ACO Inox Modular kanali
Sadržaj
Opšti uvod
strana
Uvod3
Zašto nerđajući čelik?
3
Zašto ACO Inox Modular kanali? 3
Površinska obrada nerđajućeg čelika
3
Završna obrada koju ACO koristi
3
Higijenski standardi
4
Zaštita od klizanja
4
Sertifikati
4
Pregled sistema
Karakteristike
ACO Inox Modular 20 kanali
ACO Inox Modular 125 i 200 kanali 5
6
7
Prednosti
Prednosti za projektante
Prednosti za instalatere
Prednosti korisnika
8
8
8
Vodič za izbor ACO Inox Modular kanala
Vodič za izbor ACO Inox Modular kanala
8
Porodica proizvoda
2
ACO Inox Modular 20 kanal
Karakteristike
ACO Inox Modular 20 kanal
Pribor
Rešetke
Visina ugradnje
ACO Inox Modular 125 kanal
Karakteristike
ACO Inox Modular 125 kanal
Pribor i rezervni delovi
Rešetke
Visina ugradnje
ACO Inox Modular 200 kanal
Karakteristike
ACO Inox Modular 200 kanal
Pribor i rezervni delovi
Rešetke
Visina ugradnje
ACO Inox slivnici
Skraćivanje prema potrebi
12
12
13
16
17
19
20
20
21
24
25
26
27
27
27
31
32
34
35
40
Protoci
Protoci
40
Način čišćenja i održavanja
Način čišćenja
42
Preporuke ugradnje
Preporuke ugradnje
43
Opšti uvod
Uvod
Primena ACO Inox Modular kanala od
nerđajućeg čelika pogodna je za:
„„Fabrike za proizvodnju hrane
„„Fabrike za pasterizaciju i konzerviranje
hrane i flaširanje pića
„„Hemijske i farmaceutske industrije
„„Profesionalne kuhinje
„„Škole
„„Maloprodajne objekte
„„Lečilišta za ljude i životinje
ACO Inox Modular kanali od nerđajućeg
čelika imaju svoju primenu gde je
neophodno zadovoljiti higijenske
standarde, otpornost na koroziju i kada je
potreban postojan i dugotrajan proizvod.
Zašto nerđajući čelik?
Nerđajući čelik ima sledeće prednosti:
„„Visok nivo otpornosti na koroziju
„„Nije porozan, jednostavan je za
održavanje i dezinfekciju
„„Estetski prijatan
„„Otporan na ekstremne temperature i
temperaturne promene
„„Koeficijent linearnog širenja je sličan
kao i kod betona
„„100% reciklirajući materijal
Svi ACO Inox Modular su izrađeni od
austenitnog nerđajućeg čelika oznaka
1.4301 ( 304 ) ili 1.4404 ( 316L )
prema normi SRPS EN 10088-1:2003.
SRPS EN 10088
1.4301
1.4404
Tabela 1
AISI
304
316L
Zašto ACO Inox Modular kanali?
Kao najveći proizvođač sistema za
odvodnjavanje od nerđajućeg čelika ACO
poseduje znanje, iskustvo i stručnost
da ponudi najadekvatnije rešenje u
odvodnjavanju za svaku primenu.
Iz tog razloga ACO daje projektantima
slobodu da izaberu proizvode iz
standardog proizvodnog programa isto
kao i mogućnost izrade proizvoda prema
porudžbini kako bi odgovarao određenoj
primeni.
Površinska obrada nerđajućeg
čelika
Tokom procesa sečenja, oblikovanja i
zavarivanja nerđajućeg čelika, dolazi do
zadržavanja sitnih čestica materijala na
samom površinskom sloju i ukoliko se ne
otklone na odgovarajući način, materijal
će početi da korodira i krajnji proizvod
neće biti za upotrebu. Nakon izrade u
krajnji proizvod, neophodno je da se uradi
pravilan površinski tretman nerđajućeg
čelika, kako bi se obezbedilo da materijal
bude potpuno otporan na koroziju.
Primenom pikopasivacije kao primarnog
površinskog tretmana, zaštita od korozije
nerđajućeg čelika je u potpunosti
obnovljena i dovedena u stanje kao i
pre obrade materijala, obezbeđujući
proizvodu dugi vek trajanja, zajedno sa
traženim estetskim izgledom.
Završna obrada koju ACO koristi
sastoji se od sledećih procesa:
„„Pikopasivacija (tretman kiselinom).
Svi ACO kanali su pikopasivizovani
potapanjem u niz bazena sa kiselinama.
Ovo je neophodan proces za otkljanjanje
čeličnih čestica nastalih u procesu
proizvodnje, pri čemu se obnavljaju
delovi materijala koji su oštećeni tokom
procesa zavarivanja. ACO ima jedno od
najvećih postrojenja za pikopasivaciju u
Evropi koja garantuje najbolju zaštitu od
korozije naših proizvoda.
„„ Elektropoliranje (elektrohemijski proces)
Nakon pikopasivacije, proizvodi se
potapaju u elektrolit gde sam proizvod
postaje anoda u procesu elektrolize.
Ovaj proces je karakterističan po
tome što se pažljivim balansiranjem
vrste elektrolita i napona struje, sa
anode na katodu prenose samo atomi
jednog metala, čime se postiže da se
ukloni patinirani sloj i da na površini
ostane čist, sjajan i gladak metal. Sve
rešetke za ACO Inox Modular kanale su
standardno elektropolirane.
„„Poliranje (mehanički proces)
Kod ACO Inox Modular kanala vrši se
poliranje gornjih ivica iz estetskih razloga.
3
ACO Inox Modular kanali
Higijenski standardi
U cilju da se održi čistim i higijenskim
okruženje u oblasti pripremanja hrane,
nophodno je da elementi za drenažu
budu dizajnirani i proizvedeni po
strogim standardima koji obezbeđuju da
mogućnost zadržavanja bakterija u njima
bude svedena na minimum.
Zaštita od klizanja
Posledice klizanja u pogonima za
proizvodnju hrane i kuhinjskom prostoru
mogu biti veoma ozbiljne jer se nezgode
mogu dogoditi, uzimajući u obzir visoke
temperature namirnica kao i površina za
pripremanje hrane. U situacijama gde je
neohodno da se izbegne klizanje, treba
razmotriti izbor protvklizne rešetke. Iz tog
razloga ACO proizvodni program uključuje
i protivklizne rešetke.
Sertifikati
ACO Inox Modular kanali su izrađeni i
testirani u skladu sa normom SRPS EN
1433 (Norma koja se odnosi kanale
za odvodnjavanje za kolski i pešački
saobraćaj).
4
Glavne i najvažnije prednosti
standarda su:
„„Nosivost - pravilnom instalacijom
osiguran je prelazak pešackog i kolskog
saobraćaja bez oštećenja kanala.
„„Vodonepropusnost - odvođenje
otpadne vode na bezbedan način, bez
mogućnosti curenja. Ovo je posebno
važno da se spreči zagadjenje životne
sredine.
„„Dugotrajnost - izbor materijala za dug
vek postojanja.
Nezavisna procena CE oznakom označava
da proizvodi u potpunosti ispunjavaju
osnovne zahteve po SRPS EN 1433.
Klase opterećenja definisane po
standardu SRPS EN 1433:
Definicija klasa opterećenja
Prema SRPS EN 1433 - Kanali za
odvodnjavanje za kolski i pešački saobraćaj
Pešačke i
biciklističke
staze.
Saobraćaj
automobila
i manjih
dostavnih
vozila.
Saobraćaj
težih dostavnih
vozila i manjih
kamiona.
