují jako sklady. Většinou nemají
zavedenou ani elektřinu, natož vodu či odpad. Těm chceme
vdechnout život, ale abychom
je mohli používat pro společenské účely, je nutné investovat do jejich rekonstrukce
nemalé finanční prostředky.
Pak je můžeme pronajmout
například pro provozování malých hudebních klubů,
jako společenské místnosti
pro různé spolky a organizace apod. Vzniknout zde může i městská marina, tedy přístav pro návštěvnické lodě.
Dnes jsou totiž možnosti přistání lodí v Praze nedostatečné. Jsou tu sice návštěvnická
mola v klubových přístavech,
ale jejich dostupnost a kapacita je omezená. Takže bychom
měli nabídnout to, co je běžné ve všech velkoměstech ležících na řekách. Městská marina by měla v ideálním případě fungovat na principu 3x 24,
což znamená: přijeď, uvaž loď
na tři dny a pak se vydej znovu na plavbu.
To je vše, co by mohlo být na smíchovské náplavce nového?
Kdepak, stále se bavíme pouze o horní části, tedy od botelu Admirál směrem k současnému letnímu kinu pod
železničním
mostem.
To
je mimochodem rozloženo na soukromém pozemku,
tam moje pravomoci nesahají
a podobu prostranství město
nemůže příliš ovlivnit.
Ve spodní části smíchovské
náplavky je možné umístit ještě jedno či dvě větší, ale nízká
plavidla, která především musí náplavku obohatit a přinést
jí něco nového, stejně jako je
tomu na Rašínově nábřeží, kde
však žádné další plavidlo již
nepřibude. Mohl by to být třeba bazén na vodě nebo jiný zajímavý podnikatelský nápad,
který přitáhne lidi.
U botelu a kolem něho parkuje značný počet osobních automobilů. Je parkoviště v navrhované koncepci zachováno?
Pouze pro botel a jen za ním,
aby vozidla esteticky nerušila
pohled z protější strany a z vody. Záměrem je ze smíchovské
náplavky udělat rovněž pěší
zónu, proto tu v budoucnu automobily nezaparkují. Dnes je
to zóna nikoho, ale to se změní. Zatím však nemáme projekt na kultivaci této pěší zóny
hotový, proto letos řidiče vyhánět z náplavky nebudeme,
byla by to jen zbytečná buzerace. Jen nám dělají problémy parkující karavanisté jak
z Česka, tak z jiných zemí. Zůstávají po nich pohozené tašky plné odpadků. Proto je navštěvuji a slušně upozorňuji,
že tu nemají co dělat a ať se ráno i s odpadem sbalí a odjedou.
Většina pochopí a ti arogantní,
často z tuzemska, zjihnou pod
pohrůžkou přivolání městské
policie.
Jenže některé motoristy určitě
mate cedule s velkým P v modrém poli, neklamný to znak
parkoviště…
To je pravda, už si mi asi tři
smíchovští obyvatelé postěžovali, že jsme sem umístili
ceduli umožňující parkování.
Ona je tu však dlouho, a kdo
k ní přijde blíže, přečte si: maximálně jedno plavidlo. Tento
znak „parkoviště“ je totiž určen výhradně pro lodě.
Kolik času denně strávíte prací?
V červnu 16, v červenci zvolňuji na 13 hodin denně, protože jsem na všechno sám.
Navíc jsem typ, který se nerad pouští do konfl iktů či řve
na druhé. To raději jdu a přiložím ruku k dílu. Nedávno
jsem pomáhal chlapům stěhovat odpadkové koše, aby
jich byl na Rašínově nábřeží dostatek. A jindy jsem před
předáním WC našemu nájemci záchody raději otřel, protože v předávacím protokole
stálo, že je předáváme čisté.
A ony byly půl roku zavřené a zaprášené. Také ve spolupráci s TCP řeším věci, kterým nerozumím. Například
že nám někdo betonem zaveze kanalizační stoku, či to, že
po loňských povodních stále někde není opravená elektřina. Rovněž sleduji Facebook všech organizátorů akcí na Rašínově nábřeží, abych
byl v obraze, co se kde bude
dít. Je to vyčerpávající práce,
ale těší mne, že začínají být
vidět konkrétní výsledky.
Asi se ne vždy se všemi nájemci a podnikateli na náplavkách
dohodnete. Už vám někdo vyhrožoval?
Ano. Většinou jsou to lidé,
kteří si myslí, že pro ně zákony a vyhlášky neplatí. Nebo mne chtěli podplatit. Jenže mám holandskou náturu
a tohle unfair jednání bytostně nesnáším.
životní prostor
Pražská nízkoemisní
zóna se dotkne
i Prahy 5
Základní parametry nízkoemisní zóny na území hlavního města Prahy schválili pražští radní. Návrh parametrů zóny vzešel z výsledků
jednání odborné pracovní
skupiny k nízkoemisním zónám a ze závěrů studie proveditelnosti zpracované Centrem dopravního výzkumu.
Vyhlášku o stanovení nízkoemisní zóny na území hlavního
města Prahy projedná Zastupitelstvo hlavního města Prahy do konce tohoto roku. Pokud ji schválí, omezení vjezdu
do nízkoemisní zóny by mohlo
být účinné od 1. ledna 2016.
Ze dvou variant posuzovaných ve studii proveditelnosti
byla zvolena varianta s větším
územním rozsahem. Ta byla doporučena zpracovatelem studie
s ohledem na její větší přínos pro
zlepšení kvality ovzduší na území Prahy. Nízkoemisní zóna se
má rozprostírat zhruba od Holešovic po Braník a od Malé
Strany a Smíchova do Strašnic.
