HydraulickélisyEnerpac
Hydraulické lisy firmy Enerpac sú
k dispozícii v rôznych výkonoch a
veľkostiach. Rámy lisov zaručujú
maximálnu pevnosť a životnosť. Silné
rámy a výkonná vysokotlaková hydraulika
Uvedenédoplnkyapríslušenstvozvyšujú
produktivituarozširujúmožnostiaplikáciílisov:
Bočnýpohybvalca
Možnosť.priečneho.
pohybu.valca.v.
hornom.stole .
poskytne spoľahlivé služby v rôznych
aplikáciách počas mnohých rokov.
Lisy firmy Enerpac sú dostupné
Zostavylisov
ako modely stolové, rámové tvaru
50.a.75.tonové.lisy..
série.XLP.sa.dodávajú.ako.
nezmontované.zostavy.
a.obsahujú.kompletný.
rám.lisu,.rumpál,.valec,.
čerpadlo.s.manometrom,.
rýchlospojky.a.hadice .
C, montážne, dielenské a ako lisy s
posuvným rámom („Roll-Frame“).
Rumpál
Pohyblivý.horný.a.
spodný.stôl.s.rumpálom.
s.vlastnou.brzdou.na.
lisoch.série.XLP .
136
Prehľadtypovhydraulickýchlisov
Tlačnásila
Typyausporiadanielisov
Série
Strana
10
(101)
Stolové hydraulické lisy
VLP
138 ▶
25 - 200
(232 - 1995)
Dielenské hydraulické lisy
XLP
VLP
138 ▶
50 - 200
(498 - 1995)
Hydraulické lisy s
posuvným rámom
BPR
140 ▶
5 - 20
(45 - 178)
Lisovacie strmene
A
142 ▶
10 - 30
(101 - 295)
Hydraulické lisy s otvoreným
rámom tvaru „C“
A
142 ▶
5
(44,5)
Hydraulický stolný a
dielenský zverák
BV
144 ▶
10 - 200
(101 - 1995)
Príslušenstvo hydraulických lisov VB, A, IPL
Nápady v oblasti použitia lisov
t.
(kN)
Hydraulické.lisy.Enerpac.s.
tlačnou.silou.od.10.do.200.
ton.pozostávajú.z.troch.
základných.komponentov:.
rám.lisu,.pohonný.agregát.a.
hydraulický.valec .
Rámlisu
Rámy.lisov.sú.vybavené.
funkciami,.ako.je.bočné.
vloženie.a.výškové.
nastavenie.horného.a.
spodného.stola .
Pohonnýagregát
Podľa.požiadaviek.
používateľa.môžu.byť.
hydraulické.lisy.firmy.
Enerpac.vybavené.ručným.
čerpadlom,.čerpadlom.
poháňaným.elektromotorom.
alebo.čerpadlom.
poháňaným.pneumatickohydraulickým.motorom .
900 - 90.000 kg Meradlá ťažnej sily
Meradlá tlačnej sily
TM
LH
146 ▶
147 ▶
Hydraulickývalec
DÔLEŽITÉ!
V.závislosti.od.druhu.
aplikácie.môžu.byť.lisy.
vybavené.dvojčinnými.
hydraulickými.valcami.
umožňujúcimi.vyššiu.
účinnosť.lisu ..Porovnajte.
hodnoty.parametrov.
lisov.v.tabuľke.voľby.a.
rozhodnite.sa.pre.typ,.ktorý.
najviac.zodpovedá.Vašim.
požiadavkám .
Rámydielenskýchlisovsúnavrhnutévýlučnepreoperácielisovaniaa
niesúurčenéprezaťaženiaťahovousilou.Použitiehydraulickéholisu
prezaťaženiaťahovousiloukonzultujtesfirmouEnerpac.
Tlakomery
Všetky.hydraulické.
dielenské.lisy.vrátane.lisov.
s.možnosťou.stranového.
prestavenia.hydraulického.
valca.sú.vybavené.
tlakomermi.pre.spoľahlivé.
monitorovanie.tlaku/sily.v.
záujme.zaručenia.oprávnenej.
miery.bezpečnosti .
www.enerpac.com
V.záujme.zabezpečenia.zhody.s.
nariadeniami.pre.označovanie.CE,.musia.
byť.niektoré.lisy.vybavené.špecifickými.
bezpečnostnými.prvkami,.ako.sú.ventily.
samočinne.sa.vracajúce.do.stredovej.
polohy,.zariadenia.ovládané.oboma.rukami,.
chrániče.a.pod .
Lisy.spoločnosti.Enerpac.určené.na.
všeobecné.použitie.sú.dodávané.bez.
chráničov.a.rýchlosť.piesta.je.menej.ako..
10.mm/sekundu ..Predsa.len.však.si.
Vaša.aplikácia.môže.vyžadovať.prijatie.
opatrení,.ktorých.cieľom.je.zníženie.rizika.
poranenia.obsluhy.a.ďalšieho.personálu.
zabezpečením.správnych.bezpečnostných.
chráničov,.zaškolením.a.realizovaním.
posúdenia.rizík,.ktoré.eliminuje.alebo.
znižuje.nebezpečenstvo ..
Ochrana.zdravia.a.bezpečnosti.na.Vašom.
pracovisku.je.Vašou.zodpovednosťou.a.nie.
zodpovednosťou.spoločnosti.Enerpac .
Ak.potrebujete.radu.ohľadne.týchto.
problémov,.požiadajte.miestny.dozorný.
orgán ..Ak.potrebujete.akékoľvek.ďalšie.
informácie.o.príslušenstve.značky.
Enerpac,.ktoré.Vám.pomôže.splniť.
požiadavky.smernice.o.
strojných.zariadeniach.
alebo.európskej.legislatívy,.
spojte.sa.so.spoločnosťou.
Enerpac .
137
XLP,VLP-Séria,Stolovéadielenskélisy
▼ Zľava.doprava:.XLP-506XA12G,XLP-256XA11G
Žiadnadielňasa
nezaobídebezneho
NožnéčerpadlosérieXA
Lis.XLP.s.pneumatickým.
nožným.čerpadlom.série.XA:.
nie.je.potrebné.úplne.zdvihnúť.
nohu.-.váhu.tela.prenášajte.na.
pätu,.čoho.výsledkom.bude.
stabilná.pracovná.poloha.bez.potreby.
používať.ruky.-.bezpečná.a.kontrolovaná.
prevádzka.lisu.(informácie.o.série.XA.
nájdete.na.strane.100) .
Zostavylisov*
• VšetkylisysúvybavenéhydraulickýmvalcomtypuGoldenRingDesigns
dlhouživotnosťou
Lisy série XLP
• Polyfunkčnélisydodávanéakozostava(50a75tonovélisy)
• Jednoduchýprístupvysokozdvižnéhovozíkapreúčelprenášania50a75t.
• Výškovénastaveniehornéhoalebospodnéhostolapomocou
rumpálu(50a75ton.)
• Šírkovénastavenieumožňujepohybhydraulickéhovalcadostrán
• VoľbačerpadlaumožňujepoužívaťpneumatickénožnéčerpadlosérieXA
– Tlakomerzabudovanývčerpadlepreoptimálnureguláciu
– Vhodnýprejemnélisovacieprácepripremenlivomprietokuoleja.
50.a.75.tonové.lisy.sa.
štandardne.dodávajú.ako.
nezmontované.zostavy.a.
obsahujú.kompletný.rám.lisu,.
rumpál,.valec,.čerpadlo.s.tlakomerom,.
rýchlospojky.a.hadice .
Jednoduchýprístup
vysokozdvižnéhovozíka
Výrez.v.spodnej.časti.rámu.
.určený.na.prístup.vysokozdvižného.paletovacieho.
vozíka.umožňuje.jednoduchú.
prepravu.50.a.75.t.lisov.série.XLP .
Bočnýpohybvalca
Polohu.hydraulického.valca.
možno.v.prípade.všetkých.
lisov.série.XLP.nastaviť.
horizontálne.do.strán .
Lisy série VLP
• Výškovéprestaveniespodnéhostolajeumožnenéu100a200tlisovsérie
VLPhydraulickyzariadenímnanastaveniepolohystola„Hydrajust“.
▼.TABUĽKAVOĽBY
Tlačná
sila lisu
t (kN)
10..(101)
25
50.(498)
75..(718)
100.(933)
200
Maximálny
svetlý rozmer (mm)
Výška
Šírka
430
430
1225
1225
993
993.
993.
993.
989.
989.
989.
1340
432
432
510
510
990
990
990
990
990
990
990
1220
Číslo
modelu
VLP-106P142
VLP-106PAT1
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-506P802*
XLP-506XA12G*
XLP-506ZES*
XLP-5013ZES*
XLP-756XA12G*
VLP-1006ZES
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Pohonný agregát
Typ čerpadla Typ ventilu Typ
čerpadla
Man. Elek. Vzduch Man. Elek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
P-142
PATG-1102N
P-392
XA-11G
P-802
XA-12G
ZE4410SE-E050
ZE4410SE-E050
XA-12G
ZE5420SW-E050
ZE5420SW-E050
ZE6420SW
*.50.a.75.tonové.hydraulické.lisy.série.XLP.je.možné.objednať.ako.výrobne.poskladaný.rám.lisu ...
