PĚTKA
Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 1/2015
ZDARMA
pro vás
www.ipetka.cz
Senátor Prahy 5 Václav Láska:
„Za mnohé vděčíme neziskovému sektoru“
strany 18 a 19
Aktuálně:
Škola
na Žvahově
bude již letos
Aktuálně:
Přehled
zastupitelů
MČ Praha 5
Aktuálně:
Nesouhlas
s kácením stromů
v parku Klamovka
strana 5
strany 6 a 7
strana 9
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA
TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
MA
R
A
D
Z
M
U
B
L
A
O
T
O
F
É
V
O
K
UP OMÍN
31.1.2015
2
NO DO
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
SC-341912/4
UŽE
PRO VELK Ý Z ÁJEM PRODLO
editorial
Čtenářská
anketa
Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné
rubrice se můžete vyjadřovat
k aktuálnímu dění v Praze 5.
Výsledky ankety budou publikovány na www.praha5.cz
a v časopise Pětka pro vás.
Chcete se účastnit jednání výborů
a komisí Prahy 5?
a)
b)
c)
d)
Ano, budu se účastnit pravidelně.
Ano, budu se účastnit příležitostně.
Ne, nemám zájem.
Nevím.
Hlasujte na www.praha5.cz
do 19. ledna 2015. V případě,
že nemůžete hlasovat na internetu,
zanechte svou odpověď na výstřižku
v informačním centru v přízemí budovy radnice ve Štefánikově ulici 13-15.
Sledujte nás na Facebook.com/UMCPraha5
Vážení čtenáři,
otevírá se před námi nový rok 2015. Podle
předpovědí to má být rok úspěšný, prostý jakýchkoli velkých konfl iktů a potíží.
Na radnici Prahy 5 se budeme snažit, aby
se nám všem v městské části dobře žilo.
I letos se pravidelně dočkáte začátkem
každého měsíce radničního zpravodaje
Pětka pro vás. V tomto prvním čísle představujeme nejen všechny zvolené zastupitele, ale přinášíme i první medailonky radních, kteří pro vás budou čtyři roky
pracovat.
A co si ještě můžete v lednové Pětce přečíst? Například to, že rada městské části po debatě s občany zaslala magistrátu
připomínky ke změnám územního plánu.
V Praze 5 se dokument dotýká čtrnácti lokalit, například vrchu Vidoule. Jak magistrát naše stanovisko ke změnám ve fi nále akceptuje, zatím nevíme, co se ale jistě
změní k lepšímu, bude prostředí smíchovského parku Na Skalce. V první polovině
roku se oprav dočkají cesty, lavičky, dětské hřiště a obnoví se také zeleň.
Dobrou zprávu máme pro obyvatele Hlubočep. Na radě před Vánoci jsme schválili, že se v tamní škole Pod Žvahovem uskuteční po deseti letech zápis prvňáčků.
O tom více na str. 5.
mířili na cíl a mohli se spolehnout na své
„spoluhráče“. Přeji vám, aby kroky vašich
rozhodnutí měly už dopředu umetené cesty, a terč jste trefi li vždy čistě s přesností
a elegancí.
Váš
MUDr. Radek Klíma
starosta
V centru naší pozornosti jsou i lidé
v nouzi, proto radnice uspořádala sbírku
na pomoc těm, kteří nemají domov. Před
vánočními svátky ocenili lidé bez střechy
nad hlavou hlavně teplé zimní oblečení,
bundy a obuv.
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám
do nového roku popřát především pevné zdraví. A jako aktivní sportovec a hráč
curlingu vám přeji, abyste vždy dobře na-
Změna dopravního režimu v ulici
Na Pláni: hlasující vybrali jednosměrku
Po dva měsíce se mohli občané
Prahy 5 prostřednictvím ankety vyjadřovat k avizované změně dopravního režimu v ulici Na
Pláni, konkrétně k občanské
petici navrhující zjednosměrnění ulice ve směru Průhledová – Nad Santoškou. Hlasování
je již uzavřeno, výsledky se budou zabývat zastupitelé na Výboru dopravy i odborníci na dopravu z řad policie.
Občany navrhovaná varianta
zjednosměrnění s sebou přinášela nepříjemnost, jediný výjezd
z celé širší oblasti by byl napojením na ulici Na Václavce prostřednictvím ulice Nad Santoškou. Odbor dopravy Prahy 5
proto připravil anketu s několika variantami dopravního řešení. Svůj názor městské části sdě-
lilo přes 1300 hlasujících na webu a prostřednictvím e-mailu
a tištěného anketního kuponu.
Nejvíce hlasů získala varianta
zjednosměrnit ulici Na Pláni ve
směru Pravoúhlá – Nad Santoškou, tedy jen jeden výjezd z oblasti. Jako druhý se umístil názor zachovat současný stav, třetí
byl návrh zjednosměrnit ulici Na
Pláni ve směru Nad Santoškou –
Pravoúhlá, znamenající horší
výjezd z garáží.
Městská část Praha 5 děkuje
všem hlasujícím. Výsledky ankety budou projednány se zástupci Policie ČR a s definitivním
řešením bude Výbor dopravy
seznámen na přelomu ledna a
února. Výslednou variantu rovněž zveřejníme na stránkách
měsíčníku Pětka pro vás. (red)
HLASUJÍCÍ V ANKETĚ vybrali jako nejvíce vyhovující variantu A, tedy zjednosměrnění ulice Na Pláni ve směru Pravoúhlá – Nad Santoškou.
Jak občané v anketě hlasovali?
Zjednosměrnit ulici Na Pláni ve směru
Pravoúhlá -> Nad Santoškou (jen
jeden výjezd z oblasti). 22 hlasů
písemně a e-mailem, 276 hl. na webu
Zjednosměrnit ulici Na Pláni ve směru
Nad Santoškou -> Pravoúhlá (horší
výjezd z garáží). 11 hlasů písemně
a e-mailem, 222 hl. na webu
Vybudovat vyhýbací místa a ponechat
obousměrný provoz (menší parkovací
kapacita). 6 hlasů písemně
a e-mailem, 239 hl. na webu
Preferuji zachovat stávající stav.
20 hlasů písemně a e-mailem,
255 hl. na webu
Je mi to jedno.
0 hlasů písemně a e-mailem,
250 hl. na webu
3
aktuálně
Nový seriál Otevřená radnice: Stop rozhodování za zavřenými dveřmi
Mezi hlavní témata podzimních komunálních voleb patřilo zvýšení transparence rozhodování na radnicích. Bohužel, v mnoha obvodech zůstalo
jen u volebních slibů. Mezi výjimky se ale zařadila pátá městská část, kde jsou nově všechna zasedání výborů
a komisí otevřena veřejnosti.
Nový seriál článků s názvem Otevřená radnice bude
přinášet novinky z radnice
Prahy 5, které se týkají transparentního chování radnice.
Mezi sledovaná témata budou
patřit například změny v rozhodovacích postupech, tvorba tzv. rozklikávacího rozpočtu, schvalování veřejných
zakázek a mnohá další.
Ačkoliv Rada městské části
Praha 5 zatím připravuje úplné
programové prohlášení, některé kroky k otevření radnice a úřadu veřejnost již zaznamenala. K těm nejviditelnějším patří zpřístupnění účasti
občanů na jednáních poradních orgánů zastupitelstva
a rady, tedy ustavených výborů a komisí. „Komise vytváří
usnesení, která v podstatě doporučují radě, jak v dané věci
rozhodnout. Obdobná situace platí i ve vztahu mezi usnesením výborů a rozhodnutími zastupitelstva. Považujeme proto za zásadní, aby se
těchto jednání mohla účastnit
i veřejnost. V minulosti tomu
tak nebylo,“ vysvětlil starosta Radek Klíma (TOP 09). Podle něj v nových jednacích řádech již nic nebrání tomu, aby
se zájemci jednání účastnili.
„V Praze 5 jsme navíc v souladu s koaliční dohodou nabídli
členství ve výborech všem zastupitelům, včetně opozice,“
dodal starosta Radek Klíma.
Termíny zasedání najdete
na webu
V současnosti probíhá plánování všech zasedání a vhodných termínů. „Jakmile bude stanoven plán zasedání
komisí a výborů, zveřejníme
jej na webových stránkách
městské části. Lidé tak například budou vědět, kdy se budou projednávat změny územního plánu, kdy mohou přijít
na radnici diskutovat o podpoře kultury nebo o dopravě.
Považujeme to za zásadní rozhodnutí k slíbenému otevření
Přehled výborů (poradní orgány zastupitelstva) a jejich předsedů:
Kontrolní výbor
Martin Slabý,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Výbor majetku a investic
Pavel Chramosta,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Výbor územního rozvoje
Ondřej Kreidl,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Finanční výbor
Karel Klíma,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000515
Výbor otevřená radnice
Ondřej Velek,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000886
Výbor životního prostředí
Josef Cuhra,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Bezpečnostní výbor
Vít Šorm,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Sociální výbor
Tatiana Konrádová,
zastupitelka MČ Praha 5
[email protected]
cz
257000898
Návrhový výbor
Pavel Himl,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Školský výbor
Martin Damašek,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000508
Volební výbor
Karel Klíma,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000515
Výbor dopravy
Nadežda Priečinská,
zastupitelka MČ Praha 5
nadezda.priecinska@
praha5.cz
257000144
RADNICE PRAHY 5 se otevírá názorům
veřejnosti. Ilustrační foto: Praha 5
radnice,“ říká starosta Radek
Klíma. Harmonogram zasedání komisí a výborů zveřejníme
také v nadcházejících číslech
Pětky pro vás. Kromě termínů zasedání budou na internetu podle vedení radnice zveřejňovány také veškeré podklady
k usnesením, včetně příloh.
(red)
Přehled ustavených komisí
(poradní orgány rady) a jejich předsedů:
Komise pro sport a volný čas
Jan Kavalírek
[email protected]
257000000
Komise stavební
Komise pro kulturu a památky
Mirka Havlová,
zastupitelka MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Erika Uchytilová,
zastupitelka MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Jakub Suchel,
zastupitel MČ Praha 5
Josef Matoušek,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Komise informační
technologie
Komise zahraniční a EU fondy
Komise mediální
(redakční rada)
[email protected]
257000144
Radomír Palovský,
zastupitel MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Komise ombudsman
Marie Sternová,
zastupitelka MČ Praha 5
[email protected]
257000144
Odlehčovací služba nabízí volné kapacity
Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením (DSS
- Na Neklance 15) nabízí volné kapacity pro seniory starší 60 let.
Krátkodobé i dlouhodobé pobyty jsou poskytovány starším osobám, jejichž stav sice nevyžaduje trvalou lékařskou a nemocniční péči, ale
přesto mají sníženou schopnost zajistit si základní životní potřeby vlastními silami. „Tato služba je využívána
především lidmi, o které jejich rodiny po určité období
nejsou schopny pečovat nebo jim zcela zajistit potřebnou
péči. Zároveň službu rozšiřujeme i na dlouhodobé pobyty,“ vysvětluje zástupce starosty Jan Smetana (ČSSD).
4
Pomoc mohou využít také lidé,
kteří opouštějí zdravotnická zařízení a po dobu rekonvalescence potřebují zvýšenou péči. DSS
má kapacitu 27 lůžek a o klienty
se v nepřetržitém provozu stará
profesionální tým zdravotních
sester a pečovatelek.
V současné době nabízí volné ubytovací kapacity, bližší
informace podá Martina Vyškovská, tel.: 775 788 004, info
na www.csop5.cz
„V blízké budoucnosti připravujeme nové podmínky
využívání odlehčovacího pobytového zařízení, které bu-
ZÁSTUPCE STAROSTY Jan Smetana navštívil seniory v průběhu mikulášské
besídky. Foto: Michal Fairaizl
dou pro lidi z Prahy 5 výhodnější. Konkrétně půjde o možnost získat výraznou slevu
na poskytnutí služeb zařízení
Na Neklance,“ dodal zástupce starosty Jan Smetana. Více o službách DSS naleznete
v prosincové Pětce pro vás. (red)
aktuálně
Rada Prahy 5 schválila otevření
prvního stupně ZŠ Pod Žvahovem!
Zastupitelstvo má
po volbách větší
zastoupení žen
Hledá se 17 žáků. Přesně takový počet stačí k obnovení základního školství v objektu Pod Žvahovem 463. Dle rozhodnutí Rady městské části Praha 5 se bude vyučovat již v září letošního roku. Radní
svým usnesením z 16. prosince 2014 naplnili dlouhodobé prosby rodičů o návrat I. stupně základního
školství vzdělávání do dolních Hlubočep.
Výsledky komunálních voleb
přinesly kromě obnovy vedení radnice i radostnou zprávu
pro příznivce politiky rovnosti mezi muži a ženami. V zastupitelstvu MČ Praha 5 nově
zasedá 12 žen, které tvoří více než čtvrtinu zastupitelstva.
Oproti končícímu volebnímu
období jde o znatelný rozdíl,
konkrétně přibylo 5 zastupitelek. „Vyvážené zastoupení
mužů a žen v politice vnímám
jako důležité téma. I výsledky voleb potvrdily, že voliči preferují nárůst zastoupení žen v politice. Důvody jsou
podle sociologů vyšší schopnost empatie a jiné organizační dovednosti, než jakými
disponují muži,“ dodala předsedkyně sociálního výboru
Tatiana Konrádová (SZ). (red)
Budova školy Pod Žvahovem,
postavená před 60 lety, od roku 2005 chátrala a nesloužila
místním dětem. Až nová rada
v prosinci 2014 schválila obnovení první třídy základní
školy s družinou, a to již od 1.
září letošního roku. „Nová koalice tak zareagovala na iniciativu rodičů, která po deseti letech a třech neúspěšných
peticích se stovkami podpisů
od občanů Hlubočep, Zlíchova a Žvahova budovu oživuje,“
konstatoval starosta Prahy 5
Radek Klíma (TOP 09). Zápis
do první třídy má proběhnout
v druhé polovině ledna, pravděpodobně v mateřské školce
v Hlubočepích.
Zájem veřejnosti je značný
Škola v budově Pod Žvahovem vznikne formou odloučeného pracoviště některé z
fungujících základních škol.
„Rozhodnutí rady o obnovení
první třídy základní školy je
zásadní bod pro dlouhodobé
ekonomické využití budovy
další školou. Řešíme zároveň
mnoho věcí. Odbory majetku a školství připravují kvalifi kované odhady fi nančních
nákladů na opravy a úpravy
vybraných prostor k zajištění
provozu školy a zpracovávají
odhad nákladů na krytí neinvestičních nákladů. Žádáme
magistrát o změnu v rejstříku
škol a musíme dojednat podrobné podmínky s konkrétní školou, která vzdělávání
dětí v budově Pod Žvahovem
zajistí. Schválené prosincové
usnesení považuji za naprosto zásadní,“ vysvětlil zástupce starosty pro oblast školství
Vít Šolle (KDU-ČSL).
Bezplatná právní
poradna
na nové adrese
Bezplatná právní poradna organizovaná Úřadem městské
části Praha 5 se z technických
důvodů přesunula do budovy
radnice na náměstí 14. října
1381/4 do místnosti č. 334 (3.
patro) Jedná se o dočasné řešení. (red)
Zájem o fungování školy ze
strany tamních obyvatel je
dlouhodobě značný. „Naplnit
třídu minimálně 17 dětmi, aby
radnice nemusela rozběh příliš dotovat, by neměl být problém. Podle našeho průzkumu
je počet dětí narozených v letech 2009-2013 ve spádové oblasti Hlubočep a Zlíchova vždy
vyšší než 21. Spolupracujeme
také se zástupci rodičů, kteří
si již sami anketou zmapovali
zájem o umístění dětí do školy
Pod Žvahovem,“ dodal předseda školského výboru Martin
Damašek (TOP 09).
Zvyšovat informovanost
pomáhají doprovodné
aktivity
Projekt rozvoje areálu a školy Pod Žvahovem podporují
také kulturní a sportovní akce lokálních spolků. „Obnovení školy a družiny i nabídka výtvarných kroužků funguje pro rodiny jako magnet a
budeme v propagaci dále pokračovat. Teď v lednu pořádáme ve žvahovské škole tradiční
hlubočepský Tříkrálový průvod do ‘Betléma‘ a na jaře další
den otevřených dveří, při kte-
JIŽ V ZÁŘÍ mohou do ZŠ Žvahov
nastoupit prvňáčci. Zatím si budoucí
školní prostory prohlédli společně s
rodiči v rámci vánočních dílen. Ilustrační
foto: archiv
rém by se již mohli rodiče setkat s našimi novými učiteli.
Dlouhodobou snahou rodičů je
otevřít ve škole Pod Žvahovem
všech devět tříd základního
vzdělávání a zajistit ve spolupráci se školou dobré učitele,
které jsou pro úspěšnost celého
projektu stěžejní,“ dodává Hana Dohnalová, která iniciativu
vzniku školy s dalšími rodiči
vede. Všechny aktuální informace k zápisu do základní školy Pod Žvahovem naleznete na
www.podutesy.cz/skola a na
www.praha5.cz. (red)
Pozvánka na Tříkrálovou slavnost
a nové výtvarné kroužky
Mladé výtvarnice z Hlubočep, Klára Doods a Zora Velková, zahajují od ledna 2015
ve škole Pod Žvahovem výtvarné dílny pro děti a dospělé. Před Vánoci si děti s
rodiči v dílně vyráběly masky do Mikulášského průvodu od školy do Domečku
Pod skalou. Druhá výtvarná dílna na přípravu Betlémů proběhne ve čtvrtek 8. 1.
od 15 hodin. V neděli 11. ledna od 14 hod. projde průvod Tří králů přes Hlubočepy
do „Betléma“ tj. Žvahovské školy, kde bude připravena výstava vyrobených
betlémů dětí, staré betlémy, malé pohoštění a vystoupení taneční konzervatoře.
Pochod Tří králů organizuje již tradičně Lenka Střížovská z Domečku pod skalou,
spolek Prokopovo.cz a další občané. Více informací na e-mailu: lenka.strizovska@
hotmail.com, tel. 739 544 089 a [email protected], tel.: 608 580 928.
Akce konané nebo zaštítěné Prahou 5 – leden
Po 5. ledna 18.00 hod.
Užitá grafická
tvorba
Vernisáž výstavy v Galerii
Portheimka,
Štefánikova 12.
Info na str. 29.
St 7. ledna 18.00 hod.
Společná
výstava
účastníků kurzů
řezbářství
Magmé
Galerii MČ Praha 5,
Štefanikova
13-15.
Info na str. 29.
Radním se podařilo
zajistit vánoční
atmosféru
Ilustrační foto: Praha 5
Chybělo jen málo a Praha 5 byla
zcela bez tradiční sváteční výzdoby. „Předchozí vedení radnice opomenulo zajistit vánoční dekorace. Rada městské části
v novém složení tuto nedbalost
zjistila na poslední chvíli a nakonec se jí podařilo alespoň zabezpečit výzdobu nejnavštěvovanějších míst, například
v okolí kostela sv. Václava na
Smíchově a náměstí na Barrandově,“ uvedl zástupce starosty
Jan Smetana (ČSSD). (red)
Nové centrum
sociální pomoci
a poradenství
Městská část v rámci programového prohlášení rady připravuje otevření nového centra terénní sociální pomoci
a poradenství na náměstí 14.
října. O jeho vzniku vás budeme informovat v nadcházejících vydáních Pětky pro
vás. Pro více informací se obraťte na předsedkyni sociálního výboru Tatianu Konrádovou (SZ), e-mail: tatiana.
[email protected] (red)
5
aktuálně
Představujeme nové zastupitelstvo
Prahy 5 pro období 2014–2018
Říjnové komunální volby rozhodly o novém složení našeho zastupitelstva, které opět čítá 45 jmen. Nejvíce nových tváří registrujeme
v politickém hnutí ANO, naopak po dlouhé době není v zastupitelské lavici ani jeden kandidát/ka Komunistické strany Čech a Moravy.
Ing. Tomáš Adamják
MUDr. Michal Bednář
Mgr. Lukáš Budín
RNDr. Viktor Cais
Ing. Josef Cuhra
(bez PP, Klub ANO)
(ODS)
(SZ), 1. zast. starosty
(ANO)
(KDU-ČSL)
Viktor Čahoj
Bc. Martin Damašek
Mgr. Zdeněk Doležal
Josef Endal
Ing. Martin Frélich
(TOP 09), radní
(TOP 09)
(ODS)
(bez PP, Klub ANO)
(ODS)
Ing. arch. Zuzana Hamanová Mirka Havlová
Bc. Lukáš Herold
doc. Dr. phil. Pavel Himl
Petr Hnyk
(bez PP, Klub Patrioti Prahy 5
a Demokraté Jana Kasla)
(ČSSD)
(ODS)
(SZ)
(SZ), radní
JUDr. Tomáš Homola
Pavel Chramosta
Ing. Vítězslav Katzer
Ing. Karel Klíma
MUDr. Radek Klíma
(bez PP, Klub Patrioti Prahy 5
a Demokraté Jana Kasla)
(ČSSD)
(ANO)
(ČSSD)
(TOP 09), starosta
6
MUDr. Marie Kloudová
Mgr. Petra Komárková
Bc. Tatiana Konrádová
Ondřej Kreidl
Bc. Pavel Kroha
(ANO)
(bez PP, Klub ANO)
(SZ)
(TOP 09)
(TOP 09)
JUDr. Petr Lachnit
MUDr. Zlatko Marinov
(bez PP, Klub ANO)
Josef Matoušek
Bohdana Milatová, DiS.
Mgr. Viktor Najmon
(bez PP, Klub Strany zelených
s podporou Č. pirátské strany)
(bez PP, Klub ANO)
(ODS)
Ing. Pavel Richter
Martin Slabý
Mgr. Jan Smetana
(TOP 09), radní
(bez PP, Klub ANO)
(ČSSD), zástup. starosty
PhDr. Marie Sternová Ph.D. Mgr. Jakub Suchel
Ing. Jarmila Svobodová
Mgr. Vít Šolle
Ing. Vít Šorm PhD.
(SZ)
(KDU-ČSL)
(TOP 09)
(KDU-ČSL), zástup. starosty
(TOP 09)
Jan Trojánek
Ing. Erika Uchytilová
(SZ)
PhDr. Marie UlrichováHakenová
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. Ing. Ondřej Velek
(bez PP, Klub ANO)
(ANO)
RNDr. Radomír Palovský CSc. Mgr. Nadežda Priečinská
(TOP 09)
(TOP 09)
(bez PP, Klub Patrioti Prahy 5
a Demokraté Jana Kasla)
(ODS)
(bez PP = bez politické příslušnosti)
aktuálně
(SZ)
7
aktuálně
Praha 5 předala připomínky občanů
k magistrátním změnám územního plánu
Magistrát hl. m. Prahy předložil veřejnosti další kolo tzv.
„celoměstsky významných změn“ (CVZ V), tedy návrhu na změny územního plánu hlavního města. Dokument se týkal 14 lokalit
v Praze 5, například vrchu Vidoule nebo projektu výstavby viladomů Nad Mrázovkou.
Radnice Prahy 5 proto uspořádala 9. prosince setkání s veřejností nad jednotlivými návrhy
změn. Následně získané podněty projednal Výbor územního rozvoje a Rada městské části
Praha 5 předala souhrnné stanovisko k předloženému návrhu magistrátu.
Vedení radnice vyzvalo
v prosinci občany, aby se s magistrátním návrhem seznámili a stihli reagovat. „Termín pro
podání připomínek byl stanoven již na 22. prosince, tedy času k projednání bylo naprosté minimum. Uspořádali
jsme proto schůzku s občany,
ze které vzešla řada důležitých
podnětů. Následně se jimi zabýval Výbor územního rozvoje. Na základě jeho doporučení jsme v termínu stihli vypracovat stanovisko městské části
ke všem navrhovaným změnám, které jsme předali magistrátu,“ shrnul 1. zástupce starosty Prahy 5 Lukáš Budín (SZ).
Nesouhlas s úbytkem zeleně
Území Prahy 5 se týkalo 14
navrhovaných změn, a to
včetně velmi kontroverzních návrhů - například změny územního plánu v západní
části Vidoule, která by umožnila bytovou výstavbu, nebo
projektu výstavby viladomů
Nad Mrázovkou. Rada městské části na svém zasedání 16.
12. k těmto změnám vyslovila
zásadní nesouhlas. Zamítavý
postoj radní zaujali také vůči
návrhu na změnu určení 5627
m2 lesních porostů na čistě obytnou funkci, která by
umožnila výstavbu bytových
domů Jinonická. Neuspěly ani
návrhy na změny umožňující
výstavbu dvou bytových domů na plochách zeleně v ulici
Na Konvářce, nebo výstavbu
rodinného domu poblíž ulice U Vojanky v Košířích. Rada Prahy 5 nesouhlasila dále
s návrhem změny územního
plánu, který měl umožnit stavět na 1098 m2 sadu v Hlubočepech. „U některých návrhů
změn územního plánu jsme
doporučili magistrátu, aby
tyto body řešil v rámci pořizování metropolitního plánu. Například šlo o pás izolační zeleně podél Plzeňské ulice
v Motole nebo změny plochy
a okolí sportoviště západně
od Grussovy ulice na Barrandově,“ upřesnil starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).
