Bimetalni termometri
Bimetalni termometar
10.20.120
Bimetalni termometar
BT-218 B8 standard
10.20.119
Standardni
Dužina vrata: 27 ÷ 42 mm
Dužina vrata: 21 ÷ 33 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
10.20.127 ( 128, 196 )
Bimetalni termometar
BT-224 FB
10.20.180
Inox prerada
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Dužina vrata: 20 ÷ 30 mm
Sivo kućište
Plavo kućište
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
BT-224 X2
10.20.171
BT-224 X2
Metalac, emajl
Metalac, prohrom
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Plavo kućište
Plavo kućište
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
Bimetalni termometar
10.20.178
BT-224 X4
Leov,Dinamo Hit,Rankom
Bimetalni termometar
10.20.170
BT-218 B1
Standardni
BT-224 X6
10.20.130
Termorad group
Magnohrom
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
10.20.177 (129)
EI-Kzt, Niš
Bimetalni termometar
BT-224 X6
10.20.192
BT-224 X7, model C
Emco, Elmac
Elit, novi model, beli
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Dužina vrata: 27 ÷ 39 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 29 -
Termometri
Bimetalni termometar
90.40.000
Bimetalni termometar
BT-294CACA
10.20.803
BT-294
Boja: bela
Boja: crna
ø 63
Opseg: 0 ÷ 120°C
ø 63
Opseg: 0 ÷ 120°C
Dužina sonde: 50 mm
Dužina sonde: 50 mm
Inol, Slovenija
Inol, Slovenija
Termometar bimetalni
Termometar bimetalni
10.20.790
10.20.791
ø 63
Opseg: 0 ÷ 500°C
ø 52
Opseg: 0 ÷ 500°C
Dužina sonde: 300 mm
Dužina sonde: 20 mm
Cewal, Italija
Inol, Slovenija
Termometar kapilarni
Termometar kapilarni
10.20.795
10.20.796
Ugradna mera: ø 63
Opseg: 0 ÷ 500°C
Ugradna mera: ø 63
Opseg: 0 ÷ 500°C
Dužina sonde: 1.000 mm
Dužina sonde: 1.000 mm
Dužina kapilare: 60 mm
Dužina kapilare: 60 mm
Arthermo, Italija
Arthermo, Italija
Kapilarni termometar
Termometar nalegajući
10.20.810
sa flanšnom za ugradnju
sa oprugom
10.20.200
TK 281 AA
za pričvršćivanje
Opseg: 0 ÷ 120°C
Opseg: 0÷120 °C
Dužina kapilare: 900 mm
Metalflex, Slovenija
Cewal, Italija
Bimetalni termometar
10.20.842
Kapilarni termomanometar
T&G 0 ÷ 6 bar
10.20.824
320.80125.20A
T&G 0÷120°C, 0÷4 bar
560.70135.00A
Ugradna mera Ø 52
Ugradna mera Ø 40
Opseg: 0 ÷ 6 bar
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Dužina kapilare: 1000mm
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Dužina kapilara: 1500mm
T&G, Italija
T&G, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 30 -
Termomanometri i termometri
Kapilarni termometar
Termomanometar
10.20.805
10.20.826
0÷120°C, 0÷4 bar
sa flanšnom za ugradnju
Ugradna mera Ø 63
Ugradna mera Ø 52
Opseg: 50 ÷ 350°C
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Dužina kapilare: 1.500mm
Dužina kapilare: 1000mm
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Termomanometar
10.20.827
Termomanometar
0÷120°C, 0÷4 bar
0÷120°C, 0÷4 bar
10.20.828
Ugradna mera Ø 52
Ugradna mera Ø 52
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Dužina kapilara: 3.000mm
Dužina kapilara: 1.500mm
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Termometar
Bimetalni termometar
10.20.808
10.20.850
Dužina kapilare: 1.500mm
Montaža na staklo
četvrtasti
Ugradne mere 25x58mm
Opseg: 0 ÷ 350°C
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Cewal, Italija
Digitalni termometar
10.20.816
Transformator
T&G -50 / +300°C
10.20.817
za digitalne termometre
1ED.T3411
7700.50.0A
Dimenzije: 75x33,5x62mm
Opseg: -50 / +300°C
Opseg: -50 / +300°C
dodatak za artikal
Sonda: PT100
10.20.816
T&G, Italija
T&G, Italija
Nepovratni ventil manometra
10.20.891
Termometar digitalni
Ventil 1/2 '’
10.20.950
-50°C ~ +70°C
-unutrašnja temperatura
-spoljašnja temperatura
Priključak: 1/4'' F - 1/2'' M
-sat
Baterija: 1.5 V
Cewal, Italija
Shangai El, Kina
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 31 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.80.110
Termomanometar
CEWAL 100R
