gorionici na lako lož ulje
HNL serija
HNL 41
HNL 60
HNL 85
HNL 160
1
1-2
1-2
1-2
HL-E serija
HNL 200
HNL 300
HNL 420
HNL 560
HL-E 60
HL-E 70
HL-E 90
HL-E 160
1-2
1-2
1-2
1-2
2
2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
Tip gorionika
HL-E 690
HL-E 600
HL-E 420
HL-E 340
(od 1314
HL-E 350
(od 550
(od 849 do 2558 kW)
HL-E 220
(od 1280 do 2558 kW)
HL-E 220
HL-E 180
(od 698 do 2093 kW)
HL-E 180
(od 1047 do 2093 kW)
(od 264 do 1900 kW)
HL-E 160
(od 291 do 1047 kW)
HL-E 90
HL-E 70
HL-E 60
HNL 560
HNL 560
HNL 420
80
(od 151 do 791 kW)
(od 145 do 698 kW)
(od 160 do 560 kW)
(od 200 do 560 kW)
(od 115 do 420 kW)
HNL 420
(od 195 do 420 kW)
HNL 300
(od 70 do 310 kW)
HNL 300
(od 115 do 310 kW)
HNL 200
(od 38 do 200 kW)
HNL 200
(od 80 do 200 kW)
HNL 160
(od 38 do 160 kW)
HNL 160
(od 80 do 160 kW)
HNL 85
(od 24 do 85 kW)
HNL 85
(od 35 do 85 kW)
HNL 60
(od 25 do 60 kW)
HNL 60
(od 30 do 60 kW)
HNL 41
(od 21 do 41 kW)
HNL 41
(od 14 do 41 kW)
HL-E serija
HL-E 180
HL-E 220
HL-E 350
2-2P-MD
2P-MD
2P-MD
HL-E 340
HL-E 420
HL-E 600
HL-E 690
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
(od 2000 do 8000 kW)
(od 2326 do 6977 kW)
(od 1628 do 4884 kW)
do 3953 kW)
do 4100 kW)
81
H L- E serija
HL-E 60 – HL-E 70 – HL-E 90 – HL-E 160
lož ulje
Ovi gorionici, sa radnim opsegom
kapaciteta od 145 kW do 1900 kW,
mogu se koristiti na toplovodnim
kotlovima sa velikim otporom
ložišta, na generatorima vrućeg
vazduha, par nim kotlovima,
v re l ovo d n i m ko t l ov i m a i n a
pećima.
Ovaj asor timan gor ionika je
veoma pouzdan i u skladu je sa
direktivama Evropske unije; gorionici
se stalno testiraju u našim laboratorijama.
Takođe su pogodni za upotrebu sa biljnim
gorivima (biodizel).
Ovi višenamenski gorionici su izrađeni od
legure aluminijuma, a ventilator vazduha za
sagorevanje je postavljen direktno na vratilo motora
koji istovremeno pogoni uljnu pumpu.
Električna komandna tabla sadrži štampanu ploču, komandnu kutiju i fotoćeliju.
Plamena glava je opremljena sa jednom ili dve dizne zavisno od modela, filterima i fleksibilnim cevima.
Elektrode za potpalu su pričvršćene zavrtnjem radi lakšeg podešavanja.
Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna
klapna, magnetni ventili ulja, visokopritisna uljna pumpa, dve dizne kod dvostepene regulacije odnosno
jedna modulisana dizna sa regulatorom povratnog pritiska ulja i manometrom povratnog pritiska ulja kod
klizno-dvostepene/modulisane regulacije, električni motor, ventilator, presostat vazduha, servomotor,
poklopac sa staklom za posmatranje, visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika,
sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač), filter ulja, priključne fleksibilne cevi ulja.
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i
EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
14
HL-E 160
2-2P-MD
PG81
AB-PR-MD
PG70
HL-EAB-PR-MD
90 2-2P-MD
PG6070PR-MD
HL-E
2P-MD
PG60
AB2
HL-E 60
13
12
Contropressione in camera
combustione
Otpordiložišta
(mbar)(mbar)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
Potenza (kW)
Kapacitet (kW)
95
H L- E s e r i j a
lož ulje
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max.
HL-E 60 G2 BS-BL
HL-E 70
G2P-GMD BS-BL
HL-E 90
G2-G2P-GMD BS-BL
HL-E 160
G2-G2P-GMD BS-BL
145 – 698
151 – 791
291 – 1047
264 – 1900
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
1,3
1,3
1,3
1,3
[kW]
Gorivo*
Viskoznost goriva na 20˚C
[˚E]
Protok goriva min.–max.
