REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
1
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
1
"Žiti-com" mdoo Niš
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
2
Radnja za otkup otpadnog
materijala "Živka" Zaječar
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinžinjeringa Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
3
“Šinvoz “ ad Zrenjanin
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Zrenjanin
4
STR "Čelik komerc"
Knjaževac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Knjaževac
5
Čkrebo Nebojša, Novo Selo
Projekat rehabilitacije zanatskog objekta za klanje životinja
(kopitara i papkara)
Vrnjačka Banja
6
“034” doo Kragujevac
Program upravljanja otpadom
7
"Alpine PZPB" doo Beograd
Elaborat za odobrenje lokacije rezervoara za snabdevanje
gorivom opreme u sastavu baze
8
“Voćar lutka” doo Prijepolje
Elaborat za odobrenje lokacije pogonskih rezervoara zapaljivih
tečnih materija koje se koriste u postrojenju za proizvodnju
asfalta
Prijepolje
9
STR "Bakarni puž"
Majdanpek
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Majdanpek
10
TR "Bogda land" Knjaževac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Knjaževac
11
"Boroflex metali" doo
Skupljen
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje metalnim
otpadom
Vladimirci
12
"Budim grad" doo
Budilovina
Glavni tehnološko mašinski projekat hladnjače
13
“Centar za reciklažu” a.d
Beograd RJ Paraćin
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
14
“Cynk mal" doo Aleksinac
Mašinski projekat sistema za lokalnu ventilaciju postrojenja za
toplo cinkovanje čeličnih traka-izvedeno stanje
Aleksinac
15
“Cynk mal" doo Aleksinac
Tehnološko-mašinski projekat postrojenja za obradu otpadnih
voda nastalih na liniji za toplo cinkovanje-izvedeno stanje
Aleksinac
16
“Cynk mal" doo Aleksinac
Tehnološko-mašinski projekat izvedenog stanja linija za toplo
cinkovanje čeličnih traka
Aleksinac
17
"Dž&B tehnik" doo Bor
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Bor
18
“Dimitrijević” doo Bor
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinžinjeringa Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
Bor
19
"Dimmetal" doo
Dimitrovgrad
Idejno rešenje reinžinjeringa Otkupno sabirnog centra
metalnog otpada
20
DP “Putogradnja”
Požarevac
Elaborat za odobrenje lokacije rezervoara za skladištenje
zapaljivih tečnih materija koje se koriste u procesima u
postrojenju za proizvodnju asfalta
21
"Ekos otpad" doo Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Niš
Zaječar
Kragujevac
Gradac
Brus
Paraćin
Dimitrovgrad
Požarevac
Vranje
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
2
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
Kragujevac
22
"Ekotrans internacional"
doo Kragujevac
Idejni tehnološko-mašinski projekat otkupno-sabirnog centra
metalnog otpada
23
“Eurokabl” doo Zaječar
Tehnološko-mašinski projekat pogona za izradu kablova
24
"Eurokomerc company"
doo Bujanovac
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Bujanovac
25
"Fabri 2000" Zaječar
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Zaječar
26
"Fabrika kablova Zaječar"
ad Zaječar
Idejni projekat postrojenja za proizvodnju bakarne žice
metodom vertikalnog livenja
Zaječar
27
"Petrović Svetozar i dr.
