septembar 2012
O nama
ATTOS d.o.o. Novi Sad je specijalizovana firma za proizvodnju i distribuciju
delova za belu, grejnu i merno-regulacionu tehniku kao i elektroinstalacionog materijala.
Iz sopstvenog proizvodnog pogona ATTOS na tržište svakodnevno plasira kapilarne
termostate, bimetalne termometre, termičke prekidače, signalne sijalice itd.
Navedeni proizvodi su pod robnom markom i kvalitetom METALFLEX.
Pored sopstvenih proizoda, ATTOS tržištu nudi i komponente koje dopunjuju potrebe
kupaca, a koje su proizvod naših poslovnih partnera. Najznačajniji od njih su:
-
Metalflex, Slovenija
Emvetron, Slovenija
ETA Cerkno, Slovenija; EGO GRUOP
TECASA, Španija
Inol, Slovenija
Cewal, Italija
V.E.B.E., Italija
Lorenzoni, Italija
Uz tradiciju i iskustvo stečeno od 1992. godine, ATTOS je danas orijentisan ka tržištu:
-
Proizvođača bele tehnike i malih aparata za domaćinstvo
Proizvođača bojlera i kotlova
Servisa bele tehnike
Prodavnica rezervnih delova za belu tehniku
Prodavnica aparata za domaćinstvo
ATTOS posluje u sopstvenoj zgradi, u kojoj se pored tehničko-prodajnog centra nalaze i
uprava ATTOS-a, razvojni centar, proizvodnja i laboratorije.
U ovom katalogu predstavljeni su najzastupljenije komponente namenjene servisima
bele tehnike i prodavnicama rezervnih delova. To su samo neke od mnogobrojnih
komponenti koje ATTOS distribuira na tržištu. Kompletan asortiman komponenti je
mnogo obimniji, pa u slučaju interesovanja predlažemo da nas direktno kontaktirate.
www.attos.rs
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
Gde se nalazimo ?
TEMERIN
AUTOPUT
Temerinski put 26 A
21000 NOVI SAD
MEGAMARKET
I PIVNICA
PUT
PIB: 102717674
ara Ke
anija
re{ov
V R
P O
Otok
R
T A
Za poručivanje robe:
[email protected]
A
S K
KA
J S
N E
^ E
PUT
PRIM
ORS
KA
T
T
I PU
KAAL D
NUANA
LVDTIS
DA -
PU
JSK
KAN
TE
I
DRE
R
ME
SK
IN
TA N
ER
INS
M
SEN
TE
"NAJLON"
PIJACA
UT
I
JSK
RE
ND
Fax:
021 / 419 - 900
www.attos.rs
e-mail: [email protected]
SAVSKA
A
NT
SE
021 / 419 - 999;
021 / 410 - 699;
021 / 6 338 - 219;
021 / 6 338 - 214;
SKI
T E M E R I NPUT
TEMERINSKI
N
Telefoni:
BEOGRAD
SUBOTICA
KI P
ATTOS d.o.o. Novi Sad
DUN
AV
CENTAR
www.attos.rs
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
·
·
·
·
·
·
·
O nama
Uputstvo za naručivanje robe
Termostati
Dugmići termostata
Grejači bojlera
Delovi za bojler
Termometri , manometri, termomanometri
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Grejači kotla
Grejači za radi jatore
Grejači TA peći i delovi TA peći
Gas ni program
Dugmići štednjaka
Višepoložajni prekidači
Grejne ploče
Grejači štednjaka
Delovi za kvarcne grejalice
Zupč anici miksera
Prekidači
Signalne sijalice
Mikroprekidači
Elektromagnetne bravice veš maši na
Elektromagnetni ventili
Klavijaturni prekidači veš mašina
Grejači veš mašina
·
·
·
·
·
·
·
·
Grajači mašina za suđe
Hidrostati
Creva veš mašina
Šelne
Delovi mašina za pranje s udova
Pumpe veš mašina
Delovi veš mašina
Amortizeri veš mašina
·
·
·
·
·
·
·
·
Gume vrata veš mašina
Kaiševi
Ležajevi
Semerinzi
Kondezatori
Kompresori
Delovi za rashladu
Termostati rashlade
·
·
·
·
·
·
·
·
Ventilatori rashlade
Oprema za klimatizaciju i freoni
Delovi i kesice za usisivače
Delovi za aspiratore
Elektroinstalacioni materijal
Grejni kablovi
Elektroinstalacioni materijal
Kupatilski indikatori
·
·
·
·
·
·
·
·
Grejalice i ventilatori za kupatila
Osigurači
Razvodne table
Rasveta i sijalice
Kablovi
Niskonaponska oprema (video, telefonija...)
Vodovodni pribor
Rezne i brusne ploče Tyrolit
3
6
8
20
21
25
29
36
37
38
41
44
46
48
50
55
56
57
61
64
68
70
72
74
80
81
82
84
90
91
94
98
100
103
110
114
120
124
125
126
127
128
131
155
156
160
162
177
178
179
187
189
201
204
209
220
Naručivanje robe
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Temerinski put 26 A
21000 NOVI SAD
PIB: 102717674
Telefoni: 021 / 419 - 999; 410 - 699
Telefax: 021 / 419 - 900
www.attos.rs
e-mail: [email protected]
Naručivanje robe
Roba se naručuje isključivo po šiframa proizvoda
šifra za naručivanje
Kapilarni termostat
10.10.016
KT-165 AOA
Tmax = 75 ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina kapilare: 650 mm
16 (4) A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Robu možete naručiti:
Putem Interneta na e-mail: [email protected]
Faksom: 021 419-900
Direktnim dolaskom u našu firmu: Novi Sad, Temerinski put 26/ A
Katalog se svakodnevno ažurira.
Najnovija izdanja kataloga možete naći na našoj Internet stranici www.attos.rs.
ATTOS d.o.o. Novi Sad
www.attos.rs
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
Katalog proizvoda
www.attos.rs
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
Termostati
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.024
Termostat kapilarni, regulacioni
KT-165 85/23
10.10.029
Tmax = 85 ºC
Opseg = 10 ÷ 85 ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina osovine: 23 mm
Dužina kapilare: 650 mm
Dužina kapilare: 650 mm
16 (4) A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.023
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.031
KT-165 77/15
Tmax = 77 ºC
Opseg = 30 ÷ 75 ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina kapilare: 650 mm
Dužina kapilare: 650 mm
16 (4) A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, regulacioni
KT-165 AOA
10.10.017
NT-1A2 AOA
Opseg = 25 ÷ 75 ºC
Opseg = 7 ÷ 75 ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina osovine: 23 mm
Dužina kapilare: 650 mm
Dužina kapilare: 650 mm
16 (4) A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.027
NT-112 EM/4
Dužina osovine: 15 mm
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.016
NT-122 AAA
Termostat kapilarni, regulacioni
KT-165 90/15
10.10.028
NT-112 AOI
NT-112 EM / 2
Tmax = 90 ºC
Opseg = 30 ÷ 77 ºC
Dužina osovine: 15 mm
Dužina osovine: 16 mm
Dužina kapilare: 650 mm
Dužina kapilare: 650 mm
16 (4) A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.015
Termostat kapilarni, regulacioni
KT-165 AOJ
10.10.030
NT-112 EM/1
Opseg = 25 ÷ 65 ºC
Opseg: 30 ÷ 85 ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina osovine: 16 mm
Dužina kapilare: 650 mm
Dužina kapilare: 650 mm
16 (4) A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
-8-
Termostati
Termostat kapilarni, regulacioni
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.630
55.13019.101
10.10.601
Opseg: 21 ÷ 73°C
Opseg = 30 ÷ 85°C
Dužina sonde: 73mm
Dužina sonde = 92 mm
Debljina sonde: ø6mm
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 530mm
Dužina kapilare: 830 mm
EGO, Nemačka 1042.4
EGO, Nemačka 1024.4
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.631
55.13012.106
Termostat kapilarni, regulacioni
55.17011.010
10.10.633
55.17012.010
Tmax: 75°C
Tmax: 85°C
Dužina sonde: 92mm
Dužina sonde: 92mm
Debljina sonde: ø6mm
Debljina sonde: ø6mm
Dužina kapilare: 400 mm
Dužina kapilare: 890 mm
EGO, Nemačka 1119.4
EGO, Nemačka 1139.4
Termostat kapilarni, regulacioni
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.720
10.10.018
KT-165 85/15
Opseg: 20 ÷ 110°C
Dužina sonde = 97 mm
Tmax = 85 ºC
Debljina sonde: ø6
Dužina osovine: 15 mm
Dužina kapilare: 920 mm
Dužina kapilare: 600 mm
20 A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
MMG, Mađarska
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.022
Termostat BCT-10 ''Standard''
NT-550
10.55.002
Za malolitražni bojler
Opseg = 0 ÷ 80°C
Tmax = 90 ºC
Dužina osovine: 15 mm
Dužina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Sigma, Subotica
Termostat kapilarni, regulacioni
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.010
TR-10
10.10.014
KT-165 AOD
Opseg: 0 ÷ 82°C
Dužina sonde: 90mm
Opseg: 25 ÷ 75°C
Debljina sonde: ø6mm
Dužina sonde = 78 mm
Dužina kapilare: 520mm
Dužina osovine: 15 mm
16A, 250V
Dužina kapilare: 650 mm
SIGMA, Subotica
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
-9-
Sigurnosn i
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.033
KV-441 R3
termostati
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.041
KV-441 R
Dvopolni
Dvopolni
Tis = 110 - 10°C
Tis = 90 - 5°C
Sa pločicom za montažu
Dužina kapilare: 600 mm
Dužina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.035
KV-441 R2
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.040
Dvopolni
Dvopolni
Tis = 99 - 10°C
Tis = 99 - 10°C
Sa pločicom za montažu
Sa pločicom za montažu
Dužina kapilare:1050 mm
Dužina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.042
KV-441G
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.039
Dvopolni
SB-2201 EM/4
dvopolni
Tis = 95 - 10°C
Tis = 110 - 10 ºC
Sa pločicom za montažu
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare:2050 mm
Dužina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~
20 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.037
KV-441 R4
TSO-10 RK
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.445
SP-041 RI/1500
Sa zaštitnom kapom
Tis = 115 - 10°C
Tis: 90 ÷ 110°C, 16A,
Dužina sonde: 90mm
Dužina sonde: 92mm
Debljina sonde: ø6mm
Debljina sonde: ø5mm
Dužina kapilare: 460mm
Dužina kapilare: 1500mm
Sigma, Subotica
Tecasa, Španija
16A, 250V
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.038
Sa tri kontakta
Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.632
sa zaštitnom kapicom
55.13532.101
sa zaštitnom kapicom
Tis: 150 ÷ 170°C
Tis= 160°C
Dužina sonde: 101 mm
Dužina sonde: 85 mm
Dužina kapilare: 1500 mm
Debljina sonde: ø6 mm
NC:16 A,250V; NO:(0.5 A, 250V)
Dužina kapilare: 830 mm
IMIT, Italija
EGO, Nemačka
sa prikljucnim navojem
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 10 -
Termostati
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.251
KT-165 BTA
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.255
3 kontakta
3 kontakta
Tmax = 85°C
Opseg = 30 ÷ 85ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina osovine: 23 mm
Dužina kapilare:1350 mm
Dužina kapilare:1370 mm
16 A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.249
NT-174 BV2A
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.250
3 kontakta
KT-165 BV2A
3 kontakta
Opseg = 30 ÷ 90 ºC
Tmax: 90 °C
Dužina osovine: 14 mm
Dužina osovine: 15 mm
Dužina kapilare: 2.050 mm
Dužina kapilare: 2000mm
16 A, 400 V ~
16 A, 250 V ~
Tecasa, Španija
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.256
NT-173 BTA
KT-165 BV2A
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.253
3 kontakta
KT-165 BTA
3 kontakta
Tmax = 90 °C
Tmax = 90 °C
Regulacija na šraf
Regulacija na šraf
Dužina kapilare: 2000 mm
Dužina kapilare: 1350 mm
16 A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, regulacioni
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.442
712.10328.00A
10.10.061
3 kontakta
3 kontakta
Tmax = 90°C
Tmax = 120°C
Regulacija na šraf
Dužina osovine: 14 mm
Dužina kapilare: 1000mm
Dužina kapilare: 1500mm
16 A, 250 V ~
16A, 250 V ~
T&G, Italija
T&G, Italija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.200
711.71338.00A
711.G1339.00A
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.440
712.10228.00A
3 kontakta
Tmax = 210°C
Tmax = 90°C
Dužina osovine: 14 mm
Regulacija na šraf
Dužina kapilare: 1500mm
Dužina kapilare: 1000 mm
16 A, 250 V ~
16 A, 250 V (6 A, 400V) ~
T&G, Italija
T&G, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 11 -
Štapni termostati
Termostat štapni
10.10.049
Termostat štapni
DT 127
Tecasa VT-2301 AO
10.10.054
Tmax = 75°C
Tmax = 70±4°C
Tis = 85°C
Тis = 83±4°C
Dužina sonde: 280 mm
Dužina sonde: 270 mm
16A , 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Termostat štapni, sa polugom
10.10.043
TRS 77 - ubodni
Tecasa, Španija
Termostat štapni
TRS 77 - ubodni
10.10.045
sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax = 65°C
Tmax = 65°C
Tis = 75°C
Tis = 75°C
Dužina sonde: 275 mm
Dužina sonde: 275 mm
20 A, 250 V ~
20 A, 250 V ~
V.E.B.E. Italija
V.E.B.E. Italija
Termostat štapni sa polugom
10.10.050
Thermowatt RTS 3-R
Termostat štapni
Thermowatt RTS 300
10.10.052
sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax = 72 °C
Tmax = 75 °C
Тis = 85 °C
Тis = 95 °C
Dužina sonde: 280 mm
Dužina sonde: 280 mm
16 A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Thermowatt, Italija
Thermowatt, Italija
Termostat štapni sa polugom
10.10.051
Thermowatt RTS 3-R
Termostat štapni
10.10.053
sa polugom za spoljnu regulaciju
Thermowatt TAS
sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax = 85 °C
Tmax = 75 °C
Тis = 97 °C
Тis = 95 °C
Dužina sonde: 280 mm
Dužina sonde: 280 mm
16 A, 250 V ~
15 A, 250 V ~
Thermowatt, Italija
Thermowatt, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 12 -
Termički osigurači
Termički osigurač
10.10.967
Termički osigurač
SF96L NEC Japan
SF96L NEC Japan
10.10.972
Tis = 99°C
Dužina provodnika:
L=370 mm
L=355 mm
15 A, 220 V ~
15 A, 220 V ~
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Termički osigurač
Termički osigurač
10.10.969
Tis = 99°C
Dužina provodnika:
SF96L NEC Japan
TV-433 L7
10.10.975
Tis = 99°C
Tis = 117°C
Dužina provodnika:
Dužina provodnika:
L=355 mm
L1=355 mm, L2=910mm
15 A, 220 V ~
16 A, 220 V ~
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Metalflex, Slovenija
Termički osigurač
10.10.976
Termički osigurač
TV 433 L1
TV-433 L
10.10.974
Tis = 117°C
Tis = 117°C
Dužina provodnika:
Dužina provodnika:
L=355 mm
L=355 mm
16 A, 220 V ~
15 A, 220 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Termički osigurač
10.10.921
Termički osigurač
SF113L NEC Japan
10.10.925
TV 433 DB
Tis = 113°C
Tis = 134°C
Dužina provodnika:
Dužina provodnika:
L=355 mm
L=355 mm
15 A, 220 V ~
15 A, 220 V ~
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Termički osigurač
10.10.978
Tis = 128°C
Dužina provodnika:
L=315 mm, kruta žica
16 A, 220 V ~
Magnohrom Kraljevo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 13 -
Termostati
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.211
KT-165 CBA
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.209
Termostat za štednjak
Termostat za štednjak
Tmax: 320°C
Opseg = 50 ÷ 320ºC
Dužina osovine: 23 mm
Dužina osovine: 23 mm
Dužina kapilare:1050 mm
Dužina kapilare:880 mm
15A, 250 V ~
16 A, 400 V ~
Metalflex, Slovenija
Tecasa, Španija
Termostat kapilarni, za fritezu
10.10.624
NT-252 AR
55.13632.101/00
Termostat za automatsku grejnu ploču
10.10.600
55.20659.101
Sa navojnim priključkom
Opseg: 60 ÷ 200°C
Opseg: 50 ÷ 293 °C
Dužina sonde = 73 mm
Dužina osovine: 23 mm
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 710 mm
Dužina kapilare: 830 mm
EGO, Nemačka
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.619
55.13064.101
EGO, Nemačka
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.223
Termostat štednjaka
Termostat štednjaka
Opseg: 50 ÷ 320°C
Opseg: 50 ÷ 250°C
Dužina sonde = 160 mm
Dužina osovine: 45 mm
Debljina sonde: ø3,1
Dužina kapilare:1000 mm
Dužina kapilare: 1430 mm
15 A, 250 V ~
EGO, Nemačka 1115.4
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.721
Termostat štednjaka
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.214
KT-165 DP2A
Termostat štednjaka, 3 kont.
Opseg: 50 ÷ 200°C
Dužina sonde = 278 mm
Opseg: 50 ÷ 260 °C
Debljina sonde: ø3
Dužina kapilare: 920 mm
Dužina osovine: 23 mm
20 A, 250 V ~
15 A, 250 V ~
MMG, Mađarska
Metalflex, Slovenija
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.626
KT-165 CL2A
55.34035.090
Dužina kapilare: 1050
Termostat trofazni, sigurnosni
92.10.025
Sa navojnim priključkom
55.32545.090
Sa navojnim priključkom
Opseg = 95 ÷ 195°C
Tis: 235°C
Dužina sonde = 117 mm
Dužina sonde = 87 mm
Debljina sonde: ø6
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 1780 mm
Dužina kapilare: 1710 mm
EGO, Nemačka
EGO, Nemačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 14 -
Trofazni termostati
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.603
55.34032.103
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.602
55.34042.020
Sa navojnim priključkom
Opseg = 89 ÷ 223°C
Opseg = 60 ÷ 230°C
Dužina sonde = 231 mm
Dužina sonde = 226 mm
Debljina sonde: ø4
Debljina sonde: ø3,1
Dužina kapilare: 880 mm
Dužina kapilare: 880 mm
EGO, Nemačka 1046
EGO, Nemačka 1146
Termostat trofazni sa predprekidačem
10.10.621
55.34632.101
Termostat trofazni sa predprekidačem
10.10.604
Sa navojnim priključkom
Sa navojnim priključkom
Opseg: 50 ÷ 180°C
Opseg = 89 ÷ 223°C
Dužina sonde = 77 mm
Dužina sonde = 231 mm
Debljina sonde: ø6
Debljina sonde: ø4
Dužina kapilare: 880 mm
Dužina kapilare: 880 mm
EGO, Nemačka 1050
EGO, Nemačka 1112
Trofazni termostat
10.10.605
55.34642.101
Termostat fazni, regulacioni
55.34062.102
10.10.606
55.34062.101
Sa navojnim priključkom
Opseg = 56 ÷ 326°C
Opseg = 100 ÷ 350°C
Dužina sonde = 226 mm
Dužina sonde = 77 mm
Debljina sonde: ø3,1
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 880 mm
Dužina kapilare: 880 mm
EGO, Nemačka 0946
EGO, Nemačka
Termostat trofazni sa predprekidačem
10.10.607
55.34662.103
Termostat trofazni za TA peć CER
10.10.610
55.34052.102
Opseg = 56 ÷ 326°C
Opseg = 64 ÷ 281°C
Dužina sonde = 226 mm
Dužina sonde = 226 mm
Debljina sonde: ø3,1
Debljina sonde: ø3,1
Dužina kapilare: 880 mm
Dužina kapilare: 880 mm
EGO, Nemačka
EGO, Nemačka
Termostat trofazni, sigurnosni
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.622
10.10.609
55.32549.010
55.34079.010
Tis: 218 - 18°C
Tmax=400°C
Dužina sonde: 226mm
Dužina sonde: 308mm
Debljina sonde: ø3.1mm
Debljina sonde: ø3.9mm
Dužina kapilare: 2310mm
Dužina kapilare: 920mm
EGO, Nemačka
EGO, Nemačka
0913
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 15 -
Trofazni termostati
Termostat trofazni, trostepeni
10.10.701
80 / 85 / 90°C
10.10.625
55.32527.010
Tis=150 - 10°C
Dužina sonde = 88 mm
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 920 mm
Dužina sonde: 98mm
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
Dužina kapilare: 4800mm
MMG, Mađarska
EGO, Nemačka
Termostat trofazni, sigurnosni
10.10.724
Termostat trofazni, sigurnosni
Tis = 250°C
Debljina sonda: ø6mm
Termostat trofazni, sigurnosni
10.10.725
Tis = 315°C
Dužina sonde = 168 mm
Debljina sonde: ø4
Dužina sonde = 95 mm
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 920 mm
Dužina kapilare: 420 mm
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
MMG, Mađarska
MMG, Mađarska
Termostat trofazni, regulacioni
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.706
KT 2310-1
10.10.705
Opseg: 53 ÷ 230°C
Opseg: 50 ÷ 230°C
Dužina sonde: 158mm
Dužina sonde = 281 mm
Debljina sonda: ø3mm
Debljina sonde: ø3
Dužina kapilare: 1040mm
Dužina kapilare: 920 mm
16A, 250V
16 A, 400 V ~
Sigma, Subotica
MMG, Mađarska
Termostat trofazni, regulacioni
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.704
50 ÷ 280°C
10.10.703
50 ÷ 320°C
Dužina sonde = 168 mm
Dužina sonde = 168 mm
Debljina sonde: ø4
Debljina sonde: ø3
Dužina kapilare: 920 mm
Dužina kapilare: 920 mm
16 A, 400 V ~
16 A, 400 V ~
MMG, Mađarska
MMG, Mađarska
Termostat trofazni, regulacioni
10.10.710
Opseg: 20 ÷ 110°C
Dužina sonde = 165 mm
Debljina sonde: ø6
Dužina kapilare: 600 mm
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
MMG, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 16 -
Termostati
Termostat prostorni PRODIGY
10.10.745
bez prekidača
Termostat nalegajući
bimetalni
10.10.420
F-2000
Opseg: -35 / +35°C
Tmax = 90°C
Diferenca: 4±2°C
16 (5)A, 250 V ~ T80
CEWAL Spa
Cebi, Poland
Termostat sobni, elektronski
10.10.738
Model: TERMO 51
Termostat sobni, elektronski
Model: EURO 091
10.10.739
Opseg: 5 ÷ 30°C
Opseg: 5 ÷ 30°C
U podeocima: 0.5°C
Baterije: 2xAA (1.5V)
U podeocima: 0.5°C
Baterije: 2xAA (1.5V)
250 V ~
230V, 5A (3A)
Adv.Timer Tech, Kina
Computime, Kina
dimenzije: 154 x 80 x 30 mm
Termostat sobni
10.55.016
Termostat sobni
SBT-10 bez prekidača
Opseg = 10 ÷ 30°C
Sigma, Subotica
Sigma, Subotica
Termostat sobni
10.10.730
SBT-11 sa prekidačem
10.55.019
Opseg = 10 ÷ 30°C
Termostat sobni
PT-106 bez prekidača
10.10.732
Opseg = 0 ÷ 30°C
PT-101 sa prekidačem
Opseg = 0 ÷ 30°C
T40, IP20
T40, Ip20
10(4)A / 250V
10(4)A / 250V
MMG, Mađarska
MMG, Mađarska
Sobni termostat SRT 1150
10.10.735
bez prekidača
Opseg = 10 ÷ 30°C
6(2)A / 220V~
T40
Grand, Kina
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 17 -
Termostati
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.618
55.13062.104
Termostat kapilarni, regulacioni
55.19062.040
10.10.617
regulacija na šraf
Opseg: 50 ÷ 320°C
Tmax=320°C
Dužina sonde = 59 mm
Dužina sonde: 78 mm
Debljina sonde: ø6
Debljina sonda: ø6mm
Dužina kapilare: 850 mm
Dužina kapilare:890 mm
EGO, Nemačka 1213.4
EGO, Nemačka
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.620
55.13072.130
TA peć
Tmax: 400°C
Opseg: 60 ÷ 400°C
Dužina sonde: 920mm
Debljina sonde: ø5
Debljina sonde: ø4mm
Dužina kapilare: 830 mm
Dužina kapilare: mm
EGO, Nemačka 1213
MMG, Mađarska
55.13082.010
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.645
55.13082.030
Opseg:100 ÷ 500°C
Opseg: 100 ÷ 650°C
Dužina sonde:163 mm
Dužina sonde: 164mm
Debljina sonde: ø3.9mm
Debljina sonde: ø3.9mm
Dužina kapilare: 830mm
Dužina kapilare: 850mm
EGO, Nemačka 1223
EGO, Nemačka 1145
Termostat pegle / tostera bimetalni
10.10.002
10.10.702
Dužina sonde = 163 mm
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.640
Termostat trofazni, regulacioni
sa dužom osovinom
Termostat pegle bimetalni
10.10.001
sa kraćom osovinom
Tmax: 300 °C
Tmax: 300 °C
10 A, 250 V ~
10 A, 250 V ~
Termostat kapilarni, regulacioni
Termostat bimetalni
10.10.700
10.10.005
Za kvarcnu peć
Za kvarcnu grejalicu
KTS - 401
Opseg: 5 ÷ 54°C
za sobne temperature
Dužina osovine: 14 mm
Dužina kapilare: 650 mm
20 A, 250 V ~
T90
MMG, Mađarska
16A / 250V~
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 18 -
Termostati
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.121
KT 165 BCA
Termostat kapilarni, regulacioni
KT 165 AMA
10.10.122
Opseg: 28 ÷ 85°C
Termostat za veš mašinu
Obod Novi Tip
Gorenje
16 A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.125
Opseg: 28 ÷ 85°C
Termostat za veš mašinu
KT 165 BUB
Termostat bimetalni
CY4802
10.10.123
3 kontakta, 27 ÷ 87°C
NO 30, NZ 84
Termostat za veš mašinu
Termostat za veš mašinu
Candy, Whirlpool,
Candy
Ariston, Beko, ...
