gorionici na lako lož ulje
HNL serija
HNL 41
HNL 60
HNL 85
HNL 160
1
1-2
1-2
1-2
HL-E serija
HNL 200
HNL 300
HNL 420
HNL 560
HL-E 60
HL-E 70
HL-E 90
HL-E 160
1-2
1-2
1-2
1-2
2
2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
Tip gorionika
HL-E 690
HL-E 600
HL-E 420
HL-E 340
(od 1314
HL-E 350
(od 550
(od 849 do 2558 kW)
HL-E 220
(od 1280 do 2558 kW)
HL-E 220
HL-E 180
(od 698 do 2093 kW)
HL-E 180
(od 1047 do 2093 kW)
(od 264 do 1900 kW)
HL-E 160
(od 291 do 1047 kW)
HL-E 90
HL-E 70
HL-E 60
HNL 560
HNL 560
HNL 420
80
(od 151 do 791 kW)
(od 145 do 698 kW)
(od 160 do 560 kW)
(od 200 do 560 kW)
(od 115 do 420 kW)
HNL 420
(od 195 do 420 kW)
HNL 300
(od 70 do 310 kW)
HNL 300
(od 115 do 310 kW)
HNL 200
(od 38 do 200 kW)
HNL 200
(od 80 do 200 kW)
HNL 160
(od 38 do 160 kW)
HNL 160
(od 80 do 160 kW)
HNL 85
(od 24 do 85 kW)
HNL 85
(od 35 do 85 kW)
HNL 60
(od 25 do 60 kW)
HNL 60
(od 30 do 60 kW)
HNL 41
(od 21 do 41 kW)
HNL 41
(od 14 do 41 kW)
HL-E serija
HL-E 180
HL-E 220
HL-E 350
2-2P-MD
2P-MD
2P-MD
HL-E 340
HL-E 420
HL-E 600
HL-E 690
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
(od 2000 do 8000 kW)
(od 2326 do 6977 kW)
(od 1628 do 4884 kW)
do 3953 kW)
do 4100 kW)
81
Uputstvo za izbor gorionika
lož ulje
Kako pravilno vršiti izbor gorionika?
Za izbor gorionika potrebni su sledeći podaci:
– toplotno opterećenje ložišta [kW] ili [kcal/h] (kW = kcal/h / 860), i
– otpor ložišta [mbar] (podaci su dostupni na natpisnoj ploči kotla ili u uputstvu za korisnike).
Primer:
– toplotno opterećenje ložišta: 600 kW (toplotno opterećenje ložišta = nazivni kapacitet kotla / standardni stepen iskorišćenja);
– otpor ložišta: 4 mbar.
Radna tačka A dobija se u preseku linija toplotnog opterećenja i otpora ložišta (Slika 3.). Za pravilan odabir gorionika potrebno je
odrediti radnu tačku gorionika pri maksimalnom i minimalnom toplotnom opterećenju ložišta kotla (kataloški podaci kotla). Gorionik
je odgovarajući ukoliko se obe radne tačke nalaze unutar radnog polja gorionika.
Radna tačka pri maksimalnom opterećenju kotla treba da se nalazi desno od isprekidane vertikalne linije prikazane na Slici 3.
6
Otpor ložišta [mbar]
5
A
4
3
2
1
0
-1
-2
100
200
300
400
500
600
700
Kapacitet [kW]
Slika 3. Dijagram radnog polja gorionika
82
800
900
H N L serija
HNL 300 – HNL 420 – HNL 560
lož ulje
Sa novom serijom HNL uljnih gorionika, Hoval predstavlja
potpuno novi asortiman gorionika malih i srednjih
kapaciteta, konstruisanih tako da budu estetski
privlačni i funkcionalni ali da istovremeno ističu i
inovativne tehnologije.
Kompaktnost, univerzalnost i optimalna geometrija
svih elektronskih i mehaničkih komponenti unutar
gorionika, obezbeđuju minimalne ukupne dimenzije kao i
visoku efikasnost.
Ovi gorionici na lako lož ulje opremljeni su plamenom cevi
od nerđajućeg čelika čija se dužina može podešavati prema
zahtevima kotla.
Nosač dizne je konstruisan tako da smanji otpor strujanja
vazduha. Specijalno oblikovan difuzor se lako može
pomerati duž izgraduisanog zavrtnja (skale) na nosaču
dizne.
Uljni gorionici su, kao i gasni, konstruisani tako da znatno
olakšavaju servisiranje: univerzalni predožičeni električni
priključci eliminišu greške prilikom električnog povezivanja,
mehanički delovi su ugrađeni na zadnju ploču koja se lako može
skinuti i zakačiti na gorionik, specijalno oblikovan usisni vod vazduha rezultira malim padom pritiska,
smanjena debljina prirubnice omogućava upotrebu gorionika u uskim mestima, položaj plamene glave je
podesiv zahvaljujući izgraduisanom zavrtnju.
Opseg isporuke: telo gorionika sa poklopcem, prigušivač buke na usisu vazduha, plamena cev, mešačka
glava, elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna klapna, magnetni ventili ulja, visokopritisna uljna pumpa,
jedna ili dve dizne, električni motor, ventilator, presostat vazduha, servomotor, staklo za posmatranje
plamena, visokonaponski trafo, automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač, filter ulja,
priključne fleksibilne cevi ulja.
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i
EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
Otpor ložišta (mbar)
HNL 560
2
LO550
AB
HNL 560
1
LO550
TN
LO400
AB
HNL 420
2
LO400
TN
HNL 420
1
LO280
AB
HNL 300
2
LO280
TN
HNL 300 1
Kapacitet (kW)
90
HNL serija
lož ulje
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max.
