Ove pričice nastale su iz rada s predškolskom i školskom djecom, a objavljivane su u dječjem književnom
časopisu "Radost" od 2007.-2008. godine.
LILIĆI i LJUBIĆI
Poremećaj izgovora glasova L i LJ naziva se lambdacizam, a neispravan izgovor glasa L
relativno je čest. Poneka djeca ne uspijevaju podignuti jezik zbog prekratke podjezične
vezice, pa se ne čuje glas L već V npr. vopata (lopata), vopta (lopta), svoboda (sloboda),
metva (metla), a kod mlađe djece i zamjena sa glasom J (jopta, jopata, metja). Kod glasa LJ
dolazi do dijeljenja na L i J pa to npr. zvuči kao L-jil-jana (u Ljiljana), l-jil-ja u (Ljilja).
Ponekad se čuje i tvrdi izgovor glas L, jer je jezik pomaknut previše unatrag prema nepcu.
Ovakvo oštećenje glasova L i LJ ne ometa razumljivost govora, ali ne zvuči lijepo i treba ga
ispraviti. Osim toga potrebno ih je ispraviti i zbog glasa R, jer tko ovako zamjenjuje L,
zamjenjivat će i R, a tada su to već dva različita glasa zamijenjena jednim, pa je razumljivost
govora već ometena. Pravilan izgovor glasa L relativno je lako dobiti i to je potrebno učiniti,
ako ne već u vrtiću, a onda s početkom prvog razreda najkasnije. Često dijete, zaokupljeno
vježbama za jezik kroz oponašanje lizanja i oblizivanja i različitim igricama glasanja ptičica,
ne primjećuje da nešto uči i jako je ponosno kada osjeti da je te glasove počeo izgovarati
drugačije i to pravilno.
Paulo je imao sedam godina, i dječak je sa lakšim oblikom autizma, veoma nerazumljivim i
nedovoljno razvijenim govorom, s nedostatnom koncentracijom i teškoćama u komunikaciji.
Imao je 13 nepravilnih glasova u govoru kada smo se sreli i dogovorili da ćemo mi to riješiti.
Između ostaloga i glasove L i LJ. U korekciji glasova također slijedimo razvojnu ljestvicu i
logiku, po kojoj bi S, Z i C trebalo korigirati najprije, ali ovdje smo učinili iznimku i to zato
jer se L, a potom i Lj dobiju relativno lako, a to je svakom djetetu podsticaj i veliko
ohrabrenje za daljnji rad.Bio je veoma drag i zainteresiran za rad, a naročito je volio vježbe sa
crtežima. Vježbanje uz crtanje i crteže volio je jer je i sam crtao i posjedovao određeni talent
za crtanje. Njegovi su crteži bili, posebni i drugačiji. Palo mi je napamet da mu nacrtam
nekoliko sličnih ptičice koje se ipak razlikovale po dijelovima odjeće i pokrivalima, tako da
znamo tko je ptić, a tko ptičica. Glasale su se sa LI, LA, LO, LE, LU i tako nadalje u
kombinacijama po kojima su dobili i svoja imena. Zvali smo ih Lilićima, bilo ih je nekoliko,
mama, tata i seka Lilić i ptić Lulu koji je stalno od nekuda virio, smetao i glasao se, i kada je
trebao i kada nije trebao. Paulo je pravilan izgovor glasa L savladao za 3 mjeseca i to u
potpunosti, u spontanom govoru, pa kada je jednoga dana rekao mami, lijepo i
razgovijetno:»Lidija, molim vode!», mama je isprva ostala iznenađena, ali i sretna. Nakon
Ove pričice nastale su iz rada s predškolskom i školskom djecom, a objavljivane su u dječjem književnom
časopisu "Radost" od 2007.-2008. godine.
toga glas LJ bio je za Paula prava pravcata sitnica, jer smo izmislili liju i lijana Ljubiće i tako
smo se igrali i vježbali, vježbali i bez muke savladavali ove, za njega teške, glasove, koji su
jednostavnim vježbama, pričicama i asocijacijama uz pomoć crteža, postali lako ostvariv
poduhvat!
Download

LILIĆI i LJUBIĆI Poremećaj izgovora glasova L i LJ naziva se