CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Ime
pomilovanog/e
Prezime
pomilovanog/e
Djelo za koje je presuda izrečena
Izrečena kazna
Na slobodi ili u
zatvoru
Amir
Mujid
Ubojstvo u pokušaju
12 godina zatvora
KPZ Zenica
Josip
Lekid-Ninid
Ubojstvo
11 godina zatvora
KPZ Busovača
Almir
Alid
Teška krađa
Na slobodi
Evelin
Salanovid
Teška kaznena djelo protiv sigurnosti javnog saobradaja
10 mjeseci zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Dževdo
Memid
Prevara
Osam mjeseci zatvora
Na slobodi
Muradif
Bešid
Šumska krađa
Na slobodi
Vjekoslav
Krtalid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Tri mjeseca zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Mario
Subašid
Ubojstvo u pokušaju
Na slobodi
Enes
Alija
Ahmid
Delimustafid
Krađa
Otmica
Tri godine zatvora
Tri mjeseca i 15 dana
zatvora
Četiri godine zatvora
Salih
Alikalfid
Razbojništvo
Godina i tri mjeseca zatvora KPZ Sarajevo
Meho
Ibriševid
Ubojstvo
15 godina zatvora
KPZ Zenica
Zaim
Hasanovid
Ubojstvo
KPZ Tuzla
Nasmir
Hindid
Izazivanje opde opasnosti i nedopušteno držanje oružja
Devet godina zatvora
Šest godina i 11 mjeseci
zatvora
Mustafa
Mehičevid
Ubojstvo
Devet godina zatvora
KPZ Sarajevo
Hazim
Ahmeljid
Teška tjelesna ozljeda
Šest mjeseci zatvora
Na slobodi
Selvedin
Bulbul
Neovlašteno držanje i nošenje oružja
Četiri mjeseca zatvora
Na slobodi
Eset
Bilanovid
Ubojstvo
Šest godina zatvora
KPZ Zenica
Jasmin
Hajlakovid
Ubojstvo i ubojstvo u pokušaju
10 godina zatvora
KPZ Sarajevo
Branislav
Barišid
Napad na službenu osobu
Tri mjeseca zatvora
Na slobodi
Ivica
Žutid
Razbojništvo
Osman
Redžid
Sitno djelo krađe, utaje ili prevare
Godina dana zatvora
Uvjetna osuda na mjesec
dana zatvora
Datum pomilovanja
Na slobodi
Način pomilovanja
Smanjena zatvorska kazna za
dvije godine
Smanjena zatvorska kazna za šest
mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Brisanje presude
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Oslobađanje od neizdržanog
dijela izrečene kazne
Smanjenje zatvorska kazne za tri
godine
Smanjena zatvorska kazna za
godinu dana
Smanjena zatvorska kazna za
devet mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu i šest mjeseci
Oslobađanje od neizdržanog
dijela izrečena kazne zatvora
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Na slobodi
Brisanje presude
29. 12. 2011.
KPZ Tuzla
KPZ Mostar
Na slobodi
Na slobodi
KPZ Busovača
25. 01. 2013.
25. 01. 2013.
25. 01. 2013.
19. 02. 2013.
19. 02. 2013.
19. 02. 2013.
03. 04. 2013.
03. 04. 2013.
12. 04. 2013.
12. 04. 2013.
