ACO. The future
of drainage.
Systémové riešenia pre odvodnenie
Všeobecný prehľad produktov
ACO. The future of drainage.
Skupina ACO –
Systémové riešenia pre odvodnenie
ACO. The future
of drainage.
Systémový reťazec ACO poskytuje riešenia odvodnenia pre kvalitné životné prostredie zajtraška.
Narastajúci počet extrémnych klimatických javov si vyžaduje sofistikovanejšie odvodňovacie systémy. Spoločnosť ACO
ponúka inteligentné systémové riešenia, ktoré plnia dvojaký účel: chránia ľudí pred vodou a zároveň vodu pred ľudmi.
Každý jeden výrobok ACO preto bezpečne kontroluje vodu počas jej pohybu v rámci systémového reťazca tak, aby bolo
možné vodu v budúcnosti ďalej ekologicky a ekonomicky využívať.
Zhromažďovať, zachytiť
Predčistiť, čistiť a upravovať
Povrchové vody alebo ľubovolné iné kvapaliny sú zachytené
a odvené tak rýchlo a komplexne, ako je to len možné. Táto
časť systémového reťazca ACO zaručuje ochranu, bezpečnosť
a komfort pre ľudí, budovy a dopravnú infraštruktúru.
Zachytené kvapaliny sú prečisťované za použitia fyzikálnych,
chemických alebo biologických procesov. Táto časť
systémového reťazca ACO vytvára podmienky pre ich ďalšie
resp. opätovné použitie.
ACO system chain
Pozdržať, zadržať
Čerpať, odvádzať, vypúšťať
Vďaka nádržiam, regulátorom prietoku či spätným klapkám voda
zostáva pod kontrolou v rámci odvodňovacieho systému. Táto časť
systémového reťazca ACO zvyšuje ochranu a bezpečnosť v prípade
extrémnych situácií napr. intenzívnych dažďov, záplav alebo pri
používaní nebezpečných kvapalín.
Postupné a kontrolované vypúštanie vôd napr. prostredníctvom
prečerpávacích staníc.Táto časť systémového reťazca ACO
odvedie zadržanú a prečistenú vodu kontrolovaným spôsobom pre
ďalšie spracovanie, opätovné využitie alebo vypustenie.
Najmodernejšia technológia a výrobná zručnosť
ACO výrobky
Naše výrobky vyrábame v 26 moderných, ekologických výrobných
závodoch na celom svete. Vysoká kvalita a produktivita ACO je založená
na celosvetovej odbornosti našej skupiny. Dlhoročný vlastný výskum a
kompetentnosť v oblasti výroby vytvárajú pevný základ pre spracovanie
našich najdôležitejších materiálov: polymérického betónu, nehrdzavejúcej
ocele, plastov, liatiny a betónu.
Polymérbetón: ACO je najväčším výrobcom
polymérbetónu. Prvé odvodňovacie výrobky
vyrobené z polymérbetónu boli uvedené na trh
6
koncom 60. rokov - a dodnes sa stále používajú,
bez známok poškodenia.
13 zo závodov skupiny ACO vyrába produkty
z polymérbetónu, prostredníctvom ktorých sa
skupina ACO vydala na cestu úspechu.
Liatina: tradičné prevádzky v Kaiserslauterne a Aabergene sme rozvinuli do výrobných závodov
Nehrdzavejúca oceľ: okolo 3000 ton plechov
s najmodernejšou technológiou a konkurencieschopnosťou na medzinárodných trhoch. Michelbacher
z nehrdzavejúcej ocele sa ročne spracuje na
Hütte v Aabergene je jednou z najstarších nemeckých zlievarní s históriou siahajúcou do roku 1652.
celom svete v rámci skupiny ACO. Vysoká úroveň
Tretia zlievareň bola založená v Mozzanice blízko Bergama v Taliansku koncom roka 2004. Zlievarne
investícií zaručuje, že naše výrobné závody sú
spolu vyrobia okolo 110 000 ton za rok.
vždy najmodernejšie, a vyrábajú novátorské
a konkurencieschopné výrobky.
Betón: viac ako 30 rokov vyrábame
Plasty: veľa výrobkov ACO má výhody zo
Spracúvame viac ako 10 000 ton plastov ročne,
železobetónové nádrže a odlučovače. Vďaka
zlepšení vytváraných našimi aktivitami
vrátane PVC, polykarbonátov, polypropylénu
výrobe odlučovačov aj z plastu a liatiny patríme
spracovania plastov.
a polyetylénu.
k popredným výrobcom na európskom trhu.
Záväzok ku kvalite
Naše moderné výrobné závody vyrábajú
vysoko kvalitné produkty, ktoré sa použili
v projektoch po celom svete.
• ISO 9001
• EN 1433
• EN 124
• KIWA - kontrola treťou stranou
• MPA - Ústav skúšania materiálov
• LGA - Nemecký Ústav kvality
• LET - Spoločnosť kvality pre
odvodňovacie technológie
• DIBT - Nemecký Ústav pre stavebné
technológie
• Člen svetovej rady inštalatérov
EN 1433
7
Kontrola kvality počas výrobného procesu
zaručuje nezmenené štandardy vysokej
kvality, ktorej môžete veriť.
Používame integrovaný systém zaistenia
kvality, opierajúci sa o najmodernejšie
počítačové skúšobné zariadenia na
www.aco.sk
sledovanie požadovaných štandardov.
ACO vo svete
ACO vo svete
Sídlo spoločnosti ACO
v Rendsburgu, Nemecko
ACO výrobky a systémové riešenia sú synonymom profesionálneho
riešenia a prepracovaného dizajnu. Sme prítomní v 40 krajinách na
všetkých kontinentoch. Vlastné výrobné závody máme v 14 krajinách
vrátane Austrálie, USA a Číny. V rovnakom čase ako rešpektujeme
národné kultúrne rozdiely, hnacím motorom našich aktivít je vždy značka
ACO s jej vynikajúcim imidžom, vysokými štandardami kvality
a jedinečnou kompetentnosťou. S viac ako 50 ročnými skúsenosťami je
ACO svetovým lídrom v odvodňovacích systémoch.
ACO Veľká Británia, Shefford
ACO Rakúsko, Baden
Vývoj celosvetového predaja v miliónoch EUR
600
500
400
300
200
100
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Skupina ACO
• 3700 zamestnancov vo viac ako 40 krajinách
(Európa, Amerika, Ázia, Austrália)
• 26 výrobných závodov v 14 krajinách
• obrat viac ako 600 miliónov Eur
ACO Česká republika, Prˇibyslav
www.aco.sk
ACO Australia,Emu Plains
ACO USA, Casa Grande
ACO Spojené arabské emiráty, Dubaj
ACO Švajčiarsko, Netstal
Voda je našou súčasťou
Oceňujeme jej hodnotu a rešpektujeme jej ničivú silu. Vytvorili sme inteligentné technické
riešenia ochrany životného prostredia, ktoré fungujú v prospech prírody aj civilizácie.
ACO dosiahlo celosvetovo vedúce postavenie v oblasti spracovania polymerického betónu
pri výrobe systémov odvodnenia spevnených plôch. Neustále posilňuje pozície na trhu
odvodnenia budov a odlučovacej techniky.
Vyrástli sme s vodou
ACO referencie zo sveta
Výrobky ACO poskytujú spoľahlivé
odvodnenie, kdekoľvek sa použijú.
Mnohostranná použiteľnosť a
kvalita výrobkov ACO vyrieši
najvšednejšie problémy
každodenného života, ako aj výzvy
veľkých projektov.
Hotel Burj Al Arab, Dubaj
Marco Polo Tower, Hamburg
Olympijský bulvár, Sydney
Grand Hotel Hyatt, Dubaj
Okruh Formuly1, Šanghai
Letisko, Frankfurt
Olympijský štadión, Beijing
12
Taj Mahal
Westminsterská katedrála, Londýn
Sapphire Tower, Istanbul
Olympijský štadión, Londýn
Petronas veže, Kuala Lumpur
Auto City, Wolfsburg
Atómium, Bruxelles
Porsche múzeum, Sttutgart
Potsdamské Námestie, Berlin
www.aco.sk
13
ACO referencie zo Slovenska
Hotel Amade Chateau, Vrakúň
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
Kempinski hotel, Štrbské Pleso
Námestie Zvolen
Eurovea, Bratislava
Tri veže, Bratislava
GasOil engineering, Spišská Teplica
14
Obsah
Elesko, Modra
Austria Trend Hotel, Bratislava
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Nestville, Hniezdne
18ACO DRAIN Líniový odvodňovací systém
20ACO DRAIN MultiDrain – univerzálny systém
22ACO DRAIN Powerdrain – žľaby pre vysokú záťaž
24ACO DRAIN Monoblock – monolitický žľab
26ACO DRAIN XtraDrain – plastový žľab
27ACO DRAIN Lightpoint, Eyeleds a Sideline
28ACO DRAIN Brickslot – systém štrbinových roštov
30ACO Q-Max – veľkokapacitný štrbinový žľab
32ACO DRAIN Kerbdrain – obrubníkové odvodnenie
34ACO Freestyle – vytvorte si vlastný dizajn roštov
35ACO Individuálne riešenia z nehrdzavejúcej ocele
36ACO EuroSelf a ACO HexaSelf– cenovo výhodné riešenie pre rodinný dom
38ACO Combipoint – uličné vpusty
39Mostné odvodnenie
40ACO CityTop – liatinové poklopy
41ACO MultiTop Bituplan – samonivelizačné poklopy
42ACO TopTek – výplňové poklopy
43ACO Servokat a Secant – poklopy s hydraulickým otváraním
44ACO Wotan – ochrana stromov
45ACO Self zatrávňovacie panely
46ACO Sport – odvodnenie športovísk
48ACO Wildlife – ochrana migrujúcich živočíchov
Odvodnenie budov
River Park, Bratislava
52ACO strešné odvodnenie
54ACO odvodnenie balkónov
55ACO Profiline – odvodnenie terás a balkónov
56ACO ShowerDrain – sprchové žľaby
58ACO ShowerDrain vpusty
60ACO antikorové vpusty
61ACO antikorové žľaby
62ACO antikorové vaničky
63ACO Pipe a ACO GM-X – potrubné systémy z nehrdzavejúcej ocele
64ACO Markant pivničné svetlíky
66ACO Markant pivničné okná
67ACO Vario - rohožky na čistenie obuvi
Hospodárenie s odpadovými vodami
70ACO Oleopator - odlučovače ropných látok
72ACO odlučovače tukov a škrobov
74ACO Clara – čistiarne odpadových vôd
76ACO ochrana proti spätnému vzdutiu
78ACO voľne stojace prečerpávacie zariadenia a čerpacie stanice
80ACO StormBrixx - vsakovacie bloky
R1, Nitra - Banská Bystrica
www.aco.sk
84Technická podpora
86Zastúpenia spoločnosti ACO vo svete
15
Odvodnenie
spevnených plôch
a
dopravná infraštruktúra
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN Líniový odvodňovací systém
Voľnosť tvorby prostredníctvom rôznych výrobkov
Program ACO DRAIN ponúka stavebnicové systémy: individuálne,
prispôsobiteľné riešenia sa môžu kombinovať z celého radu žľabov,
roštov a systémového príslušenstva, ktoré vás presvedčia, pokiaľ
ide o technológiu a hospodárnosť. Vezmite si napríklad líniový
odvodňovací systém ACO DRAIN MultiDrain.
Dokonalá vodotesnosť až
po vrch ochrannej hrany
Systém napojenia cez pero/drážka
s možnosťou vytmelenia pre vodotesný spoj
Rebrá zamedzujúce pozdĺžnemu posunu
Jednoduchá montáž roštov pomocou
bezskrutkovej aretácie Drainlock
Čelo vpustu z gumy umožňuje napojenie žľabu
akejkoľvek hĺbky
Rošty pre každé použitie
Systémové riešenie ACO DRAIN MultiDrain má
jednoduchý rad rozličných roštov vhodných pre
množstvo architektonických požiadaviek, ktoré
sa týkajú estetiky, funkčnosti alebo pevnosti.
Rošty sa dajú skombinovať podľa potreby, nezávisle od telesa žľabu a sú vhodné pre všetky
18
triedy zaťaženia od A 15 do F 900.
Široká ponuka roštov ACO DRAIN
Všetky rošty sú vybavené aretáciou Drainlock
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Čo je polymérbetón?
Polymérbetón je univerzálny vysoko
trvácny materiál. Zmes minerálneho kameniva a živice tvoria ľahký, nehrdzavejúci materiál ideálny pre líniové odvodnenie.
ACO DRAIN Líniový odvodňovací
systém - technicky dokonalé
systémové riešenia
Na odstránenie povrchovej vody sa
tradične používalo bodové odvodnenie
alebo na mieste odlievané líniové odvodnenia. Na prvý pohľad sa môžu takéto
riešenia javiť ako najlacnejšie, avšak pri
samotnej montáži treba zahrnúť do
výpočtov okrem nákladov na materiál aj
náklady na prácu a úpravu miesta.
Použitím prefabrikovaných žľabových
odvodňovacích systémov sa dajú ušetriť
nielen financie, ale najmä čas.
Spoločnosť ACO je svetovým lídrom
v navrhovaní a výrobe polymérbetónových odvodňovacích systémov.
Líniové odvodňovacie systémy ACO DRAIN
sú navrhnuté s cieľom rýchlo a účinne
odviesť povrchovú vody a iných kvapalín
zo spevenených plôch do kanalizácie.
Pevnosť
Polymérbetón má približne štyrikrát
vyššiu pevnosť v tlaku ako bežný betón
pri polovičnej hmotnosti zodpovedajúceho dielca.
Nízka hmotnosť pre jednoduchú
montáž
Výrobky ACO sú ľahšie ako obdobné
žľaby z bežného betónu, čo robí montáž
a manipuláciu s nimi jednoduchšou.
Trvácnosť a odolnosť
Polymérbetón je odolný voči širokej
škále kyselín, alkalických látok, sulfátov
a čistiacich prostriedkov. Má mimoriadne nízku nasiakavosť vody a je odolný
voči mrazu, ropným látkam a posypovým
soliam.
Hydraulická účinnosť
Žľaby ACO DRAIN sú presné odliatky
s vnútorným spádom a veľmi hladkým
povrchom (Manningov koeficient drsnosti je 0,011), vďaka čomu majú výrazne
lepšie hydraulické vlastnosti v porovnaní
s betónovými žľabmi rovnakých rozmerov
odlievanými na mieste.
Vnútorný spád o 0.5 %
Bez spádu
Stupňovitý spád
ACO DRAIN odvodňovacie
systémy sú vhodné pre
všetky typy spádov, od
Tabuľka tried zaťaženia podľa STN EN 1433
šikmého po neutrálny
a umožňujú aj kombináciu
A15
Plochy, ktoré môžu používať výlučne chodci a
cyklisti.
B125
Chodníky, pešie zóny a porovnateľné plochy,
súkromné parkovacie alebo odstavné plochy
pre osobné automobily.
C250
Po stranách obrubníka a neprejazdných plôch
spevnených krajníc a podobne; obrubníkové
dielce.
D400
Vozovky (vrátane komunikácií pre chodcov s
určeným režimom motoristickej dopravy),
spevnené krajnice a parkovacie plochy pre
všetky druhy cestných vozidiel.
E600
Plochy vystavené vysokému
kolesovému tlaku, napr.
prístavy a zariadenia dokov.
F900
Plochy vystavené mimoriadne
vysokému kolesovému tlaku napr.
letiskové plochy.
www.aco.sk
rozličných typov spádov.
19
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN MultiDrain
Univerzálny systém pre líniové odvodnenie
Nová bezskrutková aretácia Drainlock
s horizontálnou poistkou proti posunutiu
umožňuje jednoduchú montáž a demontáž
krycích roštov.
Technickou inováciou je V profil.
ACO DRAIN MultiDrain predstavuje nový
štandard so svojimi prierezmi žľabov.
Tento rad je založený aj na novej
myšlienke: univerzálne teleso žľabu sa dá
použiť pre všetky svetlé šírky a typy
s ochranou hrany pre triedy zaťaženia
A 15 až F 900.