Pregled sistema
Karakteristike
ACO Inox Modular kanali projektovani
su kao idealni rešenje za odvoenjavanje
velikih površina. Zahvaljujući njihovoj
fleksibilnosti, je moguće da se formiraju
linijski kanali i najsloženijih oblika.
Sistem se sastoji od dva tipa kanala za
različite primene.
Naziv
Šlic kanal je idelno rešenje kao diskretna
pregrada između suvih i vlažnih površina.
Širina svetlog otvora je 20 mm i rešetka
se postavlja samo na mestu izliva.
Drugo rešenje je Modular kanal. Sistem je
dostupan u dve širine 125 mm i 200 mm
i može da prihvati velike količine vode.
Rešetke se postavljaju celom dužinom
kanala. Korisnici mogu samo odabrati
tip rešetke koja se uklapa u njihov dizajn
poda. Protivklizne rešetke su takođe
dostupne, kako bi povećale sigurnost
korisnika.
Svetla širina kanala [mm]
Crtež
20
Invert
depth
A
20
15
ACO Inox Modular 20
125
Invert
depth
A
125
13
ACO Inox Modular 125
200
Invert
depth
A
200
21,5
ACO Inox Modular 200
5
Tabela 2
ACO Inox Modular 20 kanal
ACO Inox Modular 125 kanal
ACO Inox Modular 200 kanal
ACO Inox Modular kanali
ACO Inox Modular 20 kanali
5
8
4
9
1
2
7
3
6
1
6
1
Izlivni element
6
Rešetka
2
Kanala ravan ili u padu
7
Slivnik
3
Ugaoni element
8
Kofica za talog
4
Element za T - spoj
9
Sifon protiv neprijatnih mirisa
5
Čeoni poklopac sa izlivom
1
ACO Inox Modular 125 i 200 kanali
8
9
6
2
3
8
1
1
7
7
ACO Inox Modular kanali
Prednosti
Prednosti za projektante
„„U potpunosti u skladu sa normom
SRPS EN 1433 (CE znak)
„„Materijal od nerđajućeg čelika
omogućava izdržljivost i dug vek
trajanja proizvoda
„„Dno kanala u obliku slova V poboljšava
protok i omogućava samočišćenje dna
kanala
„„Integrisani pad u telu kanala poboljšava
protočnu moć
„„Ispuna gornje ivice kao neophodnost
za ispunjavanje higijenskih uslova i
izdržljivosti
„„Modularni sistem omogućava
specifikaciju tipskih kanala oko
postrojenja u industrijama koji mogu da
se uklope u odgovarajuće završne podove
„„Veliki izbor visina i kanala u padu kako
bi zadovoljio različite primene
„„Veliki izbor rešetki zadovoljava osnovne
zahteve za njihovom završnom
obradom, klasom opterećenja i dugim
vekom trajanja
„„Široki izbor izlivnih elemenata da
zadovolji različite protoke
„„Lak odabir rešetki zahvaljujući
konstantnoj širini kanala
„„ Laka i sigurna teleskopska veza sa slivnikom
Prednosti za instalatere
„„U potpunosti u skladu sa normom
SRPS EN 1433 (CE znak)
„„Laka i sigurna teleskopska veza sa
slivnikom
„„Ispuna gornje ivice za veću izdržljivost
i eliminiše potrebu nakon upotrebe za
ponovnim popunjavanjem
„„Flanša koja je zavarena za kraj svakog
kanala i dozvoljava povezivanje u više
tačaka kao i NBR zaptivka obezbeđuju
potpuno vodonepropustne spojeve
„„Laka instalacija na gradilištu zbog
konstante širine kanala.
„„Drenažni prsten lako prihvata vodu sa
hidroizolacije
„„Sečenje elemenata prema zahtevu
smanjuje radove na gradilištu
Prednosti korisnika
„„U potpunosti u skladu sa normom
SRPS EN 1433 (CE znak)
„„Integrisani pad u kanalu omogućava
bolju protočnu moć
„„Dno kanala u obliku slova V poboljšava
protok i omogućava samočišćenje dna
kanala
„„Lako i jednostavno čišćenje
„„Materijal od nerđajućeg čelika
omogućava izdržljivost i dug vek
trajanja proizvoda
„„Ispuna gornje ivice kao neophodnost
za ispunjavanje higijenskih uslova i
izdržljivosti
„„Estetskog izgleda zbog nepromenljive
širine kanala
„„Protivnklizne rešetke dostupne za
sigurnost korisnika
„„Rešetke esteskog izgleda
Vodič za izbor ACO Inox Modular kanala
Ovaj vodič daje mogućnost projektantu da odabere adekvatan Inox Modular kanal za svaku primenu u 6 jednostavnih koraka.
Korak 1 - Odabir tipa Modular kanala
Kako bi obuhvatili sve vrste primena dostupni su različiti tipovi kanala.
Tip
Naziv
Širina kanala [mm]
8
Crtež
20
ACO Inox Modular 20
20*
ACO Inox Modular kanal 125
125
Invert
depth
A
15
Šlic
125
13
Invert
depth
A
Modular
200
Invert
depth
A
200
21,5
ACO Inox Modular kanal 200
*Kanali su prikazani bez rešetki
Tabela 3
Korak 2 - Odabir tipa ivice Modular kanala
Izbor tipa ivice kanala zavisiće od tipa završne obrade poda.
Tip
Epoksidni / betonski pod
Vinilni pod
Standardna ivica
Ispuna ivica se isporučuje kao standard
Ivice za prihvat vinilnog poda.
Zamenjuju težak tradicionalan način za
prihvat vinilnog poda.
Zaptivanje je potpuno vodonepropusno.
ACO Inox Modular 20 kanal
ACO Inox Modular 125 kanal
ACO Inox Modular 200 kanal
Tabela 4
Korak 3 - Izbor veličine izliva
Postoje različite veličine izliva. U tabeli se nalaze odgovarajuće veličine izliva za različite tipove ACO Inox Modular kanala. Tabelom je
prikazan i odgovarajući tip slivnika.
Tip kanala
Modular 20
Modular 125
Modular 200
Prečnik izliva
Ø 142 mm
Ø 110 mm
Ø 110 mm
Ø 142 mm
Ø 110 mm
Ø 142 mm
Ø 200 mm
Element za izliv
Kvadratni 250×250 mm Kvadratni 200×200 mm Ravan element
Ravan element
Ravan element
Ravan element
Kvadratni 300×300 mm * za detalje o protočnoj moći videti strane 40 i 41
** direktna veza na kanalizacionu cev
Tabela 5
Izlivni element ravan
Izlivni element kvadratnog oblika
Tip slivnika
Protočna moć*
[l/s]
slivnik 157
cev 110**
cev 110**
slivnik 157
cev 110**
slivnik 157
slivnik 218
3.0–4.5
1.2
1.2
2.8–4.3
1.2
3.0–4.5
4.6–6.3
9
ACO Inox Modular kanali
Korak 4 - Izbor tipa slivnika
U četvrtom koraku obratićemo pažnju na izbor odgovarajućeg slivnika.
Slivnici imaju dve ključne funkcije.
„„Slivnici obezbeđuju vezu između
tela kanala i celokupnog sistema za
drenažu Za svako telo kanala definisan
je odgovarajući ACO slivnik još u
prethodnom koraku.
„„Slivnik ima funkciju da zadrži mirise i
služi za filtraciju . Mirisi iz celokupnog
sistema za odvodnjavanje su sprečeni
zahvaljujući sifonu. Filtracija otpada
je sprečena zahvaljujući kofici, koja
je kompletno izvadiva. Izbor sifona i
kofice sledi u koraku 5.
