REFERNC LISTA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE
RB
1
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
1
"Žiti-com" mdoo Niš
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Niš
2
Radnja za otkup
otpadnog materijala
"Živka" Zaječar
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinžinjeringa
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada sa
zelene liste
Zaječar
3
“Šinvoz “ ad Zrenjanin
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Zrenjanin
4
STR "Čelik komerc"
Knjaževac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Knjaževac
5
“034” doo Kragujevac
Program upravljanja otpadom
Kragujevac
6
STR "Bakarni puž"
Majdanpek
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Majdanpek
7
TR "Bogda land"
Knjaževac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Knjaževac
8
"Boroflex metali" doo
Skupljen
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje
metalnim otpadom
Vladimirci
9
“Centar za reciklažu”
a.d Beograd RJ
Paraćin
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Paraćin
10
"Dž&B tehnik" doo Bor
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Bor
11
“Dimitrijević” doo Bor
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinžinjeringa
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada sa
zelene liste
Bor
12
"Dimmetal" doo
Dimitrovgrad
Idejno rešenje reinžinjeringa Otkupno sabirnog
centra metalnog otpada
Dimitrovgrad
13
"Ekos otpad" doo
Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Vranje
14
"Ekotrans
internacional" doo
Kragujevac
Idejni tehnološko-mašinski projekat otkupnosabirnog centra metalnog otpada
Kragujevac
15
"Eurokomerc
company" doo
Bujanovac
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
Bujanovac
16
"Petrović Svetozar i dr.
Fercompany" o.d. Bor
Idejni tehnološko mašinski projekat otkupno
sabirnog centra sekundarnih sirovina
Bor
17
"Fero-metal" doo
Gabrovac
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Niš
www.tehnikum.co.rs
REFERNC LISTA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE
RB
2
NAZIV INVESTITORA
18
TP "Gagi" doo
Bujanovac
19
"Hefes S" doo Pirot
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
Bujanovac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Pirot
Idejno rešenje tehnološko-mašinskih operacija
projekta Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
sa zelene liste
Bor
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
Aleksinac
20
"Kapitol" doo Bor
21
“Kumiko” doo
Aleksinac
22
"Kuzman" doo Soko
Banja
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja
sabirno otkupnog centra otpadnih materijala na
KP 4129/1 KO Bobovište
Aleksinac
23
“Maksi co” doo
Aleksinac
Idejno rešenje proširenja reciklažnog centra
Aleksinac
24
“Maksi co” doo
Aleksinac
Program proširenja proizvodnih kapaciteta
postojećeg reciklažnog centra za metalni otpad
Aleksinac
25
"Maksi co" doo
Aleksinac
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinžinjeringa
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada sa
zelene liste
Negotin
26
"Maksi co" doo
Aleksinac
Idejno rešenje Otkupno sabirnog centra metalnog
otpada
Niš
27
"Marak" doo
Knjaževac
Projekat reinžinjeringa Sabirno otkupnog centra
sekundarnih sirovina
Knjaževac
28
"MD Liv" doo
Mladenovac
Idejno rešenje projekta reinženjeringa Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
Mladenovac
29
"Meltal" doo Ruma
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Ruma
30
“Metal" a.d. Ćuprija
Idejni tehnološko mašinski projekat linije za
proizvodnju elemenata za kontejnere
Ćuprija
31
"Metali 1992" doo
Beograd Ogranak Bor
Idejni tehnološko-mašinski projekat Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada sa zelene liste
Bor
32
“Metalinvest” doo
Smederevo
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Smederevo
33
"Metalkom" doo Niš
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Niš
34
"Metalprom" doo
Valjevo
Idejni tehnološko mašinski projekat Centra za
reciklažu otpadnih materijala i sekundarnih sirovina
Valjevo
35
"Metikos steel" od Niš
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
Niš