12. 04. 2013.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
29. 12. 2011.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Ševal
Zlatid
Teške tjelesne povreda
Sedam godina zatvora
KPZ Zenica
Adis
Sukanovid
Ubojstvo
KPZ Zenica
Josip
Čališ
Razbojništvo
11 godina zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Husejin
Musid
Ubojstvo
KPZ Zenica
Jure
Kutleša
Zloupotreba položaja ili ovlasti
Četiri godine zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Azem
Karamustafid
Teška tjelesna ozljeda
Četiri mjeseca zatvora
Na slobodi
Nesib
Bihorac
Ubojstva
12 godina zatvora
KPZ Zenica
Mustafa
Samardžid
Ubojstvo i teško djelo protiv opde sigurnosti ljudi i imovine
11 godina zatvora
KPZ Zenica
Josip
Cvitanovid
Ubojstvo i dva ubojstva u pokušaju
Đulaga
Ahmid
Šumska krađa
Osam godina zatvora
KPZ Mostar
Četiri godine i dva mjeseca
zatvora
KPZ Busovača
Ševko
Gvozden
Šumska krađa
Godina dana zatvora
Na slobodi
Edis
Gvozden
Šumska krađa
Godina dana zatvora
Na slobodi
Ivo
Mate
Kokalovid
Bulid
Nasilničko ponašanje
Ubojstvo
Eldar
Mujkid
Razbojništvo
Četiri mjeseca zatvora
Na slobodi
15 godina zatvora
Na slobodi
Dvije godine i četiri mjeseca
zatvora
KPZ Zenica
Nikola
Hazim
Babid
Vikalo
Razbojništvo
Zloupotreba položaja
Godina dana zatvora
Četiri mjeseca zatvora
Na slobodi
Na slobodi
Petar
Rašid
Ubojstvo
Deset godina zatvora
KPZ Zenica
Fikret
Halilovid
Ubojstvo
Devet godina i dva mjeseca KPZ Zenica
Adis
Razbojništvo i teška krađa
Pet godina i pet mjeseci
KPZ Zenica
Milan
Šabid
Ševo (Milan
Basta)
Ubojstvo
KPZ Zenica
Frano
Krnjid
Proizvodnja i trgovina drogom i nedozvoljeno držanje oružja
10 godina zatvora
Godina i dva mjeseca
zatvora
Ivan
Radoš
Ubojstvo
Osam godina zatvora
KPZ Mostar
Ratko
Pantoš
Razbojništvo
Pet godina zatvora
KPZ Mostar
KPZ Mostar
KPZ Mostar
KPZ Mostar
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
osam mjeseci
Oslobađanje od neizdržanog
dijela izrečene kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
osam mjeseci
Oslobađanje od neizdržanog
dijela izrečene kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Brisanje presude
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Brisanje presude
Smanjenje zatvora za dvije godine
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazna za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
dvije godine
Oslobađanje od neizdržanog
dijela kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
20. 01. 2012.
20. 01. 2012.
20. 01. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
03. 04. 2012.
02. 04. 2012.
02. 04. 2012.
02. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Ahmet
Šumar
Ubojstvo
Adnan
Alikadid
Teško djelo protiv opde sigurnosti ljudi i imovine
Četiri godine i 11 mjeseci
zatvora
Godina dana i šest mjeseci
zatvora
Slavko
Batinid
Krivotvorenje isprava
Godina dana zatvora
Na slobodi
Dejan
Kalem
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
KPZ Mostar
Dragan
Miloševid
Razbojništvo
Četiri godine zatvora
Pet godina i tri mjeseca
zatvora
Tihomir
Ljubid
Ubojstvo
Dvije godine i devet mjeseci KPZ Mostar
Sanjin
Bešid
Razbojništvo
Dvije godine i šest mjeseci
KPZ Sarajevo
Semir
Radeljaš
Ubojstvo
13 godina
KPZ Sarajevo
Mirnes
Krehmid
Krađa
Pet mjeseci zatvora
Na slobodi
Marin
Sivrid
Zloupotreba ovlasti u privredi
KPZ Mostar
Munevera
Ovnovid
Proizvodnja i trgovina drogom
Adis
Osamanovid
Razbojništvo i krađa
Mirnes
Mašid
Teška djela protiv sigurnosti javnog proemata
Hasib
Mujid
Ubojstvo
Amir
Husejnovid
Teško djelo protiv sigurnosti u prometu
Mirhet
Hrnjid
Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Salih
Kapid
Razbojništvo
Rasim
Čauševid
Ubojstvo
Dvije godine zatvora
Tri godine i mjesec dana
zatvora
12 godina i osam mjeseci
zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Sedam godina i šest mjeseci
zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
Četiri godine i šest mjeseci
zatvora
Dvije godine i 10 mjeseci
zatvora
Pet godina i šest mjeseci
zatvora
Boris
Duvnjak
Utaja poreza i stavljanje u opticaj krivotvorenja novca
Tri godine zatvora
KPZ Zenica
Anita
Oručevid-Čuljak
Posjedovanje i omogudivanje uživanja opojnih droga
Hazim
Velid
Šumska krađa
Tri mjeseca zatvora
KPZ Tuzla
Četiri godine i mjesec dana
zatvora
KPZ Busovača
Irena
Obradovid
Zloupotreba položaja i ovlasti
Nurvet
Derviševid
Krivično djelo prouzrokovanje smrti iz nehata
KPZ Bihad
KPZ Sarajevo
KPZ Mostar
KPZ Tuzla
KPZ Sarajevo
KPZ Sarajevo
KPZ Bihad
KPZ Busovača
KPZ Zenica
KPZ Zenica
KPZ Zenica
Godina i tri mjeseca zatvora Na slobodi
Godina i šest mjeseci
zatvora
KPZ Bihad
Smanjenje zatvorske kazne za
devet mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena za
uvjetnu
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
23. 04. 2012.