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
parkoviská osobných áut
vlakové nástupištia
architektonické povrchy
pešie zóny
krajinné úpravy a záhrady
priemyselné povrchy
Žľabový systém ACO DRAIN MultiDrain
• svetlé šírky: 100, 150, 200, 300,
400 a 500
• ochrany hrany z liatiny, nehrdzavejúcej
ocele a pozinkovanej ocele
• pre triedy zaťaženia A 15, B 125, C 250,
D 400, E 600 a F900 podľa STN EN 1433
20
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Rýchlejší odtok, účinnejšie čistenie
Vodotesnosť
Nízka stavebná výška
Hlavnou inováciou je V profil. Tento nový
žľabový profil zvyšuje prietokovú rýchlosť
a zlepšuje samočistiaci efekt. Nová
konštrukcia bočných stien a inteligentné
rozdelenie materiálov významne zvyšuje
nosnú pevnosť a celkovú stabilitu. To má
za následok jednoduchšiu a rýchlejšiu
montáž. Univerzálny systém ACO DRAIN
MultiDrain je v ponuke so všetkými
typmi spádov, ktoré možno navzájom
voľne kombinovať.
Úplná tesnosť medzi žľabovým telesom
Hladký povrch tela žľabu a úplná
vodotesnosť až po hornú časť hrany zvyšuje
výkonnosť odvodňovania pri najväčšom
zaťažení napr. počas silných búrok.
Bezpečnostná drážka ACO prepojujúca
telesá žľabov zaručuje po vytmelení
vodotesnosť spojov. Integrované britové
labyrintové tesnenie zaisťuje vodotesné
napojenie na kanalizačné potrubie. Celkovo
spĺňa ACO DRAIN MultiDrain požia- davky
normy STN EN 1433 s veľmi vysokou
bezpečnostnou rezervou.
Vďaka mimoriadnej tvrdosti
polymérbetónu sú tieto žľaby použiteľne
v oblastiach s obmedzenou stavebnou
výškou.
Integrované ochrany hrany napevno zaliate
Dokonalá vodotesnosť až po povrch
ACO DRAIN MultiDrain plytké žľaby
Oblasti použitia:
• terasy
• garáže
• rampy
v polymérbetónovom telese žľabu poskytujú
spoľahlivú ochranu hrany.
Originalita a viacúčelovosť
Žľaby ACO DRAIN MultiDrain V 100 – 500
majú širokú ponuku roštov, ktorá splní
všetky architektonické požiadavky
v oblasti estetiky, funkčnosti a nosnnosti.
Jednotlivé rošty sa dajú voľne kombinovať
nezávisle od žľabov a sú dostupné pre
všetky triedy zaťaženia od A 15 po F 900.
Novinka !
ACO Freestyle – vytvorte si vlastný dizajn roštov
Túžba po individuálnom riešení môže byť
teraz splnená jednoduchým spôsobom.
Rošty ACO Freestyle ponúkajú jedinečné
možnosti designu podľa vašich požiadaviek.
Vy navrhnete – my sa staráme o detaily
a dodáme Vám hotový výrobok.
www.aco.sk
21
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN Powerdrain
Štíhly, tichý a účinný
Systém ACO DRAIN Powerdrain je
použiteľný pre všetky účely.
Tento rad ACO produktov sa môže
pochváliť novou škálou
nominálnych šírok, univerzálnou
stabilitou, funkčnosťou, slobodou
dizajnu, nehovoriac o inovácii
tlmenia hluku.
Štíhla línia je nielen vizuálne atraktívna; kombinácia kľúčových vlastností výrobkov robí
ACO Powerdrain skutočným profesionálom pre všetky riešenia z polymérbetónu:
• zníženie nominálnych šírok
• inovatívny V-žľabový proifl
• robustná konštrukcia bočnej steny
• integrované vložky pre zníženie hluku
22
Silný: polymérbetón v celej svojej kráse
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
•
diaľnice
logistické centrá
letiská
priemyselné povrchy
čerpacie stanice
plochy kontajnerových prekladísk
pretekárske okruhy, okruhy F1
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Powerdrain je univerzálnym riešením
z polymérbetónu. K jeho pokročilým
funkciám patria nezvyčajne dobré
hydraulické výsledky, vysoká
bezpečnosť a výborná stabilita pre
najnáročnejšie záťažové triedy
až po F 900. Všetky tieto prednosti
tohto produktu sú založené na štyroch
hlavných vlastnostiach:
• nominálne šírky sa líšia od bežných
šírok: ACO Powerdrain bol vyvinutý
s vnútornými šírkami 75, 125, 175
a 275 mm
• konštrukcia zachováva hydraulicky
vysoko účinný V-profil - inovácia od
spoločnosti ACO pre účinnejšie
riešenia líniového odvodnenia
• Použitý materiál je vyrobený z vysoko
pevného polymérbetónu, tiež inovácia
ACO, ktorý robí tento nový, štíhly
systém Powerdrain extrémne pevným,
ale jeho hydraulická účinnosť je
porovnateľná so štandardnými žľabmi
šírky 100, 150 a 200 mm
• špeciálny elastický prvok medzi
mriežkou a žľabom, v kombinácii
s bezpečným uzamykaním, ale stále
pružná mriežka, znamená trvalé
tlmenie hluku pri prechádzaní vozidiel
nad žľabom
Štíhly: V-profil vysoký hydraulický výkon
Účinný: montovaný zámok a overené zariadenia
pre zvýšenie bezpečnosti a účinnosti na stavbe
Tichý: špeciálne elastické vložky pre trvalé potlačenie hluku
23
ACO DRAIN Powerdrain
www.aco.sk
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN Monoblock
Robustný pre vysokú záťaž
ACO DRAIN Monoblock
je robustný, jednodielny
polymérbetónový odvodňovací
systém ideálny pre odvodnenie
plôch s najvyššou triedou
zaťaženia F 900.
Bezpečnosť a stabilita
ACO DRAIN Monoblock RD 200
Jedinečná konštrukcia ACO DRAIN Monoblock je zárukou vysokej bezpečnosti
a stability vo všetkých oblastiach odvoenia vysoko zaťažovaných dopravných
plôch.
Typické oblasti použitia
Dostatočný prierez vtoku a V profil
zabezpečujú rýchle odvedenie vody.
Integrovaná bezpečnostná drážka
zaručuje po vytmelení vodotesný spoj.
Odvodňovacie žľaby sa dodávajú v prevedení prírodnej farby polymerického betónu
alebo antracitovo čierne.
Polymérbetón robí Monoblock:
• ľahkým
• pevným a vysokostabilným
• mrazuvzdorným
• odolným voči posypovým soliam,
chemikáliam, ropným látkam
Jednoduchá montáž
Jednoduchý stavebnicový systém len so
šiestimi systémovými prvkami poskytne
riešenia pre celú škálu použití rýchlo
a jednoducho.
24
Žľab sa jednoducho čistí preplachvaním
cez revízny otvor.
Vyberateľný kryt roštu revízneho prvku umožňuje ľahký prístup pri čistení.
Diaľnica D1 Behárovce – Studenec
•
•
•
•
•
•
•
diaľnice
logistické centrá
letiská
priemyselné povrchy
čerpacie stanice
plochy kontajnerových prekladísk
pretekárske okruhy, okruhy F1
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Prehľad systému ACO DRAIN Monoblock RD
Prvok s revíznym otvorom pre rohový, krížový a T-spoj
Telo žľabu
Plná čelná stena A/E
Čelná stena
s otvorom
Adaptér pre zmenu smeru
toku
Vpust, jedno- alebo viacdielny,
s odtokom DN 150 alebo DN 200
ACO DRAIN Monoblock systém v:
• prírodnej a antracitovo čiernej farbe
• nominálnych šírkach 100, 150, 200
a 300 mm
• triedach zaťaženia C 250 až F 900
• všetky prvky v tvare V pre lepšie
hydraulické vlastnosti (vyšší prietok
a lepší samočistiaci efekt)
• dopravná bezpečnosť, ochrana pred
krádežami.
Okruh F1 Catalunya: ACO DRAIN Monoblock je
ACO DRAIN Monoblock RD je vďaka nízkej
ideálny pre použitie v oblastiach s najvyššími
hmotnosti polymérbetónu možné pokladať aj bez
bezpečnostnými požiadavkami, ako sú letiská,
zdvíhacieho zariadenia, čo urýchľuje proces
pretekárske dráhy, križovatky, extrémne
inštalácie a znižuje celkové náklady.
namáhané priemyselné povrchy.
25
ACO DRAIN Monoblock PD 100
v antracitovo čienom prevedení
ACO DRAIN Monoblock s postrannými otvormi
www.aco.sk
pre drenážny asfalt
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN XtraDrain
Žľaby z kompozitných materiálov pre profesionálne použitie
Nová generácia líniového
systému, nízkej hmotnosti, vysokej
odvodnenia ACO DRAIN
chemickej odolnosti, jednoduchosti
XtraDrain
napojenia na kanalizáciu,
_
jednoduchá alternatíva
odvodnenia spevnených plôch pre
a samočistiacim vlastnostiam sú
tiedu zaťaženia A15 - D400,
ideálnym prvkom pre oblasti
vyrobené z vysoko kvalitného
s dôrazom na technicky i esteticky
polypropylénu. Vďaka variabilnosti
dokonalé riešenie odvodnenia.
Typické oblasti použitia
• pešie zóny, námestia
• parkoviská
• voľné plochy pri administratívnych
budovách, bankách, poisťovniach,
nemocniciach
• záhrady
• školy, športové areály
• priestranstvá pred nástupišťami
• odvodnenie fasád
ACO žľab z kompozitných
materiálov
Vyrobený zo 100% recyklovateľného
polyprolpylénu so zvýšenou pevnosťou
vďaka šesťhrannému tvaru stien,
k dispozícii v svetlých šírkach 100, 150
a 200 mm.
Novinkou v ponuke sú rošty vyrábané z
kompozitného materiálu pre triedy
zaťaženia B125 a C250.
K dispozícii sú taktiež rošty z nehrdzavejúcej ocele, pozinkovanej ocele alebo
tradičnej liatiny.
Systém ACO Xtradrain je možné kombinovať s roštami systému MultiDrain.
26
V ponuke nechýbajú ani štrbinové rošty či
rošty s osvetlením pre architektonicky
príťažlivé riešenia.
vynikajúcim hydraulickým
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN Lightpoint, Eyeleds a Sideline
Architektonicky príťažlivé riešenia
Systémy ACO DRAIN Lightpoint,
Eyeleds a Sideline predstavujú
dizajnovo príťažlivé riešenie pre
pešie zóny, verejné plochy či
námestia. V kombinácii so
štandardnými odvodňovacími
žľabmi poskytuje systém plnohodnotné líniové odvodnenie a zároveň
umožňuje zhodnotiť aj plochy
s väčším dopravným zaťažením
mimoriadne atraktívnym
spôsobom.
ACO DRAIN Lightpoint
ACO DRAIN Lightpoint umožňuje zhodnotiť
aj plochy s väčším dopravným zaťažením
mimoriadne atraktívnym spôsobom.
Liatinové rošty Eyeleds triedy zaťaženia D
400 sú kompatibilné so žľabmi ACO
XtraDrain a MultiDrain a sú k dispozícii
pre svetlé šírky 100 a 200. K dispozícii sú
v bielej alebo modrej farbe.
ACO DRAIN Eyeleds
Ľahké a výrazné – v systéme pre triedu
zaťaženia B125 sú LED diódy zaliate
priamo v rošte z vysokopevnostného
plastu. K dispozícii sú v bielej a modrej
farbe. Rošty Eyeleds sú kompatibilné so
žľabmi ACO XtraDrain a MultiDrain a sú
k dispozícii pre svetlú šírku 100.
ACO DRAIN Sideline
Žľaby so štrbinovým roštom sú ideálne na
prechody medzi dvoma rozdielnymi
povrchmi. Úzka štrbina roštu vytvára čisté
nevtieravé línie. Štrbinový rošt ACO DRAIN
Sideline pre triedu zaťaženia C250 je
vyrobený z antikorovej ocele. LED
osvetlenie je k dispozícii v monochromatickej alebo RGB farbe.
27
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN Brickslot
Systém štrbinových roštov
Diskrétne a nenápadné, štrbinové
žľabové systémy ACO DRAIN
Brickslot otvárajú nový prístup
k navrhovaniu otvorených
priestorov. Úzka štrbina nahrádza
rošt a vytvára čisté nevtieravé
línie na povrchu.
Navrhovanie s čistými líniami
Systém žľabov so štrbinovým roštom je
ideálny pre odvodnenie opticky kultivovaných povrchov.
Systém je ideálny aj pre prechody medzi
dvomi rozdielnymi povrchmi. Štrbinový
rám z pozinkovanej alebo nehrdzvejúcej
ocele je zlúčiteľný so všetkými štandardnými žľabmi a spája dva povrchy takmer
bezošvovo.
Nehrđzavejúca oceľ - estetické
a dlhodobé riešenie
Pozinkovaná oceľ - cenovo
výhodné riešenie
Odporúča sa na miestach, kde sú kladené
vysoké nároky na odolnosť voči korózii.
V harmónii so všetkými povrchovými
dlažbami a povrchmi.
Funkčnosť a údržba
Revízne otvory zjednodušujú prístup do
podpovrchových žľabov. Následné čistenie
a údržba sa realizujú prostredníctvom
tlakových zariadení.
28
V harmónii so všetkými typmi povrchov
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Dokonalý systém
• možnosť voľby medzi centrickým
a excentrickým štrbinovým roštom
• triedy zaťaženia A15 až D400
• riešenia pre rôzne stavebné výšky
možnosť kombinácie štrbinového roštu
• s osvetlením (viď ACO Sideline)
možnosť atypických riešení
Príklad inštalácie ACO DRAIN Brickslot prvku s postranným otvorom v žľabe MultiDrain
Profesionálne riešenie
ACO DRAIN Brickslot so žľabom MultiDrain
pre triedy zaťaženia D400, žľab
z polymérbetónu alebo kompozitu
s V-profilom pre lepšie hydraulické
vlastnosti. Žľab disponuje ochranou hrany.
Typické oblasti použitia
ACO DRAIN Brickslot s N-žľabom
z polymérbetónu pre triedu zaťaženia
C250. Cenovo výhodné riešenie.
•
•
•
•
•
•
•
•
verejné priestranstvá a námestia
pešie zóny
polyfunčné objekty
nákupné centrá
obytné zóny
fasády
terasy
príjazdové cesty
Jednoduché čistenie
29
Pre ľahšie čistenie a prístup k žľabov ACO DRAIN Brickslot sa používajú revízne otvory.
Vpust s revíznym otvorom
www.aco.sk
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Q-Max
Veľkokapacitný štrbinový odvodňovací systém
Líniový odvodňovací systém ACO
Q-Max bol navrhnutý pre uspokojenie požiadaviek kladených na
ekonomické vysokokapacitné
odvodňovacie systémy pre veľké
plochy s triedou zaťaženia až po
F 900.
Charakteristika ACO Q-Max
ACO Q-Max bol navrhnutý pre účinné
odvodnenie veľkých spevnených plôch.
Žľab disponuje vysokou hydraulickou
kapacitou, nízka hmotnosť zaručuje
jednoduchú manipuláciu a rýchlu
pokládku.
Systém ACO Q-Max je patentovaný a registrovaný ako priemyselný vzor.
Hydraulická kapacita ACO Qmax 900 dosahuje maximálny prietok 300 l/s bez
spádového uloženia. Použitý polyetylén
(MDPE) je dostatočne pevný a pritom
ľahký a robustný, zároveň aj
recyklovateľný.
30
ACO Q-Max revízny otvor pre jednoduché
napojenie jednotlivých systémov ACO
Q-Max.
Revízny otvor ACO Q-Max sa môže
kombinovať s rôznymi poklopmi 600 x 600
až po triedu zaťaženia F 900 podľa normy
EN 124.
