C E N O V N I K br.1 važi od 01.01.2011.
Šifra
Naziv
nova VP bez PDV
3
serija CubO - jednoručne baterije
JC30101
JC30101M
JC32115
JC32120
JC3212S
JC32130
JC32220
JC33101
JC34101
JC36101
JC36102
JC36103
JC36201
JC37101
JC38101
JC38103
JC38501
JC38503
JC38601
JC38603
JC39101
JC39101M
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - sa metalnim odlivnim ventilom
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za protočni bojler, ovalni izliv - dužine 200 mm
BATERIJA za protočni bojler, ovalni izliv - dužine 150 mm
BATERIJA za protočni bojler, ovalni izliv - dužine 300 mm
BATERIJA za protočni bojler , liveni izliv - dužine 200 mm
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš
BATERIJA za sudoperu - izvlačni tuš - 3 cevi
BATERIJA za bide
BATERIJA za bide - sa metalnim odlivnim ventilom
10
10
9
9
9
9
9
12
9
10
10
10
10
12
7
7
7
7
7
7
7
7
3.299,00
3.750,00
3.488,00
3.560,00
3.560,00
3.791,00
4.678,00
4.499,00
4.974,00
2.798,00
2.761,00
2.980,00
3.560,00
3.981,00
5.892,00
5.998,00
5.674,00
6.215,00
5.674,00
6.215,00
3.491,00
3.750,00
10
17.200,00
serija XENON - poluprofesionalna KUHINJSKA baterija
JX38501
BATERIJA za sudoperu, visoka sa opružnom zaštitom izvl.crevom
serija STEEL - kuhinjske baterije od NERĐAJUĆEG čelika
JS38101
JS38103
6.190,00
6.290,00
BATERIJA za sudoperu ( nerđajući čelik )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi ( nerđajući čelik )
serija JAFFAR - jednoručne baterije
JF30101
JF32115
JF32120
JF3212S
JF32130
JF33101
JF33103
JF34101
JF37101
JF37251
JF37252
JF38101
JF38103
JF38201
JF38203
JF38301
JF38303
JF38401
JF38403
JF38501
JF38503
JF38601
JF38603
JF39101
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu - stojeća
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu ( Roma izliv )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi ( Roma izliv )
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za bide
10
18
18
18
10
12
12
10
12
12
12
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4.281,00
4.552,00
4.596,00
4.596,00
4.710,00
5.782,00
6.681,00
5.998,00
5.210,00
8.422,00
7.720,00
3.381,00
3.694,00
3.680,00
3.866,00
4.100,00
4.281,00
4.892,00
5.068,00
6.380,00
6.672,00
5.920,00
6.450,00
4.281,00
8
8
8
8
8
8
8
16
5.296,00
7.998,00
6.819,00
9.999,00
8.920,00
6.886,00
5.296,00
3.200,00
serija QUADRO - jednoručne baterije
JQ30101
JQ33101
JQ37101
JQ37251
JQ37252
JQ38101
JQ39101
JQ200
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za bide
SIFON za lavabo
Šifra
JQ245
Naziv
VENTIL sifona - automatski, "klik-klak"
nova VP bez PDV
16
1.397,00
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.442,00
3.861,00
2.286,00
1.698,00
820,00
1.398,00
1.398,00
2.640,00
1.552,00
2.336,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
4.999,00
5.210,00
5.492,00
6.790,00
5.200,00
6.780,00
6.998,00
5.860,00
5.971,00
5.971,00
7.999,00
6.490,00
6.492,00
5.200,00
2.536,00
921,00
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.442,00
3.861,00
2.286,00
1.698,00
820,00
1.398,00
1.398,00
2.640,00
1.552,00
2.336,00
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
8
8
25
25
25
20
5.226,00
5.442,00
5.310,00
4.861,00
4.922,00
5.106,00
6.580,00
5.129,00
8.999,00
8.650,00
5.421,00
5.226,00
3.621,00
3.621,00
1.085,00
1.529,00
10
18
18
18
10
10
10
10
10
12
10
18
12
3.991,00
4.850,00
4.922,00
4.922,00
5.210,00
5.266,00
5.298,00
5.400,00
5.298,00
6.394,00
6.394,00
4.671,00
8.206,00
Galanterija QUADRO za kupatilo
JQ901
JQ902
JQ903
JQ904
JQ905
JQ906
JQ907
JQ908
JQ909
JQ910
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
serija MISTIQUE - jednoručne baterije
JM30101
JM31101
JM31201
JM31301
JM31401
JM31501
JM31601
JM32115
JM32120
JM3212S
JM33101
JM37101
JM38101
JM39101
JM200
JM245
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za tuš kadu sa uzidnim tušem, bez izliva
BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebacivačem u izlivu
BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidnim tušem
BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem
BATERIJA za sudoperu-lavabo, izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo, izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu-lavabo, izliv 200 mm - S
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za bide
SIFON za lavabo
VENTIL sifona - automatski, "klik-klak"
Galanterija MISTIQUE za kupatilo
JM901
JM902
JM903
JM904
JM905
JM906
JM907
JM908
JM909
JM910
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
serija XO - dvoručne baterije
XO30101
XO32101
XO32102
XO32115
XO32120
XO32130
XO33101
XO37101
XO37251
XO37252
XO38101
XO39101
XO200
XO225
XO245
XO246
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za sudoperu - lavabo - gornji izliv ø25
BATERIJA za sudoperu - lavabo - gornji izliv ovalni
BATERIJA za sudoperu - lavabo - donji izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo - donji izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo - donji izliv 300 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za bide
SIFON za lavabo
SIFON za bide
VENTIL sifona
VENTIL sifona - automatski, "klik-klak"
serija NEXUS - jednoručne baterije
JN30101
JN32115
JN32120
JN3212S
JN32130
JN32L15
JN32L20
JN32L30
JN32L2S
JN33101
JN34101
JN37101
JN37251
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 150 mm
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 200 mm
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudeperu-lavabo izliv 300 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 150 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 200 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 300 mm
BATERIJA zidna za lavabo - LEKARSKA izliv 200 mm - S
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
Šifra
JN37252
JN38101
JN38103
JN381L1
JN381L3
JN38501
JN385L1
JN38503
JN385L3
JN39101
Naziv
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - LEKARSKA ručica
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - LEKARSKA ručica
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu LEKARSKA sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - za izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudop.LEKARSKA sa izvl. tušem za isp.- 3 cevi
BATERIJA za bide
nova VP bez PDV
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7.441,00
3.980,00
4.120,00
4.056,00
4.198,00
6.428,00
6.210,00
6.785,00
6.994,00
3.991,00
10
10
10
10
10
10
18
18
10
18
18
10
10
10
10
12
10
10
10
25
25
25
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2.661,00
3.220,00
2.980,00
3.100,00
3.560,00
3.980,00
2.998,00
3.078,00
3.225,00
3.078,00
3.628,00
3.447,00
3.447,00
3.820,00
3.386,00
3.897,00
3.998,00
3.872,00
5.210,00
2.498,00
2.481,00
2.820,00
3.210,00
3.998,00
6.784,00
6.210,00
2.498,00
2.663,00
2.831,00
2.998,00
3.120,00
3.568,00
2.798,00
3.286,00
2.798,00
3.286,00
3.556,00
3.981,00
3.450,00
3.820,00
4.798,00
4.891,00
5.286,00
5.322,00
4.798,00
5.286,00
5.120,00
5.562,00
2.661,00
3.220,00
10
12
12
12
12
12
12
18
18
18
2.278,00
4.582,00
5.140,00
5.687,00
4.558,00
5.687,00
6.179,00
2.860,00
2.891,00
2.891,00
serija KING - jednoručne baterije
J301001
J301001M
J30L001
J301003
J30L003
J301003M
J321015
J321020
J321030
J321S20
J321J20
J32L001
J32L002
J32L003
J32L004
J331001
J341001
J341002
J341003
J362001
J362002
J362003
J371001
J371250
J371251
J371252
J381001
J381003
J381L001
J381L003
J382001
J382003
J382101
J382103
J382111
J382113
J382201
J382203
J382211
J382213
J385001
J385L01
J385003
J385L03
J386001
J386003
J386L01
J386L03
J391001
J391001M
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za lavabo - sa metalnim odlivnim ventilom
BATERIJA za lavabo - LEKARSKA
BATERIJA za lavabo - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - LEKARSKA - 3 cevi
BATERIJA za lavabo - 3 cevi sa metalnim odlivnim ventilom
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm - S
BATERIJA za sudoperu - lavabo, izliv 200 mm - J
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv 200 mm
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv S 200 mm
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv 300 mm
BATERIJA zidna - LEKARSKA izliv 150 mm
BATERIJA za kadu
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA" ( cevni izliv )
BATERIJA za kadu-lavabo - "ŠVEDSKA" (izliv sa preb.)