10. 05. 2012.
10. 05. 2012.
10. 05. 2012.
10. 05. 2012.
10. 05. 2012.
10. 05. 2012.
18. 05. 2012.
18. 05. 2012.
18. 05. 2012.
18. 05. 2012.
18. 05. 2012.
18. 05. 2012.
18. 05. 2012.
20. 06. 2012.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Adnan
Helad
Razbojništvo
Godina i tri mjeseca zatvora KPZ Sarajevo
Marko
Bilid
Razbojništvo i nedozvoljeno držanje oružja
Tri godine zatvora
Elvis
Hodžid
Ubojstvo u pokušaju
Godina i 10 mjeseci zatvora Na slobodi
Mirsad
Omerika
Kazneno djelo protiv sigurnosti u prometu
Sedam mjeseci zatvora
Na slobodi
Jozo
Banovid
Navođenje na prostituciju
Dvije godine zatvora
Na slobodi
Jozo
Frankovid
Razbojništvo
Na slobodi
Nihad
Anto
Šehid
Šimid
Ubojstvo
Krivotvorenje službene isprave i nesavjestan rad u službi
Tri godina zatvora
Tri godine i deset mjeseci
zatvora
Godinu zatvora
Zdravko
Sičaja
Trgovina drogom
KZP Mostar
Branko
Šimunac
Kazneno djelo protov sigurnosoti javnog prometa
Dvije godine zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Muhamed
Heralid
Kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Mustafa
Hrapovid
Sevad
Švraka
Stanko
Barbarid
Dijana
KPZ Mostar
KPZ Sarajevo
Na slobodi
KZP Mostar
KPZ Zenica
Alpeza
Dvije godine zatvora
Godina i osam mjeseci
Napad na službenu osobu, Obiteljsko nasilje, Lake tjelesne povrede zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
Razbojništvo
zatvora
Četiri godine i četiri mjeseca
Nedopuštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
zatvora
Godina i dva mjeseca
Zloupotreba ovlasti u gospodarstvu
zatvora
Bakir
Zekotid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Četiri mjeseca zatvora
Na slobodi
Edin
Pelto
Ubojstvo
Devet godina zatvora
KPZ Zenica
Igor
Bušatlija
Iznuda u pokušaju
Na slobodi
Mersed
Hadžid
Ubojstvo
Godina zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
Dragan
Kvesid
Razbojništvo
Amadi
Esadovid
Razbojništvo i teška krađa
Derviš
Dervid
Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobradaja
Tanja
Dujid
Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobradaja
KPZ Sarajevo
KPZ Busovača
KZP Zenica
Na slobodi
KPZ Zenica
Četiri godine zatvora
KPZ Zenica
Deset godina i dva mjeseca
zatvora
KPZ Zenica
Dvije godine zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
KPZ Busovača
Na slobodi
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
kazne
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu i pol dana
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Brisanje presude
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Zatvorska kazna zamijenjena
uvjetnom osudom
20. 06. 2012.
27. 06. 2012.
27. 06. 2012.
27. 06. 2012.
27. 06. 2012.
27. 06. 2012.
26. 06. 2012.
26. 06. 2012.
13. 07. 2012.
13. 07. 2012.
13. 07. 2012.
13. 07. 2012.
31. 07. 2012.
31. 07. 2012.
31. 07. 2012.
31. 07. 2012.
28. 08. 2012.
28. 08. 2012.