Sa lokalnom
flanšom
10
Teleskopska veza BEZ flanše za
prihvat hidroizolacije
ACO slivnik sa lokalnom flanšom za
prihvat hidroizolacije
„„Hidroizolacija je nezavisna od tela
slivnika
Tabela 6
Slivnici za Inox Modular kanale imaju tri
osnovne varijante teleskopske veze
između samog slivnika i tela Inox
Modular kanala.
„„Teleskopska veza sa lokalnom flanšom
„„Teleskopska veza sa flanšom za
lepljenje hidroizolacije
„„Teleskopska veza sa flašom za vezu
hidroizolacije uklještenjem
Sa flanšom za lepljenje
hidroizolacije
Sa flanšom za prihvat
hidroizolacije uklještenjem
Teleskopska veza SA flanšom za prihvat hidroizolacije
ACO slivnik sa flanšom za
lepljenje hidroizolacije
„„Hidroizolacija je zavarena ili zalepljena
za slivnik
ACO slivnik sa flanšom za prihvat
hidroizolacije uklještenjem
„„ Hidroizolacija je ukljestena u slivnik
Korak 5 - Odabir pribora za slivnik
Sledeći pribor je raspoloživ za ACO slivnike.
„„Sifon - zadržava neprijatne mirise koji mogu da se jave iz celokupnog sistema za drenažu
„„Nosač sifona - zahvaljujući njemu sifon ostaje nepomičan u samom slivniku. Upotreba nosača je obavezna ukoliko se koristi sifon
„„Kofica za mulj - zadrzava otpad
„„Tanjirić - zadržava otpad (plitka verzija)
Slika
Naziv
Kofica za mulj
Tanjrić
Sifon
Nosač sifona
Tabela 7
Korak 6 - izbor rešetki za Modular kanale
Za odabir odgovarajuće rešetke treba uzeti u obzir:
„„Klasu opterećenja
„„Higijenu
„„Zaštitu od klizanja
Mrežasta rešetka
Higijena
Zaštita od klizanja
Prečkasta rešetka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
+
+
+++++
+++
+++
–
–
Glatka
Heelsafe Perforirana Quadrato
rešetka
rešetka
rešetka
Volcano
rešetka
Glatka
Glatka
Glatka
+++
+
+
+++
+
+
+
+
–
–
–
–
A15,
C250
C250
C250
A15
A15
C250
C250
–
+++++ +++++
ARLA
rešetka
Protivklizna Protivklizna
Plastična Kompozitna
rešetka
rešetka
Glatka
Protivklizna
++++
+
+
++++
++++
+
++
–
–
–
–
–
A15, B125
A15
A15, B125
–
A15
C250
A15
–
A15, B125
A15
–
–
Klase opterećenja
Modular 20
(rešetka nije potrebna)
Modular 125
A15, C250
(rešetka širine 123 mm)
Modular 200
(rešetka širine 198 mm)
A15
Klase opterećenja A15, B125, C250 prema SRPS EN 1433
:(
+=
Tabela 8
:)
+++++ =
11
ACO Inox Modular kanali
Porodica proizvoda
ACO Inox Modular 20 kanal
vlažnih površina. Sistem odoleva teškom
opterećenju od točkova vozila i dostupan
je sa različitim završnim ivicama kanala
za primene kod različitih završnih
površina podova. Otvor od 20 mm na
vrhu kanala ne predstavlja prepreku
za invalidska kolica ili kolica koja se
ACO Inox Modular 20 je jednostavan
sistem koji ne zahteva rešetku, izrađen
od austenitnog nerđajućeg čelika
debeljine 1,5 mm oznaka 1.4301 (304)
i 1.4404 (316). ACO Inox Modular 20
kanal je idealan za primene kod ispiranja
ili kao brana izmedju označenih suvih i
koriste u industrijama. Kontinualni otvor
omogućava lak pristup prilikom čiscenja.
ACO Inox Modular 20 kanal dostupan je
u različitim konstantnim visinama ili u
kontinualnom padu.
A
50
20
15
1.5
65
105
Profil kanala ACO Inox Modular 20
Karakteristike
12
„„Sifon - zadržava neprijatne mirise koji
mogu da se jave iz celokupnog sistema
za drenažu
„„U potpunosti u skladu sa normom
SRPS EN 1433 (CE znak)
„„U potpunosti pikopasivizovan
„„Šlic kanal svetle širine otvora 20 mm
„„“V” oblik dna kanala
„„Gornja ivica kanala je standardno
ispunjena
„„Higijenski dizajn slivnika, uključujući
radijuse na uglovima, duboko vučene
komponente i minimalne varove, u cilju
smanjenja pukotina i mesta zadržavanja
bakterija u skladu su sa normom SRPS
EN 1672 i SRPS EN ISO 14159
„„Suvi taložni dizajn slivnika obezbeđuje
nezadržavanje otpadne vode u telu
slivnika
„„Brza i sigurna teleskopska veza sa
slivnikom
„„Telo slivnika sa lokalnom ili ugrađenom
flanšom bilo da je za lepljenje ili
prihvat hidroizolacije uklještenjem
„„Dostupni su kanali sa konstantnom
visinom ili u padu
„„Dostupni su u kvalitetima nerđajućeg
čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316)
„„Veliki izbor rešetki za izlivne elemente
dostupan je u klasama opterećenja od
M125 ( SRPS EN 1253) ili C250 (EN 124)
ACO Inox Modular 20 kanal
Kanal
Slika
Crtež
A
L
A
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
70
90
120
70
90
120
70
90
120
70
90
120
92300
92301
92302
92305
92306
92307
92310
92311
92312
92316
92317
92318
92350
92351
92352
92355
92356
92357
92360
92361
92362
92366
92367
92368
Tabela 9
Kanali sa integrisanim padom
Slika
Crtež
A2
L
A1
L
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
6000
70
75
70
75
70
80
90
70
80
90
100
110
70
90
75
80
75
80
80
90
100
80
90
100
110
120
90
110
92303
92304
92308
92309
92313
92314
92315
92319
92320
92321
92322
92323
409014
409016
92353
92354
92358
92359
92363
92364
92365
92369
92370
92371
92372
92373
409015
409017
Tabela 10
13
Ugaoni element
Slika
Crtež
L
L
A
Tabela 11
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
70
92338
92388
500
75
92339
92389
500
80
92340
92390
500
90
92341
92391
500
100
92342
92392
500
110
92343
92393
500
120
92344
92394
ACO Inox Modular kanali
Element za T-spoj
Slika
Crtež
A
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
70
92345
92395
500
75
92346
92396
500
80
92347
92397
500
90
92348
92398
500
100
92349
92399
500
110
92400
92450
500
120
92401
92451
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
70
414341
414348
500
75
414342
414349
500
80
414343
414350
500
90
414344
414351
500
100
414345
414352
500
110
414346
414353
500
120
414347
414354
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
70
75
80
90
100
110
120
70
75
80
90
100
110
120
414355
414356
414357
414358
414359
414360
414361
414369
414370
414371
414372
414373
414374
414375
414362
414363
414364
414365
414366
414367
414368
414376
414377
414378
414379
414380
414381
414382
L
A
L
Tabela 12
Element sa izlivom (prečnik otvora 110 mm)
Slika
Crtež
L
200
200
A
0110
14
Izlivni prečnik odgovara kanalizacionim cevima DN100 (OD 110 mm)
Tabela 13
