REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
1
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
1
Antene za vezu sa internetom
"Neobee net" doo Novi Sad
P
Novi Sad
Novi Sad
2
Asfaltna baza
"Dabi" doo Kruševac
P
Bivolje
Kruševac
3
Auto gas stanica "Popučke"
"Zorka Alas Gas" doo Beograd
S
Popučke
Valjevo
4
Bazna radio stanica
"Mobtel"/"Telekom" Beograd
D
Ukupno 175
5
Benzinska pumpa
Đerekarac Mirsad, Đerekarac Sead
i Đerekarac Rešad, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
6
Benzinska pumpa
PP "Autotehna" Tutin
P
Tutin
Tutin
7
Benzinska pumpa
Janićijević Vladimir, Vitkovac
P
Vitkovac
Kraljevo
8
Benzinska pumpa
PP "Kvele" Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
9
Benzinska pumpa
"Interklima" doo Vrnjačka Banja
P
Vrnjačka Banja
Vrnjačka
Banja
10
Benzinska pumpa
Radulović Nenad, Negotin
D
Negotin
Negotin
11
Benzinska stanica
Milenković Mlađan, Soko Banja
P
Resnik
Soko Banja
12
Benzinska stanica
"T.T.S. promet" doo Ivanjica
P
Guča
Lučani
13
Benzinska stanica
"T.T.S. promet" doo Ivanjica
D
Guča
Lučani
14
Benzinska stanica sa stanicom za tečni naftni
gas
"Freenergy" doo Beograd
S
Kaluđerica
Grocka
15
Benzinska stanica sa stanicom za tečni naftni
gas
Golubović Dejan, Negotin
S
Negotin
Negotin
16
Benzinska stanica sa stanicom za tečni naftni
gas sa pratećim objektima "Kisačka"
"Lukoil-beopetrol" ad Beograd
"
S
Novi Sad
Novi Sad
17
Benzinska stanica sa stanicom za tečni naftni
gas sa pratećim objektima "Minut levo"
"Lukoil-beopetrol" ad Beograd
"
S
Kać
Novi Sad
18
Benzinska stanica sa stanicom za tečni naftni
gas sa pratećim objektima "Temerinski put"
"Lukoil-beopetrol" ad Beograd
"
S
Novi Sad
Novi Sad
19
Benzinska stanica za snabdevanje motornih
vozila naftom i naftnim derivatima
"AMSS" doo PJ Baljevac
Z
Baljevac na
Ibru
Raška
20
Benzinsko gasna stanica
ZTR "Gas-oil" Resnik
S
Knjaževac
Knjaževac
21
Centar za reciklažu
DP "Inos metali" Beograd
P
Žarkovo
Beograd
22
Centar za reciklažu otpada plastičnih
polimernih i kopolimernih materijala sa zelene "Intercord" doo Subotica
liste otpada
Z
Donji Grad
Subotica
23
Centar za reciklažu otpadnih materija i
sekundarnih sirovina
"Metalprom" doo Valjevo
Z
Valjevo
Valjevo
24
Crpna stanica fekalne kanalizacije naselja
Beljici
Mesna zajednica Trstenik
P
Trstenik
Trstenik
25
Deponija otpadnih materija
JKSP "Gradac" Tutin
P
Vele Polje
Tutin
26
Distributivna gasovodna mreža za naseljeno
mesto Donji Katun
"MDSE Varvarin" doo Varvarin
S
Donji Katun
Varvarin
27
Distributivna gasovodna mreža za naseljeno
mesto Gornji Katun i Varvarin
"MDSE Varvarin" doo Varvarin
S
Varvarin
Varvarin
28
Distributivni centar propan butan gasa
Đurić Zoran, Lazarevac
P
Šopić
Lazarevac
29
Dogradnja benzinske pumpe
PP "Nesi" Čačak
D
Vrdila
Kraljevo
30
Dogradnja komore za skladištenje smrznutog
voća sa pratećom instalacijom
"Vino Župa" ad Aleksandrovac
P
Stanjevo
31
Dom za stara lica
Topalović Branko, Kladovo
D
Kladovo
Kladovo
32
Fabrika za flaširanje vode sa pratećim
sadržajem
"Euroaqua" doo Beograd
S
Krivi Vir
Boljevac
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
2
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
33
Fabrika za flaširanje vode za piće
"Delta company" doo Kladovo
D
Reka
Kladovo
34
Fabrika za flaširanje vode za piće
"Delta company" doo Kladovo
P
Reka
Kladovo
35
Fabrika za izradu čeličnih konstrukcija
"Borax" doo Bor
S
Brestovac
Bor
36
Fabrika za proizvodnju građevinskih
materijala na bazi epoksidnih smola
"Epoksan" doo Čačak
P
Čačak
Čačak
37
Farma koka nosilja
"Živinoprodukt" doo Vranjska Banja
Z
Vranjska Banja Vranje
38
Farma za kokoške nosilje, kapaciteta do 8000
Stević Dragoslav, Ribnica
mesta
S
Musina reka
Kraljevo
39
Farma za tov brojlera
Jevremović Goran, Zalogovac
S
Zalogovac
Varvarin
40
Farma za tov brojlera
"Živinoprodukt" doo Vranjska Banja
Z
Donje Žapsko
Vranje
41
Farma za tov brojlera
"Živinoprodukt" doo Vranjska Banja
Z
Rataje
Vranje
42
Farma za tov brojlera
"Živinoprodukt" doo Vranjska Banja
Z
Panevlje
Vranje
43
Farma za tov brojlera
"Živinoprodukt" doo Vranjska Banja
Z
Korbevac
Vranje
44
Farma za tov brojlera
"Živinoprodukt" doo Vranjska Banja
Z
Bujkovac
Bujkovac
45
Farma za tov junadi
"Stočar L.S.B." doo Ub
S
Takovo
Ub
46
Farma za tov junadi i mešaona stočne hrane
PP "Ajdačić" Ivanjica
P
Komadine
Ivanjica
47
Farma za tov pilića
Petrović Bojan, Grkljane
P
Grkljane
Kruševac
48
Freonska hladnjača
Popović Radenko, Skupljen
P
Blace
Blace
49
Galvanizacija
SZR "Univerzal" Trstenik
P
Prnjavor
Trstenik
50
Galvanizacija
PP "Ikar" Valjevo
P
Valjevo
Valjevo
51
Galvanizacija
Stojić Milan, Medveđa
D
Medveđa
Trstenik
52
Galvanizacija
Stojić Milan, Medveđa
P
Medveđa
Trstenik
53
Galvanizacija
SZR "Kljajić Slavoljub"
Aleksandrovac
P
Vražogrnci
54
Galvanizacija
Simić Marko, Valjevo
D
Valjevo
Valjevo
55
Galvanizacija
SZR "Vesani" Trstenik
P
Trstenik
Trstenik
56
Galvanizacija
PP "Ariljemetal" Arilje
P
Grdovići
Arilje
57
Galvanizacija
Purić Natalija i Bratislav, Čačak
P
Čačak
Čačak
58
Galvanizacija
Simić Marko, Valjevo
P
Valjevo
Valjevo
59
Galvanizacija sa postrojenjem za obradu
otpadnih voda
Pavlović Zoran, Veliki Kupci
P
Veliki Kupci
