Spisak - pravna lica
R.BR.
PIB
NAZIV_OBVEZNIKA
1 100632288 DŽERVIN A.D. - U STEČAJU
IMT FABRIKA MOTOKULTIVATORA I MOTORA
2 100633676 U STEČAJU
3 100407578 DŽERSI D.O.O. - U STEČAJU
4 105894492 IMT D.P. U LIKVIDACIJI
5 104309763 ROBNE KUĆE BEOGRAD D.O.O.
TINA A.D. TIMOČKA INDUSTRIJA NAMEŠTAJA
6 101880200 KNJAŽEVAC - U STEČAJU
NAPREDAK OPŠTA ZEMLJORADNIČKA
7 100631373 ZADRUGA
8 100629947 MILE JULIN AKCIONARSKO DRUŠTVO
9 100407705 RGP - INPOS A.D.
10 100407279 SELECTA M&S D.O.O.
11 100051338 SLAVIJA BANKA U STEČAJU A.D.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
100407342 EROZIJA DVP
102203307 N.J. KOMPANIJA u stečaju D.O.O.
100631871 MLINPEK A.D. - U STEČAJU
100631507 VINA D.P. MAŠINSKA RADIONICA
100630452 ANA D.O.O. - U STEČAJU
100337528 KVALITET A.D
100630233 BRANKA DINIĆ D.P. U STEČAJU
STEFAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I
100631210 USLUGE
100002820 SRBIJAŠUME J.P.
PREDUZEĆE ZA PUTEVE " PZP VG-4 " U
100630022 STEČAJU
PODVIS - TERM A.D. ZA PROIZVODNJU
100630444 TERMIČKE I TEHNIČKE OPREME I MAŠINA
23 100384855 PRVI MAJ INDUSTRIJA ODEĆE
24 100099753 AZZARO PARALLEL D.O.O.
25 101837292 BORELI D.P. U RESTRUKTURIRANJU
26 103229412 BORSKA BANKA A.D. - U STEČAJU
CAPPY - ZORICA STOJANOVIĆ I OSTALI O.D.
27 103612745 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
28 100632751 TRGOVINA MONA DANČE ĆIRIĆ I DRUGI O.D.
MITIĆ RADOSLAV "MITKE" S.U.R. RADOSLAV
29 100631470 MITIĆ PR
30 100634023 TIMOMED D.O.O.
31 101880259 TRGOVINA ĐOKIĆ D.O.O.
INDUSTRIJA TEPIHA IVANJICA D.P. ZA
PROIZVODNJU PREKRIVAČA ZA POD
32 100932429 BUKOVICA - U RESTRUKTURIRANJU
33 100001360 EKSIMBANKA EKSPORT-IMPORT BANKA A.D.
34 100407463 SINMA - INDUSTROSIROVINA A.D.
35 100633254 DEMETRA D.O.O.
JELENKOVIĆ VARADINKA "TRESIBABA"
36 102107012 S.T.U.R. VARADINKA JELENKOVIĆ
Page 1
STATUS
PREDUZECA UKUPAN DUG
u stečaju
36,668,966.38
u stečaju
u stečaju
u likvidaciji
u stečaju
brisan
u stečaju
u procesu
privatizacije
u stečaju
brisan
u stečaju
u stečaju
u stečaju
u stečaju
35,892,010.82
6,456,333.60
5,828,867.27
5,074,935.65
5,009,988.03
4,508,799.86
4,434,885.72
3,015,010.29
2,856,825.52
2,501,585.57
2,494,290.14
2,370,621.54
2,178,383.30
2,076,283.27
1,804,379.00
1,609,739.36
1,520,743.78
1,487,185.44
1,447,394.32
brisan
1,331,369.98
1,286,183.10
u
restrukturiranju
1,270,301.72
1,218,666.56
u
restrukturiranju
u stečaju
1,144,959.92
1,142,678.03
brisan
u likvidaciji
1,083,412.13
1,071,313.95
brisan
1,064,525.78
1,063,044.47
1,036,840.90
u
restrukturiranju
brisan
brisan
brisan
1,036,811.73
1,029,565.62
1,017,181.31
988,609.36
880,993.13
Spisak - pravna lica
37 101327217 TIMAS A.D.
STIL DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA GRAFIČKO 38 101234753 IZDAVAČKU DELATNOST
39 103468107 SAN - STIL D.O.O.
40 100633932 VENUS D.O.O. P.T.P. - U STEČAJU
FILIPOVIĆ JUGRICA "KIFLA" S.Z.R. JUGRICA
41 105309187 FILIPOVIĆ PR
42 100407295 ĐOKIĆ - NTK A.D.
JOVANOVIĆ RATOMIR "TRGO-AUTO" S.T.R.
43 100632116 RATOMIR JOVANOVIĆ
MGV - MERMERI I GRANITI VUČIĆ D.O.O. ZA
PRERADU KAMENA I GRAĐEVINARSTVO-U
44 100630811 STEČAJU
45 100630305 IZBOR A.D.
46 101880267 LANTEX D.O.O. - U STEČAJU
47 100632622 FAM-KOMERC D.O.O.
48 100630348 ELITE 019 O.D.
49 100629800 SLOBODA EXPORT D.O.O.
50 100632868 PLANINKA O.D.
51 105512661 FAMILIJA MARKET D.O.O.
SMIS KOMERC - U STEČAJU D.O.O. ZA
52 100631228 PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
53 102106622 SLOBOPROMET SA P.O.
54 100630590 ĆIRIĆ DRAGAN
RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE JAVNO PREDUZEĆE
55 100002637 SA P.O.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
STANISAVLJEVIĆ SNEŽANA PROIZVODNJA I
TRGOVINA HLEBA PECIVA KOLAČA I DRUGIH
PREHRAMBENIH PROIZVODA SNEŽANA
107013863 STANISAVLJEVIĆ PR
100633029 MAGNET PP - U LIKVIDACIJI D.O.O.
100633877 BRAZDA PROMET D.O.O.
100630485 KOŽATEKS D.O.O.
100631437 MILUTINOVIĆ O.D. ZA TRGOVINU
STOJKOVIĆ IVAN "TWINS" AUTO PERIONICA
100407543 KAFE I TRGOVINA IVAN STOJKOVIĆ
MILUTINOVIĆ RADMILO "LOVAC" U.R.
104175282 RADMILO MILUTINOVIĆ
100337163 STOKOIMPEKS A.D.
101743849 KIDS BEBA D.O.O.
100633869 MDS O.D.
102684031 FARMAPROM D.O.O.
NOVOPROMET PROIZVODNO TRGOVINSKO
100632833 PREDUZEĆE EXPORT -IMPORT
68 100629762 KNJAŽEVAC VETERINARSKA STANICA D.O.O.
69 100634007 ELTAS D.O.O.
70 103282341 MP - JB D.O.O.
IGNJATOVIĆ BOJAN "PROFESIONAL" S.Z.R.
71 102173625 BOJAN IGNJATOVIĆ
BRANKA DINIĆ D.P. NA AKCIJE - INDUSTRIJA
72 104043708 KONFEKCIJE
Page 2
797,924.03
u stečaju
brisan
u stečaju
784,372.40
776,436.71
771,783.38
brisan
705,249.55
691,934.24
681,406.07
u stečaju
u stečaju
brisan
650,152.60
641,520.00
638,689.52
628,032.56
626,424.02
601,774.63
586,631.60
585,995.01
u stečaju
585,091.64
582,677.32
580,131.71
brisan
577,218.90
brisan
brisan
567,141.80
565,488.56
546,991.11
520,673.35
517,033.67
brisan
510,456.10
brisan
481,325.10
471,215.44
471,002.65
469,194.58
455,938.01
u likvidaciji
brisan
brisan
u procesu
privatizacije
brisan
455,879.15
brisan
429,702.98
brisan
417,466.56
450,007.41
445,348.47
440,426.24
Spisak - pravna lica
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
103526185 ŽULE KOMERC O.D.
101329868 IMPACCO D.O.O. U LIKVIDACIJI
100633990 RESTORAN KAMIONDŽIJA 2 O.D.
103730727 MANGUS TRADE D.O.O.
ĐOKIĆ PROMET PRIVATNO PREDUZEĆE SA
102241153 P.O.
100634592 JASMIL - D SIMIĆ I OSTALI O.D.
103945008 BADUST PROM D.O.O.
100633810 ISAKOV P.P.
103435849 ESKADA D.O.O.
D & N EURO - INTERNACIONAL D.O.O. ZA
101880138 TRGOVINU NA VELIKO I MALO
HART D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
100629795 PROMET -U LIKVIDACIJI
FIFTY - FIFTY PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
101234704 TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA SA P. O.
PROJEKTNI BIRO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
101234569 PROJEKTOVANJE
SIMIMPEKS PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
100502017 PRERADU MESA D.O.O.
100391935 ASTRA BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU
100632614 MAK INTERNACIONAL M.D.O.O.
LAV ORTAČKO DRUŠTVO UA PROIZVODNJU I
100634752 PROMET
103367768 ENKO P.P.
103890055 MS TIMOK COMMERCE D.O.O.
ŠOMOĐI SAŠA "NINI" KAFE POSLASTIČARA
102041508 SAŠA ŠOMOĐI
105046819 EUROSTANDARD D.O.O.
PEMAT KOMERC D.O.O. PREDUZEĆE ZA
104224876 PROMET I USLUGE
100634621 VOĆE PROMET P.P.
LAV - STAR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
101880291 OTKUP TRGOVINU I USLUGE
MILOŠEVIĆ NEBOJŠA "ROTOR" S.Z.T.R.
102486505 NEBOJŠA MILOŠEVIĆ PR
100407684 ABAKUS D.O.O.
100921327 SLOGA D.O.O.
STOJANOVIĆ ŽIVOTA ADVOKAT ŽIVOTA
100633594 STOJANOVIĆ
101234593 ĆIRA I SIN D.O.O.
