ACO Grupa. Jaka porodica na koju se možete osloniti.
A15
Za pešački saobraćaj i saobraćaj biciklima
B125
Za saobraćaj automobila i manjih dostavnih vozila
C250
Za saobraćaj težih dostavnih vozila i manjih kamiona
D400
Za saobraćaj težih kamiona i kamiona sa prikolicom
E600
Za saobraćaj težih transportnih vozila i težih viljuškara
ACO Drainlock®
Novi način pričvršćenja rešetke bez
vijaka Drainlock® sa osiguračem od
horizontalnog pomeranja omogućuje
F900
MultiDrainTM
XtraDrain®
Monoblock

linijsko odvodnjavanje kišnice
Za najveća opterećenja, poput aerodroma i luka
ACO ProfiLine®

drenažni kanali za odvodnjavanje sa terasa i
površina uz staklene fasade
snažan i siguran spoj sa kanalom, kao
i jednostavnu montažu i demontažu.
Modular

kanali od nerđajućeg čelika za
tehnološko i sanitarno odvodnjavanje
5
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
6
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
(12 mm)
C250
(12 mm)
D400
(12 mm)
E600
(12 mm)
F900
7
V100 rebrasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
8
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
(31x12)
D400
(28x12)
E600
(28x12)
F900
9
V100 mrežasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
10
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
(5 mm)
D400
E600
F900
11
V100 Heelguard rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
12
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
(8 mm)
C250
(8 mm)
D400
E600
F900
13
V100 rešetka od kompozitnog polimera
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
14
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
(8 mm)
C250
D400
E600
F900
15
V100 Eyeleds rešetka od kompozitnog polimera sa rasvetom
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
16
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
D400
E600
F900
17
V100 Lightline svetleća pokrivna ploča
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
18
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
(10 mm)
B125
C250
(10 mm)
D400
E600
F900
19
V100 rebrasta rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
20
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
(ø6 mm)
B125
C250
(ø6 mm)
D400
E600
F900
21
V100 perforirana rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
22
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
(30x15)
C250
(23x11)
D400
(22x11)
E600
F900
23
V100 mrežasta rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
24
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
D400
E600
F900
25
V100 uzdužno-prečkasta rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
138
135
100
150
150 - 250
21
21
100
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
26
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
D400
E600
F900
27
V100 poprečno-prečkasta rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
153
125
129
134
28
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
97
+13
55 - 165
125
materijal: nerđajući čelik
A15
B125
C250
D400
E600
F900
29
rebrasta rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
(površina pikopasivizirana ili elektropolirana)
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
153
125
129
134
30
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
97
+13
55 - 165
125
materijal: nerđajući čelik
A15
(ø6 mm)
B125
(ø6 mm)
C250
D400
E600
F900
31
perforirana rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
(pasivizirana površina)
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
138
135
100
153
125
129
97
134
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
32
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
55 - 165
150
150 - 250
125
+13
21
21
100
materijal: nerđajući čelik
A15
(33x33)
B125
C250
(33x33)
D400
E600
F900
33
mrežasta protivklizna rešetka od nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
138
135
100
153
125
129
97
134
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
34
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
55 - 165
150
150 - 250
125
+13
21
21
100
materijal: nerđajući čelik
A15
(33x33)
B125
C250
(33x33)
D400
E600
F900
35
mrežasta rešetka od nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
138
135
100
153
125
129
97
134
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
36
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
55 - 165
150
150 - 250
125
+13
21
21
100
materijal: nerđajući čelik
A15
B125
C250
D400
E600
F900
37
Heelsafe rešetka od nerđajućeg čelika
(četkana površina)
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
138
135
100
153
125
129
97
134