Souhlasné stanovisko obdrželo zbylých 6 návrhů pořízení změn. V případě navrhovaného doplnění zastavitelného
území a přeskupení funkčních
ploch na Barrandově radní
požádali zároveň o nezvyšování množství hrubé podlažní plochy oproti stávajícímu
platnému územnímu plánu.
Důvodem byla snaha, aby
v budoucnu nedošlo k přesy-
CELOMĚSTSKY významné změny se dotýkají mnoha lokalit na území MČ Praha 5.
Vizualizace: archiv
cení plochy zástavby. Souhlas
získalo vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť, dořešení blokové
výstavby v oblasti ulic Matoušova a V Botanice nebo využití
území bývalé skládky v blízkosti připravované stanice
metra A Motol.
Chceme více zapojit
veřejnost
Radní se zabývali i výstavbou polyfunkčního objektu na náplavce u Železničního mostu, kde již vlastník
pozemku má vydané územní
rozhodnutí umožňující žádat
o stavební povolení. V rámci
připomínek změn radní žádají, aby zůstala zachována nejen náplavka, ale především
propojení cyklostezkou vedoucí po levém břehu Vltavy.
„Město je živoucí organismus,
který se musí rozvíjet. Jsou
ale lokality, které nesmějí být zastavěny. Považujeme
za náš zásadní úkol, abychom
taková místa ochránili. Oceníme, když nám v tom občané, spolky a sdružení budou nápomocni, jako tomu
bylo v případě projednávání
těchto celoměstsky významných změn,“ dodal Lukáš Budín. Návrhy změn naleznete
na úřední desce hl. m. Prahy
na www.praha.eu. (red)
Zvýhodněné vstupné pro seniory v Aquaparku Barrandov
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ve spolupráci s AquaDream a.s. zvou seniory s trvalým pobytem
v Praze 5 na plavání. Zvýhodněný vstup
do barrandovského bazénu platí pro každého, kdo prokáže trvalý pobyt na území
naší městské části a věk nad šedesát let.
Pro zájemce splňující podmínky jsou připraveny dva poukazy na zvýhodněné vstupné. „Vstupenky si lidé mohou vyzvednout po
předložení občanského průkazu a uhrazení
manipulačního poplatku 5 Kč na Smíchově
v Informačním středisku Štefánikova 13–15
nebo v Informačním středisku v Poliklinice
Barrandov, Krškova 807,“ upřesňuje zástupce starosty Jan Smetana (ČSSD).
8
Ilustrační foto: archiv
Tyto poukazy zajistí seniorům zlevněné
vstupné do Aquaparku Barrandov na 100
minut za 50 Kč. Běžná cena vstupného je
přitom 109 Kč. Senioři mohou také žádat
slevu ve výši 5 Kč na kávu a 5 Kč na zákusek v občerstvení v areálu Aquaparku,
max. 1 hodinu po ukončení plavání. Poukazy na vstupy mohou lidé uplatnit od
úterý do pátku (mimo státní svátky) v čase
od 13.00 do 15.00 hod.
Podobná akce se uskutečnila i v roce 2013 s přesahem do letošního roku.
„Rozhodli jsme se plavání zpřístupnit
všem seniorům, nikoliv jen několika vybraným klubům. V nadcházejících měsících vyhodnotíme, jak velký zájem byl, a
je možné, že počet vstupů pro jednu osobu ještě zvýšíme,“ dodal zástupce starosty Jan Smetana. (red)
aktuálně
Odbor životního prostředí Prahy 5:
„Bez stavebního povolení se na Klamovce kácet nebude!“
Magistrát hl. města Prahy se v současnosti zabývá řízením ve věci změny územního plánu v těsné blízkosti parku Klamovka, kde chce
společnost Metrostav Delta, s.r.o. postavit devět několikapatrových bytových domů. Proti návrhu změny územního plánu z veřejného
vybavení na obytnou funkci, která výstavbu umožnila, se vyslovila městská část Praha 5.
Ačkoliv odvolací řízení ještě není ukončeno a developer nemá ani platné územní rozhodnutí, natož stavební povolení, požádal o povolení k vykácení dřevin
na předmětném pozemku. Podle Odboru životního prostředí Prahy 5 se ale kácet nebude, dokud firma nezíská stavební
povolení a to nenabude právní moci.
Výstavbu bytového projektu původně
umožnilo dubnové rozhodnutí zastupitelů
hlavního města, kteří změnou územního
plánu posvětili projekt soukromé firmy
a schválili záměr zastavět v parku téměř
18 000 metrů čtverečních. Na zasedání
zastupitelstva Prahy 5 v červnu bylo ale
schváleno nesouhlasné stanovisko k dubnovému rozhodnutí magistrátu. Následně
rada Prahy 5 zaslala Odboru stavebnímu
a územního plánu MHMP návrh na změnu územního plánu dotčené lokality zpět
z funkčního využití OC (čistě obytné)
na VV (veřejné vybavení). Ačkoliv ještě
není rozhodnuto, zda projekt společnosti
Metrostav Delta v budoucnu potřebná povolení získá, a v žádném případě nedisponuje například stavebním povolením, fir-
ma požádala Úřad městské části Praha 5
o povolení k zahájení kácení stromů.
Odbor životního prostředí Prahy 5 ale
vlastníkovi pozemku, firmě Metrostav
Delta, s.r.o., podmíní povolení ke kácení
stromů získáním platného stavebního povolení, které developer nemá. Do nabytí
právní moci případného stavebního povolení tak developer kácet nesmí. „V případě porušení podmínek rozhodnutí by
vlastníkovi pozemku hrozila značná pokuta,“ upozornil vedoucí Odboru životního prostředí Prahy 5 Miroslav Kučera.
Praha 5 s výstavbou nesouhlasí
„Městská část prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva a následně rady vyjádřila
kategorický nesouhlas se stavbou. Odvoláním Prahy 5 se v současnosti zabývá Magistrát hl. města Prahy. Prostor parku Klamovka a jeho okolí je jedinečnou rekreační
zónou plnou zeleně, navíc v těsné blízkosti dopravně velmi vytížených ulic Plzeňská
a Podbělohorská. I v současné podobě je jeho kapacita téměř nedostatečná vzhledem
k velké návštěvnosti obyvatel Prahy 5, vět-
šinou maminek s dětmi. Umožnění stavby
projektu by nenávratně negativně zasáhlo
celou lokalitu. Lidé by přišli o místo k odpočinku a razantní úbytek zeleně by měl dopad
i na ovzduší,“ komentoval situaci 1. zástupce
starosty Prahy 5 Lukáš Budín (SZ), který byl
zároveň předkladatelem návrhu na zamítnutí stavby zastupitelstvem v červnu 2014.
Proti zástavbě dlouhodobě bojují místní obyvatelé. „Developer počítá s výstavbou obytného komplexu se 150 byty a 214
parkovacími místy, a to v místě, které bylo určeno jako rezerva pro školství a sport
a mělo status veřejného vybavení! I když
se za pomoci soudních sporů podařilo
schválení změny oddálit, dubnový verdikt celopražského zastupitelstva zasadil
obyvatelům Prahy 5 tvrdý direkt,“ dodal
dříve zástupce obyvatel žijících na Klamovce a v okolí Ilja Mráček. Případná výstavba na pozemku, který bohužel není
ve vlastnictví městské části Praha 5, totiž
podle starousedlíků například zlikviduje
vzrostlou zeleň, zvýší intenzitu automobilové dopravy i ohrozí výskyt několika
druhů chráněných živočichů. (red)
INZERCE
... n i c nes
neskk r ý v á
Auta z ČR
a servisní historií
800 50 00 50
M A J Í MŮ
MŮJJ H L A S
P R O K VA L IT
ITU
U!
www.mamacar.cz
w
www
ww
w w.m
SC- 330252/76
SC- 330252/75
P epa Vo j t e k
9
aktuálně
Školáci mohou
zdarma lyžovat
Pracoviště Pražské správy sociálního
zabezpečení přestěhováno do Kobylis
Začátkem prosince se definitivně uzavřelo Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (ÚP PSSZ) se sídlem v ulici Křížová 6a, Praha 5. Od pondělí 8. prosince všechny své služby poskytuje na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti stanice metra Kobylisy.
Ilustrační foto: Michal Fairaizl
Jízdu na běžkách a hodně zábavy na sněhu, to vše za přítomnosti svých spolužáků, mohou
prožít tuto zimu děti v Praze 5.
V průběhu prosince obdrželi ředitelé a ředitelky všech základních škol zřízených MČ
Praha 5 pokyny k akci s názvem Hurá na lyže. Jedná se o
projekt, který se za podpory
radních MČ Praha 5 uskuteční
ve Ski parku Velká Chuchle a je
určen právě dětem ze základních škol. „Podstatou je nejen informovat děti o možnosti běžeckého lyžování na území
hlavního města, ale především
jejich aktivní zapojení v rámci lyžařských kurzů pro jednotlivé třídy,“ sdělil radní Pavel Richter (TOP 09). Veškeré
aktivity stejně tak jako půjčení
kompletního vybavení budou
pro školy bezplatné. (red)
ÚP PSSZ Praha 5 se sídlem
v ulici Křížová 6a se tak spojila
s Pražskou správou sociálního zabezpečení, která působí
v Kobylisích. ÚP PSSZ v ulici
Křížová 6a je již pro veřejnost
natrvalo uzavřeno. Klienti navštěvující toto pracoviště si tak od 8. prosince mohou
vyřídit své záležitosti týkající se důchodového a nemocenského pojištění i pojistného na sociální zabezpečení na adrese Trojská 1997/13a,
Praha 8, nebo na kterémkoliv jiném územním pracovišti PSSZ.
PSSZ na nové adrese nabízí
lepší dopravní dostupnost, protože se nachází u stanice metra
Kobylisy a tramvajové zastávky Hercovka. Další předností je
možnost bezplatného parkování. Klientské centrum má bezbariérový přístup a vyvolávací
systém umožňuje plynulé poskytování služeb.
Adresa elektronické podatelny zůstává stejná – posta.
[email protected], beze změny je také ID datové schránky – hnhacvt. Ostatní kontakty jako
telefonní spojení a e-mailové
adresy se rovněž nemění.
PSSZ a všechna její územní pracoviště jsou pro veřejnost otevřena každý pracov-
ní den. Úřední hodiny jsou
jednotné: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 h., v úterý
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00
h a v pátek od 8.00 do 13.00 h.
Více informací k jednotlivým
pracovištím je k dispozici na http://www.cssz.cz/cz/
kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/. (red)
Přehled územních pracovišť PSSZ,
na která se mohou Pražané obracet:
• Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8, Trojská 1997/13a,
• Územní pracoviště PSSZ, Praha 1, Biskupská 1752/7,
• Územní pracoviště – I PSSZ, Praha 3, Olšanská 3,
• Územní pracoviště – II PSSZ, Praha 3, Olšanská 3,
• Územní pracoviště PSSZ, Praha 5 Jihozápadní Město, Janského 2370,
• Územní pracoviště PSSZ, Praha 9, Bohušovická 539,
• Územní pracoviště PSSZ, Praha 9, Sokolovská 855/225,
• Územní pracoviště PSSZ, Praha 10, V Korytech 1536/8.
INZERCE
jŠŒ›ŒG”ó›G
ˆ•‹ġ“š’–œG—–š›ˆœf
}Guv}ÏtG
GGGGGyvjlG
GGGGGGGYWX\
ĖG’–•›™–“–ˆ•ïG—™–›Œ•–ïG
•–ïG
“ˆ‹œS
G œ‰•œ›óG‰Œ¡G—–Š›œG“ˆ‹œSG
G •ˆGĀ’–™G›œ’–ïG›’ç•ġ
ġ
ĖGZG‹Œ••óG—–™ŠŒG‘󋓈G
G ‘ƄG–‹GX_WGrēV‹Œ•
ĖG–‹‰–™•çG’–•¡œ“›ˆŠŒG
G ˆG—ïēŒG
z›™–œ—ŒƄ•Š’GZX_XV[SGw™ˆˆG\
wˆšçƄG’ŒG’•œGj•Œz›ˆ™
^Z`GZ`WG_W_
žžžUš“”‹Œ›UŠ¡
10
SC-341743/02
wvGTGwÇaGXWGTGX_G–‹•
aktuálně
Představujeme vzdělávací instituce zřizované Prahou 5:
ZŠ a MŠ Weberova klade důraz na prohlubování kreativity
Prvořadou funkcí školy je poskytovat vzdělání a vychovávat
nové členy naší společnosti. Těchto dvou pilířů se drží v Základní
a mateřské škole Weberova, ve které 510 žáků a žákyň navštěvuje
devět postupných ročníků.
„Záběr naší školy je opravdu široký a vedle kvalitního školního vzdělávání patří k našim primárním cílům rozvíjet přirozený talent dětí v oblasti umění,
sportu nebo komunikace a poskytovat jim možnost hodnotného využití volného času. Důraz klademe na prohlubování
jejich samostatnosti a kreativity a spolupracujeme s rodiči
i příslušnými institucemi nejen
z naší městské části,“ říká ředitel školy Karel Čermák.
Areál školy disponuje
i bazénem
Areál školy bychom mohli rozdělit na tři vzájemně propojené
části – hlavní budovu s jídelnou, budovu s bazénem a dvěma tělocvičnami, kterou v létě
2015 čeká rozsáhlá rekonstrukce, a venkovní sportovní areál.
V hlavní budově se nacházejí všechny kmenové třídy a odborné učebny (přírodopis, chemie, hudební výchova, fyzika,
učebny cizích jazyků, kabinety, keramická dílna, cvičná
kuchyně, učebny ICT, žákovská knihovna s čítárnou a sedm
oddělení školní družiny) a sídlí
zde také vedení školy. V přízemí hlavní budovy jsou umístěny tři třídy mateřské školy. Jídelna s kuchyní je prostorná,
s upravenou akustikou a no-
vým, moderním technickým
vybavením. Žáci i zaměstnanci
školy zde mají k dispozici výběr
ze dvou jídel.
Ve vedlejší budově se nacházejí dvě tělocvičny a bazén
o rozměrech 10 x 25 m, rozdělený na čtyři dráhy. Tělocvičny spolu s bazénem slouží potřebám školy i jiným školským
zařízením a sportovním organizacím. „Sportovní vybavenost školy umožňuje našim
žákům plné sportovní vyžití nejen v rámci hodin tělesné
výchovy, ale i při dalších mimoškolních aktivitách,“ podotýká Karel Čermák.
Jednou z priorit ZŠ a MŠ Weberova, co se týče výuky i jejího běžného chodu, je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho
vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku
nejen ICT, ale i dalších předmětů, jsou určeny učebny informatiky a pracovny s interaktivními tabulemi. Učitelé mají
k dispozici výpočetní techniku v kabinetech i ve sborovně,
ve škole funguje počítačová síť.
Učitelé se průběžně
vzdělávají
Pedagogický sbor má čtyřicet členů – od mladých začínajících spolupracovníků až
Čtyři otázky pro ředitele školy Mgr. Karla Čermáka
Jak vzpomínáte na své začátky v této škole?
V roce 2012, před více než dvěma lety, jsem přišel do veliké
školy, kde jsem neměl jediného známého a veškeré vztahy, nejen
pracovní, ale především ty lidské, jsem musel budovat od nuly.
Začátek to byl náročný, ale jako životní zkušenost k nezaplacení.
Obrovská výzva a zároveň neskutečná radost, pocit zadostiučinění, když se vám vaše práce daří a když vás baví. Dodnes jsem
vděčný za pomoc a za podporu všem svým kolegům, o něž jsem
se mohl opřít a na které se mohu vždycky spolehnout.
Mgr. Karel
Čermák
Je podpora zřizovatele dostatečná?
Kdyby bylo tolik peněz, jako je podpory ze strany našeho zřizovatele, bylo by to
velmi příjemné. Rozhodně bychom totiž věděli, co s nimi! Zároveň jsme si ovšem
dobře vědomi, že ve stejné situaci jsou v podstatě všechny školy, a podpory i přístupu našeho zřizovatele, městské části Praha 5, si opravdu velmi ceníme.
Co vás aktuálně trápí?
Už delší dobu přemýšlím, kde vzít nemalý finanční obnos potřebný na revitalizaci venkovního areálu, jehož stav není optimální. Projekt na realizaci už máme
zpracovaný, jeho autorem je profesionální architektonické studio. V létě 2014 to
vypadalo, že získáme grant od MŠMT, ten ale nakonec bohužel nevyšel… Ovšem
samozřejmě nic nevzdáváme!
Vaše přání do budoucna?
Mým velkým přáním je zrekonstruovat v nejbližší době budovu sportovního areálu. Z dlouhodobého hlediska se má přání asi příliš neliší od snů každého ředitele:
totiž mít školu neustále naplněnou žáky, kvalitními pedagogy a pozitivní náladou.
ŽÁCI ZŠ A MŠ WEBEROVA si mohou užít bazén během vyučovacích hodin i při
volnočasových aktivitách. Foto: ZŠ Weberova
po zkušené kolegyně – a tvoří
jej ředitel, dvě zástupkyně ředitele, pedagogové 1. a 2. stupně, mateřské školy a školní
družiny včetně dvou výchovných poradkyň, koordinátorů prevence sociálně patologických jevů, ICT a environmentální výchovy. „Aktivně
spolupracujeme s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou. Prioritou školy
je vzdělávání a výchova žáků
podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen
na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Snažíme se
o individuální přístup ke každému dítěti a usilujeme o integraci žáků se zdravotním či
sociálním
znevýhodněním.
Všichni žáci se mohou vždy
s důvěrou obrátit na naše výchovné poradkyně, které studentům vyšších ročníků rovněž rády pomohou s rozhodováním týkajícím se výběru
dalšího studia či povolání,“ informuje Karel Čermák.
Důležitá
je spolupráce s rodiči
Pedagogové
dlouhodobě
spolupracují na tvorbě školních projektů, škola pořádá
ozdravné mimopražské pobyty a lyžařské kurzy. Jako
příklad dlouhodobého školního projektu je možno uvést
projekt Paragraf, který probíhá na 2. stupni a je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchovu, dopravní
výchovu, výchovu ke zdraví, chování žáků za mimořádných událostí a jejich jazykové dovednosti. Na konci
devátého ročníku se každoročně koná projekt Malá maturita, jehož cílem je aktivně
motivovat žáky 9. tříd a ověřit si, zda ovládají základní dovednosti a mají znalos-
ti, které měli získat za dobu
vzdělávání na základní škole. Dalším dlouhodobým projektem je tvorba virtuálního
školního i-časopisu.
„Za velmi důležitý faktor
správného fungování školy
a jejího dalšího směřování považujeme spolupráci s rodiči
a příslušnými institucemi nejen z naší městské části. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek,
na třídních schůzkách, během
konzultačních hodin nebo
osobně dle dohody s pedagogy,“ vyjmenovává ředitel školy. Pro rodiče a veřejnost škola
každoročně pořádá Den otevřených dveří, tradiční Adventní odpoledne a Sportovní
sobotu, na jejíž návštěvu zve
i děti z okolních mateřských
a základních škol. Pro předškoláky Prahy 5 je každoročně
připravován Adventní šplouch
v bazénu školy.
Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Unii rodičů, jež se schází třikrát během
školního roku u příležitosti
třídních schůzek a funguje jako fórum, v jehož rámci mohou rodiče vyjádřit své názory
a připomínky týkající se aktuálních problémů vzdělávání a výchovy dětí. Zároveň zde
získávají informace o činnosti
školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji.
Škola dále spolupracuje
s Odborem školství, kultury a sportu MČ Praha 5, Odborem sociální problematiky a prevence kriminality,
Policií ČR a Městskou policií
Prahy 5. Na základě dlouhodobé spolupráce s Pedagogickou fakultou UK, Přírodovědeckou fakultou UK, FTVS
a ČVUT zajišťuje pedagogickou praxi pro studenty. Více
informací na www.zsweberova.cz. (red, md)
11
aktuálně
Představujeme členy nové Rady městské části Praha 5
Sedm mužů stojí po ustavujícím listopadovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 v čele naší radnice. S jakými životními a pracovními
zkušenostmi budou ovlivňovat chod naší městské části a jaké jsou jejich cíle ve svěřených oblastech? To představíme čtenářům v tomto
a únorovém čísle.
Radek Klíma, starosta
Mám tu čest být znovu starostou naší
městské části. Původním povoláním
jsem lékař (pracoval jsem na chirurgii v Nemocnici Motol), posledních
20 letech jsem se věnoval podnikání
v oblasti zdravotnictví. S manželkou,
se kterou jsem ženatý přes 27 let,
máme čtyři děti. Od dětství mám
rád sport. Přes gymnastiku, tenis
a karate jsem se propracoval ke curlingu. Jsem šestinásobným mistrem
republiky v tomto sportu a měl
jsem tu čest jako kapitán národní
reprezentace hájit naši zemi na mistrovství Evropy a na Světovém
poháru. Ze sportu jsem si přenesl do politiky především smysl pro
fair play a úctu k soupeři.
Moje kompetence: finance, bezpečnost,
zdravotnictví, územní a stavební řízení
Proč jste se rozhodl věnovat se právě těmto oblastem?
Jsou to oblasti, o nichž díky svým zkušenostem mnohé vím.
Chci prosazovat pravicové názory, které vyznávám, a to slušnou cestou, bez korupce, klientelismu a politikaření.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí považujete za prioritní?
Za prioritní považuji naslouchání občanům a jejich potřebám. Radnice nemá být světem sám pro sebe, má být otevřenou platformou dialogu mezi lidmi a jejich zastupiteli. Proto
se soustředím na opatření, která budou nejpotřebnější v rámci
jednotlivých oblastí. Například v oblasti rozpočtu vidím nutnost razantního snížení nákladů, aby se městská část nezačala zadlužovat.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší stránky městské části
Praha 5?
Praha 5 je silnou městskou částí, která v mnoha směrech těží ze své strategické polohy. Může se opřít o svá přírodní bohatství, kterými jsou například Prokopské údolí nebo parky.
Silnou stránkou jsou podle mě její obyvatelé. V každé části,
od Smíchova po Motol, najdeme příklady a příběhy podnikavých a schopných lidí. Za výzvu považuji práci na zlepšení bezpečnosti v naší městské části, ale také na zavedení takového parkovacího systému, který by našim občanům
umožnil pohodlně zaparkovat u svých domů. Budu se zasazovat rovněž o opatření, která přispějí k čistšímu ovzduší
v Praze 5.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro vás?
Čtenářům a občanům Prahy 5
především děkuji za jejich důvěru. Přeji všem úspěšný vstup
do nového roku a v něm hlavně
pevné zdraví, optimismus, pohodu, lásku a spokojenost. Prostě rok prožitý podle představ
každého z nás.
12
Viktor Čahoj, radní
Narodil jsem se v Praze a je mi 28
let. V současné době dálkově studuji
Vysokou školu ekonomie a managementu. V soukromém sektoru jsem
se věnoval oblasti IT, kde jsem pracoval jako vedoucí projektového týmu.
Dva roky jsem také úzce spolupracoval s radním hlavního města Prahy
v oblasti správy majetku města, informačních technologií a evropských
fondů. Mezi mé záliby patří především sport, poslední dobou hlavně
běhání, squash a snowboarding.
Moje kompetence: otevřená radnice
(EU, IT, veřejné zakázky, legislativa)
Proč jste se rozhodl věnovat se právě těmto oblastem?
Usiluji především o to, abych radnici přiblížil občanům Prahy 5, a nechci, aby to zůstalo jen u líbivého předvolebního slibu. Veřejné zakázky, legislativa a evropské fondy jsou oblasti,
které se otevřené radnice přímo týkají. Jsou to gesce, ve kterých vidím ještě spoustu práce k tomu, aby si úřad zasloužil
„nálepku“ transparentní radnice. Další oblastí, které se věnuji,
je IT. Informační technologie jsou oborem, který mě baví, vystudoval jsem jej a je mi ze všech oblastí nejbližší.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí považujete za prioritní?
Největším „oříškem“ bude právě IT. Například je potřeba zpřehlednit webové stránky. Zorientovat se a najít potřebnou informaci v současné době na webu MČ Praha 5 zabere občanům
spoustu času. Úředníci na tom ale nejsou o moc lépe. Aplikace, které každodenně používají ke své práci, je nutné uspořádat a provázat mezi sebou tak, aby práce s nimi byla efektivní.