Kruševac
60
Galvanizacija sa postrojenjem za obradu
otpadnih voda
Simić Marko, Valjevo
P
Valjevo
Valjevo
61
Galvanizacija sa postrojenjem za obradu
otpadnih voda
Simić Marko, Valjevo
S
Valjevo
Valjevo
62
Gasna i benzinska stanica
Stanimirović Siniša, Zaječar
P
Zaječar
Zaječar
63
Hala za šemiranje i montažu elektrorazvodnih
"Energetra" doo Kraljevo
ormara
P
Gogovac
Kraljevo
64
Hala za izradu i montažu nameštaja
"Enterijer" doo Vrnjačka Banja
P
Vrnjačka
Banja
Vrnjačka
Banja
65
Hala za izradu nameštaja od pločastih
materijala
"Id interactive design" doo Beograd
S
Subotište
Pećinci
66
Hala za klanje životinja i preradu mesa
"Živković" doo Negotin
D
Dušanovac
Negotin
67
Hala za livenje i topljenje obojenih metala
PP "034" Kragujevac
D
Kragujevac
Kragujevac
68
Hala za livenje i topljenje obojenih metala
PP "034" Kragujevac
P
Kragujevac
Kragujevac
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
3
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
69
Hala za nanošenje boja elektrostatičkim
postupkom
"Ikar" doo Valjevo
P
Valjevo
Valjevo
70
Hala za otkup i primarnu preradu kože
PP "Aik" Kruševac
D
Lazarica
Kruševac
71
Hala za proizvodnju bakar sulfata
"Simpec" doo Bor
P
Bor
Bor
72
Hala za proizvodnju bakarne žice tehnologijom
PP "Grand inženjering" Bor
vertikalnog livenja
P
Bor
Bor
73
Hala za proizvodnju bezalkoholnih pića
Simić Bratislav, Čitluk
P
Čitluk
Kruševac
74
Hala za proizvodnju cink-oksida i anodnog
bakra
PP "Uniprom Jovanović" Paraćin
D
Paraćin
Paraćin
75
Hala za proizvodnju cink-oksida i anodnog
bakra
PP "Uniprom Jovanović" Paraćin
P
Paraćin
Paraćin
76
Hala za proizvodnju električnih kablova
PP "Grand inženjering" Bor
P
Bor
Bor
77
Hala za proizvodnju ferosilicijuma i
silikokalcijuma
"First industrial" doo Smederevo
P
Smederevo
Smederevo
78
Hala za proizvodnju ferosilicijuma i
silikokalcijuma
"First industrial" doo Smederevo
S
Smederevo
Smederevo
79
Hala za proizvodnju mesinganih i bronzanih
blokova na bazi prerade šljake i sekundarnih
sirovina
PP "Uniprom Jovanović" Paraćin
P
Paraćin
Paraćin
80
Hala za proizvodnju tuba
"Stančić" doo Bor
P
Bor
Bor
81
Hala za reciklažu pet ambalaže
"Saniplast" doo Gornji Milanovac
P
Brđani
Gornji
Milanovac
82
Hala za reciklažu PET ambalaže
"Pima" doo Čačak
P
Čačak
Čačak
83
Hala za reciklažu sekundarnih sirovina
PP "Grand inženjering" Bor
P
Bor
Bor
84
Hala za reciklažu toner kaseta
"Perihard inženjering" doo Beograd
P
Palilula
Beograd
85
Hala za toplo cinkovanje
"Cinkara" doo Kruševac i "Latifović"
doo Kruševac
D
Lazarica
Kruševac
86
Hala za toplo cinkovanje
"Cinkara" doo Kruševac i "Latifović"
doo Kruševac
P
Lazarica
Kruševac
87
Hala za toplo cinkovanje sa postrojenjem za
obradu otpadnih voda
"Jugoprevoz mr" doo Čačak
D
Konjevići
Čačak
88
Hala za toplo cinkovanje sa postrojenjem za
obradu otpadnih voda
"Jugoprevoz mr" doo Čačak
S
Čačak
Čačak
89
Hala za toplo cinkovanje sa postrojenjem za
obradu otpadnih voda
"Jugoprevoz mr" doo Čačak
Z
Konjevići
Čačak
90
Hala za toplo cinkovanje sa postrojenjem za
obradu otpadnih voda
"Jugoprevoz mr" doo Čačak
Z
Konjevići
Čačak
91
Hala za toplo cinkovanje sa postrojenjem za
preradu otpadnih voda
"Jugoprevoz mr" doo Čačak
P
Konjevići
Čačak
92
Hala za topljenje i livenje otpadnog
aluminijuma
"Inos Napredak" ad Šabac
D
Mišar
Šabac
93
Hale za toplo cinkovanje
"Motoremont" doo Čačak
P
Konjevići
Čačak
94
Hladnjača
"Golden falcon" doo Beograd
P
Blace
Blace
95
Hladnjača
PP "Veso" Kotraža
S
Kotraža
Lučani
96
Hladnjača
"Golden falcon" doo Beograd
D
Blace
Blace
97
Hladnjača sa pratećim objektima
"Marković trade" doo Beograd
S
Parcane
Varvarin
98
Hladnjača sa rashladnom komorom
"Vino Župa" ad Aleksandrovac
Z
Stanjevo
99
Hladnjača za hlađenje voća i povrća
Kuzmanović Milomir, Kotraža
P
Kotraža
Lučani
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
4
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
100
Hladnjača za hlađenje voća i povrća
Kuzmanović Milomir, Kotraža
D
Kotraža
Lučani
101
Hladnjača za hlađenje voća i povrća
Radosavljević Slavica, Kotraža
P
Kotraža
Lučani
102
Hotel
Radovanović Bojan, Kragujevac
P
Kragujevac
Kragujevac
103
Hotel
Radovanović Bojan, Kragujevac
D
Kragujevac
Kragujevac
104
Industrijski kompleks za proizvodnju bešavnih
PP "Metalservis" Kraljevo
cevi i rezanje lima
P
Konarevo
Kraljevo
105
Industrijski kompleks za proizvodnju bešavnih
PP "Metalservis" Kraljevo
cevi i rezanje lima
D
Konarevo
Kraljevo
106
Industrijski kompleks za proizvodnju brusnih
ploča
PP "Master tehnics" Kraljevo
P
Ratina
Kraljevo
107
Industrijski remont toner kaseta za laserske
štampače
"Perihard inženjering" doo Beograd
S
Šimanovci
Pećinci
108
Interna stanica za točenje nafte
HI "Prvi maj" ad Čačak
P
Čačak
Čačak
109
Izgradnja objekta za preradu voća i povrća i
hladnjače kapaciteta 1000 t
"Poljoprivredno dobro Zaječar" ad
Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
110
Izgradnja pastrmskog ribnjaka
Petković Nebojša, Vlasotince
S
Donji Dejan
Vlasotince
111
Izgradnja turističkih apartmana "Jezero II"
Dunjić Dušan, Vrnjačka Banja
S
Vrnjačka Banja
Vrnjačka
Banja
112
Izvor prirodne mineralne vode "Banjica"