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 110 mm)
Slika
Crtež
L
200
200
0110
Izlivni prečnik odgovara kanalizacionim cevima DN100 (OD 110 mm)
Tabela 14
Element sa izlivom na kraju (prečnik izliva 142 mm)
Slika
Crtež
L
250
250
A
0142
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
70
75
80
90
100
110
120
414201
414202
414203
414204
414205
414206
414207
414208
414209
414210
414211
414212
414213
414214
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
70
75
80
90
100
110
120
70
75
80
90
100
110
120
414215
414216
414217
414218
414219
414220
414221
414229
414230
414231
414232
414233
414234
414235
414222
414223
414224
414225
414226
414227
414228
414236
414237
414238
414239
414240
414241
414242
Broj artikla
Odgovara ACO Inox slivniku 157
Tabela 15
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 142 mm)
Slika
Crtež
250
L
250
A
0142
Odgovara ACO Inox slivniku 157
Tabela 16
Čeoni poklopac sa izlivom prečnika 50 mm
Slika
Crtež
0
05
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
70
75
80
90
100
110
120
92331
92332
92333
92334
92335
92336
92337
92381
92382
92383
92384
92385
92386
92387
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
70
75
80
90
100
110
120
92324
92325
92326
92327
92328
92329
92330
92374
92375
92376
92377
92378
92379
92380
Veličina A zavisi od visine kanala
Tabela 17
Čeoni poklopac
Slika
Crtež
A
Veličina A zavisi od visine kanala
Tabela 18
15
ACO Inox Modular kanali
Pribor i rezervni delovi
Pribor
Slika
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
Tanjirić (za izliv prečnika
110 mm)
97235
97285
Sifon + kofica za talog
(za izlivni element prečnika
110 mm)
405065
403633
Kofica za talog kapaciteta 0.6 l
(za izlivni element prečnika
142 mm)
408202
408212
Kofica za talog kapaciteta 0.3 l
(za izlivni element prečnika
142 mm)
408203
408213
Crtež
Naziv
Ø105
91
Ø108
50
156
26
156
Set za vinilni pod
Tabela 19
16
400841
Rešetke
Rešetke za okvir dim. 200x200 mm
Slika
Crtež
Naziv
Klasa
opterećenja
168
168
Mrežasta
rešetka
Tip rešetke
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Protivklizna
408090
408190
Glatka
408091
408191
Glatka
408092
408192
Protivklizna
408093
408193
Glatka
408020
408120
L15
168
168
Quadrato
rešetka
L15
168
168
Prečkasta
rešetka
M125
168
168
Prečkasta
rešetka
C250
Glatka
408043
408143
Heelsafe
rešetka
L15
Glatka
408022
408122
Vulkano
rešetka
L15
Protivklizna
408094
408194
Arla rešetka
L15
Protivklizna
408023
408123
Šlic rešetka
M125
Glatka
408021
408121
168
168
168
168
64
168
64
168
168
148
168
148
Tabela 20
17
ACO Inox Modular kanali
Rešetke za okvir dim. 250x250 mm
Slika
Crtež
Naziv
Klasa
opterećenja
218
218
Mrežasta
rešetka
Tip rešetke
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Protivklizna
408095
408195
Glatka
408096
408196
Glatka
408097
408197
Protivklizna
408028
408128
Glatka
408029
408129
L15
218
218
Quadrato
rešetka
L15
218
218
Prečkasta
rešetka
M125
218
218
Prečkasta
rešetka
C250
Glatka
408044
408144
Heelsafe
rešetka
L15
Glatka
408031
408131
Vulkano
rešetka
L15
Protivklizna
408033
408133
Arla rešetka
L15
Protivklizna
408032
408132
Šlic rešetka
M125
Glatka
408030
408130
218
218
18
218
218
218
218
218
Tabela 21
198
218
198
Visina ugradnje
B
A
A
H
ACO Inox Modular 20 kanal, izliv 142 mm
ACO slivnik 157
Vertikalni izliv
DN 70 and DN 100
A min.
A max.
B min.
B max.
Visina kanala (H)
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
85
135
255
305
90
140
260
310
95
145
265
315
105
155
275
325
115
165
285
335
125
175
295
345
135
185
305
355
A
H
B
B
A
H
Tabela 22
ACO slivnik 157
Horizontalni izliv
DN 70 and DN 100
A min.
A max.
B min.
B max.
Tabela 23
Visina kanala (H)
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
105
135
258
288
110
140
263
293
115
145
268
298
125
155
278
308
135
165
288
318
145
175
298
328
155
185
308
338
19
ACO Inox Modular kanali
ACO Inox Modular 125 kanal
ACO Inox Modular 125 je sistem kanala,
rešetki i slivnika visokog kvaliteta,
izrađenih od austenitnog nerđajućeg
čelika debljine 1.5 mm oznaka 1.4301
(304) ili 1.4404 (316).
ACO Inox Modular 125 sistem je snažno,
praktično i ekonomski opravdano rešenje
za odvodnjavanje vode iz prostorija.
Modularni sistem omogućava specifikaciju
tipskih kanala oko postrojenja u
industrijama koji mogu da se uklope u
odgovarajuće završne podove.
Renoviranje i novi raspored, kao i
promenljivi hidraulički zahtevi mogu biti
zadovoljeni korišćenjem komponenti ACO
Inox Modular 125 sistema kanala.
153
125
1.5
21
A
97
A
+13
Profil ACO Inox Modular 125 kanala
Karakteristike
20
„„U potpunosti u skladu sa normom
SRPS EN 1433 (CE znak)
„„U potpunosti pikopasivizovan
„„Svetle širine otvora 125 mm
„„“V” oblik dna kanala
„„Gornja ivica kanala je standardno
ispunjena
„„Higijenski dizajn slivnika, uključujući
radijuse na uglovima, duboko vučene
komponente i minimalne varove, u cilju
smanjenja pukotina i mesta zadržavanja
bakterija u skladu su sa normom SRPS
EN 1672 i SRPS EN ISO 14159
„„Suvi taložni dizajn slivnika obezbeđuje
nezadržavanje otpadne vode u telu
slivnika
„„Laka i sigurna teleskopska veza sa
slivnikom
„„Telo slivnika sa lokalnom ili ugrađenom
flanšom bilo da je za lepljenje ili
prihvat hidroizolacije uklještenjem
„„Dostupni su kanali sa konstantnom
visinom ili integrisanim padom
„„Dostupni su u kvalitetima nerđajućeg
čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316)
„„Veliki izbor rešetki dostupan je u
klasama opterećenja do C250 (SRPS
EN 1433)
ACO Inox Modular 125 kanal
Kanali
Slika
Crtež
L
A
A
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
105119
105120
105121
105122
105123
105124
105127
105128
105129
105130
105131
105132
105135
105136
105137
105138
105139
105140
105143
105144
105145
105146
105147
105148
407211
407212
407213
407214
407215
407216
407217
407218
407219
407220
407221
407222
407223
407224
407225
407226
407227
407228
407229
407230
407231
407232
407233
407234
Broj artikla
Broj artikla
Tabela 24
Kanali sa integrisanim padom
Slika