V oblasti legislativy je prioritou rozšířit časové možnosti bezplatných služeb právní poradny pro občany, o které je velký
zájem.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší stránky městské části
Praha 5?
Přiznávám, že nerad odpovídám na otázky typu nejsilnější,
nejslabší a podobně, protože nic není pouze černé nebo bílé.
Přesto se pokusím odpovědět. Za silnou stránku městské části Praha 5 považuji dostupnost služeb v lokalitě Anděl, která se
stala nejrušnější křižovatkou v Praze. Je paradoxem, že slabou
stránku vidím opět v této lokalitě, kde se mnozí z nás necítí bezpečně. Bezpečnost je třeba zlepšit také například v okolí
Smíchovského nádraží.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro vás?
Nejen čtenářům, ale všem občanům naší městské části Praha 5
přeji vše nejlepší do nového roku
2015. Je mi ctí, že se mohu aktivně podílet na rozvoji Prahy 5
a jsem přesvědčen, že se v tomto
volebním období mnohé podaří zlepšit. „Pětka“ si to rozhodně zaslouží!
aktuálně
Lukáš Budín, 1. zástupce starosty
Petr Hnyk, radní
V Zastupitelstvu MČ Praha 5 působím již třetí
volební období. Vždy jsem úzce spolupracoval
s místními občanskými sdruženími, k mým
tématům patřila zejména problematika
územního rozvoje. V minulosti docházelo
poměrně často k udělování výjimek v územních a stavebních řízeních. Při tvorbě územního
plánu a stavebních předpisů byl vyloučen názor
veřejnosti a mnohdy i zastupitelstva městské
části. S těmito postupy jako Strana zelených
dlouhodobě nesouhlasíme, proto jsme nyní
přijali nabídku na přímou účast na vedení
Prahy 5. Naší prioritou je citlivý územní rozvoj
bez snížení kvality života a nadměrné dopravní zátěže a zapojení veřejnosti
do rozhodování.
Vzděláním jsem ekonom,
profesí dopravák. Od pěti let
bydlím na sídlišti Barrandov.
Do veřejného dění v naší
městské části jsem vstoupil
v roce 2002, kdy jsem založil
nezávislé webové stránky
informující o stavbě tramvajové trati na Barrandov.
Během dalších let jsem se
věnoval především spolkové
činnosti v oblasti ochrany
lidských práv a potřeb seniorů. V roce 2010 jsem aktivně podporoval iniciativu Pražané
a Pražanky za MHD, která protestovala proti snaze vedení
hl. m. Prahy omezit spoje metra, tramvají a autobusů.
V tomto roce jsem také vstoupil do Strany zelených, na jejíž
kandidátce jsem byl v komunálních volbách na podzim 2014
zvolen do zastupitelstva.
Moje kompetence: životní prostředí,
rozvoj městské části
Proč jste se rozhodl věnovat se právě těmto oblastem?
Dlouhodobě bojuji proti naddimenzovaným stavbám, které nerespektují
charakter území Prahy 5. Moje volba při výběru kompetencí v rámci rady
městské části proto byla jednoznačná: územní rozvoj a životní prostředí. Máme v plánu otevřít radnici všem občanům, aby se mohli vyjádřit
k navrhovaným změnám územního plánu i chystané výstavbě, do Výboru územního rozvoje kupříkladu SZ nominovala dva své zástupce ne-zastupitele, protože jak orgány rady, tak zastupitelstva by neměly být politickými, ale odbornými orgány, které zároveň reflektují i názory občanů
a o.s. Budeme také využívat moderní technologie tak, aby všechny podstatné dokumenty územního plánování byly dálkově přístupné. V oblasti
životního prostředí se zaměřím především na ochranu a rozšiřování zeleně, budu se věnovat i problematice nepovoleného kácení.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí považujete za prioritní?
Nejprve se chci zaměřit na jednotlivé kauzy, které se objevily v posledních
letech, pro tato území plánují zřídit pracovní skupiny za účasti občanů a o.s.
Jedná se zejména o výstavbu v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí, stolové hory Vidoule, parku Klamovka, Dívčích hradů, oblast Nikolajky,
Farkáně a dalších. Na území Prahy 5 se nachází také několik brownfieldů určených k zástavbě (lokalita Smíchovského nádraží, areál bývalé Waltrovky aj.). Udělám vše pro to, aby na těchto místech nevznikaly jen kancelářské budovy a obchodní centra, ale také obecně prospěšné stavby jako
jsou školy a kulturní centra či veřejná zeleň. Jako nepřípustné vnímám také
některé záměry v památkové zóně Smíchov či v jejím ochranném pásmu.
V těchto případech prosazujeme zachování historického půdorysu staveb,
včetně původních objemů a tvarů. Město je živoucí organismus, který se
musí rozvíjet, nicméně nová výstavba musí vždy citlivě navazovat na zástavbu dosavadní a vedle toho jsou lokality, které zastavěny být nesmějí.
Považuji za zásadní úkol, abychom taková místa ochránili. Z dlouhodobého hlediska bych rád vytvořil ucelenou koncepci územního rozvoje Prahy 5 za účasti odborníků, úředníků, nás politiků a hlavně občanů Prahy 5.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší stránky městské části Praha 5?
Praha 5 je jednou z nejzelenějších částí centrální Prahy. Právě tento
fakt lze považovat za její výhodu i nevýhodu zároveň. Příznivé životní
podmínky lákají developery a další stavebníky. Je proto nutné vytvořit dlouhodobou strategii přijatelnou pro všechny zúčastněné, a která
by nastavila jasně daná pravidla.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro vás?
Naším mottem je: transparence, informovanost,
participace. Jsme otevřeni vašim názorům, nebojte se na nás kdykoliv obrátit se svými problémy a zapojte se aktivně do spolupráce s MČ Praha 5, protože vy zde žijete a vy máte právo působit a ovlivňovat fungování a podobu naší obce.
Osobně budu nadále organizovat veřejná setkání
k tématům územního rozvoje a plánování, stejně
jako k životnímu prostředí.
Moje kompetence: kultura a doprava
Proč jste se rozhodl věnovat se právě těmto oblastem?
Narodil jsem se v centru města, kousek od Severojižní magistrály. Kvůli smogu se však moji rodiče rozhodli přestěhovat na okraj Prahy do čistšího prostředí. Bohužel, přes Barrandov začala být záhy vedena transitní
doprava místo nedokončeného Silničního okruhu Prahy. Každodenní cestování přeplněnými autobusy po zacpané silnici ve mně vzbudilo otázky, na které jsem začal
hledat odpovědi. Moje setkání s kulturou je také spojené
s Barrandovem a jeho filmovým studiem. Jako děti jsme si
chodili hrát do jeho blízkosti, občas jsme prolézali i rozestavěné kulisy. Možná proto ve mne vyrostla láska k filmu
a ke kultuře všeobecně.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí považujete
za prioritní?
V oblasti kultury nás čeká vytvoření jednotné koncepce rozvoje kulturních zařízení na území městské části.
Chceme propojit veškeré kulturní dění s cílem maximální
efektivity vynaložených prostředků. V dopravě nás čeká
mnoho koncepčních rozhodnutí, která se týkají rozvoje
území v blízkosti Smíchovského nádraží. Trvajícím problémem pro řadu obyvatel jsou také necitlivé změny linkového vedení MHD učiněné v minulých letech.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší stránky městské
části Praha 5?
Za nejslabší stránku, a to nejen v městské části Praha 5,
považuji nedostatek vizí do budoucna. Veřejná správa
připravuje plány málokdy přesahující jedno volební období. Dlouhodobé koncepce rozvoje městské části stále
chybějí. Za nejsilnější stránku Prahy 5 považuji unikátní provázanost zástavby a zeleně. Rozsah zelených ploch
je v Praze 5 ojedinělý a na nás je tento stav uchránit.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro vás?
Čtenářům bych chtěl popřát vše nejlepší v novém roce, pevné zdraví, a aby se jim v naší městské části žilo co nejlépe.
Rád se s nimi osobně setkám, ať již
na některém z veřejných zasedání zastupitelstva, nebo při chystaných akcích na území Prahy 5. Názory veřejnosti jsou pro mne vždy
hnacím motorem pro další politickou práci.
13
stalo se
Smíchov hostil Mezinárodní festival alpinismu
ÚVODNÍ SLOVO při zahájení festivalu pronesl radní Prahy 5 Pavel
Richter (TOP 09). Foto: Michal Fairaizl
TAK KUDY se příště dostanu na vrchol? Foto: Michal Fairaizl
Secesní budova Národního
domu na Smíchově přivítala již 11. ročník tradiční mezinárodní akce, a Praha 5 se
tak na tři dny stala centrem
světového alpinismu. Kromě
přednášek
horolezeckých
hvězd (Peter Habeler, Hanns
Schell, Marko Prezelj a další) měli návštěvníci možnost
zhlédnout například i výběr celosvětově nejúspěšněj-
Praha 5 zorganizovala vánoční sbírku
na pomoc lidem bez domova
Městská část Praha 5 pod záštitou zástupce starosty Jana Smetany (ČSSD) uspořádala vánoční sbírku zimního
oblečení na pomoc lidem bez
domova. Na akci se podílely neziskové organizace Armáda spásy a Naděje, ale také zastupitelé a zaměstnanci úřadu. Sbírka vyvrcholila
předáním vánočních balíčků
potřebným u kostela sv. Václava v pondělí a úterý před
Štědrým dnem, tedy 22. a 23.
prosince.
Smyslem akce bylo ulehčit během vánočních svátků
tíživou životní situaci lidem
bez přístřeší. „Lidé bez domova obdrželi potravinovou
a materiální pomoc, ale také
poradenství pro řešení jejich
sociální situace. Zástupci Armády spásy a Naděje pomohli
například oslovit osoby, které pomoc potřebují nejvíce.
Spolupráce s neziskovými organizacemi je pro nás klíčová. Plánujeme v Praze 5 zřídit sociálně právní poradenské centrum, kde je záměrem
rozsah této pomoci zásadně rozšířit,“ uvedl zástupce
starosty Prahy 5 Jan Smetana (ČSSD), mezi jehož kompetence patří právě sociální oblast. Potřební se kromě
oblečení a přikrývek dočkali také potravinového balíčku v podobě guláše s pečivem
či sekané s bramborovým salátem. Více podrobností přinese příští vydání Pětky pro
vás. (red)
ších krátkých fi lmů z oblasti
outdooru. „Pořadatelé kladli důraz na propojení všech
podob alpinturismu, volnočasových aktivit a outdooru.
Na své si zde přišli návštěv-
níci všech věkových kategorií, včetně dětí,“ zhodnotil
akci radní Prahy 5 pro sport
Pavel Richter (TOP 09). Info
na www.festivalalpinismu.
cz. (red)
Pejsku, s peklem se nežertuje…
ZLOBIVĚJŠÍ PEJSCI museli čertům předvést, že umí i poslouchat. Foto: Michal Fairaizl
Neziskovka roku 2014, Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., uspořádala opět za podpory Prahy 5 již 12. ročník tradiční Mikulášské pro hodné (i zlobivé) pejsky. Nadílky
se zúčastnilo rekordních 37 psů a majitelé na ně hned u registrace prozradili, zda byli hodní nebo zlobiví. Ti hodní dostali
od Mikuláše veřejnou pochvalu a dobrůtky a zlobivci se museli
„vykoupit“ nějakým psím kouskem. I když se některým v blátě
moc nechtělo, téměř všichni zvládli povely sedni a lehni. Někteří panáčkovali, štěkali na povel a k dokonalosti to dovedla kříženka Diana, která s naprostou noblesou předvedla povel „chcípni“. Po bohaté nadílce proběhl Mikulášský šestiboj.
Disciplíny byly připraveny tak, aby bylo možné poměřit síly
zdravých lidí a lidí s handicapem – majiteli asistenčních psů.
Při některých soutěžích byly soutěžícím zakryty klapkami oči,
někdy i uši a některé úkoly se plnily z invalidního vozíčku. (red)
Švandovo divadlo připomnělo listopadové události
Čtvrt století od pádu komunistického režimu si připomnělo i Švandovo divadlo na Smíchově. Právě na této scéně (divadlo tenkrát neslo
ještě pokrokový název Realistické) se už 18. listopadu 1989 odpoledne konalo první setkání herců a studentů, kteří byli pobouřeni postupem policie proti studentům na Národní třídě. Padla tu i první
výzva k týdenní protestní stávce ve všech divadlech a také výzva
ke generální hodinové stávce. K ní se později opravdu připojila celá,
tehdy ještě Československá republika. K listopadovému výročí přichystali u Švandů hned dva tituly. V divadelní Kafárně se uskutečnil
další díl Scénických rozhovorů, jejichž hostem byl divadelní a filmový režisér Andrej Krob, a na malé divadelní scéně se odehrálo představení Země Lhostejnost. Hra byla inspirovaná osobností i trpkými
polistopadovými esejemi písničkáře Karla Kryla. (red)
14
PŘEDSTAVENÍ Země Lhostejnost je inspirováno osobními zážitky písničkáře Karla
Kryla. Foto: ŠD
stalo se
Studenti představili architektonické fantazie Kolem světa za dva dny
Teoretické práce studentů ČVUT Fakulty stavební architektury s názvem Dostavba bytových domů ve stávajících prolukách
Prahy 5 v ulicích Radlická a ve Vrchlického nabídla prosincová
výstava v Galerii MČ Praha 5. „Všechny dosud realizované výstavy studentů ve spolupráci s Prahou 5 mají za úkol představit um a fantazii mladých lidí – budoucích architektů v oblasti moderních a ekologických staveb,“ uvedl na vernisáži radní
Petr Hnyk (SZ).
Zajímavostí expozice byla anketa pro návštěvníky, kteří
mohli ohodnotit nejlepší návrhy vhozením hlasu do připravené schránky, nebo napsat připomínky k jednotlivým návrhům
přímo do knihy návštěv. (red)
NA PROMÍTÁNÍ 3D snímků Marka Audyho z venezuelského podzemí všichni
diváci obdrželi 3D brýle, a mohli si tak
užít přírodu v křišťálových jeskyních
doslova před očima. Foto: Michal Fairaizl
Kdo nemá povahu na to, aby
vyrazil sám mezi medvědy nebo aby poznal osobně
domorodé kmeny v Africe,
a přesto je jeho snem se tou-
lat a poznat nepoznané, mohl si tuto svou touhu splnit
v Národním domě na Smíchově, kde se koncem listopadu
uskutečnil Cestovatelský festival. „Jedničku s hvězdičkou
bych dala Romanovi Burdovi
za černobílé fotografie z oblasti kolem řeky Omo, které provázely jeho prezentaci Etiopie
– obřady a rituály. Jak sám poznamenal, co jsme viděli, fotil jen analogově na černobílý
film. Fotky a slovní komentář
k nim mě doslova přikovaly k židli a připadala jsem si,
že v těch okamžicích se právě
nacházím na černém kontinentu. Tak to bylo autentické,“
uvedla jedna z návštěvnic festivalu Táňa Fulajtárová. (red)
STUDENTSKÉ VIZE zaplnění proluk v Praze 5 uvedl do výstavního života radní
Petr Hnyk. Foto: Michal Fairaizl
FESTIVAL obohatily ukázky lidových a národních tanců. Foto: Michal Fairaizl
Galerie Portheimka
vzdala hold Vojtěchu Kubaštovi
Desítky kreseb, knih a betlémů výtvarníka Vojtěcha
Kubašty zhlédli návštěvníci
prosincové výstavy v Galerii
Portheimka. Uznávaný český malíř a grafi k byl pravověrným Smíchovákem a pro
Prahu 5 vytvořil množství
obrázků o známých smíchovských památkách a zákoutích. Výstava proběhla pod
záštitou radního Petra Hnyka
(SZ) a zastupitelky Marie Ulrichové-Hakenové. (md)
Bratři Ebenové vyšli mezi nakupující
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA nabídla
možnost pokochat se precizně zpracovanými betlémy. Foto: Michal Fairaizl
SE ZÁJEMCI o podpisy si hudebníci v čele s Markem Ebenem rádi popovídali. Foto:
Michal Fairaizl
V předvánočním shonu si do OC Nový Smíchov našli cestu bratři Ebenové, kteří zde mezi uspěchanými nakupujícími podepisovali svoje nové CD. (md)
INZERCE
RADNÍ PRAHY 5 Petr Hnyk zahájil výstavu, nad kterou společně se zastupitelkou
Marií Ulrichovou-Hakenovou (vpravo) převzal záštitu. Foto: Michal Fairaizl
VOLEJTE ZDARMA
SC-341300/37
Prodáváme a pronajímáme
nejvíce nemovitostí na Praze 5
800 888 905
15
inzerce
BYDLENÍ & REALITY
Novela obanského zákoníku uvolnila ruce
nájemníkm – u podnájm zstala pravidla písná
eši chtjí stále víc bydlet ve vlastním, pesto si stále tvrtina
z nich najímá byt nebo dm. V pronájmu lidé bydlí hlavn
ve vtších mstech, v obcích pod pt tisíc obyvatel žije v nájmu
jen 18 procent lidí. Podnájem hledají pevážn studenti.
Koleje jsou pro n drahé.
ha pronajímatel. Navíc o pítomnosti zvíete ani nemusí vdt. Ne
s každým zvíetem se ale mže
nájemník nasthovat. „Pronajímatel nemže nájemci zakázat v byt chovat zvíe. Není-li to výslovn ujednáno v nájemní smlouv,
nájemce ani nemusí pronajímateli oznámit, že zvíe má. Jediným
zákonným omezením je, že zvíe
nesmí psobit pronajímateli nebo
ostatním obyvatelm domu nepimené obtíže. Za ty je možné
považovat i vytrvalý štkot a vytí
psa,“ popsal Jií Hartmann.
Kvli hluným nebo nebezpeným domácím mazlíkm mže pronajímatel nájem dokonce
pedasn ukonit. Délka výpovdní doby je zásadn stanove-
jmu. „Prodlení nájemce s úhradou nájemného a náklad za služby za alespo ti msíce je možné
hodnotit jako zvláš závažné porušení smlouvy, což je dvod pro
výpov z nájmu bez výpovdní
doby. V krajním pípad se mže
pronajímatel svého nároku domáhat u vcn a místn píslušného
soudu,“ vysvtlil Jií Hartmann.
Pokud je naopak vše v poádku a ob strany mají zájem o prodloužení nájmu, nemusí to dlat
písemn. „Nájem se dá prodloužit na základ faktického užívání bytu nájemníkem po dni, kdy
ml nájem bytu skonit. Pokud
nájemce užívá byt po dobu alespo tí msíc po dni, kdy ml nájem bytu skonit, a pronajímatel
ho v tomto období nevyzve, aby
byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu jako díve. Nejvýše ale na dobu dvou let,“
uzavel Jií Hartmann.
SC-341300/13
Bhem srpna a záí se pravideln
zvyšuje až o ptinu zájem o podnájem. Takový typ bydlení hledají pevážn studenti. „Pronájem
a podnájem bytu jsou v praxi asto zamovány. Rozdíl je ale podstatný. Nový obanský zákoník
poskytuje nájemcm adu jistot
a výhod, které však v podnájemním vztahu neplatí. V podnájemní
smlouv je napíklad možné zakázat podnikání v byt nebo pítomnost zvíat, což v nájemní smlouv možné není,“ upozornil Jií
Hartmann z advokátní kanceláe
Hartmann, Jelínek, Fráa a partnei.
Práv nemožnost zakázat vlastnictví domácích zvíat se po lednu 2014 stala trnem v oku mno-
na na ti msíce. Výjimkou jsou
situace, kdy ze strany nájemníka
dojde ke zvláš závažnému porušení smlouvy. „V praxi se bude
jednat zejména o výpovdi z dvodu prodlení s úhradou nájemného, náklad za služby, ale teba i z dvodu poškozování bytu
nebo domu. Výpov nájmu nicmén neopravuje pronajímatele
k vyklizení bytu svépomocí. Nájemce má ze zákona na odevzdání bytu maximáln jeden msíc
od skonení nájmu. Pokud v této
lht byt neodevzdá, je pronajímatel oprávnn podat k soudu návrh na vyklizení bytu,“ upozornil
Jií Hartmann.
Ped dluhy na nájemném chrání pronajímatele takzvaná kauce, ta mže být v pípad porušení smlouvy zapotena napíklad
na úhradu nedoplatk i na škody
v byt. Kauce ale nesmí být vyšší než šestinásobek msíního ná-
16
bydlení a reality
Co mohou radnice žádat po developerech?
Teba nové školky a cyklotrasy.
Podobná spolupráce je zatím ojedinlá
Pouze elegantní byt už nestaí. Moderní projekty si lidé vybírají pedevším podle lokality,
kterou znají a kde se cítí bezpen. Hledají místo, které nabízí adu volnoasových aktivit
a snadnou dostupnost do centra msta. Satelity stavné na „zelené louce“ netáhnou. Zmínné výhody naopak pináší výstavba na „brownelds“ uvnit mstské zástavby a úzká
spolupráce developera s radnicí.
„V rámci projektu Nové Chabry v Praze 8
jsme postavili zcela novou cyklostezku, kterou následně městská část převezme do své
péče. Stejně tak jsme dohodnuti na převzetí nové mateřské školy, zbudované v malém
komerčním centru uvnitř projektu. Školku rozhodně neplánujeme jako soukromou,
tři třídy pro celkem 80 dětí budou dostupné
všem obyvatelům,“ uvedl Tal Grozner, ředitel společnosti Star Group, která stojí za rostoucí čtvrtí Nové Chabry v Praze 8.
Před výstavbou místo sloužilo jako skladový areál plný hal. Nyní se stane ideálním prostředím pro volnočasové
aktivity více než dvou tisíc nových obyvatel. Projekt čítající 800 bytů zahrne
kromě cyklostezky také dětská hřiště,
takzvaná cvičební hnízda pro všechny
generace, restauraci, obchody i relaxační zónu s vodními prvky ve vnitrobloku
menšího komerčního centra. Od počátku plánování se zastupiteli obce byla prioritou výstavba mateřské školy.
„Našimi klienty jsou převážně rodiny
s dětmi. Lidé, kteří jsou v lokalitě zvyklí
a mění stávající panelákové byty za větší
a moderní bydlení v novostavbě,“ popsal
Tal Grozner. „Klienty láká především
příznivý poměr kvality a ceny, dobré
napojení na veřejnou dopravu, ale i nízký počet bytů, kolem dvaceti, v jedné
budově, který zaručuje dostatek prostoru a soukromí. Výhodou je samozřejmě
komerční centrum se školkou a mnoho
možností pro aktivní odpočinek.“
Zbudovanou cyklostezku o délce přes půl
kilometru včetně chodníku pro pěší lemuje večerní osvětlení a sportoviště pro dospělé i teenagery. V plánu je liniový park,
který propojí projekt Nové Chabry s historickým centrem Dolních Chaber. „Chceme
celou rozvojovou lokalitu pojmout koncepčně, aby i po vstupu ostatních developerů v budoucnosti dávala urbanisticky smysl. Společně s radnicí Prahy 8 pracujeme na územním zakotvení rozsáhlého
liniového parku, který by procházel přes
všechny rozvojové lokality až do historického centra obce,“ řekl Tal Grozner.
Spolupráce developera se zastupiteli obce na potřebných realizacích je podle zástupců společnosti Star Group pro
úspěch podobných projektů zásadní.
Právě radnice bude koordinátorem dalších staveb v lokalitě a na ní záleží, zda
bude myšlenka liniového parku dodržena i dalšími investory. „Věříme, že i případní noví politici tuto ideu dále podpoří. Celému území je nutné dát jasnou
koncepci, která zde zcela chyběla. Myslím, že to bude jeden z hlavních úkolů
nových zastupitelů,“ míní Grozner.
O společnosti Star Group
Star Group Ltd. je společnost investorů se širokými
odbornými znalostmi mezinárodního realitního
trhu. Nové koncepty bydlení v České republice
představuje společnost Star Group od roku 2003.
Do dnešního dne dokončila a předala více než 500
nových bytů ve čtyřech různých pražských lokalitách a více než 950 nových bytů je v současné
době v různém stadiu přípravy či výstavby. Mezi
aktuální projekty bydlení společnosti Star Group
patří Nové Chabry a Kejřův Park 2.
Štefánikova 29, Praha 5
volejte zdarma
800 888 905
Pro naše klienty
aktuálně hledáme
Cena: 9 980 000 Kč
Cena: 6 200 000 Kč
Cena: 6 000 000 Kč
Byt ke koupi 2+1 až 4+1
sídlište Barandov-Stodůlky.
P5-Smíchov, J. Plachty. Prodej luxusního
bytu 3+1 (130 m2)/OV/B/G/sklep.
P5-Stodůlky, Volutova. Prodej prostorného
bytu 3+1 (124m2)/L (12m2)/G.