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Termostat bimetalni klikson
10.10.880
Cewal
Bimetalni termostat
10.10.126
NO40 NZ90
Termostat za veš mašinu
NO50°C
Gorenje - univerzalni
4 kontakta
Cewal, Italija
Termostat mašine za suđe
10.85.103
AV4817
Termostat bimetalni klikson
10.85.102
NO 65, NZ 85
Sigurnosni Tiz = 80°C
Termostat za mašinu
Termostat za mašinu
za pranje posuđa
za pranje posuđa
Merloni Smeg,
Merloni, Neo, Midea
Gorenje, Elin
Bimetalni omeđivač BOR-10
Termostat bimetalni
10.55.004
10.10.124
Tiz = 130°C
AV4817
NO 65, NZ 85
Termostat za mašinu
za pranje posuđa
Merloni Smeg
16A / 250V; 10A / 400V
Sigma, Subotica
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 19 -
Dugmići termostata
Dugme termostata sa rozetnom
Dugme termostata sa rozetnom
10.10.330
10.10.339
Univerzalno dugme
Boja: crna
Podeoci: I - II - III
Podeoci: I - II - III
Dugme termostata sa rozetnom
10.10.342
Univerzalno dugme
Boja: bela
Dugme 0÷90 °C
Dugme termostata sa rozetnom
10.10.334
400°C
Boja crna
Dugme termostata
Boja crna
Opseg: 50 ÷ 400°C
Opseg: 0÷90 °C
Graničnik, šraf dugmeta T&G
10.10.341
4550.80.0A
Pozicioner, kukica dugmeta T&G
10.10.340
T&G, Italija
Dugme termostata bakelitno
10.10.337
Skala
4555.50.08
T&G, Italija
Dugme termostata bakelitno
10.10.338
Podeoci: 30 ÷ 110°C
bakelitno dugme
bakelitno dugme
Ispracontrols, Italija
Ispracontrols, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 20 -
Grejači bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.005
10.71.010
Spiralni
Uspravni
Snaga: 2000 W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 6.5 mm
sa ugaonom buksnom
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.015
10.71.020
Spiralni
Uspravni
Snaga: 2000W
Snaga: 3000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 6.5 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.025
10.71.030
Spiralni
Uspravni
Snaga: 3000W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 8.1 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.040
10.71.050
Spiralni
Uspravni
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 8.1 mm
Ø = 8.1 mm
Zn
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.070
10.71.075
Standard
Sutjeska
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 6.5 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 21 -
Grejači bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.080
10.71.081
Tiki, 5 llit, komplet
Tiki 5 lit, komplet
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
niska montaža
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.085
10.71.086
TIKI, 10 lit, Komplet
Tiki 10 lit, komplet
Snaga: 2000W
niska montaža
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.090
10.71.095
Horizontalni
Meboš
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 8.1 mm
Ø = 6.5 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.120
10.71.110
Uspravni
MK
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 6.5 mm
Zn
Zn
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
10.71.111
Grejač bojlera
401-547.100
10.71.150
Ariston
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 8.1 mm
Prohrom
R 5/4
ETA - EGO, Hrvatska
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 22 -
Grejači bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.140
10.71.200
Deligrad
Liko, Metalac, TIKI
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 8.1 mm
Ø = 8.1 mm
R 5/4
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.210
10.71.215
TIKI, novi tip
TIKI, novi tip
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
CrNi flanšna
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.180
10.71.185
Končar 5 lit
Končar 10 lit
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.190
10.71.192
MK 10 lit
MK 10 lit, niska montaža
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 6.5 mm
Ø = 6.5 mm
Zn
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.164
10.71.160
Leov, sonda Ø 10
Leov
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 8.1 mm
Ø = 8.1 mm
Zn
Zn
IEG, Beograd
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 23 -
Grejači bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.181
10.71.186
Končar 5 lit, komplet
Končar 10 lit, komplet
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Niska montaža
Niska montaža
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.225
10.71.230
LIKO, Ariston
Liko - ravan
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 8.1 mm
Ø = 8.1 mm
Zn
Cu
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.235
10.71.002
Liko - propušteni
Spiralni
Snaga: 2000W
Snaga: 2000W
Ø = 8.1 mm
Ø = 6.5 mm
Cu
Prohrom
IEG, Beograd
MK
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.903
10.71.902
DOM 10 lit, kompet
DOM 10 lit, kompet
Snaga: 1500W
Snaga: 1500W
Visoka montaža
Niska montaža
Zn
Zn
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač bojlera
Grejač bojlera
10.71.904
10.71.905
DOM 10 lit
DOM 10 lit
Snaga: 1500W
Snaga: 1500W
Niska montaža
Visoka montaža
Zn
Zn
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 24 -
Delovi
za bojlere
Flanšna bojlera, prohromska
Flanšna bojlera, prohromska
30.60.308
30.60.300
prohrom
TIKI
Sa limićem za anodu
ELMAC, Valjevo
IEG, Beograd
Flanšna bojlera
Flanšna bojlera, pocinkovana
30.60.306
30.60.307
MK
TIKI, univerzalna
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Flanšna bojlera
30.60.310
Flanšna bojlera
sa 7 rupa
sa 6 rupa
30.60.315
MEBOŠ
KONČAR
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Kontraflanšna (prečagica, jahač)
Magnezijumska anoda
30.60.250
30.60.152
Univerzalna
22 x 300
M8
IEG, Beograd
Magnezijumska anoda
30.60.153
Univerzalna
Megal, Raška
Sonda bojlera
30.60.201
22 x 300
Kratka
L=110mm
M6
Ø = 6.5 mm
Cu
IEG, Beograd
Megal, Raška
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 25 -
Delovi
Sonda bojlera
30.60.200
za bojlere
Sonda bojlera
Univerzalna
Univerzalna
30.60.203
L= 285mm
L=320mm
Ø = 6.5 mm
Ø = 6.5 mm
Cu
prohromska
IEG, Beograd
Elit, Čačak
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.340
30.60.341
Aqua Hot
Elektrolux
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.350
30.60.351
Univerzalna
Gorenje Novi tip, 50, 80 l
Elipsasta flanšna
Excentrična
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.352
30.60.353
Leov
Meboš
7 rupa
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.354
30.60.355
Končar
Magnohrom stari tip
6 rupa
8 rupa
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 26 -
Delovi
za bojlere
Zaptivka bojlera
Zaptivka grejača
30.60.356
30.60.360
Leov
5/4 standardna
8 rupa
Zaptivka grejača
Zaptivka bojlera
30.60.370
30.60.357
6/4 klingerit
Gorenje NT 10 l
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.358
30.60.359
Ariston, mala
TIKI 5 i 10 l
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.361
30.60.362
MK 5 i 10 l
Končar 5 i 10 l
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.363
30.60.364
5/4 standard
Termil mb
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 27 -
Delovi
za bojlere
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.365
30.60.366
Termil vb
Ariston
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.367
30.60.368
Termorad
Metalac
komplet
Zaptivka bojlera
Zaptivka bojlera
30.60.369
30.60.XXX
Klingerit
30.60.371 - 5/4
5/4 univerzalna
30.60.370 - 6/4
Sigurnosni ventil bojlera
30.50.012
9 bara
Sigurnosni ventil bojlera
30.50.015
9 bara
Standard: M.C5.750
3 godine garancija
Emvetron, Slovenija
Komak, Aleksinac
Kazan za akumulacioni bojler
Kazan za akumulacioni bojler
30.20.205
30.20.210
MK 5 l
MK 10 l
Zorka duvana plastika
Zorka duvana plastika
Srbija
Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 28 -
Bimetalni termometri
Bimetalni termometar
10.20.120
Bimetalni termometar
BT-218 B8 standard
10.20.119
Standardni
Dužina vrata: 27 ÷ 42 mm
Dužina vrata: 21 ÷ 33 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
10.20.127 ( 128, 196 )
Bimetalni termometar
BT-224 FB
10.20.180
Inox prerada
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Dužina vrata: 20 ÷ 30 mm
Sivo kućište
Plavo kućište
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
BT-224 X2
10.20.171
BT-224 X2
Metalac, emajl
Metalac, prohrom
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Plavo kućište
Plavo kućište
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
Bimetalni termometar
10.20.178
BT-224 X4
Leov,Dinamo Hit,Rankom
Bimetalni termometar
10.20.170
BT-218 B1
Standardni
BT-224 X6
10.20.130
Termorad group
Magnohrom
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Bimetalni termometar
10.20.177 (129)
EI-Kzt, Niš
Bimetalni termometar
BT-224 X6
10.20.192
BT-224 X7, model C
Emco, Elmac
Elit, novi model, beli
Dužina vrata: 12 ÷ 22 mm
Dužina vrata: 27 ÷ 39 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 29 -
Termometri
Bimetalni termometar
90.40.000
Bimetalni termometar
BT-294CACA
10.20.803
BT-294
Boja: bela
Boja: crna
ø 63
Opseg: 0 ÷ 120°C
ø 63
Opseg: 0 ÷ 120°C
Dužina sonde: 50 mm
Dužina sonde: 50 mm
Inol, Slovenija
Inol, Slovenija
Termometar bimetalni
Termometar bimetalni
10.20.790
10.20.791
ø 63
Opseg: 0 ÷ 500°C
ø 52
Opseg: 0 ÷ 500°C
Dužina sonde: 300 mm
Dužina sonde: 20 mm
Cewal, Italija
Inol, Slovenija
Termometar kapilarni
Termometar kapilarni
10.20.795
10.20.796
Ugradna mera: ø 63
Opseg: 0 ÷ 500°C
Ugradna mera: ø 63
Opseg: 0 ÷ 500°C
Dužina sonde: 1.000 mm
Dužina sonde: 1.000 mm
Dužina kapilare: 60 mm
Dužina kapilare: 60 mm
Arthermo, Italija
Arthermo, Italija
Kapilarni termometar
Termometar nalegajući
10.20.810
sa flanšnom za ugradnju
sa oprugom
10.20.200
TK 281 AA
za pričvršćivanje
Opseg: 0 ÷ 120°C
Opseg: 0÷120 °C
Dužina kapilare: 900 mm
Metalflex, Slovenija
Cewal, Italija
Bimetalni termometar
10.20.842
Kapilarni termomanometar
T&G 0 ÷ 6 bar
10.20.824
320.80125.20A
T&G 0÷120°C, 0÷4 bar
560.70135.00A
Ugradna mera Ø 52
Ugradna mera Ø 40
Opseg: 0 ÷ 6 bar
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Dužina kapilare: 1000mm
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Dužina kapilara: 1500mm
T&G, Italija
T&G, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 30 -
Termomanometri i termometri
Kapilarni termometar
Termomanometar
10.20.805
10.20.826
0÷120°C, 0÷4 bar
sa flanšnom za ugradnju
Ugradna mera Ø 63
Ugradna mera Ø 52
Opseg: 50 ÷ 350°C
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Dužina kapilare: 1.500mm
Dužina kapilare: 1000mm
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Termomanometar
10.20.827
Termomanometar
0÷120°C, 0÷4 bar
0÷120°C, 0÷4 bar
10.20.828
Ugradna mera Ø 52
Ugradna mera Ø 52
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Opseg: P = 0 ÷ 4 bar
Dužina kapilara: 3.000mm
Dužina kapilara: 1.500mm
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Termometar
Bimetalni termometar
10.20.808
10.20.850
Dužina kapilare: 1.500mm
Montaža na staklo
četvrtasti
Ugradne mere 25x58mm
Opseg: 0 ÷ 350°C
Opseg: T = 0 ÷ 120°C
Cewal, Italija
Digitalni termometar
10.20.816
Transformator
T&G -50 / +300°C
10.20.817
za digitalne termometre
1ED.T3411
7700.50.0A
Dimenzije: 75x33,5x62mm
Opseg: -50 / +300°C
Opseg: -50 / +300°C
dodatak za artikal
Sonda: PT100
10.20.816
T&G, Italija
T&G, Italija
Nepovratni ventil manometra
10.20.891
Termometar digitalni
Ventil 1/2 '’
10.20.950
-50°C ~ +70°C
-unutrašnja temperatura
-spoljašnja temperatura
Priključak: 1/4'' F - 1/2'' M
-sat
Baterija: 1.5 V
Cewal, Italija
Shangai El, Kina
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 31 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.80.110
Termomanometar
CEWAL 100R
90.80.280
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-120C, 0-4 bar
Kućište: 100mm, plastika
Kućište: 80mm, plastika
Radijalni G1/2" mesing
Aksijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 2,5%
Cewal, Italija
Cewal, italija
Manometar
90.80.411
Manometar
CEWAL 40R
90.80.606
Opseg: 0-10 bar
Opseg. 0-6 bar
Kućište: 63mm, plastika
Radijalni G1/8" mesing
Aksijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti: 2,5%
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Manometar
CEWAL 63R
90.80.661
Kućište: 63mm, plastika
Kućište: 63mm, plastika
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti: 2,5%
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Manometar glicerinski
Manometar glicerinski
CEWAL 100RG
90.80.716
CEWAL 100RG
Opseg: 0-6 bar
Opseg:0-10 bar
Kućište: 100mm, čelik
Kućište: 100mm, čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Glicerinsko punjenje
Glicerinsko
Cewal, Italija
Cewal, Italija
Manometar glicerinski
90.80.766
CEWAL 63R
Opseg: 0-16 bar
Opseg: 0-10 bar
90.80.710
CEWAL 63Ax
Kućište: 40mm, plastika
Manometar
90.80.611
CEWAL 80Ax
Manometar
CEWAL 63RG
90.80.806
CEWAL 80R
Opseg: 0-6 bar
Opseg: 0-6 bar
Kućište: 63mm, čelik
Kućište: 80mm, plastika
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G3/8" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti: 2,5%
Glicerinsko punjenje
Cewal, Italija
Cewal, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 32 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.80.810
Manometar
CEWAL 80R
90.85.001
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-1 bar
Kućište: 80mm, plastika
Kućište: 63mm, crni čelik
Radijalni G3/8" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 2,5%
Klasa tačnosti 1,6%
Cewal, Italija
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.006
Manometar
MI 63R
90.85.010
Opseg: 0-6 bar
Opseg: 0-10 bar
Kućište: 63mm, crni čelik
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
MI 63Ax
90.85.025
Kućište: 63mm, crni čelik
Kućište: 63mm, crni čelik
Aksijalni G1/4" mesing
Aksijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
Manometar
MI 63Ax
90.85.027
MI 63R
Opseg: 0-25 bar
Opseg: 0-25 bar
Kućište: 63mm, crni čelik
Kućište: 63mm, crni čelik
Aksijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/4" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.041
MI 63Ax
Opseg: 0-2,5 bar
Opseg: 0-16 bar
90.85.026
MI 63R
Kućište: 63mm, crni čelik
Manometar
90.85.016
MI 63R
Manometar
MI 63R
90.85.101
MI 100R
Opseg: 0-1 bar
Opseg: 0-40 bar
Kućište: 63mm, crni čelik
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/4" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 33 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.85.104
Manometar
MI 100R
90.85.106
Opseg: 0-4 bar
Opseg: 0-6 bar
Kućište: 100mm,crni čelik
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.110
Manometar
MI 100R
90.85.116
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-1,6 bar
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
MI 100R
90.85.126
Kućište: 100mm,crni čelik
Kućište: 100mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
Manometar
MI 100R
90.85.201
MI 150R
Opseg: 0-1 bar
Opseg: 0-40 bar
Kućište: 100mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.204
MI 100R
Opseg: 0-25 bar
Opseg: 0-2,5 bar
90.85.140
MI 100R
Kućište: 100mm,crni čelik
Manometar
90.85.125
MI 100R
Manometar
MI 150R
90.85.206
MI 150R
Opseg: 0-6 bar
Opseg: 0-4 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 34 -
Manometri i termomanometri
Manometar
90.85.210
Manometar
MI 150R
90.85.216
Opseg: 0-10 bar
Opseg: 0-1,6 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
90.85.217
Manometar
MI 150R
90.85.225
Opseg: 0-16 bar
MI 150R
Opseg: 0-2,5 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
Manometar
Manometar
90.85.226
MI 150R
MI 150R
90.85.240
MI 150R
Opseg: 0-25 bar
Opseg: 0-40 bar
Kućište: 150mm,crni čelik
Kućište: 150mm,crni čelik
Radijalni G1/2" mesing
Radijalni G1/2" mesing
Klasa tačnosti: 1,6%
Klasa tačnosti: 1,6%
Manomer, Slovačka
Manomer, Slovačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 35 -
Grejači kotla
Grejač kotla
Grejač kotla
10.75.010
10.75.015
EI
EI
Snaga: 6 kW
Snaga: 9 kW
3 x 220 V~
3 x 220 V~
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač kotla
Grejač kotla
10.75.020
10.75.025
R 5/4
R 5/4
Snaga: 6 kW
Snaga: 9 kW
3 x 220 V~
3 x 220 V~
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač kotla
Grejač kotla
10.75.030
10.75.035
R 6/4
R 6/4
Snaga: 6 kW
Snaga: 9 kW
3 x 220 V~
3 x 220 V~
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač kotla
10.75.036
R 6/4
Snaga: 9 kW
3 x 220 V~
MK, Kraljevo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 36 -
Grejači za radijatore
Grejač GT 300W
Grejač GT 600W
10.72.803
10.72.807
Bela boja
Bela boja
Dužina grejača: 312 mm
Dužina grejača: 360 mm
Priključak: ½''
Priključak: ½''
Elit, Čačak
Elit, Čačak
Grejač GT 900W
Grejač GT 1200W
10.72.809
10.72.812
Bela boja
Bela boja
Dužina grejača: 410 mm
Dužina grejača: 460 mm
Priključak: ½''
Priključak: ½''
Elit, Čačak
Elit, Čačak
Grejač GT 1500W
Grejač GT 2000W
10.72.815
10.72.822
Bela boja
Bela boja
Dužina grejača: 505 mm
Dužina grejača: 605 mm
Priključak: ½''
Priključak: ½''
Elit, Čačak
Elit, Čačak
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 37 -
Grejači TA peći
Grejač termoakumulacione peći
Grejač termoakumulacione peći
10.74.015
10.74.025
MK
MK
Snaga: 666, 833 W
Snaga: 1000, 1166 W
l = 500 mm
l = 710 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač termoakumulacione peći
Grejač termoakumulacione peći
10.74.035
10.74.045
MK
MK
Snaga: 1333, 1500 W
Snaga: 1666, 2000 W
l = 935 mm
l = 1145 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač termoakumulacione peći
Grejač termoakumulacione peći
10.74.075
10.74.085
CER
CER
Snaga: 1500 W
Snaga: 2000 W
l1 = 785 mm
l = 890 mm
l2 = 645 mm
IEG, Beograd
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 38 -
Grejači TA peći
Grejač termoakumulacione peći
Grejač termoakumulacione peći
10.74.093
10.74.098
Spiralni
Spiralni
Snaga: 833 W
Snaga: 1000 W
Barok, Aranđelovac
Barok, Aranđelovac
Grejač termoakumulacione peći
Grejač termoakumulacione peći
10.74.103
10.74.108
Spiralni
Spiralni
Snaga: 1333 W
Snaga: 1500 W
Barok, Aranđelovac
Barok, Aranđelovac
Grejač termoakumulacione peći
Grejač termoakumulacione peći
10.74.118
10.74.123
Elind
Elind
Snaga: 1750 W
Snaga: 2250 W
Barok, Aranđelovac
Barok, Aranđelovac
Grejač termoakumulacione peći
10.74.128
Elind
Snaga: 2500 W
Barok, Aranđelovac
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 39 -
Delovi TA peći
Motor ventilatora TA peći, L
Motor ventilatora TA peći, D
98.90.103
98.90.104
Levi
Desni
Mikron, Makedonija
Mikron, Makedonija
Ventilator TA peći sa motorom, L
Ventilator TA peći sa motorom, D
98.90.112
98.90.113
Levi
Desni
Mikron, Makedonija
Mikron, Makedonija
Ventilator TA peći sa motorom, L
Ventilator TA peći sa motorom, D
98.90.105
98.90.106
Levi
Desni
Kina
Kina
Biksna - ležaj ventilatora TA peći
98.90.110
Sinter ležaj
Dugme termostata TA peći
10.10.336
Podeoci: 1 - 2 - 3
Točkić za TA peć
98.90.115
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 40 -
Gasni program
Plinski plamenik
37.90.007
Plinski plamenik
Ø
75
37.90.010
Ø
Plinsko dugme Ø 6
Plinsko dugme Ø 6
10.10.360
10.10.361
100
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Plinsko dugme Ø 8
Plinsko dugme Ø 8
10.10.362
10.10.363
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Termoelement kit univerzalni
Termoelement kit univerzalni
37.90.100
37.90.110
Dužina: l = 600 mm
Dužina: l = 900 mm
Termoelement kit univerzalni
Termoelement kit univerzalni
37.90.120
37.90.130
Dužina: l = 1.200 mm
Dužina: l = 1500 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 41-
Gasni program
Crevo plina
Crevo plina
37.90.050
37.90.051
Dužina: l = 3,0m
Dužina: l = 2,0m
Crevo plina
Čelično crevo za gas
37.90.052
37.90.080
Dužina: l = 1,5m
tip M12A
Dužina: l = 600mm
Priključak: MF 1/2
Čelično crevo za gas
Čelično crevo za gas
37.90.081
tip M12A
37.90.082
Dužina: l = 1000mm
Priključak: MF 1/2
Priključak: MF 1/2
Čelično crevo za gas
Čelično crevo za gas
37.90.083
tip M12A
37.90.084
tip M12A
Dužina: l = 1200mm
Dužina: l = 1500mm
Priključak: MF 1/2
Priključak: MF 1/2
Čelično crevo za gas
37.90.090
tip M12A
Dužina: l = 800mm
Čelično crevo za gas
tip M16A
.37.90.092
tip M16A
Dužina: l = 600mm
Dužina: l = 1000mm