www.tehnikum.co.rs
REFERNC LISTA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE
RB
3
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
36
"Metva" ad Valjevo
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje
metalnim otpadom
Valjevo
37
“Most” doo Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Vranje
38
"MVL" doo KragujevacRJ Inđija
Idejni projekat sabirno-otkupnog centra za otpadne
metale
Inđija
39
“Obnova” ad Beograd
Idejno rešenje reinženjeringa sistema upravljanja
otpadnim materijama
Beograd
40
SR "Otpad" Nova
Pazova
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Nova Pazova
41
“Otpad” ad Subotica
Projekat reinžinjeringa otkupno sabirnog centra
Subotica
42
“Otpad B” doo Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Vranje
43
“Otpad" ad Subotica
Projekat reinžinjeringa otkupno sabirnog centra
Subotica
44
“Pansirovina” doo
Pančevo
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Pančevo
45
“Perihard inženjering"
doo Beograd
Glavni tehnološko mašinski projekat proizvodnje
-industrijskog remonta toner kaseta i servisiranjaodržavanja laserskih štampača
Beograd
46
“Perihard inženjering"
doo Beograd
Glavni tehnološko mašinski projekat pogona za
proizvodnju-industrijski remonta toner kaseta za
laserske štampače
Pećinci, Šimanovci
47
“Potis” ad Požarevac
Projekat reinženjeringa sistema upravljanja
otpadom u sabirno-otkupnom centru za
sekundarne sirovine
Požarevac
48
“SE trade” Beograd
Glavni tehnološko mašinski projekat reciklaže
elektronskog otpada (opasan otpad)
Beograd
49
“Saniplast” doo Gornji
Milanovac
Tehnološko-mašinski projekat postrojenja za
reciklažu PET ambalaže – izvedeno stanje
Gornji Milanovac
50
“Scholz” doo Beograd,
Otkupna stanica Bor
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje
metalnim otpadom
Bor
51
"Scholz" doo Beograd
Profitni centar Niš
Projekat reinžinjeringa sistema za upravljanje
metalnim otpadom
Niš
52
Scholz -Otkupna
stanica Prijepolje
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Prijepolje
53
"Scholz" doo Beograd
Otkupna stanica
Raška
Idejni tehnološko mašinski projekat otkupno
sabirnog centra sekundarnih sirovina
Raška
www.tehnikum.co.rs
REFERNC LISTA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE
4
RB
NAZIV INVESTITORA
NAZIV PROJEKTA/ELABORATA
MESTO
54
"Scholz" doo Beograd
Sabirni centar Vranje
Idejni tehnološko mašinski projekat otkupno
sabirnog centra sekundarnih sirovina
Vranje
55
"Sirovina" doo
Knjaževac
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Knjaževac
56
“SSC Metal" doo
Beograd
Program upravljanja otpadom
Beograd
57
"Starter batteries" doo
Beograd
Projekat uspostavljanja depozitnog sistema
sakupljanja otpadnih olovnih akumulatora
Srbija
58
"Starter batteries" doo
Beograd
Idejno rešenje sabirnog centra otpadnih olovnih
akumulatora u Grockoj
Grocka
59
"Starter batteries" doo
Beograd
Idejno rešenje sabirnog centra otpadnih olovnih
akumulatora u Novom Sadu
Novi Sad
60
"Starter batteries" doo
Beograd
Idejno rešenje sabirnog centra otpadnih olovnih
akumulatora u Smederevu
Smederevo
61
"Sunce" doo Jagodina
Idejni tehnološko mašinski projekat reinžinjeringa
zatečenog stanja Otkupno sabirnog centra
metalnog otpada
Jagodina
62
"Tiki-Niti company"
doo Bujanovac
Idejno rešenje reinžinjeringa zatečenog stanja
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada
Bujanovac
63
"Veselinov" Negotin
Projekat reinžinjeringa zatečenog stanja Otkupno
sabirnog centra metalnog otpada
Negotin
64
“Yucron” doo Niš
Idejni tehnološko mašinski projekat centra za
reciklažu otpadnih materija i sekundarnih sirovina
Prahovo
65
"Zormont" doo
Beograd Poslovna
jedinica Valjevo
Idejni tehnološko-mašinski projekat reinženjeringa
Otkupno sabirnog centra metalnog otpada sa
zelene liste
Valjevo
66
“Interklima” doo
Vrnjačka Banja
Program upravljanja otpadom
Vrnjačka Banja
67
“Metalteks” doo
Trstenik
Program upravljanaj otpadom
Trstenik
68
Scholz-Poslovna
jedinica Požega"
Idejni tehnološko mašinski projekat Otkupno
sabirni centar sekundarnih sirovina
Požega
www.tehnikum.co.rs
Download

Refernc lista iz oblasti upravljanja otpadom i reciklaže