Náklady na její zřízení budou
podle odhadu magistrátu do 1,1
milionu korun. (red)
Kde hledat stanoviště biokontejnerů? Nepotřebné
Z důvodu velkého zájmu občanů o přistavování velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad se městská část Praha 5 rozhodla je umístit na zkušební dobu tří měsíců – červenec, srpen a září - na předem vytipovaná stanoviště. V případě, že bude ze strany občanů
zájem a kontejnery budou využívány, bude tato bezplatná služba
pro občany prodloužena do poloviny listopadu a opět zprovozněna
na začátku dubna příštího roku. Kontejnery jsou hrazeny z rozpočtu MČ Praha 5 a jsou určeny pouze na bioodpady (listí, tráva, větve,
zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude u kontejneru odborná
obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu. V případě nezájmu o službu ze strany občanů bude přistavování VOK na
bioodpad po uplynutí zkušebního provozu ukončeno. (red)
Stanoviště
Den
Datum
Hodina
U Malvazinky č. 24
U Šalamounky x nám. J. Machka
Na Hutmance x U Waltrovky
Na Farkáně x Od Vysoké - proti č. 11
Butovická - proti č. 74 - 76
Holyňská č.1 x Na Srpečku
V Břízkách č. 11
Hlubočepská č. 31a
U Dívčích hradů x Tetínská
V Klukovicích x Bublavská
Novoveská x Pod Vavřincem
Butovická x Mezi Lány
Zapova č. 12
Baldové x Vejražkova
U Palaty x Na Hřebenkách
U Nesypky x U Plátenice
Lumièrů x Skalní
Urbanova – parkoviště pod č. 20
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
3. 8.
3. 8.
10. 8.
10. 8.
17. 8.
17. 8.
24. 8.
24. 8.
31. 8.
31. 8.
7. 9.
7. 9.
14. 9.
14. 9.
21. 9.
21. 9.
28. 9.
28. 9.
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
oblečení nemusí
skončit na skládce
Věděli jste, že ani textil nemusí končit v odpadu a že
98 % z něj lze recyklovat?
Díky jeho sběru se snižuje
množství odpadu na skládkách i tlak na využívání primárních zdrojů při výrobě
nových textilií a dalších výrobků, jako jsou například
čisticí hadry.
V Praze a blízkém okolí se
aktivním sběrem nepotřebného textilu zabývá společnost Potex, která skloubila
předcházení vzniku odpadů
s pomocí vybraným neziskovým organizacím (např.
Klokánek, Pomocné tlapky,
o. p. s., Pro Contact a další). Stejně jako společnosti zaměřující se na recyklaci
plastu, skla a papíru nabízí
i Potex lidem snadnou a ekologicky přátelskou cestu, jak
se zbavit již nepotřebného
oblečení. V Praze 5 najdete
jeho kontejnery na textil například v ulici Silurská, Pekařská, Radlická, Prachnerova a Ženské domovy. Více
informací na www.potex.cz.
(red)
Pomoc cizincům při hledání práce Ohrožený roháč žije na Smíchově
Centrum pro intezy, pracovněprávní
graci cizinců nabíminimum), nácviky
zí prostřednictvím
pracovního pohovoprojektu Chceme tu
ru, zajištění rekvauspět pomoc cizinlifikačních
kurzů
cům, kteří hledaa mzdový příspěvek
jí zaměstnání. Propro zaměstnavatejekt je určen oso- PROJEKT nabízí cizincům
le klientů. Projekt
bám žijícím v Praze například tréninkové proje spolufinancován
a ve Středočeském gramy. Foto: CIC Praha
z prostředků Evkraji, které nepotřeropského sociálního
bují pracovní povolení, a nabízí fondu - Operačního fondu Lidprofesnídiagnostiku,asistencipři ské zdroje a zaměstnanost. Info:
hledání práce, tréninkové pro- tel. 222 362 142, www.cicpraha.
gramy (např. komunikační kur- org. (red)
Čtenář Radek P. zaslal
Roháč obecný je
do naší redakce snínejvětší středoevmek přibližně 5cenropský roháč, dotimetrového brouka,
sahující délky až 7,5
kterého ráno potkal
cm. Larvy se vyvív jedné smíchovské
její v trouchnivém a
ulici. „Domnívám se, ZŘEJMĚ samička roháče hnijícím dřevě staže se jedná o samič- obrovského si nebojácně rých pařezů, kořenů
ku roháče obecné- vykračovala smíchova kmenů listnatých
ho, která nejspíše ži- skou ulicí. Foto: Radek P.
stromů a jejich výje v nějakém starém
voj trvá několik let.
pařezu či suchém stromě. A není S odstraňováním starých strozřejmě sama, před rokem jsem tu mů a pařezů však mizí i přiropozoroval samečka roháče s ob- zené prostředí a zdroj obživy
rovskými kusadly,“ uvedl pan P. tohoto brouka. (red)
Přírodní památka Ctirad má zajištěnou údržbu až do roku 2020
Rada hlavního města Prahy schválila veřejnou zakázku na zajištění údržby přírodní památky Ctirad
na období 2014-2020. Přírodní památkou je od roku 1988, nachází se v Praze 5 na návrší Děvín nad
Zlíchovem a je jedním z 91 zvláště chráněných území v hl. m. Praze.