Priključak: MF 3/4
Priključak: MF 3/4
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 42 -
Gasni program
Ugaoni priključak za gasni uređaj
Priključak za gasni uređaj
37.90.015
Lula
1/2”
37.90.016
Zn
Priključak za gasni uređaj
37.90.017
Prekidač za paljenje plina
1/2" (nipla)
MS 385
10.30.903
Zn
Tri kontakta
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T125
Metalflex, Slovenija
Regulator plinski
Dihtung gumica plinskog regulatora
37.90.030
37.90.021
Reca, Italija
Magnet plina mali
Magnet plina veliki
37.90.200
37.90.201
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 43 -
Dugmići
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.350
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Artur Marten
10.10.351
Set: 6 kom
Set: 6 kom
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.359
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Artur Marten
10.10.352
produžen vrat
Set: 6 kom
Set: 6 kom
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Alfa S 140
10.10.354
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Sloboda
10.10.356
Sloboda
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: bela bez štampe
Boja: braon bez štampe
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.357
Alfa S 140
Boja: bela
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.355
Artur Marten
produžen vrat
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.353
Artur Marten
Gorenje, Končar
10.10.358
Gorenje, Končar
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 44 -
Dugmići
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.364
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Deligrad
10.10.365
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.366
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Univerzalni
10.10.367
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Gorenje
10.10.369
kombinovani, 3+2
Gorenje
kombinovani, 3+2
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: bela
Boja: braon
Zexim, Niš
Zexim, Niš
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.370
Univerzalni
Boja: bela
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
10.10.368
Deligrad
Set bakelitnih dugmadi štednjaka
Artur Marten
10.10.371
novi tip
Artur Marten
novi tip
Set: 5 kom
Set: 5 kom
Boja: braon
Boja: bela
Zexim, Niš
Zexim, Niš
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 45 -
Višepoložajni prekidači
Grebenasti prekidač
10.32.010
Grebenasti prekidač
EGO 46.24266.500
10.32.020
Petopoložajni 4+0
Za grejne ploče sa 3 izvoda
Za grejne ploče sa 3 izvoda
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO
EGO
Grebenasti prekidač
10.32.030
EGO 46.25266.500
Četvoropoložajni 3+0
Grebenasti prekidač
EGO 46.27266.500
10.32.040
EGO 46.23866.500
rupa sa zadnje strane
Sedmopoložajni 6+0
Za pogon kapilarnog termostata
Za grejne ploče sa 4 izvoda
Sa prekidačem za infra grejač
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO
EGO
Grebenasti prekidač
10.32.050
Grebenasti prekidač
EGO 46.23966.570
10.32.060
Keramički
Petopoložajni 4+0
Dvoosovinski
Za pogon termostata na lanac
EI pećnica
Za ugradnju na prednji lim
sa priključkom za termostat
Milan Blagojević
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EI-KZT, Niš
EGO
Grebenasti prekidač
Grebenasti prekidač
10.32.100
EGO 43.24232.000
10.32.150
Četvoropoložajni 3+0
EGO 50.57021.010
devetopoložajni 8+0
Za grejne ploče sa 4 izvoda
za staklokeramičku ploču
standardnu
32A/ 250V~ ; 25A/ 400V~
13 A/ 230V~
EGO
EGO
Grebenasti prekidač
10.32.160
EGO 50.55021.100
desetopoložajni 9+0
za staklokeramičku ploču
duplu
13 A/ 230V~
EGO
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 46 -
Višepoložajni prekidači
Grebenasti prekidač
10.32.070
Grebenasti prekidač
Gorenje 618126
10.32.080
Gorenje 618130
Šestopoložajni 5+0
Desetopoložajni 9+0
Prekidač rerne
Prekidač rerne
Konektori K15 K-2
Konektori K44 K-2
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 47 -
Grejne ploče
Grejna ploča
Grejna ploča
10.70.010
80 ETA
10.70.020
Ø = 80 mm
Ø = 95 mm
Snaga: 450 W
Snaga: 500 W
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
Grejna ploča
10.70.030
Grejna ploča
110 ETA
10.70.041
145 s ETA
Ø = 110 mm
Ø = 145 mm
Snaga: 600 W
Snaga: 1000 W
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
Grejna ploča
Grejna ploča
10.70.046
95 ETA
145 ex ETA
10.70.049
145 AU ETA
sa otvorom za termostat
Ø = 145 mm
Ø = 145 mm
Snaga: 1500 W
Snaga: 1500 W
expres
automatska
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
Grejna ploča
10.70.051
Grejna ploča
180 s ETA
10.70.056
Ø = 180 mm
180 ex ETA
Ø = 180 mm
Snaga: 1500 W
Snaga: 2000 W
expres
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
Grejna ploča
10.70.059
Grejna ploča
180 ex ETA
10.70.060
220 ETA
Ø = 180 mm
Ø = 220 mm
Snaga: 2000 W
Snaga: 2000 W
automatska
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 48 -
Grejne ploče
Grejna ploča
Grejna ploča
10.70.150
140 ETA
10.70.160
za staklokeramičku ploču
sa signalizacijom
sa signalizacijom
Ø = 140 mm
Ø = 180 mm
Snaga: 1200 W
Snaga: 1800 W
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
Grejna ploča
10.70.170
180 ETA
za staklokeramičku ploču
Grejna ploča
180/120 ETA
10.70.100
300 x 300 ETA
za staklokeramičku ploču
sa signalizacijom
Ø = 180 mm
dim = 300 x 300 mm
Snaga: 1700/700 W
Snaga: 2500 W
ETA, Slovenija
ETA, Slovenija
Termostat automatske grejne ploče
10.10.600
Termostat AU
EGO, Nemačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 49 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.010
10.73.020
Sloboda Tara
Gorenje, uski
Snaga: 600 W
Snaga: 950 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.025
10.73.035
Gorenje, široki
Gorenje "P"
Snaga: 950 W
Snaga: 900 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.036
Grejač štednjaka
421 - 707
10.73.040
Gorenje
Gorenje "M"
Snaga: 900 W
Snaga: 1100 W
ETA Slovenija
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.042
Grejač štednjaka
421-819.000
10.73.045
Gorenje "M"
Gorenje "P"
Snaga: 1100 W
Snaga: 1100 W
ETA Slovenija
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.050
10.73.052
Gorenje
Gorenje
Snaga: 1150 W
Snaga: 1150 W
IEG, Beograd
ETA, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 50 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.055
10.73.056
20.40787.000/00
Končar
Končar
Snaga: 1550 W
1550 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.060
10.73.061
421-812
Gorenje
Gorenje
1200 W
1200 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.065
10.73.066
421-218
ISKRA Korona
Korona
Snaga: 1200 W
1200 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.070
10.73.071
421-764.000
Artur Marten
Artur Marten
Snaga: 1400 W
1400 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.085
10.73.086
Gorenje
Gorenje
Snaga: 2000 + 900 W
Snaga: 2000 + 900 W
uski
IEG, Beograd
MK, Kraljevo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 51 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
10.73.087
Grejač štednjaka
20.40240.000/00
10.73.090
Gorenje NT
Končar
2000 + 900 W
Snaga: 2000 + 900
ETA Slovenija
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.095
10.73.100
Artur Marten
Gorenje
Snaga: 2000 + 950 W
Snaga: 2000 + 950
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.118
Grejač štednjaka
Za štednjake Gorenje
Za štednjake Gorenje
10.73.120
Flahasti
Snaga: 600 W
Snaga: 600 W
Barok, Aranđelovac
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
10.73.123
Grejač štednjaka
Za štednjake Gorenje
Flahasti
Iskra, kraći
Snaga: 450 W
Snaga: 650 W
Barok, Aranđelovac
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
10.73.128
10.73.067
Grejač štednjaka
Za štednjake Sloboda
10.73.133
Za štednjake Sloboda
Perlasti
Perlasti
Snaga: 450 + 500 W
Snaga: 525 + 525 W
Barok, Aranđelovac
Barok, Aranđelovac
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 52 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.155
10.73.180
Beko "Čamac"
Beko “čamac” original
Snaga: 1100 W
Snaga: 1100 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.150
10.73.160
Beko
Beko "duži vrat"
Snaga: 1200 W
Snaga: 1500 + 800 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.151
10.73.170
Beko
Korona dupla
Snaga: 1300 W
Snaga: 1200 + 800 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.165
10.73.166
Elin
Elin
Snaga: 1200 W
Snaga: 1300 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.175
10.73.135
Deligrad
Venera
Snaga: 600 + 800 W
Snaga: 1200 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 53 -
G r e j a č i š t e d nj a k a
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.220
10.73.185
Venus
Končar
Snaga: 1300 W
Snaga: 1400 W
IEG, Beograd
ETA Slovenija
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.190
10.73.141
Končar
Kružni
Snaga: 850 W
Snaga: 2200 W
ETA - Slovenija
MK, Kraljevo
Grejač štednjaka
Grejač štednjaka
10.73.200
GP 1128
Gorenje novi tip
Gorenje novi tip
Snaga: 1100 W
Snaga: 1100 W
Slovenija
Slovenija
Ventilator pećnice
Grejač štednjaka
10.73.210
GP 1127
10.73.205
GP 1129
98.90.100
Komplet sa motorom
Gorenje novi tip
Snaga: 1100 W
Slovenija
Sijalica za pećnicu
10.40.610
Keramičko grlo sa sijalicom
E 14, 15 W, 230 V~
10.40.500
Za štednjak
T 300°C
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 54 -
Delovi za kvarcne grejalice
Grejač kvarcne grejalice
10.72.053
Grejač kvarcne grejalice
Snaga: 600W
10.72.054
Dužina grejača: 385mm
Dužina grejača: 550mm
Grejač kvarcne grejalice
10.72.055
Snaga: 1000W
Spirala grejača kvarcne grejalice
Snaga: 1000W
10.72.043
Snaga: 600W
Dužina grejača: 615mm
Spirala grejača kvarcne grejalice
10.72.044
Spirala grejača kvarcne grejalice
Snaga: 800W
10.72.045
Termostat kvarcne grejalice
Termostat kvarcne grejalice
10.10.700
Snaga: 1000W
Kapilarni
10.10.005
Opseg: 5-54°C
Bimetalni
Opseg: 5-54°C
MMG, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 55 -
Zupčanici miksera
Zupčanik miksera
10.90.010
Zupčanik miksera
Gorenje
Zupčanik miksera
10.90.012
FEP
10.90.011
Zupčanik miksera
Iskra
10.90.013
novi tip
Iskra
stari tip
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 56 -
Prekidači
Prekidač
10.30.010
Prekidač
DS 401 XAO 13
10.30.100
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 11 x 30 mm
Ugradna mera: 11 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.120
Prekidač
DS 401 ZAA 07
10.30.130
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
DS 401 YAK 06
10.30.111
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A/ 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
DS 401 YAK AM
10.30.112
Broj kontakata: 4
DS 401 YAK BC
Broj kontakata: 4
Sa zaštitom od prašine
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.113
DS 401 YAK 03
Sa signalizacijom
Prekidač
10.30.110
DS 401 ZBB 12
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
10.30.116
DS 401 XBO 10
Broj kontakata: 3
Broj kontakata: 2
Prekidač
DS 401 YAK 07
10.30.115
Broj kontakata: 4
DS 401 YAK 04
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: zelena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 57 -
Prekidači
Prekidač
10.30.140
Prekidač
DS 401 YAA FO
10.30.142
Bez signalizacije
Sa zaštitom od prašine
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16 A, 250 V~
16A/ 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
10.30.024
DS 401 YAO 07
10.30.146
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 6
Bez signalizacije
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A/ 250V~
16 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
DS 401 YCC
10.30.023
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16 A, 250 V~
16A/ 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
DS 401 YAK 15
10.30.141
DS 401 YAA IO
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Bez signalizacije
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Taster
10.30.200
DS 401 YDO D0
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 6
10.30.114
DS 401 YCC FO
Bez signalizacije
Prekidač
10.30.145
DS 401 YAA 1O
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Taster
SR 421 A5F
10.30.201
SR 421 C5B
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
Boja tastera: narandžasta
Boja prekidača: zelena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
10 A, 250 V~
10A/ 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 58 -
Prekidači
Taster
10.30.202
Taster
SR 422 B2A
10.30.203
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
Boja tastera: crvena
Boja tastera: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
10 A, 250 V~
10 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Indikator - signalna sijalica
10.30.204
SR 422 B3A
Broj kontakata: 4
Prekidač
SR 424 C3G
10.30.210
Broj kontakata: 2
MD 402 AA1
Broj kontakata: 2
Bez signalizacije
Boja indikatora: zelena
Boja prekidača: bela
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 19 x 13 mm
1 W, 250 V~
6 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.213
Prekidač
MD 402 XAD 07
10.30.214
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 2
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: bela
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 19 x 13 mm
Ugradna mera: 19 x 13 mm
6 A, 250 V~
6A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
10.30.150
SP 400 A7B 00 13
10.30.151
Broj kontakata: 6
SP 400 A7B 00 11
Broj kontakata: 6
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
10 A/ 250 V~
10 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.160
MD 402 XAD 04
Prekidač
SP 400 E1 00 80
10.30.161
Broj kontakata: 4
SP 400 E1 00 70
Broj kontakata: 4
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
16 A/ 250 V~
16 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 59 -
Prekidači
Prekidač
10.30.170
Prekidač
SP 400 ATB
SP 400 E1 00
10.30.162
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Bez signalizacije
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: zelena
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
10 A/ 250 V~
10 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.152
Prekidač
SP 400 A7B 00 01
SP 400 C1 00 01
10.30.167
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: bela
Boja prekidača: narandžasta
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
10 A/ 250 V~
10 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.168
Prekidač
SP 400 R3 00 01
DS 401 ZAJ 01
10.30.131
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: bela
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
10 A/ 250 V~
16 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač - taster
10.30.020
Prekidač - taster
DS 401 YOU 01
Broj kontakata: 6
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač - taster
10.30.022
DS 401 YUU 03
10.30.021
Broj kontakata: 3
Prekidač, potezni
DS 401 XUO 02
10.30.890
sa koncem za povlačenje
Broj kontakata: 3
Bez signalizacije
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 11 x 30 mm
10 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
220V; 2A
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 60 -
Signalne sijalice - indikatori
Signalna sijalica - indikator
10.40.100
Signalna sijalica - indikator
SL-656 RB8
10.40.150
SL-656 RAA2
Sa provodnicima
Boja: crvena
Boja: zelena
Otvor za ugradnju Ø 9
Otvor za ugradnju Ø 9
Univerzalna
250 V~/ 0,5 W
250 V~/ 0,5 W
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Signalna sijalica - indikator
Signalna sijalica - indikator
10.40.135
SL-656 RAZ
10.40.160
SL 656
Sa provodnicima
Boja: crvena
Boja: zelena
Otvor za ugradnju Ø 9
Otvor za ugradnju Ø 9
Za štapni termostat
250 V~/ 0,5 W
250 V~/ 0,5 W
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Sočivo signalne sijalice - indikatora
Signalna sijalica - indikator
10.40.140
SL-656 BCZ
10.40.141
SL-656 50 10
Sočivo dvodelne sijalice
Dvodelna
Sijalica se prodaje
Boja: crvena
bez sočiva
Sočivo se prodaje
Sočivo je šifra: 10.40.141
Sijalica je šifra: 10.40.140
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
bez sijalice
Signalna sijalica - indikator
10.40.170
Sočivo signalne sijalice - indikatora
SL-656 BAZ
10.40.171
Dvodelna
Sočivo signalne sijalice
Samo sijalica
Boja: crvena
Otvor za ugradnju Ø 10
Otvor za ugradnju Ø 10
Sočivo je šifra: 10.40.171
Sijalica je šifra: 10.40.170
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Signalna sijalica - indikator
10.40.404
SL-656 09 10
Signalna sijalica - indikator
SP 400 L9 40
10.40.405
SP 400 L9 00 50
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 2
Boja: zelena
Boja: narandžasta
Dimenzije: 12 x 36 mm
Dimenzije: 12 x 36 mm
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 61 -
Signalne sijalice - indikatori
Signalna sijalica - indikator
10.40.200
Signalna sijalica - indikator
MK velika
10.40.201
Za bojlere Magnohrom
Za bojlere Magnohrom
Signalna sijalica - indikator
10.40.202
Signalna sijalica - indikator
sa plastičnom navrtkom
10.40.203
sa plastičnom navrtkom
Boja: narandžasta
Boja: zelena
Otvor za ugradnju Ø 10
Otvor za ugradnju Ø 10
Signalna sijalica - indikator
10.40.204
MK mala
Signalna sijalica - indikator
sa plastičnom navrtkom
10.40.403
SP 400 L9 00
Broj kontakata: 2
Boja: crvena
Otvor za ugradnju Ø 10
Boja: crvena
Dimenzije: 12 x 36 mm
Metalflex, Slovenija
Signalna sijalica - indikator
10.40.410
Signalna sijalica - indikator
DS 401 XJO G0
10.40.411
Broj kontakata: 2
Boja: crvena
Boja: zelena
Dimenzije: 11 x 30 mm
Dimenzije: 11 x 30 mm
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Indikator - signalna sijalica
10.30.211
DS 401 XJO F0
Broj kontakata: 2
Signalna sijalica - indikator
MD 402 LYD
10.40.402
SP 400 PD
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 4
Boja indikatora: crvena
Boja: crvena/ zelena
Ugradna mera: 19 x 13 mm
Dimenzije: 12 x 36 mm
250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 62 -
Signalne sijalice - indikatori
Signalna sijalica - indikator
10.40.105
Signalna sijalica - indikator
SL-656 RBB
Boja: crvena
Boja: crvena
Otvor za ugradnju Ø 9
Otvor za ugradnju Ø 12
Sijalica za pećnicu
10.40.610
sa metalnom navrtkom
10.40.205
Sijalica rashaldnih uređeja
E 14, 15 W, 230 V~
E 14, 15 W, 230 V~
10.40.600
T 300°C
Keramičko grlo sa sijalicom
10.40.500
Signalna sijalica - indikator
Za štednjak
SL-656 RZB
10.40.130
Bez provodnika
Boja: crvena
Otvor za ugradnju Ø 9
Univerzalna
250 V~/ 0,5 W
Metalflex, Slovenija
Signalna sijalica - indikator
10.40.144
Signalna sijalica
SL-656 TZA
35.66.190
Bez provodnika
Boja: crvena
Ø22
Otvor za ugradnju Ø 10
LED
crvena
250 V~/ 0,5 W
Metalflex, Slovenija
Signalna sijalica
Signalna sijalica
35.66.191
35.66.192
Ø22
Ø22
LED
LED
zelena
žuta
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 63 -
Mikroprekidači
Mikroprekidač osnovni model
90.90.060
Mikroprekidač sa polugom
MS-385A-A0-A-0
3 kontakta (preklopni)
T 125
T 125
16 (4) A, 250 ~ V
16 (4) A, 250 ~ V
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač sa točkićem
90.90.090
MS-385A-E9-A-F
90.90.080
3 kontakta (preklopni)
Mikroprekidač sa polugom
MS-385A-B2-A-0
MS-385C-F9-A-0
90.90.100
3 kontakta (preklopni)
2 zatvorena kontakta
T 125
T 125
16 (4) A, 250 ~ V
16 (4) A, 250 ~ V
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač sa polugom
Mikroprekidač
90.90.085
MS 385A-E9-A-0
MS 385A-K9-A-0
90.90.030
3 kontakta (preklopni)
3 kontakta (preklopni)
T 125
T 125
16(4)A 250~V
16 (4) A, 250~V
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač sa navojem
Mikroprekidač
90.90.110
MS 385A-A5-A-F
MS-385C-P2-A-F
90.90.070
3 kontakta (preklopni)
2 zatvorena kontakta
90.90.070
T 125
T 125
16(4)A, 250~V
16 (4) A, 250 ~ V
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač
90.90.119
Mikroprekidač
MS 385A-E9-A-0
90.90.120
3 kontakta (preklopni)
MS 385A-B1-A-0
3 kontakta (preklopni)
T 125
T 125
16(4)A 250~V
16(4)A 250~V
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 64 -
Mikroprekidači
Mikroprekidač sa ojačanim navojem
90.90.040
Mikroprekidač sa ojačanim navojem
MS 385A-B8-A-F
MS-385A-B3-A-0
90.90.050
3 kontakta (preklopni)
.3 kontakta (preklopni)
.
.