Crtež
L
A2
A1
Tabela 25
L
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
6000
6000
50
65
50
65
80
95
50
65
80
95
110
50
65
80
95
110
50
65
95
65
80
65
80
95
110
65
80
95
110
125
65
80
95
110
125
80
95
125
105151
105152
105155
105156
105157
105158
105161
105162
105163
105164
105165
105168
105169
105170
105171
105172
408821
408822
408823
407235
407236
407237
407238
407239
407240
407241
407242
407243
407244
407245
407246
407247
407248
407249
407250
408824
408825
408826
21
ACO Inox Modular kanali
Ugaoni element
Slika
Crtež
L
A
L
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
515
50
409812
409818
515
65
409813
409819
515
80
409814
409820
515
95
409815
409821
515
110
409816
409822
515
125
409817
409823
Tabela 26
Element za T-spoj
Slika
Crtež
L
1
A
A
L2
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
515
50
409824
409830
500
515
65
409825
409831
500
515
80
409826
409832
500
515
95
409827
409833
500
515
110
409828
409834
500
515
125
409829
409835
Tabela 27
Element za izliv na kraju kanala (prečnik izliva 110 mm)
22
Slika
Crtež
L
A
0110
Izlivni prečnik odgovara kanalizacionim cevima DN100 (OD 110 mm)
Tabela 28
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
105175
105176
105177
105178
105179
105180
105183
105184
105185
105186
105187
105188
407251
407252
407253
407254
407255
407256
407257
407258
407259
407260
407261
407262
Broj artikla
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 110 mm)
Slika
Crtež
L
A
0110
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
105191
105192
105193
105194
105195
105196
105199
105200
105201
105202
105203
105204
407263
407264
407265
407266
407267
407268
407269
407270
407271
407272
407273
407274
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
409732
409736
409740
409744
409724
409728
409708
409712
409716
409720
409700
409704
409733
409737
409741
409745
409725
409729
409709
409713
409717
409721
409701
409705
Broj artikla
Izlivni prečnik odgovara kanalizacionim cevima DN100 (OD 110 mm)
Tabela 29
Element sa izlivom na kraju kanala (prečnik izliva 142 mm)
Slika
Crtež
L
A
0142
Odgovara ACO Inox slivniku 157
Tabela 30
23
ACO Inox Modular kanali
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 142 mm)
Slika
Crtež
L
A
0142
Odgovara ACO Inox slivniku 157
L
[mm]
A [mm]
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
65
80
95
110
125
50
65
80
95
110
125
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
409734
409738
409742
409746
409726
409730
409710
409714
409718
409722
409702
409706
409735
409739
409743
409747
409727
409731
409711
409715
409719
409723
409703
409707
Tabela 31
Čeoni poklopac sa izlivom DN50
Slika
Crtež
0
ø5
0
ø5
Visina A odgovara dubini kanala
A
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
65
80
95
110
125
409114
409115
409116
409117
409118
409119
409120
409121
409122
409123
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
50
65
80
95
110
125
105100
105101
105102
105103
105104
105105
407196
407197
407198
407199
407200
407201
Broj artikla
Tabela 32
Čeoni poklopac
Slika
Crtež
A
Visina A odgovara dubini kanala
Tabela 33
24
Pribor i rezervni delovi
Pribor
Slika
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
Tanjirić (za izliv prečnika
110 mm)
97235
97285
Sifon + kofica za talog
(za izlivni element prečnika
110 mm)
405065
403633
Kofica za talog (za izlivni
element prečnika 142 mm)
414339
414340
Crtež
Naziv
Ø105
91
Ø108
50
0136
Set za vinilni pod
Tabela 34
400841
Rešetke
Rešetke
Slika
Crtež
Naziv
L
[mm]
Klasa
opterećenja
Površina
Broj artikla
Broj artikla
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
414132
414130
414133
414131
21720
21710
21920
21910
21620
21610
21820
21810
414182
414180
414183
414181
21725
21715
21925
21915
21625
21615
21825
21815
414134
414184
21740
21745
21741
21746
Glatka
414135
414185
Glatka
96819
401238
Glatka
96818
401237
A15
B125
A15
B125
A15
B125
Glatka
Glatka
Glatka
Glatka
Glatka
Glatka
414136
414137
21760
21960
21660
21860
414186
414187
21765
21965
21665
21865
A15
Glatka
414138
414188
Glatka
105528
407925
1000
Glatka
105527
407924
500
Glatka
21790
–
Glatka
21690
–
Black
15704
–
White
10735
–
A15
Protivklizna
414139
414189
A15
Protivklizna
409290
409291
B125
Protivklizna
409294
409295
A15
Protivklizna
409286
409287
B125
Protivklizna
409236
409237
A15
375*
C250
L
Mrežasta
rešetka
A15
500
C250
A15
1000
C250
375*
1.4301
1.4404
L
Prečkasta
rešetka
500
C250
Protivklizna/
Glatka
1000
375*
L
Heelsafe
rešetka
500
A15
1000
L
375*
Perforirana
500
1000
375*
L
Quadrato
500
A15
L
Plastična
rešetka
A15
1000
L
Kompozitna
rešetka
500
375*
L
Vulkano
rešetka
500
1000
* Rešetke za T i ugaone komade
Tabela 35
25
C250
ACO Inox Modular kanali
Visina ugradnje
A
H
B
A
H
ACO Inox Modular 125 kanal, izliv 142 mm
ACO Inox slivnik 157
vertikalni izliv
Visina kanala (H)
DN 70 ili DN 100
50 mm
65 mm
80 mm
95 mm
110 mm
A min.
55
70
85
100
115
125 mm
130
A max.
105
120
135
150
165
180
B min.
225
240
255
270
285
300
B max.
275
290
305
320
335
350
50 mm
65 mm
80 mm
95 mm
110 mm
125 mm
A min.
75
90
105
120
135
150
A max.
105
120
135
150
165
180
B min.
228
243
258
273
288
303
B max.
258
273
288
303
318
333
A
H
A
B
B
H
Tabela 36
ACO Inox slivnik 157
horizontalni izliv
26
DN 70 ili DN 100
Tabela 37
Visina kanala (H)
ACO Inox Modular 200 kanal
ACO Inox Modular 125 je sistem kanala,
rešetki i slivnika visokog kvaliteta,
izrađenih od austenitnog nerđajućeg čelika
debljine 1.5 mm kvaliteta 1.4301 (304)
ili 1.4404 (316). ACO Inox Modular 200
kanal je snažno, praktično i ekonomski
opravdano rešenje za odvodnjavanje
vode iz prostorija. Modularni sistem
omogućava specifikaciju tipskih kanala
oko postrojenja u industrijama koji mogu
da se uklope u odgovarajuće završne
podove. Renoviranje i novi raspored, kao
i promenljivi hidraulički zahtevi mogu
biti zadovoljeni korišćenjem komponenti
ACO Inox Modular 200 sistema kanala.
Kontaktirajte ACO za detalje i primenu
kod teških opterećenja.