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Edin
Đulan
Nedim
Karid
Sejad
Karid
Bojan
Nuk
Miroslav
Produženo kazneno djelo teška krađa
KPZ Zenica
Gelid
Šest godina zatvora
Četiri godine i sedam
Razbojništvo
mjeseci zatvora
Osam godina i četiri
Ubojstvo na mah i nedozvoljeno držanje oružja
mjeseca zatvora
Dvije godine i deset mjeseci
Izazivanje opde opasnosti
zatvora
Nedozvoljeno držanje oružja i neovlaštena proizvodnja i stavljanje Tri godine i šest mjeseci
u promet opojnih droga
zatvora
Mahmut
Muratspahid
Šumska krađa
Dvije godine zatvora
KPZ Zenica
Zoran
Šimid
Zloupotreba ovlasti u gospodarstvu
Godina dana zatvora
KPZ Mostar
Olja
Zelčid
Razbojništvo
Godina dana zatvora
KPZ Mostar
Ivan
Roso
Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
Devet mjeseci zatvora
KPZ Mostar
Aldin
Grizovid
Teško djelo protiv sigurnosti u prometu
Šest godina zatvora
KPZ Busovača
Alen
Lepirica
Ubojstvo
Devet godina zatvora
KPZ Zenica
Osman
Hodžid
Ubojstvo
15 godina zatvora
KPZ Sarajevo
Adis
Mekid
Ubojstvo
KPZ Sarajevo
Mirhad
Majetid
Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa
10 godina zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvorske kazne
Šemsudin
Handukid
Ubojstvo
Dvije godine zatvora
KPZ Bihad
Samir
Suljid
Ubojstvo
Tri godine zatvora
KPZ Tuzla
Mustafa
Bijelid
Ubojstvo u pokušaju
Godina dana zatvora
KPZ Orašje
Goran
Filipovid
Nasilničko ponašanje
Šest mjeseci zatvora
Na slobodi
Muradif
Omerovid
Dva krivična djela u realnom sticaju ubojstva
KPZ Zenica
Zehrudin
Šišid
Teško djelo protiv sigurnosti u prometu
Emin
Alid
Ubojstvo i nedozvoljeno držanje oružja
Dvije godine zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Dvije godine i 10 mjeseci
zatvora
Marko
Šantid
Teško krivično djelo protiv sigurnosti u prometu
KPZ Zenica
Damir
Lukid
Paljevina
Pet godina zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
KPZ Zenica
KPZ Zenica
KPZ Busovača
KPZ Zenica
KPZ Bihad
KPZ Zenica
KPZ Zenica
KPZ Mostar
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za pet
mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu
Smanjenje zatvorske kazne za
mjesec dana
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Ssmanjenje zatvorske kazne za 12
mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
29. 08. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
02. 10. 2012.
17. 10. 2012.
17. 10. 2012.
05. 11. 2012.
29. 11. 2012.
29. 11. 2012.
29. 11. 2012.
24. 05. 2011.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Mario
Raič
Ubojstvo
Devet godina zatvora
KPZ Mostar
Mate
Bašid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Dvije godine zatvora
Na slobodi
Almir
Granulo
Ubojstvo i razbojništvo
11 godina zatvora
KPZ Zenica
Redžo
Softid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Godina dana zatvora
Na slobodi
Nezir
Spahid
Teška krađa
Devet mjeseci zatvora
Na slobodi
Armin
Bešlija
Teška krađa
Šest mjeseci zatvora
Na slobodi
Dragan
Tankuljid
Napad na službenu osobu u obavljanju poslova sigurnosti
KPZ Busovača
Muradif
Rošid
Ubojstvo
Osam mjeseci zatvora
Četiri godine i šest mjeseci
zatvora
Ivan
Kljujid
Zlouptreba službenog položaja ili ovlasti
Godinu dana zatvora
KPZ Sarajevo
Šahin
Hadžihasanovid
Krađa
Osam mjeseci zatvora
Na slobodi
Nihad
Muco
Izazivanje opde opasnosti
Mehmed
Vehabovid
Razbojništvo
Anto
Čule
Razbojništvo
Pet mjeseci zatvora
Na slobodi
Pet godina i dva mjeseca
zatvora
KPZ Zenica
Sedam godina i šest mjeseci
zatvora
KPZ Mostar
Amela
Korda
Pronevjera u službi
Godina i tri mjeseca zatvora KPZ Tuzla
Desto
Admir
Cucak
Memid
Nedozvoljeno držanje oružja
Ubojstvo iz nehata
Na slobodi
Na slobodi
Darjan
Dujid
Razbojništvo
Pet mjeseci zatvora
Četiri godine zatvora
Četiri godine i tri mjeseca
zatvora
Zlatko
Jarkid
Izazivanje opde opasnosti
Osam mjeseci zatvora
Na slobodi
Halil
Bejhanovid
Ubojstvo
10 godina zatvora
KPZ Zenica
Almir
Bešid
Neovlaštena proizvodnja i stavljenje u promet opojnih droga
Četiri godine zatvora
KPZ Zenica
Suljo
Smlatid
Ubojstvo
12 godina zatvora
KPZ Zenica
Jasmin
Vikovid
Ubojstvo
Pet godina zatvora
KPZ Zenica
Đorđe
Taminđija
Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
Tri godine zatvora
KPZ Foča
KPZ Bihad
KPZ Zenica
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
pola godine
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca i 15 dana
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca zatvora
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenja zatvorske kazne za tri
mjeseca
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Brisanje presude
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Oslobađanje neizdržanog dijela
izrečene kazne
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
24. 05. 2011.