Přírodně se jedná o významnou geologickou lokalitu vápencových výstupů různých
geologických období části
pražského podloží – Barrandienu. Na svazích Ctiradu,
na vápencovém podkladě, se
zachovala poměrně unikátní
a vzácná společenstva skalních stepí. Dominantu tvoří teplomilné rostliny, například kostřava waliská nebo
pěchava vápnomilná, vyskytuje se zde několik vzácných
a ohrožených druhů rostlin a
hmyzu. Stepní část je pravidelně udržována, vzhledem
ke svažitosti terénu je nutné její ruční sekání a posekaná tráva je odklízena tak,
aby se co nejvíce podpořila
teplomilná květena. Zároveň
je nutný výřez křovin, které
mají stále tendenci se z okrajů
území šířit do vzácných rostlinných společenstev. Hlavní
město zaplatí za údržbu tohoto přírodně cenného území do
roku 2020 necelých 275 000
korun.
Přírodní památka Ctirad
spolu s nedalekou přírodní rezervací Prokopské údolí v podstatě zakončuje celý areál Prokopského údolí,
které je považováno za vý-
spu Českého krasu do Pražské
kotliny. Její součástí je i zářez
známé železnice Pražský Semmering, který tvoří jeden
z významných geologických
profi lů v území. Bílé vápencové výstupy - „lavice“ – jsou
viditelné již z daleka. Místo
je spjato se jménem Joachima
Barranda, který zde ve druhé
polovině 19. století zkoumal
geologii této lokality. Zajištění řádné péče o přírodní památku umožní lokalitu a její
přírodní hodnoty zachovat i
příštím generacím. (red)
33
historie
Stanice přírodovědců funguje na Smíchově již 60 let
Prvním ředitelem Stanice přírodovědců byl Bohumil Kraus, který
se staral o děti, rostliny v zahradě a byl také umělecky založený. Do
stanice se tenkrát chodilo z Drtinovy ulice po schodech, které ústily
mezi dnešním výběhem prasátek a seníkem.
PRVNÍ BUDOVA Stanice přírodovědců stojí stále v areálu, zkuste ji najít. Foto: SP
Už od vzniku stanice v ní byl
rybníček, včelín, děti zde
mohly vidět lišku, kavku nebo opičku Mikinu. V zahradě
se pěstovalo velké množství
zeleniny, květákem a rajčaty
byly zásobovány školní jídelny v okolí. A školní třídy sem
chodily na pěstitelské práce.
Skleníky s tropickým teráriem byly vybudovány v roce
1964. Na konci 70. let přišla do
terária z afrického Toga krokodýlí slečna Joe. Se samcem,
na kterého se můžete přijít podívat i nyní, odchovali spous-
tu mláďat. Unikátní je, že se o
svá vejce starali sami a mláďatům pak pomáhali s líhnutím.
V únoru 1998 se podařil odchov mláděte varana skvrnitého, což byl vůbec první odchov v České republice. Další
odchovy následovaly v letech
2000 a 2001. Vizitkou vzorné péče místních teraristů je i
chov scinka šalamounského.
Mláďata mají smíchovští scinkové pravidelně od roku 2005,
což je v lidské péči vzácné.
V České republice odchovává
scinky jen Zoo Jihlava.
ŘEDITEL STANICE přírodovědců v letech 1965 až 1975 Vladimír Klečka a Ludmila Futerová. Foto: SP
34
NA MÍSTĚ dnešního hřiště a louky před altánkem byly produkční plochy. Foto: SP
Vítaná pomoc Prahy 5
V 90. letech byly v zahradě
vytvořeny ohrady pro poníky a venkovní terárium, po
roce 2000 se zrekonstruovaly zahrady. Díky grantům
MČ Praha 5 vznikla dnešní alpinská zahrada a celý areál je průběžně rekonstruován a udržován. Během
akce organizované v rámci společenské odpovědnosti fi rem velkou část zahrady
upravili manažeři GE Money
Bank. V roce 2006 byla slav-
ŘEDITEL DDM hl. m. Prahy Libor Bezděk a ředitelka Stanice
přírodovědců Jana Bendová. Foto: SP
nostně otevřena nová budova a stanice mohla ve větších
prostorách rozšířit nabídku kroužků pro děti. Přibyly například kroužky pro rodiče s dětmi už od dvou let a
školička – centrum pro předškolní děti.
Stanice je od počátku pořádání odborných olympiád garantem krajských kol:
chemické (50 let), biologické (48 let) a zeměpisné
(16 let). Probíhaly tu i další
soutěže – například Natura Semper Viva (předchůdce
dnešní SOČ). Odborné práce, které zde středoškoláci
předkládali, byly často na
stejné i vyšší úrovni než diplomové práce na vysokých
školách. Dětský oddíl Alcedo vedený panem Novotným vypracovával každoročně soutěž Zlatý list. Děti
z oddílu během celého roku
prováděly výzkumy a měření v přírodě a sepisovaly
odbornou práci.
Za 60 let se ve Stanici přírodovědců vystřídala celá řada zaměstnanců a externích
pracovníků. Nejdéle se o děti a studenty staraly a odborně je vedly Marcela Novotná (36 let) a Ludmila Futerová (34 let). V oboru chemie se
studenty stále pracuje Vlastimil Michalec (47 let). Mnoho dětí pokračovalo dále ve
studiu přírodních věd na vysokých školách a v současné
době tyto, třeba i šedesátileté „děti“ učí studenty na Přírodovědecké fakultě UK, léčí
pacienty v Motole či na Bulovce nebo pracují v Akademii
věd… (red)
inzerce
N O V Ý
sába
Potřebujete uklidit? Nemáte čas?