230
200
1.5
31
A
+21.5
A
172
Profil ACO Inox Modular 200 kanala
Karakteristike
„„U potpunosti u skladu sa normom
SRPS EN 1433 (CE znak)
„„U potpunosti pikopasivizovan
„„Svetle širine otvora 200 mm
„„“V” oblik dna kanala
„„Gornja ivica kanala je standardno
ispunjena
„„Higijenski dizajn slivnika, uključujući
radijuse na uglovima, duboko vučene
komponente i minimalne varove, u cilju
smanjenja pukotina i mesta zadržavanja
bakterija u skladu su sa normom SRPS
EN 1672 i SRPS EN ISO 14159
„„Suvi taložni dizajn slivnika obezbeđuje
nezadržavanje otpadne vode u telu
slivnika
„„Laka i sigurna teleskopska veza sa
slivnikom
„„Telo slivnika sa lokalnom ili ugrađenom
flanšom bilo da je za lepljenje ili
prihvat hidroizolacije ukljestenjem
„„Dostupni su kanali sa konstantnom
visinom ili integrisanim padom
„„Dostupni su u kvalitetima nerđajućeg
čelika 1.4301 (304) ili 1.4404 (316)
„„Veliki izbor rešetaka u klasama
opterećenja do C250 (SRPS EN 1433)
27
ACO Inox Modular 200 kanal
Kanali
Slika
Crtež
A
L
A
Tabela 38
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
60
70
80
100
60
70
80
100
60
70
80
100
60
70
80
100
409072
409047
409048
409049
401859
409054
409055
409056
401875
409060
409061
409062
401895
409066
409067
409068
409050
409051
409052
409053
401860
409057
409058
409059
401876
409063
409064
409065
401896
409069
409070
409071
1.4301
1.4404
ACO Inox Modular kanali
Kanali sa integrisanim padom
Slika
Crtež
A2
A1
L
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
500
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
6000
6000
55
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
110
60
80
100
120
60
100
60
70
80
90
100
110
70
80
90
100
110
120
80
100
120
140
100
140
401855
401871
402464
402466
402468
402470
401887
402472
402474
402476
402478
402480
402482
402484
402486
402488
408827
408828
401856
401872
402465
402467
402469
402471
401888
402473
402475
402477
402479
402481
402483
402485
402487
402489
408829
408830
1.4301
1.4404
Tabela 39
Ugaoni element
Slika
Crtež
L
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
515
60
401921
401922
515
80
402490
402491
515
100
402492
402493
A
L
Tabela 40
28
Element za T-spoj
Slika
Crtež
L1
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
515
60
401933
401934
500
515
80
402494
402495
500
515
100
402496
402497
A
L2
A
Tabela 41
Element za izliv na kraju kanala (prečnik izliva 110 mm)
Slika
Crtež
L
A
0110
Izlivni prečnik odgovara kanalizacionim cevima DN100 (OD 110 mm)
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
60
70
80
90
100
110
120
140
60
70
80
90
100
110
120
140
414275
414276
414277
414278
414279
414280
414281
414282
414291
414292
414293
414294
414295
414296
414297
414298
414283
414284
414285
414286
414287
414288
414289
414290
414299
414300
414301
414302
414303
414304
414305
414306
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
60
70
80
90
100
110
120
140
60
70
80
90
100
110
120
140
414307
414308
414309
414310
414311
414312
414313
414314
414323
414324
414325
414326
414327
414328
414329
414330
414315
414316
414317
414318
414319
414320
414321
414322
414331
414332
414333
414334
414335
414336
414337
414338
L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
60
70
80
90
100
110
120
140
60
70
80
90
100
110
120
140
409900
409901
409902
409903
409904
409905
409906
409907
409932
409933
409934
409935
409936
409937
409938
409939
409908
409909
409910
409911
409912
409913
409914
409915
409940
409941
409942
409943
409944
409945
409946
409947
Broj artikla
Tabela 42
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 110 mm)
Slika
Crtež
L
A
0110
Izlivni prečnik odgovara kanalizacionim cevima DN100 (OD 110 mm)
Tabela 43
Element sa izlivom na kraju kanala (prečnik izliva 142 mm)
Slika
Crtež
L
A
0142
Odgovara ACO Inox slivniku 157
Tabela 44
29
ACO Inox Modular kanali
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 142 mm)
Slika
Crtež
L
A
0142
Odgovara ACO Inox slivniku 157 L
[mm]
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
60
70
80
90
100
110
120
140
60
70
80
90
100
110
120
140
409916
409917
409918
409919
409920
409921
409922
409923
409948
409949
409950
409951
409952
409953
409954
409955
409924
409925
409926
409927
409928
409929
409930
409931
409956
409957
409958
409959
409960
409961
409962
409963
L
[mm]
A
[mm
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
785
785
785
785
785
785
785
785
60
70
80
90
100
110
120
140
414259
414260
414261
414262
414263
414264
414265
414266
414267
414268
414269
414270
414271
414272
414273
414274
L
[mm]
A
[mm
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
1270
1270
1270
1270
1270
1270
1270
1270
60
70
80
90
100
110
120
140
414243
414244
414245
414246
414247
414248
414249
414250
414251
414252
414253
414254
414255
414256
414257
414258
Broj artikla
Tabela 45
Element sa izlivom na kraju (prečnik izliva 200 mm)
Slika
Crtež
L
A
300
300
0200
Odgovara ACO Inox slivniku 218
Tabela 46
Element sa centralnim izlivom (prečnik izliva 200 mm)
30
Slika
Crtež
L
0200
A
Odgovara ACO Inox slivniku 218
Tabela 47
Čeoni poklopac za kraj kanala sa izlivom DN50
Slika
Crtež
0
05
10
01
Visina A odgovara dubini kanala
Tabela 48
A
[mm]
Broj artikla
55
60
70
80
90
100
110
120
140
402001
402003
402005
402034
402007
402024
402020
402022
401999
1.4301
Broj artikla
1.4404
402002
402004
402006
402035
402008
402025
402021
402023
402000
Čeoni poklopac
Slika
Crtež
A
Visina A odgovara dubini kanala
A
[mm]
Broj artikla
1.4301
1.4404
55
60
70
80
90
100
110
120
140
402683
402028
402030
402514
402032
402516
402518
402036
402520
402684
402029
402031
402515
402033
402517
402519
402037
402521
Broj artikla
Tabela 49
Pribor i rezervni delovi
Pribor
Slika
Crtež
Naziv
Ø105
Broj artikla
Broj artikla
1.4301
1.4404
Tanjirić (za izliv prečnika
110 mm)
97235
97285
Sifon + kofica za talog
(za izlivni element prečnika
110 mm)
405065
403633
Kofica za talog kapaciteta 0.6 l
(za izlivni element prečnika
142 mm)
408202
408212
Kofica za talog kapaciteta 0.3 l
(za izlivni element prečnika
142 mm)
408203
408213
91
Ø108
50
156
26
156
26
217
408222
408232
Kofica za talog kapaciteta 0.7 l
(za izlivni element prečnika
200 mm)
408223
408233
Set za vinilni pod
Tabela 50
31
Kofica za talog kapaciteta 1.4 l
(za izlivni element prečnika
200 mm)
400841
ACO Inox Modular kanali
Rešetke
Rešetke
Slika
Crtež
Naziv
L
Mrežasta
rešetka
L
[mm]
Klasa
opterećenja
Površina
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
300*
A15
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
Glatka
Protivklizna
414141
414140
92207
92200
92208
92201
414191
414190
92257
92250
92258
92251
500
A15
1000
A15
414142
414192
92214
92264
1000
92215
92265
300*
414143
414193
402689
–
1000
402688
–
300*
414144
414194
92221
92271
92222
92272
300*
L
Prečkasta
rešetka
L
Perforirana
L
Arla
rešetka
500
500
500
C250
A15
A15
Glatka
Glatka
Glatka
1000
300*
L
Vulkano
rešetka
500
1000
32
* Rešetke za T i ugaone komade
Tabela 51
A15
Protivklizna
414145
414195
A15
Protivklizna
409292
409293
B125
Protivklizna
409296
409297
A15
Protivklizna
409288
409289
B125
Protivklizna
409240
409241
Rešetke za ram 300x300 mm
Slika
Crtež
Naziv
Klasa
opterećenja
Površina
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Protivklizna
408034
408134
Glatka
408035
408135
Glatka
408036
408136
Protivklizna
408037
408137
Glatka
408038
408138
268
268
Mrežasta
rešetka
L15
268
268
Quadrato
L15
268
268
Prečkasta
rešetka
M125
268
268
Prečkasta
rešetka
C250
Glatka
408045
4080145
Vulkano
L15
Protivklizna
408042
408142
Arla rešetka
L15
Protivklizna
408041
408141
Šlic rešetka
M125
Glatka
408039
408139
268
268
268
268
Tabela 52
248
268
268
248
33
ACO Inox Modular kanali
Visina ugradnje
H
B
B
A
A
H
ACO Inox Modular 200 kanal, izliv 142 mm
ACO Inox slivnik 157
vertikalni izliv
DN 70 i DN 100
A min.
A max.
B min.
B max.
Tabela 53
Visina kanala (H)
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
140 mm
80
130
250
300
90
140
260
310
100
150
270
320
110
160
280
330
120
170
290
340
130
180
300
350
140
190
310
360
160
210
330
380
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
140 mm
105
135
258
288
115
145
268
298
125
155
278
308
135
165
288
318
145
175
298
328
155
185
308
338
165
195
318
348
185
215
338
368
ACO Inox slivnik 157
horizontalni izliv
DN 70 i DN 100
A min.