[kg/h]
Električni priključak
12,5 – 60
13 – 67
25 – 88
22 – 160
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
1,6
1,6
2,7
3,5
Motor ventilatora
[kW]
1,1
1,1
2,2
3
Masa
[kg]
42
55
85
85
IP40
IP40
IP40
IP40
dvostepena
klizno-dvostepena /
modulisana
dvostepena /
klizno-dvostepena /
modulisana
dvostepena /
klizno-dvostepena /
modulisana
Zaštita
Regulacija
* lako lož ulje: Hd=41,7 MJ/kg (11,6 kWh/kg)
Tip
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
HL-E 60
1200 670
540
65
HL-E 70
1200 670
540
65
HL-E 90 2
1280 850
760
82
HL-E 90 2P-MD 1280 850
760
87
HL-E 160 2
1280 850
760
95
HL-E 160 2P-MD 1280 850
760
100
* Približne vrednosti
HL-E 60 – HL-E 70
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
Dimenzije (mm)
Model
G2 BS
Otvori na kotlovskim
vratima
Prirubnica gorionika
A
HL-E 60
HL-E 90 – HL-E 160
874
B
C
244
630
D
615
E
330
F
285
Prirubnica gorionika
Prirubnica
gorionika (mm)
Otvori na kotlu (mm)
Y
Ø162
G
Ø153
L
350
H
182
M
M10
N
269
P
190
O
K
min
max
190
190
240
HL-E 60
G2 BL
1072
442
630
615
330
285
Ø162
Ø153
350
182
M10
269
190
190
190
240
HL-E 70
G2P-GMD BS
1004
244
760
630
330
300
Ø162
Ø153
350
182
M10
269
190
190
190
240
HL-E 70
G2P-GMD BL
1202
442
760
630
330
300
Ø162
Ø153
350
182
M10
269
190
190
190
240
HL-E 90
G2 BS
995
310
685
710
360
350
Ø198
Ø198
375
228
M10
330
233
216
250
300
HL-E 90
G2 BL
1145
460
685
710
360
350
Ø198
Ø198
375
228
M10
330
233
216
250
300
HL-E 90
G2P-GMD BS
1035
310
725
780
360
420
Ø198
Ø198
375
228
M10
330
233
216
250
300
HL-E 90
G2P-GMD BL
1185
460
725
780
360
420
Ø198
Ø198
375
228
M10
330
233
216
250
300
HL-E 160
G2 BS
1025
340
685
765
400
365
Ø198
Ø234
375
264
M10
330
233
216
250
300
HL-E 160
G2 BL
1175
490
685
765
400
365
Ø198
Ø234
375
264
M10
330
233
216
250
300
HL-E 160
G2P-GMD BS
1165
340
825
820
400
420
Ø198
Ø234
375
264
M10
330
233
216
250
300
HL-E 160
G2P-GMD BL
1315
490
825
820
400
420
Ø198
Ø234
375
264
M10
330
233
216
250
300
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
96
H L- E s e r i j a
lož ulje
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HL-E 70 G2P-GMD BS-BL
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HL-E 60 G2 BS-BL
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HL-E 160 G2-G2P-GMD BS-BL
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HL-E 90 G2-G2P-GMD BS-BL
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
97
ŽU
LO
LO
LO
L
ŽU
JE
L
ŽU
JE
ŽU
LO
LO
LO
LO
LO
L
ŽU
JE
JE
L
ŽU
JE
LJE
L
ŽU
JE
L
ŽU
JE
LJE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
LJE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
LJE
JE
ŽU
LO
LO
JE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
lož ulje
LJE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
LJE
JE
LJE
L
ŽU
JE
L
ŽU
JE
LO 98
H L- E s e r i j a
HL-E 180 – HL-E 220 – HL-E 350
HL-E 340 – HL-E 420 – HL-E 600 – HL-E 690
lož ulje
Ova serija monoblok gorionika, sa kućištem izrađenim od livene legure aluminijuma, predstavlja naše
veliko iskustvo sa gorionicima srednjih i velikih kapaciteta.
Monoblok izvedba gorionika podrazumeva da je ventilator za dovod
vazduha za sagorevanje obuhvaćen kućištem (odlivkom) i
predstavljaju jednu celinu; ventilator je postavljen naposredno
na vratilo trofaznog motora koji istovremeno pogoni i uljnu
pumpu (izuzev modela HL-E 340, HL-E 420, HL-E 600
i HL-E 690, koji koriste zaseban motor za pogon
uljne pumpe).