BATERIJA za protočni bojler, izliv ø18 mm - dužine 200 mm
BATERIJA za protočni bojler, izliv ø18 mm - dužine 150 mm
BATERIJA za protočni bojler, izliv ø18 mm - dužine 300 mm
BATERIJA za tuš kadu
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - delux sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - delux bez ručnog tuša
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - Lekarska ručica
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - Lekarska ručica
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - ovalni izliv 180 mm
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - ovalni izliv 180 mm
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu/lavabo - 2 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu/lavabo - 3 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 230 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 230 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za lavabo - 2 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za lavabo - 3 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø25 mm )
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA - LEKARSKA sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA - LEKARSKA ručica - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje
BATERIJA za sudoperu - sa izvl. tušem za ispiranje - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu -LEKARSKA sa izvl. tušem za isp.
BATERIJA za sudoperu -LEKARSKA sa izvl. tušem za ispir. - 3 cevi
BATERIJA za bide
BATERIJA za bide - sa metalnim odlivnim ventilom
serija PERLA - jednoručne baterije
JP301001
JP31101
JP31201
JP31301
JP31401
JP31501
JP31601
JP321015
JP321020
JP321S20
BATERIJA za lavabo
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim tušem, bez izliva
BATERIJA za kadu sa izlivom - sa prebac.u izlivu
BATERIJA za kadu sa izlivom i uzidanim tušem
BATERIJA za lavabo sa izlivom 230mm
BATERIJA za kadu sa izlivom i ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa uzidanim i ručnim tušem
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 200 mm -S
Šifra
JP321030
JP322015
JP322020
JP322030
JP331001
JP331002
JP341001
JP341002
JP362001
JP362002
JP362003
JP371001
JP371002
JP381001
JP381003
JP382001
JP382003
JP382011
JP382013
JP382201
JP382203
JP391001
JP521001
JP522015
JP522020
JP522S20
JP523014
JP523020
JP531130
JP531200
JP532130
JP532200
JP541001
JP541002
Naziv
BATERIJA za sudoperu - lavabo, ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, cevni izliv 150 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, cevni izliv 200 mm
BATERIJA za sudoperu - lavabo, cevni izliv 300 mm
BATERIJA za kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za kadu sa ručnim tušem i zidnom šipkom
BATERIJA za kadu-lavabo -"ŠVEDSKA" - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za kadu-lavabo -"ŠVEDSKA" - cevni izliv 300 mm
BATERIJA za protočni bojler - izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler - izliv 75 mm
BATERIJA za protočni bojler - izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa zidnom šipkom
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 200 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - cevni izliv 130 mm ( ø18 mm )
BATERIJA za sudoperu - 2 cevi - ovalni izliv
BATERIJA za sudoperu - 3 cevi - ovalni izliv
BATERIJA za bide
Jednoručni VENTIL za jednu vodu
Jednoručni VENTIL za jednu vodu,ovalni izliv 150 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu,ovalni izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu,ovalni izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, cevni izliv 140 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, cevni izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, izliv 130 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu, izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu sa predmesanjem vode, izliv 130 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu sa predmesanjem vode, izliv 200 mm
Jednoručni VENTIL za jednu vodu
Jednoručni VENTIL za jednu vodu sa predmesanjem vode
nova VP bez PDV
10
18
18
10
12
12
10
10
25
25
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
28
28
28
28
28
28
10
10
18
18
28
28
3.281,00
2.780,00
2.792,00
2.980,00
3.184,00
3.598,00
3.982,00
3.856,00
2.086,00
2.055,00
2.280,00
2.866,00
3.210,00
2.396,00
2.591,00
2.498,00
2.650,00
2.498,00
2.650,00
2.998,00
3.254,00
2.298,00
1.581,00
1.638,00
1.689,00
1.689,00
1.486,00
1.520,00
1.672,00
1.696,00
2.100,00
2.380,00
1.596,00
1.982,00
25
25
10
25
25
25
25
25
25
25
10
18
25
10
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
2.051,00
2.086,00
2.275,00
2.051,00
2.204,00
2.268,00
1.290,00
1.860,00
2.106,00
2.098,00
2.274,00
2.286,00
2.984,00
3.680,00
2.944,00
3.592,00
2.798,00
2.682,00
1.999,00
2.180,00
2.290,00
2.256,00
2.221,00
2.365,00
2.051,00
25
25
10
25
25
25
25
25
25
10
18
25
2.398,00
2.381,00
2.550,00
2.398,00
2.651,00
2.688,00
2.294,00
2.451,00
2.444,00
2.592,00
2.653,00
3.240,00
serija KLASIK - dvoručne baterije - metalna ručica
K01101
K01114
K01130
K03101
K03113
K03120
K09101
K09102
K09201
K09202
K09203
K10101
K10250
K11101
K12101
K12250
K21101
K23101
K23013
K23020
K23030
K26101
K26102
K26103
K29101
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za protočni bojler 3/8" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300mm
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
serija KERAMIC - dvoručne baterije - keramički zatvarač
KK01101
KK01114
KK01130
KK03101
KK03113
KK03120
KK09102
KK09201
KK09202
KK09203
KK10101
KK10250
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
Šifra
KK11101
KK12101
KK12250
KK21101
KK23101
KK23013
KK23020
KK23030
KK26101
KK26102
KK26103
KK29101
Naziv
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300 mm
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
nova VP bez PDV
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3.822,00
3.398,00
3.891,00
2.788,00
2.695,00
2.299,00
2.410,00
2.568,00
2.487,00
2.425,00
2.601,00
2.498,00
18
18
10
18
18
18
25
18
25
25
10
18
25
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.899,00
1.871,00
2.125,00
1.899,00
2.054,00
2.118,00
1.278,00
1.710,00
1.956,00
1.948,00
2.124,00
2.136,00
2.834,00
3.530,00
2.799,00
3.442,00
2.648,00
2.532,00
1.849,00
2.030,00
2.140,00
2.106,00
2.071,00
2.215,00
1.949,00
25
25
10
25
25
25
25
25
25
25
10
18
25
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.999,00
1.936,00
2.125,00
1.999,00
2.054,00
2.118,00
1.290,00
1.710,00
1.956,00
1.948,00
2.124,00
2.136,00
2.834,00
3.530,00
2.849,00
3.442,00
2.648,00
2.532,00
1.849,00
2.030,00
2.140,00
2.106,00
2.071,00
2.215,00
1.949,00
18
18
10
18
18
18
2.484,00
2.460,00
2.798,00
2.484,00
2.586,00
2.798,00
serija KLASIK fumme - dvoručne baterije
KF01101
KF01114
KF01130
KF03101
KF03113
KF03120
KF09101
KF09102
KF09201
KF09202
KF09203
KF10101
KF10250
KF11101
KF12101
KF12250
KF21101
KF23101
KF23013
KF23020
KF23030
KF26101
KF26102
KF26103
KF29101
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za protočni bojler 3/8" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300 mm
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
serija EURO KLASIK - dvoručne baterije
KE01101
KE01114
KE01130
KE03101
KE03113
KE03120
K09101
KE09102
KE09201
KE09202
KE09203
KE10101
KE10250
KE11101
KE12101
KE12250
KE21101
KE23101
KE23013
KE23020
KE23030
KE26101
KE26102
KE26103