15. 06. 2011.
15. 06. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
27. 05. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Ramiz
Tašakovid
Ubojstvo
12 godina zatvora
KPZ Sarajevo
Suvad
Tutundžid
Ubojstvo
KPZ Sarajevo
Ante
Čarapina
Porezna utaja i krivotvorenje isprava
Alen
Idrizi
Teška krađa i teška tjelesna ozljeda
Omer
Bešo
Šumska krađa
11 godina zatvora
Tri godine, šest mjeseci i 20
dana zatvora
Šest godina i deset mjeseci
zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
Dževad
Hazid
Razbojništvo
Četiri godine zatvora
KPZ Zenica
Mirsad
Musid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Dvije godine zatvora
KPZ Busovača
Enes
Kruškid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Dvije godine zatvora
KPZ Orašje
Sabahudin
Horman
Šumska krađa
Četiri mjeseca zatvora
Na slobodi
Željko
Miletid
Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti
Pet mjeseci zatvora
Na slobodi
Ratko
Vidovid
Nasilničko ponašanje
Šest mjeseci zatvora
Na slobodi
Sulejman
Popržanovid
Ubojstvo
Edin
Lendo
Šumska krađa
10 godina zatvora
KPZ Zenica
Dvije godine i osam mjeseci
zatvora
KPZ Busovača
Aldin
Huko
Ubojstvo
10 godina zatvora
KPZ Sarajevo
Mirsad
Muratspahid
Ugrožavanje sigurnosti
Dvije godine i tri mjeseca
KPZ Mostar
Izeta
Bojid
Ubojstvo
KPZ Tuzla
Marko
Buljan
Razbojništvo
Adin
Omerovid
Razbojništvo
Devet godina
Godina i šest mjeseci
zatvora
Tri godine i četiri mjeseca
zatvora
Safet
Tursanovid
Smrt iz nehata
KPT Busovača
Uzeir
Kurtalid
Produženo kazneno djelo prevare
Dražan
Šunjid
Paljevina
Dvije godine
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
Mila
Tomid
Zloupotreba položaja i ovlasti
Dvije godine zatvora
KPZ Tuzla
Safet
Mušeta
Ubojstvo
Šest godina zatvora
KPZ Bihad
KPZ Zenica
KPZ Zenica
KPZ Zenica
KPZ Zenica
KPT Tuzla
KPZ Zenica
KPZ Mostar
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Oslobađanje neizdržanog dijela
izrečene kazne
Smanjenje zatvorske kazne za 10
mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
godinu dana
Oslobađanje neizdržanog dijela
izrečene kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
izrečene kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
osam mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 07. 2011.