Systém je tiež možné napojiť na klasické
betónové kanalizačné šachty prostredníctvom typizovanej prípojky.
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
letiská
logistické centrá
diaľnice
prekladiská kontajnerov
Regulátor prietoku ACO Q-Brake
Regulátor prietoku ACO Q-Brake predstavuje skutočný manažment riadeného odtoku
ako integrovanú časť systému líniového odvodnenia. Nemá žiadne voľné alebo pohyblivé dielce, je kompaktný, a nevyžaduje si žiadny dodatočný objem pri umiestnení do
žľabu.
31
Rôzne typy štrbín
V závislosti od účelu použitia je ACO Q-Max
k dispozícii vo viacerých typoch štrbín.
ACO Q-Max systém získal
v roku 2006 prestížnu cenu za
inováciu.
www.aco.sk
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO DRAIN Kerbdrain
Obrubníkové odvodnenie
ACO KerbDrain obrubník
s integrovaným odvodňovacím
žľabom z polymérbetónu v jednom
prvku. Vďaka svojej schopnosti
odvádzania vody po celej dĺžke
línie je ideálnym prvkom pre
Za produkt ACO KerbDrain získala naša
oblasti ako sú križovatky, cestné
sesterská spoločnosť ACO Technologies PLC
vo Veľkej Británii cenu Queens Award za
komunikácie, kruhové objazdy či
inovatívnosť v roku 2001.
parkoviská.
Obrubník a odvodnenie: dve
funkcie, jedno riešenie
ACO KerbDrain bol vyvinutý tak, aby
poskytoval architektom a projektantom
možnosť optimálne odvodniť okraje
vozoviek a dopravne uzavreté urbanistické celky.
Nízka hmotnosť, plynulá integrácia
s klasickou obrubníkovou líniou a ľahké
čistenie podčiarkujú ekonomickú
výhodnosť systému od inštalácie až po
používanie a údržbu.
Systém drážky na bočnej strane
umožňuje v prípade potreby realizáciu
vodotesného prevedenia línie.
ACO DRAIN KerbDrain je k dispozícii vo viacerých stavebných výškach.
32
K dispozícii je množstvo príslušenstva
a tvaroviek, ktoré zaručujú prispôsobenie sa každej aplikácii.
Prepracovaný systém komponentov umožňuje
inštalácie vonkajších a vnútorných oblúkov, ako
aj pravouhlých zlomov pri zachovaní funkcií
odvodnenia.
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Vďaka osvedčenému materiálu –
polymérbetónu – je ACO KerbDrain
vysoko stabilný, odolný voči posypovej
soli, ropným látkam, chemikáliám
a mrazu.
Nižšia hmotnosť zjednodušuje
manipuláciu a zabezpečuje rýchlu
pokládku.
ACO KerbDrain je certifikovaný pre triedu zaťaženia D 400 podľa STN EN
1433.
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
kruhové objazdy
križovatky
zastávky autobusov
rýchlostné komunikácie
diaľnice
parkoviská
ACO DRAIN KerbDrain so zníženým obrubníkom,
ACO DRAIN KerbDrain - príklad odvodnenia parkoviska
pre bezbariérový prístup
Chodník
Krycia vrstva
Stredná
vrstva
Základná
vrstva
ACO DRAIN KerbDrain pre vonkajší oblúk
www.aco.sk
Podložná vrstva
Základná vrstva
33
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Freestyle - vytvorte si vlastný dizajn
Individuálne riešenia z liatiny
Kreativita pri formovaní okolia
líniových odvodňovacích žľabov už
nie je žiadnym problémom.
Liatinové rošty ACO Freestyle
ponúkajú individuálne riešenie pre
Poklop ACO s logom firmy alebo znakom mesta
každý projekt.
Túžba po individuálnom dizajnovom riešení môže byť teraz splnená jednoduchým
spôsobom. Rošty a poklopy ACO Freestyle
ponúkajú jedinečné možnosti dizajnu
podľa Vašich požiadaviek.
Typické oblasti použitia
Architekti a projektanti majú jedinečnú
príležitosť navrhnúť vlastný dizajn roštu,
a tak najvhodnejšie začleniť líniové
odvodne-nie do celkovej kompozície
projektu.
•
•
•
•
•
námestia a pešie zóny
hotely
trhoviská
obytné plochy
mestská architektúra
34
Vy navrhnete, my sa staráme o detaily a
dodáme hotový výrobok.
zobrazujú symbol spoločenského postavenia
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO individuálne riešenia z nehrdzavejúcej ocele
Zameranie na dizajn
Okrem dokonalej funkčnosti je
charateristikou výrobkov ACO aj
ich vysoká estetická kvalita. To
zvyšuje ich pridanú hodnotu, čo
oceňujú nielen zákazníci, ale aj
profesionáli, preto už mnoho
výrobkov ACO získalo ceny za svoj
inovatívny dizajn.
Reddot design
Innovation Award
award 2010
GaLaBau 2000
Dizajn
Tvar a funkcia
Široké spektrum povrchových úprav a
tvarov vám dá úplnú slobodu pri tvorbe
vášho dizajnu. S použitím nehrdzvejúcej
ocele sa dajú jednoducho uskutočniť aj
nezvyčajné predstavy.
Nehrdzavejúca oceľ kombinuje
trvanlivosť a krásu: tvar a funkcia v
dokonalom súlade. Všetky časti sú
trvanlivé, húževanté, nedeformujúce sa,
nehrdzavejúce a majú dlhú životnosť.
Návrhy z individuálnych zákazníckych
projektov môže podporiť tím našich odborníkov so službami na mieru pre váš
špecifický projekt vrátane CAD výkresov
a odborného poradenstva priamo na
stavbe.
Systémy odvodňovacích žľabov z nehrdzavejúcej
ocele v kombinácii so širokou škálou rôznych
typov roštov poskytujú dôraz na dizajn, ako aj
bezpečný odtok vody z fasád a dláždených
povrchov.
www.aco.sk
35
Odvodnenie budov
ACO EuroSelf
Cenovo výhodné riešenie pre dom a záhradu
Odvodňovacie žľaby ACO EuroSelf
a ACO HexaSelf sú odpoveďou
spoločnosti ACO na požiadavku
cenovo dostupných, dizajnovo
atraktívnych a účinných systémov
povrchového odvodnenia.
ACO EuroSelf
Systém odvodňovacích žľabov ACO
EuroSelf bol vyvinutý špeciálne pre
privátnu oblasť použitia. Žľabový systém
a vpusty sú vyrobené z polymérbetónu –
ľahký a veľmi pevný materiál, ktorý
umožňuje variabilné riešenie odvodnenia.
Žľaby je možné napojiť na kanalizáciu
pomocou vpustu alebo pomocou zvislého
odtoku priamo z tela žľabu, pripadne cez
čelné steny s nátrubkom.
Krycie rošty pre ACO EuroSelf sú k dispozícii
pozinkované, liatinové alebo z nehrdzavejúcej ocele
ACO Self Supermini
Žľab ACO Self Supermini je vhodný pre
odvodnenie miest, kde je malé množstvo
vody alebo tam, kde je z dôvodu
zabudovania požadovaná nízka stavebná
výška žľabu.
Stavebná výška žľabu je 56 mm.
Schéma stavebnicového systému pre napojenie línie na odtokové potrubie.
pozinkovaný alebo
liatinový rošt
čelná stena
telo žľabu
36
vyberateľný kôš
na nečistoty
telo vpustu
Stavebnicový systém umožňuje individuálne riešenie pre konkrétne
situácie. Žľaby s roštami sú pojazdné i osobnými automobilmi
Odvodnenie budov
ACO HexaSelf
Cenovo výhodné riešenie pre dom a záhradu
Systémové komponenty
čelo pre začiatok a koniec žľabu
s predperforovanými odvodňovacími otvormi
čistiace sitko
rošt
pre odpad
telo
žľabu
skrátenie žľabu
na požadovanú dĺžku
rohový
diel
žľab s roštom
odtoková
prípojka
ACO HexaSelf
Žľab ACO HexaSelf je ľahký a pritom
stabilný odvodňovací žľab z PVC-U. Má
vyššiu rýchlosť toku a lepšie samočistiace
vlastnosti vďaka hladkým vnútorným
stenám žľabu.
Plastové žľaby sú k dispozícii v čiernej alebo
šedej farbe s plastovým čiernym, plastovým
šedým, pozinkovaným alebo plastovým
štrbinovým roštom
Prednosti systému
• nízka hmotnosť (jednoduchá preprava,
manipulácia)
• recyklovateľný materiál
• mrazuvzdorný a odolný voči UV žiareniu
• možnosť napojenia kanalizácie na
ôsmych predtvarovaných miestach
žľabu
• ľahká inštalácia (stavebnicový systém)
Tvar včelieho plástu na bočných stranách robí
ACO HexaSelf výnimočne pevným pri nízkej
hmotnosti
37
Použitie
• plochy pojazdné s ľahkou dopravou
• terasy
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Combipoint – uličné vpusty
Ľahký a flexibilný
Bodové odvodňovacie systémy ACO
sú ideálne pre povrchy, ktoré si
vyžadujú bodové odvodnenie kvôli
konštrukčným alebo topografickým
dôvodom.
ACO Combipoint uličný vpust
ACO Combipoint PP je nový typ uličných
vpustov vyrobený z polypropylénu. Je
výškovo nastaviteľný s možnosťou
osadenia pod uhlom. Vďaka svojej
inovatívnej a modernej konštrukcii je
napojenie na kanalizačný systém veľmi
jednoduché. Combipoint PP je určený pre
triedy zaťaženia C 250 a D 400 podľa typu
vtokovej mreže.
Vďaka špeciálnemu tvaru vtokovej mreže
Combipoint sa eliminuje prenos zaťaženie
na kanalizačný systém.
Výhody uličného vpustu
Combipoint
• nízka hmotnosť= ľahká manipulácia
• stavebnicový systém
• vodotesný
• otočný a teleskopický
• nastaviteľný (pozdĺžne aj priečne)
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
cesty, chodníky, námestia
parkoviská
vlakové nástupištia
školské dvory
priemyselné oblasti
letiská
ACO DRAIN dvorový vpust
38
Dvorový vpust pre bodové odvodnenie,
vyrobený z polymérbetónu, s liatinovým
rámom, vloženým liatinovým roštom
a bezskrutkovou aretáciou pre triedu
zaťaženia B 125.
ACO Combipoint PP odoláva klasickým
príčinám poškodenia:
• zvýšené zaťaženie dopravou
• slabo zhutnené miesta krajníca
odstavných pruhov
• nerovnomerné sadanie
Mostné odvodnenie
Na mostné odvodňovacie systémy sa
kladú vysoké požiadavky kvôli
bezpečnosti premávky a potrebe
ochrany dopravnej infraštruktúry.
Systémy mostného odvodnenia musia
zodpovedať osobitným charakteristikám
mostných konštrukcií. Spoločnosť ACO
pri vývoji výrobkov kládla hlavný dôraz
na prevádzkovú bezpečnosť, minimálnu
náročnosť na údržbu a ľahkú obsluhu.
Mostné odvodňovače ACO sú
k dispozícii vo variantách:
• pre železobetónové mosty
• pre oceľové mosty
• pre mosty so štrkovým násypom
• pre lávky pre chodcov
R1 Nitra - Banská Bystrica
Systémové výhody mostného
odvodňovača HSD:
• dvojdielna konštrukcia, vďaka ktorej
je horný diel výškovo nastaviteľný,
otočný a posuvný do strán
• príruba s upínacím krúžkom pre
bezpečné napojenie izolácie
• vybrané typy sú vybavené závesným
hrdlom
• predtvarovanie pre odvodnenie počas
výstavby
• samozrejmosťou sú tlmiace vložky
a kalový kôš
V ponuke nechýba ani možnosť
realizácie spodného taniera s vyoseným
odtokom, výrobky pre odvodnenie lávok
pre peších či špeciálne vrchné diely
používané pri sanácii mostov.
Mostné odvodňovače ACO a trubičky pre
odvodnenie hydroizolácie sa ďalej
napájajú na zvody, ktoré môžu byť zo
sklolaminátu, plastu, nehrdzavejúcej
ocele alebo liatiny.
Mostný odvodňovač HSD-2 z liatinovej ocele pre
železobetónové mosty, 300 x 500 mm
39
Mostný odvodňovač pre mosty
Mostný odvodňovač pre
Mostný odvodňovač pre
so štrkovým lôžkom
oceľové mosty
železobetónové mosty
www.aco.sk
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO CityTop
Výhodné riešenie s veľkým výberom kombinácií
Spoločnosť ACO ponúka širokú
Poklopy CityTop, ClassicTop
škálu poklopov pre všetky triedy
a MultiTop je možné ľubovoľne
zaťaženia a rôzne typy šachtových
kombinovať s vybranými typmi
a kanalizačných konštrukcií.
rámov.
Všetky výrobky charakterizuje
vysoká kvalita, spoľahlivá
dlhodobá funkčnosť a nízke
prevádzkové náklady.
Poklop ACO CityTop má zoptimalizovanú
hmotnosť iba 39 kg, čo zaručuje
jednoduchšiu manipuláciu pri inštalácii
ako aj pri údržbe. Je možné ho kombinovať
s viacerými typmi rámov, k dispozícii je aj
uzamykací mechanizmus. Tlmiaca vložka
je súčasťou rámu.
Farba a ochrana životného
prostredia
Farbenie liatinových poklopov je
predovšetkým estetickou záležitosťou. Na
rozdiel od ocele, liatina samotná
nekoroduje do hĺbky, ale prostredníctvom
oxidácie povrchu si vytvára povrchovú
patinu. Spoločnosť ACO na požiadanie
dodáva aj nafarbené výrobky - používame
však ekologickú farbu.
Kruhový železobetónový rám LIFT
ACO MultiTop vtoková mreža z liatiny, vnútorný
Liatinový rám FIX - cenovo výhodný typ rámu pre
priemer 605 mm, trieda zaťaženia C250 a D400
kruhové poklopy
podľa normy EN 124
40
Pomôcka pre vstup s integrovaným úchytom
v ráme
Bezúdržbová, bezskrutková, dopravne bezpečná
aretácia pre jednoduchšiu manipuláciu. Poklop
je možné vybaviť aj uzamykacím mechanizmom.
BEGU štvorcový rám re kruhové poklopy
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO MultiTop Bituplan
Samonivelizačné poklopy
Samonivelizačný poklop ACO
roznomerne s vozovkou. Výrazne sa
MultiTop systému Bituplan
tým zvyšuje dopravná bezpečnosť.
predstavuje odpoveď na riešenie
problémov spojených s používaním
tradičných poklopov. Vďaka
inovatívnemu plávajúcemu
systému nevzniká v mieste poklopu
priehlbina ale poklop sadá
Poklop sa pri osádzaní nepokladá priamo na šachtu, ale sa zavalcuje do jednej roviny s
povrchom vozovky. V komunikácii už nevzniká priehlbina následkom sadnutia poklopu.
Vďaka špeciálnej konštrukcii rámu nedochádza k prenosu rázového zaťaženia poklopu
na šachtu, ale najmä do okolia (až 85% zaťaženia ). Poklop je samonivelizačný s
nastavením výšky od 160 mm do 220 mm a je určený pre živicové vozovky. Rám je
štandadrne dodávaný s tlmiacou vložkou, poklop je možné vybaviť uzamykacím
mechanizmom.
Adaptačný krúžok z ocele
Vďaka jednoduchej a rýchlej montáži je možné výrazne skrátiť čas potrebný na výmenu
poklopov vo vozovke.
NOVÉ
STARÉ
Multitop
šachtové kryty
systém Bituplan
podľa normy
DIN 19584
45 ¥
Debnenie z ocele
85% 15%
100%
Liatinový rám pre systém Bituplan
41
Ukážkové video zabudovania
poklopu ACO Multitop Bituplan je
k dizpozícii na www.aco.sk.
www.aco.sk
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO TopTek
Výplňové poklopy pre vonkajšie a vnútorné použitie
Poklopy ACO TopTek umožňujú
zjednotiť povrch podlahy
s povrchom poklopu a pomocou
tesnenia sú pachotesné a odolné
voči povrchovej vode. Ich sortiment
ponúka širokú škálu veľkostných
variant, je určený pre aplikácie
s rôznym stupňom zaťaženia a je
vhodný do mnohých podlahových
úprav vrátane pružnej vinylovej
podlahoviny.