P5-Jinonice, U Kříže. Prodej luxusního bytu
3kk (100 m2) s balkónem.
Volejte: 734 524 645
Byt ke koupi – cihla, KošířeMalvazinky-Cibulka-Petřiny.
Volejte: 731 474 546
Cena: 3 980 000 Kč
Cena: 3 990 000 Kč
Cena: 3 999 000 Kč
P5-Košíře, Linhartova. Prodej bytu 2+kk /T
(57 m2)/sklep (9m2)/G-350 tis.
PZ-Davle, Ve Struhách. Prodej třípatrového
RD s rozlehlým pozemkem (629 m 2).
PZ-Hostivice, Řehníkova. Prodej nadst.vybaveného řad. RD 3KK/krb/předzahrádka.
Byt ke koupi /max. 100 m2/ před
rekonstrukcí-starší zástavba
P-3, 4, 6.
Volejte 739 500 566
RD ke koupi nejlépe PZ-ZbuzanyOřech-Chrášťany-Řeporyje.
Volejte: 774 326 426
RD ke koupi na P5-Slivenec-Radotín.
Cena: 20 000,-/měs+popl.
Cena: 13 000,-/měs+popl.
P5-Smíchov, Na Neklance. Pronájem bytu 4+1
(100 m2)/ 2x koupelna/ po rekoknstrukci.
P5-Motol, Brdlíkova. Pronájem nebyt.
prost. 4+kk (110 m2) s výlohami/parkování.
P5-Smíchov, Kořenského. Pronájem pěkné
kanceláře (90 m2)/ 3 neprůchozí místnosti/4. p.
SC-341300/25
Volejte: 739 500 570
Cena: 22 000,-/měs+popl.
Byty k pronájmu na P5 od 1kk až 5+1.
Volejte: 731 618 325
17
rozhovor
Senátor za Prahu 5 a advokát Mgr. Václav Láska:
Senátní mandát do roku 2020 získal za Prahu 5, Prahu 13 a Řeporyje Václav Láska, bývalý policejní vyšetřovatel specializující
se na hospodářskou kriminalitu a předseda správní rady neziskové
organizace Transparency International. Kandidát Strany zelených
a KDU-ČSL a Pirátů získal ve druhém kole 65,08 % hlasů.
Je vám 40 let, což je nejnižší možný věk pro kandidaturu
do Senátu. Vnímáte svůj vstup
do nejvyšších pater politiky jako kariérní posun nebo jako věc,
která přirozeně vyplynula z vašeho dosavadního působení?
Posledních 10 let souběžně pracuji na dvou pozicích. Advokacie je profese, která mne živí. Druhá je volnočasová – jde
o mé působení protikorupčního aktivisty v Transparency
International, což nikdy nebyla
placená funkce. Vstup do politiky je posun v této části mého
života. Politikem jsem se nestal
z advokáta. Politikem jsem se
stal z občanského aktivisty.
Jak moc je obtížné zvládnout obě
vaše současné profese?
Je to mnohem těžší, než jsem si
myslel. Primárně ale budu senátorem. Jak dlouho zůstanu
také advokátem, záleží na tom,
jak zvládnu oba posty. Zůstat
v advokacii bych si přál. Je to
důležité pro kontakt s praxí,
díky kterému budu umět lidem
z Prahy 5 lépe poradit. Zkušenost z řady právních kauz bude
pro moji senátorskou práci velmi užitečná.
Jak byste popsal svůj vztah k tomuto obvodu a jeho obyvatelům?
K městské části mám vztah
především profesní. Jako občanský aktivista jsem se zabýval kauzami, které spáchalo tehdejší vedení Prahy 5
pod starostou Milanem Jančíkem. V rámci Transparency International jsme jich několik rozkrývali. Při volbě,
za jaký pražský obvod budu kandidovat, rozhodly dva
faktory. Prvním z nich byla
právě historie Prahy 5 v období starostování Milana Jančíka. Druhým je staronové vedení Prahy 13 starostou panem
Vodrážkou.
Post senátora je (kvůli v podstatě přímé volbě osobnosti) veřejností vnímán také jako pozice
„ochránce práv“ občanů daného obvodu.
Vnímám to úplně stejně. Chci
být lidem k dispozici. Mohu
například vyžádat informace,
které jsou pro občany nedostupné. Budu se snažit jim radit
18
v jejich problémech, či je směrovat ke správným řešením.
Mám v plánu chodit na zastupitelstva a sledovat komunální problémy. Pokud by vedení
radnice nějaké problémy ignorovalo, mohu taková témata
z pozice senátora otevřít. To se
týká především Prahy 13, kde
staronové vedení v čele s panem Vodrážkou ve mně nevzbuzuje pozitivní pocity. Naopak nová radnice Prahy 5 mě
naplňuje optimismem.
Setkal jste se již s tím, že se
na vás občané Prahy 5 obrátili přímo?
Ano, obrátili se. Podnětů mám
přes dvě desítky. Samozřejmě
chvilku potrvá, než se zorientuji, ale od 1. ledna bude otevřena má kontaktní kancelář
ve Štefánikově 65. A spustím
nový kontaktní web. Komunikace s lidmi tak bude mnohem
snazší a snad zvládnu řešit i více jejich problémů.
Ústředním tématem vašeho života je boj proti korupci. Máte
v této souvislosti s Prahou 5 nějakou konkrétní zkušenost?
Přímou zkušenost samozřejmě mám. Zpracovával jsem
několik podnětů. Mimochodem, Transparency International je autorem jediného trestního oznámení, které vyústilo
v trestní stíhání Milana Jančíka. Byť na krátkou dobu, neb
následně bylo zrušeno. Ale stopa naší práce je jistě znatelná.
Těžko najdete územně členitější
obvod, než je městská část Praha 5. Brownfieldy, obrovské plochy zeleně, parky a proti tomu
sídliště Barrandov a rušný Smíchov. Jak velký prostor pro korupci vidíte v oblasti developerských projektů?
Osobně jsem člověk, který má
k přírodě neskutečně pozitivní
vztah. Přírodu ke svému životu moc potřebuji. Primárně budu vždy zastánce přírody proti snahám o zbytečnou zástavbu. Ke zdravému životu patří i
to, že lidé mají kde relaxovat.
I velká města takové prostory potřebují. Místa, kam si lidé mohou vyjít na procházku.
Nemůžeme všechno zalít betonem.
„KE ZDRAVÉMU životu patří i to, že lidé mají kde relaxovat. Nemůžeme všechno
zalít betonem," říká senátor Prahy 5 Václav Láska. Foto: archiv VL
Máte nějaké místo v Praze 5,
kam rád chodíte relaxovat?
Přiznám se, že v Praze moc
schopný odpočívat nejsem.
Hlavní město je pro mě symbol
mojí práce, nedokáži zde zapomenout na pracovní starosti
a povinnosti. Mým relaxačním
územím je okolí nádrže Orlík.
Od roku 2002 jste působil
v Transparency International,
do roku 2011 dokonce jako předseda správní rady. Je vám neziskový sektor blízký?
Je mi hodně blízký, česká společnost mu za hodně vděčí. Již
před volbami jsem řekl, že vnímám pozici senátora jako ambasadora neziskového sektoru.
Můj mandát mi pomůže zviditelnit jejich akce, medializovat
je, poskytnout jim požadované
zázemí. Hned po zvolení jsem
se s neziskovkami sešel a již
v prosinci jsme měli s jednou
neziskovkou na půdě Senátu
tiskovou konferenci k mimořádně ožehavému tématu.
Jakému?
Zákon o státních zástupcích.
Nevnímáte sousloví „boj proti
korupci“ jako politické klišé?
Určitě ano. Lidé jsou tím už
unaveni. Důvodem je to, kdo
všechno se vydával za bojovníka proti korupci. Historicky první vládní protikorupční program napsal Ivan Langer. O tom, že bude bojovat
proti korupci, měl napsáno
na billboardech Petr Nečas.
Velkým „pseudobojovníkem“
proti korupci byl Radek John.
Plamenným řečníkem proti
korupci byl David Rath. Pojem „boj s korupcí“ byl devalvován na samé dno. Navíc pokud se něco zdůrazňuje příliš
dlouho, tak to lidi unaví. Jenže je třeba se přes to přenést.
Boj proti korupci není nic jiného než boj za spravedlnost.
A ten se nevzdává.
K policii jste nastoupil jako 18letý mladík. Z ulice jste se během
11 let dostal až k práci republikového vyšetřovatele řešícího kauzy IPB nebo dění okolo Viktora
Koženého. V roce 2003 jste řady
policie opustil. Co bylo impulzem
odchodu?
Důvodů bylo více. Nabyl jsem
přesvědčení, že v roce 2003
policie nebyla schopná vyšetřovat opravdu velké kauzy. Policie byla vždy o krok pozadu.
Většina mých tehdejších nadřízených vůbec nechápala obsah takového vyšetřování. Vedení se řídilo heslem, kdo nic
nedělá, nic nezkazí. Hlavně ať
není průšvih. Velké kauzy se
tak vyšetřovat nedaly. Zkrátka jsme tahali za kratší konec.
Než dělat svoji práci mizerně,
tak jsem se rozhodl realizovat
se někde jinde.
Během zaměstnání u policie jste
studoval právnickou fakultu.
Věděl jste už tehdy, že po jejím
absolvování se budete věnovat
advokacii?
Práva jsem začal studovat
rozhovor
„Za mnohé vděčíme neziskovému sektoru!“
pouze proto, abych byl lepší policejní vyšetřovatel. To
byl můj životní cíl. Můj odchod od policie byl náhlý.
Od prvotní myšlenky skončit do podání výpovědi neuplynuly ani tři měsíce. Nevěděl jsem, co budu dělat. Zjišťoval jsem si možnosti práce
například právníka v bance.
Nakonec jsem zakotvil v advokacii. V té době mne inspiroval Josef Doucha, bývalý
elitní kriminalista. Jeho příklad mne utvrdil, že i policajt
může být dobrým advokátem, aniž by změnil své myšlení. Moje uvažování je stále
policejní, to už se asi nezmění.
Českou pobočku TI vede David
Ondračka, o kterém se mluvilo jako o možném kandidátovi na post Ministra vnitra. Byl
by podle vás Ondračka dobrým
ministrem?
Myslím, že by byl skvělým
ministrem. Škoda, že to nevyšlo.
Jak hodnotíte práci ministra
Chovance?
Podle mého názoru neměl
ministr Chovanec úplně dobré předpoklady k této funkci,
bylo možné jej označit za rozporuplného politika. Neměl jsem proto téměř žádná
očekávání. Na druhou stranu musím říci, že ve srovnání
s ministry, kteří mu předcházeli, dělá svoji práci slušně,
bez větších přehmatů a přešlapů.
Před dvěma roky jste prováděl prověrku smluvních vztahů
v DP Praha. V této věci padlo několik trestních oznámení.
Jak zpětně hodnotíte činnost
orgánů v této věci?
Hodnotím ji jako mimořádně kvalitní. Kauza postupuje dopředu, ačkoliv obvinění
kdekoho napadají trestními
oznámeními a žalobami, aby
vyšetřování oddálili.
Trestní oznámení padla ale
i na vaši osobu…
Jako bývalý policista jsem
na to zvyklý. Pokud obviněný nemá věcné argumenty
ského městského soudu, na lavici sedí 12 obžalovaných. Jak
dlouhé jednání očekáváte?
Těžko odhadovat. Nevím,
za co byli ti lidé ve skutečnosti obžalováni. Kauza měla několik větví, například
zaplacení 70 milionů Kč lesnické fi rmě. Tato částka byla
následně vybrána v hotovosti
a fi rma se prodala bílému koni. Klasické chapadlo vyvedení peněz na úplatky.
Tušíte, komu ty peníze byly určeny?
Kdyby se podařilo rozkrýt,
komu těch 70 milionů Kč šlo,
Policajt může být dobrým
advokátem,
aniž by změnil své myšlení
pro svoji obhajobu, začne napadat trestními oznámeními
policistu. Takový byl standard těch nejméně inteligentních obviněných. V blízkých
dnech by v této kauze měla
padnout obžaloba. Jsem rozhodně spokojený s celkovým
průběhem vyšetřování.
V roce 2011 jste pracoval
na analýze kauzy ProMoPro (stát kvůli podivné zakázce z doby evropského předsednictví přišel o více než 388
mil. Kč), v rámci které jste podal trestní oznámení. Kauza se
po 6 letech projednává u praž-
tak bychom pravděpodobně věděli, kdo na té lavici obžalovaných chybí. Podle mě
tam rozhodně nesedí všichni, kteří by tam sedět měli.
Hlavně tam schází nejsvrchnější část tohoto deliktu. Nevěřím, že to, co ti úředníci v kauze PromoPro udělali a za co jsou žalováni, bylo
z jejich hlavy a rozhodnutí.
Někdo je musel navést, či jejich skutky dokonce nařídit.
Někdo, kdo měl tu moc a byl
podle mého i příjemcem zmíněných 70 milionů. Jak dlouho jednání potrvá, nelze odhadnout. Bude ale zajímavé,
do jaké míry se obžalovaní
budou bránit.
Se zadáváním veřejných zakázek souvisí také současná podoba zákona o veřejných zakázkách. Jak by podle vás měl
vypadat v budoucnosti?
Žijeme v naprosto mylné
představě, že korupce při zadávání veřejných zakázek se
vyřeší změnou daného zákona. To nejde. Zákon upravuje především procesní stránku zadávání zakázek, neřeší
ale výsledek veřejné zakázky. Žijeme v době, kdy pokud
zadáte procesně správně veřejnou zakázku a výsledkem
bude pětinásobně předražená
stavba, je všechno v pořádku.
Naopak pokud starosta malé
obce udělá chybu při zadání,
i když výsledkem je perfektně
odvedená zakázka a za 90 %
obvyklé ceny, tak starosta bude popotahován a bude
mít problémy. Soustředíme se
dnes na proces, výsledek nás
nezajímá. Měl by se hlídat výsledek zakázky.
Jak by to mělo reálně fungovat?
Budeme sledovat výsledek
místo procesu. Jsem zastáncem myšlenky nedávat ostré a přísné mantinely procesu
zadání zakázky, ale aby zde
byl jiný právní předpis, který
bude sledovat hospodárnost
a efektivitu výsledku. A požene k odpovědnosti ty, kteří
zadávají nesmyslné a předražené zakázky. (red)
Od roku 2001 do roku 2007 byla ředitelkou Transparency International Adriana Krnáčová, současná primátorka hlavního města. Jak byste popsal
váš vzájemný vztah?
Po dobu naší spolupráce
v Transparency International
jsme si rozuměli velmi dobře. Když odešla, naše vztahy se přerušily. Dnes sleduji její názory a řekl bych, že
se naše postoje k určitým tématům rozcházejí. Například její blog, kterým roztrhala na padrť záměr zákona o povinném zveřejňování
smluv. To je odborná otázka,
kde jsme v naprosté opozici.
V blogu jsem se nemohl ztotožnit s jedinou větou, která
tam byla napsána. Jaká bude
Adriana primátorka, to teprve uvidíme.
Tykáte si?
Ano.
VOLNÝ ČAS rád tráví ve zvířecí společnosti. Foto: archiv VL
19
inzerce
-D]\NRY ĠNROD%ĘH]LQND
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
9œ8.$-$=<.ĭ%Ùļ1œ&+ @MFKHÈ[email protected]ÖLÈ[email protected]@MBNTYĜSHM@
[email protected]Ö[email protected]@[email protected]@KĜSHM@@QTĜSHM@
i (;27,&.œ&+ [email protected]@GHKĜSHM@@[email protected]@
Ȩ[email protected]È[email protected]@[email protected]@ƥMĜSHM@
[email protected]¤[email protected]@[email protected]@STQDÈSHM@
6SHFLDOL]RYDQ¨DG\QDPLFN¨NXU]\SUR
GÚWLPO GHĽVHQLRU\.XU]\YĠHFK¹URYQ¬
Y¼XN\VURGLO¼PPOXY̬PNRQYHU]DFH
SʬSUDYDQD]NRXĠN\
SC-341937/01
Přijďte si zacvičit do
TJ Sokol Malá Strana každé
pondělí a středu
od 19-20 hod.
Určeno pro ženy, kterým
záleží na postavě a zdraví!
Mob. 724045315
SC-341505/03
SC-341606/03
%ė(=,1.$ [email protected]ÈM¨[email protected]@R¨CK¨B¨M@[email protected]
[email protected]@MHS¸BGSXODBGJTQYĪ
ZZZHMD]\N\F]
WHOHIRQ
ŠATNY
NÁBYTEK NA MÍRU
• JIŽ 15 LET NA TRHU
• KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY A PŘÍZNIVÉ CENY
DÍKY VLASTNÍ VÝROBĚ
• GRAFICKÝ NÁVRH A KALKULACE ZDARMA
DO DVOU DNŮ
• JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
NÁBYTEK NA MÍRU s.r.o.
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA:
ŠÁFRÁNKOVA 1243/3
PRAHA 5, PLZEŇSKÁ 255/163, TEL.: 257 212 414 • [email protected]
PRAHA 7, ARGENTINSKÁ 6, TEL.: 220 876 807 • [email protected]
155 00 PRAHA 5, IČ: 242 55 084
Stako_188x63_leden_2015.indd 1
SC-341945/01
www.stako.cz • [email protected]
18.12.14 15:49
NÁKUP A PRODEJ NOVÝCH
A OJETÝCH AUTOMOBILŮ
20
509-14_FIN_kampan_ZIMA__PETKA-PRO-VAS__92x130mm_5-1-2015__PRODLOUZENO.indd
7.12.2014
1 23:03:48
WWW.DOMUM.CZ
[email protected]
SC- 330252/70
SC-341601/01
NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ
rodina
Zlatá svatba: osudový okamžik byl v režii kamarádů
Rovných 50 let společné cesty životem oslavili 12. prosince
manželé Miroslav a Marie Skalští z Jinonic. V Obřadní síni Úřadu MČ Praha 5 si při příležitosti zlaté svatby a před svými nejbližšími a zastupitelkou Marií
Ulrichovou – Hakenovou zopakovali manželský slib a od MČ
Praha 5 pak převzali písemnou
gratulaci starosty Radka Klímy,
květiny a dárkový koš.
Paní Marie se v naší městské
části narodila a žila v Kmochově ulici na Smíchově. Asi
ve dvou letech onemocněla
černým kašlem a lékař rodičům doporučil, aby často pobývala na čerstvém vzduchu,
například na Vidouli. „Před
více než 70 lety měly Jinonice
venkovský ráz s pěknou přírodou, kde pobíhali zajíci a srnky a létali bažanti. Místní volné pozemky byly rozparcelované na stavbu rekreačních
chat. Naši jeden koupili a postavili chatu. A skutečně, černý
kašel mi časem zmizel,“ vzpomíná Marie. Jako učitelka pak
pobývala v pohraničí a po návratu zpět do Prahy přestavěla
již s manželem chatu na domek
k trvalému bydlení.
Rodinné centrum
Kamarád Chamleon
PO 8.00–14.00 h. Play Wisely
14.00 – 17.00 h. Herna otevřena pro veřejnost
ÚT 8.00–16.00 h. Dětská skupina - školička 1-4 roky
ST 8.00–13.00 h. Dětská skupina - školička 1-4 roky
18.00 h. Semináře - přednášky - kurzy pro dospělé
ČT 8.00–13.00 h. Dětská skupina - školička 1-4 roky
PÁ 8.00–13.00 h. Dětská skupina - školička 1-4 roky
19.00–8.30 h. Noční dobrodružství s Kamarádem Chameleonem (1 x za měsíc)
PRO DOSPĚLÉ:
13. 1. 9.00-13.00 h. ZDARMA:
Výživová poradna
Zápis: Logopedie 4,5+, Aerobik 6+, Vaření 5+, Dílnička
s ilustrátorkou dětských knih
5+, Gumičkování 6+ a Vědecké pokusy 6+.
Rodinné centrum Kamarád
Chamleon,
Zahradníčkova
1118/2, Praha 5,
Tel.: 603 202 035, e-mail: [email protected]
„S Marií mne seznámili přátelé, kteří věděli, že jsem sám.
Kamarád ze studií v Brně mě
pozval na Šmukýřku v Košířích, kam přišla i moje budoucí
žena. Kamarádi ji také pozvali,
protože učila jejich děti na Turbovce. Byl to osudový okamžik, který rozhodl o našem
dalším žití. Po roce od seznámení jsme se 28. listopadu vzali ve staré obřadní síni u kostela sv. Václava a já, byť jsem byl
mimopražský, jsem od roku
1964 natrvalo zakotvil v Jinonicích,“ říká Miroslav.
Automobilový hluk zničil klid
Bydlení v okrajové části Prahy 5 si oba vesměs pochvalují, ovšem následkům zrychleného tepu civilizace ani jejich
bydliště neuniklo. „Dříve tu
byl větší klid, ale velká silnice
Jinonice rozpůlila a přitáhla intenzivní automobilový
provoz s hlukem,“ posmutněle konstatoval Miroslav, zatímco jeho manželka odkryla sousedské vztahy: „Někdy
nejsou právě ideální, zvláště
když se jedná o občany jiných
národností, bydlících kolem
v novostavbách. Vadí jim tře-
MANŽELÉ SKALŠTÍ při oslavě zlaté
svatby. Foto: Michal Fairaizl
ba sekání zahrady sekačkou,
ale na vlastní chalupě asi také na trávu nechodí s kosou.“
A jakou radu manželé Skalští dávají mladým novomanželům či snoubencům, aby jejich vztah rovněž vydržel několik desítek let? „Vyrovnejte
se s tím, že po určité době pomine zamilovanost a nastane normální život. V páru si
musíte zvyknout, že nežijete
jenom pro sebe, a buďte tolerantní,“ tvrdí Miroslav a jeho
paní dodává: „Život není jednoduchý, je plný kompromisů. A vždy záleží na těch dvou,
jak se s tím poperou.“ (md)
Aktivity v Klubu Královská louka
Výstava leden: Tsunami – 10 let poté
Výstava fotografií Otakara Jiránka připomene dny bezprostředně po katastrofě, která zasáhla 26. 12. 2004 velkou část severního pobřeží Indického
oceánu a vyžádala si 200 000 obětí.
Solidaritu s trpícími projevili i čeští
občané, kteří zaslali prostřednictvím humanitární organizace ADRA
do postižených oblastí 122 milionů
korun. Fotografie pořízené pracovníky
z ADRA Indonésie jsou pak dokladem,
že prostředky z Česka pomohly, a díky
nim mohli lidé z Indonésie, Srí Lanky,
Thajska a dalších míst vzít svůj život
opět do vlastních rukou. Vernisáž
výstavy se uskuteční 5. ledna v 17.00
hodin v Klubu Královská louka.
8. 1. 13.00 – 15.00 h. Zelený čtvrtek
– Sůl nad zlato – nejlépe ochucená
bylinkami
Tématem bude povídání o bylinných
solích a jejich přípravě.
12. 1. 14.00 – 15.30 h. Cestománie
v KKL - Indie
15. 1. 13.00 – 14.30 h. Zelený čtvrtek
– výroba šperků z hmoty FIMO
22. 1. 13.00 – 15.00 h. Zelený čtvrtek
- autorské čtení spisovatelky Venduly
Pačesové
Povídání a čtení humorných příběhů
z knihy Zastříhávání křídel.
26. 1. 14.00 – 15.30 h. Historie
Královské louky a okolí
29. 1. 13.00 – 14.30 h. Zelený čtvrtek
- Čajovna v Klubu Královská louka
Pravidelné aktivity:
Pondělí: 5. 1.; 12. 1.; 19. 1.; 26. 1.
Angličtina pro začátečníky 9.00 –
11.00 h.
Úterý: 6. 1., 13. 1.; 20. 1.; 27. 1. SENzační
SENioři – Kurz práce na PC pro seniory ve skupinách od 10 do 11 a od 14
do 15 h.
iČajovna pro seniory od 11.00 do 14.00
h.
St 7. 1.; 14. 1.; 21. 1.; 28. 1. Francouzský
jazyk 9.45 – 10.45 h., Německý jazyk
11.00 – 12.00 h.
St 7. 1.; 14. 1.; 21. 1.; 28. 1. NZDM – klub
pro děti a mládež
Téma měsíce: Volnočasové aktivity –
povídání, výroba barevných náramků
z gumiček, výroba šperků z hmoty
FIMO, společenské hry (13.00 – 17.00
h.). Pomoc s přípravou do školy
od 14.00 do 16.30 hod.
Klub seniorů: 15. 1.; 29. 1.
14.00–15.00 h.