"Delta company" doo Kladovo
P
Reka
Kladovo
113
Klanica sa preradom mesa
"Meso gurman" doo Kruševac
P
Lazarica
Kruševac
114
Klanica sa preradom mesa
"Meso gurman" doo Kruševac
D
Lazarica
Kruševac
115
Klanica sa preradom mesa
Obradović Milomir, Mrmoš
P
Mrmoš
116
Klanica za klanje brojlera
Stepanović Petar, Šavrane
P
Naupare
Kruševac
117
Kompleks benzinske stanice
PPUP "Prima coop" Novi Pazar
P
Postenje
Novi Pazar
118
Kompleks hemijske industrije
HI "Prvi maj" ad Čačak
D
Čačak
Čačak
119
Kompleks magacina i upravne zgrade sa
pripadajućim saobraćajnicama
"Fenford" doo Beograd
S
Lajkovac
Lajkovac
120
Kompleks za preradu drveta
"Grozd" doo Ivanjica
P
Rokci
Ivanjica
121
Kompleks za reciklažu PET ambalaže
"Saniplast" doo Gornji Milanovac
Z
Brđani
Gornji
Milanovac
122
Linija za nanošenje galvanskih prevlaka cinka
SZR "Nikod" Kruševac
D
Lipovac
Kruševac
123
Linija za nanošenje prevlaka cinka na čelik
elektrolitičkim postupkom
Rajevac Dobrivoje, Valjevo
P
Valjevo
Valjevo
124
Linija za proizvodnju bakar sulfata
"Simpec" doo Bor
S
Bor
Bor
125
Linija za proizvodnju elemenata za kontejnere
"Metal" ad Ćuprija
S
Ćuprija grad
Ćuprija
126
Livnica za livenje magnezijuma
"Societe comecim S.A." Beograd
P
Bela Stena
Raška
127
Logistički centar
"Lagermax timesped" doo
Šimanovci
S
Šimanovci
Pećinci
128
Mašinbravarska radionica
"St. Teodor" doo Kovin
P
Kovin
Kovin
129
Magacin hemikalija i hala za umešavanje
hemikalija
PP "Gordex" Čačak
P
Trnava
Čačak
130
Magacin za otkup i promet sirovom kožom
PP "Aik" Kruševac
P
Lazarica
Kruševac
131
Magacinski prostor
"Nektar" doo Vranje
S
Vranje
Vranje
132
Mešaona stočne hrane
Arsić Mirko, Drlupa
P
Vitkovac
Kraljevo
133
Mini hladnjača za obojeno voće
"Budim grad" doo Budilovina
S
Budilovina
Brus
134
Mini hladnjača za obojeno voće
"Budim grad" doo Budilovina
Z
Budilovina
Brus
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
5
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
135
Mini mlekara
Stevanović Radosav, Goračići
P
Goračići
Lučani
136
Mini mlekara
STPR "Matalj" Negotin
D
Negotin
Negotin
137
Mlekara
"Stevanović Radomir-Cane i ostali"
od Lozovik
P
Lozovik
Velika Plana
138
Mlekara
"7.juli" od Podgorac
D
Podgorac
Boljevac
139
Mlekara
"DM Kostić" doo Kruševac
P
Mudrakovac
Kruševac
140
Mlekara
OZR "Knjaževačka mlekara"
Knjaževac
P
Knjaževac
Knjaževac
141
Mlekara
Salijević Haljilj, Bor
D
Bor
Bor
142
Mlekara
Nikolić Dejan, Kruševac
P
Kruševac
Kruševac
143
Mlekara sa proizvodnjom belog sira i
proizvodnjom kajmaka
Stanišić Živan, Obrva
Z
Obrva
Kraljevo
144
Mlin za mlevenje kamena
Nikolić Jovan, Banja
P
Banja
Aranđelovac
145
Mlin za mlevenje kamena
Tomković Žikica, Banja
P
Banja
Aranđelovac
146
Mlin za mlevenje pšenice
Milovanović Radoslav, Kruševac
D
Pepeljevac
Kruševac
147
Mlin za mlevenje pšenice
Milovanović Radoslav, Kruševac
P
Pepeljevac
Kruševac
148
Mlin za mlevenje pšenice sa pekarom
Ilčić Jugoslav, Mačkovac
D
Mačkovac
Kruševac
149
Mlin za mlevenje pšenice sa pekarom
Ilčić Jugoslav, Mačkovac
S
Mačkovac
Kruševac
150
Mlin za pšenicu i mešaona stočne hrane
Savić Ivica, Blace
P
Gornji
Kaševar
Blace
151
Mlin za pšenicu i pekara
Timotijević Rade, Blace
D
Gornji Kaševar Blace
152
Objekat galvanizacije i mašinska radionica
Ćirić Gordana, Trstenik
P
Trstenik
Trstenik
153
Objekat hale za izradu elemenata od
veštačkog mermera i granita
"Fokus 95" doo Kruševac
P
Lazarica
Kruševac
154
Objekat kuglane i bilijar sale
Mirković Slobodan, Grljan
P
Grljan
Zaječar
155
Objekat za izradu betonske galanterije
MP "Pam-ek" doo Beograd
P
Donja Trepča
Čačak
156
Objekat za izradu predmeta od plastičnih
masa
PP "Afix" Kraljevo
P
Kraljevo
Kraljevo
157
Objekat za klanje živine, konfekcioniranje i
preradu mesa živine
Stepanović Petar, Šavrane
Z
Naupare
Kruševac
158
Objekat za otkup i skladištenje sirove kože
"Derma" doo Kragujevac
D
Ilićevo
Kragujevac
159
Objekat za plastificiranje aluminijumskih
profila
"034" doo Kragujevac
P
Kragujevac
Kragujevac
160
Objekat za preradu voća
Franculović Dragutin, Negotin
P
Negotin
Negotin
161
Objekat za prijem, razvrstavanje, pakovanje,
preradu i čuvanje sekundarnih sirovina u
"034" doo Kragujevac
novoj hali kompleksa "034" doo u Kragujevcu
D
Kragujevac
Kragujevac
162
Objekat za proizvodnju opekarskih proizvoda
"Jugo-kaolin" doo Zaječar
Z
Zaječar
Zaječar
163
Objekat za proizvodnju opekarskih proizvoda
"Jugo-kaolin" doo Zaječar
Z
Negotin
Negotin
164
Objekat za skladištenje korišćenog ulja i
primarnu reciklažu
"Mikena hem" od Aranđelovac
P
Natalinci
Topola
165
Objekat za skladištenje korišćenog ulja i
primarnu reciklažu
"Optima forma" od Kruševac
P
Trstenik
Trstenik
166
Objekat za tkanje krpara
Domaća radinost "Niti" Gornji
Milanovac
P
Gornji
Milanovac
Gornji
Milanovac
167
Objekat za tkanje krpara
"Slavko Dmitrović" doo Čačak
P
Brusnica
Gornji
Milanovac
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
6
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
168
Objekat za tkanje krpara
TZR "Zlatna nit" Gornji Milanovac
D
Kriva Reka
Gornji
Milanovac
169
Objekat za toplo cinkovanje
PP "Latifović "
P
Kruševac
Kruševac
170
Objekti javne mobilne telefonije
"Mobtel" doo Beograd