RADENKOVIĆ MILOMIR "PIVNICA
RADENKOVIĆ" S.Z.U.R. MILOMIR RADENKOVIĆ
105649711 PR
104941238 AUTOCENTAR IGOR D.O.O.
101512479 VETPROM-HEMIKALIJE A.D. U STEČAJU
NIKOLIĆ SLAVIŠA "MONTAŽA - MOND"
SAMOSTALNA GRAĐEVINSKO ZANATSKA I
103210444 TRGOVINSKA RADNJA SLAVIŠA NIKOLIĆ
100632077 GOLDEN KOMERC PRIVATNO PREDUZEĆE
RISTIĆ TOPLICA "VERONA" S.U.R. TOPLICA
105328073 RISTIĆ PR
100630268 NIKISTEF D.O.O.
Page 3
u likvidaciji
brisan
brisan
414,334.60
413,735.69
408,610.46
408,494.80
402,241.93
399,681.12
399,638.81
384,232.64
383,169.92
381,737.54
u likvidaciji
379,550.05
376,456.81
brisan
369,254.96
u stečaju
brisan
364,494.58
358,013.58
350,178.68
brisan
brisan
348,388.79
348,169.07
342,848.33
341,852.97
341,254.90
brisan
332,726.12
330,733.24
328,037.35
brisan
brisan
brisan
327,226.21
321,082.95
319,711.19
318,111.64
313,602.63
u stečaju
312,987.21
312,542.34
312,052.43
brisan
brisan
311,104.24
304,046.75
300,323.02
299,334.23
Spisak - pravna lica
FLORISPROM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I
109 102203204 USLUGE
110 105698711 VINA D.P.U LIKVIDACIJI
IGNJATOVIĆ-PORODIČNA MANUFAKTURA
111 104180903 D.O.O.
112 100629779 ŠUKOM D.O.O.
113 100630723 MAJLO KOMERC D.O.O.
114 103566297 FRIGEL O.D.
115 102291732 MILOŠČIĆ D.O.O.
NIKOLIĆ NOVICA "GALEB" S.T.R. NOVICA
116 106439451 NIKOLIĆ PR
117 104122221 ĐOKIĆ GROUP TRGOVINA D.O.O.
MILADINOVIĆ VESNA "PAGOTO" KAFE
118 100633279 POSLASTIČARNICA VESNA MILADINOVIĆ
119 102241024 ADZ PRODUKT O.D.
NEŠIĆ ĐORĐE "NEŠIĆ PLAST" S.Z.R. ZA
120 100631113 PRERADU PLASTIKE I METALA ĐORĐE NEŠIĆ
121 100631412 HERA ORTAČKO DRUŠTVO
122 101169956 UDARNIK A.D. FABRIKA ČARAPA
123 102203399 KONTINENTAL O.D.
AQUA-PRO D.O.O. TRGOVINSKO PROIZVODNO
124 100631025 DRUŠTVO SA O.O.
125 100633949 RISTIĆ DIVKO "BILJE" T.R. DIVKO RISTIĆ
126 102665330 MAESTRO COMPANY D.O.O.
UNIPLUS PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
127 102561542 PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
128
129
130
131
132
brisan
u stečaju
298,874.11
296,173.41
brisan
u stečaju
295,262.43
293,344.05
289,503.93
287,225.05
283,646.91
brisan
u likvidaciji
282,070.42
280,826.50
280,750.94
279,229.69
u stečaju
brisan
UNIVERZAL EXPORT PROMET PRIVATNO
PREDUZEĆE ZA TRANSPORT PROMET NA
101880322 MALO I VELIKO I USLUGE U OBLASTI PROMETA
100631847 TRGOVINA GORAN D.O.O.
BELI TIMOK UGOSTITELJSKO TURISTIČKO
TRGOVINSKO DRUŠTVENO PREDUZEĆE SA P.
101234729 O.
brisan
M - KOMERC 011 PRIVATNO PREDUZEĆE SA
102765796 P.O.
100000776 BEKO A.D.
u stečaju
SOKOLOVIĆ VERA "HIBRID" POLJOPRIVREDNA
133 102431180 APOTEKA VERA SOKOLOVIĆ
134 103166884 INTERMOL D.O.O.
135 100634478 NAJISPROMET P.P.
TIMOK PREDUZEĆE SA OGRANIČENOM
136 102146175 ODGOVORNOŠĆU
137 105956770 POLET PLUS D.O.O.
138 100631611 TORLAK - KOMERC D.O.O. - U LIKVIDACIJI
u likvidaciji
139 100633684 IMT-TRGOVINA D.O.O.
u stečaju
140 100631960 POLET Z.Z.
INDUSTRIJA ZA PRERADU MAJDANPEK D.O.O. - u
141 100623967 U RESTRUKTURIRANJU
restrukturiranju
142 104175049 KOSTIĆ MILENA "ANJA" S.T.R. MILENA KOSTIĆ brisan
143 103398737 GALIS D.O.O.
Page 4
277,136.75
275,643.58
274,615.16
272,133.75
270,365.81
267,027.22
262,465.53
262,245.87
262,106.82
261,560.93
260,072.35
259,520.33
255,606.01
255,563.22
253,343.62
253,287.79
251,250.55
250,261.33
248,930.40
247,294.87
247,187.04
247,079.47
246,649.81
246,263.36
Spisak - pravna lica
144 102837103 ENTER ORTAČKO DRUŠTVO
MLADENOVIĆ DRAGAN "CRNA RUŽA" S.U.R.
145 102922972 DRAGAN MLADENOVIĆ
146 104119515 MEGA TIM D.O.O. - U STEČAJU
147 100630900 MIRROR COLIBRI D.O.O.
PETROVIĆ-ZULIM DRAGANA "GAGA" S.U.R.
148 100634890 DRAGANA PETROVIĆ
IGNJATOVIĆ SAŠA "MANUFAKTURA
IGNJATOVIĆ" SAMOSTALNA ZANATSKA
149 100634179 RADNJA SAŠA IGNJATOVIĆ
150 100694243 ĐERDAP RIBARSKO GAZDINSTVO
151 100407414 MIRIJAM D.O.O.
MATEJIĆ PRVUL "JUG" SAMOSTALNA
TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA PRVUL
152 101234690 MATEJIĆ
153 100630194 RELAX OBUĆA D.O.O.
154 100632647 DOO " NOTA " KNJAŽEVAC
155 103200634 TRESIBABA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
156 104468438 MALA REKA D.O.O.
NIKOLIĆ SRBISLAV "JASEN" S.Z.R. SRBISLAV
157 105353982 NIKOLIĆ PR
DŽAMIĆ SNEŽANA "LEGENDA" SAMOSTALNA
ZANATSKO UGOSTITELJSKA RADNJA
158 102621601 SNEŽANA DŽAMIĆ PR
159 100631381 RAKIĆ VANJA "ENTER" S.T.R. VANJA RAKIĆ
160 103282350 GABROGRAN D.P. U STEČAJU
BEOGRAD ROBNE KUĆE DEONIČARSKO
161 100297811 DRUŠTVO U STEČAJU
SANDRINO PRIVATNO PROIZVODNO
162 100407772 TRGOVINSKO PREDUZEĆE
163 100633828 MEDIA ART O.D.
164 100633609 MIKPROM P.P.
165 100630557 S.C.S. D.O.O.
MILOŠEVIĆ DRAGAN "GALIS" AGENCIJA ZA
KNJIGOVODSTVENE USLUGE I SERVIS
166 100633463 DRAGAN MILOŠEVIĆ PR
ISAKOV LJILJANA "BELLADONNA" PHARMACY
167 100633801 LJILJANA ISAKOV
168 103463928 FALC EAST D.O.O.
169 100499220 GRADI - TEL D.O.O.
BOŽIĆ SRĐAN "MOBI DIK" S.T.U.R. SRĐAN
170 102106727 BOŽIĆ
SPASIĆ MIRJANA "CAMELLIA" CVEĆARA
171 100633037 MIRJANA SPASIĆ
JELENKOVIĆ ZORAN "ENIGMA" SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA I
172 100408074 KOMISION ZORAN JELENKOVIĆ
ALEKSIĆ DEJAN "POSEJDON" S.U.R. KIOSK
173 100632495 DEJAN ALEKSIĆ PR
174 100629787 ŠUKOMONT O.D.
175 100634120 MISTRAL END CO D.O.O.
176 105296938 EL - BUKI D.O.O.
Page 5
245,850.76
u stečaju
244,629.96
242,754.73
240,649.53
239,866.86
brisan
brisan
234,092.89
232,938.73
232,775.90
231,645.22
231,381.21
224,831.99
224,023.86
223,218.98
219,426.40
u stečaju
219,161.71
218,667.23
215,071.58
u stečaju
211,191.46
brisan
brisan
brisan
brisan
210,322.84
208,663.06
206,412.21
204,865.76
brisan
204,092.65
200,337.87
194,943.18
194,099.34
brisan
192,076.08
190,257.67
189,400.01
brisan
brisan
188,950.07
186,134.58
186,065.35
184,060.30
Spisak - pravna lica
STEFANOVIĆ LJUBIŠA "VOĆEPROMET"
177 102960506 OTKUPNO MESTO LJUBIŠA STEFANOVIĆ
178 100632315 ĆIRA PRIVATNO PREDUZEĆE
RADIODIFUZNA USTANOVA - RADIO
179 104397527 TELEVIZIJA SRBIJE
180 102678704 MEDLEJ P.P. ZA PROIZVODNJU I PROMET
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
103795258 SIMIĆ CICA "TVISTER" LUNA PARK CICA SIMIĆ
105896293 ZION CLUB D.O.O. - U STEČAJU
105074574 MM BIKES D.O.O.
102561591 TRANDAFILOVIĆ O.D.
100634728 CERJE ZAMLJORADNIČKA ZADRUGA
MILOVANOVIĆ JELENA “MEGA-M” S.T.R.
100632735 JELENA MILOVANOVIĆ PR
100633131 JOVANOVIĆ PANTA I DR. HRISTI O.D.
RAMADANOVIĆ BORKO "TURBO BARBIJERI"
102561454 LUNA PARK BORKO RAMADANOVIĆ
101880146 DRAGIŠA I SIN O.D.
100634550 PROFIPROM P.P.
101267007 RM - COMPANY D.O.O.
100000491 AGROBANKA A.D. POLJOPRIVREDNA BANKA
105132235 KONAK ĆIRIĆ D.O.O.
101007622 PROGRES D.P.
RADOŠEVIĆ ZORAN I DR. ONA I ON ORTAČKO
102173551 DRUŠTVO ZA TRGOVINU
MILOJIĆ ZORAN "PIK" SPORT KAFE ZORAN
100634605 MILOJIĆ
103530617 FUTURA PLUS D.O.O.
JELENKOVIĆ ZORAN "ENIGMA" SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA I
100412967 KOMISION ZORAN JELENKOVIĆ
PETKOVIĆ ALEKSANDRA "DESPIK" S.Z.T.R.