KE29101
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
BATERIJA za protočni bojler 3/8" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 150 mm
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo - ovalni izliv 300 mm
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za kadu "ŠVEDSKA"
BATERIJA za kadu
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 300 mm
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, kraći izliv (130 mm)
BATERIJA za protočni bojler - stojeća 3 cevi, duži izliv (300 mm)
BATERIJA za bide
serija NOSTALGIJA - dvoručna armatura, keramički zatvarač
N01101
N01114
N01130
N03101
N03113
N03120
BATERIJA zidna - donji izliv
BATERIJA zidna - donji izliv, kraći
BATERIJA zidna - donji izliv, duži, "TROKADER"
BATERIJA zidna - gornji izliv
BATERIJA zidna - gornji izliv, kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv, duži
Šifra
Naziv
nova VP bez PDV
N03201
N03202
N09101
N10101
N10250
N10251
N10252
N11101
N12101
BATERIJA zidna - gornji izliv ROMA kraći
BATERIJA zidna - gornji izliv ROMA duži
BATERIJA za protočni bojler 1/2" g.deo
BATERIJA za tuš kadu sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA za kadu - lavabo "švedska"
BATERIJA za kadu
18
10
18
18
18
12
12
10
12
4.225,00
4.486,00
2.391,00
2.999,00
3.280,00
6.890,00
5.999,00
4.993,00
4.210,00
N12250
N12251
N12252
N21101
N22101
N22102
N23101
N23013
N23020
N26101
N26102
N29101
BATERIJA za tuš kadu sa izlivom i sa usp. tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - sa ručnim tušem
BATERIJA za tuš kadu sa usp. tušem - bez ručnog tuša
BATERIJA stojeća sa fiksnim izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ROMA izlivom
BATERIJA stojeća sa pokretnim ROMA izlivom - duži
BATERIJA stojeća sa pokretnim ovalnim izlivom 180 mm
BATERIJA stojeća - kraći izliv 130 mm
BATERIJA stojeća - duži izliv 200 mm
BATERIJA za protočni bojler - 3 cevi
BATERIJA za protočni bojler - 3 cevi - ROMA izliv
BATERIJA za bide
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4.210,00
7.980,00
7.461,00
2.998,00
3.922,00
4.382,00
3.120,00
2.448,00
2.560,00
2.644,00
4.587,00
2.586,00
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.442,00
3.861,00
2.286,00
1.698,00
820,00
1.398,00
1.398,00
2.640,00
1.552,00
2.336,00
JM901
JM902
JM903
JM904
JM905
JM906
JM907
JM908
JM909
JM910
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
DUPLA VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
Držač WC ČETKE
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun
18
18
18
6
36
18
18
12
24
12
2.442,00
3.861,00
2.286,00
1.698,00
820,00
1.398,00
1.398,00
2.640,00
1.552,00
2.336,00
JZ901
JZ902
JZ903
JZ904
JZ905
JZ906
JZ907
JZ908
JZ909
JZ910
JZ911
JZ913
JZ914
Držač PEŠKIRA 60 cm
Držač PEŠKIRA zglobni - dupli
Držač PEŠKIRA - PRSTEN
STAKLENA POLICA - ETAŽER
VEŠALICA
Držač ČAŠE
Držač SAPUNA
WC ČETKA
Držač WC PAPIRA
DOZATOR za tečni sapun ( Mesingana posuda )
Držač ROLO PAPIRA
Držač 300mm
Držač 400mm
12
18
24
6
36
24
24
12
24
24
18
18
24
1.599,00
1.862,00
1.195,00
1.294,00
689,00
998,00
998,00
1.964,00
998,00
2.482,00
1.620,00
1.944,00
2.120,00
28
40
28
28
28
28
28
40
861,00
568,00
615,00
768,00
789,00
789,00
1.194,00
948,00
655,00
922,00
GALANTERIJA
Quadro
JQ901
JQ902
JQ903
JQ904
JQ905
JQ906
JQ907
JQ908
JQ909
JQ910
Mistique
Zerro
SANITARY - sanitarni program ventila
- serija "KLASIK" klasični gornji deo, hromirana ručica
A51U160
A501075
A501200
A52S140
A52S200
A52U200
A531130
A540100
A55112
A56134
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - gornji izliv ø16 mm
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - gornji izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priklj. 3/4", za baterije
Šifra
A57F12
A57S160
A58250
A590034
A591034
A59K034
Naziv
ZIDNI VENTIL, fiksni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI VENTIL, pokretni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 3/8" g.deo
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
Ventil za VEŠ MAŠINU - kuglasta
nova VP bez PDV
28
130
160
799,00
1.081,00
1.450,00
344,00
458,00
256,00
- serija "KERAMIC" keramički gornji deo, hromirana ručica
AK52S140
AK52S200
AK52U200
AK531130
AK540100
AK55112
AK56134
AK58250
AK591034
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - gornji izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priključkom 3/4", za baterije
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
28
28
28
28
40
992,00
999,00
999,00
1.384,00
1.086,00
881,00
1.098,00
1.650,00
679,00
28
40
28
28
28
28
28
40
1
1
28
28
1
130
1
799,00
546,00
598,00
739,00
755,00
755,00
1.086,00
944,00
639,00
938,00
799,00
1.064,00
1.426,00
336,00
451,00
28
28
28
28
40
1
1
1
40
1.080,00
1.092,00
1.092,00
1.466,00
1.221,00
938,00
1.344,00
1.674,00
786,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.320,00
1.355,00
1.497,00
1.101,00
1.150,00
1.306,00
1.498,00
1.567,00
1.815,00
2.287,00
2.980,00
1.140,00
1.448,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.498,00
2.840,00
2.998,00
3.540,00
3.386,00
2.698,00
3.920,00
5.284,00
6.509,00
11.329,00
5.999,00
12.361,00
4.860,00
4.676,00
5.340,00
- serija "KLASIK" klasični gornji deo, "fumme" ručica
AF51U160
AF501075
AF501200
AF52S140
AF52S200
AF52U200
AF531130
AF540100
AF55112
AF56134
AF57F12
AF57S160
AF58250
AF590034
AF591034
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - gornji izliv ø16 mm
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 3/8" g.deo - donji izliv ø12 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - gornji izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priklj. 3/4", za baterije
ZIDNI VENTIL, fiksni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI VENTIL, pokretni izliv i priključak 3/4"
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 3/8" g.deo
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
- serija "NOSTALGIJA" keramički gornji deo
N52S140
N52S200
N52U200
N531130
N540100
N55112
N56134
N58250
N591034
ZIDNI ventil - donjii izliv, kratki - " PICCOLO"
ZIDNI ventil - donjii izliv
ZIDNI ventil - gornji izliv
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
PRIKLJUČNO prolazni ventil 1/2" sa priključkom 3/4"
PRIKLJUČNO prolazni ventil sa priklj. 3/4", za baterije
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
Ventil za VEŠ MAŠINU 1/2" g.deo
-serija "MEDICA" keramički gornji deo
AM52P150
AM52P200
AM52P300
AM52S140
AM52S200
AM52S300
AM531130
AM531200
AM531300
AM532130
AM532230
AM540100
AM58250
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv 150mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv 200mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv 300mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm - " PICCOLO"
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm , 200 mm
ZIDNI ventil 1/2" g.deo - donji izliv ø18 mm , 300 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm , 130 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm , 200 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø18 mm , 300 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø25 mm , 130 mm
STOJEĆI ventil za - pokretni izliv ø25 mm , 230 mm
STOJEĆI ventil za - fiksni izliv
ZIDNI ventil sa USPONSKIM tušem
PYBLIC + samozatvarajuća armatura
- otvaranje RUČNO - DUGME
A7033F
A75204
A75401
A75401M
A75451
A76104
A76005
A79557
A73007
A73206
A71706
A73706
A76003
A76007E
A76007