P
Srbija
Srbija
171
Objekti za primarnu preradu drveta
PP "Atlaswood" Kraljevo
P
Samaila
Kraljevo
172
Objekti za primarnu preradu drveta
PP "Drvo mix" Kraljevo
D
Konarevo
Kraljevo
173
Objekti za primarnu preradu drveta
PP "Drvo mix" Kraljevo
P
Konarevo
Kraljevo
174
Otkupni centar metalnih sekundarnih sirovina
"Yucron" doo Niš
Z
Prahovo
Negotin
175
Otkupni centar metalnih sekundarnih sirovina
"Žiti-com" mdoo Niš
S
Crveni krst
Niš
176
Otkupni centar metalnih sekundarnih sirovina
"Žiti-com" mdoo Niš
Z
Crveni krst
Niš
177
Otkupni centar metalnih sekundarnih sirovina
"DTI" doo Čačak
Z
Čačak
Čačak
178
Otkupni centar sekundarnih sirovina
"Jugokomerc" doo Bujanovac
Z
Levosoje
Bujanovac
179
Otkupno sabirni centar metalnih sekundarnih
sirovina
STR "MB metal" Veliko Gradište
Z
Veliko Gradište
Veliko
Gradište
180
Otkupno sabirni centar metalnih sekundarnih
sirovina
"Feros" doo Aleksinac
Z
Žitkovac
Aleksinac
181
Otkupno sabirni centar metalnih sekundarnih
sirovina
"Metal pleven" doo Dimitrovgrad
S
Pirot
Pirot
182
Otkupno sabirni centar metalnih sekundarnih
sirovina (Desna strana pruge)
"Goran metal trejding" doo
Dimitrovgrad
S
Pirot
Pirot
183
Otkupno sabirni centar metalnih sekundarnih
sirovina (Leva strana pruge)
"Goran metal trejding" doo
Dimitrovgrad
S
Pirot
Pirot
184
Otkupno sabirni centar otpadnih materijala i
sekundarnih sirovina
"Meltal" doo Ruma
Z
Ruma
Ruma
185
Otkupno sabirni centar otpadnih materijala i
sekundarnih sirovina
"Metva" ad Valjevo
Z
Valjevo
Valjevo
186
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"SDS" od Leskovac
Z
Leskovac
Leskovac
187
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Scholz" doo Beograd SC Vranje
Z
Vranje
Vranje
188
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Ekotrans internacional" doo
Kragujevac
Z
Kragujevac
Kragujevac
189
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Scholz" doo Beograd OS Raška
S
Varevo
Raška
190
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Otpad" ad Subotica
S
Subotica
Subotica
191
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Scholz" doo Beograd PJ Požega
S
Bakionica
Požega
192
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Sunce" doo Jagodina
Z
Trnava
Jagodina
193
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Metikos steel" od Niš
Z
Niška Banja
Niš
194
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Kumiko" doo Aleksinac
Z
Žitkovac
Aleksinac
195
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Metalkom" doo Niš
Z
Crveni krst
Niš
196
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Scholz" doo Beograd OS Prijepolje
S
Prijepolje
Prijepolje
197
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Scholz" doo Beograd Profitni
centar Niš
S
Crveni krst
Niš
198
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Boroflex metali" doo Skupljen
Z
Skupljen
Vladimirci
199
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"SSC metal" doo Beograd
S
Barič
Obrenovac
200
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Feropromet" doo Kraljevo
S
Kraljevo
Kraljevo
201
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Maksi co" doo Aleksinac
S
Donji Adrovac
Aleksinac
202
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Otpad B" doo Vranje
Z
Bunuševac
Vranje
203
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Ekos otpad" doo Vranje
Z
Vranje grad
Vranje
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
7
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
204
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
PTP "Mis" od Vranje
Z
Vranje
Vranje
205
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Petrović Svetozar i dr. Fercompany"
o.d. Bor
S
Bor
Bor
206
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Mark komerc" doo Vranje
Z
Ribince
Vranje
207
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Glas komerc" od Ćuprija
S
Mijatovac
Ćuprija
208
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Dž&B tehnik" doo Bor
Z
Bor
Bor
209
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Šinvoz" ad Zrenjanin
Z
Zrenjanin
Zrenjanin
210
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Maksi co" doo Aleksinac
Z
Negotin
Negotin
211
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
TP "Gagi" doo Bujanovac
Z
Bujanovac
Bujanovac
212
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"MD Liv" doo Mladenovac
Z
Rajkovac
Mladenovac
213
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Pansirovina" doo Pančevo
Z
Pančevo
Pančevo
214
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
STR "Čelik komerc" Knjaževac
Z
Knjaževac
Knjaževac
215
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Metalinvest" doo Smederevo
Z
Osipaonica
Smederevo
216
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
TR "Bogda land" Knjaževac
Z
Knjaževac
Knjaževac
217
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
SR "Otpad" Nova Pazova
Z
Nova Pazova
Stara Pazova
218
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
SR "Otpad" Nova Pazova
Z
Nova Pazova
Stara Pazova
219
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Centar za reciklažu" ad BeogradOtkupni centar Paraćin