103175174 ALEKSANDRA PETKOVIĆ PREDUZETNIK
MILOSAVLJEVIĆ MILOŠ "STARA BARUTANA"
100630629 S.U.R. MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ
RANĐELOVIĆ IVICA "MUSIC SHOP-MAESTRO"
100633789 S.T.R. IVICA RANĐELOVIĆ
103859991 AD " ŽELEZNICE SRBIJE " BEOGRAD
104944762 MOND SALON D.O.O.
100630573 KREDIBILE P.T.P.
PRVULOVIĆ DUŠICA "LEDI DI" ŽENSKI
100630055 FRIZERSKI SALON DUŠICA PRVULOVIĆ
MILUTINOVIĆ SLAVIŠA "OBUĆA S"
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SLAVIŠA
107371036 MILUTINOVIĆ PR
101950825 TIMOK PLUS ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
MARJANOVIĆ DUŠKO "BUS-PREVOZ" DUŠKO
102241137 MARJANOVIĆ
MILOJEVIĆ DEJAN "MAKI - MIKI" SAMOSTALNA
ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DEJAN
100407609 MILOJEVIĆ PR
100630532 AL - PRES D.O.O.
Page 6
brisan
183,688.98
182,630.20
182,615.01
182,189.64
brisan
182,033.52
178,990.78
178,503.75
178,100.45
177,379.46
brisan
brisan
175,823.61
174,725.06
brisan
u stečaju
173,956.54
170,578.18
169,305.98
168,375.91
164,340.12
161,640.43
159,508.74
brisan
159,389.66
u stečaju
u stečaju
158,844.68
157,882.47
157,426.47
154,145.42
153,763.99
brisan
brisan
152,799.29
151,388.22
150,355.02
150,110.45
149,987.87
149,434.02
148,751.27
146,933.35
brisan
u stečaju
145,439.47
144,786.83
Spisak - pravna lica
TOMIĆ SLAVIŠA "MARTINI" S.U.R. PICERIJA
211 101234585 BISTRO SLAVIŠA TOMIĆ
MILISAVLJEVIĆ LJUBIŠA "RESTORAN
KAMIONDŽIJA 2" SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKO PREVOZNIČKA RADNJA
212 100633981 LJUBIŠA MILISAVLJEVIĆ
RISTIĆ DRAGAN "TALISMAN" KAFANA SA
213 103823319 KONAČIŠTEM DRAGAN RISTIĆ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
143,970.18
143,204.81
brisan
MLADENOVIĆ BOŽIDAR "MLADENOVIĆ"
SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA
RADNJA POGREBNE OPREME BOŽIDAR
100633480 MLADENOVIĆ
DESPOTOVIĆ BRANKO "DESPOTOVIĆ" Z.T.R.
103502565 BRANKO DESPOTOVIĆ
105006276 FORTEEN LINE D.O.O.
107588830 NOVA AGROBANKA A.D. - U STEČAJU
u stečaju
CVETKOVIĆ DIJANA "8 +" S.T.R. DIJANA
100631927 CVETKOVIĆ
KOP - KOMERC D.O.O. PRIVATNO PREDUZEĆE
100631638 - U STEČAJU
u stečaju
UNI-CO. IVANA NIKOLIĆ I DRUGI ORTAČKO
100633045 DRUŠTVO ZA PROMET
STANKOVIĆ TOMISLAV ZANATSKA
102106680 OBUĆARSKA RADNJA TOMISLAV STANKOVIĆ
STOJKOVIĆ VLADAN SAMOSTALNA
ZANATSKO VULKANIZERSKA RADNJA VLADAN
106396926 STOJKOVIĆ PR
SIMIĆ CICA "SIMPEK" PEKARSKO TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA RADNJA CICA
100632760 SIMIĆ
IVANOVIĆ LELA "ARIES" AGENCIJA ZA
103659164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE LELA IVANOVIĆ brisan
MILADINOVIĆ ZORAN "GRICKO" S.T. U.R.
100631718 ZORAN MILADINOVIĆ
LAZAREVIĆ MIRKA "LARA" S.T.R. MIRKA
100633641 LAZAREVIĆ
100631285 ORFEJ D.O.O. ZA USLUGE I PROMET
brisan
106123045 STATUS AB INITIO D.O.O.
STOJKOVIĆ NOVICA VUKLANIZERSKA RADNJA
100634275 NOVICA STOJKOVIĆ
NIKIĆ DRAGAN "KORE NIKIĆ" SAMOSTALNA
101880363 ZANATSKA RADNJA DRAGAN NIKIĆ
NIKOLIĆ DRAGAN "MAKA" S.T.R. DRAGAN
100407594 NIKOLIĆ
brisan
ILIJIĆ NAJDAN SAMOSTALNA BRAVARSKO
103531074 LIMARSKA RADNJA NAJDAN ILIJIĆ
107425597 KNJAŽEVAC LOVAČKO UDRUŽENJE
100632905 ALFA PRODUKT O.D.
brisan
GOLUBOVIĆ SRĐAN "DUBRAVA" S.T.R. SRĐAN
104509752 GOLUBOVIĆ
BOGOJEVIĆ JASNICA "BOGOJEVIĆ" S.T.R. I
100633844 OTKUPNO MESTO JASNICA BOGOJEVIĆ
100632526 2 DD COKNA D.O.O.
Page 7
142,821.42
142,713.44
142,207.82
141,858.67
141,693.06
141,371.76
141,156.17
140,574.91
140,510.91
140,289.18
139,858.64
137,889.42
137,328.12
137,123.43
136,728.90
135,487.01
135,215.31
135,208.72
134,924.94
134,792.69
134,550.22
134,479.79
133,938.03
133,864.14
133,267.25
Spisak - pravna lica
MILOSAVLJEVIĆ NEBOJŠA "KEFI" S.Z.T.R. 238 103813474 AUTO SERVIS NEBOJŠA MILOSAVLJEVIĆ
brisan
NIKOLIĆ ZVONKO "ZOKI" Z.R. ZVONKO
239 104330705 NIKOLIĆ
PETROVIĆ LJUBIŠA "JEVIK" S.T.R. LJUBIŠA
240 101234673 PETROVIĆ
brisan
241 100566985 MOTO BOEM D.O.O.
CVETKOVIĆ NENAD "PRESS" S.Z.R.
242 105144095 ŠTAMPARIJA NENAD CVETKOVIĆ PR
243 100615493 NIŠ EKSPRES AD
DIB - KNJAŽEVAC D.P. ZA DUBINSKA
ISTRAŽIVANJA BUŠENJA I DRUGA GEOLOŠKA
244 100630135 ISTRAŽIVANJA
brisan
245 100633439 VINAVA KOMERC O.D.
246 106207966 CAKA 66 D.O.O.
247 100121449 TRGOPROMET-IMEX D.O.O.
248 106535075 MUČAJ NOK
SIMIĆ LJUBIŠA "SIMIĆ COMPANI" LUNA PARK
249 102561446 LJUBIŠA SIMIĆ
NIKODIJEVIĆ BOJAN "BOJAN" S.T.R. BOJAN
250 104354076 NIKODIJEVIĆ
brisan
MALINOVIĆ SILVANA "GUMA" S.T.R. SILVANA
251 103595863 MALINOVIĆ
MILETIĆ ZORAN AUTOPREVOZNIK ZORAN
252 102173916 MILETIĆ
brisan
253 100630942 MIBEX D.O.O
PENIĆ VINKO "DOBRA DUŠA" SAMOSTALNA
254 100633342 PEKARSKA RADNJA VINKO PENIĆ
TRANDAFILOVIĆ ZORICA "ELTEH"
ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA ZORICA
255 100632892 TRANDAFILOVIĆ
brisan
MILJKOVIĆ BRATISLAV "BRACA TURS"
PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
256 102203173 BRATISLAV MILJKOVIĆ
brisan
MANOJLOVIĆ RADIŠA "VRELO" S.Z.T.R.
257 100632366 RADIŠA MANOJLOVIĆ
brisan
SIMIĆ ĐORĐE "AUTODROM" LUNA PARK
258 102561399 ĐORĐE SIMIĆ
MILOŠEVIĆ DUŠICA "TRI GROZDA" S.U.R.
259 100634576 DUŠICA MILOŠEVIĆ
brisan
SOKOLOVIĆ IVAN S.Z.R. OPTIČAR IVAN
260 100630688 SOKOLOVIĆ
261 102008581 AUTOSRBIJA A.D.
RADOVANOVIĆ SLAVOLJUB AUTOPREVOZNIK
262 102960514 SLAVOLJUB RADOVANOVIĆ
263 102979467 ALFA TRADE D.O.O.
brisan
ŽIVKOVIĆ SINIŠA "TEHET" S.Z.R. SINIŠA
264 100633061 ŽIVKOVIĆ
265 100631558 PIRAMIDA D.O.O.
RISTIĆ DRAGAN "ROGER" VIDEOTEKA
266 100630217 DRAGAN RISTIĆ
267 101880099 FINEX D.O.O.
Page 8
132,335.43
131,519.96
130,657.39
129,283.64
128,886.29
127,273.41
124,335.56
123,811.71
123,676.07
123,421.64
122,844.51
122,633.77
121,205.81
117,874.17
117,457.43
116,481.10
115,328.26
113,748.90
113,725.89
112,912.23
112,530.82
112,510.88
111,466.41
109,981.93
109,757.44
109,728.90
109,401.17
109,104.55
108,756.66
108,552.05
Spisak - pravna lica
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
MILKIĆ SAŠA "MILKIĆ" SAMOSTALNA
TRGOVINSKO-ZANATSKA RADNJA SAŠA
101758105 MILKIĆ PR
brisan
DIMITRIJEVIĆ ČEDOMIR "RAŽANJ" PEČENJARA
105348190 ČEDOMIR DIMITRIJEVIĆ PR
100408007 BOŠKO D.O.O.
MILOŠEVIĆ SINIŠA "KUTAK" S.U.R. SINIŠA
103230058 MILOŠEVIĆ
brisan
KONSTANTINOVIĆ PETAR "FONTANA" S.T.R.