Poklopy ACO TopTek nachádzajú
uplatnenie pre oblasti, kde je potrebné
povrchovo upraviť šachtové kryty dlažbou,
štrkom, kameňom plávajúcou podlahou,
žulou, mramorom, či iným výplňovým
materiálom.
Používajú sa pre oblasti, kde je potrebný
vodotesný, či pachotesný šachtový kryt,
pre oblasti s frekventovaným vstupom.
ACO TopTek Uniface
Typické oblasti použitia
• servisné šachty
• interiér budov a okolie budov
• pešie zóny
• príjazdové cesty
• chodníky
Charakteristika poklopov ACO TopTek:
• vnútorné i vonkajšie použitie
• materiál: nehrdzavejúca oceľ, hliník,
pozinkovaná oceľ
• pre triedy zaťaženia až do D400
• vodotesné, pachotesné
• pre rôzne typy povrchov: dlažba, betón
ACO TopTek Paving
42
ACO TopTek Solid
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO SERVOKAT a SECANT
Prístupové a šachtové poklopy
Spoločnosť ACO ponúka tiež
poklopy pre špeciálne účely.
SERVOKAT poklopy s pomocným
hydraulickým alebo pružinovým
mechanizmom pri otváraní.
SECANT viacdielne poklopy
s vyberateľnými traverzami
z pozinkovanej ocele.
Typické oblasti použitia
Poklopy SERVOKAT s jednoduchými otváracími prvkami sú
ideálnym riešením pre prístupové šachty, ktoré sa často otvárajú kvôli údržbovým a kontrolným účelom. Poklopy sa dajú
vyplniť bežnými dlažobnými a povrchovými materiálmi, aby sa
prispôsobili okoliu. Poklopy Servokat sú k dispozícii v prevedení
z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele s pomocným mechanizmom pre otváranie. Poklopy sú vyrábané až po triedu
zaťaženia F900.
•
•
•
•
•
•
•
letiská a prístavy
železničné stanice
tunely a mosty
núdzové východy
dodávky vody a plynu
kontrolné šachty
čistenie odpadových vôd
Sheraton Hotel, Bratislava
Liatinové poklopy ACO SECANT sú k dispozícii v rôznych veľkostiach
pre triedy zaťaženia B 125 až F 900. Variabilvý systém prístupových
poklopov vďaka použitým materiálom a konštrukcii otvára širokú oblasť
použitia:
•
•
•
•
•
www.aco.sk
zásobovanie a likvidácia odpadov
energetické centrály
čerpacie stanice
trafostanice
šachty elektrických rozvodov v tuneloch
43
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO WOTAN
Ochrana stromov
Zdravá zeleň a architektonicky
príťažlivé riešenie: obidva aspekty
sa dajú veľmi dobre dosiahnuť
použitím systémov na ochranu
stromov ACO.
ACO WOTAN
Systém ochrany stromov ACO Wotan spĺňa
všetky nároky kladené na zabezpečenie
optimálnej ochrany životného priestoru
mestských stromov a to nielen po
technickej stránke. Vyznačuje sa vysokou
variabilitou tvarov a rozmerov. Napriek
nízkej stavebnej výške (6 cm) je možné
systém ACO Wotan použiť aj bez nutnosti
osadenia spodnej konštrukcie, pričom
trieda zaťaženia je až do 50 kN. Vybrané
typy roštov je možné zatraktívniť osadením
bodového svetla.
Systém poskytuje účinnú ochranu pred
poškodením pre korene aj kmeň stromu.
Systémy na ochranu stromov je možné
kombinovať s ochranou kmeňov, ktorá je
k dispozícii vo viacerých dizajnoch.
ACO Standard
44
Systém ochrany ACO Standard ponúka
štyri typy dizajnu v dvoch tvaroch - oválny
alebo hranatý. Vonkajší rozmer sa
pohybuje od 125 do 300 cm. Zaťaženie
systému ACO Standard je od 15 kN do 50
kN. Rošty sa osádzajú do spodnej oceľovej
konštrukcie.
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Self zatrávňovacie panely
Prirodzený vzhľad bez kompromisov
ACO Self zatrávňovacie panely
napomáhajú k optimálnemu
riešeniu všade tam, kde plochy
a cesty majú vyzerať prirodzene
a napriek tomu majú byť stabilné.
Slúžia nielen na spevnenie plôch,
ale zároveň vďaka optimálnemu
tvaru buniek urýchlia rast trávy
a usmernia priesak dažďovej vody.
Zatrávňovacími panelmi vyriešite predovšetkým stabilizáciu plôch. Tam, kde môže
presakovať voda, namiesto aby sa
zaťažovala kanalizácia, si nielen životné
prostredie príde na svoje. Optimálna
veľkosť buniek zaistí vysoký podiel zelene
a dobrý rast koreňov trávy. Plocha zostáva
pre vodu trvalo priepustná. Voda sa cez
plastová zatrávňovací panel neodparuje a
tým nedochádza k následnej dehydratácii
trávnika (ako napr. v prípade betónových
zatrávňovacích panelov).
ACO Self zatrávňovací panel
Neviditeľný obrubník: po zatrávnení budú panely
účinne a zároveň esteticky oddelené od okolia
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.aco.sk
firemné i domáce parkoviská
únikové cesty
prístupové cesty
kempingy
stodoly a farmy - dostatočné silný pre
podkovy a terénne vozidlá
príjazdové, garážové cesty
odstavné plochy
hrádze, zelené cesty
golfové ihriská
všade tam, kde štrk a piesok spôsobujú
problémy
45
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Sport
Odvodnenie pre bežecké dráhy a športové areály
Program ACO SPORT zahŕňa
odvodňovacie systémy
a konštrukčné prvky pre športové
a rekreačné zariadenia, ktoré im
pomáhajú zostať v dobrom stave
po celý rok.
ACO dodávalo odvodňovacie
systémy pre všetky olympijské
štadióny od Olympijských hier
1972 v Mníchove, s výnimkou OH
v Moskve.
Odvodňovací systém ACO SPORT 1500
bezpečne odvádza vodu z bežeckých
tratí a ihrísk v športových arénach typov
A až D.
Štrbinové žľaby ACO SPORT LW 125
sú uprednostnené riešenia pre odvodnené bežecké trate tam, kde sa vyžaduje
bezošvový prechod medzi traťou
a hracím poľom.
Montáž štrbinových žľabov namiesto
žľabov s roštami umožňuje využiť hracie
pola pre množstvo športov bez obmedzenia spojených s trvalo zvýšenými hranami.
46
Typy atletických športovísk:
• ihrisko plných rozmerov
• 8 - traťová bežecká dráha
• skok do výšky
• skok o žrdi
• skok do diaľky, trojskok
• vrh guľou
• hod diskom / kladivom
• hod oštepom
• beh cez prekážky na dlhé trate
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
Systém ACO SPORT 1500 je vyhotovený
v súlade s DIN 18035 časť 3 a smernicami IAAF. Tiež spĺňa predpisy FIFA pre
odvodnenia futbalových ihrísk.
Systém ACO SPORT 1500 so štrbinovým žľabom
LW 125 pre odvodňovanie bežeckých dráh.
Vyhotovený v súlade s IAAF smernicami, so
štandardným polomerom 36,5 m.
Žľabový systém má nasledovné
špeciálne charakteristiky:
• vysoké prietokové rýchlosti
a hydraulická kapacity vďaka
hladkému vnútorný povrch
• vysoký samočistiaci účinok
• povlakovateľnosť s 13 mm
syntetickými traťovými vrstvami
• štandardný polomer 36,5 m
• nízku hmotnosť a jednoduchú montáž
• svorkové odvodňovacie štrbiny
zabraňujú stlačeniu pri montáži
• montážne pripojenie pomocou
systému pero a drážky
• vhodné pre priestory so vstupom
invalidných vozíkov
Štrbinový žľab ACO SPORT LW 125 sa môže na
mieste pokryť dráhovou pokrývkou ET, bez
podpernej obruby.
ACO SPORT 7000 zachytávajúce piesok
s hranovým vedením.
štrbinový žľab ACO SPORT LW 125, zaoblený
s vekom, vhodný pre podpery na dvoch
stranách so syntetickým povrchom.
Žľabový systém je vyhotovený z polymérbetónu, materiálu charakterizovaného
mimoriadnou trvácnosťou a stálosťou,
ktoré zaručujú dlhú životnosť. Výplne
kremenného typu a polymérové živice
poskytujú tomuto materiálu vodotesnosť
- ideálny enviromentálne zlúčiteľný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami.
ACO SPORT 7000 pružné obvodové obrubníky
bezpečne uzatvárajú bežeckú dráhu, ihrisko,
priestory pre skok do diaľky a vrh guľou.
ACO SPORT 6000 odvodňovací systém pre umelý
trávnik.
47
www.aco.sk
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Wildlife
Ochrana migrujúcich živočíchov
ACO sa od počiatku podieľa na
mnohých projektoch v oblasti
ochrany prírody.
Z tohto dôvodu bol vyvinutý
špeciálny systém výrobkov: tunely
a ohrady pre obojživelníky, pre
zachovanie ich prirodzených
biotopov, miesta ich párenia, kde
dochádza často ku kríženiu
prirodzených pohybových trás
obojživelníkov s cestnou dopravou.
Párenie
Bezpečný prechod obojživeľníkov
ACO ochranné zvodidlové steny pre
migrujúce obejživeľníky je vyrobená
z recyklovaného materiálu. Pre svou ľahkú
konštrukciu šetria náklady na výrobu,
dopravu a manipuláciu.
Vďaka zosilneným profilom ostáva
konštrukcii pevná.
Zaoblená konštrukcia zabraňuje
obojživeľníkom lezenie cez prekážku
a pozdĺž ochrany ich zavedie priamo do
tunela.
48
Každý rok zabíjajú cesty tisíce
obojživeľníkov. Vďaka výrobkom ACO
Wildlife zabezpečíme bezpečný prechod
obojživeľníkov popod komunikácie a tak
prispievame ku ochrane ekosystémov.
ACO Wildlife plot so zaoblenou konštrukciou
Odvodnenie spevnených plôch a dopravná infraštruktúra
ACO Wildlife tunel pre obojživeľíkov
Pokládka tunelového telesa
Detail montážnych otvorov
Bezpečný a pohodlný prechod
Návrh aerodynamického tunela pre
obojživeľnáky musí spĺnať nasledujúce
body:
• najkratšia dĺžka tunela
• použitý materiál nesmie absorbovať
vlhkosť
• teplota v tuneli musí byť veľmi podobné teplote obojživelníkov
• súčasti tunela nesmie obsahovať kovy
Vyrobky ACO tunel spĺňajú všetky tiet
faktory.
Montážne otvory na tele aerodynamického
tunela slúžia na manipuláciu a taktiež na
odvodnenie .Otvory zabezpečujú aby
teplota a relatívna vlhkosť bola rovnaká s
okolotým prostredím a spomaľuje
prúdenie vzduchu v tunely.
Týmto spôsobom líšky, ježkovia, myši,
jašterice, hady, žaby a ostatné malé
zvieratá môžu pohodlne a bezpečne
používať aerodynamický tunel.
ACO Wildlife aerodynamický tunel z pohľadu
žaby
Riešenia pre vedľajšie cesty
Systém zvodidlových stien je častokrát
prerušený vedlajšími komunikáciami.
špeciálne napojenie na žľab zaručuje
nepretržitý a neprerušený pohyb zvierat
pozdĺž zvodidlových stien.
Pevná mriežka zvodidlového žľabu zaručí
bezpečný prejazd automobilov bez
ohrozenia života obojživeľníkov.
ACO Wildlife zvodidlový žľab s vysokou triedou zaťaženia
49
ACO Wildlife ohrady z polymérbetónu, kltoré je
možné upevniť na rozličné terény
www.aco.sk
Odvodnenie budov
Odvodnenie budov
ACO strešné odvodnenie
Odvodnenie striech, terás a parkovísk
ACO Spin strešné vpusty
Vpusty s tlakovými tesniacimi prírubami,
ale bez protizápachových uzáverov sa
používajú pre účinné odvodnenie
striech. Stavebnicový systém ACO pre
tento účel pozostáva z vpustov s nominálnymi šírkami DN 70, DN 100, DN
125 and DN 150, v jednotlivých alebo
dvojdielnych modeloch plus doplnkoch.
S výnimkou voliteľných súčiastok pre zelené strechy sa súčiastky vyhotovujú zo
sivej liatiny podľa EN 1561.
52
ACO Spin vpusty plochých striech
z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou izolácie
a vyhrievania
Výhody výrobku:
• variabilný stavebnicový systém
vhodný pre rozličné strešné
konštrukcie
• vyhrievané vpusty pre ploché strechy
• teleso vpustu s tlakovou tesniacou
prírubou pre spojenie rozličných typov
izolácii
• nehorľavé puzdro
• dobré spojenie medzi betónom
a liatinou
Odvodnenie budov
ACO Spin vpusty plochých striech
sú určené pre odvod dažďovej vody
zo striech, parkovísk pre autá
a terás. Nazbieraná dažďová voda
sa následne odvádza odpadovým
potrubím.
ACO vpusty pre strechy so zeleňou
Pre bezpečné a odborné odvodnenie dažďovej vody vyvinula spoločnosť ACO nový
program s doplnkovými dielmi, ktorý je kompatibilný so systémom vpustov ACO Spin pre
ploché strechy.
Prvky sú vyrobené z polymérbetónu s jednoduchou manipuláciou a je možné ich
prispôsobovať pre rôzne podmienky ozelenenia striech.
Nadstavec pre zelené strechy
ACO vpusty pre viacpodlažné parkoviská
Typické oblasti použitia
Špeciálne vyvinutý systém vpustov z liatiny
s roštom triedy M125 pre odvodňovanie
vnútorných i vonkajších plôch
viacpodlažných parkovísk. Modulárny
stavebnicový systém a špeciálne
podlahové vpusty pre oblasti parkovacích
podlaží spĺňajú všetky požiadavky
moderných budov a parkovacích objektov.
• strechy
• terasy
• nemocnice
• obchody
• parkovacie domy
• odvodnenia zelených striech
53
www.aco.sk
Odvodnenie budov
ACO odvodnenie balkónov
Systémové riešenie z nehrdzavejúcej ocele
Pri plánovaní balkónov a terás sú
Z tohto dôvodu vyrába ACO vpusty
požadované rôzne typy vpustov
pre balkóny a terasy inteligentne
podľa špecifických inštalácií
navrhnuté ako stavebnicový
odvodňovania.
systém.
Všetko začína s výberom vpustu:
v závislosti od potrien konkrétnej stavby
môžu byť použité vpusty s horizontálnym
alebo vertikálnym odtokom.
Ďalej je možná kombinácia s rôznymi
typmi medzidielov a rozsiahleho
príslušenstva, ktoré umožňujú
správne riešenie odvodnenia
vytvorené pre každú aplikáciu a rôzne
skladby podláh.
Vpusty ACO pre odvodnenie balkónov
a terás sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
a členia sa podľa štyroch hlavných znakov:
• jedno alebo viacdielny vpust
• telo vpustu s alebo bez izolácie
• lepená alebo tlaková príruba
• horizontálny alebo vertikálny odtok
Spoločnosť ACO tiež ponúka potrubné
systémy z nehrdzavejúcej alebo
pozinkovanej ocele pre odvodnenie
balkónov a terás. Viac informácií o týchto
potrubných systémoch nájdete v rámci
kapitoly ACO Pipe a ACO GMX.
54
Odvodnenie budov
ACO Profiline
Odvodnenie balkónov a terás
ACO Profiline je komplexný
žľabový odvodňovací systém pre
odvodnenie zvislých fasád, terás,
balkónov a zelených striech
v zmysle požiadaviek normy
DIN 18195.
