REFERENC LISTA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE
RB
NAZIV PREDUZEĆA
MESTO
„034 metal industry“ doo
Kragujevac
“Jugokomerc” doo
Bujanovac
1
Livnica
2
Postrojenje za sakupljanje
akumulatora
3
Postrojenje za skladištenje i tretman
neopasnog otpada i akumulatora
“Ema” doo
Požarevac
4
Postrojenje za upravljanje metalnim
neopasnim otpadom, papirom,
staklom i kombinovanom ambalažom
“Intercord” doo
Subotica
5
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
„034 metal industry“ doo-Ogranak
reciklaže u Kragujevcu
Kragujevac
6
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Beke transport reciklaža” doo
Ruma
7
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“Dimmetal” doo
Dimitrovgrad
8
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Feropromet” doo
Kraljevo
9
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Feropromet” doo
Kraljevo
10
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Gagi” doo
Bujanovac
11
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Kuzman” doo
Sokobanja
12
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Maksi co” doo
Aleksinac
13
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Maksi co” doo Aleksinac
Aleksinac
14
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Maksi co” doo Aleksinac
Aleksinac
15
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Marak” doo
Knjaževac
16
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Marak” doo
Knjaževac
“MD liv” doo
Mladenovac
“Meltal reciklaža” doo
Ruma
“Metalprom” doo
Valjevo
17
Postrojenje za upravljanje otpadom
18
Postrojenje za upravljanje otpadom
19
Postrojenje za upravljanje električnim
i elektronskim otpadom
20
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Metva” doo
Valjevo
21
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Pima“ doo
Čačak
22
Postrojenje za upravljanje otpadom
“Potis” ad
Požarevac
“S&D reciklažni centar”
Gadžin Han
“Spong” doo
Kraljevo
“Vet-prom” doo
Kruševac
23
1
NAZIV
Postrojenje za upravljanje otpadom
24
Postrojenje za preradu sundjera
25
Postrojenje za upravljanje otpadom
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE
2
26
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“Metal trade 2012” doo
Bujanovac
27
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“Sofing” doo
Valjevo
28
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“Shot”
Sjenica
29
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“Minos” ad
Gornji Milanovac
30
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“RVD metal” doo
Gornji Milanovac
31
Postrojenje za upravljanje neopasnim
otpadom
“Šipad drvo-metal” doo
Gornji Milanovac
32
Postrojenje za upravljanje otpadomcentar za reciklažu otpada plastičnih
polimernih i kopolimernih materijala
sa zelene liste otpada
“Intercord” doo
Subotica
33
Postrojenje za upravljanje otpadom
obojenih metala
„034 metal industry“ doo-Ogranak
reciklaže u Kragujevcu
Kragujevac
34
Postrojenje za upravljanje otpadom
od PP i PE otpadnih materijala
“Saniplast” doo
Gornji Milanovac
35
Postrojenje za upravljanje otpadomkompleks za reciklažu PET ambalaže
“Saniplast” doo
Gornji Milanovac
www.tehnikum.co.rs
Download

referenc lista iz oblasti upravljanja otpadom i reciklaže