IZVOD IZ SPISKA REGISTROVANIH OPERATERA
ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
BEOGRAD
ARHIFARM AD, Bude Tomovića 15, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
C.I.A.K d.o.o, Loznička 17, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
DELTA AGRAR d.o.o, Jurija Gagarina 12, Novi Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
DEKONTA d.o.o, General Mihajla Nedeljkovića 112, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
____________
ELEKTROISTOG IZGRADNJA, Husinskih rudara 19, Beograd
Sakupljanje i transport
Vrsta otpada:
- Neopasan: 15 01 04 - metalna ambalaža
- OPASAN: 15 01 10 * - ambalaža koja sarži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirna
opasnim supstancama;
____________
BREM GROUP d.o.o, Njegoševa 12, Beograd
Dozvola za tretman OPASNOG otpada u mobilnom postrojenju
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
____________
CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o, Tome Buše 14, Beograd
Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada
Metalna ambalaža
____________
MODKOLO d.o.o, Đorđa Stanojevića 9g, Beograd
Dozvola za tretman neopasnog otpada
Metalna ambalaža
____________
BLUBIS d.o.o, Omladinskih brigada 158/11, Novi Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
VIG METAL d.o.o, Oslobođenja 50, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
1
MAPLE CORPORATION d.o.o, Arhimandrita Gerasima Zelića 5/2, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
METALKOM d.o.o, Graničarska 2, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
EUROWEST N.1 COMPANY d.o.o, Petra Konjovića 12v/132, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
TOTA COMPANY d.o.o, Pere Todorovića 26/45, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
SWIFT 1, Đanga Rajnharta bb, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
TETRA PAK PRODUCTION, Milutina Milankovića 11, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
DEJAN FAP, Stevana Sinđelića 16/Lj, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
METAL LOGISTIC d.o.o, Baje Pivljanina 23, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
DIB-PROM d.o.o, Ovčanski put 13, Ovča – Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ZORMONT d.o.o, Cvijićeva 55, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
DEJ HOLLAND d.o.o, Đorđa Čutovića 15, Beograd
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
TEHNOKLIMA SISTEM d.o.o, Kesara Hrelje 24, Zemun
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
SEMLIN ART d.o.o, Gospodska 1, Zemun
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
2
NOVI SAD
MODEKOLO d.o.o, Antifašističke borbe 4, Novi Sad
Dozvola za sakupljanje i transport OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
____________
JKP ČISTOĆA, Sentandrejski put 3, Novi Sad
Skladištenje i tretman
- Neopasan: 15 01 04 - metalna ambalaža
- OPASAN: 15 01 10 * - ambalaža koja sarži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirna
opasnim supstancama;
____________
SCAN METALS d.o.o, Veselina Masleše 120/41, Novi Sad
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ĐAKOVIĆ d.o.o, Temerinski put 18, Novi Sad
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
METALCOMMERCE d.o.o, Mileve Marić 9, Novi Sad
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
SZTR GREEN PLANET, Fruškogorska 56, Veternik - Novi Sad
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ADA
S.Z.T.R PINTER ODPLAST, Petra Kočića 21/A, Ada
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
APATIN
APOS AD, Somborska 28, Apatin
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ARANĐELOVAC
SAN-ALEK d.o.o, Vožda Karađorđa 44, Aranđelovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
METAL-ALEK d.o.o, Gračanička 2, Aranđelovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
3
BARIČ
PRVA ISKRA NAMENSKA AD, Barička reka bb, Barič
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ČAČAK
AD Fabrika hartije BOŽO TOMIĆ, Industrijski prolaz 18, Čačak
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
DIMITROVGRAD
DIMMETAL d.o.o, Hristo Smirnenski 1, Dimitrovgrad