Z
Paraćin
Paraćin
220
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
STR "Bakarni puž" Majdanpek
Z
Majdanpek
Majdanpek
221
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Kuzman" doo Soko Banja
Z
Bobovište
Aleksinac
222
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Zormont" doo Beograd PJ Valjevo
S
Valjevo
Valjevo
223
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Fabri 2000" Zaječar
Z
Zaječar
Zaječar
224
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Eurokomerc company" doo
Bujanovac
Z
Veliki Trnovac
Bujanovac
225
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Veselinov" Negotin
Z
Negotin
Negotin
226
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Hefes S" doo Pirot
Z
Pirot
Pirot
227
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Centar za reciklažu" ad Beograd
Ogranak Bor
Z
Slatina
Bor
228
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Maksi co" doo Aleksinac
S
Crveni krst
Niš
229
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Tiki-Niti company" doo Bujanovac
Z
Bujanovac
Bujanovac
230
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Tiki-Niti company" doo Bujanovac
Z
Bujanovac
Bujanovac
231
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Sirovina" doo Knjaževac
Z
Knjaževac
Knjaževac
232
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Zormont" doo Beograd PJ Valjevo
S
Bujačić
Valjevo
233
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Marak" doo Knjaževac
Z
Knjaževac
Knjaževac
234
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
"Kuzman" doo Aleksinac
Z
Bobovište
Aleksinac
235
Otkupno sabirni centar sekundarnih sirovina
Radnja za otkup otpadnog
materijala "Živka" Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
236
Pogon za hidrotermičku obradu drveta
"Grozd" doo Ivanjica
S
Rokci
Ivanjica
237
Pogon za hidrotermičku obradu rezane građe
Drvna industrija "Naka" doo Zaječar
Z
Vražogrnac
Zaječar
238
Pogon za hidrotermičku obradu rezane građe
"Lazarević RPS" doo Zaječar
Z
Vražogrnac
Zaječar
239
Pogon za industrijski remont toner kaseta za
matrične, laserske i inkjet štampače
"Ribbon cms" doo Beograd
P
Beograd
Beograd
240
Pogon za izradu lakih transportnih kalemova
"Fabrika kablova Zaječar" ad
Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
8
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
241
Pogon za mašinsku obradu metala i izradu
predmeta od plastičnih masa procesom
brizganja
"Erozimat" doo Jagodina
Z
Jagodina
Jagodina
242
Pogon za otkup, sortiranje i privremeno
skladištenje metalnih sekundarnih sirovina
"Dimmetal" doo Dimitrovgrad
S
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
243
Pogon za plastifikaciju metala
SR "Breza 2" Negotin
P
Negotin
Negotin
244
Pogon za proizvodnju ekstrudirane duvane
folije i proizvoda od te folije
"Snekoprom" doo Aleksandrovac
P
Stanjevo
245
Pogon za proizvodnju kablova i provodnika
"ZS Komerc" doo Zaječar i "MPS"
doo Beograd
P
Zaječar
Zaječar
246
Pogon za proizvodnju kablova i provodnika
"ZS Komerc" doo Zaječar i "MPS"
doo Beograd
D
Zaječar
Zaječar
247
Pogon za proizvodnju komandno-signalnih
kablova
"Tel-kabl" doo Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
248
Pogon za proizvodnju nameštaja od pločastih
materijala
"Tis" doo Ivanjica
D
Šume
Ivanjica
249
Pogon za proizvodnju preparata za galvansku
zaštitu metala
"Ekogal" doo Bor
P
Bor
Bor
250
Pogon za proizvodnju rezane građe
"Grozd" doo Ivanjica
Z
Rokci
Ivanjica
251
Pogon za proizvodnju-industrijski remont
toner kaseta za laserske štampače i
servisiranje-održavanje laserskih štampača
"Perihard inženjering" doo Beograd
D
Palilula
Beograd
252
Pogon za punjenje boca tečnim naftnim
gasom i auto punilište sa radionicom
"Ferum SM" doo Smederevo
P
Smederevo
Smederevo
253
Pogon za punjenje boca tečnim naftnim
gasom i auto punilište sa radionicom
"Krušik-precizni liv" ad Mionica
P
Mionica
Mionica
254
Pogon za punjenje tečnog naftnog gasa
"Fontegas" doo Kladovo
P
Kladovo
Kladovo
255
Pogon za reparaciju valjaka iz tople i hladne
valjaonice “US steel Serbia”
"Serbian Roll Service company" doo
Smederevo
S
Radinac
Smederevo
256
Postrojenje "Šreder"
"Inos metali" ad Beograd
D
Žarkovo
Beograd
257
Postrojenje za livenje bakarne žice vertikalnim "Fabrika kablova Zaječar" ad
postupkom
Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
258
Postrojenje za obradu otpadnih voda
"Jugoprevoz mr" doo Čačak
P
Konjevići
Čačak
259
Postrojenje za preradu kalajne šljake i
kalajnog mulja u okviru postojeće livnice za
preradu sekundarnih sirovina
"034" doo Kragujevac
D
Kragujevac
Kragujevac
260
Postrojenje za proizvodnju bitumenom
vezanih materijala
"Alpine PZPB" doo Beograd
P
Gradac
Batočina
261
Postrojenje za proizvodnju bitumenom
vezanih materijala toplim postupkom
Preduzeće za puteve "Zaječar" ad
Zaječar
S
Vražogrnac
Zaječar
262
Postrojenje za proizvodnju poliuretanskih
pena
"Vapeks" doo Čačak
Z
Konjevići
Čačak
263
Postrojenje za reciklažu otpadnog
aluminijuma i plastičnih masa
Stanković Ratomir, Bor
S
Bor
Bor
264
Postrojenje za reciklažu otpadnog
aluminijuma i plastičnih masa
Stanković Ratomir, Bor
P
Bor
Bor
265