K.číslu.modelu.lisu.pridajte.príponu.„M“ ..Príklad:.XLP-506XA12G-M .
138
Hydraulický valec
Zdvih Typ
(mm) valca
Strana:
66
102
66
100
68
100
92
92
100
92
92
92
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
= Jednočinný
156
156
158
158
159
159
156
334
156
168
333
330
RC-106
RC-106
RC-256
RC-256
RC-506
RC-506
RR-506
RR-5013
RC-756
RR-1006
RR-10013
RR-20013
Strana:
6
6
6
6
6
6
32
32
32
32
32
32
= Dvojčinný
Stolovéadielenskélisy
Oporytvaru„V“
Slúžia.na.správne.nastavenie.
polohy.ohýbaných.rúr.alebo.
tyčí,.pričom.sú.presne.
uložené.na.pracovnom.stole.
a.v.obrátenej.polohe.ich.možno.využiť.
ako.pracovný.stôl ..Vyznačujú.sa.presným.
osadením.na.sedlo.lisu ..Každý.model.„V“.
opôr.pozostáva.z.dvoch.kusov .
Použiteľné
pre lis (t)
Typové značenie
„V“ opôr
10
25.
50
75,.100
200
VB-10
VB-25
VB-501
VB-101
A-200
XLP,
VLP
„Hydrajust“-Umožňuje.
vertikálne.prestavenie.spodného.
stola.na.lisoch.typu.VLP.s.
tlačnou.silou.100.a.200.ton ..
séria
DÔLEŽITÉ:.Prípravok.
„Hydrajust“.nie.je.dimenzovaný.
podľa.zdvižnej.sily.
hydraulického.valca.a.preto.je.
dovolené.použiť.ho.výlučne.na.
výškové.prestavovanie..
spodného.stola .
Tlačná.sila:
10-200t
146
Strana:
Svetlá.pracovná.výška.x.šírka:
1340x1220mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
DÔLEŽITÉ!Rámy.
dielenských.lisov.sú.navrhnuté.
výlučne.pre.operácie.lisovania.
a.nie.sú.určené.pre.zaťaženia.ťahovou.
silou ..Použitie.hydraulického.lisu.pre.
zaťaženia.ťahovou.silou.konzultujte.s.
firmou.Enerpac .
VLP-séria,10tonovýlis
XLP-séria,25tonovýlis
XLP-séria,50a75tonovýlis
VLP-séria,100tonovýlis
Rýchlosť (mm/s) **
Bez
So
zaťaženia zaťažením
{2,5}.**
10,0
{3,4}.**
10,0
{5,5}.**
4,7
10,0
10,0
3,2
10,0
10,0
6,6
{0,6}.**
1,8
{0,7}.**
1,3
{0,3}.**
0,6
2,0
2,0
0,4
2,1
2,1
1,6
VLP-séria,200tonovýlis
Rozmery (mm)
Číslo
modelu
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
M
N
O
110
110
260
260
310
310
310
310
420
400
400
553
80
80
140
140
240
240
240
240
330
340
340
233
–
–
510
610
–
–
–
–
–
560
560
560
–
–
32
32
32
32
32
32
40
40
40
76
432
432
510
510
990
990
990
990
990
990
990
1220
–
–
630
630
1190
1190
1190
1190
1240
1240
1240
1620
542
542
700
700
1390
1390
1390
1390
1430
1400
1400
1740
620
620
1622
1622
1995
1995
1995
1995
1995
1879
1879.
2285.
748
748
1740
1740
–
–
–
–
–
1885
2050
2370
430
430
370
370
210-940
210-940
210-940
210-940.
210-940
239
239.
377
–
–
140
323
–
–
–
–
–
425.
425.
425
80
80
212
212
540
540
540
540
540
540
540
453
–
–
1070
1070.
–
–
–
–
–
1290
1290.
1415
P
(kg)
49
–
54
–
122 165
122 170
150 595
150 600
150 660
150 700
150 900
150 970
150 993
254 1992
VLP-106P142
VLP-106PAT1
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-506P802*
XLP-506XA12G*
XLP-506ZES*
XLP-5013ZES*
XLP-756XA12G*
VLP-1006ZES
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
**.{…}.=.rýchlosť.vysúvania.piestnice.v.mm.na.jeden.zdvih.páky.ručného.čerpadla .
www.enerpac.com
139
BPR-Séria,Hydraulickélisy„Roll-Frame“
▼ Na.obrázku.je:.BPR-5075
Odborníkminavrhnutá
všestrannosť
Prestaveniepolohyvalca
Stranové.prestavenie.
valca.umožňuje.vykonať.
požadovaný.úkon.aj.mimo.
zvislej.osi.hydraulického.lisu.
bez.potreby.polohovania.obrobku .
• Kvalitnýzváranýrámzaručujemaximálnupevnosť,
stabilituadlhúživotnosť
„Hydra-Lift“
. možňuje.ľahko.a.
U
jednoducho.nastaviť.
pracovnú.výšku ..Štandardne.
sa.dodáva.na.lisoch.typu.
„Roll-Frame“ ..
• Pozdĺžnypresunrámuzabezpečujú4oceľovévalivé
ložiská
• Prípravok„Hydra-Lift“umožňujebeznámahyvýškovo
prestaviťhornýpriečnikdopožadovanejpolohy
• Hydraulickývalecjestranovoprestaviteľnývrozsahu
300mmodosirámulisunakaždústranu
• Všetkytypylisovuvedenévtabuľ kevýberusúvybavené
elektrickýmagregátom,valcom,hadicamiatlakomerom
Strana:
146
Oporytvaru„V“
Slúžia.pre.jednoduché.
upevnenie.guľatiny..
a.iných.tvarovo.
nerovnomerných..
obrobkov ..Vyznačujú.sa.presným.
osadením.na.sedlo.lisu .
• Hydraulickélisy„Roll-Frame“súštandardnevybavené
pevnýmpracovnýmstolomschopnýmuniesť
požadovanúzáťaž.
Strana:
146
▼.TABUĽKAVOĽBY
Tlačná
sila lisu
t (kN)
50(498)
100(933)
200(1995)
140
Svetlá pracovná
výška
A
(mm)
min.
max.
131
320
376
922
1208
1138
Svetlá
pracovná
šírka
E
(mm)
813
886
1222
Elektrický hydraulický agregát
Číslo
modelu
ZE5420SW-S
ZE3420SW
ZE4420SW
Číslo
modelu
Strana
92
92
92
BPR-5075
BPR-10075
BPR-20075
Dvojčinný valec
Zdvih
(mm)
Číslo modelu
334
333
330
RR-5013
RR-10013
RR-20013
Rýchlosť
(mm/s)
Strana
32
32
32
Bez
So
zaťaženia zaťažením
4,1
7,7
5,2
3,9
0,7
0,5
Hydraulickélisysposuvnýmrámom
BPR
séria
Tlačná.sila:
50-200t
Svetlá.pracovná.výška.x.šírka:
1208x1222mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
DÔLEŽITÉ!
Rámy.lisov.sú.navrhnuté.
výlučne.pre.operácie.
lisovania.a.nie.sú.určené.
pre.zaťaženia.ťahovou.silou ..Použitie.
hydraulického.lisu.pre.zaťaženia.ťahovou.
silou.konzultujte.s.firmou.Enerpac .
▲ Listypu„Roll-Frame“BPR-20075jepoužitýnavylisovanierozmernéhohriadeľa
zozostavystojatéholožiskovéhodomca.Konštrukciatypu„Roll-Frame“umožňuje
bezpečneuložiťťažkýobroboknapracovnýstôlpomocoumostovéhožeriavu.
Tlakomery
Súčasťou.každého.lisu.
je.tlakomer.patričného.
meracieho.rozsahu.s.
adaptérom ..
Tlačná
sila lisu
Typ
tlakomeru
Typ
adaptéra
GF-50B
GF-871B
GF-200B
GA-2
GA-3
GA-3
(t)
50
100
200
Viac.informácií.o.tlakomeroch.nájdete.
v.časti.katalógu.s.názvom.„Systémové.
komponenty“ .
Strana:
Číslo
modelu
Rozmery lisu typu „Roll-Frame“ (mm)
A
(min .-max .)
B
686
131-922
320-1208 706
376-1138 1010
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
(kg)
373
452
720
264
222
254
813
886
1222
1006
1140
1622
102
143
257
1557
1588
2197
1626
1677
1631
216
220
248
280
269
380
800
800
889
2629
2778
4186
917
1767
4186
www.enerpac.com
126
BPR-5075
BPR-10075
BPR-20075
141
Lisovaciestrmenealisysrámomtvaru„C“
▼ Zľava.doprava:.A-220,A-330aA-310
Štandardné
vybaveniepre
mechanickédielne
TlačnýčaptypA-183
Pre.aplikácie.vyžadujúce.
presné.lisovanie,.ako.
je.demontáž.a.montáž.
hriadeľov ..Je.určený.pre.10.
tonový.valec.a.vyžaduje.použitie.opornej.
dosky.so.závitom.(A-13) .
Lisovací strmeň
• Tlačnásila5,10a20t
• Použiteľnývrôznychpracovnýchpolohách.
Strana:
166
Hladkátlačná
koncovkaA-185
Pre.lisovacie.aplikácie.
súčiastok.z.menej.pevných.
materiálov.napr,.hliníkové.
odliatky ..Táto.koncovka.eliminuje.vznik.
povrchových.stôp.po.lisovaní ..Vyžaduje.