103271420 PETAR KONSTANTINOVIĆ
MIHAJLOVIĆ SLAVIŠA "MERAK" S.T.R. SLAVIŠA
100407965 MIHAJLOVIĆ
RAŠIĆ NOVICA "ČINDA" S.R. ZA PROIZVODNJU
100633527 SODA VODE NOVICA RAŠIĆ
MILETIĆ SLAVIŠA "ZNANJE" S.T.R. KNJIŽARA
100407676 SLAVIŠA MILETIĆ
VASIĆ SINIŠA "PEKARA VASIĆ" S.T.R. SINIŠA
100635059 VASIĆ
brisan
STEVANOVIĆ SLAVIŠA S.Z. MEHANIČARSKA
100631654 RADNJA SLAVIŠA STEVANOVIĆ
100630604 KREDO D.O.O.
PRVULOVIĆ MARINA "ŽABAC" S.T.R. KOMISION
100632639 MARINA PRVULOVIĆ
JOVANOVIĆ VLADAN "GAME KLUB EXIT"
105057469 ORTAČKA RADNJA VLADAN JOVANOVIĆ I DR.
MILETIĆ DRAGANA "KALA" S.Z.R. DRAGANA
100634234 MILETIĆ
PRVULOVIĆ SINIŠA "SIJA-TAXI" AUTO TAKSI
104507534 SINIŠA PRVULOVIĆ
brisan
SIMIĆ DRAGIŠA SAMOSTALNA RADNJA ZA
PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA I PREVOZ
101758121 PUTNIKA DRAGIŠA SIMIĆ
brisan
100631978 BOJALUKS D.O.O.
100632850 INN D.O.O.
BANGIĆ DRAGIŠA SAMOSTALNA RADNJA ZA
102431106 PRIKUPLJANJE ODPADAKA DRAGIŠA BANGIĆ
VASILJKOVIĆ LUKOMIR "LUKOVČANKA"
104438632 TRGOVINSKA RADNJA LUKOMIR VASILJKOVIĆ
103949930 INOS - RISTIĆ O.D.
DOJČINOVIĆ DUŠICA "KRUNA" S.T.R. DUŠICA
102806798 DOJČINOVIĆ
MILOŠEVIĆ MILAN "FOTO ZRAK" S.Z.T.R.
104185372 MILAN MILOŠEVIĆ
100633852 BALES.T.R. A P.P.
100929030 KOMPANIJA BIG - BULL D.O.O.
u stečaju
MILOŠEVIĆ TATJANA "GALIS SOFT" AGENCIJA
104668783 TATJANA MILOŠEVIĆ PR
brisan
TINA - KOMERC D.O.O. PREDUZEĆE ZA
101880195 TRGOVINU I USLUGE
brisan
RADENKOVIĆ JASNA S.Z. ČASOVNIČARSKA
100634744 RADNJA JASNA RADENKOVIĆ
brisan
100633471 GALIS PREDUZEĆE SA P.O.
102203479 FR - TIM O.D. RISTIĆ VESNA I DRUGI
brisan
Page 9
108,407.97
108,352.27
108,319.77
107,542.80
106,255.21
106,255.04
106,177.94
106,073.37
104,976.21
104,803.31
103,756.81
102,769.52
102,178.45
102,018.06
101,930.90
101,713.57
101,491.40
101,241.73
101,165.28
100,835.08
100,248.34
99,924.47
98,486.09
98,036.62
97,635.02
97,472.38
97,300.03
97,089.03
95,824.65
95,770.10
Spisak - pravna lica
NIKOLIĆ GRADIMIR "ESKIMO" S.T.R. GRADIMIR
298 103197897 NIKOLIĆ
ALITOVIĆ DRAGAN ZABAVNI PARK DRAGAN
299 103092321 ALITOVIĆ
300 100295547 VESPER D.O.O.
ANGROPROMET PRIVATNO TRGOVINSKO
301 102173586 PREDUZEĆE
TODOROVIĆ SLAĐAN "UNIKAT" S.Z.R. SLAĐAN
302 100407455 TODOROVIĆ PR
STOJANOVIĆ ŠEĆA ZABAVNI PARK ŠEĆA
303 102814030 STOJANOVIĆ
brisan
SIMIĆ DUŠAN "EVROPA" LUNA PARK DUŠAN
304 102561438 SIMIĆ
305 105705299 MTK AGRIAIMT 506 D.O.O.
306 104927509 "HU INTERNACIONAL" D.O.O. U LIKVIDACIJI
u likvidaciji
MARKOVIĆ KRSTA "TIZ" S.Z.R. KRSTA
307 103658731 MARKOVIĆ
NIKOLIĆ MLADEN "MONTAŽ" GRAĐEVINSKO308 102241090 ZANATSKA RADNJA MLADEN NIKOLIĆ PR
MILANOVIĆ BRANISLAV "KNJIŽARA KULTURA"
309 105783487 S.T.R. BRANISLAV MILANOVIĆ PR
310 100630436 PODVIS - KOMERC D.O.O.
IVANOVIĆ BRATISLAV "VOĆAR" S.T.R.
311 100633535 BRATISLAV IVANOVIĆ
GRADITELJ INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
312 101234544 MATERIJALA
brisan
313 100632411 DOJČIN PREDUZEĆE SA P.O.
MIHAJLOVIĆ BOBANA "DM" STEČAJNI
314 100635067 UPRAVNIK BOBANA MIHAJLOVIĆ PR
315 106449248 FINO PLUS PRO MARKET D.O.O.
316 101328863 TIMOK -KOMERC D.O.O.
CVETKOVIĆ TOPLICA "CVETKOVIĆ" BIRO ZA
317 103230099 PROJEKTOVANJE TOPLICA CVETKOVIĆ
RAJKOVIĆ VLADISLAV ADVOKAT VLADISLAV
318 100633578 RAJKOVIĆ
JOVANOVIĆ SRĐAN "STATUS" AGENCIJA
319 102819639 SRĐAN JOVANOVIĆ
PRVULOVIĆ SRĐAN "SRLE" FRIZERSKI SALON
320 101234649 SRĐAN PRVULOVIĆ
TODOROVIĆ ZORICA "OSKAR" VIDEO KLUB
321 100407844 ZORICA TODOROVIĆ
VETERVIT D.O.O. PREDUZEĆE ZA
322 100634099 PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
323 100632591 AGROGRADNJA D.O.O.
ĐORĐEVIĆ LJUBIŠA "DERVEN" S.T.R. LJUBIŠA
324 100407957 ĐORĐEVIĆ
325 102755462 SAVIĆ BOBAN "STIL" S.Z.R. BOBAN SAVIĆ
DEMČIĆ SLAVIŠA "TV SERVIS-DEMIS"
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SLAVIŠA
326 106127984 DEMČIĆ PR
BANGIĆ SLAĐANA S.Z.R. ZA SAKUPLJANJE
327 104352011 SEKUNDARNIH SIROVINA SLAĐANA BANGIĆ
Page 10
95,460.49
94,947.57
94,662.62
93,895.19
93,835.92
93,485.65
93,331.04
93,262.35
93,126.23
91,448.24
91,437.66
90,958.08
90,690.76
89,713.71
89,641.64
89,043.18
88,935.47
88,837.64
88,388.63
87,523.35
87,443.34
87,296.00
87,189.03
86,220.62
85,597.88
85,487.86
84,824.69
84,640.50
84,638.11
84,597.42
Spisak - pravna lica
NIKOLIĆ BLAŽENKA "GALA" S.T.R. BLAŽENKA
328 105234092 NIKOLIĆ PR
PEJČIĆ DRAGICA "BBC" SAMOSTALNA
ZANATSKO USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA I
329 100631429 KOMISION DRAGICA PEJČIĆ PR
JOVČIĆ MIODRAG ADVOKAT MIODRAG
330 100632786 JOVČIĆ
331 100758221 NIŠPRODUKT D.O.O.
332 100632438 VOSKO
GOLUBOVIĆ ALEKSANDAR "CERAMICA" S.Z.R.
333 105334859 ALEKSANDAR GOLUBOVIĆ PR
NEDELJKOVIĆ DANIJELA "GLAMOUR"
334 102203229 FRIZERSKI SALON DANIJELA NEDELJKOVIĆ
MILOJEVIĆ DEJAN "MAMBO-PEK" S.Z.T.R. ZA
PROIZVODNJU KORA DEJAN MILOJEVIĆ
335 100633498 PREDUZETNIK
RANĐELOVIĆ BOBAN "TREĆA SREĆA"
UGOSTITELJSKA RADNJA BOBAN
336 104324260 RANĐELOVIĆ
ĐORĐEVIĆ ZORICA "PARK" S.T.R. ZORICA
337 100407287 ĐORĐEVIĆ
338 100633772 ILIJIĆ MIRJANA "PLUS" S.T.R. MIRJANA ILIJIĆ
MILIVOJEVIĆ IRENA "TROPIKO" S.U.R.-BIFE
339 102876964 IRENA MILIVOJEVIĆ PR
ŽIVKOVIĆ GORAN "ZONA" S.T.R. KOMISION
340 100632663 GORAN ŽIVKOVIĆ
STOJANOVIĆ TARZAN "TAKI 019" S.Z.R.
341 104697642 TARZAN STOJANOVIĆ PR
MAJSTOROVIĆ ALEKSANDRA "LINEA ALBA
019" S.T.R. KOMISION ALEKSANDRA
342 100632542 MAJSTOROVIĆ
343 104352003 HUČIĆ NAZLIJA "DIONIS" U.R. NAZLIJA HUČIĆ
344 103676948 IVANOVIĆ DENIS "D 3" S.Z.R. DENIS IVANOVIĆ
ARANĐELOVIĆ DRAGIŠA "FENIX" KNJIŽARA
345 101880371 DRAGIŠA ARANĐELOVIĆ PR
STOJANOVIĆ IVANA "O.K" S.T.R. KOMISION
346 103616915 IVANA STOJANOVIĆ
347 100632331 ŽONKI SOKOLOVIĆ O.D.
MILOŠEVIĆ LJUBIŠA AUTOPREVOZNIK
348 104149048 LJUBIŠA MILOŠEVIĆ
349 100632001 ZELENI ZEC K.D.
BOŽIĆ MIODRAG "BOŽIĆ" ELEKTROSERVIS
350 102707946 MIODRAG BOŽIĆ
351 100631515 INTEGRAL START O.D.