A max.
B min.
B max.
Tabela 54
Visina kanala (H)
B
B
A
A
H
H
ACO Inox Modular 200 kanal, izliv 200 mm
34
ACO Inox slivnik 218
vertikalni izliv
DN 100 i DN 150
Visina kanala (H)
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
140 mm
75
120
245
290
85
130
255
300
95
140
265
310
105
150
275
320
115
160
285
330
125
170
295
340
135
180
305
350
155
200
325
370
DN 100
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
140 mm
A min.
A max.
B min.
B max.
90
120
243
273
100
130
253
283
110
140
263
293
120
150
273
303
130
160
283
313
140
170
293
323
150
180
303
333
170
200
323
353
A min.
A max.
B min.
B max.
Tabela 55
ACO Inox slivnik 218
horizontalni izliv
Tabela 56
Visina kanala (H)
ACO Inox slivnik 157 - vertikalni i horizontalni izliv
ACO Inox slivnik 157 - vertikalni izliv
Slika
Crtež
Tip flanšne
DN/OD
Sifon
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Bez sifona
408048
408148
Sa sifonom
408049
408149
Bez sifona
408050
408150
Sa sifonom
408051
408151
Bez sifona
408052
408152
Sa sifonom
408053
408153
Bez sifona
408054
408154
Sa sifonom
408055
408155
Bez sifona
408056
408156
Sa sifonom
408057
408157
Bez sifona
408058
408158
Sa sifonom
408059
408159
170
181
70/75 mm
84
Lokalna
flanša
75
357
70/75 mm
84
170
Flanša za
lepljenje
hidroizolacije
75
357
70/75 mm
84
170
Flanša za
uklještenje
hidroizolacije
75
170
181
100/110 mm
93
Lokalna
flanša
110
357
93
170
Flanša za
lepljenje
100/110 mm
hidroizolacije
110
357
93
170
Flanša za
uklještenje 100/110 mm
hidroizolacije
110
Tabela 57
35
ACO Inox Modular kanali
ACO Inox slivnik 157 - horizontalni izliv
Slika
Crtež
Tip flanšne
DN/OD
181
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Bez sifona
408072
408172
Sa sifonom
408073
408173
Bez sifona
408074
408174
Sa sifonom
408075
408175
Bez sifona
408076
408176
Sa sifonom
408077
408177
Bez sifona
408078
408178
Sa sifonom
408079
408179
Bez sifona
408080
408180
Sa sifonom
408081
408181
Bez sifona
408082
408182
Sa sifonom
408083
408183
70/75 mm
75
147
110
Lokalna
flanša
Sifon
193
75
147
110
357
Flanša za
lepljenje
hidroizolacije
70/75 mm
193
75
147
110
357
Flanša za
uklještenje
hidroizolacije
70/75 mm
193
181
110
147
98
Lokalna
flanša
100/110 mm
168
36
110
147
98
357
Flanša za
lepljenje
100/110 mm
hidroizolacije
168
110
147
98
357
168
Tabela 58
Flanša za
uklještenje 100/110 mm
hidroizolacije
ACO Inox slivnik 157 - pribor i rezervni delovi
Slika
Crtež
Naziv
Materijal
Broj artikla
1.4301
408200
1.4404
408210
Nosač sifona
Nitrile
408201
Zaptivni prsten
Nitrile
408205
105
127
21
156
24
184
Sifon
Tabela 59
37
ACO Inox Modular kanali
ACO Inox slivnik 218 - vertikalni i horizontalni izliv
ACO Inox slivnik 218 - vertikalni izliv
Slika
Crtež
Tip flanšne
DN/OD
Sifon
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Bez sifona
408060
408160
Sa sifonom
408061
408161
Bez sifona
408062
408162
Sa sifonom
408063
408163
Bez sifona
408064
408164
Sa sifonom
408065
408165
Bez sifona
408066
408166
Sa sifonom
408067
408167
Bez sifona
408068
408168
Sa sifonom
408069
408169
Bez sifona
408070
408170
Sa sifonom
408071
408171
170
242
100/110 mm
98
Lokalna
flanša
110
418
98
170
Flanša za
lepljenje
100/110 mm
hidroizolacije
110
418
98
170
Flanša za
uklještenje 100/110 mm
hidroizolacije
110
170
242
150/160 mm
77
Lokalna
flanša
38
160
418
77
170
Flanša za
lepljenje
150/160 mm
hidroizolacije
160
418
77
170
Flanša za
uklještenje 150/160 mm
hidroizolacije
160
Tabela 60
ACO Inox slivnik 218 - horizontalni izliv
Slika
Crtež
Tip flanšne
Sifon
Broj artikla
1.4301
Broj artikla
1.4404
Bez sifona
408084
408184
Sa sifonom
408085
408185
Bez sifona
408086
408186
Sa sifonom
408087
408187
Bez sifona
408088
408188
Sa sifonom
408089
408189
Materijal
Broj artikla
1.4301
408220
1.4404
408230
Nosač sifona
Nitrile
408221
Zaptivni prsten
Nitrile
408225
DN/OD
Lokalna flanša 100/110 mm
110
147
98
242
199
110
147
98
418
Flanša za
lepljenje
100/110 mm
hidroizolacije
199
110
147
98
418
Flanša za
uklještenje 100/110 mm
hidroizolacije
199
Tabela 61
ACO Inox slivnik 218 - pribor i rezervni delovi
Slika
Crtež
Naziv
182
96
Sifon
21
217
24
243
Tabela 62
39
ACO Inox Modular kanali
Skraćivanje prema potrebi
ACO Inox Modular kanali skraćivanje prema potrebi
Skraćivanje kanala prema potrebi je
jednostavan i brz način kako da dobijete
šlic ili modular kanal zahtevane dužine
od standardnih elemenata sa lagera.
Jednostavno specificirajte dužinu koja vam
je potrebna.
Kako to funkcioniše:
Skraćeni elementi prema potrebi se
proizvode od standardnih kanala (ravnih
ili kanala sa integrisanim padom) koji se
skraćuju prema potrebi korisnika. Skraćeni
element se zatim oprema flanšnom i
zaptivkom da bi se uklopio u projekat
odvodnjavanja. Ujedno se proizvodi i
odgovarajuća rešetka.
Kako definisati elemente koji se
skraćuju prema potrebi:
„„definišite broj artikla standardnog
elementa od kojeg je potrebno
proizvesti traženi element.
Potrebna dužina kanala
Standardni kanal ili kanal sa
integrisanim padom
Standardna dužina kanala
„„Definišite potrebnu dužinu elementa
(dužina uvek počinje od kraja manje
dubine ako se koristi kanal sa
integrisanim padom).
Potrebna dužina kanala
Protoci
A
H
B
B
A
H
40
ACO Inox Modular 20 kanali
izlivni prečnik 142
Protoci [l/s]
H = 70 mm H = 75 mm H = 80 mm H = 90 mm H = 100 mm H = 110 mm H = 120 mm
A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max.
Horizontalni
3.0
3.2
3.0
3.2
3.1
3.2
3.1
3.2
3.1
3.2
3.2
3.3
3.2
3.4
Vertikalni
2.9
3.1
3.0
3.2
3.0
3.2
3.1
3.2
3.1
3.2
3.1
3.3
3.1
3.4
Horizontalni
3.6
4.0
3.7
4.1
3.7
4.1
3.8
4.1
3.8
4.1
4.2
4.3
4.2
4.5
Vertikalni
4.0
4.2
4.1
4.3
4.1
4.3
4.1
4.3
4.1
4.3
4.1
4.2
4.2
4.5
ACO Inox slivnik 157
DN 70
DN
100
Protok sa praznim taložnikom je prosečno manji 15% od deklarisane vrednosti.