Fercompany" o.d. Bor
Idejni tehnološko mašinski projekat otkupno sabirnog centra
sekundarnih sirovina
Bor
28
"Fero-metal" doo Gabrovac
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Niš
29
TP "Gagi" doo Bujanovac
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Bujanovac
30
"Hefes S" doo Pirot
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
31
Ilčić Jugoslav, Mačkovac
Glavni tehnološko mašinski projekat mlina za preradu pšenice
Mačkovac
32
Ilčić Jugoslav, Mačkovac
Glavni tehnološko mašinski projekat pekare
Mačkovac
33
“Inos metali" ad Beograd
Elaborat za odobrenje lokacije priručnog skladišta za tehničke
gasove
Beograd
34
“Inos Napredak” ad Šabac
Glavni tehnološko mašinski projekat linije za livenje otpadnog
aluminijuma
Šabac
35
“Inos Napredak” ad Šabac
Glavni mašinsko tehnološki projekat instalacije za napajanje
gorionika plamene peći gorivom
Šabac
36
Jovanović Miodrag, Mala
Drenova
Elaborat o projektovanim merama protivpožarne zaštite
stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom
Poljna, Trstenik
37
"Kapitol" doo Bor
Idejno rešenje tehnološko-mašinskih operacija projekta
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
Bor
38
“Kumiko” doo Aleksinac
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Aleksinac
39
"Kuzman" doo Soko Banja
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja sabirno
otkupnog centra otpadnih materijala na KP 4129/1 KO
Bobovište
Aleksinac
40
“Maksi co” doo Aleksinac
Idejno rešenje proširenja reciklažnog centra
Aleksinac
41
“Maksi co” doo Aleksinac
Program proširenja proizvodnih kapaciteta postojećeg
reciklažnog centra za metalni otpad
Aleksinac
42
"Maksi co" doo Aleksinac
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinžinjeringa Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
43
"Maksi co" doo Aleksinac
Idejno rešenje Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
44
"Marak" doo Knjaževac
Projekat reinžinjeringa Sabirno otkupnog centra sekundarnih
sirovina
Zaječar Pirot
Negotin
Niš
Knjaževac
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
3
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
45
"MD Liv" doo Mladenovac
Idejno rešenje projekta reinženjeringa Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada sa zelene liste
46
"Meltal" doo Ruma
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Ruma
47
“Metal" a.d. Ćuprija
Idejni tehnološko mašinski projekat linije za proizvodnju
elemenata za kontejnere
Ćuprija
48
"Metali 1992" doo Beograd
Ogranak Bor
Idejni tehnološko-mašinski projekat Otkupno sabirnog centra
metalnog otpada sa zelene liste
49
“Metalinvest” doo
Smederevo
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Smederevo
50
"Metalkom" doo Niš
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Niš
51
"Metalprom" doo Valjevo
Idejni tehnološko mašinski projekat Centra za reciklažu
otpadnih materijala i sekundarnih sirovina
Valjevo
52
"Metikos steel" od Niš
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Niš
53
"Metva" ad Valjevo
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje metalnim
otpadom
Valjevo
54
“Minel rastavljači” ad Novi
Pazar
Mašinski projekat uređaja za prečišćavanje galvanskih
otpadnih voda
Novi Pazar
55
“Most” doo Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Vranje
56
"MVL" doo Kragujevac-RJ
Inđija
Idejni projekat sabirno-otkupnog centra za otpadne metale
Inđija
57
“Obnova” ad Beograd
Idejno rešenje reinženjeringa sistema upravljanja otpadnim
materijama
Beograd
58
SR "Otpad" Nova Pazova
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Nova Pazova
59
“Otpad” ad Subotica
Projekat reinžinjeringa otkupno sabirnog centra
60
“Otpad B” doo Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
61
“Otpad" ad Subotica
Projekat reinžinjeringa otkupno sabirnog centra
Subotica
62
“Pansirovina” doo Pančevo
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Pančevo
63
“Perihard inženjering" doo
Beograd
Glavni tehnološko mašinski projekat proizvodnje
-industrijskog remonta toner kaseta i servisiranja-održavanja
laserskih štampača
Beograd
64
“Perihard inženjering" doo
Beograd
Glavni tehnološko mašinski projekat pogona za proizvodnjuindustrijski remonta toner kaseta za laserske štampače
Pećinci, Šimanovci
65
“Potis” ad Požarevac
Projekat reinženjeringa sistema upravljanja otpadom u
sabirno-otkupnom centru za sekundarne sirovine
66
Preduzeće za puteve
"Zaječar” ad Zaječar
Elaborat za odobrenje lokacije rezervoara za skladištenje
zapaljivih tečnih materija koje se koriste u procesima
postrojenja za proizvodnju bitumenom vezanih materijala
toplim postupkom
Mladenovac
Bor
Subotica
Vranje
Požarevac
Zaječar
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
4
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
67
Preduzeće za puteve
"Zaječar" ad Zaječar
Idejni mašinsko-tehnološki projekat postrojenja za
proizvodnju bitumenom vezanih materijala toplim postupkom
Zaječar
68
Preduzeće za puteve
"Zaječar" ad Zaječar
Tehnološko mašinski projekat postrojenja za proizvodnju
bitumenom vezanih materijala toplim postupkom-izvedeno
stanje
Zaječar
69
“SE trade” Beograd
Glavni tehnološko mašinski projekat reciklaže elektronskog
otpada (opasan otpad)
Beograd
70
“Saniplast” doo Gornji
Milanovac
Tehnološko-mašinski projekat postrojenja za reciklažu PET
ambalaže – izvedeno stanje
Gornji Milanovac
71
“Scholz” doo Beograd,
Otkupna stanica Bor
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje metalnim
otpadom
Bor
72
"Scholz" doo Beograd
Profitni centar Niš
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje metalnim
otpadom
Niš
73
Scholz -Otkupna stanica
Prijepolje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Prijepolje
74
"Scholz" doo Beograd
Otkupna stanica Paraćin
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
75
Scholz" doo Beograd PJ
Novi Sad
Elaborat za odobrenje lokacije priručnog skladišta za tehničke
gasove
Novi Sad
76
Scholz" a.d.