10.tonový.valec.a.opornú.dosku.so.
závitom.(A-13) .
Lis s otvoreným rámom tvaru „C“
• Tlačnásila10a30t
• Otvoryvmontážnychpätkáchprehorizontálnealebo
vertikálneupevnenie
• Opracovanéplochyslúžiaprespoľahlivéuchytenie
• Otvorvzadnejčastirámuumožňujevkladaniedlhých
obrobkovvpozdĺžnejosilisu.
Strana:
167
10tonovéstolovélisy
Údaje.a.parametre..
10.tonových.stolových.lisov.
typu.VLP.nájdete.na.str .:.
▼Lissotvorenýmrámomtvaru
„C“prezhutňovaniepráškového
materiáluslisovacousilou10t.
Strana:
138
▼.TABUĽKAVOĽBY
Typ
lisu
Lisovací
strmeň
Rámtvaru
„C“
142
Tlačná
sila lisu
Svetlá
pracovná
šírka
t (kN)
Maximálna
svetlá
pracovná
výška
(mm)
5(45)
10(101)
20(178)
10(101)
30(295)
165
228
305
227
260
51
57
70
135
178
Číslo
modelu
Typ hydraulického valca *
A-205
A-210
A-220
A-310
A-330
5.tonový.valec.typu.RC.*
10.tonový.valec.typu.RC.*
25.tonový.valec.typu.RC.**
10.tonový.valec.typu.RC.*
RC-308.*
(mm)
Strana:
6
6
6
6
6
*.Doporučený.hydraulický.valec.sa.objednáva.samostatne .
**.Sila.musí.byť.obmedzená.na.max ..20.ton .
Lisovaciestrmenealisysrámomtvaru„C“
A
séria
Tlačná.sila:
5-30t
Svetlá.pracovná.výška.x.šírka:
305x178mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
DÔLEŽITÉ!
▲VýstižnýpríkladvyvinutiasilyauniverzálnostilisovaciehostrmeňatypuA-220firmyEnerpac.
Preaplikáciesvysokým
počtompracovnýchcyklov
jedoporučenézaťažovať
tietolisylendomieryodpovedajúcej
50%max.tlačnejsily.
Pohľad.zhora.na.pracovnú.plochu
Hydraulickévalce
Valce.pre.lisy.s.rámom.tvaru.
„C“.sa.objednávajú.ako.
samostatná.položka .
Strana:
6
Hydraulickéčerpadlá
Hydraulické.čerpadlá.pre.
lisy.s.rámom.tvaru.„C“.sa.
objednávajú.ako.samostatná.
položka .
A-205,A-210,A-220
Strana:
A-310,A-330
Rozmery lisu (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
291
406
540
414
557
203
283
346
281
353
165
228
305
227
260
95
152
152
152
152
73
83
108
135
178
1½" -16.un
2¼"-14.uns
35/16"-12.uns
2¼"-14.uns
35/16"-12.uns
26
26
26
63
63
51
76
95
122
140
www.enerpac.com
65
Číslo
modelu
66
64
70
19
25
K
L
M
N
O
(kg)
25
41
44
97
165
–
–
–
175
203
–
–
–
65
67
–
–
–
54
98
–
–
–
219
276
7
17
38
27
86
A-205
A-210
A-220
A-310
A-330
143
Hydraulickýstolnýadielenskýzverák
▼ Na.obrázku.je:.HydraulickýstolnýadielenskýzverákBV-5
Bezpečné,kontrolované
zovretiebeznutnosti
používaniarúk
Súpravyhydraulických
stolnýchadielenských
zverákov
Objednajte.si.všetko,.čo.
potrebujete.v.rámci.jednej.
dodávky,.a.začnite.pracovať ..Hydraulický.
stolný.a.dielenský.zverák.BV-5.si.môžete.
objednať.vo.forme.zostavy.(čerpadlo,.
rýchlospojka.a.zverák.s.hadicou) ...
Číslo
modelu
zostavy
Číslo
modelu
zveráka
Číslo
modelu
čerpadla
Číslo m.
rýchlospojky
STV-5PA
BV-5.*
PA-133
CR-400
*.Obsahuje.hadicu.HC-7206 .
• Silahodnoty44,5kNpreaplikácietvarovaniaalisovania
• 203mmčeľustedokážuzovrieťveľképredmetyatak
nepohodlnéprácemôževykonávaťlenjednaosoba
• PrispojeníspneumatickýmnožnýmčerpadlomPA-133
môžetevykonávaťbezpečnéakontrolovanéovládanie
beznutnostipoužívaniarúk
• Flexibilnepoužiteľnýaergonomickytvarovanýnástrojsa
môženamontovaťvertikálneakolis,alebohorizontálne
akostolnýzveráksotočnouzákladňou
• Rýchlysamočinnýposunnaspäťurýchľujevykonávanie
opakujúcichsačinností
• Prídavnémagneticképodložkyčeľustípridržiavajú
objímky,skrutky,krúžky,sponytvaruc,pružinyapod.a
redukujútakpoužívanierúk.
◀ Hydraulickýstolnýadielenský
zverákBV-5značkyEnerpac
namontovanývertikálnepre
presnéaplikáciepripoužití
veľkejsily.
Hydraulickýstolnýadielenský▶
zverákBV-5značkyEnerpac
snožnýmhands-free
čerpadlomPA-133umožňuje
vykonávaťprácusveľkými
kusmiibajednouosobou.
144
Magneticképodložky
čeľustí
Nezabudnite.si.objednať.
magnetické.podložky.
čeľustí.BV-5VC ..
Magnetická.vložka.pridržiava.oceľové.
predmety,.ako.sú.objímky,.skrutky.a.
krúžky ..Príslušenstvo.sa.musí..
objednať.samostatne .
Číslo.modelu
BV-5VC
Hydraulickýstolnýadielenskýzverák
BV
Hydraulickýstolnýa
dielenskýzverák
Hydraulický.stolný.
a.dielenský.zverák.
predstavuje.náradie.na.všeobecné.
použitie,.ktoré.je.určené.na.rôzne.
použitie.zvierania.a.pridržiavania ..
Jeho.hydraulický.valec.vyvíja.silu.
až.5.ton,.čo.je.tri.až.päťkrát.väčšia.
sila.ako.v.prípade.ručného.zveráka ..
Hydraulický.tlak.zverák.zatvára.a.
pružina.čeľuste.otvára ..
séria
Hydraulický.stolný.a.dielenský.
zverák.je.možné.namontovať.
horizontálne.na.rovný.povrch,.
vertikálne.ako.hydraulický.lis,.alebo.
v.akomkoľvek.inom.smere,.ktorý.
vyhovuje.bezpečnostným.kritériám.
uvedeným.v.návode.na.obsluhu .
Maximálna.sila:
44,5kN
Maximálne.otvorenie.čeľustí:
203mm
Šírka.čeľuste:
203mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
▼ HydraulickýstolnýadielenskýzverákBV-5
značkyEnerpacshands-freenožným
čerpadlomPA-133prebezpečnéa
kontrolovanéovládanie.
▼ TABUĽKAVOĽBY
Maximálna sila
pri 700 baroch
Číslo
modelu
t (kN)
5.(44,5)
BV-5
www.enerpac.com
Objem oleja
Výška
Šírka čeľuste
(cm3)
(mm)
131
202
Dĺžka
(zatvorené
čeľuste)
(mm)
Dĺžka
(otvorené
čeľuste)
(mm)
Hmotnosť
(iba zverák)
(mm)
Otvorenie
čeľustí
(úplne otvorené)
(mm)
203
203
477
680
25
(kg)
145
Príslušenstvolisovamožnostipoužitia
Popis
Tlačná sila a séria lisov
Číslo
modelu
Vlastnosti
Opory
tvaru„V“
10.t.stolové.lisy.typu.VLP
25.t.dielenské.lisy.typu.XLP
50.-.75.t.dielenské.lisy.typu.XLP
100.t.dielenské.lisy.typu.VLP
200.t.dielenské.lisy.typu.VLP
200.t.lis.Roll-Frame.typu.BPR
VB-10
VB-25
VB-501
VB-101
A-200
A-200R
•..Uľahčenie.nastavenia.rúr.a.
tyčí.kruhového.prierezu
•..Všetky.typy.opôr.tvaru.„V“.
sa.dodávajú.ako.dvojica .
„HydraLift“
50.t.lis.Roll-Frame.typu.BPR
100.t.lis.Roll-Frame.typu.BPR
200.t.lis.Roll-Frame.typu.BPR
IPL-R100
IPL-R100
IPL-R200
•..Umožňuje.ľahko.a.
jednoducho.nastaviť.
pracovnú.výšku
•..Dodávka.vrátane.článkovej.
reťaze .
„Hydrajust“
-prípravok
navýškové
prestavenie
spod.stola
100.t.dielenské.lisy.typu.VLP
200.t.dielenské.lisy.typu.VLP
VHJ-100
BSS-5380
•..Umožňuje.jednoduché.
nastavovanie.pracovnej.
výšky.spodného.stola.
oboma.smermi
•..Môže.byť.použitý.na.lisoch.
opatrených.dvojčinnými.
valcami .