Postrojenje za uduvavanje ugljene prašine u
visoke peći broj 1 i 2
„U.S. steel Serbia“ doo Smederevo
S
Radinac
Smederevo
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
9
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
266
Prihvatni prostor za privremeno skladištenje
metalnih sekundarnih sirovina
"Fero-metal" doo Gabrovac
Z
Gabrovac
Niš
267
Proizvodna hala za izradu aluminijumske
bravarije, plastificiranje, anodnu oksidaciju i
hromatizaciju aluminijuma i aluminijumskih
legura
PP "Benevento" Čačak
P
Čačak
Čačak
268
Proizvodna hala za proizvodnju metalnog
reprodukcionog materijala i remont
hidrauličkih i pneumatskih komponenti
PP "Hidran" Trstenik
P
Trstenik
Trstenik
269
Proizvodna hala za proizvodnju metalnog
reprodukcionog materijala i remont
hidrauličkih i pneumatskih komponenti
PP "Sanvi" Trstenik
P
Trstenik
Trstenik
270
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Džanković Mehmed, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
271
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Emrović Nasuf, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
272
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
PP "Oxa" Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
273
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Torbić Hidajet, Novi Pazar
P
Pobrđe
Novi Pazar
274
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Jašarević Hadija, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
275
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Kolašinac Husein, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
276
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Leković Nedžib, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
277
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
Šarac Ratko, Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
278
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
PP "Mikan" Novi Pazar
P
Trnava
Novi Pazar
279
Proizvodni objekat za izradu džins odeće
PP "Nerko" Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
280
Proizvodni objekat za izradu modnih dugmadi
PP "Orion dugme" Vrnjačka Banja
P
Vrnjačka Banja
Vrnjačka
Banja
281
Proizvodni pogon za preradu i konzerviranje
voća i povrća
"Gloria" doo Vranje
S
Zlatokop
Vranje
282
Proizvodnja PVC granulata i gumene ispune za "Fabrika kablova Zaječar" ad
kablove
Zaječar
Z
Zaječar
Zaječar
283
Projekat adaptacije i sanacije postojećeg
objekta fabrike za preradu kože u skladište
duvana sa pratećim prostorijama
"Alliance one tobacco" doo Beograd
Z
Mišar
Šabac
284
Projekat dogradnje transformatorske stanice
na kompleksu fabrike sladoleda
"Delyug" ad Novi Beograd
S
Stari Banovci
Stara Pazova
285
Projekat izgradnje crpne stanice fekalnih voda Direkcija za planiranje i izgradnju
"Ribnica"
"Kraljevo" Kraljevo
S
Ribnica
Kraljevo
286
Projekat izgradnje nove rashladne komore
hladnjače
"Vino Župa" ad Aleksandrovac
Z
Stanjevo
287
Projekat izgradnje objekta za proizvodnju
energetskih i instalacionih provodnika i
kablova sa magacinskim prostorom
"Eurokabl" doo Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
288
Projekat proširenja kotlarnice na kompleksu
fabrike sladoleda
"Delyug" ad Novi Beograd
S
Stari Banovci
Stara Pazova
289
Projekat rekonstrukcije, adaptacije i
dogradnje objekta "Suva Ruda"
Marković Tihomir, Kosovska
Mitrovica
S
Kopaonik
Raška
290
Prostor za otkup metalnih sekundarnih
sirovina koje pripadaju zelenoj listi otpada
"Metali 1992" doo Beograd Ogranak
Bor
S
Bor
Bor
291
Prostor za otkup metalnih sekundarnih
sirovina koje pripadaju zelenoj listi otpada
"Dimitrijević" doo Bor
Z
Bor
Bor
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
10
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
292
Prostor za otkup metalnih sekundarnih
sirovina koje pripadaju zelenoj listi otpada
"Kapitol" doo Bor
S
Bor
Bor
293
Prostor za prihvat i odlaganje sekundarnih
sirovina
"Nissal" ad Niš
Z
Niška Banja
Niš
294
Prostor za prijem, razvrstavanje i privremeno
skladištenje sekundarnih sirovina
"Petrović i ostali" od Majdan
P
Majdan
Gornji
Milanovac
295
Prostor za prijem, razvrstavanje i privremeno
skladištenje sekundarnih sirovina
"Central Europe Metals" doo
Beograd
P
Zemun Polje
Zemun
296
Prostor za prijem, razvrstavanje i privremeno
skladištenje sekundarnih sirovina
"Glas komerc" od Ćuprija
P
Ćuprija
Ćuprija
297
Prostor za prijem, razvrstavanje, pakovanje i
čuvanje sekundarnih sirovina
"Centrum" doo Gornji Milanovac
D
Velereč
Gornji
Milanovac
298
Prostor za prijem, razvrstavanje, pakovanje,
reciklažu, preradu, doradu i čuvanje
havarisanih automobila i olupina motornih
vozila
"St. Teodor" doo Kovin
P
Kovin
Kovin
299
Prostor za prijem, razvrstavanje, pakovanje,
reciklažu, preradu, doradu i čuvanje
sekundarnih sirovina
"St. Teodor" doo Kovin
P
Kovin
Kovin
300
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"ND Sinma" doo Pančevo
P
Vojlovica
Pančevo
301
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"Beosirovina" doo Beograd
P
Beograd
Beograd
302
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"Feropromet" doo Paraćin
P
Mirilovac
Paraćin
303