Elaborat za odobrenje lokacije priručnog skladišta za tehničke
gasove
Beograd
77
Scholz" a.d.
Elaborat za odobrenje lokacije rezervoara za snabdevanje
gorivom opreme u sastavu baze
Beograd
78
"Scholz" doo Beograd
Otkupna stanica Raška
Idejni tehnološko mašinski projekat otkupno sabirnog centra
sekundarnih sirovina
Raška
79
"Scholz" doo Beograd
Sabirni centar Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat otkupno sabirnog centra
sekundarnih sirovina
Vranje
80
"Sirovina" doo Knjaževac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
81
“SSC Metal" doo Beograd
Program upravljanja otpadom
82
"Starter batteries" doo
Beograd
Projekat uspostavljanja depozitnog sistema sakupljanja
otpadnih olovnih akumulatora
83
"Starter batteries" doo
Beograd
Idejno rešenje sabirnog centra otpadnih olovnih akumulatora
u Grockoj
Grocka
84
"Starter batteries" doo
Beograd
Idejno rešenje sabirnog centra otpadnih olovnih akumulatora
u Novom Sadu
Novi Sad
85
"Starter batteries" doo
Beograd
Idejno rešenje sabirnog centra otpadnih olovnih akumulatora
u Smederevu
Smederevo
86
Stević Dragoslav, Kraljevo
Idejno rešenje farme kokoški nosilja sa stanovišta
ispunjenosti uslova zaštite životne sredine
87
“Stočar LSB” doo Ub
Program izgradnje novih kapaciteta
88
Direkcija za planiranje i
izgradnju „Kraljevo“
Plan intervencija u cilju zaštite životne sredine u slučajevima
vanrednih situacija u crpnoj stanici
Knjaževac
Beograd
Srbija
Kraljevo
Ub
Kraljevo
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
5
RB
NAZIV INVESTITORA
89
"Sunce" doo Jagodina
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
Idejni tehnološko mašinski projekat reinžinjeringa zatečenog
stanja Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
MESTO
Jagodina
90
“Tel kabl” doo Zaječar
Glavni tehnološko mašinski projekat pogona za izradu
signalno komandnih kablova
Zaječar
91
"Tiki-Niti company" doo
Bujanovac
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Bujanovac
92
"Veselinov" Negotin
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Negotin
93
“Yucron” doo Niš
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za reciklažu
otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Prahovo
94
"Zormont" doo Beograd
Poslovna jedinica Valjevo
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinženjeringa Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
Valjevo
95
Pekarska radionica
“Braća” Kragujevac
Projekat rehabilitacije sistema za evakuaciju gasovitih
produkata sagorevanja u peći za pečenje peciva
96
IHP “Prahovo-Soli” doo
Prahovo
Studija opravdanosti za projekat instalacija za propan-butan
gas za kalcinator i atomizer
Prahovo
97
Direkcija za planiranje i
izgradnju „Kraljevo“
Plan intervencija u cilju zaštite životne sredine u slučajevima
vanrednih situacija u crpnoj stanici
Kraljevo
98
“Varvarinsko polje”
Varvarin
Biznis plan projekta refinansiranja kreditne linije
Varvarin
99
“Stočar LSB” doo Ub
Tehnološki projekat farme za tov junadi
100
“034” doo Kragujevac
Glavni tehnološki projekat postrojenja za preradu kalajne
šljake i kalajnog mulja
Kragujevac
101
“Eminal” doo Suha,
Živinice, Bosna
Tehnološko uputstvo obrade otpadnih voda generisanih u
procesu hromatizacije aluminijuma i legura aluminijuma
Suha
102
Franculović Dragutin,
Negotin
Glavni tehnološki projekat za preradu voća
Negotin
103
“Frostex" Varvarin
Glavni tehnološki projekat hladnjače za voće
Varvarin
104
“Jugoprevoz mr” doo
Čačak
Glavni tehnološko-građevinski projekat obrade otpadnih voda
generisanih u procesima toplog cinkovanja otpadnih voda
iz procesa nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom bez