Tabela 63
A
H
A
H
B
B
ACO Inox Modular 125 kanali
izlivni prečnik 142
Protoci [l/s]
H = 50 mm
H = 65 mm
H = 80 mm
H = 95 mm
H = 110 mm
H = 125
A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A
Horizontalni
2.8
3.0
2.9
3.1
3.0
3.1
3.1
3.2
3.1
3.2
3.2
Vertikalni
2.9
3.0
2.9
3.1
2.9
3.1
3.1
3.2
3.1
3.2
3.1
Horizontalni
3.2
3.6
3.2
3.7
3.3
3.8
3.8
4.1
3.8
4.1
4.2
Vertikalni
3.9
4.1
3.9
4.1
4.0
4.2
4.1
4.3
4.1
4.3
4.2
ACO Inox slivnik 157
DN 70
DN
100
H
Tabela 64
B
B
A
A
H
Protok sa praznim taložnikom je prosečno manji 15% od deklarisane vrednosti.
mm
max.
3.3
3.3
4.3
4.3
ACO Inox Modular 200 kanali
izlivni prečnik 142
ACO Inox slivnik 157
DN 70
DN 100
Horizontalni
Vertikalni
Horizontalni
Vertikalni
Protoci [l/s]
H = 60 mm
H = 70 mm
H = 80 mm
H = 90 mm
H = 100 mm H = 110 mm H = 120 mm H = 140 mm
A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max.
3.0
2.9
3.3
3.9
3.1
3.1
3.8
4.2
3.1
3.0
3.7
4.1
3.2
3.2
4.2
4.3
3.1
3.1
3.8
4.1
3.2
3.2
4.1
4.3
3.1
3.1
3.8
4.1
3.2
3.2
4.1
4.3
3.2
3.1
4.2
4.1
3.3
3.3
4.3
4.3
3.2
3.1
4.2
4.2
3.4
3.3
4.5
4.3
3.2
3.2
4.1
4.3
Tabela 65
B
A
ACO Inox slivnik 218
DN 150
3.4
3.4
4.5
4.5
A
H
B
ACO Inox Modular 200 kanali
izlivni prečnik 200
DN 100
3.4
3.2
4.5
4.3
H
Protok sa praznim taložnikom je prosečno manji 15% od deklarisane vrednosti.
3.4
3.4
4.5
4.5
Protoci [l/s]
H = 60 mm
H = 70 mm
H = 80 mm
H = 90 mm
H = 100 mm H = 110 mm H = 120 mm H = 140 mm
A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max.
Horizontalni
4.6 4.8 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 5.0 4.9
5.1
4.9 5.2 5.0 5.3 5.2 5.5
Vertikalni
5.3 5.6 5.4 5.7 5.5 5.7 5.6 5.8 5.6 6.0 5.7
6.1
5.7 6.2 5.9 6.3
Vertikalni
5.3 5.6 5.4 5.7 5.5 5.7 5.6 5.8 5.6 6.0 5.7
6.1
5.7 6.2 5.9 6.3
Protok sa praznim taložnikom je prosečno manji 15% od deklarisane vrednosti.
Tabela 66
41
ACO Inox Modular kanali
Način čišćenja i održavanja
Način čišćenja
Nerđajući čelik i NBR su laki za
održavanje. Uglavnom je dovoljno čišćenje
uz pomoć sapuna ili blagog deterdženta
i tople vode, praćeno ispiranjem sa
čistom vodom za sve primene u industriji.
Zahtevani estetski izgled će se postići
kada se površina osuši.
Situacija
Sredstvo za čišćenje
Sapun ili blagi deterdžent i voda (kao
pranje u tečnosti).
Komentar
Nasapunjati, isprati vodom, osušiti ukoliko
je potrebno.
Otisci prstiju, sve površine.
Sapun ili topla voda ili organski rastvarač
(kao što su aceton ili alkohol).
Isprati čistom vodom, osušiti ukoliko je
potrebno.
Tvrdokorne mrlje i gubitak sjaja.
Blago sredstvo za čišćenje
(kao što su Cif ili Goddar sredstva za
održavanje proizvoda od nerđajućeg
čelika).
Dobro isprati vodom i osušiti.
Fleke od masti i ulja, sve površine.
Organski rastvarači (kao što su aceton,
alkohol i trihloretilen).
Oprati sapunom i vodom, isprati čistom
vodom i osušiti.
Rđa i ostali proizvodi korozije.
Oksalna kiselina. Sredstvo treba naneti na
površinu i ostaviti da odstoji 15 - 20
minuta, nakon toga isprati vodom. Može
se nastaviti sa korišćenjem Cif-a da bi se
dobio potpuni sjaj.
Dobro isprati vodom (voditi računa sa
rastvorima na bazi kiseline).
Ogrebotine na glatkoj površini.
Jastučići od sintetičkih vlakana. Za dublje
ogrebotine - primeniti sa poliranjem.
Očistiti sa sapunom ili deterdžentom kao
kod rutinskog čišćenja.
Nemojte koristiti običnu čeličnu vunu
(čelik može ostati u površini nerđajućeg
čelika i stvoriti probleme u budućnosti).
Rutinsko čišćenje, sve površine.
Tabela 67
42
Zaključak
Ukoliko se preduzmu svi dole navedeni
predlozi i akcije, nerđajući čelik se uz
pomoć stručnjaka može mehanički očistiti
na licu mesta. Za dodatna uputstva,
molimo da nas kontaktirate.
Preporuke ugradnje
ACO Inox Modular kanal - standardni tip - slivnik sa flanšnom za lepljenje hiroizolacije
Pod sa pločicama
1
2
3
5
4
6
7
1
Keramičke pločice
2
Lepak za pločice
3
Elastična spojnica
4
Gumena ispuna
5
Cementna košuljica
6
Hidroizolacija
7
Međuspratna betonska ploča
43
ACO Inox Modular kanali
ACO Inox Modular kanal - slivnik sa flanšnom za uklještenje hiroizolacije
Pod sa pločicama
1
2
3
5
4
7
8
44
1
Keramičke pločice
2
Lepak za pločice
3
Elastična spojnica
4
Gumena ispuna
5
Cementna košuljica
6
Hidroizolacija
7
Betonska ploča
8
Zemlja (kompaktno tlo)
6
ACO Inox Modular kanal - slivnik sa lokalnom flanšnom
Epoksidni pod
1
2
3
4
5
1
Epoksidni pod
2
Cementna košuljica
3
Gumena ispuna
4
Betonska ploča
5
Zemlja (kompaktno tlo)
45
ACO Inox Modular kanali
ACO Inox Modular kanal - vinilni tip - slivnik sa lokalnom flanšnom
Vinilni pod
1
3
4
5
46
1
Vinilni pod
2
Vinilno zaptivanje
3
Cementna košuljica
4
Betonska ploča
5
Zemlja (kompaktno tlo)
2
ACO Inox Modular kanal - direktno povezivanje odvodnih
cevi
Epoksidni pod
1
2
3
4
5
1
Epoksidni pod
2
Cementna košuljica
3
Gumena ispuna
4
Betonska ploča
5
Zemlja (kompaktno tlo)
47
ACO
gradjevinski elementi d.o.o.
Mala pruga 39a
11283 Beograd 135
Srbija
Tel:
+381 11 377 77 91
Tel:
+381 11 375 08 57
Fax: +381 11 375 76 18
E-mail: [email protected]
www.aco.rs
ACO-04/12
Download

ACO Inox Modular kanali 2012