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
GORNJI MILANOVAC
R&S LAZOVIĆ d.o.o, M. Radovanovića-Korčagina 69, Gornji Milanovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
INĐIJA
S.Z.T.A.R GAVRILOVIĆ PLAST, Inđija
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
KRAGUJEVAC
JKP ČISTOĆA, Industrijska 12, Kragujevac
Sakupljanje i transport
Vrsta otpada:
- OPASAN: 15 01 10 * - ambalaža koja sarži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirna
opasnim supstancama;
KRALJEVO
FEROPROMET d.o.o, Vojvode Putnika 74/50, Kraljevo
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
LAZAREVAC
TIGRO-STAR d.o.o, Dula Karaklajića 47/24, Lazarevac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
LESKOVAC
TRGOVINA MAKOS BRANISLAV KOSTIĆ PR, Bože Cindre 11, Leskovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
4
LOZNICA
GREEN IDEA d.o.o, Petra Komarčevića bb, Loznica
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ELING AD, Šabački put bb, Loznica
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
LJIG - MORAVCI
KIS STIL d.o.o, Ibarski put bb, Moravci – Ljig
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
MALA PLANA
KOSKOMERC d.o.o, Mala Plana bb, Mala Plana
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
MLADENOVAC
MD LIV d.o.o, Milovana Jakšića 28, Mladenovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
INOS INDUSTROSIROVINA d.o.o, Savića mlin 1b, Mladenovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
NIŠ
JUGO-IMPEX d.o.o, Vazduhoplovca bb, Niš
Dozvola za skladištenje i tretman OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
MIV d.o.o, Ivana Milutinovića bb, Niš
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
FERO-METAL d.o.o, Triglavska 5, Gabrovac – Niš
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
NOVI KOZJAK (opština ALIBUNAR)
EKO-21 d.o.o, Svetog Save 29, Novi Kozjak (opština Alibunar)
Dozvola za sakupljanje i transport OPASNOG otpada
Agrohemisjki otpad koji sadrži opasne supstance
5
OBRENOVAC
ECO-DVORIŠTE d.o.o, Ulica 6a br. 9, Obrenovac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
POŽAREVAC
RISTIĆ M. 012 d.o.o, Beogradski put bb, Požarevac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
RUMA
MELTAL RECIKLAŽA d.o.o, Vladimira Nazora bb, Ruma
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
SMEDEREVO
TRI METAL d.o.o, Šalinačka bb, Smederevo
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
SR „AD SISTEM 1”, Vojislava Ilića 30, Radinac – Smederevo
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
BAKAR KOMERC ZR, Beogradska bb, Skobalj – Smederevo
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
SREMSKA MITROVICA
SALVECO d.o.o, Bulevar Konstantina Velikog bb, Sremska Mitrovica
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
STARA PAZOVA
DELMAX d.o.o, Volarsko polje bb, Stara Pazova
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
LEPI ZMAJ d.o.o, Vladimira Hurbana 30, Stara Pazova
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
STARČEVO
ASTER COP d.o.o, Sremska 39, Starčevo
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
6
SUBOTICA
S.Z.R SMEŠKO METAL - ZLATKO TEMUNOVIĆ PR, Subotica
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ŠABAC
INOS-NAPREDAK AD, Sinđelićeva 1, Šabac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ŠID
LUX PLASTIC d.o.o, Đure Jakšića bb, Šid
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
UŽICE
OLEKS d.o.o, Ljube Stojanovića 5, Užice
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
VALJEVO
METVA VALJEVO d.o.o, Zona skladišta i stovarišta bb, Valjevo
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
VRNJAČKA BANJA
PANČO d.o.o, Vrnjačka Banja
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
VRŠAC
BOGSI, Andrije Lukića 4/11, Vršac
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ŽITIŠTE
KOTEKS-EKSPORT d.o.o, Petra Škondrića 36, Žitište
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
ŽITOROĐE – VLADIČIN HAN
EKO PLAST d.o.o, selo Žitorođe – Vladičin Han
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Metalna ambalaža
7
Download

Izvod iz spiska registrovanih operatera za upravljanje