naknadne obrade
Čačak
105
“Jugoprevoz mr” doo
Čačak
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda
iz procesa nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom, sa
naknadnom obradom prevlake cinka u rastvorima hromata
Čačak
106
“Jugoprevoz mr” doo
Čačak
Idejni tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda
iz procesa nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom, sa
naknadnom obradom prevlake cinka u rastvorima hromata
Čačak
107
“Jugoprevoz mr” doo
Čačak
Glavni tehnološki projekat procesa toplog cinkovanja
Čačak
108
“Jugoprevoz mr” doo
Čačak
Tehnološki projekat obrade otpadnih voda iz procesa toplog
cinkovanja do momenta priključenja na gradski kolektor
Čačak
109
“Milađo” doo Jagodina
Glavni tehnološki projekat linije za obradu otpadnih voda
kabine za farbanje obuće
Kragujevac
Ub
Jagodina
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
110
SZR "Kljajić Slavoljub"
Aleksandrovac
Tehnološki projekat procesa nanošenja galvanskih prevlaka
cinka
Aleksandrovac
111
SZR "Kljajić Slavoljub"
Aleksandrovac
Tehnološki projekat prerade otpadnih voda iz procesa
nanošenja prevlaka cinka
Aleksandrovac
112
“Isoplus” doo Beograd
Tehnološko mašinski projekat izvedenog stanja postrojenja za
proizvodnju predizolovanih elemenata cevnih sistema
Aleksinac
113
"Fabrika kablova Zaječar"
ad Zaječar
Tehnološki projekat izvedenog stanja linije za proizvodnju lakih
transportnih kalemova
Zaječar
114
“Grozd" doo Ivanjica
Glavni tehnološki projekat obrade otpadnih voda generisanih
u procesu parenja drveta
Ivanjica
115
“Grozd" doo Ivanjica
Glavni tehnološki projekat pogona za hidrotermičku obradu
rezane građe
Ivanjica
116
“Grozd" doo Ivanjica
Tehnološki projekat izvedenog stanja pogona za proizvodnju
rezane građe
Ivanjica
117
"Id interactive design" doo
Beograd
Glavni tehnološki projekat izrade nameštaja od pločastih
materijala
Pećinci
118
“Tis" doo Ivanjica
Glavni tehnološki projekat hale za proizvodnju nameštaja od
pločastih materijala
Ivanjica
119
"Poljoprivredno dobro
Zaječar" ad OJ Hladnjača
Zaječar
Glavni tehnološki projekat prerade voća
Zaječar
120
“Interklima” doo Vrnjačka
Banja
Program upravljanja otpadom
121
Marko Simić, Valjevo
Elaborat za ishodovanje vodoprivredne saglasnosti na
tehničku dokumentaciju za galvanizaciju za nanošenje
galvanskih prevlaka cinka i nikla sa postrojenjem za obradu
otpadnih voda
122
“Stočar LSB” doo Ub
Idejno rešenje farme za tov junadi
123
Đorđe Župac, Vrnjačka
Banja
Glavni tehnološki projekat farme ovaca
124
Lapadatović Tihomir
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda iz
klanice pernate živine
125
6
NAZIV INVESTITORA
“Saniplast” doo Gornji
Milanovac
Vrnjačka Banja
Valjevo
Ub
Vrnjačka Banja
Zaječar
Glavni tehnološko mašinski projekat reciklaže PET ambalaže i
obrade otpadnih voda iz procesa reciklaže PET ambalaže
Gornji Milanovac
Gornji Milanovac
126
“Saniplast” doo Gornji
Milanovac
Tehnološki projekat obrade otpadnih voda sa linije za reciklažu
PET ambalaže
127
Marko Simić, Valjevo
Tehnološki projekat nanošenja galvanskih prevlaka cinka i
nikla
Valjevo
128
Marko Simić, Valjevo
Tehnološki projekat perade otpadnih voda sa linije za
nanošenje galvanskih prevlaka cinka i nikla
Valjevo
129
Ćirić Gordana, Trstenik
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
Trstenik
130
“Aero akva inženjering”
Novi Pazar
Tehnološki projekat uređaja za obradu otpadnih voda iz
postrojenja za kamenovanje i beljenje teksasa
131
PP “Arilje metal” Arilje
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
Novi Pazar
Arilje
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
7