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"Top market" doo Beograd
P
Resnik
Beograd
304
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
DP "Inos Kruševac" Kruševac
P
Lazarica
Kruševac
305
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"Ekoteq" doo Beograd
P
Surčin
Zemun
306
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
DP "Inos metalbiro" Beograd
P
Zemun, Sime
Šolaje
Zemun
307
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
DP "Inos metalbiro" Beograd
P
Zemun,
Pazovački put
Zemun
308
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"Stara varoš" doo Topola
P
Topola
Topola
309
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina
"Metalteks" od Trstenik
P
Trstenik
Trstenik
310
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina I
"Scholz" doo Beograd PJ Novi Sad
D
Novi Sad
Novi Sad
311
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina I
"Scholz" doo Beograd PJ Novi Sad
P
Novi Sad
Novi Sad
312
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina II
"Scholz" doo Beograd PJ Novi Sad
P
Novi Sad
Novi Sad
313
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i čuvanje sekundarnih sirovina II
"Scholz" doo Beograd PJ Novi Sad
S
Novi Sad
Novi Sad
314
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i privremeno skaldištenje sekundarnih "Bakar plus" doo Kraljevo
sirovina
P
Kraljevo
Kraljevo
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
11
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
315
Prostor za prijem, razvrstavanje, preradu,
doradu i privremeno skladištenje sekundarnih STR "Bakarni puž" Majdanpek
sirovina
P
Majdanpek
Majdanpek
316
Prostor za razvrstavanje, pakovanje i čuvanje
sekundarnih sirovina
"SSC metal" doo Beograd
P
Dobanovci
Beograd
317
Protektirnica teretnih auto guma
MP "Lavica" doo Zaječar
P
Zaječar
Zaječar
318
Radio i televizijski predajnici i repetitori
RTV "BK telekom" Beograd
P
Srbija
Srbija
319
Radionica za autolimarske i farbarske radove
"Ajas" od Negotin
P
Negotin
Negotin
320
Radionica za autolimarske i farbarske radove
Stanojević Dragan, Vidrovac
P
Vidrovac
Negotin
321
Radionica za farbanje automobila
"Auto Janković Mas" Jabukovac
D
Jabukovac
Negotin
322
Radionica za izradu građevinskog materijala
Nikolić Zvonko, Sikirica
P
Sikirica
Paraćin
323
Radionica za izradu grejnih elemenata
"Elmad" doo Kraljevo
P
Tavnik
Kraljevo
324
Radionica za izradu gumeno-metalnih
predmeta
Babić Dejan, Trstenik
P
Čairi
Trstenik
325
Radionica za izradu motičica za freze
Matić Milovan, Donji Dubič
P
Donji Dubič
Trstenik
326
Radionica za izradu obuće
SZOR "No1" Štipina
P
Štipina
Knjaževac
327
Radionica za izradu okova za nameštaj
Pavlović Zoran, Veliki Kupci
S
Veliki Kupci
Kruševac
328
Radionica za izradu okova za nameštaj
Pavlović Zoran, Veliki Kupci
P
Veliki Kupci
Kruševac
329
Radionica za izradu pet ambalaže
SZR "Sveti Nikola" Bor
P
Bor
Bor
330
Radionica za izradu sveća
Kalanović Verica, Poljna
P
Poljna
Trstenik
331
Radionica za otkup sirove kože
SZR "Koža" Knić
P
Knić
Knić
332
Radionica za plastifikaciju metala
"Wili" doo Kladovo
P
Kladovo
Kladovo
333
Radionice za izradu kanalizacionih i
vodovodnih cevi
SZR "Brzan-plast" Brzan
P
Brzan
Batočina
334
Reciklaža elektronskog otpada
"S.E. trade" doo Beograd
S
Višnjica
Beograd
335
Reciklažni centar sekundarnih sirovina
"Potis" ad Požarevac
S
Požarevac
Požarevac
336
Rekonstrukcija benzinske stanice "Negotin"
"Lukoil-beopetrol" ad Beograd
S
Negotin
Negotin
337
Rekonstrukcija benzinske stanice "Zaječar 2"
"Lukoil-beopetrol" ad Beograd
S
Zaječar
Zaječar
338
Rekonstrukcija galvanizacije i izgradnja
objekta za obradu otpadnih voda iz
galvanizacije
"Minel rastavljači" ad Novi Pazar
P
Novi Pazar
Novi Pazar
339
Rekonstrukcija i prenamena dela postojeće
hale u objekat za proizvodnju voćnih i
čokoladnih preliva
"Desing" doo Beograd
S
Knjaževac
Knjaževac
340
Rekonstrukcija kotlarnice "Kraljevica"
JKP "Toplana"
Z
Zaječar
Zaječar
341
Rekonstrukcija postojeće benzinske pumpe
postavljanjem opreme za snabdevanje
motornih vozila tečnim naftnim gasom
"Feniks" doo Negotin
S
Negotin
Negotin
342
Rekonstrukcija stanice za snabdevanje
motornih vozila gorivom sa stanicom za tečni
naftni gas u okviru kompleksa postojeće
stanice
"Petrobart" doo Beograd
S
Stari Trstenik
Trstenik
343
Sabirni centar metalnih sekundarnih sirovina
"Scholz" doo Beograd Poslovna
jedinica Niš
Z
Trupale
Niš
344
Sabirni centar otpadnih olovnih akumulatora
"Starter batteries" doo Beograd
S
Veternik
Novi Sad
345
Sabirni centar otpadnih olovnih akumulatora
"Starter batteries" doo Beograd
S
Smederevo
Smederevo
346
Sabirni centar otpadnih olovnih akumulatora
"Starter batteries" doo Beograd
S
Ritopek
Grocka
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
12
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
347
Sabirno otkupni centar otpadnih metala
"MVL" doo Kragujevac-RJ Inđija
S
Inđija
Inđija
348
Sabirno otkupni centar otpadnih metala
"MVL" doo Kragujevac-RJ Inđija
S
Inđija
Inđija
349
Skladište otpadnog staklenog vlakna
ISV "Etex" Baljevac na Ibru
P
Bela Stena
Raška
350
Skladište rastvarača
HI "Prvi maj" ad Čačak
P
Čačak
Čačak
351