Úklid bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.
volejte
736 666 352
www.uklidsaba.cz
R O D I N N Ý
Zdeněk BARTÁK
Alena a Jan PIXOVI
Na motivy pohádky H. CH. Andersena , režie: Lumír OLŠOVSKÝ
v titulní roli: Dagmar PATRASOVÁ, Mahulena BOČANOVÁ
email: [email protected]
[email protected]
M U Z I K Á L
322206/97
úklid
www.snehovakralovna.cz
FRESH LÉTO V PLACHTĚ
PESTRÁ NABÍDKA
ČERSTVÝCH SALÁTŮ:
· miláno
· řecký
· kuřecí
· nicoise
Jindřicha Plachty 27, 150 00 Praha 5
tel.: 257 216 556, mobil: 721 457 392
[email protected], www.plachta.cz
Inzerát 188 x 63 fresh léto.indd 1
-
domácí ledové čaje
ice coffee
domácí limonády
melounový
ý fresh
22.7.2014 18:26:13
C I N D A RESTAURACE
RESTA
TAU
AURACE
Přijdte ochutnat v klidném a čistém prostředí
pravou italskou kuchyni připravovanou
z kvalitních a čerstvých surovin.
Restaurace CINDA
id
ideální
ál í místo
í t pro vaše
š
$
$
$
$
$
soukromé akce,
svatební hostiny,
firemní akce,
konference nebo
pro posezení s přáteli.
SSoučástí areálu je i dětské hřiště.
Tel.: + 420 605 209 026
Email: [email protected]
www.cinda-restaurace.cz
restauracecinda
Cinda restaurace
Císařská louka
150 00 Praha 5 – Smíchov
35
politikum
Jak hodnotíte práci magistrátu na zavedení
Vlasta Váchová
Nebudu hodnotit práci
magistrátu, ale pokusím
se na problém týkající
se regulace parkování
podívat trochu jinak.
Mezi zásadní otázky
majitelů aut patří ta
známá, nerudovská:
Kam s ním? Parkovacích
míst je ve městě velmi
málo, a tak je obvyklou
odpovědí: zůstane
Lukáš Herold
Každý Pražan ví,
že poptávka po
parkovacích stáních
v Praze významně
převyšuje jejich
nabídku. Řešení této
situace neexistuje,
můžeme však alespoň zmírnit dopady,
které nedostatek
Marie Ulrichová-Hakenová
Zavádění parkovacích zón na území
Prahy 5 a Prahy 6
na konci volebního
období, tj. před
ukončením zastupitelského mandátu,
osobně považuji
ze strany politické
reprezentace hl.
m. Prahy za poně-
Ondřej Velek
Za parkování soukromých aut ve
veřejném prostoru
ulic je spravedlivé
zaplatit. Rada Prahy
5 již 22. 10. 2013
avizovala svůj „bezplatný“ systém (s
náklady na zavedení
cca 4 mil. Kč), ale
teď odmítá účast na
smíchovských ulicích převládají auta s SPZ
Středočeského kraje. Nechci vnášet mezi
místní a přespolní rozpory, ale k obhajobě
potřeby zaparkovat právě na Smíchově
stačí letmý pohled do mapy. Na příjezdu do
Prahy směrem od Plzně, Dobříše či od Kladna
(mimo parkoviště na Zličíně) nenajdeme
žádné vhodné parkovací plochy a magistrát
nevytváří podmínky pro to, aby řidiči změnili
svoje chování (např. lepší úrovní MHD, zpoplatněním vjezdu do města atd.). A neměly
by se proto aktivity magistrátu ubírat jiným
směrem než komplikovat život rezidentům
různobarevnými parkovacími zónami, z nichž
bude mít prospěch pouze ten, kdo bude vybí-
rat parkovné? Obyvatelé Prahy 5 to zcela
jistě nebudou…
parkovacích míst má na rezidenty, na
podnikatele a živnostníky, na lékaře
a jejich pacienty a mnoho dalších,
kteří dlouhé chvíle krouží okolo cíle
své cesty s nemožností zaparkovat.
Rychlokvaška, kterou Magistrát hlavního města Prahy nabízí, respektive
politická reprezentace v čele s TOP 09,
nepřináší ani pokus o zlepšení této
situace. Magistrát se pod tíhou nekompetentního primátora a jeho radních
stal úřadem, který nekomunikuje s
městskými částmi, ignoruje jejich vůli,
dělá svévolná rozhodnutí a který ztratil
schopnost nalézat rozumné kompromisy a řešení. Bohužel to platí i pro návrh,
který se zčistajasna ocitl v městské
části Praha 5.
nájezdům Středočechů. Na nový systém musí být připravení také občané i
jejich úředníci. Na ně však vedení Prahy
opět zapomnělo.
kud nešťastné. Nezpochybňuji
nutnost regulace dopravy v
centrálních částech města jako
takovou. Městská část si již v minulosti
nechala zpracovat návrh zavedení zón
placeného stání, a to s cílem zlepšit
podmínky pro parkování rezidentům, a naopak odradit „přespolní“ od
využívání Prahy 5 jako záchytného
parkoviště. Domnívám se však, že by
se koncepčnímu řešení této problematiky mělo věnovat až nově zvolené
zastupitelstvo, v jehož časových mož-
nostech bude vypracování jednotného
parkovacího systému pro celou Prahu.
Současný plán s jiným značením než v
zónách fungujících na území Prahy 1, 2,
3 a 7 působí nesystémově a zmatečně.