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
132
PP “Arilje metal” Arilje
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
Arilje
133
PP "Atlaswood" Kraljevo
Glavni tehnološki projekat obrade otpadnih voda generisanih
u procesu parenja drveta
Kraljevo
134
PP "Atlaswood" Kraljevo
Glavni tehnološki projekat prerade drveta
Kraljevo
135
“Barbi” doo Kraljevo
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda iz
mlekare
Ratina
136
PP “Betaplast" Užice
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
Užice
137
“Biserinternacional"
Beograd
Projekat galvanizacije i projekat obrade otpadnih voda iz
galvanizacije
Beograd
138
“Cinkara” doo i “Latifović”
doo Kruševac
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda
iz procesa nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom, sa
naknadnom obradom prevlake cinka u rastvorima hromata
Kruševac
139
“Des"
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
Novi Sad
140
“Dikić company"
Tehnološki projekat za anodnu oksidaciju građevinskih profila
141
Dobrivoje Rajevac
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
142
DP "Minel rastavljači"
Tehnološko mašinski projekat galvanizacije
Novi Pazar
143
DP "Minel rastavljači"
Tehnološko mašinski projekat obrade otpadnih voda
Novi Pazar
144
PP "Drvo mix" Kraljevo
Glavni tehnološki projekat obrade otpadnih voda generisanih
u procesu parenja drveta
Kraljevo
145
PP "Drvo mix" Kraljevo
Glavni tehnološki projekat prerade drveta
Kraljevo
146
“Emco ad" Vrnjačka Banja
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
147
SZR “Etilen” Grabovac
Idejni tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda
iz procesa "kamenovanja", beljenja i bojenja teksasa
Grabovac
148
SZR “Etilen” Grabovac
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda iz
procesa "kamenovanja", beljenja i bojenja teksasa
Grabovac
149
“Euro hit" Kragujevac
Tehnološki projekat bakarisanja prokrona u cilju olakšanog
lemljenja
Kragujevac
150
“Fasau" Užice
Projekat rekonstrukcije uređaja za obradu otpadnih voda
151
“Feroplast”
Tehnološki projekat galvanizacije
152
SZR “Gamel” Valjevo
Tehnološki projekat obrade otpadnih voda
Valjevo
153
"Ikar" doo Valjevo
Glavni tehnološki projekat nanošenja boja elektrostatičkim
postupkom
Valjevo
154
"Ikar" doo Valjevo
Projekat galvanizacije i projekat obrade otpadnih voda iz
galvanizacije
Valjevo
155
“Isoplus” doo Beograd
Projekat protivpožarne i protivekplozijske zaštite pogona za
proizvodnju predizolovanih cevi
Aleksinac
156
PP "Kvele" Novi Pazar
Projekat benzinske pumpe
Novi Pazar
157
PP “Latifović” Kruševac
Tehnološki projekat obrade otpadnih voda iz hale za
nanošenje prevlaka cinka toplim postupkom
Kruševac
Bački Jarak
Valjevo
Vrnjačka Banja
Užice
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
NAZIV INVESTITORA
158
PP “Latifović” Kruševac
159
8
“Mabosa" Vrnjačka Banja
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda
iz procesa nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom, sa
naknadnom obradom prevlake cinka u rastvorima hromata
Tehnološki projekat za nanošenje pevlaka srebra i zlata
MESTO
Kruševac
Vrnjačka Banja
160
Magnohrom "FETP"
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
Kraljevo
161
PP “Marko” Šabac
Tehnološki projekat galvanizacije
Šabac
162
PP “Marko” Šabac
Mašinski projekat galvanizacije
Šabac
163
SZR "Mario galvano" Šabac
Tehnološki projekat galvanizacije i obrade otpadnih voda iz
galvanizacije
Šabac
164
“Motoremont” Čačak
Idejni projekat postrojenja za obradu otpadnih voda iz procesa
nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom, sa naknadnom
obradom prevlake cinka u rastvorima hromata