DÔLEŽITÉ!Prípravok.„Hydrajust“.
nie.je.dimenzovaný.podľa.zdvižnej.
sily.hydraulického.valca.a.preto.je.
dovolené.použiť.ho.výlučne.na.výškové.
prestavovanie.spodného.stola .
▼.NÁPADYVOBLASTIPOUŽITIALISOV
◀ 600tvysokopresnýprstencovýlis
Navýrobuvinutíakcelerátorovjepotrebnékovovýplechsformovať
došpecifickéhotvaruarozmerov.Výslednýmvýrobkomtohto
tvarovaniajevalcovýprstenec,ktorýmáveľmituhúštruktúru,
špecifickýtvaravyznačujesaprísnoutoleranciou,pokiaľideo
kruhovitosťasústrednosť.
TímspoločnostiEnerpacbolpožiadanýorealizáciutejtoúlohy
využijúcodskúšanútechnológiuvysokotlakovéholisovania.600
thydraulickýlispozostávalzdvochsamostatnýchhydraulických
systémov.Prvýsystémobsahoval25thydraulickévalce,ktorých
cieľombolonastaveniepolohyplechov;druhýsystémobsahoval
75thydraulickévalce,ktorýchcieľombololisovanieplechovdo
správnehotvaru.Výsledkombolsystémhydraulickéholisu,ktorý
zvýšilproduktivituaznížilprevádzkovénáklady.
Plneautomatizovaný1800tlissvysokoupresnosťou
riadenýriadiacoujednotkouprogramovacejlogiky▶
Cykluslisovaniaaohrevupočasvýrobymagnetických
akceleračnýchvinutísinazabezpečenieabsolútnejkvality
vyžadovalvysokúsiluavysokúpresnosť.
SpoločnosťEnerpacbolapožiadanáopomocprinávrhu
vysokopresnéhovýrobnéholisu.Reguláciatlačnejsilysúčasne
steplotouvinutísapočasformovaniamonitorujeriadiacim
systémomsriadiacoujednotkouprogramovacejlogiky.
146
Meradláťahuatlaku
▼ Na.obrázku.je:.LH-102aTM-5.(v.strede)
TM
LH
séria
Merací.rozsah:
900-90000kg
Presnosť:
±2%
ModelyTMaLHboliv100%
rozsahutestovanéscieľom
overiťpresnosťvrozsahu
±2%.Akmusítepoužívať
kalibrovanýprístroj,musítepožiadaťo
certifikovanétestovanie.Spoločnosť
EnerpaccertifikáciuNEPOSKYTUJE.
Meradlo ťahovej sily typu TM-5
• Presnosť±2%zmeraciehorozsahu
• Povrchovoupravenézinkomabronzomvzáujmeochrany
protikorózii
• Stupnicaciachovanávjednotkáchkgalbs
• Ukazovateľmaximálnejhodnotyindikujedosiahnutúhodnotu
aleboslúžiakokontrolapožadovanejhodnoty
• Odpruženékovovételesoposkytujeochranupočasskladovania,
transportuačinnosti.
TM-5
Meradlo tlakovej sily typu LH
• Presnosť±2%zmeraciehorozsahu
• Tlačnákoncovkauloženávguľovomlôžkuznižujeexcentrické
zaťaženieaeliminujenepresnosťmerania
• Ukazovateľmaximálnejhodnotyindikujemaximálnudosiahnutú
hodnotualeboslúžiakokontrolapožadovanejhodnoty
• Stupnicaciachovanávjednotkáchkgalbs.
Typ
Merací rozsah
(kg)
Priamo namontovaný
Priamo namontovaný
Pripojený hadicou
0,6 m
Pripojený hadicou
1,8 m
(lbs)
Číslo
modelu
Hodnota
medzi značkami
(kg)
(lbs)
500
4 .500 10 .000 TM-5
100
900
2 .000 LH-10
500
4 .500 10 .000 LH-50
100
900
2 .000 LH-102
500
4 .500 10 .000 LH-502
9 .000 20 .000 LH-1002 1 .000
21 .000 50 .000 LH-2506 3 .000
45 .000 100 .000 LH-5006 5 .000
90 .000 200 .000 LH-10006 10 .000
Hodnota
dielika
(kg)
(lbs)
100
1 .000
20
200
100
1 .000
20
200
100
1 .000
200
2 .000
500
5 .000
5 .000 1 .000
10 .000 1 .000
100
20
100
20
100
200
500
1 .000
2 .500
LH-série
Rozmery (mm)
A
B
C
D
120
77
77
77
77
77
101
132
158
247
44
44
44
44
44
69
101
127
236
57
57
57
57
57
85
127
158
50
60
60
60
60
60
60
60
60
E
F
G.*
19.
22
93
101 215 ¼”-.20,.44,5.bc
101 215 ¼”-.20,.44,5.bc
147 846 ¼”-.20,.44,5.bc
147 846 ¼”-.20,.44,5.bc
147 846 ¼”-.20,.44,5.bc
147 2094 ⅜”-.24,.63.bc
147 2135 ⅜”-.24,.89.bc
147 2166 ⅜”-.24,.102.bc
*.bc.=.rozstupová.kružnica
www.enerpac.com
147
Hydraulickéamechanickésťahováky
Enerpac ponúka kompletnú radu
sťahovákov so širokým rozsahom veľkostí,
výkonnosti a v rôznych vyhotoveniach.
Či Vaša aplikácia vyžaduje mechanický,
hydraulický alebo patentovo chránený
Posi Lock® systém, Enerpac sťahovák
uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky.
Tieto.hydraulické.sťahováky.
skracujú.čas.a.eliminujú.nebezpečné.
používanie.vyklepávania,.ohrievania.
alebo.páčenia ..Poškodenie.dielov.sa.
eliminuje.používaním.regulovaného.
hydraulického.výkonu .
PosiLock®sťahováky
G
C
Tieto.sťahováky.sú.skonštruované.
podľa.najprísnejších.bezpečnostných.
kritérií ..Fixačný.rám.udržuje.ramená.
sťahováka.spoľahlivo.a.bezpečne.v.
každej.pracovnej.polohe ..Uvedené.technické.riešenie.
je.predmetom.patentovej.ochrany ..Prínosom.je.zníženie.
rizika.skĺznutia.ramien.sťahováka.zo.sťahovanej.súčasti,.
a.tým.aj.zníženie.pravdepodobnosti.vzniku.nežiaducej.
udalosti.s.dopadom.na.ohrozenie.zdravia.alebo.vznik.
inej.škody.na.majetku ..Sťahováky.Posi.Lock®.sa.
vyrábajú.v.mechanickej.a.hydraulickej.verzii .
F
A
A
D
H
B
Mechanické dielce sťahovákov Enerpac sú
zhotovené z vysokopevnostnej ušľachtilej
ocele. Vďaka tomu Vám tieto výrobky
budú slúžiť bez poruchy a spoľahlivo
mnoho rokov, dokonca i v tých
najťažších podmienkach.
Hydraulickésťahováky
VAROVANIE! Neprekračujte
v žiadnom prípade 50%-nú
hranicu deklarovanej sťahovacej
sily sťahováka, ak používate
modifikáciu s dvojramennou krížovou
hlavou s dvomi sťahovacími ramenami,
alebo keď používate sťahovák v kombinácii s
príslušenstvom určeným na sťahovanie ložísk.
VÝSTRAHA!
Nie všetky komponenty a
konfigurácie sťahovákov majú
menovité hodnoty vyhovujúce
nastavenej kapacite. Podrobnosti získate u
spoločnosti Enerpac.
Pri práci so sťahovákom
je nutné okrem bežne
predpísaných OOP používať vždy
aj ochranné okuliare.
148
Prehľadčasti-„Sťahováky“
Funkcia sťahovákov
Presprávnuvoľbu
sťahovákajepotrebné
vždypoznaťtri
základnéúdaje:
Sila
ton
Typy sťahovákov
8-50
Univerzálna zostava sťahovákov
Max. dosah:
Max. rozpätie:
Série
Strana
BHP
150 ▶
BHP
151 ▶
BHP
152 ▶
BHP
153 ▶
BHP
153 ▶
EP
EPP
EPX
EPPMI
154 ▶
EPH
EPHR
EPHS
158 ▶
EPH
161 ▶
252 - 700 mm
250 - 1100 mm
1.Sťahovaciasila:
je.to.veľkosť.sily,.ktorú.je.
sťahovák.schopný.vyvinúť .
Pokiaľ.tento.údaj.nie.je.
známy,.je.možné.veľkosť.
potrebnej.sťahovacej.
sily.určiť.podľa.veľkosti.
priemeru.hriadeľa,.na.
ktorom.je.sťahovaná.súčasť.
uložená .
Pre.mechanické.sťahováky.
platí,.že.priemer.vretena.
sťahováka.by.mal.mať.
minimálne.polovicu.
hodnoty.priemeru.hriadeľa,.
na.ktorom.je.uložená.
sťahovaná.súčasť .
Zostava čeľusťových sťahovákov
Max. dosah:
Max. rozpätie:
8-50
8-50
354 - 863 mm
Max. rozpätie:
266 - 570 mm
Prípravok pre ložiskové krúžky
0.-.25.mm.
25.-.50.mm.
50.-.89.mm.
89.-.140.mm.