Klub Královská louka, U Královské
louky 5, tel. 775 788 930,
e-mail: [email protected]
Dejte vašeho
skřítka do Skřítků
Dům dětí a mládeže Praha 5,
Štefánikova 11, nabízí volná
místa v oddělení předškolních dětí Skřítci. Přijímá děti ve věku 3 až 5 let. Dopolední program od pondělí do
pátku 8–12.30 hod. je realizován v malé skupince sedmi
dětí s důrazem na individuální péči. Pravidelná činnost
se skládá z odborných bloků:
výtvarně estetický, pracovně přírodovědný, hudebně
pohybový a tělesně pohybový blok. Děti rozvíjejí základní zkušenosti, samostatnost
a sebevědomí v přirozeném
prostředí skupiny vrstevníků. Mezi pravidelné aktivity
patří dopolední procházky na
hřišti, cvičení v tělocvičně,
návštěvy Městské knihovny spojené se čtením, divadla, výstavy, keramická dílna, přírodovědné exkurze,
výlety do okolí a besídky pro
rodiče. Kontakt: Hana Kratochvílová, tel. 605 44 00 47, e-mail: Hana.Kratochvilova@
ddmpraha5.cz. (red)
Lednový program
Kulturního klubu
Poštovka
Aktivity pro seniory:
Út 13., 20., 27., SENzační SENioři – Kurzy PC (9, 10 a 11
hod.)
Út 6., 13., 20., 27. Rehabilitační cvičení (14 hod.)
St 7., 14., 21., 28. Výtvarný
kurz (16-18 hod.)
Čt. 8., 15., 22., 29. Svaz důchodců Praha 5 – setkání, besedy, přednášky (9–11 hod.)
Odpolední aktivity pro děti,
mládež a dospělé:
Po, Út, Čt
Kurzy flétny
Po, Út, St, Pá Kurzy klavíru
Po, Út, Čt
Kurzy kytary
(elektrická i akustická)
Po, St Výtvarné kurzy (14 18 hod.)
Út
Baletní přípravka pro
děti od 3 let – MaJa (15 a 16 hod.)
Út
Pěvecký sbor Bach
Collegium Praha (18–20 hod.)
St
Balet pro dospělé (19
hod.)
Výstava:
Ve dnech od 12. 1. do 6. 3. si
můžete prohlédnout výstavu
Aloise Chlupa – kresby.
Bližší informace a přihlášky
na e-mailu: [email protected]
cz, nebo na tel. 257 218 932,
602 308 265. (red)
21
rodina
Lze se ve škole
zdravě stravovat?
V pátek 16. ledna se od 17
hodin uskuteční v kinosále barrandovské ZŠ Chaplinovo nám. panelová diskuze
o možnostech, jak ve školní
jídelně a ve škole samotné zajistit zdravou stravu. Diskutovat a odpovídat na otázky
budou Vít Syrový, odborník
na chemii v potravinách a autor bestselleru Tajemství výrobců potravin; Petra Schulzová, certifi kovaný poradce
pro výživu, a Blanka Pejšková, člen Aliance výživových
poradců. Kromě příchozí veřejnosti a výše uvedených
hostů se besedy zúčastní také ředitelky a hospodářky
škol a školek a další profesionálové, zabývající se zdravím a dětmi. Otázky lze zaslat
předem na e-mail: [email protected] (red)
Pošlete děti lyžovat
do Pece pod Sněžkou
DDM Praha 5 pořádá v době
jarních prázdnin (21.–28. 2.)
zimní tábor pro děti od 6
do 15 let v Peci pod Sněžkou.
Ubytování je zajištěno přímo na sjezdovce Zahrádky
v Čapkově chatě. Hlavní náplní je lyžování – sjezdovky i snowboard, začátečníci
i pokročilí. Pod vedením instruktorů účastníci poznají
také novinky letošní sezóny:
sjezdovku FUNSLOPE a propojení areálů Pec pod Sněžkou
- Jánské Lázně. Volný čas vyplní hrátky na sněhu a v klubovně, soutěže a závody. Cena
tábora 4 390 Kč zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi včetně pitného režimu, pedagogický a zdravotní dozor,
lyžařské a snowboardové instruktory. Nezahrnuje skipas
a pojištění. Bližší informace
na tel. 257 323 918 PaedDr. Jana Hromádková nebo www.
ddmpraha5.cz/tábory
(vč.
přihlášky ke stažení). (red)
Aktivní matky mohou využívat nový klub
V Klubu Královská louka
byl v prosinci otevřen Klub
pro matky s dětmi. Požadavek na jeho vznik vyšel přímo z podnětu matek z Prahy 5,
které se chtějí setkávat a diskutovat témata z různých oblastí, která je zajímají a pomohou při řešení jejich osobních
situací.
V rámci programu klubu je
k dispozici i sociální poradenství a zaměstnanci klubu
zajišťují doučování mladších
školáků a dohled a pomoc při
vypracování domácích úkolů. Lze využít dětský koutek
s volnočasovými aktivitami
a hrami i tvůrčí dílničku.
V novém roce budou zváni do klubu hosté-odborníci z různých oblastí, které jsou
pro matky přínosné a zajímavé. Jsou plánovány společné
návštěvy kina, divadla, muzeí
a tematické vycházky po Praze s cílem zvýšit sociální a komunikační dovednosti dětí.
V rámci klubu se uvažuje o zavedení dluhového a finanč-
22
ního poradenství, která mají
za cíl stabilizovat finanční situaci rodiny tak, aby byly vlastními příjmy pokryty náklady
rodiny bez zadlužení. Dále budou mít matky možnost využít kurzů PC gramotnosti, které nabídnou matkám možnost
individuálního
poradenství
k praktickému užití PC. Otevřena bude i tvůrčí dílna nejen pro matky, ale i jejich děti,
propojeny budou i aktivity klu-
bů seniorů tak, aby byly posilovány vzájemné mezigenerační vztahy. (red)
Kontakt:
Klub Královská louka se nachází
v blízkosti metra Smíchovské nádraží, ulice U Královské louky č. 5. Klub
matek se koná každý pátek od 13.00
do 16.00 hod. Telefon na kontaktní
pracovnici klubu p. Fabiniovou:
775 788 930. (red)
58 dívek a chlapců se dočkalo vánočního dárku
Farní Charita Smíchov ve spolupráci se sociálním odborem Prahy 5 zajistila 58 dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, které by pod stromečkem nenašly žádný dárek, krásný Štědrý den.
„Smyslem projektu bylo získat dárce pro přímý nákup vánočního dárku, nebo fi nančních darů
pro jejich nákup. Obdarovanými pak byly děti z rodin, jejichž fi nanční či rodinná situace neumožňovala zakoupit vánoční dárek,“ uvedl zástupce starosty Jan Smetana (ČSSD).
Z důvodu zachování anonymity a citlivosti k nelehké situaci jednotlivých rodin byl vytvořen seznam přání 58 nejpotřebnějších dětí, které jsou v kontaktu se sociálním odborem. „Mile mne překvapila skromnost dětí, které si nenadiktovaly velké a drahé dárky, ale většinou si ti starší přáli kosmetické balíčky nebo stavebnice a mladší děti panenky či lego,“ podotkl Jan Smetana. Dárky
zakoupené prostřednictvím dárců pak byly v kostele sv. Václava předány sociálním pracovnicím,
které se postaraly o jejich distribuci přímo dětem. Všechny se tak dočkaly splnění svých přání. (red)
Přehled akcí v KMC Barrandov
Po
9.00–12.00 hod. Volná herna.
9.00–9.45 hod. Výtvarné hrátky.
S lektorkou Andreou Vagnerovou
se seznámí nejmenší děti (od 1 roku)
s různými výtvarnými technikami.
16.00–18.00 HOD. TVOŘIVÁ DÍLNA
PRO CELOU RODINU. Děti se společně
s rodiči seznámí se zajímavými výtvarnými technikami a vyrobí si pěkné
výrobky. Vhodné pro děti 3–6 let.
16.00–18.00 hod. Volná herna.
18.30–21.00 hod. Večerní tvořivá
dílna pro dospělé. Pravidelně jednou
měsíčně si mohou dospělí vyzkoušet
zajímavé výtvarné techniky. Aktuální
program, datum a cena vždy na webu.
Út
NA ZIMNÍM TÁBOŘE přijdou mnohé
děti poprvé do kontaktu s lyžařským
sportem. Ilustrační foto: DDM P5
PRVNÍ SETKÁNÍ matek s dětmi proběhlo začátkem prosince a všichni vyráběli
adventní věnce, které si pak odnesli domů. Foto: CSOP P5
9.00–12.00 hod. Volná herna.
Angličtina pro rodiče na MD/RD
s možností hlídání dětí. (10.00 – 10.45
h. začátečníci, 11.00–11.45 h. mírně
pokročilí.)
13.00–15.45 hod. Světýlka. Kurzy pro
rodiče s dětmi 2–36 měsíců – program
a cvičení, říkanek, jemné motoriky. Děti
jsou rozděleny dle věku, lekce trvá 45
min. Informace a přihlášky na: kurzy.
[email protected]
St
9.15–9.45 hod. Jóga pro děti. Pro děti 2
– 4 roky, které se s lektorkou Natašou
Figueroa naučí správně dýchat a držet
hezky svoje tělo.
10.00–12.00 hod. Volná herna.
Španělština pro rodiče na MD/RD
s možností hlídání dětí. (10.15 – 11.00 h.
mírně pokročilí, 11.15 – 12.00 h. začátečníci.)
Čt
9.00–11.00 hod. Volná herna.
9.00–9.45 hod. Výtvarné hrátky.
S lektorkou Andreou Vagnerovou
se seznámí nejmenší děti (od 1 roku)
s různými výtvarnými technikami.
11.00–11.45 hod. Hrátky s bubínkem. Za
doprovodu afrického bubnu lektorky
Marie Lenky Novotné si děti (1,5–4
roky) společně s rodiči hrají a zpívají.
17.00–17.45 hod. Jóga pro děti 3–7 let.
Kurz pro děti (bez rodičů), které se
s lektorkou N. Figueroa naučí základy
jógy.
18.00–19.00 hod. Jóga pro dospělé.
Kurz, kde získáte nebo si obnovíte dobrou tělesnou kondici a zklidníte mysl.
Pá
9.00–12.00 hod. Volná herna.
Francouzština pro rodiče na MD/RD
s možností hlídání dětí. (9.30 – 11.00 h.
mírně pokročilí.)
Kulturní a mateřské centrum
Barrandov,
Werichova 981, www.kmcbarrandov.
cz, e-mail: [email protected]
rodina
Přijďte za zábavou i poznáním do KC Prádelna
Komunitní centrum (KC) Prádelna bezesporu patří mezi příklady dobré praxe v komunitní práci. Postupně se stalo fungujícím centrem v pravém slova smyslu, jehož činnost vychází z aktuálních trendů
v práci s komunitou, z podpory otevřené občanské společnosti a aktivního zapojování občanů do dění
ve svém okolí.
Začátek nového roku vybízí k malé rekapitulaci. „Cílem
loňského roku bylo dále rozšiřovat činnost multifunkčního
centra pro veřejnost především
z Prahy 5, které nabízí sociálně
rehabilitační služby a volnočasové aktivity pro seniory, program pro děti a mládež i kulturně společenské aktivity
pro nejširší veřejnost, a iniciovat tak přirozené setkávání lidí napříč věkovým, společenským i sociálním spektrem.
A to se nám dle ohlasů odborníků i široké veřejnosti dařilo. Proto bychom v nastoleném
trendu rádi pokračovali i letos,“ říká vedoucí KC Prádelna
Michael Čihák. Jeho slova potvrzují nejen „oficiální“ ocenění jako například čestné uznání v soutěži Senior roku 2014,
ale především velké množství
spokojených návštěvníků, pro
něž se stalo KC nedílnou součástí života.
Každý si najde příjemnou
aktivitu
Nabídka aktivit je skutečně
rozsáhlá a pestrá: kurzy práce na počítači, jazykové skupiny pro začátečníky i pokročilé, sportovní aktivity jako
stolní tenis nebo gymnastika
pro seniory, klub stolních her,
iKavárna, pravidelné výtvarné dílny a workshopy, audio/
video dílny pro mládež, dva
seniorské taneční soubory
DÍKY SPOLUPRÁCI s řezbářským kurzem si senioři z KC Prádelna vyzkoušeli
tvorbu jednoduchých výrobků. Foto: KC Prádelna
a jedna taneční skupina pro
děti a mládež, různé vzdělávací semináře, besedy, společenské večery a koncerty.
Významným prvkem je také spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi. Hezký
příklad představuje unikátní workshop, kdy na konci
loňského roku senioři z klubu Senzačních Seniorů při KC
Prádelna navštívili řezbářské
studio Magmé (www.rezbarstvi-kurzy.cz), kde jim akademická sochařka Magdalena Mézlová přiblížila základy dřevořezby. „Jsem velmi
rád, že se kolem KC Prádelna
vytvořila skutečná komunita lidí, jimž nestačí pouze pasivní konzumace standardní
nabídky podobných zařízení. Každý člověk je jedinečná
osobnost a takřka každý pravidelný návštěvník se stává
součástí tohoto společenství
a přínosem pro celé komunitní centrum. Proto bych rád
pozval další aktivní osobnosti, které by se chtěly zapojit
do dění v progresivním, moderním zařízení, které je otevřeno jejich kreativitě, nápadům a podnětům,“ zve k návštěvě KC Prádelna Michael
Čihák. (red)
Senioři, zlepšete si
zdraví cvičením
Senior fitnes nabízí inspiraci
pro volný čas v příjemném kolektivu stávajících členů. Přijďte si splnit novoroční předsevzetí, zažít radost a zlepšit si
zdraví cvičením. V tělocvičně se na vás těší cvičitel Jan
Šiml, tel. 732381138, Fakultní základní, V Remízku 7/919,
Barrandov, čtvrtek od 10 hodin. Přijďte si rovněž zacvičit
do bazénu Olšanka nebo Podolí. Informace na www.seniorfitnes.cz, e-mail: seniorfitnes@
seznam.cz.
TJ Sokol Smíchov zavádí nový
oddíl cvičení pro seniory v tělocvičně ve Vrázově ulici č. 6.
Cvičení jsou zaměřena na udržování stárnoucího těla a načerpání životního optimismu
v kolektivu pod vedením staršího školeného cvičitele Václava
Strnada. Platí se členské a oddílové příspěvky jednorázově
na celý rok. Informace získáte
telefonicky na 257 328 100 nebo
e-mailem na: [email protected]
V prostorách Fitness clubu
Hanky Kynychové probíhají cvičení pro seniory. Vedení
lekcí se ujala rovněž seniorka,
Vlasta Ptáčková, mající bohaté
sportovní i lektorské zkušenosti. Zacvičit si s ní můžete každé
pondělí od 8 hod. (začátečníci)
a v pátek od 8.30 hod. (mírně
pokročilí). Cena lekce je 40 Kč,
občané Prahy 5 mají po předložení průkazu totožnosti po celý
leden slevu a cvičí za 30 Kč. Fitness club se nachází v Šífařské
ulici 1/3 a na lekce není nutná
rezervace. Info na www.kynychova-fitness.cz. (red)
Programová nabídka Komunitního centra Prádelna
St 14., 21. a 28. 1. SENzační SENioři - iKavárna pro
seniory (14–16 h.)
5. 1. Benjamin van Beek: „Praha očima holandského
malíře“ - vernisáž výstavy obrazů (od 18 h.)
St 14., 21. a 28. 1. SENzační SENioři - Stolní tenis pro
seniory (12–15 h.)
15. 1. Zazpívejte si s námi – hudební odpoledne (nejen)
pro seniory na téma „ Evropou s lidovou písní“ (od 15 h.)
Po 12., 19. a 26. 1. SENzační SENioři - Kurz PC a digitální technika 1. skupina – úplní začátečníci (13–14 h.);
2. skupina – začátečníci a mírně pokročilí (14–15 h.); 3.
skupina – pokročilá práce s PC a internetem (15–16 h.)
20. 1. Marietta – „Zpěvy a tance sladké Francie“ –
taneční a hudební pásmo, vstup zdarma (od 14 h.)
Út 6., 13., 20. a 27. 1. Marietta – taneční soubor seniorů
(9–12 h.)
26. 1. a 28. 1. Lednový turnaj SENzačních SENiorů ve
stolním tenise - 2. ročník (od 12 h.) - nutno se předem
přihlásit
Út 13., 20. a 27. 1. Angličtina pro seniory (začátečníci,
10–11 h.)
27. 1. Nepál – cestovatelský večer, vstup zdarma (od
16 h.)
Pravidelné aktivity pro seniory
(vstup zdarma):
(Pravidelné kurzy začínají v týdnu od 12. ledna).
Po 12., 19. a 26. 1. Španělština pro seniory (začátečníci,
9.30–10.30 h.)
Po 12., 19. a 26. 1. SENzační SENioři - Stolní tenis pro
seniory (12–15 h.)
Út 13., 20. a 27. 1. Angličtina pro seniory (mírně pokročilí, 11–12 h.)
Út 6., 13., 20. a 27. 1. Klub seniorů Pegas – bridž
(14.30–18 h.)
Út 6., 13., 20. a 27. 1. Beseda – taneční soubor seniorů
(19–21.30 h.)
St 14., 21. a 28. 1. Zdravotní gymnastika pro seniory
(10–11 h. / 11–12 h.)
St 14., 21. a 28. 1. SENzační SENioři - Kurz PC a digitální technika
1. skupina – úplní začátečníci (12–13 h.); 2. skupina –
začátečníci a mírně pokročilí (13–14 h.)
St 14., 21. a 28. 1. Angličtina pro seniory (pokročilí,
10–12 h.)
Čt 8., 15., 22. a 29. 1. Marietta - taneční soubor seniorů
(9–13 h.)
Čt 15., 22. a 29. 1. Angličtina pro seniory (pokročilí,
10–12 h.)
Čt 15., 22. a 29. 1. Konverzace - Angličtina pro seniory
(13–14 h.)
Pá 16., 23. a 30. 1. Cvičení pro seniory (9–10 h.)
Pá 16., 23. a 30. 1. Angličtina pro seniory (mírně pokročilí, 10–11 h.)
Bližší informace a přihlášky na e-mailu:
[email protected] nebo tel.: 775 788 098.
Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Smíchov
www.kcpradelna.cz, e-mail: [email protected],
tel.: 603 289 675 / 775 788 098.
23
školství
Vánoční výstava a jarmark
ZŠ Nepomucká se vydařily
V košířské Základní škole
Nepomucká proběhla předvánoční výstava spojená
s jarmarkem dětských výrobků. Na příchozí také čekaly tradiční dílny, kde si
pro radost sobě či přátelům
mohli všichni vyrobit dárky a vánoční ozdoby. Drobní prodejci z řad žáků nabídli hostům vkusné dárkové předměty a knihy, a kdo
dostal hlad, mohl ho zahnat
u venkovního stánku vo-
KDO CHTĚL, mohl si v dílně zhotovit
vánoční dárek. Foto: Michal Fairaizl
ňavou klobásou či ve sladké
vánoční kavárně. (red)
Nová základní škola sází
na rodinné prostředí
Prvního září loňského roku byla v Základní škola Parentes Praha v Radlické ulici zahájena výuka a v současnosti lze stále děti zapsat
do 1. a 2. třídy. Zřizovatelem
školy je Občanské sdružení Parentes. Hlavní předností školy je rodinné prostředí,
individuální přístup k dětem
a intenzivní spolupráce s rodiči. ZŠ Parentes Praha je ško-
lou soukromou a platí se zde
školné, které však nezruinuje rodinný rozpočet. Máte-li
zájem se dozvědět více, přijďte se podívat na Den otevřených dveří v úterý 13. ledna.
Zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2015/2016 proběhne
ve čtvrtek 22. ledna. Pokud
máte menší děti, lze je přihlásit i do mateřské školy. Info na www.parentes.cz. (red)
Grant pomůže předškolním pedagogům
Košířská Mateřská škola Podbělohorská získala grant Domu zahraniční spolupráce na projekt Erasmus+. Ten
vznikl za účelem zkvalitnění vzdělávání, manažerských a jazykových schopností a všeobecného rozhledu
pedagoga předškolního zařízení prostřednictvím moderních poznatků a s možností návštěvy partnerské země.
„V rámci této aktivity účast-
níci získají a upevní si své vědomosti a dovednosti v oblasti předškolního vzdělávání
dané země, školského systému, organizací předškolního
vzdělávání a kurikulem (náslechy ve třídách, konzultace,
seznámení s dokumenty),“
uvedl radní Vít Šolle (KDU ČSL). Do programu se zapojí
sedm účastníků – ředitel MŠ,
čtyři pedagogové a dva vedoucí provozu. (red)
Zdravá Pětka poučila o jídle
V ZŠ a MŠ Barrandov proběhla akce
se Zdravou Pětkou,
což je celorepublikový vzdělávací
program zaměřený
na zdravý životní styl a především
na oblast zdravého stravování. Setkání se zúčastnili předškoláci a žáci 6. tříd, kteří se
po teoretické přípravě aktivně za- CÍLEM ZDRAVÉ PĚTKY je motivovat děti
pojili do programu k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich
a připravili si zdra- přirozené implementaci do životního stylu. Foto: ZŠ
vé pohoštění. (red) Barrandov
Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 - základní školy MČ Praha 5
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
20. a 21. 1.2015
16.00–19.00 hod.
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919
15. a 16. 1. 2015
14.00–18.00 hod.
den otevřených dveří: 7. 1. 2015 od 9.00 do 12.00 hod. (odpolední blok 13.00–17.00 )
4. 2. 2015
14.00–16.00 hod. náhradní termín
den otevřených dveří: 13. 1. 2015 od 9.00 do 12 hod. (pouze 1.stupeň)
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
8. 1. 2015
8.00–12.00 hod. písemná část
15. 1. 2015
8.00–13.30 hod.
15. 1. 2015
14.00–18.00 hod.
den otevřených dveří: 7. 1. 2015 od 8:00 do 17:00 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
15. a 16. 1. 2015
14.00–18.00 hod.
den otevřených dveří: 8. 1. 2015 od 8.00 do 18.00 hod .
10. 2. 2015
14.00–16.00 hod. náhradní termín
21. a 22. 1. 2015
14.00–18.00 hod.
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
den otevřených dveří: kdykoliv po předběžné domluvě
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
20. a 21. 1. 2015 13.00–17.00 hod.
den otevřených dveří: 7. 1. 2015 od 8.00 do 18.00 hod.
28. 1. 2015
14.00–17.00 dodatečný zápis pro MŠ Pod Lipkami
21. 1. 2015
14.00–17.30 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
náhradní termín zápisu dle individuální dohody 18. 2. 2015
27. a 28. 1. 2015 14.00–17.00 hod.
den otevřených dveří: 13. 1. 2015 od 8.00 do 17.00 hod., jinak po tel.domluvě s vedením si lze školu prohlédnout kdykoliv
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
28. a 29. 1. 2015 14.00–18.00 hod.
den otevřených dveří: 15. 1. 2015 od 10.00 do 18.00 hod.
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
(17. 1. 2015 seminář pro rodiče budoucích prvňáčků )
den otevřených dveří 15. 4. 2015 od 8.30 do 12.00 hod.
19. 1. - 6. 2. 2015 po a st odpoledne
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
den otevřených dveří: 26.–27. 1. 2015, 6. 6. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
24
26. a 27. 1. 2015 13.00–17.00 hod.
sport
Slasti a strasti mistrů světa v aerobiku z Barrandova
Více než dvanáct set závodníků a závodnic ze šestnácti zemí světa se na podzim 2014 sjelo do Prahy, aby změřili síly na mistrovství
světa v aerobiku a hip hopu. Před zaplněnou halou předvedli profesionální výkony, třebaže tu soutěžili i ti nejmladší, chlapci a děvčata
ve věku 11–13 let. Českou republiku mimo jiné reprezentovali závodník a závodnice z Prahy 5 ze sportovního klubu Studio K Barrandov.
A právě na Barrandov nakonec
putovaly všechny druhy cenných kovů. Bronzovou medaili získal smíšený pár v kategorii
kadet Laura Brychcinová a Tomáš Absolon, stříbrná medaile
v kategorii mužů kadet se houpala na hrudi Tomáše Absolona.
Ze zlatých medailí se v kategorii
Fitness 5 kadet radovaly sportovkyně Kudláčková, Kopalová,
Havránková, Jandečková a Pšeničková pod vedením trenérky
Terezy Zamostné a v kategorii
Fitness 5 Junior Vejvodová, sestry Janečkovy, Břízová, Soukupová a Veverková vedené trenérkou Anetou Macounovou.
Klub Studio K Barrandov
vznikl v roce 1992, původně
se zaměřením na gymnastiku dětí a aerobik pro dospělé.
Postupně se však jeho činnost
rozšiřovala a od roku 2006 působí ve dvou formách: jako občanské sdružení-spolek se zaměřením na sportovní aerobik a fitness a gymnastiku pro
děti a mládež a jako sportovní klub pro dospělé se zaměřením na aerobik, power jógu,
step, bosu, bodystyling a také
na cyklistiku, lyžařské zájezdy
a víkendové sportovní pobyty
pořádané pro rodiče i děti.