Jako problém vnímám i chystané rozdělení obyvatel Prahy 5 na rezidenty,
kteří bydlí v placených zónách a mohou
je jako rezidenti využívat, a na ty, kteří
sice mají trvalé bydliště na území městské části, avšak mimo zóny, a budou si
případné stání hradit jako nerezidenti.
Doufám, že tento významný nedosta-
tek bude po vyhodnocení fungování
nových zón odstraněn a systém parkovacích zón bude sjednocen.
testování jednotného systému placeného parkování v centru Prahy (představený RHMP 22. 4. 2014). Bohužel,
rozumný smíšený systém MHMP pro
rezidenty i návštěvníky je zbytečně
drahý „opencard“, protože potřebuje
parkovací automaty (zabírají další místo
na chodníku) a zbytečné modré čáry na
vozovce. Místo diskuse o optimálním
komplexním systému (včetně P+R na
okrajích Prahy a lepší MHD do centra)
a o lepší kontrole parkování je teď v
médiích hlavně slyšet předvolební
populismus PRO a ODS pro řidiče…
Stockholm a další progresivní města.
na ulici (tedy zaparkovat vůz na ulici, ale
pokud možno co nejblíže svému bydlišti
či pracovišti). Jenže ona výše zmiňovaná
ulice je veřejným prostorem postaveným a
udržovaným z veřejných prostředků a je tedy
přístupná všem. A kdo z nás si na obsazení
veřejného prostoru může dělat nárok? Určitě
budeme chtít, aby se v něm volně pohybovali
například zdravotníci, hasiči a policisté. Ale co
ti ostatní – tedy ti, kteří se zlobí, když nemají
prostor k odložení toho svého plechového
miláčka? A odkud je odvozeno jejich právo na
„zábor“ určité části veřejného prostoru?
Ale zpět k realitě. V pracovních dnech ve
Základním principem řešení parkování
je jeho celopražské řešení. V jiném
případě se problém s parkováním přesune do jiných částí Prahy a způsobí tím
lokální problémy. Dalším předpokladem
je rozšíření P+R parkovišť, jejichž počet
zdaleka neodpovídá každodenním
Zelení budou po volbách navrhovat
zjednodušení a zlevnění systému parkování například podle roky vyzkoušené praxe Vídně. Rezidenti i návštěvníci
zde platí diferencovaně podle doby parkování přes běžné parkovací lísky z trafiky, přes SMS, a také přes předplacené
karty pro rezidenty a místní podnikatele. Do systému parkování v centru patří
samozřejmě co nejdříve i placené mýto
pro vjezd automobilů (vyšší v krizových
hodinách), které roky používají Londýn,
OVV ČSSD Praha 5
Preslova 5, 150 00 Praha 5
tel.: 602 459 152,
e-mail: [email protected]
www.socdempraha5.cz
Oblastní sdružení ODS Praha 5
Janáčkovo nábřeží 11/1211
(vchod z ulice Lesnická),
150 00 Praha 5
tel./fax:257 312 295
e-mail: [email protected]
www.odspraha5.cz
Klub zastupitelů VV Praha 5
Štefánikova 23, 150 00 Praha 5
tel.: 236 075 086
e-mail: [email protected]
Zastupitelský klub SZ
Diskuse klubu SZ s veřejností jsou
(po dohodě) každé pondělí od 19.00 h
v místnosti 330 ÚMČ,
nám. 14. října 4, Praha 5,
tel.: 604 334 424
e-mail: [email protected]
www.praha5.zeleni.cz
skype: ondrej55
Informace o životě v Praze 5
najdete také na www.nasepraha5.cz
36
politikum
systému regulace parkování v Praze 5?
Patrik Havlíček
Nezávislí
Praha 5
Není pochyb o tom,
že regulace parkování v Praze 5 je
potřebná. Přeplněné
ulice především v
centru Smíchova
a podél hlavních
příjezdových
komunikací zatíží
každý všední den
Miloslav Mrštík
Klub
Pro Prahu 5
Nevím, zda slovo
„práce“ není v tomto
případě příliš silný
výraz. Tato katastrofální práce přesně
symbolizuje styl
komunální politiky,
který asi občané tak
úplně nechtěli! Politici,
kteří mnohdy ani
nebydlí a nežijí v loka-
tisíce vozidel s registračními značkami
Středočeského, Královéhradeckého,
ale například i Ústeckého kraje. Lidé z
celé republiky dojíždějící za prací potřebují zaparkovat. A zároveň občané
Prahy 5 potřebují mít možnost stát u
svých domů, vždyť zde platí daně.
pouze za symbolický poplatek či zdarma, vzniká zde finančně nákladný systém se stovkami parkovacích automatů
a mnoha dopravními omezeními.
Postup vedení magistrátu podle nás
není správný. Místo hledání možností
k vybudování funkčních parkovišť
na okrajích metropole, která by měla
dostatečnou kapacitu a ideálně by byla
Návrh celopražského systému navíc
nebyl představen ani jednotlivým
městským částem, natož veřejnosti.
Vzniká bez hlubší spolupráce s jeho
budoucími „klienty“ a má podobu pouze
nákresů a plánů několika vyvolených,
kteří ale nemají k vybraným lokalitám
blízký vztah. Návrh také dělí občany
litách, jimž se mají věnovat, nebo tam bydlí
velmi krátce a účelově, problematice svých
občanů evidentně nerozumějí. Ke zvolení
jim stačí dostat důvěru uzavřené skupinky
lidí, kteří je umístí na kandidátní listiny.
Následně se všichni schovají za nějakou
tu všeobecně uznávanou ikonu a jdou řídit
městskou část nebo rovnou celou Prahu.