Výhody pre projektantov
a architektov
ACO Profiline umožňuje, aby sa výška
pripojenia ku stavebným tesneniam znížila
z 15 na 5 cm. Žľabový systém pracuje
v dvoch úrovniach: odvádza vodu
z povrchu cez rošt, ako aj
z podpovrchových odvodňovaných vrstiev.
Voda tečúca dolu fasádou je spoľahlivo
zhromažďovaná a odvádzaná. Systém
zabraňuje hromadeniu kaluží vody počas
náhlych lejakov.
Plánovanie a navrhovanie bez
obmedzenia
Žľabový systém ACO Profiline je spoľahlivé
profesionálne riešenie pre odvodňovanie
fasád, terás a balkónov. Je k dispozícii
v pevných stavebných výškach ako aj
v plynulo výškovo nastaviteľných verziách.
Vyrobený z nehrdzavejúcej alebo
pozinkovanej ocele dokonale ladí
s vizuálne kultivovaným usporiadaním.
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
fasády
terasy
balkóny
ploché strechy
zelené strechy
strešné záhrady
ACO Profiline - nastaviteľná výška, nadčasový
dizajn, optimálne odvodnenie
55
www.aco.sk
Odvodnenie budov
ACO ShowerDrain
Architektonicky príťažlivé riešenia
Nadčasový dizajn a najkvalitnejší
materiál zaručia vašej kúpeľni
exkluzivitu a maximálnu
funkčnosť. Koncepcia sprchových
žľabov ACO ShowerDrain je
navrhnutá tak, aby v kúpeľni
poskytovala maximálnu slobodu
priestoru.
ACO kvalita a funkčnosť
Všetky žľaby a rošty ACO Showerdrain majú
elektrolyticky leštený povrch, čo im poskytuje
Sprchový žľab ACO ShowerDrain
dodá estetický akcent všade tam, kde
si ho želáte: popri stene, paralelne
pozdĺž zásteny alebo hocikde v priestore. Štandardné dĺžky ako aj individuálne
vyhotovenia na mieru pri antikorových
roštoch dávajú Vašej fantázii voľnosť
bez nutnosti uzatvárania kompromisov.
K dispozícii je niekoľko rôznych variant
roštov z antikora, výnimočný efekt je
možné dosiahnuť s použitím skla alebo
výplne roštu z kúpeľnových obkladov.
skvelý vzhľad s dlhotrvajúcim leskom.
Príruba roštu so špeciálnou vrstvou
hrubozrnného piesku pre lepšiu priľnavosť
izolácie.
Extravagantné zaoblenie ACO Showerdrain:
ACO Lightline: podsvietené sprchové žľaby
opticky exkluzívne a konštrukčne elegantné
urobia z každého sprchovania vizuálny zážitok.
riešenie pre Vašu kúpeľňu.
56
Žľaby so zníženou stavebnou výškou sú ideálne
pre rekonštrukcie.
Odvodnenie budov
Chain
Curl
Flag
Hawaii
Mix
Pixel
Quadrato
Wave
Tile
Dizajny roštov pre rovné sprchové žľaby ACO Showerdrain
Exkluzívny vstup do sprchového kúta s ACO Walk-in
ACO Showerboard
ACO Walk-in
ACO systémová doska je ústretovejšie
riešenie pre jednoduchú montáž. ACO
Systémová doska pozostáva z tvrdeného
materiálu s vnútorným spádom ktorého
súčasťou je už zabudovaný sprchový žľab.
Povrch systémovej dosky je potiahnutý
nepriepustnou tkaninou, ktorá nevyžaduje
žiadne ďalšie izolačné práce a je možné
na ňu priamo ukladať dlažbu.
S použitím Walk-In riešenia dosiahnete
výnimočný a originálny estetický efekt.
Walk-In pozostáva z rámu s vloženým,
vodeodolným, olejom opracovaným
roštom z tvrdeného dreva, pod ktorým sa
skrýva elektrolyticky leštená antikorová
vaňa – alternatívne s, alebo bez odtoku.
Systémová doska ACO Showerboard
57
www.aco.sk
Odvodnenie budov
ACO ShowerDrain vpusty
Výrazný prvok
Zostaňte náročný aj pri
minimalistických riešeniach:
bodové vpusty ACO ShowerDrain
sú plnohodnotnou estetickou
a technickou alternatívou
k sprchovým žľabom.
ACO WAL-SELECTA
- podlahové vpusty z liatiny
ACO vpusty EG 150
Ponuka vpustov EG 150 je navrhnutá ako
hygienické, jednoduché a hospodárne
riešenie. Vhodné pre všetky typy podláh cementovej a živicovej, keramickej dlažby
a pružnej vinylovej podlahy.
Vpusty EG 150 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Liatina je jednou z viacerých možností pre
projektantov, architektov a dizajnérov
vďaka svojej funkčnosti, spoľahlivosti
a bezpečnosti v aplikáciách odvodnenia.
Podlahové liatinové vpusty sú:
• nehorľavé
• zvukovoizolačné
• s dlhou životnosťou
• dokonale recyklovateľné
• s rovnakým koeficientom roztiažnosti
ako betón
Typické oblasti použitia
•
•
•
•
•
•
ľahký priemysel
toalety a kúpeľne
sprchy
hotely
byty
bazény
ACO EG 150 vpusty pre všetky typy podláh
58
ACO EG 150 vpusty pre spoje s nepriepustnou
ACO WAL-SELECTA
podlahové vpusty certifikované pre triedy
protipožiarnej ochrany R 30 - R 120
membránou
Odvodnenie budov
ACO dizajn roštov
ACO EasyFlow
- plastové podlahové vpusty
ACO EasyFlow podlahové vpusty zaručia
vašej kúpeľni výnimočný dizajn,
maximálnu funkčnosť a exkluzivitu.
Podlahové vpusty sú dielcovým
stavebnicovým systémom umožňujúcim
rozličné kombinácie. Vždy je preto
možné nájsť dokonalé riešenie
vyhovujúce každej situácii a použitiu.
Uzamykateľné rošty sú vhodné pre
inštaláciu vo verejných priestoroch, ako
wellnes centrá a bazény.
Široká ponuka roštov:
• kruhové alebo štvorcové dizajny roštov
z vysokokvalitnej ,nehrdzavejúcej ocele
• rošty sú vyrezávané laserom
a elektrolyticky leštené
• k dispozícii je tiež osvetlenie Lightpoint,
ktoré je integrované v tele vpustu
Decentný dizajn výplňového roštu
ACO EasyFlow Lightpoint osvetlenie pre
podlahové vpusty
59
Vyberatateľný pachový uzáver pre jednoduché
čistenie vpustu
Tlaková tesniaca príruba
Výškovo nastaviteľné nadstavce pre optimálne
prispôsobenie skladbe podlahy
www.aco.sk
Odvodnenie budov
ACO antikorové vpusty
Najvyššia úroveň hygieny
S rastúcimi požiadavkami
kladenými na hygienu,
bezpečnosť prevádzky i estetiku
rastú aj nároky kladené na
zariadenia používané
v potravinárstve, v chemickej
výrobe i v mnohých ďalších
odvetviach. Ako najväčší výrobca
odvodňovacích systémov
z antikorovej ocele má ACO
know-how a dostatok skúseností
ponúknuť optimálne riešenie
odvodnenie pre každú oblasť
použitia.
ACO vpusty z nehrdzavejúcej ocele - profesionálne odvodnenie
Široká ponuka vpustov umožňuje nájdenie správnej kombinácie veľkosti vpustu,
konštrukčnej výšky a prietočnej kapacity. ACO vpusty sú testované a certifikované podľa
normy EN 1253.
Konštrukcia vpustov ACO ako jedna z prvých na trhu zohľadňuje zásady hygienickej
konštrukcie v zmysle BS EN 1672 a BS EN 14159. Vpusty ACO sú vďaka tomu jedným
z najhygienickejších riešení v oblasti odvodnenia.
Typické oblasti použitia
• komerčné kuchyne
• mliekarne
• mäsospracujúci priemysel
• potravinársky priemysel
• výroba nápojov
• laboratória
• farmaceutický a kozmetický priemysel
• nemocnice, zdravotnícke zariadenia
Požiarna odolnosť
60
Vpusty s požiarnou odolnosťou až po
triedu R120 v zmysle DIN 4102 a EN
1366 sú k dispozícii na vyžiadanie.
Výhody antikorových vpustov ACO:
• hygienický dizajn v súlade s požiadavkami EN 1672 a EN ISO 14159
• certifikované podľa EN 1253
• široká variabilita konštrukčných výšok
• riešenia pre všetky typy podláh
• vďaka prírube dokonalé napojenie
hydroizolácie
• všetky vpusty z antikora sú štandardne
vybavené pachovým uzáverom
• široká ponuka roštov pre rôzne triedy
zaťaženia
• protišmykové rošty pre zvýšenie
bezpečnosti prevádzky
• možnosť atypických riešení podľa
požiadavky zákazníka
Odvodnenie budov
ACO antikorové žľaby
Štrbinové a krabicové žľaby pre všestranné použitie
Modulárny antikorový líniový
odvodňovací systém pre účinné
odvodnenie väčších plôch.
Štrbinový žľab je ideálny ako
nenápadné rozdelenie suchých
a mokrých plôch.
ACO odvodňovacie žľaby z nehrdzavejúcej ocele
Štrbinové a krabicové líniové odvodòovacie systémy sú ideálnym riešením na odvodnenie
veľkých plôch. Vďaka výbornej variabilite systému je možné vytvárať aj zložité tvary
líniového odvodnenia. Systém pozostáva z dvoch typov žľabov pre rôzne aplikácie krabicového a štrbinového. Žľaby, vpusty a vaničky sú k dispozícii v antikorovej oceli
1.4301 (304) alebo 1.4404 (316L).
ACO krabicový žľab 125
ACO krabicový žľab 200
ACO štrbinový žľab 20
61
www.aco.sk
Odvodnenie budov
ACO antikorové vaničky
Dlhodobá a spoľahlivá funkčnosť
Antikorové vaničky ACO sú ideálne
pre všetky oblasti použitia, kde sú
kladené vysoké požiadavky na
hygienu, trvácnosť, dlhodobú
a spoľahlivú funkčnosť.
Rozhodujúcu úlohu pri výbere
správneho typu vaničky hrajú
predovšetkým skladba podlahy,
konštrukčná výška a použitý typ
izolácie.
ACO vaničky z nehrdzavejúcej ocele
Vysokokapacitné odvodňovacie vaničky navrhnuté na zabezpečenie požiadaviek na objem
vaničky a prietoku. Široká ponuka rozmerov umožňuje voľbu správnej kombinácie objemu
vaničky, prietoku a konštrukčnej výšky. Vaničky sú navrhnuté pre rôzne typy podláh ako
betón, dlažba, vinyl. ACO vaničky sú testované a certifikované podľa EN 1253.
V kombinácii s vhodne použitým typom antikorových vpustov je možné zabezpečiť
bezproblémové napojenie hydroizolácie pri väčšine typov podláh.
Výhody antikorových vaničiek ACO:
• vysoký prietok
• certifikované podľa EN 1253
• široká variabilita konštrukčných
rozmerov
• riešenia pre všetky typy podláh
• vďaka prírube dokonalé napojenie
hydroizolácie
• široká ponuka roštov pre rôzne triedy
zaťaženia
• možnosť atypických riešení podľa
požiadavky zákazníka
Typické oblasti použitia
62
• komerčné kuchyne
• mliekarne
• mäsospracujúci priemysel
• potravinársky priemysel
• výroba nápojov
• laboratória
• farmaceutický a kozmetický priemysel
• nemocnice, zdravotnícke zariadenia
Príklad detailu zabudovania: ACO vanička,
štandardný typ príruby, vpust s prítlačnou
prírubou, povrch dlažba
Príklad detailu zabudovania: ACO vanička,
s rozšírenou/predĺženou prírubou, vpust so
štandardnou prírubou, povrch dlažba
Odvodnenie budov
ACO Pipe a ACO GM-X
Potrubný systém z nehrdzavejúcej a pozinkovanej ocele
Funkčná pevnosť a životnosť
vodách z domácností. Potrubné
odpadových potrubí sa zvyšuje
systémy ACO sú alternatívou voči
s rastúcou úrovňou technológie
štandardným potrubným systémov.
v domoch, v rastúcich
Zvolený výrobný proces a voľba
požiadavkách na vyšší komfort
materiálov zabezpečuje
bývania a hygieny a prítomnosť
maximálnu životnosť, hygienu
agresívnych látok v odpadových
a odolnosť systému.
ACO Pipe - potrubný systém
z nehrdzavejúce ocele
Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele triedy
304 ako štandard, nehrdzavejúca
oceľová rúra ACO je ideálna pre väčšinu
kvapalín vrátane pôdnej vody, odpadovej
vody, úžitkovej vody a dažďovej vody. Rúry a inštalácie z nehrdzavejúcej ocele
triedy 316 sú na požiadanie dostupné
pre určité agresívne priemyselné odvodnenia.
ACO GM-X - potrubný systém
z pozinkovanej ocele
Rúry a príslušenstvo zo zváraných presných oceľových rúr, ťahaných za studena
na jeden krát podľa EN 10305-3. Oceľ je
odolná voči praskaniu, nedeformuje sa,
je odolná proti teplu a mrazu, nehorľavá
a má priaznivé hlukové parametre.
ACO vyrába úplnú produktovú líniu
z oceľových rúr a inštalácií v nominálnych šírkach od 40 do 300 mm.
ACO Pipe nehrdzavejúce rúrky sú rýchlou
alternatívou k systémom z liatiny alebo
PVC a sú dostupné v štandardných
veľkostiach rúr s inštaláciami s jednoduchou montážou nasadenia.
Nehrdzavejúce rúrky ACO PIPE šetria na
montážnych nákladoch a dlhodobej starostlivosti a údržbe.
• vysoká odolnosť voči korózii
• ľahká a jednoduchá obsluha
• veľmi spoľahlivý spájací systém s dvojitým tesnením
• jednoduchá nasadzovacia montáž
• nízky koeficient rozťažnosti
• príťažlivosť
ACO GM-X odvodňovacie rúry
ACO GM-X zložené potrubie
z pozinkovanej ocele, s vnútorným epoxidovým nástrekom sa vyrába v nominálne šírky DN 40 až DN 300.
Vnútorný epoxidový nátrek zabezpečuje
výborné hydraulické vlastnosti rúr.
pozostáva z rúry s dvojitou stenou,
opláštenou tvrdou penovou vrstvou polyetylénu bez CFC, s nominálnymi šírkami
DN 40 až DN 200, odizolované tepelne,
mrazovo a proti skondenzovanej vode.
63
www.aco.sk
Odvodnenie budov
ACO Markant
Pivničné svetlíky
Spoločnosť ACO vyvinula svetlík,
ktorý je vhodný pre všetky typy
pivničných priestorov.
Silný - vyrobený z polypropylénu,
vystužený sklenými vláknami,
vhodný pre zástavbu i do väčších
hĺbok.
Hladký povrch a biela farba
pivničného svetlíka vytvára o 50%
lepšie podmienky pre reflexiu
a vstup svetla do priestoru.
Najčastejším spôsob presvetlenia
podzemných priestorov je prefabrikovaný
plastový svetlík ACO Markant. Biely hladký
povrch svetlíka vytvára lepšie podmienky
pre reflexiu svetla a jeho vstup do
pivničných priestorov. Rošty svetlíkov sú
pochôdzne alebo pojazdné.
.
64
Výhody pivničných svetlíkov ACO:
• dokonalé presvetlenie a odvetranie
pivničných priestorov
• možnosť montáže na všetky typy stien
• svetlík možno utesniť proti spodnej
tlakovej vode prostredníctvom
špeciálnej montážnej sady
• veľký výber štandardných veľkostí
svetlíkov;
• zaťaženie cez kotvové miesta rozložené
do tela svetlíka
• tvarová stálosť po celú dobu životnosti
• nastaviteľná hĺbka svetlíka pomocou
nadstavby
Odvodnenie pivničného svetlíka
Zrážkovú vodu, ktorá sa do svetlíka
dostane, je možné odviesť z najnižšieho
miesta svetlíka cez pachový uzáver
s lapačom nečistôt, ktorý môžete napojiť
na kanalizáciu alebo vyviesť do trativodu.