Čačak
165
“Motoremont” Čačak
Tehnološki projekat postrojenja za obradu otpadnih voda
iz procesa nanošenja prevlaka cinka toplim postupkom, sa
naknadnom obradom prevlake cinka u rastvorima hromata
Čačak
166
“Masters” doo Bor
Glavni tehnološki projekat prerade drveta
167
“Metalac" ad Beograd
Uputstvo za obradu otpadnih voda iz procesa anodne
oksidacije i elektropoliranja aluminijuma i legura aluminijuma
Beograd
168
“Metalteks” doo Trstenik
Program upravljanaj otpadom
Trstenik
169
MZT “HEPOS” doo Skoplje
Tehnološki projekat plastificiranja kočionih cilindara
premazima na bazi fenol-formaldehidnih smola po sistemu
KNOW-HOW
Skoplje
170
“Minel rastavljači” ad Novi
Pazar
Tehnološko-mašinski projekat galvanizacije
171
“Modex" Novi Sad
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
172
“Najpromet" Donja
Zabrdica
Projekat galvanizacije i projekat obrade otpadnih voda iz
galvanizacije
173
SZR “Nesal"
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
Trstenik
174
PP “Nesi" Čačak
Projekat izvedenog objekta
Kraljevo
175
SZR “Nikod" Kruševac
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
Kruševac
176
SZR “Nikod" Kruševac
Projekat rekonstrukcije uređaja za obradu otpadnih voda sa
linije za nanošenje galvanskih prevlaka cinka
Kruševac
177
PP “Orion dugme" Vrnjačka
Banja
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
178
RTB Bor
Projekat galvanizacije
179
Radonjić Dobrila, Polumir
Idejno rešenje obrade tehnoloških otpadnih voda iz sirare
Kraljevo
180
Savezna direkcija za
promet i rezerve
Projekat galvanizacije i projekat obrade otpadnih voda iz
galvanizacije
Beograd
181
Scholz-Poslovna jedinica
Požega"
Idejni tehnološko mašinski projekat Otkupno sabirni centar
sekundarnih sirovina
Požega
182
Marko Simić, Valjevo
Glavni tehnološki projekat obrade otpadnih voda generisanih
u procesima nanošenja galvanskih prevlaka
Valjevo
Bor
Novi Pazar
Novi Sad
Donja Zabrdica
Vrnjačka Banja
Bor
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING
RB
9
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
183
Marko Simić, Valjevo
Idejni projekat galvanizacije
Valjevo
184
Marko Simić, Valjevo
Idejni projekat obrade otpadnih voda
Valjevo
185
Marko Simić, Valjevo
Tehnološki projekat linije za nanošenje galvanskih prevlaka
cinka i nikla
Valjevo
186
SKR “Star” Novi Pazar
Tehnološki projekat uređaja za obradu otpadnih voda iz
postrojenja za kamenovanje i beljenje teksasa
187
Stojić Milan
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
Medveđa
188
PP “Tehnounion" Valjevo
Tehnološka dokumentacija galvanizacije
Valjevo
189
PP “Tehnounion" Valjevo
Uputstvo za obradu otpadnih voda
Valjevo
190
“Trayal" Kruševac
Tehnološki projekat grafitiziranja guma za brisače
Kruševac
191
SZR "Univerzal" Trstenik
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
Trstenik
192
“Vallete” Čačak
Glavni tehnološki projekat obrade otpadnih voda iz mlekare
193
SZR "Vesani" Trstenik
Glavni tehnološki projekat galvanizacije
Trstenik
194
SZR "Vesani" Trstenik
Projekat obrade otpadnih voda iz galvanizacije
Trstenik
195
“Putevi” ad Čačak
Glavni tehnološko mašinski projekat postrojenja za
proizvodnju bitumenom vezanih materijala toplim postupkom
Čačak
Tehnološki projekat galvanizacije
Šabac
196
PP “Marko” Šabac
197
“Serbian Roll Service” doo
Smederevo
Idejni tehnološki projekat pogona za brušenje i tvrdo
hromiranje valjaka
198
“Saniplast” doo Gornji
Milanovac
Tehnološki projekat obrade otpadnih voda sa linije za reciklažu
PET ambalaže
Novi Pazar
Čačak
Smederevo
Gornji Milanovac
www.tehnikum.co.rs
Download

referenc lista za projektovanje, izvođenje i konsalting