Studio se stalo líhní talentů
O popularitě studia svědčí
nejen fakt, že nyní soustřeďuje na sto padesát dětí, které se kromě soutěžní činnosti
mohou věnovat i jen zájmové
a rekreačnímu sportu, ale také to, že se studio stalo doslova líhní talentů. První velký
mezinárodní úspěch se dostavil v roce 2006, kdy závodnice
v kategorii fitness vybojovaly
NA NEDÁVNÉM světovém šampionátu v aerobiku a hip hopu sportovní klub Studio K Barrandov sklízel úspěchy. Foto: SKB
na Světovém poháru v Kyjevě čtvrté místo a v roce 2009
si pár Konrádová - Doxanský
přivezl první medaile – bronzové – z mistrovství světa. To
už narůstaly úspěchy v řadě dalších věkových kategorií zejména v rámci republiky.
Jak slastný je to pocit vítězů! A jak strastný současně.
Neboť právě od dubna loňského roku, se podstatně snížily možnosti tréninku. Probíhala rekonstrukce tělocvičen ve škole, kde závodníci
trénují. Když byly konečně
tělocvičny opraveny, během prázdnin protekla střechou voda a rekonstrukce se
musela dělat nanovo - opravit podlahy i střechu a tak se
do začátku listopadu v tělocvičnách nemohlo trénovat.
Studio využívalo ke cvičením také zrcadlový sál, který od roku 1992 sloužil jako
tělocvična. V současné době
se však využívá jako oddělení družiny.
Chybí vhodné tělocvičny
Zrušení sálu společně s uzavřením tělocvičen se okamžitě projevilo v nedostatku
cvičebních prostor. Navíc tělocvičny, jichž je v obou základních školách na sídlišti
Barrandov šest, je možné využívat pouze v době od 16 do 21
hodin, tj. pět hodin na jednu tělocvičnu, protože v nich
jinak probíhá školní výuka.
Ale jen klub potřebuje denně
6–10 hodin tréninku bez hodin pro dospělé. „Za zrušený zrcadlový sál jsme dostali
k dispozici jiný, předělaný ze
třídy. Problém však je nejen
ve velikosti místnosti, která je
menší, ale také v tom, že místo plovoucí podlahy je podlaha pokryta linoleem na tvr-
dém betonu, což je pro trénink, zejména sportovního
aerobiku, nevhodné. Dopady při skocích jsou příliš tvrdé. Děti mají problémy se zády
a ničí se jim klouby a paty, to
se prokázalo už po půl roce,”
říká Ivana Kobelková ze Studia K Barrandov a dodává: „Je
sice potěšitelné, že jsou na Barrandově supermarkety, či byl
postaven moderní Aquapark
a rozšiřuje se plocha se zelení, kde se lze projít a případně
si i zaběhat. Ale sportovní sály, schopné poskytnout celoroční sportovní vyžití obyvatel všech věkových kategorií,
prostě chybí. Je nám líto, že
ani ve volební kampani ke komunálním volbám se neobjevili politici, kteří by projevili
alespoň vůli a odhodlání prosazovat vyšší vybavenost sídliště pro všestrannou sportovní a kulturní činnost.“ (red)
INZERCE
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice srdečně zve na tradiční Dětský
karneval, který se koná 7.
2. od 14.00 do 17.00 v jinonické sokolovně (Butovická
100/33). Připraven je bohatý program plný her, tanců
a soutěží o ceny. Vstupné je
Ilustrační foto: archiv
dobrovolné.
Na stejném místě se 14. 2. uskuteční XXIV. Sokolský ples. Začátek je v 19.30 hod. Plesem bude provázet hudební skupina
SMEČ, přestávky vyplní vystoupení tanečních oddílů jednoty. Vyhrát můžete i zajímavé ceny v tombole. Vstupné 150 Kč
je možné zajistit v předprodeji od 12. 1. na tel. čísle 775 216 604.
Další info na www.sokoljinonice.cz. (red)
NEJLEPŠÍ STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ
NA SMÍCHOVĚ
LEDEN:
ŘECKÉ
SPECIALITY
Jindřicha
ř
Plachty 27, Praha 5
ON
KUP VU
SLE
NA %
5
SC-341794/01
Sokolové zvou na ples a karneval
www.plachta.cz ● www.facebook.com/plachta restaurant
25
Inzerát 92 x 63.indd 1
11.12.2014 20:47:50
bydlení a reality
inzerce
Sky Barrandov:
dostupný luxus
SKY Barrandov je nový rezidenní projekt,
který nabídne dohromady 108 mimoádn úsporných byt s energetickým štítkem A,
jenž je v eské republice zatím velmi výjimený. Byty budou nabízeny v rozmezí dispozic
od 2+kk až po 5+kk vetn unikátního stešního penthousu s rozlohou 215 m2. Ceny byt zaínají na 59 000 K/m2 v. DPH.
A
utorkou architektonické studie fasády rezidence SKY Barrandov je svtoznámá architektka Eva Jiiná a studio AI – DESIGN, kteí vdechli domu lehkost a eleganci. Respektovaný
ateliér P.H.A. pod vedením ing. arch. Ondeje Gattermayera pak vypracoval dispoziní ešení.
MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ
a kvalitní budova
čistá a světová
ARCHITEKTURA
DECHBEROUCÍ
výhledy
Bydlení
hvězdám
nadosah
vysokém standardu.
Rezidence SKY Barrandov nabídne kategorie
bytů od 2kk o velikosti
48m2 až po velkorysé 5kk
s plochou 118 m2.
V suterénu nechybí sklepy a garážová stání. Celý
projekt je navržen jako
uzavřený areál s velkým
důrazem na bezpečnost.
www.SKYBARRANDOV.cz
26
SC-341811/01
Rezidence SKY Barrandov bude tvořena 2 samostatnými bytovými domy
a domem služeb, které se
budou realizovat ve dvou
etapách. V první etapě
vznikne 57 bytů a 1 penthouse. Celkem bude
v projektu SKY Barrandov
108 bytových jednotek
v mimořádně energeticky
úsporném provedení a ve
Lukrativnost lokality sahá až do historie, kdy se
na Barrandovských terasách scházela pražská smetánka. Dnes je Barrandov velmi oblíbenou rezidenní tvrtí pro klidný rodinný život. Vynikající
dostupnost do centra msta, ale také na oba pražské okruhy, perfektní obanská vybavenost a nespoet možností k aktivnímu a sportovnímu životu
jsou jedny z hlavních rys této tvrti.
SC-341811/02
Souástí vtšiny byt jsou prostorné terasy i balkony, které jsou dmysln navrženy tak, aby svým
majitelm zprostedkovaly dostatek soukromí
a zárove zamezily pehívání byt. Bytové jednotky v prvním nadzemním podlaží disponují prostornými pedzahrádkami. Rekuperaní systém
znaky Paul, která pedstavuje špiku na trhu, zajistí vždy erstvý vzduch a výrazn sníží náklady
na spotebu tepla. Podlahy byt budou osazeny vysoce kvalitními devnými tívrstvými lamelami
znaky Kährs, obklady koupelen ponesou podpis
Villeroy & Boch a velká francouzská okna s izolaním trojsklem zajistí pekrásné panoramatické
výhledy na Prahu a do nedalekého Prokopského
údolí bez energetických ztrát. To vše ve standardu
každého bytu.
zajímavost
Nové technologie obohacují duchovní práci
Již dávno neplatí, že duchovní svět nejde s dobou a nereflektuje na technické poznatky a inovace. Například sbor Církve adventistů
sedmého dne se sídlem na Malvazinkách využil již před 12 lety bohaté možnosti internetu a začal jako první v České republice s přímým
přenosem bohoslužeb.
Pod názvem Smíchovské internetové
Rádio (SIR) proběhl první přímý přenos
prostřednictvím internetu 28. prosince 2002, ale až do roku 2007 šlo pouze o
vysílání zvuku. „Se zrychlujícím se připojením internetu jsme se rozhodli našim posluchačům nabídnout už nejenom
zvuk, ale také obraz. Zpočátku jsme začínali jen s jednou vypůjčenou kamerou,“ vzpomíná profesionální zvukař Vítězslav Randýsek, který se projektu věnuje od samého začátku.
Bohoslužby sleduje 52 států
Po čase místní sbor církve zakoupil obrazovou střižnu, dobrovolníci poskytli
tři kamery a od té doby se pravidelně natáčely většinou 90minutové bohoslužby. Záznam pak byl umístěn na speciálně vytvořené webové stránky a současně vznikal archiv. Dnes je na stránkách
www.bohosluzbyonline.cz téměř 1300
záznamů, které lze zhlédnout i stáhnout,
a archiv doplňují stovky fotografi í. Průměrná sledovanost sobotních pořadů je
mezi 150-200 online připojenými nejen z tuzemska a sousedního Slovenska,
ale i ze vzdálených až 52 zemí, jako jsou
USA, Kanada, Austrálie, Německo, Holandsko, Švýcarsko či Anglie. Většinou
se jedná o krajany žijící v cizině, domácí diváci se často rekrutují z řad dlouhodobě nemocných a těch, kteří z různých
důvodů nechtějí navštěvovat bohoslužbu osobně. U některých zpětně zhlédnutých záznamů není výjimkou návštěvnost až 20 000 přístupů za čtvrt roku.
Někoho možná napadne, zda je přípustné snímat účastníky církevního obřadu. „Každý, kdo vstupuje do sálu, je
upozorněn na přítomnost kamer. Navíc
máme takové nepsané pravidlo – pokud
nechceš být v obraze, jdi si sednout na
balkon. Tam kamery ‚nešvenkují‘,“ objasňuje Vítězslav Randýsek.
V době, kdy se natáčení bohoslužeb
klubalo z pomyslných technických plenek, zakoupila si křesťanská internetová
televize HopeTV, sídlící rovněž v objek-
tu, nový kamerový řetězec. Po několika letech začal dosluhovat a po domluvě byl podstoupen a natrvalo umístěn
v hlavním sále modlitebny. „Používáme
ho dodnes. Vedle hlavního sálu máme
malou místnost, kde obvykle sedí střihač a současně režíruje tři kameramany.
Pokud to jde, je přítomný i zvukař,“ říká Vítězslav Randýsek. Všichni pracují
bez nároku na honorář, jen se zápalem a
nadšením. A zřejmě se vyplácí, protože
se za posledních pět let sledovanost několikanásobně zvýšila.
HopeTV přináší naději
Budovu modlitebny také zdobí vysoká anténa, nezbytný technický předpoklad pro vysílání internetové televize
Hope TV (hope = naděje). Ta spolupracuje s univerzitami, nemocnicemi, vydavatelstvími a rozhlasovými stanicemi po
celém světě a na základě vzájemné kooperace pak přináší programy, jejichž
cílem je informovat, inspirovat a povzbuzovat diváky k tomu, aby ve svém
životě nacházeli radost ze života. „Zaměřujeme se na oblast zdraví, životního
stylu, cestování, vzdělávání a kultury.
Vycházíme z křesťanské hodnotové orientace a naším provozovatelem je Církev
adventistů sedmého dne,“ říká Csaba
Čák z HopeTV. Československá redakce
nabízí divákům na www.hopetv.cz ke
sledování archiv již odvysílaných pořadů. Pro všechny, kteří si přejí mít některé z vysílaných pořadů stále k dispozici,
začala vydávat DVD. „Jedná se o tituly z
oblasti zdravého životního stylu, křesťanské hudby, ale zvláště kvalitní pořady a dokumenty s duchovní tematikou,“
dodává Csaba Čák.
Rádio pomáhá načerpat sílu
Kromě televize našlo v modlitebně zázemí i internetové rádio pro mladé
AWrádio, jehož historie se datuje od roku 2004. Jeho zakladatelé chtěli vytvořit
moderní křesťanské internetové rádio,
které osloví především mladé poslucha-
NAD PŘÍMÝM přenosem se dozoruje ve střižně. Foto:
CASD
če a nabídne jim nejnovější křesťanskou
muziku doplněnou o inspirující pořady. Ve vysílání se nejprve začala objevovat moderní křesťanská muzika, která se v jiných rádiích v ČR nevysílala, jako například – Delirious, Hillsong,
Casting Crowns, Kirk Franklin, Michael W. Smith, Tretí deň, Oboroh, VocKap
a mnoho dalších českých i zahraničních
interpretů. Postupem času se na „Awé-erku“ objevovaly pořady s širokou tematikou, aby každý mohl načerpat sílu
u jemu blízkého tématu. „Na čtyřiadvacetihodinovém vysílání se od samého
začátku podílí nejen zaměstnanci AWrádia, ale také pražští mládežníci a dobrovolníci,“ dodává redaktor AWrádia Martin Žalud. (md)
Historie objektu modlitebny Církve adventistů sedmého dne
V roce 1977 tehdejší ministerstvo kultury dalo předběžný souhlas se stavbou modlitebny v rámci Prahy za
podmínky, že si církev sama vyhledá a zakoupí vhodný objekt ke shromažďování. Po roce hledání byla objevena
stará obřadní síň Židovské náboženské obce (ŽNO) na Smíchově. Protože v té době se na tomto hřbitově již
nepohřbívalo, ŽNO s prodejem souhlasila. Trvalo však více než tři roky, než se podařilo získat veškeré potřebné
souhlasy a povolení ke koupi budovy a přilehlého pozemku, k exhumaci hrobů, ke zbourání staré obřadní síně a
ke stavbě nové modlitebny.
Stavělo se v době, kdy neexistovaly soukromé stavební fi rmy. Bylo obtížné sehnat některé odborné řemeslníky a potřebný stavební materiál. Ruku k dílu proto přiložily desítky dobrovolníků a na stavbě odpracovaly téměř
10 500 hodin. Modlitebna byla vystavěna z finančních darů věřících, podle návrhu a plánů architekta Václava
Třísky a v sobotu 18. května 1985 slavnostně vysvěcena.
BOHOSLUŽBY snímají v modlitebně tři kamery. Foto:
Stavba má půdorys kruhové výseče. Při vstupu do foyeru každého upoutá biblický text V rukou Tvých jsou
dnové moji. Je to jediná věc, která nevznikla z návrhu architekta. V pohybu vodního pramínku stékajícího po
skleněných kamenech, aby byl nakonec zachycen skleněnými dlaněmi, je docela výstižně naznačena symbolika našeho života. Pravidelný návštěvník bohoslužeb může mj. v průběhu roku pozorovat skrz prosklenou stěnu
proměny přírody v prostoru starého židovského hřbitova. (CASD)
CASD
27
kultura
Lednové tipy ze Švandova divadla
PUTIN A BIĽAK U TREZORU –
Viktorie Čermáková
premiéra
Noční groteska o tom, že i Vladimir
Putin chce spát. Ovšem brání mu v tom
tajemné noční návštěvy. Zvláště ta nejnovější – podivně blábolící dědek, který
je z Československa, a přitom se jmenuje
Vasil! A tak musí přijít na řadu osvědčené
judo, prudká slova či střelba. Jenomže
dědek je zatraceně odolný. Dokonce si
začne klást požadavky - chce jakýsi dopis.
Hrají: Marek Pospíchal, Miloslav Mejzlík a
Martina Krátká. Režie: V. Čermáková
30. 1. pá
veřejná generálka 11.00 hod.
31. 1. so
premiéra 19.00 hod.
studio
vsi poté, co se rozhodl těsně před vysvěcením opustit kněžský seminář. Doma se
setkává s matkou, dvěma bratry a také s
nedořešenými stíny společné minulosti. Čeká ho dramatická noc, kdy Dušičky
zápolí s Halloweenem.
V hlavních rolích: T. Červinek, D. Punčochář,
R. Jašków, J. Tesařová. Režie: P. Štindl.
24. 1. so 19.00 hod.
velký sál | 155 minut | anglické titulky
IDIOTI - LARS VON TRIER
GOTTLAND /MASKY TRAGICKÉ
BEZRADNOSTI/ derniéra
Mariusz Szczygieł
České osudy 20. století polskýma
očima aneb od Tomáše Bati po Martu
Kubišovou.
Hrají: M. Krátká, P. Děrgel, Z. Onufráková,
M. Hruška, F. Čapka, R. Jašków, K.
Frejová, K. Halbich, T. Pavelka, P.
Hřebíčková, S. Šárský, K. Cibulková, M.
Čermák, J. Weiner. Režie: P. Štindl.
30. 1. pá 19.00 hod.
velký sál | 170 minut | anglické titulky
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Lars von Trier
Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo
neviděl. V hlavních rolích: M. Dlouhý, K.
Halbich, R. Jašków. Režie: D. Hrbek.
19. 1. po, 22. 1. čt, 26. 1. po 19.00 hod.
velký sál | 160 minut | anglické titulky
25. 1. 19.00 hod.
26. 1. 250. repríza, titulky pro neslyšící
DŮM BEZ BOHA
Dodo Gombár
novinka v repertoáru
Rodinné „dušičkové“ drama o jednom divokém návratu domů. Marek se vrací do rodné
IDIOTI: Klára Cibulková, Filip Čapka,
Patrik Děrgel, Petra Hřebíčková. Foto:
dál žít. A tak se může zdát, že se dánský
princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká
královský komoří, metoda... Že to dobře
neskončí, víme asi všichni.
V hlavních rolích: P. Děrgel, K. Halbich, P.
Hřebíčková, Z. Onufráková, M. Hruška, T.
Červinek/F. Čapka. Režie: D. Špinar.
13. 1. út, 28. 1. st 19.00 hod.
velký sál | 150 minut | anglické titulky
PROMĚNA - Franz Kafka
Kafkova Proměna jako černá komedie o
mužské vzpouře. V inscenaci o vzorném
zaměstnanci a živiteli rodiny, který se
jednoho rána probudí jako obrovský hmyz,
zažije zásadní proměnu nejen hlavní hrdina,
ale také interiér divadla: diváci zasednou na
jevišti a hrát se bude v hledišti.
Hrají: M. Pospíchal, P. Vaněk, K. Frejová,
M. Krátká, A. Buršová/E. Stárková, D.
Punčochář, T. Pavelka, P. Děrgel. Režie: D.
Gombár.
14. 1. st, 23. 1. pá 19.00 hod.
velký sál | 100 minut bez přestávky | anglické
titulky
HOSTÉ
Michal Hančovský.
Černá komedie dánského skandalisty.
Skupinka lidí se rozhodne předstírat
mentální postižení na protest proti všemu
měšťáckému. A provokovat: v restauraci,
na plovárně… kdekoli, hlavně bez jakýchkoli
zábran. Někteří věřili, že je to jenom hra.
Někteří, že idioti jsou lidi budoucnosti. Ale co
když je to jinak…
V hlavních rolích: K. Cibulková, L. Veselý,
P. Hřebíčková, Z. Onufráková, M. Krátká,
F. Čapka, P. Děrgel, M. Pospíchal. Režie: A.
Petrželková.
15. 1. čt, 27. 1. út 19.00 hod.
velký sál | 140 minut | anglické titulky
HAMLET
William Shakespeare
Hamlet v režii Daniela Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení.
Mladý Hamlet (Patrik Děrgel) svého otce
miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii,
jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
www.agenturaappart.cz
TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Jean-Claude Islert
Když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, život či bezdomovec vás zaručeně
přesvědčí o opaku. Situační komedie.
V hlavních rolích: M. Dlouhý, K. Halbich,
K. Frejová. Režie: D. Hrbek.
11. 1. ne 19.00 hod.
velký sál | 120 minut
KONCERTY
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
& IVAN HLAS
Legendy českého rockového písničkářství na jednom pódiu.
29. 1. čt
velký sál | 20.00 hod.
SCÉNICKÉ ROZHOVORY
JIŘÍ MENZEL
Lednovým hostem Scénických rozhovorů
bude filmový a divadelní režisér Jiří Menzel.
V pravidelné talk show Švandova divadla již
jednou hostem byl, a to v roce 2006. Tehdy
měl před premiérou jeho film Obsluhoval
jsem anglického krále a svou autobiografickou knihu Rozmarná léta teprve plánoval
psát. Byl to tehdy velice příjemný večer a
lednové pokračování určitě nebude o nic
méně zajímavé než před sedmi lety.
14. 1. st 19.00 hod.
studio | 90 minut |
PRO DĚTI
BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Pohádka o zlobení pro děti od 3 let.
9. 1. pá
studio| 50 minut bez přestávky | 17.00 hod.
SKŘÍTEK
Pohádka volně na motivy knížek
o skřítcích pro děti od 3 let.
10. 1. so
studio | 50 minut bez přestávky | 15.00
a 17.00 hod.
ANČA A PEPÍK - KAFEMLÝNEK
Dobrodružný loutkový komiks pro děti
od pěti let na motivy oblíbených komiksů Lucie Lomové.
18. 1. ne
studio | 45 minut bez přestávky | 15.00
a 17.00 hod.
DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
www.ddsp5.cz
DNESKA JSME DÁL
ANEB DĚTI VELKOMĚSTA
Tradiční divadelní koláž
plná veršů a písní v mírně
politickém ladění… Hrají,
zpívají a tančí: děti – členové souboru KLAP.
25. 1. ne
studio | 45 minut bez přestávky | 15.00 hod.
www.svandovodivadlo.cz
Plzeňská 76. Rezervace: tel.: 604 909 517,
e-mail: [email protected], www.orfeus.cz
Začátky představení: od 19.00 hod.,
otevřeno od 18.00 hodin.
pá. 2. 1. – L. Ferlinghetti, R. Vašinka: Je svět opravdu
báječné místo k narození, kde se dají dělat legrační
kousky a milostné kousky a psí kusy… a vonět ke
kytkám a okukovat sochy a dokonce i myslit a líbat
lidi… a tancovat a chodit plavat do řeky a na pikniky…?
Střet, či vlastně spíše setkání, Ferlinghettiova a
Havlova vnímání současného světa, jehož poněkud
neutěšený zmatek ztvárňuje pak Ferlinghettiho
komedie, do nějž jsme nainstalovali i kolemjdoucí
hypotetické postavy, nejen Ferlinghettiho a Havla, ale
i Ginsberga, Nerudy, polámaného mravenečka, spolu
s tlučením o mříže a do bubnu, za doprovodu břeskných pochodů. Na jevišti se vyskytují: J. Čemusová,
I. Hýsková, M. Rotter, M. Součková, J. Šourek, R.
Vašinka, L. Vašinková a P. Veselý. V hlavní roli Jan
Vaculík. Režie Radim Vašinka.
pá. 9. 1. - A. P. Čechov
Labutí píseň & S. Mrožek – Kouzelná noc
28
P. Čechov – pro tuto často uváděnou humoresku jsme
zvolili poněkud výstřednější formu osobitého tvaru.
Naše půlčtená verze zaručuje i kontinuitu výkonu
našeho principála, a navíc přeneseme inscenační důraz
na slovní přetlumočení smyslu tohoto dramatického
šperku. Slawomir Mrožek – Kromě všech prvků, zdůrazňujících osamělost jedince v současné společnosti
a ztíženou schopnost dorozumění, je ve hře ukryta i
jakási posmutnělá poezie člověka, stereotypem života
už poněkud okoralého, unaveného, odevzdaného,
zaskočeného připomínkou světa, který měl svoji vůni
(šeřík? fialky?). Přesto přese všechno jde o veselohru!
V obou komediích jsou v souhrnu k vidění I. Hýsková
(m.o.), M. Rotter, R. Vašinka, M. Součková, T. Rychlý, J.
Vaculík. Režie Radim Vašinka.
pá. 16. 1. – Dul, dul, už duje míň, ale nedodul…
Večer ku poctě Fráni Šrámka (Stříbrný vítr), milovaného naším principálem, jakož i v jeho interpretaci.
Překrásný květ Šrámkovy poezie prudce vykvete
omamným květem v podzemí našeho divadla.
pá. 23. 1. – René de Obaldia: Mopslíkem z lásky
Tři groteskní příběhy prodchnuté bezelstným milostným vzplanutím, bigamií, nevěrou, trojúhelníkem
i sebeláskou korunuje nečekaně šťastný zločin!
Hořkosladké a černohumorné hříčky Zářná dvojčata,
Velkovezír a Eduard a Agrippina francouzského dramatika a básníka nikdy neztrácí komediálnost, vtip
a humor, a čím černější, tím lépe (uvádí Bluud Teátr v
režii Štěpána Smolíka).
pá. 30. 1. – O Jančuškovi a Marčušce, Princeznaptáček, Jak Rom vyhrál husu a jiné literární skvosty.