352 100633633 TORLAKINVEST ZADRUGA ZA IZGRADNJU
353 100632132 JOVANOVIĆ MILE "MS" S.Z.R. MILE JOVANOVIĆ
VUKIĆ BLAGICA "PEČENJARA" S.U.R. BLAGICA
354 100634380 VUKIĆ
JELENKOVIĆ IVAN "NIDŽA" SAMOSTALNA
355 104496899 PEKARSKA RADNJA IVAN JELENKOVIĆ
MILOŠEVIĆ DESIMIR ADVOKAT DESIMIR
356 102173844 MILOŠEVIĆ
Page 11
84,434.55
84,244.02
83,676.83
82,728.88
81,963.70
brisan
81,446.93
81,410.70
80,500.91
brisan
80,228.69
brisan
brisan
80,110.79
79,841.46
brisan
79,778.46
79,403.70
brisan
79,178.82
78,636.43
78,266.85
78,155.28
77,982.15
77,894.82
77,618.24
brisan
77,044.97
76,471.08
76,050.65
76,011.23
75,823.36
75,718.07
75,613.97
75,548.75
75,540.51
Spisak - pravna lica
357 100633220 BOOM TAXI O.D.
KRSTIĆ ZLATOMIR "ZLATKO" SAMOSTALNA
ZANATSKA STAKLOREZAČKA RADNJA
358 102486394 ZLATOMIR KRSTIĆ
359 103954652 POPOLUS D.O.O.
JOVIĆ ŽIVORAD "IZGRADNJA" SAMOSTALNA
GRAĐEVINSKO - ZANATSKA RADNJA ŽIVORAD
360 100634517 JOVIĆ
MIHAJLOVIĆ MIODRAG "MIHAJLOVIĆ"
361 105862041 VINARSKI PODRUM MIODRAG MIHAJLOVIĆ PR
RANĐELOVIĆ SNEŽANA "SAŠA" S.U.R.
362 101758025 SNEŽANA RANĐELOVIĆ
363 104008392 DOO MOTOKULTIVATOR
ŽIKIĆ GORAN "DRVO TIM" S.Z.R. GORAN ŽIKIĆ
364 105143338 PR
365 105736529 GOLD TRAVEL D.O.O.
STANOJEVIĆ MARINA "DUŠICA" S.T.R. MARINA
366 100407519 STANOJEVIĆ
RAJIĆ NENAD "GEOBUŠENJE" S.R. NENAD
367 105277893 RAJIĆ PR
368 106716320 BILANS 2010 D.O.O.
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
101880234 LIBRA D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
106487182 NICE PREVOZ D.O.O.
100632165 LJUBIĆ DEJAN "LJUBIĆ"S.T.R. DEJAN LJUBIĆ
100358298 TIGAR A.D.
PAVLOVIĆ BRATISLAV "MAPAN" TRGOVINSKO
UGOSTITELJSKA RADNJA BRATISLAV
104244456 PAVLOVIĆ
102707911 AGRA D.O.O.
103534337 GLIŠIĆ MILAN "MILPEK" S.Z.R. MILAN GLIŠIĆ
100407633 VITA I SIN D.O.O.
MANOJLOVIĆ SRBIJANKA "MIM" S.Z.R.
104110085 SRBIJANKA MANOJLOVIĆ
100631791 VANJA D.O.O.
101234681 HAN - KOMERC D.O.O.
102173594 KONIN D.O.O.
MILUTINOVIĆ ŽARKO "KRZNOTEKS"
RADIONICA ZA ŠTAVLJENJE I PRERADU KOŽE
100407383 ŽARKO MILUTINOVIĆ
STOJANOVIĆ SLOBODAN "BS BOBI"
SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA
100633295 RADNJA SLOBODAN STOJANOVIĆ
103314002 ALEX O.D. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
INTERNATIONAL COMBAT & BODYGUARD
103996696 ASSOCIATION D.O.O.
106426669 ALENEJA D.O.O.
106456787 DŽEJSON-TREND D.O.O.
MANOJLOVIĆ SILVANA "GOLD" MENJAČNICA
104292988 SILVANA MANOJLOVIĆ PR
STANKOVIĆ SELIBOR "KOD SAŠE" S.U.R.
105569738 SELIBOR STANKOVIĆ PR
Page 12
75,497.17
brisan
75,445.02
74,798.69
brisan
74,748.94
74,120.55
brisan
73,382.45
73,302.09
72,944.44
72,877.31
brisan
72,828.62
72,474.84
72,433.82
72,344.40
72,211.76
71,664.04
71,590.42
brisan
brisan
brisan
71,493.37
71,308.15
70,811.63
70,608.73
70,530.09
70,047.18
69,904.23
69,871.13
69,459.33
brisan
u likvidaciji
69,155.03
69,071.75
u likvidaciji
69,048.40
68,859.46
68,524.63
68,326.95
68,278.12
Spisak - pravna lica
MILENKOVIĆ BOBAN "BOKI TERM" ZANATSKO
389 104272484 UGOSTITELJSKA RADNJA BOBAN MILENKOVIĆ
PRODOVIĆ JERO "KREATIVNOST" S.Z.R. JERO
390 105189692 PRODOVIĆ PREDUZETNIK
391 104574061 TERMIS MKM D.O.O.
STOJANOVIĆ ŽIVOJIN "NEA" SAMOSTALNA
ZANATSKO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA
392 100633262 RADNJA ŽIVOJIN STOJANOVIĆ
TRANDAFILOVIĆ IVICA "UDARNIK JEDAN"
SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA
393 107487751 RADNJA IVICA TRANDAFILOVIĆ PR
ĐORĐEVIĆ SAŠA "SPEED" S.Z.R. SAŠA
394 100634291 ĐORĐEVIĆ
DESPOTOVIĆ NENAD "DESPOTOVIĆ" S.Z.R.
395 100630926 NENAD DESPOTOVIĆ
MANIĆ VITOMIR "MRAMOR" S.Z.T.R. VITOMIR
396 100631726 MANIĆ PR
STOJANOVIĆ BRATISLAV "SNEKI" S.T.R.
397 104813849 BRATISLAV STOJANOVIĆ PREDUZETNIK
398 106309585 GERA JEZGRO D.O.O.
399 100407551 TRGOPROMET ALKO D.O.O.
PETROVIĆ GORAN "SINGO" S.Z.R. GORAN
400 102972496 PETROVIĆ
401 100631700 JABLANPLAST O.D.
brisan
MILANOVIĆ DEJAN "VESNA" S.Z. KROJAČKA I
402 100631734 TRGOVINSKA RADNJA DEJAN MILANOVIĆ
RANĐELOVIĆ IVA "GRADITELJ" Z.R. IVA
403 104330692 RANĐELOVIĆ
brisan
JENIĆ ZORAN "D.M. TAPI" KAFE GALERIJA
404 100630160 ZORAN JENIĆ
405
406
407
408
ĐORĐEVIĆ DRAGOLJUB "APOLLO"
PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA OBRADU
OFFSET ŠTAMPARSKIH FORMI DRAGOLJUB
100407852 ĐORĐEVIĆ
100621598 TRGO AUTO D.O.O.
105972219 NICOM FISH TRADE D.O.O.
GLIŠIĆ BRANKICA "N I N" S.T.U.R. BRANKICA
103813511 GLIŠIĆ
68,123.80
67,211.86
66,927.44
66,919.56
66,562.39
66,530.02
66,228.36
66,209.16
65,953.18
65,838.71
65,660.27
65,513.77
65,379.34
65,161.76
64,817.05
brisan
64,673.35
64,608.63
64,382.02
brisan
63,532.20
JOKSIMOVIĆ DANIJELA DANIJELA JOKSIMOVIĆ
409 105715862 PR S.T.K.R " ĐONINA " KNJAŽEVAC
JELENKOVIĆ LJUBIŠA "BALKAN"
410 103056109 ĆEVABDŽINICA LJUBIŠA JELENKOVIĆ PR
brisan
NIKOLIĆ MIRJANA "MON AMIE" SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKO - TRGOVINSKA RADNJA
411 100632743 MIRJANA NIKOLIĆ
412 102106868 FORTIN ZANATSKA ZADRUGA
413 107282806 TINA INTERNATIONAL D.O.O.
414 104574447 TEHNOMOBILE CORPORATION D.O.O.
415 101802217 PREMIER D.O.O.
BOKIŠPED PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE
USLUGA U OBLASTI PROMETA I ŠPEDICIJE SA
416 102431122 P.O.
Page 13
68,238.20
63,517.21
63,494.57
63,379.50
62,706.03
62,702.77
62,491.42
62,215.49
62,141.23
Spisak - pravna lica
TRESIBABA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA U
417 100630799 STEČAJU
KOSTIĆ LELICA "KOLIBRI" S.T.R. LELICA
418 100634218 KOSTIĆ
419 102106606 GORICA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
JOVANOVIĆ MILAN METALOSTRUGARSKA
420 100631197 ZANATSKA RADNJA MILAN JOVANOVIĆ
421 100632403 VIDENOVIĆ I SIN O.D.
HRISTIJANA PRIVATNO PREUZEĆE ZA
422 100633140 PROMET NA MALO I VELIKO
JANKOVIĆ NEŠA "JANKOVIĆ" S.Z.R. NEŠA
423 104175016 JANKOVIĆ
ĐORĐEVIĆ VESNA "3 MV" S.T.R. VESNA
424 102765788 ĐORĐEVIĆ
ĐORĐEEVIĆ IVAN "NOKI" S.Z.R. IVAN
425 105328104 ĐORĐEVIĆ PR
426 100632157 MINEX D.O.O.
DEMIROVIĆ HISEN "DAKSI" TAKSI HISEN
427 103546009 DEMIROVIĆ
RADOJKOVIĆ ZORAN "VLAOVAC CO" S.T.R.
428 102173617 ZORAN RADOJKOVIĆ
ĐOKIĆ MARIJA "BUONGIORNO" BIFE MARIJA
429 102837111 ĐOKIĆ
MILENKOVIĆ RADOMIR "SRPSKA KAFANA"
430 103437596 S.U.R. RADOMIR MILENKOVIĆ PR
MATEOVIĆ SNEŽANA "4 M M M M" S.T.R.
431 104921897 SNEŽANA MATEOVIĆ PR
432 103835422 TROPONJAC D.O.O.