Stambeno naselje "Verona"
GP "Rad" Vrnjačka Banja
S
Vrnjačka Banja
Vrnjačka
Banja
352
Stanica za snabdevanje gorivom motornih
vozila
"Metaloplastika" ad Kruševac
S
Kruševac
Kruševac
353
Stanica za snabdevanje gorivom motornih
vozila i objekat za smeštaj boca za prodaju
tečnog naftnog gasa
"AMSS" doo PJ Baljevac
P
Baljevac na
Ibru
Raška
354
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom i dogradnja gasne stanice
Milenković Mlađan, Soko Banja
Z
Resnik
Sokobanja
355
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom
"Agrosit semenarstvo" doo
S
Vitkovo
356
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom
Jovanović Miodrag, Mala Drenova
Z
Poljna
Trstenik
357
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom
Atanasković Đoka, Vranje
Z
Bresnica
Vranje
358
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom
"Soko Pek" doo Soko Banja
Z
Soko Banja
Soko Banja
359
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom
"Boss petrol" doo Stari Trstenik
S
Kruševac
Kruševac
360
Stanica za snabdevanje motornih vozila
gorivom
"Tempopetrol" doo Zaječar
D
Zaječar
Zaječar
361
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim gorivom
"Kod Džoa" doo Barajevo
S
Barajevo
Barajevo
362
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Ub
S
Ub
Ub
363
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"Lakeauto-trade" doo Čačak
D
Konjevići
Čačak
364
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"Lakeauto-trade" doo Čačak
P
Konjevići
Čačak
365
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Preljina
D
Preljina
Čačak
366
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Prijepolje
P
Prijepolje
Prijepolje
367
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Preljina
P
Preljina
Čačak
368
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Niš
P
Vrtište
Niš
369
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Ub
P
Ub
Ub
370
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"Export trade" doo Zemun
P
Zemun
Zemun
371
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"Boss petrol" doo Stari Trstenik
P
Kruševac
Kruševac
372
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"Boss petrol" doo Stari Trstenik
D
Kruševac
Kruševac
www.tehnikum.co.rs
REFERENC LISTA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
RB
OBJEKAT
INVESTITOR
P/D
/S/Z*
MESTO
OPŠTINA
373
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"Auto moto društvo" Pirot
S
Pirot
Pirot
374
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
"AMSS" doo Beograd PJ Niš
S
Niš
Niš
375
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
TUR "V&S petrol Marković"
S
Topola
Topola
376
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
Milošević Dragan, Vladičin Han
Z
Žitorađe
Vladičin Han
377
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom
Miladinović Miroslav, Globoder
S
Globoder
Kruševac
378
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom sa punionicom boca
"Kronos" doo Bor
S
Bor
Bor
379
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom sa punionicom boca
"Simpec" doo Bor
S
Bor
Bor
380
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom sa punionicom boca
Marković Vesna, Kovin
S
Kovin
Kovin
381
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom sa punionicom boca
Marić Petar, Lazarevac
S
Petka
Lazarevac
382
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom sa punionicom boca
Đurić Zoran, Lazarevac
S
Šopić
Lazarevac
383
Stanica za snabdevanje motornih vozila
tečnim naftnim gasom sa punionicom
prenosnih boca
Cvetković Predrag, Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
384
Stanica za snabdevanje vozila tečnim gorivom
Živković Miodrag, Zaječar
S
Zaječar
Zaječar
385
Strugara
"Masters" doo Kragujevac
P
Zlot
Bor
386
Strugara sa parionicom
PP "Gir" Kraljevo
P
Adrani
Kraljevo
387
Sušara za voće
"Pan marketing" doo Pančevo
P
Blace
Blace
388
Sušara za voće
Jović Zoran, Blace
P
Blace
Blace
389
Time share hotel "Pegaz"
"MSV Invest ing" doo Kraljevo
S
Vrnjačka Banja
Vrnjačka
Banja
390
Zanatska klanica pernate živine
Lapadatović Tihomir, Zaječar
P
Zvezdan
Zaječar
391
Zanatska klanica za klanje papkara i preradu
mesa
Marinković Dragan, Čačak
P
Ljubić
Čačak
392
Zanatska klanica za klanje papkara i preradu
mesa
Marinković Dragan, Čačak
S
Ljubić
Čačak
393
Zanatska mlekara
Privatna farma "Cane i ostali"
S
Lozovik
Velika Plana
394
Zanatska radionica za štancovanje lima
i površinsku zaštitu metala galvanskom
prevlakom cinka
SZR "Mario galvano" Šabac
D
Šabac
Šabac
395
Zanatski objekat za klanje pernate živine
Lapadatović Tihomir, Zaječar
S
Zvezdan
Zaječar
396
Zanatski objekat za preradu mleka
Stanišić Živan, Obrva
S
Obrva
Kraljevo
397
Zatvorena nadstrešica za smeštaj hemijskog
otpada
FETP "Magnohrom" Kraljevo
P
Kraljevo
Kraljevo
*Legenda skraćenica:
P - Prethodna analiza uticaja objekta na životnu sredinu
D - Detaljna analiza uticaja objekta na životnu sredinu
S - Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
Z - Studija o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu
13
www.tehnikum.co.rs
Download

Refernc lista Studije o proceni uticaja na životnu sredinu