Diváci běžně žasnou! Nejen nad příběhy samotnými,
ale i nad jejich traktováním – principál v mentálním
převleku za Roma by se mohl stát cikánským baronem! Nejnovější verze pořadu z romských textů.
kultura
Společná výstava účastníků kurzů řezbářství Magmé
Lednová výstava v Galerii MČ Praha 5, Štefánikova 13/15,
přiblíží práci řezbářského studia Magmé, které vzniklo v roce
2012 a funguje v budově ZŠ Kořenského. První společná expozice
umožní všem příznivcům pomyslně nahlédnout do řezbářské dílny
a nasát trochu z tvůrčí atmosféry z vystavených výrobků.
Studio založila akademická
sochařka Magdalena Mézlová
se svým manželem Davidem
Loderem. „Tradiční řemeslo stále láká nové účastníky a jejich počet každým rokem v kurzech přibývá. Práce
s voňavým dřevem v příjemném prostředí a s pohodovou
atmosférou účastníky přenese do jiného světa, kde nemají
místo žádné každodenní starosti a shon,“ říká Magdalena
Mézlová a pokračuje: „Řezbářství je vhodné pro kohokoli. I ten, kdo si o sobě myslí,
že není příliš zručný, je brzy
překvapen, jak je opracování
dřeva kvalitními řezbářskými dláty příjemné a nenáročné. Kurzy navštěvují účastníci všech věkových skupin,
každý rozvíjí vlastní témata
a ke každému je přistupováno
individuálně.“
Galerie MČ Praha 5 nabídne práce zejména lidí z Prahy 5
a okolí - dětí i dospělých, maminek na mateřské či seniorů v důchodovém věku. Témata jsou různorodá, od nejjednodušších prvních řezbářských
krůčků (misky, lžičky, reliéfy
a jednoduché sošky) až po práce
již zkušených řezbářů, kteří se
v kurzech zdokonalují v náročnějších technikách, například
na ornamentální řezbě, figurální tvorbě, propracovaných
loutkách či betlémových figurách apod. „Některá z vystavovaných děl jsou teprve ve fázi
rozpracovanosti a je tak zajímavé vidět proces práce bez finálních povrchových úprav ve formě polotovaru,“ uvedl radní Petr Hnyk (SZ). Vernisáž proběhne
ve středu 7. ledna od 18 hod., info o kurzech na www.rezbarstvi-kurzy.cz. (red)
V ŘEZBÁŘSKÉM KURZU se jeho účastníci oprostí od starostí všedního dne. Foto:
Magmé
Krásu knižní grafiky představí Galerie Portheimka
V lednu se v Galerii Portheimka uskuteční představení užité grafické tvorby.
Po Divadelním plakátu, Filmovém plakátu, Hudebním
plakátu a Reklamní tvorbě 1. republiky se návštěvníci tentokrát setkají s tématem
knižní grafi ky.
V tomto oboru bývala naše
země skutečnou velmocí. Jména jako Jiří Rathouský, Libor
Fára, Milan Nárožník a mnoho dalších představovala mimořádnou výtvarnou úroveň
povyšující knihu nejen na literární, ale i výtvarný artefakt a umělecký zážitek. Čeští
výtvarníci uvedené generace
navazovali na vynikající tradici meziválečné knižní grafiky (např. F. Muzika, J. Čapek, J.
Štýrský či Toyen). Zvláštní pozornost bude výstava věnovat
nezapomenutelným knižním
grafikám a ilustracím Kamila
Lhotáka. Jeho díla zapůjčí Společnost Kamila Lhotáka, která
se také bude podílet na přípravě a realizaci výstavy.
Vernisáž výstavy je připravena na 5. ledna od 18 hodin.
Expozice je přístupná do 30.
ledna, vstupné je 30 Kč/dospělí, 15 Kč/žáci, studenti
a důchodci. (red)
Knihovny přiblíží historické osobnosti
V pravidelném cyklu Ženy a muži v českých
dějinách představí knihovník Jakub Rychtar zajímavé historické osobnosti. Nejprve je
v knihovně Smíchov 5. ledna od 17 hod. na programu přednáška Daniel I. a Vincencius, „mi-
nistr zahraničí“ a pokračovatel Kosmův, 14.
ledna od 17 hod. se pak návštěvníci knihovny
Ostrovského seznámí s Gertrudou a Juditou,
ženami druhého českého krále. Vstup na obě
akce je bezplatný. (red)
Improvizační zápas
uvidíte na Klamovce
DIVADELNÍ TÝMY mají přidělenou
barvu a po každé improvizaci diváci
zvednutím barevné karty hlasují o tom,
kdo se jim zdál lepší. Foto: KK
V Klubu Klamovka, Podbělohorská 3, se v pátek 9. ledna
od 19.30 hod. uskuteční pravidelný divadelní Improvizační zápas. Rezervace vstupenek v ceně 70 Kč na www.
klubklamovka.cz, na místě se
vstupenky bez rezervace neprodávají! (red)
29
zdraví
inzerce
Chcete zhubnout a nevíte jak?
Poradíme Vám! Jdte na Bailine!
Ptadvacet let stará metoda Bailine, která byla vyvinuta v Norsku, aby pomáhala kosmonautm posílit svalstvo, mže každému dopomoci k jeho vytoužené
postav. Nabízí ji jediný salon v Praze
– Kosmetický salon Pretty Woman &
Man v Nádražní ulici.
30
výsledky zpracuje poítaový program. Ten vyhodnotí, jak ideáln na formování
postavy pracovat, kolik Bailine terapií je teba a jakou
by ml mít klient ideální váhu. Výhodou metody je, že
v podstat není omezena vkem. Využít ji mohou klienti
od osmnácti let výše.
„Je to ideální pro starší lidi, kteí nemohou cviit,“
poznamenává Renata Hawaz s tím, že omezeni mohou být nkteí lidé svým
zdravotním stavem, metodu
nemohou využít lidé s extrémn vysokým krevním
tlakem, kardiostimulátorem,
umlým kyelním kloubem
i nádorovým onemocnním. Vše se dopedu konzultuje s pracovníkem salonu. Bailine rozhodn není
uren jen ženám, které chtjí zapracovat na své postav.
Zhruba jednu tetinu klient tvoí muži. Renata Hawaz
informuje, že nespornou výhodou metody Bailine je dále i to, že na rozdíl od hubnutí pomocí cviení i diety
se klienti po využití metody nemusí trápit s visící kží. Klienti, kterým se podaí úspšn zhubnout, dostanou pímo v salonu Pretty
Woman & Man i rady, jak si
postavu udržet. Rekordmankou v hubnutí je klientka,
která ztratila na váze dokonce osmnáct kilogram.
V salonu Pretty Woman & Man pracuje na své postav
teba i produkní Rola Brzobohatá. Využívá proceduru
Bailine, která plnohodnotn nahradí cviení v posilovn a navíc formuje postavu.
Doporučuje Rola Brzobohatá: Zhubla jsem už o dvě konfekční velikosti díky metodě Bailine. V dnešní době je
to světově nejůspěšnější program na formování postavy,
vyhlazení celulitidy, zpevnění
ochablých svalů, kůže a váhovou redukci.
Máme pro Vás připravené výhodné novoroční balíčky:
10 terapií bailine + 2 zdarma ............................................ 3 900,15 terapií bailine + 3 zdarma ............................................ 5 100,20 terapií bailine + 5 zdarma ............................................ 5 900,10 terapií vakupres 60 minut + 2 zdarma ......................... 5 500,10 terapií vakupres 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 300,-
1. ukázková hodina je zdarma!
akce trvá do 31. 1. 2015
Výhodné balíčky jsou i na ostatní hubnoucí a zkrášlovací metody,
ceny najdete na našich webových stránkách.
Máte možnost zakoupení dárkových poukazů.
Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.
Adresa: Nádražní 110, Praha 5 – Anděl
tel.: 257 313 721, 602 935 671
www.prettywomanandman.cz
SC-341922/01
Bailine je metoda, kdy hubnutí ídí poíta. Unikátní
program vyhodnotí, co je pro
kterého klienta nejlepší. „Jde
o neinvazivní metodu, kdy
klientovi pipevníme na tlo
speciální elektrody, které vysílají ke svalu kontrakci, nastartují tím spalování a zárove formování postavy. Bailine však není urena jen pro
ty, kdo chtjí zhubnout, lze
se díky ní zamit jen na jednu problémovou partii nebo
na zpevnní tla,“ poznamenává majitelka salonu Renata Hawaz. S procedurou Bailine, která obsahuje celkem
40 program, má velmi dobré zkušenosti napíklad produkní Rola Brzobohatá. Ta
v salonu Pretty Woman &
Man pracuje na své postav
od ervence, za ti msíce
zhubla sedm kilo a dv konfekní velikosti.
Výhodou norské metody
je, že 100 % nahradí cviení v posilovn, výsledky
se však dostavují o poznání
díve. Jedna procedura trvá
45 minut a vyrovná se zhruba 2,5 hod. intenzivního tréninku v posilovn. V salonu Pretty Woman & Man
však nabízejí dalších zhruba
7 doplkových terapií, které mohou metodu Bailine
bu vhodn doplnit, nebo je
lze absolvovat samostatn.
Ukázková hodina Bailine
je zdarma, klienta v salonu zmí a zváží a poté jeho
inzerce
L
E
I
DAN
12. 9. 2015
PRAHA
...'Ć) Ć1
-+,[Z!)&0
* ĉĉ&Ýĉ%$Êĉ-ĉZW*
!%$
SC- 341912/5
'!,$Æ,ßĉ'!,ãĆ)0
31
historie
Za vzkříšením smíchovského šachového klubu stála žena
Poskládat historii Šachového klubu (ŠK) Smíchov není právě
jednoduché. Klub, který vznikl již v roce 1913, totiž na dlouhou dobu
přerušil činnost a z dávné minulosti se zachovaly jen malé fragmenty dokladující jeho činnost. Jaký tedy byl „pravěk“ šachového
sportu na Smíchově podle vzpomínek dlouholetého předsedy ŠK
Smíchov Josefa Čermáka?
Martin Dudek
S nápadem sdružit šachové
smíchovské
nadšence do jednoho spolku přišel v roce 1913 český šachový
mistr Jan Kvíčala. Klub našel zázemí v Národním domě na Smíchově, snad proto,
že zakladatel bydlel ve Zborovské ulici a do klubovny to
měl jen pár kroků… Šachisté
se pravidelně scházeli na turnajích, kterých se ve 30. letech účastnil i budoucí československý a později sovětský mezinárodní šachový
velmistr Salo Flohr. „Bydlel
u bratra na Smíchově, měl to
k nám blízko,“ říká Josef Čermák.
Šachy pod dohledem
gestapa
ŠK Smíchov vyvíjel činnost
přibližně do poloviny roku
1942. V květnu českoslovenští
parašutisté provedli úspěšný
útok na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha a nacisté v rámci následných represí zakázali mimo jiné spolkové aktivity. „Za kuriozitu proto můžeme v této
době považovat pražský šachový turnaj, který se uskutečnil jen díky tomu, že byl
zorganizován pracovníkem
gestapa a gestapem povolen,“
vzpomíná Josef Čermák.
Po ukončení druhé světové
války však pro ŠK Smíchov
nastala doba temna. Klub de
facto neexistoval až do ro-
MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ velmistr Salo Flohr se na Smíchov rád vracel a sehrál tu
řadu simultánek. Foto: archiv JČ
DLOUHOLETÝ PŘEDSEDA ŠK Smíchov Josef Čermák. Foto: ŠK Smíchov
ku 1974, kdy se jeho obnovy
ujala česká šachistka Růžena Suchá-Dobiášová. Právě
tak jako zakladatel Kvíčala, i ona navázala spolupráci
s Národním domem na Smíchově (tehdy přejmenovaným
na Dům kultury Kovoprůmyslu - DKK) a na přelomu června a července 1974 zorganizovala velký šachový turnaj
pod hlavičkou DKK Smíchov.
Během 70. a 80. let se na Smíchově odehrály desítky turnajů, kterých se mimo jiných
účastnil i Salo Flohr. „Odehrál tu řadu simultánek, a to
jen díky přátelskému vztahu
s paní Suchou,“ dodává Josef
Čermák. Klub se také řádně
staral o šachový potěr a z jeho řad vzešli například hráči Školoud a Šedý, kteří reprezentovali naši zem na ša-
Salo Flohr – šachový génius ze Smíchova
Salo Flohr (21. listopadu 1908, Horoděnka, Rakousko-Uhersko, nyní Ukrajina –
18. července 1983, Moskva) byl československý a později sovětský mezinárodní
šachový velmistr židovské národnosti. Před druhou světovou válkou jeden z nejsilnějších světových šachistů.
Narodil se jako jedno z osmi dětí chudé haličské židovské rodiny, která před běsněním první světové války i domácích fanatiků volila útěk z místa na místo, až se
její konečnou zastávkou stal Lipník nad Bečvou na Moravě. Z celé rodiny nakonec
přežili jenom dva sirotkové - Salomon a jeho starší bratr. Flohr se tak stal československým občanem a společně s bratrem bydleli na Smíchově. Roku 1933 Flohr
stává mistrem ÚJČS, dvakrát mistrem Československa (roku 1933 a 1936)
a svou novou vlast také v letech 1930-1937 reprezentoval na pěti šachových
olympiádách. Vyhrál celou řadu mezinárodních turnajů a v roce 1937 se stal kandidátem zápasu o titul mistra světa. Zápas s Alexandrem Aljechinem se měl hrát v
roce 1939, znemožnilo je však obsazení Československa Německem, kvůli kterému se Flohr stal opět uprchlíkem. Vystěhoval se do Sovětského svazu, který pak
reprezentoval až do konce své kariéry. Roku 1948 se již jako sovětský šachista
probojoval do turnaje kandidátů, kde se však v roce 1950 dělil až o poslední tři
místa. Titul mezinárodního velmistra mu byl udělen roku 1950. (Zdroj: wikipedia.org)
32
chových olympiádách. DKK
Smíchov pořádal i díky podpoře Národního výboru Prahy 5 monstrózní mládežnický
turnaj - Velkou cenu Československa - na kterém hrálo
až 850 šachistů!
ŠK Smíchov ožil v roce 1991
Činnost klubu byla v roce
1980 narušena reorganizací
DKK, jehož prostory šachisté
museli opustit. Klub přešel do
TJ Uhelné sklady a za poskytnutí klubovny musel změnit
název. 7. října 1989 však Růžena Suchá - Dobiášová umírá
a nedočká se vzkříšení smíchovského klubu.
„K obnovení názvu a činnosti ŠK Smíchov došlo 25.
ledna 1991, kdy byl klub zaregistrován Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení,“
říká Josef Čermák a pokračuje: „V současné době máme
asi 100 členů a nadále je naše
činnost zaměřena především
na mládež. Zatímco jiné kluby doplňují vlastní řady lanařením, my si je vychováváme.
Samozřejmě se ale neuzavíráme ani dalším zájemcům
o královskou hru, dveře máme otevřené pro každého.“
Zázemí šachového klubu je
v klubovně v Domě s pečovatelskou službou, Zubatého
330/10.
Pestrá nabídka turnajů
ŠK Smíchov nemá ambice sbírat na turnajích a soutěžích jeden vavřín za druhým. Nejvýše to v družstvech
dotáhl do druhé šachové ligy, ale protože již jde o náročnou soutěž s nemalými finančními náklady pro klub
s tlakem na výkonnost hráčů, dlouho se v ní neohřál.
V současnosti jeho týmy pů-
sobí v I. a II. třídě pražského
přeboru. Aktuálně je známá
především jeho pořadatelská
činnost v součinnosti s městskou částí Praha 5. Turnaje se
odehrávají většinou v zasedacím sále zastupitelstva a řada
z nich má za sebou již mnoho
vydařených ročníků. „V prosinci jsme odehráli devatenáctý ročník mezinárodního
mládežnického turnaje O vánočního kapra. Jedním z nejstarších turnajů družstev je
Smíchovský soudek, ten už
si zaknihoval třicátý ročník. Šestnáctým rokem jsme
ve spolupráci s CSOP Praha 5
uspořádali jedinečný jednodenní seniorský turnaj SENIOR/KA, kterého se účastní až 100 hráčů a hráček. Ten
nemá v republice obdoby, ale
netroufáme si jej udělat v ještě větším měřítku. Praha totiž nemá vhodné, rozumějte levné, ubytovací kapacity
pro mimopražské seniory,“
říká Josef Čermák. Z dalších
známých turnajů jmenujme Turnaj kosmonautů, kterého se v roli hosta osobně
účastní jediný československý kosmonaut Vladimír Remek či mládežnický Memoriál Jana Weisgraba. „To byl
náš mladý nadějný šachista,
kterého v Motole před školou srazil automobil. Turnaj
pořádáme i proto, abychom
ve větším měřítku mohli
mládež vychovávat k opatrnosti a bezpečnosti na veřejných komunikací,“ podotýká
Josef Čermák. A v neposlední
řadě si ŠK Smíchov Turnajem
všech generací připomíná
památku zřejmě nejsilnějšího
šachisty, který se kdy na Smíchově objevil, Salo Flohra. Více informací na http://sksmichov.wz.cz/web/.
inzerce
H L A V N Í
P A R T N E R
ve spolupráci s Robert Stigwood uvádí
LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁ
MUZIKÁL
POUZE 100
EXKLUZIVNÍCH
PŘEDSTAVENÍ
HUDBA
BEE GEES
OD 30. ZÁŘÍ 2014
V DIVADLE KALICH
„Strhující tane«ní i p³vecká show, která
divákõm bere dech. Jedna z pâedních
událostí muzikálové sezóny.“ Právo
Muzikál podle filmu Paramount/RSO a příběhu Nika Cohna pro divadlo upravil Robert Stigwood s asistencí Billa Oakese.
SC- 341913/4
Informace o muzikálech, činohrách a koncertech najdete na www.divadlokalich.cz
33
životní prostor
Obohatí Prahu 5 rozhledna a lávky přes Vltavu?
Jméno českého architekta chorvatského původu Ing. arch. Vlada
Miluniće je spojeno především s projektem Tančícího domu na Rašínově nábřeží, jejž navrhl spolu s kanadsko-americkým architektem
Frankem Gehrym. V šuplíku má však přímočarý muž další dva nápady,
které by mohly zlepšit život obyvatel Prahy 5.
Před více než deseti let chtěl
mobilní operátor nahradit
svůj stávající vysílač na stolové hoře Vidoule několikanásobně větším. Magistrátní
úředníci však prohlásili, že by
to povolili jedině v případě,
kdyby to současně byla rozhledna. V roce 2001 se proto
Vlado Milunić ujal úkolu navrhnout takovou rozhlednu
v sousedství budovy „školy“, která tvoří technologické zázemí vysílače v dohledu Jihozápadního Města. „Jelikož jsem narozen 3. března,
mám rád vztahy v trojúhelníku. Proto jsem zvolil trojúhelníkovitý půdorys rozhledny
ve tvaru indiánského stanu
tee-pee nebo panenky,“ říká
Vlado Milunić a dodává: „Vyhlídkovou plošinu jsem naopak koncipoval jako kruhovou, protože na čtvercové stojí vždy v rohu nějaký mamlas,
přes kterého nikdo nevidí.
Na kruhové si navzájem překážet nemůžeme.“ Výška rozhledny měla být asi 60 metrů, na úrovni Petřínské rozhledny. „Uvažoval jsem proto
o výšce o metr vyšší, ať to stojí za to,“ potutelně říká architekt s balkánskými kořeny.
Páteří rozhledny byla výtahová šachta s výtahem pro deset osob, kolem které jsou podobně jako na Petříně po obvodu navržena dvě schodiště
pro výstup a sestup. Pod vyhlídkovou plošinou byla anténní plošina operátora a nad
ní anténní stožár záchranného systému pro policisty, hasiče a zdravotníky. Projekt
v hodnotě 25 milionů korun
se líbil, ovšem jen do nástupu
nového ředitele. „I když měl
čtyři miliardy korun na investice, rozhodl, že se rozhledna na Vidouli stavět nebude!“ říká ještě dnes s hořkostí v hlase Vlado Milunić.
Architekt uvažoval o tom, že
by stavba rozhledny byla začátkem rehabilitace úžasného přírodního útvaru stolové
hory Vidoule do podoby podobné parku Petřína s rozhlednou. Součástí úvahy bylo
zbouraní nevzhledné budovy
„školy“ a zakopání technologie vysílače pod zem, podobně jak je na vrcholu zakopaná sousední vodárna. „Pořád
34
doufám, že se ozve nějaký zájemce či sponzor a rozhlednu
přece jen postavíme. Praha 5
by si ji zasloužila,“ tvrdí.
Tři lávky
na Střelecký ostrov
Zatímco projekt rozhledny
Vlado Milunić připravil na objednávku, nápad propojit tři
pražské ostrovy Slovanský,
Střelecký a Dětský je jeho soukromá iniciativa. I tento projekt zatím odpočívá jen v jeho
archivu, byť ho zatím neoficiálně již podpořili někteří pražští komunální politici a úředníci. „Plány lávek jsem začal
zpracovávat asi od roku 2010
na základě informace, že tehdy plánovaná dendrologická
rekonstrukce Střeleckého ostrova po povodni 2002 navrhuje
pro důchodce, děti a maminky
s kočárky zpřístupnit ostrov
z mostu Legií také výtahem.
I když výtah již funguje, pro
návštěvníky ostrova to stále znamená cestou ze Smíchova a z Nového Města absolvovat dlouhou nepříjemnou pěší trasu po mostě v souvislém
proudu výfuků z aut. Maminky s kočárky, děti, důchodci, tělesně postižení a ostatní
návštěvníci se na ostrov a při
návratu z něj dostanou pouze za cenu dvojité dávky škodlivin,“ tvrdí architekt, který
přišel s jednoduchým řešením
jak se co nejvíce vyhnout automobilovým zplodinám.
Navrhl pro návštěvníky
z Nového Města daleko lepší
trasu, a to stávajícím mostem
JEDNA LÁVKA by propojila Střelecký ostrov a Kampu. Vizualizace: VM
na Slovanský ostrov a následně zavěšenou lávkou nad Vltavou na jižní špičku Střeleckého ostrova. Z druhé strany
ze Smíchova by se návštěvníci dostali z úrovně vozovky
mostem nad zdymadlem a při
minimálním spádu lávkou
na Dětský ostrov a další zavěšenou lávkou nad Vltavou
na jižní cíp Střeleckého ostrova. V místě, kde se obě lávky s opačným tahem sejdou,
navrhuje lana spojit a využít
tuto konstrukci pro vytvoření dvacetimetrové několikaúrovňové rozhledny.
„Třetí pěší lávka by propojila severní část Střeleckého
ostrova s Kampou. V prvním
úseku by se lávka klenula nad
přirozeným korytem Vltavy opřená o dělící zeď koryta
řeky pod smíchovským zdymadlem až na vyšší úroveň
ARCHITEKT VLADO MILUNIĆ předvádí vlastní model rozhledny na Vidouli. Foto:
Martin Dudek
jižního cípu ostrova Kampa,“
objasňuje svůj záměr. Lávky by byly zavěšeny ve výšce
sedmi metrů, tudíž by nebránily ani lodní dopravě. Jejich
šířka by se pohybovala kolem
tří metrů a podle tvůrce by se
po nich mohl bez problémů
běhat i maraton, aniž by bylo
nutné zavírat silnice!
Na otázku, proč se do projektu pustil bez jakékoliv objednávky, Vlado Milunić odpovídá: „Mám za to, že architekt, který má rád svoje
město, přichází s náměty,
které by jeho atraktivitu ještě zvýšilo. Navíc nemám rád
automobilový provoz, ten je
schopen ze sebekrásnějšího
města udělat totálně neobyvatelnou a páchnoucí mrtvolu. Pražskou dobře fungující
vylepšovanou veřejnou dopravu by měly naopak doplnit
cyklistické a pěší trasy, jakou
jsou lávky na ‚Střelák‘. Srovnám-li můj návrh tří lávek
za přibližně 100 milionů korun s tunelem Blanka, který
zatím nehotový už zatížil rozpočet města částkou přes 40
miliard korun, jde o nesrovnatelný přístup ke skutečným potřebám metropole,“
říká plamenně Vlado Milunić
a uzavírá: „V Praze by i nadále měla platit jednoznačná přednost ekologické veřejné dopravě a naopak všechna
dostupná drastická omezení pro neekologickou, drahou
a neefektivní individuální
dopravu. Ta má na svědomí
obézní, nesportovní, alergickou a sobeckou generaci.“ (md)
životní prostor
Na podzim proběhla druhá etapa obnovy
stromořadí na Janáčkově nábřeží
V podzimních měsících loňského roku se uskutečnila druhá etapa omlazení stromořadí na Janáčkově
nábřeží na území Prahy 5. Odstraněno bylo 40 stromů, jejichž stav byl v rámci dendrologického průzkumu
vyhodnocen jako neuspokojivý. Na jejich místě byly vysazeny jerlíny japonské, které navázaly i na historickou výsadbu těchto stromů v ulici Vítězná.