90.80.280
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-120C, 0-4 bar
Kućište: 100mm, plastika
Kućište: 80mm, plastika
Radijalni G1/2" mesing
Aksijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 2,5%
Cewal, Italija
Cewal, italija
Manometar
90.80.411
Manometar
CEWAL 40R
90.80.606
Opseg: 0-10 bar
Opseg. 0-6 bar
Kućište: 63mm, plastika
Radijalni G1/8" mesing
Aksijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti: 2,5%
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Manometar
CEWAL 63R
90.80.661
Kućište: 63mm, plastika
Kućište: 63mm, plastika
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti: 2,5%
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Manometar glicerinski
Manometar glicerinski
CEWAL 100RG
90.80.716
CEWAL 100RG
Opseg: 0-6 bar
Opseg:0-10 bar
Kućište: 100mm, čelik
Kućište: 100mm, čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Glicerinsko punjenje
Glicerinsko
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Manometar glicerinski
90.80.766
CEWAL 63R
Opseg: 0-16 bar
Opseg: 0-10 bar
90.80.710
CEWAL 63Ax
Kućište: 40mm, plastika
Manometar
90.80.611
CEWAL 80Ax
Manometar
CEWAL 63RG
90.80.806
CEWAL 80R
Opseg: 0-6 bar
Opseg: 0-6 bar
Kućište: 63mm, čelik
Kućište: 80mm, plastika
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G3/8" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti: 2,5%
Glicerinsko punjenje
Cewal, Italija
Cewal, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 32 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.80.810
Manometar
CEWAL 80R
90.85.001
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-1 bar
Kućište: 80mm, plastika
Kućište: 63mm, crni čelik
Radijalni G3/8" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti 1,6%
Cewal, Italija
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.006
Manometar
MI 63R
90.85.010
Opseg: 0-6 bar
Opseg: 0-10 bar
Kućište: 63mm, crni čelik
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
MI 63Ax
90.85.025
Kućište: 63mm, crni čelik
Kućište: 63mm, crni čelik
Aksijalni G1/4" mesing
Aksijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
Manometar
MI 63Ax
90.85.027
MI 63R
Opseg: 0-25 bar
Opseg: 0-25 bar
Kućište: 63mm, crni čelik
Kućište: 63mm, crni čelik
Aksijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.041
MI 63Ax
Opseg: 0-2,5 bar
Opseg: 0-16 bar
90.85.026
MI 63R
Kućište: 63mm, crni čelik
Manometar
90.85.016
MI 63R
Manometar
MI 63R
90.85.101
MI 100R
Opseg: 0-1 bar
Opseg: 0-40 bar
Kućište: 63mm, crni čelik
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 33 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.85.104
Manometar
MI 100R
90.85.106
Opseg: 0-4 bar
Opseg: 0-6 bar
Kućište: 100mm,crni čelik
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.110
Manometar
MI 100R
90.85.116
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-1,6 bar
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
MI 100R
90.85.126
Kućište: 100mm,crni čelik
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
Manometar
MI 100R
90.85.201
MI 150R
Opseg: 0-1 bar
Opseg: 0-40 bar
Kućište: 100mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.204
MI 100R
Opseg: 0-25 bar
Opseg: 0-2,5 bar
90.85.140
MI 100R
Kućište: 100mm,crni čelik
Manometar
90.85.125
MI 100R
Manometar
MI 150R
90.85.206
MI 150R
Opseg: 0-6 bar
Opseg: 0-4 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 34 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.85.210
Manometar
MI 150R
90.85.216
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-1,6 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.217
Manometar
MI 150R
90.85.225
Opseg: 0-16 bar
MI 150R
Opseg: 0-2,5 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
Manometar
90.85.226
MI 150R
MI 150R
90.85.240
MI 150R
Opseg: 0-25 bar
Opseg: 0-40 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 35 -
Download

Termometri i Termomanometri