T 125
T 125
16(4)A, 250~V
16 (4) A, 250 ~ V, T 125
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač osnovni model
90.90.219
Mikroprekidač sa polugom
MS-360B-01
MS-360B-02
90.90.220
Tri kontakta - preklopni
Tri kontakta - preklopni
Radni vek 100.000 ciklusa
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T85
16 (4) A, 250 ~ V, T85
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač sa točkićem
90.90.221
MS-360B-03
MS-361B-01
90.90.301
Tri kontakta - preklopni
Tri kontakta - preklopni
Radni vek 100.000 ciklusa
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T85
16 (4) A, 250 ~ V, T85
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač sa točkićem
90.90.320
Mikroprekidač sa točkićem
Mikroprekidač sa dužom polugom
MS-361B-02
MS-361B-04
90.90.304
Tri kontakta - preklopni
Tri kontakta - preklopni
Radni vek 100.000 ciklusa
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T85
16 (4) A, 250 ~ V, T85
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač sa ojačanjem
90.90.401
Mikroprekidač
MS-362B-01
90.90.402
MS-362B-02
Tri kontakta - preklopni
Tri kontakta - preklopni
za montažu na ploču
za montažu na ploču
Radni vek 100.000 ciklusa
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T85
16 (4) A, 250 ~ V, T85
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 65 -
Mikroprekidači
Mikroprekidač za agresivne uslove
90.90.400
Mikroprekidač za agresivne uslove
MS-363B-02
90.90.403
MS-363B-03
Tri kontakta - preklopni
Tri kontakta - preklopni
Metalna uvodnica
Metalna uvodnica
Radni vek 100.000 ciklusa
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T85
16 (4) A, 250 ~ V, T85
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Mikroprekidač za agresivne uslove
90.90.405
MS-363B-05
Tri kontakta - preklopni
Metalna uvodnica
Radni vek 100.000 ciklusa
16 (4) A, 250 ~ V, T85
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 66 -
Prekidači
Taster
35.66.100
Taster
BA21 FI22 NO
35.66.101
metal zeleni
10 A, 600 V
10 A, 600 V
Prekidač
Taster
35.66.102
BA35 FI22 NO/NC
metal crni
BA42 FI22 NO
35.66.104
BD25 FI22 1-2
metal crveni
10 A, 600 V
10 A, 400 V
Prekidač
35.66.106
BD33 FI22 N/O+N/0 1-0-1
10 A, 600 V
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 67-
Elektromagnetne bravice
Elektromagnetna bravica
10.50.020
Elektromagnetna bravica
ZV-445 R
10.50.024
ZV-446 A3
Zamena za ZV-445 A
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Gorenje
Gorenje WA 583
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Elektromagnetna bravica
10.50.023
Elektromagnetna bravica
ZV-446 T3
10.50.030
ZV-445 D1
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Gorenje WA61/ 62/ 63/ 64/ 65
Ei/ EIDA
Beko
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Elektromagnetna bravica
10.50.040
Elektromagnetna bravica
ZV-445 C
10.50.050
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Obod
Končar
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Elektromagnetna bravica
10.50.060
Elektromagnetna bravica
ZV-445 P5
10.50.070
ZV-446 H1
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Ariston Merloni
Ardo Merloni
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Elektromagnetna bravica
10.50.080
ZV-445 K
Elektromagnetna bravica
ZV-445 H1
10.50.090
ZV-446 L
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Ardo Merloni
Samsung
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 68 -
Elektromagnetne bravice
Elektromagnetna bravica
Elektromagnetna bravica
10.50.100
10.50.105
potezna
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Beko
Beko
Rold, Italija
Minu s.p.a, Italija
Elektromagnetna bravica
Elektromagnetna bravica
10.55.110
10.55.115
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Whirlpool
Whirlpool
Rold, Italija
Rold, Italija
Elektromagnetna bravica
Elektromagnetna bravica
10.50.120
10.50.125
Za veš mašine:
Za veš mašine:
Candy
Bosch, Balay
Rold, Italija
Rold, Italija
Elektromagnetna bravica
Elektromagnetna bravica
10.50.130
10.50.135
Za veš mašine:
Za veš mašine:
LG DA081043
LG DA081045
Rold, Italija
Rold, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 69 -
Elektromagnetni ventili
Elektromagnetni ventil
10.65.010
Elektromagnetni ventil
EV-318
10.65.011
Ugao priključaka: 180°
Ugao priključaka: 90°
220 V
220 V
Trokraki
Trokraki
EKI, Slovenija
ENEC, Italija
Elektromagnetni ventil
10.65.020
Elektromagnetni ventil
EV-218
10.65.021
220 V
220 V
Dvokraki
Dvokraki
EKI, Slovenija
EKI, Slovenija
Elektromagnetni ventil
Elektromagnetni ventil
Indesit
10.65.030
220 V
220 V
Dvokraki
Jednokraki
ENEC
EKI, Slovenija
Elektromagnetni ventil
Elektromagnetni ventil 24V
EV-109
10.65.080
Ugao priključaka: 90°
EV-118, 24V
Ugao priključaka: 180°
220 V
24 V
Jednokraki
Jednokraki
EKI, Slovenija
EKI, Slovenija
Elektromagnetni ventil
10.65.081
EV-118
Ugao priključaka: 180°
Ugao priključaka: 180°
10.65.031
EV-209
Ugao priključaka: 90°
Ugao priključaka: 180°
10.65.024
90 IT
Elektromagnetni ventil
24V
EV-109, 24V
10.65.090
Ugao priključaka: 90°
3/4" - 3/4”
Ugao priključka: 180°
24 V
220 V
Jednokraki
Jednokraki
EKI, Slovenija
Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 70 -
Elektromagnetni ventili
Prigušni regulator el.mag. ventila
Crevo elektromagnetnog ventila
10.65.050
10.60.354
Gorenje
ravno
1,2 m
Pinto, Inđija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 71 -
Klavijaturni prekidači
Klavijaturni prekidač
10.35.130
Klavijaturni prekidač
KS 315 L
10.35.140
3 dirke
3 dirke
Obod
Metalflex, Slovenija
EI, Niš
Klavijaturni prekidač
Klavijaturni prekidač
10.35.150
10.35.160
4 dirke
5 dirki
EI
EI
EI, Niš
EI, Niš
Klavijaturni prekidač
10.35.170
4 dirke
EIDA - beli
EI, Niš
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 72 -
Delovi
veš
Prekidač veš mašine
Prekidač veš mašine
10.69.500
mašina
Gorenje
10.69.501
Whirlpool
Glavni prekidač 1 - 2
366265
Izmenični
Broj kontakata: 4
Prekidač veš mašine
Prekidač veš mašine
10.69.502
Univerzalni
10.69.503
Izmenični 1-0-2
Whirlpool
Tastaturni 0-1
Broj kontakata: 6
Prekidač veš mašine
10.69.504
Prekidač veš mašine
Univerzalni
10.69.505
Bosch, Siemens
Izmenični 1-0-2
Glavni prekidač 0 - 1
Broj kontakata: 6
Broj kontaka: 4
3061281AC9/C
Prekidač veš mašine
10.69.506
Prekidač veš mašine
Bosch, Siemens
10.69.507
Glavni prekidač 0 - 1
Indesit
Glavni prekidač 0 - 1
Broj kontakata: 4
3061291AB0/C
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 73 -
Grejači veš mašina
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.015
10.76.020
Obod
Gorenje
Snaga: 2300 W
Snaga: 2000 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač veš mašine
grejač veš mašine
10.76.025
10.76.027
401-313
Gorenje
Gorenje
Snaga: 2400 W
Snaga: 2400 W
IEG, Beograd
ETA, Hrvatska
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.030
10.76.035
Gorenje
Gorenje
Snaga: 2800 W
Snaga: 1700 + 700 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.040
10.76.050
Ignis, Philips, Whirlpool
Gorenje
sa rupom
Snaga: 1700 + 1100 W
Snaga: 1950 W
IEG, Beograd
IEG, Beograd
Grejač veš mašine
10.76.051
Grejač veš mašine
AD 5102
10.69.700
IG5120
Ardo, Whirlpool
krivi sa rupom
Whirlpool sa termostatom
Snaga: 1950 W
Snaga: 1900 W
IEG, Beograd
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 74 -
Grejači veš mašina
Grejač veš mašine
10.69.701
Grejač veš mašine
BA5120
Whirlpool sa termostatom
Candy za PVC kadu
Snaga: 2050 W
Snaga: 1850 W
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.69.705
CY5108
CY5101
10.69.707
Candy sa termostatom
Candy, srednji
Snaga: 1850 W
Snaga: 2000 W
Grejač veš mašine
10.76.135
CY5112
10.69.703
Grejač veš mašine
159ZN08
AD5102
10.69.742
Zanussi
Ardo / Whirlpool
Snaga: 1950 W
Snaga: 1950 W
krivi, bez otvora za NTC
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.69.740
AD5102
AR5118
10.69.741
Ardo, Whirlpool
Ardo sa termostopom
Snaga: 1950 W
Snaga: 1950 W
Krivi sa rupom
Krivi
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.69.745
10.69.750
Merloni, Ariston, Indesit
Univerzalni 27 cm
Snaga: 1750 W
Snaga: 1950 W
Sa rupom
Termostop
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 75 -
Grejači veš mašina
Grejač veš mašine
10.76.021
Grejač veš mašine
20.40151.000/00
10.76.022
Gorenje
Gorenje novi tip
Snaga: 2000 W
Snaga: 2000 W
sa otvorom za NTC
ETA - EGO, Hrvatska
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.060
401-254
Primat
Candy
Snaga: 3000 W
Snaga: 1850 W
ETA - EGO, Hrvatska
ETA - EGO, Hrvatska
Grejač veš mašine
10.76.101
20.40732.000/00
10.76.070
Grejač veš mašine
CY5109
159AK03
10.76.105
Candy, l = 20 cm
Ardo Merloni, Ariston
Snaga: 1850 W
Snaga: 1900 W
sa diodom
Grejač veš mašine
10.76.106
Grejač veš mašine
159AK00
Ardo Merloni, Ariston
Candy, l=24 cm
Snaga: 1950 W
Snaga: 1850 W
sa termostopom
sa diodom
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.110
159CY09
10.76.100
159AR09
10.76.111
159AR10
Ariston
Ariston
Snaga: 1800 W
Snaga: 1800 W
sa termostopom
sa termostopom
+ rupa za NTC
+ rupa za NTC
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 76 -
Grejači veš mašina
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.112
159AR08
159IG12
10.76.115
Ignis, Philips
Ariston
Whirlpool, Beko
Snaga: 1800 W
Snaga: 2050 W
sa diodom
sa NTC-om
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.116
IG5126
10.76.120
Ignis, Philips
Whirlpool, Beko
Whirlpool
Snaga: 2050 W
Snaga: 2050 W
Grejač veš mašine
10.76.125
Grejač veš mašine
159AR11
10.76.126
Ariston Merloni
Ariston Merloni
Indesit
Indesit
Snaga: 1700 W
Snaga: 1700 W
sa termostopom
sa termostopom
sa otvorom za NTC
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.127
105273
033055
10.76.128
Ariston, Merloni
Indesit
Snaga: 2000 W
Snaga: 2000 W
Grejač veš mašine
10.76.129
Ariston, Merloni
Indesit
Grejač veš mašine
036689
10.76.130
159PH02
Ariston, Merloni
Philco
Philco
Snaga: 2500 W
Snaga: 2000 W
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 77 -
Grejači veš mašina
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.141
41028717
AR5118
10.69.741
Candy
Ardo
Snaga: 1950 W
Snaga: 1950 W
sa NTC-om
sa termostopom
krivi
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.69.753
10.69.754
Ignis, Philips
Whirlpool
Univerzalni 27 cm
Snaga: 1950 W
Snaga: 1950 W
sa rupom
sa termostopom
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.69.755
10.69.756
BA 5102
Univerzalni 24 cm
Whirlpool
Snaga: 1950 W
Snaga: 2050 W
sa termostopom
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.69.758
10.69.751
Univerzalni 23 cm
Univerzalni 24 cm
Snaga: 1950 W
Snaga: 1950 W
sa termostopom
Termostop
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.137
10.76.138
Ariston ecoline
Whirlpool ecoline
Snaga: 1800 W
Snaga: 1900 W
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 78 -
Grejači veš mašina
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.136
10.69.720
Zanussi
Zerowatt, Candy, Zanussi
Snaga: 1950 W
Snaga: 1500 W
sa rupom
sa termostopom
Grejač veš mašine
Grejač veš mašine
10.76.132
10.76.131
050575
Ariston, Merloni, Indesit
Zanussi
Philco
Snaga: 2000 W
Snaga: 2000 W
sa termostopom
za inox kadu
Grejač veš mašine
10.69.757
Sonda temperature - NTC
IG 5120
10.76.000
Univerzalni 27 cm
9 kW
Snaga: 1900 W
Ardo, Merloni,Beko,
sa termostopom
Whirlpool, LG, Samsung...
bez otvora za NTC
Sonda temperature - NTC
10.76.002
20 kW
Gorenje
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 79 -
Grejači mašina za suđe
Grejač mašine za suđe
10.69.709
CY5107
10.69.760
SM5103
Candy
Smeg, Gorenje
Snaga: 1950 W
Snaga: 2150 W
Grejač mašine za suđe
10.69.761
Grejač mašine za suđe
SM5104
Grejač mašine za suđe
10.69.706
CY5110
Smeg, Concord
Candy
Snaga: 2100 W
Snaga: 1950 W
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 80 -
Hidrostati
Hidrostat
10.60.030
Hidrostat
HD 505 EA 101
10.60.040
HD 505 AJ 101
Broj kontakata: 3
Broj kontakata: 7
Nivo II (Off/On) 230 ÷ 160
Nivo (Off/On) 200 ÷ 160
Nivo I (Off/On) 170 ÷ 130
Sigurnosni nivo (Off) 300
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Hidrostat
Hidrostat
10.60.050
10.60.074
HD 505 CH 101
HD 505 GA 101
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
Nivo I (Off/On) 170 ÷ 130
Nivo (Off/On) 110 ÷ 57
Nivo II (Off/On) 210 ÷ 160
Sigurnosni nivo (Off) 280
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Hidrostat
10.60.061
Hidrostat
HD 528 G5CC
10.60.070
Gorenje šifra: 598509
Gorenje šifra: 618671
Nivo I (On/Off) 115 ÷ 150
Nivo II (Off/On) 190 ÷ 150
Sigurnosni nivo (Off) 300
Nivo I (Off/On) 160 ÷ 120
Nivo II (On/Off) 160 ÷ 200
Sigurnosni nivo (Off) 300
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Hidrostat
10.60.071
HD 505 ET 101
Broj kontakata: 7
Broj kontakata: 7
Hidrostat
HD 505 EP 101
10.60.073
HD 505 GA 201
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 7
Gorenje šifra: 618670
za Gorenje šifru: 587573
Nivo I (Off/On) 110 ÷ 80
Nivo (Off/On) 105 ÷ 75
Nivo II (Off/On) 130 ÷ 95
Sigurnosni nivo (Off) 300
Sigurnosni nivo (Off) 300
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Hidrostat
Hidrostat
10.60.600
TG-600
10.60.602
XP-600
250.03301.10A
0,3 bar
16 A/ 250 V~
10(2) A/ 250 V~
T&G, Italija
MA-TER, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 81 -
Creva veš mašine
Dovodno crevo veš mašine
Dovodno crevo veš mašine
10.60.801
10.60.802
Priključak : F3/4” F3/4”
Priključak : F3/4” F3/4”
Dužina: 1,5 m
Dužina: 2,0 m
Dovodno crevo veš mašine
Dovodno crevo veš mašine
10.60.803
10.60.804
Priključak : F3/4” F3/4”
Priključak : F3/4” F3/4”
Dužina: 2,5 m
Dužina: 3,0 m
Odvodno crevo veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
10.60.821
10.60.830
Priključak: Ø20 mm
Priključak: Ø20 mm pod 90°
Dužina: 1,5 m
Dužina: 1,5 m
Odvodno crevo veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
10.60.822
10.60.831
Priključak: Ø20 mm
Priključak: Ø20 mm pod 90°
Dužina: 2,0 m
Dužina: 2,0 m
Odvodno crevo veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
10.60.823
10.60.832
Priključak: Ø20 mm
Priključak: Ø20 mm pod 90°
Dužina: 2,5 m
Dužina: 2,5 m
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 82 -
Delovi creva veš mašine
Odvodno crevo veš mašine
Nosač odvodnog creva
10.60.824
10.60.819
Priključak: Ø20 mm
Dužina: 3,0 m
Spojka creva (nipla)
10.60.850
Plastična spojka creva
3/4'' - 3/4 ''
10.60.851
Ø
za dovodno crevo
Dihtung guma
10.60.817
20x20mm
za odvodno crevo
Dihtung guma
3/4'' sa mrežicom
10.60.818
3/4'' dovodnog creva
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 83 -
Šelne
Šelna
Šelna
35.22.020
35.22.030
22/25 mm
35/37 mm
žičana
žičana
Šelna
Šelna
35.22.040
35.22.045
40/44 mm
45/48 mm
žičana
žičana
Šelna
Šelna
35.22.050
35.22.015
45/50 mm
20/23 mm
žičana
žičana
Šelna
35.22.130
38/50 mm
pužna
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 84 -
Creva
veš
Crevo kada filter "L" veš mašine
Crevo kada filter "F" veš mašine
10.60.301
Gorenje 100/ 620
10.60.302
Gorenje 663
10.60.304
Crevo kada filter Ø 60 veš mašine
10.60.305
Gorenje Olimpik
10.60.306
Gorenje Olimpik
Crevo kada filter krivo veš mašine
EIDA
10.60.311
EI
Crevo kada filter trokrako veš mašine
Crevo kada filter "L" veš mašine
10.60.315
Gorenje Olimpik
Crevo kada filter koso veš mašine
Crevo kada filter kratko veš mašine
10.60.310
Gorenje novi tip
Crevo kada filter Ø 80 veš mašine
Crevo kada filter "L" veš mašine
10.60.303
mašina
Obod, 8 rebara
10.60.316
Obod stari tip
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 85 -
Creva
veš
Crevo kada filter dugo veš mašine EI
Crevo kada filter uže veš mašine
10.60.317
Obod
10.60.318
Gorenje 100/ 620
10.60.321
Crevo deterdženta DK veš mašine
10.60.322
Gorenje 664
10.60.323
EIDA
Obod stari tip
Gorenje Olimpik
Crevo deterdženta 7 rebara veš mašine
10.60.335
Crevo deterdženta 5 rebara veš mašine
10.60.336
Gorenje 663
Crevo deterdženta "S" veš mašine
Crevo deterdženta koso veš mašine
10.60.330
EI
Crevo deterdženta "S" veš mašine
Crevo deterdženta "G" veš mašine
10.60.320
mašina
Obod novi tip
Crevo deterdženta "DK" veš mašine
10.60.338
EI
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 86 -
Delovi
veš
Crevo filter pumpa ravno veš mašine
10.60.340
Crevo filter pumpa veš mašine
Gorenje 663
10.60.341
Crevo pare veš mašine
10.60.342
EI
10.60.343
Gorenje
10.60.345
Gorenje
Crevo elektromagnetnog ventila "S" veš mašine
Obod
10.60.352
Zaptivka termostata veš mašine
10.69.600
Gorenje 620
Crevo pare veš mašine Gorenje 664
Crevo hidrostata veš mašine
10.60.349
Obod
Crevo pare veš mašine
Crevo pare veš mašine Gorenje 663
10.60.344
mašina
Gorenje
Zaptivka kliksona veš mašine
Gorenje
10.69.601
EI/ Obod
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 87 -
Delovi
veš
Zaptivka termostata piramida veš mašine
10.69.602
Zaptivka termostata čigra veš mašine
Obod novi tip
10.69.603
Obod
10.69.610
Gorenje 664
10.69.613
Zaptivka filtera veš mašine
10.69.620
Gorenje Olimpik
Zaptivka filtera veš mašine
EIDA
10.69.621
Zaptivka filtera veš mašine
10.69.625
Gorenje 663
Zaptivka filtera veš mašine
Zaptivka filtera veš mašine
10.69.611
Obod stari tip
Zaptivka filtera veš mašine
Zaptivka termostata klikson veš mašine
10.69.604
mašina
EI stari tip
Zaptivka grejača veš mašine
Obod novi tip
10.69.640
Univerzalna
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 88 -
Delovi
veš
Zaptivka grejača veš mašine
10.69.641
Zaptivka pumpe veš mašine
Gorenje stari tip
10.69.650
Zaptivka semeringa veš mašine
10.69.670
mašina
Gorenje
Zaptivka semeringa veš mašine
Gorenje
10.69.671
Gorenje
Olimpik
Crevo hidrostata fi 8 veš maš. Gorenje
10.60.348
Spojka (puša) programatora
Gorenje
10.69.990
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 89 -
Delovi mašina za pranje sudova
Turbina mašine za suđe
10.85.020
Turbina mašine za suđe
Turbina
Turbina
10.85.021
Plitka
Ardo
Gorenje, Smeg
Turbina mašine za suđe
10.85.022
Turbina veš mašine za suđe
Turbina
Turbina
10.85.029
45 cm
Niska
AD0101
Whirlpool
Ardo
Turbina veš mašine za suđe
10.85.030
Turbina veš mašine
Turbina
10.85.031
Visoka
Turbina
60 cm
AD0101
Ardo
Whirlpool
Termostat mašine za suđe
10.85.102
Termostat
Sigurnosni
Tiz = 80°C
Merloni, Midea, Neo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 90 -
Pumpe veš mašina
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.020
10.68.029
EI
Odod Novi tip
Mikron, Makedonija
Mikron, Makedonija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
Askoll
10.68.049
10.68.035
Gorenje Novi tip
Sinrhona, asimetrična
3 repera
Priključak na dole
razdvojeni kontakti
Italija
Mikron, Makedonija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.050
AE5416
163LG59
10.68.051
Sinrhona, asimetrična
Sinrhona, asimetrična
3 repera
3 repera
Priključak na dole
Priključak na gore
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.052
BO5410
10.68.053
BOSCH
BOSCH
sa deklom, komplet
sa deklom, komplet
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.054
10.68.055
Ardo Merloni, Whirlpool
Whirlpool
Electrolux AD5406
Italija
Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 91 -
Pumpe veš mašina
Pumpa veš mašine
10.68.056
Pumpa veš mašine
163BA02
AWG700
10.68.070
Whirlpool
WHIRLPOOL
sa deklom, komplet
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
10.68.071
Pumpa veš mašine
163IG23
Ignis, Whirlpool, Philips
sa deklom, komplet
sa deklom, komplet
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.095
10.68.096
Askoll 40W
magnetna 34W
sinhrona
na zakretanje
Italija
Italija
Pumpa veš mašine
10.68.100
Pumpa veš mašine
163AC01
10.68.105
92206739
Beko
Candy
Italija
Italija
Kućište filtera veš mašine
Pumpa veš mašine
10.68.106
163IG17
10.68.072
Ignis, Whirlpool, Philips
163SI11
10.69.406
Gorenje
Bosch Siemens
WA543, WA583
sa deklom, komplet
sa filterom
Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 92 -
Pumpe veš mašina
Dekla pumpe veš mašine
10.68.060
Dekla pumpe veš mašine
24/22
30-22
10.68.061
Philco - Indesit
Italija
Italija
Dekla pumpe veš mašine
Kućište pumpe sa filterom veš mašine
10.68.062
10.69.403
EIDA
Ardo
Italija
Ei, Niš
Filter veš mašine
10.69.401
Filter veš mašine
Candy
Whirlpool
10.69.402
pumpe 91930540
Uložak filtera veš mašine
10.69.407
Sito filtera veš mašine
Gorenje
Gorenje
10.69.410
WA61...
VMG 620/100
Filter veš mašine
10.69.404
Filter veš mašine
Whirlpool
10.69.405
Candy
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 93 -
Delovi
veš
Ručica vrata veš mašine
10.69.040
mašina
Ručica vrata veš mašine
Gorenje okrugla
10.69.041
Obod stari tip
Komplet
Ručica vrata veš mašine
10.69.043
Ručica vrata veš mašine
Gorenje Olimpik
10.69.044
Gorenje 663
Komplet
Ručica vrata veš mašine
Ručica vrata veš mašine
10.69.045
Gorenje 664
10.69.046
Ručica vrata veš mašine
10.69.047
EI - EIDA
Ručica vrata veš mašine
Gorenje 583
10.69.048
EI-Sandra
Komplet
Ručica vrata veš mašine
10.69.050
Ručica vrata veš mašine
ZW3806 Zerowatt
10.69.051
ZW3807 Zerowatt
Candy 117.07
Candy 117.08
Komplet
Komplet
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 94 -
Delovi
veš
Ručica vrata veš mašine
10.69.052
mašina
Ručica vrata veš mašine
Zerowatt - Candy
10.69.053
Ignis, Philips
Ardo Merloni, Teuta
Komplet
komplet
Ručica vrata veš mašine
Ručica vrata veš mašine
10.69.055
Ardo Merloni
10.69.056
Ardo Merloni
139AK09
Komplet
Komplet
Ručica vrata veš mašine
Ručica vrata veš mašine
10.69.057
Ardo Merloni
10.69.058
139AK12
Ardo Merloni
Samsung
139AK16
Komplet
Komplet
Ručica vrata veš mašine
Ručica vrata veš mašine
10.69.059
Ardo Merloni
10.69.060
139AK13
Ardo
ex 719006800
Komplet
Ručica vrata veš mašine
10.69.061
Ručica vrata veš mašine
Ardo 139AK22
10.69.062
Ardo 139AK21
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 95 -
Delovi
veš
Ručica vrata veš mašine
10.69.063
mašina
Ručica vrata veš mašine
Ardo
10.69.064
Ardo Merloni
139AK20
Komplet
komplet
Ručica vrata veš mašine
10.69.065
Ručica vrata veš mašine
Merloni
10.69.066
139AK18
Komplet
Komplet
Klizač prstenastih amortizera bubnja
Klizač ferodnih amortizera bubnja
10.69.220
Ardo
075323 N7
Candy
10.69.221
Candy
Komplet
Remenica veš mašine
10.69.300
Remenica veš mašine
Ardo
10.69.301
400 - 600 obrtaja
400 - 600 obrtaja
Nosač bubnja veš mašine
10.69.320
Whirlpool
Staklo vrata veš mašine
Ardo, Merloni
10.69.030
Gorenje
stari tip
168AK08, 52003300
6 rupa
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 96 -
Delovi
veš
Staklo vrata veš mašine
10.69.032
mašina
Staklo vrata veš mašine
EI
Gorenje
10.69.033
Olimpik
6 rupa
Šarka vrata veš mašine
10.69.150
Dugme programatora
Candy - set
Candy
10.69.202
141CY06
belo
Italija
Komplet
Uložak dugmeta programatora
10.69.201
Opruge balansa kade veš mašine
Whirlpool
duža
10.69.390
Opruge balansa kade veš mašine
Ručica frižidera
10.69.391
40.90.010
Noga za veš mašinu
Noga za veš mašinu
10.69.000
10.69.001
Univerzalna
Univerzalna
Univerzalna
M10
M8
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 97 -
Delovi
veš
Amortizer veš mašine
10.69.350
mašina
Amortizer veš mašine
Whirlpool
10.69.351
Gorenje
kraći bez opruge
Amortizer veš mašine
Amortizer veš mašine
10.69.353
Gorenje PS 100/ 620
10.69.354
Gorenje
duži bez opruge
kraći dvodelni
26-104
Amortizer veš mašine
Amortizer veš mašine
10.69.356
Gorenje PS 664
10.69.358
duži dvodelni
meki dvodelni
26-010
26-017
Amortizer veš mašine
Amortizer veš mašine
10.69.360
Gorenje Olmpik PS 400
Gorenje Olmpik PS 400
10.69.361
EI
metalni
tvrdi dvodelni
26-016
Amortizer veš mašine
Amortizer veš mašine
10.69.362
EI
10.69.369
Beko
plastični
plastični
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 98 -
Delovi
veš
Amortizer veš mašine
10.69.363
mašina
Amortizer veš mašine
Gorenje 663
10.69.364
stari tip metalni
stari tip plastični
Amortizer veš mašine
10.69.365
Amortizer veš mašine
Končar
10.69.367
metalni
Obod
metalni
Nosač ležaja
10.69.420
Gorenje 663
Kućište filtera veš mašine
Whirlpool
10.69.408
za 6203, komplet
Gorenje
serija 61...