Sťahovacia
sila
10.ton
20.ton
30.ton
50.ton
Max. rozpätie:
2-40
je.najväčšia.vzdialenosť.
medzi.hrotom.vretena.
(hrotom.piestnice).a.
záchytnými.výstupkami.
sťahovacích.čeľustí ..Dosah.
sťahováka.musí.byť.rovný.
alebo.väčší.ako.vzdialenosť.
sťahovanej.súčasti.od.
konca.hriadeľa.(čapu) .
Max. rozpätie:
www.enerpac.com
110 - 292 mm
10 - 245 mm
Posi Lock®
Max. dosah:
je.najväčšia.vzdialenosť.
medzi.sťahovacími.
čeľusťami ..Rozpätie.
sťahováka.musí.byť.väčšie.
alebo.rovné.ako.priemer.
sťahovanej.súčasti .
26 - 359 mm
Mechanické sťahováky
2.Dosah:
3.Rozpätie:
110 - 145 mm
Prípravok pre ložiská
Max. dosah:
Priemer
hriadeľa
50 - 580 mm
Max. dosah:
Max. rozpätie:
8-50
249 - 700 mm
Zostava sťahovákov na ložiská
Max. dosah:
B
Pre.hydraulické.sťahováky.
platí,.že.sťahovacia.sila.v.
(t).by.mala.byť.v.rozsahu.
0,28.až.0,4.krát.hodnota.
priemeru.hriadeľa.v.mm ..Na.
tento.účel.je.možné.použiť.
nasledovnú.tabuľku:
8-50
10-50
101 - 355 mm
12 - 635 mm
Hydraulické sťahováky
Posi Lock
®
100
Max. dosah:
203 - 355 mm
Max. rozpätie:
304 - 635 mm
Hydraulické sťahováky
Posi Lock
®
Max. dosah:
Max. rozpätie:
1219 mm
190 - 1778 mm
149
BHP-séria,Univerzálnezostavysťahovákov
▼ Na.obrázku.je:.ZostavauniverzálnehosťahovákaBHP-3751G
Univerzálne
zostavy
sťahovákov
VAROVANIE
Neprekračujtevžiadnom
prípade50%-núhranicu
deklarovanejsťahovacej
silysťahováka,akpoužívate
modifikáciusdvojramennoukrížovou
hlavousdvomisťahovacímiramenami,
alebokeďpoužívatesťahovákv
kombináciispríslušenstvomurčeným
nasťahovanieložísk.
• Dodávanásúplnouhydraulickousústavouobsahujúcou
čerpadlo,hadicu,valec,tlakomer,adaptértlakomerav
drevenejprepravnejdebni
• Mechanickédielyzkovanejvysokopevnostnejocelezaručujú
požadovanúspoľahlivosťabezporuchovúprevádzku
• Zostavyobsahujúpriečnupákuanastavovaciezávitové
vretenoprerýchleopretieosťahovanúsúčiastkupred
aplikovanímsilyhydrauliky
• Všetkyzostavyuniverzálnychsťahovákovobsahujúčeľusťový
sťahovák,prípravoknasťahovanieložísk,jarmovýlis,sťahovák
navonkajšieložiskovékrúžkyapríslušenstvo,ktoréjemožné
objednaťsamostatne,pozritesipoložkyč.10,20,30a40.
▼Pracovníciúdržbyvkaždejoblastipriemyslu
poznajúaoceňujúuniverzálnezostavy
sťahovákovEnerpac.
▼TABUĽKAVOĽBY
Sťahovaciasila*
8ton
20ton
Číslomodelu▶ BHP-1752
Súčasťdodávky-hydraulika Hmotnosťzostavy▶
37.kg
•. Ručné.čerpadlo..
P-142
•. Hydraulický.valec..
RWH-121
•. Závitová.koncovka
–
•. Hadica
HB-7206QB
•. Tlakomer..
GF-120B
•. Adaptér.tlakomeru
GA-4
Súčasťdodávky-sťahovákyapríslušenstvo
BHP-1762
10. Dvoj/troj.čeľusťový.sťahovák
Ložiskový.sťahovák.so.zadným.uchytením.
BHP-1772
20
BHP-180
30 Sťahovák.na.ložiskové.krúžky
BHP-181
40 Ložiskový.sťahovák
•. Úložná.debna
CM-6
1)
. Obsahuje.adaptér.FZ-1630 .
*. Pozri.upozornenie.uvedené.na.tejto.strane .
1)
150
30ton
50ton
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
90.kg
P-392
RCH-202
HP-2015
HC-7206
GF-813B
GA-3
172.kg
P-392
RCH-302
HP-3015
HC-7206
GF-813B.
GA-3
298.kg
P-80
RCH-603
HP-5016
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-252
BHP-262
BHP-280
BHP-282
CW-350
BHP-352
BHP-362
BHP-380
BHP-382
CW-350
BHP-552
BHP-562
BHP-580
BHP-582
CW-750
Strana:
66-69 ▶
26 ▶
27 ▶
120 ▶
126 ▶
132 ▶
151 ▶
152 ▶
153 ▶
153 ▶
Zostavačeľusťovýchsťahovákov
BHP
▼ Na.obrázku.je:.ZostavaložiskovéhosťahovákasozadnýmuchytenímBHP-351G
séria
Sťahovacia.sila:
8-20-30-50ton
Dosah:
252-700mm
Rozpätie:
249-1100mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
Príkladobjednávky
ČíslomodeluBHP-251G:
• Presnéacitlivéovládaniehydraulikyumožňujerýchle,
efektívneabezpečnésťahovanie
• Mechanickédielyzkovanejvysokopevnostnejocelezaručujú
požadovanúspoľahlivosťabezporuchovúprevádzku
• Kdispozíciivrátanealebobezúplnejhydraulickejsústavy.
obsahuje.čeľusťový.sťahovák.BHP-252.
a.úplnú.hydraulickú.sústavu ..(Ručné.
čerpadlo,.hydraulický.valec,.závitovú.
koncovku,.hadicu,.tlakomer.a.adaptér.
tlakomeru) .
ČíslomodeluBHP-252:
obsahuje.len.mechanické.časti.
čeľusťového.sťahováka,.slúži.na.použitie.
s.už.prítomnou.hydraulikou .
▼ TABUĽKAVOĽBY
Výkonzostávložiskovýchsťahovákovsozadnýmuchytením**
Číslomodelu▶
Hmotnosťzostavy▶
Súčasťdodávky-hydraulika
•. Ručné.čerpadlo..
•. Hydraulický.valec..
•. Závitová.koncovka
•. Hadica.
•. Tlakomer..
•. Adaptér.tlakomeru
10. Čeľusťovýsťahovák
.Maximálne.rozpätie.(mm).
.
.Maximálny.dosah.(mm).
.
.Čeľusť.(mm).
.
.Závitové.vreteno.(mm).
.
•. Úložná.debna
Číslomodelu▶
2-čeľusťový
3-čeľusťový
2-čeľusťový
3-čeľusťový
Hrúbka
Šírka
Závit
Dĺžka
8ton
BHP-152
22.kg
P-142
RWH-121
–.
HB-7206QB
GF-120B
GA-4
BHP-1762*
249
249
252
252
15
23
¾”-.16.unF
400
CW-166
1)
20ton
30ton
50ton
BHP-251G
56.kg
P-392
RCH-202
HP-2015
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-252*
400
499
300
300
20
27
1”-.8.unc
675
CW-166
BHP-351G
91.kg
P-392
RCH-302
HP-3015
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-352*
593
800
387
387
24
38
1¼”-.7.unc
795
CW-350
BHP-551G
160.kg
P-80
RCH-603
HP-5016
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-552*
899
1100
700
700
30
39
1⅝”-.5 .5.unc
975
CW-750
. Obsahuje.adaptér.FZ-1630 .
*. Môže.byť.objednaný.jednotlivo,.bez.hydraulických.komponentov .
**.Pozri.varovanie.na.strane.150 .
.1)
www.enerpac.com
151
Zostavasťahovákovnaložiská
BHP
▼ Na.obrázku.je:ZostavaložiskovéhosťahovákasozadnýmuchytenímBHP-361G
séria
Sťahovacia.sila:
8-20-30-50ton
Dosah:
354- 863mm
Rozpätie:
266 - 570mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
• Presnéacitlivéovládaniehydraulikyumožňujerýchle,
efektívneabezpečnésťahovanie
• Mechanickédielyzkovanejvysokopevnostnejocelezaručujú
požadovanúspoľahlivosťabezporuchovúprevádzku.
Ložiskový.sťahovák.so.zadným.
uchytením.bez.hydrauliky,.
prípravok.pre.ložiskové.krúžky.
a.prípravok.pre.ložiská.sa.dajú.
objednať.samostatne;.pozrite.si.
položky.č ..10,.20,.30.a.40 .
▼TABUĽKAVOĽBY
Výkonzostávložiskovýchsťahovákovsozadnýmuchytením
Číslomodelu ▶
Hmotnosťzostavy ▶
Súčasťdodávky-hydraulika
•. Ručné.čerpadlo...
•. Hydraulický.valec..
•. Závitová.koncovka
•. Hadica
•. Tlakomer...
•. Adaptér.tlakomeru
20. Ložiskovýsťahováksozadnýmuchytením.2). Číslomodelu ▶
Rozpätie.(mm).