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - nepokretni izliv
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - pokretni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za PIJAĆU vodu
UGAONI ventil za PISOAR
UZIDNI ventil za PISOAR - telo
WC ISPIRAČ - hromirana podešljiva cev
Stojeća BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
Zidna BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
ZIDNI ventil za HLADNU vodu sa usp. tušem
Zidna BATERIJA TOPLA/HLADNA sa usp. tušem
UZIDNI ventil sa zidnim izlivom 230 mm
UZIDNI ventil sa TUŠEM - manji tuš
UZIDNI ventil sa TUŠEM - veći tuš
Šifra
Naziv
nova VP bez PDV
- otvaranje RUČNO - LEKARSKA POLUGA
A7033FL
A75204L
A75401L
A75401ML
A73007L
A73206L
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - nepokretni izliv
ZIDNI ventil za HLADNU vodu - pokretni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - za lavabo
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - za lavabo
Stojeća BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
Zidna BATERIJA TOPLA/HLADNA za lavabo
1
1
1
1
1
1
3.490,00
3.585,00
4.104,00
4.789,00
6.920,00
12.260,00
1
1
1
1
1
1
1
1
6.380,00
6.690,00
5.100,00
5.320,00
5.416,00
5.530,00
5.230,00
5.675,00
1
1
1
1
1
1
1
1
6.380,00
6.690,00
5.100,00
5.320,00
5.416,00
5.530,00
5.230,00
5.675,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.920,00
1.398,00
925,00
4.811,00
4.811,00
4.811,00
1.526,00
1.980,00
2.760,00
1.581,00
1.739,00
798,00
4.461,00
1.820,00
2.294,00
1.820,00
2.792,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16.982,00
17.260,00
18.273,00
18.581,00
24.605,00
25.320,00
19.200,00
19.845,00
15.992,00
15.992,00
16.480,00
1
1
1
1
1
1
5.260,00
1.882,00
1.882,00
4.580,00
798,00
925,00
60
48
72
60
96
72
72
359,00
435,00
508,00
612,00
392,00
461,00
398,00
- otvaranje NOŽNOM PEDALOM
A75401N
A75401MN
A75402N2
A75402N3
A75402MN2
A75402MN3
A76003N
A76003MN
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
UZIDNI uzidni ventil za HLADNU vodu - izliv 230 mm
UZIDNI uzidni ventil za TOPLU/HLADNU vodu - izliv 230 mm
- otvaranje POLUGOM za nožno KOLENO
A75401K
A75401MK
A75402K2
A75402K3
A75402MK2
A75402MK3
A76003K
A76003MK
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - fiksni izliv
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 200 mm
STOJEĆI ventil za TOPLU/HLADNU vodu - pokr.izliv 300 mm
ZIDNI uzidni ventil za HLADNU vodu - izliv 230 mm
ZIDNI uzidni ventil za TOPLU/HLADNU vodu - izliv 230 mm
- ostala ARMATURA i DELOVI
A76005
PTR155
PR23812
PA7NZ
PA7NP
PA7NK
PIWC7
PIZLM24
PIZLF10
PIZLP20
PIZLP30
PIS1PR
A79557T
PGDA7
PGDA7L
PGDA7N
PGDA7K
Telo uzidnog ventila za pisoar i druge namene
POVLAČNI tuš 1/2" za lanac
RAZDELNIK 2x3/8"-1/2"
NOŽNI ventil - zidni
NOŽNI ventil - podni
VENTIL za nožno koleno
Podeš.cev za WC ispirač 590-750 mm
Izliv - zidni sa rozetom i perlatorom duž. 230 mm
Izliv - fiskni stojeći
Izliv - pokretni stojeći J 200 mm
Izliv - pokretni stojeći J 300 mm
PRIKLJUČAK za PISOAR spoljni navoj 1/2"
WC ISPIRAČ - telo ventila sa ventilom
Gornji deo, ventil sa dugmetom
Gornji deo, ventil - LEKARSKA
Gornji deo, ventil - nožna, PEDALSKA
Gornji deo, ventil - nožna, KOLENO
STERN - ELEKTRONSKA ARMATURA
- Osnovni proizvodi
AS246010
AS246020
AS246010M
AS246020M
AS292100
AS292200
AS324120
AS324121
AS113100
AS125100
AS125200
Easy B STOJEĆI ventil za HLADNU vodu 9V
Easy E STOJEĆI ventil za HLADNU vodu 220/9V
Easy B STOJEĆI ventil za MEŠANU vodu 9V
Easy E STOJEĆI ventil za MEŠANU vodu 220/9V
Classic B BATERIJA 9V
Classic E BATERIJA 220/9V
Apollo B UZIDNI ventil za hladnu ili mešanu vodu 9V
Apollo E UZIDNI ventil za hladnu ili mešanu vodu 220/9V
Free ZIDNI ventil za pisoar 9V
Jupiter B UZIDNI ventil za pisoar 9V
Jupiter E UZIDNI ventil za pisoar 220/9V
- Ostala armatura i delovi
AS07100002
AS BAT9
AS TRA220
AS MAG1
PIS1PR
PR23812
DALJINSKI upravljač za podešavanje parametara
KUTIJA za baterije 9V
ISPRAVLJAČ 220/9V
MAGNETNI ventil sa kućištem
PRIKLJUČAK za PISOAR spoljni navoj 1/2"
RAZDELNIK za mešanje TOPLA/HLADNA
ARMOR - program ventila
- propusni i uzidni VENTILI
A12012
A12034
A13012
A13034
A14012
A14034
A14112
PROPUSNI ventil bez ispusta 1/2"
PROPUSNI ventil bez ispusta 3/4"
PROPUSNI ventil sa ispustom 1/2"
PROPUSNI ventil sa ispustom 3/4"
UZIDNI ventil sa KAPOM 1/2"
UZIDNI ventil sa KAPOM 3/4"
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 1/2" ( ABS )
Šifra
A14134
A14212
A14234
A15012P
A15012C
A15034P
A15034C
A15012H
A15012T
A15034H
A15034T
Naziv
nova VP bez PDV
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 3/4" ( ABS )
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 1/2" ( Ms )
UZIDNI ventil sa KAPOM i pokrivenom ručicom 3/4" ( Ms )
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 1/2" - Plava
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 1/2" - Crvena
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 3/4" - Plava
UZIDNI ventil sa METALNOM "KLASIK" RUČICOM 3/4" - Crvena
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 1/2" - Hladna
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 1/2" - Topla
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 3/4" - Hladna
UZIDNI ventil sa METALNOM "NOSTALGIJA" RUČICOM 3/4" - Topla
60
72
60
25
25
20
20
20
20
20
20
496,00
492,00
595,00
798,00
798,00
992,00
992,00
1.120,00
1.120,00
1.290,00
1.290,00
UGAONI ventil 1/2" x 1/2"
UGAONI ventil 1/2" x 3/8"
UGAONI ventil za PISOAR
UGAONI ventil 1/2" x 1/2" -kugla
UGAONI ventil 1/2" x 3/8" -kugla
UGAONI ventil za PISOAR - kugla
UGAONI ventil sa filterom 1/2" x 1/2" -kugla
UGAONI ventil sa filterom 1/2" x 3/8" -kugla
UGAONI ventil 1/2" x 3/8" - kombinovani sa priključkom 3/4"
180
180
60
180
180
60
180
180
50
189,00
189,00
521,00
189,00
189,00
521,00
298,00
298,00
720,00
72
72
72
120
120
30
30
30
386,00
411,00
499,00
297,00
456,00
1.344,00
2.178,00
798,00
100
140
120
100
48
40
24
20
6
4
50
50
100
100
250
150
119,00
194,00
218,00
312,00
479,00
828,00
1.192,00
1.761,00
3.999,00
5.874,00
1.198,00
1.260,00
426,00
426,00
226,00
258,00
- ugaoni VENTILI
A611212
A611238
A611PIS
A621212
A621238
A621PIS
A62F1212
A62F1238
A67112
- baštenski VENTILI,SLAVINE i WC ispirač
A03012
A03112
A03034
A560012
A560034
A95034
A95134
A95ISP
ISPUSNI (baštenski) ventil sa holenderom 1/2"
ISPUSNI (baštenski) ventil sa met. holenderom 1/2"
ISPUSNI (baštenski) ventil sa met. holenderom 3/4"
ISPUSNA (baštenska) KUGLASTA SLAVINA sa hol.1/2"
ISPUSNA (baštenska) KUGLASTA SLAVINA sa hol.3/4"
Ventil - ISPIRAČ ZA WC ŠOLJU 3/4"
Ventil - ISPIRAČ ZA WC ŠOLJU 3/4" - mesingana cev
Ventil za ISPIRANJE donjeg dela tela
- ostali VENTILI i SLAVINE, regulatori pritiska, sigurnosni i radijatorskiventil
A0914
A450038
A450012
A450034
A450010
A450054
A450064
A450020
A450025
A450030
A601012
A601034
A635A
A635B
A635
A636
ISPUSNI ventil za prolazne ventile A12
KUGLASTA slavina - 3/8"
KUGLASTA slavina - 1/2"
KUGLASTA slavina - 3/4"
KUGLASTA slavina - 1"
KUGLASTA slavina - 5/4"
KUGLASTA slavina - 6/4"
KUGLASTA slavina - 2"
KUGLASTA slavina - 2 1/2"
KUGLASTA slavina - 3"
REGULATOR PRITISKA ZA VODU 1/2"
REGULATOR PRITISKA ZA VODU 3/4"
SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER 1/2" - teži tip ŽŽ
SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER 1/2" - teži tip MŽ
SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER 1/2"
SIGURNOSNI ventil za BOJLER 1/2" sa ručkom
TUSSH&Co.