Samozřejmě i zde se dají najít výjimky.
Dvě třetiny volebního období pak tito
„politici“ tráví tím, že zásobují média
audity a tiskovými prohlášeními, jak
hrůzostrašní byli jejich předchůdci.
Samozřejmě, ani já se nedomnívám, že v
minulosti v Praze pracovaly samé „lilie“,
ale nutno jim přiznat, že za nimi nějaká
práce vidět je. Zbylý čas svého volebního
období pak tito vyvolení hledají možnosti,
jak se na poslední chvíli mediálně zalíbit
a opět obsadit čelo ikonické kandidátky.
Začnou potírat hazard, bojovat proti
developerům, řešit problémy karet
Pražanů, polepovat veřejné plochy samochválou či otevírat Blanky... A teď došlo i
na parkování.
Pro Prahu 5 pak vymysleli plán, který
Prahy 5 na ty, kteří v některých místech
budou moci parkovat, a ty, kteří toto
privilegium mít nebudou.
Pilotní projekt se neustále oddaluje a
není divu, že například Praze 5 dlouhodobě dochází trpělivost. Vždyť příslib
zavedení regulace jsme měli již v roce
2012 a spuštění je stále v nedohlednu.
musí každý rozumný člověk odmítnout! Je
třeba připomenout, že Praha 5 dlouhodobě
vyvíjela kroky za účelem optimalizovat a
systematizovat parkování na svém území,
a to ve prospěch občanů, podnikatelů či
návštěvníků Prahy 5. Zde je ovšem vždy
třeba součinnosti s majiteli či správci
komunikací, tedy především s magistrátem. Magistrát však dlouhodobě tuto
snahu ignoroval a bojkotoval! Věřím, že s
touto aktivitou magistrátu to dopadne jako
s kteroukoli jinou prací těchto takypolitiků,
a věc zůstane jen na papíře a v tiskovinách,
které snesou vše.
Multižánrový festival představí středoevropské umělce
ArtWay Fest je multižánrový festival, který proběhne ve dnech
12.–14. září v multifunkčním prostoru Radlická, Za Ženskými
domovy 125/5, a představí umělce a umělecké skupiny ze zemí
visegradské čtyřky.
Tři dny babího léta budou
vyplněny mixem uměleckých
druhů a žánrů. Každý den
na vás budou čekat divadelní představení, taneční performance i fi lmové projekce. Večer atmosféra vyvrcholí
strhujícími koncerty s následnou DJs afterparty. Ani
v přestávkách nepřijdou milovníci umění zkrátka, protože celý prostor Radlické bu-
de naplněn díly mladých výtvarníků a designérů. Těšit se
můžete například na Kill The
Dandies!, Angela Gaber Trio,
Sylwestera Stabryłu, Zuzanu
Mariánkovou, NEKROteatro,
Krisztiana Palócze, Kalle, The
Ills, Lenu Galovičovou, Divadlo TUŠ, Anniversary In June a mnoho dalších. Všechny,
které zmůže nabitý program,
určitě znovu na nohy posta-
NA FESTIVALU vystoupí například
Angela Gaber Trio. Foto: AWF
ví chillout zóna, kde najdete
exotické drinky i nealkoho-
lické nápoje včetně netradičních čajů, něco malého na zub
i velkého na zahnání hladu.
ArtWay Fest je pilotním
projektem mladých nadšenců z ArtWay o. s., kteří chtějí
pražským festivalem položit
základy pro budování a rozvíjení kontaktů mezi umělci ve středoevropském regionu a zároveň odstartovat sérii
festivalů, která bude pokračovat dalšími ročníky na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Projekt tak velkorysých rozměrů bylo možné zrealizovat
mimo jiné i díky podpoře Visegradského fondu. (red)
INZERCE
STAŇTE SE REDAKTOREM WEBU NAŠEPRAHA5.CZ
ZAJÍMÁTE SE O ŽIVOT NA PRAZE 5? POŘÁDÁTE
NĚJAKOU AKCI? FOTÍTE?
www.nasepraha5.cz
VAŠE PŘÍSPĚVKY ZVEŘEJNÍME
NA NAŠICH STRÁNKÁCH
stačí se zaregistrovat nebo přihlásit
přes váš facebookový profil
www.facebook.com/naseprahapet
37
servis
KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR:
-KAWI-
POSLEDNÍ LÉTA SVÉHO
ŽIVOTA OBÝVAL
ČESKOSLOVENSKÝ
PREZIDENT … (1. TAJENKA)
SVŮJ … (2. TAJENKA) V ULICI
NA LOUŽKU NA SMÍCHOVĚ.
PODĚKOVÁNÍ
PLOD
OŘEŠÁKU
OHLEDNĚ
INICIÁLY
PANENKY
ZAŽÍVACÍ
PROSTŘEDEK
OKLEPÁNÍ
ROH
DĚTSKÝ
ZÁSYP
PŘEDLOŽKA
VIKLÁNÍM
POVOLITI
VYLOMENÍ
ZN. NAŠICH
LETADEL
ZÁSTUP
SPZ VSETÍNA
SVÁTEČNÍ
ODĚV
INIC. DRBOHLAVOVÉ
HLUBOKÝ
HLAS
ODBORNÉ
ČLÁNKY
2. TAJENKA
BRATR
(ZAST.)