Maximálne
..
Minimálne
Dosah.(mm).
Maximálne
Závitové.vreteno.(mm).
Priemer
..
Dĺžka
Noha.(mm).
Dĺžka
..
Dĺžka
..
Dĺžka
..
Dĺžka
Horná.koncovka.(mm).
Závit
Dolná.koncovka.(mm).
Závit
2)
Číslomodelu ▶
30. Sťahováknaložiskovékrúžky 2)
Číslomodelu ▶
40. Ložiskovýsťahovák •. Drevený.obal..
BHP-162
26.kg
P-142
RWH-121
–
HB-7206QB
GF-120B
GA-4
BHP-1772
266
106
462
¾”-.16.unF
400
105
354
–
–
¾”-.16.x.25
⅝”-.18.x.25
BHP-180
BHP-181
CM-6
1)
20ton
30ton
50ton
BHP-261G
62.kg
P-392
RCH-202
HP-2015
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-262
351
139
571
1”-.8.unc
675
239
419
571
114
¾”-.16.x.25
⅝”-.18.x.25
BHP-280
BHP-282
CW-187
BHP-361G
121.kg
P-392
RCH-302
HP-3015
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-362
454
179
711
1¼”-.7.unc
795
203
457
711
–.
1-14.x.35
1-14.x.27
BHP-380
BHP-382
CW-350
BHP-561G
185.kg
P-80
RCH-603
HP-5016
HC-7206
GF-813B
GA-3
BHP-562
570
220
863
1⅝”-.5 .5.uns
975
609
863
–
–
1¼”-.12.x.38
1¼”-.12.x.38
BHP-580
BHP-582
MK-05
. Obsahuje.adaptér.FZ-1630 .
. Môže.byť.objednaný.jednotlivo,.bez.hydraulických.komponentov.-.pozri.nasledujúcu.stranu .
1)
2)
152
8ton
Sťahovákynaložiskovékrúžkyaložiská
▼ Na.obrázku.je:.BHP-380
Sťahováknaložiskovékrúžky
• Vyrobenýzvysokopevnostnej
ušľachtilejocele
• Ľahkoaplikovateľnýna
ložiskovýsťahováksozadným
uchytenímprerýchlea
efektívnesťahovanievonkajších
ložiskovýchkrúžkov
• Použiteľnýpresťahovanie
širokéhorozsahuložiskových
krúžkovatesnení.
BHP
séria
Sťahovacia.sila:
8-20-30-50ton
Maximálny.dosah:
110 -145mm
Rozsah.rozpätia:
110- 359mm
▼ TABUĽKAVOĽBY
8ton
Sťahovaciasila*
30 Sťahováknaložiskovékrúžky
Číslomodelu BHP-180
110
Rozpätie.(mm).
Max ..
26
.
Min .
110
Dosah.(mm).
Max .
¾”-.16.unF
.Stredová.skrutka. Závit
20ton
30ton
50ton
BHP-280
220
25
140
1”-.8.unc
BHP-380
359
50
145
1¼”-.7.unc
BHP-580
359
50
145
1⅝”-.5 .5
*.. Sťahovacia.sila.sťahováka,.nie.príslušenstva ..Pozri.upozornenie.uvedené.na.tejto.strane .
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
VAROVANIENeprekračujte
vžiadnomprípade50%núhranicudeklarovanej
sťahovacejsilysťahováka,ak
používatemodifikáciusdvojramennou
krížovouhlavousdvomisťahovacími
ramenami,alebokeďpoužívatesťahovák
vkombináciispríslušenstvomurčenýmna
sťahovanieložísk.
◀ Sťahovákložiskovýchkrúžkov
skrížovouhlavouasvorníkmi.
▼ Na.obrázku.je:.BHP-382
Ložiskovýsťahovák
• Vyrobenýzvysokopevnostnej
ušľachtilejocele
• Klinovitéukončeniavnútorných
plôchumožňujústiahnutie
ajťažkozachytiteľných
komponentov
• Ľahkopoužiteľnýnaložiskový
sťahováksozadnýmuchytením
prerýchleaefektívne
sťahovanievonkajších
ložiskovýchkrúžkov.
▼ TABUĽKAVOĽBY
Sťahovaciasila*
40 Ložiskovýsťahovák
Číslomodelu
Rozpätie.(mm). Max ..
.
Min .
Šírka.(mm)..
.
Závit
8ton
20ton
30ton
50ton
BHP-181
104
25
126
⅝”-18.unF
BHP-282
130
9
150
⅝”-.18.unF
BHP-382
245
17
292
1”-.14.uns
BHP-582
245
17
292
1¼”-.12.unF
Ložiskovýsťahováks
krížovouhlavou
asvorníkmi. ▶
Ložiskovýsťahovák
Ložiskový.sťahovák.má.klinovité.
ukončenia.vnútorných.plôch,.
umožňujúce.stiahnutie.aj.ťažko.
zachytiteľných.komponentov,.
napr ..uchopenie.tesne.za.ložiská,.ozubené.
kolesá.a.pod .,.kde.voľný.priestor.neumožňuje.
priame.použitie.čeľusťových.sťahovákov .
Ložiskový.sťahovák.je.možné.použiť.s.
krížovou.hlavou.a.svorníkmi,.prípadne.so.
štandardným.sťahovacím.prípravkom .
*.. Sťahovacia.sila.sťahováka,.nie.príslušenstva ..Pozri.upozornenie.uvedené.na.tejto.strane .
www.enerpac.com
153
EP-séria,mechanickýsťahovákPosiLock®
▼. Zľava.doprava:.EP-206,EP-108
Prebezpečnejšie
arýchlejšiesťahovanie
Predĺženéčeľuste
Predĺžené.čeľuste.sú.
používané.na.zvýšenie.
dosahu.a.rozpätia.
sťahovákov ..Dosahujú.
rovnakú.výkonnosť.sťahovania.ako.
štandardné.čeľuste,.ale.pri.zníženej.
upínacej.sile.na.25% .
• Patentovochránenákonštrukciafixačnéhorámuudržuje
čeľustesťahovákaspoľahlivoabezpečnevkaždej
pracovnejpolohe
• Hriadeľsvalcovanýmzávitomprebezproblémovú
aplikáciuveľkéhokrútiacehomomentu
• Zoštíhlenéčeľusteumožňujúlepšieuchopeniesúčastiajv
stiesnenompriestore
• Dodávanéakodvoj/trojčeľusťovévkonfiguráciipre
sťahovanievonkajších,akoajvnútornýchpriemerov
• Veľmiefektívnesťahovanie-jedenpracovníkzvládneprácu
ajtam,kderučnésťahovákyčastopotrebujúobsluhu
dvochpracovníkov.
Strana:
Opornéhroty
Oporné.hroty.a.predĺženia.
sa.umiestňujú.na.koniec.
závitového.vretena.(resp ..
piestnice) ..Chránia.hrot.
vretena.(koniec.piestnice).
pred.poškodením.a.zväčšujú.dosah.
sťahováka .
Strana:
157
Aplikačnárada
Pretože.sťahováky..
Posi.Lock®.majú.konštrukciu.
s.fixačným.rámom,.je.
možné.zachytiť.aj.súčiastky.
takých.tvarov,.pri.ktorých.vzniká.riziko.
zoskočenia.bežných.sťahovákov,.napr ..
ložiská.s.kužeľovým.otvorom .
◀ Umiestnenie3-čeľusťového
sťahovákaEP-104naremenici
dieselovéhomotora.
154
157
MechanickésťahovákyPosiLock®
SťahovákyPosiLock®
1 Patentovo chránená konštrukcia fixačného
rámu udržuje čeľuste sťahováka spoľahlivo a
bezpečne v každej pracovnej polohe.
2 Odolné čeľuste z vysokopevnostnej kovanej
ocele poskytujú spoľahlivé uchytenie súčiastky.
EP
EPP
séria
3 Hlava sťahováka poskytuje otočné vedenie
vretena a reakčný bod pre čeľuste.
4 Závesný čap čeľuste je vyberateľný a umožňuje
rýchlu výmenu sťahovacích ramien.
5 T-rukoväť slúži na správne polohovanie čeľustí
sťahováka.
6 Vreteno opatrené valcovaným závitom
umožňuje vyvinúť požadovanú sťahovaciu silu
pri redukovanom krútiacom momente.
7 Poistný krúžok zabezpečuje spojenie fixačného
rámu so závitovým vedením. Umožňuje
jednoduchú demontáž súčastí pri opravách,
resp. údržbe.
Sťahovacia.sila:
2 - 40ton
Maximálny.dosah:
101- 355mm
Rozsah.rozpätia:
12- 635mm
▼TABUĽKAVOĽBYMECHANICKÝCHSŤAHOVÁKOV
Ďalšietechnickéinformácienájdetenanasledujúcichstranách.
Počet
čeľustí
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
Maximálny
dosah
Rozpätie
(min. - max.)
Sťahovacia
sila
(mm)
(mm)
t (kN)
101
101
152
152
203
203
245
245
304
304
355
355
12.-.127
12.-.127
12.-.178
12.-.178
19.-.304
19.-.304
25.-.381
25.-.381
63.-.457
63.-.457
76.-.635
76.-.635
2.(17)
5.(45)
6.(53)
10.(89)
12.(106)
17.(151)
14.(124)
20.(178)
25.(222)
30.(267)
35.(311)
40.(356)
Číslo
modelu
EP-204
EP-104
EP-206
EP-106
EP-208
EP-108
EP-210
EP-110
EP-213
EP-113
EP-216
EP-116
Priprácisosťahovákom
jenutnéokrembežne
predpísanýchOOP
používaťvždyajochranné
okuliare.