Asor timan je podeljen u dve grupe: HL-E
gorionici kapaciteta do 410 0 kW i HL-E
gorionici kapaciteta do 8000 kW; obe grupe
su opremljene diznama sa obilaznim uljnim
vodom kako bi se postigao stepen modulacije 1:3.
Kapacitet gorionika (odnosno protok lož ulja) može
se podesiti putem regulatora pritiska koji je ugrađen na
povratnom uljnom vodu.
Svi gorionici sadrže komandnu tablu koja obuhvata kontrolnu
kutiju i šematski dijagram sa lampicama koji sekvencijalno
prikazuje rad gorinika po fazama.
Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, mešačka glava,
elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna klapna, magnetni ventili
ulja, visokopritisna uljna pumpa, dve dizne kod dvostepene regulacije
odnosno jedna modulisana dizna sa regulatorom povratnog pritiska ulja i manometrom povratnog
pritiska ulja kod klizno-dvostepene/modulisane regulacije, električni motor, ventilator, presostat vazduha,
servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na
gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač), filter ulja, priključne fleksibilne cevi
ulja.
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i
EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
Otpor ložišta (mbar)
HL-E 690
2P-MD
RG525
PR-MD
HL-E 600
2P-MD
RG520
PR-MD
HL-E 420
2P-MD
RG515
PR-MD
HL-E
340
2P-MD
RG510 PR-MD
HL-E
350
2P-MD
PG93 PR-MD
HL-E
220
2P-MD
PG92 PR-MD
HL-E
180
2P-MD
PG91
PR-MD
HL-E 180
PG91
AB2
Kapacitet (kW)
99
H L- E s e r i j a
lož ulje
TEHNIČKI PODACI
HL-E 180
G2 BS-BL
HL-E 180
G2P-GMD BS-BL
HL-E 220
G2P-GMD BS-BL
HL-E 350
G2P-GMD BS-BL
1047 – 2093
698 – 2093
849 – 2558
550 – 4100
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
Gorionik
Kapacitet
min.–max.
[kW]
Gorivo*
Viskoznost goriva na 20˚C
[˚E]
Protok goriva min.–max.
[kg/h]
Električni priključak
1,3
1,3
1,3
1,3
88 – 176
59 – 176
72 – 215
46 – 345
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
4,5
4,5
6
8
Ukupna potrošnja energije
[kW]
Motor ventilatora
[kW]
4
4
5,5
7,5
Masa
[kg]
220
220
220
230
IP40
IP40
IP40
IP40
dvostepena
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Zaštita
Regulacija
* lako lož ulje: Hd=41,7 MJ/kg (11,6 kWh/kg)
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
HL-E 180
HL-E 220
HL-E 350
Prirubnica gorionika
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
1730 1280 1020 230
1730 1280 1020 270
1730 1430 1130 290
* Približne vrednosti
Tip
Dimenzije (mm)
Model
A
AA
B
C
D
E
F
Otvori na kotlu (mm)
Y
G
W
L
H
M
N
Prirubnica
gorionika (mm)
P
O
K
min
max
HL-E 180 G2-G2P-GMD BS 1259 242
300
918
935
422
513
Ø196 Ø238 649
464
268 M12
417
295
280
310
360
HL-E 180 G2-G2P-GMD BL 1432 242
473
918
935
422
513
Ø196 Ø238 649
464
268 M12
417
295
280
310
360
HL-E 220 G2P-GMD BS
1253 242
294
918
935
422
513
Ø213 Ø266 649
464
296 M12
417
295
280
310
360
HL-E 220 G2P-GMD BL
1426 242
467
918
935
422
513
Ø213 Ø266 649
464
296 M12
417
295
280
310
360
HL-E 350 G2P-GMD BS
1253 243
294
918
935
422
513
Ø213 Ø266 649
464
296 M12
417
295
280
310
360
HL-E 350 G2P-GMD BL
1426 243
467
918
935
422
513
Ø213 Ø266 649
464
296 M12
417
295
280
310
360
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
100
H L- E s e r i j a
lož ulje
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max.
HL-E 340
G2P-GMD BS-BL
HL-E 420
G2P-GMD BS-BL
HL-E 600
G2P-GMD BS-BL
HL-E 690
G2P-GMD BS-BL
1314 – 3953
1628 – 4884
2326 – 6977
2000 – 8000
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
[kW]
Gorivo*
Viskoznost goriva na 20˚C
[˚E]
Protok goriva min.–max.