Janáčkovo nábřeží je ulicí s vysokou intenzitou
dopravy, což se samozřejmě projevuje i na stavu stromů v uličním stromořadí. Z těchto důvodů nechalo hlavní město Praha v rámci
první etapy (v letech 2004-2007) dosadit 44
nových stromů, které velice dobře prosperují.
Tyto mladé stromy dokonce již převzaly v aleji
funkci kosterních dřevin.
Druhá etapa obnovy zeleně na Janáčkově
nábřeží proběhla letos na podzim. Na základě
dendrologického průzkumu a odborného posudku bylo ve stromořadí vytipováno k odstranění celkem 40 stromů ve špatném stavu,
který zároveň znamená sníženou bezpečnost.
Nebezpečné stromy
byly pokáceny
Na kmenech a kosterních větvích stromů byly patrné dutiny s rozvojem dřevokazných hub. Báze kmenů byly poškozené a u některých jedinců byl viditelný značný náklon
kmene, který souvisí s poškozeným kořenovým systémem. „Takový strom má značně narušenou stabilitu a stává se pro své okolí nebezpečný,“ dodal vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Miroslav Kučera. Část
stromů proto byla vyšetřena i stromovým to-
mografem, který prokázal výskyt rozsáhlých
hnilob. Ty rovněž znamenají zvýšené riziko
vývratu stromů.
Bezprostředně po uskutečnění kácení proběhla výsadba nových stromů. Vysazen byl
úzkokorunný kultivar jerlínu japonského (Sophora Japonica), jehož výběr navázal nejen
na dřívější etapu výsadby, ale i na historickou
výsadbu těchto stromů v ulici Vítězná. U nových stromů bude v rámci záruky zajištěna
pětiletá povýsadbová péče, která podporuje vývoj a růst nově vysazených stromů v extrémních podmínkách města.
Na základě podnětu občanů prověřila Česká
inspekce životního prostředí OI Praha kácení
na Janáčkově nábřeží. V souvislosti s rozhodnutím vydaným v měsíci říjnu zastavila kácení
tří kusů stromů a podala na OŽP MHMP podnět k přezkumu uvedeného rozhodnutí. (red)
Historický park Sady Na Skalce se dočká revitalizace
Rada MČ Praha 5 schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt
rekonstrukce smíchovského parku Sady Na Skalce. Po obnově vodních prvků tak bude dokončena
kompletní revitalizace daného území.
Radní Viktor Čahoj (TOP 09)
považuje za úspěch, že projekt získal dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši téměř 20 mil. Kč. „Současně
s přijetím dotace se městská
část Praha 5 zavázala projekt
dokončit do srpna 2015, není
tedy času nazbyt,“ říká radní,
podle kterého je nyní třeba neprodleně zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby. Datum podání nabídek bylo nastaveno na 29. 1. 2015 tak, aby
během února 2015 mohlo být
provedeno vyhodnocení nabídek a uzavření smlouvy.
V první etapě plánované
revitalizace dojde ke kácení
dřevin, jejich ošetření a zároveň k úpravám zeleně. V plánu je rovněž vysázení nové
vegetace včetně její údržby
a ochrany. Práce mají proběhnout mezi lednem až květnem
příštího roku.
Druhá etapa se zaměří
na zpevnění ploch a vybavení
parku. „Dojde na rekonstrukci cest, obměnění mobiliáře a výměnu veřejného osvětlení. Zrekonstruovány budou
povrchy cest, vymění se přilehlé zábradlí a proběhne také rekonstrukce opěrné zdi.
Novou tvář dostane zdejší dětské hřiště, které dětem nabídne bezpečné a moderní herní
prvky. Tato etapa bude zahájena v březnu a potrvá do srpna 2015,“ sdělil starosta Radek
Klíma (TOP 09). (red)
V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE parku dojde k ošetření a k úpravám zeleně. Ilustrační
foto: Martin Dudek
Pomozte v zimě
ptactvu vhodným
krmením
Na zimu sice odlétá mnoho
našich ptačích druhů do teplých
krajů, ale spousta jich u nás
zůstává a mnohé druhy dokonce
na zimu přilétají. Za nepříznivého počasí, zejména za velkých
mrazů a sněhové pokrývky,
mohou mít problém sehnat
potravu. V takovém případě
můžete pomoci i vy.
PŘEDEVŠÍM drobní opeřenci trpí
v zimě hlady. Foto: DOP
„Nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na
stromě, podstavci či parapetu,“ říká David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. „Na
něj se pak může nasypat nejrůznější zrní, od lněného semínka, mák či proso, přes
slunečnici a řepku. Možné je
na něj umístit také lůj, nakrájené maso, mrkev nebo tvaroh,“ dodává. Zrní a semínka snadno seženete. Koupíte
je i v Domě ochránců přírody v pražské Michli. Velmi
vhodné je na krmítko umístit
také drcená jádra ořechů například lískového nebo vlašského.
Nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny druhy ptáků, kteří u nás
zůstávají. Větší trable s krutými mrazy však mají menší
druhy pěvců, jako jsou sýkory či králíčci. „U těch snadno
dojde ke spotřebování velkého množství energie, což má
za následek jejich neschopnost letu. Při nálezu takového vyčerpaného ptáčka je
vždy nutné zavolat Pražskou
zvířecí záchranku na čísle
774 155 185 a my už se o ptačího pacienta postaráme,“ doplňuje David Zítek. (red)
35
politikum
Jaké jsou aktuální priority vašeho
Vít Šorm (TOP 09)
V poslední době z politiky mizí koncepční myšlení
a dochází k tomu, že krátkodobá řešení jsou preferována
před
d lou hodobými. Je to způsobeno volebním cyklem, kdy před volbami je nutno zajistit podporu
voličů a strategie přesahující jedno volební období je
zhusta odsunuta na druhou
kolej. Cílem TOP 09 je a bude
prosadit spolu ve spolupráci
s ostatními stranami strategii naší městské části přesahující čtyřletý horizont volebního cyklu.
Naše strana vidí tři hlavní
oblasti, kterými se chceme
zabývat. První a nejdůležitější oblastí je fi nanční zdraví naší městské části. Jde
nám o zajištění fi nančního
krytí pro zachování smysluplných služeb pro naše občany a dále o fi nanční zdro-
Martin Slabý (ANO)
Na otázku, co
a jak si představujeme a co
uděláme
jako zastupitelé
zvoleni za ANO
Praha 5, kteří
jsou v současné době v opozici, je i není
jednoduché odpovědět. Volby jsme díky voličům, kteří
nám dali své hlasy, v Praze 5
vyhráli. Ale již první jednání s případnými koaličními
partnery ukázala, že političtí
matadoři se jen těžko vzdají
svých pašalíků. Vzniklá koalice v čele s MUDr. Klímou
znovu usedla na radnici.
O tom, co se za zdmi radnice
děje, bychom vás rádi informovali, ne z hlediska poraženeckých nálad, ale proto,
že naše volební heslo znělo:
Prostě na to dohlédneme.
Možná, že jsme noví a nezkušení politici, ale to neznamená, že jsme hloupí.
Již první ustavující zasedání
zastupitelstva pro nás při36
je pro další rozvoj. Rozpočet
by měl být sestavován tak,
aby nedocházelo k plíživému zadlužování obce a aby
její majetek nebyl projídán
v nesmyslných projektech.
Druhou oblastí, které se
chceme koncepčně věnovat,
je oblast školství. Věříme, že
děti jsou naše budoucnost
a pokud chceme naši zemi
dále rozvíjet, je dobré základní školství nezbytnou
podmínkou. Třetí oblastí
našeho strategického zájmu
je ve zkratce motto „Praha 5 je dobrá adresa“. Toto zahrnuje nejen přívětivý
a otevřený úřad, ale i dostatek zeleně, čisté a uklizené
prostředí, širokou kulturní nabídka pro naše občany
a samozřejmě také bezpečné
ulice naší městské čtvrti.
Zastupitelský klub a regionální
organizace TOP 09 Praha 5
Štefánikova 28, 150 00 Praha 5
e-mail: [email protected]
www.top09praha5.cz
neslo několik zásadních poznatků. Jedním překvapením je i to, že vzniklá koalice nám neumožnila post
uvolněného předsedy kontrolního výboru. Nu, asi mají
z něčeho strach?
V rámci našich možností chceme prosazovat projekty, které budou přínosem
pro občany městské části
Prahy 5. Neusneme na pozici
ukřivděné opozice a nebudeme vše jen negovat. Rádi
bychom, aby konstruktivní
opozice nebylo jen zprofanované slovo. To neznamená, že dáme koalici bianko
šek pro pohodlné vládnutí
a prostor pro nestandardní
postupy. Vrátím-li se do dob
volebního klání, použiji naše heslo! Prostě to uděláme.
Kontakt:
praha5.anobudelip.cz.
Tatiana Konrádová (SZ)
Hlavní prioritou Klubu zastupitelů SZ s
podporou ČPS
bude spolupráce s neziskovými organizacemi a zapojování veřejnosti
do rozhodování – od územního plánu přes veřejnou dopravu až po sociální služby.
V nové koalici bude Lukáš
Budín, zástupce starosty pro
životní prostředí a rozvoj MČ
Praha 5, prosazovat udržitelný rozvoj s respektem k jedinečným přírodním lokalitám, navrhne rovněž nulovou
toleranci výstavby v přírodních parcích. Radní pro dopravu a kulturu Petr Hnyk se
zaměří na rozvoj veřejné dopravy a na ochranu zanedbávaných památek. Předsedkyně Sociálního výboru Tatiana
Konrádová se bude zabývat
opomíjeným problémem bezdomovectví a sociálního vyloučení, a to podporou prevence a cílené pomoci. Před-
Josef Cuhra (KDU - ČSL)
KDU - ČSL vidí svou programovou prioritu
v rozvoji koncepce základního vzdělání
jako společného projektu obce, rodičů a dětí. Chceme, aby
základní školství mělo zásadní a důstojné místo v celoživotní cestě poznání a v občanské a lidské formaci dětí. Ve
velmi krátkém čase od voleb
se podařilo odsouhlasit v Radě městské části Praha 5 záměr znovu obnovit výuku v
základní škole Pod Žvahovem
v Hlubočepích a v září bude
otevřena první třída. Podařilo se to především díky velmi
aktivnímu působení místních
občanů, kteří konstruktivně spolupracují s novým radním pro školství Vítem Šollem
a dalšími zastupiteli a radními. Prioritou tedy je dotáhnout
tento projekt i technicky a
personálně do zdárného konce. Ze stejného konceptu ma-
seda Výboru pro otevřenou
radnici Ondřej Velek bude pokračovat ve zlepšování pravidel demokratizace radnice.
Předsedkyně komise zahraniční a EU fondů Erika Uchytilová bude zlepšovat transparentnost a využití EU projektů radnice; předsedkyně
komise ombudsmanky Marie Sternová bude naslouchat
veřejnosti a reflektovat její
připomínky; místopředseda
školského výboru Pavel Himl podpoří rozvoj kvalitního
školství a předseda stavební
komise Josef Matoušek z České pirátské strany dohlédne
na ochranu přírody, kterou
se zabývá v Praze 5 již 23 let.
Mimochodem, Společnost pro
ochranu Prokopského údolí,
ve které působí, se každoročně vyjadřuje k desítkám změn
územního plánu a vstupuje
do desítek správních řízení.
Klub zastupitelů Strany zelených
a České pirátské strany
e-mail: [email protected]
Telefon: +420 257 000 886
www.praha5.zeleni.cz
ximální participace občanů na
dění v obci vycházejí základní teze práce v oblasti životního prostředí, především v péči
o zeleň a veřejná prostranství.
Aktuálně jsou na první lednové zasedání výboru pro životní prostředí pozváni zástupci
iniciativy Za5, se kterými budou prodiskutovány náměty
občanských sdružení k péči o
životní prostředí.
Priorita v oblasti sociální také
vychází z pozvání ke spoluúčasti. Ke spolupráci jsou zváni
zástupci farností, charit a neziskových organizací se sociálním programem. Tímto způsobem chceme prohloubit záběr sociální péče do míst, kam
se dosud pomoc nedostala,
protože o její potřebě nikdo nevěděl. S tím také souvisí příprava pomoci lidem, kteří se
ocitají v bezvýchodných situacích, například v případě exekucí, nebo ztráty zaměstnání a
sunou se k sociálnímu vyřazení. Diskutuje se také příprava
koncepce sociálního bydlení.
Kontakt:
[email protected]
politikum
zastupitelského klubu?
Tomáš Homola (Patrioti P5 a Demokraté Jana Kasla)
Jan Smetana (ČSSD)
Priority
našeho
klubu
jsou v současné době limitovány reálnou
možností, respektive spíše nemožností ovlivňování rozhodování
v rámci zastupitelstva z opozičních lavic. Každopádně naše předvolební závazky
občanům městské části jsou
pro nás prvořadé a zásadní.
Nově vytvořená koalice se
chová způsobem, jakoby „život v Praze 5 započal jejich
říjnovým zvolením“. Nikdo
se dosud nevyjádřil k pokračování projektů obnovy památkové kolonie Buďánka,
ohroženo je seniorské bydlení v Hlubočepech a do centra Smíchova nám chce nové vedení radnice stěhovat
bezdomovce. Veřejný prostor kolem radnice tak může v blízké budoucnosti sloužit spíše jako výdejna stravy
pro nepřizpůsobivé občany
Priority našeho klubu vycházejí z hlavních ideí ČSSD.
V tomto volebním
období chceme
v Praze 5 realizovat především koncepční, systematickou a účinnou sociální politiku , která
zde v minulých letech chyběla, a to především s důrazem na terénní práci. Mimořádnou pozornost budeme věnovat seniorům, jichž
v naší městské části žije více než osmnáct tisíc. Naším
cílem je také podpořit rodiny s dětmi a občany, kteří se
dostali do tíživé sociální situace.
Druhým velkým tématem je
pro nás bytová politika, jež
ostatně se sociální politikou
úzce souvisí. Pro naše mladé občany chceme vystavět
startovací byty, které by jim
usnadnily vstup do života; je nutné se však věnovat
namísto toho, aby došlo k jeho oživení a zatraktivnění.
To všechno nás vede k velké
ostražitosti, a proto je naším
cílem, a v rámci možností,
o těchto negativních vyhlídkách informovat včas občany
Prahy 5. Aktuální informace
tak můžete nalézt na našich
internetových stránkách.
Závěrem bych chtěl za celý náš klub popřát občanům
v Novém roce hodně štěstí
a zdraví.
Kontakt :
http://www.65demokratujanakasla.cz/
volebni-program-p5/
http://www.facebook.com/demokratejanakaslap5
i problematice bydlení seniorů.
Posledním velkým tématem
je pro náš zastupitelský klub
otázka hospodaření městské části. V této oblasti nám
jde zvláště o to, aby vydávané fi nanční prostředky
byly investovány rozumně
a účelně.
Kontakt:
http://www.cssd-praha5.cz/kontakty
Zastupitelský klub ODS se rozhodl poskytnutý prostor nevyužít.
Kdo vám zaplatí za zimní úrazy?
Se sněhem jsou spojeny nejen zimní radovánky, ale i řada vážných zranění. Jak se zachovat, dojde-li k úrazu na špatně uklizeném
chodníku?
„Odpovědnost za škodu zapříčiněnou neschůdností chodníku se už v září 2009 přenesla
přímo na vlastníka chodníku.
Tím jsou ve většině případů
města a obce. Ty by tedy měly
na své náklady zajistit odklízení sněhu či posyp kluzkého
chodníku. Některé obce jsou
proto pro případ úrazů na neuklizeném chodníku pojištěny prostřednictvím pojištění
odpovědnosti za škodu. Každý úraz ale automaticky neznamená nárok na odškodné,“
vysvětluje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři. Odškodnění může chodec vyžadovat přímo na obci, je-li
vlastníkem komunikace. Pokud obec vinu neuzná, může
se poškozený obrátit na soud.
„Chodec musí svá tvrzení
vždy podložit důkazy. Z nich
by mělo být přinejmenším
zřejmé, jaký zdravotní úraz
se mu stal a v jakém rozsahu,
na kterém konkrétním místě k úrazu došlo a jaký byl stav
chodníku v době nehody. Poškozený by si proto měl zajistit
například svědecké výpovědi
kolemjdoucích nebo lékařskou
zprávu,“ doporučuje advokát.
V keckách po ledu nechoďte
Odpovědnost obce za schůdnost chodníku není bezbřehá.
Samotná skutečnost, že kluzký
chodník nebyl v době nehody
posypán, ještě nezaručuje vyplacení odškodnění. Například
v případě, kdy se poškozený
chodec snaží přejít daný chodník pokrytý náledím, přestože má možnost volby schůdnější cesty, nebude jeho ná-
Ilustrační foto: archiv
rok na náhradu škody uznán.
Na náhradu nemá chodec nárok ani v případě, pokud neměl
v době úrazu odpovídající zimní obuv. Opačná situace nastane, spadne-li na chodce sníh
ze střechy a zraní ho. V takovém případě je za jeho zranění zodpovědný vždy majitel
nemovitosti. „Zamezení sesuvu sněhu a jeho pádu ze střechy domu na veřejně přístupná
místa musí učinit vlastník nemovitosti. Jeho minimální povinností je alespoň na toto nebezpečí upozornit cedulí nebo
ohraničením místa. Uvolnění zmrzlého sněhu ze střechy
domu a následné zranění jiné
osoby je porušením prevenční povinnosti vlastníka domu. Ten může být následně
i trestně stíhán,“ upozornil Jiří
Hartmann. (red)
37
servis
KŘÍŽOVKA O CENY
Luštěte a vyhrajte
ProfiSlim24 original®
Vyluštěte správně tajenku
Doplněk stravy
křížovky, tři vylosovaní získají exkluzivní
doplněk stravy ProfiSlim24 Original® v hodnotě 690 Kč.
Obsahuje osvědčený komplex přírodních látek, který
přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti – hubnutí a ke
správné činnosti kardiovaskulárního a trávicího ústrojí.
Více informací naleznete na www.artrocentrum.cz.
Tajenku křížovky zasílejte do 16. ledna 2015 buď
e-mailem na: [email protected] s předmětem
zprávy Křížovka, nebo písemně na adresu: MČ
Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“).
Tajenka z prosincového čísla:
garcinie kambodžská, chrom
ProfiSlim24 original vyhrávají: Hana Meissnerová,
Miluška Voráčová a Jan Šedivý.
Gratulujeme!
UPOZORNĚNÍ: Výhry jsou připraveny k převzetí
(po prokázání totožnosti) v informačním
středisku a podatelně v budově úřadu
ve Štefánikově ulici 13/15.
INZERCE
ZHUBNĚTE A ODLEHČETE SVÝM KLOUBŮM!
doplněk stravy
Splňte své předsevzetí a zhubněte s pomocí doplňku
stravy ProfiSlim24 Original®. Poradíme Vám, jak na to!
ProfiSlim24 Original®
AKCE 2+1 ZDARMA!
Ušetříte 690 Kč!
Prodejna: ArtroCentrum, Štefánikova 28, Praha 5, PO–PÁ: 9:00–17:30, tel.: 257 312 677. E-shop: www.artrocentrum.cz
38
SC-341716/01
Osvědčená kombinace přírodních látek přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti a hubnutí (zelený čaj, garcinie).
servis
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Puchmajerova
Praha 5-Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Provozní doba:
Po–Pá 8.30–18.00 hod.
(v zimním období do 17.00
hod.), So 8.30–15.00 hod.
Odebíraný odpad:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, kovový
Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
PS, a. s.
odpad, papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné
složky komunálního odpadu,
pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky,
počítače, videa…)
9. 1. - pá
Nelze odevzdávat:
nebezpečné složky staveb.
odpadu (např. asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest apod.)
12. 1. - po
13. 1. - út
14. 1. - st
15. 1. - čt
Omezení jednoráz. návozu:
možný vjezd vozidel max.
do 3,5 t
16. 1. - pá
Důležité kontakty pro případ nouze
5. 1. - po
6. 1. - út
7. 1. - st
8. 1. - čt
19. 1. - po
20. 1. - út
21. 1. - st
22. 1. - čt
23. 1. - pá
Policie
Hasiči
Městská policie
Záchranná služba
Evropské tísňové číslo
158
150
156
155
112
Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5
Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin
Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část
nemocnice pro dospělé pacienty)
tel. 224 438 590
Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice)
tel. 224 433 652 a 653
Zubní pohotovost
tel. 224 433 659, 652, 653
26. 1. - po
27. 1. - út
28. 1. - st
29. 1. - čt
30. 1. - pá
2. 2. - po
3. 2. - út
4. 2. - st
5. 2. - čt
6. 2. - pá
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
tel. 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice Motol (budova ředitelství).
2. 1.–3. 1.
16. 1.–17. 1.
23. 1.–24. 1.
30. 1.–31. 1.
Městská policie Praha 5 a 16
Obvodní ředitelství:
Smíchov, Kobrova 1366
tel. 222 025 360/361
6. 2.–7. 2.
Detašovaná pracoviště:
Barrandov, Krškova 807
tel. 251 550 905
Kontejnery společnosti Regios, a. s., hrazené z rozpočtu městské části Praha 5,
budou v roce 2015 přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hodin
a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu
odpoledne, nejpozději v 15.00 hodin.
Radotín, U Starého stadionu 1379/13
tel. 257 911 780
Lochkov, Cementářská 192
tel.: 257 912 851
Přestupky:
tel. 222 025 355/356
Zbraslav, Žabovřeská 1227
tel.: 257 213 233
V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo
na obvodní ředitelství.
MOP Smíchov
Na Bělidle 5,
tel. 974 855 700
MOP Košíře
Běhounkova 19, tel. 974 855 710
MOP Stodůlky
Prachnerova - nad č. 3
Nad Turbovou x Na Stárce
Na Hutmance x U Waltrovky
Donátova - u hřiště
Mrázovka x Nad Bertramkou
V Cibulkách x Na výši
Butovická - proti č. 74 - 76
Česká - proti č. 7
U Vojanky - u č. 30
U Hrušky - parkoviště
U Nikolajky x Na Březince
Ke Smíchovu - mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
Velká Chuchle, Radotínská 69
tel. 257 220 209
Okrskové služebny:
Slivenec, K Lochkovu 6
Místní oddělení Policie ČR
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Regios, a. s.
9. 1.–10. 1.
Pohotovostní lékárna v Praze 5
V Břízkách - proti č. 11
Nad Buďánkami II u č. 9
Hlubočepská x Na Srpečku
Nad Zlíchovem x V Násypu
Holubova x Pechlátova
Pod Šmukýřkou u č. 4
Gabinova - slepá část
nám. 14. října x Preslova
U Malvazinky č. 24 - u separace
Borského - parkoviště u supermarketu
Pražského u č. 608
Lumiérů x Barrandovská
U Železničního mostu x Nádražní
U Dívčích hradů x Tetínská
Kroupova x Kutvirtova
Slivenecká x Kosořská
Vrchlického x Starokošířská
Ke Kotlářce č. 14
U Nikolajky - za stadionem u separace
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
Pod Vidoulí x Butovická
V Klukovicích x Bublavská
Janáčkovo nábřeží - proti č. 19
Baldové x Vejražkova
Butovická x Mezi Lány
Holečkova - souběh s ulicí Plzeňská
Geologická - mezi č. 13 a 15
Holubova x Pechlátova
nám. 14. října x Preslova
Werichova - proti č. 17
Plzeňská x U Zámečnice - parkoviště
V Remízku x Voskovcova
Nový Zlíchov - u separace
Zdíkovská x Libínská
Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod most)
Mukařovského 1985, tel. 974 855 740
MOP Barrandov
Werichova 981, tel. 974 855 720
MOP Radotín
Výpadová 1335, tel. 974 855 730
MOP Zličín
Strojírenská 386, tel. 974 855 770
Měsíčník MČ Praha 5 • periodický
tisk územního samosprávního celku •
pro vás
Registrační číslo: MK ČR E 20262
• MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ
150 22 Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany:
800 800 005 • Fax: 257 325 132 • E-mail: [email protected] 5.cz • www.praha5.cz
Pro MČ Praha 5 zpracovává: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 816 821 • Redakce: Luděk Sefzig, Martin Dudek • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. • Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.
VYDAVATEL
Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 12. prosince 2014 • Titulní
foto: archiv V. Láska • Datum vydání: 5. 1. 2015 • Elektronická verze ČASOPISU
JE DRŽITELEM
na: www.ipetka.cz • Příští číslo vychází 2. 2. • Distribuci zajišťuje
Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1 • Linka kontroly distribuce:
257 000 834 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo).
PĚTKA
39
Hlavní mediální partner
www.hdk.cz
www.hdk.cz
Generální partner
SC-341297/67
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
Download

Senátor Prahy 5 Václav Láska: „Za mnohé vděčíme