Priemer
závitového
vretena
(mm)
(kg)
14
14
16
16
20
20
20
20
29
29
31
31
1,4
1,8
3,2
3,6
5,4
6,4
5,9
7,3
17,2
20,0
25,8
30,8
Aplikačnárada
Na.určenie.potrebnej.
sťahovacej.sily.sťahováka.
pre.Vašu.aplikáciu.použite.
nasledovné.pravidlo:
Veľkosť.priemeru.závitového.vretena.
sťahováka.by.mala.byť.aspoň.polovicou.
hodnoty.priemeru.hriadeľa,.z.ktorého.
bude.sťahovaná.súčiastka.demontovaná .
Príklad:
Súčiastka.sťahovaná.z.hriadeľa.s.
veľkosťou.priemeru.38.mm.bude.
vyžadovať.sťahovák.s.priemerom.
závitového.vretena.aspoň.19.mm .
PosiLock®-Vnútornýsťahovák
▼TABUĽKAVOĽBYVNÚTORNÝCHSŤAHOVÁKOV
Počet
čeľustí
3
Maximálny
dosah
Rozpätie
min. - max.
(mm)
(mm)
168
218
14.-.101
25.-.133
www.enerpac.com
Tvar
čeľuste
Číslo
modelu
Štandardná
EPPMI-6
Predĺžené
Dĺžka
čeľuste
(mm)
(kg)
168
218
3,9
3,9
155
EP-séria,MechanickýsťahovákPosiLock®
▲DvojčeľusťovýsťahovákEP-204prisťahovaní
remenicevekavodnéhočerpadla.
▼TABUĽKAVOĽBYMECHANICKÝCHSŤAHOVÁKOV
Počet
čeľustí
Maximálny
dosah
Rozpätie
min. - max.
Sťahovacia
sila
(mm)
(mm)
t (kN)
101
101
152
152
203
203
245
245
304
304
355
355
12.-.127
12.-.127
12.-.178
12.-.178
19.-.304
19.-.304
25.-.381
25.-.381
63.-.457
63.-.457
76.-.635
76.-.635
.(17)
.(45)
.(53)
.(89)
.(106)
.(151)
.(124)
.(178)
.(222)
.(267)
.(311)
.(356)
Číslo
modelu
2a3čeľusťovévonkajšiesťahováky
EP-séria
Posuvné.
kladivo
Detail.špičky.čeľuste
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
156
Maximálny
krútiaci
moment
(mm)
(Nm)
14
14
16
16
20
20
20
20
29
29
31
31
27
54
102
176
203
298
237
373
644
814
1085
1153
Dĺžka
čeľuste
Hmotnosť
posuvného
kladiva
(mm)
(kg)
168
218
1,1
1,1
▼TABUĽKAVOĽBYVNÚTORNÝCHSŤAHOVÁKOV
Počet
čeľustí
Vnútornýsťahovák
EPPMI-6
EP-204
EP-104
EP-206
EP-106
EP-208
EP-108
EP-210
EP-110
EP-213
EP-113
EP-216
EP-116
Priemer
závitového
vretena
3
Maximálny
dosah
Rozpätie
min. - max.
(mm)
(mm)
168
218
14.-.101
25.-.133
Tvar
čeľuste
Číslo
modelu
Štandardná
EPPMI-6
Predĺžené
MechanickésťahovákyPosiLock®
EP
EPP
Opornéhroty
Oporné.hroty.
a.predĺženia.sa.
umiestňujú.na.koniec.
závitového.vretena.
(resp ..piestnice) ..
Chránia.hrot.vretena.
(koniec.piestnice).
pred.poškodením.
a.zväčšujú.dosah.
sťahováka .
Dĺžka
Priemer
(mm)
(mm)
Zväčšenie
dĺžky
závitového
vretena (mm)
25
50
31
50
31
50
50
19
19
22
22
25
25
35
9
38
12
38
12
38
21
séria
Predĺženéčeľuste
Predĺžené.čeľuste.sú.používané.
na.zvýšenie.dosahu.a.rozpätia.
sťahovákov ..Dosahujú.rovnakú.
výkonnosť.sťahovania.ako.
štandardné.čeľuste,.ale.pri.
zníženej.upínacej.sile.na.25% .
Sťahovacia.sila:
2- 40ton
Maximálny.dosah:
101- 355mm
Rozsah.rozpätia:
12- 635mm
Číslo
modelu
EPP-4
EPX-4
EPP-6
EPX-6
EPP-10
EPX-10
EPP-1316
Max. Číslo
Rozpätie
min. - max. dosah modelu
(mm)
(mm)
245
400
508
218
57.-.381
38.-.558
38.-.762
25.-.133
EP-11054
EP-11054L
EP-11354L
EP-10554L*
*.len.pre.EPPMI-6
Doplnkové príslušenstvo
Číslo
modelu
Rozmery (mm)
Rozpätie
min. - max.
Celková
dĺžka
Max.
dosah
A
B
C
E
12.-.127
12.-.127
12.-.178
12.-.178
19.-.304
19.-.304
25.-.381
25.-.381
63.-.457
63.-.457
76.-.635
76.-.635
245.-.323
245.-.323
323.-.476
323.-.476
412.-.615
412.-.615
489.-.736
489.-.736
660.-.965
660.-.965
800.-.1155
800.-.1155
101
101
152
152
203
203
245
245
304
304
355
355
14
14
16
16
20
20
20
20
29
29
31
31
Výška
špičky
Hĺbka
špičky
Veľkosť
šesťhranu
F
G
H
(palce)
J
15
15
19
19
22
22
25
25
31
31
36
36
4,1
4,1
8,1
8,1
6,4
6,4
6,4
6,4
12,7
12,7
13,5
13,5
4,6
4,6
6,1
6,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,7
9,7
11,7
11,7
⅞
⅞
11/16
11/16
1
1
1
1
111/16
111/16
113/16
113/16
Priemer
Šírka
závitového čeľustí
vretena
EP-204
EP-104
EP-206
EP-106
EP-208
EP-108
EP-210
EP-110
EP-213
EP-113
EP-216
EP-116
Oporné
hroty
Oporné
Predĺžené
predĺžené hroty čeľuste
EPP-4
EPP-4
EPP-6
EPP-6
EPP-10
EPP-10
EPP-10
EPP-10
EPP-1316
EPP-1316
EPP-1316
EPP-1316
EPX-4
EPX-4
EPX-6
EPX-6
EPX-10
EPX-10
EPX-10
EPX-10
–
–
–
–
–
–
–
–
EP-11054
EP-11054
EP-11054L
EP-11054L
EP-11354L
EP-11354L
–
–
Poznámka:.Celková.dĺžka.(B).je.závislá.na.pozícii.závitového.vretena .
Rozmery (mm)
Rozpätie
min. - max.
A
Celková
dĺžka
B
Max.
dosah
C
Priemer
vodiacej tyče
E
Šírka
čeľustí
F
Výška
špičky
G
Hĺbka
špičky
H
14.-.101
25.-.133
736
787
168
218
14,2
14,2
8
8
3,0
7,6
1,5
4,6
www.enerpac.com
Číslo
modelu
EPPMI-6
Pripráciso
sťahovákomje
nutnéokrembežne
predpísanýchOOP
používaťvždyaj
ochrannéokuliare.
157
EPH-séria,HydraulickésťahovákyPosiLock®
▼. Na.obrázku.je:.EPHR-110
HighTech–
sťahovanie
Transportaskladovanie
Praktické.skladovanie.a.
manipulácia.hydraulických.
sťahovákov.a.príslušenstva ..
Objednajte.si.EPT-2550.
manipulačný.vozík.pre.
zjednodušenie.Vašej.práce .
Predĺženéčeľuste
Predĺžené.čeľuste.sú.
používané.na.zvýšenie.
dosahu.a.rozpätia.
sťahovákov ..Dosahujú.
rovnakú.výkonnosť.sťahovania.ako.
štandardné.čeľuste,.ale.pri.zníženej.
upínacej.sile.na.25% .
• Patentovochránenákonštrukciafixačnéhorámuudržuječeľuste
sťahovákaspoľahlivoabezpečnevkaždejpracovnejpolohe
• Výkonnáhydraulikazaručujebezproblémovésťahovanie
veľ kýchsúčiastok
• Zoštíhlenéčeľusteumožňujúlepšieuchopeniesúčastiajv
stiesnenompriestore
• Dodávanéakodvoj/trojčeľusťovévarianty
• Veľmiefektívnesťahovanie-jedenpracovníkzvládneprácuaj
tam,kderučnésťahovákyčastopotrebujúobsluhu
dvochpracovníkov.
Strana:
160
Aplikačnárada
Pretože.sťahováky..
Posi.Lock®.majú.konštrukciu.
s.fixačným.rámom,.je.
možné.zachytiť.aj.súčiastky.
takých.tvarov,.pri.ktorých.vzniká.riziko.
zoskočenia.bežných.sťahovákov,.napr ..
ložiská.s.kužeľovým.otvorom .