12. 09. 2011.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Mustafa
Begid
Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje
Nna slobodi
Teško krivično djelo protiv sigurnosti u prometu
Tri mjeseca zatvora
Dvije godine i dva mjeseca
zatvora
Dvije godine i šest mjeseci
zatvora
Eldar
Salkid
Protivpravno oduzimanje slobode
Mehdija
Fehrid
Marko
Andrid
Razbojništvo
Četiri godine zatvora
KPZ Zenica
Mijo
Begid
Zloupotreba ovlasti u privredi
Tri godine zatvora
KPZ Mostar
Vahidin
Suljanovid
Ubojstvo
Pet godina zatvora
KPZ Bihad
Asmir
Forčakovid
Ubojstvo
Dvije godine zatvora
KPZ Tuzla
Nebojša
Savid
Razbojništvo
Sedam godina zatvora
KPZ Orašje
Sakib
Hadžid
Zloupotreba položaja ili ovlasti
Četiri godine zatvora
KPZ Bihad
Kenan
Mulid
Teška i laka tjelesna ozljeda
Na slobodi
Asmira
Dosid
Prevara
Devet mjeseci zatvora
Devet godina i pet mjeseci
zatvora
Zdravka
Pavličevid
Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga
KPZ Tuzla
Senad
Balvanovid
Krivotvorenje isprava
Godina dana zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
Asmir
Hamzid
Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa
Tri godine zatvora
KPZ Tuzla
Igor
Vukoja
Razbojništvo
Četiri godine zatvora
kPZ Mostar
Belma
Brulid
Ubojstvo
Sedam godina i šest mjeseci KPZ Tuzla
Ibrahim
Delid
Ubojstvo
10 godina zatvora
KPT Tuzla
Halil
Rogovid
Ubojstvo
10 godina zatvora
KPZ Tuzla
Fata
Smajlovid
Pronevjera
Godina i tri mjeseca zatvora KPZ Tuzla
Edin
Đozo
Ubojstvo
Almir
Hopid
Silovanje
Mustafa
Mrakid
Krađa
Ivica
Tuka
Teška tjelesna ozljeda
14 godina zatvora
Četiri godine i osam
mjeseci zatvora
Četiri godine i tri mjeseca
zatvora
Godina i šest mjeseci
zatvora
KPZ Tuzla
KPZ Tuzla
KPZ Tuzla
KPZ Tuzla
KPZ Sarajevo
KPZ Mostar
KPZ Bihad
Na slobodi
Smanjenje zatvorske kazne za
mjesec dana
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
četiri mjeseca
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za 12
mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Zamjena zatvorske kazne za
uslovnu osudu
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorkse kazne za 10
mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za
osam mjeseci
Smanjenje zatvorkse kazne za
četiri mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorske kazne za
šest mjeseci zatvora
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
12. 09. 2011.
28. 09. 2011.
28. 09. 2011.
28. 09. 2011.
28. 09. 2011.
28. 09. 2011.
12. 10. 2011.
12. 10. 2011.
12. 10. 2011.
12. 10. 2011.
25. 10. 2011.
25. 10. 2011.
25. 10. 2011.
25. 10. 2011.
25. 10. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
05. 12. 2011.
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO (www.cin.ba)
SPISAK OSOBA KOJE JE POMILOVAO PREDSJEDNIK FEDERACIJE BIH ŽIVKO BUDIMIR
(IZVOR: SLUŽBENI LIST FEDERACIJE BIH)
Irhad
Biber
Idriz
Zijadid
Teška djela protiv sigurnosti javnog saobradaja
Ubojstvo u prekoračenju nužne obrane i nedozvoljeno držanje
oružja
Omer
Nargalid
Ubojstvo u pokušaju i ubojstvo
Godina i šest mjeseci
zatvora
Pet godina i četiri mjeseca
zatvora
10 godina i četiri mjeseca
zatvora
Vinko
Skoko
Zloupotreba položaja i ovlaštenja
Četiri godine zatvora
Eniz
Kurtalid
Ubojstvo
Jasmin
Đulan
Teška krađa
15 godina zatvora
KPZ Zenica
Sedam godina i tri mjeseca
zatvora
KPZ Zenica
Nusret
Jahid
Ubojstvo
Rizvan
Zjakid
Prevara
Mirzo
Macid
Ugoržavanje javnog prometa
Naser
Orid
Neovlašteno držanje vatrenog oružja i municije
Arslo
Karašin
Šumska krađa
Na slobodi
KPZ Sarajevo
KPZ Sarajevo
KPZ Mostar
10 godina zatvora
Godina i dva mjeseca
zatvora
Četiri godine i šest mjeseci
zatvora
KPZ Zenica
Dvije godine zatvora
Godina i devet mjeseci
zatvora
Na slobodi
KPZ Bihad
KPZ Mostar
Na slobodi
Smanjenje zatvorske kazne za tri
mjeseca
Oslobađanje neizdržanog dijela
zatvorske kazne
Smanjenje zatvorkse kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorkse kazne za
osam mjeseci
Smanjenje zatvorkse kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorkse kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorkse kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorkse kazne za
šest mjeseci
Smanjenje zatvorske kazne za za
šest mjeseci
zamijenjena zatvorska kazna za
uvjetnu
Smanjenje zatvorske kazne za
devet mjeseci
05. 12. 2011.
06. 12. 2011.
06. 12. 2011.
06. 12. 2011.
16. 12. 2011.
16. 12. 2011.
16. 12. 2011.
16. 12. 2011.
16. 12. 2011.
16. 12. 2011.
16. 12. 2011.
Download

ovdje možete preuzeti kompletan spisak osoba koje je