PLÁČ
NESMYSL
SLOVENSKÉ
MĚSTO
DRUH
NEROSTU
ÚTOK
PAŘÍŽSKÉ
LETIŠTĚ
JEDNAT
DRUH RYBY
ZVLHČIT
VODOU
ZPĚVNÍ PTÁCI
NESTVŮRA
ČERT
ALŽÍRSKÉ
SÍDLO
MODEL
STAVEBNICE
Z PLASTIKU
ZKRATKA
ODZNAKU
ZDATNOSTI
DRUH TANCE
PRVENSTVÍ
SPZ KARVINÉ
SEDĚT NA
TRŮNU
NÁŠ HEREC
DOMÁCKY
ELIŠKA
SÍLA
MĚKKÁ
STUPNICE
NÁZEV
HLÁSKY L
SLOVENSKY
„JAKO“
JMÉNO MACHÁLKOVÉ
SCHOVÁVATI
ŘÍMSKÝCH 549
RÝŽOVÝ
NÁPOJ
ZÁPLATY
DOBRÁ
STRÁNKA
DÁNSKÁ J.
DÉLKY
PODPIS NEZNÁMÉHO
STARÉ
ZÁJMENO
PATŘÍCÍ
NAŠEMU
HERCI
ČIVA
MONGOLŠTÍ
PASTEVCI
MAĎARSKÝ
ZÁPOR
ANGLICKÁ
ŘEKA
ŘÍMSKÝCH 49
1. TAJENKA
DOVEDNOST
OZNAČENÍ
VOZŮ
DÁLKOVÉ
PŘEPRAVY
DRUH PALMY
ANGLICKY
„LED“
HINDUIST.
BŮH
DOMÁCKY
TIMUR
TADY
POMŮCKY:
DRUH
MOHAMEDA
Luštěte a vyhrajte Sládkovu limonádu
Vyluštěte tajenku křížovky a vyhrajte
24 půllitrových plechovek Staropramen
Sládkovy limonády. Sládkova limonáda je bez
alkoholu, konzervačních látek a umělých barviv. Díky nové plechovce navíc nehrozí, že se
rozbije. Hodí se tak i jako ideální nápoj na cesty.
Základem pro její výrobu je český ječmen.
ALET, KIT, NARA, ORAN, ORLY,
STRA, TAS
ŘÍMSKÝCH
999
Tajenku křížovky zasílejte do 22. 8. 2014 buď
e-mailem na: [email protected] s předmětem
zprávy Křížovka, nebo písemně na adresu: MČ
Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“).
Tajenka z červencového čísla:
Věra Galatíková, Motol
Sládkovu limonádu vyhrávají: Petra Jeřábková,
Ladislav Mrška a Karel Kabrna.
Gratulujeme!
UPOZORNĚNÍ: Výhry jsou připraveny k převzetí
(po prokázání totožnosti) v informačním
středisku a podatelně v budově úřadu
ve Štefánikově ulici 13,15.
INZERCE
LEGAL
PRAHA
38
+ 420 608 880 111
[email protected]
www.legal-praha.cz
SC-341002/01
WHO
PDOLULE\WX#VH]QDPF]
ZZZPDOLULE\WXF]
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
Poskytuje kompletní právní služby
s 18-ti letou praxí se specializací na
nemovitosti (domy, byty, chaty,
pozemky), bytová družstva
a společenství vlastníků
včetně nové právní úpravy
v daných oblastech
SC-341003/01
tel.: 603 545 705
SC-340646/04
www.hokoss.cz
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Ladislav Pešek
‡ 0$/Ëě6.e
$/$.é51,&.e35È&(
‡7$3(729È1Ë
‡â78.29È1Ë
6È'529e67ċ5.<
‡ %528â(1Ë$/$.29È1Ë
3$5.(7
‡ 9<./Ë=(1Ë$Ò./,'
úklid společných
prostor domů
KOUPÍM starý nábytek
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
SC-341017/01
0$/Ëě,
%<7ģ&=
servis
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Puchmajerova
Praha 5-Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Provozní doba:
Po–Pá 8.30–18.00 hod.
(v zimním období do 17.00
hod.), So 8.30–15.00 hod.
Odebíraný odpad:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, kovový
odpad, papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné
složky komunálního odpadu,
pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky,
počítače, videa…)
PS, a.s.
Nelze odevzdávat:
nebezpečné složky staveb.
odpadu (např. asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest apod.)
8. 8. - pá
Omezení jednoráz. návozu:
možný vjezd vozidel max.
do 3,5 t
Důležité kontakty pro případ nouze
Policie
Hasiči
Městská policie
Záchranná služba
Evropské tísňové číslo
158
150
156
155
112
Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5
Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin
Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část
nemocnice pro dospělé pacienty)
tel. 224 438 590
Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice)
tel. 224 433 652 a 653
Zubní pohotovost
tel. 224 433 659, 652, 653
Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
tel. 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice Motol (budova ředitelství).
Městská policie Praha 5 a 16
Obvodní ředitelství:
Smíchov, Kobrova 1366
tel. 222 025 360/361
Velká Chuchle, Radotínská 69
tel. 257 220 209
Detašovaná pracoviště:
Barrandov, Krškova 807
tel. 251 550 905
Okrskové služebny:
Slivenec, K Lochkovu 6
Radotín, U Starého stadionu 1379/13
tel. 257 911 780
Lochkov, Cementářská 192
tel.: 257 912 851
Přestupky:
tel. 222 025 355/356
Zbraslav, Žabovřeská 1227
tel.: 257 213 233
V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na
obvodní ředitelství.