PETROVIĆ RADE SAMOSTALNA ZANATSKA
RADNJA ZA INSTALATERSKE RADOVE RADE
433 102866469 PETROVIĆ
434 103548916 MITIĆ KRISTINA "MITIĆ" S.T.R. KRISTINA MITIĆ
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
u stečaju
61,984.95
61,962.72
61,914.11
61,872.76
61,712.96
61,325.09
60,939.89
brisan
60,671.85
60,418.12
60,354.61
60,353.55
brisan
60,235.70
brisan
60,053.03
brisan
60,048.37
60,009.38
VESELINOVIĆ MILAN "MV GRAFIKA"
SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA
RADNJA ZA ŠTAMPANJE I TRGOVINU MILAN
104522972 VESELINOVIĆ
ASANOVIĆ VALENTINA ZABAVNE IGRE
105094955 VALENTINA ASANOVIĆ PR
106199173 FILIPOVIĆ NIKOLA
RADENKOVIĆ SAŠA "ANASTASIJA" S.T.R. I
104338687 KOMISION SAŠA RADENKOVIĆ
brisan
TODOROVIĆ MILEN "MIRATO" SAVETOVANJE
PROJEKTOVANJE I POSREDOVANJE MILEN
106815574 TODOROVIĆ PR
RADISAVLJEVIĆ RADIŠA AUTOPREVOZNIK
102173828 RADIŠA RADISAVLJEVIĆ
MAKSIMOVIĆ MILINKO "GEOMAX" GEODETSKI
103230074 BIRO MILINKO MAKSIMOVIĆ
MILUTINOVIĆ JELENA "DREAM COLLECTION"
103164887 S.Z.T.R. JELENA MILUTINOVIĆ PR
brisan
IBRIĆ DRAGAN "KONVOY" ZABAVNI PARK
102203181 DRAGAN IBRIĆ
NIKOLIĆ ZORAN "M.P.S." S.T.R. ZORAN
102203245 NIKOLIĆ
Page 14
62,133.23
59,947.70
59,823.45
59,778.42
59,634.55
59,251.04
59,154.27
59,091.38
58,900.58
58,691.04
58,342.00
58,317.09
58,295.56
Spisak - pravna lica
445 100619550 CENTROPAK D.O.O
SMILJANIĆ VLADISLAV "SMILJANIĆ" SPEC.
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VLADISLAV
446 101880120 SMILJANIĆ
447 101093754 PAJIĆ COMPANY GROUP D.O.O.
STEVIĆ DIMITRIJE "TEODORA" JUVELIRSKO
448 103620405 ČASPVNIČARSKA RADNJA DIMITRIJE STEVIĆ brisan
PERIĆ MARINA "MARINA" CAFFE MARINA
449 102819663 PERIĆ
RADIVOJEVIĆ SRĐAN "MOCA" S.T.R. SRĐAN
450 101037239 RADIVOJEVIĆ
RANĐELOVIĆ DIVJAN "DU - BI - DI" SONI KLUB
451 103813482 DIVJAN RANĐELOVIĆ
VUKIĆ ZORAN "MARKONI" S.Z.R. ZA RUČNO
452 100630820 PRANJE MOTORNIH VOZILA ZORAN VUKIĆ
MILUTINOVIĆ MILAN "ARSS" SAMOSTALNA
ZANATSKA OBUĆARSKA RADNJA MILAN
453 104454248 MILUTINOVIĆ
RISTOVIĆ BOŠKO "BOŠKO" AUTOTAKSI
454 103728170 PREVOZ BOŠKO RISTOVIĆ
PANIĆ DRAGAN "JOKA I MAKI" SAMOSTALNA
455 107703187 ZANATSKA RADNJA DRAGAN PANIĆ PR
RADOVANOVIĆ NADA "LION" S.T.R. I AUTO
456 100631935 TAKSI NADA RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK
NEŠIĆ ZORAN ALAS PLUS " UGOSTITELJSKO
457 101880162 TRGOVINSKA RADNJA
458 100629826 NIKOLIĆ IVAN
459 105294480 RELAX AUTO D.O.O.
460 100183236 RIMEX A.D.
BOGDANOVIĆ BOBAN "BOBAN" SAMOSTALNA
ZANATSKA OPTIČARSKA RADNJA BOBAN
461 102146183 BOGDANOVIĆ
DJORDJEVIĆ ZORICA "KAĆA" S.T.R. KOMISION
462 103983180 ZORICA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK
ALEKSIĆ VESNA "NOĆ I DAN" S.T.R. VESNA
463 104488623 ALEKSIĆ
464 106414219 BIG BULL TRADE PLUS D.O.O.
465 100407748 SAVIĆ LIDIJA "MIN" S.T.R. LIDIJA SAVIĆ
RADOJKOVIĆ BOBAN "CITY" KAFFE BOBAN
466 100632989 RADOJKOVIĆ
467 105210166 METAL-BAGATELA D.O.O.
BOGDANOVOĆ DANIJELA "PASSAGE" KAFE
POSLASTIČARNICA DANIJELA BOGDANOVIĆ
468 106304401 PREDUZETNIK
469 104978035 EAST STAR GROUP D.O.O.
VUKIĆ ALEKSANDAR "IKA" S.Z.R.
470 103973633 ALEKSANDAR VUKIĆ
brisan
471 101758156 KALA PRIVATNO PREDUZEĆE
472 100832258 M ELEKTRONIK D.O.O.
ŽIVKOVIĆ MILORAD "MILOŠ" S.T.R. MILORAD
473 104801372 ŽIVKOVIĆ PR
STEFANOVIĆ IGOR "IPLAST" S.Z.T.R. IGOR
474 104452427 STEFANOVIĆ
Page 15
58,283.56
58,031.89
57,744.82
57,706.00
57,549.00
57,330.47
56,046.35
55,307.22
55,227.00
55,056.33
54,995.59
54,944.59
54,923.55
54,783.51
54,526.02
54,295.80
53,993.12
53,705.15
53,666.72
53,587.23
53,424.25
53,354.65
53,254.11
53,195.24
52,965.30
52,872.09
52,853.35
52,798.00
52,191.56
52,155.91
Spisak - pravna lica
475 104655019 MDA - EKO STARA PLANINA D.O.O.
ĐORĐEVIĆ RADIŠA "DOBAR KOMŠIJA" S.T.R.
476 105467516 RADIŠA ĐORĐEVIĆ PR
LAZAREVIĆ SREBRN AUTOPREVOZNIK
477 102173650 SREBRN LAZAREVIĆ
JOVIĆ BOBAN S.Z. KAMENOREZAČKA RADNJA
478 100633543 BOBAN JOVIĆ
479 100407650 SPEED CO. D.O.O.
ĐOKIĆ OLIVERA "CENTAR" S.T.Z.U.R. OLIVERA
480 105687238 ĐOKIĆ PR
481 101700234 NLB BANKA A.D.
PAPONJAK DANICA "DANKA - STIL" FRIZERSKI
482 100634584 STUDIO DANICA PAPONJAK
483 102431341 TID KOMERC PRIVATNO PREDUZEĆE
CVETKOVIĆ NEBOJŠA "MOJ PROFIL" S.Z.R.
484 103935086 NEBOJŠA CVETKOVIĆ
485 105595468 MARI - LINE D.O.O.
MILOSAVLJEVIĆ DEJAN "FLOR" SAMOSTALNA
ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA DEJAN
486 103996524 MILOSAVLJEVIĆ
ILIJIĆ NAJDANKA "ARIEL" S.Z.T.R. NAJDANKA
487 103816854 ILIJIĆ
brisan
488 100066109 VLAD PRODUKT D.O.O.
u likvidaciji
489 102106639 ĐORĐEVIĆ VARDARKA I DR. JAMB O.D.
PETKOVIĆ VOJKAN "DANA M"SAMOSTALNA
490 105983784 TRGOVINSKA RADNJA VOJKAN PETKOVIĆ PR brisan
JOVANOVIĆ DRAGOMIR "EON" SAMOSTALNA
ZANATSKO - TRGOVINSKA RADNJA
491 102621530 DRAGOMIR JOVANOVIĆ
492 105352889 METAL BRANKOVIĆ D.O.O.
TIMILIJIĆ ŽIKA "AGRO MIKS" SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU STOČNE
493 101758033 HRANE ŽIKA TIMILIJIĆ
BOGOSAVLJEVIĆ SANJA "TIKO" S.Z.R. SANJA
494 103526193 BOGOSAVLJEVIĆ
ĆOSOVIĆ VLADAN "HAIR DESING" FRIZERSKI
495 104435956 SALON VLADAN ĆOSOVIĆ
brisan
MULLER DANICA "DANA" S.T.R. DANICA
496 100630014 MULLER PR
brisan
VASILIJIĆ DRAGANA "STAR'S" FRIZERSKI
497 103371460 SALON DRAGANA VASILIJIĆ
498 100629859 RANĐELOVIĆ VINKO I OSTALI O.D. ZA T.P.U.
MILOJEVIĆ BOŽIDAR "PARALEL SANDRINO"
SAMOSTALNA PROIZVODNO - TRGOVINSKA
499 103658740 RADNJA BOŽIDAR MILOJEVIĆ
MARKOVIĆ SLAVOLJUB "VISUAL SREET" S.Z.R.
500 100633650 MARKOVIĆ SLAVOLJUB
MILANOVIĆ SPOMENKA "LEDI" S.Z.R.
501 103223616 SPOMENKA MILANOVIĆ
MILJKOVIĆ SLOBODAN "TRANS PLUS"
502 107548327 AUTOPREVOZNIK SLOBODAN MILJKOVIĆ PR
NIKOLIĆ DRAGANA "BIBA" UMETNIČKA
503 103802226 RADIONICA DRAGANA NIKOLIĆ
Page 16
51,992.14
51,812.09
51,690.72
51,283.09
51,146.51
50,981.57
50,866.25
50,830.03
50,563.39
50,307.18
50,255.11
50,146.40
50,084.88
49,951.65
49,811.25
49,555.10
49,466.55
49,260.54
49,143.02
49,142.83
48,661.76
48,621.14
48,482.66
48,047.48
47,752.41
47,636.98
47,578.33
47,504.36
47,257.24
Spisak - pravna lica
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
GAVRILOVIĆ STANKO "ENTERIJER"
ZANATSKO STOLARSKA RADNJA STANKO
101234712 GAVRILOVIĆ
MILOSAVLJEVIĆ ZVEZDAN "MAŠING" Z.T.R.
104338695 ZVEZDAN MILOSAVLJEVIĆ
MILJKOVIĆ VLADA "GOLD NIGHT" S.U.R.
104482661 VLADA MILJKOVIĆ
ZLATKOVIĆ SLAVOLJUB ZIDARSKO
FASADERSKA RADNJA SLAVOLJUB
100634541 ZLATKOVIĆ
STOJADINOVIĆ ZORAN "MEHANA - S" S.U.R.