Komplet
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 99 -
Gume vrata veš mašina
Guma za vrata veš mašine
10.67.100
IG3005
Guma za vrata veš mašine
10.67.101
IG3008
Siemens 2250
Whirlpool
Guma za vrata veš mašine
10.67.102
SL3005
Whirlpool, univerzalna
Guma za vrata veš mašine
10.67.103
AD3004
Ardo, Teuta,
ELIN / Siltal
Guma za vrata veš mašine
10.67.104
AD3010
Prestige, Favorit
Guma za vrata veš mašine
10.67.105
Ardo + cev
Guma za vrata veš mašine
10.67.106
AD3008
AD3011
Ardo + sušenje + cev
Guma za vrata veš mašine
10.67.107
CY3014
Candy
Ardo + sušenje
Guma za vrata veš mašine
10.67.108
CY3019
Inox serija 4000
Guma za vrata veš mašine
10.67.109
CY3011
Candy
Candy
PVC 404
Aqua 3
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 100 -
Gume vrata veš mašina
Guma za vrata veš mašine
10.67.111
CY3009
Guma za vrata veš mašine
10.67.120
IT3007
Candy
Indesit
Antimoneta
Guma za vrata veš mašine
10.67.130
SL3008
Guma za vrata veš mašine
10.67.140
IG3009
ELIN
Ignis Philips, Whirlpool
Siltal 3652350
Guma za vrata veš mašine
Guma za vrata veš mašine
10.67.145
10.67.146
Whirlpool
Guma za vrata veš mašine
10.67.150
P6000
IG3005
Siemens 2280
Guma za vrata veš mašine
10.67.160
2804860100, 2804860200
28008403, 28008402
1240157096
Zanussi - Electrolux
Guma za vrata veš mašine
10.67.161
2704030100
Arcelik, Beko 6004
Guma za vrata veš mašine
10.67.162
2804860100
117AC02
Arcelik, Beko
Arcelik, Beko
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 101 -
Gume vrata veš mašina
Guma za vrata veš mašine
10.67.170
Guma vrata veš mašine
581577
10.67.175
DC64-00563A
DC64-00563B
Gorenje novi tip 61...
Samsung
Guma za vrata veš mašine
10.67.200
Guma za vrata veš mašine
488100
10.67.201
Gorenje stari tip + prsten
Guma za vrata veš mašine
10.67.202
255003
Gorenje Olimpik
Guma za vrata veš mašine
607370, 607369, 592435
10.67.205
Gorenje novi tip WA583
EIDA
Guma za vrata veš mašine
Guma za vrata veš mašine
10.67.206
10.67.207
Obod stari tip
Obod novi tip
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 102 -
Kaiševi
Kaiš
10.66.025
Kaiš
1225
1380
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Gorenje
Veš mašine Gorenje
Kaiš
Kaiš
10.66.049
10.66.048
1315
10.66.050
1275
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Gorenje
Veš mašine Gorenje
Sava, Slovenija
Kaiš
Kaiš
10.66.051
1325
1305
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Gorenje
Veš mašine Gorenje
Sava, Slovenija
Sava, Slovenija
Kaiš
10.66.053
10.66.052
Kaiš
1315
10.66.054
1305
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Gorenje
Veš mašine Gorenje
Sava, Slovenija
Kaiš
10.66.057
Kaiš
1325
10.66.058
1315
zupčasti
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Gorenje
Veš mašine Gorenje
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 103 -
Kaiševi
Kaiš
10.66.060
Kaiš
1076 J5
1321 J5 EL
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool
Veš mašine Whirlpool
Kaiš
10.66.062
10.66.061
Kaiš
1975 H7
10.66.063
1930 H7
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool
Veš mašine Whirlpool,
Bauknecht, Philips, AEG
Gorenje
Kaiš
10.66.064
Kaiš
1245 J5 EL
10.66.070
1234 J5 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool
Veš mašine Candy
Bauknecht, Sangiorgio
Zerowatt
Kaiš
10.66.071
Kaiš
3L 491
3L 474
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Candy
Veš mašine Candy
Zerowatt
Zerowatt
Kaiš
10.66.073
10.66.072
Kaiš
3L 492
10.66.080
1072 J5 EL
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Candy
Veš mašine Ariston, Ardo
Zerowatt
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 104 -
Kaiševi
Kaiš
10.66.081
Kaiš
1100 J5
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Ariston,
Merloni, Indesit
Merloni, Indesit
Kaiš
1090 J4 EL
10.66.084
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Merloni
Merloni, Indesit
Ariston
Kaiš
1049 J4 EL
10.66.086
poliuretanski
1036 J4 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Elin, Siltal
Veš mašine Siltal
Kaiš
10.66.087
1221 H7 EL
Veš mašine Ariston,
Kaiš
10.66.085
1181 H7 EL
Veš mašine Ariston,
Kaiš
10.66.083
10.66.082
Kaiš
1192 J4 EL
10.66.088
1180 J5 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Univezalni
Veš mašine Siltal
Kaiš
Kaiš
10.66.090
1192 H7 EL
10.66.091
poliuretanski
1200 J6 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Electrolux
Veš mašine Electrolux
Zanussi
Zanussi
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 105 -
Kaiševi
Kaiš
Kaiš
10.66.092
1287 H8 EL
10.66.093
poliuretanski
1217 J4 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Electrolux
Veš mašine Zanussi
Zanussi, Whirlpool
Kaiš
10.66.100
Kaiš
1914 H8 EL
10.66.101
1270 J5 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Ardo
Veš mašine AEG, Smeg
Ariston, Merloni
Kaiš
10.66.102
Kaiš
1023 H7 EL
1092 J4
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Ardo, Merloni
Veš mašine Whirlpool
Kaiš
10.66.104
10.66.103
Kaiš
1121 J5
10.66.105
1181 H7
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool
Veš mašine Aristoni
Merloni, Indesit
Kaiš
Kaiš
10.66.106
1023 H7
10.66.107
1280 J6 EL
poliuretanski
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Ardo Merloni
Veš mašine Ariston - Indesit
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 106 -
Kaiševi
Kaiš
10.66.108
Kaiš
1192 J3 EL
10.66.109
1181 H8 El
poliuretanski
116LG278
Najčešća primena:
Veš mašine Siltal
Ariston-Merloni
Najčešća primena:
Indesit
Kaiš
Kaiš
10.66.110
1091 J4 EL
10.66.111
1200 H9
poliuretanski
116LG369
Najčešća primena:
Univerzalni
Ariston Merloni Indesit
Kaiš
10.66.112
Kaiš
1204 H8
10.66.113
1262 J5
116LG202
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Whirlpool Bauknecht
Veš mašine Ignis,
Whirlpool
Kaiš
10.66.114
Kaiš
1043 J4
10.66.115
1034 J4
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Arcelik,
Veš mašine Beko
Electrolux
Kaiš
Kaiš
10.66.116
1105 J4
10.66.117
1365 J5
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Siemens, Bosch,
Ariston, Merloni,
Whirlpool
Indesit
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 107 -
Kaiševi
Kaiš
10.66.118
Kaiš
1054 J4
10.66.119
1185 J7
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Siltal
Veš mašine Bosch Siemens,
Balay, Whirlpool, Fagor
Kaiš
10.66.120
Kaiš
1185 H8
10.66.121
1220 J5
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Bosch Siemens,
Veš mašine Ariston Merloni
Vestel
Kaiš
10.66.122
Kaiš
1165 J5 EL
10.66.123
1105 H8
116LG276
Najčešća primena:
Univerzalni
Sangiorgio, Brandt
Kaiš
Kaiš
10.66.124
1192 J5
10.66.125
1110 J5
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool,
Univerzalni
Philips, Ignis
Kaiš
10.66.126
Kaiš
1200 J4
10.66.127
1140 J5
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool,
Veš mašine Candy
Electrolux, Zanussi
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 108 -
Kaiševi
Kaiš
10.66.128
Kaiš
1278 J5
10.66.129
1227 H6
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Beko
Veš mašine Vestel
Elektrolux
Kaiš
Kaiš
10.66.130
1228 H6 EL
10.66.999
1305 zupčasti
Univezalni
Najčešća primena:
Veš mašine Vestel
Whirlpool Ignis
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 109 -
Ležajevi
Ležaj
10.63.015
Ležaj
607 Codex
10.63.016
Dimenzije: 7 x 19 x 6
Dimenzije: 7 x 19 x 6
Ležaj
Ležaj
10.63.021
608 Codex
10.63.022
Ležaj
Ležaj
609 Codex
10.63.032
Dimenzije: 9 x 24 x 7
Ležaj
10.63.041
609 SKF
Dimenzije: 9 x 24 x 7
Ležaj
627 Codex
10.63.042
Ležaj
627 SKF
Dimenzije: 7 x 22 x 7
Dimenzije: 7 x 22 x 7
10.63.044
608 SKF AS
Dimenzije: 8 x 22 x 7
Dimenzije: 8 x 22 x 7
10.63.031
607 SKF
Ležaj
628 Codex
10.63.051
Dimenzije: 8 x 22 x 7
629 ZZ Codex
Dimenzije: 9 x 26 x 8
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 110 -
Ležajevi
Ležaj
10.63.052
Ležaj
629 SKF
10.63.101
Dimenzije: 9 x 26 x 8
Ležaj
10.63.110
Dimenzije: 10 x 30 x 9
Ležaj
6000 Codex
10.63.115
Dimenzije: 10 x 26 x 8
Ležaj
10.63.120
Ležaj
6002 Codex
Ležaj
10.63.055
6201 SKF
Dimenzije: 12 x 32 x 10
Ležaj
6201 ZZ Codex sin.
10.63.058
Dimenzije: 12 x 32 x 10
Ležaj
10.63.059
6001 Codex
Dimenzije: 12 x 28 x 8
Dimenzije: 15 x 32 x 9
10.63.056
6200 Codex
6202 SKF
Dimenzije: 15 x 35 x 11
Ležaj
6202 ZZ Codex sin.
10.63.061
Dimenzije: 15 x 35 x 11
6203 Codex
Dimenzije: 17 x 40 x 12
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 111 -
Ležajevi
Ležaj
10.63.062
Ležaj
6203 SKF
10.63.065
Dimenzije: 17 x 40 x 12
Ležaj
10.63.066
Dimenzije: 20 x 47 x 14
Ležaj
6204 SKF
10.63.067
Dimenzije: 20 x 47 x 14
Ležaj
10.63.069
Ležaj
6205 SKF
Ležaj
10.63.071
6206 Codex
Dimenzije: 30 x 62 x 16
Ležaj
6206 SKF
10.63.073
Dimenzije: 30 x 62 x 16
Ležaj
10.63.105
6205 Codex
Dimenzije: 25 x 52 x 15
Dimenzije: 25 x 52 x 15
10.63.072
6204 Codex
6207 SKF
Dimenzije: 35 x 72 x 17
Ležaj
6208 Codex
10.63.074
Dimenzije: 40 x 80 x 18
6301 ZZ Codex
Dimenzije: 12 x 37 x 12
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 112 -
Ležajevi
Ležaj
10.63.076
Ležaj
6302 ZZ Codex
10.63.081
Dimenzije: 15 x 42 x 13
Ležaj
10.63.082
Dimenzije: 17 x 47 x 14
Ležaj
6303 SKF
10.63.085
Dimenzije: 17 x 47 x 14
Ležaj
10.63.086
6304 Codex
Dimenzije: 20 x 52 x 15
Ležaj
6304 SKF
10.63.090
Dimenzije: 20 x 52 x 15
Ležaj
10.63.089
6303 Codex
6305 Codex
Dimenzije: 25 x 62 x 17
Ležaj
6305 SKF
10.63.093
Dimenzije: 25 x 62 x 17
6306 Codex
Dimenzije: 30 x 72 x 19
Ležaj
10.63.094
6306 SKF
Dimenzije: 30 x 72 x 19
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 113 -
Semerinzi
Semering
10.64.000
Semering
17 x 28 x 7
10.64.001
21 x 40 x 7
Najčešća primena:
Razne veš mašine
Semering
Semering
10.64.002
22 x 40 x 8/ 11.5
Najčešća primena:
Veš mašine Whirlpool
Semering
25 x 55/ 68 x 8/ 11
10.64.005
25 x 49 x 20/ 15
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine San Giorgio
Veš mašine Ignis
Semering
25 x 47 x 10
10.64.007
25 x 50 x 10
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Candy
Veš mašine Beko
Semering
Semering
10.64.008
22 x 40 x 10/ 11.5
Veš mašine Whirlpool
Semering
10.64.006
10.64.003
Najčešća primena:
Semering
10.64.004
Veš mašine Ardo Merloni
25 x 47 x 7
10.64.009
25 x 47 x 8/ 11.5
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Ignis
Veš mašine Candy
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 114 -
Semerinzi
Semering
10.64.010
Semering
28 x 52 x 7
Najčešća primena:
Veš mašine Bosh Siemens
Semering
30 x 55/ 68 x 8/ 11
30 x 52/ 60 x 11/ 15
Najčešća primena:
Veš mašine Siltal
Veš mašine Candy
Semering
30 x 47 x 7
10.64.015
30 x 52 x 10
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Candy
Veš mašine Zanussi
Semering
Semering
10.64.016
10.64.013
Najčešća primena:
Semering
10.64.014
28 x 52 x 10
Veš mašina Candy
Semering
10.64.012
10.64.011
Najčešća primena:
30 x 52 x 7
10.64.017
30 x 62 x 10
Najčešća primena:
Razne veš mašine
Semering
Semering
10.64.018
Veš mašine Blomberg
30 x 53.5 x 10/ 14
10.64.019
30 x 47 x 10
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Gorenje
Veš mašine Zerowatt
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 115 -
Semerinzi
Semering
10.64.021
Semering
30 x 53/ 60 x 10/ 13
Najčešća primena:
Veš mašine Elctrolux
Semering
32 x 52 x 10/ 12
32 x 52 x 7
Najčešća primena:
Veš mašine Bosh Siemens
Veš mašine Candy, Siltal
Semering
35 x 52 x 12
10.64.029
35 x 62 x 10
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Indesit
Veš mašine Electrolux
Semering
10.64.030
10.64.027
Najčešća primena:
Semering
10.64.028
31 x 52 x 7
Veš mašine Candy
Semering
10.64.026
10.64.022
Najčešća primena:
Semering
35 x 76 x 10/ 14
10.64.031
35 x 65 x 11/ 15
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Miele
Veš mašine Gorenje
Olimpik
Semering
10.64.035
Semering
40 x 62 x 10
10.64.036
40 x 70/ 80 x 10.5/15
Najčešća primena:
Najčešća primena:
Veš mašine Electrolux
Veš mašine Electrolux
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 116 -
Semerinzi
Semering
10.64.039
Semering
35 x 52 x 7
10.64.050
Unutrašnji prečnik: 20 mm
Razne veš mašine
Semering
10.64.052
Semering
VA22
10.64.053
Unutrašnji prečnik: 22 mm
Unutrašnji prečnik: 25 mm
VA28
10.64.055
Unutrašnji prečnik: 28 mm
Unutrašnji prečnik: 30 mm
VA35
10.64.057
Unutrašnji prečnik: 35 mm
Semering
10.64.058
VA30
Semering
Semering
10.64.056
VA25
Semering
Semering
10.64.054
VA20
VA38
Unutrašnji prečnik: 38 mm
Semering
VA40
10.64.060
Unutrašnji prečnik: 40 mm
VS20
Unutrašnji prečnik: 20 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 117 -
Semerinzi
Semering
10.64.061
Semering
VS22
10.64.062
Unutrašnji prečnik: 22 mm
Semering
10.64.063
Unutrašnji prečnik: 25 mm
Semering
VS28
10.64.064
Unutrašnji prečnik: 28 mm
Unutrašnji prečnik: 30 mm
VS35
10.64.067
Unutrašnji prečnik: 35 mm
VS38
Unutrašnji prečnik: 38 mm
Semering
Semering
10.64.068
VS30
Semering
Semering
10.64.066
VS25
VS40
10.64.069
6 x 21.5/ 55 x 12
Unutrašnji prečnik: 40 mm
Semering
Semering
10.64.070
12 x 22 x 7
10.64.076
30 x 62/ 75 x 10/ 16
Blomberg
Obod
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 118 -
Semerinzi
Semering
10.64.078
Semering
22 x 40 x 10
10.64.080
6 x 22 x 7
Najčešća primena:
Ardo, Whirlpool, Zannussi
Gorenje, Obod, EI
Mikron, Rotomatika, Gre
Semering
10.64.081
Semering
25 x 52 x 10
10.64.083
25 x 47/ 54 x 12.5
Najčešća primena:
Veš mašina Gorenje
WA543, WA583
Semering
10.64.084
40 x 72/ 81 x 8/ 12
Najčešća primena:
Veš mašina Gorenje
WA61...
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 119 -
Kondenzatori
Kondenzator
10.62.210
Kondenzator
Kondenzator 1 μF
10.62.215
ICAR
Kondenzator
10.62.220
ICAR
Kondenzator
Kondenzator 2 μF
10.62.225
ICAR
ICAR
Kondenzator 3 μF
10.62.235
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator 4 μF
10.62.245
ICAR
Kondenzator
10.62.250
Kondenzator 3,5 μF
ICAR
ICAR
10.62.240
Kondenzator 2,5 μF
Kondenzator
Kondenzator
10.62.230
Kondenzator 1,5 μF
Kondenzator 4,5 μF
ICAR
Kondenzator
Kondenzator 5 μF
10.62.263
ICAR
Kondenzator 6,3 μF
ICAR
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 120 -
Kondenzatori
Kondenzator
10.62.008
Kondenzator
Kondenzator 8 μF
10.62.010
ICAR
ICAR
Kondenzator
Kondenzator
10.62.020
Kondenzator 12,5 μF
10.62.025
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator 16 μF
10.62.040
ICAR
Kondenzator
10.62.050
Kondenzator 20 μF
ICAR
Kondenzator
Kondenzator 25 μF
10.62.052
ICAR
Kondenzator
10.62.053
Kondenzator 14 μF
ICAR
ICAR
10.62.030
Kondenzator 10 μF
Kondenzator 30 μF
ICAR
Kondenzator
Kondenzator 35 μF
10.62.054
ICAR
Kondenzator 40 μF
ICAR
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 121 -
Kondenzatori
Kondenzator
Kondenzator
10.62.087
Kondenzator 45 μF
10.62.056
ICAR
ICAR
Kondenzator
Kondenzator
10.62.087
Kondenzator 50 μF
10.62.091
Last one
ICAR
Kondenzator 65 μF
10.62.097
Kondenzator
Kondenzator 70 μF
ICAR
ICAR
10.62.100
Kondenzator 60 μF
Kondenzator
Kondenzator
10.62.094
Kondenzator 50 μF
Kondenzator
Kondenzator 80 μF
10.62.351
Kondenzator
50 ÷ 60 μF
ICAR
Kondenzator
10.62.361
Last one
Kondenzator
Kondenzator
10.62.380
Kondenzator
60 ÷ 80 μF
80 ÷ 100 μF
Last one
ICAR
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 122 -
Kondenzatori
Kondenzator
10.62.381
Kondenzator
Kondenzator
100 ÷ 125 μF
Last one
Last one
Kondenzator
Kondenzator
10.62.426
Kondenzator
Kondenzator
10.62.461
125 ÷ 160 μF
160 ÷ 200 μF
Last one
Last one
Kondenzatori
Kondenzator
10.62.500
Kondenzator
10.62.401
80 ÷ 100 μF
Kondenzator
10.62.501
Kondenzator
200 ÷ 250 μF
200 ÷ 250 μF
ICAR
Last one
Kondenzator - RSO filter
10.62.648
RSO filter 0,47 μF
Last one
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 123 -
Kompresori
Kompresor
Kompresor
10.80.010
AS4511 1/8
10.80.020
R134 - R12
Klasa 4
R134 - R12
Klasa 5
Rele ZAF7
Rele ZAF5
ACC
ACC
Kompresor
Kompresor
10.80.030
AS60AA 1/6
AS75AA 1/5
10.80.031
GVY75AA 1/5
R134 - R12
R134 - R12
Klasa 7
Klasa 7
Rele ZAM9
ACC
ACC
Kompresor
10.80.040
AS80AA 1/5+
R134 - R12
Klasa 8
Rele ZAFA
ACC
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 124 -
DelovI za rashladu
Igličasti ventil
FR filter
10.82.010
10.82.045
Cu
6x2
dužina: 10 cm
15 grama
FR filter
FR filter
10.82.055
10.82.050
6x2
6x2
20 grama
30 grama
FR filter
FR filter
10.82.060
10.82.065
6x6
6x6
30 grama
50 grama
Filter - prečistač vode
10.82.320
Whirlpool
Sijalica rashaldnih uređeja
10.40.600
E 14, 15 W, 230 V~
''side by side''
Prekidački set - letva
10.30.400
HL 403 AA3
Prekidački set - letva
10.30.401
HL 405 A1
Zamrzivači: Obod
Zamrzivači: Gorenje
4 A, 250 V~
10 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 125 -
Termostati rashlade
Termostat za frižider
10.10.307
Termostat za frižider
GE 205A115
10.10.308
RANCO K-50
H (On/Off) 2°C / -3,4°C *
H (On/Off) -14,5°C/ -23°C
T (On/Off) -1°C / -7,5°C *
T (On/Off) 2°C / -8°C
Dužina kapilare: 1000mm
Dužina kapilare: 1200mm
General Electric, Italija
RANCO, Italija
2 kontakta
Termostat za frižider sa iglicom
10.10.315
Termostat za rashladnu vitrinu
RANCO K-60
10.10.305
GE 205A46
H (On/Off) -20°C / -25°C *
H (On/Off) 2°C / -3,4°C *
T (On/Off) -4°C / -10,4°C
T (On/Off) 10,5°C / 2,7°C
Otapanje: 5,5°C
Dužina kapilare: 1200mm
Dužina kapilare: 1500mm
RANCO, Italija
General Electric, Italija
Termostat kombinacije
10.10.325
Termostat kombinacije
GE 229A149
10.10.327
H (On/Off) 3°C / -29°C *
H (On/Off) 3,5°C/ -26°C
T (On/Off) 3°C / -29°C *
T (On/Off) 3,5°C / -11°C
3 kontakta
3 kontakta
Dužina kapilare: 800 mm
Dužina kapilare: 1900mm
General Electric, Italija
RANCO, Italija
Termostat za zamrzivač
10.10.314
RANCO K-59
Termostat kombinacije
RANCO K-54
10.10.326
RANCO K-59
H (On/Off) -25°C / -30°C
H (On/Off) 3,5°C/ -26°C
T (On/Off) -12°C/ -16,5°C
T (On/Off) 3,5°C / -11°C
3 kontakta
3 kontakta
Dužina kapilare: 1200mm
Dužina kapilare: 1200mm
RANCO, Italija
RANCO, Italija
Termostat za zamrzivač
10.10.313
RANCO K-54
H (On/Off) -29°C/ -34°C
T (On/Off) -12°C/ -16,5°C
3 kontakta
Dužina kapilare: 2000mm
RANCO, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 126 -
Ventilatori rashlade
Ventilator rashlade univerzalni
Ventilator rashlade univerzalni
42.80.111
42.80.116
Izduvna snaga: 5 W
Izduvna snaga: 10 W
1300 r/min
1300 r/min
Domopart, Italija
Domopart, Italija
Ventilator rashlade univerzalni
Ventilator rashlade univerzalni
42.80.101
42.80.106
Izduvna snaga: 16 W
Izduvna snaga: 25 W
1300 r/min
1300 r/min
Domopart, Italija
Domopart, Italija
Ventilator rashlade univerzalni
Ventilator NO FROST univerzalni
42.80.096
42.80.120
Izduvna snaga: 34 W
1300 r/min
Sino Res
Domopart, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 127 -
OPREMA
ZA
KLIMATIZACIJU
Pumpa za odvod kondenzata
42.90.005
Pumpa za odvod kondenzata
10 l/h
42.90.010
100 l/h
dim.180x150x105 mm
visina vodenog stuba 8m
Snaga: 18 VA
Wigam
Wigam
Šablon sa libelom
42.90.095
Nosač klime
9/12/18
42.90.106
18
zglobni
cinkovan
plastificiran
Nosač klime
42.90.105
Nosač klime
18
zglobni
cinkovan
Nosač klime
9/12
42.90.115
9/12/18
zglobni
fiksni
uži
bočni
plastificiran
cinkovan
Nosač klime
Nosač klime
42.90.102
24
plastificiran
Nosač klime
42.90.100
42.90.111
fiksni
9/12
42.90.120
18/24/28/35
zglobni
prohromski
bočni
cinkovan
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 128 -
OPREMA
Freon
42.90.200
R-407C
R-404
R-134
42.90.215
Freon
R-22
Crevo za freon
10.82.300
R-406
42.90.205
Freon
Freon
42.90.220
KLIMATIZACIJU
Freon
Freon
42.90.210
ZA
R-410
42.90.225
Crevo za freon
Wigam ¼''
10.82.302
Wigam ¼''
Komplet 3 kom
Komplet 3 kom
Dužina: 900 mm
Dužina: 1.500 mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 129 -
OPREMA
Bakarna cev fi 6
ZA
KLIMATIZACIJU
Bakarna cev fi 10
42.90.500
pakovanje 50 m
pakovanje 50 m
Majdanpek, Srbija
Majdanpek, Srbija
Bakarna cev fi 12