▼TABUĽKAVOĽBY
Počet
čeľustí
Maximálne Sťahovacia Číslo
modelu *
sila
rozpätie
(mm)
◀ EPHR-116použitýnastiahnutie
remeniceelektromotora.
Sťahovákjepolohovaný
pomocoumanipulačnejdosky.
158
2
3
2
3
2
3
2
3
304
304
381
381
457
457
635
635
t (kN)
EPH-208
EPH-108
EPH-210
15.(142)
EPH-110
EPH-213
25.(232)
EPH-113
EPH-216
50.(498)
EPH-116
10.(101)
*.Neobsahuje.hydraulický.valec .
HydraulickésťahovákyPosiLock®
EPH
▼TABUĽKAVOĽBYZOSTÁVSŤAHOVÁKOV
Vyhotovenie
Štandardný
sťahovák
Sťahovacia
sila (t)
2.
čeľuste.
3.
čeľuste.
10
10
15
15
25
25
50
50
10
10
15
15
25
25
50
50
Hydraulický
valec
RC-106
RC-106
RC-1510
RC-1510
RC-2514
RC-2514
RC-5013
RC-5013
RC-106
RC-106
RC-1510
RC-1510
RC-2514
RC-2514
RC-5013
RC-5013
EPH-208
EPH-208
EPH-210
EPH-210
EPH-213
EPH-213
EPH-216
EPH-216
EPH-108
EPH-108
EPH-110
EPH-110
EPH-113
EPH-113
EPH-116
EPH-116
Zdvih
(mm)
Zostava Typové
čerpadla značenie
zostavy *
(kg)
152
152
254
254
362
362
336
336
152
152
254
254
362
362
336
336
–
EP-1E
–
EP-1E
–
EP-1E
–
EP-2E
–
EP-1E
–
EP-1E
–
EP-1E
–
EP-2E
10
27
22
38
44
53
87
123
11
28
23
39
48
57
91
127
séria
EPHR208
EPHS208E
EPHR210
EPHS210E
EPHR213
EPHS213E
EPHR216
EPHS216E
EPHR108
EPHS108E
EPHR110
EPHS110E
EPHR113
EPHS113E
EPHR116
EPHS116E
Sťahovacia.sila:
10 -50ton
Maximálny.dosah:
203-355mm
Rozsah.rozpätia:
19-635mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
Zostavyhydraulických
agregátov
*.Štandardná.zostava.sťahováku.typu.EPHS.je.dodávaná.s.hydraulickým.agregátom.230.V .
Všetky.sady.hydraulických.
sťahovákov.Posi.Lock®.
s.elektr ..230.V.obsahujú.
nasledovné.komponenty:
Zostava
Zostava
čerpadlaEP-1E čerpadlaEP-2E
Hydr ..agregát
Hadica
Tlakomer
Adaptér
PUJ-1200E
HC-7210
G-2535L
GA-3
ZE4210ME
HC-7210
G-2535L
GA-3
Zostavy.s.elektropohonom.115.V.sú.k.
dispozícii.na.požiadanie .
Príslušenstvo 1)
Rozmery (mm)
Štandardne
dodávané
Štandardne
dodávané
Voliteľné
Sady oporných
hrotov
Manipulačná
platňa
Predĺžené
čeľuste
EPH-155
EPH-155
EPH-155
EPH-155
EPH-257
EPH-257
EPH-508
EPH-508
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11352
EPH-11352
EPH-11652
EPH-11652
Číslo
modelu *
Rozpätie
min. - max.
Celková
dĺžka
Maximálny
dosah
Dĺžka
čeľuste
Šírka
čeľustí
Výška
špičky
Hĺbka
špičky
A
B
C
D
F
G
H
(kg)
19.-.304
19.-.304
25.-.381
25.-.381
63.-.457
63.-.457
76.-.635
76.-.635
498
498
665
665
846
846
919
919
203
203
245
245
304
304
355
355
237
237
270
270
348
348
413
413
22
22
25
25
31
31
36
36
7,4
7,4
11,2
11,2
12,9
12,9
15,0
15,0
6,9
6,9
9,1
9,1
9,7
9,7
11,7
11,7
6,4
7,3
10,0
11,3
21,3
25,0
40,8
45,4
EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116
EPH-11054
EPH-11054
EPH-11054L
EPH-11054L
EPH-11354L
EPH-11354L
–
–
.. Detailné.informácie.sú.uvedené.na.ďalších.stranách .
1)
www.enerpac.com
159
PríslušenstvohydraulickýchsťahovákovPosiLock®
EPH
▼TABUĽKAVOĽBYOPORNÝCHHROTOV
Určenéprezostavusťahováka EPH-208,EPH-210
Typovéznačenie
EPH-108,EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116
séria
Sťahovacia.sila:
Sada oporných hrotov konca
piestnice 1) Číslo modelu
EPH-155
Dodávané oporné hroty:
EPH-257
EPH-508
Maximálny.dosah:
Rozmery oporného hrotu Priemer x dĺžka (mm)
ø38.x.57
ø51.x.57
ø51.x.102
ø38.x.64
ø51.x.64
ø51.x.114
–
ø25.x.25
ø25.x.76
–
ø25.x.38
ø25.x.89
–
–
Ploché oporné hroty
Kužeľové oporné hroty
Adaptér oporného hrotu
10 -50ton
ø51.x.76
ø70.x.76
ø70.x.127
ø51.x.95
ø51.x.95
ø70.x.140
ø70.x.57
.. Štandardne.dodávané.v.sťahovákoch.EPH–sérií,.Posi.Lock .
1)
38-762mm
Rozsah.rozpätia:
246-508mm
Priprácisosťahovákom
jenutnéokrembežne
predpísanýchOOPpoužívať
vždyajochrannéokuliare.
▼TABUĽKAVOĽBYMANIPULAČNÝCHPLATNÍ
Určené pre zostavu
sťahováka
Typové značenie
EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116
Číslo
modelu *
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11352
EPH-11352
EPH-11652
EPH-11652
Hrúbka
Priemer
(mm)
(mm)
6,4.
6,4.
6,4
6,4
9,7
9,7
9,7
9,7
ø153
ø153
ø153
ø153
ø203
ø203
ø254
ø254
*..Vrátane.montážnych.skrutiek ..Manipulačné.dosky.sú.
štandardne.dodávané.so.sťahovákmi.série.EPH ..
▼TABUĽKAVOĽBYPREDĹŽENÝCHČEĽUSTÍ
Určené pre zostavu
sťahováka
Typové značenie
Číslo
modelu
EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-11054
EPH-11054
EPH-11054L
EPH-11054L
EPH-11354L
EPH-11354L
160
Počet
potrebných
čeľustí
Rozpätie
Dosah
(mm)
(mm)
(kg)
2
3
2
3
2
3
57.-.381
57.-.381
38.-.559
38.-.559
38.-.762
38.-.762
246
246
401
401
508
508
1,1
1,1
2,5
2,5
4,8
4,8
Predĺžené.čeľuste.
sú.voliteľným.
príslušenstvom.a.
ich.použitie.zväčší.
dosah.a.rozpätie.
sťahováka ..
Dosahujú.rovnakú.
výkonnosť.
sťahovania.ako.
štandardné.
čeľuste,.ale.pri.
zníženej.upínacej.
sile.na.25% .
100tonovýhydraulickýčeľusťovýsťahovákPosiLock®
▼. EPH-1003E
EPH
séria
Sťahovacia.sila:
100ton
Maximálny.dosah:
1219mm
Rozsah.rozpätia:
190-1778mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar
Tlačnéadaptéry
Všetky.100.tonové.
hydraulické.sťahováky.Posi.
Lock®.obsahujú.nasledovné.
tlačné.adaptéry .
• Manipulačnývozíkskolieskamismotorickýmzdvihom
• Hydraulickyzdvihovývalecnavozíkuumožňujevýškovo
polohovaťsťahovákaždovýšky1,7modúrovnepodlahy
• Naklápateľnéšpičkyčeľustí
• Zostavaobsahujeelektrickéjednostupňovéčerpadlos
tlačidlovýmvypínačompreovládaniepriebehusťahovania
• Rozsahpracovnejvýškysťahovákaod673do1690mm
• Obsahujepredlžovacietlačnéadaptéry(opornéhroty).
Priemer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Číslo
modelu
89
89
89
737
483
229
EPHT-1162
EPHT-1163
EPHT-1164
◀ EPH-1002Erýchloaľahko
demontujerýchlospojku
pohonuzhriadeľa.
Počet
čeľustí
2
3
Rozsah
rozpätia
A
(mm)
Sťahovacia
sila
t
(kN)
Číslo
modelu
190.-.1778
190.-.1778
100.(980)
100.(980)
EPH-1002E
EPH-1003E
www.enerpac.com
C
(mm)
Dĺžka
čeľuste
D
(mm)
Šírka
čeľustí
F
(mm)
Hrúbka
špičky
G
(mm)
Hĺbka
špičky
H
(mm)
(kg)
1219
1219
1346
1346
32
32
89
89
89
89
771
907
Hydraulický
valec
Zdvih
(mm)
Celková
dĺžka
B
(mm)
Dosah
250
250
1955
1955
161
Download

Hydraulické lisy Enerpac