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
38
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
55 - 165
150
150 - 250
125
+13
21
21
100
materijal: nerđajući čelik
A15
B125
C250
D400
E600
F900
39
Heelguard rešetka od nerđajućeg čelika
(četkana površina)
MultiDrainTM V100
XtraDrain® X100
ACO ProfiLine® 130
Modular 125
138
135
100
153
125
129
97
134
138
100
135
75 / 100
60 / 80 / 100
21
100
40
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
materijal: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
50 - 125
55 - 165
150
150 - 250
125
+13
21
21
100
materijal: nerđajući čelik
A15
B125
C250
D400
E600
F900
41
prečkasta rešetka od nerđajućeg čelika
(pasivizirana površina)
MultiDrainTM V150
MultiDrainTM V150 NP
XtraDrain® X150
188
150
21
21
185
150
185
120
210
21
210 - 310
150
42
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
(12 mm)
D400
(12 mm)
E600
(12 mm)
F900
43
V150 rebrasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V150
MultiDrainTM V150 NP
XtraDrain® X150
188
150
21
21
185
150
185
120
210
21
210 - 310
150
44
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
(29x12)
D400
(25x12)
E600
(25x12)
F900
45
V150 mrežasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V150
MultiDrainTM V150 NP
XtraDrain® X150
188
150
21
21
185
150
185
120
210
21
210 - 310
150
46
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
(30x10)
C250
(17x23)
D400
(17x23)
E600
F900
47
V150 mrežasta rešetka od pocinkovanog/nerđajućeg čelika
MultiDrainTM V200
MultiDrainTM V200 NP
XtraDrain® X200
238
200
200
21
21
235
265
265 - 375
235
80 / 120
21
200
48
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
(12 mm)
D400
(12 mm)
E600
(12 mm)
F900
49
V200 rebrasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V200
MultiDrainTM V200 NP
XtraDrain® X200
238
200
200
21
21
235
265
265 - 375
235
80 / 120
21
200
50
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
C250
(31x14)
D400
(26x14)
E600
(26x14)
F900
51
V200 mrežasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V200
MultiDrainTM V200 NP
XtraDrain® X200
238
200
200
21
21
235
265
265 - 375
235
80 / 120
21
200
52
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: plastika
zaštitni rub: pocinkovani čelik
plastika
A15
B125
(30x10)
C250
(17x23)
D400
(16x22)
E600
F900
53
V200 mrežasta rešetka od pocinkovanog čelika
MultiDrainTM V300
MultiDrainTM V300 NP
350
385 - 495
31
300
350
120
31
300
54
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
A15
B125
C250
(12 mm)
D400
(12 mm)
E600
(12 mm)
F900
55
V300 rebrasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V300
MultiDrainTM V300 NP
350
385 - 495
31
300
350
120
31
300
56
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
A15
B125
C250
(16x22)
D400
(25x18)
E600
(25x18)
F900
57
V300 mrežasta rešetka od livenog gvožđa
MultiDrainTM V300
MultiDrainTM V300 NP
350
385 - 495
31
300
350
120
31
300
58
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
materijal: polimerbeton
zaštitni rub: pocinkovani čelik
nerđajući čelik
liveno gvožđe
A15
B125
(30x10)
C250
(16x22)
D400
(16x22)
E600
F900
59
V300 mrežasta rešetka od pocinkovanog čelika
ACO Monoblock RD100 V
260
200
210
100
100
150
160
1000
330 / 530
280 / 380 / 480
30
25
20
25
35
265
90
100
30
60
materijal: polimerbeton
A15
B125
C250
D400
E600
F900
61
RD100 V monolitna rešetka od polimerbetona
ACO Monoblock RD150 V
1000
260
200
210
100
100
150
160
330 / 530
30
25
20
62
45
55
280 / 380 / 480
90
100
40
A15
B125
C250
D400
E600
F900
63
RD150 V monolitna rešetka od polimerbetona
ACO Monoblock RD200 V
1000
260
65
330 / 530
100
100
200
75
25
30
64
materijal: polimerbeton
47
A15
B125
C250
D400
E600
F900
65
RD200 V monolitna rešetka od polimerbetona
ACO dvorišni slivnik
110
440
300 x 300
66
materijal: polimerbeton
rešetka: liveno gvožđe
pocinkovani čelik
230
A15
B125
C250
D400
E600
F900
67
dvorišna slivna rešetka od livenog gvožđa ili pocinkovanog čelika
ACO Self slivnik
300 x 300
80
110
350
440
250 x 250
68
materijal: polimerbeton
rešetka: liveno gvožđe
pocinkovani čelik
214
230
A15
B125
C250
D400
E600
F900
69
dvorišna slivna rešetka od livenog gvožđa ili pocinkovanog čelika
ACO ulični slivnik Combipoint®
slivna rešetka
300x500
70
materijal: polietilen
materijal: liveno gvožđe
slivna rešetka
500x500
A15
B125
C250
D400
E600
F900
71
ulična slivna rešetka od livenog gvožđa
ACO ShowerDrain® rešetke za tuš kabine od nerđajućeg čelika
72
Wave
Palm
Hawaii
Pixel
Quadrato
Mix
Linea
Forest
Curl
Mix light
73
ACO EasyFlow dizajn rešetke za tuševe i kupatila od nerđajućeg čelika 150x150 mm
Download

ACO Pokrivne rešetke