Traka za klimu
42.90.510
42.90.390
Dužina: l = 18 m
Širina = 48mm
pakovanje 50 m
Majdanpek, Srbija
Kondenz crevo
42.90.300
Armaflex crevo
Ø 16 mm
Ø 6 mm
42.90.350
Kotur l = 350 m
Boja: bela
Armaflex crevo
42.90.355
Armaflex crevo
Ø 12 mm
42.90.360
Ø 18 mm
Kotur l = 180 m
Kotur l = 240 m
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 130 -
LIV prateći program
Papučica usisivača kombinovana
Papučica usisivača mala
20.80.102
20.80.110
Otvor za priključak cevi:
Otvor za priključak cevi:
Ø 36mm
Ø 36mm
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Papučica usisivača ugaona
Papučica usisivača mala sa adapterom
20.80.120
20.80.115
Otvor za priključak cevi:
Otvor za priključak cevi:
Ø 36mm
Ø = 36mm
Adapter:
Ø = 36/30mm
LIV Kolektor, Slovenija
Crevo usisivača Domino
Crevo usisivača Modulo/ Optimo
20.80.200
20.80.210
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Crevo usisivača RIO
Crevo usisivača Sloboda
20.80.230
20.80.251
Dužina: 1.8 m
Priključak cevi: Ø 36mm
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Crevo usisivača
Plastična cev usisivača
20.80.270
20.80.300
Dužina: 490mm
Ø = 32 mm
Priključak cevi: Ø 36mm
l = 10 m
LIV Kolektor, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 131 -
LIV prateći program
Adapter za crevo usisivača Sloboda
Plastična zakačaljka poklopca
20.80.255
20.80.652
sa Ø36 na Ø30mm
Usisivač RIO
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Plastični nosač vrećice
Plastični nosač vrećice
20.80.401
20.80.402
Usisivač Domino
Usisivač Optimo/ Modulo
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Prekidač usisivača
Dugme potenciometra
20.80.620
20.80.650
Usisivač Domino
Usisivač Domino
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Trajni filter
Trajni filter
20.20.500
20.20.501
Usisivač RIO
Usisivač AQUA 1500, RIO
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Hepa filter
20.20.510
Usisivač Domino
LIV Kolektor, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 132 -
LIV prateći program
Platnena kesa usisivača
Set usisivača Primo/ Solo
20.20.000
20.20.100
Usisivač Domino, Optimo
5 kesica + 2 filtera
Modulo
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Set usisivača Tempo
Set usisivača Domino/ Avant
20.20.105
20.20.110
5 kesica + 2 filtera
5 kesica + 2 filtera
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Set usisivača Modulo
Set usisivača Optimo
20.20.120
20.20.130
5 kesica + 2 filtera
5 kesica + 2 filtera
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Set usisivača RIO
Kesa usisivača
20.20.145
20.20.220
Usisivači: Modulo,
3 SMS kesice + 1 filter
Domino, Optimo
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
Kesa usisivača
Kesa usisivača
20.20.221
20.20.245
Usisivači: Primo,
Usisivač RIO
Solo, Tempo
SMS kesa
LIV Kolektor, Slovenija
LIV Kolektor, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 133 -
KESICE
Kesa usisivača Sloboda
20.20.599
Sloboda 300W
USISIVAČA
Kesa usisivača Sloboda
20.20.601
Sloboda 700W
Minor G
Kesa usisivača Sloboda
20.20.609
Sloboda SE 2000
Kesa usisivača Sloboda
20.20.603
Sloboda 800W
Kesa usisivača Sloboda
20.20.605
Sloboda 1000W
Kesa usisivača Sloboda
20.20.614
Tajfun 1200
Kesa usisivača Sloboda
20.20.607
Sloboda SE 3000
Kesa usisivača Sloboda
20.20.608
Sloboda SE 4000
Kesa usisivača Sloboda
20.20.613
Libertas 400
Kesa usisivača Fuego
20.20.849
Fuego Espana
FG - 140 A
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 134 -
KESICE
Kesa usisivača Iskra
20.20.670
Iskra 1001 - 3001
Kesa usisivača Iskra
20.20.671
Iskra 4002 - 4004
Kesa usisivača Iskra
20.20.672
Iskra TS 417 - 850
Kesa usisivača Iskra
20.20.673
Iskra TS 600
Kesa usisivača Iskra
20.20.674
Iskra TS 900
USISIVAČA
Kesa usisivča Iskra
20.20.676
Iskra Compact
Kesa usisivača Iskra
20.20.611
Iskra 6004 - 6006
Kesa usisivača Iskra
20.20.677
Iskra Corona 1000
Kesa usisivača Iskra
20.20.678
Iskra Vampyr 28
Kesa usisivača Iskra
20.20.679
Iskra Rondo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 135 -
KESICE
Kesa usisivača Iskra
20.20.675
Iskra 1100 A + E
Kesa usisivača Iskra
20.20.681
Iskra Modulo 1300
USISIVAČA
Kesa usisivača Iskra
20.20.680
Iskra Corona RIO 1200
Kesa usisivača Iskra
20.20.687
Iskra Vampyrete
320 - 330
Kesa usisivača Iskra
20.20.682
Iskra Vampyr
Kesa usisivača Iskra
20.20.688
Iskra Turboelektronik
8251E - 8451E
Kesa usisivača Iskra
20.20.683
Iskra Vampyrino E
Kesa usisivača Iskra
20.20.689
Iskra Corona
Hidro 20 K
Kesa usisivača Iskra
20.20.684
Iskra Vampyr
Kesa usisivača Iskra
20.20.690
Iskra Gröβe 7005
Multi 300
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 136 -
KESICE
Kesa usisivača Iskra
20.20.685
Iskra Vampyr
USISIVAČA
Kesa usisivača Iskra
20.20.686
TC 120 E - TC 160 E
Kesa usisivača Panasonic
20.20.616
Panasonic 1300
Kesa usisivača Panasonic
20.20.617
Panasonic 738
Iskra Corona
Jazz 20
Kesa usisivača Pahilips
20.20.693
Philips Athena
Kesa usisivača Philips
20.20.694
Philips Sidney
Kesa usisivača Siemens
Kesa usisivača Roventa
20.20.631
20.20.695
Kesa usisivača Siemens - Bosch
Kesa usisivača Roventa
20.20.632
20.20.696
Roventa 1200
Roventa balon
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 137 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Gorenje
Kesa usisivača Roventa
20.20.691
20.20.697
Kesa usisivača Philips - Oslo
Kesa usisivača Moulinex Power NT
20.20.692
20.20.698
Kesa usisivača Moulinex Compact
Kesa usisivača Electrolux
20.20.699
20.20.705
Kesa usisivača Moulinex
Kesa usisivača Electrolux
20.20.700
Moulinex Power
Kesa usisivača Moulinex
20.20.701
Moulinex CN - 3
20.20.706
Roventa ZR-76
Electrolux 5020
Kesa usisivača Electrolux
20.20.707
Electrolux 1000
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 138 -
KESICE
Kesa usisivača Samsung
20.20.702
Samsung VC - 6313
USISIVAČA
Kesa usisivača Samsung
Samsung RC - 5513
20.20.708
Kesa usisivača Goblin
Kesa usisivača Electrolux
20.20.703
20.20.709
Kesa usisivača Electrolux
Kesa usisivača Electrolux
20.20.704
Electrolux Z 55
Kesa usisivača Miele
20.20.711
Miele Sanator
Kesa usisivača Electrolux
20.20.712
Electrolux 326
Electrolux 729
Electrolux Mondo
20.20.710
Kesa usisivača Elin 2
20.20.717
Kesa usisivača LG
20.20.718
LG V 2940
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 139 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Kirby 5
Kesa usisivača LG
20.20.713
20.20.719
Kesa usisivača Daewoo
Kesa usisivača Elin 3
20.20.714
Daewoo veći
Kesa usisivača Daewoo
20.20.715
Daewoo manji
LG V 3310
20.20.720
Kesa usisivača Boss
20.20.646
Kesa usisivača Elin 1
Kesa usisivača Kirby 1
20.20.716
20.20.722
Kesa usisivača Vorwerk
Kesa usisivača Omega
20.20.723
Vorwerk kobold
20.20.729
Omega okrugla
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 140 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača F. I. F.
Kesa usisivača Omega
20.20.724
20.20.730
Kesa usisivača WAP
Kesa usisivača Bosch
20.20.725
WAP 640
Kesa usisivača Moulinex
20.20.726
Moulinex CN - 2
Kesa usisivača Moulinex
20.20.727
Moulinex AP - 08
Kesa usisivača Miele
20.20.728
Miele S - 500
Omega BSS
20.20.661
Kesa usisivača Troter
20.20.731
Troter Clatronik
Kesa usisivača Hoover
20.20.732
Kesa usisivača Hoover
20.20.733
Hoover Galaksija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 141 -
KESICE
Kesa usisivača Hoover
20.20.734
Hoover U 42 62
Kesa usisivača Siemens
20.20.633
Siemens Rapid
USISIVAČA
Kesa usisivača Eta Astro
20.20.739
Eta Astro 1600
Kesa usisivača Philips
20.20.740
Philips London
Kesa usisivača Topolino
Kesa usisivača Electrolux
20.20.735
20.20.741
Kesa usisivača Roventa
Kesa usisivača Electrolux
20.20.736
Roventa Dambo
Kesa usisivača Eta
20.20.737
20.20.742
Electrolux Z - 450
Electrolux Z - 4830
Kesa usisivača Electrolux
Eta Swing 1300
20.20.743
Electrolux Progres
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 142 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Arijete-Hugin-Meteor
Kesa usisivača Eta
20.20.738
Eta Arcus 1500
20.20.744
Kesa usisivača AM Star
Kesa usisivača Hoover
20.20.745
Hoover U 1358
20.20.751
Kesa usisivača Boman
Kesa usisivača Hoover
20.20.746
Hoover Turbomaster
Kesa usisivača Philips
20.20.747
Philips HR 6325
Kesa usisivača Hometech
20.20.748
Hometech 1000
20.20.752
Boman 1400
Kesa usisivača Gold Star
20.20.753
Gold Star V 982 CE
Kesa usisivača Express
20.20.754
Express - 417
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 143 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Mio Star
20.20.749
Kesa usisivača Electrolux
Mio Star HN 944
20.20.755
Kesa usisivača Tornado
20.20.750
Kesa usisivača Daewoo
Tornado 1400
20.20.756
Kesa usisivača Siemens - Bosch
20.20.636
20.20.757
Daewoo srednji
Kesa usisivača Hoover
Siemens - Bosch BC - 10
Kesa usisivača Elin
Electrolux Z 2520 - 2580
20.20.762
Hoover Senzotronic
Kesa usisivača Electrolux
Elin 400
20.20.763
Electrolux 312-Excelsior
Kesa usisivača Ultra electronic
Kesa usisivača Philips
20.20.758
20.20.764
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 144 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Moulinex
20.20.759
Kesa usisivača Samsung
Moulinex 1600
20.20.765
Kesa usisivača Omega
20.20.760
Kesa usisivača Starmix
Omega Sidex
20.20.766
Kesa usisivača Electrolux
20.20.761
Starmiks 1200
Kesa usisivača WAP
Electrolux Z 303 - 312
20.20.767
WAP 20 ST
Kesa usisivača Briko
Kesa usisivača Electrolux
20.20.768
20.20.772
Kesa usisivača Samsung
Kesa usisivača Indesit
20.20.769
20.20.773
Electrolux Cylinder
Indesit NT 30
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 145 -
KESICE
Kesa usisivača Severin
20.20.770
Severin 1400
Kesa usisivača Siemens
20.20.637
Siemens 1200
Kesa usisivača Bosch - Siemens
20.20.662
Bosch - Siemens
USISIVAČA
Kesa usisivača Panasonic
Panasonic - Swirl
20.20.774
Kesa usisivača Miele
Miele Meteor
20.20.775
Kesa usisivača Jubilee
Jubilee 1200
20.20.776
BS 30 - 35
Kesa usisivača Electrolux
20.20.771
Electrolux Turboelectronic
Kesa usisivača Fakir
Fakir IC 900 - 1100
20.20.777
Kesa usisivača Oceanik - Zelmer
Kesa usisivača LG
20.20.778
20.20.784
LG V - 1400
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 146 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Moulinex
20.20.779
Kesa usisivača Electrolux - Philips
Moulinex mali
20.20.785
Electrolux Z 5145
Philips 9100
Kesa usisivača Columbus
Kesa usisivača Crown
20.20.780
20.20.786
Kesa usisivača EIO 80
Kesa usisivača Fisher
20.20.781
20.20.787
Kesa usisivača AEG
Kesa usisivača Fisher
20.20.782
AEG 1400
20.20.788
Kesa usisivača Fakir
20.20.783
Crown 1800
Fisher Electro 1600
Fisher Electro 1800
Kesa usisivača Fisher
Fakir 104 - 105
20.20.789
Fisher Electro 1500
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 147-
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Fischer
20.20.790
Kesa usisivača Electrolux SE
Fischer Elektro 2000
20.20.795
Kesa usisivača Boman
20.20.791
Kesa usisivača Clatronik
Boman CB 949 1400
20.20.796
Kesa usisivača Boman
20.20.792
Kesa usisivača Rowenta
Boman CB 948 1500
20.20.797
Kesa usisivača Boman
20.20.793
Rowenta Extrem 1600
Kesa usisivača Gruber
Boman CB 950 1600
20.20.798
Kesa usisivača Philips
20.20.794
Clatronik 1400
Gruber Wiking AS - 10
Kesa usisivača Siemens - Bosch
Philips FC 8334
20.20.634
Siemens - Bosch
461342
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 148-
KESICE
Kesa usisivača AEG
20.20.799
AEG - Vampyr
USISIVAČA
Kesa usisivača Samsung
20.20.805
Samsung VP 77
Super Elektronik
Kesa usisivača Mio Star 422
Kesa usisivača Samsung
20.20.800
20.20.806
Kesa usisivača Daewoo
Kesa usisivača Hoover
20.20.801
Daewoo Royal
Samsung VP 95 B
20.20.807
Kesa usisivača Hoover
Kesa usisivača Diamond
20.20.802
20.20.808
Kesa usisivača Privileg
Kesa usisivača Rowenta
20.20.803
20.20.809
Diamond De Luxe Crystal
Rowenta ZR - 745
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 149 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Philips
20.20.804
Kesa usisivača Miele
Philips Amsterdam
Miele S - 180
20.20.810
Kesa usisivača Nelfisk
Kesa usisivača Neo
20.20.811
20.20.816
Kesa usisivača Neo
20.20.812
Kesa usisivača Gorenje
Neo Purity FC - M 218
20.20.817
1800
Kesa usisivača Neo
20.20.813
Neo FC - 218 1800
Gorenje Prohimo
1800
Kesa usisivača Iskra
Neo FC 117
20.20.818
Iskra 1700
Topo BS 57/6
Kesa usisivača Neo
20.20.814
Kesa usisivača Mirage FJ 105
Neo FC 217
20.20.819
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 150 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Siemens
20.20.635
Kesa usisivača Neo
Siemens - Smily 1400
20.20.820
Neo FC 118
Oscar 103
30437
Simens-Smily
1400
Kesa usisivača Neo
20.20.815
Kesa usisivača Kather 65 Eko
Neo FC 116 1600
20.20.821
30438
NEO FC 116
Kesa usisivača Neo
20.20.822
Kesa usisivača Hugin
Neo FC M 118
20.20.828
Hugin Typ 908 S
Kesa usisivača Gorenje 4041
Kesa usisivača Starmix
20.20.823
20.20.829
Kesa usisivača Moulinex
Kesa usisivača Miele
20.20.824
Moulinex Boody
20.20.830
Starmix Zuklon
Miele S 125 - 138
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 151-
KESICE
Kesa usisivača Columbus
20.20.825
Columbus ST 12
Kesa usisivača Miele S
20.20.826
Miele S 400 - 456
Kesa usisivača Panasonic
20.20.827
Panasonic 1500
USISIVAČA
Kesa usisivača Altus Austrin
20.20.831
Altus Austrin 1400
Kesa usisivača Vox 1400
20.20.832
Kesa usisivača Vox 1800
20.20.833
MC - E 7002
Kesa usisivača Vox 2000
Kesa usisivača Altus 1600
20.20.834
20.20.838
30463
ALTUS 1600
Kesa usisivača Bosch
20.20.663
Bosch Ariva 1400 - 1500
Kesa usisivača Rowenta
20.20.839
Rowenta ZR - 480
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 152 -
KESICE
Kesa usisivača Bosch
20.20.664
Bosch Sphera 1300
USISIVAČA
Kesa usisivača Daewoo
20.20.840
Daewoo 1700W
RC 4005 B
Kesa usisivača Gorenje
20.20.835
Gorenje - Tiro 1500
Kesa usisivača Mirage 202
20.20.841
Typ 1417
Kesa usisivača Electrolux
20.20.836
Electrolux Z - 74
Kesa usisivača Keno
20.20.837
Keno 2400
Kesa usisivača Afk PS 1600
20.20.842
Kesa usisivača Clatronik
20.20.843
Clatronik 1400 - 1500
Model BS - 86 IC
Kesa usisivača Starmix 469
Kesa usisivača Vortex
20.20.844
20.20.850
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 153 -
KESICE
USISIVAČA
Kesa usisivača Panasonic
Kesa usisvača Elin
20.20.845
20.20.846
Kesa usisivača Keno
Kesa usisivača Keno
20.20.847
Keno 1200W
20.20.848
BS - 861 E
Elin Derby 1600W
Keno 1400W
DS - 861 L
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 154 -
Delovi za aspiratore
Univerzalno filter platno
Univerzalno filter platno
85.50.030
Dimenzije: 1150x500mm
Dimenzije: 550x500mm
85.50.035
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Cev aspiratora
85.60.010
Cev aspiratora
Dužina: l = 2m
Dužina l = 3m
85.60.020
ø100
ø100
Aluminijumska
Aluminijumska
Cev aspiratora
85.60.030
ATTOS d.o.o. Novi Sad
Cev aspiratora
Dužina l = 3m
Dužina l = 2m
85.60.040
ø120
ø1 10
Aluminijumska
Aluminijumska
Cev aspiratora
85.60.050
Cev aspiratora
Dužina l = 3m
85.60.060
Dužina l = 1.5m
ø120
ø150
Aluminijumska
Aluminijumska
Cev aspiratora
85.60.070
Dužina l = 2.5m
ø150
Aluminijumska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 155 -
Elektroinstalacioni materijal
Podsklop sa 3 priključna mesta
Podsklop sa 6 priključna mesta
35.50.310
35.50.315
gumirani
gumirani
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Razvodnik gumirani trostrani šuko
Razvodnik T/ IV
35.50.131
35.50.100
Atra, Bugarska
Razvodnik T/ III
Razvodnik T/ III kombinovani
35.50.105
35.50.110
Razvodnik T/II
Razvodnik sa 4 priključnice
35.50.115
35.51.414
2221
4x2
5A/250V
NOPAL, Bačka Palanka
Tehnoelektro, Aleksinac
Razvodnik 3/6
35.50.130
Atra, Bugarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 156 -
Produžni kablovi
Produžni kabel
35.10.130
Produžni kabel
Sa prekidačem
Broj priključnih mesta: 3
Broj priključnih mesta: 3
Dužina: 1,5 m
Dužina: 1,5 m
Aling Conel, Gajdobra
Aling Conel, Gajdobra
Produžni kabel
35.10.150
Produžni kabel
Sa prekidačem
Broj priključnih mesta: 5
Broj priključnih mesta: 5
Dužina: 1,5 m
Aling Conel, Gajdobra
Aling Conel, Gajdobra
Produžni kabel
Sa prekidačem
Broj priključnih mesta: 5
Broj priključnih mesta: 5
Dužina: 3 m
Aling Conel, Gajdobra
Aling Conel, Gajdobra
Produžni kabel
Sa prekidačem
Bez prekidača
35.10.535
Broj priključnih mesta: 3
Broj priključnih mesta: 3
Dužina: 5 m
Dužina: 5 m
Aling Conel, Gajdobra
Aling Conel, Gajdobra
Produžni kabel
35.10.550
Bez prekidača
35.10.355
Dužina: 3 m
Produžni kabel
35.10.530
Bez prekidača
35.10.155
Dužina: 1,5 m
Produžni kabel
35.10.350
Bez prekidača
35.10.135
Produžni kabel
Sa prekidačem
35.10.555
Bez prekidača
Broj priključnih mesta: 5
Broj priključnih mesta: 5
Dužina: 5 m
Dužina: 5 m
Aling Conel,Gajdobra
Aling Conel,Gajdobra
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 157 -
Elektroinstalacioni materijal
Produžni kabel
35.10.330
Podsklop sa 5 priključna mesta
Sa prekidačem
35.50.303
Broj priključnih mesta: 3
Dužina: 3 m
Tehnoelektro, Aleksinac
Aling Conel, Gajdobra
Podsklop sa 3 priključna mesta
35.50.300
440.1
Podsklop sa 3 priključna mesta
35.50.304
max. 3500 W
16A, 250V
Commel
Elid, Srbija
Podsklop sa 3 priključna mesta
35.50.302
Tehnoelektro, Aleksinac
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 158 -
Elektroinstalacioni materijal
Izolir traka - bela
35.20.050
Izolir traka - crna
0,13mm x 19mm x 20m
Izolir traka - žuto/ zelena
35.20.250
0,13mm x 19mm x 20m
35.20.100
Izolir traka, mix
0,13mm x 19mm x 20m
0,13mm x 19mm x 20m
35.20.300
komplet 10 kom
Ručni metar
35.60.100
Ručni metar
Dužina l = 2m
Komplet uložaka za odvijač
Ručni metar
35.60.110
Dužina l = 3m
35.60.105
Dužina l = 5m
Set 102 kom
35.60.020
Ručna LED baterijska lampa
Skalpel sa uloškom
35.60.900
35.60.130
Širina sečiva: 18mm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 159 -
GrejnI kablovi
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.005
Snowfree
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.006
Snaga: 151 W
Snowfree
Snaga: 196 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 5 m
+ 4m hladna zona,
Dužina: 6 m
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.010
Snowfree
+ 4m hladna zona,
35.12.016
Snaga: 293 W
Snowfree
Snaga: 471 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 10 m
Dužina: 16 m
+ 4m hladna zona,
+ 4m hladna zona,
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.023
Snowfree
35.12.030
Snaga: 700 W
Snowfree
Snaga: 919 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 23 m
Dužina: 30 m
+ 4m hladna zona,
+ 4m hladna zona,
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.041
Snowfree
35.12.055
Snaga: 1265 W
Snowfree
Snaga: 1719 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 41 m
Dužina: 55 m
+ 4m hladna zona,
+ 4m hladna zona,
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 160 -
GrejnI kablovi
Grejni kabel
35.12.122
Grejni kabel
28 W/m
35.12.130
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 22 m
Dužina: 30,45 m
Jedinica mere: kom.
Jedinica mere: kom.
Jednostrani priključci
Jednostrani priključci
+ 4m hladna zona
+ 4m hladna zona
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel
35.12.138
Grejni kabel
28 W/m
35.12.160
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 38,10 m
Dužina: 59,34 m
Jedinica mere: kom.
Jedinica mere: kom.
Jednostrani priključci
Jednostrani priključci
+ 4m hladna zona
+ 4m hladna zona
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel
Grejni kabel
28 W/m
35.12.221
28 W/m
Snaga: 3400 W
Snaga: 2430 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 87,38 m
Dužina: 121,57 m
Jedinica mere: kom.
Jedinica mere: kom.