105189684 ZORAN STOJADINOVIĆ PR
ANTIĆ BOJAN "DAVID" AUTO CENTAR BOJAN
100632876 ANTIĆ
VIDANOVIĆ ACA "PRVA LIGA" S.T.R. ACA
102707938 VIDANOVIĆ
STANOJEVIĆ MIRELA "MIRELA" KOZMETIČKI
104593980 STUDIO MIRELA STANOJEVIĆ PR
103816846 VI I AGRA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
PAVLOVIĆ MLADEN "MEGA HRANA" S.T.R.
104968517 MLADEN PAVLOVIĆ PR
103425045 JOVANOVIĆ MIRA
KOSTIĆ ŠEMSIJA "MAXIM" BIFE ŠEMSIJA
102946707 KOSTIĆ
104157699 LJUCA & BOBA D.O.O.
STOJANOVIĆ IRENA "ALEX TREND" S.T.K.R.
105722450 IRENA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK
JEREMIĆ JOVAN "CIRKULAR" USLUŽNA
RADNJA ZA UZGOJ I ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
106390904 JOVAN JEREMIĆ PR
103856714 ĐOKIĆ GROUP D.O.O.
MILENKOVIĆ ZORAN "LEGENDA" S.Z.U.R.
105393875 ZORAN MILENKOVIĆ PR
MARINKOVIĆ NEBOJŠA "TAURUS" S.T.R.K.
100630493 NEBOJŠA MARINKOVIĆ
KOCIĆ BRANIŠA "KOCIĆ" S.Z.O.R. BRANIŠA
105280400 KOCIĆ PR
100634525 BS - KOMERC D.O.O.
VUČIĆ SRĐAN "LAK KORAK" S.Z.O.R. SRĐAN
100634314 VUČIĆ
MILOSAVLJEVIĆ MLADEN "START"
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I
105029503 KOMISION MLADEN MILOSAVLJEVIĆ PR
PETROVIĆ VLADIMIR "PETROS-ENTERIJERI"
104681598 S.Z.R. VLADIMIR PETROVIĆ PR
103398729 RADING O.D. ZA NISKOGRADNJU
MARINKOVIĆ DRAGAN "MARINKOVIĆ" S.Z.T.R.
101880242 DRAGAN MARINKOVIĆ
100408040 ZLATNO RUNO ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
106402121 CO. BLG&D D.O.O.
RADOVANOVIĆ DARKO "SEME" S.T.R. DARKO
104911682 RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK
105290896 BIR - DAN D.O.O. - U STEČAJU
Page 17
47,226.19
46,963.17
46,895.89
46,389.19
46,319.00
46,254.56
46,166.49
46,094.59
45,286.69
45,277.59
45,167.74
45,042.51
44,786.78
brisan
44,775.53
44,706.94
44,157.80
44,020.09
43,788.46
43,703.86
43,504.88
43,391.99
brisan
43,335.05
43,326.78
43,155.47
brisan
43,121.03
43,050.65
43,017.89
brisan
u stečaju
42,946.12
42,796.47
Spisak - pravna lica
533 104149030 ZD COMPANY D.O.O.
534 105631019 ITI D.P. U STEČAJU
u stečaju
535 100629980 ALFA KLIMA D.O.O.
OTPUST DUGA - AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
536 104136307 REPUBLIKE SRBIJE
PREKLJUŠAJ DOD "DONA" S.Z. PEKARSKA
537 100631646 RADNJA DOD PREKLJUŠAJ
538 105649703 DIB - BUČJE D.O.O.
JOVANOVIĆ -SIMIĆ "BALERINA" ZABAVNE
539 104919613 IGRE OLIVER JOVANOVIĆ -SIMIĆ PR
brisan
JOVANOVIĆ MILAN "TIMBERLAND" ZANATSKA
540 104326423 RADNJA MILAN JOVANOVIĆ
VUKIĆ MILAN "MIMI" AUTO TAKSI PREVOZ
541 103344591 MILAN VUKIĆ
542 105282983 BEST FOREST D.O.O.
ŽIVANOVIĆ MILAN "GONZALES" S.T.R. MILAN
543 103440919 ŽIVANOVIĆ
brisan
NIKODIJEVIĆ DRAGIŠA "ALADIN" S.T.R.
544 102972488 DRAGIŠA NIKODIJEVIĆ
ZDRAVKOVIĆ MILAN "M" S.T.R. MILAN
545 103813499 ZDRAVKOVIĆ
STAMENOVIĆ ZVONKO "TEHNIKA" SERVIS
546 104230513 ZVONKO STAMENOVIĆ
NIKIĆ SAŠA "STOP - SHOP" S.Z.T.R. I
547 103886924 KOMISION SAŠA NIKIĆ PR
RANĐELOVIĆ TOPLICA "MOST" S.T.R.
548 100633908 POGREBNE OPREME TOPLICA RANĐELOVIĆ
VIDOJKOVIĆ SAŠA "SPORT KAFE" S.U.R. SAŠA
549 100632606 VIDOJKOVIĆ
ILIĆ SLAĐANA "PROFIT" AGENCIJA ZA
KNJIGOVODSTVENE USLUGE SLAĐANA ILIĆ
550 104419727 PREDUZETNIK
KRSTIĆ MILORAD "MIKA" S.T.R. MILORAD
551 100633748 KRSTIĆ
552 101880339 ILIĆ LJILJA "MALO PLAVO" S.T.R. LJILJA ILIĆ
553 104751615 FRUIT FAMILY D.O.O.
ŽIKIĆ TAMARA "MANJEŽ" TOČIONICA PIĆA
554 102790416 TAMARA ŽIKIĆ
IGNJATOVIĆ DIJANA "MDŽ - 2" S.Z.R. DIJANA
555 105285096 IGNJATOVIĆ PR
RADOVANOVIĆ IVAN "MERMER MONT 556 105488510 RADOVANOVIĆ" S.Z.R. IVAN RADOVANOVIĆ PR
557
558
559
560
JELENKOVIĆ ZLATKO "FBJ - COMPUTERS"
SAMOSTALNA RADNJA ZA KOMPJUTERSKE
USLUGE I OBRADU PODATAKA ZLATKO
100407406 JELENKOVIĆ
ATANASIJEVIĆ DRAGAN "KRISTY" S.K.R.
100634613 DRAGAN ATANASIJEVIĆ
brisan
ANASTASOVSKI ALEKSANDAR "SIS" S.Z.R.
105141035 ALEKSANDAR ANASTASOVSKI PR
BOGOJEVIĆ DALIBOR "DŽUNA" SAMOSTALNA
ZANATSKO-AUTOLIMARSKO LAKIRERSKA
105552224 RADNJA DALIBOR BOGOJEVIĆ PREDUZETNIK
Page 18
42,669.25
42,612.53
42,538.47
42,466.32
42,461.61
42,148.38
42,143.21
42,010.76
41,992.27
41,810.26
41,774.42
41,632.01
41,614.82
41,574.23
41,384.05
41,152.67
41,064.15
40,549.49
40,274.86
40,259.73
40,196.78
40,138.62
39,889.22
39,887.54
39,872.54
39,851.51
39,686.00
39,570.31
Spisak - pravna lica
STOJANOVIĆ DARKO "SRPSKA KRUNA" S.U.R.
561 103289462 DARKO STOJANOVIĆ
562 100631943 ĐOKIĆ SINIŠA "VRELO" S.T.R. SINIŠA ĐOKIĆ
PAUNOVIĆ SAŠA "KLIMA MONT" S.Z.R. SAŠA
563 100632028 PAUNOVIĆ
DAMNJANOVIĆ MIROSLAV KOMISIONA
564 102431067 RADNJA NA TEZGI MIROSLAV DAMNJANOVIĆ
VELJKOVIĆ SLOBODAN "PETAR PAN" S.T.R. I
565 102707899 KOMISION SLOBODAN VELJKOVIĆ
KANGRGA GORDANA "MOND" KAFE
566 102203358 GORDANA KANGRGA
brisan
GOLUBOVIĆ LJUBINKA "DUBRAVA" S.T.R.
567 103056094 LJUBINKA GOLUBOVIĆ
568 101601470 GRAF CAD DESING D.O.O.
RISTIĆ RADMIL "BEO - TAXI" TAKSI PREVOZ
569 104128913 RADMIL RISTIĆ
570 100631898 ŽIKIĆ IVICA "MAMA MIA" S.Z.P.R. IVICA ŽIKIĆ
OGNJANOVIĆ BRATISLAV "MEGA COMPANY"
571 103156178 S.Z.T.R. BRATISLAV OGNJANOVIĆ
MUČAJ NETE "ZDRAVLJAK" S.Z. PEKARSKA
572 100631566 RADNJA NETE MUČAJ
MILOŠEVIĆ SLAVOLJUB "DAKI" S.Z.R.
573 100408023 SLAVOLJUB MILOŠEVIĆ
ĐORĐEVIĆ MILE "TREND MM" S.Z.R. MILE
574 105694253 ĐORĐEVIĆ PR
FILIPOVIĆ ZORAN AUTOPREVOZNIK ZORAN
575 103856722 FILIPOVIĆ
MILANOVIĆ KATICA "OFFSET MILANOVIĆ"
576 103895954 S.Z.R. KATICA MILANOVIĆ
577 104574053 S & G - CO D.O.O.
brisan
578 100634945 MOTOTEHNA D.O.
PANČIĆ JELENA S.T.R. ZA PROMET
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA JELENA
579 102431243 PANČIĆ
580
581
582
583
584
585
586
587
588
VUČIĆ VESNA "MGV" SAMOSTALNA
KAMENOREZAČKA RADNJA ZA SEČENJE
104416417 POLIRANJE I OBRADU KAMENA VESNA VUČIĆ brisan
MILJKOVIĆ DEJAN "MDS" S.Z.R. DEJAN
104788637 MILJKOVIĆ PREDUZETNIK
VESELINOVIĆ EMIL "BETOMONT"
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA EMIL
104457915 VESELINOVIĆ
103751520 ZOOTIM D.O.O.
105735831 SMP ELECTRONIC D.O.O.
100622087 SEMENARNA D.O.O.
STEFANOVIĆ DRAGAN "JOKIPLAST" S.Z.R.
