GASTRO-TURISTIČKA OLIMPIJADA „ NAISSUS 2014 “
UGOSTITELJSKO TURISTIČKIH RADNIKA JUGOISTOČNE EVROPE
SRBIJA, NIŠ 21 - 24 avgust 2014.godina
-------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZACIONI ODBOR
1.DRAGAN GLIGORIJEVID,PREDSEDNIK SACENA-PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA
2.MIRAŠEVID ZORAN,PREDSEDNIK UUTP-NIŠ –ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANI. ODBORA
3.LEGAT ISTOK ,SLOVENIJA –ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
4.MIRO BOGDANOVID,HRVATSKA –ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
5.VUKO MITROVID,CRNA GORA –ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
6.FILIP VASILEVSKI,MAKEDONIJA –ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
7.BLAGOJ RAGIN,BUGARSKA–ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
8.VERA ROVČANIN ORLOVID , MINISTARSTVO PRIVREDE-SEKTOR TURIZAM
9.VIK JENSEN,PREDSEDNIK DIPLOMATSKE ASOCIJACIJE SRBIJE
10.UROŠ PARLID,DIREKTOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ
11.MILIJAN STOJANID ,PREDSEDNIK ASOCIJACIJE ŠEFOVA KUVARA SRBIJE
12.STAMBOL GEŠTAMOV,PREDSEDNIK KUVARSKE FEDERACIJE
13.JOVO VUKELID, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ŠEFOVA KUVARA SRBIJE
14.ĐORĐE KOSTID, MEĐUNARODNI SUDIJA I POČASNI PREDSEDNIK ASOCIJACIJE ŠEFOVA KUVARA SRBIJE
15.MILENKO MARJANOVID, DIREKTOR UTP KRAGUJEVAC
16.ADAM TADID,DIREKTOR SABORA TRUBAČA GUČA
17.ZLATKO VELJOVID,DIREKTOR HOTELA RADAN PROLOM BANJA
18.DUŠAN SMILJANID, DIREKTOR FENIKSA ZLATIBOR
19.PERO GRACUN,PROFESOR VISOKE HOTELIJERSKE ŠKOLE BEOGRAD I FAKULTETA ZA UGOSTITELJSTVO BUDVA
20.GORAN MARINKOVID, DIREKTOR UTP ČAČAK
21.IGOR GVOZDEN,DIREKTOR UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ŠKOLE BEOGRAD
22.LJILJANA STOJANOVID, DIREKTOR UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ŠKOLE NIŠ
23.JELENA ČEPERKOVID, DIREKTOR UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ŠKOLE VRNJAČKA BANJA
24.PEĐA FILIPOVID,DIREKTOR REVIJE GASTROMAG
25.MIŠKO LEKID,PREDSEDNIK RESTORATERA JUGOISTOČNE EVROPE
26.MILENKO GOSTOJID, EPSTURS BEOGRAD
27.VELIZER TASID,REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA NIŠ
28.DUŠAN SENDANSKI,PREDSEDNIK UDRUŽENJA ACADEMIJA HOMO TURISCUS
29.NIKOLA MANDID,PREDSEDNIK SKUPŠTINE UUTP-NIŠ
30.ZORISLAV STANKOVID,ZAMENIK PREDSEDNIKA UUTP-NIŠ
31.SELIBOR STANKOVID, PREDSEDNIK PODRUŽNICE ZA KRAJINU UUTP-NIŠ
32.SLAVIŠA STOJANOVID, UTP-NIŠ
IZVRŠNI ODBOR
1.JOVO VUKELID, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ŠEFOVA KUVARA SRBIJE-PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
2.DRAGAN GLIGORIJEVID,PREDSEDNIK SACENA-PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA
3.MIRAŠEVID ZORAN,PREDSEDNIK UUTP-NIŠ- ZAMENIK PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
4.SELIBOR STANKOVID, PREDSEDNIK PODRUŽNICE ZA KRAJINU UUTP-NIŠ
5.DRAGAN GLIGORIJEVID,PREDSEDNIK SACENA6.NIKOLA MANDID,PREDSEDNIK SKUPŠTINE UUTP-NIŠ
7.SELIBOR STANKOVID, PREDSEDNIK PODRUŽNICE ZA KRAJINU UUTP-NIŠ
8.SLAVIŠA STOJANOVID, UTP-NIŠ
STRUČNI ODBOR
1.ĐORĐE KOSTID, MEĐUNARODNI SUDIJA I POČASNI PREDSEDNIK ASOCIJACIJE ŠEFOVA KUVARA SRBIJE,PREDSEDNIK STRUČNOG
ODBORA
2.PERO GRACUN,PROFESOR VISOKE HOTELIJERSKE ŠKOLE BEOGRAD I FAKULTETA ZA UGOSTITELJSTVO BUDVA
3.MIRKO LONČAR, PROFESOR VISOKE HOTELIJERSKE ŠKOLE BEOGRAD
4.MIŠKO LEKID,PREDSEDNIK RESTORATERA JUGOISTOČNE EVROPE
5.STAMBOL GEŠTAMOV,PREDSEDNIK KUVARSKE FEDERACIJE
6.MILIJAN STOJANID ,PREDSEDNIK ASOCIJACIJE ŠEFOVA KUVARA SRBIJE
7.PETAR ARSENKOV ,UTP NIŠ PREDSEDNIK AKTIVA KUVARA
8.ANČICA DIMITRIJEVID,UTP NIŠ ZEMENK PREDSEDNIKA AKTIVA KUVARA
OPERATIVNI ODBOR
1.MIRAŠEVID ZORAN,PREDSEDNIK UUTP NIŠ-PREDSEDNIK OPERATIVNOG ODBORA
2.SELIBOR STANKOVID, PREDSEDNIK PODRUŽNICE ZA KRAJINU UUTP-NIŠ
3.SLAVIŠA STOJANOVID, UTP-NIŠ
4.RADMILA ŠAKID , UTP-NIŠ
5.UROŠ PARLID,DIREKTOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ
________________________________________________________________________
Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslenika - Niš, Branka Krsmanovića 3. 18000 Niš
e-mail [email protected] – telefon / faks 018 4 285 998, 063 406 577
Download

organizacioni odbor