[kW]
Gorivo*
Viskoznost goriva na 20˚C
[˚E]
Protok goriva min.–max.
[kg/h]
Električni priključak
HNL 300 G1 BS-BL
HNL 300 G2 BS-BL
HNL 420 G1 BM
HNL 420 G2 BM
115 – 310
70 – 310
195 – 420
115 – 420
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
lako lož ulje
1,3
1,3
1,3
1,3
9,6 – 26
5,8 – 26
16 – 35
10 – 35
230V 1N ~ 50Hz
230V 1N ~ 50Hz
230V 1N ~ 50Hz
230V 1N ~ 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
0,55
0,55
0,67
0,67
Motor ventilatora
[kW]
0,25
0,25
0,37
0,37
Masa
[kg]
42
42
42
42
IP40
IP40
IP40
IP40
jednostepena
dvostepena
jednostepena
dvostepena
HNL 560 G1 BS-BL
HNL 560 G2 BS-BL
Zaštita
Regulacija
Gorionik
Kapacitet
min.–max.
[kW]
Gorivo*
Viskoznost goriva na 20˚C
[˚E]
Protok goriva min.–max.
[kg/h]
Električni priključak
200 – 560
160 – 560
lako lož ulje
lako lož ulje
1,3
1,3
17 – 47
13,5 – 47
230V 1N ~ 50Hz
230V 1N ~ 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
0,92
0,92
Motor ventilatora
[kW]
0,62
0,62
Masa
[kg]
Zaštita
Regulacija
50
50
IP40
IP40
jednostepena
dvostepena
* lako lož ulje: Hd=41,7 MJ/kg (11,6 kWh/kg)
91
HNL serija
lož ulje
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
HNL 300
HNL 420
HNL 560
Prirubnica gorionika
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
800
490
550
42
930
490
550
42
1030 530
590
50
* Približne vrednosti
Tip
Dimenzije (mm)
Model
A
B
C
F
Y
Prirubnica
gorionika (mm)
Otvori na kotlu (mm)
G
L
X
H
M
N
P
O
min
max
K1
K2
HNL 300
HNL 300
G1-G2 BS
G1-G2 BL
733
878
163
308
570
570
396
396
Ø108
Ø108
Ø108
Ø108
348
348
492
492
128
128
M10
M10
219
219
155
155
131
131
179
179
215
215
223
223
HNL 420
G1-G2 BM
748
878
178
308
570
396
Ø144
Ø125
348
491
164
M10
219
155
131
179
215
223
HNL 560
HNL 560
G1-G2 BS
G1-G2 BL
843
973
253
353
590
590
426
426
Ø155
Ø155
Ø141
Ø141
384
384
533
533
175
175
M10
M10
247
247
174
174
157
157
192
192
241
241
241
241
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
HNL 420: komandna tabla i priključci za merenje
pritiska u plamenoj glavi i za merenje otpora ložišta
kotla
92
HNL 420 gorionik bez poklopca
HNL serija
lož ulje
HNL 300LO280
G2 BS-BL
AB
6
5
4
3
2
1
0
50
100
150
200
250
300
350
Contropressione
in camera
di combustione (mbar)
Otpor
ložišta [mbar]
Otpor
ložišta [mbar]
Contropressione
in camera
di combustione (mbar)
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
TN
HNL 300 LO280
G1 BS-BL
6
5
4
3
2
1
0
50
100
150
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
150
200
250
300
350
400
450
Contropressione
in camera
combustione (mbar)
Otpor
ložišta di
[mbar]
Otpor
ložišta di[mbar]
Contropressione
in camera
combustione (mbar)
LO400 AB
HNL 420 G2 BM
100
8
7
6
5
4
3
2
1
0
250
300
350
400
POTENZA/OUTPUT
Kapacitet [kW](kW)
450
500
550
600
Contropressione
in camera
combustione (mbar)
Otpor
ložišta di
[mbar]
Otpor
ložišta di[mbar]
Contropressione
in camera
combustione (mbar)
HNL 560 LO550
G2 BS-BL
AB
200
300
350
8
7
6
5
4
3
2
1
0
150
200
250
300
350
400
450
Kapacitet [kW]
POTENZA/OUTPUT
(kW)
9
150
250
LO400 TN
HNL 420
G1 BM
Kapacitet [kW](kW)
POTENZA/OUTPUT
100
200
Kapacitet [kW](kW)
POTENZA/OUTPUT
Kapacitet [kW]
POTENZA/OUTPUT
(kW)
HNL 560 LO550
G1 BS-BL
TN
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
POTENZA/OUTPUT
Kapacitet [kW] (kW)
93
ŽU
LO
LO
LO
L
ŽU
JE
L
ŽU
JE
ŽU
LO
LO
LO
LO
LO
L
ŽU
JE
JE
L
ŽU
JE
LJE
L
ŽU
JE
L
ŽU
JE
JE
LJE
L
ŽU
JE
L
ŽU
JE
LO 94
Gorionici se isporučuju sa univerzalnim električnim priključcima
LJE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
LJE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
LJE
JE
ŽU
LO
LO
JE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
lož ulje
LJE
L
ŽU
ŽU
LO
LO
LJE
Regulaciona klapna vazduha za
sagorevanje zaštićena je rešetkom
Na komandnoj tabli je prikazana
šema gorionika na kojoj se lako
mogu pratiti faze rada
Download

gorionici na lako lož ulje