Nadstavba svetlíka
Výstužný rám
Hĺbku svetlíka je možné nastaviť pomocou
nadstavby o 9 - 30 cm. Maximálny počet
nadstavieb, ktoré je možné použiť na
jeden svetlík sú tri kusy.priestorov. Rošty
svetlíkov sú pochôdzne alebo pojazdné.
.
Krycie rošty
Neoddeliteľnou súčasťou každého svetlíka
je krycí rošt z pozinkovanej ocele, ktrorého
vzhľad a nosnosť je možné si vybrať podľa
potreby. Vďaka pevnému spojeniu roštu
a svetlíka prostredníctvom poistky proti
vlámaniu sa dosiahne aj účinná ochrana
proti strhnutiu roštu.
www.aco.sk
65
Odvodnenie budov
ACO Markant
Pivničné okná
Plastové okná ACO Markant so
sklopným krídlom, izolačným
dvojsklom a ochrannou mriežkou
proti hlodavom sú určené
predovšetkým pre dokonalejšie
využitie vedľajších a pivničných
priestorov v obytných budovách,
v poľnohospodárskych
a priemyselných objektoch .
Plastové okná ACO Markant so
sklopným krídlom, izolačným
dvojsklom a ochrannou mriežkou
proti hlodavom krídlom
Plastové okná ACO Markant so sklopným
krídlom sú vyrobené z tepelno-izolačných
dutých komorových profilov z tvrdeného
PVC a majú mnohostranné využitie. Okná
majú izolačné sklo a sú v ponuke v hnedej
alebo bielej farbe. Všetky okenné diely sú
vzájomne farebne zladené. Okná
nevyžadujú údržbu a sú odolné voči
poveternostným vplyvom. Pri trvalom
vetraní môže byť okno bezpečne aretované
v 3 ventilačných polohách. V príslušenstve
sa dodávajú ochranná mriežka v prevedení
z pozinkovanej ocele a rovnako
i upevňovacie kotvy pre bezproblémovú
a jednoduchú montáž.
66
Vlastnosti pivničných okien ACO:
• pohľadová šírka osadzovacieho rámua
rámu krídla: 73 mm
• farba: biela alebo hnedá
• kovanie: sklopné/pákové kovanies
3 nastaveniami pre otvorenie
• sklopné krídlo vyberateľné z vnútra
• špeciálne tesnenie je z materiálov
odolných voči svetelným
a poveternostným podmienkam
• zasklenie štandardné: izolačné sklo
14 mm (U = 3,3 W/m2.K)
• možnosť použiť kotvu VEKA
interiér
exteriér
Odvodnenie budov
ACO Vario
Rohožky na čistenie obuvi
Systém rohožiek na čistenie obuvi
ACO Vario predstavuje
profesionálne, dizajnovo čisté
riešenie vstupných priestorov
domov. Rohožky sú dodávané
v prevedení pre vonkajšie alebo
interiérové použitie. Vonkajšie
rohožky zachytia hrubé nečistoty
a vlhkosť, a interiérové rohožky
obuv následne dočistia od jemného
prachu.
ACO Vario pre vnútorné priestory
ACO Vario pre vonkajšie priestory
Interiérové rohožky ACO VARIO majú pevný
hliníkový rám pre jednoduché zabudovanie
priamo do podlahy a vymeniteľný rošt,
ktorý je možné zvboliť si z viacerých
materiálov a prevedení. Uholníkový rám
ACO VARIO Indoor vrátane rohožky má
stavebnú výšku iba 1cm, proto ho možno
bez problémov kombinovať napríklad aj
s keramickou dlažbou.
Vonkajšie rohožky ACO Vario sú vyrobené
s dôrazom na eleganciu vstupného
priestoru Súčasťou vonkajšej rohožky je
podlahová vanička so systémom
stredových priečok pre vyššiu nosnosť
a s odtokovým otvorom. Vaňu je možné
napojiť na kanalizačné alebo drenážne
potrubie DN100, prípadne osadiť na
zhutnenú vrstvu drenážneho štrku.
67
Rôzne typy rohoží ACO Vario svetlo šedá alebo
tmavo šedá plsť, čierna guma alebo rošty
z pozinkovanej ocele
Hospodárenie
s odpadovými vodami
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO Oleopator - odlučovače ropných látok
Kompaktné, účinné, nenáročné na údržbu
Stúpajúce nároky na ochranu
životného prostredia vyžadujú pre
čistenie odpadových vôd použitie
odlučovačov ako predradených
čistiach jednotiek pred vypustením
vôd do vodných tokov, resp. do
verejnej kanalizácie a do čistiarní
odpadových vôd. Odlučovače
zbavujú vodu ropných látok a tak
nedochádza ku kontaminácii
povrchových a spodných vôd, čím
prispievajú k ochrane životného
prostredia. Odlučovače ropných
Odlučovače ropných látok sú určené pre
zachytenie a odlúčenie neemulgovaných
ľahkých kvapalín (hlavne ropných látok) zo
znečistených vôd stekajúcich z dopravných
plôch. Znečistená kvapalina vteká do
kalovej nádoby. Tuhé nečistoty sa usádzajú
na dne kalovej nádoby a odlúčené ropné
látky plávajú na povrchu. Automatický
plavákový uzáver v odlučovačoch
zabezpečuje, aby sa už zachytené ropné
látky nedostali späť do kanalizácie
v prípade havarijných stavov a pod.
Odlučovače ropných látok spoločnosti ACO
zodpovedajú norme STN EN 858. Sú určené
pre inštaláciu a použitie v prevádzkach,
ktoré sú zaťažené nebezpečným únikom
ropných látok – tj. čerpacie stanice,
parkoviská, umývacie stanice, autodielne
a pod.
látok ACO Oleopator spĺňajú
najnáročnejšie kritéria platných
noriem.
Výhody odlučovačov ACO
Za predpokladu pravidelnej údržby, ktorá
zahŕňa pravidelné vyprázdnenie
a vyčistenie odlučovača a jeho naplnenie
čistou vodou, je garantovaná stála účinnosť
po celú dobu životnosti.
OLEOSMART
70
Spoločnosť ACO je prvým výrobcom, ktorý
uviedol na slovenský trh odlučovač
ropných látok triedy I s použitím
bezfiltrovej technológie. Odlučovač ACO
OLEOSMART výrazne redukuje náklady na
prevádzku a najmä údržbu odlučovača, čo
má po dobu prevádzky odlučovača aj
nezanedbateľný ekonomický rozmer pre
každého investora alebo prevádzkovateľa.
Nádrže ACO odlučovačov majú vynikajúce
statické vlastnosti, samozrejmosťou sú
technické riešenia pre oblasti s vysokou
hladinou podzemnej vody.
Spoločnosť ACO taktiež ponúka špeciálne
technické riešenie pre záplavové oblasti,
ktoré zabráni úniku ropných látok v prípade
zaplavenia ako aj technické riešenie pre
odlučovanie biopaliva (hustota biopalív je
iná ako v prípade štandardných palív).
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO Oleopator - plnoprietokové odlučovače
pre zabudovanie do zeme
Odlučovače ropných látok ACO Oleopator sú vyrábané zo
železobetónu, ocele a polyetylénu. Sú certifikované podľa
STN EN 858, pričom každá menovitá veľkosť má LGA certifikát.
Výhodou ACO odlučovačou sú nízke náklady na údržbu koalescenčnú vložku nie je potrebné meniť, ale ju stačí vyčistiť.
Novinkou v ponuke je technické riešenie bezúdržbového odlučovača
ropných látok bez filtračnej vložky.
Produkty:
• OLEOPATOR K
• OLEOPATOR P
• ECO PLUS
• OLEOSMART
Typické oblasti použitia
• parkoviská
• cesty a diaľnice
• benzínové stanice
• autoumyvárne, autodielne
OLEOPATOR K
OLEOPATOR P
OLEOPASS
OLEOPASS P
GARAGE SEPARATOR
COALISATOR
ACO Oleopass - odlučovače s obtokom pre
zabudovanie do zeme
Odlučovače ropných látok ACO Oleopass sú vyrábané zo železobetónu,
ocele a polyetylénu a majú veľkú kapacitu prietoku
(15 až 600 l / s). Toto riešenie funguje na princípe opláchnutia
ropných látok z plochy už v prvej fáze dažďa, kedy ide všetka
kontaminovaná voda plným prietokom cez čistiacu zónu odlučovača.
Obtok sa využíva až potom ako boli ropné látky opláchnuté a bezpečne
zachytené v zariadení. Pri dažďoch bežnej intenzity a bežného trvania
nie je obtok využívaný vôbec alebo celkom minimálne.
Produkty:
• OLEOPASS
• OLEOPASS P
• ECO PLUS
Typické oblasti použitia
• parkoviská
• cesty a diaľnice
• veľké spevnené plochy
Voľne stojace odlučovače ropných látok
Voľne stojace odlučovače ropných látok sú vyrábané z polyetylénu,
nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny. Sú k dispozícii v nižších
menovitých prietokoch (od 3 do 20 l/s).
Produkty:
• GARAGE SEPARATOR
• GARAGE SEPARATOR P
• COALISATOR
• COALISATOR R, RD, E,
Typické oblasti použitia
• podzemné garáže
• ručné umývanie áut
• výťahové šachty
Príslušenstvo
Signalizačné zariadenie SECURAT používa špeciálny snímač na meranie hrúbky olejovej
vrstvy.
71
SECURAT
www.aco.sk
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO odlučovače tukov a škrobov
Pokročilá technológia, vysoká kvalita
Odlučovače tukov sú určené pre zachytenie
a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov zo znečistených vôd v oblasti
reštaurácií, jedální alebo v priemyselných
prevádzkach. Dlhoročné skúsenosti ACO
a používanie najnovších technológií sú
zárukou kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú
náročné technické požiadavky kladené
nielen na samotný výrobok ale aj na jeho
dlhodobú funkčnosť po zabudovaní.
Odlučovače škrobov
Všetky odlučovače tukov ACO
zodpovedajú norme STN EN 1825.
Táto norma sa zaoberá návrhom,
výrobou, zabudovaním, skúšaním
a aplikáciou odlučovačov tukov. Sú
v nej zapracované opravné koeficienty
v závislosti na teplote odpadovej vody,
množstve vody, hustote tukov
a v neposlednom rade tiež definíciou
charakteru prevádzky.
Odlučovače tukov sú dodávané
s integrovanou kalovou nádobou
zodpovedajúceho objemu.
Lipumax P - plastové prevedenie
Odlučovače tukov pre zabudovanie
do zeme
Typické oblasti použitia
Odlučovače tukov ACO pre zabudovanie do
zeme sú k dispozícii v betónovom alebo
platsovom prevedení. Všetky prevedenia
majú výborné statické vlastnosti
a v ponuke nechýbajú ani riešenia pre
oblasti s vysokou hladinou spodnej vody.
• reštaurácie, rýchle občerstvenie, fastfood zariadenia
• hotely a turistické zariadenia
• prevádzky na spracovanie mäsa
• olejové rafinérie a zariadenia na spracovanie rastlinných olejov
LIPUMAX v betónovom prevedení
ECO mobil
Častým problémom pri spracovávaní ryže,
obilnín, strukovín a zemiakov
v potravinárskom priemysle je nakladanie
s odpadovými vodami s vysokým obsahom
škrobov. Tieto škroby spôsobujú
inkrustáciu potrubí s rizikom ich
následného upchania.
Odlučovače škrobov fungujú na princípe
gravitačného zachytávania častíc, ktoré sú
ťažšie ako voda a vyzrážanej peny.
Odlučovače škrobov môžu byť pripojené
priamo na zariadenia ktoré zaškrobené
odpadové vody priamo produkujú napríklad
škrabky zemiakov. Odpadové vody
znečistené olejmi a tukmi môžu byť tiež
privádzané do týchto zariadení. Odlučovače
sú ponúkané v prevedení vhodnom na
zabudovanie do zeme ako aj voľne stojace.
Môžu byť tiež vybavené integrovaným
hydromechanickým vysokotlakým
čistením. Vyprázdňovanie, čistenie
a plnenie je možné vykonávať bez vzniku
nežiadúceho zápachu. 72
Fapurat_PE OAEMAX
Hospodárenie s odpadovými vodami
Voľne stojace odlučovače s úplným
odčerpaním obsahu
Určené na inštaláciu v pivničných
priestoroch, alebo pod gastro
prevádzkami. Vyrobené z polyetylénu,
alebo nerezovej ocele. Zariadenie sa
napája na odvetrávací systém, aby sa
zabránilo šíreniu nepríjemnému zápachu
z odlučovača. Tieto odlučovače ponúkajú
ďalšie stupne vybavenia (automatické
vyprázdňovanie, vysokotlaké čistenie, ...)
pre komfortné a čistenie a údržbu.
ECO-JET - s alebo bez priameho odsávania, voliteľný snímač naplnenia, nízka
hmotnosť, 3 diely pre jednoduchú montáž
HYDROJET OAE
Typické oblasti použitia
• kuchyne, jedálne
• hotely a reštaurácie
• grilovanie, praženie a pečenie kurčiat
• motoresty
• cateringové zariadenia
• spracovanie mäsa, bitúnky
HYDROJET RAE
LIPURAT OAE
Voľne stojace odlučovače s čiastočným odčerpaním obsahu
Určené na inštaláciu v pivničných
priestoroch, alebo pod gastro prevádzkami.
Vyrobené z polyetylénu, alebo nerezovej
ocele. Zariadenie odlučuje tuky a kaly
manuálne, alebo automaticky do priložených
nádob. Odlučovanie tukov a kalov znižuje
objem odpadov, šetrí vodu a taktiež znižuje
náklady na údržbu odlučovačov.
Odtok
Typické oblasti použitia
Vtok
Hromadenie tuku
Separačná zóna
• lode
• miesta s obmedzeným prístupom
vyprázdňovacích vozidiel
• oblasti, kde je možnosť ďalšieho
využitia zachytených tukov
Sedimentácia
Kal
Tuky
LIPATOMAT
Možnosti dodatočného vybavenia odlučovačov
• vizuálna kontrola zhromaždených tukov
v odlučovači pomocou kontrolného skla
• plniaca jednotka s elektromagnetickým
ventilom musí byť napojená na studenú
vodu
• vysokotlakové čistenie pomocou
otočnej hlavice
• vyprázdnenie pomocou priameho
odsávania
• automatický proces čistenia
a plnenia
• elektronická signalizácia hrúbky
tukovej vrstvy
• možnosť vyhrievania
ACO Biojet – systém pre dočistenie odpadových vôd
V biologických reaktoroch
ACO Biojet pôsobia na organicky
znečistené odpadové vody
mikroorganizmy.
Vďaka tomu sú účinne
odbúravané aj emulgované tuky.
Zariadenie je pachotesné
a neprodukuje žiadne zvyšky,
ktoré by bolo potrebné
permanentne odčerpávať.
www.aco.sk
73
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO CLARA
Biologické čistenie odpadových vôd
ACO ponúka systém biologického
čistenia odpadových vôd navrhnutý
a vyrobený v súlade s normou
EN 12566-3. Takmer bezúdržbové
čerpadlá, odolné voči upchatiu,
s jednoduchým nastavením širokého
rozsahu prietoku, poskytujú
adekvátne riešenie pre rôzne situácie
čistenia odpadových vôd v malých
prevádzkach.
Ako dôkaz kvality, spoločnosť ACO
poskytuje 10 ročnú záruku na statické
vlastnosti a odolnosť voči priesaku
výrobkov ACO Clara.
ACO CLARA, zariadenie pre biologické
čistenie odpadových vôd, navrhnuté pre
biologické čistenie domovej splaškovej
vody pochádzajúcej zo samostatných
rodinných domov, rezidenčných blokov
a štvrtí, hotelov, penziónov apod.