Jednostrani priključci
Jednostrani priključci
+ 4m hladna zona
+ 4m hladna zona
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel EX
35.12.330
28 W/m
Snaga: 1647 W
Snaga: 1068 W
35.12.187
28 W/m
Snaga: 837 W
Snaga: 640 W
Grejni kabel
Samoreg Snowfree
35.12.310
Samoreg NoFrostPipe
17TTM-2-BO
23TTL-2-BO
Samoregulišuća snaga
Samoregulišuća snaga
20-40 W/m
15-30 W/m
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Jedinica mere: m
Jedinica mere: m
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel
35.12.320
Samoreg NoFrostPipe
23TTM-2-BO
Samoregulišuća snaga
20-40 W/m
Napon: 230 V
Jedinica mere: m
Lorenzoni, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 161 -
Elektroinstalacioni materijal
Stopica - muška
35.50.850
Stopica - ženska
Dimenzije: 6.3 x 0.8mm
35.50.855
Kalaj
Papučica
Dimenzije: 6.3 x 0.5mm
Kalaj
Papučica
35.50.856
35.50.867
izolovana
izolovana
ženska
ženska
2.5/6.3
1.5/6.3
plava
crvena
Papučica
Papučica
35.50.868
35.50.870
izolovana okasta
izolovana
ženska
6.0/6.3
1.5/4
žuta
crvena
Papučica
Papučica
35.50.871
35.50.872
izolovana okasta
izolovana okasta
1.5/5
1.5/6
crvena
crvena
Papučica
Papučica
35.50.873
35.50.874
izolovana okasta
izolovana okasta
2.5/6
6/6
plava
žuta
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 162 -
Elektroinstalacioni materijal
Hilzna
Papučica
35.50.875
35.50.880
izolovana okasta
izolovana
6/8
0.5/8
žuta
bela
Hilzna
Hilzna
35.50.881
35.50.884
izolovana
izolovana
1.0/8
4.0/12
crvena
siva
Redna stezaljka
Redna stezaljka
35.23.010
PA 35
PA 27
35.23.020
12-polna redna stazaljka
12-polna redna stazaljka
2,5mm
4mm
Niklovani mesing
Niklovani mesing
sa pocinkovanim čeličnim vijcima
sa pocinkovanim čeličnim vijcima
PA 6.6, UL94V2, GWT 960C
PA 6.6, UL94V2, GWT 960C
ITW Fastex, Italija
ITW Fastex, Italija
Redna stezaljka
Redna stezaljka
35.23.030
PA 44
35.23.040
12-polna redna stazaljka
12-polna redna stazaljka
6mm
10mm
Niklovani mesing
Niklovani mesing
sa pocinkovanim čeličnim vijcima
sa pocinkovanim čeličnim vijcima
PA 6.6, UL94V2, GWT 960C
PA 6.6, UL94V2, GWT 960C
ITW Fastex, Italija
ITW Fastex, Italija
Redna stezaljka keramička
Redna stezaljka
35.23.050
PA 76
PA 220
35.23.310
12-polna redna stazaljka
5-polna redna stazaljka
16mm
Niklovani mesing
sa pocinkovanim čeličnim vijcima
PA 6.6, UL94V2, GWT 960C
Primena: za TA peći
ITW Fastex, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 163 -
Elektroinstalacioni materijal
Redna stezaljka keramička Sigma
Redna stezaljka keramička
35.23.300
35.23.110
2-polna redna stazaljka
1-polna redna stazaljka
2.5mm
Redna stezaljka keramička
Redna stezaljka keramička
35.23.120
35.23.190
3-polna redna stazaljka
2-polna redna stezaljka
2.5mm
16 mm
Tinol žica za lemljenje
Redna stezaljka
35.23.031
FV-44 / 3P
98.85.350
100 gr
3-polna redna stazaljka
6 mm
Poliamid 6.6
180°C
Pasta za lemljenje
98.85.320
Kalufonijum za lemljenje 50g
50 gr
98.85.340
50 gr
Lepak ROSER 70g
Kontaktni sprej WD 40
36.10.270
40.90.900
Sadržaj 200ml
Roser, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 164 -
Elektroinstalacioni materijal
Uvodnica priključnog kabela bojlera
Obujmica uvodnice priključnog kabela
30.60.100
30.60.110
prodaje se u kompletu sa
prodaje se u kompletu sa
30.60.110
30.60.100
Obujmica OG
Obujmica OG
35.21.065
35.21.066
8/18 mm
18/26 mm
nizajuća
nizajuća
Uvodnik PG
Uvodnik PG
35.21.120
35.21.125
7 mm
9 mm
PVC
PVC
Uvodnik PG
Uvodnik PG
35.21.130
35.21.135
11 mm
13 mm
PVC
PVC
Uvodnik PG
Uvodnik PG
35.21.140
35.21.145
16 mm
21 mm
PVC
PVC
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 165 -
Elektroinstalacioni materijal
Vezice
35.21.010
Vezice
CT-2.5x100
35.21.013
CT-4.8x120
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
Vezice
35.21.015
Vezice
CT-2.5x140
35.21.020
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
Vezice
Vezice
35.21.025
CT-2.5x160
CT-3.5x200
35.21.026
CT-4.8x200
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
Vezice
Vezice
35.21.027
CT-3.5x250
35.21.029
Pakovanje: 100 kom
Vezice
35.21.030
CT-4.8x250
Pakovanje: 100 kom
Vezice
CT-3.5x300
35.21.032
Pakovanje: 100 kom
CT-4.8x300
Pakovanje: 100 kom
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 166 -
Elektroinstalacioni materijal
Vezice
35.21.033
Vezice
CT-3.5x350
35.21.035
Pakovanje: 100 kom
CT-4.8x350
Pakovanje: 100 kom
Obujmice za kabel prečnika 18mm
Obujmice za kabel prečnika 5mm
35.21.048
35.21.050
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
Obujmice za kabel prečnika 6mm
Obujmice za kabel prečnika 7mm
35.21.055
35.21.060
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
Obujmice za kabel prečnika 8mm
Obujmice za kabel prečnika 12mm
35.21.061
35.21.062
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
Obujmice za kabel prečnika 14mm
Obujmice za kabel prečnika 16mm
35.21.063
35.21.064
Pakovanje: 100 kom
Pakovanje: 100 kom
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 167 -
Elektroinstalacioni materijal
Termoskupljajući bužir
35.20.500
3 / 1.5
Termoskupljajući bužir
35.20.520
8 / 4.0
Termoskupljajući bužir
35.20.540
12 / 6.0
Termoskupljajući bužir
35.20.560
20 /10.0
Termoskupljajući bužir
35.20.510
5 / 2.5
Termoskupljajući bužir
35.20.530
10 / 5.0
Termoskupljajući bužir
35.20.550
15 / 7.5
Termoskupljajući bužir
35.20.570
25 /12.5
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 168 -
Elektroinstalacioni materijal
Priključni kabel za štednjak
35.10.615
GG/J 3 x 2,5
Dužina: 1,5m
10/ 16A
10/ 16A
Elid, Srbija
Elid, Srbija
GG/J 5 x 2,5
GG/J 5 x 2,5
35.10.620
Dužina: 1,5m
16A/ 380V~
16A/ 380V~
Elid, Srbija
Elid, Srbija
3 x 0,75m
Priključni kabel za peglu
3 x 0,75m
35.10.605
Dužina: 2m
Dužina: 3m
Elid, Srbija
Elid, Srbija
Priključni kabel
Priključni kabel
35.13.010
Priključni kabel za štednjak
Dužina: 2m
Priključni kabel za peglu
35.10.600
GG/J 3 x 2,5
35.10.610
Dužina: 2m
Priključni kabel za štednjak
35.10.625
Priključni kabel za štednjak
3 x 1.0 mm
3 x 1.5 mm
35.13.015
l = 750mm
Napojni kabel
35.13.100
l = 750mm
Napojni kabel
za računar, fax
35.13.105
L=2m
za lap top
L = 1,8 m
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 169 -
Elektroinstalacioni materijal
Sijalično grlo E-27 keramičko
Sijalično grlo E-27 keramičko
35.50.010
35.50.020
sa držačem
Kina
Sijalično grlo E-27 keramičko
35.50.011
viseće
Kina
Sijalično grlo E-27 keramičko
sa držačem
35.50.022
EL-CO
El-CO
Sijalično grlo E-14 keramičko
35.50.033
sa držačem
Sijalično grlo E-27 koso
122L
35.50.029
Bakelitno
EL-CO
Nopal, Bačka Palanka
Sijalično grlo E-27 ravno
35.50.030
120L
Sijalično grlo E-27 koso
35.50.027
Bakelitno
Nopal, Bačka Palanka
Nopal, Bačka Palanka
Sijalično grlo E-27 ravno
Grlo bakelitno
35.50.028
35.51.500
106 LK
sa prstenom
za nošenje senila
NOPAL, Bačka Palanka
Nopal, Bačka Palanka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 170 -
Elektroinstalacioni materijal
Grlo bakelitno
Gumirana utičnica šuko
35.51.501
35.50.070
106 SP
sa prstenom
za nošenje senila
NOPAL, Bačka Palanka
Aling Conel, Gajdobra
Utikač šuko monofazni crni
Gumirani utikač šuko
35.50.060
35.50.075
Aling Conel
Aling Conel
Utikač šuko monofazni beli
Utikač monofazni beli L
35.50.050
35.50.055
Ravni
Ugaoni
Kina
Kina
Utikač monofazni
Utikač monofazni L
35.51.400
35.51.402
204 NL
206 NL
sa uzemljenjem
sa uzemljenjem
L priključak
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Prekidač međugajtanski beli, 6A
Prekidač međugajtanski crni, 6A
35.50.210
35.50.200
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 171 -
Elektroinstalacioni materijal
Utikač trofazni bakelitni L
Utikač trofazni bakelitni
35.51.408
35.51.407
216 NL
215 NL
L priključak
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Utikač trofazni L, crni
Utikač trofazni L, beli
35.51.410
35.51.409
218 C
218
L priključak
L priključak
polikarbonat
polikarbonat
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 172 -
Elektroinstalacioni materijal
Dozna PVC
Dozna PVC
35.53.006
35.53.008
Ø78
Ø60
sa poklopcem
Kapri, Inđija
Kapri, Inđija
Poklopac PVC
Dozna PVC
35.53.010
35.53.012
100 x 100 mm
Ø78
sa poklopcem
Kapri, Inđija
Kapri, Inđija
Dozna PVC
Dozna PVC
35.53.014
35.53.016
150 x 100 mm
150 x 150
sa poklopcem
sa poklopcem
Kapri, Inđija
Kapri, Inđija
Dozna za gips
Dozna za gips
35.53.050
35.53.052
Ø60/45
Ø60/55
Kapri, Inđija
Kapri, Inđija
Dozna za gips
Dozna za gips
35.53.060
35.53.062
Ø68
Ø68
sa poklopcem
Kapri, Inđija
Kapri, Inđija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 173 -
Elektroinstalacioni materijal
Prekidač jednopolni
Prekidač serijski
35.51.001
35.51.003
311 B
312 B
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Prekidač naizmenični
Prekidač unakrsni
35.51.005
35.51.007
313 B
314 B
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Prekidač jednopolni
Prekidač serijski
35.51.200
35.51.201
3011 L
3012 L
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Prekidač naizmenični
Taster zvona
35.51.202
35.51.009
3013 L
315 B
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Taster za svetlo
Taster zvona
35.51.011
35.51.204
316 B
305 I
sa signalnom sijalicom
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 174 -
Elektroinstalacioni materijal
Taster za svetlo
Zaštitni uložak za šuko uticnicu
35.51.205
35.50.980
Pakovanje: 6 kom
306 I
sa tinjalicom
NOPAL, Bačka Palanka
Utičnica dvopolna
Utičnica dvopolna
35.51.213
35.51.214
418
402 NL
sa keramičkim jezgrom
sa keramičkim jezgrom
NOPAL, Bačka Palanka
Utičnica dvopolna, dupla
Utičnica tropolna
35.51.216
35.51.218
404 P
405 NL
sa keramičkim jezgrom
sa keramičkim jezgrom
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Utičnica tropolna
Kip prekidač OG
35.51.013
35.50.221
415 B
nazidni
sa keramičkim jezgrom
16A/220V ~ 3500W
NOPAL, Bačka Palanka
Zrak elektro, Srbija
Prekidač jednopolni OG
Prekidač serijski OG
35.51.300
35.51.301
3601
3602
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 175 -
Elektroinstalacioni materijal
Prekidač naizmenični OG
Prekidač unakrsni OG
35.51.302
35.51.303
3603
3604
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Taster zvona OG
Utičnica tropolna OG
35.51.304
35.51.307
3606
426
sa keramičkim jezgrom
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Razvodna kutija OG
35.51.308
510
6 uvoda 2.5 mm2
bez priključaka za provodnike
NOPAL, Bačka Palanka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 176 -
Kupatilski indikatori
Indikator za kupatila
35.51.043
Horizontalni
Indikator za kupatila
Vertikalni
35.51.209
3146 B
3240
horizontalni
16A / 250V
16A / 250V
NOPAL, Bačka Palanka
NOPAL, Bačka Palanka
Indikator za kupatila
35.51.211
Vertikalni
Indikator TSD-10
10.55.010
3241
3 x 16A / 250V
16A / 250V
NOPAL, Bačka Palanka
Sigma, Subotica
Indikator za kupatila I-22B
Indikator za kupatila TX-33
10.55.006
10.55.008
2 x 16A / 250V
3 x 16A / 250V
1 x 6A / 250V
Sigma, Subotica
Sigma, Subotica
Prekidač PS-1
Kip prekidač indikatora
10.55.012
35.50.220
2A / 250V
Sigma, Subotica
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 177 -
Kupatilski ventilatori i grejalice
Ventilator
42.80.011
Ventilator
Ø 100
42.80.016
Protok vazduha: 100m3/h
Protok vazduha: 150m3/h
Snaga: 15W
Snaga: 20W
Brzina motora (rpm): 2650
Brzina motora (rpm): 2650
230V/50Hz
230V/50Hz
Ventilator
42.80.021
Ø 120
Ventilator
Ø 150
42.80.030
Protok vazduha: 280m3/h
Ø 100
Protok vazduha: 100m3/h
Snaga: 25W
Snaga: 15W
Brzina motora (rpm): 2650
Brzina motora (rpm): 2650
230V/50Hz
230V/50Hz
sa automatskim žaluzinama
Ventilator
42.80.035
Nazidna električna grejalica
Ø 120
98.93.051
Snaga 2kW
Dimenzije: 520x195x125mm
Protok vazduha: 100m3/h
Snaga: 20W
Brzina motora (rpm): 2650
sa automatskim žaluzinama
230V/50Hz
Grejalica kupatila
10.72.200
Grejač kupatilske grejalice
Snaga 2kW
10.77.020
MK
Snaga: 2000 W
IEG, Beograd
Grejalica sa ventilatorom
98.93.056
Snaga 2000 W
Nivo buke: 52 dB
230 V~
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 178 -
AutomatskI osIguračI
Automatski osigurač
35.65.006
6A
10A
brzi
~230/400V
~230/400V
ETI, Slovenija
ETI, Slovenija
16A
Automatski osigurač
35.65.020
20A
brzi
brzi
~230/400V
~230/400V
ETI, Slovenija
ETI, Slovenija
Automatski osigurač
35.65.025
35.65.010
brzi
Automatski osigurač
35.65.016
Automatski osigurač
25A
Automatski osigurač
35.65.032
32A
brzi
brzi
~230/400V
~230/400V
ETI, Slovenija
ETI, Slovenija
Automatski osigurač
35.65.063
63A
tromi
~230/400V
ETI, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 179 -
Patron umetcI topljIvIh osIgurača
Patron umetak topljivog osigurača
35.65.206
6A
Un ~ 500V
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
16A
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
25A
Patron umetak topljivog osigurača
35A
35.65.235
Un ~ 500V
Un ~ 500V
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
50A
Patron umetak topljivog osigurača
63A
35.65.263
Un ~ 500V
Un ~ 500V
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
Kapa osigurača
Kapa osigurača
35.65.270
20A
35.65.220
Un ~ 500V
Patron umetak topljivog osigurača
35.65.250
Patron umetak topljivog osigurača
Un ~ 500V
Patron umetak topljivog osigurača
35.65.225
10A
35.65.210
Un ~ 500V
Patron umetak topljivog osigurača
35.65.216
Patron umetak topljivog osigurača
6-35A
35.65.271
63A
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 180 -
KalIbracIonI umetcI
Podnožje osigurača
35.65.399
UZ 63
35.65.398
Un ~ 500V
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
10A
Kalibracioni umetak
35.65.316
Kalibracioni umetak
20A
Kalibracioni umetak
35.65.325
35.65.335
35A
25A
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
Kalibracioni umetak
16A
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
35.65.320
UZ 25
Un ~ 500V
Kalibracioni umetak
35.65.310
Podnožje osigurača
Kalibracioni umetak
35.65.350
50A
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
Kalibracioni umetak
35.65.363
63A
EL-CO, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 181 -
Patron umetcI
Patron umetak
Patron umetak
35.65.602
2A
D 01
D 01
Schneider, Nemačka
Schneider, Nemačka
Patron umetak
Patron umetak
35.65.604
6A
D 01
Schneider, Nemačka
Schneider, Nemačka
Patron umetak
16A
D 02
Schneider, Nemačka
Schneider, Nemačka
Patron umetak
25A
35A
35.65.614
D 02
D 02
Schneider, Nemačka
Schneider, Nemačka
Patron umetak
Patron umetak
35.65.615
20A
35.65.612
D 01
Patron umetak
35.65.613
10A
35.65.605
D 01
Patron umetak
35.65.606
4A
35.65.603
50A
35.65.616
63A
D02
D 02
Schneider, Nemačka
Schneider, Nemačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 182 -
Patron umetcI
Kapa osigurača
35.65.497
Kapa osigurača
2-16A
35.65.498
20-63A
D 01
D 02
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 183 -
TopljIvI umetcI nožastI
Topljivi umetak nožasti
35.65.416
16A
EL-CO, Srbija
EL-CO, Srbija
25A
35.65.435
35A
Un ~ 500V
Schneider, Nemačka
EL-CO, Srbija
50A
Topljivi umetak nožasti
35.65.463
63A
Un ~ 500V
Un ~ 500V
Schneider, Nemačka
EL-CO, Srbija
80A
Topljivi umetak nožasti
35.65.490
100A
Un ~ 400V
Un ~ 400V
Schneider, Nemačka
Schneider, Nemačka
Topljivi umetak nožasti
35.65.493
Topljivi umetak nožasti
Un ~ 500V
Topljivi umetak nožasti
35.65.480
20A
Un ~ 500V
Topljivi umetak nožasti
35.65.450
35.65.420
Un ~ 500V
Topljivi umetak nožasti
35.65.425
Topljivi umetak nožasti
125A
Topljivi umetak nožasti
35.65.496
160A
Un ~ 500V
Un ~ 400V
EL-CO, Srbija
Schneider, Nemačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 184 -
StaklenI osIguračI
Stakleni osigurač
Stakleni osigurač
35.65.710
1A
5 x 20mm
5 x 20mm
brzi
brzi
Stakleni osigurač
Stakleni osigurač
35.65.714
2.5A
5 x 20mm
5 x 20mm
brzi
Stakleni osigurač
5A
5 x 20mm
5 x 20mm
brzi
Stakleni osigurač
10A
16A
35.65.722
5 x 20mm
5 x 20mm
brzi
brzi
Stakleni osigurač
35.65.750
6.3A
35.65.718
brzi
Stakleni osigurač
35.65.720
3.15A
35.65.715
brzi
Stakleni osigurač
35.65.717
2A
35.65.713
Stakleni osigurač
1A
35.65.751
1.5A
6 x 30 mm
6 x 30 mm
brzi
brzi
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 185 -
StaklenI osIguračI
Stakleni osigurač
35.65.752
Stakleni osigurač
2A
6 x 30 mm
6 x 30 mm
brzi
brzi
Stakleni osigurač
Stakleni osigurač
35.65.754
4A
5A
35.65.755
6 x 30 mm
6 x 30 mm
brzi
brzi
Stakleni osigurač
35.65.756
3A
35.65.753
Stakleni osigurač
6A
35.65.757
8A
6 x 30 mm
6 x 30 mm
brzi
brzi
Kućište staklenog osigurača
Kućište staklenog osigurača
35.65.748
35.65.760
5 x 20 mm
6 x 30 mm
sa navrtnim poklopcem
sa navrtnim poklopce
Kućište staklenog osigurača
35.65.749
5 x 20mm
navojno
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 186 -
Razvodne table
Razvodna tabla, nazidna
Razvodna tabla, uzidna
35.70.004
35.70.005
sa 4 mesta
sa 4 mesta
Arta, Bugarska
Atra, Bugarska
Razvodna tabla, nazidna
Razvodna tabla, uzidna
35.70.011
35.70.012
sa 12 mesta
sa 12 mesta
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Razvodna tabla, nazidna
Razvodna tabla, uzidna
35.70.017
35.70.016
sa 24 mesta
sa 24 mesta
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Razvodna tabla, nazidna
Razvodna tabla, uzidna
35.70.022
35.65.023
sa 36 mesta
sa 36 mesta
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Razvodna tabla, nazidna
Razvodna tabla, nazidna
35.70.066
35.70.067
sa 4 mesta
sa 6 mesta
Makel, Turska
Makel, Turska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 187 -
Oprema za osIgurače
Limitator tabla 2
Limitator tabla 4
35.70.062
35.70.064
Makel, Turska
Makel, Turska
Sabirnica češalj
Sabirnica češalj RST
35.65.900
35.65.905
DIN šina
Ručka za skidanje nožastih osigurača
35.65.910
35.65.499
Cu 3P
bez zaštitne rukavice
Zvonce, montaža na šinu
FID sklopka
35.65.099
35.65.100
40A/0.5A
220-240V ~
Un ~ 400V
Elins, Srbija
ETI, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 188 -
Rasveta
Sijalica E-27 bistra
Sijalica E-27 bistra
60.10.040
40W
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 bistra
Sijalica E-27 bistra
60.10.075
75W
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 bistra
150W
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 mat
300W
40W
60.20.040
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 mat
Sijalica E-27 mat
60.20.060
300W
60.10.300
230V
Sijalica E-40 bistra
60.10.301
100W
60.10.100
230V
Sijalica E-27 bistra
60.10.150
60W
60.10.060
230V
60W
60.20.075
75W
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 189 -
Rasveta
Sijalica E-14 kompakt
Sijalica E-27 mat
60.20.100
100W
60.25.009
230V
9W
230V
T3
2700K
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kompakt
60.25.123
23W
General Electric, Mađarska
Sijalica D/2 kompakt
60.25.145
18W
230V
230V
T3
G24D2
2700K
General Electric, Mađarska
Sijalica D/2 kompakt
60.25.150
26W
Sijalica E-14 kompakt
60.25.211
11W
230V
230V
G24D3
T3
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kompakt
60.25.311
General Electric, Mađarska
11W
Sijalica E-27 kompakt
60.25.615
230V
15W
230V
T3
T2
2700K
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kompakt
60.25.620
20W
Sijalica E-27 kompakt
60.25.621
230V
20W
230V
T2
T3
2700K
2700K
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 190 -
Rasveta
Sijalica E-27 kompakt
60.25.623
23W
Sijalica E-27 kompakt
60.25.624
230V
230V
T3
T3
2700K
2700K
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kompakt
60.25.715
15W
Sijalica E-27 kompakt
60.25.720
230V
20W
230V
T2
T2
6500K
6500K
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kompakt
60.25.820
24W
20W
Sijalica E-14 sveća bistra
60.30.025
230V
25W
230V
T2
4000K
General Electric, Mađarska
Sijalica E-14 sveća bistra
60.30.040
40W
Sijalica E-14 sveća bistra
60.30.060
60W
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-14 sveća mat
60.30.125
General Electric, Mađarska
25W
Sijalica E-14 sveća mat
60.30.140
40W
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 191 -
Rasveta
Sijalica E-14 sveća mat
60.30.160
60W
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
40W
60.30.260
60W
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
25W
Sijalica E-14 kugla bistra
60.42.040
40W
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
60W
Sijalica E-14 kugla mat
60.42.140
40W
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-14 kugla mat
60.42.160
Sijalica E-14 sveća soft
230V
Sijalica E-14 kugla bistra
60.42.060
25W
230V
Sijalica E-14 kugla bistra
60.42.025
60.30.225
230V
Sijalica E-14 sveća soft
60.30.240
Sijalica E-14 sveća soft
60W
Sijalica E-14 reflektorska
60.44.025
230V
25W
230V
R39
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 192 -
Rasveta
Sijalica E-14 reflektorska
60.44.030
30W
40W
60.44.040
230V
230V
R39
R50
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 reflektorska
60.44.140
Sijalica E-14 reflektorska
40W
Sijalica E-27 reflektorska
60W
60.44.160
230V
230V
R63
General Electric, Mađarska
Sijalica za aspirator
60.45.015
Sijalica za aspirator
15W
60.45.025
25W
230V
230V
T25
T25
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kripton mat
