PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 17/2003 Sb.
Výrobce:
Alumo, s.r.o.
Harantova 454
Písek, ČR
IČO: 26043254
prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky
technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme
přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu,
uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.
Výrobek:
Plovákový spínač
Typ:
FS1, FS2
Výrobek je určen k regulaci výšky hladiny
Způsob posouzení shody:
§12, (4) b) zákona č. 22/1997 Sb.
Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami:
ČSN EN 60730-1ed.2:01, ČSN EN 60730-2-15 ed.2:11 včetně změn,
ČSN EN 60529:1993 +A1:2001
a nařízením vlády, ve znění pozdějších předpisů:
NV 17/2003 Sb. v platném znění
Doplňující informace:
EZÚ certifikát 1130541 ze dne 10.7.2013 platnost do 31.07.2016
EZÚ zkušební protokol č. 302028-01/01 ze dne 9.7.2013
EZÚ zkušební protokol č. 302028-01/02 ze dne 6.6.2013
od EZÚ AO 201, Pod Lisem 129, 171 02 P aha 71, IČO 00001481.
Místo vydání:
Písek
Jméno:
Ing. Michal Bouček
Datum vydání:
15.7.2013
Funkce:
jednatel
Podpis:
Download

Prohlášení o shodě plovákové spínače FS.pdf