TUŠ RUČICE
PTR385
PTR385-3
PTR385JC
PTR385JC-3
PTR386JC
PTR386JC-3
PTR95ISP
PTR3C1
PTR3C2
PTR3C3
PTR3C4
PTR3C6
PTR3C7
PTRLED
PTREC1
PTREC2
PTREC3
PTREC4
PTREC5
PTREC6
PTREC7
PTREC9
PTRNC1
PTRNC2
Tuš RUČICA za BATERIJU sa IZVLAČNIM Tušem
Tuš RUČICA za bateriju sa izvl.tušem - za J/JN/JF 385/386 sa 3 cevi
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem za JC38501
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem - 3 cevi za JC38503
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem za JC38601
Tuš ruža za bateriju sa izvlačnim tušem - 3 cevi za JC38603
Ispirač za A95ISP
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - STANDARD
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - STELLA
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - ANUBIS
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - PRIMA
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - ZERRO
Tuš RUČICA - 3+2 FUNKCIJE - GRANDE
Tuš RUČICA - LUVIA LED ( sa signalizacijom temperature )
Tuš RUČICA - EKONOMIK
Tuš RUČICA - KING
Tuš RUČICA - SPIRIT
Tuš RUČICA - NEXUS
Tuš RUČICA - QUADRO
Tuš RUČICA - MISTIQUE
Tuš RUČICA - CubO3
Tuš RUČICA - BELA
Tuš RUČICA - NOSTALGIJA ABS hrom
Tuš RUČICA - NOSTALGIJA metalna hrom
965,00
965,00
965,00
965,00
965,00
965,00
398,00
488,00
488,00
488,00
488,00
630,00
698,00
1.999,00
146,00
164,00
295,00
295,00
997,00
468,00
468,00
109,00
129,00
682,00
Šifra
Naziv
nova VP bez PDV
DRŽAČI TUŠA i ZIDNE ŠIPKE
PDTF01
PDTV01
PDTV02
PDTV03
PDTZS01
PDTZS02
PDTZS03
PDTZS04
PDTZS05
PDTZS09
PDTZC1
PDTZC2
PDTZC3
PDTZC4
PDTZC5
PDTZC9
PDTZDR3
46,00
99,00
498,00
142,00
465,00
1.186,00
994,00
1.155,00
2.980,00
792,00
771,00
1.720,00
1.916,00
1.680,00
3.460,00
1.240,00
249,00
DRŽAČ RUČNOG tuša - FIKSNI ABS -hrom
DRŽAČ RUČNOG tuša - "KING" - ABS hrom
DRŽAČ (zglobni) RUČNOG tuša - "KING" - metalni
DRŽAČ RUČNOG tuša - Viljuška - ABS hrom
Zidna šipka - EKONOMIK
Zidna šipka - KING
Zidna šipka sa zglobom
Zidna šipka - X O
Zidna šipka - MISTIQUE
Zidna šipka - UNIVERZALNA, pomerljiv priključak 300-600 mm
Zidna šipka - EKONOMIK SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - KING SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - NOSTALGIJA SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - X O SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - MISTIQUE SET (šipka,crevo,tuš)
Zidna šipka - UNIVERZALNA SET ( šipka,crevo,tuš)
KOLENO za tuš ručicu
TUŠ CREVA
PGC150CB
PGC150SP
PGC150SC
PGC120KI
PGC150KI
PGC150KM
PGC150KD
PGC150KE
PGC200KI
PGC200KD
PGC150CM
PGC385
PGC385JC
PGO385180
PGO385400
165,00
448,00
478,00
159,00
205,00
398,00
367,00
449,00
284,00
396,00
999,00
663,00
861,00
269,00
551,00
TUŠ CREVO 150 cm - BIFLEX crno/hrom
TUŠ CREVO 150 cm - SPIROFLEX crno/hrom
TUŠ CREVO 150 cm - CHROMAFLEX hrom/hrom
TUŠ CREVO 120 cm - metalno, duplo pleteno
TUŠ CREVO 150 cm - metalno, duplo pleteno
TUŠ CREVO 150 cm - mesingani -hrom
TUŠ CREVO 150 cm - duplo pleteno - hrom
TUŠ CREVO 150-200 cm - elastično duplo pleteno
TUŠ CREVO 200 cm - duplo pleteno
TUŠ CREVO 200 cm - duplo pleteno - hrom
TUŠ CREVO 150 cm - CHROMALUX - Mettalic ( NEOPERL )
GIBLJIVO CREVO za BATERIJU sa IZVLAČNIM tušem 120 cm
GIBLJIVO CREVO za BATERIJU sa IZVLAČNIM tušem GLIDEFLEX 150 cm
TEG za Gibljivo izvlačno crevo 180 gr.
TEG za Gibljivo izvlačno crevo 400 gr.
USPONSKI, POVLAČNI i UZIDNI tuševi , TUŠ KONZOLE
PTR155
PUT122234
1.398,00
3.361,00
3.308,00
1.081,00
5.668,00
5.120,00
6.230,00
6.692,00
6.320,00
826,00
625,00
144,00
1.198,00
1.320,00
964,00
1.368,00
936,00
1.082,00
455,00
POVLAČNI tuš 1/2" za lanac
USPONSKI tuš - KOMPLETAN ø24 mm - 3/4" bez ruže
PUT122235 (PUT122234A) USPONSKI tuš - KOMPLETAN ø24 mm - 3/4" bez ruže i držača tuša
PUT121834
USPONSKI tuš ø18 mm - 3/4" sa ružom
PUTKCUBO
KONZOLA tuša - komplet Cubo3
PUTKKING
KONZOLA tuša - komplet KING
PUTKNOST
KONZOLA tuša - komplet NOSTALGIJA
PUTKQUAD
KONZOLA tuša - komplet QUADRO
PUTKMIST
KONZOLA tuša - komplet MISTIQUE
PUTKDR2
DRŽAČ konzole za zid - komplet
PKR1234
KRSTAK - PREBACIVAČ 1/2 x 3/4
PTRUSP
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2"
PTRUSP2
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2" delux d.200 mm - tanji
PTRUSP3
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2" delux d.200 mm - deblji
PTRUSP4
Tuš RUŽA ZA JP31...