103643088 DRAGAN STEFANOVIĆ
MILANOVIĆ RADIŠA "TALISMAN" S.U.R. KAFE
100632698 RADIŠA MILANOVIĆ
TRIFUNOVIĆ BOŽIDAR "ŠNIT" SAMOSTALNA
104816265 KROJAČKA RADNJA BOŽIDAR TRIFUNOVIĆ PR
Page 19
39,569.94
39,454.06
39,388.07
39,381.51
39,135.75
38,933.24
38,886.29
38,635.39
38,465.07
38,348.08
38,323.07
37,848.59
37,784.08
37,774.18
37,704.29
37,692.35
37,450.66
37,329.86
37,215.19
37,182.52
37,166.74
37,028.01
36,949.17
36,833.37
36,831.69
36,733.59
36,617.89
36,535.07
Spisak - pravna lica
MILADINOVIĆ ŽIVOTA "BILANS" AGENCIJA
589 103518878 ŽIVOTA MILADINOVIĆ
MILIJIĆ MOMČILO "LASER" ŠTAMPARIJA
590 100632253 MOMČILO MILIJIĆ
LIČIĆ BORIS "DOREMIX" RADNJA ZA
PROIZVODNJU I PRODAJU RAČUNARA BORIS
591 103271446 LIČIĆ
MILUTINOVIĆ DOBRILA "SINĐELIĆ" S.T.U.R.
592 100633730 DOBRILA MILUTINOVIĆ
MANČIĆ MILJAN "MANČIĆ" S.T.R. MILJAN
593 101880179 MANČIĆ
STANOJEVIĆ VESNA "PECA" S.Z.T.R. I
594 103870690 KOMISION VESNA STANOJEVIĆ
JOVANOVIĆ ŽELJKO "ELECTRO BRAND"
595 105277908 S.Z.T.R. ŽELJKO JOVANOVIĆ PR
MILANOVIĆ SAŠA "ZOOM" FOTOGRAFSKA
596 100407981 RADNJA MILANOVIĆ SAŠA
MILADINOVIĆ SINIŠA "VS NATURAL PRODUKT"
S.R. ZA OTKUP ŠUMSKIH PLODOVA SINIŠA
597 103282745 MILADINOVIĆ
MARINKOVIĆ BRANISLAV "MAJSTOR LALA"
598 103251327 SERVIS I PRODAJA BRANISLAV MARINKOVIĆ
599 100634904 DAGPROM PRIVATNO PREDUZEĆE SA P.O.
LJUBENOVIĆ MILJAN "MOTOREMONT" S.Z.R.
600 104797488 MILJAN LJUBENOVIĆ PR
601 104138031 MITIĆ MILOŠ "XL" KAFFE MILOŠ MITIĆ
602 103887890 COOL CITY D.O.O.
603 104188949 NEŠIĆ - PLAST D.O.O.
CVETKOVIĆ RADOMIR AUTOPREVOZNIK
604 103210428 RADOMIR CVETKOVIĆ
POPOVIĆ SUZANA "FORMA" SAMOSTALNA
605 106561634 TRGOVINSKA RADNJA SUZANA POPOVIĆ PR
RANĐELOVIĆ MAJA "M & V" S.Z.T.R. I
606 103023473 KOMISION MAJA RANĐELOVIĆ PR
ALEKSANDROV LJILJANA "KINDER"
SAMOSTALNA ZANATSKA KROJAČKA RADNJA
607 102561382 LJILJANA ALEKSANDROV
608 100630469 KNJAŽEVAC STAMBENA ZADRUGA
MANOJLOVIĆ IVANKA "GRIL STEFANELI" S.U.T.
PEKARSKA USLUŽNA RADNJA IVANKA
609 105565261 MANOJLOVIĆ PREDUZETNIK
610 105006268 CEVOMONT D.O.O.
JOSIPOVIĆ RADOVAN "RUŽA" S.Z.R. RADOVAN
611 104890694 JOSIPOVIĆ PREDUZETNIK
VASILEVSKI STOJANČE SAMOSTALNA
TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA STOJANČE
612 103164276 VASILEVSKI PR
613 100629834 MAKI O.D. ZA P.T.U.
JOVANOVIĆ ANKICA "LARA SHOP" S.T.R. I
614 103703750 KOMISION ANKICA JOVANOVIĆ PR
POLEDICA IVAN "APOLON" ZANATSKO
MOLERSKA FASADERSKA RADNJA IVAN
615 104823947 POLEDICA PR
Page 20
36,497.30
36,486.02
36,423.45
36,414.87
36,370.44
36,214.49
36,107.93
35,971.43
35,326.90
brisan
brisan
34,974.28
34,915.14
34,855.77
34,780.05
34,735.05
34,725.72
34,722.79
34,691.38
34,679.02
34,673.84
34,513.08
brisan
34,455.54
34,277.60
34,267.99
brisan
34,258.98
34,178.65
33,742.72
33,561.62
Spisak - pravna lica
TOMIĆ RADE "KREČKO" TRGOVINSKA RADNJA
616 104277275 RADE TOMIĆ
brisan
BOGOSAVLJEVIĆ MIKICA "MIKICA" S.A.R.
617 105312804 MIKICA BOGOSAVLJEVIĆ PR
Huang Shizhe "GOOD JOB" TRGOVINSKO
618 106353856 KOMISIONA RADNJA SHIZHE HUANG PR
ŽIVOJINOVIĆ NENAD "NENAD" S.Z.T.R. NENAD
619 105595441 ŽIVOJINOVIĆ PR
NAKIĆ MIODRAG AUTOPREVOZNIK MIODRAG
620 105008229 NAKIĆ PREDUZETNIK
RADULOVIĆ ANDRIJA "PEPA KOMERC" S.Z.R.
621 105814443 ANDRIJA RADULOVIĆ PR
MILOSAVLJEVIĆ LJUBINKA "IZBOR" S.T.R.
622 102786241 LJUBINKA MILOSAVLJEVIĆ
MITIĆ MIOMIR AUTOPREVOZNIK MIOMIR
623 102107070 MITIĆ
ĐERGOVIĆ MIODRAG AUTOSERVIS MIODRAG
624 104630733 ĐERGOVIĆ PR
625 102892197 KRZNOTEKS ORTAČKO DRUŠTVO - U STEČAJU
STOJANOVIĆ LJUBIŠA S.Z. KERAMIČKARSKA
626 104431426 RADNJA LJUBIŠA STOJANOVIĆ
brisan
VASILIĆ SVETLANA "SAŠA I ANA" S.Z.R.
627 105348165 SVETLANA VASILIĆ PR
RANĐELOVIĆ IVANA "VALE" S.T.R. IVANA
628 103702005 RANĐELOVIĆ
PAVLOVIĆ MIODRAG ORDINACIJA OPŠTE
629 100634419 STOMATOLOGIJE MIODRAG PAVLOVIĆ
ĆIRIĆ DRAGAN "PULSE" KAFE DRAGAN ĆIRIĆ
630 105656561 PR
631 100181100 EKO PRODUKT 2002 D.O.O.
ALEKSIĆ GRADIMIR SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA NA TEZGI GRADIMIR
632 102431091 ALEKSIĆ
VIDOJKOVIĆ NEBOJŠA SAMOSTALNA
ZANATSKA BRAVARSKA RADNJA NEBOJŠA
633 104918070 VIDOJKOVIĆ PR
TASIĆ DALIBOR "TIM ELEKTROMETAL" S.Z.R.
634 105277844 DALIBOR TASIĆ PR
brisan
SIMIĆ BOBAN "TURBO CAR" ZABAVNI PARK
635 103761804 BOBAN SIMIĆ
VIDENOVIĆ SLAĐANA "MONA - STIL" S.Z.R.
636 103052850 SLAĐANA VIDENOVIĆ
ĐORĐEVIĆ ZORICA "RAFAELO" S.Z.R. ZORICA
637 104069400 ĐORĐEVIĆ
PAUNOVIĆ DRAKČE "SERVIS PARKET"
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DRAKČE
638 107506364 PAUNOVIĆ PR
DAVIDOVIĆ LUNE "DUDA" S.T.R. LUNE
639 101234665 DAVIDOVIĆ
METALOGRADNJA - INŽENJERING A.D. U
640 104684148 STEČAJU
u stečaju
Page 21
33,519.38
33,482.66
33,284.77
33,255.64
33,242.91
33,167.66
32,766.03
32,731.28
32,632.37
32,597.32
32,577.73
32,445.76
32,018.88
31,832.62
31,728.27
31,645.13
31,587.69
31,570.69
31,546.11
31,444.85
31,317.23
31,280.07
31,240.01
31,130.27
30,988.23
Spisak - pravna lica
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
STEFANOVIĆ JELENA "IPLAST" SAMOSTALNA
ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA JELENA
104812844 STEFANOVIĆ PR
PETKOVIĆ DEJAN "PELE" SAMOSTALNA
ZANATSKO - TRGOVINSKA RADNJA DEJAN
102561583 PETKOVIĆ
TOMIĆ DARKO "SUPER HRANA" S.T.R. DARKO
104985728 TOMIĆ PR
STOJANOSKI SIMJAN "KONTINENTAL" S.Z.R.
100630477 SIMJAN STOJANOSKI
ĐORĐEVIĆ IVAN "FRIGOTEHNA" ORTAČKA
RADNJA ELEKTROTEHNIČKI SERVIS IVAN
105345812 ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK
DIREKCIJA ZA RAZVOJ URBANIZAM I
100629818 IZGRADNJU J.P.
NIKOLIĆ ŽIVKO "MUNJA" S.Z.R. ŽIVKO NIKOLIĆ
104973041 PR
BOGDANOVIĆ MAJA "OPTIKA BOGDANOVIĆ"
105552232 S.Z.R. MAJA BOGDANOVIĆ PREDUZETNIK
BORBA KOMPANIJA A.D. NOVINSKO
102548141 IZDAVAČKO PREDUZEĆE
VIDENOVIĆ BOBAN "AROMA" S.T.R. BOBAN
103281015 VIDENOVIĆ
JOVANOVIĆ SAŠKO "SUZI" SAMOSTALNA
ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SAŠKO
104429904 JOVANOVIĆ
104371551 NATURAL PLUS ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
Page 22
30,921.06
30,793.56
brisan
30,786.19
30,691.23
brisan
30,667.18
30,626.78
30,609.99
30,480.27
30,394.42
30,145.89
brisan
brisan
30,087.14
30,032.21
Download

Spisak - pravna lica Page 1 R.BR. PIB