Místní oddělení Policie ČR
MOP Smíchov
Na Bělidle 5,
tel. 974 855 700
MOP Košíře
Běhounkova 19, tel. 974 855 710
MOP Stodůlky
Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
Mukařovského 1985, tel. 974 855 740
MOP Barrandov
Werichova 981, tel. 974 855 720
MOP Radotín
Výpadová 1335, tel. 974 855 730
MOP Zličín
Strojírenská 386, tel. 974 855 770
1. 8. - pá
4. 8. - po
5. 8. - út
6. 8. - st
7. 8. - čt
11. 8. - po
12. 8. - út
13. 8. - st
14. 8. - čt
15. 8. - pá
18. 8. - po
19. 9. - út
20. 8. - st
21. 8. - čt
22. 8. - pá
25. 8. - po
26. 8. - út
27. 8. - st
28. 8. - čt
29. 8. - pá
1. 9. - po
2. 9. - út
3. 9. - st
4. 9. - čt
V Remízku x Voskovcova
16.00–20.00 hod.
Nový Zlíchov – u separace
16.00–20.00 hod.
Zdíkovská x Libínská
16.00–20.00 hod.
Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod. most) 16.00–20.00 hod.
Zapova – proti č. 12
16.00–20.00 hod.
Devonská – u separací
16.00–20.00 hod.
Hlubočepská x Na Srpečku (u býv. zdrav. střed.)16.00–20.00 hod.
Pod Šmukýřkou u č. 4
16.00–20.00 hod.
Lumiérů x Barrandovská
16.00–20.00 hod.
Grussova – za separací
16.00–20.00 hod.
Štěpařská x Šejbalové
16.00–20.00 hod.
Švédská č. 4 ( popř. Holečkova x Kmochova ) 16.00–20.00 hod.
Na Neklance č. 2 ( popř. Nad Koulkou 3,5 )
16.00–20.00 hod.
Slivenecká x Kosořská
16.00–20.00 hod.
Baldové x Vejražkova
16.00–20.00 hod.
U Malvazinky č. 24 - separace
16.00–20.00 hod.
Kroupova x Kutvirtova
16.00–20.00 hod.
Pod Kotlářkou – u fotbal. hřiště
16.00–20.00 hod.
Gabinova – slepá část
16.00–20.00 hod.
U Železničního mostu x Nádražní
16.00–20.00 hod.
Pražského u č. 608
16.00–20.00 hod.
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
16.00–20.00 hod.
V Břízkách proti č. 11
16.00–20.00 hod.
U Malvazinky č. 24 u separace
16.00–20.00 hod.
Geologická mezi č. 13 a 15
16.00–20.00 hod.
Vrchlického x Starokošířská
16.00–20.00 hod.
U Nikolajky za stadionem u separace
16.00–20.00 hod.
Štěpařská x Šejbalové
16.00–20.00 hod.
Pod Vidoulí x Butovická
16.00–20.00 hod.
Kroupova x Kutvirtova
16.00–20.00 hod.
Novoveská x Pod Vavřincem
16.00–20.00 hod.
Holečkova – souběh s ul. Plzeňská
16.00–20.00 hod.
Holubova x Pechlátova
16.00–20.00 hod.
Zdíkovská x Libínská
16.00–20.00 hod.
Cetyňská x K Zastávce
16.00–20.00 hod.
Regios, a.s.
1. 8.– 2. 8.
Grafická x Kobrova - u zátarasů
Nad Koulkou - mezi domy č. 1 a 5
8. 8.–9. 8.
Pod Hájem x U Pernikářky
V Cibulkách x Na Výši
15. 8.–16. 8. U Nikolajky - proti č. 33
Urbanova - parkoviště pod č. 20
22. 8.–23. 8. U Klavírky - proti č. 2
Nádražní - proti č. 68
29. 8.–30. 8. U Šalamounky x K Měchurce
Nad Mlynářkou x Mošnova
5. 9.–6. 9.
Na Hutmance x U Waltrovky
Na Farkáně x Od Vysoké - proti č. 11
Kontejnery společnosti Regios, a.s., hrazené z rozpočtu městské části Praha 5,
budou v roce 2014 přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hodin
a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu
odpoledne, nejpozději v 15.00 hodin.
Měsíčník MČ Praha 5 • periodický
tisk územního samosprávního celku •
pro vás
Registrační číslo: MK ČR E 20262
• MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ
150 22 Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany:
800 800 005 • Fax: 257 325 132 • E-mail: [email protected] 5.cz • www.praha5.cz
Členové komise mediální: Jana Mrázková, Richard Kopáček, Karel Novotný, Martina
Atlasová, Miloslav Mrštík, Diana Bubníková, Lukáš Herold, Bohumil Dvořák, Radka
Havlinová, Marie Ulrichová-Hakenová.
Redakční rada: Petr Lachnit, Naděžda Kratochvílová, Radek John, Jiří Vejmelka,
Lukáš Herold a Luděk Sefzig.
Pro MČ Praha 5 zpracovává: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí VYDAVATEL
ČASOPISU
8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Redakce: Luděk Sefzig, Martin
JE DRŽITELEM
Dudek • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. • Pokud
není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.
Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 22. července 2014 • Titulní foto: Michal
Fairaizl • Datum vydání: 4. 8. 2014 • Elektronická verze na: www.ipetka.cz • Příští číslo
vychází 1. 9. • Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00
Praha 1 • Linka kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu,
aktuální datum a urgované číslo).
PĚTKA
39
2GHOHJDQFHNHVSRUWXEÄKHPS¹UYWHÐLQ
Golf
G
Polo
SC-341009/01
Ä
([NOX]LYQ
6PÅFKRY
D
K
D
U
3
H
K
Y3RUVF
Download

V domě sociálních služeb nacházejí klienti péči i