PTRUSP5
Tuš RUŽA ZA USPONSKI tuš priključak 1/2" QUADRO
PRGC1212
ZIDNI PRIKLJUČAK za tuš crevo
PTRKUZ4
KONZOLA uzidnog tuša 400mm
PTRKUZ3
KONZOLA uzidnog tuša 110mm
DELOVI
- PRODUŽECI, REDUKCIJE, NIPLE, PRIKLJUČCI, RAZDELNICI i NAVRTKE
PPR1210
PPR1215
PPR1220
PPR1225
PPR1230
PPR1240
PPR1250
PN3838
PN1212
PN1238
PRE1238
PRE1234
PRE3412
PRE3456
PKR1234
PR23812
PRLD34
PRODUŽETAK 1/2" x 10 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 15 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 20 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 25 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 30 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 40 mm - hromiran
PRODUŽETAK 1/2" x 50 mm - hromiran
DUPLA NIPLA 3/8" - hromirana
DUPLA NIPLA 1/2" - hromirana
DUPLA NIPLA 1/2"x3/8" - hromirana
REDUKCIJA 1/2" - 3/8" - hromirana
REDUKCIJA 3/4" - 1/2" - hromirana
REDUKCIJA 1/2" - 3/4" - hromirana
PRODUŽNI KOMAD 3/4" (iz art. A56134) - hromiran
KRSTAK - PREBACIVAČ 1/2 x 3/4 za "švedsku" bateriju
RAZDELNIK 2x3/8"-1/2"
PRIKLJUČAK za stojeću bateriju za kadu
12
8
7
6
5
4
3
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1 par
71,00
87,00
99,00
116,00
133,00
166,00
198,00
86,00
99,00
99,00
99,00
105,00
245,00
286,00
625,00
925,00
1.786,00
Šifra
PN38
PN12
PN12A
PN12B
PN34
PPN3838
PREKS34
Naziv
nova VP bez PDV
10
10
10
10
10
1
4
31,00
34,00
34,00
46,00
78,00
492,00
194,00
GORNJI deo 3/8" - klasičan sa sferom
GORNJI deo 1/2" - klasičan sa sferom
GORNJI deo 1/2" - M24, nemački tip
GORNJI deo 1/2" - M24, duže
GORNJI deo 1/2" - M24, keramički, " KEROX "
GORNJI deo 1/2" - M24, keramički, " LIFETIME "
GORNJI deo 3/4" - M24, sa komorom za mast
GORNJI deo 1/2" - sitan navoj ( M20x1.5 )
GORNJI deo prolaznog VENTILA 1/2"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i rozetom 1/2"
GORNJI deo uzidnog ventila sa kapom 1/2", za PP ventile
GORNJI deo uzidnog ventila sa kapom 3/4", za PP ventile
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - CRVENA
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - PLAVA
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - HOT
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa ručicom 1/2" - COLD
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (ms) 1/2"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (ms) 3/4"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (abs) 1/2"
GORNJI deo UZIDNOG VENTILA sa kapom i kliznom rozetom (abs) 3/4"
GORNJI deo ispusnog ventila (A03) - 1/2"
GORNJI deo WC ispirača bez ručice 3/4"
GORNJI deo WC ispirača - komplet sa ručicom 3/4"
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
94,00
136,00
136,00
278,00
206,00
349,00
235,00
144,00
175,00
198,00
204,00
329,00
459,00
459,00
459,00
459,00
319,00
420,00
235,00
384,00
206,00
428,00
619,00
RUČICA 3/8" - plastična hromirana - CRVENA
RUČICA 3/8" - plastična hromirana - PLAVA
RUČICA 3/8" - bele boje - CRVENA
RUČICA 3/8" - bele boje - PLAVA
RUČICA 1/2" - plastična hromirana - CRVENA
RUČICA 1/2" - plastična hromirana - PLAVA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - CRVENA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - PLAVA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - CRVENA
RUČICA 1/2" - metalna hromirana - PLAVA
RUČICA XO - set PLAVA
RUČICA XO - set CRVENA
RUČICA 1/2" - pleksi dim boje - CRVENA
RUČICA 1/2" - pleksi dim boje - PLAVA
RUČICA NOSTALGIJA - set HLADNO
RUČICA NOSTALGIJA - set TOPLO
RUČICA 1/2"- Lekarska
RUČICA za ISPIRAČ A95...
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "KING" i "NEXUS"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "PERLA"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "MISTIQUE"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "QUADRO"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "PERLA JP54..."
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "Cubo3"
RUČICA JEDNORUČNE BATERIJE - "KING" - lekarska
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54,00
54,00
47,00
47,00
64,00
64,00
148,00
148,00
178,00
178,00
1.281,00
1.281,00
57,00
57,00
258,00
258,00
346,00
210,00
316,00
316,00
1.020,00
1.020,00
288,00
586,00
796,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
146,00
146,00
139,00
139,00
199,00
199,00
284,00
284,00
445,00
445,00
202,00
202,00
198,00
198,00
289,00
NAVRTKA 3/8" sa zaptivačem - hromiran
NAVRTKA 1/2" - niklovan ( ø 14,0mm )
NAVRTKA 1/2" - niklovan ( ø 10,5mm )
NAVRTKA 1/2" - hromirana ( ø 12,0mm )
NAVRTKA 3/4" za baterije, polirana i hromirana
NEPOVRATNI ventil 3/8" x 3/8" ( NEOPERL )
NAVRTKA 3/4" ekscentrična - za baterije, pol.i hrom.
- GORNJI DELOVI i RUČICE
- Gornji delovi bez ručica
PGD1038
PGD1012
PGD8012
PGD8012D
PGD9012
PGD9112
PGD8534
PGD7012
PGD1212
PGD1412
PGD1412PP
PGD1434PP
PGD1512C
PGD1512P
PGD1512T
PGD1512H
PGD1612
PGD1634
PGD1612B
PGD1634B
PGD0312
PGD9534
PGD95
- Ručice
PRPL38C
PRPL38P
PRPL38CF
PRPL38PF
PRPL12C
PRPL12P
PRM12C
PRM12P
PRC12C
PRC12P
PRMXOP
PRMXOC
PRF12CF
PRF12PF
PRNOSH
PRNOST
PRMMED
PRM95
PRJKING1
PRJKING2
PRJMIST
PRJQUAD
PRJP54
PRJCUBO
PRJLEK1
- Gornji delovi sa ručicama
PGDK38C
PGDK38P
PGDK38CF
PGDK38PF
PGDK12CF
PGDK12PF
PGDK12CM
PGDK12PM
PGDK12CKM
PGDK12PKM
PGDK12CP
PGDK12PP
PGDS12CF
PGDS12PF
PGDS12CM
GORNJI deo 3/8"-sa ruč., CRVENA-plast.hrom
GORNJI deo 3/8"-sa ruč., PLAVA-plast.hrom
GORNJI deo 3/8"-sa BELOM ručicom, CRVENA
GORNJI deo 3/8"-sa BELOM ručicom, PLAVA
GORNJI deo 1/2"-sa ruč.; CRVENA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sa ruč.; PLAVA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., CRVENA-METALNA
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., PLAVA-METALNA
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., CRVENA-METALNA keramički g.d.
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., PLAVA-METALNA keramički g.d.
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., CRVENA-plast.hromirana
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., PLAVA-plast.hromirana
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč.; CRVENA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč.; PLAVA-pleksi dim boje
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., CRVENA-METALNA
Šifra
PGDS12PM
PGDS12CP
PGDS12PP
PGDN12H
PGDN12T
PGDXO12CK
PGDXO12PK
PGD95
Naziv
nova VP bez PDV
1
1
1
1
1
1
1
1
289,00
206,00
206,00
486,00
486,00
1.442,00
1.442,00
619,00
KERAMIČKI MEŠAČ -25A ("JP54...")