Väčšina zariadení ponúka pomerne úzky
okruh oblastí, kde nemôže zaručiť ich
účinnosť, zatiaľ čo CLARA technológie
neustále prevzdušňuje biologický reaktor,
a poskytuje pracovný rozsah denného
hydraulického zaťaženia od 50% až 100%
pre dosiahnutie zodpovedajúceho výkonu.
Výberom kvaliltných materiálov,
železobetónu C35/45 a vysokokvalitného
polypropylénu, ponúkame zariadenie,
ktoré je možné vložiť do zelenej plochy
alebo cesty s vysokou i nízkou hladinou
podzemnej vody.
ACO Clara Season je navrhnutá pre všetky
typy aplikácií s veľkými sezónnymi výkyvmi
biologického zaťaženia v priebehu roka
a keď je mimosezónne využitie príliš malé
na použitie štandardnej rady čistiarní. Pri
aktívnom riadení môže fungovať
v každodennom hydraulickom zaťažení od
20% až 100%
Typické oblasti použitia
• rodinné domy a rezidenčné zástavby
• hotely, penzióny a horské chaty
• školy
• chatové oblasti a letné kempy
Systémové výhody
Puhalo
Zrak
Povrat viška mulja
Neobr. otpadna voda
Povrat akt. mulja
74
Legenda:
1. predčistenie
2. vyrovnávacia časť
3. PRIMARNI
uskladňovacia
časť
TRETMAN
VRŠNIH
4. AMORTIZACIJA
aktivačná
nádrž
HIDRAULIÈKIH OPTEREÆENJA
5. SPREMNIK
dosadzovacia
nádrž
VIŠKA MULJA
AKTIVACIJA
ZAVRŠNO TALOŽENJE
• výborná statika
• jednoduchá inštalácia bez
dodatočného obetónovania
• stabilná a vysoká účinnosť čistenia
počas hydraulických nárazov zvýšená odolnosť proti preťaženiu
• prvotriedne elektrické komponenty
• ľahká obsluha
• pachotesné poklopy s dômyselným
systémom zamykania
• veľký objem uskladňovacej nádrže
• nízka spotreba elektrickej energie
Hospodárenie s odpadovými vodami
CLARA Home
Výrobok z čistého polyetylénu, vyrobený
vstrekovanou technológiou. Možnosť použitia pri
náročnejších aplikáciách.
Kapacitný rozsah 2-5 EO
(0,3 - 0,75 m3/deň).
Oblasti použitia:
• rodinné domy
• menšie kancelárie
CLARA Light
Vyrobené z čistého polyetylénu, bez štrukturálnej
výstuže nádrže, ktorá je určená pre menej náročné
aplikácia a inštalácie v menších hĺbkach.
Kapacitý rozsah 3-120 EO
(0,3 - 18,0 m3/deň).
Oblasti použitia:
• rodinné domy
• komerčné priestory
• obytné budovy
• stravovacie zariadenia
• čerpacie stanice
CLARA Plastic
Vyrobené z čistého polyetylénu, so štrukturálnou
výstužou nádrže, s možnosť inštalácie vo väčších
hĺbkach.
Kapacitný rozsah 3-120 EO
(0,3 - 18,0 m3/deň).
Oblasti použitia:
• rodinné domy
• komerčné priestory
• obytné budovy
• stravovacie zariadenia
• čerpacie stanice
CLARA Concrete
Vyrobená z vystuženého betónu kvality C35/45,
a navyše, vo vnútri potiahnutá ochranným
trojvrstvovým epoxidovým náterom, ponúka
možnosť inštalácie takmer vo všetkých situáciách.
Modulárny systém prepojenia nádrží môže byť
prispôsobené rôznymi požiadavkám a podmienkam
stavby.
Kapacitný rozsah 3-240 EO
(0,3 - 36,0 m3/deň).
Oblasti použitia:
• rodinné domy
• komerčné priestory
• obytné budovy
• stravovacie zariadenia
• čerpacie stanicee
• menšie sídla
CLARA Season
Úpravou štandardnej verzii CLARA Light vyrobenej
z polyetylénu, alebo betónu sme získali zariadenia,
ktorých pracovný rozsah sa zvýšil z 20% až 100%
menovitej hydraulickej kapacity. Táto flexibilita robí
tieto výrobky ideálne pre všetky objekty s veľkým
sezónnym výkyvom odpadových vôd. Jednoduchým
otvorením alebo zatvorením ventilu sa mení režim
prevádzky.
Kapacitný rozsah 16-100 EO.
www.aco.sk
Oblasti použitia:
• hotely
a apartmánové domy
• sezónne stravovacie
zariadenia
• kempy
• školy
• verejné budovy
• komerčné priestory
75
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO ochrana proti spätnému vzdutiu
Odvodňovanie pivničných priestorov
ACO spätné klapky
- praktické riešenie ochrany pred
povodňami
Prvky ACO pasívnej ochrany proti
spätnému vzdutiu fungujú na princípe
spätného uzáveru, ktorý je v prípade
vzdutia z kanalizácie prúdom vzdutej vody
uzatvorený a ohrozené miesto je tak
chránené proti vnikaniu vzdutej vody.
Riziko spätného toku sa
ležiace pod úrovňou spätného toku.
v budúcnosti nepochybne zvýši
Rozsiahla ponuka spätných
spolu s predpovedaným vyšším
klapiek a prečerpávacích
výskytom búrok so silnými
zariadení odpadových vôd ACO
dažďami, pretože kanalizácia je
poskytuje efektívnu ochranu
kvôli technickým a ekonomickým
priestorov proti vstupu
dôvodom navrhnutá tak, aby
odpadových vôd, špeciálne
zvládla priemerné objemy
v miestnostiach pod úrovňou
zrážok. Preto má zmysel trvalo
spätného vzdutia. Výrobky ACO
chrániť od verejnej kanalizácie
sú vhodné pre súkromnú, ako aj
všetky miestnosti a oblasti
komerčnú oblasť použitia.
ACO JUNIOR-K
ACO TRIPLEX-K
Plastový odtok s klapkami proti spätnému
toku odpadovej vody bez fekálií. Používa
sa k odvodneniu pivníc, práčovní, dielní.
Spätná klapka pre odpadové vody bez
fekálií (šedá voda), plastová ochrana proti
spätnému vzdutiu na priebežné potrubia,
praktický stavebnicový systém
ACO podlahové vpusty
s uzatváracím zariadením pre
ľahké kvapaliny
76
Sú použiteľné pre odvodnenie priestorov,
ktoré ležia nad úrovňou kanalizácie,
a z ktorých odpadová voda za normálnych
okolností odteká pomocou gravitácie.
V prípade spätného vzdutia z kanalizácie
a teda uzavretia spätného uzáveru, nie je
možné odtok behom spätného vzdutia
ďalej používať. Prvky pasívnej ochrany sa
spravidla používajú pre ochranu prevádzky
nižších materiálových hodnôt.
V zmysle normy EN 1253-5 musia byť tieto
zariadenia nainštalované pri vykurovacích
zariadeniach na olej a všade tam kde je
možné očakávať neplánovaný únik ľahkých
kvapalín. Podlahová vpusty sú dostupné aj
v prevedení s bezpečnostnou spätnou
klapkou podľa normy EN 13564.
ACO QUATRIX-K
Spätná klapka pre odpadové vody
obsahujúce fekálie (čierna voda), plastová
ochrana proti spätnému vzdutiu na
priebežné potrubia, pneumatické spínanie,
automatické riadenie
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO voľne stojace čerpacie zariadenia
- ochrana voči spätnému vzdutiu
V situáciách kedy je ochrana proti
spätnému vzdutiu potrebná v objektoch
kde počas spätného vzdutia nie je možné
zastaviť produkciu odpadových vôd (napr.
jediné WC v objekte), nie je vhodné použite
spätných klapiek. Dôvodom je ich
neschopnosť aktívne ovplyvňovať smer
prúdenia odpadových vôd.
Opdporúčaným riešením v týchto
situáciách sú prečerpávacie zariadenia.
ACO ponúka prečerpávacie zariadenia pre
sivé a čierne odpadové vody, ktoré
v jednom zariadení kombinujú čerpadlo,
nádrž na zber odpadových vôd, potrebnú
armatúru, alarm a systém riadenia. Pri
správnej inštalácii uvedené zariadenia
zabezpečujú účinnú ochranu proti
spatnému vzdutiu. ACO ponúka širokú
paletu modelov pre rôzne prietoky
a výtlačné výšky.
SINKAMAT-K pre podzemnú inštaláciu
SINKAMAT-K pre nadzemnú inštaláciu
Polyetylénová nádrž na zabudovanie do zeme má akumulačnú
funkciu a zároveň môže slúžiť ako podlahový vpust. Nádrž môže
byť vybavená jedným alebo dvoma čerpadlami. Do tela nádrže je
možné zaústiť odpadové potrubie z troch smerov, čo je ideálne na
inštaláciu do práčovní alebo iných suterénnych priestorov bez
toaliet z dôvodu určenia tohto modelu len pre sivé odpadové vody.
Funkčne podobné ako zariadenie pre podzemnú inštaláciu
,(polyetylénová nádrž vybavená čerpadlami a potrebnými
armatúrami) avšak tento produkt je navrhnutý pre situácie
kedy by sivé vody mali byť zhromažďované a čerpané nad
podlahou v miestnosti. Vhodné na inštaláciu pod drezom
alebo v iných stiesnených priestoroch, možné je tiež použitie
v prípade rekonštrukcií.
MULI-MINI
MULI-STAR MDS
MULI-MINI ponúka väčší objem zásobníka a silnejšie čerpadlá
v prípadoch kedy by už použitie zariadení Sinkamat-K nebolo
vhodné. Vzhľadom na väčšie kapacity, zaberá zariadenie viac
miesta potrebného na inštaláciu - odporúča sa použitie
hospodárskej alebo prípadne samostatne miestnosti.
V prípade že je potrebné okrem sivých vôd prečerpávať aj čierne
vody, je vhodné zariadenie MULI - STAR, ktoré je odolné voči
zanášaniu čerpadiel. Zároveň ponúka vačšiu kapacitu čerpadiel ,
väčší zberný objem. Z hľadiska inštalácie ide o kompaktné, voľne
stojace zariadenie s maximálnym využitím obsadeného priestoru.
77
www.aco.sk
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO voľne stojace prečerpávacie zariadenia a čerpacie stanice
Profesionálne riešenia pre čerpanie odpadových vôd
Za účelom dosiahnutia vyššej
spoľahlivosti odvodňovacieho
systému ako celku má ACO
v ponuke širokú škálu
prečerpávacích zariadení vysokej
kvality a bohaté skúsenosti
z celého sveta.
Voľne stojace prečerpávacie zariadenia sú
tvorené zbernou nádržou odpadových vôd,
čerpadlami, potrebnými armatúrami
a ovládacou jednotkou. Zariadenia sú
dodávané zmontované, otestované
a pripravené na inštaláciu. Čerpacie
stanice sú vybavené pneumatickým
snímaním hladiny v nádrži s spojení
s elektronickou riadiacou jednotkou, čo
zaručuje nadštandardnú spoľahlivosť
zariadení.Pomocou tohto riešenia sa tiež
znižuje možnosť chýb pri montážia
a zároveň sa zvyšuje prevádzková
bezpečnosť celého zariadenia.
Výhody:
• vhodné aj pre veľké množstvo
odpadových vôd vrátane
splaškových
• spoľahlivé pneumatické snímanie
hladín
• rozumné využitie priestoru
• nastaviteľný pracovný objem
• možnosť napojenia do nádrže
z rôznych smerov
• potrebný len jeden zdroj napájania
• v továrni testovaná funkčnosť
MULI-STAR DDS
MULI-PRO-PE
MULI-PRO-PE parallel
Voľne stojace prečerpávacie zariadenie je
dodávané s dvoma možnými veľkosťami
polyetylénovej zbernej nádrže (kapacita
150 a 300 litrov). Čerpadlá s vírovým
obežným kolesom (vortex) sú odolné voči
upchatiatiu a sú vhodné na čerpanie sivej
aj čiernej odpadovej vody napr. z toaliet
alebo lapačov tukov.
Zariadenie s možnosť voľby typu obežného
kolesa čerpadiel je vybavené so zbernou
nádržou o objeme 520 litrov. Toto
zariadenie je určené pre náročné prevádzky
napr. verejné toalety.
V prípade ak je požadovaná väčššia
kapacita zbernej nádoby ako ponúka MULI
PRO-PE je možné použiť verziu parallel,
ktorá kombinuje hneď dve zberné nádrže.
Toto riešenie poskytuje jednu z najvačšších
kapacít zbernej nádrže na trhu.
Norma EN 12056 stanovuje, že
akumulácia a prečerpávanie odpadových
vôd v budovách treba zabezpečiť v nádrži
ktorá nie je štrukturálne prepojená
s objektom - zariadenie musí byť od
objektu oddelené. V súlade s týmto
nariadením ponúka spoločnosť ACO celý
rad prečerpávacích zariadení s rôznymi
vlastnosťami a schopnosťami.
78
Hospodárenie s odpadovými vodami
V prípade potreby akumulácia
a následného prečerpávania odpadových
vôd ponúka ACO hotové čerpacie stanice
vyznačujúce sa vysokou kvalitou
a prevádzkovou spoľahlivosťou.
ACO ponúka riešenia z polyetylénu alebo
železobetónu. Obe riešenia sú odolné proti
pôsobeniu vztlakových síl a môžu byť
dodané s poklopmi pre rôzne zaťaženia až
do triedy D400.
Výhody:
• možnosť zaťaženia poklopu až po triedy
D400
• odolnosť proti vztlakovým silám až po
kótu poklopu
• konštrukcia zabraňuje usadzovaniu
nečistôt na dne ČS
• odpadá potreba betonáže
• ľahká manipulácia a inštalácia
• široká ponuka čerpadiel
• telo z polyetylénu s vysokou
podolnosťou voči chemikáliám
a mechanickému poškodeniu
MULI-MAX-F
Čerpacie stanice kompaktných rozmerov
vyrábané technológiou odstredivého liatia
z polyetylénu.Teleskopická nadstavba
umožnuje plynulé nastavnie hĺbky
zabudovania až do 3 m. Nadstavby sú
dodávané pre rôzne triedy zaťaženia - A15,
B125 a D400. Vďaka špeciálnemu tvaru
nádrže je nádoba čerpacej stanice odolná
proti vztlakovým silám v prípade vysokej
hladiny podzemnej vody bez potreby
obetónovania. Pneumatický systém
snímania hladiny v nádrži v spojení
s elektronickou jednotkou Multi-control
zaručuje vysokú spoľahlivosť zariadenia
a pri zachovaní jednoduchého ovládania
zariadenia. Čerpacia stanica môže byť
vybavená jedným alebo dvoma čerpadlami
pre sivé alebo čierne odpadové vody.
POWERLIFT
Čerpacie stanice vyrobené z vystuženého
betónu triedy C35/45. Vzhľadom na použitý
materiál ma zariadenie výborné statické
vlastnosti s možnosťou použitia poklopu
pre zaťaženie D400 pri hĺbke inštalácia až
do 8m. Inštalácia nevyžaduje dodatočnú
betonáž. Interiér čerpacej stanice je
navrhnutý tak aby bolo možné použiť rôzne
typy čerpadiel od rôznych výrobcov a rôzne
typy snímaní hladín (plaváky, pneumatické
systémy, senzorické systémy).
79
Výhody:
• možnosť zaťaženia poklopu až po triedy
D400
• odolnosť voči vztlakovým silám
• možnosť voľby akumulačnej kapacity
www.aco.sk
• odpada potreba betonaže
• možnosť inštalácie až do hĺbky
8 metrov
• rýchla inštalácia
Hospodárenie s odpadovými vodami
ACO StormBrixx
Hospodárenie s dažďovou vodou
Vzhľadom na stále rastúcu
výstavbu sa zmenšuje počet plôch,
kde by mohla dažďová voda
prirodzene vsakovať. Prevažná časť
zrážkovej vody je odvádzaná
kanalizáciou preč, čo výrazne
zasahuje do prirodzeného obehu
prírody.