[kg/h]
Električni priključak
1,3
1,3
1,3
1,3
111 – 333
137 – 411
196 – 588
169 – 674
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
9,1
13
17
22
Ukupna potrošnja energije
[kW]
Motor ventilatora
[kW]
7,5
11
15
18,5
Motor pumpe [kW]
1,1
1,5
1,5
3
Masa
[kg]
270
280
290
310
IP40
IP40
IP40
IP40
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Zaštita
Regulacija
* lako lož ulje: Hd=41,7 MJ/kg (11,6 kWh/kg)
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
HL-E 340
HL-E 420
HL-E 600
HL-E 690
Prirubnica gorionika
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
1730 1430 1130 295
1730 1430 1130 330
1730 1430 1130 335
1730 1430 1130 335
* Približne vrednosti
Tip
Dimenzije (mm)
Model
A
AA
B
BB
D
E
CC
Otvori na kotlu (mm)
Y
G
W
L
H
M
N
Prirubnica
gorionika (mm)
P
O
min
K
max
HL-E 340
G2P-GMD BS
1451 223
310
508 1314 671
571
Ø264 Ø329
766
496
369
M14
552
390
390
390
540
HL-E 340
G2P-GMD BL
1671 223
530
508 1314 671
571
Ø264 Ø329
766
496
369
M14
552
390
390
390
540
HL-E 420
G2P-GMD BS
1451 223
310
508 1324 681
571
Ø276 Ø350
766
496
390
M14
552
390
390
390
540
HL-E 420
G2P-GMD BL
1671 223
530
508 1324 681
571
Ø276 Ø350
766
496
390
M14
552
390
390
390
540
HL-E 600 G2P-GMD BS
1451 223
310
508 1324 681
571
Ø288 Ø370
766
496
410
M14
552
390
390
390
540
HL-E 600 G2P-GMD BL
1671 223
530
508 1324 681
571
Ø288 Ø370
766
496
410
M14
552
390
390
390
540
HL-E 690
G2P-GMD BS
1511 223
350
650 1341 698
571
Ø328 Ø434
938
496
484
M14
552
390
390
390
540
HL-E 690
G2P-GMD BL
1691 223
530
650 1341 698
571
Ø328 Ø434
938
496
484
M14
552
390
390
390
540
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
Mikroprocesorski kontrolisani gorionici, pogledajte strane 70-75.
101
H L- E s e r i j a
lož ulje
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HL-E 180 G2P-GMD BS-BL
18
16
16
14
14
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HL-E 180 G2 BS-BL
18
12
10
8
6
4
2
12
10
8
6
4
2
0
800
1200
1600
2000
0
400
2400
800
1200
Kapacitet [kW]
16
16
14
14
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
18
12
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
800
1200
1600
2000
2400
0
400
2800
800
1200
1600
2000
24
20
20
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
2800
3200
3600
4000
4400
HL-E 420 G2P-GMD
BS-BL
RG515
PR
24
16
12
8
4
16
12
8
4
0
1000
1800
2600
3400
0
1200
4200
2000
2800
Kapacitet [kW]
3600
4400
5200
Kapacitet [kW]
HL-E 600 G2P-GMD
BS-BL
RG520
PR
24
HL-E 690 G2P-GMD
BS-BL
RG525
PR
24
20
20
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
2400
Kapacitet [kW]
HL-E 340 G2P-GMD
BS-BL
RG510
PR
16
12
8
4
16
12
8
4
2800
3600
4400
5200
Kapacitet [kW]
102
2400
12
Kapacitet [kW]
0
2000
2000
HL-E 350 G2P-GMD BS-BL
HL-E 220 G2P-GMD BS-BL
18
0
400
1600
Kapacitet [kW]
6000
6800
7600
0
1500
2500
3500
4500
5500
Kapacitet [kW]
6500
7500
8500
pribor za uljne gorionike
lož ulje
FILTERI
Opis
Filter 3/8” 0,06 PL
Filter 3/8” 0,1 P
Filter 1” 0,1 mali
Filter 1” 0,1 veliki
MANOMETAR
Opis
Glicerinski merač nadpritiska, 0 ÷ 40 bar (priključak od ¼”)
VAKUUMMETAR
Opis
Glicerinski merač podpritiska, -1 ÷ 0 bar (priključak od ¼”)
NOSAČ MERAČA PRITISKA
Opis
Razdelni ventil (priključak od ¼”)
NAPOMENA: Pogledajte strane 70-75 za modulacione sonde i pribor.
103
Download

gorionici na lako lož ulje