KERAMIČKI MEŠAČ -35A ("PERLA")
KERAMIČKI MEŠAČ -35B, sa "nožicom"
KERAMIČKI MEŠAČ -40A ("KING")
KERAMIČKI MEŠAČ -40B, sa "nožicom"
KERAMIČKI MEŠAČ -42D ("NEXUS")
1
1
1
1
1
1
355,00
448,00
448,00
464,00
464,00
498,00
IZLIV J 130 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV J 200 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV J 300 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV J 160 - ø24 mm sa perlatorom
IZLIV J 130 - ø24 mm sa perlatorom
IZLIV J 230 - ø24 mm sa perlatorom
IZLIV S 75 - ø12 mm - kratki, "PICCOLO"
IZLIV S 200 - ø12 mm
IZLIV S 300 - ø12 mm
IZLIV S 120 - ø16 mm - za A57
IZLIV S 160 - ø16 mm - za A57
IZLIV S 140 - ø18 mm sa perlatorom - kratki, "PICCOLO"
IZLIV S 200 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 300 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 200 - liveni
IZLIV U120 - ø16 mm za A51
IZLIV U160 - ø16 mm za A51
IZLIV U 200 - ø18 mm sa perlatorom
IZLIV S 150 - ovalan sa perlatorom
IZLIV S 200 - ovalan sa perlatorom
IZLIV S 200 - S ovalan sa perlatorom
IZLIV S 300 - ovalan sa perlatorom
IZLIV ROMA - manji
IZLIV ROMA - veći
IZLIV-liveni sa tuš prebacivačem za "ŠVEDSKU"
IZLIV - zidni sa rozetom i perlatorom duž. 230 mm
IZLIV za kadu bez prebacivača ( uzidna baterija )
IZLIV za kadu sa prebacivačem ( uzidna baterija )
IZLIV - fiskni stojeći
IZLIV - pokretni stojeći J 200mm
IZLIV - pokretni stojeći J 300mm
IZLIV za WC ispirač - PVC
IZLIV za WC ispirač - mesing
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
332,00
386,00
598,00
1.281,00
1.426,00
1.886,00
208,00
249,00
326,00
298,00
298,00
326,00
338,00
412,00
1.642,00
298,00
298,00
338,00
597,00
597,00
597,00
720,00
1.820,00
2.081,00
2.210,00
1.980,00
1.212,00
1.982,00
2.760,00
1.581,00
1.792,00
338,00
1.398,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
59,00
59,00
88,00
89,00
89,00
129,00
258,00
266,00
164,00
164,00
191,00
298,00
298,00
41,00
41,00
45,00
20
20
20
20
5
1
19,00
19,00
67,00
99,00
26,00
88,00
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., PLAVA-METALNA
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., CRVENA-plast.hrom
GORNJI deo 1/2"-sitan navoj sa ruč., PLAVA-plast.hrom
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "NOSTALGIJA"-HLADNO, ker.g.deo
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "NOSTALGIJA"-TOPLO, ker.g.deo
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "XO"- CRVENA ker.g.deo
GORNJI deo 1/2"-sa ruč., "XO"- PLAVA, ker.g.deo
GORNJI deo WC ispirača - komplet sa ručicom 3/4"
- KERAMIČKI MEŠAČI za jednoručne baterije
PKM25A
PKM35A
PKM35B
PKM40A
PKM40B
PKM42D
- IZLIVI
PIJ13018
PIJ20018
PIJ30018
PIJ32KING
PIJ30XO
PIJ38XO
PIS07512
PIS20012
PIS30012
PIS12016
PIS16016
PIS14018
PIS20018
PIS30018
PISCUBO
PIU12016
PIU16016
PIU20018
PIS150PIA
PIS200PIA
PIS200SPIA
PIS300PIA
PIROMA1
PIROMA2
PISVE
PIZLM24
JP313IZL
JP312IZL
PIZLF10
PIZLP20
PIZLP30
PIWC
PIWC2
- PERLATORI i USMERIVAČI
PPM22
PPM24
PPM28
PPM22N
PPM24N
PPM28N
PPM18AFO
PPM18KLU
PPM22SLC
PPM24SLC
PPZ2422
PPU22FSD
PPU24FSD
PPU22
PPU24
PPU28
PERLATOR M22 " NEOPERL " - LONGLIFE
PERLATOR M24 " NEOPERL " - LONGLIFE
PERLATOR M28 " NEOPERL " - LONGLIFE
PERLATOR "NEOPERL" M22 - HONEYCOMB
PERLATOR "NEOPERL" M24 - HONEYCOMB
PERLATOR "NEOPERL" M28 - HONEYCOMB
PERLATOR "AMFAG" AirForceOne 18mm
KLJUC za perlator AirForceOne
PERLATOR "NEOPERL" M22 - CASCADE SLC
PERLATOR "NEOPERL" M24 - CASCADE SLC
ZGLOB ZA BIDE 24x1
USMERIVAČ M22 "NEOPERL" - FS DRIPLESS
USMERIVAČ M24 "NEOPERL" - FS DRIPLESS
USMERIVAČ M22
USMERIVAČ M24
USMERIVAČ M28
- ROZETE, KOLENA, ZAPTIVAČI i ostali DELOVI
PRO5012
PRO6112
PRO6112B
PROROS
PRO9534
PROPIS
ROZETA 1/2" ravna
ROZETA 1/2" za ugaoni ventil
ROZETA 1/2" za ugaoni ventil , mesingana hromirana
ROZETA klizeća 1/2" - ROSAN
ROZETA 3/4" ravna
ROZETA za Pisoar d.10
Šifra
Naziv
PROPIS2
PRO1234
PRO2234B
PRO2234
PROS200
PRO16G
PRO16GB
PROXO
PROMIST
PROQUAD
PZV34
PZ38
PZ12
PZ34
PZF12
PZF34
PZ12WSS
PKA14
PKA24
PKA24B
PEX42
PEX50
PEX80
PSIC1
PSET01
PSET02
PSET34
PSET34B
PSET34E
PHOL0312
PHOL0312M
PHOL0334M
ROZETA za Pisoar d.10 mesing
ROZETA 3/4" - "PERLA"
ROZETA 3/4" - "KING"
ROZETA 3/4" - dublja - "NEXUS"
ROZETA d.32 za sifone
ROZETA , klizeća sa gumicom - ms ( za A14212 i A14234 )
ROZETA , klizeća - abs ( za A14112 i A14134 )
ROZETA 3/4" cilindrična - "XO"
ROZETA 3/4" cilindrična - "MISTIQUE"
ROZETA 3/4" kvadratna - "QUADRO"
ZAPTIVAČ za navrtku 3/4" - FASIT 202 ( fiber )
ZAPTIVAČ za navrtku 3/8"
ZAPTIVAČ za navrtku 1/2"
ZAPTIVAČ za navrtku 3/4"
ZAPTIVAČ za navrtku 1/2" sa filterom
ZAPTIVAČ za navrtku 3/4" sa filterom
Komplet zaptivača 1/2" za uštedu vode od 5 , 7 , 9 i 13 litara/min.