Sijalica za aspirator
60.45.040
General Electric, Mađarska
40W
60.50.060
230V
60W
230V
T28
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 kripton mat
60.50.075
75W
Sijalica E-27 kripton mat
60.50.100
100W
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 193 -
Rasveta
Sijalica E-27 infracrvena
60.60.250
250W
250W
60.60.251
230V
230V
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica E-27 živina
Sijalica E-27 živina
60.70.125
Sijalica E-27 infracrvena Rubin
125W
160W
60.70.160
230W
3100 lm
12000 h
8000 h
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Sijalica halogena
60.80.020
Sijalica halogena
20W
60.80.035
35W
230V
230V
GU10
GU10
General Electric, Mađarska
General Electric, Mađarska
Fluo cev
Sijalica halogena
60.80.050
230V
5800 lm
50W
60.90.018
230V
18W/54
6500K
GU10
600 mm
G13
General Electric, Mađarska
Fluo cev
60.90.036
GE, Mađarska
Fluo cev
36W/54
60.90.058
58W/54
6500K
6500K
1200 mm
1500 mm
G13
G13
GE, Mađarska
GE, Mađarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 194 -
Oprema za rasvetu
Starter
35.80.010
Starter
4-65W
35.80.011
ECO
GE, Mađarska
GE, Mađarska
Trafo za halogenu sijalicu
35.80.100
Trafo za halogenu sijalicu
elektromagnetni
35.80.101
elektromagnetni
35-50 W
105 W
za halogenu sijalicu na 12V
za halogenu sijalicu na 12V
230 V~
230 V~
Vossloh Schwabe, Nemačka
Vossloh Schwabe, Nemačka
Trafo za halogenu sijalicu
Trafo za halogenu sijalicu
35.80.202
4-22W
ECO
elektronski
35.80.206
elektronski
20-70 W
105 W
za halogenu sijalicu na 12V
za halogenu sijalicu na 12V
240 V~
240 V~
Vossloh Schwabe, Nemačka
Vossloh Schwabe, Nemačka
Grlo za halogenu sijalicu
Prigušnica za fluo cevi
35.80.260
35.80.301
LB18
G4/GZ4
G/GX5.3
G/GY6.3
230 V~
Vossloh Schwabe, Nemačka
Prigušnica za fluo cevi
35.80.312
Prigušnica za fluo cevi
LN 36
35.80.320
LN 58
230 V~
230 V~
Vossloh Schwabe, Nemačka
Vossloh Schwabe, Nemačka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 195 -
Oprema za rasvetu
Grlo fluo cevi
Grlo fluo cevi
35.80.360
35.80.364
G-13
G-13
bez nosača
bez nosača, sa starterom
Prekidač međugajtanski beli, 6A
Prekidač međugajtanski crni, 6A
35.50.210
35.50.200
Prekidač
10.30.507
Prekidač
Crveni
Sa signalizacijom
sa 3 kontakta
sa 3 kontakta
10 (4)A; 250V
10 (4)A; 250V
Prekidač
Crveni
10.30.512
Zeleni
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
sa 3 kontakta
sa 3 kontakta
10 (4)A; 250V
10 (4)A; 250V
Prekidač
10.30.509
Zeleni
Sa signalizacijom
Prekidač
10.30.511
10.30.508
Prekidač
Crveni
10.30.510
Zeleni
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
sa 3 kontakta
sa 3 kontakta
10 (4)A; 250V
10 (4)A; 250V
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 196 -
Oprema za rasvetu
Armatura za kuglu Opal
35.50.900
prava
Armatura za kuglu Opal
kosa
35.50.905
E27
E27
Nopal, Bačka Palanka
Nopal, Bačka Palanka
Kugla Opal
Staklo bistro 200W
35.50.910
35.54.020
Staklo Opal Ø200
Staklo Opal Ø220
35.54.010
35.54.011
Držač za plafonjeru
35.54.040
1 x 60W
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 197 -
Oprema za rasvetu
Plafonjera SATURN
Plafonjera MAJA
35.54.200
35.54.202
1 x E-27
1 x E-27
Ø230
Ø300
Svetiljka Orion 1
Svetiljka Orion 2
35.54.401
35.54.402
IP54
IP54
Ø275 mm
Ø275 mm
bela
siva
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Svetiljka Ekonomik
Svetiljka ARIA bela
35.54.403
35.54.410
E27
23 W
IP54
E27
50 Hz, 230V
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Svetiljka ARIA inox
35.54.411
Svetiljka ARIA siva
E27
35.54.412
E27
23 W
23 W
50 Hz, 230V
50 Hz, 230V
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
Reflektor
Reflektor
35.54.340
35.54.341
IP65
IP65
1 x E27
2 x E27
Atra, Bugarska
Atra, Bugarska
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 198 -
Oprema za rasvetu
Reflektor halogeni
Reflektor halogeni
35.54.261
35.54.270
150W
150W
crni
beli
sa senzorom
Reflektor halogeni
Reflektor halogeni
35.54.271
35.54.280
150W
500W
beli
crni
sa senzorom
Reflektor halogeni
Reflektor halogeni
35.54.281
35.54.290
500W
500W
crni
beli
sa senzorom
Reflektor halogeni
Reflektor metal halogen
35.54.291
35.54.300
150 W
500W
beli
sa senzorom
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 199 -
Elektroinstalaciona oprema
Zvono ding-dong
35.50.600
Zvono, bežično
ST-3240
DB 108
35.50.601
domet: 100 m
8 melodija
16 kanala
1 taster
1 zvono
Kina
Zvono, bežično
Zvono, bežično
35.50.602
DB 128
DB 238
35.50.603
domet: 100 m
domet: 100 m
8 melodija
8 melodija
16 kanala
16 kanala
1 taster
1 taster
2 zvona
1 zvono
Kina
Kina
Detektor pokreta infracrveni
Detektor pokreta infracrveni
35.30.010
35.30.005
područje obuhvatanja: 180°C
područje obuhvatanja: 360°C
domet senzora: 12 m
domet senzora: 6 m
podešavanje vremena
podešavanje vremena
čekanja i dnevnog svetla
čekanja i dnevnog svetla
max snaga potrošača:1200W
max snaga potrošača:1200W
Kina
Kina
Odvijač - ispitivač
Odvijač - ispitivač
35.60.010
35.60.011
l = 140mm
Digitalni multimetar
35.60.810
l = 190mm
Komplet mini odvijača
mer. napona 600V DC, 600V AC
35.60.021
mer. jačine struje 10A DC
mer. otpora 2MΩ
6 komada
ispitivanje diode
ispitivanje tranzistora
ispitivanje kidanja
multifunkcionalni displej
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 200 -
KablovI
Kabel, koaksijalni
35.11.090
Kabel
RG-6/U
35.11.200
PP/J 3 x 1.5
75 Ω
Kabel
35.11.205
Kabel
PP/J 5 x 1.5
PP/J 3 x 2.5
kabel
Kabel
35.11.215
35.11.210
PP/J 5 x 2.5
35.11.250
P/L 2 x 0.75
beli
Kabel
Kabel
35.11.300
PP 2 x 1.5
35.11.350
PP/L 3 x 0.75
beli
Kabel
35.11.355
Kabel
PP/L 2 x 0.75
35.11.400
GG/J 5 x 2.5
beli
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 201 -
KablovI
Kabel
35.11.405
Kabel
GG/J 3 x 2.5
Kabel
35.11.455
PPY 5 x 2.5
PPY 5 x 6
PPY 5 x 4
35.11.470
PPY 3 x 1.5
Kabel
PP/R 2 x 1.5
Kabel
35.11.510
35.11.460
Kabel
Kabel
35.11.500
PPY 3 x 2.5
Kabel
Kabel
35.11.465
35.11.450
35.11.505
PP/R 3 x 1.5
Kabel
PP/R 3 x 2.5
35.11.600
Si/F-2.5
silikonski
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 202 -
KablovI
Kabel
35.11.605
Kabel za zvučnike
Si/F-1.5
35.11.100
silikonski
2 x 1,00 mm
crveno/crni
Pakovanje: 100 m
UTP kabel
35.90.051
UTP kabel
1m
35.90.053
UTP kabel
35.90.055
UTP kabel
5m
35.90.057
10 m
CAT5e
CAT5e
UTP kabel
UTP kabel
35.90.058
3m
CAT5e
CAT5e
15 m
35.90.059
CAT5e
20 m
CAT5e
Krimp klešta
Krimp klešta
35.60.200
35.60.201
za modularne utikače:
za modularne utikače:
4/4, 4/6, 8/8
6P4C
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 203 -
Video adapteri
F utikač
F-F nastavak
35.50.750
35.50.751
za RG6 kabel
d = 6.5 mm
Antenski utikač
Antenska utičnica
35.50.752
35.50.753
ugaoni
ugaoni
Antenska uticnica
Spliter, dvostruki
35.50.754
35.50.760
sa direktnim uvrtanjem
1 ulaz
za kabel RG6
2 izlaza
T izvedba
Spliter, dvostruki
Spliter, trostruki
35.50.761
35.50.762
1 ulaz
1 ulaz
2 izlaza
3 izlaza
Spliter, četvorostruki
35.50.763
1 ulaz
4 izlaza
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 204 -
Oprema za telefonIju I mrežu
Telefonski mikro utikač
35.50.800
6P4C RJ11
Telefonski nastavak
35.90.040
1Ž-1Ž
4 pina
Telefonski nastavak 1 - 1
Telefonski razdelnik
35.50.810
35.90.042
1Ž-2Ž
4 pina
Telefonski razdelnik
35.90.041
1M-2Ž
Telefonski utikač - viljuška
35.90.010
4 pina
za mikroutičnice
1/2, 2 pina
Telefonski razdelnik
Adapter - razvodnik - blokada
35.50.811
98.10.018
beli
1 ulaz
2 izlaza
Telefonski utikač PTT 18/79
ADSL spliter
35.51.415
35.90.169
221
NOPAL, Bačka Palanka
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 205 -
Oprema za telefonIju I mrežu
Telefonski kabel za slušalicu
35.90.032
3m
Telefonski produžni kabel
35.90.025
5m
Telefonski kabel pljosnati
35.11.010
Broj žila: 4
Telefonski kabel za slušalicu
35.90.034
5m
Telefonski produžni kabel
35.90.028
10 m
Krimp klešta
35.60.201
Presek žile: 0,12mm
za modularne utikače:
6P4C
Pištolj za lepljenje
Patroni za pištolj za lepljenje
98.85.200
98.85.210
za patron 7 mm
7 x 100 mm
30 W
Pakovanje: 20 kom
Univerzalni ispravljač
35.60.850
Napon 1,5 - 12V DC
Univerzalni ispravljač
35.60.851
Struja 1.000mA
Napon 3 - 12V DC
Struja 500mA
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 206 -
Oprema za telefonIju I mrežu
Modularni mikro utikač
35.50.820
8P8C RJ45
Razdelnik za UTP
35.90.061
1M-2Ž
za UTP 8P8C
UTP kabel
35.90.051
UTP kabel
1m
35.90.053
CAT5e
UTP kabel
35.90.055
CAT5e
UTP kabel
5m
35.90.057
CAT5e
10 m
CAT5e
UTP kabel
UTP kabel
35.90.058
3m
15 m
35.90.059
CAT5e
20 m
CAT5e
Krimp klešta
Sajla PVC
35.60.200
35.50.990
Dužina: 15 m
za modularne utikače:
4/4, 4/6, 8/8
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 207 -
Bužiri i PVC kanali
Bužir
35.15.011
Bužir
Ø11
Ø13.5
35.13.013
Pakovanje: 50 m
Pakovanje: 50 m
Bužir
Bužir
35.15.016
Ø16
Ø19
35.15.019
Pakovanje: 50 m
Pakovanje: 50 m
Bužir
35.15.023
Bužir
Ø23
Ø29
35.15.029
Pakovanje: 50 m
Pakovanje: 50 m
Merdevine aluminijumske
98.15.xxx
98.15.010 - 2+1
98.15.015 - 3+1
98.15.020 - 4+1
98.15.025 - 5+1
Blist, Valjevo
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 208 -
Vodovod i oprema za vodovod
Baterija za lavabo KING
Baterija zidna KING
39.10.010
39.10.015
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija zidna KING
Baterija zidna KING
39.10.020
39.10.025
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija za kadu KING
Baterija za protočni bojler KING
39.10.030
39.10.035
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija stojeća KING
Baterija stojeća KING, 3 cevi
39.10.040
39.10.045
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija za lavabo PERLA
Baterija za sudoper/lavabo PERLA
39.10.050
39.10.055
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 209 -
Vodovod i oprema za vodovod
Baterija za sudoper PERLA
Baterija za sudoper PERLA
39.10.060
39.10.065
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija za kadu PERLA
Baterija za protočni bojler PERLA
39.10.070
39.10.075
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija za sudoper PERLA, 2 cevi
Baterija za sudoper PERLA, 3 cevi
39.10.080
39.10.085
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baterija zidna KLASIK - donji izliv
Baterija za protočni bojler KLASIK
39.10.090
39.10.095
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Zidni ispusni ventil - donji izliv
Zidni ispusni ventil - gornji izliv
39.10.300
39.10.305
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 210 -
Vodovod i oprema za vodovod
Ventil za veš mašinu 1/2'' x 3/4''
Ugaoni ventil 1/2" x 3/8”
39.10.310
39.10.315
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Ugaoni ventil 1/2" x 1/2”
Priključni ventil 3/4''
39.10.320
39.10.325
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Rozeta 1/2" za ispusne ventile
Excentar koleno 3/4", 42 mm
39.10.350
39.10.355
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Perlator M22
Perlator M24
39.10.370
39.10.375
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Perlator M28, 3/4”
Keramički mešač - A35
39.10.380
39.10.390
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 211 -
Vodovod i oprema za vodovod
Keramički mešač - A40
Gornji deo 3/8" sa ručicom ABS
39.10.392
39.10.400
plava
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Gornji deo 3/8" sa ručicom ABS
Gornji deo 1/2" sa ručicom ABS
39.10.405
39.10.410
crvena
plava
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Gornji deo 1/2" sa ručicom ABS
Držač ručnog tuša - fixni
39.10.415
39.10.440
crvena
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Držač ručnog tuša KING, zglobni
Tuš crevo METALNO - konično
39.10.442
39.10.450
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Tuš crevo biflex - crno / hrom
Tuš ručica KING
39.10.455
39.10.460
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 212 -
Vodovod i oprema za vodovod
Tuš ručica - bela
Dupla nipla 1/2" - hromirana
39.10.465
39.10.500
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Dupla nipla 3/8" - hromirana
Produžetak 10 mm
39.10.505
39.10.510
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Produžetak 15 mm
Produžetak 20 mm
39.10.515
39.10.520
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Produžetak 30 mm
Redukcija 1/2" x 3/8" hromirana
39.10.525
39.10.530
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Slavina sa metalnim holenderom 1/2"
Slavina sa plastičnim holenderom 1/2"
39.80.010
39.80.011
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 213 -
Vodovod i oprema za vodovod
Kuglasta slavina 1/2”
Ispusni ventil sa metalnim holenderom 3/4"
39.80.015
39.80.020
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Kuglasta slavina 3/4”
Baštenska kuglasta slavina
39.80.025
39.80.030
Rosan, Srbija
Rosan, Srbija
Baštenska kuglasta slavina
39.80.031
Rosan, Srbija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 214 -
Delovi
Brinoks veza
30.60.420
za bojlere
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.429
Dužina: 20cm
Brinoks veza
30.60.430
Dužina: 25cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.432
Dužina: 30cm
Brinoks veza
30.60.433
Brinoks veza
F3/8xF3/8
Brinoks veza
30.60.434
F1/2xF3/8
Dužina: 30cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.437
Dužina: 35cm
Brinoks veza
30.60.438
F1/2xF1/2
Dužina: 30cm
Dužina: 30cm
30.60.435
F1/2xF3/8
F1/2xF1/2
Dužina: 35cm
Brinoks veza
F3/8xF3/8
30.60.439
Dužina: 35cm
F1/2xF3/8
Dužina: 35cm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 215 -
Delovi
Brinoks veza
30.60.440
za bojlere
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.442
Dužina: 40cm
Brinoks veza
30.60.443
Dužina: 40cm
Brinoks veza
F3/8xF3/8
30.60.444
Dužina: 40cm
Brinoks veza
30.60.445
Brinoks veza
F1/2xM1/2
Brinoks veza
30.60.447
F1/2xF1/2
Dužina: 45cm
Brinoks veza
F3/8xF3/8
30.60.449
Dužina: 45cm
Brinoks veza
30.60.450
F1/2xF3/8
Dužina: 40cm
Dužina: 45cm
30.60.448
F1/2xF1/2
F1/2xF3/8
Dužina: 45cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.452
Dužina: 50cm
F1/2xF1/2
Dužina: 50cm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 216 -
Delovi
Brinoks veza
30.60.453
za bojlere
Brinoks veza
F3/8xF3/8
30.60.454
Dužina: 50cm
Brinoks veza
30.60.455
Dužina: 50cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.457
Dužina: 55cm
Brinoks veza
30.60.458
Brinoks veza
F3/8xF3/8
Brinoks veza
30.60.459
F1/2xF3/8
Dužina: 55cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.462
Dužina: 60cm
Brinoks veza
30.60.463
F1/2xF1/2
Dužina: 55cm
Dužina: 55cm
30.60.460
F1/2xF1/2
F1/2xF1/2
Dužina: 60cm
Brinoks veza
F3/8xF3/8
30.60.464
Dužina: 60cm
F1/2xF3/8
Dužina: 60cm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 217 -
Delovi
Brinoks veza
30.60.465
za bojlere
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.467
Dužina: 65cm
Brinoks veza
30.60.468
Dužina: 65cm
Brinoks veza
F3/8xF3/8
30.60.470
Dužina: 65cm
Brinoks veza
30.60.473
Brinoks veza
F3/8xF3/8
Brinoks veza
30.60.475
F1/2xM1/2
Dužina: 75cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.483
Dužina: 80cm
Brinoks veza
30.60.485
F1/2xM1/2
Dužina: 70cm
Dužina: 70cm
30.60.480
F1/2xF1/2
F3/8xF3/8
Dužina: 80cm
Brinoks veza
F1/2xM1/2
30.60.490
Dužina: 85cm
F1/2xM1/2
Dužina: 90cm
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 218 -
Delovi
Brinoks veza
30.60.502
za bojlere
Brinoks veza
F1/2xF1/2
30.60.503
Dužina: 100cm
Dužina: 100cm
Brinoks veza
Brinoks veza
30.60.504
F1/2xF3/8
30.60.405
Dužina: 100cm
Brinoks veza
30.60.406
F3/8xF3/8
F3/8 M10
Dužina: 40cm
Teflon traka
F3/8 M10
98.90.010
Dužina: 45cm
Sigurnosni ventil bojlera
30.50.012
9 bara
Sigurnosni ventil bojlera
30.50.015
9 bara
Standard M.C5.750
Garancija 3 godine
Emvetron, Slovenija
Komak, Aleksinac
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 219 -
Rezne i brusne ploče
Rezna ploča
Rezna ploča
70.20.005
70.20.010
Dimenzije: 115 x 1.0
Dimenzije: 115 x 0.75
Primena:
Primena:
Inox
Inox
Premium
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Rezna ploča
Rezna ploča
70.20.020
70.20.030
Dimenzije: 115 x 2.5
Dimenzije: 115 x 1.6
Primena:
Primena:
Čelik, Inox
Čelik, Inox
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Rezna ploča
Rezna ploča
70.20.040
70.20.110
Dimenzije: 125 x 1.0
Dimenzije: 115 x 2.5
Primena:
Primena:
Cigla
Inox
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Rezna ploča
Rezna ploča
70.20.120
70.20.210
Dimenzije: 178 x 3.0
Dimenzije: 125 x 1.6
Primena:
Primena:
Čelik, Inox
Čelik, Inox
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Rezna ploča
Rezna ploča
70.20.310
70.20.320
Dimenzije: 230 x 3.0
Dimenzije: 230 x 1.9
Primena:
Primena:
Inox
Čelik, Inox
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 220 -
Rezne i brusne ploče
Rezna ploča
Rezna ploča
70.20.340
70.20.410
Dimenzije: 230 x 3.0
Dimenzije: 300 x 3.5 x 32
Primena:
Primena:
Cigla
Čelik
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Rezna ploča
Brusna ploča
70.20.510
70.21.010
Dimenzije: 350 x 2.8 x 25.4
Dimenzije: 115 x 6.0
Primena:
Primena:
Čelik
Čelik, Inox
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Brusna ploča
Brusna ploča
70.21.011
70.21.110
Dimenzije: 125 x 6.0
Dimenzije: 115 x 6.0
Primena:
Primena:
Čelik, Inox
Čelik, Inox
Fast Cut
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Brusna ploča
Brusna ploča
70.21.211
70.21.310
Dimenzije: 230 x 6.0
Dimenzije: 178 x 6.0
Primena:
Primena:
Čelik, Inox
Čelik, Inox
Fast Cut
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Brusna ploča
Brusna ploča
70.21.910
70.21.911
Dimenzije: 110/90 x 55
Dimenzije: 110/90 x 55
Primena:
Primena:
Čelik
Cigla
Standard
Premium
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 221 -
Rezne i brusne ploče
Lamelna šmirgla za brusilicu
Lamelna šmirgla za brusilicu
70.22.010
70.22.020
Prečnik: 115 mm
Prečnik: 115 mm
Granulacija: 40
Granulacija: 60
Basic
Basic
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Lamelna šmirgla za brusilicu
Lamelna šmirgla za brusilicu
70.22.030
70.22.210
Prečnik: 115 mm
Prečnik: 178 mm
Granulacija: 80
Granulacija: 40
Basic
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Lamelna šmirgla za brusilicu
Brusna lepeza za bušilicu
70.22.220
70.22.505
Dimenzije: 20 x 10
Prečnik: 178 mm
Granulacija: 80
Granulacija: 60
Primena:
Čelik, Inox, Aluminijum
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Brusna lepeza za bušilicu
Brusna lepeza za bušilicu
70.22.510
70.22.530
Dimenzije: 30 x 15
Dimenzije: 40 x 20
Granulacija: 80
Granulacija: 60
Primena:
Primena:
Čelik, Inox, Aluminijum
Čelik, Inox, Aluminijum
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Brusna lepeza za bušilicu
Brusna lepeza za bušilicu
70.22.550
70.22.555
Dimenzije: 50 x 20
Dimenzije: 50 x 20
Granulacija: 40
Granulacija: 120
Primena:
Primena:
Čelik, Inox, Aluminijum
Čelik, Inox, Aluminijum
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 222 -
Rezne i brusne ploče
Brusna lepeza za bušilicu
Brusna lepeza za bušilicu
70.22.560
70.22.565
Dimenzije: 80 x 30
Dimenzije: 60 x 40
Granulacija: 60
Granulacija: 60
Primena:
Primena:
Čelik, Inox, Aluminijum
Čelik, Inox, Aluminijum
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Tocilo
Tocilo
70.23.210
70.23.212
Dimenzije: 150 x 20 x 20
Dimenzije: 150 x 20 x 20
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Tocilo
Tocilo
70.23.214
70.23.410
Dimenzije: 150 x 20 x 32
Dimenzije: 200 x 20 x 20
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Tocilo
Tocilo
70.23.420
70.23.422
Dimenzije: 200 x 20 x 20
Dimenzije: 200 x 20 x 20
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Dijamantska rezna ploča
Dijamantska rezna ploča
70.24.010
70.24.020
Dimenzije: 115 x 2
Dimenzije: 115 x 2
Primena:
Primena:
Granit
Armirani beton
Basic
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 223 -
Rezne i brusne ploče
Dijamantska rezna ploča
Dijamantska rezna ploča
70.24.030
70.24.040
Dimenzije: 115 x 2
Dimenzije: 115 x 1.6
Primena:
Primena:
Keramika
Cigla
Basic
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Dijamantska rezna ploča
Dijamantska rezna ploča
70.24.130
70.24.140
Dimenzije: 125 x 2
Dimenzije: 125 x 1.6
Primena:
Primena:
Keramika
Cigla
Basic
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Dijamantska rezna ploča
Dijamantska rezna ploča
70.24.220
70.24.240
Dimenzije: 150 x 2.6
Dimenzije: 150 x 2.4
Primena:
Primena:
Armirani beton
Cigla
Premium
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Dijamantska rezna ploča
Najloska šajba
70.24.420
70.25.010
Prečnik: 115 mm
Dimenzije: 230 x 2.6
Primena:
Primena:
Armirani beton
Inox, Čelik
Standard
Standard
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
Lepeza za poliranje
Najloska šajba
70.25.210
70.26.010
Dimenzije: 80 x 50
Prečnik: 178 mm
Primena:
Inox, Čelik
Standard
Fine
Tyrolit, Austrija
Tyrolit, Austrija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 224 -
BE LEŠKE
www.attos.rs
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
Download

Rezervni delovi - septembar 2012. PDF