ACO StormBrixx je univerzálnym
konštrukčným prvkom pre
vsakovanie, zadržovanie
a využívanie vody.
Vsakovací systém ACO StormBrixx
umožňuje infiltráciu dažďových vôd priamo
na určenom mieste. Voda zo striech,
z nádvorí a iných plôch, ale i drenážna
a presakujúca voda je považovaná za
neškodlivú a neznečistenú a môže byť bez
obáv vsakovaná.
80
Typické oblasti použitia
• rodinné a bytové domy
• komunikácie
• športové areály
• parkoviská
• logistické areály a distribučné centrá
Hospodárenie s odpadovými vodami
Vsakovacie bloky z polypropylénu je
možné použiť do ľubovoľne veľkých
vsakovacích galérií.
Pri použití ACO StormBrixx blokov je
možné kedykoľvek vykonať údržbu
systému, alebo jeho prečistenie. Za týmto
účelom bola vyvinutá šachta
ACO Stormbrixx. Šachtu je možné
umiestniť v ľubovoľnom mieste
vsakovacej alebo retenčnej galérii a tak
zabezpečiť optimálny prístup pre kontrolu
a preplachovanie ACO StormBrixx blokov.
Využiteľný objem 96%
Jednoduchá kontrola
Vsakovací blok ACO StormBrixx disponuje
využiteľným objemom až 96%, teda 3 až
4násobne vyšším objemom zásoby vody
oproti porovnateľným štrkovým príklopom.
ACO StormBrixx blok nemá žiadné
vnútorné priečky, vďaka čomu je možné
celý systém kontrolovať kamerou alebo
preplachovať.
Rýchlosť inštalácie
Inštalácia pod dopravné plochy
Vzhľadom k nízkej hmotnosti
a jednoduchému spôsobu
pripojenia, montáž ACO StormBrixx
blokov je veľmi rýchla.
ACO StormBrixx je možné zabudovať
i pod dopravne zaťažované plochy
(pod komunikácie, parkoviská)
Životnosť
Technická podpora
Vďaka pravidelnému čisteniu systému
a vďaka polypropylénovému materiálu,
z ktorého sú vyrobené jednotlivé prvky, je
životnosť ACO StormBrixx blokov prakticky
neobmedzená.
Odborníci spoločnosti ACO Vám radi
pomôžu pri zrealizovaní Vašich stavebných
zámerov od prvotného plánovania, cez
návrh a výpočet systému, až po
zabudovanie produktov na stavbe.
www.aco.sk
81
Zdieľanie
vedomostí znamená
šírenie vedomostí
Silná svetová značka
Komunikácia je dôležitá pre náš spoločný úspech. Rozsiahle skúsenosti a know-how
dokážeme vďaka našej globálnej prítomnosti využiť všade tam, kde je to práve potrebné.
ACO Academy je centrom výmeny skúseností a nápadov medzi našimi zákazníkmi,
partnermi a produktovými špecialistami. Praktické ukážky zabudovania a používania
našich výrobkov umožňujú užívateľom lepšie sa oboznámiť s ich výhodami.
Technická podpora
Sme tu pre vás
Návrh a realizáciu systémov pre
odvodnenie je najlepšie ponechať
v rukách odborníkov. Detailné
znalosti miestnych situácií ako aj
potrebné know-how sú
nevyhnutným predpokladom pre
dlhodobo spoľahlivé a funkčné
riešenia.
Odborníci spoločnosti ACO Vám radi
pomôžu pri zrealizovaní Vašich
stavebných zámerov od prvotného
plánovania až po zabudovanie produktov
na stavbe. Bezplatný servis pre
obchodných partnerov, projektantov, ako
aj konečných zákazníkov je zabezpečený
prostredníctvom našich technických
poradcov. V prípade záujmu je možné
dohodnúť si osobné stretnutie
Odbornej verejnosti ponúkame komplexný zákaznícky servis:
• výber a návrh technického riešenia odvodnenia
• výpočet hydrauliky
• technická dokumentácia vo formáte DWG
• vypracovanie kladačských výkresov
• vypracovanie výpisu prvkov
• vypracovanie detailov uloženia
• technický dozor pri inštalácii
• zaškolenie obsluhy
• možnosť výroby atypov na vyžiadanie
84
ACO na Internete
Naše produkty sú, so všetkými pre Vás dôležitými
informáciami, uvedené na internetových stránkach
spoločnosti ACO na adrese www.aco.sk.
Vďaka tomu budete mať pri projektovaní prístup ako
k technickému popisu, tak aj k príslušným obrazovým
informáciám a textom pre výberové riadenie.
u zákazníka, resp. priamo na stavbe.
Vypracujeme Vám cenovú ponuku,
navrhneme technické riešenie
a poskytneme technické poradenstvo pri
realizácii.
ACO MultiDrain – Technické údaje
Technická
podpora
Príklad detailu zabudovania odvodňovacieho žľabu
1-2 m dilatačná špára
pojazdový betón C30/37 (LP) XF4, XM2
Trieda zaťaženia E600
priestorová dilatačná špára
3 – 5 mm
YY
Odborníci spoločnosti ACO Vám radi pomôžu pri zrealizovaní Vašich stavebných zámerov od prvotného plánovania až po zabudovanie
produktov na stavbe. Bezplatný servis pre obchodných partnerov, projektantov, ako aj konečných zákazníkov je zabezpečený prostrednícbetónová vozovka
tvom našich technických poradcov.
ZZ
V prípade záujmu je možné dohodnúť si osobné stretnutie u zákazníka, resp. priamo na stavbe. Vypracujeme Vám cenovú ponuku, navrhneme technické riešenie a poskytneme technické poradenstvo pri realizácii.
Odbornej verejnosti
komplexný zákaznícky servis:
pracovnáponúkame
špára
výber a návrh technického riešenia odvodnenia
výpočet hydrauliky
technická dokumentácia vo formáte DWG
– k stiahnutiu na www.aco.sk
vypracovanie kladačských výkresov
X
vypracovanie výpisu prvkov
vypracovanie detailov uloženia
Trieda
technický
dozor pri inštalácii
A 15
zaťaženia
STN EN 1433
Minimálna
možnosť výroby
atypov
na vyžiadanie
kvalita
betónu
STN EN 206-1
Základné rozmery
pracovná špára
nosná podkladová vrstva
nosná podkladová vrstva
nezamŕzajúca hĺbka
X
B 125
C 250
E 600
C 25/30
D 400
C 25/30
[cm] x
F 900
≥ 20
≥ 20
horná hrana betónového základu
≥ 20
≥ 20
ACO
na Internete
y
z
Naše produkty sú, so všetkými pre Vás dôležitými informáciami, uvedené
Poznámka:
Na stránke
je uvedenáspoločnosti
ilustračná schéma.
konkrétne
situácie zasielame na vyžiadanie presný detail uloženia žľabov systému MultiDrain.
na
internetových
stránkach
ACO naPre
adrese
www.aco.sk.
Vďaka tomu budete mať pri projektovaní prístup ako k technickému popisu,
tak aj k príslušným obrazovým informáciám a textom pre výberové riadenie.
Hydraulický výpočet líniového odvodňovacieho systému ACO DRAIN
ACO DRAIN hydraulika
®
Vypočítané pre plynulé nerovnomerné prúdenie s voľnou hladinou
Výpoč
ĺ et kapacity odvodň
ĺ ovacích žsĺabov
Objekt
Objekt ĺč.
[ Výpočet vychádza z predpokladu, že následný odtok do kanalizačného systému neovplyvňuje prietok kvapaliny v žľabe ]
Úroveň hladiny / *
: Odvodnenie parkoviska
:1
Clear Height (mm) 100
Flow Depth (mm) 60
0
ZADANIE:
Systém žľĺabov
: V 100 Multiline
Typ spádu žĺabu /* : Constant depth
Pozícia / ĺč. línie
: Línia č. 1
102
61
2m
0%
5m
0%
114
71
125
78
2m
0%
129
77
150
83
3m
0%
142
83
5m
0%
®
Objekt : Odvodòenie parkoviska
Projektant / zadávate :
Použitý systém : Línia c. 1
175
97
3m
0%
200
112
200
101
5m
0%
0
50
50
100
100
a
[mm] 100
[mm] 100
[mm] 100
[m] 2.00
[%] 0.00
b
100
100
125
5.00
0.00
c
100
125
125
2.00
0.00
d
100
125
150
5.00
0.00
e
100
150
150
3.00
0.00
f
100
175
175
3.00
0.00
g
100
200
200
5.00
0.00
h
i
j
200
(mm)
Priebeh rýchlosti prietoku
(m/s)
1.5
1
0.5
0
Dynamická viskozita υ (cm²/s)
: 0.01
Súč
ĺ in. drsnosti n (Maning-Strichler) : 95
Výdatnosťĺ dažbĺa i [(l/s x ha)]
: 140
Koeficient odtoku
:1
Odvodň
ĺ ovacia
plocha žľĺabu S (m²) : 600
Drĺžka žsĺabu l (m) : 25.00
VÝSLEDKY:
(l/s)
5
(l/s)
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
2
ÚDAJE:
Kvapalina
Dynamická viskozita (cm2/s)
ACO DRAIN systém
Súčiniteľdrsnosti povrchu
Spôsob odtoku
: 4.25
: 1.14
: 39.84, X = 0.00 m
Využitie žľĺabu (%)
Max. použiteĺná drĺžka žsĺabu (m)
: 68.99
:
4
: Water
: 0.01
: V 100 Multiline
: 95
:
VÝSLEDOK:
Prietok na odtoku (l/s)
Minimálny voľný priestor (mm)
Hydraulická účinnos (%)
Odtok Q (l/s)
Odtoková rýchlosťĺ v (m/s)
Min. vosĺný priestor (mm)
Dátum
150
150
200
(mm)
Šírka W
Výška H (zaĺ .)
Výška H (kon.)
Dĺĺžka
Pozdĺĺžny spád
41
200
49
: 4.25
: 39.84, X = 0.00 m
: 68.99
6
8
10
12
14
16
Rýchlosť prúdenia (m/s)
Prietok na odtoku (l/s)
Zvislé meranie 1:
Vodorovné meranie 1:
POZNÁMKA:
/*
“Clear depth” znamená svetlá výška žľabu.
“Flow depth” znamená výška hladiny vody v žľabe.
18
20
22
24
0
m
Bez písomného súhlasu spoločnosti ACO Stavebné prvky
s.r.o., nie je možné výpočet kopírovať inak než kompletný.
Vypracoval:
Dátum: 18.8.2009
ACO Stavebné prvky
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
02/4445 53 651 (pevná linka)
02/49224145 (fax)
[email protected]
www.aco.sk
POZNÁMKY:
/* “Constant depth” znamená žsĺaby bez zabudovaného spádu.
“Slopping” znamená vnútorný spád žsĺabov 0,5 %.
“Stepped” znamená stupvĺovitý spád 2,5 resp. 5,0 cm.
“Combination” znamená kombináciu typov spádov.
ACO Stavebné prvky
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
02/4445 53 651 (pevná linka)
02/49224145 (fax)
[email protected]
www.aco.sk
www.aco.sk
85
Spoločnosti ACO
Holding
ACO Severin Ahlmann
GmbH & Co. KG
Rendsburg/Büdelsdorf
Albánsko
ACO Elemente Ndërtimi shpk
Tirana
Austrália
ACO Polycrete Pty Ltd.
Emu Plains/Sydney
Adeleide
Brisbane
Melbourne
Perth
Rakúsko
ACO GmbH
Baden
Čína
ACO Drainage Technology
(Shanghai)
Co. Ltd.
Shanghai
Beijing
Guangzhou
Chorvátsko
ACO Gradevinski elementi d.o.o.
Zagreb
Česko
ACO Industries k.s.
Pˇribyslav
ACO Stavební spol. s.r.o
Jihlava
ACO Marine s.r.o
Praha
ACO Industries Tabor s.r.o.
Sezimovo Ústí
Belgicko
ACO Passavant NV/SA
Merchtem
Bosna a Hercegovina
ACO d.o.o.
Sarajevo
Bulharsko
ACO Building Elements EOOD.
Sofija
Brazília
ACO Soluçoes em
Drenagem Ltda.
São Paulo
Kanada
ACO Systems Ltd.
Mississauga, Ontario
86
Dánsko
ACO Nordic A/S
Ringsted
ACO Plastmo A/S
Ringsted
Fínsko
ACO Nordic Oy
Turku
Francúzsko
ACO Produits Polymères S.A.
Notre Dame de l’Isle
Nemecko
ACO Severin Ahlmann
GmbH & Co. KG
Rendsburg/Büdelsdorf
Reith
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Rendsburg/Büdelsdorf
ACO Hochbau Vertrieb GmbH
Reith
ACO Selbstbau Vertriebs GmbH
Rendsburg/Büdelsdorf
ACO Passavant GmbH
Philippsthal
Stadtlengsfeld
ACO Beton GmbH
Bürstadt
Stockstadt
ACO Funki A/S
Herning
ACO Guss GmbH
Kaiserslautern
Michelbacher Hütte, Aarbergen
Hvidbjerg Vinduet A/S
Hvidbjerg/Thyholm
ACO Eurobar GmbH
Kaiserslautern
Isolar Hvidbjerg Thy A/S
Hvidbjerg/Thyholm
ACO Edelstahl GmbH
Philippsthal
Estónsko
ACO Nordic OÜ
Tallinn
ACO Funki GmbH
Rendsburg/Büdelsdorf
Inotec Sportanlagenund Edelstahltechnik GmbH
Rendsburg/Büdelsdorf
Grécko
ACO Building Quality Solutions
SA
Athens
Maďarsko
ACO Magyarország B.t.
Budapešť
India
ACO Systems and Solutions
Pvt.Ltd
Bangalore
Taliansko
ACO Passavant S.p.A.
Osteria Grande (Bologna)
Lotyšsko
ACO Nordic SIA
Riga
Litva
ACO Plastmo A/S
Vilnius
Malajzia
ACO Polycrete Pty Ltd
Kuala Lumpur
Mexico
ACO Espacios de la
Construcción, S.A. de C.V.
Naucalpan
Holandsko
ACO B. V.
Doetinchem
Nórsko
ACO Nordic A/S
Slemmestad
Španielsko
ACO Productos Polímeros, S.A.
Maçanet de la Selva
Poľsko
ACO Elementy Budowlane
Sp.z o.o.
Warsaw, Legionowo
Švédsko
ACO Nordic AB
Göteborg
Plastmo Polska Sp. z o.o.
Warsaw, Janki
Švajciarsko
ACO Passavant AG
Netstal
Netstal, GL
Bätterkinden, BE
ACO Funki Sp. z o.o.
Gorzno
Portugalsko
Lusitana ACO
Elementos de Construcão,
Unipessoal Lda.
Matosinhos
Lisbon
Rumunsko
ACO SRL
Afumati
Spojené Arabské Emiráty
ACO Systems FZE
Dubai
Rusko
ACO Ltd.
Moskva
Ukrajina
ACO Building Elements Ltd.
Kiev
Lviv
Srbsko
ACO Gradjevinski elementi d.o.o.
Belgrade
Veľká Británia
ACO Technologies plc
Shefford
Slovinsko
ACO Gradbeni elementi,
zastopanje, d.o.o., k.d.
Šmarje pri Jelšah
Slovensko
ACO Stavebné prvky, s.r.o.
Bratislava
Nový Zéland
ACO Polycrete Pty Ltd.
Auckland
Christchurch
Turecko
ACO Yapi Malzemeleri Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti
Istanbul
ACO Building Drainage
Bedford
USA
ACO Polymer Products, Inc.
Casa Grande, AZ
Chardon, OH .
Charlotte, NC
ACO Yankee Plastic, Inc.
Riverdale, IA
87
www.aco.sk
ACOSK/01/11/2012/ZB
ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 10 22 44
E-mail: [email protected]
www.aco.sk
Download

Všeobecný prehľad produktov - pdf