KAPA uzidnog ventila 1/2" ( A140... )
KAPA uzidnog ventila M24 , mesing ( A142.. )
KAPA uzidnog ventila M24 , abs ( A141.. )
EKCENTAR KOLENO 1/2"x3/4", duž. 42 mm
EKCENTAR KOLENO 1/2"x3/4", duž. 50 mm
EKCENTAR KOLENO 1/2"x3/4", duž. 80 mm sa KLIZNOM ROZETOM
SEDIŠTE ventila baterija "KLASIK"
SET za PRIČVRŠĆENJE sa 1 vijkom za stoj.baterije (potkovica)
SET za PRIČVRŠĆENJE sa 2 vijka za stoj.baterije (potkovica)
ROZETA, KOLENO i ZAPTIVAČ - "NEXUS"
ROZETA, KOLENO i ZAPTIVAČ - "KING"
ROZETA (inox), KOLENO i ZAPTIVAČ- "KLASIK"
HOLENDER za baštensku slavinu - plastični
HOLENDER za baštensku slavinu - metalni
HOLENDER za baštensku slavinu - metalni
nova VP bez PDV
1
20
20
20
10
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
1
10
10
10
20
20
2
20
1
1
1
1
1
10
10
5
206,00
36,00
74,00
95,00
72,00
99,00
49,00
236,00
255,00
283,00
6,00
5,00
6,00
8,00
9,00
10,00
119,00
36,00
115,00
56,00
120,00
141,00
331,00
44,00
62,00
64,00
212,00
188,00
169,00
36,00
64,00
97,00
SIFONI
S200
S200/Z
S215
S200/10
S200/P
S200/PZ
S225/A
S200/A
S200/B
S200/ZA
S200/ZB
S215/A
S215/B
S225/B
S245
S246
S255
S280
S280/F
S290
S290/V
S295/65
S295/80
S325
S475
S480/20
S480/25
S480/30
S490
S491
SIFON za lavabo - 5/4"
SIFON za lavabo Z - 5/4"
SIFON cevni za lavabo - 5/4"
SIFON za lavabo - 1"
SIFON za PISOAR - 5/4"
SIFON za PISOAR Z - 5/4"
SIFON za bide 5/4" - sa automatskim g.delom - 5/4"
SIFON za lavabo - 5/4" sa sa automatskim g.delom
SIFON za lavabo - PODSKLOP 5/4"
SIFON za lavabo - 5/4" sa sa automatskim g.delom
SIFON za lavabo Z - PODSKLOP 5/4"
SIFON cevni za lavabo - 5/4" sa automatskim gornjim delom
SIFON cevni za lavabo - PODSKLOP 5/4"
SIFON za bide - PODSKLOP - 5/4"
AUTOMATSKI GORNJI DEO za SIFON - 5/4"
AUTOMATSKI GORNJI DEO za SIFON - 5/4" - mesing
GORNJI DEO SIFONA 5/4"
SIFON za kadu - 5/4"
SIFON za kadu - FLEX - 5/4"
ODLIVNI SIFON za tuš kadu - 5/4" - horizontalni
ODLIVNI SIFON za tuš kadu - 5/4" - vertikalni
SIFON za tuš kadu 65 mm - 5/4"
SIFON za tuš kadu 80 mm - 5/4"
SIFON za VEŠ MAŠINU - 1"
PRODUŽETAK za SIFON - KLIZNI 150mm
PRODUŽETAK za SIFON 200 mm
PRODUŽETAK za SIFON 250 mm
PRODUŽETAK za SIFON 300 mm
ČEP za SIFON
ČEP za SIFON - veliki
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.336,00
998,00
1.336,00
1.336,00
1.755,00
1.420,00
1.425,00
1.336,00
1.160,00
998,00
891,00
1.336,00
1.160,00
1.240,00
229,00
598,00
366,00
1.440,00
1.440,00
961,00
961,00
652,00
652,00
1.557,00
322,00
284,00
312,00
420,00
74,00
97,00
2
2
2
2
2
531,00
553,00
671,00
685,00
1.189,00
FIX & FLEX
PRIKLJUČNE CEVI za BOJLERE - fiksne, mesingane/bakarne - hromirane
PCPRB450
PCPRB45012
PCPRB700
PCPRB70012
PCPRBVB
CEVI za protočni bojler ø10 x 450 mm - 3/8" navrtka
CEVI za protočni bojler ø10 x 450 mm - 1/2" navrtka
CEVI za protočni bojler ø10 x 700 mm - 3/8" navrtka
CEVI za protočni bojler ø10 x 700 mm - 1/2" navrtka
CEVI za "veliki" BOJLER 1/2" x 1/2" - 350/400 mm
BRINOKS CREVA - žica od nerđajućeg čelika
za stojeće baterije 3/8"x M10 i 3/8"x M8
Šifra
Naziv
FB453808
FB343810
FB403810
FB403810E
FB403810EE
FB503810EX
FB503810
FB603810
BRINOKS 3/8" x M8 - 450 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 340 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 400 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 400 mm - sa produžetkom ( 45mm )
BRINOKS 3/8" x M10 - 400 mm - sa dužim produžetkom ( 70mm )
BRINOKS 3/8" x M10 - 500 mm - sa dužim produžetkom ( 87mm )
BRINOKS 3/8" x M10 - 500 mm
BRINOKS 3/8" x M10 - 600 mm
nova VP bez PDV
2
2
2
2
2
2
2
2
198,00
139,00
158,00
187,00
272,00
322,00
165,00
176,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
navrtka 1/2" - navrtka 1/2"
FF121220
FF121225
FF121230
FF121235
FF121240
FF121245
FF121250
FF121255
FF121260
FF121265
FF121270
FF121275
FF121280
FF121285
FF121290
FF121295
FF1212100
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 200 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 250 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 300 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 350 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 400 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 450 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 500 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 550 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 600 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 650 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 700 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 750 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 800 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 850 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 900 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 950 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 1/2" - 1000 mm
navrtka 1/2" - navrtka 3/8"
FF123820
FF123825
FF123830
FF123835
FF123840
FF123845
FF123850
FF123855
FF123860
FF123865
FF123870
FF123875
FF123880
FF123885
FF123890
FF123895
FF1238100
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-F 1/2" x 3/8" - 1000 mm
navrtka 3/8" - navrtka 3/8"
FF383820
FF383825
FF383830
FF383835
FF383840
FF383845
FF383850
FF383855
FF383860
FF383865
FF383870
FF383875
FF383880
FF383885
FF383890
FF383895
FF3838100
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-F 3/8" x 3/8" - 1000 mm
navrtka 1/2" - nipla 1/2"
FM121220
FM121225
FM121230
FM121235
FM121240
FM121245
FM121250
FM121255
FM121260
FM121265
FM121270
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 200 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 250 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 300 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 350 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 400 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 450 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 500 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 550 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 600 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 650 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 700 mm
Šifra
Naziv
FM121275
FM121280
FM121285
FM121290
FM121295
FM1212100
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 750 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 800 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 850 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 900 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 950 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 1/2" - 1000 mm
nova VP bez PDV
5
5
1
1
1
1
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
169,00
169,00
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
169,00
169,00
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
169,00
169,00
169,00
169,00
186,00
186,00
186,00
199,00
199,00
199,00
222,00
222,00
222,00
241,00
241,00
279,00
279,00
navrtka 3/8" - nipla 3/8"
FM383810
FM383815
FM383820
FM383825
FM383830
FM383835
FM383840
FM383845
FM383850
FM383855
FM383860
FM383865
FM383870
FM383875
FM383880
FM383885
FM383890
FM383895
FM3838100
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 100 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 150 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 3/8" - 1000 mm
navrtka 1/2" - nipla 3/8"
FM123810
FM123815
FM123820
FM123825
FM123830
FM123835
FM123840
FM123845
FM123850
FM123855
FM123860
FM123865
FM123870
FM123875
FM123880
FM123885
FM123890
FM123895
FM1238100
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 100 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 150 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 200 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 250 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 300 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 350 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 400 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 450 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 500 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 550 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 600 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 650 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 700 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 750 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 800 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 850 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 900 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 950 mm
BRINOKS F-M 1/2" x 3/8" - 1000 mm
navrtka 3/8" - nipla 1/2"
FM381220
FM381225
FM381230
FM381235
FM381240
FM381245
FM381250
FM381255
FM381260
FM381265
FM381270
FM381275
FM381280
FM381285
FM381290
FM381295
FM3812100
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 200 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 250 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 300 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 350 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 400 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 450 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 500 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 550 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 600 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 650 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 700 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 750 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 800 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 850 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 900 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 950 mm
BRINOKS F-M 3/8" x 1/2" - 1000 mm
Download

1 Cenovnik 2011.1srb